Wynik wyszukiwania

Zapytanie: STACHURA RENATA
Liczba odnalezionych rekordów: 78

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/78

Autorzy: Renata Stachura-Lupa.
Tytuł: Mistycyzm - konserwatyzm - emancypacja : Lucjan Siemieński czyta ¶w. Teresę z Ávili / Renata Stachura-Lupa
¬ródło: Przegl±d Humanistyczny. - 2023, T. 67, nr 2(481), s. 37-49
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 0033-2194
e-ISSN: 2657-599X
Adres url:
DOI:2/78
Autorzy: Renata Stachura-Lupa.
Tytuł: Na uniwersytecie, w szpitalu, w prosektorium… Gabriela Zapolska i Maria Szeliga o praktykowaniu medycyny przez kobiety / Renata Stachura-Lupa
¬ródło: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae. - 2023, Vol. 41, nr 1, s. 59-74
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 100.000
p-ISSN: 0239-426X
e-ISSN: 2449-853X
Adres url:
DOI:3/78
Autorzy: Renata Stachura-Lupa, Aleksandra Sędłakowska, Paulina Żarnecka.
Tytuł: Od redakcji / Renata Stachura-Lupa, Aleksandra Sędłakowska, Paulina Żarnecka
¬ródło: W: Zacięto¶ć dumy w osamotnieniu : Konopnicka i inne / redakcja Renata Stachura-Lupa, Aleksandra Sędłakowska, Paulina Żarnecka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej, 2023
Opis fizyczny: S. 5-6
p-ISBN: 978-83-8084-979-2
e-ISBN: 978-83-8084-980-8
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL4/78
Autorzy: Renata Stachura-Lupa.
Tytuł: W gorsecie czy w surducie? : strój w dziewiętnastowiecznym dyskursie emancypacyjnym / Renata Stachura-Lupa
¬ródło: Perspektywy Kultury. - 2023, T. 43, nr 4/2, s. 89-106
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 140.000
p-ISSN: 2081-1446
Adres url:
DOI:5/78
Autorzy: Renata Stachura-Lupa, Aleksandra Sędłakowska, Paulina Żarnecka.
Tytuł: Zacięto¶ć dumy w osamotnieniu : Konopnicka i inne / redakcja Renata Stachura-Lupa, Aleksandra Sędłakowska, Paulina Żarnecka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej, 2023
Opis fizyczny: 234 s.
p-ISBN: 978-83-8084-979-2
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
Adres url:6/78
Autorzy: Renata Stachura-Lupa.
Tytuł: O antologizowaniu w drugiej połowie XIX wieku (na marginesie antologii Władysława Bełzy) / Renata Stachura-Lupa
¬ródło: Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. - 2022, nr 12(15), s. 113-130
Uwagi: Publikacja indeksowana w bazie Scopus.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 100.000
p-ISSN: 2084-6045
Adres url:
DOI:7/78
Autorzy: Renata Stachura-Lupa.
Tytuł: Galicyjska recepcja Chopina : w kręgu Marceliny Czartoryskiej i Stanisława Tarnowskiego / Renata Stachura-Lupa
¬ródło: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. - 2021, nr 41, s. 125-149
Uwagi: Publikacja indeksowana w bazie Scopus.
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 1233-8680
Adres url:
DOI:8/78
Autorzy: Renata Stachura-Lupa.
Tytuł: Literatura na łamach "Przegl±du Polskiego" w latach 1866-1891 (100 pierwszych numerów pisma) / Renata Stachura-Lupa
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2021, Z. 19, s. 254-268
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 2081-1861
e-ISSN: 2300-3057
Adres url:
DOI:9/78
Autorzy: Renata Stachura-Lupa.
Tytuł: Od postulatów do społecznej praktyki : kwestia wło¶ciańska w programie krakowskich obchodów 200-lecia odsieczy wiedeńskiej (1883) / Renata Stachura-Lupa
¬ródło: Colloquia Litteraria. - 2021, nr 1-2, s. 27-44
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1896-3455
Adres url:
DOI:10/78
Autorzy: Renata Stachura-Lupa.
Tytuł: Z dziejów recepcji Luisa Vaz de Camoesa w Polsce: Adam Bełcikowski czyta "Luzjady" [Adam Bełcikowski, "Luzjady" Camoesa] / Renata Stachura-Lupa
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2021, Z. 21, s. 372-392
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 2081-1853
e-ISSN: 2300-5831
Adres url:
DOI:11/78
Autorzy: Małgorzata Chrobak, Renata Stachura-Lupa.
Tytuł: "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria" (1961-2021) / Małgorzata Chrobak, Renata Stachura-Lupa
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2021, Z. 21, s. 3-11
Uwagi: Wstęp.
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2081-1853
e-ISSN: 2300-5831
Adres url:12/78
Autorzy: Renata Stachura-Lupa.
Tytuł: "Młodzi" i "starzy" w Krakowie / Renata Stachura-Lupa
¬ródło: W: Literatura i kultura lat 60. XIX wieku, między polityk± a prywatno¶ci± : dyslokacje / redakcja naukowa: Urszula Kowalczuk, Damian Włodzimierz Makuch, Dawid Maria Osiński
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019
Opis fizyczny: S. 32-42
p-ISBN: 978-83-235-3927-8
e-ISBN: 978-83-235-3935-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,613/78
Autorzy: Renata Stachura-Lupa.
Tytuł: Biblie Konopnickiej (na marginesie jej listów do Antoniego Wodzińskiego) / Renata Stachura-Lupa
¬ródło: W: Dylematy epoki postyczniowej : księga ofiarowana Bogdanowi Mazanowi w siedemdziesi±t± rocznicę urodzin / pod redakcj± Małogrzaty Domagalskiej i Doroty Samobrskiej-Kukuć
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019
Opis fizyczny: S. 315-326
p-ISBN: 978-83-8142-259-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,6814/78
Autorzy: Renata Stachura-Lupa.
Tytuł: Człowiek lokalny / Renata Stachura-Lupa
¬ródło: W: "Przegl±d Tygodniowy" 1866-1876 : teksty, analizy, komentarze. Seria 1, Pozytywi¶ci, idee, programy. T. 1, Obraz człowieka. Cz.2 / red. naukowa edycji Anna Janicka ; współpraca red. Alina Kowalczykowa, Łukasz Zabielski
Adres wydawniczy: Białystok : Wydawnictwo Prymat, 2019
Opis fizyczny: S. 281-290
p-ISBN: 978-83-7657-322-9 [t.1, cz.2]
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00015/78
Autorzy: Tadeusz Budrewicz, Renata Stachura-Lupa.
Tytuł: Kraków literacki w XIX wieku : szkice / Tadeusz Budrewicz, Renata Stachura-Lupa
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: 326 s.
p-ISBN: 978-83-8084-311-0
e-ISBN: 978-83-8084-312-7
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Eduakcji Narodowej w Krakowie ; 908)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 19,1
DOI:16/78
Autorzy: Renata Stachura-Lupa.
Tytuł: Kremer, Tarnowski, Rydel - zwi±zki nie tylko tekstowe / Renata Stachura-Lupa
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2019, Z. 19, s. 66-78
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 2081-1853
e-ISSN: 2300-5831
DOI:17/78
Autorzy: Renata Stachura-Lupa.
Tytuł: Lekcje ¶więto¶ci, lekcje cudowno¶ci : o Legendach z życia ¶więtych Antoniny Domańskiej / Renata Stachura-Lupa
¬ródło: W: (Re)konstrukcje przeszło¶ci w prozie Antoniny Domańskiej / redakcja naukowa Małgorzata Chrobak, Katarzyna W±dolny-Tatar
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: S. 245-258
p-ISBN: 978-83-8084-419-3
e-ISBN: 978-83-8084-420-9
Seria: (Literatura i kultura dla dzieci (twórcy - tematy - konwencje) ; t. 1)
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 946)
Uwagi: Pierwodruk w periodyku: "Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" 2018, R. XI (LIII).
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 0,75
DOI:18/78
Autorzy: Tadeusz Budrewicz, Renata Stachura-Lupa.
Tytuł: Tarnowski Stanisław Kostka / Tadeusz Budrewicz, Renata Stachura-Lupa
¬ródło: W: Polski Słownik Biograficzny. T. 52/4 / [red. nacz. Andrzej Romanowski]
Adres wydawniczy: Warszawa ; Kraków : Instytut Historii PAN, 2019
Opis fizyczny: S. 533-541
p-ISBN: 978-83-65880-16-1
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL19/78
Autorzy: Renata Stachura-Lupa.
Tytuł: Z Krakowa do Warszawy, z Warszawy do Krakowa : wykładowcy Szkoły Głównej: Adam Bełcikowski, Karol Estreicher i Stefan Pawlicki / Renata Stachura-Lupa
¬ródło: W: Szkoła Główna : kręgi wpływów 2 / redakcja naukowa Urszula Kowalczuk i Łukasz Ksi±żyk
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019
Opis fizyczny: S. 267-284
p-ISBN: 978-83-235-3953-7
e-ISBN: 978-83-235-3969-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,020/78
Autorzy: Renata Stachura-Lupa.
Tytuł: Zagadnienie charakteru narodowego w krytyce literackiej Stanisława Tarnowskiego / Ranata Stachura-Lupa
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2019, Z. 17, s. 133-141
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 2081-1861
e-ISSN: 2300-3057
DOI:21/78
Autorzy: Renata Stachura-Lupa.
Tytuł: Detektyw Fryga na tropie : Henryk Nagiel Tajemnica Nalewek i Sęp / Renata Stachura-Lupa
¬ródło: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. - 2018, nr 4, s. 89-105
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 12.000
p-ISSN: 1505-9057
e-ISSN: 2353-1908
DOI:22/78
Autorzy: Renata Stachura-Lupa.
Tytuł: Lekcje ¶więto¶ci, lekcje cudowno¶ci : o "Legendach z życia ¶więtych" Antoniny Domańskiej / Renata Stachura-Lupa
¬ródło: Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. - 2018, R. 11, s. 255-267
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 2080-0851
Adres url:
DOI:23/78
Autorzy: Renata Stachura-Lupa.
Tytuł: O Polskiej pie¶ni niepodległej Jana Lorentowicza / Renata Stachura-Lupa
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2018, Z. 18, s. 75-85
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 2081-1853
e-ISSN: 2300-5831
DOI:24/78
Autorzy: Renata Stachura-Lupa.
Tytuł: Zrozumieć pozytywizm / Renata Stachura-Lupa
¬ródło: Humanistyka i Przyrodoznawstwo. - 2018, Nr 24, s. 621-627
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 1234-4087
Adres url:
DOI:25/78
Autorzy: Renata Stachura-Lupa.
Tytuł: Adam Bełcikowski - poeta epoki przej¶ciowej / Renata Stachura-Lupa
¬ródło: W: Poeci krakowscy mniej znani, zapomniani, niedoczytani... T.2 / pod redakcj± Magdaleny Sadlik i Małgorzaty Chrobak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2017
Opis fizyczny: S. 25-37
p-ISBN: 978-83-7624-102-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,6626/78
Autorzy: Renata Stachura-Lupa.
Tytuł: Alegoria, realizm, historyzm - dylematy krytyków drugiej połowy XIX wieku : wstępne rozpoznanie / Renata Stachura-Lupa
¬ródło: Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. - 2017, nr 7, s. 307-319
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 12.000
p-ISSN: 2084-6045
Liczba arkuszy: 0,7
Adres url:27/78
Autorzy: Renata Stachura-Lupa, Sylwia Kępa.
Tytuł: Bibliografia prac naukowych Profesora Tadeusza Budrewicza (wybór) / Renata Stachura-Lupa, Sylwia Kępa
¬ródło: W: Poetyka losu i historii : profesorowi Tadeuszowi Budrewiczowi w sze¶ćdziesi±t± pi±t± rocznicę urodzin / redakcja naukowa Kazimierz Gajda, Renata Stachura-Lupa, Katarzyna W±dolny-Tatar
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
Opis fizyczny: S. 118-129
p-ISBN: 978-83-8084-023-2
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 0,8928/78
Autorzy: Renata Stachura-Lupa, Marek Karwala.
Tytuł: Od redakcji / Renata Stachura-Lupa, Marek Karwala
¬ródło: W: Poeci krakowscy mniej znani, zapomniani, niedoczytani... T. 1 / pod redakcj± Renaty Stachury-Lupy i Marka Karwali
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2017
Opis fizyczny: S. 7-7
p-ISBN: 978-83-7624-197-5
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL29/78
Autorzy: Renata Stachura-Lupa, Marek Karwala.
Tytuł: Poeci krakowscy mniej znani, zapomniani, niedoczytani... T. 1 / pod redakcj± Renaty Stachury-Lupy i Marka Karwali
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2017
Opis fizyczny: 261 s.
p-ISBN: 978-83-7624-197-5
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
Liczba arkuszy: 14,530/78
Autorzy: Kazimierz Gajda, Renata Stachura-Lupa, Katarzyna W±dolny-Tatar.
Tytuł: Poetyka losu i historii : profesorowi Tadeuszowi Budrewiczowi w sze¶ćdziesi±t± pi±t± rocznicę urodzin / redakcja naukowa Kazimierz Gajda, Renata Stachura-Lupa, Katarzyna W±dolny-Tatar
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
Opis fizyczny: 748 s.
p-ISBN: 978-83-8084-023-2
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
Liczba arkuszy: 41,5
DOI:31/78
Autorzy: Renata Stachura-Lupa.
Tytuł: Stanisław Tarnowski - krytyk i historyk literatury, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego / Renata Stachura Lupa
¬ródło: W: Stanisław Tarnowski (1837-1917) / pod redakcj± naukow± Tadeusza Zycha
Adres wydawniczy: Tarnobrzeg : Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 2017
Opis fizyczny: S. 33-49
p-ISBN: 978-83-88660-38-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,932/78
Autorzy: Renata Stachura-Lupa.
Tytuł: Z dziejów satyry galicyjskiej : Stanisław Tarnowski - Czy¶ciec Słowackiego / Renata Stachura-Lupa
¬ródło: W: Poetyka losu i historii : profesorowi Tadeuszowi Budrewiczowi w sze¶ćdziesi±t± pi±t± rocznicę urodzin / redakcja naukowa Kazimierz Gajda, Renata Stachura-Lupa, Katarzyna W±dolny-Tatar
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
Opis fizyczny: S. 561-571
p-ISBN: 978-83-8084-023-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,8133/78
Autorzy: Renata Stachura-Lupa.
Tytuł: Głosem kobiecym : Anna Libera "Krakowianka" / Renata Stachura-Lupa
¬ródło: W: Narodziny Rzeczpospolitej Krakowskiej : relacje, obrazy, wspomnienia / pod redakcj± Moniki Stankiewicz-Kopeć i Tadeusza Budrewicza
Adres wydawniczy: Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2016
Opis fizyczny: S. 173-184
p-ISBN: 978-83-7614-256-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,6
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]34/78
Autorzy: Renata Stachura-Lupa.
Tytuł: Pogl±dy ideowo-estetyczne Stanisława Tarnowskiego / Renata Stachura-Lupa
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, cop. 2016
Opis fizyczny: 379,[1] s.
p-ISBN: 978-83-7271-964-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 746)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 25.000
Liczba arkuszy: 24,0
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]35/78
Autorzy: Renata Stachura-Lupa.
Tytuł: Pokolenie literackie / Renata Stachura-Lupa
¬ródło: W: Słownik polskiej krytyki literackiej 1764-1918 : pojęcia - terminy - zjawiska - przekroje. T. 2, N-Z / redakcja naukowa Józef Bachórz, Grażyna Borkowska, Teresa Kostkiewiczowa, Magdalena Rudkowska i Mirosław Strzyżewski
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fizyczny: S. 299-301
p-ISBN: 978-83-231-3495-4
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 0,1536/78
Autorzy: Renata Stachura-Lupa.
Tytuł: Stanisław Tarnowski a estetyka Józefa Kremera / Renata Stachura-Lupa
¬ródło: W: Józef Kremer (1816-1875) : studia i materiały / redakcja: Urszula Bęczkowska, Ryszard Kasperowicz, Jacek Maj
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016
Opis fizyczny: S. 175-193
p-ISBN: 978-83-935675-1-5
e-ISBN: 978-83-935675-2-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,537/78
Autorzy: Renata Stachura-Lupa.
Tytuł: W dwugłosie: Adam Bełcikowski i Piotr Chmielowski / Renata Stachura-Lupa
¬ródło: W: Polska krytyka literacka w XIX i XX wieku / pod redakcj± Moniki Gabry¶-Sławińskiej
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016
Opis fizyczny: S. 99-113
p-ISBN: 978-83-7784-902-6
Seria: (Obrazy Kultury Polskiej)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,7438/78
Autorzy: Renata Stachura-Lupa.
Tytuł: Gdy dwoje nie idzie już razem... : rozwód w dyskursie emancypacyjnym drugiej połowy XIX wieku / Renata Stachura-Lupa
¬ródło: W: Kobieta i mężczyzna jedna przestrzeń - dwa ¶wiaty / redakcja Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Marcin Gadocha
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Historii ; Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2015
Opis fizyczny: S. 513-523
p-ISBN: 978-83-7181-917-9
Seria: (Rodzina Dawna)
Seria: (Prace Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,5
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]39/78
Autorzy: Renata Stachura-Lupa.
Tytuł: Między etyk± a estetyk± : o warto¶ciowaniu w badaniach literackich konserwatystów : casus Stanisława Tarnowskiego / Renata Stachura-Lupa
¬ródło: W: Historie literatury polskiej 1864-1914 / redakcja naukowa Urszula Kowalczuk i Łukasz Ksi±żyk
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015
Opis fizyczny: S. 337-350
p-ISBN: 978-83-235-1950-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,5
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]40/78
Autorzy: Renata Stachura-Lupa.
Tytuł: Bałucki-powie¶ciopisarz wobec religii i Ko¶cioła / Renata Stachura-Lupa
¬ródło: W: Literatura niewyczerpana : w kręgu mniej znanych twórców polskiej literatury lat 1863-1914 / red. nauk. Krzysztof Fiołek
Adres wydawniczy: Kraków : Universitas, 2014
Opis fizyczny: S. 311-321
p-ISBN: 978-83-242-2615-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,9
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]41/78
Autorzy: Renata Stachura-Lupa.
Tytuł: O emancypacji ze stanowiska konserwatywnego / Renata Stachura-Lupa
¬ródło: Bibliotekarz Podlaski. - 2014, R. 15, nr 1, s. 107-120
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1640-780642/78
Autorzy: Małgorzata Chrobak, Renata Stachura-Lupa.
Tytuł: Od redakcji / Małgorzata Chrobak, Renata Stachura-Lupa
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2014, Z. 14, s. 3
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2081-185343/78
Autorzy: Renata Stachura-Lupa.
Tytuł: Pisać jak Gaboriau : o Po nitce do kłębka Kazimierza Chłędowskiego / Renata Stachura-Lupa
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2013, Z. 13, s. 19-32
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2081-185344/78
Autorzy: Renata Stachura-Lupa.
Tytuł: Szekspir i estetycy : Kremer - Lewestam - Struve / Renata Stachura-Lupa
¬ródło: W: Szekspir w¶ród znaków kultury polskiej / pod red. Ewy Łubieniewskiej, Krystyny Latawiec, Jerzego Waligóry
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2012
Opis fizyczny: S. 301-315
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 636)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Repozytorium UP:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]45/78
Autorzy: Renata Stachura-Lupa.
Tytuł: Jeszcze o Popielu i Pia¶cie Mieczysława Romanowskiego / Renata Stachura-Lupa
¬ródło: W: Zapomniany dramat. T.1 / pod red. Marii Jolanty Olszewskiej i Krystyny Ruty-Rutkowskiej
Adres wydawniczy: Warszawa : nakł. Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2010
Opis fizyczny: S. 50-59
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00046/78
Autorzy: Renata Stachura-Lupa.
Tytuł: Krakowskie jubileusze Elizy Orzeszkowej : (1890 i 1907 r.) / Renata Stachura-Lupa
¬ródło: W: Upominki od narodu : jubileusze, rocznice, obchody pisarzy / Tadeusz Budrewicz, Paweł Bukowski, Renata Stachura-Lupa
Adres wydawniczy: Jedlicze : Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, 2010
Opis fizyczny: S. 165-175
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00047/78
Autorzy: Renata Stachura-Lupa.
Tytuł: Stanisław tarnowski o literaturze młodopolskiej / Renata Stachura-Lupa
¬ródło: W: Dyskursy krytycznoliterackie 1764-1918 : wokół Słownika polskiej krytyki literackiej. 1 / pod red. Grażyny Borkowskiej i Magdaleny Rudkowskiej
Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja Akademia Humanistyczna : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2010
Opis fizyczny: S. 232-244
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL48/78
Autorzy: Renata Stachura-Lupa.
Tytuł: Stanisław Tarnowski o pielgrzymce słowiańskiej do Rzymu : (1881) / Renata Stachura-Lupa
¬ródło: W: Południowa Słowiańszczyzna w literaturze polskiej XIX i XX wieku / / red. Krzysztof Stępnik, Monika Gabry¶
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010
Opis fizyczny: S. 131-139
Seria: (Obrazy Kultury Polskiej)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00049/78
Autorzy: Tadeusz Budrewicz, Paweł Bukowski, Renata Stachura-Lupa.
Tytuł: Upominki od narodu : jubileusze, rocznice, obchody pisarzy / red. Tadeusz Budrewicz, Paweł Bukowski, Renata Stachura-Lupa
Adres wydawniczy: Jedlicze : Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, 2010
Opis fizyczny: 388, [2] s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL50/78
Autorzy: Renata Stachura-Lupa.
