Wynik wyszukiwania

Zapytanie: SIENKO MARIA
Liczba odnalezionych rekordów: 66

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/66

Autorzy: Maria Sienko.
Tytuł: Doświadczenia zmysłowe w formowaniu tożsamości regionalnej / Maria Sienko
Źródło: W: Tożsamość na styku kultur. T. 4 / redakcja naukowa Irena Masojć i Henryka Sokołowska
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2021
Opis fizyczny: S. 43-62
p-ISBN: 978-83-8138-622-7
e-ISBN: 978-83-8138-623-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:2/66
Autorzy: Maria Sienko.
Tytuł: Mała, większa i największa ojczyzna człowieka : kształtowanie postaw patriotyzmu na lekcjach języka polskiego (według oferty programowo-podręcznikowej To lubię!) / Maria Sienko
Źródło: W: Powrót do Ojczyzny? : patriotyzm wobec nowych czasów : kontynuacje i poszukiwania / redakcja naukowa Cezary Smuniewski, Paweł Sporek
Wydanie: 2 popr. i posz.
Adres wydawniczy: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR : Wydawnictwo Instytutu Nauki o Polityce, 2021
Opis fizyczny: S. 263-284
p-ISBN: 978-83-955068-7-1
Seria: (Monografie Instytutu Nauki o Polityce)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0003/66
Autorzy: Zofia Budrewicz, Maria Sienko.
Tytuł: Polska i polskość na lekcjach polskiego : o potrzebie wychowania obywatelskiego / Zofia Budrewicz, Maria Sienko
Źródło: W: Lekcja polskiego : praktyki edukacyjne wobec niepokojów XXI wieku, T. 1. Narracje tożsamościowe w edukacji polonistycznej / redakcja Anita Gis, Krzysztof Koc, Maria Kwiatkowska-Ratajczak, Mirosław Wobalis
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2021
Opis fizyczny: S. 91-106
e-ISBN: 978-83-232-3860-7
Seria: (Filologia Polska ; nr 230)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0004/66
Autorzy: Zofia Budrewicz, Maria Sienko.
Tytuł: O co toczy się gra? : w poszukiwaniu sposobów porządkowania świata wartości współczesnej młodzieży (na przykładzie wybranych powieści O. S. Carda) / Zofia Budrewicz, Maria Sienko
Źródło: W: Polonistyka i świat wartości : edukacja polonistyczna jako wartość / redakcja Magdalena Marzec-Jóźwicka, Agnieszka Karczewska, Sławomir Jacek Żurek, przy współpracy Małgorzaty Nowak
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019
Opis fizyczny: S. 401-416
p-ISBN: 978-83-8061-782-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,855/66
Autorzy: Zofia Budrewicz, Maria Sienko.
Tytuł: Obrzędy, zwyczaje, rytuały w kulturze i edukacji regionalnej / redakcja naukowa Zofia Budrewicz i Maria Sienko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: 290 s.
p-ISBN: 978-83-8084-337-0
e-ISBN: 978-83-8084-338-7
Seria: (Region, Edukacja, Kultura ; nr 9)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
Liczba arkuszy: 18,1
DOI:6/66
Autorzy: Maria Sienko.
Tytuł: Skąd się bierze i na czym polega "szkolna schizofrenia"? / Maria Sienko
Źródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. - 2019, Z. 10, s. 100-112
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 2082-0909
DOI:7/66
Autorzy: Maria Sienko.
Tytuł: Święta Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego w wybranych podręcznikach do języka polskiego dla ośmioletniej szkoły podstawowej / Maria Sienko
Źródło: W: Obrzędy, zwyczaje, rytuały w kulturze i edukacji regionalnej / redakcja naukowa Zofia Budrewicz i Maria Sienko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 185-204
p-ISBN: 978-83-8084-337-0
e-ISBN: 978-83-8084-338-7
Seria: (Region, Edukacja, Kultura ; nr 9)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,2
DOI:8/66
Autorzy: Maria Sienko.
Tytuł: Czuła pamięć ludzi i miejsca : rabczańskie Gimnazjum dra Jana Wieczorkowskiego we wspomnieniach absolwenta - Zdzisław Olszewski Michał od Cyganów / Maria Sienko
Źródło: W: Rabka w literaturze, literaci w Rabce / pod redakcją Zofii Budrewicz i Jana Ceklarza
Adres wydawniczy: Rabka-Zdrój : Stowarzyszenie Kulturowy Gościniec, 2018
Opis fizyczny: S. 107-127
p-ISBN: 978-83-64712-00-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,29/66
Autorzy: Zofia Budrewicz, Maria Sienko.
Tytuł: Inny w edukacji i kulturze regionu / pod redakcją naukową Zofii Budrewicz i Marii Sienko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
Opis fizyczny: 310 s.
p-ISBN: 978-83-8084-101-7
Seria: (Region, Edukacja, Kultura ; nr 8)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
Liczba arkuszy: 19,5
DOI:10/66
Autorzy: Maria Sienko.
Tytuł: Mała, większa i największa ojczyzna człowieka : kształtowanie postaw patriotyzmu na lekcjach języka polskiego (według oferty programowo-podręcznikowej "To lubię!") / Maria Sienko
Źródło: W: Powrót do ojczyzny? : patriotyzm wobec nowych czasów : kontynuacje i poszukiwania / redakcja naukowa Cezary Smuniewski, Paweł Sporek
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Nauki o Polityce, 2017
Opis fizyczny: S. 259-279
p-ISBN: 978-83-950685-0-8
Seria: (Monografie Instytutu Nauki o Polityce)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,9411/66
Autorzy: Zofia Budrewicz, Maria Sienko.
Tytuł: Między istotnością dzieła a konkretyzacją czytelniczą ucznia : miejsce teorii literatury w szkolnym kształceniu literackim (zarys problemu) / Zofia Burewicz, Maria Sienko
Źródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica. - 2017, Z. 5, s. 15-36
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 2353-4583
e-ISSN: 2449-7401
DOI:12/66
Autorzy: Maria Sienko.
Tytuł: Sami swoi i Obca w krzywym (?) zwierciadle serialu Ranczo / Maria Sienko
Źródło: W: Inny w edukacji i kulturze regionu / pod redakcją naukową Zofii Budrewicz i Marii Sienko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
Opis fizyczny: S. 154-170
p-ISBN: 978-83-8084-101-7
Seria: (Region, Edukacja, Kultura ; nr 8)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,9
DOI:13/66
Autorzy: Roman Mazurkiewicz, Tadeusz Budrewicz, Małgorzata Chrobak, Paweł Próchniak, Katarzyna Wądolny-Tatar, Kazimierz Gajda, Maciej Mączyński, Jagoda Cieszyńska-Rożek, Stanisław Koziara, Agnieszka Ogonowska, Piotr Kołodziej, Mirosław Michalik, Maria Sienko, Ewa Łubieniewska, Maciej Malinowski.
Tytuł: Instytut Filologii Polskiej / Roman Mazurkiewicz, Tadeusz Budrewicz, Małgorzata Chrobak, Paweł Próchniak, Katarzyna Wądolny-Tatar, Kazimierz Gajda, Maciej Mączyński, Jagoda Cieszyńska-Rożek, Stanisław Koziara, Agnieszka Ogonowska, Piotr Kołodziej, Mirosław Michalik, Maria Sienko, Ewa Łubieniewska, Maciej Malinowski
Źródło: W: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Akademia Pedagogiczna, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 1996-2016 : [praca zbiorowa] / [pod redakcją naukową Katarzyny Dormus, Ryszarda Ślęczki i Justyny Wojniak]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016
Opis fizyczny: S. 103-122
p-ISBN: 978-83-7271-986-7
Uwagi: Charakterystykę poszczególnych katedr i zakładów naukowo-dydaktycznych Instytutu przedstawili: Katedry Literatury Staropolskiej i Oświeceniowej - Roman Mazurkiewicz, Katedry Literatury Polskiej XIX wieku - Tadeusz Budrewicz, Katedry Literatury Polskiej XX wieku oraz Pracowni Literatury dla Dzieci i Młodzieży - Małgorzata Chrobak, Katedry Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej - Paweł Próchniak, Katedry Poetyki i Teorii Literatury - Katarzyna Wądolny-Tatar, Katedry Edytorstwa i Nauk Pomocniczych Filologii - Kazimierz Gajda, Katedry Języka Polskiego - Maciej Mączyński, Katedry Logopedii i Zaburzeń Rozwoju - Jagoda Cieszyńska-Rożek, Katedry Lingwistyki Kulturowe i Komunikacji Społecznej - Stanisław Koziara, Katedry Mediów i Badań Kulturowych - Agnieszka Ogonowska, Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego - Piotr Kołodziej, Zakładu Neurolingwistyki - Mirosław Michalik, Pracowni Edukacji Regionalnej - Maria Sienko, Pracowni Dramatu i Teatru - Ewa Łubieniewska, Studium Dziennikarskiego - Maciej Malinowski.
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,814/66
Autorzy: Maria Sienko.
Tytuł: Nowoczesna edukacja regionalna i... Nowa Huta / Maria Sienko
Źródło: Konspekt. - 2016, nr 2 (57), s. 122-126
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-672615/66
Autorzy: Maria Sienko.
Tytuł: Nowohucka tożsamość liminalna, czyli o (re)konstruowaniu tożsamości w tyglu przemian polityczno-ekonomicznych i kulturowych / Maria Sienko
Źródło: W: Tożsamość na styku kultur. T. 3, Zbiór studiów / pod red. Ireny Masojć i Henryki Sokołowskiej
Adres wydawniczy: Wilno : Wydawnictwo Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego, 2016
Opis fizyczny: S. 334-346
p-ISBN: 978-609-471-058-2
e-ISBN: 978-609-471-059-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,86
Adres url:16/66
Autorzy: Zofia Budrewicz, Maria Sienko.
Tytuł: Polonistyki regionalnej szanse na dialog międzynarodowy / Zofia Budrewicz, Maria Sienko
Źródło: W: Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie : powszechność i elitarność polonistyki. T. 1 / red. Ewa Jaskółowa, Danuta Krzyżyk, Bernadeta Niesporek-Szamburska, Małgorzata Wójcik-Dudek ; przy współpracy D. Jagodzińskiej i Anny Zok-Smoły
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, 2016
Opis fizyczny: S. 527-543
p-ISBN: 978-83-8012-952-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,017/66
Autorzy: Maria Sienko.
Tytuł: Być stąd : o formacyjną wartość polonistycznej edukacji regionalnej (na przykładzie Nowej Huty) / Maria Sienko
Źródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. - 2015, Z. 6, s. 191-207
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2082-0909
Adres url:18/66
Autorzy: Maria Sienko.
Tytuł: Dawna i nowa tęsknota za dworkiem : dialog wartości w kształceniu kulturowym / Maria Sienko
Źródło: W: Dwory i dworki w kulturze regionu / pod redakcją Zofii Budrewicz i Marii Sienko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2015
Opis fizyczny: S. 256-284
p-ISBN: 978-83-7271-957-7
Seria: (Region, Edukacja, Kultura ; nr 7)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,95
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]19/66
Autorzy: Zofia Budrewicz, Maria Sienko.
Tytuł: Dwory i dworki w kulturze regionu / pod redakcją Zofii Budrewicz i Marii Sienko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2015
Opis fizyczny: 302 s.
p-ISBN: 978-83-7271-957-7
Seria: (Region, Edukacja, Kultura ; nr 7)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1920/66
Autorzy: Maria Sienko.
Tytuł: Podręcznikowi "Krzyżacy" jako wykładnik poznawczej i formacyjnej wartości powieści Henryka Sienkiewicza / Maria Sienko
Źródło: W: Henryk Sienkiewicz w szkole, bibliotece i muzeum / pod red. Tadeusza Bujnickiego i Joanny Majchrzyk
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2015
Opis fizyczny: S. 175-194
p-ISBN: 978-83-7181-904-9
Seria: (Sienkiewicz - nowe odczytania ; 3)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,4
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]21/66
Autorzy: Zofia Budrewicz, Maria Sienko.
Tytuł: "Częściowo niepotrzebny"? : rola "języka polskiego" w ocenie uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych / Zofia Budrewicz, Maria Sienko
Źródło: W: Polonistyka dziś - kształcenie dla jutra. T. 1 / red. Krzysztof Biedrzycki [et al.] ; współpr. red. Agnieszka Kania, Ewelina Strawa
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2014
Opis fizyczny: S. 139-151
p-ISBN: 978-83-242-2618-4
Seria: (Edukacja Nauczycielska Polonisty ; T. 20)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,85
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]22/66
Autorzy: Zofia Budrewicz, Maria Sienko.
Tytuł: "Język polski" jako przedmiot nauczania w opinii uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych / Zofia Budrewicz, Maria Sienko
Źródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. - 2014, Z. 5, s. 77-94
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2082-0909
Adres url:23/66
Autorzy: Maria Sienko.
Tytuł: "Zarządzanie" szkolnym kanonem lekturowym na przykładzie Krzyżaków Henryka Sienkiewicz : lata 1994-2013 / Maria Sienko
Źródło: W: Narodowe oraz europejskie dziedzictwo kulturowo-literackie w programach nauczania i podręcznikach szkolnych : praca zbiorowa / pod red. Beaty Kędzi-Klebeko, Leszka Jazownika, Brigitte Louichon
Adres wydawniczy: Zielona Góra : Księgarnia Akademicka, 2014
Opis fizyczny: S. 41-59
p-ISBN: 978-83-60218-45-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,7524/66
Autorzy: Maria Sienko.
Tytuł: Krajobraz, który nosi się w sobie : krajobrazy pamięci i pamięć komunikatywna w polonistycznej edukacji regionalnej (na przykładzie Nowej Huty) / Maria Sienko
Źródło: W: Krajobrazy pamięci - pamięć krajobrazu / pod red. nauk. Zofii Budrewicz i Marii Sienko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2014
Opis fizyczny: S. 283-302
p-ISBN: 978-83-7271-862-4
Seria: (Region, Edukacja, Kultura ; nr 6)
Uwagi: Na książce błędny ISBN. Powyżej poprawny, podany przez wydawnictwo.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]25/66
Autorzy: Zofia Budrewicz, Maria Sienko.
Tytuł: Krajobrazy pamięci - pamięć krajobrazu / pod red. nauk. Zofii Budrewicz i Marii Sienko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2014
Opis fizyczny: 339, [1] s.
p-ISBN: 978-83-7271-862-4
Seria: (Region, Edukacja, Kultura ; nr 6)
Uwagi: Na książce błędny ISBN. Powyżej poprawny, podany przez wydawnictwo.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 23,5
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]26/66
Praca recenzowana: Przygotowanie polonistyczne uczniów wiejskich gimnazjów w perspektywie dalszego kształcenia : na przykładzie gminy Laskowa / Katarzyna Pławecka. - Kraków, 2013
Autorzy: Maria Sienko.
Źródło: Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego
Opis fizyczny: 2014, T. 23, s. 167-173
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0208-5011
e-ISSN: 2353-957727/66
Autorzy: Maria Sienko.
Tytuł: Nowe Huta ma głos : projekty społeczno-artystyczne a proces kształtowania lokalnej tożsamości / Maria Sienko
Źródło: W: Kraków : miejsce i tekst / red. nauk. Agnieszka Ogonowska, Magdalena Roszczynialska
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2014
Opis fizyczny: S. 213-224
p-ISBN: 978-83-242-2324-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]28/66
Autorzy: Zofia Budrewicz, Maria Sienko.
Tytuł: Wprowadzenie / Zofia Budrewicz, Maria Sienko
Źródło: W: Krajobrazy pamięci - pamięć krajobrazu / pod red. nauk. Zofii Budrewicz i Marii Sienko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2014
Opis fizyczny: S. 5-8
p-ISBN: 978-83-7271-862-4
Seria: (Region, Edukacja, Kultura ; nr 6)
Uwagi: Na książce błędny ISBN. Powyżej poprawny, podany przez wydawnictwo.
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]29/66
Autorzy: Maria Sienko.
Tytuł: "Lewy profil" uczonej : Maria Skłodowska-Curie w służbie polonistyki socjalistycznej / Maria Sienko
Źródło: W: Kiedy przekraczanie granic pozwala myśleć inaczej : Maria Skłodowska-Curie / pod red. nauk. Zofii Budrewicz, Marii Sienko, Małgorzaty Pamuły-Behrens
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2013
Opis fizyczny: S. 64-91
p-ISBN: 978-83-7271-787-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 644)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,43
Repozytorium UP:
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]30/66
Autorzy: Zofia Budrewicz, Maria Sienko.
Tytuł: Historia - pamięć - tożsamość w edukacji humanistycznej. T. 2, Literatura i kultura / red. nauk. Zofia Budrewicz, Maria Sienko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Libron, 2013
Opis fizyczny: 369, [1] s.
p-ISBN: 978-83-64275-25-8
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 21,0
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]31/66
Autorzy: Zofia Budrewicz, Maria Sienko, Małgorzata Pamuła-Behrens.
Tytuł: Kiedy przekraczanie granic pozwala myśleć inaczej : Maria Skłodowska-Curie / pod red. nauk. Zofii Budrewicz, Marii Sienko, Małgorzaty Pamuły-Behrens
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2013
Opis fizyczny: 265, [1] s.
p-ISBN: 978-83-7271-787-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 644)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 17,5
Repozytorium UP:
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]32/66
Autorzy: Maria Sienko.
Tytuł: Nadal krzepią polskie serca... czy i jak omawiać dziś w szkole "Krzyżaków" Sienkiewicza? / Maria Sienko
Źródło: W: Historia - pamięć - tożsamość w edukacji humanistycznej. T. 2, Literatura i kultura / red. nauk. Zofia Budrewicz, Maria Sienko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2013
Opis fizyczny: S. 263-281
p-ISBN: 978-83-64275-25-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]33/66
Autorzy: Zofia Budrewicz, Maria Sienko.
Tytuł: Wstęp / Zofia Budrewicz, Maria Sienko
Źródło: W: Historia - pamięć - tożsamość w edukacji humanistycznej. T. 2, Literatura i kultura / red. nauk. Zofia Budrewicz, Maria Sienko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2013
Opis fizyczny: S. 7-9
p-ISBN: 978-83-64275-25-8
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]34/66
Autorzy: Maria Sienko.
Tytuł: Fotografia w regionalnej edukacji polonistycznej : przypadek szczególny : Nowa Huta / Maria Sienko
Źródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2012, Z. 3, s. 56-65
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
Repozytorium UP:35/66
Autorzy: Zofia Budrewicz, Maria Sienko.
Tytuł: Kłopotliwe pamiątki : trud dziedziczenia / pod red. Zofii Budrewicz i Marii Sienko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2012
Opis fizyczny: 215, [2] s.
Seria: (Region, Edukacja, Kultura ; nr 4)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]36/66
Autorzy: Maria Sienko.
Tytuł: Marie Skłodowska-Curie au service de l'enseignement socialiste polonais / Maria Sienko
Źródło: Synergies Pologne. - 2012, Nr 9, s. 229-241
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: FRE
Punktacja MNiSW: 8.00037/66
Autorzy: Maria Sienko.
Tytuł: Miasto obok metropolii : Nowej Huty kłopoty z tożsamością / Maria Sienko
Źródło: W: Okolice metropolii : tożsamość - edukacja - kultura / red. Zofia Budrewicz, Marcin Kania
Adres wydawniczy: Kraków : Dom Wydawnictw Naukowych, 2012
Opis fizyczny: S. 27-42
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00038/66
Autorzy: Maria Sienko.
Tytuł: Nowa Huta : miejsce, które stygmatyzuje mieszkanców / Maria Sienko
Źródło: W: Kłopotliwe pamiątki : trud dziedziczenia / pod red. Zofii Budrewicz i Marii Sienko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2012
Opis fizyczny: S. 55-74
Seria: (Region, Edukacja, Kultura ; nr 4)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]39/66
Autorzy: Zofia Budrewicz, Maria Sienko.
Tytuł: Wprowadzenie / Zofia Budrewicz, Maria Sienko
Źródło: W: Kłopotliwe pamiątki : trud dziedziczenia / pod red. Zofii Budrewicz i Marii Sienko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2012
Opis fizyczny: S. 7-10
Seria: (Region, Edukacja, Kultura ; nr 4)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]40/66
Autorzy: Maria Sienko.
Tytuł: "Dusza polskiego ludu" : Chopin w antologiach szkolnych z lat 1945-1989 / Maria Sienko
Źródło: W: Chopin w polskiej szkole i kulturze / pod red. Zofii Budrewicz, Marii Sienko, Romualdy Ławrowskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011
Opis fizyczny: S. 233-247
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00041/66
Autorzy: Zofia Budrewicz, Maria Sienko, Romualda Ławrowska.
Tytuł: Chopin w polskiej szkole i kulturze / pod red. Zofii Budrewicz, Marii Sienko, Romualdy Ławrowskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011
Opis fizyczny: 431 s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]42/66
Autorzy: Maria Sienko.
Tytuł: Polonista wobec zjawisk kultury regionalnej : (na przykładzie Nowej Huty) / Maria Sienko
Źródło: W: Osoba nauczyciela : polonista przewodnikiem ucznia po meandrach wiedzy / red. Grażyna Różańska
Adres wydawniczy: Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM", 2011
Opis fizyczny: S. 193-211
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00043/66
Autorzy: Maria Sienko.
Tytuł: "Krajoznawstwo w Małopolsce" : dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe - tradycje i współczesność / Maria Sienko
Źródło: Konspekt. - 2010, nr 2 (35), s. 120-122
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:44/66
Autorzy: Maria Jędrychowska, Maria Sienko, Janusz Waligóra.
Tytuł: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. Z. 1 / Uniwersytet Pedagogiczny ; pod red. Marii Jędrychowskiej, Marii Sienko, Janusza Waligóry
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010
Opis fizyczny: 301 s.
Uwagi: Ogólnego zbioru nr 71.
Typ publikacji: PRP
Język publikacji: POL45/66
Autorzy: Maria Sienko.
Tytuł: Przestrzeń wolności i odpowiedzialności w pracy naukowo-dydaktycznej Władysława Szyszkowskiego / Maria Sienko
Źródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. - 2010, Z. 2, s. 200-209
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:46/66
Autorzy: Maria Sienko.
Tytuł: Fotografia jako zapis wspólnotowych doświadczeń : (na przykładzie Nowej Huty) / Maria Sienko
Źródło: W: I dydaktyczny wiatr od morza : różnorodne aspekty kształcenia kompetencji kulturowej w edukacji polonistycznej / pod red. Grażyny Różańskiej
Adres wydawniczy: Ustka : [s.n.], 2009
Opis fizyczny: S. 303-327
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00047/66
Autorzy: Maria Sienko.
Tytuł: Wielokulturowość limitowana w antologiach literackich dla szkół podstawowych z okresu Polski Ludowej / Maria Sienko
Źródło: W: Dialog kultur w edukacji / pod red. Barbary Myrdzik, Małgorzaty Karwatowskiej
Adres wydawniczy: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009
Opis fizyczny: S. 177-187
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL48/66
Autorzy: Zofia Budrewicz, Maria Sienko.
Tytuł: Nauczanie języka polskiego w szkole podstawowej 1 / Zofia Budrewicz, Maria Sienko
Źródło: W: Filologia polska : informator dla studentów : przedmioty, zagadnienia, bibliografia / pod red. Ewy Młynarczyk i Marka Busia
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Filologii Polskiej UP, 2008
Opis fizyczny: S. 90-91
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL49/66
Autorzy: Maria Sienko.
Tytuł: Nauczanie języka polskiego w szkole podstawowej 2 / Maria Sienko
Źródło: W: Filologia polska : informator dla studentów : przedmioty, zagadnienia, bibliografia / pod red. Ewy Młynarczyk i Marka Busia
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Filologii Polskiej UP, 2008
Opis fizyczny: S. 92
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL50/66
Autorzy: Zofia Budrewicz, Maria Sienko.
Tytuł: Uczeń jako odbiorca w podręcznikach do kształcenia literackiego i językowego dla szkół zawodowych / Zofia Budrewicz, Maria Sienko
Źródło: W: Między szkołą a uniwersytetem : odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły / pod red. Marii Kwiatkowskiej-Ratajczak i Wiesławy Wantuch
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. "Poznańskie Studia Polonistyczne", 2008
Opis fizyczny: S. 183-192
Seria: (Biblioteka Literacka "Poznańskich Studiów Polonistycznych" ; t. 53)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL51/66
Autorzy: Maria Sienko.
Tytuł: Wielka i mała historia Nowej Huty w fotografii : materiały, doświadczenia, możliwości edukacyjne / Maria Sienko
Źródło: W: Zapisane w krajobrazie : literacko-kulturowe obrazy regionów dawniej i dziś / pod red. Zofii Budrewicz i Marcina Kani
Adres wydawniczy: Kraków ; Bukowno : Wydaw. PANDIT, 2008
Opis fizyczny: S. 145-156
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00052/66
Autorzy: Zofia Budrewicz, Maria Sienko.
Tytuł: Zadania formacyjne w katechizmach dla gimnazjalistów : spojrzenie polonisty / Zofia Budrewicz, Maria Sienko
Źródło: W: Język katechezy / pod red. Renaty Przybylskiej i Wiesławy Przyczyny
Adres wydawniczy: Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2008
Opis fizyczny: S. 240-259
Seria: (Teolingwistyka ; 5)
Uwagi: Materiały konferencji naukowej, Głogów 17-19 listopada 2005 r.
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL53/66
Autorzy: Zofia Budrewicz, Maria Sienko.
Tytuł: W labiryncie ćwiczeń : podręczniki do kształcenia literackiego i językowego dla szkół zawodowych / Zofia Budrewicz, Maria Sienko
Źródło: Polonistyka. - 2007, nr 2, s. 20-25
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL54/66
Autorzy: Zenon Uryga, Ryszard Jedliński, Maria Sienko.
Tytuł: Wiązanie kształcenia językowego z literacko-kulturowym w gimnazjach i liceach / pod red. Zenona Urygi, Ryszarda Jedlińskiego, Marii Sienko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007
Opis fizyczny: 257, [3] s.
Seria: (Nowoczesna Szkoła ; 16)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]55/66
Autorzy: Maria Sienko.
Tytuł: "Socjalizmu model liryczny" : tekst głosowo interpretowany na akademiach ku czci... i na lekcjach języka polskiego / Maria Sienko
Źródło: W: Problematyka tekstu głosowo interpretowanego. [T.] 2 / pod red. Katarzyny Lange, Władysława Sawryckiego i Pawła Tańskiego
Adres wydawniczy: Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2006
Opis fizyczny: S. 138-150
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL56/66
Autorzy: Maria Sienko.
Tytuł: Podróże do Polski / Maria Sienko
Źródło: Konspekt. - 2006, nr 4 (27), s. 101-103
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Adres url:57/66
Autorzy: Maria Sienko.
Tytuł: Za co młodzież Polski Ludowej miała kochać i szanować wieszcza? : twórczość Adama Mickiewicza w programach i podręcznikach szkolnych po 1945 r. / Maria Sienko
Źródło: W: "Z krau Navagrudskaga..." : malâ ajc~31yna u z~31ycci i tvorc~31asci Adama Mickevic~31a : zbornik naukovyh prac / [red. Svâtlana Musienka et al.]
Adres wydawniczy: Grodna : GrDU, 2006
Opis fizyczny: S. 370-378
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: POL58/66
Autorzy: Zenon Uryga, Maria Sienko.
Tytuł: Kształcenie sprawności językowej i komunikacyjnej : obraz badań i działań dydaktycznych / pod red. Zenona Urygi i Marii Sienko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005
Opis fizyczny: 249, [1] s.
Seria: (Nowoczesna Szkoła ; 13)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]59/66
Autorzy: Zofia Budrewicz, Maria Sienko.
Tytuł: Ku porozumieniu i rozumieniu : wartościowanie tekstów literackich w wypowiedziach uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum a praktyka edukacyjna / Zofia Budrewicz, Maria Sienko
Źródło: W: Kształcenie sprawności językowej i komunikacyjnej : obraz badań i działań dydaktycznych / pod red. Zenona Urygi i Marii Sienko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005
Opis fizyczny: S. 119-137
Seria: (Nowoczesna Szkoła ; 13)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL60/66
Autorzy: Maria Sienko.
Tytuł: "Nowa fala" w polonistyce szkolnej / Maria Sienko
Źródło: Polonistyka. - 2003, nr 4, s. 207-211
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL61/66
Autorzy: Zenon Uryga, Maria Sienko, Barbara Dyduch, Ryszard Jedliński, Bogusław Skowronek, Zofia Agnieszka Kłakówna, Maria Jędrychowska, Barbara Guzik, Krzysztof Wiatr, Zofia Budrewicz, Halina Mrazek, Janusz Waligóra, Piotr Kołodziej, Elżbieta Mikoś.
Tytuł: O wychowawczych aspektach kształcenia polonistycznego : dyskusja redakcyjna / Zenon Uryga [et al.]
Źródło: Nowa Polszczyzna. - 2003, nr 1, s. 37-46
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL62/66
Autorzy: Maria Sienko.
Tytuł: Podręcznikowe labolatorium : X Jesienna Szkoła Dydaktyków Literatury i Języka Polskiego. - (Sprawozdania) / Maria Sienko
Źródło: Nowa Polszczyzna. - 2002, nr 1, s. 66-68
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL63/66
Autorzy: Maria Sienko.
Tytuł: Polonistyka szkolna w gorsecie ideologii : dyskusje wokół wychowania literackiego w latach 1944-1989 / Maria Sienko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2002
Opis fizyczny: 204, [2] s.
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 342)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Adres url:64/66
Autorzy: Maria Sienko.
Tytuł: [Hasła] / Maria Sienko
Źródło: W: Popularna encyklopedia A-Z / [red. naczelny Monika Karolczuk-Kędzierska]
Wydanie: Wyd. 6 poszerz. i uaktualnione
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Ryszard Kluszczyński, 2002
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL65/66
Autorzy: Maria Sienko.
Tytuł: Kierunki interpretacji Antka Bolesława Prusa w szkole podstawowej po roku 1945 / Maria Sienko
Źródło: W: List, nowela, opowiadanie : analizy i interpretacje / pod red. Tadeusza Budrewicza i Haliny Bursztyńskiej
Wydanie: Wyd. nowe poszerz.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001
Opis fizyczny: S. 195-213
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 318)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]66/66
Autorzy: Maria Sienko.
Tytuł: Między literaturą a filmem / Maria Sienko
Źródło: W: Drogi i ścieżki polonistyki gimnazjalnej / pod red. Zenona Urygi i Zofii Budrewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001
Opis fizyczny: S. 113-125
Seria: (Nowoczesna Szkoła ; 6)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL

     stosując format:
Nowe wyszukiwanie