Wynik wyszukiwania

Zapytanie: STUDNICKI EMANUEL
Liczba odnalezionych rekordów: 12

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/12

Autorzy: Elżbieta Buchcic, Katarzyna Potyrała, Emanuel Studnicki.
Tytuł: Znaczenie zasobów przyrody w kontek¶cie resocjalizacji jednostek i grup dzieci i młodzieży / Elżbieta Buchcic, Katarzyna Potyrała, Emanuel Studnicki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UKEN, 2024
Opis fizyczny: 206 s.
p-ISBN: 978-83-68020-32-8
e-ISBN: 978-83-68020-33-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Komisji edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1193)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:2/12
Autorzy: Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec, Emanuel Studnicki.
Tytuł: Nauczyciel badacz - naukowiec, dydaktyk i refleksyjny praktyk / Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec i Emanuel Studnicki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2020
Opis fizyczny: 288 s.
p-ISBN: 978-83-66269-39-2
Typ publikacji: PM
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:3/12
Autorzy: Michał Rogoż, Emanuel Studnicki.
Tytuł: Polskojęzyczna przestrzeń internetowa wokół powie¶ci Hobbit, czyli tam i z powrotem Johna Ronalda Reuela Tolkiena / Michał Rogoż, Emanuel Studnicki
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2020, Z. 18, s. 165-182
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 2081-1861
e-ISSN: 2300-3057
Adres url:
DOI:4/12
Autorzy: Karolina Czerwiec, Emanuel Studnicki, Wioletta Skrzypek.
Tytuł: Jak cię widz±, tak cię pisz± - między społeczeństwem a pedagogik± krytyczn± / Karolina Czerwiec, Emanuel Studnicki, Wioletta Skrzypek
¬ródło: W: Natura, człowiek, media / redakcja naukowa Andrzej Korna¶, Małgorzata Kły¶, Katarzyna Potyrała
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 177-191
p-ISBN: 978-83-8084-371-4
e-ISBN: 978-83-8084-372-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 931)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:5/12
Autorzy: Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec, Emanuel Studnicki, Wioletta Skrzypek.
Tytuł: Praca zawodowa nauczyciela - permanentne doskonalenie się warunkiem profesjonalizmu / Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec, Emanuel Studnicki, Wioletta Skrzypek
¬ródło: Ruch Pedagogiczny. - 2018, nr 3, s. 95-104
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 0483-4992
Adres url:6/12
Autorzy: Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec, Emanuel Studnicki, Wioletta Skrzypek.
Tytuł: Teacher as researcher - from the transferer of knowledge to the leader of scientific research / Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec, Emanuel Studnicki, Wioletta Skrzypek
¬ródło: W: Proceedings new trends and research challenges in pedagogy and andragogy NTRCPA18 / editors: Łukasz Tomczyk, Andrzej Ryk, Jiri Prokop
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki, 2018
Opis fizyczny: S. 21-36
p-ISBN: 978-83-941568-9-3
Uwagi: Publikacja w Web of Science.
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 15.0007/12
Autorzy: Renata Sta¶ko, Karolina Czerwiec, Katarzyna Potyrała, Emanuel Studnicki, Anna Michniewska.
Tytuł: Education in the area of new new media on the example of Youtube and interdisciplinary workshops / Renata Sta¶ko, Karolina Czerwiec, Katarzyna Potyrała, Emanuel Studnicki, Anna Michniewska
¬ródło: W: Science and technology education: engaging the new generation : proceedings of the 2nd International Baltic Symposium on Science and Technology Education (BalticSTE2017), Šiauliai, 12-15 June, 2017 / Vincentas Lamanauskas (ed.)
Adres wydawniczy: Šiauliai : Scientia Socialis, 2017
Opis fizyczny: S. 129-132
p-ISBN: 978-609-95513-4-0
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: ENG
Liczba arkuszy: 0,218/12
Autorzy: Anna Michniewska, Karolina Czerwiec, Katarzyna Potyrała, Renata Sta¶ko, Emanuel Studnicki.
Tytuł: Increasing youth's ecological awareness of air pollution wit the use of new media / Anna Michniewska, Karolina Czerwiec, Katarzyna Potyrała, Renata Sta¶ko, Emanuel Studnicki
¬ródło: W: Science and technology education: engaging the new generation : proceedings of the 2nd International Baltic Symposium on Science and Technology Education (BalticSTE2017), Šiauliai, 12-15 June, 2017 / Vincentas Lamanauskas (ed.)
Adres wydawniczy: Šiauliai : Scientia Socialis, 2017
Opis fizyczny: S. 89- 91
p-ISBN: 978-609-95513-4-0
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: ENG
Liczba arkuszy: 0,159/12
Autorzy: Elżbieta Mastalerz, Emanuel Studnicki.
Tytuł: Przygotowanie do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym elementem edukacji ogólnotechnicznej / Elżbieta Mastalerz, Emanuel Studnicki
¬ródło: W: XXI. DIDMATTECH. Part 2
Adres wydawniczy: Eger : Eszterházy Karóly College ; Komarno : J. Selye University, 2009
Opis fizyczny: S. 211-215
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL10/12
Autorzy: Elżbieta Mastalerz, Emanuel Studnicki.
Tytuł: Forming ecological awareness of pupils as a main goal of technical education / Elżbieta Mastalerz, Emanuel Studnicki
¬ródło: W: Management of Manufacturing Systems : proceedings of 3rd conference with international participation, 11-12 September 2008, Prešov, Slovakia / [ed. Vladimír Modrák, Tomáš Mačej, Jozef Husár]
Adres wydawniczy: Košice : Technická univerzita, 2008
Opis fizyczny: S. 92-94
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: ENG11/12
Autorzy: Elżbieta Mastalerz, Emanuel Studnicki.
Tytuł: Wpływ działalno¶ci w organizacji młodzieżowej na kształtowanie zorganizowanego nauczyciela w dobie postmodernizmu / Elżbieta Mastalerz, Emanuel Studnicki
¬ródło: W: Mezi modernou a postmodernou. 3 : sborník príspěvků z mezinárodní vědecké konference usporádané ve dnech 7.-8. unora 2007 katedrou společenských věd VŠB-TU Ostrava / ed. Tomáš Hauer
Adres wydawniczy: Ostrava : Technická univerzita. Vysoká škola báňská. Katedra společenských věd, 2008
Opis fizyczny: S. 246-250
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: POL12/12
Autorzy: Elżbieta Mastalerz, Emanuel Studnicki.
Tytuł: Profilaktyka - działaniem wspieraj±cym wychowanie i zapobieganie uzależnieniom / Elżbieta Mastalerz, Emanuel Studnicki
¬ródło: W: Cyberuzależnieni@ : przeciwdziałanie uzależnieniom od komputera i Internetu : publikacja pokonferencyjna / pod red. Elżbiety Mastalerz, Krzysztofa Pytla i Henryka Nogi
Adres wydawniczy: Kraków : Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Pedagogicznej, 2007
Opis fizyczny: S. 159-166
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL

     stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie