Wynik wyszukiwania

Zapytanie: WIATR KRZYSZTOF
Liczba odnalezionych rekordów: 36

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/36

Autorzy: Krzysztof Wiatr.
Tytuł: Sprawozdanie z dyskusji po wyst±pieniach : dydaktyka polonistyczna w ¶rodowisku akademickim i społecznym / Krzysztof Wiatr
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. - 2010, Z. 2, s. 244-245
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:2/36
Autorzy: Krzysztof Wiatr, Zofia Agnieszka Kłakówna.
Tytuł: Nowe To lubię : podręcznik do języka polskiego : ksi±żka dla nauczycieli i rodziców : klasa 5 / Zofia Agnieszka Kłakówna, Krzysztof Wiatr
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2008
Opis fizyczny: 317 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL3/36
Autorzy: Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna, Krzysztof Wiatr.
Tytuł: Nowe To lubię! : kształcenie kulturowo - literackie : podręcznik do języka polskiego : klasa 6 : przeczytać, przeżyć, zrozumieć, skomentować / Zofia Agnieszka Kłakówna, Maria Jędrychowska, Krzysztof Wiatr
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, cop. 2008
Opis fizyczny: 240 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL4/36
Autorzy: Krzysztof Wiatr.
Tytuł: Projektowanie kształcenia kulturowo-literackiego w gimnazjum ; Wprowadzenie do dydaktyki literatury i języka polskiego / Krzysztof Wiatr
¬ródło: W: Filologia polska : informator dla studentów : przedmioty, zagadnienia, bibliografia / pod red. Ewy Młynarczyk i Marka Busia
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Filologii Polskiej UP, 2008
Opis fizyczny: S. 99 ; S. 101
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL5/36
Autorzy: Krzysztof Wiatr.
Tytuł: Trzy sprawy : ci±gło¶ć, do¶wiadczenie, egzaminy / Krzysztof Wiatr
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2008, nr 2, s. 12-13
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL6/36
Autorzy: Krzysztof Wiatr.
Tytuł: "Szkoła bez przemocy"? / Krzysztof Wiatr
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2007, nr 2, s. 26-29
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL7/36
Autorzy: Zofia Agnieszka Kłakówna, Krzysztof Wiatr, Iwona Steczko.
Tytuł: Nowe to lubię! : podręcznik do języka polskiego : ksi±żka dla nauczycieli i rodziców : klasa 4 / Zofia Agnieszka Kłakówna, Krzysztof Wiatr, Iwona Steczko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2007
Opis fizyczny: 359 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL8/36
Autorzy: Zofia Agnieszka Kłakówna, Iwona Steczko, Krzysztof Wiatr.
Tytuł: Nowe To lubię! : podręcznik do języka polskiego : kształcenie kulturowo-językowe : klasa 5 : przeczytać, zrozumieć, zauważyć, poddać język próbom, nazwać / Zofia Kłakówna, Iwona Steczko, Krzysztof Wiatr
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, cop. 2007
Opis fizyczny: 178 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL9/36
Autorzy: Krzysztof Wiatr.
Tytuł: Przykładowy roczny plan pracy w klasie pi±tej w oparciu o podręczniki "Nowe To lubię!" i "Nowa Sztuka pisania" / Krzysztof Wiatr
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2007, nr 3, s. 22-30
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL10/36
Autorzy: Zofia Kłak, Krzysztof Wiatr.
Tytuł: Czytanie w kontek¶cie / Zofia Agnieszka Kłakówna, Krzysztof Wiatr
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2006, nr 5, s. 33-36
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL11/36
Autorzy: Zofia Agnieszka Kłakówna, Krzysztof Wiatr.
Tytuł: Nowa sztuka pisania : podręcznik do języka polskiego : klasy 4-6 szkoły podstawowej / Zofia Agnieszka Kłakówna, Krzysztof Wiatr
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, cop. 2006
Opis fizyczny: 295 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL12/36
Autorzy: Zofia Agnieszka Kłakówna, Iwona Steczko, Krzysztof Wiatr.
Tytuł: Nowe To lubię! : podręcznik do języka polskiego : kształcenie kulturowo-językowe : klasa 4 : przeczytać, zrozumieć, zauważyć, poddać język próbom, nazwać / Zofia Agnieszka Kłakówna, Iwona Steczko, Krzysztof Wiatr
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, cop. 2006
Opis fizyczny: 135 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL13/36
Autorzy: Zofia Agnieszka Kłakówna, Barbara Dyduch, Maria Jędrychowska, Krzysztof Wiatr.
Tytuł: Nowe To lubię! : podręcznik do języka polskiego : kształcenie kulturowo-literackie : klasa 4 : przeczytać, przeżyć, zrozumieć, skomentować / Zofia Agnieszka Kłakówna [et al. w tym Barbara Dyduch, Maria Jędrychowska, Krzysztof Wiatr]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, cop. 2006
Opis fizyczny: 231 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL14/36
Autorzy: Krzysztof Wiatr.
Tytuł: Przykładowy roczny plan pracy w klasie czwartej w oparciu o podręczniki "Nowe To lubię!" i "Nowa sztuka pisania" / Krzysztof Wiatr
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2006, nr 3, s. 25-32
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL15/36
Autorzy: Krzysztof Wiatr.
Tytuł: Z szafy do Szafonii, czyli o niestrasznej wielkiej metaforze / Krzysztof Wiatr
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2006, nr 4, s. 18-26
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL16/36
Autorzy: Janusz Waligóra, Dariusz Chętkowski, Ryszard Jedliński, Alicja Rosa, Zenon Uryga, Zofia Agnieszka Kłakówna, Piotr Kołodziej, Krzysztof Wiatr, Elżbieta Miko¶, Marta Pota¶.
Tytuł: Jakiej zmiany naprawdę potrzebuje polska współczesna szkoła? : dyskusja redakcyjna na temat ksi±żki Dariusza Chętkowskiego z udziałem Autora / Janusz Waligóra [et al.]
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2004, nr 2, s. 3-14
Uwagi: Dyskusja na temat ksi±żki pt. "Z budy : czy spu¶cić ucznia z łańcucha?"
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL17/36
Praca recenzowana: ¦cieżka medialna : otoczenie informacyjne / Wiesława Żuchowska. - Kraków, 2004. - (Metodyczna Biblioteka "To lubię!")
Autorzy: Krzysztof Wiatr.
¬ródło: Nowa Polszczyzna
Opis fizyczny: 2004, nr 2, s. 53-55
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL18/36
Autorzy: Krzysztof Wiatr.
Tytuł: O kształceniu językowym : XI Jesienna Szkoła Dydaktyków Literatury i Języka Polskiego / Krzysztof Wiatr
¬ródło: Konspekt. - 2004, nr 18, s. 63-64
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Adres url:19/36
Autorzy: Krzysztof Wiatr.
Tytuł: Praca nad esejem szkolnym w gimnazjum / Krzysztof Wiatr
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2004, nr 3-4, s. 23-37
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL20/36
Autorzy: Krzysztof Wiatr.
Tytuł: Szkolna lektura arcydzieł... / Krzysztof Wiatr
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2004, nr 2, s. 15-21
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL21/36
Autorzy: Zofia Agnieszka Kłakówna, Iwona Steczko, Krzysztof Wiatr.
Tytuł: Sztuka pisania : podręcznik do języka polskiego, klasy 1-3 gimnazjum : ćwiczenia redakcyjno-stylistyczne : ksi±żka nauczyciela / Zofia Agnieszka Kłakówna, Iwona Steczko, Krzysztof Wiatr
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2004
Opis fizyczny: 167 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL22/36
Autorzy: Krzysztof Wiatr.
Tytuł: Czytanie Homera... / Krzysztof Wiatr
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2003, nr 4, s. 26-31
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL23/36
Autorzy: Zenon Uryga, Maria Sienko, Barbara Dyduch, Ryszard Jedliński, Bogusław Skowronek, Zofia Agnieszka Kłakówna, Maria Jędrychowska, Barbara Guzik, Krzysztof Wiatr, Zofia Budrewicz, Halina Mrazek, Janusz Waligóra, Piotr Kołodziej, Elżbieta Miko¶.
Tytuł: O wychowawczych aspektach kształcenia polonistycznego : dyskusja redakcyjna / Zenon Uryga [et al.]
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2003, nr 1, s. 37-46
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL24/36
Autorzy: Zofia Agnieszka Kłakówna, Iwona Steczko, Krzysztof Wiatr.
Tytuł: Sztuka pisania : podręcznik do języka polskiego : klasy 1-3 gimnazjum : ćwiczenia redakcyjno-stylistyczne : ksi±żka nauczyciela / Zofia Agnieszka Kłakówna, Iwona Steczko, Krzysztof Wiatr
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2003
Opis fizyczny: 167 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL25/36
Autorzy: Zofia Agnieszka Kłakówna, Iwona Steczko, Krzysztof Wiatr.
Tytuł: Sztuka pisania : podręcznik do języka polskiego : klasy 1-3 gimnazjum : ćwiczenia redakcyjno-stylistyczne / Zofia Agnieszka Kłakówna, Iwona Steczko, Krzysztof Wiatr
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2003
Opis fizyczny: 275 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL26/36
Autorzy: Krzysztof Wiatr.
Tytuł: Zanim uczniowie napisz±, a nauczyciel przeczyta / Krzysztof Wiatr
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2003, nr 2, s. 28-31
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL27/36
Autorzy: Zofia Agnieszka Kłakówna, Iwona Steczko, Krzysztof Wiatr.
Tytuł: "Żwawce" i "Drzewce" : o ćwiczeniach w rzetelnej argumentacji na lekcjach w gimnazjum / Zofia Agnieszka Kłakówna, Iwona Steczko, Krzysztof Wiatr
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2002, nr 5, s. 14-26
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL28/36
Autorzy: Krzysztof Wiatr.
Tytuł: Kiedy "rzeczywisto¶ć krzyczy"... : o problemach wychowania "dramatycznego" / Krzysztof Wiatr
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2002, nr 3, s. 42-51
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL29/36
Autorzy: Zofia Agnieszka Kłakówna, Iwona Steczko, Krzysztof Wiatr.
Tytuł: Szkolna praca nad wywiadem prasowym / Zofia Agnieszka Kłakówna, Iwona Steczko, Krzysztof Wiatr
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2002, nr 4, s. 13-26
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL30/36
Autorzy: Krzysztof Wiatr.
Tytuł: Sztuki rozmawiania trzeba się uczyć : pomysł lekcji w gimnazjum / Krzysztof Wiatr
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2002, nr 1, s. 30-33
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL31/36
Autorzy: Bożena Barańska, Krzysztof Wiatr.
Tytuł: "Zderzanie tekstów" : szkoła podstawowa i gimnazjum / Bożena Barańska, Krzysztof Wiatr
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2001, nr 1, s. 14-20
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL32/36
Autorzy: Marta Pota¶, Krzysztof Wiatr.
Tytuł: Jak i gdzie jest gramatyka w "To lubię!" w klasach IV-VI szkoły podstawowej / Marta Pota¶, Krzysztof Wiatr
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2001
Opis fizyczny: 46 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL33/36
Autorzy: Elżbieta Zioło, Krzysztof Wiatr.
Tytuł: Mały Ksi±żę czyli O do¶wiadczaniu istnienia w drodze / Elżbieta Zioło, Krzysztof Wiatr
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2001
Opis fizyczny: 141 s.
Seria: (Metodyczna Biblioteka "To Lubię!")
Uwagi: Na okł.: Pomysły lekcji.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL34/36
Autorzy: Krzysztof Wiatr, Joanna Wilusz-Matyjewicz.
Tytuł: Na pi±tkę! : jak opracowywać sprawdziany? : tworzenie własnego tekstu, czytanie ze zrozumieniem : wersja standaryzowana / Krzysztof Wiatr, Joanna Wilusz-Matyjewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2001
Opis fizyczny: 55, [1] s.
Uwagi: Materiały pomocnicze do podręcznika "To lubię !" klasa 4.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL35/36
Autorzy: Krzysztof Wiatr, Joanna Wilusz-Matyjewicz.
Tytuł: Na pi±tkę! : jak opracowywać sprawdziany? : tworzenie własnego tekstu, czytanie ze zrozumieniem : wersja standaryzowana / Krzysztof Wiatr, Joanna Wilusz-Matyjewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2001
Opis fizyczny: 78, [1] s.
Uwagi: Materiały pomocnicze do podręcznika "To lubię !" klasa 6.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL36/36
Autorzy: Krzysztof Wiatr, Joanna Wilusz-Matyjewicz.
Tytuł: Na pi±tkę! : jak opracowywać sprawdziany? : tworzenie własnego tekstu, czytanie ze zrozumieniem : wersja standaryzowana / Krzysztof Wiatr, Joanna Wilusz-Matyjewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2001
Opis fizyczny: 61 s.
Uwagi: Materiały pomocnicze do podręcznika "To lubię !" klasa 5.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL

     stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie