Wynik wyszukiwania

Zapytanie: SIUDAK ANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 38

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/38

Autorzy: Anna Siudak, Halina Pawłowska-Jaroń.
Tytuł: Komunikacja seniorów a zaburzenia percepcji wzrokowej w badaniach mieszkańców DPS / Anna Siudak, Halina Pawłowska-Jaroń
¬ródło: W: Od zmysłu wzroku do praktyki logopedycznej / redakcja merytoryczna Marta Korendo, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2021
Opis fizyczny: S. 111-128
p-ISBN: 978-83-7624-183-8
Seria: (Nowa Logopedia ; t. 9)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0002/38
Autorzy: Anna Siudak.
Tytuł: Neurocognitive aspects of aphasia diagnosed in adults / Anna Siudak
¬ródło: W: Neurocognitive Dimensions of Speech Therapy / content editors Halina Pawłowska-Jaroń, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2021
Opis fizyczny: S. 73-96
p-ISBN: 978-83-7624-171-5
Seria: (Nowa Logopedia ; t. 10)
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.0003/38
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń, Anna Siudak.
Tytuł: Neurocognitive dimension of speech therapy or new challenges facing diagnosis and treatment in speech-language pathology / Halina Pawłowska-Jaroń, Anna Siudak
¬ródło: W: Neurocognitive Dimensions of Speech Therapy / content editors Halina Pawłowska-Jaroń, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2021
Opis fizyczny: S. 7-12
p-ISBN: 978-83-7624-171-5
Seria: (Nowa Logopedia ; t. 10)
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.0004/38
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń, Anna Siudak.
Tytuł: Neurocognitive Dimensions of Speech Therapy / content editors Halina Pawłowska-Jaroń, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2021
Opis fizyczny: 150 s.
p-ISBN: 978-83-7624-171-5
Seria: (Nowa Logopedia ; t. 10)
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 40.0005/38
Autorzy: Marta Korendo, Anna Siudak.
Tytuł: Od zmysłu wzroku do praktyki logopedycznej / redakcja merytoryczna Marta Korendo, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2021
Opis fizyczny: 340 s.
p-ISBN: 978-83-7624-183-8
Seria: (Nowa Logopedia ; t. 9)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.0006/38
Autorzy: Anna Siudak, Anna Stachura.
Tytuł: Problemy wzrokowe u osób starszych / Anna Siudak, Anna Stachura
¬ródło: W: Od zmysłu wzroku do praktyki logopedycznej / redakcja merytoryczna Marta Korendo, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2021
Opis fizyczny: S. 85-94
p-ISBN: 978-83-7624-183-8
Seria: (Nowa Logopedia ; t. 9)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0007/38
Autorzy: Anna Siudak, Ewa Bielenda-Mazur.
Tytuł: Neurorozwojowy wymiar gestu wskazywania palcem - rozwój i stymulacja / Anna Siudak, Ewa Bielenda-Mazur
¬ródło: Logopaedica Lodziensia. - 2020, nr 4, s. 171-186
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 2544-7238
e-ISSN: 2657-4381
DOI:8/38
Autorzy: Anna Siudak.
Tytuł: Fizjologiczne i patologiczne aspekty inwolucji zmysłów - czę¶ć I: wzrok, słuch i zmysł równowagi / Anna Siudak
¬ródło: W: Zmysły w procesie starzenia / redakcja naukowa Beata Kazek, Justyna Wojciechowska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019
Opis fizyczny: S. 163-184
p-ISBN: 978-83-235-3857-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0009/38
Autorzy: Anna Siudak.
Tytuł: Fizjologiczne i patologiczne aspekty inwolucji zmysłów - czę¶ć II: dotyk, smak, powonienie / Anna Siudak
¬ródło: W: Zmysły w procesie starzenia / redakcja naukowa Beata Kazek, Justyna Wojciechowska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019
Opis fizyczny: S. 185-208
p-ISBN: 978-83-235-3857-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00010/38
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń, Anna Siudak.
Tytuł: Formy terapii poznawczej i komunikacyjnej w domach pomocy społecznej : propozycje działań stymuluj±cych i terapeutycznych / Halina Pawłowska-Jaroń, Anna Siudak
¬ródło: Logopaedica Lodziensia. - 2019, nr 3, s. 139-147
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 2544-7238
Adres url:
DOI:11/38
Autorzy: Ewa Bielenda-Mazur, Anna Siudak.
Tytuł: Gest wskazywania palcem w ¶wietle doniesień neurobiologicznych / Ewa Bielenda-Mazur, Anna Siudak
¬ródło: Logopaedica Lodziensia. - 2019, nr 3, s. 21-30
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 2544-7238
Adres url:
DOI:12/38
Autorzy: Anna Siudak.
Tytuł: Programowanie języka w afazji osób dorosłych - cz. 1, System fonetyczno-fonologiczny : (techniki wywoływania samogłosek) / Anna Siudak
¬ródło: W: Wyzwania terapii logopedycznej / redakcja merytoryczna Halina Pawłowska-Jaroń, Ewa Bielenda-Mazur, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum ; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: S. 265-277
p-ISBN: 978-83-7624-190-6
Seria: (Nowa Logopedia / Polskie Towarzystwo Logopedyczne Oddział Małopolski ; t. 8)
Uwagi: Errata: dodano drugie wydawnictwo - Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,813/38
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń, Ewa Bielenda-Mazur, Anna Siudak.
Tytuł: Wyzwania terapii logopedycznej / redakcja merytoryczna Halina Pawłowska-Jaroń, Ewa Bielenda-Mazur, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum ; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: 382 s.
p-ISBN: 978-83-7624-190-6
Seria: (Nowa Logopedia / Polskie Towarzystwo Logopedyczne Oddział Małopolski ; t. 8)
Uwagi: Errata: dodano drugie wydawnictwo - Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
Liczba arkuszy: 22,514/38
Autorzy: Anna Siudak.
Tytuł: Inwolucja zmysłów w okresie starzenia w perspektywie logopedycznej / Anna Siudak
¬ródło: W: Oblicza staro¶ci : zagadnienia teorii i praktyki / redakcja merytoryczna Anna Siudak, Halina Pawłowska-Jaroń, Ewa Bielenda-Mazur
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2018
Opis fizyczny: S. 43-52
p-ISBN: 978-83-7624-142-5
Seria: (Nowa Logopedia / Polskie Towarzystwo Logopedyczne Oddział Małopolski ; t. 7)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,515/38
Autorzy: Anna Siudak.
Tytuł: Metody terapii funkcji poznawczych w afazji : opis przypadków / Anna Siudak
¬ródło: W: Metody terapii logopedycznej / redakcja naukowa Aneta Domagała, Urszula Mirecka
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018
Opis fizyczny: S. 953-984
p-ISBN: 978-83-227-9131-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00016/38
Autorzy: Anna Siudak.
Tytuł: Neurobiologiczne podstawy prenatalnej stymulacji narz±du słuchu / Anna Siudak
¬ródło: W: Neurologopedia. T. 1, Neurobiologiczne podstawy wczesnej terapii zaburzeń rozwojowych / pod redakcj± Marzeny Błasiak-Tytuły i Anny Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo WIR, 2018
Opis fizyczny: S. 63-72
p-ISBN: 987-83-65423-45-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,717/38
Autorzy: Marzena Błasiak-Tytuła, Anna Siudak.
Tytuł: Neurologopedia. T. 1, Neurobiologiczne podstawy wczesnej terapii zaburzeń rozwojowych / pod redakcj± Marzeny Błasiak-Tytuły i Anny Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo WIR, 2018
Opis fizyczny: 189 s.
p-ISBN: 987-83-65423-45-0
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
Liczba arkuszy: 1118/38
Autorzy: Marzena Błasiak-Tytuła, Zdzisława Orłowska-Popek, Anna Siudak.
Tytuł: Neurologopedia. T. 2, Glottodydaktyka i logopedia z perspektywy neurobiologicznej / pod redakcj± Marzeny Błasiak-Tytuły, Zdzisławy Orłowskiej-Popek, Anny Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo WIR, 2018
Opis fizyczny: 255 s.
p-ISBN: 978-83-65423-58-0
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
Liczba arkuszy: 1519/38
Autorzy: Anna Siudak, Halina Pawłowska-Jaroń, Ewa Bielenda-Mazur.
Tytuł: Oblicza staro¶ci : zagadnienia teorii i praktyki / redakcja merytoryczna Anna Siudak, Halina Pawłowska-Jaroń, Ewa Bielenda-Mazur
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2018
Opis fizyczny: 293 s.
p-ISBN: 978-83-7624-142-5
Seria: (Nowa Logopedia / Polskie Towarzystwo Logopedyczne Oddział Małopolski ; t. 7)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
Liczba arkuszy: 17,2
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]20/38
Autorzy: Anna Siudak.
Tytuł: Techniki audytywne w ćwiczeniach artykulacyjnych dla obcokrajowców / Anna Siudak
¬ródło: W: Neurologopedia. T. 2, Glottodydaktyka i logopedia z perspektywy neurobiologicznej / pod redakcj± Marzeny Błasiak-Tytuły, Zdzisławy Orłowskiej-Popek, Anny Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo WIR, 2018
Opis fizyczny: S. 149-169
p-ISBN: 877-83-65423-58-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,721/38
Autorzy: Anna Siudak.
Tytuł: Problemy diagnostyczne afazji / Anna Siudak
¬ródło: W: Mózg - język - komunikacja / redakcja naukowa Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Jolanta Sławek, Ewa Kaptur
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Rys, 2017
Opis fizyczny: S. 109-122
p-ISBN: 978-83-65483-42-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,822/38
Autorzy: Anna Siudak.
Tytuł: Neurobiologiczne podstawy prenatalnej stymulacji narz±du słuchu / Anna Siudak
¬ródło: W: Neurologopedia : neurobiologiczne podstawy wczesnej terapii zaburzeń rozwojowych / redakcja: Marzena Błasiak-Tytuła, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo WIR, 2016
Opis fizyczny: S. 172-182
p-ISBN: 978-83-65423-04-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,723/38
Autorzy: Anna Siudak, Halina Pawłowska-Jaroń.
Tytuł: Neurologiczne problemy osób starszych - emploi logopedy / Anna Siudak, Halina Pawłowska-Jaroń
¬ródło: W: Wspieranie rozwoju dzieci i dorosłych / redakcja Franciszek Antoni Marek, Urszula Strzelczyk-Raduli, Katarzyna Błońska
Adres wydawniczy: Opole : Wydawnictwa Wyższej Szkoły Zarz±dzania i Administracji ; Wydawnictwo Instytut ¦l±ski, 2016
Opis fizyczny: S. 19-31
p-ISBN: 978-83-62683-88-8
p-ISBN: 978-83-7511-238-2
Seria: (Monografie i Opracowania)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,55
Adres url:24/38
Autorzy: Marzena Błasiak-Tytuła, Anna Siudak.
Tytuł: Neurologopedia : neurobiologiczne podstawy wczesnej terapii zaburzeń rozwojowych / redakcja Marzena Błasiak-Tytuła, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo WIR, 2016
Opis fizyczny: 182 s.
p-ISBN: 978-83-65423-04-7
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1025/38
Autorzy: Anna Siudak.
Tytuł: Afazja w ujęciu lingwistycznym, czyli co strukturalizm, generatywizm i kognitywizm wnosz± do współczesnej afazjologii / Anna Siudak
¬ródło: Socjolingwistyka. - 2015, T. 29, s. 89-104
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 0208-6808
Adres url:
DOI:26/38
Autorzy: Anna Siudak.
Tytuł: Czy rozumienie ma swoje prenatalne pocz±tki? / Anna Siudak
¬ródło: W: Rozumienie - diagnoza i terapia / red. merytoryczna Marzena Błasiak-Tytuła, Marta Korendo, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2015
Opis fizyczny: S. 65-77
p-ISBN: 978-83-7624-101-6
Seria: (Nowa Logopedia ; t. 6)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,827/38
Autorzy: Anna Siudak.
Tytuł: Edukacja senioralna w ¶wietle koncepcji neurobiologicznych / Anna Siudak
¬ródło: W: Podmioty, ¶rodowiska i obszary edukacyjne : wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku. 4 / Natalia Anna Fechner, Andrzej Zduniak (redakcja naukowa)
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2015
Opis fizyczny: S. 551-560
p-ISBN: 978-83-65096-03-6
Seria: (Edukacja XXI Wieku ; 36)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,6528/38
Autorzy: Anna Siudak.
Tytuł: Neurobiologiczne podstawy afazji / Anna Siudak
¬ródło: W: Choroby XXI wieku : wybrane zagadnienia : [monografia naukowa] / redakcja Monika Olszówka, Kamil Maci±g
Adres wydawniczy: Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2015
Opis fizyczny: S. 178-192
p-ISBN: 978-83-65272-00-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,029/38
Autorzy: Marzena Błasiak-Tytuła, Marta Korendo, Anna Siudak.
Tytuł: Rozumienie - diagnoza i terapia / redakcja merytoryczna Marzena Błasiak-Tytuła, Marta Korendo, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2015
Opis fizyczny: 265 s.
p-ISBN: 978-83-7624-101-6
Seria: (Nowa Logopedia ; T. 6)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1030/38
Autorzy: Marzena Błasiak-Tytuła, Marta Korendo, Anna Siudak.
Tytuł: Wstęp / Marzena Błasiak-Tytuła, Marta Korendo, Anna Siudak
¬ródło: W: Rozumienie - diagnoza i terapia / redakcja merytoryczna Marzena Błasiak-Tytuła, Marta Korendo, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2015
Opis fizyczny: S. 5-9
p-ISBN: 978-83-7624-101-6
Seria: (Nowa Logopedia ; T. 6)
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 0,331/38
Autorzy: Anna Siudak.
Tytuł: Alternatywna metoda odbudowywania kompetencji językowej u pacjentów z afazj± globaln± / Anna Siudak
¬ródło: W: Interakcyjne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy / red. Mirosław Michalik, Anna Siudak, Halina Pawłowska-Jaroń
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2013
Opis fizyczny: S. 221-256
p-ISBN: 978-83-7624-085-5
Seria: (Nowa Logopedia ; T. 4)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 2,25
Adres url:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]32/38
Autorzy: Mirosław Michalik, Anna Siudak, Halina Pawłowska-Jaroń.
Tytuł: Interakcyjne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy / red. Mirosław Michalik, Anna Siudak, Halina Pawłowska-Jaroń
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2013
Opis fizyczny: 406 s.
p-ISBN: 978-83-7624-085-5
Seria: (Nowa Logopedia ; T. 4)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Adres url:33/38
Autorzy: Anna Siudak, Monika Łatocha.
Tytuł: Teoria inteligencji wielorakich jako inspiracja nowej formy obserwacji Ucznia / Anna Siudak, Monika Łatocha
¬ródło: W: Synergia. T. 1, Mowa, terapia, wychowanie / pod red. Mirosława Michalika i Anny Hetman
Adres wydawniczy: Jastrzębie Zdrój ; Kraków : Wydawnictwo Pasaże, 2013
Opis fizyczny: S. 115-124
p-ISBN: 978-83-927752-7-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,0
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]34/38
Autorzy: Mirosław Michalik, Anna Siudak, Halina Pawłowska-Jaroń.
Tytuł: Wstęp / Mirosław Michalik, Anna Siudak, Halina Pawłowska-Jaroń
¬ródło: W: Interakcyjne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy / red. Mirosław Michalik, Anna Siudak, Halina Pawłowska-Jaroń
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2013
Opis fizyczny: S. 7-9
p-ISBN: 978-83-7624-085-5
Seria: (Nowa Logopedia ; T. 4)
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Adres url:35/38
Autorzy: Mirosław Michalik, Anna Siudak, Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej : monografia wieloautorska / pod red. Mirosława Michalika, Anny Siudak, Zdzisławy Orłowskiej-Popek
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2012
Opis fizyczny: 519 s.
Seria: (Nowa Logopedia ; T. 3)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00036/38
Autorzy: Mirosław Michalik, Anna Siudak.
Tytuł: Nowa Logopedia a zagadnienia mowy i my¶lenia / Mirosław Michalik, Anna Siudak
¬ródło: W: Zagadnienia mowy i my¶lenia / pod red. Mirosława Michalika oraz Anny Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2010
Opis fizyczny: S. 15-22
Seria: (Nowa Logopedia ; T. 1)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL37/38
Autorzy: Anna Siudak.
Tytuł: Strategia postępowania logopedycznego u pacjenta z głębok± afazj± mieszan± : propozycja terapii / Anna Siudak
¬ródło: W: Nowe podej¶cie w diagnozie i terapii logopedycznej : metoda krakowska / pod red. Jagody Cieszyńskiej, Zdzisławy Orłowskiej-Popek, Marty Korendo
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2010
Opis fizyczny: S. 181-190
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00038/38
Autorzy: Mirosław Michalik, Anna Siudak.
Tytuł: Zagadnienia mowy i my¶lenia / pod red. Mirosława Michalika oraz Anny Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, cop. 2010
Opis fizyczny: 243, [2] s.
Seria: (Nowa Logopedia ; T. 1)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL

     stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie