Wynik wyszukiwania

Zapytanie: POTA¦ MARTA
Liczba odnalezionych rekordów: 110

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/110

Autorzy: Marta Szymańska.
Tytuł: Patriotyzm - rozumienie pojęcia na gruncie polskim : próba rekonesansu / Marta Szymańska
¬ródło: W: Powrót do Ojczyzny? : patriotyzm wobec nowych czasów : kontynuacje i poszukiwania / redakcja naukowa Cezary Smuniewski, Paweł Sporek
Wydanie: 2 popr. i posz.
Adres wydawniczy: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR : Wydawnictwo Instytutu Nauki o Polityce, 2021
Opis fizyczny: S. 51-66
p-ISBN: 978-83-955068-7-1
Seria: (Monografie Instytutu Nauki o Polityce)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0002/110
Autorzy: Marta Szymańska.
Tytuł: Znajomo¶ć języka edukacji szkolnej jako warunek szkolnego sukcesu / Marta Szymańska
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. - 2021, Vol. 12, s. 74-88
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 2082-0909
e-ISSN: 2450-5013
Adres url:
DOI:3/110
Autorzy: Marta Szymańska.
Tytuł: Na drodze do funkcjonalnego uczenia o języku na lekcjach języka ojczystego / Marta Szymańska
¬ródło: W: Język ojczysty w edukacji szkolnej w Polsce, Czechach i na Słowacji / pod redakcj± Stanislava Štěpáníka i Elżbiety Awramiuk
Adres wydawniczy: Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2020
Opis fizyczny: S. 19-52
p-ISBN: 978-83-7431-645-3
Seria: (Lingwistyka i Edukacja ; t. 3)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0004/110
Autorzy: Stanislav Štěpáník, Eva Hájková, Klára Eliášková, L'udmila Liptáková, Marta Szymańska.
Tytuł: Školní výpravy do krajiny češtiny : didaktika českého jazyka pro základní školy / Stanislav Štěpáník, Eva Hájková, Klára Eliášková, L'udmila Liptáková, Marta Szymańska
Adres wydawniczy: Plzeň : Nakladatelsví Fraus, 2020
Opis fizyczny: 312 s.
p-ISBN: 978-80-7489-595-1
Typ publikacji: ZK
Język publikacji: CZE
Punktacja MNiSW: 20.0005/110
Autorzy: Małgorzata Pamuła-Behrens, Marta Szymańska.
Tytuł: Teaching the learners with a migrant background - teachers' perspectives / Małgorzata Pamuła-Behrens, Marta Szymańska
¬ródło: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. - 2020, nr 1, s. 53-70
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 1505-9057
e-ISSN: 2353-1908
Adres url:
DOI:6/110
Autorzy: Elżbieta Awramiuk, Marta Szymańska.
Tytuł: Grammar education at the turn of the millenium : the case of Poland / Elżbieta Awramiuk, Marta Szymańska
¬ródło: L1 Educational Studies in Language and Literature. - 2019, nr 19, s. 1-30
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 1567-6617
Adres url:
DOI:7/110
Autorzy: Małgorzata Pamuła-Behrens, Marta Szymańska, Jiří Muryc, Irena Masoit, Neringa Gaus, Maja Tišljar.
Tytuł: Polish Online - Polish language and culture for adult learners / Małgorzata Pamuła-Behrens, Marta Szymańska, Jiří Muryc, Irena Masoit, Neringa Gaus, Maja Tišljar
¬ródło: Studia Slavica. - 2019, T. 23, nr 2, s. 129-137
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1803-5663
e-ISSN: 2571-02818/110
Autorzy: Stanislav Štěpáník, Marta Szymańska.
Tytuł: Vztah jazyka a komunikace v česko-slovensko-polské didaktické reflexi / Stanislav Štěpáník et al. [w tym Marta Szymańska]
Adres wydawniczy: Praha : Univerzita Karlova - Karolinum, 2019
Opis fizyczny: 224 s.
p-ISBN: 978-80-246-4353-3
e-ISBN: 978-80-246-4361-8
Uwagi: Punkty przyznane dla całej publikacji (w sumie 11 autorów, 1 afiliuj±cy do UP).
Typ publikacji: ZK
Język publikacji: CZE
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 12,59/110
Autorzy: Marta Szymańska.
Tytuł: Co to znaczy uczyć funkcjonalnie? : próba odpowiedzi / Marta Szymańska
¬ródło: W: W krajobraz literacko-kulturowy i językowy wpisane... : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Bernadecie Niesporek-Szamburskiej w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej / redakcja naukowa Anna Guzy, Danuta Krzyżyk, Magdalena Ochwat, Małgorzata Wójcik-Dudek
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego, 2018
Opis fizyczny: S. 299-313
p-ISBN: 978-83-226-3354-0
e-ISBN: 978-83-226-3355-7
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach ; nr 3668)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,910/110
Autorzy: Małgorzata Pamuła-Behrens, Marta Szymańska.
Tytuł: Metoda JES-PL : nauczanie języka edukacji szkolnej uczniów z do¶wiadczeniem migracji / Małgorzata Pamuła-Behrens, Marta Szymańska
¬ródło: Języki Obce w Szkole. - 2018, nr 2, s. 4-10
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0446-7965
Adres url:11/110
Autorzy: Małgorzata Pamuła-Behrens, Marta Szymańska.
Tytuł: Miejsce gramatyki opisowej w nauczaniu języka ojczystego, obcego i drugiego / Małgorzata Pamuła-Behrens, Marta Szymańska
¬ródło: W: Wiedza o języku w kształceniu filologicznym / redakcja Agata Rozumko, Elżbieta Awramiuk
Adres wydawniczy: Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2018
Opis fizyczny: S. 13-27
p-ISBN: 978-83-7431-543-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,612/110
Autorzy: Marta Szymańska.
Tytuł: Od piękna do dobra - ¶wiat warto¶ci w podręcznikach gimnazjalnych / Marta Szymańska
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. - 2018, Z. 9, s. 303-307
Uwagi: Artykuł recenzyjny: Przestrzeń aksjologiczna w wybranych podręcznikach gimnazjalnych do kształcenia literacko-kulturowego (1999-2005) / Paweł Sporek. - Kraków, 2016.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.500
p-ISSN: 2082-0909
Adres url:
DOI:13/110
Autorzy: Marta Szymańska, Paweł Sporek.
Tytuł: Język współczesnych uczniów - użytkowników gier komputerowych / Marta Szymańska, Paweł Sporek
¬ródło: W: Uczenie języka ojczystego w czasach ponowoczesnych / pod redakcj± Anny Tabisz
Adres wydawniczy: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2017
Opis fizyczny: S. 177-197
p-ISBN: 978-83-7395-766-4
Seria: (Język a Edukacja ; 5)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,3514/110
Autorzy: Marta Szymańska.
Tytuł: Od "umiejętno¶ci"do "kompetencji" w szkolnej dydaktyce polonistycznej / Marta Szymańska
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. - 2017, Z. 6, s. 21-33
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.000
p-ISSN: 2083-7283
DOI:15/110
Autorzy: Marta Szymańska.
Tytuł: Patriotyzm - rozumienie pojęcia na gruncie polskim : próba rekonesansu / Marta Szymańska
¬ródło: W: Powrót do ojczyzny? : patriotyzm wobec nowych czasów : kontynuacje i poszukiwania / redakcja naukowa Cezary Smuniewski, Paweł Sporek
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Nauki o Polityce, 2017
Opis fizyczny: S. 47-61
p-ISBN: 978-83-950685-0-8
Seria: (Monografie Instytutu Nauki o Polityce)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,7716/110
Autorzy: Marta Szymańska.
Tytuł: Wszystko na sprzedaż? Praktyki ery konsumpcjonizmu w sferze sacrum / Marta Szymańska
¬ródło: W: Między sacrum a profanum : rozważania i dylematy / pod redakcj± Grażyny Różańskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Dante, [2017]
Opis fizyczny: S. 329-338
p-ISBN: 978-83-89500-47-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,517/110
Autorzy: Marta Szymańska.
Tytuł: Dydaktyka języka polskiego jako ojczystego a dydaktyka języków obcych - koncepcja komunikacyjna / Marta Szymańska
¬ródło: W: Z problematyki kształcenia językowego. 6 / pod redakcj± Elżbiety Awramiuk i Marzanny Karolczuk
Adres wydawniczy: Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2016
Opis fizyczny: S. 229-247
p-ISBN: 978-83-7431-479-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,0718/110
Autorzy: Marta Szymańska, Paweł Sporek.
Tytuł: English loanwords in the language of young, contemporary computer gamers / Marta Szymańska, Paweł Sporek
¬ródło: International Journal on Language, Literature and Culture in Education. - 2016, Vol. 3, iss. 1, s. 62-82
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2453-7101
Liczba arkuszy: 1,1
DOI:19/110
Autorzy: Marta Szymańska.
Tytuł: Język jako narzędzie komunikacji w społeczeństwie : perspektywa socjolingwistyczna w podręcznikach do języka polskiego dla szkoły podstawowej / Marta Szymańska
¬ródło: W: Edukacja polonistyczna jako zobowi±zanie : powszechno¶ć i elitarno¶ć polonistyki. T. 1 / red. Ewa Jaskółowa, Danuta Krzyżyk, Bernadeta Niesporek-Szamburska, Małgorzata Wójcik-Dudek ; przy współpracy D. Jagodzińskiej i Anny Zok-Smoły
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwa Uniwersytetu ¦l±skiego, 2016
Opis fizyczny: S. 369-383
p-ISBN: 978-83-8012-952-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,820/110
Autorzy: Marta Szymańska.
Tytuł: Między nauk± o języku a rozwijaniem języka : koncepcje kształcenia językowego na przełomie XX i XXI wieku / Marta Szymańska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016
Opis fizyczny: 346 s.
p-ISBN: 978-83-7271-981-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 754)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 25.000
Liczba arkuszy: 19,0
Repozytorium UP:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]21/110
Autorzy: Marta Szymańska, Paweł Sporek.
Tytuł: O sztuce pięknej i niepotrzebnej? : list w szkole wobec wspóczesnych potrzeb komunikacyjnych (refleksja dydaktyczna) / Marta Szymańska, Paweł Sporek
¬ródło: W: Teksty epistolarne w polskiej i europejskiej praktyce szkolnej / redakcja Beata Kędzia-Klebeko, Leszek Jazownik
Adres wydawniczy: Szczecin ; Zielona Góra : Księgarnia Akademicka, 2016
Opis fizyczny: S. 189-202
p-ISBN: 978-83-60218-46-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,722/110
Autorzy: Marta Szymańska.
Tytuł: Sociolinguistics in selected textbooks used for teaching Polish as a native language in a primary school / Marta Szymańska
¬ródło: Journal of Language and Cultural Education. - 2016, Vol. 4, nr 1, s. 85-100
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1339-4584
Liczba arkuszy: 0,56
Adres url:
DOI:23/110
Autorzy: Marta Szymańska.
Tytuł: Co poloni¶cie podpowiada dydaktyka nauczania języka angielskiego / Marta Szymańska
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. - 2015, Z. 6, s. 253-254
Uwagi: Teaching techniques for modern teachers of english / Silvia Pokrivčáková. - Bratislava, 2013.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2082-0909
Adres url:24/110
Autorzy: Marta Szymańska.
Tytuł: Konceptualizacja bólu w blogach internetowych / Marta Szymańska
¬ródło: W: Lęk, ból, cierpienia : analizy i interpretacje / red. Grażyna Różańska
Adres wydawniczy: Pruszcz Gdański ; Słupsk : Wydawnictwo Jasne, 2015
Opis fizyczny: S. 169-180
p-ISBN: 978-83-61508-77-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00025/110
Autorzy: Marta Szymańska, Joanna Waligóra, Marta Plak, Magdalena [Obcy] Baran, Sylwia Kondek.
Tytuł: O projektowaniu cylku lekcji na przykładzie Kiedy¶ jutro Anny Marii Gorgolewskiej / Marta Szymańsa, Joanna Waligóra, Marta Plak, Magdalena Baran, Sylwia Kondek
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. - 2015, Z. 6, s. 43-72
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2082-0909
Adres url:26/110
Autorzy: Marta Szymańska.
Tytuł: Perspektywa komunikacyjna jako warunek językowej biegło¶ci / Marta Szymańska
¬ródło: Społeczeństwo. Edukacja. Język. - 2015, T. 3, s. 177-186
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 2353-1266
e-ISSN: 2449-798327/110
Autorzy: Marta Szymańska.
Tytuł: Rodzina - oaza bezpieczeństwa? : obraz rodziny w wybranych powie¶ciach dla młodzieży a stereotyp / Marta Szymańska
¬ródło: W: Rodzina w lokalnych i globalnych kontekstach bezpieczeństwa = Family in local and global contexts of security / [redakcja naukowa Ilona Urych, Cezary Smuniewski]
Adres wydawniczy: Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2015
Opis fizyczny: S. 305-320
p-ISBN: 978-83-7523-442-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,8
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]28/110
Autorzy: Marta Szymańska.
Tytuł: Teaching language as communication in polish primary school - theory and practice / Marta Szymańska
¬ródło: JoLaCE - Journal of Language and Cultural Education. - 2015, Vol. 3 (1), s. 89-111
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1339-4045
e-ISSN: 1339-4584
Liczba arkuszy: 1,3
Adres url:29/110
Autorzy: Marta Szymańska.
Tytuł: Wychowanie językowe a komunikacyjne uczenie języka - zarys problemu / Marta Szymańska
¬ródło: W: Wychowanie językowe / pod redakcj± Jolanty Nocoń
Adres wydawniczy: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2015
Opis fizyczny: S. 47-59
Seria: (Język a Edukacja ; 4)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,8
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]30/110
Autorzy: Marta Szymańska.
Tytuł: E-ksi±żki, e-podręczniki - nowa jako¶ć czy nowe opakowanie? / Marta Szymańska
¬ródło: W: Polonistyka dzi¶ - kształcenie dla jutra. T. 2 / red. Krzysztof Biedrzycki [et al.] ; współ. red. Agnieszka Kania, Ewelina Strawa
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2014
Opis fizyczny: S. 152-160
p-ISBN: 978-83-242-2618-4
Seria: (Edukacja Nauczycielska Polonisty ; T. 20)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]31/110
Autorzy: Marta Szymańska.
Tytuł: Kształcenie językowe w dyskursie edukacyjnym po 1990 / Marta Szymańska
¬ródło: W: ¦wiadomo¶ć językowa / pod red. Jolanty Nocoń i Anny Tabisz
Adres wydawniczy: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014
Opis fizyczny: S. 143-159
Seria: (Język a Edukacja ; 3)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]32/110
Autorzy: Marta Szymańska.
Tytuł: O wykorzystaniu niektórych badań nad mózgiem w dydaktyce szkolnej / Marta Szymańska
¬ródło: W: Językowe, literackie i kulturowe ¶cieżki edukacji polonistycznej (tradycja i współczesno¶ć) : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Helenie Synowiec w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej / red. nauk. Danuta Krzyżyk, Bernadeta Niesporek-Szamburska
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego, 2014
Opis fizyczny: S. 291-300
p-ISBN: 978-83-8012-268-0
e-ISBN: 978-83-8012-269-7
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach ; nr 3144)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]33/110
Autorzy: Marta Szymańska.
Tytuł: Powiem Ci, kim jeste¶ : obraz mężczyzny w dyskursie prasowym / Marta Szymańska
¬ródło: W: Mężczyzna w literaturze i kulturze / pod red. Grażyny Różańskiej
Adres wydawniczy: Pruszcz Gdański : Wydawnictwo Jasne ; Słupsk : Akademia Pomorska, 2014
Opis fizyczny: s. 359-369
p-ISBN: 978-83-61508-62-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]34/110
Autorzy: Marta Szymańska.
Tytuł: Teaching language as communication in polish primary school - theory and practice / Marta Szymańska
¬ródło: W: International Conference on Language Education and Research 2014 : Trenčianske Teplice (Slovakia), 4 - 6 December 2014
Adres wydawniczy: Nitra : SlovakEdu, 2014
Opis fizyczny: 15 s.
p-ISBN: 978-80-971580-2-6
Uwagi: Publikacja dostępna na CD-ROM.
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: ENG35/110
Autorzy: Marta Szymańska.
Tytuł: Trzecioklasista "wypasiony", czyli o kształceniu kompetencji językoznawczej na pierwszym etapie edukacyjnym / Marta Szymańska
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. - 2014, Z. 5, s. 142-151
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2082-0909
Adres url:36/110
Autorzy: Marta Szymańska.
Tytuł: Wpływ dyskursu publicznego na dyskurs edukacyjny (na przykładzie wybranych podręczników do języka polskiego) / Marta Szymańska
¬ródło: W: Słowo we współczesnych dyskursach / pod red. Katarzyny Jachimowskiej, Barbary Kudry i Ewy Szkudlarek-¦miechowicz
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014
Opis fizyczny: S. 151-163
p-ISBN: 978-83-7969-107-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]37/110
Autorzy: Marta Szymańska.
Tytuł: Czy kminię? - czyli o języku młodzieży / Marta Szymańska
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. - 2013, Z. 4, s. 19-29
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2082-0909
Adres url:38/110
Autorzy: Marta Szymańska.
Tytuł: Kultura w popkulturze, czyli o drugim życiu mitu i ba¶ni / Marta Szymańska
¬ródło: W: Nowe opisanie ¶wiata : literatura i sztuka dla dzieci i mlodzieży w kręgach oddziaływań / red. nauk. Bernadeta Niesporek-Szamburska, Małgorzata Wójcik-Dudek
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego, 2013
Opis fizyczny: S. 387-398
p-ISBN: 978-83-226-2121-9
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach ; nr 3004)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]39/110
Autorzy: Marta Szymańska.
Tytuł: Problemy integracji społeczeństwa w podręcznikach dla szkoły podstawowej / Marta Szymańska
¬ródło: W: Integracja wczoraj i dzi¶ w kształceniu polonistycznym. T. 1 / pod red. nauk. Alicji Jakubowskiej-Ożóg, Elżbiety Kozłowskiej, Agaty Kucharskiej-Babuli
Adres wydawniczy: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013
Opis fizyczny: S. 68-81
p-ISBN: 978-83-7338-960-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]40/110
Autorzy: Marta Szymańska.
Tytuł: Metafory w twórczych wypowiedziach pisemnych uczniów / Marta Szymańska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2012
Opis fizyczny: 160 s.
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 606)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 25.000
Repozytorium UP:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]41/110
Autorzy: Marta Szymańska.
Tytuł: Studia podyplomowe "Odnawialne Ľródła energii" jedn± z dróg poszukiwania sposobów na rozwi±zanie kryzysu energetycznego / Marta Szymańska
¬ródło: Konspekt. - 2012, nr 1 (42), s. 114-120
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL42/110
Autorzy: Maria Jędrychowska, Marta Szymańska.
Tytuł: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. Z. 3 / Uniwersytet Pedagogiczny ; pod red. Marii Jędrychowskiej, Marty Szymańskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2011
Opis fizyczny: 211 s.
Uwagi: Ogólnego zbioru nr 94.
Typ publikacji: PRP
Język publikacji: POL43/110
Autorzy: Marta Szymańska.
Tytuł: Cechy dobrego nauczyciela w opinii własnej pedagogów, uczniów i rodziców / Marta Szymańska
¬ródło: Konspekt. - 2011, nr 4 (41), s. 9-18
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL44/110
Autorzy: Marta Szymańska.
Tytuł: Gimnazjalista w oczach gimnazjalisty / Marta Szymańska
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. - 2011, Z. 3, s. 107-114
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL45/110
Autorzy: Marta Szymańska.
Tytuł: Nowe sposoby wypowiadania się : nowa rola nauczyciela / Marta Szymańska
¬ródło: W: Osoba nauczyciela : polonista przewodnikiem ucznia po meandrach wiedzy / red. Grażyna Różańska
Adres wydawniczy: Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM", 2011
Opis fizyczny: S. 179-191
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00046/110
Autorzy: Marta Szymańska.
Tytuł: Gimnazjalista w oczach gimnazjalisty / Marta Szymańska
¬ródło: Polonistyka. - 2010, nr 8, s. 13-19
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL47/110
Autorzy: Marta Szymańska.
Tytuł: Retoryka jako narzędzie interpretowania i kreowania dziecięcego ¶wiata w literaturze - Rene Goscinny'ego, Jeana-Jacques'a Sempe'a Nowe przygody Mikołajka / Marta Szymańska
¬ródło: W: Dziecko, język, tekst / red. nauk. Bernadeta Niesporek-Szamburska, Małgorzata Wójcik-Dudek
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego
Opis fizyczny: S. 269-279
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach ; nr 2818)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]48/110
Autorzy: Marta Szymańska.
Tytuł: Scenariusze dla nauczycieli a analiza języka poezji / Marta Szymańska
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. - 2010, Z. 1, s. 174-180
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:49/110
Autorzy: Marta Szymańska.
Tytuł: Symbole i motywy w drodze na ¶mietnik / Marta Szymańska
¬ródło: Polonistyka. - 2010, nr 5, s. 13-19
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL50/110
Autorzy: Marta Szymańska.
Tytuł: Analiza i interpretacja tekstu w perspektywie retorycznej / Marta Szymańska
¬ródło: W: I dydaktyczny wiatr od morza : różnorodne aspekty kształcenia kompetencji kulturowej w edukacji polonistycznej / pod red. Grażyny Różańskiej
Adres wydawniczy: Ustka : [s.n.], 2009
Opis fizyczny: S. 249-268
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00051/110
Autorzy: Marta Szymańska.
Tytuł: Dawne wzory edukacji retorycznej oraz współczesne nurty retoryki a edukacja ponadgimnazjalna / Marta Szymańska
¬ródło: W: Dialog kultur w edukacji / pod red. Barbary Myrdzik, Małgorzaty Karwatowskiej
Adres wydawniczy: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009
Opis fizyczny: S. 297-305
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL52/110
Praca recenzowana: Podręczniki do kształcenia polonistycznego w zreformowanej szkole - koncepcje, funkcje, język / red. Helena Synowiec. - Kraków, 2007
Autorzy: Marta Szymańska.
¬ródło: Nowa Polszczyzna
Opis fizyczny: 2008, nr 1, s. 61-62
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL53/110
Autorzy: Marta Szymańska.
Tytuł: Modele analizy i interpretacji poezji w scenariuszach dla nauczycieli / Marta Szymańska
¬ródło: Polonistyka. - 2008, nr 2, s. 42-47
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL54/110
Autorzy: Marta Szymańska.
Tytuł: Podręcznik jaki jest, nie każdy widzi / Marta Szymańska
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2008, nr 1, s. 61-62
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL55/110
Autorzy: Marta Szymańska.
Tytuł: Polonistyka. - (Z Prasy) / Marta Szymańska
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2008, nr 1, s. 59 ; nr 2, s. 56-57 ; nr 3, s. 58-59
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL56/110
Autorzy: Marta Szymańska.
Tytuł: Polonistyka. - (Z Prasy) / Marta Szymańska
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2008, nr 4, s. 51-52
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL57/110
Autorzy: Marta Szymańska.
Tytuł: Projektowanie kształcenia kulturowo-językowego w gimnazjum / Marta Szymańska
¬ródło: W: Filologia polska : informator dla studentów : przedmioty, zagadnienia, bibliografia / pod red. Ewy Młynarczyk i Marka Busia
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Filologii Polskiej UP, 2008
Opis fizyczny: S. 98
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL58/110
Autorzy: Halina Mrazek, Marta Szymańska.
Tytuł: Retoryka i retoryczno¶ć w wybranych podręcznikach : horyzonty szkolnych interpretacji / Halina Mrazek, Marta Szymańska
¬ródło: W: Między szkoł± a uniwersytetem : odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformuj±cej się szkoły / pod red. Marii Kwiatkowskiej-Ratajczak i Wiesławy Wantuch
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. "Poznańskie Studia Polonistyczne", 2008
Opis fizyczny: S. 71-81
Seria: (Biblioteka Literacka "Poznańskich Studiów Polonistycznych" ; t. 53)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL59/110
Autorzy: Halina Mrazek, Marta Szymańska.
Tytuł: W poszukiwaniu elementów retoryczno¶ci tekstu : (analiza przykładowa) / Halina Mrazek, Marta Szymańska
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2008, nr 2, s. 46-53
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL60/110
Praca recenzowana: Tespis-ek w szkole, czyli jak i po co bawić się z dziećmi w teatr / Ilona Lasota. - Kraków, 2007
Autorzy: Marta Szymańska.
¬ródło: Nowa Polszczyzna
Opis fizyczny: 2007, nr 1, s. 57-58
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL61/110
Autorzy: Marta Szymańska.
Tytuł: Polonistyka ; Poradnik Językowy. - (Z Prasy) / Marta Szymańska
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2007, nr 2, s. 57-58
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL62/110
Autorzy: Marta Szymańska.
Tytuł: Polonistyka. - (Z Prasy) / Marta Szymańska
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2007, nr 1, s. 56-57
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL63/110
Autorzy: Andrzej Pankowicz, Janusz Wojtycza, Marta Szymańska.
Tytuł: Służba wojenna harcerek krakowskich : 1939-1945 / [red. Andrzej Pankowicz, Janusz Wojtycza, Marta Szymańska]
Adres wydawniczy: Kraków : Zwi±zek Harcerstwa Polskiego. Komisja Historyczna Chor±gwi Krakowskiej, 2007
Opis fizyczny: 21 s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL64/110
Autorzy: Marta Szymańska.
Tytuł: Tespis-ek w szkole / Marta Szymańska
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2007, nr 1, s. 57-58
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL65/110
Autorzy: Marta Szymańska.
Tytuł: Trynitarna wizja dziejów Joachima z Fiore a kwestia utopii / Marta Szymańska
¬ródło: Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. - 2007, nr 1, s. 7-14
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL66/110
Autorzy: Marta Szymańska.
Tytuł: Umiejętno¶ci techniczne a losy pojedynczego człowieka i narodu : na przykładzie harcerskiej rodziny Szczerbów / Marta Szymańska
¬ródło: Konspekt. - 2007, nr 3-4 (30), s. 119-124
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL67/110
Autorzy: Alicja Rosa, Marta Szymańska.
Tytuł: Wycieczka po Krakowie ¶ladami Stanisława Wyspiańskiego / Alicja Rosa (tekst), Marta Szymańska (fotografie)
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2007, nr 4, s. 18-23
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL68/110
Autorzy: Marta Szymańska.
Tytuł: Amerykańskie wierzenie / Marta Szymańska
¬ródło: Akant. - 2006, nr 2, s. 12-14
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL69/110
Autorzy: Marta Pota¶.
Tytuł: Język Polski ; Polonistyka. - (Z Prasy) / Marta Pota¶
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2006, nr 2, s. 54-55
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL70/110
Autorzy: Marta Szymańska.
Tytuł: Polonistyka ; Poradnik Językowy. - (Z Prasy) / Marta Szymańska
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2006, nr 5, s. 58-59
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL71/110
Autorzy: Marta Pota¶.
Tytuł: Polonistyka. - (Z Prasy) / Marta Pota¶
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2006, nr 1, s. 58-59 ; nr 3, s. 53-54
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL72/110
Autorzy: Marta Szymańska.
Tytuł: Poradnik Językowy ; Polonistyka. - (Z Prasy) / Marta Szymańska
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2006, nr 4, s. 60-61
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL73/110
Praca recenzowana: Retoryka podręczna, czyli jak wnikliwie słuchać i przekonuj±co mówić / Michał Rusinek, Aneta Załazińska. - Kraków, 2005
Autorzy: Marta Pota¶.
¬ródło: Nowa Polszczyzna
Opis fizyczny: 2005, nr 4, s. 57-58
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL74/110
Autorzy: Marta Pota¶.
Tytuł: Polonistyka ; Poradnik Językowy. - (Z Prasy) / Marta Pota¶
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2005, nr 4, s. 55
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL75/110
Autorzy: Marta Pota¶.
Tytuł: Polonistyka. - (Z Prasy) / Marta Pota¶
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2005, nr 1, s. 59-60 ; nr 2, s. 56-57 ; nr 3, s. 56-57 ; nr 5, s. 57
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL76/110
Autorzy: Marta Szymańska.
Tytuł: Poszukiwanie Absolutu / Marta Szymańska
¬ródło: Akant. - 2005, nr 9, s. 62-66
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL77/110
Autorzy: Halina Mrazek, Marta Pota¶.
Tytuł: To lubię! : podręcznik do języka polskiego klasa 3 : ćwiczenia językowe : ksi±żka ucznia : zauważyć, zrozumieć, wypowiedzieć, wyrazić / Halina Mrazek, Marta Pota¶
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2005
Opis fizyczny: 97 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL78/110
Autorzy: Janusz Waligóra, Dariusz Chętkowski, Ryszard Jedliński, Alicja Rosa, Zenon Uryga, Zofia Agnieszka Kłakówna, Piotr Kołodziej, Krzysztof Wiatr, Elżbieta Miko¶, Marta Pota¶.
Tytuł: Jakiej zmiany naprawdę potrzebuje polska współczesna szkoła? : dyskusja redakcyjna na temat ksi±żki Dariusza Chętkowskiego z udziałem Autora / Janusz Waligóra [et al.]
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2004, nr 2, s. 3-14
Uwagi: Dyskusja na temat ksi±żki pt. "Z budy : czy spu¶cić ucznia z łańcucha?"
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL79/110
Autorzy: Marta Pota¶.
Tytuł: Polonistyka ; Poradnik Językowy. - (Z Prasy) / Marta Pota¶
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2004, nr 1, s. 49-50 ; nr 5, s. 54-56
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL80/110
Autorzy: Marta Pota¶.
Tytuł: Polonistyka. - (Z Prasy) / Marta Pota¶
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2004, nr 2, s. 52-53
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL81/110
Praca recenzowana: W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Edwardowi Polańskiemu / pod red. Heleny Synowiec. - Katowice, 2002. - (Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego ; nr 2081)
Autorzy: Marta Pota¶.
¬ródło: Nowa Polszczyzna
Opis fizyczny: 2003, nr 2, s. 68-69
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL82/110
Praca recenzowana: Frazeologia biblijna w języku polskim / Stanisław Koziara. - Kraków, 2001. - (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 320)
Autorzy: Marta Pota¶.
¬ródło: Nowa Polszczyzna
Opis fizyczny: 2003, nr 1, s. 66-67
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL83/110
Praca recenzowana: Podręcznik jako narzędzie kształcenia polonistycznego w gimnazjum / pod red. Haliny Kosętki i Zenona Urygi. - Kraków, cop. 2003. - (Nowoczesna Szkoła ; 9)
Autorzy: Marta Pota¶.
¬ródło: Nowa Polszczyzna
Opis fizyczny: 2003, nr 5, s. 61-63
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL84/110
Autorzy: Marta Pota¶.
Tytuł: Polonistyka ; Poradnik Językowy. - (Z Prasy) / Marta Pota¶
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2003, nr 3, s. 65-66
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL85/110
Autorzy: Marta Pota¶.
Tytuł: Polonistyka. - (Z Prasy) / Marta Pota¶
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2003, nr 1, s. 64-65 ; nr 2, s. 63 ; nr 4, s. 67-68
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL86/110
Autorzy: Marta Pota¶.
Tytuł: Metafory w wypowiedziach gimnazjalistów / Marta Pota¶
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2002, nr 5, s. 47-54
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL87/110
Autorzy: Marta Pota¶.
Tytuł: Polonistyka ; Język Polski. - (Z Prasy) / Marta Pota¶
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2002, nr 5, s. 66-67
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL88/110
Autorzy: Marta Pota¶.
Tytuł: Polonistyka ; Warsztaty Polonistyczne. - (Z Prasy) / Marta Pota¶
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2002, nr 1, s. 61-62
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL89/110
Autorzy: Marta Pota¶.
Tytuł: Polonistyka. - (Z Prasy) / Marta Pota¶
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2002, nr 2, s. 62-63 ; nr 3, s. 63-64 ; nr 4, s. 65-66
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL90/110
Autorzy: Marta Szymańska.
Tytuł: Praktyka - czas weryfikacji wiedzy / Marta Szymańska
¬ródło: W: Kształcenie praktyczne przyszłych nauczycieli nowoczesnej szkoły / pod red. Józefa KuĽmy, Ryszarda Wrońskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2002
Opis fizyczny: S. 127-129
Uwagi: Zbiór referatów i komunikatów prezentowanych na konferencji naukowej, Kraków, 5-7 grudnia 2000 r.
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL91/110
Autorzy: Halina Mrazek, Marta Pota¶, Iwona Steczko.
Tytuł: To lubię! : podręcznik do języka polskiego : klasa 1 gimnazjum : ćwiczenia językowe : ksi±żka ucznia : zauważyć, zrozumieć, wypowiedzieć, wyrazić / Halina Mrazek, Marta Pota¶, Iwona Steczko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2002
Opis fizyczny: 93 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL92/110
Autorzy: Halina Mrazek, Marta Pota¶.
Tytuł: To lubię! : podręcznik do języka polskiego : klasa 2 gimnazjum : ćwiczenia językowe : ksi±żka ucznia : zauważyć, zrozumieć, wypowiedzieć, wyrazić / Halina Mrazek, Marta Pota¶
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2002
Opis fizyczny: 91 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL93/110
Autorzy: Halina Mrazek, Marta Pota¶.
Tytuł: To lubię! : podręcznik do języka polskiego : klasa 3 gimnazjum : ćwiczenia językowe : ksi±żka ucznia : zauważyć, zrozumieć, wypowiedzieć, wyrazić / Halina Mrazek, Marta Pota¶
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2002
Opis fizyczny: 97 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL94/110
Autorzy: Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna, Piotr Kołodziej, Halina Mrazek, Marta Pota¶, Iwona Steczko, Janusz Waligóra, Waldemar Martyniuk, Elżbieta Szudek.
Tytuł: To lubię! : program nauczania języka polskiego w klasach I-III liceum ogólnokształc±cego, liceum profilowanego oraz w klasach I-IV technikum / Maria Jedrychowska [et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2002
Opis fizyczny: 32 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]95/110
Autorzy: Marta Pota¶.
Tytuł: [Hasła z zakresu literatury] / Marta Pota¶
¬ródło: W: Encyklopedia powszechna. T. 1-8 / [zespół red. Monika Karolczuk-Kędzierska et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Ryszard Kluszczyński, cop. 2002
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL96/110
Autorzy: Marta Pota¶.
Tytuł: [Hasła] / Marta Pota¶
¬ródło: W: Popularna encyklopedia A-Z / [red. naczelny Monika Karolczuk-Kędzierska]
Wydanie: Wyd. 6 poszerz. i uaktualnione
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Ryszard Kluszczyński, 2002
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL97/110
Autorzy: Marta Pota¶, Krzysztof Wiatr.
Tytuł: Jak i gdzie jest gramatyka w "To lubię!" w klasach IV-VI szkoły podstawowej / Marta Pota¶, Krzysztof Wiatr
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2001
Opis fizyczny: 46 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL98/110
Autorzy: Marta Pota¶.
Tytuł: Polonistyka ; Poradnik Językowy. - (Z Prasy) / Marta Pota¶
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2001, nr 5, s. 64
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL99/110
Autorzy: Marta Pota¶.
Tytuł: Polonistyka ; Warsztaty Polonistyczne ; Język Polski w Szkole - gimnazjum ; Język Polski. - (Z Prasy) / Marta Pota¶
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2001, nr 1, s. 62-63
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL100/110
Autorzy: Marta Pota¶.
Tytuł: Polonistyka ; Warsztaty Polonistyczne. - (Z Prasy) / Marta Pota¶
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2001, nr 2, s. 58-59 ; nr 3, s. 62-63
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL101/110
Autorzy: Marta Pota¶.
Tytuł: Polonistyka. - (Z Prasy) / Marta Pota¶
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2001, nr 4, s. 59-60
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL102/110
Autorzy: Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna, Halina Mrazek, Marta Pota¶.
Tytuł: Program nauczania języka polskiego w klasach 1-3 gimnazjum / Maria Jędrychowska [et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2001
Opis fizyczny: 32 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL103/110
Autorzy: Marta Pota¶.
Tytuł: Przysłówek. - (O tym, jak i gdzie gramatyka jest w "To lubię! ; cz. 4) / Marta Pota¶
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2001, nr 1, s. 37-41
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL104/110
Autorzy: Halina Mrazek, Marta Pota¶, Iwona Steczko.
Tytuł: To lubię! : podręcznik do języka polskiego : klasa 1 gimnazjum : ćwiczenia językowe : ksi±żka ucznia : zauważyć, zrozumieć, wypowiedzieć, wyrazić / Halina Mrazek, Marta Pota¶, Iwona Steczko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2001
Opis fizyczny: 96 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL105/110
Autorzy: Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna, Halina Mrazek, Marta Pota¶, Iwona Steczko.
Tytuł: To lubię! : podręcznik do języka polskiego : klasa 1 gimnazjum : ksi±żka nauczyciela : możliwe, konieczne, pożyteczne / Maria Jędrychowska [et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2001
Opis fizyczny: 285 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL106/110
Autorzy: Halina Mrazek, Marta Pota¶.
Tytuł: To lubię! : podręcznik do języka polskiego : klasa 2 gimnazjum : ćwiczenia językowe : ksi±żka ucznia : zauważyć, zrozumieć, wypowiedzieć, wyrazić / Halina Mrazek, Marta Pota¶
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2001
Opis fizyczny: 92 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL107/110
Autorzy: Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna, Halina Mrazek, Marta Pota¶.
Tytuł: To lubię! : podręcznik do języka polskiego : klasa 2 gimnazjum : ksi±żka nauczyciela : możliwe, konieczne, pożyteczne / Maria Jędrychowska [et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2001
Opis fizyczny: 273 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL108/110
Autorzy: Halina Mrazek, Marta Pota¶.
Tytuł: To lubię! : podręcznik do języka polskiego : klasa 3 gimnazjum : ćwiczenia językowe : ksi±żka ucznia : zauważyć, zrozumieć, wypowiedzieć, wyrazić / Halina Mrazek, Marta Pota¶
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2001
Opis fizyczny: 100 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL109/110
Autorzy: Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna, Halina Mrazek, Marta Pota¶.
Tytuł: To lubię! : podręcznik do języka polskiego : klasa 3 gimnazjum : ksi±żka nauczyciela : możliwe, konieczne, pożyteczne / Maria Jędrychowska [et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2001
Opis fizyczny: 336 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL110/110
Autorzy: Marta Pota¶.
Tytuł: Uczeń wobec języka swego otoczenia / Marta Pota¶
¬ródło: W: Drogi i ¶cieżki polonistyki gimnazjalnej / pod red. Zenona Urygi i Zofii Budrewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001
Opis fizyczny: S. 174-183
Seria: (Nowoczesna Szkoła ; 6)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL

     stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie