Wynik wyszukiwania

Zapytanie: ZIĘBA MICHAŁ
Liczba odnalezionych rekordów: 29

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/29

Praca recenzowana: Od Konopnickiej do Kerna. Studium wiersza pajdialnego / Maria Ostasz. - Kraków, 2008
Autorzy: Michał Zięba.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia
Opis fizyczny: 2011, Z. 9, s. 281-284
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
Adres url:2/29
Autorzy: Michał Zięba.
Tytuł: Co zostaje po poecie? : Teofil lenartowicz w 110. rocznicę ¶mierci / Michał Zięba
¬ródło: W: Upominki od narodu : jubileusze, rocznice, obchody pisarzy / red. Tadeusz Budrewicz, Paweł Bukowski, Renata Stachura-Lupa
Adres wydawniczy: Jedlicze : Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, 2010
Opis fizyczny: S. 177-187
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.0003/29
Autorzy: Michał Zięba.
Tytuł: Mickiewicz w anegdocie XIX wieku / Michał Zięba
¬ródło: W: Między biografi±, literatur± i legend± / pod red. Marka Stanisza i Kazimierza Maci±ga
Adres wydawniczy: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010
Opis fizyczny: S. 41-50
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.0004/29
Autorzy: Michał Zięba.
Tytuł: Jan Nowakowski jako badacz twórczo¶ci Teofila Lenartowicza / Michał Zięba
¬ródło: W: Dramat w historii, historia w dramacie / pod red. Krystyny Latawiec, Renaty Stachury-Lupy, Jerzego Waligóry ; przy współpracy Ewy Łubieniewskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2009
Opis fizyczny: S. 84-88
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]5/29
Autorzy: Michał Zięba.
Tytuł: Karola Estreichera biografia Mickiewiczowska w "Rozmaito¶ciach " lwowskich / Michał Zięba
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2009, Z. 7, s. 258-265
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:6/29
Autorzy: Michał Zięba.
Tytuł: Wielcy romantycy polscy w pozytywizmie galicyjskim : studia i szkice literaturoznawcze z perspektywy edytorskiej / Michał Zięba
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009
Opis fizyczny: 241, [3] s.
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 513)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 12.000
Adres url:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]7/29
Autorzy: Michał Zięba.
Tytuł: Zygmunt Krasiński w wydaniach galicyjskich / Michał Zięba
¬ródło: W: Kraków - Lwów : ksi±żki - czasopisma - biblioteki XIX i XX wieku. T. 9. Cz. 1 / pod red. Haliny Kosętki, Barbary Góry, Ewy Wójcik
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009
Opis fizyczny: S. 47-63
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 536)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]8/29
Autorzy: Michał Zięba.
Tytuł: Elementy techniki wydawniczej / Michał Zięba
¬ródło: W: Filologia polska : informator dla studentów : przedmioty, zagadnienia, bibliografia / pod red. Ewy Młynarczyk i Marka Busia
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Filologii Polskiej UP, 2008
Opis fizyczny: S. 103-104
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL9/29
Autorzy: Michał Zięba.
Tytuł: Słuchaj±c dialogów gałczyńskologów / Michał Zięba
¬ródło: Konspekt. - 2007, nr 2 (29), s. 141-143
Uwagi: Dotyczy spotkania z autorem i promocji ksi±żki "Szarlatanów nikt nie kocha" Jerzego S. Ossowskiego.
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Adres url:10/29
Autorzy: Michał Zięba.
Tytuł: Udział młodzieży akademickiej Lwowa i Krakowa w obchodach rocznic mickiewiczowskich w latach 1873-1898 / Michał Zięba
¬ródło: W: Adam Mickiewicz : dwa wieki kultury polskiej : studia / pod red. Kazimierza Maci±ga i Marka Stanisza
Adres wydawniczy: Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007
Opis fizyczny: S. 72-89
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL11/29
Autorzy: Michał Zięba.
Tytuł: Adam Mickiewicz we wspomnieniach zamieszczonych w "Gazecie Lwowskiej" i lwowskim "Ruchu Literackim" w latach 1874-1878 / Michał Zięba
¬ródło: W: Kraków - Lwów : ksi±żki - czasopisma - biblioteki. T. 8 / pod red. Haliny Kosętki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2006
Opis fizyczny: S. 529-538
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 455)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:12/29
Autorzy: Michał Zięba.
Tytuł: Romantyzm i romantycy polscy na łamach "Ruchu Literackiego" w latach 1874-1878 / Michał Zięba
¬ródło: W: Kraków - Lwów : ksi±żki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku : VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 16-18 listopada 2005 : streszczenia referatów / [oprac. Marek Kolasa, Barbara Góra, Halina Kosętka]
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa AP, 2005
Opis fizyczny: S. 18-19
Typ publikacji: PRA
Język publikacji: POL13/29
Autorzy: Michał Zięba.
Tytuł: Utwory romantyków polskich w procesie kształcenia galicyjskiej młodzieży szkolnej w latach 1860-1900 : uwagi na marginesie badań nad recepcj± / Michał Zięba
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2005, Z. 3, s. 213-222
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Adres url:
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:14/29
Autorzy: Michał Zięba.
Tytuł: Opinie Marii Konopnickiej o "wygl±dzie" jej ksi±żek / Michał Zięba
¬ródło: W: Ludzie - rzeczy - obrazy : studia i szkice o epoce Marii Konopnickiej / pod red. Tadeusza Budrewicza i Zbigniewa Fałtynowicza
Adres wydawniczy: Suwałki : Muzeum Okręgowe, 2004
Opis fizyczny: S. 205-209
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL15/29
Autorzy: Czesław Michalski, Michał Zięba.
Tytuł: ¦więto Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie / Czesław Michalski, Michał Zięba
¬ródło: Konspekt. - 2004, nr 19, s. 5-8
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Adres url:16/29
Autorzy: Czesław Michalski, Michał Zięba.
Tytuł: Doktoraty honoris causa Akademii Pedagogicznej w Krakowie dla profesorów Tadeusza Chrzanowskiego i Franciszka Ziejki / Czesław Michalski, Michał Zięba
¬ródło: Konspekt. - 2003, nr 16/17, s. 9
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Adres url:17/29
Autorzy: Czesław Michalski, Michał Zięba.
Tytuł: Inauguracja 58. roku akademickiego / Czesław Michalski, Michał Zięba ; fotografowali Marian Pasternak i Mieczysław Więcławek
¬ródło: Konspekt. - 2003, nr 16/17, s. 5-8
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Adres url:18/29
Autorzy: Michał Zięba.
Tytuł: Ł±czenie nowoczesno¶ci z tradycj± : rozbudowa gmachu uczelni / Michał Zięba
¬ródło: Konspekt. - 2003, nr 16/17, s. 27-28
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Adres url:19/29
Praca recenzowana: ¦wiat Michała Bałuckiego / pod red. Tadeusza Budrewicza. - Kraków, 2002
Autorzy: Michał Zięba.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2003, nr 14/15, s. 174-175
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:20/29
Autorzy: Michał Zięba.
Tytuł: Utwory romantyków polskich w procesie kształcenia galicyjskiej młodzieży szkolnej w latach 1860-1900 [Dokument elektroniczny] / Michał Zięba
¬ródło: W: Kraków - Lwów : ksi±żki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku : VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa : Kraków, 19-20 listopada 2003 r. / Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademii Pedagogicznej
Adres wydawniczy: [Kraków : 2003]
Uwagi: Publikacja dostępna na CD.
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL21/29
Autorzy: Michał Zięba.
Tytuł: W kręgu poetów romantycznych : z recenzji i sprawozdań literackich na łamach "Przegl±du Polskiego" w latach 1866-1876 / Michał Zięba
¬ródło: W: Kraków - Lwów : ksi±żki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. T. 6. Cz. 2 / pod red. Jerzego Jarowieckiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2003
Opis fizyczny: S. 47-59
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 366)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:22/29
Autorzy: Michał Zięba.
Tytuł: "My¶lę o całym tym starym Krakowie..." : Kraków w poezji i działalno¶ci wydawniczej Marii Konopnickiej / Michał Zięba
¬ródło: W: Miejsca Konopnickiej : przeżycia, pejzaż, pamięć / pod red. Tadeusza Budrewicza i Michała Zięby
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002
Opis fizyczny: S. 17-26
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 324)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
Adres url:23/29
Autorzy: Tadeusz Budrewicz, Michał Zięba.
Tytuł: Miejsca Konopnickiej : przeżycia, pejzaż, pamięć / pod red. Tadeusza Budrewicza i Michała Zięby
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002
Opis fizyczny: 266 s.
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 324)
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Adres url:24/29
Autorzy: Michał Zięba.
Tytuł: Opinie Stanisława Tarnowskiego o Mickiewiczu, Słowackim i Krasińskim : z prac ogłaszanych w "Przegl±dzie Polskim" w latach 1866-1890 / Michał Zięba
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2002, Z. 2, s. 81-97
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:25/29
Autorzy: Michał Zięba.
Tytuł: Spotkanie Senatu AP z profesorem Janem Baszkiewiczem / Michał Zięba
¬ródło: Konspekt. - 2002, nr 11, s. 123
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL26/29
Autorzy: Michał Zięba.
Tytuł: Tadeusz Budrewicz. - (Nominacje profesorskie) / [sygn.] mz
¬ródło: Konspekt. - 2002, nr 10, s. 49-50
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Adres url:27/29
Autorzy: Czesław Michalski, Michał Zięba.
Tytuł: Inauguracja 56 roku akademickiego Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie / Czesław Michalski, Michał Zięba
¬ródło: Konspekt. - 2001, nr 8, s. 5-8
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Adres url:28/29
Autorzy: Michał Zięba.
Tytuł: Juliusz Słowacki w Krakowie - na podstawie relacji w "Czasie" z lat 1870-1873 / Michał Zięba
¬ródło: W: Kraków - Lwów : ksi±żki, czasopisma, biblioteki XIX i XX w. T. 5 / pod red. Jerzego Jarowieckiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2001
Opis fizyczny: S. 157-165
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 317)
Typ publikacji: PRR
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:29/29
Autorzy: Michał Zięba.
Tytuł: Mistrz : przypomnienie Jana Nowakowskiego / Michał Zięba
¬ródło: Konspekt. - 2001, nr 7, s. 20-21
Typ publikacji: PV
Język publikacji: POL
Adres url:

     stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie