Wynik wyszukiwania

Zapytanie: RYSZKA-KURCZAB MAGDALENA
Liczba odnalezionych rekordów: 27

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/27

Autorzy: Magdalena Ryszka-Kurczab.
Tytuł: Dysputa w ¶redniowieczu : dysputa scholastyczna i dysputa erystyczna (obligationes) / Magdalena Ryszka-Kurczab
¬ródło: W: Debata : retoryka dla demokracji / pod redakcj± naukow± Agnieszki Budzyńskiej-Dacy, Ewy Modrzejewskiej
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2023
Opis fizyczny: S. 51-63
p-ISBN: 9788301231743
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0002/27
Autorzy: Bice Mortary Garavelli, Magdalena Ryszka-Kurczab.
Tytuł: Podręcznik retoryki / Bice Mortara Garavelli ; przełożyła i opracowała Magdalena Ryszka-Kurczab
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2023
Opis fizyczny: 494 s.
p-ISBN: 978-83-8084-911-2
Uwagi: Edycja tekstu Ľródłowego. Przekład.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 60.000
Adres url:3/27
Autorzy: Magdalena Ryszka-Kurczab.
Tytuł: Polskie dysputy wyznaniowe w Rzeczypospolitej Obojga Narodów (XVI-XVII w.) / Magdalena Ryszka-Kurczab
¬ródło: W: Debata : retoryka dla demokracji / pod redakcj± naukow± Agnieszki Budzyńskiej-Dacy, Ewy Modrzejewskiej
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2023
Opis fizyczny: S. 64-79
p-ISBN: 9788301231743
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0004/27
Autorzy: Magdalena Ryszka-Kurczab.
Tytuł: Vernacular Religious Disputes in the Polish-Lithuanian Commonwealth during the Later Sixteenth and Early Seventeenth Centuries / Magdalena Ryszka-Kurczab
¬ródło: W: True Worriors? : Negotiating Dissent in the intellectual Debate (c. 1100-1700) / edited by Guy Claessens, Fabio Della Schiava, Wouter Druwé, W. François
Adres wydawniczy: Turnhout : Brepols, 2023
Opis fizyczny: S. 311-365
p-ISBN: 978-2-503-60763-4
e-ISBN: 978-2-503-60764-1
Seria: (Studies in the Transmission of Texst&Ideas ; t. 15)
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 75.0005/27
Autorzy: Magdalena Ryszka-Kurczab.
Tytuł: W poszukiwaniu prawdy zbawiennej? : ogólny zarys modelowego przebiegu dysputy wyznaniowej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów (XVI-XVII w.) / Magdalena Ryszka-Kurczab
¬ródło: Textus et Studia. - 2022, nr 4, s. 115-132
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 2300-3839
Adres url:
DOI:6/27
Autorzy: Magdalena Ryszka-Kurczab.
Tytuł: Argumentacja retoryczna - koncepcje klasyczne a współczesne ujęcia podręcznikowe / Magdalena Ryszka-Kurczab
¬ródło: W: Dialog z tradycj±. T. 8, Dziedzictwo antyczne i biblijne dzi¶ / pod redakcj± naukow± Magdaleny Pudy-Blokesz i Magdaleny Ryszki-Kurczab
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2020
Opis fizyczny: S. 165-177
p-ISBN: 978-83-7624-127-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,657/27
Autorzy: Magdalena Puda-Blokesz, Magdalena Ryszka-Kurczab.
Tytuł: Dialog z tradycj±. T. 8, Dziedzictwo antyczne i biblijne dzi¶ / pod redakcj± naukow± Magdaleny Pudy-Blokesz i Magdaleny Ryszki-Kurczab
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2020
Opis fizyczny: 392 s.
p-ISBN: 978-83-7624-127-2
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
Liczba arkuszy: 22,08/27
Autorzy: Magdalena Ryszka-Kurczab.
Tytuł: Rozmowy chrystyjańskie Marcina Czechowica - katechizm czy dialog? / Magdalena Ryszka-Kurczab
¬ródło: Teksty Drugie. - 2019, nr 2, s. 187-205
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 100.000
p-ISSN: 0867-0633
DOI:9/27
Autorzy: Magdalena Puda-Blokesz, Magdalena Ryszka-Kurczab.
Tytuł: V Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Dziedzictwo antyczne i biblijne dzi¶ (język - kultura - media) z cyklu Dialog z tradycj±, Kraków, 3-5 grudnia 2018 roku / Magdalena Puda-Blokesz, Magdalena Ryszka-Kurczab
¬ródło: Slavia Occidentalis. - 2019, T. 76, nr 1, s. 216-222
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0081-0002
DOI:10/27
Autorzy: Magdalena Ryszka-Kurczab.
Tytuł: "May every lover of truth find it through reading." : Manners of Authenticating the Message in Sixteenth- Century Accounts of Polish Religious Disputations / Magdalena Ryszka-Kurczab
¬ródło: Terminus. - 2018, Special Issue, s. 105-136
Uwagi: Tłumaczenie artykułu "Aby każdy miło¶nik prawdy onej szukaj±c, z czytania jej doj¶ć mógł" : sposoby uwiarygodniania przekazu w szesnastowiecznych relacjach z polskich dysput wyznaniowych, który ukazał się w z. 2 (2018) czasopisma.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2082-0984
e-ISSN: 2084-3844
Adres url:
DOI:11/27
Autorzy: Magdalena Ryszka-Kurczab.
Tytuł: Na drodze do prawdy : (Olga Weijers, In Search of the Truth. A History of Disputation Techniques from Antiquity to Early Modern Times, Studies on the Faculty of Arts. History and Influence, Turnhout: Brepols Publishers, 2013) / Magdalena Ryszka-Kurczab
¬ródło: Terminus. - 2018, z. 3, s. 401-407
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 2082-0984
e-ISSN: 2084-3844
Adres url:12/27
Autorzy: Magdalena Ryszka-Kurczab.
Tytuł: Topoi inwencyjne / Magdalena Ryszka-Kurczab
¬ródło: W: Inwencja i inspiracja w kulturze wczesnonowożytnej / redakcja Barbara Niebelska-Rajca, Maciej Pieczyński
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2018
Opis fizyczny: S. 23-34
p-ISBN: 978-83-8061-589-2
Seria: (Studia i Materiały z Dziejów Literatury Wczesnonowożytnej ; t. 6)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,613/27
Autorzy: Magdalena Ryszka-Kurczab.
Tytuł: Wyst±pienie argumentacyjne : refleksje o uczeniu argumentacji retorycznej
¬ródło: Neurolingwistyka Praktyczna. - 2018, nr 4, s. 233-241
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.000
p-ISSN: 2450-5072
Adres url:
DOI:14/27
Autorzy: Magdalena Ryszka-Kurczab.
Tytuł: Zachęta do lektury / Magdalena Ryszka-Kyrczab
¬ródło: Rocznik Przemyski. Literatura i Język. - 2018, T. 54, z. 2, s. 239-242
Uwagi: Artykuł recenzyjny: Wypowiedzi zalecaj±ce w ksi±żce dawnej i współczesnej, pod redakcj± Marioli Jarczykowej i Bożeny Mazurkowej, z udziałem Małgorzaty Marcinkowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego, Katowice 2015, ss.311.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.750
p-ISSN: 0137-416815/27
Autorzy: Magdalena Ryszka-Kurczab.
Tytuł: "Aby każdy miło¶nik prawdy onej szukaj±c, z czytania jej doj¶ć mógł" : sposoby uwiarygodniania przekazu w szesnastowiecznych relacjach z polskich dysput wyznaniowych / Magdalena Ryszka-Kurczab
¬ródło: Terminus. - 2018, z. 2, s. 165-194
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 14.000
p-ISSN: 2082-0984
e-ISSN: 2084-3844
DOI:16/27
Autorzy: Magdalena Ryszka-Kurczab.
Tytuł: Sylogizm retoryczny Arystotelesa - na pograniczu retoryki i teorii argumentacji / Magdalena Ryszka-Kurczab
¬ródło: W: Retoryka klasyczna i retoryka współczesna : pola i perspektywy badań / redakcja naukowa Cyprian Mielczarski
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa : Uniwersytet Warszawski. Instytut Filologii Klasycznej, 2017
Opis fizyczny: S. 215-229
p-ISBN: 978-83-65886-18-7
Seria: (Scripta / Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego ; t. 9)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,817/27
Autorzy: Krzysztof Szymanek, Magdalena Ryszka-Kurczab.
Tytuł: Co to jest dobry argument? : metoda dyskursu eksperckiego w badaniach nad argumentacj± / Krzysztof Szymanek [et al., w tym Magdalena Ryszka-Kurczab]
¬ródło: Zagadnienia Naukoznawstwa. - 2016, nr 3, s. 313-330
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 0044-161918/27
Autorzy: Magdalena Ryszka-Kurczab.
Tytuł: Argumentacyjne dziedzictwo retoryki w badaniach nad reklam± - możliwo¶ci i ograniczenia / Magdalena Ryszka-Kurczab
¬ródło: W: Dialog z Tradycj±. T. 4, Język - komunikacja - kultura / red. nauk. Renata DĽwigoł, Iwona Steczko
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2015
Opis fizyczny: S. 99-108
p-ISBN: 978-83-7624-156-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,6
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]19/27
Autorzy: Magdalena Ryszka-Kurczab.
Tytuł: Na tropie rodzajów i gatunków : (Roman Krzywy, Poezja staropolska w ¶wietle genologii retorycznej, Warszawa 2014) / Magdalena Ryszka-Kurczab
¬ródło: Ruch Literacki. - 2015, z. 3, s. 330-337
Uwagi: Artykuł recenzyjny publikacji "Poezja staropolska w ¶wietle genologii retorycznej", 2014 r.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 0035-9602
Adres url:20/27
Autorzy: Jolanta Panasiuk, Tomasz Zyss, Mirosław Michalik, Magdalena Ryszka-Kurczab.
Tytuł: Przedmiot neurolingwistyki / Jolanta Panasiuk, Tomasz Zyss, Mirosław Michalik, Magdalena Ryszka-Kurczab
¬ródło: Neurolingwistyka Praktyczna. - 2015, nr 1, s. 7-14
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2450-507221/27
Autorzy: Magdalena Ryszka-Kurczab.
Tytuł: ¦rodki uwierzytelniania w tradycji retorycznej (Arystoteles) / Magdalena Ryszka-Kurczab
¬ródło: Neurolingwistyka Praktyczna. - 2015, nr 1, s. 164-176
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2450-507222/27
Autorzy: Magdalena Ryszka-Kurczab.
Tytuł: The role of literary genetics in the research into renaissance dialogue / Magdalena Ryszka-Kurczab
¬ródło: W: Renaissance and Humanism from the Central-East European point of view : methodological approaches / edited by Grażyna Urban-Godziek
Adres wydawniczy: Kraków : Jagiellonian University Press, 2015
Opis fizyczny: S. 293-303
p-ISBN: 978-83-233-3741-6
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,723/27
Autorzy: Magdalena Ryszka-Kurczab.
Tytuł: Historia i przemiany topoi jako bodziec renesansowej reformy dialektyki / Magdalena Ryszka-Kurczab
¬ródło: Terminus. - 2014, R. 16, z. 2, s. 133-150
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 2082-0984
Adres url:24/27
Praca recenzowana: The art of dialectic between dialogue and rhetoric : the Aristotelian tradition / Marta Spranzi. - Amsterdam [u.a.], 2011
Autorzy: Magdalena Ryszka-Kurczab.
¬ródło: Terminus
Opis fizyczny: 2014, T. 16, z. 3, s. 387-389
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 2082-098425/27
Autorzy: Magdalena Ryszka-Kurczab.
Tytuł: Medialna "batalia" o plac Nowy na krakowskim Kazimierzu w ¶wietle retoryki argumentacyjnej / Magdalena Ryszka-Kurczab
¬ródło: W: Kraków : miejsce i tekst / red. nauk. Agnieszka Ogonowska, Magdalena Roszczynialska
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2014
Opis fizyczny: S. 253-263
p-ISBN: 978-83-242-2324-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]26/27
Autorzy: Magdalena Ryszka-Kurczab.
Tytuł: Problemy retoryki wizualnej : perswazja i argumentacja wizualne / Magdalena Ryszka-Kurczab
¬ródło: W: Retoryka wizualna : obraz jako narzędzie perswazji / red. nauk. Agnieszka Kampka
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2014
Opis fizyczny: S. 46-53
p-ISBN: 978-83-7583-559-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00027/27
Autorzy: Magdalena Ryszka-Kurczab.
Tytuł: Epistola velut pars altera dialogi... : uwagi na marginesie wzajemnej relacji listu i dialogu / Magdalena Ryszka-Kurczab
¬ródło: W: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 3, Stulecia XV-XIX : perspektywa historycznoliteracka / red. Piotr Borek, Marceli Olma
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2013
Opis fizyczny: S. 57-61
p-ISBN: 978-83-7624-083-1 (t. 3-4)
Seria: (Biblioteka Tradycji. Seria Druga ; nr 132)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]

     stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie