Wynik wyszukiwania

Zapytanie: SROKA ŁUKASZ
Liczba odnalezionych rekordów: 153

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/153

Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Galicyjskie powidoki w Wiedniu : kilka refl eksji na kanwie dorobku wydawniczego Doktoratskolleg Galizien na Uniwersytecie Wiedeńskim / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: W służbie historii i polityki : Bronowice - Kraków - Berlin - Warszawa : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Rydlowi w 65. rocznicę urodzin / pod redakcj± Waldemara Bukowskiego, Zdzisława Nogi, Rafała Rogulskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Europejska Sieć Pamięci i Solidarno¶ci : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", 2024
Opis fizyczny: S. 505-516
p-ISBN: 978-83-961186-2-2
p-ISBN: 978-83-67277-20-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0002/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Lili Haber : drugie pokolenie po Holokau¶cie w Izraelu : narodziny nowego narodu / Łukasz Tomasz Sroka
Adres wydawniczy: Kraków ; Budapeszt; Syrakuzy : Wydawnictwo Austeria, 2024
Opis fizyczny: 358 s.
p-ISBN: 978-83-7866-608-0
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.0003/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Działalno¶ć i dorobek samorz±du Krakowa w okresie autonomii galicyjskiej i w II Rzeczypospolitej / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Samorz±d krakowski w trzydziestolecie odrodzenia / pod redakcj± Zdzisława Nogi i Jacka Purchli
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Miło¶ników Historii i Zabytków Krakowa, 2023
Opis fizyczny: S. 21-46
p-ISBN: 978-83-967315-1-7
Seria: (Kraków w Dziejach Narodu)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0004/153
Autorzy: Mariusz Jabłoński, Konrad Meus, Łukasz Sroka.
Tytuł: Dzieje konfederacji barskiej 1768-1772 : ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Beskidu Niskiego / redakcja naukowa Mariusz Jabłoński, Konrad Meus, Łukasz Tomasz Sroka
Adres wydawniczy: Kraków ; Wysowa-Zdrój : Fall, 2023
Opis fizyczny: 175 s.
p-ISBN: 978-83-68003-05-5
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.0005/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Historia i kultura Żydów w Bochni w ¶wietle zasobów Archiwum Narodowego w Krakowie / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: Muzealne Marginalia. - 2023, nr 2, s. 196-202
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2956-39336/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Kultywowanie pamięci o konfederacji barskiej w skali ogólnopolskiej i regionalnej / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Dzieje konfederacji barskiej 1768-1772 : ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Beskidu Niskiego / redakcja naukowa Mariusz Jabłoński, Konrad Meus, Łukasz Tomasz Sroka
Adres wydawniczy: Kraków ; Wysowa-Zdrój : Fall, 2023
Opis fizyczny: S. 155-170
p-ISBN: 978-83-68003-05-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.0007/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Polski Tel Awiw : refleksje na kanwie najnowszych badań nad histori± miast i regionów Izraela / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Polityka - wojskowo¶ć - bezpieczeństwo : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia działalno¶ci naukowej Profesora Romana Kochnowskiego / pod redakcj± Tomasza Skrzyńskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 144-162
p-ISBN: 978-83-8084-939-6
e-ISBN: 978-83-8084-940-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1157)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0008/153
Autorzy: Mariusz Jabłoński, Konrad Meus, Łukasz Sroka.
Tytuł: Wstęp / Mariusz Jabłoński, Konrad Meus. Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Dzieje konfederacji barskiej 1768-1772 : ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Beskidu Niskiego / redakcja naukowa Mariusz Jabłoński, Konrad Meus, Łukasz Tomasz Sroka
Adres wydawniczy: Kraków ; Wysowa-Zdrój : Fall, 2023
Opis fizyczny: S. 5-6
p-ISBN: 978-83-68003-05-5
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL9/153
Autorzy: Łukasz Sroka, Katarzyna Rogalska-Chodecka.
Tytuł: A man of success in the land of success : the biography of Marcel Goldman, a Kracovian in Tel Aviv / Łukasz Tomasz Sroka ; translated by Katarzyna Rogalska-Chodecka
Adres wydawniczy: Brighton : Academic Studies Press, 2022
Opis fizyczny: 436 s.
p-ISBN: 978-1-64469-911-9
Seria: (Jews of Poland)
Typ publikacji: ZK
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 120.00010/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Adaptation of Polish Jews to the Living Conditions in Israel in the Light of Lucyna Cukierman's Practical Cookbook / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: Kwartalnik Historii Żydów-Jewish History Quarterly. - 2022, nr 1, s. 145-164
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 100.000
p-ISSN: 1899-3044
Adres url:11/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Pierwsza lekcja hebrajskiego : transgresja tożsamo¶ciowa Żydów polskich od końca XIX do połowy XX wieku / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: Dzieje Najnowsze. - 2022, R. 54, nr 4, s. 85-108
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 100.000
p-ISSN: 0419-8824
e-ISSN: 2451-1323
Adres url:
DOI:12/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Polish-Jewish Relations in Lwów City Council during the Period of Galician Autonomy, 1870-1914 / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Jewish Self-Government in Eastern Europe / edited by François Guesnet and Antony Polonsky
Adres wydawniczy: London : The Littman Library of Jewish Civilization in association with Liverpool University Press, 2022
Opis fizyczny: S. 302-320
p-ISBN: 978-1-800348-24-0
e-ISBN: 9781800853638
Seria: (Polin : Studies in Polish Jewry ; vol. 34)
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:13/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: S.J. Żurek, 2021, Odpamiętywanie polsko-żydowskie. Szkice - studia - interpretacje, (Studia. Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL, pod red. S.J. Żurka, t.11; ¬ródła i Monografie. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 517), Lublin, ss. 345. / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: Res Gestae. Czasopismo Historyczne. - 2022, T. 14, s. 243-247
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 2450-4475
e-ISSN: 2451-0068
DOI:14/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Tel Awiw : nowoczesne miasto starożytnego narodu / Łukasz Tomasz Sroka
Adres wydawniczy: Kraków ; Budapeszt ; Syrakuzy : Wydawnictwo Austeria, 2022
Opis fizyczny: 454 s.
p-ISBN: 978-83-7866-546-5
Seria: (Miasta i Regiony Izraela ; T. 1)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:15/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Jews in Lviv at the turn of the 20th centaury : on the road to modernization / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Lviv and Wrocław, cities in parallel? : myth, memory and migration, c. 1890-present / edited by Jan Fellerer, Robert Pyrah
Adres wydawniczy: Budapest ; New York : Central European University Press, 2020
Opis fizyczny: S. 55-76
p-ISBN: 978-963-386-323-7
e-ISBN: 978-963-386-324-4
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.00016/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Człowiek sukcesu w państwie sukcesów : biografia Marcela Goldmana krakowianina w Tel Awiwie / Łukasz Tomasz Sroka ; przedmowa Aleksander B. Skotnicki ; posłowie Leopold "Poldek" Wasserman
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: 485 s.
p-ISBN: 978-83-8084-302-8
e-ISBN: 978-83-8084-303-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 936)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]17/153
Autorzy: Konrad Meus, Łukasz Sroka.
Tytuł: Galicyjskie tradycje i współczesno¶ć delegatury / Konrad Meus, Łukasz T. Sroka
¬ródło: Kontrola Państwowa. - 2019, R. 64, nr 1, s. 141-169
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 0452-5027
Adres url:18/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Ryszard Löw jakiego (nie) znamy / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: Teksty Drugie. - 2019, nr 4, s. 266-278
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 100.000
p-ISSN: 0867-0633
DOI:19/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Żydzi krakowscy w Drugiej Rzeczypospolitej / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Krakowianie w Drugiej Rzeczypospolitej : materiały z sesji naukowej 21 kwietnia 2018 roku / pod redakcj± Zdzisława Nogi
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Miło¶ników Historii i Zabytków Krakowa : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2019
Opis fizyczny: S. 101-128
p-ISBN: 978-83-89131-98-0
Seria: (Kraków w Dziejach Narodu)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,520/153
Autorzy: Konrad Meus, Łukasz Sroka.
Tytuł: 1866 : odbudowa samorz±du miejskiego - narodziny nowoczesnego Krakowa / redakcja Konrad Meus, Łukasz Tomasz Sroka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: 279 s.
p-ISBN: 978-83-8084-212-0
e-ISBN: 978-83-8084-213-7
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 870)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
Liczba arkuszy: 15,5
DOI:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]21/153
Autorzy: Krzysztof Chaczko, Artur Skorek, Łukasz Sroka.
Tytuł: Demokracja izraelska / Krzysztof Chaczko, Artur Skorek, Łukasz Tomasz Sroka
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018
Opis fizyczny: 384 s.
p-ISBN: 978-83-01-20427-3
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 17,522/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: In the Light of Vienna : Jews in Lviv - between Tradition and Modernisation (1867-1914) / Łukasz Tomasz Sroka
Adres wydawniczy: Berlin : Peter Lang, 2018
Opis fizyczny: 433 s.
p-ISBN: 978-3-631-74604-2
e-ISBN: 978-3-631-76620-0
Seria: (Studies in Jewish History and Memory ; Vol. 10)
Typ publikacji: ZK
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 25,0
DOI:23/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Klemens Kaps, Ungleiche Entwicklung in Zentraleuropa. Galizien zwischen überregionaler Verflechtung und imperialer Politik (1772-1914). (Sozial- und wirtschaftshistorische Studien 37.) Böhlau, Wien-Köln-Weimar 2015. 535 S. ISBN 978-3-205-79638-1. / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: Mitteilungen des Instituts fur Österreichische Geschichtsforschung
Opis fizyczny: 2018, T. 126, s. 216-219
Typ publikacji: ZRC
Język publikacji: ENG
p-ISSN: 0073-848424/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Municipal publications as a source for studies on the history of Galician cities in the 19th century (Krakow and Lviv in Particular) / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: Documenta Pragensia. - 2018, 37, s. 595-605
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 0231-7443
Liczba arkuszy: 0,6225/153
Autorzy: Andrzej Piasecki, Łukasz Sroka, Monika W±s.
Tytuł: Praktyczny student?! / rozmowę [z prof. dr. hab. Andrzejem Piaseckim, dyrektorem Instytutu Prawa, Administracjii Ekonomii UP oraz dr. hab. Łukaszem Tomaszem Srok±, prof. UP, dyrektorem Instytutu Historii i Archiwistyki UP] przeprowadziła Monika W±s
¬ródło: Commentarii Academici. - 2018, nr 1, s. 18-19
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:26/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Prezydenci Krakowa doby autonomicznej : szkic do portretu zbiorowego / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: 1866 : odbudowa samorz±du miejskiego - narodziny nowoczesnego Krakowa / redakcja Konrad Meus, Łukasz Tomasz Sroka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: S. 93-111
p-ISBN: 978-83-8084-212-0
e-ISBN: 978-83-8084-213-7
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 870)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,0
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]27/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Samorz±d krakowski w czasach prezydenta Juliusza Lea / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Prezydent Juliusz Leo i Kraków jego czasów / pod redakcj± Zdzisława Nogi
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Miło¶ników Historii i Zabytków Krakowa, 2018
Opis fizyczny: S. 67-90
p-ISBN: 978-83-89131-96-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,728/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Żydzi krakowscy wobec niepodległo¶ci Rzeczypospolitej / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Kraków lat 1910-1918 na kliszy utrwalony / [opracowanie redakcyjne, opisy zdjęć Mariusz Jabłoński]
Adres wydawniczy: Kraków : MEC Małopolskie Centrum Edukacji, 2018
Opis fizyczny: S. 65-76
p-ISBN: 978-83-66027-29-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00029/153
Autorzy: Kazimierz Karolczak, Łukasz Sroka.
Tytuł: Arystokracja i ziemiaństwo galicyjskie w historiografii polskiej po 1989 roku / Kazimierz Karolczak, Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Od zjazdu w Łodzi do zjazdu w Szczecinie : bilans badań nad dziejami szlachty i ziemiaństwa na ziemiach polskich w XIX wieku / pod redakcj± Krzysztofa A. Makowskiego i Kazimierza Karolczaka
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2017
Opis fizyczny: S. 101-115
p-ISBN: 978-83-7181-998-8
Seria: (Szlachta i Ziemiaństwo na Ziemiach Dawnej Rzeczypospolitej)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,2930/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Barbara Berska, 1914. Zdarzyło się w Krakowie Archiwum Narodowe w Krakowie, Kraków 2015, s. 242 / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: Rocznik Krakowski. - 2017, T. 83, s. 286-287
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0080-349931/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Czysto¶ć w Krakowie od końca XVIII wieku do 1886 roku / Łukasz Sroka
¬ródło: W: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie : 150 lat polskiego samorz±dowego modelu oczyszczania miasta / Piotr Hapanowicz, Tomasz Bator, Piotr Odorczuk
Adres wydawniczy: Kraków : Grupa Tomami, 2017
Opis fizyczny: S. 28-57
p-ISBN: 978-83-63873-27-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,532/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Iconography as a research source on spatial and architectural changes in Lviv under Austrian rule / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: Documenta Pragensia. - 2017, 36, s. 505-520
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 0231-744333/153
Autorzy: Łukasz Sroka, Batya Brutin.
Tytuł: Polish-Israeli cooperation experience : from Zionism to Israel / collection of studies edited by Łukasz Tomasz Sroka, Batya Brutin
Adres wydawniczy: Krakow ; Kefar Sava : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
Opis fizyczny: 222 s.
p-ISBN: 978-83-8084-043-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 787)
Typ publikacji: ZRK
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 40.000
Liczba arkuszy: 1034/153
Autorzy: Łukasz Sroka, Marcin Kania.
Tytuł: Polskie korzenie Izraela : rozmowa z prof. Łukaszem Tomaszem Srok±, Dyrektorem Instytutu Historii i Archiwistyki UP / rozm. Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2017, nr 1 (60), s. 117-124
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-672635/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Prasa w warsztacie badacza historii miast / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Prasa w warsztacie badawczym historyka / pod redakcj± naukow± Kazimierza Karolczaka i Konrada Meusa
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
Opis fizyczny: S. 38-59
p-ISBN: 978-83-8084-011-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 771)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,636/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Relations between Poland and Eretz Yisrael before 1948 / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Polish-Israeli cooperation experience : from Zionism to Israel / collection of studies edited by Łukasz Tomasz Sroka, Batya Brutin
Adres wydawniczy: Krakow ; Kefar Sava : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
Opis fizyczny: S. 109-123
p-ISBN: 978-83-8084-043-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 787)
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]37/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Szanse i bariery rozwoju rzemiosła żydowskiego w dziewiętnastowiecznym Krakowie / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Galicja : mozaika nie tylko narodowa : tom studiów. T. 4 / tom studiów pod redakcj± Urszuli Jakubowskiej
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN : Fundacja Nowa Przestrzeń : Bel Studio, 2017
Opis fizyczny: S. 34-50
p-ISBN: 978-83-7798-617-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00038/153
Autorzy: Adam Redzik, Roman Duda, Marian Mudryj, Łukasz Sroka, Wanda Wojtkiewicz-Rok, Józef Wołczański, Andrzej Kajetan Wróblewski.
Tytuł: Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie / Adam Redzik, Roman Duda, Marian Mudryj, Łukasz Tomasz Sroka, Wanda Wojtkiewicz-Rok, Józef Wołczański, Andrzej Kajetan Wróblewski
Wydanie: Wyd. 2. popr.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Wysoki Zamek, 2017
Opis fizyczny: 1311 s.
p-ISBN: 978-83-947365-7-6
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00039/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Uniwersytety w monarchii habsburskiej jako katalizator i zwierciadło przemian społecznych i politycznych : na marginesie wydania monograficznego DVT. Dějiny věd a techniky / Łukasz Sroka
¬ródło: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. - 2017, R. 62, nr 3, s. 115-120
Uwagi: Artykuł recenzyjny: DVT. Dějiny věd a techniky. History of Science and Technology, 2015 nr 4.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 0023-589X40/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Wpływ socjalizmu na społeczno¶ć Żydów krakowskich (przed 1939 rokiem) / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Lewicowy Kraków w okresie międzywojennym / pod redakcj± Anny Kargol
Adres wydawniczy: Kraków : Zakład Wydawniczy NOMOS, 2017
Opis fizyczny: S. 190-202
p-ISBN: 978-83-7688-482-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,66
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]41/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Zachować srebra rodowe : zezwolenia na wywóz zabytków oraz instrumentów muzycznych za granic± jako Ľródło historii Żydów po II wojnie ¶wiatowej / Łukasz Sroka
¬ródło: Dzieje Najnowsze. - 2017, nr 1, s. 113-123
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 0419-8824
e-ISSN: 2451-1323
Adres url:
DOI:42/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: ¬ródła do historii Żydów krakowskich w XIX i pierwswzej połowie XX wieku w zbiorach archiwów lwowskich / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. - 2017, Z. 35, s. 263-269
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
p-ISSN: 0137-312943/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Elites in Lviv during the First World War / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: Documenta Pragensia. - 2016, 35, s. 221-234
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 0231-7443
Adres url:44/153
Autorzy: Krzysztof Polek, Łukasz Sroka.
Tytuł: Epidemie w dziejach Europy : konsekwencje społeczne, gospodarcze i kulturowe / redakcja naukowa Krzysztof Polek, Łukasz Tomasz Sroka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016
Opis fizyczny: 450 s.
p-ISBN: 978-83-7271-983-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 756)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 28,845/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Gdy nadmiar my¶li nie pozwala zasn±ć... : kilka refleksji na temat literatury polskiej w Izraelu na przykładzie twórczo¶ci Marcela Goldmana / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: Konspekt. - 2016, nr 2 (57), s. 53-60
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-672646/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Literackie podsumowania: polsko-hebrajskie, polsko-izraelskie -R. Löw , [Literature summaries: Polish-Hebrew, Polish-Israeli - R. Löw], ("Przełomy -Pogranicza." Studia Literackie VIII), Białystok 2014, 256 pp. ISBN 978836401132) / Łukasz T. Sroka
¬ródło: Scripta Judaica Cracoviensia. - 2016, Vol. 14, s. 177-179
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 13.000
p-ISSN: 1733-5760
e-ISSN: 2084-392547/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Młodzież żydowska w wadowickim Gimnazjum / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Wadowickie Gimnazjum oraz Liceum - znane i nieznane : 150-lecie powstania Gimnazjum w Wadowicach 1866-2016 / redakcja naukowa Kazimierz Karolczak, Jacek Popiel, Konrad Meus
Adres wydawniczy: Wadowice : Stowarzyszenie Absolwentów LO im. Marcina Wadowity w Wadowicach, 2016
Opis fizyczny: S. 39-53
p-ISBN: 978-83-65196-39-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 148/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Stowarzyszenie Humanitarne "Leopolis" we Lwowie (1899-1938) : główne kierunki działalno¶ci / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: Kwartalnik Historyczny. - 2016, T. 123, nr 1, s. 45-69
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 0023-590349/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Wokół prasy polskojęzycznej w Izraelu : uwagi i refleksje na marginesie najnowszej ksi±żki Elżbiety Kossewskiej Ona jeszcze mówi po polski, ale ¶mieje się po hebrajsku / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej. - 2016, T. 19, z. 2, s. 105-111
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1509-1074
e-ISSN: 2084-855250/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Wpływ samorz±du Lwowa na przestrzeń publiczn± miasta / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: Visnik L'vivs'kogo universitetu. Seriâ istorična. - 2016, T. 10, č. 1, s. 251-271
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2078-610751/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Żródła do badań nad histori± epidemii i profilaktyki przeciwepidemicznej w miastach na przykładzie Krakowa i Lwowa w XIX wieku / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Epidemie w dziejach Europy : konsekwencje społeczne, gospodarcze i kulturowe / redakcja naukowa Krzysztof Polek, Łukasz Tomasz Sroka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016
Opis fizyczny: S. 266-288
p-ISBN: 978-83-7271-983-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 576)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 152/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Maria Gotzen-Dold, Mojżesz Schorr und Majer Bałaban : polnisch-jüdische Historiker der Zwischenkriegszeit [Mojżesz Schorr i Majer Bałaban : Polsko-żydowscy historycy okresu międzywojennego], Schriften des Simon-Dubnov-Instituts, Band 20, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, Germany 2014, ss. 3331 / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: Krakowskie Pismo Kresowe. - 2015, R. 7, s. 163-168
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 2081-946353/153
Autorzy: Łukasz Sroka, Mateusz Sroka.
Tytuł: Polskie korzenie Izraela : wprowadzenie do tematu : wybór Ľródeł / Łukasz Tomasz Sroka, Mateusz Sroka
Adres wydawniczy: Kraków ; Budapeszt : Wydawnictwo Austeria, 2015
Opis fizyczny: 710, [3] s.
p-ISBN: 978-83-7866-177-1
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 25.000
Liczba arkuszy: 31,554/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Trzy stolice: Lwów, Poznań, Warszawa i priorytety ich władz w XIX wieku / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Życie codzienne, gospodarka, kultura i społeczeństwo polskie w latach 1772-1918 : rozprawy z dziejów ziem polskich w okresie zaborów / pod redakcj± Waldemara Łazugi i Damiana Szymczaka
Adres wydawniczy: Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Historii UAM, 2015
Opis fizyczny: S. 9-24
p-ISBN: 978-83-63047-73-3
Seria: (Publikacje Instytutu Historii ; nr 127)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,855/153
Autorzy: Adam Redzik, Łukasz Sroka.
Tytuł: Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie / Adam Redzik [et al., w tym Łukasz Tomasz Sroka] ; cało¶ć zredagował, wstępem i zakończeniem opatrzył Adam Redzik
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Wysoki Zamek, 2015
Opis fizyczny: 1302 s.
p-ISBN: 978-83-943785-5-4
Uwagi: U góry s. tyt. i okł. nadtyt.: Academia Militans.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 25.000
Liczba arkuszy: 9556/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Wolne czy zależne Miasto Kraków? / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Wolne miasto Kraków : 1815-1846 : ludzie, wydarzenia, tradycja / redakcja naukowa Piotr Hapanowicz, Mariusz Jabłoński ; pomysłodawca projektu "Strażnicy pamięci" Mariusz Cupiał
Adres wydawniczy: Kraków : Małopolskie Centrum Edukacji, 2015
Opis fizyczny: S. 17-24
p-ISBN: 978-83-65110-24-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,5
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]57/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Żydzi w Radzie Miasta Krakowa (1866-1939) : zagadnienia prawne i ustrojowe / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Budowali nowoczesny Kraków : Żydzi w samorz±dzie miejskim, gospodarczym i finansowym miasta (1866-1939) / [Kolegium wydawnicze : Michał Niezabitowski, Marcin Baran, Anna Biedrzycka, Elżbieta Firlet, Ewa Gaczoł, Grażyna Lichończak-Nurek, Wacław Passowicz, Jacek Salwiński, Joanna Strzyżewska, Maria Zientara ; redakcja [i] opracowanie indeksu Barbara Cisowska ; tłumaczenie przedmowy, wstępu i streszczeń na język angielski Tomasz Tesznar ; autorzy fotografii Andrzej Janikowski, Tomasz Kalarus, Józef Korzeniowski]
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2015
Opis fizyczny: S. 62-115
p-ISBN: 978-83-75771-83-1
Uwagi: Monografia towarzysz±ca wystawie: "Budowali nowoczesny Kraków. Żydzi w samorz±dzie miejskim, gospodarczym i finansowym miasta (1866-1939)", 19 marca - 25 paĽdziernika 2015 r., Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Stara Synagoga.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 2,058/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Asymilacja, emancypacja i odrodzenie narodowe Żydów w kontek¶cie walki o niepodległo¶ć Rzeczypospolitej / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: "Piekło i niebo Polaków" : powstania narodowe, bunty i rewolucje : inspiracje - kontynuacje - spory - pamięć. [T. 1] / pod red. Tomasza Sikorskiego, Michała ¦liwy, Adama W±tora
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2014
Opis fizyczny: S. 86-104
p-ISBN: 978-83-7271-856-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]59/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Działalno¶ć i dziedzictwo Komisji Edukacji Narodowej / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Czas upadku czas postępu : okres stanisławowski 1764-1795 / pomysłodawca projektu "Strażnicy pamięci" Mariusz Cupiał
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Fall, 2014
Opis fizyczny: S. 48-53
p-ISBN: 978-83-62275-92-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL60/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Dziedzictwo Galicji w II Rzeczypospolitej : aspekty społeczne i gospodarcze / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Galicja : mozaika nie tylko narodowa. T. 2 / tom studiów pod red. Urszuli Jakubowskiej
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN : BEL Studio, 2014
Opis fizyczny: S. 129-152
p-ISBN: 978-83-7798-123-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00061/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Dzieło Sejmu Wielkiego / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Czas upadku czas postępu : okres stanisławowski 1764-1795 / pomysłodawca projektu "Strażnicy pamięci" Mariusz Cupiał
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Fall, 2014
Opis fizyczny: S. 72-77
p-ISBN: 978-83-62275-92-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL62/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Historia jako element trwania / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: Logos i Ethos. - 2014, nr 1, s. 149-159
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0867-830863/153
Autorzy: Kazimierz Karolczak, Łukasz Sroka.
Tytuł: Lwów : miasto, społeczeństwo, kultura : studia z dziejów miasta. T. 9, Życie codzienne miasta / red. nauk. Kazimierz Karolczak, Łukasz T. Sroka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2014
Opis fizyczny: 492 s.
p-ISBN: 978-83-7271-861-X
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 688)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL, UKR
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]64/153
Praca recenzowana: Krakau in Warschaus langem Schatten : Konkurrenzkämpfe in der polnischen Städtelandschaft 1900-1939 / Hanna Kozińska-Witt. - Stuttgart, 2008
Autorzy: Łukasz Sroka.
¬ródło: Rocznik Krakowski
Opis fizyczny: 2014, T. 80, s. 225-229
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
p-ISSN: 0080-349965/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Members of the "Leopolis" Humanitarian Society in Lvov (1899-1938) : a Group Portrait / Łukasz T. Sroka
¬ródło: Scripta Judaica Cracoviensia. - 2014, Vol. 12, s. 99-119
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 1733-5760
Adres url:
DOI:66/153
Autorzy: Martyna Gr±dzka, Łukasz Sroka.
Tytuł: Prace badawcze oraz nauczanie historii i kultury Żydów w Instytucie Historii Uniwersytetu Pedagogicznego / Martyna Gr±dzka, Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Studia żydowskie w Polsce - przeszło¶ć, stan obecny, perspektywy : studium selektywne / pod red. Stefana G±siorowskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Polska Akademia Umiejętno¶ci, 2014
Opis fizyczny: S. 167-180
p-ISBN: 978-83-7676-145-9
Seria: (Prace Komisji Historii i Kultury Żydów ; 6)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00067/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Przygotowania Żydów polskich migruj±cych do Erec Israel od schyłku XIX w. do wybuchu II wojny ¶wiatowej / Łukasz Sroka
¬ródło: W: Człowiek, społeczeństwo, Ľródło : studia dedykowane Profesor Jadwidze Hoff / pod redakcj± naukow± Szczepana Kozaka, Dariusza Opalińskiego, Janusza Polaczka, Szymona Wieczorka, Wioletty Zawitkowskiej
Adres wydawniczy: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014
Opis fizyczny: S. 412-424
p-ISBN: 978-83-7996-114-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,5
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]68/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Tekst literacki jako Ľródło historyczne : Andrzej Strug odczytywany w kontek¶cie jego epoki / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Andrzej Strug : dzieło i czasy : materiały z konferencji naukowej w Warszawie 6-7 grudnia 2012 roku / pod red. nauk. dr Anny Kargol
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2014
Opis fizyczny: S. 229-240
p-ISBN: 978-83-7571-310-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]69/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Wiedeń, czyli wielki ¶wiat : wpływ Austrii na życie codzienne Lwowa w XIX wieku / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Lwów : miasto, społeczeństwo, kultura : studia z dziejów miasta. T. 9, Życie codzienne miasta / red. nauk. Kazimierz Karolczak, Łukasz T. Sroka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2014
Opis fizyczny: S. 178-189
p-ISBN: 978-83-7271-861-X
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 688)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]70/153
Autorzy: Kazimierz Karolczak, Łukasz Sroka.
Tytuł: Wstęp / Kazimierz Karolczak, Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Lwów : miasto, społeczeństwo, kultura: studia z dziejów miasta. T. 9, Życie codzienne miasta / red. nauk. Kazimierz Karolczak, Łukasz T. Sroka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2014
Opis fizyczny: S. 5-9
p-ISBN: 978-83-7271-861-X
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 688)
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]71/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Żydzi w Radzie Miasta Lwowa w okresie autonomii galicyjskiej 1870-1914 / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Znani i nieznani dziewiętnastowiecznego Lwowa : studia i materiały. T. 4 / red. Lidia Michalska-Bracha i Małgorzata Przeniosło
Adres wydawniczy: Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2014
Opis fizyczny: S. 97-114
p-ISBN: 978-83-7133-607-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00072/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Żydzi w samorz±dach miast galicyjskich (na przykładzie Krakowa i Lwowa) / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: Krakowskie Studia Małopolskie. - 2014, nr 19, s. 111-121
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 1643-691173/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Edukacja na temat ubezpieczeń społecznych w kontek¶cie naukowo-dydaktycznej działalno¶ci Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie - stan obecny i program działania / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Upowszechnianie wiedzy i edukacja w zakresie ubezpieczeń społecznych / red. Teresa Nawrocka-Szczerbik
Adres wydawniczy: Kraków : Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 2013
Opis fizyczny: S. 35-53
p-ISBN: 978-83-919310-5-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Adres url:74/153
Autorzy: Szewach Weiss, Łukasz Sroka.
Tytuł: Ile polsko¶ci w Izraelu? / z prof. Szewachem Weissem rozmawia Łukasz Sroka
¬ródło: Konspekt. - 2013, nr 1 (46), s. 134-136
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:75/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Kawa to co¶ więcej... / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Sztambuch Henryka W. Żalińskiego : labuntur anni... / red. Kazimierz Karolczak i Łukasz Tomasz Sroka
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2013
Opis fizyczny: S. 219-228
p-ISBN: 978-83-7181-826-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]76/153
Praca recenzowana: Opozycja w wiedeńskiej Radzie Państwa w latach siedemdziesi±tych XIX w. : (skład - organizacja - funkcjonowanie) / Stanisław Pijaj. - Kraków, 2011
Autorzy: Łukasz Sroka.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica
Opis fizyczny: 2013, Z. 15, s. 262-266
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2081-3341
Adres url:77/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Pomiędzy katedr± uniwersyteck± a stolikiem kawiarnianym / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: Konspekt. - 2013, nr 1 (46), s. 87-92
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:78/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Profesor przekonał mnie do nauki / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Antoni Podraza (1920-2008) : człowiek - uczony - polityk / pod red. Stanisława Grodziskiego i Grzegorza Niecia
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2013
Opis fizyczny: S. 113-116
p-ISBN: 978-83-7638-281-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]79/153
Autorzy: Kazimierz Karolczak, Łukasz Sroka.
Tytuł: Sztambuch Henryka W. Żalińskiego : labuntur anni... / red. Kazimierz Karolczak i Łukasz Tomasz Sroka
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2013
Opis fizyczny: XX, 240 s.
p-ISBN: 978-83-7181-826-4
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL80/153
Autorzy: Łukasz Sroka, Konrad Meus.
Tytuł: Ubezpieczenia społeczne Żydów na ziemiach polskich okupowanych przez hitlerowskie Niemcy / Łukasz Sroka, Konrad Meus
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica. - 2013, Z. 14, s. 229-241
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2081-3341
Adres url:81/153
Autorzy: Łukasz Sroka, Konrad Meus.
Tytuł: Wierno¶ć nauce, tradycji i zasadom / Łukasz Tomasz Sroka, Konrad Meus
¬ródło: Konspekt. - 2013, nr 1 (46), s. 166-170
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:82/153
Autorzy: Kazimierz Karolczak, Łukasz Sroka.
Tytuł: Wstęp / Kazimierz Karolczak, Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Sztambuch Henryka W. Żalińskiego : labuntur anni... / red. Kazimierz Karolczak i Łukasz Tomasz Sroka
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2013
Opis fizyczny: S. IX-XVI
p-ISBN: 978-83-7181-826-4
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]83/153
Autorzy: Kazimierz Karolczak, Łukasz Sroka.
Tytuł: Masoneria polska w kraju i na emigracji / pod red. Kazimierza Karolczka i Łukasza Tomasza Sroki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2012
Opis fizyczny: 108, [3] s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.00084/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Metody badań masonologicznych : na przykładzie prac Ludwika Hassa / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Masoneria polska w kraju i na emigracji / pod red. Kazimierza Karolczaka i Łukasza Tomasza Sroki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2012
Opis fizyczny: S. 88-109
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.00085/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Rada Miejska we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej 1870-1914 : studium o elicie władzy / Łukasz Tomasz Sroka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2012
Opis fizyczny: 560, [4] s.
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 621)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Repozytorium UP:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]86/153
Praca recenzowana: Wkład osi±gnięć polskiej nauki i techniki do dziedzictwa ¶wiatowego / pod red. Ireny Stasiewicz-Jasiukowej. - Warszawa ; Kraków, 2009
Autorzy: Łukasz Sroka.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica
Opis fizyczny: 2012, Z. 12, s. 280-281
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
Adres url:87/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Transformations in mentality and idenity of Jews living in Polish cities between the second half of the 19th century and 1939 : a catalogue of paradoxes, stereotypes and distinctive features / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Vel'ká doba v malom priestore : Zlomové zmeny v mestách stredoeurópskeho priestoru a ich dôsledky (1918-1929) / zostavili Peter Švorc a Harald Heppner
Adres wydawniczy: Prešov ; Graz : Universum, 2012
Opis fizyczny: S. 390-400
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.00088/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Zaangażowanie społeczne elit żydowskich we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: L'viv : misto, suspil'stvo, kul'tura. T. 8. Č. 1, Vlada i suspil'stvo / za red. Oleni Arkuši i Mar'âna Mudrogo
Adres wydawniczy: L'viv : L'vívs'kij nacíonalnij uníversitet ímení Ívana Franka, 2012
Opis fizyczny: S. 351-364
Seria: (Visnik L'vivs'kogo universitetu. Seriâ Istorična ; Special'nij Vipusk (2012))
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL89/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Achduth - B'nei B'rith lodge of Stanyslaviv in the light of documents found in the local archive / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: Scripta Judaica Cracoviensia. - 2011, Vol. 9, s. 159-168
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 6.00090/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Changes in the Jewish community of Kraków in autonomous Galicia / Łukasz T. Sroka
¬ródło: W: Jews in Kraków / ed. by Michał Galas, Antony Polonsky
Adres wydawniczy: Oxford ; Portland : Littman Library of Jewish Civilization, 2011
Opis fizyczny: S. 63-82
Seria: (Polin : Studies in Polish Jewry ; vol. 23)
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.00091/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Israel and its friends: selected international relations issues in the nineteenth and the twientieth centuries / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Poles & Jews : history - culture - education / ed. by Mariusz Misztal and Piotr Trojański
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2011
Opis fizyczny: S. 29-44
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]92/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Ko¶ciół katolicki we Lwowie w ¶wietle akt i statutów synodu archidiecezjalnego w 1930 roku / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: Studia Historyczne. - 2011, T. 54, z. 3-4, s. 371-391
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00093/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Kronika życia naukowego Instytutu Historii I-XII 2009 / oprac. Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica. - 2011, Z. 10, s. 173-183
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
Adres url:
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:94/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Pamiętniki, wspomnienia i korespondencja jako Ľródła do badań historycznych po¶więconych narodzinom Państwa Izraela / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Pamiętniki, dzienniki i relacje jako Ľródła do badań historycznych : (XVIII-XX wiek) / pod red. nauk. Kazimierza Karolczaka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2011
Opis fizyczny: S. 237-244
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]95/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Program dla historii / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: Konspekt. - 2011, nr 4 (41), s. 53-55
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL96/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Wolnomularstwo na Kresach / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Kultura pogranicza wschodniego : zarys encyklopedyczny / pod red. Tadeusza Budrewicza, Tadeusza Bujnickiego i Jerzego Stefana Ossowskiego
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2011
Opis fizyczny: S. 480-481
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]97/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Der Einfluss Wiens auf die polnisch - jüdischen Beziehungen in Galizien im 19. Jahrhundert, speziell in Lemberg und Krakau / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Kulturbegegnung im öffentlichen Raum : Dokumentation eines internationalen wissenschaftlichen Symposiums vom 11. bis 14. September 2009 in Krakau / Redaktion Rudolf Wichard
Adres wydawniczy: Frankfurt am Main : Verlag und Vertrieb der action 365, 2010
Opis fizyczny: S. 89-101
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: GER98/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Historia i kultura Żydów lwowskich w XIX wieku : stan badań i postulaty / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich : praca zbiorowa. T. 5 / pod red. Krzysztofa Pilarczyka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Antykwa, 2010
Opis fizyczny: S. 197-211
Seria: (Suplement do "Studia Judaica" ; nr 3)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00099/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Judaizm wobec rodziny : spojrzenie historyczno-religioznawcze / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Człowiek w teatrze ¶wiata : studia o historii i kulturze dedykowane Profesorowi Stanisławowi Grzybowskiemu z okazji osiemdziesi±tych urodzin / pod red. Bożeny Popiołek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2010
Opis fizyczny: S. 69-77
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 578)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
Repozytorium UP:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]100/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Kronika życia naukowego Instytutu Historii VII-XII 2008 / oprac. Łukasz T. Sroka
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica. - 2010, Z. 9, s. 148-152
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Adres url:
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:101/153
Autorzy: Kazimierz Karolczak, Łukasz Sroka.
Tytuł: Lwów : miasto, społeczeństwo, kultura : studia z dziejów Lwowa. T. 7, Urzędy, urzędnicy, instytucje / pod red. Kazimierza Karolczaka i Łukasza T. Sroki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010
Opis fizyczny: 558 s.
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 560)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL, UKR
Punktacja MNiSW: 3.000
Repozytorium UP:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]102/153
Praca recenzowana: Żydzi krakowscy w dobie Rzeczypospolitej Krakowskiej : status prawny, przeobrażenia gminy, system edukacyjny / Anna Jakimyszyn. - Kraków ; Budapeszt, 2008
Autorzy: Łukasz Sroka.
¬ródło: Scripta Judaica Cracoviensia
Opis fizyczny: 2010, Vol. 8, s. 115-117
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000103/153
Praca recenzowana: Żyć etycznie - żyć etyk± : prace dedykowane Ks. Prof. Tadeuszowi ¦lipko SJ z okazji 90-lecia urodzin / red. Robert Janusz. - Kraków, 2009
Autorzy: Łukasz Sroka.
¬ródło: Rocznik Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie
Opis fizyczny: 2010, s. 273-276
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL104/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Problematyka Ko¶cioła Katolickiego i Uniwersytetu Lwowskiego w materiałach księdza Jana Nepomucena Fijałka / Łukasz T. Sroka
¬ródło: W: Lwów : miasto, społeczeństwo, kultura : studia z dziejów Lwowa. T. 7, Urzędy, urzędnicy, instytucje / pod red. Kazimierza Karolczka i Łukasza T. Sroki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010
Opis fizyczny: S. 542-552
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 560)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]105/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Sprawiedliwi chc± być doskonali : z dziejów wolnomularstwa w Krakowie od XVIII wieku do współczesno¶ci / Łukasz Tomasz Sroka
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Miło¶ników Historii i Zabytków Krakowa, 2010
Opis fizyczny: 309 s., [12] s. tabl.
Seria: (Biblioteka Krakowska ; nr 154)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 12.000106/153
Autorzy: Łukasz Sroka, Rafał Kupczak.
Tytuł: Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów "Kierunki badawcze filozofii", Kraków, 13-14.05.2010 r. / Łukasz Tomasz Sroka, Rafał Kupczak
¬ródło: Rocznik Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie. - 2010, s. 245-250
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL107/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Tel Awiw : młodo¶ć nieposkromiona wiekiem / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: Konspekt. - 2010, nr 3 (36), s. 147-152
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:108/153
Autorzy: Łukasz Sroka, Mateusz Sroka.
Tytuł: Wyruszyli¶my do Izraela ... szukać s±siadów / Łukasz Tomasz Sroka, Mateusz Sroka
¬ródło: Konspekt. - 2010, nr 1 (34), s. 107-114
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:109/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Kronika życia naukowego Instytutu Historii 2007-2008 / oprac. Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica. - 2009, Z. 8, s. 303-309
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Adres url:
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:110/153
Praca recenzowana: Regionalizm, tradycje, wyzwania, perspektywy : materiały z pierwszego sejmiku Małoplskich Stowarzyszeń Regionalnych : (Kraków, 1 grudzień 2006 r.) / pod red. Józefa Hampla. - Kraków, [ca 2008]
Autorzy: Łukasz Sroka.
¬ródło: Roczniki Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego, Oddział w Krakowie
Opis fizyczny: 2009, Nr 9, s. 308-310
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL111/153
Praca recenzowana: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. T. 4 / pod red. Krzysztofa Pilarczyka. - Kraków, 2008
Autorzy: Łukasz Sroka.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica
Opis fizyczny: 2009, Z. 8, s. 283-285
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:112/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Rosja dobra, m±dra i niebezpieczna / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: Konspekt. - 2009, nr 1-2 (32), s. 11-14
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL113/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Statystyka w badaniach historycznych po¶więconych mniejszo¶ciom narodowyn i religijnym w Polsce XIX i XX wieku : aspekty metodologiczne / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Ukryte w Ľródłach z warsztatu historyka XIX wieku / pod red. nauk. Kazimierza Karolczaka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009
Opis fizyczny: S. 24-38
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000114/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Żydzi w Krakowie około 1800 roku / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Galicja w Księstwie Warszawskim : 200 rocznica / pod red. Henryka W. Żalińskiego, Huberta Chudzia
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009
Opis fizyczny: S. 147-159
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]115/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Ko¶ciół katolicki w Polsce wobec kwestii żydowskiej : dyskusja na łamach "Gazety Ko¶cielnej" na przełomie XIX i XX wieku / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica. - 2008, Z. 7, s. 148-156
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:116/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Kronika życia naukowego Instytutu Historii 2006-2007 / oprac. Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica. - 2008, Z. 7, s. 226-233
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Adres url:
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:117/153
Autorzy: Łukasz Sroka, Katarzyna Ćwik.
Tytuł: Mało znana elita Krakowa / Łukasz Tomasz Sroka ; rozm przepr. Katarzyna Ćwik
¬ródło: Gazeta Wyborcza. - 2008, nr 149, dod. Kraków, s. 11-12
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL118/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Od propagandy do polemiki, czyli echa różnic ¶wiatopogl±dowych na łamach XIX-wiecznej prasy galicyjskiej / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Komunikowanie i komunikacja na ziemiach polskich w latach 1795-1918 / pod red. Krzysztofa Stępnika, Macieja Rajewskiego
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008
Opis fizyczny: S. 171-184
Seria: (Komunikowanie i Komunikacja)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000119/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Polityka historyczna - historia instrumentem bież±cej polityki : rozważania o krzywdzie : w±tki polityki historycznej w publicyctyce Adama Michnika / Łukasz Sroka
¬ródło: Państwo i Społeczeństwo. - 2008, nr 2, s. 133-140
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000120/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Rozważania o krzywdzie : w±tki polityki historycznej w publicystyce Adama Michnika / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Polityka historyczna : historia instrumentem bież±cej polityki / pod red. Stanisława Kiliana
Adres wydawniczy: Kraków : Wyższa Szkoła im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2008
Opis fizyczny: S. 133-140
Seria: (Państwo i Społeczeństwo ; R. 8 (2008), nr 2)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000121/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Sejmik Małopolskich Stowarzyszeń Regionalnych / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: Rocznik Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego. - 2008, nr 8, s. 317-318
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL122/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Zakochani w Krakowie / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: Gazeta Wyborcza. - 2008, nr 9, s. 14
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL123/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Zły czas, prawi ludzie : Zakład Ubezpieczeń Społecznych podczas II wojny ¶wiatowej / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: Z Życia ZUS. - 2008, nr 9 (93), s. 13-16
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL124/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Żydzi w Krakowie : studium o elicie miasta 1850-1918 / Łukasz Tomasz Sroka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2008
Opis fizyczny: 239, [5] s.
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 489)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 12.000
Adres url:125/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: "Masonica" księdza Jana Nepomucena Fijałka w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. - 2007, R. 52, s. 391-397
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL126/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Czas przypomnieć zapomnianych krakowian / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: Gazeta Wyborcza. - 2007, nr 70, dod. Kraków, s. 9
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL127/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Czemże się pochwalić zdołasz, miasto jedyne..., : czyli historycy krakowscy badaj± Lwów / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: Cracovia-Leopolis. - 2007, nr 1, s. 6-8
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL128/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Czy Kraków miał żydowskie elity? / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: ¦wiat przed katastrof± : Żydzi krakowscy w dwudziestoleciu międzywojennym / wstęp Jacek Purchla, Aleksander B. Skotnicki ; Agnieszka Sabor et al. ; red. nauk. Jan M. Małecki ; red. Teresa Le¶niak
Adres wydawniczy: Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2007
Opis fizyczny: S. 33-41
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL129/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Duchowo¶ć żydowska w Podgórzu : różnorodno¶ć, zaangażowanie, napięcia / Łukasz Sroka
¬ródło: W: Z dziejów duchowo¶ci i tolerancji religijnej w Podgórzu : materiały VII Sesji Podgórskiej / [red. Jarosław Żółciak]
Adres wydawniczy: Kraków : Dom Kultury "Podgórze", 2007
Opis fizyczny: S. 43-51
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL130/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: I Warsztaty Historyczno-Archiwalne Akademii Pedagogicznej w Krakowie / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica. - 2007, Z. 6, s. 275-278
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Adres url:
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:131/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Izrael w relacjach międzynarodowych : tradycje i współczesno¶ć / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Społeczne, gospodarcze i polityczne relacje we współczesnych stosunkach międzynarodowych / pod red. Bogusławy Bednarczyk i Marcina Lasonia
Adres wydawniczy: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2007
Opis fizyczny: S. 85-97
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL132/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Lwów : miasto - społeczeństwo - kultura / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica. - 2007, Z. 6, s. 271-274
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Adres url:
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:133/153
Praca recenzowana: Społeczeństwo Polski w walce z najazdem bolszewickim 1920 roku / Janusz Szczepański. - Warszawa ; Pułtusk, 2000
Autorzy: Łukasz Sroka.
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica
Opis fizyczny: 2007, Z. 6, s. 261-264
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:134/153
Praca recenzowana: Galicyjscy Żydzi na drodze do równouprawnienia 1848-1914 : aspekt prawny procesu emancypacji Żydów w Galicji / Małgorzata ¦liż. - Kraków, 2006. - (Studia Judaica Cracoviensia. Series Dissertationum ; 3)
Autorzy: Łukasz Sroka.
¬ródło: Studia Historyczne
Opis fizyczny: 2007, z. 3/4, s. 363-365
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL135/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Masonica księdza Jana Nepomucena Fijałka w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: Ars Regia. - 2007/2008, R. 10, nr 17, s. 232-239
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL136/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Na masońskim szlaku : Kraków / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: Gazeta Wyborcza. - 2007, nr 121, dod. Kraków, s. 12-13
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL137/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Nie tylko my potrafimy się zabawić : (historia Krakowa widziana z hotelowego okna) / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: Gazeta Wyborcza. - 2007, nr 215, s. 13
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL138/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Obyczaje upadły... już dawno / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: Gazeta Wyborcza. - 2007, nr 251, s. 14-15
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL139/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Pierwsza... "Solidarno¶ć" / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: Gazeta Wyborcza. - 2007, nr 233, s. 16
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL140/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Stan badań nad histori± Żydów krakowskich w XIX wieku / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Kraków : studia z dziejów miasta / pod red. nauk. Jerzego Rajmana
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2007
Opis fizyczny: S. 156-168
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 483)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:141/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Wielcy i wielkoludy : pamięci Piotra Kuncewicza / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: Konspekt. - 2007, nr 2 (29), s. 166-169
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:142/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Abraham Ozjasz Thon / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Krakowianie : wybitni Żydzi krakowscy XIV-XX w. / [red. Agnieszka Kutylak ; współpr. Magdalena FryĽlewicz]
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2006
Opis fizyczny: S. 47-49
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL143/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Albert Mendelsburg / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Krakowianie : wybitni Żydzi krakowscy XIV-XX w. / [red. Agnieszka Kutylak ; współpr. Magdalena FryĽlewicz]
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2006
Opis fizyczny: S. 85-87
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL144/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Grand Prix dla Huberta Chudzio / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: Konspekt. - 2006, nr 4 (27), s. 83
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Adres url:145/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Jonatan Warschauer / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Krakowianie : wybitni Żydzi krakowscy XIV-XX w. / [red. Agnieszka Kutylak ; współpr. Magdalena FryĽlewicz]
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2006
Opis fizyczny: S. 103-105
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL146/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Józef Michał Rosenblatt / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Krakowianie : wybitni Żydzi krakowscy XIV-XX w. / [red. Agnieszka Kutylak ; współpr. Magdalena FryĽlewicz]
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2006
Opis fizyczny: S. 120-122
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL147/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Józef Oettinger / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Krakowianie : wybitni Żydzi krakowscy XIV-XX w. / [red. Agnieszka Kutylak ; współpr. Magdalena FryĽlewicz]
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2006
Opis fizyczny: S. 100-103
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL148/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Leon Blumenstock-Halban / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Krakowianie : wybitni Żydzi krakowscy XIV-XX w. / [red. Agnieszka Kutylak ; współpr. Magdalena FryĽlewicz]
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2006
Opis fizyczny: S. 114-116
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL149/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Lwów : przeszło¶ć i przyszło¶ć / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: Konspekt. - 2006, nr 4 (27), s. 115-117
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:150/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Majer Bałaban / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Krakowianie : wybitni Żydzi krakowscy XIV-XX w. / [red. Agnieszka Kutylak ; współpr. Magdalena FryĽlewicz]
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2006
Opis fizyczny: S. 125-127
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL151/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Tadeusz Epstein / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Krakowianie : wybitni Żydzi krakowscy XIV-XX w. / [red. Agnieszka Kutylak ; współpr. Magdalena FryĽlewicz]
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2006
Opis fizyczny: S. 96-98
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL152/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Żydzi podgórscy : kondycja społeczna i ekonomiczna / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: Rocznik Krakowski. - 2006, T. 72, s. 173-180
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL153/153
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Żydzi podgórscy : kondycja społeczna i ekonomiczna / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: W 90 rocznicę poł±czenia Podgórza i Krakowa : materiały VI sesji Podgórskiej / [red. Jarosław Żółciak]
Adres wydawniczy: Kraków : Dom Kultury "Podgórze", 2005
Opis fizyczny: S. 89-108
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL

     stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie