Wynik wyszukiwania

Zapytanie: URYGA ZENON
Liczba odnalezionych rekordów: 38

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/38

Autorzy: Zenon Uryga, Sylwia Kondek, Marta Plak.
Tytuł: By zrozumieć siebie i świat... : wspomina prof. Zenon Uryga / rozm. Sylwia Kondek, Marta Plak
Źródło: Konspekt. - 2016, nr 2 (57), s. 114-121
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-67262/38
Autorzy: Zenon Uryga.
Tytuł: Laudacja wygłoszona z okazji wręczenia doktoratu honoris causa profesor Bożenie Chrząstowskiej / Zenon Uryga
Źródło: Konspekt. - 2016, nr 1 (56), s. 182-185
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-67263/38
Autorzy: Zenon Uryga.
Tytuł: Dwie pierwsze moje lektury - gawęda o czytaniu / Zenon Uryga
Źródło: W: O tym, co Alicja odkryła... : w kręgu badań nad toposem dzieciństwa i literaturą dla dzieci i młodzieży / pod red. Alicji Ungeheuer-Gołąb, Małgorzaty Chrobak, Michała Rogoża
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2015
Opis fizyczny: S. 141-146
p-ISBN: 978-83-7271-921-8
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 723)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]4/38
Autorzy: Zenon Uryga.
Tytuł: Polonistyka : przedmiot szkolny i dyscyplina / Zenon Uryga
Źródło: W: Horyzonty polonistyki : w kręgu edukacji, języka i kultury : księga dedykowana Profesor Barbarze Myrdzik / red. Małgorzata Karwatowska, Małgorzata Latoch-Zielińska, Iwona Morawska
Adres wydawniczy: Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010
Opis fizyczny: S. 17-26
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.0005/38
Autorzy: Zenon Uryga.
Tytuł: Z zagadnień budowania katedr / Zenon Uryga
Źródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. - 2010, Z. 2, s. 26-32
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:6/38
Autorzy: Zenon Uryga.
Tytuł: Uwagi o celach kształcenia polonistycznego w szkołach średnich / Zenon Uryga
Źródło: W: W trosce o dobrą edukację : prace dedykowane profesor Jadwidze Kowalikowej z okazji 40-lecia pracy naukowej / red. Anna Janus-Sitarz
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2009
Opis fizyczny: S. 338-352
Seria: (Edukacja Nauczycielska Polonisty ; 10)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]7/38
Autorzy: Zenon Uryga.
Tytuł: Wokół problemu wyobraźni dydaktycznej : (o czytaniu podręcznika szkolnego przez studentów zaocznej polonistyki) / Zenon Uryga
Źródło: W: Między szkołą a uniwersytetem : odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły / pod red. Marii Kwiatkowskiej-Ratajczak i Wiesławy Wantuch
Adres wydawniczy: Poznań : Wydaw. "Poznańskie Studia Polonistyczne", 2008
Opis fizyczny: S. 59-68
Seria: (Biblioteka Literacka "Poznańskich Studiów Polonistycznych" ; t. 53)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]8/38
Autorzy: Zenon Uryga.
Tytuł: Gospodarze szkolnego kanonu lekturowego / Zenon Uryga
Źródło: Polonistyka. - 2007, nr 8, s. 7-13
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL9/38
Autorzy: Zenon Uryga.
Tytuł: Kryteria oceny podręczników do przedmiotu "język polski" / Zenon Uryga
Źródło: Polonistyka. - 2007, nr 2, s. 6-10
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL10/38
Autorzy: Zenon Uryga.
Tytuł: Polonistyczne czytanie obrazów / Zenon Uryga
Źródło: W: Czytanie tekstów kultury : metodolologia, badania, metodyka / pod red. Barbary Myrdzik, Iwony Morawskiej
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2007
Opis fizyczny: S. 346-356
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]11/38
Autorzy: Zenon Uryga.
Tytuł: Wiązać to, co rozerwane : uwagi wstępne / Zenon Uryga
Źródło: W: Wiązanie kształcenia językowego z literacko-kulturowym w gimnazjach i liceach / pod red. Zenona Urygi, Ryszarda Jedlińskiego, Marii Sienko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2007
Opis fizyczny: S. 5-8
Seria: (Nowoczesna Szkoła ; 16)
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL12/38
Autorzy: Zenon Uryga, Ryszard Jedliński, Maria Sienko.
Tytuł: Wiązanie kształcenia językowego z literacko-kulturowym w gimnazjach i liceach / pod red. Zenona Urygi, Ryszarda Jedlińskiego, Marii Sienko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007
Opis fizyczny: 257, [3] s.
Seria: (Nowoczesna Szkoła ; 16)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]13/38
Autorzy: Zenon Uryga, Michał Orczyk.
Tytuł: O podręcznikach i kanonach / z prof. Zenonem Urygą [...] rozm. Michał Orczyk
Źródło: Głos Nauczycielski. - 2006, nr 27, s. 5
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL14/38
Autorzy: Zenon Uryga.
Tytuł: Budowanie teorii kształcenia polonistycznego / Zenon Uryga
Źródło: W: Polonistyka w przebudowie : literaturoznawstwo - wiedza o języku - wiedza o kulturze - edukacja : Zjazd Polonistów, Kraków, 22-25 września 2004. T. 2 / zespół red. Małgorzata Czermińska (przewodn.) [et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2005
Opis fizyczny: S. 444-457
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]15/38
Autorzy: Zenon Uryga, Maria Sienko.
Tytuł: Kształcenie sprawności językowej i komunikacyjnej : obraz badań i działań dydaktycznych / pod red. Zenona Urygi i Marii Sienko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005
Opis fizyczny: 249, [1] s.
Seria: (Nowoczesna Szkoła ; 13)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]16/38
Autorzy: Zenon Uryga.
Tytuł: O potrzebie rozwijania teorii kształcenia polonistycznego / Zenon Uryga
Źródło: Polonistyka. - 2005, nr 2, s. 13-20
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL17/38
Autorzy: Zenon Uryga.
Tytuł: O pracach naukowych Anny Dyduchowej / Zenon Uryga
Źródło: W: Kształcenie sprawności językowej i komunikacyjnej : obraz badań i działań dydaktycznych / pod red. Zenona Urygi i Marii Sienko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005
Opis fizyczny: S. 242-248
Seria: (Nowoczesna Szkoła ; 13)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]18/38
Autorzy: Zenon Uryga.
Tytuł: Dydaktyka literatury i języka polskiego : wykład monograficzny - ćwiczenia - egzamin ; Seminarium magisterskie (dydaktyka literatury i języka polskiego) : ćwiczenia - zaliczenie / Zenon Uryga
Źródło: W: Filologia polska : nauczycielska, edytorstwo i komunikacja medialna, komunikacja społeczna, logopedia : informator dla studentów : przedmioty, zagadnienia, teksty / oprac. red. Kazimierz Gajda ; słowo wstępne i szkic informacyjny Bolesław Faron ; [współpr. Marek Białota et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Filologii Polskiej AP, 2004
Opis fizyczny: S. 52-55 ; S. 156
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL19/38
Autorzy: Janusz Waligóra, Dariusz Chętkowski, Ryszard Jedliński, Alicja Rosa, Zenon Uryga, Zofia Agnieszka Kłakówna, Piotr Kołodziej, Krzysztof Wiatr, Elżbieta Mikoś, Marta Potaś.
Tytuł: Jakiej zmiany naprawdę potrzebuje polska współczesna szkoła? : dyskusja redakcyjna na temat książki Dariusza Chętkowskiego z udziałem Autora / Janusz Waligóra [et al.]
Źródło: Nowa Polszczyzna. - 2004, nr 2, s. 3-14
Uwagi: Dyskusja na temat książki pt. "Z budy : czy spuścić ucznia z łańcucha?"
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL20/38
Autorzy: Zenon Uryga.
Tytuł: Poszukiwacz metod / Zenon Uryga
Źródło: Konspekt. - 2004, nr 20, s. 50-52
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Adres url:21/38
Praca recenzowana: Metodyka konkretu : o wybranych problemach zawodowego kształcenia nauczycieli polonistów / Maria Kwiatkowska-Ratajczak. - Poznań, 2002
Autorzy: Zenon Uryga.
Źródło: Polonistyka
Opis fizyczny: 2004, nr 3, 56-58
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL22/38
Autorzy: Zenon Uryga, Maria Sienko, Barbara Dyduch, Ryszard Jedliński, Bogusław Skowronek, Zofia Agnieszka Kłakówna, Maria Jędrychowska, Barbara Guzik, Krzysztof Wiatr, Zofia Budrewicz, Halina Mrazek, Janusz Waligóra, Piotr Kołodziej, Elżbieta Mikoś.
Tytuł: O wychowawczych aspektach kształcenia polonistycznego : dyskusja redakcyjna / Zenon Uryga [et al.]
Źródło: Nowa Polszczyzna. - 2003, nr 1, s. 37-46
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL23/38
Autorzy: Zenon Uryga.
Tytuł: Funkcje dydaktyki literatury i języka w studiach polonistycznych / Zenon Uryga
Źródło: W: Wybrane zagadnienia edukacji polonistycznej / pod red. Henryka Kurczaba, Urszuli Kopeć, Elżbiety Kozłowskiej
Adres wydawniczy: Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2002
Opis fizyczny: S. 9-13
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]24/38
Autorzy: Zenon Uryga.
Tytuł: Kryteria oceny podręczników szkolnych do literatury i historii / Zenon Uryga
Źródło: Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych. - 2002, T. 1, s. 13-31
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL25/38
Autorzy: Zenon Uryga.
Tytuł: Metody kształcenia literackiego związane z lekturą / Zenon Uryga
Źródło: W: Wybrane zagadnienia edukacji polonistycznej / pod red. Henryka Kurczaba, Urszuli Kopeć, Elżbiety Kozłowskiej
Adres wydawniczy: Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2002
Opis fizyczny: S. 267-280
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]26/38
Autorzy: Zenon Uryga.
Tytuł: Odbiór liryki w klasach maturalnych / Zenon Uryga
Źródło: W: Metodyka literatury. T. 2 / wyboru dokonały i wstępem poprzedziły: Jadwiga Pachecka, Anna Piątkowska, Katarzyna Sałkiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki, 2002
Opis fizyczny: S. 239-252
Seria: (Materiały do Ćwiczeń / Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki ; Seria Druga, Opracowania)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]27/38
Autorzy: Halina Kosętka, Zenon Uryga.
Tytuł: Podręcznik jako narzędzie kształcenia polonistycznego w gimnazjum / pod red. Haliny Kosętki i Zenona Urygi
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002
Opis fizyczny: 191, [1] s.
Seria: (Nowoczesna Szkoła ; 9)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]28/38
Autorzy: Zenon Uryga.
Tytuł: Współczesna generacja podręczników literatury dla gimnazjum / Zenon Uryga
Źródło: W: Podręcznik jako narzędzie kształcenia polonistycznego w gimnazjum / pod red. Haliny Kosętki i Zenona Urygi
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002
Opis fizyczny: S. 36-47
Seria: (Nowoczesna Szkoła ; 9)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]29/38
Autorzy: Bożena Chrząstowska, Zenon Uryga, Maria Jędrychowska.
Tytuł: "Wizje i rewizje" - dyskusja redakcyjna / Bożena Chrząstowska [et al., w tym Zenon Uryga, Maria Jędrychowska]
Źródło: Polonistyka. - 2001, nr 2, s. 68-80
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL30/38
Autorzy: Zenon Uryga, Zofia Budrewicz.
Tytuł: Drogi i ścieżki polonistyki gimnazjalnej / pod red. Zenona Urygi i Zofii Budrewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001
Opis fizyczny: 219, [3] s.
Seria: (Nowoczesna Szkoła ; 6)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]31/38
Autorzy: Zenon Uryga.
Tytuł: Jak zmierzyć imponderabilia? / Zenon Uryga
Źródło: W: Kłopotliwy problem - badanie polonistycznych osiągnięć uczniów / pod red. Haliny Kosętki i Zenona Urygi
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001
Opis fizyczny: S. 51-56
Seria: (Nowoczesna Szkoła ; 4)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]32/38
Autorzy: Halina Kosętka, Zenon Uryga.
Tytuł: Kłopotliwy problem - badanie polonistycznych osiągnięć uczniów / pod red. Haliny Kosętki i Zenona Urygi
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001
Opis fizyczny: 211, [1] s.
Seria: (Nowoczesna Szkoła ; 4)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]33/38
Autorzy: Zenon Uryga.
Tytuł: Kształcenie polonistów a nowy model edukacji / Zenon Uryga
Źródło: Polonistyka. - 2001, nr 2, s. 80-85
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL34/38
Autorzy: Zenon Uryga.
Tytuł: Polonistyczne cele i drogi edukacji gimnazjalnej / Zenon Uryga
Źródło: W: Drogi i ścieżki polonistyki gimnazjalnej / pod red. Zenona Urygi i Zofii Budrewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001
Opis fizyczny: S. 9-15
Seria: (Nowoczesna Szkoła ; 6)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]35/38
Autorzy: Zenon Uryga.
Tytuł: Przełamywanie kryzysu - kwadratura koła / Zenon Uryga
Źródło: W: Obcowane z wolnością. [T.] 2 / pod red. Bożeny Chrząstowskiej
Adres wydawniczy: Poznań ; Berlin : "Nakom", 2001
Opis fizyczny: S. 309-314
Seria: (Dialogi Literackie Polsko-Niemieckie)
Uwagi: Materiały z polsko-niemieckich kolokwiów: Poznań 1996, Kraków 1997, Gdańsk 1998, Kazimierz-Lwów 2000
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL36/38
Autorzy: Zenon Uryga.
Tytuł: Uczeń wobec literatury : obowiązek czytania / Zenon Uryga
Źródło: W: Metodyka literatury. T. 1 / wyboru dokonały i wstępem poprzedziły: Jadwiga Pachecka, Anna Piątkowska, Katarzyna Sałkiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki, 2001
Opis fizyczny: S. 274-275
Seria: (Materiały do Ćwiczeń / Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki ; Seria Druga, Opracowania)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]37/38
Autorzy: Zenon Uryga.
Tytuł: Władysława Szyszkowskiego pogląd na stosunek dydaktyki literatury do nauki / Zenon Uryga
Źródło: W: Od romantyzmu do współczesności : w kręgu historii i dydaktyki literatury : tom poświęcony Profesorowi Mieczysławowi Inglotowi z okazji 70. rocznicy urodzin / pod red. Władysława Dynaka
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001
Opis fizyczny: S. 44-52
Seria: (Acta Universitatis Wratislaviensis ; Nr 2293)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]38/38
Autorzy: Zenon Uryga.
Tytuł: Wymiary przedmiotu / Zenon Uryga
Źródło: W: Metodyka literatury. T. 1 / wyboru dokonały i wstępem poprzedziły: Jadwiga Pachecka, Anna Piątkowska, Katarzyna Sałkiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki, 2001
Opis fizyczny: S. 233-249
Seria: (Materiały do Ćwiczeń / Uniwersytet Warszawski. Wydział Polonistyki ; Seria Druga, Opracowania)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]

     stosując format:
Nowe wyszukiwanie