Wynik wyszukiwania

Zapytanie: ZMUDA EWA
Liczba odnalezionych rekordów: 48

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/48

Autorzy: Ewa Zmuda.
Tytuł: Angelologia a żeńskie imiona zakonne / Ewa Zmuda
¬ródło: Rocznik Przemyski. Literatura i Język. - 2023, T. 27, z. 2, s. 111-122
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 2449-7363
Adres url:
DOI:2/48
Autorzy: Ewa Horyń, Ewa Zmuda.
Tytuł: Wybrane zagadnienia polskiej chrematonomastyki religijnej : przyczynek do badań / Ewa Horyń, Ewa Zmuda
¬ródło: Textus et Studia. - 2023, nr 4, s. 65-76
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 100.000
p-ISSN: 2300-3839
Adres url:
DOI:3/48
Autorzy: Ewa Zmuda.
Tytuł: Perspektywy badań (teo)lingwistycznych nad imiennictwem zakonnym w Polsce / Ewa Zmuda
¬ródło: Textus et Studia. - 2022, nr 4, s. 105-113
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 2300-3839
Adres url:
DOI:4/48
Autorzy: Ewa Zmuda.
Tytuł: Wychowanie do warto¶ci dziecka z ASD - fundamenty terapeutyczne / Ewa Olimpia Zmuda
¬ródło: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. - 2022, Vol. 17, nr 4, s. 127-139
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 1896-2327
e-ISSN: 2353-7787
Adres url:
DOI:5/48
Autorzy: Ewa Zmuda.
Tytuł: Imiona zakonne Karmelitów Bosych (od XVII do XX w.) / Ewa Zmuda
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: 294 s.
p-ISBN: 978-83-8084-603-6
e-ISBN: 978-83-8084-604-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1043)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:6/48
Autorzy: Maciej M±czyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda.
Tytuł: W kręgu dawnej polszczyzny. T. 7 / redakcja Maciej M±czyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: 320 s.
p-ISBN: 978-83-7614-500-6
Typ publikacji: PRK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.0007/48
Autorzy: Ewa Horyń, Ewa Zmuda.
Tytuł: Elżbieta pod Wawelem : funkcjonowanie imienia w antroponimii i kulturze krakowskiej / Ewa Horyń, Ewa Zmuda
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2020, Z. 15, s. 90-98
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 2083-1765
DOI:8/48
Autorzy: Marzena Szurek, Ewa Zmuda.
Tytuł: Ideonimy ksi±żek dla przedszkolaków : wprowadzanie dziecka w ¶wiat nazw / Marzena Maria Szurek, Ewa Zmuda
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2020, Z. 15, s. 287-300
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 2083-1765
DOI:9/48
Autorzy: Marzena Szurek, Ewa Zmuda.
Tytuł: Od słowa do opowie¶ci. : usprawnianie kompetencji narracyjnych dziecka drog± doskonalenia zdolno¶ci opowiadania / Marzena Maria Szurek, Ewa Zmuda
¬ródło: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. - 2020, Vol. 15, nr 2, s. 63-76
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 1896-2327
e-ISSN: 2353-7787
Adres url:
DOI:10/48
Autorzy: Ewa Horyń, Ewa Zmuda.
Tytuł: Funkcjonowanie frazeologizmów dotycz±cych życia zakonnego we współczesnej polszczyĽnie / Ewa Horyń, Ewa Zmuda
¬ródło: W: Parémie národů slovanských. 9 / editor Urszula Kolberová, Simona Mizerová
Adres wydawniczy: Ostrava : Ostravská univerzita Ostrava. Filozofická Fakulta, 2019
Opis fizyczny: S. 157-168
p-ISBN: 978-80-7599-098-3
Typ publikacji: ZRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,7611/48
Autorzy: Ewa Zmuda.
Tytuł: Imiona krakowskich sióstr dominikanek (XVII-XVIII w.) / Ewa Zmuda
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2019, Z. 14, s. 268-279
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 2083-1765
Repozytorium UP:
DOI:12/48
Autorzy: Ewa Zmuda.
Tytuł: Imiona zakonne Karmelitanek Bosych : (od XVII do pierwszej połowy XX w.) / Ewa Zmuda
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: 255 s.
p-ISBN: 978-83-8084-288-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 903)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:13/48
Autorzy: Ewa Horyń, Ewa Zmuda.
Tytuł: Język listów Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej - do męża z lat 1688-1726 : słownictwo dawne i zapomniane / Ewa Horyń, Ewa Zmuda
¬ródło: W: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 8, Literatura, historia, język / redakcja Piotr Borek, Marceli Olma, Marcin Pi±tek
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum ; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: S. 357-377
p-ISBN: 978-83-7624-194-4
p-ISBN: 978-83-8084-328-8
e-ISBN: 978-83-8084-399-8
Seria: (Biblioteka Tradycji ; nr 164)
Uwagi: Errata: dodano drugie wydawnictwo - Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,114/48
Autorzy: Ewa Zmuda.
Tytuł: The Reception of Religious Names in Internet Users' Comments / Ewa Zmuda
¬ródło: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae. - 2019, Vol. 37, nr 2, s. 109-120
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 0239-426X
e-ISSN: 2449-853X
Adres url:
DOI:15/48
Autorzy: Ewa Horyń, Ewa Zmuda.
Tytuł: Akty mowy motywuj±ce do działania w komunikacji trenerek personalnych na przykładzie wypowiedzi Ewy Chodakowskiej / Ewa Horyń, Ewa Zmuda
¬ródło: W: Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce : ujęcie interdyscyplinarne. T. 6 / pod redakcj± Joanny Mampe, Lady Ovchinnikovej i Fadhila Marzouka
Adres wydawniczy: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018
Opis fizyczny: S. 87-96
p-ISBN: 978-83-7865-652-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,616/48
Autorzy: Ewa Horyń, Ewa Zmuda.
Tytuł: Andrzej w perspektywie (nie tylko) językowej / Ewa Horyń, Ewa Zmuda
¬ródło: W: Przeszło¶ć w języku zamknięta : in memoriam Andrae Bańkowski / redakcja Urszula Wójcik, Violeta Jaros przy udziale Izabeli Ku¶nierek, Pauliny Piaseckiej
Adres wydawniczy: Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2018
Opis fizyczny: S. 273-287
p-ISBN: 978-83-7455-570-8
Typ publikacji: PRO
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,817/48
Autorzy: Ewa Horyń, Agnieszka Walecka-Rynduch, Ewa Zmuda.
Tytuł: Komunikacja nadawca - odbiorca w prasie lat 30. XX w. : analiza semantyczna tytułów w magazynie "Współczesny Pan" / Ewa Horyń, Agnieszka Walecka-Rynduch, Ewa Zmuda
¬ródło: W: Język a media : wzory języka we współczesnych mediach / redakcja naukowa Bogusław Skowronek, Ewa Horyń, Agnieszka Walecka-Rynduch
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: S. 59-72
p-ISBN: 978-83-8084-120-8
e-ISBN: 978-83-8084-168-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 846)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,9
DOI:18/48
Autorzy: Ewa Zmuda.
Tytuł: Siedm zamkow. Ktoremi Dusza zamkniona bespieczna iest - uwagi o języku ¶redniopolskiej modlitwy karmelitańskiej / Ewa Zmuda
¬ródło: W: W kręgu dawnej polszczyzny. T. 5 / redakcja: Maciej M±czyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2018
Opis fizyczny: S. 205-220
p-ISBN: 978-83-7614-397-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,719/48
Autorzy: Ewa Zmuda.
Tytuł: Uwagi o ¶mierci i umieraniu w XVII-wiecznych medytacjach zakonnych [Comments about death and dying in seventeenth-century monastic meditations] : (wybrane aspekty) [(Selected aspects)] / Ewa Zmuda
¬ródło: Język Polski. - 2018, z. 4, s. 70-81
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 15.000
Inne bazy podaj±ce opis:
 • Scopus

  p-ISSN: 0021-6941
  DOI:  20/48
  Autorzy: Maciej M±czyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda.
  Tytuł: W kręgu dawnej polszczyzny. T. 5 / redakcja: Maciej M±czyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2018
  Opis fizyczny: 273 s.
  p-ISBN: 978-83-7614-397-2
  Typ publikacji: PRK
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  Liczba arkuszy: 16  21/48
  Autorzy: Maciej M±czyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda.
  Tytuł: W kręgu dawnej polszczyzny. T. 6 / redakcja: Maciej M±czyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda
  Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2018
  Opis fizyczny: 254 s.
  p-ISBN: 978-83-7614-398-9
  Typ publikacji: PRK
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  Liczba arkuszy: 13  22/48
  Autorzy: Ewa Horyń, Ewa Zmuda.
  Tytuł: Wokół trwało¶ci i zmienno¶ci słownictwa młodzieżowego - Małgorzata Pachowicz, Leksyka młodzieży. Tradycja, rozwój, kreatywno¶ć, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2018, ss. 180. / Ewa Horyń, Ewa Zmuda
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2018, Z. 13, s. 181-186
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  p-ISSN: 2083-1765
  DOI:  23/48
  Autorzy: Ewa Zmuda, Marzena Szurek.
  Tytuł: Znaczenie zabawki w terapii autyzmu : wybrane aspekty / Ewa Olimpia Zmuda, Marzena Maria Szurek
  ¬ródło: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. - 2018, Vol. 13, nr 49, s. 173-188
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  p-ISSN: 1896-2327
  e-ISSN: 2353-7787
  DOI:  24/48
  Autorzy: Ewa Horyń, Ewa Zmuda.
  Tytuł: ZnajdĽ z polskim wspólny język. Fonetyka w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Poradnik metodyczny / Marcelina Biernacka. - ŁódĽ, 2016 / Ewa Horyń, Ewa Zmuda
  ¬ródło: Neurolingwistyka Praktyczna. - 2018, nr 4, s. 253-258
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 2450-5072
  Adres url:  25/48
  Autorzy: Ewa Zmuda.
  Tytuł: "…abym zrzuciwszy z siebie człowieka ¶wieckiego z nałogami jego, stała się prawdziwie duchown± i ¶więt±" : ¶więto¶ć zakonnicy w ¶wietle leksyki rozmy¶lań dla nowicjuszek-benedyktynek / Ewa Zmuda
  ¬ródło: W: ¦więci i ¶więto¶ć w języku, literaturze i kulturze / pod redakcj± naukow± Halszki Leleń i Tomasza Żurawlewa
  Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2018
  Opis fizyczny: S. 31-45
  p-ISBN: 97883-242-3507-0
  e-ISBN: 97883-242-2928-4
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  Liczba arkuszy: 1,1  26/48
  Autorzy: Ewa Zmuda.
  Tytuł: (Nie)zależno¶ć imion zakonnych od chrzestnych na przykładzie imion karmelitów bosych / Ewa Zmuda
  ¬ródło: Socjolingwistyka. - 2017, T. 31, s. 191-204
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  p-ISSN: 0208-6808
  DOI:  27/48
  Autorzy: Ewa Zmuda.
  Tytuł: Imiona zakonne sióstr klarysek z XVII i XVIII wieku / Ewa Zmuda
  ¬ródło: W: W kręgu dawnej polszczyzny, T. 4 / red. Maciej M±czyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda
  Adres wydawniczy: Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2017
  Opis fizyczny: S. 187-205
  p-ISBN: 978-83-7614-315-6
  p-ISBN: 978-83-277-1378-0
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  Liczba arkuszy: 0,8  28/48
  Autorzy: Ewa Zmuda.
  Tytuł: Językowy obraz dziecka autystycznego na przykładzie blogów o autyzmie (wybrane aspekty) / Ewa Zmuda
  ¬ródło: W: Współczesny i dawny obraz dziecka w języku / pod redakcj± Leonardy Mariak i Joanny Rychter
  Adres wydawniczy: Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2017
  Opis fizyczny: S. 379-388
  p-ISBN: 978-83-7867-381-1
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  Liczba arkuszy: 0,8  29/48
  Autorzy: Ewa Horyń, Ewa Zmuda.
  Tytuł: Nazwy duszpasterstw akademickich działaj±cych w Archidiecezji Krakowskiej / Ewa Horyń, Ewa Zmuda
  ¬ródło: Małopolska. Regiony, Regionalizmy, Małe ojczyzny. - 2017, T. 19, s. 183-192
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  p-ISSN: 1641-1102  30/48
  Autorzy: Ewa Horyń, Ewa Zmuda.
  Tytuł: O imieniu Krystyna - szkic onomastyczno-teologiczny / Ewa Horyń, Ewa Zmuda
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2017, Z. 12, s. 130-139
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  p-ISSN: 2083-1765
  Repozytorium UP:
  DOI:  31/48
  Autorzy: Ewa Horyń, Ewa Zmuda.
  Tytuł: Obraz życia zakonnego utrwalony we frazeologii i paremiologii polskiej / Ewa Horyń, Ewa Zmuda
  ¬ródło: W: Parémie národů slovanských. 8 / editor Urszula Kolberová, Simona Mizerová
  Adres wydawniczy: Ostrava : Ostravská univerzita. Filozofická fakulta, 2017
  Opis fizyczny: S. 41-53
  p-ISBN: 978-80-7464-905-9
  Typ publikacji: ZRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Liczba arkuszy: 1,15  32/48
  Autorzy: Ewa Zmuda.
  Tytuł: Stare czy nowe podej¶cie badawcze? : teolingwistyka - zarys teorii i perspektywy badań / Ewa Zmuda
  ¬ródło: Poradnik Językowy. - 2017, nr 8, s. 40-55
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 15.000
  p-ISSN: 0551-5343  33/48
  Autorzy: Maciej M±czyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda.
  Tytuł: W kręgu dawnej polszczyzny, T. 3 / redakcja Maciej M±czyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda
  Adres wydawniczy: Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2017
  Opis fizyczny: 259 s.
  p-ISBN: 978-83-7614-314-9
  p-ISBN: 978-83-277-1377-3
  Typ publikacji: PRK
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  Liczba arkuszy: 12,18  34/48
  Autorzy: Maciej M±czyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda.
  Tytuł: W kręgu dawnej polszczyzny, T. 4 / redakcja Maciej M±czyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda
  Adres wydawniczy: Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2017
  Opis fizyczny: 220 s.
  p-ISBN: 978-83-7614-315-6
  p-ISBN: 978-83-277-1378-0
  Typ publikacji: PRK
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  Liczba arkuszy: 11,4  35/48
  Autorzy: Ewa Zmuda.
  Tytuł: Badania nad imionami zakonnymi / Ewa Zmuda
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2016, Z. 11, s. 151-158
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  p-ISSN: 2083-1765
  Repozytorium UP:  36/48
  Autorzy: Ewa Zmuda.
  Tytuł: Jak mieszkały zakonnice w XVIII w.? : o nazwach pomieszczeń i sprzętów w klasztorze benedyktynek stani±teckich / Ewa Zmuda
  ¬ródło: W: Dialog z Tradycj±. T. 5, Językowe dziedzictwo kultury materialnej / red. nauk. Ewa Młynarczyk, Ewa Horyń
  Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2016
  Opis fizyczny: S. 515-532
  p-ISBN: 978-83-7624-184-5
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Liczba arkuszy: 1,0
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]  37/48
  Autorzy: Ewa Zmuda.
  Tytuł: Kilka uwag o potrzebie wczesnej diagnozy i stymulacji dziecka w pierwszych latach życia / Ewa Zmuda
  ¬ródło: W: Wybrane problemy opieki i edukacji dzieci do trzeciego roku życia / redakcja naukowa Iwona Kopaczyńska, Agieszka Olczak
  Adres wydawniczy: Zielona Góra : Fundacja Edukacja - Demokracja - Rozwój, 2016
  Opis fizyczny: S. 81-93
  p-ISBN: 978-83-942938-3-3
  e-ISBN: 978-83-942938-4-0
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Liczba arkuszy: 0,8
  Adres url:  38/48
  Autorzy: Ewa Zmuda.
  Tytuł: Miejsce nazw warto¶ci w języku zakonnic (na przykładzie siedemnastowiecznych rozmy¶lań dla nowicjuszek / Ewa Zmuda
  ¬ródło: Socjolingwistyka. - 2016, T. 30, s. 173-187
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  p-ISSN: 0208-6808  39/48
  Autorzy: Ewa Zmuda.
  Tytuł: Nazywanie istot duchowych w rękopisie klasztornym z XVII w. / Ewa Zmuda
  ¬ródło: W: Dawne z nowym ł±cz±c : in memoriam Mariani Kucała / redakcja naukowa Jolanta Klimek-Gr±dzka, Małgorzata Nowak
  Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2016
  Opis fizyczny: S. 201-215
  p-ISBN: 978-83-7306-722-6
  p-ISBN: 978-83-8061-175-7
  Seria: (Trwało¶ć i zmienno¶ć w języku)
  Seria: (Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; 184)
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Liczba arkuszy: 1,1
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]  40/48
  Autorzy: Ewa Zmuda.
  Tytuł: Rękopisy z archiwum karmelitanek bosych w Krakowie na Wesołej jako Ľródło badań językoznawczych / Ewa Zmuda
  ¬ródło: Małopolska. Regiony, Regionalizmy, Małe ojczyzny. - 2016, T. 18, s. 33-43
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  p-ISSN: 1641-1102  41/48
  Autorzy: Ewa Zmuda.
  Tytuł: Tytuły tekstów modlitewnych - struktura i znaczenie (na materiale benedyktyńskich rękopi¶miennych modlitewników z XVII w.) / Ewa Zmuda
  ¬ródło: W: W kręgu dawnej polszczyzny, T. 1 / red. Maciej M±czyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda
  Adres wydawniczy: Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2016
  Opis fizyczny: S. 197-212
  p-ISBN: 978-83-7614-225-8
  p-ISBN: 978-83-277-1103-8
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Liczba arkuszy: 0,9
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]  42/48
  Autorzy: Maciej M±czyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda.
  Tytuł: W kręgu dawnej polszczyzny, T. 1 / red. Maciej M±czyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda
  Adres wydawniczy: Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2016
  Opis fizyczny: 318 s.
  p-ISBN: 978-83-7614-225-8
  Typ publikacji: PRK
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Liczba arkuszy: 16,0
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]  43/48
  Autorzy: Maciej M±czyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda.
  Tytuł: W kręgu dawnej polszczyzny, T. 2 / red. Maciej M±czyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda
  Adres wydawniczy: Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2016
  Opis fizyczny: 367 s.
  p-ISBN: 978-83-7614-226-5
  Typ publikacji: PRK
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Liczba arkuszy: 18,0
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]  44/48
  Autorzy: Ewa Zmuda.
  Tytuł: Imię zakonne - znakiem religijno¶ci i tożsamo¶ci / Ewa Zmuda
  ¬ródło: W: Język tożsamo¶ci / redakcja naukowa Grzegorz Cyran, Elżbieta Skorupska-Raczyńska
  Adres wydawniczy: Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, 2015
  Opis fizyczny: S. 209-222
  p-ISBN: 978-83-63134-63-1
  Seria: (Język. Religia. Tożsamo¶ć ; 11)
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Liczba arkuszy: 0,9  45/48
  Autorzy: Ewa Zmuda.
  Tytuł: Maria jako imię zakonne / Ewa Zmuda
  ¬ródło: Onomastica. - 2015, R. 59, s. 137-151
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  p-ISSN: 0078-4648
  DOI:  46/48
  Autorzy: Ewa Zmuda.
  Tytuł: Frazeologia w siedemnastowiecznych modlitewnikach karmelitańskich / Ewa Zmuda
  ¬ródło: W: Parémie národů slovanských. 7 : sborník přispěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě / red. Eva Mrhačová, Urszula Kolberová
  Adres wydawniczy: Ostrava : Universitas Ostraviensis. Facultas Philosophica, 2014
  Opis fizyczny: S. 141-154
  p-ISBN: 978-80-7464-704-8
  Typ publikacji: ZR
  Liczba arkuszy: 1,08  47/48
  Autorzy: Ewa Zmuda.
  Tytuł: Z klasztornego archiwum - analiza pragmalingwistyczna siedemnastowiecznego Obiecadła duchownego / Ewa Zmuda
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2014, Z. 9, s. 94-113
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  p-ISSN: 2083-1765
  Repozytorium UP:  48/48
  Autorzy: Ewa Zmuda.
  Tytuł: Nazywanie demonów w Dzienniczku siostry Faustyny Kowalskiej / Ewa Zmuda
  ¬ródło: W: Wynaturzenie : literatura, kultura, język, translatoryka / red. nauk. tomu Paulina Biczkowska [et al.]
  Adres wydawniczy: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013
  Opis fizyczny: S. 211-219
  p-ISBN: 978-83-7865-128-4
  Typ publikacji: PRO
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Liczba arkuszy: 0,55
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]

       stosuj±c format:
  Nowe wyszukiwanie