Wynik wyszukiwania

Zapytanie: PAR
Liczba odnalezionych rekordów: 430

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/430

Autorzy: Aurelia Kotkiewicz.
Tytuł: ¦lady nie-obecno¶ci : Elena Makarova, Kopi¶ci. O zapomnianych artystach z getta białostockiego, przeł. Beata Pawletko, Wydawnictwo Galeria im. Sleńdzińskich, Białystok 2023, ss. 694 / Aurelia Kotkiewicz
¬ródło: Przegl±d Rusycystyczny. - 2024, nr 2 (186), s. 229-234
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 0137-298X
Adres url:
DOI:2/430
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Barokowe wiersze w rękopi¶miennych sylwach (Maria Barłowska, Okruchy. Studia o wierszach odnalezionych w rękopisach XVII wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego, Katowice 2022, ss. 385, ISBN: 978-83-226-4243-6) / Piotr Borek
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2023, Z. 21, s. 562-565
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 50.000
p-ISSN: 2081-1861
e-ISSN: 2300-3057
Adres url:
DOI:3/430
Autorzy: Piotr Puchalski.
Tytuł: Challenging the Black Legend : The First Complete Biography of Józef Beck / Piotr Puchalski
¬ródło: The Polish Review. - 2023, Vol. 68, No. 3, s. 98-105
Uwagi: Artykuł recenzyjny: Józef Beck: Biografia [Józef Beck: Biography] / Marek Kornat and Mariusz Wołos. - Kraków, 2020.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 50.000
p-ISSN: 0032-2970
e-ISSN: 2330-0841
Adres url:
DOI:4/430
Autorzy: Ewa Radomska.
Tytuł: Chiny w procesie przemian: od osi±gnięć polityki reform i otwarcia do wyzwań współczesnych - spojrzenie z perspektywy chińskiej : [recenzja ksi±żki 100 dialogów Nowej Ery. Wszyscy jeste¶my Poszukiwaczami Snów / Ewa Radomska
¬ródło: Nowa Polityka Wschodnia. - 2023, nr 2, s. 310-341
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 50.000
p-ISSN: 2084-3291
Adres url:
DOI:5/430
Autorzy: Michał Rogoż.
Tytuł: Czesi i ksi±żki (Jiří Trávníček, Czeska republika czytelnicza: generacje, fenomeny, życiorysy, wstęp, tłumaczenie i opracowanie Grzegorz Nieć, Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2022, ss. 366) / Michał Rogoż
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2023, Z. 21, s. 582-588
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 50.000
p-ISSN: 2081-1861
e-ISSN: 2300-3057
Adres url:
DOI:6/430
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Dieter Hertz-Eichenrode, Hitler und Polen. Zwei Beiträge zur Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen von 1930 bis 1939 (Zeitgeschichtliche Forschungen, Bd. 61), Duncker & Humblot, Berlin 2022 / Mariusz Wołos
¬ródło: Zapiski Historyczne. - 2023, T. 88, z. 4, s. 178-185
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 50.000
p-ISSN: 0044-1791
e-ISSN: 2449-8637
Adres url:
DOI:7/430
Autorzy: Dawid Kopa.
Tytuł: Edward Karolczuk, Edward Gierek. ¬ródła sukcesu i klęski, Warszawa 2022, ss. 192 / Dawid Kopa
¬ródło: In Gremium. Studia nad Histori±, Kultur± i Polityk±. - 2023, Nr 17, s. 279-284
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 1899-2722
Adres url:
DOI:8/430
Autorzy: Olena Bocharova.
Tytuł: Iveta Kovalčíková, Joanna Miecznik-Warda (2022). Szybko¶ć motoryczna i szybko¶ć umysłowa jako wyznaczniki szkolnych osi±gnięć ucznia. Kraków: Wydawnictwo: Petrus, ss. 220 / Olena Bocharova
¬ródło: Edukacyjna Analiza Transakcyjna. - 2023, nr 12, s. 299-303
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
Adres url:
DOI:9/430
Autorzy: Bartosz Drzewiecki.
Tytuł: Jarosław Matysiak, Kazimierz Kaczmarczyk 1878-1966. Archiwista i historyk, Poznań: Archiwum Państwowe w Poznaniu i Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2020, ISBN 978-83-926860-9-5, ss. 278 / Bartosz Drzewiecki
¬ródło: Res Gestae. Czasopismo Historyczne. - 2023, T. 16, s. 237-241
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 2450-4475
e-ISSN: 2451-0068
Adres url:
DOI:10/430
Autorzy: Anna Penkała-Jastrzębska.
Tytuł: Katarzyna Justyniarska-Chojak, Inwentarze po¶miertne z małych i ¶rednich miast Małopolski (w XVI-XVIII wieku), Kielce 2020, Wydawnictwo Un iwersytetu Jana Kochanowskiego, ss. 652 / Anna Penkała-Jastrzębska
¬ródło: Kwartalnik Historyczny. - 2023, T. 130, nr 1, s. 179-184
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 100.000
p-ISSN: 0023-5903
e-ISSN: 2451-1315
Adres url:11/430
Autorzy: Jakub Kosek.
Tytuł: Konwergencje i korelacje w muzyce zachodniej XX wieku / Jakub Kosek
¬ródło: Roczniki Humanistyczne. - 2023, T. 71, nr 12, s. 281-288
Uwagi: Artykuł recenzyjny: Twentieth-Century Music in the West: An Introduction /Stephen Graham, Tom Perchard, Holly Rogers i Tim Rutherford-Johnson. - London, 2022.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 50.000
p-ISSN: 0035-7707
e-ISSN: 2544-5200
Adres url:
DOI:12/430
Autorzy: Wiktoria Kudela-¦wi±tek.
Tytuł: Kresy, które już nie istniej±… : rozważania wokół monografii Marceliny Jakimowicz ¦wiat, który już nie istnieje. Polskie i ukraińskie opowie¶ci biograficzne (1918-1956), Wydawnictwo O¶rodek "Pamięć i Przyszło¶ć", Wrocław 2022, 366 ss. / Wiktoria Kudela-¦wi±tek
¬ródło: Krakowskie Pismo Kresowe. - 2023, Vol. 15, s. 187-195
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 2081-9463
e-ISSN: 2392-120XR
Adres url:
DOI:13/430
Autorzy: Aurelia Kotkiewicz.
Tytuł: Obco¶ć i rodzimo¶ć w przekładzie literackim. Leokadia Styrcz-Przebinda, Koncepty lingwokulturowe a przekład. Nabokov i inni, Wydawnictwo Pigonianum, Krosno 2022, ss. 189 / Aurelia Kotkiewicz
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2023, Z. 18, s. 327-330
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 2083-1765
Adres url:
DOI:14/430
Autorzy: Andrzej D±browski.
Tytuł: Paula Boddington, AI ethics: A textbook / Andrzej D±browski
¬ródło: Argument. Biannual Philosophical Journal. - 2023, Vol. 13, nr 1, s. 203-207
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 2083-6635
e-ISSN: 2084-1043
Adres url:15/430
Autorzy: Arkadiusz Żukiewicz.
Tytuł: Pedagogika uczestnicz±ca : edukacja vs. pedagogika / Arkadiusz Żukiewicz
¬ródło: Studia z Teorii Wychowania. - 2023, T. 14, nr 1, s. 273-283
Uwagi: GICID: 01.3001.0016.3437.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 50.000
p-ISSN: 2083-0998
e-ISSN: 2719-4078
Adres url:
DOI:16/430
Autorzy: Iwona Pietrzkiewicz.
Tytuł: Pismo i ksi±żka w klasztorze żeńskim - na przykładzie benedyktynek ¶w. Jerzego w Pradze (Renata Modráková, Knižní kultura kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě, Praha: Národní knihovna České republiky, 2022, 611 s. - ISBN 978-80-7050-751-3) / Iwona Pietrzkiewicz
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2023, Z. 21, 553-561
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 50.000
p-ISSN: 2081-1861
e-ISSN: 2300-3057
Adres url:
DOI:17/430
Autorzy: Liudmyla Kryvachuk.
Tytuł: Polityka społeczna w Polsce i na Ukrainie przez pryzmat procesów demograficznych : diagnoza i analiza porównawcza w kontek¶cie ludno¶ci w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) / Liudmyla Kryvachuk
¬ródło: Nowa Polityka Wschodnia. - 2023, nr 3, s. 216-244
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 100.000
p-ISSN: 2084-3291
DOI:18/430
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Renesansowa sztuka parafrazy - nowe wydanie Psałterza Dawidowego Mikołaja Reja / Piotr Borek
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2023, Z. 23, s. 433-438
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 2081-1853
e-ISSN: 2300-5831
Adres url:
DOI:19/430
Autorzy: Agnieszka Warchoł.
Tytuł: Rola cyberprzestrzeni w wojnie Rosji z Ukrain± / Agnieszka Warchoł
¬ródło: Nowa Polityka Wschodnia. - 2023, nr 4, s. 64-79
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 100.000
p-ISSN: 2084-3291
Adres url:
DOI:20/430
Autorzy: Weronika Urbanik-Pęk.
Tytuł: Sobre el acento dialectal y el acento extranjero en el libro Entonaciones del espanol. Acentos dialectales y acentos extranjeros editado por Francisco José Cantero Serena y Dolors Font-Rotchés / Weronika Urbanik-Pęk
¬ródło: Romanica Cracoviensia. - 2023, Vol. 23, nr 3, s. 497-502
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: SPA
Punktacja MNiSW: 50.000
p-ISSN: 1732-8705
e-ISSN: 2084-3917
Adres url:
DOI:21/430
Autorzy: Marcin Gacek.
Tytuł: Socjolog i pisarz : pomiędzy grotesk± a społeczeństwem : recenzja ksi±żki Szczepana Twardocha, "Wielkie Księstwo Groteski". Wydawnictwo Literackie, Kraków 2021 / Marcin Gacek
¬ródło: Górno¶l±skie Studia Socjologiczne. Seria Nowa. - 2023, T. 14, s. 1-5
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 2353-9658
Adres url:
DOI:22/430
Autorzy: Magdalena Reuter.
Tytuł: Stephanie Cacioppo & John T. Cacioppo, Neuronauka społeczna. Wprowadzenie / Magdalena Reuter
¬ródło: Argument. Biannual Philosophical Journal. - 2023, Vol. 13, nr 2, s. 373-376
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 2083-6635
e-ISSN: 2084-1043
Adres url:
DOI:23/430
Autorzy: Arkadiusz Żukiewicz.
Tytuł: Szkoły jezuickie : żywa tradycja w XXI wieku : artykuł recenzyjny / Arkadiusz Żukiewicz
¬ródło: Horyzonty Wychowania. - 2023, Vol. 22, nr 61, s. 161-164
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 1643-9171
e-ISSN: 2391-9485
Adres url:
DOI:24/430
Autorzy: Grzegorz Nieć.
Tytuł: Tomáš Garrigue Masaryk - ikona, mit, legenda (Ivan Šedivý, T.G.M. K mytologii první československé republiky, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2022, ss. 166 (Knižnice dějin a současnosti sv. 72), ISBN 978-80-7422-885-8) / Grzegorz Nieć
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2023, Z. 21, s. 566-574
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 50.000
p-ISSN: 2081-1861
e-ISSN: 2300-3057
Adres url:
DOI:25/430
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: "Jakub Przyłuski (1512-1554). Zarys życia i twórczo¶ci literackiej na tle epoki", pod redakcj± Michała Kurana, przy współpracy Marii Wichowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ŁódĽ 2022, ss. 94 / Piotr Borek
¬ródło: Rocznik Przemyski. Literatura i Język. - 2023, T. 27, z. 2, s. 331-333
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 2449-7363
Adres url:
DOI:26/430
Autorzy: Agnieszka Urbańczyk.
Tytuł: "Prawdziwym cesarzem cały czas było społeczeństwo" : 'Sowi dom' i jego wizja faszyzmu / Agnieszka Urbańczyk
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2023, z. 15 (3), s. 131-138
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 2083-7275
e-ISSN: 2391-4432
Adres url:
DOI:27/430
Autorzy: Grażyna Wrona.
Tytuł: "Z wyrazem czci najgłębszej w hołdzie" : uwag kilka o ksi±żce Anny Grucy o dedykacjach w ksi±żce polskiej okresu zaborów / Grażyna Wrona
¬ródło: Roczniki Biblioteczne. - 2023, R. 67, s. 301-305
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 0080-3626
Adres url:
DOI:28/430
Autorzy: Tomasz Pindel.
Tytuł: Aleksander Trojanowski, El arte de la desorientación. Humor, ambigüedad y juego en la narrativa de Roberto Bolano, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2021, 268 pp. / Tomasz Pindel
¬ródło: Acta Universitatis Wratislaviensis. Estudios Hispánicos. - 2022, T. 30, s. 138-140
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: SPA
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 2084-2546
e-ISSN: 2545-0980
Adres url:
DOI:29/430
Autorzy: Przemysław Sołga.
Tytuł: Aleksandra Jakubczak, Polacy, Żydzi i mit handlu kobietami, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020, ss. 248 / Przemysław Sołga
¬ródło: Res Historica. - 2022, nr 53, s. 711-719
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 50.000
p-ISSN: 2082-6060
e-ISSN: 2449-8467
Adres url:
DOI:30/430
Autorzy: Mirosław Płonka.
Tytuł: Andrzej Nowakowski, Aneta Rejman, Szkoła w D±brówce na tle dziejów miejscowo¶ci (1911-2020). Przyczynek do historii i gminy Stryszów, Rzeszów 2022 / Mirosław Płonka
¬ródło: Wadoviana. Przegl±d Historyczno-Kulturalny. - 2022, nr 25, s. 264-267
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1505-0181
Adres url:31/430
Autorzy: Tobiasz Janikowski.
Tytuł: Antyfabularno¶ć, "wielojęzyk" i eksperymentalne formy poetyckie na tle w±tków biograficznych w monografii Przemysława Chojnowskiego : Przemysław Chojnowski, Liminalno¶ć i bycie "pomiędzy" w twórczo¶ci Petera (Piotra) Lachmanna. Studium literacko-kulturowe, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2020, ss. 316+12 il. / Tobiasz Janikowski
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2022, Z. 22, s. 362-366
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 2081-1853
e-ISSN: 2300-5831
Adres url:
DOI:32/430
Autorzy: Agata Mirecka.
Tytuł: Carme Bescansa, Renata Cornejo, Garbine Iytueta-Goizueta, Iraide Talavera-Burgos (Eds.). Aussiger Beiträge. Germanistische Schrift enreihe aus Forschung und Lehre. Supplement 2022, 16. Jahrgang: Eine schöne neue Welt? Heimat im Spannungsfeld von Gedächtnis und Dystopie in Literatur, Film und anderen Medien des 20. und 21. Jahrhunderts / Agata Mirecka
¬ródło: Acta Philologica. - 2022, T. 59, s. 129-132
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: GER
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 0065-1524
DOI:33/430
Autorzy: Ewa Radomska.
Tytuł: Chiński model rozwoju z perspektywy chińskiej : [recenzja ksi±żki Zaufanie do systemu. Sukces chińskiego "alternatywnego" modelu rozwoju] / Ewa Radomska
¬ródło: Nowa Polityka Wschodnia. - 2022, nr 3, s. 207-238
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 2084-3291
Adres url:
DOI:34/430
Autorzy: Tomasz Pindel.
Tytuł: Ciężar biografizmu i legendy : O pracy Witoldo wyobrażony. Recepcja twórczo¶ci Witolda Gombrowicza w Argentynie i obraz pisarza w argentyńskim imaginarium kulturowym Paua Freixy Terradasa / Tomasz Pindel
¬ródło: Konteksty Kultury. - 2023, T. 20, z. 3, s. 370-381
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 2083-7658
e-ISSN: 2353-1991
Adres url:
DOI:35/430
Autorzy: Timothée Charmion.
Tytuł: Cosker, Christophe, Le livre de jeunesse et Mayotte. Introduction et guide de lecture, Paris, L'Harmattan, 2021, ISBN: 978-2-343-22025-3, 160 pp. / Timothée Charmion
¬ródło: Anales de Filología Francesa. - 2022, nr 30, s. 451-453
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: FRE
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 0213-2958
e-ISSN: 1989-4678
Adres url:
DOI:36/430
Autorzy: Katarzyna W±dolny-Tatar.
Tytuł: Czytanie jako patrzenie : wielka księga polskiej ilustracji dla dzieci / Katarzyna W±dolny-Tatar
¬ródło: Litteraria Copernicana. - 2022, T. 41, nr 1, s. 185-190
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1899-315X
Adres url:
DOI:37/430
Autorzy: Joanna Podgórska-Rykała.
Tytuł: David M. Farrell, Jane Suiter, Reimagining Democracy: Lessons in Deliberative Democracy from the Irish Front Line. Ithaca and London: Cornell University Press, 2019 / Joanna Podgórska-Rykała
¬ródło: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - 2022, T. 84, nr 4, s. 250-256
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 0035-9629
e-ISSN: 2543-9170
Adres url:
DOI:38/430
Autorzy: Przemysław Szczur.
Tytuł: Du dédoublement auctorial au dédoublement lectoral : À propos de Poetyckie podwojenie. Marian Pankowski - polski poeta języka francuskiego / Dédoublement poétique. Marian Pankowski - poete polonais de langue française de Dorota Walczak-Delanois / Przemysław Szczur
¬ródło: Romanica Cracoviensia. - 2022, Vol. 22, nr 1, s. 115-119
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: FRE
Punktacja MNiSW: 50.000
p-ISSN: 1732-8705
e-ISSN: 2084-3917
Adres url:
DOI:39/430
Autorzy: Ewelina Jarosz.
Tytuł: Dyskursy naukowe jak VR-owa impreza? : recenzja ksi±żki Joanny Walewskiej-Choptiany Cyfrowa dekada. Zwi±zki sztuki i technologii w latach 1960-1975 / Ewelina Jarosz
¬ródło: Przegl±d Kulturoznawczy. - 2022, nr 4, s. 649-666
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 1895-975X
e-ISSN: 2084-3860
Adres url:
DOI:40/430
Autorzy: Marcin Pi±tek.
Tytuł: Edytorska troska o tekst : Samuel Twardowski, Pałac Leszczyński, oprac. Roman Krzywy, wyd. 2 popr., Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2021, ss. 196 / Marcin Pi±tek
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2022, Z. 22, s. 378-383
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 2081-1853
e-ISSN: 2300-5831
Adres url:
DOI:41/430
Autorzy: Magdalena Reuter.
Tytuł: Eric R. Kandel, Zaburzony umysł. Co nietypowe mózgi mówi± o nas samych / Magdalena Reuter
¬ródło: Argument. Biannual Philosophical Journal. - 2022, Vol. 12, nr 2, s. 617-619
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 2083-6635
e-ISSN: 2084-1043
Adres url:42/430
Autorzy: Adrian Szopa.
Tytuł: Imperial Panegyric from Diocletian to Honorius, red. Adrastos Omissi, Alan J Ross, Liverpool University Press, Translated Texts for Historians, Contexts 3, Liverpool 2020, ss. 296 + XI / Adrian Szopa
¬ródło: Vox Patrum. - 2022, T. 81, s. 289-295
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 50.000
p-ISSN: 0860-9411
e-ISSN: 2719-3586
Adres url:
DOI:43/430
Autorzy: Justyna Sekuła.
Tytuł: Juristische Phraseologie im Kontext der Polnisch-Deutschen Rechtsübersetzung - neue Monographie von Paweł Bielawski / Justyna Sekuła
¬ródło: Comparative Legilinguistics. - 2022, Vol. 51, s. 279-291
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: GER
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 2080-5926
e-ISSN: 2391-4491
Adres url:
DOI:44/430
Autorzy: Hubert Mazur.
Tytuł: Kamila Follprecht, Karolina Zięba, Paweł Z±bczyński: Na drodze do współczesno¶ci. Archiwum Narodowe w Krakowie. Ludzie - miejsca - praca. 1878-2021. Kraków 2021, 341 s. / Hubert Mazur
¬ródło: Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. - 2022, Z. 40, s. 189-193
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 0137-3129
Adres url:
DOI:45/430
Autorzy: Wiktoria Kudela-¦wi±tek.
Tytuł: Kolekcja sybiracka Archiwum Naukowego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu. Bibliografia komentowana, wstęp i oprac. Małgorzata Ruchniewicz, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2020, Biblioteka Zesłańca, ¦wiadectwa XX wieku, t. 1, 520 ss. / Wiktoria Kudela-¦wi±tek
¬ródło: Krakowskie Pismo Kresowe. - 2022, Vol. 14, s. 203-208
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 2081-9463
e-ISSN: 2392-120XR
Adres url:
DOI:46/430
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Literatura w służbie aksjologii / Piotr Borek
¬ródło: Rocznik Przemyski. Literatura i Język. - 2022, T. 26, z. 2, s. 251-255
Uwagi: Artykuł recenzyjny: "Fons omnis honesti". O literaturze w służbie warto¶ci. Tradycja antyczna, kultura ziemiańska, encyklopedyzm i komunikacja. Studia ofiarowane Profesor Marii Wichowej w 70. rocznicę urodzin i 45. rocznicę pracy naukowej i dydaktycznej, red. M. Kuran, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ŁódĽ 2020 (Analecta Literackie i Językowe, t. 14).
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 2449-7363
Adres url:
DOI:47/430
Autorzy: Artur Kubacki.
Tytuł: Maciej Malinowski, Polszczyzna, głuptasie! Dylematy poprawno¶ciowe i ciekawostki, Wydawnictwo Naukowe "¦l±sk", Katowice 2021, ss. 576 / Artur Dariusz Kubacki
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2022, Z. 17, s. 277-284
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 2083-1765
Adres url:
DOI:48/430
Autorzy: Przemysław Sołga.
Tytuł: Maciej Strutyński, My¶l społeczno-polityczna Ko¶cioła greckokatolickiego w II RP (1918-1939), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019, ss. 316 / Przemysław Sołga
¬ródło: Res Historica. - 2022, nr 53, s. 703-710
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 50.000
p-ISSN: 2082-6060
e-ISSN: 2449-8467
Adres url:
DOI:49/430
Autorzy: Agnieszka Gicala.
Tytuł: Maria Piotrowska (red.), Perspektywy na przekład, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021 / Agnieszka Gicala
¬ródło: Półrocznik Językoznawczy Tertium. - 2022, Vol. 7, nr 2, s. 203-212
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 2543-7844
Adres url:
DOI:50/430
Autorzy: Paweł K. Sznajder.
Tytuł: Mariusz Oziębłowski, Redukcja metafizyki. Stanisław Ignacy Witkiewicz i ponowoczesna transformacja paradygmatyczna / Paweł Sznajder
¬ródło: Argument. Biannual Philosophical Journal. - 2022, Vol. 12, nr 2, s. 609-615
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 2083-6635
e-ISSN: 2084-1043
Adres url:51/430
Autorzy: Mirosław Michalik.
Tytuł: Naukowo-terapeutyczne rozprawy o j±kaniu się : uwagi na temat ksi±żki Dialog bez barier - kompleksowa interwencja logopedyczna w j±kaniu, pod redakcj± Katarzyny Węsierskiej i Hildy Sønsterud / Mirosław Daniel Michalik
¬ródło: Forum Lingwistyczne. - 2022, nr 10, s. 1-5
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 2449-9587
e-ISSN: 2450-2758
Adres url:
DOI:52/430
Autorzy: Anna Ma¶lanka.
Tytuł: Nowy wspaniały ¶wiat : o ksi±żce Listopadové proměny. Česká a slovenská literatura v kontextu roku 1989 / Anna Ma¶lanka
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2022, Z. 20, s. 790-799
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 2081-1861
e-ISSN: 2300-3057
Adres url:
DOI:53/430
Autorzy: Michał Rogoż.
Tytuł: O czeskim czytelnictwie (Jiří Trávníček, A Nation of Bookworms? The Czechs as Readers: Reading in Time of Civilizational Fatigue, Prague: Karolinum Press, 2021, ss. 212) / Michał Rogoż
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2022, Z. 20, s. 800-804
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 2081-1861
e-ISSN: 2300-3057
Adres url:
DOI:54/430
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: O nowym przekładzie Pentezylei Szymona Szymonowica (Szymon Szymonowic, Pentesilea / Pentezylea, przełożyła i komentarzem opatrzyła Elwira Buszewicz, Wydawnictwo Neriton 2022, ss. 207, ISBN: 978-83-67245-15-9) / Piotr Borek
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2022, Z. 20, s. 786-789
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 2081-1861
e-ISSN: 2300-3057
Adres url:
DOI:55/430
Autorzy: Piotr Kołodziej.
Tytuł: Obrazy i słowa - translacje, kategoryzacje, interpretacje (i uzurpacje) / Piotr Kołodziej
¬ródło: Litteraria Copernicana. - 2022, T. 41, nr 1, s. 173-183
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1899-315X
Adres url:
DOI:56/430
Autorzy: Bogdan Fischer.
Tytuł: Ochrona danych osobowych w administracji publicznej - wybrane zagadnienia / Bogdan Fischer
¬ródło: Studia Prawnicze KUL. - 2022, nr 3, s. 285-296
Uwagi: Artykul recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 1897-7146
e-ISSN: 2719-4264
Adres url:
DOI:57/430
Autorzy: Katarzyna Sowa-Bacia.
Tytuł: Piotr Sulikowski, Emil Lesner, Stilum vertas. Podręcznik do nauki przekładu literackiego dla studentów neofilologii, Szczecin: Drukarnia Wydawnictwa Arka, 2019, 185 stron, ISBN: 978-83-954295-0-7 / Katarzyna Sowa-Bacia
¬ródło: Linguodidactica. - 2022, T. 26, s. 221-225
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1731-6332
DOI:58/430
Autorzy: Przemysław Sołga.
Tytuł: Pióro mocniejsze niż miecz. Studia z zakresu historii i prasy II RP, red. K. Kofin, M. Kofin, Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, ŁódĽ 2018, ss. 190 / Przemysław Sołga
¬ródło: Res Historica. - 2022, nr 53, s. 721-728
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 50.000
p-ISSN: 2082-6060
e-ISSN: 2449-8467
Adres url:
DOI:59/430
Autorzy: Ewa Horyń.
Tytuł: Poetycki Byrski / Ewa Horyń
¬ródło: Małopolska. Regiony, Regionalizmy, Małe ojczyzny. - 2022, T. 24, s. 341-346
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 1641-1102
Adres url:60/430
Autorzy: Renata Czaplikowska.
Tytuł: Potencjał glottodydaktyczny metody storytelling / Renata Czaplikowska
¬ródło: Orbis Linguarum. - 2022, Vol. 56, s. 591-598
Uwagi: Artykuł recenzyjny: Nauczanie języków obcych w przedszkolu metod± narracyjn± : teoria i praktyka / Katarzyna Sowa-Bacia. - Toruń, 2021.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1426-7241
Adres url:
DOI:61/430
Autorzy: Edyta Pluta-Saladra.
Tytuł: Proces beginek ¶widnickich w 1332 roku. Studia historyczne i edycja łacińsko-polska, oprac. Paweł Kras, Tomasz Gałuszka OP, Adam Poznański, Lublin 2017, ss. 292 / Edyta Pluta-Saladra
¬ródło: Res Historica. - 2022, nr 54, s. 739-745
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 50.000
p-ISSN: 2082-6060
e-ISSN: 2449-8467
Adres url:
DOI:62/430
Autorzy: Beata Podlaska.
Tytuł: Publikacje poprawno¶ciowe z zakresu polszczyzny dla tłumaczy przysięgłych oraz adeptów tego zawodu / Beata Podlaska
¬ródło: Orbis Linguarum. - 2022, Vol. 56, s. 575-583
Uwagi: Artykuł recenzyjny: Polszczyzna, głuptasie! : dylematy poprawno¶ciowe i ciekawostki / Maciej Malinowski. Katowice, 2021.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1426-7241
Adres url:
DOI:63/430
Autorzy: Michał Niezabitowski.
Tytuł: Recenzja ksi±żki Samuela J. Redmana: A short history of crisis and resilience, New York 2022 / Michał Niezabitowski
¬ródło: Klio. - 2022, Vol. 64, nr 4, s. 195-201
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 50.000
p-ISSN: 1643-8191
e-ISSN: 2719-7476
Adres url:
DOI:64/430
Autorzy: Andrzej Kuropatnicki.
Tytuł: Renata Przybylska, Donata Ochmann (red.), Polskie kulinaria. Aspekty historycznojęzykowe, regionalne i kulturowe, Kraków: Wydawnictwo Libron, 2021 / Andrzej Kuropatnicki
¬ródło: Półrocznik Językoznawczy Tertium. - 2022, Vol. 7, nr 2, s. 193-202
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 2543-7844
Adres url:
DOI:65/430
Autorzy: Joanna Podhorodecka.
Tytuł: Review of Xu Wen & John R. Taylor (eds.): Routledge Handbook of Cognitive Linguistics. Routledge. New York and London 2021, pp. 772 / Joanna Podhorodecka
¬ródło: Prace Językoznawcze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. - 2022, Vol. 24, z. 1, s. 277-288
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 50.000
p-ISSN: 1509-5304
Adres url:
DOI:66/430
Autorzy: Mariusz Wołos, Małgorzata Gmurczyk-Wrońska, Marek Kornat, Łukasz Adamski.
Tytuł: Rosyjska edycja dokumentów dyplomatycznych do stosunków polsko-sowieckich : co nowego? / Mariusz Wołos, Małgorzata Gmurczyk-Wrońska, Marek Kornat, Łukasz Adamski
¬ródło: Kwartalnik Historyczny. - 2022, T. 129, nr 4, s. 893-951
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 50.000
p-ISSN: 0023-5903
e-ISSN: 2451-1315
Adres url:
DOI:67/430
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: S.J. Żurek, 2021, Odpamiętywanie polsko-żydowskie. Szkice - studia - interpretacje, (Studia. Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL, pod red. S.J. Żurka, t.11; ¬ródła i Monografie. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 517), Lublin, ss. 345. / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: Res Gestae. Czasopismo Historyczne. - 2022, T. 14, s. 243-247
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 2450-4475
e-ISSN: 2451-0068
DOI:68/430
Autorzy: Tomasz Korban.
Tytuł: Slavomír Michálek, Československé menovézlato 1938-1982, Bratislava: VEDA SAV, 2021, 472 pp. / Tomasz Korban
¬ródło: Kwartalnik Historyczny. - 2022, T. 129, nr 6, s. 204-210
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 50.000
p-ISSN: 0023-5903
e-ISSN: 2451-1315
Adres url:69/430
Autorzy: Przemysław Sołga.
Tytuł: Starożytny Egipt w dobie chrze¶cijańskiej / Przemysław Sołga
¬ródło: Meander. - 2022, Vol. 77, s. 181-186
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 0025-6285
Adres url:
DOI:70/430
Autorzy: Maciej Czyszczoń.
Tytuł: Steven J. Thompson (Red.). Machine law, ethics, and morality in the age of artificial intelligence / Maciej Czyszczoń
¬ródło: Argument. Biannual Philosophical Journal. - 2022, Vol. 12, nr 1, s. 273-276
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 2083-6635
e-ISSN: 2084-1043
Adres url:71/430
Autorzy: Elżbieta Sroka.
Tytuł: Sylwia Żółkiewska, Małgorzata Rycharska, Noemi Gryczko: Biznes w ¶wiecie mobile. Jak zaprojektować, wykonać i wypromować aplikację mobiln±, Warszawa: Wydawnictwo Poltext 2018, 133 [3] s., il. / Elżbieta Sroka
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2022, Z. 20, s. 805-809
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 2081-1861
e-ISSN: 2300-3057
Adres url:
DOI:72/430
Autorzy: Mateusz Wyżga.
Tytuł: Tomasz Opaliński, Stan chłopski w Księstwie Warszawskim w ¶wietle akt s±dowych, Warszawa 2020, Wydawnictwo DiG, ss. 195 / Mateusz Wyżga
¬ródło: Kwartalnik Historyczny. - 2022, T. 129, nr 3, s. 762-768
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 50.000
p-ISSN: 0023-5903
e-ISSN: 2451-1315
Adres url:73/430
Autorzy: Mateusz Wyżga.
Tytuł: W stronę nowej syntezy historii społecznej? : uwagi nad Ludow± histori± Polski Adama Leszczyńskiego / Mateusz Wyżga
¬ródło: Kwartalnik Historyczny. - 2022, T. 129, nr 1, s. 195-229
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 50.000
p-ISSN: 0023-5903
e-ISSN: 2451-1315
Adres url:
DOI:74/430
Autorzy: Sabina Nowak.
Tytuł: Werona Król-Giera Teaching English to children with special educational needs Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 2020 / Sabina A. Nowak
¬ródło: Neofilolog. - 2022, nr 58/2, s. 257-261
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 1429-2173
e-ISSN: 2545-3971
Adres url:
DOI:75/430
Autorzy: Patryk Szaj.
Tytuł: Wielki Inny niewzruszony : o ksi±żce Piotra Krupińskiego Co się ¶ni zwierzętom? Eseje z pogranicza zoofilologii i psychoanalizy / Patryk Szaj
¬ródło: Wielogłos. - 2022, nr 4, s. 111-130
Uwagi: Artykuł recenzyjny.First View.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 1897-1962
e-ISSN: 2084-395X
Adres url:
DOI:76/430
Autorzy: Renata Czaplikowska.
Tytuł: Zur Relevanz der Semantik in der Ausbildung von DaF-Lehrenden / Renata Czaplikowska
¬ródło: Orbis Linguarum. - 2022, Vol. 56, s. 561-568
Uwagi: Artykuł recenzyjny: Semantik für Lehrkräfte: linguistische Grundlagen und didaktische Impulse / Christian Efing, Thorsten Roelcke. - Tųbingen, 2021.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: GER
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1426-7241
Adres url:
DOI:77/430
Autorzy: Magdalena Reuter.
Tytuł: Anil Seth, Being you. A new science of consciousness / Magdalena Reuter
¬ródło: Argument. Biannual Philosophical Journal. - 2021, Vol. 11, nr 2, s. 549-553
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 2083-6635
e-ISSN: 2084-1043
Adres url:78/430
Autorzy: Janusz Falecki.
Tytuł: Bernard Wi¶niewski, Praktyczne aspekty badań bezpieczeństwa, Difin, Warszawa 2020, 222 ss. / Janusz Falecki
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate. - 2021, Z. 11 (1), s. 86-90
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 2657-8549
Adres url:
Repozytorium UP:
DOI:79/430
Autorzy: Jacek Sroka.
Tytuł: Book review : Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka, Participation of social actors. in planning the housing policy in Warsaw in the years 2000-2016. Warszawa 2022: Dom Wydawniczy ELIPSA; ISBN: 978-83-8017-449-8 / Jacek Sroka
¬ródło: Warsaw Forum of Economic Sociology. - 2021, Vol. 12, nr 1, s. 73-75
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 2081-9633
Adres url:80/430
Autorzy: Timothée Charmion.
Tytuł: CHRISTELE MAIZONNIAUX La litérature de jeunesse en classe de langue. Pour une pédagogie de la créativité / Timotháe Charmion
¬ródło: Neofilolog. - 2021, T. 56/2, s. 357-361
Uwagi: Artykuł recenzyjny: Ch. Maizonniaux, La littérature de jeunesse en classe de langue. Pour une pédagogie de la créativité, Grenoble 2020.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: FRE
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 1429-2173
e-ISSN: 2545-3971
Adres url:
DOI:81/430
Autorzy: Ewa Horyń.
Tytuł: Cudzoziemka w Argentynie… Nina Pielacińska, Adrianna Seniów, Argentyna w prozie wspomnieniowej Józefy Radzymińskiej. Perspektywa językowo-kulturowa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2020 / Ewa Horyń
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2021, Z. 21, s. 402-405
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 2081-1853
e-ISSN: 2300-5831
Adres url:
DOI:82/430
Autorzy: Wiktoria Kudela-¦wi±tek.
Tytuł: Człowieczy los... : Omówienie serii wydawniczej "¦wiadectwa XX wieku" wydawanej w ramach "Biblioteki Zesłańca" przez Zarz±d Główny Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego we Wrocławiu / Wiktoria Kudela-¦wi±tek
¬ródło: Wrocławski Rocznik Historii Mówionej. - 2021, R. 11, s. 316-335
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 50.000
p-ISSN: 2084-0578
Adres url:
DOI:83/430
Autorzy: Paweł K. Sznajder.
Tytuł: Dominika Czakon, Zagubienie w interpretacji. Hans-Georg Gadamer wobec kultury i sztuki współczesnej. Jan Pomorski, Rzecz o wyobraĽni historycznej. Ćwiczenia z hermeneutyki / Paweł Sznajder
¬ródło: Argument. Biannual Philosophical Journal. - 2021, Vol. 11, nr 2, s. 545-548
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 2083-6635
e-ISSN: 2084-1043
Adres url:84/430
Autorzy: Renata Czaplikowska.
Tytuł: Ewolucja i konstytuowanie się glottodydaktyki jako dyscypliny naukowej / Renata Czaplikowska
¬ródło: Roczniki Humanistyczne. - 2021, T. 69, nr 10, s. 216-223
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 50.000
p-ISSN: 0035-7707
e-ISSN: 2544-5200
Adres url:
DOI:85/430
Autorzy: Katarzyna Nosidlak.
Tytuł: Facing Diversity in Child Foreign Language Education, eds. Joanna Rokita-Ja¶kow & Agata Wolanin, Springer 2021, pp. 336 / Katarzyna Nosidlak
¬ródło: Polilog. Studia Neofilologiczne. - 2021, nr 12, s. 327-331
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 2083-5485
Adres url:
DOI:86/430
Autorzy: Mateusz Wyżga.
Tytuł: Historia ludowa a historia lokalna Polski / Mateusz Wyżga
¬ródło: Stan Rzeczy. - 2021, nr 21, s. 331-343
Uwagi: Artykuł recenzyjny: Ludowa historia Polski : historia wyzysku i oporu : mitologia panowania / Adam Leszczyński. - Warszawa, 2020.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 2083-3059
Adres url:
DOI:87/430
Autorzy: Francesco Cabras.
Tytuł: J. Kochanowski, Treny. Treni. Lamenti, trad. di U. Norsa ed E. Damiani, a cura di G.O. Fasoli, introduz. di L. Marinelli, Agorà & Co., Lugano 2020, pp. 186. / Francesco Cabras
¬ródło: Studi Slavistici. - 2021, Vol. 18, nr 1, s. 277-279
Uwagi: Artukuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: ITA
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 1824-761X
e-ISSN: 1824-7601
Adres url:
DOI:88/430
Autorzy: Przemysław Sołga.
Tytuł: Jan Walkusz, Konferencja Polskich Księży na Wschodni± Kanadę 1956-2016, (Pelplin: Wydawnictwo "Bernardinum", 2016), ss. 167. / Przemysław Sołga
¬ródło: Roczniki Humanistyczne. - 2021, T. 69, z. 2, s. 263-267
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 50.000
p-ISSN: 0035-7707
e-ISSN: 2544-5200
Adres url:
DOI:89/430
Autorzy: Anna Penkała-Jastrzębska.
Tytuł: Janusz Antoni Wi¶niowiecki, Ilias Polski, wyd. Przemysław P. Romaniuk, Jacek Burdowicz- -Nowicki, (Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2018), ISBN 978-83-660118-01-3 / Anna Penkała-Jastrzębska
¬ródło: Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych. - 2021, nr 1, s. 247-258
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 2451-3539
e-ISSN: 2543-7011
Adres url:
DOI:90/430
Autorzy: Przemysław Sołga.
Tytuł: Ko¶ciół dla ubogich. Kilka uwag na temat ksi±żki Matteo Compagnaro, Posoborowa teologia Ameryki Łacińskiej. Geneza, charakterystyka, perspektywy, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2020, ss. 135 / Przemysław Sołga
¬ródło: Res Historica. - 2021, nr 51, s. 775-785
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 50.000
p-ISSN: 2082-6060
e-ISSN: 2449-8467
Adres url:
DOI:91/430
Autorzy: Marcin Gacek.
Tytuł: Krzysztof Łęcki (2021) Stadiony ¶wiata. Pomiędzy Gemeinschaft i Gesellschaft. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego / Marcin Gacek
¬ródło: Przegl±d Socjologii Jako¶ciowej. - 2021, T. 17, nr 4, s. 114-118
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
e-ISSN: 1733-8069
Adres url:
DOI:92/430
Autorzy: Timothée Charmion.
Tytuł: : L'enfant esclave dans l'ouvre d'Hector Malot. Une figure ambivalente du roman naturaliste l'oeuvre d'Hector Malot. Une figure ambivalente du roman naturaliste Myriam Kohnen, Peter Lang Éditions, 2020. 178 p. / Timothée Charmion
¬ródło: Estudios Románicos. - 2021, Vol. 30, s. 343-345
Uwagi: Artykuł recenzyjny.Czasopismo ujęte w bazie Scopus.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: FRE
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 0210-4911
e-ISSN: 1989-614X
Adres url:93/430
Autorzy: Jakub Kozaczewski.
Tytuł: Mała monografia (i antologia) poezji Anny ¦wirszczyńskiej / Jakub Kozaczewski
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2021, Z. 21, s. 406-412
Uwagi: Artykuł recenzyjny: Bartosz Małczyński, "Wierszem zbawić ludzko¶ć. Poezja Anny ¦wirszczyńskiej", Instytut Literatury, Kraków 2020 (Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika "Nowy Napis").
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 2081-1853
e-ISSN: 2300-5831
Adres url:
DOI:94/430
Autorzy: Anna Penkała-Jastrzębska.
Tytuł: Małgorzata Ewa Kowalczyk, Zagraniczne podróże Polek w epoce o¶wiecenia, Wydawnictwo LTW, Łomianki 2019, ss. 496, ilustracje / Anna Penkała-Jastrzębska
¬ródło: Res Gestae. Czasopismo Historyczne. - 2021, T. 12, s. 193-198
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 2450-4475
e-ISSN: 2451-0068
Adres url:95/430
Autorzy: Józef Młyński.
Tytuł: Małgorzata Gruchoła, Justyna Szulich-Kałuża, Kompetencje medialne w komunikacji wizualnej / Józef Młyński
¬ródło: Roczniki Nauk Społecznych. - 2021, T. 12, nr 3, s. 159-164
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 0137-4176
e-ISSN: 2544-5812
Adres url:
DOI:96/430
Autorzy: Karolina Wróbel-K±cka.
Tytuł: Marek Olejnik, Antroponimia starostwa grabowieckiego (XVI-XVIII w.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019, ss. 348 / Karolina Wróbel-K±cka
¬ródło: Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny. - 2021, T. 20, s. 259-263
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 1730-4180
DOI:97/430
Autorzy: Joanna Podhorodecka.
Tytuł: Martin Hilpert,Ten Lectures on Diachronic Construction Grammar. Leiden, Boston: Brill, 2021 / Joanna Podhorodecka
¬ródło: Półrocznik Językoznawczy Tertium. - 2021, Vol. 6, nr 2, s. 211-218
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 2543-7844
Adres url:
DOI:98/430
Autorzy: Weronika Plińska.
Tytuł: Multimedialne protezy wykluczonych ciał : "Niebo nad Krakowem. LGBT mówi" Krzysztofa Wodiczki [dokument elektroniczny] / Weronika Plińska
¬ródło: Szum. - 2021
Uwagi: Artykuł recenzyjny.Data publikacji 15.10.2021 r.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2300-3391
Adres url:99/430
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Na tropach idei wolno¶ci w literaturze staropolskiej / Piotr Borek
¬ródło: Rocznik Przemyski. Literatura i Język. - 2021, T. 25, z. 2, s. 171-175
Uwagi: Artykuł recenzyjny: K. Koehler, Punkty krystalizacji. Szkice o literaturze staropolskiej, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2020.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 2449-7363
Adres url:
DOI:100/430
Autorzy: Magdalena Łomzik.
Tytuł: Neueste Studien zur Wahrnehmung des Übersetzer- und Dolmetscherberufs / Magdalena Łomzik
¬ródło: Comparative Legilinguistics. - 2021, Vol. 48, s. 41-53
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: GER
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 2080-5926
Adres url:
DOI:101/430
Autorzy: Bolesław Faron.
Tytuł: Poeta z "krainy łagodno¶ci" / Bolesław Faron
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2021, z. 13 (1)
Uwagi: Artykuł recenzyjny: W obliczu cudów wszech¶wiata… Studia o twórczo¶ci Adama Ziemianina, red. P. Borek, M. Karwala , R. Mazurkiewicz, Kraków 2020.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 2083-7275
e-ISSN: 2391-4432
DOI:102/430
Autorzy: Marta Zachariasz-Janik.
Tytuł: Praktycyzm w badaniach naukowych z zakresu glotto- i translodydaktyki / Marta Zachariasz-Janik
¬ródło: Linguodidactica. - 2021, T. 25, s. 299-312
Uwagi: Artykuł recenzyjny: Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. red. Artur Dariusz Kubacki, Katarzyna Sowa-Bacia, Kraków, 2018.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: GER
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 1731-6332
Adres url:
DOI:103/430
Autorzy: Wiktoria Kudela-¦wi±tek.
Tytuł: Przemy¶l - Peremyshl - Primsel - Premissel : Refleksje wokół publikacji: Centrum ¶wiatów jest tutaj - Galicja jako punkt odniesień. Interdyscyplinarny projekt artystyczno-naukowy, red. Tomasz Pudłocki, Jadwiga Sawicka, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2021, ss. 254 / Wiktoria Kudela-¦wi±tek
¬ródło: Rocznik Przemyski Historia. - 2021, z. 1, s. 483-487
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 2449-7347
DOI:104/430
Autorzy: Artur ¦wi±tek.
Tytuł: Recenzja ksi±żki: Michael Pace-Sigge, The Function and Use of TO and OF in Multi-Word Units, Palgrave Macmillan, London 2015, ss. 187 / Artur ¦wi±tek
¬ródło: Forum Filologiczne Ateneum. - 2021, nr 1, s. 277-283
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 2353-2912
DOI:105/430
Autorzy: Monika Kardasz.
Tytuł: Recenzja: Maciej Włodarski, "Staropolskim szlakiem", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020, ss. 276 / Monika Kardasz
¬ródło: Rocznik Przemyski. Literatura i Język. - 2021, T. 25, z. 2, 177-186
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 2449-7363
Adres url:
DOI:106/430
Autorzy: Katarzyna Sowa-Bacia.
Tytuł: Renata Czaplikowska/Artur Dariusz Kubacki Kleines Fachlexikon der Daf-Didaktik. Theorie und Unterrichtspraxis / Katarzyna Sowa-Bacia
¬ródło: Neofilolog. - 2021, nr 56/1, s. 149-151
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 1429-2173
e-ISSN: 2545-3971
Adres url:
DOI:107/430
Autorzy: Marzenna Jakubczak.
Tytuł: Somaesthetics and the Cross-Cultural Dressing of Desire / Marzenna Jakubczak
¬ródło: Eidos. A Journal for Philosophy of Culture. - 2021, Vol. 5, no. 4, s. 123-128
Uwagi: Artykuł recenzyjny: Ars Erotica: Sex and Somaesthetics in the Classical Arts of Love / R. Shusterman. - Cambridge, 2021.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 2544-302X
Adres url:
DOI:108/430
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Stanisława Pigonia wspomnienia młodo¶ci i obozowe wspominki / Piotr Borek
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2021, Z. 21, s. 396-399
Uwagi: Artykuł recenzyjny: S. Pigoń, "Z Komborni w ¶wiat. Wspomnienia młodo¶ci" oraz "Wspominki z obozu w Sach-senhausen (1939-1940)", wprowadzenie i komentarze oprac. C. Kłak, Krosno 2019.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 2081-1853
e-ISSN: 2300-5831
Adres url:
DOI:109/430
Autorzy: Francesco Cabras.
Tytuł: Władysław Stanisław Reymont, La rivolta, traduzione e cura di Laura Pillon, con la supervisione scientifica e linguistica di Andrea Ceccherelli, Edizioni della Sera, Roma 2018, pp. 288. / Francesco Cabras
¬ródło: PL.IT / rassegna italiana di argomenti polacchi. - 2021, Vol. 12, s. 257-259
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: ITA
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 2384-9266110/430
Autorzy: Joanna Podhorodecka.
Tytuł: Zoltán Kövecses, Extended Conceptual Metaphor Theory, Cambridge: Cambridge University Press 2020, ss. 196
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2021, Z. 16, s. 239-242
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 2083-1765
Adres url:
Repozytorium UP:
DOI:111/430
Autorzy: Przemysław Sołga.
Tytuł: Agnieszka Chłosta-Sikorska, Kraków i jego mieszkańcy w latach 1945-1947, Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, Kraków 2016, pp. 376 / Przemysław Sołga
¬ródło: Res Historica. - 2020, nr 50, s. 645-654
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 50.000
p-ISSN: 2082-6060
e-ISSN: 2449-8467
Adres url:
DOI:112/430
Autorzy: Alicja Witalisz.
Tytuł: Agnieszka Cierpich, Zapożyczenia angielskie w polszczyĽnie korporacyjnej / Alicja Witalisz
¬ródło: Język Polski. - 2020, Vol. 100, nr 2, s. 123-125
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 50.000
p-ISSN: 0021-6941
Adres url:
DOI:113/430
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Anita Całek, "Nowa teoria listu" : recenzja ksi±żki: Anita Całek, Nowa teoria listu, Biblioteka Jagiellońska - Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, ss. 452 / Marceli Olma
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica. - 2020, Z. 8, s. 321-327
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 2353-4583
e-ISSN: 2449-7401
Adres url:
DOI:114/430
Autorzy: Anna Ma¶lanka.
Tytuł: Brneński Smok, Zlín Baťów i trawa. O ksi±żce Čtení jako radost a dobrodružství. Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám / Anna Ma¶lanka
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2020, Z. 18, s. 420-425
Uwagi: Artykuł recenzyjny. Recenzja ksi±żki: "Čtení jako radost a dobrodružství. Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám", red. M. Fránek, A. Merenus, O. Sládek, B. Svobodová, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Brno-Praga 2020, ss. 222.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 2081-1861
e-ISSN: 2300-3057
Adres url:
DOI:115/430
Autorzy: Piotr Puchalski.
Tytuł: Colonising Poland's Historiography : concerning Lenny A. Urena Valerio's breakthrough study / Piotr Puchalski
¬ródło: Dzieje Najnowsze. - 2020, R. 52, nr 3, s. 313-325
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 50.000
p-ISSN: 0419-8824
e-ISSN: 2451-1323
Adres url:
DOI:116/430
Autorzy: Ewa Młynarczyk.
Tytuł: Danuta Bieńkowska, Elżbieta Umińska-Tytoń, Miasto w polskich badaniach lingwistycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ŁódĽ 2019, ss. 145 / Ewa Młynarczyk
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2020, Z. 15, s. 333-340
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 2083-1765
DOI:117/430
Autorzy: Andrzej Warmiński.
Tytuł: Denis Dutton, Instynkt sztuki. Piękno, zachwyt i ewolucja człowieka / Andrzej Warmiński
¬ródło: Argument. Biannual Philosophical Journal. - 2020, Vol. 10, nr 2, s. 559-563
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 2083-6635
e-ISSN: 2084-1043
Adres url:118/430
Autorzy: Karolina Czerwiec.
Tytuł: Do¶wiadczenia osoby transseksualnej w przestrzeni społecznej / Karolina Czerwiec
¬ródło: Kwartalnik Pedagogiczny. - 2020, nr 4, s. 118-136
Uwagi: GICID: 01.3001.0015.0372.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 0023-5938
e-ISSN: 2657-6007
Adres url:
DOI:119/430
Autorzy: Paweł Kłoczowski.
Tytuł: Georg Misch, O postaciach osobowo¶ci. Pojęcie i Ľródło autobiografii / Paweł Kłoczowski
¬ródło: Argument. Biannual Philosophical Journal. - 2020, Vol. 10, nr 1, s. 245-246
Uwagi: Artykuł recenzyjny. O postaciach osobowo¶ci. Pojęcie i Ľródło autobiografii / Georg Misch. - Kraków, 2020.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 2083-6635
e-ISSN: 2084-1043
Adres url:120/430
Autorzy: Agnieszka Strzałka.
Tytuł: Grażyna Rosa, Izabela Ostrowska, Kamila Słupińska, Leszek Gracz, Komunikacja międzykulturowa w biznesie. Różnice kulturowe i komunikacja międzykulturowa w różnych regionach ¶wiata jako podstawa sukcesu w biznesie międzynarodowym, Kraków: Edu-Libri, 2018 / Agnieszka Strzałka
¬ródło: Półrocznik Językoznawczy Tertium. - 2020, Vol. 5, nr 2, s. 243-247
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 2543-7844
Adres url:121/430
Autorzy: Marian Żmigrodzki.
Tytuł: Jan Zienkowski, Ruth Breeze (ed.), Imagining the Peoples of Europe: Populist Discourses Across the Political Spectrum. Discourse Approaches to Politics, Society and Culture, Vol. 83. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2019 / Marian Żmigrodzki
¬ródło: Półrocznik Językoznawczy Tertium. - 2020, Vol. 5, nr 1, s. 254-261
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 2543-7844
Adres url:122/430
Autorzy: Przemysław Sołga.
Tytuł: Jarosław Kłaczkow, Ko¶ciół Ewangelicko-Augsburski w Polsce w latach 1918-1939, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017, pp. 295 / Przemysław Sołga
¬ródło: Res Historica. - 2020, nr 49, s. 603-608
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 50.000
p-ISSN: 2082-6060
e-ISSN: 2449-8467
Adres url:
DOI:123/430
Autorzy: Artur Piskorz.
Tytuł: Język w filmowym pejzażu / Artur Piskorz
¬ródło: Media - Kultura - Komunikacja Społ.. - 2020, nr 16/3, s. 131-137
Uwagi: Artykuł recenzyjny: B. Skowronek, Język w filmie. Ujęcie mediolingwistyczne, Kraków 2020.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1734-3801
e-ISSN: 2450-081X
Adres url:124/430
Autorzy: Przemysław Sołga.
Tytuł: Joanna Brodniewicz, Czeski Ko¶ciół katolicki w zsekularyzowanym społeczeństwie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2016, ss. 158 / Przemysław Sołga
¬ródło: Teologia i Człowiek. - 2020, Vol. 49, nr 1, s. 229-234
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 1731-5638
e-ISSN: 2391-7598
Adres url:
DOI:125/430
Autorzy: Przemysław Sołga.
Tytuł: Józef Puciłowski OP, Portrety imienne i bezimienne. Polscy dominikanie i bezpieka 1945-1989, Wydawnictwo Esprit, Kraków 2017, 240 ss. / Przemysław Sołga
¬ródło: Collectanea theologica. - 2020, T. 90, nr 4, s. 188-192
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 50.000
p-ISSN: 0137-6985
Liczba arkuszy: 12,5
DOI:126/430
Autorzy: Przemysław Sołga.
Tytuł: Kasper Sipowicz, Prze¶ladowania religijne w Kraju Warty. Represje wobec Polaków i duchowieństwa polskiego a polityka wyznaniowa rz±du III Rzeszy 1939-1945, Księży Młyn Dom Wydawniczy, ŁódĽ 2016, pp. 217. / Przemysław Sołga
¬ródło: Res Historica. - 2020, nr 50, s. 655-661
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 50.000
p-ISSN: 2082-6060
e-ISSN: 2449-8467
Adres url:
DOI:127/430
Autorzy: Tobiasz Janikowski.
Tytuł: Kino niemieckie w metodologicznym dwugłosie Andrzeja GwoĽdzia / Tobiasz Janikowski
¬ródło: Orbis Linguarum. - 2020, Vol. 54, s. 385-389
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1426-7241
DOI:128/430
Autorzy: Przemysław Sołga.
Tytuł: Ks. Łukasz Kamykowski, Obraz Izraela i Żydów w my¶li chrze¶cijańskiej. Czę¶ć II - perspektywy, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2019, ss. 167 / Przemysław Sołga
¬ródło: Teologia i Człowiek. - 2020, Vol. 49, nr 1, s. 235-239
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 1731-5638
e-ISSN: 2391-7598
Adres url:
DOI:129/430
Autorzy: Ewa Sikora.
Tytuł: Kuchnia w języku i kulturze dawniej i dzi¶, red. Tomasz Gęsina i Wioletta Wilczek, Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego, Katowice 2018, ss. 146 / Ewa Sikora
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2020, Z. 15, s. 341-346
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 2083-1765
DOI:130/430
Autorzy: Jan Ry¶.
Tytuł: Lidia Pawelec, Kształcenie nauczycieli dla szkół elementarnych w Polsce 1775-1973 w kontek¶cie przemian społecznych : na przykładzie Kielecczyzny / Jan Ry¶
¬ródło: Kwartalnik Pedagogiczny. - 2020, nr 1, s. 206-212
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 0023-5938
e-ISSN: 2657-6007
Adres url:
DOI:131/430
Autorzy: Ewelina Jarosz.
Tytuł: Magnigrafika dla nadempatycznych : stany chorobowe wspólnot emancypacyjnych a wystawy dotycz±ce chorób przewlekłych [Dokument elektroniczny] / Ewelina Jarosz
¬ródło: Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej. - 2020, nr 26
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
e-ISSN: 2300-200X
Adres url:132/430
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Małgorzata Ciszewska, Tuliusz domowy. ¦wieckie oratorstwo szlacheckie kręgu rodzinnego (XVII-XVIII wiek), Warszawa 2016, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, ss. 579, [3] / Piotr Borek
¬ródło: Odrodzenie i Reformacja w Polsce. - 2020, Vol. 64, s. 287-289
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 50.000
p-ISSN: 0029-8514
e-ISSN: 2450-8349
Adres url:133/430
Autorzy: Mirosław Michalik.
Tytuł: Maria Kielar-Turska, Stanisław Milewski (red. nauk.) (2019), Język w biegu życia, Gdańsk: Harmonia Universalis / Mirosław Michalik
¬ródło: Psychologia Rozwojowa. - 2020, T. 25, nr 1, s. 121-127
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1895-6297
e-ISSN: 2084-3879
Adres url:
DOI:134/430
Autorzy: Werona Król-Gierat.
Tytuł: Melanie Ellis The Impact of a National Examination in Foreign Language on Teaching, Learning and the Work of Schools / Werona Król-Gierat
¬ródło: Neofilolog. - 2020, nr 54/1, s. 189-192
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 1429-2173
e-ISSN: 2545-3971
Adres url:
DOI:135/430
Autorzy: Urszula Tokarska.
Tytuł: Mniej - znaczy więcej? : "streszczanie ¶wiata" w aforyzmach Krzysztofa Mudynia / Urszula Tokarska
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica. - 2020, z. 13, s. 239-248
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2084-5596
e-ISSN: 2450-1271
Adres url:
DOI:136/430
Autorzy: Przemysław Sołga.
Tytuł: NSZZ "Solidarno¶ć" w refleksji teologa / Przemysław Sołga
¬ródło: Historyka. Studia Metodologiczne. - 2020, T. 50, s. 543-548
Uwagi: Artykuł recenzyjny: Interpretacja teologiczna problemu społecznego porozumienia w historii politycznej Polski lat 1980-1989 / Dawid Stelmach, - Poznań, 2016.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 0073-277X
Adres url:
DOI:137/430
Autorzy: Bartosz Drzewiecki.
Tytuł: O kształceniu archiwstów w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Suplement do monografii Uniwersyteckie kształcenie archiwistów w Polsce. Wczoraj i dzi¶ (1951-2019) autorstwa Wiesławy Kwiatkowskiej / Bartosz Drzewiecki
¬ródło: Archiwa - Kancelarie - Zbiory. - 201, nr 12, s. 233-243
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1895-9075
e-ISSN: 2544-5685
Adres url:
DOI:138/430
Autorzy: Barbara W±sik.
Tytuł: O polskim romantycznym pisarstwie kobiecym / Barbara W±sik
¬ródło: Napis. - 2020, Ser. 26, s. 361-367
Uwagi: Artykuł recenzyjny: Weredyczki, sawantki, marzycielki, damy… W kręgu kobiecego romantyzmu. Studia i szkice z kultury literackiej kobiet okresu międzypowstaniowego/ Maria Berkan-Jabłońska. - ŁódĽ, 2019.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1507-4153
Adres url:
DOI:139/430
Autorzy: Piotr Puchalski.
Tytuł: On Barbara Christophe, Peter Gautschi and Robert Thorp (eds), Cold War in the Classroom: International Perspectives on Texbooks and Memory Practices, Palgrave Macmillan, 2019 / Piotr Puchalski
¬ródło: Yearbook of the International Society for History Didactics. - 2020, R. 41, s. 259-261
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 1608-8751
Adres url:140/430
Autorzy: Hubert Chudzio.
Tytuł: Radosław Paweł Żurawski vel Grajewski, Ognisko perman entnej insurekcji. Powstanie 1846 roku i likwidacja Rzeczypospolitej Krakowskiej w "dyplomacji" Hotelu Lambert wobec mocarstw europejskich (1846- 1847), Kraków-ŁódĽ 2018, O¶rodek My¶li Politycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 488 (Biblioteka My¶li Politycznej / O¶rodek My¶li Politycznej, 125) / Hubert Chudzio
¬ródło: Kwartalnik Historyczny. - 2020, T. 127, nr 3, s. 713-719
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 50.000
p-ISSN: 0023-5903
e-ISSN: 2451-1315
Adres url:141/430
Autorzy: Tomasz Ryrych.
Tytuł: Sebald à rebours : Winfried Georg Sebald, Opis nieszczę¶cia. Eseje o literaturze, przeł. Małgorzata Łukasiewicz, posłowie Arkadiusz Żychliński, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 2019 / Tomasz Ryrych
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2020, Z. 20, s. 436-438
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 2081-1853
e-ISSN: 2300-5831
Adres url:
DOI:142/430
Autorzy: Marcin Gacek.
Tytuł: Socjolog w ¶wiecie tekstu / Marcin Gacek
¬ródło: Kultura i Społeczeństwo. - 2020, nr 3, s. 233-239
Uwagi: Artykuł recenzyjny: Według Tukidydesa. Rozważania socjologa literatury nad "Wojn± peleponesk±"/ K. Łęcki . - Katowice, 2019.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 0023-5172
Adres url:
DOI:143/430
Autorzy: Patryk Szaj.
Tytuł: Stawka większa niż las / Patryk Szaj
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica. - 2020, Z. 8, s. 342-355
Uwagi: Artykuł recenzyjny.Recenzja ksi±żki: "O jeden las za daleko. Demokracja, kapitalizm i nieposłuszeństwo ekologiczne w Polsce", red. Przemysław Czapliński, Joanna B. Bednarek, Dawid Gostyński, Ksi±żka i Prasa, Warszawa 2019, ss. 365.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 2353-4583
e-ISSN: 2449-7401
Adres url:
DOI:144/430
Autorzy: Przemysław Sołga.
Tytuł: Tomasz Chłopecki, My¶l polityczna i prawna obozu rz±dz±cego w Polsce w latach 1935-1939. Państwo-Prawo- Gospodarka, Wydawnictwo FNCE, Poznań 2018, pp. 605. / Przemysław Sołga
¬ródło: Res Historica. - 2020, nr 49, s. 609-617
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 50.000
p-ISSN: 2082-6060
e-ISSN: 2449-8467
DOI:145/430
Autorzy: Anna Szklarska.
Tytuł: Why Is Recreational Hunting a Moral Evil? / Anna Szklarska
¬ródło: Ethics in Progress. - 2020, Vol. 11, nr 2, s. 70-79
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 2084-9257
Adres url:
DOI:146/430
Autorzy: Marek Wilczyński.
Tytuł: Will research into the history of cities change our hypotheses concerning late antiquity? : (a review article) / Marek Wilczyński
¬ródło: Eos. - 2020, Vol. 107, s. 225-231
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 50.000
p-ISSN: 0012-7825
DOI:147/430
Autorzy: Janusz Waligóra.
Tytuł: Wizja ponadlokalna : o Praktykach czytania Grażyny B. Tomaszewskiej / Janusz Waligóra
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. - 2020, Vol. 11, s. 165-178
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 2082-0909
e-ISSN: 2450-5013
Adres url:
DOI:148/430
Autorzy: Karolina Stępień.
Tytuł: Wolno¶ć i wyobraĽnia w literaturze dziecięcej [Freedom and imagination in children's literature]. Eds Anna Czabanowska-Wróbel and Marta Kotkowska. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2017. 364 pages. / Karolina Stępień
¬ródło: International Research in Children's Literature. - 2020, Vol. 13, nr 1, s. 227-229
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 1755-6198
e-ISSN: 1755-6201
DOI:149/430
Autorzy: Agata Mirecka.
Tytuł: Zbigniew Herberts Vertrautheit mit Österreich : Zur Monografie von Przemysław Chojnowski / Agata Mirecka
¬ródło: Orbis Linguarum. - 2020, Vol. 54, s. 393-397
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1426-7241
DOI:150/430
Autorzy: Jadwiga Mazur.
Tytuł: Zbigniew Rykiel i przestrzeń społeczna / Jadwiga Mazur
¬ródło: Przestrzeń społeczna. - 2020, nr 1, s. 209-219
Uwagi: Artykuł recenzyjny: Zbigniew Rykiel i przestrzeń społeczna. - Rzeszów 2019, ss.244
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 0284-7696
e-ISSN: 2084-1558
Adres url:151/430
Autorzy: Justyna Tomczyk.
Tytuł: Zrozumieć emocje - pozorna kontradykcja : na marginesie ksi±żki Andrzeja D±browskiego ¬ródła, natura i funkcje emocji / Justyna Tomczyk
¬ródło: Argument. Biannual Philosophical Journal. - 2020, Vol. 10, nr 1, s. 221-231
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 2083-6635
e-ISSN: 2084-1043
DOI:152/430
Autorzy: Tomasz Pindel.
Tytuł: Żyjemy w zombistycznych czasach : wokół "Narracji zombiecentrycznych" Kseni Olkusz i "Festín de muertos", antologii meksykańskich opowiadań o zombie / Tomasz Pindel
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica. - 2020, Z. 8, s. 328-336
Uwagi: Artykuł recenzyjny.Recenzja ksi±żki: Ksenia Olkusz, "Narracje zombiecentryczne. Literatura - teoria - antropologia", TAiWPN Universitas, Kraków 2019, ss. 326 Recenzja ksi±żki: "Festín de muertos. Antología de relatos mexicanos de zombis", red. Raquel Castro, Rafael Villegas, Océano, México DF 2017, ss. 176.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 2353-4583
e-ISSN: 2449-7401
Adres url:
DOI:153/430
Autorzy: Tomasz Chomiszczak.
Tytuł: "Ty jeste¶ odbiorc±, a ja twórc±" : Beksińskiego zmagania z Dmochowskim / Tomasz Chomiszczak
¬ródło: Fraza. - 2019, nr 3, s. 325-331
Uwagi: Artykuł recenzyjny: Zmagania o Beksińskiego / Piotr Dmochowski. - Warszawa, 2016, ss. 650.Artykuł recenzyjny: Beksiński-Dmochowski. Listy 1999-2003. - Warszawa, 2017, ss. 846.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 1230-4832154/430
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Adam Puławski, Wobec "niespotykanego w dziejach mordu". Rz±d RP na uchodĽstwie, Delegatura Rz±du RP na Kraj, AK a eksterminacja ludno¶ci żydowskiej od "wielkiej akcji" do powstania w getcie warszawskim, Biblioteka Rocznika Chełmskiego, Chełm 2018, ss. 871 / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: Res Gestae. Czasopismo Historyczne. - 2019, T. 9, s. 139-145
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 2450-4475
e-ISSN: 2451-0068
Adres url:155/430
Autorzy: Jarosław Pietrzak.
Tytuł: Alessandro Boccolini Un lucchese al servizio della Santa Sede. Francesco Buonvisi nunzio a Colonia, Varsavia e Vienna, Edizioni Sette Citta, Viterbo 2018 / Jarosław Pietrzak
¬ródło: Przegl±d Historyczny. - 2019, T. 110, z. 1, s. 177-181
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 50.000
p-ISSN: 0033-2186
Adres url:156/430
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Antropologia literatury Northropa Frye'a : Propozycja w kręgu nowej humanistyki / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica. - 2019, Z. 7, s. 234-240
Uwagi: Artykuł recenzyjny: Poetyka totalna. O antropologii literatury Northropa Frye'a/ Kamila Żukowska. - Kraków, 2018, ss. 170.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 2353-4583
DOI:157/430
Autorzy: Artur Kubacki.
Tytuł: Badania polonistyczne w zakresie legilingwistyki : recenzja ksi±żki pod tytułem Polszczyzna. O większ± popraw-no¶ć językow± tekstów prawniczych i nie tylko. Maciej Malinowski. 2018. Kraków: Wydawnictwo-Drukarnia Ekodruk s.c. ISBN: 978-83-948679-8-0. 312 stron / Artur D. Kubacki
¬ródło: Comparative Legilinguistics. - 2019, Vol. 39, s. 71-80
Uwagi: Artykuł recenzyjny: Polszczyzna : o większ± poprawno¶ć językow± tekstów prawniczych i nie tylko / Maciej Malinowski. - Kraków, 2018.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 2080-5926
DOI:158/430
Autorzy: Witold Wilczyński.
Tytuł: Bohdan Hud, Ukraińcy i Polacy na Naddnieprzu, Wołyniu i w Galicji Wschodniej w XIX i pierwszej połowie XX wieku, wydanie drugie, poszerzone i uzupełnione, Pracownia Wydawnicza, Warszawa 2018, ss. 445, ISBN 978-83-942170-7 / Witold Wilczyński
¬ródło: Przegl±d Geopolityczny. - 2019, T. 27, s. 170-178
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 2080-8836
e-ISSN: 2392-067X
Adres url:159/430
Autorzy: Krzysztof Polek.
Tytuł: Bruce M.S. Campbell, The Great Transition. Climate, Disease and Society in the Late-Medieval World, Cambridge, 2016, Cambridge University Press, ss. 463 / Krzysztof Polek
¬ródło: Kwartalnik Historyczny. - 2019, T. 126, nr 2, s. 365-368
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 50.000
p-ISSN: 0023-5903
e-ISSN: 2451-1315
Adres url:160/430
Autorzy: Łukasz Białkowski.
Tytuł: Contemporary art or contemporary arts? : remarks on Le paradigme de l'art contemporain by Nathalie Heinich / Łukasz Białkowski
¬ródło: Art Inquiry. - 2019, Vol. 21, s. 85-97
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 1641-9278
e-ISSN: 2451-0327
DOI:161/430
Autorzy: Halina Dudała.
Tytuł: Dojrzało¶ć metodyki opracowania zasobu archiwalnego - i co dalej? : Recenzja monografii Wiesławy Kwiatkowskiej, Dorobek polskiej archiwistyki w zakresie metodyki opracowania zasobu archiwalnego, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 2014, ss. 268 / Halina Dudała
¬ródło: Archeion. - 2019, T. 120, s. 367-377
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 0066-6041
e-ISSN: 2658-1264
Adres url:
DOI:162/430
Autorzy: Adam Bańdo.
Tytuł: Dzieje polskiego uchodĽstwa na Węgrzech 1939-1945 w ¶wietle najnowszych badań / Adam Bańdo
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2019, Z. 17, s. 417-423
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 2081-1861
e-ISSN: 2300-3057
DOI:163/430
Autorzy: Patrycja Włodek.
Tytuł: Ewa Fiuk, Obrazo-¶wiaty, dĽwięko-przestrzenie. Kino Toma Tykwera (Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2016, ss. 289) / Patrycja Włodek
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2019, z. 9 (4), s. 128-129
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 2083-7275
e-ISSN: 2391-4432
DOI:164/430
Autorzy: Dorota Drzewiecka.
Tytuł: Grzegorz Abgarowicz, Ewa Perłakowska, Artur Prasal, Procedury elektronicznego zarz±dzania dokumentacj± w administracji, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, ss. 322 / Dorota Drzewiecka
¬ródło: Archeion. - 2019, T. 120, s. 406-412
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 0066-6041
e-ISSN: 2658-1264
Adres url:165/430
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Jak w polonistyczn± edukację ku wrażliwo¶ci etycznej, solidarno¶ci i empatii wpisywać najnowsz± historię? / Zofia Budrewicz
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. - 2019, Z. 10, s. 289-293
Uwagi: Artykuł recenzyjny: Historia najnowsza w literaturze i kulturze a edukacja polonistyczna / red. Anna Janus-Sitarz, Agnieszka Kania. - Kraków 2018, ss.382.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 2082-0909
DOI:166/430
Autorzy: Przemysław Sołga.
Tytuł: Jerzy Prochwicz, Arcybiskup Stanisław Gall (1865-1942). Biskup Polowy Wojsk Polskich, Ordynariat Polowy, Warszawa 2018, ss. 52. / Przemysław Sołga
¬ródło: Seminare. - 2019, T. 40, nr 1, s. 223-226
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 1232-8766
Adres url:
DOI:167/430
Autorzy: Magdalena Łomzik.
Tytuł: Katarzyna Sowa-Bacia, Artur Kubacki (red.) Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki 1.Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2018 / Magdalena Łomzik
¬ródło: Applied Linguistics Papers. - 2019, Vol. 26, nr 2, s. 117-119
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 2544-9354
Adres url:168/430
Autorzy: Patrycja Włodek.
Tytuł: Kino podzielone : recenzja ksi±żki Andrzeja GwoĽdzia pt. "Kino na biegunach. Filmy niemieckie i ich historie 1949-1991" / Patrycja Włodek
¬ródło: Panoptikum. - 2019, nr 21, s. 164-169
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 1730-7775
Adres url:
DOI:169/430
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Ko¶ciół katolicki a "plugawe słowo na Ż" / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: Kwartalnik Historii Żydów-Jewish History Quarterly. - 2019, nr 2, s. 497-509
Uwagi: Artykuł recenzyjny: Młyny Boże : zapiski o Ko¶ciele i Zagładzie / Jacek Leociak. - Wołowiec 2018.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 50.000
p-ISSN: 1899-3044
Adres url:170/430
Autorzy: Przemysław Sołga.
Tytuł: Ks. dr Mirosław Skałban, Zagrożenia dla małżeństwa i rodziny ze strony totalitaryzmów sowieckiego i hitlerowskiego w my¶li papieży Piusa XI i Piusa XII, Wydawnictwo JUT, Szczebrzeszyn 2017, ss. 339 / Przemysław Sołga
¬ródło: Teologia i Człowiek. - 2019, Vol. 46, nr 2, s. 197-202
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 1731-5638
e-ISSN: 2391-7598
Adres url:
DOI:171/430
Autorzy: Artur Kubacki.
Tytuł: Legilingwistyczne badania kontrastywne w Polsce na przykładzie pary języków koreański - polski : Recenzja nieopublikowanej rozprawy doktorskiej pt. Umowy prawa cywilnego w przekładzie koreańsko-polskim ipolsko-koreańskim oraz opublikowanych artykułów legilingwistycznych autorstwa Emilii Wojtasik-Dziekan / Artur D. Kubacki
¬ródło: Comparative Legilinguistics. - 2019, Vol. 40, s. 91-101
Uwagi: Artykuł recenzyjny. Recenzja nieopublikowanej rozprawy doktorskiej pt. Umowy prawa cywilnego w przekładzie koreańsko-polskim i polsko-koreańskim oraz opublikowanych artykułów legilingwistycznych autorstwa Emilii Wojtasik-Dziekan.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 2080-5926
DOI:172/430
Autorzy: Dariusz Adamczyk.
Tytuł: Łukasz Wirkus, Paweł Kozłowski (red.), Przemoc w rodzinie - ujęcie interdyscyplinarne, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2017, ss. 308 / Dariusz Adamczyk
¬ródło: Studia Edukacyjne. - 2019, nr 52, s. 339-343
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1233-6688
Adres url:173/430
Autorzy: Przemysław Mazur.
Tytuł: Marek A. Koprowski, Akcja "Wisła". Ostateczna rozprawa z OUN-UPA, Wydawnictwo Replika, Zakrzewo 2017, 351 ss. / Przemysław Mazur
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate. - 2019, Z. 9, s. 156-160
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 2082-0917
Adres url:
DOI:174/430
Autorzy: Przemysław Sołga.
Tytuł: Marek Jodko, ¦wiadectwo Ko¶cioła wobec narodowego socjalizmu w Trzeciej Rzeszy. Przykład błogosławionego księdza Gerharda Hirschfeldera, Wydawnictwo Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji ¦widnickiej "Adalbertus", ¦widnica 2017, ss. 350 / Przemysław Sołga
¬ródło: Seminare. - 2019, T. 40, nr 2, s. 248-250
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 1232-8766
DOI:175/430
Autorzy: Renata DĽwigoł.
Tytuł: Mariola Tymochowicz, Tradycyjne pożywienie chłopskie na LubelszczyĽnie, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019, ss. 483 / Renata DĽwigoł
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2019, Z. 14, s. 292-297
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 2083-1765
Adres url:
Repozytorium UP:
DOI:176/430
Praca recenzowana: Hathapradipika / przeł., wstęp i oprac. Maria Marcinkowska-Rosół i Sven Sellmer. - Poznań, 2018
Praca recenzowana: Studia nad Hathapradipik± Swatmaramy / Maria Marcinkowska-Rosół i Sven Sellmer. - Poznań, 2019
Autorzy: Marzenna Jakubczak.
¬ródło: Argument. Biannual Philosophical Journal
Opis fizyczny: 2019, Vol. 9, nr 1, s. 171-172
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 2083-6635
e-ISSN: 2084-1043177/430
Autorzy: Piotr Trojański.
Tytuł: Medializacja a Auschwitz : kilka uwag na podstawie ksi±żki Pawła Grenia Pamięć a media. Obchody wyzwolenia KL Auschwitz-Brinkenau w dyskursie prasowym (Kraków 2017) / Piotr Trojański
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej. - 2019, T. 22, z. 1, s. 97-104
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 1509-1074
e-ISSN: 2084-8552
DOI:178/430
Autorzy: Tobiasz Janikowski.
Tytuł: Medienkompetenz als Voraussetzung zum Verständnis der gegenwärtigen politischen und mediendidaktischen Problematik / Tobiasz Janikowski
¬ródło: Germanica Wratislaviensia. Acta Universitatis Wratislaviensis. - 2019, nr 144, s. 361-364
Uwagi: Artykuł recenzyjny: Harald Gapski, Monika Oberle, Walter Staufer (Hrsg.): Medienkompetenz. Herausforderung für Politik, politische Bildung und Medienbildung. Bundes-zentrale fü politische Bildung, Bonn 2017, 259 S.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: GER
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 0435-5865
DOI:179/430
Autorzy: Patrycja Włodek.
Tytuł: Mind-game films a kino XXI wieku / Patrycja Włodek
¬ródło: Facta Ficta. Journalof Narrative, Theory & Media. - 2019, 1(3), s. 209-214
Uwagi: Artykuł recenzyjny: Kino - maszyna my¶lenia. Refleksje nad kinem epoki cyfrowej / Thomas Elsaesser. - Gdańsk, 2018.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2719-8278
Adres url:
DOI:180/430
Autorzy: Daria Targosz.
Tytuł: Na marginesie Dziejów grzechu Ewy Strusińskiej / Daria Targosz
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2019, Z. 19, s. 353-257
Uwagi: Artykuł recenzyjny: Dzieje grzechu. Dyskurs pornograficzny w polskiej prozie XX wieku/ Ewa Strusińska. - Gdańsk, 2018.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 2081-1853
e-ISSN: 2300-5831
DOI:181/430
Autorzy: Patrycja Włodek.
Tytuł: Narodowe kino autorów końca wieku / Patrycja Włodek
¬ródło: Kwartalnik Filmowy. - 2019, nr 107, s. 242-248
Uwagi: Artykuł recenzyjny: Kino końca wieku / pod redakcj± Iwony Sowińskiej, Tadeusza Lubelskiego i Rafała Syski. - Kraków, 2019.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 50.000
p-ISSN: 0452-9502182/430
Autorzy: Krzysztof Kloc.
Tytuł: O Józefie Piłsudskim w Zakopanem raz jeszcze / Krzysztof Kloc
¬ródło: Dzieje Najnowsze. - 2019, R. 51, nr 4, s. 273-281
Uwagi: Artykuł recnezyjny: Józef Piłsudski w Zakopanem w latach 1901-1922 / Lesław Dall. - Kraków, 2019.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 50.000
p-ISSN: 0419-8824
e-ISSN: 2451-1323
Adres url:
DOI:183/430
Autorzy: Ewa Horyń.
Tytuł: O różnych sposobach opisu terminologii specjalistycznej - Terminologia specjalistyczna w teorii i praktyce językoznawców słowiańskich, red. Renata Przybylska, Władysław ¦liwiński, oprac. Barbara Batko-Tokarz (teksty polskie), Anita Račáková (teksty słowackie i czeskie), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, ss. 342 / Ewa Horyń
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2019, Z. 14, s. 298-305
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 2083-1765
Repozytorium UP:184/430
Autorzy: Patrycja Włodek.
Tytuł: Od kina atrakcji do gier z czasem / Patrycja Włodek
¬ródło: Przegl±d Kulturoznawczy. - 2019, nr 1, s. 129-134
Uwagi: Artykuł recenzyjny: Historia narracji filmowej / Jacek Ostaszewski. - Kraków, 2018.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 1895-975X
e-ISSN: 2084-3860
Adres url:185/430
Autorzy: Maria Stachoń.
Tytuł: Patriotyzm w teorii, literaturze, edukacji i do¶wiadczeniu / Maria Stachoń
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. - 2019, Z. 10, s. 297-302
Uwagi: Artykuł recenzyjny: Powrót do ojczyzny? Patriotyzm wobec nowych czasów. Kontynuacje i poszukiwania / red. C. Smuniewski, P. Sporek. - Warszawa 2017, ss. 438.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 2082-0909
DOI:186/430
Autorzy: Jerzy Rajman.
Tytuł: Paweł Pasternak, Organy i ich twórcy na obszarze ziemi s±deckiej, Nowy S±cz 2018 / Jerzy Rajman
¬ródło: Muzyka. - 2018, Vol. 64, nr 2, s. 154-162
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 0027-5344
Adres url:
DOI:187/430
Autorzy: Paweł Kłoczowski.
Tytuł: Piotr Bartula, Dzieła zebrane / Paweł Kłoczowski
¬ródło: Argument. Biannual Philosophical Journal. - 2019, Vol. 9, nr 2, s. 351-352
Uwagi: Artykuł recenzyjny. Dzieła zebrane / Piotr Bartula. - Kraków, 2019.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 2083-6635
e-ISSN: 2084-1043
Adres url:188/430
Autorzy: Katarzyna Slany.
Tytuł: Pisanie o kobiecie a "pisanie kobiety" w twórczo¶ci Marii Krüger / Katarzyna Slany
¬ródło: Dzieciństwo. Literatura i Kultura. - 2019, T. 1, nr 1, s. 248-258
Uwagi: Artykuł recenzyjny: Portret dziewczynki, dziewczyny i kobiety w powie¶ciach Marii Krüger / K. Jędrych. - Katowice, 2017.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
e-ISSN: 2657-9510
Adres url:
DOI:189/430
Autorzy: Przemysław Sołga.
Tytuł: Prasa i jej znaczenie w badaniach historycznych / Przemysław Sołga
¬ródło: Historyka. Studia Metodologiczne. - 2019, T. 49, s. 453-456
Uwagi: Artykuł recenzyjny: Prasa w warsztacie badawczym historyka, red. Kazimierz Karolczak, Konrad Meus, Kraków 2017.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 0073-277X
Adres url:
DOI:190/430
Autorzy: Przemysław Sołga.
Tytuł: Przywrócić pamięci. 150. rocznica urodzin księcia kardynała Adama Stefana Sapiehy (1867-1951), red. M. Marynowski, J. Urban, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemy¶lu, Przemy¶l 2017, ss. 146 / Przemysław Sołga
¬ródło: Teologia i Człowiek. - 2019, Vol. 46, nr 2, s. 203-207
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 1731-5638
e-ISSN: 2391-7598
Adres url:
DOI:191/430
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Rabka z perspektywy geopoetyki : na marginesie ksi±żki Rabka w literaturze, literaci w Rabce / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: Białostockie Studia Literaturoznawcze. - 2019, nr 14, s. 175-185
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 2082-9701
Adres url:
DOI:192/430
Autorzy: Jacek Sroka.
Tytuł: Realia partycypacji interesariuszy w polskim zarz±dzaniu publicznym: Gra w atom Piotra Stankiewicza / Jacek Sroka
¬ródło: Studia z Polityki Publicznej. - 2019, nr 3, s. 93-107
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 2391-6389
Adres url:
DOI:193/430
Autorzy: Andrzej Kuropatnicki.
Tytuł: Recenzja ksi±żki Ernsta Schuberta Jedzenie i picie w ¶redniowieczu / Andrzej K. Kuropatnicki
¬ródło: Przegl±d Kulturoznawczy. - 2019, nr 4, s. 595-604
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 1895-975X
e-ISSN: 2084-3860
Adres url:
DOI:194/430
Autorzy: Piotr Błaszczyk, Stanisław Domoradzki, Marlena Fila.
Tytuł: Refleksje o ksi±żce: Researching the History of Mathematics Education. An International Overview, red. Fulvia Furinghetti, Alexander Karp, Springer 2018, ss. 314 +XV, ilustr. / Piotr Błaszczyk, Stanisław Domoradzki, Marlena Fila
¬ródło: Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki. - 2019, Vol. 28, nr 1, s. 254-266
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 1509-0957195/430
Autorzy: Justyna Sekuła.
Tytuł: Renata Czaplikowska, Artur Dariusz Kubacki, Kleines Fachlexikon der DaF-Didaktik. Theorie und Unterrichtspraxis. Wydawnictwo Biuro Tłumaczeń KUBART, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Chrzanów ? Kraków, 2019, 248 str. / Justyna Sekuła
¬ródło: Applied Linguistics Papers. - 2019, nr 2, s. 121-125
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
e-ISSN: 2544-9354
Adres url:196/430
Autorzy: Joanna Rokita-Ja¶kow.
Tytuł: Review of Policy and politics in global primary English; Author: Janet Enever; Publisher: Oxford University Press, 2018; ISBN: 9780194200547; Pages: 196 / Joanna Rokita-Ja¶kow
¬ródło: Studies in Second Language Learning and Teaching. - 2019, Vol. 9, s. 421-427
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 50.000
p-ISSN: 2083-5205
Adres url:
DOI:197/430
Autorzy: Piotr Puchalski.
Tytuł: Reviewed Work: Socjalistyczny Postkolonializm: Rekonsolidacja Pamięci [Socialist Postcolonialism: Memory Reconsolidation] by Adam F. Kola / Piotr Puchalski
¬ródło: The Polish Review. - 2019, Vol. 64, No. 4, s. 97-100
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 50.000
p-ISSN: 0032-2970
Adres url:
DOI:198/430
Autorzy: Dariusz Adamczyk.
Tytuł: S.T. Kwiatkowski, D. Walczak (red.): Kompetencje interpersonalne w pracy współczesnego nauczyciela. Warszawa, APS, 2017 / Dariusz Adamczyk
¬ródło: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2019, nr 3, s. 218-221
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1507-6563
Adres url:199/430
Autorzy: Mateusz Wyżga.
Tytuł: Serfdom and Mobility in Eighteenth-Century Bohemia : On Josef Grulich's Book Migrační strategie: Město, předměstí a vesnice na panství České Budějovice ve druhé polovině 18. století, České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018, 286 pages
¬ródło: Przeszło¶ć Demograficzna Polski. - 2019, T. 41, s. 233-247
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 0079-7189
Adres url:
DOI:200/430
Autorzy: Dariusz Adamczyk.
Tytuł: Tamara Zacharuk, Lesław Pytka (red.), Możliwo¶ci i ograniczenia edukacji inkluzyjnej. Egzemplifikacje, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2018, ss. 147 / Dariusz Adamczyk
¬ródło: Studia Edukacyjne. - 2019, nr 53, s. 437-441
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1233-6688
Adres url:201/430
Autorzy: Przemysław Wywiał.
Tytuł: Tariq Ramadan, Islam: The Essentials, A Pelican Book, Penguin Random House UK, London 2017, 305 ss. / Przemysław Wywiał
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate. - 2019, Z. 9 (4), s. 176-181
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 2657-8549
DOI:202/430
Autorzy: Przemysław Sołga.
Tytuł: Władze wobec Ko¶ciołów i zwi±zków wyznaniowych na ¦rodkowym Nadodrzu w latach 1980-1989, red. Elżbieta Wojcieszyk, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji ¦cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu, Poznań-Warszawa 2016, ss. 167 / Przemysław Sołga
¬ródło: Teologia i Człowiek. - 2019, Vol. 45, nr 1, s. 169-173
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 1731-5638
e-ISSN: 2391-7598
Adres url:
DOI:203/430
Autorzy: Liliana Kaczor.
Tytuł: Wojciech Königsberg, AK 75. Brawurowe akcje Armii Krajowej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2017; s. 480. / Liliana Kaczor
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate. - 2019, Z. 9 (2), s. 136-142
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 2657-8549
Adres url:204/430
Autorzy: Beata Langer.
Tytuł: Z badań nad dziewiętnastowiecznymi bibliotekami prywatnymi : o ksi±żce Barbary Kamińskiej-Czubały, Zbiory Piotra Moszyńskiego : biblioteka szlachecka w dobie romantyzmu / Beata Langer
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2019, Z. 17, s. 424-428
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 35.000
p-ISSN: 2081-1861
e-ISSN: 2300-3057
DOI:205/430
Autorzy: Adam Bańdo.
Tytuł: Z Rocznika Historii Prasy Polskiej T. XVIII (2015), z. 3 (39), z. 4 (40) / Adam Bańdo
¬ródło: Zeszyty Prasoznawcze. - 2019, nr 1, s. 145-149
Uwagi: Artykuł recenzyjny, ale brak aparatu naukowego.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 0555-0025
e-ISSN: 2299-6362
Adres url:206/430
Autorzy: Tobiasz Janikowski.
Tytuł: Zaklinanie rzeczywisto¶ci : monografia Andrzeja GwoĽdzia o kinie niemieckim / Tobiasz Janikowski
¬ródło: Orbis Linguarum. - 2019, Vol. 53, s. 387-392
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
p-ISSN: 1426-7241
DOI:207/430
Autorzy: Urszula Kicińska.
Tytuł: Zakon w przestrzeni miejskiej i jego wpływ na mentalno¶ć ludzi w dawnej Polsce : rozważania nad rozpraw± Wiktora Szymborskiego, Bracia z ulicy Freta. Studia nad dominikanami warszawskimi w epoce nowożytnej / Urszula Kicińska
¬ródło: Archiwa, Biblioteki i Muzea Ko¶cielne. - 2019, T. 111, s. 458-469
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 50.000
p-ISSN: 0518-3766
e-ISSN: 2545-3491
Adres url:
DOI:208/430
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: "Weisskarte, Blaukarte, Rotkarte, Gelbkarte" / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: Dzieje Najnowsze. - 2019, R. 51, nr 3, s. 363-385
Uwagi: Artykuł recenzyjny: Przemilczane : seksualna praca przymusowa w czasie II wojny ¶wiatowej / Joanna Ostrowska. - Warszawa, 2018.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 50.000
p-ISSN: 0419-8824
Adres url:209/430
Autorzy: Grzegorz Nieć.
Tytuł: "Dziennikarskiego chleba miody i piołuny" : lwowskie wspomnienia Michaliny Grekowicz-Hausnerowej / Grzegorz Nieć
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej. - 2018, T. 21, z. 3, s. 103-108
Uwagi: Artykuł recenzyjny: Chleb dziennikarski ma smak rozmaity... : wspomnienia / Michalina Grekowicz-Hausnerowa. - Kraków, 2017.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.500
p-ISSN: 1509-1074
e-ISSN: 2084-8552
Adres url:210/430
Autorzy: Magdalena Puda-Blokesz.
Tytuł: "Powiedziane po krakowsku. Słownik regionalizmów krakowskich", red. Donata Ochmann, Renata Przybylska / Magdalena Puda-Blokesz
¬ródło: Język Polski. - 2018, nr 4, s. 111-115
Uwagi: Indeksowane w bazie Scopus.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.500
p-ISSN: 0021-6941
DOI:211/430
Autorzy: Anna Juryk, Olga Bobrzyńska, Edyta Figura-Góralczyk, Katarzyna Mikša, Anna Sapota, Anna Wysocka-Bar.
Tytuł: "Yearbook of Private International Law", vol. XVIII-2016/2017, Founding Editors: Petar Ŝarčvić, Paul Volken, Editors: Andrea Bonomi, Gian Paolo Romano, Published in Association with Swiss Institute of Comparative Law, Lausanne, Switzerland, Verlag Dr. Otto Schmidt KG, Köln 2018, IX, 597 s. / Olga Bobrzyńska, Edyta Figura-Góralczyk, Katarzyna Mikša, Anna Juryk, Anna Sapota, Anna Wysocka-Bar
¬ródło: Kwartalnik Prawa Prywatnego. - 2018, T. 27, z. 4, s. 1035-1068
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
p-ISSN: 1230-7173212/430
Autorzy: Hubert Mazur, Marta Rzepecka-Aleksiejuk.
Tytuł: 500 lat osadnictwa żydowskiego w Opatowie / Andrzej Żychowski. - Warszawa, 2017 / Hubert Mazur, Marta Rzepecka-Aleksiejuk
¬ródło: Kwartalnik Historii Żydów-Jewish History Quarterly. - 2018, nr 1, s. 203-208
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.500
p-ISSN: 1899-3044
Adres url:213/430
Autorzy: Katarzyna Sowa-Bacia.
Tytuł: Agata Borek, Renata Czaplikowska, Forum EU. Ein Text- und Übungsbuch für Studierende, sierke Verlag, Göttingen 2017, 145 s., ISBN 13: 978-3-86844-941-9 / Katarzyna Sowa-Bacia
¬ródło: Linguodidactica. - 2018, T. 22, s. 199-202
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.500
p-ISSN: 1731-6332
DOI:214/430
Autorzy: Agnieszka Chłosta-Sikorska.
Tytuł: Agata Zysiak, Punkty za pochodzenie. Powojenna modernizacja i uniwersytet w robotniczym mie¶cie, Zakład Wydawniczy "NOMOS", Kraków 2016, ss. 342, ISBN 978-83-7688-416-5 / Agnieszka Chłosta-Skorska
¬ródło: Zapiski Historyczne. - 2018, T. 83, z. 2, s. 274-282
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.500
p-ISSN: 0044-1791
e-ISSN: 2449-8637
Adres url:
DOI:215/430
Autorzy: Zbigniew Semik.
Tytuł: Alternatywny przewodnik po Nowej Hucie - Nowa Huta dla ¶redniozaawansowanych / Zbigniew Semik
¬ródło: Turystyka Kulturowa. - 2018, nr 3, s. 97-100
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.250
p-ISSN: 1689-4642
Adres url:216/430
Autorzy: Tomasz Szybisty.
Tytuł: Angela Bajorek: Motywy autobiograficzne w twórczo¶ci Janoscha. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2018, ss. 358 / Tomasz Szybisty
¬ródło: Studia Niemcoznawcze. - 2018, T. 62, s. 594-596
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 0208-4597217/430
Autorzy: Mirosław Michalik.
Tytuł: Artykuł recenzyjny na temat ksi±żki pt. Życie z zacięciem. Integralny przewodnik po j±kaniu / Mirosław Michalik
¬ródło: Forum Logopedyczne. - 2018, nr 26, s. 189-195
Uwagi: Artykuł recenzyjny: Życie z zacięciem. Integralny przewodnik po j±kaniu / Lucyna Jankowska-Szafarska, Beata Suligowska, Roman Kara, Kamil Kupiec (red.). - Kraków, 2017.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.500
p-ISSN: 1732-1301
e-ISSN: 2545-0409
Adres url:218/430
Autorzy: Magdalena Łomzik.
Tytuł: Bolesław Cie¶lik, Danuta Kierzkowska, Anna Michalska, Dorota Staniszewska-Kowalak, Jacek Zieliński, Tłumacz przysięgły. Status prawny i zawodowy. Wydawnictwo Translegis, Warszawa, 2018, 321 str. / Magdalena Łomzik
¬ródło: Applied Linguistics Papers. - 2018, Vol. 25, nr 4, s. 243-244
Uwagi: Artykuł recenzyjny. Zmiana tytułu czasopisma oraz nru ISSN - "Lingwistyka Stosowana"; ISSN 2080-4814.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.250
e-ISSN: 2544-9354
Adres url:219/430
Autorzy: Jacek Sroka.
Tytuł: Book review : Czarzasty, J., Kliszko, Cz. (eds.), ¦wiat (bez) pracy. Od fordyzmu do czwartej rewolucji przemysłowej. Monografia dedykowana Profesorowi Juliuszowi Gardawskiemu [The world with(out) work. From Fordism to the fourth industrial revolution. Review of the monograph in honor of Professor Juliusz Gardawski] Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2018, ISBN 978-83-8030-247-1 / Jacek Sroka
¬ródło: Warsaw Forum of Economic Sociology. - 2018, Vol. 9, nr 1, s. 87-104
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 2.500
p-ISSN: 2081-9633
Adres url:220/430
Autorzy: Roman Kochnowski.
Tytuł: Brytyjski dwugłos o bitwie jutlandzkiej: John Brooks, The Battle of Jutland, Series: "Cambridge Military Histories", Cambridge 2016, Cambridge University Press, ss. 571; Nicholas Jellicoe, Jutland. The Unfinished Battle Barnsley 2016, Seaforth Publishing, ss. 402 / Roman Kochnowski
¬ródło: Dzieje Najnowsze. - 2018, R. 50, nr 3, s. 279-294
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 0419-8824221/430
Autorzy: Joanna Godlewicz-Adamiec, Tomasz Szybisty.
Tytuł: Czy Wanda umarła? / Joanna Godlewicz-Adamiec, Tomasz Szybisty
¬ródło: Przegl±d Humanistyczny. - 2018, nr 3, s. 191-195
Uwagi: Artykuł recenzyjny: (Nie) poszła za Niemca. Opowie¶ć historyczno-literacka / Piotr Roguski. - Katowice, 2018.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 0033-2194
Adres url:222/430
Praca recenzowana: Wielowymiarowo¶ć resocjalizacji osób niedostosowanych społecznie / S. Bębas, K. Jagielska, R. Kozioł (red.). - Kraków, 2015
Autorzy: Dariusz Adamczyk.
¬ródło: Studia Ełckie
Opis fizyczny: 2018, nr 4, s. 507-509
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0867-3888
Adres url:223/430
Praca recenzowana: Religijne uwarunkowania pracy socjalnej / Mirosław Palaton (red.). - Toruń, 2014
Autorzy: Dariusz Adamczyk.
¬ródło: Pedagogika Rodziny
Opis fizyczny: 2018, nr 8, z. 1, s. 137-141
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.500
p-ISSN: 2082-8411
e-ISSN: 2543-862X
Adres url:224/430
Autorzy: Marek Wilczyński.
Tytuł: Die römischen Barbaren? - Roland Steinacher, Die Vandalen. Aufstieg und Fall eines Barbarenreiches, Klett-Cotta, Stuttgart 2016, ss. 542, ISBN 978-608-94851-6 / Marek Wilczyński
¬ródło: Klio. - 2018, Vol. 44, nr 1, s. 173-184
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.500
p-ISSN: 1643-8191
DOI:225/430
Autorzy: Przemysław Sołga.
Tytuł: Distrikt Krakau - nowy asumpt do badań nad Zagład± Żydów / Przemysław Sołga
¬ródło: Dzieje Najnowsze. - 2018, R. 50, nr 1, s. 337-354
Uwagi: Artykuł recenzyjny: Zagłada Żydów w dystrykcie krakowskim 1939-1945 / Elżbiety R±czy. - Rzeszów, 2014.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 0419-8824
Adres url:
DOI:226/430
Autorzy: Edyta Chrobaczyńska-Plucińska.
Tytuł: Drogi i bezdroża życia "prawdziwego komunisty" : kilka uwag na marginesie ksi±żki Piotra Lipińskiego / Edyta Chrobaczyńska-Plucińska
¬ródło: Res Gestae. Czasopismo Historyczne. - 2018, T. 6, s. 302-310
Uwagi: Artykuł recenzyjny ksi±żki: P. Lipiński, "Bierut. Kiedy partia była bogiem", Wołowiec 2018.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2450-4475
Adres url:
DOI:227/430
Autorzy: Edyta Pluta-Saladra.
Tytuł: Dzieje i kultura cystersów w Polsce 1, pod red. Marcina Starzyńskiego, Dariusza Tabora CR, Societas Vistulana, Kraków 2016, ss. 280 (Cistercium Mater Nostra. Studia et Documenta, 3) / Edyta Anna Pluta-Salandra
¬ródło: Folia Historica Cracoviensia. - 2018, T. 24, nr 1, s. 219-224
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.500
p-ISSN: 0867-8294
e-ISSN: 2391-6702
DOI:228/430
Autorzy: Liliana Kaczor.
Tytuł: Echa zamachu majowego 1926 roku w krakowskim garnizonie i w¶ród mieszkańców miasta : próba bilansu oraz postulaty badawcze / Liliana Kaczor
¬ródło: Res Gestae. Czasopismo Historyczne. - 2018, T. 7, s. 46-67
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2450-4475
DOI:229/430
Autorzy: Dariusz Adamczyk.
Tytuł: Edukacja i praca nauczyciela: ci±gło¶ć - zmiana - konteksty, red. J. Madalińska-Michalak, N.G. Pikuła, K. Białożyt, Wydawnictwo "scriptum", Kraków 2017 / Dariusz Adamczyk
¬ródło: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2018, nr 4, s. 282-284
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 1507-6563
Adres url:230/430
Autorzy: Paweł Hamera.
Tytuł: Globalny wymiar tożsamo¶ci irlandzkiej a media / Paweł Hamera
¬ródło: Zeszyty Prasoznawcze. - 2018, nr 1, s. 142-146
Uwagi: Artykuł recenzyjny: The Global Dimensions of Irish Identity. Race, Nation, and the Popular Press, 1840-1880. - Chapel Hill, 2015 / Cian T. McMahon
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0555-0025
e-ISSN: 2299-6362231/430
Autorzy: Adrian Szopa.
Tytuł: Granice cywilizacji, czyli postrzeganie barbarzyńców w póĽnym Cesarstwie Rzymskim / Adrian Szopa
¬ródło: Klio. - 2018, Vol. 47, nr 4, s. 203-218
Uwagi: Artykuł recenzyjny: Obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim w Ľródłach łacińskich lat 376-476 / Tomasz Skibiński SAC. - Warszawa, 2018.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.500
p-ISSN: 1643-8191
Adres url:
DOI:232/430
Autorzy: Przemysław Sołga.
Tytuł: Historia i psychologia w symbiozie / Przemysław Sołga
¬ródło: Historyka. Studia Metodologiczne. - 2018, T. 48, s. 459-463
Uwagi: Artykuł recenzyjny: Szkice psychologa o historii / Maciej Dymkowski. - Wrocław-Kraków, 2016.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.500
p-ISSN: 0073-277X
Adres url:
DOI:233/430
Autorzy: Mariusz Misztal.
Tytuł: Holly S. Hurlburt, Daughter of Venice. Caterina Corner, Queen of Cyprus and Woman of the Renaissance, New Haven-London 2015, Yale University Press, ss. XI + 346, il. 69 / Mariusz Misztal
¬ródło: Odrodzenie i Refomacja w Polsce. - 2018, T. 62, s. 189-195
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 0029-8514
Adres url:234/430
Autorzy: Michał Warchala.
Tytuł: Ideologie, symptomy i polityczna sejsmologia : Krzysztof ¦wirek, Teorie ideologii na przecięciu marksizmu i psychoanalizy / Michał Warchala
¬ródło: Stan Rzeczy. - 2018, nr 14, s. 303-313
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
p-ISSN: 2083-3059
Adres url:235/430
Autorzy: Joanna Dybiec-Gajer.
Tytuł: Implikacje utożsamiania przekładu z oryginałem. Polemika z interpretacj± "Złotej różdżki" w ksi±żce Katarzyny Slany "Groza w literaturze dziecięcej. Od Grimmów do Gaimana", Kraków 2016, 330 stron / Joanna Dybiec-Gajer
¬ródło: Rocznik Przekładoznawczy. - 2018, nr 13, s. 287-296
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.500
p-ISSN: 1896-4362
e-ISSN: 2392-1552
Adres url:
DOI:236/430
Autorzy: Marcin Gadocha.
Tytuł: Jan Michał Kossowicz, Diariusz podróży po Europie (1682-1688) opracowała, wstępem i komentarzem opatrzyła Anna Markiewicz (2017) / Marcin Gadocha
¬ródło: Biuletyn Polskiej Misji Historycznej. Bulletin der Polnischen Historischen Mission. - 2018, Vol. 13, s. 273-282
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 3.500
p-ISSN: 2083-7755
e-ISSN: 2391-792X
Adres url:
DOI:237/430
Autorzy: Katarzyna Sowa-Bacia.
Tytuł: Joanna Rokita-Ja¶kow/ Werona Król-Gierat (red.), Wczesny start językowy, wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2017, 202 s. / Katarzyna Sowa-Bacia
¬ródło: Applied Linguistics Papers. - 2018, nr 3, s. 168-170
Uwagi: Artykuł recenzyjny.Zmiana tytułu czasopisma oraz nru ISSN - "Lingwistyka Stosowana"; ISSN 2080-4814
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.500
e-ISSN: 2544-9354
Adres url:
DOI:238/430
Autorzy: Marek Herma.
Tytuł: Kiriłł Nazarenko, Bałtijskij Fłot w riewolucyi 1917-1918 gg / Marek Herma
¬ródło: Nautologia. - 2018, nr 155, s. 87-90
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
p-ISSN: 0548-0523239/430
Autorzy: Dariusz Adamczyk.
Tytuł: Ks. Marek Jagodziński (red.), Perspetywy wiary, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej Ave, Radom 2015, ss. 286 / Dariusz Adamczyk
¬ródło: Colloquia Theologica Ottoniana. - 2018, nr 2, s. 253-258
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.500
p-ISSN: 1731-0555
e-ISSN: 2353-2998
Adres url:
DOI:240/430
Autorzy: Dariusz Adamczyk.
Tytuł: Ks. Piotr Sroczyński (red.), Katecheza Ko¶cioła współczesnego. Refleksja po¶więcona katechezie w ¶wietle adhortacji papieża Franciszka "Evangelii gaudium", Diecezjalne Centrum Edukacyjne, Legnica 2015, ss. 139. / Dariusz Adamczyk
¬ródło: Zeszyty Formacji Katechetów. - 2018, nr 4, s. 89-92
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.500
p-ISSN: 1642-090X241/430
Autorzy: Przemysław Michalski.
Tytuł: Ku poetyce chrze¶cijańskiej, czyli o próbach wyj¶cia z ziemi jałowej / Przemysław Michalski
¬ródło: Konteksty Kultury. - 2018, T. 15, z. 3, s. 402-407
Uwagi: Artykuł recenzyjny: Ku poetyce chrze¶cijańskiej / Michael Edwards. - Gdańsk, 2017.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 2083-7658
e-ISSN: 2353-1991
Adres url:
DOI:242/430
Autorzy: Grzegorz Nieć.
Tytuł: Legiony to... nie tylko nasza nuta / Grzegorz Nieć
¬ródło: Niepodległo¶ć i Pamięć. - 2018, R. 25, nr 2, s. 319-331
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1427-1443
Adres url:243/430
Autorzy: Mirosław Grzegórzek.
Tytuł: Literatura jako challenge? : Media społeczno¶ciowe na tapecie - nauczyciele i uczniowie przy tablicy i… tablecie / Mirosław Grzegórzek
¬ródło: Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego. - 2018, T. 27, s. 303-310
Uwagi: Artykuł recenzyjny: Facebook w szkolnej ławce. Media społeczno¶ciowe a edukacja polonistyczna/ Agnieszka Kulig--Kozłowska. - Kraków, 2017, ss. 252.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.500
p-ISSN: 2353-9577
DOI:244/430
Autorzy: Mateusz Wyżga.
Tytuł: Ludzie rodowici i migranci - czy słuszny podział? : wokół ksi±żki Jeremy Hayhoe, Strangers and Neighbours. Rural Migration in Eighteenth-Century Northern Burgundy, Toronto: University of Toronto Press 2016, ss. 274
¬ródło: Przeszło¶ć Demograficzna Polski. - 2018, T. 40, s. 301-327
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0079-7189
Adres url:
DOI:245/430
Autorzy: Edyta Chrobaczyńska-Plucińska.
Tytuł: Magdalena Grabowska, Zerwana genealogia: działalno¶ć społeczna i polityczna kobiet po 1945 roku a współczesny polski ruch kobiecy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018, 322 ss. / Edyta Chrobaczyńska-Plucińska
¬ródło: Komunizm. System, Ludzie, Dokumentacja. - 2018, nr 7, s. 375-381
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
p-ISSN: 2299-890X
Adres url:246/430
Autorzy: Przemysław Sołga.
Tytuł: Magdalena Molendowska, Udział Ko¶cioła katolickiego w życiu publicznym w województwie ¶więtokrzyskim po 1989 r., Kielce 2015, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ss. 166. / Przemysław Sołga
¬ródło: Teologia i Człowiek. - 2018, nr 1, s. 177-183
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1731-5638
e-ISSN: 2391-7598
Adres url:
DOI:247/430
Autorzy: Halina Zaj±c-Knapik.
Tytuł: Magdalena Wo¶, Język ojczysty w procesie akwizycji języków obcych. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, 254 s. / Halina Zaj±c-Knapik
¬ródło: Linguodidactica. - 2018, T. 22, s. 203-208
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.500
p-ISSN: 1731-6332
DOI:248/430
Autorzy: Barbara W±sik.
Tytuł: Małgorzata Center-Guz, U progu czytelnictwa. Zainteresowanie ksi±żk± i przygotowanie czytelnicze dzieci sze¶cioletnich w ujęciu temporalnym, Lublin 2017 / Barbara W±sik
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2018, Z. 16, s. 347-354
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.750
p-ISSN: 2081-1861
e-ISSN: 2300-3057
DOI:249/430
Autorzy: Dariusz Adamczyk.
Tytuł: Małgorzata Duda, Izabela Rybka, Hubert Kaszyński (red.), Etyka pracy socjalnej w filozofii spotkania i dialogu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków 2017, ss. 254 / Dariusz Adamczyk
¬ródło: Studia Edukacyjne. - 2018, nr 50, s. 537-541
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.500
p-ISSN: 1233-6688250/430
Autorzy: Przemysław Sołga.
Tytuł: Małgorzata Lubecka, Ko¶ciół katolicki w powiecie ostrołęckim wobec polityki państwa w latach 1944-1966, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika, Ostrołęka 2016, ss. 226 / Przemysław Sołga
¬ródło: Seminare. - 2018, T. 39, nr 2, s. 217-219
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.500
p-ISSN: 1232-8766
Adres url:
DOI:251/430
Autorzy: Agnieszka Kamrowska.
Tytuł: Mapowanie Europy : wokół ksi±żki Autorzy kina europejskiego VII (pod redakcj± Patrycji Włodek i Kamili Żyto) / Agnieszka Kamrowska
¬ródło: Przegl±d Kulturoznawczy. - 2018, nr 2, s. 317-325
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 1895-975X
e-ISSN: 2084-3860
Adres url:252/430
Autorzy: Barbara Bal.
Tytuł: Martyna Gr±dzka-Rejak, Kobieta żydowska w okupowanym Krakowie (1939-1945), Wydawnictwo Wysoki Zamek, Kraków 2016 / Barbara Bal
¬ródło: Res Gestae. Czasopismo Historyczne. - 2018, T. 7, s. 138-144
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2450-4475253/430
Autorzy: Edyta Chrobaczyńska-Plucińska.
Tytuł: Maryla Hopfinger, Zygmunt Zi±tek, Tomasz Żukowski (red.). 2017. Debaty po roku 1989. Literatura w procesie komunikacji - w stronę nowej syntezy (2), Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, ss. 507 / Edyta Chrobaczyńska-Plucińska
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica. - 2018, Z. 21, s. 143-150
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.500
p-ISSN: 2081-3333
DOI:254/430
Autorzy: Przemysław Sołga.
Tytuł: Mateusz Sobeczko, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w Katowicach wobec Ko¶cioła katolickiego w latach 1970-1980, Studio Noa, Katowice 2017, ss. 323. / Przemysław Sołga
¬ródło: Teologia i Człowiek. - 2018, Vol. 44, nr 4, s. 173-176
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1731-5638
e-ISSN: 2391-7598
Adres url:
DOI:255/430
Autorzy: Ewa Wójcik.
Tytuł: Michalina Grekowicz-Hausnerowa Chleb dziennikarski ma smak rozmaity. Wspomnienia, wstęp i opracowanie Karolina Grodziska, Kraków 2017 / Ewa Wójcik
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2018, Z. 16, s. 332-336
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.500
p-ISSN: 2081-1861
e-ISSN: 2300-3057
DOI:256/430
Autorzy: Anna Karnat.
Tytuł: Migracje dawniej i dzi¶ : o współczesnym znaczeniu klasyków i aktualno¶ci ich teoretycznych rozwi±zań / Anna Karnat
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica. - 2018, Z. 10, vol. 1, s. 198-209
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 2081-6642
e-ISSN: 2449-688X
Adres url:
DOI:257/430
Autorzy: Magdalena Koziak-Podsiadło.
Tytuł: Mikrokosmos kultury : O The Visual History of Type Paula McNeila / Magdalena Koziak-Podsiadło
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2018, Z. 16, s. 355-363
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.750
p-ISSN: 2081-1861
e-ISSN: 2300-3057
DOI:258/430
Autorzy: Aleksandra Koman.
Tytuł: Milczenie dramatu czy dramat milczenia? : Joanna Lisiewicz, Milczenie w teatrze Samuela Becketta i Tadeusza Różewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017 / Aleksandra Koman
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2018, Z. 18, s. 224-227
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 2081-1853
e-ISSN: 2300-5831
DOI:259/430
Praca recenzowana: Logopedia międzykulturowa / Ewa Czaplewska (red.). - Gdańsk, 2018
Autorzy: Mirosław Michalik.
¬ródło: Logopedia
Opis fizyczny: 2018, T. 47, s. 416-420
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0459-6935260/430
Autorzy: Magdalena Ryszka-Kurczab.
Tytuł: Na drodze do prawdy : (Olga Weijers, In Search of the Truth. A History of Disputation Techniques from Antiquity to Early Modern Times, Studies on the Faculty of Arts. History and Influence, Turnhout: Brepols Publishers, 2013) / Magdalena Ryszka-Kurczab
¬ródło: Terminus. - 2018, z. 3, s. 401-407
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 2082-0984
e-ISSN: 2084-3844
Adres url:261/430
Autorzy: Krzysztof WoĽniakowski.
Tytuł: Nad najnowszym studium o krakowskim "Nowym Dzienniku" (1918-1939) (wokół ksi±żki Sabiny Kwiecień i Beaty Langer Prasa, ksi±żka, biblioteka na łamach krakowskiego "Nowego Dziennika") / Krzysztof WoĽniakowski
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej. - 2018, T. 21, z. 3, s. 109-114
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.500
p-ISSN: 1509-1074
e-ISSN: 2084-8552
Adres url:262/430
Autorzy: Bożena Popiołek.
Tytuł: Nie tylko pamiętnikarz / Bożena Popiołek
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej. - 2018, T. 21, z. 2, s. 145-151
Uwagi: Artykuł recenzyjny: Korespondencja i gazetki rękopi¶mienne Jędrzeja Kitowicza z lat 1771-1776 / opracowanie i wydanie Tomasz Ciesielski, Sławomir Górzyński, Filip Wolański. - Warszawa, 2017.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.500
p-ISSN: 1509-1074
e-ISSN: 2084-8552
Adres url:263/430
Autorzy: Magdalena Łomzik.
Tytuł: Nowy leksykon dydaktyki języków obcych dla studentów filologii germańskiej i nie tylko / Magdalena Łomzik
¬ródło: Orbis Linguarum. - 2018, Vol. 52, s. 367-369
Uwagi: Atykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1426-7241
Adres url:
DOI:264/430
Autorzy: Piotr Trojański.
Tytuł: O polityzacji i mitologizacji historii KL Auschwitz na podstawie ksi±żki Tomasza Cebulskiego Auschwitz po Auschwitz 2016, Kraków: Wydawnictwo Libron, ss. 323 / Piotr Trojański
¬ródło: Chorzowskie Studia Polityczne. - 2018, nr 15, s. 349-355
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.500
p-ISSN: 2080-752X
Adres url:265/430
Autorzy: Mirosław Grzegórzek.
Tytuł: O ¶wiadomo¶ci historycznej uczniów w perspektywie edukacji polonistycznej / Mirosław Grzegórzek
¬ródło: Polonistyka. Innowacje. - 2018, nr 8, s. 233-240
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
e-ISSN: 2450-6435
Adres url:
DOI:266/430
Autorzy: Paweł Hamera.
Tytuł: Obraz USA na szpaltach dziewiętnastowiecznej prasy warszawskiej. Na marginesie ksi±żki Anny Stockiej "Oblicza Ameryki. Stany Zjednoczone w ¶wietle prasy warszawskiej z lat 1865-1877", O¶więcim 2016 / Paweł Hamera
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej. - 2018, T. 21, z. 4, s. 141-148
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.500
p-ISSN: 1509-1074
e-ISSN: 2084-8552
Adres url:267/430
Autorzy: Marta Szymańska.
Tytuł: Od piękna do dobra - ¶wiat warto¶ci w podręcznikach gimnazjalnych / Marta Szymańska
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. - 2018, Z. 9, s. 303-307
Uwagi: Artykuł recenzyjny: Przestrzeń aksjologiczna w wybranych podręcznikach gimnazjalnych do kształcenia literacko-kulturowego (1999-2005) / Paweł Sporek. - Kraków, 2016.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.500
p-ISSN: 2082-0909
Adres url:
DOI:268/430
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Osaczeni, samotni, bezbronni... : refleksje po lekturze ksi±żki Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski, T. I, II, pod redakcj± Barbary Engelking i Jana Grabowskiego, Warszawa 2018 / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: Res Gestae. Czasopismo Historyczne. - 2018, T. 6, s. 266-301
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2450-4475
Adres url:
DOI:269/430
Autorzy: Dawid Kopa.
Tytuł: Ostatnia odsłona rzeczywisto¶ci Jana K. / Dawid Kopa
¬ródło: Nowa Krytyka. - 2018, Nr 41, s. 159-170
Uwagi: Artykuł recenzyjny: Estetyczne przysłony rzeczywisto¶ci : eseje z nowej estetyki społecznej / Jan Kurowicki. - Warszawa, 2016.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
p-ISSN: 0867-647X
DOI:270/430
Autorzy: Adam Bańdo.
Tytuł: Pamiętnik Jana Stankiewicza, redaktora "Ilustrowanego Kuriera Codziennego" / Adam Bańdo
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej. - 2018, T. 21, z. 4, s. 153-160
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.500
p-ISSN: 1509-1074
e-ISSN: 2084-8552
Adres url:271/430
Autorzy: Przemysław Sołga.
Tytuł: Państwowa edukacja w konfrontacji z nauczaniem Ko¶cioła : uwagi na marginesie ksi±żki Marka Jakubiaka Relacje państwo-Ko¶ciół katolicki na tle polityki o¶wiatowo-wychowawczej sanacji, Warszawa 2016, Wydawnictwo Naukowe PWN, ss. 193 / Przemysław Sołga
¬ródło: Dzieje Najnowsze. - 2018, R. 50, nr 4, s. 263-272
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 0419-8824
Adres url:
DOI:272/430
Praca recenzowana: Poland in the Irish Nationalist Imagination, 1772-1922: Anti-Colonialism within Europe / Róisín Healy. - Basingstoke, 2017
Autorzy: Paweł Hamera.
¬ródło: Klio
Opis fizyczny: 2018, Vol. 45, nr 2, 153-160
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.500
p-ISSN: 1643-8191
DOI:273/430
Autorzy: Mirosław Boruta.
Tytuł: Polska emigracja polityczna 1939-1990. Stan badań, (red.) Sławomir Łukasiewicz, Instytut Pamięci Narodowej. Komisja ¦cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2016, ss. 600 / Mirosław Boruta
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica. - 2018, Z. 10, vol. 1, s. 221-225
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 2081-6642
e-ISSN: 2449-688X
DOI:274/430
Autorzy: Dariusz Adamczyk.
Tytuł: Prekariat. Perspektywa katolickiej nauki społecznej (2017), J. Mazur, Ł. Marczak (red.). Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Kraków: 1-229. ISBN 978-83-7438- 597-8. / Dariusz Adamczyk
¬ródło: Zeszyty Pracy Socjalnej. - 2018, T. 23, nr 3, s. 269-272
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.500
p-ISSN: 1507-4285
e-ISSN: 2449-6138
Adres url:275/430
Autorzy: Ignacy S. Fiut, Marcin Urbaniak.
Tytuł: Prolegomena do wszelkiej komunikacji / Ignacy S. Fiut, Marcin Urbaniak
¬ródło: Zeszyty Prasoznawcze. - 2018, nr 4, s. 839-850
Uwagi: Artykuł recenzyjny: "Prolegomena do historii komunikacji, T. 1: O komunikacji / Włodzimierz Mich. - Lublin, 2014. [oraz] Prolegomena do historii komunikacji społecznej, T. 2: Badania historii komunikacji / Włodzimierz Mich. - Lublin, 2014.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0555-0025
e-ISSN: 2299-6362
DOI:276/430
Autorzy: Edyta Pluta-Saladra.
Tytuł: Rec.: Women in the Medieval Monastic World, ed. J. Burton, K. Stöber, / Edyta Pluta-Saladra
¬ródło: Nasza Przeszło¶ć. - 2018, T. 130, s. 325-331
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0137-3218277/430
Autorzy: Dariusz Adamczyk.
Tytuł: Recenzja ksi±żki "Etyczne i społeczne wymiary pracy" pod red. Ireneusza M. ¦witały, Norberta G. Pikuły i Katarzyny Białożyt, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2017 / Dariusz Adamczyk
¬ródło: Poznańskie Studia Teologiczne. - 2018, T. 32, s. 247-250
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 0209-3472
e-ISSN: 2451-2273
DOI:278/430
Autorzy: Anna Włoch.
Tytuł: Recenzja monografii Joanny Falkowskiej Ambasadorki wychowania. Pogl±dy pedagogiczne polskich kobiet w II połowie XIX i pocz±tkach XX wieku, Wydawnictwo Naukowe UMK w Toruniu, Toruń 2018, ss. 360 / Anna Włoch
¬ródło: Biblioteka Współczesnej My¶li Pedagogicznej. - 2018, T. 7, s. 169-174
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.500
p-ISSN: 2300-2689
Adres url:279/430
Autorzy: Alicja Witalisz.
Tytuł: Recenzja monografii Marcina Zabawy pt. English semantic loans, loan translations and loan renditions in informal Polish of computer users, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego, 2017, ss. 370. / Alicja Witalisz
¬ródło: Półrocznik Językoznawczy Tertium. - 2018, Vol. 3, nr 1, s. 201-208
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
e-ISSN: 2543-7844
Adres url:280/430
Autorzy: Marlena Fila.
Tytuł: Recenzja: Lukas Benedikt Kraus Der Begriff des Kontinuumus bei Bernard Bolzano. Academia Verlag. Sankt Augustin, 2014 / Marlena Fila
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia. - 2018, Vol. 10, s.187-190
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.250
p-ISSN: 2080-9751
e-ISSN: 2450-341X
DOI:281/430
Autorzy: Przemysław Sołga.
Tytuł: Recenzja: Włodzimierz Ważniewski, Państwo laickie. Polityka ograniczania bazy materialnej Ko¶cioła katolickiego w Polsce przez władze komunistyczne w latach 1945-1970, Oficyna Wydawnicza ASPAR-JR, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2015, ss. 260 / Przemysław Sołga
¬ródło: Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa. - 2018, z. 1, s. 173-176
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.500
p-ISSN: 2084-4115
Adres url:
DOI:282/430
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Refleksje na temat monografii Marka Łuszczyny, Mała zbrodnia. Polskie obozy koncentracyjne, Kraków 2017, Znak Horyzont, ss. 297 / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: Dzieje Najnowsze. - 2018, R. 50, nr 3, s. 319-335
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 0419-8824
DOI:283/430
Autorzy: Katarzyna W±dolny-Tatar.
Tytuł: Reguły sztuki szkolnego teatru / Katarzyna W±dolny-Tatar
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. - 2018, Z. 9, s. 297-302
Uwagi: Artykuł recenzyjny: Szkolny teatr interakcji. Od pomysłu do przedstawienia / P. Kołodziej, J. Waligóra, J. Waligóra. - Kraków 2016.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.500
p-ISSN: 2082-0909
Adres url:
DOI:284/430
Autorzy: Jerzy Rajman.
Tytuł: Ryszard Skrzyniarz: Kanonicy Grobu Bożego i ich religijny, społeczny, edukacyjny i kulturowy wkład w rozwój mieszkańców ziem polskich w ¶redniowieczu. Lublin, Wydawnictwo Episteme, 2015, ss. 604 / Jerzy Rajman
¬ródło: ¦redniowiecze Polskie i Powszechne. - 2018, T. 10, s. 225-237
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2080-492X
e-ISSN: 2353-9720
Adres url:285/430
Praca recenzowana: Sienkiewicz globalny / Krzysztof Stępnik. - Lublin, 2017
Autorzy: Tadeusz Budrewicz.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2018, T. 21, z. 4, s. 135-140
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.500
p-ISSN: 1509-1074
e-ISSN: 2084-8552
Adres url:286/430
Autorzy: Anna Koział.
Tytuł: Tat'âna Gennad'evna Nedzelûk, Konfessional'noe soobŝestvo katolikov Sibiri. Vliânie mirovozzreniâ na povsednevnuû žizn' (1830-1917 gg.) / Anna Koział
¬ródło: Studia z Dziejów Rosji i Europy ¦rodkowo-Wschodniej. - 2018, T. 53, s. 195-198
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: RUS
Punktacja MNiSW: 2.500
p-ISSN: 1230-5057287/430
Autorzy: Przemysław Sołga.
Tytuł: Tomasz Krok, Antymasońska komórka Episkopatu Polski w ¶wietle badań i dokumentów (1946-1952), Wydawnictwo Black Antlers, Gdynia-Kraków 2015, ss. 330 / Przemysław Sołga
¬ródło: Seminare. - 2018, T. 39, nr 1, s. 214-216
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.500
p-ISSN: 1232-8766
Adres url:
DOI:288/430
Autorzy: Katarzyna Paszkiewicz.
Tytuł: Turystyka w edukacji historycznej i obywatelskiej, red. M. Ausz, J. Bugajska- -Więcławska, A. Stępnik, D. Szewczuk, wyd. UMCS, Lublin 2017, ss. 413 / Katarzyna Paszkiewicz
¬ródło: Res Gestae. Czasopismo Historyczne. - 2018, T. 7, s. 167-173
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2450-4475
Adres url:289/430
Autorzy: Małgorzata Krywult-Albańska, Łukasz Albański.
Tytuł: Ubóstwo, przemoc i wykluczenie w miastach stanów zjednoczonych [Poverty, violence and social exclusion in American cities. Reflections on alice goffman's research] : refleksje wokół badań Alice Goffman / Małgorzata Krywult-Albańska, Łukasz Albański
¬ródło: Studia Socjologiczne. - 2018, Vol. 2, iss. 229, s. 207-226
Typ publikacji: PAR
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.500
Inne bazy podaj±ce opis:
 • Scopus

  p-ISSN: 0039-3371
  DOI:  290/430
  Autorzy: Mariusz Dzięglewski.
  Tytuł: W poszukiwaniu migracyjnych uniwersaliów / Mariusz Dzięglewski
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica. - 2018, Z. 10, vol. 1, s. 210-220
  Uwagi: Artykuł recenzyjny tekstu: Wszyscy jeste¶my migrantami. (Od)zyskiwanie migracyjnej pamięci, (red.) Natalia Bloch, Centrum Kultury ZAMEK, Poznań 2016, ss. 346
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  p-ISSN: 2081-6642
  e-ISSN: 2449-688X
  Adres url:
  DOI:  291/430
  Autorzy: Adam Bańdo.
  Tytuł: Węgierska karta z dziejów polskiego czasopi¶miennictwa na uchodĽstwie podczas II wojny ¶wiatowej / Adam Bańdo
  ¬ródło: Zeszyty Prasoznawcze. - 2018, nr 3, s. 571-575
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  p-ISSN: 0555-0025
  e-ISSN: 2299-6362
  Adres url:  292/430
  Autorzy: Wiktoria Kudela-¦wi±tek.
  Tytuł: Wielogłos o życiu miasteczka : refleksje o wyzwaniach historii mówionej lokalnych społeczno¶ci wokół ksi±żki Obertyn, Nitrebo - opowie¶ci o życiu miasteczka/ opovidi pro žittâ mistečka, red. M. Jakimowicz, P. Zubowski, Wrocław 2018, ss. 512 / Wiktoria Kudela-¦wi±tek
  ¬ródło: Wrocławski Rocznik Historii Mówionej. - 2018, R. 8, s. 411-423
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.500
  p-ISSN: 2084-0578
  Adres url:
  DOI:  293/430
  Autorzy: Przemysław Sołga.
  Tytuł: Witold Jarno, Krzysztof Lesiakowski, Obchody Milenium w diecezji łódzkiej (1966-1967), Księży Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, ŁódĽ 2017, ss. 180. / Przemysław Sołga
  ¬ródło: Teologia i Człowiek. - 2018, nr 3, s. 199-204
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 1731-5638
  e-ISSN: 2391-7598
  Adres url:
  DOI:  294/430
  Autorzy: Ewa Horyń, Ewa Zmuda.
  Tytuł: Wokół trwało¶ci i zmienno¶ci słownictwa młodzieżowego - Małgorzata Pachowicz, Leksyka młodzieży. Tradycja, rozwój, kreatywno¶ć, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2018, ss. 180. / Ewa Horyń, Ewa Zmuda
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2018, Z. 13, s. 181-186
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  p-ISSN: 2083-1765
  DOI:  295/430
  Autorzy: Beata Langer.
  Tytuł: Wschodnie i białostockie jednodniówki okresu międzywojennego / Beata Langer
  ¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej. - 2018, T. 21, z. 3, s. 115-120
  Uwagi: Artykuł recenzyjny: Jednodniówki na terenie województwa białostockiego i województw wschodnich (nowogródzkiego, poleskiego, wileńskiego, wołyńskiego) Drugiej Rzeczypospolitej / Jadwiga Sadowska, Katarzyna Zimnoch. - Białystok, 2017.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.500
  p-ISSN: 1509-1074
  e-ISSN: 2084-8552  296/430
  Autorzy: Adam Bańdo.
  Tytuł: Z Rocznika Historii Prasy Polskiej. Rocznik Historii Prasy Polskiej 2015, t. 18, nr 1 (37), nr 2 (38) / Adam Bańdo
  ¬ródło: Zeszyty Prasoznawcze. - 2018, nr 2, s. 354-358
  Uwagi: Przegl±d bez aparatu naukowego.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 0555-0025
  Adres url:  297/430
  Autorzy: Magdalena Ryszka-Kurczab.
  Tytuł: Zachęta do lektury / Magdalena Ryszka-Kyrczab
  ¬ródło: Rocznik Przemyski. Literatura i Język. - 2018, T. 54, z. 2, s. 239-242
  Uwagi: Artykuł recenzyjny: Wypowiedzi zalecaj±ce w ksi±żce dawnej i współczesnej, pod redakcj± Marioli Jarczykowej i Bożeny Mazurkowej, z udziałem Małgorzaty Marcinkowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego, Katowice 2015, ss.311.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 1.750
  p-ISSN: 0137-4168  298/430
  Autorzy: Sabina Kwiecień.
  Tytuł: Zawarto¶ć i tematyka "Zeszytów Prasoznawczych" - Rocznik 60 (2017) / Sabina Kwiecień
  ¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej. - 2018, T. 21, z. 3, s. 125-132
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.500
  p-ISSN: 1509-1074
  e-ISSN: 2084-8552  299/430
  Autorzy: Dorota Żurek.
  Tytuł: Zbigniew Gł±b, Socjotopografia Lutomierska (XIII-XVIII w.), Wydawnictwo Księży Młyn, ŁódĽ 2017, ss. 791 / Dorota Żurek
  ¬ródło: Klio. - 2018, Vol. 45, nr 2, s. 137-145
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.500
  p-ISSN: 1643-8191
  Adres url:
  DOI:  300/430
  Autorzy: Ewa Horyń, Ewa Zmuda.
  Tytuł: ZnajdĽ z polskim wspólny język. Fonetyka w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Poradnik metodyczny / Marcelina Biernacka. - ŁódĽ, 2016 / Ewa Horyń, Ewa Zmuda
  ¬ródło: Neurolingwistyka Praktyczna. - 2018, nr 4, s. 253-258
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 2450-5072
  Adres url:  301/430
  Autorzy: Barbara W±sik.
  Tytuł: Zygmunt Gloger - "tytan pracy z Jeżewa". Zygmunt Gloger i jego twórczo¶ć, "Bibliotekarz Podlaski", nr 1/2017 (XXXIV), Białystok: Ksi±żnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego / Barbara W±sik
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. - 2018, Z. 18, s. 211-217
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  p-ISSN: 2081-1853
  e-ISSN: 2300-5831
  DOI:  302/430
  Autorzy: Mirosław Grzegórzek.
  Tytuł: "Czas lektury, to czas przyszły niedokonany" - do¶wiadczeniowa gramatyka czytania literatury w szkole według Krystyny Koziołek / Mirosław Grzegórzek
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. - 2018, Z. 9, s. 307-312
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.500
  p-ISSN: 2082-0909
  Adres url:
  DOI:  303/430
  Autorzy: Bożena Popiołek.
  Tytuł: "O gazetach pisanych i nie tylko" : recenzja ksi±żki Jerzego Dygdały Od Augusta II do Augusta III. Doniesienia z Warszawy Andrzeja Cichockiego z lat 1732-1734 wyd. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Warszawa 2016, ss. 494 / Bożena Popiołek
  ¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej. - 2017, T. 20, z. 2, s. 127-133
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.500
  p-ISSN: 1509-1074
  e-ISSN: 2084-8552
  Adres url:  304/430
  Autorzy: Paweł Skorut.
  Tytuł: "Tetiček" and his concept of democracy : analisys of the issue based on the book of Professor Marek Bankowicz entitled Demokracja według T.G. Masaryka (Democracy according to T.G. Masaryk) = "Tetiček" i jego koncepcja demokracji : analiza zagadnienia na podstawie ksi±żki profesora Marka Bankowicza pt. Demokracja według T.G. Masaryka) / Paweł Skorut
  ¬ródło: Przegl±d Narodowo¶ciowy - Review of Nationalities. - 2017, nr 7, s. 399-415
  Uwagi: Artykuł recenzyjny: Demokracja według T.G. Masaryka, Marek Bankowicz, Kraków, 2015.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: ENG, POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  p-ISSN: 2084-848X
  e-ISSN: 2543-9391
  DOI:  305/430
  Autorzy: Olga Bobrzyńska, Edyta Figura-Góralczyk, Anna Juryk, Katarzyna Mikša, Anna Sapota, Anna Wysocka-Bar.
  Tytuł: "Yearbook of Private International Law", vol. XVII - 2015/2016, Founding Editors: Petar Šrčević, Paul Volken, Editors: Andrea Bonomi, Gian Paolo Romano, Published in Associattion with Swiss Institute of Comparative Law, Lausanne, Switzerland, Verlag Dr. Otto Schmidt KG, Köln 2016, XIV, 598 s. / Olga Bobrzyńska, Edyta Figura-Góralczyk, Anna Juryk, Katarzyna Mikša, Anna Sapota, Anna Wysocka-Bar
  ¬ródło: Kwartalnik Prawa Prywatnego. - 2017, T. 26, z. 4, s. 999-11034
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.000
  p-ISSN: 1230-7173  306/430
  Autorzy: Urszula Lisowska-Kożuch.
  Tytuł: "Zeszyty Prasoznawcze" Rocznik 59 (2016), nr 1 (225), 2 (226), 3 (227), 4 (228) / Urszula Lisowska-Kożuch
  ¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej. - 2017, T. 20, z. 4, s. 119-130
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.750
  p-ISSN: 1509-1074
  e-ISSN: 2084-8552  307/430
  Autorzy: Barbara W±sik.
  Tytuł: Agnieszka Paja, XIX. Tożsano¶ć czytelniczki, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2016, 400 ss. / Barbara W±sik
  ¬ródło: Roczniki Biblioteczne. - 2017, R. 61, s. 335-341
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 1.750
  p-ISSN: 0080-3626
  DOI:  308/430
  Autorzy: Krzysztof Matuszek.
  Tytuł: Agoryzm. Teoria i praktyka / Marcin Chmielowski. - Katowice, 2015 / Krzysztof Matuszek
  ¬ródło: Polityka i Społeczeństwo. - 2016, nr 2, s. 164-166
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  p-ISSN: 1732-9639
  Adres url:
  DOI:  309/430
  Autorzy: Halina Zaj±c-Knapik.
  Tytuł: Anna Wrzesińska: OT A DO Â.2. Kurs języka rosyjskiego: dla osób dorosłych rozpoczynaj±cych naukę na poziomie A2/B1, Wydawnictwo "Rosjanka", Wydanie I, Warszawa 2015, 128 s. / Halina Zaj±c-Knapik
  ¬ródło: Linguodidactica. - 2017, T. 21, s. 295-300
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.500
  p-ISSN: 1731-6332
  DOI:  310/430
  Autorzy: Przemysław Sołga.
  Tytuł: Arcybiskupa Andrzeja Szeptyckiego wizja niepodległej Ukrainy : uwagi na marginesie ksi±żki ks. Adama Kubasika, Eklezjologia polityczna metropolity Andrzeja Szeptyckiego. Cerkiew greckokatolicka fundamentem niezawisłej Ukrainy, Lwów-Kraków 2016, Wydawnictwo Bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej ob. łac., ss. 270 / Przemysław Sołga
  ¬ródło: Dzieje Najnowsze. - 2017, R. 49, nr 4, s. 267-277
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 0419-8824
  Adres url:
  DOI:  311/430
  Autorzy: Łukasz Sroka.
  Tytuł: Barbara Berska, 1914. Zdarzyło się w Krakowie Archiwum Narodowe w Krakowie, Kraków 2015, s. 242 / Łukasz Tomasz Sroka
  ¬ródło: Rocznik Krakowski. - 2017, T. 83, s. 286-287
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  p-ISSN: 0080-3499  312/430
  Autorzy: Jakub Gomułka.
  Tytuł: Bernard Suits, Konik Polny. Gry, życie i utopia / Jakub Gomułka
  ¬ródło: Argument. Biannual Philosophical Journal. - 2017, Vol. 7, nr 2, s. 387-391
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.500
  p-ISSN: 2083-6635  313/430
  Autorzy: Grzegorz Nieć.
  Tytuł: Czemu ten nasz chłop ciemny... / Grzegorz Nieć
  ¬ródło: Roczniki Biblioteczne. - 2017, R. 61, s. 348-350
  Uwagi: Artykuł recenzyjny: Czemu ten nasz chłop ciemny… Inteligenckie dyskusje o czytelnictwie ludowym w Królestwie Polskim w XIX wieku / Anna Karczewska. - Warszawa, 2017.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.500
  p-ISSN: 0080-3626
  DOI:  314/430
  Autorzy: Przemysław Sołga.
  Tytuł: Droga polskich Żydów do Izraela : refleksje na marginesie ksi±żki Łukasza Tomasza Sroki i Mateusza Sroki, Polskie korzenie Izraela. Wprowadzenie do tematu. Wybór Ľródeł, Wydawnictwo Austeria, Kraków-Budapeszt 2015, ss. 714 / Przemysław Sołga
  ¬ródło: Res Historica. - 2017, nr 43, s. 393-423
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  p-ISSN: 2082-6060
  Adres url:
  DOI:  315/430
  Autorzy: Bogusław Skowronek.
  Tytuł: Dyskurs prasowy i metody jego badania : na marginesie ksi±żki Wojciecha Kajtocha Szkice językoznawczo-prasoznawcze / Bogusław Skowronek
  ¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej. - 2017, T. 20, z. 2, s. 135-140
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.500
  p-ISSN: 1509-1074
  e-ISSN: 2084-8552
  Adres url:  316/430
  Autorzy: Przemysław Sołga.
  Tytuł: Episkopat Polski w zderzeniu z rzeczywisto¶ci± społeczno-polityczn± : uwagi na marginesie ksi±żki Marka Delonga Konferencja Episkopatu Polski wobec wybranych kwestii politycznych i społecznych w Polsce w latach 1989-2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016, ss. 401 / Przemysław Sołga
  ¬ródło: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia. - 2017, Vol. 24, nr 2, s. 372-378
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  p-ISSN: 1428-9512
  Adres url:
  DOI:  317/430
  Autorzy: Renata DĽwigoł.
  Tytuł: Etnolingwistyczne rozważania na temat czasu: Joanna Szadura, Czas jako kategoria językowo-kulturowa w polszczyĽnie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017, ss. 437 / Renata DĽwigoł
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2017, Z. 12, s. 366-373
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  p-ISSN: 2083-1765
  Repozytorium UP:
  DOI:  318/430
  Autorzy: Przemysław Sołga.
  Tytuł: Ewa J. Nowacka, "Wprowadzenie do doktryny społecznej Benedykta XVI. Państwo i społeczeństwo w pogl±dach Franciszka", Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, 244 s. / Przemysław Sołga
  ¬ródło: Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. - 2017, nr 49, s. 433-440
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.500
  p-ISSN: 1733-6716
  Adres url:
  DOI:  319/430
  Autorzy: Renata Czaplikowska.
  Tytuł: Hans-Jürgen Hantschel, Michaela Brinitzer, Sandra Kroemer, Monika Möller-Frorath, Lourdes ROS, DaF unterrichten: Basiswissen Didaktik Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, Verlag Klett, 2013, 184 str. / Renata Czaplikowska
  ¬ródło: Lingwistyka Stosowana. - 2017, T. 21, 203-206
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.500
  p-ISSN: 2080-4814
  Adres url:  320/430
  Autorzy: Przemysław Sołga.
  Tytuł: Historia Ko¶cioła w cieniu polityki państwa. Uwagi na temat ksi±żki Studia nad polityk± polsk± XX wieku. Relacje państwo - Ko¶ciół, red. Mieczysław Ryba, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ss. 240 / Przemysław Sołga
  ¬ródło: Res Historica. - 2017, nr 44, s. 317-332
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  p-ISSN: 2082-6060
  Adres url:
  DOI:  321/430
  Autorzy: Katarzyna Sowa-Bacia.
  Tytuł: Jak oceniać i mierzyć poziom biegło¶ci językowej uczniów? : nowa monografia po¶więcona wybranym aspektom ewaluacji i pomiaru w procesie glottodydaktycznym / Katarzyna Sowa-Bacia
  ¬ródło: Orbis Linguarum. - 2017, Vol. 46, s. 525-529
  Uwagi: Artykuł recenzyjny: Ocenianie i pomiar biegło¶ci językowej : wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne / pod redakcj± Danuty Gabry¶-Barker i Ryszarda Kalamarza.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 1426-7241
  Adres url:  322/430
  Autorzy: Michał Warchala.
  Tytuł: John Witte, Reformacja praw. Prawo, religia, i prawa człowieka w kalwinizmie u progu nowoczesno¶ci. Tłum. M. Dybowski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017 / Michał Warchala
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica. - 2017, Z. 9, vol. 2, s. 231-235
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  p-ISSN: 2081-6642
  e-ISSN: 2449-688X
  DOI:  323/430
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Katarzyna Kaczorowska-Bray, Kompetencja i sprawno¶ć językowa dzieci z niepełnosprawno¶ci± intelektualn± w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017, ss. 396 / Mirosław Michalik
  ¬ródło: Logopedia. - 2017, T. 46, s. 360-367
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  p-ISSN: 0459-6935  324/430
  Autorzy: Grzegorz Nieć.
  Tytuł: Kilka uwag na marginesie projektów ustawy o jednolitej cenie ksi±żki z 2015 i 2017 roku / Grzegorz Nieć
  ¬ródło: Roczniki Biblioteczne. - 2017, R. 61, s. 273-280
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.500
  p-ISSN: 0080-3626
  DOI:  325/430
  Autorzy: Przemysław Sołga.
  Tytuł: Ks. Jarosław WoĽniak, Rozwój mediów w przekazie wiary w archidiecezji lubelskiej po roku 1989, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej "Gaudium", Lublin 2015, ss. 250 (ISBN 978-83-7548-288-1) / Przemysław Sołga
  ¬ródło: Teologia i Człowiek. - 2017, nr 1, s. 211-219
  Uwagi: Artykuł recenzyjny: Rozwój mediów w przekazie wiary w archidiecezji lubelskiej po roku 1989 / Jarosław WoĽniak. - Lublin, 2015.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 1731-5638
  e-ISSN: 2391-7598
  DOI:  326/430
  Autorzy: Hubert Mazur.
  Tytuł: Kultura chrze¶cijańska w dziejach narodu. Materiały edukacyjne dla szkół / oprac. Justyna Sowińska, Aleksandra Starczewska-Wojnar. - Opole, 2016 / Hubert Mazur
  ¬ródło: Archiwa - Kancelarie - Zbiory. - 2017, nr 8, s. 263-268
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 1895-9075
  DOI:  327/430
  Autorzy: Agata Wójcik.
  Tytuł: Lajkó - witamy w domu! : omówienie wystawy "Breuer - ujra itthorn" w Muzeum Sztuki Stosowanej w Budapeszcie (Magyar Iparmuvészeti Múzeum), 8 XII 2016 - 3 IX 2017 / Agata Wójcik
  ¬ródło: Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. - 2017, nr 4, s. 94-101
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.500
  p-ISSN: 1896-4133
  e-ISSN: 2449-9285
  Adres url:  328/430
  Autorzy: Marcin Gadocha.
  Tytuł: Marcin Starzyński, Urzędnicy Kazimierza do 1550 roku, Wydawnictwo Societas Vistulana, Kraków 2016, ss.147 / Marcin Gadocha
  ¬ródło: Rocznik Krakowski. - 2017, T. 83, s. 277-280
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  p-ISSN: 0080-3499
  Adres url:  329/430
  Autorzy: Przemysław Sołga.
  Tytuł: Marek Sokołowski, Słowo, obraz, dĽwięk. Wprowadzenie do historii mediów, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2016, ss.289 / Przemysław Sołga
  ¬ródło: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. - 2017, R. 65, nr 4, s. 513-517
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 0023-5881
  Adres url:  330/430
  Autorzy: Przemysław Sołga.
  Tytuł: Martyna Gr±dzka-Rejak, Kobieta żydowska w okupowanym Krakowie (1939-1945) [Jewish Woman in Occupied Cracow, 1939-45], Instytut Pamięci Narodowej, Wydawnictwo "Wysoki Zamek", Kraków, 2016, 488 pp. / Przemysław Sołga
  ¬ródło: Acta Poloniae Historica. - 2017, T. 117, s. 297-302
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.500
  p-ISSN: 0001-6829
  Adres url:  331/430
  Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
  Tytuł: Mikrohistoria o wielkiej sprawie : kilka uwag i refleksji po lekturze / Jacek Chrobaczyński
  ¬ródło: Res Gestae. Czasopismo Historyczne. - 2017, T. 4, s. 194-202
  Uwagi: Artykuł recenzyjny ksi±żki: Fałszerze pieprzu. Historia rodzinna/ Monika Sznajderman. - Wołowiec, 2016.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 2450-4475
  e-ISSN: 2451-0068
  Adres url:
  DOI:  332/430
  Autorzy: Mirosław Boruta.
  Tytuł: Najnowsze publikacje o Polakach i ich potomkach w Kazachstanie: Natalia Rykowska, Polacy w Kazachstanie jako ¶rodowisko wychowawcze, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015, 243 s.; Wołanie ze stepów. 80. rocznica deportacji Polaków z Ukrainy Sowieckiej na stepy Kazachstanu 1936-2016, red. Piotr Hlebowicz, Natalia Rykowska, Aleksandra ¦lusarek, Kraków 2016, 184 s. / Mirosław Bruta
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica. - 2017, Z. 9, vol. 1, s. 174-177
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  p-ISSN: 2081-6642
  e-ISSN: 2449-688X
  Adres url:
  DOI:  333/430
  Autorzy: Piotr Błaszczyk.
  Tytuł: Nota o rozprawie Richarda Dedekinda Stetigkeit und irrationale Zahlen / Piotr Błaszczyk
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia. - 2017, Vol. 9, s. 153-168
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.500
  p-ISSN: 2080-9751
  e-ISSN: 2450-341X
  Adres url:
  DOI:  334/430
  Autorzy: Adam Kowalczyk.
  Tytuł: Odkrywanie Emila Zegadłowicza / Adam Kowalczyk
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica. - 2017, Z. 5, s. 249-255
  Uwagi: Artykuł recenzyjny: Emil Zegadłowicz : daleki i bliski / pod redakcj± Henryka Czubały, Krzysztofa Kłosińskiego, Krystyny Latawiec i Włodzimierza Próchnickiego. - Katowice, 2015.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 1.500
  p-ISSN: 2353-4583
  e-ISSN: 2449-7401
  DOI:  335/430
  Autorzy: Grzegorz Nieć.
  Tytuł: Odrębny rozdział czy jedynie poboczny w±tek dziejów prasy? : monografia czeskich czasopism dla dzieci Štefana Šveca / Grzegorz Nieć
  ¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej. - 2017, T. 20, z. 4, s. 101-112
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.500
  p-ISSN: 1509-1074
  e-ISSN: 2084-8552  336/430
  Autorzy: Ewa Czerwińska-Jakimiuk.
  Tytuł: Omówienie ksi±żek: Grzegorz Iniewicz, Stres mniejszo¶ciowy u osób biseksualnych i homoseksualnych : w poszukiwaniu czynników ryzyka i czynników chroni±cych / Ewa Czeriwńska Jakimiuk
  ¬ródło: Psychiatria Polska. - 2017, nr 51, s. 155-157
  Uwagi: Artykuł recenzyjny ksi±żki: Grzegorz Iniewicz, "Stres mniejszo¶ciowy u osób biseksualnych i homoseksualnych. W poszukiwaniu czynników ryzyka i czynników chroni±cych", Kraków 2015.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 7.500
  p-ISSN: 0033-2674
  DOI:  337/430
  Autorzy: Natalia Ry¶.
  Tytuł: Ostoja tradycji Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków2016, s.256 / Natalia Ry¶
  ¬ródło: Rocznik Krakowski. - 2017, T. 83, s. 283-285
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  p-ISSN: 0080-3499
  Adres url:  338/430
  Autorzy: Przemysław Sołga.
  Tytuł: Państwo laickie i Ko¶ciół : uwagi na temat ksi±żki Urszuli Wasilewicz, Systemy relacji między Ko¶ciołem katolickim i Francj±. Studium historyczno-prawne, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2017, ss. 263. / Przemysław Sołga
  ¬ródło: Res Historica. - 2018, nr 46, s. 432-442
  Uwagi: Artykuł recenzyjny
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  p-ISSN: 2082-6060
  Adres url:
  DOI:  339/430
  Autorzy: Przemysław Sołga.
  Tytuł: Piotr Musiewicz, Ruch oksfordzki (1833-1945). My¶l polityczna ruchu oksfordzkiego, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, 291 s. / Przemysław Sołga
  ¬ródło: Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa. - 2017, z. 3, s. 549-552
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.500
  p-ISSN: 2084-4115
  e-ISSN: 2084-4131
  Adres url:  340/430
  Autorzy: Adam Bańdo.
  Tytuł: Problematyka "Studiów Medioznawczych" w 2016 r. / Adam Bańdo
  ¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej. - 2017, T. 20, z. 2, s. 151-157
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.500
  p-ISSN: 1509-1074
  e-ISSN: 2084-8552
  Adres url:  341/430
  Autorzy: Bartosz Ogórek.
  Tytuł: Rationed life : science, everyday life, and working-class politics in the Bohemian Lands, 1914-1918 / Rudolf Kučera. - New York, 2015 / Bartosz Ogórek
  ¬ródło: Acta Poloniae Historica. - 2017, T. 115, s. 327-332
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 7.500
  p-ISSN: 0001-6829
  e-ISSN: 2450-8462
  Adres url:  342/430
  Autorzy: Mirosław Michalik.
  Tytuł: Recenzja ksi±żki Anny Skoczek Mutyzm - zagadnienia teorii i praktyki / Mirosław Michalik
  ¬ródło: Neurolingwistyka Praktyczna. - 2017, nr 3, s. 178-181
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 2450-5072
  DOI:  343/430
  Autorzy: Ewa Horyń.
  Tytuł: Recenzja ksi±żki Edwarda Łuczyńskiego Wiedza o języku polskim dla logopedów / Ewa Horyń
  ¬ródło: Neurolingwistyka Praktyczna. - 2017, nr 3, s. 174-177
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 2450-5072
  Adres url:
  DOI:  344/430
  Autorzy: Ewa Czerwińska-Jakimiuk.
  Tytuł: Recenzja ksi±żki Iwony Zielińskiej "Panika moralna. Homoseksualno¶ć w dyskursach medialnych", 2015, Kraków: Zakład Wydawniczy "Nomos", ss. 293 = Review of Iwona Zielińska book "Panika moralna. Homoseksualno¶ć w dyskursach medialnych" [Moral Panic. Homosexuality in Media Discourses] 2015, Kraków: Zakład Wydawniczy "Nomos" [NOMOS Publishing House], pp. 293 / Ewa Czerwińska-Jakimiuk
  ¬ródło: Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna. - 2017, T. 17 i 18, s. 97-108
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL, ENG
  Punktacja MNiSW: 2.500
  p-ISSN: 2299-7725
  Adres url:
  Adres url:  345/430
  Autorzy: Tomasz Sikora.
  Tytuł: Recenzja ksi±żki Pauliny Kłos-Czerwińskiej "Discourse: An Introduction to Van Dijk, Foucault and Bourdieu", Wrocław - Washington, D.C. 2015: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, Komisja Nauk Filologicznych PAN, Oddział we Wrocławiu, International Communicology Institute, ss. 253. / Tomasz Sikora
  ¬ródło: Półrocznik Językoznawczy Tertium. - 2017, Vol. 2, nr 2, s. 148-151
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 2543-7844
  Adres url:  346/430
  Autorzy: Katarzyna Sowa-Bacia.
  Tytuł: Renata Czaplikowska/ Artur Dariusz Kubacki, Methodik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache. Lehr- und Übungsbuch für künftige DaFLehrende. Wydawnictwo Biura Tłumaczeń Kubart, Chrzanów, 2016, 240 str. / Katarzyna Sowa-Bacia
  ¬ródło: Lingwistyka Stosowana. - 2017, T. 21, s. 201-202
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.500
  p-ISSN: 2080-4814
  Adres url:  347/430
  Autorzy: Agnieszka Słaby.
  Tytuł: Rola kręgów korespondencyjnych w analizie działalno¶ci pierwszej ordynatowej zamoyskiej Barbary z Tarnowskich Zamoyskiej / Agnieszka Słaby
  ¬ródło: Czasy Nowożytne. - 2017, T. 30, s. 205-214
  Uwagi: Artykuł recenzyjny: W cieniu wielkiego kanclerza : Barbara z Tarnowskich Zamoyska / Paweł Tyszka. - Warszawa, 2015.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  p-ISSN: 1428-8982  348/430
  Autorzy: Zdzisław Noga.
  Tytuł: Sieć wodna ¶redniowiecznego Krakowa i jej gospodarcze wykorzystanie / Jacek Laberschek. - Warszawa, 201 / Zdzisław Noga
  ¬ródło: Rocznik Krakowski. - 2017, T. 83, s. 281-282
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  p-ISSN: 0080-3499  349/430
  Autorzy: Roman Kochnowski.
  Tytuł: Takuma Melber, Pearl Harbor. Japans Angriff und der Kriegseintritt der USA, München 2016, Verlag C. H. Beck, ss.223 / Roman Kochnowski
  ¬ródło: Dzieje Najnowsze. - 2017, R. 49, nr 2, s. 298-305
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 0419-8824
  Adres url:  350/430
  Autorzy: Iwona Steczko.
  Tytuł: Teksty wierszowane w praktyce życia społecznego w drugiej połowie XIX wieku: Tadeusz Budrewicz, Między rymem a Muz±, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2017, ss. 264 / Iwona Steczko
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2017, Z. 12, s. 374-379
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  p-ISSN: 2083-1765
  Repozytorium UP:
  DOI:  351/430
  Autorzy: Isabel Röskau-Rydel.
  Tytuł: The Politics of Cultural Retreat: Imperial Bureaucracy in Austrian Galicia, 1772-1867. By Iryna Vushko . New Haven, CT: Yale University Press, 2015. Pp. 311. Cloth $85.00. ISBN 978-0300207279 / Isabel Röskau-Rydel
  ¬ródło: Central European History. - 2017, Vol. 50, iss. 1, s. 125-126
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 15.000
  p-ISSN: 0008-9389
  DOI:  352/430
  Autorzy: Patrycja Włodek.
  Tytuł: Tom Tykwer - wizjoner kina / Patrycja Włodek
  ¬ródło: Kwartalnik Filmowy. - 2017, nr 99, s. 227-232
  Uwagi: Artykuł recenzyjny: Obrazo-¶wiaty, dĽwięko-przestrzenie : kino Toma Tykwera / Ewa Fiuk. - Wrocław, 2016.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.500
  p-ISSN: 0452-9502  353/430
  Autorzy: Bożena Popiołek.
  Tytuł: Trudne pocz±tki drukowanej prasy polskiej : recenzja pracy Danuty Hombek, Dzieje prasy polskiej. Wiek XVIII (do 1795 r.) / Bożena Popiołek
  ¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej. - 2017, T. 20, z. 3, s. 109-113
  Uwagi: Artykuł recenzyjny: "Dzieje prasy polskiej : wiek XVIII (do 1795 r.)" / Danuta Hombek. - Kielce, 2016.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.500
  p-ISSN: 1509-1074
  e-ISSN: 2084-8552
  Adres url:  354/430
  Autorzy: Patrycja Włodek.
  Tytuł: Ultima Thule między tradycj± a nowoczesno¶ci± / Patrycja Włodek
  ¬ródło: Przegl±d Kulturoznawczy. - 2017, nr 1, s. 131-138
  Uwagi: Artykuł recenzyjny: Kino Islandii : tradycja i ponowoczesno¶ć / Sebastian Jakub Konefał. - Gdańsk, 2016.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  p-ISSN: 1895-975X
  e-ISSN: 2084-3860
  Adres url:
  DOI:  355/430
  Autorzy: Łukasz Sroka.
  Tytuł: Uniwersytety w monarchii habsburskiej jako katalizator i zwierciadło przemian społecznych i politycznych : na marginesie wydania monograficznego DVT. Dějiny věd a techniky / Łukasz Sroka
  ¬ródło: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. - 2017, R. 62, nr 3, s. 115-120
  Uwagi: Artykuł recenzyjny: DVT. Dějiny věd a techniky. History of Science and Technology, 2015 nr 4.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 0023-589X  356/430
  Autorzy: Grażyna Wrona.
  Tytuł: W niezgodzie z prawem prasowym i kodeksem karnym Rzeszy Niemieckiej : na marginesie ksi±żki Grażyny Gzelli Obrażaj±ce i podburzaj±ce pismo. "Lech. Gazeta GnieĽnieńska" (1895-1914) / Grażyna Wrona
  ¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej. - 2017, T. 20, z. 3, s. 115-121
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 5.500
  p-ISSN: 1509-1074
  e-ISSN: 2084-8552
  Adres url:  357/430
  Autorzy: Marta Juza.
  Tytuł: W poszukiwaniu kapitału społecznego: Piotr Sztompka, Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2016 / Marta Juza
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica. - 2017, Z. 9, vol. 1, s. 167-173
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  p-ISSN: 2081-6642
  e-ISSN: 2449-688X
  Adres url:
  DOI:  358/430
  Autorzy: Krzysztof Matuszek.
  Tytuł: W poszukiwaniu podstaw libertarianizmu. W perspektywie rothbardowskiej koncepcji własno¶ci / Dariusz Juru¶. - Kraków, 2012 / Krzysztof Matuszek
  ¬ródło: Polityka i Społeczeństwo. - 2017, nr 1, s. 185-190
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.250
  p-ISSN: 1732-9639
  Adres url:
  DOI:  359/430
  Autorzy: Przemysław Sołga.
  Tytuł: Witold Konopka, Waldemar Rozynkowski, Na szlaku Prymasa Tysi±clecia. Prymas Stefan Wyszyński na Kujawach i Pomorzu, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2016, ss. 268, ISBN 978-83-211-1984-7 / Przemysław Sołga
  ¬ródło: Zapiski Historyczne. - 2017, T. 82, z. 4, s. 181-186
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.500
  p-ISSN: 0044-1791
  e-ISSN: 2449-8637
  Adres url:
  DOI:  360/430
  Autorzy: Piotr Błaszczyk, Marlena Fila, Kazimierz Mrówka.
  Tytuł: Wprowadzenie do rozprawy Bernarda Bolzano Rein analytischer Beweis des Lehrsatzes, dass zwischen je zwei Werthen, die ein entgegengesetzetes Resultat gewähren, wenigstens eine reelle Wurzel der Gleichung liege / Piotr Błaszczyk, Marlena Fila, Kazimierz Mrówka
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia. - 2017, Vol. 9, s. 185-195
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 2.500
  p-ISSN: 2080-9751
  e-ISSN: 2450-341X
  Adres url:
  DOI:  361/430
  Autorzy: Grzegorz Dutka.
  Tytuł: Wsparcie archiwów społecznych w digitalizacji, cyfryzacji i systematyzacji zasobów a zachowanie pasji kolekcjonerskich (rec.) / Grzegorz Dutka
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica. - 2017, Z. 9, vol. 1, s. 178-191
  Uwagi: Artykuł recenzyjny ksiażki: "Archiwa społeczne w Polsce. Stan obecny i perspektywy", Katarzyna Ziętal, O¶rodek KARTA, Warszawa 2016
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  p-ISSN: 2081-6642
  e-ISSN: 2449-688X
  Adres url:
  DOI:  362/430
  Autorzy: Magdalena Łomzik.
  Tytuł: Wybór dokumentów austriackich dla kandydatów dla tłumaczy przysięgłych / Artur Dariusz Kubacki. - Chrzanów, 2015 / Magdalena Łomzik
  ¬ródło: Lingwistyka Stosowana. - 2016, nr 16, s. 143-144
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.500
  p-ISSN: 2080-4814
  Adres url:  363/430
  Autorzy: Sabina Kwiecień.
  Tytuł: Z dziejów kultury literackiej i polskiego czasopi¶miennictwa czasów II wojny ¶wiatowej (o monografii Krzysztofa WoĽniakowskiego Polskie czasopi¶miennictwo uchodĽcze na Węgrzech 1939-1945) / Sabina Kwiecień
  ¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej. - 2017, T. 20, z. 4, s. 113-118
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.500
  p-ISSN: 1509-1074
  e-ISSN: 2084-8552  364/430
  Autorzy: Artur Kubacki.
  Tytuł: Z najnowszych badań legilingwistycznych w Polsce : Recenzja ksi±żki pt. "Methodology for Interlingual Comparison of Legal Terminology. Towards General Legilinguistic Translatology". Paulina Kozanecka, Aleksandra Matulewska i Paula Trzaskawka. 2017. Dissertationes legilinguisticae. Studies in Legilinguistics. Studies in Legal Language and Communication. Tom 11. Poznań: Wydawnictwo Naukowe CONTACT. ISBN 978-83-65287-50-2. 180 stron / Artur Dariusz Kubacki
  ¬ródło: Comparative Legilinguistics. - 2017, Vol. 31, s. 167-172
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.500
  p-ISSN: 2080-5926
  e-ISSN: 2391-4491
  DOI:  365/430
  Autorzy: Stanisław Koziara.
  Tytuł: Z nowszych dziejów obecno¶ci Biblii w języku czeskim : Josef Bartoň, Moderni český novozákonni překlad. Nové zákony dvacátého stoleti před českým ekumenickým překladem. Česká biblická společnost, Praha 2009, ss. 228 : Josef Bartoň, Pět českých novozákonnich překladů. Nové zákony od Českého ekumenického překladu do roku 1989 Česká biblická společnost, Praha 2013, ss. 306 / Stanisław Koziara
  ¬ródło: Slavia Occidentalis. - 2017, T. 74, nr 1, s. 167-171
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 0081-0002
  DOI:  366/430
  Autorzy: Adam Bańdo.
  Tytuł: Z Rocznika Historii Prasy Polskiej : Rocznik Historii Prasy Polskiej 2014, nr 3 (35), nr 4 (36) / Adam Bańdo
  ¬ródło: Zeszyty Prasoznawcze. - 2017, nr 4, s. 1015-1019
  Uwagi: Przegl±d bez aparatu naukowego.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 0555-0025
  Adres url:  367/430
  Autorzy: Adam Bańdo.
  Tytuł: Z Rocznika Historii Prasy Polskiej... : Rocznik Historii Prasy Polskiej 2014, nr 1 (33), nr 2 (34) / Adam Bańdo
  ¬ródło: Zeszyty Prasoznawcze. - 2017, nr 3, s. 700-704
  Uwagi: Artykuł przegl±dowy bez aparatu naukowego.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 0555-0025
  Adres url:  368/430
  Autorzy: Agnieszka Fluda-Krokos.
  Tytuł: 500-lecie polskiego ekslibrisu (1516-2016) - rozważania przy lekturze: Magdalena Czubińska, Katarzyna Podniesińska: Ekslibris polski: między herbem a obrazem / Agnieszka Fluda-Krokos
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2016, Z. 14, s. 391-401
  Uwagi: Artykuł recenzyjny: Ekslibris polski : między herbem a obrazem / Magdalena Czubińska, Katarzyna Podniesińska. - Kraków, 2016.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  p-ISSN: 2081-1861
  e-ISSN: 2300-3057
  Adres url:
  DOI:  369/430
  Autorzy: Agnieszka Chłosta-Sikorska.
  Tytuł: Aktywizacja zawodowa kobiet / Agnieszka Chłosta-Sikorska
  ¬ródło: Klio. - 2016, Vol. 37, nr 2, s. 155-166
  Uwagi: Artykuł recenzyjny: "Kobiety z marmuru. Robotnice w Polsce w latach 1945-1960" / Natalia Jarska, Warszawa 2015.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  p-ISSN: 1643-8191
  Adres url:
  DOI:  370/430
  Autorzy: Sabina Olszyk.
  Tytuł: Andrzej Żebrowski, Walka informacyjna w asymetrycznym ¶rodowisku bezpieczeństwa międzynarodowego. Wybrane problemy. "Prace Monograficzne" nr 740, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2016, 560 ss., Bibliogr., ISBN 978-83-7271-952-2 / Sabina Olszyk
  ¬ródło: Polityka i Społeczeństwo. - 2016, nr 4, s. 155-161
  Uwagi: Artykuł recenzyjny - Walka informacyjna w asymetrycznym ¶rodowisku bezpieczeństwa międzynarodowego : wybrane problemy / Andrzej Żebrowski. - Kraków, 2016.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  p-ISSN: 1732-9639
  DOI:  371/430
  Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
  Tytuł: Baltazar Opec, Żywot Pana Jezu Krysta (1522) : notatki na marginesie najnowszej edycji / Roman Mazurkiewicz
  ¬ródło: Studia Żródłoznawcze. - 2016, T. 54, s. 171-178
  Uwagi: Artykuł recenzyjny: Żywot Pana Jezusa Krysta (1522) / Baltazar Opec. - Poznań, 2014.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  p-ISSN: 0081-7147  372/430
  Autorzy: Kazimierz Karolczak.
  Tytuł: Christoph Augustynowicz, Grenze(n) und Herrschaft(en) in der kleinpolnischen Stadt Sandomierz 1772-1844, LIT Verlag, Wien 2015, ss. 362 / Kazimierz Karolczak
  ¬ródło: Kwartalnik Historyczny. - 2016, T. 123, nr 4, s. 851-857
  Uwagi: Artykuł recenzyjny: Grenze(n) und Herrschaft(en) in der kleinpolnischen Stadt Sandomierz 1772-1844 / Christoph Augustynowicz. - Wien, 2015.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  p-ISSN: 0023-5903  373/430
  Autorzy: Mirosław Boruta.
  Tytuł: Dawn L. Rothe i David O. Friedrichs, Crimes of Globalization. New Directions in Critical Criminology / Mirosław Boruta
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica. - 2016, Z. 8, vol. 2, s. 223-224
  Uwagi: Artykuł recenzyjny: Crimes of Globalization. New Directions in Critical Criminology / Dawn L. Rothe and David O. Friedrichs. - London, 2015.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  p-ISSN: 2081-6642
  e-ISSN: 2449-688X
  Adres url:  374/430
  Autorzy: Krzysztof Kania, Krzysztof Kloc.
  Tytuł: Druga strona sojuszu : ale jakiego? : gar¶ć uwag i refleksji na temat najnowszej ksi±żki Anny Zapalec / Krzysztof Kania, Krzysztof Kloc
  ¬ródło: Res Gestae. Czasopismo Historyczne. - 2016, T. 2, s. 190-198
  Uwagi: Artykuł recenzyjny: Druga strona sojuszu : żołnierze brytyjscy w Polsce w czasie II wojny ¶wiatowej / Anna Zapalec. - Gdańsk, 2014.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 2450-4475
  e-ISSN: 2451-0068
  Adres url:  375/430
  Autorzy: Piotr Trojański.
  Tytuł: Emigracja gomułkowska z perspektywy lat na podstawie ksi±żki Ewy Węgrzyn Wyjeżdżamy! Wyjeżdżamy?! Alija gomułkowska 1956-1960 : Wydawnictwo Austeria, Kraków - Budapeszt 2016, ss. 396 / Piotr Trojański
  ¬ródło: Chorzowskie Studia Polityczne. - 2016, nr 12, s. 229-233
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  p-ISSN: 2080-752X
  Adres url:  376/430
  Autorzy: Patrycja Włodek.
  Tytuł: Grzechy kolonializmu / Patrycja Włodek
  ¬ródło: Ethos. - 2016, nr 4 (116), s. 356-362
  Uwagi: Artykuł recenzyjny: Postkolonialna Europa : etnoobrazy współczesnego kina / Krzysztof Loska. - Kraków, 2016.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  p-ISSN: 0860-8024  377/430
  Autorzy: Patrycja Włodek.
  Tytuł: Hanna Schygulla - w pułapce Fassbindera / Patrycja Włodek
  ¬ródło: Kwartalnik Filmowy. - 2016, nr 96, s. 231-237
  Uwagi: Artykuł recenzyjny: Kino Hanny Schygulli / redakcja naukowa Andrzej GwóĽdĽ. Wrocław, 2015.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  p-ISSN: 0452-9502  378/430
  Autorzy: Tatiana Majcherkiewicz.
  Tytuł: Hillary Potter, Intersectionality and criminology. Disrupting and revolutionizing studies of crime / Tatiana Majcherkiewicz
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica. - 2016, Z. 8, vol. 2, s. 225-229
  Uwagi: Artykuł recenzyjny: Intersectionality and Criminology. Disrupting and revolutionizing studies of crime / Hillary Potter. - [s.l], 2015.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  p-ISSN: 2081-6642
  e-ISSN: 2449-688X
  Adres url:  379/430
  Autorzy: Sabina Olszyk.
  Tytuł: Jerzy Kosiński, Paradygmaty cyberprzestępczo¶ci / Sabina Olszyk
  ¬ródło: Przegl±d Naukowo - Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2016, R. 9, nr 2, s. 391-395
  Uwagi: Artykuł recenzyjny: Paradygmaty cyberprzestępczo¶ci / Jerzy Kosiński. - Warszawa, 2015.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  p-ISSN: 1899-3524
  Adres url:  380/430
  Autorzy: Edyta Pluta.
  Tytuł: Konwent klarysek krakowskich do końca XVIII w. : studium prozopograficzne / Patrycja G±siorowska. - Kraków, 2015 / Edyta Pluta
  ¬ródło: Studia Historyczne. - 2016, R. 59, z. 1, s. 110-113
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 0025-1429  381/430
  Autorzy: Przemysław Sołga.
  Tytuł: Ko¶ciół krakowski 1939-1945, red. Łukasz Klimek, Muzeum Historycze Miasta Krakowa, Kraków, ss. 264 / Przemysław Sołga
  ¬ródło: Przegl±d Nauk Historycznych. - 2016, R. 15, nr 2, s. 392-405
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  p-ISSN: 1644-857X
  DOI:  382/430
  Autorzy: Przemysław Sołga.
  Tytuł: Ks. Jerzy Popiełuszko na łamach polskiej prasy lat osiemdziesi±tych : (na marginesie ksi±żki Mileny Kindziuk Wizerunek medialny ks. Jerzego Popiełuszki w polskiej prasie w latach 1980-1984) / Przemysław Sołga
  ¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej. - 2016, T. 19, z. 4, s. 165-171
  Uwagi: Artykuł recenzyjny: Wizerunek medialny ks. Jerzego Popiełuszki w polskiej prasie w latach 1980-1984 / Milena Kindziuk. - Warszawa, 2014.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  p-ISSN: 1509-1074
  e-ISSN: 2084-8552  383/430
  Autorzy: Łukasz Sroka.
  Tytuł: Literackie podsumowania: polsko-hebrajskie, polsko-izraelskie -R. Löw , [Literature summaries: Polish-Hebrew, Polish-Israeli - R. Löw], ("Przełomy -Pogranicza." Studia Literackie VIII), Białystok 2014, 256 pp. ISBN 978836401132) / Łukasz T. Sroka
  ¬ródło: Scripta Judaica Cracoviensia. - 2016, Vol. 14, s. 177-179
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 13.000
  p-ISSN: 1733-5760
  e-ISSN: 2084-3925  384/430
  Autorzy: Iwona Gierłach, Tadeusz Gadacz.
  Tytuł: Mentoring: przyszło¶ć nauczania osób dorosłych - recenzja / Iwona Gierłach, Tadeusz Gadacz
  ¬ródło: E-mentor. - 2016, nr 3, s. 68-71
  Uwagi: Artykuł recenzyjny pracy L.J. Zachary "The Mentor's Guide".
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 15.000
  p-ISSN: 1731-6758
  e-ISSN: 1731-7428
  Adres url:
  DOI:  385/430
  Autorzy: Ewa Czerwińska-Jakimiuk.
  Tytuł: Mieczysław Ciosek, Beata Pastwa-Wojciechowska, Psychologia Penitencjarna / Ewa Czerwińska-Jakimiuk
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica. - 2016, Z. 8, vol. 2, s. 230-234
  Uwagi: Artykuł recenzyjny: Psychologia penitencjarna / redakcja naukowa Mieczysław Ciosek, Beata Pastwa-Wojciechowska. - Warszawa, 2016.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  p-ISSN: 2081-6642
  e-ISSN: 2449-688X
  Adres url:  386/430
  Autorzy: Przemysław Sołga.
  Tytuł: Mieczysław Ryba, Stosunki państwo-Ko¶ciół w województwie lubelskim 1918-1939, Lublin 2016 / Przemysław Sołga
  ¬ródło: Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego. - 2016, T. 19, s. 379-384
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  p-ISSN: 1733-0335
  e-ISSN: 2450-6095  387/430
  Autorzy: Mateusz Okoński.
  Tytuł: Miranda Aldhouse-Green, Bog Bodies Uncovered: Solving Europe's Ancient Mystery / Mateusz Okoński
  ¬ródło: Res Gestae. Czasopismo Historyczne. - 2016, T. 3, s. 314-321
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 2450-4475
  e-ISSN: 2451-0068
  Adres url:  388/430
  Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
  Tytuł: Muzeum II Wojny ¦wiatowej : Katalog wystawy głównej, autorzy: Rafał Wnuk, Paweł Machcewicz, Oliwia Gałka-Olejko, Łukasz Jasiński, współpraca Jan Daniluk, Gdańsk 2016 : (kilka uwag i refleksji historyka) / Jacek Chrobaczyński
  ¬ródło: Res Gestae. Czasopismo Historyczne. - 2016, T. 3, s. 273-293
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 2450-4475
  e-ISSN: 2451-0068
  Adres url:
  DOI:  389/430
  Autorzy: Klaudia Smaza.
  Tytuł: Nad epistolografi± w dawnej Rzeczypospolitej : (Epistolografi a w dawnej Rzeczypospolitej. Tom V. Stulecia XVI-XIX. Nowa perspektywa historycznoliteracka oraz Epistolografi a w dawnej Rzeczypospolitej. Tom VI. Stulecia XVI-XIX. Nowa perspektywa historyczna i językowa, Kraków, Collegium Collumbinum, 2015)
  ¬ródło: Ruch Literacki. - 2016, z. 2, s. 381-385
  Uwagi: Artykuł recenzyjny pubulikacji: "Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 5-6", Kraków 2015.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  p-ISSN: 0035-9602
  Adres url:  390/430
  Autorzy: Mariusz Wołos.
  Tytuł: Nauki historyczne w Polsce z sowieckiej perspektywy / Mariusz Wołos
  ¬ródło: Res Gestae. Czasopismo Historyczne. - 2016, T. 3, s. 294-304
  Uwagi: Artykuł recenzyjny: Polityka a historia : ZSRR wobec nauki historycznej w Polsce w latach 1945-1964 / Jan Szumski. - Warszawa, 2016
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 2450-4475
  e-ISSN: 2451-0068
  Adres url:
  DOI:  391/430
  Autorzy: Adam Bańdo.
  Tytuł: O "nowych mediach" / Adam Bańdo
  ¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej. - 2016, T. 19, z. 2, s. 117-124
  Uwagi: Artykuł recenzyjny: Nowe media : dylematy, zagrożenia, szanse, pod red. Jędrzeja Skrzypczaka. Opole 2014
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  p-ISSN: 1509-1074
  e-ISSN: 2084-8552  392/430
  Autorzy: Agnieszka Chłosta-Sikorska.
  Tytuł: Padraic Kenney, Budowanie Polski Ludowej. Robotnicy a komuni¶ci 1945-1959, przekład Anna Dzierzgowska, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2015, ISBN: 978-83-280-1593-7, ss. 451 / Agnieszka Chłosta-Sikorska
  ¬ródło: Klio. - 2016, Vol. 38, nr 3, s. 156-165
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  p-ISSN: 1643-8191
  Adres url:
  DOI:  393/430
  Autorzy: Przemysław Sołga.
  Tytuł: Piotr Rutkowski, Polscy biskupi jako ojcowie Soboru Watykańskiego II, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 2014, ss. 342 / Przemysław Sołga
  ¬ródło: Teologia i Człowiek. - 2016, nr 4, s. 235-244
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  p-ISSN: 1731-5638
  e-ISSN: 2391-7598
  Adres url:
  DOI:  394/430
  Autorzy: Konrad Meus.
  Tytuł: Polskie korzenie Izraela. Wprowadzenie do tematu. Wybór Ľródeł [The Polish Roots of Israel. Introduction to the Subject. Selection of Sources], Wydawnictwo Austeria, Kraków - Budapest 2015, 710 pp., b/w ill. ISBN 978-83-7866-177-1 / Konrad Meus
  ¬ródło: Scripta Judaica Cracoviensia. - 2016, Vol. 14, s. 181-187
  Uwagi: Artykuł recenzyjny: Polskie korzenie Izraela : wprowadzenie do tematu : wybór Ľródeł / Łukasz Tomasz Sroka, Mateusz Sroka. - Kraków ; Budapest, 2015.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 13.000
  p-ISSN: 1733-5760
  e-ISSN: 2084-3925  395/430
  Autorzy: Grzegorz Nieć, Janusz Kostecki.
  Tytuł: Powrót ksi±żek "zakazanych" do współczesnych odbiorców (wybrane zagadnienia) / Marta Nadolna-Tłuczykont. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego, 2013. - 206 s. - ISBN 978-83-226-2149-3 / Janusz Kostecki, Grzegorz Nieć
  ¬ródło: Bibliotheca Nostra. - 2016, nr 1, s. 183-190
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 9.000
  p-ISSN: 1734-6576
  e-ISSN: 2084-5464
  Adres url:  396/430
  Autorzy: Karolina Kolenda.
  Tytuł: Powtarzam, ironicznie : recenzja ksi±żki Wojciecha Szymańskiego Argonauci. Postminimalizm i sztuka po nowoczesno¶ci / Karolina Kolenda
  ¬ródło: Sztuka i Dokumentacja. - 2016, nr 14, s. 178-185
  Uwagi: Artykuł recenzyjny: Argonauci : postminimalizm i sztuka po nowoczesno¶ci : Eva Hesse - Felix Gonzalez-Torres - Roni Horn - Derek Jarman / Wojciech Szymański. - Kraków, 2015.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  p-ISSN: 2080-413X
  Adres url:  397/430
  Autorzy: Karolina Kolenda.
  Tytuł: Powtarzam, ironicznie : recenzja ksi±żki Wojciecha Szymańskiego Argonauci. Postminimalizm i sztuka po nowoczesno¶ci / Karolina Kolenda
  ¬ródło: Sztuka i Dokumentacja. - 2016, nr 14, s. 178-185
  Uwagi: Artykuł recenzyjny ksi±żki Wojciecha Szymańskiego "Argonauci. Postminimalizm i sztuka po nowoczesno¶ci" Kraków, 2015.
  Typ publikacji: PAR
  Punktacja MNiSW: 8.000
  p-ISSN: 2080-413X
  Adres url:  398/430
  Autorzy: Ewa Wójcik.
  Tytuł: Problematyka prasoznawcza w "Toruńskich Studiach Bibliologicznych" (2008-2015) / Ewa Wójcik
  ¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej. - 2016, T. 19, z. 4, s. 145-154
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  p-ISSN: 1509-1074
  e-ISSN: 2084-8552  399/430
  Autorzy: Tadeusz Budrewicz.
  Tytuł: Przypomniani "poeci wielu odcieni" / Tadeusz Budrewicz
  ¬ródło: Rocznik Przemyski. Literatura i Język. - 2016, T. 52, z. 2, s. 219-224
  Uwagi: Artykuł recenzyjny ksi±żki M. Stankiewicz-Kopeć, Pominięte, niedocenione, niedokończone: studia i rozprawy o kulturze literackiej XIX wieku, Kraków 2013.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  p-ISSN: 0137-4168  400/430
  Autorzy: Ewa Czerwińska-Jakimiuk.
  Tytuł: Recenzja ksi±żki Katarzyny Schier pt.:"Dorosłe dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie". Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, 2016, Wyd. I, VI dodruk, ss. 328 / Ewa Czerwińska-Jakimiuk
  ¬ródło: Psychologia Rozwojowa. - 2016, T. 21, nr 4, s. 1-6
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  p-ISSN: 1895-6297
  e-ISSN: 2084-3879
  Adres url:  401/430
  Autorzy: Przemysław Michalski.
  Tytuł: Ronald Stuart Thomas, Too brave to dream: encounters with modern art / Tony Brown, Jason Walford Davies (eds.), Bloodaxe Books, 2016 / Przemysław Michalski
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Anglica. - 2016, Z. 6, s. 139-144
  Uwagi: Artykuł recenzyjny: Too brave to dream. Encounters with modern art / Tony Brown, Jason Walford Davies (eds.). - [United Kingdom], 2016.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: ENG
  Punktacja MNiSW: 3.000
  p-ISSN: 2299-2111
  e-ISSN: 2449-5239  402/430
  Autorzy: Rafał Klepka.
  Tytuł: Stanisław Michalczyk, Jednostka i społeczeństw w ¶wiecie mediów : klasyczne i współczesne idee w teoriach ¶redniego zasięgu, Thesaurur Silesiae, Katowice 2015, 304 ss. / Rafał Klepka
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate et Educatione Civili. - 2016, Z. 6, s. 266-268
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  p-ISSN: 2082-0917
  Adres url:  403/430
  Autorzy: Anna Fiń.
  Tytuł: Sudhir Venkatesh, Floating City. A rogue sociologist lost and found in New York's underground economy / Anna Fiń
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica. - 2016, Z. 8, vol. 2, s. 218-222
  Uwagi: Artykuł recenzyjny: Floating City. A rogue sociologist lost and found in New York's underground economy / Sudhir Venkatesh. - New York, 2014.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  p-ISSN: 2081-6642
  e-ISSN: 2449-688X
  Adres url:  404/430
  Autorzy: Krzysztof Polek.
  Tytuł: The Baiuvarii ana Thugingi at ethnographic perspective / eds. Janine Fries-Knoblach, Heiko Stauer and John Hines / Krzysztof Polek
  ¬ródło: Kwartalnik Historyczny. - 2016, T. 123, nr 4, s. 817-821
  Uwagi: Artykuł recenzyjny: The Baiuvarii ana Thugingi at ethnographic perspective / eds. Janine Fries-Knoblach, Heiko Stauer and John Hines. - Woodbridge, 2014.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 11.000
  p-ISSN: 0023-5903  405/430
  Autorzy: Przemysław Sołga.
  Tytuł: Trudne relacje państwo-Ko¶ciół w historii Meksyku : o ksi±żce Marty Wójtowicz-Wcisło, Dwie władze. Studium z dziejów relacji państwo-Ko¶ciół w Meksyku, Wyd. Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2016, ss. 488 / Przemysław Sołga
  ¬ródło: Res Historica. - 2016, nr 42, s. 391-406
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  p-ISSN: 2082-6060
  e-ISSN: 2449-8467
  DOI:  406/430
  Autorzy: Adam Kowalczyk.
  Tytuł: Trzy wizyty w muzeum / Adam Kowalczyk
  ¬ródło: Wadoviana. Przegl±d Historyczno-Kulturalny. - 2016, nr 19, s. 179-183
  Uwagi: Artykuł recenzyjny: Motory. Szkice o/przy Zegadłowiczu / Ewa Bartos. - Katowice, 2013.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 4.000
  p-ISSN: 1505-0181  407/430
  Autorzy: Agnieszka Chłosta-Sikorska.
  Tytuł: W poszukiwaniu kobiet w podręcznikach do historii : rozważania nad publikacj± Iwony Chmury-Rutkowskiej, Edyty Głowackiej-Sobiech, Izabeli Skórzyńskiej, "Niegodne historii? O nieobecno¶ci i stereotypowych zerunkach kobiet w ¶wietle podręcznikowej narracji historycznej w gimnazjum" Poznań 2015, ss. 621 / Agnieszka Chłosta-Sikorska
  ¬ródło: Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku. - 2016, T. 16, s. 209-219
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  p-ISSN: 2080-8313
  e-ISSN: 2450-6796
  DOI:  408/430
  Autorzy: Mariusz Misztal.
  Tytuł: Yvonne M. Ward, Censoring Queen Victoria : how two gentlemen edited a Queen and created an icon / Mariusz Misztal
  ¬ródło: Dzieje Najnowsze. - 2016, R. 47, nr 2, s. 208-217
  Uwagi: Artykuł recenzyjny: Censoring Queen Victoria : how two gentlemen edited a Queen and created an icon / Yvonne M. Ward. - London, 2014.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  p-ISSN: 0419-8824  409/430
  Autorzy: Ewa Horyń.
  Tytuł: Zmysł smaku : studium leksykalno-semantyczne / Barbara Mitrenga / Ewa Horyń
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2016, Z. 11, s. 165-168
  Uwagi: Artykuł recenzyjny: Zmysł smaku. Studium leksykalno-semantyczne / Barbara Mitrenga. - Katowice, 2014.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  p-ISSN: 2083-1765
  Repozytorium UP:  410/430
  Autorzy: Teresa Żebrowska.
  Tytuł: "Sk±d przychodzimy? Kim jeste¶my? Dok±d zmierzamy?" : kognitywistyka symboliczna - modelowanie abstrakcyjnych funkcji my¶lowych w sztuce Paula Gauguina / Teresa Żebrowska
  ¬ródło: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. - 2016, nr 2, s. 159-184
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  p-ISSN: 2353-7140
  e-ISSN: 2353-7159
  Adres url:  411/430
  Praca recenzowana: Kultura funeralna elit Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku na terenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego : próba analizy interdyscyplinarnej / red. Anna Dr±żkowska. - Toruń, 2015
  Autorzy: Agnieszka Słaby.
  ¬ródło: Klio
  Opis fizyczny: 2016, Vol. 38, nr 3, s. 121-132
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 13.000
  p-ISSN: 1643-8191
  Adres url:
  DOI:  412/430
  Autorzy: Hubert Bożek.
  Tytuł: Bartosz Brożek i Mateusz Hohol, Umysł matematyczny / Hubert Bożek
  ¬ródło: Argument. Biannual Philosophical Journal. - 2015, Vol 5, nr 1, s. 295-303
  Uwagi: Artykuł recenzyjny: Umysł matematyczny / Bartosz Brożek, Mateusz Hohol. - Kraków, 2014.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  p-ISSN: 2083-6635
  e-ISSN: 2084-1043
  Adres url:  413/430
  Autorzy: Iwona Pietrzkiewicz.
  Tytuł: Bernadeta Iwańska-Cie¶lik, Biblioteka kapituły katedralnej we Włocławku, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2013, 396 s., il. ISBN 978-83-7096-880-9 / Iwona Pietrzkiewicz
  ¬ródło: Roczniki Biblioteczne. - 2015, R. 59, s. 173-177
  Uwagi: Artykuł recenzyjny: Biblioteka kapituły katedralnej we Włocławku / Bernadeta Iwańska-Cie¶lik. - Bydgoszcz, 2013.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  p-ISSN: 0080-3626  414/430
  Autorzy: Edyta Pluta.
  Tytuł: Błogosławiona Salomea i klasztory klarysek w Zawicho¶cie, Skale i Krakowie do końca XV wieku / Elżbieta Sander. - Kraków, 2015 / Edyta Pluta
  ¬ródło: Studia Historyczne. - 2015, R. 58, z. 3, s. 412-415
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  p-ISSN: 0025-1429  415/430
  Autorzy: Anna Karnat-Napieracz.
  Tytuł: David H. Newman, Cień Hipokratesa. Tajemnice domu medycyny / Anna Karnat-Napieracz
  ¬ródło: Argument. Biannual Philosophical Journal. - 2015, Vol. 5, nr 2, s. 525-531
  Uwagi: Artykuł recenzyjny: Cień Hipokratesa : tajemnice domu medycyny / David H. Newman. - Kraków, 2010.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  p-ISSN: 2083-6635
  e-ISSN: 2084-1043
  Adres url:  416/430
  Autorzy: Michał Ciechanowski.
  Tytuł: Droga do egzystencjonalnego wymiaru buddyzmu / Michał Ciechanowski
  ¬ródło: Poznańskie Studia Teologiczne. - 2015, T. 29, s. 286-288
  Uwagi: Artykuł recenzyjny: Stephen Batchelor, "Wyznania buddyjskiego ateisty", Warszawa 2012.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  p-ISSN: 0209-3472
  e-ISSN: 2451-2273
  DOI:  417/430
  Autorzy: Małgorzata Krywult-Albańska.
  Tytuł: Globalne nierówno¶ci w ujęciu wielowymiarowym / Małgorzata Krywult-Albańska
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica. - 2015, Z. 7, vol. 2, s. 227-234
  Uwagi: Artykuł recenzyjny: Nierówno¶ć, która zabija : jak globalny wzrost nierówno¶ci niszczy życie milionów i jak z tym walczyć / Göran Therborn. - Warszawa, 2016.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 8.000
  p-ISSN: 2081-6642
  Adres url:  418/430
  Autorzy: Katarzyna Slany.
  Tytuł: In the world of the postmodern fairytale / Katarzyna Slany
  ¬ródło: Filoteknos. - 2015, Vol. 5, s. 245-254
  Uwagi: Artykuł recenzyjny: Ba¶ń postmodernistyczna: przeobrażenia gatunku : intertekstualne gry z tradycj± literack± / Weronika Kostecka. - Warszawa, 2014.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  p-ISSN: 2082-9310  419/430
  Praca recenzowana: Miechów w ¶redniowieczu : studia z dziejów miasta i klasztoru : zagadka Jaksy / Andrzej Wędzki. - Warszawa, 2014
  Autorzy: Jerzy Rajman.
  ¬ródło: Studia Historyczne
  Opis fizyczny: 2015, R. 58, z. 3, s. 407-411
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 12.000
  p-ISSN: 0025-1429  420/430
  Praca recenzowana: Metody i techniki odkrywania wiedzy : narzędzia CAQDAS w procesie analizy danych jako¶ciowych / pod red. Jakuba Niedbalskiego. - ŁódĽ, 2014
  Autorzy: Joanna Gajda.
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica
  Opis fizyczny: 2015, Z. 15, s. 240-245
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  p-ISSN: 2081-3333
  Adres url:  421/430
  Autorzy: Mariusz Dzięglewski.
  Tytuł: Literatura w gorsecie socjologii kulturowej Pierre'a Bourdieu / Mariusz Dzięglewski
  ¬ródło: Studia Socjologiczne. - 2015, nr 3, s. 253-263
  Uwagi: Artykuł recenzyjny: Grzegorz Jankowicz, Piotr Marecki, Alicja Palęcka, Jan Sowa i Tomasz Warczok/ Literatura polska po 1989 roku w ¶wietle teorii Pierre'a Bourdieu. Raport z badań. - Kraków, 2014.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 14.000
  p-ISSN: 0039-3371
  Adres url:  422/430
  Autorzy: Nina Podleszańska.
  Tytuł: Między ¶wiatami / Nina Pluta
  ¬ródło: Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. - 2015, nr 38, s. 257-262
  Uwagi: Artykul recenzyjny: Między ¶wiatami : tłumacz ustny oraz komunikacja międzykulturowa w literaturze odkrycia i konkwisty Ameryki / Marzena Chrobak. - Kraków, 2012.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: SPA
  Punktacja MNiSW: 13.000
  p-ISSN: 1733-6716
  DOI:  423/430
  Autorzy: Magdalena Ryszka-Kurczab.
  Tytuł: Na tropie rodzajów i gatunków : (Roman Krzywy, Poezja staropolska w ¶wietle genologii retorycznej, Warszawa 2014) / Magdalena Ryszka-Kurczab
  ¬ródło: Ruch Literacki. - 2015, z. 3, s. 330-337
  Uwagi: Artykuł recenzyjny publikacji "Poezja staropolska w ¶wietle genologii retorycznej", 2014 r.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  p-ISSN: 0035-9602
  Adres url:  424/430
  Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
  Tytuł: Nowa ksi±żka o hipisach / Jacek Chrobaczyński
  ¬ródło: Res Gestae. Czasopismo Historyczne. - 2015, nr 1, s. 309-330
  Uwagi: Artykłu recenzyjny ksiażi: "Hippiesi, kudłacze, chwasty : hipisi w Polsce w latach 1967-1975", Bogusław Tracz, Katowice, 2014
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 5.000
  p-ISSN: 2450-4475
  Adres url:  425/430
  Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
  Tytuł: Polska prasa szkolna - historia i współczesno¶ć (na marginesie ksi±żki Pauliny Olechowskiej Prasa szkolna - teoria, funkcje, tematyka ) / Wanda Matras-Mastalerz
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2015, Z. 13, s. 308-311
  Uwagi: Artykuł recenzyjny: Prasa szkolna - teoria, funkcje, tematyka. Analiza na przykładzie województwa zachodniopomorskiego / Paulina Olechowska. - Szczecin, 2015.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  p-ISSN: 2081-1861
  e-ISSN: 2300-3057
  Adres url:  426/430
  Autorzy: Przemysław Mazur.
  Tytuł: Stepan Stebelski "Chrin", Przez ¶miech żelaza : wspomnienia dowódcy sotni UPA, która w zasadzce zabiła gen. ¦wierczewskiego, (przeł. K. Byzdra), Warszawa 2012, Oficyna Mireki, 23 ss. / Przemysław Mazur
  ¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate et Educatione Civili. - 2015, Z. 5, s. 225-234
  Uwagi: Artykuł recenzyjny: Przez ¶miech żelaza : wspomnienia dowódcy sotni UPA, która w zasadzce zabiła gen. ¦wierczewskiego : łuny w Bieszczadach oczyma żołnierza UPA, który spalił Nowosielce i brał udział w ataku na Borownicę / Stepan Stebelski "Chrin". - Warszawa, 2012.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 3.000
  p-ISSN: 2082-0917  427/430
  Autorzy: Edyta Pluta.
  Tytuł: Beginki i waldensi na ¦l±sku i Morawach do końca XIV wieku / Magdalena Ogórek. - Racibórz, 2012 / Edyta Pluta
  ¬ródło: ¦l±ski Kwartalnik Historyczny Sobótka. - 2014, R. 69, nr 4, s. 151-155
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 10.000
  p-ISSN: 0037-7511  428/430
  Autorzy: Edyta Pluta.
  Tytuł: Trzynastowieczne ¶więte kobiety kręgu franciszkańskiego Polski i Czech : kształtowanie się i rozwój kultów w ¶redniowieczu / Hanna Krzyżostaniak. - Poznań, 2014 / Edyta Pluta
  ¬ródło: Studia Historyczne. - 2014, R. 57, z. 3, s. 401-404
  Uwagi: Artykuł recenzyjny.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 6.000
  p-ISSN: 0025-1429  429/430
  Autorzy: Hanna Batorowska.
  Tytuł: Dwa wykłady Mariusza Jędrzejki o niedoskonało¶ci procesu wychowania i edukacji do mediów / Hanna Batorowska
  ¬ródło: Bibliotheca Nostra. - 2013, nr 1, s. 130-134
  Uwagi: Artykuł recenzyjny: M. Jędrzejko, Dzieci i nowe multimedia. Warszawa, 2013; M. Jędrzejko, Młodzież w zaburzonym ¶wiecie. Warszawa, 2013
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000
  p-ISSN: 1734-6576
  e-ISSN: 2084-5464
  Adres url:  430/430
  Autorzy: Mariusz Dzięglewski.
  Tytuł: Zabawy w "złotej klatce" / Mariusz Jan Dzięglewski
  ¬ródło: Literatura Ludowa. - 2012, nr 2, s. 47-50
  Uwagi: Artykuł recenzyjny ksi±żki W±ż w raju. Zabawa w społeczeństwie konsumpcyjnym, pod red. R. Kantora, Kraków 2011.
  Typ publikacji: PAR
  Język publikacji: POL
  Punktacja MNiSW: 7.000

       stosuj±c format:
  Nowe wyszukiwanie