Tytuł: Dramat historyczny w wypowiedziach teoretycznych pozytywistów i nie tylko : (druga połowa XIX wieku) / Renata Stachura-Lupa
¬ródło: W: Dramat w historii, historia w dramacie / pod red. Krystyny Latawiec, Renaty Stachury-Lupy, Jerzego Waligóry ; przy współpracy Ewy Łubieniewskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2009
Opis fizyczny: S. 289-297
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]51/78
Autorzy: Krystyna Latawiec, Renata Stachura-Lupa, Jerzy Waligóra, Ewa Łubieniewska.
Tytuł: Dramat w historii, historia w dramacie / pod red. Krystyny Latawiec, Renaty Stachury-Lupy, Jerzego Waligóry ; przy współpracy Ewy Łubieniewskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2009
Opis fizyczny: 571, [1] s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]52/78
Autorzy: Marian Szulc, Zbigniew Bauer, Joanna Komorowska, Ewa Panecka, Renata Stachura.
Tytuł: Literatura polska. [14], Słownik bohaterów literackich Saba-Żywago / [red. Marian Szulc ; aut. haseł : Zbigniew Bauer et al., w tym Joanna Komorowska, Ewa Panecka, Renata Stachura]
Adres wydawniczy: Kraków : Pinnex, cop. 2009
Opis fizyczny: 294 s.
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL53/78
Autorzy: Renata Stachura-Lupa.
Tytuł: Prus o działalno¶ci naukowej Juliana Ochorowicza / Renata Stachura-Lupa
¬ródło: W: Bolesław Prus : pisarz nowoczesny / red. Jakub A. Malik
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009
Opis fizyczny: S. 211-220
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00054/78
Autorzy: Renata Stachura.
Tytuł: Kultura i literatura antyku ; Prawne i etyczne aspekty działalno¶ci wydawniczej ; Prawne aspekty mediów / Renata Stachura-Lupa
¬ródło: W: Filologia polska : informator dla studentów : przedmioty, zagadnienia, bibliografia / pod red. Ewy Młynarczyk i Marka Busia
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Filologii Polskiej UP, 2008
Opis fizyczny: S. 36-38 ; S. 114-115 ; S. 131-132
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL55/78
Autorzy: Renata Stachura.
Tytuł: Między poezj± a liturgi± : Maria Konopnicka Tekst do mszy ¶piewanej / Renata Stachura-Lupa
¬ródło: W: Poszukiwanie ¶wiadectw : szkice o problematyce religijnej w literaturze II połowy XIX i pocz±tku XX wieku / red. Jakub A. Malik
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2008
Opis fizyczny: S. 145-155
Seria: (Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; 146)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL56/78
Autorzy: Renata Stachura-Lupa.
Tytuł: Stanisława Tarnowskiego relacje z podróży : (Z wakacyj) / Renata Stachura-Lupa
¬ródło: W: Podóż i literatura : 1864-1914 / pod red. nauk Ewy Ihnatowicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2008
Opis fizyczny: S. 72-81
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00057/78
Autorzy: Marian Szulc, Zbigniew Bauer, Joanna Komorowska, Ewa Panecka, Renata Stachura.
Tytuł: Historia literatury ¶wiatowej. [13], Słownik bohaterów literackich A-G / [red. Marian Szulc ; aut. haseł : Zbigniew Bauer et al., w tym Joanna Komorowska, Ewa Panecka, Renata Stachura]
Adres wydawniczy: Kraków : Pinnex, cop. 2007
Opis fizyczny: 334 s.
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL58/78
Autorzy: Marian Szulc, Zbigniew Bauer, Joanna Komorowska, Ewa Panecka, Renata Stachura.
Tytuł: Historia literatury ¶wiatowej. [14], Słownik bohaterów literackich H-Ł / [red. Marian Szulc ; aut. haseł: Zbigniew Bauer et al., w tym Joanna Komorowska, Ewa Panecka, Renata Stachura]
Adres wydawniczy: Kraków : Pinnex, cop. 2007
Opis fizyczny: 295 s.
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL59/78
Autorzy: Marian Szulc, Zbigniew Bauer, Joanna Komorowska, Ewa Panecka, Renata Stachura.
Tytuł: Historia literatury ¶wiatowej. [15], Słownik bohaterów literackich M-R / [red. Marian Szulc ; aut. haseł: Zbigniew Bauer et al., w tym Joanna Komorowska, Ewa Panecka, Renata Stachura]
Adres wydawniczy: Kraków : Pinnex, cop. 2007
Opis fizyczny: 336 s.
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL60/78
Autorzy: Marian Szulc, Zbigniew Bauer, Joanna Komorowska, Ewa Panecka, Renata Stachura.
Tytuł: Literatura polska. [11], Słownik bohaterów literackich A.-Gynt / [red. Marian Szulc ; aut. haseł : Zbigniew Bauer et al., w tym Joanna Komorowska, Ewa Panecka, Renata Stachura]
Adres wydawniczy: Kraków : Pinnex, cop. 2007
Opis fizyczny: 334 s.
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL61/78
Autorzy: Marian Szulc, Zbigniew Bauer, Joanna Komorowska, Ewa Panecka, Renata Stachura.
Tytuł: Literatura polska. [12], Wielki słownik bohaterów literackich H-Ł / [red. Marian Szulc ; aut. haseł : Zbigniew Bauer et al., w tym Joanna Komorowska, Ewa Panecka, Renata Stachura]
Adres wydawniczy: Kraków : Pinnex, cop. 2007
Opis fizyczny: 295 s.
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL62/78
Autorzy: Marian Szulc, Zbigniew Bauer, Joanna Komorowska, Ewa Panecka, Renata Stachura.
Tytuł: Literatura polska. [13], Wielki słownik bohaterów literackich M-R / [red. Marian Szulc ; aut. haseł : Zbigniew Bauer et al., w tym Joanna Komorowska, Ewa Panecka, Renata Stachura]
Adres wydawniczy: Kraków : Pinnex, cop. 2007
Opis fizyczny: 336 s.
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL63/78
Autorzy: Renata Stachura, Tadeusz Budrewicz, Bolesław Faron, Kazimierz Gajda.
Tytuł: Powie¶ć historyczna dawniej i dzi¶ / pod red. Renaty Stachury, Tadeusza Budrewicza, Bolesława Farona, przy współpracy Kazimierza Gajdy
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2007
Opis fizyczny: 631 s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL64/78
Autorzy: Renata Stachura.
Tytuł: Ideały kobiece w twórczo¶ci Mickiewicza : trzy spojrzenia : Chmielowski, Bełcikowski, Tarnowski / Renata Stachura
¬ródło: W: "Z krau Navagrudskaga..." : malâ ajc~31yna u z~31ycci i tvorc~31asci Adama Mickevic~31a : zbornik naukovyh prac / [red. Svâtlana Musienka et al.]
Adres wydawniczy: Grodna : GrDU, 2006
Opis fizyczny: S. 207-217
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: POL65/78
Autorzy: Renata Stachura.
Tytuł: Sienkiewicz jako badacz literatury staropolskiej / Renata Stachura
¬ródło: W: Henryk Sienkiewicz : tradice - současnost - recepce : materiály z mezinárodní vědecké konference uskutečněné v Ostravě ve dnech 13.-14 prosince 2005 u příležitosti 100. výročí udělění Henrykovi Sienkiewiczovi Nobelovy ceny / [vědeč. red. Mieczysław Balowski, Jana Raclavská]
Adres wydawniczy: Ostrava : Ostravská univerzita Ostrava. Filozofická Fakulta, 2006
Opis fizyczny: S. 131-140
Seria: (Universitas Ostraviensis Acta Facultatis Philosophicae)
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL66/78
Autorzy: Renata Stachura.
Tytuł: Stanisław Tarnowski o Trylogii Henryka Sienkiewicza / Renata Stachura
¬ródło: W: Powie¶ć historyczna dawniej i dzi¶ / pod red. Renaty Stachury, Tadeusza Budrewicza, Bolesława Farona, przy współpracy Kazimierza Gajdy
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2006
Opis fizyczny: S. 323-333
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL67/78
Autorzy: Renata Stachura.
Tytuł: Wokół sprawy ¶w. Stanisława : (Kraszewski - Bełcikowski - Gliński) / Renata Stachura
¬ródło: W: Etyka i literatura : pisarze polscy lat 1863-1918 w poszukiwaniu wzorców życia i sztuki / red. Ewa Ihnatowicz i Ewa Paczoska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2006
Opis fizyczny: S. 477-489
Seria: (Z Publikacji Zakładu Pozytywizmu i Młodej Polski)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL68/78
Autorzy: Renata Stachura.
Tytuł: Z tob± lub bez ciebie : matka i córka w twórczo¶ci Elizy Orzeszkowej / Renata Stachura
¬ródło: Prace Polonistyczne. - 2006, Ser. 61, t. 1, s. 101-110
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL69/78
Autorzy: Renata Stachura.
Tytuł: Adam Bełcikowski : pisarz i historyk literatury / Renata Stachura
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005
Opis fizyczny: 265, [2] s., [4] s. tabl.
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 399)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Adres url:70/78
Autorzy: Adam Bełcikowski, Renata Stachura.
Tytuł: Król Bolesław ¦miały : dramat w 5 aktach / Adam Bełcikowski ; wstęp i oprac. Renata Stachura
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2005
Opis fizyczny: 159, [1] s.
Seria: (Biblioteka Tradycji Literackich ; nr 54)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL71/78
Autorzy: Renata Stachura.
Tytuł: Pos±gi, ksi±żki, lustra : ¶wiat przedmiotów w "Lalce" Bolesława Prusa / Renata Stachura
¬ródło: W: ¦wiat "Lalki" : 15 studiów / red. Jakub A. Malik
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2005
Opis fizyczny: S. 199-215
Seria: (Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; 117)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL72/78
Autorzy: Kazimierz Gajda, Bolesław Faron, Marek Białota, Zofia Budrewicz, Mirosław Michalik, Agnieszka Ogonowska, Magdalena Roszczynialska, Anna Spólnik, Renata Stachura, Joanna Wysiecka.
Tytuł: Filologia polska : nauczycielska, edytorstwo i komunikacja medialna, komunikacja społeczna, logopedia : informator dla studentów : przedmioty, zagadnienia, teksty / oprac. red. Kazimierz Gajda ; słowo wstępne i szkic informacyjny Bolesław Faron ; [współpr. Martek Białota et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Filologii Polskiej AP, 2004
Opis fizyczny: 180 s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL73/78
Autorzy: Renata Stachura.
Tytuł: Literatura powszechna : ćwiczenia - zaliczenie z ocen± / Renata Stachura
¬ródło: W: Filologia polska : nauczycielska, edytorstwo i komunikacja medialna, komunikacja społeczna, logopedia : informator dla studentów : przedmioty, zagadnienia, teksty / oprac. red. Kazimierz Gajda ; słowo wstępne i szkic informacyjny Bolesław Faron ; [współpr. Marek Białota et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Filologii Polskiej AP, 2004
Opis fizyczny: S. 122-130
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00074/78
Autorzy: Renata Stachura.
Tytuł: Tretiak i Konopnicka o romantykach polskich / Renata Stachura
¬ródło: W: Wokół twórczo¶ci drugiego pokolenia pozytywistów polskich / red. nauk. Aneta Mazur
Adres wydawniczy: Opole : Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii Polskiej, 2004
Opis fizyczny: 147-157
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL75/78
Autorzy: Renata Stachura.
Tytuł: Przedburzowcy / Renata Stachura
¬ródło: W: Pozytywizm / [red. Anna Skoczek ; aut. Józef Bachórz et al.]
Adres wydawniczy: Bochnia : Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza ; Kraków : Wydaw. SMS, [2003]
Opis fizyczny: S. 227-236
Seria: (Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach ; T. 6)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL76/78
Autorzy: Renata Stachura.
Tytuł: ¦wiat Michała Bałuckiego : (Kraków, 30 V-1 VI 2001) / Renata Stachura
¬ródło: Ruch Literacki. - 2002, z. 1, s. 111-114
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL77/78
Autorzy: Renata Stachura.
Tytuł: Kazimierz Zalewski : "Pani Podkomorzyna" - próba komedii historycznej / Renata Stachura
¬ródło: W: ¦więtochowski i rówie¶nicy : Kotarbiński, Urbanowska, Zalewski : sesja w 150. rocznicę ich urodzin Zakopane, 4-6 maja 1999 / red. nauk. Bogdan Mazan i Zbigniew Przybyła
Adres wydawniczy: Częstochowa : Instytut Filologii Polskiej WSP ; ŁódĽ : Katedra Literatury Polskiej OPiMP WFUŁ, 2001
Opis fizyczny: S. 379-389
Seria: (Jubileusze Pozytywistów ; T. 5)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL78/78
Autorzy: Renata Stachura.
Tytuł: Mech, kamień i diabelskie sztuczki w Ple¶ni ¶wiata Bolesława Prusa / Renata Stachura
¬ródło: W: List, nowela, opowiadanie : analizy i interpretacje / pod red. Tadeusza Budrewicza i Haliny Bursztyńskiej
Wydanie: Wyd. nowe poszerz.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001
Opis fizyczny: S. 91-102
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 318)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]

     stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie