Wynik wyszukiwania

Zapytanie: PA¦KO JAN RAJMUND
Liczba odnalezionych rekordów: 334

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/334

Autorzy: Katarzyna Potyrała, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Przyroda i dydaktyka / Katarzyna Potyrała, Jan Rajmund Pa¶ko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, 2023
Opis fizyczny: 284 s.
p-ISBN: 978-83-8084-901-3
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:2/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: 50 lat temu polskie czasopisma fotofragiczne donosiły / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: mgFoto Magazyn. - 2022, nr 1
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2657-4527
Adres url:3/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: O przyrodzie bez przyrody / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Kształtowanie kompetencji kluczowych w edukacji przyrodniczej od przedszkola po studia wyższe : refleksje - aplikacje - inspiracje / redakcja Ewa Gaju¶-Lankamer, Anna Maria Wójcik, Ilona Żeber-Dzikowska
Adres wydawniczy: Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2022
Opis fizyczny: S. 43-51
p-ISBN: 9788322796597
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]4/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: "¦wiat fotografii" / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: mgFoto Magazyn. - 2021, nr 4, s. 54-55
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2657-4527
Adres url:5/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: 50 lat temu polskie czasopisma fotofragiczne donosiły / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: mgFoto Magazyn. - 2021, nr 1, s. 67-69
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2657-4527
Adres url:6/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: 50 lat temu polskie czasopisma fotograficzne donosiły / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: mgFoto Magazyn. - 2021, nr 3, s. 50-53
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2657-4527
Adres url:7/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: 50 lat temu polskie czasopisma fotograficzne donosiły / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: mgFoto Magazyn. - 2021, nr 2, s. 54-57
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2657-4527
Adres url:8/334
Autorzy: Ingrid Pa¶ko, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Is natural science education fully effective? / Ingrid Pa¶ko. Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia. - 2021, Z. 11, s. 35-44
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 2083-7267
DOI:9/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: O możliwo¶ci wykorzystania fotografii w edukacji przyrodniczej / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: Edukacja Biologiczna i ¦rodowiskowa. - 2021, nr 1, s. 115-127
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1643-8779
e-ISSN: 2720-5789
Adres url:
DOI:10/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: 50 lat temu polskie czasopisma fotograficzne donosiły... (1) / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: mgFoto Magazyn. - 2020, nr 4, s. 56-57
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2657-4527
Adres url:11/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: From A Lecture Hall To E-Materials For Teaching / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Proceedings of the 6th International Conference: Digital Education at Environmental Universities , 20th -21st November 2019, Wrocław University of Environmental and Life Sciences : Summary Book / editor Joanna Markowska
Adres wydawniczy: Wrocław : Wrocław University of Environmental and Life Sciences Press, 2020
Opis fizyczny: S. 32
p-ISBN: 978-83-7717-336-7
Typ publikacji: PRA
Język publikacji: ENG
DOI:12/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Od kredy do zdalnego ucznia / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: Paidagogos. - 2020, nr 6, s. 82-90
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2353-187813/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Słownictwo naukowe a słownictwo szkolne w przedmiotach przyrodniczych / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: Edukacja Biologiczna i ¦rodowiskowa. - 2020, nr 1, s. 51-56
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1643-8779
e-ISSN: 2720-5789
Adres url:
DOI:14/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Ingrid Pa¶ko.
Tytuł: Definitions and nature education / Jan Rajmund Pa¶ko, Ingrid Pa¶ko
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia. - 2019, Z. 9, s. 22-29
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 2083-7267
Adres url:
DOI:15/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Dorota Dadał.
Tytuł: Dialog dydaktyczny uczeń-nauczyciel w klasie III i VI szkoły podstawowej / Jan Rajmund Pa¶ko, Dorota Dadał
¬ródło: W: Nauczyciel i uczeń we współczesnej szkole / redakcja naukowa Jan Rajmund Pa¶ko
Adres wydawniczy: Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2019
Opis fizyczny: S. 39-62
p-ISBN: 978-83-89879-28-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 1,416/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Nauczyciel i uczeń we współczesnej szkole / redakcja naukowa Jan Rajmund Pa¶ko
Adres wydawniczy: Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły, 2019
Opis fizyczny: 247 s.
p-ISBN: 978-83-89879-28-8
Uwagi: Publikacja Ľródłowa nieafiliowana do Uniwersytetu Pedagogicznego.
Język publikacji: POL17/334
Autorzy: Ingrid Pa¶ko, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Dynamiczne modele komputerowe w nauczaniu przyrody / Ingrid Pa¶ko, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: Aura. - 2018, nr 4, Dodatek Ekologiczny dla szkół nr 281, s. 4-6
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 0137-3668
e-ISSN: 2449-9927
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]18/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Katarzyna Mulawka.
Tytuł: Wzrokowa analiza układu okresowego pierwiastków chemicznych w czasie wyszukiwania ich symboli (badania przy pomocy eyetrackera) / Jan Rajmund Pa¶ko, Katarzyna Mulawka
¬ródło: Problemy Współczesnej Pedagogiki. - 2018, T. 4, nr 1, s. 57-72
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2450-8101
DOI:19/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Patrycja Bana¶.
Tytuł: Badania eyetrackingowe nad rozwi±zywaniem przez uczniów tekstowych zadań z matematyki / Jan Rajmund Pa¶ko, Patrycja Bana¶
¬ródło: Problemy Współczesnej Pedagogiki. - 2017, T. 3, nr 1, s. 7-23
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2450-810120/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Fotografia amatorska wczoraj i dzi¶ / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: Konspekt. - 2017, nr 1 (60), s. 26-35
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-672621/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Historia pewnego podręcznika / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: Konspekt. - 2017, nr 2 (61), s. 89-94
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-672622/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Moja chemia : podręcznik dla szkoły podstawowej kl. VII / Jan Rajmund Pa¶ko
Adres wydawniczy: Krzeszowice : Wydawnictwo Kubajak, 2017
Opis fizyczny: 112 s.
p-ISBN: 978-83-62501-40-3
Liczba arkuszy: 823/334
Autorzy: Anna Stawiarska, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Parowanie i wrzenie : eyetracker analizuje odbiór obrazu dydaktycznego / Anna Stawiarska, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: Aura. - 2017, nr 9, Dodatek ekologiczny dla szkół nr 274, s. 1-3
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0137-3668
e-ISSN: 2449-992724/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Badania eyetrackingowe w dydaktyce chemii / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Neuronauka i eyetracking : badania i aplikacje / pod redakcj± naukow± Władysława Błasiaka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2016
Opis fizyczny: S. 123-136
p-ISBN: 978-83-65148-57-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]25/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Bożena Lazarowicz.
Tytuł: E-podręcznik czy podręcznik w wersji papierowej - w opinii uczniów / Jan Rajmund Pa¶ko, Bożena Lazarowicz
¬ródło: Problemy Współczesnej Pedagogiki. - 2016, T. 2, nr 1, s. 55-65
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2450-810126/334
Autorzy: Katarzyna Potyrała, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Fotografia i dydaktyka / Katarzyna Potyrała, Jan Rajmund Pa¶ko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2016
Opis fizyczny: 219, [1] s.
p-ISBN: 978-83-65148-61-2
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 25.000
Liczba arkuszy: 1527/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Joanna Zaklikiewicz.
Tytuł: Ocenianie a relacja uczeń - nauczyciel / Jan Rajmund Pa¶ko, Joanna Zaklikiewicz
¬ródło: W: Relacje uczeń - nauczyciel we współczesnej szkole : praca zbiorowa / pod redakcj± naukow± Jana Rajmunda Pa¶ki
Adres wydawniczy: Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2016
Opis fizyczny: S. 167-188
p-ISBN: 978-83-89879-23-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 1,028/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Przesłanie dydaktyczne w polskich czasopismach fotograficznych okresu międzywojennego {Dokument elektroniczny] / Jan Rajmud Pa¶ko
¬ródło: Biblioteka i Edukacja. - 2016, nr 10
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
e-ISSN: 2299-565X
Adres url:29/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Relacje uczeń - nauczyciel we współczesnej szkole : praca zbiorowa / pod redakcj± naukow± Jana Rajmunda Pa¶ki
Adres wydawniczy: Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2016
Opis fizyczny: 260 s.
p-ISBN: 978-83-89879-23-3
Uwagi: Publikacja Ľródłowa nieafiliowana do Uniwesytetu Pedagogicznego.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 1430/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Szkoła dla studiów czy studia pod dyktando szkoły? / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: Edukacja Biologiczna i ¦rodowiskowa. - 2016, nr 3, s. 115-119
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 1643-877931/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Sabina Kurzawa.
Tytuł: Transfer ujemny ukryt± przyczyn± niepowodzeń szkolnych / Jan Rajmund Pa¶ko, Sabina Kurzawa
¬ródło: W: Relacje uczeń - nauczyciel we współczesnej szkole : praca zbiorowa / pod redakcj± naukow± Jana Rajmunda Pa¶ki
Adres wydawniczy: Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2016
Opis fizyczny: S. 107-116
p-ISBN: 978-83-89879-23-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 0,532/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Monika Grabowska.
Tytuł: Z badań nad zjawiskiem kłamstwa w¶ród uczniów / Jan Rajmund Pa¶ko, Monika Grabowska
¬ródło: Problemy Współczesnej Pedagogiki. - 2016, T. 2, nr 1, s. 43-54
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2450-810133/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Błędy popełniane przez autorów podręczników i nauczycieli w procesie kształcenia chemicznego / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: Chemia w Szkole. - 2015, nr 1, s. 29-38
Uwagi: Tekst ukazał się także w monografii: "Błędy w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych" z 2012 r.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0411-863434/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Kto się boi historii dydaktyki? / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Co w dydaktykach nauk przyrodniczych ocalić od zapomnienia? : monografia / pod red. Małgorzaty Nodzyńskiej i Wiolety Kopek-Putały
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2015
Opis fizyczny: S. 27-35
p-ISBN: 978-83-7271-967-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,535/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Sławomir Iwasiów.
Tytuł: "Wyniki badań s± cenne dla rozwoju społeczeństw" : z profesorem Janem Rajmundem Pa¶k±, chemikiem, dydaktykiem, fotografem, byłym kierownikiem Zakładu Chemii i Dydaktyki Chemii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie / rozmawia Sławomir Iwasiów
¬ródło: Refleksje. Zachodniopomorski Dwumiesięcznik O¶wiatowy. - 2014, nr 2, s. 5-7
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1425-5383
Adres url:36/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Jak dzieci z wybranych szkół wiejskich wyobrażaj± sobie pewne elementy mikro¶wiata / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Nauczanie i uczenie się przedmiotów przyrodniczych od przedszkola do studiów wyższych / red. Piotr Jagodziński, Robert Wolski
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2014
Opis fizyczny: S. 7-14
p-ISBN: 978-83-7271-881-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]37/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Roman Rosiek.
Tytuł: On using eye-tracking methodology for analysing student's strategy of balancing chemical equations / Jan Rajmund Pa¶ko, Roman Rosiek
¬ródło: W: Research, theory and practice in chemistry didactics : research and research oriented studies : proceedings of the 23rd International Conference on Chemistry Education : Hradec Králové / ed. Martin Bílek
Adres wydawniczy: Hradec Králové : Gaudeamus, 2014
Opis fizyczny: S. 92-97
p-ISBN: 978-80-7435-415-1
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: ENG
Adres url:
Adres url:38/334
Autorzy: Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Poczet polskich dydaktyków chemii / pod red. Małgorzaty Nodzyńskiej, Jana Rajmunda Pa¶ko
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2014
Opis fizyczny: 149, [2] s.
p-ISBN: 978-83-7271-877-8
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00039/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Podręcznik dla ucznia czy... / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: Konspekt. - 2014, nr 3(52), s. 127-129
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:40/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Sk±d wyszli¶my i dok±d d±żymy / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie/ Přírodovédné a technologické vzdélávání pro XXI. století : sborník příspěvků XXIII. Mezinárodní konference o výuce chemie a IX. Regionálního IOSTE symposia pro Střední a Východní Evropu : Hradec Králové, IX - 2014 / [ed. Martin Bílek]
Adres wydawniczy: Hradec Králové : Gaudeamus, 2014
Opis fizyczny: S. 54-59
p-ISBN: 978-80-7435-417-5
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL
Adres url:41/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: "Metale" nios±ce ¶mierć / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Wpływ wybranych zwi±zków chemicznych na organizmy żywe / red. Paweł Cie¶la, Anna Michniewska
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Biologii. Zakład Chemii i Dydaktyki Chemii, 2013
Opis fizyczny: S. 62-67
p-ISBN: 978-83-7271-796-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]42/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Kształcenie w Unii czy dla Unii? / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Edukacja polska w konstelacji europejskiej / pod red. Kazimierza Żegnałka
Adres wydawniczy: Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2013
Opis fizyczny: S. 79-101
p-ISBN: 978-83-7051-707-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Repozytorium UP:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]43/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Małgorzata Nodzyńska, Paweł Cie¶la, Waldemar Tejchman.
Tytuł: Moja chemia : poradnik metodyczny dla gimnazjum. Cz. 1 / Jan Rajmund Pa¶ko, Małgorzata Nodzyńska, Paweł Cie¶la, Waldemar Tejchman
Adres wydawniczy: Krzeszowice : Kubajak, 2013
Opis fizyczny: 142 s.
p-ISBN: 978-83-62501-25-0
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL44/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Waldemar Tejchman, Paweł Cie¶la, Małgorzata Nodzyńska.
Tytuł: Moja chemia : poradnik metodyczny dla gimnazjum. Cz. 2 / Jan Rajmund Pa¶ko, Waldemar Tejchman, Paweł Cie¶la, Małgorzata Nodzyńska
Adres wydawniczy: Krzeszowice : Kubajak, 2013
Opis fizyczny: 120 s.
p-ISBN: 978-83-62501-26-7
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL45/334
Autorzy: Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko, Wioleta Kopek-Putała.
Tytuł: Zadania kompetencyjne z chemii dla gimnazjum / Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko, Wioleta Kopek-Putała
Adres wydawniczy: Kraków : [Zakład Chemii i Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Pedagogicznego], 2013
Opis fizyczny: 234 s.
p-ISBN: 978-83-7271-828-0
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 25.00046/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Znaczenie definicji w edukacji przyrodniczej / Jan Rajmund Pa¶ko
Adres wydawniczy: Kraków : [Zakład Chemii i Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Pedagogicznego], 2013
Opis fizyczny: 76 s.
p-ISBN: 978-83-7271-798-6
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Adres url:47/334
Autorzy: Tadeusz Budrewicz, Jan Rajmund Pa¶ko, Katarzyna Potyrała, Andrzej Rzepka, Robert Stawarz.
Tytuł: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia. Z. 2 / [kom. red. Tadeusz Budrewicz et al., w tym Jan Rajmund Pa¶ko, Katarzyna Potyrała, Andrzej Rzepka, Robert Stawarz]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2012
Opis fizyczny: 193, [2] s.
Uwagi: Zbioru ogólnego nr 111.
Typ publikacji: PRP
Język publikacji: POL48/334
Autorzy: Krzysztof Sobkowiak, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Aparatów dawnych czar [Dokument elektroniczny] : [wirtualna wystawa] / oprac. Krzysztof Sobkowiak ; wstęp Jan Rajmund Pa¶ko
Uwagi: Publikacja ukazała się w Pedagogicznej Bibliotece Cyfrowej.
Typ publikacji: MLM
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:49/334
Autorzy: Agnieszka Kania, Jan Rajmund Pa¶ko, Waldemar Tejchman.
Tytuł: Badania w dydaktyce fizyki : monografia / ed. by Agnieszka Kania, Jan Rajmund Pa¶ko, Waldemar Tejchman
Adres wydawniczy: Kraków : Pedagogical University, 2012
Opis fizyczny: 76 s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.00050/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Ewa Żesławska, Alicja Żylewska.
Tytuł: Badania w dydaktykach nauk przyrodniczych : monografia / pod red. Jana Rajmunda Pa¶ko, Ewy Żesławskiej, Alicji Żylewskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Pedagogical University, 2012
Opis fizyczny: 156 s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: MUL
Punktacja MNiSW: 4.00051/334
Autorzy: Katarzyna Kaczmarek, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Badanie umiejętno¶ci okre¶lania rodzaju wi±zań w zwi±zkach chemicznych przez uczniów III klas gimnazjalnych / Katarzyna Kaczmarek, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Błędy w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych : monografia / pod red. J. R. Pa¶ko
Adres wydawniczy: Kraków : [Zakład Chemii i Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Pedagogicznego], 2012
Opis fizyczny: S. 79-90
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.00052/334
Autorzy: Anna ¦wierz, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Błędne i poprawne wyobrażenia uczniów na temat wi±zań chemicznych w ¶wietle badań / Anna ¦wierz, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Błędy w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych : monografia / pod red. J. R. Pa¶ko
Adres wydawniczy: Kraków : [Zakład Chemii i Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Pedagogicznego], 2012
Opis fizyczny: S. 31-44
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.00053/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Błędy popełniane przez autorów podręczników i nauczycieli w procesie kształcenia chemicznego / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Błędy w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych : monografia / pod red. J. R. Pa¶ko
Adres wydawniczy: Kraków : [Zakład Chemii i Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Pedagogicznego], 2012
Opis fizyczny: S. 7-18
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.00054/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Błędy w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych : monografia / pod red. J. R. Pa¶ko
Adres wydawniczy: Kraków : [Zakład Chemii i Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Pedagogicznego], 2012
Opis fizyczny: 116 s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.00055/334
Autorzy: Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Chemiczny eksperyment uczniowski dawniej i dzi¶ / Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied : zborník z medzinárodnej konferencie, Smolenice 15.-17. oktober 2012 / [zostavovatel Ján Reguli]
Adres wydawniczy: Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2012
Opis fizyczny: S. 241-246
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL56/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Czy do komunikowania się niezbędne s± umiejętno¶ci czytania i pisania? / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Komunikowanie się w społeczeństwie wiedzy XXI wieku. 2 / Elżbieta Frołowicz, Natalia Majchrzak, Natasza Starik (red. nauk.)
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2012
Opis fizyczny: S.241-253
Seria: (Edukacja XXI Wieku ; 26)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Repozytorium UP:57/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Dr hab. Jan Rajmund Pa¶ko, prof.UP / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: 55. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego "Chemia dla ¶rodowiska i cywilizacji" : materiały zjazdowe :Białystok, 16-20 wrze¶nia 2012
Adres wydawniczy: Białystok : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2012
Opis fizyczny: S. [16-17]
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL58/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Dydaktyka chemii - dydaktyka ogólna - psychologia / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Aktuálne trendy vo vyučovaní prírodných vied : zborník z medzinárodnej konferencie, Smolenice 15.-17. oktober 2012 / [zostavovatel Ján Reguli]
Adres wydawniczy: Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2012
Opis fizyczny: S. 8-14
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL59/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Dydaktyka chemii a nauczanie chemii / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Badania w dydaktyce chemii / red. Paweł Cie¶la, Małgorzata Nodzyńska, Iwona Stawoska
Adres wydawniczy: Kraków : Pedagogical University, 2012
Opis fizyczny: S. 124-134
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.00060/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Fotograficzne wydawnictwa seryjne a ruch amatorski w XX wieku / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2012, Z. 3, s. 80-92
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
Repozytorium UP:61/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Innowacja tre¶ci i metod nauczania w przedmiotach przyrodniczych : monografia / pod red. J. R. Pa¶ko
Adres wydawniczy: Kraków : [Zakład Chemii i Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Pedagogicznego], 2012
Opis fizyczny: 106 s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL62/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Komputery dla szkoły czy szkoła dla komputerów? : rozważania wieloletniego pedagoga i nauczyciela / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Człowiek, media, edukacja / pod red. Janusza Morbitzera i Emilii Musiał
Adres wydawniczy: Kraków : Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, 2012
Opis fizyczny: S. 350-362
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.00063/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Moda czy konieczno¶ć innowacji w nauczaniu chemii / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Innowacja tre¶ci i metod nauczania w przedmiotach przyrodniczych : monografia / pod red. J. R. Pa¶ko
Adres wydawniczy: Kraków : [Zakład Chemii i Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Pedagogicznego], 2012
Opis fizyczny: S. 7-17
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00064/334
Autorzy: Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Projektowanie do¶wiadczeń wspomaganych komputerowo jako jeden z elementów kształcenia nauczycieli chemii oraz wpływ tego typu do¶wiadczeń na wyobrażenia uczniów o strukturze materii / Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Człowiek, media, edukacja / pod red. nauk. Janusza Morbitzera i Emilli Musiał
Adres wydawniczy: Kraków : Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, 2012
Opis fizyczny: S. 329-349
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.00065/334
Autorzy: Dariusz Siński, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Rewolucja czy tylko zwykła innowacja w procesie nauczania chemii / Dariusz Siński, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Innowacja tre¶ci i metod nauczania w przedmiotach przyrodniczych : monografia / pod red. J. R. Pa¶ko
Adres wydawniczy: Kraków : [Zakład Chemii i Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Pedagogicznego], 2012
Opis fizyczny: S. 94-99
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.00066/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Sztuka nauczania chemii / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: Konspekt. - 2012, nr 4 (45), s. 30-32
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL67/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Uczeń - komputer - ksi±żka - wiedza / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Komunikacja w cyber¶wiecie / red. nauk. Sylwester Bębas, Jerzy Plis, Józef Bednarek
Adres wydawniczy: Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2012
Opis fizyczny: S. 381-393
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.00068/334
Autorzy: Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko, Paweł Cie¶la.
Tytuł: Variety of textbooks and its influence od quality of chemistry education in Poland / Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko, Paweł Cie¶la
¬ródło: Journal of Science Education. - 2012, vol. 13, 28-33
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 6.00069/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Wstęp : aby wprowadzać innnowacje trzeba mieć pomysł i odwagę / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Innowacje tre¶ci i metod nauczania w przedmiotach przyrodniczych : monografia / pod red. J. R. Pa¶ko
Adres wydawniczy: Kraków : [Zakład Chemii i Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Pedagogicznego], 2012
Opis fizyczny: S. 5
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL70/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Wstęp / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Błędy w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych : monografia / pod red. J. R. Pa¶ko
Adres wydawniczy: Kraków : [Zakład Chemii i Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Pedagogicznego], 2012
Opis fizyczny: S. 5-6
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL71/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Wstęp / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Badania w dydaktyce fizyki : monografia / ed. by Agnieszka Kania, Jan Rajmund Pa¶ko, Waldemar Tejchman
Adres wydawniczy: Kraków : Pedagogical University, 2012
Opis fizyczny: S. 5
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL72/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Anna Stawiarska.
Tytuł: Wyobrażenia uczniów a modele przestrzeni wokół j±dra atomu, w ¶wietle badań / Jan Rajmund Pa¶ko, Anna Stawiarska
¬ródło: W: Badania w dydaktyce chemii : monografia / red. Paweł Cie¶la, Małgorzata Nodzyńska, Iwona Stawoska
Adres wydawniczy: Kraków : Pedagogical University, 2012
Opis fizyczny: S. 135-143
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL73/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Wyobrażenia uczniów o strukturze mikro¶wiata / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Chemia bliżej życia : dydaktyka chemii w dobie reformy edukacji / red. nauk. Hanna Gulińska
Adres wydawniczy: Poznań : Sowa, 2012
Opis fizyczny: S. 71-82
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00074/334
Autorzy: VasilSt. Hadzhiiliev, Jan Rajmund Pa¶ko, Andrzej Kamisiński.
Tytuł: Wyobrażenia uczniów o strukturze wybranych cz±steczek u uczniów w bułgarskiej szkole / Vasil St. Hadzhiiliev, Jan Rajmund Pa¶ko, Andrzej Kamisiński
¬ródło: W: Badania w dydaktyce chemii : monografia / red. Paweł Cie¶la, Małgorzata Nodzyńska, Iwona Stawoska
Adres wydawniczy: Kraków : Pedagogical University, 2012
Opis fizyczny: S. 44-48
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL75/334
Autorzy: Paweł Cie¶la, Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko, Iwona Stawoska.
Tytuł: Z chemi± w¶ród dzieci / Paweł Cie¶la, Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko, Iwona Stawoska
¬ródło: Konspekt. - 2012, nr 4 (45), s. 92-96
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL76/334
Autorzy: Dariusz Siński, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: "Stężenie procentowe roztworów - multimedia w nauczaniu sposobów rozwi±zywania zadań" / Dariusz Siński, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Badania w chemii i dydaktyce chemii : monografia / pod red. Małgorzaty Nodzyńskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2011
Opis fizyczny: S. 35-37
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL77/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: 18 lat komputerów w służbie dydaktyki w Zakładzie Chemii i Dydaktyki Chemii / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Technologie komputerowe w nauczniu przedmiotów przyrodniczych : monografia / pod red. Jana Rajmunda Pa¶ko
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2011
Opis fizyczny: S. 3-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00078/334
Autorzy: Tadeusz Budrewicz, Jan Rajmund Pa¶ko, Katarzyna Potyrała, Andrzej Rzepka, Robert Stawarz.
Tytuł: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia. Z. 1 / Uniwersytet Pedagogiczny ; [kom. red. Tadeusz Budrewicz et al., w tym Jan Rajmund Pa¶ko, Katarzyna Potyrała, Andrzej Rzepka, Robert Stawarz]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2011
Opis fizyczny: 233 s., [1] k. tabl.
Uwagi: Ogólnego zbioru nr 86.
Typ publikacji: PRP
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:79/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Czy każda pozytywna odpowiedĽ jest dowodem prawidłowego opanowania wiedzy? [Dokument elektroniczny] / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Metodologické otázky výskumu v didaktike chémie : zborník príspevkov zo seminára doktorandského štùdia / ed. Zuzanna Beníčková, Monika Mlkva, Zuzanna Slivová
Adres wydawniczy: Trnava : Trnavská univerzita v Trnave. Pedagogická fakulta, 2011
Opis fizyczny: S. 7-9
Uwagi: Publikacja dostępna na CD-ROM.
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL80/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Czy pocz±tek wieku XXI stanie się pocz±tkiem nowej dydaktyki? / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Bezpieczeństwo : Polska i ¶wiat : wczoraj, dzi¶, jutro / red. nauk. Henryk Lisiak, Danuta Bartkowiak, Aneta Kołacz
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2011
Opis fizyczny: S. 15-22
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL81/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Does every positive answer reveal the proper understanding of knowledge? / Jan Rajmund Pasko
¬ródło: W: Metodologické otázky výskumu v didaktike chémie : Medzinárodný seminár doktorandského štùdia : zborník abstraktov / ed. Zuzanna Beníčková, Monika Mlkva, Zuzanna Slivová
Adres wydawniczy: Trnava : Trnavská univerzita v Trnave. Pedagogická fakulta, 2011
Opis fizyczny: S. 9
Typ publikacji: ZRA
Język publikacji: ENG82/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Dydaktyka chemii w oczach praktyka i teoretyka / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: Konspekt. - 2011, nr 4 (41), s. 31-34
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL83/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Katarzyna Potyrała, Jolanta Zielińska.
Tytuł: Dzieje dydaktyk przedmiotowych w 65-letniej tradycji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / pod red. Jana Rajmunda Pa¶ko, Katarzyny Potyrały, Jolanty Zielińskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2011
Opis fizyczny: 249, [2] s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.00084/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Dzieje dydaktyki chemii / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Dzieje dydaktyk przedmiotowych : w 65 letniej tradycji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / pod red. Jana Rajmunda Pa¶ko, Katarzyny Potyrały, Jolanty Zielińskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2011
Opis fizyczny: S. 35-51
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00085/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Kształcenie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, czy tylko przyuczanie do zawodu? / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Kompetencje czy kwalifikacje? : efekty kształcenia studentów kierunków przyrodniczych w kontek¶cie Krajowych Ram Kwalifikacji i badań na różnych etapach edukacyjnych / pod red. Katarzyny Potyrały
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011
Opis fizyczny: S. 20-25
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00086/334
Autorzy: Dariusz Siński, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Micro-world in children's mind / Dariusz Siński, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Metodologické otázky výskumu v didaktike chémie : Medzinárodný seminár doktorandského štùdia : zborník abstraktov / ed. Zuzanna Beníčková, Monika Mlkva, Zuzanna Slivová
Adres wydawniczy: Trnava : Trnavská univerzita v Trnave. Pedagogická fakulta, 2011
Opis fizyczny: S. 12
Typ publikacji: ZRA
Język publikacji: ENG87/334
Autorzy: Dariusz Siński, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Mikro¶wiat w umy¶le dziecka [Dokument elektroniczny] / Dariusz Siński, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Metodologické otázky výskumu v didaktike chémie : zborník príspevkov zo seminára doktorandského štùdia / ed. Zuzanna Beníčková, Monika Mlkva, Zuzanna Slivová
Adres wydawniczy: Trnava : Trnavská univerzita v Trnave. Pedagogická fakulta, 2011
Opis fizyczny: S. 24-25
Uwagi: Publikacja dostępna na CD-ROM.
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL88/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Paweł Cie¶la, Waldemar Tejchman.
Tytuł: Moja chemia : zaszyt ćwiczeń : dla gimnazjum. Cz. 2 / Jan Rajmund Pa¶ko, Paweł Cie¶la, Waldemar Tejchman
Adres wydawniczy: Krzeszowice : Wydawnictwo Kubajak, 2011
Opis fizyczny: 126 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL89/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Monitorowanie błędów popełniane w procesie edukacji chemicznej, które czyni± chemię trudnym przedmiotem / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: Biologie - Chemie - Zeměpis. - 2011, č. 3x, s. 35-39
Uwagi: Chemické vzdělávání v teorii a praxi : materiály z mezinárodní konference o výuce chemie, Plzeň 15. - 17. 6. 2011. Publikacja dostępna również na CD.
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL90/334
Autorzy: Paweł Cie¶la, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Multimedialne wspomaganie nauczania chemii / Paweł Cie¶la, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Technologie komputerowe w nauczniu przedmiotów przyrodniczych : monografia / pod red. Jana Rajmunda Pa¶ko
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2011
Opis fizyczny: S. 12-18
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL91/334
Autorzy: Danuta Jyż-Kuro¶, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Program badaj±cy wyobrażenia o budowie substancji chemicznych [Dokument elektroniczny] / Danuta Jyż-Kuro¶, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Výuka Chemie a Informační Technologie : sborník přednášek : 18. Mezinárodní konference o výuce chemie, Hradec Králové, 23.9.2008 / ed. Jan Veřmiřovský
Adres wydawniczy: Hradec Králové : Gaudeamus, 2011
Opis fizyczny: S. 52-56
Uwagi: Publikacja dostępna na CD-ROM.
Typ publikacji: DE
Język publikacji: POL92/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Andrzej Kamisiński.
Tytuł: Program komputerowy pozwalaj±cy na badanie wyobrażenia ucznia o strukturze danej substancji chemicznej / Jan Rajmund Pa¶ko, Andrzej Kamisiński
¬ródło: W: Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela : nowe wyzwania edukacyjne / pod red. Jacka Migdałka i Anny Stolińskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2011
Opis fizyczny: S. 181-190
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00093/334
Autorzy: Paulina Zimak, Jan Rajmund Pa¶ko, Małgorzata Nodzyńska.
Tytuł: Rola animacji komputerowych w nauczaniu o reakcjach w chemii organicznej [Dokument elektroniczny] : rozważania wstępne / Paulina Zimak, Jan Rajmund Pa¶ko, Małgorzata Nodzyńska
¬ródło: W: Metodologické otázky výskumu v didaktike chémie : zborník príspevkov zo seminára doktorandského štùdia / ed. Zuzanna Beníčková, Monika Mlkva, Zuzanna Slivová
Adres wydawniczy: Trnava : Trnavská univerzita v Trnave. Pedagogická fakulta, 2011
Opis fizyczny: S. 30-34
Uwagi: Publikacja dostępna na CD-ROM.
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL94/334
Autorzy: Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Rola modelowania w nauczaniu przyszłych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych [Dokument elektroniczny] / Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: Science and Technologies. - 2011, Vol. 1, nr 8, s. 3-9
Uwagi: Publikacja dostępna na CD-ROM.
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: POL95/334
Autorzy: Vidyo Videv, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Science and Technologies [Dokument elektroniczny]. Volume 1 / ed. Vidyo Videv [et al., w tym Jan Rajmund Pa¶ko]
Adres wydawniczy: Stara Zagora : Union of Scientists, 2011
Typ publikacji: ZRZ
Język publikacji: ENG96/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Struktura materii na rysunkach w podręcznikach szkolnych na przestrzeni 100 lat [Dokument elektroniczny] / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Výuka Chemie a Informační Technologie : sborník přednášek : 18. Mezinárodní konference o výuce chemie, Hradec Králové, 23.9.2008 / ed. Jan Veřmiřovský
Adres wydawniczy: Hradec Králové : Gaudeamus, 2011
Opis fizyczny: S. 63-72
Uwagi: Publikacja dostępna na CD-ROM.
Typ publikacji: DE
Język publikacji: POL97/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Technologie komputerowe w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych : monografia / pod red. Jana Rajmunda Pa¶ko
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2011
Opis fizyczny: 94 s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]98/334
Autorzy: Paulina Zimak, Jan Rajmund Pa¶ko, Małgorzata Nodzyńska.
Tytuł: The role of computer animations in organic chemistry teaching / Paulina Zimak, Jan Rajmund Pa¶ko, Małgorzata Nodzyńska
¬ródło: W: Metodologické otázky výskumu v didaktike chémie : Medzinárodný seminár doktorandského štùdia : zborník abstraktov / ed. Zuzanna Beníčková, Monika Mlkva, Zuzanna Slivová
Adres wydawniczy: Trnava : Trnavská univerzita v Trnave. Pedagogická fakulta, 2011
Opis fizyczny: S. 12-13
Typ publikacji: ZRA
Język publikacji: ENG99/334
Autorzy: Paweł Cie¶la, Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Wstępne badania nad wyobrażeniem struktury mikro¶wiata u uczniów IV klasy szkoły podstawowej / Paweł Cie¶la, Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: Biologie - Chemie - Zeměpis. - 2011, č. 3x, s. 48-51
Uwagi: Chemické vzdělávání v teori a praxi : materiály z mezinárodní konference o výuce chemie, Plzeň 15. - 17. 6. 2011. Publikacja dostępna również na CD.
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL100/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Anna Baprowska.
Tytuł: Wyobrażenie o kuli jako modelu atomu u uczniów w gimnazjum [Dokument elektroniczny] / Jan Rajmund Pa¶ko, Anna Baprowska
¬ródło: W: Výuka Chemie a Informační Technologie : sborník přednášek : 18. Mezinárodní konference o výuce chemie, Hradec Králové, 23.9.2008 / ed. Jan Veřmiřovský
Adres wydawniczy: Hradec Králové : Gaudeamus, 2011
Opis fizyczny: S. 57-62
Uwagi: Publikacja dostępna na CD-ROM.
Typ publikacji: DE
Język publikacji: POL101/334
Autorzy: Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Zadania problemowe [Dokument elektroniczny] : próba definicji pojęcia / Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Výuka Chemie a Informační Technologie : sborník přednášek : 18. Mezinárodní konference o výuce chemie, Hradec Králové, 23.9.2008 / ed. Jan Veřmiřovský
Adres wydawniczy: Hradec Králové : Gaudeamus, 2011
Opis fizyczny: S. 123-128
Uwagi: Publikacja dostępna na CD-ROM.
Typ publikacji: DE
Język publikacji: POL102/334
Autorzy: Andrzej Kamisiński, Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: A computer program as a tool of examining concepts about the structure of hydrocarbons among pupils of lower secondary school / Andrzej Kamisiński, Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Badania w dydaktykach przedmiotów przyrodniczych : monografia / [red. Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko]
Adres wydawniczy: Kraków : Pedagogical University, 2010
Opis fizyczny: S. 180-183
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 7.000103/334
Autorzy: Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Automonitorowanie (przez uczniów) czynno¶ci umysłowych niezbędnych do uzgodnienia równania reakcji / Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: Chemické Rozhl'ady. - 2010, nr 5, s. 115-122
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: POL104/334
Autorzy: Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Badania w dydaktykach przedmiotów przyrodniczych : monografia / [red. Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko]
Adres wydawniczy: Kraków : Pedagogical University, 2010
Opis fizyczny: 424 s.
Typ publikacji: ZRK
Język publikacji: ENG, POL105/334
Autorzy: Paweł Cie¶la, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Badanie umiejętno¶ci wykonywania operacji prowadz±cych do ustalenia wzorów dowolnych kwasów nieorganicznych przez uczniów klas gimnazjalnych / Paweł Cie¶la, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: Chemické Rozhl'ady. - 2010, nr 5, s. 43-48
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: POL106/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Chemia a matematyka / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: Konspekt. - 2010, nr 3 (36), s. 35-37
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:107/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Małgorzata Nodzyńska.
Tytuł: Computer animated models in chemistry teaching / Jan Rajmund Pa¶ko, Małgorzata Nodzyńska
¬ródło: W: 10th European Conference on Research in Chemistry Education : [ECRICE] : book of abstracts / [ed. Iwona Maciejowska, Paweł Cie¶la]
Adres wydawniczy: Kraków : Pedagogical University, 2010
Opis fizyczny: S. 209-212
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: ENG108/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Czy multimedia spowoduj± powstanie nowej dydaktyki? / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Człowiek, media, edukacja / pod red. naukow± Janusza Morbitzera
Adres wydawniczy: Kraków : Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych. Uniwersytet Pedagogiczny, 2010
Opis fizyczny: S. 210-214
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000109/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Didactics of chemistry : novelty or history? / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Badania w dydaktykach przedmiotów przyrodniczych : monografia / [red. Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko]
Adres wydawniczy: Kraków : Pedagogical University, 2010
Opis fizyczny: S. 293-296
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 7.000110/334
Autorzy: Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Dydaktyka muzealna : przgotowanie nauczycieli / Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Rola i zadania dydaktyk przedmiotowych w kształceniu nauczycieli / red. Anna Kwatera, Paweł Cie¶la
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2010
Opis fizyczny: S. 180-184
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Adres url:111/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Dydaktyki przedmiotowe : przeszło¶ć czy przyszło¶ć? / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Rola i zadania dydaktyk przedmiotowych w kształceniu nauczycieli / red. Anna Kwatera, Paweł Cie¶la
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2010
Opis fizyczny: S. 9-13
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Adres url:112/334
Autorzy: Marta Ostrowska, Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Elements of chemistry in natural sciences textbooks from the first half of the 20th century / Marta Ostrowska, Małgorzta Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Badania w dydaktykach przedmiotów przyrodniczych : monografia / [red. Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko]
Adres wydawniczy: Kraków : Pedagogical University, 2010
Opis fizyczny: S. 268-271
Typ publikacji: ZRK
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 7.000113/334
Autorzy: Małgorzata Nodzyńska, Paweł Cie¶la, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: How to teach future teachers to teach resolving the tasks? / Małgorzata Nodzyńska, Paweł Cie¶la, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: 10th European Conference on Research in Chemistry Education : [ECRICE] : book of abstracts / [ed. Iwona Maciejowska, Paweł Cie¶la]
Adres wydawniczy: Kraków : Pedagogical University, 2010
Opis fizyczny: S. 199-200
Typ publikacji: ZRA
Język publikacji: ENG114/334
Autorzy: Paweł Cie¶la, Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Jak nauczyć nauczycieli nauczania rozwi±zywania zadań? / Paweł Cie¶la, Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Badania w dydaktykach przedmiotów przyrodniczych : monografia / [red. Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko]
Adres wydawniczy: Kraków : Pedagogical University, 2010
Opis fizyczny: S. 107-110
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]115/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Komputer jako pomoc pozwalaj±ca na zwiększenie efektywno¶ci kształcenia umiejętno¶ci / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Aktuální trendy ICT ve výuce chemie : sborník abstraktů 20. mezinárodního semináře o výuce chemie / ed. Martin Bílek
Adres wydawniczy: Hradec Králové
Opis fizyczny: S. 55-56
Typ publikacji: ZAS
Język publikacji: POL116/334
Autorzy: Agnieszka Chmielowska-Marmucka, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Międzypokoleniowa dynamika aspiracji młodzieży ucz±cej się / Agnieszka Chmielowska-Marmucka, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Edukacja nieustaj±ca wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego. 2 / Andrzej Zduniak (red. nauk.)
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2010
Opis fizyczny: S. 116-120
Seria: (Edukacja XXI Wieku ; 20)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000117/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Małgorzata Nodzyńska.
Tytuł: Moja chemia : podręcznik dla gimnazjum. Cz. 2 / Jan Rajmund Pa¶ko, Małgorzata Nodzyńska
Adres wydawniczy: Krzeszowice : Wydaw. Kubajak, cop. 2010
Opis fizyczny: 124 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL118/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Najważniejsze działania Zakładu Chemii i Dydaktyki Chemii / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: Edukacja Biologiczna i ¦rodowiskowa. - 2010, nr 2, s. 91-96
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL119/334
Autorzy: Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko, Lesław Przywara.
Tytuł: Nowe anilidy kwasów karboksychinolinowych i ich oddziaływanie na korzeń Alium cepa / Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko, Lesław Przywara
¬ródło: W: Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie : sborník přednášek z mezinárodní konference konané 29.září- 1.října 2010 v Trojanovicích / ed. Aleš Chupáč, Jan Veřmiřovský
Adres wydawniczy: Ostava : Ostravská univerzita. Přírodovědecká fakulta. Katedra Chemie, 2010
Opis fizyczny: S. 208-211
Uwagi: Publikacja dostępna również na CD.
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL120/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Prawie wszystko o tonowaniu zdjęć / Jan Rajmund Pa¶ko
Adres wydawniczy: Wrocław : Typoscript, 2010
Opis fizyczny: 140, [16] s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 12.000121/334
Autorzy: Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Przygotowanie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych do nauczania nowego przedmiotu "przyroda" w szkole ¶redniej / Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie : sborník přednášek z mezinárodní konference konané 29.září- 1.října 2010 v Trojanovicích / ed. Aleš Chupáč, Jan Veřmiřovský
Adres wydawniczy: Ostrava : Ostravská univerzita. Přírodovědecká fakulta. Katedra Chemie, 2010
Opis fizyczny: S. 196-202
Uwagi: Publikacja dostępna również na CD.
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL122/334
Autorzy: Martin Bílek, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Research on pupils' ideas on the structure of oxides with the aid of a computer program / Marti Bílek [et al., w tym Jan Rajmund Pa¶ko]
¬ródło: W: Badania w dydaktykach przedmiotów przyrodniczych : monografia / [red. Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko]
Adres wydawniczy: Kraków : Pedagogical University, 2010
Opis fizyczny: S. 40-43
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 7.000123/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Małgorzata Nodzyńska.
Tytuł: Rola monitoringu w indywidualizacji nauczania chemii / Jan Rajmund Pa¶ko, Małgorzata Nodzyńska
¬ródło: W: Edukacja nieustaj±ca wyzwaniem społeczeństwa informacyjnego. 3 / Magdalena Gawrońska-Garstka, Andrzej Zduniak (red. nauk.)
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2010
Opis fizyczny: S. 304-306
Seria: (Edukacja XXI Wieku ; 21)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000124/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: W trosce o integrację i unowocze¶nienie tre¶ci przyrodniczych w procesie edukacji szkolnej / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: Edukacja Biologiczna i ¦rodowiskowa. - 2010, nr 2, s. 77-82
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:125/334
Autorzy: Bernadetta Dr±g, Małgorzata Kuropatnicka, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Wpływ dynamicznych modeli komputerowych na rozumienie przez uczniów przebiegu reakcji powstawania soli / Bernadetta Dr±g, Małgorzata Kuropatnicka, Małgorzata Nodzyńska
¬ródło: W: Badania w dydaktykach przedmiotów przyrodniczych : monografia / [red. Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko]
Adres wydawniczy: Kraków : Pedagogical University, 2010
Opis fizyczny: S. 122-125
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]126/334
Autorzy: Sylwia Studnicka, Jan Rajmund Pa¶ko, Małgorzata Nodzyńska.
Tytuł: Wykorzystanie nowoczesnych technik multimedialnych (ankieterskiego systemu senteo) w sprawdzaniu wiadomo¶ci i umiejętno¶ci uczniów / Sylwia Studnicka, Jan Rajmund Pa¶ko, Małgorzata Nodzyńska
¬ródło: W: Badania w dydaktykach przedmiotów przyrodniczych : monografia / [red. Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko]
Adres wydawniczy: Kraków : Pedagogical University, 2010
Opis fizyczny: S. 352-355
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000127/334
Autorzy: Agnieszka Chmielowska-Marmucka, Andrzej Kamisiński, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Wyobrażenia o atomach i jonach u uczniów gimnazjum w ¶wietle badań / Agnieszka Chmielowska-Marmucka, Andrzej Kamisiński, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Badania w dydaktykach przedmiotów przyrodniczych : monografia / [red. Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko]
Adres wydawniczy: Kraków : Pedagogical University, 2010
Opis fizyczny: S. 95-98
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]128/334
Autorzy: Agnieszka Chmielowska-Marmucka, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Wyobrażenia o atomach i jonach u uczniów szkoły ¶redniej / Agnieszka Chmielowska-Muracka, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie : sborník přednášek z mezinárodní konference konané 29.září- 1.října 2010 v Trojanovicích / ed. Aleš Chupáč, Jan Veřmiřovský
Adres wydawniczy: Ostrava : Ostravská univerzita. Přírodovědecká fakulta. Katedra Chemie, 2010
Opis fizyczny: S. 84-87
Uwagi: Publikacja dostępna również na CD.
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL129/334
Autorzy: Agnieszka Chmielowska-Marmucka, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Zmiana wyobrażeń uczniów o strukturze mikro¶wiata po zastosowaniu animacji komputerowej w klasach I-III gimnazjum w powiecie nowos±deckim / Agnieszka Chmielowska-Marmucka, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: Chemické Rozhl'ady. - 2010, nr 5, s. 69-76
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: POL130/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Znaczenie monitorowania pracy ucznia w czasie rozwi±zywania przez niego problemów chemicznych / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: Chemické Rozhl'ady. - 2010, nr 5, s. 19-26
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: POL131/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Badanie przebiegu wykonywanych przez uczniów operacji w czasie pisania równań reakcji chemicznych czynnikiem umożliwiaj±cym indywidualizację pracy / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Chemia bliżej życia : dydaktyka chemii w dobie reformy edukacji / [Hanna Gulińska]
Adres wydawniczy: Poznań : Sowa, 2009
Opis fizyczny: S. 154-160
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000132/334
Autorzy: Paweł Cie¶la, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Badanie trudno¶ci w pisaniu równań reakcji kwasów z wodorotlenkami / Paweł Cie¶la, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie : sborník přednášek 19. Mezinárodní konference o výuce chemie, Hradec Králové, IX - 2009. 1 čast, Původní výzkumné práce, teoretické a odborné studie / [ed. Martin Bílek]
Adres wydawniczy: Hradec Králové : Gaudeamus, 2009
Opis fizyczny: S. 112-121
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL133/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Chemia w polskim gimnazjum / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie : sborník přednášek 19. Mezinárodní konference o výuce chemie, Hradec Králové, IX - 2009. 1 čast, Původní výzkumné práce, teoretické a odborné studie / [ed. Martin Bílek]
Adres wydawniczy: Hradec Králové : Gaudeamus, 2009
Opis fizyczny: S. 32-38
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL134/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Czy istnieje potrzeba studiów nauczycielskich? / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia. 3 / (red. nauk.) Agnieszka Czajkowska, Wiesław Otwinowski
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2009
Opis fizyczny: S. 239-244
Seria: (Edukacja XXI Wieku ; 18)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000135/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Jak uczniowie oceniaj± wykorzystanie płyt CD będ±cych zał±cznikami do podręczników szkolnych / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Komputer w edukacji : 19. ogólnopolskie sympozjum naukowe, Kraków 25-26 wrze¶nia 2009 / red. nauk. Janusz Morbitzer
Adres wydawniczy: Kraków : Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych. Uniwersytet Pedagogiczny, 2009
Opis fizyczny: S. 211-215
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL136/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Małgorzata Nodzyńska.
Tytuł: Komputer HP Pavilion Entertainment PC z dotykowym monitorem stosowanym jako tablet : nowoczesne narzędzie pracy nauczyciela w czasie lekcji / Jan Rajmund Pa¶ko, Małgorzata Nodzyńska
¬ródło: W: Komputer w edukacji : 19. ogólnopolskie sympozjum naukowe, Kraków 25-26 wrze¶nia 2009 / red. nauk. Janusz Morbitzer
Adres wydawniczy: Kraków : Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych. Uniwersytet Pedagogiczny, 2009
Opis fizyczny: S. 216-219
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL137/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Małgorzata Nodzyńska.
Tytuł: Moja chemia : podręcznik dla gimnazjum. Cz. 1 / Jan Rajmund Pa¶ko, Małgorzata Nodzyńska
Adres wydawniczy: Krzeszowice : Wydaw. Kubajak, 2009
Opis fizyczny: 176 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL138/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Paweł Cie¶la, Waldemar Tejchman.
Tytuł: Moja Chemia : zeszyt ćwiczeń dla gimnazjum. Cz. 1 / Jan Rajmund Pa¶ko, Paweł Cie¶la, Waldemar Tejchman
Adres wydawniczy: Krzeszowice : Wydawnictwo Kubajak, 2009
Opis fizyczny: 118 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL139/334
Autorzy: Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Monitorowanie odpowiedzi uczniów w nauczaniu zintegrowanym / Małgorzata Nodzyńska, Jan R. Pa¶ko [et al.]
¬ródło: W: Komputer w edukacji : 19. ogólnopolskie sympozjum naukowe, Kraków 25-26 wrze¶nia 2009 / red. nauk. Janusz Morbitzer
Adres wydawniczy: Kraków : Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych. Uniwersytet Pedagogiczny, 2009
Opis fizyczny: S. 192-197
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL140/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: O potrzebie badań w zakresie dydaktyki chemii w zakresie monitorowania procesu rozwi±zywania zadań / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Sučasnosť a perspektívy didaktiky chémie 2 : [zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie], Donovaly 27. - 29. 5. 2009 / [zost. Jarmila Kmeťová, Mária Lichvárová]
Adres wydawniczy: Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied. Univerzita Mateja Bela, 2009
Opis fizyczny: S. 17-21
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL141/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Magdalena Matyszkiewicz.
Tytuł: Obowi±zek szkolny a wolno¶ć jednostki w oczach ucznia / Jan Rajmund Pa¶ko, Magdalena Matyszkiewicz
¬ródło: W: Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia. 1 / Dominika Czajkowska-Ziobrowska, Andrzej Zduniak (red. nauk.)
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2009
Opis fizyczny: S. 119-125
Seria: (Edukacja XXI Wieku ; 16)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL142/334
Autorzy: Paweł Cie¶la, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Od budowy atomu do wzorów strukturalnych tlenków : Paweł Cie¶la, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Chemia bliżej życia : dydaktyka chemii w dobie reformy edukacji / [Hanna Gulińska]
Adres wydawniczy: Poznań : Sowa, 2009
Opis fizyczny: S. 161-166
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000143/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Programy komputerowe ułatwiaj±ce rozwi±zywanie zadań obliczeniowych z chemii / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Techniki informacyjne w procesach kształcenia / [pod red. Andrzeja Burewicza]
Adres wydawniczy: Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Zakład Dydaktyki Chemii, 2009
Opis fizyczny: S. 45-50
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000144/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Paweł Cie¶la.
Tytuł: Programy ucz±ce nowej generacji czyli programy dialogowe / Jan Rajmund Pa¶ko, Paweł Cie¶la
¬ródło: W: Technologie informacyjne w procesach kształcenia / [pod red. Andrzeja Burewicz]
Adres wydawniczy: Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Zakład Dydaktyki Chemii, 2009
Opis fizyczny: S. 51-57
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000145/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Paweł Cie¶la.
Tytuł: Teaching software of new generation : dialog programs / Jan Rajmund Pa¶ko, Paweł Cie¶la
¬ródło: W: ICT in Chemical Education / [ed. Andrzej Burewicz]
Adres wydawniczy: Poznań : Adam Mickiewicz University. Department of Chemical Education, 2009
Opis fizyczny: S. 11-29
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 7.000146/334
Autorzy: Marta Orłowska, Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Terminy chemiczne w podręcznikach do przyrody dla klasy VI szkoły podstawowej / Marta Orłowska, Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie : sborník přednášek 19. Mezinárodní konference o výuce chemie, Hradec Králové, IX - 2009. 1 čast, Původní výzkumné práce, teoretické a odborné studie / [ed. Martin Bílek]
Adres wydawniczy: Hradec Králové : Gaudeamus, 2009
Opis fizyczny: S. 552-557
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL147/334
Autorzy: Paweł Cie¶la, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Trudno¶ci w rożróżnianiu struktur jonowych i cz±steczkowych substancji chemicznych / Paweł Cie¶la, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Sučasnosť a perspektívy didaktiky chémie 2 : [zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie], Donovaly 27. - 29. 5. 2009 / [zost. Jarmila Kmeťová, Mária Lichvárová]
Adres wydawniczy: Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied. Univerzita Mateja Bela, 2009
Opis fizyczny: S. 85-89
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL148/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Paweł Cie¶la.
Tytuł: Wiadomo¶ci i umiejętno¶ci ucznia a jego ocena : sprawiedliwa ocena w oczach uczniów / Paweł Cie¶la, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Edukacyjne zagrożenia i wyzwania młodego pokolenia. 2 / (red. nauk.) Dorota Rondalska, Andrzej Zduniak
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2009
Opis fizyczny: S. 159-167
Seria: (Edukacja XXI Wieku ; 17)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL149/334
Autorzy: Agnieszka Chmielowska-Marmucka, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Wyobrażenia o strukturze materii w¶ród uczniów klas szkoły podstawowej w ¶wietle przeprowadzonych badań / Agnieszka Chmielowska-Marmucka, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Metodologické otázky výzkumu v didaktice chemie : sborník abstraktů s plnými texty příspěvků na CD-ROMu z Mezinárodního semináře studentů doktorských studijních programů zaměřených na chemické vzdělávání / [ed. Martin Bílek]
Adres wydawniczy: Hradec Králové : Gaudeamus, 2009
Opis fizyczny: S. 26
Typ publikacji: ZRA
Język publikacji: POL150/334
Autorzy: Katarzyna Rogowicz-Czochra, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Badania nad porównaniem wpływu filmowych wersji do¶wiadczeń i ich rzeczywistych odpowiedników na proces kształcenia / Katarzyna Rogowicz-Czochra, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Badania w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych : monografia = Research in Didactics of the Science : monograph / pod red. Małgorzaty Nodzyńskiej, Jana Rajmunda Pa¶ko
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2008
Opis fizyczny: S. 306-310
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL151/334
Autorzy: Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Badania stopnia trudno¶ci wykonywanych operacji umysłowych na przykładzie równań reakcji otrzymywania soli / Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Current Trends in Chemical Curricula : proceedings of the International Conference, Prague, 24-26 September 2008 / [ed. by Karel Nesměrák]
Adres wydawniczy: Prague : Charles University. Faculty of Science, 2008
Opis fizyczny: S. 67-72
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL152/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Małgorzata Nodzyńska.
Tytuł: Badania w dydaktyce chemii : Międzynarodowe Seminarium Doktoranckie / [kom. nauk. Jan Rajmund Pa¶ko et al. ; red. i skład Małgorzata Nodzyńska]
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Zakład Dydaktyki Chemii, 2008
Opis fizyczny: 44 s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL153/334
Autorzy: Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Badania w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych : monografia = Research in Didactics of the Science : monograph / pod red. Małgorzaty Nodzyńskiej, Jana Rajmunda Pa¶ko
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2008
Opis fizyczny: 430 s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL, ENG154/334
Autorzy: Martin Bílek, Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Badanie umiejętno¶ci grupowania wzorów izomerów węglowodorów / Martin Bilek [et al., w tym Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko]
¬ródło: W: Badania w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych : monografia = Research in Didactics of the Science : monograph / pod red. Małgorzaty Nodzyńskiej, Jana Rajmunda Pa¶ko
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2008
Opis fizyczny: S. 41-45
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL155/334
Autorzy: Paweł Cie¶la, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Błędy dydaktyczne popełniane przez nauczycieli przy wykorzystywaniu multimediów / Paweł Cie¶la, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela / pod red. Jacka Migdałka i Marii Zaj±c
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008
Opis fizyczny: S. 367-370
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL156/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Danuta Jyż-Kuro¶.
Tytuł: CHEM TUTOR application as didactic measure increasing chemical education process quality / Danuta Jyż-Kuro¶, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Badania w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych : monografia = Research in Didactics of the Science : monograph / pod red. Małgorzaty Nodzyńskiej, Jana Rajmunda Pa¶ko
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2008
Opis fizyczny: S. 177-181
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL157/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Czy istnieje potrzeba programów sprawdzaj±cych wiedzę? / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Technologie informacyjne dla chemików / [red. Iwona Maciejowska et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydział Chemii UJ, 2008
Opis fizyczny: S. 65-67
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL158/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Czy istnieje potrzeba studiów nauczycielskich? / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Edukacja dla bezpieczeństwa : bezpieczeństwo regionalne, wyzwania edukacyjne / Dominika Czajkowska-Ziobrowska, Andrzej Zduniak (red. nauk.)
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2008
Opis fizyczny: S. 153-157
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL159/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Czy multimedia uczyni± dla uczniów chemię bardziej atrakcyjnym przedmiotem? / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Význam chemie pro život společnosti - výukové aplikace : mezinárodní seminář : sborník přednášek / [ed. Karel Myška, Ivan Holý]
Adres wydawniczy: Hradec Králové : Gaudeamus, 2008
Opis fizyczny: S. 120-124
Seria: (Aktualní otazky výuky chemie ; 17)
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL160/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Aleš Chupáč, Danuta Jyż-Kuro¶.
Tytuł: Czy nauczycielowi chemii potrzebne s± umiejętno¶ci programisty? / Jan Rajmund Pa¶ko, Danuta Jyż-Kuro¶, Aleš Chupáč
¬ródło: W: Technologie informacyjne dla chemików / [red. Iwona Maciejowska et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydział Chemii UJ, 2008
Opis fizyczny: S. 72-74
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL161/334
Autorzy: Paweł Cie¶la, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Czy wszystkie "uproszczenia" w nauczaniu chemii daj± pozytywne rezultaty? / Paweł Cie¶la, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Nowe wyzwania dydaktyki chemii / [red. nauk. Hanna Gulińska]
Adres wydawniczy: Poznań : Sowa Druk, 2008
Opis fizyczny: S. 209-212
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL162/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Ryszard Sitko.
Tytuł: Ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej i analitycznej : skrypt dla studentów kierunku biologii / Jan Rajmund Pa¶ko, Ryszard Sitko
Wydanie: Dodr.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2008
Opis fizyczny: 255, [4] s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL163/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Didactics and modern concept of science education / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Badania w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych : monografia = Research in Didactics of the Science : monograph / pod red. Małgorzaty Nodzyńskiej, Jana Rajmunda Pa¶ko
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2008
Opis fizyczny: S. 289-293
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: ENG164/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Dydaktyki przedmiotowe no¶nikiem nowoczesnych rozwi±zań dydaktycznych w nauczaniu przedmiotów szkolnych / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Kształcenie nauczycieli w szkole wyższej : wybrane zagadnienia / red. nauk. Krystyna Sujak-Lesz
Adres wydawniczy: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo O¶wiatowe, 2008
Opis fizyczny: S. 187-191
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL165/334
Autorzy: Paweł Cie¶la, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: II stopień studiów wyższych - konieczno¶ć kontynuacji czy możliwo¶ć wyboru / Paweł Cie¶la, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Dylematy edukacyjne współczesnego człowieka a jako¶ć kształcenia w szkole wyższej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sitarskiej, Ryszarda Droby, Kazimierza Jankowskiego
Adres wydawniczy: Siedlce : Wydaw. Akademii Podlaskiej, 2008
Opis fizyczny: S. 23-28
Seria: (Jako¶ć Kształcenia w Szkole Wyższej)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL166/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Jak uczyć o strukturze materii? / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Current Trends in Chemical Curricula : proceedings of the International Conference, Prague, 24-26 September 2008 / [ed. by Karel Nesměrák]
Adres wydawniczy: Prague : Charles University. Faculty of Science, 2008
Opis fizyczny: S. 195-199
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL167/334
Autorzy: Wioleta Kopek, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Kojarzenie wzorów sumarycznych z wzorami strukturalnymi i modelami cz±steczek przez uczniów wyższych klas szkoły podstawowej / Wioleta Kopek, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Badania w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych : monografia = Research in Didactics of the Science : monograph / pod red. Małgorzaty Nodzyńskiej, Jana Rajmunda Pa¶ko
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2008
Opis fizyczny: S. 207-211
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL168/334
Autorzy: Paweł Cie¶la, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Komunikacja i wymiana informacji pomiędzy studentami a nauczycielami akademickimi / Paweł Cie¶la, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Technologie informacyjne dla chemików / [red. Iwona Maciejowska et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydział Chemii UJ, 2008
Opis fizyczny: S. 91-94
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL169/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Kształcenie dla przyjemno¶ci czy dla potrzeb / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Dylematy edukacyjne współczesnego człowieka a jako¶ć kształcenia w szkole wyższej : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sitarskiej, Ryszarda Droby, Kazimierza Jankowskiego
Adres wydawniczy: Siedlce : Wydaw. Akademii Podlaskiej, 2008
Opis fizyczny: S. 293-297
Seria: (Jako¶ć Kształcenia w Szkole Wyższej)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL170/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Kto powinien kształtować kompetencje przyszłego nauczyciela / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Kompetencje współczesnego nauczyciela / pod red. Kazimierza Żegnałka
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2008
Opis fizyczny: S. 63-71
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL171/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Nowy model nauczania chemii [Dokument elektroniczny] / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Smerovanie výskumu v dizertačných prácach z didakiky chémie a biológie / [ed. Miroslav Prokša, Tímea Gálová] [Prírodovedecka fakulta Univerzity Komenského]
Adres wydawniczy: Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2008
Opis fizyczny: S. 24-27
Uwagi: CD-ROM.
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL172/334
Autorzy: Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: O innym podej¶ciu do rozwi±zywania problemów na przykładzie zadań chemicznych / Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Ser. D, Vedy o výchove a vzdelávaní. Supplementum 2. - 2008, No. 12, s. 147-150
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL173/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: O konieczno¶ci reformy nauczanie chemii, ale jakiej? / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Nowe wyzwania dydaktyki chemii / [red. nauk. Hanna Gulińska]
Adres wydawniczy: Poznań : Sowa Druk, 2008
Opis fizyczny: S. 89-92
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL174/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Obliczenia chemiczne - to jest bardzo proste : zbiór zadań rachunkowych z chemii wraz z przykładami dla gimnazjum / Jan Rajmund Pa¶ko
Adres wydawniczy: Krzeszowice : Wydaw. Kubajak, 2008
Opis fizyczny: 168 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL175/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Anna Baprowska.
Tytuł: Odbiór różnego rodzaju graficznego przedstawiania cz±steczek zwi±zków chemicznych przez uczniów w ¶wietle badań / Jan Rajmund Pa¶ko, Anna Baprowska
¬ródło: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Ser. D, Vedy o výchove a vzdelávaní. Supplementum 2. - 2008, No. 12, s. 161-165
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL176/334
Autorzy: Danuta Jyż-Kuro¶, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Program ChemTutor jako narzędzie do badania indywidualnych przypadków ucznia / Danuta Jyż-Kuro¶, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Current Trends in Chemical Curricula : proceedings of the International Conference, Prague, 24-26 September 2008 / [ed. by Karel Nesměrák]
Adres wydawniczy: Prague : Charles University. Faculty of Science, 2008
Opis fizyczny: S. 47-52
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL177/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Danuta Jyż-Kuro¶.
Tytuł: Program ChemTutor jako Ľródło informacji o sposobie uczenia się i czasie po¶więconym na opanowanie danego zagadnienia przez uczniów / Jan Rajmund Pa¶ko, Danuta Jyż-Kuro¶
¬ródło: W: Komputer w edukacji : 18. ogólnopolskie sympozjum naukowe, Kraków 26 - 27 wrze¶nia 2008 / red. nauk. Janusz Morbitzer
Adres wydawniczy: Kraków : Pracownia Technologii Nauczania AP, 2008
Opis fizyczny: S. 172-175
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL178/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Wioleta Kopek.
Tytuł: Program wizualizacyjny Macromedia Flash jako element kształcenia przyszłych nauczycieli / Jan Rajmund Pa¶ko, Wioleta Kopek
¬ródło: W: Technologie informacyjne dla chemików / [red. Iwona Maciejowska et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydział Chemii UJ, 2008
Opis fizyczny: S. 95-98
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL179/334
Autorzy: Paweł Cie¶la, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Programy sprawdzaj±ce wiadomo¶ci i umiejętno¶ci uczniów / Paweł Cie¶la, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Význam chemie pro život společnosti - výukové aplikace : mezinárodní seminář : sborník přednášek / [ed. Karel Myška, Ivan Holý]
Adres wydawniczy: Hradec Králové : Gaudeamus, 2008
Opis fizyczny: S. 22-26
Seria: (Aktualní otazky výuky chemie ; 17)
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL180/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Anna Baprowska.
Tytuł: Przyczyny trudno¶ci w nauce chemii w opinii uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych / Jan Rajmund Pa¶ko, Anna Baprowska
¬ródło: W: Edukacja bez granic - mimo barier. 1, Przestrzeń tworzenia / (red. nauk.) Przemysław Bury, Dominika Czajkowska-Ziobrowska
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2008
Opis fizyczny: S. 396-399
Seria: (Edukacja XXI Wieku ; 13)
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000181/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Rola dydaktycznych programów komputerowych w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Komputer w edukacji : 18. ogólnopolskie sympozjum naukowe, Kraków 26 - 27 wrze¶nia 2008 / red. nauk. Janusz Morbitzer
Adres wydawniczy: Kraków : Pracownia Technologii Nauczania AP, 2008
Opis fizyczny: S. 168-171
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL182/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Małgorzata Nodzyńska.
Tytuł: Rozwi±zywanie zadań dotycz±cych stężenia roztworów / Jan Rajmund Pa¶ko, Małgorzata Nodzyńska
¬ródło: W: Význam chemie pro život společnosti - výukové aplikace : mezinárodní seminář : sborník přednášek / [ed. Karel Myška, Ivan Holý]
Adres wydawniczy: Hradec Králové : Gaudeamus, 2008
Opis fizyczny: S. 114-119
Seria: (Aktualní otazky výuky chemie ; 17)
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL183/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Marta Kucharska-Ż±dło.
Tytuł: Różnice w definiowaniu wybranych pojęć przyrodniczych przez dziewczęta i chłopców w klasach IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum / Jan Rajmund Pa¶ko, Marta Kucharska-Ż±dło
¬ródło: W: Edukacja bez granic - mimo barier. 1, Przestrzeń tworzenia / (red. nauk.) Przemysław Bury, Dominika Czajkowska-Ziobrowska
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2008
Opis fizyczny: S. 271-273
Seria: (Edukacja XXI Wieku ; 13)
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000184/334
Autorzy: Paweł Cie¶la, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Should organic chemistry be placed as a separate chapter in chemistry teaching in the secondary school? / Paweł Cie¶la, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Badania w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych : monografia = Research in Didactics of the Science : monograph / pod red. Małgorzaty Nodzyńskiej, Jana Rajmunda Pa¶ko
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2008
Opis fizyczny: S. 67-69
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL185/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Szkoła ćwiczeń to również miejsce badań naukowych / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Praktyczne przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela w zmieniaj±cej się rzeczywisto¶ci : materiały z Drugiego Plenarnego Spotkania Pracowników Szkół Ćwiczeń z Nauczycielami Akademickimi Akademii Pedagogicznej / pod red. Krzysztofa Kraszewskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2008
Opis fizyczny: S. 134-137
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL186/334
Autorzy: Anna Baprowska, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: The reception of various graphical presentations of chemical compounmolecule on the basic of research / Anna Baprowska, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Badania w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych : monografia = Research in Didactics of the Science : monograph / pod red. Małgorzaty Nodzyńskiej, Jana Rajmunda Pa¶ko
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2008
Opis fizyczny: S. 14-18
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: ENG187/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Uczelnia - nauczyciel - szkoła a wykorzystanie technologii informacyjnej w procesie nauczania / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela / pod red. Jacka Migdałka i Marii Zaj±c
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008
Opis fizyczny: S. 401-405
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL188/334
Autorzy: Marta Kucharska-Ż±dło, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Wiedza potoczna uczniów na przykładzie pojęć: reakcja chemiczna i spalanie / Marta Kucharska-Ż±dło i Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Badania w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych : monografia = Research in Didactics of the Science : monograph / pod red. Małgorzaty Nodzyńskiej, Jana Rajmunda Pa¶ko
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2008
Opis fizyczny: S. 232-236
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL189/334
Autorzy: Paweł Cie¶la, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Wpływ koncepcji nauczania chemii z 1 połowy XX w. na obecne tendencje / Paweł Cie¶la, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Current Trends in Chemical Curricula : proceedings of the International Conference, Prague, 24-26 September 2008 / [ed. by Karel Nesměrák]
Adres wydawniczy: Prague : Charles University. Faculty of Science, 2008
Opis fizyczny: S. 5-9
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL190/334
Autorzy: Anna Baprowska, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Wpływ modeli zamieszczonych w podręczniku na tworzenie się wyobrażeń o strukturze mikro¶wiata / Anna Baprowska, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Význam chemie pro život společnosti - výukové aplikace : mezinárodní seminář : sborník přednášek / [ed. Karel Myška, Ivan Holý]
Adres wydawniczy: Hradec Králové : Gaudeamus, 2008
Opis fizyczny: S. 125-129
Seria: (Aktualní otazky výuky chemie ; 17)
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL191/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Marta Kucharska-Ż±dło.
Tytuł: Wpływ wcze¶niej powstałych wyobrażeń na kształtowanie nowych wyobrażeń w procesie edukacji na przykładzie wybranych pojęć z przedmiotów przyrodniczych / Jan Rajmund Pa¶ko, Marta Kucharska-Ż±dło
¬ródło: W: Význam chemie pro život společnosti - výukové aplikace : mezinárodní seminář : sborník přednášek / [ed. Karel Myška, Ivan Holý]
Adres wydawniczy: Hradec Králové : Gaudeamus, 2008
Opis fizyczny: S. 130-133
Seria: (Aktualní otazky výuky chemie ; 17)
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL192/334
Autorzy: Agnieszka Chmielowska-Marmucka, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Wpływ wieku uczniów oraz efekty zastosowania animacji komputerowej na kształtowanie wyobrażeń w¶ród uczniów gimnazjum / Agnieszka Chmielowska-Marmucka, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Program a zborník abstraktov medzinárodného seminára : Bratislava, 27. - 28. november 2008 / [Prírodovedecka fakulta Univerzity Komenského]
Adres wydawniczy: Bratislava, 2008
Opis fizyczny: S. 12
Typ publikacji: ZRA
Język publikacji: POL, ENG193/334
Autorzy: Agnieszka Chmielowska-Marmucka, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Wpływ wieku uczniów oraz efekty zastosowania animacji komputerowej na kształtowanie wyobrażeń w¶ród uczniów klas szkoły podstawowej / Agnieszka Chmielowska-Marmucka, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Badania w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych : monografia = Research in Didactics of the Science : monograph / pod red. Małgorzaty Nodzyńskiej, Jana Rajmunda Pa¶ko
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2008
Opis fizyczny: S. 58-62
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL194/334
Autorzy: Paweł Cie¶la, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Wyobrażenia o pojęciach makro i mikro¶wiata wsród uczniów klas gimnazjalnych w ¶wietle badań / Paweł Cie¶la, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Ser. D, Vedy o výchove a vzdelávaní. Supplementum 2. - 2008, No. 12, s. 97-101
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL195/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Marta Kucharska-Ż±dło.
Tytuł: Wyobrażenia o strukturze wody i powietrza w¶ród uczniów 6 klas szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych w ¶wietle badań / Jan Rajmund Pa¶ko, Marta Kucharska-Ż±dło
¬ródło: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Ser. D, Vedy o výchove a vzdelávaní. Supplementum 2. - 2008, No. 12, s. 157-160
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL196/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Zadania współczesnej dydaktyki chemii / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Ser. D, Vedy o výchove a vzdelávaní. Supplementum 2. - 2008, No. 12, s. 151-155
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL197/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Małgorzata Nodzyńska.
Tytuł: Zastosowanie technik komputerowych do sprawdzania wiadomo¶ci i umiejętno¶ci uczniów / Jan Rajmund Pasko, Małgorzata Nodzyńska
¬ródło: W: Komputer w edukacji : 18. ogólnopolskie sympozjum naukowe, Kraków 26 - 27 wrze¶nia 2008 / red. nauk. Janusz Morbitzer
Adres wydawniczy: Kraków : Pracownia Technologii Nauczania AP, 2008
Opis fizyczny: S. 176-179
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL198/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Chemia : podręcznik dla gimnazjum. Cz. 2 / Jan Rajmund Pa¶ko
Adres wydawniczy: Krzeszowice : Wydaw. Kubajak, 2007
Opis fizyczny: 84 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL199/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Czy istnieje potrzeba prowadzenia badań w zakresie dydaktyki chemii? / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Současné problémy v chemickém vzdělávání : mezinárodní seminář doktorského studia : Ostrava 22. 11. - 24. 11. 2007 : sborník příspěvků / [ed. Aleš Chupáč]
Adres wydawniczy: Brno : MSD, 2007
Opis fizyczny: S. 17-20
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL200/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Czy istnieje zagrożenie uzależnieniem od Internetu? / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Cyberuzależnieni@ : przeciwdziałanie uzależnieniom od komputera i Internetu : publikacja pokonferencyjna / pod red. Elżbiety Mastalerz, Krzysztofa Pytla i Henryka Nogi
Adres wydawniczy: Kraków : Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Pedagogicznej, 2007
Opis fizyczny: S. 133-136
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL201/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Czy synektyka ułatwia nauczanie przedmiotów przyrodniczych / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: ScienEdu : aktuálne trendy vo vyučovaní prírodovedných predmetov : Bratislava, 28. - 30. máj 2007 / [ed. Anna Tóthová, Milan Veselský]
Adres wydawniczy: Bratislava : Univerzita Komenského. Prírodovedecká fakulta, 2007
Opis fizyczny: S. 23-26
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL202/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Małgorzata Nodzyńska, Paweł Cie¶la.
Tytuł: Czy techniki informatyczne poprawi± umiejętno¶ć rozwi±zywania zadań problemowych? / Jan Rajmund Pa¶ko, Małgorzata Nodzyńska, Paweł Cie¶la
¬ródło: W: Informatyczne przygotowanie nauczycieli : potrzeby, przemiany, perspektywy / pod red. Jacka Migdałka i Marii Zaj±c
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. FALL, 2007
Opis fizyczny: S. 351-354
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL203/334
Autorzy: Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Interaktywne komputerowe do¶wiadczenia w nauczaniu chemii / Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Komputer w edukacji : 17. ogólnopolskie sympozjum naukowe, Kraków 28-29 wrze¶nia 2007 / red. nauk. Janusz Morbitzer
Adres wydawniczy: Kraków : Pracownia Technologii Nauczania AP, 2007
Opis fizyczny: S. 172-175
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL204/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Danuta Jyż.
Tytuł: Interaktywny program do nauki pisania równań reakcji chemicznych / Jan Rajmund Pa¶ko, Danuta Jyż
¬ródło: W: Komputer w edukacji : 17. ogólnopolskie sympozjum naukowe, Kraków 28-29 wrze¶nia 2007 / red. nauk. Janusz Morbitzer
Adres wydawniczy: Kraków : Pracownia Technologii Nauczania AP, 2007
Opis fizyczny: S.182-187
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL205/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Małgorzata Nodzyńska, Paweł Cie¶la.
Tytuł: Komputerowe modele dynamiczne w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych / red. Jan Rajmund Pa¶ko, Małgorzata Nodzyńska, Paweł Cie¶la
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza Jaxa, 2007
Opis fizyczny: 47 s. + 1 CD-ROM
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL206/334
Autorzy: Paweł Cie¶la, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Kształcenie nauczycieli chemii w ekologicznym aspekcie / Paweł Cie¶la, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Příprava učitelů chemie na environmentální výchovu a výchovu k trvale udržitelnému rozvoji : sborník příspevků z mezinárodní konference, Šlapanice u Brna, 17.-19. 10. 2007 / [sestavili: Hana Cidlová a Jiří Šibor]
Adres wydawniczy: Brno : Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta, 2007
Opis fizyczny: S. 20-25
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL207/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Małgorzata Nodzyńska.
Tytuł: Możliwo¶ć nauczania podstawowych praw nauk przyrodniczych w szkole podstawowej w ¶wietle nauk teorii pedagogiczno-psychologicznych / Jan Rajmund Pa¶ko, Małgorzata Nodzyńska
¬ródło: W: ScienEdu : aktuálne trendy vo vyučovaní prírodovedných predmetov : Bratislava, 28. - 30. máj 2007 / [ed. Anna Tóthová, Milan Veselský]
Adres wydawniczy: Bratislava : Univerzita Komenského. Prírodovedecká fakulta, 2007
Opis fizyczny: S. 329-332
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL208/334
Autorzy: Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Od Presu do Flasha / Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Informatyczne przygotowanie nauczycieli : potrzeby, przemiany, perspektywy / pod red. Jacka Migdałka i Marii Zaj±c
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. FALL, 2007
Opis fizyczny: S. 193-197
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL209/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Od starożytnego modelu struktury substancji do koncepcji modeli dynamicznych / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Komputerowe modele dynamiczne w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych / red. Jan Rajmund Pa¶ko, Małgorzata Nodzyńska, Paweł Cie¶la
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza Jaxa, 2007
Opis fizyczny: S. 5-13
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL210/334
Autorzy: Paweł Cie¶la, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Odbiór symboli chemicznych przez uczniów w pocz±tkowych etapach przedmiotowego kształcenia chemicznego / Paweł Cie¶la, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: ScienEdu : aktuálne trendy vo vyučovaní prírodovedných predmetov : Bratislava, 28. - 30. máj 2007 / [ed. Anna Tóthová, Milan Veselský]
Adres wydawniczy: Bratislava : Univerzita Komenského. Prírodovedecká fakulta, 2007
Opis fizyczny: S. 227-230
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL211/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Perspektywy dydaktyki chemii / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: Acta Didactica. - 2007, R. 1, č. 1, s. 50-58
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: POL212/334
Autorzy: Anna Baprowska, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Pomoc w nauce szans± dla ucznia maj±cego trudno¶ci w uczeniu się / Anna Baprowska, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Edukacja dla bezpieczeństwa : bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń : edukacja wobec zagrożeń szkolnych / Dominika Czajkowska-Ziobrowska, Andrzej Zduniak (red. nauk.)
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2007
Opis fizyczny: S. 263-268
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL213/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Przygotowanie nauczycieli chemii do integracji tre¶ci chemicznych z tre¶ciami ekologicznymi i humanistycznymi w trakcie edukacji szkolnej / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Příprava učitelů chemie na environmentální výchovu a výchovu k trvale udržitelnému rozvoji : sborník příspevků z mezinárodní konference, Šlapanice u Brna, 17.-19. 10. 2007 / [sestavili: Hana Cidlová a Jiří Šibor]
Adres wydawniczy: Brno : Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta, 2007
Opis fizyczny: S. 84-87
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL214/334
Autorzy: Paweł Cie¶la, Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: The role of didactics of chemistry in moulding teachers' priorities of goals in chemical education / Paweł Cie¶la, Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Proceedings of the 2nd European Variety in Chemistry Education / [ed. by Karel Nesměrák]
Adres wydawniczy: Prague : Charles University. Faculty of Science, 2007
Opis fizyczny: S. 44-47
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: ENG215/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Transfer ujemny jako jedna z przyczyn niepowodzeń uczniów i niechęci do uaktualniania tre¶ci nauczania / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Edukacja w społeczeństwie "ryzyka" : bezpieczeństwo jako warto¶ć. 3 / (red. nauk.) Matylda GwoĽdzicka-Piotrowska, Jarosław Wołejszo, Andrzej Zduniak
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2007
Opis fizyczny: S. 350-354
Seria: (Edukacja XXI Wieku ; 12)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL216/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Honorata Bodnar.
Tytuł: Understanding the notion "atom and molecule water" in primary chemical eduacation / Jan Rajmund Pa¶ko, Honorata Bodnar
¬ródło: W: Současné problémy v chemickém vzdělávání : mezinárodní seminář doktorského studia : Ostrava 22. 11. - 24. 11. 2007 : sborník příspěvků / [ed. Aleš Chupáč]
Adres wydawniczy: Brno : MSD, 2007
Opis fizyczny: S. 36-37
Typ publikacji: ZRA
Język publikacji: ENG217/334
Autorzy: Martin Bílek, Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko, Paweł Cie¶la, Ingrid Pa¶ko.
Tytuł: Vliv dynamických počítačovych modelů na porozumění procesů z oblasti mikrosvěta u žáků zemí Visegrádského trojuhelníku / Martin Bílek [et al., w tym Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko, Paweł Cie¶la, Ingrid Pa¶ko]
Adres wydawniczy: Hradec Králové : Gaudeamus, 2007
Opis fizyczny: 92, [1] s.
Typ publikacji: ZK
Język publikacji: CZE218/334
Autorzy: Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko, Paweł Cie¶la, Ingrid Pa¶ko.
Tytuł: Wpływ komputerowych modeli dynamicznych na rozumienie procesów zachodz±cych na poziomie mikro¶wiata przez uczniów krajów Trójk±ta Wyszehradzkiego / red. Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko ; [aut.: Jan Rajmund Pa¶ko, Małgorzata Nodzyńska, Paweł Cie¶la, Ingrid Pa¶ko et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza Jaxa, 2007
Opis fizyczny: 100 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL219/334
Autorzy: Paweł Cie¶la, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Wychowanie patriotyczne - przedmiot czy działanie kompleksowe / Paweł Cie¶la, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Edukacja w społeczeństwie "ryzyka" : bezpieczeństwo jako warto¶ć. 3 / (red. nauk.) Matylda GwoĽdzicka-Piotrowska, Jarosław Wołejszo, Andrzej Zduniak
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2007
Opis fizyczny: S. 270-273
Seria: (Edukacja XXI Wieku ; 12)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL220/334
Autorzy: Paweł Cie¶la, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Wykorzystanie edytora EXE w procesie edukacji chemicznej / Paweł Cie¶la, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Zastosowanie technologii informatycznych w akademickiej dydaktyce chemii / [red. Iwona Maciejowska, Monika Ruszak, Stefan Witkowski]
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Wydział Chemii, 2007
Opis fizyczny: S. 80-85
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL221/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Anna Baprowska.
Tytuł: Wykorzystanie i rola multimediów oraz technologii informacyjnej w procesie nauczania w opinii nauczycieli i uczniów szkół powiatu będzińskiego / Jan Rajmund Pa¶ko, Anna Baprowska
¬ródło: W: Komputer w edukacji : 17. ogólnopolskie sympozjum naukowe, Kraków 28-29 wrze¶nia 2007 / red. nauk. Janusz Morbitzer
Adres wydawniczy: Kraków : Pracownia Technologii Nauczania AP, 2007
Opis fizyczny: S. 176-181
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL222/334
Autorzy: Agnieszka Chmielowska-Marmucka, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Wyobrażenia o budowie atomu i strukturze cz±steczki wody w¶ród uczniów klas II i III gimnazjum w ¶wietle przeprowadzonych badań / Agnieszka Chmielowska-Marmucka, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Současné problémy v chemickém vzdělávání : mezinárodní seminář doktorského studia : Ostrava 22. 11. - 24. 11. 2007 : sborník příspěvků / [ed. Aleš Chupáč]
Adres wydawniczy: Brno : MSD, 2007
Opis fizyczny: S. 32
Typ publikacji: ZRA
Język publikacji: ENG223/334
Autorzy: Wioleta Kopek, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Wyobrażenia uczniów powstaj±ce na podstawie opisu słownego wybranych pojęć / Wioleta Kopek, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Současné problémy v chemickém vzdělávání : mezinárodní seminář doktorského studia : Ostrava 22. 11. - 24. 11. 2007 : sborník příspěvků / [ed. Aleš Chupáč]
Adres wydawniczy: Brno : MSD, 2007
Opis fizyczny: S. 45-46
Typ publikacji: ZRA
Język publikacji: ENG224/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: A few words about the ways of doing and passing tests by students / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Problems of modern techniques in aspect of engineering and education / [eds. Paweł Kurtyka, Krzysztof Mroczka, Renata Sta¶ko, Elżbieta Mastalerz]
Adres wydawniczy: Cracow : Pedagogical University of Cracow. Institute of Technology, cop. 2006
Opis fizyczny: S. 357-359
Seria: (IT Monography)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: ENG
Adres url:225/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Joanna Wojtowicz.
Tytuł: Analiza programów nauczania chemii w szkole podstawowej w latach 1948-1998 / Jan Rajmund Pa¶ko, Joanna Wojtowicz
¬ródło: W: Badania w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych : monografia / pod red. Jana Rajmunda Pa¶ko, Małgorzaty Nodzyńskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza Jaxa, 2006
Opis fizyczny: S. 348-353
Uwagi: Publikacja dostępna również na CD.
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL226/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Małgorzata Nodzyńska.
Tytuł: Badania w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych : monografia / pod red. Jana Rajmunda Pa¶ko, Małgorzaty Nodzyńskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza Jaxa, 2006
Opis fizyczny: 480 s. + CD
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL, MUL227/334
Autorzy: Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Badania wpływu różnych technik wizualizacji procesów chemicznych na poziomie mikro¶wiata na wyobrażenia uczniów dotycz±ce budowy substancji chemicznych / Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie : sborník přednášek z mezinárodní konference konané 21.- 23. června 2006 v Ostravě / [sest. Dana Kričfaluši]
Adres wydawniczy: Ostrava : Ostravská univerzita. Přírodovědecká fakulta, 2006
Opis fizyczny: S. 191-196
Uwagi: Publikacja dostępna również na CD.
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL228/334
Autorzy: Renata Janowska, Ingrid Pa¶ko, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Badanie umiejętno¶ci odczytu informacji z układu okresowego pierwiastków chemicznych w klasach III-VI szkoły podstawowej / Renata Janowska, Ingrid Pa¶ko, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Badania w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych : monografia / pod red. Jana Rajmunda Pa¶ko, Małgorzaty Nodzyńskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza Jaxa, 2006
Opis fizyczny: S. 166-171
Uwagi: Publikacja dostępna również na CD.
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL229/334
Autorzy: Martin Bílek, Paweł Cie¶la, Małgorzata Nodzyńska, Ingrid Pa¶ko, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Badanie umiejętno¶ci tworzenia modeli strukturalnych substancji o budowie jonowej / Martin Bílek [et al., w tym Paweł Cie¶la, Małgorzata Nodzyńska, Ingrid Pa¶ko, Jan Rajmund Pa¶ko]
¬ródło: W: Badania w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych : monografia / pod red. Jana Rajmunda Pa¶ko, Małgorzaty Nodzyńskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza Jaxa, 2006
Opis fizyczny: S. 62-68
Uwagi: Publikacja dostępna również na CD.
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL230/334
Autorzy: Martin Bílek, Paweł Cie¶la, Małgorzata Nodzyńska, Ingrid Pa¶ko, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Badanie umiejętno¶ci tworzenia modeli strukturalnych substancji o budowie jonowej przez uczniów wyższych klas szkół podstawowych / Martin Bílek [et al, w tym Paweł Cie¶la, Małgorzata Nodzyńska, Ingrid Pa¶ko, Jan Rajmund Pa¶ko]
¬ródło: W: Soudobé trendy v chemickém vzdělávání : (aktuální otázky výuky chemie XVI.) : mezinárodní seminář : sbornik přednášek / [ed. Karel Myška, Pavel Opatrný]
Adres wydawniczy: Hradec Králové : Gaudeamus, 2006
Opis fizyczny: S. 146-153
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL231/334
Autorzy: Marta Kucharska-Ż±dło, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Charakterystyka wiedzy potocznej uczniów szkoły podstawowej z zakresu pojęć chemicznych w ¶wietle badań / Marta Kucharska-Ż±dło, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Badania w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych : monografia / pod red. Jana Rajmunda Pa¶ko, Małgorzaty Nodzyńskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza Jaxa, 2006
Opis fizyczny: S. 234-239
Uwagi: Publikacja dostępna również na CD.
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL232/334
Autorzy: Paweł Cie¶la, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Chemical symbols easy to learn? / Paweł Cie¶la, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Badania w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych : monografia / pod red. Jana Rajmunda Pa¶ko, Małgorzaty Nodzyńskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza Jaxa, 2006
Opis fizyczny: S. 77-79
Uwagi: Publikacja dostępna również na CD.
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: ENG233/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Czy musimy uczyć historii chemii zamiast chemii współczesnej? / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Sučasnosť a perspektívy didaktiky chémie : [zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie], Donovaly 11.-13. 10. 2006 / [zost. Jarmila Kmeťová, Mária Lichvárová]
Adres wydawniczy: Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied. Univerzita Mateja Bela, 2006
Opis fizyczny: S. 43-47
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL234/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Czyżby zmierzch szkolnych do¶wiadczeń chemicznych? / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie : sborník přednášek z mezinárodni konference konané 21.- 23. června 2006 v Ostravě / [sest. Dana Kričfaluši]
Adres wydawniczy: Ostrava : Ostravská univerzita. Přírodovědecká fakulta, 2006
Opis fizyczny: S. 27-31
Uwagi: Publikacja dostępna również na CD.
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL235/334
Autorzy: Paweł Cie¶la, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Dlaczego pisanie równań reakcji chemicznych, w których powstaj± sole przysparza uczniom wiele kłopotów? / Paweł Cie¶la, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Soudobé trendy v chemickém vzdělávání : (aktuální otázky výuky chemie XVI.) : mezinárodní seminář : sbornik přednášek / [ed. Karel Myška, Pavel Opatrný]
Adres wydawniczy: Hradec Králové : Gaudeamus, 2006
Opis fizyczny: S. 42-46
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL236/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Do subject oriented didactics exist? / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Badania w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych : monografia / pod red. Jana Rajmunda Pa¶ko, Małgorzaty Nodzyńskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza Jaxa, 2006
Opis fizyczny: S. 5-9
Uwagi: Publikacja dostępna również na CD.
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: ENG237/334
Autorzy: Martin Bílek, Paweł Cie¶la, Małgorzata Nodzyńska, Ingrid Pa¶ko, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Metoda badań nad odbiorem dynamicznych modeli komputerowych przez uczniów / Martin Bílek [et al., w tym Paweł Cie¶la, Małgorzata Nodzyńska, Ingrid Pa¶ko, Jan Rajmund Pa¶ko]
¬ródło: W: Soudobé trendy v chemickém vzdělávání : (aktuální otázky výuky chemie XVI.) : mezinárodní seminář : sbornik přednášek / [ed. Karel Myška, Pavel Opatrný]
Adres wydawniczy: Hradec Králové : Gaudeamus, 2006
Opis fizyczny: S. 142-145
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL238/334
Autorzy: Martin Bílek, Paweł Cie¶la, Małgorzata Nodzyńska, Ingrid Pa¶ko, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Modele struktury substancji w procesie nauczania chemii / M. Bilek [et al, w tym P. Cie¶la, M. Nodzyńska, I. Pa¶ko, J. R. Pa¶ko]
¬ródło: W: Sučasnosť a perspektívy didaktiky chémie : [zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie], Donovaly 11.-13. 10. 2006 / [zost. Jarmila Kmeťová, Mária Lichvárová]
Adres wydawniczy: Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied. Univerzita Mateja Bela, 2006
Opis fizyczny: S. 176-181
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL239/334
Autorzy: Paweł Cie¶la, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: O komputerowych programach nauczaj±cych / Paweł Cie¶la, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Nauczanie chemii w dobie reformy edukacji : XIII Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii, Sucha Beskidzka, 7-10 czerwca 2006 / [red. Zofia Kluz, Ewa Odrow±ż, Michał M. PoĽniczek]
Adres wydawniczy: Sucha Beskidzka : Fundacja PRO CHEMIA, 2006
Opis fizyczny: S. 111-113
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL240/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Magdalena WoĽniczka.
Tytuł: Odbiór animacji procesów chemicznych przez uczniów V i VI klas szkoły podstawowej oraz I i II klas gimnazjum / Jan Rajmund Pa¶ko, Magdalena WoĽniczka
¬ródło: W: Badania w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych : monografia / pod red. Jana Rajmunda Pa¶ko, Małgorzaty Nodzyńskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza Jaxa, 2006
Opis fizyczny: S. 354-358
Uwagi: Publikacja dostępna również na CD.
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL241/334
Autorzy: Paweł Cie¶la, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Porównanie osi±gnięć uczniów przy zastosowaniu rzeczywistych do¶wiadczeń a ich filmowych wersji / Paweł Cie¶la, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie : sborník přednášek z mezinárodni konference konané 21.- 23. června 2006 v Ostravě / [sest. Dana Kričfaluši]
Adres wydawniczy: Ostrava : Ostravská univerzita. Přírodovědecká fakulta, 2006
Opis fizyczny: S. 187-190
Uwagi: Publikacja dostępna również na CD.
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL242/334
Autorzy: Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Porównanie przygotowania studentów I roku biologii z zakresu wiedzy chemicznej z przed reformy do po reformie / Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Badania w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych : monografia / pod red. Jana Rajmunda Pa¶ko, Małgorzaty Nodzyńskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza Jaxa, 2006
Opis fizyczny: S. 298-303
Uwagi: Publikacja dostępna również na CD.
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL243/334
Autorzy: Paweł Cie¶la, Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Research in didactics of chemistry : the II International Conference DYDCHEM 2006, June 29 - July 1 : proceedings / [ed. Paweł Cie¶la, Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko]
Adres wydawniczy: [Kraków : Pedagogical University, 2006]
Opis fizyczny: 1 dysk optyczny (CD-ROM)
Uwagi: Tytuł z ekranu tytułowego.
Typ publikacji: DE
Język publikacji: ENG244/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Anna Baprowska, Marta Kucharska-Ż±dło.
Tytuł: Rodzaje definicji występuj±cych w szkolnych podręcznikach do chemii / Jan Rajmund Pa¶ko, Anna Baprowska, Marta Kucharska-Ż±dło
¬ródło: W: Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie : sborník přednášek z mezinárodní konference konané 21.- 23. června 2006 v Ostravě / [sest. Dana Kričfaluši]
Adres wydawniczy: Ostrava : Ostravská univerzita. Přírodovědecká fakulta, 2006
Opis fizyczny: S. 208-213
Uwagi: Publikacja dostępna również na CD.
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL245/334
Autorzy: Paweł Cie¶la, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Rola warto¶ciowo¶ci i stopnia utleniania w edukacji chemicznej / Paweł Cie¶la, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Sučasnosť a perspektívy didaktiky chémie : [zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie], Donovaly 11.-13. 10. 2006 / [zost. Jarmila Kmeťová, Mária Lichvárová]
Adres wydawniczy: Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied. Univerzita Mateja Bela, 2006
Opis fizyczny: S. 78-81
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL246/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Marta Kucharska-Ż±dło.
Tytuł: Stopień trwało¶ci wiedzy potocznej o wybranych substancjach chemicznych uczniów III klasy gimnazjum / Jan Rajmund Pa¶ko, Marta Kucharska-Ż±dło
¬ródło: W: Sučasnosť a perspektívy didaktiky chémie : [zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie], Donovaly 11.-13. 10. 2006 / [zost. Jarmila Kmeťová, Mária Lichvárová]
Adres wydawniczy: Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied. Univerzita Mateja Bela, 2006
Opis fizyczny: S. 171-175
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL247/334
Autorzy: Martin Bílek, Paweł Cie¶la, Małgorzata Nodzyńska, Ingrid Pa¶ko, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: The influence of computer animated models on pupils' understanding of natural phenomena in the micro-world level / Martin Bilek [et al., w tym Paweł Cie¶la, Małgorzata Nodzyńska, Ingrid Pa¶ko, Jan Rajmund Pa¶ko]
¬ródło: W: Badania w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych : monografia / pod red. Jana Rajmunda Pa¶ko, Małgorzaty Nodzyńskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza Jaxa, 2006
Opis fizyczny: S. 55-57
Uwagi: Publikacja dostępna również na CD.
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: ENG248/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Trudno¶ci w uzgadnianiu współczynników reakcji syntezy / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Soudobé trendy v chemickém vzdělávání : (aktuální otázky výuky chemie XVI.) : mezinárodní seminář : sbornik přednášek / [ed. Karel Myška, Pavel Opatrný]
Adres wydawniczy: Hradec Králové : Gaudeamus, 2006
Opis fizyczny: S. 69-73
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL249/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Uczenie chemii - dylemat nauczyciela czy ucznia? / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Nauczanie chemii w dobie reformy edukacji : XIII Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii, Sucha Beskidzka, 7-10 czerwca 2006 / [red. Zofia Kluz, Ewa Odrow±ż, Michał M. PoĽniczek]
Adres wydawniczy: Sucha Beskidzka : Fundacja PRO CHEMIA, 2006
Opis fizyczny: S. 63-66
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL250/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Anna Baprowska.
Tytuł: Umiejętno¶ć odczytywania symboli chemicznych przez uczniów klas gimnazjalnych oraz klas VI szkoły podstawowej / Jan Rajmund Pa¶ko, Anna Baprowska
¬ródło: W: Sučasnosť a perspektívy didaktiky chémie : [zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie], Donovaly 11.-13. 10. 2006 / [zost. Jarmila Kmeťová, Mária Lichvárová]
Adres wydawniczy: Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied. Univerzita Mateja Bela, 2006
Opis fizyczny: S. 165-170
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL251/334
Autorzy: Anna Baprowska, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Understanding of the problems concerning the proportional concentration of water solutions / Anna Baprowska, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Badania w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych : monografia / pod red. Jana Rajmunda Pa¶ko, Małgorzaty Nodzyńskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza Jaxa, 2006
Opis fizyczny: S. 24-29
Uwagi: Publikacja dostępna również na CD.
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: ENG252/334
Autorzy: Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Ustawiczne kształcenie nauczycieli z zakresu TI : mity a rzeczywisto¶ć / Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Informatyczne przygotowanie nauczycieli : kompetencje i standardy kształcenia / [oprac.] Jacek Migdałek, Maria Zaj±c
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, [ca 2006]
Opis fizyczny: S. 230-233
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL253/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Anna Baprowska.
Tytuł: Wykorzystanie definicji przy rozwi±zywaniu zadań na stężenia procentowe roztworów / Jan Rajmund Pa¶ko, Anna Baprowska
¬ródło: W: Soudobé trendy v chemickém vzdělávání : (aktuální otázky výuky chemie XVI.) : mezinárodní seminář : sbornik přednášek / [ed. Karel Myška, Pavel Opatrný]
Adres wydawniczy: Hradec Králové : Gaudeamus, 2006
Opis fizyczny: S. 36-41
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL254/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Wykorzystanie klasycznych definicji w rozwi±zywaniu zadań przez uczniów klas gimnazjalnych / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. - 2006/2007, T. 59/60, s. 65-70
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL255/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Małgorzta Tromiczak.
Tytuł: Wyobrażenia o strukturze atomów w¶ród uczniów III klas gimnazjum w ¶wietle badań / Jan Rajmund Pa¶ko, Małgorzata Tromiczak
¬ródło: W: Badania w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych : monografia / pod red. Jana Rajmunda Pa¶ko, Małgorzaty Nodzyńskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza Jaxa, 2006
Opis fizyczny: S. 342-347
Uwagi: Publikacja dostępna również na CD.
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL256/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Marta Kucharska-Ż±dło.
Tytuł: Wyobrażenia uczniów gimnazjum dotycz±ce atomu i ich wpływ na rozumienie wybranych tre¶ci z zakresu budowy materii / Jan Rajmund Pa¶ko, Marta Kucharska-Ż±dło
¬ródło: W: Soudobé trendy v chemickém vzdělávání : (aktuální otázky výuky chemie XVI.) : mezinárodní seminář : sbornik přednášek / [ed. Karel Myška, Pavel Opatrný]
Adres wydawniczy: Hradec Králové : Gaudeamus, 2006
Opis fizyczny: S. 47-51
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL257/334
Autorzy: Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Wyobrażenia uczniów gimnazjum o wi±zanich chemicznych / Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Soudobé trendy v chemickém vzdělávání : (aktuální otázky výuky chemie XVI.) : mezinárodní seminář : sbornik přednášek / [ed. Karel Myška, Pavel Opatrný]
Adres wydawniczy: Hradec Králové : Gaudeamus, 2006
Opis fizyczny: S. 57-61
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL258/334
Autorzy: Ingrid Pa¶ko, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Badanie możliwo¶ci wykorzystania modeli kółkowych w konstruowaniu struktur jonowych przez uczniów klas III szkoły podstawowej / Ingrid Pa¶ko, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Aktuální otázky výuky chemie : XV. Mezinárodní konference o výuce chemie : sborník přednášek / [ed. Martin Bílek]
Adres wydawniczy: Hradec Králové : Gaudeamus, 2005
Opis fizyczny: S. 117-121
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:259/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Badanie trudno¶ci w rozwi±zywaniu prostych problemów chemicznych przez uczniów na pocz±tkowym etapie edukacji chemicznej / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Ser. D, Supplementum 1. - 2005, no. 9, s. 51-55
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: POL260/334
Autorzy: Paweł Cie¶la, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Badanie wpływu elektronicznego zeszytu ćwiczeń na przyswajalno¶ć pojęć chemicznych / Paweł Cie¶la, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Ser. D, Supplementum 1. - 2005, no. 9, s. 99-103
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: POL261/334
Autorzy: Paweł Cie¶la, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Chemistry teaching on graduate biology studies for prospective teachers / Paweł Cie¶la and Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: European Variety in Chemistry Education : Kraków, 4-7 VII 2005 : book of abstracts / [ed. by Paweł Cie¶la, Iwona Maciejowska, Anna Sadowska]
Adres wydawniczy: Kraków : Faculty of Chemistry. Jagiellonian University, 2005
Opis fizyczny: S. 40-41
Typ publikacji: PRA
Język publikacji: ENG262/334
Autorzy: Małgorzata Nodzyńska, Robert Obryk, Jan Rajmund Pa¶ko, Ingrid Pa¶ko.
Tytuł: Komputerowy program sprawdzaj±co-monitoruj±cy / Małgorzata Nodzyńska, Robert Obryk, Jan Rajmund Pa¶ko, Ingrid Pa¶ko
¬ródło: W: Modelování ve výuce chemie : mezinárodní seminář : sborník přednášek / ed. Karel Myška, Pavel Opatrný
Adres wydawniczy: Hradec Králové : Gaudeamus, 2005
Opis fizyczny: S. 154-158
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL263/334
Autorzy: Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Modelowanie dynamiczne - jako jedno z zadań zaliczeniowych na przedmiocie 'Dydaktyka Chemii' / Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Aktuální otázky výuky chemie : XV. Mezinárodní konference o výuce chemie : sborník přednášek / [ed. Martin Bílek]
Adres wydawniczy: Hradec Králové : Gaudeamus, 2005
Opis fizyczny: S. 367-371
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:264/334
Autorzy: Anna Baprowska, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Modelowanie jako sposób sprawdzania zrozumienia pojęć przez uczniów / Anna Baprowska, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Modelování ve výuce chemie : mezinárodní seminář : sborník přednášek / ed. Karel Myška, Pavel Opatrný
Adres wydawniczy: Hradec Králové : Gaudeamus, 2005
Opis fizyczny: S. 16-22
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL265/334
Autorzy: Marta Kucharska-Ż±dło, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Od odkrycia do podręcznika szkolnego - droga daleka czy bliska? / Marta Kucharska-Ż±dło, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Ser. D, Supplementum 1. - 2005, no. 9, s. 213-219
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: POL266/334
Autorzy: Paweł Cie¶la, Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Production of steel as an example of the form of project learning at secondary school level / Pavel Cie¶la, Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Technical Creativity in School's Curricula with the Form of Project Learning "From Idea to the Product" - from the kindergarten to the technical faculty : 3rd International Symposium : 20.-22. April 2005, Portorož, Slovenia : proceedings / ed. by Jožica Bezjak
Adres wydawniczy: Ljubljana : Faculty of Education, 2005
Opis fizyczny: 74-76
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: ENG267/334
Autorzy: Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Rola modelowania w procesie kształcenia przyszłych nauczycieli / Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Modelování ve výuce chemie : mezinárodní seminář : sborník přednášek / ed. Karel Myška, Pavel Opatrný
Adres wydawniczy: Hradec Králové : Gaudeamus, 2005
Opis fizyczny: S. 10-15
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL268/334
Autorzy: Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Rola programu Macromedia Flash w diagnozowaniu wyobrażeń studentów o strukturze materii / Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Komputer w edukacji : 15. ogólnopolskie sympozjum naukowe, Kraków 23-24 wrze¶nia 2005 / red. nauk. Janusz Morbitzer
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2005
Opis fizyczny: S. 201-206
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL269/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Rola wyobrażeń w procesie edukacji chemicznej ; Występowanie trudno¶ci przy pisaniu równań reakcji chemicznych przez uczniów na pocz±tkowym etapie edukacji chemicznej / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Aktuální otázky výuky chemie : XV. Mezinárodní konference o výuce chemie : sborník přednášek / [ed. Martin Bílek]
Adres wydawniczy: Hradec Králové : Gaudeamus, 2005
Opis fizyczny: S. 87-92 ; S. 198-203
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL270/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Anna Baprowska.
Tytuł: Stosunek do przedmiotów przyrodniczych uczniów powiatu będzińskiego w ¶wietle badań ; Porównanie wyników zadań otwartych i zamkniętych na wybranych przykładach / Jan Rajmund Pa¶ko, Anna Baprowska
¬ródło: W: Aktuální otázky výuky chemie : XV. Mezinárodní konference o výuce chemie : sborník přednášek / [ed. Martin Bílek]
Adres wydawniczy: Hradec Králové : Gaudeamus, 2005
Opis fizyczny: S. 128-134 ; S. 183-191
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL271/334
Autorzy: Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Test of the possibility to introduce the ionic structures to the four-six grade students at elementary school / Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Ser. D, Supplementum 1. - 2005, no. 9, s. 37-40
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: POL272/334
Autorzy: Paweł Cie¶la, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Ucz±co-sprawdzaj±co-monitoruj±cy program do nauki odczytu i zapisu symboliki chemicznej / Paweł Cie¶la, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Komputer w edukacji : 15. ogólnopolskie sympozjum naukowe, Kraków 23-24 wrze¶nia 2005 / red. nauk. Janusz Morbitzer
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2005
Opis fizyczny: S. 56-60
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL273/334
Autorzy: Paweł Cie¶la, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Umiejętno¶ć modelowania struktur jonowych przez uczniów gimnazjum ; Badanie umiejętno¶ci konstruowania izomerycznych wzorów węglowodorów przez uczniów gimnazjum / Paweł Cie¶la, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Aktuální otázky výuky chemie : XV. Mezinárodní konference o výuce chemie : sborník přednášek / [ed. Martin Bílek]
Adres wydawniczy: Hradec Králové : Gaudeamus, 2005
Opis fizyczny: S. 99-111
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL274/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Using webpages as an additional teaching aid / Jan Rajmund Pa¶ko ; co-edited by Władysław Błasiak
¬ródło: W: Internet in science and technical education / ed. Martin Bílek
Adres wydawniczy: Hradec Králové : Gaudeamus Publishing House, 2005
Opis fizyczny: S. 59-61
Seria: (Didactics of Science and Technical Subjects ; Vol. 3)
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: ENG275/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Wizualizacja procesów chemicznych / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Modelování ve výuce chemie : mezinárodní seminář : sborník přednášek / ed. Karel Myška, Pavel Opatrný
Adres wydawniczy: Hradec Králové : Gaudeamus, 2005
Opis fizyczny: S. 64-71
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL276/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Marta Kucharska-Ż±dło.
Tytuł: ¬ródła informacji o wybranych terminach chemicznych uczniów klas V i VI szkół podstawowych powiatu nowotarskiego ; Wpływ historycznego rozwoju pojęcia warto¶ciowo¶ć na jego brzmienie w podręcznikach szkolnych / Jan Rajmund Pa¶ko, Marta Kucharska-Ż±dło
¬ródło: W: Aktuální otázky výuky chemie : XV. Mezinárodní konference o výuce chemie : sborník přednášek / [ed. Martin Bílek]
Adres wydawniczy: Hradec Králové : Gaudeamus, 2005
Opis fizyczny: S. 204-209 ; S. 230-234
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL277/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Âvlenie otricatel'nogo transfera pri vvedenii ponâtiâ kislota / J. R. Pa¶ko
¬ródło: W: Aktual'nye problemy modernizacii himičeskogo obrazovaniâ i razvitiâ himičeskih nauk : materialy metodologičeskogo seminara s meždunarodnym učastiem, 7-10 aprelâ 2004 goda, g. Sankt-Peterburg / [red. koll.: V. P. Solomin et al.]
Adres wydawniczy: Sankt-Peterburg : Izdatel'stvo RGPU im. A. I. Gercena, 2004
Opis fizyczny: S. 122-123
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: RUS278/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Badania w Dydaktyce Chemii / pod red. Jana Rajmunda Pa¶ko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2004
Opis fizyczny: 235, [1] s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL279/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Roman Rosiek.
Tytuł: Badanie możliwo¶ci użycia Perceptronu do badania wpływu podania definicji na umiejętno¶ć zaszeregowania wzorów chemicznych / Jan Rajmund Pa¶ko, Roman Rosiek
¬ródło: W: Badania w Dydaktyce Chemii / pod red. Jana Rajmunda Pa¶ko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2004
Opis fizyczny: S. 164-168
Uwagi: Publikacja dostępna również na CD.
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL280/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Dedukce a indukce ve vyučování přírodovědných předmětů / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: Chemické Rozhl'ady. - 2004, nr 5, s. 28-32
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: SLO281/334
Autorzy: Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Dlaczego teorię kwasów i zasad Arrheniusa należy zast±pić teori± Brönsteda i Lowry'ego? / Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: Chemické Rozhl'ady. - 2004, nr 5, s. 128-131
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: POL282/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Koncepcja tworzenia modeli dynamicznych do stosowania w procesie kształtowania pojęć dotycz±cych struktury materii na poziomie mikro¶wiata / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Informační technologie ve výuce chemie : mezinárodní seminář : sborník přednášek / ed. Karel Myška
Adres wydawniczy: Hradec Králové : Gaudeamus, 2004
Opis fizyczny: S. 149-152
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL283/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Małgorzata Nodzyńska.
Tytuł: Koncepcja wizualizacji powstawania cz±steczek z atomów / Jan Rajmund Pa¶ko, Małgorzata Nodzyńska
¬ródło: W: Informační technologie ve výuce chemie : mezinárodní seminář : sborník přednášek / ed. Karel Myška
Adres wydawniczy: Hradec Králové : Gaudeamus, 2004
Opis fizyczny: S. 110-114
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL284/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Małgorzata Komperda-Grochal.
Tytuł: Nowe podej¶cie do modelowania reakcji kwasów z wodorotlenkami / Jan Rajmund Pa¶ko, Małgorzata Komperda-Grochal
¬ródło: W: Informační technologie ve výuce chemie : mezinárodní seminář : sborník přednášek / ed. Karel Myška
Adres wydawniczy: Hradec Králové : Gaudeamus, 2004
Opis fizyczny: S. 159-163
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL285/334
Autorzy: Ingrid Pa¶ko, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: O synektykę na pocz±tkowych etapach kształcenia chemicznego / Ingrid Pa¶ko, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: Chemické Rozhl'ady. - 2004, nr 5, s. 125-127
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: POL286/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Od programu autorskiego do ogólnopolskiego programu nauczania chemii / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Szkoły ćwiczeń Akademii Pedagogicznej w Krakowie : przeszło¶ć - teraĽniejszo¶ć - przyszło¶ć : materiały z Pierwszego Plenarnego Spotkania pracowników szkół ćwiczeń z nauczycielami akademickimi Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 4-5 czerwca 2002 / pod red. Krystyny G±siorek i Alicji Rakowskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004
Opis fizyczny: S. 102-105
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL287/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Pewne fakty w procesie kształcenia chemicznego s± pomijane bo burz± nasze wyobrażenia / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Mezinárodni seminář didaktiků chemie : 30. června až 2. července 2004 : sborník příspěvků / ed. Jiří Šibor
Adres wydawniczy: Brno : Masarykova univerzita, 2004
Opis fizyczny: S. 20-21
Typ publikacji: ZRA
Język publikacji: POL288/334
Autorzy: Martin Bílek, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Porównanie wyników testu obrazkowego z testem słownym / Martin Bílek, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Badania w Dydaktyce Chemii / pod red. Jana Rajmunda Pa¶ko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2004
Opis fizyczny: S. 21-25
Uwagi: Publikacja dostępna również na CD.
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL289/334
Autorzy: Ingrid Pa¶ko, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Představy žaků o stavbě molekul / Ingrid Pa¶ko, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Mezinárodni seminář didaktiků chemie : 30. června až 2. července 2004 : sborník příspěvků / ed. Jiří Šibor
Adres wydawniczy: Brno : Masarykova univerzita, 2004
Opis fizyczny: S. 21
Typ publikacji: ZRA
Język publikacji: POL290/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Rola badań w dydaktyce chemii / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Badania w Dydaktyce Chemii / pod red. Jana Rajmunda Pa¶ko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2004
Opis fizyczny: S. 7-11
Uwagi: Publikacja dostępna również na CD.
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL291/334
Autorzy: Anna Baprowska, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Rola definicji w przyporz±dkowywaniu elementów u uczniów klasy VI szkoły podstawowej oraz klas I, II i III gimnazjum / Anna Baprowska, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Badania w Dydaktyce Chemii / pod red. Jana Rajmunda Pa¶ko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2004
Opis fizyczny: S. 12-16
Uwagi: Publikacja dostępna również na CD.
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL292/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Wpływ transferu na kształtowanie pojęć na wyższych etapach edukacji / Jan R. Pa¶ko
¬ródło: W: Człowiek w ¶wiecie - ¶wiat w człowieku : perspektywa psychologii rozwoju : XIII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej : Białystok - Augustów 03-06 czerwca 2004 / [kom. nauk. Maria Kielar-Turska et al.]
Adres wydawniczy: Białystok : Trans Humana, 2004
Opis fizyczny: S. 58
Typ publikacji: PRA
Język publikacji: POL293/334
Autorzy: Ingrid Pa¶ko, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Wykorzystanie modeli tworzonych komputerowo we wczesnym okresie edukacji chemicznej na poziomie nauczania pocz±tkowego / Ingrid Pa¶ko, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Informační technologie ve výuce chemie : mezinárodní seminář : sborník přednášek / ed. Karel Myška
Adres wydawniczy: Hradec Králové : Gaudeamus, 2004
Opis fizyczny: S. 144-148
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL294/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Wyobrażenia o budowie cz±steczek w¶ród uczniów i studentów / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Mezinárodni seminář didaktiků chemie : 30. června až 2. července 2004 : sborník příspěvků / ed. Jiří Šibor
Adres wydawniczy: Brno : Masarykova univerzita, 2004
Opis fizyczny: S. 11
Typ publikacji: ZRA
Język publikacji: POL295/334
Autorzy: Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Wzory sumaryczne a wzory strukturalne w procesie kształcenia chemicznego / Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Mezinárodni seminář didaktiků chemie : 30. června až 2. července 2004 : sborník příspěvků / ed. Jiří Šibor
Adres wydawniczy: Brno : Masarykova univerzita, 2004
Opis fizyczny: S. 12
Typ publikacji: ZRA
Język publikacji: POL296/334
Autorzy: Paweł Cie¶la, Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Zadania otwarte czy zamknięte - czyli jak sprawdzić wiedzę ucznia / Paweł Cie¶la, Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Badania w Dydaktyce Chemii / pod red. Jana Rajmunda Pa¶ko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2004
Opis fizyczny: S. 39-48
Uwagi: Publikacja dostępna również na CD.
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL297/334
Autorzy: Piotr Bieniek, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Co uczniowie klas V i VI wiedz± o budowie materii? / Piotr Bieniek, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Różne oblicza chemii u progu XXI wieku : XII Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii : Kraków, Sucha Beskidzka, 4-7 czerwca 2003 / [red. Zofia Kluz, Michał M. PoĽniczek, Ewa Odrow±ż]
Adres wydawniczy: Kraków : Fundacja PRO CHEMIA przy Wydziale Chemii UJ, cop. 2003
Opis fizyczny: S. 73-75
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:298/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Czy trudno¶ci w nauczaniu chemii można upatrywać w jej tajemniczo¶ci? / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie : sborník přednášek z mezinárodní konference konané 20.-22 května 2003 v Rožnově pod Radhoštěm / sestavila Dana Kričfaluši
Adres wydawniczy: Ostrava : Ostravská univerzita, 2003
Opis fizyczny: S. 87-89
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL299/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Czy umieć chemię znaczy rozumieć chemię? / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Różne oblicza chemii u progu XXI wieku : XII Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii : Kraków, Sucha Beskidzka, 4-7 czerwca 2003 / [red. Zofia Kluz, Michał M. PoĽniczek, Ewa Odrow±ż]
Adres wydawniczy: Kraków : Fundacja PRO CHEMIA przy Wydziale Chemii UJ, cop. 2003
Opis fizyczny: S. 52-54
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL300/334
Autorzy: Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Dylemat: jaki to typ reakcji gdy na wodny roztwór AgNO3 podziałamy wodnym roztworem NaCl? / Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Różne oblicza chemii u progu XXI wieku : XII Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii : Kraków, Sucha Beskidzka, 4-7 czerwca 2003 / [red. Zofia Kluz, Michał M. PoĽniczek, Ewa Odrow±ż]
Adres wydawniczy: Kraków : Fundacja PRO CHEMIA przy Wydziale Chemii UJ, cop. 2003
Opis fizyczny: S. 140-141
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:301/334
Autorzy: Ingrid Pa¶ko, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: O potrzebie kształcenia chemicznego nauczycieli edukacji przyrodniczej w nauczaniu pocz±tkowym / Ingrid Pa¶ko, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie : sborník přednášek z mezinárodní konference konané 20.-22 května 2003 v Rožnově pod Radhoštěm / sestavila Dana Kričfaluši
Adres wydawniczy: Ostrava : Ostravská univerzita, 2003
Opis fizyczny: S. 197-200
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:302/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Obliczenia chemiczne - to jest bardzo proste : zbiór zadań rachunkowych z chemii wraz z przykładami dla gimnazjum / Jan Rajmund Pa¶ko
Adres wydawniczy: Krzeszowice : Wydaw. Kubajak, 2003
Opis fizyczny: 168 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL303/334
Autorzy: Joanna Angiel, Jan Rajmund Pa¶ko, Robert Stawarz.
Tytuł: Przyroda i człowiek : szkoła podstawowa 6 : zeszyt ćwiczeń / Joanna Angiel [et al., w tym Jan Pa¶ko, Robert Stawarz]
Wydanie: Wyd. 3
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2003]
Opis fizyczny: 88 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL304/334
Autorzy: Grażyna Fischer-Byrska, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Stopień przyswojenia przez uczniów w czasie nauczania przyrody wybranych wiadomo¶ci i umiejętno¶ci chemicznych / Grażyna Fischer-Byrska, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Różne oblicza chemii u progu XXI wieku : XII Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii : Kraków, Sucha Beskidzka, 4-7 czerwca 2003 / [red. Zofia Kluz, Michał M. PoĽniczek, Ewa Odrow±ż]
Adres wydawniczy: Kraków : Fundacja PRO CHEMIA przy Wydziale Chemii UJ, cop. 2003
Opis fizyczny: S. 171-172
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:305/334
Autorzy: Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Wła¶ciwo¶ci i cechy substancji w odbiorze uczniów / Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie : sborník přednášek z mezinárodní konference konané 20.-22 května 2003 v Rožnově pod Radhoštěm / sestavila Dana Kričfaluši
Adres wydawniczy: Ostrava : Ostravská univerzita, 2003
Opis fizyczny: S. 62-65
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL306/334
Autorzy: Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Wpływ nawyków z życia codziennego na okre¶lanie smaków substancji w¶ród uczniów klas 2-6 szkoły podstawowej / Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Jako¶ć kształcenia a kompetencje zawodowe nauczycieli przedmiotów przyrodniczych / pod red. Ryszarda Gmocha
Adres wydawniczy: Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2003
Opis fizyczny: S. 69-74
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL307/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Wpływ ¶wiadomo¶ci o zagrożeniach dla ¶rodowiska na aktywny udział uczniów w do¶wiadczeniach chemicznych / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: ECOpole'03 : Jamrozowa Polana, PL - Hradec Králové, CZ 16-18 X 2003 : księga konferencyjna/proceedings / red. nauk. Maria i Witold Wacławek
Adres wydawniczy: Opole : Towarzystwo Chemii i Inżynierii Ekologicznej, 2003
Opis fizyczny: S. 350
Typ publikacji: ZRA
Język publikacji: POL308/334
Autorzy: Małgorzata Komperda-Grochal, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Wyobrażenie o jonach i atomach w¶ród uczniów i studentów / Małgorzata Komperda-Grochal, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Różne oblicza chemii u progu XXI wieku : XII Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii : Kraków, Sucha Beskidzka, 4-7 czerwca 2003 / [red. Zofia Kluz, Michał M. PoĽniczek, Ewa Odrow±ż]
Adres wydawniczy: Kraków : Fundacja PRO CHEMIA przy Wydziale Chemii UJ, cop. 2003
Opis fizyczny: S. 118-119
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:309/334
Autorzy: Małgorzata Komperda-Grochal, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Wyobrażenie o strukturze materii a jej modele / Małgorzata Komperda-Grochal, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie : sborník přednášek z mezinárodní konference konané 20.-22 května 2003 v Rožnově pod Radhoštěm / sestavila Dana Kričfaluši
Adres wydawniczy: Ostrava : Ostravská univerzita, 2003
Opis fizyczny: S. 66-71
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL310/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Atomy - historia czy rzeczywisto¶ć / Jan R. Pa¶ko
¬ródło: W: Aktuální otázky výuky chemie : XII. Mezinárodní konference o výuce chemie : sborník přednášek / ed. Martin Bílek
Adres wydawniczy: Hradec Králové : Gaudeamus, 2002
Opis fizyczny: S. 125-127
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:311/334
Autorzy: Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Badania możliwo¶ci wprowadzenia pełnych definicji pojęć chemicznych występuj±cych w programie nauczania "przyroda" w klasach 4-6 sp. / Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Profil učitele chemie : sborník příspěvků z jednání v sekcích XI. mezinárodní konference o výuce chemie. [T.] 2 / ed. Martin Bílek
Adres wydawniczy: Hradec Králové : Gaudeamus, 2002
Opis fizyczny: S. 267-271
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL312/334
Autorzy: Maria Korohoda, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Ćwiczenia z analizy i preparatyki organicznej : skrypt dla studentów kierunku biologii / Maria Jolanta Korohoda, Jan Rajmund Pa¶ko
Wydanie: Wyd. 4
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002
Opis fizyczny: 215 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL313/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Małgorzata Nodzyńska, Waldemar Tejchman.
Tytuł: Konspekty lekcji chemii do gimnazjum. Cz. 1 : konspekty do podręcznika J. R. Pa¶ko "Chemia cz. 1" / Jan Rajmund Pa¶ko, Małgorzata Nodzyńska, Waldemar Tejchman
Adres wydawniczy: [Krzeszowice] : Wydaw. Kubajak, 2002
Opis fizyczny: 122 s.
Uwagi: Toż : [dodruk] 2005.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL314/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Modele struktury substancji w procesie nauczania chemii / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Profil učitele chemie : sborník příspěvků z jednání v sekcích XI. mezinárodní konference o výuce chemie. [T.] 2 / ed. Martin Bílek
Adres wydawniczy: Hradec Králové : Gaudeamus, 2002
Opis fizyczny: S. 149-153
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL315/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Ingrid Pa¶ko.
Tytuł: Nauczanie o strukturze materii w klasach I-III szkoły podstawowej / Jan R. Pa¶ko, Ingrid Pa¶ko
¬ródło: W: Aktuální otázky výuky chemie : XII. Mezinárodní konference o výuce chemie : sborník přednášek / ed. Martin Bílek
Adres wydawniczy: Hradec Králové : Gaudeamus, 2002
Opis fizyczny: S. 131-133
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:316/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Nowoczesne podej¶cie do nauczania kwasów w ramach przedmiotu "Przyroda" / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Interdyscyplinarne nauczanie przedmiotów przyrodniczych / red. Aleksander Kazubski
Adres wydawniczy: Toruń : UMK. Wydział Chemii. Pracownia Dydaktyki Chemii, 2002
Opis fizyczny: S. 99-101
Uwagi: Materiały z konferencji, Toruń, 8-9 luty 2002.
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL317/334
Autorzy: Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: O możliwo¶ci nauczania budowy atomu w "Przyrodzie" na podstawie wyników badań / Małgorzata Nodzyńska, Jan Pa¶ko
¬ródło: W: Interdyscyplinarne nauczanie przedmiotów przyrodniczych / red. Aleksander Kazubski
Adres wydawniczy: Toruń : UMK. Wydział Chemii. Pracownia Dydaktyki Chemii, 2002
Opis fizyczny: S. 93-95
Uwagi: Materiały z konferencji, Toruń, 8-9 luty 2002.
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL318/334
Autorzy: Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Przyroda : konspekty o tematyce chemicznej. Cz. 1, Rozwi±zania dydaktyczne i wyniki badań nad ich skuteczno¶ci± / Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko
Adres wydawniczy: Krzeszowice : Kubajak, 2002
Opis fizyczny: 40 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL319/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, A. GwóĽdĽ.
Tytuł: Tre¶ci chemiczne w nowych podręcznikach do przyrody dla IV klasy szkoły podstawowej / Jan R. Pa¶ko, A. GwóĽdĽ
¬ródło: W: Aktuální otázky výuky chemie : XII. Mezinárodní konference o výuce chemie : sborník přednášek / ed. Martin Bílek
Adres wydawniczy: Hradec Králové : Gaudeamus, 2002
Opis fizyczny: S. 92-93
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:320/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Małgorzata Nodzyńska.
Tytuł: Wpływ rozwoju nowych koncepcji teoretycznych na nauczanie pojęć w chemii / Jan R. Pa¶ko, Małgorzata Nodzyńska
¬ródło: W: Aktuální otázky výuky chemie : XII. Mezinárodní konference o výuce chemie : sborník přednášek / ed. Martin Bílek
Adres wydawniczy: Hradec Králové : Gaudeamus, 2002
Opis fizyczny: S. 128-130
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:321/334
Autorzy: Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Abstrakcyjne pojęcia w nauczaniu przyrody / Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: "O przyrodzie przy okr±głym stole" : materiały VIII Konferencji Dydaktyków Chemii, Kraków 2000 / [red. Andrzej Burewicz, Hanna Gulińska]
Adres wydawniczy: Poznań : "Betagraf", 2001
Opis fizyczny: S. 85-87
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:322/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Waldemar Tejchman.
Tytuł: Chemia dla gimnazjum : poradnik metodyczny dla nauczycieli. Cz. 2 / Jan R. Pa¶ko, Waldemar Tejchman
Adres wydawniczy: Krzeszowice : "Kubajak", 2001
Opis fizyczny: 103, [1] s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]323/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Waldemar Tejchman.
Tytuł: Chemia : zeszyt ćwiczeń : gimnazjum. Cz. 2 / Jan R. Pa¶ko, Waldemar Tejchman
Adres wydawniczy: Krzeszowice : "Kubajak", 2001
Opis fizyczny: 101 s.
Uwagi: Toż : [dodruk] 2004.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]324/334
Autorzy: Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Kształtowanie się pojęcia metalu w¶ród uczniów klas 2-6 w szkole podstawowej w ¶wietle badań / Małgorzata Nodzyńska, Jan R. Pa¶ko
¬ródło: W: Aktuální otázky výuky chemie : X. Mezinárodní konference o výuce chemie : sborník přednášek / ed. Martin Bílek
Adres wydawniczy: Hradec Králové : Gaudeamus, 2001
Opis fizyczny: S. 221-224
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:325/334
Autorzy: Joanna Angiel, Jan K±dziołka, Jan Rajmund Pa¶ko, Robert Stawarz.
Tytuł: Przyroda i człowiek : szkoła podstawowa 6 : podręcznik / Joanna Angiel, Jan K±dziołka, Jan R. Pa¶ko, Robert Stawarz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001
Opis fizyczny: 144 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL326/334
Autorzy: Joanna Angiel, Jan K±dziołka, Jan Rajmund Pa¶ko, Robert Stawarz.
Tytuł: Przyroda i człowiek : szkoła podstawowa 6 : zeszyt ćwiczeń / Joanna Angiel, Jan K±dziołka, Jan R. Pa¶ko, Robert Stawarz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001
Opis fizyczny: 88 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL327/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Rola definicji w kształceniu chemicznym / Jan R. Pa¶ko
¬ródło: W: Aktuální otázky výuky chemie : X. Mezinárodní konference o výuce chemie : sborník přednášek / ed. Martin Bílek
Adres wydawniczy: Hradec Králové : Gaudeamus, 2001
Opis fizyczny: S. 215-216
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:328/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Rola dydaktyki chemii w kształceniu chemicznym / Jan R. Pa¶ko
¬ródło: W: Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie : sborník přednášek z mezinárodní konference konané 29.-31. května 2001 v Rožnově pod Radhoštěm / [ed. Dana Kričfaluši]
Adres wydawniczy: Ostrava : Ostravská univerzita, 2001
Opis fizyczny: S. 31-34
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL329/334
Autorzy: Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Rola dydaktyki chemii w procesie kształcenia nauczyciela / Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů chemie : sborník přednášek z mezinárodní konference, konané 29.-31. května 2001 v Rožnově pod Radhoštěm / [ed. Dana Kričfaluši]
Adres wydawniczy: Ostrava : Ostravská univerzita, 2001
Opis fizyczny: S. 27-30
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL330/334
Autorzy: Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Rola praktyk szkolnych w przygotowaniu studentów biologii do nauczania chemii w gimnazjum / Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Chemia w kształceniu studentów wydziałów niechemicznych : II konferencja naukowo-dydaktyczna, SGGW, Warszawa 26-27 IV 2001
Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja "Rozwój SGGW", 2001
Opis fizyczny: S. 58
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL331/334
Autorzy: Piotr Bieniek, Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Stwarzanie studentom biologii możliwo¶ci zdobycia kwalifikacji do nauczania chemii w gimnazjum / Piotr Bieniek, Jan R. Pa¶ko
¬ródło: W: Chemia w kształceniu studentów wydziałów niechemicznych : II konferencja naukowo-dydaktyczna, SGGW, Warszawa 26-27 IV 2001
Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja "Rozwój SGGW", 2001
Opis fizyczny: S. 41
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL332/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: Trudno¶ci w kształceniu chemicznym studentów biologii / Jan R. Pa¶ko
¬ródło: W: Chemia w kształceniu studentów wydziałów niechemicznych : II konferencja naukowo-dydaktyczna, SGGW, Warszawa 26-27 IV 2001
Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja "Rozwój SGGW", 2001
Opis fizyczny: S. 25-28
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL333/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Waldemar Tejchman.
Tytuł: Chemia dla gimnazjum : poradnik metodyczny dla nauczycieli. Cz. 1 / Jan Rajmund Pa¶ko, Waldemar Tejchman
Adres wydawniczy: Krzeszowice : Kubajak, 2000
Opis fizyczny: 103 s.
p-ISBN: 83-87971-21-9
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL334/334
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Waldemar Tejchman.
Tytuł: Chemia : zeszyt ćwiczeń : gimnazjum. Cz. 1 / Jan Rajmund Pa¶ko, Waldemar Tejchman
Adres wydawniczy: Krzeszowice : Wydawnictwo Kubajak, 2000
Opis fizyczny: 80 s.
p-ISBN: 83-87971-13-8
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL

     stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie