Wynik wyszukiwania

Zapytanie: STACHNIK PAWEŁ
Liczba odnalezionych rekordów: 17

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/17

Autorzy: Urszula Lisowska-Kożuch, Paweł Stachnik.
Tytuł: "Dziennik" zawsze miał własne oblicze / rozm. z Urszul± Lisowk±-Kożuch ; rozm. Paweł Stachnik
¬ródło: Dziennik Polski. - 2010, nr 297, s. A7
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL2/17
Autorzy: Grażyna Borowik-Pieniek, Paweł Stachnik.
Tytuł: Jeste¶my modelowym wydziałem : rozmowa z prof. Grażyn± Borowik, prodziekanem Wydziału Sztuki Akademii Pedagogicznej w Krakowie / rozm. Paweł Stachnik
¬ródło: Dziennik Polski. - 2008, nr 382, dod. BadĽ Zdrów ; 43, s. BZ12
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL3/17
Autorzy: Ryszard Siwek, Józef Łaptos, Małgorzata Pamuła, Paweł Stachnik.
Tytuł: Uznanie dla badacza transdyscyplinarnego / rozm. z Ryszardem Siwkiem, Józefem Łaptosem, Małgorzat± Pamuł± ; rozm. Paweł Stachnik
¬ródło: Dziennik Polski. - 2008, nr 20, s. BZ16
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL4/17
Autorzy: Eugeniusz Wachnicki, Maciej Klakla, Paweł Stachnik.
Tytuł: Matematyka przygotowuje do życia. - (Dziennik Akademii Pedagogicznej) / Eugeniusz Wachnicki, Maciej Klakla ; rozm. Paweł Stachnik
¬ródło: Dziennik Polski. - 2007, nr 285, dod. B±dĽ Zdrów ; 49, s. BZ14
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL5/17
Autorzy: Władysław Zamachowski, Paweł Stachnik.
Tytuł: Nasza kadra się rozwija : rozmowa z dziekanem Wydziału Geograficzno-Biologicznego Akademii Pedagogicznej w Krakowie prof. Władysławem Zamachowskim. - (Dziennik Akademii Pedagogicznej) / rozm. Paweł Stachnik
¬ródło: Dziennik Polski. - 2007, nr 98, s. 11
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL6/17
Autorzy: Feliks Kiryk, Paweł Stachnik.
Tytuł: Nie stworzyłem własnej szkoły... - (Dziennik Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej) / Feliks Kiryk ; rozm. Paweł Stachnik
¬ródło: Dziennik Polski. - 2007, nr 137, dod. B±dĽ Zdrów ; 24, s. BZ16
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL7/17
Autorzy: Tadeusz Budrewicz, Stanisław Koziara, Marek Karwala, Paweł Stachnik.
Tytuł: Poszerzanie przestrzeni współnoty / rozmowa z prof. Tadeuszem Budrewiczem, prorektorem Akademii Pedagogicznej w Krakowie ds. nauki ; prof. Stanisławem Koziar±, dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej AP, oraz dr Markiem Karwal±, opiekunem Koła Naukowego Polonistów ; rozm. Paweł Stachnik
¬ródło: Dziennik Polski. - 2007, nr 267, dod. B±dĽ Zdrów ; 46, s. BZ16
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL8/17
Autorzy: Eugeniusz Wachnicki, Paweł Stachnik.
Tytuł: Studia daj± rozmaite możliwo¶ci : rozmowa z prof. Edugeniuszem Wachnickim, prorektorem Akademii Pedagogicznej ds. dydaktyki. - (Dziennik Akademii Pedagogicznej) / rozm. Paweł Stachnik
¬ródło: Dziennik Polski. - 2007, nr 74, s. [12]-[13]
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL9/17
Autorzy: Henryk Żaliński, Paweł Stachnik.
Tytuł: Będziemy uniwersytetem : rozmowa z prof. Henrykiem W. Żalińskim, rektorem Akademii Pedagogicznej. - (Specjalny dodatek Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej) / rozm. Paweł Stachnik
¬ródło: Dziennik Polski. - 2006, nr 105 s, wydanie niedzielne [7 maja], s. 8-9
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL10/17
Autorzy: Tadeusz Budrewicz, Paweł Stachnik.
Tytuł: Cały wachlarz nauk : rozmowa z prof. Tadeuszem Budrewiczem, prorektorem ds. nauki Akademii Pedagogicznej w Krakowie. - (Specjalny dodatek Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej) / rozm. Paweł Stachnik
¬ródło: Dziennik Polski. - 2006, nr 101 s, wydanie niedzielne [30 kwietnia], s. 12-13
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL11/17
Autorzy: Bożena Muchacka, Paweł Stachnik.
Tytuł: Kształtować nowego człowieka : szkoła i nauczyciel w zmieniaj±cym się społeczeństwie. - (Specjalny dodatek Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej) / Bożena Muchacka ; rozm. Paweł Stachnik
¬ródło: Dziennik Polski. - 2006, nr 129 s, wydanie niedzielne [4 czerwca], s. 7
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL12/17
Autorzy: Kazimierz Karolczak, Paweł Stachnik.
Tytuł: Najstarszy i największy : rozmowa z prof. Kazimierzem Karolczakiem, dziekanem Wydziału Humanistycznego Akademii Pedagogicznej w Krakowie. - (Specjalny dodatek Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej W Krakowie) / rozm. Paweł Stachnik
¬ródło: Dziennik Polski. - 2006, nr 223 s, wydanie niedzielne [24 wrze¶nia], s. 6-7
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL13/17
Autorzy: Marek Wilczyński, Paweł Stachnik.
Tytuł: Proces potrzebny i pożyteczny : rozmowa z prof. Markiem Wilczyńskim, przewodnicz±cym senackiej komisji ds. wdrażania procesu bolońskiego w Akademii Pedagogicznej w Krakowie. - (Specjalny dodatek Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej) / rozm. Paweł Stachnik
¬ródło: Dziennik Polski. - 2006, nr 158 s, wydanie niedzielne [9 lipca], s. 7
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL14/17
Autorzy: Marian Zakrzewski, Paweł Stachnik.
Tytuł: Rola samorz±du jest szczególna : rozmowa z prof. Marianem Zakrzewskim, prorektorem ds. studenckich Akademii Pedagogicznej w Krakowie. - (Specjalny dodatek Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej) / rozm. Paweł Stachnik
¬ródło: Dziennik Polski. - 2006, nr 158 s, wydanie niedzielne [9 lipca], s. 6-7
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL15/17
Autorzy: Eugeniusz Wachnicki, Paweł Stachnik.
Tytuł: Stale rozwijamy ofertę : rozmowa z prof. Eugeniuszem Wachnickim, prorektorem ds. dydaktycznych Akademii Pedagogicznej. - (Specjalny dodatek Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej) / rozm. Paweł Stachnik
¬ródło: Dziennik Polski. - 2006, nr 129 s, wydanie niedzielne [4 czerwca], s. 8
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL16/17
Autorzy: Marek Zdun, Paweł Stachnik.
Tytuł: Utrzymamy wysok± markę : rozmowa z prof. Markiem Cezarym Zdunem, dziekanem Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego Akademii Pedagogicznej w Krakowie. - (Specjalny dodatek Akademii Pedagogicznej) / rozm. Paweł Stachnik
¬ródło: Dziennik Polski. - 2006, nr 293 s, wydanie niedzielne [17 grudnia], s. 6
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL17/17
Autorzy: Jerzy Kreiner, Paweł Stachnik.
Tytuł: Wykształcenie wyższe procentuje : o ¶wiecie i wszech¶wiecie mówi prof. Jerzy Kreiner, dyrektor Instytutu Fizyki Akademii Pedagogicznej i kierownik Katedry Astronomii. - (Specjalny dodatek Akademii Pedagogicznej) / rozm. Paweł Stachnik
¬ródło: Dziennik Polski. - 2006, nr 293 s, wydanie niedzielne [17 grudnia], s. 7
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL

     stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie