Wynik wyszukiwania

Zapytanie: SZYMAŃSKI TADEUSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 16

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/16

Autorzy: Tadeusz Szymański, Edward Stachurski, Stanisław Koziara.
Tytuł: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. Z. 3 / Akademia Pedagogiczna ; pod red. Tadeusza Szymańskiego, Edwarda Stachurskiego, Stanisława Koziary
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2008
Opis fizyczny: 381 s.
Uwagi: Ogólnego zbioru nr 51.
Typ publikacji: PRP
Język publikacji: POL2/16
Autorzy: Tadeusz Szymański.
Tytuł: Gramatyka języka staro-cerkiewno-słowiańskiego / Tadeusz Szymański
¬ródło: W: Filologia polska : informator dla studentów : przedmioty, zagadnienia, bibliografia / pod red. Ewy Młynarczyk i Marka Busia
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Filologii Polskiej UP, 2008
Opis fizyczny: S. 9-10
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL3/16
Autorzy: Tadeusz Szymański.
Tytuł: Z zapożyczeń tureckich w języku mieszkańców miasta Ruse w pierwszej połowie XIX wieku / Tadeusz Szymański
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2008, Z. 3, s. 333-340
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:4/16
Autorzy: Leszek Bednarczuk, Edward Stachurski, Tadeusz Szymański.
Tytuł: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. Z. 2 / Akademia Pedagogiczna ; pod red. Leszka Bednarczuka, Edwarda Stachurskiego, Tadeusza Szymańskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2004
Opis fizyczny: 555 s., [1] k. tabl.
Uwagi: Ogólnego zbioru nr 19
Typ publikacji: PRP
Język publikacji: POL5/16
Autorzy: Tadeusz Szymański.
Tytuł: Dialektologia (dla językoznawców) : ćwiczenia - zaliczenie z ocen± / Tadeusz Szymański
¬ródło: W: Filologia polska : nauczycielska, edytorstwo i komunikacja medialna, komunikacja społeczna, logopedia : informator dla studentów : przedmioty, zagadnienia, teksty / oprac. red. Kazimierz Gajda ; słowo wstępne i szkic informacyjny Bolesław Faron ; [współpr. Marek Białota et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Filologii Polskiej AP, 2004
Opis fizyczny: S. 84-85
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL6/16
Autorzy: Tadeusz Szymański.
Tytuł: Ze słownictwa mieszczan wojnickich w XVII i XVIII wieku / Tadeusz Szymański
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2004, Z. 2, s. 497-501
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:7/16
Autorzy: Tadeusz Szymański.
Tytuł: O potrzebie wydawania czasopisma "Golgota Wschodu" oraz o dalszych planach zwi±zanych z problematyk± ludobójstwa narodu polskiego na Wschodzie / Tadeusz Szymański
¬ródło: Golgota Wschodu. - 2003, T. 1, s. 9-14
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL8/16
Autorzy: Tadeusz Szymański.
Tytuł: Słownictwo bułgarskiego biznesmena z miasta Ruse w pierwszej połowie XIX w. / Tadeusz Szymański
¬ródło: W: Języki i tradycje Słowian / pod red. Emila Tokarza
Adres wydawniczy: Katowice : Wydaw. Uniwersytetu ¦l±skiego, 2003
Opis fizyczny: S. 291-299
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach ; nr 2095)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL9/16
Autorzy: Tadeusz Szymański.
Tytuł: Ze studiów nad słownictwem słowiańskim / Tadeusz Szymański
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003
Opis fizyczny: 168, [3] s.
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 356)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Adres url:10/16
Autorzy: Leszek Bednarczuk, Maciej M±czyński, Tadeusz Szymański.
Tytuł: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. Z. 1 / Akademia Pedagogiczna ; pod red. Leszka Bednarczuka, Macieja M±czyńskiego, Tadeusza Szymańskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2002
Opis fizyczny: 519, [3] s.
Uwagi: Ogólnego zbioru nr 6
Typ publikacji: PRS
Język publikacji: POL11/16
Autorzy: Tadeusz Szymański.
Tytuł: Księgi miejskie Wojnicza jako nowe Ľródło do dawnego słownictwa polskiego : (uwagi wstępne) / Tadeusz Szymański
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2002, Z. 1, s. 403-408
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:12/16
Praca recenzowana: Historia Polski 1864-2001 / Antoni Czubiński. - Wrocław, cop. 2002
Autorzy: Tadeusz Szymański.
¬ródło: Niedziela
Opis fizyczny: 2002, nr 26, s. 13
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL13/16
Autorzy: Tadeusz Szymański.
Tytuł: Uwagi o słownictwie Inwentarzy mieszczan wojnickich w XVII wieku / Tadeusz Szymański
¬ródło: W: W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Polańskiemu / pod red. Heleny Synowiec
Adres wydawniczy: Katowice : Wydaw. U¦, 2002
Opis fizyczny: S. 623-630
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach ; nr 2081)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL14/16
Autorzy: Tadeusz Szymański.
Tytuł: Ljubomira Andrejczina "Kategorie znaczeniowe koniugacji bułgarskiej" dzi¶ / Tadeusz Szymański
¬ródło: W: Tradicija i săvremennost v bălgarskija ezik : [sbornik v čest na prof. d-r Ljubomir Andrejčin, čl.-kor. na BAN] / pod red. na Venče Popova
Adres wydawniczy: Sofija : UI "Sv. Kliment Ochridski", 2001
Opis fizyczny: S. 26-29
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: POL15/16
Autorzy: Tadeusz Szymański.
Tytuł: Uwagi o czasownikach reduplikowanych w językach południowosłowiańskich / Tadeusz Szymański
¬ródło: W: Sakrovište sloves`noje : studia slawistyczne ofiarowane Profesorowi Jerzemu Ruskowi na 70. urodziny / pod red. Wandy Stępniak-Minczewej i Wiesława Borysia
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000
Opis fizyczny: S. 213-219
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL16/16
Autorzy: Tadeusz Szymański.
Tytuł: Język prasłowiański w ujęciu Franciszka Sławskiego / Tadeusz Szymański
¬ródło: W: Prasłowiańszczyzna i jej rozpad / pod red. Jerzego Ruska i Wiesława Borysia
Adres wydawniczy: Warszawa : Energeia, 1998
Opis fizyczny: S. 337-341
Uwagi: uzupełnieni bibliografii 1995-2000
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL

     stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie