Wynik wyszukiwania

Zapytanie: PK
Liczba odnalezionych rekordów: 508

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/508

Autorzy: Beth Stephens, Justyna Górowska, Ewelina Jarosz, Annie Sprinkle.
Tytuł: Making a splash : when ecosexual and hydrosexual unite in conversation / Beth Stephens, Justyna Górowska, Ewelina Jarosz & Annie Sprinkle
¬ródło: Antennae. - 2024, nr 63, s. 11-33
Typ publikacji: PK
Język publikacji: ENG
p-ISSN: 1756-9575
Adres url:2/508
Autorzy: Agnieszka Ogonowska, Magdalena Grenda, Marek Pieni±żek, Sinitta Kazek, Judyta Pogonowicz.
Tytuł: Media i współczesny teatr : dyskusja redakcyjna / Agnieszka Ogonowska, Magdalena Grenda, Marek Pieni±żek, Sinitta Kazek, Judyta Pogonowicz
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2023, z. 15 (3), s. 103-110
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2083-7275
e-ISSN: 2391-4432
Adres url:
DOI:3/508
Autorzy: Judyta Pogonowicz, Krzysztof Garbaczewski.
Tytuł: Technologia jest czę¶ci± nas : z Krzysztofem Garbaczewskim rozmawia Judyta Pogonowicz 28.04.2023 poprzez platformę Teams / Judyta Pogonowicz, Krzysztof Garbaczewski
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2023, z. 15 (3), s. 117-125
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2083-7275
e-ISSN: 2391-4432
Adres url:
DOI:4/508
Autorzy: Stefan Skowronek, Jerzy Cieciel±g, Adrian Szopa.
Tytuł: Dotkn±ć starożytno¶ci : z profesorem Stefanem Skowronkiem (1928-2019) rozmawiaj± Jerzy Cieciel±g i Adrian Szopa / Stefan Skowronek , Jerzy Cieciel±g , Adrian Szopa
¬ródło: Meander. - 2022, Vol. 77, s. 193-205
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0025-6285
Adres url:
DOI:5/508
Autorzy: Ewa Paj±k-Ważna.
Tytuł: Discussions around Education and Development in Dubai during Global Education & Skills Forum (GESF) - Global Forum or Global Education? Selected Aspects of Seeking New Educational Solutions in the Age of Globalization / Ewa Paj±k-Ważna
¬ródło: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia - Psychologia. - 2021, Vol. 34, nr 3, s. 51-58
Typ publikacji: PK
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 0867-2040
e-ISSN: 2449-8521
DOI:6/508
Autorzy: Tomasz Chomiszczak.
Tytuł: Epos o trudnej pamięci : z Tomaszem Chomiszczakiem o powie¶ci Kalmana Segala Jeszcze żyjemy rozmawia Joanna Sarnecka / Tomasz Chomiszczak, Joanna Sarnecka
¬ródło: Fraza. - 2021, nr 1-2, s. 161-169
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 1230-4832
Adres url:7/508
Autorzy: Benedetto Bravo, Andrzej Gillmeister, Adrian Szopa.
Tytuł: Lubię się mierzyć z trudem interpretacji : z profesorem Benedettem Bravo rozmawiaj± Andrzej Gillmeister i Adrian Szopa / Benedetto Bravo, Andrzej Gillmeister, Adrian Szopa
¬ródło: Meander. - 2021, Vol. 76, s. 211-225
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0025-6285
DOI:8/508
Autorzy: Ewa Wipszycka, Andrzej Gillmeister, Adrian Szopa.
Tytuł: Nigdy się nie znudziłam! : z profesor Ew± Wipszyck± rozmawiaj± Andrzej Gillmeister i Adrian Szopa / Ewa Wipszycka, Andrzej Gillmeister, Adrian Szopa
¬ródło: Meander. - 2021, Vol. 76, s. 199-210
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0025-6285
Adres url:
DOI:9/508
Autorzy: Kamila Ziółkowska-Weiss.
Tytuł: [Głos w dyskusji:] Jak kształtować atrakcyjn± ofertę w ramach turystyki kulturowej skierowan± do Polonii i Polaków mieszkaj±cych zagranic±? / Kamila Ziółkowska-Weiss
¬ródło: Turystyka Kulturowa. - 2021, Vol. 4, nr 4, s. 239-243
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1689-4642
Adres url:10/508
Autorzy: Antoni Szwed.
Tytuł: Samotno¶ć chrze¶cijanina : rozmowa z Antonim Szwedem / Mikołaj Rajkowski, Antoni Szwed
¬ródło: Teologia Polityczna Co Tydzień. - 2020, nr 45(241)
Uwagi: Udostępniono 09.11.2020 r.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1731-4232
Adres url:11/508
Autorzy: Stanisław Czajka, Jacek Wojciechowski, Jan Wołosz, Jerzy Maj, Andrzej Buck, Bogumiła Staniów, Danuta Konieczna, Michał Rogoż, Maja Wojciechowska.
Tytuł: W stulecie "Bibliotekarza" / Stanisław Czajka, Jacek Wojciechowski, Jan Wołosz, Jerzy Maj, Andrzej Buck, Bogumiła Staniów, Danuta Konieczna, Michał Rogoż, Maja Wojciechowska
¬ródło: Bibliotekarz. - 2020, nr 2, s. 4-15
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0208-4333
Adres url:12/508
Autorzy: Włodzimierz Lengauer, Andrzej Gillmeister, Adrian Szopa.
Tytuł: Wakacje z "Anabaz±" : z prof. Włodzimierzem Lengauerem o młodo¶ci, latach studenckich i kształtowaniu się warsztatu naukowego rozmawiaj± Andrzej Gillmeister i Adrian Szopa / Włodzimierz Lengauer, Andrzej Gillmeister, Adrian Szopa
¬ródło: Meander. - 2020, Vol. 75, s. 231-244
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0025-6285
Adres url:
DOI:13/508
Autorzy: Roman Kochnowski.
Tytuł: prof. Roman Kochnowski : politolog / [Roman Kochnowski]
¬ródło: W: Co my, polscy obywatele, możemy zrobić dla pojednania narodowego i zbudowania zgody społecznej? : ankieta Fundacji im. Zygmunta Starego
Adres wydawniczy: Kraków : Fundacja im. Zygmunta Starego, 2019
Opis fizyczny: S. 57-58
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL14/508
Autorzy: Marcin Klag, Jacek Dembosz.
Tytuł: To jest dobre miejsce, żeby się czego¶ nauczyć / z Marcinem Klagiem rozmawia Jacek Dembosz
¬ródło: W: Wspominaj±c Akademię : co to jest design? / redakcja: Marcin Klag
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2019
Opis fizyczny: S. 561-569
p-ISBN: 978-83-66054-53-0
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 0,515/508
Autorzy: Katarzyna Klimek-Michno, Renata Ciesielska-Kruczek.
Tytuł: Zabawy z ksi±żk± : z Katarzyn± Klimek-Michno, autork± ksi±żki Zabawy z ksi±żk±. W przedszkolu, w domu i w szkole / rozmawia Renata Ciesleska-Kruczek
¬ródło: Poradnik Bibliotekarza. - 2019, nr 5, s. 24-27
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0032-475216/508
Autorzy: Martin Widmark, Barbara Gawryluk, Elżbieta Twardy.
Tytuł: "Je¶li chce się zmieniać ¶wiat, trzeba pisać ksi±żki dla dzieci" [Dokument elektroniczny] : rozmowa z Martinem Widmarkiem / rozmawiała Barbara Gawryluk, oprac. Elżbieta Twardy
¬ródło: Biblioteka i Edukacja. - 2018, nr 13, s. 1-5
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
e-ISSN: 2299-565X
Adres url:17/508
Autorzy: Gheorg Zamfir, Marcin Kania, Maria Marko-Worłowska, Tomasz Chomiszczak.
Tytuł: "Muzyka musi być modlitw±" / "La musique doit être une prièrep" : rozmowa z Gheorghem Zamfirem, mistrzem fletni Pana / rozmawiał Marcin Kania ; wstępnie opracowała Maria Marko-Worłowska ; tłum. z języka francuskiego Tomasz Chomiszczak
¬ródło: W: W zgodzie z natur± : 17 Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie / [redakcja Marcin Kania]
Adres wydawniczy: Kraków : [Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie], 2018
Opis fizyczny: S. 15-17
p-ISBN: 978-83-8084-123-9
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL18/508
Autorzy: Grzegorz Nieć, Jiří Trávníček.
Tytuł: Bez Švejka ani ránu : rozhovor s Grzegorzem Niećem - 2. část [Dokument elektroniczny] / Grzegorz Nieć, Jiří Trávníček
¬ródło: Čtenář. - 2018, R. 70, nr 3, s. 91-93
Typ publikacji: PK
Język publikacji: CZE
p-ISSN: 0011-2321
Adres url:19/508
Autorzy: Marcin Król, Aleksander Smolar, Jerzy Aleksander Kłoczowski, Paweł Kłoczowski, Andrzej Wa¶kowicz, Katarzyna Haremska, Piotr Bartula, Anna Czepiel, Beata Polanowska-Sygulska.
Tytuł: Czy byli¶my głupi? / Marcin Król, Aleksander Smolar [oraz: Paweł Kłoczowski, Andrzej Wa¶kiewicz, Katarzyna Haremska, Piotr Bartula, Anna Czepiel, Beata Polanowska-Sygulska]; spisał Jerzy Aleksander Kłoczowski
¬ródło: Argument. Biannual Philosophical Journal. - 2018, Vol. 8, nr 1, s. 83-98
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2083-6635
e-ISSN: 2084-1043
Adres url:
DOI:20/508
Autorzy: Alicja Kabała, Karolina Kwak, Anna Litak, Ewa Łubieniewska, Agnieszka Ogonowska, Marek Pieni±żek, Roman Solecki, Monika Tryboń.
Tytuł: Debata edukacyjna dnia 26 paĽdziernika 2017 roku : w debacie bior± udział (w porz±dku alfabetycznym) / Alicja Kabała, Karolina Kwak, Anna Litak, Ewa Łubieniewska, Agnieszka Ogonowska, Marek Pieni±żek, Roman Solecki, Monika Tryboń
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2018, z. 10 (2), s. 185-200
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2083-7275
e-ISSN: 2391-4432
Adres url:
DOI:21/508
Autorzy: Jiří Trávníček, Grzegorz Nieć.
Tytuł: Doslov (rozhovor s Grzegorzem Niećem) / Jiří Trávníček, Grzegorz Nieć
¬ródło: W: Za textem : antologie polské / Jiří Trávníček (ed.)
Adres wydawniczy: Brno : Host ; Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., 2018
Opis fizyczny: S. 245-264
p-ISBN: 978-80-7577-398-2
p-ISBN: 978-80-88069-67-6
Typ publikacji: PK
Język publikacji: CZE22/508
Autorzy: Kamila D±browa, Marcin Kania.
Tytuł: Efekt WOW! : rozmowa z Kamil± D±brow± - Kierownikiem Biura Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie / [rozmawiał Marcin Kania]
¬ródło: W: W zgodzie z natur± : 17 Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie / [redakcja Marcin Kania]
Adres wydawniczy: Kraków : [Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie], 2018
Opis fizyczny: S. 27-30
p-ISBN: 978-83-8084-123-9
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL23/508
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Głos drugi... : jest wiele możliwo¶ci ocalenia wiedzy historycznojęzykowej... / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Historia języka w XXI wieku : stan i perspektywy / pod redakcj± Magdaleny Pastuch i Mirosławy Siuciak przy współpracy Kingi W±sińskiej i Wioletty Wilczek
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego, 2018
Opis fizyczny: S. 660-662
p-ISBN: 978-83-226-3137-9
e-ISBN: 978-83-226-3138-6
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach ; nr 3670)
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 0,1824/508
Autorzy: Zbigniew Janczulewicz, Monika W±s.
Tytuł: Gotowi na RODO? / rozmowę [ze Zbigniewem Janczulewiczem] przeprowadziła Monika W±s
¬ródło: Commentarii Academici. - 2018, nr 1, s. 14-15
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:25/508
Autorzy: Andrzej Franaszek, Krystyna Chwin, Stefan Chwin.
Tytuł: Jeste¶my stróżami naszych braci : z Andrzejem Franaszkiem autorem biografii Zbigniewa Herberta, rozmawiaj± Krystyna i Stefan Chwinowie / Andrzej Franaszek, Krystyna Chwin, Stefan Chwin
¬ródło: Przegl±d Polityczny. - 2018, nr 150, s. 26-37
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1232-648826/508
Autorzy: Jan Rydel, Dorota Rojek-Koryzna.
Tytuł: Krakowsko-praskie okno na ¶wiat / [prof. Jan Rydel w rozmowie z Dorot± Rojek-Koryzn±]
¬ródło: Commentarii Academici. - 2018, nr 2, s. 24
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2545-0824
Adres url:27/508
Autorzy: Janusz Majcherek.
Tytuł: Kultura liberalna wobec wyzwań współczesno¶ci / Janusz A. Majcherek, Andrzej Szahaj
¬ródło: Argument. Biannual Philosophical Journal. - 2018, Vol. 8, nr 1, s. 99-112
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2083-6635
e-ISSN: 2084-104328/508
Autorzy: Jan Zych, Marcin Kania.
Tytuł: Lubię, gdy się co¶ dzieje : rozmowa z Janem Zychem - fotografem / rozmawiał Marcin Kania
¬ródło: W: W zgodzie z natur± : 17 Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie / [redakcja Marcin Kania]
Adres wydawniczy: Kraków : [Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie], 2018
Opis fizyczny: S. 23-26
p-ISBN: 978-83-8084-123-9
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL29/508
Autorzy: Tomasz Szemberg, Dorota Rojek-Koryzna.
Tytuł: Matematyczny język porozumienia / rozmowę z prof. dr. hab. Tomaszem Szembergiem, dyrektorem Instytutu Matematyki, przeprowadziła Dorota Rojek-Koryzna
¬ródło: Commentarii Academici. - 2018, nr 1, s. 9
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:30/508
Autorzy: Piotr Pokora, Monika W±s.
Tytuł: Młodzi naukowcy / [rozmowę z dr. hab. Piotrem Pokor± przeprowadziła Monika W±s]
¬ródło: Commentarii Academici. - 2018, nr 2, s. 18
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2545-0824
Adres url:31/508
Autorzy: Andrzej Betlej, Dorota Rojek-Koryzna.
Tytuł: Muzyka w Sukiennicach / rozmowę [z dyrektorem Muzeum Narodowego dr hab. Andrzejem Betlejem] przeprowadziła Dorota Rojek-Koryzna
¬ródło: Commentarii Academici. - 2018, nr 1, s. 6
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:32/508
Autorzy: Robert Stawarz, Marcin Kania.
Tytuł: Nauka to postęp : rozmowa z prof. Robertem Stawarzem, Pełnomocnikiem Rektora UP ds. Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie / rozmawiał Marcin Kania
¬ródło: W: W zgodzie z natur± : 17 Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie / [redakcja Marcin Kania]
Adres wydawniczy: Kraków : [Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie], 2018
Opis fizyczny: S. 5-9
p-ISBN: 978-83-8084-123-9
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL33/508
Autorzy: Andrzej Pikulski, Dorota Rojek-Koryzna, Małgorzata Grzelewska.
Tytuł: Nie boję się nowych wyzwań / rozmawiała [z Andrzejem Pikulskim] Dorota Rojek-Koryzna, wstęp opracowała Małgorzata Grzelewska
¬ródło: Commentarii Academici. - 2018, nr 5, s. 19
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2545-0824
Adres url:34/508
Autorzy: Janusz Majcherek, Monika W±s.
Tytuł: Nominacje profesorskie / rozmowę [z prof. dr hab. Januszem Majcherkiem] przeprowadziła Monika W±s
¬ródło: Commentarii Academici. - 2018, nr 1, s. 22
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:35/508
Autorzy: Grzegorz Nieć, Jiří Trávníček.
Tytuł: O antikvariátech, knižním trhu a alkoholu : rozhovor s Grzegorzem Niećem / Grzegorz Nieć, Jiři Trávníček
¬ródło: Čtenář. - 2018, R. 70, nr 2, s. 56-58
Typ publikacji: PK
Język publikacji: CZE
p-ISSN: 0011-2321
Adres url:36/508
Autorzy: Piotr Jargusz, Monika W±s.
Tytuł: Obraz jest darem, nie towarem / [rozmowa z Piotrem Jarguszem, rozmawia Monika W±s]
¬ródło: Commentarii Academici. - 2018, nr 5, s. 18
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2545-0824
Adres url:37/508
Autorzy: Andrzej Piasecki, Łukasz Sroka, Monika W±s.
Tytuł: Praktyczny student?! / rozmowę [z prof. dr. hab. Andrzejem Piaseckim, dyrektorem Instytutu Prawa, Administracjii Ekonomii UP oraz dr. hab. Łukaszem Tomaszem Srok±, prof. UP, dyrektorem Instytutu Historii i Archiwistyki UP] przeprowadziła Monika W±s
¬ródło: Commentarii Academici. - 2018, nr 1, s. 18-19
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:38/508
Autorzy: Andrzej Baran, Marcin Kania.
Tytuł: Promocja nauki jest naszym obowi±zkiem : rozmowa z prof. Andrzejem Baranem - koordynatorem 17 Festiwalu Nauki i Sztuki / rozmawiał Marcin Kania
¬ródło: W: W zgodzie z natur± : 17 Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie / [redakcja Marcin Kania]
Adres wydawniczy: Kraków : [Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie], 2018
Opis fizyczny: S. 11-14
p-ISBN: 978-83-8084-123-9
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL39/508
Autorzy: Katarzyna Reikowska.
Tytuł: Przed nami blisko 100 szkoleń i kursów / Katarzyna Reikowska
¬ródło: Commentarii Academici. - 2018, nr 5, s. 20
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2545-0824
Adres url:40/508
Autorzy: Katarzyna Gucwa-Porębska, Agata Pilarska-Jakubczak.
Tytuł: Staro¶ć może być udana : [rozmowa z Katarzyn± Gucw±-Porębsk±] / [rozmawia Agata-Pilarska-Jakubczak]
¬ródło: Forum Służby Więziennej. - 2018, nr 247, s. 16-17
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2545-184741/508
Autorzy: Wojciech Pasternak, Marcin Kania.
Tytuł: ¦wiatłem i dĽwiękiem : rozmowa z Wojciechem Pasternakiem, producentem koncertu "Natura: Mater et Magistra" / rozmawiał Marcin Kania
¬ródło: W: W zgodzie z natur± : 17 Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie / [redakcja Marcin Kania]
Adres wydawniczy: Kraków : [Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie], 2018
Opis fizyczny: S. 19-22
p-ISBN: 978-83-8084-123-9
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL42/508
Autorzy: Paweł Próchniak.
Tytuł: Teatr nocy : (rozmowa z Tomaszem Pietrasiewiczem) / Paweł Próchniak
¬ródło: W: Teatr pamięci Teatru NN [Dokument elektroniczny] : flesze / pod redakcj± Pawła Próchniaka
Adres wydawniczy: Lublin : O¶rodek "Brama Grodzka - Teatr NN", 2018
Opis fizyczny: S. 15-39
e-ISBN: 978-83-65444-28-8
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:43/508
Autorzy: Małgorzata Kmak, Monika W±s.
Tytuł: Urzędnik idealny / [z dr Małgorzat± Kmak rozmawiała Monika W±s]
¬ródło: Commentarii Academici. - 2018, nr 2, s. 21
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2545-0824
Adres url:44/508
Autorzy: Tomasz Warczok, Tomasz Zarycki.
Tytuł: Wymiary zależno¶ci a formy autonomii i autarkii polskiej politologii : OdpowiedĽ na komentarze / Tomasz Warczok, Tomasz Zarycki
¬ródło: Nauka i Szkolnictwo Wyższe. - 2018, nr 1, s. 183-196
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1231-0298
Adres url:
DOI:45/508
Autorzy: Jiří Trávníček, Grzegorz Nieć.
Tytuł: "Decyduje dom, dom i jeszcze raz dom..." : z Jirím Trávníčkiem - o czeskim czytelnictwie, rynku ksi±żki i bibliotekach - rozmawia Grzegorz Nieć / Jiří Trávníček, Grzegorz Nieć
¬ródło: Przegl±d Biblioteczny. - 2018, nr 2, s. 257-266
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0033-202X
e-ISSN: 2545-2487
Adres url:46/508
Autorzy: Agata Jędrzejczyk-Dyl±g, Marcin Kania.
Tytuł: "Dziennikarzem się jest, a nie bywa" : rozmowa z red. Agat± Jędrzejczyk-Dyl±g / rozm. Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2017, nr 3 (62), s. 61-64
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-672647/508
Autorzy: Mariusz Wołos, Ewelina Janowska.
Tytuł: "Historia jest moim hobby" : rozmowa z Prorektorem do spraw Nauki prof. Mariuszem Wołosem / rozmawiała Ewelina Janowska
¬ródło: Studens Scribit. - 2017, nr 4, s. 9-15
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2083-595748/508
Autorzy: Robert Stawarz, Patrycja Pancerz.
Tytuł: "Mamy naprawdę fantastycznych ludzi wokół siebie" : rozmowa z Prorektorem do spraw Rozwoju prof. Robertem Stawarzem / rozmawiała Patrycja Pancerz
¬ródło: Studens Scribit. - 2017, nr 4, s. 3-8
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2083-595749/508
Autorzy: Tomasz Grzegorczyk, Julia Kaleńska-Rodzaj.
Tytuł: "Moje my¶li nie s± mn±" : o emocjach muzyków w sytuacji występu publicznego z dr Juli± Kaleńsk±-Rodzaj, założycielk± Krakowskiego O¶rodka Doradztwa dla Artystów KODA / rozmawia Tomasz Gregorczyk
¬ródło: Fragile. - 2017, nr 2, s. 115-125
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1899-426150/508
Autorzy: Małgorzata Trojańska, Anna Duczmalewska, Marcin Kania.
Tytuł: "Wspierać, nie wyręczać" : rozmowa na temat działalno¶ci Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UP / [z Małgorzat± Trojańsk± i Ann± Duczmalewsk±] rozmawiał Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2017, nr 1 (60), s. 125-129
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-672651/508
Autorzy: Katarzyna Potyrała, Patrycja Pancerz.
Tytuł: "Wyzwaniem jest każdy dzień" : wywiad z prof. Katarzyn± Potyrał± / rozmawiała Patrycja Pancerz
¬ródło: Studens Scribit. - 2017, nr 2, s. 17-23
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2083-595752/508
Autorzy: Andrzej Franaszek, Piotr Florczyk.
Tytuł: Andrzej Franaszek in conversation with Piotr Florczyk / Piotr Florczyk, Andrzej Franaszek
¬ródło: Notre Dame Review. - 2017, nr 43, s. 63-74
Typ publikacji: PK
Język publikacji: ENG
p-ISSN: 1082-186453/508
Autorzy: Małgorzata Lebda, Anna Solak.
Tytuł: Czasami my¶lę Knausgardem [Dokument elektroniczny] / z Małgorzat± Leb± rozmawia Anna Solak
¬ródło: Zamekczyta. - 2017
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:54/508
Autorzy: Małgorzata Lebda, Marta Koronkiewicz, Paweł Kaczmarski.
Tytuł: Czuło¶ć do ziemi / z Małgorzat± Lebd± rozmawiaj± Marta Koronkiewicz i Paweł Kaczmarski
¬ródło: Odra. - 2017, nr 5, s. 156-157
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0472-518255/508
Autorzy: Mariusz Wołos, Adrian Matuła.
Tytuł: Dyplomacja i propaganda w służbie bolszewickiej ekspansji / rozmowa z prof. Mariuszem Wołosem ; [rozm. Adrian Matuła]
¬ródło: W: O granice, niepodległo¶ć i cywilizację / pod redakcj± Jacka Kloczkowskiego
Adres wydawniczy: Kraków : O¶rodek My¶li Politycznej, 2017
Opis fizyczny: S. 199-220
p-ISBN: 978-83-64753-93-0
Seria: (Polskie Tradycje Intelektualne ; 28)
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 156/508
Autorzy: Halina Cader-Pawłowska, Marcin Kania.
Tytuł: Działanie w procesie : rozmowa z prof. Halin± Cader-Pawłowsk± / rozm. Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2017, nr 1 (60), s. 11-16
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-672657/508
Autorzy: Stanisław Markowski, Robert Stawarz, Marcin Kania.
Tytuł: Fotografia zostanie : rozmowa ze Stanisławem Markowskim - artyst±, fotografikiem, muzykiem, filmowcem / rozm. Robert Stawarz, Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2017, nr 1 (60), s. 5-10
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-672658/508
Autorzy: Maria I. Macioti, Agnieszka Hennel-Brzozowska.
Tytuł: Imigranci we Włoszech : rozmowa z prof. Mari± I. Macioti / wywiad przeprowadziła i przełożyła z języka włoskiego Agnieszka Hennel-Brzozowska
¬ródło: Konspekt. - 2017, nr 3 (62), s. 65-69
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-672659/508
Autorzy: Katarzyna Gucwa-Porębska, Agata Pilarska-Jakubczak.
Tytuł: Inwestycja w ochronę społeczeństwa / z Katarzyn± Gucw±-Porębsk± rozmawia Agata Pilarska-Jakubczak
¬ródło: Forum Penitencjarne. - 2017, nr 7, s. 22-23
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1505-218460/508
Autorzy: Maciej GaĽdzicki, Tadeusz Budrewicz.
Tytuł: Kraszewski mógłby nam sporo podpowiedzieć / rozmowa [Macieja GaĽdzickiego] z Tadeuszem Budrewiczem
¬ródło: Teologia Polityczna Co Tydzień. - 2017, nr 10(50), s. 1-8
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1731-4232
Adres url:61/508
Autorzy: Wiesław Banach, Marcin Kania.
Tytuł: Mistrzowie Mistrza : o Zdzisławie Beksińskim opowiada Wiesław Banach, Dyrektor Muzeum Historycznego w Sanoku / rozm. Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2017, nr 2 (61), s. 26-32
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-672662/508
Autorzy: Antoni Tajdu¶, Marcin Kania.
Tytuł: Na życie trzeba mieć pomysł : rozmowa z prof. Antonim Tajdusiem - doktorem honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / rozm. Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2017, nr 2 (61), s. 5-11
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-672663/508
Autorzy: Agnieszka Walecka-Rynduch, Jakub Z. Lichański.
Tytuł: Nowe Media i retoryka : wolny zwi±zek czy małżeństwo? / z Jakubem Z. Lichańskim rozmawiała Agnieszka Walecka-Rynduch
¬ródło: W: W poszukiwaniu najlepszych form komunikacji, czyli dlaczego wci±ż jest nam potrzebna retoryka? / Jakub Z. Lichański
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2017
Opis fizyczny: S. 219-240
p-ISBN: 978-83-7624-149-4
Seria: (Biblioteka Tradycji ; nr 150)
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 164/508
Autorzy: Małgorzata Grzelewska, Marcin Kania.
Tytuł: O now± jako¶ć Uczelni : rozmowa z Kanclerz UP Małgorzat± Grzelewsk± / rozm. Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2017, nr 3 (62), s. 5-9
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-672665/508
Autorzy: Jerzy Kreiner, Marcin Kania, Jacek Kruk.
Tytuł: Piękno widzialnego Wszech¶wiata : rozmowa z prof. Jerzym M. Kreinerem - twórc± Obserwatorium Astronomicznego na Suhorze / rozm. Marcin Kania ; współpraca Jacek Kruk
¬ródło: Konspekt. - 2017, nr 3 (62), s. 10-24
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-672666/508
Autorzy: Łukasz Sroka, Marcin Kania.
Tytuł: Polskie korzenie Izraela : rozmowa z prof. Łukaszem Tomaszem Srok±, Dyrektorem Instytutu Historii i Archiwistyki UP / rozm. Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2017, nr 1 (60), s. 117-124
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-672667/508
Autorzy: Pippo Delbono, Katarzyna WoĽniak.
Tytuł: Prawdziwa sztuka możliwa będzie wtedy, gdy pokochamy piękno prawdy [Dokument elektroniczny] : zapis spotkania z Pippem Delbonem, które odbyło się 26 paĽdziernika 2016 roku we Wrocławskim Teatrze Lalek w ramach cyklu Prawda i tylko prawda podczas Olimpiady Teatralnej ¦wiat miejscem prawdy Wrocław 2016 / Pippo Delbono, Katarzyna WoĽniak
¬ródło: Performer. - 2017, nr 13, s. 1-19
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2544-0896
Adres url:68/508
Autorzy: Łukasz Adamski, Piotr Czeremuszkin, Henryk Głębocki, Maciej Korkuć, Andrzej Nowak, Borys Sokołow, Mariusz Wołos.
Tytuł: Rosyjski wiek XX - w kulturze (nie-)pamięci i w polityce historycznej współczesnej Rosji (Rewolucje 1917, upadek imperium, wielki terror 1937-1938, II wojna ¶wiatowa, rozpad ZSRS 1991) / [uczestnicy dyskusji Łukasz Adamski, Piotr Czeremuszkin, Henryk Głębocki, Maciej Korkuć, Andrzej Nowak, Borys Sokołow, Mariusz Wołos]
¬ródło: Arcana. - 2017, nr 6, s. 50-97
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1233-688269/508
Autorzy: Marek Nowak, Paweł ¦liwa, Marek S. Szczepański, Tomasz Piróg, Hubert Kotarski, Tatiana Majcherkiewicz.
Tytuł: Samorz±d terytorialny w oczach socjologów - dyskusja / red. nauk. Marek Nowak, Paweł ¦liwa : [Marek S. Szczepański, Tomasz Piróg, Hubert Kotarski, Tatiana Majcherkiewicz]
¬ródło: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - 2017, Vol. 79, nr 3, s. 241-252
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0035-9629
e-ISSN: 2543-9170
Adres url:
DOI:70/508
Autorzy: Bogusław Skowronek, Ewelina Janowska.
Tytuł: Spotkanie przy kawie / rozmowa z prof. Bogusławem Skowronkiem ; rozmawiała Ewelina Janowska
¬ródło: Studens Scribit. - 2017, nr 1, s. 15-22
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2083-595771/508
Autorzy: Małgorzata Lebda, Dawid Gostyński.
Tytuł: Sprężenie ze ¶mierci± [Dokument elektroniczny] : [wywiad] / Małgorzata Lebda, Dawid Gostyński
¬ródło: Czas Kultury. - 2017
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:72/508
Autorzy: Robert Stawarz, Bogusław Skowronek, Adam Korzeniowski, Józef Skrzek, Marek Biliński, Sylwia Kępa.
Tytuł: ¦wiatłodĽwięki - dyskusja o muzyce / głosy w dyskusji: Robert Stawarz, Bogusław Skowronek, Adam Korzeniowski, Józef Skrzek, Marek Biliński ; przepisała i wstępnie opracowała Sylwia Kępa
¬ródło: Konspekt. - 2017, nr 2 (61), s. 19-25
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-672673/508
Autorzy: Grzegorz Bębnik, Tomasz Ceran, Anna Czocher, Magdalena Gawin, Dawid Golik, Waldemar Grabowski, Paweł Libera, Grzegorz Mazur, Sebastian Pi±tkowski, Marcin Przegiętka, Martyna Rusiniak-Karwat, Mirosław Sikora, Piotr Stanek, Ewa Wiatr, Anna Zapalec.
Tytuł: Terror i okupacja: Ľródła, pytania, perspektywy [Dyskusja] / [uczestnicy dyskusji] Grzegorz Bębnik, Tomasz Ceran, Anna Czocher, Magdalena Gawin, Dawid Golik, Waldemar Grabowski, Paweł Libera, Grzegorz Mazur, Sebastian Pi±tkowski, Marcin Przegiętka, Martyna Rusiniak-Karwat, Mirosław Sikora, Piotr Stanek, Ewa Wiatr, Anna Zapalec
¬ródło: W: II wojna ¶wiatowa historia, która nie chce przemin±ć : dyskusje o polskim do¶wiadczeniu w wieku XX i polityce pamięci / [redaktor prowadz±cy Leszek Zaborowski]
Adres wydawniczy: Warszawa : O¶rodek Badań nad Totalitaryzmem im. Witolda Pileckiego, 2017
Opis fizyczny: S. 101-123
p-ISBN: 978-83-948133-2-1
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 1,1
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]74/508
Autorzy: Agnieszka Łukaszewska, Bernadeta Stano.
Tytuł: W stronę obrazu : rozmowa z prof. Agnieszk± Łukaszewsk± / rozm. Bernadeta Stano
¬ródło: Konspekt. - 2017, nr 1 (60), s. 78-83
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-672675/508
Autorzy: Norbert Pikuła, Marcin Kania.
Tytuł: Z my¶l± o człowieku : rozmowa z ks. prof. Norbertem G. Pikuł±, Dyrektorem Instytutu Pracy Socjalnej UP / rozm. Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2017, nr 3 (62), s. 25-32
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-672676/508
Autorzy: Zbigniew Białas, Marcin Kania.
Tytuł: "Mam naturę archiwisty" : rozmowa z prof. Zbigniewem Białasem - literaturoznawc±, tłumaczem, autorem powie¶ci historyczno-kryminalnych / rozm. Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2016, nr 2 (57), s. 73-77
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-672677/508
Autorzy: Małgorzata Lebda, Łukasz Grzesiczak.
Tytuł: Balansuję pomiędzy poezj± i fotografi± [Dokument elektroniczny] / Łukasz Grzesiczak [rozmowa z Małgorzat± Lebd±]
¬ródło: Gazeta Wyborcza. - 2016, dod. Co jest grane, s. 1-3
Typ publikacji: PK
p-ISSN: 0860-908X
Adres url:78/508
Autorzy: Anna Czerwińska-Rydel, Anna Czabanowska-Wróbel, Katarzyna W±dolny-Tatar, Anna Pekaniec.
Tytuł: Biografie (dla dzieci) - reaktywacja? / z pisark± Ann± Czerwińsk±-Rydel rozmawiały Anna Czabanowska-Wróbel i Katarzyna W±dolny-Tatar ; spisała i zredagowała Anna Pekaniec
¬ródło: Nowa Dekada Krakowska. - 2016, nr 1/2, s. 89-97
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2299-474279/508
Autorzy: Zenon Uryga, Sylwia Kondek, Marta Plak.
Tytuł: By zrozumieć siebie i ¶wiat... : wspomina prof. Zenon Uryga / rozm. Sylwia Kondek, Marta Plak
¬ródło: Konspekt. - 2016, nr 2 (57), s. 114-121
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-672680/508
Autorzy: Paweł Cichoń, Konrad Meus, Bogusław Krasnowolski, Michał Kozioł, Tadeusz Budrewicz.
Tytuł: Dyskusja - wybrane głosy / (Paweł Cichoń, Konrad Meus, Bogusław Krasnowolski, Michal Kozioł, Tadeusz Budrewicz)
¬ródło: W: Rzeczpospolita Krakowska 1815-1846 : materiały z sesji naukowej 23 maja 2015 roku / pod redakcj± Jerzego Wyrozumskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Miło¶ników Historii i Zabytków Krakowa, 2016
Opis fizyczny: S. 167-185
p-ISBN: 978-83-89131-90-4
Seria: (Kraków w Dziejach Narodu ; 35)
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL81/508
Autorzy: Władysław Bułhak, Maciej Bałtowski, Jacek Luszniewicz, Mariusz Wołos, Dariusz Jarosz, Janusz Kaliński, Cecylia Leszczyńska, Anna Machnikowska, Bogdan Musiał.
Tytuł: Dyskusja: Wzorce radzieckie a własna droga - dyskusje, dylematy / moderator: Władysław Bułhak ; uczestnicy: Maciej Bałtowski, Jacek Luszniewicz, Mariusz Wołos ; głosy w dyskusji: Dariusz Jarosz, Janusz Kaliński, Cecylia Leszczyńska, Anna Machnikowska, Bogdan Musiał
¬ródło: W: "Rewolucja społeczna" czy "dzika przebudowa"? : społeczne skutki przekształceń własno¶ciowych w Polsce (1944-1956) / pod redakcj± Tomasza Osińskiego
Adres wydawniczy: Lublin : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja ¦cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Lublinie, 2016
Opis fizyczny: S. 453-479
p-ISBN: 978-83-8098-067-9
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 2,082/508
Autorzy: Bogusław Skowronek, Marcin Kania.
Tytuł: Film istnieje tylko w odbiorze : rozmowa z prof. Bogusławem Skowronkiem, Prorektorem UP ds. Kształcenia / rozm. Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2016, nr 3 (58), s. 12-21
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-672683/508
Autorzy: Bolesław Faron, Wiesław Łuka.
Tytuł: Humanista powinien dawać ¶wiadectwo… : z profesorem Bolesławem Faronem  / rozmawia Wiesław Łuka
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2016, z. 8 (2), s. 206-217
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2083-7275
e-ISSN: 2391-443284/508
Autorzy: Mirosław Boruta.
Tytuł: Jak trudno rozmawiać... / Mirosław Boruta
¬ródło: ¦l±ski Kurier Wnet. - 2016, nr 22, s. 2
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2300-664185/508
Autorzy: Angela Bajorek, Józef Krzyk.
Tytuł: Janosch ci±gle ¶ni o Zabrzu / rozmowa z Angel± Bajorek ; rozmawiał Józef Krzyk
¬ródło: Gazeta Wyborcza. - 2016, nr 59, dod. Katowice - Bielsko-Biała, Magazyn Roztomajty, s. 4-5
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0860-908X86/508
Autorzy: Józef Brynkus, Marcin Kania.
Tytuł: Jeden człowiek - wiele obowi±zków : rozmowa z prof. Józefem Brynkusem - historykiem i parlamentarzyst± / rozm. Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2016, nr 4 (59), s. 5-8
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-672687/508
Autorzy: Dorota Rojek, Marcin Kania.
Tytuł: Jestem zadaniowcem : rozmowa z Dorot± Rojek, rzecznik prasowym Uniwersytetu Pedagogicznego / rozm. Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2016, nr 4 (59), s. 30-36
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-672688/508
Autorzy: Rafał Milach, Łukasz Białkowski.
Tytuł: Kolektywno¶ć, której musiałem się nauczyć / Rafał Milach w rozmowie z Łukaszem Białkowskim
¬ródło: Znak. - 2016, nr 740, s. 88-95
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0044-488X
e-ISSN: 1689-405789/508
Autorzy: Justyna Górowska, Krzysztof Siatka.
Tytuł: Kura pochodziła z małego gospodarstwa mojego wujka i umarła na moich oczach / z Justyn± Górowsk± rozmawia Krzysztof Siatka
¬ródło: Fragile. - 2016, nr 2, s. 94-99
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1899-426190/508
Autorzy: Małgorzata Lebda, Aleksandra Byrska, Piotr Jemioło.
Tytuł: Mówiłem do was jak do zwierz±t / z Małgorzat± Lebd± rozmawiaj± Aleksandra Byrska i Piotr Jemioło
¬ródło: Fragile. - 2016, nr 2, s. 1-3
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1899-4261
e-ISSN: 2451-3210
Adres url:91/508
Autorzy: Eustachy Rylski, Marek Karwala, Marcin Kania.
Tytuł: Na antypodach tradycji : rozmowa z Eustachym Rylskim / rozm. Marek Karwala i Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2016, nr 4 (59), s. 26-29
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-672692/508
Autorzy: Adam Korzeniowski, Marcin Kania.
Tytuł: Na wiele głosów, na wiele serc... : rozmowa z prof. Adamem Korzeniowskim - dyrygentem i pedagogiem, założycielem Chóru Mieszanego "Edukatus" / rozm. Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2016, nr 4 (59), s. 9-17
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-672693/508
Autorzy: Anda Rottenberg, Łukasz Białkowski.
Tytuł: Należy sobie zaufać / Anda Rottenberg w rozmowie z Łukaszem Białkowskim
¬ródło: Znak. - 2016, nr 736, s. 24-31
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0044-488X
e-ISSN: 1689-405794/508
Autorzy: Franco Ferrarotti, Agnieszka Hennel-Brzozowska.
Tytuł: Nawet digitalne społeczeństwo potrzebuje minimum ideału : z prof. Franco Ferrarottim, twórc± włoskiej socjologii, rozmawia dr Agnieszka Hennel-Brzozowska
¬ródło: Konspekt. - 2016, nr 4 (59), s. 21-25
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-672695/508
Autorzy: Kazimierz Karolczak, Marcin Kania.
Tytuł: Nie jestem rewolucjonist± : rozmowa z JM Rektorem elektem UP prof. Kazimierzem Karolczakiem / rozm. Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2016, nr 2 (57), s. 9-14
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-672696/508
Autorzy: Katarzyna Haremska, Grzegorz Bożek.
Tytuł: Niełatwa lekcja od Thoreau : rozmowa z Katarzyn± Haremsk± / rozmowę przeprowadził Grzegorz Bożek
¬ródło: Dzikie Życie. - 2016, nr 9, s. 14-15
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1231-8094
Adres url:97/508
Autorzy: Karina Stempel, Małgorzata Lebda.
Tytuł: Poezja zawsze jest brikolażem : rozmowa / z Karin± Stempel [rozmawia Małgorzata Lebda]
¬ródło: Kraków. - 2016, nr 9, s. 82-82
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1733-045998/508
Autorzy: Jarosław Gowin, Marcin Kania.
Tytuł: Polska musi korzystać z dorobku uczonych : rozmowa z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr. Jarosławem Gowinem / rozm. Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2016, nr 2 (57), s. 5-8
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-672699/508
Autorzy: Patryk Czarkowski, Małgorzata Lebda.
Tytuł: Precyzja wiersza / z Patrykiem Czarkowskim rozmawia Małgorzata Lebda
¬ródło: Kraków. - 2016, nr 4, s. 76-76
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1733-0459100/508
Autorzy: Mirosław Boruta.
Tytuł: Propaganda jako socjologia : dziwny przypadek prof. Ireneusza Krzemińskiego / Mirosław Boruta
¬ródło: Wiara, Patriotyzm i Sztuka. - 2016, nr 2, s. 50
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2083-084X101/508
Autorzy: Marek Pieni±żek, Marcin Kania.
Tytuł: Przeciw filologicznym "zbrodniom" : rozmowa z prof. Markiem Pieni±żkiem - literaturoznawc±, teatrologiem, poet± / rozm. Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2016, nr 2 (57), s. 61-72
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726102/508
Autorzy: Eva Martha Eckkrammer, Martin Luginbühl, Bogusław Skowronek, Anna Hanus, Agnieszka Mac, Marta Smykała.
Tytuł: Rozmowa na temat statusu mediolingwistyki z prof. Ev± Marth± Eckkrammer, prof. Martinem Luginbühlem i prof. Bogusławem Skowronkiem = Zum Status der Medienlinguistic. Gespräch mit Prof. Eva Martha Eckkrammer, Prof. Martin Luginbühl und Prof. Bogusław Skowronek / rozm. Anna Hanus, Agnieszka Mac, Marta Smykała
¬ródło: Tekst i Dyskurs. - 2016, R. 9, s. 11-27
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL, GER
p-ISSN: 1899-0983103/508
Autorzy: Mariusz Wołos, Marcin Kania.
Tytuł: Sine ira et studio : rozmowa z prof. Mariuszem Wołosem, Prorektorem UP ds. Nauki / rozm. Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2016, nr 3 (58), s. 31-43
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726104/508
Autorzy: Bolesław Faron, Ewa Bednarska-Gryniewicz.
Tytuł: Smak słowa : wspomina prof. Bolesław Faron / opracowała Ewa Bednarska-Gryniewicz
¬ródło: Konspekt. - 2016, nr 2 (57), s. 107-113
Uwagi: Fragment zapisu spotkania, które odbyło się 21 stycznia 2016 r. w IFP UP. Spotkanie prowadziły Kalina Grzegorczyk i Patrycja Hyodo.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726105/508
Autorzy: Michał ¦liwa, Marcin Kania.
Tytuł: Szkoła życia : rozmowa z prof. Michałem ¦liw± , Rektorem Seniorem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / rozm. Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2016, nr 3 (58), s. 44-47
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726106/508
Autorzy: Marek Karwala.
Tytuł: Traklowe asocjacje my¶li : o poczuciu przemijanioa, trudno¶ci ze zrozumieniem współczesnej poezji i sarnie w przestrzeni doskonałej / mówi prof. Marek Karwala
¬ródło: W: Pretekst Trakla / Krzysztof Maćkowski, Janusz Mika
Adres wydawniczy: Kraków : Fundacja Promocji Kultury Urwany Film, 2016
Opis fizyczny: S. 27-42
p-ISBN: 978-83-945174-1-0
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 0,5107/508
Autorzy: Robert Stawarz, Marcin Kania.
Tytuł: Uczelnia to ludzie : rozmowa z prof. Robertem Stawarzem, Prorektorem UP ds. Rozwoju / rozm. Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2016, nr 3 (58), s. 22-30
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726108/508
Autorzy: Małgorzata Tęczyńska-Kęska, Marcin Kania.
Tytuł: W ¶wiecie dĽwięków... : rozmowa z Małgorzat± Tęczyńsk±-Kęsk± - dyrygent Orkiestry Symfonicznej Uniwersytetu Pedagogicznego / [rozm. Marcin Kania]
¬ródło: Konspekt. - 2016, nr 4 (59), s. 18-20
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726109/508
Autorzy: Piotr Borek, Marcin Kania.
Tytuł: W ¶wiecie tekstów : rozmowa z prof. Piotrem Borkiem, Dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej UP / rozm. Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2016, nr 2 (57), s. 15-24
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726110/508
Autorzy: Ewa Chru¶ciel, Małgorzata Lebda.
Tytuł: Wedrzeć się pod korę języka : rozmowa / z Ew± Chru¶ciel, poetk±, tłumaczk±, nauczycielem akademickim ; [rozm.] Małgorzata Lebda
¬ródło: Kraków. - 2016, nr 2, s. 68-68
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1733-0459111/508
Autorzy: Katarzyna Potyrała, Marcin Kania.
Tytuł: Wiedz± należy się dzielić : rozmowa z Katarzyn± Potyrał±, Prorektor UP ds. Studenckich / rozm. Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2016, nr 3 (58), s. 5-11
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726112/508
Autorzy: Anna Janicka, Tadeusz Budrewicz.
Tytuł: "Dziedzictwo pozytywizmu - dzi¶" : panel w Muzeum Historycznym w Białymstoku, 5 grudnia 2014 roku / [w dyskusji udział wzięli] Anna Janicka [et al., w tym Tadeusz Budrewicz]
¬ródło: W: Pozytywi¶ci warszawscy : "Przegl±d Tygodniowy" 1866-1876. Seria 1, Studia, rewizje, konteksty / redakcja naukowa i wstęp Anna Janicka
Adres wydawniczy: Białystok : Katedra Badań Filologicznych "Wschód - Zachód", Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski. Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku : Wydawnictwo Alter Studio, 2015
Opis fizyczny: S. 531-542
Seria: (Przełomy, Pogranicza ; 19)
Seria: (Studia o Pozytywizmie ; 1)
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 0,69113/508
Autorzy: Angela Bajorek, Katarzyna Pachelska.
Tytuł: Biografia Janoscha pt. Heretyk z familoka [Dokument elektroniczny] : rozmowa z autork± Angel± Bajorek / rozm. Katarzyna Pachelska
¬ródło: Dziennik Zachodni. - 2015, wyd. z dnia 07.03.2015, 3 s.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:114/508
Autorzy: Marek Biliński, Marcin Kania.
Tytuł: DĽwięk i ¶wiatło : rozmowa z Markiem Bilińskim - multiinstrumentalist±, kompozytorem muzyki elektronicznej / rozm. Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2015, nr 1 (54), s. 79-81
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726115/508
Autorzy: Michał Zawada, Paweł Dybel.
Tytuł: Jak rodzi się dzieło sztuki? - w poszukiwaniu Ľródeł : dyskusja / Michał Zawada [et al., w tym Paweł Dybel]
¬ródło: W: Strefa teorii: sztuka, filozofia, literatura : jak rodzi się dzieło sztuki? - w poszukiwaniu Ľródeł / [red. merytoryczna i oprac. redakcyjne Adriana Zimnowoda ; tł. na język angielski Sławomir Konkol]
Adres wydawniczy: Sosnowiec : Sosnowieckie Centrum Sztuki - Zamek Sielecki. Galeria Extravagance, 2015
Opis fizyczny: S. 8-49
p-ISBN: 978-83-64219-14-6
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL, ENG116/508
Autorzy: Józef Skrzek, Robert Stawarz, Marcin Kania.
Tytuł: Muzyka pochodzi z nieba : rozmowa z Józefem Skrzekiem, liderem grupy SBB / rozm.: Robert Stawarz, Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2015, nr 2 (55), s. 30-36
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726117/508
Autorzy: Tomek Baran, Krzysztof Mężyk, Grzegorz Sztwiertnia, Łukasz Białkowski.
Tytuł: Nic nie powstaje od zera lub spirala jako warto¶ć dodana / Tomek Baran, Krzysztof Mężyk i Grzegorz Sztwiertnia w rozmowie z Łukaszem Białkowskim
¬ródło: W: Czysta formalno¶ć / [redaktor, wywiady Marcin Krasny]
Adres wydawniczy: Lublin : Galeria Labirynt, 2015
Opis fizyczny: S. 35-40
p-ISBN: 978-83-64588-28-0
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 0,5118/508
Autorzy: Andrzej Franaszek.
Tytuł: Nie wejdziem do królestwa, gdzie poezja czysta : (ci±g dalszy polemiki na temat współczesnej poezji "zrozumiałej" i "niezrozumiałej") / Andrzej Franaszek
¬ródło: Gazeta Wyborcza. - 2014, nr 142, s. 30-31
Uwagi: Głos w dyskusji o współczesnej polskiej poezji.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0860-908X
Liczba arkuszy: 0,55119/508
Autorzy: Mirosław Boruta.
Tytuł: Niech katolicki, katolicki znaczy! / Mirosław Boruta [et al.]
¬ródło: Wiara, Patriotyzm i Sztuka. - 2015, nr 11, s. 79-80
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2083-084X120/508
Autorzy: Witold Wilczyński.
Tytuł: O istotno¶ci geograficznego nazewnictwa: odpowiedĽ na polemiczne uwagi Valentina Mihailova / Witold Wilczyński
¬ródło: Przegl±d Geopolityczny. - 2015, T. 14, s. 163-174
Uwagi: Artykuł polemiczny publikacji: "Wyobrażona Europa i wyobrażona Sarmacja - od geologii do ideologii / Valentin Mihailov, Przegl±d Geopolityczny 2015, tom 12.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 2080-8836
e-ISSN: 2392-067X
Adres url:121/508
Autorzy: Henryk Głębocki, Mariusz Wołos.
Tytuł: O zdradach Zachodu, szansach i cenie za suwerenn± politykę polsk± : debata historyczna w 95. rocznicę zwycięstwa 1920 roku / [debatę prowadził Henryk Głębocki, udział wzięli: Mariusz Wołos et al.]
¬ródło: Arcana. - 2015, nr 3, s. 51-78
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1233-6882122/508
Autorzy: Anna Karnat-Napieracz, Zbigniew Liber.
Tytuł: Odczarować ZWDPF - zespół wrodzonej dezakceptacji płci fenotypowej : refleksje wokół ksi±żki Małgorzaty Bieńkowskiej Transseksualizm w Polsce. Wymiar indywidualny i społeczny przekraczania binarnego systemu płci (2012) / Anna Karnat-Napieracz, Zbigniew Liber
¬ródło: Argument. Biannual Philosophical Journal. - 2015, Vol. 5, nr 2, s. 501-518
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 2083-6635
e-ISSN: 2084-1043
Adres url:123/508
Autorzy: Robert Stawarz, Marcin Kania.
Tytuł: O¶wieć się! : rozmowa z prof. Robertem Stawarzem - koordynatorem Festiwalu nauki 2015 / rozm. Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2015, nr 1 (54), s. 75-78
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726124/508
Autorzy: Angela Bajorek, Ada Chojnowska.
Tytuł: Pisz± dla dzieci, ale inaczej / z Angel± Bajorek rozmowę przeprowadziła Ada Chojnowska
¬ródło: Gazeta Wyborcza. - 2015, nr 52, dod. Kraków, s. 4
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0860-908X125/508
Autorzy: Mariusz Wołos, Sonia Knapczyk.
Tytuł: Polska w oczach Sowietów, czyli o kraju skazanym na niebyt / z prof. Mariuszem Wołosem rozmawia Sonia Knapczyk
¬ródło: Nowa Europa Wschodnia. - 2015, nr 1, s. 101-110
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1899-5543
e-ISSN: 2084-3992
Liczba znaków: 26,41 tys.
Liczba arkuszy: 0,7126/508
Autorzy: Mirosław Boruta, Adam Gliksman.
Tytuł: Razem zwyciężymy / rozmawiał [z Mirosławem Borut±] Adam Gliksman
¬ródło: Serwis Informacyjny Małopolska. - 2015, nr 12, s. 8-9
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1507-0875127/508
Autorzy: Michał ¦liwa, Marcin Kania.
Tytuł: Refleksje przed Jubileuszem : rozmowa z JM Rektorem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. Michałem ¦liw± / rozm. Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2015, nr 2 (55), s. 5-12
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726128/508
Autorzy: Angela Bajorek, Marta Odziomek.
Tytuł: Skryty pustelnik, który mi zaufał / z Angel± Bajorek rozmowę przeprowadziła Marta Odziomek
¬ródło: Gazeta Wyborcza. - 2015, nr 54, dod. Katowice - Bielsko-Biała, Magazyn Roztomajty, s. 11
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0860-908X129/508
Autorzy: Jani Konstantinovski Puntos, Marcin Kania.
Tytuł: ¦wiatło i dĽwięk : rozmowa z Janim Konstantinovskim Puntosem - artyst± nowych mediów / rozm. Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2015, nr 1 (54), s. 82-84
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726130/508
Autorzy: Jerzy Jura, Marcin Kania.
Tytuł: Technika to przyszło¶ć : rozmowa z prof. Jerzym Jur± - Dyrektorem Instytutu Techniki UP / rozm. Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2015, nr 1 (54), s. 5-10
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726131/508
Autorzy: Monika Niwelińska, Agnieszka Kwiecień, Krzysztof Siatka.
Tytuł: Utrata obrazu / z Monik± Niwelińsk± rozmawiali: Agnieszka Kwiecień i Krzysztof Siatka
¬ródło: Fragile. - 2015, nr 1, s. 67-73
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1899-4261
Adres url:132/508
Autorzy: Barbara Olak, Tadeusz Budrewicz.
Tytuł: W obronie Marii Konopnickiej / oprac. Barbara Olak ; [głos w dyskusji Tadeusz Budrewicz et al.]
¬ródło: Zielony Sztandar. - 2015, nr 12, s. 16-17
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL133/508
Autorzy: Józef Żmija, Jerzy Jura.
Tytuł: W ¶wiecie techniki... : z emerytowanym pracownikiem Instytutu Techniki prof. Józefem Żmij± rozmawia prof. Jerzy Jura
¬ródło: Konspekt. - 2015, nr 1 (54), s. 54-56
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726134/508
Autorzy: Angela Bajorek, Katarzyna Pachelska.
Tytuł: Wzór na życie Janoscha to powrót do Zabrza (duchem) / [z Angel± Bajorek] rozmawiała Katarzyna Pachelska
¬ródło: Dziennik Zachodni. - 2015, wyd. z dnia 12.03.2015, s. 15
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL135/508
Autorzy: Katarzyna Niewidok, Katarzyna Jasikowska, Ewa Paj±k-Ważna.
Tytuł: Analiza diagnostyczna stanu edukacji globalnej w Małopolsce : rozmowa z dr Katarzyn± Jasikowsk±, dr Ew± Paj±k-Ważn± i mgr Magdalen± Klarenbach / rozm. Katarzyna Niewidok
¬ródło: Hejnał O¶wiatowy. - 2014, nr 12, s. 22-24
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1233-7609136/508
Autorzy: Grzegorz Nieć, Feliks Kiryk.
Tytuł: Czy Czchów wart jest monografii? : o historii, Małopolsce i Czchowie z profesorem Feliksem Kirykiem dla "Czasu Czchowa" rozmawia... / Grzegorz Nieć
¬ródło: Czas Czchowa. - 2014, nr 1-2, s. 25-26
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL137/508
Autorzy: Marcin Kania, Marek Sowa.
Tytuł: Kierunek: Małopolska : rozmowa z Marszałkiem Województwa Małopolskiego Markiem Sow± / rozm. Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2014, nr 1 (50), s. 73-76
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:138/508
Autorzy: Marcin Kania, Aurelia Kotkiewicz.
Tytuł: Literaturocentryczno¶ć Wschodu : rozmowa z dr hab. Aureli± Kotkiewicz / rozm. Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2014, nr 1 (50), s. 5-10
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:139/508
Autorzy: Tomasz Goban-Klas, Agnieszka Ogonowska.
Tytuł: Media s± fascynuj±ce... / [z prof. Tomaszem Gobanem-Klasem rozmawia prof. Agnieszka Ogonowska]
¬ródło: Konspekt. - 2014, nr 3(52), s. 5-12
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:140/508
Autorzy: Helena Ples, Marcin Kania.
Tytuł: Poznajemy Rosję : rozmowa z mgr Helen± Ples - Dyrektor Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego Uniwersytetu Pedagogiczego w Krakowie oraz Fundacji "Russkiy Mir" / rozm. Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2014, nr 1 (50), s. 69-72
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:141/508
Autorzy: Łukasz Białkowski.
Tytuł: Raczej zauważam [Dokument elektroniczny] : rozmowa z Szymonem Kobylarzem o jego projekcie "Diamat" / Łukasz Białkowski
¬ródło: Obieg. - 2014
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1732-9795
Adres url:142/508
Autorzy: Paweł Próchniak.
Tytuł: Rozmowa o czytaniu z...Pawłem Próchniakiem i Pawłem Huelle
¬ródło: Polonistyka. - 2014, nr 8, s. 25-28
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0551-3707143/508
Autorzy: Robert Teodor Hese, Tomasz Zyss, Piotr Gorczyca.
Tytuł: Współczesne wymagania stawiane terapii elektrowstrz±sowej / Robert Teodor Hese, Tomasz Zyss, Piotr Gorczyca
¬ródło: Psychiatria Polska. - 2014, nr 6, s. 1283-1286
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 15.000
p-ISSN: 0033-2674144/508
Autorzy: Danuta Waloszek.
Tytuł: Zapomniane (?) inspiracje dla wychowania / Danuta Waloszek
¬ródło: Labor et Educatio. - 2014, nr 2, s. 221-246
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2353-4745
Adres url:
Adres url:145/508
Autorzy: Hanna Sokołowska, Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: "Bawiło mnie odtworzenie czego¶ w okre¶lonym stylu..." : z Hann± Sokołowsk±, autork± Kosy, czyli ballady kryminalnej o Nowej Hucie / rozmawia Magdalena Roszczynialska
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica. - 2013, Z. 1, s. 170-182
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2353-4583
e-ISSN: 2449-7401146/508
Autorzy: Kornel Janczy, Patrycja Cembrzyńska.
Tytuł: "Niezdecydowani to moja ulubiona grupa społeczna" / mówi Kornel Janczy, słucha Patrycja Cembrzyńska
¬ródło: Fragile. - 2013, nr 4, s. 65-68
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1899-4261147/508
Autorzy: Tadeusz Budrewicz.
Tytuł: Ankieta / rozmowa z Tadeuszem Budrewiczem
¬ródło: Literacje. - 2013, nr 4, s. 36-37
Uwagi: Numer po¶więcony Wacławowi Berentowi.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
p-ISSN: 1730-8623148/508
Autorzy: Tadeusz Budrewicz.
Tytuł: Ankieta / rozmowa z Tadeuszem Budrewiczem
¬ródło: Literacje. - 2013, nr 3, s. 83-84
Uwagi: Numer po¶więcony Tadeuszowi Boyowi-Żeleńskiemu.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
p-ISSN: 1730-8623149/508
Autorzy: Robert Stawarz, Małgorzata Iskra.
Tytuł: Droga w nowe rejony nauki / z dr hab. Robertem Stawarzem, profesorem UP, prodziekanem Wydziału Geograficzno-Biologicznego, pełnomocnikiem rektora ds. organizacji międzyobszarowego kierunku studiów "Bioinformatyka" rozm. Małgorzata Iskra
¬ródło: Polska Gazeta Krakowska. - 2013, nr 133 (dodatek z dn. 10 czerwca), s. 2
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL150/508
Autorzy: Angela Bajorek, Janosch.
Tytuł: Frommer Ketzer und Anarchist oder zurück nach Zabrze / Janosch im Gespräch mit Angela Bajorek
¬ródło: W: Didaktische Potenziale erproben : Aufsätze zur Literatur- und Fremdsprachendidaktik / Hrsg.: Katarzyna Nowakowska, Ewa Jarosz-Sienkiewicz, Joanna Zator-Peljan
Adres wydawniczy: Dresden : Neisse Verlag ; Wrocław : Quaestio, 2013
Opis fizyczny: S. 229-247
Seria: (Beihefte zum Orbis Linguarum ; Bd. 106)
Typ publikacji: PK
Język publikacji: GER
Liczba arkuszy: 1,0151/508
Autorzy: Marcin Kania, Bożena Popiołek.
Tytuł: Historia to proces : rozmowa z prof. Bożen± Popiołek, dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / rozmawiał Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2013, nr 1 (46), s. 13-18
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:152/508
Autorzy: Jacek Chrobaczyński, Małgorzata Iskra.
Tytuł: Ile kosztowała nas wolno¶ć : rozmowa z prof. Jackiem Chrobaczyńskim, historykiem z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / rozmawiała Małgorzata Iskra
¬ródło: Gazeta Krakowska. - 2013, nr 105, s. 12
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL153/508
Autorzy: Szewach Weiss, Łukasz Sroka.
Tytuł: Ile polsko¶ci w Izraelu? / z prof. Szewachem Weissem rozmawia Łukasz Sroka
¬ródło: Konspekt. - 2013, nr 1 (46), s. 134-136
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:154/508
Autorzy: Marcin Kania, Michał Rogoż.
Tytuł: Interaktywne biblioteki w społeczeństwie informacyjnym : rozmowa z dr Michałem Rogożem - p.o. Dyrektora Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UP / rozmawiał Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2013, nr 2 (47), s. 10-14
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:155/508
Autorzy: Kazimierz Karolczak, Agnieszka Kania.
Tytuł: Jeste¶my spadkobiercami kultury szlacheckiej : rozmowa z prof. Kazimierzem Karolczakiem, Prorektorem do spraw Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, badaczem dziejów polskiej arystokracji / rozmawiał Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2013, nr 1 (46), s. 5-12
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:156/508
Autorzy: Marek Glogier.
Tytuł: Kalendaria rocznicowe (1973, 2013) / Marek Glogier
¬ródło: Konspekt. - 2013, nr 4 (49), s. 32-36
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:157/508
Autorzy: Katarzyna Dormus, Marcin Kania.
Tytuł: Komisja Edukacji Narodowej - wielkie dzieło, wielkie dziedzictwo : rozmowa z prof. Katarzyn± Dormus / rozmawiał Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2013, nr 4 (49), s. 15-18
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:158/508
Autorzy: Jakub Pierzchała, Małgorzata Iskra.
Tytuł: Mariaż sztuki i techniki : z dr Jakubem Pierzchał±, wykładowc± z Wydziału Sztuki UP, kierownikiem kierunku studiów Digital Design / rozm. Małgorzata Iskra
¬ródło: Polska Gazeta Krakowska. - 2013, nr 133 (dodatek z dn. 10 czerwca), s. 4
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2353-6144159/508
Autorzy: Marcin Kania, Marta Regnowska.
Tytuł: Mieli¶my dobre argumenty / z Mart± Regnowsk± rozm. Marcin Kania
¬ródło: Argument. Biannual Philosophical Journal. - 2013, nr 1, s. 27
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2083-6635160/508
Autorzy: Łukasz Stach, Katarzyna Janiszewska.
Tytuł: Najlepiej, by poseł nie był ani biedny, ani bogaty : niech będzie uczciwy : rozmowa z dr. Łukaszem Stachem, politologiem z Uniwersytetu Pedagogicznego / rozmawiała K. Janiszewska
¬ródło: Gazeta Krakowska. - 2013, Nr 133, s. 2
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2353-6144161/508
Autorzy: Agnieszka Ogonowska, Bolesław Faron.
Tytuł: Nauczyciel nauczycieli : rozmowa z prof. Bolesławem Faronem - rektorem WSP w latach 1975-1981 / rozmawiała prof. Agnieszka Ogonowska
¬ródło: Konspekt. - 2013, nr 4 (49), s. 22-27
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:162/508
Autorzy: Wojciech Józef Burszta, Agnieszka Ogonowska.
Tytuł: O czym dzi¶ opowiada antropologiczna opowie¶ć? : rozmowa z prof. Wojciechem Józefem Burszt± / rozmawiała Agnieszka Ogonowska
¬ródło: Konspekt. - 2013, nr 3 (48), s. 5-14
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:163/508
Autorzy: Wojciech Józef Burszta, Agnieszka Ogonowska.
Tytuł: O czym dzi¶ opowiada antropologiczna opowie¶ć? / z prof. Wojciechem Józefem Burszt± rozmawia prof. Agnieszka Ogonowska
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2013, z. 5, S. 272-286
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2083-7275164/508
Autorzy: Marcin Kania, Andrzej Chwalba.
Tytuł: O polskiej historii za granic± : rozmowa z prof. Andrzejem Chwalb± o promocji polskiej historii za granic± / rozmawiał Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2013, nr 1 (46), s. 19-21
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:165/508
Autorzy: Ryszard Terlecki, Mariusz Wołos.
Tytuł: Polska i jej przeszło¶ć w ¶wiadomo¶ci i pamięci historycznej : ankieta "Arcanów" : historia zmanipulowana / Ryszard Terlecki [et. al., w tym Mariusz Wołos ]
¬ródło: Arcana. - 2013, nr 4-5, s. 13-32
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL166/508
Autorzy: Ahron Seidenberg, Piotr Trojański, Mateusz Trojański.
Tytuł: Pomiędzy Polsk± a Izraelem / z Aharonem Seidenbergiem rozmawia Piotr Trojański ; przeł Mateusz Trojański
¬ródło: Konspekt. - 2013, nr 1 (46), s. 130-133
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:167/508
Autorzy: Marcin Kania, Henryk Żaliński.
Tytuł: Powstanie styczniowe - szanse i nadzieje : rozmowa z prof. Henrykiem W. Żalińskim - znawc± historii Polski XIX wieku / rozmawiał Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2013, nr 4 (49), s. 117-124
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:168/508
Autorzy: Jerzy Waligóra, Agnieszka Maj.
Tytuł: Poziom szkół byłby lepszy bez Karty nauczyciela : [rozmowa z profesorem Jerzym Waligór±, prorektorem Uniwersytetu Pedagogicznego] / rozmawiała Agnieszka Maj
¬ródło: Dziennik Polski. - 2013, nr 279, dod. Kronika Krakowska, s. 2
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0137-9089169/508
Autorzy: Józef KuĽma, Daria Grodzka.
Tytuł: Przyszła szkoła będzie w większym niż obecnie stopniu skoncentrowana na uczniach : rozmowa z prof. zw. dr. hab. Józefem KuĽm± / rozmawiała Daria Grodzka
¬ródło: Hejnał O¶wiatowy. - 2013, nr 4, s. 3-5
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1233-7609170/508
Autorzy: Katarzyna Dormus, Paweł Dybicz.
Tytuł: Rewolucja KEN / [z Katarzyn± Dormus] rozmawia Paweł Dybicz
¬ródło: Przegl±d. - 2013, nr 44, s. 46-48
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:171/508
Autorzy: Daria Grodzka, Danuta Waloszek.
Tytuł: Spróbujmy oczekiwać nieoczekiwanego, dajmy się zaskoczyć my¶leniu dziecka : rozmowa z prof. dr hab. Danut± Waloszek / rozmawiała Daria Grodzka
¬ródło: Hejnał O¶wiatowy. - 2013, nr 12, s. 5-6
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1233-7609172/508
Autorzy: Jan Rydel, Małgorzata Iskra.
Tytuł: Studia niemcoznawcze i ¶rodkowoeuropejskie : więcej wiedzieć i lepiej rozumieć s±siada / z dr. hab. Janem Rydlem, prof. UP, z Instytutu Politologii rozm. Małgorzata Iskra
¬ródło: Polska Gazeta Krakowska. - 2013, nr 133 (dodatek z dn. 10 czerwca), s. 3
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2353-6144173/508
Autorzy: Jerzy Waligóra, Małgorzata Iskra.
Tytuł: Studiuj w najlepszej uczelni pedagogicznej w kraju / z dr. hab. Jerzym Waligór±, prof. UP, prorektorem do spraw kształcenia rozm. Małgorzata Iskra
¬ródło: Polska Gazeta Krakowska. - 2013, nr 133 (dodatek z dn. 10 czerwca), s. 1
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL174/508
Autorzy: Wojciech Materski, Mariusz Wołos, Andrzej Grajewski.
Tytuł: Szanse i pułapki dialogu historycznego ze wschodnimi s±siadami Polski : ankieta "Arcanów" / Wojciech Materski, Mariusz Wołos, Andrzej Grajewski
¬ródło: Arcana. - 2013, nr 6, s. 41-63
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL175/508
Autorzy: Janusz Morbitzer, Daria Grodzka.
Tytuł: Szkoła przyszło¶ci to taka, która ma nauczać poprzez stwarzanie warunków : rozmowa z profesorem UP dr. hab. inż. Januszem Morbitzerem / rozmawiała Daria Grodzka
¬ródło: Hejnał O¶wiatowy. - 2013, nr 8-9, s. 3-5
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1233-7609176/508
Autorzy: Michał ¦liwa, Marcin Warszawski.
Tytuł: Tablica i kreda musz± już odej¶ć do lamusa : rozmowa : Profesor Michał ¦liwa, rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN / rozmawiał Marcin Warszawski
¬ródło: Dziennik Polski. - 2013, nr 239, dod. Kronika Krakowska, s. 02B
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0137-9089177/508
Autorzy: Katarzyna Haremska.
Tytuł: Thrasymachus redivivus? : głos w dyskusji / Katarzyna Haremska
¬ródło: Kronos. Metafizyka, Kultura, Religia. - 2013, nr 2, s. 284-285
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1897-1555178/508
Autorzy: Paweł Kłoczowski, Bronisław Łagowski, Andrzej Serafin.
Tytuł: Thrasymachus redivivus? : o ksi±żce Piotra Nowaka Podpis księcia rozmawiaj± z autorem Paweł Kłoczowski, Bronisław Łagowski i Jan Rokita / rozmowę prowadzi Andrzej Serafin
¬ródło: Kronos. Metafizyka, Kultura, Religia. - 2013, nr 2, s. 271-287
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1897-1555179/508
Autorzy: Zenon Moszner, Marcin Kania.
Tytuł: To imię przetrwało : rozmowa z prof. Zenonem Mosznerem, rektorem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie w latach 1971-1975 i 1981-1984 / rozmawiał Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2013, nr 4 (49), s. 19-21
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:180/508
Autorzy: Jerzy Waligóra, Paweł Dybicz.
Tytuł: Uniwersytet bez fizyki? : troska o finanse nie zwalnia uczelni z dbało¶ci o jako¶ć kształcenia studentów : / rozmawiał Paweł Dybicz
¬ródło: Przegl±d. - 2013, nr 48, s. 38-39
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL181/508
Autorzy: Sabina Kwiecień, Beata Langer, Krzysztof Migoń.
Tytuł: W kręgu bibliologii : rozmowa z prof. Krzysztofem Migoniem / rozmawiały Sabina Kwiecień i Beata Langer
¬ródło: Konspekt. - 2013, nr 2 (47), s. 5-9
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:182/508
Autorzy: Tadeusz Gadacz, Anna Goc, Marcin Żyła.
Tytuł: W podziemiach m±dro¶ci / [z prof. Tadeuszem Gadaczem rozmawiali Anna Goc i Marcin Żyła]
¬ródło: Tygodnik Powszechny. - 2013, nr 21, s. 22-23
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0041-4808183/508
Autorzy: Stanisław Skórka, Małgorzata Iskra.
Tytuł: Ważne, by nadać kierunek : rozmowa z dr Stanisławem Skórk±, dyrektorem Biblioteki Głównej UP, współtwórc± kierunku Architektura Informacji / rozm. Małgorzata Iskra
¬ródło: Polska Gazeta Krakowska. - 2013, nr 133 (dodatek z dn. 10 czerwca), s. 4
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2353-6144184/508
Autorzy: Ryszard Siwek, Teresa Dubiel.
Tytuł: "Człowiek pozbawiony marzeń jest kaleki" / [z prof. Ryszardem Siwkiem rozmawiała Teresa Dubiel]
¬ródło: Studens Scribit. - 2012, nr 1, s. 2-4
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL185/508
Autorzy: Michał ¦liwa, Teresa Dubiel.
Tytuł: "Niezbędna jest otwaro¶ć na sprawy drugiego człowieka" / [z prof. Michałem ¦liw± rozmawiała Teresa Dubiel]
¬ródło: Studens Scribit. - 2012, nr 2, s. 2-9
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL186/508
Autorzy: Witold Warcholik, Aneta Czerwień, Magdalena Ryczek.
Tytuł: Biegiem przez Europę : rozmowa z dr. Witoldem Warcholikiem / rozmawiały Aneta Czerwień, Magdalena Ryczek
¬ródło: Konspekt. - 2012, nr 2 (43), s. 44-46
Typ publikacji: PK187/508
Autorzy: Marcin Kania, Andrzej Rzepka.
Tytuł: Biologia - wiedza o życiu : rozmowa z prof. Andrzejem Rzepk±, dyrektorem Instytutu Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / rozmawiał Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2012, nr 4 (45), s. 8-20
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL188/508
Autorzy: Michał ¦liwa, Marcin Kania.
Tytuł: Czas pracy : rozmowa z Rektorem Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. Michałem ¦liw± / rozmawiał Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2012, nr 2 (43), s. 5-7
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL189/508
Autorzy: Angela Bajorek, Janosch.
Tytuł: Frommer Ketzer und Anarchist oder zurück nach Zabrze / Janosch im Gespräch mit Angela Bajorek
¬ródło: Silesia Nova. - 2012, H. 4, s. 89-108
Typ publikacji: PK
Język publikacji: GER190/508
Autorzy: Isabel Röskau-Rydel.
Tytuł: Galicja była dla Niemców mał± ojczyzn± : rozmowa z dr hab. Isabel Röskau-Rydel, historykiem z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, badaczk± dziejów galicyjskich Niemców, laureatk± Nagrody im. W. Felczaka i H. Wereszyckiego
¬ródło: Dziennik Polski. - 2012, nr 242, s. 08 A
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL191/508
Autorzy: Marzenna Jakubczak.
Tytuł: Język Kali / Marzenna Jakubczak
¬ródło: Zadra. - 2012, nr 3-4, s. 74-76
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL192/508
Autorzy: Wojciech Pszoniak, Marcin Kania.
Tytuł: Korczak jest tajemnic±... : rozmowa z Wojciechem Pszoniakiem, odtwórc± tytułowej roli w filmie Andrzeja Wajdy Korczak / rozmawiał Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2012, nr 3 (44), s. 70-72
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL193/508
Autorzy: Tadeusz Aleksander, Zofia Szarota.
Tytuł: O andragogice : z przeszło¶ci± w przyszło¶ć / Tadeusz Aleksander w rozmowie z Zofi± Szarot±
¬ródło: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2012, nr 1, s. 45-49
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL194/508
Autorzy: Tadeusz Gadacz, Małgorzata Grzegorzewska, Piotr Nowak.
Tytuł: O miło¶ci i erosie / rozm. Tadeusz Gadacz, Małgorzata Grzegorzewska i Piotr Nowak
¬ródło: Kronos. Metafizyka, Kultura, Religia. - 2012, nr 3, s. 299-309
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000195/508
Autorzy: Mirosław Wójtowicz, Aneta Czerwień, Magdalena Ryczek.
Tytuł: Podróżowanie to przeżycie duchowe : rozmowa a dr. Mirosławem Wójtowiczem / rozmawiały Aneta Czerwień, Magdalena Ryczek
¬ródło: Konspekt. - 2012, nr 2 (43), s. 41-43
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL196/508
Autorzy: Tomasz Sikora, Tomasz Basiuk.
Tytuł: Queer vadis? [Dokument elektroniczny] : nieformalna dyskusja redaktorów numeru wokół wstępu / Tomasz Sikora, Tomasz Basiuk
¬ródło: InterAlia. - 2012, 7
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:197/508
Autorzy: Tomasz Basiuk, Tomasz Sikora, Rafał Majka.
Tytuł: Radykalizmy queer [Dokument elektroniczny] : od redakcji / Tomasz Basiuk, Tomasz Sikora, Rafał Majka
¬ródło: InterAlia. - 2012, 7, s. 1-13
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:198/508
Autorzy: Tomasz Rachwał, Marcin Kania.
Tytuł: Różnorodno¶ć w jedno¶ci : rozmowa z dr. Tomaszem Rachwałem - dyrektorem Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / rozmawiał Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2012, nr 2(43), s. 8-13
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL199/508
Autorzy: Marcin Kania, Jacek Majchrowski.
Tytuł: Rzetelno¶ć historyka : rozmowa z Prezydentem Miasta Krakowa prof. Jackiem Majchrowskim, doktorem honorowym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / rozmawiał Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2012, nr 4 (45), s. 5-7
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL200/508
Autorzy: Joanna Olczak-Ronikier, Marcin Kania.
Tytuł: Stary Doktor : rozmowa z Joann± Olczak-Ronikier - pisark±, scenarzystk±, współzałożycielk± kabaretu Piwnica pod Baranami, autork± ksi±żki Korczak. Próba biografii, za któr± otrzymała Nagrodę Klio / rozmawiał Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2012, nr 3 (44), s. 40-42
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL201/508
Autorzy: Franciszek Mróz, Małgorzata Pabis.
Tytuł: Dwie¶cie milionów p±tników rocznie : miejsca kultu / Franciszek Mróz ; rozm. przepr. Małgorzata Pabis
¬ródło: ¬ródło. - 2011, nr 19, s. 16
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL202/508
Autorzy: Agnieszka Ogonowska, Tomasz Goban-Klas, Bogusław Skowronek, Marta Juza, Anna ¦lósarz.
Tytuł: Fenomen nowych mediów / z polskimi socjologami i medioznawcami rozmawia prof. Agnieszka Ogonowska ; [Tomasz Globan-Klas, et al., w tym Bogusław Skowronek, Marta Juza, Anna ¦lósarz]
¬ródło: Konspekt. - 2011, nr 2 (39), s. 18-26
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:203/508
Autorzy: Halina Cader-Pawłowska, Mirosława Moszkowicz.
Tytuł: Fotografia w procesie twórczym : rozmowa z prof. Halin± Cader-Pawłowsk±, opiekunem Galerii Fotografii "5A" i Koła Naukowego Grafików "Kwadrat" w Katedrze Grafiki i Projektowania Wizualnego Wydziału Sztuki UP / rozmawiała Mirosława Moszkowicz
¬ródło: Konspekt. - 2011, nr 1 (38), s. 84-86
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL204/508
Autorzy: Marek Pieni±żek.
Tytuł: Hamlet, czyli wielka sceniczna heureza : o marcowej konferencji szekspirowskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym i Innym Szekspirze z prof. Małgorzat± Sugier±, kierowniczk± Katedry Dramatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, rozmawia dr Marek Pieni±żek / Marek Pieni±żek
¬ródło: Konspekt. - 2011, nr 2 (39), s. 38-43
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL205/508
Autorzy: Tadeusz Gadacz, Jacek Żakowski.
Tytuł: I¶ć po ziemi i po niebie : wielkanocna rozmowa / z prof. Tadeuszem Gadaczem rozmawia Jacek Żakowski
¬ródło: Polityka. - 2011, nr 17, s. 16-19
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL206/508
Autorzy: Ryszard Siwek, Marcin Kania.
Tytuł: Konsekwencje wieży Babel : rozmowa z prof. Ryszardem Siwkiem - dyrektorem Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / rozmawiał Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2011, nr 3 (40), s. 5-10
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:207/508
Autorzy: Janusz Majcherek.
Tytuł: Kręte ¶cieżki prawdy / Janusz A. Majcherek
¬ródło: Gazeta Wyborcza. - 2011, nr 50, s. 22
Uwagi: Polemika z: W obronie prawdy / Lucjan Piela [et al.] // Rzeczpospolita (W3). - 2011, nr 32 oraz: Przeciw degradacji nauki i zagrożeniu wolno¶ci debaty / Edward Opaliński [et al.] // Rzeczpospolita (W3). - 2011, nr 45.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL208/508
Autorzy: Janusz Grzywacz, Marcin Kania.
Tytuł: Laboratorium życia : rozmowa z Januszem Grzywaczem - liderem krakowskiej grupy jazzrockowej Laboratorium absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie / rozmawiał Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2011, nr 4 (41), s. 129-134
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL209/508
Autorzy: Tadeusz Gadacz, Magdalena Kozak.
Tytuł: Logos dialogu / z Tadeuszem Gadaczem rozmawiaj±: Magdalena Kozak [et al.]
¬ródło: Mêlée. - 2011, nr 6, s. 91-109
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL210/508
Autorzy: Marzenna Jakubczak.
Tytuł: Od zakonnic do feminizmu : rozmowa z profesor Sanjukt± Dasgupt±, feministk± Kalkuty / rozm. Marzenna Jakubczak
¬ródło: Zadra. - 2011, nr 1-2, s. 29-31
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL211/508
Autorzy: Wojciech Sady.
Tytuł: OdpowiedĽ moim rzeczniko-krytykom / Wojciech Sady
¬ródło: Studia Philosophica Wratislaviensia. - 2011, Vol. 6, nr 2, s. 63-74
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL212/508
Autorzy: Marek Sajduk, Marcin Kania.
Tytuł: Patrzeć - nie zawsze znaczy widzieć : rozmowa z prof. Markiem Sajdukiem, Dziekanem Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / rozmawiał Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2011, nr 1 (38), s. 5-8
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL213/508
Autorzy: Michał Rogoż.
Tytuł: Popularyzuj±c historię i kulturę Krakowa... : z pisarzem Mariuszem Wollnym rozmawia dr Michał Rogoż / Michał Rogoż
¬ródło: Konspekt. - 2011, nr 2 (39), s. 44-49
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL214/508
Autorzy: Włodzimierz Bolecki, Tadeusz Gadacz, Małgorzata Kowalska, Jacek Migasiński, Piotr Nowak.
Tytuł: Przyszło¶ć Uniwersytetu / debata z udziałem Włodzimierza Boleckiego, Tadeusza Gadacza, Małgorzaty Kowalskiej, Jacka Migasińskiego i Piotra Nowaka
¬ródło: Kronos. Metafizyka, Kultura, Religia. - 2011, nr 1, s. 218-242
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL215/508
Autorzy: Wiesław Stawiński, Barbara Zębalska, Katarzyna Potyrała.
Tytuł: Refleksje autobiograficzne nieco emocjonalnie zabarwione / rozmowa z Profesorem Wiesławem Stawińskim ; rozm. Barbara Zębalska i Katarzyna Potyrała
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia. - 2011, Z. 1, s. 43-58
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:216/508
Autorzy: Danuta Ciesielska, Magdalena Lempart, Agata Niezabitowska.
Tytuł: Sekrety liczby p~00 : rozmowa z dr Danut± Ciesielsk±, pracownikiem Instytutu Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego / rozmawiały: Magdalena Lempart i Agata Niezabitowska
¬ródło: Konspekt. - 2011, Wydanie specjalne, s. 49-51
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:217/508
Autorzy: Marek Karwala, Marcin Kania.
Tytuł: Słowo i obraz : rozmowa z dr. Markiem Karwal± - twórc± i wieloletnim opiekunem "Galerii Konspektu" / rozmawiał Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2011, nr 1 (38), s. 130-133
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL218/508
Autorzy: Maria Szmeja, Janusz Majcherek.
Tytuł: Tworzy sie naród ¶l±ski / Maria Szmeja ; rozm. przepr. Janusz A. Majcherek
¬ródło: Newsweek Polska. - 2011, nr 15, s. 22-26
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL219/508
Autorzy: Jacek Mazur, Marcin Kania.
Tytuł: We love jazz... : rozmowa z Jackiem Mazurem, instrumentalist± i wokalist± Jazz Band Ball Orchestra / rozmawiał Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2011, nr 1 (41), s. 135-139
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL220/508
Autorzy: Jerzy Krzesiński, Jacek Norton.
Tytuł: Zaczęło się od rakiet : rozmowa z dr. Jerzym Krzesińskiem / rozmawiał Jacek Norton
¬ródło: SMS. - 2011, nr 21, s. 10-11
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL221/508
Autorzy: Jan Andrzej Kłoczowski, Paweł Kłoczowski, Michał Bardel, Łukasz Tischner.
Tytuł: "Zgroza nagłych cisz" : trudne dziedzictwo Filozofa / dyskusja z udziałem Jana Andrzeja Kłoczowskiego [et al., w tym Pawła Kłoczowskiego] ; rozm. Michał Bardel i Łukasz Tischner
¬ródło: Znak. - 2010, nr 657, s. 20-37
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL222/508
Autorzy: Bronisław Łagowski, Janina Paradowska.
Tytuł: Byle jakie spory / Bronisław Łagowski ; rozm. przepr. Janina Paradowska
¬ródło: Polityka. - 2010, nr 20, s. 20-23
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL223/508
Autorzy: Tadeusz Zaleski, Marcin Kania.
Tytuł: Były wzloty i upadki / rozmowa z dr. Tadeuszem Zaleskim ; rozm. Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2010, nr 4 (37), s. 138-140
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:224/508
Autorzy: Bartosz Bugaj, Bogusław Skowronek.
Tytuł: Interesuj± mnie wszelkie zjawiska kultury : rozmowa z prof. Bogusławem Skowronkiem, wieloletnim opiekunem Sekcji Filmowej Koła Polonistów Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego / rozmawiał Bartosz Bugaj
¬ródło: Konspekt. - 2010, nr 2 (35), s. 84-86
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:225/508
Autorzy: Bronisław Łagowski, Agaton Koziński.
Tytuł: Ko¶ciół ma zbyt duże wpływy, bo cały czas rz±dz±cy szukaj± w nim poparcia / Bronisław Łagowski ; rozm. przepr. Agaton Koziński
¬ródło: Polska (Metropolia Warszawska). - 2010, nr 159, dod. Forum, s. I-II
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL226/508
Autorzy: Jacek Chmieliński, Marcin Kania.
Tytuł: Nie detronizujmy królowej : rozmowa z prof. Jackiem Chmielińskim, dyrektorem Instytutu Matematyki Uniwersytetu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / rozmawiał Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2010, nr 3 (36), s. 5-9
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:227/508
Autorzy: Stanisław Skórka, Marcin Kania.
Tytuł: O bibliotece hybrydowej i architekturze informacji : rozmowa z dyrektorem Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego dr. Stanisławem Skórk± / rozmawiał Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2010, nr 2 (35), s. 15-19
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:228/508
Autorzy: Jan Bujnowski, Patrycja Cembrzyńska.
Tytuł: O domu co z ziemi wyrósł : zapis rozmowy z Janem Bujnowskim / [rozmawia Patrycja Cembrzyńska]
¬ródło: Konteksty. Polska Sztuka Ludowa. - 2010, nr 2-3, s. 173-181
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL229/508
Autorzy: Piotr ¦liwiński, Paweł Próchniak.
Tytuł: O poezji pokolenia przełomu : (rozmawiaj± Marian Stala i Paweł Próchniak) / w imieniu "Polonistyki" pytania sformułował Piotr ¦liwiński, debatę przeprowadził i zredagował Paweł Próchniak
¬ródło: Polonistyka. - 2010, nr 3, s. 6-17
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:230/508
Autorzy: Tomasz Szemberg, Marcin Kania.
Tytuł: Od geometrii euklidesowej do komputerowej : rozmowa z prof. Tomaszem Szembergiem / rozmawiał Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2010, nr 3 (36), s. 102-104
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:231/508
Autorzy: Marcin Kania, Janusz Majcherek, Adam Michnik.
Tytuł: Piszę o sprawach kontrowersyjnych : rozmowa z Adamem Michnikiem / Adam Michnik ; rozm. Marcin Kania, współpr. Janusz A. Majcherek
¬ródło: Konspekt. - 2010, nr 1 (34), s. 5-6
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:232/508
Autorzy: Helena Siwek, Lidia Zaręba.
Tytuł: Rozmowa z prof. Helen± Siwek, kierownikiem Katedry Dydaktyki Matematyki Instytutu Matematyki UP / rozmawiała Lidia Zaręba
¬ródło: Konspekt. - 2010, nr 3 (36), s. 98-101
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:233/508
Autorzy: Janusz Majcherek, Jarosław KuĽniar.
Tytuł: Stare gadżety : wybory - czas decyzji / Janusz A. Majcherek [et al.] ; rozm. przepr. Jarosław KuĽniar
¬ródło: Tygodnik Powszechny. - 2010, nr 25, s. 6-7
Uwagi: Zapis programu "Czas decyzji z Tygodnikiem Powszechnym", wyemitowanego 13 czerwca 2010 r. przez TVN24.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL234/508
Autorzy: Andrzej Brzeziecki, Janusz Majcherek, Jarosław KuĽniar.
Tytuł: Straszenie w kapeluszach : czas decyzji z "Tygodnikiem Powszechnym" / Andrzej Brzeziecki [et al., w tym Janusz A. Majcherek] ; rozm. przepr. Jarosław KuĽniar
¬ródło: Tygodnik Powszechny. - 2010, nr 27, s. 12
Uwagi: Dyskusja redakcyjna.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL235/508
Autorzy: Stanisław Gajda, Marcin Kania.
Tytuł: Wierno¶ć nauce : rozmowa z prof. Stanisławem Gajd± - językoznawc±, doktorem honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / rozmawiał Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2010, nr 2 (35), s. 8-11
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:236/508
Autorzy: Wiesław Paluszyński, Paweł Nowak, Lech Piesik.
Tytuł: Wy¶cig bez mety / Wiesław Paluszyński [et al., w tym Paweł Nowak] ; rozm. przepr. Lech Piesik
¬ródło: Gazeta Bankowa. - 2010, nr 06, s. 100-104, 106, 108
Uwagi: Debata redakcyjna nt. bezpieczeństwa transakcji finansowych.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL237/508
Autorzy: Tadeusz Gadacz, Michał Bardel.
Tytuł: Z karabinami na sznurku / Tadeusz Gadacz ; rozm. Michał Bardel
¬ródło: Tygodnik Powszechny. - 2010, nr 51, s. 5-6
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL238/508
Autorzy: Maciej Fr±ckowiak, Łukasz Rogowski, Mariusz Bryl, Agnieszka Ogonowska.
Tytuł: Badania nad wizualno¶ci± w perspektywie multidyscyplinarnej : Kwestionariusz Kultury Wizualnej / Maciej Fr±ckowiak, Łukasz Rogowski. Odpowiedzi na Kwestionariusz / Mariusz Bryl [et al., w tym Agnieszka Ogonowska]
¬ródło: Kultura i Społeczeństwo. - 2009, nr 4, s. 3-55
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL239/508
Autorzy: Ryszard Radwański, Zofia Ropka.
Tytuł: Comment on A. M. Oles Phys. Stat. Sol. (b) paper ( V2O3) "Orbital ordering and orbital fluctuations in transition metal oxides" / Ryszard Jan Radwański, Zofia Ropka
¬ródło: Acta Physica. - 2009, Vol. 29-30, s. 22-25
Typ publikacji: PK
Język publikacji: ENG240/508
Autorzy: Ryszard Radwański.
Tytuł: Comment on Phys. Rev. B paper: "Surface effects in the Ni 2p x-ray photoemission spectra of NiO" : the strength of the crystal field in NiO / Ryszard Jan Radwański
¬ródło: Acta Physica. - 2009, Vol. 31-32, s. 5-6
Typ publikacji: PK
Język publikacji: ENG241/508
Autorzy: Ryszard Radwański.
Tytuł: Comment on Phys. Rev. Lett.:"Revisiting the valence-band and core-level photoemission spectra of NiO" : the strength of the crystal field in NiO / Ryszard Jan Radwański
¬ródło: Acta Physica. - 2009, Vol. 31-32, s. 3-5
Typ publikacji: PK
Język publikacji: ENG242/508
Autorzy: Andrzej Jaeschke, Marcin Kania.
Tytuł: Gorzkie dylematy : rozmowa z prof. Andrzejem Jaeschke - Dyrektorem Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2009, nr 3-4 (33), s. 5-8
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL243/508
Autorzy: Krzysztof Urbański, Ewa Szuszkiewicz.
Tytuł: Mały niebieski punkt / Ewa Szuszkiewicz ; rozm. przepr. Krzysztof Urbański
¬ródło: Rzeczpospolita (W3). - 2009, nr 20, s. A20
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL244/508
Autorzy: Paweł Próchniak.
Tytuł: O kondycji i perspektywach polonistyki uniwersyteckiej / rozmawiaj± Teresa Walas, Michał Paweł Markowski, Paweł Próchniak, Andrzej Skrendo, Piotr ¦liwiński, Krzysztof Uniłowski, Tomasz Kunz i Przemysław Rojek
¬ródło: Wielogłos. - 2009, nr 1-2, s. 7-36
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL245/508
Autorzy: Marcin Kania.
Tytuł: Rozmowa ze Stanisławem Dziedzicem, dyrektorem Wydziału Kultury Urzędu Miasta Krakowa / Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2009, nr 1-2 (32), s. 5-10
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL246/508
Autorzy: Krzysztof Urbański, Andrzej Opuchlik.
Tytuł: Umiera mózg, uchodzi życie / Andrzej Opuchlik ; rozm. przepr. Krzysztof Urbański
¬ródło: Rzeczpospolita (W3). - 2009, nr 37, s. A22
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL247/508
Autorzy: Isabel Röskau-Rydel.
Tytuł: Vorwort der Herausgeber / Isabel Röskau-Rydel
¬ródło: W: Lodz jenseits von "Fabriken, Wildwest und Provinz" : Kulturwissenschaftliche Studien über die Deutschen in und aus den polnischen Gebieten / hrsg. Stefan Dyroff, Krystyna Radziszewska, Isabel Röskau-Rydel
Adres wydawniczy: München : Meidenbauer, 2009
Opis fizyczny: S. 7-12
Seria: (Polono-Germanica ; 4)
Typ publikacji: PK
Język publikacji: GER248/508
Autorzy: Bronisław Łagowski, Filip Memches.
Tytuł: W polityce historycznej mamy PO-PiS / Bronisław Łagowski ; rozm. przepr. Filip Memches
¬ródło: Newsweek Polska. - 2009, nr 41, dod. s. 10-11
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL249/508
Autorzy: Henryk Żaliński, Marcin Kania.
Tytuł: Bilans trzech lat : rozmowa z byłym Rektorem AP, prof. Henrykiem W. Żalińskim / rozm. Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2008, nr 1-2 (31), s. 12-16
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL250/508
Autorzy: Agnieszka Holland, Bronisław Łagowski.
Tytuł: Bóg i rozum / Agnieszka Holland [et al., w tym Bronisław Łagowski]
¬ródło: Dziennik (Wyd. 2). - 2008, nr 297, dod. Europa nr 51, s. 2-9
Uwagi: Ankieta.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL251/508
Autorzy: Tadeusz Gadacz.
Tytuł: Co to jest prawda? / Tadeusz Gadacz
¬ródło: Tygodnik Powszechny. - 2008, nr 33, s. 30-31
Uwagi: Polem. z.: Spór o rzeczywisto¶ć : między fundamentalizmem a nihilizmem / Michał Paweł Markowski // Tygodnik Powszechny. - 2008, nr 31
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL252/508
Autorzy: Ryszard Radwański, Zofia Ropka.
Tytuł: Comment on a Phys. Rev. Lett. paper:"Alternating spin and orbital dimerization and spin-gap formation in coupled s-o systems" / Ryszard Jan Radwański, Zofia Ropka
¬ródło: Acta Physica. - 2008, Vol. 14-15, s. 27-28
Typ publikacji: PK
Język publikacji: ENG253/508
Autorzy: Ryszard Radwański, Zofia Ropka.
Tytuł: Comment on Phys. Rev. B paper: "Implementation of the LDA+U method using the full-potential linearized augmented plane-wave basis" - NiO moment / Ryszard Jan Radwański, Zofia Ropka
¬ródło: Acta Physica. - 2008, Vol. 23-24, s. 16
Typ publikacji: PK
Język publikacji: ENG254/508
Autorzy: Ryszard Radwański.
Tytuł: Comment on Phys. Rev. B paper: "Surface effects in the Ni 2p x-ray photoemission spectra of NiO" - the strength of the crystal field in NiO / Ryszard Jan Radwański
¬ródło: Acta Physica. - 2008, Vol. 23-24, s. 28
Typ publikacji: PK
Język publikacji: ENG255/508
Autorzy: Ryszard Radwański.
Tytuł: Comment on Phys. Rev. B paper: "t2g versus all 3d localization in LaMO3 perovskites (M=Ti-Cu) : first-principles study" / Ryszard Jan Radwański
¬ródło: Acta Physica. - 2008, Vol. 18, s. 23-26
Typ publikacji: PK
Język publikacji: ENG256/508
Autorzy: Zofia Ropka, Ryszard Radwański.
Tytuł: Comment on Phys. Rev. B "Electronic structure, phase stability, and magnetic properties of La1-xSrxCoO3 from first-principles full-potential calculations" : the neglect of the orbital moment / Zofia Ropka, Ryszard Jan Radwański
¬ródło: Acta Physica. - 2008, Vol. 25, s. 15
Typ publikacji: PK
Język publikacji: ENG257/508
Autorzy: Zofia Ropka, Ryszard Radwański.
Tytuł: Comment on Phys. Rev. B "Orbitally driven spin pairing in the three-dimensional nonmagnetic Mott insulator BaVS3 : evidence from single-crystal studies" : wrong description of the V4+ ion / Zofia Ropka, Ryszard Jan Radwański
¬ródło: Acta Physica. - 2008, Vol. 25, s. 12
Typ publikacji: PK
Język publikacji: ENG258/508
Autorzy: Ryszard Radwański.
Tytuł: Comment on Phys. Rev. Lett. paper: "LiV2O4 : a heavy fermion transition metal oxide" / Ryszard Jan Radwański
¬ródło: Acta Physica. - 2008, Vol. 18, s. 19-22
Typ publikacji: PK
Język publikacji: ENG259/508
Autorzy: Ryszard Radwański.
Tytuł: Comment on Phys. Rev. Lett. paper: "NiO : correlated Band Structure of a charge-transfer insulator" - Tanabe-Sugano excitations / Ryszard Jan Radwański
¬ródło: Acta Physica. - 2008, Vol. 23-24, s. 31
Typ publikacji: PK
Język publikacji: ENG260/508
Autorzy: Ryszard Radwański.
Tytuł: Comment on Phys. Rev. Lett. paper: "Revisiting the valence-band and core-level photoemission spectra of NiO" - the strength of the crystal field in NiO / Ryszard Jan Radwański,
¬ródło: Acta Physica. - 2008, Vol. 23-24, s. 29
Typ publikacji: PK
Język publikacji: ENG261/508
Autorzy: Maria Lizis, Katarzyna Cegielska.
Tytuł: Cuda dziej± się za spraw± ludzi / Maria Teresa Lizis ; rozm. przepr. Katarzyna Cegielska
¬ródło: Nasz Dziennik (Wyd. 3). - 2008, nr 64, s. 16
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL262/508
Autorzy: Marek Kozicki, Jan Prokop.
Tytuł: Głos Brzozowskiego : rozmowa redakcyjna / Marek Kozicki [et al., w tym Jan Prokop]
¬ródło: Dekada Literacka. - 2008, nr 4, s. 6-22
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL263/508
Autorzy: Donald Tusk, Bronisław Łagowski.
Tytuł: Jaka rolę odgrywa "Europa" / Donald Tusk [et al., w tym Bronisław Łagowski]
¬ródło: Dziennik (Wyd. 2). - 2008, nr 28, s. 2-3
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL264/508
Autorzy: Grażyna Borowik-Pieniek, Paweł Stachnik.
Tytuł: Jeste¶my modelowym wydziałem : rozmowa z prof. Grażyn± Borowik, prodziekanem Wydziału Sztuki Akademii Pedagogicznej w Krakowie / rozm. Paweł Stachnik
¬ródło: Dziennik Polski. - 2008, nr 382, dod. BadĽ Zdrów ; 43, s. BZ12
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL265/508
Autorzy: Łukasz Sroka, Katarzyna Ćwik.
Tytuł: Mało znana elita Krakowa / Łukasz Tomasz Sroka ; rozm przepr. Katarzyna Ćwik
¬ródło: Gazeta Wyborcza. - 2008, nr 149, dod. Kraków, s. 11-12
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL266/508
Autorzy: Bogusław Rybski, Janusz Wojtycza.
Tytuł: Nie chcę odchodzić w przeszło¶ć / Bogusław Rybski ; rozm. Janusz Wojtycza
¬ródło: W: Harcmistrz Bogusław Rybski we wspomnieniach / red. Janusz Wojtycza
Adres wydawniczy: Kraków : Komisja Historyczna Krakowskiej Chor±gwi ZHP, 2008
Opis fizyczny: S. 90-93
Uwagi: Pierwodruk: "Harcerz Rzeczypospolitej" 1986, nr 10, s. 9-10.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL267/508
Autorzy: Janusz Majcherek.
Tytuł: Oddał władzę niechc±cy / Janusz A. Majcherek
¬ródło: Gazeta Wyborcza. - 2008, nr 158, s. 18
Uwagi: Polemika z artykułem Andrzeja Romanowskiego pt. "Będzie proces generała: oddał władzę, choć nie musiał".
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL268/508
Autorzy: Bronisław Łagowski, Krzysztof Łęcki, Mirosław Tyl.
Tytuł: Prawicowy liberał wobec rewolucji / z Bronisławem Łagowskim rozm. Krzysztof Łęcki i Mirosław Tyl
¬ródło: W: Teka Łagowskiego : Księga Jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Bronisława Łagowskiego / pod red. Piotra Bartuli i Katarzyny Haremskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2008
Opis fizyczny: S. 261-289
Uwagi: Przedruk za: "Opcje. Kwartalnik Kulturalny" 1996, nr 3.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL269/508
Autorzy: Bronisław Łagowski, Robert Walenciak.
Tytuł: PRL - był taki kraj / Bronisław Łagowski ; rozm. przepr. Robert Walenciak
¬ródło: Przegl±d. - 2008, nr 30, s. 6-9
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL270/508
Autorzy: Bronisław Łagowski, Andrzej Brzeziecki.
Tytuł: Rzeczpospolita mitomanów : fikcje, racje i kalkulacje / Bronisław Łagowski ; rozm. przepr. Andrzej Brzeziecki
¬ródło: Tygodnik Powszechny. - 2008, nr 12, s. 20-21
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL271/508
Autorzy: Zofia Agnieszka Kłakówna.
Tytuł: Stanowisko autorów wobec recenzji podręcznika Nowe To Lubię! Kształcenie kulturowo-językowe. Klasa 5. przedstawionej przez dr. Franciszka Nieckulę / Zofia Agnieszka Kłakówna
¬ródło: Polonistyka. - 2008, nr 4, s. 58-60
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL272/508
Autorzy: Krzysztof Fiałkowski, Tomasz Dobrowolski.
Tytuł: Symetria cz±stek : Nagroda Nobla z fizyki dla Amerykanina i dwóch Japończyków : komentuj± dla Dziennika Polskiego / Krzysztof Fiałkowski, Tomasz Dobrowolski
¬ródło: Dziennik Polski. - 2008, ., s. 9
Uwagi: Wyd. 8 paĽdziernika 2008 r.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL273/508
Autorzy: Michał ¦liwa, Stanisław Skórka.
Tytuł: Trzeba maksymalnie wykorzystać swoje "pięć minut" : wywiad z prof. Michałem ¦liw±, Rektorem Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie / rozm. Stanisław Skórka
¬ródło: Konspekt. - 2008, nr 1-2 (31), s. 5-11
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL274/508
Autorzy: Irena Adamek, Elżbieta Marek.
Tytuł: Uczelnia z tradycj± / Irena Adamek ; rozm. przepr. Elżbieta Marek
¬ródło: Życie Szkoły. - 2008, nr 6, s. 59-61
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL275/508
Autorzy: Ryszard Siwek, Józef Łaptos, Małgorzata Pamuła, Paweł Stachnik.
Tytuł: Uznanie dla badacza transdyscyplinarnego / rozm. z Ryszardem Siwkiem, Józefem Łaptosem, Małgorzat± Pamuł± ; rozm. Paweł Stachnik
¬ródło: Dziennik Polski. - 2008, nr 20, s. BZ16
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL276/508
Autorzy: Adam Nowaczyk, Józef Misiek.
Tytuł: Adama Nowaczyka apologia filozofii analitycznej / Józef Misiek
¬ródło: Kwartalnik Filozoficzny. - 2007, z. 2, s. 161-180
Uwagi: Polemika J. Mi¶ka z A. Nowaczykiem, autorem recenzji ksi±żki "Prawda i sprzeczno¶ć".
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL277/508
Autorzy: Lidia Marek, Zofia Szarota, Stanisław Kowal.
Tytuł: Co to znaczy być pedagogiem akademickim dzisiaj? : dyskusja panelowa młodych pedagogów / Lidia Marek [et al., w tym Zofia Szarota, Stanisław Kowal]
¬ródło: Rocznik Pedagogiczny. - 2007, T. 30, s. 9-20
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL278/508
Autorzy: Ryszard Radwański, Zofia Ropka.
Tytuł: Comment on a Phys. Rev. Lett. paper "Spin State Transition in LaCoO3 studied using Soft X-ray absorption spectroscopy and Magnetic Circular Dichroism" : physics of LS, IS and HS spin states / Ryszard Jan Radwański, Zofia Ropka
¬ródło: Acta Physica. - 2007, Vol. 5, s. 35-36
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL279/508
Autorzy: Ryszard Radwański, Zofia Ropka.
Tytuł: Comment on a Phys. Rev. Lett. Paper: "Nanomagnetic droplets and implications to orbital ordering in La1-xSrxCoO3" : the origin of the excited state in LaCoO3 / Ryszard Jan Radwański, Zofia Ropka
¬ródło: Acta Physica. - 2007, Vol. 2, s. 24-26
Typ publikacji: PK
Język publikacji: ENG280/508
Autorzy: Zofia Ropka, Ryszard Radwański.
Tytuł: Comment on a Phys. Rev. Lett. Paper: "Orbital Excitations in LaMnO3 : 3d levels of a free transition-metal atom" / Zofia Ropka, Ryszard Jan Radwański
¬ródło: Acta Physica. - 2007, Vol. 9-10, s. 34-37
Typ publikacji: PK
Język publikacji: ENG281/508
Autorzy: Ryszard Radwański, Zofia Ropka.
Tytuł: Comment on Phys. Rev. Lett. "All-Electron Self-Consistent GW Approximation : application to Si, MnO, and NiO" : magnetic moment of NiO / Ryszard Jan Radwański, Zofia Ropka
¬ródło: Acta Physica. - 2007, Vol. 3, s. 26-28
Typ publikacji: PK
Język publikacji: ENG282/508
Autorzy: Ryszard Radwański, Zofia Ropka.
Tytuł: Comment on Phys. Rev. Lett.'s paper "All-Electron Self-Consistent GW Approximation : application to Si, MnO, and NiO" : band vs localized description of NiO / Ryszard Jan Radwański, Zofia Ropka
¬ródło: Acta Physica. - 2007, Vol. 3, s. 29-32
Typ publikacji: PK
Język publikacji: ENG283/508
Autorzy: Ryszard Radwański, Zofia Ropka.
Tytuł: Commenton Phys. Rev. Lett.'s paper 91 (2003) 156401 : "Low temperature Electron Spin Resonance of the Kondo Ion in a heavy fermion metal YbRh2Si2" / Ryszard Jan Radwański, Zofia Ropka
¬ródło: Acta Physica. - 2007, Vol. 6, s. 9-12
Typ publikacji: PK
Język publikacji: ENG284/508
Autorzy: Henryk Bednarczyk, Mirosława Nowak-Dziemianowicz.
Tytuł: Dyskusja panelowa - "Kształcenie nauczycieli a potrzeby rynku pracy" / Henryk Bednarczyk [et al., w tym Mirosława A. Nowak-Dziemianowicz]
¬ródło: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2007, t. 1, s. 88-108
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL285/508
Autorzy: Stanisław Skórka, Adam Korzeniowski, Tadeusz Budrewicz, Bożena Muchacka, Romualda Ławrowska.
Tytuł: Edukacja muzyczna - stan obecny i perspektywy / Stanisław Skórka [et al., w tym Adam Korzeniowski, Tadeusz Budrewicz, Bożena Muchacka, Romualda Ławrowska]
¬ródło: Konspekt. - 2007, nr 1 (28), s. 5-15
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:286/508
Autorzy: Czesław Banach, E. Jurkiewicz.
Tytuł: Edukacja wymaga przemy¶lanych reform / Czesław Banach ; wywiad przepr. E. Jurkiewicz
¬ródło: Gazeta Szkolna. - 2007, nr 45-46, s. 14-16, 22
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL287/508
Autorzy: Eugeniusz Wachnicki, Maciej Klakla, Paweł Stachnik.
Tytuł: Matematyka przygotowuje do życia. - (Dziennik Akademii Pedagogicznej) / Eugeniusz Wachnicki, Maciej Klakla ; rozm. Paweł Stachnik
¬ródło: Dziennik Polski. - 2007, nr 285, dod. B±dĽ Zdrów ; 49, s. BZ14
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL288/508
Autorzy: Józef Smaga, Włodzimierz Knap.
Tytuł: Między Wschodem a Zachodem / rozmowa z prof. Józefem Smag±, znawc± Ukrainy i Rosji ; rozm. Włodzimierz Knap
¬ródło: Dziennik Polski. - 2007, nr 87, s. 8
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL289/508
Autorzy: Krzysztof Urbański.
Tytuł: Nanotechnologia twardego dysku / Krzysztof Urbański
¬ródło: Rzeczpospolita (W3). - 2007, nr 237, s. A12
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL290/508
Autorzy: Władysław Zamachowski, Paweł Stachnik.
Tytuł: Nasza kadra się rozwija : rozmowa z dziekanem Wydziału Geograficzno-Biologicznego Akademii Pedagogicznej w Krakowie prof. Władysławem Zamachowskim. - (Dziennik Akademii Pedagogicznej) / rozm. Paweł Stachnik
¬ródło: Dziennik Polski. - 2007, nr 98, s. 11
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL291/508
Autorzy: Feliks Kiryk, Paweł Stachnik.
Tytuł: Nie stworzyłem własnej szkoły... - (Dziennik Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej) / Feliks Kiryk ; rozm. Paweł Stachnik
¬ródło: Dziennik Polski. - 2007, nr 137, dod. B±dĽ Zdrów ; 24, s. BZ16
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL292/508
Autorzy: Bronisław Łagowski, Adam Leszczyński.
Tytuł: Niemy lud polski / Bronisław Łagowski ; rozm. przepr. Adam Leszczyński
¬ródło: Gazeta Wyborcza. - 2007, nr 257, s. 14-15
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL293/508
Autorzy: Krzysztof Urbański.
Tytuł: Nobel za dotarcie do pocz±tków czasu i przestrzeni / Krzysztof Urbański
¬ródło: Rzeczpospolita (W3). - 2006, nr 232, s. A10
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL294/508
Autorzy: Krzysztof Błoński, Janina Błońska, Małgorzata I. Niemczyńska.
Tytuł: O komisarzu, co nie umiał pływać / Krzysztof Błoński, Janina Błońska ; rozm. przepr. Małgorzata I. Niemczyńska
¬ródło: Gazeta Wyborcza. - 2007, nr 10, s. 12
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL295/508
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Od "Bogurodzicy" do Internetu. - (Dziennik Akademii Pedagogicznej) / Roman Mazurkiewicz ; rozm. Paweł Stachnik
¬ródło: Dziennik Polski. - 2007, nr 326, dod. B±dĽ Zdrów ; 39, s. BZ16
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL296/508
Autorzy: Tadeusz Budrewicz, Stanisław Koziara, Marek Karwala, Paweł Stachnik.
Tytuł: Poszerzanie przestrzeni współnoty / rozmowa z prof. Tadeuszem Budrewiczem, prorektorem Akademii Pedagogicznej w Krakowie ds. nauki ; prof. Stanisławem Koziar±, dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej AP, oraz dr Markiem Karwal±, opiekunem Koła Naukowego Polonistów ; rozm. Paweł Stachnik
¬ródło: Dziennik Polski. - 2007, nr 267, dod. B±dĽ Zdrów ; 46, s. BZ16
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL297/508
Autorzy: Józef Smaga, Andrzej Brzeziecki.
Tytuł: Rewolucji nie było : z Józefem Smag±, kulturoznawc± i historykiem Rosji, rozmawia Andrzej Brzeziecki / Józef Smaga, Andrzej Brzeziecki
¬ródło: Tygodnik Powszechny. - 2007, nr 45, s. 12-13
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL298/508
Autorzy: Wacław Cabaj.
Tytuł: Rospuda a torfowiska. - (Gor±ca poczt@) / Wacław Cabaj
¬ródło: Dziennik Polski. - 2007, nr 52, s. 2
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL299/508
Autorzy: Bronisław Łagowski, Igor Janke.
Tytuł: Rz±dy ludzi małodusznych / Bronisław Łagowski ; rozm. przepr. Igor Janke
¬ródło: Rzeczpospolita (W3). - 2007, nr 151, s. A9
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL300/508
Autorzy: Antonina Sebesta.
Tytuł: Słowo wstępne ; Nota biograficzna / Antonina Sebesta
¬ródło: W: Kultura a natura (fragmenty) : Tatry parkiem narodowym / Jan Gwalbert Pawlikowski.
Adres wydawniczy: Kraków : Polskie Towarzystwo Tatrzańskie. Oddział w Krakowie, 2007
Opis fizyczny: S. 7-12 ; S. 47-48
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL301/508
Autorzy: Daniel Raichvarg, Katarzyna Potyrała.
Tytuł: Spotkania... / Daniel Raichvarg ; rozm. przepr. Katarzyna Potyrała
¬ródło: Edukacja Biologiczna i ¦rodowiskowa. - 2007, nr 4, s. 90-92
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL302/508
Autorzy: Eugeniusz Wachnicki, Paweł Stachnik.
Tytuł: Studia daj± rozmaite możliwo¶ci : rozmowa z prof. Edugeniuszem Wachnickim, prorektorem Akademii Pedagogicznej ds. dydaktyki. - (Dziennik Akademii Pedagogicznej) / rozm. Paweł Stachnik
¬ródło: Dziennik Polski. - 2007, nr 74, s. [12]-[13]
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL303/508
Autorzy: Jerzy Rajman, Ireneusz Dańko.
Tytuł: Tak powstał dzisiejszy Kraków / Jerzy Rajman ; rozm. przepr. Ireneusz Dańko
¬ródło: Gazeta Wyborcza. - 2007, nr 127, dod. Kraków, s. 10-11
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL304/508
Autorzy: Bronisław Łagowski, Katarzyna Janowska, Piotr Mucharski.
Tytuł: Ukochane polskie "my" : czy Carl Schmitt rz±dzi Polsk±? / Bronisław Łagowski ; rozm. przepr. Katarzyna Janowska, Piotr Mucharski
¬ródło: Gazeta Wyborcza. - 2007, nr 71, s. 16-17
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL305/508
Autorzy: Bronisław Łagowski, Janina Paradowska.
Tytuł: W tej metodzie jest szaleństwo : rozmowa z filozofem prof. Bronisławem Łagowskim / Bronisław Łagowski, Janina Paradowska
¬ródło: Polityka. - 2007, nr 6, s. 28-31
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL306/508
Autorzy: Zenon Uryga.
Tytuł: Wi±zać to, co rozerwane : uwagi wstępne / Zenon Uryga
¬ródło: W: Wi±zanie kształcenia językowego z literacko-kulturowym w gimnazjach i liceach / pod red. Zenona Urygi, Ryszarda Jedlińskiego, Marii Sienko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2007
Opis fizyczny: S. 5-8
Seria: (Nowoczesna Szkoła ; 16)
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL307/508
Autorzy: Zbigniew Bauer, Agnieszka Ogonowska.
Tytuł: Wokół "Języka nowych mediów" / Zbigniew Bauer, Agnieszka Ogonowska [et al.]
¬ródło: Przegl±d Kulturoznawczy. - 2007, Nr 3, s. 144-158
Uwagi: Dyskusja redakcyjna.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL308/508
Autorzy: Stanisław Skórka.
Tytuł: Wszyscy jeste¶my architektami informacji : wywiad z prof. Ericem Reissem, dyrektorem Instytutu Architektury Informacji / rozm. Stanisław Skórka
¬ródło: Konspekt. - 2007, nr 3-4 (30), s. 83-88
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL309/508
Autorzy: Józef Smaga.
Tytuł: Wybrał demokrację : o roli byłego prezydenta Rosji mówi prof. Józef Smaga z Wydziału Humanistycznego Akademii Pedagogicznej w Krakowie / rozm. Paweł Stachnik
¬ródło: Dziennik Polski. - 2007, nr 98, s. 10
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL310/508
Autorzy: Henryk Noga.
Tytuł: Wychowywać przez pracę... : rozmowa z prof. Tadeuszem Wacławem Nowackim, filozofem i pedagogiem / rozm. Henryk Noga
¬ródło: Konspekt. - 2007, nr 3-4 (30), s. 5-11
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL311/508
Autorzy: Henryk Żaliński.
Tytuł: Z tradycj± w przyszło¶ć : rozmowa z prof. Henrykiem W. Żalińskim, rektorem Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej. - (Dziennik Akademii Pedagogicznej) / rozm. Paweł Stachnik
¬ródło: Dziennik Polski. - 2007, nr 328, dod. B±dĽ Zdrów ; 41, s. BZ16
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL312/508
Autorzy: Henryk Żaliński, Romana Kwiecińska, Mirosław J. Szymański.
Tytuł: "Do spełnienia marzeń będziemy d±żyć..." / Henryk W. Żaliński ; rozm. przepr. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański
¬ródło: Nowa Szkoła. - 2006, nr 5, s. 4-7
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL313/508
Autorzy: Aleksander Jasicki, Alicja Baluch.
Tytuł: "Odbrzmiewanie poezji" : [słowo wstępne] / Alicja Baluch
¬ródło: W: Lista gin±cych gatunków / Aleksander Jasicki ; słowo wstępne Alicja Baluch
Adres wydawniczy: Kraków : ¦ródmiejski O¶rodek Kultury : Fall, cop. 2006
Opis fizyczny: S. 5-8
Seria: (Poeci Krakowa)
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL314/508
Autorzy: Janusz Majcherek.
Tytuł: Aleje trzech nieszczę¶ć / Janusz A. Majcherek
¬ródło: Gazeta Wyborcza. - 2006, nr 151, dod. Kraków, s. 10
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL315/508
Autorzy: Henryk Żaliński, Paweł Stachnik.
Tytuł: Będziemy uniwersytetem : rozmowa z prof. Henrykiem W. Żalińskim, rektorem Akademii Pedagogicznej. - (Specjalny dodatek Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej) / rozm. Paweł Stachnik
¬ródło: Dziennik Polski. - 2006, nr 105 s, wydanie niedzielne [7 maja], s. 8-9
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL316/508
Autorzy: Jan Krukowski, Jan Ry¶, Elżbieta Borek.
Tytuł: Bić, aż się nauczy! / Jan Krukowski, Jan Ry¶ ; rozm. Elżbieta Borek
¬ródło: Dziennik Polski. - 2006, nr 275, dod. Pejzaż Polski 46, s. 10
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL317/508
Autorzy: Tadeusz Budrewicz, Paweł Stachnik.
Tytuł: Cały wachlarz nauk : rozmowa z prof. Tadeuszem Budrewiczem, prorektorem ds. nauki Akademii Pedagogicznej w Krakowie. - (Specjalny dodatek Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej) / rozm. Paweł Stachnik
¬ródło: Dziennik Polski. - 2006, nr 101 s, wydanie niedzielne [30 kwietnia], s. 12-13
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL318/508
Autorzy: Kazimierz Rajchel.
Tytuł: Comment on "Surprises of quantum wave motion through potentials" / Kazimierz Rajchel
¬ródło: The Old and New Concepts of Physics. - 2006, Vol. 3, nr 3, s. 169-180
Uwagi: Komentarz do artykułu V. M. Chabanova i B. N. Zakharieva.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: ENG319/508
Autorzy: Andrzej Chwalba, Janusz Majcherek.
Tytuł: Czy wystarczy prawda historyczna : jaka polityka historyczna? / Andrzej Chwalba ; rozm. przepr. Janusz A. Majcherek
¬ródło: Przegl±d Polityczny. - 2006, Nr 75, s. 64-68
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL320/508
Autorzy: Krzysztof Urbański.
Tytuł: Czytelnia w ¶wiatowej sieci / Krzysztof Urbański
¬ródło: Rzeczpospolita (W3). - 2006, nr 202, s. A10
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL321/508
Autorzy: Andrzej Ziemski, Andrzej Jaeschke.
Tytuł: Dyskusja redakcyjna : lewica wobec wyzwań współczesno¶ci na progu XXI wieku / Andrzej Ziemski [et al., w tym Andrzej Jaeschke]
¬ródło: Przegl±d Socjalistyczny. - 2006, nr 3, s. 11-20
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL322/508
Autorzy: Janusz Majcherek, Rafał Romanowski.
Tytuł: Gdyby polskie kobiety... / Janusz Majcherek [et al.] ; oprac. Rafał Romanowski
¬ródło: Gazeta Wyborcza. - 2006, nr 100, dod. Kraków, s. 15
Uwagi: Dyskusja redakcyjna.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL323/508
Autorzy: Krzysztof Polek.
Tytuł: Głos w dyskusji nad referatem Prof. K. Modzelewskiego / Krzysztof Polek
¬ródło: W: Przemy¶lidzi i Piastowie - twórcy i gospodarze ¶redniowiecznych monarchii : materiały z konferencji naukowej, Gniezno, 5-7 maja 2004 roku / pod red. Józefa Dobosza.
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2006
Opis fizyczny: S. 255-258
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL324/508
Autorzy: Bolesław Faron.
Tytuł: Humanista nie powinien milczeć / Bolesław Faron
¬ródło: W: Edukacja humanistyczna w nowym stuleciu : rola humanistyki w kształtowaniu ¶wiata warto¶ci i postaw młodych Polaków / Bolesław Faron
Adres wydawniczy: Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo ; Instytut Badań Literackich PAN, cop. 2006
Opis fizyczny: S. 33-38
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL325/508
Autorzy: Henryk Lach.
Tytuł: Integracja badań : XV Międzynarodowe Sympozjum Naukowe. - (Specjalny dodatek Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej) / Henryk Lach ; rozm. [sygn.] (PS)
¬ródło: Dziennik Polski. - 2006, nr 129 s, wydanie niedzielne [4 czerwca], s. 7
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL326/508
Autorzy: Lucjan Motyka, Edward Chudziński, Stefan Ciepły, Filip Ratkowski.
Tytuł: Jak zostałem socjalist± / Lucjan Motyka ; rozm. przepr. Edward Chudziński, Stefan Ciepły, Filip Ratkowski
¬ródło: Zdanie. - 2006, nr 1/2, s. 3-16
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL327/508
Autorzy: Janusz Majcherek.
Tytuł: Komisja absurdu : rozpoczęli pracę kolejni sejmowi ¶ledczy / Janusz A. Majcherek
¬ródło: Tygodnik Powszechny. - 2006, nr 36, s. 3
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL328/508
Autorzy: Bożena Muchacka, Paweł Stachnik.
Tytuł: Kształtować nowego człowieka : szkoła i nauczyciel w zmieniaj±cym się społeczeństwie. - (Specjalny dodatek Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej) / Bożena Muchacka ; rozm. Paweł Stachnik
¬ródło: Dziennik Polski. - 2006, nr 129 s, wydanie niedzielne [4 czerwca], s. 7
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL329/508
Autorzy: Marian ¦nieżyński.
Tytuł: Laudacja na cze¶ć ks. kardynała Stanisława Dziwisza / Marian ¦nieżyński
¬ródło: Konspekt. - 2006, nr 2-3 (26), s. 7-11
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:330/508
Autorzy: Dariusz Chętkowski, Sławomir Sowa, Alicja Baluch.
Tytuł: Lektury obowi±zkowe ministra Giertycha / Dariusz Chętkowski [et al., w tym Alicja Baluch] ; rozm. Sławomir Sowa
¬ródło: Gazeta Krakowska. - 2006, nr 237, s. 12
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 25.000331/508
Autorzy: Kazimierz Karolczak, Paweł Stachnik.
Tytuł: Najstarszy i największy : rozmowa z prof. Kazimierzem Karolczakiem, dziekanem Wydziału Humanistycznego Akademii Pedagogicznej w Krakowie. - (Specjalny dodatek Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej W Krakowie) / rozm. Paweł Stachnik
¬ródło: Dziennik Polski. - 2006, nr 223 s, wydanie niedzielne [24 wrze¶nia], s. 6-7
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL332/508
Autorzy: Franciszek Ziejka, Michał ¦liwa, Edward Chudziński.
Tytuł: Nastawiamy się na kształcenie ustawiczne ... : [rozmowa] / Franciszek Ziejka, Michał ¦liwa ; rozm. Edward Chudziński
¬ródło: Kraków. - 2005, nr 6-7, s. 37-39
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL333/508
Autorzy: Zenon Uryga, Michał Orczyk.
Tytuł: O podręcznikach i kanonach / z prof. Zenonem Uryg± [...] rozm. Michał Orczyk
¬ródło: Głos Nauczycielski. - 2006, nr 27, s. 5
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL334/508
Autorzy: Stanisław Grzybowski.
Tytuł: Patrioci czy obywatele? / Stanisław Grzybowski
¬ródło: Kraków. - 2006, nr 10-11, s. 3
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL335/508
Autorzy: Mirosław J. Szymański, Bogusław ¦liwerski.
Tytuł: Pedagogika jako nauka przeszła głębok± transformację... / Bogusław ¦liwerski ; rozm. przepr. Mirosław Szymański
¬ródło: Nowa Szkoła. - 2006, nr 9, s. 4-8
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL336/508
Autorzy: Bronisław Łagowski, Krzysztof WołodĽko.
Tytuł: Polska restauracja / Bronisław Łagowski ; rozm. przepr. Krzysztof WołodĽko
¬ródło: Trybuna (Wyd. 3). - 2006, nr 144, s. 11-13
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL337/508
Autorzy: Marek Czapliński, Tomasz Falęcki.
Tytuł: Powstania ¶l±skie dzi¶ : ankieta / Marek Czapliński [et al., w tym Tomasz Falęcki]
¬ródło: ¦l±sk. - 2006, nr 5, s. 42-48
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL338/508
Autorzy: Marek Wilczyński, Paweł Stachnik.
Tytuł: Proces potrzebny i pożyteczny : rozmowa z prof. Markiem Wilczyńskim, przewodnicz±cym senackiej komisji ds. wdrażania procesu bolońskiego w Akademii Pedagogicznej w Krakowie. - (Specjalny dodatek Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej) / rozm. Paweł Stachnik
¬ródło: Dziennik Polski. - 2006, nr 158 s, wydanie niedzielne [9 lipca], s. 7
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL339/508
Autorzy: Marian Zakrzewski, Paweł Stachnik.
Tytuł: Rola samorz±du jest szczególna : rozmowa z prof. Marianem Zakrzewskim, prorektorem ds. studenckich Akademii Pedagogicznej w Krakowie. - (Specjalny dodatek Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej) / rozm. Paweł Stachnik
¬ródło: Dziennik Polski. - 2006, nr 158 s, wydanie niedzielne [9 lipca], s. 6-7
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL340/508
Autorzy: Zenon Moszner, Stanisław Skórka, Bartosz Ochoński.
Tytuł: Rozmowa z prof. Zenonem Mosznerem, byłym rektorem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie / rozm. Stanisław Skórka i Bartosz Ochoński
¬ródło: Konspekt. - 2006, nr 1 (25), s. 7-12
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:341/508
Autorzy: Eugeniusz Wachnicki, Paweł Stachnik.
Tytuł: Stale rozwijamy ofertę : rozmowa z prof. Eugeniuszem Wachnickim, prorektorem ds. dydaktycznych Akademii Pedagogicznej. - (Specjalny dodatek Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej) / rozm. Paweł Stachnik
¬ródło: Dziennik Polski. - 2006, nr 129 s, wydanie niedzielne [4 czerwca], s. 8
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL342/508
Autorzy: Józef KuĽma, Jadwiga Daszykowska.
Tytuł: Szanse i warunki rozwojowe współczesnej szkoły / Józef KuĽma ; rozm. przepr. Jadwiga Daszykowska
¬ródło: Kwartalnik Edukacyjny. - 2006, nr 4, s. 54-60
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL343/508
Autorzy: Marta Raczek, Aleksander Pieniek, Teresa Walas.
Tytuł: Tak zwany skandal w kulturze / Marta Raczek [et al., w tym Aleksander Pieniek] ; rozm. przepr. Teresa Walas
¬ródło: Dekada Literacka. - 2006, nr 1/2, s. 4-31
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL344/508
Autorzy: Wojciech Kubiczek, Marek Karwala.
Tytuł: Tradycja i nowoczesno¶ć powinny współegzystować... : rozmowa z prof. Wojciechem Kubiczkiem, współzałożycielem i pierwszym kierownikiem Zakładu Wychowania Plasycznego (obecnego Instytutu Sztuki AP). - (Galeria Konspektu) / rozm. Marek Karwala
¬ródło: Konspekt. - 2006, nr 1 (25), s. 130-132
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:345/508
Autorzy: Kazimierz Kochman, Stanisław Skórka.
Tytuł: Trzeba poznać, aby wiedzieć... : rozmowa z prof. Kazimierzem Kochanem, pracownikiem naukowym Zakł±du Neuroendokrynologii w Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierz±t im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Naukowej / rozm. Stanisław Skórka
¬ródło: Konspekt. - 2006, nr 2-3 (26), s. 23-27
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:346/508
Autorzy: Marek Zdun, Paweł Stachnik.
Tytuł: Utrzymamy wysok± markę : rozmowa z prof. Markiem Cezarym Zdunem, dziekanem Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego Akademii Pedagogicznej w Krakowie. - (Specjalny dodatek Akademii Pedagogicznej) / rozm. Paweł Stachnik
¬ródło: Dziennik Polski. - 2006, nr 293 s, wydanie niedzielne [17 grudnia], s. 6
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL347/508
Autorzy: Andrzej Bańkowski, Maciej M±czyński.
Tytuł: Uwagi do Uwag M. M±czyńskiego "o kilku osobliwych wyrazach w zabytkach ¶redniopolskich" / Andrzej Bańkowski. OdpowiedĽ Prof. A. Bańkowskiemu / Maciej M±czyński
¬ródło: Język Polski. - 2006, z. 1, s. 73-76
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL348/508
Autorzy: Jerzy Kreiner, Paweł Stachnik.
Tytuł: Wykształcenie wyższe procentuje : o ¶wiecie i wszech¶wiecie mówi prof. Jerzy Kreiner, dyrektor Instytutu Fizyki Akademii Pedagogicznej i kierownik Katedry Astronomii. - (Specjalny dodatek Akademii Pedagogicznej) / rozm. Paweł Stachnik
¬ródło: Dziennik Polski. - 2006, nr 293 s, wydanie niedzielne [17 grudnia], s. 7
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL349/508
Autorzy: Tadeusz Gałkowski, Dorota Kamisińska, Stanisław Skórka.
Tytuł: Zadbać o wła¶ciwie przygotowanych profesjonalistów ... : wywiad z prof. Tadeuszem Gałkowskim, kierownikiem Zakładu Psychologii Rehabilitacyjnej i Pedagogiki Specjalnej AWF w Warszawie / rozm. Dorota Kamisińska i Stanisław Skórka
¬ródło: Konspekt. - 2006, nr 4 (27), s. 10-17
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:350/508
Autorzy: Alicja Baluch, Marcin Wilk.
Tytuł: Zagadki i tajemnice / rozmowa z prof. Alicj± Baluch, znawczyni± literatury dziecięcej ; rozm. Marcin Wilk
¬ródło: Dziennik Polski. - 2006, nr 23, s. 19
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL351/508
Autorzy: Janusz Majcherek.
Tytuł: Zasoby i sposoby / Janusz A. Majcherek
¬ródło: Gazeta Wyborcza. - 2006, nr 190, s. 20
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL352/508
Autorzy: Henryk Żaliński.
Tytuł: [Wypowiedzi pięciu rektorów krakowskich uczelni : o wprowadzaniu systemu bolońskiego na uczelniach oraz o zbliżaj±cym się niżu demograficznym / Henryk Żaliński [ i 4 in.]
¬ródło: Manko. - 2006, nr 2, s. 12-23
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL353/508
Autorzy: Alicja Baluch, Katarzyna Kachel.
Tytuł: Bestseller a nie arcydzieło... / z Alicj± Baluch rozm. Katarzyna Kachel
¬ródło: Gazeta Krakowska. - 2005, nr 274, s. 10
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL354/508
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Biblia pierwszego czy ostatniego kontaktu? / Stanisław Koziara
¬ródło: Tygodnik Powszechny. - 2005, nr 48, s. 11
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL355/508
Autorzy: Władysław Błasiak.
Tytuł: Co z t± fizyk±? / Władysław Błasiak
¬ródło: Konspekt. - 2005, nr 2 (22), s. 175-176
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:356/508
Autorzy: Ryszard Radwański, Zofia Ropka.
Tytuł: Comment on orbital ordering and orbital fluctuations in transition metal oxides [phys. stat. sol. (b) 236, No. 2, 281-288 (2003)] / Ryszard J. Radwański, Zofia Ropka
¬ródło: Physica Status Solidi. B, Applied Research. - 2005, Vol. 242, no. 4, s. 962
Typ publikacji: PK
Język publikacji: ENG357/508
Autorzy: Natalia Gorbaniewska, Jan Prokop.
Tytuł: Czy stosunki polsko-rosyjskie mog± być dobre / Natalia Gorbaniewska [et al., w tym Jan Prokop]
¬ródło: Arcana. - 2005, nr 4/5, s. 69-131
Uwagi: Ankieta.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL358/508
Autorzy: Janusz Majcherek.
Tytuł: Dlaczego prezydent odmówił zeznań i jakie będ± tego konsekwencje / Janusz A. Majcherek [et al.]
¬ródło: Rzeczpospolita. - 2005, nr 57, s. A11
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL359/508
Autorzy: Lucjan Orzech.
Tytuł: Dyplomy / Lucjan Orzech
¬ródło: Konspekt. - 2005, nr 4 (24), s. 62
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:360/508
Autorzy: Mirosław J. Szymański.
Tytuł: Dzielę się wiedz± jak chlebem / Maria Dudzikowa ; rozm. przepr. Mirosław J. Szymański
¬ródło: Nowa Szkoła. - 2005, nr 10, s. 4-6
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL361/508
Autorzy: Rocco Buttiglione, Janusz Majcherek, Jarosław Gowin, Katarzyna Janowska, Piotr Mucharski, Aleksandra Soroka-Kulma.
Tytuł: Europa idzie na wojnę / Rocco Buttiglione, Janusz A. Majcherek, Jarosław Gowin ; rozm. przepr. Katarzyna Janowska, Piotr Mucharski ; tł. z wł. Aleksandra Soroka Kulma
¬ródło: Tygodnik Powszechny. - 2005, nr 5, s. 17
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL362/508
Autorzy: Henryk Żaliński, Hubert Chudzio.
Tytuł: Historycy obcokrajowcy na XVII Powszechnym ZjeĽdzie Historyków Polskich : rozmowa z prof. Henrykiem W. Żalińskim / [rozm.] Hubert Chudzio
¬ródło: Konspekt. - 2005, nr 1 (21), s. 162-165
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:363/508
Autorzy: Zbigniew Bauer.
Tytuł: Jak kształcić dziennikarzy?. - Głos w dyskusji / Zbigniew Bauer
¬ródło: Konspekt. - 2005, nr 1 (21), s. 30-31
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:364/508
Autorzy: Janusz Majcherek.
Tytuł: Jaki będzie bilans prezydentury Aleksandra Kwa¶niewskiego / Janusz A. Majcherek [et al.]
¬ródło: Rzeczpospolita. - 2005, nr 67, s. A12
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL365/508
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Kilka uwag na marginesie recenzji Stanisława Meduckiego z ksi±żki Jerzego Gapysa, "Postawy społeczno-polityczne ziemiaństwa w latach 1939-1945 (na przykładzie dystryktu radomskiego)" / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: Dzieje Najnowsze. - 2005, nr 3, s. 129-130
Uwagi: Polem. z rec. ksi±żki: Postawy społeczno-polityczne ziemiaństwa w latach 1939-1945. W: Dzieje Najnowsze. - 2004, nr 4.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL366/508
Autorzy: Robert Szuchta, Piotr Trojański.
Tytuł: Na kamieniach obojętno¶ci : nie chodzi już o to czy, ale jak uczyć o Zagładzie / Robert Szuchta, Piotr Trojański ; rozm. przepr. Agnieszka Sabor
¬ródło: Tygodnik Powszechny. - 2005, nr 5, s. 15
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL367/508
Autorzy: Jan Bujak.
Tytuł: Nazywajmy rzeczy po imieniu : gadzinówki / Jan Bujak
¬ródło: Głos. - 2005, nr 28/29, s. 26
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL368/508
Autorzy: Bogusław Wołoszański, Piotr Krywak, Marcin Kania.
Tytuł: Nie lubię słowa "fikcja" ... : rozmowa z Bogusławem Wołoszańskim / rozm. Piotr Krywak, Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2005, nr 1 (24), s. 46-49
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:369/508
Autorzy: Stanisław Skórka, Rafał Michalski, Tomasz Dietl.
Tytuł: O fizyce i spintronice : wywiad z prof. Tomaszem Dietlem / rozm. Rafał Michalski i Stanisław Skórka
¬ródło: Konspekt. - 2005, nr 2 (22), s. 7-12
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:370/508
Autorzy: Janusz Zdebski, Marek Karwala.
Tytuł: Odpowiadać na wyzwania nowych czasów : rozmowa z prof. Januszem Zdebskim, rektorem Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie / rozm. Marek Karwala
¬ródło: Konspekt. - 2005, nr 4 (24), s. 7-10
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:371/508
Autorzy: Dariusz Gawin, Janusz Majcherek, Miłada Jędrysik.
Tytuł: Po co polityka historyczna / Dariusz Gawin, Janusz A. Majcherek [et al.] ; rozm. przepr. Miłada Jędrysik
¬ródło: Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 229, s. 14-15
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL372/508
Autorzy: Stanisław Burkot.
Tytuł: Posłowie / Stanisław Burkot
¬ródło: W: Z zawi±zanymi oczami : wiersze zebrane / Andrzej Warzecha
Adres wydawniczy: Kraków : Miniatura, cop. 2005
Opis fizyczny: S. 385-393
Uwagi: Dotyczy twórczo¶ci A. Warzechy.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL373/508
Autorzy: Henryk Żaliński.
Tytuł: Przed jubileuszem : z profesorem Henrykiem Żalińskim, rektorem Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie / rozm. Błażej Sajduk
¬ródło: Kraków. - 2005, nr 10, s. 8-9
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL374/508
Autorzy: Bożena Chrz±stowska, Janusz Waligóra, Zofia Agnieszka Kłakówna, Piotr Kołodziej.
Tytuł: Przekre¶lić czy ożywić i uzdrowić reformę? : dyskusja redakcyjna - 15 kwietnia 2005 r. / Bożena Chrz±stowska [et al.]
¬ródło: Polonistyka. - 2005, nr 7, s. 33-42
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL375/508
Autorzy: Krzysztof Kozłowski, Edward Chudziński.
Tytuł: Przyzwoito¶ć a "czwarta władza" : dyskusja w "Krakowie" / rozm. Krzysztof Kozłowski, Janina Paradowska, Jan Widacki, Edward Chudziński, Jan Pieszczachowicz
¬ródło: Kraków. - 2005, nr 11, s. 3-8
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL376/508
Autorzy: Marcin Kania, Halina Turkiewicz, Halina Bursztyńska.
Tytuł: Refleksje o współczesnej poezji polskiej na Litwie / Halina Bursztyńska, Halina Turkiewicz ; rozm. przepr. Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2005, nr 1 (21), s. 69-73
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:377/508
Autorzy: Jan Bujak.
Tytuł: Rokitna - w 90. rocznicę szarży 13 VI 1915 r. / Jan Bujak
¬ródło: Dziennik Polski. - 2005, nr 156, s. 13
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL378/508
Autorzy: Henryk K±kol.
Tytuł: Stanowisko Komisji Dydaktyki Matematyki Polskiego Towarzystwa Matematycznego w sprawie proponowanej wersji nowej Podstawy programowej nauczania matematyki / Henryk K±kol
¬ródło: NiM Nauczyciele i Matematyka. - 2005, nr 53, s. 3
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL379/508
Autorzy: Jerzy Engel, Stanisław Skórka, Marcin Kania.
Tytuł: Staram się zawsze i¶ć swoj± drog± ... : rozmowa z Jerzym Engelem / rozm. Stanisław Skórka, Marcin Kania
¬ródło: Konspekt. - 2005, nr 1 (24), s. 15-21
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:380/508
Autorzy: Adam Płocki.
Tytuł: Stochastyka jako matematyka in statu nascendi : wyst±pienie na uroczysto¶ci przyznania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Jana Ewangelisty Purkyně w Usti nad Łab±, Teatr Poery i Baletu w Usti nad Łab±, 16 czerwca 2005 r. / Adam Płocki
¬ródło: Konspekt. - 2005, nr 3 (23), s. 21-25
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:381/508
Autorzy: Tadeusz Kowalik, Paweł Kozłowski, Edward Chudziński, Filip Ratkowski.
Tytuł: Szatański skok w gospodarkę rynkow± / Tadeusz Kowalik ; rozm. przepr. Paweł Kozłowski, Edward Chudziński, Filip Ratkowski
¬ródło: O¶wiata i Wychowanie. - 2005, nr 1, s. 6-8
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL382/508
Autorzy: Wacław Twardzik, Paweł Jasica, Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Trzecie Ľródło / z prof. Wacławem Twardzikiem o staropolszczyĽnie rozm. Paweł Jasica i Roman Mazurkiewicz
¬ródło: Dziennik Polski. - 2005, nr 95, s. 32
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL383/508
Autorzy: Marek Waldenberg, Edward Chudziński, Adam Komorowski, Filip Ratkowski.
Tytuł: Uważam się za socjaldemokratę / Marek Waldenberg ; rozm. przepr. Edward Chudziński, Adam Komorowski, Filip Ratkowski
¬ródło: Zdanie. - 2005, nr 1/2, s. 3-14
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL384/508
Autorzy: Sławomir Piskorz, Florian Plit, Andrzej Tarasiewicz.
Tytuł: Wierny dydaktyce geografii / Sławomir Piskorz ; rozm. przepr. Florian Plit, Andrzej Tarasiewicz
¬ródło: Geografia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 26-32
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL385/508
Autorzy: Jacek Majchrowski, Edward Chudziński, Jerzy Piekarczyk, Jan Pieszczachowicz.
Tytuł: Wolę dłuższe dystanse ... : rozmowa z prezydentem miasta Krakowa, profesorem Jackiem Majchrowskim / rozm. Edward Chudziński, Jerzy Piekarczyk, Jan Pieszczachowicz
¬ródło: Kraków. - 2005, nr 2, s. 3-6
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL386/508
Autorzy: Stanisław Grzybowski.
Tytuł: Wrzesień'39 w oczach dziecka / Stanisław Grzybowski
¬ródło: Kraków. - 2005, nr 9, s. 43-45
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL387/508
Autorzy: Zofia Agnieszka Kłakówna, Bolesław Faron, Piotr Dobrołęcki.
Tytuł: [WypowiedĽ] / Zofia Agnieszka Kłakówna i Bolesław Faron ; rozm. Piotr Dobrołęcki
¬ródło: W: Rozmowy o rynku ksi±żki 4 / rozmowy przepr. Łukasz Gołębiewski [et al.]
Adres wydawniczy: Warszawa : "Biblioteka Analiz", 2005
Opis fizyczny: S. 29-39
Seria: ("Biblioteka Analiz" Przedstawia)
Uwagi: Zbiór wywiadów drukowanych w "Bibliotece Analiz" w 2004 roku.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL388/508
Autorzy: Bolesław Faron, Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: "¦wiat się zmienia, a my z nim" : mówi profesor Bolesław Faron, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej AP / spisała Magdalena Roszczynialska
¬ródło: Konspekt. - 2004, nr 20, s. 11-17
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:389/508
Autorzy: Kira Gałczyńska, Jerzy Ossowski.
Tytuł: Angelologiczna genealogia i inne stereotypy : Kira Gałczyńska o ojcu / Kira Gałczyńska ; rozm. przepr. Jerzy Stefan Ossowski
¬ródło: Zdanie. - 2004, nr 1/2, s. 76-81
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL390/508
Autorzy: Alicja Baluch, Małgorzata Gęgotek.
Tytuł: Bajki - grajki, pocieszanki, fantazmaty / z prof. Alicj± Baluch kierowniczk± Katedry Literatury dla Dzieci i Młodzieży Krakowskiej Akademii Pedagogicznej rozm. Małgorzata Gęgotek
¬ródło: Dziennik Polski. - 2004, nr 127, s. 12
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL391/508
Autorzy: Magda Huzarska-Szumiec, Alicja Baluch, Adolf Weltschek.
Tytuł: Bajki jak szczepionka / Magda Huzarska-Szumiec, Alicja Baluch, Adolf Weltschke
¬ródło: Gazeta Krakowska. - 2004, nr 289, s. 12
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL392/508
Autorzy: Ryszard Radwański, Zofia Ropka.
Tytuł: Comments on Acta Phys. Pol. B 32 (2001) s. 3303 paper by A. M. Ole¶ "Magnetic order in transition metal oxides with orbital degrees of freedom" / R. J. Radwański, Z. Ropka
¬ródło: Acta Physica Polonica. B. - 2004, Vol. 35, nr 10, s. 2519-2520
Typ publikacji: PK
Język publikacji: ENG393/508
Autorzy: Aleksander Kwa¶niewski, Edward Chudziński, Stefan Ciepły, Filip Ratkowski.
Tytuł: Co¶ musi powstać za spraw± innej generacji / Aleksander Kwa¶niewski ; rozm. przepr. Edward Chudziński, Stefan Ciepły, Filip Ratkowski
¬ródło: Zdanie. - 2004, nr 1/2, s. 2-16
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL394/508
Autorzy: Bronisław Tumiłowicz, Bolesław Faron.
Tytuł: Czy istnieje kanon lektur, które każdemu wypada znać? / Bronisław Tumiłowicz [et al., w tym Bolesław Faron]
¬ródło: Przegl±d. - 2004, nr 22, s. 46
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL395/508
Autorzy: Marek Glogier, Alfred Toczek, Krzysztof WoĽniakowski, Andrzej Notkowski, Ewa Fogelzang-Adler.
Tytuł: Dyskusja / oprac. Marek Glogier, Alfred Toczek
¬ródło: W: W "naprzodowym" stylu : materiały z sympozjum w 110 rocznicę ukazania się krakowskiego "Naprzodu" / pod red. Haliny Kosętki i Alfreda Toczka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004
Opis fizyczny: S. 140-143
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]396/508
Autorzy: Zofia Agnieszka Kłakówna, Bolesław Faron, Piotr Dobrołęcki.
Tytuł: Gruby boss i małe rybki / Zofia Agnieszka Kłakówna, Bolesław Faron ; rozm. Piotr Dobrołęcki
¬ródło: Biblioteka Analiz. - 2004, nr 3, s. 4-7
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL397/508
Autorzy: Bogusław Krasnowolski, Agnieszka Sabor.
Tytuł: Integralno¶ć miejsca : zamiast budować nowe ko¶cioły, szanujmy stare / Bogusław Krasnowolski ; rozm. przepr. Agnieszka Sabor
¬ródło: Tygodnik Powszechny. - 2004, nr 17, dod., s. VI
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL398/508
Autorzy: Janusz Waligóra, Dariusz Chętkowski, Ryszard Jedliński, Alicja Rosa, Zenon Uryga, Zofia Agnieszka Kłakówna, Piotr Kołodziej, Krzysztof Wiatr, Elżbieta Miko¶, Marta Pota¶.
Tytuł: Jakiej zmiany naprawdę potrzebuje polska współczesna szkoła? : dyskusja redakcyjna na temat ksi±żki Dariusza Chętkowskiego z udziałem Autora / Janusz Waligóra [et al.]
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2004, nr 2, s. 3-14
Uwagi: Dyskusja na temat ksi±żki pt. "Z budy : czy spu¶cić ucznia z łańcucha?"
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL399/508
Autorzy: Roman Wysogl±d, Henryk Czubała, Piotr Krywak.
Tytuł: Komplikować to, co proste ... : z Romanem Wysogl±dem, poet± i prozaikiem / rozm. Henryk Czubała, Piotr Krywak
¬ródło: Konspekt. - 2004, nr 19, s. 203-207
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:400/508
Autorzy: Sławomir Piskorz.
Tytuł: Kształcić czy kształtować nauczycieli? / Sławomir Piskorz
¬ródło: W: Edukacja nauczycielska wobec zadań reformy / pod red. Haliny Kosętki, Bożeny Pietrzyk i Ryszarda ¦lęczki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004
Opis fizyczny: S. 142
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL401/508
Autorzy: Andrzej Romanowski, Krzysztof WoĽniakowski.
Tytuł: Losy Polaków : 1100 lat historii w porz±dku alfabetycznym / z profesorem Andrzejem Romanowskim, redaktorem naczelnym "Polskiego Słownika Biograficznego" rozm. Krzysztof WoĽniakowski
¬ródło: Konspekt. - 2004, nr 19, s. 17-19
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:402/508
Autorzy: Maciej Kolwas, Jadwiga Salach, Barbara Sagnowska.
Tytuł: Matura 2005 - konfrontacja / Maciej Kolwas [et al., w tym Jadwiga Salach, Barbara Sagnowska]
¬ródło: Fizyka w Szkole. - 2004, nr 1, s. 34-49
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL403/508
Autorzy: Halina Kosętka, Bożena Pietrzyk.
Tytuł: Między tradycj± a nowoczesno¶ci± / rozmowa z profesor Halin± Kosętk±, dyrektorem Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa AP ; rozm. Bożena Pietrzyk
¬ródło: Konspekt. - 2004, nr 19, s. 20-23
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:404/508
Autorzy: Tadeusz Kowalik, Edward Chudziński, Paweł Kozłowski, Filip Ratkowski.
Tytuł: Musztarda przed obiadem / Tadeusz Kowalik ; rozm. przepr. Edward Chudziński, Paweł Kozłowski, Filip Ratkowski
¬ródło: Zdanie. - 2004, nr 3/4, s. 3-19
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL405/508
Autorzy: Marta Wyka, Jan Prokop, Bronisław Łagowski.
Tytuł: My do Europy... / Marta Wyka [et al., w tym Jan Prokop, Bronisław Łagowski]
¬ródło: Dekada Literacka. - 2004, nr 2, s. 4-22
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL406/508
Autorzy: Marek Stachowski, Adam Korzeniowski.
Tytuł: O edukacji artystycznej : rozmowa z profesorem Markiem Stachowskim, rektorem Akademii Muzycznej w Krakowie / rozm. Adam Korzeniowski
¬ródło: Konspekt. - 2004, nr 18, s. 5-9
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:407/508
Autorzy: Bogdan Nowecki.
Tytuł: O obecnym modelu przygotowania kadr nauczycielskich / Bogdan J. Nowecki
¬ródło: W: Edukacja nauczycielska wobec zadań reformy / pod red. Haliny Kosętki, Bożeny Pietrzyk i Ryszarda ¦lęczki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004
Opis fizyczny: S. 140-141
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL408/508
Autorzy: Elżbieta Mastalerz.
Tytuł: O potrzebie lepszego przygotowania pedagogicznego studentów na kierunkach nauczycielskich / Elżbieta Mastalerz
¬ródło: W: Edukacja nauczycielska wobec zadań reformy / pod red. Haliny Kosętki, Bożeny Pietrzyk i Ryszarda ¦lęczki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004
Opis fizyczny: S. 147-148
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL409/508
Autorzy: Janusz Majcherek.
Tytuł: Ostrożnie z t± dusz± / Janusz A. Majcherek
¬ródło: Rzeczpospolita. - 2004, nr 90, s. A8
Uwagi: Polem. z: Europa z dusz± / Tomasz Wi¶cicki // Tamże. - 2004, nr 85
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL410/508
Autorzy: Jan Bujak.
Tytuł: Pierwsze czerniowieckie / Jan Bujak
¬ródło: Dziennik Polski. - 2004, nr 302, s. 20
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL411/508
Autorzy: Mateusz Flak, Janusz Majcherek.
Tytuł: Schody do Unii : partaczyli¶my jak zawsze, ale wyszło jak nigdy / Mateusz Flak, Janusz Majcherek [et al.]
¬ródło: Tygodnik Powszechny. - 2004, nr 18, s. 3
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL412/508
Autorzy: Bolesław Faron.
Tytuł: Słowo wstępne ; Literatura XX-lecia międzywojennego : wykład - ćwiczenia - egzamin / Bolesław Faron
¬ródło: W: Filologia polska : nauczycielska, edytorstwo i komunikacja medialna, komunikacja społeczna, logopedia : informator dla studentów : przedmioty, zagadnienia, teksty / oprac. red. Kazimierz Gajda ; słowo wstępne i szkic informacyjny Bolesław Faron ; [współpr. Marek Białota et al.]
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Filologii Polskiej AP, 2004
Opis fizyczny: S. 5-6 ; S. 112-115
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL413/508
Autorzy: Michał ¦liwa, Henryk Czubała.
Tytuł: Sprostać wyzwaniom przyszło¶ci / rozmowa z profesorem Michałem ¦liw±, rektorem Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; rozm. Henryk Czubała
¬ródło: Konspekt. - 2004, nr 19, s. 10-13
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:414/508
Autorzy: Krystyna Latawiec, Julian Kawalec.
Tytuł: ¦wiadczenie o życiu / z Julianem Kawalcem rozm. Krystyna Latawiec
¬ródło: Konspekt. - 2004, nr 20, s.198-201
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:415/508
Autorzy: Jerzy Stuhr, Tadeusz Budrewicz, Aleksandra Budrewicz.
Tytuł: Wykrzyczeć siebie ludziom : rozmowa z Jerzym Stuhrem, profesorem, aktorem i reżyserem, rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. - (Go¶ć Konspektu) / rozm. Aleksandra Budrewicz, Tadeusz Budrewicz
¬ródło: Konspekt. - 2004, nr 20, s. 6-10
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:416/508
Autorzy: Bolesław Faron, Bożena Czernek, Łukasz Gołębiewski.
Tytuł: [WypowiedĽ] / Bolesław Faron i Bożena Czernek ; rozm. Łukasz Gołębiewski
¬ródło: W: Rozmowy o rynku ksi±żki 2 / rozmowy przepr. Łukasz Gołębiewski [et al.]
Wydanie: Wyd. 2
Adres wydawniczy: Warszawa : "Biblioteka Analiz", 2004
Opis fizyczny: S. 103-110
Seria: ("Biblioteka Analiz" Przedstawia)
Uwagi: Zbiór wywiadów drukowanych w "Bibliotece Analiz" w 2002 roku.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL417/508
Autorzy: Jerzy Kreiner, J. Bukowska.
Tytuł: Co nie tylko astronom wiedzieć powinien / J. M. Kreiner ; wywiad przepr. J. Bukowska
¬ródło: Miesi±c w Krakowie. - 2003, nr 11, s. 55
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL418/508
Autorzy: Alicja Baluch, Magda Huzarska-Szumiec.
Tytuł: Czytać razem z dzieckiem / z prof. Alicj± Baluch rozm. Magda Huzarska-Szumiec
¬ródło: Gazeta Krakowska. - 2003, nr 248, s. 3
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL419/508
Autorzy: Kira Gałczyńska, Jerzy Ossowski.
Tytuł: Dom otwarty państwa Gałczyńskich : rozmowa z córk± poety Kir± Gałczyńsk± / Jerzy S. Ossowski
¬ródło: Konspekt. - 2003, nr 16/17, s. 119-123
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:420/508
Autorzy: Jerzy Waligóra, Piotr Kołodziej, Janusz Waligóra.
Tytuł: Edukacja polonistyczna w zreformowanym liceum : zaproszenia do dyskusji po roku do¶wiadczeń / Jerzy Waligóra [et al., w tym Piotr Kołodziej, Janusz Waligóra]
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2003, nr 3, s. 51-59
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL421/508
Autorzy: Jerzy Trela, Edward Chudziński, Stefan Ciepły, Jerzy Piekarczyk.
Tytuł: Jestem człowiekiem z tamtego tysi±clecia : trzech na jednego / Jerzy Trela ; rozm. Edward Chudziński, Stefan Ciepły, Jerzy Piekarczyk
¬ródło: Zdanie. - 2003, nr 1/2, s. 2-9
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL422/508
Autorzy: Jan Bujak.
Tytuł: Jestem katolikiem / Jan Bujak
¬ródło: Nasza Polska. - 2003, nr 51/52, s. 20
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL423/508
Autorzy: Jacek Chrobaczyński, Andrzej Chwalba, Czesław Robotycki, Krzysztof Zamorski, Hubert Chudzio.
Tytuł: Jeste¶my niewolnikami naszej kultury historycznej i polityki : o metodologicznych problemach historii rozmawiaj± Jacek Chrobaczyński [et al.] / spisał Hubert Chudzio
¬ródło: Konspekt. - 2003, nr 14/15, s. 47-55
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:424/508
Autorzy: Maria Fiałkowska, Krzysztof Fiałkowski, Barbara Sagnowska, Małgorzata Godlewska, Danuta Szot-Gawlik.
Tytuł: Komentarz do recenzji / Maria Fiałkowska, Krzysztof Fiałkowski, Barbara Sagnowska, Małgorzata Godlewska, Danuta Szot-Gawlik
¬ródło: Fizyka w Szkole. - 2003, nr 5, s. 311-313
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL425/508
Autorzy: Jerzy Kreiner, Henryk Brancewicz, Jerzy Machalski.
Tytuł: Kraków - centrum obserwacji gwiazd zaćmieniowych : dyskusja po referacie T. Zbigniewa Dworaka "Kraków - centrum obserwacji gwiazd zaćmieniowych" / Jerzy Kreiner, Henryk Brancewicz, Jerzy Machalski
¬ródło: Prace Komisji Historii Nauki. - 2003, T. 5, s. 5-31
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL426/508
Autorzy: Teresa Walas, Bronisław Łagowski, Jan Prokop.
Tytuł: Kultura polska bez Jałty / Teresa Walas [et al., w tym Bronisław Łagowski, Jan Prokop]
¬ródło: Dekada Literacka. - 2003, nr 1/2, s. 2-90
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL427/508
Autorzy: Marcin Chrzanowski, Kazimierz Jaracz.
Tytuł: Musimy zmienić pogl±d na to, kogo kształcimy. - (Go¶ć Konspektu) / Marcin Chrzanowski ; rozm. Kazimierz Jaracz
¬ródło: Konspekt. - 2003, nr 16/17, s. 19-26
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:428/508
Autorzy: Janusz Majcherek.
Tytuł: Niestraszna pani prezydent / Janusz A. Majcherek
¬ródło: Rzeczpospolita. - 2003, nr 292, s. A8
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL429/508
Autorzy: Henryk Czubała, Jacek Majchrowski.
Tytuł: O akademickim i kulturalnym Krakowie : rozmowa z profesorem Jackiem Majchrowskim, prezydentem Miasta Krakowa / rozm. Henryk Czubała
¬ródło: Konspekt. - 2003, nr 14/15, s. 5-9
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:430/508
Autorzy: Tadeusz Lewowicki, Romana Kwiecińska, Stanisław Kowal.
Tytuł: O społecznych powinno¶ciach pedagogiki : rozmowa z profesorem Tadeuszem Lewowickim, przewodnicz±cym Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk / rozm. Roma Kwiecińska, Stanisław Kowal
¬ródło: Konspekt. - 2003, nr 16/17, s. 39-41
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:431/508
Autorzy: Zenon Uryga, Maria Sienko, Barbara Dyduch, Ryszard Jedliński, Bogusław Skowronek, Zofia Agnieszka Kłakówna, Maria Jędrychowska, Barbara Guzik, Krzysztof Wiatr, Zofia Budrewicz, Halina Mrazek, Janusz Waligóra, Piotr Kołodziej, Elżbieta Miko¶.
Tytuł: O wychowawczych aspektach kształcenia polonistycznego : dyskusja redakcyjna / Zenon Uryga [et al.]
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2003, nr 1, s. 37-46
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL432/508
Autorzy: Czesław Banach, Andrzej Bogaj, Stefan M. Kwiatkowski.
Tytuł: Polityka i praktyka o¶wiatowa / rozm. z Czesławem Banachem przeprowadzili Andrzej Bogaj i Stefan M. Kwiatkowski
¬ródło: W: Pedagodzy o sobie i o pedagogice / red. Andrzej Bogaj, Stefan M. Kwiatkowski
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2003
Opis fizyczny: S. 28-43
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL433/508
Autorzy: Wiesław Stawiński, Małgorzata Drzazga.
Tytuł: Rozwój zawodowy / Wiesław Stawiński ; rozm. przepr. Małgorzata Drzazga
¬ródło: Edukacja Biologiczna i ¦rodowiskowa. - 2003, nr 1, s. 13-15
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL434/508
Autorzy: Janusz Majcherek.
Tytuł: W odpowiedzi na zaproszenie : potrzebne s± strategiczne decyzje, a nie dyskusje o nich / Janusz A. Majcherek
¬ródło: Rzeczpospolita. - 2003, nr 265, s. A8
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL435/508
Autorzy: Małgorzata Czermińska, Bolesław Faron, Ryszard Nycz, Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Zjazd Polonistów w Krakowie / Małgorzata Czermińska, Bolesław Faron, Ryszard Nycz ; [w rozm. Profesorów po¶redniczyła Magdalena Roszczynialska]
¬ródło: Konspekt. - 2003, nr 16/17, s. 35-38
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:436/508
Autorzy: Ryszard Kleszcz, Czesława Piecuch.
Tytuł: [Dyskusja nt. "Granice filozofii"] / Ryszard Kleszcz [et al., w tym Czesława Piecuch]
¬ródło: Ruch Filozoficzny. - 2003, nr 4, s. 527-556
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL437/508
Autorzy: Bolesław Faron, Bożena Czernek, Łukasz Gołębiewski.
Tytuł: [WypowiedĽ] / Bolesław Faron i Bożena Czernek ; rozm. Łukasz Gołębiewski
¬ródło: W: Rozmowy o rynku ksi±żki 2 / rozmowy przepr. Łukasz Gołębiewski [et al.]
Adres wydawniczy: Warszawa : "Biblioteka Analiz", 2003
Opis fizyczny: S. 103-110
Seria: ("Biblioteka Analiz" Przedstawia)
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL438/508
Autorzy: Jacek Kuroń, Edward Chudziński, Stefan Ciepły, Filip Ratkowski.
Tytuł: Całe życie jestem marzycielem / Jacek Kuroń ; rozm. przepr. Edward Chudziński, Stefan Ciepły, Filip Ratkowski
¬ródło: Zdanie. - 2002, nr 1/2, s. 3-17
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL439/508
Autorzy: Mieczysław F. Rakowski, Bronisław Łagowski, Bolesław Faron.
Tytuł: Czy jeste¶my potrzebni lewicy? / Mieczysław F. Rakowski [et al., w tym Bronisław Łagowski, Bolesław Faron]
¬ródło: Dzi¶. - 2002, nr 4, s. 20-37
Uwagi: Dyskusja panelowa nt. Stowarzyszenia Twórców i Działaczy Kultury "KuĽnica"
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL440/508
Autorzy: Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna.
Tytuł: Do redaktora naczelnego "Niedzieli" list otwarty w sprawie manipulowania opini± publiczn± / Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna
¬ródło: Niedziela. - 2002, nr 40, s. 20
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL441/508
Autorzy: Janusz Majcherek.
Tytuł: Doktrynerstwo Platformy / Janusz A. Majcherek
¬ródło: Rzeczpospolita. - 2002, nr 83, s. A8
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL442/508
Autorzy: Janusz Majcherek.
Tytuł: Dziedzictwo aparatu i ż±dza władzy / Janusz A. Majcherek
¬ródło: Rzeczpospolita. - 2002, nr 39, s. A12
Uwagi: Polem. z : Polski kształt lewicy / Marek Garztecki // Tamże. - 2002, nr 34, s. A7
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL443/508
Autorzy: Stanisław Grzybowski, Paweł Wroński.
Tytuł: Gen anarchii : życie parlamentarne / Stanisław Grzybowski ; rozm. przepr. Paweł Wroński
¬ródło: Gazeta Wyborcza. - 2002, nr 277, dod. Duży Format nr 30, s. 14-17
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL444/508
Autorzy: Janusz Majcherek.
Tytuł: Jak unikn±ć kryzysu w Sejmie - opinie / Janusz A. Majcherek [et al.]
¬ródło: Rzeczpospolita. - 2002, nr 246, s. A10
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL445/508
Autorzy: Zbigniew Kresowaty, Antonina Sebesta, Leon Zdanowicz, Stefan Pastuszewski.
Tytuł: Jaka jeste¶ współczesna poezjo : dyskusja / Zbigniew Kresowaty, Antonina Sebesta, Leon Zdanowicz, Stefan Pastuszewski
¬ródło: Akant. - 2002, nr 7, s. 37
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL446/508
Autorzy: Zbigniew Kresowaty, Antonina Sebesta, Leon Zdanowicz, Stefan Pastuszewski.
Tytuł: Jaka jeste¶ współczesna poezjo : dyskusja / Zbigniew Kresowaty, Antonina Sebesta, Leon Zdanowicz, Stefan Pastuszewski
¬ródło: Akant. - 2002, nr 8, s. 40-41
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL447/508
Autorzy: Magdalena Roszczynialska, Włodzimierz Paszyński.
Tytuł: Jeste¶my otwarci na dialog : rozmowa z Włodzimierzem Paszyńskim podsekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: Konspekt. - 2002, nr 10, s. 46-48
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:448/508
Autorzy: Jan Bujak.
Tytuł: Legioni¶ci pod Kirlibab±. - (Listy, polemiki, wyja¶nienia) / Jan Bujak
¬ródło: Dziennik Polski. - 2002, nr 61, s. 12
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL449/508
Autorzy: Janusz Majcherek.
Tytuł: Nie ma racji dla inwokacji / Janusz A. Majcherek
¬ródło: Rzeczpospolita. - 2002, nr 132, s. A7
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL450/508
Autorzy: Jan Szmyd, Zdzisław Słowik.
Tytuł: O dylematach współczesnej szkoły i wychowania / Jan Szmyd ; rozm. przepr. Zdzisław Słowik
¬ródło: Res Humana. - 2002, nr 5, s. 28-33, IV okł.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL451/508
Autorzy: Jacek Kuroń, Edward Chudziński, Stefan Ciepły, Filip Ratkowski.
Tytuł: Podżyrowałem plan Balcerowicza i to mój grzech : [fragm.] / Jacek Kuroń ; rozm. przepr. Edward Chudziński, Stefan Ciepły, Filip Ratkowski
¬ródło: Przegl±d. - 2002, nr 38, s. 19-21
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL452/508
Autorzy: Andrzej Pelczar, Iwona Pietrzkiewicz.
Tytuł: Potrzeba jedno¶ci i reform / rozmowa z profesorem Andrzejem Pelczarem, Przewodnicz±cym Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego ; rozm. Iwona Pietrzkiewicz
¬ródło: Konspekt. - 2002, nr 11, s. 5-12, 135
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:453/508
Autorzy: Jarosław Gowin, Jerzy Waligóra.
Tytuł: Prowokować do my¶lenia i do działania : wymiar europejski w edukacji / [dyskusja panelowa prowadzona przez Jarosława Gowina, z udziałem m. in. Jerzego Waligóry]
¬ródło: Po Lekcjach. - 2002, z. 29/30, s. 6-35
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL454/508
Autorzy: Bronisław Łagowski, Łukasz Warzecha.
Tytuł: Przes±dy przesłoniły zdrowy rozs±dek : o tym, czy mody intelektualne utrudniaj± walkę z przestępczo¶ci±, z prof. Bronisławem Łagowskim rozmawia Łukasz Warzecha / Bronisław Łagowski, Łukasz Warzecha
¬ródło: Życie. - 2002, nr 75, s. 19
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL455/508
Autorzy: Janusz Majcherek.
Tytuł: Pułapki elitaryzmu / Janusz A. Majcherek
¬ródło: Rzeczpospolita. - 2002, nr 40, s. D5
Uwagi: Polem. z: Umówmy się z rz±dem : kultura narodowa / Krzysztof Kłopotowski // Tamże. - 2001, nr 303, s. D3
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL456/508
Autorzy: Stanisław Frycie, Czesław Banach, Julian Radziewicz.
Tytuł: Redaktorzy naczelni / Stanisław Frycie, Czesław Banach, Julian Radziewicz
¬ródło: Nowa Szkoła. - 2002, nr 2, s. 5-9
Uwagi: Wypowiedzi z okazji wydania 600 numeru "Nowej Szkoły"
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL457/508
Autorzy: Ernest Skalski, Janusz Majcherek.
Tytuł: Rok Millera / Ernest Skalski [et al., w tym Janusz A. Majcherek]
¬ródło: Gazeta Wyborcza. - 2002, nr 247, s. 16-17 ; nr 248, s. 17
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL458/508
Autorzy: Adam Smólski, Barbara Sagnowska, Maria Fiałkowska, Krzysztof Fiałkowski.
Tytuł: Rozmowa z Mari± Fiałkowsk±, Krzysztofem Fiałkowskim i Barbar± Sagnowsk±, autorami podręcznika "Fizyka dla szkół ponadgimnazjalnych" / rozm. przepr. Adam Smólski
¬ródło: Fizyka w Szkole. - 2002, nr 3, s. 178-182
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL459/508
Autorzy: Tomasz Franc, Romana Kwiecińska.
Tytuł: Sekty - zagrożenie dla młodzieży / Tomasz Franc ; rozm. przepr. Roma Kwiecińska
¬ródło: Nowa Szkoła. - 2002, nr 6, s. 44-49
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL460/508
Autorzy: Marek Karwala.
Tytuł: Spotkanie po latach / Marek Karwala
¬ródło: Konspekt. - 2002, nr 11, s. 115
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:461/508
Autorzy: Jan Prokop.
Tytuł: Studia z przeceny : ile warte s± dyplomy prywatnych uczelni / Jan Prokop
¬ródło: Rzeczpospolita. - 2002, nr 152, s. A7
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL462/508
Autorzy: Jan Bujak.
Tytuł: Szarża pod Rokitn± : przed ułana polskiego skłoń się majestatem. - (Listy, polemiki, wyja¶nienia) / Jan Bujak
¬ródło: Dziennik Polski. - 2002, nr 136, s. 13
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL463/508
Autorzy: Jan Mietelski, Jerzy Kreiner, Adam Strzałkowski.
Tytuł: Tadeusz Banachiewicz i jego krakowiany : dyskusja po referacie Jana Mietelskiego / Jan Mietelski ; Adam Strzałkowski, Jerzy M. Kreiner
¬ródło: Prace Komisji Historii Nauki. - 2002, T. 4, s. 5-37
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL464/508
Autorzy: Barbara Dyduch, Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna.
Tytuł: W sprawie nieuczciwej oceny podręcznika "To lubię!" / Barbara Dyduch, Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna
¬ródło: Nowa Polszczyzna. - 2002, nr 1, s. 46-48
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL465/508
Autorzy: Jacek Tendej, Romana Kwiecińska.
Tytuł: Wspólnie wzrastać w przyjaznym ¶rodowisku / Jacek Tandej ; rozm. przepr. Roma Kwiecińska
¬ródło: Nowa Szkoła. - 2002, nr 5, s. 16-18
Uwagi: Centrum Edukacyjne "Radosna Nowina 2000" w Piekarach k. Tyńca.
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL466/508
Autorzy: Jerzy Kreiner.
Tytuł: Współczesne problemy popularyzacji astronomii : dyskusja panelowa w czasie sesji naukowej z okazji 80-lecia istnienia czasopisma astronomicznego "Urania" / Kazimierz Stępień [et al., w tym. m.in. Jerzy M. Kreiner]
¬ródło: Urania - Postępy Astronomii. - 2002, nr 3, s. 121-127
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL467/508
Autorzy: Andrzej Jaeschke.
Tytuł: Wyst±pienie [głos w dyskusji] / Andrzej Jaeschke
¬ródło: W: Stanowienie prawa - kompetencje Senatu w procesie legislacyjnym : materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Ustawodawstwa i Praworz±dno¶ci pod patronatem Marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka 22 paĽdziernika 2002 r. / [oprac. Małgorzata Lipska] ; Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Adres wydawniczy: Warszawa : Dział Wydawniczy Kancelarii Senatu, 2002
Opis fizyczny: S. 85-88
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL468/508
Autorzy: Michał ¦liwa, Romana Kwiecińska, Mirosław J. Szymański.
Tytuł: Wywiad z prof. dr hab. Michałem ¦liw±, Rektorem Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie / rozm. przepr. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański
¬ródło: Edukacja. Studia, Badania, Innowacje. - 2002, nr 3, s. 72-75
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL469/508
Autorzy: Bolesław Faron, Bożena Czernek, Łukasz Gołębiewski.
Tytuł: Z wizj± pedagogiczn± / Bolesław Faron, Bożena Czernek ; rozm. Łukasz Gołębiewski
¬ródło: Biblioteka Analiz. - 2002, nr 11, s. 1, 4-6
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL470/508
Autorzy: Piotr Kołodziej, Beata Klaudia Sosin.
Tytuł: [O nowym podręczniku do nauczania języka polskiego w szkołach ponadgimnazjalnych] / Piotr Kołodziej ; rozm. przepr. Beata Klaudia Sosin
¬ródło: Konspekt. - 2002, nr 11, s. 64-67
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:471/508
Autorzy: Józefa Hennelowa, Bronisław Łagowski, Jan Prokop.
Tytuł: "Przedwio¶nie" dzi¶ : [ankieta] / Józefa Hennelowa [et al., w tym Bronisław Łagowski, Jan Prokop]
¬ródło: Dekada Literacka. - 2001, nr 5/6, s. 8-18
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL472/508
Autorzy: Bożena Chrz±stowska, Zenon Uryga, Maria Jędrychowska.
Tytuł: "Wizje i rewizje" - dyskusja redakcyjna / Bożena Chrz±stowska [et al., w tym Zenon Uryga, Maria Jędrychowska]
¬ródło: Polonistyka. - 2001, nr 2, s. 68-80
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL473/508
Autorzy: Tamás Molnár, Maciej Urbanowski, Jan Prokop.
Tytuł: Budować piękno / Tamás Molnár ; rozm. przepr. Maciej Urbanowski [et al., w tym Jan Prokop]
¬ródło: Arcana. - 2001, nr 1, s. 130-133
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL474/508
Autorzy: Ireneusz Kania, Marta Tabor, Piotr Szymeczko, Jerzy Brzozowski, Constantin Greambaşu.
Tytuł: Dialog o literaturze francuskiej / Ireneusz Kania ; rozm. przepr. Marta Tabor, Piotr Szymeczko, Jerzy Brzozowski, Constantin Geambaşu
¬ródło: Dekada Literacka. - 2001, nr 3/4, s. 12-19
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL475/508
Autorzy: Edward Chudziński, Beata Klaudia Sosin.
Tytuł: Dwadzie¶cia lat minęło ... : rozmowa z dr Edwardem Chudzińskim, kierownikiem Studium Dziennikarskiego AP / rozm. Beata Klaudia Sosin
¬ródło: Konspekt. - 2001, nr 6, s. 55-59
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:476/508
Autorzy: Bronisław Łagowski, Andrzej Nowak, Maciej Urbanowski, Henryk Głębocki.
Tytuł: Dyktatura ogólników / Bronisław Łagowski ; rozm. przepr. Andrzej Nowak, Maciej Urbanowski, Henryk Głębocki
¬ródło: Arcana. - 2001, nr 5, s. 51-56
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL477/508
Autorzy: Bolesław Faron.
Tytuł: Dyskusja nad Encyklopedi± S±deck± / Bolesław Faron
¬ródło: Rocznik S±decki. - 2001, T. 29, s. 245-247
Uwagi: Głos w dyskusji
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL478/508
Autorzy: Maria Zarębina.
Tytuł: Głos w dyskusji / Maria Zarębina
¬ródło: W: Polszczyzna XX wieku : ewolucja i perspektywy rozwoju / pod red. Stanisława Dubisza i Stanisława Gajdy
Adres wydawniczy: Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2001
Opis fizyczny: S. 243-247
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL479/508
Autorzy: Stanisław Rodziński, Marek Karwala.
Tytuł: Imperatyw warto¶ci : rozmowa z profesorem Stanisławem Rodzińskim rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie / Marek Karwala
¬ródło: Konspekt. - 2001, nr 7, s. 25-33
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:480/508
Autorzy: Janusz Majcherek.
Tytuł: Małżeństwo z rozs±dku / Janusz A. Majcherek
¬ródło: Rzeczpospolita. - 2001, nr 162, s. A8
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL481/508
Autorzy: Józef KuĽma.
Tytuł: Nauczyciele wobec kryzysu społecznego i edukacyjnego : rozmowa z profesorem Józefem KuĽm±, dziekanem Wydziału Pedagogicznego Akademii Pedagogicznej w Krakowie / rozm. Michał Paluch
¬ródło: Konspekt. - 2001/2002, nr 9, s. 26-29
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:482/508
Autorzy: Henryk Żaliński, Iwona Pietrzkiewicz.
Tytuł: Nauka w Akademii Pedagogicznej / rozmowa z profesorem Henrykiem W. Żalińskim, prorektorem do spraw Nauki i Współpracy z Zagranic± ; rozm. Iwona Pietrzkiewicz
¬ródło: Konspekt. - 2001, nr 8, s. 31-40
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:483/508
Autorzy: Jerzy WoĽnicki, Iwona Pietrzkiewicz.
Tytuł: O europejskie standardy szkoły wyższej w Polsce / rozmowa z profesorem Jerzym WoĽnickim, przewodnicz±cym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich ; rozm. Iwona Pietrzkiewicz
¬ródło: Konspekt. - 2001, nr 8, s. 23-30
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:484/508
Autorzy: Bronisław Łagowski.
Tytuł: O kulturze dosłownie i w przeno¶ni / Bronisław Łagowski
¬ródło: Przegl±d. - 2001, nr 2, s. 10
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL485/508
Autorzy: Urszula Lisowska.
Tytuł: O nowej maturze, próbnej maturze i maturze 2002 mówi Jerzy Lackowski - małopolski kurator o¶wiaty / spisała Urszula Lisowska
¬ródło: Konspekt. - 2001, nr 9, s. 30-34
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:486/508
Autorzy: Zbigniew Bauer, Henryk Czubała, Bogusław Gryszkiewicz, Jan Tomasz Gross.
Tytuł: OdnaleĽć siebie w historii : rozmowa o historii i ¶wiadomo¶ci zbiorowej / z profesorem Janem Tomaszem Grossem rozmawiaj± Zbigniew Bauer, Henryk Czubała i Bogusław Gryszkiewicz
¬ródło: Konspekt. - 2001, nr 8, s. 9-22
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:487/508
Autorzy: Alicja Baluch, Renata Radłowska.
Tytuł: Opowiedz mi bajkę o mnie / z prof. Alicj± Baluchow± rozm. Renata Radłowska
¬ródło: Wysokie Obcasy. - 2001, nr 40, s. 44
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL488/508
Autorzy: Andrzej Nowak, Jan Prokop.
Tytuł: Pamięć narodowa i jej strażnicy : (dyskusja redakcyjna z pracownikami Instytutu Pamięci Narodowej) : [uzupełnienie] / Andrzej Nowak [et al., w tym Jan Prokop]
¬ródło: Arcana. - 2001, nr 2, s. 5-22
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL489/508
Autorzy: Józef KuĽma.
Tytuł: Praktyki pedagogiczne w przygotowaniu nauczycieli do reformowanej szkoły / Józef KuĽma
¬ródło: Konspekt. - 2001, nr 6, s. 72
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:490/508
Autorzy: Mirosław J. Szymański, Zbigniew Kwieciński.
Tytuł: Refleksje nad stanem pedagogiki i edukacji / Zbigniew Kwieciński ; rozm. przepr. Mirosław J. Szymański
¬ródło: Nowa Szkoła. - 2001, nr 9, s. 4-6
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL491/508
Autorzy: Urszula Lisowska, Maria Korohoda.
Tytuł: Rekrutacja 2001/2002, Nowa matura, akredytacja : rozmowa z profesor Mari± Jolant± Korohod±, prorektor ds. dydaktycznych Akademii Pedagogicznej w Krakowie / rozm. Urszula Lisowska
¬ródło: Konspekt. - 2001, nr 6, s. 46-52
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:492/508
Autorzy: Krzysztof ŁabędĽ, Antoni Dudek.
Tytuł: Sprzeciw, opozycja, opór w PRL - ankieta historyczna / Antoni Dudek [et al., w tym Krzysztof ŁabędĽ]
¬ródło: Arcana. - 2001, nr 2, s. 40-74
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL493/508
Autorzy: Krzysztof ŁabędĽ.
Tytuł: Sprzeciw, opozycja, opór w PRL : ankieta historyczna / Antoni Dudek [et al., w tym Krzysztof ŁabędĽ]
¬ródło: Arcana. - 2001, nr 2 (38), s. 61-63
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL494/508
Autorzy: Jan Prokop.
Tytuł: Swoboda wyboru jest ryzykiem, ale i ogromn± szans± / Jan Prokop
¬ródło: Konspekt. - 2001, nr 6, s. 39-41
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:495/508
Autorzy: Jarosław Gowin, Janusz Majcherek, Paweł ¦piewak, Wojciech P. Duda.
Tytuł: Sytuacja nadzwyczajna : wybory 2001 / Jarosław Gowin, Janusz A. Majcherek, Paweł ¦piewak ; rozm. przepr. Wojciech P. Duda
¬ródło: Przegl±d Polityczny. - 2001, Nr 51, s. 10-14
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL496/508
Autorzy: Dorota Dziewanowska.
Tytuł: Trochę o wszystkim - nowy podręcznik języka rosyjskiego / Dorota Dziewanowska
¬ródło: Konspekt. - 2001, nr 7, s. 151-152
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:497/508
Autorzy: Tadeusz Budrewicz, Jerzy Waligóra, Jacek Popiel.
Tytuł: W poszukiwaniu modelu edukacji teatralnej : rozmowa z profesorem Jackiem Popielem, rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie / rozm. Tadeusz Budrewicz, Jerzy Waligóra
¬ródło: Konspekt. - 2001, nr 6, s. 13-25
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:498/508
Autorzy: Jerzy Szczęsny, Krzysztof Burnetko, Artur Klimaszewski.
Tytuł: Wszystko zaczyna się od strumienia / Jerzy Szczęsny ; rozm. przepr. Krzysztof Burnetko, Artur Klimaszewski
¬ródło: Tygodnik Powszechny. - 2001, nr 31, s. 4
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL499/508
Autorzy: Adam Korzeniowski, Barbara ¦więtek-Żelazna.
Tytuł: Wyzwalanie warto¶ci : rozmowa z profesor Barbar± ¦więtek-Żelazn±, rektorem Akademii Muzycznej w Krakowie / rozm. przepr. Adam Korzeniowski
¬ródło: Konspekt. - 2001, nr 9, s. 16-20
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL
Adres url:500/508
Autorzy: Janusz Majcherek.
Tytuł: Złudny powab utopii / Janusz A. Majcherek
¬ródło: W Drodze. - 2001, [nr] 9, s. 32-41
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL501/508
Autorzy: Feliks Kiryk.
Tytuł: [Głos w dyskusji. - O badaniach nad dziejami regionalnymi i lokalnymi] / Feliks Kiryk
¬ródło: W: Pytania o ¶redniowiecze : potrzeby i perspektywy badawcze polskiej mediewistyki / red. nauk. Wojciech Fałkowski
Adres wydawniczy: Warszawa : "Neriton", 2001
Opis fizyczny: S. 278
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL502/508
Autorzy: Czesław Ku¶, Urszula Lisowska.
Tytuł: Akademiki, stypendia, regulamin studiów : rozmowa z prof. Czesławem Kusiem, prorektorem ds. studenckich Akademii Pedagogicznej w Krakowie / Urszula Lisowska
¬ródło: Konspekt. - 2000/2001, nr 5, s. 35-38
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL503/508
Autorzy: Jerzy Kreiner.
Tytuł: Czy wiesz, że ...? : nazwy planet i ich księżyców / Jerzy Kreiner
¬ródło: Foton. - 2000, nr 71, s. 13-15
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL504/508
Autorzy: Henryka Kramarz.
Tytuł: Listy do redakcji / Henryka Kramarz
¬ródło: ¬ródło spod Pańskiej Góry. - 2000, nr 361, s. 3
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL505/508
Autorzy: Jacek Migdałek, Katarzyna Pławecka.
Tytuł: Nowy Statut Uczelni : rozmowa z Profesorem Jackiem Migdałkiem - przewodnicz±cym Komisji senackiej ds. Statutu Uczelni / rozmawiała Katarzyna Pławecka
¬ródło: Konspekt. - 2000, nr 4, s. 17-19
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL506/508
Autorzy: Jerzy Lackowski, Urszula Lisowska.
Tytuł: O Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli : mówi Jerzy Lackowski - małopolski kurator o¶wiaty / spisała Urszula Lisowska
¬ródło: Konspekt. - 2000, nr 3, s. 48-49
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL507/508
Autorzy: Władysław Błasiak.
Tytuł: Uwagi do "Uwag na temat regulaminu konkursu" / Władysław Błasiak
¬ródło: Foton. - 2000, nr 70, s. 54-55
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL508/508
Autorzy: Marek Bu¶.
Tytuł: ["List do artystów" Jana Pawła II - odbiór przez ludzi sztuki] / Tomasz Węcławski [i 13 in. w tym Marek Bu¶]
¬ródło: Tygodnik Powszechny. - 1999, nr 22, dod., s. I-IV
Typ publikacji: PK
Język publikacji: POL

     stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie