Wynik wyszukiwania

Zapytanie: OSTASZ MARIA
Liczba odnalezionych rekordów: 81

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/81

Autorzy: Maria Ostasz, Marta Pustuła.
Tytuł: Edytorski aspekt logopedycznych wierszy w ksi±żkach obrazkowych / Maria Ostasz, Marta Pustuła
¬ródło: Logopedia. - 2019, T. 48/1, s. 387-400
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 0459-6935
Adres url:2/81
Autorzy: Maria Ostasz, Marta Pustuła.
Tytuł: O zabiegach edytorskich w ksi±żkach wspieraj±cych rozwój językowy małych czytelników / Maria Ostasz, Marta Pustuła
¬ródło: Dydaktyka Polonistyczna. - 2019, nr 5, s. 171-184
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 2451-0939
Adres url:
DOI:3/81
Autorzy: Maria Ostasz, Marta Pustuła.
Tytuł: Edytorska lektura tomików wierszy Jerzego Ficowskiego, Elżbiety i Witolda Szwajkowskich, Agnieszki Fr±czek i innych w kontek¶cie ćwiczeń logopedycznych / Maria Ostasz, Marta Pustuła
¬ródło: Dydaktyka Polonistyczna. - 2018, nr 4, s. 210-223
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 2451-0939
Adres url:
DOI:4/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: Elementy tradycji literackiej w wierszu dziecięcym / Maria Ostasz
¬ródło: W: Dialog z Tradycj±. T. 2 / pod red. nauk. Stanisława Koziary, Ewy Młynarczyk i Bogusława Skowronka
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2018
Opis fizyczny: S. 47-64
p-ISBN: 978-83-7624-150-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,05/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: The Theory of Paedeia in Literary Axiology / Maria Ostasz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: 234 s.
p-ISBN: 978-83-8084-115-4
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 829)
Typ publikacji: ZK
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 11,5
DOI:6/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: Dialog z tradycj± szczebrzeszyńskiego chrz±szcza Jana Brzechwy / Maria Ostasz
¬ródło: W: Poetyka losu i historii : profesorowi Tadeuszowi Budrewiczowi w sze¶ćdziesi±t± pi±t± rocznicę urodzin / redakcja naukowa Kazimierz Gajda, Renata Stachura-Lupa, Katarzyna W±dolny-Tatar
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
Opis fizyczny: S. 453-463
p-ISBN: 978-83-8084-023-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,557/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: Poem as a Scenario for Linguistic Exercises / Maria Ostasz
¬ródło: Logopedia. - 2017, T. 46, s. 47-60
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 14.000
p-ISSN: 0459-69358/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: W±tki ludowo-chrze¶cijańskie w poezji dla dzieci / Maria Ostasz
¬ródło: W: Wokół bajki i dzieciństwa / pod redakcj± Magdaleny Zaorskiej i Adama Grabowskiego
Adres wydawniczy: Olsztyn : Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2017
Opis fizyczny: S. 93-101
p-ISBN: 978-83-63911-30-0
Seria: (Bajka w Przestrzeni Naukowej i Edukacyjnej ; 12)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,59/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: Wiersze jako scenariusze ćwiczeń językowych / Maria Ostasz
¬ródło: Logopedia. - 2017, T. 46, s. 73-90
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 14.000
p-ISSN: 0459-6935
Adres url:10/81
Autorzy: Maria Ostasz, Mirosław Michalik.
Tytuł: Logopedyczny wiersz pajdialny / Maria Ostasz, Mirosław Michalik
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016
Opis fizyczny: 175 s.
p-ISBN: 978-83-8084-024-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 779)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 25.000
Liczba arkuszy: 911/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: Narracja wyliczeniowo-repetycyjnego modelu wierszy jako scenariuszy ćwiczeń językowych / Maria Ostasz
¬ródło: ¦wiat Tekstów. Rocznik Słupski. - 2016, nr 14, s. 189-198
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 2083-4721
Adres url:12/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: Wierszowane bajki Łukasza Dębskiego jako abecedariusze / Maria Ostasz
¬ródło: W: Bajka, ba¶ń, legenda i mit w naukowych opracowaniach / pod redakcj± Adama Grabowskiego i Magdaleny Zaorskiej
Adres wydawniczy: Olsztyn : Katedra UNESCO Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego [etc.], 2016
Opis fizyczny: S. 118-134
p-ISBN: 978-83-63911-20-1
Seria: (Bajka w Przestrzeni Naukowej i Edukacyjnej ; t. 10)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,713/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: Mnemotechniczne komunikowanie i zapamiętywanie w abecedariuszach / Maria Ostasz
¬ródło: W: Dialog z Tradycj±. T. 4, Język - komunikacja - kultura / red. nauk. Renata DĽwigoł, Iwona Steczko
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2015
Opis fizyczny: S. 263-283
p-ISBN: 978-83-7624-156-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,25
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]14/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: Tekstologiczny apsekt tytułów rozdziałów w Kubusiu Puchatku i Chatce Puchatka A.A. Milne'a / Maria Ostasz
¬ródło: W: O tym, co Alicja odkryła... : w kręgu badań nad toposem dzieciństwa i literatur± dla dzieci i młodzieży / pod red. Alicji Ungeheuer-Goł±b, Małgorzaty Chrobak, Michała Rogoża
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2015
Opis fizyczny: S. 396-404
p-ISBN: 978-83-7271-921-8
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 723)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,5
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]15/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: Intertextual play in Polish contemporary poetry / Maria Ostasz
¬ródło: Ínozemna Fílologíâ. - 2014, vip. 126, s. 237-246
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2078-340X
Liczba arkuszy: 0,516/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: Przysłowia ludowe jako tworzywo wierszy dla dzieci / Maria Ostasz
¬ródło: W: Język w ¶rodowisku wiejskim. T. 1, W 110. rocznicę urodzin profesora Eugeniusza Pawłowskiego / red. Maciej M±czyński, Ewa Horyń
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2014
Opis fizyczny: S. 239-254
p-ISBN: 978-83-7624-104-3
Seria: (Biblioteka Tradycji. Seria Druga ; nr 136)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]17/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: Przysłowia w wierszowanych bajkach / Maria Ostasz
¬ródło: W: Naukowe fascynacje bajk± / pod red. Adama Grabowskiego i Magdaleny Zaorskiej
Adres wydawniczy: Olsztyn : Katedra UNESCO Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2014
Opis fizyczny: S. 186-195
p-ISBN: 978-83-63911-03-4
Seria: (Bajka w Przestrzeni Naukowej i Edukacyjnej ; t. 6)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,618/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: Strategia tytułów Kubusia Puchatka i Chatki Puchatka A. A. Milne / Maria Ostasz
¬ródło: W: Bajka w badaniach humanistów / pod red. Jarosława Strycharskiego i Magdaleny Zaorskiej
Adres wydawniczy: Olsztyn : Katedra UNESCO Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2014
Opis fizyczny: S. 225-235
p-ISBN: 978-83-63911-02-7
Seria: (Bajka w Przestrzeni Naukowej i Edukacyjnej ; t. 5)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,619/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: Dialog z tradycj± w poezji nie tylko dla dzieci / Maria Ostasz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2013
Opis fizyczny: 226, [1] s.
p-ISBN: 978-83-7271-825-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 668)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 25.000
Liczba arkuszy: 14
Repozytorium UP:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]20/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1956 w ¶wietle krytyki / Maria Ostasz
¬ródło: W: Literatura dla dzieci i młodzieży (1945-1989). T. 3 / pod red. Krystyny Heskiej-Kwa¶niewicz i Katarzyny Tałuć
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego, 2013
Opis fizyczny: S. 166-189
p-ISBN: 978-83-226-2119-6
Seria: (Podręczniki i Skrypty Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach ; nr 144)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,5
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]21/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: Elementy tradycji literackiej w wierszu dziecięcym / Maria Ostasz
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2012, Z. 7, Cz. 2, Dialog z tradycj±, s. 47-64
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:
Repozytorium UP:22/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: Intertekstualno¶ć Kernowskich wierszy / Maria Ostasz
¬ródło: W: Rzeczywisto¶ć dziecka / pod red. nauk. Jana Krukowskiego
Adres wydawniczy: Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2012
Opis fizyczny: S. 299-313
Seria: (Pedagogika w Życiu)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00023/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: "Paida" Konopnickiej / Maria Ostasz
¬ródło: Kwartalnik Opolski. - 2011, nr 2/3, s. 83-94
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.00024/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: Kobieta w ba¶ni : wprowadzenie do lektury postaci / Maria Ostasz
¬ródło: W: Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej / pod red. Magdaleny Zaorskiej i Joanny Nawackiej
Adres wydawniczy: Olsztyn : Katedra UNESCO Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego : [Centrum Badań Społecznych], 2011
Opis fizyczny: S. 261-274
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00025/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: Brzechwowskie lekcje matematyki, przyrody i geografii / Maria Ostasz
¬ródło: W: Nie bój Brzechwy : studia i szkice kleksologiczne / red. Jan Malicki, Joanna Papuzińska
Adres wydawniczy: Katowice : "¦l±sk", 2010
Opis fizyczny: S. 206-212
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]26/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: O spójno¶ci wierszy dziecięcych jako scenariuszy ćwiczeń logopedycznych / Maria Ostasz
¬ródło: W: Logopedia u progu XXI wieku / red. Małgorzata Młynarska, Tomasz Smereka
Adres wydawniczy: Wrocław : Mkwadrat Maciej Młynarski, 2010
Opis fizyczny: S. 159-167
Seria: (Mowa i My¶lenie ; T. 3)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL27/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: Poetyckie inspiracje w kształceniu humanistycznym, przyrodniczym i geograficznym / Maria Ostasz
¬ródło: Acta Universitatis Wratislaviensis. - 2010, T. 8, s. 111-131
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL28/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: Matki i córki w ba¶niach / Maria Ostasz
¬ródło: Guliwer. - 2009, nr 4, s. 59-70
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL29/81
Autorzy: Beata Nawrot, Maria Ostasz.
Tytuł: Mieczysławy Buczkówny strategie poetyckiej komunikacji / Beata Nawrot, Maria Ostasz
¬ródło: Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna. - 2009, Nr 15, s. 169-176
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL30/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: Evolution of creative varieties of play in Polish poetry for children / Maria Ostasz
¬ródło: The Journal of Children's Literature Studies. - 2008, Vol. 5, nr 2, s. 60-74
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 2.00031/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: Izbrannye problemy cikličnosti tipov paidii / Maria Ostasz
¬ródło: W: Naukovo-metodične zabezpečennâ pozaškol'noï osvíti : teoríâ í praktika / [red. rada: V. P. Andruŝenko et al.]
Adres wydawniczy: Kiiv : Vid. Nacional'nogo pedagogičnogo universitetu, 2008
Opis fizyczny: S. 117-133
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: UKR32/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: Literackie kształcenie dziecka / Maria Ostasz
¬ródło: W: Edukacja, działania społeczne, rodzina / red. nauk. Wiesław Wójcik i Erika Lalíková
Adres wydawniczy: Bielsko-Biała : Wydaw. Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008
Opis fizyczny: S. 209-219
Seria: (Człowiek w Społeczeństwie ; t. 3)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL33/81
Autorzy: Maria Ostasz, Beata Nawrot.
Tytuł: Mieczysławy Buczkówny strategie poetyckiej komunikacji / Maria Ostasz, Beata Nawrot
¬ródło: Guliwer. - 2008, nr 1, s. 13-20
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL34/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: O niektórych rodzajach spójno¶ci w wierszach dziecięcych / Maria Ostasz
¬ródło: W: Od poetyki do hermeneutyki literaturoznawczej : prace ofiarowane profesorowi Adamowi Kulawikowi w 70. rocznicę urodzin / pod red. Tadeusza Budrewicza i Jerzego Stefana Ossowskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Antykwa, 2008
Opis fizyczny: S. 387-398
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00035/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: Od Konopnickiej do Kerna : studium wiersza pajdialnego / Maria Ostasz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2008
Opis fizyczny: 337, [1]
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 491)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 12.000
Adres url:36/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: Proza dziecięco-młodzieżowa w drugiej połowie XX stulecia / Maria Ostasz
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2008, Z. 6, s. 89-104
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:37/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: Społeczny aspekt literackiego kształcenia dziecka / Maria Ostasz
¬ródło: W: Edukacja, działania społeczne, rodzina / red. nauk. Wiesław Wójcik i Erika Lalíková
Adres wydawniczy: Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008
Opis fizyczny: S. 209-221
Seria: (Człowiek w Społeczeństwie ; t. 3)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL38/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: Tipovij zv'âzok i motiv, povtor i opientovane na konkurenciû sponukannâ u viršah dlâ ditej / Maria Ostasz
¬ródło: Visnik L'vivs'kogo Universitetu. - 2008, Vip. 15, s. 215-223
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: ENG39/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: Brzechwowskie lekcje matematyki, przyrody i geografii / Maria Ostasz
¬ródło: Guliwer. - 2007, nr 2, s. 30-34
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL40/81
Praca recenzowana: W Fantazjanie i gdzie indziej : szkice o ba¶ni literackiej / Jolanta Ługowska. - Wrocław, 2006. - (Biblioteka "Literatury Ludowej" ; t. 5)
Autorzy: Maria Ostasz.
¬ródło: Guliwer
Opis fizyczny: 2007, nr 1, s. 68-70
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL41/81
Praca recenzowana: W Fantazjanie i gdzie indziej : szkice o ba¶ni literackiej / Jolanta Ługowska. - Wrocław, 2006
Autorzy: Maria Ostasz.
¬ródło: Guliwer
Opis fizyczny: 2007, nr 1, s. 68-70
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL42/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: Some visualisation techniques employed in poetry for children / Maria Ostasz
¬ródło: Inozemna Philologia. - 2007, nr 119, s. 34-52
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: ENG
Adres url:43/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: Spójno¶ć modelowa, niepełna, ułomna i minimalna w wierszach dziecięcych / Maria Ostasz
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2007, Z. 5, s. 69-81
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:44/81
Autorzy: Maria Ostasz, Beata Nawrot.
Tytuł: Literatura dla dzieci i młodzieży / Maria Ostasz, Beata Nawrot
¬ródło: W: Literatura współczesna (1956-2006) : suplement / [red. Anna Skoczek ; aut. tekstów Bogumiła Kaniewska et al.]
Adres wydawniczy: Bochnia ; Kraków ; Warszawa : Wydaw. SMS, [2006]
Opis fizyczny: S. 298-312
Seria: (Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL45/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: Lullaby as an open model of nursery rhyme / Maria Ostasz
¬ródło: The Journal of Children's Literature Studies. - 2006, Vol. 3, iss. 3, s. 11-24
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: ENG46/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: Narracja bajek Krasickiego i Trembeckiego / Maria Ostasz
¬ródło: W: Staropolszczyzna piękna i interesuj±ca : zbiór studiów. T. 2 / pod red. Elżbiety Koniusz i Stanisława Cygana
Adres wydawniczy: Kielce : Wydaw. Akademii ¦więtokrzyskiej, 2006
Opis fizyczny: S. 260-272
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL47/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: Pol'skâ detskâ poeziâ kak istočnik gumantarnogo, prirodovedčesko-geografičeskogo i matematičeskogo vdohnoveniâ / Maria Ostasz
¬ródło: Mir Russkogo Slova. - 2006, Nr 3, s. 69-74
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: RUS48/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: Wizualizacja poezji dziecięcej / Maria Ostasz
¬ródło: Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna. - 2006, Nr 13, s. 187-207
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL49/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: Wybrane problemy cykliczno¶ci typów paidii w poezji / Maria Ostasz
¬ródło: Literatura Ludowa. - 2006, nr 1, s. 19-32
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL50/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: Education through play in Polish poetry for children / Maria Ostasz
¬ródło: The Journal of Children's Literature Studies. - 2005, Vol. 2, nr 3, s. 14-39
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: ENG51/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: Litewski pejzaż w poezji Kazimiery Iłłakowiczówny / Maria Ostasz
¬ródło: W: Kultura i języki Wielkiego Księstwa Litewskiego / pod red. Marii Teresy Lizisowej
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2005
Opis fizyczny: S. 343-360
Seria: (Biblioteka Tradycji. Seria Druga ; nr 30)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL52/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: O wyliczeniowo-repetycyjnym modelu wiersza pajdialnego / Maria Ostasz
¬ródło: Studia Kieleckie. Seria Filologiczna. - 2005, Nr 5, s. 127-145
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL53/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: Pajdocentryczne ¶rodki poetyckie / Maria Ostasz
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2005, Z. 3, s. 194-212
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:54/81
Autorzy: Maria Ostasz, Beata Nawrot.
Tytuł: Partytura emocji w wybranych powie¶ciach Edmunda Niziurskiego / Maria Ostasz, Beata Nawrot
¬ródło: W: O twórczo¶ci Edmunda Niziurskiego / [pod red. Marka K±tnego i Jana Pacławskiego]
Adres wydawniczy: Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 2005
Opis fizyczny: S. 63-74
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL55/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: O kulturze dziecięcej : studium na przykładzie wiersza-kołysanki / Maria Ostasz
¬ródło: Kultura i Edukacja. - 2004, nr 4, s. 48-62
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL56/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: Pajdialne wprowadzanie w konwencje i zasady językowe / Maria Ostasz
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2004, Z. 2, s. 339-349
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:57/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: Poetycki obraz przyrody / Maria Ostasz
¬ródło: Poezja i Dziecko. - 2004, nr 3, s. 32-40
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL58/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: W kręgu zabawy - wierszowana paidia / Maria Ostasz
¬ródło: Ruch Literacki. - 2004, nr 6, s. 690-701
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL59/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: Wierszowana "paidia" Joanny Kulmowej / Maria Ostasz
¬ródło: Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. - 2004, Nr 44, s. 191-198
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL60/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: "Alfabetyzacja" i kształcenie zintegrowane wiersza dziecięcego / Maria Ostasz
¬ródło: Guliwer. - 2003, nr 2, s. 86-97
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL61/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: Agon, alea, ilinx i mimicry w wierszach Tuwima i Brzechwy / Maria Ostasz
¬ródło: Guliwer. - 2003, nr 1, s. 10-18
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL62/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: Dziecko i dzieciństwo jako kategoria psychofizyczna i egzystencjalna we współczesnej poezji / Maria Ostasz
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2003, Z. 3, s. 45-62
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:63/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: Kreacja przestrzeni wiejskiej w liryce dziecięcej Marii Konopnickiej / Maria Ostasz
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2003, Z. 2, s. 225-240
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:64/81
Praca recenzowana: Oswajanie z kultur± : w kręgu inspiracji folklorystycznych w literaturze dla dzieci i młodzieży / Maria Jazowska-Gumulska. - Kraków, 2001. - (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 307)
Autorzy: Maria Ostasz.
¬ródło: Małopolska
Opis fizyczny: 2003, [T.] 5, s. 285-286
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL65/81
Praca recenzowana: Oswajanie z kultur± : kręgu inspiracji folklorystycznych w literaturze dla dzieci i młodzieży / Maria Jazowska-Gumulska. - Kraków, 2001
Autorzy: Maria Ostasz.
¬ródło: Małopolska. Regiony, Regionalizmy, Małe ojczyzny
Opis fizyczny: 2003, nr 5, s. 285-286
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL66/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: O edukacyjnej paidialno¶ci wierszy Tuwima i Brzechwy / Maria Ostasz
¬ródło: W: Edukacja humanistyczna, aksjologiczna i estetyczna w ¶wietle programów i potrzeb o¶wiatowych / pod red. Jana Kidy
Adres wydawniczy: Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003
Opis fizyczny: S. 55-62
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL67/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: O pajdialnych mechanizmach percepcji : (na przykładzie poezji Marii Konopnickiej) / Maria Ostasz
¬ródło: Studia Kieleckie. Seria Filologiczna. - 2003, Nr 4, s. 17-31
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL68/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: O wyliczeniowo-repetycyjnym modelu wiersza Marii Konopnickiej / Maria Ostasz
¬ródło: Guliwer. - 2003, nr 3, s. 13-21
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL69/81
Autorzy: Maria Ostasz, Joanna Wysiecka.
Tytuł: Poprzez zabawę poznawać ¶wiat... / Maria Ostasz, Joanna Wysiecka
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2003, nr 3, s. 41-50
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL70/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: Funkcja zaimka nasz w oswajaniu przestrzeni wiejskiej na podstawie wierszy dla dzieci M. Konopnickiej / Maria Ostasz
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2002, Z. 1, s. 289-294
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:71/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: Konieczne lektury z "myszk±" : o przestrzeni prac i zabaw dziecięcych / Maria Ostasz
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2002, nr 4, s. 27-31
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL72/81
Praca recenzowana: Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej : (tematy, gatunki, konteksty) / Ryszard Waksmund. - Wrocław, 2000
Autorzy: Maria Ostasz.
¬ródło: Nowa Polszczyzna
Opis fizyczny: 2002, nr 2, s. 66-67
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL73/81
Praca recenzowana: Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej : (tematy, gatunki, konteksty) / Ryszard Waksmund. - Wrocław, 2000
Autorzy: Maria Ostasz.
¬ródło: Nowa Polszczyzna
Opis fizyczny: 2002, nr 2, s. 66-67
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL74/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: O arkadyjskiej przestrzeni w poezji dziecięcej Marii Konopnickiej / Maria Ostasz
¬ródło: W: Dworki, pejzaże, konie / red. Krzysztof Stępnik
Adres wydawniczy: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002
Opis fizyczny: S. 175-193
Seria: (Obrazy Kultury Polskiej)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL75/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: O przestrzeni wiejskiej w wierszach dla dzieci Marii Konopnickiej / Maria Ostasz
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2002, Z. 2, s. 109-126
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:76/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: Oswajanie przestrzeni wiejskiej na przykładzie wiersza "Co słonko widziało" Marii Konopnickiej / Maria Ostasz
¬ródło: W: Miejsca Konopnickiej : przeżycia, pejzaż, pamięć / pod red. Tadeusza Budrewicza i Michała Zięby
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002
Opis fizyczny: S. 80-100
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 324)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
Adres url:77/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: Zabawa wierszem paidialnym / Maria Ostasz
¬ródło: Nauczanie Pocz±tkowe. - 2002/2003, nr 1, s. 23-30
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL78/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: "Co słonko widziało" Marii Konopnickiej - scenariusz zabawy w oswajanie przestrzeni wiejskiej / Maria Ostasz
¬ródło: W: Sezamie, otwórz się! : z nowszych badań nad literatur± dla dzieci i młodzieży w Polsce i za granic± / pod red. Alicji Baluch i Kazimierza Gajdy
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001
Opis fizyczny: S. 150-161
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL79/81
Autorzy: Maria Ostasz.
Tytuł: "Hołubce na beczce prochu" : s±dy i opinie krytyki o pisarstwie Edmunda Niziurskiego / Maria Ostasz
¬ródło: W: Edmund Niziurski : materiały z sesji w 70 rocznicę urodzin / [red. nauk. Jan Pacławski, Marek K±tny]
Adres wydawniczy: Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna : Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 1996
Opis fizyczny: S. 25-37
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL80/81
Praca recenzowana: Sztuka dla dzieci szkolnych : teoria - recepcja - oddziaływanie / pod red. Marii Tyszkowej. - Warszawa, 1978
Autorzy: Maria Ostasz.
¬ródło: Ruch Literacki
Opis fizyczny: 1981, z. 2, s. 146-148
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL81/81
Autorzy: Maria Ostasz, Janusz Pluta.
Tytuł: Styl - stylizacja - przekład : sesja wyjazdowa Zakładu Historii Literatury WSP w Krakowie / Maria Ostasz, Janusz Julian Pluta
¬ródło: Ruch Literacki. - 1980, z. 3, s. 241-243
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL

     stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie