Wynik wyszukiwania

Zapytanie: PAWŁOWSKA-JAROŃ HALINA
Liczba odnalezionych rekordów: 50

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/50

Autorzy: Zdzisława Orłowska-Popek, Halina Pawłowska-Jaroń.
Tytuł: Trudno¶ci dzieci przedwcze¶nie urodzonych w wieku przedszkolnym i szkolnym / Zdzisława Orłowska-Popek, Halina Pawłowska-Jaroń
¬ródło: Logopedia. - 2023, T. 52/2, s. 63-82
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 0459-6935
e-ISSN: 2720-3891
DOI:2/50
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń, Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Dziecko z FASD - terapia neurologopedyczna / Halina Pawłowska-Jaroń, Zdzisława Orłowska-Popek
¬ródło: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. - 2022, Vol. 29, nr 1, s. 197-209
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 1233-8672
e-ISSN: 2450-4939
Adres url:
DOI:3/50
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń, Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Rozwój języka dzieci z FASD warunkowany poziomem funkcji poznawczych / Halina Pawłowska-Jaroń, Zdzisława Orłowska-Popek
¬ródło: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. - 2022, Vol. 29, nr 2, s. 259-275
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 1233-8672
e-ISSN: 2450-4939
Adres url:
DOI:4/50
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń.
Tytuł: Terapia logopedyczna dziecka z epilepsj± jako czynnik integracji poznawczej i społecznej / Halina Pawłowska-Jaroń
¬ródło: W: Neurologopedia w teorii i praktyce / redakcja naukowa: Kamila Bigos
Adres wydawniczy: Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2022
Opis fizyczny: S. 113-126
p-ISBN: 978-83-67162-57-9
Seria: (Logopedia - Teoria - Praktyka ; nr 3)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0005/50
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń, Agnieszka Olszewska, Natalia Rydzik, Agnieszka Gaura, Kinga Czech, Kinga Dałomis, Marta Pracownik, Natalia Sewera, Liza Szybka, Dominika Walczak.
Tytuł: Aktywny senior : stymulacja językowa i poznawcza / Halina Pawłowska-Jaroń, Agnieszka Olszewska, Natalia Rydzik, Agnieszka Gaura, Kinga Czech, Kinga Dałomis, Marta Pracownik, Natalia Sewera, Liza Szybka, Dominika Walczak
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: 240 s.
p-ISBN: 978-83-8084-7535-8
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.0006/50
Autorzy: Zdzisława Orłowska-Popek, Halina Pawłowska-Jaroń.
Tytuł: Dziecko z FASD i innymi zaburzeniami neurorozwojowymi : terapia neurologopedyczna / Zdzisława Orłowska-Popek, Halina Pawłowska-Jaroń
Adres wydawniczy: Kraków : Centrum Metody Krakowskiej, 2021
Opis fizyczny: 126 s.
p-ISBN: 978-83-64957-66-6
p-ISBN: 978-83-8084-637-1
e-ISBN: 978-83-8084-638-8
Uwagi: Punkty wg ISBN wydawnictwa Uniwersytetu Pedagogicznego.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.0007/50
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń.
Tytuł: Dziecko z padaczk± w przedszkolu i na etapie edukacji wczesnoszkolnej / Halina Pawłowska-Jaroń
¬ródło: W: Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna. T. 2, Diagnozowanie i terapia zaburzeń / redakcja naukowa: Aneta Domagała, Urszula Mirecka
Adres wydawniczy: Gdańsk : Harmonia Universalis, 2021
Opis fizyczny: S. 646-661
p-ISBN: 978-83-7744-213-5
Seria: (Logopedia XXI Wieku)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0008/50
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń, Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Dziecko ze spektrum zaburzeń poalkoholowych (FASD) w przedszkolu i na etapie edukacji wczesnoszkolnej / Halina Pawłowska-Jaroń, Zdzisł±wa Orłowska-Popek
¬ródło: W: Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna. T. 2, Diagnozowanie i terapia zaburzeń / redakcja naukowa: Aneta Domagała, Urszula Mirecka
Adres wydawniczy: Gdańsk : Harmonia Universalis, 2021
Opis fizyczny: S. 662-683
p-ISBN: 978-83-7744-213-5
Seria: (Logopedia XXI Wieku)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0009/50
Autorzy: Anna Siudak, Halina Pawłowska-Jaroń.
Tytuł: Komunikacja seniorów a zaburzenia percepcji wzrokowej w badaniach mieszkańców DPS / Anna Siudak, Halina Pawłowska-Jaroń
¬ródło: W: Od zmysłu wzroku do praktyki logopedycznej / redakcja merytoryczna Marta Korendo, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2021
Opis fizyczny: S. 111-128
p-ISBN: 978-83-7624-183-8
Seria: (Nowa Logopedia ; t. 9)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00010/50
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń.
Tytuł: Language and speech disorders in epilepsy / Halina Pawłowska-Jaroń
¬ródło: W: Neurocognitive Dimensions of Speech Therapy / content editors Halina Pawłowska-Jaroń, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2021
Opis fizyczny: S. 63-72
p-ISBN: 978-83-7624-171-5
Seria: (Nowa Logopedia ; t. 10)
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.00011/50
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń, Anna Siudak.
Tytuł: Neurocognitive dimension of speech therapy or new challenges facing diagnosis and treatment in speech-language pathology / Halina Pawłowska-Jaroń, Anna Siudak
¬ródło: W: Neurocognitive Dimensions of Speech Therapy / content editors Halina Pawłowska-Jaroń, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2021
Opis fizyczny: S. 7-12
p-ISBN: 978-83-7624-171-5
Seria: (Nowa Logopedia ; t. 10)
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.00012/50
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń, Anna Siudak.
Tytuł: Neurocognitive Dimensions of Speech Therapy / content editors Halina Pawłowska-Jaroń, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2021
Opis fizyczny: 150 s.
p-ISBN: 978-83-7624-171-5
Seria: (Nowa Logopedia ; t. 10)
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 40.00013/50
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń.
Tytuł: Techniki neurobiologiczne w terapii z niepełnosprawno¶ci± intelektualn± / Halina Pawłowska-Jaroń
¬ródło: W: Od zmysłu wzroku do praktyki logopedycznej / redakcja merytoryczna Marta Korendo, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2021
Opis fizyczny: S. 197-226
p-ISBN: 978-83-7624-183-8
Seria: (Nowa Logopedia ; t. 9)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00014/50
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń.
Tytuł: Rozpoznawanie spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych [Dokument elektroniczny] / Halina Pawłowska-Jaroń
¬ródło: Medycyna Praktyczna - Pediatria. - 2020, nr 1, 1-44
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1507-2134
Adres url:15/50
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń, Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Application of the latest results of psychological, medical and speech therapy research in treatment of a patient with nervous system dysfunctions / Halina Pawłowska-Jaroń, Zdzisława Orłowska-Popek
¬ródło: Acta Neuropsychologica. - 2019, Vol. 17, No. 1, s. 103-113
Uwagi: GICID: 01.3001.0013.7905
Typ publikacji: PV
Język publikacji: ENG
p-ISSN: 1730-7503
e-ISSN: 2084-4298
Adres url:16/50
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń, Anna Siudak.
Tytuł: Formy terapii poznawczej i komunikacyjnej w domach pomocy społecznej : propozycje działań stymuluj±cych i terapeutycznych / Halina Pawłowska-Jaroń, Anna Siudak
¬ródło: Logopaedica Lodziensia. - 2019, nr 3, s. 139-147
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 2544-7238
Adres url:
DOI:17/50
Autorzy: Zdzisława Orłowska-Popek, Halina Pawłowska-Jaroń.
Tytuł: Mózg i język w procesie poznawania ¶wiata...- w kręgu doniesień z badań psychologicznych, medycznych i neurologopedycznych : sprawozdanie z konferencji naukowej w Krakowie / Zdzisława Orłowska-Popek, Halina Pawłowska-Jaroń
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica. - 2019, Z. 7, s. 246-254
Uwagi: Sprawozdanie z XXI Kongresu Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego zatytułowanego: Neuropsychologia i neurologopedia: mózg i język w procesie poznawania ¶wiata, 30.11-01.12 2018, Kraków.
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2353-4583
DOI:18/50
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń, Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Problemy rozwojowe dzieci przedwcze¶nie urodzonych z perspektywy logopedycznej / Halina Pawłowska-Jaroń, Zdzisława Orłowska-Popek
¬ródło: Logopaedica Lodziensia. - 2019, nr 3, s. 149-162
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 2544-7238
Adres url:
DOI:19/50
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń.
Tytuł: Proces starzenia się a funkcje poznawcze / Halina Pawłowska-Jaroń
¬ródło: W: Wyzwania terapii logopedycznej / redakcja merytoryczna Halina Pawłowska-Jaroń, Ewa Bielenda-Mazur, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum ; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: S. 233-250
p-ISBN: 978-83-7624-190-6
Seria: (Nowa Logopedia / Polskie Towarzystwo Logopedyczne Oddział Małopolski ; t. 8)
Uwagi: Errata: dodano drugie wydawnictwo - Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00020/50
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń, Ewa Bielenda-Mazur, Anna Siudak.
Tytuł: Wyzwania terapii logopedycznej / redakcja merytoryczna Halina Pawłowska-Jaroń, Ewa Bielenda-Mazur, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum ; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: 382 s.
p-ISBN: 978-83-7624-190-6
Seria: (Nowa Logopedia / Polskie Towarzystwo Logopedyczne Oddział Małopolski ; t. 8)
Uwagi: Errata: dodano drugie wydawnictwo - Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
Liczba arkuszy: 22,521/50
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń.
Tytuł: Zaburzenia komunikowania się w pierwotnej afazji postępowej / Halina Pawłowska-Jaroń
¬ródło: W: Dyskursologiczne tezy i syntezy : język - kultura - media : prace ofiarowane prof. dr. hab. Maciejowi Kawce / pod redakcj± Pawła Płanety i Ryszarda Filasa
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
Opis fizyczny: S. 305-320
p-ISBN: 978-83-953785-6-0
e-ISBN: 978-83-953785-7-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,8322/50
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń.
Tytuł: Aktywizacja osób w wieku senioralnym jako forma przeciwdziałania ageizmowi / Halina Pawłowska-Jaroń
¬ródło: W: Oblicza staro¶ci : zagadnienia teorii i praktyki / redakcja merytoryczna Anna Siudak, Halina Pawłowska-Jaroń, Ewa Bielenda-Mazur
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2018
Opis fizyczny: S. 259-272
p-ISBN: 978-83-7624-142-5
Seria: (Nowa Logopedia / Polskie Towarzystwo Logopedyczne Oddział Małopolski ; t. 7)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,823/50
Autorzy: Anna Siudak, Halina Pawłowska-Jaroń, Ewa Bielenda-Mazur.
Tytuł: Oblicza staro¶ci : zagadnienia teorii i praktyki / redakcja merytoryczna Anna Siudak, Halina Pawłowska-Jaroń, Ewa Bielenda-Mazur
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2018
Opis fizyczny: 293 s.
p-ISBN: 978-83-7624-142-5
Seria: (Nowa Logopedia / Polskie Towarzystwo Logopedyczne Oddział Małopolski ; t. 7)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
Liczba arkuszy: 17,2
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]24/50
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń.
Tytuł: Opieka neurologopedyczna nad pacjentami w wieku senioralnym / Halina Pawłowska-Jaroń
¬ródło: W: Człowiek w zdrowiu i chorobie [Dokument elektroniczny] : promocja zdrowia, pielęgnowanie i rehabilitacja / red. naukowa Jacek A. Pietrzyk
Adres wydawniczy: Tarnów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, 2018
Opis fizyczny: S. 385-394
p-ISBN: 978-83-952363-0-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00025/50
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń.
Tytuł: Opieka terapeutyczna nad pacjentem z padaczk± / Halina Pawłowska-Jaroń
¬ródło: W: Metody terapii logopedycznej / redakcja naukowa Aneta Domagała, Urszula Mirecka
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018
Opis fizyczny: S. 219-244
p-ISBN: 978-83-227-9131-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,326/50
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń.
Tytuł: Zaburzenia komunikacji językowej u pacjentów z padaczk± / Halina Pawłowska-Jaroń
¬ródło: W: Zaburzenia mowy w wybranych zespołach uwarunkowanych genetycznie / pod redakcj± Jagody Cieszyńskiej-Rożek, Piotra Sobolewskiego, Danuty Grzesiak-Witek
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Czelej Sp. z o. o., 2018
Opis fizyczny: S. 318-330
p-ISBN: 978-83-7563-260-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:27/50
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń.
Tytuł: Zawiło¶ci diagnozy a jednoznaczno¶ć terapii dzieci ze spektrum FASD / Halina Pawłowska-Jaroń
¬ródło: W: Neurologopedia. T. 1, Neurobiologiczne podstawy wczesnej terapii zaburzeń rozwojowych / pod redakcj± Marzeny Błasiak-Tytuły i Anny Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo WIR, 2018
Opis fizyczny: S. 47-62
p-ISBN: 987-83-65423-45-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,828/50
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń.
Tytuł: Zaburzenia pamięci u pacjentów z dziecięc± padaczk± nie¶wiadomo¶ci / Halina Pawłowska-Jaroń
¬ródło: W: Mózg - język - komunikacja / redakcja naukowa Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Jolanta Sławek, Ewa Kaptur
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Rys, 2017
Opis fizyczny: S. 95-106
p-ISBN: 978-83-65483-42-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,5529/50
Autorzy: Anna Siudak, Halina Pawłowska-Jaroń.
Tytuł: Neurologiczne problemy osób starszych - emploi logopedy / Anna Siudak, Halina Pawłowska-Jaroń
¬ródło: W: Wspieranie rozwoju dzieci i dorosłych / redakcja Franciszek Antoni Marek, Urszula Strzelczyk-Raduli, Katarzyna Błońska
Adres wydawniczy: Opole : Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarz±dzania i Administracji ; Wydawnictwo Instytut ¦l±ski, 2016
Opis fizyczny: S. 19-31
p-ISBN: 978-83-62683-88-8
p-ISBN: 978-83-7511-238-2
Seria: (Monografie i Opracowania)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,55
Adres url:30/50
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń.
Tytuł: Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z diagnoz± padaczki / Halina Pawłowska-Jaroń
¬ródło: W: Wczesna interwencja logopedyczna / redakcja naukowa: Katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski
Adres wydawniczy: Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016
Opis fizyczny: S. 497-525
p-ISBN: 978-83-7744-106-0
Seria: (Logopedia XXI Wieku)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,3
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]31/50
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń.
Tytuł: Zawiło¶ci diagnozy a jednoznaczno¶ć terapii dzieci ze spektrum FASD / Halina Pawłowska-Jaroń
¬ródło: W: Neurologopedia : neurobiologiczne podstawy wczesnej terapii zaburzeń rozwojowych / redakcja Marzena Błasiak-Tytuła, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo WIR, 2016
Opis fizyczny: S. 32-45
p-ISBN: 978-83-65423-04-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,832/50
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń.
Tytuł: Rozumienia aspektów liczby naturalnej przez dzieci ze spektrum FASD / Halina Pawłowska-Jaroń
¬ródło: W: Rozumienie - diagnoza i terapia / red. merytoryczna Marzena Błasiak-Tytuła, Marta Korendo, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2015
Opis fizyczny: S. 101-113
p-ISBN: 978-83-7624-101-6
Seria: (Nowa Logopedia ; t. 6)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,633/50
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń.
Tytuł: Specyfika rozwoju pre- i postnatalnego dzieci ze spektrum FASD : zaburzenia komunikacji językowej / Halina Pawłowska-Jaroń
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2015
Opis fizyczny: 233, [1] s.
p-ISBN: 978-83-7271-912-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 716)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 25.00034/50
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń.
Tytuł: Ewolucja koncepcji choroby, zdrowia, niepełnosprawno¶ci dojrzewaj±cego dziecka z perspektywy oddziaływań terapeutycznych / Halina Pawłowska-Jaroń
¬ródło: W: Pragmatyzm edukacyjny w kontek¶cie zmian / pod redakcj± naukow± Elżbiety Męciny-Bednarek
Adres wydawniczy: Kielce : Oficyna Wydawnicza Staropolskiej Szkoły Wyższej, 2014
Opis fizyczny: S. 357-371
p-ISBN: 978-83-63981-18-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00035/50
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń.
Tytuł: Integracja czy stygmatyzacja : dziecko z padaczk± w rodzinie i w szkole / Halina Pawłowska-Jaroń
¬ródło: W: Podmioty, ¶rodowiska i obszary edukacyjne : wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku. 2 / Małgorzata Su¶wiłło, Natalia Anna Fechner (red. nauk.)
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2014
Opis fizyczny: S. 541-550
p-ISBN: 978-83-65096-00-5
Seria: (Edukacja XXI Wieku ; 34)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,736/50
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń.
Tytuł: Padaczka w relacji: pacjent - rodzic - terapeuta / Halina Pawłowska-Jaroń
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2014
Opis fizyczny: 118, [1] s.
p-ISBN: 978-83-72-71-893-8
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 704)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]37/50
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń.
Tytuł: Rozwój mowy dziecka w ¶wietle teratogennego wpływu alkoholu na jego rozwój pre- i postnatalny / Halina Pawłowska-Jaroń
¬ródło: W: Biomedyczne podstawy logopedii / red. nauk.: Stanisław Milewski, Jerzy Kuczkowski, Katarzyna Kaczorowska-Bray
Adres wydawniczy: Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014
Opis fizyczny: S. 331-358
p-ISBN: 978-83-7744-046-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]38/50
Autorzy: Mirosław Michalik, Anna Siudak, Halina Pawłowska-Jaroń.
Tytuł: Interakcyjne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy / red. Mirosław Michalik, Anna Siudak, Halina Pawłowska-Jaroń
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2013
Opis fizyczny: 406 s.
p-ISBN: 978-83-7624-085-5
Seria: (Nowa Logopedia ; T. 4)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Adres url:39/50
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń.
Tytuł: Interakcyjny charakter pierwotnych i wtórnych zaburzeń rozwoju u dzieci ze spektrum FASD / Halina Pawłowska-Jaroń
¬ródło: W: Interakcyjne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy / red. Mirosław Michalik, Anna Siudak, Halina Pawłowska-Jaroń
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2013
Opis fizyczny: S. 139-148
p-ISBN: 978-83-7624-085-5
Seria: (Nowa Logopedia ; T. 4)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Adres url:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]40/50
Autorzy: Mirosław Michalik, Anna Siudak, Halina Pawłowska-Jaroń.
Tytuł: Wstęp / Mirosław Michalik, Anna Siudak, Halina Pawłowska-Jaroń
¬ródło: W: Interakcyjne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy / red. Mirosław Michalik, Anna Siudak, Halina Pawłowska-Jaroń
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2013
Opis fizyczny: S. 7-9
p-ISBN: 978-83-7624-085-5
Seria: (Nowa Logopedia ; T. 4)
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Adres url:41/50
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń.
Tytuł: Wykorzystanie poezji dziecięcej w niwelowaniu deficytów językowych / Halina Pawłowska-Jaroń
¬ródło: W: Noosfera literacka : problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzieci / pod red. Alicji Ungeheuer-Goł±b, Małgorzaty Chrobak
Adres wydawniczy: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012
Opis fizyczny: S. 263-271
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]42/50
Autorzy: Leszek Bednarczuk, Stanisław Koziara, Halina Pawłowska-Jaroń, Edward Stachurski.
Tytuł: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. Z. 4 / pod red. Leszka Bednarczuka, Stanisława Koziary, Haliny Pawłowskiej-Jaroń, Edwarda Stachurskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2011
Opis fizyczny: S. 551, [8] s.
Uwagi: Ogólnego zbioru nr 96.
Typ publikacji: PRP
Język publikacji: POL43/50
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń.
Tytuł: Dziecko z płodowym zespołem alkoholowym : (za) trudna sztuka argumentowania / Halina Pawłowska-Jaroń
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. - 2011, Z. 3, s. 333-343
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL44/50
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń.
Tytuł: Komputerowe badanie wzroku i słuchu a diagnostyka poziomu funkcji percepcyjnych warunkuj±cych procesy czytania i pisania / Halina Pawłowska-Jaroń
¬ródło: Forum Logopedyczne. - 2011, nr 19, s. 88-93
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.00045/50
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń.
Tytuł: Sfery zaburzonego rozwoju u dzieci z FASD / Halina Pawłowska-Jaroń
¬ródło: W: Biologiczne uwarunkowania rozwoju zaburzeń mowy : monografia wieloautorska / pod red. Mirosława Michalika
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2011
Opis fizyczny: S. 123-139
Seria: (Nowa Logopedia ; T. 2)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00046/50
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń.
Tytuł: Wykorzystanie wierszy Jana Brzechwy w logoterapii / Halina Pawłowska-Jaroń
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. - 2011, Z. 4, s. 413-418
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL47/50
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń.
Tytuł: Zaburzenia funkcjonowania językowego u dziecka we wczesnej fazie terapii padaczki wył±czeniowej / Halina Pawłowska-Jaroń
¬ródło: W: Biologiczne uwarunkowania rozwoju zaburzeń mowy : monografia wieloautorska / pod red. Mirosława Michalika
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2011
Opis fizyczny: S. 273-279
Seria: (Nowa Logopedia ; T. 2)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00048/50
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń.
Tytuł: Dziecko z Płodowym Zespołem Alkoholowym : specyfika mowy i my¶lenia / Halina Pawłowska-Jaroń
¬ródło: W: Zagadnienia mowy i my¶lenia / pod red. Mirosłwa Michalika oraz Anny Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2010
Opis fizyczny: S. 127-134
Seria: (Nowa Logopedia ; T. 1)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL49/50
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń.
Tytuł: Informatyka dla logopedów ; Zaburzenia komunikacji językowej - afazja / Halina Pawłowska-Jaroń
¬ródło: W: Filologia polska : informator dla studentów : przedmioty, zagadnienia, bibliografia / pod red. Ewy Młynarczyk i Marka Busia
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Filologii Polskiej UP, 2008
Opis fizyczny: S. 66-67 ; S. 73-74
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL50/50
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń.
Tytuł: Nabywanie umiejętno¶ci wyrażania intencji komunikacyjnej w trakcie terapii dziecka autystycznego : (wyrazy dĽwiękona¶ladowcze) / Halina Pawłowska-Jaroń
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. - 2008, Z. 2, s. 344-350
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL

     stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie