Wynik wyszukiwania

Zapytanie: PM
Liczba odnalezionych rekordów: 2578

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/2578

Autorzy: Anna Duda-Machejek.
Tytuł: "Plasterki na konflikty" - pierwsza pomoc w konfliktach / Anna K. Duda
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2023
Opis fizyczny: 15 s.
Seria: (Aktywni z Pasją)
Uwagi: Materiały opracowane w ramach projektu "Aktywni z Pasją - Praca zdalna z młodzieżą w kryzysie emocjonalnym".
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Adres url:2/2578
Autorzy: Arkadiusz Urbaniec.
Tytuł: Administracja cywilna i wojskowa bizantyńskiej prefektury praetorio Afryki w latach 533-698 / Arkadiusz Urbaniec
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2023
Opis fizyczny: 324 s.
p-ISBN: 978-83-67209-29-8
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:3/2578
Autorzy: Dariusz Adamczyk, Sylwester Bębas.
Tytuł: Dwanaście kroków ku pełni rozwoju / Dariusz Adamczyk, Sylwester Bębas
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2023
Opis fizyczny: 186 s.
p-ISBN: 978-83-8084-835-1
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:4/2578
Autorzy: Iwona Ocetkiewicz, Anna Mróz, Mirellla Wyra.
Tytuł: Key competences for sustainability students' perspective / Iwona Ocetkiewicz, Anna Mróz, Mirella Wyra
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2023
Opis fizyczny: 256 s.
p-ISBN: 978-83-8084-952-5
Typ publikacji: PM
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:5/2578
Autorzy: Beata Sufa.
Tytuł: Kreatywność nauczycieli i uczniów w edukacji wczesnoszkolnej / Beata Sufa
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2023
Opis fizyczny: 168 s.
p-ISBN: 978-83-8084-903-7
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:6/2578
Autorzy: Agnieszka Słaby.
Tytuł: Macierzyństwo : studium z historii mentalności szlachty Rzeczypospolitej czasów saskich / Agnieszka Słaby
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: 754 s.
p-ISBN: 978-83-8084-935-8
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1156)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.0007/2578
Autorzy: Jarosław Jastrzębski.
Tytuł: Niszczyciele Japońskiej Marynarki Wojennej 7 XII 1941 - 2 IX 1945 : organizacja i potencjał bojowy. T. 1, Klasyfikacja, geneza, ewolucja, typy / Jarosław Jastrzębski
Adres wydawniczy: Zabrze ; Tranowskie Góry : Infort Editions, 2023
Opis fizyczny: 206 s.
p-ISBN: 978-83-67730-14-3
Seria: (Okręty Japońskiej Marynarki Wojennej)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:8/2578
Autorzy: Jacek Purchla.
Tytuł: Państwo wobec korupcji : analiza skuteczności Centralnego Biura Antykorupcyjnego jako służby specjalnej powołanej do zwalczania korupcji w Polsce / Jacek Purchla
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2023
Opis fizyczny: 511 s.
p-ISBN: 978-83-8138-787-3
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:
DOI:9/2578
Autorzy: Jacek Sroka, Beata Pawlica, Wojciech Ufel.
Tytuł: Pozorność i abstrahowanie : w poszukiwaniu źródeł niemocy we współdecydowaniu w sprawach publicznych / Jacek Sroka, Beata Pawlica, Wojciech Ufel
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2023
Opis fizyczny: 236 s.
p-ISBN: 978-83-67209-39-7
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:10/2578
Autorzy: Grzegorz Krawiec.
Tytuł: Prawo administracyjne ogólne z perspektywy praw człowieka / Grzegorz Krawiec
Adres wydawniczy: Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2023
Opis fizyczny: 179 s.
p-ISBN: 978-83-65029-59-1
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00011/2578
Autorzy: Agnieszka Muchacka-Cymerman.
Tytuł: Professional learning communities : tworzenie kultury refleksyjnego dialogu zawodowego nauczycieli / Agnieszka Muchacka-Cymerman
Adres wydawniczy: Kraków : Petrus, 2023
Opis fizyczny: 130 s.
p-ISBN: 978-83-7720-726-0
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:12/2578
Autorzy: Grzegorz Krawiec.
Tytuł: Przeciwdziałanie alkoholizmowi w gminie + wzory do pobrania / Grzegorz Krawiec
Adres wydawniczy: Warszawa : C. H. Beck, 2023
Opis fizyczny: 158 s.
p-ISBN: 978-83-8291-310-1
Seria: (Sektor publiczny w praktyce)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:13/2578
Autorzy: Grzegorz Foryś, Krzysztof Gorlach.
Tytuł: Rozwój jako ruch społeczny : wykłady o ruchach społecznych i rozwoju zrównoważonym / Grzegorz Foryś, Krzysztof Gorlach
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2023
Opis fizyczny: 356 s.
p-ISBN: 978-83-67450-51-5
p-ISBN: 978-83-67450-07-2
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:14/2578
Autorzy: Jagoda Cieszyńska-Rożek.
Tytuł: Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania 20 lat później / Jagoda Cieszyńska-Rożek
Adres wydawniczy: Kraków : Centrum Metody Krakowskiej, 2023
Opis fizyczny: 368 s.
p-ISBN: 978-83-64957-03-1
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:15/2578
Autorzy: Agata Nodżak, Agnieszka Anna Kania.
Tytuł: System bezpieczeństwa w powiecie : zagadnienia administracyjnoprawne / Agata Nodżak, Agnieszka Anna Kania
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2023
Opis fizyczny: 217 s.
p-ISBN: 978-83-8291-716-1
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:16/2578
Autorzy: Tomasz Ferenc, Krzysztof Olechnicki, Paulina Rojek-Adamek, Xawery Stańczyk.
Tytuł: Sztuka współpracy : studium grup artystycznych w czasach PRL / Tomasz Ferenc, Krzysztof Olechnicki, Paulina Rojek-Adamek, Xawery Stańczyk
Adres wydawniczy: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023
Opis fizyczny: 224 s.
p-ISBN: 978-83-8331-118-0
e-ISBN: 978-83-8331-119-7
Seria: (Socjologia Grup Artystycznych ; t. 1)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:17/2578
Autorzy: Mateusz Muchacki.
Tytuł: Teoria i praktyka edukacyjna wykorzystywania narzędzi technologii informacyjnej w rozwoju osobistym / Mateusz Muchacki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Petrus, 2023
Opis fizyczny: 120 s.
p-ISBN: 978-83-7720-751-2
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:18/2578
Autorzy: Anna Juryk, Marcin Kępa, Grzegorz Krawiec, Agata Nodżak.
Tytuł: Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej : komentarz / Anna Juryk, Marcin Kępa, Grzegorz Krawiec, Agata Nodżak
Adres wydawniczy: Warszawa : C. H. Beck, 2023
Opis fizyczny: 188 s.
p-ISBN: 978-83-8291-836-6
Seria: (Ustawy w Praktyce)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:19/2578
Autorzy: Agata Nodżak.
Tytuł: Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym : komentarz / Agata Nodżak
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2023
Opis fizyczny: 422 s.
p-ISBN: 978-83-8291-259-3
Seria: (Ustawy w Praktyce)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:20/2578
Autorzy: Arkadiusz Żukiewicz.
Tytuł: Wprowadzenie do etyki pracy społecznej=Introduction to the ethics of social work : studium spoleczno-pedagogiczne - odniesienia do naukowego dorobku Heleny Radlińskiej=Socio-pedagogical study - references to the scientific achievements of Helena Radlińska / Arkadiusz Żukiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, 2023
Opis fizyczny: 308 s.
p-ISBN: 978-83-8084-917-4
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:21/2578
Autorzy: Roman Pelczar, Jan Ryś.
Tytuł: Wychowanie narodowe i patriotyczne w polskich szkołach ludowych w Galicji w latach 1772-1918 / Roman Pelczar, Jan Ryś
Adres wydawniczy: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023
Opis fizyczny: 258 s.
p-ISBN: 978-83-8277-072-8
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:
DOI:22/2578
Autorzy: Małgorzata Nodzyńska-Moroń, Paweł Cieśla, Jan Hrdlička.
Tytuł: Z pH za pan brat - od przedszkola po uniwersytet / Małgorzata Nodzyńska-Moroń Paweł Cieśla Jan Hrdlička
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2023
Opis fizyczny: 122 s.
p-ISBN: 978-83-8084-930-3
e-ISBN: 978-83-8084-931-0
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:
DOI:23/2578
Autorzy: Marcin Kania.
Tytuł: Za pomocą światła : szkice o fotografach i fotografii / Marcin Kania
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Tercja, 2023
Opis fizyczny: 120 s.
p-ISBN: 978-83-65225-47-4
Uwagi: Publikacja popularnonaukowa.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Adres url:24/2578
Autorzy: Magdalena Sadlik.
Tytuł: "Chciwiec nowych wrażeń" : Wacław Gąsiorowski nieznany / Magdalena Sadlik
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: 234 s.
p-ISBN: 978-83-8084-819-1
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]25/2578
Autorzy: Wacław Jędrzejewicz, Michał Sokolnicki, Krzysztof Kloc.
Tytuł: "Dobrze jest pomyśleć w takich czasach, co zrobiłby Piłsudski" : listy Wacława Jędrzejewicza i Michała Sokolnickiego / Wacław Jedrzejewicz, Michał Sokolnicki ; redakcja Krzysztof Kloc
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2022
Opis fizyczny: 264 s.
p-ISBN: 978-83-8229-598-6
Uwagi: Edycja tekstów źródłowych.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 60.000
Adres url:26/2578
Autorzy: Patrycja Włodek.
Tytuł: "Wszystko noir?" : o inspiracjach i wariantach - życie po życiu filmu noir / Patrycja Włodek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: 318 s.
p-ISBN: 978-83-8084-871-9
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:
DOI:27/2578
Autorzy: Elżbieta Maj.
Tytuł: Administracyjnoprawne instrumenty ochrony socjalnej w Galicji doby autonomicznej / Elżbieta Maj
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2022
Opis fizyczny: 540 s.
p-ISBN: 978-83-8138-748-4
e-ISBN: 978-83-8138-749-1
Seria: (Studia Galicyjskie ; T. 8)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:
DOI:28/2578
Autorzy: Barbara Banach, Marek Banach, Józefa Matejek.
Tytuł: Aktywizowanie rozwoju człowieka w czasie wolnym / Barbara Banach, Marek Banach, Józefa Matejek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: 208 s.
p-ISBN: 978-83-66812-68-0
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:29/2578
Autorzy: Mateusz Wyżga.
Tytuł: Chłopstwo : historia bez krawata / Mateusz Wyżga
Adres wydawniczy: Kraków : Znak Horyzont, 2022
Opis fizyczny: 496 s.
p-ISBN: 978-83-240-8739-6
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.00030/2578
Autorzy: Agata Popławska, Justyna Rokitowska, Aleksander Wasiuta.
Tytuł: Determinanty ekonomiczne bezpieczeństwa energetycznego od ery węglowej do energetyki obywatelskiej / Joanna Popławska, Justyna Rokitowska, Aleksander Wasiuta
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: 124 s.
p-ISBN: 978-83-8084-805- 4
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 2450)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.00031/2578
Autorzy: Robert Guzik, Arkadiusz Kołoś, Łukasz Fiedeń, Arkadiusz Kocaj, Krzysztof Wiedermann.
Tytuł: Dostępność komunikacyjna i relacje przestrzenne w województwie małopolskim / Robert Guzik Arkadiusz Kołoś, Łukasz Fiedeń, Arkadiusz Kocaj, Krzysztof Wiedermann
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2022
Opis fizyczny: 288 s.
p-ISBN: 978-83-64089-69-5
p-ISBN: 978-83-64089-75-6
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:32/2578
Autorzy: Sylwester Bębas, Katarzyna Gucwa-Porębska.
Tytuł: Dysfunkcjonalność rodziny : wychowanie - profilaktyka - wsparcie / Sylwester Bębas, Katarzyna Gucwa-Porębska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: 178 s.
p-ISBN: 978-83-8084-839-9
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:33/2578
Autorzy: Dariusz Adamczyk, Wioleta Adamczyk-Bębas, Sylwester Bębas.
Tytuł: Dzieci i młodzież w cyberprzestrzeni : wyzwania - profilaktyka - wychowanie / Dariusz Adamczyk, Wioleta Adamczyk-Bębas, Sylwester Bębas
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: 148 s.
p-ISBN: 978-83-8084-829-0
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:34/2578
Autorzy: Dominik Jaśkowiec.
Tytuł: Dzielnice Krakowa : ich rola i znaczenie w ustroju samorządowym miasta / Dominik Jaśkowiec
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2022
Opis fizyczny: 434 s.
p-ISBN: 978-83-67209-09-0
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:35/2578
Autorzy: Søren Kierkegaard, Antoni Szwed.
Tytuł: Dzienniki : NB - NB 5 / Søren Kierkegaard ; przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Antoni Szwed
Adres wydawniczy: Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2022
Opis fizyczny: 584 s.
p-ISBN: 978-83-66941-45-8
Seria: (Pisma Sørena Kierkegaarda ; t. 20)
Uwagi: Publikacja wydana w ramach NPRH, nr projektu 22H 18 0170 87.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]36/2578
Autorzy: Ewelina Kwiatek.
Tytuł: English-Polish, Polish-English Terminological Dictionary of Photogrammetry = Słownik terminologiczny angielsko-polski, polsko-angielski z dziedziny fotogrametrii / Ewelina Kwiatek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwa AGH, 2022
Opis fizyczny: 184 s.
p-ISBN: 978-83-67427-01-2
Typ publikacji: PM
Język publikacji: ENG, POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:37/2578
Autorzy: Jacek Sroka, Beata Pawlica, Wojciech Ufel.
Tytuł: Evolution of the civic budget in Poland - towards deliberation or plebiscite? / Jacek Sroka, Beata Pawlica, Wojciech Ufel
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2022
Opis fizyczny: 296 s.
p-ISBN: 978-83-67209-15-1
Typ publikacji: PM
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:38/2578
Autorzy: Małgorzata Piasecka, Justyna Kusztal, Karolina Piątek.
Tytuł: Ewaluacja w profilaktyce i terapii zaburzeń behawioralnych / Małgorzata Piasecka, Justyna Kusztal, Karolina Piątek
Adres wydawniczy: Kraków : Impuls, 2022
Opis fizyczny: 184 s.
p-ISBN: 978-83-8294-192-0
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:39/2578
Autorzy: Jacek Sroka, Beata Pawlica, Wojciech Ufel.
Tytuł: Ewolucja budżetu obywatelskiego w Polsce - w kierunku deliberacji czy plebiscytu? / Jacek Sroka, Beata Pawlica, Wojciech Ufel
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2022
Opis fizyczny: 338 s.
p-ISBN: 978-83-67209-17-5
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:40/2578
Autorzy: Roman Kochnowski.
Tytuł: Floty niemieckie : wczoraj i dziś / Roman Kochnowski
Adres wydawniczy: Tarnowskie Góry : Infort Editions, 2022
Opis fizyczny: 355 s.
p-ISBN: 978-83-67111-27-0
Seria: (Bitwy/Taktyka ; 131)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.00041/2578
Autorzy: Sebastian Ropel, Sławomir Kurek, Zbigniew Zaniewicz.
Tytuł: Geografia 4 : podręcznik dla szkół ponadpodstawowych : zakres rozszerzony / Sebastian Ropel, Sławomir Kurek, Zbignew Zaniewicz
Adres wydawniczy: Gdynia : Operon, 2022
Opis fizyczny: 346 s.
p-ISBN: 978-83-8197-243-7
Seria: (Reforma 2017)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Adres url:42/2578
Autorzy: Lesława Korenowska.
Tytuł: Grani talantu semi : sučasni ukraïns'ki pis'menniki ta poeti / Lesława Korenowska
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2022
Opis fizyczny: 172 s.
p-ISBN: 978-83-8084-794-1
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:43/2578
Autorzy: Andrzej Franaszek.
Tytuł: Gwiazda Piołun : opowieści o poezji, podróżowaniu i przyjaźni / Andrzej Franaszek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Znak, 2022
Opis fizyczny: 666 s.
p-ISBN: 978-83-240-6425-0
Typ publikacji: PM
Punktacja MNiSW: 120.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]44/2578
Autorzy: Andrzej Serafin.
Tytuł: Heidegger : fenomenologia niewidzialnego / Andrzej Serafin
Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, 2022
Opis fizyczny: 357 s.
p-ISBN: 978-83-65787-76-7
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]45/2578
Autorzy: Małgorzata Pietrzak, Ewelina Sobocha.
Tytuł: Inkluzja symetryczna młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz młodzieży studiującej / Małgorzata Pietrzak, Ewelina Sobocha
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: 188 s.
p-ISBN: 978-83-8084-811-5
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:46/2578
Autorzy: Dorota Murzyn, Marta Czyżewska, Iwona Lupa-Wójcik, Wojciech Maciejewski, Irina Janevska, Olga Rajchikj, Lara Porciatti, Francesca Imparato, Kristian Mancinone, Mamoun Khreisat, Samer Al-Kasih.
Tytuł: Innovatove youth social entrepreneurship development on the example of Poland, Italy, North Macedonia and Jordan / Dorota Murzyn, Marta Czyżewska, Iwona Lupa-Wójcik, Wojciech Maciejewski, Irina Janevska, Olga Rajchikj, Lara Porciatti, Francesca Imparato, Kristian Mancinone, Mamoun Khreisat, Samer Al-Kasih
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2022
Opis fizyczny: 84 s.
p-ISBN: 978-83-8084-863-4
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:
DOI:47/2578
Autorzy: Halina Dudała.
Tytuł: Instrukcje różnych urzędów zakonnych : XVII-wieczna instrukcja organizacji klasztoru karmelitanek bosych : edycja źródłowa wraz z komentarzem / opracowała Halina Dudała
Adres wydawniczy: Warszawa : Archiwum Główne Akt Dawnych, 2022
Opis fizyczny: 116 s.
p-ISBN: 978-83-963851-5-4
Uwagi: Edycja tekstów źródłowych.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 60.00048/2578
Autorzy: Jolanta Zielińska.
Tytuł: Internet a niepełnosprawność : wybrane zagadnienia / Joalanta Zielińska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: 150 s.
p-ISBN: 978-83-8084-807-8
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:49/2578
Autorzy: Paweł Hamera.
Tytuł: Irlandia na pomoc! : Irlandia na pomoc Polsce! William Smith O'Brien i kwestia polska / Paweł Hamera
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: 198 s.
p-ISBN: 978-83-8084-595-4
e-ISBN: 978-83-8084-596-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1015)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]50/2578
Autorzy: Natalia Tomczyk.
Tytuł: JEŻeli jesteś inny. Historyjka o tym, jak kochać siebie za to, jakim się jest / Natalia Tomczyk
Adres wydawniczy: Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia, 2022
Opis fizyczny: 36 s.
p-ISBN: 978-83-8309-052-8
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Adres url:51/2578
Autorzy: Bożena Popiołek.
Tytuł: Kobiecy dwór szlachecki i mechanizmy jego funkcjonowania / Bożena Popiołek
Adres wydawniczy: Białystok : Polskie Towarzystwo Historyczne : Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku, 2022
Opis fizyczny: 51 s.
p-ISBN: 978-83-67609-03-6
Seria: (Spotkania z Mistrzami ; nr 9)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL52/2578
Autorzy: Dariusz Adamczyk, Monika Siwek.
Tytuł: Konsumpcjonizm - ubóstwo - korupcja : w trosce o humanizację życia społeczno-gospodarczego / Dariusz Adamczyk, Monika Siwek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: 138 s.
p-ISBN: 978-83-8084-849-8
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:53/2578
Autorzy: Jan Ryś.
Tytuł: Korpus Kadetów nr 1 (1918-1939) : okres łobzowski (1918-1921) / Jan Ryś
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2022
Opis fizyczny: 406 s.
p-ISBN: 978-83-7614-521-1
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:54/2578
Autorzy: Grzegorz Nieć.
Tytuł: Książka, naród, religia : dzieje książki czeskiej do czasów odrodzenia narodowego / Grzegorz Nieć
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2022
Opis fizyczny: 350 s.
p-ISBN: 978-83-8138-099-7
e-ISBN: 978-83-8138-380-6
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:55/2578
Autorzy: Jan Woleński, Andrew Schumann, Andrzej Dąbrowski, Magdalena Hoły-Łuczaj, Konrad Szocik.
Tytuł: Leksykon logików polskich : 1990-1939 / Jan Woleński, Andrew Schumann, Andrzej Dąbrowski, Magdalena Hoły-Łuczaj, Konrad Szocik
Adres wydawniczy: Kraków : Copernicus Center Press : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2022
Opis fizyczny: 388 s.
p-ISBN: 9788378866527
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:56/2578
Autorzy: Dariusz Adamczyk.
Tytuł: Małżeństwo - miłość - prokreacja : ku wychowaniu do odpowiedzialności / Dariusz Adamczyk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: 158 s.
p-ISBN: 978-83-8084-835-1
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:57/2578
Autorzy: Barbara Obtułowicz.
Tytuł: Maria z Grocholskich księżna Witoldowa Czartoryska / Barbara Obtułowicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: 588 s.
p-ISBN: 978-83-8084-707-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 1062)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.00058/2578
Autorzy: Tomasz Cyrol, Dariusz Fuchs.
Tytuł: Mediacja cywilna : komentarz / Toamsz Cyrol, Dariusz Fuchs
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2022
Opis fizyczny: 161 s.
p-ISBN: 978-83-8291-049-0
Seria: (Krótkie Komentarze Becka)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:59/2578
Autorzy: Rafał Kopeć.
Tytuł: Militaryzacja przestrzeni kosmicznej w ujęciu bezpieczeństwa międzynarodowego / Rafał Kopeć
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: 527 s.
p-ISBN: 978-83-8084-866-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1124)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]60/2578
Autorzy: Władysław Wichman, Konrad Meus, Tomasz Wichman.
Tytuł: Moje życie : pamiętnik zatorzanina / Władysław Wichman ; wprowadzenie, opracowanie naukowe i redakcja Konrad Meus, Tomasz Wichman
Adres wydawniczy: Kraków ; Zator : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2022
Opis fizyczny: 473 s.
p-ISBN: 978-83-8138-791-0
e-ISBN: 978-83-8138-792-7
Seria: (Książnica Zatorska ; T. 2)
Uwagi: Edycja tekstów źródłowych.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 60.000
DOI:61/2578
Autorzy: Leszek F. Korzeniowski.
Tytuł: Monitoring zagrożeń bezpieczeństwa / Leszek F. Korzeniowski
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2022
Opis fizyczny: 224 s.
p-ISBN: 978-83-8270-014-5
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:62/2578
Autorzy: Jagoda Cieszyńska-Rożek.
Tytuł: Neurobiologiczne podstawy rozwoju poznawczego - Język / Jagoda Cieszyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Centrum Metody Krakowskiej, 2022
Opis fizyczny: 250 s.
p-ISBN: 978-83-64957-67-3
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00063/2578
Autorzy: Małgorzata Świder.
Tytuł: Niemiecka Federacja Związków Zawodowych wobec wydarzeń w Polsce w latach 1983-1990 / Małgorzata Świder
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
p-ISBN: 978-83-8084-885-6
e-ISBN: 978-83-8084-886-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1134)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:64/2578
Autorzy: Jarosław Jastrzębski.
Tytuł: Niszczyciele Japońskiej Marynarki Wojennej 7 XII 1941 - 2 IX 1945. T. 3, Dywizjony, eskadry, flotylle : organizacja i potencjał bojowy / Jarosław Jastrzębski
Adres wydawniczy: Zabrze ; Tranowskie Góry : Infort Editions, 2022
Opis fizyczny: 430 s.
p-ISBN: 978-83-67111-20-1
Seria: (Okręty Japońskiej Marynarki Wojennej)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.00065/2578
Autorzy: Jarosław Jastrzębski.
Tytuł: Niszczyciele Japońskiej Marynarki Wojennej 7 XII 1941 - 2 IX 1945. T. 4, Okręgi morskie, floty, grupy flot : organizacja i potencjał bojowy / Jarosław Jastrzębski
Adres wydawniczy: Zabrze ; Tranowskie Góry : Infort Editions, 2022
p-ISBN: 978-83-67111-40-9
Seria: (Okręty Japońskiej Marynarki Wojennej)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.00066/2578
Autorzy: Tomasz Rachwał, Czesław Adamiak, Marcin Świtoniak, Paweł Kroh.
Tytuł: Oblicza geografii 4 : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum : zakres rozszerzony - szkoła ponadpodstawowa / Tomasz Rachwał, Czesław Adamiak, Marcin Świtoniak, Paweł Kroh
Adres wydawniczy: Warszawa : Nowa Era, 2022
Opis fizyczny: 304 s.
p-ISBN: 9788326743603
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Adres url:67/2578
Autorzy: Patryk Szaj.
Tytuł: Pamiętnik z końca świata (jaki znamy) / Patryk Szaj
Adres wydawniczy: Lusowo : Wydawnictwo Wolno, 2022
Opis fizyczny: 240 s.
p-ISBN: 978-83-959390-7-5
Uwagi: Publikacja popularnonaukowa.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL68/2578
Autorzy: Dawid Wieczorek, Beata Ziębińska.
Tytuł: Polityka społeczna w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku : liberalizm / Dawid Wieczorek, Beata Ziębińska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2022
Opis fizyczny: 184 s.
p-ISBN: 978-83-67209-22-9
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.00069/2578
Autorzy: Małgorzata Pamuła-Behrens, Justyna Wrona.
Tytuł: Poradnik dla specjalistów pracujących z osobami z doświadczeniem migracji / Małgorzata Pamuła-Behrens, Justyna Wrona
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2022
Opis fizyczny: 41 s.
p-ISBN: 978-83-66612-94-5
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:70/2578
Autorzy: Natalia Kurjački-Góra.
Tytuł: Postmodernistyczne gry Iwana Wyrypajewa / Natalia Kurjački-Góra
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: 230 s.
p-ISBN: 978-83-8084-923-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1152)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:71/2578
Autorzy: Maria Rożnowska.
Tytuł: Prawo do korzystania ze znaku towarowego jako wkład niepieniężny do spółki kapitałowej / Maria Rożnowska
Adres wydawniczy: Warszawa : C. H. Beck, 2022
Opis fizyczny: 276 s.
p-ISBN: 978-83-8291-109-1
Seria: (Monografie Prawnicze)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:72/2578
Autorzy: Maria Kościółek, Danuta Wolska.
Tytuł: Przygotowanie do samodzielności osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w biegu ich życia / Maria Kościółek, Danuta Wolska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: 176 s.
p-ISBN: 978-83-8084-833-7
e-ISBN: 978-83-8084-834-4
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 105)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:73/2578
Autorzy: Bożena Popiołek.
Tytuł: Rytuały codzienności : świat szlacheckiego dworu w osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej / Bożena Popiołek
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2022
Opis fizyczny: 584 s.
p-ISBN: 978-83-66104-84-6
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.00074/2578
Autorzy: Iveta Kovalčíková, Joanna Miecznik-Warda.
Tytuł: Szybkość motoryczna i szybkość umysłowa : kognitywne podstawy edukacji dziecka jako wyznaczniki szkolnych osiągnięć ucznia / Iveta Kovalčíková, Joanna Miecznik-Warda
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Petrus, 2022
Opis fizyczny: 220 s.
p-ISBN: 978-83-7720-713-0
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:75/2578
Autorzy: Maria Konopnicka, Tadeusz Budrewicz.
Tytuł: Ta ziemia / Maria Konopnicka ; wybór i opracowanie Tadeusz Budrewicz
Adres wydawniczy: Suwałki : Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 2022
Opis fizyczny: 182 s.
p-ISBN: 978-83-61434-0-4
Uwagi: Edycja tekstów źródłowych.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL76/2578
Autorzy: Przemysław E. Gębal, Czesław Kiński, Sarah Mercer, Sabina Nowak, Małgorzata Szulc-Kurpaska.
Tytuł: Teaching and Learning English : Education for Life / Przemysław E. Gębal, Czesław Kiński, Sarah Mercer, Sabina A. Nowak, Małgorzata Szulc-Kurpaska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022
Opis fizyczny: 534 s.
p-ISBN: 978-83-01221270
Seria: (Glottodydaktyka)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 120.00077/2578
Autorzy: Kazimierz Gajda.
Tytuł: Teatralia znane i nieznane / Kazimierz Gajda
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: 220 s.
p-ISBN: 978-83-8084-823-8
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:78/2578
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Tel Awiw : nowoczesne miasto starożytnego narodu / Łukasz Tomasz Sroka
Adres wydawniczy: Kraków ; Budapeszt ; Syrakuzy : Wydawnictwo Austeria, 2022
Opis fizyczny: 454 s.
p-ISBN: 978-83-7866-546-5
Seria: (Miasta i Regiony Izraela ; T. 1)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:79/2578
Autorzy: Agata Wójcik.
Tytuł: Towarzystwo Polska Sztuka Stosowana / Agata Wójcik
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: 270 s.
p-ISBN: 978-83-8084-570-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1010)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]80/2578
Autorzy: Piotr Długosz, Liudmyla Kryvachuk, Dominika Izdebska-Długosz.
Tytuł: Uchodźcy wojenni z Ukrainy - życie w Polsce i plany na przyszłość / Piotr Dłukosz, Liudmyla Kryvachuk, Dominika Izdebska-Długosz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Academicon, 2022
Opis fizyczny: 46 s.
p-ISBN: 978-83-62475-97-1
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:
DOI:81/2578
Autorzy: Piotr Majewicz, Jacek Sikorski.
Tytuł: Uczeń z zaburzeniami psychicznymi : wybrane zagadnienia wsparcia psychologiczno-pedagogicznego / Piotr Majewicz, Jacek Sikorski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: 190 s.
p-ISBN: 978-83-8084-873-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1128)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:82/2578
Autorzy: Tomasz Szeląg.
Tytuł: Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Komentarz / Tomasz Szeląg
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2022
Opis fizyczny: 228 s.
p-ISBN: 978-83-8235-998-5
Seria: (Ustawy praktyczne)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:83/2578
Autorzy: Grzegorz Krawiec.
Tytuł: Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów : komentarz z wzorami / Grzegorz Krawiec
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2022
Opis fizyczny: 190 s.
p-ISBN: 978-83-8291-042-1
Seria: (Ustawy w Praktyce)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:84/2578
Autorzy: Sławomir Dorocki.
Tytuł: Użytkowanie motocykli i motorowerów w Polsce : charakterystyka zjawiska oraz uwarunkowania rozwoju / Sławomir Dorocki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2022
Opis fizyczny: 290 s.
p-ISBN: 978-83-8084-864-1
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:85/2578
Autorzy: Józef Młyński, Tomasz Drożyński, Katarzyna A. Białecka-Urbańska, Michał Urbański.
Tytuł: Vademecum "Familiaris" [Dokument elektroniczny] / Józef Młyński, Tomasz Drożyński, Katarzyna A. Białecka-Urbańska, Michał Urbański
Adres wydawniczy: Freiburg : Stowarzyszenie "Familiaris", 2022
Opis fizyczny: 109 s.
e-ISBN: 978-3-00-074357-3
Typ publikacji: PM
Punktacja MNiSW: 20.00086/2578
Autorzy: Mira Czarnecka.
Tytuł: Wieża Babel dialektów : mowa niestandardowa w przekładach prozy anglojęzycznej / Mira Czarnecka
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2022
Opis fizyczny: 312 s.
p-ISBN: 978-83-242-3756-2
e-ISBN: 978-83-242-6673-9
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]87/2578
Autorzy: Mateusz Szast.
Tytuł: Wybrane zagadnienia komunikacji w negocjacjach : ujęcie praktyczne / Mateusz Szast
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: 194 s.
p-ISBN: 978-83-8084-846-7
e-ISBN: 978-83-8084-847-4
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1112)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]88/2578
Autorzy: Piotr Pokora.
Tytuł: Wybrane zagadnienia teorii układów krzywych płaskich / Piotr Pokora
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: 92 s.
p-ISBN: 978-83-8084-875-7
e-ISBN: 978-83-8084-876-4
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1130)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 80.000
Adres url:
DOI:89/2578
Autorzy: Barbara Nowak.
Tytuł: Wychowawcze i edukacyjne oddziaływania na rzecz osadzonych kobiet w zakresie relacji matka-dziecko / Barbar Nowak
Adres wydawniczy: Warszawa : Oficyna Naukowa, 2022
Opis fizyczny: 83 s.
p-ISBN: 978-83-67557-23-8
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.00090/2578
Autorzy: Mateusz Kamionka.
Tytuł: Wzory zmiany społeczno-politycznej w świadomości ukraińskich studentów po 1991 roku / Mateusz Kamionka
Adres wydawniczy: Warszawa : Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa, 2022
Opis fizyczny: 180 s.
p-ISBN: 978-83-8017-422-1
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:91/2578
Autorzy: Hubert Chudzio, Alicja Śmigielska.
Tytuł: Z pamięci dziecka : Aktion Saybusch - relacje źródłowe Polaków wysiedlonych z Żywiecczyzny w czasie II wojny światowej / relacje źródłowe zebrali i opracowali Hubert Chudzio i Alicja Śmigielska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: 256 s.
p-ISBN: 978-83-8084-727-9
e-ISBN: 978-83-8084-728-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1067)
Uwagi: Edycja tekstów źródłowych.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 60.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]92/2578
Autorzy: Marcin Kępa, Dorota Murzyn, Joanna Podgórska-Rykała.
Tytuł: Zasady prowadzenia polityki rozwoju / Marcin Kępa, Dorota Murzyn, Joanna Podgórska-Rykała
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2022
Opis fizyczny: 190 s.
p-ISBN: 978-83-8291-357-6
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:93/2578
Autorzy: Anna Kawula.
Tytuł: Znaczenie pomocy i wsparcia społecznego organizacji pozarządowych dla społeczności lokalnej w Ugandzie. : studium etnopedagogiczne / Anna Kawula
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: 318 s.
p-ISBN: 978-83-8084-897-9
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:94/2578
Autorzy: Tomasz Skrzyński.
Tytuł: "Kolebka Polskiej Marynarki" : z dziejów Portu Wojennego Modlin / Tomasz Skrzyński
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2021
Opis fizyczny: 231 s.
p-ISBN: 978-83-8138-456-8
e-ISBN: 978-83-8138-457-5
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:95/2578
Autorzy: Agnieszka Walecka-Rynduch.
Tytuł: A MediaEgo in the MediaPolis : Towards a New Paradigm of Political Communication : the Polish Case / Agnieszka Walecka-Rynduch
Adres wydawniczy: Berlin : Peter Lang, 2021
Opis fizyczny: 304
p-ISBN: 978-3-631-85576-8
e-ISBN: 978-3-631-85643-7
Seria: (Studies in Communication and Politics ; Vol. 14)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:
DOI:96/2578
Autorzy: Dariusz Adamczyk, Małgorzata Kaleta-Witusiak.
Tytuł: Aksjologiczne orientacje wychowania / Dsriusz Adamczyk, Małgorzata Kaleta-Witusiak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: 122 s.
p-ISBN: 978-83-8084-615-9
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:97/2578
Autorzy: Kamila Ziółkowska-Weiss.
Tytuł: Aktywność turystyczna kanadyjskiej Polonii w Obszarze Metropolitalnym Toronto (GTA) : determinanty, zróżnicowanie, przejawy / Kamila Ziółkowska-Weiss
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: 377 s.
p-ISBN: 978-83-8084-640-1
e-ISBN: 978-83-8084-641-8
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1032)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:
DOI:
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]98/2578
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń, Agnieszka Olszewska, Natalia Rydzik, Agnieszka Gaura, Kinga Czech, Kinga Dałomis, Marta Pracownik, Natalia Sewera, Liza Szybka, Dominika Walczak.
Tytuł: Aktywny senior : stymulacja językowa i poznawcza / Halina Pawłowska-Jaroń, Agnieszka Olszewska, Natalia Rydzik, Agnieszka Gaura, Kinga Czech, Kinga Dałomis, Marta Pracownik, Natalia Sewera, Liza Szybka, Dominika Walczak
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: 240 s.
p-ISBN: 978-83-8084-7535-8
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.00099/2578
Autorzy: Antoni Płoszczyniec.
Tytuł: Asceza i człowiek : studium antropologii filozoficznej Henryka Elzenberga / Antoni Płoszczyniec
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021
Opis fizyczny: 320 s.
p-ISBN: 978-83-8138-503-9
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:
DOI:100/2578
Autorzy: Remigiusz Kasprzycki.
Tytuł: Bez sławy i chwały : dyscyplina w Wojsku Polskim w czasie wojny polsko-sowieckiej 1919-1921 / Remigiusz Kasprzycki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: 461 s.
p-ISBN: 978-83-8084-563-3
e-ISBN: 978-83-8084-563-0
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:
DOI:101/2578
Autorzy: Mirosław Borkowski, Cezary Krawczyk, Edyta Sadowska.
Tytuł: Bezpieczeństwo zdrowotne : istota, pojęcie, ewolucja / Mirosław Borkowski, Cezary Krawczyk, Edyta Sadowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2021
Opis fizyczny: 170 s.
p-ISBN: 978-83-66269-73-6
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000102/2578
Autorzy: Ewa Młynarczyk.
Tytuł: Bieda jako polski koncept językowo-kulturowy / Ewa Młynarczyk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2021
Opis fizyczny: 320 s.
p-ISBN: 978-83-8084-748-4
e-ISBN: 978-83-8084-749-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 1074)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000103/2578
Autorzy: Joanna Bar.
Tytuł: Burundi : państwo i społeczeństwo (od kolonializmu do współczesności) / Joanna Bar
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2021
Opis fizyczny: 200 s.
p-ISBN: 978-83-8138-412-4
e-ISBN: 978-83-8138-413-1
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:
DOI:104/2578
Autorzy: Agnieszka Ogonowska.
Tytuł: Cyberpsychologia : media - użytkownicy - zastosowania / Agnieszka Ogonowska
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2021
Opis fizyczny: 200 s.
p-ISBN: 978-83-8095-947-7
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 11,7
Adres url:105/2578
Autorzy: Cyprian Norwid, Marek Buś.
Tytuł: Cyprian Norwid : O Juliuszu Słowackim : w sześciu publicznych posiedzeniach (z dodatkiem rozbioru "Balladyny") / Cyprian Norwid ; wstęp i opracowanie Marek Buś
Adres wydawniczy: Kielce : Pewne Wydawnictwo, 2021
Opis fizyczny: 294 s.
p-ISBN: 978-83-63518-58-5
Uwagi: Edycja tekstów źródłowych.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 60.000
Adres url:106/2578
Autorzy: Danuta Kaźmierczak, Magdalena Szumiec.
Tytuł: Człowiek we współczesnym świecie : bezpieczeństwo, zdrowie, edukacja / Danuta Kaźmierczak, Magdalena Szumiec
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2021
Opis fizyczny: 146 s.
p-ISBN: 978-83-66269-77-4
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:107/2578
Autorzy: Bogusław Skowronek, Natalia Zborowska.
Tytuł: Disco polo : analiza lingwistyczno-kulturowa / Bogusław Skowronek, Natalia Zborowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: 140 s.
p-ISBN: 978-83-8084-725-5
e-ISBN: 978-83-8084-726-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 1066)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000108/2578
Autorzy: Robert Guzik, Arkadiusz Kołoś, Łukasz Fiedeń, Arkadiusz Kocaj, Krzysztof Wiedermann.
Tytuł: Dostępność komunikacyjna i relacje przestrzenne w województwie kujawsko-pomorskim / Robert Guzik Arkadiusz Kołoś, Łukasz Fiedeń, Arkadiusz Kocaj, Krzysztof Wiedermann
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2021
Opis fizyczny: 224 s.
p-ISBN: 978-83-64089-69-5
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000109/2578
Autorzy: Robert Guzik, Arkadiusz Kołoś, Łukasz Fiedeń, Arkadiusz Kocaj, Krzysztof Wiedermann.
Tytuł: Dostępność komunikacyjna i relacje przestrzenne w województwie łódzkim / Robert Guzik, Arkadiusz Kołoś, Łukasz Fiedeń, Arkadiusz Kocaj, Krzysztof Wiedermann
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2021
Opis fizyczny: 224 s.
p-ISBN: 978-83-64089-74-9
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:110/2578
Autorzy: Robert Guzik, Arkadiusz Kołoś, Łukasz Fiedeń, Arkadiusz Kocaj, Krzysztof Wiedermann.
Tytuł: Dostępność komunikacyjna i relacje przestrzenne w województwie warmińsko-mazurskim / Robert Guzik Arkadiusz Kołoś, Łukasz Fiedeń, Arkadiusz Kocaj, Krzysztof Wiedermann
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2021
Opis fizyczny: 208 s.
p-ISBN: 978-83-64089-71-8
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:111/2578
Autorzy: Robert Guzik, Arkadiusz Kołoś, Łukasz Fiedeń, Arkadiusz Kocaj, Krzysztof Wiedermann.
Tytuł: Dostępność komunikacyjna i relacje przestrzenne w województwie zachodniopomorskim / Robert Guzik Arkadiusz Kołoś, Łukasz Fiedeń, Arkadiusz Kocaj, Krzysztof Wiedermann
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2021
Opis fizyczny: 224 s.
p-ISBN: 978-83-64089-73-2
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:112/2578
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska-Rożek, Marta Korendo.
Tytuł: Dymensjonalna diagnoza rozwoju dziecka / Jagoda Cieszyńska , Marta Korendo
Adres wydawniczy: Kraków : Centrum Metody Krakowskiej, 2021
Opis fizyczny: 248 s.
p-ISBN: 978-83-8084-623-4 (UP)
e-ISBN: 978-83-8084-624-1 (UP)
p-ISBN: 978-83-64957-65-9 (CMK)
Uwagi: Punkty wg ISBN wydawnictwa Uniwersytetu Pedagogicznego.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:113/2578
Autorzy: Zdzisława Orłowska-Popek, Halina Pawłowska-Jaroń.
Tytuł: Dziecko z FASD i innymi zaburzeniami neurorozwojowymi : terapia neurologopedyczna / Zdzisława Orłowska-Popek, Halina Pawłowska-Jaroń
Adres wydawniczy: Kraków : Centrum Metody Krakowskiej, 2021
Opis fizyczny: 126 s.
p-ISBN: 978-83-64957-66-6
p-ISBN: 978-83-8084-637-1
e-ISBN: 978-83-8084-638-8
Uwagi: Punkty wg ISBN wydawnictwa Uniwersytetu Pedagogicznego.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000114/2578
Autorzy: Barbara Cygan, Barbara Kurowska.
Tytuł: Dziecko z zaburzeniami zachowania : metody i formy wsparcia / Barbara Cygan, Barbara Kurowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: 190 s.
p-ISBN: 978-83-8084-645-6
e-ISBN: 978-83-8084-646-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1034)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:115/2578
Autorzy: Magdalena Puda-Blokesz.
Tytuł: Dziedzictwo mitologii starożytnych w polskiej chrematonimii funeralnej / Magdalena Puda-Blokesz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: 250 s.
p-ISBN: 978-83-8084-556-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1002)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:116/2578
Autorzy: Søren Kierkegaard, Antoni Szwed.
Tytuł: Dzienniki : NB 31-NB 36 / Søren Kierkegaard ; przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Antoni Szwed
Adres wydawniczy: Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2021
Opis fizyczny: 518 s.
p-ISBN: 978-83-66315-74-7
Seria: (Pisma Sørena Kierkegaarda ; t. 26)
Uwagi: Publikacja wydana w ramach NPRH, nr projektu 22H 18 0170 87.Edycja tekstów źródłowych.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:117/2578
Autorzy: Aldona Guzik.
Tytuł: Eksperci naszych czasów : socjologiczna analiza instytucji eksperta w opiniotwórczych serwisach informacyjnych / Aldona Guzik
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2021
Opis fizyczny: 328 s.
p-ISBN: 978-83-66470-96-5
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:118/2578
Autorzy: Sabina Sanetra-Półgrabi.
Tytuł: Elementy polityki bezpieczeństwa ekologicznego : perspektywa obszarów przygranicznych RP / Sabina Sanetra-Półgrabi
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo "Scriptum", 2021
Opis fizyczny: 158 s.
p-ISBN: 978-83-66812-52-9
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:119/2578
Autorzy: Agnieszka Lasota, Dominika Jońca.
Tytuł: Emocje komunikacja akceptacja : program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym / Agnieszka Lasota, Dominika Jońca SM
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2021
Opis fizyczny: 268 s.
p-ISBN: 978-83-66491-52-6
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:120/2578
Autorzy: Danuta Piróg, Agnieszka Świętek.
Tytuł: Ewaluacja osiągnięć w kształceniu geograficznym: ujęcia teoretyczne oraz aplikacyjne / Danuta Piróg, Agnieszka Świętek
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2021
Opis fizyczny: 206 s.
p-ISBN: 978-83-66990-93-7
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:121/2578
Autorzy: Dariusz Adamczyk, Małgorzata Kaleta-Witusiak, Adam Skowron.
Tytuł: Fenomen ludzkiego cierpienia. Ujęcie filozoficzne, psychopedagogiczne i teologiczne / Dariusz Adamczyk, Małgorzata Kaleta-Witusiak, Adam Skowron
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: 162 s.
p-ISBN: 978-83-8084-649-4
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:122/2578
Autorzy: Ewa Śliwa, Joanna Wnęk-Gozdek.
Tytuł: Fenomen metody harcerskiej : studium życia i służby harcmistrz Zofii Sułek / Ewa Śliwa, Joanna Wnęk-Gozdek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: 131 s.
p-ISBN: 978-83-8084-792-7
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:123/2578
Autorzy: Anna Ślósarz.
Tytuł: Film w literaturze XXI wieku / Anna Ślósarz
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2021
Opis fizyczny: 517 s.
p-ISBN: 978-83-242-3720-3
e-ISBN: 978-83-242-6569-5
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:124/2578
Autorzy: Franciszek Mróz.
Tytuł: Geneza i typologia sanktuariów Pańskich w Polsce / Franciszek Mróz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2021
Opis fizyczny: 358 s.
p-ISBN: 978-83-8084-599-2
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:125/2578
Autorzy: Sławomir Kurek.
Tytuł: Geografia 3 : podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia : dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej / Sławomir Kurek
Adres wydawniczy: Gdynia : Operon, 2021
Opis fizyczny: 184 s.
p-ISBN: 978-83-8197-131-7
Seria: (Reforma 2017)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Adres url:126/2578
Autorzy: Maria Figa, Dominik Marszał, Łukasz Mędrzycki, Jakub Sypniewski, Bożena Wójtowicz.
Tytuł: Geografia : podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej / Maria Figa, Dominik Marszał, Łukasz Mędrzycki, Jakub Sypniewski, Bożena Wójtowicz
Adres wydawniczy: Kielce : Grupa MAC, 2021
Opis fizyczny: 184 s.
p-ISBN: 978-83-8227-114-0
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL127/2578
Autorzy: Monika Masłowska.
Tytuł: Gry planszowe a wspomaganie rozwoju wybranych zdolności poznawczych uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną / Monika Węglarz-Masłowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: 150 s.
p-ISBN: 978-83-8084-695-1
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:128/2578
Autorzy: Grzegorz Kubiński.
Tytuł: Heterologie cielesności : eseje o obcym ciele / Grzegorz Kubiński
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2021
Opis fizyczny: 111 s.
p-ISBN: 978-83-66990-94-4
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:129/2578
Autorzy: Krzysztof Sala.
Tytuł: Hotelarstwo unikatowe w Polsce : uwarunkowania rozwoju / Krzysztof Sala
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: 328 s.
p-ISBN: 978-83-8084-683-8
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:130/2578
Autorzy: Natalia Giza.
Tytuł: Ideał kobiety angielskiego renesansu w świetle XVI-wiecznej literatury parenetycznej / Natalia Giza
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2020
Opis fizyczny: 223 s.
p-ISBN: 978-83-8084-437-7
e-ISBN: 978-83-8084-438-4
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 955)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000131/2578
Autorzy: Ewa Zmuda.
Tytuł: Imiona zakonne Karmelitów Bosych (od XVII do XX w.) / Ewa Zmuda
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: 294 s.
p-ISBN: 978-83-8084-603-6
e-ISBN: 978-83-8084-604-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1043)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:132/2578
Autorzy: Katarzyna Pająk.
Tytuł: Indywidualne uwarunkowania planów życiowych niepełnosprawnych intelektualnie wychowanków zakładów poprawczych / Katarzyna Pająk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: 326 s.
p-ISBN: 978-83-8084-651-7
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:133/2578
Autorzy: Konrad Meus.
Tytuł: Izba Handlowa i Przemysłowa we Lwowie (1850-1918) : instytucja i ludzie / Konrad Meus
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2021
Opis fizyczny: 820 s.
p-ISBN: 978-83-8084-781-1
e-ISBN: 978-83-8084-782-8
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 1086)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000134/2578
Autorzy: Magdalena Stoch.
Tytuł: Jak czytamy książki? : recepcja literatury w krakowskich i wielickich grupach czytelniczych / Magdalena Stoch
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: 252
p-ISBN: 978-83-8084-597-8
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1018)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 14,0
Adres url:135/2578
Autorzy: Maciej Malinowski.
Tytuł: Kilka uwag na temat oboczności nieśpieszno (jak?) i nie śpieszno (komu?) w Wielkim słowniku ortograficznym PWN na tle odmiennych rozstrzygnięć normatywnych innych leksykonów / Maciej Malinowski
Adres wydawniczy: Katowice : "Śląsk" Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, 2021
Opis fizyczny: 24 s.
p-ISBN: 978-83-8183-076-8
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000136/2578
Autorzy: Wiesław Łukasiński, Bernard Bińczycki, Sławomir Dorocki.
Tytuł: Kluczowe kompetencje organizacji XXI wieku / Wiesław Łukasiński, Bernard Bińczycki, Sławomir Dorocki
Adres wydawniczy: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2021
Opis fizyczny: 158 s.
p-ISBN: 978-83-62563-77-7
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000137/2578
Autorzy: Bożena Muchacka, Iveta Kovalčíková.
Tytuł: Kognitywne podstawy procesu edukacji dziecka / Bożena Muchacka, Iveta Kovalčíková
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Petrus, 2021
Opis fizyczny: 191 s.
p-ISBN: 978-83-7720-450-4
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:138/2578
Autorzy: Katarzyna Potyrała, Barbara Seweryn.
Tytuł: Kompetencje społeczne studentów ratownictwa medycznego - kształtowanie, ewaluacja i walidacja / Katarzyna Potyrała, Barbara Seweryn
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: 164 s.
p-ISBN: 978-83-8084-629-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1025)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:139/2578
Autorzy: Joanna M. Łukasik.
Tytuł: Konkursy pamiętnikarskie w pedeutologii : tradycje - tendencje - perspektywy badań / Joanna M. Łukasik
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: 170 s.
p-ISBN: 978-83-8084-617-3
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:140/2578
Autorzy: Edyta Pluta-Saladra.
Tytuł: Konwenty żeńskie w średniowiecznym województwie krakowskim : studium prozopograficzne (2 połowa XII - 2 połowa XVI wieku) / Edyta Pluta-Saladra
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021
Opis fizyczny: 564 s.
p-ISBN: 978-83-8138-343-1
e-ISBN: 978-83-8138-344-8
Seria: (Historia, Hereditas, Ecclesia ; t. 14)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:
DOI:141/2578
Autorzy: Fabio Boni, Ewa Śnieżyńska-Stolot.
Tytuł: Księga kabał królowej Sobieskiej : teksty w języku włoskim / Fabio Boni, Ewa Śnieżyńska-Stolot
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021
Opis fizyczny: 360 s.
p-ISBN: 978-83-233-4975-4
e-ISBN: 978-83-233-7222-6
Uwagi: Edycja tekstów źródłowych.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL, ITA
Punktacja MNiSW: 60.000
Adres url:142/2578
Autorzy: Dariusz Adamczyk.
Tytuł: Ku pełni rozwoju : społeczno-formacyjne implikacje w myśli Pawła VI / Dariusz Adamczyk
Adres wydawniczy: Tyniec : Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, 2021
Opis fizyczny: 266 s.
p-ISBN: 978-83-8205-106-3
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:143/2578
Autorzy: Hanna Batorowska.
Tytuł: Kultura bezpieczeństwa informacyjnego w środowisku walki o przewagę informacyjną / Hanna Batorowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2021
Opis fizyczny: 516 s.
p-ISBN: 978-83-66269-84-2
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000144/2578
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
Tytuł: Kultura literacka i artystyczna na łamach "Przekroju" Mariana Eilego : twórcy i analiza zawartości magazynu z lat 1945-1948. T. 1 / Wanda Matras-Mastalerz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: 329 s.
p-ISBN: 978-83-8084-619-7
e-ISBN: 978-83-8084-620-3
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1024)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:
DOI:145/2578
Autorzy: Agnieszka Muchacka-Cymerman.
Tytuł: Kulturowe determinanty profesjonalnego rozwoju zawodowego nauczycieli : studium porównawcze Europa, USA, Azja : studium porównawcze polsko - amerykańskie / Agnieszka Muchacka-Cymerman
Adres wydawniczy: Kraków : Petrus, 2021
Opis fizyczny: 200 s.
p-ISBN: 978-83-7720-602-7
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:146/2578
Autorzy: Łukasz Zweiffel, Beata Langer.
Tytuł: Lewica holenderska na arenie wyborczej, parlamentarnej i gabinetowej w latach 2000-2020 / Łukasz Zweiffel, Beata Langer
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: 128 s.
p-ISBN: 978-83-8084-765-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1082)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:147/2578
Autorzy: Jarosław Pietrzak.
Tytuł: Listy Jana Kosmowskiego do królewicza Aleksandra Benedykta Sobieskiego / Jarosław Pietrzak
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2021
Opis fizyczny: 288 s.
p-ISBN: 978-83-66104-76-1
Uwagi: Edycja tekstów źródłowych.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 60.000148/2578
Autorzy: Piotr Kołodziej.
Tytuł: Literatura grozi myśleniem / Piotr Kołodziej
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2021
Opis fizyczny: 408 s.
p-ISBN: 978-83-242-3784-5
e-ISBN: 978-83-242-6605-0
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:149/2578
Autorzy: Anna Duda, Ewa Czerwińska-Jakimiuk, Mateusz Szast, Małgorzata Mądry-Kupiec, Wioletta Skrzypek.
Tytuł: Masz prawo do mediacji w szkole : pedagogiczne, psychologiczne i socjologiczne uwarunkowania mediacji w szkole / Anna Duda, Ewa Czerwińska-Jakimiuk, Mateusz Szast, Małgorzata Mądry-Kupiec, Wioletta Skrzypek
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2021
Opis fizyczny: 192 s.
p-ISBN: 978-83-66849-26-6
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:150/2578
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Między Moskwą a Berlinem : dylematy polskiej polityki zagranicznej w dwudziestoleciu międzywojennym - kilka refleksji historyka dyplomacji / Mariusz Wołos
Adres wydawniczy: Białystok : Polskie Towarzystwo Historyczne, 2021
Opis fizyczny: 43 s.
p-ISBN: 978-83-963557-1-3
Seria: (Spotkania z Mistrzami ; nr 7)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL151/2578
Autorzy: Łukasz Szwejka, Bogdan Więckiewicz, Piotr T. Nowakowski.
Tytuł: Między wspólnotą a wyobcowaniem : człowiek w kontekście współczesnych przeobrażeń społeczeństwa i rodziny / Łukasz Szwejka, Bogdan Więckiewicz, Piotr T. Nowakowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021
Opis fizyczny: 175 s.
p-ISBN: 978-83-233-5098-9
e-ISBN: 978-83-233-7315-5
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:152/2578
Autorzy: Marta Krupska.
Tytuł: Możliwości wykorzystania koncepcji relacji pedagogicznej Maxa von Manena w teorii wychowania. T. 1, Podstawowe konteksty i idee twórczości / Marta Krupska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: 262 s.
p-ISBN: 978-83-8084-783-5
e-ISBN: 978-83-8084-784-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1078)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:
DOI:153/2578
Autorzy: Michał Niezabitowski.
Tytuł: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 1899-1996-2019 / Michał Niezabitowski
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Krakowa ; Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2021
Opis fizyczny: 744 s.
p-ISBN: 978-83-66334-61-8
p-ISBN: 978-83-956697-4-3
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:154/2578
Autorzy: Katarzyna Wądolny-Tatar.
Tytuł: Narracje (re)konstrukcyjne, narracje interwencyjne, literackie reprezentacje dzieciństwa / Katarzyna Wądolny-Tatar
Adres wydawniczy: Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2021
Opis fizyczny: 252 s.
p-ISBN: 978-83-65741-72-1
Seria: (Literatura dla Dzieci i Młodzieży. Studia)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:155/2578
Autorzy: Katarzyna Sowa-Bacia.
Tytuł: Nauczanie języków obcych w przedszkolu metodą narracyjną : teoria i praktyka / Katarzyna Sowa-Bacia
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021
Opis fizyczny: 119 s.
p-ISBN: 978-83-8180-548-3
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000156/2578
Autorzy: Krzysztof Siatka.
Tytuł: Neoawangarda w Krakowie : lata siedemdziesiąte / Krzysztof Siatka
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2021
Opis fizyczny: 308 s.
p-ISBN: 978-83-242-3658-9
e-ISBN: 978-83-242-6528-2
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 17,2
Adres url:157/2578
Autorzy: Jarosław Jastrzębski.
Tytuł: Niszczyciele Japońskiej Marynarki Wojennej 7 XII 1941 - 2 IX 1945. T. 2, Okręty : organizacja i potencjał bojowy / Jarosław Jastrzębski
Adres wydawniczy: Zabrze ; Tranowskie Góry : Infort Editions, 2021
Opis fizyczny: 367 s.
p-ISBN: 978-83-67111-02-7
Seria: (Okręty Japońskiej Marynarki Wojennej)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:158/2578
Autorzy: Łukasz Kołoczek.
Tytuł: Nowe wprowadzenie do metafizyki / Łukasz Kołoczek
Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2021
Opis fizyczny: 74 s.
p-ISBN: 978-83-64547-44-7
p-ISBN: 978-83-01-21711-2
Seria: (Konkurs o Nagrodę im. Barbary Skargi)
Uwagi: Rozprawa otrzymała w 2020 r. Nagrodę im. Barbary Skargi w konkursie na esej filozoficzny: "Metafizyka dziś".
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:159/2578
Autorzy: Marcin Świtoniak, Teresa Wieczorek, Roman Malarz, Tomasz Karasiewicz, Marek Więckowski.
Tytuł: Oblicza geografii 3 : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum : zakres rozszerzony / Marcin Świtoniak, Teresa Wieczorek, Roman Malarz, Tomasz Karasiewicz, Marek Więckowski
Adres wydawniczy: Warszawa : Nowa Era, 2021
Opis fizyczny: 368 s.
p-ISBN: 978-83-267-4231-6
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Adres url:160/2578
Autorzy: Joanna Podgórska-Rykała.
Tytuł: Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza jako instrument uspołecznienia samorządowego procesu prawotwórczego / Joanna Podgórska-Rykała
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2021
Opis fizyczny: 264 s.
p-ISBN: 978-83-8235-434-8
Seria: (Monografie Prawnicze)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:161/2578
Autorzy: Tadeusz Budrewicz.
Tytuł: Ojcowie pisarze i córki pisarki / Tadeusz Budrewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: 321 s.
p-ISBN: 978-83-8084-544-2
e-ISBN: 978-83-8084-545-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1000)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:
DOI:
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]162/2578
Autorzy: Andrzej Kozera.
Tytuł: Partyzanci Republiki Pińczowskiej. T. 7 : archiwum Republiki Pińczowskiej / Andrzej Kozera
Adres wydawniczy: Kraków : Europejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: 183 s.
p-ISBN: 978-83-63991-20-3
Uwagi: Publikacja dostępna na CD-ROM.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:163/2578
Autorzy: Agnieszka Domagała-Kręcioch.
Tytuł: Pedagog szkolny Homo viator w labiryncie życia szkolnego / Agnieszka Domagała-Kręcioch
Wydanie: Wyd. II uzup.
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2021
Opis fizyczny: 184 s.
p-ISBN: 978-83-66990-08-1
e-ISBN: 978-83-8095-938-5
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:164/2578
Autorzy: Krzysztof Kloc.
Tytuł: Piłsudski : studium fenomenu Komendanta / Krzysztof Kloc
Adres wydawniczy: Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej, 2021
Opis fizyczny: 480 s.
p-ISBN: 978-83-66112-48-3
Seria: (Polskie Tradycje Intelektualne)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000165/2578
Autorzy: Anna Szymańska, Monika Płaziak.
Tytuł: Place targowe i centra handlowe : dwa oblicza współczesnego handlu w Polsce / Anna Irena Szymańska, Monika Płaziak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: 196 s.
p-ISBN: 978-83-8084-613-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1021)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]166/2578
Autorzy: Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz.
Tytuł: Planeta Nowa 5 : podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej : nowa edycja 2021-2023 / Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era, 2021
Opis fizyczny: 164 s.
p-ISBN: 9788326740534
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Adres url:167/2578
Autorzy: Dawid Szczypiński, Tomasz Rachwał.
Tytuł: Planeta Nowa 8 : podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej : nowa edycja 2021-2023 / Dawid Szczypiński, Tomasz Rachwał
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era, 2021
Opis fizyczny: 208 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Adres url:168/2578
Autorzy: Joanna Podgórska-Rykała, Jacek Sroka.
Tytuł: Planowanie i ewaluacja polityk publicznych / Joanna Podgórska-Rykała, Jacek Sroka
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2021
Opis fizyczny: 248 s.
p-ISBN: 978-83-8198-903-9
Seria: (Ekonomia Zarządzanie)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000169/2578
Autorzy: Alina Kałużna-Wielobób, Karolina Dubiel, Klaudia Czopkowicz, Dorota Duda.
Tytuł: Poczucie wspólnoty a poczucie jakości życia oraz satysfakcja ze związków miłosnych / Alina Kałużna-Wielobób, Karolina Dubiel, Klaudia Czopkowicz, Dorota Duda
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2021
Opis fizyczny: 116 s.
p-ISBN: 978-83-66990-24-1
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000170/2578
Autorzy: Alina Kałużna-Wielobób, Elżbieta Głąb, Adrianna Pawlak, Justyna Marchwiany.
Tytuł: Poczucie wspólnoty a poczucie skuteczności i wypalenie zawodowe u sportowców, ratowników medycznych i weterynarzy / Alina Kałużna-Wielobób, Elżbieta Głąb, Adrianna Pawlak, Justyna Marchwiany
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2021
Opis fizyczny: 148 s.
p-ISBN: 978-83-66990-15-9
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000171/2578
Autorzy: Andrzej Czupryński, Janusz Falecki, Rafał Kochańczyk.
Tytuł: Policja w systemie bezpieczeństwa narodowego / Andrzej Czupryński, Janusz Falecki, Rafał Kochańczyk
Adres wydawniczy: Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, 2021
Opis fizyczny: 218 s.
p-ISBN: 978-83-66794-09-2
e-ISBN: 978-83-66794-10-8
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:172/2578
Autorzy: Tatiana Majcherkiewicz.
Tytuł: Politycy i polityka regionalna w systemie wielopoziomowym : koalicje regionalne, dobór regionalnych elit samorządowych, modele polityki regionalnej, role aktorów i wzory karier / Tatiana Majcherkiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: 500 s.
p-ISBN: 978-83-8084-516-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 1013)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:
DOI:173/2578
Autorzy: Dominika Sozańska, Beata Ziębińska.
Tytuł: Polityka społeczna w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku : konserwatyzm i katolicka myśl społeczna / Dominika Sozańska, Beata Ziębińska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2021
Opis fizyczny: 170 s.
p-ISBN: 978-83-66269-96-5
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:174/2578
Autorzy: Rafał Klepka.
Tytuł: Polityka w krzywym zwierciadle mediów : stronniczość polityczna mediów w relacjonowaniu kampanii wyborczych w 2015 i 2019 roku / Rafał Klepka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: 200 s.
p-ISBN: 978-83-8084-731-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1069)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000175/2578
Autorzy: Jacek Tebinka, Anna Zapalec.
Tytuł: Polska w brytyjskiej strategii wspierania ruchu oporu : historia sekcji polskiej Kierownictwa Operacji Specjalnych (SOE) / Jacek Tebinka, Anna Zapalec
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2021
Opis fizyczny: 580 s.
p-ISBN: 978-83-66018-94-5
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000176/2578
Autorzy: Michał Nowosielski, Mariusz Dzięglewski.
Tytuł: Polskie organizacje imigranckie w Europie : w poszukiwaniu nowego modelu / Michał Nowosielski, Mariusz Dzięglewski
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2021
Opis fizyczny: 324 s.
p-ISBN: 978-83-235-4869-0
e-ISBN: 978-83-235-4877-5
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:177/2578
Autorzy: Marian Kozaczka.
Tytuł: Polskie specjalne strefy ekonomiczne w latach 2015-2019 / Marian Kozaczka
Adres wydawniczy: Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2021
Opis fizyczny: 201 s.
p-ISBN: 978-83-8101-227-0
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000178/2578
Autorzy: Maria Konopnicka, Tadeusz Budrewicz, Paweł Bukowski.
Tytuł: Polskie ziemie : krajobraz : z rysunkami Wacława Radziszewskiego / Maria Konopnicka ; oprac. tekstu Tadeusz Budrewicz, Paweł Bukowski ; przypisy i posłowie Tadeusz Budrewicz
Adres wydawniczy: Żarnowiec : Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, 2021
Opis fizyczny: 63 s.
p-ISBN: 978-83-906236-9-6
Uwagi: Edycja tekstów źródłowych.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000179/2578
Autorzy: Maciej Malinowski.
Tytuł: Polszczyzna, głuptasie! : dylematy poprawnościowe i ciekawostki / Maciej Malinowski
Adres wydawniczy: Katowice : "Śląsk", 2021
Opis fizyczny: 576 s.
p-ISBN: 978-83-83-8183-080-5
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 33,8
Adres url:180/2578
Autorzy: Piotr Bieniek.
Tytuł: Portret nieportretowalnego i inne cykle / Piotr Bieniek
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: 115 s.
p-ISBN: 978-83-8084-633-3
e-ISBN: 978-83-8084-634-0
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL181/2578
Autorzy: Bartłomiej Chrzanowski.
Tytuł: Potencjał edukacyjny sportu młodzieżowego a napięcie anomijne i zagrożenia wychowawcze - na przykładzie piłki nożnej / Bartłomiej Chrzanowski -
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2021
Opis fizyczny: 202 s.
p-ISBN: 978-83-8095-987-3
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:182/2578
Autorzy: Dorota Wantuch-Matla, Anna Martyka, Agata Ruchlewicz-Dzianach.
Tytuł: Powszechna edukacja architektoniczna : doświadczenia polskie i kształcenie incydentalne / Dorota Wantuch-Matla, Anna Martyka, Agata Ruchlewicz-Dzianach
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: 158 s.
p-ISBN: 978-83-8084-512-1
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:183/2578
Autorzy: Józef Młyński.
Tytuł: Praca socjalna w bezpieczeństwie społecznym : myśleć, widzieć, działać / Józef Młyński
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo "Scriptum", 2021
Opis fizyczny: 260 s.
p-ISBN: 978-83-66812-21-5
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych ; 14)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000184/2578
Autorzy: Piotr Długosz, Liudmyla Kryvachuk, Olena Shyyan.
Tytuł: Praktyki społeczne w czasie pandemii COVID-19 wśród polskiej i ukraińskiej młodzieży / Piotr Długosz, Ludmyla Kryvachuk, Olena Shyyan
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Academicon, 2021
Opis fizyczny: 66 s.
p-ISBN: 978-83-62475-58-2
Seria: (Problemy młodzieży i edukacji)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:185/2578
Autorzy: Marek Stych.
Tytuł: Prawno-administracyjne uwarunkowania wykonywania zawodu farmaceuty / Marek Stych
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Petrus, 2021
Opis fizyczny: 390 s.
p-ISBN: 978-83-7720-622-5
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:186/2578
Autorzy: Anna Szklarska.
Tytuł: Problem przemocy w filozofii człowieka i filozofii polityki : od początków nowożytnej myśli do współczesnych analiz / Anna Szklarska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2021
Opis fizyczny: 320 s.
p-ISBN: 978-83-66269-99-6
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000187/2578
Autorzy: Agata Nodżak.
Tytuł: Procedury administracyjne dotyczące spraw ustrojowych w jednostkach samorządu terytorialnego / Agata Nodżak
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2021
Opis fizyczny: 145 s.
p-ISBN: 978-83-8235-821-6
Uwagi: E-book.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:188/2578
Autorzy: Franciszek Mróz, Łukasz Mróz.
Tytuł: Przeworska Jerozolima / Franciszek Mróz, Łukasz Mróz
Adres wydawniczy: Przeworsk : Parafia pw. Ducha Świętego w Przeworsku, 2021
Opis fizyczny: 127 s.
p-ISBN: 978-83-961106-6-4
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL189/2578
Autorzy: Maria Rogińska.
Tytuł: Przyrodnicy o nadprzyrodzonym : światopoglądy fizyków i biologów z Polski i Ukrainy / Maria Rogińska
Adres wydawniczy: Kraków : Nomos, 2021
Opis fizyczny: 327 s.
p-ISBN: 978-83-7688-575-9
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000190/2578
Autorzy: Malwina Dankiewicz.
Tytuł: Psychologia agresji na jawie i w marzeniach sennych / Malwina Dankiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: 274 s.
p-ISBN: 978-83-8084-758-3
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:191/2578
Autorzy: Julia Kaleńska-Rodzaj.
Tytuł: Psychologia tremy : teoria i praktyka / Julia Kaleńska-Rodzaj
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021
Opis fizyczny: 260 s.
p-ISBN: 978-83-01-21944-4
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:192/2578
Autorzy: Patrycja Curyło-Sikora.
Tytuł: Psychologiczne mechanizmy zdrowia młodzieży uzdolnionej muzycznie w kontekście radzenia sobie z tremą / Patrycja Curyło-Sikora
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: 262 s.
p-ISBN: 978-83-8084-568-8
e-ISBN: 978-83-8084-569-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1009)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:193/2578
Autorzy: Beata Stelmach-Fita.
Tytuł: Publiczny dostęp do danych o zagospodarowaniu przestrzennym w nowym zintegrowanym planowaniu : szanse i wyzwania dla Polski / Beata Stelmach-Fita
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2021
Opis fizyczny: 120 s.
p-ISBN: 978-83-8084-785-9
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:194/2578
Autorzy: Witold Wilczyński.
Tytuł: Regiony świata : geografia i geopolityka / Witold J. Wilczyński
Adres wydawniczy: Kraków : Polskie Towarzystwo Geopolityczne, 2021
Opis fizyczny: 725 s.
p-ISBN: 978-83-948626-5-7
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]195/2578
Autorzy: Magdalena Madeja, Karolina Smętkiewicz.
Tytuł: Rewitalizacja Zabłocia w Krakowie ze szczególnym uwzględnieniem obszaru poprzemysłowego / Magdalena Madeja, Karolina Smętkiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: 240 s.
p-ISBN: 978-83-8084-760-6
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:
DOI:196/2578
Autorzy: Andrzej Czop.
Tytuł: Rola specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym w Polsce / Andrzej Czop
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: 310 s.
p-ISBN: 978-83-8084-631-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1026)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000197/2578
Autorzy: Hoa Kim-Ngan Tarnawska-Nhu, Magdalena Krupska-Klimczak.
Tytuł: Rozpraszanie wsteczne Rutherforda w cienkich warstwach magnetytu / Hoa Kim Ngan Nhu-Tarnawska, Magdalena Anna Krupska-Klimczak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: 177 s.
p-ISBN: 978-83-8084-647-0
e-ISBN: 978-8084-648-7
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1035)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 80.000
Liczba arkuszy: 10,41
Adres url:
DOI:198/2578
Autorzy: Mariusz Cembruch-Nowakowski, Sławomir Dorocki, Robert Faracik, Małgorzata Zdon-Korzeniowska, Michał Żemła.
Tytuł: Rozwój górskich i podgórskich terenów wiejskich w oparciu o potencjał obszaru i produkty markowe - analiza dobrych przykładów przedsiębiorczości / Mariusz Cembruch-Nowakowski, Sławomir Dorocki, Robert Faracik, Małgorzata Zdon-Korzeniowska, Michał Żemła
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: 97 s.
p-ISBN: 978-83-8084-776-7
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000199/2578
Autorzy: Marek Klimek.
Tytuł: Samorząd terytorialny w konstytucjach Polski XX wieku : wybrane aspekty politologiczno-ustrojowe / Marek Klimek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: 156 s.
p-ISBN: 978-83-8084-743-9
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:200/2578
Autorzy: Małgorzata Bereźnicka, Justyna Rokitowska.
Tytuł: Seksting - wiedza, doświadczenia i opinie młodzieży / Małgorzata Bereźnicka, Justyna Rokitowska
Adres wydawniczy: Kraków : Libron - Filip Lohner, 2021
Opis fizyczny: 220 s.
p-ISBN: 978-83-66269-78-1
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:201/2578
Autorzy: Ewa Łubieniewska.
Tytuł: Słowacki - teatr i sen : romantyczne postscriptum / Ewa Łubieniewska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydanictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: 190 s.
p-ISBN: 978-83-8084-787-3
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:
DOI:202/2578
Autorzy: Artur Kubacki.
Tytuł: Słownik z zakresu kontroli finansowo-księgowej niemiecko-polski polsko-niemiecki = Wörterbuch für Finanz- und Buchprüfung deutsch-polnisch polnisch-deutsch : terminologia i dokumentacja finansowo-księgowa w przekładzie = Terminologie und Fachübersetzungen aus dem Finanzwesen und der Buchhaltung / Artur Dariusz Kubacki
Wydanie: 3 zm. i uzup.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021
Opis fizyczny: 476 s.
p-ISBN: 978-83-8223-308-7
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:203/2578
Autorzy: Iwona Lupa-Wójcik.
Tytuł: Social media sharing a zachowania finansowe gospodarstw domowych / Iwona Lupa-Wójcik
Adres wydawniczy: Kraków : AT Wydawnictwo, 2021
Opis fizyczny: 168 s.
p-ISBN: 978-83-66445-20-8
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:204/2578
Autorzy: Monika Płaziak, Anna Szymańska.
Tytuł: Społeczno-ekonomiczne przemiany w Nowej Hucie na początku XXI wieku / Monika Płaziak, Anna Irena Szymańska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: 159 s.
p-ISBN: 978-83-8084-609-8
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1020$)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]205/2578
Autorzy: Weronika Plińska.
Tytuł: Sprawczość sztuki / Weronika Plińska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: 288 s.
p-ISBN: 978-83-8084-659-3
e-ISBN: 978-83-8084-660-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1041)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:
DOI:206/2578
Autorzy: Paweł Sporek.
Tytuł: Swobodne wypowiedzi uczniowskie w kształceniu literacko-kulturowym / Paweł Sporek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydanictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: 536 s.
p-ISBN: 978-83-8084-736-1
e-ISBN: 978-83-8084-737-8
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 1071)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:
DOI:207/2578
Autorzy: Kaja Kowalczewska.
Tytuł: Sztuczna inteligencja na wojnie : Perspektywa międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych / Kaja Kowalczewska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2021
Opis fizyczny: 261
p-ISBN: 978-83-66470-42-2
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:208/2578
Autorzy: Piotr Długosz.
Tytuł: Trauma pandemii COVID-19 w polskim społeczeństwie / Piotr Długosz
Adres wydawniczy: Warszawa : CeDeWu, 2021
Opis fizyczny: 198 s.
p-ISBN: 978-83-8102-512-6
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 11,0
Adres url:209/2578
Autorzy: Mateusz Ćwikła, Bożena Wójtowicz.
Tytuł: Typologia funkcjonalna gmin a realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska przez samorządy gminne w województwie świętokrzyskim / Mateusz Ćwikła, Bożena Wójtowicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2021
Opis fizyczny: 120 s.
p-ISBN: 978-83-8084-767-5
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:210/2578
Autorzy: Mirosław Michalik, Ewa Horyń, Marceli Olma.
Tytuł: U źródeł polskiej terminologii logopedycznej : podstawy teoretyczne i metodologiczne / Mirosław Michalik, Ewa Horyń, Marceli Olma
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: 176 s.
p-ISBN: 978-83-8084-734-7
e-ISBN: 978-83-8084-735-4
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1070)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:211/2578
Autorzy: Marcin Gacek.
Tytuł: Ukąszenie Monomacha : konflikt pomiędzy Rzeczpospolitą i Moskwą w latach 1648-1667 : studium socjologiczne z pogranicza wojny, literatury i polityki / Marcin Gacek
Adres wydawniczy: Katowice : Śląsk, 2021
Opis fizyczny: 225 s.
p-ISBN: 978-83-8183-087-4
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:212/2578
Autorzy: Grzegorz Nycz.
Tytuł: USA wobec zakończenia zimnej wojny : liberalny consensus ery końca historii (1989-2000) / Grzegorz Nycz
Adres wydawniczy: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021
Opis fizyczny: 266 s.
p-ISBN: 978-83-8220-053-9
e-ISBN: 978-83-8220-054-6
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:213/2578
Autorzy: Marcin Kępa, Grzegorz Krawiec, Agata Nodżak, Joanna Podgórska-Rykała.
Tytuł: Ustawa o dowodach osobistych : komentarz / Marcin Kępa, Grzegorz Krawiec, Agata Nodżak, Joanna Podgórska-Rykała
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2021
Opis fizyczny: 200 s.
p-ISBN: 978-83-8235-360-0
Seria: (Ustawy w Praktyce)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000214/2578
Autorzy: Grzegorz Krawiec.
Tytuł: Ustawa o kołach gospodyń wiejskich : komentarz / Grzegorz Krawiec
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2021
Opis fizyczny: 184 s.
p-ISBN: 978-83-8235-361-7
Seria: (Ustawy w Praktyce)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:215/2578
Autorzy: Grzegorz Krawiec.
Tytuł: Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi : komentarz / Grzegorz Krawiec
Adres wydawniczy: Warszawa : C. H. Beck, 2021
Opis fizyczny: 352 s.
p-ISBN: 978-83-8235-162-0
Seria: (Ustawy w Praktyce)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:216/2578
Autorzy: Agata Nodżak.
Tytuł: Ustawa o zmianie imienia i nazwiska : komentarz / Agata Nodżak
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2021
Opis fizyczny: 89 s.
p-ISBN: 978-83-8235-164-4
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000217/2578
Autorzy: Ewelina Jarosz.
Tytuł: Utrata i pustka? : ponowoczesny model recepcji malarstwa barwnego pola / Ewelina Jarosz
Adres wydawniczy: Warszawa : Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata ; Toruń : Wydawnictwo Tako, 2021
Opis fizyczny: 387 s.
p-ISBN: 978-83-66758-06-3
Seria: (Studia i Monografie ; 32)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000218/2578
Autorzy: Anna Kaczmarska-Tabor.
Tytuł: Uwarunkowania zdrowia osób bliskich wspierających chorych na białaczkę : perspektywa psychologiczna / Anna Kaczmarska-Tabor
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2021
Opis fizyczny: 186 s.
p-ISBN: 978-83-66990-12-8
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:219/2578
Autorzy: Marzena Lelek-Kratiuk, Marzena Kutt.
Tytuł: Uwikłane w sieci przemocy : zasoby adaptacyjne a strategie zaradcze kobiet - ofiar przemocy w związku intymnym / Marzena Lelek-Kratiuk, Marzena Kutt
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Libron, 2021
Opis fizyczny: 172 s.
p-ISBN: 978-83-67209-02-1
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:220/2578
Autorzy: Justyna Holocher, Theodor Viehweg.
Tytuł: Viehweg / Justyna Holocher, Theodor Viehweg
Adres wydawniczy: Sopot : Wydawnictwo Arche, 2021
Opis fizyczny: 206 s.
p-ISBN: 978-83-960990-0-6
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:221/2578
Autorzy: Dariusz Adamczyk, Wioleta Adamczyk-Bębas, Sylwester Bębas.
Tytuł: Wobec przemocy : wychowanie - profilaktyka - wsparcie / Dariusz Adamczyk, Wioleta Adamczyk-Bębas, Sylwester Bębas
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: 160 s.
p-ISBN: 978-83-8084-572-5
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:222/2578
Autorzy: Rafał Kopeć, Olga Wasiuta, Tomasz Wójtowicz.
Tytuł: Wojna dronów : militarne wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych / Rafał Kopeć, Olga Wasiuta, Tomasz Wójtowicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: 301 s.
p-ISBN: 978-83-8084-607-4
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1019)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:223/2578
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Wokół języka poetyckiego Wincentego Byrskiego : studia ze stylistyki i lingwistyki kulturowej / Marceli Olma
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: 316 s.
p-ISBN: 978-83-8084-691-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:224/2578
Autorzy: Łukasz Kozera.
Tytuł: Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej i Polski w okresie przedakcesyjnym ( 1990-2004) / Łukasz Kozera
Adres wydawniczy: Kraków : Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie, 2021
Opis fizyczny: 131 s.
p-ISBN: 978-83-62150-19-9
Uwagi: Publikacja dostępna na CD-ROM.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:225/2578
Autorzy: Justyna Sekuła.
Tytuł: Wyroki sądowe jako przedmiot tłumaczenia poświadczonego w translodydaktyce / Justyna Sekuła
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: 360 s.
p-ISBN: 978-83-8084-762-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 1080)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000226/2578
Autorzy: Władysław Wichman, Konrad Meus.
Tytuł: Związek Strzelecki na Zatorszczyźnie (1913-1914) / Władysław Wichman ; wprowadzenie, opracowanie naukowe i redakcja Konrad Meus
Adres wydawniczy: Kraków ; Zator : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021
Opis fizyczny: 182 s.
p-ISBN: 978-83-8138-606-7
e-ISBN: 978-83-8138-607-4
Seria: (Książnica Zatorska ; T. 1)
Uwagi: Edycja tekstów źródłowych.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 50.000
DOI:227/2578
Autorzy: Natalia Demeshkant.
Tytuł: Żyj zdrowo : teoretyczne i praktyczne aspekty zmiany zachowań żywieniowych dzieci i młodzieży / Nataliia Demeshkant
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2021
Opis fizyczny: 226 s.
p-ISBN: 978-83-66269-69-9
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:228/2578
Autorzy: Anna Penkała-Jastrzębska.
Tytuł: "Za cudzoziemca iść..." : migracje a polityka małżeńska szlachty państwa polsko-litewskiego / Anna Penkała-Jastrzębska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2021
Opis fizyczny: 575 s.
p-ISBN: 978-83-66269-68-2
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000229/2578
Autorzy: Magdalena Sadlik.
Tytuł: "Miastu wierni" : zapomniani literaci Krakowa (1898-1939) / Magdalena Sadlik
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: 165 s.
p-ISBN: 978-83-8084-426-1
e-ISBN: 978-83-8084-427-8
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 948)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 9,0
Adres url:
DOI:230/2578
Autorzy: Piotr Bieniek.
Tytuł: 12 wystaw / Piotr Bieniek
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2020
Opis fizyczny: 100 s.
p-ISBN: 978-83-80804-589-3
e-ISBN: 978-83-8084-590-9
Uwagi: Katalog wystawy.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 8,0
Adres url:231/2578
Autorzy: Katarzyna Białożyt.
Tytuł: Aktywność edukacyjna i społeczna kobiet w okresie późnej starości / Katarzyna Białożyt
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2020
Opis fizyczny: 269 s.
p-ISBN: 978-83-8084-492-6
e-ISBN: 978-83-8084-493-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 990)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:232/2578
Autorzy: Jacek Sroka, Joanna Podgórska-Rykała.
Tytuł: Budżet obywatelski na szczeblu samorządowym : uwarunkowania praktyczne i prawne / Jacek Sroka, Joanna Podgórska-Rykała
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020
Opis fizyczny: 66 s.
p-ISBN: 978-83-8198-499-7
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000233/2578
Autorzy: Franciszek Mróz, Piotr Roszak.
Tytuł: Camino - biegun, który nas prowadzi i przyciąga... : przewodnik po kujawsko-pomorskim odcinku Camino Polaco / Franciszek Mróz, Piotr Roszak
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020
Opis fizyczny: 194 s.
p-ISBN: 978-83-231-4420-5
e-ISBN: 978-83-231-4420-5
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Adres url:234/2578
Autorzy: Łukasz Białkowski.
Tytuł: Celebracja braku : sztuka współczesna i gry z widzialnością / Łukasz Białkowski
Adres wydawniczy: Szczecin : Akademia Sztuki w Szczecinie, 2020
Opis fizyczny: 156 s.
p-ISBN: 978-83-955375-3-0
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000235/2578
Autorzy: Piotr Dolnicki.
Tytuł: Charakterystyka warstwy czynnej wieloletniej zmarzliny na Spitsbergenie : na przykładzie równiny nadmorskiej Fuglebergsletta / Piotr Dolnicki
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2020
Opis fizyczny: 146 s.
p-ISBN: 978-83-8084-576-3
e-ISBN: 978-83-8084-577-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1029)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 80.000
Adres url:
DOI:
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]236/2578
Autorzy: Ewa Fogelzang-Adler.
Tytuł: Democratic Clubs and the Alliance of Democrats in Poland in the Pre-War-Period (1937-1939) / Ewa Fogelzang-Adler
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2020
Opis fizyczny: 226 s.
p-ISBN: 978-83-66269-31-6
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:237/2578
Autorzy: Renata Śliwa.
Tytuł: Deregulacja sektora telekomunikacyjnego / Renata Śliwa
Adres wydawniczy: Warszawa : CeDeWu, 2020
Opis fizyczny: 202 s.
p-ISBN: 978-83-8102-360-3
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:238/2578
Autorzy: Bożena Popiołek.
Tytuł: Dobrodziejki i klienci : specyfika patronatu kobiecego i relacji klientalnych w czasach saskich / Bożena Popiołek
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2020
Opis fizyczny: 632 s.
p-ISBN: 978-83-66104-29-7
Seria: (Silva Rerum - Muzeum Pałac w Wilanowie)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]239/2578
Autorzy: Mariusz Wołos, Jan Jacek Burski.
Tytuł: Dokumenty do historii stosunków polsko-sowieckich 1918-1945. Tom 1, 1918-1926, Część 1, Polska między Rosją "Białą" a "Czerwoną" / red. tomu Jan Jacek Burski, Mariusz Wołos
Adres wydawniczy: Warszawa : Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, 2020
Opis fizyczny: LXXXVIII, 751 s.
p-ISBN: 978-83-66883-05-5
Seria: (Dokumenty do historii stosunków polsko-sowieckich 1918-1991)
Uwagi: Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2014-2020.Edycja tekstów źródłowych.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000240/2578
Autorzy: Jan Jacek Burski, Mariusz Wołos.
Tytuł: Dokumenty do historii stosunków polsko-sowieckich 1918-1945. Tom 1, 1918-1926, Część 2, Poszukiwanie normalizacji (kwiecień 1921 - maj 1926) / red. tomu Jan Jacek Burski, Mariusz Wołos
Adres wydawniczy: Warszawa : Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, 2020
Opis fizyczny: 950 s.
p-ISBN: 978-83-66883-06-2
Seria: (Dokumenty do historii stosunków polsko-sowieckich 1918-1991)
Uwagi: Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2014-2020.Edycja tekstów źródłowych.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000241/2578
Autorzy: Robert Guzik, Arkadiusz Kołoś, Łukasz Fiedeń, Arkadiusz Kocaj, Krzysztof Wiedermann.
Tytuł: Dostępność komunikacyjna i relacje przestrzenne w województwie pomorskim / Robert Guzik Arkadiusz Kołoś, Łukasz Fiedeń, Arkadiusz Kocaj, Krzysztof Wiedermann
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2020
Opis fizyczny: 224 s.
p-ISBN: 978-83-64089-66-4
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000242/2578
Autorzy: Barbara Nawolska, Joanna Żądło-Treder.
Tytuł: Dziecko w świecie miary : kształtowanie pojęć: długości, pola, objętości, masy, czasu i temperatury w edukacji elementarnej / Barbara Nawolska, Joanna Żądło-Treder
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: 166 s.
p-ISBN: 978-83-8084-496-4
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 979)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:243/2578
Autorzy: Paweł Skorut, Piotr Wierzbicki.
Tytuł: Dziennik Wydzielonego Oddziału Wojska Polskiego majora Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal / wstęp i opracowanie Paweł Skorut, Piotr Wierzbicki
Adres wydawniczy: Kraków : Stowarzyszenie Regiony, 2020
Opis fizyczny: 173 s.
p-ISBN: 978-83-955604-2-2
Uwagi: Edycja tekstów źródłowych.Wyd. 1 w 2019 r.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL244/2578
Autorzy: Jan Gościński, Marek Kuźniak.
Tytuł: Egzamin na tłumacza przysięgłego : tłumaczenie ustne : język angielski / Jan Gościński, Marek Kuźniak
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2020
Opis fizyczny: 189 s.
p-ISBN: 978-83-8198-734-9
e-ISBN: 978-83-8198-735-6
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000245/2578
Autorzy: Katarzyna Tomaszek.
Tytuł: Emocjonalność studentów doświadczających syndromu wyczerpania sił. Cz. 1, Wskaźniki wypalenia akademickiego a regulacja emocji, dobrostan psychiczny i stany depresyjne / Katarzyna Tomaszek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Petrus, 2020
Opis fizyczny: 358 s.
p-ISBN: 978-83-7720-463-4
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]246/2578
Autorzy: Armando Cruz Crespillo, Malwina Zegarra, Katarzyna Różańska-Machura, Izabela Kusicielek, Victor Llaneza Vega, Jakub Jaworski, Madalena Koprak-Tadeuszewska, Agata Wolarska-Sobocińska, Weronika Urbanik-Pęk, Gabriela Kondrzycka.
Tytuł: EquisELE 2 : podręcznik : język hiszpański dla 4-letnich liceów i 5-letnich techników / Armando Cruz Crespillo, Malwina Zegarra, Katarzyna Różańska-Machura, Izabela Kusicielek, Victor Llaneza Vega, Jakub Jaworski, Magdalena Koprak-Tadeuszewska, Agata Wolarska-Sobocińska, Weronika Urbanik-Pęk, Gabriela Kondrzycka
Adres wydawniczy: Poznań : Klett Polska sp. z o.o., 2020
Opis fizyczny: 148 s.
p-ISBN: 978-83-8165-281-0
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL247/2578
Autorzy: Radosław Okulicz-Kozaryn, Tadeusz Budrewicz.
Tytuł: Estetyka "zdrowego rozsądku"? / Radosław Okulicz-Kozaryn, Tadeusz Budrewicz
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2020
Opis fizyczny: 424 s.
p-ISBN: 978-83-7654-422-9
Seria: (Polemika Krytycznoliteracka w Polsce ; t. 24)
Uwagi: Edycja tekstów źródłowych.Publikacja powstała w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki"; nr projektu 11H 16 0131 84.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:248/2578
Autorzy: Przemysław Mazur.
Tytuł: Etnia - nacjonalizm - naród : od nowoczesności do ponowoczesności / Przemysław Mazur
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: 334 s.
p-ISBN: 978-83-8084-421-6
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000249/2578
Autorzy: Łukasz Czarnecki.
Tytuł: Fenomen prezydenckiego systemu rządów w Meksyku / Łukasz Czarnecki
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2020
Opis fizyczny: 275 s.
p-ISBN: 978-83-66470-01-9
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000250/2578
Autorzy: Elżbieta Gajewska, Magdalena Sowa, Joanna Kic-Drgas.
Tytuł: Filologia wobec wyzwań komunikacji specjalistycznej : od współpracy z biznesem po kształcenie nauczycieli / Elżbieta Gajewska, Magdalena Sowa, Joanna Kic-Drgas
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020
Opis fizyczny: 238 s.
p-ISBN: 978-83-232-3833-1
e-ISBN: 978-83-232-3834-8
Seria: (Językoznawstwo Stosowane / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 31)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000251/2578
Autorzy: Karol Gryszka.
Tytuł: Fraktal na Stulecie : trójkąt Sierpińskiego / Karol Gryszka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Szkolne Omega, 2020
Opis fizyczny: 275 s.
p-ISBN: 978-83-7267-738-9
Uwagi: Książka popularnonaukowa.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 16,17252/2578
Autorzy: Katarzyna Gucwa-Porębska.
Tytuł: Funkcjonowanie społeczne osadzonych w systemie dozoru elektronicznego : uwarunkowania rodzinne i środowiskowe / Katarzyna Gucwa-Porębska
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin SA, 2020
Opis fizyczny: 152 s.
p-ISBN: 978-83-8085-839-8
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:253/2578
Autorzy: Sławomir Kurek.
Tytuł: Geografia 2 : dla szkół branżowych I stopnia dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej / Sławomir Kurek
Adres wydawniczy: Gdynia : Operon, 2020
Opis fizyczny: 224 s.
p-ISBN: 978-83-6636-573-5
Seria: (Reforma 2017)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Adres url:254/2578
Autorzy: Sławomir Kurek.
Tytuł: Geografia 2 : podręcznik dla szkół ponadpodstawowych : zakres rozszerzony / Sławomir Kurek
Adres wydawniczy: Gdynia : Operon, 2020
Opis fizyczny: 384 s.
p-ISBN: 978-83-6636-501-8
Seria: (Reforma 2017)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Adres url:255/2578
Autorzy: Maria Figa, Dominik Marszał, Łukasz Mędrzycki, Grzegorz Pruszko, Wojciech Wiecki, Bożena Wójtowicz.
Tytuł: Geografia 7 : podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej / Maria Figa, Dominik Marszał, Łukasz Mędrzycki, Grzegorz Pruszko, Wojciech Wiecki, Bożena Wójtowicz
Adres wydawniczy: Kielce : Grupa MAC, 2020
Opis fizyczny: 232 s.
p-ISBN: 978-83-8108-846-6
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 14,5256/2578
Autorzy: Paulina Szyja, Ksymena Rosiek, Dorota Michalak.
Tytuł: Gospodarka niskoemisyjna, gospodarka cyrkularna, zielona gospodarka : uwarunkowania i wzajemne powiązania / Paulina Szyja, Ksymena Rosiek, Dorota Michalak
Adres wydawniczy: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020
Opis fizyczny: 190 s.
p-ISBN: 978-83-8220-032-4
e-ISBN: 978-83-8220-033-1
Seria: (Ekonomia)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000257/2578
Autorzy: Paulina Motylińska.
Tytuł: Informacja zdrowotna : zawartość stron internetowych podmiotów leczniczych / Paulina Motylińska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2020
Opis fizyczny: 252 s.
p-ISBN: 978-83-65741-60-8
Seria: (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 198)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 15,75
Adres url:258/2578
Autorzy: Dorota Murzyn, Marta Czyżewska, Iwona Lupa-Wójcik, Wojciech Maciejewski.
Tytuł: Innovative Social Entrepreneurship with Youth Engagement : Needs Analysis in Poland, Italy, North Macedonia and Jordan / Dorota Murzyn, Marta Czyżewska, Iwona Lupa-Wójcik, Wojciech Maciejewski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: 79 s.
p-ISBN: 978-83-8084-487-2
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:259/2578
Autorzy: Marta Czyżewska.
Tytuł: Innowacje, start-upy, ryzyko : uwarunkowania rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć / Marta Czyżewska
Adres wydawniczy: Warszawa : CeDeWu, 2020
Opis fizyczny: 188 s.
p-ISBN: 978-83-8102-359-7
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000260/2578
Autorzy: Piotr Knaś, Jacek Gądecki, Wojciech Kowalik, Beata Cyboran, Julia Kluzowicz, Anna Nacher, Dariusz Martynowicz, Weronika Idzikowska, Anna Grajewska.
Tytuł: Jaki program edukacji kulturowej w Krakowie? : Diagnoza edukacji w obszarze kultury / Piotr Knaś, Jacek Gądecki, Wojciech Kowalik, Beata Cyboran, Julia Kluzowicz, Anna Nacher, Dariusz Martynowicz, Weronika Idzikowska, Anna Grajewska
Adres wydawniczy: Kraków : Małopolski Instytut Kultury, 2020
Opis fizyczny: 122 s.
p-ISBN: 978-83-61406-78-5
Uwagi: Raport. Publikacja nierecenzowana.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Adres url:261/2578
Autorzy: Katarzyna Jagielska.
Tytuł: Jakość życia emerytowanych nauczycieli / Katarzyna Jagielska
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2020
Opis fizyczny: 300 s.
p-ISBN: 978-83-8095-898-2
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:262/2578
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Język w filmie : ujęcie mediolingwistyczne / Bogusław Skowronek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: 277 s.
p-ISBN: 978-83-8084-508-4
e-ISBN: 978-8084-509-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 982)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:263/2578
Autorzy: Marek Kornat, Mariusz Wołos.
Tytuł: Józef Beck : biografia / Marek Kornat, Mariusz Wołos
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2020
Opis fizyczny: 1151 s.
p-ISBN: 978-83-08-06961-5
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000264/2578
Autorzy: Arkadiusz Półtorak.
Tytuł: Konkretne abstrakcje : taktyki i strategie afirmatywne w sztuce współczesnej / Arkadiusz Półtorak
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, 2020
Opis fizyczny: 330 s.
p-ISBN: 978-83-66448-65-0
Seria: (Nowa Humanistyka ; 68)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL265/2578
Autorzy: Magdalena Grochowalska, Bożena Muchacka, Jolanta Sajdera, Lucyna Smółka, Aneta Wojnarowska.
Tytuł: Konteksty zaangażowania nauczycieli przedszkola w działania profesjonalne / Magdalena Grochowalska, Bożena Muchacka, Jolanta Sajdera, Lucyna Smółka, Aneta Wojnarowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Petrus, 2020
Opis fizyczny: 244 s.
p-ISBN: 978-83-7720-604-1
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:266/2578
Autorzy: Piotr Długosz.
Tytuł: Krakowscy licealiści w drodze do dorosłości / Piotr Długosz
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2020
Opis fizyczny: 180 s.
p-ISBN: 978-83-8095-881-4
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 10,0267/2578
Autorzy: Marcin Dziwisz.
Tytuł: Kreowanie rzeczywistości fantastycznej w oryginale i przekładzie wybranych utworów literatury fantasy / Marcin Dziwisz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: 206 s.
p-ISBN: 978-83-8084-518-3
e-ISBN: 978-83-8084-519-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 983)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:268/2578
Autorzy: Aneta Depczyńska, Joanna Kozub, Tomasz Rachwał.
Tytuł: Krok w przedsiębiorczość : zeszyt ćwiczeń do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych / Aneta Depczyńska, Joanna Kozub, Tomasz Rachwał
Adres wydawniczy: Warszawa : Nowa Era, 2020
Opis fizyczny: 128 s.
p-ISBN: 978-83-267-3988-0
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Adres url:269/2578
Autorzy: Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał.
Tytuł: Krok w przedsiębiorczość : podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych / Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał
Wydanie: nowe
Adres wydawniczy: Warszawa : Nowa Era, 2020
Opis fizyczny: 240 s.
p-ISBN: 978-83-267-3897-5
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Adres url:270/2578
Autorzy: Ewa Bińczycka, Mariusz Cembruch-Nowakowski, Agnieszka Czekaj, Magdalena Czwartkowska, Magdalena Gielowska, Izabela Jakubowska, Bożena Jędrychowska, Małgorzata Kajzer, Piotr Kalinowski, Sabina Kluza, Małgorzata Kolczyk, Laura Korzeniowska, Anna Kowacka, Wacława Kraśniewska, Dorota Maćkowska-Cichosz, Barbara [obcy pracownik] Nowak, Mirosława Plata, Kinga Skalska, Agnieszka Suska, Marek Więckowski, Klaudia Więzik, Marcin Wiśniewski.
Tytuł: Kultura w 2019 r. / Ewa Bińczycka, Mariusz Cembruch-Nowakowski, Agnieszka Czekaj, Magdalena Czwartkowska, Magdalena Gielowska, Izabela Jakubowska, Bożena Jędrychowska, Małgorzata Kajzer, Piotr Kalinowski, Sabina Kluza, Małgorzata Kolczyk, Laura Korzeniowska, Anna Kowacka, Wacława Kraśniewska, Dorota Maćkowska-Cichosz, Barbara Nowak, Mirosława Plata, Kinga Skalska, Agnieszka Suska, Marek Więckowski, Klaudia Więzik, Marcin Wiśniewski
Adres wydawniczy: Warszawa ; Krakow : Główny Urząd Statystyczny, Departament Badań Społecznych. Urząd Statystyczny w Krakowie, Ośrodek Statystyki Kultury, 2020
Opis fizyczny: 176 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:271/2578
Autorzy: Jarosław Jastrzębski.
Tytuł: Lotniskowce Japońskiej Marynarki Wojennej 7 XII 1941 - 2 IX 1945 : organizacja i potencjał bojowy / Jarosław Jastrzębski
Adres wydawniczy: Zabrze ; Tarnowskie Góry : Infort Editions, 2020
Opis fizyczny: 261 s.
p-ISBN: 978-83-65982-72-8
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000272/2578
Autorzy: Teresa Zbyrad.
Tytuł: Małżeństwo i rodzina w procesie przemian sekularyzacyjnych / Teresa Zbyrad
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2020
Opis fizyczny: 278 s.
p-ISBN: 978-83-8084-358-5
e-ISBN: 978-83-8084-359-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 925)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 16,0
Adres url:
DOI:273/2578
Autorzy: Anna Kalisz, Adam Zienkiewicz.
Tytuł: Mediacja w sprawach gospodarczych jako narzędzie wspierające sukces w biznesie / Anna Kalisz, Adam Zienkiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2020
Opis fizyczny: 204 s.
p-ISBN: 978-83-8085-699-8
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:274/2578
Autorzy: Jakub Idzik, Rafał Klepka.
Tytuł: Medialne relacje wojenne : od wojny w Wietnamie do czasów współczesnych / Jakub Idzik, Rafał Klepka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2020
Opis fizyczny: 285 s.
p-ISBN: 978-83-66269-34-7
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000275/2578
Autorzy: Grzegorz Nycz.
Tytuł: Mocarstwa nuklearne rywalizujące z USA i polityki odstraszania w XXI wieku / Grzegorz Nycz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020
Opis fizyczny: 458 s.
p-ISBN: 978-83-233-4782-8
e-ISBN: 978-83-233-7088-8
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000276/2578
Autorzy: Mateusz Kamionka, Radosław Marzęcki, Łukasz Stach.
Tytuł: Molode pokolinnâ sučasnoï Ukraïni: suspil'no-politična aktivnist'ta social'nij kapital = Młode pokolenie współczesnej Ukrainy: polityczna partycypacja i kapitał społeczny / Mateusz Kamionka, Radosław Marzęcki, Łukasz Stach ; naukova ta predmentna konsul'taciâ: Ûliâ Kuz'menko (Nižins'kij Deržavnij universitet imieni Mikoli Gogolâ = konsultacja naukowa i merytoryczna: dr Julia Kuzmenko (Państwowy Uniwersytet im. M. Gogola w Nieżynie)
Adres wydawniczy: Kraków : Wynawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: 45 s.
p-ISBN: 978-83-8084-546-6
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL, UKR
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:277/2578
Autorzy: Iwona Czaja-Chudyba.
Tytuł: Myślenie krytyczne w edukacji : metodyka kształcenia w szkole podstawowej / Iwona Czaja-Chudyba
Adres wydawniczy: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020
Opis fizyczny: 218 s.
p-ISBN: 978-83-8142-930-6
Seria: (Edukacja dla Mądrości)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 9,3
Adres url:278/2578
Autorzy: Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec, Emanuel Studnicki.
Tytuł: Nauczyciel badacz - naukowiec, dydaktyk i refleksyjny praktyk / Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec i Emanuel Studnicki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2020
Opis fizyczny: 288 s.
p-ISBN: 978-83-66269-39-2
Typ publikacji: PM
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:279/2578
Autorzy: Jagoda Cieszyńska-Rożek.
Tytuł: Neurobiologiczne podstawy rozwoju poznawczego. Cz. 3, Ruch / Jagoda Cieszyńska-Rożek
Adres wydawniczy: Kraków : Centrum Metody Krakowskiej, 2020
Opis fizyczny: 207 s.
p-ISBN: 978-83-64957-24-6
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000280/2578
Autorzy: Alessandro Campi, Stefan Bielański.
Tytuł: Niccolo Machiavelli o spiskach : walka o władzę we Włoszech epoki odrodzenia / Alessandro Campi ; oprac. Stefan Bielański ; przekład z języka włoskiego Bogumiła Bielańska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: 218 s.
p-ISBN: 978-83-8084-566-4
e-ISBN: 978-83-8084-567-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1008)
Uwagi: Edycja tekstów źródłowych.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 50.000
DOI:281/2578
Autorzy: Agnieszka Ogonowska.
Tytuł: Nie kupuj kota w worku : wyrażenia i zwroty frazeologiczne z ćwiczeniami / Agnieszka Ogonowska
Adres wydawniczy: [Kraków] : Wydawnictwo Edukacyjne, 2020
Opis fizyczny: 60 s.
p-ISBN: 978-83-65669-63-6
Uwagi: Pomoc dydaktyczna i terapeutyczna (ćwiczenia).
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 3,5
Adres url:282/2578
Autorzy: Małgorzata Świder.
Tytuł: Niemiecka Federacja Związków Zawodowych wobec wydarzeń w Polsce w latach 1980-1983 / Małgorzata Świder
Adres wydawniczy: Warszawa ; Katowice : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Katowicach, 2020
Opis fizyczny: 584 s.
p-ISBN: 978-83-8098-221-5
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000283/2578
Autorzy: Monika Mazur-Bubak.
Tytuł: Nowoczesny paradygmat wojny : geneza - treść - współczesne znaczenie / Monika Mazur-Bubak
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2020
Opis fizyczny: 286 s.
p-ISBN: 978-83-8084-538-1
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:284/2578
Autorzy: Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh.
Tytuł: Oblicza geografii 2 : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum : zakres podstawowy / Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh
Adres wydawniczy: Warszawa : Nowa Era, 2020
Opis fizyczny: 265 s.
p-ISBN: 978-83-267-3962-0
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Adres url:285/2578
Autorzy: Tomasz Rachwał, Wioletta Kilar.
Tytuł: Oblicza geografii 2 : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum : zakres rozszerzony / Tomasz Rachwał, Wioletta Kilar
Adres wydawniczy: Warszawa : Nowa Era, 2020
Opis fizyczny: 392 s.
p-ISBN: 978-83-267-3952-1
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Adres url:286/2578
Autorzy: Joanna Podgórska-Rykała.
Tytuł: Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza : uwarunkowania praktyczne i prawne / Joanna Podgórska-Rykała
Adres wydawniczy: Warszawa : C. H. Beck, 2020
Opis fizyczny: 41 s.
p-ISBN: 978-83-8198-498-0
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000287/2578
Autorzy: Sylwester Bębas, Wioleta Adamczyk-Bębas.
Tytuł: Odpowiedzialne rodzicielstwo : współczesne wyzwania i zagrożenia / Sylwester Bębas, Wioleta Adamczyk-Bębas
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: 161 s.
p-ISBN: 978-83-8084-393-6
e-ISBN: 978-83-8084-394-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 941)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 10,0
DOI:288/2578
Autorzy: Joanna Podgórska-Rykała.
Tytuł: Panele obywatelskie jako metoda deliberacji decyzyjnej / Joanna Podgórska-Rykała
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020
Opis fizyczny: 73 s.
e-ISBN: 978-83-8198-781-3
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 4,56289/2578
Autorzy: Sylwester Bębas.
Tytuł: Patologie społeczne i zagrożenia w rodzinie / Sylwester Bębas
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2020
Opis fizyczny: 232 s.
p-ISBN: 978-83-8084-411-7
e-ISBN: 978-83-8084-412-4
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 944)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:290/2578
Autorzy: Agnieszka Domagała-Kręcioch.
Tytuł: Pedagog szkolny Homo viator w labiryncie życia szkolnego / Agnieszka domagała-Kręcioch
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2020
Opis fizyczny: 184 s.
p-ISBN: 978-83-8095-889-0
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:291/2578
Autorzy: Radosław Marzęcki.
Tytuł: Pierwsze pokolenia wolności : uwarunkowania i wzory partycypacji w sferze publicznej polskich i ukraińskich studentów / Radosław Marzęcki
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2020
Opis fizyczny: 515 s.
p-ISBN: 978-83-66470-36-1
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000292/2578
Autorzy: Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał.
Tytuł: Planeta Nowa 7 : podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej / Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał
Adres wydawniczy: Warszawa : Nowa Era, 2020
Opis fizyczny: 224 s.
p-ISBN: 978-83-267-3748-0
Uwagi: Nowa edycja 2020-2022.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL293/2578
Autorzy: Tomasz Rachwał, Zygmunt Kawecki, Wioletta Kilar, Piotr Wróbel.
Tytuł: Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem : szkoła ponadpodstawowa: liceum ogólnokszałcące, technikum oraz branżowa szkoła I stopnia : podstawy przedsiębiorczości / Tomasz Rachwał, Zygmunt Kawecki, Wioletta Kilar, Piotr Wróbel
Adres wydawniczy: Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: 67 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Adres url:294/2578
Autorzy: Agnieszka Legut-Zemla.
Tytuł: Polskie organizacje imigranckie w Europie - raport z badania przedstawicieli instytucji polityki polonijnej / Agnieszka Legut
Adres wydawniczy: Warszawa : Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, 2020
Opis fizyczny: 35 s.
p-ISBN: 978-83-66348-53-0
Seria: (Polskie Organizacje Imigranckie w Europie)
Uwagi: Publikacja nierecenzowana.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Adres url:295/2578
Autorzy: Agnieszka Legut-Zemla.
Tytuł: Polskie organizacje imigranckie we Włoszech - raport podsumowujący / Agnieszka Legut
Adres wydawniczy: Warszawa : Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, 2020
Opis fizyczny: 103 s.
p-ISBN: 978-83-66348-47-9
Seria: ( / Polskie Organizacje Imigranckie w Europie)
Uwagi: Publikacja nierecenzowana.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Adres url:296/2578
Autorzy: Ewelina Mitera.
Tytuł: Portraits de femmes dans la prose narrative de Jules Barbey d'Aurevilly / Ewelina Mitera
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: 256 s.
p-ISBN: 978-83-8084-601-2
e-ISBN: 978-83-8084-602-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1017)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: FRE
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:297/2578
Autorzy: Piotr Bieniek.
Tytuł: Portret nieportretowalnego / Piotr Bieniek
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2020
Opis fizyczny: 24 s.
p-ISBN: 978-83-8084-466-0
e-ISBN: 978-83-8084-466-7
Uwagi: Katalog wystaw.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 4,0
Adres url:298/2578
Autorzy: Agnieszka Lasota, Anna Koźlik-Rączka.
Tytuł: Postawy rodzicielskie predyktorem empatii, wdzięczności i samooceny młodzieży / Agnieszka Lasota, Anna Koźlik-Rączka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: 224 s.
p-ISBN: 978-83-8084-504-6
e-ISBN: 978-83-8084-505-3
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:299/2578
Autorzy: Dorota Wantuch-Matla, Anna Martyka.
Tytuł: Powszechna edukacja architektoniczna : ewolucja idei i doświadczenia zagraniczne / Dorota Wantuch-Matla, Anna Martyka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2020
Opis fizyczny: 184 s.
p-ISBN: 978-83-8084-510-7
e-ISBN: 978-83-8084-511-4
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 991)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]300/2578
Autorzy: Marcin Kępa, Joanna Podgórska-Rykała.
Tytuł: Prawo o fundacjach : komentarz do ustawy o fundacjach : działalność fundacji w praktyce : wzory dokumentów / Marcin Kępa, Joanna Podgórska-Rykała
Adres wydawniczy: Warszawa : C. H. Beck, 2020
Opis fizyczny: 201 s.
p-ISBN: 978-83-8198-853-7
Seria: (Ustawy w Praktyce)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:301/2578
Autorzy: Paweł Próchniak.
Tytuł: Promieniowanie tła : szkice o wierszach i czytaniu / Paweł Próchniak
Adres wydawniczy: Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2020
Opis fizyczny: 272 s.
p-ISBN: 978-83-8191-097-2
e-ISBN: 978-83-8191-129-0
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 15,0
Adres url:302/2578
Autorzy: Andrzej Madera.
Tytuł: Przekształcenia wymiaru sprawiedliwości w Polsce : w latach 1944-2020 / Andrzej Madera
Adres wydawniczy: Warszawa : CeDeWu, 2020
Opis fizyczny: 120 s.
p-ISBN: 978-83-8102-416-7
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:303/2578
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Przymierze ze światem : o twórczości Zofii Żurakowskiej / Zofia Budrewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: 324 s.
p-ISBN: 978-83-8084-460-5
e-ISBN: 978-83-8084-461-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 964)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 18,0304/2578
Autorzy: Sabina Nowak.
Tytuł: Refleksja w kształceniu językowym : zastosowanie dzienników w nauczaniu zorientowanym na działanie / Sabina A. Nowak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: 190 s.
p-ISBN: 978-83-8084-534-3
e-ISBN: 978-83-8084-535-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 992)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:305/2578
Autorzy: Małgorzata Nowakowska.
Tytuł: Rezultatywność w języku francuskim i polskim / Małgorzata Nowakowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: 334 s.
p-ISBN: 978-83-8084-458-2
e-ISBN: 978-83-8084-4459-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 963)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:306/2578
Autorzy: Józefa Matejek.
Tytuł: Rodzinna piecza zastępcza : teoretyczne aspekty funkcjonowania rodzin zastępczych / Józefa Matejek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: 158 s.
p-ISBN: 978-83-8084-477-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 973)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 8
Adres url:307/2578
Autorzy: Julia Czapla, Julia Fiedorczuk, Agnieszka Fluda-Krokos, Anna Olszewska, Krzysztof Radoszek, Paulina Roszak-Niemirska, Agata Wąsowska-Pawlik.
Tytuł: Rośliny i zwierzęta : atlasy historii naturalnej w epoce Linneusza = Plants & animals : atlases of natural history in the age of Linnaeus / autorzy tekstów = authors of texts Julia Czapla, Julia Fiedorczuk, Agnieszka Fluda-Krokos, Anna Olszewska, Krzysztof Radoszek, Paulina Roszak-Niemirska, Agata Wąsowska-Pawlik ; tłumaczenie = translation Jessica Taylor-Kucia
Adres wydawniczy: Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2020
Opis fizyczny: 312 s.
p-ISBN: 978-83-66419-07-0
Uwagi: Katalog towarzyszący wystawie w Galerii Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL, ENG
Liczba arkuszy: 18,3
Adres url:308/2578
Autorzy: Paweł Dybel.
Tytuł: Rozum i nieświadome : filozoficzne eseje o psychoanalizie / Paweł Dybel
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2020
Opis fizyczny: 384 s.
p-ISBN: 978-83-242-3657-2
e-ISBN: 978-83-242-6511-4
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:309/2578
Autorzy: Alicja Kabała.
Tytuł: Rozwój systemu fonetyczno-fonologicznego u dzieci w wieku przedszkolnym : (wybrane zagadnienia) / Alicja Kabała
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: 136 s.
p-ISBN: 978-83-8084-479-7
e-ISBN: 978-83-8084-480-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 974)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]310/2578
Autorzy: Danuta Kaźmierczak.
Tytuł: Rozwój zawodowy kadr w systemie bezpieczeństwa narodowego / Danuta Kaźmierczak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: 218 s.
p-ISBN: 978-83-8084-526-8
e-ISBN: 978-83-8084-527-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 987)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:311/2578
Autorzy: Paulina Kwaśniewska-Urban.
Tytuł: Służąc dwóm panom : Carlo Goldoni w polskim przekładzie / Paulina Kwaśniewska-Urban
Adres wydawniczy: Kraków : Pasaże, 2020
Opis fizyczny: 434 s.
p-ISBN: 978-83-64511-66-0
Seria: (Meridiana Classic)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 24,0312/2578
Autorzy: Łukasz Albański.
Tytuł: Społeczno-pedagogiczne i kulturowe konteksty migracji dzieci : między globalnym wykluczeniem a walką o godność / Łukasz Albański
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2020
Opis fizyczny: 232 s.
p-ISBN: 978-83-8095-772-5
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000313/2578
Autorzy: Katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski, Mirosław Michalik.
Tytuł: Starość jak ją widzi logopedia / Katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski, Mirosław Michalik
Adres wydawniczy: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020
Opis fizyczny: 192 s.
p-ISBN: 978-83-8206-0423
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000314/2578
Autorzy: Barbara Kurowska.
Tytuł: Stosunek rodziców i nauczycieli do zmian we wczesnej edukacji w Polsce : (na przykładzie reformy wprowadzającej obniżenie wieku realizacji obowiązku szkolnego z 7. do 6. roku życia) / Barbara Kurowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: 332 s.
p-ISBN: 978-83-8084-524-4
e-ISBN: 978-83-8084-525-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 986)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:315/2578
Autorzy: Magdalena Łomzik.
Tytuł: Strategie i techniki przekładu niemieckojęzycznych nazw placówek medycznych w tłumaczeniu poświadczonym / Magdalena Łomzik
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: 330 s.
p-ISBN: 978-83-8084-502-2
e-ISBN: 978-83-8084-503-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 997)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:316/2578
Autorzy: Wojciech Sady.
Tytuł: Struktura rewolucji relatywistycznej i kwantowej w fizyce / Wojciech Sady
Adres wydawniczy: Kraków : Universitas, 2020
Opis fizyczny: 240 s.
p-ISBN: 978-83-242-3659-6
e-ISBN: 978-83-242-6497-1
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 13,3
Adres url:317/2578
Autorzy: Monika Szczygieł.
Tytuł: Sukcesy i porażki w uczeniu się matematyki : uwarunkowania osiągnięć matematycznych uczniów edukacji wczesnoszkolnej / Monika Szczygieł
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Libron, 2020
Opis fizyczny: 287 s.
p-ISBN: 978-83-66269-47-7
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000318/2578
Autorzy: Beata Jancarz-Łanczkowska, Katarzyna Potyrała.
Tytuł: Ścieżki kariery zawodowej i kompetencje nauczycieli / Beata Jancarz-Łanczkowska, Katarzyna Potyrała
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: 134 s.
p-ISBN: 978-83-8084-448-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 958)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 6,4
Adres url:319/2578
Autorzy: Joanna Bar.
Tytuł: Tanzania : państwo i społeczeństwo (od kolonializmu do współczesności) / Joanna Bar
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2020
Opis fizyczny: 238 s.
p-ISBN: 978-83-8138-199-4
e-ISBN: 978-83-8138-200-7
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]320/2578
Autorzy: Krystyna Latawiec.
Tytuł: Teatralne tropy rzeczywistości / Krystyna Latawiec
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2020
Opis fizyczny: 179 s.
p-ISBN: 978-83-8084-520-6
Typ publikacji: PM
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 10,0
Adres url:321/2578
Autorzy: Aleksandra Knych, Henryk Noga.
Tytuł: Technologie informacyjne a kreeatywność ucznia / Aleksandra Knych, Henryk Noga
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: 133 s.
p-ISBN: 978-83-8084-450-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 965)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:322/2578
Autorzy: Eliza Jabłońska, Janusz Krzyszkowski.
Tytuł: Topologia : notatki do wykładu / Eliza Jabłońska, Janusz Krzyszkowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Szkolne Omega, 2020
Opis fizyczny: 108 s.
p-ISBN: 978-83-7267-762-4
Uwagi: Podręcznik akademicki.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 6,3323/2578
Autorzy: Mikołaj Mazuś.
Tytuł: Tradycja kijowsko-mohylańska w kulturze rosyjskiej przełomu XVII i XVIII wieku : pisma i działalność Dymitra Tuptały i Teofana Prokopowicza / Mikołaj Stanisław Mazuś
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: 276 s.
p-ISBN: 978-83-8084-428-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 949)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 15,3
Adres url:324/2578
Autorzy: Ariel Mucha.
Tytuł: Transgraniczna mobilność spółek kapitałowych w świetle prawa unijnego i polskiego / Ariel Mucha
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin SA, 2020
Opis fizyczny: 410 s.
p-ISBN: 978-83-8085-441-3
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:325/2578
Autorzy: Ewa Bińczycka, Mariusz Cembruch-Nowakowski, Agnieszka Czekaj, Magdalena Gielowska, Bożena Jędrychowska, Małgorzata Kolczyk, Laura Korzeniowska, Anna Kowacka, Barbara [obcy pracownik] Nowak, Joanna Sanetra-Szeliga, Agnieszka Suska.
Tytuł: Uczestnictwo ludności w kulturze w 2019 roku / zespół autorski: Ewa Bińczycka, dr inż. Mariusz Cembruch-Nowakowski, Agnieszka Czekaj, Magdalena Gielowska, Bożena Jędrychowska, Małgorzata Kolczyk, Laura Korzeniowska, Anna Kowacka, Barbara Nowak, dr Joanna Sanetra-Szeliga, Agnieszka Suska
Adres wydawniczy: Warszawa ; Kraków : Główny Urząd Statystyczny. Urząd Statystyczny w Krakowie, 2020
Opis fizyczny: 132 s.
p-ISBN: 978-83-66466-29-6
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:326/2578
Autorzy: Franciszek Leśniak.
Tytuł: Urzędnicy i personel pomocniczy w wielkorządach krakowskich w okresie nowożytnym / Franciszek Leśniak
Adres wydawniczy: Kraków : Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki, 2020
Opis fizyczny: 326 s.
p-ISBN: 978-83-61866-79-4
Seria: (Biblioteka Wawelska ; nr 14)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]327/2578
Autorzy: Marcin Gadocha.
Tytuł: Urzędnicy miejscy Biecza do 1772 roku / Marcin Gadocha
Adres wydawniczy: Bialystok : Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Historycznego, 2020
Opis fizyczny: 227 s.
p-ISBN: 978-83-8084-583-1
e-ISBN: 978-83-8084-584-8
Seria: (Spisy urzędników miejskich z obszaru dawnej Rzeczypospolitej, Śląska i Pomorza Zachodniego ; t. III: Małopolska, z. 6: Biecz)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000328/2578
Autorzy: Marcin Kępa, Grzegorz Krawiec, Agata Nodżak, Joanna Podgórska-Rykała.
Tytuł: Ustawa o ewidencji ludności : komentarz / Marcin Kępa, Grzegorz Krawiec, Agata Nodżak, Joanna Podgórska-Rykała
Adres wydawniczy: Warszawa : C. H. Beck, 2020
Opis fizyczny: 268 s.
p-ISBN: 978-83-8235-169-9
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:329/2578
Autorzy: Ewa Bielenda-Mazur.
Tytuł: W kręgu poetyckiej grupy Tylicz : tematy i konteksty / Ewa Bielenda-Mazur
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: 301 s.
p-ISBN: 978-83-8084-488-9
e-ISBN: 978-83-8084-489-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 977)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]330/2578
Autorzy: Wiktoria Kudela-Świątek.
Tytuł: W labiryncie znaczeń : pomniki ukaraińskiego Wielkiego Głodu 1932 - 1933 / Wiktoria Kudela-Świątek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2020
Opis fizyczny: 303 s.
p-ISBN: 978-83-8138-231-1
e-ISBN: 978-83-8138-232-8
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]331/2578
Autorzy: Urszula Kicińska.
Tytuł: W tym osieroconym stanie : pozycja wdowy w społeczeństwie szlacheckim w Rzeczypospolitej (od schyłku XVII do połowy XVIII wieku) / Urszula Kicińska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: 680 s.
p-ISBN: 978-83-8084-549-7
e-ISBN: 978-83-8084-550-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1001)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:332/2578
Autorzy: Tomasz Chomiszczak, Agnieszka Kukuryk, Przemysław Szczur.
Tytuł: Wędrujące tożsamości : trzy studia o migracjach literackich we francuskojęzycznej Belgii / Tomasz Chomiszczak, Agnieszka Kukuryk, Przemysław Szczur
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Unum, 2020
Opis fizyczny: 208 s.
p-ISBN: 978-83-7643-194-9
e-ISBN: 978-83-7643-195-6
Seria: (Imaginarium ; 3)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:
DOI:333/2578
Autorzy: Małgorzata Kowalcze.
Tytuł: Williama Goldinga obrazy cielesności w perspektywie wybranych aspektów fenomenologii ciała Maurice'a Merleau-Ponty'ego / Małgorzata Kowalcze
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020
Opis fizyczny: 197 s.
p-ISBN: 978-83-233-4768-2
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 11,0
Adres url:334/2578
Autorzy: Ewa Fogelzang-Adler.
Tytuł: Wojna, okupacja, polityka w konspiracyjnej prasie Stronnictwa Demokratycznego (1940-1945) / Ewa Fogelzang-Adler
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2020
Opis fizyczny: 391 s.
p-ISBN: 978-83-66269-59-0
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000335/2578
Autorzy: Tomasz Szeląg.
Tytuł: Wpływ Kościoła na ustawodawstwo cywilne w okresie panowania dynastii konstantyńskiej (305-363 r.) : w świetle prawa kanonicznego i przepisów księgi XVI Kodeksu Teodozjusza / Tomasz Szeląg
Adres wydawniczy: Zabrze : Tarnowskie Góry : Inforteditions, 2020
Opis fizyczny: 140 s.
p-ISBN: 978-83-65982-83-4
Seria: (Prace Historyczne ; nr 27)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:336/2578
Autorzy: Krzysztof Chaczko, Marek Klimek, Ewelina Zdebska.
Tytuł: Wprowadzenie do zarządzania w pomocy społecznej i pracy socjalnej / Krzysztof Chaczko, Marek Klimek, Ewelina Zdebska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: 130 s.
p-ISBN: 978-83-8084-473-5
e-ISBN: 978-83-8084-474-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 971)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:337/2578
Autorzy: Joanna Podgórska-Rykała, Marcin Kępa.
Tytuł: Współpraca międzysektorowa jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi / Joanna Podgóska-Rykała, Marcin Kępa
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2020
Opis fizyczny: 161 s.
p-ISBN: 978-83-66269-38-5
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:338/2578
Autorzy: Paulina Szyja.
Tytuł: Wybrane aspekty efektywności energetycznej w dobie kształtowania gospodarki niskoemisyjnej w Polsce / Paulina Szyja
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2020
Opis fizyczny: 388 s.
p-ISBN: 978-83-8085-890-9
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:339/2578
Autorzy: Barbara Nawolska, Bożena Pawlak, Ewa Żmijewska.
Tytuł: Wybrane konteksty współczesnej edukacji wczesnoszkolnej : przedsiębiorczość - neuroedukacja - międzykulturowość / Barbara Nawolska, Bożena Pawlak, Ewa Żmijewska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: 296 s.
p-ISBN: 978-83-8084-494-0
e-ISBN: 78-83-8084-495-7
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 978)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:
DOI:340/2578
Autorzy: Katarzyna Tomaszek, Agnieszka Muchacka-Cymerman.
Tytuł: Wypalenie szkolne u adolescentów : raport z badań polsko - amerykańskich / Katarzyna Tomaszek , Agnieszka Muchacka-Cymerman
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Petrus, 2020
Opis fizyczny: 204 s.
p-ISBN: 978-83-7720-442-9
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:341/2578
Autorzy: Anna Szkolak-Stępień.
Tytuł: Wzorcowy nauczyciel wczesnej edukacji w narracjach matek : w kierunku teorii ugruntowanej, / Anna Szkolak-Stępień
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: 211 s.
p-ISBN: 978-83-8084-498-8
e-ISBN: 978-83-8084-499-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 981)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:342/2578
Autorzy: Magdalena Koziak-Podsiadło.
Tytuł: Wzornik tłoków introligatorskich Wzorcowego Warsztatu Introligatorskiego dawnego Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie / Magdalena Koziak-Podsiadło
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: 487 s.
p-ISBN: 978-83-8084-540-4
e-ISBN: 978-83-8084-541-1
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 995)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 28
Adres url:
DOI:343/2578
Autorzy: Piotr Bieniek.
Tytuł: Zabawki / Piotr Bieniek
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2020
Opis fizyczny: 24 s.
p-ISBN: 978-83-8084-500-8
e-ISBN: 978-83-8084-501-5
Uwagi: Katalog wystaw.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 4,0
Adres url:344/2578
Autorzy: Łukasz Tomczyk, Katarzyna Potyrała, Iwona Tomczyk.
Tytuł: Zachowania ryzykowne w przestrzeni online wśród dzieci i młodzieży na terenie czeskopolskiego pogranicza : (raport badawczy) / Łukasz Tomczyk, Katarzyna Potyrała, Iwona Tomczyk
Adres wydawniczy: Olomouc-Kraków : Centre for the prevention of risky virtual communication Faculty of Education of Palacký University in Olomouc, 2020
Opis fizyczny: 26 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL345/2578
Autorzy: Piotr Długosz, Grzegorz Foryś.
Tytuł: Zdalne nauczanie na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z perspektywy studentów i wykładowców / Piotr Długosz, Grzegorz Foryś
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: 60 s.
p-ISBN: 978-83-8084-546-6
Uwagi: Publikacja nierecenzowana.Raport.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Adres url:346/2578
Autorzy: Katarzyna Sygulska.
Tytuł: Zdarzenia krytyczne jako czynniki kształtujące poczucie jakości życia osób starszych / Katarzyna Sygulska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: 211 s.
p-ISBN: 978-83-8084-560-2
e-ISBN: 978-83-8084-561-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1004)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:347/2578
Autorzy: Hubert Chudzio, Mariusz Solarz.
Tytuł: Zmarli Polacy w drodze do Ojczyzny : polskie cmentarze w Afryce Wschodniej i Południowej 1942-1952 / Hubert Chudzio, Mariusz Solarz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2020
Opis fizyczny: 424 s.
p-ISBN: 978-83-8084-435-3
e-ISBN: 978-83-8084-436-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; 954)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 26,5348/2578
Autorzy: Jakub Kosek.
Tytuł: (Auto)biograficzne narracje transmedialne twórców rockowych / Jakub Kosek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2019
Opis fizyczny: 206 s.
p-ISBN: 978-83-65669-44-5
Seria: (Kultura i Społeczeństwo)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 12,5349/2578
Autorzy: Olga Wyżga.
Tytuł: Aktywny zawodowo nauczyciel i jego poczucie jakości życia : wybrane aspekty / Olga Wyżga
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: 117 s.
p-ISBN: 978-83-8084-442-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:350/2578
Autorzy: Marek Ptak, Karol Gryszka, Beata Hejmej.
Tytuł: Algebra liniowa : notatki do wykładu / Marek Ptak, Karol Gryszka, Beata Hejmej
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Szkolne Omega, 2019
Opis fizyczny: 200 s.
p-ISBN: 978-83-7267-734-1
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL351/2578
Autorzy: Bernadeta Stano.
Tytuł: Artysta w fabryce : dwa oblicza mecenatu przemysłowego w PRL / Bernadeta Stano
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: 434 s.
p-ISBN: 978-83-8084-249-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 883)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 24,0
Adres url:
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]352/2578
Autorzy: Piotr Trojański.
Tytuł: Auschwitz w okowach polityki : Międzynarodowy Komitet Oświęcimski w latach 1954-1970 : wybór dokumentów / wstęp, wprowadzenie i opracowanie Piotr Trojański
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: 650 s.
p-ISBN: 978-83-8084-308-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 906)
Uwagi: Opracowanie tekstów źródłowych.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 50.000
DOI:
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]353/2578
Autorzy: Łukasz Tomczyk, Katarzyna Potyrała.
Tytuł: Bezpieczeństwo cyfrowe dzieci i młodzieży w perspektywie pedagogiki mediów / Łukasz Tomczyk, Katarzyna Potyrała
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: 190 s.
p-ISBN: 978-83-8084-377-6
e-ISBN: 978-83-8084-378-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 934)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:354/2578
Autorzy: Małgorzata Chrobak.
Tytuł: Bohater literatury dziecięcej i młodzieżowej z okresu PRL-u : między kreacją a recepcją / Małgorzata Chrobak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: 278 s.
p-ISBN: 978-83-8084-261-8
e-ISBN: 978-83-8084-262-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 900)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 16,3
DOI:355/2578
Autorzy: Agnieszka Polończyk.
Tytuł: Bundeswehra 1955-2030 : kulturowe i strategiczne uwarunkowania użycia sił zbrojnych Republiki Federalnej Niemiec / Agnieszka Polończyk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: 194 s.
p-ISBN: 978-83-8084-297-7
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 909)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:356/2578
Autorzy: Jarosław Pierzak, Jerzy Rajman, Dorota Żurek, Franciszek Leśniak.
Tytuł: Chrzanów : studia z dziejów miasta. T. 4, Chrzanów w średniowieczu i wczesnej epoce nowożytnej / Jarosław Pierzak, Jerzy Rajman, Dorota Żurek ; [wstęp Franciszek Leśniak]
Adres wydawniczy: Chrzanów : Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich, 2019
Opis fizyczny: 160 s.
p-ISBN: 978-83-62389-12-4
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 9,0357/2578
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Człowiek sukcesu w państwie sukcesów : biografia Marcela Goldmana krakowianina w Tel Awiwie / Łukasz Tomasz Sroka ; przedmowa Aleksander B. Skotnicki ; posłowie Leopold "Poldek" Wasserman
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: 485 s.
p-ISBN: 978-83-8084-302-8
e-ISBN: 978-83-8084-303-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 936)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]358/2578
Autorzy: Paulina Rojek-Adamek.
Tytuł: Designerzy : rola zawodowa projektanta w oglądzie socjologicznym / Paulina Rojek-Adamek
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2019
Opis fizyczny: 288 s.
p-ISBN: 978-83-7383-966-3
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 16,0359/2578
Autorzy: Barbara Cygan.
Tytuł: Diagnoza małego dziecka : konteksty interdyscyplinarne / Barabara Cygan
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: 184 s.
p-ISBN: 978-83-8084-214-4
e-ISBN: 978-83-8084-215-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 871)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 10,8
DOI:360/2578
Autorzy: Halina Cader-Pawłowska.
Tytuł: Druga pochwała warsztatu / [koncepcja i redakcja] Halina Cader-Pawłowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego : Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: 72 s.
p-ISBN: 978-83-8084-405-6
e-ISBN: 978-83-8084-406-3
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL, ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 7361/2578
Autorzy: Agnieszka Fluda-Krokos.
Tytuł: Dziedzictwo klasztoru Augustianów-eremitów z Książa Wielkiego : dokumenty z lat 1783-1900 / zebrała i opracowała Agnieszka Fluda-Krokos
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: 275 s.
p-ISBN: 978-83-8084-194-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisjii Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 858)
Uwagi: Edycja tekstów źródłowych.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 50.000
DOI:362/2578
Autorzy: Paweł Skorut, Piotr Wierzbicki.
Tytuł: Dziennik Wydzielonego Oddziału Wojska Polskiego majora Henryka Dobrzańskiego ps. Hubal / wstęp i opracowanie Paweł Skorut, Piotr Wierzbicki
Adres wydawniczy: Kraków : Stowarzyszenie NZS 1980, 2019
Opis fizyczny: 168 s.
p-ISBN: 978-83-61298-34-2
Uwagi: Edycja tekstów źródłowych.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
Liczba arkuszy: 9,3363/2578
Autorzy: Łukasz Czekaj.
Tytuł: Edukacja obywatelska w Polsce po 1989 roku i rola organizacji obywatelskich / Łukasz Czekaj
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: 127 s.
p-ISBN: 978-83-8084-258-8
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 892)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000364/2578
Autorzy: Jan Gościński.
Tytuł: Egzamin na tłumacza przysięgłego : angielskie orzeczenia w sprawach karnych : język angielski / Jan Gościński
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019
Opis fizyczny: s. 291
p-ISBN: 978-83-8158-133-2
e-ISBN: 978-83-8158-134-9
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000365/2578
Autorzy: Justyna Rokitowska, Aleksander Wasiuta.
Tytuł: Ekonomiczne i społeczne aspekty bezpieczeństwa sektora energetycznego w kontekście zrównoważonego rozwoju / Justyna Rokitowska, Aleksander Wasiuta
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: 178 s.
p-ISBN: 978-83-8084-340-0
e-ISBN: 978-83-8084-347-7
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 917)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 11,0
DOI:366/2578
Autorzy: Tatiana Krawczyńska-Zaucha.
Tytuł: Etyka w coachingu : źródła efektywnego zarządzania / Tatiana Krawczyńska-Zaucha
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: 186 s.
p-ISBN: 978-83-8084-362-2
e-ISBN: 978-83-8084-363-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 927)
Typ publikacji: PM
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:367/2578
Autorzy: Ewelina Małysa, Jan Fejkiel.
Tytuł: Ewelina Małysa : układ = system / [Ewelina Małysa, Jan Fejkiel]
Adres wydawniczy: Kraków : s. n, 2019
Opis fizyczny: 76 s.
p-ISBN: 978-83-8084-339-4
Uwagi: Katalog wystawy.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL, ENG
Liczba arkuszy: 6
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]368/2578
Autorzy: Marek Banach.
Tytuł: Ewolucja wiedzy studentów i młodzieży na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego / Marek Banach
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2019
Opis fizyczny: 186 s.
p-ISBN: 978-83-8095-657-5
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 11,6369/2578
Autorzy: Agnieszka Fluda-Krokos.
Tytuł: Ex musicis : ekslibrisy muzyczne ze zbiorów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie : katalog wystawy / [redakcja i słowo wstępne:] Agnieszka Fluda-Krokos
Adres wydawniczy: Kraków : [Biblioteka Naukowa PAU i PAN ; Archiwum Nauki PAN i PAU], 2019
Opis fizyczny: 88 s.
p-ISBN: 978-83-7676-321-7
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL370/2578
Autorzy: Gertruda Wieczorek.
Tytuł: Fundusze europejskie za murami więziennymi / Gertruda Wieczorek
Adres wydawniczy: Kraków : Katedra Pomocy Postpenitencjarnej i Wychowania do Pracy Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: 137 s.
p-ISBN: 978-83-947579-8-4
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:371/2578
Autorzy: Przemysław Wywiał.
Tytuł: Garnizon Wojska Polskiego w Krakowie w latach 1918-1939 / Przemysław Wywiał
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019
Opis fizyczny: 556 s.
p-ISBN: 978-83-7638-971-4
e-ISBN: 978-83-8138-190-1
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:372/2578
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Gdańskie Muzeum II Wojny Światowej versus tzw. polityka historyczna / Jacek Chrobaczyński
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019
Opis fizyczny: 280 s.
p-ISBN: 978-83-8180-081-5
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 17,5373/2578
Autorzy: Sławomir Kurek.
Tytuł: Geografia 1 : podręcznik dla szkół ponadpodstawowych : zakres rozszerzony / Sławomir Kurek
Adres wydawniczy: Gdynia : Operon, 2019
Opis fizyczny: 423 s.
p-ISBN: 978-83-7879-965-8
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 26,4
Adres url:374/2578
Autorzy: Sławomir Kurek.
Tytuł: Geografia 1 : zeszyt ćwiczeń dla szkoły branżowej I stopnia dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej / Sławomir Kurek
Adres wydawniczy: Gdynia : Operon, 2019
Opis fizyczny: 92 s.
p-ISBN: 978-83-6636-563-6
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 5,75375/2578
Autorzy: Maria Figa, Dominik Marszał, Łukasz Mędrzycki, Bożena Wójtowicz.
Tytuł: Geografia 6 : podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej / Maria Figa, Dominik Marszał, Łukasz Mędrzycki, Bożena Wójtowicz
Adres wydawniczy: Kielce : Grupa MAC, 2019
Opis fizyczny: 160 s.
p-ISBN: 978-83-8108-594-6
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL376/2578
Autorzy: Maria Figa, Bogusława Małłek, Bożena Wójtowicz.
Tytuł: Geografia 6 : przewodnik metodyczny dla nauczyciela / Maria Figa, Bogusława Małłek, Bożena Wójtowicz
Adres wydawniczy: Kielce : Grupa MAC, 2019
Opis fizyczny: 103 s.
p-ISBN: 978-83-8108-597-7
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL377/2578
Autorzy: Sławomir Kurek.
Tytuł: Geografia dla szkół branżowych I stopnia dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej 1 / Sławomir Kurek
Adres wydawniczy: Gdynia : Operon, 2019
Opis fizyczny: 200 s.
p-ISBN: 978-83-7879-871-2
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 12,5
Adres url:378/2578
Autorzy: Elżbieta Szkurłat, Adam Hibszer, Iwona Piotrowska, Tomasz Rachwał, Teresa Wieczorek, Joanna Angiel, Wioletta Kozak.
Tytuł: Geografia / Elżbieta Szkurłat, Adam Hibszer, Iwona Piotrowska, Tomasz Rachwał, Teresa Wieczorek, Joanna Angiel, Wioletta Kozak
Adres wydawniczy: Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019
Opis fizyczny: 162 s.
p-ISBN: 978-83-66047-53-2
Seria: (Vademecum Nauczyciela : wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Adres url:379/2578
Autorzy: Piotr Wilczyński.
Tytuł: Geografia przemysłu zbrojeniowego Europy / Piotr L. Wilczyński
Adres wydawniczy: Kraków : Polskie Towarzystwo Geopolityczne, 2019
Opis fizyczny: 256 s.
p-ISBN: 978-83-948626-3-3
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 16,0380/2578
Autorzy: Michał Ciepły, Arkadiusz Głowacz, Agnieszka Piechota, Wojciech Pokojski, Elżbieta Szkurłat, Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska, Edyta Wyka, Roksana Zarychta.
Tytuł: Geoinformacja w szkolnej edukacji geograficznej : praktyczny poradnik dla nauczycieli / Michał Ciepły, Arkadiusz Głowacz, Agnieszka Piechota, Wojciech Pokojski, Elżbieta Szkurłat, Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska, Edyta Wyka, Roksana Zarychta
Adres wydawniczy: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2019
Opis fizyczny: 218 s.
p-ISBN: 978-83-7986-270-2
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 80.000
Liczba arkuszy: 13,7
Adres url:381/2578
Autorzy: Michał Gacek.
Tytuł: Głową w dół / Michał Gacek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo IX, 2019
Opis fizyczny: 297 s.
p-ISBN: 978-83-954677-3-8
Uwagi: Powieść.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 17,47382/2578
Autorzy: Anna Sadowska.
Tytuł: Graficzny szrot : print scrapyard / Anna Sadowska
Adres wydawniczy: Kraków : s. n., 2019
Opis fizyczny: 404 s.
p-ISBN: 978-83-8084-260-1
Uwagi: Publikcja nierecenzowana.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL, ENG
Liczba arkuszy: 30383/2578
Autorzy: Rafał Kosiński, Adrian Szopa, Kamilla Twardowska.
Tytuł: Historie Kościoła Jana Diakrinomenosa i Teodora Lektora / przekład, wstęp i komentarz Rafał Kosiński, Adrian Szopa i Kamilla Twardowska
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2019
Opis fizyczny: 579 s.
p-ISBN: 978-83-66304-17-8
Uwagi: Edycja tekstów źródłowych, publikacja finansowana z grantu Narodowego Centrum Nauki 2015/17/B/HS3/00506 .
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000384/2578
Autorzy: Mateusz Wyżga.
Tytuł: Homo movens : mobilność chłopów w mikroregionie krakowskim w XVI-XVIII wieku / Mateusz Wyżga
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: 468 s.
p-ISBN: 978-83-8084-283-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 898)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:385/2578
Autorzy: Ewa Zmuda.
Tytuł: Imiona zakonne Karmelitanek Bosych : (od XVII do pierwszej połowy XX w.) / Ewa Zmuda
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: 255 s.
p-ISBN: 978-83-8084-288-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 903)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:386/2578
Autorzy: Janusz Mazur, Paweł Perekietka, Zbigniew Talaga, Janusz S. Wierzbicki.
Tytuł: Informatyka na czasie 1 : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum : zakres podstawowy / Janusz Mazur, Paweł Perekietka, Zbigniew Talaga, Janusz S. Wierzbicki
Adres wydawniczy: Warszawa : Nowa Era, 2019
Opis fizyczny: 232 s.
p-ISBN: 978-83-267-3647-6
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Adres url:387/2578
Autorzy: Anna Czyż.
Tytuł: Jak radzi sobie ze stresem słabosłysząca młodzież? / Anna Czyż
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: 140 s.
p-ISBN: 978-83-8084-275-5
e-ISBN: 978-83-8084-276-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 895)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 7
DOI:388/2578
Autorzy: Maciej Malinowski.
Tytuł: Język niegiętki : szkice o polszczyźnie (refleksje po dwóch dekadach XXI stulecia). T. 1 / Maciej Malinowski
Adres wydawniczy: Katowice : Śląsk Wydawnictwo Naukowe, 2019
Opis fizyczny: 455 s.
p-ISBN: 978-83-7164-484-9
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000389/2578
Autorzy: Maciej Malinowski.
Tytuł: Język niegiętki : szkice o polszczyźnie (refleksje po dwóch dekadach XXI stulecia). T. 2 / Maciej Malinowski
Adres wydawniczy: Katowice : Śląsk Wydawnictwo Naukowe, 2019
Opis fizyczny: 455 s.
p-ISBN: 978-83-7164-484-9
Uwagi: Punkty zostały nadane za T. 1 (ten sam ISBN).
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL390/2578
Autorzy: Ireneusz Kowalewski.
Tytuł: Klimat społeczny wybranych szkół wyższych w Unii Europejskiej a stan zdrowia i zachowania zdrowotne w percepcji studentów / Ireneusz Kowalewski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: 330 s.
p-ISBN: 978-83-8084-206-9
p-ISBN: 978-83-8084-207-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 867)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:391/2578
Autorzy: Celestyna Grzywniak, Beata Sufa, Jovita Vaškevič-Buś.
Tytuł: Kompetencje społeczne uczniów w młodszym wieku szkolnym / Celestyna Grzywniak, Beata Sufa, Jovita Vaškevič-Buś
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: 133 s.
p-ISBN: 978-83-8084-356-1
e-ISBN: 978-83-8084-357-8
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 924)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 7,8
DOI:392/2578
Autorzy: Piotr Bieniek.
Tytuł: Kostka lodu / Piotr Bieniek
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2019
Opis fizyczny: 24 s.
p-ISBN: 978-83-8084-350-9
e-ISBN: 978-83-8084-351-6
Uwagi: Katalg wystawy.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 9
Adres url:
Repozytorium UP:393/2578
Autorzy: Dominika Sozańska.
Tytuł: Kościół katolicki i nowa lewica : dwie tradycje, dwa spojrzenia / Dominika Sozańska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: 147 s.
p-ISBN: 978-83-8084-326-4
e-ISBN: 978-83-8084-327-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; 915)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 7,5
DOI:394/2578
Autorzy: Krystyna Latawiec, Magdalena Sadlik, Ewa Łubieniewska.
Tytuł: Krakowskie sezony teatralne Krystyny Skuszanki, Ireny Babel, Lidii Zamkow / Krystyna Latawiec, Ewa Łubniewska, Magdalena Sadlik
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: 214 s.
p-ISBN: 978-83-8084-342-4
e-ISBN: 978-83-8084-343-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 918)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:395/2578
Autorzy: Tadeusz Budrewicz, Renata Stachura-Lupa.
Tytuł: Kraków literacki w XIX wieku : szkice / Tadeusz Budrewicz, Renata Stachura-Lupa
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: 326 s.
p-ISBN: 978-83-8084-311-0
e-ISBN: 978-83-8084-312-7
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Eduakcji Narodowej w Krakowie ; 908)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 19,1
DOI:396/2578
Autorzy: Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał.
Tytuł: Krok w przedsiębiorczość : podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych / Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał
Adres wydawniczy: Warszawa : Nowa Era, 2019
Opis fizyczny: 240 s.
p-ISBN: 978-83-267-3674-2
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 12,5397/2578
Autorzy: Halina Dudała, Mirosław Węcki.
Tytuł: Kronika czasu przełomu : Górny Śląsk w latach 1919-1926 na fotografiach Stefana Pierzchalskiego / Halina Dudała, Mirosław Węcki
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; Katowice : Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach, 2019
Opis fizyczny: 238 s.
p-ISBN: 978-83-8098-587-2
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 14,0398/2578
Autorzy: Dariusz Adamczyk.
Tytuł: Ku pełni życia : pedagogiczno-społeczne implikacje w myśli Benedykta XVI / Dariusz Adamczyk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: 207 s.
p-ISBN: 978-83-8084-389-9
e-ISBN: 978-83-8084-390-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 939)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 12,0
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]399/2578
Autorzy: Iwona Pietrzkiewicz.
Tytuł: Kultura książki w zakonach męskich Wielkiego Księstwa Litewskiego XV-XVIII wieku / Iwona Pietrzkiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: 447 s.
p-ISBN: 978-83-8084-335-6
e-ISBN: 978-83-8094-336-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 956)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 26,3
Adres url:
DOI:400/2578
Autorzy: Zbigniew Bańka, Ewa Bińczycka, Mariusz Cembruch-Nowakowski, Agnieszka Czekaj, Magdalena Czwartkowska, Magdalena Gielowska, Bożena Jędrychowska, Małgorzata Kajzer, Piotr Kalinowski, Sabina Kluza, Małgorzata Kolczyk, Laura Korzeniowska, Anna Kowacka, Wacława Kraśniewska, Dorota Maćkowska-Cichosz, Barbara [obcy pracownik] Nowak, Mirosława Plata, Aleksandra Polit-Krzystanek, Stanisław Radkowski, Kinga Skalska, Klaudia Więzik, Marcin Wiśniewski.
Tytuł: Kultura w 2018 r. / Zbigniew Bańka, Ewa Bińczycka, Mariusz Cembruch-Nowakowski, Agnieszka Czekaj, Magdalena Czwartkowska, Magdalena Gielowska, Bożena Jędrychowska, Małgorzata Kajzer, Piotr Kalinowski, Sabina Kluza, Małgorzata Kolczyk, Laura Korzeniowska, Anna Kowacka, Wacława Kraśniewska, Dorota Maćkowska-Cichosz, Barbara Nowak, Mirosława Plata, Aleksandra Polit-Krzystanek, Stanisław Radkowski, Kinga Skalska, Klaudia Więzik, Marcin Wiśniewski
Adres wydawniczy: Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2019
Opis fizyczny: 156 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 9,75
Adres url:401/2578
Autorzy: Jadwiga Mazur, Małgorzata Kuć.
Tytuł: Marginalizacja : ujęcie wielowymiarowe : przejawy, skutki, przeciwdziałanie / Jadwiga Mazur, Małgorzata Kuć
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2019
Opis fizyczny: 199 s.
p-ISBN: 978-83-66470-02-6
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 11,0402/2578
Autorzy: Halina Chmiel-Bożek.
Tytuł: Marionnettes douloureuses : analyse qualificative et fonctionnelle des personnages dans les drames d'Eugène Ionseco / Halina Chmiel-Bożek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: 312 s.
p-ISBN: 978-83-8084-313-4
e-ISBN: 978-83-8084-314-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; 908)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: FRE
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:403/2578
Autorzy: Anna Duda.
Tytuł: Masz prawo do mediacji w szkole : materiały dla uczniów - kandydatów na mediatorów rówieśniczych / Anna K. Duda
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2019
Opis fizyczny: 44 s.
p-ISBN: 978-83-65390-88-2
Seria: (Masz prawo do mediacji w szkole)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 2,4
DOI:404/2578
Autorzy: Anna Duda, Wioletta Skrzypek, Anna Mróz, Paulina Koperna, Kinga Sobieszczańska, Ewa Zawisza-Wilk.
Tytuł: Masz prawo do mediacji w szkole : mediacje rówieśnicze w praktyce szkolnej : implikacje i rekomendacje / Anna K. Duda, Wioletta Skrzypek, Anna Mróz, Paulina Koperna, Kinga Sobieszczańska, Ewa Zawisza-Wilk
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2019
Opis fizyczny: 168 s.
p-ISBN: 978-83-65390-87-5
Seria: (Masz prawo do mediacji w szkole)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 9,3
DOI:405/2578
Autorzy: Anna Duda.
Tytuł: Masz prawo do mediacji w szkole : zarys pracy mediatora szkolnego / Anna K. Duda
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2019
Opis fizyczny: 172 s.
p-ISBN: 978-83-65390-89-9
Seria: (Masz prawo do mediacji w szkole)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 9,5
DOI:406/2578
Autorzy: Hanna Batorowska, Rafał Klepka, Olga Wasiuta.
Tytuł: Media jako instrument wpływu informacyjnego i manipulacji społeczeństwem / Hanna Batorowska, Rafał Klepka, Olga Wasiuta
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2019
Opis fizyczny: 442 s.
p-ISBN: 978-83-66269-01-9
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 24407/2578
Autorzy: Agnieszka Walecka-Rynduch.
Tytuł: MediaEgo w MediaPolis : w stronę nowego paradygmatu komunikowania politycznego / Agnieszka Walecka-Rynduch
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: 344 s.
p-ISBN: 978-83-8084-293-9
e-ISBN: 978-83-8084-294-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 899)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:408/2578
Autorzy: Diana Wasilewska.
Tytuł: Mieczysław Treter - estetyk, krytyk sztuki oraz "szara eminencja" międzywojennego życia artystycznego w Polsce / Diana Wasilewska
Adres wydawniczy: Kraków : Universitas, 2019
Opis fizyczny: 408 s.
p-ISBN: 97883-242-3482-0
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 23,0
Adres url:409/2578
Autorzy: Jadwiga Mazur, Sabina Sanetra-Półgrabi.
Tytuł: Miejsce wolontariackich grup dyspozycyjnych : w systemie bezpieczeństwa państwa oraz w zarządzaniu kryzysowym na przykładzie GOPR i WOPR / Jadwiga Mazur, Sabina Sanetra-Pólgrabi
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: 200 s.
p-ISBN: 978-83-8084-228-1
e-ISBN: 978-83-8084-229-8
Uwagi: 10.24917/9788380842281
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 10410/2578
Autorzy: Agnieszka Chłosta-Sikorska.
Tytuł: Między propagandą a rzeczywistością : mieszkanki Nowej Huty w latach 1956-1970 / Agnieszka Chłosta-Sikorska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: 455 s.
p-ISBN: 978-83-8084-267-0
e-ISBN: 978-83-8084-268-7
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Eduakcji Narodowej w Krakowie ; 891)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 26,7
DOI:411/2578
Autorzy: Marta Juza.
Tytuł: Między wolnością a nadzorem : Internet w zmieniającym się społeczeństwie / Marta Juza
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2019
Opis fizyczny: 359 s.
p-ISBN: 978-83-7383-972-4
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 21,1412/2578
Autorzy: Mirosław Niesyto, Radosław Strzelecki, Maciej Czuchra.
Tytuł: Mirosław Niesyto : długie uważne spojrzenie / Mirosław Niesyto, Radosław Strzelecki ; tł. Maciej Czuchra
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: 52 s.
p-ISBN: 978-83-8084-387-5
e-ISBN: 978-83-8084-398-2
Uwagi: Katalog wystawy.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 3
Adres url:413/2578
Autorzy: Marzena Błasiak-Tytuła.
Tytuł: Mowa dzieci dwujęzycznych : norma i zaburzenia / Marzena Błasiak-Tytuła
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: 292 s.
p-ISBN: 978-83-8084-289-2
e-ISBN: 978-83-8084-290-8
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 929)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:
DOI:414/2578
Autorzy: Małgorzata Świder, Sylwia Góra, Beata Springer.
Tytuł: Muzułmanie i islam w Niemczech : perspektywa polityczna, prawna i kulturowa / Małgorzata Świder, Sylwia Góra, Beata Springer
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019
Opis fizyczny: 162 s.
p-ISBN: 978-83-8138-102-4
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:415/2578
Autorzy: Łukasz Kołoczek.
Tytuł: Na skraju : wokół filozofii Cezarego Wodzińskiego / Łukasz Kołoczek
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 2019
Opis fizyczny: 257 s.
p-ISBN: 978-83-7683-179-4
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:416/2578
Autorzy: Sebastian Dusza.
Tytuł: Negowanie zdań polskich i niemieckich według modelu gramatyki dependencyjnej: językowa wartość prawdy / Sebastian Dusza
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Werset, 2019
Opis fizyczny: 288 s.
p-ISBN: 978-83-65713-42-1
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 15,1417/2578
Autorzy: Jagoda Cieszyńska-Rożek.
Tytuł: Neurobiologiczne podstawy rozwoju poznawczego : [część I Słuch] / Jagoda Cieszyńska-Rożek
Adres wydawniczy: Kraków : Centrum Metody Krakowskiej, 2019
Opis fizyczny: 207 s.
p-ISBN: 978-83-64957-20-8
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 12,9418/2578
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
Tytuł: Neurobiologiczne podstawy rozwoju poznawczego : [część II Wzrok] / Jagoda Cieszyńska-Rożek
Adres wydawniczy: Kraków : Centrum Metody Krakowskiej, 2019
Opis fizyczny: 207 s.
p-ISBN: 978-83-64957-22-2
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 12,9419/2578
Autorzy: Maria Konopnicka, Tadeusz Budrewicz.
Tytuł: O krasnoludkach i sierotce Marysi z 12. rycinami kolorowymi / tekst pierwszego wydania opracował, przypisami i posłowiem opatrzył Tadeusz Budrewicz
Adres wydawniczy: Żarnowiec : Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, 2019
Opis fizyczny: 214 s.
p-ISBN: 978-83-906236-6-5
Uwagi: Edycja tekstów źródłowych.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000420/2578
Autorzy: Giovanni Botero, Stefan Bielański, Bogumiła Bielańska.
Tytuł: O racji stanu : edycja krytyczna pism politycznych Giovanniego Botera (1544-1617) Della Ragion di Stato Libri Dieci. Venetia. M.D.LXXXIX / Giovanni Botero ; wstęp, komemtarz i przypisy Stefan Bielański ; tłum. z języka włoskiego Bogumiła Bielańska
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019
Opis fizyczny: 414 s.
p-ISBN: 978-83-8138-142-0
Uwagi: Publikacja wydana w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki".Edycja tekstów źródłowych.
Typ publikacji: PM
Punktacja MNiSW: 120.000421/2578
Autorzy: Roman Malarz, Marek Więckowski, Paweł Kroh.
Tytuł: Oblicza geografii 1 : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum : zakres rozszerzony / Roman Malarz, Marek Więckowski, Paweł Kroh
Adres wydawniczy: Warszawa : Nowa Era, 2019
Opis fizyczny: 332 s.
p-ISBN: 978-83267-3613-1
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL422/2578
Autorzy: Wespazjan Kochowski, Roman Mazurkiewicz, Wiesław Pawlak.
Tytuł: Ogród panieński / Wespazjan Kochowski ; wydali Roman Mazurkiewicz, Wiesław Pawlak
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2019
Opis fizyczny: 895 s.
p-ISBN: 978-83-66076-79-2
Seria: (Biblioteka Pisarzy Staropolskich ; 47)
Uwagi: Edycja tekstów źródłowych powstała w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki".
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 50,0423/2578
Autorzy: Napoleon Ekielski, Tadeusz Budrewicz.
Tytuł: Okolice Mogiły / Napoleon Ekielski ; do druku przygotował, wstępem i przypisami opatrzył Tadeusz Budrewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: 158 s.
p-ISBN: 978-83-8084-324-0
e-ISBN: 978-83-8084-325-7
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Eduakcji Narodowej w Krakowie ; nr 914)
Uwagi: Edycja tekstów źródłowych.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 50.000
Liczba arkuszy: 9,8
DOI:424/2578
Autorzy: Krzysztof Nawrocki, Ewelina Zdebska, Wojciech Glac.
Tytuł: Opieka wyręczająca nad przewlekle i nieuleczalnie chorymi dziećmi / Krzysztof Nawrocki, Ewelina Zdebska, Wojciech Glac
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Petrus & Małopolskie Hospicjum dla Dzieci, 2019
Opis fizyczny: 176 s.
p-ISBN: 978-83-7720-431-3
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000425/2578
Autorzy: Mariusz Paradowski.
Tytuł: Osoba ludzka w realnym świecie : studium filozoficzno-prawne / Mariusz Paradowski
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2019
Opis fizyczny: 88 s.
p-ISBN: 978-83-8095-689-6
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000426/2578
Autorzy: Piotr Majewicz, Danuta Wolska.
Tytuł: Osoby z niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy / Piotr Majewicz, Danuta Wolska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: 142 s.
p-ISBN: 978-83-8084-375-2
e-ISBN: 978-83-8084-376-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 933)
Uwagi: 10.24917/9788380843752
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000427/2578
Autorzy: Michał Zajda, Paweł Skorut.
Tytuł: Pamiętali... pamiętamy... pamiętajcie : wspomnienia Żydów polskich / w opracowaniu [i z wprowadzeniem] Michała Zajdy i Pawła Skoruta
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo DANTE, 2019
Opis fizyczny: 161 s.
p-ISBN: 978-83-8098-600-8
Uwagi: Edycja tekstów źródłowych.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
Liczba arkuszy: 9,0428/2578
Autorzy: Marcin Piątek.
Tytuł: Pamiętne uprowadzenie wojska z Cieśni Bukowińskiej / Stanisław Wincety Jabłonowski ; opracował Marcin Piątek
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2019
Opis fizyczny: 258 s.
p-ISBN: 978-83-65886-74-3
Seria: (Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej ; T. 39)
Uwagi: Edycja tekstów źródłowych.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 50.000429/2578
Autorzy: Jiří Prokop.
Tytuł: Pedagogika porównawcza / Jiří Prokop
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Petrus, 2019
Opis fizyczny: 324 s.
p-ISBN: 978-83-7720-402-3
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 20,25
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]430/2578
Autorzy: Piotr Bieniek.
Tytuł: Personifikacje kulinarne / Piotr Bieniek
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2019
Opis fizyczny: 24 s.
p-ISBN: 978-83-8084-413-1
e-ISBN: 978-83-8084-414-8
Uwagi: Katalog wystawy.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 9
Adres url:
Repozytorium UP:431/2578
Autorzy: Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński.
Tytuł: Planeta Nowa 6 : podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej / Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński
Adres wydawniczy: Warszawa : Nowa Era, 2019
Opis fizyczny: 184 s.
p-ISBN: 978-83-267-3515-8
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 11,0432/2578
Autorzy: Anna Czyż.
Tytuł: Podmiotowe uwarunkowania radzenia sobie ze stresem osób z uszkodzonym słuchem / Anna Czyż
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2019
Opis fizyczny: 368 s.
p-ISBN: 978-83-8095-615-5
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 26,5433/2578
Autorzy: Piotr Kędra, Henryk Noga.
Tytuł: Podstawy informatyki : w kierunku twórczej aktywności ucznia / Piotr Kędra, Henryk Noga
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: 167 s.
p-ISBN: 978-83-8084-169-7
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 833)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:434/2578
Autorzy: Leszek F. Korzeniowski.
Tytuł: Podstawy zarządzania organizacjami / Leszek F. Korzeniowski
Wydanie: Wyd. 2
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2019
Opis fizyczny: 380 s.
p-ISBN: 978-83-8085-926-5
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL435/2578
Autorzy: Tadeusz Budrewicz.
Tytuł: Pogrzeby pisarzy polskich XIX wieku / Tadeusz Budrewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: 301 s.
p-ISBN: 978-83-8084-379-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 935)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 17,0436/2578
Autorzy: Mirosława Sajka.
Tytuł: Pojęcie funkcji : wiedza przedmiotowa nauczyciela matematyki / Mirosława Sajka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: 144 s.
p-ISBN: 978-83-8084-104-8
e-ISBN: 978-83-8084-245
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 882)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 80.000
Liczba arkuszy: 8,4437/2578
Autorzy: Beata Ziębińska.
Tytuł: Polityczne, społeczno-demograficzne i zdrowotne uwarunkowania opieki nad ludźmi starszymi : studium porównawcze wybranych państw Europy Północnej i Południowej / Beata Ziębińska
Adres wydawniczy: Katowice : "Śląsk" Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, 2019
Opis fizyczny: 395 s.
p-ISBN: 978-83-7164-539-6
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000438/2578
Autorzy: Jacek Pyżalski, Aldona Zdrodowska, Łukasz Tomczyk, Katarzyna Abramczuk.
Tytuł: Polskie badanie EU Kids Online 2018 : najważniejsze wyniki i wnioski / Jacek Pyżalski, Aldona Zdrodowska, Łukasz Tomczyk, Katarzyna Abramczuk
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019
Opis fizyczny: 176 s.
p-ISBN: 978-83-232-3409-8
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 8439/2578
Autorzy: Mariusz Dzięglewski.
Tytuł: Polskie organizacje imigranckie w Irlandii - raport podsumowujący / Mariusz Dzięglewski
Adres wydawniczy: Warszawa : Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, 2019
Opis fizyczny: 89 s.
p-ISBN: 978-83-66348-09-7
Uwagi: Publikacja nierecenzowana.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL440/2578
Autorzy: Agnieszka Legut-Zemla.
Tytuł: Polskie organizacje imigranckie we Włoszech - raport z analizy danych zastanych / Agnieszka Legut
Adres wydawniczy: Warszawa : Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, 2019
Opis fizyczny: 28 s.
p-ISBN: 978-83-66348-22-6
Seria: (Polskie Organizacje Imigranckie w Europie)
Uwagi: Publikacja nierecenzowana.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Adres url:441/2578
Autorzy: Agnieszka Legut-Zemla.
Tytuł: Polskie organizacje imigranckie we Włoszech - raport z badania ekspertów / Agnieszka Legut
Adres wydawniczy: Warszawa : Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, 2019
Opis fizyczny: 24 s.
p-ISBN: 978-83-66348-39-4
Seria: (Polskie Organizacje Imigranckie w Europie)
Uwagi: Publikacja nierecenzowana.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Adres url:442/2578
Autorzy: Agnieszka Legut-Zemla.
Tytuł: Polskie organizacje imigranckie we Włoszech - raport z badania przedstawicieli instytucji / Agnieszka Legut
Adres wydawniczy: Warszawa : Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, 2019
Opis fizyczny: 27 s.
p-ISBN: 978-83-66348-28-8
Seria: (Polskie Organizacje Imigranckie w Europie)
Uwagi: Publikacja nierecenzowana.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Adres url:443/2578
Autorzy: Agnieszka Legut-Zemla.
Tytuł: Polskie organizacje imigranckie we Włoszech - raport ze studiów przypadku / Agnieszka Legut
Adres wydawniczy: Poznań : Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, 2019
Opis fizyczny: 27 s.
p-ISBN: 978-83-66348-34-9
Seria: (Polskie Organizacje Imigranckie w Europie)
Uwagi: Publikacja nierecenzowana.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Adres url:444/2578
Autorzy: Katarzyna Pabis-Cisowska.
Tytuł: Postęp kontra tradycja : kwestia małżeństwa, dobroczynności i szkolnictwa w żydowskim Krakowie na przełomie XIX i XX w. / Katarzyna Pabis-Cisowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: 390 s.
p-ISBN: 978-83-8084-452-0
e-ISBN: 978-83-8084-453-7
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 962)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:445/2578
Autorzy: Mariusz Dzięglewski.
Tytuł: Powroty do (nie)znanego kraju : strategie migrantów powrotnych / Mariusz Dzięglewski
Adres wydawniczy: Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2019
Opis fizyczny: 399 s.
p-ISBN: 978-83-7688-492-9
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 23,4446/2578
Autorzy: Tamara Cierpiałowska.
Tytuł: Poza granice niepełnosprawności : transgresja : uwarunkowania, mechanizmy, efekty w (re)konstrukcjach autobiograficznych osób bez barier / Tamara Cierpiałowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: 318 s.
p-ISBN: 978-83-8084-281-6
e-ISBN: 978-83-8084-282-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 897)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 18,7
DOI:
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]447/2578
Autorzy: Anna Chrobak, Krzysztof Bąk.
Tytuł: Poznawczo-edukacyjne aspekty atrakcji geoturystycznych Podtatrza / Anna Chrobak, Krzysztof Bąk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2019
Opis fizyczny: 346 s.
p-ISBN: 978-83-8084-462-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 966)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 80.000
Adres url:
DOI:
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]448/2578
Autorzy: Edyta Pindel.
Tytuł: Proces readaptacji społecznej sprawców przestępstw : od zakładu karnego do życia na wolności. / Edyta Pindel
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2019
Opis fizyczny: 402 s.
p-ISBN: 978 -83-8095-773-2
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000449/2578
Autorzy: Łukasz Sanakiewicz.
Tytuł: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów : komentarz / Łukasz Sanakiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019
Opis fizyczny: 195 s.
p-ISBN: 978-83-8160-460-4
Seria: (Komentarze)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 11,0450/2578
Autorzy: Ewa Dyduch, Adam Mikrut.
Tytuł: Przygotowanie do zawodu i zatrudnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną : rozważania na kanwie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych / Ewa Dyduch, Adam Mikrut
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: 193 s.
p-ISBN: 978-83-8084-344-8
e-ISBN: 978-83-8084-345-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 919)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 11,35
DOI:451/2578
Autorzy: Barbara Nowak, Marcin Szymczyk.
Tytuł: Przygotowanie do życia poza murami więziennymi poprzez działania kulturalno-oświatowe w jednostkach penitencjarnych i w warunkach wolnościowych / Barbara Nowak, Marcin Szymczyk
Adres wydawniczy: Kraków : Katedra Pomocy Postpenitencjarnej i Wychowania do Pracy Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: 129 s.
p-ISBN: 978-83-947579-5-3
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 7,0
Adres url:452/2578
Autorzy: Robert Guzik, Arkadiusz Kołoś, Łukasz Fiedeń, Arkadiusz Kocaj, Krzysztof Wiedermann.
Tytuł: Relacje przestrzenne i dostępność komunikacyjna - województwo małopolskie / Robert Guzik, Arkadiusz Kołoś, Łukasz Fiedeń, Arkadiusz Kocaj, Krzysztof Wiedermann
Adres wydawniczy: Kraków : Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Zrównoważonego Rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 2019
Opis fizyczny: 143 s.
p-ISBN: 978-83-65325-81-5
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:453/2578
Autorzy: Bartosz Mucha.
Tytuł: Ręka w torboschronie : o obsesyjnej potrzebie tworzenia czyli 100% normy : 2016-2018 / Bartosz Mucha
Adres wydawniczy: Kraków : Poorex, 2019
Opis fizyczny: 144 s.
p-ISBN: 978-83-8084-323-3
Uwagi: Publikacja nierecenzowana.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 8
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]454/2578
Autorzy: Agata Agatowska.
Tytuł: Rzeźby z przyszłości=Sculptures from the future / Agata Agatowska
Adres wydawniczy: Kraków : [Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie], 2018
Opis fizyczny: 310 s.
p-ISBN: 978-83-8084-216-8
Uwagi: Publikacja nierecenzowana.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 25455/2578
Autorzy: Piotr Tusiński.
Tytuł: Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1922 / Piotr A. Tusiński
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2019
Opis fizyczny: 236 s.
p-ISBN: 978-83-7666-600-6
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 13456/2578
Autorzy: Renata Muchacka.
Tytuł: Selenium supplementation during thermal stress for improving the welfare of laying hens, quality of eggs and newly hatched chicks / Renata Muchacka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: 98 s.
p-ISBN: 978-83-8084-295-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 905)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 80.000
Liczba arkuszy: 6,12
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]457/2578
Autorzy: Dariusz Adamczyk, Artur Krysik, Adam Skowron.
Tytuł: Sens - samoświadomość - szczęście : przyczynek do realizacji życiowego sukcesu / Dariusz Adamczyk, Artur Krysik, Adam Skowron
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: 152 s.
p-ISBN: 978-83-8084-368-4
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 9,5458/2578
Autorzy: Łukasz Bogucki, Joanna Dybiec-Gajer, Maria Piotrowska, Teresa Tomaszkiewicz.
Tytuł: Słownik polskiej terminologii przekładoznawczej / Łukasz Bogucki, Joanna Dybiec-Gajer, Maria Piotrowska, Teresa Tomaszkiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019
Opis fizyczny: 171 s.
p-ISBN: 978838138-096-6
e-ISBN: 978-83-8138-211-3
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 10
DOI:459/2578
Autorzy: Jarosław Cymerski, Andrzej Czop.
Tytuł: Służba Ochrony Państwa i specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne wobec współczesnych zagrożeń / Jarosław Cymerski, Andrzej Czop
Adres wydawniczy: Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2019
Opis fizyczny: 162 s.
p-ISBN: 978-83-7549--235-4
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000460/2578
Autorzy: Jerzy Rajman.
Tytuł: Społeczność wiejska Chorzowa i Dębu : od XIV do połowy XVIII wieku / Jerzy Rajman
Adres wydawniczy: Chorzów : Muzeum w Chorzowie, 2019
Opis fizyczny: 360 s.
p-ISBN: 978-83-64027-07-9
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 20,0461/2578
Autorzy: Sabina Sanetra-Półgrabi, Paweł Skorut.
Tytuł: Stany nadzwyczajne jako trwały element bezpieczeństwa państwa : od historycznych rozważań do współczesnych rozwiązań / pod redakcją Sabiny Sanetry-Półgrabi i Pawła Skoruta
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Arcana, 2019
Opis fizyczny: 315 s.
p-ISBN: 978-83-65350-47-3
Seria: (Arkana Historii)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 17,5462/2578
Autorzy: Łucja Kobroń-Gąsiorowska.
Tytuł: Status partnerów społecznych w prawie pracy / Łucja Kobroń-Gąsiorowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: 302 s.
p-ISBN: 978-83-8084-309-7
e-ISBN: 978-83-8084-310-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 907)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 18,9
DOI:
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]463/2578
Autorzy: Piotr Sulikowski, Emil Lesner, Artur Kubacki, Monika Płużyczka.
Tytuł: Stilum vertas : podręcznik do nauki przekładu literackiego dla studentów neofilologii z ćwiczeniami / Piotr Sulikowski, Emil Lesner [przy współpracy Artura Kubackiego, Moniki Płużyczki]
Adres wydawniczy: Szczecin : Transland Publishing, 2019
Opis fizyczny: 186 s.
p-ISBN: 978-83-954295-0-7
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000464/2578
Autorzy: Magdalena Lubińska-Bogacka.
Tytuł: Stosowanie przemocy wobec dziecka : przyczyny, skutki, diagnozowanie i profilaktyka / Magdalena Lubińska-Bogacka
Adres wydawniczy: Kraków : Petrus, 2019
Opis fizyczny: 232 s.
p-ISBN: 978-83-7720-430-6
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 20,0
Adres url:465/2578
Autorzy: Karol Juszka.
Tytuł: Studia nad instytucją warunkowego umorzenia postępowania karnego / Karol Juszka
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin SA, 2019
Opis fizyczny: 266 s.
p-ISBN: 978-83-8085-788-9
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 16466/2578
Autorzy: Justyna Wojniak.
Tytuł: Szkoła - polityka - prawo : George Zygmunt Fijałkowski-Bereday i jego wizja edukacji / Justyna Wojniak
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2019
Opis fizyczny: 363 s.
p-ISBN: 978-83-8095-667-4
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000467/2578
Autorzy: Grzegorz Nycz.
Tytuł: Teoria odstraszania i obrona przeciwrakietowa w polityce bezpieczeństwa USA w ujęciu pozimnowojennym / Grzegorz Nycz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: 469 s.
p-ISBN: 978-83-8084-291-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 902)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 31,7
DOI:468/2578
Autorzy: Hanna Stępniewska-Gębik.
Tytuł: Troska o siebie wobec innego - prolegomena / Hanna Stępniewska-Gębik
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: 184 s.
p-ISBN: 978-83-8084-385-1
e-ISBN: 978-83-8084-386-8
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 938)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 11,5
DOI:
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]469/2578
Autorzy: Katarzyna Gurczyńska-Sady.
Tytuł: Troska o świat : antropologia filozoficzna Hannah Arendt / Katarzyna Gurczyńska-Sady
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: 215 s.
p-ISBN: 978-83-8084-253-3
e-ISBN: 978-83-8084-254-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 885)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:470/2578
Autorzy: Rafał Solewski.
Tytuł: Umiar i namiętność : życie i sztuka Janusza Orbitowskiego = Moderation and passion : the life and art of Janusz Orbitowski / Rafał Solewski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Pasaże ; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Eduakcji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: 310 s.
p-ISBN: 978-83-64511-6-08
e-ISBN: 978-83-80-84-370-7
Seria: (Wyzwania Tożsamości)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL, ENG
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 20,0471/2578
Autorzy: Bogdan Fischer, Agnieszka Piskorz-Ryń, Marlena Sakowska-Baryła, Joanna Wyporska-Frankiewicz.
Tytuł: Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego : komentarz / Bogdan Fischer, Agnieszka Piskorz-Ryń, Marlena Sakowska-Baryła, Joanna Wyporska-Frankiewicz
Wydanie: Stan prawny na 20 sierpnia 2019 r.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019
Opis fizyczny: 704 s.
p-ISBN: 978-83-8160-851-0
Seria: (Komentarze Praktyczne)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000472/2578
Autorzy: Martin Bożek, Małgorzata Czuryk, Katarzyna Dunaj, Kamil Sikora, Edyta Tkaczyk, Konrad Walczuk.
Tytuł: Ustawa o Służbie Ochrony Państwa : komentarz do art. 1-67 / Martin Bożek, Małgorzata Czuryk, Katarzyna Dunaj, Kamil Sikora, Edyta Tkaczyk, Konrad Walczuk
Adres wydawniczy: Olsztyn : Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2019
Opis fizyczny: 266 s.
p-ISBN: 978-83-65992-34-5
Seria: (Prawo bezpieczeństwa. Komentarze ; T. 5, Cz. 1)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000473/2578
Autorzy: Walenty Bartoszewski, Monika Kardasz.
Tytuł: Utwory poetyckie / Walenty Bartoszewski; wydała Monika Kardasz
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2019
Opis fizyczny: 639 s.
p-ISBN: 978-83-66076-68-6
Uwagi: Publikacja finansowana w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2013-2017. Projekt nr 11H 12 0114 81.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:474/2578
Autorzy: Krzysztof Siatka.
Tytuł: W kierunku sztuki ukrytej : historia Janusza Kaczorowskiego / Krzysztof Siatka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2019
Opis fizyczny: 171 s.
p-ISBN: 978-83-8084-401-8
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 943)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 10,0
Adres url:475/2578
Autorzy: Marek Banach, Józefa Matejek.
Tytuł: W trosce o zdrowie dziecka i Twoje : Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Płodu (FASD) : profilaktyka / Marek Banach, Józefa Matejek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: 197 s.
p-ISBN: 978-83-8084-330-1
e-ISBN: 978-83-8084-331-8
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Eduakcji Narodowej w Krakowie ; 916)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 12,3
DOI:476/2578
Autorzy: Barbara Obtułowicz.
Tytuł: Witold Adam książę Czartoryski (1822-1865) / Barbara Obtułowicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: 536 s.
p-ISBN: 978-83-8084-256-4
e-ISBN: 978-83-8084-257-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 886)
Uwagi: 10.24917/9788380842564
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 40477/2578
Autorzy: Agnieszka Liszka-Drążkiewicz.
Tytuł: Władza w późnej twórczości Piera Paola Pasoliniego (1965-1975) / Agnieszka Liszka-Drążkiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: 211 s.
p-ISBN: 978-83-8084-445-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 961)
Seria: (Meridiana)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:478/2578
Autorzy: Klaudia Cenda-Miedzińska.
Tytuł: Wpływ konfliktu zbrojnego na bezpieczeństwo dzieci w Islamskiej Republice Afganistanu w latach 2004-2014 / Klaudia Cenda-Miedzińska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: 321 s.
p-ISBN: 978-83-8084-279-3
e-ISBN: 978-83-8084-280-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 896)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 21,0
DOI:479/2578
Autorzy: Katarzyna Możdżeń.
Tytuł: Wpływ składu spektralnego światła na wybrane procesy fizjologiczne mchów w warunkach stresu ozonowego / Katarzyna Możdżeń
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: 127 s.
p-ISBN: 978-83-8084-346-2
e-ISBN: 978-83-8084-347-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 920)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 80.000
Liczba arkuszy: 8,0
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]480/2578
Autorzy: Agnieszka Ogonowska.
Tytuł: Wspieranie sprawności językowej i komunikacyjnej seniorów w perspektywie logopedii gerontologicznej / Agnieszka Ogonowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2019
Opis fizyczny: 112 s. [teka + 9 kart diagnozy]
p-ISBN: 978-83-65669-52-0
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:481/2578
Autorzy: Joanna Kossewska, Małgorzata Sowa.
Tytuł: Wspomaganie rozwoju osób z ASD w kontekście technologicznym i relacyjnym / Joanna Kosewska, Małgorzata Sowa
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego : Wydawnictwo JAK, 2019
Opis fizyczny: 121 s.
p-ISBN: 978-83-8084-307-3
p-ISBN: 978-83-64506-45-1
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000482/2578
Autorzy: Marcin Klag.
Tytuł: Wspominając Akademię : co to jest design? / Marcin Klag ; rozmówcy Piotr Bożyk [i 20 pozostałych] ; suplement Marcin Klag [i inni]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 2019
Opis fizyczny: 592 s.
p-ISBN: 978-83-66054-53-0
Uwagi: Publikacja nierecenzowana.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 35483/2578
Autorzy: Przemysław Mazur.
Tytuł: Współczesna idea narodowa Łemków / Przemysław Mazur
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: 226 s.
p-ISBN: 978-83-8084-263-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 887)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 14,0484/2578
Autorzy: Mieczysław Treter, Diana Wasilewska.
Tytuł: Wybór pism estetycznych i krytycznych / Mieczysław Treter ; redakcja Diana Wasilewska
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2019
Opis fizyczny: 350 s.
p-ISBN: 97883-242-3490-5
e-ISBN: 97883-242-2935-2
Uwagi: Edycja tekstów źródłowych.Publikacja zrealizowana z grantu NCN 2014/15/D/HS2/03262.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 19,5485/2578
Autorzy: Magdalena Lubińska-Bogacka.
Tytuł: Wybrane problemy przemocy w rodzinie / Magdalena Lubińska-Bogacka
Adres wydawniczy: Kraków : Petrus, 2019
Opis fizyczny: 248 s.
p-ISBN: 978-83-7720-426-9
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 20,0
Adres url:486/2578
Autorzy: Bogusław Ulijasz.
Tytuł: Wykonywanie i organizowanie sportu w Polsce : studium administracyjno-prawne / Bogusław Ulijasz
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019
Opis fizyczny: 281 s.
p-ISBN: 978-83-66220-66-9
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:487/2578
Autorzy: Przemysław Wywiał.
Tytuł: Wykorzystanie doświadczeń Armii Krajowej w budowie nowoczesnej obrony terytorialnej Polski / Przemysław Wywiał
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: 339 s.
p-ISBN: 978-83-8084-273-1
e-ISBN: 978-83-8084-274-8
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 894)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]488/2578
Autorzy: Katarzyna Dormus, Jan Ryś, Ryszard Ślęczka.
Tytuł: Z dziejów szkolnictwa międzywojennego Krakowa. 1 / Katarzyna Dormus, Jan Ryś, Ryszard Ślęczka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: 157 s.
p-ISBN: 978-83-8084-317-2
e-ISBN: 978-83-8084-318-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 911)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:489/2578
Autorzy: Jacek J. Błeszyński, Elżbieta Lubińska-Kościółek, Jolanta Zielińska.
Tytuł: Zastosowanie techniki eye trackingu w diagnozie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu / Jacek J. Błeszyński, Elżbieta Lubińska-Kościółek, Jolanta Zielińska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: 127 s.
p-ISBN: 978-83-8084-454-4
e-ISBN: 978-83-8084-455-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 960)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:490/2578
Autorzy: Barbara Kamińska-Czubała.
Tytuł: Zbiory Piotra Moszyńskiego : biblioteka szlachecka w dobie romantyzmu / Barbara Kamińska-Czubała
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: 256 s.
p-ISBN: 978-83-8084-354-7
e-ISBN: 978-83-8084-355-4
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 923)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 11
Adres url:
DOI:491/2578
Autorzy: Andrzej Dąbrowski.
Tytuł: Źródła, natura i funkcje emocji : studium teorii impulsji Leona Petrażyckiego w kontekście współczesnych badań / Andrzej Dąbrowski
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2019
Opis fizyczny: 271 s.
p-ISBN: 978-83-235-3824-0
e-ISBN: 978-83-235-3832-5
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 15,5
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]492/2578
Autorzy: Jan Ryś.
Tytuł: Żołnierska paideia : wychowanie i szkolenie wojskowe w Polsce XVI-XVII wieku / Jan Ryś
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2019
Opis fizyczny: 752 s.
p-ISBN: 978-83-7614-405-4
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000493/2578
Autorzy: Łukasz Albański.
Tytuł: Adopcja międzyrasowa : refleksje nad pokrewieństwem, rasą i przynależnością / Łukasz Albański
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2018
Opis fizyczny: 200 s.
p-ISBN: 978-83-242-3404-2
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 10,4
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]494/2578
Autorzy: Kamila Ziółkowska-Weiss.
Tytuł: Aktywność i destynacje turystyczne Polonii mieszkającej w Wielkiej Metropolii Chicagowskiej / Kamila Ziółkowska-Weiss
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: 150 s.
p-ISBN: 978-83-8084-130-7
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 836)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 10
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]495/2578
Autorzy: Beata Cyboran.
Tytuł: Animacja w systemie zależności instytucjonalnych : uwarunkowania rozwoju animacji społeczno-kulturalnej na tle polskiej polityki kulturalnej po 1989 roku / Beata Cyboran
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2018
Opis fizyczny: 376 s.
p-ISBN: 978-83-233-4438-4
e-ISBN: 978-83-233-9806-6
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 23,5
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]496/2578
Autorzy: Przemysław Łukasik.
Tytuł: Antyamerykanizm w Niemczech / Przemysław Łukasik
Adres wydawniczy: Kraków : Wydanictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018
Opis fizyczny: 160 s.
p-ISBN: 978-83-8084-171-0
e-ISBN: 978-83-8084-172-7
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 848)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:497/2578
Autorzy: Kinga Łapot-Dzierwa, Robert Małoszowski, Kamil Baś.
Tytuł: Artyści w świecie pedagogiki : spotkania na polu sztuki / Kinga Łapot-Dzierwa, Robert Małoszowski, Kamil Baś
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: 118 s.
p-ISBN: 978-83-8084-255-7
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 13
Repozytorium UP:498/2578
Autorzy: Jakub Kozaczewski.
Tytuł: Bóg daleki i bliski : szkice o współczesnych wierszach i powieściach / Jakub Kozaczewski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: 142 s.
p-ISBN: 978-83-8084-096-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 814)
Uwagi: 10.24917/9788380840966
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 7499/2578
Autorzy: Waldemar Tejchman, Lidia Wasyłyszyn, Anna Warchoł, Dorota Lewandowska.
Tytuł: Chemia 8 : zbiór zadań : szkoła podstawowa / Waldemar Tejchman, Lidia Wasyłyszyn, Anna Warchoł, Dorota Lewandowska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2018
Opis fizyczny: 120 s.
p-ISBN: 978-83-02-17497-1
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL500/2578
Autorzy: Julia Barlińska, Agata Małecka, Joanna Świątkowska.
Tytuł: Cyberbezpieczeństwo : charakterystyka, mechanizmy i strategie zaradcze w makro i mikro skali / Julia Barlińska, Agata Małecka, Joanna Świątkowska
Adres wydawniczy: Warszawa : Texter Sp. z o.o., 2018
Opis fizyczny: 156 s.
p-ISBN: 978-83-7790-505-0
e-ISBN: 978-83-7790-506-7
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 7,4501/2578
Autorzy: Marta Majorek, Sabina Olszyk, Małgorzata Winiarska-Brodowska.
Tytuł: Cyberpolityka : Internet jako przestrzeń aktywności politycznej / Marta Majorek, Sabina Olszyk, Małgorzata Winiarska-Brodowska
Adres wydawniczy: Warszawa : Texter, 2018
Opis fizyczny: 162 s.
p-ISBN: 978-83-7790-565-4
e-ISBN: 978-83-7790-654-7
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 8502/2578
Autorzy: Grzegorz Kubiński.
Tytuł: Czarny kolor popkultury : państwo Islamskie i kultura popularna / Grzegorz Kubiński
Adres wydawniczy: Kraków : Zakład Wydawniczy "Nomos", 2018
Opis fizyczny: 218 s.
p-ISBN: 978--83-7688-510-0
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 8503/2578
Autorzy: Janusz Majcherek.
Tytuł: Człowiek, przyroda, moralność / Janusz A. Majcherek
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2018
Opis fizyczny: 199 s.
p-ISBN: 978-83-7638-929-5
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 10504/2578
Autorzy: Krzysztof Chaczko, Artur Skorek, Łukasz Sroka.
Tytuł: Demokracja izraelska / Krzysztof Chaczko, Artur Skorek, Łukasz Tomasz Sroka
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018
Opis fizyczny: 384 s.
p-ISBN: 978-83-01-20427-3
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 17,5505/2578
Autorzy: Sławomir Kapralski, Małgorzata Kołaczek, Joanna Talewicz-Kwiatkowska.
Tytuł: Direction: future : 25 years of freedom and the Roma people / Sławomir Kapralski, Małgorzata Kołączek, Joanna Talewicz-Kwiatkowska
Adres wydawniczy: Kraków : Jagiellonian University Press, 2018
Opis fizyczny: 231 s.
p-ISBN: 978-83-233-4525-1
e-ISBN: 978-83-233-9886-8
Typ publikacji: PM
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 14506/2578
Autorzy: Roman Solecki, Michał Borda.
Tytuł: Duchowość chrześcijańska w procesie wychowania / Roman Solecki, Michał Borda
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2018
Opis fizyczny: 168 s.
p-ISBN: 978-83-7438-681-4
e-ISBN: 978-83-7438-682-1
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 9,5
Adres url:
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]507/2578
Autorzy: Piotr Kołodziej.
Tytuł: Dwadzieścia pięć twarzy dziewczyny z perłą : praktyka czytania dzieł malarskich w procesie kształcenia kulturowo-literackiego / Piotr Kołodziej
Adres wydawniczy: Kraków : Impuls, 2018
Opis fizyczny: 404 s.
p-ISBN: 978-83-8095-179-2
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 28508/2578
Autorzy: Justyna Kotowicz.
Tytuł: Dwujęzyczność migowo-pisana dzieci głuchych : komunikacja i procesy poznawcze / Justyna Kotowicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: 166 s.
p-ISBN: 978-83-8084-160-4
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 843)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 6509/2578
Autorzy: Anna Szymańska.
Tytuł: Działania promocyjne w kształtowaniu preferencji konsumentów / Anna Irena Szymańska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2018
Opis fizyczny: 193 s.
p-ISBN: 978-83-8084-315-8
e-ISBN: 978-83-8084-316-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 910)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 80.000
Liczba arkuszy: 12,06
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]510/2578
Autorzy: Anna Turula.
Tytuł: E-learning akademicki : perspektywa humanistyczna / Anna Turula
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: 136 s.
p-ISBN: 978-83-8084-112-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 825)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 7,5
DOI:511/2578
Autorzy: Ewelina Włodarczyk, Elżbieta Sadowska-Wieciech, Justyna Rokitowska.
Tytuł: Edukacja dla bezpieczeństwa : istota i uwarunkowania / Ewelina Włodarczyk, Elżbieta Sadowska-Wieciech, Justyna Rokitowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2018
Opis fizyczny: 216 s.
p-ISBN: 978-83-66269-00-2
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 12,0
Repozytorium UP:512/2578
Autorzy: Danuta Kaźmierczak.
Tytuł: Edukacja w zakresie bezpieczeństwa i obronności w ujęciu procesowym / Danuta Kaźmierczak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: 229 s.
p-ISBN: 978-83-8084-237-3
e-ISBN: 978-83-8084-238-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 877)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 7
DOI:513/2578
Autorzy: Dorota Czakon-Tralski.
Tytuł: Emigranci czy współcześni nomadzi? : socjologiczny obraz Polaków w Austrii / Dorota Czakon-Tralski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: 287 s.
p-ISBN: 978-83-8084-149-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 841)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 18,0514/2578
Autorzy: Zdzisław Budzyński, Bogusław Dybaś, Zdzisław Noga, Łukasz Walczy, Isabel Röskau-Rydel.
Tytuł: Galicja na józefińskiej mapie topograficznej : 1779-1783. T. 13, cz. A, Sekcje 323-329, 344-350, 363-369, 380-386 / wydał Zdzisław Budzyński ; przy współpracy Bogusława Dybasia, Zdzisława Nogi i Łukasza Walczego; [redakcja tekstów wstępnych w języku niemieckim Isabel Röskau-Rydel]
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", 2018
Opis fizyczny: 361 s.
p-ISBN: 978-83-65548-38-2
Uwagi: Opracowanie tekstów źródłowych.Publikacja w ramach projektu 1aH 15 0500 83.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL, GER
Punktacja MNiSW: 120.000515/2578
Autorzy: Maria Figa, Dominik Marszał, Bożena Wójtowicz.
Tytuł: Geografia 5 : podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej / Maria Figa, Dominik Marszał, Bożena Wójtowicz
Adres wydawniczy: Kielce : Grupa MAC, 2018
Opis fizyczny: 152 s.
p-ISBN: 978-83-8108-403-1
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 6516/2578
Autorzy: Marek Wilczyński.
Tytuł: Germanie w służbie zachodniorzymskiej w V w.n.e. / Marek Wilczyński
Wydanie: Wydanie II uzupełnione i poszerzone
Adres wydawniczy: Oświęcim : Napoleon V, 2018
Opis fizyczny: 597 s.
p-ISBN: 978-83-7889-572-5
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 33
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]517/2578
Autorzy: Andrzej Żebrowski.
Tytuł: Globalna przestrzeń zagrożeń : (wybrane aspekty) / Andrzej Żebrowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Sztafeta, 2018
Opis fizyczny: 427 s.
p-ISBN: 978-83-63767-75-4
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 19,4518/2578
Autorzy: Anna Sadowska.
Tytuł: Graficzny szrot : print scrapyard / Anna Sadowska
Adres wydawniczy: Kraków : s. n, 2018
Opis fizyczny: 48 s.
p-ISBN: 978-83-8084-236-6
Uwagi: Katalog wystawy.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL, ENG519/2578
Autorzy: Andrzej Franaszek.
Tytuł: Herbert : biografia / Andrzej Franaszek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Znak, 2018
Opis fizyczny: 1823 s.
p-ISBN: 978-83-240-5376-6
Uwagi: T. 1. Niepokój: s. 1-863. T. 2. Pan Cogito: s. 1- 960.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 102520/2578
Autorzy: Magdalena Kuszmider, Bogusław Ulijasz.
Tytuł: Informacja publiczna oraz informacja sektora publicznego w jednostkach zobowiązanych / Magdalena Kuszmider, Bogusław Ulijasz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo "Scriptum", 2018
Opis fizyczny: 184 s.
p-ISBN: 978-83-66084-07-0
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 10,5521/2578
Autorzy: Jarosław Jastrzębski.
Tytuł: Instytucja profesury zwyczajnej w polskim państwowym szkolnictwie akademickim w latach 1920-1939 / Jarosław Jastrzębski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: 586 s.
p-ISBN: 978-83-8084-078-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 805)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 45
DOI:522/2578
Autorzy: Anna Ślósarz.
Tytuł: Interpretanty lektur : produkty medialnego przemysłu : multimedialne moduły tematyczne jako dydaktyczny instrument / Anna Ślósarz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: 239 s.
p-ISBN: 978-83-8084-106-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 818)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 14
Adres url:
DOI:523/2578
Autorzy: Krzysztof Kloc.
Tytuł: Jerzy Giedroyc Michał Sokolnicki : korespondencja 1947-1960 / opracował i wstępem opatrzył Krzysztof Kloc
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: 254 s.
p-ISBN: 978-83-8084-173-4
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 855)
Uwagi: Opracowanie tekstów źródłowych.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 50.000
Liczba arkuszy: 7
DOI:524/2578
Autorzy: Dorota Murzyn.
Tytuł: Kierunki wpływu funduszy Unii Europejskiej na rozwój inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu w Polsce po 2006 roku / Dorota Murzyn
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2018
Opis fizyczny: 359 s.
p-ISBN: 978-83-7383-969-4
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 20525/2578
Autorzy: Bożena Popiołek.
Tytuł: Kobiecy świat w czasach Augusta II : studia nad mentalnością kobiet z kręgów szlacheckich / Bożena Popiołek
Wydanie: Wydanie II poszerzone
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: 452 s.
p-ISBN: 978-83-8084-114-7
e-ISBN: 978-83-8084-138-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 828)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 23
DOI:526/2578
Autorzy: Agata Włodkowska-Bagan, Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska, Joanna Gajda.
Tytuł: Kobiety w polskiej politologii : od diagnozy do współpracy / opracowanie raportu Agata Włodkowska-Bagan, Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska ; współpraca w planowaniu badań, analiza danych jakościowych, autorstwo rozdziału metodologicznego: Joanna Gajda
Adres wydawniczy: Warszawa : s. n., 2018
Opis fizyczny: 63 s.
p-ISBN: 978-83-63887-08-7
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 4
Adres url:527/2578
Autorzy: Jan Ryś.
Tytuł: Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794 : Akademia Krakowska Szkoła Główna Koronna / Jan Ryś
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo IHN PAN : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2018
Opis fizyczny: 406 s.
p-ISBN: 978-83-7545-849-7
Seria: (Komisji Edukacji Narodowej model szkoły i obywatela - koncepcje, doświadczenia i inspiracje ; T. 3, cz. 1)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 25,1528/2578
Autorzy: Andrzej Meissner, Ryszard Ślęczka, Marzena Pękowska.
Tytuł: Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794 : szkoły w Wydziale Małopolskim / Andrzej Meissner, Ryszard Ślęczka, Marzena Pękowska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo IHN PAN, 2018
Opis fizyczny: 314 s.
p-ISBN: 978-83-7545-852-7
Seria: (Komisji Edukacji Narodowej model szkoły i obywatela - koncepcje, doświadczenia i inspiracje ; T. 6)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 17,0529/2578
Autorzy: Kalina Bartnicka, Katarzyna Dormus.
Tytuł: Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794 : szkoły w wydziale mazowieckim / Kalina Bartnicka, Katarzyna Dormus
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Historii Nauki PAN, 2018
Opis fizyczny: 177 s.
p-ISBN: 978-83-7545-851-0
Seria: (Komisji Edukacji Narodowej model szkoły i obywatela - koncepcje, doświadczenia i inspiracje ; T. 5)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 10,2530/2578
Autorzy: Kalina Bartnicka, Katarzyna Dormus, Agnieszka Wałęga.
Tytuł: Komisja Edukacji Narodowej 1773-1794. Cz. 1, O Komisji - wprowadzenie ; Cz. 2 Wybór tekstów źródłowych / Kalina Bartnicka, Katarzyna Dormus, Agnieszka Wałęga
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Historii Nauki PAN, 2018
Opis fizyczny: 320 s.
p-ISBN: 978-83-7545-847-3
Seria: (Komisji Edukacji Narodowej model szkoły i obywatela - koncepcje, doświadczenia i inspiracje ; T. 1)
Uwagi: Edycja tekstów źródłowych. Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2018 NPRH Nr 11H12031481.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 50.000
Liczba arkuszy: 19,2531/2578
Autorzy: Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec, Stanisław Kowal.
Tytuł: Kompetencje kulturowe młodzieży : uwarunkowania edukacyjne / Katarzyna Potyrała, Karolina Czerwiec, Stanisław Kowal
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2018
Opis fizyczny: 236 s.
p-ISBN: 978-83-66269-03-3
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 13,8532/2578
Autorzy: Patrycja Włodek.
Tytuł: Kres niewinności : obraz i upamiętnienie ery Eisenhowera w amerykańskich filmach i serialach - pomiędzy reprezentacją, nostalgią a krytycznym retro / Patrycja Włodek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: 520 s.
p-ISBN: 978-83-8084-187-1
e-ISBN: 978-83-8084-188-8
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 854)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 26
DOI:533/2578
Autorzy: Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał.
Tytuł: Krok w przedsiębiorczość : zeszyt ćwiczeń do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych / Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał
Wydanie: Wyd. 7
Adres wydawniczy: Warszawa : Nowa Era, 2018
Opis fizyczny: 120 s.
p-ISBN: 978-83-267-0691-2
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 6,6534/2578
Autorzy: Dariusz Adamczyk.
Tytuł: Ku pełni miłości : społeczno-religijne przesłanie adhortacji apostolskich Jana Pawła II / Dariusz Adamczyk
Adres wydawniczy: Kraków : Salwator, 2018
Opis fizyczny: 259 s.
p-ISBN: 978-83-7580-515-4
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 13,0535/2578
Autorzy: Mariusz Cembruch-Nowakowski.
Tytuł: Kultura w 2017 r. / [zespół autorski: Mariusz Cembruch-Nowakowski i 19 innych]
Adres wydawniczy: Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2018
Opis fizyczny: 157 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 9,2
Adres url:536/2578
Autorzy: Halina Czternastek, Sabina Fedyk, Irena Jankowska-Sumara, Magdalena Krupska-Klimczak, Teresa Kwiecińska, Maria Podgórna, Grażyna Stopa, Dorota Wierzuchowska.
Tytuł: Laboratorium fizyki współczesnej : instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych dla uczestników studiów podyplomowych / Halina Czternastek, Sabina Fedyk, Irena Jankowska-Sumara, Magdalena Krupska-Klimczak, Teresa Kwiecińska, Maria Podgórna, Grażyna Stopa, Dorota Wierzuchowska
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: 151 s.
p-ISBN: 978-83-8084-193-2
Uwagi: Publikacja nierecenzowana.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 8,8537/2578
Autorzy: Mirosław Michalik.
Tytuł: Lingwistyczno-logopedyczne podstawy komunikacji alternatywnej i wspomagającej : ujęcie metodologiczne / Mirosław Michalik
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: 240 s.
p-ISBN: 978-83-8084-232-8
e-ISBN: 978-83-8084-233-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 876)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 15
DOI:538/2578
Autorzy: Kazimiera Orzechowska-Kowalska, Franciszek Mróz.
Tytuł: Małopolska droga św. Jakuba (Sandomierz-Więcławice Stare - Kraków - Szczyrk) : przewodnik / Kazimiera Orzechowska-Kowalska, Franciszek Mróz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo "Czuwajmy", 2018
Opis fizyczny: 227 s.
p-ISBN: 978-83-65771-08-7
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Adres url:539/2578
Autorzy: Sylwia Sławińska.
Tytuł: Masowe przemieszczanie się ludności a bezpieczeństwo Polski i innych państw Unii Europejskiej : wybrane problemy / Sylwia Sławińska
Adres wydawniczy: Kraków ; Stalowa Wola : Wydawnictwo Sztafeta, 2018
Opis fizyczny: 342 s.
p-ISBN: 978-83-63767-82-2
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 19,0540/2578
Autorzy: Rafał Klepka.
Tytuł: Medialna walka o dobrą zmianę : obraz wyborów parlamentarnych w 2015 roku w wybranych mediach / Rafał Klepka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2018
Opis fizyczny: 206 s.
p-ISBN: 978-83-65705-82-2
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 11
Adres url:541/2578
Autorzy: Krzysztof Kloc.
Tytuł: Michał Sokolnicki (1880-1967) : Piłsudczyk-historyk-dyplomata / Krzysztof Kloc
Adres wydawniczy: Kraków : Arcana, 2018
Opis fizyczny: 688 s.
p-ISBN: 978-83-65350-33-6
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 51542/2578
Autorzy: Łukasz Czekaj, Andrzej Czop, Marek Pietrzyk.
Tytuł: Międzynarodowe, regionalne i lokalne aspekty bezpieczeństwa / Łukasz Czekaj, Andrzej Czop, Marek Pietrzyk
Adres wydawniczy: Kraków : Drukarnia Styl Anna Dura, 2018
Opis fizyczny: 143 s.
p-ISBN: 978-83-952578-4-1
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 7543/2578
Autorzy: Henryk Różycki, Marcin Kania.
Tytuł: Mincarz Włodkowej : powieść na tle historycznym z czasów Kazimierza Jagiellończyka / Henryk Różycki ; opracował zespół pod kierunkiem Marcina Kani
Adres wydawniczy: Skawina ; Kraków : 3kolory, 2018
Opis fizyczny: 160 s.
p-ISBN: 978-83-951159-0-5
Uwagi: Edycja tekstu źródłowego.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
Liczba arkuszy: 9,4
Adres url:544/2578
Autorzy: Małgorzata Markiewicz.
Tytuł: Mistyfikacja etnograficzna = Etnographical mystification / opieka nad projektem i edycja: Małgorzata Markiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Shefter Gallery, 2018
Opis fizyczny: 136 s.
p-ISBN: 978-83-953484-0-2
Uwagi: Katalog wystawy.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 8545/2578
Autorzy: Angela Bajorek.
Tytuł: Motywy autobiograficzne w twórczości Janoscha / Angela Bajorek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: 360 s.
p-ISBN: 978-83-8084-094-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 817)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 24,0
Adres url:
DOI:546/2578
Autorzy: Maria Kościółek, Danuta Wolska.
Tytuł: Możliwości terapii i wsparcia osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin / Maria Kościółek, Danuta Wolska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: 234 s.
p-ISBN: 978-83-8084-110-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 821)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 10.8547/2578
Autorzy: Konrad Meus, Marcin Chorązki.
Tytuł: Na granicy : monografia historyczna gminy Michałowice. T. 2, od schyłku XVIII wieku do 1949 roku / Konrad Meus, Marcin Chorązki
Adres wydawniczy: Michałowice : Urząd Gminy Michałowice, 2018
Opis fizyczny: 319 s.
p-ISBN: 978-83-935236-2-7
Uwagi: Pozytywny wynik oceny eksperckiej w dyscyplinie: historia.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 20548/2578
Autorzy: Paweł Łubiński.
Tytuł: Naród, nacjonalizm i ruch narodowy z perspektywy politologicznej / Paweł Łubiński
Adres wydawniczy: Katowice : Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, 2018
Opis fizyczny: 217 s.
p-ISBN: 978-83-953289-4-7
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 10,25549/2578
Autorzy: Anna Mróz.
Tytuł: Nauczyciel wobec koncepcji zrównoważonego rozwoju w edukacji / Anna M. Mróz
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018
Opis fizyczny: 234 s.
p-ISBN: 978-83-8095-520-2
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 12550/2578
Autorzy: Paweł Dybel.
Tytuł: Nic poezji : o liryce filozoficznej Stanisława Czernika / Paweł Dybel
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2018
Opis fizyczny: 163 s.
p-ISBN: 97883-242-3191-1
e-ISBN: 97883-242-3317-5
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 9,0551/2578
Autorzy: Bartosz Ogórek.
Tytuł: Niezatarte piętno? : wpływ I wojny światowej na ludność miasta Krakowa / Bartosz Ogórek
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2018
Opis fizyczny: 624 s.
p-ISBN: 978-83-242-3172-0
Seria: (Historia Życia)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 50552/2578
Autorzy: Jarosław Jastrzębski.
Tytuł: Niszczyciele Japońskiej Marynarki Wojennej 7 XII 1941- 2 IX 1945 : organizacja i potencjał bojowy. T. I. geneza, ewolucja, typy / Jarosław Jastrzębski
Adres wydawniczy: Kraków : Krakowskie Towarzystwo Naukowe, 2018
Opis fizyczny: 176 s.
p-ISBN: 978-83-930083-5-3
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 8553/2578
Autorzy: Paweł Próchniak.
Tytuł: Nokturny : z dziejów wyobraźni poetyckiej / Paweł Próchniak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Pasaże, 2018
Opis fizyczny: 236 s.
p-ISBN: 978-83-64511-39-4
Seria: (Granice Wyobraźni)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 12554/2578
Autorzy: Katarzyna Potyrała, Ilona Żeber-Dzikowska.
Tytuł: Nowe obszary wolności i zniewolenia człowieka : wybrane aspekty biologiczno-społeczno-edukacyjne / Katarzyna Potyrała, Ilona Żeber-Dzikowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: 231 s.
p-ISBN: 978-83-8084-208-3
e-ISBN: 978-83-8084-209-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 878)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 11
DOI:
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]555/2578
Autorzy: Małgorzata Mądry-Kupiec, Ewa Zawisza, Ewa Śliwa.
Tytuł: Objaw - znak - kod : rozważania w kontekście prawidłowego i zaburzonego rozwoju dziecka / Małgorzata Mądry-Kupiec, Ewa Zawisza, Ewa Śliwa
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: 189 s.
p-ISBN: 978-83-8084-119-2
e-ISBN: 978-83-8084-141-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 839)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 10,5
DOI:
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]556/2578
Autorzy: Tomasz Rachwał.
Tytuł: Oblicza geografii 2 : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum : zakres rozszerzony / Tomasz Rachwał
Wydanie: Wyd. 2
Adres wydawniczy: Warszawa : Nowa Era, 2018
Opis fizyczny: 328 s.
p-ISBN: 978-83-267-2719-1
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 18,0557/2578
Autorzy: Magdalena Baran.
Tytuł: Oblicza wojny : problemy moralne współczesnych wojen / Magdalena M. Baran
Adres wydawniczy: Warszawa : Arbitror, 2018
Opis fizyczny: 203 s.
p-ISBN: 978-83-66095-03-8
Seria: (ArbitrorMyśli)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000558/2578
Autorzy: Beata Długosz, Katarzyna Wojdyła, Marta Eloy Cichocka, Joanna Grodzka.
Tytuł: Obrazy światła = Images of Light : Beata Długosz / [redakcja: Joanna Grodzka ; projekt graficzny: Katarzyna Wojdyła ; tłumaczenie tekstu z języka hiszpańskiego na polski: Marta Eloy-Cichocka ; Beata Długosz]
Adres wydawniczy: Kraków : s. n., 2018
p-ISBN: 978-83-8084-108-6
Uwagi: Publikacja zawiera dokumentację wystaw Beaty Długosz z lat 2011-2017.Publikacja nierecenzowana.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL, ENG
Liczba arkuszy: 7559/2578
Autorzy: Sebastian Wywiórski.
Tytuł: Obrazy wodoodporne = Waterproof pictures / Sebastian Wywiórski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, [2018]
Opis fizyczny: 404 s.
p-ISBN: 978-83-8084-095-9
Uwagi: Publikacja nierecenzowana.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL, ENG
Liczba arkuszy: 30560/2578
Autorzy: Natalia Bursiewicz.
Tytuł: Od Forum Romanum do Plaza Mayor : ewolucja placu miejskiego na przykładzie Hiszpanii / Natalia Bursiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2018
Opis fizyczny: 265 s.
p-ISBN: 978-83-66269-04-0
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 15,5561/2578
Autorzy: Tadeusz Budrewicz, Magdalena Sadlik.
Tytuł: Od Galicji po Amerykę : literackim tropem XIX-wiecznych podróży / Tadeusz Budrewicz, Magdalena Sadlik
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: 342 s.
p-ISBN: 978-83-8084-109-3
e-ISBN: 978-83-8084-125-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 822)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 19,0
Adres url:
DOI:
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]562/2578
Autorzy: Anna Kwatera, Joanna M. Łukasik, Stanisław Kowal.
Tytuł: Odpowiedzialność, wspólnotowość, współpraca w szkole : nauczyciele i rodzice / Anna Kwatera, Joanna M. Łukasik, Stanisław Kowal
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018
Opis fizyczny: 209 s.
p-ISBN: 978-83-8095-498-4
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 8563/2578
Autorzy: Mikołaj Brenk, Krzysztof Chaczko, Rafał Pląsek.
Tytuł: Organizacja pomocy społecznej w Polsce 1918-2018 : podręcznik akademicki / Mikołaj Brenk, Krzysztof Chaczko, Rafał Pląsek
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2018
Opis fizyczny: 194 s.
p-ISBN: 978-83-7383-980-9
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 12,5564/2578
Autorzy: Maciej Malinowski.
Tytuł: Ortografia polska : kodyfikacja reformy i zmiany pisowni (1830-2010) oraz jej recepcja / Maciej Malinowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo-Drukarnia Ekodruk, 2018
Opis fizyczny: 511 s.
p-ISBN: 978-83-948679-6-6
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 26565/2578
Autorzy: Aleksandra Budrewicz.
Tytuł: Pan Tadeusz po angielsku : spory wokół wydania i przekładu / Aleksandra Budrewicz
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2018
Opis fizyczny: 320 s.
p-ISBN: 978-83-7654-387-1
Seria: (Polemika Krytycznoliteracka w Polsce ; t. 8)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 16,0
Adres url:566/2578
Autorzy: Olga Wasiuta, Sergiusz Wasiuta, Przemysław Mazur.
Tytuł: Państwo Islamskie ISIS : nowa twarz ekstermizmu / Olga Wasiuta, Sergiusz Wasiuta, Przemysław Mazur
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2018
Opis fizyczny: 267 s.
p-ISBN: 978-83-8085-621-9
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 17,5567/2578
Autorzy: Andrzej Kozera.
Tytuł: Partyzanci Republiki Pińczowskiej. T. 6 : archiwum Republiki Pińczowskiej / Andrzej Kozera
Adres wydawniczy: Kraków : Europejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki w Krakowie, 2018
Opis fizyczny: 281 s.
p-ISBN: 978-83-63991-15-9
Uwagi: Publikacja dostępna na CD-ROM.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 8,2
Adres url:568/2578
Autorzy: Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz.
Tytuł: Planeta nowa 5 : podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej / Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era, cop. 2018
Opis fizyczny: 164 s.
p-ISBN: 978-83-267-3227-0
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 10,0569/2578
Autorzy: Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał.
Tytuł: Planeta Nowa 7 : podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej / Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał
Wydanie: Wyd. 2
Adres wydawniczy: Warszawa : Nowa Era, 2018
Opis fizyczny: 224 s.
p-ISBN: 978-83-267-3096
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 12,0570/2578
Autorzy: Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński.
Tytuł: Planeta Nowa 8 : podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej / Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era, cop. 2018
Opis fizyczny: 192 s.
p-ISBN: 978-83-267-3228-7
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 12,0571/2578
Autorzy: Iwona Czaja-Chudyba.
Tytuł: Po latach traumy : psychologiczne następstwa represji politycznych w Polsce w latach 1944-1956 / Iwona Czaja-Chudyba
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: 243 s.
p-ISBN: 978-83-8084-100-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 816)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 13,00
DOI:
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]572/2578
Autorzy: Marek Pieniążek.
Tytuł: Polonistyka performatywna : o humanistycznych technologiach wytwarzania światów / Marek Pieniążek
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2018
Opis fizyczny: 350 s.
p-ISBN: 97883-242-3198-0
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 20,5573/2578
Autorzy: Ewa Wójcik, Grażyna Wrona, Renata M. Zając.
Tytuł: Polskie czasopisma popularnonaukowe do 1939 roku. T. 1, Dzieje i rozwój / Ewa Wójcik, Grażyna Wrona, Renata Zając
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: 316 s.
p-ISBN: 978-83-8084-218-2
e-ISBN: 978-83-8084-219-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 872)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]574/2578
Autorzy: Dorota Kamisińska.
Tytuł: Polskie czasopisma popularnonaukowe do 1939 roku. T. 2, Związki nauki ze sztuką / Dorota Kamisińska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: 264 s.
p-ISBN: 978-83-8084-220-5
e-ISBN: 978-83-8084-221-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 873)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 14
DOI:575/2578
Autorzy: Tadeusz Szczerbowski.
Tytuł: Polskie i rosyjskie słownictwo slangowe / Tadeusz Szczerbowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: 392 s.
p-ISBN: 978-83-8084-210-6
e-ISBN: 978-83-8084-211-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 869)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 22,0
DOI:576/2578
Autorzy: Maciej Malinowski.
Tytuł: Polszczyzna : o większą poprawność językową tekstów prawniczych i nie tylko / Maciej Malinowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo-Drukarnia Ekodruk s.c, 2018
Opis fizyczny: 311 s.
p-ISBN: 978-83-948679-8-0
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 15577/2578
Autorzy: Katarzyna Gucwa-Porębska.
Tytuł: Pomoc postpenitencjarna w środowisku wolnościowym dla osób 60+ : przykłady oddziaływań / Katarzyna Gucwa-Porębska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: 134 s.
p-ISBN: 978-83-8084-124-6
e-ISBN: 978-83-8084-142-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 834)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 7,4
DOI:578/2578
Autorzy: Grzegorz Krawiec.
Tytuł: Postępowanie kontrolne prowadzone przez Rzecznika Praw Obywatelskich / Grzegorz Krawiec
Adres wydawniczy: Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2018
Opis fizyczny: 180 s.
p-ISBN: 978-83-65029-39-3
Seria: (Monografia)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 10579/2578
Autorzy: Krzysztof Sala.
Tytuł: Postmodernistyczne zachowania konsumentów na rynku turystycznym w Polsce / Krzysztof Sala
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: 196 s.
p-ISBN: 978-83-8084-111-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 823)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 7,5580/2578
Autorzy: Władysław Marek Kolasa, Krzysztof Woźniakowski, Michał Rogoż.
Tytuł: Prasa dla dzieci i młodzieży 1824-1918. T. 1, Dzieje wydawnicze / Władysław Marek Kolasa, Krzysztof Woźniakowski, Michał Rogoż
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: 362 s.
p-ISBN: 978-83-8084-181-9
e-ISBN: 978-83-8084-182-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 851)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 20
DOI:581/2578
Autorzy: Michał Rogoż, Krzysztof Woźniakowski, Sabina Kwiecień.
Tytuł: Prasa dla dzieci i młodzieży 1824-1918. T. 2, Zawartość, dodatki prasowe, prasa religijna / Michał Rogoż, Krzysztof Woźniakowski, Sabina Kwiecień
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: 343 s.
p-ISBN: 978-83-8084-183-3
e-ISBN: 978-83-8084-184-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 852)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 20
DOI:582/2578
Autorzy: Władysław Marek Kolasa, Sabina Kwiecień, Michał Rogoż.
Tytuł: Prasa dla dzieci i młodzieży 1824-1918. T. 3, Prasa młodzieżowa / Władysław Marek Kolasa, Sabina Kwiecień, Michał Rogoż
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: 310 s.
p-ISBN: 978-83-8084-185-7
e-ISBN: 978-83-8084-186-4
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 853)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 20
DOI:583/2578
Autorzy: Inga Kawka, Małgorzata Kożuch.
Tytuł: Prawne aspekty świadczenia usług w Szwajcarii przez małe i średnie przedsiębiorstwa z Unii Europejskiej / Inga Kawka, Małgorzata Kożuch
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: 256 s.
p-ISBN: 978-83-8084-136-9
e-ISBN: 978-83-8084-137-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 837)
Seria: (Prawo, Administracja, Ekonomia)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
DOI:584/2578
Autorzy: Agnieszka Gicala.
Tytuł: Przekładanie obrazu świata : językowy obraz świata w przekładzie artystycznym / Agnieszka Gicala
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2018
Opis fizyczny: 227 s.
p-ISBN: 97883-242-3194-2
Seria: (Wy tłumaczenia)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 10585/2578
Autorzy: Ewa Bińczycka, Mariusz Cembruch-Nowakowski, Agnieszka Czekaj, Anna Kowacka, Barbara [obcy pracownik] Nowak, Aleksandra Polit, Joanna Sanetra-Szeliga.
Tytuł: Przemysły kultury i kreatywne w latach 2014-2016 / [zespół autorski: Ewa Bińczycka, Mariusz Cembruch-Nowakowski, Agnieszka Czekaj, Anna Kowacka, Barbara Nowak, Aleksandra Polit, Joanna Sanetra-Szeliga]
Adres wydawniczy: Kraków : Główny Urząd Statystyczny. Urząd Statystyczny w Krakowie, 2018
Opis fizyczny: 71 s.
p-ISBN: 978-83-7403-269-8
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 5,0
Adres url:586/2578
Autorzy: Rafał Abramciów, Joanna Mysona Byrska.
Tytuł: Przenicowana rzeczywistość : świat konsumpcji a etyka Immanuela Kanta / Rafał Abramciów, Joanna Mysona Byrska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: 150 s.
p-ISBN: 978-83-8084-117-8
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 832)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 8,3
DOI:
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]587/2578
Autorzy: Ewa Fogelzang-Adler.
Tytuł: Przez radosne okulary : Polska Ludowa w listach do Przyjacióki 1948-1956. Część 1: 1948-1952 / Ewa Fogelzang-Adler
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2018
Opis fizyczny: 299 s.
p-ISBN: 978-83-7793-640-5
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000588/2578
Autorzy: Agnieszka Ogonowska.
Tytuł: Psychologia mediów i komunikowania : wprowadzenie / Agnieszka Ogonowska
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018
Opis fizyczny: 258 s.
p-ISBN: 978-83-8095-421-2
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:589/2578
Autorzy: Aleksandra Dembińska.
Tytuł: Psychologiczne aspekty zmagania się kobiet z niepłodnością : wahadło nadziei / Aleksandra Dembińska
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2018
Opis fizyczny: 174 s.
p-ISBN: 978-83-8085-549-6
Seria: (Engram)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 8,5590/2578
Autorzy: Sławomir Trusz.
Tytuł: Psychospołeczne i edukacyjne mechanizmy stereotypizacji, uprzedzeń i dyskryminacji dzieci sezonowych migrantów / Sławomir Trusz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2018
Opis fizyczny: 276 s.
p-ISBN: 978-83-7383-981-6
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 15591/2578
Autorzy: Witold Pilecki, Józef Brynkus, Michał Siwiec-Cielebon, Wiesław Jan Wysocki.
Tytuł: Raport Witolda / Witold Pilecki ; kolegium redakcyjne Józef Brynkus, Michał Siwiec-Cielebon, Wiesław Jan Wysocki
Wydanie: Wyd. 2
Adres wydawniczy: Ząbki : Wydawnictwo Apostolicum ; Londyn : Studium Polski Podziemnej, 2018
Opis fizyczny: 263 s.
p-ISBN: 978-83-7919-109-3
Uwagi: Edycja tekstu źródłowego.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL592/2578
Autorzy: Paulina Wójcikowska-Wantuch.
Tytuł: Rosyjska bajka literacka na przełomie XX i XXI wieku / Paulina Wójcikowska-Wantuch
Adres wydawniczy: Nowy Sącz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2018
Opis fizyczny: 239 s.
p-ISBN: 978-83-65575-23-4
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000593/2578
Autorzy: Ewa Horyń.
Tytuł: Słownictwo z zakresu górnictwa solnego XVI-XVIII wieku na tle polszczyzny ogólnej / Ewa Horyń
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: 242 s.
p-ISBN: 978-83-8084-103-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 826)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 15
DOI:594/2578
Autorzy: Iwona Lupa-Wójcik.
Tytuł: Social media strategicznie : wprowadzenie / Iwona Lupa-Wójcik
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2018
Opis fizyczny: 161 s.
p-ISBN: 978-83-65929-58-7
e-ISBN: 978-83-65929-63-1
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 8595/2578
Autorzy: Iwona Sulima.
Tytuł: Spiekane kompozyty stalowe wzmacniane dwuborkiem tytanu / Iwona Sulima
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: 166 s.
p-ISBN: 978-83-8084-134-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Kraowie ; 835)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 80.000
Liczba arkuszy: 9,0
DOI:
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]596/2578
Autorzy: Tadeusz Budrewicz.
Tytuł: Spory wokół Romantyzmu i jego skutków Franciszka Karpińskiego / Tadeusz Budrewicz
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2018
Opis fizyczny: 249 s.
p-ISBN: 978-83-7654-347-5
Seria: (Polemika Krytycznoliteracka w Polsce ; t. 6)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 15,5
Adres url:597/2578
Autorzy: Przemysław Łukasik.
Tytuł: Stany Zjednoczone i Wielka Wojna / Przemysław Łukasik
Adres wydawniczy: Zabrze ; Tarnowskie Góry ; Połomia : Wydawnictwo Infort Editions, 2018
Opis fizyczny: 216 s.
p-ISBN: 978-83-65982-26-1
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]598/2578
Autorzy: Andrzej Piasecki, Arkadiusz Ptak.
Tytuł: Sto lat władzy lokalnej na polskiej wsi 1918-2018 / Andrzej Piasecki, Arkadiusz Ptak
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2018
Opis fizyczny: 133 s.
p-ISBN: 978-83-65390-34-9
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000599/2578
Autorzy: Franciszek Mróz.
Tytuł: Szlak Maryjny - Światło ze Wschodu / Franciszek Mróz
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, 2018
Opis fizyczny: 302 s.
p-ISBN: 978-83-62747-25-2
Uwagi: Publikacja pozytywnie oceniona przez KEN.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 11600/2578
Autorzy: Kinga Łapot-Dzierwa.
Tytuł: Techniki plastyczne w pracy z dziećmi : inspirujące propozycje dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Kinga Łapot-Dzierwa
Adres wydawniczy: Kraków : CEBP 24.12 Sp. z o.o., 2018
Opis fizyczny: 107 s.
p-ISBN: 978-83-65915-21-4
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 6601/2578
Autorzy: Natalia Chwaja.
Tytuł: Triest przepisany : miasto w prozie Claudia Magrisa / Natalia Chwaja
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2018
Opis fizyczny: 400 s.
p-ISBN: 97883-242-3483-7
e-ISBN: 97883-242-2916-1
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 18,0602/2578
Autorzy: Artur Fabiś.
Tytuł: Troski egzystencjalne w starości : ujęcie geragogiczne / Artur Fabiś
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: 417 s.
p-ISBN: 978-83-8084-198-7
Seria: (Praca Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 862)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 27,7603/2578
Autorzy: Bartosz Drzewiecki, Feliks Kiryk, Konrad Meus.
Tytuł: Trzebinia : dzieje miasta i regionu 1989-2017 / Bartosz Drzewiecki, Feliks Kiryk, Konrad Meus
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Antykwa, 2018
Opis fizyczny: 462 s.
p-ISBN: 978-83-917785-8-6
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000604/2578
Autorzy: Mateusz Wyżga.
Tytuł: Urzędnicy miejscy Bochni do1772 roku / Mateusz Wyżga
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Grado, 2018
Opis fizyczny: 242 s.
p-ISBN: 978-83-62941-89-6
Seria: (Spisy urzędników miejskich z obszaru dawnej Rzeczypospolitej, Śląska i Pomorza Zachodniego ; t. III: Małopolska, z. 4: Bochnia)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 6,9
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]605/2578
Autorzy: Mariusz Cembruch-Nowakowski.
Tytuł: Usługi publiczne w obszarze kultury finansowane przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce : raport końcowy / [zespół autorski: Mariusz Cembruch-Nowakowski i 8 innych]
Adres wydawniczy: Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2018
Opis fizyczny: 54 s.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 3,2
Adres url:606/2578
Autorzy: Agnieszka Ogonowska.
Tytuł: Uzależnienia medialne : uwarunkowania, leczenie, profilaktyka / Agnieszka Ogonowska
Wydanie: Wyd. zm. i poszerz.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2018
Opis fizyczny: 184 s.
p-ISBN: 978-83-65669-38-4
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000607/2578
Autorzy: Krzysztof Woźniakowski.
Tytuł: W kręgu życia kulturalnego polskiego wojennego uchodźstwa na Węgrzech 1939-1945 : studia i szkice / Krzysztof Woźniakoski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2018
Opis fizyczny: 299 s.
p-ISBN: 978-83-8111-066-2
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 25
Adres url:608/2578
Autorzy: Lucyna Smółka, Urszula Dworska-Kaczmarczyk.
Tytuł: W małej ojczyźnie Krakowiaków Zachodnich : edukacja regionalna w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej / Lucyna Smółka, Urszula Dworska-Kaczmarczyk
Adres wydawniczy: Chrzanów : Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie, 2018
Opis fizyczny: 82 s.
p-ISBN: 978-83-89926-37-1
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 6,0609/2578
Autorzy: Andrzej Piasecki.
Tytuł: Wiek burzy i spokoju : kalendarium dziejów Polski 1918-2018 / Andrzej Piasecki
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018
Opis fizyczny: 238 s.
p-ISBN: 978-83-01-19844-2
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 12610/2578
Autorzy: Maciej Fic, Lech Krzyżanowski, Konrad Meus.
Tytuł: Wilamowice 1818-2018 : miasto i ludzie / Maciej Fic, Lech Krzyżanowski, Konrad Meus
Adres wydawniczy: Wilamowice : Wydawnictwo Cum Laude, 2018
Opis fizyczny: 476 s.
p-ISBN: 978-83-928747-1-3
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 24611/2578
Autorzy: Łukasz Tomczyk.
Tytuł: Wolontariusze i seniorzy w programie Polski Cyfrowej Równych Szans : o siłach społecznych w procesie minimalizacji wykluczenia cyfrowego w Polsce / Łukasz Tomczyk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: 380 s.
p-ISBN: 978-83-8084-230-4
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 875)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 24612/2578
Autorzy: Andrzej Żebrowski, Edyta Sadowska, Izabela Szkurłat, Agnieszka Warchoł.
Tytuł: Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa / Andrzej Żebrowski, Edyta Sadowska, Izabela Szkurłat, Agnieszka Warchoł
Adres wydawniczy: Kraków; Stalowa Wola : Wydawnictwo Sztafeta, 2018
Opis fizyczny: 208 s.
p-ISBN: 978-83-63767-67-9
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 11,5613/2578
Autorzy: Jacek Sroka.
Tytuł: Współdecydowanie w wielopasmowej polityce publicznej / Jacek Sroka
Adres wydawniczy: Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2018
Opis fizyczny: 156 s.
p-ISBN: 978-83-8017-220-3
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 9,5
Adres url:614/2578
Autorzy: Barbara Stawarz.
Tytuł: Wyrazić smutek : szkice o elegii rosyjskiej XIX wieku / Barbara Stawarz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: 345 s.
p-ISBN: 978-83-8084-191-8
e-ISBN: 978-83-8084-192-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 857)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 19,2
DOI:615/2578
Autorzy: Tomasz Pindel.
Tytuł: Za horyzont : Polaków latynoamerykańskie przygody / Tomasz Pindel
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Znak, 2018
Opis fizyczny: 383 s.
p-ISBN: 978-83-240-5414-5
Uwagi: Publikacja nierecenzowana.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL616/2578
Autorzy: Anna Czyż, Katarzyna Plutecka.
Tytuł: Zarys audiofonologii edukacyjnej / Anna Czyż, Katarzyna Plutecka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: 179 s.
p-ISBN: 978-83-8084-175-8
e-ISBN: 978-83-8084-176-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 849)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 10,0
DOI:617/2578
Autorzy: Klaudia Skelnik, Ireneusz Miciuła, Paweł Łubiński.
Tytuł: Zarządzanie bezpieczeństwem informacji : metodyka, ideologia, państwo / Klaudia Skelnik, Ireneusz Miciuła, Paweł Łubiński
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Nauka i Biznes, 2018
Opis fizyczny: 102 s.
p-ISBN: 978-8366040-01-4
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 6,16618/2578
Autorzy: Paweł Groński, Agata Rewerska, Radosław Dudek, Jakub Szczepkowski, Wojciech Glac.
Tytuł: Zasady konstruowania skargi do WSA : ze wzorami: skarga na bezczynność organów administracji, skarga na przewlekłość postępowania, skarga na niewykonanie wyroku sądu, skarga do WSA, skarga do NSA : stan prawny na dzień 1 grudnia 2017 / Paweł Groński, Agata Rewerska, Radosław Dudek, Jakub Szczepkowski, Wojciech Glac
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowo-Prawnicze Ad Exemplum, 2018
Opis fizyczny: 319 s.
p-ISBN: 978-83-944517-9-0
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 14619/2578
Autorzy: Magdalena Baran.
Tytuł: Znaczenie wojny : pytając o wojnę sprawiedliwą / Magdalena M. Baran
Adres wydawniczy: Łódź : Fundacja Liberté!, 2018
Opis fizyczny: 355 s.
p-ISBN: 978-83-618-9403-2
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000620/2578
Autorzy: Ewa Zawisza.
Tytuł: Zosia i motyl Anatol / Ewa Zawisza
Adres wydawniczy: [Kraków] : Wydawnictwo Centrum Metody Krakowskiej, [2018]
Opis fizyczny: 25 s.
p-ISBN: 978-83-64957-17-8
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL621/2578
Autorzy: Mariusz Dzięglewski, Anna Fiń, Monika Miszczuk-Wereszczyńska.
Tytuł: "Dramat i życie", czyli raport z badania krakowskiego pola literackiego / Mariusz Dzięglewski, Anna Fiń, Monika Miszczuk-Wereszczyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Krakowskie Biuro Festiwalowe, 2018
Opis fizyczny: 148 s.
p-ISBN: 978-83-65270-31-3
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 8,7622/2578
Autorzy: Mariusz Dzięglewski, Anna Fiń, Monika Miszczuk-Wereszczyńska.
Tytuł: "Dramat i życie", podsumowanie raportu z badania krakowskiego pola literackiego / Mariusz Dzięglewski, Anna Fiń, Monika Miszczuk-Wereszczyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Krakowskie Biuro Festiwalowe, 2018
Opis fizyczny: 40 s.
p-ISBN: 978-83-65270-32-0
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 2,35623/2578
Autorzy: Ewa Fogelzang-Adler.
Tytuł: "O Polskę wolną i demokratyczną" : ideowo-programowe oblicze szarych szeregów w Krakowie 1939-1945 : publicystyka prasowa konspiracji harcerskiej / Ewa Fogelzang-Adler
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2017
Opis fizyczny: 330 s.
p-ISBN: 978-83-7793-563-7
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 18,3624/2578
Autorzy: Halina Cader-Pawłowska, Agnieszka Dutka.
Tytuł: Agnieszka Dutka : grafiki - prints : Słońca i Księżyce = Suns amd Moons / Agnieszka Dutka ; [tekst/text Halina Cader-Pawłowska]
Adres wydawniczy: Kraków : s. n., 2017
Opis fizyczny: 76 s.
p-ISBN: 978-83-946805-0-3
Uwagi: Katalog zawiera prace Agnieszki Dutki z projektu "Słońca i Księżyce", grafiki z lat 2015-2017 prezentowane na wystawach indywidualnych.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL, ENG
Liczba arkuszy: 6625/2578
Autorzy: Roman Solecki.
Tytuł: Aktywność młodzieży w cyberprzestrzeni / Roman Solecki
Adres wydawniczy: Warszawa ; Milanówek : Oficyna Wydawnicza Von Velke, 2017
Opis fizyczny: 232 s.
p-ISBN: 978-83-947984-2-0
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 25.000
Liczba arkuszy: 12,8626/2578
Autorzy: Radosława Rodasik, Malwina Dankiewicz.
Tytuł: Animacja undergroundowa : charakterystyka językowa i psychologiczna / Radosława Rodasik, Malwina Dankiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie, 2017
Opis fizyczny: 164 s.
p-ISBN: 978-83-64035-52-4
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 9,11627/2578
Autorzy: Krzysztof Kania, Krzysztof Kloc, Przemysław M. Żukowski.
Tytuł: August Zaleski : wspomnienia / opracowali, wstępem i przypisami opatrzyli Krzysztof Kania, Krzysztof Kloc, Przemysław Marcin Żukowski
Adres wydawniczy: Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2017
Opis fizyczny: 264 s.
p-ISBN: 978-83-64895-90-6
Uwagi: Edycja tekstu źródłowego.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 50.000
Liczba arkuszy: 14628/2578
Autorzy: Marcin Urbaniak.
Tytuł: Biologiczne wymiary rozumienia : od ewolucji do hermeneutyki ludzkiego myślenia / Marcin Urbaniak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2017
Opis fizyczny: 222 s.
p-ISBN: 978-83-65765-10-9
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 12,3
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]629/2578
Autorzy: Marcin Sarna.
Tytuł: Boom i McOndo : wokół nowej prozy hispanoamerykańskiej / Marcin Sarna
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
Opis fizyczny: 280 s.
p-ISBN: 978-83-8084-059-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 793)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 15,0
DOI:630/2578
Autorzy: Maciej Kałuża.
Tytuł: Buntownik : ewolucja i kryzys w twórczości Alberta Camusa / Maciej Kałuża
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON Filip Lohner, 2017
Opis fizyczny: 704 s.
p-ISBN: 978-83-65705-29-7
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 40631/2578
Autorzy: Tomasz Szeląg.
Tytuł: Cesarz Julian Apostata i jego ustawa szkolna / Tomasz Szeląg
Adres wydawniczy: Zabrze - Tarnowskie Góry : Wydawnictwo Infort Editions, 2017
Opis fizyczny: 157 s.
p-ISBN: 978-83-65982-00-1
Seria: (Prace Historyczne ; nr 18)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 10,5632/2578
Autorzy: Waldemar Tejchman, Lidia Wasyłyszyn, Anna Warchoł, Dorota Lewandowska.
Tytuł: Chemia 7 : zbiór zadań : szkoła podstawowa / Waldemar Tejchman, Lidia Wasyłyszyn, Anna Warchoł, Dorota Lewandowska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2017
Opis fizyczny: 112 s.
p-ISBN: 978-83-02-16911-3
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]633/2578
Autorzy: Mieczysław Mazur.
Tytuł: Chorologia ryjkowców z podrodziny Entiminae (Coleoptera Curculionidae bez Otiorhynchini) w Polsce / Mieczysław Mazur
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
Opis fizyczny: 347 s.
p-ISBN: 978-83-8084-064-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 797)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 80.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]634/2578
Autorzy: Witold Ligęza.
Tytuł: Co dzieci wiedzą o twórczości i tworzeniu? : rozwój reprezentacji poznawczej twórczości u dzieci w wieku od 4 do 10 lat / Witold Ligęza
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Petrus, 2017
Opis fizyczny: 280 s.
p-ISBN: 978-83-7720-319-4
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]635/2578
Autorzy: Andrzej Madera.
Tytuł: Cyberprzestępczość : studium politologiczne / Andrzej Madera
Adres wydawniczy: Kraków : Europejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki, 2017
Opis fizyczny: 158 s.
p-ISBN: 978-83-63991-50-0
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 8636/2578
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Czas nieszczęść, cierpień, oporu i walki : przegrani zwycięzcy? : społeczeństwo polskie między wrześniem 1939 a majem 1945 / Jacek Chrobaczyński
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2017
Opis fizyczny: 576 s.
p-ISBN: 97883-242-3145-4
e-ISBN: 97883-242-3284-0
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 32,0637/2578
Autorzy: Ewa Domagała-Zyśk, Tomasz Knopik, Urszula Oszwa.
Tytuł: Diagnoza funkcjonalna rozwoju społeczno-emocjonalnego uczniów w wieku 9-13 lat / Ewa Domagała-Zyśk, Tomasz Knopik, Urszula Oszwa
Adres wydawniczy: Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017
Opis fizyczny: 202 s.
p-ISBN: 978-83-65450-87-6
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 12,6
Adres url:638/2578
Autorzy: Ewa Domagała-Zyśk, Tomasz Knopik, Urszula Oszwa.
Tytuł: Diagnoza i wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego uczniów w wieku 9-13 lat : podręcznik dla wychowawców i nauczycieli / Ewa Domagała-Zyśk, Tomasz Knopik, Urszula Oszwa
Adres wydawniczy: Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017
Opis fizyczny: 80 s.
p-ISBN: 978-83-65450-88-3
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 5,0
Adres url:639/2578
Autorzy: Anna Spólna, Paweł Próchniak.
Tytuł: Dialogi z Mickiewiczem : aktualizacje tradycji romantycznej w nowej i najnowszej poezji polskiej / Anna Spólna ; [redaktor naukowy Paweł Próchniak]
Adres wydawniczy: Radom : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, 2017
Opis fizyczny: 392 s.
p-ISBN: 978-83-7351-842-1
Seria: (Monografia ; 213)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 15640/2578
Autorzy: Iwona Sikorska, Jolanta Sajdera, Marta Paluch-Chrabąszcz.
Tytuł: Dzielne dzieci! : wspieranie odporności psychicznej w wieku przedszkolnym / Iwona Sikorska, Jolanta Sajdera, Marta Paluch-Chrabąszcz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2017
Opis fizyczny: 152 s.
p-ISBN: 978-83-65669-00-1
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 7,8641/2578
Autorzy: Katarzyna Dormus, Anna Włoch, Justyna Wojniak.
Tytuł: Edukacja kobiet, kobiety w edukacji : szkice historyczno-pedagogiczne / Katarzyna Dormus, Anna Włoch, Justyna Wojniak
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017
Opis fizyczny: 171 s.
p-ISBN: 978-83-8095-319-2
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 10642/2578
Autorzy: Piotr Błaszczyk, Kazimierz Mrówka, Euklides.
Tytuł: Euklides : Elementy : księgi V - VI, teoria proporcji i podobieństwa / Euklides ; tłumaczenie i komentarz Piotr Błaszczyk, Kazimierz Mrówka
Wydanie: Wyd. 2
Adres wydawniczy: Kraków : Copernicus Center Press, 2017
Opis fizyczny: 326 s.
p-ISBN: 978-83-7886-327-4
e-ISBN: 978-83-7886-057-0
Uwagi: Edycja tekstów źródłowych.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 16643/2578
Autorzy: Robert Kłaczyński.
Tytuł: Federacja Rosyjska i Republika Białoruś na przełomie XX i XXI wieku : studium historyczno-polityczno-gospodarcze / Robert Kłaczyński
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
Opis fizyczny: 217 s.
p-ISBN: 978-83-8084-021-8
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 778)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 80.000
Liczba arkuszy: 12
DOI:
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]644/2578
Autorzy: Katarzyna Wądolny-Tatar, Małgorzata Klimczuk.
Tytuł: Fenografia rodzinna : studia i szkice o twórczości Teresy Ferenc, Zbigniewa Jankowskiego, Anny Janko, Mileny Wieczorek / Katarzyna Wądolny-Tatar, Małgorzata Klimczuk
Adres wydawniczy: Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2017
Opis fizyczny: 358 s.
p-ISBN: 978-83-65155-80-1
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 14,5645/2578
Autorzy: Waldemar Bukowski, Bogusław Dybaś, Zdzisław Noga, Isabel Röskau-Rydel.
Tytuł: Galicja na józefińskiej mapie topograficznej : 1779-1783. T. 7 Cz. A, Sekcje 151-159, 170-179, 190-200 = Die Josephinische Landesaufnahme von Galizien : 1779-1783. B. 7 Teil A, Sektionen 151-159, 170-179, 190-200 / redakcja tomu Waldemar Bukowski, Bogusław Dybaś, Zdzisław Noga, [tł. i redakcja tekstów wstępnych w języku niemieckim Isabel Röskau-Rydel]
Adres wydawniczy: Kraków ; Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2017
Opis fizyczny: [VII-LXXVIII], 272 s.
p-ISBN: 978-83-65548-28-3
Uwagi: Opracowanie tekstów źródłowych.Publikacja w ramach projektu NPRH 0044/FNiTP/H11/80/2012.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL, GER
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 14646/2578
Autorzy: Waldemar Bukowski, Bogusław Dybaś, Zdzisław Noga.
Tytuł: Galicja na józefińskiej mapie topograficznej : 1779-1783. T. 7 Cz. B, Sekcje 151-159, 170-179, 190-200 = Die Josephinische Landesaufnahme von Galizien : 1779-1783. B. 7 Teil B, Sektionen 151-159, 170-179, 190-200 / redakcja tomu Waldemar Bukowski, Bogusław Dybaś, Zdzisław Noga, [tł. Isabel Röskau-Rydel]
Adres wydawniczy: Kraków ; Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 2017
Opis fizyczny: Teka ([35] k. tabl. złoż.)
p-ISBN: 978-83-65548-28-3
Uwagi: Opracowanie tekstów źródłowych.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL, GER
Punktacja MNiSW: 50.000
Liczba arkuszy: 35647/2578
Autorzy: Zbigniew Długosz.
Tytuł: Geograficzny leksykon miejsc i obiektów z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO : kraje europejskie / Zbigniew Długosz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Attyka, 2017
Opis fizyczny: 169 s.
p-ISBN: 978-83-65644-27-5
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 8,89648/2578
Autorzy: Zbigniew Długosz.
Tytuł: Geograficzny leksykon miejsc i obiektów z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO w krajach pozaeuropejskich / Zbigniew Długosz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Attyka, 2017
Opis fizyczny: 210 s.
p-ISBN: 978-83-65644-08-3
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 11,05
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]649/2578
Autorzy: Joanna Fidelus-Orzechowska, Elżbieta Gorczyca, Kazimierz Krzemień.
Tytuł: Geomorfologiczne skutki gospodarki turystycznej w Tatrach / Joanna Fidelus-Orzechowska, Elżbieta Gorczyca, Kazimierz Krzemień
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2017
Opis fizyczny: 239 s.
p-ISBN: 978-83-947483-4-0
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 80.000
Liczba arkuszy: 13,2650/2578
Autorzy: Katarzyna Potyrała.
Tytuł: iEdukacja : synergia nowych mediów i dydaktyki : ewolucja, antynomie, konteksty / Katarzyna Potyrała
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
p-ISBN: 978-83-8084-052-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; 791)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 16,5
DOI:
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]651/2578
Autorzy: Michał Śliwa.
Tytuł: Ignacy Daszyński - współtwórca Niepodległej / Michał Śliwa
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Muzeum Niepodległości, 2017
Opis fizyczny: 124 s.
p-ISBN: 978-83-65439-21-5
Seria: (Twórcy Państwowości Polskiej)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 80.000
Liczba arkuszy: 7,5652/2578
Autorzy: Andrzej Żebrowski, Radosław Żmigrodzki.
Tytuł: Informacja jednym z elementów bezpieczeństwa państwa : wybrane aspekty / Andrzej Żebrowski, Radosław Żmigrodzki
Adres wydawniczy: Kraków ; Warszawa : Wydawnictwo Sztafeta, 2017
Opis fizyczny: 549 s.
p-ISBN: 978-83-63767-22-8
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 14,6653/2578
Autorzy: Małgorzata Lebda.
Tytuł: Jezik zemlje / Malgožata Lebda
Adres wydawniczy: Beograd : Treći Trg - Čigoja štampa, 2017
Opis fizyczny: 122 s.
p-ISBN: 978-86-6407-027
Typ publikacji: PM
Język publikacji: SCC654/2578
Autorzy: Karina Zając-Haduch.
Tytuł: Językowy obraz kobiety i mężczyzny w rosyjskiej prozie wiejskiej / Karina Zając-Haduch
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
Opis fizyczny: 188 s.
p-ISBN: 978-83-8084-025-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 780)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 11
DOI:655/2578
Autorzy: Mirosław Warchołek.
Tytuł: Językowy obraz konfliktów w tekstach rosyjskojęzycznych (1997-2009) / Mirosław Warchołek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
Opis fizyczny: 197 s.
p-ISBN: 978-83-8084-026-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 781)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 11,5
DOI:656/2578
Autorzy: Jovita Vaškevič-Buś.
Tytuł: Kompetencje leksykalne uczniów w młodszym wieku szkolnym w Polsce i na Litwie : (studium stastystyczno-kognitywne) / Jovita Vaškevič-Buś
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
Opis fizyczny: 240 s.
p-ISBN: 978-83-8084-071-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 800)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 12
DOI:
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]657/2578
Autorzy: Tomasz Szybisty.
Tytuł: Korpus witraży z lat 1800-1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej. T. 5, Diecezja kielecka / Tomasz Szybisty
Adres wydawniczy: Kraków : Imedius Agencja Reklamowa, 2017
Opis fizyczny: 272 s.
p-ISBN: 978-83-944308-5-6
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 24,0
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]658/2578
Autorzy: Bolesław Prus, Tadeusz Budrewicz.
Tytuł: Kroniki. T. 14, 1885 / Bolesław Prus ; opracował Tadeusz Budrewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza ; Lublin : Wydawnictwo Episteme, 2017
Opis fizyczny: 360 s.
p-ISBN: 978-83-65172-17-4
Seria: (Pisma wszystkie. Seria E, Kroniki)
Uwagi: Opracowanie krytyczne tekstu źródłowego literackiego i nota edytorska.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 50.000
Liczba arkuszy: 20,0
Adres url:659/2578
Autorzy: Małgorzata Lebda.
Tytuł: Matecznik / Małgorzata Lebda
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, 2017
Opis fizyczny: 50 s.
p-ISBN: 978-83-64504-63-1
Seria: (Biblioteka Poezji Współczesnej - WBPiCAK ; t. 115)
Typ publikacji: PM
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]660/2578
Autorzy: Andrzej Jaeschke.
Tytuł: Metamorfozy parlamentu westminsterskiego od połowy XVIII do końca XIX wieku / Andrzej Jaeschke
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
Opis fizyczny: 328 s.
p-ISBN: 978-83-8084-073-7
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 802)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 15,6
DOI:661/2578
Autorzy: Tadeusz Budrewicz.
Tytuł: Między rymem a Muzą / Tadeusz Budrewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
Opis fizyczny: 264 s.
p-ISBN: 978-83-8084-061-4
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 795)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 13,8
Adres url:662/2578
Autorzy: Piotr Bieniek.
Tytuł: Moja niemartwa natura, krajobrazy mikroskopowe : [katalog wystawy] / Piotr Bieniek
Adres wydawniczy: Kielce : BWA w Kielcach, 2017
Opis fizyczny: 24 s.
p-ISBN: 978-83-948408-4-6
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 2,5
Adres url:
Repozytorium UP:663/2578
Autorzy: Grażyna Wrona.
Tytuł: Nadzór nad prasą w Krakowie (1918-1939) / Grażyna Wrona
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2017
Opis fizyczny: 244 s.
p-ISBN: 978-83-7638-817-5
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 14,3
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]664/2578
Autorzy: Joanna Świątkowska, Izabela Albrycht, Dominik Skokowski.
Tytuł: National Cyber Security Organisation : Poland / Joanna Świątkowska, Izabela Albrycht, Dominik Skokowski
Adres wydawniczy: Talin : NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, 2017
Opis fizyczny: 28 s.
p-ISBN: brak
Seria: (NATO CCD COE)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: ENG
Liczba arkuszy: 1,5
Adres url:665/2578
Autorzy: Anna Szkolak-Stępień.
Tytuł: Nauczyciele wczesnej edukacji wobec problemu diagnozowania specyficznych trudności w uczeniu się / Anna Szkolak-Stępień
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
Opis fizyczny: 135 s.
p-ISBN: 798-83-8084-033-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 785)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 7,5
DOI:666/2578
Autorzy: Mirosław Boruta.
Tytuł: Nazwisko jako fundament tożsamości poza Ojczyzną : gruzińska gałąź Poniatowskich / Mirosław Boruta
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
Opis fizyczny: 229 s.
p-ISBN: 978-83-8084-044-7
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 788)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 12,05667/2578
Autorzy: Jakub Skorupski, Magdalena Szenejko, Przemysław Śmietana, Remigiusz Panicz, Sławomir Keszka, Przemysław Czerniejewski, Marianna Soroka, Lidia Orłowska, Marzena Albrycht, Magdalena Zatoń-Doborowolska, Magdalena Moska, Lucyna Kirczuk, Anna Rymaszewska.
Tytuł: Obce gatunki inwazyjne - identyfikacja zagrożeń w celu ochrony bioróżnorodności = Invasive Alien Species - identification of threats to protect biodiversity / Jakub Skorupski, Magdalena Szenejko, Przemysław Śmietana, Remigiusz Panicz, Sławomir Keszka, Przemysław Czerniejewski, Marianna Soroka, Lidia Orłowska, Marzena Albrycht, Magdalena Zatoń-Dobrowolska, Magdalena Moska, Lucyna Kirczuk, Anna Rymaszewska
Adres wydawniczy: Szczecin : Federacja Zielonych "GAJA" & Polskie Towarzystwo Genetyki Konserwatorskiej LUTREOLA, 2017
Opis fizyczny: 182 s.
p-ISBN: 978-83-944300-2-3
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL, ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 16,06668/2578
Autorzy: Elżbieta Maj.
Tytuł: Ochrona praw człowieka niepełnosprawnego przed wykluczeniem społecznym w ujęciu historycznoprawnym i współczesnym / Elżbieta A. Maj
Adres wydawniczy: Bielsko-Biała : Wydawnictwo Dla Szkoły, 2017
Opis fizyczny: 178 s.
p-ISBN: 978-83-88396-85-4
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 10,46669/2578
Autorzy: Anna Fiń, Aldona Guzik.
Tytuł: Odbiór dziedzictwa kulturowego przez "profesjonalnych" odbiorców kultury i pasjonatów : raport z badań jakościowych / Anna Fiń, Aldona Guzik
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Małopolskiego Instytutu Kultury, 2017
Opis fizyczny: 70 s.
p-ISBN: 978-83-61406-30-3
Uwagi: Publikacja nierecenzowana.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 4,3
Adres url:670/2578
Autorzy: Rafał Kopeć, Przemysław Mazur.
Tytuł: Odstraszanie militarne w XXI wieku : Polska - NATO - Rosja / Rafał Kopeć, Przemysław Mazur
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2017
Opis fizyczny: 172 s.
p-ISBN: 978-83-8084-090-4
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 9,5
Adres url:671/2578
Autorzy: Elżbieta Maj.
Tytuł: Omne Datum Optimum : złota bulla zakonu templariuszy (1139) / Elżbieta A. Maj
Adres wydawniczy: Zabrze ; Tarnowskie Góry : Wydawnictwo Infort Editions, 2017
Opis fizyczny: 72 s.
p-ISBN: 978-83-64023-88-0
Seria: (Szlakiem Krucjat ; t. 8)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 2,7672/2578
Autorzy: Tomasz Kośmider, Przemysław Wywiał.
Tytuł: Organizacja i funkcjonowanie społecznej bazy bezpieczeństwa narodowego RP : rola organizacji proobronnych : raport z badań / Tomasz Kośmider, Przemysław Wywiał
Adres wydawniczy: Warszawa : Akademia Sztuki Wojennej. Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, 2017
Opis fizyczny: 61 s.
p-ISBN: BRAK
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 3673/2578
Autorzy: Jolanta Maćkowicz.
Tytuł: Osoby starsze jako ofiary przemocy domowej : ujęcie wiktymologiczne / Jolanta Maćkowicz
Wydanie: Wyd. 2 popr.
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2017
Opis fizyczny: 358 s.
p-ISBN: 978-83-8095-327-7
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 14,0674/2578
Autorzy: Andrzej Kozera.
Tytuł: Pełczyska cywilizacja, kultura i tożsamość / Andrzej Kozera
Adres wydawniczy: Kraków : Europejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki w Krakowie, 2017
Opis fizyczny: 384 s.
p-ISBN: 978-83-63991-52-4
Uwagi: Publikacja dostępna na CD-ROM.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 16
Adres url:675/2578
Autorzy: Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał.
Tytuł: Planeta Nowa 7 : podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej / Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era, cop. 2017
Opis fizyczny: 223 s., [1] k. tabl. złoż. luzem
p-ISBN: 978-83-267-3096-2
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 12,0676/2578
Autorzy: Maria Rogińska.
Tytuł: Po rozpadzie : obraz świata rosyjskich i prawosławnych w okresie poradzieckim / Maria Rogińska
Adres wydawniczy: Kraków : Universitas, 2017
Opis fizyczny: 268 s.
p-ISBN: 97883-242-3138-6
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 14,8677/2578
Autorzy: Bernard Wiśniewski, Jerzy Kozioł, Janusz Falecki.
Tytuł: Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych / Bernard Wiśniewski, Jerzy Kozioł, Janusz Falecki
Adres wydawniczy: Szczytno : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2017
Opis fizyczny: 188 s.
p-ISBN: 978-83-7462-552-4
e-ISBN: 978-83-7462-553-1
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 10,14
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]678/2578
Autorzy: Leszek F. Korzeniowski.
Tytuł: Podstawy nauk o bezpieczeństwie / Leszek F. Korzeniowski
Wydanie: Wyd. II zmien.
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2017
Opis fizyczny: 332 s.
p-ISBN: 978-83-8085-172-6
Seria: (Zarządzanie Bezpieczeństwem)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 80.000
Liczba arkuszy: 16,6679/2578
Autorzy: Barbara Nowak.
Tytuł: Pomoc kobietom z nizin społecznych na terenie Krakowa : (1918-1939) / Barbara Nowak
Wydanie: Wyd. II zmienione i uzupełnione
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Petrus, 2017
Opis fizyczny: 166 s.
p-ISBN: 978-83-7720-496-2
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 10,5680/2578
Autorzy: Mariusz Dzięglewski.
Tytuł: Praktyki odbioru dziedzictwa kulturowego : raport z  badania sondażowego / Mariusz Dzięglewski
Adres wydawniczy: Kraków : Małopolski Instytut Kultury, 2017
Opis fizyczny: 38 s.
p-ISBN: 978-83-61406-34-1
Uwagi: Publikacja nierecenzowana.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 2,0
Adres url:681/2578
Autorzy: Magdalena Lubińska-Bogacka.
Tytuł: Problemy readaptacji skazanych i pomoc w ich resocjalizacji / Magdalena Lubińska-Bogacka
Adres wydawniczy: Kraków : Petrus, 2017
Opis fizyczny: 269 s.
p-ISBN: 978-83-7720-331-6
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 8682/2578
Autorzy: Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Programowanie języka w terapii logopedycznej : na przykładzie rozwoju języka dzieci niesłyszących / Zdzisława Orłowska-Popek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
Opis fizyczny: 236 s.
p-ISBN: 978-83-8084-072-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 801)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 12
DOI:683/2578
Autorzy: Anna Penkała.
Tytuł: Przeciw prawu, tradycji i obyczajowi : sprawy procesowe szlacheckich małżeństw w księgach sądów grodzkich z terenu województwa krakowskiego w czasach saskich / Anna Penkała
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2017
Opis fizyczny: 195 s.
p-ISBN: 978-83-65705-36-5
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 8684/2578
Autorzy: Katarzyna Woźniak.
Tytuł: Przed Grotowskim : przewodnik po Włoszech teatralnych / Katarzyna Woźniak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Pasaże, 2017
Opis fizyczny: 180 s.
p-ISBN: 978-83-64511-28-8
Seria: (Meridiana)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 7685/2578
Autorzy: Mariusz Dzięglewski, Anna Fiń, Aldona Guzik.
Tytuł: Przemiany praktyk i strategii udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej w latach 2004-2014 : raport końcowy / Mariusz Dzięglewski, Anna Fiń, Aldona Guzik
Adres wydawniczy: Kraków : Małopolski Instytut Kultury, 2017
Opis fizyczny: 98 s.
p-ISBN: 978-83-61406-38-9
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 6,0
Adres url:686/2578
Autorzy: Ilona Żeber-Dzikowska, Bożena Wójtowicz, Magdalena Kosacka.
Tytuł: Przyroda 4 : podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej / Ilona Żeber-Dzikowska, Bożena Wójtowicz, Magdalena Kosacka
Adres wydawniczy: Kielce : Grupa MAC, 2017
Opis fizyczny: 184 s.
p-ISBN: 978-83-8108-074-3
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 6687/2578
Autorzy: Ilona Żeber-Dzikowska, Bożena Wójtowicz, Magdalena Kosacka.
Tytuł: Przyroda : zeszyt ćwiczeń dla klasy czwartej szkoły podstawowej / Ilona Żeber-Dzikowska, Bożena Wójtowicz, Magdalena Kosacka
Adres wydawniczy: Kielce : Grupa MAC, 2017
Opis fizyczny: 112 s.
p-ISBN: 978-83-8108-075-0
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 6688/2578
Autorzy: Witold Pilecki, Józef Brynkus, Michał Siwiec-Cielebon, Wiesław Jan Wysocki.
Tytuł: Raport Witolda / Witold Pilecki ; [kolegium redakcyjne Józef Brynkus, Michał Siwiec-Cielebon, Wiesław Jan Wysocki]
Adres wydawniczy: Ząbki : Wydawnictwo Apostolicum ; Londyn : Studium Polski Podziemnej, 2017
Opis fizyczny: 254 s.
p-ISBN: 978-83-7919-060-7
Uwagi: Edycja tekstu źródłowego.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]689/2578
Autorzy: Michał Warchala, Maria Rogińska, Piotr Stawiński.
Tytuł: Reformacja i nowoczesność / Michał Warchala, Maria Rogińska, Piotr Stawiński
Adres wydawniczy: Kraków : Zakład Wydawniczy NOMOS, 2017
Opis fizyczny: 172 s.
p-ISBN: 978-83-7688-484-4
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 9,5690/2578
Autorzy: Miłosz Puczydłowski.
Tytuł: Religia i sekularyzm : współczesny spór o sekularyzację / Miłosz Puczydłowski
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2017
Opis fizyczny: 353 s.
p-ISBN: 97883-242-3144-7
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 19,5691/2578
Autorzy: Paweł Kłoczowski.
Tytuł: Rewolucja kartezjańska i inne szkice / Paweł Kłoczowski
Adres wydawniczy: [Gdańsk] : Fundacja Pracownia, 2017
Opis fizyczny: 164 s.
p-ISBN: 978-83-947432-2-2
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 6,3692/2578
Autorzy: Dominika Sznajder.
Tytuł: Rola osoby znaczącej w kształtowaniu obrazu siebie sieroty społecznej / Dominika Sznajder
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
Opis fizyczny: 206 s.
p-ISBN: 978-83-8084-027-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 782)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 10,8
DOI:693/2578
Autorzy: Andrzej Graczyk, Izabela Wielewska, Małgorzata Piaskowska-Silarska.
Tytuł: Rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce : problemy bezpieczeństwa energetycznego i lokalnego wykorzystania zasobów / Andrzej Graczyk, Izabela Wielewska, Małgorzata Piaskowska-Silarska
Adres wydawniczy: Warszawa : Texter, 2017
Opis fizyczny: 114 s.
p-ISBN: 978-83-7790-455-8
e-ISBN: 978-83-7790-456-5
Seria: (Monografia - Texter)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 6,0
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]694/2578
Autorzy: Daria Becker-Pestka, Grzegorz Kubiński, Majka Łojko.
Tytuł: Różne obszary wykluczenia społecznego w Polsce : wybrane zagadnienia : monografia / Daria Becker-Pestka, Grzegorz Kubiński, Majka Łojko
Adres wydawniczy: Wrocław : Exante Wydawnictwo Naukowe, 2017
Opis fizyczny: 107 s.
p-ISBN: 978-83-65374-32-5
e-ISBN: 978-83-65374-33-2
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 6,5
Adres url:695/2578
Autorzy: Krzysztof Borkowski, Tadeusz Grabiński, Antoni Jackowski, Maciej Ostrowski, Renata Seweryn, Roman Bogacz, Elżbieta Bilska-Wodecka, Izabela Sołjan, Marek Łabaj, Bożena Alejziak, Ewa Grabińska, Franciszek Mróz, Wiktoria Sobczuk, Justyna Liro, Leszek Mazanek.
Tytuł: Ruch turystyczny w Krakowie 2016 : uczestnicy Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku : monografia / Krzysztof Borkowski, Tadeusz Grabiński, Antoni Jackowski, Maciej Ostrowski, Renata Seweryn, Roman Bogacz, Elżbieta Bilska-Wodecka, Izabela Sołjan, Marek Łabaj, Bożena Alejziak, Ewa Grabińska, Franciszek Mróz, Jadwiga Sobczuk, Justyna Liro, Leszek Mazanek
Adres wydawniczy: Kraków : Małopolska Organizacja Turystyczna, 2017
Opis fizyczny: 188 s.
p-ISBN: 978-83-65249-94-4
Uwagi: Monografia pozytywnie oceniona przez KEN.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 8
Adres url:696/2578
Autorzy: Jan Śledzianowski.
Tytuł: Samobójstwo w dziejach i cywilizacji śmierci / Jan Śledzianowski
Adres wydawniczy: Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2017
Opis fizyczny: 260 s.
p-ISBN: 978-83-7971-612-8
Uwagi: Publikacja źródłowa nieafiliowana do Uniwersytetu Pedagogicznego.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 13,68697/2578
Autorzy: Magdalena Król.
Tytuł: Skuteczne zarządzanie projektami a kompetencje interpersonalne / Magdalena B. Król
Adres wydawniczy: Warszawa : CeDeWu, 2017
Opis fizyczny: 277 s.
p-ISBN: 978-83-7556-961-2
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Adres url:698/2578
Autorzy: Przemysław Mazur, Paweł Skorut.
Tytuł: Społeczeństwo przeciw państwu, państwo przeciw społeczeństwu : bezpieczeństwo ustroju Polski Ludowej na wybranych przykładach z ziemi tarnowskiej / Przemysław Mazur, Paweł Skorut
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Attyka, 2017
Opis fizyczny: 139 s.
p-ISBN: 978-83-65644-23-7
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 7699/2578
Autorzy: Elżbieta Lubińska-Kościółek.
Tytuł: Spotkanie z art brut / Elżbieta Lubińska-Kościółek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
Opis fizyczny: 151 s.
p-ISBN: 978-83-8084-089-8
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 812)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 7
DOI:700/2578
Autorzy: Maciej Urbanek.
Tytuł: Struktura bytu ludzkiego w świetle koncepsji "ogarniającego" w filozofii Karla Jaspersa / Maciej Urbanek
Adres wydawniczy: Kraków : TAiWPN Universitas, 2017
Opis fizyczny: 232 s.
p-ISBN: 97883-242-3180-5
e-ISBN: 97883-242-3287-1
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 12,2701/2578
Autorzy: Renata Ciesielska-Kruczek.
Tytuł: Świat bibliotek : z bibliotecznych podróży / Renata Ciesielska-Kruczek
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2017
Opis fizyczny: 156 s.
p-ISBN: 978-83-64203-80-0
Seria: (Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza ; 29)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 10,5
Adres url:702/2578
Autorzy: Adam Redzik, Roman Duda, Marian Mudryj, Łukasz Sroka, Wanda Wojtkiewicz-Rok, Józef Wołczański, Andrzej Kajetan Wróblewski.
Tytuł: Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie / Adam Redzik, Roman Duda, Marian Mudryj, Łukasz Tomasz Sroka, Wanda Wojtkiewicz-Rok, Józef Wołczański, Andrzej Kajetan Wróblewski
Wydanie: Wyd. 2. popr.
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Wysoki Zamek, 2017
Opis fizyczny: 1311 s.
p-ISBN: 978-83-947365-7-6
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000703/2578
Autorzy: Sławomir Olszewski.
Tytuł: Usłyszeć polifonię : tożsamości zawodowe pedagogów specjalnych pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną / Sławomir Olszewski
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017
Opis fizyczny: 388 s.
p-ISBN: 978-83-8095-194-5
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 23,69704/2578
Autorzy: Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Bogusław Ulijasz.
Tytuł: Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu własności rolnej Skarbu Państwa - aspekt konstytucyjnoprawny / Mariusz Bidziński, Marek Chmaj, Bogusław Ulijasz
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017
Opis fizyczny: 247 s.
p-ISBN: 978-83-8019-652-0
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 13705/2578
Autorzy: Jan Aleksander Koreywa, Piotr Borek, Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Utwory okolicznościowe / Jan Aleksander Koreywa ; oprac. Piotr Borek, Roman Mazurkiewicz ; wstęp Piotr Borek
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2017
Opis fizyczny: 196 s.
p-ISBN: 978-83-948011-5-1
Seria: (Biblioteka Dawnej Literatury Popularnej i Okolicznościowej ; t. 33)
Uwagi: Edycja tekstów źródłowych powstała w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki".
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 8,5
Adres url:706/2578
Autorzy: Mateusz Szast.
Tytuł: W Irlandii wygodniej, ale w Polsce lepiej : kapitał społeczno-kulturowy i ocena sytuacji życiowej polskich migrantów w Irlandii / Mateusz Szast
Adres wydawniczy: Kraków : Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL : Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, 2017
Opis fizyczny: 416 s.
p-ISBN: 978-83-60944-90-5
Seria: (Biblioteka Polonii / Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; t. 39)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 23,0707/2578
Autorzy: Paweł Sporek.
Tytuł: W stronę lektury : propozycje tekstów do opracowania lekcyjnego dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów / Paweł Sporek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
Opis fizyczny: 268 s.
p-ISBN: 978-83-8084-048-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 790)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 14,9
Adres url:708/2578
Autorzy: Michał Czajkowski, Piotr Borek.
Tytuł: Wernyhora, wieszcz ukraiński : powieść historyczna z roku 1768 / Michał Czajkowski ; wstęp i opracowanie Piotr Borek
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2017
Opis fizyczny: 278 s.
p-ISBN: 978-83-7638-854-0
Seria: (Biblioteka Sarmacka ; t. 13)
Uwagi: Edycja tekstów źródłowych powstała w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki".
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 19,5
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]709/2578
Autorzy: Ignacy S. Fiut, Marcin Urbaniak.
Tytuł: Wiedza w perspektywie ewolucyjnej : wybrane stanowiska / Ignacy S. Fiut, Marcin Urbaniak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2017
Opis fizyczny: 195 s.
p-ISBN: 978-83-65765-03-1
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 10,8
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]710/2578
Autorzy: Gabriel Szuster.
Tytuł: Wincenty Danek (1907-1976) : biografia nauczyciela / Gabriel Szuster
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2017
Opis fizyczny: 372 s.
p-ISBN: 978-83-7730-210-1
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 80.000
Liczba arkuszy: 19,5711/2578
Autorzy: Witold Pilecki, Józef Brynkus, Michał Siwiec-Cielebon, Wiesław Jan Wysocki.
Tytuł: Witold's report from Auschwitz / Witold Pilecki ; the editorial board of the polish edition Józef Brynkus, Michał Siwiec-Cielebon, Wiesław Jan Wysocki
Adres wydawniczy: Ząbki : Wydawnictwo Apostolicum, 2017
Opis fizyczny: 258 s.
p-ISBN: 978-83-7919-069-0
Uwagi: Anglojęzyczna wersja książki "Raport Witolda".Edycja tekstu źródłowego.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: ENG712/2578
Autorzy: Agnieszka Kwiatek-Sołtys.
Tytuł: Własność gruntów a poziom rozwoju małych miast w Polsce = Land ownership in the context of small towns development in Poland : ujęcie typologiczno przestrzenne = typological and spatial approach / Agnieszka Kwiatek-Sołtys
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2017
Opis fizyczny: 254 s.
p-ISBN: 978-83-8084-093-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 813)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 14713/2578
Autorzy: Olga Wasiuta, Sergiusz Wasiuta.
Tytuł: Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie / Olga Wasiuta, Sergiusz Wasiuta
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Arcana, 2017
Opis fizyczny: 424 s.
p-ISBN: 978-83-65350-25-1
Seria: (Arkana Historii)
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 28
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]714/2578
Autorzy: Sylwia Jankowska, Przemysław Wywiał, Andrzej Ziarko.
Tytuł: Wybrane aspekty bezpieczeństwa społeczności lokalnych / Sylwia Jankowska, Przemysław Wywiał, Andrzej Ziarko
Adres wydawniczy: Kraków : Drukarnia Styl Anna Dura, 2017
Opis fizyczny: 125 s.
p-ISBN: 978-83-942367-5-5
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 7715/2578
Autorzy: Wioletta Klimczak, Grzegorz Kubiński, Ewa Sikora-Wiśniewska.
Tytuł: Wykluczenie społeczne w Polsce : wybrane zagadnienia : monografia / Wioletta Klimczak, Grzegorz Kubiński, Ewa Sikora-Wiśniewska
Adres wydawniczy: Wrocław : Exante Wydawnictwo Naukowe, 2017
Opis fizyczny: 118 s.
p-ISBN: 978-83-65374-41-7
e-ISBN: 978-83-65374-40-0
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 7,3716/2578
Autorzy: Ireneusz Kowalewski, Jan Franczyk.
Tytuł: Zdrowie emocjonalne młodzieży / Ireneusz Kowalewski, Jan L. Franczyk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Petrus, 2017
Opis fizyczny: 197 s.
p-ISBN: 978-83-7720-520-4
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
[sprawdź dostępność w katalogu BG UP]717/2578
Autorzy: Joanna Dybiec-Gajer.
Tytuł: Złota różdżka - od książki dla dzieci po dreszczowiec raczej dla dorosłych / Joanna Dybiec-Gajer
Adres wydawniczy: Kraków : Tertium, 2017
Opis fizyczny: 215 s.
p-ISBN: 978-83-61678-02-1
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 12,0718/2578
Autorzy: Anna Siwik, Tomasz Biedroń.
Tytuł: "Solidarność" na ziemi limanowskiej regionalny wymiar ruchu społecznego 1980-1989 / Anna Siwik, Tomasz Biedroń
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017
Opis fizyczny: 359 s.
p-ISBN: 978-83-7464-934-6
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 120.000
Liczba arkuszy: 20,0719/2578
Autorzy: Jacek Nowak, Magdalena Rzepka.
Tytuł: "Odpowiednie dać rzeczy słowo..." - C. K. Norwid : prace ofiarowane Księdzu Prałatowi Zbigniewowi Adamkowi z okazji siedemdziesiątych urodzin / redakcja Jacek Nowak, Magdalena Rzepka
Adres wydawniczy: Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2016
Opis fizyczny: 647 s.
p-ISBN: 978-83-7793-414-2
Uwagi: Publikacja źródłowa nieafiliowana do Uniwersytetu Pedagogicznego.
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL720/2578
Autorzy: Piotr Sołtyk, Beata Springer, Małgorzata Kmak.
Tytuł: Aktualne problemy samorządu terytorialnego w Polsce / Piotr Sołtyk, Beata Springer, Małgorzata Kmak
Adres wydawniczy: Warszawa : Texter Sp. z o.o., 2016
Opis fizyczny: 115 s.
p-ISBN: 978-83-7790-411-4
e-ISBN: 978-83-7790-412-1
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 25.000
Liczba arkuszy: 8721/2578
Autorzy: Jan Suchanicz.
Tytuł: Bezołowiowe tytaniany ferroelektryczne / Jan Suchanicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016
Opis fizyczny: 161 s.
p-ISBN: 978-83-7271-975-1
Typ publikacji: PM
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 25.000
Liczba arkuszy: 8,0722/2578
Autorzy: Bogusław Dybaś, Rudolf Jaworski, Mariusz Wołos, Patrycja Maciejewska, Barbara Marmol-Cop, Irmgard Nöbauer.
Tytuł: Bolesław Wicherkiewicz i jego wizja sprawy polskiej w 1915 roku = Bolesław Wicherkiewicz und die polnische Frage im Jahr 1915 / herausgegeben von = wydali Bogusław Dybaś, Rudolf Jaworski i Mariusz Wołos ; [tł. Patrycja Maciejewska, Barbara Marmol, Irmgard Nöbauer]
Adres wydawniczy: Wiedeń : Polska Akademia Nauk. Stacja Naukowa w Wiedniu, 2016
Opis fizyczny: 194 s.
p-ISBN: 978-3-9503652-7-6