Wynik wyszukiwania

Zapytanie: WOŁOS MARIUSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 157

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/157

Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: "Tragiczna przestroga" : piłsudczycy wobec wydarzeń w Krakowie w listopadzie 1923 roku / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Rok 1923 w Krakowie / pod redakcj± Zdzisława Nogi
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Miło¶ników Historii i Zabytków Krakowa : Księgarnia Akademicka, 2024
Opis fizyczny: S. 65-87
p-ISBN: 978-83-8368-084-2
e-ISBN: 978-83-8368-085-9
Seria: (Kraków w Dziejach Narodu ; nr 41)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0002/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: An Ally for Show : Soviet Diplomats and the Visit of General Władysław Sikorski to the Soviet Union in 1941 / Mariusz Wołos
¬ródło: Arei. - 2024, iss. 1, s. 52-73
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2956-2589
e-ISSN: 2956-2570
Adres url:3/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Ciernista droga uczonego : szkic biografii naukowej Stanisława Ko¶ciałkowskiego / Mariusz Wołos
¬ródło: W: II Rzeczpospolita : historia i konteksty : księga pami±tkowa z okazji Jubileuszu urodzin i pracy naukowej Profesora Janusza Farysia / redakcja naukowa Tomasz Sikorski, Henryk Walczak, Adam W±tor
Adres wydawniczy: Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2024
Opis fizyczny: S. 357-392
p-ISBN: 978-83-7972-694-3
e-ISBN: 978-83-7972-695-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:4/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Monte Cassino - quelle signification historique pour les Polonais? : quelques réflexions à l'occasion du 80e anniversaire de la bataille / Mariusz Wołos
¬ródło: W: W służbie historii i polityki : Bronowice - Kraków - Berlin - Warszawa : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Rydlowi w 65. rocznicę urodzin / pod redakcj± Waldemara Bukowskiego, Zdzisława Nogi, Rafała Rogulskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Europejska Sieć Pamięci i Solidarno¶ci : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", 2024
Opis fizyczny: S. 395-410
p-ISBN: 978-83-961186-2-2
p-ISBN: 978-83-67277-20-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: FRE
Punktacja MNiSW: 20.0005/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Piłsudczycy w kuluarach paryskiej konferencji pokojowej / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Ład wersalski i zmiany terytorialne w Europie po I wojnie ¶wiatowej / redakcja naukowa Zbigniew Girzyński, Jarosław Kłaczkow
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Instytutu De Republica, 2024
Opis fizyczny: S. 393-416
p-ISBN: 978-83-67253-80-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0006/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Dieter Hertz-Eichenrode, Hitler und Polen. Zwei Beiträge zur Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen von 1930 bis 1939 (Zeitgeschichtliche Forschungen, Bd. 61), Duncker & Humblot, Berlin 2022 / Mariusz Wołos
¬ródło: Zapiski Historyczne. - 2023, T. 88, z. 4, s. 178-185
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 50.000
p-ISSN: 0044-1791
e-ISSN: 2449-8637
Adres url:
DOI:7/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Dwie misje rotmistrza Bolesława Długoszowskiego "Wieniawy" do Paryża w 1919 roku : czę¶ć 2: Emisariusz Belwederu przy szefi e Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce / Mariusz Wołos
¬ródło: Dzieje Najnowsze. - 2023, R. 55, nr 1, s. 5-23
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 140.000
p-ISSN: 0419-8824
e-ISSN: 2451-1323
Adres url:
DOI:8/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Dyplomacja sowiecka a paryska konferencja pokojowa w 1919 roku : (kilka refleksji) / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Polityka - wojskowo¶ć - bezpieczeństwo : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia działalno¶ci naukowej Profesora Romana Kochnowskiego / pod redakcj± Tomasza Skrzyńskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 182-195
p-ISBN: 978-83-8084-939-6
e-ISBN: 978-83-8084-940-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1157)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0009/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: La Pologne indépendante : la question de l'unification étatique / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Une Pologne nouvelle? : 1918 - 1939 / Publié sous la direction de Maria Delaperrière et Iwona H. Pugacewicz
Adres wydawniczy: Paris : Institut d'études Slaves, 2023
Opis fizyczny: S. 17-26
p-ISBN: 978-2-7204-0673-7
Seria: (Collection historique de l'Institut d'études slaves ; nr 60)
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: FRE
Punktacja MNiSW: 5.00010/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Lektura nadobowi±zkowa : o ksi±żce Yvesa Freya Histoire des Polonais en France / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Historia jest polifoniczna : sztambuch Profesora Krzysztofa Zamorskiego / redakcja Marta Kurkowska-Budzan, Jakub Muchowski, Marcin Stasiak, Rafał Swakoń
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica, 2023
Opis fizyczny: S. 165-171
p-ISBN: 978-83-67497-33-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00011/157
Autorzy: Jan Szumski, Mariusz Wołos, Marek Kornat, Jan Wi¶niewski.
Tytuł: Prawda a historia : relacje polsko-rosyjskie na przełomie XX-XXI wieku / Jan Szumski, Mariusz Wołos, Marek Kornat, Jan Wi¶niewski
Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja Lux Veritatis ; Toruń : Wydawnictwo Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu - Akademia Nauk Stosowanych, [2023]
Opis fizyczny: 64 s.
p-ISBN: 978-83-89124-87-6
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.00012/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Zwi±zek Strzelecki w Bochni przed I wojn± ¶wiatow± : (kilka refleksji i postulatów badawczych) / Mariusz Wołos
¬ródło: Muzealne Marginalia. - 2023, nr 2, s. 159-168
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2956-393313/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Dwie misje rotmistrza Bolesława Długoszowskiego "Wieniawy" do Paryża w 1919 roku : czę¶ć 1: Członek Delegacji Nadzwyczajnej Tymczasowego Naczelnika Państwa / Mariusz Wołos
¬ródło: Dzieje Najnowsze. - 2022, R. 54, nr 4, s. 25-60
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 100.000
p-ISSN: 0419-8824
e-ISSN: 2451-1323
Adres url:
DOI:14/157
Autorzy: Stanisław Koziara, Mariusz Wołos.
Tytuł: Galicyjskie drogi ku niepodległo¶ci / pod redakcj± Stanisława Koziary i Mariusza Wołosa
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: 234 s.
p-ISBN: 978-83-8084-729-3
e-ISBN: 978-83-8084-730-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1106)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
DOI:15/157
Autorzy: Mariusz Wołos, Mateusz Drozdowski, Piotr Puchalski.
Tytuł: Introduction / Mariusz Wołos, Mateusz Drozdowski, Piotr Puchalski
¬ródło: Res Gestae. Czasopismo Historyczne. - 2022, T. 14, s. 134-138
Typ publikacji: PV
Język publikacji: ENG
p-ISSN: 2450-4475
e-ISSN: 2451-0068
DOI:16/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Kilka refleksji na temat politycznych aspektów walki o kształt polskiej granicy wschodniej / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Zwycięski pokój czy rozejm na pokolenie? : traktat ryski z perspektywy 100 lat / redakcja naukowa Zbigniew Girzyński, Jarosław Kłaczkow
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut De Republica, 2022
Opis fizyczny: S. 19-42
p-ISBN: 978-83-67253-22-2
Seria: (Monografie Instytutu De Republica / Historia)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00017/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Mariana Kukiela droga do niepodległo¶ci / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Galicyjskie drogi ku niepodległo¶ci / pod redakcj± Stanisława Koziary i Mariusza Wołosa
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: S. 131-159
p-ISBN: 978-83-8084-729-3
e-ISBN: 978-83-8084-730-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1106)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:18/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Marszałek Józef Piłsudski i pułkownik Ignacy Matuszewski : kilka refleksji o wzajemnych relacjach / Mariusz Wołos
¬ródło: Pamięć i Sprawiedliwo¶ć. - 2022, nr 1, s. 452-475
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 100.000
p-ISSN: 1427-7476
Adres url:
DOI:19/157
Autorzy: Mariusz Wołos, Małgorzata Gmurczyk-Wrońska, Marek Kornat, Łukasz Adamski.
Tytuł: Rosyjska edycja dokumentów dyplomatycznych do stosunków polsko-sowieckich : co nowego? / Mariusz Wołos, Małgorzata Gmurczyk-Wrońska, Marek Kornat, Łukasz Adamski
¬ródło: Kwartalnik Historyczny. - 2022, T. 129, nr 4, s. 893-951
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 50.000
p-ISSN: 0023-5903
e-ISSN: 2451-1315
Adres url:
DOI:20/157
Autorzy: Stanisław Koziara, Mariusz Wołos.
Tytuł: Ziemia D±browska uczciła setn± rocznicę odzyskania niepodległo¶ci / Stanisław Koziara, Mariusz Wołos
¬ródło: W: Galicyjskie drogi ku niepodległo¶ci / pod redakcj± Stanisława Koziary i Mariusza Wołosa
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: S. 7-13
p-ISBN: 978-83-8084-729-3
e-ISBN: 978-83-8084-730-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1106)
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
DOI:21/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: "An unfulfilled writter who became a historian" : Jerzy Wojciech Borejsza (22 August 1935-28 July 2019) / Mariusz Wołos
¬ródło: Acta Poloniae Historica. - 2021, T. 123, s. 7-56
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 100.000
p-ISSN: 0001-6829
Adres url:
DOI:22/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: "Niespełniony pisarz, który został historykiem" : Jerzy Wojciech Borejsza (22 sierpnia 1935 - 28 lipca 2019) / Mariusz Wołos
¬ródło: Dzieje Najnowsze. - 2021, R. 53, nr 1, s.197-245
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 100.000
p-ISSN: 0419-8824
e-ISSN: 2451-1323
Adres url:
DOI:23/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: A New Order in Central and Eastern Europe : Polish-Soviet Negotiations and the Peace of Riga (1920-1921) / Mariusz Wołos
¬ródło: Zapiski Historyczne. - 2021, T. 86, z. 2, s. 97-124
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 0044-1791
e-ISSN: 2449-8637
Adres url:
DOI:24/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Józef Piłsudski (1867-1935) / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Histoire partagée, mémoires divisées : Ukraine, Russie, Pologne / sous la direction de Korine Amacher, Éric Aunoble, Andrii Portnov
Adres wydawniczy: Lausanne : Editions Antipodes, 2021
Opis fizyczny: 315-328
p-ISBN: 978-2-88901-169-8
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: FRE
Punktacja MNiSW: 5.00025/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: La guerre polono-soviétique de 1919-1921 et le traité de Riga en tant qu'élément stabilisateur en Europe centrale et orientale / Mariusz Wołos
¬ródło: Studia z Dziejów Rosji i Europy ¦rodkowo-Wschodniej. - 2021, Vol. 56, z. 2, s. 71-97
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: FRE
p-ISSN: 1230-5057
e-ISSN: 2353-6403
Adres url:
DOI:26/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Laudacja [z okazji wręczenia doktoratu honoris causa Andrzejowi Chwalbie] / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Doktor honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Andrzej Chwalba / Uniwersytet Pedagogiczny
Adres wydawniczy: Kraków : [Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego], 2021
Opis fizyczny: S. 3-7
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL27/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Między Moskw± a Berlinem : dylematy polskiej polityki zagranicznej w dwudziestoleciu międzywojennym - kilka refleksji historyka dyplomacji / Mariusz Wołos
Adres wydawniczy: Białystok : Polskie Towarzystwo Historyczne, 2021
Opis fizyczny: 43 s.
p-ISBN: 978-83-963557-1-3
Seria: (Spotkania z Mistrzami ; nr 7)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL28/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: W służbie Marsa i Klio Stanisław Krynicki "Tymkowicz" / Mariusz Wołos
¬ródło: Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki. - 2021, Vol. 30, nr 1, s. 189-215
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 1509-095729/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Zabójstwo Atamana Symona Petlury w maju 1926 roku w ¶wietle prasy francuskiej / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Symon Petlura : przywódca niepodległej Ukrainy / redakcja Mirosław Szumiło
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja ¦cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021
Opis fizyczny: S. 229-293
p-ISBN: 978-83-8229-216-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00030/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: [OdpowiedĽ na ankietę] / Mariusz Wołos
¬ródło: Kwartalnik Historyczny. - 2021, T. 128, nr 1, s.434-440
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0023-5903
Adres url:31/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: "Powrót żebraczego króla" : Józefa Piłsudskiego droga z Magdeburga do Belwederu / Mariusz Wołos
¬ródło: Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie. - 2020, nr 13, s. 35-63
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 2392-1463
Adres url:32/157
Autorzy: Mariusz Wołos, Jan Jacek Burski.
Tytuł: Dokumenty do historii stosunków polsko-sowieckich 1918-1945. Tom 1, 1918-1926, Czę¶ć 1, Polska między Rosj± "Biał±" a "Czerwon±" / red. tomu Jan Jacek Burski, Mariusz Wołos
Adres wydawniczy: Warszawa : Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, 2020
Opis fizyczny: LXXXVIII, 751 s.
p-ISBN: 978-83-66883-05-5
Seria: (Dokumenty do historii stosunków polsko-sowieckich 1918-1991)
Uwagi: Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazw± "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2014-2020.Edycja tekstów Ľródłowych.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.00033/157
Autorzy: Jan Jacek Burski, Mariusz Wołos.
Tytuł: Dokumenty do historii stosunków polsko-sowieckich 1918-1945. Tom 1, 1918-1926, Czę¶ć 2, Poszukiwanie normalizacji (kwiecień 1921 - maj 1926) / red. tomu Jan Jacek Burski, Mariusz Wołos
Adres wydawniczy: Warszawa : Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, 2020
Opis fizyczny: 950 s.
p-ISBN: 978-83-66883-06-2
Seria: (Dokumenty do historii stosunków polsko-sowieckich 1918-1991)
Uwagi: Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazw± "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2014-2020.Edycja tekstów Ľródłowych.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.00034/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: In the Hallways of Versailles : "White" Russia and Poland during the Paris Peace Conference / Mariusz Wołos
¬ródło: Studia z Dziejów Rosji i Europy ¦rodkowo-Wschodniej. - 2020, Vol. 55, z. 3, s. 5-32
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 100.000
p-ISSN: 1230-5057
e-ISSN: 2353-6403
Adres url:
DOI:35/157
Autorzy: Marek Kornat, Mariusz Wołos.
Tytuł: Józef Beck : biografia / Marek Kornat, Mariusz Wołos
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2020
Opis fizyczny: 1151 s.
p-ISBN: 978-83-08-06961-5
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.00036/157
Autorzy: Mariusz Wołos, Aleksandr Šubin, Aleksandr Morozov.
Tytuł: Otnošeniâ meždu Covetskoj Rossiej i Pol'šej v 1918-1921 gg. / M. Volos, A. Šubin, A. Morozov
¬ródło: W: Rossiâ - Pol'ša : XX vek / redakciâ toma Leonid Gorizontov, Rafal Vnuk
Adres wydawniczy: Lublin : O¶rodek "Brama Grodzka - Teatr NN" ; Instityt vseobŝej istorii RAN, 2020
Opis fizyczny: S. 11-37
p-ISBN: 978-83-65444-58-5
Seria: (Nosobie dlâ učitelej istorii)
Uwagi: Punktacja została przyznana dla wersji polskojęzycznej publikacji.
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: RUS
Adres url:37/157
Autorzy: Mariusz Wołos, Julia Kantor.
Tytuł: Polska i Rosja Sowiecka /Zwi±zek Sowiecki od pokoju ryskiego do paktu Ribbentrop-Mołotow / Mariusz Wołos, Julia Kantor
¬ródło: W: Polska - Rosja. 3, XX wiek / redakcja tomu Rafał Wnuk, Leonid Gorizontow
Adres wydawniczy: Lublin : O¶rodek "Brama Grodzka - Teatr NN" ; Instytut Historii Powszechnej RAN, 2020
Opis fizyczny: S. 58-72
p-ISBN: 978-83-65444-57-8
Seria: (Polska - Rosja, Materiały do Nauczania Historii)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:38/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Polska koncepcja rozbrojenia moralnego z 1931 roku / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Polska dyplomacja w staraniach i pokój (1918-1939) : zbiór studiów / redakcja Marek Kornat, Magdalena Satora
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2020
Opis fizyczny: S. 117-136
p-ISBN: 978-83-8090-688-4
e-ISBN: 978-83-8090-689-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00039/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Profesor Andrzej Chwalba jako inicjator i organizator Kongresów Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, czyli o publicznej oraz społecznej roli historyka / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Pytać m±drze : studia z dziejów społecznych i kulturowych : księga pami±tkowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Chwalbie / pod redakcj± Anny Czocher i Barbary Klich-Kluczewskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2020
Opis fizyczny: S. 35-45
p-ISBN: 978-83-66304-34-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00040/157
Autorzy: Mariusz Wołos, Aleksandr Šubin.
Tytuł: Relacje między Rosj± Sowieck± i Polsk± w latach 1918-1921 / Mariusz Wołos, Aleksandr Szubin
¬ródło: W: Polska - Rosja. 3, XX wiek / redakcja tomu Rafał Wnuk, Leonid Gorizontow
Adres wydawniczy: Lublin : O¶rodek "Brama Grodzka - Teatr NN" ; Instytut Historii Powszechnej RAN, 2020
Opis fizyczny: S. 12-22
p-ISBN: 978-83-65444-57-8
Seria: (Polska - Rosja, Materiały do Nauczania Historii)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:41/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Rosyjskie Ľródła do dziejów polskiego ruchu komunistycznego w międzywojennym dwudziestoleciu / Mariusz Wołos
¬ródło: Res Gestae. Czasopismo Historyczne. - 2020, T. 10, s. 8-23
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 2450-4475
e-ISSN: 2451-0068
Adres url:
DOI:42/157
Autorzy: Mariusz Wołos, Julia Kantor, Aleksandr Morozov.
Tytuł: RSFSR/CCCP i Pol'ša ot Rižskogo mira do pakta Molotova-Ribbentropa / M. Volos, Û. Kantor, A. Morozov
¬ródło: W: Rossiâ - Pol'ša : XX vek / redakciâ toma Leonid Gorizontov, Rafal Vnuk
Adres wydawniczy: Lublin : O¶rodek "Brama Grodzka - Teatr NN" ; Instityt vseobŝej istorii RAN, 2020
Opis fizyczny: S. 39-74
p-ISBN: 978-83-65444-58-5
Seria: (Nosobie dlâ učitelej istorii)
Uwagi: Punktacja została przyznana dla wersji polskojęzycznej publikacji.
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: RUS
Adres url:43/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Słowo wstępne / Mariusz Wołos
¬ródło: Res Gestae. Czasopismo Historyczne. - 2020, T. 10, s. 5-7
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2450-4475
e-ISSN: 2451-0068
Adres url:44/157
Autorzy: Mariusz Wołos, Aleksandr Šubin.
Tytuł: ¬ródła historyczne i opracowania naukowe / Mariusz Wołos, Aleksandr Szubin
¬ródło: W: Polska - Rosja. 3, XX wiek / redakcja tomu Rafał Wnuk, Leonid Gorizontow
Adres wydawniczy: Lublin : O¶rodek "Brama Grodzka - Teatr NN" ; Instytut Historii Powszechnej RAN, 2020
Opis fizyczny: S. 50-57
p-ISBN: 978-83-65444-57-8
Seria: (Polska - Rosja, Materiały do Nauczania Historii)
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Adres url:45/157
Autorzy: Mariusz Wołos, Julia Kantor.
Tytuł: ¬ródła historyczne i opracowania naukowe / Mariusz Wołos, Julia Kantor
¬ródło: W: Polska - Rosja. 3, XX wiek / redakcja tomu Rafał Wnuk, Leonid Gorizontow
Adres wydawniczy: Lublin : O¶rodek "Brama Grodzka - Teatr NN" ; Instytut Historii Powszechnej RAN, 2020
Opis fizyczny: S. 104-117
p-ISBN: 978-83-65444-57-8
Seria: (Polska - Rosja, Materiały do Nauczania Historii)
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Adres url:46/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Józef Piłsudski i Marian Kukiel : skomplikowane relacje w międzywojennym dwudziestoleciu / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Historia - Wojsko - Polityka : Marian Kukiel (1885-1973) i jego dzieło / pod redakcj± naukow± Tomasza Siewierskiego i Zbigniewa Zielonki
Adres wydawniczy: Warszawa : Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2019
Opis fizyczny: S. 44-66
p-ISBN: 978-83-65409-90-4
Seria: (Klasycy Historiografii Wojskowej)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00047/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: La Galicie en 1918 : une perspective polonaise / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Romanians and Poles on Move from 1848 to 1944 / edited by Dan Berindei, Andrei Pippidi, Ioan Bolovan
Adres wydawniczy: Cluj-Napoca : Romanian Academy Center for Transylvanian Studies : Cluj University Press, 2019
Opis fizyczny: S. 137-149
p-ISBN: 978-606-8694-99-3
p-ISBN: 978-606-37-0601-1
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: FRE
Punktacja MNiSW: 5.00048/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Między groz± a nadziej± : rok 1914 w Krakowie / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Krakowscy ojcowie polskiej niepodległo¶ci / pod redakcj± Andrzeja Chwalby i Zdzisława Nogi przy współpracy Krzysztofa Kloca
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019
Opis fizyczny: S. 33-44
p-ISBN: 978-83-8138-133-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:49/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Misja Józefa Becka na Ukrainę i do Rosji w 1918 roku / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Rok 1918 - odrodzona Polska i sowiecka Rosja w nowej Europie. T. 1 / redakcja Leszek Zasztowt, Jan Szumski
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Historii Nauki PAN : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2019
Opis fizyczny: S. 405-434
p-ISBN: 978-83-7545-99-37
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00050/157
Autorzy: Mariusz Wołos, Aleksandr Šubin.
Tytuł: Otnošeniâ meždu Sovetskoj Rossiej i Pol'šej v 1918-1921 gg. / Mariusz Wołos, Aleksandr Šubin
¬ródło: W: Rossiâ i Pol'ša: preodolenie istoričeskih stereotipov 1918-1991 gg. : posobie dlâ učitelej istorii / [otvetstvennye redaktory L. E. Gorizontov, R. Vnuk]
Adres wydawniczy: Moskva : Izdatel'stvo "Ves' Mir", 2019
Opis fizyczny: S. 11-39
p-ISBN: 978-5-7777-0774-1
Seria: (Rossiâ v mire)
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: RUS
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,7551/157
Autorzy: Monika W±s, Kazimierz Karolczak, Bogusław Skowronek, Mariusz Wołos, Katarzyna Potyrała, Robert Stawarz, Małgorzata Grzelewska, Renata M. Zaj±c, Dorota Rojek-Koryzna, Małgorzata Idzik, Ewa Trznadel, Justyna Chyla, Dagmara Romanowska-Dworak, Kamil Firmanty, Magdalena Biernat, Łukasz Bandoła, Anna Hejczyk, Marek Żoł±dek, Patrycja Pancerz.
Tytuł: Pierwsze kroki na UP... / Monika W±s, Kazimierz Karolczak, Bogusław Skowronek, Mariusz Wołos, Katarzyna Potyrała, Robert Stawarz, Małgorzata Grzelewska, Renata Zaj±c, Dorota Rojek-Koryzna, Małgorzata Idzik, Ewa Trznadel, Justyna Chyla, Dagmara Romanowska-Dworak, Kamil Firmanty, Magdalena Biernat, Łukasz Bandoła, Anna Hejczyk, Marek Żoł±dek, Patrycja Pancerz
¬ródło: Commentarii Academici. - 2019, nr 9-10, s. 31-35
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2545-0824
Adres url:52/157
Autorzy: Mariusz Wołos, Monika W±s.
Tytuł: Poczytuję sobie ten wybór za zaszczyt / prof. dr hab. Mariusz Wołos w rozmowie z Monik± W±s
¬ródło: Commentarii Academici. - 2019, nr 9-10, s. 26-27
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2545-0824
Adres url:53/157
Autorzy: Marek Kornat, Mariusz Wołos.
Tytuł: Polemika wokół biorgrafii Józefa Becka / Marek Kornat, Mariusz Wołos
¬ródło: Polski Przegl±d Dyplomatyczny. - 2021, nr 4, s. 152-172
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1642-406954/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Polityka wschodnia = The Eastern Policy : relacje II Rzeczypospolitej ze Zwi±zkiem Sowieckim i krajami wschodnioeuropejskimi = Relations Between the Second Polish Republic and the Soviet Union and Other Eastern European Countries / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Dyplomacja w służbie Rzeczypospolitej 1918-1939 (artykuły i studia) = Diplomacy in the Service of the Second Polish Republic 1918-1939 (articles and studies) : publikacja pokonferencyjna z okazji Dnia Służby Zagranicznej 16 listopada 2018 roku = proceedings of the Foreign Service Day Conference 16 November 2018
Adres wydawniczy: Warszawa : Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2019
Opis fizyczny: S. 63-78 ; 167-182
p-ISBN: 978-83-66213-35-7
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL, ENG55/157
Autorzy: Mariusz Wołos, Julia Kantor.
Tytuł: RSFSR/SSSR i Pol'ša ot Rižskogo mira do pakta Molotova-Ribbentropa / Mariusz Wołos, Ûliâ Kantor
¬ródło: W: Rossiâ i Pol'ša: preodolenie istoričeskih stereotipov 1918-1991 gg. : posobie dlâ učitelej istorii / [otvetstvennye redaktory L. E. Gorizontov, R. Vnuk]
Adres wydawniczy: Moskva : Izdatel'stvo "Ves' Mir", 2019
Opis fizyczny: S. 47-88
p-ISBN: 978-5-7777-0774-1
Seria: (Rossiâ v mire)
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: RUS
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 2,0556/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Tragedia Wrze¶nia : kilka rocznicowych refleksji / Mariusz Wołos
¬ródło: Polski Przegl±d Dyplomatyczny. - 2019, nr 4, s. 122-137
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1642-406957/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Wojskowi z Krakowa w Drugiej Rzeczypospolitej : szkice prozopograficzny / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Krakowianie w Drugiej Rzeczypospolitej : materiały z sesji naukowej 21 kwietnia 2018 roku / pod redakcj± Zdzisława Nogi
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Miło¶ników Historii i Zabytków Krakowa : Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2019
Opis fizyczny: S. 29-44
p-ISBN: 978-83-89131-98-0
Seria: (Kraków w Dziejach Narodu)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,858/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Epopeja legionowa w pamięci weteranów I Brygady Jakuba Hoffmana i Damiana Stanisława Wandycza / Mariusz Wołos
¬ródło: W: "Nie wierz±c nam, że chcieć to móc..." : Legiony i ich wpływ na sprawę polsk± w latach 1914-1918 / redakcja naukowa Zbigniew Girzyński, Jarosław Kłaczkow
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2018
Opis fizyczny: S. 279-309
p-ISBN: 978-83-8019-904-0
p-ISBN: 978-83-231-4020-7
Seria: (O Niepodległ± i jej trwanie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,559/157
Autorzy: Mariusz Wołos, Krzysztof Kloc.
Tytuł: Fenomen polskiej niepodległo¶ci w 1918 roku : szczę¶liwy zbieg okoliczno¶ci czy efekt skutecznego d±żenia Polaków do odzyskania własnego państwa? / Mariusz Wołos, Krzysztof Kloc
¬ródło: W: Drogi do niepodległo¶ci narodów Europy Wschodniej 1914-1921 / redakcja Dorota Michaluk
Adres wydawniczy: Ciechanowiec : Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego : Archiwum Główne Akt Dawnych : Urz±d Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2018
Opis fizyczny: S. 13-24
p-ISBN: 978-83-62374-23-6
p-ISBN: 978-83-953464-1-5
Seria: (Podlasie i pogranicza Europy)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,860/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Juliusz Leo a Naczelny Komitet Narodowy i Legiony : kilka refleksji / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Prezydent Juliusz Leo i Kraków jego czasów / pod redakcj± Zdzisława Nogi
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Miło¶ników Historii i Zabytków Krakowa, 2018
Opis fizyczny: S. 215-237
p-ISBN: 978-83-89131-96-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,161/157
Autorzy: Kazimierz Karolczak, Katarzyna Potyrała, Bogusław Skowronek, Robert Stawarz, Mariusz Wołos, Małgorzata Grzelewska.
Tytuł: Kluczowe rozmowy / [prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, dr hab. prof UP Katarzyna Potyrała, prof. dr hab. Bogusław Skowronek, dr hab. prof UP Robert Stawarz, prof. dr hab. Mariusz Wołos, mgr Małgorzata Grzelewska w rozmowie z Monik± W±s]
¬ródło: Commentarii Academici. - 2018, nr 3-4, s. 1-13 [II]
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2545-0824
Adres url:62/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Mniejszo¶ć żydowska / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Historia Pomorza. T. 5, (1918-1939) : Województwo pomorskie i Wolne Miasto Gdańsk. Cz. 2, Polityka i kultura / pod redakcj± Szczepana Wierzchosławskiego i Przemysława Olstowskiego
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 2018
Opis fizyczny: S. 102-131
p-ISBN: 978-83-65127-34-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,963/157
Autorzy: Mariusz Wołos, Maciej Mikulski.
Tytuł: Niepodległa : ojcowie niepodległo¶ci / scenariusz Mariusz Wołos ; projekt katalogu Maciej Mikulski
Adres wydawniczy: [Ciechocinek] : [s. n.], 2018
Opis fizyczny: 84 s.
p-ISBN: 978-83-64626-29-6
Typ publikacji: UND
Język publikacji: POL64/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Revolûcionnaâ Rossiâ 1917 goda i ee otraženie v pol'skih muzeâh / Volos M.
¬ródło: W: Muzej v revovûcii / revolûciâ v muzee : sbornik materialov mežmuzejnogo proekta Krasnoârsk - Ekaterinburg - Sankt-Peterburg 22 marta - 16 noâbrâ 2017 / otvetstvennyj redaktor Û. Z. Kantor
Adres wydawniczy: Sankt-Peterburg : Izdatel'stvo Ivana Limbaha, 2018
Opis fizyczny: S. 246-260
p-ISBN: 978-5-89059-314-6
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: RUS
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,665/157
Autorzy: Przemysław Olstowski, Mariusz Wołos.
Tytuł: Rola militarna i polityczna Polskiej Organizacji Wojskowej w odzyskaniu niepodległo¶ci : próba bilansu / Przemysław Olstowski, Mariusz Wołos
¬ródło: Przegl±d Historyczno-Wojskowy. - 2018, nr 1-2, s. 159-192
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1640-628166/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Sovet polkovnikov i otnošeniâ Ûzefa Pilsudskogo s voenno-političeskim rukovodstvom Avstro-Vengrii v 1916 godu / M. Volos
¬ródło: W: Velikaâ vojna 1914-1918 : al'manah Rossijskoj associacii istorikov Pervoj mirovoj vojny : Rossiâ v Pervoj mirovoj vojne. Vyp. 7 / otvet. sekret. V. V. Tihonov
Adres wydawniczy: Moskva : Kvadriga, 2018
Opis fizyczny: S. 72-79
p-ISBN: 978-5-91791-325-4
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: RUS
Punktacja MNiSW: 5.00067/157
Autorzy: Mariusz Wołos, Ewelina Janowska.
Tytuł: "Historia jest moim hobby" : rozmowa z Prorektorem do spraw Nauki prof. Mariuszem Wołosem / rozmawiała Ewelina Janowska
¬ródło: Studens Scribit. - 2017, nr 4, s. 9-15
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2083-595768/157
Autorzy: Mariusz Wołos, Adrian Matuła.
Tytuł: Dyplomacja i propaganda w służbie bolszewickiej ekspansji / rozmowa z prof. Mariuszem Wołosem ; [rozm. Adrian Matuła]
¬ródło: W: O granice, niepodległo¶ć i cywilizację / pod redakcj± Jacka Kloczkowskiego
Adres wydawniczy: Kraków : O¶rodek My¶li Politycznej, 2017
Opis fizyczny: S. 199-220
p-ISBN: 978-83-64753-93-0
Seria: (Polskie Tradycje Intelektualne ; 28)
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 169/157
Autorzy: Mariusz Wołos, Ewa Klimczyk.
Tytuł: Jak to strzelcy Nabokowom Kacice rekwirowali, czyli o makrohistorii odzwieciedlonej w mikrohistorii / Mariusz Wołos, Ewa Klimczyk
¬ródło: Klio. - 2017, Vol. 43, nr 4, s. 85-105
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 13.000
p-ISSN: 1643-8191
Adres url:
DOI:70/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Józef Beck w bitwie pod Kostiuchnówk± : (przyczynek do biografii) / Mariusz Wołos
¬ródło: Dzieje Najnowsze. - 2017, R. 49, nr 2, s. 53-63
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 0419-8824
e-ISSN: 2451-1323
Adres url:
DOI:71/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Juzef Pillsudski, heroi kombëtar polak / Mariusz Wołos
¬ródło: Europa. - 2017, nr 16, s. 10-14
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: ALB72/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: La voie de l'indépendance dans la conception de Józef Piłsudski avant et pendant la Première Guerre mondiale / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Polonais et Roumains dans la Première Guerre mondiale : études et essais / sous la direction de Marek Kornat, Małgorzata Willaume et Mariusz Wołos
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
Opis fizyczny: S. 58-70
p-ISBN: 978-83-8084-083-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 808)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: FRE
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,95
DOI:73/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Les conceptions nationalistes de Roman Dmowski et leur influence sur la vie politique polonaise avant, pendant et après la Première Guerre mondiale / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Être nationaliste à l'ère des masses en Europe (1900-1920) / Olivier Dard, Didier Musiedlak, Éric Anceau (dir.)
Adres wydawniczy: Bruxelles : P.I.E.-PETER LANG, 2017
Opis fizyczny: S. 373-389
p-ISBN: 978-2-8076-0306-6
e-ISBN: 978-2-8076-0307-3
Seria: (Pour une histoire nouvelle de l'Europe ; Vol. 3)
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: FRE
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,8
DOI:74/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Mjr Józef Beck jako attaché wojskowy i morski we Francji w latach 1922-1923 / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Płk Józef Beck (1894-1944) : żołnierz, dyplomata, polityk / pod redakcj± Sławomira M. Nowinowskiego
Adres wydawniczy: ŁódĽ ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja ¦cigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Łodzi, 2017
Opis fizyczny: S. 47-74
p-ISBN: 978-83-63695-20-0
Seria: (Biblioteka Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi ; nr 61)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,775/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Pierwsza Szkoła Partyjna Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Polski w Moskwie (1925-1926) / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Jak patrzeć na Polskę, Niemcy i ¶wiat? : księga jubileuszowa profesora Eugeniusza Cezarego Króla / redakcja Joanna Szymoniczek
Adres wydawniczy: Warszawa : Bellona : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2017
Opis fizyczny: S. 557-569
p-ISBN: 978-83-64091-63-6
p-ISBN: 978-83-111-0292-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 176/157
Autorzy: Marek Kornat, Małgorzata Willaume, Mariusz Wołos.
Tytuł: Polonais et Roumains dans la Première Guerre mondiale : études et essais / sous la direction de Marek Kornat, Małgorzata Willaume et Mariusz Wołos
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
Opis fizyczny: 147 s.
p-ISBN: 978-83-8084-083-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 808)
Typ publikacji: ZRK
Język publikacji: FRE
Punktacja MNiSW: 40.000
Liczba arkuszy: 10
DOI:77/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Pułkownik dyplomowany Edmond Mendras jako pierwszy francuski attaché wojskowy w Zwi±zku Radzieckim w latach 1933-1934 / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Politycy, dyplomaci i żołnierze : studia i szkice z dziejów stosunków międzynarodowych w XX i XXI wieku ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Maciejowi Brzezińskiemu w 70. rocznicę urodzin / pod redakcj± Dariusza Jeziornego, Sławomira M. Nowinowskiego, Radosława Pawła Żurawskiego vel Grajewskiego
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017
Opis fizyczny: S. 239-272
p-ISBN: 978-83-8088-763-3
e-ISBN: 978-83-8088-764-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 2,378/157
Autorzy: Łukasz Adamski, Piotr Czeremuszkin, Henryk Głębocki, Maciej Korkuć, Andrzej Nowak, Borys Sokołow, Mariusz Wołos.
Tytuł: Rosyjski wiek XX - w kulturze (nie-)pamięci i w polityce historycznej współczesnej Rosji (Rewolucje 1917, upadek imperium, wielki terror 1937-1938, II wojna ¶wiatowa, rozpad ZSRS 1991) / [uczestnicy dyskusji Łukasz Adamski, Piotr Czeremuszkin, Henryk Głębocki, Maciej Korkuć, Andrzej Nowak, Borys Sokołow, Mariusz Wołos]
¬ródło: Arcana. - 2017, nr 6, s. 50-97
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1233-688279/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Rosyjskojęzyczne Ľródła do badania polskiej kultury dyplomatycznej w XX-XXI wieku / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Współczesna kultura dyplomatyczna : przybliżenie pierwsze : z przedmow± Krzysztofa Ruchniewicza / Ryszard Stemplowski, redaktor naukowy
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2017
Opis fizyczny: S. 137-148
p-ISBN: 978-83-7383-892-5
Seria: (Polska Polityka Zagraniczna)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 180/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Skrzywiona pamięć : rzecz o sposobie upamiętniania ostatniej rodziny carskiej / Mariusz Wołos
¬ródło: Konspekt. - 2017, nr 3 (62), s. 70-81
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-672681/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Skupiska polskich sybiraków we współczesnej Rosji : zarys problematyki / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Nowoczesne nauczanie tradycji ojczystych - sybiracy i młodzież / redakcja Hubert Chudzio, Zygmunt Kolenda, Joanna Kulpińska
Adres wydawniczy: Kraków : Polska Akademia Umiejętno¶ci, 2017
Opis fizyczny: S. 205-212
p-ISBN: 978-83-7676-270-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,582/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Stowarzyszenie Młodzieży Postępowo-Niepodległo¶ciowej "Promień" w Krakowie w latach 1910-1914 / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Lewicowy Kraków w okresie międzywojennym / pod redakcj± Anny Kargol
Adres wydawniczy: Kraków : Zakład Wydawniczy NOMOS, 2017
Opis fizyczny: S. 27-80
p-ISBN: 978-83-7688-482-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 3,5
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]83/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Władysław Raczkiewicz jako wojewoda krakowski w 1935 roku / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Londyńska reduta. T. 1, Władysław Raczkiewicz (1885-1947) / redakcja naukowa Jarosław Kłaczkow, Mirosław Golon, Krzysztof Kania, Zbigniew Girzyński
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017
Opis fizyczny: S. 173-213
p-ISBN: 978-83-8019-812-8
Seria: (O Niepodległ± i jej trwanie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 2,584/157
Autorzy: Bogusław Dyba¶, Rudolf Jaworski, Mariusz Wołos, Patrycja Maciejewska, Barbara Marmol-Cop, Irmgard Nöbauer.
Tytuł: Bolesław Wicherkiewicz i jego wizja sprawy polskiej w 1915 roku = Bolesław Wicherkiewicz und die polnische Frage im Jahr 1915 / herausgegeben von = wydali Bogusław Dyba¶, Rudolf Jaworski i Mariusz Wołos ; [tł. Patrycja Maciejewska, Barbara Marmol, Irmgard Nöbauer]
Adres wydawniczy: Wiedeń : Polska Akademia Nauk. Stacja Naukowa w Wiedniu, 2016
Opis fizyczny: 194 s.
p-ISBN: 978-3-9503652-7-6
Uwagi: Naukowe opracowanie i wydanie Ľródła w języku polskim i niemieckim.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL, GER
Punktacja MNiSW: 25.000
Liczba arkuszy: 13,085/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Ćwierćwiecze po rozpadzie Zwi±zku Sowieckiego, czyli czy Europa odzyskała Wschód? : esej historiozoficzny / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Europejczyk / Europejka czyli kto? / redakcja naukowa Alicja Bartu¶
Adres wydawniczy: O¶więcim : Urz±d Miasta O¶więcim, 2016
Opis fizyczny: S. 61-68
p-ISBN: 978-83-940335-8-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,686/157
Autorzy: Władysław Bułhak, Maciej Bałtowski, Jacek Luszniewicz, Mariusz Wołos, Dariusz Jarosz, Janusz Kaliński, Cecylia Leszczyńska, Anna Machnikowska, Bogdan Musiał.
Tytuł: Dyskusja: Wzorce radzieckie a własna droga - dyskusje, dylematy / moderator: Władysław Bułhak ; uczestnicy: Maciej Bałtowski, Jacek Luszniewicz, Mariusz Wołos ; głosy w dyskusji: Dariusz Jarosz, Janusz Kaliński, Cecylia Leszczyńska, Anna Machnikowska, Bogdan Musiał
¬ródło: W: "Rewolucja społeczna" czy "dzika przebudowa"? : społeczne skutki przekształceń własno¶ciowych w Polsce (1944-1956) / pod redakcj± Tomasza Osińskiego
Adres wydawniczy: Lublin : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja ¦cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Lublinie, 2016
Opis fizyczny: S. 453-479
p-ISBN: 978-83-8098-067-9
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 2,087/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Mikołaj Dolanowski ; Ludwik Muzyczka ; Antoni Sanojca / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Żołnierze Legionów i Polskiej Organizacji Wojskowej w służbie Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej : praca zbiorowa / pod redakcj± Janusza Mierzwy i Przemysława Wywiała
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa "Nila", 2016
Opis fizyczny: S. 73-75 ; 167-169 ; 201-203
p-ISBN: 978-83-915140-5-4
Seria: (Biblioteka Muzeum Armii Krajowej w Krakowie ; t. 2)
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]88/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Nauki historyczne w Polsce z sowieckiej perspektywy / Mariusz Wołos
¬ródło: Res Gestae. Czasopismo Historyczne. - 2016, T. 3, s. 294-304
Uwagi: Artykuł recenzyjny: Polityka a historia : ZSRR wobec nauki historycznej w Polsce w latach 1945-1964 / Jan Szumski. - Warszawa, 2016
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2450-4475
e-ISSN: 2451-0068
Adres url:
DOI:89/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Odbudowa państwa polskiego w latach 1914-1918 we współczesnej historiografii rosyjskiej / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Sprawa polska podczas Wielkiej Wojny 1914-1919 / redakcja naukowa Wojciech Rojek i Andrzej Kastory
Adres wydawniczy: Kraków : Polska Akademia Umiejętno¶ci, 2016
Opis fizyczny: S. 31-49
p-ISBN: 978-83-7676-226-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba znaków: 37121
Liczba arkuszy: 0,9390/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Przerwana droga do Niepodległej : Kazimierz Pi±tek "Herwin" (1886-1915) / Mariusz Wołos
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Historii PAN : Wydawnictwo Neriton, 2016
Opis fizyczny: 340 s.
p-ISBN: 978-83-63352-71-4
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 22,091/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Rosja wobec Aktu 5 listopada 1916 roku / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Akt 5 listopada 1916 roku i jego konsekwencje dla Polski i Europy / redakcja naukowa Jarosław Kłaczkow, Krzysztof Kania, Zbigniew Girzyński
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016
Opis fizyczny: S. 365-382
p-ISBN: 978-83-8019-601-8
Seria: (O Niepodległ± i jej trwanie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,292/157
Autorzy: Mariusz Wołos, Marcin Kania.
Tytuł: Sine ira et studio : rozmowa z prof. Mariuszem Wołosem, Prorektorem UP ds. Nauki / rozm. Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2016, nr 3 (58), s. 31-43
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-672693/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Słów kilka o Raptularzu, czyli dzienniku profesora Stanisława Ko¶ciałkowskiego z syberyjskiego łagru / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Stanisław Ko¶ciałkowski : pamięci przywrócony / pod redakcj± Małgorzaty D±browskiej
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja ¦cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; ŁódĽ : Uniwersytet Łódzki, 2016
Opis fizyczny: S. 180-192
p-ISBN: 978-83-8098-071-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,7294/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Udział obywateli Zwi±zku Sowieckiego w wojnie domowej w Hiszpanii w latach 1936-1939 / Mariusz Wołos
¬ródło: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica. - 2016, nr 97, s. 31-63
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0208-6050
e-ISSN: 2450-6990
Adres url:
DOI:95/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: "OjczyĽnie służy" : Damian Stanisław Wandycz (1892-1974) / Mariusz Wołos
Adres wydawniczy: Bełchatów [etc] : Zwi±zek Strzelecki "Strzelec" Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka nr 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego w Bełchatowie [etc], 2015
Opis fizyczny: 303 s.
p-ISBN: 978-83-62820-06-1
Seria: (Biblioteka "Niepodległo¶ci" ; T. 17)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 25.000
Liczba arkuszy: 1796/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Esej obserwatora stronniczego o swobodzie, czyli wolno¶ci według Rosjan / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Granice wolno¶ci / red. nauk. Alicja Bartu¶
Adres wydawniczy: O¶więcim : Urz±d Miasta O¶więcim, 2015
Opis fizyczny: S. 21-31
p-ISBN: 978-83-940335-7-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba znaków: 33934
Liczba arkuszy: 0,8597/157
Praca recenzowana: Julian Stachiewicz (1890-1934) : żołnierz i historyk / Piotr Kilańczyk. - Poznań, 2014
Autorzy: Mariusz Wołos.
¬ródło: Przegl±d Historyczno-Wojskowy
Opis fizyczny: 2015, nr 3, s. 204-214
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1640-628198/157
Praca recenzowana: Stalin. Vol. 1, Paradoxes of power : 1878 - 1928 / Stephen Kotkin. - New York, 2014
Autorzy: Mariusz Wołos.
¬ródło: Dzieje Najnowsze
Opis fizyczny: 2015, nr 3, s. 219-225
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 0419-882499/157
Praca recenzowana: Ziemiaństwo na Pomorzu w okresie dwudziestolecia międzywojennego : w perspektywie codzienno¶ci / Tomasz Łaszkiewicz. - Inowrocław ; Toruń, 2013
Autorzy: Mariusz Wołos.
¬ródło: Res Gestae. Czasopismo Historyczne
Opis fizyczny: 2015, T. 1, s. 364-373
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2450-4475
Adres url:100/157
Praca recenzowana: Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 : zapomniany appeasement / Andrzej Nowak. - Kraków, 2015
Autorzy: Mariusz Wołos.
¬ródło: Rocznik Instytutu Europy ¦rodkowo-Wschodniej
Opis fizyczny: 2015, R. 13, z. 1, s. 191-199
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 14.000
p-ISSN: 1732-1395
Adres url:101/157
Autorzy: Piotr Podhorodecki, Mariusz Wołos.
Tytuł: Nieznane relacje gen. Władysława Jaxy-Rożena, gen. Stanisława Roupperta i gen. Henryka Odrow±ża-Minkiewicza z przebiegu pracy niepodległo¶ciowej przed 1914 rokiem / Piotr Podhorodecki, Mariusz Wołos
¬ródło: W: Z dziejów walk o niepodległo¶ć. T. 3 / red. Iwona Gałęzowska
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja ¦cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2015
Opis fizyczny: S. 393-422
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba znaków: 53157
Liczba arkuszy: 1,32102/157
Autorzy: Henryk Głębocki, Mariusz Wołos.
Tytuł: O zdradach Zachodu, szansach i cenie za suwerenn± politykę polsk± : debata historyczna w 95. rocznicę zwycięstwa 1920 roku / [debatę prowadził Henryk Głębocki, udział wzięli: Mariusz Wołos et al.]
¬ródło: Arcana. - 2015, nr 3, s. 51-78
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1233-6882103/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Pol'skij vopros v 1914 godu / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Perbaâ mipovaâ vojna : vzglâd spustâ stoletie 1914 god : ot mira k vojne. Materialy IV Meždunarodnoj naučno-praktyčeskoj konferencii (27-28 noâbrâ 2014 goda, r. Moskva) / red. Stanisław Stiepanow, Marija Subajkina, Grigorij Škundin
Adres wydawniczy: Moskva : Izdatel'stvo MNÈPU, 2015
Opis fizyczny: S. 442-451
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: RUS
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,75104/157
Autorzy: Mariusz Wołos, Sonia Knapczyk.
Tytuł: Polska w oczach Sowietów, czyli o kraju skazanym na niebyt / z prof. Mariuszem Wołosem rozmawia Sonia Knapczyk
¬ródło: Nowa Europa Wschodnia. - 2015, nr 1, s. 101-110
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1899-5543
e-ISSN: 2084-3992
Liczba znaków: 26,41 tys.
Liczba arkuszy: 0,7105/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Polska widziana z rosyjskiej oddali / Mariusz Wołos
¬ródło: Kultura Współczesna. - 2015, nr 1, s. 78-87
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1230-4808
e-ISSN: 2300-1704
Adres url:106/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: "W straży przedniej" : żołnierska droga Andrzeja Struga do niepodległej Polski / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Andrzej Strug : dzieło i czasy : materiały z konferencji naukowej w Warszawie 6-7 grudnia 2012 roku / pod red. nauk. dr Anny Kargol
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2014
Opis fizyczny: S. 61-97
p-ISBN: 978-83-7571-310-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]107/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Chłapowski Alfred Stefan Franciszek / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Ilustrowany Słownik Biograficzny Polonii ¦wiata / pod red. Agaty i Żbigniewa Judyckich
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2014
Opis fizyczny: S. 65-69
p-ISBN: 978-83-7306-674-8
Seria: (Prace Wydziału Nauk Społecznych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; 168)
Typ publikacji: PB
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]108/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Damian Stanisław Wandycz (1892-1974) jako dyrektor Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Piotr Wandycz : historyk - emigrant - intelektualista : zbiór rozpraw / pod red. Marka Kornata, Sławomira M. Nowinowskiego, Rafała Stobiewskiego
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Epigram, 2014
Opis fizyczny: S. 191-210
p-ISBN: 978-83-61231-52-3
Uwagi: Praca nierecenzowana.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL109/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Die polnische Frage im Jahr 1914 / Mariusz Wołos
¬ródło: Jahrbuch des Wissenschaftlichen Zentrums der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien. - 2014, Bd. 5, s. 123-136
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: GER
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,7110/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Dmovskij Roman Valent'evič (Dmowski Roman) (9.08.1864-2.01.1939) ; Marhlevskij Ûlian Bal'tazar Ûzefovič (Marchlewski Julian Baltazar Józef) (17.05.1866-22.03.1925) ; Paderevskij Ignacij Ân (Paderewski Ignacy Jan) (18.11.1860-29.06.1941) ; Pilsudskij Ûzef Klemens (Piłsudski Józef Klemens) (5.12.1867-12.05.1935) / M. Volos
¬ródło: W: Pervâ mirovaâ vojna : ènciklopedičeskij slovar' / ruk. proekta A.O Čubar'ân ; atv. red. E.Û. Sergeev
Adres wydawniczy: Moskva : Izdatel'stvo Ves' Mir, 2014
Opis fizyczny: S. 196-197 ; 272 ; 305 ; 319-320
Typ publikacji: ZB
Język publikacji: RUS111/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Europejskie kryzysy dyplomatyczne poprzedzaj±ce wojny ¶wiatowe : 1914 i 1938/1939 / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Cywilizacja europejska : różnorodno¶ć i podziały. T. 3 / pod red. Macieja KoĽmińskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2014
Opis fizyczny: S. 335-355
p-ISBN: 978-83-242-2375-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]112/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Józef Beck (1894-1944) : sylwetka człowieka i polityka / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Polska, Europa ¦rodkowa, Europa Zjednoczona : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Józefowi Łaptosowi / red. nauk. Andrzej Kozera, Wojciech Prażuch, Paulina Szyja ; przy współpr. Edyty Sadowskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2014
Opis fizyczny: S. 38-63
p-ISBN: 978-83-7271-896-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]113/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Józef Beck : 2 listopada 1932 - 30 wrze¶nia 1939 / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Ministerstwo Spraw Zagranicznych II Rzeczypospolitej : organizacja, polityka, ministrowie / pod red. Piotra Długołęckiego i Krzysztofa Szczepanika ; przy współpr. Janusza Farysia i Henryka Walczaka
Adres wydawniczy: [Szczecin] : Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego "Minewra", cop. 2014
Opis fizyczny: S. 295-314
p-ISBN: 978-83-64937-00-2
Seria: (Biblioteka Polskiego Instytutu Dyplomacji)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000114/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Kilka słów o publikacji / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Kyczerska Łemkowyna : opowie¶ć o Rusinach kro¶nieńskich / 2014
Adres wydawniczy: Komańcza : RuthenicArt, 2014
Opis fizyczny: S. 5-7
p-ISBN: 978-83-935839-2-8
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 0,12115/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Pierwsza wojna ¶wiatowa we współczesnej historiografii rosyjskiej / Mariusz Wołos
¬ródło: Dzieje Najnowsze. - 2014, nr 3, s. 121-134
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 0419-8824116/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Polski wiek XX / Mariusz Wołos
¬ródło: Konspekt. - 2014, nr 4 (53), s. 81-88
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:117/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Rižskij mirnyj dogovor v sovetskoj diplomatičeskoj praktike / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Zabytyj mir : rižskij dogovor 1921 goda : interpretacii i spory / pod red.S. Dembskogo ; red. russkogo izdaniâ A. Mal'gin
Adres wydawniczy: Moskva : Izdatel'stvo "Aspekt-Press", 2014
Opis fizyczny: S. 193-208
p-ISBN: 978-5-7567-0728-1
Seria: (Postsovetskije i Voctočnoevropejskie issledovaniâ)
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: RUS
Punktacja MNiSW: 5.000118/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Urywki wspomnień z syberyjskich szlaków - wie¶ Despotzinowka / Mariusz Wołos
¬ródło: Konspekt. - 2014, nr 1 (50), s. 27-30
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:119/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Wiek nienawi¶ci / studia pod redakcj± Edmunda Dmitrówa [et al., w tym Mariusz Wołos]
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja ¦cigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2014
Opis fizyczny: 479, [1], s.
p-ISBN: 978-83-7629-661-6
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000120/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Wielki Głód lat 1932-1933 we współczesnej historiografii rosyjskiej / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Wiek nienawi¶ci / studia pod redakcj± Edmunda Dmitrówa [et al., w tym Mariusz Wołos]
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja ¦cigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2014
Opis fizyczny: S. 381-395
p-ISBN: 978-83-7629-661-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000121/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Kilka uwag o roli eurokomunistów w promowaniu pozytywnego obrazu stalinizmu i komunizmu / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Słowa w służbie nienawi¶ci / red. nauk. Alicja Bartu¶
Adres wydawniczy: O¶więcim : Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau : Fundacja na Rzecz MDSM, 2013
Opis fizyczny: S. 117-129
p-ISBN: 978-83-934748-7-5
p-ISBN: 978-83-7704-065-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]122/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: L'union soviétique face à l'alliance polono-roumaine dans l'entre-deux-guerres / Mariusz Wołos
¬ródło: Revue Roumaine d'Histoire. - 2013, nr 1-4, s. 63-72
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: FRE
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 0556-8072
Liczba arkuszy: 0,6123/157
Praca recenzowana: Rada Miejska we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej 1870-1914 : studium o elicie władzy / Łukasz Tomasz Sroka. - Kraków, 2012
Autorzy: Mariusz Wołos.
¬ródło: Klio
Opis fizyczny: 2013, nr 3, s. 278-287
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 1643-8191124/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: O Piłsudskim, Dmowskim i zamachu majowym : dyplomacja sowiecka wobec Polski w okresie kryzysu politycznego 1925-1926 / Mariusz Wołos
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2013
Opis fizyczny: 460, [3] s.
p-ISBN: 978-83-08-05082-8
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 25.000125/157
Autorzy: Mariusz Wołos, Józef Brynkus.
Tytuł: Ojczysty panteon i ojczyste spory : wiek XX / Mariusz Wołos ; [oprac. dydakt. Józef Brynkus]
¬ródło: W: Przodków naszych dzieje : ojczysty panteon i ojczyste spory : propozycje dydaktyczne dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych / pod red. Bożeny Popiołek ; tekst: Urszula Kicińska, Konrad Meus, Jerzy Rajman, Marek Wilczyński, Mariusz Wołos ; oprac. dydaktyczne: Bożena Popiołek, Józef Brynkus, Agnieszka Chłosta-Sikorska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Libron, 2013
Opis fizyczny: S. 115-148
p-ISBN: 978-83-64275-00-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]126/157
Autorzy: Ryszard Terlecki, Mariusz Wołos.
Tytuł: Polska i jej przeszło¶ć w ¶wiadomo¶ci i pamięci historycznej : ankieta "Arcanów" : historia zmanipulowana / Ryszard Terlecki [et. al., w tym Mariusz Wołos ]
¬ródło: Arcana. - 2013, nr 4-5, s. 13-32
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL127/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Postoânnyj predstavitel' Pol'skoj akademii nauk pri Rossijskoj akademii nauk i postoânnoe predstavitel'stvo PAN v Moskve : organizaciâ, struktura i deâtel'nost' v 1995-2012 gg. / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Problemy rossijsko-pol'skoj istorii i kul'turnyj dialog : materialy Meždunarodnoj naučnoj konferencii, Novosibirsk, 23-24 aprelâ 2013 g. / [otv. red. Mariusz Wołos et. al.]
Adres wydawniczy: Novosibirsk : Institut Istorii SO RAN, 2013
Opis fizyczny: S. 20-41
p-ISBN: 978-5-93889-217-0
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: RUS
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]128/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Problemy rossijsko-pol'skoj istorii i kul'turnyj dialog : materialy Meždunarodnoj naučnoj konferencii, Novosibirsk, 23-24 aprelâ 2013 g. / [otv. red. Mariusz Wołos et. al.]
Adres wydawniczy: Novosibirsk : Institut Istorii SO RAN, 2013
Opis fizyczny: 576 s.
p-ISBN: 978-5-93889-217-0
Typ publikacji: ZRK
Język publikacji: RUS129/157
Autorzy: Bożena Popiołek, Urszula Kicińska, Konrad Meus, Marek Wilczyński, Mariusz Wołos, Józef Brynkus, Agnieszka Chłosta-Sikorska.
Tytuł: Przodków naszych dzieje : ojczysty panteon i ojczyste spory : propozycje dydaktyczne dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych / pod red. Bożeny Popiołek ; tekst: Urszula Kicińska, Konrad Meus, Jerzy Rajman, Marek Wilczyński, Mariusz Wołos ; oprac. dydaktyczne: Bożena Popiołek, Józef Brynkus, Agnieszka Chłosta-Sikorska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Libron, 2013
Opis fizyczny: 150 s.
p-ISBN: 978-83-64275-00-5
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]130/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Stały Przedstawiciel Polskiej Akademii Nauk przy Rosyjskiej Akademii Nauki i Stacja PAN w Moskwie : organizacja, struktura i działalno¶ć w latach 1995-2012 / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Akademie nauk, uniwersytety, organizacje nauki : polsko-rosyjskie relacje w sferze nauki XVIII-XX w. / red. Leszek Zasztowt
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Historii Nauki PAN : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2013
Opis fizyczny: S. 673-690
p-ISBN: 978-83-86062-93-5
p-ISBN: 978-83-7545-442-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]131/157
Autorzy: Wojciech Materski, Mariusz Wołos, Andrzej Grajewski.
Tytuł: Szanse i pułapki dialogu historycznego ze wschodnimi s±siadami Polski : ankieta "Arcanów" / Wojciech Materski, Mariusz Wołos, Andrzej Grajewski
¬ródło: Arcana. - 2013, nr 6, s. 41-63
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL132/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Traktat ryski w praktyce sowieckiej : (wybrane przykłady) / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Zapomniany pokój : traktat ryski : interpretacje i kontrowersje 90 lat póĽniej / pod red. Sławomira Dębskiego
Adres wydawniczy: Warszawa : Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, 2013
Opis fizyczny: S. 231-250
p-ISBN: 978-83-935192-0-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]133/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Wielka wojna ojczyĽniana w tożsamo¶ci i edukacji historycznej współczesnych Rosjan / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Historia - pamięć - tożsamo¶ć w edukacji humanistycznej. T. 1, Historia i edukacja / red. nauk. Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Urszula Kicińska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Libron, 2013
Opis fizyczny: S. 47-57
p-ISBN: 978-83-64275-06-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]134/157
Autorzy: Mariusz Wołos, Paweł Duber.
Tytuł: Wydarzenia w Sejmie z 31 paĽdziernika 1929 r. w ¶wietle nowych dokumentów / Mariusz Wołos, Paweł Duber
¬ródło: Dzieje Najnowsze. - 2013, nr 1, s. 183-193
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 0419-8824135/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: "Polska operacja" NKWD w latach 1937-1938 / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Człowiek wobec totalitaryzmu : od prostych recept do "ostatecznego rozwi±zania" / red. Alicja Bartu¶
Adres wydawniczy: O¶więcim : Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2012
Opis fizyczny: S. 19-39
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000136/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Avant-Propos : przedmowa / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Le cèdre et l'Aigle : les Polonais au Liban, une coexistence singulière / Marzena Zielińska-Schemala
Wydanie: S. 19-23
Adres wydawniczy: [Bejrut] : Èditions Dar An-Nahar, 2012
Typ publikacji: ZV
Język publikacji: FRE137/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: La storia dell'Unione Sovietica e delle relazioni sovietico-polacche nella storiografia russa contemporanea / Mariusz Wołos
¬ródło: Polonia Europae. - 2012, nr 2, s. 1-15
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: ITA
Punktacja MNiSW: 4.000
Adres url:138/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: La storiografia contemporanea russa di fronte alla storia dell'Unione Sovietica e i principali problemi delle relazioni polacco-sovietiche / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Atti dell'Accademia Polacca. Vol. 1, 2009 - 2010 / a cura di Leszek Kuk
Adres wydawniczy: Roma : Accademia Polacca delle Scienze, 2012
Opis fizyczny: S. 217-233
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ITA139/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Między Zachodem i Wschodem [Vstep] = Meždu Zapadom i Vostokom [Predislovie] / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Rus' meždu Zapadom i Vostokom = Ru¶ między Zachodem i Wschodem : bilingva pol'sko-russkij / È. S. Kup'lin
Adres wydawniczy: Mockva : Izdatel'stvo LKI, 2012
Opis fizyczny: S. 8-11
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL, RUS140/157
Autorzy: Mariusz Wołos, Grigorij Škundin.
Tytuł: Nacional'nye voprosy Gabsburgskoj monarhii vo vremâ pervoj mirovoj vojny v istoriografii : vzglâd iz Rossii / Mariusz Wołos, Grigorij Škundin
¬ródło: W: Narody Gabsburgskoj monarhii v 1914-1920 gg. : ot nacional'nyh dviženij k sozdaniû nacional'nyh gosudarstv. T. 1 / otv. red. M. Volos, G. D. Škundin
Adres wydawniczy: Moskva : Kvadriga, 2012
Opis fizyczny: S. 13-43
Seria: (Central'noevropejskie Issledovaniâ ; vyp. 6)
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: RUS
Punktacja MNiSW: 5.000141/157
Autorzy: Mariusz Wołos, Grigorij Škundin.
Tytuł: Narody Gabsburgskoj monarhii v 1914-1920 gg. : ot nacional'nyh dviženij k sozdaniû nacional'nyh gosudarstv. T. 1 / otv. red. Mariuš Volos, Grigorij Škundin
Adres wydawniczy: Moskva : Kvadriga, 2012
Opis fizyczny: 454 s., [22] s. tabl.
Seria: (Central'noevropejskie Issledovaniâ ; vyp. 6)
Typ publikacji: ZRK
Język publikacji: RUS
Punktacja MNiSW: 5.000142/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Protiv stereotipov : Ûlian Dominkovič Tal'ko-Gryncevič : pol'skij i rossijskij issledovatel' Sibiri / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Sibirskaâ derevnâ : istoriâ, sovremennoe sostoânie, perspektivy razvitiâ : sbornik naučnyh trudov. Č. 1 / [red. kol. N. A. Tomilov et al.]
Adres wydawniczy: Omsk : Izdatel'skij dom "Nauka", 2012
Opis fizyczny: S. 411-415
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: RUS143/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Sprawozdanie wysłannika Józefa Piłsudskiego Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego z audiencji prywatnej u papieża Piusa XI w lutym 1927 roku / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Z dziejów chrze¶cijaństwa. T.2, Studia, szkice i materiały / pod red. Piotra Kurlendy i Mariusza Wołosa
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Rys, 2012
Opis fizyczny: S. 191-206
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000144/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Wilno jest nasze! : czyli o buncie, który buntem nie był / Mariusz Wołos
¬ródło: Inne Oblicza Historii. - 2012, nr 5, s. 32-39
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL145/157
Autorzy: Piotr Kurlenda, Mariusz Wołos.
Tytuł: Z dziejów chrze¶cijaństwa. T.2, Studia, szkice i materiały / pod red. Piotra Kurlendy i Mariusza Wołosa
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Rys, 2012
Opis fizyczny: 292 s.
p-ISBN: 978-83-63664-03-9
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000146/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Dopusk / Mariuš Volos
¬ródło: W: Russko-pol'skie âzykovye, literaturnye i kul'turnye kontakty / otv. red. Stefan Gžibovskij, Viktor A. Horev, Mariuš Volos
Adres wydawniczy: Moskva : Kvadriga, 2011
Opis fizyczny: S. 7-10
Typ publikacji: PV
Język publikacji: RUS147/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Dopusk / Mariuš Volos
¬ródło: W: Pol'skie issledovateli Sibiri / [otv. red. B. S. Šostakovič, M. Volos, P. Gluškovskij]
Adres wydawniczy: Sankt-Peterburg : Aletejâ, 2011
Opis fizyczny: S. 6-8
Typ publikacji: ZV
Język publikacji: RUS148/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Dyplomacja sowiecka wobec zamachu stanu Józefa Piłsudskiego w 1926 roku / Mariusz Wołos
¬ródło: Niepodległo¶ć. Czasopismo po¶więcone dziejom polskich walk wyzwoleńczych w dobie popowstaniowej. - 2011, T. 60, s. 99-113
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.000149/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Historiografia rosyjska pierwszej dekady XXI stulecia wobec historii Zwi±zku Radzieckiego oraz węzłowych problemów z dziejów stosunków polsko-radzieckich : (zarys problematyki) / Mariusz Wołos
¬ródło: Dzieje Najnowsze. - 2011, nr 3, s. 133-154
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 12.000150/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Ivan Aleksandrovič Boduèn de Kurten~31 : žizn' i deâtel'nost' posle vozvraŝeniâ iz Rossii (1918-1929 gg.) : biografičeskij očerk / Mariuš Volos
¬ródło: W: Polonia v Kazanii i v Volgo-Ural'e v XIX-XX vv. / [sost. i otvet. redaktory P. Gluškovskij, G.P. Măgkov, P.A. Ciunčuk]
Adres wydawniczy: Kazan' : Kazanskij universitet, 2011
Opis fizyczny: S. 116-120
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: RUS
Punktacja MNiSW: 5.000151/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Le point de vue polonais sur la coopération de la France dans la guerre polono-bolchevique / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Les horizons de la politique extérieure française : stratégie diplomatique et militaire dans les régions périphériques et les espaces seconds (XVIe -XXe siécles) / Frédéric Dessberg, Eric Schnakenbourg
Adres wydawniczy: Bruxelles [u.a.] : Lang, 2011
Opis fizyczny: S. 327-336
Seria: (Enjeux Internationaux ; Nr 15)
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: FRE
Punktacja MNiSW: 5.000152/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Mesto i značenie Versal'sko-Vašingtonskoj (ili Versal'sko-Rižsko-Vašingtonskoj) sistemy v meždunarodnyh otnošeniâh XIX-XXI vv. / Mariuš Volos
¬ródło: W: Versal'sko-Vašingtonskaâ meždunarodno-pravovaâ sistema : zaroždenie, razvitie, krizis, 1919-1939 gg. : [sbornik statej] / [redkol. sbornika E. Û. Sergeev (otv. red.) et al.]
Adres wydawniczy: Moskva : Institut vseobŝej isttorii RAN, 2011
Opis fizyczny: S. 8-16
Typ publikacji: ZR
Język publikacji: RUS
Punktacja MNiSW: 5.000153/157
Autorzy: Boleslav Sergeevič Šostakovič, Mariusz Wołos, Piotr Głuszowski.
Tytuł: Pol'skie issledovateli Sibiri / [otv. red. B. S. Šostakovič, M. Volos, P. Gluškovskij]
Adres wydawniczy: Sankt-Peterburg : Aletejâ, 2011
Opis fizyczny: 165, [3] s.
Typ publikacji: ZRK
Język publikacji: RUS
Punktacja MNiSW: 5.000154/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Rol' istorii v sovremennych rossijsko-pol'skih otnošeniâh : pol'skij vzglâd iz Moskvy / Mariuš Volos
¬ródło: W: Russko-pol'skie âzykovye, literaturnye i kul'turnye kontakty / otv. red. Stefan Gžibovskij, Viktor A. Horev, Mariuš Volos
Adres wydawniczy: Moskva : Kvadriga, 2011
Opis fizyczny: S. 290-296
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: RUS
Punktacja MNiSW: 5.000155/157
Autorzy: Stefan Gžibovskij, Viktor Horev, Mariusz Wołos.
Tytuł: Russko-pol'skie ázykovye, literaturnye i kul'turnye kontakty / otv. red. Stefan Gžibovskij, Viktor A. Horev, Mariuš Volos
Adres wydawniczy: Moskva : Kvadriga, 2011
Opis fizyczny: 335, [1] s.
Typ publikacji: ZRK
Język publikacji: RUS
Punktacja MNiSW: 5.000156/157
Autorzy: Julia Kantor, Mariusz Wołos.
Tytuł: Treugol'nik Moskva-Varšava-Berlin : očrki istorii sovetsko-pol'sko-germanskih otnošenij v 1918-1939 gg. / Ûliâ Kantor, Mariuš Volos
Adres wydawniczy: Sankt-Peterburg : Evropejskij Dom, 2011
Opis fizyczny: 220 s.
Typ publikacji: ZK
Język publikacji: RUS
Punktacja MNiSW: 25.000157/157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Vniešnââ politika Pol'šy na fone meždunarodnyh sobytij v Evrope v 1924-1932 gg. : klûčevye problemy / Mariuš Volos
¬ródło: Vestnik Omskogo Universiteta. - 2011, nr 1, s. 60-67
Typ publikacji: ZAA
Język publikacji: RUS
Punktacja MNiSW: 4.000

     stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie