Wynik wyszukiwania

Zapytanie: RZEPKA ANDRZEJ
Liczba odnalezionych rekordów: 102

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/102

Autorzy: Maciej Grzesiak, Tomasz Hura, Anna Maksymowicz, Kinga Dziurka, Grzegorz Rut, Andrzej Rzepka, Stanisław Grzesiak.
Tytuł: Effect of soil drought on growth and yield of maize (Zea mays L.) hybrids grown under compacted soil / Maciej T. Grzesiak, Tomasz Hura, Anna Maksymowicz, Kinga Dziurka, Grzegorz Rut, Andrzej Rzepka, Stanisław Grzesiak
¬ródło: Journal of Agronomy and Crop Science. - 2023, Vol. 209, nr 2, s. 300-315
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 140.000
p-ISSN: 0931-2250
Adres url:
DOI:2/102
Autorzy: Grzegorz Rut, Maciej Grzesiak, Anna Maksymowicz, Barbara Jurczyk, Andrzej Rzepka, Katarzyna Hura, Stanisław Grzesiak.
Tytuł: Responses of a root system structure to soil compaction stress among maize (Zea mays L.) hybrids / Grzegorz Rut, Maciej T. Grzesiak, Anna Maksymowicz, Barbara Jurczyk, Andrzej Rzepka, Katarzyna Hura, Stanisław Grzesiak
¬ródło: Journal of Agronomy and Crop Science. - 2022, Vol. 208, nr 1, s. 106-119
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 140.000
p-ISSN: 0931-2250
Adres url:
DOI:3/102
Autorzy: Andrzej Rzepka, Wioleta Szarek.
Tytuł: Resistance of mosses to drying, measured by the intensity of gas exchange and the content of malate and citrate / Andrzej Rzepka, Wioleta Szarek
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Naturae. - 2021, nr 6, s. 1-16
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL, ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 2543-8832
Adres url:
DOI:4/102
Autorzy: Maciej Grzesiak, Anna Maksymowicz, Barbara Jurczyk, Tomasz Hura, Grzegorz Rut, Andrzej Rzepka, Stanisław Grzesiak.
Tytuł: Selection approaches to the variation of responses to soil compaction stress among maize hybrids (Zeamays L.) / Maciej T. Grzesiak, Anna Maksymowicz, Barbara Jurczyk, Tomasz Hura, Grzegorz Rut, Andrzej Rzepka, Stanisław Grzesiak
¬ródło: Journal of Agronomy and Crop Science. - 2021, Vol. 207, nr 3, s. 544-556
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 140.000
p-ISSN: 0931-2250
Adres url:
DOI:5/102
Autorzy: Maciej Grzesiak, Anna Maksymowicz, Barbara Jurczyk, Tomasz Hura, Grzegorz Rut, Andrzej Rzepka, Stanisław Grzesiak.
Tytuł: 6-3 Variation of responses to Soil Compaction Stress Among Maize Hybrids (Zea mays L.) / Maciej Grzesiak, Anna Maksymowicz, Barbara Jurczyk, Tomasz Hura, Grzegorz Rut, Andrzej Rzepka, Stanisław Grzesiak
¬ródło: W: CSPB-SCBV 2020 November 7, 2020 : Program and Abstracts
Adres wydawniczy: [s.l.] : [s.n.], [2020]
Opis fizyczny: S. 31
Typ publikacji: ZRA
Język publikacji: ENG6/102
Autorzy: Stanisław Grzesiak, Anna Maksymowicz, Barbara Jurczyk, Andrzej Rzepka, Katarzyna Hura, Grzegorz Rut, Maciej Grzesiak.
Tytuł: 6-4 Responses of a Root System Structure to Soil Compaction Stress Among Maize (Zea mays L.) Hybrids / Stanisław Grzesiak, Anna Maksymowicz, Barbara Jurczyk, Andrzej Rzepka, Katarzyna Hura, Grzegorz Rut, Maciej Grzesiak
¬ródło: W: CSPB-SCBV 2020 November 7, 2020 : Program and Abstracts
Adres wydawniczy: [s.l.] : [s.n.], [2020]
Opis fizyczny: S. 31
Typ publikacji: ZRA
Język publikacji: ENG7/102
Autorzy: Maciej Grzesiak, Andrzej Rzepka, Tomasz Hura, Stanisław Grzesiak.
Tytuł: Plant functioning under environmental stress / ed. by Maciej T. Grzesiak, Andrzej Rzepka, Tomasz Hura, Stanisław Grzesiak
Adres wydawniczy: Cracow : The F. Górski Institute of Plant Physiology : Polish Academy of Sciences, 2019
Opis fizyczny: 81 s.
p-ISBN: 978-83-86878-38-3
Seria: (Cracow Plant Stress Conference Series ; no. 11)
Typ publikacji: ZRK
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 5,1
Adres url:8/102
Autorzy: Grzegorz Rut, Andrzej Rzepka, Jan Krupa.
Tytuł: Wpływ natężenia i barwy ¶wiatła na zmiany w zawarto¶ci antocyjanów, chlorofilu i funkcjonowanie aparatu fotosyntetycznego w li¶ciach Oxalis acetosella = Effect of light intensity and color on changes in anthocyanin and chlorophyll content, and functioning of photosynthetic apparatus in leaves Oxalis acetosella / Grzegorz Rut, Andrzej Rzepka, Jan Krupa
¬ródło: W: 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Botanika bez granic" = 58th Congress of the Polish Botanical Society "Botany without borders", Kraków, 1-7 lipca (July) 2019 : streszczenia referatów i plakatów 58. Zjazdu PTB = Abstracts of Lectures and Posters of the 58th PBS Congress / redakcja Ludwik Frey
Adres wydawniczy: Warszawa : Kraków : Polskie Towarzystwo Botaniczne ; Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, 2019
Opis fizyczny: S. 67
e-ISBN: 978-83-954123-0-1
e-ISBN: 978-83-62975-36-5
Typ publikacji: PRA
Język publikacji: POL, ENG
Adres url:9/102
Autorzy: Jakub Oliwa, Katarzyna Możdżeń, Ola Woda, Andrzej Rzepka.
Tytuł: Rola makro i mikroelementów we wzro¶cie i aktywno¶ci fotosyntetycznej rzepaku ( Brassica napus L.) / Jakub Oliwa, Katarzyna Możdżeń, Ola Woda, Andrzej Rzepka
¬ródło: W: Postęp w badaniach nad ro¶linami - najnowsze doniesienia / redakcja: Monika Maci±g, Kamil Maci±g
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2017
Opis fizyczny: S. 148-156
p-ISBN: 978-83-65598-64-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,610/102
Autorzy: Jakub Oliwa, Katarzyna Możdżeń, Grzegorz Rut, Andrzej Rzepka.
Tytuł: The influence of alcoholic extract from leaves of Helianthus annuus L. on germination and growth of Sinapis alba L. / Jakub Oliwa, Katarzyna Możdżeń, Grzegorz Rut, Andrzej Rzepka
¬ródło: Modern Phytomorphology. - 2017, Vol. 11, s. 91-97
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 15.000
Inne bazy podaj±ce opis:
 • Web of Science

  p-ISSN: 2226-3063
  e-ISSN: 2227-9555
  Adres url:
  DOI:  11/102
  Autorzy: Katarzyna Możdżeń, Tomasz Wanic, Grzegorz Rut, Tomasz Łaciak, Andrzej Rzepka.
  Tytuł: Toxic effects of high copper content on physiological processes in Pinus sylvestris L. / Katarzyna Możdżeń, Tomasz Wanic, Grzegorz Rut, Tomasz Łaciak, Andrzej Rzepka
  ¬ródło: Photosynthetica. - 2017, Vol. 55, iss. 1, s. 193-200
  Typ publikacji: ZAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 25.000
  Inne bazy podaj±ce opis:
 • Scopus

  p-ISSN: 0300-3604
  e-ISSN: 1573-9058
  Adres url:
  DOI:  12/102
  Autorzy: Bartłomiej Zy¶k, Andrzej Rzepka.
  Tytuł: Zinc, cadium and lead content in chosen organs of racoon / Bartłomiej Zy¶k, Andrzej Rzepka
  ¬ródło: W: Risk factors of food chain : book of abstracts XVIII International Conference, September 20-22, 2017, Żmi±ca / editors Renata Muchacka, Bartłomiej Zy¶k
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
  Opis fizyczny: S. 55
  p-ISBN: 978-83-8084-082-9
  Typ publikacji: PRA
  Język publikacji: ENG  13/102
  Autorzy: Maciej Grzesiak, Franciszek Janowiak, Piotr Szczyrek, Katarzyna Kaczanowska, Agnieszka Ostrowska, Grzegorz Rut, Tomasz Hura, Andrzej Rzepka, Stanisław Grzesiak.
  Tytuł: Impact of soil compaction stress combined with drought or waterlogging on physiological and biochemical markers in two maize hybrids / Maciej T. Grzesiak, Franciszek Janowiak, Piotr Szczyrek, Katarzyna Kaczanowska, Agnieszka Ostrowska, Grzegorz Rut, Tomasz Hura, Andrzej Rzepka, Stanisław Grzesiak
  ¬ródło: Acta Physiologiae Plantarum. - 2016, Vol. 38, 15 s.
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 25.000
  p-ISSN: 0137-5881
  e-ISSN: 1861-1664
  Adres url:
  DOI:  14/102
  Autorzy: Katarzyna Możdżeń, Jakub Oliwa, Grzegorz Migdałek, Joanna Radlińska, Grzegorz Rut, Andrzej Rzepka.
  Tytuł: Morphological and physiological changes in Sinapis Alba cv Barka treated with aqueous extracts from the roots of Helianthus annuus L / Katarzyna Możdżeń, Jakub Oliwa, Grzegorz Migdałek, Joanna Radlińska, Grzegorz Rut, Andrzej Rzepka
  ¬ródło: W: Plant functioning under environmental stress / ed. by Maciej T. Grzesiak, Andrzej Rzepka, Tomasz Hura, Stanisław Grzesiak
  Adres wydawniczy: Cracow : The F. Górski Institute of Plant Physiology : Polish Academy of Sciences, 2016
  Opis fizyczny: S. 47-55
  p-ISBN: 978-83-86878-35-2
  Seria: (Cracow Plant Stress Conference Series ; no. 10)
  Typ publikacji: ZRO
  Język publikacji: ENG
  Adres url:  15/102
  Autorzy: Jakub Oliwa, Katarzyna Możdżeń, Grzegorz Migdałek, Iwona Wanic, Bartosz Bojarski, Grzegorz Rut, Andrzej Rzepka.
  Tytuł: Physiological activity of cucumber (Cucumis sativus L.) in cadmium stress / Jakub Oliwa, Katarzyna Możdżeń, Grzegorz Migdałek, Iwona Wanic, Bartosz Bojarski, Grzegorz Rut, Andrzej Rzepka
  ¬ródło: W: Plant functioning under environmental stress / ed. by Maciej T. Grzesiak, Andrzej Rzepka, Tomasz Hura, Stanisław Grzesiak
  Adres wydawniczy: Cracow : The F. Górski Institute of Plant Physiology : Polish Academy of Sciences, 2016
  Opis fizyczny: S. 95-104
  p-ISBN: 978-83-86878-35-2
  Seria: (Cracow Plant Stress Conference Series ; no. 10)
  Typ publikacji: ZRO
  Język publikacji: ENG
  Adres url:  16/102
  Autorzy: Maciej Grzesiak, Andrzej Rzepka, Tomasz Hura, Stanisław Grzesiak.
  Tytuł: Plant functioning under environmental stress / ed. by Maciej T. Grzesiak, Andrzej Rzepka, Tomasz Hura, Stanisław Grzesiak
  Adres wydawniczy: Cracow : The F. Górski Institute of Plant Physiology : Polish Academy of Sciences, 2016
  Opis fizyczny: 108 s.
  p-ISBN: 978-83-86878-35-2
  Seria: (Cracow Plant Stress Conference Series ; no. 10)
  Typ publikacji: ZRK
  Język publikacji: ENG
  Liczba arkuszy: 6,16
  Adres url:  17/102
  Autorzy: Katarzyna Możdżeń, Andrzej Rzepka.
  Tytuł: Rola łupiny nasiennej podczas kiełkowania i wzrostu nasion bobu (Vicia faba L.) w obecno¶ci siarczanu ołowiu / Katarzyna Możdżeń, Andrzej Rzepka
  ¬ródło: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio E, Agricultura. - 2016, Vol. 71, s. 55-65
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  p-ISSN: 0365-1118
  e-ISSN: 2083-7410
  Adres url:  18/102
  Autorzy: Jakub Oliwa, Katarzyna Możdżeń, Dominka Skubida, Andrzej Rzepka, Grzegorz Rut.
  Tytuł: Aktywno¶ć fotosyntetyczna ro¶lin uprawnych typu C3 (Triticum aestivum L.) i C 4 (Zea mays L.) w zróżnicowanych warunkach ¶wietlnych / Jakub Oliwa, Katarzyna Możdżeń, Dominika Skubida, Andrzej Rzepka, Grzegorz Rut
  ¬ródło: W: Natura - człowiek - kultura 2015 : II międzynarodowa, VII ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa : [20-21 czerwca 2015, Kraków] : ksi±żka abstraktów / red. Michał Apollo [et al.]
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Kasper, 2015
  Opis fizyczny: S. 58
  p-ISBN: 978-83-63896-27-0
  Typ publikacji: PRA
  Język publikacji: POL  19/102
  Autorzy: Jakub Oliwa, Katarzyna Możdżeń, Dominka Skubida, Grzegorz Rut, Andrzej Rzepka.
  Tytuł: Aktywno¶ć fotosytetyczna ro¶lin uprawnych typu C3 (Triticum Aestivum L.) i C4 (Zea Mays L.) w zróżnicowanych warunkach ¶wietlnych / Jakub Oliwa, Katarzyna Możdżeń, Dominika Skubida, Grzegorz Rut, Andrzej Rzepka
  ¬ródło: Episteme: Czasopismo Naukowo-Kulturalne. - 2015, Nr 27/t. 1, s. 119-129
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 1895-4421  20/102
  Autorzy: Grzegorz Rut, Dorota Sołtys, Andrzej Rzepka.
  Tytuł: Bioremediacja, fitoremediacja : problemy nauczania na kierunkach przyrodniczych / Grzegorz Rut, Dorota Sołtys, Andrzej Rzepka
  ¬ródło: W: Ochrona ¶rodowiska na studiach przyrodniczych / red. nauk. Krzysztof Kukuła, Roman Reszel
  Adres wydawniczy: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015
  Opis fizyczny: S. 132-143
  p-ISBN: 978-83-7996-100-9
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Liczba arkuszy: 0,68  21/102
  Autorzy: Maciej Grzesiak, Grzegorz Rut, Andrzej Rzepka.
  Tytuł: Changes of ABA content, antioxidant activity and physiological characteristics in maize hybrids grown under soil compaction stress with drought or waterlogging / Maciej T. Grzesiak [et al., w tym Grzegorz Rut, Andrzej Rzepka]
  ¬ródło: W: Plant functioning under environmental stress : 10th international conference, September 16-19, 2015, Cracow, Poland : book of abstracts / [The Franciszek Górski Institute of Plant Physiology. Polish Academy of Sciences, The Polish Botanical Society, Polish Academy of Sciences, Divison II - Biological and Agriculture Sciences and Committee of Physiology, Genetic and Plant Breeding]
  Adres wydawniczy: [Kraków] : s.n., [2015]
  Opis fizyczny: S. 31
  Typ publikacji: PRA
  Język publikacji: ENG  22/102
  Autorzy: Maciej Grzesiak, Grzegorz Rut, Andrzej Rzepka.
  Tytuł: Distinctive impact of the soil compaction stress combined with drought or waterlogging on the physiological and biochemical markers of two maize hybrids / Maciej T. Grzesiak [et al., w tym Grzegorz Rut, Andrzej Rzepka]
  ¬ródło: W: Plant functioning under environmental stress : 10th international conference, September 16-19, 2015, Cracow, Poland : book of abstracts / [The Franciszek Górski Institute of Plant Physiology. Polish Academy of Sciences, The Polish Botanical Society, Polish Academy of Sciences, Divison II - Biological and Agriculture Sciences and Committee of Physiology, Genetic and Plant Breeding]
  Adres wydawniczy: [Kraków] : s.n., [2015]
  Opis fizyczny: S. 124
  Typ publikacji: PRA
  Język publikacji: ENG  23/102
  Autorzy: Katarzyna Możdżeń, Patrycja Zagata, Grzegorz Migdałek, Grzegorz Rut, Andrzej Rzepka.
  Tytuł: Effect of cadmium nitrate on morphological parameters of of Lupinus luteus L. and L. angustifolius L. / Katarzyna Możdżeń, Patrycja Zagata, Grzegorz Migdałek, Grzegorz Rut, Andrzej Rzepka
  ¬ródło: Modern Phytomorphology. - 2015, Vol. 7, s. 75-79
  Typ publikacji: ZAA
  Język publikacji: ENG
  p-ISSN: 2226-3063
  e-ISSN: 2227-9555
  Adres url:
  DOI:  24/102
  Autorzy: Katarzyna Możdżeń, Grzegorz Rut, Grzegorz Migdałek, Andrzej Rzepka.
  Tytuł: Effect of drought stress induced by mannitol on physiological parameters of maize (Zea mays L.) seedlings and plants / Katarzyna Możdżeń [et al., w tym Grzegorz Rut, Grzegorz Migdałek, Andrzej Rzepka]
  ¬ródło: Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. - 2015, Vol. 4, special issue 2, s. 86-91
  Typ publikacji: ZAA
  Język publikacji: ENG
  p-ISSN: 1338-5178
  Adres url:
  DOI:  25/102
  Autorzy: Grzegorz Rut, Andrzej Rzepka, Jan Krupa.
  Tytuł: Effects of light and temperature stress on the changes in anthocyanin content and damage to photosynthetic apparatus in leaves of Oxalis acetosella and Oxalis corniculata / Grzegorz Rut, Andrzej Rzepka, Jan Krupa
  ¬ródło: W: Plant functioning under environmental stress : 10th international conference, September 16-19, 2015, Cracow, Poland : book of abstracts / [The Franciszek Górski Institute of Plant Physiology. Polish Academy of Sciences, The Polish Botanical Society, Polish Academy of Sciences, Divison II - Biological and Agriculture Sciences and Committee of Physiology, Genetic and Plant Breeding]
  Adres wydawniczy: [Kraków] : s.n., [2015]
  Opis fizyczny: S. 113
  Typ publikacji: PRA
  Język publikacji: ENG  26/102
  Autorzy: Maciej Grzesiak, Grzegorz Rut, Andrzej Rzepka.
  Tytuł: Interspecific differences in tolerance to soil compaction, drought and waterlogging stresses among maize and triticale genotypes / Maciej T. Grzesiak [ et al., w tym Grzegorz Rut, Andrzej Rzepka]
  ¬ródło: Journal of Agronomy and Crop Science. - 2015, Vol. 201, nr 5, s. 330-343
  Typ publikacji: ZAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 35.000
  p-ISSN: 0931-2250
  Adres url:
  DOI:  27/102
  Autorzy: Grzegorz Migdałek, Katarzyna Możdżeń, Grzegorz Rut, Andrzej Rzepka.
  Tytuł: Physiological response of Ambrosia maize variety (Zea mays var. saccharata) to simulated drought stress / Grzegorz Migdałek, Katarzyna Możdżeń, Grzegorz Rut, Andrzej Rzepka
  ¬ródło: W: Plant functioning under environmental stress : 10th international conference, September 16-19, 2015, Cracow, Poland : book of abstracts / [The Franciszek Górski Institute of Plant Physiology. Polish Academy of Sciences, The Polish Botanical Society, Polish Academy of Sciences, Divison II - Biological and Agriculture Sciences and Committee of Physiology, Genetic and Plant Breeding]
  Adres wydawniczy: [Kraków] : s.n., [2015]
  Opis fizyczny: S. 23
  Typ publikacji: PRA
  Język publikacji: ENG  28/102
  Autorzy: Dorota Sołtys, Andrzej Rzepka, Grzegorz Rut.
  Tytuł: Ro¶liny wysokoenergetyczne a ochrona ¶rodowiska / Dorota Sołtys, Andrzej Rzepka, Grzegorz Rut
  ¬ródło: W: Ochrona ¶rodowiska na studiach przyrodniczych / red. nauk. Krzysztof Kukuła, Roman Reszel
  Adres wydawniczy: Rezeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015
  Opis fizyczny: S. 209-223
  p-ISBN: 978-83-7996-100-9
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Liczba arkuszy: 1,0  29/102
  Autorzy: Grzegorz Migdałek, Katarzyna Możdżeń, Jakub Oliwa, Anna Hornik, Grzegorz Rut, Andrzej Rzepka.
  Tytuł: Wpływ azotanu kadmu na kiełkowanie i aktywno¶ć fotosyntetyczn± ogórka (Cucumus sativus cv Racibor F1) / Grzegorz Migdałek, Katarzyna Możdżeń, Jakub Oliwa, Anna Hornik, Grzegorz Rut, Andrzej Rzepka
  ¬ródło: Episteme: Czasopismo Naukowo-Kulturalne.. - 2015, Nr 27/t.1, s. 99-108
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 1895-4421  30/102
  Autorzy: Katarzyna Możdżeń, Andrzej Rzepka, Grzegorz Rut.
  Tytuł: Wpływ jonów kadmu na wybrane procesy fizjologiczne ro¶lin C3 / Katarzyna Możdżeń, Andrzej Rzepka, Grzegorz Rut
  ¬ródło: W: Ro¶liny : fizjologia, uprawa i ich interdyscyplinarne wykorzystanie : [monografia naukowa] / redakcja: Kinga Kropiwiec, Mirosław Szala
  Adres wydawniczy: Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2015
  Opis fizyczny: S. 37-56
  p-ISBN: 978-83-65272-12-6
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Liczba arkuszy: 1  31/102
  Autorzy: Katarzyna Możdżeń, Andrzej Rzepka, Grzegorz Rut.
  Tytuł: Wpływ jonów kadmu na wybrane procesy fizjologiczne ro¶lin C3 / Katarzyna Możdżeń, Andrzej Rzepka, Grzegorz Rut
  ¬ródło: W: VII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2015 "Interdyscyplinarno¶ć kluczem do rozwoju" : abstrakty / red. Monika Olszówka, Kinga Kropiwiec, Kamil Maci±g
  Adres wydawniczy: Lublin, 2015
  Opis fizyczny: S. 289-290
  Miejsce i data konferencji: Lublin, 21-22 marca 2015 r.
  Organizator: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
  Typ publikacji: PRA
  Język publikacji: POL
  Adres url:  32/102
  Autorzy: Katarzyna Możdżeń, Grzegorz Rut, Andrzej Rzepka.
  Tytuł: Wpływ kadmu na wybrane parametry fizjologiczne ro¶lin C4 / Katarzyna Możdżeń, Grzegorz Rut, Andrzej Rzepka
  ¬ródło: W: Program i Abstrakty IV Międzyuczelnianego Sympozjum Biotechnologicznego SYMBIOZA
  Adres wydawniczy: Warszawa : Zakład Graficzny UW, 2015
  Opis fizyczny: s. 126
  p-ISBN: 978-83-942342-0-1
  Typ publikacji: PRA
  Język publikacji: POL  33/102
  Autorzy: Grzegorz Migdałek, Katarzyna Możdżeń, Anna Hornik, Grzegorz Rut, Andrzej Rzepka.
  Tytuł: Wpływ soli kadmu na wzrost i aparat fotosyntetyczny ogórka (Cucumis sativus L.) / Grzegorz Migdałek, Katarzyna Możdżeń, Anna Hornik, Grzegorz Ryt, Andrzej Rzepka
  ¬ródło: W: Natura - człowiek - kultura 2015 : II międzynarodowa, VII ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa : [20-21 czerwca 2015, Kraków] : ksi±żka abstraktów / red. Michał Apollo [et al.]
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Kasper, 2015
  Opis fizyczny: S. 54
  p-ISBN: 978-83-63896-27-0
  Typ publikacji: PRA
  Język publikacji: POL  34/102
  Autorzy: Katarzyna Możdżeń, Beata Barabasz-Krasny, Marta Kopańska, Andrzej Rzepka.
  Tytuł: Influence of aqueous extracts from Capsella bursa pastoris L. on the germination, growth and flow of electrolytes from seedlings radishes Raphanus sativus varieties Carmen / Katarzyna Możdżeń [et al., w tym Beata Barabasz-Krasny, Maria Kopańska, Andrzej Rzepka]
  ¬ródło: W: Risk factors of food chain : abstract book of XIV International Scientific Conference, Jaworze, October 9th-10th 2014 / Grzegorz Formicki, Robert Stawarz (eds.)
  Adres wydawniczy: Kraków : [Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej], 2014
  Opis fizyczny: S. 29-30
  p-ISBN: 978-83-940513-1-0
  Typ publikacji: PRA
  Język publikacji: ENG
  Adres url:  35/102
  Autorzy: Maciej Grzesiak, Grzegorz Rut, Andrzej Rzepka.
  Tytuł: Interspecific differences in root architecture among maize and triticale genotypes grown under drought, waterlogging and soil compaction / Maciej T. Grzesiak, [et al., w tym Grzegorz Rut, Andrzej Rzepka]
  ¬ródło: Acta Physiologiae Plantarum. - 2014, Vol. 36, nr 12, s. 3249-3261
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 25.000
  p-ISSN: 0137-5881
  Adres url:
  DOI:  36/102
  Autorzy: Grzegorz Rut, Andrzej Rzepka, Jan Krupa.
  Tytuł: Aktywno¶ć metaboliczna mchów w warunkach niskich temperatur = Metabolic activity in mosses under low temperature conditions / Grzegorz Rut, Andrzej Rzepka, Jan Krupa
  ¬ródło: W: Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych : streszczenia wyst±pień ustnych i plakatów 56. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Olsztyn, 24-30 czerwca 2013 / pod red. Anny Biedunkiewicz i Marii Dynowskiej
  Adres wydawniczy: Olsztyn : Wydawnictwo Mantis, 2013
  Opis fizyczny: S. 143
  p-ISBN: 978-83-62860-12-8
  Typ publikacji: PRA
  Język publikacji: POL, ENG
  Adres url:  37/102
  Autorzy: Andrzej Rzepka, Beata Barabasz-Krasny.
  Tytuł: Botanika w Instytucie Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie = Botany at the Institute of Biology of the Pedagogical University in Cracow / Andrzej Rzepka, Beata Barabasz-Krasny
  ¬ródło: W: Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych : streszczenia wyst±pień ustnych i plakatów 56. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Olsztyn, 24-30 czerwca 2013 / pod red. Anny Biedunkiewicz i Marii Dynowskiej
  Adres wydawniczy: Olsztyn : Wydawnictwo Mantis, 2013
  Opis fizyczny: S. 30-31
  p-ISBN: 978-83-62860-12-8
  Typ publikacji: PRA
  Język publikacji: POL, ENG
  Liczba arkuszy: 0,2  38/102
  Autorzy: Andrzej Rzepka, Marek Guzik.
  Tytuł: Pier¶cień Hallera - najwyższe odznaczenie Ligi Morskiej i Rzecznej dla Instytutu Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego / Andrzej Rzepka, Marek Guzik
  ¬ródło: Konspekt. - 2013, nr 1 (46), s. 187-191
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 1509-6726
  Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:  39/102
  Autorzy: Maciej Grzesiak, Andrzej Rzepka, Tomasz Hura, Stanisław Grzesiak.
  Tytuł: Plant functioning under environmental stress / ed. by Maciej T. Grzesiak , Andrzej Rzepka, Tomasz Hura, Stanisław Grzesiak
  Adres wydawniczy: Cracow : The F. Górski Institute of Plant Physiology : Polish Academy of Sciences, 2013
  Opis fizyczny: 287 s.
  p-ISBN: 978-83-86878-30-7
  Seria: (Cracow Plant Stress Conference Series ; no. 9)
  Typ publikacji: ZRK
  Język publikacji: ENG
  Liczba arkuszy: 16,57  40/102
  Autorzy: Beata Barabasz-Krasny, Andrzej Rzepka.
  Tytuł: Profesor Jerzy Wołek (1942-2013) - reminiscencje / oprac. Beata Barabasz-Krasny, Andrzej Rzepka
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia. - 2013, Z. 3, s. 6-13
  Typ publikacji: PV
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 2083-7267  41/102
  Autorzy: Agata Stokłosa-Wojta¶, Andrzej Rzepka, Grzegorz Rut.
  Tytuł: Responses of mosses stress factors / Agata Stokłosa-Wojta¶, Andrzej Rzepka, Grzegorz Rut
  ¬ródło: W: Plant functioning under environmental stress / Maciej T. Grzesiak
  Adres wydawniczy: Cracow : F. Górski Institute of Plant Physiology. Polish Academy of Sciences, 2013
  Opis fizyczny: S. 69-83
  p-ISBN: 978-83-86878-30-7
  Seria: (Cracow Plant Stress Conference Series ; no. 9)
  Typ publikacji: ZRO
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000  42/102
  Autorzy: Tadeusz Budrewicz, Jan Rajmund Pa¶ko, Katarzyna Potyrała, Andrzej Rzepka, Robert Stawarz.
  Tytuł: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia. Z. 2 / [kom. red. Tadeusz Budrewicz et al., w tym Jan Rajmund Pa¶ko, Katarzyna Potyrała, Andrzej Rzepka, Robert Stawarz]
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2012
  Opis fizyczny: 193, [2] s.
  Uwagi: Zbioru ogólnego nr 111.
  Typ publikacji: PRP
  Język publikacji: POL  43/102
  Autorzy: Marcin Kania, Andrzej Rzepka.
  Tytuł: Biologia - wiedza o życiu : rozmowa z prof. Andrzejem Rzepk±, dyrektorem Instytutu Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / rozmawiał Marcin Kania
  ¬ródło: Konspekt. - 2012, nr 4 (45), s. 8-20
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: POL  44/102
  Autorzy: Stanisław Grzesiak, Andrzej Rzepka.
  Tytuł: Changes in root system structure, leaf water potential and gas exchange of maize and triticale seedlings affected by soil compaction [Dokument elektroniczny] / Stanisław Grzesiak [et al., w tym Andrzej Rzepka]
  ¬ródło: Environmental and Experimental Botany. - 2013, Vol. 88, nr 1, s. 2-10
  Typ publikacji: ZAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  Adres url:
  DOI:  45/102
  Autorzy: Maciej Grzesiak, Andrzej Rzepka.
  Tytuł: Erratum to: "The relationship between seedling growth and grain yield under drought conditions in maize and triticale genotypes" / Maciej T. Grzesiak [et al., w tym Andrzej Rzepka]
  ¬ródło: Acta Physiologiae Plantarum. - 2012, Vol. 34, nr 5, s. 1765
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG  46/102
  Autorzy: Grzegorz Rut, Andrzej Rzepka.
  Tytuł: Ro¶liny niższe - obiekt badań w fizjologii ro¶lin / Grzegorz Rut, Andrzej Rzepka
  ¬ródło: Konspekt. - 2012, nr 4 (45), s. 51-54
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL  47/102
  Autorzy: Maciej Grzesiak, Andrzej Rzepka.
  Tytuł: The relationship between seedling growth and grain yield under drought conditions in maize and triticale genotypes / Maciej T. Grzesiak [et al., w tym Andrzej Rzepka]
  ¬ródło: Acta Physiologiae Plantarum. - 2012, Vol. 34, nr 5, s. 1757-1764
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 25.000  48/102
  Autorzy: Grzegorz Rut, Andrzej Rzepka, Grzegorz Migdałek.
  Tytuł: Wpływ substancji allelopatycznych na kiełkowanie nasion, wzrost i rozwój ro¶lin / Grzegorz Rut [et al., w tym Andrzej Rzepka i Grzegorz Migdałek]
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia. - 2012, Z. 2, s. 78-87
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL  49/102
  Autorzy: Tadeusz Budrewicz, Jan Rajmund Pa¶ko, Katarzyna Potyrała, Andrzej Rzepka, Robert Stawarz.
  Tytuł: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia. Z. 1 / Uniwersytet Pedagogiczny ; [kom. red. Tadeusz Budrewicz et al., w tym Jan Rajmund Pa¶ko, Katarzyna Potyrała, Andrzej Rzepka, Robert Stawarz]
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2011
  Opis fizyczny: 233 s., [1] k. tabl.
  Uwagi: Ogólnego zbioru nr 86.
  Typ publikacji: PRP
  Język publikacji: POL
  Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:  50/102
  Autorzy: Katarzyna Potyrała, Alicja Walosik, Andrzej Rzepka.
  Tytuł: New competence of biology teacher in the face of cultural and social changes / Katarzyna Potyrała, Alicja Walosik, Andrzej Rzepka
  ¬ródło: Western Anatolia Journal of Educational Sciences (WAJES). - 2011, Special Issue, s. 295-301
  Typ publikacji: ZAA
  Język publikacji: ENG
  p-ISSN: 1308-8971
  Adres url:  51/102
  Autorzy: Andrzej Rzepka.
  Tytuł: Działalno¶ć Instytutu Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie / Andrzej Rzepka
  ¬ródło: Edukacja Biologiczna i ¦rodowiskowa. - 2010, nr 2, s. 5-6
  Typ publikacji: PV
  Język publikacji: POL  52/102
  Autorzy: Grzegorz Rut, Andrzej Rzepka, Jan Krupa.
  Tytuł: Effect of hypoxia and post-hypoxia on the fluctuation in contents of malate and citrate, the activity of malic enzyme, and the intensity of gas exchange in moss gametophores / Grzegorz Rut, Andrzej Rzepka, Jan Krupa
  ¬ródło: Photosynthetica. - 2010, Vol. 48, nr 1, s. 79-86
  Typ publikacji: ZAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 20.000  53/102
  Autorzy: Andrzej Rzepka, Grzegorz Rut, Jan Krupa.
  Tytuł: Effect of abiotic stress factors on fluctuations in malate and citrate and malic enzyme activity in mossgametophores / Andrzej Rzepka, Grzegorz Rut, Jan Krupa
  ¬ródło: Photosynthetica. - 2009, Vol. 47, nr 1, s. 141-145
  Typ publikacji: ZAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000  54/102
  Autorzy: Grzegorz Rut, Andrzej Rzepka, Jan Krupa.
  Tytuł: The effect of various sources of inorganic carbon on diurnal fluctuations in the concentrations of malate and citrate, and the intensity of gas exchange in the gametophores of mosses / Grzegorz Rut, Andrzej Rzepka, Jan Krupa
  ¬ródło: W: Book of abstracts : 8th International Conference Eco-physiological Aspects of Plant Responses to Stress Factors : September 16-19, 2009 Cracow, Poland / [The Franciszek Górski Institute of Plant Physiology. Polish Academy of Sciences, Cracow, The Polish Botanical Society. Plant Physiology and Biochemistry Branch]
  Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Fizjologii Ro¶lin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk, 2009
  Opis fizyczny: S. S-88 - S-89
  Typ publikacji: PRA
  Język publikacji: ENG  55/102
  Autorzy: Andrzej Rzepka, Jan Krupa.
  Tytuł: Ca++ reduces the effect of hypoxia in mosses Mnium undulatum and Polytrichum commune / Andrzej Rzepka, Jan Krupa
  ¬ródło: Biologia Plantarum. - 2008, Vol. 52, nr 4, s. 740-742
  Typ publikacji: ZAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000  56/102
  Autorzy: Andrzej Rzepka.
  Tytuł: Changes in root architecture and physiological charakteristics of above-ground part in maize and triticale seedlings grown in conditions of different soil compaction / Andrzej Rzepka [et al.]
  ¬ródło: Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. - 2008, z. 524, s. 485-497
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000  57/102
  Autorzy: Grzegorz Rut, Jan Krupa, Zbigniew Miszalski, Andrzej Rzepka.
  Tytuł: Crassulacean acid metabolism in the epiphytic fern Patycerium bifurcatum / Grzegorz Rut [et al., w tym Jan Krupa, Zbigniew Miszalski, Andrzej Rzepka]
  ¬ródło: Photosynthetica. - 2008, Vol. 46, nr 1, s. 156-160
  Typ publikacji: ZAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000  58/102
  Autorzy: Andrzej Rzepka.
  Tytuł: Ekofizjologiczne aspekty reakcji różnych gatunków mchów na abiotyczne czynniki stresowe / Andrzej Rzepka
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2008
  Opis fizyczny: 90, [1] s.
  Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 501)
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  Repozytorium UP:
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]  59/102
  Autorzy: Maciej Grzesiak, Andrzej Rzepka.
  Tytuł: Emision and excitation spectra of drought-stressed and non-stressed maize and triticale seedling leaves / Maciej T. Grzesiak [et al., w tym Andrzej Rzepka]
  ¬ródło: Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. - 2008, z. 524, s. 151-166
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 4.000  60/102
  Autorzy: Maciej Grzesiak, Andrzej Rzepka.
  Tytuł: Changes in response to drought stress of triticale and maize genotypes differing in drought tolerance / M. T. Grzesiak [et al., w tym Andrzej Rzepka]
  ¬ródło: Photosynthetica. - 2007, Vol. 45, iss. 2, s. 280-287
  Typ publikacji: ZAA
  Język publikacji: ENG  61/102
  Autorzy: Tomasz Hura, Andrzej Rzepka.
  Tytuł: Differences in response to grought stress between triticale and maize plants expressed by the leaf gas exchange and spectrofluorimetric methods / Tomasz Hura [et al., w tym Andrzej Rzepka]
  ¬ródło: W: Book of abstracts : 7th International Conference Eco-physiological Aspects of Plant Responses to Stress Factors : September 19-20, 2007 Cracow, Poland / [The Franciszek Górski Institute of Plant Physiology. Polish Academy of Sciences, Cracow, The Polish Botanical Society. Plant Physiology and Biochemistry Branch]
  Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Fizjologii Ro¶lin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk, 2007
  Opis fizyczny: S. 19
  Typ publikacji: PRA
  Język publikacji: ENG  62/102
  Autorzy: Maciej Grzesiak, Andrzej Skoczowski, Andrzej Rzepka.
  Tytuł: Direct and after effects of drought on leaf water potential and gas exchange in triticale and maize / Maciej T. Grzesiak [et al., w tym Andrzej Skoczowski, Andrzej Rzepka]
  ¬ródło: W: Book of abstracts : 7th International Conference Eco-physiological Aspects of Plant Responses to Stress Factors : September 19-20, 2007 Cracow, Poland / [The Franciszek Górski Institute of Plant Physiology. Polish Academy of Sciences, Cracow, The Polish Botanical Society. Plant Physiology and Biochemistry Branch]
  Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Fizjologii Ro¶lin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk, 2007
  Opis fizyczny: S. 16-17
  Typ publikacji: PRA
  Język publikacji: ENG  63/102
  Autorzy: Maciej Grzesiak, Andrzej Rzepka.
  Tytuł: Effect of different soil compaction on growth and root architecture in maize and triticale seedlings / Maciej T. Grzesiak [et al., w tym Andrzej Rzepka]
  ¬ródło: W: Book of abstracts : 7th International Conference Eco-physiological Aspects of Plant Responses to Stress Factors : September 19-20, 2007 Cracow, Poland / [The Franciszek Górski Institute of Plant Physiology. Polish Academy of Sciences, Cracow, The Polish Botanical Society. Plant Physiology and Biochemistry Branch]
  Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Fizjologii Ro¶lin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk, 2007
  Opis fizyczny: S. 64-65
  Typ publikacji: PRA
  Język publikacji: ENG  64/102
  Autorzy: Maciej Grzesiak, Andrzej Rzepka.
  Tytuł: Effect of drought stress on changes in chlorophyll fluorescente and spectrofluorescence emission and excitation of leaves of triticale and maize genotypes differing in drought tolerance / Maciej T. Grzesiak [et al., w tym Andrzej Rzepka]
  ¬ródło: W: Book of abstracts : 7th International Conference Eco-physiological Aspects of Plant Responses to Stress Factors : September 19-20, 2007 Cracow, Poland / [The Franciszek Górski Institute of Plant Physiology. Polish Academy of Sciences, Cracow, The Polish Botanical Society. Plant Physiology and Biochemistry Branch]
  Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Fizjologii Ro¶lin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk, 2007
  Opis fizyczny: S. 18
  Typ publikacji: PRA
  Język publikacji: ENG  65/102
  Autorzy: Tomasz Hura, Andrzej Rzepka.
  Tytuł: Effect of long-term drought stress on leaf gas exchange and fluorescence parameters in C3 and C4 plants / Tomasz Hura [et al., w tym Andrzej Rzepka]
  ¬ródło: Acta Physiologiae Plantarum. - 2007, Vol. 29, iss. 2, s. 103-113
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG  66/102
  Autorzy: Maciej Grzesiak, Andrzej Rzepka, Andrzej Skoczowski.
  Tytuł: Fluorescence excitation spectra of drought resistant and sensitive genotypes of triticale and maize / M. T. Grzesiak [et al., w tym Andrzej Skoczowski, Andrzej Rzepka]
  ¬ródło: Photosynthetica. - 2007, Vol. 45, iss. 4, s. 606-611
  Typ publikacji: ZAA
  Język publikacji: ENG  67/102
  Autorzy: Maciej Grzesiak, Andrzej Rzepka.
  Tytuł: Response to drought stress of triticale and maize genotypes differing in drought tolerance / Maciej T. Grzesiak [et al., w tym Andrzej Rzepka]
  ¬ródło: W: Book of abstracts : 7th International Conference Eco-physiological Aspects of Plant Responses to Stress Factors : September 19-20, 2007 Cracow, Poland / [The Franciszek Górski Institute of Plant Physiology. Polish Academy of Sciences, Cracow, The Polish Botanical Society. Plant Physiology and Biochemistry Branch]
  Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Fizjologii Ro¶lin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk, 2007
  Opis fizyczny: S. 17
  Typ publikacji: PRA
  Język publikacji: ENG  68/102
  Autorzy: Andrzej Rzepka, Jan Krupa, Grzegorz Rut.
  Tytuł: Rola jonów Ca++ w ograniczaniu efektów hipoksji w gametoforach mchów Mnium Undulatum HDW i Poltyrichum piliferum L. / Andrzej Rzepka, Jan Krupa, Grzegorz Rut
  ¬ródło: W: Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy : program 54 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin, 3-8 wrze¶nia 2007 / oprac. programu: Agnieszka Popiela i Anetta Wieczorek
  Adres wydawniczy: Wołczkowo k. Szczecina : Oficyna IN PLUS, 2007
  Opis fizyczny: S. 56
  Typ publikacji: PRR
  Język publikacji: POL  69/102
  Autorzy: Maciej Grzesiak, Andrzej Rzepka.
  Tytuł: The effect of low or high soil water content on the root system architecture of triticale and maize seedling / Maciej T. Grzesiak [et al., w tym Andrzej Rzepka]
  ¬ródło: W: Book of abstracts : 7th International Conference Eco-physiological Aspects of Plant Responses to Stress Factors : September 19-20, 2007 Cracow, Poland / [The Franciszek Górski Institute of Plant Physiology. Polish Academy of Sciences, Cracow, The Polish Botanical Society. Plant Physiology and Biochemistry Branch]
  Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Fizjologii Ro¶lin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk, 2007
  Opis fizyczny: S. 64-65
  Typ publikacji: PRA
  Język publikacji: ENG  70/102
  Autorzy: Grzegorz Rut, Andrzej Rzepka, Jan Krupa.
  Tytuł: Zmiany stężenia jabłczanu w gametoforach mchów w warunkach stesowych / Grzegorz Rut, Andrzej Rzepka, Jan Krupa
  ¬ródło: W: Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy : program 54 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin, 3-8 wrze¶nia 2007 / oprac. programu: Agnieszka Popiela i Anetta Wieczorek
  Adres wydawniczy: Wołczkowo k. Szczecina : Oficyna IN PLUS, 2007
  Opis fizyczny: S. 54-55
  Typ publikacji: PRR
  Język publikacji: POL  71/102
  Autorzy: Tomasz Hura, Andrzej Rzepka.
  Tytuł: Differences in the physiological state between triticale and maize plants during drought stress and followed rehydration expressed by the leaf gas exchange and spectrofluorimetric methods / Tomasz Hura [et al., w tym Andrzej Rzepka]
  ¬ródło: Acta Physiologiae Plantarum. - 2006, nr 5, s. 433-443
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG  72/102
  Autorzy: Andrzej Rzepka, Jan Krupa, Grzegorz Rut.
  Tytuł: Effect of hypoxia on photosynthesis activity in gametophores of the moss Polytrichum commune [L] / Andrzej Rzepka, Jan Krupa, Grzegorz Rut
  ¬ródło: Biological Letters. - 2005, Vol. 42, [z.] 2, s. 155
  Typ publikacji: ZAA
  Język publikacji: ENG  73/102
  Autorzy: Andrzej Rzepka, Jan Krupa, Ireneusz ¦lesak.
  Tytuł: Effect of hypoxia on photosynthethic activity and antioxidative response in gametophores of Mnium undulatum / Andrzej Rzepka, Jan Krupa, Ireneusz ¦lesak
  ¬ródło: Acta Physiologiae Plantarum. - 2005, Vol. 27, nr 2, s. 205-212
  Typ publikacji: PRR
  Język publikacji: ENG  74/102
  Autorzy: Grzegorz Rut, Jan Krupa, Andrzej Rzepka.
  Tytuł: Effect of respiratory inhibitors on intensity of photosynthesis and respiration in gametophytes of the fern Platycerium bifurcatum / Grzegorz Rut, Jan Krupa, Andrzej Rzepka
  ¬ródło: Acta Physiologiae Plantarum. - 2005, Vol. 27, nr 4, s. 82-83
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG  75/102
  Autorzy: Grzegorz Rut, Jan Krupa, Andrzej Rzepka.
  Tytuł: Effect of respiratory inhibitors on intensity of respiration in gametophytes of the fern Platycerium bifurcatum / Grzegorz Rut, Jan Krupa, Andrzej Rzepka
  ¬ródło: Biological Letters. - 2005, Vol. 42, [z.] 2, s. 160-161
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG  76/102
  Autorzy: Andrzej Rzepka, Jan Krupa, Grzegorz Rut.
  Tytuł: Post-hypoxia antioxidative response in gametophores of Polytrichum commnue [L] / Andrzej Rzepka [et al., w tym Jan Krupa, Grzegorz Rut]
  ¬ródło: Acta Physiologiae Plantarum. - 2005, Vol. 27, nr 4, s. 86
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG  77/102
  Autorzy: Lucyna Grochala, Andrzej Rzepka.
  Tytuł: Ochrona ¶rodowiska i ekologia : scenariusze zajęć : szkoła podstawowa / Lucyna Grochala, Andrzej Rzepka
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2004
  Opis fizyczny: 101, [1] s.
  Typ publikacji: PM
  Język publikacji: POL  78/102
  Autorzy: Grzegorz Rut, Jan Krupa, Andrzej Rzepka.
  Tytuł: Wpływ inhibitorów oddechowych na funkcjonowanie aparatu fotosyntetycznego epifitycznej paproci Platycerium bifurcatum / Grzegorz Rut, Jan Krupa, Andrzej Rzepka
  ¬ródło: W: Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury : 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń - Bydgoszcz 6-11.09.2004 / oprac. red. materiałów zjazdowych Ewa Jendrzejczak
  Adres wydawniczy: Toruń ; Bydgoszcz : Polskie Towarzystwo Botaniczne. Oddział [etc.], 2004
  Opis fizyczny: S. 42-43
  Typ publikacji: PRR
  Język publikacji: POL  79/102
  Autorzy: Andrzej Rzepka, Jan Krupa, Grzegorz Rut.
  Tytuł: Zmiany stężenia jonów wapnia i potasu jako reakcja na warunki hipoksji mchu Mnium undulatum / Andrzj Rzepka, Jan Krupa, Grzegorz Rut
  ¬ródło: W: Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury : 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń - Bydgoszcz 6-11.09.2004 / oprac. red. materiałów zjazdowych Ewa Jendrzejczak
  Adres wydawniczy: Toruń ; Bydgoszcz : Polskie Towarzystwo Botaniczne. Oddział [etc.], 2004
  Opis fizyczny: S. 43-44
  Typ publikacji: PRR
  Język publikacji: POL  80/102
  Autorzy: Andrzej Rzepka, Jan Krupa, Ireneusz ¦lesak.
  Tytuł: Hypoxia and photosynthethic activity in relation to identification of chosen elements of the antioxidative system in leaves of Mnium undulatum / Andrzej Rzepka, Jan Krupa, Ireneusz ¦lesak
  ¬ródło: Polish Journal of Natural Sciences. - 2003, sup. nr 1/03, s. 94-95
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG  81/102
  Autorzy: Grzegorz Rut, Jan Krupa, Andrzej Rzepka.
  Tytuł: The chlorophyll content in the gametophytes of the epiphytic fern Playcerium bifurcatum in the conditions of the simulated osmotic drought / Grzegorz Rut, Jan Krupa, Andrezj Rzepka
  ¬ródło: Acta Physiologiae Plantarum. - 2003, sup. Nr 3, s. 117-118
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG  82/102
  Autorzy: Grzegorz Rut, Jan Krupa, Andrzej Rzepka.
  Tytuł: The influence of simulated osmotic drought on functioning of the photosynthethic apparatus in gametophores of the epiphyticfern Platycerium bifurcatum / Grzegorz Rut, Jan Krupa, Andrzej Rzepka
  ¬ródło: Polish Journal of Natural Sciences. - 2003, sup. nr 1/03, s. 144-145
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG  83/102
  Autorzy: Andrzej Rzepka, Jan Krupa, Grzegorz Rut.
  Tytuł: The role of Ca2+ in the reduction of hypoxia effects in the photosynthesis process of gametophores of Mnium undulatum / Andrzej Rzepka, Jan Krupa, Grzegorz Rut
  ¬ródło: Acta Physiologiae Plantarum. - 2003, sup. Nr 3, s. 40-41
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG  84/102
  Autorzy: Andrzej Rzepka, Jan Krupa, Grzegorz Rut.
  Tytuł: Effects of simulated osmotic drought on intensity of gaseous exchange in gametophytes of the fern Platycerium bifurcatum / Andrzej Rzepka, Jan Krupa, Grzegorz Rut
  ¬ródło: W: Ecophysiology of plant stress : proceedings of the 5th International Conference, Nitra, July 3-4, 2002 / [ed. Miroslav Zima et al.]
  Adres wydawniczy: Nitra : Agrotár, 2002
  Opis fizyczny: S. 75-78
  Typ publikacji: ZR
  Język publikacji: ENG  85/102
  Autorzy: Lucjan Schimscheiner, Ryszard Kozik, Andrzej Rzepka.
  Tytuł: Instytut Biologii Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie / Lucjan Schimscheiner, Ryszard Kozik, Andrzej Rzepka
  ¬ródło: Edukacja Biologiczna i ¦rodowiskowa. - 2002, nr 2, s. 78-81
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL  86/102
  Autorzy: Grzegorz Rut, Jan Krupa, Andrzej Rzepka.
  Tytuł: Natężenie fotosyntezy i oddychania li¶ci sporofilowych epifitycznej paproci (Platycerium bifurcatum (Cav.) C. CHR.) w warunkach stresu wodnego / Grzegorz Rut, Jan Krupa, Andrzej Rzepka
  ¬ródło: Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. - 2002, z. 481, cz. 1, s. 243-249
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL  87/102
  Autorzy: Andrzej Rzepka.
  Tytuł: The influence of anaerobic conditions on the photosynthesis activity of moss gametophores / Andrzej Rzepka
  ¬ródło: W: Ecophysiology of plant stress : proceedings of the 5th International Conference, Nitra, July 3-4, 2002 / [ed. Miroslav Zima et al.]
  Adres wydawniczy: Nitra : Agrotár, 2002
  Opis fizyczny: S. 79-82
  Typ publikacji: ZR
  Język publikacji: ENG  88/102
  Autorzy: Andrzej Rzepka, Jan Krupa, Grzegorz Rut.
  Tytuł: Wpływ warunków anaerobowych na metabolizm oddychania gametoforów mchów / Andrzej Rzepka, Jan Krupa, Grzegorz Rut
  ¬ródło: Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. - 2002, z. 481, s. 251-258
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL  89/102
  Autorzy: Andrzej Rzepka, Jan Krupa, Grzegorz Rut.
  Tytuł: Metabolizm gametoforów w warunkach niedoboru tlenu / Andrzej Rzepka, Jan Krupa, Grzegorz Rut
  ¬ródło: W: Mechanizmy służ±ce utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych : (materiały XV Ogólnopolskiego Seminarium) / pod red. Henryka Lacha
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2001
  Opis fizyczny: S. 106-108
  Typ publikacji: PRR
  Język publikacji: POL  90/102
  Autorzy: Andrzej Rzepka, Jan Krupa, Grzegorz Rut.
  Tytuł: Reakcja gametoforów mchów a stres wywołany zalaniem wod± / Andrzej Rzepka, Jan Krupa, Grzegorz Rut
  ¬ródło: W: Botanika w dobie biologii molekularnej : materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego / [oprac. red. materiałów zjazdowych Elżbieta Zenkteler ; aut. Fabiszewski Jerzy et. al]
  Adres wydawniczy: Poznań : [s.n.], 2001
  Opis fizyczny: S. 76-77
  Typ publikacji: PRR
  Język publikacji: POL  91/102
  Autorzy: Grzegorz Rut, Jan Krupa, Andrzej Rzepka.
  Tytuł: Responses to water stress of epiphytic fern gametophyte Platycerium bifurcatum / Grzegorz Rut, Jan Krupa, Andrzej Rzepka
  ¬ródło: Journal of Central Europea Agriculture. - 2001, Vol. 2, nr 1-2, s. 147-148
  Typ publikacji: ZAA
  Język publikacji: ENG  92/102
  Autorzy: Andrzej Rzepka, Jan Krupa, Grzegorz Rut.
  Tytuł: The influence of anaerobic conditions on the respiration of moss gametophores in the darkness / Andrzej Rzepka, Jan Krupa, Grzegorz Gut
  ¬ródło: Acta Physiologiae Plantarum. - 2001, Vol. 23, nr, s. 90-91
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG  93/102
  Autorzy: Grzegorz Rut, Andrzej Rzepka, Jan Krupa.
  Tytuł: The intensity of photosynthesis and respiration of sporophyll leaves in the epiphytic fern Platycerium bifurcatum under water stress coditions / Grzegorz Rut, Andrzej Rzepka, Jan Krupa
  ¬ródło: Acta Physiologiae Plantarum. - 2001, Vol. 23, nr 3, s. 88-90
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG  94/102
  Autorzy: Andrzej Rzepka, Jan Krupa, Grzegorz Rut.
  Tytuł: Wpływ stresu dehydratacyjnego na natężenie wymiany gazowej u Platycerium bifurcatum / Andrzej Rzepka, Jan Krupa, Grzegorz Rut
  ¬ródło: W: Mechanizmy służ±ce utrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych : (materiały XV Ogólnopolskiego Seminarium) / pod red. Henryka Lacha
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2001
  Opis fizyczny: S. 109-111
  Typ publikacji: PRR
  Język publikacji: POL  95/102
  Autorzy: Grzegorz Rut, Jan Krupa, Andrzej Rzepka.
  Tytuł: Wpływ stresu wodnego na natężenie wymiany gazowej li¶ci okrywowych paproci Platycerium bifurcatum (Cav.) C.Chr. / Grzegorz Rut, Ja Krupa, Adrzej Rzepka
  ¬ródło: W: Botanika w dobie biologii molekularnej : materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego / [oprac. red. materiałów zjazdowych Elżbieta Zenkteler ; aut. Fabiszewski Jerzy et. al]
  Adres wydawniczy: Poznań : [s.n.], 2001
  Opis fizyczny: S. 75-77
  Typ publikacji: PRR
  Język publikacji: POL  96/102
  Autorzy: Grzegorz Rut, Jan Krupa, Andrzej Rzepka.
  Tytuł: Responses to water stress of epiphytic fern gametophyte Platycerium bifurcatum / Grzegorz Rut, Jan Krupa, Andrzej Rzepka
  ¬ródło: W: Ecophysiology of plant production processes in stress conditions : abstracts of the 4th international coference / [red. Miroslav Zima]
  Adres wydawniczy: Nitra : Slovenská pol'nohospodárska univerzita, 2000
  Opis fizyczny: S. 134
  Typ publikacji: ZRA
  Język publikacji: ENG  97/102
  Autorzy: Jan Krupa, Andrzej Rzepka.
  Tytuł: The effect of long-term treatment of elevated concetration of CO2 on photosynthesis and respiration of gametophores of Mnium pucntatum / Jan Krupa, Andrzej Rzepka
  ¬ródło: Acta Physiologiae Plantarum. - 1999, Vol. 21, nr 3, supplement, s. 51
  Typ publikacji: PRA
  Język publikacji: ENG  98/102
  Autorzy: Jan Krupa, Andrzej Rzepka.
  Tytuł: Wpływ długotrwałego oddziaływania podwyższonego stężenia CO2 na fotosyntezę i oddychanie gametoforów Mnium punctatum (Hedw.) / Jan Krupa, Andrzej Rzepka
  ¬ródło: Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. - 1999, z. 469, cz. 2, s. 425-431
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL  99/102
  Autorzy: Jan Krupa, Andrzej Rzepka.
  Tytuł: Reakcja gametoforów Catharinea undulata a długotrwałe podwyższone stężenie CO2 / Jan Krupa, Andrzej Rzepka
  ¬ródło: W: Botanika polska u progu XXI wieku : materiały sympozjum i obrad sekcji 51 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego Gdańsk, 15-19 wrze¶nia 1998 / red. Jolanta Mi±dlikowska
  Adres wydawniczy: Gdańsk : Polskie Towarzystwo Botaniczne, Oddział Gdański : Katedra Ekologii Ro¶lin i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Gdańskiego, 1998
  Opis fizyczny: S. 249
  Typ publikacji: PRR
  Język publikacji: POL  100/102
  Autorzy: Jan Krupa, Andrzej Rzepka.
  Tytuł: Response of moss gametophytes to long-term elevation of atmospheric CO2 concentration / Jan Krupa, Andrzej Rzepka
  ¬ródło: Acta Physiologiae Plantarum. - 1998, Vol. 20, nr 1, supplement, s. 47-48
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG  101/102
  Autorzy: Jan Krupa, Andrzej Rzepka.
  Tytuł: Reakcja gametoforów Catharinea undulata na długotrwałe podwyższone stężenie dwutlenku węgla / Jan Krupa, Andrzej Rzepka
  ¬ródło: Acta Physiologiae Plantarum. - 1997, Supplement, s. 75
  Typ publikacji: PRA
  Język publikacji: POL  102/102
  Autorzy: Jan Krupa, Andrzej Rzepka.
  Tytuł: Wpływ podwyższonego stężenia dwutlenku węgla na natężenie fotosyntezy i oddychania ciemniowego gametoforów mchów / Jan Krupa, Andrzej Rzepka
  ¬ródło: W: Ekofizjologiczne aspekty reakcji ro¶lin na działanie abiotycznych czynników stresowych / ed. Stanisław Grzesiak, Zbigniew Miszalski
  Adres wydawniczy: Kraków : ZFR. PAN, 1996
  Opis fizyczny: S. 317-324
  Uwagi: Materiały konferencyjne.
  Typ publikacji: PRR
  Język publikacji: POL

       stosuj±c format:
  Nowe wyszukiwanie