Wynik wyszukiwania

Zapytanie: WALIGÓRA JERZY
Liczba odnalezionych rekordów: 41

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/41

Autorzy: Jerzy Waligóra.
Tytuł: Osoba autora w dramacie "ja" / Jerzy Waligóra
¬ródło: W: Tropy biograficzne : bieg życia w narracjach literackich i kulturowych / redakcja naukowa: Jakub Knap, Magdalena Roszczynialska, Katarzyna W±dolny-Tatar
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
Opis fizyczny: S. 311-323
p-ISBN: 978-83-8084-084-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 809)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,2
DOI:2/41
Autorzy: Jerzy Waligóra.
Tytuł: Wybrane pogl±dy dramatologiczne Karola Irzykowskiego / Jerzy Waligóra
¬ródło: W: Pejzaże humanistyczne : księga jubileuszowa Profesorowi Bolesławowi Faronowi po¶więcona / pod redakcj± naukow± Agnieszki Ogonowskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017
Opis fizyczny: S. 333-343
p-ISBN: 978-83-8095-162-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,76
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]3/41
Autorzy: Piotr Kołodziej, Janusz Waligóra, Jerzy Waligóra.
Tytuł: Szkolny teatr interakcji : od pomysłu do przedstawienia / Piotr Kołodziej, Janusz Waligóra, Jerzy Waligóra
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2016
Opis fizyczny: 398 s.
p-ISBN: 978-83-7850-984-4
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 25.000
Liczba arkuszy: 20,04/41
Autorzy: Jerzy Waligóra.
Tytuł: Gorce jako składnik mikrokosmosu scenicznego i makrokosmosu teatralnego dramatów Władysława Orkana / Jerzy Waligóra
¬ródło: W: Władysław Orkan : piewca Gorców i Podhala / redakcja naukowa Bolesław Faron
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Wierchy" Centralny O¶rodek Turystyki Górskiej PTTK, 2015
Opis fizyczny: S. 49-62
p-ISBN: 978-83-62473-63-2
Seria: (Pro Memoria)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,7
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]5/41
Autorzy: Jerzy Waligóra.
Tytuł: Młodopolski Wernyhora/Waligóra / Jerzy Waligóra
¬ródło: Ruch Literacki. - 2015, z. 3, s. 275-289
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 0035-9602
Adres url:6/41
Autorzy: Jerzy Waligóra.
Tytuł: Na pełnym morzu Karola Irzykowskiego - sytuacja graniczna / Jerzy Waligóra
¬ródło: W: Między literatur± a medycyn±. Cz. 10, Człowiek wobec sytuacji ekstremalnych / red. nauk. Eugenia Łoch [et al.]
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014
Opis fizyczny: S. 347-354
p-ISBN: 978-83-7784-596-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.0007/41
Autorzy: Jerzy Waligóra.
Tytuł: Szekspir Andrzeja Żurowskiego / Jerzy Waligóra
¬ródło: W: Szekspir(y) Żurowskiego / pod red. Anny Sobieckiej
Adres wydawniczy: Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2014
Opis fizyczny: S. 27-42
p-ISBN: 978-83-7467-234-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,9
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]8/41
Autorzy: Jerzy Waligóra.
Tytuł: Szekspir Andrzeja Żurowskiego / Jerzy Waligóra
¬ródło: W: Szekspir(y) Żurowskiego / pod red. Anny Sobieckiej
Adres wydawniczy: Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2014
Opis fizyczny: S. 27-42
p-ISBN: 978-83-7467-234-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]9/41
Autorzy: Jerzy Waligóra, Agnieszka Maj.
Tytuł: Poziom szkół byłby lepszy bez Karty nauczyciela : [rozmowa z profesorem Jerzym Waligór±, prorektorem Uniwersytetu Pedagogicznego] / rozmawiała Agnieszka Maj
¬ródło: Dziennik Polski. - 2013, nr 279, dod. Kronika Krakowska, s. 2
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0137-908910/41
Autorzy: Jerzy Waligóra, Małgorzata Iskra.
Tytuł: Studiuj w najlepszej uczelni pedagogicznej w kraju / z dr. hab. Jerzym Waligór±, prof. UP, prorektorem do spraw kształcenia rozm. Małgorzata Iskra
¬ródło: Polska Gazeta Krakowska. - 2013, nr 133 (dodatek z dn. 10 czerwca), s. 1
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL11/41
Autorzy: Jerzy Waligóra, Paweł Dybicz.
Tytuł: Uniwersytet bez fizyki? : troska o finanse nie zwalnia uczelni z dbało¶ci o jako¶ć kształcenia studentów : / rozmawiał Paweł Dybicz
¬ródło: Przegl±d. - 2013, nr 48, s. 38-39
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL12/41
Autorzy: Jerzy Waligóra.
Tytuł: Czy Młoda Polska dotarła do Nowego S±cza? : o prasie s±deckiej w okresie Młodej Polski (przegl±d artystyczny) / Jerzy Waligóra
¬ródło: W: Prasa s±decka od zarania do dzi¶ : 1891-2011 / pod red. Bolesława Farona ; współpr. Agnieszka Ogonowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2012
Opis fizyczny: S. 41-52
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]13/41
Autorzy: Jerzy Waligóra.
Tytuł: Gar¶ć uwag o wybranych opiniach na temat szkolnictwa niepublicznego w Polsce / Jerzy Waligóra
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2012, Z. 12, s. 346-351
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:14/41
Autorzy: Jerzy Waligóra.
Tytuł: Szekspir Antoniego Langego - dramatopisarza / Jerzy Waligóra
¬ródło: W: Szekspir w¶ród znaków kultury polskiej / pod red. Ewy Łubieniewskiej, Krystyny Latawiec, Jerzego Waligóry
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2012
Opis fizyczny: S. 132-145
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 636)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Repozytorium UP:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]15/41
Autorzy: Ewa Łubieniewska, Krystyna Latawiec, Jerzy Waligóra.
Tytuł: Szekspir w¶ród znaków kultury polskiej / pod red. Ewy Łubieniewskiej, Krystyny Latawiec, Jerzego Waligóry
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2012
Opis fizyczny: 591, [1] s.
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 636)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Repozytorium UP:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]16/41
Autorzy: Jerzy Waligóra.
Tytuł: Dramaty Władysława Orkana w¶ród młodopolskich "izmów" / Jerzy Waligóra
¬ródło: W: Wokół Władysława Orkana : aspekty literackie, kulturowe i medialne / pod red. Bolesława Farona ; współpraca Agnieszka Ogonowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Abaton, 2011
Opis fizyczny: S. 143-151
Seria: (Prace Monograficzne / Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa im. Józefa Dietla w Krakowie ; Nr 1)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]17/41
Autorzy: Jerzy Waligóra.
Tytuł: Młodopolska discors concordia : Zaraza w Bergamo Karola Irzykowskiego / Jerzy Waligóra
¬ródło: W: Człowiek wobec epidemii chorób zakaĽnych od starożytno¶ci po czasy współczesne w ¶wietle literatury i medycyny. Czę¶ć 9 / red. nauk. Eugenia Łoch, Grzegorz Wallner, Elżbieta Flis-Czerniak
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011
Opis fizyczny: S. 85-94
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00018/41
Praca recenzowana: Stanisław Egbert KoĽmian: tłumacz Szekspira / Aleksandra Budrewcz-Beratan. - Kraków, 2009
Autorzy: Jerzy Waligóra.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2010, nr 2 (35), s. 131-133
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:19/41
Autorzy: Jerzy Waligóra.
Tytuł: Między konceptualizmem a dziełem spełnionym : Człowiek przed soczewk±, czyli sprzedane samobójstwo. Dramat w jednym akcie Karola Irzykowskiego / Jerzy Waligóra
¬ródło: W: Zapomniany dramat. T.2 / pod red. Marii Jolanty Olszewskiej i Krystyny Ruty-Rutkowskiej
Adres wydawniczy: Warszawa : nakł. Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2010
Opis fizyczny: S.136-143
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]20/41
Autorzy: Jan Nowakowski, Jerzy Waligóra, Marzena Błasiak, Janusz Sędzik.
Tytuł: "A to wszystko jest frazes" : wstęp / Jan Nowakowski ; [oprac. Jerzy Waligóra, przy współpracy Marzeny Błasiak, Janusza Sędzika]
¬ródło: W: Dramat w historii, historia w dramacie / pod red. Krystyny Latawiec, Renaty Stachury-Lupy, Jerzego Waligóry ; przy współpracy Ewy Łubieniewskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2009
Opis fizyczny: S. 7-60
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]21/41
Autorzy: Krystyna Latawiec, Renata Stachura-Lupa, Jerzy Waligóra, Ewa Łubieniewska.
Tytuł: Dramat w historii, historia w dramacie / pod red. Krystyny Latawiec, Renaty Stachury-Lupy, Jerzego Waligóry ; przy współpracy Ewy Łubieniewskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2009
Opis fizyczny: 571, [1] s.
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]22/41
Autorzy: Jerzy Waligóra.
Tytuł: Jana Nowakowskiego badania nad twórczo¶ci± Stanisława Wyspiańskiego / Jerzy Waligóra
¬ródło: W: Dramat w historii, historia w dramacie / pod red. Krystyny Latawiec, Renaty Stachury-Lupy, Jerzego Waligóry ; przy współpracy Ewy Łubieniewskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2009
Opis fizyczny: S. 89-98
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]23/41
Autorzy: Jerzy Waligóra.
Tytuł: Kategoria życia w twórczo¶ci Wyspiańskiego w kontek¶cie filozofii Nietzschego : (Wyzwolenie) / Jerzy Waligóra
¬ródło: W: Stanisław Wyspiański w labiryncie ¶wiata, my¶li i sztuki / pod red. Anny Czabanowskiej-Wróbel
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2009
Opis fizyczny: S. 201-214
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]24/41
Autorzy: Jerzy Waligóra.
Tytuł: Historia literatury polskiej - pozytywizm ; Historia literatury polskiej - Młoda Polska / Jerzy Waligóra
¬ródło: W: Filologia polska : informator dla studentów : przedmioty, zagadnienia, bibliografia / pod red. Ewy Młynarczyk i Marka Busia
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Filologii Polskiej, 2008
Opis fizyczny: S. 24-26 ; S. 26-28
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL25/41
Autorzy: Jerzy Waligóra.
Tytuł: Kilka uwag o miejscu dramatu w systematyce dziedzin sztuki / Jerzy Waligóra
¬ródło: W: Od poetyki do hermeneutyki literaturoznawczej : prace ofiarowane profesorowi Adamowi Kulawikowi w 70. rocznicę urodzin / pod red. Tadeusza Budrewicza i Jerzego Stefana Ossowskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Antykwa, 2008
Opis fizyczny: S. 551-560
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]26/41
Autorzy: Jerzy Waligóra.
Tytuł: Melodramat na łonie natury - Cyganie Józefa Korzeniowskiego / Jerzy Waligóra
¬ródło: W: Romowie w Polsce i Europie : historia, prawo, kultura / pod red. Piotra Borka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007
Opis fizyczny: S. 32-40
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]27/41
Autorzy: Jerzy Waligóra.
Tytuł: Dramatopisarstwo Karola Wojtyły / Jerzy Waligóra
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2006, nr 1 (25), s. 159-162
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:28/41
Autorzy: Jerzy Waligóra.
Tytuł: Teatr nowy, teatr ogromny... / Jerzy Waligóra
¬ródło: W: W ¶wiecie literatury i teatru : sztuka współuczestnictwa / red. Ewa Łubieniewska
Adres wydawniczy: Kraków : Universitas, 2006
Opis fizyczny: S. 261-307
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]29/41
Autorzy: Jerzy Waligóra.
Tytuł: Andrzejewski Jerzy ; Baliński Stanisław ; Bałucki Michał ; Bartkiewicz Zygmunt ; Bechczyc-Rudnicka Maria Xenia ; Bełza Władysław ; Berent Wacław ; Bliziński Józef ; Brzechwa Jan ; Brzozowski Stanisław Korab ; Brzozowski Wincenty Korab ; Bukowiński Władysław ; Cwojdziński Antoni ; Czepiec Błażej ; Dobrzański Stanisław ; Dygasiński (Tomasz) Adolf ; Faleński Felicjan Medard ; Gorczyński Bolesław ; Grabiński Stefan ; Janusz Suchywilk ; Kasprowicz Jan / [sygn.] J.W.
¬ródło: W: Słownik biograficzny historii Polski. T. 1, A-K / pod red. Janiny Chodery i Feliksa Kiryka
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2005
Opis fizyczny: S. 19 ; 42 ; 43-44 ; 54 ; 64 ; 69 ; 75 ; 102-103 ; 165 ; 168 ; 168-169 ; 177-178 ; 241 ; 269 ; 334 ; 358-359 ; 384-385 ; 464 ; 477 ; 607 ; 665-666
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]30/41
Autorzy: Jerzy Waligóra, Mirosław Kwieciński.
Tytuł: Helsztyński Stanisław / [sygn.] J.W. - Mi. K.
¬ródło: W: Słownik biograficzny historii Polski. T. 1, A-K / pod red. Janiny Chodery i Feliksa Kiryka
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2005
Opis fizyczny: S. 526
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]31/41
Autorzy: Jerzy Waligóra.
Tytuł: Lange Antoni ; Lemański Jan ; Lieder Wacław Damian Rolicz ; Lubowski Edward ; Matuszewski Ignacy Erazm ; Mikołaj z Kórnika ; NiedĽwiecki Zygmunt Jan ; Nowakowski Jan Teofil ; Przesmycki Zenon Franciszek ; Przyborowski Walery (Walerian) Zygmunt Lucjan ; Przybyszewska Stanisława Aniela ; Przybyszewski Stanisław Feliks ; Puzyna Konstanty ; Sędziwój z Szubina ; Sieroszewski Wacław ; Staff Leopold ; Staff Ludwik Maria ; Stanisławski Jan ; Szaniawski Jerzy ; Szaniawski Klemens ; Wincenty Kot ; Władysław Biały ; Wyspiański Stanisław ; Zawisza Czarny z Garbowa / [sygn.] J.W.
¬ródło: W: Słownik biograficzny historii Polski. T. 2, L-Ż / pod red. Janiny Chodery i Feliksa Kiryka
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, cop. 2005
Opis fizyczny: S. 822 ; 836-837 ; 853 ; 876-877 ; 938-939 ; 973 ; 1033 ; 1051-1052 ; 1234-1235 ; 1235 ; 1238-1239 ; 1250 ; 1367 ; 1381 ; 1439-1440 ; 1446-1447 ; 1493-1494 ; 1632-1633 ; 1646 ; 1687-1688 ; 1717
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]32/41
Autorzy: Jerzy Waligóra.
Tytuł: Młodopolski "dramat wewnętrzny" : przejawy podmiotowo¶ci i subiektywizacji w wybranych utworach dramatycznych / Jerzy Waligóra
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2004
Opis fizyczny: 191, [2] s.
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 401)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]33/41
Autorzy: Jerzy Waligóra, Piotr Kołodziej, Janusz Waligóra.
Tytuł: Edukacja polonistyczna w zreformowanym liceum : zaproszenia do dyskusji po roku do¶wiadczeń / Jerzy Waligóra [et al., w tym Piotr Kołodziej, Janusz Waligóra]
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2003, nr 3, s. 51-59
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL34/41
Autorzy: Jerzy Waligóra.
Tytuł: Teresa Nowacka (1937-2002) : wspomnienie / Jerzy Waligóra
¬ródło: Konspekt. - 2003, nr 14/15, s. 90
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Adres url:35/41
Autorzy: Jerzy Waligóra.
Tytuł: Komedie Michała Bałuckiego jako scenopisy / Jerzy Waligóra
¬ródło: W: ¦wiat Michała Bałuckiego / pod red. Tadeusza Budrewicza
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2002
Opis fizyczny: S. 189-198
Seria: (Biblioteka Tradycji Literackich. Seria Druga ; Nr 14)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]36/41
Autorzy: Jerzy Waligóra.
Tytuł: Młodopolski dramat wewnętrzny / Jerzy Waligóra
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2002, Z. 2, s. 161-177
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:37/41
Autorzy: Jarosław Gowin, Jerzy Waligóra.
Tytuł: Prowokować do my¶lenia i do działania : wymiar europejski w edukacji / [dyskusja panelowa prowadzona przez Jarosława Gowina, z udziałem m. in. Jerzego Waligóry]
¬ródło: Po Lekcjach. - 2002, z. 29/30, s. 6-35
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL38/41
Autorzy: Jerzy Waligóra.
Tytuł: Między grotesk± ekspresjonistyczn± a parodystyczn± : o Metamorfozach Mojskiego Karola Irzykowskiego / Jerzy Waligóra
¬ródło: W: List, nowela, opowiadanie : analizy i interpretacje / pod red. Tadeusza Budrewicza i Haliny Bursztyńskiej
Wydanie: Wyd. nowe poszerz.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001
Opis fizyczny: S. 114-128
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 318)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]39/41
Autorzy: Jerzy Waligóra.
Tytuł: O milczeniu w dramacie Młodej Polski - wstępne rozpoznanie zagadnienia / Jerzy Waligóra
¬ródło: W: W kręgu Młodej Polski : prace ofiarowane Marii Podrazie-Kwiatkowskiej / red. Marian Stala, Franciszek Ziejka
Adres wydawniczy: Kraków : Universitas, 2001
Opis fizyczny: 237-254
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]40/41
Autorzy: Tadeusz Budrewicz, Jerzy Waligóra, Jacek Popiel.
Tytuł: W poszukiwaniu modelu edukacji teatralnej : rozmowa z profesorem Jackiem Popielem, rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie / rozm. Tadeusz Budrewicz, Jerzy Waligóra
¬ródło: Konspekt. - 2001, nr 6, s. 13-25
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:41/41
Autorzy: Jerzy Waligóra.
Tytuł: Wokół dorobku naukowego profesora Jana Nowakowskiego / Jerzy Waligóra
¬ródło: Konspekt. - 2001, nr 7, s. 22-24
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:

     stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie