Wynik wyszukiwania

Zapytanie: PAA
Liczba odnalezionych rekordów: 13670

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/13670

Autorzy: Andrzej Franaszek.
Tytuł: "Inne życie" : o trudnej przyjaĽni Czesława Miłosza i Jarosława Iwaszkiewicza / Andrzej Franaszek
¬ródło: Twórczo¶ć. - 2022, nr 2, s. 49-82
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0041-4727
Adres url:2/13670
Autorzy: Przemysław Szczur.
Tytuł: "La Comtesse polonaise" de Michel Dieudonné : essai de lecture hypertextuelle et transfictionnelle du personnage de Pauliska / Przemysław Szczur
¬ródło: Cahiers ERTA. - 2022, No. 30, s. 92-110
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: FRE
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 2300-4681
e-ISSN: 2353-8953
Adres url:
DOI:3/13670
Autorzy: Tadeusz Budrewicz.
Tytuł: "Ręce skuwa nam niewola" : Stanisław Staniszewski jako poeta / Tadeusz Budrewicz
¬ródło: Kroniki według Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. - 2022, nr 1, s. 20-24
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: POL4/13670
Autorzy: Beata Gryszka.
Tytuł: Approximate roots of quasi-ordinary polynomials / Beata Gryszka
¬ródło: Dissertationes Mathematica. - 2022, Vol. 572, s. 1-48
Typ publikacji: PAA
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 100.000
Inne bazy podaj±ce opis:
 • Web of Science

  p-ISSN: 0012-3862
  e-ISSN: 1730-6310
  Adres url:
  DOI:  5/13670
  Autorzy: Teresa Mroczek, Adriana Kaszuba-Perz, Marta Czyżewska.
  Tytuł: Assessment of Young People's Attitudes Towards Sustainable Entrepreneurship with Machine Learning Techniques Use / Teresa Mroczek, Adriana Kaszuba-Perz, Marta Czyżewska
  ¬ródło: Horyzonty Polityki. - 2022, T. 13, nr 42, s. 187-202
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 2082-5897
  e-ISSN: 2353-950X
  Adres url:
  DOI:  6/13670
  Autorzy: Justyna Sekuła.
  Tytuł: Berufsprofil und Wissenschaftliches Schaffen von Univ.-Prof. Dr. habil. Artur Dariusz Kubacki / Justyna Sekuła
  ¬ródło: Comparative Legilinguistics. - 2022, Vol. 49, s. 17-31
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: GER
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 2080-5926
  e-ISSN: 2391-4491
  Adres url:
  DOI:  7/13670
  Autorzy: Krzysztof Polek.
  Tytuł: Chaganat chazarski a Skandynawowie w Europie Wschodniej - kontakty i ich charakter w IX-X wieku / Krzysztof Polek
  ¬ródło: Res Gestae. Czasopismo Historyczne. - 2022, T. 14, s. 5-57
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2450-4475
  e-ISSN: 2451-0068
  DOI:  8/13670
  Autorzy: Krzysztof Trębski, Józef Młyński.
  Tytuł: Counseling as a means of providing safe social support during the COVID-19 pandemic / Krzysztof Trębski, Józef Młyński
  ¬ródło: Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio. - 2022, T. 49, nr 1, s. 204-208
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2082-7067
  Adres url:
  DOI:  9/13670
  Autorzy: Mirosław Płonka.
  Tytuł: Działalno¶ć organizacyjna i społeczna ziemianina Franciszka Łubieńskiego / Mirosław Płonka
  ¬ródło: Res Gestae. Czasopismo Historyczne. - 2022, T. 14, s. 58-75
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2450-4475
  e-ISSN: 2451-0068
  DOI:  10/13670
  Autorzy: Barbara Kurowska, Kinga Łapot-Dzierwa.
  Tytuł: Edukacja plastyczna w przedszkolu w percepcji przyszłych nauczycieli / Barbara Kurowska, Kinga Łapot-Dzierwa
  ¬ródło: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 2022, Vol. 41, z. 1, s. 189-205
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 0137-6136
  e-ISSN: 2449-8327
  Adres url:
  DOI:  11/13670
  Autorzy: Łucja Kobroń-G±siorowska.
  Tytuł: Effects of external whistleblowing in Poland / Łucja Kobroń-G±siorowska
  ¬ródło: Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - 2022, Vol. 29, nr 1, s. 73-83
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1429-9585
  e-ISSN: 2544-4654
  Adres url:
  DOI:  12/13670
  Autorzy: Łucja Kobroń-G±siorowska.
  Tytuł: European Union model of whistleblowing / Łucja Kobroń-G±siorowska
  ¬ródło: Review of European and Comparative Law. - 2022, Vol. 48, nr 1, s. 191-207
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2657-5949
  e-ISSN: 2545-384X
  Adres url:
  DOI:  13/13670
  Autorzy: Bartosz B±k, Agnieszka Skrobała, Anna Adamska, Natalia Józefacka, Sara Sty¶, Julian Malicki.
  Tytuł: Evaluation and risk factors of volume and dose differences of selected structures in patients with head and neck cancer treated on Helical TomoTherapy by using Deformable Image Registration tool / Bartosz B±k, Agnieszka Skrobała, Anna Adamska, Natalia Józefacka, Sara Sty¶, Julian Malicki
  ¬ródło: Polish Journal of Medical Physics and Engineering. - 2022, Vol. 28, iss. 2, s. 60-68
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 1425-4689
  e-ISSN: 1898-0309
  Adres url:
  DOI:  14/13670
  Autorzy: Bożena Płonka-Syroka, Marek Stych, Beata Pawlica.
  Tytuł: Ewolucja prawa do ochrony zdrowia w Polsce w okresie pandemii COVID-19 / Bożena Płonka-Syroka, Marek Stych, Beata Pawlica
  ¬ródło: Przegl±d Prawa Publicznego. - 2022, nr 6, s. 51-63
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1896-8996
  Adres url:  15/13670
  Autorzy: Anna Mirczak.
  Tytuł: Functional, Communicative And Critical Health Literacy Among Older Polish Citizens / Anna Mirczak
  ¬ródło: Medycyna Pracy. - 2022, Vol. 73, nr 3, s. 1-9
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 0465-5893
  e-ISSN: 2353-1339
  Adres url:
  DOI:  16/13670
  Autorzy: Marek Klimek.
  Tytuł: Funkcjonowanie jednostek samorz±du terytorialnego podczas pandemii COVID-19 / Marek Klimek
  ¬ródło: Studia Politologiczne. - 2022, T. 64, s. 89-108
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1640-8888
  Adres url:
  DOI:  17/13670
  Autorzy: Magdalena Łomzik.
  Tytuł: Gerichtsverfahren per Videokonferenzals eine neue Herausforderung für Gerichtsdolmetscher / Magdalena Łomzik
  ¬ródło: Comparative Legilinguistics. - 2022, Vol. 50, s. 84-104
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: GER
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 2080-5926
  e-ISSN: 2391-4491
  Adres url:
  DOI:  18/13670
  Autorzy: Anna Szklarska.
  Tytuł: In the Trap of Tradition. Analysis of Ethical Arguments in the Discussion on Sport Game Hunting in Polish and British Culture / Anna Szklarska
  ¬ródło: Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies. - 2022, Nr (1)9, s. 1-15
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2451-3849
  Adres url:
  DOI:  19/13670
  Autorzy: Anna Penkała-Jastrzębska.
  Tytuł: Intercyza ¶lubna wojewody sandomierskiego Jana Tarły (zm. 1750) i Zofii z Krasińskich (zm. 1790) jako przykład regulacji prawnych i maj±tkowych między małżonkami w dawnej Polsce / Anna Penkała-Jastrzębska
  ¬ródło: Klio. - 2022, Vol. 61, nr 1, s. 225-244
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 1643-8191
  e-ISSN: 2719-7476
  Adres url:
  DOI:  20/13670
  Autorzy: Anna ¦lósarz.
  Tytuł: Interpretanty lektur : prototypowy program nauczania metod± multimedialnych modułów tematycznych (szkoła ¶rednia) / Anna ¦lósarz
  ¬ródło: Polonistyka. Innowacje. - 2022, nr 15, s. 57-72
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 2450-6435
  Adres url:
  DOI:  21/13670
  Autorzy: Katarzyna W±dolny-Tatar.
  Tytuł: Kapitał Suwalszczyzny / Katarzyna W±dolny-Tatar
  ¬ródło: Kroniki według Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. - 2022, nr 1, s. 17-19
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL  22/13670
  Autorzy: Hanna Dębska, Tomasz Warczok.
  Tytuł: Kapitały, inwestycje, zyski. Ekonomia praktyk naukowych w polskim polu filozofii prawa / Hanna Dębska, Tomasz Warczok
  ¬ródło: Państwo i Prawo. - 2022, nr 6, s. 5-28
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 0031-0980
  Adres url:  23/13670
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Kod i kontakt jako warunki porozumiewania się osób niemownych i niemówi±cych / Mirosław Michalik
  ¬ródło: Eruditio et Ars. - 2022, nr 1, s. 55-63
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 2545-2363  24/13670
  Autorzy: Piotr Długosz.
  Tytuł: Kondycja psychiczna uczniów zamieszkałych na peryferiach po trzech miesi±cach od powrotu do szkoły / Piotr Długosz
  ¬ródło: Youth in Central and Eastern Europe. - 2022, Vol. 9, nr 13, s. 1-7
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2720-4049
  e-ISSN: 2409-952X
  Adres url:
  DOI:  25/13670
  Autorzy: Kazimiera Juszka, Karolina Dziedzic.
  Tytuł: Kontrowersyjne nowe technologie w kryminalistyce / Kazimiera Juszka, Karolina Dominika Dziedzic
  ¬ródło: Studia Prawnoustrojowe. - 2022, nr 55, s. 103-116
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1644-0412
  Adres url:
  DOI:  26/13670
  Autorzy: Anna ¦lósarz.
  Tytuł: Kształcenie literackie na platformie Navoica jako reprezentacji uniwersytetów trzeciej generacji (studium przypadku) / Anna ¦lósarz
  ¬ródło: Horyzonty Wychowania. - 2022, Vol. 21, nr 58, s. 139-151
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1643-9171
  e-ISSN: 2391-9485
  Adres url:
  DOI:  27/13670
  Autorzy: Karol Gryszka.
  Tytuł: Liczba Eulera przy obliczaniu NWW / Karol Gryszka
  ¬ródło: Delta - matematyka, fizyka, astronomia, informatyka. - 2022, nr 4, s. 14-15
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 0137-3005
  Adres url:  28/13670
  Autorzy: Karol Gryszka.
  Tytuł: Losujemy liczbę Eulera / Karol Gryszka
  ¬ródło: Delta - matematyka, fizyka, astronomia, informatyka. - 2022, nr 5, s. 10-11
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 0137-3005
  Adres url:  29/13670
  Autorzy: Malwina Kocoń.
  Tytuł: Metoda bobomigów w rozwoju małych dzieci słysz±cych w ¶wietle wybranych badań / Malwina Kocoń
  ¬ródło: Szkoła Specjalna. - 2022, nr 1, s. 20-31
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 0137-818X
  Adres url:
  DOI:  30/13670
  Autorzy: Katarzyna Tomaszek.
  Tytuł: Modele alienacji w edukacji - wybrane ujęcia i rekomendacje wychowawcze / Katarzyna Tomaszek
  ¬ródło: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2022, T. 606, nr 1, s. 3-17
  Uwagi: GICID: 01.3001.0015.7162
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 0552-2188
  Adres url:
  DOI:  31/13670
  Autorzy: Renata Stachura-Lupa.
  Tytuł: O antologizowaniu w drugiej połowie XIX wieku (na marginesie antologii Władysława Bełzy) / Renata Stachura-Lupa
  ¬ródło: Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo. - 2022, nr 12(15), s. 113-130
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 2084-6045
  Adres url:
  DOI:  32/13670
  Autorzy: Beata Ziębińska.
  Tytuł: O pomocy i opiece społecznej w na łamach czasopisma "Opiekun Społeczny" z lat 1970-1980 / Beata Ziębińska
  ¬ródło: Praca Socjalna. - 2022, Vol. 37, nr 2, s. 115-140
  Uwagi: GICID: 01.3001.0015.9023
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 0860-3480
  Adres url:
  DOI:  33/13670
  Autorzy: Agata Nodżak.
  Tytuł: Obowi±zek prowadzenia egzekucji administracyjnej po nowelizacji z 2019 r. / Agata Nodżak
  ¬ródło: Studia Prawnicze KUL. - 2022, nr 3, s. 1-16
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1897-7146
  e-ISSN: 2719-4264
  Adres url:
  DOI:  34/13670
  Autorzy: Piotr Kołodziej.
  Tytuł: Obrazy i słowa - translacje, kategoryzacje, interpretacje (i uzurpacje) / Piotr Kołodziej
  ¬ródło: Litteraria Copernicana. - 2022, T. 41, nr 1, s. 173-183
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1899-315X
  Adres url:
  DOI:  35/13670
  Autorzy: Agnieszka Ogonowska.
  Tytuł: Od intrygi i spisku do zagrożeń hybrydowych : nowe kompetencje i edukacja medialna w cyberkulturze 3.0 / Agnieszka Ogonowska
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2022, z. 14 (1), s. 7-22
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2083-7275
  e-ISSN: 2391-4432
  Adres url:
  DOI:  36/13670
  Autorzy: Aleksandra Wójciak.
  Tytuł: Older adults in the Internet - Internet addiction and its intrapsychic correlates / Aleksandra wójciak
  ¬ródło: Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio. - 2022, T. 49, nr 1, s. 113-122
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  Adres url:
  DOI:  37/13670
  Autorzy: Patrycja Włodek.
  Tytuł: Paranoja "noir" : ukryta rzeczywisto¶ć czarnego kryminału / Patrycja Włodek
  ¬ródło: Kwartalnik Filmowy. - 2022, nr 117, s. 77-97
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 0452-9502
  e-ISSN: 719-2725
  Adres url:
  DOI:  38/13670
  Autorzy: Katarzyna Plutecka.
  Tytuł: Parental attitudes in perception of fathers of deaf children / Katarzyna Plutecka
  ¬ródło: Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio. - 2022, Vol. 49, iss. 1, s. 164-170
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2082-7067
  e-ISSN: 2082-7067
  Adres url:
  DOI:  39/13670
  Autorzy: Wojciech Sadkowski, Krzysztof Sala.
  Tytuł: Perception of the quality costs in historical hospitality services : evidence from Poland / Wojciech Sadkowski, Krzysztof Sala
  ¬ródło: Ekonomia i Prawo. - 2022, T. 21, z. 1, s. 239-254
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1898-2255
  e-ISSN: 2392-1625
  Adres url:
  DOI:  40/13670
  Autorzy: Barbara Obtułowicz.
  Tytuł: Podróż Izabeli i Jana Działyńskich po Bliskim Wschodzie (1862-1863) / Barbara Obtułowicz
  ¬ródło: Klio. - 2022, Vol. 62, nr 2, s. 45-75
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 1643-8191
  e-ISSN: 2719-7476
  Adres url:
  DOI:  41/13670
  Autorzy: Magdalena Puda-Blokesz.
  Tytuł: Popularne mitologizmy grecko-rzymskie jako firmonimy identyfikuj±ce profil działalno¶ci przedsiębiorstwa / Magdalena Puda-Blokesz
  ¬ródło: Prace Językoznawcze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. - 2022, Vol. 24, z. 1, s. 219-234
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 1509-5304
  Adres url:
  DOI:  42/13670
  Autorzy: Przemysław Sołga.
  Tytuł: Prasa katolicka w Polsce międzywojennej i jej rewerencje w nauczaniu Ko¶cioła / Przemysław Sołga
  ¬ródło: Nasza Przeszło¶ć. - 2022, T. 137, s. 177-196
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 0137-3218
  Adres url:
  DOI:  43/13670
  Autorzy: Izabela Glac, Wojciech Glac.
  Tytuł: Prawne i psychospołeczne skutki pandemii choroby COVID-19 dla edukacji w Polsce - wybrane aspekty / Izabela Glac, Wojciech Glac
  ¬ródło: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2022, nr 1, s. 171-182
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1507-6563
  Adres url:
  DOI:  44/13670
  Autorzy: Krzysztof Siatka.
  Tytuł: Promocja konceptualizmu oraz diagnoza "trzeciej siły" : organizacja ¶wiata sztuki i pracy artystów w oczach krytyki na łamach krakowskiego "Studenta" w latach 1969-1981 / Krzysztof Siatka
  ¬ródło: Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. - 2022, nr 1, s. 33-52
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1896-4133
  e-ISSN: 2449-9285
  Adres url:  45/13670
  Autorzy: Piotr Milc.
  Tytuł: Ramy prawne oraz rekomendacje Biblioteki Narodowej dotycz±ce działalno¶ci bibliotek podczas pandemii COVID-19 w Polsce / Piotr Milc
  ¬ródło: Biblioteka i Edukacja. - 2022, nr 21, s. 15-24
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 2299-565X
  Adres url:  46/13670
  Autorzy: Renata ¦liwa.
  Tytuł: Recent Trends in Regulatory Design - Stakeholder Engagement in Regulatory Impact Asses / Renata ¦liwa
  ¬ródło: Horyzonty Polityki. - 2022, Vol. 13, nr 42, s. 91-107
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 2082-5897
  e-ISSN: 2353-950X
  Adres url:
  DOI:  47/13670
  Autorzy: Marek Herma.
  Tytuł: Rosyjski projekt operacji desantowej w strefie Kanału Cesarza Wilhelma w 1914 roku / Marek Herma
  ¬ródło: Zapiski Historyczne. - 2022, T. 87, z. 1, s. 91-106
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 0044-1791
  e-ISSN: 2449-8637
  Adres url:
  DOI:  48/13670
  Autorzy: Sylwester Bębas.
  Tytuł: Społeczny wymiar w nauczaniu Jana Pawła II wobec osób pozbawionych wolno¶ci / Sylwester Bębas
  ¬ródło: The Prison Systems Review. - 2022, Vol. 114, iss. 1, s. 71-86
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 2658-0535
  Adres url:  49/13670
  Autorzy: Przemysław Sołga.
  Tytuł: Społeczny, medyczny i prawny kontekst aborcji w Drugiej Rzeczypospolitej / Przemysław Sołga
  ¬ródło: Res Historica. - 2022, nr 53, s. 429-454
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 2082-6060
  e-ISSN: 2449-8467
  Adres url:
  DOI:  50/13670
  Autorzy: Ewa Czerwińska-Jakimiuk.
  Tytuł: Sprawcy agresji i przemocy wobec zwierz±t : od czynników osobowo¶ciowych i sytuacyjno-społecznych do psychopatii i antyspołecznego zaburzenia osobowo¶ci / Ewa Czerwińska-Jakimiuk
  ¬ródło: Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies. - 2022, Nr (1)9, s. 1-21
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2451-3849
  Adres url:
  DOI:  51/13670
  Autorzy: Karol Gryszka.
  Tytuł: Stała Eulera w trójk±cie Pascala / Karol Gryszka
  ¬ródło: Delta - matematyka, fizyka, astronomia, informatyka. - 2022, nr 3, s. 10
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 0137-3005
  Adres url:  52/13670
  Autorzy: Katarzyna Tomaszek, Agnieszka Muchacka-Cymerman.
  Tytuł: Student Burnout and PTSD Symptoms: The Role of Existential Anxiety and Academic Fears on Students during the COVID 19 Pandemic / Katarzyna Tomaszek, Agnieszka Muchacka-Cymerman
  ¬ródło: Depression Research and Treatment. - 2022, Vol. 2022, Article ID 6979310s. 1-9.
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2090-1321
  DOI:  53/13670
  Autorzy: Dorota Michalak, Paulina Szyja.
  Tytuł: Szanse i bariery rozwoju energetyki j±drowej w Polscew kontek¶cie skutków immisji pyłów PM10 i PM2,5 / Dorota Michalak, Paulina Szyja
  ¬ródło: Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - 2022, Vol. 36, nr 1, s. 33-58
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2080-1653
  e-ISSN: 2449-903X
  Adres url:
  DOI:  54/13670
  Autorzy: Rafał Solewski.
  Tytuł: The Polyphonicity of Artistic Practice and Interpretation as a Tale about It : The Art of Piotr Jargusz in the Context of the Thought of Władysław Stróżewski and Roman Ingarden / Rafał Solewski
  ¬ródło: The Polish Journal of Aesthetics. - 2022, nr 1, s. 87-101
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2544-8242
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]  55/13670
  Autorzy: Marta Bohdziewicz-Lulewicz, Dorota Murzyn, Agnieszka Pacut.
  Tytuł: Tworzenie regulacji prawnej dotycz±cej przedsiębiorstwa społecznego w Polsce w kontek¶cie teorii demokracji deliberatywn / Marta Bohdziewicz-Lulewicz, Dorota Murzyn, Agnieszka Pacut
  ¬ródło: Horyzonty Polityki. - 2022, Vol. 13, nr 43, s. 51-71
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 2082-5897
  e-ISSN: 2353-950X
  Adres url:
  DOI:  56/13670
  Autorzy: Ewa Radomska.
  Tytuł: Uwarunkowania instytucjonalno-prawne rozwoju przedsiębiorstw społecznych w Chinach : przepisy krajowe i lokalne programy pilotażowe / Ewa Radomska
  ¬ródło: Nowa Polityka Wschodnia. - 2022, nr 1, s. 108-128
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2084-3291
  Adres url:
  DOI:  57/13670
  Autorzy: Karolina Czerwiec.
  Tytuł: Wiedza i postawy studentów - przyszłych nauczycieli - w zakresie interpłciowo¶ci i transpłciowo¶ci / Karolina Czerwiec
  ¬ródło: Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne. - 2022, Vol. 1, nr 14, s. 96-128
  Uwagi: GICID: 01.3001.0015.8959.
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2450-4491
  Adres url:
  DOI:  58/13670
  Autorzy: Krzysztof Sala, Wojciech Sadkowski.
  Tytuł: Wpływ pandemii COVID-19 na zarz±dzanie jako¶ci± w historycznych obiektach hotelarskich w Polsc / Krzysztof Sala, Wojciech Sadkowski
  ¬ródło: Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - 2022, T. 36, nr 2, s. 203-214
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2080-1653
  e-ISSN: 2449-903X
  Adres url:
  DOI:  59/13670
  Autorzy: Agnieszka Ochman.
  Tytuł: Wspomaganie rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym poprzez arteterapię / Agnieszka Ochman
  ¬ródło: Niepełnosprawno¶ć. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej. - 2021, nr 44, s. 124-139
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2080-9476
  e-ISSN: 2544-0519
  Adres url:  60/13670
  Autorzy: Bolesław Cie¶lik, Bożena Iwanowska.
  Tytuł: Zagłada Żydów z getta w Baranowiczach w relacji ¶wiadka i więĽnia Grzegorza Bresława / Bolesław Cie¶lik, Bożena Iwanowska
  ¬ródło: Kwartalnik Historii Żydów-Jewish History Quarterly. - 2022, nr 1, 209-221
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 1899-3044
  Adres url:  61/13670
  Autorzy: Piotr Długosz.
  Tytuł: Zdalna edukacja i jej wpływ na szkolne osi±gnięcia : badania przekrojowe w Polsce i na Ukrainie / Piotr Długosz
  ¬ródło: Youth in Central and Eastern Europe. - 2022, Vol. 9, nr 13, s. 1-16
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2720-4049
  e-ISSN: 2409-952X
  Adres url:
  DOI:  62/13670
  Autorzy: Agnieszka Mikulska.
  Tytuł: Zieloni wobec ponownego zjednoczenia Niemiec / Agnieszka Mikulska
  ¬ródło: Res Gestae. Czasopismo Historyczne. - 2022, T. 14, s. 117-133
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2450-4475
  e-ISSN: 2451-0068
  DOI:  63/13670
  Autorzy: Anna Penkała-Jastrzębska.
  Tytuł: "Pro¶ba o jak najprędsz± intencji swoich konkluzję" : analiza materiałów Ľródłowych dotycz±cych magnackich pertraktacji przed¶lubnych (przykład małżeństwa Teresy Barbary z Radziwiłłów z Józefem Scipionem del Campo)
  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne. - 2022, nr 149, z. 1, s. 53-71
  Uwagi: Artykuł powstał w wyniku badań prowadzonych w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki pt. "Dobrodziejki i klienci. Specyfika patronatu kobiecego i relacji klientalnych w czasach saskich", nr rej. 2015/19/B/HS3/01797.
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 0083-4351
  e-ISSN: 2084-4069
  Adres url:
  DOI:  64/13670
  Autorzy: Mariusz Wołos.
  Tytuł: "An unfulfilled writter who became a historian" : Jerzy Wojciech Borejsza (22 August 1935-28 July 2019) / Mariusz Wołos
  ¬ródło: Acta Poloniae Historica. - 2021, T. 123, s. 7-56
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 0001-6829
  Adres url:
  DOI:  65/13670
  Autorzy: Przemysław Mazur.
  Tytuł: "Bicz Boży" - Islami¶ci w Syrii a Covid-19 / Przemysław Mazur
  ¬ródło: SDirect24 Scientific Journal. - 2021, nr 4, s. 42-56
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 2545-0697  66/13670
  Autorzy: Andrzej Franaszek.
  Tytuł: "Byłem szczę¶liwy" (fragmenty) / Andrzej Franaszek
  ¬ródło: Przegl±d Polityczny. - 2021, nr 168, s. 126-136
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 1232-6488  67/13670
  Autorzy: Marta Eloy Cichocka.
  Tytuł: "Córki powietrza. Sen Balladyny" : Calderón spotyka Słowackiego w polu literackim, czyli hiszpańsko-polska comedia colaborada XXI wieku / Marta Eloy Cichocka
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2021, Z. 21, s. 291-310
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2081-1853
  e-ISSN: 2300-5831
  Adres url:
  DOI:  68/13670
  Autorzy: Krzysztof Chaczko, Mirosław Grewiński.
  Tytuł: "My już s± Amerykany"? : o neoliberalnych przemianach państwa opiekuńczego w Polsce i Izraelu / Krzysztof Chaczko, Mirosław Grewiński
  ¬ródło: Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne. - 2021, Vol. 68, s. 81-94
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 1505-2192
  Adres url:
  DOI:  69/13670
  Autorzy: Mariusz Wołos.
  Tytuł: "Niespełniony pisarz, który został historykiem" : Jerzy Wojciech Borejsza (22 sierpnia 1935 - 28 lipca 2019) / Mariusz Wołos
  ¬ródło: Dzieje Najnowsze. - 2021, R. 53, nr 1, s.197-245
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 0419-8824
  e-ISSN: 2451-1323
  Adres url:
  DOI:  70/13670
  Autorzy: Monika Knurowska.
  Tytuł: "Pered zarej vas rodila zemlâ, pogibnete vy ran'še zvezd večernih" : roman-pamflet Ûriâ Dombrovskogo Obez'âna prihodit za swoim čerepom / Monika Knurowska
  ¬ródło: Studia Rossica Posnaniensia. - 2021, T. 46, nr 2, s. 135-146
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 0081-6884
  DOI:  71/13670
  Autorzy: Małgorzata Kowalcze.
  Tytuł: "[M]ałe dzieci nie wyłaniaj± się z płomieni topi±cych ołów i gn±cych żelazo" : groteskowe ciało Matthew Widrove'a / Małgorzata Kowalcze
  ¬ródło: Teksty Drugie. - 2021, nr 4, s. 213-230
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 0867-0633
  DOI:  72/13670
  Autorzy: Bartosz Dondelewski.
  Tytuł: (Non)fuzziness of Identity in the Spanish-Portuguese Borderland : The Case of the Linguistic Community of A Fala de Xálima (Spain) / Bartosz Dondelewski
  ¬ródło: Acta Baltico-Slavica. - 2021, T. 45, s. 1-20
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 0065-1044
  e-ISSN: 2392-2389
  DOI:  73/13670
  Autorzy: Agnieszka Kukuryk.
  Tytuł: (Re)passer la mémoire à travers le rire - le cas d'Alain Berenboom / Agnieszka Kukuryk
  ¬ródło: Romanica Cracoviensia. - 2021, Vol. 21, nr 3, 197-208
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: FRE
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 1732-8705
  e-ISSN: 2084-3917
  Adres url:
  DOI:  74/13670
  Autorzy: Andrzej Baran, Chris Koen.
  Tytuł: A Detection Threshold in the Amplitude Spectra Calculated from TESS Time-Series Data / A. S. Baran and C. Koen
  ¬ródło: Acta Astronomica. - 2021, Vol. 71, nr 2, s. 113-121
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 140.000
  Inne bazy podaj±ce opis:
 • Web of Science

  p-ISSN: 0001-5237
  Adres url:
  DOI:  75/13670
  Autorzy: Karolina Kolenda.
  Tytuł: A human artist in a posthuman world : reflections on artmaking and deskilling in the Anthropocene / Karolina Kolenda
  ¬ródło: Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. - 2021, nr 1, s. 99-109
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1896-4133
  e-ISSN: 2449-9285
  Adres url:
  DOI:  76/13670
  Autorzy: Małgorzata ¦wider.
  Tytuł: A Look from behind the Wall : West German Studies of the Political Preferences of East German Citizens / Małgorzata ¦wider
  ¬ródło: Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka. - 2021, nr 1, s. 171-185
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1899-6264
  e-ISSN: 2451-0718
  Adres url:
  DOI:  77/13670
  Autorzy: Mariusz Wołos.
  Tytuł: A New Order in Central and Eastern Europe : Polish-Soviet Negotiations and the Peace of Riga (1920-1921) / Mariusz Wołos
  ¬ródło: Zapiski Historyczne. - 2021, T. 86, z. 2, s. 97-124
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 0044-1791
  e-ISSN: 2449-8637
  Adres url:
  DOI:  78/13670
  Autorzy: Marcin Kania.
  Tytuł: A photographer among greenery, that is about portraying nature / Marcin Kania
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia. - 2021, Z. 11, s. 277-289
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2083-7267
  Adres url:
  DOI:  79/13670
  Autorzy: Ewelina Kwiatek.
  Tytuł: Abbreviations and acronyms in the English and Polish photogrammetric terminology / Ewelina Kwiatek
  ¬ródło: Kwartalnik Neofilologiczny. - 2021, R. 68, nr 4, s. 550-561
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 0023-5911
  Adres url:
  DOI:  80/13670
  Autorzy: Marcin Sala-Szczypiński.
  Tytuł: Administracyjne kary pieniężne czasu epidemii i zasada stosowania "ustawy względniejszej" / Marcin Sala-Szczypiński
  ¬ródło: Roczniki Administracji i Prawa. - 2021, T. 1, nr 21, s. 135-153
  Uwagi: GICID: 01.3001.0015.2510.
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  DOI:  81/13670
  Autorzy: Katarzyna W±dolny-Tatar.
  Tytuł: Adriana Szymańska "czasuj±ca" / Katarzyna W±dolny-Tatar
  ¬ródło: Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. - 2021, T. 34, cz. 1, s. 655-670
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2300-5459
  e-ISSN: 2450-0380
  Adres url:  82/13670
  Autorzy: Gertruda Wieczorek, Marta Kamińska.
  Tytuł: Aktywizacja zawodowa jako ważny element w procesie usamodzielnienia wychowanków / Gertruda Wieczorek, Marta Kamińska
  ¬ródło: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2021, nr 1, s. 191-206
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1507-6563
  Adres url:
  DOI:  83/13670
  Autorzy: Norbert Pikuła.
  Tytuł: Aktywno¶ć społeczno-edukacyjna jako czynnik zmiany i rozwoju osób starszych / Pikuła Norbert
  ¬ródło: Praca Socjalna. - 2021, Vol. 36, nr 3, s. 127-141
  Uwagi: GICID: 01.3001.0015.1535.
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 0860-3480
  Adres url:
  DOI:  84/13670
  Autorzy: Małgorzata BereĽnicka.
  Tytuł: Alcoholism as a Threat to Social Security and the Issue Among Academic Youth / Małgorzata BereĽnicka
  ¬ródło: Internal Security. - 2021, Vol. 13, s. 237-254
  Uwagi: GICID: 01.3001.0015.2911
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2080-5268
  Adres url:
  DOI:  85/13670
  Autorzy: Dawid Kopa.
  Tytuł: Amantes amentes : wizerunek miło¶ci w miejscach spustoszonych przez wojnę w powie¶ci Jacka Komudy "Samozwaniec. Moskiewska ladacznica" / Dawid Kopa
  ¬ródło: Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. - 2021, T. 34, cz. 1, s. 205-220
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2300-5459
  e-ISSN: 2450-0380
  Adres url:  86/13670
  Autorzy: Marta Juza.
  Tytuł: Amatorzy, elity symboliczne, celebryci - nadawcy w internetowych serwisach Web 2.0 / Marta Juza
  ¬ródło: Studia Medioznawcze. - 2021, nr 1, s. 812-825
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1641-0920
  e-ISSN: 2451-1617
  Adres url:  87/13670
  Autorzy: Dawid Wieczorek.
  Tytuł: Analiza zagadnienia eutanazji w opracowaniu Karola Gutmanna / Dawid Wieczorek
  ¬ródło: Orbis Idearum. European Journal of the History of Ideas. - 2021, Vol. 9, nr 2, s. 153-167
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2353-3900
  Adres url:  88/13670
  Autorzy: Piotr Narloch, Tomasz Skrzyński.
  Tytuł: Analysis of changes in nitrogen dioxide concentration in selected europeancities in the first Covid-19 wave / Piotr Narloch, Tomasz Skrzyński
  ¬ródło: Journal of Elementology. - 2021, Vol. 26, nr 4, s. 923 - 937
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1644-2296
  DOI:  89/13670
  Autorzy: Katarzyna Kruk-Junger.
  Tytuł: Analysis of Some Common Misconceptions Regarding the Profession of Liaison Interpreting / Katarzyna Kruk-Junger
  ¬ródło: Między Oryginałem a Przekładem. - 2021, R. 27, nr 4, s. 85-98
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1689-9121
  e-ISSN: 2391-6745
  DOI:  90/13670
  Autorzy: Tomasz Pindel.
  Tytuł: Andrzeja Sapkowskiego i Jacka Dukaja rozważania o fantastyce / Tomasz Pindel
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica. - 2021, Z. 9, s. 139-157
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2353-4583
  e-ISSN: 2449-7401
  Adres url:
  DOI:  91/13670
  Autorzy: Aleksandra Budrewicz, Tadeusz Budrewicz.
  Tytuł: Antek Bolesława Prusa : Dopowiedzenia genetyczno-tekstologiczne / Tadeusz Budrewicz
  ¬ródło: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae. - 2021, Vol. 39, nr 1, s. 97-111
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 0239-426X
  e-ISSN: 2449-853X
  Adres url:
  DOI:  92/13670
  Autorzy: Patryk Szaj.
  Tytuł: Antropocen i kapitałocen : w poszukiwaniu fuzji horyzontów / Patryk Szaj
  ¬ródło: Porównania. - 2021, nr 2, s. 371-386
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 1733-165X
  Adres url:
  DOI:  93/13670
  Autorzy: Agnieszka Kamrowska.
  Tytuł: Architektura podziałów : przestrzeń walki klas w filmach Bonga Joon-ho Snowpiercer: Arka przyszło¶ci i Parasite / Agnieszka Kamrowska
  ¬ródło: The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series. - 2021, Vol. 13, nr 1, s. 51-66
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  e-ISSN: 2450-6249
  Adres url:
  DOI:  94/13670
  Autorzy: Hubert Mazur.
  Tytuł: Archiwistyka, archiwa i archiwalia w wybranych współczesnych podręcznikach do nauczania historii / Hubert Mazur
  ¬ródło: Res Historica. - 2021, nr 52, s. 607-626
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 2082-6060
  e-ISSN: 2449-8467
  Adres url:
  DOI:  95/13670
  Autorzy: Marek Wilczyński.
  Tytuł: Arrianae sectae subiecti? Czy wszyscy? : kilka uwag o okoliczno¶ciach chrztu Burgundów / Marek Wilczyński
  ¬ródło: Vox Patrum. - 2021, T. 79, s. 469-484
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 0860-9411
  e-ISSN: 2719-3586
  Adres url:
  DOI:  96/13670
  Autorzy: Kamila Ziółkowska-Weiss, Emilia Pieron.
  Tytuł: Assessment of the impact of terrorism on tourism in the 21st century: the example of Egypt / Kamila Ziółkowska-Weiss, Emilia Pieron
  ¬ródło: Przedsiębiorczo¶ć - Edukacja. - 2021, Vol. 17, nr 1, s. 244-256
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2083-3296
  e-ISSN: 2449-9048
  Adres url:
  DOI:  97/13670
  Autorzy: Marzenna Jakubczak, Kazimierz Mrówka, Paweł K. Sznajder, Paweł Wójs.
  Tytuł: Autorski program kursu edukacji filozoficznej w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach projektu "Filozofia ma sens" / Marzenna Jakubczak, Kazimierz Mrówka, Paweł Sznajder, Paweł Wójs
  ¬ródło: Argument. Biannual Philosophical Journal. - 2021, Vol. 11, nr 1, s. 295-313
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2083-6635
  e-ISSN: 2084-1043
  Adres url:  98/13670
  Autorzy: Katarzyna Jagielska.
  Tytuł: Autorytet zawodu nauczyciela w opinii studentów studiów nauczycielskich / Katarzyna Jagielska
  ¬ródło: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. - 2021, Vol. 34, nr 4, s. 153-170
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 0867-2040
  e-ISSN: 2449-8521
  DOI:  99/13670
  Autorzy: Andrzej Serafin.
  Tytuł: Barely visible : Heidegger's Platonic Theology / Andrzej Serafin
  ¬ródło: Forum Philosophicum. - 2021, Vol. 26, Iss. 2, s. 227-241
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 1426-1898
  e-ISSN: 2353-7043
  Adres url:
  DOI:  100/13670
  Autorzy: Jacek Sroka, Beata Pawlica, Joanna Podgórska-Rykała.
  Tytuł: Bariery formuł deliberacyjnych w ¶wietle badania praktyk budżetowania obywatelskiego w Polsce prowadzonych w okresie pandemii COVID-19 / Jacek Sroka, Beata Pawlica, Joanna Podgórska-Rykała
  ¬ródło: Studia z Polityki Publicznej. - 2021, T. 8, nr 4, s. 97-120
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2391-6389
  e-ISSN: 2719-7131
  Adres url:
  DOI:  101/13670
  Autorzy: Agata Mirecka.
  Tytuł: Bertolt Brecht auf der Bühne nach 2000 - Skizze über die Rezeption und Bedeutung seiner Dramen in Polen / Agata Mirecka
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2021, Z. 19, s. 490-499
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: GER
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2081-1861
  e-ISSN: 2300-3057
  Adres url:
  DOI:  102/13670
  Autorzy: Jolanta Baran.
  Tytuł: Between Pedagogical Therapy and Educational Support for Pupils: Discussion on Terminology and Professional Interventions in the Concept and Implementation of Inclusive Education / Jolanta Baran
  ¬ródło: Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej. - 2021, nr 32, s. 113-136
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 20.000
  Adres url:
  DOI:  103/13670
  Autorzy: Magdalena Janas, Renata M. Zaj±c.
  Tytuł: Biblioteki uniwersyteckie w Niemczech w czasie pandemii [dokument elektroniczny] / Magdalena Janas, Renata Zaj±c
  ¬ródło: Biblioteka i Edukacja. - 2021, nr 19, s. 51-60
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 2299-565X
  Adres url:
  DOI:  104/13670
  Autorzy: Renata Ciesielska-Kruczek.
  Tytuł: Biblioteki w Mjanmie [dokument elektroniczny] / Renata Ciesielska-Kruczek
  ¬ródło: Biblioteka i Edukacja. - 2021, nr 19, s. 13-30
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 2299-565X
  Adres url:
  DOI:  105/13670
  Autorzy: Radosław Stupak.
  Tytuł: Boundaries of Stigma. Anti-Stigma Campaigns as Social Control and a Source of Self-Stigma / Radosław Stupak
  ¬ródło: Avant. - 2021, Vol. 12, nr 2
  Uwagi: Article in press.
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2082-7598
  e-ISSN: 2082-6710
  Adres url:
  DOI:  106/13670
  Autorzy: Dominik Gałuszka, Tomasz Zaborowski, Angelika Poznańska-Gałuszka, Andrzej Ziarko.
  Tytuł: Ból głowy, temperatura, sztywno¶ć karku? : może to zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych! / Dominik Gałuszka, Tomasz Zaborowski, Angelika Poznańska-Gałuszka, Andrzej Ziarko
  ¬ródło: Na Ratunek. - 2021, nr 4
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 1896-8546  107/13670
  Autorzy: Agnieszka Kosek, Agata Wolska.
  Tytuł: Budowanie relacji interpersonalnych w klasach I-III w warunkach nauczania zdalnego / Agnieszka Kosek, Agata Wolska
  ¬ródło: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. - 2021, Vol. 9, nr 1, s. 15-28
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 2353-7140
  e-ISSN: 2353-7159  108/13670
  Autorzy: Dominik Ja¶kowiec.
  Tytuł: Budżet obywatelski w jednostkach samorz±du terytorialnego jako specyficzny rodzaj referendum lokalnego / Dominik Ja¶kowiec
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica. - 2021, Z. 26, s. 141-149
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2081-3333
  DOI:  109/13670
  Autorzy: Paweł Ostachowski.
  Tytuł: Budżet partycypacyjny jako wskaĽnik aktywno¶ci społeczno¶ci lokalnych w przebudowie przestrzeni wybranych miast regionu ¶więtokrzyskiego przed i w czasie pandemii COVID-19 / Paweł Ostachowski
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica. - 2021, Z. 26, s. 150-164
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2081-3333
  DOI:  110/13670
  Autorzy: Krzysztof Gurba.
  Tytuł: Cała edukacja w sieci / Krzysztof Gurba
  ¬ródło: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2021, nr 3, s. 133-144
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1507-6563
  DOI:  111/13670
  Autorzy: Wojciech Glac.
  Tytuł: Centrum usług społecznych jako nowa instytucja administracji ¶wiadcz±cej : kilka uwag z praktyki prawnej / Wojciech Glac
  ¬ródło: Wiadomo¶ci Społeczne. - 2021, nr 1, s. 46-47
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 2720-2585  112/13670
  Autorzy: Marek Klimek.
  Tytuł: Centrum usług społecznych jako nowa jednostka organizacyjna gminy / Marek Klimek
  ¬ródło: Wiadomo¶ci Społeczne. - 2021, nr 1, s. 38-40
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 2720-2585  113/13670
  Autorzy: Ewelina Zdebska.
  Tytuł: Centrum usług społecznych - pomiędzy afirmacj± a wstrzemięĽliwo¶ci± / Ewelina Zdebska
  ¬ródło: Wiadomo¶ci Społeczne. - 2021, nr 1, s. 42-43
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 2720-2585  114/13670
  Autorzy: Tomasz Wójtowicz, Dariusz Król.
  Tytuł: Chinese concept of unrestricted warfare - characteristics and contemporary use / Tomasz Wójtowicz, Dariusz Król
  ¬ródło: Humanities and Social Sciences. - 2021, Vol. 28, nr 4, s. 165-176
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2300-5327
  e-ISSN: 2300-9918
  Adres url:
  DOI:  115/13670
  Autorzy: Elżbieta Szczygieł.
  Tytuł: Circular behaviours undertaken by Polish households a preliminary analysis of research results / Elżbieta Szczygieł
  ¬ródło: Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - 2021, Vol. 35, nr 1, s. 188-204
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2080-1653
  e-ISSN: 2449-903X
  Adres url:
  DOI:  116/13670
  Autorzy: Elżbieta Szczygieł.
  Tytuł: Circular economy - a new concept or a necessity / Elżbieta Szczygieł
  ¬ródło: Sprawy Międzynarodowe. - 2021, T. 74, nr 3, s. 147-168
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 0038-853X
  Adres url:
  DOI:  117/13670
  Autorzy: Sabina Sanetra-Półgrabi.
  Tytuł: Commissions for border waters and their role in the development of tourism. - on the example of Poland with particular emphasis on the southern border / Sabina Sanetra-Półgrabi
  ¬ródło: Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. - 2021, Vol. 25, nr 2, s. 45-53
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2543-9103
  e-ISSN: 2543-411X
  Adres url:
  DOI:  118/13670
  Autorzy: Michał Żemła, Daria Jaremen, Elżbieta Nawrocka.
  Tytuł: Consequences of development of the sharing economy in tourism for cities - theory and examples / Michał Żemła, Daria Jaremen, Elżbieta Nawrocka
  ¬ródło: Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - 2021, Vol. 35, nr 1, s. 109-122
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2080-1653
  e-ISSN: 2449-903X
  Adres url:
  DOI:  119/13670
  Autorzy: Damian Liszka, Paweł Walawender.
  Tytuł: Cooperation towards supporting dual education systems (vocational education) / Damian Liszka, Paweł Walawender
  ¬ródło: Humanities and Social Sciences. - 2021, Vol. 28, No 2, s. 43-55
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2300-5327
  e-ISSN: 2300-9918
  Adres url:
  DOI:  120/13670
  Autorzy: Marzena Lelek-Kratiuk, Monika Szczygieł.
  Tytuł: COVID-19 Lockdown as an Atypical Stressful Situation and Ways of Coping with It / Marzena Lelek-Kratiuk, Monika Szczygieł
  ¬ródło: Polish Psychological Bulletin. - 2021, Vol. 52, nr 2, s. 139-146
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 0079-2993
  DOI:  121/13670
  Autorzy: Weronika Plińska.
  Tytuł: Crafting the Self Through Participation in Community Art Projects / Weronika Plińska
  ¬ródło: Kultura - Media - Teologia. - 2021, T. 48, nr 4, s. 327-342
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2081-8971
  Adres url:
  DOI:  122/13670
  Autorzy: Joanna M. Łukasik, Katarzyna Jagielska, Anna Mróz, Paulina Koperna.
  Tytuł: Creative Competence of Young People in the Perspective of Sustainable Development / Joanna M. Łukasik, Katarzyna Jagielska, Anna Mróz, Paulina Koperna
  ¬ródło: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. - 2021, Vol. 34, nr 2, s. 65-81
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 0867-2040
  e-ISSN: 2449-8521
  DOI:  123/13670
  Autorzy: Katarzyna Sygulska.
  Tytuł: Critical events as factors shaping life experiences: the analysis of one biography / Katarzyna Sygulska
  ¬ródło: Biografistyka Pedagogiczna. - 2021, nr 1, s. 429-446
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 100.000
  Adres url:
  DOI:  124/13670
  Autorzy: Patryk Szaj.
  Tytuł: Czas, który wypadł z ram : antropocen i ekokrytyczna lektura tekstów literackich / Patryk Szaj
  ¬ródło: Forum Poetyki. - 2021, Vol. 24, nr 2, s. 6-23
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2451-1404
  Adres url:  125/13670
  Autorzy: Marian Żmigrodzki.
  Tytuł: Częstotliwo¶ć występowania przymiotników w mowie mężczyzn i kobiet we współczesnym serialu telewizyjnym Homeland : badanie korpusowe / Marian Żmigrodzki
  ¬ródło: Półrocznik Językoznawczy Tertium. - 2021, Vol. 6, nr 2, s. 1-16
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 2543-7844
  DOI:  126/13670
  Autorzy: Hanna Stępniewska-Gębik.
  Tytuł: Człowiek duchowy czy intelektualista celem edukacji? : alternatywa troski o siebie / Hanna Stępniewska-Gębik
  ¬ródło: Studia z Teorii Wychowania. - 2021, T. 12, nr 2, s. 185-194
  Uwagi: GICID: 01.3001.0015.0457.
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 2083-0998
  e-ISSN: 2719-4078
  Adres url:
  DOI:  127/13670
  Autorzy: Anna Kamińska-Malandain.
  Tytuł: Człowiek jest odpowiedzialno¶ci± : wrażliwo¶ć etyczna a odpowiedzialno¶ć w kontek¶cie pandemii Covid-19 / Anna Kamińska-Malandain
  ¬ródło: Edukacja Etyczna. - 2021, T. 18, s. 5-33
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2083-8972
  Adres url:
  DOI:  128/13670
  Autorzy: Andrzej Franaszek.
  Tytuł: Czuło¶ć / Andrzej Franaszek
  ¬ródło: Znak. - 2021, nr 793, s. 62-69
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 0044-488X
  e-ISSN: 1689-4057  129/13670
  Autorzy: Krzysztof Chaczko.
  Tytuł: Czy do centrum usług społecznych będziemy wchodzić jak na pocztę? / Krzysztof Chaczko
  ¬ródło: Wiadomo¶ci Społeczne. - 2021, nr 1, s. 50-51
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 2720-2585  130/13670
  Autorzy: Tomasz Cyrol.
  Tytuł: Czy mediacja obligatoryjna ma sens? / Tomasz Cyrol
  ¬ródło: Palestra ¦więtokrzyska. - 2021, nr 55-56, s. 46-51
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 1898 - 5467
  Adres url:  131/13670
  Autorzy: Jarosław Pietrzak.
  Tytuł: Czy można służyć dwóm paniom? : Mikołaj Krogulecki na dworze Marii Kazimiery d'Arquien Sobieskiej i Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej / Jarosław Pietrzak
  ¬ródło: Res Historica. - 2021, nr 52, s. 141-177
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 2082-6060
  e-ISSN: 2449-8467
  Adres url:
  DOI:  132/13670
  Autorzy: Krzysztof Chaczko.
  Tytuł: Czy usługi społeczne wskrzesz± mniejsze nieba? / Krzysztof Chaczko
  ¬ródło: Kontakt. - 2021, nr 46, s. 158-163
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1898-9195  133/13670
  Autorzy: Kazimiera Juszka.
  Tytuł: Czynniki ochrony praw człowieka w przeprowadzaniu oględzin w sprawach zabójstw / Kazimiea Juszka
  ¬ródło: Gubernaculum et Administratio. - 2021, nr 2, s. 91-103
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1730-2889
  Adres url:
  DOI:  134/13670
  Autorzy: Anna Irasiak, Elżbieta Sroka, Wojciech Górka, Michał Socha, Adam Piasecki.
  Tytuł: Deaf-friendly research - conducting research using an electronic questionnaire / Anna Irasiak, Elżbieta Sroka, Wojciech Górka, Michał Socha, Adam Piasecki
  ¬ródło: E-mentor. - 2021, nr 5, s. 4-15
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1731-6758
  e-ISSN: 1731-7428
  Adres url:
  DOI:  135/13670
  Autorzy: Janusz Falecki.
  Tytuł: Decision Games as an Element of Managerial Improvement in Crisis Management / Janusz Falecki
  ¬ródło: Internal Security. - 2021, Vol. 13, nr 2, s. 55-66
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2080-5268
  Adres url:
  DOI:  136/13670
  Autorzy: Jakub Kosek.
  Tytuł: Demolition : (nie)słyszalne głosy i praktyki dyskursywne anglosaskich artystek hardrockowych / Jakub Kosek
  ¬ródło: Kultura Współczesna. - 2021, nr 2, s. 61-73
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1230-4808
  e-ISSN: 2300-1704
  DOI:  137/13670
  Autorzy: Olha Shuklinova, Przemysław Dorożyński, Piotr Kulinowski, Zofia M. Bielecka, Sebastian Polak.
  Tytuł: Development of physiologically based pharmacokinetic model for the immediate release ropinirole tablets / Olha Shuklinova, Przemysław Dorożyński, Piotr Kulinowski, Zofia M. Bielecka, Barbara Wi¶niowska, and Sebastian Polak
  ¬ródło: Acta Poloniae Pharmaceutica. - 2021, Vol. 78, nr 3, s. 317-328
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 100.000
  Inne bazy podaj±ce opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  p-ISSN: 0001-6837
  e-ISSN: 2353-5288
  Adres url:
  DOI:  138/13670
  Autorzy: Aleksandra Pronińska.
  Tytuł: Dewerbalne nazwy osobowych wykonawców czynno¶ci we włoskiej leksyce specjalistycznej : wybrane aspekty przekładu na język polski / Aleksandra Pronińska
  ¬ródło: Academic Journal of Modern Philology. - 2021, Vol. 13, s. 243-252
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2299-7164
  e-ISSN: 2353-3218  139/13670
  Autorzy: Anna Krzyżak.
  Tytuł: Different pattern of auditory processing lateralization in musicans and non-musicans / Anna Krzyżak
  ¬ródło: Acta Neuropsychologica. - 2021, Vol. 19, No. 1, s. 105-119
  Uwagi: GICID: 01.3001.0014.7865
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1730-7503
  e-ISSN: 2084-4298
  Adres url:
  DOI:  140/13670
  Autorzy: Tomasz Padło.
  Tytuł: Differentiation of Preferences Regarding the Places of Studying, Their Changes and Relationships with Mobility Decisions of the European Youth / Tomasz Padło
  ¬ródło: Studia Migracyjne - Przegl±d Polonijny. - 2021, Vol. 181, nr 3, s. 237-251
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2081-4488
  e-ISSN: 2544-4972
  DOI:  141/13670
  Autorzy: Piotr Uhma.
  Tytuł: Dimitry Kochenov, Citizenship, Cambridge, MA, 2019, 321 pages - review article on the monograph / Piotr Uhma
  ¬ródło: Acta Iuris Stetinensis. - 2020, Vol. 32, nr 4, s. 127-135
  Uwagi: Artykul recenzyjny.
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 10.000
  p-ISSN: 2083-4373
  e-ISSN: 2545-3181
  DOI:  142/13670
  Autorzy: Jarosław Szajner, Małgorzata Czarny-Działak, Ilona Żeber-Dzikowska, Małgorzata Dziechciaż, Natalia Pawlas, Alicja Walosik.
  Tytuł: Dioxin-like compounds (DLCS) in the environment and their impact on human health / Jarosław Szajner, Małgorzata Czarny-Działak, Ilona Żeber-Dzikowska, Małgorzata Dziechciaż, Natalia Pawlas, Alicja Walosik
  ¬ródło: Journal of Elementology. - 2021, Vol. 26, nr 2, s. 419-431
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1644-2296
  Adres url:
  DOI:  143/13670
  Autorzy: Danuta Łazarska.
  Tytuł: Dlaczego warto czytać Herberta? : z badań nad szkoln± recepcj± poezji… w klasach pierwszych zreformowanego liceum / Danuta Łazarska
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. - 2021, Vol. 12, s. 325-337
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2082-0909
  e-ISSN: 2450-5013
  Adres url:
  DOI:  144/13670
  Autorzy: Renata Fr±czek.
  Tytuł: Dokumentowanie dziedzictwa naukowego i techniki - muzea wyższych uczelni technicznych w Polsce / Renata Fr±czek
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2021, Z. 19, s. 685-693
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2081-1861
  e-ISSN: 2300-3057
  Adres url:
  DOI:  145/13670
  Autorzy: Marzena Błach.
  Tytuł: Doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie [dokument elektroniczny] / Marzena Błach
  ¬ródło: Biblioteka i Edukacja. - 2021, nr 20, s. 47-60
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 2299-565X
  Adres url:
  DOI:  146/13670
  Autorzy: Justyna Kotowicz, Klaudia Tondos, Zofia Wodniecka.
  Tytuł: Do¶wiadczenie językowe osób słysz±cych maj±cych G/głuchych rodziców: polski język migowy jako język ich dziedzictwa / Justyna Kotowicz, Klaudia Tondos, Zofia Wodniecka
  ¬ródło: Prace Językoznawcze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. - 2021, nr 4, s. 201-218
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 1509-5304
  DOI:  147/13670
  Autorzy: Paweł Próchniak.
  Tytuł: Druga Jesień, Drohobycz / Paweł Próchniak
  ¬ródło: Konteksty. Polska Sztuka Ludowa. - 2021, nr 3, s. 16-18
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 1230-6142  148/13670
  Autorzy: Przemysław Mazur.
  Tytuł: Druzowie w armii izraelskiej - od braterstwa krwi do asymilacji / Przemysław Mazur
  ¬ródło: Historia i Polityka. - 2021, Vol. 35, s. 61-76
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1899-5160
  e-ISSN: 2391-7652
  Adres url:
  DOI:  149/13670
  Autorzy: Jacek Rozmus.
  Tytuł: Drzewa, kapliczki przydrożne, kolej i "potłuczone kamieniska" jako formy pamięci w literackich krajobrazach Emila Zegadłowicza / Jacek Rozmus
  ¬ródło: Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. - 2021, T. 34, cz. 1, s. 129-140
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2300-5459
  e-ISSN: 2450-0380
  Adres url:  150/13670
  Autorzy: Andrzej Ryk.
  Tytuł: Duchowa styczno¶ć osób w ujęciu Dietricha von Hildebranda : implikacje pedagogiczne / Andrzej Ryk
  ¬ródło: Studia Paedagogica Ignatiana. - 2021, Vol. 24, nr 1, s. 71-82
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2450-5358
  e-ISSN: 2450-5366
  Adres url:
  DOI:  151/13670
  Autorzy: Agata Ksi±żek.
  Tytuł: Dwie przestrzenie wojennej propagandy : język utworów moskiewskich Okien TASS / Agata Ksi±żek
  ¬ródło: Studia Rossica Posnaniensia. - 2021, T. 46, nr 2, s. 185-199
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 0081-6884
  Adres url:
  DOI:  152/13670
  Autorzy: Marek Pieni±żek.
  Tytuł: Dydaktyka polonistyczna online w czasach kwarantanny / Marek Pieni±żek
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. - 2021, Vol. 12, s. 129-146
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2082-0909
  e-ISSN: 2450-5013
  Adres url:
  DOI:  153/13670
  Autorzy: Marta Danecka, Józefa Matejek, Joanna Mirosław.
  Tytuł: Dylematy rodzinnej pieczy zastępczej w czasie pandemii covid-19 - analiza jako¶ciowa / Marta Danecka, Józefa Matejek, Joanna Mirosław
  ¬ródło: Polityka Społeczna. - 2021, nr 4, s. 1-7
  Uwagi: GICID: 01.3001.0015.2309.
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  Adres url:
  DOI:  154/13670
  Autorzy: Sabina Olszyk.
  Tytuł: Dyplomacja obronna nowym instrumentem kształtowania bezpieczeństwa międzynarodowego : obszary działań think tanków w zakresie dyplomacji obronnej / Sabina Olszyk
  ¬ródło: Rocznik Instytutu Europy ¦rodkowo-Wschodniej. - 2021, R. 19, z. 1, s. 239-260
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 1732-1395
  e-ISSN: 2719-2911
  DOI:  155/13670
  Autorzy: Edyta Pluta-Saladra.
  Tytuł: Działalno¶ć kolonizacyjna klarysek staros±deckich na pograniczu małopolsko-węgierskim / Edyta Pluta-Saladra
  ¬ródło: Res Gestae. Czasopismo Historyczne. - 2021, T. 12, s. 16-32
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2450-4475
  e-ISSN: 2451-0068
  Adres url:
  DOI:  156/13670
  Autorzy: Konrad Meus.
  Tytuł: Działalno¶ć wydawnicza i prasotwórcza lwowskiej Izby Handlowej i Przemysłowej (do 1918 roku) / Konrad Meus
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2021, Z. 19, s. 111-130
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2081-1861
  e-ISSN: 2300-3057
  Adres url:
  DOI:  157/13670
  Autorzy: Adam Korzeniowski.
  Tytuł: Dziecięcy repertuar muzyczny w procesie elementarnej edukacji muzycznej / Adam Korzeniowski
  ¬ródło: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. - 2021, Vol. 9, nr 2, s. 43-50
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 2353-7140
  e-ISSN: 2353-7159
  Adres url:
  DOI:  158/13670
  Autorzy: Monika Semik, Małgorzata Tęczyńska-Kęska.
  Tytuł: Dziecięcy ¶wiat dĽwięków - edukacja muzyczna dziecka w wieku przedszkolnym / Monika Semik, Małgorzata Tęczyńska-Kęska
  ¬ródło: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. - 2021, Vol. 9, nr 2, s. 51-59
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  Adres url:
  DOI:  159/13670
  Autorzy: Barbara Cygan.
  Tytuł: Dziecko nieporadne czy dyspraktyczne? Diagnoza i działania terapeutyczne : studium przypadku / Barbara Cygan
  ¬ródło: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 2021, Vol. 40, z. 2, s. 53-66
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 0137-6136
  e-ISSN: 2449-8327
  DOI:  160/13670
  Autorzy: Ewelina Jarosz.
  Tytuł: Echo park Agnieszki Grodzińskiej i feministyczny dyskurs reprodukcji / Ewelina Jarosz
  ¬ródło: Sztuka i Krytyka. - 2021, nr 1, s. 33-46
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 2544-9281  161/13670
  Autorzy: Kamila Ziółkowska-Weiss, Franciszek Mróz.
  Tytuł: Education of students of the Polish universities in the first weeks of the COVID-19 pandemic caused by the SARS-CoV-2 coronavirus / Kamila Ziółkowska-Weiss, Franciszek Mróz
  ¬ródło: Geographia Polonica. - 2021, Vol. 94, iss. 3, s. 413-427
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 0016-7282
  e-ISSN: 2300-7362
  Adres url:
  DOI:  162/13670
  Autorzy: Dawid Wieczorek.
  Tytuł: Edukacja ku przyszło¶ci jako czynnik minimalizuj±cy ryzyko wykluczenia społecznego wobec przemian zwi±zanych z czwart± rewolucj± przemysłow± / Dawid Wieczorek
  ¬ródło: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2021, nr 3, s. 49-62
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1507-6563
  Adres url:  163/13670
  Autorzy: Barbara Nowak.
  Tytuł: Edukacja kulturalna w¶ród osadzonych w kontek¶cie readaptacji społecznej / Barbara Nowak
  ¬ródło: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2021, nr 2, s. 63-78
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1507-6563
  e-ISSN: 2391-8020
  Adres url:
  DOI:  164/13670
  Autorzy: Anna Szkolak-Stępień, Katarzyna Zięba.
  Tytuł: Edukacja zdalna oczami dwóch pokoleń nauczycieli wczesnej edukacji / Ana Szkolak-Stępień, Katarzyna Zięba
  ¬ródło: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. - 2021, Vol. 9, nr 1, s. 7-14
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 2353-7140
  e-ISSN: 2353-7159
  Adres url:  165/13670
  Autorzy: Małgorzata Płoszaj, Joanna Kossewska.
  Tytuł: Efektywno¶ć terapii poznawczo-behawioralnej - modyfikacja poziomu lęku i samooceny u rodziców dzieci z ASD / Małgorzata Płoszaj, Joanna Kossewska
  ¬ródło: Wychowanie w Rodzinie. - 2021, T. 25, nr 2, s. 257-272
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2082-9019
  Adres url:
  DOI:  166/13670
  Autorzy: Bożena Fr±czek, Aneta Lew-Koralewicz, Anna Gagat-Matuła.
  Tytuł: Ekonomiczny aspekt terapii dzieci z autyzmem na przykładzie terapii zaburzeń komunikacyjnych / Bozena Fr±czek, Aneta Lew-Koralewicz, Anna Gagat-Matuła
  ¬ródło: Niepełnosprawno¶ć i Rehabilitacja. - 2021, nr 3, s. 21-32
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1642-1981
  Adres url:  167/13670
  Autorzy: Sławomir Trusz.
  Tytuł: Eksperyment jednopodmiotowy - charakterystyka metody i jej zastosowanie w naukach o edukacji / Sławomir Trusz
  ¬ródło: Studia Edukacyjne. - 2021, nr 61, s. 27-60
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1233-6688
  Adres url:  168/13670
  Autorzy: Michał Niezabitowski.
  Tytuł: Elegia na zmierzch Homo sapiens : od cywilizacji rozwoju do cywilizacji dziedzictwa / Michał Niezabitowski
  ¬ródło: Formy. - 2021, nr 10, s. 1-14
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  e-ISSN: 2657-8727
  Adres url:  169/13670
  Autorzy: Karolina Czernecka.
  Tytuł: Embodied narratives: communicative value of tattoos / Karolina Czernecka
  ¬ródło: Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio. - 2021, T. 47, nr 3, s. 261-273
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2082-7067
  Adres url:
  DOI:  170/13670
  Autorzy: Agnieszka Lasota, Magdalena Kobylarczyk.
  Tytuł: Empathy as a Mediator Between Parental Attitudes and Adolescents' Aggressive Behaviour / Agnieszka Lasota, Magdalena Kobylarczyk
  ¬ródło: Psychologia Rozwojowa. - 2021, T. 25, nr 3, s. 47-63
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1895-6297
  e-ISSN: 2084-3879
  Adres url:
  DOI:  171/13670
  Autorzy: Ewa Domagała-Zy¶k, Piotr Mamcarz, Klaudia Martynowska, Agnieszka Fudali-Czyż, Andrew Rothwell.
  Tytuł: Employability of University Students: Introduction of the Concept and the Psychometric Properties of the Polish Self-Perceived Employability Scale / Ewa Domagała-Zy¶k, Piotr Mamcarz, Klaudia Martynowska, Agnieszka Fudali-Czyż, Andrew Rothwell
  ¬ródło: Przegl±d Badań Edukacyjnych. - 2021, Vol. 1, No. 32, s. 271-287
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 1895-4308
  e-ISSN: 2392-1544
  DOI:  172/13670
  Autorzy: Przemysław Sołga.
  Tytuł: Epoka napoleońska między sfer± sacrum a profanum / Przemysław Sołga
  ¬ródło: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica. - 2021, nr 108, s. 97-123
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 0208-6050
  e-ISSN: 2450-6990
  Adres url:
  DOI:  173/13670
  Autorzy: Sławomir Przybyło.
  Tytuł: Equivalential algebras with conjunction on the regular elements / Sławomir Przybyło
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Mathematica. - 2021, Z. 20, s. 63-75
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 2081-545X
  e-ISSN: 2300-133X
  Adres url:
  DOI:  174/13670
  Autorzy: Ewa Piotrowska.
  Tytuł: Erasmus w czasie pandemii - relacja z wizyty w Pizie [dokument elektroniczny] / Ewa Piotrowska
  ¬ródło: Biblioteka i Edukacja. - 2021, nr 20, s. 121-138
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 2299-565X
  Adres url:  175/13670
  Autorzy: Ksenia Cieleb±k, Celestyna Grzywniak.
  Tytuł: Erps As An Index Of Impaired Cognitive Control In An Ischemic Brain Stroke Aphasic Patient / Ksenia Cieleb±k, Celestyna Grzywniak
  ¬ródło: Acta Neuropsychologica. - 2021, Vol. 19, No. 1, s. 11-22
  Uwagi: GICID: 01.3001.0014.6549.
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1730-7503
  e-ISSN: 2084-4298
  Adres url:
  DOI:  176/13670
  Autorzy: Ewa Wilczek-Rużyczka, Celestyna Grzywniak, Maciej Korab, Ksenia Cieleb±k.
  Tytuł: Erps As An Index Of Impaired Working Memory In An Ischemic Brain Stroke Aphasic Patient Awakened From A Long-Term Coma Following An Amphetamine Overdose / Ewa Wilczek-Rużyczka, Celestyna Grzywniak, Maciej Korab, Ksenia Cieleb±k
  ¬ródło: Acta Neuropsychologica. - 2021, Vol. 19, nr 2, s. 1-9
  Uwagi: GICID: 01.3001.0014.8032.
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1730-7503
  e-ISSN: 2084-4298
  Adres url:  177/13670
  Autorzy: Mateusz Szast.
  Tytuł: Ethical or unethical, permitted or prohibited? : social coexistence norms in the opinion of the surveyed youth / Mateusz Szast
  ¬ródło: Edukacja Etyczna. - 2021, T. 18, s. 160-177
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2083-8972
  Adres url:
  DOI:  178/13670
  Autorzy: Przemysław Sołga.
  Tytuł: Ewolucja millenaryzmu jako systemu pogl±dów historiologicznych / Przemysław Sołga
  ¬ródło: Sensus Historiae. - 2021, Vol. 44, nr 3, s. 61-75
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2082-0860
  Adres url:  179/13670
  Autorzy: Sylwia Koczanowicz, Magdalena Nowak-Chmura.
  Tytuł: Exposition to ticks in the Poprad Landscape Park - short faunistic note / Sylwia Koczanowicz, Magdalena Nowak-Chmura
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Naturae. - 2021, nr 6, s. 1-9
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 2543-8832
  Adres url:
  DOI:  180/13670
  Autorzy: Krzysztof Sala.
  Tytuł: FabLabs as local business incubators on the example of Krakow / Krzysztof Sala
  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - 2021, Vol. 49, nr 1, s. 75-86
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 1506-2635
  Adres url:
  DOI:  181/13670
  Autorzy: Tadeusz Budrewicz.
  Tytuł: Fala poezji od Augustowa / Tadeusz Budrewicz
  ¬ródło: Kroniki według Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. - 2021, nr 4, s. 27-29
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL  182/13670
  Autorzy: Marta Krupska.
  Tytuł: Fenomen nauczania w ¶wietle refleksji pedagogicznej Maxa van Manena i przedstawicieli współczesnej fenomenologicznej tradycji w edukacji / Marta Krupska
  ¬ródło: Studia Paedagogica Ignatiana. - 2021, Vol. 24, nr 3, s. 53-69
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2450-5358
  e-ISSN: 2450-5366
  Adres url:
  DOI:  183/13670
  Autorzy: Rafał Solewski.
  Tytuł: Fenomenologia miło¶ci i jej język w sztuce współczesnej : szkic na kanwie my¶li Władysława Stróżewskiego i Josepha Ratzingera - Benedykta XVI / Rafał Solewski
  ¬ródło: Ethos. - 2021, nr 2, s. 325-343
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 0860-8024
  Adres url:
  DOI:  184/13670
  Autorzy: Anna ¦lósarz.
  Tytuł: Film jako narzędzie przekazu informacji w literaturze XX wieku / Anna ¦lósarz
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2021, Z. 19, s. 517-535
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2081-1861
  e-ISSN: 2300-3057
  Adres url:
  DOI:  185/13670
  Autorzy: Krzysztof Piksa, Wojciech Gubała.
  Tytuł: First record of Miniopterus schreibersii (Chiroptera: Miniopteridae) in Poland - a possible range expansion? / Krzysztof Piksa, Wojciech J. Gubała
  ¬ródło: Mammal Research. - 2021, Vol. 66, s. 211-215
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2199-2401
  e-ISSN: 2199-241X
  Adres url:
  DOI:  186/13670
  Autorzy: Witold Chrzanowski.
  Tytuł: Flota Pyrrusa z Epiru podczas kampanii sycylijskiej w latach 278-276 p.n.e. / Witold Chrzanowski
  ¬ródło: Res Gestae. Czasopismo Historyczne. - 2021, T. 12, s. 73-90
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2450-4475
  e-ISSN: 2451-0068
  Adres url:
  DOI:  187/13670
  Autorzy: Marcin Kania.
  Tytuł: Fotograf w bibliotece - dignitas, gravitas, ludus [dokument elektroniczny] / Marcin Kania
  ¬ródło: Biblioteka i Edukacja. - 2021, nr 20, s. 87-105
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 2299-565X
  Adres url:  188/13670
  Autorzy: Ewa Młynarczyk.
  Tytuł: Frazematyczny potencjał poł±czenia wyrazowego bieda z nędz± we współczesnej polszczyĽnie / Ewa Młynarczyk
  ¬ródło: LingVaria. - 2021, T. 16, nr 2, s. 47-59
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2082-8594
  e-ISSN: 2391-7636
  Adres url:
  DOI:  189/13670
  Autorzy: Karol Gryszka.
  Tytuł: Funkcja sinus - detektor liczb niewymiernych? / Karol Gryszka
  ¬ródło: Delta - matematyka, fizyka, astronomia, informatyka. - 2021, nr 1, s. 15
  Uwagi: Portal DeltaMi.
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 0137-3005
  Adres url:  190/13670
  Autorzy: Monika Cołbecka.
  Tytuł: Funkcja, działalno¶ć i usługi informacyjne - terminy z zakresu bibliologii i informatologii na polu archiwistyki / Monika Cołbecka
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2021, Z. 19, s. 621-642
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2081-1861
  e-ISSN: 2300-3057
  Adres url:
  DOI:  191/13670
  Autorzy: Wojciech Gabry¶, Agnieszka Kwiatek-Sołtys.
  Tytuł: Funkcjonowanie przestrzeni publicznych w wybranych wsiach powiatu nowotarskiego / Wojciech Gabry¶, Agnieszka Kwiatek-Sołtys
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica. - 2021, Z. 17, s. 175-199
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 2084-5456
  e-ISSN: 2449-9056
  Adres url:
  DOI:  192/13670
  Autorzy: Renata Stachura-Lupa.
  Tytuł: Galicyjska recepcja Chopina : w kręgu Marceliny Czartoryskiej i Stanisława Tarnowskiego / Renata Stachura-Lupa
  ¬ródło: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. - 2021, nr 41, s. 125-149
  Uwagi: Publikacja indeksowana w bazie Scopus.
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1233-8680
  DOI:  193/13670
  Autorzy: Piotr Błaszczyk.
  Tytuł: Galileo's paradox and numerosities / Piotr Błaszczyk
  ¬ródło: Zagadnienia Filozoficzne w Nauce. - 2021, nr 70, s. 73-107
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 0867-8286
  e-ISSN: 2451-0602
  Adres url:  194/13670
  Autorzy: Jan Rydel.
  Tytuł: Generał Reinhard Gehlen i jego raport o polskim podziemiu / Jan Rydel
  ¬ródło: Studia ¦rodkowoeuropejskie i Bałkanistyczne. - 2021, T. 30, s. 53-64
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2451-4993
  e-ISSN: 2543-733X
  Adres url:
  DOI:  195/13670
  Autorzy: Tatiana Krawczyńska-Zaucha.
  Tytuł: Generational Differences in Key Values and Ethics / Tatiana Krawczyńska-Zaucha
  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Politechniki ¦l±skiej. Organizacja i Zarz±dzanie. - 2021, nr 151, s. 287-298
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1641-3466
  Adres url:
  DOI:  196/13670
  Autorzy: Paweł Rafał Ostolski, Danuta KaĽmierczak.
  Tytuł: Geneza bezpieczeństwa / Paweł Rafał Ostolski, Danuta KaĽmierczak
  ¬ródło: Studia Administracji i Bezpieczeństwa. - 2021, T. 11, nr 11, s. 15-26
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2543-6961
  Adres url:
  DOI:  197/13670
  Autorzy: Anna Adamek, Paulina Mareczka, Witold Jucha, Stanisław Musielak, Daniel Okupny.
  Tytuł: Geochemical analyses of recent sediments from Lake Morzycko against selected physiographic parameters of the Słubia River catchment (Western Poland) / Anna Adamek, Paulina Mareczka, Witold Jucha, Stanisław Musielak, Daniel Okupny
  ¬ródło: Acta Geographica Lodziensia. - 2021, T. 111, s. 71-87
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 0065-1249
  e-ISSN: 2451-0319
  Adres url:
  DOI:  198/13670
  Autorzy: Miłosz Markiewicz.
  Tytuł: Geontowładza algorytmów : o produkcji dyskursów w Antropocenie / Miłosz Markiewicz
  ¬ródło: Er(r)go. - 2021, nr 1, s. 55-72
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 1508-6305
  Adres url:
  DOI:  199/13670
  Autorzy: Przemysław Sołga.
  Tytuł: Główne płaszczyzny konfliktu Ko¶cioła katolickiego z obozem piłsudczykowskim w Drugiej Rzeczypospolitej / Przemysław Sołga
  ¬ródło: Res Historica. - 2021, nr 51, s. 535-577
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 2082-6060
  e-ISSN: 2449-8467
  Adres url:
  DOI:  200/13670
  Autorzy: Maciej M±czyński.
  Tytuł: Gwarowe nazwy kobiet z sufiksem -ula / Maciej M±czyński
  ¬ródło: LingVaria. - 2021, R. 16, nr 1, s. 199-209
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: SPA
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2082-8594
  e-ISSN: 2391-7636
  Adres url:
  DOI:  201/13670
  Autorzy: Danuta KaĽmierczak, Paweł Rafał Ostolski.
  Tytuł: Hate crime as a threat to social cohesion / Danuta KaĽmierczak, Paweł Rafał Ostolski
  ¬ródło: SDirect24 Scientific Journal. - 2021, nr 4, s. 4-17
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 2545-0697  202/13670
  Autorzy: Halina Dudała.
  Tytuł: Hic liber in archivio conventus asservandus czyli o archiwum klasztoru ¶w. Marcina karmelitanek bosych w Krakowie (1612-1655) / Halina Joanna Dudała
  ¬ródło: Archiwa - Kancelarie - Zbiory. - 2021, nr 12, s. 145-165
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1895-9075
  e-ISSN: 2544-5685
  DOI:  203/13670
  Autorzy: Michał Niezabitowski.
  Tytuł: Historia dobrze opowiedziana… czy covid-19 nauczy nas słuchać miasta? / Michał Niezabitowski
  ¬ródło: Muzealnictwo. - 2021, nr 62, s. 163-172
  Uwagi: GICID: 01.3001.0015.0303
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 0464-1086
  e-ISSN: 2391-4815
  Adres url:
  DOI:  204/13670
  Autorzy: Olena Bocharova.
  Tytuł: Historia kształtowania systemu warto¶ci w ujęciu ukraińskiej nauki / Olena Bocharova
  ¬ródło: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 2021, Vol. 40, z. 1, s. 175-186
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 0137-6136
  e-ISSN: 2449-8327
  Adres url:
  DOI:  205/13670
  Autorzy: Mirosław Płonka.
  Tytuł: Historia lokalna w utworach Adama Gorczyńskiego / Mirosław Płonka
  ¬ródło: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia. - 2021, Vol. 76, s. 109-127
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 0239-4251
  Adres url:
  DOI:  206/13670
  Autorzy: Kinga Orzeł-Dereń, Beata Sufa.
  Tytuł: Historia szkolnictwa polskiego w Brazylii na przykładzie wybranych stanów / Kinga Orzeł-Dereń, Beata Sufa
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica. - 2021, Z. 17, s. 159-174
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 2084-5456
  e-ISSN: 2449-9056
  Adres url:
  DOI:  207/13670
  Autorzy: Katarzyna Dormus.
  Tytuł: Historia w życiu i twórczo¶ci Bogdana Nawroczyńskiego (1882-1974) / Katarzyna Dormus
  ¬ródło: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. - 2021, nr 3, s. 9-29
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 0023-589X
  e-ISSN: 2657-4020
  Adres url:
  DOI:  208/13670
  Autorzy: Bogdan Fischer.
  Tytuł: Historyczno-prawne aspekty sztucznej inteligencji w mediach : wprowadzenie / Bogdan Fischer
  ¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej. - 2021, T. 24, nr 4, s. 5-17
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1509-1074
  e-ISSN: 2084-8552
  Adres url:
  DOI:  209/13670
  Autorzy: Paweł Kroh, Daniel Okupny, Tomasz Bryndal, Marta Kondracka, Piotr Cybul.
  Tytuł: Holoceńskie okresy intensyfikacji procesów stokowych w Gorcach - porównanie najnowszych wyników badań / Paweł Kroh, Daniel Okupny, Tomasz Bryndal, Marta Kondracka, Piotr Cybul
  ¬ródło: Przegl±d Geograficzny. - 2021, Vol. 93, nr 1, s. 83-101
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 0033-2143
  e-ISSN: 2300-8466
  Adres url:
  DOI:  210/13670
  Autorzy: Damian Liszka, Paweł Walawender.
  Tytuł: How to research educational inequalities arising from remote education during the COVID-19 pandemic? : Research in countries of the Visegrad Group (V4) / Damian Liszka, Paweł Walawender
  ¬ródło: Youth in Central and Eastern Europe. - 2021, Vol. 8, nr 12, s. 14-23
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2720-4049
  e-ISSN: 2409-952X
  Adres url:
  DOI:  211/13670
  Autorzy: Piotr Łubiński.
  Tytuł: Hybrid Warfare or Hybrid Threat : the Weaponization of Migration as an Example of the Use of Lawfare : case Study of Poland / Piotr Łubiński
  ¬ródło: Polish Political Science Yearbook. - 2021, Vol. 51, s. 1-13
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 0208-7375
  Adres url:
  DOI:  212/13670
  Autorzy: Joanna Ż±dło-Treder.
  Tytuł: Iconic and Symbolic Representation in Early Mathematics Teaching = Reprezentacje ikoniczne i symboliczne w pocz±tkowym nauczaniu matematyki / Joanna Ż±dło-Treder
  ¬ródło: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. - 2021, Vol. 16, nr 3, s. 11-25
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1896-2327
  e-ISSN: 2353-7787
  Adres url:
  DOI:  213/13670
  Autorzy: Marzena Kutt.
  Tytuł: Identity Based on Subjectivity : the Usefulness of Feliks Koneczny's Statements for Research on the Contemporary Clash of Civilizations / Marzena Kutt
  ¬ródło: Perspektywy Kultury. - 2021, nr 32, s. 189-201
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 2081-1446
  Adres url:
  DOI:  214/13670
  Autorzy: Paweł Łubiński.
  Tytuł: Ideological Security of the Contemporary State in the Polish Scientific and Research Space : Theoretical Aspects / Paweł Łubiński
  ¬ródło: Security Theory and Practice. - 2021, nr 1, s. 81-92
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 1801-8211
  Adres url:  215/13670
  Autorzy: Krzysztof Gurba.
  Tytuł: Individual and Collaborative Online Learning - Reasonable Compromise / Krzysztof Gurba
  ¬ródło: International Journal of Research in E-learning. - 2021, Vol. 7, nr 2, s. 1-17
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2451-2583
  e-ISSN: 2543-6155
  DOI:  216/13670
  Autorzy: Jadwiga Mazur.
  Tytuł: Informacja i dezinformacja w przestrzeni publicznej : wprowadzenie do problematyki [Dokument elektroniczny] / Jadwiga Mazur
  ¬ródło: Przestrzeń społeczna. - 2021, nr 1, s. 1-27
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 0284-7696
  e-ISSN: 2084-1558
  Adres url:  217/13670
  Autorzy: Joanna Podgórska-Rykała.
  Tytuł: Inicjatywa ustawodawcza na poziomie państwowym i europejskim - pozorny instrument uspołecznienia procesu prawotwórczego w koncepcji governance / Joanna Podgórska-Rykała
  ¬ródło: Przegl±d Sejmowy. - 2021, nr 2, s. 105-129
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 140.000
  p-ISSN: 1230-5502
  Adres url:
  DOI:  218/13670
  Autorzy: Joanna Podgórska-Rykała.
  Tytuł: Instytucja obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w jednostkach samorz±du terytorialnego stopnia regionalnego / Joanna Podgórska-Rykała
  ¬ródło: Studia Prawnicze KUL. - 2021, nr 2, s. 169-185
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1897-7146
  e-ISSN: 2719-4264
  Adres url:
  DOI:  219/13670
  Autorzy: Liudmyla Kryvachuk.
  Tytuł: Instytucja rzecznika praw dziecka w systemie ochrony dzieciństwa: istota, międzynarodowe modele funkcjonowania, do¶wiadczenia Ukrainy / Liudmyla Kryvachuk
  ¬ródło: Polityka i Społeczeństwo. - 2021, nr 2, s. 43-64
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1732-9639
  DOI:  220/13670
  Autorzy: Beata Szemberg, Daniel Wójcik.
  Tytuł: Intensyfikacja wykorzystania technologii cyfrowych w nauczaniu matematyki w czasach pandemii / Beata Strycharz-Szemberg, Daniel Wójcik
  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. - 2021, nr 72, s. 73-76
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 2353-1290
  Adres url:
  DOI:  221/13670
  Autorzy: Dawid Kopa.
  Tytuł: Inter arma silent Musae : Jacka Komudy Lisowski bez ¶wiatłocienia / Dawid Kopa
  ¬ródło: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae. - 2021, Vol. 39, nr 2, s. 103-120
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 0239-426X
  e-ISSN: 2449-853X
  Adres url:  222/13670
  Autorzy: Jolanta Zielińska.
  Tytuł: Internet jako Ľródło informacji na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu w opinii terapeutów i rodziców / Jolanta Zielińska
  ¬ródło: Roczniki Pedagogiczne. - 2021, T. 13, nr 3, s. 33-51
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2080-850X
  e-ISSN: 2544-5243
  Adres url:
  DOI:  223/13670
  Autorzy: Ingrid Pa¶ko, Jan Rajmund Pa¶ko.
  Tytuł: Is natural science education fully effective? / Ingrid Pa¶ko. Jan Rajmund Pa¶ko
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia. - 2021, Z. 11, s. 35-44
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2083-7267
  DOI:  224/13670
  Autorzy: Paweł Sporek.
  Tytuł: Jak godzić ogień z wod±? : Między ministerialnym dyktatem… a potrzebami współczesnych uczniów: projektowanie kształcenia w klasie I licealnej (po szkole podstawowej) / Paweł Sporek
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. - 2021, Vol. 12, s. 173-183
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2082-0909
  e-ISSN: 2450-5013
  Adres url:
  DOI:  225/13670
  Autorzy: Agata Nodżak.
  Tytuł: Jak przygotować się do kontroli organizacyjno-prawnej i finansowej na płaszczyĽnie jednostek samorz±du terytorialnego - procedura administracyjna / Agata Nodżak
  ¬ródło: Kontrola Zarz±dcza w Jednostkach Sektora Publicznego. - 2021, nr 6, s. 24-31
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 2449-6960  226/13670
  Autorzy: Agata Nodżak.
  Tytuł: Jak przygotować się do naboru na wolne stanowiska w administracji samorz±dowej - procedura administracyjna / Agata Nodżak
  ¬ródło: Kontrola Zarz±dcza w Jednostkach Sektora Publicznego. - 2021, nr 9, s. 13-26
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 2449-6960  227/13670
  Autorzy: Agata Nodżak.
  Tytuł: Jak przygotować się do tworzenia, likwidacji i reorganizacji (przekształcenia) samorz±dowych jednostek organizacyjnych - procedura administracyjna / Agata Nodżak
  ¬ródło: Kontrola Zarz±dcza w Jednostkach Sektora Publicznego. - 2021, nr 9, s. 27-34
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 2449-6960  228/13670
  Autorzy: Mirosław Płonka.
  Tytuł: Jan Jerzyczek - stały malarz kompleksu kalwaryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej / Mirosław Płonka
  ¬ródło: Folia Historica Cracoviensia. - 2021, T. 27, nr 1, s. 55-84
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 0867-8294
  e-ISSN: 2391-6702
  Adres url:
  DOI:  229/13670
  Autorzy: Jarosław Jastrzębski.
  Tytuł: Japoński lotniskowiec zaopatrzeniowy Shinano - analiza funkcjnalna : czę¶ć 5: Funkcje uzupełniaj±ce / Jarosław Jastrzębski
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate. - 2021, Z. 11 (2), s. 5-23
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2657-8549
  Adres url:
  Repozytorium UP:
  DOI:  230/13670
  Autorzy: Jarosław Jastrzębski.
  Tytuł: Japoński lotniskowiec zaopatrzeniowy Shinano - analiza funkcjonalna : czę¶ć 4: Funkcje podstawowe - zaopatrzeniowiec, warsztatowiec, tender samolotów / Jarosław Jastrzębski
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate. - 2021, Z. 11 (1), s. 27-43
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2657-8549
  Repozytorium UP:
  DOI:  231/13670
  Autorzy: Bolesław Cie¶lik.
  Tytuł: Język i prawo w Generalnym Gubernatorstwie na przykładzie Dziennika rozporz±dzeń Generalnego Gubernatora dla okupowanych polskich obszarów / Bolesław Cie¶lik
  ¬ródło: Orbis Linguarum. - 2021, Vol. 55, s. 477-496
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1426-7241
  DOI:  232/13670
  Autorzy: Barbara Stępień, Piotr Łubiński.
  Tytuł: Kapitan Phillips w Zatoce Adeńskiej: refleksje na temat przestrzegania praw człowieka na morzu i zwalczania piractwa / Barbara Stępień, Piotr Łubiński
  ¬ródło: Krytyka Prawa. - 2021, T. 13, nr 1, s. 236-250
  Uwagi: GICID: 01.3001.0014.8856.
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2080-1084
  e-ISSN: 2450-7938
  Adres url:
  DOI:  233/13670
  Autorzy: Anna Martyka, Joanna Figurska-Dudek.
  Tytuł: Kaplica na cmentarzu z I wojny ¶wiatowej na wzgórzu Pustki w Łużnej - odbudowa architektury drewnianej / Anna Martyka, Joanna Figurska-Dudek
  ¬ródło: Wiadomo¶ci Konserwatorskie - Journal of Heritage Conservation. - 2021, nr 68, s. 143-155
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 0860-2395
  e-ISSN: 2544-8870
  Adres url:
  DOI:  234/13670
  Autorzy: Arkadiusz Urbaniec.
  Tytuł: Kariera Archelaosa - prefekta praetorio Orientis,Illyricum oraz Africae - w czasach panowania Justyna I i w pocz±tkach rz±dów Justyniana / Arkadiusz Urbaniec
  ¬ródło: Piotrkowskie Zeszyty Historyczne. - 2021, T. 22, s. 9-24
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2081-2663
  Adres url:
  DOI:  235/13670
  Autorzy: Aleksandra Pronińska, Anna Dyda.
  Tytuł: Kilka uwag o zapożyczeniach włoskich w polskiej terminologii medycznej / Aleksandra Pronińska, Anna Dyda
  ¬ródło: Academic Journal of Modern Philology. - 2021, Vol. 13, s. 231-241
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2299-7164
  e-ISSN: 2353-3218
  Adres url:  236/13670
  Autorzy: Mirosław Kowalski, Łukasz Albański.
  Tytuł: Killing Circumstances of Inequality: Some Concerns about Elder People in Poland during the COVID-19 Pandemic / Mirosław Kowalski, Łukasz Albański
  ¬ródło: Kultura i Edukacja. - 2021, nr 2, s. 40-49
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1230-266X
  DOI:  237/13670
  Autorzy: Tomasz Korban.
  Tytuł: Kłopoty uchodĽców czy kłopoty z uchodĽcami? Dipisi na łamach "Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza" w latach 1945-1948 / Tomasz Korban
  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne. - 2021, nr 148, z. 2, s. 425-436
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 0083-4351
  e-ISSN: 2084-4069
  Adres url:
  DOI:  238/13670
  Autorzy: Żaneta Mrożek.
  Tytuł: Kobiecy personel medyczny w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego w Polsce / Żaneta Mrożek
  ¬ródło: SDirect24 Scientific Journal. - 2021, nr 3, s. 28-39
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 2545-0697
  Adres url:  239/13670
  Autorzy: Bernadeta Stano.
  Tytuł: Kolor ¶ladu / ¶lad koloru : jak chromatyczne walory malarstwa materii mog± otworzyć na rzeczywisto¶ć pozamaterialn±? / Bernadeta Stano
  ¬ródło: Saeculum Christianum. Pismo Historyczne. - 2021, Vol. 28, s. 143-157
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 1232-1575
  Adres url:
  DOI:  240/13670
  Autorzy: Sylwester Bębas, Ewa Jasiuk.
  Tytuł: Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie jako europejskie ramy odniesienia - aspekty prawne, psychologiczne i pedagogiczne / Sylwester Bębas, Ewa Jasiuk
  ¬ródło: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2021, nr 1, s. 35-48
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1507-6563
  Adres url:
  DOI:  241/13670
  Autorzy: Natalia Malik, Malwina Kocoń.
  Tytuł: Kompetencje zawodowe i cechy charakteru surdopedagoga w percepcji dorosłych osób głuchych i słabosłysz±cych / Natalia Malik, Malwina Kocoń
  ¬ródło: Niepełnosprawno¶ć. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej. - 2021, nr 41, s. 116-131
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2080-9476
  e-ISSN: 2544-0519
  Adres url:  242/13670
  Autorzy: Natalia Malik.
  Tytuł: Komunikacja z głuchym rodzeństwem w percepcji rodzeństwa słysz±cego (SODA) / Natali Malik
  ¬ródło: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2021, nr 6, s. 56-65
  Uwagi: GICID: 01.3001.0014.9858.
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 0552-2188
  Adres url:
  DOI:  243/13670
  Autorzy: Elżbieta Szczygieł.
  Tytuł: Komunikat z badań przeprowadzonych w ramach projektu pn. "Zachowania cyrkularne w gospodarstwach domowych a jako¶ć życia ich mieszkańców" / Elżbieta Szczygieł
  ¬ródło: Rocznik Administracji Publicznej. - 2021, nr 7, s. 224-231
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 2449-7797
  e-ISSN: 2449-7800
  DOI:  244/13670
  Autorzy: Marian Kozaczka.
  Tytuł: Kondycja finansowa miast wojewódzkich Polski Wschodniej w latach 2015-2019 / Marian Kozaczka
  ¬ródło: Samorz±d Terytorialny. - 2021, nr 10, s. 42-51
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 0867-4973  245/13670
  Autorzy: Piotr Długosz.
  Tytuł: Kondycja uczniów powracaj±cych do szkół po zdalnej edukacji : przypadek Polski i Ukrainy / Piotr Długosz
  ¬ródło: Youth in Central and Eastern Europe. - 2021, Vol. 8, nr 12, s. 34-42
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2720-4049
  e-ISSN: 2409-952X
  Adres url:
  DOI:  246/13670
  Autorzy: Tadeusz Budrewicz.
  Tytuł: Konopnicka - kwiaty, wystawy, reportaże (Uzupełnienia bibliograficzne i tematyczne) / Tadeusz Budrewicz
  ¬ródło: Ruch Literacki. - 2021, z. 5, s. 723-736
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 0035-9602
  Adres url:
  DOI:  247/13670
  Autorzy: Paweł Skorut.
  Tytuł: Konstytucja (nie tylko) kompromisu / Paweł Skorut
  ¬ródło: Zdanie. - 2021, nr 2, s. 63-65
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 0137-3242  248/13670
  Autorzy: Przemysław Sołga.
  Tytuł: Korelacja historii i eschatologii w perspektywie historiologicznej / Przemysław Sołga
  ¬ródło: Sensus Historiae. - 2021, Vol. 42, nr 1, s. 25-40
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2082-0860
  Adres url:  249/13670
  Autorzy: Jarosław Jastrzębski.
  Tytuł: Kr±żownik ciężki - problemy klasyfikacyjne : czę¶ć 1: Geneza i definicja kr±żownika ciężkiego / Jarosław Jastrzębski
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate. - 2021, Z. 11 (2), s. 68-89
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2657-8549
  Adres url:
  Repozytorium UP:
  DOI:  250/13670
  Autorzy: Paweł Nowak.
  Tytuł: Kredyt z opcj± "klucz za dług" a dobrowolna sprzedaż nieruchomo¶ci / Paweł Nowak
  ¬ródło: Finanse i Prawo Finansowe. - 2021, Vol. 4, s. 21-32
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2391-6478
  e-ISSN: 2353-5601
  Adres url:
  DOI:  251/13670
  Autorzy: Andrzej Franaszek.
  Tytuł: Królestwo Boże (Józefa Czapskiego podróż do Hiszpanii w roku 1930) / Andrzej Franaszek
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2021, Z. 21, s. 256-271
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2081-1853
  e-ISSN: 2300-5831
  Adres url:
  DOI:  252/13670
  Autorzy: Anna Zapalec.
  Tytuł: Krótki przewodnik po Kołymie: miejsca niezwykłe - Tiońka / Anna Zapalec
  ¬ródło: Zesłaniec. - 2021, nr 84, s. 61-64
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 1426-2126
  Adres url:  253/13670
  Autorzy: Iwona Pietrzkiewicz.
  Tytuł: Ksi±żki z kolekcji magnackich w Wielkim Księstwie Litewskim - interdyscyplinarne opracowanie i metodologia badań / Iwona Pietrzkiewicz
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2021, Z. 19, s. 35-46
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2081-1861
  e-ISSN: 2300-3057
  Adres url:
  DOI:  254/13670
  Autorzy: Jovita Vaškevič-Bu¶, Anna Zadęcka-Cekiera.
  Tytuł: Kształcenie sprawno¶ci językowej w edukacji wczesnoszkolnej / Jovita Vaškevič-Bu¶, Anna Zadęcka-Cekiera
  ¬ródło: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. - 2021, Vol. 9, nr 2, s. 21-30
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 2353-7140
  e-ISSN: 2353-7159
  Adres url:
  DOI:  255/13670
  Autorzy: Janusz Waligóra.
  Tytuł: Kto się boi współczesno¶ci albo smutny dokument epoki / Janusz Waligóra
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. - 2021, Vol. 12, s. 231-258
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2082-0909
  e-ISSN: 2450-5013
  Adres url:
  DOI:  256/13670
  Autorzy: Patrycja Włodek.
  Tytuł: Ku pokrzepieniu serc? : pamięć pocieszycielska w kinie współczesnym / Patrycja Włodek
  ¬ródło: Ekrany. - 2021, nr 2, s. 13-17
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 2083-0874
  Adres url:  257/13670
  Autorzy: Aleksandra Budrewicz.
  Tytuł: Kultura literacka Anglii końca XIX wieku w relacjach Edmunda Naganowskiego / Aleksandra Budrewicz
  ¬ródło: Napis. - 2021, Ser. 27, s. 190-207
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1507-4153
  Adres url:
  DOI:  258/13670
  Autorzy: Beata Cyboran, Julia Kluzowicz.
  Tytuł: Kultura w sieci - nowe formy uczestnictwa w kulturze przestrzeni± uczenia się dorosłych / Beata Cyboran, Julia Kluzowicz
  ¬ródło: Edukacja Dorosłych. - 2021, nr 2, s. 25-36
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1230-929X
  Adres url:
  DOI:  259/13670
  Autorzy: Magdalena Puda-Blokesz.
  Tytuł: Kultura wysoka na służbie, czyli o mitologizmach we współczesnych stylach i odmianach polszczyzny / Magdalena Puda-Blokesz
  ¬ródło: Slavia Meridionalis. - 2021, Vol. 21, s. 1-18
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2392-2400
  DOI:  260/13670
  Autorzy: Jolanta Gładysz, Marek Gładysz.
  Tytuł: Lehrwerkbegutachtung für den frühen Fremdsprachenunterricht / Jolanta Gładysz, Marek Gładysz
  ¬ródło: Linguodidactica. - 2021, T. 25, s. 21-38
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: GER
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 1731-6332
  Adres url:
  DOI:  261/13670
  Autorzy: Tomasz Pindel.
  Tytuł: Lemebel en polaco : apuntes sobre el proceso de traducción de Tengo miedo torero / Tomasz Pindel
  ¬ródło: Acta Universitatis Wratislaviensis. Estudios Hispánicos. - 2021, T. 29, s. 127-136
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: SPA
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2084-2546
  e-ISSN: 2545-0980
  Adres url:
  DOI:  262/13670
  Autorzy: Anna Dyda, Aleksandra Pronińska.
  Tytuł: Lessico medico italiano e polacco a confronto : il caso dei sintagmi terminologici di tipo malattia di Banti/choroba Bantiego / Anna Dyda, Aleksandra Pronińska
  ¬ródło: Romanica Cracoviensia. - 2021, Vol. 21, nr 1, 43-53
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ITA
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 1732-8705
  e-ISSN: 2084-3917
  Adres url:
  DOI:  263/13670
  Autorzy: Karol Gryszka.
  Tytuł: Liczb pierwszych jest nieskończenie wiele / Karol Gryszka
  ¬ródło: Delta - matematyka, fizyka, astronomia, informatyka. - 2021, nr 10, s. 13
  Uwagi: Portal DeltaMi.
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 0137-3005
  Adres url:  264/13670
  Autorzy: Renata Stachura-Lupa.
  Tytuł: Literatura na łamach "Przegl±du Polskiego" w latach 1866-1891 (100 pierwszych numerów pisma) / Renata Stachura-Lupa
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2021, Z. 19, s. 254-268
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2081-1861
  e-ISSN: 2300-3057
  Adres url:
  DOI:  265/13670
  Autorzy: Piotr Cybul, Daniel Okupny.
  Tytuł: Lithology and chemical composition of a Neoholocene palaeochannel infill within the Białka River valley, Kraków-Częstochowa Upland / Piotr Cybul, Daniel Okupny
  ¬ródło: Acta Geographica Lodziensia. - 2021, T. 111, s. 109-122
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 0065-1249
  e-ISSN: 2451-0319
  Adres url:
  DOI:  266/13670
  Autorzy: Joanna Podgórska-Rykała, Paweł Ostachowski.
  Tytuł: Local citizens' legislative initiative as a tool to strengthen the local legislative inclusive procedure - from idea to formal legislation / Joanna Podgórska-Rykała, Paweł Ostachowski
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica. - 2021, Z. 27, s. 88-103
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2081-3333
  Adres url:
  DOI:  267/13670
  Autorzy: Jarosław Jastrzębski.
  Tytuł: Lotniskowce Japońskich Wojsk L±dowych typu "Yamashio Maru" / Jarosław Jastrzębski
  ¬ródło: Okręty Wojenne. - 2021, nr 4, s. 77-84
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 1231-014X  268/13670
  Autorzy: Natalia Bursiewicz.
  Tytuł: Madryckie place w relacjach wybranych polskich podróżników w XIX i na pocz±tku XX wieku / Natalia Bursiewicz
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2021, Z. 21, s. 201-220
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2081-1853
  e-ISSN: 2300-5831
  Adres url:
  DOI:  269/13670
  Autorzy: Ewelina Sobocha.
  Tytuł: Management of leisure time by young adults with deeper intellectual disability / Ewelina Sobocha
  ¬ródło: Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej. - 2021, nr 32, s. 173-184
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 20.000
  Adres url:
  DOI:  270/13670
  Autorzy: Magdalena Roszczynialska, Jakub Knap.
  Tytuł: Mapowanie teorii : geobiografia teorii literatury fantastycznej w Polsce - propozycja badawcza i dwa studia przypadku / Magdalena Roszczynialska, Jakub Knap
  ¬ródło: Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna. - 2021, Nr 27, s. 303-333
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 0867-7441
  Adres url:
  DOI:  271/13670
  Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz, Jacek Ladorucki.
  Tytuł: Marian Eile - redaktor, artysta i wizjoner kultury w 75. rocznicę ukazania się "Przekroju" / Wanda Matras-Mastalerz, Jacek Ladorucki
  ¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej. - 2021, T. 24, z. 1, s. 171-191
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1509-1074
  e-ISSN: 2084-8552
  Adres url:
  DOI:  272/13670
  Autorzy: Anna Gagat-Matuła.
  Tytuł: Marital communication and coping with stress among parents of children with ASD during the SARS CoV 2 pandemic: Komunikacja małżeńska a radzenie sobie ze stresem rodziców dziecka z ASD w okresie pandemii SARS CoV 2 / Anna Gagat-Matuła
  ¬ródło: Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio. - 2021, T. 47, nr 3, s. 500-514
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2082-7067
  e-ISSN: 2082-7067
  Adres url:
  DOI:  273/13670
  Autorzy: Sławomir Olszewski, Katarzyna Parys.
  Tytuł: Matryce i odbitki - próba refleksyjnego odczytania charakterystyk osób z niepełnosprawno¶ci± intelektualn± w stopniu lekkim. Czę¶ć II / Sławomir Olszewski, Katarzyna Parys
  ¬ródło: Niepełnosprawno¶ć. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej. - 2021, nr 43, s. 11-23
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2080-9476
  e-ISSN: 2544-0519
  Adres url:  274/13670
  Autorzy: Sławomir Olszewski, Katarzyna Parys.
  Tytuł: Matryce i odbitki - próba refleksyjnego odczytania charakterystyk osób z niepełnosprawno¶ci± intelektualn± w stopniu lekkim. Czę¶ć I. / Sławomir Olszewski, Katarzyna Parys
  ¬ródło: Niepełnosprawno¶ć. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej. - 2021, nr 42, s. 26-39
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2080-9476
  e-ISSN: 2544-0519
  Adres url:  275/13670
  Autorzy: Katarzyna Zaremba.
  Tytuł: M±dro¶ć osób starszych, czyli dlaczego warto uczyć się od seniorów / Katarzyna Zaremba
  ¬ródło: Exlibris Biblioteka Gerontologii Społecznej. - 2021, nr 1, s. 38-51
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 2450-0232
  Adres url:
  DOI:  276/13670
  Autorzy: Natalia Czyżowska.
  Tytuł: Meaning in life and its significance in emerging adulthood - literature review and preliminary study results / Natalia Czyżowska
  ¬ródło: Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio. - 2021, T. 48, nr 4, s. 346-362
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2082-7067
  Adres url:
  DOI:  277/13670
  Autorzy: Agnieszka Ogonowska.
  Tytuł: Media uciele¶nione : (nowe) konteksty badawcze w relacjach media - ciało / Agnieszka Ogonowska
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2021, z. 13 (1), s. 36-54
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2083-7275
  e-ISSN: 2391-4432
  Adres url:
  DOI:  278/13670
  Autorzy: Marzena Kutt, Marzena Lelek-Kratiuk.
  Tytuł: Media use as a predictor of youngadult religiosity in the context of their identity styles and parental religiosity / Marzena Kutt, Marzena Lelek-Kratiuk
  ¬ródło: Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio. - 2021, T. 48, nr 4, s. 196-210
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2082-7067
  Adres url:
  DOI:  279/13670
  Autorzy: Halina Chmiel-Bożek.
  Tytuł: Médiation de concepts avec la nouvelle méthode de français : C'est parti ! / Halina Chmiel-Bożek
  ¬ródło: Neofilolog. - 2021, nr 56/2, s. 223-236
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: FRE
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1429-2173
  e-ISSN: 2545-3971
  Adres url:
  DOI:  280/13670
  Autorzy: Ewa Sikora.
  Tytuł: Między bied± a bogactwem na Podhalu - leksyka dotycz±ca warunków bytowych człowieka na podstawie tekstów gwarowych / Ewa Sikora
  ¬ródło: Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny. - 2021, T. 20, s. 147-159
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1730-4180
  e-ISSN: 2353-3161
  Adres url:
  DOI:  281/13670
  Autorzy: Władysław Marek Kolasa.
  Tytuł: Między literatur± a prasoznawstwem (analiza bibliometryczna dorobku Krzysztofa WoĽniakowskiego za lata 1973-2020) / Władysław Marek Kolasa
  ¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej. - 2021, T. 24, z. 1, s. 13-24
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1509-1074
  e-ISSN: 2084-8552
  Adres url:
  DOI:  282/13670
  Autorzy: Władysław Marek Kolasa.
  Tytuł: Międzynarodowe czasopisma z zakresu Library & Information Science w polskim wykazie czasopism naukowych / Władysław Marek Kolasa
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2021, Z. 19, s. 562-583
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2081-1861
  e-ISSN: 2300-3057
  Adres url:
  DOI:  283/13670
  Autorzy: Danuta Łazarska.
  Tytuł: Międzywojenne podręczniki historii literatury i ich obudowa dydaktyczna : o sposobach zaciekawienia uczniów lektur± i sterowania jej odbiorem / Danuta Łazarska
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2021, Z. 19, s. 219-233
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2081-1861
  e-ISSN: 2300-3057
  Adres url:
  DOI:  284/13670
  Autorzy: Anna Fiń, Aneta Kostrzewa.
  Tytuł: Migrants as Urban Actors : Interrelations of Urban and Migration Processes : Introduction / Anna Fiń, Aneta Kostrzewa
  ¬ródło: Studia Migracyjne - Przegl±d Polonijny. - 2021, Vol. 181, nr 3, s. 8-15
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2081-4488
  e-ISSN: 2544-4972
  Adres url:
  DOI:  285/13670
  Autorzy: Katarzyna W±dolny-Tatar.
  Tytuł: Migration as an Experience of Speech and Communication in Polish Children's Literature / Katarzyna W±dolny-Tatar
  ¬ródło: Filoteknos. - 2021, Vol. 11, s. 97-110
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2082-9310
  Adres url:
  DOI:  286/13670
  Autorzy: Mateusz Szast, Karolina G±sior.
  Tytuł: Migration strategies and experiences of students - based on own research in 2020 / Mateusz Szast, Karolina G±sior
  ¬ródło: Studia Polonijne. - 2021, T. 42, s. 175-209
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 0137-5210
  Adres url:
  DOI:  287/13670
  Autorzy: Mirosław Płonka.
  Tytuł: Mikołaj Zebrzydowski jako nauczyciel buntów w dramacie Ludwika Orpiszewskiego / Mirosław Płonka
  ¬ródło: Klio. - 2021, Vol. 57, nr 1, s. 113-133
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 1643-8191
  Adres url:
  DOI:  288/13670
  Autorzy: Piotr Swoboda.
  Tytuł: Minister koordynator do spraw służb specjalnych w Polsce w latach 1997-2020 : cywilna kontrola czy polityczna ingerencja? / Piotr Swoboda
  ¬ródło: De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronno¶ci. - 2021, Vol. 7, nr 1, s. 125-150
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2450-5005
  Adres url:
  DOI:  289/13670
  Autorzy: Stanisław Kilian.
  Tytuł: Motyw "pełnej" suwerenno¶ci w my¶li politycznej emigracyjnego stronnictwa narodowego w latach 1945-1989 / Stanisław Kilian
  ¬ródło: Studia Polonijne. - 2021, T. 42, s. 237-258
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 0137-5210
  DOI:  290/13670
  Autorzy: Ireneusz Drabik.
  Tytuł: Motywy internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw produkcyjnych / Ireneusz Drabik
  ¬ródło: Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - 2021, Vol. 35, nr 1, s. 9-25
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2080-1653
  e-ISSN: 2449-903X
  Adres url:
  DOI:  291/13670
  Autorzy: Joanna M. Łukasik.
  Tytuł: Motywy wyboru zawodu nauczyciela przez studentów uczelni artystycznych / Joanna M. Łukasik
  ¬ródło: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2021, nr 1, s. 63-75
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1507-6563
  Adres url:
  DOI:  292/13670
  Autorzy: Adam Piasecki, Elżbieta Sroka, Anna Irasiak.
  Tytuł: Możliwo¶ć zwiększenia czytelno¶ci wypowiedzi w polskim języku migowym przez animowan± wirtualn± postać - w ¶wietle badań jako¶ciowych / Adam Piasecki, Elżbieta Sroka, Anna Irasiak
  ¬ródło: Niepełnosprawno¶ć - Zagadnienia, Problemy, Rozwi±zania. - 2021, nr 1-2, s. 318-330
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 2084-7734
  Adres url:  293/13670
  Autorzy: Joanna Rokita-Ja¶kow.
  Tytuł: Multilingual Identity Construction : Some Evidence from Ukrainian Students of English in Poland / Joanna Rokita-Ja¶kow
  ¬ródło: Polilog. Studia Neofilologiczne. - 2021, nr 11, s. 135-152
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2083-5485
  Adres url:
  DOI:  294/13670
  Autorzy: Alicja Walosik, Jarosław Szajner, Krystyna Pawlas, Ilona Żeber-Dzikowska.
  Tytuł: Municipal waste and related health risks / Alicja Walosik, Jarosław Szajner, Krystyna Pawlas, Ilona Żeber Dzikowska
  ¬ródło: Journal of Elementology. - 2021, Vol. 26, nr 3, s. 573-582
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1644-2296
  Adres url:
  DOI:  295/13670
  Autorzy: Ada Krawczak, Mateusz Drozdowski.
  Tytuł: Najpopularniejsze polskie portale historyczne - próba analizy pod względem merytorycznym oraz user experience (do¶wiadczeń użytkownika) / Ada Krawczak, Mateusz Drozdowski
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2021, Z. 19, s. 536-561
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2081-1861
  e-ISSN: 2300-3057
  Adres url:
  DOI:  296/13670
  Autorzy: Ewa Czerwińska-Jakimiuk.
  Tytuł: Narcystyczne zaburzenie osobowo¶ci - perspektywa psychologiczna i etyczna / Ewa Czerwińska-Jakimiuk
  ¬ródło: Edukacja Etyczna. - 2021, T. 18, s. 286-307
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2083-8972
  Adres url:  297/13670
  Autorzy: Agata Tasak.
  Tytuł: Naród i państwo w publikacjach katolików ¶wieckich na łamach tygodnika "Ład" w latach 1981-1984 (w kontek¶cie nauczania społecznego Ko¶cioła katolickiego) / Agata Tasak
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica. - 2021, Z. 26, s. 18-35
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2081-3333
  DOI:  298/13670
  Autorzy: Karina Zaj±c-Haduch.
  Tytuł: Narracyjno¶ć językowego obrazu ludzkiej egzystencji w polskich i rosyjskich poł±czeniach wyrazowych zawieraj±cych czasowniki ruchu i¶ć/idti, chodzić/hodit' (na materiale leksykograficznym) / Karina Zaj±c-Haduch
  ¬ródło: Studia Rossica Posnaniensia. - 2021, T. 46, nr 2, s. 233-241
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: RUS
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 0081-6884
  Adres url:
  DOI:  299/13670
  Autorzy: Karolina Stępień.
  Tytuł: Nastoletnia krucjata przeciwko dorosłym i kulturze popularnej w "Los poseídos de Luna Picante" Martína Sancii / Karolina Stępień
  ¬ródło: Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna. - 2021, Nr 27, s. 51-62
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 0867-7441
  Adres url:
  DOI:  300/13670
  Autorzy: Elżbieta Maj, Natalia Maj.
  Tytuł: Nauczanie online w kontek¶cie postępu edukacyjnego i terapeutycznego dziecka ze specyficznymi trudno¶- ciami w uczeniu się / Elżbieta A. Maj, Natalia Maj
  ¬ródło: Horyzonty Wychowania. - 2021, Vol. 20, nr 54, s. 53-61
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1643-9171
  e-ISSN: 2391-9485
  Adres url:
  DOI:  301/13670
  Autorzy: Karolina Kilar.
  Tytuł: Nauczanie zdalne w szkole specjalnej - nowa forma komunikacji nauczyciel - uczeń / Karolina Kilar
  ¬ródło: Logopedia Silesiana. - 2021, T. 10, nr 2, s. 1-16
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2300-5246
  e-ISSN: 2391-4297
  Adres url:
  DOI:  302/13670
  Autorzy: Ryszard ¦lęczka, Adam Ruta.
  Tytuł: Nauczyciel i wychowawca Profesor Zygmunt Ruta (1932-2021) - życie i nauka / Rszard ¦lęczka, Adam Ruta
  ¬ródło: Wychowanie w Rodzinie. - 2021, T. 25, nr 2, s. 25-39
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2082-9019
  e-ISSN: 2300-5866
  Adres url:  303/13670
  Autorzy: Stanisław Skórka.
  Tytuł: Nauka o architekturze informacji : koncepcja dyscypliny naukowej / Stanisław Skórka
  ¬ródło: Zagadnienia Informacji Naukowej. - 2021, nr 1, s. 7-28
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 0324-8194
  e-ISSN: 2392-2648
  Adres url:
  DOI:  304/13670
  Autorzy: Ewa Horyń.
  Tytuł: Nazwy własne podziemnych wyrobisk w żupach krakowskich (XVI-XVIII w.) / Ewa Horyń
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2021, Z. 16, s. 84-94
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2083-1765
  Adres url:
  Repozytorium UP:
  DOI:  305/13670
  Autorzy: Judyta Pogonowicz.
  Tytuł: Nażywo¶ć czy nowa nażywo¶ć : obecno¶ć a niecielesno¶ć we współczesnym teatrze / Judyta Pogonowicz
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2021, z. 13 (1), s. 95-102
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2083-7275
  e-ISSN: 2391-4432
  DOI:  306/13670
  Autorzy: Małgorzata BereĽnicka.
  Tytuł: New media in communication - challenges and needs=Nowe media w komunikacji - wyzwania i potrzeby / Małgorzata BereĽnicka
  ¬ródło: Logopedia Silesiana. - 2021, T. 10, nr 1, s. 1-22
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2300-5246
  e-ISSN: 2391-4297
  Adres url:
  DOI:  307/13670
  Autorzy: Jacek Rudewicz, Krzysztof Sala.
  Tytuł: New professional competencies in the era of WEB 2.0 and 3.0 and the dissemination of ICT / Jacek Rudewicz, Krzysztof Sala
  ¬ródło: Przedsiębiorczo¶ć - Edukacja. - 2021, Vol. 17, nr 1, s. 19-34
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2083-3296
  e-ISSN: 2449-9048
  Adres url:
  DOI:  308/13670
  Autorzy: Józef Brynkus.
  Tytuł: Nieos±dzona i nieukarana operacyjna oraz pospolita przestępczo¶ć funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa : glosa do problemu / Józef Brynkus
  ¬ródło: Res Gestae. Czasopismo Historyczne. - 2021, T. 13, s. 174-185
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2450-4475
  e-ISSN: 2451-0068
  Adres url:
  DOI:  309/13670
  Autorzy: Aldona Guzik, Anna Stolińska.
  Tytuł: Niesłyszalni eksperci? : zarz±dzanie percepcj± wypowiedzi eksperckich w dobie mediów multimodalnych na przykładzie wybranego materiału z serwisu informacyjnego - badania pilotażowe / Aldona Guzik, Anna Stolińska
  ¬ródło: Zarz±dzanie Mediami / Media Management. - 2021, T. 9, nr 3, s. 475-491
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  e-ISSN: 2354-0214
  Adres url:
  DOI:  310/13670
  Autorzy: Ewa Piotrowska.
  Tytuł: Niezwykłe biblioteki na ¶wiecie - inspiracje dla przyszłych projektów budynków bibliotecznych w Polsce [dokument elektroniczny] / Ewa Piotrowska
  ¬ródło: Biblioteka i Edukacja. - 2021, nr 19, s. 63-108
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 2299-565X
  Adres url:  311/13670
  Autorzy: Katarzyna Sygulska.
  Tytuł: Nigdy nie jest się za starym na bycie szczę¶liwym. Czego życie nauczyło osoby starsze? / Katarzyna Sygulska
  ¬ródło: Praca Socjalna. - 2021, Vol. 36, nr 3, s. 177-198
  Uwagi: GICID: 01.3001.0015.1554.
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 0860-3480
  Adres url:
  DOI:  312/13670
  Autorzy: Katarzyna Sowa-Bacia.
  Tytuł: Niski poziom motywacji studentów filologii germańskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie do nauki przedmiotu Gramatyka praktyczna języka niemieckiego - próba diagnozy przyczyn / Katarzyna Sowa-Bacia
  ¬ródło: Orbis Linguarum. - 2021, Vol. 55, s. 433-441
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1426-7241
  DOI:  313/13670
  Autorzy: Ewelina Zdebska.
  Tytuł: Nowe wyzwania dla pracowników socjalnych zatrudnionych w ramach Centrum Usług Społecznych / Ewelina Zdebska
  ¬ródło: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2021, nr 3, s. 125-132
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1507-6563
  DOI:  314/13670
  Autorzy: Roman Kochnowski.
  Tytuł: NVA a upadek muru berlińskiego / Roman Kochnowski
  ¬ródło: Studia ¦rodkowoeuropejskie i Bałkanistyczne. - 2021, T. 30, s. 93-104
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2451-4993
  e-ISSN: 2543-733X
  Adres url:
  DOI:  315/13670
  Autorzy: Beata Malczewska.
  Tytuł: O legawcach i wyżłach w języku polskim okiem stażysty - filologa / Beata Malczewska
  ¬ródło: Kultura łowiecka. - 2021, nr 100, s. 69-75
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 1429-2971
  Adres url:  316/13670
  Autorzy: Michał Rogoż.
  Tytuł: O literaturze czeskiej i jej autorach na łamach "Gazety Wyborczej" w latach 1989-2019 / Michał Rogoż
  ¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej. - 2021, T. 24, z. 2, 75-93
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1509-1074
  e-ISSN: 2084-8552
  Adres url:
  DOI:  317/13670
  Autorzy: Karol Gryszka.
  Tytuł: O pewnej metodzie rozwi±zywania równań "nierozwi±zywalnych" / Karol Gryszka
  ¬ródło: Delta - matematyka, fizyka, astronomia, informatyka. - 2021, nr 4, s. 8-9
  Uwagi: Portal DeltaMi.
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 0137-3005
  Adres url:  318/13670
  Autorzy: Karol Gryszka.
  Tytuł: O pewnych ¶rednich w ułamkach łańcuchowych / Karol Gryszka
  ¬ródło: Delta - matematyka, fizyka, astronomia, informatyka. - 2021, nr 8, s. 17-19
  Uwagi: Portal DeltaMi.
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 0137-3005
  Adres url:  319/13670
  Autorzy: Adam Mikrut.
  Tytuł: O prawie osób z niepełnosprawno¶ci± do ochrony przed dyskryminacj±. Idea - jurysdykcja - rzeczywisto¶ć / Adam Mikrut
  ¬ródło: Konteksty Pedagogiczne. - 2021, T. 1, nr 16, s. 31-53
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2300-6471
  Adres url:
  DOI:  320/13670
  Autorzy: Tadeusz Szczerbowski.
  Tytuł: O proekte russko-pol'skogo slovarâ razgovornoj reči i obšego slenga / Tadeusz Szczerbowski
  ¬ródło: Przegl±d Rusycystyczny. - 2021, nr 2, s. 55-66
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: RUS
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 0137-298X
  Adres url:
  DOI:  321/13670
  Autorzy: Aleksandra Budrewicz.
  Tytuł: O współczesnej powie¶ci angielskiej na łamach "Przegl±du Polskiego" (1866-1914) / Aleksandra Budrewicz
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2021, Z. 19, s. 269-283
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2081-1861
  e-ISSN: 2300-3057
  Adres url:
  DOI:  322/13670
  Autorzy: Tadeusz Budrewicz.
  Tytuł: Obchody rocznicy Chopina w roku 1910 a integracja narodowa : Chopin a kultura pamięci / Tadeusz Budrewicz
  ¬ródło: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. - 2021, nr 41, s. 175-198
  Uwagi: Publikacja indeksowana w bazie Scopus.
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1233-8680
  Adres url:
  DOI:  323/13670
  Autorzy: Krzysztof Sala.
  Tytuł: Obecny stan i perspektywy wykorzystania Linii Hutniczej Szerokotorowej w Polsce / Krzysztof Sala
  ¬ródło: Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - 2021, Vol. 35, nr 1, s. 85-95
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2080-1653
  e-ISSN: 2449-903X
  Adres url:
  DOI:  324/13670
  Autorzy: Antoni Płoszczyniec.
  Tytuł: Obiektywne, czyli jakie? : uwagi dotycz±ce wieloznaczno¶ci pojęcia obiektywno¶ci warto¶ci / Antoni Płoszczyniec
  ¬ródło: Kultura i Warto¶ci. - 2021, Nr 31, s. 5-22
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2299-7806
  Adres url:
  DOI:  325/13670
  Autorzy: Mirosław Płonka.
  Tytuł: Obóz Zwi±zku Strzeleckiego im. Zygmunta Lewakowskiego w Zakrzowie (1929-1939) / Mirosław Aleksander Płonka
  ¬ródło: Wadoviana. Przegl±d Historyczno-Kulturalny. - 2021, nr 24, s. 56-71
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1505-0181
  Adres url:  326/13670
  Autorzy: Piotr Andrusiewicz.
  Tytuł: Obraz innowacji cyfrowych w dziennikarstwie na podstawie projektów współfinansowanych przez Google Digital News Initiative / Piotr Andrusiewicz
  ¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej. - 2021, T. 24, z. 2, s. 95-118
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1509-1074
  e-ISSN: 2084-8552
  Adres url:
  DOI:  327/13670
  Autorzy: Tomasz Cyrol.
  Tytuł: Ocena społeczna zasad etyki adwokackiej / Tomasz Cyrol
  ¬ródło: Palestra. - 2021, nr 5, s. 120-130
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 0031-0344
  Adres url:  328/13670
  Autorzy: Kinga Krzesiwo.
  Tytuł: Ocena sytuacji rozwojowej i funkcjonalnej stacji narciarskich - przykład polskich Karpat / Kinga Krzesiwo
  ¬ródło: Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - 2021, Vol. 35, nr 3, s. 259-276
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2080-1653
  e-ISSN: 2449-903X
  Adres url:
  DOI:  329/13670
  Autorzy: Paweł Ostachowski.
  Tytuł: Ochrona powietrza i klimatu jako przedmiot wydatków inwestycyjnych gmin powiatu pińczowskiego / Paweł Ostachowski
  ¬ródło: Rocznik Administracji Publicznej. - 2021, nr 7, s. 73-90
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 2449-7797
  e-ISSN: 2449-7800
  Adres url:
  DOI:  330/13670
  Autorzy: Dariusz D±bek.
  Tytuł: Odpowiedzialno¶ć zawodowa mediatora - kluczowe zasady mediacji w odbiorze indywidualnym i społecznym - z uwzględnieniem czasu pandemii / Dariusz D±bek
  ¬ródło: Edukacja Etyczna. - 2021, T. 18, s. 132-159
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2083-8972
  Adres url:
  DOI:  331/13670
  Autorzy: Wojciech Sady.
  Tytuł: OdpowiedĽ moim krytykom / Wojciech Sady
  ¬ródło: Studia Philosophica Wratislaviensia. - 2021, Vol. 16, nr 3, s. 75-90
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1895-8001
  Adres url:
  DOI:  332/13670
  Autorzy: Agnieszka Ogrodnik-Kalita.
  Tytuł: Odrzucenie w imieniu dziecka spadku, którego pasywa wyczerpuj± lub przewyższaj± warto¶ć aktywów : uwagi na tle uchwały S±du Najwyższego z 22 MAJA 2018 R., III CZP 102/17 / Agnieszka Ogrodnik-Kalita
  ¬ródło: Zeszyty Prawnicze. - 2021, nr 21.4, s. 91-118
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1643-8183
  e-ISSN: 2353-8139
  Adres url:
  DOI:  333/13670
  Autorzy: Paweł Skorut.
  Tytuł: Odwołania do Konstytucji RP z 17 marca 1921 roku i ewolucja rozwi±zań konstytucyjnych w projektach ustawy zasadniczej RP z lat 90. XX wieku : analiza zagadnienia na wybranych przykładach / Paweł Skorut
  ¬ródło: Studia ¦rodkowoeuropejskie i Bałkanistyczne. - 2021, T. 30, s. 121-142
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2451-4993
  e-ISSN: 2543-733X
  Adres url:
  DOI:  334/13670
  Autorzy: Beata Gryszka, Janusz GwoĽdziewicz.
  Tytuł: On the Abhyankar-Moh irreducibility criterion for quasi-ordinary polynomials / Beata Gryszka, Janusz GwoĽdziewicz
  ¬ródło: Colloquium Mathematicum. - 2021, Vol. 164, No. 1, s. 149-160
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  Inne bazy podaj±ce opis:
 • Web of Science

  p-ISSN: 0010-1354
  e-ISSN: 1730-6302
  Adres url:
  DOI:  335/13670
  Autorzy: Natalia Bursiewicz.
  Tytuł: On the persistence of medieval urban spatial layout : selected towns on the Pilgrims' Way to Santiago de Compostela in the Iberian Peninsula / Natalia Bursiewicz
  ¬ródło: Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. - 2021, nr 2, s. 3-19
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1896-4133
  e-ISSN: 2449-9285
  Adres url:  336/13670
  Autorzy: Katarzyna Plutecka.
  Tytuł: On the taming the space of dialogue by deaf people during the COVID-19 pandemic / Katarzyna Plutecka
  ¬ródło: Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio. - 2021, T. 47, nr 3, s. 609-619
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2082-7067
  e-ISSN: 2082-7067
  Adres url:
  DOI:  337/13670
  Autorzy: Izabela Glac.
  Tytuł: Opieka wytchnieniowa jako systemowa odpowiedĽ na potrzeby rodzin dzieci z niepełnosprawno¶ciami / Izabela Glac
  ¬ródło: Pedagogika Społeczna. - 2021, nr 1-2, s. 167-185
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1642-672X
  DOI:  338/13670
  Autorzy: Andrzej Kobiałka.
  Tytuł: Optymalizacja bezpieczeństwa społecznego w ¶rodowisku lokalnym - zarys problematyki / Andrzej Kobiałka
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate. - 2021, Z. 11 (2), s. 90-99
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2657-8549
  Adres url:
  Repozytorium UP:
  DOI:  339/13670
  Autorzy: Karol Juszka.
  Tytuł: Orzecznicze i doktrynalne czynniki ochrony praw człowieka w stosowaniu przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolno¶ci po 1 stycznia 2012 r. / Karol Juszka
  ¬ródło: Przegl±d Prawno-Ekonomiczny. - 2021, nr 3, s. 65-78
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1898-2166
  Adres url:
  DOI:  340/13670
  Autorzy: Józef Młyński.
  Tytuł: Osoby w wieku 60 plus wyzwaniem i szans± dla polskiej polityki społecznej / Józef Młyński
  ¬ródło: Praca Socjalna. - 2021, Vol. 36, nr 2, s. 143-159
  Uwagi: GICID: 01.3001.0014.8738
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 0860-3480
  Adres url:
  DOI:  341/13670
  Autorzy: Krzysztof WoĽniakowski.
  Tytuł: Ostatnie 15 miesięcy : "Przyjaciel Młodzieży" i "Przyjaciel Dzieci" w okresie I wojny ¶wiatowej (sierpień 1914 - paĽdziernik 1915) / Krzysztof WoĽniakowski
  ¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej. - 2021, T. 24, z. 2, s. 49-74
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1509-1074
  e-ISSN: 2084-8552
  Adres url:
  DOI:  342/13670
  Autorzy: Małgorzata M±dry-Kupiec.
  Tytuł: Otwarto¶ć nauczyciela w relacji z uczniami / Małgorzata M±dry-Kupiec
  ¬ródło: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia - Psychologia. - 2021, Vol. 34, nr 1, s. 35-44
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 0867-2040
  e-ISSN: 2449-8521
  Adres url:
  DOI:  343/13670
  Autorzy: Małgorzata Nodzyńska, Martin Bílek.
  Tytuł: Outdoor Education in Times of the Pandemic - The Use of ActionBound Application / Małgorzata Nodzyńska-Moroń, Martín Bílek
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia. - 2021, Z. 11, s. 174-182
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2083-7267
  DOI:  344/13670
  Autorzy: Patrycja Włodek.
  Tytuł: Outrage / Patrycja Włodek
  ¬ródło: Ekrany. - 2021, nr 4, s. 102-103
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 2083-0874  345/13670
  Autorzy: Remigiusz Kasprzycki.
  Tytuł: Pacyfizm i antymilitaryzm w Europie Zachodniej w latach 1918-1939 / Remigiusz Kasprzycki
  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne. - 2021, nr 148, z. 3, s. 535-558
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 0083-4351
  e-ISSN: 2084-4069
  DOI:  346/13670
  Autorzy: Marzena Kutt.
  Tytuł: Pajdokracja w ujęciu Feliksa Konecznego w kontek¶cie współczesnych form zjawiska / Marzena Kutt
  ¬ródło: Rocznik Filozoficzny Ignatianum. - 2021, T. 27, nr 2, s. 251-274
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2300-1402
  DOI:  347/13670
  Autorzy: Jolanta Baran, Ewa Dyduch.
  Tytuł: Pedagog specjalny jako refleksyjny praktyk i innowator w kontek¶cie aktualnych wyzwań cywilizacyjnych, kształcenia akademickiego oraz pracy pedagogicznej / Jolanta Baran, Ewa Dyduch
  ¬ródło: Konteksty Pedagogiczne. - 2021, T. 2, nr 17, s. 11-25
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2300-6471
  Adres url:
  DOI:  348/13670
  Autorzy: Krzysztof Loranty, Janusz Ropski.
  Tytuł: Pedagogical implications of evolutionary explanations concerning interpersonal and intergroup relations / Krzysztof Loranty, Janusz Ropski
  ¬ródło: Studia Administracji i Bezpieczeństwa. - 2021, T. 10, nr 10, s. 15-26
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2543-6961
  DOI:  349/13670
  Autorzy: Karolina Pi±tek.
  Tytuł: Pedagogical-psychological and rehabilitation activities carried out in forensic mental health units / Karolina Pi±tek
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia. - 2021, Z. 11, s. 45-53
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2083-7267
  DOI:  350/13670
  Autorzy: Piotr Majewicz.
  Tytuł: Pedagogika lecznicza w Polsce i na ¶wiecie - wspólna nazwa, odmienne desygnaty / Piotr Majewicz
  ¬ródło: Pedagogika Społeczna. - 2021, nr 1-2, s. 237-250
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1642-672X  351/13670
  Autorzy: Olena Bocharova.
  Tytuł: Pedagogika porównawcza w systemie współczesnej wiedzy naukowej / Olena Bocharova
  ¬ródło: Forum Pedagogiczne. - 2021, T. 11, nr 1, s. 195-209
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2083-6325
  e-ISSN: 2449-7142
  Adres url:  352/13670
  Autorzy: Marek Pieni±żek.
  Tytuł: Performatywno¶ć wiersza : współczesne locus amoenus w olkuskich pejzażach / Marek Pieni±żek
  ¬ródło: Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. - 2021, T. 34, cz. 1, s. 323-340
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2300-5459
  e-ISSN: 2450-0380
  Adres url:  353/13670
  Autorzy: Jolanta B±k-Badowska, Ilona Żeber-Dzikowska, Barbara Gworek, Jarosław Szajner, Bożena Wójtowicz, Irena Suwara, Jarosław Chmielewski.
  Tytuł: Pestycydy jako Ľródło zagrożenia ¶rodowiskowego dla owadów zapylaj±cych : edukacja ekologiczna / Jolanta B±k-Badowska, Ilona Żeber-Dzikowska, Barbara Gworek, Jarosław Szajner, Bożena Wójtowicz, Irena Suwara, Jarosław Chmielewski
  ¬ródło: Przemysł Chemiczny. - 2021, T. 100, nr 3, s. 268-274
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 0033-2496
  e-ISSN: 2449-9951
  Adres url:
  DOI:  354/13670
  Autorzy: Anita Buczek-Zawiła.
  Tytuł: Phonological Awareness of L1 Systemic Segmental Contrasts among Advanced ESL Speakers with Varied L1 Backgrounds / Anita Buczek-Zawiła
  ¬ródło: Anglica. An International Journal of English Studies. - 2020, Vol. 30, nr 2, s. 107-125
  Uwagi: GICID: 01.3001.0015.3495
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 0860-5734
  Adres url:
  DOI:  355/13670
  Autorzy: Jarosław Jastrzębski.
  Tytuł: Pierwszy japoński lotniskowiec - Hōshō / Jarosław Jastrzębski
  ¬ródło: Okręty Wojenne. - 2022, nr 1, s. 42-49
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 1231-014X  356/13670
  Autorzy: Piotr Puchalski.
  Tytuł: Pionier nie tylko kolonialny. Działalno¶ć naukowo-popularyzacyjna mjr. Mieczysława Lepeckiego na przykładzie biografi i Maurycego Beniowskiego / Piotr Puchalski
  ¬ródło: Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki. - 2021, Vol. 30, nr 1, s. 173-190
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1509-0957  357/13670
  Autorzy: Marek Pieni±żek.
  Tytuł: Piotr Skrzynecki : performer nieustaj±cego ¶więta / Marek Pieni±żek
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2021, Z. 19, s. 500-516
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2081-1861
  e-ISSN: 2300-3057
  Adres url:
  DOI:  358/13670
  Autorzy: Artur Kubacki.
  Tytuł: Pluricentryzm w niemieckim języku standardowym i specjalistycznym / Artur Kubacki
  ¬ródło: Biuletyn LST. - 2021, nr 2, s. 13-16
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL  359/13670
  Autorzy: Mirosław Grzegórzek.
  Tytuł: Po-etyka stosowana? : Novum aksjologiczne w ostatnim wydaniu podręcznika B. Chrz±stowskiej i S. Wysłouch / Mirosław Grzegórzek
  ¬ródło: Polonistyka. Innowacje. - 2021, nr 14, s. 65-73
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 2450-6435
  Adres url:
  DOI:  360/13670
  Autorzy: Beata Langer.
  Tytuł: Pocz±tki pracy redakcyjnej Stanisława Wasylewskiego: współpraca z lwowsk± "Gazet± Porann±" i "Gazet± Wieczorn±" w latach 1911-1914 / Beata Langer
  ¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej. - 2021, T. 24, z. 2, s. 153-170
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1509-1074
  e-ISSN: 2084-8552
  Adres url:
  DOI:  361/13670
  Autorzy: Katarzyna Tomaszek.
  Tytuł: Poczucie alienacji a syndrom wypalenia szkolnego / Katarzyna Tomaszek
  ¬ródło: Forum O¶wiatowe. - 2021, T. 33, nr 2, s. 47-69
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 0867-0323
  e-ISSN: 2450-3452
  DOI:  362/13670
  Autorzy: Grażyna Aondo-Akaa.
  Tytuł: Poczucie koherencji a satysfakcja z życia osób z postępuj±c± niepełnosprawno¶ci± ruchow± / Aondo-Akaa Grażyna
  ¬ródło: Pedagogika Społeczna. - 2021, nr 1-2, s. 125-138
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1642-672X
  DOI:  363/13670
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Podmiot logopedii : szkic metodologiczny / Mirosław Michalik
  ¬ródło: Logopedia. - 2021, T. 50/1, 11-29
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 0459-6935
  Adres url:
  DOI:  364/13670
  Autorzy: Józef Młyński.
  Tytuł: Podmiotowo¶ć rodziny w samorz±dzie terytorialnym / Józef Młyński
  ¬ródło: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2021, nr 2, s. 141-150
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1507-6563
  DOI:  365/13670
  Autorzy: Alicja Witalisz.
  Tytuł: Polish LGBTQ+-Related Anglicisms in a Language Contact Perspective / Alicja Witalisz
  ¬ródło: Studia Anglica Posnaniensia. - 2021
  Uwagi: Article in press.
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 0081-6272
  e-ISSN: 2082-5102
  Adres url:
  DOI:  366/13670
  Autorzy: Anna Szymańska, Monika Płaziak.
  Tytuł: Polish shopping malls attractiveness in the opinion of young consumers: Structural modelling (SEM) / Anna Irena Szymańska, Monika Płaziak
  ¬ródło: Geographia Polonica. - 2021, Vol. 94, iss. 4, s. 539-553
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 0016-7282
  e-ISSN: 2300-7362
  Adres url:
  DOI:  367/13670
  Autorzy: Mateusz Kamionka, Paweł Bielecki.
  Tytuł: Political and Economic Determinants of the Attitudes of the Young Generation in the Russian Federation in 2020-2021 / Mateusz Kamionka, Paweł Bielecki
  ¬ródło: Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne. - 2021, Vol. 72, s. 67-87
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 1505-2192
  Adres url:
  DOI:  368/13670
  Autorzy: Łukasz Czekaj, Michał Znamirowski.
  Tytuł: Polityka bepzieczeństwa Unii Europejskiej / Łukasz Czekaj, Michał Znamirowski
  ¬ródło: SDirect24 Scientific Journal. - 2021, nr 4, s. 18-41
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 2545-0697  369/13670
  Autorzy: Łukasz Czekaj, Michał Znamirowski.
  Tytuł: Polityka bezpieczeństwa Uni Europejskiej / Łukasz Czekaj, Michał Znamirowski
  ¬ródło: SDirect24 Scientific Journal. - 2021, nr 3, s. 18-41
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 2450-5005  370/13670
  Autorzy: Remigiusz Kasprzycki.
  Tytuł: Polscy antymilitary¶ci i pacyfi¶ci u progu I wojny ¶wiatowej / Remigiusz Kasprzycki
  ¬ródło: Res Gestae. Czasopismo Historyczne. - 2021, T. 13, s. 111-126
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2450-4475
  e-ISSN: 2451-0068
  Adres url:
  DOI:  371/13670
  Autorzy: Anna Włoch.
  Tytuł: Polscy pedagodzy o szkolnictwie angielskim : z tradycji polskiej pedagogiki porównawczej XX wieku / Anna Włoch
  ¬ródło: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika. - 2021, Vol. 62, nr 2, s. 63-91
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 0208-5313
  e-ISSN: 0860-1232
  DOI:  372/13670
  Autorzy: Tomasz Chomiszczak.
  Tytuł: Portrecistka : dziesięć lat z ksi±żkami reportażystki Magdaleny Grzebałkowskiej / Tomasz Chomiszczak
  ¬ródło: Nowy Napis Co Tydzień. - 2021, nr 117
  Uwagi: Dokument elektroniczny.
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 2658-0713
  Adres url:  373/13670
  Autorzy: Grzegorz Haczewski, Józef Kukulak.
  Tytuł: Possible role of stream piracy in evolution of drainage network in Pasmo Połonin: the Roztoki Stream Valley (Bieszczady Wysokie, Polish Carpathians) / Grzegorz Haczewski, Józef Kukulak
  ¬ródło: Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica. - 2021, Vol. 55, s. 89-97
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 0081-6434
  Adres url:  374/13670
  Autorzy: Magdalena Leżucha, Karolina Czerwiec.
  Tytuł: Postawy studentów wobec transpłciowo¶ci / Magdalena Leżucha, Karolina Czerwiec
  ¬ródło: Społeczeństwo. Edukacja. Język. - 2021, T. 14, s. 187-213
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2353-1266
  e-ISSN: 2449-7983
  Adres url:
  DOI:  375/13670
  Autorzy: Franciszek Mróz.
  Tytuł: Potencjał pielgrzymkowy województwa wielkopolskiego / Franciszek Mróz
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica. - 2021, Z. 16, s. 36-63
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 2084-5456
  e-ISSN: 2449-9056
  Adres url:
  DOI:  376/13670
  Autorzy: Katarzyna Janczarska-Bergel.
  Tytuł: Poziom bezpieczeństwa transportu zbiorowego jako jeden z głównych elementów jako¶ci usług transportowych na przykładzie Krakowa / Katarzyna Janczarska-Bergel
  ¬ródło: Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - 2021, Vol. 35, nr 1, s. 96-108
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2080-1653
  e-ISSN: 2449-903X
  Adres url:
  DOI:  377/13670
  Autorzy: Ewa Radomska.
  Tytuł: Poziom rozwoju gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego w Federacji Rosyjskiej - główne trendy i wyzwania / Ewa Radomska
  ¬ródło: ¦rodkowoeuropejskie Studia Polityczne. - 2021, nr 1, s. 33-52
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1731-7517
  Adres url:
  DOI:  378/13670
  Autorzy: Beata Ziębińska.
  Tytuł: Pracownie badań nad lokalnymi problemami społecznymi / Beata Ziębińska
  ¬ródło: Studia z Polityki Publicznej. - 2021, T. 8, nr 4, s. 35-53
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2391-6389
  e-ISSN: 2719-7131
  Adres url:
  DOI:  379/13670
  Autorzy: Isabel Röskau-Rydel.
  Tytuł: Prasa Niemców galicyjskich wydawana w Stanisławowie i we Lwowie w I połowie XX wieku / Isabel Röskau-Rydel
  ¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej. - 2021, T. 24, z. 3, s. 5-20
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1509-1074
  e-ISSN: 2084-8552
  Adres url:
  DOI:  380/13670
  Autorzy: Grażyna Wrona.
  Tytuł: Prasa w debacie parlamentarnej w ¶wietle Sprawozdań Stenograficznych z Posiedzeń Sejmu Ustawodawczego (1919-1922) oraz Sprawozdań Stenograficznych z Posiedzeń Sejmu Rzeczypospolitej (1922-1939) : projekcja badań, wstępne ustalenia / Grażyna Wrona
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2021, Z. 19, s. 316-329
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2081-1861
  e-ISSN: 2300-3057
  Adres url:
  DOI:  381/13670
  Autorzy: Adam P±zik.
  Tytuł: Prawo bez granic? : interpretacja pojęcia "nietykalno¶ć mieszkania" na tle art. 23 KC / Adam P±zik
  ¬ródło: Studia Prawa Prywatnego. - 2021, nr 1, s. 13-33
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1895-1279
  Adres url:  382/13670
  Autorzy: Anna Kolasińska, Joanna Sporek.
  Tytuł: Preferencje turystyczne seniorów - słuchaczy krakowskich uniwersytetów trzeciego wieku / Anna Kolasińska, Joanna Sporek
  ¬ródło: Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - 2021, Vol. 35, nr 3, s. 295-306
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2080-1653
  e-ISSN: 2449-903X
  Adres url:
  Repozytorium UP:
  DOI:  383/13670
  Autorzy: Anna Penkała-Jastrzębska.
  Tytuł: Pregnancy, childbirth and postpartum in wealthy noble families in the first half of the 18th century in the Polish-Lithuanian Commonwealth / Anna Penkała-Jastrzębska
  ¬ródło: Res Gestae. Czasopismo Historyczne. - 2021, T. 13, s. 22-41
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2450-4475
  e-ISSN: 2451-0068
  Adres url:
  DOI:  384/13670
  Autorzy: Joanna Rokita-Ja¶kow, Werona Król-Gierat.
  Tytuł: Preparing teachers of Early Childhood Education to teach a foreign language : the PEPELINO portfolio in practice / Joanna Rokita-Ja¶kow, Werona Król-Gierat
  ¬ródło: Problemy Wczesnej Edukacji. - 2021, T. 52, nr 1, s.153-169
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1734-1582
  e-ISSN: 2451-2230
  DOI:  385/13670
  Autorzy: Joanna Podgórska-Rykała, Marcin Kępa.
  Tytuł: Private Foundation In The Polish Legal System As A Specific Institution Of The Civil Society / Joanna Podgórska-Rykała, Marcin Kępa
  ¬ródło: Central European Papers. - 2021, Vol. 9, iss. 1, s. 19-33
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 2336-3312
  e-ISSN: 2336-369X
  Adres url:  386/13670
  Autorzy: Bożena Jaskowska, Magdalena Król.
  Tytuł: Problematyka zarz±dzania bibliotekami w ¶wietle analizy zawarto¶ci wybranych czasopism naukowych z lat 2015-2020 / Bożena Jaskowska, Magdalena B. Król
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2021, Z. 19, s. 709-727
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2081-1861
  e-ISSN: 2300-3057
  Adres url:
  DOI:  387/13670
  Autorzy: Kazimiera Juszka, Karol Juszka.
  Tytuł: Procedural-forensic confrontation in Poland: research issues / Kazimiera Juszka, Karol Juszka
  ¬ródło: Przegl±d Prawno-Ekonomiczny. - 2021, nr 2, s. 25-33
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1898-2166
  Adres url:
  DOI:  388/13670
  Autorzy: Mateusz Wyżga.
  Tytuł: Procesy urbanizacyjne w województwie krakowskim w XVI-XVIII wieku : nowe możliwo¶ci badań / Mateusz Wyżga
  ¬ródło: Przeszło¶ć Demograficzna Polski. - 2021, T. 43, s. 7-27
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 0079-7189
  e-ISSN: 2719-4345
  Adres url:
  DOI:  389/13670
  Autorzy: Witold Warcholik, Dorota Chmielowska.
  Tytuł: Profile of a Participant in Mantrailing in Poland / Witold Warcholik, Dorota Chmielowska
  ¬ródło: Sport i Turystyka. - 2021, T. 4, nr 3, s. 143-154
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2545-3211
  e-ISSN: 2657-4322
  Adres url:
  DOI:  390/13670
  Autorzy: Michał Rogoż, Agnieszka Strzałka.
  Tytuł: Propaganda content in the "Poznaj Swój Kraj" monthly (1958-1989) / Michał Rogoż, Agnieszka Strzałka
  ¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej. - 2021, T. 24, z. 4, s. 51-68
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1509-1074
  e-ISSN: 2084-8552
  Adres url:
  DOI:  391/13670
  Autorzy: Przemysław Sołga.
  Tytuł: Propagandowy wizerunek chrze¶cijaństwa w polskich podręcznikach do historii z okresu stalinizmu / Przemysław Sołga
  ¬ródło: Nasza Przeszło¶ć. - 2021, T. 136, s. 181-218
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 0137-3218
  Adres url:
  DOI:  392/13670
  Autorzy: Hubert Mazur.
  Tytuł: Propagatorzy prac kulturalno-o¶wiatowych i działalno¶ci popularyzatorskiej archiwów państwowych w Polsce w dobie Polski Ludowej / Hubert Mazur
  ¬ródło: Archiwa - Kancelarie - Zbiory. - 2021, nr 12, s. 67-87
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1895-9075
  e-ISSN: 2544-5685
  Adres url:
  DOI:  393/13670
  Autorzy: Krzysztof Czop.
  Tytuł: Proponowane zmiany ukierunkowane na podniesienie bezpieczeństwa terrorystycznego na terenie dużych centrów biurowo-usługowych / Krzysztof Czop
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate. - 2021, Z. 11 (1), s. 44-58
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2657-8549
  Repozytorium UP:
  DOI:  394/13670
  Autorzy: Magdalena Łomzik.
  Tytuł: Prosty polski język medyczny - próba uproszczenia fragmentu epikryzy / Magdalena Łomzik
  ¬ródło: ¦wiat i Słowo. - 2021, T. 37, nr 2, s. 257-274
  Uwagi: GICID: 01.3001.0015.6069
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1731-3317
  DOI:  395/13670
  Autorzy: Anna Chrobak.
  Tytuł: Przegl±d metod waloryzacji obiektów przyrody nieożywionej wykorzystywanych w geoturystyce / Anna Chrobak
  ¬ródło: Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - 2021, Vol. 35, nr 3, s. 116-145
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2080-1653
  e-ISSN: 2449-903X
  Adres url:
  DOI:  396/13670
  Autorzy: Mira Czarnecka.
  Tytuł: Przekład pod patronatem : elementy trzeciej kultury w procesie uzgodnień wydawniczych / Mira Czarnecka
  ¬ródło: Półrocznik Językoznawczy Tertium. - 2021, Vol. 6, nr 1, s. 232-256
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 2543-7844
  Adres url:
  DOI:  397/13670
  Autorzy: Krzysztof Chaczko.
  Tytuł: Przełamuj±c fale : usługi socjalne i przyszło¶ć lokalnej polityki społecznej / Krzysztof Chaczko
  ¬ródło: Nowy Obywatel. - 2021, nr 35, s. 82-87
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 2082-7644
  Adres url:  398/13670
  Autorzy: Bartłomiej Chrzanowski.
  Tytuł: Przestępcze kontakty krakowskiej młodzieży a style adaptacji realizowane w sporcie - na przykładzie piłki nożne / Bartłomiej Chrzanowski
  ¬ródło: Resocjalizacja Polska. - 2021, nr 22, s. 1-16
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 2081-3767
  e-ISSN: 2392-2656
  Adres url:
  DOI:  399/13670
  Autorzy: Radosław Stupak.
  Tytuł: Przez kwasow± psychiatrię do kwasowego komunizmu : renesans psychodeliczny w psychiatrii jako szansa na zmianę paradygmatu / Radosław Stupak
  ¬ródło: Praktyka Teoretyczna. - 2021, T. 40, nr 2, s. 123-176
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  e-ISSN: 2081-8130
  DOI:  400/13670
  Autorzy: Olena Bocharova.
  Tytuł: Przygotowanie do zawodu przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na Ukrainie / Olena Bocharova
  ¬ródło: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. - 2021, Vol. 16, nr 2, s. 9-23
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1896-2327
  e-ISSN: 2353-7787
  Adres url:
  DOI:  401/13670
  Autorzy: Renata DĽwigoł.
  Tytuł: Przysłowie Nie taki diabeł straszny, jak go maluj± w katalogach bibliotecznych : analiza tytułów drukowanych tekstów współczesnych / Renata DĽwigoł
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2021, Z. 19, s. 773-786
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2081-1861
  e-ISSN: 2300-3057
  Adres url:
  DOI:  402/13670
  Autorzy: Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska.
  Tytuł: Rainbows and Thunderbolts : A Non-obvious Alliance between the LGBTQIAP Movement and Women's Movement in Poland in 2016-2020 / Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska
  ¬ródło: Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne. - 2021, Vol. 71, s. 44-60
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 1505-2192
  DOI:  403/13670
  Autorzy: Bogdan Fischer, Agnieszka Piskorz-Ryń.
  Tytuł: Re-use of research data / Bogdan Fischer, Agnieszka Piskorz-Ryń
  ¬ródło: Prawo i WięĽ. - 2021, nr 2, s. 96-111
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 2299-405X
  e-ISSN: 2719-3594
  Adres url:
  DOI:  404/13670
  Autorzy: Joanna Podhorodecka.
  Tytuł: Real-life pseudo-passives: The usage and discourse functions of adjunct-based passive constructions / Joanna Podhorodecka
  ¬ródło: Poznań Studies in Contemporary Linguistics. - 2021, Vol. 57, nr 1, s. 33-57
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1897-7499
  Adres url:
  DOI:  405/13670
  Autorzy: Aleksandra Litawa.
  Tytuł: Realizowanie harmonijnej pasji jako działanie autokreacyjne / Aleksandra Litawa
  ¬ródło: Rocznik Andragogiczny. - 2021, T. 28, s. 115-126
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1429-186X
  e-ISSN: 2391-7571
  Adres url:  406/13670
  Autorzy: Paweł Kroh, Łukasz Pawlik.
  Tytuł: Recent advances on geomorphology of the Gorce Mountains, the Outer Western Carpathians - state-of-the-art and future perspectives / Paweł Kroh, Łukasz Pawlik
  ¬ródło: Geographia Polonica. - 2021, Vol. 94, iss. 1, s. 47-67
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 0016-7282
  e-ISSN: 2300-7362
  Adres url:
  DOI:  407/13670
  Autorzy: Grzegorz Krawiec.
  Tytuł: Recenzja ksi±żki Marka Stycha "Prawno-administracyjne uwarunkowania wykonywania zawodu farmaceuty", Kraków 2021 / Grzegorz Krawiec
  ¬ródło: Przegl±d Prawa Publicznego. - 2021, nr 11, s. 113-118
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 35.000
  p-ISSN: 1896-8996
  Adres url:  408/13670
  Autorzy: Francesco Cabras.
  Tytuł: Recusationes w pierwszej księdze Elegiarum libri quattuor Jana Kochanowskiego a Kreuzung der Gattungen : rola Owidiusza w refleksjach metapoetyckich Jana Kochanowskiego / Francesco Cabras
  ¬ródło: Terminus. - 2021, R. 23, z. 4, s. 435-454
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 2082-0984
  e-ISSN: 2084-3844
  Adres url:
  DOI:  409/13670
  Autorzy: Sławomir Kapralski, Dariusz NiedĽwiedzki, Jacek Nowak.
  Tytuł: Reflexive ethnography of Poland's non-memory about Jews and the Holocaust : Revisiting fieldwork, revising assumptions [Dokument elektroniczny] / Sławomir Kapralski, Dariusz NiedĽwiedzki, Jacek Nowak
  ¬ródło: Memory Studies. - 2021
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 1750-6980
  Adres url:
  DOI:  410/13670
  Autorzy: Alekandra Majdzińska-Koczorowicz, Julia Ostanina-Olszewska.
  Tytuł: Reframing the reality of online learning on the basis of internet memes / Aleksandra Majdzińska-Koczorowicz, Julia Ostanina-Olszewska
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2021, Z. 16, s. 140-155
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2083-1765
  Adres url:
  Repozytorium UP:
  DOI:  411/13670
  Autorzy: Łukasz Albański, Małgorzata Krywult-Albańska.
  Tytuł: Reinventing the Refugee Camp as the City: Theoretical Considerations about Unaccompanied Minors / Łukasz Albański, Małgorzata Krywult-Albańska
  ¬ródło: Studia Migracyjne - Przegl±d Polonijny. - 2021, Vol. 57, nr 3, s. 253-265
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2081-4488
  e-ISSN: 2544-4972
  Adres url:
  DOI:  412/13670
  Autorzy: Olena Bocharova.
  Tytuł: Relacje dziadków z wnukami w ujęciu ukraińskich naukowców : wyzwania współczesnej ukraińskiej rodziny / Olena Bocharova
  ¬ródło: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2021, nr 8, s. 22-33
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 0552-2188
  Adres url:  413/13670
  Autorzy: Jolanta Sajdera.
  Tytuł: Relacje między warto¶ciami społecznymi i ekonomicznymi w ujęciu socjologicznej koncepcji Floriana Znanieckiego / Jolanta Sajdera
  ¬ródło: Rocznik Pedagogiczny. - 2021, T. 44
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 0137-9585
  Adres url:
  DOI:  414/13670
  Autorzy: Ryszard Mirek.
  Tytuł: Relevant paraconsistent logic / Ryszard Mirek
  ¬ródło: Argument. Biannual Philosophical Journal. - 2021, Vol. 11, nr 1, s. 287-292
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2083-6635
  e-ISSN: 2084-1043
  Adres url:
  DOI:  415/13670
  Autorzy: Joanna M. Łukasik, Norbert Pikuła, Katarzyna Jagielska.
  Tytuł: Religiosity among retired teachers / Joanna M. Łukasik, Norbert G. Pikuła, Katarzyna Jagielska
  ¬ródło: Rocznik Teologiczny. - 2021, z. 3, s. 1069-1088
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 0239-2550
  Adres url:
  DOI:  416/13670
  Autorzy: Franciszek Mróz, Alfred Krogmann, Magdaléna Nemčíková, Daša Oremusová.
  Tytuł: Religious and museum tourism to Museum of the Holy Father John Paul II Family Home in Wadowice (Poland) / Franciszek Mróz, Alfred Krogmann, Magdaléna Nemčíková, Daša Oremusová
  ¬ródło: Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - 2021, Vol. 35, nr 4, s. 145-162
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2080-1653
  e-ISSN: 2449-903X
  Adres url:
  DOI:  417/13670
  Autorzy: Paulina Burkot, Amy Sepioł, Natalia Demeshkant.
  Tytuł: Remote education during COVID-19 - the analysis of Polish and German schools / Paulina Burkot, Amy Sepioł, Nataliia Demeshkant
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia. - 2021, Z. 11, s. 140-148
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2083-7267
  DOI:  418/13670
  Autorzy: Tomasz Pindel.
  Tytuł: Reportaż magiczny? : Uwagi o "Wszystkich zajęciach Yoirysa Manuela" Adama Kwa¶nego / Tomasz Pindel
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2021, Z. 21, s. 311-319
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2081-1853
  e-ISSN: 2300-5831
  Adres url:
  DOI:  419/13670
  Autorzy: Andrzej Rzepka, Wioleta Szarek.
  Tytuł: Resistance of mosses to drying, measured by the intensity of gas exchange and the content of malate and citrate / Andrzej Rzepka, Wioleta Szarek
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Naturae. - 2021, nr 6, s. 1-16
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 2543-8832
  Adres url:
  DOI:  420/13670
  Autorzy: Artur Piskorz.
  Tytuł: Robinson in England : a Conversation with Patrick Keiller / Artur Piskorz
  ¬ródło: Kwartalnik Filmowy. - 2021, nr 113, s. 184-201
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 0452-9502
  e-ISSN: 719-2725
  Adres url:
  DOI:  421/13670
  Autorzy: Francesco Cabras.
  Tytuł: Robortello nei Foricoenia e negli Elegiarum Libri Quattuor di Jan Kochanowski / Francesco Cabras
  ¬ródło: Italica Wratislaviensia. - 2021, Vol. 12, nr 1, s. 41-65
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ITA
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2084-4514
  e-ISSN: 2450-5943
  Adres url:
  DOI:  422/13670
  Autorzy: Timothée Charmion.
  Tytuł: Rodzimi i nierodzimi nauczyciele języka obcego : postrzeganie a kompetencje zawodowe / Timothée Charmion
  ¬ródło: Języki Obce w Szkole. - 2021, nr 3, s. 95-98
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 0446-7965
  Adres url:
  DOI:  423/13670
  Autorzy: Antoni Płoszczyniec.
  Tytuł: Rola ascetyzmu w antropologii filozoficznej Henryka Elzenberga / Antoni Płoszczyniec
  ¬ródło: Studia Philosophica Wratislaviensia. - 2021, Vol. 16, nr 1, s. 91-110
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1895-8001
  Adres url:
  DOI:  424/13670
  Autorzy: Gertruda Wieczorek.
  Tytuł: Rola nauczania i dokształcania w readaptacji społeczno-zawodowej osadzonych / Gertruda Wieczorek
  ¬ródło: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2021, nr 2, s. 79-90
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1507-6563
  e-ISSN: 2391-8020
  Adres url:
  DOI:  425/13670
  Autorzy: Łukasz Czarnecki.
  Tytuł: Rola peruwiańskiego Trybunału Konstytucyjnego w rozwi±zaniu kryzysu ustrojowego z lat 2017-2020 / Łukasz Czarnecki
  ¬ródło: Przegl±d Prawa Konstytucyjnego. - 2021, nr 1, s. 211-224
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 2082-1212
  DOI:  426/13670
  Autorzy: Katarzyna Możdżeń, Aneta Rzepka, Beata Barabasz-Krasny.
  Tytuł: Ro¶liny lecznicze wspomagaj±ce terapie stresu, nerwic i depresji / Katarzyna Możdżeń, Aneta Rzepka, Beata Barabasz-Krasny
  ¬ródło: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. - 2021, Vol. 27, nr 2, s. 182-192
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2083-4543
  e-ISSN: 2084-4905
  Adres url:
  DOI:  427/13670
  Autorzy: Jan Go¶ciński.
  Tytuł: Rozbieżno¶ci pojęciowe w anglosaskim i polskim prawie karnym : studia przypadków / Jan Go¶ciński
  ¬ródło: Academic Journal of Modern Philology. - 2021, Vol. 14, s. 201-209
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2299-7164
  e-ISSN: 2353-3218
  Adres url:  428/13670
  Autorzy: Joanna Podgórska-Rykała.
  Tytuł: Rozstrzygnięcia nadzorcze a praktyka samorz±dowa na przykładzie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej / Joanna Podgórska-Rykała
  ¬ródło: Samorz±d Terytorialny. - 2021, nr 5, s. 44-54
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 0867-4973
  Adres url:  429/13670
  Autorzy: Agnieszka Jasińska.
  Tytuł: Rozwijanie sprawno¶ci mediacji w klasach dwu- i wielonarodowych / Agnieszka Jasińska
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. - 2021, Vol. 12, s. 434-443
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2082-0909
  e-ISSN: 2450-5013
  Adres url:
  DOI:  430/13670
  Autorzy: Magdalena Szumiec.
  Tytuł: Rozwój kompetencji osobowo¶ciowych jako istotny element rozwoju zawodowego nauczyciela / Magdalena Szumiec
  ¬ródło: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia - Psychologia. - 2021, Vol. 34, nr 1, s. 9-23
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 0867-2040
  e-ISSN: 2449-8521
  DOI:  431/13670
  Autorzy: Artur Kubacki.
  Tytuł: Rys historyczny zawodu tłumacza / Artur Dariusz Kubacki
  ¬ródło: Biuletyn LST. - 2021, nr 1, s. 4-5
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Adres url:  432/13670
  Autorzy: Wioletta A. Piegzik, Ewelina Mitera.
  Tytuł: Saisir le vouloir-dire du français par des étudiants polonophones : quelles difficultés et quelles facilités? / Wioletta A. Piegzik, Ewelina Mitera
  ¬ródło: Romanica Cracoviensia. - 2021, Vol. 21, nr 4, s. 309-321
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: FRE
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 1732-8705
  e-ISSN: 2084-3917
  DOI:  433/13670
  Autorzy: Joanna Podgórska-Rykała.
  Tytuł: Samodzielno¶ć prawotwórcza jednostek samorz±du terytorialnego / Joanna Podgórska-Rykała
  ¬ródło: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - 2021, T. 83, nr 4, s. 107-122
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 0035-9629
  e-ISSN: 2543-9170
  Adres url:
  DOI:  434/13670
  Autorzy: Magdalena Janas.
  Tytuł: Samokształcenie bibliotekarzy - wprowadzenie do problematyki [dokument elektroniczny] / Magdalena Janas
  ¬ródło: Biblioteka i Edukacja. - 2021, nr 20, s. 37-44
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 2299-565X
  Adres url:
  DOI:  435/13670
  Autorzy: Anna Szkolak-Stępień.
  Tytuł: Samo¶wiadomo¶ć nauczycieli wczesnej edukacji w kontek¶cie diagnozowania dyskalkulii rozwojowej / Anna Szkolak-Stępień
  ¬ródło: E-mentor. - 2021, nr 2, s. 78-87
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1731-6758
  e-ISSN: 1731-7428
  Adres url:
  DOI:  436/13670
  Autorzy: Bogusław Skowronek.
  Tytuł: Schlüsselfragen der Medienlinguistik (aus der gegenwärtigen Perspektive) / Bogusław Skowronek
  ¬ródło: Tekst i Dyskurs. - 2021, R. 15, s. 157-170
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: GER
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 1899-0983
  Adres url:
  DOI:  437/13670
  Autorzy: Olga Wyżga.
  Tytuł: School relationships during the COVID-19 pandemic - easy or difficult? / Olga Wyżga
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia. - 2021, Z. 11, s. 101-111
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2083-7267
  DOI:  438/13670
  Autorzy: Eugeniusz Moczuk, Anna Delekta, Justyna Stecko, Artur Polakiewicz.
  Tytuł: School safety and the prevention of dysfunctional behaviors of young people in Poland - the case study of school students from the city of Rzeszów / Eugeniusz Moczuk, Anna Delekta, Justyna Stecko, Artur Polakiewicz
  ¬ródło: Humanities and Social Sciences. - 2021, Vol. 28, nr 4, s. 115-130
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2300-5327
  e-ISSN: 2300-9918
  Adres url:
  DOI:  439/13670
  Autorzy: Magdalena Szumiec.
  Tytuł: School security management - ethical, psychosocial and institutional conditions / Magdalena Szumiec
  ¬ródło: Scientific Journal of the Military University of Land Forces. - 2021, Vol. 53, nr 4, s. 702-718
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 2544-7122
  e-ISSN: 2545-0719
  DOI:  440/13670
  Autorzy: Kamila Ziółkowska-Weiss.
  Tytuł: Selected Geographical and Tourist Aspects in the Assessment of the Quality and Standard of Living of Polonia in the Greater Toronto Area / Kamila Ziółkowska-Weiss
  ¬ródło: Studia Migracyjne - Przegl±d Polonijny. - 2021, Vol. 181, nr 3, s. 79-100
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2081-4488
  e-ISSN: 2544-4972
  DOI:  441/13670
  Autorzy: Katarzyna Kowalska.
  Tytuł: Selected issues of spatial relations / Katarzyna Kowalska
  ¬ródło: Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - 2021, Vol. 35, nr 4, s. 83-96
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2080-1653
  e-ISSN: 2449-903X
  DOI:  442/13670
  Autorzy: Józef Młyński.
  Tytuł: Senior policy as an element of local government activities in Tarnów / Józef Młyński
  ¬ródło: The Person and the Challenges. The Journal of Theology, Education, Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul II. - 2021, Vol. 11, nr 1, s. 271-289
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 2083-8018
  e-ISSN: 2391-6559
  DOI:  443/13670
  Autorzy: Katarzyna Gucwa-Porębska.
  Tytuł: Skuteczno¶ć form wsparcia postpenitencjarnego realizowanego przez Centrum Integracji Pro Domo w opinii osadzonych - odniesienie do wyników badań własnych / Katarzyna Gucwa-Porębska
  ¬ródło: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2021, nr 2, s. 49-62
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1507-6563
  e-ISSN: 2391-8020
  Adres url:
  DOI:  444/13670
  Autorzy: Piotr Kołodziej.
  Tytuł: Słownik pojęć podstawowych / Piotr Kołodziej
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. - 2021, Vol. 12, s. 89-118
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2082-0909
  e-ISSN: 2450-5013
  Adres url:
  DOI:  445/13670
  Autorzy: Katarzyna Białożyt.
  Tytuł: Social activity of students of the universities of the third age - selected aspects / Katarzyna Białożyt
  ¬ródło: Szkoła - Zawód - Praca. - 2021, nr 21, s. 181-200
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2082-6087
  Adres url:
  DOI:  446/13670
  Autorzy: Janusz Ropski, Krzysztof Loranty.
  Tytuł: Social bond in military structures / Janusz Ropski, Krzysztof Loranty
  ¬ródło: SDirect24 Scientific Journal. - 2021, nr 3, s. 4-10
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 2545-0697
  Adres url:  447/13670
  Autorzy: Dorota Murzyn.
  Tytuł: Social entrepreneurship and selected elements of the entrepreneurship ecosystem / Dorota Murzyn
  ¬ródło: Przedsiębiorczo¶ć - Edukacja. - 2021, Vol. 17, nr 1, s. 165-176
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2083-3296
  e-ISSN: 2449-9048
  Adres url:
  DOI:  448/13670
  Autorzy: Małgorzata Kmak.
  Tytuł: Social Trust as a Development Factor - Selected Aspects / Małgorzata Kmak
  ¬ródło: Studia Humana. - 2021, s. 1-8
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  e-ISSN: 2299-0518
  Adres url:  449/13670
  Autorzy: Marzenna Jakubczak.
  Tytuł: Somaesthetics and the Cross-Cultural Dressing of Desire / Marzenna Jakubczak
  ¬ródło: Eidos. A Journal for Philosophy of Culture. - 2021, Vol. 5, no. 4, s. 123-128
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2544-302X
  Adres url:
  [sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]  450/13670
  Autorzy: Urszula Kicińska.
  Tytuł: Sources for studying the position of widows in noble families and society in the Polish-Lithuanian Commonwealth : an outline of the problem and research questions / Urszula Kicińska
  ¬ródło: Res Gestae. Czasopismo Historyczne. - 2021, T. 13, s. 42-55
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2450-4475
  e-ISSN: 2451-0068
  Adres url:
  DOI:  451/13670
  Autorzy: Magdalena Pasteczka-Cholewa.
  Tytuł: Spirala życzliwo¶ci" jako przestrzeń wsparcia społecznego osoby z niepełnosprawno¶ci± intelektualn± / Magdalena Pasteczka-Cholewa
  ¬ródło: Konteksty Pedagogiczne. - 2021, T. 1, nr 16, s. 55-75
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2300-6471
  Adres url:
  DOI:  452/13670
  Autorzy: Barbara Cygan, Barbara Kurowska.
  Tytuł: Społeczne funkcjonowanie dziecka z zaburzeniami zachowania (i emocji) : studium przypadku / Barbara Cygan, Barbara Kurowska
  ¬ródło: Konteksty Pedagogiczne. - 2021, T. 2, nr 17, s. 65-87
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2300-6471
  DOI:  453/13670
  Autorzy: Karolina Czerwiec.
  Tytuł: Społeczno-kulturowe mechanizmy funkcjonowania osoby transpłciowej / Karolina Czerwiec
  ¬ródło: Edukacja Międzykulturowa. - 2021, nr 2, s. 344-364
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 2299-4106
  Adres url:
  DOI:  454/13670
  Autorzy: Michał Rogoż.
  Tytuł: Sposoby wizualizacji kartograficznej w czasopi¶mie "Poznaj Swój Kraj" w latach 1958-1989 / Michał Rogoż
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2021, Z. 19, s. 386-402
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2081-1861
  e-ISSN: 2300-3057
  Adres url:
  DOI:  455/13670
  Autorzy: Edyta Pluta-Saladra.
  Tytuł: Stan i perspektywy badań nad ¶redniowiecznymi żeńskimi klasztorami w Małopolsce / Edyta Pluta-Saladra
  ¬ródło: Biuletyn Polskiej Misji Historycznej. Bulletin der Polnischen Historischen Mission. - 2021, Vol. 16, s. 35-60
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2083-7755
  e-ISSN: 2391-792X
  Adres url:
  DOI:  456/13670
  Autorzy: Mirosław Płonka.
  Tytuł: Stanisław Żeliwski - szkic biograficzny proboszcza stryszowskiego zgładzonego w KL Auschwitz-Birkenau / Mirosław Aleksander Płonka
  ¬ródło: Archiwa, Biblioteki i Muzea Ko¶cielne. - 2021, T. 116, 351-370
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 0518-3766
  e-ISSN: 2545-3491
  Adres url:
  DOI:  457/13670
  Autorzy: Klaudia Cenda-Miedzińska.
  Tytuł: Stanowisko Afganistanu wobec przyjęcia instrumentów międzynarodowej ochrony praw człowieka, cz. I: lata 1919-1973 / Klaudia Cenda-Miedzińska
  ¬ródło: Polityka i Społeczeństwo. - 2021, T. 19, nr 2, s. 16-33
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1732-9639
  Adres url:
  DOI:  458/13670
  Autorzy: Magdalena Owczarz.
  Tytuł: Stany emocjonalno-społeczne w¶ród młodzieży akademickiej w okresie pandemii COVID-19 (raport z badań) / Magdalena Owczarz
  ¬ródło: Homo et societas. Wokół pracy socjalnej. - 2021, nr 6, s. 135-144
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 2543-6104
  Adres url:
  DOI:  459/13670
  Autorzy: Andrzej Ziarko, Dominik Gałuszka, Tomasz Zaborowski.
  Tytuł: Stany nagl±ce w neurochirurgii dzieci : urazy czaszkowo-mózgowe / Andrzej Ziarko, Dominik Gałuszka, Tomasz Zaborowski
  ¬ródło: Na Ratunek. - 2021, nr 6, s. 1-9
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 1896-8546
  Adres url:  460/13670
  Autorzy: Maria Stachoń.
  Tytuł: Staropolska poezja religijna w zreformowanej szkole ponadpodstawowej / Maria Stachoń
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. - 2021, Vol. 12, s. 287-299
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2082-0909
  e-ISSN: 2450-5013
  Adres url:
  DOI:  461/13670
  Autorzy: Andrzej Franaszek.
  Tytuł: Starszy brat : o Miłoszu i Różewiczu / Andrzej Franaszek
  ¬ródło: Teksty Drugie. - 2021, nr 4, s. 20-40
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 0867-0633
  Adres url:
  DOI:  462/13670
  Autorzy: Magdalena Mikołajczyk.
  Tytuł: State Policy towards Labour Market Changes Caused by COVID-19 / Magdalena Mikołjczyk
  ¬ródło: Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne. - 2021, Vol. 71, s. 63-76
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 1505-2192
  Adres url:
  DOI:  463/13670
  Autorzy: Łucja Kobroń-G±siorowska.
  Tytuł: Statut zwi±zków zawodowych jako granica nadużyć wobec pracodawców - wybrane problemy / Łucja Kobroń-G±siorowska
  ¬ródło: Roczniki Administracji i Prawa. - 2021, T. 2, nr 21, s. 231-240
  Uwagi: GICID: 01.3001.0015.5613.
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1644-9126
  Adres url:
  DOI:  464/13670
  Autorzy: Danuta Jyż-Kuro¶, Paulina Zimak-Piekarczyk, Wioleta Kopek-Putała, Małgorzata Nodzyńska.
  Tytuł: Stepping (Designing) the process of pupils' writing chemical reactions' equations for other pupils / Danuta Jyż-Kuro¶, Paulina Zimak-Piekarczyk, Wioleta Kopek-Putała, Małgorzata Nodzyńska-Moroń
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia. - 2021, Z. 11, s. 261-269
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2083-7267
  DOI:  465/13670
  Autorzy: Radosław Marzęcki.
  Tytuł: Stosunek do przeszło¶ci jako czynnik kształtuj±cy pokoleniowe autoidentyfikacje młodzieży w krajach postkomunistycznych / Radosław Marzęcki
  ¬ródło: Rocznik Instytutu Europy ¦rodkowo-Wschodniej. - 2021, R. 19, z. 2, s. 147-172
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 1732-1395
  e-ISSN: 2719-2911
  Adres url:
  DOI:  466/13670
  Autorzy: Andrzej Franaszek.
  Tytuł: Straszne obłoki : o dwóch wierszach Jarosława Iwaszkiewicza i Czesława Miłosza / Andrzej Franaszek
  ¬ródło: Konteksty. Polska Sztuka Ludowa. - 2021, nr 3, s. 19-27
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 1230-6142  467/13670
  Autorzy: Ewa Radomska.
  Tytuł: Strategia cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa Federacji Rosyjskiej : kierunki, perspektywy i wyzwania / Ewa Radomska
  ¬ródło: Rocznik Instytutu Europy ¦rodkowo-Wschodniej. - 2021, R. 19, z. 2, s. 219-236
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 1732-1395
  e-ISSN: 2719-2911
  Adres url:
  DOI:  468/13670
  Autorzy: Marek Pietrzyk.
  Tytuł: Straż graniczna i jej działania w zapewnianiu bezpieczeństwa granic / Marek Pietrzyk
  ¬ródło: SDirect24 Scientific Journal. - 2021, nr 3, s. 11-27
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 2545-0697
  Adres url:  469/13670
  Autorzy: Jiří Prokop.
  Tytuł: Study failure at Czech universities in an international context / Jiří Prokop
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia. - 2021, Z. 11, s. 215-229
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2083-7267
  DOI:  470/13670
  Autorzy: Ewa Dyduch, Jolanta Baran.
  Tytuł: Subiektywne poczucie dobrostanu psychicznego pedagogów specjalnych i terapeutów / Ewa Dyduch, Joalnta Baran
  ¬ródło: Konteksty Pedagogiczne. - 2021, T. 1, nr 16, s. 181-196
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2300-6471
  Adres url:
  DOI:  471/13670
  Autorzy: Yuliya Asotska-Wierzba.
  Tytuł: Synchronous computer-supported collaborativewriting of a proposal during the pandemic / Yuliya Asotska-Wierzba
  ¬ródło: Neofilolog. - 2021, Vol. 57, nr 2, s. 197-216
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1429-2173
  e-ISSN: 2545-3971
  Adres url:
  DOI:  472/13670
  Autorzy: Dorota Drzewiecka.
  Tytuł: Systemy EZD w urzędach administracji publicznej w Polsce w latach 2011-2019 : rzeczywista liczba wdrożeń versus budowa marki narzędzi informatycznych / Dorota Drzewiecka
  ¬ródło: Archeion. - 2021, T. 122, s. 9-25
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 0066-6041
  e-ISSN: 2658-1264
  Adres url:
  DOI:  473/13670
  Autorzy: Edyta Osękowska.
  Tytuł: Sytuacja pandemii a dostęp do edukacji ucznia ze spektrum autyzmu / Edyta Osękowska
  ¬ródło: Homo et societas. Wokół pracy socjalnej. - 2021, nr 6, s. 109-119
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 2543-6104
  Adres url:
  DOI:  474/13670
  Autorzy: Ewa Radomska.
  Tytuł: Szanghaj jako międzynarodowe centrum finansowe : osi±gnięcia i wyzwania dla dalszego rozwoju / Ewa Radomska
  ¬ródło: Nowa Polityka Wschodnia. - 2021, nr 2, s. 164 - 184
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2084-3291
  DOI:  475/13670
  Autorzy: Jacek Rudewicz, Krzysztof Sala.
  Tytuł: Szczecin (Poland) and Berlin (Germany) - outline of mutual relations between cities / Jacek Rudewicz, Krzysztof Sala
  ¬ródło: Przedsiębiorczo¶ć - Edukacja. - 2021, Vol. 17, nr 2, s. 164-180
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2083-3296
  e-ISSN: 2449-9048
  Adres url:
  DOI:  476/13670
  Autorzy: Monika Zemła-Kamisińska.
  Tytuł: Szkolnictwo i wychowanie w Osiedlu Dzieci Polskich Balachadi - Dżamnagar w Indiach w latach 1942-1946 / Monika Zemła-Kamisińska
  ¬ródło: Res Gestae. Czasopismo Historyczne. - 2021, T. 12, s. 165-191
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2450-4475
  e-ISSN: 2451-0068
  Adres url:
  DOI:  477/13670
  Autorzy: Bożena Popiołek.
  Tytuł: Szlachecki dwór kobiecy w ¶wietle raptularzy domowych i regestrów maj±tkowych z pocz±tku XVIII wieku na przykładzie dworu Teresy z Potockich Zamoyskiej / Bożena Popiołek
  ¬ródło: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. - 2021, R. 69, nr 4, s. 477-496
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 0023-5881
  e-ISSN: 2719-6496
  Adres url:
  DOI:  478/13670
  Autorzy: Aleksandra Litawa.
  Tytuł: Sztuka popularna jako Ľródło uczenia się dorosłych / Aleksandra Litawa
  ¬ródło: Edukacja Dorosłych. - 2021, nr 2, s. 37-51
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  Adres url:
  DOI:  479/13670
  Autorzy: Paweł Próchniak.
  Tytuł: ¦wiadectwo snu (przypadek Wież Roberto Calasso) / Paweł Próchniak
  ¬ródło: Konteksty. Polska Sztuka Ludowa. - 2021, nr 1-2, s. 113-115
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 1230-6142  480/13670
  Autorzy: Anna Penkała-Jastrzębska.
  Tytuł: ¦wiat kultury materialnej na magnackim dworze na przykładzie rejestrów maj±tkowych Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej z lat 1738-1741 / Anna Penkała-Jastrzębska
  ¬ródło: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. - 2021, R. 69, nr 1, s. 101-120
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 0023-5881
  e-ISSN: 2719-6496
  DOI:  481/13670
  Autorzy: Dorota Czakon-Tralski, Bogdan Pliszka.
  Tytuł: ¦wiat po pandemii - nowa rzeczywisto¶ć czy cyfrowy gułag? / Dorota Czakon-Tralski, Bogdan Pliszka
  ¬ródło: Przegl±d Geopolityczny. - 2021, T. 36, s. 140-146
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2080-8836
  e-ISSN: 2392-067X
  Adres url:  482/13670
  Autorzy: Monika Borowiec-Gabry¶.
  Tytuł: ¦więty Maksymilian Maria Kolbe jako menadżer i przedsiębiorca w kontek¶cie przedsiębiorczo¶ci personalistycznej / Monika Borowiec-Gabry¶
  ¬ródło: Przedsiębiorczo¶ć - Edukacja. - 2021, Vol. 17, nr 2, s. 68-81
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2083-3296
  e-ISSN: 2449-9048
  DOI:  483/13670
  Autorzy: Paweł Próchniak.
  Tytuł: Tamaryszki (powiedziane w Drohobyczu) / Paweł Próchniak
  ¬ródło: Konteksty. Polska Sztuka Ludowa. - 2021, nr 3, s. 3-15
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 1230-6142  484/13670
  Autorzy: Stanisław Koziara.
  Tytuł: Tematyka biblijna na stuletnich łamach Języka Polskiego (rekonesans) / Stanisław Koziara
  ¬ródło: Język Polski. - 2021, Vol. 100, nr 1, s. 5-18
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 0021-6941
  Adres url:
  DOI:  485/13670
  Autorzy: Piotr Majewicz.
  Tytuł: Teoretyczne i metodologiczne poszukiwania w obszarze problematyki niepełnosprawno¶ci - stan bież±cy i perspektywy rozwoju / Piotr Majewicz
  ¬ródło: Konteksty Pedagogiczne. - 2021, T. 1, nr 16, s. 11-30
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2300-6471
  Adres url:
  DOI:  486/13670
  Autorzy: Anna Penkała-Jastrzębska.
  Tytuł: Teresa Ossolińska ze Stadnickich (1717-1776). Przyczynek do badań aktywno¶ci wojewodziny wołyńskiej w drugiej połowie XVIII wieku / Anna Penkała-Jastrzębska
  ¬ródło: Res Historica. - 2021, nr 51, s. 253-288
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 2082-6060
  e-ISSN: 2449-8467
  DOI:  487/13670
  Autorzy: Krzysztof Sala.
  Tytuł: The attractiveness of the rural tourist product on the example of the trail "Lesser Poland Village Fragrant with Herbs" / Krzysztof Sala
  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - 2021, Vol. 50, nr 2, s. 53-64
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 1506-2635
  Adres url:
  DOI:  488/13670
  Autorzy: Władysław Marek Kolasa.
  Tytuł: The birth of young people's political press in Poland (1899-1918) / Władysław Marek Kolasa
  ¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej. - 2021, T. 24, z. 2, s. 25-48
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1509-1074
  e-ISSN: 2084-8552
  Adres url:
  DOI:  489/13670
  Autorzy: Grzegorz Nycz.
  Tytuł: The Bitburg Controversy from the New Cold War Perspective : Reagan's Views on WWII Nazi Germany's Soldiers' Victimhood / Grzegorz Nycz
  ¬ródło: Ad Americam. Journal of American Studies. - 2021, Vol. 22, s. 33-43
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1896-9461
  e-ISSN: 2449-8661
  Adres url:
  DOI:  490/13670
  Autorzy: Piotr Uhma.
  Tytuł: The Constitutionalization Of International Law After Liberalism / Piotr Uhma
  ¬ródło: Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. - 2021, nr 6, s. 5-27
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 1733-6716
  e-ISSN: 2391-6737
  Adres url:
  DOI:  491/13670
  Autorzy: Małgorzata KaĽmierczak.
  Tytuł: The Contingency and Fiction of Performance Art Documentation : Theory and Practice / Małgorzata KaĽmierczak
  ¬ródło: Art Documentation. - 2021, Vol. 40, nr 2, s. 188-197
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 0730-7187
  Adres url:
  DOI:  492/13670
  Autorzy: Etienne Gatera.
  Tytuł: The Demographic Transition: Analysis of Nuptiality Component on Change of Fertility in Rwanda / Etiene Gatera
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica. - 2021, Z. 16, s. 99-116
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 2084-5456
  e-ISSN: 2449-9056
  Adres url:
  DOI:  493/13670
  Autorzy: Anna Turula.
  Tytuł: The effects of computer-assisted gamified learning on students' attitudes and progress in advanced grammar class / Anna Turula
  ¬ródło: Teaching English with Technology. - 2021, Vol. 21, iss. 3, s. 3-17
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1642-1027
  Adres url:  494/13670
  Autorzy: Agata Wolanin.
  Tytuł: The evolution of L2 education and research : An overview of paradigm shifts in applied linguistics / Agata Wolanin
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2021, Z. 16, s. 211-223
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2083-1765
  Adres url:
  Repozytorium UP:
  DOI:  495/13670
  Autorzy: Natalia Bursiewicz.
  Tytuł: The image of contemporary architecture of Wrocław depicted in recent tourist commercial and Internet media / Natalia Bursiewicz
  ¬ródło: On the Waterfront. - 2021, Vol. 63, nr 9, s. 28-48
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 20.000
  e-ISSN: 1139-7365
  Adres url:  496/13670
  Autorzy: Witold Warcholik.
  Tytuł: The Level of Knowledge About the University Building Among the Academic Community in the Context of Place Attachment / Witold Warcholik
  ¬ródło: Multidisciplinary Journal of School Education. - 2021, Vol. 10, nr 2, s. 135-152
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 2543-7585
  e-ISSN: 2543-8409
  Adres url:
  DOI:  497/13670
  Autorzy: Ewa ¦liwa, Joanna Wnęk-Gozdek.
  Tytuł: The models of students' adaptation to online learning in terms of Merton's theory of anomie / Ewa ¦liwa, Joanna Wnęk-Gozdek
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia. - 2021, Z. 11, s. 160-173
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2083-7267
  DOI:  498/13670
  Autorzy: Damian Liszka, Paweł Walawender.
  Tytuł: The NEET youth program in the subcarpathian voivodeship in the light of new research / Damian Liszka, Paweł Walawender
  ¬ródło: Humanities and Social Sciences. - 2021, Vol. 28, nr 1, s. 57-71
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2300-5327
  e-ISSN: 2300-9918
  Adres url:
  DOI:  499/13670
  Autorzy: Dorota Żurek.
  Tytuł: The Polish-Hungarian borderland in light of the work Chronografia albo Dziejopis Żywiecki by Andrzej Komoniecki / Dorota Żurek
  ¬ródło: Res Gestae. Czasopismo Historyczne. - 2021, T. 12, s. 5-15
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2450-4475
  e-ISSN: 2451-0068
  Adres url:
  DOI:  500/13670
  Autorzy: Paulina Szel±g.
  Tytuł: The political engagement of women in post-conflict Kosovo / Paulina Szel±g
  ¬ródło: Rocznik Instytutu Europy ¦rodkowo-Wschodniej. - 2021, R. 19, z. 4, s. 127-149
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 1732-1395
  e-ISSN: 2719-2911
  DOI:  501/13670
  Autorzy: Małgorzata Kowalcze.
  Tytuł: The Posthumanist Dimension of the Novel Drive Your Plow Over the Bones of the Dead by Olga Tokarczuk : A Commentary / Małgorzata Kowalcze
  ¬ródło: Journal of Posthumanism. - 2021, Vol. 1, nr 2, s. 225-228
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 2634-3576
  e-ISSN: 2634-3584
  Adres url:
  DOI:  502/13670
  Autorzy: Joanna Podgórska-Rykała.
  Tytuł: The role of schools in the process of supporting the mental well-being of children and adolescents : selected aspects / Joanna Podgórska-Rykała, Marcin Kępa
  ¬ródło: Przegl±d Naukowo - Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2021, R. 14, nr 2, s. 149-160
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 1899-3524  503/13670
  Autorzy: Anna Kawula.
  Tytuł: The sense of life as a mediator of the impact of the perspective of time perception and attitudes towards death on the subjective well-being in the late adulthood. The report of the research carried out among uta's students / Anna Kawula
  ¬ródło: Exlibris Biblioteka Gerontologii Społecznej. - 2021, Vol. 20, nr 1, s. 70-78
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 2450-0232
  e-ISSN: 2719-9045
  Adres url:
  DOI:  504/13670
  Autorzy: Karol Bieniek.
  Tytuł: Thirty years of relations between the Republic of Turkey and the Republic of Serbia : Changing political and international dynamics / Karol Bieniek
  ¬ródło: Rocznik Instytutu Europy ¦rodkowo-Wschodniej. - 2021, R. 19, z. 4, s. 175-189
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 1732-1395
  e-ISSN: 2719-2911
  Adres url:
  DOI:  505/13670
  Autorzy: Sławomir Dorocki.
  Tytuł: Tourism on a motorcycle : an attempt to describe motorcycle tourism in Poland based on the results of an internet survey conducted before the COVID-19 pandemic / Sławomir Dorocki
  ¬ródło: Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - 2021, Vol. 35, nr 3, s. 320-332
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2080-1653
  e-ISSN: 2449-903X
  Adres url:
  DOI:  506/13670
  Autorzy: Fabio Boni.
  Tytuł: Tracce veneziane in un manoscritto appartenuto a Maria Casimira Sobieska : Tra Cabala e magia naturale / Fabio Boni
  ¬ródło: Italica Wratislaviensia. - 2021, Vol. 12, nr 1, s. 87-105
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ITA
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2084-4514
  e-ISSN: 2450-5943
  DOI:  507/13670
  Autorzy: Hanna Dębska.
  Tytuł: Trajektorie i strategie : społeczne struktury filozofii prawa / Hanna Dębska
  ¬ródło: Państwo i Prawo. - 2021, nr 7, s. 36-60
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 0031-0980
  Adres url:  508/13670
  Autorzy: Jakub Kosek.
  Tytuł: Transfigurations of the Emploi and Artistic Manifestations of Female (Heavy) Metal Singers / Jakub Kosek
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2021, z. 13 (2), s. 35-46
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2083-7275
  e-ISSN: 2391-4432
  Adres url:
  DOI:  509/13670
  Autorzy: Mira Czarnecka.
  Tytuł: Translation of children's speech in Frank Schaeffer's Portofino / Mira Czarnecka
  ¬ródło: Studia Anglica Posnaniensia. - 2021, Vol. 56, s. 5-38
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 0081-6272
  e-ISSN: 2082-5102
  Adres url:
  DOI:  510/13670
  Autorzy: Piotr Długosz.
  Tytuł: Trauma COVID-19 w polskich metropoliach - przypadek Krakowa / Piotr Długosz
  ¬ródło: Kultura i Edukacja. - 2021, nr 3, s. 24-49
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1230-266X
  Adres url:
  DOI:  511/13670
  Autorzy: Piotr Długosz.
  Tytuł: Trauma postkomunizmu na Ukrainie / Piotr Długosz
  ¬ródło: Studia Polityczne. - 2021, T. 49, nr 1, s. 29-52
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 1230-3135
  Adres url:
  DOI:  512/13670
  Autorzy: Jan Go¶ciński, Artur Kubacki.
  Tytuł: Treny Jana Kochanowskiego w przekładzie na język angielski i niemiecki - studium przypadku / Jan Go¶ciński, Artur Dariusz Kubacki
  ¬ródło: Orbis Linguarum. - 2021, Vol. 55, s. 191-204
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1426-7241
  DOI:  513/13670
  Autorzy: Witold Warcholik, Dorota Chmielowska.
  Tytuł: Tropienie użytkowe jako forma rekreacji ruchowej w Polsce / Witold Warcholik, Dorota Chmielowska
  ¬ródło: Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - 2021, Vol. 35, nr 1, s. 123-136
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2080-1653
  e-ISSN: 2449-903X
  Adres url:
  DOI:  514/13670
  Autorzy: Justyna Tomczyk.
  Tytuł: Troska w czasach zarazy : feminizm jako no¶nik idei etycznej w pandemii COVID-19 - diagnozy i aktualizacje / Justyna Tomczyk
  ¬ródło: Edukacja Etyczna. - 2021, T. 18, s. 94-116
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2083-8972
  Adres url:
  DOI:  515/13670
  Autorzy: Katarzyna Sobolewska-My¶lik.
  Tytuł: Trzy nowe partie w brytyjskim systemie partyjnym - trzy wcielenia brytyjskiego eurosceptycyzmu. Referendum Party, UKIP, Brexit Party / Katarzyna Sobolewska-My¶lik
  ¬ródło: Annales Universitatis Mariae-Curie Skłodowska, sectio K - Politologia. - 2021, Vol. 28, s. 87-101
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1428-9512
  e-ISSN: 2300-7567
  DOI:  516/13670
  Autorzy: Dawid Kopa.
  Tytuł: Trzy oblicza listu / Dawid Kopa
  ¬ródło: Tematy i Konteksty. - 2021, nr 11, s. 631-641
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2299-8365
  Adres url:
  DOI:  517/13670
  Autorzy: Agnieszka Gil.
  Tytuł: Turystyka na obszarach wiejskich województwa małopolskiego w kontek¶cie uwarunkowań przyrodniczych / Agnieszka Gil
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica. - 2021, Z. 17, s. 64-78
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 2084-5456
  e-ISSN: 2449-9056
  Adres url:
  DOI:  518/13670
  Autorzy: Andrzej D±browski.
  Tytuł: Uciele¶nione poznanie - założenia, tezy i wyzwania / Andrzej D±browski
  ¬ródło: Argument. Biannual Philosophical Journal. - 2021, Vol. 11, nr 1, s. 13-32
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2083-6635
  e-ISSN: 2084-1043
  Adres url:
  DOI:  519/13670
  Autorzy: Witold Warcholik.
  Tytuł: Uczelnia - nie-miejsce? : poziom wiedzy społeczno¶ci akademickiej o uniwersytecie w kontek¶cie przywi±zania do miejsca / Witold Warcholik
  ¬ródło: Przedsiębiorczo¶ć - Edukacja. - 2021, Vol. 17, nr 1, s. 35-48
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2083-3296
  e-ISSN: 2449-9048
  Adres url:
  DOI:  520/13670
  Autorzy: Jan Ry¶.
  Tytuł: Udział galicyjskich zwi±zków zawodowych nauczycieli w organizacji wychowania pozaszkolnego dzieci i młodzieży / Jan Ry¶
  ¬ródło: Przegl±d Historyczno-O¶wiatowy. - 2021, nr 3-4, s. 50-60
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 0033-2178
  Adres url:
  DOI:  521/13670
  Autorzy: Joanna Sanetra-Szeliga, Mariusz Cembruch-Nowakowski.
  Tytuł: Udział seniorów w kulturze : uczestnictwo i zadowolenie z usług kulturalnych osób w wieku 65+ / Joanna Sanetra-Szeliga, Mariusz Cembruch-Nowakowski
  ¬ródło: Rocznik Kultury Polskiej. - 2021, s. 187-196
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 2719-3322
  Adres url:  522/13670
  Autorzy: Karol Gryszka.
  Tytuł: Ułamki Fibonacciego / Karol Gryszka
  ¬ródło: Delta - matematyka, fizyka, astronomia, informatyka. - 2021, nr 2, s. 6-9
  Uwagi: Portal DeltaMi.
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 0137-3005
  Adres url:  523/13670
  Autorzy: Arkadiusz Półtorak.
  Tytuł: Uniwersalizmy domy¶lne, nieobecne i niemożliwe : uwagi o "oduczaniu się" i eksperymentalnym instytucjonalizmie / Arkadiusz Półtorak
  ¬ródło: Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. - 2021, nr 1, s. 52-65
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1896-4133
  e-ISSN: 2449-9285
  Adres url:  524/13670
  Autorzy: Barbara Nawolska.
  Tytuł: Unusual Word Problems and the Development of Critical Thinking in Early School Students = Nietypowe zadania tekstowe a rozwijanie krytycznego my¶lenia uczniów edukacji wczesnoszkolnej / Barbara Nawolska
  ¬ródło: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. - 2021, Vol. 16, nr 3, s. 43-56
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1896-2327
  e-ISSN: 2353-7787
  Adres url:
  DOI:  525/13670
  Autorzy: Joanna Podgórska-Rykała, Jacek Sroka.
  Tytuł: Uwarunkowania konsensualnego modelu dialogu społecznego i dialogu obywatelskiego na poziomie regionalnym w Polsce / Joanna Podgórska-Rykała, Jacek Sroka
  ¬ródło: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - 2021, T. 83, nr 1, s. 309-326
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 0035-9629
  e-ISSN: 2543-9170
  Adres url:
  DOI:  526/13670
  Autorzy: Wojciech Glac.
  Tytuł: Uwarunkowania odpłatno¶ci za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej - analiza administracyjnoprawna / Wojciech Glac
  ¬ródło: Homo et societas. Wokół pracy socjalnej. - 2021, nr 6, s. 32-42
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 2543-6104
  Adres url:
  DOI:  527/13670
  Autorzy: Stanisław Skórka.
  Tytuł: Użyteczno¶ć czytników ksi±żek elektronicznych w ¶wietle standardów / Stanisław Skórka
  ¬ródło: Przegl±d Biblioteczny. - 2021, nr 3, s. 359-384
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 0033-202X
  e-ISSN: 2545-2487
  Adres url:  528/13670
  Autorzy: Jarosław Pietrzak.
  Tytuł: Venezia è molto grande e bella - due soggiorni della regina Maria Casimira d'Arquien Sobieska a Venezia e in Veneto negli anni 1699 e 1705 / Jarosław Pietrzak
  ¬ródło: Italica Wratislaviensia. - 2021, Vol. 12, nr 1, s. 67-85
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ITA
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2084-4514
  e-ISSN: 2450-5943
  Adres url:
  DOI:  529/13670
  Autorzy: Mariusz Wołos.
  Tytuł: W służbie Marsa i Klio Stanisław Krynicki "Tymkowicz" / Mariusz Wołos
  ¬ródło: Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki. - 2021, Vol. 30, nr 1, s. 189-215
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1509-0957  530/13670
  Autorzy: Katarzyna Nosidlak.
  Tytuł: W sprawie lektur - 65 lat póĽniej / Katarzyna Nosidlak
  ¬ródło: Języki Obce w Szkole. - 2022, nr 1, s. 19-26
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 0446-7965
  Adres url:
  DOI:  531/13670
  Autorzy: Andrzej Żebrowski.
  Tytuł: Walka informacyjna w pracy operacyjnej uprawnionych podmiotów (wybrane aspekty) / Andrzej Żebrowski
  ¬ródło: Przegl±d Policyjny. - 2021, Vol. 4, nr 144, s. 5-25
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 0867-5708
  Adres url:
  DOI:  532/13670
  Autorzy: Andrzej Jaeschke.
  Tytuł: Walka o prymat w stanowieniu prawa między Izb± Lordów a Izb± Gmin na pocz±tku XX wieku / Andrzej Jaeschke
  ¬ródło: Historia i Polityka. - 2021, Vol. 37, s. 73-91
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1899-5160
  e-ISSN: 2391-7652
  Adres url:
  DOI:  533/13670
  Autorzy: Mariola Wojciechowska, Dariusz Adamczyk.
  Tytuł: Warto¶ć "dojrzała miło¶ć" w systemie warto¶ci młodzieży / Mariola Wojciechowska, Dariusz Adamczyk
  ¬ródło: Seminare. - 2021, T. 42, nr 1, s. 107-122
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1232-8766
  e-ISSN: 2450-1328
  Adres url:
  DOI:  534/13670
  Autorzy: Szymon Poręba, Bartłomiej Pietras.
  Tytuł: Warunki synoptyczne sprzyjaj±ce rozwojowi burz nocnych w Polsce / Szymon Poręba, Bartłomiej Pietras
  ¬ródło: Przegl±d Geograficzny. - 2021, Vol. 93, nr 1, s. 27-42
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 0033-2143
  e-ISSN: 2300-8466
  Adres url:
  DOI:  535/13670
  Autorzy: Anita Buczek-Zawiła.
  Tytuł: Weekendowe warsztaty naukowe jako warto¶ć dodana w kształceniu językowym : tre¶ci oraz techniki / Anita Buczek-Zawiła
  ¬ródło: Półrocznik Językoznawczy Tertium. - 2021, Vol. 6, nr 1, s. 284-308
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 2543-7844
  Adres url:
  DOI:  536/13670
  Autorzy: Mateusz Drozdowski.
  Tytuł: Węzłowe problemy dziejów legionów polskich w historiografi i II RP / Mateusz Drozdowski
  ¬ródło: Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki. - 2021, Vol. 30, nr 1, s. 137-156
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1509-0957  537/13670
  Autorzy: Sławomir Trusz, Hanna Stępniewska-Gębik.
  Tytuł: What Do Teenagers And Young Adults Think And Feel About Their Peers With Cancer? A Quantitative And Qualitative Analysis Of Explicit And Implicit Prejudices / Sławomir Trusz and Hanna Stępniewska-Gębik
  ¬ródło: Roczniki Psychologiczne. - 2021, Vol. 24, s. 1-20
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1507-7888
  e-ISSN: 2451-4306
  Adres url:
  DOI:  538/13670
  Autorzy: Łucja Kobroń-G±siorowska.
  Tytuł: Whistleblower Rights and Protection in The Workplace: the Role of Trade Unions in Poland Selected Issues / Łucja Kobroń-G±siorowska
  ¬ródło: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica. - 2021, Vol. 95, s. 115-122
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 0208-6069
  e-ISSN: 2450-2782
  Adres url:
  DOI:  539/13670
  Autorzy: Łucja Kobroń-G±siorowska.
  Tytuł: Whistleblowing: The Development of Whistleblowing Laws in the United States and Europe (de lege ferenda remarks) / Łucja Kobroń-G±siorowska
  ¬ródło: Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. - 2021, Vol. 28, nr 2, s. 139-166
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1429-9585
  e-ISSN: 2544-4654
  Adres url:
  DOI:  540/13670
  Autorzy: Kinga Orzeł-Dereń.
  Tytuł: Wielokulturowo¶ć w pracy nauczyciela / Kinga Orzeł-Dereń
  ¬ródło: Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. - 2021, Vol. 16, nr 4, s. 57-69
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 1733-6716
  e-ISSN: 2391-6737
  Adres url:
  DOI:  541/13670
  Autorzy: Karolina Kolenda.
  Tytuł: Will the Future Be Aquatic? : Underwater Cartography, Verticality and Leonardo's Submarine by Hito Steyerl / Karolina Kolenda
  ¬ródło: Przegl±d Kulturoznawczy. - 2021, nr 2, s. 375-386
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1895-975X
  e-ISSN: 2084-3860
  Adres url:
  DOI:  542/13670
  Autorzy: Małgorzata Kowalcze.
  Tytuł: Williama Goldinga Sił± bezwładu w perspektywie ontologii zorientowanej na przedmiot / Małgorzata Kowalcze
  ¬ródło: Przestrzenie Teorii. - 2021, Nr 35, s. 103-123
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1644-6763
  e-ISSN: 2450-5765
  Adres url:  543/13670
  Autorzy: Jakub Gomułka.
  Tytuł: Wittgenstein's On certainty and rational argumentation / Jakub Gomułka
  ¬ródło: Argument. Biannual Philosophical Journal. - 2021, Vol. 11, nr 1, 241-257
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2083-6635
  e-ISSN: 2084-1043
  Adres url:
  DOI:  544/13670
  Autorzy: Piotr Podhorodecki.
  Tytuł: Włodzimierz Gierowski (1897-1965) - uczestnik walk o niepodległo¶ć, ofi cer dyplomowany Wojska Polskiego, historyk wojskowo¶ci / Piotr Podhorodecki
  ¬ródło: Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki. - 2021, Vol. 30, nr 1, s. 369-400
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1509-0957  545/13670
  Autorzy: Adam Sawicki.
  Tytuł: Wobec tajemnicy i skandalu zła - teodycea Karola Ludwika Konińskiego / Adam Sawicki
  ¬ródło: Bibliotekarz Podlaski. - 2021, R. 53, nr 4, s. 137-148
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1640-7806
  e-ISSN: 2544-8900
  Adres url:
  DOI:  546/13670
  Autorzy: Włodzimierz Heflik.
  Tytuł: Wokół Der Gedanke : spór Russella z Fregem o naturę my¶li, s±du i faktu / Włodzimierz Heflik
  ¬ródło: Filozofia Nauki. - 2021, Vol. 29, nr 1, s. 5-41
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1230-6894
  e-ISSN: 2657-5868
  Adres url:
  DOI:  547/13670
  Autorzy: Katarzyna Plutecka.
  Tytuł: Wokół pedagogiki rdzenia tożsamo¶ci Głuchych / Katarzyna Plutecka
  ¬ródło: Szkoła Specjalna. - 2021, nr 4, s. 245-254
  Uwagi: GICID: 01.3001.0015.3932.
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 0137-818X
  Adres url:
  DOI:  548/13670
  Autorzy: Agnieszka Kosek.
  Tytuł: Wolontariat jako jedna z form nabywania kompetencji zawodowych w¶ród przyszłych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Agnieszka Kosek
  ¬ródło: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. - 2021, Vol. 9, nr 2, s. 109-121
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 2353-7140
  e-ISSN: 2353-7159
  DOI:  549/13670
  Autorzy: Monika Kowalska.
  Tytuł: Wolontariat po studencku - inspiracja i zaangażowanie studentów pedagogiki specjalnej w działalno¶ć wolontariack± / Monika Kowalska
  ¬ródło: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. - 2021, Vol. 9, nr 2, s. 123-135
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 2353-7140
  e-ISSN: 2353-7159
  DOI:  550/13670
  Autorzy: Monika Noviello.
  Tytuł: Wpływ interwencjonizmu państwowego w XX wieku na współczesn± kondycję gospodarcz± regionów włoskich / Monika Noviello
  ¬ródło: Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - 2021, Vol. 35, nr 4, s. 227-248
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2080-1653
  e-ISSN: 2449-903X
  Adres url:
  DOI:  551/13670
  Autorzy: Magdalena Kwiek.
  Tytuł: Wpływ ograniczeń zwi±zanych z pandemi± na aktywno¶ć sportowo-rekreacyjn± oraz zachowania zdrowotne studentów turystyki i rekreacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / Magdalena Kwiek
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica. - 2021, Z. 16, s. 64-78
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 2084-5456
  e-ISSN: 2449-9056
  Adres url:
  DOI:  552/13670
  Autorzy: Krzysztof Kowalczyk.
  Tytuł: WskaĽnikowa ocena warto¶ci estetycznej krajobrazu miejskiego na przykładzie centrum Wieliczki / Krzysztof A. Kowalczyk
  ¬ródło: Space-Society-Economy. - 2021, nr 32, s. 7-37
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 1733-3180
  Adres url:
  DOI:  553/13670
  Autorzy: Sylwia Niemiec.
  Tytuł: Wsparcie społeczne a funkcjonowanie interpersonalne adolescentów z niepełnosprawno¶ci± intelektualn± w stopniu lekkim i zaburzeniami / Sylwia Niemiec
  ¬ródło: Pedagogika Społeczna. - 2021, nr 1-2, s. 151-166
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1642-672X
  DOI:  554/13670
  Autorzy: Anna Gagat-Matuła.
  Tytuł: Wsparcie społeczne w percepcji matek dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu do¶wiadczaj±cych migracji męża / Anna Monika Gagat-Matuła
  ¬ródło: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 2021, Vol. 40, z. 2, s. 37-52
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 0137-6136
  e-ISSN: 2449-8327
  Adres url:
  DOI:  555/13670
  Autorzy: Wiktoria Kudela-¦wi±tek.
  Tytuł: Wspólnoty pamięci Hołodomoru w USA i Kanadzie w latach 50.-80. XX wieku / Wiktoria Kudela-¦wi±tek
  ¬ródło: Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. - 2021, T. 18, nr 1, s. 57-72
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 1733-6716
  e-ISSN: 2391-6737
  Adres url:
  DOI:  556/13670
  Autorzy: Andrzej Meissner, Ryszard ¦lęczka.
  Tytuł: Współcze¶ni twórcy historii wychowania : z badań nad histori± wychowania jako dyscyplin± naukow± / Andrzej Meissner, Ryszard ¦lęczka
  ¬ródło: Przegl±d Historyczno-O¶wiatowy. - 2021, nr 1-2, s. 60-89
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 0033-2178
  Adres url:
  DOI:  557/13670
  Autorzy: Dawid Wieczorek.
  Tytuł: Wybrane problemy definicyjne niedostosowania społecznego : między fenomenem a terminem / Dawid Kamil Wieczorek
  ¬ródło: Orbis Idearum. - 2020, Vol. 8, Iss. 2, s. 115-135
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2353-3900
  Adres url:
  DOI:  558/13670
  Autorzy: Beata Podlaska.
  Tytuł: Wybrane problemy w przekładzie polskich i niemieckich ¶wiadectw szkolnych / Beata Podlaska
  ¬ródło: Orbis Linguarum. - 2021, Vol. 55, s. 235-249
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1426-7241
  DOI:  559/13670
  Autorzy: Grażyna Aondo-Akaa.
  Tytuł: Wybrane zasoby osobowo¶ci oraz ich wzajemne relacje u młodych dorosłych osób z wrodzon± niepełnosprawno¶ci± ruchow±
  ¬ródło: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 2021, Vol. 40, z. 1, s. 143-156
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 0137-6136
  e-ISSN: 2449-8327
  Adres url:
  DOI:  560/13670
  Autorzy: Łukasz Quirini-Popławski, Marcin Semczuk.
  Tytuł: Wykorzystanie aplikacji mobilnych GIS w zarz±dzaniu dziedzictwem kulturowym : propozycja postępowania badawczego / Łukasz Quirini-Popławski, Marcin Semczuk
  ¬ródło: Perspektywy Kultury. - 2021, T. 35, nr 4, s. 199-222
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 2081-1446
  Adres url:
  DOI:  561/13670
  Autorzy: Robert Kłaczyński, Alan Beroud.
  Tytuł: Wykorzystanie wodoru jako alternatywnego Ľródła pozyskiwania energii w strategii energetycznej Federacji Rosyjskiej / Robert Kłaczyński, Alan Beroud
  ¬ródło: Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW. - 2021, T. 13, nr 2, s. 57-70
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 2081-3813
  e-ISSN: 2658-0365
  Adres url:
  DOI:  562/13670
  Autorzy: Lucyna Krenz-Brzozowska, Artur Kubacki.
  Tytuł: Wynagradzanie tłumaczy przysięgłych w Polsce w ¶wietle obowi±zuj±cych aktów prawnych / Lucyna Krenz-Brzozowska, Artur Dariusz Kubacki
  ¬ródło: Roczniki Administracji i Prawa. - 2021, Nr 21, T. 3, s. 195-218
  Uwagi: GICID: 01.3001.0015.7592
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1644-9126
  Adres url:
  DOI:  563/13670
  Autorzy: Elżbieta Lubińska-Ko¶ciółek.
  Tytuł: Wystawa twórczo¶ci w perspektywie umacniania osoby z do¶wiadczeniem kryzysu psychicznego w procesie zdrowienia
  ¬ródło: Niepełnosprawno¶ć i Rehabilitacja. - 2021, nr 1, s. 28-37
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1642-1981
  Adres url:  564/13670
  Autorzy: Olena Bocharova, Lucyna Smółka.
  Tytuł: Wzory męskie i kobiece w kulturze współczesnej a warto¶ci osobiste preferowane przez uczniów klas trzecich szkoły podstawowej / Olena Bocharova, Lucyna Smółka
  ¬ródło: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. - 2021, Vol. 16, nr 4, s. 41-55
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1896-2327
  e-ISSN: 2353-7787
  Adres url:
  DOI:  565/13670
  Autorzy: Izabela Glac.
  Tytuł: Wzorzec Osobowy Pedagoga Specjalnego w Edukacji i Terapii Dziecka z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu- Studium Przypadku / Izabela Glac
  ¬ródło: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. - 2021, Vol. 16, nr 5, s. 123-135
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  Adres url:
  DOI:  566/13670
  Autorzy: Renata Stachura-Lupa.
  Tytuł: Z dziejów recepcji Luisa Vaz de Camoesa w Polsce: Adam Bełcikowski czyta "Luzjady" [Adam Bełcikowski, "Luzjady" Camoesa] / Renata Stachura-Lupa
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2021, Z. 21, s. 372-392
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2081-1853
  e-ISSN: 2300-5831
  Adres url:
  DOI:  567/13670
  Autorzy: Stanisław Koziara.
  Tytuł: Z Komborni do Gręboszowa : Stanisław Pigoń i Jakub Bojko / Stanisław Koziara
  ¬ródło: Studia Pigoniana. - 2021, Vol. 4, s. 9-23
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 2657-3261
  DOI:  568/13670
  Autorzy: Joanna Szczyrba-Poroszewska.
  Tytuł: Zabawowe sposoby wprowadzania zapisu muzycznego w zakresie wysoko¶ci dĽwięku - propozycje dla nauczycieli klas I-III / Joanna Szczyrba-Poroszewska
  ¬ródło: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. - 2021, Vol. 9, nr 1, s. 61-71
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 2353-7140
  e-ISSN: 2353-7159
  Adres url:
  DOI:  569/13670
  Autorzy: Barbara Cygan.
  Tytuł: Zaburzenia zachowania u dzieci i ich osobowo¶ciowe konsekwencje / Barbara Cygan
  ¬ródło: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 2021, Vol. 40, nr 4, s. 291-308
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 0137-6136
  e-ISSN: 2449-8327
  Adres url:  570/13670
  Autorzy: Małgorzata ¦wider.
  Tytuł: Zachodnioniemiecka dyplomacja o zagrożeniu radzieck± interwencj± zbrojn± w Polsce - jesień 1980 r. / Małgorzata ¦wider
  ¬ródło: Studia z Dziejów Rosji i Europy ¦rodkowo-Wschodniej. - 2021, Vol. 56, z. 2, s. 145-162
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 1230-5057
  e-ISSN: 2353-6403
  Adres url:
  DOI:  571/13670
  Autorzy: Anna Mirczak.
  Tytuł: Zachowania zdrowotne rodziców dzieci nieuleczalnie chorych w aspekcie czynników socjodemograficznych / Anna Mirczak
  ¬ródło: Medycyna Paliatywna. - 2021, Vol. 13, nr 1, s. 1-7
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 2081-0016
  e-ISSN: 2081-2833
  DOI:  572/13670
  Autorzy: Artur Fabi¶, Aleksandra Błachnio.
  Tytuł: Zadowolenie z życia słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku / Artur Fabi¶, Aleksandra Błachnio
  ¬ródło: E-mentor. - 2021, nr 4, s. 43-49
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1731-6758
  e-ISSN: 1731-7428
  Adres url:
  DOI:  573/13670
  Autorzy: Karol Augustowski.
  Tytuł: Zagrożenie infrastruktury przesyłowej przez ruchy osuwiskowe w zlewniach Bielanki i Bystrzanki w gminie Gorlice / Karol Augustowski
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica. - 2021, Z. 17, s. 3-10
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 2084-5456
  e-ISSN: 2449-9056
  Adres url:
  DOI:  574/13670
  Autorzy: Izabella Gałuszka.
  Tytuł: Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze realizowane na terenie miejsca zamieszkania w opinii rodziców dzieci z głębok± niepełnosprawno¶ci± intelektualn± - analiza na przykładzie wybranych rodzin / Izabella Gałuszka
  ¬ródło: Niepełnosprawno¶ć. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej. - 2021, nr 43, s. 98-117
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2080-9476
  e-ISSN: 2544-0519
  Adres url:  575/13670
  Autorzy: Natalia Sierpińska, Monika Płaziak.
  Tytuł: Założenia rewitalizacji dawnego przyzakładowego osiedla mieszkaniowego Pszczelnik I w Jaworznie / Natalia Sierpińska, Monika Płaziak
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica. - 2021, Z. 17, s. 143-158
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 2084-5456
  e-ISSN: 2449-9056
  Adres url:
  DOI:  576/13670
  Autorzy: Katarzyna Paj±k.
  Tytuł: Zapobieganie przemocy rówie¶niczej w¶ród osób z lekk± niepełnosprawno¶ci± intelektualn± przy wykorzystaniu socjoterapii (zajęć rozwijaj±cych kompetencje emocjonalno-społeczne) / Katarzyna Paj±k
  ¬ródło: Pedagogika Społeczna. - 2021, nr 1-2, s. 187-197
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1642-672X
  DOI:  577/13670
  Autorzy: Katarzyna Dormus.
  Tytuł: Zarys dziejów pierwszego gimnazjum żeńskiego w Krakowie (1896-1948) / Katarzyna Dormus
  ¬ródło: Rozprawy z Dziejów O¶wiaty. - 2021, T. 57, s. 29-48
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 0080-4754  578/13670
  Autorzy: Renata Czaplikowska.
  Tytuł: Zarz±dzanie jako¶ci± w e-learningu - wybrane formy i narzędzia ewaluacji / Renata Czaplikowska
  ¬ródło: Orbis Linguarum. - 2021, Vol. 55, s. 443-453
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1426-7241
  DOI:  579/13670
  Autorzy: Małgorzata Zdon-Korzeniowska.
  Tytuł: Zastosowanie metody studium przypadku w analizie kształtowania produktu turystycznego na przykładzie Szlaku Architektury Drewnianej / Małgorzata Zdon-Korzeniowska
  ¬ródło: Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - 2021, Vol. 35, nr 3, s. 90-99
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2080-1653
  e-ISSN: 2449-903X
  Adres url:
  DOI:  580/13670
  Autorzy: Joanna Dybiec-Gajer.
  Tytuł: Zemsta Trygława i Swaroga? : krytyka fanowska angielskiego tłumaczenia komiksu Kajko i Kokosz / Joanna Dybiec-Gajer
  ¬ródło: Przekładaniec. - 2021, nr 42, s. 116-143
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1425-6851
  e-ISSN: 1689-1864
  Adres url:
  DOI:  581/13670
  Autorzy: Patrycja Włodek.
  Tytuł: Zestarzeć się w Hollywood / Patrycja Włodek
  ¬ródło: Ekrany. - 2021, nr 4, s. 13-19
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 2083-0874
  Adres url:  582/13670
  Autorzy: Katarzyna Studziżór, Agnieszka Kwiatek-Sołtys.
  Tytuł: Zieleń miejska w dzielnicy Podgórze Duchackie w Krakowie - własno¶ć gruntów, zagospodarowanie i ocena mieszkańców / Katarzyna Studziżór, Agnieszka Kwiatek-Sołtys
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica. - 2021, Z. 17, s. 200-218
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 2084-5456
  e-ISSN: 2449-9056
  Adres url:
  DOI:  583/13670
  Autorzy: Piotr Borek.
  Tytuł: Ziemie ruskie jako miejsce szczę¶liwe w wybranych przekazach kronikarskich XVI stulecia / Piotr Borek
  ¬ródło: Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. - 2021, T. 34, cz. 1, s. 43-53
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2300-5459
  e-ISSN: 2450-0380
  Adres url:  584/13670
  Autorzy: Kinga Bargieł.
  Tytuł: Zmiany warunków termiczno-opadowych w gminie Ł±cko i ich wpływ na sadownictwo / Kinga Bargieł
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica. - 2021, Z. 17, s. 11-28
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 2084-5456
  e-ISSN: 2449-9056
  Adres url:
  DOI:  585/13670
  Autorzy: Małgorzata ¦wider.
  Tytuł: Znaczenie imigrantów dla gospodarki Republiki Federalnej Niemiec / Małgorzata ¦wider
  ¬ródło: Colloquium. - 2021, T. 13, nr 2, s. 155-170
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 2081-3813
  e-ISSN: 2658-0365
  Adres url:
  DOI:  586/13670
  Autorzy: Joanna Szczyrba-Poroszewska.
  Tytuł: Znaczenie muzyki w domach rodzinnych studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Joanna Szczyrba-Poroszewska
  ¬ródło: Wychowanie w Rodzinie. - 2021, T. 25, nr 2, s. 321-330
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2082-9019
  e-ISSN: 2300-5866
  Adres url:
  DOI:  587/13670
  Autorzy: Michał Żemła, Rafał Woronkowicz.
  Tytuł: Znaczenie stereotypów w postrzeganiu atrakcyjno¶ci Nowej Huty dla odwiedzaj±cych i mieszkańców / Michał Żemła, Rafał Woronkowicz
  ¬ródło: Przedsiębiorczo¶ć - Edukacja. - 2021, Vol. 17, nr 2, s. 92-104
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2083-3296
  e-ISSN: 2449-9048
  Adres url:
  DOI:  588/13670
  Autorzy: Anita Kulawiak, Karolina Smętkiewicz.
  Tytuł: Znaczenie turystyki w kształtowaniu warunków i jako¶ci życia w małym mie¶cie na przykładzie Helu w opinii jego mieszkańców / Anita Kulawiak, Karolina Smętkiewicz
  ¬ródło: Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - 2021, Vol. 35, nr 3, s. 239-258
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2080-1653
  e-ISSN: 2449-903X
  Adres url:
  DOI:  589/13670
  Autorzy: Joanna M. Łukasik.
  Tytuł: Znaczenie wzoru osobowego nauczyciela w kształtowaniu zawodowym adeptów / Joanna M. Łukasik
  ¬ródło: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. - 2021, Vol. 34, nr 4, s. 139-152
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 0867-2040
  e-ISSN: 2449-8521
  DOI:  590/13670
  Autorzy: Kamila Ziółkowska-Weiss.
  Tytuł: Znajomo¶ć architektury organicznej i jej zastosowanie w hotelarstwie w opinii respondentów / Kamila Ziółkowska-Weiss
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica. - 2021, Z. 16, s. 19-35
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 2084-5456
  e-ISSN: 2449-9056
  Adres url:
  DOI:  591/13670
  Autorzy: Marta Szymańska.
  Tytuł: Znajomo¶ć języka edukacji szkolnej jako warunek szkolnego sukcesu / Marta Szymańska
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. - 2021, Vol. 12, s. 74-88
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2082-0909
  e-ISSN: 2450-5013
  Adres url:
  DOI:  592/13670
  Autorzy: Anna Irasiak, Elżbieta Sroka, Adam Piasecki.
  Tytuł: Zwiększenie czytelno¶ci wypowiedzi w polskim języku migowym przez animowan± wirtualn± postać : badania użytkowników z wykorzystaniem nowych technologii / Anna Irasiak, Elżbieta Sroka, Adam Piasecki
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2021, Z. 19, s. 664-684
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2081-1861
  e-ISSN: 2300-3057
  Adres url:
  DOI:  593/13670
  Autorzy: Małgorzata Chrobak, Ewa Horyń.
  Tytuł: "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis" : charakterystyka podserii "Studia Historicolitteraria" i "Studia Linguistica" / Małgorzata Chrobak, Ewa Horyń
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2021, Z. 19, s. 403-417
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2081-1861
  e-ISSN: 2300-3057
  Adres url:
  DOI:  594/13670
  Autorzy: Marcin Dziwisz.
  Tytuł: "I tu leży wampir pogrzebany" - powiedzenia, przysłowia, frazeologizmy w przekładach wybranych utworów Andrzeja Sapkowskiego na język rosyjski / Marcin Dziwisz
  ¬ródło: Między Oryginałem a Przekładem. - 2021, R. 27, nr 1, s. 11-26
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1689-9121
  e-ISSN: 2391-6745
  Adres url:
  DOI:  595/13670
  Autorzy: Katarzyna Pławecka.
  Tytuł: "Ja dusz± kwitnę, dusz±"… : wokół twórczych wypowiedzi młodzieży o miejscu… oraz własnym życiu, inspirowanych dorobkiem Zosi Smreczyńskiej i Władysława Orkana / Katarzyna Pławecka
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. - 2021, Vol. 12, s. 401-418
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2082-0909
  e-ISSN: 2450-5013
  Adres url:
  DOI:  596/13670
  Autorzy: Mirosław Grzegórzek.
  Tytuł: "Kocha, lubi, szanuje - nie chce, nie dba, żartuje"... : uczeń klasy pierwszej liceum i technikum w relacji do lektury obowi±zkowej w szkole podstawowej (raport z diagnozy) / Mirosław Grzegórzek
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. - 2021, Vol. 12, s. 313-324
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2082-0909
  e-ISSN: 2450-5013
  Adres url:
  DOI:  597/13670
  Autorzy: Olga Wasiuta, Sergiusz Wasiuta.
  Tytuł: "Mała wojna" Rosji i Gruzji a rozpoczęcie wy¶cigu zbrojeń dronów / Olga Wasiuta, Sergiusz Wasiuta
  ¬ródło: Nowa Polityka Wschodnia. - 2021, nr 3, s. 9-31
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2084-3291  598/13670
  Autorzy: Piotr Tusiński.
  Tytuł: "Ministrowie prezydenccy" w rz±dach II Rzeczypospolitej Polskiej. Regulacja prawna i praktyka ustrojowa / Piotr Tusiński
  ¬ródło: Wschodni Rocznik Humanistyczny. - 2021, T. 18, nr 2, s. 153-192
  Typ publikacji: PAA
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1731-982X
  Adres url:
  DOI:  599/13670
  Autorzy: Dawid Kopa.
  Tytuł: "Pie¶ń o cnych lisowskich kozakach" / Dawid Kopa
  ¬ródło: Rocznik Przemyski. Literatura i Język. - 2021, T. 25, z. 2, s. 75-82
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 2449-7363
  Adres url:
  DOI:  600/13670
  Autorzy: Michał Rogoż.
  Tytuł: "Płomyczek Afrykański" (1943-1945) dwutygodniowy dodatek dla dzieci do "Polaka w Afryce" / Michał Rogoż
  ¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej. - 2021, T. 24, z. 1, s. 95-112
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1509-1074
  e-ISSN: 2084-8552
  Adres url:
  DOI:  601/13670
  Autorzy: Magdalena Sadlik.
  Tytuł: "Pod skromn± wprawdzie wyruszamy nazw±, ale d±żymy do oceanu"… / Magdalena Sadlik
  ¬ródło: Ruch Literacki. - 2021, z. 2, s. 217-235
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 0035-9602
  Adres url:
  DOI:  602/13670
  Autorzy: Agnieszka Walecka-Rynduch.
  Tytuł: "Q&A" Andrzeja Dudy jako przykład komunikowania performatywnego / Agnieszka Walecka-Rynduch
  ¬ródło: Zeszyty Prasoznawcze. - 2020, T. 64, nr 3, s. 51-69
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 0555-0025
  e-ISSN: 2299-6362
  Adres url:
  DOI:  603/13670
  Autorzy: Bartosz Drzewiecki, Sebastian Stańczyk.
  Tytuł: "Revisio Balnei Civilis Casimiriensis" z 1644 roku. : kazimierska łaĽnia miejska w ¶wietle wczesnonowożytnych Ľródeł pisanych / Bartosz Drzewiecki, Sebastian Stańczyk
  ¬ródło: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. - 2021, R. 69, nr 2, s. 179-192
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 0023-5881
  e-ISSN: 2719-6496
  Adres url:
  DOI:  604/13670
  Autorzy: Justyna Wojniak.
  Tytuł: "Szkoła filarem Republiki". Proces profesjonalizacji zawodu nauczycielskiego w Stanach Zjednoczonych w XIX i XX wieku / Justyna Wojniak
  ¬ródło: Przegl±d Historyczno-O¶wiatowy. - 2021, nr 3-4, s. 30-49
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 0033-2178
  Adres url:
  DOI:  605/13670
  Autorzy: Paulina Koperna.
  Tytuł: "Życie to taka gra…" - narracja o codzienno¶ci poza "wy¶cigiem" w zmieniaj±cym się ¶wiecie / Paulina Koperna
  ¬ródło: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia - Psychologia. - 2021, Vol. 34, nr 3, s. 75-94
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 0867-2040
  e-ISSN: 2449-8521
  DOI:  606/13670
  Autorzy: Jolanta Zielińska.
  Tytuł: "Malopolska Educational Cloud": An Innovative Educational Project Equaling Chances of Students with Various Needs = Małopolska Chmura Edukacyjna: innowacyjne przedsięwzięcie edukacyjne dla pełnosprawnych i niepełnosprawnych użytkowników / Jolanta Zielińska
  ¬ródło: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. - 2021, Vol. 40, z. 2, s. 23-36
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 0137-6136
  e-ISSN: 2449-8327
  Adres url:
  DOI:  607/13670
  Autorzy: Andrzej Franaszek.
  Tytuł: "Broniłem i bronię polsko¶ci innej" / Andrzej Franaszek
  ¬ródło: Teksty Drugie. - 2020, nr 6, s. 38-62
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 0867-0633
  DOI:  608/13670
  Autorzy: Urszula Kicińska.
  Tytuł: "Była serenada ¶piewana włoska przy bardzo pięknej muzyce" - uroczysto¶ci i rozrywki dworskie jako urzeczywistnienie pragnienia życia przyjemnego w czasach saskich / Urszula Kicińska
  ¬ródło: Wiadomo¶ci Historyczne. - 2020, nr 2, s. 11-15
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 0511-9162  609/13670
  Autorzy: Wioleta Kopek-Putała, Małgorzata Nodzyńska.
  Tytuł: "Home Spa" Project - Change of Children's Knowledge and Skills after Participating in the Project / Wioleta Kopek-Putała, Małgorzata Nodzyńska
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia. - 2020, Z. 10, s. 187-194
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2083-7267
  DOI:  610/13670
  Autorzy: Michał Niezabitowski.
  Tytuł: "Muzeum to sposób pamiętania" : wokół jubileuszu Muzeum Historycznego Miasta Krakowa / Michał Niezabitowski
  ¬ródło: Rocznik Krakowski. - 2020, T. 86, s. 5-20
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 0080-3499
  Adres url:
  DOI:  611/13670
  Autorzy: Mariusz Wołos.
  Tytuł: "Powrót żebraczego króla" : Józefa Piłsudskiego droga z Magdeburga do Belwederu / Mariusz Wołos
  ¬ródło: Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie. - 2020, nr 13, s. 35-63
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2392-1463
  Adres url:  612/13670
  Autorzy: Andrzej Franaszek.
  Tytuł: "Tobie wła¶ciwie chodzi o zbawienia ¶wiata" : Józefa Czapskiego i Czesława Miłosza listy o duszy / Andrzej Franaszek
  ¬ródło: Przegl±d Polityczny. - 2020, nr 161, s. 147-154
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 1232-6488  613/13670
  Autorzy: Katarzyna Slany.
  Tytuł: A Non-Anthropocentric Area of Animals' Memory in Wake, a Short Story by Shaun Tan : a Conspicuous Example of Developing Pro-Animal Sensitivity among Children / Katarzyna Slany
  ¬ródło: Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies. - 2020, Nr 6, s. 217-239
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2451-3849
  Adres url:
  DOI:  614/13670
  Autorzy: Aleksandra Budrewicz.
  Tytuł: A Polish Physicist Visits Glasgow : Marian Smoluchowski's Depictions of Scotland / Aleksandra Budrewicz
  ¬ródło: Anglica. An International Journal of English Studies. - 2020, nr 29/3, s. 73-84
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 0860-5734
  Adres url:
  DOI:  615/13670
  Autorzy: Marzenna Jakubczak.
  Tytuł: A Revived Sāmkhyayoga Tradition in Modern India [Dokument elektroniczny] / Marzenna Jakubczak
  ¬ródło: Studia Religiologica. - 2020, Z. 53, Nr 2, s. 105-118
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 0137-2432
  e-ISSN: 2084-4077
  Adres url:
  DOI:  616/13670
  Autorzy: Monika Mazur-Bubak.
  Tytuł: A war in the head : the new model of Russian propaganda as a Hobbesian time of the disposition of war / Monika Mazur-Bubak
  ¬ródło: Argument. Biannual Philosophical Journal. - 2020, Vol. 10, nr 1, s. 115-132
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2083-6635
  e-ISSN: 2084-1043
  Adres url:
  DOI:  617/13670
  Autorzy: Alicja Witalisz.
  Tytuł: Abundance, conflict and insufficiency in loan terminology / Alicja Witalisz
  ¬ródło: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. - 2020, z. 76, s. 165-179
  Uwagi: GICID: 01.3001.0014.6661
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 0032-3802
  Adres url:
  DOI:  618/13670
  Autorzy: Katarzyna Dunaj, Bogdan Fischer.
  Tytuł: Access to Public Sector Information in the Perspective of the Constitutional Principle of the Common Good / Katarzyna Dunaj, Bogdan Fischer
  ¬ródło: Przegl±d Prawa Konstytucyjnego. - 2020, nr 6, s. 343-354
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 2082-1212
  Adres url:
  DOI:  619/13670
  Autorzy: Katarzyna Tomaszek.
  Tytuł: Adaptacja narzędzia do pomiaru zaangażowania uczniów w aktywno¶ci szkolne - wyniki badań pilotażowych nad polsk± wersj± skali SSEM / Katarzyna Tomaszek
  ¬ródło: Polskie Forum Psychologiczne. - 2020, T. 25, nr 1, s. 85-110
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1642-1043
  DOI:  620/13670
  Autorzy: Piotr Długosz.
  Tytuł: Adaptacja pokoleń społeczeństw postsowieckich do radykalnych zmian społecznych / Piotr Długosz
  ¬ródło: Nowa Polityka Wschodnia. - 2020, nr 1, s. 9-35
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2084-3291
  DOI:  621/13670
  Autorzy: Barbara Cygan.
  Tytuł: ADHD a zaburzenia zachowania i osobowo¶ć antyspołeczna / Barbara Cygan
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica. - 2020, z. 13, s. 47-57
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 2299-2103
  DOI:  622/13670
  Autorzy: Elżbieta Maj.
  Tytuł: Administracyjnoprawny system bezpieczeństwa społecznego - od Galicji do III RP : wybrane zagadnienia / Elżbieta A. Maj
  ¬ródło: Roczniki Administracji i Prawa. - 2020, T. 3, nr 20, s. 123-131
  Uwagi: GICID: 01.3001.0014.4230.
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1644-9126
  Adres url:
  DOI:  623/13670
  Autorzy: Ewa Czerwińska-Jakimiuk.
  Tytuł: Agresja w perspektywie psychologicznej i filozoficznej : przegl±d wybranych teorii / Ewa Czerwińska-Jakimiuk
  ¬ródło: Argument. Biannual Philosophical Journal. - 2020, Vol. 10, nr 1, s. 197-212
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2083-6635
  e-ISSN: 2084-1043
  Adres url:
  DOI:  624/13670
  Autorzy: Bent Al-Hoda Asghari, Mohsen Youself, Katarzyna Możdżeń, Joanna Puła, Peiman Zandi, Wang Yaosheng.
  Tytuł: Agronomic performance of autumn- and winter-cropped Indian mustard (Brassica juncea L.) in response to varying levels of nitrogen fertiliser / Bent Al-Hoda Asghari, Mohsen Yousefi, Katarzyna Możdżeń, Joanna Puła, Peiman Zandi, Wang Yaosheng
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Naturae. - 2020, nr 5, s. 83-95
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 2543-8832
  Adres url:
  DOI:  625/13670
  Autorzy: Mariusz Szubert.
  Tytuł: Aktywizacja uczniów poprzez projekt wycieczki geograficznokrajoznawczej "Żuławy Wi¶lane - znane i nieznane" w klasie siódmej szkoły podstawowej / Mariusz Szubert
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica. - 2020, Z. 14, s. 86-106
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 2084-5456
  e-ISSN: 2449-9056
  Adres url:
  DOI:  626/13670
  Autorzy: Katarzyna Białożyt.
  Tytuł: Aktywno¶ć edukacyjna kobiet w wieku 90+ / Katarzyna Białożyt
  ¬ródło: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2020, nr 2, s. 97-110
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1507-6563
  DOI:  627/13670
  Autorzy: Norbert Pikuła.
  Tytuł: Aktywno¶ć edukacyjna w wybranych placówkach działaj±cych na rzecz osób starszych / Norbert G. Pikuła
  ¬ródło: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2020, nr 2, s. 53-63
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1507-6563
  Adres url:
  DOI:  628/13670
  Autorzy: Elżbieta Lubińska-Ko¶ciółek.
  Tytuł: Aktywno¶ć okoruchowa osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu podczas percepcji bodĽców społecznych - implikacje dla praktyki pedagogicznej / Elżbieta Lubińska-Ko¶ciółek
  ¬ródło: Szkoła Specjalna. - 2020, nr 5, s. 339-347
  Uwagi: GICID: 01.3001.0014.6314.
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 0137-818X
  Adres url:
  DOI:  629/13670
  Autorzy: Kamila Ziółkowska-Weiss, Ewelina Haras.
  Tytuł: Aktywno¶ć turystyczna argentyńskiej Polonii na przykładzie mieszkańców Buenos Aires - w ¶wietle badań pilotażowych / Kamila Ziółkowska-Weiss, Ewelina Haras
  ¬ródło: Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - 2020, Vol. 34, nr 1, s. 108-123
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2080-1653
  e-ISSN: 2449-903X
  Adres url:
  DOI:  630/13670
  Autorzy: Aleksandra Wójciak.
  Tytuł: Aktywno¶ć w Sieci i uzależnienie od Internetu u osób w okresie póĽnej dorosło¶ci : przegl±d badań / Aleksandra Wójciak
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica. - 2020, z. 13, s. 123-138
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 2084-5596
  e-ISSN: 2450-1271
  Adres url:
  DOI:  631/13670
  Autorzy: Aurelia Kotkiewicz.
  Tytuł: Aleksander Rodczenko - człowiek z aparatem / Aurelia Kotkiewicz
  ¬ródło: mgFoto Magazyn. - 2020, nr 8, s. 36-41
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 2657-4527
  Adres url:  632/13670
  Autorzy: Ewa ¦liwa.
  Tytuł: Alienacja i osamotnienie osób starszych w relacjach społecznych / Ewa ¦liwa
  ¬ródło: Exlibris. Biblioteka Gerontologii Społecznej. - 2020, nr 2, s. 82-98
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 2450-0232
  Adres url:
  DOI:  633/13670
  Autorzy: Wojciech B±k, Piotr Dulian, Barbara Garbarz-Glos, Dionizy Czekaj, Agata Lisińska-Czekaj.
  Tytuł: Alternative, direct synthesis method of the ceramic solid solutions based on BaTiO3 through a high energy ball milling / W. B±k, P. Dulian, B. Garbarz-Glos, D. Czekaj, A. Lisińska-Czekaj
  ¬ródło: Archives of Metallurgy and Materials. - 2020, Vol. 65, iss. 2, s. 805-810
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  Inne bazy podaj±ce opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  p-ISSN: 1733-3490
  e-ISSN: 2300-1909
  Adres url:
  DOI:  634/13670
  Autorzy: Patrycja Włodek.
  Tytuł: Amerykańskie przedmie¶cia w cieniu wielkiego miasta / Patrycja Włodek
  ¬ródło: Kwartalnik Filmowy. - 2020, nr 109, s. 121-136
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 0452-9502
  e-ISSN: 719-2725
  Adres url:
  DOI:  635/13670
  Autorzy: Justyna Miazga, Tomasz Hachaj.
  Tytuł: An evaluation of machine learning and latent semantic analysis in text sentiment classification / Justyna Miazga, Tomasz Hachaj
  ¬ródło: Czasopismo Techniczne/Technical Transactions. - 2020, Vol. 117, iss. 1, s. 1-11
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 0011-4561
  e-ISSN: 2353-737X
  Adres url:
  DOI:  636/13670
  Autorzy: Iwona Góralczyk, Joanna Paszenda.
  Tytuł: An introduction to a cognitive linguistic analysis of novel name-based derivatives in the current political discourse in Poland / Iwona Góralczyk, Joanna Paszenda
  ¬ródło: Prace Językoznawcze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. - 2020, Vol. 22, z. 3, 91-113
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 1509-5304
  Adres url:
  DOI:  637/13670
  Autorzy: Aleksandra Pronińska.
  Tytuł: Analisi contrastiva polacco-italiano e traduzione del lessico specialistico sull'esempio della terminologia me / Aleksandra Pronińska
  ¬ródło: Toruńskie Studia Polsko-Włoskie. - 2020, Vol. 16, s. 239-250
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ITA
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 1689-765X
  e-ISSN: 2391-7865
  Adres url:
  DOI:  638/13670
  Autorzy: Anna Mirczak.
  Tytuł: Analiza jako¶ci życia zależnej od stanu zdrowia starszych mieszkańców wsi / Anna Mirczak
  ¬ródło: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 2020, Vol. 3, No. 348, s. 113-129
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 0208-6018
  e-ISSN: 2353-7663
  Adres url:
  DOI:  639/13670
  Autorzy: Kazimiera Juszka, Karol Juszka.
  Tytuł: Analiza przeprowadzania oględzin w sprawach zabójstw jako metoda badawcza wykonywania czynno¶ci kryminalistycznych / Kazimiera Juszka, Karol Juszka
  ¬ródło: Studia Prawnoustrojowe. - 2020, nr 47, s. 69-82
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1644-0412
  Adres url:
  DOI:  640/13670
  Autorzy: Elżbieta Rudolphi-Szydło, Maria Filek, Barbara Dyba, Zbigniew Miszalski, Maria Zembala.
  Tytuł: Antioxidative action of polyamines in protection of phospholipid membranes exposed to ozone stress / Elżbieta Rudolphi-Szydło, Maria Filek, Barbara Dyba, Zbigniew Miszalski, Maria Zembala
  ¬ródło: Acta Biochimica Polonica. - 2020, Vol. 67, nr 2, s. 259-262
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 0001-527X
  Adres url:
  DOI:  641/13670
  Autorzy: Agnieszka Fluda-Krokos.
  Tytuł: Antoni Szczepan Brosz (1910-1978) - bibliophile, collector, and translator / Agnieszka Fluda-Krokos
  ¬ródło: Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej. - 2020, special issue, s. 295-313
  Uwagi: Angielskie tłumaczenie tekstu. Pierwodruk ukazał się w "Biuletynie Biblioteki Jagiellońskiej" w 2015 r. (R. 65).
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  p-ISSN: 0006-3940
  e-ISSN: 2450-0410
  Adres url:
  DOI:  642/13670
  Autorzy: Grzegorz Nieć.
  Tytuł: Antykwariaty księgarskie w Polsce - tradycja i współczesno¶ć / Grzegorz Nieć
  ¬ródło: Rocznik Biblioteki Kraków. - 2020, R. 4, s. 109-131
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 2544-784X
  Adres url:  643/13670
  Autorzy: Katarzyna Gucwa-Porębska.
  Tytuł: Application of Antonovsky's SOC 29 Life Orientation Questionnaire in post-penitentiary aid addressed to people over 60 - excerpts from own research / Katarzyna Gucwa-Porębska
  ¬ródło: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2020, nr 4, s. 65-78
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1507-6563
  Adres url:
  DOI:  644/13670
  Autorzy: Monika Łodej.
  Tytuł: Application of inclusive design principles to testing EFL dyslexic students / Monika Łodej
  ¬ródło: Neofilolog. - 2020, nr 54/1, s. 27-45
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1429-2173
  e-ISSN: 2545-3971
  Adres url:
  DOI:  645/13670
  Autorzy: Piotr Niemiec, Paweł Wójcik.
  Tytuł: Applications of amenable semigroups in operator theory / Piotr Niemiec, Paweł Wójcik
  ¬ródło: Studia Mathematica. - 2020, Vol. 252, s. 27-48
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 100.000
  Inne bazy podaj±ce opis:
 • Web of Science

  p-ISSN: 0039-3223
  DOI:  646/13670
  Autorzy: Stanisław Skórka.
  Tytuł: Architektura informacji : historia idei / Stanisław Skórka
  ¬ródło: Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich. - 2020, T. 31, s. 81-112
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1230-221X
  Adres url:  647/13670
  Autorzy: Mirosław Michalik, Ewa Czaplewska, Anna Solak, Anna Szkotak.
  Tytuł: Articulation and speaking rates in bilinguals with regard to time of exposure to one language / Mirosław Michalik, Ewa Czaplewska, Anna Solak, Anna Szkotak
  ¬ródło: Acta Neuropsychologica. - 2020, Vol. 18, No. 2, s. 207-220
  Uwagi: GICID: 01.3001.0014.1405
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1730-7503
  e-ISSN: 2084-4298
  Adres url:  648/13670
  Autorzy: Aleksandra Kornacka, Aleksandra Cybulska, Justyna Bień-Kalinowska, Aleksander W. Demiaszkiewicz, Dorota Merta, Janusz Kobielski, Joanna Werszko, Katarzyna Filip-Hutsch, Bożena Moskwa.
  Tytuł: Ashworthius sidemi in cattle and wild ruminants in Poland - the current state of play / Aleksandra Kornacka, Aleksandra Cybluska, Justyna Bień-Kalinowska, Aleksander W. Demiaszkiewicz, Dorota Merta, Janusz Kobielski, Joanna Wereszko, Katarzyna Filip-Hutsch, Bożena Moskwa
  ¬ródło: Annals of Parasitology. - 2020, Vol. 66, no. 4, s. 517-520
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2299-0631
  Adres url:
  DOI:  649/13670
  Autorzy: Robert Faracik.
  Tytuł: Aspekty wiejsko¶ci w krajobrazie kulturowym dużego miasta na przykładzie Krakowa / Robert Faracik
  ¬ródło: Konwersatorium Wiedzy o Mie¶cie. - 2020, T. 33, nr 5, s. 81-89
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2543-9421
  e-ISSN: 2544-1221
  Adres url:
  DOI:  650/13670
  Autorzy: Anna Szkolak-Stępień.
  Tytuł: Asperger Syndrome - Case Study / Anna Szkolak-Stępień
  ¬ródło: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. - 2020, Vol. 8, nr 1, s. 53-60
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 2353-7140
  e-ISSN: 2353-7159
  Adres url:  651/13670
  Autorzy: Anna Chrobak, Karol Witkowski, Jacek Szmańda.
  Tytuł: Assessment of the educational values of geomorphosites based on the expert method, case study: the Białka and Skawa Rivers, the Polish Carpathians / Anna Chrobak, Karol Witkowski, Jacek Szmańda
  ¬ródło: Quaestiones Geographicae. - 2020, Vol. 39, iss. 1, s. 45-57
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 0137-477X
  e-ISSN: 2081-6383
  Adres url:
  DOI:  652/13670
  Autorzy: Halina Zaj±c-Knapik.
  Tytuł: Autonomia w nauczaniu języków obcych - wybrane założenia teoretyczne i propozycje w zakresie praktycznego nauczania / Halina Zaj±c-Knapik
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologica. - 2020, z. 13, s. 92-107
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 1689-9911
  Adres url:
  DOI:  653/13670
  Autorzy: Jarosław Chmielewski, Ilona Żeber-Dzikowska, Magdalena Florek-Łuszczki, Grażyna Nowak-Starz, Barbara Gworek, Małgorzata Czarny-Działak, Alicja Walosik, Monika Szpringer.
  Tytuł: Azbest : edukacja ekologiczna a aktualne zagrożenie ¶rodowiskowe i zdrowotne / Jarosław Chmielewski, Ilona Żeber-Dzikowska, Magdalena Florek-Łuszczki, Grażyna Nowak-Starz, Barbara Gworek, Małgorzata Czarny-Działak, Alicja Walosik, Monika Szpringer
  ¬ródło: Przemysł Chemiczny. - 2020, T. 99, nr 4, s. 633-641
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 0033-2496
  e-ISSN: 2449-9951
  Adres url:
  DOI:  654/13670
  Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
  Tytuł: Banderia Prutenorum, czyli poczet chor±gwi krzyżackich obalonych piórem Jerzego z Krakowa / Roman Mazurkiewicz
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2020, Z. 20, s. 305-319
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2081-1853
  e-ISSN: 2300-5831
  Adres url:
  DOI:  655/13670
  Autorzy: Przemysław Łukasik.
  Tytuł: Between Digital Elections and the Information War : Post-truth, New Media and Politics in the 21st Century / Przemysław Łukasik
  ¬ródło: Historia i Polityka. - 2020, Vol. 34, s. 75-92
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1899-5160
  e-ISSN: 2391-7652
  Adres url:
  DOI:  656/13670
  Autorzy: Paweł Próchniak.
  Tytuł: Bezgłos : o rewersach ciszy w teatrze pamięci / Paweł Próchniak
  ¬ródło: Konteksty. Polska Sztuka Ludowa. - 2020, nr 1-2, s. 47-53
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 1230-6142
  Adres url:  657/13670
  Autorzy: Monika Kardasz.
  Tytuł: Bezoar z łez ludzkich czasu powietrza morowego by Walenty Bartoszewski as an Example of "A Prescription for the Soul and the Body" at the Time of the Plague / Monika Kardasz
  ¬ródło: Tematy i Konteksty. - 2020, nr 1, s. 121-149
  Uwagi: Special Issue in English
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2299-8365
  Adres url:
  DOI:  658/13670
  Autorzy: Anna Santorek, Tomasz Zwijacz-Kozica, Beata Dulisz, Dorota Merta, Robert Rutkowski.
  Tytuł: Biased sex-ratio in woodland grouse population of the Tatra National Park, suggested by molecular sexing of non-invasive samples / Anna Santorek, Tomasz Zwijacz-Kozica, Beata Dulisz, Dorota Merta, Robert Rutkowski
  ¬ródło: Fragmenta Faunistica. - 2020, Vol. 63, nr 2, s. 129-136
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 0015-9301
  e-ISSN: 2391-5846
  Adres url:
  DOI:  659/13670
  Autorzy: Renata Ciesielska-Kruczek.
  Tytuł: Biblioteka 2020 [Dokument elektroniczny] : zderzenie wizji z rzeczywisto¶ci± / Renata Ciesielska-Kruczek
  ¬ródło: Biblioteka i Edukacja. - 2020, nr 18, s. 15-22
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 2299-565X
  Adres url:
  DOI:  660/13670
  Autorzy: Ewa Piotrowska.
  Tytuł: Biblioteka Meczetu Al-Aksa w Jerozolimie [Dokument elektroniczny] / Ewa Piotrowska
  ¬ródło: Biblioteka i Edukacja. - 2020, nr 17, s. 43-52
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  e-ISSN: 2299-565X
  Adres url:  661/13670
  Autorzy: Elżbieta Twardy.
  Tytuł: Biblioteka Trinity College - irlandzka skarbnica wiedzy i m±dro¶ci [Dokument elektroniczny] / Elżbieta Twardy
  ¬ródło: Biblioteka i Edukacja. - 2020, nr 17, s. 53-61
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  e-ISSN: 2299-565X
  Adres url:  662/13670
  Autorzy: Ewa Piotrowska.
  Tytuł: Biblioteki w Albanii i Kosowie / Ewa Piotrowska
  ¬ródło: Zarz±dzanie Bibliotek±. - 2020, nr 1, s. 149-159
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 2081-1004  663/13670
  Autorzy: Adam Bańdo.
  Tytuł: Bitwa Warszawska 1920 r. w serwisie informacyjnym "Ilustrowanego Kuriera Codziennego" (w setn± rocznicę "Cudu nad Wisł±") / Adam Bańdo
  ¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej. - 2020, T. 23, z. 2, s. 155-168
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1509-1074
  e-ISSN: 2084-8552
  Adres url:
  DOI:  664/13670
  Autorzy: Joanna Kossewska.
  Tytuł: Bringing up a child with autism : parental stress and burnout syndrome in a time perspective context / Joanna Kossewska
  ¬ródło: Wychowanie w Rodzinie. - 2020, T. 23, nr 2, s. 169-195
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2082-9019
  Adres url:
  DOI:  665/13670
  Autorzy: Jacek Tebinka, Anna Zapalec.
  Tytuł: British-Polish Political Co-operation and the Beginning of Special Operations, 1939-1940 / Jacek Tebinka, Anna Zapalec
  ¬ródło: Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX. - 2020, T. 4, s. 340-363
  Uwagi: Angielskie tłumaczenie artykułu, który ukazał się w tym samym numerze na stronach 44-67.
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 2545-241X
  Adres url:  666/13670
  Autorzy: Andrzej Madera.
  Tytuł: Brutalna kampania Ilustrowanego Kuriera Codziennego przeciwko Władysławowi Grabskiemu i wymianie walut w 1919 roku / Andrzej J. Madera
  ¬ródło: Zeszyty Prasoznawcze. - 2020, T. 63, nr 1, s. 69-82
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 0555-0025
  e-ISSN: 2299-6362
  Adres url:
  DOI:  667/13670
  Autorzy: Andrzej Jaeschke.
  Tytuł: Brytyjska Izba Lordów na przełomie XIX i XX wieku : ewolucja pozycji w systemie politycznym / Andrzej Jaeschke
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica. - 2020, Z. 24, s. 125-141
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2081-3333
  Adres url:
  DOI:  668/13670
  Autorzy: Jacek Tebinka, Anna Zapalec.
  Tytuł: Brytyjsko-polska współpraca polityczna i pocz±tek operacji specjalnych 1939-1940 / Jacek Tebinka, Anna Zapalec
  ¬ródło: Studia nad Totalitaryzmami i Wiekiem XX. - 2020, T. 4, s. 44-67
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 2545-241X
  Adres url:  669/13670
  Autorzy: Przemysław Łukasik.
  Tytuł: Budżet Obywatelski Miasta Krakowa jako przykład realizacja demokracji deliberatywnej / Przemysław Łukasik
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica. - 2020, Z. 25, s. 98-118
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2081-3333
  DOI:  670/13670
  Autorzy: Aleksandra Litawa.
  Tytuł: Być prababci± : o znaczeniu pełnionej roli w życiu osoby starszej - studium przypadku / Aleksandra Litawa
  ¬ródło: Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne. - 2020, Vol. 1, nr 10, s. 189-201
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2450-4491
  Adres url:
  DOI:  671/13670
  Autorzy: Piotr Błaszczyk, Marlena Fila.
  Tytuł: Cantor on Infinitesimals : Historical and Modern Perspective / Piotr Błaszczyk, Marlena Fila
  ¬ródło: Bulletin of the Section of Logic. - 2020, Vol. 49, nr 2, s. 149-179
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 0138-0680
  e-ISSN: 2449-836X
  Adres url:
  DOI:  672/13670
  Autorzy: Jakub Gomułka.
  Tytuł: Cantor's paradise from the perspective of non-revisionist Wittgensteinianism / Jakub Gomułka
  ¬ródło: Argument. Biannual Philosophical Journal. - 2020, Vol. 10, nr 2, s. 351-372
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2083-6635
  e-ISSN: 2084-1043
  Adres url:
  DOI:  673/13670
  Autorzy: Jarosław Pietrzak.
  Tytuł: Ceremoniał koronacyjny i jego znaczenie dla pozycji polskich królowych w XVII i XVIII wieku / Jarosław Pietrzak
  ¬ródło: Wschodni Rocznik Humanistyczny. - 2020, T. 17, nr 3, s. 155-205
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1731-982X
  Adres url:
  DOI:  674/13670
  Autorzy: Agnieszka Słaby.
  Tytuł: Ceremoniał urzędniczy w życiu szlachty czasów saskich / Agnieszka Słaby
  ¬ródło: Wschodni Rocznik Humanistyczny. - 2020, T. 17, nr 3, s. 207-224
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1731-982X
  Adres url:
  DOI:  675/13670
  Autorzy: Wanda Wilczyńska-Michalik, Janusz Dańko, Marek Michalik.
  Tytuł: Characteristics of Particulate Matter Emitted from a Coal-Fired Power Plant / Wanda Wilczyńska-Michalik, Janusz Dańko, Marek Michalik
  ¬ródło: Polish Journal of Environmental Studies. - 2020, Vol. 29, nr 2, s. 1411-1420
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  Inne bazy podaj±ce opis:
 • Scopus

  p-ISSN: 1230-1485
  e-ISSN: 2083-5906
  Adres url:
  DOI:  676/13670
  Autorzy: Rafał Zybała, Maksymilian Schmidt, Kamil Kaszyca, Marcin Chmielewski, Mirosław Jakub Kruszewski, Marcin Jasiński, Maria Rajska, Łukasz Ciupiński.
  Tytuł: Characterization of nanostructured bulk cobalt triantimonide doped with tellurium and indium prepared by pulsed plasma in liquid method / R. Zybała, M. Schmidt, K. Kaszyca, M. Chmielewski, M. J. Kruszewski, M. Jasiński, M. Rajska, L. Ciupiński
  ¬ródło: Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences. - 2020, Vol. 68, nr 1, s. 125-134
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 100.000
  Inne bazy podaj±ce opis:
 • Scopus
 • Web of Science

  p-ISSN: 0239-7528
  e-ISSN: 2300-1917
  Adres url:
  DOI:  677/13670
  Autorzy: Marek Stych.
  Tytuł: Child nutrition from the perspective of behavioural law: Theory and Practice = Żywienie dzieci z perspektywy prawa behawioralnego: teoria i praktyka / Marek Stych
  ¬ródło: Przegl±d Prawa Publicznego. - 2020, nr 5, s. 7-24
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1896-8996
  Adres url:  678/13670
  Autorzy: Izabela Glac.
  Tytuł: ChodĽ, pokaż mi ¶wiat...! Wybrane metody stosowane w terapii pedagogicznej uczniów przewlekle chorych / Izabela Glac
  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Pedagogiki Specjalnej. - 2020, nr 13, s. 9-30
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 2300-6463
  e-ISSN: 2449-8815  679/13670
  Autorzy: Przemysław Mazur.
  Tytuł: Chrze¶cijańskie Syryjki w obronie własnej - Bethnahrin Women Protection Forces (HSNB) / Przemysław Mazur
  ¬ródło: Przegl±d Geopolityczny. - 2020, T. 32, s. 125-138
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2080-8836
  e-ISSN: 2392-067X
  Adres url:  680/13670
  Autorzy: Marcin Piszczek, Katarzyna Izworska, Paweł Kapusta, Przemysław Kurek, Łukasz Piechnik, Barbara Seget, Grażyna Szarek-Łukaszewska, Tomasz Zielonka, Jan Holeksa.
  Tytuł: Cięcia przygodne i pielęgnacyjne a ilo¶ć martwego drewna na terenie obszaru Natura 2000 "Puszcza Niepołomicka" / Marcin Adam Piszczek, Katarzyna Izworska, Paweł Kapusta, Przemysław Kurek, Łukasz Piechnik, Barbara Seget, Grażyna Szarek-Łukaszewska, Tomasz Zielonka, Jan Holeksa
  ¬ródło: Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. - 2020, Vol. 27, nr 1, s. 155-167
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 1640-629X
  e-ISSN: 2449-8890
  Adres url:
  DOI:  681/13670
  Autorzy: Lucyna Smółka.
  Tytuł: Cnota umiaru w kulturze nadmiaru / Lucyna Smółka
  ¬ródło: Horyzonty Wychowania. - 2020, Vol. 19, nr 52, s. 35-44
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1643-9171
  e-ISSN: 2391-9485
  Adres url:
  DOI:  682/13670
  Autorzy: Krzysztof Chaczko.
  Tytuł: Co zmieniła reforma administracyjna z 1999 r.? : o periodyzacji rozwoju pomocy społecznej w latach 1990-2020 / Krzysztof Chaczko
  ¬ródło: Praca Socjalna. - 2020, Vol. 35, nr 4, s. 34-50
  Uwagi: GICID: 01.3001.0014.3616.
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 0860-3480
  Adres url:
  DOI:  683/13670
  Autorzy: Przemysław Łukasik.
  Tytuł: Cold War versus Symbolic Battlefield : the Crisis in Greek-German Relations as a Result of the Dispute over Compensations for WWII and the Way to Overcome It : case study / Przemysław Łukasik
  ¬ródło: Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne. - 2020, Vol. 68, s. 139-159
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 1505-2192
  Adres url:  684/13670
  Autorzy: Tomasz Wójtowicz.
  Tytuł: Comparing strategic cultures of selected member states of the Three Seas Initiative / Tomasz Wójtowicz
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate. - 2020, Z. 10 (1), s. 6-28
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2657-8549
  Repozytorium UP:
  DOI:  685/13670
  Autorzy: Marcin Chudoba.
  Tytuł: Conan Edogawa - detektyw z komiksów Gōshō Aoyamy jako superbohater / Marcin Chudoba
  ¬ródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze. - 2020, nr 17, s. 245-263
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2082-9701
  Adres url:
  DOI:  686/13670
  Autorzy: Marcin Muszyński, Arkadiusz W±siński, Artur Fabi¶.
  Tytuł: Confrontation with inevitability of one's death : the perspective of senior learners / Marcin Muszyński, Arkadiusz W±siński, Artur Fabi¶
  ¬ródło: Exlibris. Biblioteka Gerontologii Społecznej. - 2020, nr 1, s. 25-37
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 2450-0232
  Adres url:
  DOI:  687/13670
  Autorzy: Stanisław Ciupka, Sabina Sanetra-Półgrabi.
  Tytuł: Contemporary threats to state security : an overview of the issues / Stanisław Ciupka, Sabina Sanetra-Półgrabi
  ¬ródło: Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. - 2020, Vol. 24, nr 4, s. 9-13
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2543-9103
  e-ISSN: 2543-411X
  Adres url:
  DOI:  688/13670
  Autorzy: Małgorzata KaĽmierczak.
  Tytuł: Contingency and improvisation in performance art from the 1970s to the present / Małgorzata KaĽmierczak
  ¬ródło: Sztuka i Dokumentacja. - 2020, nr 22, s. 9-16
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2080-413X
  Adres url:
  DOI:  689/13670
  Autorzy: Agnieszka Warchoł.
  Tytuł: Cyber przestrzeń w stanach nadzwyczajnych w Polsce - perspektywa porównawcza / Agnieszka Warchoł
  ¬ródło: Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. - 2020, nr 4, s. 111-128
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 1733-6716
  e-ISSN: 2391-6737
  DOI:  690/13670
  Autorzy: Arkadiusz Urbaniec.
  Tytuł: Cywilna administracja prowincjonalna bizantyńskiej prefektury praetorio Afryki w latach 533-590 / Arkadiusz Urbaniec
  ¬ródło: Res Gestae. Czasopismo Historyczne. - 2020, T. 11, s. 154-171
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2450-4475
  e-ISSN: 2451-0068
  Adres url:
  DOI:  691/13670
  Autorzy: Andrzej Franaszek.
  Tytuł: Czas teraĽniejszy przestał istnieć / Andrzej Franaszek
  ¬ródło: Znak. - 2020, nr 6, s. 87-89
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 0044-488X
  e-ISSN: 1689-4057  692/13670
  Autorzy: Karol Gryszka.
  Tytuł: Czego jeszcze nie wiedzieli¶my o bryłach platońskich? / Karol Gryszka
  ¬ródło: Delta - matematyka, fizyka, astronomia, informatyka. - 2020, nr 2, s. 2-4
  Uwagi: Portal DeltaMi.
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 0137-3005
  Adres url:  693/13670
  Autorzy: Antoni Płoszczyniec.
  Tytuł: Człowiek jako istota przezwyciężaj±ca siebie sam± według Romana Ingardena i Henryka Elzenberga / Antoni Płoszczyniec
  ¬ródło: Przegl±d Filozoficzny. Nowa Seria. - 2020, nr 4, s. 571-585
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1230-1493
  Adres url:
  DOI:  694/13670
  Autorzy: Sławomir Trusz.
  Tytuł: Czy badacze jako¶ciowi wiedz± co widz±, a osoby badane wiedz± co mówi±? : o jako¶ci danych jako¶ciowych / Sławomir Trusz
  ¬ródło: Studia Edukacyjne. - 2020, nr 56, s. 199-219
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1233-6688
  Adres url:  695/13670
  Autorzy: Paweł K. Sznajder.
  Tytuł: Czy jedyny Bóg może mieć syna? : studium osobowo¶ci Boga Jahwe w kontek¶cie idei Wcielenia w my¶li Harolda Blooma / Paweł Sznajder
  ¬ródło: Teologia i Człowiek. - 2020, Vol. 51, nr 3, s. 29-47
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1731-5638
  e-ISSN: 2391-7598
  Adres url:
  DOI:  696/13670
  Autorzy: Magdalena Stoch.
  Tytuł: Czy lektura czyni nas lepszymi ludĽmi? : dyskusja o Weselu Wyspiańskiego i Na ustach grzechu Samozwaniec w krakowskim Dyskusyjnym Klubie Czytelniczym / Magdalena Stoch
  ¬ródło: Perspektywy Kultury. - 2020, nr 29, s. 151-161
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 2081-1446
  Adres url:
  DOI:  697/13670
  Autorzy: Paweł Skorut, Bartłomiej Stawarz.
  Tytuł: Decentralizacja władzy publicznej a samorz±d terytorialny w III RP : analiza zagadnienia na wybranych przykładach / Paweł Skorut, Bartłomiej Stawarz
  ¬ródło: Polityka i Społeczeństwo. - 2020, nr 18, s. 38-56
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1732-9639
  DOI:  698/13670
  Autorzy: Piotr Błaszczyk, Kazimierz Mrówka, Anna Petiurenko.
  Tytuł: Decoding Book II of the Elements / Piotr Błaszczyk, Kazimierz Mrówka, Anna Petiurenko
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia. - 2020, Vol. 12, s. 39-88
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2080-9751
  e-ISSN: 2450-341X
  Adres url:
  DOI:  699/13670
  Autorzy: Beata Ziębińska.
  Tytuł: Deinstytucjonalizacja a zatrudnienie w sektorze opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi : przykład ¦l±ska i Małopolski / Beata Ziębińska
  ¬ródło: Szkoła - Zawód - Praca. - 2020, nr 20, s. 318-337
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2082-6087
  DOI:  700/13670
  Autorzy: Jacek Sroka, Joanna Podgórska-Rykała.
  Tytuł: Deliberacja jako możliwa metoda współdecydowania w jednostkach samorz±du terytorialnego : ujęcie teoretyczno-modelowe / Jacek Sroka, Joanna Podgórska-Rykała
  ¬ródło: Samorz±d Terytorialny. - 2020, nr 7-8, s. 54-65
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 0867-4973  701/13670
  Autorzy: Jacek Sroka, Joanna Podgórska-Rykała.
  Tytuł: Deliberacyjne metody współdecydowania i niedeliberacyjne metody zasięgania opinii mieszkańców : ujęcie praktyczne / Jacek Sroka, Joanna Podgórska-Rykała
  ¬ródło: Samorz±d Terytorialny. - 2020, nr 11, s. 8-18
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 0867-4973  702/13670
  Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
  Tytuł: Dendrofilia : literatura wrażliwa na drzewa (o twórczo¶ci Michała Ksi±żka) / Magdalena Roszczynialska
  ¬ródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze. - 2020, nr 16, s. 7-33
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2082-9701
  Adres url:
  DOI:  703/13670
  Autorzy: Natalia Siekiera, Arkadiusz Białek.
  Tytuł: Developmental Participation : The Necessity of Cultural Perspectives in Developmental Psychology / Natalia Siekiera, Arkadiusz Białek
  ¬ródło: Roczniki Psychologiczne. - 2020, Vol. 23, nr 1, s. 45-61
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  Adres url:
  DOI:  704/13670
  Autorzy: Remigiusz Kasprzycki.
  Tytuł: Dezercje w armiach w czasie I wojny ¶wiatowej / Remigiusz Kasprzycki
  ¬ródło: Dzieje Najnowsze. - 2020, R. 52, nr 3, s. 53-73
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 0419-8824
  e-ISSN: 2451-1323
  Adres url:
  DOI:  705/13670
  Autorzy: Marta Czyżewska, Karolina Kozioł.
  Tytuł: Diagnoza poziomu kompetencji przedsiębiorczych studentów wybranych uczelni według metodologii EntreComp / Marta Czyżewska, Karolina Kozioł
  ¬ródło: Przedsiębiorczo¶ć - Edukacja. - 2020, Vol. 16, nr 1, s. 45-61
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2083-3296
  e-ISSN: 2449-9048
  Adres url:
  DOI:  706/13670
  Autorzy: Rafał Solewski.
  Tytuł: Dialogiczny kontekst dzieła sztuki : próba odniesienia Władysława Stróżewskiego koncepcji dialektyki twórczo¶ci do wybranych przykładów współczesnej sztuki performansu i instalacji wideo / Rafał Solewski
  ¬ródło: Ethos. - 2020, nr 1, s. 179-204
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 0860-8024
  Adres url:
  DOI:  707/13670
  Autorzy: Marta Zachariasz-Janik.
  Tytuł: Didaktische Mittel zur Überwindung der Sprechangst am Beispiel der Jugendkurse des Goethe-Instituts im Inland / Marta Zachariasz-Janik
  ¬ródło: Linguistische Treffen in Wrocław. - 2020, Vol. 18, z. 2, s. 345-359
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: GER
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2084-3062
  e-ISSN: 2657-5647
  Adres url:
  DOI:  708/13670
  Autorzy: Jiří Prokop.
  Tytuł: Dilemata sociálních pracowníků s ohledem na práci s romským etnikiem / Jiří Prokop
  ¬ródło: Homo et societas. Wokół pracy socjalnej. - 2020, nr 5, s. 49-69
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: CZE
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 2543-6104
  Adres url:
  DOI:  709/13670
  Autorzy: Rafał Solewski.
  Tytuł: Discovered by diversity : error in art as a tool of metaphysical cognition : case studies / Rafał Solewski
  ¬ródło: Sztuka i Dokumentacja. - 2020, nr 22, s. 43-51
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2080-413X
  Adres url:
  DOI:  710/13670
  Autorzy: Małgorzata Krywult-Albańska.
  Tytuł: Dobrzy rodzice, Ľli obywatele? Uchylanie się od szczepień ochronnych w badaniach Jennifer A. Reich / Małgorzata Krywult-Albańska
  ¬ródło: Studia Socjologiczne. - 2020, nr 1, s. 257-271
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 0039-3371
  e-ISSN: 2545-2770
  Adres url:
  DOI:  711/13670
  Autorzy: Joanna Ruczaj.
  Tytuł: Do¶wiadczenie żałoby po samobójczej ¶mierci bliskiego - zagrożenia i metody wspierania pozostawionych / Joanna Ruczaj
  ¬ródło: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. - 2020, Vol. 33, nr 2, s. 285-300
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 0867-2040
  e-ISSN: 2449-8521
  DOI:  712/13670
  Autorzy: Barbara Stawarz.
  Tytuł: Drogi pocieszenia w Tristiach Osipa Mandelsztama / Barbara Stawarz
  ¬ródło: Slavia Orientalis. - 2020, T. 69, nr 1, s. 47-60
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 0037-6744
  Adres url:
  DOI:  713/13670
  Autorzy: Tobiasz Janikowski.
  Tytuł: Drugie powstanie w propagandzie niemieckiej / Tobiasz Janikowski
  ¬ródło: II powstanie ¶l±skie 1920 roku [dodatek m.in. do Dziennika Polskiego, Kuriera Porannego, Dziennika Zachodniego]. - 2020, s. 8
  Uwagi: Dodatek z dn. 10 sierpnia 2020 r.
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL  714/13670
  Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
  Tytuł: Drzewa i lasy - alternatywne przyrody w polskich księgarniach (w drugiej dekadzie XXI wieku) / Magdalena Roszczynialska
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica. - 2020, Z. 8, s. 3-26
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2353-4583
  e-ISSN: 2449-7401
  Adres url:
  DOI:  715/13670
  Autorzy: Diana Wasilewska.
  Tytuł: Dyskurs antysemicki w krytyce artystycznej Stanisława Pieńkowskiego na łamach "My¶li Narodowej" (1924-1937) / Daiana Wasilewska
  ¬ródło: Teksty Drugie. - 2020, nr 4, s. 317-331
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 0867-0633
  DOI:  716/13670
  Autorzy: Marzena Błach.
  Tytuł: Działalno¶ć promocyjna i edukacyjna biblioteki Aix-Marseille Université na przykładzie Tygodnia Mobilno¶ci (Staff Training Week) dla bibliotekarzy zorganizowanego w ramach programu Erasmus [Dokument elektroniczny] / Marzena Błach
  ¬ródło: Biblioteka i Edukacja. - 2020, nr 17, s. 63-89
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  e-ISSN: 2299-565X
  Adres url:  717/13670
  Autorzy: Ewa Fogelzang-Adler.
  Tytuł: Działalno¶ć wydawniczo-prasowa Stronnictwa Demokratycznego (1940-1945) / Ewa Fogelzang-Adler
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2020, Z. 18, s. 129-149
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2081-1861
  e-ISSN: 2300-3057
  Adres url:
  DOI:  718/13670
  Autorzy: Barbara Nowak.
  Tytuł: Działania wychowawczo-edukacyjne jako forma wsparcia aresztantów i aresztantek na terenie województwa krakowskiego w czasach II Rzeczypospolitej i ich aktualno¶ć we współczesnej readaptacji społecznej / Barbara Nowak
  ¬ródło: Polska My¶l Pedagogiczna. - 2020, T. 6, nr 6, s. 229-250
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 2450-4572
  e-ISSN: 2450-4564
  Adres url:
  DOI:  719/13670
  Autorzy: Anna ¦lósarz.
  Tytuł: Dziesięć obligacji polonistycznej dydaktyki XXI wieku / Anna ¦lósarz
  ¬ródło: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio N, Educatio Nova. - 2020, Vol. 5, s. 45-68
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2451-0491
  e-ISSN: 2543-9340
  Adres url:
  DOI:  720/13670
  Autorzy: Przemysław Szczur.
  Tytuł: D'"une femme sans patrie" à La Polonaise : sur un cas de réécriture d'un personnage romanesque / Przemysław Szczur
  ¬ródło: Estudios Románicos. - 2020, Vol. 29, 393-407
  Uwagi: Czasopismo ujęte w bazie Scopus.
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: FRE
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 0210-4911
  e-ISSN: 1989-614X
  Adres url:
  DOI:  721/13670
  Autorzy: Ewa Jaglarz, Jacek Sikorski.
  Tytuł: Educational and professional aspirations of the youth inclusive classes / Ewa Jaglarz, Jacek Sikorski
  ¬ródło: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika. - 2020, nr 22, s. 137-150
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  DOI:  722/13670
  Autorzy: Iwona Lupa-Wójcik.
  Tytuł: Educational Challenges in Shaping the Entrepreneurship of IT Students / Iwona Lupa-Wójcik
  ¬ródło: Przedsiębiorczo¶ć - Edukacja. - 2020, Vol. 16, nr 1, s. 119-131
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2083-3296
  e-ISSN: 2449-9048
  Adres url:
  DOI:  723/13670
  Autorzy: Olena Bocharova.
  Tytuł: Edukacja alternatywna na Ukrainie : koncepcja pracy szkoły autorskiej Mikołaja Guzika / Olena Bocharova
  ¬ródło: Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne. - 2020, T. 36, s. 35-50
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2083-179X
  Adres url:
  DOI:  724/13670
  Autorzy: Iwona Ocetkiewicz.
  Tytuł: Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju - potrzeba czy obowi±zek? / Iwona Ocetkiewicz
  ¬ródło: Hejnał O¶wiatowy. - 2020, nr 12, s. 3-6
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 1233-7609
  Adres url:  725/13670
  Autorzy: Norbert Pikuła.
  Tytuł: Edukacja seniorów do użytkowania nowych technologii. Nowe wyzwania dla polityki społeczne / Norbert G. Pikuła
  ¬ródło: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2020, nr 4, s. 177-188
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1507-6563
  Adres url:
  DOI:  726/13670
  Autorzy: Iwona Skomorucha, Ewa Sosnówka-Czajka, Renata Muchacka.
  Tytuł: Effects of Supplementing Drinking Water with Mixed Herb Extract or Outdoor Access on Meat Quality Characteristics in Broiler Chickens / Iwona Skomorucha, Ewa Sosnówka-Czajka, Renata Muchacka
  ¬ródło: Annals of Animal Science. - 2020, Vol. 20, no. 2, s. 647-660
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 140.000
  p-ISSN: 1642-3402
  e-ISSN: 2300-8733
  Adres url:
  DOI:  727/13670
  Autorzy: Weronika Urbanik-Pęk.
  Tytuł: El Análisis Melódico del Habla : un método para abordar el análisis de la entonación del espanol hablado por polacos / Weronika Urbanik-Pęk
  ¬ródło: Studia Iberystyczne. - 2020, nr 19, s. 253-284
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: SPA
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 2082-8594
  e-ISSN: 2391-7636
  Adres url:
  DOI:  728/13670
  Autorzy: Agnieszka Kamrowska.
  Tytuł: Elektroniczny łowca : postać cyborga w kinie science fiction głównego nurtu / Agnieszka Kamrowska
  ¬ródło: Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication. - 2020, Vol. 28, nr 37, s. 21-34
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1731-450X
  Adres url:
  DOI:  729/13670
  Autorzy: Paulina Wójcikowska-Wantuch.
  Tytuł: Elementy folkloru słowiańskiego w powie¶ci Andrieja Rubanowa Finizt âsnyj sokol / Paulina Wójcikowska-Wantuch
  ¬ródło: Roczniki Humanistyczne. - 2020, T. 68, nr 7, s. 65-84
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 0035-7707
  e-ISSN: 2544-5200
  Adres url:
  DOI:  730/13670
  Autorzy: Tadeusz Budrewicz.
  Tytuł: Elżbieta Oraczowa / Elizaweta Oracz : Eugenia Żmijewska in Relation to Eliza Orzeszkowa / Tadeusz Budrewicz
  ¬ródło: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae. - 2020, Vol. 38, nr 2, s. 109-124
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 0239-426X
  e-ISSN: 2449-853X
  Adres url:
  DOI:  731/13670
  Autorzy: Ewa Horyń, Ewa Zmuda.
  Tytuł: Elżbieta pod Wawelem : funkcjonowanie imienia w antroponimii i kulturze krakowskiej / Ewa Horyń, Ewa Zmuda
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2020, Z. 15, s. 90-98
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2083-1765
  DOI:  732/13670
  Autorzy: Andrzej D±browski.
  Tytuł: Emocje : w poszukiwaniu antyesencjalistycznego ujęcia [Dokument elektroniczny] / Andrzej D±browski
  ¬ródło: Etyka. - 2020, nr 1, s. [1-20]
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 0014-2263
  e-ISSN: 2392-1161
  Adres url:
  DOI:  733/13670
  Autorzy: Kamila Ziółkowska-Weiss.
  Tytuł: Evaluation of Selected Components of Standard of Living and Quality of life within a Polish Diaspora: the Example of the Greater Toronto Area / Kamila Ziółkowska-Weiss
  ¬ródło: Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - 2020, Vol. 34, nr 3, s. 220-233
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2080-1653
  e-ISSN: 2449-903X
  DOI:  734/13670
  Autorzy: Iveta Kovalčíková.
  Tytuł: Executive Functioning in Relation to Attention Deficit and Hyperactivity Disorder / Iveta Kovalčíková
  ¬ródło: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. - 2020, Vol. 8, nr 1, s. 73-86
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 2353-7140
  e-ISSN: 2353-7159
  Adres url:  735/13670
  Autorzy: Łukasz Białkowski.
  Tytuł: Experiment and "Art Art" : from Uncertainty to Imitation / Łukasz Białkowski
  ¬ródło: Art Inquiry. - 2020, Vol. 22, s. 143-155
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1641-9278
  e-ISSN: 2451-0327
  Adres url:
  DOI:  736/13670
  Autorzy: Jolanta Zielińska.
  Tytuł: Eye tracker jako narzędzie pracy pedagoga specjlanego - przykładowe zastosowanie w obszarze surdopedagogiki / Jolanta Zielińska
  ¬ródło: Szkoła Specjalna. - 2020, nr 4, s. 255-263
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 0137-818X
  Adres url:  737/13670
  Autorzy: Anna Delekta, Justyna Stecko.
  Tytuł: Family tourism and its influence on students' behaviours as tourists / Anna Delekta, Justyna Stecko
  ¬ródło: Humanities and Social Sciences. - 2020, Vol. 27, nr 2, s. 45-54
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2300-5327
  e-ISSN: 2300-9918
  Adres url:
  DOI:  738/13670
  Autorzy: Danuta Piróg, Daria Wiejaczka.
  Tytuł: Fazy feminizacji profesji nauczycielskiej: przykłady z wybranych krajów / Danuta Piróg, Daria Wiejaczka
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica. - 2020, Z. 14, s. 132-146
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 2084-5456
  e-ISSN: 2449-9056
  Adres url:
  DOI:  739/13670
  Autorzy: Magdalena Król.
  Tytuł: Finansowanie festiwali muzyki poważnej na przykładzie Międzynarodowego Festiwalu "Muzyka w Starym Krakowie" w latach 2011-2020 / Magdalena B. Król
  ¬ródło: Zarz±dzanie w Kulturze. - 2020, Vol. 21, z. 1, s. 19-37
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 1896-8201
  e-ISSN: 2084-3976
  DOI:  740/13670
  Autorzy: Anna Szkolak-Stępień.
  Tytuł: First-Day of School, First-Day Success / Anna Szkolak-Stępień
  ¬ródło: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. - 2020, Vol. 8, nr 2, s. 79-83
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 2353-7140
  e-ISSN: 2353-7159
  Adres url:  741/13670
  Autorzy: Roman Kochnowski.
  Tytuł: Flota austriacka 1382-1918 / Roman Kochnowski
  ¬ródło: Studia ¦rodkowoeuropejskie i Bałkanistyczne. - 2020, T. 29, s. 53-64
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2451-4993
  e-ISSN: 2543-733X
  DOI:  742/13670
  Autorzy: Łukasz Sanakiewicz.
  Tytuł: Forma zmiany terminu płatno¶ci opłaty za użytkowanie wieczyste : glosa do wyroku Naczelnego S±du Administracyjnego z 5.12.2017 r., I OSK 586/16 / Łukasz Sanakiewicz
  ¬ródło: Przegl±d S±dowy. - 2020, nr 4, s. 109-120
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 0867-7255
  Adres url:  743/13670
  Autorzy: Marcin Kania, Karina Olesiak.
  Tytuł: Fotograf w bibliotece : rola przekazu wizualnego w promowaniu kultury / Marcin Kania, Karina Olesiak
  ¬ródło: Zarz±dzanie Bibliotek±. - 2020, nr 1, s. 75-88
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 2081-1004  744/13670
  Autorzy: Marcin Kania.
  Tytuł: Fotografia jest tajemnic± / Marcin Kania
  ¬ródło: mgFoto Magazyn. - 2020, nr 7, s. 47
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 2657-4527
  Adres url:  745/13670
  Autorzy: Katarzyna Plutecka.
  Tytuł: From Special Education to Inclusive Education: Changes in the Learning Process of Deaf Pupils / Katarzyna Plutecka
  ¬ródło: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. - 2020, Vol. 15, nr 3, s. 35-48
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1896-2327
  e-ISSN: 2353-7787
  Adres url:
  DOI:  746/13670
  Autorzy: Paulina Szyja.
  Tytuł: Funkcjonowanie administracji publicznej w sytuacji kryzysu spowodowanego czynnikami zewnętrznymi - studium przypadku COVID-19 / Paulina Szyja
  ¬ródło: Rocznik Administracji Publicznej. - 2020, nr 6, s. 267-281
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 2449-7797
  e-ISSN: 2449-7800
  Adres url:
  DOI:  747/13670
  Autorzy: Katarzyna Lichtańska.
  Tytuł: Funkcjonowanie i edukacja wysokofunkcjonuj±cego dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przedszkolu - studium przypadku / Katarzyna Lichtańska
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica. - 2020, z. 13, s. 5-16
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 2299-2103
  DOI:  748/13670
  Autorzy: Paweł Ostachowski.
  Tytuł: Funkcjonowanie i wyzwania władz lokalnych zwi±zane z budżetem partycypacyjnym w Polsce na przykładzie największych miast / Paweł Ostachowski
  ¬ródło: Rocznik Administracji Publicznej. - 2020, nr 6, s. 162-176
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 2449-7797
  e-ISSN: 2449-7800
  Adres url:
  DOI:  749/13670
  Autorzy: Małgorzata Rozenbajgier.
  Tytuł: Funkcjonowanie społeczne uczniów z niepełnosprawno¶ci± i pełnosprawnych w klasach integracyjnych / Małgorzata Rozenbajgier
  ¬ródło: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2020, nr 4, s. 59-70
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 0552-2188
  Adres url:
  DOI:  750/13670
  Autorzy: Tatiana Majcherkiewicz.
  Tytuł: Funkcjonowanie systemu wielopoziomowego w Polsce na przykładzie relacji między poziomem wojewódzkim a lokalnym / Tatiana Majcherkiewicz
  ¬ródło: Wrocławskie Studia Politologiczne. - 2020, nr 28, s. 20-31
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 1643-0328
  Adres url:
  DOI:  751/13670
  Autorzy: Monika Masłowska.
  Tytuł: Funkcjonowanie uczniów z lekk± niepełnosprawno¶ci± intelektualn± w wieku wczesnoszkolnym w zakresie komunikacji werbalnej / Monika Masłowska-Węglarz
  ¬ródło: Szkoła Specjalna. - 2020, nr 4, s. 264-272
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 0137-818X
  Adres url:  752/13670
  Autorzy: Zofia Budrewicz.
  Tytuł: Gdy różnice istniej± jedna obok drugiej : wychowywanie do różnorodno¶ci jako wyzwanie szkolnej polonistyki / Zofia Budrewicz
  ¬ródło: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. - 2020, nr 1, s. 205-229
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 1505-9057
  e-ISSN: 2353-1908
  Adres url:
  DOI:  753/13670
  Autorzy: Roman Kochnowski.
  Tytuł: Geneza strategii admirała Alfreda von Tirpitza / Roman Kochnowski
  ¬ródło: Okręty Wojenne. - 2020, nr spec. 74, s. 14-18
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 1231-014X  754/13670
  Autorzy: Wiktor Osuch.
  Tytuł: Geografia w liceum ogólnokształc±cym - wyzwania a rzeczywisto¶ć / Wiktor Osuch
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica. - 2020, Z. 14, s. 107-117
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 2084-5456
  e-ISSN: 2449-9056
  Adres url:
  DOI:  755/13670
  Autorzy: Danuta Łazarska.
  Tytuł: Gorzkie żale w odbiorze licealistów / Danuta Łazarska
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2020, Z. 20, s. 355-368
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2081-1853
  e-ISSN: 2300-5831
  Adres url:
  DOI:  756/13670
  Autorzy: Rafał Kroczak, Tomasz Bryndal, Szymon Biały, Olga Pylypovych, Yurij Andreychuk, Anna Rutar.
  Tytuł: Granica państwa a spójno¶ć danych dla potrzeb analiz hydrologicznych. Studium przypadku dla zlewni Wiaru na pograniczu polsko-ukraińskim = A state border and the integrity of data for hydrological analysis. A case study of the River Wiar catchment on the Poland-Ukraine borderland / Rafał Kroczak, Tomasz Bryndal, Szymon Biały, Olga Pylypovych, Yurij Andreychuk, Anna Rutar
  ¬ródło: Przegl±d Geograficzny. - 2020, Vol. 92, nr 1, s. 69-92
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 0033-2143
  e-ISSN: 2300-8466
  Adres url:
  DOI:  757/13670
  Autorzy: Iwona Lupa-Wójcik.
  Tytuł: Groups on Facebook as a marketing tool / Iwona Lupa-Wójcik
  ¬ródło: Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych. - 2020, Vol. 37, nr 3, s.17-32
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2353-8503
  e-ISSN: 2353-8414
  Adres url:
  DOI:  758/13670
  Autorzy: Magdalena Puda-Blokesz.
  Tytuł: Hades nie zawsze funeralny - szkic o fortunno¶ci nazw podmiotów gospodarczych / Magdalena Puda-Blokesz
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2020, Z. 15, s. 179-196
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2083-1765
  DOI:  759/13670
  Autorzy: Andrzej D±browski.
  Tytuł: Harvey Siegel, My¶lenie krytyczne i indoktrynacja / Andrzej D±browski
  ¬ródło: Argument. Biannual Philosophical Journal. - 2020, Vol. 10, nr 2, s. 553-555
  Uwagi: Artykuł recenzyjny. My¶lenie krytyczne i indoktrynacja / Harvey Siegel. - Bydgoszcz, 2019.
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2083-6635
  e-ISSN: 2084-1043
  Adres url:  760/13670
  Autorzy: Olga Wyżga.
  Tytuł: Health Promotion and Health Education at School during COVID19 Pandemic / Olga Wyżga
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia. - 2020, Z. 10, s. 201-210
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2083-7267
  DOI:  761/13670
  Autorzy: Marek Wilczyński.
  Tytuł: Heretycki szał czy recepcja cesarskiego prawodawstwa w polityce religijnej królów wandalskich? : Codex Theodosianus XVI a Edictum Hunirici / Marek Wilczyński
  ¬ródło: Vox Patrum. - 2020, T. 75, s. 527-538
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 0860-9411
  Adres url:
  DOI:  762/13670
  Autorzy: Patrycja Włodek.
  Tytuł: Hipermęsko¶ć : skala kryzysu / Patrycja Włodek
  ¬ródło: Ekrany. - 2020, nr 1, s. 34-38
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 2083-0874  763/13670
  Autorzy: Piotr Borek.
  Tytuł: Historia sarmatica w poezji Jerzego Harasymowicza (prolegomena) / Piot Borek
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2020, Z. 20, s. 320-330
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2081-1853
  e-ISSN: 2300-5831
  DOI:  764/13670
  Autorzy: Krzysztof Siatka.
  Tytuł: How it works, what is does : notes on selected drawings by Wincenty Dunikowski-Duniko in the context of the machine art tradition / Krzysztof Siatka
  ¬ródło: Sztuka i Dokumentacja. - 2020, nr 22, s. 23-32
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2080-413X
  Adres url:  765/13670
  Autorzy: Rafał Solewski.
  Tytuł: How to explain wisely "other terms" : review of the book Inne pojęcia estetyki [Other Terms of Aesthetics] by Grzegorz Sztabiński / Rafał Solewski
  ¬ródło: Art Inquiry. - 2021, Vol. 23, s. 347-351
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1641-9278
  e-ISSN: 2451-0327
  Adres url:
  DOI:  766/13670
  Autorzy: Iwona Mytyk.
  Tytuł: Humor utracony w przekładzie / Iwona Mytyk
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologica. - 2020, z. 13, s. 206-212
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 1689-9911
  Adres url:
  DOI:  767/13670
  Autorzy: Ewelina Jarosz.
  Tytuł: Hydro-sztuka w Polsce z perspektywy błękitnej humanistyki jako tratwy ratunkowej wobec katastrofy ekologicznej / Ewelina Jarosz
  ¬ródło: Przegl±d Kulturoznawczy. - 2021, nr 2, s. 284-318
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1895-975X
  e-ISSN: 2084-3860
  Adres url:
  DOI:  768/13670
  Autorzy: Andrzej Ryk.
  Tytuł: Idealism in Education : Tradition and the Present : Selected Approaches and Implications / Andrzej Ryk
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia. - 2020, Z. 10, s. 5-9
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2083-7267
  DOI:  769/13670
  Autorzy: Marzena Szurek, Ewa Zmuda.
  Tytuł: Ideonimy ksi±żek dla przedszkolaków : wprowadzanie dziecka w ¶wiat nazw / Marzena Maria Szurek, Ewa Zmuda
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2020, Z. 15, s. 287-300
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2083-1765
  DOI:  770/13670
  Autorzy: Anna Fiń.
  Tytuł: Immigrant Life in an Artistic District : Polish and Ukrainian Immigrant Community and the New York Bohemia of East Village / Anna Fiń
  ¬ródło: Studia Migracyjne - Przegl±d Polonijny. - 2020, Vol. 177, nr 3, s. 1-31
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2081-4488
  e-ISSN: 2544-4972
  Adres url:
  DOI:  771/13670
  Autorzy: Agnieszka ¦więtek.
  Tytuł: Implementowanie założeń kształcenia poszukuj±cego do edukacji geograficznej przy pomocy wybranych metod kształcenia i ¶rodków dydaktycznych / Agnieszka ¦więtek
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica. - 2020, Z. 14, s. 24-41
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 2084-5456
  e-ISSN: 2449-9056
  Adres url:
  DOI:  772/13670
  Autorzy: Inetta Nowosad, Joanna Łukasik.
  Tytuł: In Search of School's Sausative Power. Review of Research and Effective School Models / Inetta Nowosad, Joanna Łukasik
  ¬ródło: Przegl±d Badań Edukacyjnych. - 2020, Vol. 1, No. 30, s. 177-192
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 1895-4308
  e-ISSN: 2392-1544
  Adres url:
  DOI:  773/13670
  Autorzy: Mariusz Wołos.
  Tytuł: In the Hallways of Versailles : "White" Russia and Poland during the Paris Peace Conference / Mariusz Wołos
  ¬ródło: Studia z Dziejów Rosji i Europy ¦rodkowo-Wschodniej. - 2020, Vol. 55, z. 3, s. 5-32
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 100.000
  p-ISSN: 1230-5057
  e-ISSN: 2353-6403
  Adres url:
  DOI:  774/13670
  Autorzy: Ewa Żmijewska.
  Tytuł: Including Pupils Who Have Experienced Migration During the COVID-19 Pandemic / Ewa Żmijewska
  ¬ródło: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. - 2020, Vol. 15, nr 3, s. 65-79
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1896-2327
  e-ISSN: 2353-7787
  Adres url:
  DOI:  775/13670
  Autorzy: Olena Bocharova.
  Tytuł: Inclusive Education in Ukraine: Current Status and Problems in Development / Olena Bocharova
  ¬ródło: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. - 2020, Vol. 15, nr 3, s. 81-93
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 1896-2327
  e-ISSN: 2353-7787
  Adres url:
  DOI:  776/13670
  Autorzy: Tobiasz Janikowski.
  Tytuł: Indywidualizacja i "polifonizacja" nauczania języka obcego w szkole muzycznej / Tobiasz Janikowski
  ¬ródło: Kultura i Wychowanie. - 2020, nr 1, s. 103-116
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  e-ISSN: 2083-2923
  Adres url:
  DOI:  777/13670
  Autorzy: Zofia Szarota.
  Tytuł: Indywidualne strategie adaptacyjne osób starszych w czasach pandemii COVID-19 / Zofia Szarota
  ¬ródło: Exlibris. Biblioteka Gerontologii Społecznej. - 2020, nr 2, s. 13-31
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 20.000
  p-ISSN: 2450-0232
  Adres url:
  DOI:  778/13670
  Autorzy: Barbara Garbarz-Glos, Wojciech B±k, Maija Antonova, Anna Kalvane, Czesław Kajtoch, Piotr Dulian.
  Tytuł: Influence of cation order on the dielectric properties of (1 - x)Pb(Sc0:5Nb0:5)O3-xPb(Yb0:5Nb0:5)O3 ceramics / Barbara Garbarz-Glos, Wojciech B±k, Maija Antonova, Anna Kalvane, Czesław Kajtoch, and Piotr Dulian
  ¬ródło: Materials Science Poland. - 2020, Vol. 38, Iss. 3, s. 402-406
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 40.000
  p-ISSN: 2083-1331
  e-ISSN: 2083-134X
  Adres url:
  DOI:  779/13670
  Autorzy: Bartosz Różanowski, Katarzyna Możdżeń, Jadwiga Wójcik, Ryszard Nosalski, Peiman Zandi, Yaosheng Wang.
  Tytuł: Influence of He-Ne laser irradiation and cadmium and lead on changes in cell cycles at Zea mays L. / Bartosz Różanowski, Katarzyna Możdżeń, Jadwiga Wójcik, Ryszard Nosalski, Peiman Zandi, Yaosheng Wang
  ¬ródło: Agronomy Science. - 2020, Vol. 75, nr 1, s. 75-83
  Typ publikacji: PAA
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 70.000
  p-ISSN: 2544-4476
  e-ISSN: 2544-798X
  Adres url:
  DOI: