Wynik wyszukiwania

Zapytanie: STA¦KO RENATA
Liczba odnalezionych rekordów: 47

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/47

Autorzy: Renata Sta¶ko.
Tytuł: Analiza korelacji pomiędzy socjalizacj±, poczuciem własnej warto¶ci, satysfakcj± z życia uniwersyteckiego, intensywno¶ci± korzystania z Facebooka a wynikami w nauce w ¶wietle wyników eksperymentalnych / Renata Sta¶ko
¬ródło: W: Dylematy i wyzwania edukacji : wybrane problemy / redakcja naukowa Danuta Morańska
Adres wydawniczy: Toruń ; Sosonowiec : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2020
Opis fizyczny: S. 171-188
p-ISBN: 978-83-63955-83-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0002/47
Autorzy: Renata Sta¶ko.
Tytuł: Socjalizacja, używanie Facebooka a wyniki w nauce studentów / Renata Sta¶ko
¬ródło: Edukacja, Technika, Informatyka. - 2019, nr 2, s. 290-296
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2080-9069
e-ISSN: 2450-9221
DOI:3/47
Autorzy: Tomasz Krukowski, Renata Sta¶ko, Robert Wolański.
Tytuł: Specyfika kształcenia i doskonalenia zawodowego w obszarze taktyczno-technicznym jednostek ochrony przeciwpożarowej / Tomasz Krukowski, Renata Sta¶ko, Robert Wolański
¬ródło: Edukacja, Technika, Informatyka. - 2018, nr 1, s. 187-196
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
p-ISSN: 2080-9069
e-ISSN: 2450-9221
Adres url:
DOI:4/47
Autorzy: Tomasz Krukowski, Renata Sta¶ko.
Tytuł: Uwarunkowania rynku pracy a absolwenci kierunków inżynieryjno-technicznych / Tomasz Krukowski, Renata Sta¶ko
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Technica. - 2018, Z. 11, s. 42-56
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2081-5468
DOI:5/47
Autorzy: Renata Sta¶ko.
Tytuł: Warsztaty design thinking jako element samokształcenia uczniów i nauczycieli / Renata Sta¶ko
¬ródło: Aura. - 2018, nr 3, Dodatek Ekologiczny dla szkół nr 280, s. 4-5
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 0137-3668
e-ISSN: 2449-99276/47
Autorzy: Renata Sta¶ko, Karolina Czerwiec, Katarzyna Potyrała, Emanuel Studnicki, Anna Michniewska.
Tytuł: Education in the area of new new media on the example of Youtube and interdisciplinary workshops / Renata Sta¶ko, Karolina Czerwiec, Katarzyna Potyrała, Emanuel Studnicki, Anna Michniewska
¬ródło: W: Science and technology education: engaging the new generation : proceedings of the 2nd International Baltic Symposium on Science and Technology Education (BalticSTE2017), Šiauliai, 12-15 June, 2017 / Vincentas Lamanauskas (ed.)
Adres wydawniczy: Šiauliai : Scientia Socialis, 2017
Opis fizyczny: S. 129-132
p-ISBN: 978-609-95513-4-0
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: ENG
Liczba arkuszy: 0,217/47
Autorzy: Anna Michniewska, Karolina Czerwiec, Katarzyna Potyrała, Renata Sta¶ko, Emanuel Studnicki.
Tytuł: Increasing youth's ecological awareness of air pollution wit the use of new media / Anna Michniewska, Karolina Czerwiec, Katarzyna Potyrała, Renata Sta¶ko, Emanuel Studnicki
¬ródło: W: Science and technology education: engaging the new generation : proceedings of the 2nd International Baltic Symposium on Science and Technology Education (BalticSTE2017), Šiauliai, 12-15 June, 2017 / Vincentas Lamanauskas (ed.)
Adres wydawniczy: Šiauliai : Scientia Socialis, 2017
Opis fizyczny: S. 89- 91
p-ISBN: 978-609-95513-4-0
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: ENG
Liczba arkuszy: 0,158/47
Autorzy: Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec, Renata Sta¶ko.
Tytuł: Natural history museums as a space of science education in the knowledge-based society / Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec, Renata Sta¶ko
¬ródło: W: Science and technology education: engaging the new generation : proceedings of the 2nd International Baltic Symposium on Science and Technology Education (BalticSTE2017), Šiauliai, 12-15 June, 2017 / Vincentas Lamanauskas (ed.)
Adres wydawniczy: Šiauliai : Scientia Socialis, 2017
Opis fizyczny: S. 99-103
p-ISBN: 978-609-95513-4-0
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: ENG
Liczba arkuszy: 0,219/47
Autorzy: Renata Sta¶ko, Karolina Czerwiec, Katarzyna Potyrała.
Tytuł: Wiedza i postawy studentów - przyszłych nauczycieli - w zakresie metodologii i metod badań naukowych / Renata Sta¶ko, Karolina Czerwiec, Katarzyna Potyrała
¬ródło: Edukacja, Technika, Informatyka. - 2017, Nr 3, s. 170-178
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
p-ISSN: 2080-9069
e-ISSN: 2450-9221
DOI:10/47
Autorzy: Renata Sta¶ko, Karolina Czerwiec.
Tytuł: Analiza kompetencji społecznych studentów specjalno¶ci nauczycielskich / Renata Sta¶ko, Karolina Czerwiec
¬ródło: Edukacja Biologiczna i ¦rodowiskowa. - 2016, nr 3, s. 80-89
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 1643-877911/47
Autorzy: Marta Ciesielka, Agata Osmenda, Renata Sta¶ko.
Tytuł: Blog w kształceniu technicznym / Marta Ciesielka, Agata Osmenda, Renata Sta¶ko
¬ródło: Edukacja, Technika, Informatyka. - 2016, Nr 4, s. 158-163
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
p-ISSN: 2080-9069
e-ISSN: 2450-9221
Adres url:
DOI:12/47
Autorzy: Renata Sta¶ko, Karolina Czerwiec, Marta Ciesielka.
Tytuł: Kształcenie uczniów szkoły podstawowej w zakresie edukacji technicznej i przyrodniczej / Renata Sta¶ko, Karolina Czerwiec, Marta Ciesielka
¬ródło: Edukacja, Technika, Informatyka. - 2016, Nr 4, s. 143-150
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
p-ISSN: 2080-9069
e-ISSN: 2450-9221
Adres url:
DOI:13/47
Autorzy: Karolina Czerwiec, Renata Sta¶ko.
Tytuł: Warsztaty techniczno-przyrodnicze a kształcenie kompetencji społecznych studentów - przyszłych nauczycieli i uczniów szkół podstawowych / Karolina Czerwiec, Renata Sta¶ko
¬ródło: Edukacja, Technika, Informatyka. - 2016, Nr 4, s. 202-208
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
p-ISSN: 2080-9069
e-ISSN: 2450-9221
Adres url:
DOI:14/47
Autorzy: Karolina Czerwiec, Renata Sta¶ko.
Tytuł: Warsztaty techniczno-przyrodnicze na studiach podyplomowych / Karolina Czerwiec, Renata Sta¶ko
¬ródło: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2016, nr 4, s. 133-140
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 14.000
p-ISSN: 1507-6563
Adres url:15/47
Autorzy: Renata Sta¶ko, Karolina Kusy.
Tytuł: Application of high-strength AHSS steels with TRIP effect in motorcar bodywork / Renata Sta¶ko, Karolina Kusy
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Technica. - 2015, Z. 8, s. 138-142
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 2.000
p-ISSN: 2081-546816/47
Autorzy: Renata Sta¶ko, Marta Ciesielka.
Tytuł: Autoedukacja nauczycieli zajęć technicznych w gimnazjum / Renata Sta¶ko, Marta Ciesielka
¬ródło: Edukacja, Technika, Informatyka. - 2015, Nr 1, s. 65-70
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
p-ISSN: 2080-906917/47
Autorzy: Renata Sta¶ko, Edyta Królik.
Tytuł: Modern high-manganese steels for motor industry / Renata Sta¶ko, Edyta Królik
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Technica. - 2015, Z. 8, s. 134-137
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 2.000
p-ISSN: 2081-546818/47
Autorzy: Henryk Adrian, Renata Sta¶ko.
Tytuł: Wpływ mikrododatków V, Nb, Ti, Al i azotu na hartowno¶ć syali 40Cr8 / Henryk Adrian, Renata Sta¶ko
¬ródło: Stal, Metale & Nowe Technologie. - 2015, nr 9-10, s. 124-128
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
p-ISSN: 1895-640819/47
Autorzy: Renata Sta¶ko.
Tytuł: Współczesne wysokowytrzymałe stale dla przemysłu motoryzacyjnego / Renata Sta¶ko
¬ródło: Konspekt. - 2015, nr 1 (54), s. 38-41
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-672620/47
Autorzy: Marta Ciesielka, Anna Łudzik, Renata Sta¶ko.
Tytuł: Zajęcia techniczne w gimnazjum - oczekiwania uczniów / Marta Ciesielka, Anna Łudzik, Renata Sta¶ko
¬ródło: Edukacja, Technika, Informatyka. - 2015, Nr 1, s. 45-50
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
p-ISSN: 2080-906921/47
Autorzy: Renata Sta¶ko, Krzysztof Janusz.
Tytuł: Aplikacja wspomagaj±ca organizację praktyki pedagogicznej / Renata Sta¶ko, Krzysztof Janusz
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Technica. - 2014, Z. 7, s. 124-130
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2081-546822/47
Autorzy: Mirosław Stygar, Paweł Kurtyka, Waldemar Tejchman, Renata Sta¶ko.
Tytuł: Physicochemical and mechanical properties of Crofer 22 APU ferritic steel applied in SOFC interconnects / Mirosław Stygar [et al. w tym, Paweł Kurtyka, Waldemar Tejchman, Renata Sta¶ko]
¬ródło: Metallurgy and Foundry Engineering. - 2013, Vol. 39, nr 2, s. 47-58
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 1230-2325
Adres url:
DOI:23/47
Autorzy: Renata Sta¶ko, Piotr Mazur, Elżbieta Mastalerz.
Tytuł: Analiza wpływu tablicy interaktywnej na proces aktywnego nauczania i uczenia się / Piotr Mazur, Renata Sta¶ko, Elżbieta Mastalerz
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Technica. - 2012, z. 5, s. 185-190
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL24/47
Autorzy: Ireneusz Telejko, Renata Sta¶ko.
Tytuł: Badanie hartowno¶ci niskostopowego staliwa konstrukcyjnego / Ireneusz Telejko [et al., w tym Renata Sta¶ko]
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Technica. - 2011, Z. 4, s. 145-156
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL25/47
Autorzy: Anna Adrian, Ireneusz Telejko, Renata Sta¶ko.
Tytuł: Analiza porównawcza hartowno¶ci niskostopowego staliwa L35HM i stali konstrukcyjnej 30HM / Anna Adrian [et al., w tym Ireneusz Telejko, Renata Sta¶ko]
¬ródło: Inżynieria Materiałowa. - 2010, nr 6, s. 1437-1440
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.00026/47
Autorzy: Anna Wójcicka, Renata Sta¶ko, Krzysztof Mroczka.
Tytuł: Application of computer technology to visualize the jominy test and calculation of hardenability of cast steel / Anna Wójcicka, Renata Sta¶ko, Krzysztof Mroczka
¬ródło: W: Problems of modern techniques in engineering and education 2010 / [eds. Paweł Kurtyka, Krzysztof Mroczka, Krzysztof Bryła]
Adres wydawniczy: Kraków : Pedagogical University of Cracow. Institute of Technology, 2010
Opis fizyczny: S. 45-60
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: ENG27/47
Autorzy: Kazimierz Jaracz, Renata Sta¶ko.
Tytuł: Edukacja na odległo¶ć : możliwo¶ci rozwoju / Kazimierz Jaracz, Renata Sta¶ko
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Technica. - 2010, Z. 3, s. 90-93
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:28/47
Autorzy: Renata Sta¶ko.
Tytuł: Kompetencje do projektowania i stosowania oprogramowania freeware w nauczaniu przedmiotów zawodowych / Renata Sta¶ko
¬ródło: W: Szkolnictwo i kształcenie zawodowe : wybrane aspekty / red. Dorota Bis i Jan Ry¶
Adres wydawniczy: Lublin : Studio Format, 2010
Opis fizyczny: S. 345-354
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00029/47
Autorzy: Piotr Kamiński, Renata Sta¶ko.
Tytuł: Wspomaganie multimedialne zajęć z zakresu elektrotechniki / Piotr Kamiński, Renata Sta¶ko
¬ródło: W: Edukacja i technika / pod red. Henryka Bednarczyka, Elżbiety Sałaty
Adres wydawniczy: Radom : Politechnika Radomska : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2010
Opis fizyczny: S. 327-330
Seria: (Biblioteka Pedagogiki Pracy ; nr 234)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00030/47
Autorzy: Ireneusz Telejko, Renata Sta¶ko.
Tytuł: The investigation of hardenability of low alloy structural cast steel / Ireneusz Telejko [et al., w tym Renata Sta¶ko]
¬ródło: Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. - 2009, Vol. 37, nr 2, s. 480-485
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 6.000
Adres url:31/47
Autorzy: Elżbieta Mastalerz, Agata Bożek, Renata Sta¶ko.
Tytuł: Praktyki pedagogiczne w opinii studentów kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna / Elżbieta Mastalerz, Agata Bożek, Renata Sta¶ko
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Technica. - 2008, Z. 2, s. 123-127
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:32/47
Autorzy: Kazimierz Jaracz, Renata Sta¶ko.
Tytuł: Prognozy edukacji na odległo¶ć wspomaganej technologi± informacyjn± w Polsce / Kazimierz Jaracz, Renata Sta¶ko
¬ródło: W: Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela / pod red. Jacka Migdałka i Marii Zaj±c
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008
Opis fizyczny: S. 309-314
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL33/47
Autorzy: Henryk Adrian, Renata Sta¶ko.
Tytuł: The effect of nitrogen and vanadium on hardenablity of medium carbon 0,4% C and 1,8 Cr steel / Henryk Adrian, Renata Sta¶ko
¬ródło: Archives of Materials Science and Engineering. - 2008, Vol. 33, nr 2, s. 69-74
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 6.000
Adres url:34/47
Autorzy: Renata Sta¶ko.
Tytuł: Analiza ilo¶ciowa i jako¶ciowa dużych wydzieleń węglikoazotków w stali 40Cr7 z mikrododatkami V, Ti, Nb / Renata Sta¶ko [et al.]
¬ródło: W: XXXIV Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków-Krynica, 26-29 IX 2006
Adres wydawniczy: Kraków : AGH, 2006
Opis fizyczny: S. 51-56
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL35/47
Autorzy: Renata Sta¶ko, Henryk Adrian, Anna Adrian.
Tytuł: Effect of nitrogen and vanadium on austenite grain growth kinetics of a low alloy steel / Renata Sta¶ko, Henryk Adrain, Anna Adrian
¬ródło: Materials Characterization. - 2006, Vol. 56, nr 4-5, s. 340-347
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: ENG36/47
Autorzy: Paweł Kurtyka, Krzysztof Mroczka, Renata Sta¶ko, Elżbieta Mastalerz.
Tytuł: Problems of modern techniques in aspect of engineering and education / [eds. Paweł Kurtyka, Krzysztof Mroczka, Renata Sta¶ko, Elżbieta Mastalerz]
Adres wydawniczy: Cracow : Pedagogical University of Cracow. Institute of Technology, cop. 2006
Opis fizyczny: 389 s. + 1 CD-ROM
Seria: (IT Monography)
Typ publikacji: ZRK
Język publikacji: ENG
Adres url:37/47
Autorzy: Renata Sta¶ko, Henryk Adrian.
Tytuł: The effect of nitrogen and microalloying additions of vanadium and titanium on mechanical properties of 40Cr7 steel / Renata Sta¶ko, Henryk Adrian
¬ródło: W: Problems of modern techniques in aspect of engineering and education / [eds. Paweł Kurtyka, Krzysztof Mroczka, Renata Sta¶ko, Elżbieta Mastalerz]
Adres wydawniczy: Cracow : Pedagogical University of Cracow. Institute of Technology, cop. 2006
Opis fizyczny: S. 225-230
Seria: (IT Monography)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: ENG
Adres url:38/47
Autorzy: Henryk Adrian, Anna Adrian, Renata Sta¶ko.
Tytuł: Weryfikacja i optymalny dobór danych do obliczania hartowno¶ci stali konstrukcyjnych / Henryk Adrian, Anna Adrian, Renata Sta¶ko
¬ródło: Hutnik. Wiadomo¶ci Hutnicze. - 2006, nr 4, s. 177-183
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL39/47
Autorzy: Renata Sta¶ko, Paweł Kurtyka, Krzysztof Mroczka.
Tytuł: Problemy współczesnej techniki w aspekcie inżynierii i edukacji : monografia / [red. Renata Sta¶ko, Paweł Kurtyka, Krzysztof Mroczka]
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Techniki Akademii Pedagogicznej im. KEN, 2005
Opis fizyczny: 337 s.
Seria: (Monografia / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Techniki)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL40/47
Autorzy: Renata Sta¶ko, Henryk Adrian.
Tytuł: The effect of nitrogen and vanadium on austenite grain growth of medium carbon steel / Renata Sta¶ko, Henryk Adrian
¬ródło: W: Proceedings of 9th European Congress on Stereology and Image Analysis and 7th International Conference on Stereology and Image Analysis in Materials Science STERMAT : Zakopane, Poland May 10-13 2005. Vol. 1 / ed. by Jacek Chrapoński, Jan Cwajna, Leszek Wojnar
Adres wydawniczy: Kraków : Polish Society for Stereology, cop. 2005
Opis fizyczny: S. 40-47
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: ENG41/47
Autorzy: Renata Sta¶ko, Henryk Adrian, Tomasz Gajewski.
Tytuł: Wpływ azotu oraz mikrododatków wanadu i tytanu na udarno¶ć stali {40Cr7 obrobionej cieplnie [Dokument elektroniczny] / Renata Sta¶ko, Henryk Adrian, Tomasz Gajewski
¬ródło: W: XXXIII Szkoła Inżynierii Materiałowej [Dokument elektroniczny] : materiały konferencyjne : Kraków-Ustroń, 4-7 X 2005
Opis fizyczny: S. 1-8
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL42/47
Autorzy: Renata Sta¶ko, Henryk Adrian.
Tytuł: Zastosowanie programu SigmaScan Pro 5 do ilo¶ciowej analizy mikrostruktury metali / Renata Sta¶ko, Henryk Adrian
¬ródło: W: Problemy współczesnej techniki w aspekcie inżynierii i edukacji : monografia / red. Renata Sta¶ko, Paweł Kurtyka, Krzysztof Mroczka
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Techniki Akademii Pedagogicznej im. KEN, 2005
Opis fizyczny: S. 223-228
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL43/47
Autorzy: Henryk Adrian, Renata Sta¶ko.
Tytuł: Wpływ azotu i mikrododatków Ti, V, Nb i Al na hartowno¶ć stali ¶redniowęglowej zawieraj±cej 2% Cr i 1% Mn / Henryk Adrian, Renata Sta¶ko
¬ródło: Hutnik. Wiadomo¶ci Hutnicze. - 2004, Nr 3, s. 113-119
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL44/47
Autorzy: Renata Sta¶ko, Henryk Adrian.
Tytuł: Wpływ mikrododatków V+Al i V+Ti na wielko¶ć ziarna austenitu stali 40H2G z podwyższon± zawarto¶ci± azotu / Renata Sta¶ko, Henryk Adrian
¬ródło: W: XXXII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków-Krynica, 28 IX - 1 X 2004
Adres wydawniczy: Kraków : AGH, 2004
Opis fizyczny: S. 171-178
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL45/47
Autorzy: Zbigniew Żurek, Krzysztof Mroczka, Renata Sta¶ko.
Tytuł: Struktura i własno¶ci poł±czeń zgrzewanych szyn ze stali manganowej austenitycznej ze stal± węglow± / Zbigniew Żurek [et al., w tym Krzysztof Mroczka, Renata Sta¶ko]
¬ródło: W: Sympozjum katedr i zakładów spawalnictwa : Gliwice 10 paĽdziernik 2003 r.
Adres wydawniczy: Gliwice : Katedra Spawalnictwa Politechniki ¦l±skiej, 2003
Opis fizyczny: S. 115-120
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL46/47
Autorzy: Renata Sta¶ko, Henryk Adrian.
Tytuł: Wpływ mikrododatków (V, Ti, Nb) na hartowno¶ć stali ¶redniowęglowej zawieraj±cej 2% Cr / Renata Sta¶ko, Henryk Adrian
¬ródło: W: XXXI Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków-Krynica, 7-10. X. 2003
Adres wydawniczy: Kraków : AGH, 2003
Opis fizyczny: S. 153-162
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL47/47
Autorzy: Renata Sta¶ko, Henryk Adrian.
Tytuł: Badanie wpływu mikrododatków i azotu na wielko¶ć ziarna austenitu stali zawieraj±cej 0,3% C i 1,8% Cr / Renata Sta¶ko, Henryk Adrian
¬ródło: W: XXX Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków-Ustroń Jaszowiec, 1-4. X. 2002
Adres wydawniczy: Kraków : AGH, 2002
Opis fizyczny: S. 125-130
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL

     stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie