Wynik wyszukiwania

Zapytanie: BIB
Liczba odnalezionych rekordów: 142

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/142

Autorzy: Wioletta Kilar, Monika Płaziak, Karolina Smętkiewicz, Agnieszka Brzosko-Sermak.
Tytuł: Wykaz tomów "Prac Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego" oraz wcze¶niej wydawanych prac zbiorowych z cyklu po¶więconego problematyce geografii przemysłu / oprac. Wioletta Kilar, Monika Płaziak, Karolina Smętkiewicz, Agnieszka Brzosko-Sermak
¬ródło: W: Problematyka 39. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Zachowania przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego" / pod redakcj± Zbigniewa Zioło i Agnieszki Brzosko-Sermak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej, 2023
Opis fizyczny: S. 65-78
e-ISBN: 978-83-68020-16-8
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Adres url:2/142
Autorzy: Wioletta Kilar, Monika Płaziak, Agnieszka Brzosko-Sermak.
Tytuł: Wykaz tomów "Przedsiębiorczo¶ć-Edukacja" / oprac. Wioletta Kilar, Monika Płaziak, Agnieszka Brzosko-Sermak
¬ródło: W: Problematyka 39. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Zachowania przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego" / pod redakcj± Zbigniewa Zioło i Agnieszki Brzosko-Sermak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej, 2023
Opis fizyczny: S. 79-83
e-ISBN: 978-83-68020-16-8
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Adres url:3/142
Autorzy: Łukasz Kołoczek, Maciej Wodziński.
Tytuł: Bibliografia publikacji Cezarego Wodzińskiego / [oprac.] Łukasz Kołoczek, Maciej Wodziński ; [uzup. Waleria Szydłowska-Hmissi]
¬ródło: W: Heidegger i metafizyka : Cezary Wodziński in memoriam 2 / redakcja i opracowanie Waleria Szydłowska-Hmissi
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 2022
Opis fizyczny: S. 345-363
p-ISBN: 978-83-7683-209-8
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL4/142
Autorzy: Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło, Tomasz Mrówka, Tomasz Rachwał.
Tytuł: Działalno¶ć wydawnicza Instytutu Geografii / Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło ; oprac. bibliografii Tomasz Mrówka, Tomasz Rachwał
¬ródło: W: 75 lat geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (1946-2021) / redakcja naukowa Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: S. 379-410
p-ISBN: 978-83-8084-889-4
e-ISBN: 978-83-8084-890-0
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1136)
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]5/142
Autorzy: Wioletta Kilar, Monika Płaziak, Agnieszka Brzosko-Sermak.
Tytuł: Wykaz tomów "Przedsiębiorczo¶ć-Edukacja" / oprac. Wioletta Kilar, Monika Płaziak, Agnieszka Brzosko-Sermak
¬ródło: W: Problematyka 38. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Zachowania przemysłu i usług w warunkach kryzysu gospodarczego" / pod redakcj± Zbigniewa Zioło i Agnieszki Brzosko-Sermak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 72-75
e-ISBN: 978-83-8084-895-5
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Adres url:6/142
Autorzy: Renata DĽwigoł, Marceli Olma.
Tytuł: Bibliografia prac Profesor Elżbiety Rudnickiej-Firy / Renata DĽwigoł, Marceli Olma
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2020, Z. 15, s. 9-15
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2083-1765
DOI:7/142
Autorzy: Ewa Horyń, Marta Karamańska, Ewa Młynarczyk.
Tytuł: Bibliografia prac prof. dr hab. Józefy Kobylińskiej / opracowały: Ewa Horyń, Marta Karamańska, Ewa Młynarczyk
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2019, Z. 14, s. 11-19
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2083-1765
Repozytorium UP:
DOI:8/142
Autorzy: Łukasz Kołoczek, Maciej Wodziński.
Tytuł: Bibliografia publikacji Cezarego Wodzińskiego / Łukasz Kołoczek, Maciej Wodziński
¬ródło: W: Cezary Wodziński : in memoriam / redakcja i opracowanie Waleria Szydłowska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 2018
Opis fizyczny: S. 571-589
p-ISBN: 978-83-7683-174-9
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL9/142
Autorzy: Ewa Piotrowska.
Tytuł: Biblioteki i bibliotekarstwo na ¶wiecie -bibliografia publikacji w języku polskim za lata 2000-2018 [Dokument elektroniczny] / Ewa Piotrowska
¬ródło: Biblioteka i Edukacja. - 2018, nr 14, s. 147-189
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
e-ISSN: 2299-565X
Adres url:10/142
Autorzy: Zdzisław Noga.
Tytuł: Wskazówki bibliograficzne / opracował Zdzisław Noga
¬ródło: W: Małopolska. Z. 8, Stary S±cz / redaktor Zdzisław Noga ; autorzy Zbigniew Beiersdorf, Bogusław Krasnowolski, Zdzisław Noga
Adres wydawniczy: Toruń ; Kraków : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2018
Opis fizyczny: S. 35
p-ISBN: 978-83-65127-45-7
Seria: (Atlas historyczny miast polskich ; T. 5)
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL, ENG11/142
Autorzy: Gabriela Sitkiewicz.
Tytuł: Bibliografia dorobku naukowego prof. UP dr hab. Doroty Dziewanowskiej / opracowała dr Gabriela Sitkiewicz
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologica. - 2017, z. 10, s. 5-13
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1689-991112/142
Autorzy: Renata Stachura-Lupa, Sylwia Kępa.
Tytuł: Bibliografia prac naukowych Profesora Tadeusza Budrewicza (wybór) / Renata Stachura-Lupa, Sylwia Kępa
¬ródło: W: Poetyka losu i historii : profesorowi Tadeuszowi Budrewiczowi w sze¶ćdziesi±t± pi±t± rocznicę urodzin / redakcja naukowa Kazimierz Gajda, Renata Stachura-Lupa, Katarzyna W±dolny-Tatar
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
Opis fizyczny: S. 118-129
p-ISBN: 978-83-8084-023-2
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 0,8913/142
Autorzy: Ewa Fogelzang-Adler.
Tytuł: Prasa Szarych Szeregów w Krakowie (1939-1945) : selektywna bibliografia zawarto¶ci: "Czuwaj", "Na ucho", "Na tropie", "Watra" / Ewa Fogelzang-Adler
¬ródło: W: Prasa krakowskich Szarych Szeregów 1939-1945 / pod redakcj± Ewy Fogelzang-Adler i Janusza Wojtyczy
Wydanie: Wyd. drugie uzupełnione
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2017
Opis fizyczny: S. 100-125
p-ISBN: 978-83-943541-4-5
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,414/142
Autorzy: Renata Kosała, Marta ¦lusarek, Anna Walska-Golowska.
Tytuł: Społeczeństwo informacyjne : bibliografia publikacji ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie oraz Filii w Suchej Beskidzkiej / Renata Kosała, Marta ¦lusarek, Anna Walska-Golowska
¬ródło: W: Bezpieczeństwo informacyjne w dyskursie naukowym / pod redakcj± Hanny Batorowskiej i Emilii Musiał
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej. Katedra Kultury Informacyjnej i Zarz±dzania Informacj±, 2017
Opis fizyczny: S. 261-271
p-ISBN: 97-83-8084-069-0
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,52
Adres url:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]15/142
Autorzy: Dorota Rojek.
Tytuł: Uniwersytet Pedagogiczny w mediach (wybór) / Dorota Rojek
¬ródło: Konspekt. - 2017, nr 2 (61), s. 105-106
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-672616/142
Autorzy: Dorota Rojek.
Tytuł: Uniwersytet Pedagogiczny w mediach (wybór) / Dorota Rojek
¬ródło: Konspekt. - 2017, nr 1 (60), s. 135
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-672617/142
Autorzy: Dorota Rojek-Koryzna.
Tytuł: Uniwersytet Pedagogiczny w mediach (wybór) / Dorota Rojek-Koryzna
¬ródło: Konspekt. - 2017, nr 3 (62), s. 110-112
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-672618/142
Autorzy: Tomasz Biedroń.
Tytuł: Uzupełnienia do biografii dr Mieczysława Piotra Myconia / Tomasz Biedroń
¬ródło: Echo Limanowskie. - 2017, nr 272-273, s. 10-11
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1429-173819/142
Autorzy: Halina Grzywacz, Justyna Buczyńska-Łaba.
Tytuł: Bibliografia prac magisterskich i licencjackich napisanych w Instytucie Nauk o Informacji : za lata 2012-2015 / opracowanie: Halina Grzywacz, Justyna Buczyńska-Łaba
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Nauk o Informacji. Biblioteka Polonistyki i Informacji Naukowej, 2016
Opis fizyczny: 47 s.
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL20/142
Autorzy: Tomasz Rachwał, Mirosław Michalik.
Tytuł: Bibliografia prac ¶p. Doktor Marii Rachwał / Tomasz Rachwał, Mirosław Michalik
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. - 2016, Z. 5, s. 9-14
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2083-728321/142
Autorzy: Halina Grzywacz, Justyna Buczyńska-Łaba.
Tytuł: Bibliografia publikacji Profesor Wandy Pindlowej / Halina Grzywacz, Justyna Buczyńska-Łaba
¬ródło: W: Inspiracje i innowacje : zarz±dzanie informacj± w perspektywie bibliologii i informatologii / pod redakcj± Sabiny Cisek
Adres wydawniczy: Kraków : Biblioteka Jagiellońska, 2016
Opis fizyczny: S. 11-35
p-ISBN: 978-83-943816-4-6
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,4522/142
Autorzy: Anna Sobol, Bartłomiej Duda.
Tytuł: Kultura bezpieczeństwa i cyberzagrożenia - wybrane pozycje bibliograficzne ze zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowe / Anna Sobol, [Bartłomiej Duda] i in. (oprac.)
¬ródło: W: Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym : teoria i praktyka. T. 2 / pod redakcj± naukow± Hanny Batorowskiej, Zbigniewa Kwiasowskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej. Katedra Kultury Informacyjnej i Zarz±dzania Informacj±, 2016
Opis fizyczny: S. 325-331
p-ISBN: 978-83-7523-442-8
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 0,35
Adres url:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]23/142
Autorzy: Agata D±browska, Aleksandra Budrewicz.
Tytuł: Polska bibliografia szekspirowska 2001-2010 / pod redakcj± Agaty D±browskiej ; [autorzy: Aleksandra Budrewicz i 7 innych]
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016
Opis fizyczny: 447, [1] s.
p-ISBN: 978-83-8088-067-2
e-ISBN: 978-83-8088-068-9
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 25.000
Liczba arkuszy: 23,024/142
Autorzy: Małgorzata Bieda, Izabella Kawula.
Tytuł: Bibliografia publikacji dr hab. Romana Malarza, prof. UP / oprac. Malgorzata Bieda i Izabella Kawula
¬ródło: W: Profesor Roman Malarz / [Instytut Geografii]
Adres wydawniczy: Kraków : [s.n.], 2015
Opis fizyczny: S. 13-24
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL25/142
Autorzy: Małgorzata Bieda, Izabella Kawula.
Tytuł: Bibliografia publikacji dr hab. Wacława Cabaja, prof. UP / oprac. Małgorzata Bieda i Izabella Kawula
¬ródło: W: Profesor Wacław Cabaj / [Instytut Geografii]
Adres wydawniczy: Kraków : [s.n.], 2015
Opis fizyczny: S. 13-26
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL26/142
Autorzy: Justyna Buczyńska-Łaba.
Tytuł: Bibliografia publikacji profesor Alicji Baluch / Justyna Buczyńska-Łaba
¬ródło: W: O tym, co Alicja odkryła... : w kręgu badań nad toposem dzieciństwa i literatur± dla dzieci i młodzieży / pod red. Alicji Ungeheuer-Goł±b, Małgorzaty Chrobak, Michała Rogoża
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2015
Opis fizyczny: S. 74-90
p-ISBN: 978-83-7271-921-8
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 723)
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,9
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]27/142
Autorzy: Anna Walska.
Tytuł: Biblioteki cyfrowe : zestawienie bibliograficzne ksi±żek i artykułów z czasopism w wyborze za lata 2007-2015 / Anna Walska
¬ródło: Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 10, s. 44
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0032-475228/142
Autorzy: Hanna Batorowska.
Tytuł: Kultura informacyjna : bibliografia / Hanna Batorowska
¬ródło: W: Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym : teoria i praktyka. T. 1 / pod red. nauk. Hanny Batorowskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej. Katedra Kultury Informacyjnej i Zarz±dzania Informacj±, 2015
Opis fizyczny: S. 217-224
p-ISBN: 978-83-7271-942-3
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,5
Adres url:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]29/142
Autorzy: Anna Walska.
Tytuł: Zaburzenia mowy u dzieci - zestawienie bibliograficzne / Anna Walska
¬ródło: Hejnał O¶wiatowy. - 2015, nr 5, s. 34-35
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1233-7609
Adres url:30/142
Autorzy: Anna Walska.
Tytuł: Zawód nauczyciel : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Anna Walska
¬ródło: Wychowawca. - 2015, nr 10, s. 14
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1230-372031/142
Autorzy: Ewa Zawisza, Magdalena Lubińska-Bogacka.
Tytuł: Bibliografia Czę¶ci I /Bibliography of Part I / Ewa Zawisza, Magdalena Lubińska-Bogacka
¬ródło: W: Kobieta w mozaice kulturowej. T. 1, Rola stereotypów i kultury w kreacji kobieco¶ci / red. nauk. Ewa Zawisza, Magdalena Lubińska-Bogacka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2014
Opis fizyczny: S. 73-78
p-ISBN: 978-83-64028-56-4
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 0,3832/142
Autorzy: Ewa Zawisza, Magdalena Lubińska-Bogacka.
Tytuł: Bibliografia Czę¶ci II /Bibliography of Part II / Ewa Zawisza, Magdalena Lubińska-Bogacka
¬ródło: W: Kobieta w mozaice kulturowej. T. 1, Rola stereotypów i kultury w kreacji kobieco¶ci / red. nauk. Ewa Zawisza, Magdalena Lubińska-Bogacka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2014
Opis fizyczny: S. 119-123
p-ISBN: 978-83-64028-56-4
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 0,3233/142
Autorzy: Ewa Zawisza, Magdalena Lubińska-Bogacka.
Tytuł: Bibliografia Czę¶ci III / Bibliography of Part III / Ewa Zawisza, Magdalena Lubińska-Bogacka
¬ródło: W: Kobieta w mozaice kulturowej. T. 1, Rola stereotypów i kultury w kreacji kobieco¶ci / red. nauk. Ewa Zawisza, Magdalena Lubińska-Bogacka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2014
Opis fizyczny: S. 173-177
p-ISBN: 978-83-64028-56-4
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 0,2834/142
Autorzy: Mariola Tracz.
Tytuł: Bibliografia dydaktyki geografii (XVIII-XIX) / Mariola Tracz
Adres wydawniczy: Kraków : [Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego], 2014
Opis fizyczny: 108 s.
p-ISBN: 978-83-7271-873-0
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]35/142
Autorzy: Agnieszka Chłosta-Sikorska.
Tytuł: Bibliografia historyczna doby stanisławowskiej / Agnieszka Chłosta-Sikorska
¬ródło: W: Czas upadku czas postępu : okres stanisławowski 1764-1795 / pomysłodawca projektu "Strażnicy pamięci" Mariusz Cupiał
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Fall, 2014
Opis fizyczny: S. 146-148
p-ISBN: 978-83-62275-92-2
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL36/142
Autorzy: Maria Jazowska-Gumulska.
Tytuł: Bibliografia prac naukowych prof. dr hab. Haliny Kosętki (w wyborze) / oprac. Maria Jazowska-Gumulska
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. - 2014, Z. 5, s. 172-177
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2082-0909
Adres url:37/142
Autorzy: Maria Obrzut-Rachwałowa, Ewa Horyń.
Tytuł: Bibliografia prac profesora Eugeniusza Pawłowskiego / zebrała Maria Obrzut-Rachwałowa ; uzupełniła Ewa Horyń
¬ródło: W: Język w ¶rodowisku wiejskim. T. 1, W 110. rocznicę urodzin profesora Eugeniusza Pawłowskiego / red. Maciej M±czyński, Ewa Horyń
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2014
Opis fizyczny: S. 95-102
p-ISBN: 978-83-7624-104-3
Seria: (Biblioteka Tradycji. Seria Druga ; nr 136)
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 0,43
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]38/142
Autorzy: Magdalena Lubińska-Bogacka, Marek Banach.
Tytuł: Bibliografia / [Magdalena Lubińska-Bogacka, Marek Banach]
¬ródło: W: "Jestem nie po to, aby mnie kochać i podziwiać, ale po to, abym ja działał i kochał" : dzieło i życie Janusza Korczaka / red. nauk. Magdalena Lubińska-Bogacka, Marek Banach
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2014
Opis fizyczny: S. 361-379
p-ISBN: 978-83-7850-293-7
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]39/142
Autorzy: Krystyna Bana¶kiewicz-Cabaj.
Tytuł: Bibliografia prac prof. Jana Flisa / oprac. Krystyna Bana¶kiewicz-Cabaj
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica. - 2013, Z. 4, s. 132-141
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2084-5456
Adres url:40/142
Autorzy: Marzena Błasiak-Tytuła.
Tytuł: Bibliografia prac Profesora Edwarda Stachurskiego / oprac. Marzena Błasiak-Tytuła
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2013, Z. 8, s. 5-8
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 2083-1765
Adres url:
Repozytorium UP:41/142
Autorzy: Iwona Pietrzkiewicz, Ewa Wójcik.
Tytuł: Publikacje profesor Marii Konopki w latach 1979-2011 / Iwona Pietrzkiewicz, Ewa Wójcik
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2013, Z. 11, s. 13-19
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
p-ISSN: 2081-1861
Adres url:42/142
Autorzy: Władysław Marek Kolasa, Michał Rogoż.
Tytuł: Selekcyjna bibliografia publikacji Tomasza Gobana-Klasa za lata 1968-2012 / Władysław Marek Kolasa, Michał Rogoż
¬ródło: Zeszyty Prasoznawcze. - 2013, nr 1, s. 130-169
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0555-002543/142
Autorzy: Anna Paciorek.
Tytuł: Wykaz publikacji prof. Jerzego Gołębiowskiego / zestawiła Anna Paciorek
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica. - 2013, Z. 14, s. 9-13
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2081-3341
Adres url:44/142
Autorzy: Władysław Marek Kolasa, Grzegorz Nieć.
Tytuł: Bibliografia historii prasy polskiego ruchu ludowego / Władysław Marek Kolasa, Grzegorz Nieć
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2012
Opis fizyczny: 104 s.
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL45/142
Autorzy: Władysław Marek Kolasa, Joanna Nalewajko-Kulikov.
Tytuł: Bibliografia opracowań prasy żydowskiej / Władysł±w Marek Kolasa, Joanna Nalewajko-Kulikov
¬ródło: W: Studia z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich (XIX-XX w.) / red. Joanna Nalewajko-Kulikov ; współpr. Grzegorz P. B±biak i Agnieszka J. Cie¶likowa.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Neriton : Instytut Historii PAN, 2012
Opis fizyczny: S. 513-545
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00046/142
Autorzy: Agnieszka Chłosta-Sikorska.
Tytuł: Bibliografia prac doktorskich, magisterskich i licencjackich z dydaktyki historii powstałych w Instytucie Historii WSP/AP/UP w latach 1986-2012 / Agnieszka Chłosta-Sikorska
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica. - 2012, Z. 12, s. 252-264
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
Adres url:47/142
Autorzy: Halina Grzywacz, Justyna Buczyńska-Łaba.
Tytuł: Bibliografia prac magisterskich i licencjackich napisanych w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa : za lata 2005-2011 / Halina Grzywacz, Justyna Buczyńska-Łaba
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. Biblioteka, 2012
Opis fizyczny: 85 s.
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL48/142
Autorzy: Krzysztof Polek.
Tytuł: Bibliografia zawarto¶ci czasopisma "Prace Historyczne i "Studia Historica" za lata 1962-2012 / Krzysztof Polek
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica. - 2012, Z. 12, s. 3-76
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
Adres url:49/142
Autorzy: Urszula Lisowska-Kożuch, Ewa Wójcik, Grażyna Wrona.
Tytuł: Jerzy Jarowiecki : bibliografia publikacji z lat 1956-2010 / Urszula Lisowska-Kożuch, Ewa Wójcik, Grażyna Wrona
Adres wydawniczy: Katowice : "¦l±sk" Wydawnictwo Naukowe, 2011
Opis fizyczny: 59 s.
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL50/142
Autorzy: Sabina Kwiecień.
Tytuł: Publikacje pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w latach 2007-2011 / oprac. Sabina Kwiecień
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2012, Z. 10, s. 161-204
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Adres url:51/142
Autorzy: Władysław Marek Kolasa.
Tytuł: Selekcyjna bibliografia publikacji Sylwestra Dzikiego (1958-2012) / Władysław Marek Kolasa
¬ródło: Zeszyty Prasoznawcze. - 2012, nr 4, s. 84-115
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00052/142
Autorzy: Jolanta Szempruch, Mirosław J. Szymański.
Tytuł: Bibliografia prac Jubilata / oprac. Jolanta Szempruch, Mirosław J. Szymański
¬ródło: W: W trosce o nauki pedagogiczne i rozwój polskiej edukacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Czesławowi Banachowi w 80. rocznicę urodzin / pod red. nauk. Jolanty Szempruch i Mirosława J. Szymańskiego
Adres wydawniczy: Lublin ; Kraków : Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2011
Opis fizyczny: S. 21-51
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL53/142
Autorzy: Mirosław Michalik.
Tytuł: Bibliografia prac profesor Teodozji Rittel / oprac. Mirosław Michalik
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica. - 2011, Z. 3, s. 9-18
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL54/142
Autorzy: Franciszek Le¶niak, Łukasz Ptak.
Tytuł: Bibliografia prac Profesora Stanisława Grzybowskiego za lata 2000-2011 / Franciszek Le¶niak, Łukasz Ptak
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica. - 2011, Z. 10, s. 6-9
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Adres url:
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:55/142
Autorzy: Ewa Piotrowska.
Tytuł: Bibliografia publikacji bibliotekarzy Uniwersytetu Pedagogicznego za lata 1946-2010 / Ewa Piotrowska
¬ródło: W: Służ± i chroni± : 65 lat Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / pod red. Marii Pidłypczak-Majerowicz, Stanisława Skórki, Doroty Wilk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2011
Opis fizyczny: S. 278-301
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]56/142
Autorzy: Agnieszka Folga, Joanna Kołakowska, Ewa Tłuczek, Barbara Węglarz.
Tytuł: Samorz±d terytorialny w wybranych krajach europejskich : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Agnieszka Folga, Joanna Kołakowska, Ewa Tłuczek, Barbara Węglarz
¬ródło: Przegl±d Prawa Publicznego. - 2011, nr 7-8, s. 129-150
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.00057/142
Autorzy: Janusz Wojtycza.
Tytuł: Bibliografia prac Komisji Historycznej Krakowskiej Chor±gwi ZHP : 2005-2009 / oprac. Janusz Wojtycza
Adres wydawniczy: Kraków : cop. Janusz Wojtycza, 2010
Opis fizyczny: 36 s.
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL58/142
Autorzy: Urszula Lisowska-Kożuch.
Tytuł: Bibliografia publikacji Profesora dra hab. Jerzego Jarowieckiego. Cz. 3, Za lata 2000-2010 / Urszula Lisowska-Kożuch
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej. - 2010, T. 13, z. 1-2, s. 5-19
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.00059/142
Autorzy: Michał Rogoż.
Tytuł: Bibliografia publikacji profesora Romana Jaskuły / Michał Rogoż
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2010, Z. 8, s. 9-14
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Adres url:
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:60/142
Autorzy: Wioletta Kilar.
Tytuł: Wykaz prac Profesora doktora habilitowanego Stanisława Misztala / oprac. Wioletta Kilar
¬ródło: Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - 2010, Vol. 15, s. 18-29
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2080-1653
Adres url:61/142
Autorzy: Michał Rogoż.
Tytuł: Bibliografia publikacji prof. zw. dr. hab. Janusz Sowińskiego / Michał Rogoż
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2009, Z. 7, s. 14-17
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Adres url:62/142
Autorzy: Zbigniew Długosz.
Tytuł: Wybrana bibliografia polskiego pi¶miennictwa turystycznego (2000-2008) / Zbigniew Długosz
Adres wydawniczy: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009
Opis fizyczny: 61, [1] s.
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]63/142
Autorzy: Wioletta Kilar.
Tytuł: Wykaz publikacji z zakresu problematyki przemysłu i usług / Wioletta Kilar
¬ródło: W: Problematyka XXV. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych" / pod red. Zbigniewa Zioło, Tomasza Rachwała
Adres wydawniczy: Kraków : Zakład Przedsiębiorczo¶ci i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii UP ; Warszawa : Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2009
Opis fizyczny: S. 110-133
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL64/142
Autorzy: Urszula Lisowska-Kożuch.
Tytuł: "Rocznik Historii Prasy Polskiej" : bibliografia zawarto¶ci. T. 6-10 (2003-2007) / Urszula Lisowska-Kożuch
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej. - 2008, T. 11, z. 1-2, s. 319-332
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.00065/142
Autorzy: Ewa Piotrowska, Renata M. Zaj±c.
Tytuł: Bibliografia zawarto¶ci nr 21-30 (2005-2007) / oprac. Ewa Piotrowska, Renata M. Zaj±c
¬ródło: Konspekt. - 2008, nr 1-2 (31), s. I-XXXVIII
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL66/142
Autorzy: Wioletta Kilar.
Tytuł: Prace zbiorowe redagowane w Zakładzie Przedsiębiorczo¶ci i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie / Wioletta Kilar
¬ródło: W: Problematyka XXIV. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Funkcje przemysłu i usług w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego" / pod red. Zbigniewa Zioło i Moniki Borowiec
Adres wydawniczy: Warszawa ; Kraków : Polskie Towarzystwo Geograficzne : Uniwersytet Pedagogiczny, 2008
Opis fizyczny: S. 78-114
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL67/142
Autorzy: Halina Kosętka, Michał Rogoż.
Tytuł: Publikacje pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademii Pedagogicznej w Krakowie w 2006 roku / Halina Kosętka, Michał Rogoż
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2008, Z. 6, s. 207-215
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Adres url:68/142
Autorzy: Artur Gumułka, Ewa Piotrowska.
Tytuł: ADHD i nadpobudliwo¶ć psychoruchowa [Dokument elektroniczny] : zestawienie bibliograficzne za lata 1996-2007 / Artur Gumułka, Ewa Piotrowska
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Adres url:69/142
Autorzy: Artur Gumułka, Ewa Piotrowska, Ewa Tłuczek, Renata M. Zaj±c.
Tytuł: Antypedagogika [Dokument elektroniczny] : zestawienie bibliograficzne na lata 1996-2007 / Gumułka Artur [et al.]
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Adres url:70/142
Autorzy: Włodzimierz Toruń, Marek Bu¶, Piotr Chlebowski, Jan Gotfryd.
Tytuł: Bibliografia interpretacji poematów Cypriana Norwida / oprac. Włodzimiertz Toruń ; przy współudziale Marka Busia, Piotra Chlebowskiego, Jana Gotfryda
Adres wydawniczy: Lublin - Rzym ; Kielce : Instytut Badań nad Twórczo¶ci± Cypriana Norwida KUL ; Wydawnictwo Cedro i Synowie, 2007
Opis fizyczny: 38, [1] s.
Uwagi: Publikacja przygotowana z okazji sympozjum Colloquia Norwidiana IX: "Wokół Quidama" : w 150. rocznicę powstania poematu, Rzym, 27 kwietnia - 4 maja 2007.
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL71/142
Autorzy: Władysław Marek Kolasa.
Tytuł: Bibliografia publikacji o prasie za rok 2004 / Władysław Marek Kolasa
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej. - 2007, T. 10, z. 2, s. 143-283
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL72/142
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Bibliografia publikacji Wacława Twardzika / oprac. Roman Mazurkiewicz
¬ródło: W: Amoenitates vel lepores philologiae / pod red. Romana Laskowskiego i Romana Mazurkiewicza
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Lexis, 2007
Opis fizyczny: S. 7-13
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL73/142
Autorzy: Czesław Banach.
Tytuł: Bibliografia strategii rozwoju i reformy systemu edukacji w Polsce : (wydawnictwa zwarte 1989-2006) / Czesław Banach
Adres wydawniczy: Opole : Wydaw. Instytut ¦l±ski, 2007
Opis fizyczny: 31, [1] s.
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL74/142
Autorzy: Artur Gumułka, Ewa Piotrowska, Ewa Tłuczek, Renata M. Zaj±c.
Tytuł: Edukacja alternatywna [Dokument elektroniczny] : zestawienie bibliograficzne za lata 1998-2007 / Artur Gumułka [et al.]
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Adres url:75/142
Autorzy: Artur Gumułka, Ewa Piotrowska, Ewa Tłuczek, Renata M. Zaj±c.
Tytuł: Edukacja dorosłych w Polsce i na ¶wiecie [Dokument elektroniczny] : zestawienie bibliograficzne za lata 1998-2007 / Artur Gumułka [et al.]
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Adres url:76/142
Autorzy: Artur Gumułka, Ewa Piotrowska, Ewa Tłuczek, Renata M. Zaj±c.
Tytuł: Edukacja na odległo¶ć [Dokument elektroniczny] : zestawienie bibliograficzne za lata 1996-2007 / Artur Gumułka [et al.]
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Adres url:77/142
Autorzy: Renata M. Zaj±c, Ewa Piotrowska.
Tytuł: Edukacja za granic± [Dokument elektroniczny] : bibliografia za lata 1996-2007 / Renata Zaj±c, Ewa Piotrowska
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Adres url:78/142
Autorzy: Artur Gumułka, Ewa Piotrowska, Ewa Tłuczek, Renata M. Zaj±c.
Tytuł: Freinet Celestin [Dokument elektroniczny] : zestawienie bibliograficzne za lata 1996-2007 / Artur Gumułka [et al.]
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Adres url:79/142
Autorzy: Małgorzata Bieda.
Tytuł: Indeks nazwisk i nazw geograficznych / Małgorzata Bieda
¬ródło: W: Nauczyciele szkół parafialnych Krakowa w XVI wieku / Jan Krukowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2007
Opis fizyczny: S. 175-190
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 463)
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL80/142
Autorzy: Maciej Eder, Wacław Twardzik.
Tytuł: Indeksy do Słownika staropolskiego : alfabetyczny, a tergo, verba absentia, verba expurgata / Maciej Eder, Wacław Twardzik
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. "Lexis", 2007
Opis fizyczny: XIV, [2], 304 s.
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL81/142
Autorzy: Artur Gumułka, Ewa Piotrowska, Ewa Tłuczek, Renata M. Zaj±c.
Tytuł: Innowacje pedagogiczne [Dokument elektroniczny] : zestawienie bibliograficzne za lata 1996-2007 / Artur Gumułka [et al.]
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Adres url:82/142
Autorzy: Artur Gumułka, Ewa Piotrowska, Ewa Tłuczek, Renata M. Zaj±c.
Tytuł: Montessori Maria [Dokument elektroniczny] : zestawienie bibliograficzne za lata 1996-2007 / Artur Gumułka [et al.]
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Adres url:83/142
Autorzy: Robert Ko¶cielniak, Laura Betleja.
Tytuł: Prof. dr hab. Józef Kiszka : bibliografia / Robert Ko¶cielniak, Laura Betleja
¬ródło: Wiadomo¶ci Botaniczne. - 2007, nr 3/4, s. 84-91
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL84/142
Autorzy: Halina Kosętka, Michał Rogoż.
Tytuł: Publikacje pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademii Pedagogicznej w Krakowie w latach 2003-2005 / Halina Kosętka, Michał Rogoż
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2007, Z. 5, s. 252-274
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Adres url:85/142
Autorzy: Artur Gumułka, Ewa Piotrowska, Ewa Tłuczek, Renata M. Zaj±c.
Tytuł: Steiner Rudolf [Dokument elektroniczny] : zestawienie bibliograficzne za lata 1996-2007 / Artur Gumułka [et al.]
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Adres url:86/142
Autorzy: Irena Burkot, Małgorzata Bieda.
Tytuł: Utwory Różewicza w ¶wiecie : bibliografia przekładów do 2007 roku / Irena Burkot, Małgorzata Bieda
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2007
Opis fizyczny: 289, [1] s., [1] k. tabl.
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL, MUL87/142
Autorzy: Tomasz Rachwał.
Tytuł: Wykaz ogólnopolskich konferencji naukowych podejmuj±cych problematykę geografii przemysłu / Tomasz Rachwał
¬ródło: W: Problematyka XXII. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "Problemy metodologiczne geografii przemysłu" / pod red. Zbigniewa Zioło i Moniki Borowiec
Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Geograficzne ; Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2007
Opis fizyczny: S. 87-88
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL88/142
Autorzy: Wioletta Kilar.
Tytuł: Wykaz prac zbiorowych redagowanych w ramach Prac Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie / Wioletta Kilar
¬ródło: W: Problematyka XXII. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "Problemy metodologiczne geografii przemysłu" / pod red. Zbigniewa Zioło i Moniki Borowiec
Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Geograficzne ; Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2007
Opis fizyczny: S. 89-118
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL89/142
Autorzy: Ewa Piotrowska, Renata M. Zaj±c.
Tytuł: Bibliografia historii Akademii Pedagogicznej : (wybór) / oprac. Ewa Piotrowska, Renata M. Zaj±c
¬ródło: W: Państwowe Pedagogium, Państwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej : najstarsza uczelnia pedagogiczna w Polsce / [koncepcja, oprac. tekstów, wybór ilustracji: Jan Krukowski]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006
Opis fizyczny: S. 160-167
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL90/142
Autorzy: Jerzy Kreiner, Ewa Piotrowska.
Tytuł: Bibliografia prac Profesora Tadeusza Banachiewicza / Jerzy M. Kreiner, Ewa Piotrowska
¬ródło: Prace Komisji Historii Nauki. - 2006, T. 7, s. 327-369
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL, MUL91/142
Autorzy: Władysław Marek Kolasa.
Tytuł: Bibliografia publikacji o prasie za rok 2003 / Władysław Marek Kolasa
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej. - 2006, z. 1, s. 133-254
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL92/142
Autorzy: Małgorzata Bieda, Artur Gumułka, Ewa Piotrowska, Ewa Tłuczek, Renata M. Zaj±c.
Tytuł: Bibliografia Publikacji Pracowników Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie [Dokument elektroniczny] : 2001-2005 / Bieda Małgorzata et al. ; Zespół ds. Komputeryzacji
Adres wydawniczy: Kraków : Biblioteka Główna Akademii Pedagogicznej, 2006
Uwagi: CD-ROM
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL93/142
Autorzy: Tadeusz Szczerbowski.
Tytuł: Bibliografia seminarium przekładoznawczego : (wybrane prace w języku rosyjskim z lat 1953-2004) / oprac. Tadeusz Szczerbowski
¬ródło: W: Z problemów przekładu i stosunków międzyjęzykowych. [T.] 3 / pod red. Marii Piotrowskiej i Tadeusza Szczerbowskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006
Opis fizyczny: S. 183-217
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: RUS94/142
Autorzy: Barbara Kamińska-Czubała, Bożena Pietrzyk, Kazimierz Piekarz.
Tytuł: Bibliografia wydawnictw Zwi±zku Nauczycielstwa Polskiego : 1983-2005 / [oprac. Barbara Kamińska-Czubała, Bożena Pietrzyk, Kazimierz Piekarz]
Adres wydawniczy: Warszawa : [s.n.], 2006
Opis fizyczny: 72 s.
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL95/142
Autorzy: Artur Gumułka, Ewa Piotrowska, Ewa Tłuczek, Renata M. Zaj±c.
Tytuł: Uniwersytety otwarte i uniwersytety trzeciego wieku [Dokument elektroniczny] : zestawienie bibliograficzne za lata 1996-2006 / Artur Gumułka [et al.]
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Adres url:96/142
Autorzy: Ewa Piotrowska, Renata M. Zaj±c.
Tytuł: Bibliografia prac dra hab. prof. AP Wacława Marmona za lata 1971-2002 / oprac. Ewa Piotrowska, Renata Zaj±c
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Institutionem et Educationem Pertinentia. - 2005, Z. 1, s. 5-12
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:97/142
Autorzy: Janusz Wojtycza.
Tytuł: Bibliografia prac Komisji Historycznej Krakowskiej Chor±gwi ZHP : 1980-2004 / oprac. Janusz Wojtycza
Adres wydawniczy: Kraków : cop. Janusz Wojtycza, 2005
Opis fizyczny: 60 s.
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL98/142
Autorzy: Czesław Banach.
Tytuł: Bibliografia wydawnictw zwartych o współczesnej szkole : 1985 - 2005 / Czesław Banach
Adres wydawniczy: Warszawa : [Zwi±zek Nauczycielstwa Polskiego. O¶rodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych], 2005
Opis fizyczny: 20 s.
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL99/142
Autorzy: Lucyna W±s.
Tytuł: Dziecko chore [Dokument elektroniczny] : zestawienie bibliograficzne za lata 1996-2004 / Lucyna W±s
Adres wydawniczy: , 2005-
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Adres url:100/142
Autorzy: Artur Gumułka, Ewa Piotrowska, Ewa Tłuczek, Renata M. Zaj±c.
Tytuł: Edukacja wielokulturowa i interkulturowa [Dokument elektroniczny] : zestawienie bibliograficzne za lata 1997-2005 / Artur Gumułka [et al.]
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Adres url:101/142
Autorzy: Renata Ciesielska-Kruczek.
Tytuł: Nauczanie języka angielskiego [Dokument elektroniczny] : zestawienie bibliograficzne za lata 1996-2004 / Renata Ciesielska-Kruczek
Adres wydawniczy: , 2005-
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Adres url:102/142
Autorzy: Władysław Marek Kolasa, Jerzy Jarowiecki.
Tytuł: Polska bibliografia prasoznawcza : 1996-2001 / Władysław Kolasa, Jerzy Jarowiecki
Adres wydawniczy: Kraków : PAN. Oddział w Krakowie. Komisja Prasoznawcza, 2005
Opis fizyczny: 748 s.
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL103/142
Autorzy: Halina Kosętka.
Tytuł: Publikacje pracowników Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Akademii Pedagogicznej w Krakowie za lata 2001-2002 / Halina Kosętka
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2005, Z. 3, s. 332-348
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Adres url:
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:104/142
Autorzy: Marianna Ciosek, Bożena Rożek.
Tytuł: Publikacje Profesor Anny Zofii Krygowskiej / Marianna Ciosek, Bożena Rożek
¬ródło: Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria 5, Dydaktyka Matematyki. - 2005, T. 28, s. 11-30
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL105/142
Autorzy: Władysław Marek Kolasa.
Tytuł: Wilno i Kresy północno-wschodnie : bibliografia druków zwartych wydanych w Polsce w latach 1980-2001 / Władysław Marek Kolasa
¬ródło: W: Od strony Kresów : studia i szkice. Cz. 3 / pod red. Haliny Bursztyńskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005
Opis fizyczny: S. 282-318
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 406)
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:106/142
Autorzy: Edward Stachurski.
Tytuł: Bibliografia prac Profesor Marii Zarębiny : (od roku 1995) / oprac. Edward Stachurski
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2004, Z. 2, s. 9-12
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:107/142
Autorzy: Andrzej Jureczko.
Tytuł: Bibliografia prac Profesora Feliksa Kiryka za lata 1993-2003 / zestawił Andrzej Jureczko
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica. - 2004, Z. 3, s. 11-18
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Adres url:
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:108/142
Autorzy: Władysław Marek Kolasa.
Tytuł: Bibliografia publikacji o prasie za rok 2002 / oprac. Władysław Marek Kolasa
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej. - 2004, z. 2, s. 159-268
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL109/142
Autorzy: Mirosław Soczówka.
Tytuł: Bibliografia publikacji prof. zw. dra hab. Sławomira Piskorza / Mirosław Soczówka
¬ródło: W: Polska dydaktyka geografii jako nauka i sztuka / pod red. Marioli Tracz i Zbigniewa Zioło
Adres wydawniczy: Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2004
Opis fizyczny: S. 15-29
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL110/142
Autorzy: Józef Hampel.
Tytuł: Bibliografia za lata 1989-1992 / oprac. Józef Hampel
¬ródło: W: W setn± rocznicę urodzin profesora Mariana Tyrowicza / pod red. Józefa Hampla i Henryka Żalińskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004
Opis fizyczny: S. 78-79
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL111/142
Autorzy: Małgorzata Mirek, Ewa Piotrowska, Renata M. Zaj±c.
Tytuł: Bibliografia zawarto¶ci nr 7-20 (2001-2004) / oprac. Małgorzata Mirek, Ewa Piotrowska, Renata M. Zaj±c
Uwagi: Wkładka do "Konspektu", 2004, nr 20.
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL112/142
Autorzy: Artur Gumułka, Ewa Tłuczek.
Tytuł: Logopedia [Dokument elektroniczny] : zestawienie bibliograficzne za lata 1996-2004 / Artur Gumułka, Ewa Tłuczek
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Adres url:113/142
Autorzy: Józef Hampel.
Tytuł: Publikacje po¶więcone twórczo¶ci naukowej i pisarskiej Mariana Tyrowicza / oprac. Józef Hampel
¬ródło: W: W setn± rocznicę urodzin profesora Mariana Tyrowicza / pod red. Józefa Hampla i Henryka Żalińskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004
Opis fizyczny: S. 80-82
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL114/142
Autorzy: Anna Żeromska.
Tytuł: Wykaz prac doktorskich przeprowadzonych pod kierunkiem Prof. dr hab. Bogdana J. Noweckiego / oprac. Anna K. Żeromska
¬ródło: Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Seria 5, Dydaktyka Matematyki. - 2004, T. 26, s. 29-33
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL115/142
Autorzy: Ilona Baster, Agnieszka Folga, Halina Kosętka.
Tytuł: Bibliografia adnotowana "Biuletynu Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa" za lata 2003-1978 / Ilona Baster, Agnieszka Folga ; pod kierunkiem Haliny Kosętki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003
Opis fizyczny: 280, [1] s.
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL116/142
Autorzy: Ewa Piotrowska, Renata M. Zaj±c.
Tytuł: Bibliografia prac Profesora Czesława Majorka za lata 1967-2002 / przygotowały: Ewa Piotrowska, Renata Zaj±c
¬ródło: W: W służbie szkoły i nauki : księga po¶więcona Profesorowi Czesławowi Majorkowi / pod red. Zygmunta Ruty i Ryszarda ¦lęczki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2003
Opis fizyczny: S. 18-37
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL117/142
Autorzy: Władysław Marek Kolasa.
Tytuł: Bibliografia publikacji o prasie za rok 2001 / oprac. Władysław Marek Kolasa
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej. - 2003, z. 2, s. 237-334
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL118/142
Autorzy: Irena Burkot, Ewa Piotrowska, Renata M. Zaj±c, Barbara Krukowska, Ewa Tłuczek, Artur Gumułka, Małgorzata Bieda, Krzysztof Sobkowiak, Miroslav Uram.
Tytuł: Bibliografia publikacji pracowników Akademii Pedagogicznej w Krakowie : 1996-2000 / pod red. Ireny Burkot ; [mat. przygotowali i oprac. w obrębie liter : A-E - Irena Burkot, F-K - Ewa Piotrowska, L-P - Renata Zaj±c, R-Sz - Barbara Krukowska, współpr. Ewa Tłuczek, Artur Gumułka, ¦-Ż - Małgorzata Bieda ; współpr. przy edytowaniu w Word 2000 i numerowaniu pozycji bibliogr. : Krzysztof Sobkowiak, Miroslav Uram]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003
Opis fizyczny: 661, [1] s.
Uwagi: Bibliografia jest VII tomem dokumentuj±cym pi¶miennictwo pracowników AP
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL119/142
Autorzy: Ewa Wójcik, Grażyna Wrona.
Tytuł: Bibliografia publikacji Profesora Józefa Szockiego / Ewa Wójcik, Grażyna Wrona
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2003, Z. 2, s. 19-40
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Adres url:
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:120/142
Autorzy: Jolanta Martowicz.
Tytuł: Bibliographie des travaux de Stanisław Karolak / [oprac. Jolanta Martowicz et al.]
¬ródło: W: Etudes linguistiques romano - slaves offertes a Stanisław Karolak / [le comite de red. Wiesław Bany¶, Leszek Bednarczuk, Kazimierz Polański]
Adres wydawniczy: Kraków : Edukacja, 2003
Opis fizyczny: S. [9]-20
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: FRE, POL121/142
Autorzy: Władysław Marek Kolasa.
Tytuł: Lwów i Kresy Południowo-Wschodnie : bibliografia druków zwartych wydanych w Polsce w latach 1979-2001 / Władysław Marek Kolasa
¬ródło: W: Kraków - Lwów : ksi±żki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. T. 6. Cz. 2 / pod red. Jerzego Jarowieckiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2003
Opis fizyczny: S. 303-349
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 366)
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:122/142
Autorzy: Zofia Szarota.
Tytuł: Modreviana / Zofia Szarota
¬ródło: W: Andrzej Frycz Modrzewski : współczesne odczytanie my¶li społeczno-pedagogicznej : praca zbiorowa / pod red. Zofii Szaroty
Adres wydawniczy: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2003
Opis fizyczny: S. 82-84
Seria: (Acta Academiae Modrevianae)
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL123/142
Autorzy: Artur Gumułka, Ewa Piotrowska, Ewa Tłuczek, Renata M. Zaj±c.
Tytuł: Pedagogika Gestalt [Dokument elektroniczny] : zestawienie bibliograficzne za lata 1996-2004 / Artur Gumułka [et al.]
Adres wydawniczy: , 2003-
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Adres url:124/142
Autorzy: Halina Kosętka.
Tytuł: Publikacje pracowników Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Akademii Pedagogicznej w Krakowie za lata 1999-2000 / Halina Kosętka
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2003, Z. 2, s. 351-371
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Adres url:
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:125/142
Autorzy: Urszula Lisowska, Władysław Marek Kolasa.
Tytuł: Rocznik Historii Prasy Polskiej : bibliografia zawarto¶ci T. 1-5 : (1998-2002) / oprac. Urszula Lisowska, Władysław Kolasa
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej. - 2003, z. 1, dod., s. 1-23
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL126/142
Autorzy: Irena Burkot.
Tytuł: Stanisława Burkota publikacje w układzie chronologicznym / oprac. Irena Burkot
¬ródło: W: Zbliżenia historycznoliterackie : prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Burkotowi / pod red. Tadeusza Budrewicza, Marka Busia i Andrzeja Gurbiela
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2003
Opis fizyczny: S. 492-510
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL127/142
Autorzy: Maciej M±czyński.
Tytuł: Bibliografia prac prof. dr hab. Józefy Kobylińskiej / oprac. Maciej M±czyński
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2002, Z. 1, s. 9-15
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:128/142
Autorzy: Władysław Marek Kolasa.
Tytuł: Bibliografia publikacji o prasie za rok 2000 / Władysław Kolasa
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej. - 2002, z. 2, s. 241-339
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL129/142
Autorzy: Halina Kosętka, Zdzisław Piasecki.
Tytuł: Bibliografia za lata 1970-2001 : w wyborze / publikacje zestawili Halina Kosętka i Zdzisław Piasecki
¬ródło: W: Henryk Sienkiewicz : twórca i obywatel / red. nauk. Władysław Hendzel i Zdzisław Piasecki
Adres wydawniczy: Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2002
Opis fizyczny: S. 45-58
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL130/142
Autorzy: Jerzy Jarowiecki.
Tytuł: Prasa lwowska w latach 1864-1918 : bibliografia / Jerzy Jarowiecki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2002
Opis fizyczny: 553, [2] s., [38] s. tabl.
Seria: (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 348)
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:131/142
Autorzy: Krystyna Bana¶kiewicz-Cabaj, Wacław Cabaj.
Tytuł: Wykaz dorobku naukowego dra Władysława A. Nowaka / oprac. Krystyna Bana¶kiewicz-Cabaj, Wacław Cabaj
¬ródło: W: Doktor Władysław Adam Nowak - perfekcjonista, sumienny pracownik / Akademia Pedagogiczna. Instytut Geografii
Adres wydawniczy: Kraków, 2002
Opis fizyczny: S. 9-16
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL132/142
Autorzy: Adam Cedro, Piotr Chlebowski, Józef Fert, Marek Bu¶, Jacek Leociak.
Tytuł: Bibliografia interpretacji wierszy Cypriana Norwida / oprac. Adam Cedro, Piotr Chlebowski, Józef Fert ; przy współudziale Marka Busia i Jacka Leociaka
Wydanie: Wyd. 2 uzup.
Adres wydawniczy: Lublin : Zakład Badań nad Twórczo¶ci± Cypriana Norwida KUL, 2001
Opis fizyczny: 51, [1] s.
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL133/142
Autorzy: Mirosław J. Szymański.
Tytuł: Bibliografia prac prof. dr. hab. Czesława Banacha za lata 1965-2001 / Mirosław J. Szymański
¬ródło: W: Edukacja, warto¶ć, szansa : wybór prac z lat 1995-2001 / Czesław Banach ; wstępem opatrzył Mirosław J. Szymański
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001
Opis fizyczny: S. 10-24
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL134/142
Autorzy: Władysław Marek Kolasa.
Tytuł: Bibliografia publikacji o prasie za rok 1999 / Władysław Kolasa
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej. - 2001, z. 2, s. 215-321
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL135/142
Autorzy: Ewa Wójcik, Grażyna Wrona.
Tytuł: Bibliografia publikacji prof. dra hab. Jerzego Jarowieckiego. Cz. 2, Za lata 1997-2000 / Ewa Wójcik, Grażyna Wrona
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2001, Z. 1, s. 19-22
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Adres url:
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:136/142
Autorzy: Bożena Pietrzyk.
Tytuł: Bibliografia publikacji prof. zw. dra hab. Józefa Zbigniewa Białka / zestawiła Bożena Pietrzyk
¬ródło: W: Sezamie, otwórz się! : z nowszych badań nad literatur± dla dzieci i młodzieży w Polsce i za granic± / pod red. Alicji Baluch i Kazimierza Gajdy
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001
Opis fizyczny: S. 13-23
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL137/142
Autorzy: Małgorzata Szelińska-Kukulak.
Tytuł: Bibliografia publikacji prof. zw. dra hab. Lecha Pakuły / Małgorzata Szelińska-Kukulak
¬ródło: W: Polska - Europa : gospodarka, przemysł / pod red. Jana Rajmana
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2001
Opis fizyczny: S. 13-23
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL138/142
Autorzy: Irena Burkot, Anna Strzebońska.
Tytuł: Bibliografia zawarto¶ci "Ruchu Literackiego" za lata 1960-2000 / Irena Burkot, Anna Strzebońska
¬ródło: Ruch Literacki. - 2001, z. 6, s. 671-970
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL139/142
Autorzy: Kazimierz Gajda.
Tytuł: Indeks nazwisk / zestawił Kazimierz Gajda
¬ródło: W: Sezamie, otwórz się! : z nowszych badań nad literatur± dla dzieci i młodzieży w Polsce i za granic± / pod red. Alicji Baluch i Kazimierza Gajdy
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001
Opis fizyczny: S. 335-345
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL140/142
Autorzy: Bożena Pietrzyk.
Tytuł: Publikacje pracowników Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Instytutu Filologii Polskiej WSP w Krakowie za lata 1997 i 1998 / Bożena Pietrzyk
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2001, Z. 1, s. 189-206
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL
Adres url:
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:141/142
Autorzy: Jan Krukowski, Krystyna Duszyk.
Tytuł: Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych : bibliografia i indeks autorów : tomy od 1(1961) do 53(2000) / Jan Krukowski, Krystyna Duszyk
¬ródło: Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. - 2001, T. 54, dod. s. 1-26
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL142/142
Autorzy: Hanna Batorowska, Krystyna Fac.
Tytuł: Emil Zegadłowicz : bibliografia podmiotowa i przedmiotowa za lata 1945-1982 / Batorowska Hanna, Krystyna Fac
¬ródło: W: Szkice o twórczo¶ci Emila Zegadłowicza / pod red. Zbigniewa Andresa
Adres wydawniczy: Rzeszów : Towarzystwo Naukowe, 1985
Opis fizyczny: S. 165-238
Typ publikacji: BIB
Język publikacji: POL

     stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie