Wynik wyszukiwania

Zapytanie: SKRZYPEK WIOLETTA
Liczba odnalezionych rekordów: 17

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/17

Autorzy: Anna Duda, Anna Mróz, Małgorzata M±dry-Kupiec, Ewa Zawisza-Wilk, Wioletta Skrzypek, Paulina Koperna.
Tytuł: Predyspozycje mediacyjne kandydatów na mediatorów rówie¶niczych w wieku 11-13 lat / Anna Duda, Anna Mróz, Małgorzata M±dry-Kupiec, Ewa Zawisza-Wilk, Wioletta Skrzypek, Paulina Koperna
¬ródło: Studia Paedagogica Ignatiana. - 2022, Vol. 25, nr 1, s. 107-132
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 2450-5358
e-ISSN: 2450-5366
Adres url:
DOI:2/17
Autorzy: Anna Duda, Ewa Czerwińska-Jakimiuk, Mateusz Szast, Małgorzata M±dry-Kupiec, Wioletta Skrzypek.
Tytuł: Masz prawo do mediacji w szkole : pedagogiczne, psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania mediacji w szkole / Anna Duda, Ewa Czerwińska-Jakimiuk, Mateusz Szast, Małgorzata M±dry-Kupiec, Wioletta Skrzypek
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2021
Opis fizyczny: 192 s.
p-ISBN: 978-83-66849-26-6
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:3/17
Autorzy: Katarzyna Potyrała, Łukasz Tomczyk, Natalia Demeshkant, Karolina Czerwiec, Wioletta Skrzypek.
Tytuł: Self-Evaluation of University Teachers' Digital Competence in Emergency Remote Teaching and Their Emotions Surrounding Student Crisis E-Learning During The 2020 Pandemic / Katarzyna Potyrała, Łukasz Tomczyk, Nataliia Demeshkant, Karolina Czerwiec, Wioletta Skrzypek
¬ródło: W: 37th IBIMA Conference 30-31 May 2021, Cordoba, Spain / [editor Khalid S. Soliman]
Adres wydawniczy: Cordoba : International Business Information Management, 2021
Opis fizyczny: S. 319-332
p-ISBN: 978-0-9998551-6-4
Uwagi: Konferencja z listy: International Business Information Management.
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 70.0004/17
Autorzy: Karolina Czerwiec, Emanuel Studnicki, Wioletta Skrzypek.
Tytuł: Jak cię widz±, tak cię pisz± - między społeczeństwem a pedagogik± krytyczn± / Karolina Czerwiec, Emanuel Studnicki, Wioletta Skrzypek
¬ródło: W: Natura, człowiek, media / redakcja naukowa Andrzej Korna¶, Małgorzata Kły¶, Katarzyna Potyrała
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 177-191
p-ISBN: 978-83-8084-371-4
e-ISBN: 978-83-8084-372-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 931)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:5/17
Autorzy: Anna Duda, Wioletta Skrzypek, Anna Mróz, Paulina Koperna, Kinga Sobieszczańska, Ewa Zawisza-Wilk.
Tytuł: Masz prawo do mediacji w szkole : mediacje rówie¶nicze w praktyce szkolnej : implikacje i rekomendacje / Anna K. Duda, Wioletta Skrzypek, Anna Mróz, Paulina Koperna, Kinga Sobieszczańska, Ewa Zawisza-Wilk
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2019
Opis fizyczny: 168 s.
p-ISBN: 978-83-65390-87-5
Seria: (Masz prawo do mediacji w szkole)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 9,3
DOI:6/17
Autorzy: Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec, Emanuel Studnicki, Wioletta Skrzypek.
Tytuł: Praca zawodowa nauczyciela - permanentne doskonalenie się warunkiem profesjonalizmu / Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec, Emanuel Studnicki, Wioletta Skrzypek
¬ródło: Ruch Pedagogiczny. - 2018, nr 3, s. 95-104
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 0483-4992
Adres url:7/17
Autorzy: Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec, Emanuel Studnicki, Wioletta Skrzypek.
Tytuł: Teacher as researcher - from the transferer of knowledge to the leader of scientific research / Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec, Emanuel Studnicki, Wioletta Skrzypek
¬ródło: W: Proceedings new trends and research challenges in pedagogy and andragogy NTRCPA18 / editors: Łukasz Tomczyk, Andrzej Ryk, Jiri Prokop
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki, 2018
Opis fizyczny: S. 21-36
p-ISBN: 978-83-941568-9-3
Uwagi: Publikacja w Web of Science.
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 15.0008/17
Autorzy: Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec, Wioletta Skrzypek.
Tytuł: Czy znasz Strategię Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (EZR)? / Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec, Wioletta Skrzypek
¬ródło: Aura. - 2017, nr 5, Dodatek Ekologiczny dla szkół nr 271, s. 1-4
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 0137-3668
e-ISSN: 2449-99279/17
Autorzy: Karolina Czerwiec, Wioletta Skrzypek.
Tytuł: Kształcenie całożyciowe - wiele dróg, jeden cel / Karolina Czerwiec, Wioletta Skrzypek
¬ródło: Konspekt. - 2017, nr 3 (62), s. 38-42
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-672610/17
Autorzy: Wioletta Skrzypek, Karolina Czerwiec.
Tytuł: Kształcenie zdalne w edukacji / Wioletta Skrzypek, Karolina Czerwiec
¬ródło: Konspekt. - 2017, nr 3 (62), s. 43-48
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-672611/17
Autorzy: Karolina Czerwiec, Wioletta Skrzypek, Anna Michniewska.
Tytuł: Popularyzacja wiedzy przyrodniczej - warsztaty dla uczniów szkół podstawowych / Karolina Czerwiec, Wioletta Skrzypek, Anna Michniewska
¬ródło: Aura. - 2017, nr 11, Dodatek Ekologiczny dla szkół nr 276, s. 6-8
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 0137-3668
e-ISSN: 2449-9927
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]12/17
Autorzy: Barbara Kędzierska, Anna ¦lósarz, Tadeusz Ratusiński, Wioletta Skrzypek.
Tytuł: Poradnik dla osób przygotowuj±cych zajęcia/kursy w formie zdalnej [Dokument elektroniczny] / Barbara Kędzierska, Anna ¦lósarz, Tadeusz Ratusiński, Wioletta Skrzypek
Adres wydawniczy: , 2015
Uwagi: Dokument opublikowany na Platformie e-learningowej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Typ publikacji: DE
Język publikacji: POL
Adres url:
Adres url:13/17
Autorzy: Wioletta Skrzypek, Katarzyna Potyrała.
Tytuł: Rola mediów w edukacji dla zrównoważonego rozwoju / Wioletta Skrzypek, Katarzyna Potyrała
¬ródło: W: Człowiek, media, edukacja / pod red. Janusza Morbitzera i Emilii Musiał
Adres wydawniczy: Kraków : Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, 2012
Opis fizyczny: S. 528-541
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.00014/17
Autorzy: Wioletta Skrzypek, Katarzyna Potyrała, Alicja Walosik.
Tytuł: Formation of biology students' social skills with use of ICT tools / Wioletta Skrzypek, Katarzyna Potyrała, Alicja Walosik
¬ródło: Western Anatolia Journal of Educational Sciences (WAJES). - 2011, Special Issue, s. 219-224
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: ENG
p-ISSN: 1308-8971
Adres url:15/17
Autorzy: Alicja Walosik, Wioletta Skrzypek.
Tytuł: ¦wiadomo¶ć ¶rodowiskowa studentów a media w edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju / Alicja Walosik, Wioletta Skrzypek
¬ródło: W: Ochrona ¶rodowiska w programach studiów przyrodniczych / red. nauk. Beata Gabry¶, Grzegorz Gabry¶
Adres wydawniczy: Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza, 2010
Opis fizyczny: S. 27-37
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00016/17
Autorzy: Alicja Walosik, Wioletta Skrzypek.
Tytuł: ¦wiadomo¶ć ¶rodowiskowa uczniów a media w edukacji dla zrównoważonego rozwoju / Alicja Walosik , Wioletta Skrzypek
¬ródło: W: Edukacja ¶rodowiskowa w społeczeństwie wiedzy : monografia / pod red. nauk. Ligii Tuszyńskiej
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2010
Opis fizyczny: S. 208-219
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00017/17
Autorzy: Lidia Wi¶niowska, Renata Zaj±c, Wioletta Skrzypek.
Tytuł: Występowanie populacji wydry ( Lutra lutra L.) na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu / Lidia Wi¶niowska, Renata Zaj±c, Wioletta Skrzypek
¬ródło: W: Gospodarka łowiecka i ochrona populacji dzikich zwierz±t na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. T. 1 / [red. wyd. Bogusław Bobek et al.]
Adres wydawniczy: Wrocław : Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, 2007
Opis fizyczny: S. 225-240
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL

     stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie