Wynik wyszukiwania

Zapytanie: ROSZCZYNIALSKA MAGDALENA
Liczba odnalezionych rekordów: 82

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/82

Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Historia lokalna w dobie antropocenu : geopaleontologiczna narracja "Domu ojców" Andrzeja Muszyńskiego / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze. - 2023, nr 23, s. 139-155
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 2082-9701
Adres url:
DOI:2/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska, Jakub Knap.
Tytuł: Mapowanie teorii : geobiografia teorii literatury fantastycznej w Polsce - propozycja badawcza i dwa studia przypadku / Magdalena Roszczynialska, Jakub Knap
¬ródło: Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna. - 2021, Nr 27, s. 303-333
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 0867-7441
Adres url:
DOI:3/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Dendrofilia : literatura wrażliwa na drzewa (o twórczo¶ci Michała Ksi±żka) / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: W: Poetyki do¶wiadczenia przestrzennego / pod redakcj± Elżbiety Konończuk i Elżbiety Sidoruk
Adres wydawniczy: Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2020
Opis fizyczny: S. 231-267
p-ISBN: 978-83-7431-663-7
Seria: (Poetyki i horyzonty tradycji ; t. 10)
Uwagi: Pierwodruk: "Białostockie Studia Literaturoznawcze" 2019, nr 15, s. 77-95.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL4/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Dendrofilia : literatura wrażliwa na drzewa (o twórczo¶ci Michała Ksi±żka) / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze. - 2020, nr 16, s. 7-33
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 2082-9701
Adres url:
DOI:5/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Drzewa i lasy - alternatywne przyrody w polskich księgarniach (w drugiej dekadzie XXI wieku) / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica. - 2020, Z. 8, s. 3-26
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 2353-4583
e-ISSN: 2449-7401
Adres url:
DOI:6/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Poetyka aktywnej wrażliwo¶ci Michała Ksi±żka (w dobie antropocenu) / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: W: Twórczo¶ć Wiesława Kazaneckiego oraz laureatów nagrody literackiej jego imienia / pod redakcj± Marka Kochanowskiego i Katarzyny Sawickiej-Mierzyńskiej
Adres wydawniczy: Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2020
Opis fizyczny: S. 151-169
p-ISBN: 978-83-7431-661-3
Seria: (Biała Seria ; T. 4)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,07/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: (Nowy) regionalizm białostockich "Kontrastów" / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: W: Konteksty regionalno¶ci : badania inter- i transdyscyplinarne / Komitet redakcyjny: Andrzej Kopiczko [et al.]
Adres wydawniczy: Olsztyn : Polska Akademia Nauk, 2019
Opis fizyczny: S. 217-233
p-ISBN: 978-83-63305-63-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,98/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Antropologia literatury Northropa Frye'a : Propozycja w kręgu nowej humanistyki / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica. - 2019, Z. 7, s. 234-240
Uwagi: Artykuł recenzyjny: Poetyka totalna. O antropologii literatury Northropa Frye'a/ Kamila Żukowska. - Kraków, 2018, ss. 170.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 2353-4583
DOI:9/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Rabka z perspektywy geopoetyki : na marginesie ksi±żki Rabka w literaturze, literaci w Rabce / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze. - 2019, nr 14, s. 175-185
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 2082-9701
Adres url:
DOI:10/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska, Katarzyna Sawicka-Mierzyńska.
Tytuł: Białostockie "Kontrasty" : szkice i materiały / pod redakcj± Magdaleny Roszczynialskiej i Katarzyny Sawickiej-Mierzyńskiej
Adres wydawniczy: Białystok : Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku, 2018
Opis fizyczny: 424 s.
p-ISBN: 978-83-937718-6-8
Seria: (Seria Biała. Podlaski Regionalizm Literacki / Uniwersytet w Białymstoku ; t. 3)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
Liczba arkuszy: 23,5
Repozytorium UP:11/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Dialog z tradycj± w piosenkach zespołu Lao Che / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: W: Dialog z Tradycj±. T. 2 / pod red. nauk. Stanisława Koziary, Ewy Młynarczyk i Bogusława Skowronka
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2018
Opis fizyczny: S. 65-76
p-ISBN: 978-83-7624-150-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,612/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Zbigniew Bauer, redaktor "Kontrastów" / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: W: Białostockie "Kontrasty" : szkice i materiały / pod redakcj± Magdaleny Roszczynialskiej i Katarzyny Sawickiej-Mierzyńskiej
Adres wydawniczy: Białystok : Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku, 2018
Opis fizyczny: S. 111-133
p-ISBN: 978-83-937718-6-8
Seria: (Seria Biała. Podlaski Regionalizm Literacki / Uniwersytet w Białymstoku ; t. 3)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,2
Repozytorium UP:13/82
Autorzy: Jakub Knap, Magdalena Roszczynialska, Katarzyna W±dolny-Tatar.
Tytuł: Fazy, linie, punkty, węzły - jak się opowiada życie / Jakub Knap, Magdalena Roszczynialska, Katarzyna W±dolny-Tatar
¬ródło: W: Tropy biograficzne : bieg życia w narracjach literackich i kulturowych / redakcja naukowa: Jakub Knap, Magdalena Roszczynialska, Katarzyna W±dolny-Tatar
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
Opis fizyczny: S. 5-14
p-ISBN: 978-83-8084-084-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 809)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,6
DOI:14/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Michała Cichego do¶wiadczanie przestrzeni / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze. - 2017, nr 2, s. 117-132
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
p-ISSN: 2082-9701
DOI:15/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Miejsce urodzenia Pawła Łozińskiego jako mnemotopos / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2017, z. 9 (2), s. 8-19
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 2083-7275
e-ISSN: 2391-4432
Adres url:
DOI:16/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Między egobiografi± a geobiografi± : Renaty Putzlacher autobiografia wielokrotna / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: W: Tropy biograficzne : bieg życia w narracjach literackich i kulturowych / redakcja naukowa: Jakub Knap, Magdalena Roszczynialska, Katarzyna W±dolny-Tatar
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
Opis fizyczny: S. 131-151
p-ISBN: 978-83-8084-084-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 809)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,5
DOI:17/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Między tendencj± a zaangażowaniem, czyli o tropotopografii Filipa Springera / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: W: Pejzaże humanistyczne : księga jubileuszowa Profesorowi Bolesławowi Faronowi po¶więcona / pod redakcj± naukow± Agnieszki Ogonowskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017
Opis fizyczny: S. 175-192
p-ISBN: 978-83-8095-162-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,3
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]18/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Polskim ¶ladem po Syberii i Jakucji - z przewodnikiem Michałem Ksi±żkiem / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: W: Geograficzne przestrzenie utekstowione / pod redakcj± Bożeny Karwowskiej, Elżbiety Konończuk, Elżbiety Sidoruk i Ewy Wampuszyc
Adres wydawniczy: Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2017
Opis fizyczny: S. 207-233
p-ISBN: 978-83-7431-514-2
Seria: (Poetyka i Horyzonty Tradycji ; nr 8)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,419/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Słowo wstępne / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica. - 2017, Z. 5, s. 3-6
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2353-4583
e-ISSN: 2449-740120/82
Autorzy: Jakub Knap, Magdalena Roszczynialska, Katarzyna W±dolny-Tatar.
Tytuł: Tropy biograficzne : bieg życia w narracjach literackich i kulturowych / redakcja naukowa: Jakub Knap, Magdalena Roszczynialska, Katarzyna W±dolny-Tatar
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
Opis fizyczny: 379 s.
p-ISBN: 978-83-8084-084-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 809)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
Liczba arkuszy: 21
DOI:21/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Tustelanie, szkopyrtocy i kuferkorze - warianty tożsamo¶ci między Olz± i Ostrawic± (w polskim dyskursie narodowym i poza nim) / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: W: Region a tożsamo¶ci transgraniczne : Literatura. Miejsca. Translokacje / redakcja: Danuta Zawadzka, Małgorzata Mikołajczak, Katarzyna Sawicka-Mierzyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2016
Opis fizyczny: S. 93-121
p-ISBN: 97883-242-3053-2
Seria: (Nowy Regionalizm w Badaniach Literackich ; T. 5)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,522/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Literackie miastomorfozy / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: W: Nowe poetyki miejskie : z problematyki urbanistycznej w literaturze XX i XXI wieku / red. nauk. Magdalena Roszczynialska, Katarzyna W±dolny-Tatar
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2015
Opis fizyczny: S. 5-18
p-ISBN: 978-83-72719-47-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,6823/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Literatura i kultura popularna w uniwersyteckich kursach poetyki i teorii literatury : z dylematów układacza sylabusa / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: W: Literatura i kultura popularna : badania, analizy, interpretacje / pod redakcj± Anny Gemry
Adres wydawniczy: Wrocław : Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Wrocławski, 2015
Opis fizyczny: S. 17-35
p-ISBN: 978-83-936321-6-9
Seria: (Popkultura - Popliteratura)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,524/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Miejsca, nie-miejsca, inne przestrzenie : Szkic do projektu topocentrycznej historii kultury / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica. - 2015, Z. 3, s. 185-188
Uwagi: Nie-miejsca : teorie spacjalne we współczesnych praktykach interpretacyjnych / pod red. Katarzyny Szalewskiej. - Sopot, [2014].
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 2353-4583
e-ISSN: 2449-7401
Adres url:25/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska, Katarzyna W±dolny-Tatar.
Tytuł: Nowe poetyki miejskie : z problematyki urbanistycznej w literaturze XX i XXI wieku / red. nauk. Magdalena Roszczynialska, Katarzyna W±dolny-Tatar
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2015
Opis fizyczny: 292 s.
p-ISBN: 978-83-7271-947-8
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 20
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]26/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Polityki/estetyki : modele relacji z przestrzeni± publiczn± we współczesnej polskiej prozie artystycznej i publicystyce (na wybranych przykładach) / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: W: Nowe poetyki miejskie : z problematyki urbanistycznej w literaturze XX i XXI wieku / red. nauk. Magdalena Roszczynialska, Katarzyna W±dolny-Tatar
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2015
Opis fizyczny: S. 206-227
p-ISBN: 978-83-7271-947-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00027/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Północ - Południe : geobiografia Michała Olszewskiego / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: W: Przestrzenie geo(bio)graficzne w literaturze / pod redakcj± Elżbiety Konończuk i Elżbiety Sidoruk
Adres wydawniczy: Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2015
Opis fizyczny: S. 179-202
p-ISBN: 978-83-7431-465-7
Seria: (Poetyka i Horyzonty Tradycji ; 7)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,2
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]28/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Wzorzec pitavalu w kryminale współczesnym : na przykładzie powie¶ci "Drwal" oraz "Zbrodniarz i dziewczyna" Michała Witkowskiego / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: W: Literatura kryminalna : na tropie Ľródeł : praca zbiorowa / pod redakcj± Anny Gemry
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo EMG, 2015
Opis fizyczny: S. 99-112
p-ISBN: 978-83-63464-68-4
Seria: (MFK ; t. 2)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,7529/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Badania literatury popularnej w Polsce w perspektywie zwrotu topograficznego / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: W: Literatura i kultura popularna : badania i metody / pod red. Anny Gemry i Adama Mazurkiewicza
Adres wydawniczy: Wrocław : Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Wrocławski, 2014
Opis fizyczny: S. 47-60
p-ISBN: 978-83-936321-3-8
Seria: (Popkultura - Popliteratura)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,65
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]30/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Czyje jest miasto? : projekt Qr2Nów Piotra Palara / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: W: Kraków : miejsce i tekst / red. nauk. Agnieszka Ogonowska, Magdalena Roszczynialska
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2014
Opis fizyczny: S. 225-240
p-ISBN: 978-83-242-2324-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,8
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]31/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Krajobraz zdegradowany jako atrakcja : (na przykładzie krakowskiego Zabłocia zwiedzanego z przewodnikami Free Walking Tour) / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: W: Krajobrazy pamięci - pamięć krajobrazu / pod red. nauk. Zofii Budrewicz i Marii Sienko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2014
Opis fizyczny: S. 141-160, [1] s. tabl.
p-ISBN: 978-83-7271-862-4
Seria: (Region, Edukacja, Kultura ; nr 6)
Uwagi: Na ksi±żce błędny ISBN. Powyżej poprawny, podany przez wydawnictwo.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,1
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]32/82
Autorzy: Agnieszka Ogonowska, Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Kraków : miejsce i tekst / red. nauk. Agnieszka Ogonowska, Magdalena Roszczynialska
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2014
Opis fizyczny: 296 s.
p-ISBN: 978-83-242-2324-4
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]33/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Kraków - relokacja : ideologie i praktyki przestrzenne w "tekstach krakowskich" po 2000 r. / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: W: Geografia wyobrażona regionu : literackie figury przestrzeni / red. Daniel Kalinowski, Małgorzata Mikołajczak, Adela Kuik-Kalinowska
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2014
Opis fizyczny: S. 236-252
p-ISBN: 978-83-242-2317-6
Seria: (Nowy Regionalizm w Badaniach Literackich ; t. 2)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]34/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Podróże z Bauerem / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica. - 2014, Z. 2, s. 276-279
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2353-4583
e-ISSN: 2449-740135/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Wstęp : dawne i nowe poetyki miejskie / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica. - 2014, Z. 2, s. 3-10
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2353-4583
e-ISSN: 2449-740136/82
Autorzy: Agnieszka Ogonowska, Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Wstęp : wędruj±c po tekscie miasta / Agnieszka Ogonowska, Magdalena Roszczynialska
¬ródło: W: Kraków : miejsce i tekst / red. nauk. Agnieszka Ogonowska, Magdalena Roszczynialska
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2014
Opis fizyczny: S. 9-14
p-ISBN: 978-83-242-2324-4
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]37/82
Autorzy: Hanna Sokołowska, Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: "Bawiło mnie odtworzenie czego¶ w okre¶lonym stylu..." : z Hann± Sokołowsk±, autork± Kosy, czyli ballady kryminalnej o Nowej Hucie / rozmawia Magdalena Roszczynialska
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica. - 2013, Z. 1, s. 170-182
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2353-4583
e-ISSN: 2449-740138/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: "Studia de Cultura" - rocznik Katedry Mediów i Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: Konspekt. - 2013, nr 3 (48), s. 86-87
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:39/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska, Katarzyna W±dolny-Tatar.
Tytuł: Kamień : inskrypcje i deskrypcje / Magdalena Roszczynialska, Katarzyna W±dolny-Tatar
¬ródło: W: Kamień w literaturze, języku i kulturze. T.2 / pod red. nauk. Magdaleny Roszczynialskiej i Katarzyny W±dolny-Tatar
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2013
Opis fizyczny: S. 5-10
p-ISBN: 978-83-7271-773-3
p-ISBN: 978-83-7271-780-1
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 0,38
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]40/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska, Katarzyna W±dolny-Tatar.
Tytuł: Kamień w literaturze, języku i kulturze. T. 1 / pod red. nauk. Magdaleny Roszczynialskiej i Katarzyny W±dolny-Tatar
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2013
Opis fizyczny: 359, [1] s.
p-ISBN: 978-83-7271-773-3
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1841/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska, Katarzyna W±dolny-Tatar.
Tytuł: Kamień w literaturze, języku i kulturze. T. 2 / pod red. nauk. Magdaleny Roszczynialskiej i Katarzyny W±dolny-Tatar
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2013
Opis fizyczny: 407, [1] s.
p-ISBN: 978-83-7271-780-1
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 20,4
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]42/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Kraków - miasto idealne / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: Konspekt. - 2013, nr 3 (48), s. 92-96
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:43/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska, Katarzyna W±dolny-Tatar.
Tytuł: Literackie proflie kamienia / Magdalena Roszczynialska, Katarzyna W±dolny-Tatar
¬ródło: W: Kamień w literaturze, języku i kulturze. T. 1 / pod red. nauk. Magdaleny Roszczynialskiej i Katarzyny W±dolny-Tatar
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2013
Opis fizyczny: S. 5-9
p-ISBN: 978-83-7271-773-3
p-ISBN: 978-83-7271-779-5
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 0,2544/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Obraz miast i miasteczek S±decczyzny w polskiej literaturze po roku 1989 / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: W: S±decczyzna w historiografii, literaturze i mediach / pod red. Bolesława Farona
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2013
Opis fizyczny: S. 211-232
p-ISBN: 978-83-63590-19-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]45/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Posłowie / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: W: Fantastyczny Kraków / Paweł Dunin-W±sowicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2013
Opis fizyczny: S. 170-187
p-ISBN: 978-83-63631-88-8
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]46/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Szyk kamieni : kolekcja muzealna w Kamieniu Pomorskim / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: W: Kamień w literaturze, języku i kulturze. T. 2 / pod red. nauk. Magdaleny Roszczynialskiej i Katarzyny W±dolny-Tatar
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2013
Opis fizyczny: S. 369-387
p-ISBN: 978-83-7271-773-3
p-ISBN: 978-83-7271-780-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]47/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Chodzenie i siedzenie oraz leżenie : mobilno¶ć i immobilno¶ć w quasi-kryminałach Marcina ¦wietlickiego : (na przykładzie powie¶ci Dwana¶cie / Magdalen Roszczynialska
¬ródło: W: Dyskursy kultury popularnej w społeczeństwie współczesnym / red. nauk. Agnieszka Cybal-Michalska, Paulina Wierzba
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012
Opis fizyczny: S. 309-322
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00048/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Dialog z tradycj± w piosenkach zespołu Lao Che / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2012, Z. 7, Cz. 2, Dialog z tradycj±, s. 65-76
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:
Repozytorium UP:49/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Małe miasta i prowincja w ofercie Wydawnictwa Czarne : rekonesans / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: ¦wiat i Słowo. - 2012, nr 2, s. 283-302
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.00050/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska, Barbara Serwatka.
Tytuł: Granice i pogranicza w humanistyce / pod red. Magdaleny Roszczynialskiej i Barbary Serwatki
Adres wydawniczy: Kraków : ¦ródmiejski O¶rodek Kultury, 2011
Opis fizyczny: 442, [3] s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00051/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Granice i pogranicza w literaturze i kulturze popularnej / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: W: Granice i pogranicza w humanistyce / pod red. Magdaleny Roszczynialskiej i Barbary Serwatki
Adres wydawniczy: Kraków : ¦ródmiejski O¶rodek Kultury, 2011
Opis fizyczny: S. 61-78
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00052/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Kopalnie króla Salomona Henry'ego Ridera Haggarda : w kręgu krytyki postkolonialnej / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2011, Z. 11, s. 39-54
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:53/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Na krawędzi / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: W: Granice i pogranicza w humanistyce / pod red. Magdaleny Roszczynialskiej i Barbary Serwatki
Adres wydawniczy: Kraków : ¦ródmiejski O¶rodek Kultury, 2011
Opis fizyczny: S. 5-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL54/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Projekt ¦wiat. Fotografie dzieci z Jasionki i Krzywej jako tekst zm±cony / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2011, z. 2, s. 67-80
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:55/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: ¦wiat warto¶ci fanów fantasy w ¶wietle ich praktyk (para)literackich : perspektywy badawcze / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: W: Oblicza nowych mediów / pod red. Agnieszki Ogonowskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 2011
Opis fizyczny: S. 180-193
Seria: (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarz±dzania i Bankowo¶ci w Krakowie ; T. 76)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00056/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Miło¶ć jako gadżet na telefon / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2010, Z. 1, s. 146-155
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:57/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Etnologiczne konteksty fantasy / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: W: Fantastyczno¶ć i cudowno¶ć : wokół Ľródeł fantasy / pod red. Tomasza Ratajczaka i Bogdana Trochy
Adres wydawniczy: Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, cop. 2009
Opis fizyczny: S. 99-114
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL58/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Sztuka fantasy Andrzeja Sapkowskiego : problemy poetyki / Magdalena Roszczynialska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009
Opis fizyczny: 215, [1] s.
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 526)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 12.000
Adres url:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]59/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Twórczo¶ć Katarzyny Grocholi : szkicuj±c kierunki lektury / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2009, Z. 9, s. 27-39
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:60/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Poetyka z elementami teorii literatury 1-3 / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: W: Filologia polska : informator dla studentów : przedmioty, zagadnienia, bibliografia / pod red. Ewy Młynarczyk i Marka Busia
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Filologii Polskiej UP, 2008
Opis fizyczny: S. 53-57
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL61/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Co dzi¶ dręczy humanistów (i humanistykę) ? / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: Przegl±d Kulturoznawczy. - 2007, Nr 2, s. 232-234
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL62/82
Praca recenzowana: ...z podróży / Bolesław Faron. - Kraków, 2007
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2007, nr 2 (29), s. 185-188
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:63/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Nostalgia : motywy cygańskie w twórczo¶ci Andrzeja Stasiuka / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: W: Romowie w Polsce i Europie : historia, prawo, kultura / pod red. Piotra Borka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007
Opis fizyczny: S. 99-108
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL64/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Pożytki z fikcji : Maniowy 2007 / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: Konspekt. - 2007, nr 2 (29), s. 151-153
Uwagi: Dotyczy siódmej z kolei Konferencji Naukowej "Literatura i antropologia".
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Adres url:65/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Tekstowe hybrydy - na przykładzie cyklu o wiedĽminie Andrzeja Sapkowskiego / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: Przegl±d Kulturoznawczy. - 2007, Nr 3, s. 76-88
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL66/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Fanfiction jako ¶wiadectwo odbioru / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: Zeszyt Naukowy. Socjologia / Wyższa Szkoła Zarz±dzania i Bankowo¶ci w Krakowie. - 2006, Z. 1, s. 218-229
Uwagi: Ogólnego zbioru nr 4.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL67/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Fanfiction jako ¶wiadectwo odbioru / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: W: Socjologia / [red. nauk. Jacek Kochanowski, Agnieszka Ogonowska]
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 2006
Opis fizyczny: S. 218-229
Seria: (Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarz±dzania i Bankowo¶ci w Krakowie ; 4 (2006))
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL68/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Popularna metapowie¶ć historiograficzna? : casus: cykl wiedĽmiński Andrzeja Sapkowskiego / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: W: Powie¶ć historyczna dawniej i dzi¶ / pod red. Renaty Stachury, Tadeusza Budrewicza, Bolesława Farona, przy współpracy Kazimierza Gajdy
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2006
Opis fizyczny: S. 585-600
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL69/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Sztuka życia czy sztuczne życie? : Andrzeja Sapkowskiego strategie stawania się sob± / Małgorzata Roszczynialska
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2006, Z. 6, s. 226-238
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:70/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Fantastyczna krytyka - krytyczna fantastyka : o kłopotach współczesnej krytyki literackiej z literatur± fantastyczn± / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2005, Z. 5, s. 220-232
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:71/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Literatura popularna : romans / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: W: Historia literatury ¶wiatowej. [9], XX wiek - proza / [red. Marian Szulc]
Adres wydawniczy: Kraków : Pinnex, cop. 2005
Opis fizyczny: S. 277-344
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL72/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: WiedĽmin - mniejsze zło czy kwestia ceny? / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: W: Relacje między kultur± wysok± i popularn± w literaturze, języku i edukacji / pod red. Barbary Myrdzik, Małgorzaty Karwatowskiej
Adres wydawniczy: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005
Opis fizyczny: S. 139-147
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL73/82
Autorzy: Bolesław Faron, Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: "¦wiat się zmienia, a my z nim" / Bolesław Faron ; spisała Magdalena Roszczynialska
¬ródło: W: Filologia polska : nauczycielska, edytorstwo i komunikacja medialna, komunikacja społeczna, logopedia : informator dla studentów : przedmioty, zagadnienia, teksty / oprac. red. Kazimierz Gajda ; słowo wstępne i szkic informacyjny Bolesław Faron ; [współpr. Marek Białota et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Filologii Polskiej, 2004
Opis fizyczny: S. 7-13
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL74/82
Autorzy: Bolesław Faron, Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: "¦wiat się zmienia, a my z nim" : mówi profesor Bolesław Faron, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej AP / spisała Magdalena Roszczynialska
¬ródło: Konspekt. - 2004, nr 20, s. 11-17
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:75/82
Autorzy: Kazimierz Gajda, Bolesław Faron, Marek Białota, Zofia Budrewicz, Mirosław Michalik, Agnieszka Ogonowska, Magdalena Roszczynialska, Anna Spólnik, Renata Stachura, Joanna Wysiecka.
Tytuł: Filologia polska : nauczycielska, edytorstwo i komunikacja medialna, komunikacja społeczna, logopedia : informator dla studentów : przedmioty, zagadnienia, teksty / oprac. red. Kazimierz Gajda ; słowo wstępne i szkic informacyjny Bolesław Faron ; [współpr. Martek Białota et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Filologii Polskiej AP, 2004
Opis fizyczny: 180 s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL76/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: O mottach w cyklu wiedĽmińskim Andrzeja Sapkowskiego : wprowadzenie / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2004, Z. 4, s. 139-155
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:77/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Nowa ba¶ń : Strzyga Romana Zmorskiego i WiedĽmin Andrzeja Sapkowskiego / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2003, Z. 3, s. 257-266
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:78/82
Autorzy: Małgorzata Czermińska, Bolesław Faron, Ryszard Nycz, Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Zjazd Polonistów w Krakowie / Małgorzata Czermińska, Bolesław Faron, Ryszard Nycz ; [w rozm. Profesorów po¶redniczyła Magdalena Roszczynialska]
¬ródło: Konspekt. - 2003, nr 16/17, s. 35-38
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:79/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska, Włodzimierz Paszyński.
Tytuł: Jeste¶my otwarci na dialog : rozmowa z Włodzimierzem Paszyńskim podsekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: Konspekt. - 2002, nr 10, s. 46-48
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:80/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Wielogatunkowo¶ć "Sagi o wiedĽminie" Andrzeja Sapkowskiego / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2002, Z. 1, s. 179-187
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:81/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: [Hasła z zakresu literatury] / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: W: Encyklopedia powszechna. T. 1-8 / [zespół red. Monika Karolczuk-Kędzierska et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Ryszard Kluszczyński, cop. 2002
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL82/82
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Postmodernistyczne łowy / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: Konspekt. - 2001, nr 7, s. 92-95
Uwagi: Konferencja "Proza polska końca XX wieku. Postmodernizm?"
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Adres url:

     stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie