Wynik wyszukiwania

Zapytanie: SKOWRONEK BOGUSŁAW
Liczba odnalezionych rekordów: 170

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/170

Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Mediolingwistyka : dekadę póĽniej / Bogusław Skowronek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UKEN, 2024
Opis fizyczny: 226 s.
p-ISBN: 978-83-68020-46-5
e-ISBN: 978-83-68020-47-2
Seria: (Prace Monograficzne / UKEN ; nr 1197)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:
DOI:2/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Disco polo (dzi¶) jako przykład rozszerzonej multimodalno¶ci / Bogusław Skowronek
¬ródło: Prace Językoznawcze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. - 2023, Vol. 25, z. 3, s. 229-240
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 100.000
p-ISSN: 1509-5304
e-ISSN: 2450-0801
Adres url:
DOI:3/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: O potrzebie i kierunkach badania języka w filmie / Bogusław Skowronek
¬ródło: Poradnik Językowy. - 2023, nr 6, s. 24-35
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 0551-5343
Adres url:
DOI:4/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Reprezentacje istot nie-ludzkich (zwierz±t) w kinematografii : rekonesans / Bogusław Skowronek
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica. - 2023, Z. 11, s. 358-368
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 2353-4583
e-ISSN: 2449-7401
Adres url:
DOI:5/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: ***** ***, czyli wulgaryzmy używane podczas Strajku Kobiet a teoria relewancji / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Język a media : (r)ewolucja języka i komunikacji we współczesnych mediach w dobie pandemii / redakcja naukowa: Agnieszka Walecka-Rynduch, Bogusław Skowronek
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 33-41
p-ISBN: 978-83-7624-191-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:6/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Główne parametry filmowego dyskursu medialnego / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Język w kinie : antologia / pod redakcj± naukow± Małgorzaty Kity i Iwony Loewe
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego, 2022
Opis fizyczny: S. 15-35
p-ISBN: 978-83-226-4253-5
e-ISBN: 978-83-226-4254-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0007/170
Autorzy: Agnieszka Walecka-Rynduch, Bogusław Skowronek.
Tytuł: Język a media : (r)ewolucja języka i komunikacji we współczesnych mediach w dobie pandemii / redakcja naukowa: Agnieszka Walecka-Rynduch, Bogusław Skowronek
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: 399 s.
p-ISBN: 978-83-7624-191-3
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.0008/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Nazwy zespołów i tytuły utworów disco polo : rekonesans onomastyczno-kulturowy / Bogusław Skowronek
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2022, Z. 17, s. 235-244
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 2083-1765
Adres url:
DOI:9/170
Autorzy: Bogusław Skowronek, Natalia Zborowska.
Tytuł: Disco polo : analiza lingwistyczno-kulturowa / Bogusław Skowronek, Natalia Zborowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: 140 s.
p-ISBN: 978-83-8084-725-5
e-ISBN: 978-83-8084-726-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 1066)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.00010/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Schlüsselfragen der Medienlinguistik (aus der gegenwärtigen Perspektive) / Bogusław Skowronek
¬ródło: Tekst i Dyskurs. - 2021, R. 15, s. 157-170
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: GER
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1899-0983
Adres url:
DOI:11/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Dziedzictwo antyczne i biblijne we współczesnej kinematografii : wybrane modele reprezentacji (rekonesans) / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Dialog z tradycj±. T. 8, Dziedzictwo antyczne i biblijne dzi¶ / pod redakcj± naukow± Magdaleny Pudy-Blokesz i Magdaleny Ryszki-Kurczab
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2020
Opis fizyczny: S. 381-392
p-ISBN: 978-83-7624-127-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,612/170
Autorzy: Ilona Copik, Bogusław Skowronek.
Tytuł: Filmowe do¶wiadczanie miejsc : kilka zdań wstępu / Ilona Copik, Bogusław Skowronek
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2020, z. 12(1), s. 4-10
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2083-7275
e-ISSN: 2391-4432
Adres url:
DOI:13/170
Autorzy: Ewa Horyń, Bogusław Skowronek, Agnieszka Walecka-Rynduch.
Tytuł: Język a media : perspektywy i zagrożenia języka we współczesnych mediach : monografia wieloautorska / pod redakcj± Ewy Horyń, Bogusława Skowronka, Agnieszki Waleckiej-Rynduch
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego : Collegium Columbinum, 2020
Opis fizyczny: 176 s.
p-ISBN: 978-83-7624-115-9
p-ISBN: 978-83-8480-514-5
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
Adres url:14/170
Autorzy: Ewa Horyń, Bogusław Skowronek, Agnieszka Walecka-Rynduch.
Tytuł: Język a media : perspektywy i zagrożenia komunikacji we współczesnych mediach : monografia wieloautorska / pod redakcj± Ewa Horyń, Bogusław Skowronek, Agnieszka Walecka-Rynduch
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego : Collegium Columbinum, 2020
Opis fizyczny: 237 s.
p-ISBN: 978-83-7624-123-4
p-ISBN: 978-83-8084-515-2
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.00015/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Język w filmie : ujęcie mediolingwistyczne / Bogusław Skowronek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: 277 s.
p-ISBN: 978-83-8084-508-4
e-ISBN: 978-8084-509-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 982)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:16/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Nowe media a funkcjonowanie dyskursu społecznego / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Polszczyzna w dobie cyfryzacji / pod redakcj± Agaty H±ci, Katarzyny Kłosińskiej i Piotra Zbróga
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 2020
Opis fizyczny: S. 7-16
p-ISBN: 978-83-63305-96-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00017/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Prasowy dyskurs medialny : rzut oka na tradycję i teraĽniejszo¶ć / Bogusław Skowronek
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej. - 2020, T. 23, z. 2, s. 27-37
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 1509-1074
e-ISSN: 2084-8552
Adres url:
DOI:18/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Przestrzenie dialogu : antynomie językowego dyskursu filmowego / Bogusław Skowronek
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2020, z. 12(1), s. 98-106
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 2083-7275
e-ISSN: 2391-4432
Adres url:
DOI:19/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Warstwa werbalna ¶cieżki dĽwiękowej jako element współbudowania przestrzeni w filmie / Bogusław Skowronek
¬ródło: Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication. - 2020, Vol. 27, nr 36, s. 215-223
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 1731-450X20/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Ewolucja mediów a kryzys reprezentacji / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Reprezentacje ¶wiata w dyskursach (modele, obrazy, wizje) / pod redakcj± Bernadetty Ciesek-¦lizowskiej, Beaty Dudy, Ewy Ficek i Katarzyny Sujkowskiej-Sobisz
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego, 2019
Opis fizyczny: S. 25-33
p-ISBN: 978-83-226-3848-4
e-ISBN: 978-83-226-3776-0
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach ; nr 3903)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]21/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Media społeczno¶ciowe - nowe oblicze komunikacji medialnej? / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Komunikacja ponad granicami : prace dedykowane Profesor Małgorzacie Kicie / redakcja tomu Maria Czempka-Wiewióra, Aleksandra Kalisz, Magdalena ¦lawska
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego ; Wydawnictwo Gnome, [2019]
Opis fizyczny: S. 97-105
p-ISBN: 978-83-63268-56-5
Seria: (Biblioteka Postscriptum Polonistycznego ; t. 8)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,522/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Mediolingwistyka w Polsce : próba podsumowania / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Współczesne media : problemy i metody badań nad mediami. T. 2 / pod redakcj± Iwony Hofman i Danuty Kępy-Figury
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019
Opis fizyczny: S. 21-33
p-ISBN: 978-83-227-9271-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]23/170
Autorzy: Monika W±s, Kazimierz Karolczak, Bogusław Skowronek, Mariusz Wołos, Katarzyna Potyrała, Robert Stawarz, Małgorzata Grzelewska, Renata M. Zaj±c, Dorota Rojek-Koryzna, Małgorzata Idzik, Ewa Trznadel, Justyna Chyla, Dagmara Romanowska-Dworak, Kamil Firmanty, Magdalena Biernat, Łukasz Bandoła, Anna Hejczyk, Marek Żoł±dek, Patrycja Pancerz.
Tytuł: Pierwsze kroki na UP... / Monika W±s, Kazimierz Karolczak, Bogusław Skowronek, Mariusz Wołos, Katarzyna Potyrała, Robert Stawarz, Małgorzata Grzelewska, Renata Zaj±c, Dorota Rojek-Koryzna, Małgorzata Idzik, Ewa Trznadel, Justyna Chyla, Dagmara Romanowska-Dworak, Kamil Firmanty, Magdalena Biernat, Łukasz Bandoła, Anna Hejczyk, Marek Żoł±dek, Patrycja Pancerz
¬ródło: Commentarii Academici. - 2019, nr 9-10, s. 31-35
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2545-0824
Adres url:24/170
Autorzy: Stanisław Koziara, Ewa Młynarczyk, Bogusław Skowronek.
Tytuł: Dialog z Tradycj±. T. 1 / pod red. nauk. Stanisława Koziary, Ewy Młynarczyk i Bogusława Skowronka
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2018
Opis fizyczny: 289 s.
p-ISBN: 978-83-7624-150-0
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
Liczba arkuszy: 16,125/170
Autorzy: Stanisław Koziara, Ewa Młynarczyk, Bogusław Skowronek.
Tytuł: Dialog z Tradycj±. T. 2 / pod red. nauk. Stanisława Koziary, Ewy Młynarczyk i Bogusława Skowronka
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2018
Opis fizyczny: 156 s.
p-ISBN: 978-83-7624-150-0
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
Liczba arkuszy: 8,726/170
Autorzy: Bogusław Skowronek, Ewa Horyń, Agnieszka Walecka-Rynduch.
Tytuł: Język a media : wzory języka we współczesnych mediach / redakcja naukowa Bogusław Skowronek, Ewa Horyń, Agnieszka Walecka-Rynduch
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: 244 s.
p-ISBN: 978-83-8084-120-8
e-ISBN: 978-83-8084-168-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 846)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
Liczba arkuszy: 14,5
DOI:27/170
Autorzy: Bogusław Skowronek, Ewa Horyń, Agnieszka Walecka-Rynduch.
Tytuł: Język a media : wzory komunikacji we współczesnych mediach / redakcja naukowa Bogusław Skowronek, Ewa Horyń, Agnieszka Walecka-Rynduch
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: 251 s.
p-ISBN: 978-83-8084-121-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 847)
Typ publikacji: PRK
Punktacja MNiSW: 40.000
Liczba arkuszy: 12
DOI:28/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Językowe odmiany medialne wobec przemian współczesnej technokultury / Bogusław Skowronek
¬ródło: Medialingvistika. - 2018, Vyp. 5, s. 330-338
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.000
p-ISSN: 2312-0274
e-ISSN: 2312-926X
Adres url:29/170
Autorzy: Kazimierz Karolczak, Katarzyna Potyrała, Bogusław Skowronek, Robert Stawarz, Mariusz Wołos, Małgorzata Grzelewska.
Tytuł: Kluczowe rozmowy / [prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, dr hab. prof UP Katarzyna Potyrała, prof. dr hab. Bogusław Skowronek, dr hab. prof UP Robert Stawarz, prof. dr hab. Mariusz Wołos, mgr Małgorzata Grzelewska w rozmowie z Monik± W±s]
¬ródło: Commentarii Academici. - 2018, nr 3-4, s. 1-13 [II]
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2545-0824
Adres url:30/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Medialingvistika v Pol'ŝe / Bogusław Skowonek
¬ródło: W: Medialingvistika v terminah i ponâtiâh : slovar'-spravočnik / pod red. L. R. Duskaevoj
Adres wydawniczy: Moskva : Izdatel'stvo FLINTA, 2018
Opis fizyczny: S. 68-70
p-ISBN: 978-5-9765-3978-5
Typ publikacji: PB
Język publikacji: RUS
Liczba arkuszy: 0,1531/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: O niektórych multimodalnych zapożyczeniach angielskich : spojrzenie lingwistyczno-kulturowe / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Dialog z Tradycj±. T. 1 / pod red. nauk. Stanisława Koziary, Ewy Młynarczyk i Bogusława Skowronka
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2018
Opis fizyczny: S. 265-272
p-ISBN: 978-83-7624-150-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,432/170
Autorzy: Agnieszka Ogonowska, Bogusław Skowronek, Magdalena Stoch.
Tytuł: O współczesnym statusie kulturoznawstwa: prolegomena do dyskusji : w kontek¶cie Kongresu Polskiego Kulturoznawstwa, Wrocław, 16-17 lutego 2018 / Agnieszka Ogonowska, Bogusław Skowronek, Magdalena Stoch
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2018, z. 10 (2), s. 201-202
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2083-7275
e-ISSN: 2391-4432
Adres url:
DOI:33/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Radiowa odmiana medialna / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Język w radiu / pod redakcj± naukow± Małgorzaty Kity i Iwony Loewe
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego, 2018
Opis fizyczny: S. 53-58
p-ISBN: 978-83-226-3320-5
e-ISBN: 978-83-226-3321-2
Seria: (Podręczniki i Skrypty Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach ; nr 196)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,334/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Technologia. Multimodalno¶ć. Komunikacja : nowe wyzwania dla mediolingwistyki / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Współczesne media - media multimodalne. T. 1, Zagadnienia ogólne i teoretyczne : multimodalno¶ć mediów drukowanych / pod redakcj± Iwony Hofman i Danuty Kępy-Figury
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018
Opis fizyczny: S. 11-19
p-ISBN: 978-83-227-9082-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,535/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Ciało, emocje, rozum - raz jeszcze o mechanizmach odbioru filmu / Bogusław Skowronek
¬ródło: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio N, Educatio Nova. - 2017, Vol. 2, S. 163-174
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.000
p-ISSN: 2451-0491
Adres url:
DOI:36/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Czym jest głupota? : rozważania lingwistyczno-kulturowe / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Głupota wszechobecn± jest : o uniwersalno¶ci pewnej ludzkiej przywary / pod redakcj± Katarzyny Łeńskiej-B±k
Adres wydawniczy: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2017
Opis fizyczny: S. 11-19
Seria: (Stromata Anthropologica / 12 ; 1897-5666)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,537/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Dyskurs prasowy i metody jego badania : na marginesie ksi±żki Wojciecha Kajtocha Szkice językoznawczo-prasoznawcze / Bogusław Skowronek
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej. - 2017, T. 20, z. 2, s. 135-140
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.500
p-ISSN: 1509-1074
e-ISSN: 2084-8552
Adres url:38/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Hejt jako zjawisko lingwistyczno-medialne : zarys problemu / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Współczesne media : gatunki w mediach. T. 1, Zagadnienia teoretyczne, gatunki w mediach drukowanych / pod redakcj± Iwony Hofman i Danuty Kępy-Figury
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017
Opis fizyczny: S. 181-190
p-ISBN: 978-83-7784-967-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,5
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]39/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Media a przyszło¶ć polszczyzny / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Przyszło¶ć polszczyzny - polszczyzna przyszło¶ci / pod redakcj± Katarzyny Kłosińskiej i Rafała Zimnego
Adres wydawniczy: Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2017
Opis fizyczny: S. 88-97
p-ISBN: 978-83-7982-267-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,540/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: O definiowaniu mediów w mediolingwistyce / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Barwy słów : studia lingwistyczno-kulturowe / pod redakcj± Doroty Filar i Piotra Krzyżanowskiego
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2017
Opis fizyczny: S. 713-726
p-ISBN: 978-83227-9007-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,7
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]41/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Poznawczy i emocjonalny odbiór filmu / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Kino, film, psychologia / redakcja naukowa Agnieszka Ogonowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2017
Opis fizyczny: S. 187-197
p-ISBN: 978-83-63590-96-3
Seria: (Psychologia Stosowana)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,5542/170
Autorzy: Bogusław Skowronek, Ewelina Janowska.
Tytuł: Spotkanie przy kawie / rozmowa z prof. Bogusławem Skowronkiem ; rozmawiała Ewelina Janowska
¬ródło: Studens Scribit. - 2017, nr 1, s. 15-22
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2083-595743/170
Autorzy: Robert Stawarz, Bogusław Skowronek, Adam Korzeniowski, Józef Skrzek, Marek Biliński, Sylwia Kępa.
Tytuł: ¦wiatłodĽwięki - dyskusja o muzyce / głosy w dyskusji: Robert Stawarz, Bogusław Skowronek, Adam Korzeniowski, Józef Skrzek, Marek Biliński ; przepisała i wstępnie opracowała Sylwia Kępa
¬ródło: Konspekt. - 2017, nr 2 (61), s. 19-25
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-672644/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Wprowadzenie / Bogusław Skowronek
¬ródło: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio N, Educatio Nova. - 2017, Vol. 2, s. 9-12
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2451-0491
Adres url:
DOI:45/170
Autorzy: Agnieszka Ogonowska, Bogusław Skowronek.
Tytuł: "Język na nielegalu", czyli wpływ multimediów na komunikację werbaln± młodego pokolenia : o now± metodologię badań / Agnieszka Ogonowska, Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Język w internecie : antologia / pod redakcj± naukow± Małgorzaty Kity i Iwony Loewe
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego, 2016
Opis fizyczny: S. 77-89
p-ISBN: 978-83-8012-697-8
e-ISBN: 978-83-8012-698-5
Seria: (Podręczniki i Skrypty Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach ; nr 182)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,7
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]46/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: "Language and media. Linguistic and communicative phenomena in the contemporary media" : media linguistic conference in Kraków / Bogusław Skowronek
¬ródło: Medialingvistika. - 2015, Vyp. 2, s. 128-131
Typ publikacji: ZV
Język publikacji: ENG
p-ISSN: 2312-0274
Adres url:47/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Dyskurs filmowy jako odmiana dyskursu medialnego / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Dyskurs i jego odmiany / pod redakcj± Bożeny Witosz, Katarzyny Sujkowskiej-Sobisz i Ewy Ficek
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego, 2016
Opis fizyczny: S. 189-199
p-ISBN: 978-83-8012-790-6
e-ISBN: 978-83-8012-791-3
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach ; nr 3460)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,648/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Edukacja filmowa (i medialna) : ujęcie antropologiczno-pragmatyczne / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Od edukacji filmowej do edukacji audiowizualnej : teorie i praktyki / pod redakcj± Ewy Ciszewskiej, Konrada Klejsy
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016
Opis fizyczny: S. 11-20
p-ISBN: 978-83-8088-486-1
e-ISBN: 978-83-8088-487-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,5749/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Epidemie jako metafora : pandemiczne lęki w kinie popularnym / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Epidemie w dziejach Europy : konsekwencje społeczne, gospodarcze i kulturowe / redakcja naukowa Krzysztof Polek, Łukasz Tomasz Sroka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016
Opis fizyczny: S. 352-360
p-ISBN: 978-83-7271-983-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 756)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,650/170
Autorzy: Bogusław Skowronek, Marcin Kania.
Tytuł: Film istnieje tylko w odbiorze : rozmowa z prof. Bogusławem Skowronkiem, Prorektorem UP ds. Kształcenia / rozm. Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2016, nr 3 (58), s. 12-21
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-672651/170
Autorzy: Bogusław Skowronek, Ewa Horyń, Agnieszka Walecka-Rynduch.
Tytuł: Język a media : zjawiska językowe we współczesnych mediach / pod redakcj± naukow± Bogusława Skowronka, Ewy Horyń i Agnieszki Waleckiej-Rynduch
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2016
Opis fizyczny: 344, [2] s.
p-ISBN: 978-83-7624-117-3
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 18,75
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]52/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Kategoria curiosité jako podstawa rozwoju sztuki filmowej / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: ¦wiat kuriozów : od zdziwienia do fascynacji / pod redakcj± Katarzyny Łeńskiej-B±k
Adres wydawniczy: Opole : Katedra Kulturoznawstwa i Folklorystyki. Wydział Filologiczny. Uniwersytet Opolski, 2016
Opis fizyczny: S. 201-210
Seria: (Stromata Anthropologica ; 11)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,553/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Lingwistyka wobec kulturoznawstwa : w poszukiwaniu granic (?) dyscypliny / Bogusław Skowronek
¬ródło: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. - 2016, Z. 72, s. 49-57
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 13.000
p-ISSN: 0032-380254/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Research language in film : media linguistic approach / Bogusław Skowronek
¬ródło: Medialingvistika. - 2016, Vyp. 2, s. 7-12
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 9.000
p-ISSN: 2312-0274
e-ISSN: 2312-926X
Liczba arkuszy: 0,5
Adres url:55/170
Autorzy: Eva Martha Eckkrammer, Martin Luginbühl, Bogusław Skowronek, Anna Hanus, Agnieszka Mac, Marta Smykała.
Tytuł: Rozmowa na temat statusu mediolingwistyki z prof. Ev± Marth± Eckkrammer, prof. Martinem Luginbühlem i prof. Bogusławem Skowronkiem = Zum Status der Medienlinguistic. Gespräch mit Prof. Eva Martha Eckkrammer, Prof. Martin Luginbühl und Prof. Bogusław Skowronek / rozm. Anna Hanus, Agnieszka Mac, Marta Smykała
¬ródło: Tekst i Dyskurs. - 2016, R. 9, s. 11-27
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL, GER
p-ISSN: 1899-098356/170
Autorzy: Bogusław Skowronek, Ewa Horyń, Agnieszka Walecka-Rynduch.
Tytuł: Słowo wstępne / Bogusław Skowronek, Ewa Horyń, Agnieszka Walecka-Rynduch
¬ródło: W: Język a media : zjawiska językowe we współczesnych mediach / pod redakcj± naukow± Bogusława Skowronka, Ewy Horyń i Agnieszki Waleckiej-Rynduch
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2016
Opis fizyczny: S. 7-9
p-ISBN: 978-83-7624-117-3
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL57/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Współczesne kino popularne jako feerie kinematograficzne : przypadek filmów 3D i 4D / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Literatura i kultura popularna : między tradycj± a nowatorstwem / pod redakcj± Anny Gemry
Adres wydawniczy: Wrocław : Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów, 2016
Opis fizyczny: S. 77-86
p-ISBN: 978-83-936321-9-0
Seria: (Popkultura - Popliteratura)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,558/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Współczesny dyskurs polityczny a zjawisko nowomowy / Bogusław Skowronek
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2016, Z. 11, s. 108-116
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 2083-1765
Repozytorium UP:59/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Z perspektywy odbiorcy : o nowym obszarze badań języka w mediach / Bogusław Skowronek
¬ródło: Język Polski. - 2016, z. 2, s. 11-17
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 15.000
p-ISSN: 0021-694160/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Badania nad językiem w mediach po 1989 roku / Bogusław Skowronek
¬ródło: Język Polski. - 2015, z. 1-2, s. 114-124
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 15.000
p-ISSN: 0021-694161/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Czy można mówić o mediolektach? : o nowej kategorii w lingwistyce kulturowej / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Dialog z Tradycj±. T. 4, Język - komunikacja - kultura / red. nauk. Renata DĽwigoł, Iwona Steczko
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2015
Opis fizyczny: S. 17-26
p-ISBN: 978-83-7624-156-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,59
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]62/170
Autorzy: Bogusław Skowronek, Ewa Horyń, Agnieszka Walecka-Rynduch.
Tytuł: Język a media : zjawiska komunikacyjne we współczesnych mediach / pod redakcj± naukow± Bogusława Skowronka, Ewy Horyń i Agnieszki Waleckiej-Rynduch
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2015
Opis fizyczny: 300, [1] s.
p-ISBN: 978-83-7624-113-5
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 19,0
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]63/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Medialingvistika : vvedenie / Boguslav Skovronek ; perevel s pol'skogo Vladimir Štokman
Adres wydawniczy: Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015
Opis fizyczny: 253 s.
p-ISBN: 978-3-659-70522-9
Typ publikacji: ZK
Język publikacji: RUS
Punktacja MNiSW: 25.00064/170
Autorzy: Bogusław Skowronek, Ewa Horyń, Agnieszka Walecka-Rynduch.
Tytuł: Słowo wstępne / Bogusław Skowronek, Ewa Horyń, Agnieszka Walecka-Rynduch
¬ródło: W: Język a media : zjawiska komunikacyjne we współczesnych mediach / pod redakcj± naukow± Bogusława Skowronka, Ewy Horyń i Agnieszki Waleckiej-Rynduch
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2015
Opis fizyczny: S. 7-10
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL65/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Egzystencjalny wymiar polonistyki : refleksje dydaktyczno-kulturoznawcze / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Językowe, literackie i kulturowe ¶cieżki edukacji polonistycznej (tradycja i współczesno¶ć) : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Helenie Synowiec w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej / red. nauk. Danuta Krzyżyk, Bernadeta Niesporek-Szamburska
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego, 2014
Opis fizyczny: S. 39-48
p-ISBN: 978-83-8012-268-0
e-ISBN: 978-83-8012-269-7
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach ; nr 3144)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]66/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Film portraits of Janusz Korczak : a study for a portrait? / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Korczakian reminiscences : selected aspects of the times and legacy of Janusz Korczak / eds. Agnieszka Chłosta-Sikorska, Hanna Stępniewska-Gębik, Piotr Trojański
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2014
Opis fizyczny: S. 43-52
p-ISBN: 978-83-7271-865-2
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]67/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Kilka uwag o edukacji filmowej (w kontek¶cie kultury partcypacji) / Bogusław Skowronek
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2014, z. 6, s. 46-58
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2083-7275
Adres url:
Repozytorium UP:68/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Kulturowe aspekty odbioru filmu / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Człowiek, technologia, media : konteksty kulturowe i psychologiczne / red. nauk. Agnieszka Ogonowska, Grzegorz Ptaszek
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014
Opis fizyczny: S. 193-205
p-ISBN: 978-83-7850-686-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]69/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Laudacja [z okazji wręczenia doktoratu honoris causa Andrzejowi Wajdzie] / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Doktor honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Andrzej Wajda / Uniwersytet Pedagogiczny
Adres wydawniczy: Kraków : [Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego], 2014
Opis fizyczny: S. 3-7
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL70/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Laudacja: Andrzej Wajda / Bogusław Skowronek
¬ródło: Konspekt. - 2014, nr 4 (53), s. 71-75
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:71/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Media linguistics : an interdisciplinary approach to the study of language and media / Bogusław Skowronek
¬ródło: Medialingvistika. - 2014, Vyp. 1, s. 16-24
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2312-0274
e-ISSN: 2312-926X
Liczba arkuszy: 0,72
Adres url:72/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Mediolingwistyka. Teoria. Metodologia. Idea / Bogusław Skowronek
¬ródło: Postscriptum Polonistyczne. - 2014, nr 2, s. 15-26
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 1898-159373/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Medioznawstwo i lingwistyka transdyscyplinarne [Dokument elektroniczny] / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Film i media - przeszło¶ć i przyszło¶ć : kontynuacje / pod red. Andrzeja GwoĽdzia i Magdaleny Kempnej-Pieni±żek
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2014
e-ISBN: 978-83-63877-59-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Adres url:74/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: O nowej koncepcji badań polszczyzny medialnej / Bogusław Skowronek
¬ródło: Język Polski. - 2014, z. 1, s. 29-36
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 0021-694175/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Perspektywy badań frazemów mediopochodnych / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Parémie národů slovanských. 7 : sborník přispěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě / red. Eva Mrhačová, Urszula Kolberová
Adres wydawniczy: Ostrava : Universitas Ostraviensis. Facultas Philosophica, 2014
Opis fizyczny: S. 385-391
p-ISBN: 978-80-7464-704-8
Typ publikacji: ZR76/170
Autorzy: Andrzej Wajda, Krystyna Zachwatowicz-Wajda, Bogusław Skowronek.
Tytuł: W kinie jeste¶my razem / z Andrzejem Wajd± i Krystyn± Zachwatowicz-Wajd± rozmawia prof. Bogusław Skowronek
¬ródło: Konspekt. - 2014, nr 4 (53), s. 76-80
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:77/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Wyrazić niewyrażalne : filmowe reprezentacje orgazmu : rekonesans / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: O płci, ciele i seksualno¶ci w kulturze i historii / pod red. Małgorzaty Karwatowskiej, Roberta Litwińskiego, Adam Siwca
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014
Opis fizyczny: S. 137-146
p-ISBN: 978-83-7784-506-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]78/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Zbyszek - wspomnienie o profesorze Zbigniewie Bauerze / Bogusław Skowronek
¬ródło: Konspekt. - 2014, nr 3(52), s. 86-89
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:79/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Zespół Badań nad Filmem, Komunikacj± i Kultur± Filmow± i jego miejsce w O¶rodku Badań nad Mediami / Bogusław Skowronek
¬ródło: Konspekt. - 2014, nr 3(52), s. 45-46
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:80/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Czym dzisiaj jest "krytyka filmowa"? : próba zdefiniowania pojęcia / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Polskie pi¶miennictwo filmowe / red. Piotr Zwierzchowski, Barbara Giza
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013
Opis fizyczny: S. 25-33
p-ISBN: 978-83-7096-872-4
Seria: (Kino Polskie Wczoraj i Dzi¶)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 0,59
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]81/170
Autorzy: Bogusław Skowronek, Elżbieta Rudnicka-Fira.
Tytuł: Gorszenie w literaturze, języku, mediach i edukacji / red. nauk. Bogusław Skowronek, Elżbieta Rudnicka-Fira
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2013
Opis fizyczny: 269, [1] s.
p-ISBN: 978-83-7271-799-3
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00082/170
Autorzy: Bogusław Skowronek, Joanna PaĽdzio.
Tytuł: Inscenizacje intermedialno¶ci w filmie Tlen Iwana Wyrypajewa / Bogusław Skowronek, Joanna PaĽdzio
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2013, z. 5, s. 128-135
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2083-727583/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Jak dzi¶ badać język w mediach? / Bogusław Skworonek
¬ródło: Konspekt. - 2013, nr 3 (48), s. 28-31
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:84/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Kognitywny model identyfikacji w odbiorze dzieła filmowego / Bogusław Skowronek
¬ródło: Dot.comm. - 2013, Vol. 1, nr 1-2, s. 19-25
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1339-5181
Adres url:85/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Medialingvistika v pol'skoj perspektive : avtorskij podhod / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Stilistika kak rečevedenie : sbornik trudov slavânskih stilistov posvâŝennyj pamâti professora M. N. Kožinoj / pod red. L.R. Duskaevoj
Adres wydawniczy: Moskva : FLINTA : Nauka, 2013
Opis fizyczny: S. 146-154
p-ISBN: 978-5-9765-1782-0
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: RUS
Punktacja MNiSW: 5.00086/170
Autorzy: Bogusław Skowronek, Marcin Kania.
Tytuł: Mediolingwistyka - wprowadzenie : rozmowa z prof. Bogusławem Skowronkiem - Dziekanem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / rozmawiał Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2013, nr 3 (48), s. 32-35
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:87/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Mediolingwistyka : wprowadzenie / Bogusław Skowronek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2013
Opis fizyczny: 285, [1] s.
p-ISBN: 978-83-7271-806-8
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 654)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 25.000
Repozytorium UP:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]88/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Skłodowska-Curie : kulturowy portret z subwersj± w tle / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Kiedy przekraczanie granic pozwala my¶leć inaczej : Maria Skłodowska-Curie / pod red. nauk. Zofii Budrewicz, Marii Sienko, Małgorzaty Pamuły-Behrens
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2013
Opis fizyczny: S. 14-22
p-ISBN: 978-83-7271-787-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 644)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 0,42
Repozytorium UP:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]89/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: "Szkło kontaktowe", Kaczyńscy i "Rammstein", czyli dyskurs polityczny IV RP a kultura konwergencji / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Dialog - konflikt / pod red. Agnieszki Dytman-Stasieńko i Jana Stasieńki
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolno¶l±skiej Szkoły Wyższej, cop. 2012
Opis fizyczny: S. 84-93
Seria: (Język @ multimedia ; 3)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00090/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: (Nie)swój język polski : nowe horyzonty w językoznawstwie stosowanym / pod red. nauk. Bogusława Skowronka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2012
Opis fizyczny: 262 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00091/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. Z. 3 / pod red. Bogusława Skowronka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2012
Opis fizyczny: 126, [2] s.
Uwagi: Ogólnego zbioru nr 112.
Typ publikacji: PRP
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]92/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. Z. 4 / pod red. nauk. Bogusława Skowronka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2012
Opis fizyczny: 187, [4] s.
Uwagi: Ogólnego zbioru nr 121.
Typ publikacji: PRP
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]93/170
Autorzy: Stanisław Koziara, Ewa Młynarczyk, Bogusław Skowronek.
Tytuł: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. Z. 7, Cz. 2, Dialog z tradycj± / [red. Stanisław Koziara, Ewa Młynarzyk, Bogusław Skowronek]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2012
Opis fizyczny: 169 s.
Uwagi: Zbioru ogólnego nr 115.
Typ publikacji: PRP
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]94/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Jedzenie jako tekst kultury : zarys problemu / Bogusław Skowronek
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2012, Z. 12, s. 281-289
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:95/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Językowe konceptualizacje czynno¶ci autoerotycznych : rekonesans lingwistyczno-kulturowy / Bogusław Skowronek
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2012, Z. 4, s. 148-157
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.00096/170
Autorzy: Jolanta Nocoń, Bogusław Skowronek.
Tytuł: Kształcenie językowe / pod red. Jolanty Nocoń i Bogusława Skowronka
Adres wydawniczy: Opole : Uniwersytet Opolski, 2012
Opis fizyczny: 172, [5] s.
Seria: (Język a Edukacja / Uniwersytet Opolski ; 1)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00097/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Mediolingwistyka : założenia koncepcji / Bogusław Skowronek
¬ródło: Zeszyt Naukowy. Socjologia / Wyższa Szkoła Zarz±dzania i Bankowo¶ci w Krakowie. - 2012, nr 26, s. 340-351
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00098/170
Autorzy: Joanna PaĽdzio, Bogusław Skowronek.
Tytuł: O dwóch Karolach i ich haremiankach : lingwistyczny i (pop)kulturowy portret kobiecno¶ci i męsko¶ci w filmach Och, Karol / Joanna PaĽdzio, Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Oblicza płci : język, kultura, edukacja / pod red. Małgorzaty Karwatowskiej, Jolanty Szpyry-Kozłowskiej
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012
Opis fizyczny: S. 203-213
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00099/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: O edukacji językowo-komunikacyjnej zorientowanej kulturowo : w stronę ujęcia holistycznego / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Kształcenie językowe / pod red. Jolanty Nocoń i Bogusława Skowronka
Adres wydawniczy: Opole : Uniwersytet Opolski, 2012
Opis fizyczny: S. 17-27
Seria: (Język a Edukacja / Uniwersytet Opolski ; 1)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000100/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Portrait culturel de Maria Skłodowska-Curie / Bogusław Skowronek
¬ródło: Synergies Pologne. - 2012, Nr 9, s. 251-256
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: FRE
Punktacja MNiSW: 8.000101/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Wprowadzenie do tomu / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Kształcenie językowe / pod red. Jolanty Nocoń i Bogusława Skowronka
Adres wydawniczy: Opole : Uniwersytet Opolski, 2012
Opis fizyczny: S. 11-13
Seria: (Język a Edukacja / Uniwersytet Opolski ; 1)
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL102/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: "Ciemno¶ć, widzę ciemno¶ć!", czyli spojrzenie na polskie kino popularne jako Ľródło cytatów / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Polskie kino popularne / red. Piotra Zwierzchowski i Daria Mazur
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011
Opis fizyczny: S. 363-376
Seria: (Kino Polskie Wczoraj i Dzi¶)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000103/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Aksjologia w komunikacji filmowej : perspektywa widza / Bogusław Skowronek
¬ródło: Biuletyn Edukacji Medialnej. - 2011, [Nr] 1, s. 29-37
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000104/170
Autorzy: Bogusław Skowronek, Agnieszka Ogonowska.
Tytuł: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. Z. 2 / Uniwersytet Pedagogiczny ; red. Agnieszka Ogonowska, [red. nacz. Bogusław Skowronek]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011
Opis fizyczny: 125, [2] s.
Uwagi: Ogólnego zbioru nr 103.
Typ publikacji: PRP
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]105/170
Autorzy: Stanisław Koziara, Ewa Młynarczyk, Bogusław Skowronek.
Tytuł: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. Z. 6, Cz. 1, Dialog z tradycj± / [red. Stanisław Koziara, Ewa Młynarzyk, Bogusław Skowronek]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2011
Opis fizyczny: 306 s.
Uwagi: Zbioru ogólnego nr 107.
Typ publikacji: PRP
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]106/170
Autorzy: Agnieszka Ogonowska, Tomasz Goban-Klas, Bogusław Skowronek, Marta Juza, Anna ¦lósarz.
Tytuł: Fenomen nowych mediów / z polskimi socjologami i medioznawcami rozmawia prof. Agnieszka Ogonowska ; [Tomasz Globan-Klas, et al., w tym Bogusław Skowronek, Marta Juza, Anna ¦lósarz]
¬ródło: Konspekt. - 2011, nr 2 (39), s. 18-26
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:107/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Film Krzyżacy Aleksandra Forda : w u¶cisku rozmaitych ideologii / Bogusław Skowronek
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica. - 2011, Z. 11, s. 186-194
Uwagi: Wydanie specjalne.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
Adres url:108/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Film w przestrzeni kultury audiowizualnej : studia, szkice, interpretacje / Bogusław Skowronek
Adres wydawniczy: Kraków : Lexis, 2011
Opis fizyczny: 186, [1] s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 25.000109/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Fotografia i jej filmowe reprezentacje / Bogusław Skowronek
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2011, z. 2, s. 103-112
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:110/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Gender, queer, edukacja. 2, W stronę praktyki / pod red. Bogusława Skowronka
Adres wydawniczy: Kraków : ¦ródmiejski O¶rodek Kultury, 2011
Opis fizyczny: 142, [1] s., [2] s. tabl.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000111/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Językowy obraz Rosji i Rosjan w kinie polskim po 1990 roku : rekonesans / Bogusław Skowronek
¬ródło: Historyka. Studia Metodologiczne. - 2011, T. 41, s. 23-35
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000112/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Nie tylko język protestu : wprowadzenie / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Gender, queer, edukacja. 2, W stronę praktyki / pod red. Bogusława Skowronka
Adres wydawniczy: Kraków : ¦ródmiejski O¶rodek Kultury, 2011
Opis fizyczny: S. 5-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL113/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Nowe media a stare gatunki : współczesne oblicza filmowego horroru / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Oblicza nowych mediów / pod red. Agnieszki Ogonowskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 2011
Opis fizyczny: S. 220-231
Seria: (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarz±dzania i Bankowo¶ci w Krakowie ; T. 76)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000114/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: O niektórych multimodalnych zapożyczeniach angielskich : spojrzenie lingwistyczno-kulturowe / Bogusław Skowronek
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2011, Z. 6, cz. 1, Dialog z tradycj±, s. 265-272
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:
Repozytorium UP:115/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: O wampirycznej naturze, czyli ... stary film a nowe media / Bogusław Skowronek
¬ródło: Konspekt. - 2011, nr 2 (39), s. 31-34
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL116/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Wobec niemożno¶ci przedstawienia : kino biograficzne a filmowe wizerunki Fryderyka Chopina / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Chopin w polskiej szkole i kulturze / pod red. Zofii Budrewicz, Marii Sienko, Romualdy Ławrowskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2011
Opis fizyczny: S. 187-194
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL117/170
Autorzy: Agnieszka Ogonowska, Zbigniew Bauer, Bogusław Skowronek.
Tytuł: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. Z. 1 / Uniwersytet Pedagogiczny ; red. Agnieszka Ogonowska, Zbigniew Bauer, Bogusław Skowronek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010
Opis fizyczny: 179 s.
Uwagi: Ogólnego zbioru nr 88.
Typ publikacji: PRP
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]118/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Artystyczne gry z wolno¶ci± : o różnych aspektach twórczo¶ci filmowej / Bogusław Skowronek
¬ródło: Episteme: Czasopismo Naukowo-Kulturalne. - 2010, nr 10, s. 27-35
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000119/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Definicja kognitywna terminów "tabloid" i "tabloidyzacja" : o pułapkach różnorodnych znaczeń / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Tabloidyzacja języka i kultury / pod red. Ireny Kamińskiej-Szmaj, Tomasza Piekota, Marcina Poprawy
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010
Opis fizyczny: S. 23-36
Seria: (Acta Universitatis Wratislaviensis. Oblicza Komunikacji ; 3)
Seria: (Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 3314)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000120/170
Autorzy: Bartosz Bugaj, Bogusław Skowronek.
Tytuł: Interesuj± mnie wszelkie zjawiska kultury : rozmowa z prof. Bogusławem Skowronkiem, wieloletnim opiekunem Sekcji Filmowej Koła Polonistów Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego / rozmawiał Bartosz Bugaj
¬ródło: Konspekt. - 2010, nr 2 (35), s. 84-86
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:121/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Jak dzisiejsza młodzież interpretuje dzieła filmowe : wnioski dla dydaktyki polonistycznej / Bogusław Skowronek
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. - 2010, Z. 1, s. 229-236
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:122/170
Autorzy: Katarzyna Skowronek, Bogusław Skowronek.
Tytuł: Jeden film - wielu widzów - różnorodno¶ć odczytań : relatywizm interpretacji w ¶wietle filozofii pragmatyzmu / Katarzyna Skowronek, Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Relatywizm w języku i kulturze / pod red. Anny Pajdzińskiej, Ryszarda Tokarskiego
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010
Opis fizyczny: S. 249-259
Seria: ("Czerwona Seria" Instytutu Filologii Polskiej UMCS ; 26)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL123/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Język i kultura : podej¶cie zintegrowane / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Horyzonty polonistyki : w kręgu edukacji, języka i kultury : księga dedykowana Profesor Barbarze Myrdzik / red. Małgorzata Karwatowska, Małgorzata Latoch-Zielińska, Iwona Morawska
Adres wydawniczy: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010
Opis fizyczny: S. 181-187
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000124/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Język IV RP - kruszej±cy monolit? : o roli medialnych dyskursów opozycyjnych (na przykładzie programu telewizyjnego "Szkło kontaktowe") / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Język IV Rzeczypospolitej / pod red. Macieja Czerwińskiego, Pawła Nowaka, Renaty Przybylskiej
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010
Opis fizyczny: S. 75-86
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000125/170
Autorzy: Bogusław Skowronek, Katarzyna Skowronek.
Tytuł: Kulturoznawstwo i lingwistyka : granice, miejsca wspólne, zwi±zki / Bogusław Skowronek, Katarzyna Skowronek
¬ródło: W: Granice kultury / pod red. Andrzeja GwoĽdzia
Adres wydawniczy: Katowice : "¦l±sk" Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe : Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, 2010
Opis fizyczny: S. 298-307
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000126/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Nie elitarna, nie popularna - po prostu kultura / Bogusław Skowronek
¬ródło: Polonistyka. - 2010, nr 5, s. 6-12
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL127/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: O pocz±tkach Samorz±du Studenckiego naszej Uczelni : perspektywa pierwszego przewodnicz±cego / Bogusław Skowronek
¬ródło: Konspekt. - 2010, nr 1 (34), s. 7-15
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:128/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Recepcja tekstów filmowych przez licealistów : stan obecny - perspektywy / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Kształcenie literacko-kulturowe w dobie kultury masowej polisensorycznej / pod red. Doroty Karkut, Tadeusza Półchłopka
Adres wydawniczy: Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010
Opis fizyczny: S. 216-224
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000129/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Stare-nowe medium? : poetyka ekranu plazmowego / Bogusław Skowronek
¬ródło: Nowe Media. - 2010, nr 1, s. 113-122
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL130/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Tekst, dyskurs, narracja a szkolna edukacja językowa : postulaty metodologiczne / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Uczeń w ¶wiecie języka i tekstów / pod red. Jolanty Nocoń i Elżbiety Łuckiej-Zaj±c
Adres wydawniczy: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2010
Opis fizyczny: S. 65-73
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000131/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Warstwa językowa jako klucz interpretacyjny serialu Włatcy móch Bartosza Kędzierskiego / Bogusław Skowronek
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2010, Z. 1, s. 65-76
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:132/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Analiza filmowych tekstów kultury : (w kontek¶cie nowej podstawy programowej) / Bogusław Skowronek
¬ródło: Zeszyty Szkolne. - 2009, nr 4, s. 36-45
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL133/170
Autorzy: Agnieszka Ogonowska, Zbigniew Bauer, Bogusław Skowronek.
Tytuł: Edukacja medialna w szkole wyższej : zarys koncepcji / Agnieszka Ogonowska, Zbigniew Bauer, Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Audiowizualno¶ć, cyberprzestrzeń, hipertekstualno¶ć : ponowoczesne konteksty edukacji / red. nauk. Luba Jakubowska-Malicka, Aleksander Kobylarek, Martyna Pryszmont-Ciesielska
Adres wydawniczy: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo O¶wiatowe, 2009
Opis fizyczny: S. 257-269
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000134/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Gender - queer - edukcja / pod red. Bogusława Skowronka
Adres wydawniczy: Kraków : ¦ródmiejski O¶rodek Kultury, 2009
Opis fizyczny: 144 s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]135/170
Autorzy: Katarzyna Skowronek, Bogusław Skowronek.
Tytuł: Ideologia przekazu telewizyjnego : (na przykładzie stacji telewizyjnej AXN) / Katarzyna Skowronek, Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych : język, edukacja, semiotyka : monografia / red. nauk. Mirosław Filiciak, Grzegorz Ptaszek
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009
Opis fizyczny: S. 314-327
Seria: (Popkultura i Media)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000136/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Problematyka "Ľle obecna" w szkole : wprowadzenie / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Gender, queer, edukacja / pod red. Bogusława Skowronka
Adres wydawniczy: Kraków : ¦ródmiejski O¶rodek Kultury, 2009
Opis fizyczny: S. 5-8
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL137/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Strategie czytania powie¶ci Janusza L. Wi¶niewskiego S@motno¶ć w sieci / Bogusław Skowronek
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2009, Z. 9, s. 40-50
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:138/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Dyskurs trzeciego poziomu intertekstualno¶ci jako ważne zjawisko tekstowo-komunikacyjne / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Nowe zjawiska w języku, tek¶cie i komunikacji II / pod red. Mariusza Rutkowskiego i Katarzyny Zawilskiej
Adres wydawniczy: Olsztyn : [s.n.] : Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2008
Opis fizyczny: s. 198-211
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000139/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Filmowe sposoby antropologicznego poznania / Bogusław Skowronek
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2008, Z. 8, s. 174-188
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL140/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Jak filmoznawca może pomóc szkolnemu poloni¶cie w interpretowaniu tekstów kultury / Bogusław Skowronek
¬ródło: Polonistyka. - 2008, nr 2, s. 13-17
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL141/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Wspólczesna sztuka filmowa ; Język reklamy / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Filologia polska : informator dla studentów : przedmioty, zagadnienia, bibliografia / pod red. Ewy Młynarczyk i Marka Busia
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Filologii Polskiej UP, 2008
Opis fizyczny: S. 62-63 ; S. 121-122
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL142/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: "Cygański wodzirej francuskiego kina", czyli o filmach Tony'ego Gatlifa (i nie tylko) / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Romowie w Polsce i Europie : historia, prawo, kultura / pod red. Piotra Borka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007
Opis fizyczny: S. 109-122
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL143/170
Praca recenzowana: Nowe kino szekspirowskie : adaptacje sztuk Williama Szekspira w kinie lat dziewięćdziesi±tych / Sylwia Kołos. - Kraków, 2007
Autorzy: Bogusław Skowronek.
¬ródło: Nowa Polszczyzna
Opis fizyczny: 2007, nr 3, s. 58-59
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL144/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Czy ogl±daj±c film, widz identyfikuje się z postaci±? : stary problem - nowe odczytanie / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Czytanie tekstów kultury : metodologia, badania, metodyka / pod red. Barbay Myrdzik, Iwony Morawskiej
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2007
Opis fizyczny: S. 243-252
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL145/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Konceptualizacje filmu i jego ogl±dania w języku młodzieży : studium kognitywno-kulturowe / Bogusław Skowronek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2007
Opis fizyczny: 259, [1] s.
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 475)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]146/170
Autorzy: Bogusław Skowronek, Katarzyna Skowronek.
Tytuł: Szkolny "¶wiat odwrócony" : analiza lingwistyczno-kulturowa uczniowskich ta¶m wideo (na materiale filmu z Torunia) / Bogusław Skowronek, Katarzyna Skowronek
¬ródło: W: Kreowanie ¶wiatów w języku mediów / pod red. Pawła Nowaka, Ryszarda Tokarskiego
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007
Opis fizyczny: S. 37-52
Seria: ("Czerwona Seria" / Instytut Filologii Polskiej UMCS ; 24)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL147/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Kto wierzy w dinozaury? : o zmianach w poetyce filmowego pamiętnika / Bogusław Skowronek
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2006, Z. 6, s. 192-203
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:148/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: W sieci znaków : pantekstualizm a edukacja / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Socjologia / [red. nauk. Jacek Kochanowski, Agnieszka Ogonowska]
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, 2006
Opis fizyczny: S. 246-261
Seria: (Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarz±dzania i Bankowo¶ci w Krakowie ; 4 (2006))
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL149/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: "Bo głupich filmów się wcale fajnie nie ogl±da" : odbiór kina popularnego przez młodzież / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Relacje między kultur± wysok± i popularn± w literaturze, języku i edukacji / pod red. Barbary Myrdzik, Małgorzaty Karwatowskiej
Adres wydawniczy: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005
Opis fizyczny: S. 391-398
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL150/170
Autorzy: Agnieszka Ogonowska, Bogusław Skowronek.
Tytuł: "Język na nielegalu", czyli wpływ multimediów na komunikację werbaln± młodego pokolenia : o now± metodologię badań / Agnieszka Ogonowska, Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Język @ multimedia / pod red. Agnieszki Dytman-Stasieńko i Jana Stasieńki
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolno¶l±skiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, 2005
Opis fizyczny: S. 297-309
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL151/170
Autorzy: Agnieszka Ogonowska, Bogusław Skowronek.
Tytuł: Edukacja komunikacyjnojęzykowa wobec zjawisk ponowoczesno¶ci / Agnieszka Ogonowska, Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku / pod red. Stanisława Gajdy, Andrzeja Markowskiego, Józefa Porayskiego-Pomsty
Adres wydawniczy: Warszawa : "Elipsa", 2005
Opis fizyczny: S. 270-280
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL152/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Gry komputerowe, czyli między ekstatycznym entuzjazmem a moraln± panik± : krótki zestaw dopowiedzeń, uzupełnień i u¶ci¶leń / Bogusław Skowronek
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2005, nr 3, s. 35-42
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL153/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Jak dzi¶ pisze się o kinie? : modele krytyki filmowej / Bogusław Skowronek
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2005, Z. 5, s. 257-270
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:154/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Kształcenie sprawno¶ci komunikacyjnej młodzieży na tle przemian współczesnej kultury i języka / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Kształcenie sprawno¶ci językowej i komunikacyjnej : obraz badań i działań dydaktycznych / pod red. Zenona Urygi i Marii Sienko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005
Opis fizyczny: S. 66-75
Seria: (Nowoczesna Szkoła ; 13)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL155/170
Praca recenzowana: Edukacja medialna : klucz do rozumienia społecznej rzeczywisto¶ci / Agnieszka Ogonowska. - Kraków, 2003
Autorzy: Bogusław Skowronek.
¬ródło: Nowa Polszczyzna
Opis fizyczny: 2004, nr 1, s. 53-55
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL156/170
Praca recenzowana: Media i nazwy : z zagadnień onomastyki medialnej / Katarzyna Skowronek, Mariusz Rutkowski. - Kraków, 2004
Autorzy: Bogusław Skowronek.
¬ródło: Nowa Polszczyzna
Opis fizyczny: 2004, nr 3-4, s. 87-89
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL157/170
Praca recenzowana: Galaktyka po Gutenbergu...? : reportaż z podróży kulinarnych / Agnieszka Ogonowska. - Kraków, 2004
Autorzy: Bogusław Skowronek.
¬ródło: Nowa Polszczyzna
Opis fizyczny: 2004, nr 5, s. 58-59
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL158/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Czy profesor Bladaczka może się porozumieć z blokersem? : język współczesnej młodzieży a szkolne kształcenie sprawno¶ci komunikacyjnej / Bogusław Skowronek
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2004, nr 1, s. 25-31
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL159/170
Autorzy: Anita Biskup, Bogusław Skowronek.
Tytuł: Nowa encyklopedia szkolna / [aut. Anita Biskup et al., w tym Bogusław Skowronek]
Adres wydawniczy: Kraków : Zielona Sowa, cop. 2004
Opis fizyczny: 815 s.
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL160/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Paradoksy edukacji medialnej / Bogusław Skowronek
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2004, nr 3-4, s. 70-77
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL161/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Szkolna edukacja medialna - krajobraz po bitwie? / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Edukacja medialna : teksty i preteksty / pod red. Igora Borkowskiego
Adres wydawniczy: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2004
Opis fizyczny: S. 48-60
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL162/170
Autorzy: Katarzyna Skowronek, Bogusław Skowronek.
Tytuł: Ideonimy polskich filmów fabularnych : (1947-2002) / Katarzyna Skowronek, Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Metodologia badań onomastycznych / pod red. Marii Biolik
Adres wydawniczy: Olsztyn : O¶rodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 2003
Opis fizyczny: S. 610-628
Seria: (Rozprawy i Materiały O¶rodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego ; Nr 215)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL163/170
Autorzy: Bogusław Skowronek, Katarzyna Skowronek.
Tytuł: Mieszkańcy ¶wiatów równoległych, czyli między "Przedwio¶niem" a "Matrixem" : jak uczyć dzi¶ języka polskiego? / Bogusław Skowronek, Katarzyna Skowronek
¬ródło: W: Horyzonty edukacji językowej, literackiej i kulturowej / pod red. Roberta Mrózka
Adres wydawniczy: Cieszyn : Uniwersytet ¦l±ski. Filia, 2003
Opis fizyczny: S. 81-89
Seria: (Szkoła w Dobie Globalizacji)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL164/170
Autorzy: Zenon Uryga, Maria Sienko, Barbara Dyduch, Ryszard Jedliński, Bogusław Skowronek, Zofia Agnieszka Kłakówna, Maria Jędrychowska, Barbara Guzik, Krzysztof Wiatr, Zofia Budrewicz, Halina Mrazek, Janusz Waligóra, Piotr Kołodziej, Elżbieta Miko¶.
Tytuł: O wychowawczych aspektach kształcenia polonistycznego : dyskusja redakcyjna / Zenon Uryga [et al.]
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2003, nr 1, s. 37-46
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL165/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Współczesne media i nowa sytuacja komunikacyjna. [Cz.] 1-2 / Bogusław Skowronek
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2003, nr 4, s. 32-38 ; nr 5, s. 28-35
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL166/170
Autorzy: Katarzyna W±dolny-Tatar, Bogusław Skowronek.
Tytuł: Multimedialny podręcznik do języka polskiego - szans± nie tylko dla gimnazjalisty / Katarzyna W±dolny-Tatar, Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Podręcznik jako narzędzie kształcenia polonistycznego w gimnazjum / pod red. Haliny Kosętki i Zenona Urygi
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002
Opis fizyczny: S. 176-184
Seria: (Nowoczesna Szkoła ; 9)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL167/170
Autorzy: Katarzyna Skowronek, Bogusław Skowronek.
Tytuł: O Kowalskim bez nudzenia : jak uczyć onomastyki w szkole? / Katarzyna i Bogusław Skowronkowie
¬ródło: W: W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Polańskiemu / pod red. Heleny Synowiec
Adres wydawniczy: Katowice : Wydaw. U¦, 2002
Opis fizyczny: S. 109-116
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach ; nr 2081)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL168/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Wizja szkolnej edukacji filmowej / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Wybrane zagadnienia edukacji polonistycznej / pod red. Henryka Kurczaba, Urszuli Kopeć, Elżbiety Kozławskiej
Adres wydawniczy: Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2002
Opis fizyczny: S. 252-266
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL169/170
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Edukacja filmowa w gimnazjum / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Drogi i ¶cieżki polonistyki gimnazjalnej / pod red. Zenona Urygi i Zofii Budrewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001
Opis fizyczny: S. 126-138
Seria: (Nowoczesna Szkoła ; 6)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL170/170
Autorzy: Piotr Andrusiewicz, Bogusław Skowronek, Katarzyna W±dolny-Tatar.
Tytuł: Multimedialne programy do nauki języka polskiego [Dokument elektroniczny] : klasy IV-VI szkoły powszechnej i I-III gimnazjum / Piotr Andrusiewicz, Bogusław Skowronek, Katarzyna W±dolny-Tatar [et al.]
Adres wydawniczy: Gdańsk : Wydaw. "Young Digital Poland S. A.", 2001
Seria: ("eduROM")
Uwagi: Publikacja dostępna na 6 płytach CD
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL

     stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie