Wynik wyszukiwania

Zapytanie: STOCH MAGDALENA
Liczba odnalezionych rekordów: 38

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/38

Autorzy: Magdalena Stoch, Jakub Kosek.
Tytuł: A Few Words from the Subject Editors / Jakub Kosek, Magdalena Stoch
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2021, z. 13 (2), s. 5-6
Typ publikacji: PV
Język publikacji: ENG
p-ISSN: 2083-7275
e-ISSN: 2391-44322/38
Autorzy: Magdalena Stoch.
Tytuł: Jak czytamy ksi±żki? : recepcja literatury w krakowskich i wielickich grupach czytelniczych / Magdalena Stoch
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: 252
p-ISBN: 978-83-8084-597-8
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1018)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 14,0
Adres url:3/38
Autorzy: Magdalena Stoch, Jakub Kosek.
Tytuł: Wprowadzenie od Redaktorów Tematycznych / Magdalena Stoch, Jakub Kosek
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2021, z. 13 (3), s. 4-5
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2083-7275
e-ISSN: 2391-44324/38
Autorzy: Magdalena Stoch.
Tytuł: Czy lektura czyni nas lepszymi ludĽmi? : dyskusja o Weselu Wyspiańskiego i Na ustach grzechu Samozwaniec w krakowskim Dyskusyjnym Klubie Czytelniczym / Magdalena Stoch
¬ródło: Perspektywy Kultury. - 2020, nr 29, s. 151-161
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 100.000
p-ISSN: 2081-1446
Adres url:
DOI:5/38
Autorzy: Magdalena Stoch.
Tytuł: Ewaluacja jako¶ciowa w konsensualnym kształceniu humanistycznym / Magdalena Stoch
¬ródło: W: Ocenianie w szkole na cenzurowanym : badania, dylematy, inspiracje / redakcja naukowa Małgorzata Karwatowska, Małgorzata Latoch-Zielińska, Iwona Morawska
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020
Opis fizyczny: S. 13-30
p-ISBN: 978-83-227-9306-0
Uwagi: Przedruk: M. Stoch, Ewaluacja jako¶ciowa w konsensualnym kształceniu humanistycznym, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio N, Educatio Nova", 2019, Vol. 4, s. 133-146.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 0,96/38
Autorzy: Magdalena Stoch.
Tytuł: Sprawozdanie z konferencji Współczesne strategie, narzędzia i metody badania mediów i literatury, Kraków, 3-4 grudnia 2019 / Magdalena Stoch
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica. - 2020, Z. 8, s. 337-341
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2353-4583
e-ISSN: 2449-7401
Adres url:
DOI:7/38
Autorzy: Magdalena Stoch.
Tytuł: "I care if you die" : relacja z wykładu Ellen Frank Transformative Power of Art to Build a Global Culture of Understanding / Magdalena Stoch
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2020, z. 12 (3), s. 139
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2083-7275
e-ISSN: 2391-4432
Adres url:
DOI:8/38
Autorzy: Magdalena Stoch.
Tytuł: Dydaktyka polonistyczna społecznie zaangażowana - o metodzie projektu grupowego opartego na konsensusie / Magdalena Stoch
¬ródło: W: Polonistyka i ¶wiat warto¶ci : edukacja polonistyczna jako warto¶ć / redakcja Magdalena Marzec-JóĽwicka, Agnieszka Karczewska, Sławomir Jacek Żurek, przy współpracy Małgorzaty Nowak
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019
Opis fizyczny: S. 201-212
p-ISBN: 978-83-8061-782-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,69/38
Autorzy: Magdalena Stoch.
Tytuł: Ewaluacja jako¶ciowa w konsensualnym kształceniu humanistycznym / Magdalena Stoch
¬ródło: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio N, Educatio Nova. - 2019, Vol. 4, s. 133-146
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 2451-0491
Adres url:
DOI:10/38
Autorzy: Magdalena Stoch.
Tytuł: Krytyczna analiza przekazów medialnych w czasach postprawdy - podstawowe definicje i rekomendacje / Magdalena Stoch
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2019, z. 11, s. 66-76
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 2083-7275
e-ISSN: 2391-4432
DOI:11/38
Autorzy: Agnieszka Ogonowska, Magdalena Stoch, Agnieszka Walecka-Rynduch.
Tytuł: Postprawda w dyskursach publicznych - słowo od Redaktorek / Agnieszka Ogonowska, Magdalena Stoch, Agnieszka Walecka-Rynduch
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2019, z. 11 (1), s. 3-4
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2083-7275
e-ISSN: 2391-4432
Adres url:12/38
Autorzy: Magdalena Stoch.
Tytuł: Cudzoziemka Marii Kuncewiczowej czytana współcze¶nie - w stronę konsensualnej interpretacji tekstu literackiego / Magdalena Stoch
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2018, z. 10 (2), s. 18-31
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 2083-7275
e-ISSN: 2391-4432
Adres url:
DOI:13/38
Autorzy: Agnieszka Ogonowska, Bogusław Skowronek, Magdalena Stoch.
Tytuł: O współczesnym statusie kulturoznawstwa: prolegomena do dyskusji : w kontek¶cie Kongresu Polskiego Kulturoznawstwa, Wrocław, 16-17 lutego 2018 / Agnieszka Ogonowska, Bogusław Skowronek, Magdalena Stoch
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2018, z. 10 (2), s. 201-202
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2083-7275
e-ISSN: 2391-4432
Adres url:
DOI:14/38
Autorzy: Magdalena Stoch.
Tytuł: Resistance in the Polish Formal Education System : The Feminist Perspective / Magdalena Stoch
¬ródło: Władza S±dzenia. - 2018, nr 14, s. 31-39
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 2300-1690
Adres url:15/38
Autorzy: Magdalena Stoch.
Tytuł: Rozwi±zania antydyskryminacyjne dla uczelni - strategie implementacji / Magdalena Stoch
¬ródło: W: Horyzonty i perspektywy edukacji równo¶ciowej / redakcja naukowa: Grzegorz Piekarski, Marta Anna Sałapata
Adres wydawniczy: Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2018
Opis fizyczny: S. 181-208
p-ISBN: 978-83-66107-06-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,516/38
Autorzy: Magdalena Stoch.
Tytuł: Konsensualna interpretacja filmu dokumentalnego - na przykładzie Siły kobiet w reżyserii JR / Magdalena Stoch
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2017, z. 9 (2), s. 131-140
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 2083-7275
e-ISSN: 2391-4432
DOI:17/38
Autorzy: Magdalena Stoch.
Tytuł: Na drodze do upełnomocnienia : konsensus w humanistyce - wprowadzenie do metody / Magdalena Stoch
¬ródło: W: Edukacja polonistyczna : metamorfozy kontekstów i metod / redakcja naukowa Małgorzata Karwatowska, Leszek Tymiakin
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017
Opis fizyczny: S. 167-184
p-ISBN: 978-83-7784-979-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,9418/38
Autorzy: Magdalena Stoch.
Tytuł: Przeciwdziałanie mowie nienawi¶ci w szkole - zarys problemu, rekomendacje / Magdalena Stoch
¬ródło: W: Inny w edukacji i kulturze regionu / pod redakcj± naukow± Zofii Budrewicz i Marii Sienko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
Opis fizyczny: S. 281-298
p-ISBN: 978-83-8084-101-7
Seria: (Region, Edukacja, Kultura ; nr 8)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]19/38
Autorzy: Magdalena Stoch.
Tytuł: Tradycja polskiego ruchu kobiecego na ziemiach polskich czytana współcze¶nie - o działalno¶ci nieformalnej grupy Ulica Siostrzana / Magdalena Stoch
¬ródło: W: Pejzaże humanistyczne : księga jubileuszowa Profesorowi Bolesławowi Faronowi po¶więcona / pod redakcj± naukow± Agnieszki Ogonowskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017
Opis fizyczny: S. 403-414
p-ISBN: 978-83-8095-162-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,8
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]20/38
Autorzy: Magdalena Stoch.
Tytuł: Ekonomia wrażliwo¶ci a duch posthumanistyki  / Magdalena Stoch
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2016, z. 8 (2), s. 130-140
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 2083-7275
e-ISSN: 2391-443221/38
Autorzy: Magdalena Stoch.
Tytuł: Rozwi±zania antydyskryminacyjne w edukacji formalnej - wprowadzenie do problematyki tomu / Magdalena Stoch
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2016, z. 8 (1), s. 4-6
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2083-727522/38
Autorzy: Magdalena Stoch.
Tytuł: Standard antydyskryminacyjny dla polskich uczelni - odpowiedzi± na potrzebę zmiany systemowej / Magdalena Stoch
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2016, Z. 8 (1), s. 21-30
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 2083-727523/38
Autorzy: Magdalena Stoch.
Tytuł: Gender na lekcjach polskiego / Magdalena Stoch
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2015
Opis fizyczny: 213 s.
p-ISBN: 978-83-63590-51-2
Seria: (Kultura i Społeczeństwo)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 25.000
Liczba arkuszy: 1324/38
Autorzy: Magdalena Stoch.
Tytuł: Media Discourse on the Notion of "Gender" in Polish press in 2013/2014 / Magdalena Stoch
¬ródło: Kultura/Culture. - 2015, No 11, s. 131-140
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1857-7725
Liczba arkuszy: 0,5
Adres url:25/38
Autorzy: Magdalena Stoch.
Tytuł: O sposobach wł±czania problematyki antydyskryminacyjnej do nurtu edukacji formalnej / Magdalena Stoch
¬ródło: W: Romowie w Polsce i w Europie : od dyskryminacji do tolerancji / red. nauk. Adam Bartosz, Piotr Borek, Bogusław Gryszkiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2015
Opis fizyczny: S. 211-222
p-ISBN: 978-83-63590-52-9
Seria: (Kultura i Społeczeństwo)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,75
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]26/38
Autorzy: Magdalena Stoch.
Tytuł: Reprodukcja i reprezentacja - analiza zwi±zków w obrębie dyskursu feministycznego / Magdalena Stoch
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2015, Z. 7, s. 86-96
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 2083-7275
Repozytorium UP:27/38
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz, Magdalena Stoch.
Tytuł: Sprawozdanie z konferencji naukowej Władysław Orkan. Piewca Gorców i Podhala / Wnada Matras-Mastalerz, Magdalena Stoch
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2015, Z. 7, s. 208-213
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2083-7275
Repozytorium UP:28/38
Autorzy: Magdalena Stoch.
Tytuł: Wizerunki kobiet w powie¶ciach Władysława Orkana / Magdalena Stoch
¬ródło: W: Władysław Orkan : piewca Gorców i Podhala / redakcja naukowa Bolesław Faron
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Wierchy" Centralny O¶rodek Turystyki Górskiej PTTK, 2015
Opis fizyczny: S. 147-156
p-ISBN: 978-83-62473-63-2
Seria: (Pro Memoria)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,529/38
Autorzy: Magdalena Stoch.
Tytuł: Kampanie społeczne w obronie praw zwierz±t - typologia, kontekst medialny i teoretyczny / Magdalena Stoch
¬ródło: W: Człowiek, technologia, media : konteksty kulturowe i psychologiczne / red. nauk. Agnieszka Ogonowska, Grzegorz Ptaszek
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014
Opis fizyczny: S. 161-176
p-ISBN: 978-83-7850-686-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,00
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]30/38
Praca recenzowana: Sztuka jako pozór? : cenzura i inne paradoksy upolitycznienia kultury / Ewa Majewska. - Kraków, 2013
Autorzy: Magdalena Stoch.
¬ródło: Zadra
Opis fizyczny: 2014
Uwagi: Dokument elektroniczny. Data publikacji 9 marca 2014 r.
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1508-6976
Adres url:31/38
Autorzy: Magdalena Stoch.
Tytuł: O Zakładzie Badań nad Polityk± Antydyskryminacyjn± w Mediach / Magdalena Stoch
¬ródło: Konspekt. - 2014, nr 3(52), s. 65-66
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:32/38
Autorzy: Magdalena Stoch.
Tytuł: Polonistyczna edukacja formalna a problematyka gender / Magdalena Stoch
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2014, z. 6, s. 27-45
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2083-7275
Adres url:
Repozytorium UP:33/38
Autorzy: Magdalena Stoch.
Tytuł: Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Jerzy Harasymowicz - poeta Krakowa, Bieszczad i S±decczyzny" / Magdalena Stoch
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2014, z. 6, s. 224-231
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2083-7275
Repozytorium UP:34/38
Autorzy: Magdalena Stoch.
Tytuł: Miejsce refleksji gendrowej w uniwersyteckim kształceniu polonistycznym / Magdalena Stoch
¬ródło: Konspekt. - 2013, nr 3 (48), s. 54-57
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:35/38
Autorzy: Magdalena Stoch.
Tytuł: Interpretacje z pogranicza : praktykowanie różnorodno¶ci w szkolnej lekturze kanonu literackiego : zarys problematyki / Magdalena Stoch
¬ródło: W: Granice i pogranicza w humanistyce / pod red. Magdaleny Roszczynialskiej i Barbary Serwatki
Adres wydawniczy: Kraków : ¦ródmiejski O¶rodek Kultury, 2011
Opis fizyczny: S. 241-260
p-ISBN: 978-83-62919-00-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00036/38
Autorzy: Magdalena Stoch.
Tytuł: Kreacja bohatera neurotycznego w powie¶ci współczesnej jako wyraz krytyki kultury : na przykładzie Biało-czerwonego Dawida Bieńkowskiego / Magdalena Stoch
¬ródło: W: Tekst jako kultura, kultura jako tekst = Tekst kak kul'tura, kul'tura kak tekst / pod red. Zoi Nowożenowej
Adres wydawniczy: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010
Opis fizyczny: S. 420-427
p-ISBN: 978-83-7326-786-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.00037/38
Autorzy: Magdalena Stoch.
Tytuł: Współczesna szkoła jako przestrzeń wolno¶ci i zniewolenia : zarys problemu na przykładzie tzw. sporu o krzyże / Magdalena Stoch
¬ródło: Episteme: Czasopismo Naukowo-Kulturalne. - 2010, nr 10, s. 153-162
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1895-442138/38
Autorzy: Magdalena Stoch.
Tytuł: Michel Foucault na lekcjach języka polskiego w szkole ¶redniej : seksualna prowokacja czy konieczno¶ć nowego języka interpretacji? / Magdalena Stoch
¬ródło: W: Gender, queer, edukacja / pod red. Bogusława Skowronka
Adres wydawniczy: Kraków : ¦ródmiejski O¶rodek Kultury, 2009
Opis fizyczny: S. 97-102
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000

     stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie