Wynik wyszukiwania

Zapytanie: PRZEBINDA EWA
Liczba odnalezionych rekordów: 7

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/7

Autorzy: Ewa Przebinda, Mirosław Michalik, Ewa Grzelak.
Tytuł: Komunikacja wspomagaj±ca i alternatywna (AAC) w praktyce logopedycznej i terapeutycznej / Ewa Przebinda, Mirosław Michalik, Ewa Grzelak
Adres wydawniczy: Gdańsk : Harmonia Universalis, 2023
Opis fizyczny: 195 s.
p-ISBN: 978-83-8309-136-5
Seria: (Logopedia dla Praktyków)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:2/7
Autorzy: Stanisław Milewski, Ewa Przebinda, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Mirosław Michalik.
Tytuł: Building Communicative Competence in People with Prelingual Speech Impairment Using the Mówik Speech Prosthesis / Stanisław Milewski, Ewa Przebinda, Katarzyna Kaczorowska-Bray & Mirosław Michalik
¬ródło: W: Education of Children with Special Needs : Theoretical Foundations and Practical Experience in the Selected Works of Russian, Belarus, and Polish Scholars / Anna A. Arinushkina, Igor A. Korobeynikov editors
Adres wydawniczy: Cham : Springer, 2022
Opis fizyczny: S. 361-370
p-ISBN: 978-3-031-13645-0
e-ISBN: 978-3-031-13646-7
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:3/7
Autorzy: Stanisław Milewski, Ewa Przebinda, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Mirosław Michalik.
Tytuł: Building grammatical-lexical competence in speechdisabled people with use of the "MÓWik" speech prosthesis / Stanisław Milewski, Ewa Przebinda, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Mirosław Michalik
¬ródło: Special'noe obrazowanie i sociokul'turnaâ integraciâ. - 2021, Vyp. 4, s. 67-73
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2712-8296
Adres url:4/7
Autorzy: Ewa Przebinda, Mirosław Michalik.
Tytuł: Dziecko niemowne i niemówi±ce - komunikacja alternatywna w przedszkolu i na etapie edukacji wczesnoszkolej / Ewa Przebinda, Mirosł±w Michalik
¬ródło: W: Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna. T. 2, Diagnozowanie i terapia zaburzeń / redakcja naukowa: Aneta Domagała, Urszula Mirecka
Adres wydawniczy: Gdańsk : Harmonia Universalis, 2021
Opis fizyczny: S. 684-711
p-ISBN: 978-83-7744-213-5
Seria: (Logopedia XXI Wieku)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0005/7
Autorzy: Mirosław Michalik, Ewa Przebinda.
Tytuł: Inter- i transdyscyplinarno¶ć w opisie niemowno¶ci oraz niemówienia / Mirosław Michalik, Ewa Przebinda
¬ródło: W: Interdyscyplinarno¶ć w logopedii : konieczno¶ć czy nadmiar? / pod redakcj± Izabeli Więcek-Poborczyk, Justyny Żulewskiej-Wrzosek
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2020
Opis fizyczny: S. 15-27
p-ISBN: 978-83-66010-85-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:6/7
Autorzy: Mirosław Michalik, Ewa Przebinda.
Tytuł: Budowanie kompetencji lingwistycznej u osób niemówi±cych z wykorzystaniem strategii komunikacji alternatywnej / Mirosław Michalik, Ewa Przebinda
¬ródło: W: Metody terapii logopedycznej / redakcja naukowa Aneta Domagała, Urszula Mirecka
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018
Opis fizyczny: S. 143-181
p-ISBN: 978-83-227-9131-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 27/7
Autorzy: Mirosław Michalik, Ewa Przebinda.
Tytuł: Kompetencja składniowa osób niemówi±cych / Mirosław Michalik, Ewa Przebinda
¬ródło: W: Studia logopedyczno-lingwistyczne : Księga Jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin profesora Edwarda Łuczyńskiego / redakcja naukowa Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Barbara Kamińska
Adres wydawniczy: Gdańsk : Harmonia Universalis, 2017
Opis fizyczny: S. 143-168
p-ISBN: 978-83-7744-112-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,3

     stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie