Wynik wyszukiwania

Zapytanie: SOLAK ANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 16

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/16

Autorzy: Mirosław Michalik, Ewa Czaplewska, Anna Solak, Anna Szkotak.
Tytuł: Articulation and speaking rates in bilinguals with regard to time of exposure to one language / Mirosław Michalik, Ewa Czaplewska, Anna Solak, Anna Szkotak
¬ródło: Acta Neuropsychologica. - 2020, Vol. 18, No. 2, s. 207-220
Uwagi: GICID: 01.3001.0014.1405
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 1730-7503
e-ISSN: 2084-4298
Adres url:2/16
Autorzy: Mirosław Michalik, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski, Anna Solak.
Tytuł: Articulation rate in the dysfunctional discourse on the example of speech of persons with intellectual disabilities and persons with autism / Mirosław Michalik, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski, Anna Solak
¬ródło: W: Educational space : selected theoretical and practical approaches / edited by Zdzisław Zacłona, Ivica Radovanović
Adres wydawniczy: Nowy S±cz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym S±czu, 2020
Opis fizyczny: S. 83-92
p-ISBN: 978-83-65575-70-8
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.0003/16
Autorzy: Mirosław Michalik, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski, Anna Solak.
Tytuł: Tempo mówienia i tempo artykulacji w dyskursie zaburzonym / Mirosław Michalik, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski, Anna Solak
¬ródło: W: Prozodia : przyswajanie, badania, zaburzenia, terapia / redakcja naukowa: Marta Wysocka, Barbara Kamińska, Stanisław Milewski
Adres wydawniczy: Gdańsk : Harmonia Universalis : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020
Opis fizyczny: S. 395-429
p-ISBN: 978-83-7744-201-2
p-ISBN: 978-83-8206-062-1
Seria: (Logopedia XXI Wieku)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0004/16
Autorzy: Mirosław Michalik, Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Anna Solak.
Tytuł: Tempo wypowiedzi osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym (w odniesieniu do normy i niepełnosprawno¶ci intelektualnej w stopniu lekkim) / Mirosław Michalik, Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Anna Solak
¬ródło: Prace Językoznawcze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. - 2020, Vol. 22, z. 2, s. 143-157
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 100.000
p-ISSN: 1509-5304
DOI:5/16
Autorzy: Mirosław Michalik, Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Anna Solak, Małgorzata Krajewska.
Tytuł: Szybko¶ć tworzenia wypowiedzi słownych w perspektywie gerontolingwistycznej - na przykładzie starzenia się fizjologicznego i dementywnego / Mirosław Michalik, Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Anna Solak, Małgorzata Krajewska
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2019, Z. 14, s. 128-141
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 2083-1765
Repozytorium UP:
DOI:6/16
Autorzy: Mirosław Michalik, Ewa Czaplewska, Anna Solak, Anna Szkotak.
Tytuł: Tempo artykulacji i tempo mówienia w dwujęzyczno¶ci równoczesnej niezrównoważonej (na przykładzie wypowiedzi tworzonych przez dzieci flamandzko-polskojęzyczne) / Mirosław Michalik, Ewa Czaplewska, Anna Solak, Anna Szkotak
¬ródło: Język Polski. - 2019, Vol. 99, No. 1, s. 26-37
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 100.000
Inne bazy podaj±ce opis:
 • Scopus

  p-ISSN: 0021-6941
  DOI:  7/16
  Autorzy: Mirosław Michalik, Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Anna Solak, Małgorzata Krajewska.
  Tytuł: Tempo artykulacji i tempo mówienia w otępieniu alzheimerowskim / Mirosław Michalik, Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Anna Solak, Małgorzata Krajewska
  ¬ródło: Logopedia. - 2019, T. 48/1, s. 231-250
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 0459-6935  8/16
  Autorzy: Mirosław Michalik, Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Anna Solak.
  Tytuł: Tempo wypowiedzi osób starzej±cych się fizjologicznie na tle tempa wypowiedzi dziecięcych - analiza porównawcza / Mirosław Michalik, Stanisław Milewski, katarzyna-Kaczorowska-Bray, Anna Solak
  ¬ródło: Poradnik Językowy. - 2019, nr 2, s. 7-23
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 0551-5343  9/16
  Autorzy: Mirosław Michalik, Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Anna Solak.
  Tytuł: The pace of speech of people with moderate intellectual disability (as compared to the norm and to mild intellectual disability) = Temp reči u lic s umerennoj umstvennoj otstalost'û (po sravneniû s intellektual'nym razvitiem v predelah normy i legkoj umstvennoj otstalost'û / Mirosław Michalik, Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Anna Solak
  ¬ródło: W: Special'noe obrazovanie i sociokul'turnaâ integraciâ- 2019: formirovanie kommunikativno-rečevoj kompetencii v usloviâh inklûzii : sbornik naučnyh statej / nauč. red. V. P. Krûčkov; red.-sost. O. V. Košeeva i T. A. Bočkareva
  Adres wydawniczy: Saratov : Izd-vo "Saratovskij istočnik", 2019
  Opis fizyczny: S. 279-287 ; S. 442-453
  p-ISBN: 978-5-6043808-3-3
  Typ publikacji: ZRO
  Język publikacji: ENG, RUS
  Punktacja MNiSW: 5.000  10/16
  Autorzy: Mirosław Michalik, Ewa Czaplewska, Anna Solak, Anna Szkotak.
  Tytuł: Articulation and speaking rates of Polish-French bilingual children / Mirosław Michalik, Ewa Czaplewska, Anna Solak, Anna Szkotak
  ¬ródło: Health Psychology Report. - 2018, Vol. 6, nr 4, s. 330-338
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 12.000
  p-ISSN: 2353-4184
  e-ISSN: 2353-5571
  DOI:  11/16
  Autorzy: Mirosław Michalik, Anna Solak.
  Tytuł: Badanie tempa wypowiedzi - na przykładzie tekstów tworzonych przez osoby dotknięte autyzmem / Mirosław Michalik, Anna Solak
  ¬ródło: Neurolingwistyka Praktyczna. - 2018, nr 4, s. 176-196
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 1.000
  p-ISSN: 2450-5072
  Adres url:
  DOI:  12/16
  Autorzy: Mirosław Michalik, Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Anna Solak.
  Tytuł: Jak szybko mówi± dzieci niepełnosprawne intelektualnie / Mirosław Michalik, Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Anna Solak
  ¬ródło: Szkoła Specjalna. - 2018, nr 2, s. 102-113
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  p-ISSN: 0137-818X
  DOI:  13/16
  Autorzy: Mirosław Michalik, Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Anna Solak.
  Tytuł: Tempo wypowiedzi jako kategoria badawcza - w normie i w zaburzeniach / Mirosław Michalik, Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Anna Solak
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2018, Z. 13, s. 87-99
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  p-ISSN: 2083-1765
  Adres url:
  DOI:  14/16
  Autorzy: Mirosław Michalik, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski, Anna Solak.
  Tytuł: The speech rate of people at an advanced old age / Mirosław Michalik, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski, Anna Solak
  ¬ródło: Acta Neuropsychologica. - 2018, Vol. 16, No. 2, s. 167-175
  Uwagi: Publikacja indeksowana w bazie Scopus.
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 12.000
  p-ISSN: 1730-7503
  e-ISSN: 2084-4298  15/16
  Autorzy: Małgorzata Lebda, Anna Solak.
  Tytuł: Czasami my¶lę Knausgardem [Dokument elektroniczny] / z Małgorzat± Leb± rozmawia Anna Solak
  ¬ródło: Zamekczyta. - 2017
  Typ publikacji: PK
  Język publikacji: POL
  Adres url:  16/16
  Autorzy: Mirosław Michalik, Anna Solak.
  Tytuł: The Pace Of Speech In Autistic Spectrum Disorder (Asd) / Mirosław Michalik, Anna Solak
  ¬ródło: Acta Neuropsychologica. - 2017, Vol. 15, No. 4, s. 433-441
  Uwagi: Publikacja indeksowana w bazie Scopus.
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 12.000
  p-ISSN: 1730-7503
  e-ISSN: 2084-4298

       stosuj±c format:
  Nowe wyszukiwanie