Wynik wyszukiwania

Zapytanie: PRC
Liczba odnalezionych rekordów: 1329

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/1329

Praca recenzowana: Prawo rodzinne / Jakub Łukasiewicz, Rafał Łukasiewicz. - Warszawa, 2021
Autorzy: Agnieszka Ogrodnik-Kalita.
¬ródło: Acta Iuridica Resoviensia
Opis fizyczny: 2023, T. 40, nr 122, s. 163-167
Uwagi: Poprzedni tytuł "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego".
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1730-3508
Adres url:
DOI:2/1329
Praca recenzowana: Z pamiętnika seniora. Wspomnienia mieszkańców domów pomocy społecznej. Studium przypadku / Teresa Zbyrad. - Warszawa, 2022
Autorzy: Katarzyna Sygulska.
¬ródło: Exlibris. Biblioteka Gerontologii Społecznej
Opis fizyczny: 2023, Vol. 24, nr 1, s. 121-123
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2450-0232
e-ISSN: 2719-9045
Adres url:3/1329
Praca recenzowana: Poszukiwanie tożsamo¶ci w kraju (nie)pamięci. O dokumentalnej twórczo¶ci Ruth Beckermann. - ŁódĽ, 2022
Autorzy: Artur Piskorz.
Tytuł: Kłopoty z (nie)pamięci± : recenzja ksi±żki Olgi Wesołowskiej Poszukiwanie tożsamo¶ci w kraju (nie)pamięci. O dokumentalnej twórczo¶ci Ruth Beckermann / Artur Piskorz
¬ródło: Rocznik Medioznawczy
Opis fizyczny: 2022, s. 114-117
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2657-70034/1329
Praca recenzowana: Morska szachownica. Geopolityczne znaczenie akwenów morskich / Piotr Mickiewicz. - Poznań, 2022
Autorzy: Piotr Wilczyński.
¬ródło: Przegl±d Geopolityczny
Opis fizyczny: 2023, T. 45, s. 175-181
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2080-8836
e-ISSN: 2392-067X
Adres url:5/1329
Autorzy: Ewa Piotrowska.
Tytuł: Biblioteki w czasie pandemii COVID-19 : wybór ksi±żek w języku angielskim / Ewa Piotrowska
¬ródło: Biblioteka i Edukacja. - 2022, nr 21, s. 95-97
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2299-565X
Adres url:6/1329
Praca recenzowana: Empuzjon. Horror przyrodoleczniczy / Olga Tokarczuk. - Kraków, 2022
Autorzy: Tomasz Chomiszczak.
Tytuł: Empuzy, czyli rekwizytornia grozy i zabawy Olgi Tokarczuk / Tomasz Chomiszczak
¬ródło: Nowy Napis Co Tydzień
Opis fizyczny: 2022, nr 156
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2658-0713
Adres url:7/1329
Autorzy: Konrad Meus.
Tytuł: Gmina Spytkowice na starej fotografii. By czas nie zaćmił pamięci, A. Kolasa, R. Marek, A. Seremet, Spytkowice-Wadowice 2018, ss. 328. ISBN 978-83-65176-22-6 / Konrad Meus
¬ródło: Rocznik Spytkowicki. - 2022, nr 1, s. 131-137
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2720-75958/1329
Praca recenzowana: Positive Ageing and Learning from Centenarians. Living Longer and Better Michel Poulain, Jolanta Maćkowicz. - London, 2021
Autorzy: Katarzyna Zaremba.
¬ródło: Exlibris Biblioteka Gerontologii Społecznej
Opis fizyczny: 2022, nr 1, s. 131-133
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2450-0232
Adres url:9/1329
Praca recenzowana: Manifest antykomunistyczny / Łukasz Winiarski. - Warszawa, 2022
Autorzy: Maciej Kędzierski.
¬ródło: Przegl±d Geopolityczny
Opis fizyczny: 2022, T. 41, s. 174-179
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2080-8836
e-ISSN: 2392-067X
Adres url:10/1329
Praca recenzowana: The Road Less Traveled: The Secret Battle to End the Great War, 1916-1917 / Philip Zelikow. - New York, 2021
Autorzy: Piotr Puchalski.
¬ródło: Polski Przegl±d Dyplomatyczny
Opis fizyczny: 2022, nr 3, s. 183-186
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1642-406911/1329
Autorzy: Piotr Błaszczyk.
Tytuł: Recenzja: Stewart Shapiro, Geoffrey Hellman, The History of Continua. Philosophical and Mathematical Perspective, Oxford University Press, Oxford 2021, ss. 577. / Piotr Błaszczyk
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia. - 2022, Vol. 14, s. 207-216
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: ENG
p-ISSN: 2080-9751
e-ISSN: 2450-341X
Adres url:
DOI:12/1329
Autorzy: Zdzisław Noga.
Tytuł: Tomasz Panecki: Długie życie dawnych map. Opracowanie cyfrowej edycji mapy Gaula/Raczyńskiego (1:125 000, 1807-1812), Instytut Historii PAN, Warszawa 2021, ss. 202, ilustracje + płyta CD ROM / Zdzisław Noga
¬ródło: Studia Geohistorica. - 2022, nr 10, s. 253-254
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2300-2875
Adres url:13/1329
Autorzy: Renata Ciesielska-Kruczek.
Tytuł: Wizualizacja niezbędnym elementem informacji i analizy danych / Renata Ciesielska-Kruczek
¬ródło: Biblioteka i Edukacja. - 2022, nr 21, s. 91-94
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2299-565X
Adres url:14/1329
Autorzy: Jakub Kosek.
Tytuł: "Piosenka jest dobra na wszystko" : wokół serii wydawniczej Gło¶ne Pióra (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie) / Jakub Kosek
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura
Opis fizyczny: 2022, z. 14 (2), s. 171
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2083-7275
e-ISSN: 2391-4432
DOI:15/1329
Praca recenzowana: Edukacyjne, społeczne i medyczne konteksty w perspektywie zmian cywilizacyjnych / Anna Mirczak, Katarzyna Jagielska. - Kraków, 2021
Autorzy: Agnieszka Tajak-Bobek.
¬ródło: Edukacja Ustawiczna Dorosłych
Opis fizyczny: 2021, nr 4, s. 177-179
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:16/1329
Autorzy: Stanisław Skórka.
Tytuł: Architektura informacji dla pocz±tkuj±cych: Lisa Marii Martin, Everyday Information Architecture, 2019 ISBN: 978-1-937557-74-4 / Stanisław Skórka
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2021, Z. 19, s. 791-795
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2081-1861
e-ISSN: 2300-3057
Adres url:
DOI:17/1329
Autorzy: Artur Jach-Chrz±szcz.
Tytuł: Atlas Wyszehradzki, P. ¦leszyński, K. Czapiewski (red.), Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Warszawa, 2021, 303 ss. / Artur Jach-Chrz±szcz
¬ródło: Czasopismo Geograficzne. - 2021, T. 92, nr 2, s. 159-162
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0045-945318/1329
Autorzy: Renata Ciesielska-Kruczek.
Tytuł: Czas zmian... : uczmy się, zdobywaj±c do¶wiadczenie [dokument elektroniczny] / Renata Ciesielska-Kruczek
¬ródło: Biblioteka i Edukacja. - 2021, nr 20, s. 155-158
Uwagi: Recenzja: Kisilowska Małgorzata, Biblioteki publiczne w kryzysie: do¶wiadczenie pierwsze-go etapu pandemii, Warszawa 2021.
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2299-565X
Adres url:19/1329
Autorzy: Bożena Jaskowska.
Tytuł: Grzegorz Gmiterek, Aplikacje mobilne w systemach informacyjnych, Warszawa: SBP, 2020, ss. 359 / Bożena Jaskowska
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2021, Z. 19, s. 801-805
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2081-1861
e-ISSN: 2300-3057
Adres url:
DOI:20/1329
Praca recenzowana: Zdarzenia krytyczne jako czyn-niki kształtuj±ce poczucie jako¶ci życia osób starszych / Katarzyna Sygulska. - Kraków, 2020
Autorzy: Katarzyna Zaremba.
¬ródło: Exlibris Biblioteka Gerontologii Społecznej
Opis fizyczny: 2022, nr 2, s. 91-92
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2450-0232
Adres url:21/1329
Praca recenzowana: Atlas Najnowszej historii XX i XXI wieku / Marzena Wieczorek, Piotr Wójcik (red.). - Warszawa, 2021
Autorzy: Maciej Kędzierski.
¬ródło: Przegl±d Geopolityczny
Opis fizyczny: 2021, T. 35, s. 180-182
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2080-8836
e-ISSN: 2392-067X
Adres url:22/1329
Praca recenzowana: Kartki z dziejów igołomskiego powi¶la / redakcja Krzysztof Tunia. - Igołomia - Pękowice, 2020
Autorzy: Mirosław Płonka.
¬ródło: Małopolska. Regiony, Regionalizmy, Małe ojczyzny
Opis fizyczny: 2021, T. 23, s. 203-205
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1641-1102
Adres url:23/1329
Praca recenzowana: Komiks i mit / Paweł G±sowski. - Poznań, 2021
Autorzy: Marcin Chudoba.
Tytuł: Mity zdegradowane : o monografii "Komiks i mit" Pawła G±sowskiego / Marcin Chudoba
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria
Opis fizyczny: 2021, Z. 21, s. 400-401
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2081-1853
e-ISSN: 2300-5831
Adres url:
DOI:24/1329
Praca recenzowana: Wynalezienie Europy Wschodniej. Mapa cywilizacji w dobie O¶wiecenia / L. Wolff. - Kraków, 2020
Praca recenzowana: Idea Galicji. Historia i fantazja w kulturze politycznej Habsburgów / L. Wolff. - Kraków, 2020
Autorzy: Tomasz Chomiszczak.
Tytuł: Na wschód od Zachodu, czyli miedzy cywilizacj± a barbari± [Dokument elektroniczny] / Tomasz Chomiszczak
¬ródło: Nowy Napis Co Tydzień
Opis fizyczny: 2021, nr 98
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2658-0713
Adres url:25/1329
Praca recenzowana: Poetyckie podwojenie. Marian Pankowski - polski poeta języka francuskiego / Dédoublement poétique. Marian Pankowski - poete polonais de langue française / D. Walczak-Delanois. - Warszawa, 2020
Autorzy: Tomasz Chomiszczak.
Tytuł: Pankowski - reaktywacja, czyli na pocz±tku była poezja [Dokument elektroniczny] / Tomasz Chomiszczak
¬ródło: Nowy Napis Co Tydzień
Opis fizyczny: 2021, nr 88
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2658-0713
Adres url:26/1329
Autorzy: Edyta Chrobaczyńska-Plucińska.
Tytuł: Recenzja Edyty Chrobaczyńskiej-Plucińskiej, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, monografii zbiorowej pt. "Problemy integracji europejskiej i demokracji w ¶wiadomo¶ci ukraińskiej i polskiej młodzieży". Zbiór artykułów. Nieżyn, 2021. T. 4. / Edyta Chrobaczyńska-Plucińska
¬ródło: W: Problemi evropejs'koï integraciï ta demokratiï v recepciï ukraïns'koï ta pol'skoï = Problemy integracji europejskiej i demokracji w ¶wiadomo¶ci ukraińskiej i polskiej młodzieży : zbirnik statej : vip. 4 / za redakciêû Ûlïí ta Mateuša Kamionki
Adres wydawniczy: Nižin : NDU im. M. Golola, 2021
Opis fizyczny: S. 6-7
p-ISBN: 978-617-527-238-1
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL27/1329
Praca recenzowana: Ustawa o wychowaniu w trzeĽwo¶ci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komentarz / Grzegorz Krawiec. - Warszawa, 2021
Autorzy: Agata Nodżak.
Tytuł: Recenzja monografii Grzegorza Krawca, Ustawa o wychowaniu w trzeĽwo¶ci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2021, ss. 321 / Agata Nodżak
¬ródło: Rocznik Administracji Publicznej
Opis fizyczny: 2021, nr 7, s. 209-214
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
DOI:28/1329
Autorzy: Wiktoria Kudela-¦wi±tek.
Tytuł: Rówie¶nicy Niepodległej. Sto lat historii Polski z perspektywy najstarszych Polaków, red. naukowa K. Bock-Matuszyk, E. Maj, A. Paprot-Wielopolska, współpraca redakcyjna M. Szajda, P. Zubowski, Wrocław 2020, O¶rodek "Pamięć i Przyszło¶ć", ss. 384, ilustracje / Wiktoria Kudela-¦wi±tek
¬ródło: Res Gestae. Czasopismo Historyczne. - 2021, T. 13, s. 247-250
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2450-4475
e-ISSN: 2451-0068
Adres url:29/1329
Autorzy: Paulina Kwa¶niewska-Urban.
Tytuł: Włoska quovadisomania: Monika WoĽniak, Katarzyna Biernacka-Licznar, Jan Rybicki, 120 lat recepcji Quo Vadis Henryka Sienkiewicza we Włoszech, Warszawa: Wydawnictwo DiG 2020, ss. 281, ISBN 979-10-95627-67-8) / Paulina Kwa¶niewska-Urban
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - 2021, Z. 19, s. 787-790
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2081-1861
e-ISSN: 2300-3057
Adres url:
DOI:30/1329
Praca recenzowana: Wykłady o literaturze rosyjskiej (Uniwersytet Lataj±cy 1978-1979) / Wiktor Woroszylski. - Warszawa, 2020
Autorzy: Aurelia Kotkiewicz.
¬ródło: Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze
Opis fizyczny: 2020, T. 30
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2353-9674
Adres url:
DOI:31/1329
Praca recenzowana: Kształtowanie sprawno¶ci moralnych / red. Anna Jazukiewicz, Iwona Jazukiewicz. - Szczecin, 2017
Autorzy: Dariusz Adamczyk.
¬ródło: Seminare
Opis fizyczny: 2020, T. 41, nr 1, s. 161-163
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1232-8766
e-ISSN: 2450-1328
DOI:32/1329
Praca recenzowana: Kompetencje interpersonalne w pracy współczesnego nauczyciela / red. S.T. Kwiatkowski, D. Walczak. - Warszawa, 2017
Autorzy: Dariusz Adamczyk.
¬ródło: Seminare
Opis fizyczny: 2020, T. 41, nr 1, s. 151-153
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1232-8766
e-ISSN: 2450-1328
DOI:33/1329
Praca recenzowana: Troski egzystencjalne w staro¶ci. Ujęcie geragogiczne / Artur Fabi¶. - Kraków, 2018
Autorzy: Katarzyna Sygulska.
¬ródło: Exlibris. Biblioteka Gerontologii Społecznej
Opis fizyczny: 2020, nr 4, s. 190-192
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL34/1329
Praca recenzowana: Bezpieczeństwo kulturowe w trakcie zmian społecznych / Janusz Gierszewski, Krzysztof Drabik, Andrzej Pieczywok. - Kraków, 2019
Autorzy: Maciej Kędzierski.
¬ródło: Przegl±d Geopolityczny
Opis fizyczny: 2020, T. 33, s. 204-206
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2080-8836
e-ISSN: 2392-067X
Adres url:35/1329
Praca recenzowana: Geografia przemysłu zbrojeniowego Europy / Piotr L. Wiliczyński. - Kraków, 2019
Autorzy: Maciej Kędzierski.
¬ródło: Przegl±d Geopolityczny
Opis fizyczny: 2020, T. 32, s. 178-180
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2080-8836
e-ISSN: 2392-067X
Adres url:36/1329
Praca recenzowana: Przedmurze cywilizacji, Polska od 1000 lat na straży Europy / Michael Morys-Twarowski. - Kraków, 2019
Autorzy: Maciej Kędzierski.
¬ródło: Przegl±d Geopolityczny
Opis fizyczny: 2020, T. 31, s. 175-177
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2080-8836
e-ISSN: 2392-067X
Adres url:37/1329
Praca recenzowana: Leksykon zarz±dzania i marketingu w bibliotekoznawstwie / Maja Wojciechowska, Joanna Kamińska, Beata Żołędowska-Król przy współudziale Bożeny Jaskowskiej. - Warszawa, 2019, 292 ss.
Autorzy: Magdalena Król.
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia
Opis fizyczny: 2020, Z. 18, s. 430-432
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2081-1861
e-ISSN: 2300-3057
Adres url:
DOI:38/1329
Praca recenzowana: Warto¶ci, postawy, wybory. Aksjologiczna koncepcja realizacji kariery / Beata Jakimiuk. - Lublin, 2020
Autorzy: Natalia Tomczyk.
¬ródło: Labor et Educatio
Opis fizyczny: 2020, nr 8, s. 299-302
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2353-4745
e-ISSN: 2544-017939/1329
Autorzy: Marcin Chudoba.
Tytuł: Nowy Kapitan Ameryka / Marcin Chudoba
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2020, z. 12 (3), s. 140-141
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2083-7275
e-ISSN: 2391-4432
Adres url:
DOI:40/1329
Autorzy: Zdzisław Noga.
Tytuł: O herbie miasta Krakowa : 650 lat herbu miasta Krakowa, katalog wystawy, Archiwum Narodowe w Krakowie, 2019, s. 191 / Zdzisław Noga
¬ródło: Rocznik Krakowski. - 2020, T. 86, s. 165-166
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0080-3499
DOI:41/1329
Praca recenzowana: The Overstory / Richard Powers. - London, 2018
Autorzy: Aleksandra Budrewicz.
Tytuł: O ludziach i drzewach : "The Overstory" Richarda Powersa / Aleksandra Budrewicz
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica
Opis fizyczny: 2020, Z. 8, s. 314-320
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2353-4583
e-ISSN: 2449-7401
Adres url:
DOI:42/1329
Praca recenzowana: Psychospołeczne i edukacyjne mechanizmy stereotypizacji, uprzedzeń i dyskryminacji dzieci sezonowych migrantów / Sławomir Trusz - Warszawa, 2018
Autorzy: Katarzyna Jagielska.
Tytuł: Psychosocial and educational mechanisms of stereotyping, biases and discrimination of children of seasonal migrant workers / Katarzyna Jagielska
¬ródło: Challenges of modern education. Education - Teacher - Learner / edited by Katarzyna Jagielska, Anna Mróz, Norbert G. Pikuła. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. - (International Forum for Education ; no. 13). - S. 207-210
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: ENG43/1329
Praca recenzowana: Jako¶c życia emerytowanych nauczycieli / Katarzyna Jagielska - Kraków, 2020
Autorzy: Paulina Koperna.
Tytuł: Quality of life of retired teachers / Paulina Koperna
¬ródło: Challenges of modern education. Education - Teacher - Learner / edited by Katarzyna Jagielska, Anna Mróz, Norbert G. Pikuła. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. - (International Forum for Education ; no. 13). - S. 215-217
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: ENG44/1329
Praca recenzowana: Poszukiwanie refelksyjno¶ci w edukacji : studium teoretyczno-empiryczne / Anna Perkowska-Klejman - Warszawa, 2019
Autorzy: Joanna M. Łukasik.
Tytuł: Search for reflectiveness in education : a theoretical-empirical study / Joanna M. Łukasik
¬ródło: Challenges of modern education. Education - Teacher - Learner / edited by Katarzyna Jagielska, Anna Mróz, Norbert G. Pikuła. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. - (International Forum for Education ; no. 13). - S. 211-214
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: ENG45/1329
Praca recenzowana: Osobisty przewodnik po Pradze / Mariusz Szczygieł. - Warszawa, 2020
Praca recenzowana: Dal. Listy z Afryki minionej / Marcin Kydryński. - Warszawa, 2020
Autorzy: Tomasz Chomiszczak.
Tytuł: Za miedz±, za wod± [Dokument elektroniczny] : o podróżach i imaginacjach / Tomasz Chomiszczak
¬ródło: Nowy Napis Co Tydzień
Opis fizyczny: 2019, nr 20
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2658-0713
Adres url:46/1329
Praca recenzowana: Wypalenie zawodowe w perspektywie wyzwań współczesnego ¶wiata / Patrycja Stawiarska. - Warszawa, 2016
Autorzy: Dariusz Adamczyk.
¬ródło: Seminare
Opis fizyczny: 2019, T. 40, nr 2, s. 253-254
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1232-8766
e-ISSN: 2450-1328
DOI:47/1329
Praca recenzowana: Pedagogika religii Józefa Tischnera : w poszukiwaniu nowego modelu edukacji religijnej / Szymon D±browski. - Słupsk, 2016
Autorzy: Dariusz Adamczyk.
¬ródło: Seminare
Opis fizyczny: 2019, T. 40, nr 2, s. 247-248
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1232-8766
e-ISSN: 2450-1328
DOI:48/1329
Praca recenzowana: Pedagogika religii w relacjach z dyscyplinami teologicznymi / Helena Słotwińska. - Lublin, 2016
Autorzy: Dariusz Adamczyk.
¬ródło: Seminare
Opis fizyczny: 2019, T. 40, nr 3, s. 217-218
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1232-8766
e-ISSN: 2450-1328
Adres url:
DOI:49/1329
Praca recenzowana: Dramaty / Wojciech Tomczyk. - Warszawa, 2018
Autorzy: Krystyna Latawiec.
¬ródło: Nowy Napis Co Tydzień
Opis fizyczny: 2019, nr 20
Uwagi: Dokument elektroniczny.
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:50/1329
Praca recenzowana: Blask / Eustachy Rylski. - Warszawa, 2018
Autorzy: Krystyna Latawiec.
¬ródło: Nowy Napis Co Tydzień
Opis fizyczny: 2019, nr 6
Uwagi: Dokument elektorniczny.
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:51/1329
Praca recenzowana: Zwariować z życia / Jan Rybowicz ; wstęp: Józef Baran. - Warszawa, 2018
Autorzy: Krystyna Latawiec.
¬ródło: Nowy Napis Co Tydzień
Opis fizyczny: 2019, nr 7
Uwagi: Dokument elektroniczny.
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:52/1329
Praca recenzowana: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 7, Literatura, historia, język / red. Piotr Borek, Marceli Olma. - Kraków, 2017
Autorzy: Dawid Kopa.
Tytuł: Listy stare i nowe / Dawid Kopa
¬ródło: Rocznik Przemyski. Literatura i Język
Opis fizyczny: 2019, T. 55, z. 2, s. 241-246
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2449-736353/1329
Autorzy: Edyta Sadowska.
Tytuł: M. Klichowski, Narodziny cyborgizacji. Nowa eugenika, transhumanizm i zmierzch edukacji. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2014, ss.187 / Edyta Sadowska
¬ródło: Wybrane problemy bezpieczeństwa. T. 6 / redakcja naukowa: Ewa Fogelzang-Adler, Edyta Sadowska. - Kraków : Wydział Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie przy współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Promocji Nauki i Rozwoju, 2019
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL54/1329
Praca recenzowana: Roztrzaskane Lustro. Upadek cywilizacji zachodniej / Wojciech Roszkowski. - Kraków, 2019
Autorzy: Maciej Kędzierski.
¬ródło: Przegl±d Geopolityczny
Opis fizyczny: 2019, T. 30, s. 208-215
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2080-8836
e-ISSN: 2392-067X55/1329
Praca recenzowana: Karolina Kuszlewicz / Prawa zwierz±t. Praktyczny przewodnik. - Warszawa, 2019
Autorzy: Marcin Urbaniak.
¬ródło: Edukacja Etyczna
Opis fizyczny: 2019, T. 16, s. 215-216
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2083-8972
Adres url:56/1329
Praca recenzowana: Klimat spoleczny wybranych szkół wyższych w Europie a stan zdrowia i zachowania zdrowotne / Ireneusz kowalewski. - Kraków, 2019
Autorzy: Marek Banach.
¬ródło: Homo et societas. Wokół pracy socjalnej
Opis fizyczny: 2019, nr 4, s. 126-130
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2543-610457/1329
Autorzy: Beata Langer.
Tytuł: Polskie czasopisma popularnonaukowe do 1939 roku (t. 1-3) / Beata Langer
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej. - 2019, T. 22, z. 2, s. 135-138
Uwagi: Recenzja: Polskie czasopisma popularnonaukowe do 1939 roku (t. 1-3). - Kraków 2018.
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-1074
e-ISSN: 2084-8552
Adres url:
DOI:58/1329
Praca recenzowana: Nie muszę zabijać : opowie¶ci my¶liwskie znad Sierpienicy / Ryszard Józef Suty
Autorzy: Beata Malczewska.
Tytuł: Recenzja zbioru opowiadań Nie muszę zabijać - opowie¶ci my¶liwskie znad Sierpienicy : autorstwa Ryszarda Józefa Sutego / Beata Malczewska
¬ródło: Nie muszę zabijać : opowie¶ci my¶liwskie znad Sierpienicy / Ryszard Józef Suty. - Sierpc : cop. by Ryszard Józef Suty, 2019. - s. 128-139
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 0,6859/1329
Praca recenzowana: Fenomen sumienia / Dariusz Adamczyk (red.). - Kielce, 2012
Autorzy: Sylwester Bębas.
¬ródło: Pedagogika Rodziny
Opis fizyczny: 2019, nr 9, z. 2, s. 135-137
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2082-8411
e-ISSN: 2543-862X60/1329
Praca recenzowana: Destined for War : Can America and China Escape Thucydides Trap? / Graham Allison. - New York, 2018
Autorzy: Witold Wilczyński.
¬ródło: Przegl±d Geopolityczny
Opis fizyczny: 2019, T. 29, s. 162-164
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2080-8836
e-ISSN: 2392-067X
Adres url:61/1329
Praca recenzowana: Arnhem : operacja Market Garden / Antony Beevor. - Kraków, 2018
Autorzy: Marcin Gacek.
Tytuł: Zazdro¶ć i krew / Marcin Gacek
¬ródło: Opcje
Opis fizyczny: 2019, nr 3, s. 115-117
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1230-998262/1329
Praca recenzowana: Udawanie normalnej. Życie z zespołem Aspergera (zaburzeniami ze spektrum autyzmu) / Liane Holliday Willey. - Kraków, 2018
Autorzy: Agnieszka Ogonowska.
¬ródło: Neurolingwistyka Praktyczna
Opis fizyczny: 2018, nr 4, s. 259-261
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL63/1329
Praca recenzowana: Blokada Leningradu i jej reprezentacje w ¶wietle innych do¶wiadczeń granicznych / Beata Pawletko. - Katowice, 2016
Autorzy: Aurelia Kotkiewicz.
¬ródło: Przegl±d Rusycystyczny
Opis fizyczny: 2018, nr 3, s. 246-250
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0137-298X64/1329
Praca recenzowana: Kierunki zmian w edukacji i stymulacji aktywno¶ci twórczej / redakcja Ewa Ogrodzka-Mazur, Urszula Szu¶cik, Beata Oelszlaeger-Kosturek. - Cieszyn ; Kraków, 2017
Autorzy: Barbara W±sik.
¬ródło: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Opis fizyczny: 2018, Vol. 6, nr 2/2, s. 443-451
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2353-7140
e-ISSN: 2353-7159
Adres url:65/1329
Autorzy: Ewa Fogelzang-Adler.
Tytuł: Bartosz Rzońca, Krakowska Choragiew Harcerzy w latch 1945-1950, Kraków 2015, ss. 162. / Ewa Fogelzang-Adler
¬ródło: W: Wybrane problemy bezpieczeństwa. T. 1 / redakcja naukowa: Ewa Fogelzang-Adler, Edyta Sadowska
Adres wydawniczy: Kraków : Europejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki i Rozwoju ; Wydział Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: S. 153-163
p-ISBN: 978-83-63991-65-4
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 0,5566/1329
Praca recenzowana: Współczesne wyzwania - wokół interesariuszy pomocy społecznej / Józefa Matejek, Ewelina Zdebska (red.). - Kraków, 2016
Autorzy: Dariusz Adamczyk.
¬ródło: Pedagogika Rodziny
Opis fizyczny: 2018, nr 8, z. 3, s. 110-112
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2082-8411
Adres url:67/1329
Praca recenzowana: Rynek pracy, kariera zawodowa. Wyzwania dla edukacji / Norbert G. Pikuła, Katarzyna Jagielska, Katarzyna Białożyt (red.). - Katowice, 2016
Autorzy: Dariusz Adamczyk.
¬ródło: Studia Edukacyjne
Opis fizyczny: 2018, nr 48, s. 411-413
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1233-668868/1329
Praca recenzowana: Peryferie wiary wyzwaniem dla Ko¶cioła / red. Wiesław Przygoda, Marek Fiałkowski. - Lublin, 2015
Autorzy: Dariusz Adamczyk.
¬ródło: Seminare
Opis fizyczny: 2018, T. 39, nr 3, s. 237-239
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1232-8766
e-ISSN: 2450-1328
Adres url:
DOI:69/1329
Praca recenzowana: Ko¶ciół wobec wyzwań współczesnych / M. Jagodziński, J. Wojtkun (red.). - Radom, 2015
Autorzy: Dariusz Adamczyk.
¬ródło: Studia Ełckie
Opis fizyczny: 2018, nr 1, s. 151-153
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1896-6896
e-ISSN: 2353-1274
Adres url:70/1329
Praca recenzowana: W trosce o zdrowie dziecka i twoje. Płodowy zespół alkoholowy (FAS) - kompendium wiedzy / Marek Banach, Józefa Matejek (red.). - Kraków, 2016
Autorzy: Dariusz Adamczyk.
¬ródło: Alkoholizm i Narkomania
Opis fizyczny: 2018, Vol. 31, nr 2, s. 171-174
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0867-4361
e-ISSN: 1689-3530
Adres url:
DOI:71/1329
Praca recenzowana: Lisowczycy w Kowarach : opowie¶ć z czasów wojny 30-letniej / Romuald Witczak. - Jelenia Góra, 2016
Autorzy: Dawid Kopa.
¬ródło: Kwartalnik Opolski
Opis fizyczny: 2018, z. 1, s. 123-131
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0023-592X
Adres url:72/1329
Praca recenzowana: iGen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy - and Completely Unprepared for Adulthood - and What That Means for the Rest of Us / Jean M. Twenge. - New York, London, Toronto, New Delhi, 2017
Autorzy: Dominika Sozańska.
¬ródło: Homo et societas. Wokół pracy socjalnej
Opis fizyczny: 2018, nr 1, s. 124-126
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2543-610473/1329
Autorzy: Edyta Sadowska.
Tytuł: G. Lindenberg, Ludzko¶ć poprawiona. Jak najbliższe lata zmieni± ¶wiat, w którym żyjemy. Kraków 2018, ss.215 / Edyta Sadowska
¬ródło: W: Wybrane problemy bezpieczeństwa. T. 3 / redakcja naukowa Ewa Fogelzang-Adler, Edyta Sadowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydział Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie przy współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Promocji Nauki i Rozwoju, 2018
Opis fizyczny: S. 168-177
p-ISBN: 978-83-63991-67-8
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 0,574/1329
Praca recenzowana: Państwo Islamskie ISIS. Nowa twarz ekstremizmu / Olga Wasiuta, Sergiusz Wasiuta, Przemysław Mazur. - Warszawa, 2018
Autorzy: Jakub Idzik, Rafał Klepka.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate
Opis fizyczny: 2018, Z. 8, s. 210-214
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2082-0917
DOI:75/1329
Praca recenzowana: Nauczyciel wobec koncepcji zrównoważonego rozwoju w edukacji / Anna M. Mróz. - Kraków, 2018
Autorzy: Katarzyna Jagielska.
¬ródło: Ruch Pedagogiczny
Opis fizyczny: 2018, nr 2, s. 147-149
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0483-499276/1329
Praca recenzowana: Chór amatorski jako forma edukacji kulturalnej dorosłych na przykładzie krakowskich zespołów chóralnych / Aleksandra Litawa. - Kraków, 2016
Autorzy: Katarzyna Sygulska.
¬ródło: Edukacja Ustawiczna Dorosłych
Opis fizyczny: 2018, nr 1, s. 226-228
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1507-6563
Adres url:77/1329
Praca recenzowana: Jerzy Giedroyć w 1946 roku / Sławomir M. Nowinowski. - Gdańsk, 2018
Autorzy: Krzysztof Kloc.
¬ródło: Res Gestae. Czasopismo Historyczne
Opis fizyczny: 2018, T. 7, s. 154-159
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2450-4475
Adres url:78/1329
Praca recenzowana: Manru [opera] / Ignacy Jan Paderewski. - Kraków, 2018
Autorzy: Lesława Korenowska.
¬ródło: Viapoland
Opis fizyczny: 2018
Uwagi: Recenzja opery: "Manru" Ignacego Jana Paderewskiego opublikowana 28 listopada 2018 r. w serwisie ViaPoland.com.
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:79/1329
Praca recenzowana: Gianni Schicchi [opera] / Giacomo Puccini. - Kraków, 2018
Praca recenzowana: Pajace [opera] / Ruggero Leoncavallo. - Kraków, 2018
Autorzy: Lesława Korenowska.
¬ródło: Viapoland
Opis fizyczny: 2018
Uwagi: Recenzja opery: "Gianni Schicchi" Giacomo Puccini oraz "Pajace" Ruggero Leoncavallo opublikowana 30 marca 2018 r. w serwisie ViaPoland.com.
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:80/1329
Praca recenzowana: Literatura a religia - wyzwania postsekularno¶ci / redakcja Tomasz Garbol. - Lublin, 2017
Autorzy: Maria Stachoń.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria
Opis fizyczny: 2018, Z. 18, s. 218-223
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2081-1853
e-ISSN: 2300-5831
DOI:81/1329
Praca recenzowana: Lekcje nie(obecno¶ci). Dziedzictwo polsko-żydowskie w edukacji polonistycznej / Agnieszka Kania. - Kraków, 2017
Autorzy: Kinga Kasprzak.
Tytuł: Miejsce dziedzictwa polsko-żydowskiego we współczesnej szkole / Kinga Kasprzak
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia
Opis fizyczny: 2018, Z. 9, s. 313-316
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2082-0909
Adres url:
DOI:82/1329
Praca recenzowana: Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej / Danuty Pluty-Wojciechowskiej i Barbary Sambor (red.). - Gdańsk, 2017
Autorzy: Mirosław Michalik.
¬ródło: Neurolingwistyka Praktyczna
Opis fizyczny: 2018, nr 4, s. 262-270
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2450-5072
Adres url:83/1329
Praca recenzowana: Tygodniki opinii w zmieniaj±cej się rzeczywisto¶ci / Tomasz Mielczarek. - Kraków, 2018
Autorzy: Sabina Kwiecień.
Tytuł: O monografii Tomasza Mielczarka Tygodniki opinii w zmieniaj±cej się rzeczywisto¶ci / Sabina Kwiecień
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2018, T. 21, z. 4, s. 149-152
Uwagi: Nie spełnia wymogów artykułu naukowego.
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-1074
e-ISSN: 2084-8552
Adres url:84/1329
Praca recenzowana: Film noir i kino braci Coen / Kamila Żyto. - ŁódĽ, 2017
Autorzy: Patrycja Włodek.
¬ródło: Ekrany
Opis fizyczny: 2018, nr 2, s. 110-110
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2083-087485/1329
Praca recenzowana: Rozwój lotniczych ¶rodków rażenia / Bogdan Grenda, Radosław Bielawski. - Warszawa, 2017
Autorzy: Rafał Kopeć.
¬ródło: Przegl±d Geopolityczny
Opis fizyczny: 2018, T. 25, s. 185-194
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2080-8836
e-ISSN: 2392-067X
Adres url:86/1329
Praca recenzowana: Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie / Olga Wasiuta, Sergiusz Wasiuta. - Kraków, 2017
Autorzy: Wojciech Cendrowski, Rafał Klepka.
¬ródło: Visnyk of the Lviv University. Series International Relations
Opis fizyczny: 2018, iss. 44, s. 352-357
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2078-4333
DOI:87/1329
Praca recenzowana: Dzieje ¶redniowiecznego Lelowa / Jacek Laberschek. - Lelów, 2018
Autorzy: Zdzisław Noga.
Tytuł: Wzorcowa monografia ¶redniowiecznego Lelowa / Zdzisław Noga
¬ródło: Małopolska. Regiony, Regionalizmy, Małe ojczyzny
Opis fizyczny: 2018, T. 20, s. 379-381
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1641-110288/1329
Praca recenzowana: Sk±d się bierze lekcja polskiego? Scenariusze, pomysły, konteksty / Katarzyna Kuczyńska-Koschany. - Poznań, 2016
Autorzy: Zofia Budrewicz.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia
Opis fizyczny: 2018, Z. 9, s. 292-297
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2082-0909
Adres url:89/1329
Praca recenzowana: Strategia państwa. Teoria państwa aktywnego wobec sił spontanicznych / Wojciech Lamentowicz. - Warszawa, 2015
Autorzy: Agata Nodżak.
¬ródło: Rocznik Administracji Publicznej
Opis fizyczny: 2017, nr 3, s. 405-413
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2449-7797
e-ISSN: 2449-7800
Adres url:
DOI:90/1329
Praca recenzowana: Party Colonisation of the Media in Central and Eastern Europe / Péter Bajomi-Lázár. - New York, 2014
Autorzy: Agnieszka Walecka-Rynduch.
¬ródło: Pol-Int
Opis fizyczny: 2017, 1-3
Uwagi: Recenzja opublikowana 15.03.2017 r. na platformie POL-INT.
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:91/1329
Praca recenzowana: Edukacja obywatelska w przestrzeni lokalnej / Dorota Gierszewski. - Kraków, 2017
Autorzy: Aleksandra Litawa.
¬ródło: Rocznik Andragogiczny
Opis fizyczny: 2017, Vol. 24, s. 342-343
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1429-186X
e-ISSN: 2391-7571
Adres url:92/1329
Praca recenzowana: Uniwersytety ludowe - pomiędzy starymi a nowymi wyzwaniami / redakcja naukowa Tomasz Maliszewski, Małgorzata Rosalska. - Toruń, 2016
Autorzy: Aleksandra Litawa.
¬ródło: Studia Edukacyjne
Opis fizyczny: 2017, nr 43, 427-431
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1233-668893/1329
Praca recenzowana: Człowiek i wychowanie w refleksji fenomenologicznej / Naděžda Pelcová. - Warszawa, 2014
Autorzy: Andrzej Ryk.
¬ródło: Debata Edukacyjna
Opis fizyczny: 2016/2017, nr 9, s. 110-112
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1895-276394/1329
Autorzy: Adam My¶licki.
Tytuł: Bartosiak, J., Pacyfik i Eurazja. O wojnie, Wyd. Centrum Polska - Azja, Warszawa 2016 / Adam My¶licki
¬ródło: Przegl±d Geopolityczny. - 2017, T. 22, s. 184-187
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2080-8836
e-ISSN: 2392-067X
Adres url:95/1329
Praca recenzowana: Wiara wobec współczesno¶ci / red. Ignacy Bokwa, Marek Jagodziński. - Warszawa, 2014
Autorzy: Dariusz Adamczyk.
¬ródło: Seminare
Opis fizyczny: 2017, T. 38, nr 4, s. 200-203
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1232-8766
e-ISSN: 2450-1328
DOI:96/1329
Praca recenzowana: Integracja społeczna i bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych / red. S. Bębas, K. Jagielska, R. Kozioł. - Kraków, 2016
Autorzy: Dariusz Adamczyk.
¬ródło: ¦widnickie Studia Teologiczne
Opis fizyczny: 2017, R. 14, nr 1, s. 171-174
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1733-803497/1329
Autorzy: Łukasz Białkowski.
Tytuł: Five pieces on a background / Łukasz Białkowski
¬ródło: Szum. - 2017, nr 16, s. 201-203
Uwagi: Recenzja wystawy pod tym samym tytułem, która odbyła się w dniach 5 listopada - 10 grudnia 2016 r. w Kijowie, kurator wystawy: Anna Ptak.
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2300-3391
Adres url:98/1329
Praca recenzowana: Koloni¶ci józefińscy w Zagorzynie koło Ł±cka / Janusz Hetmańczyk. - Dobieszowice, 2015
Autorzy: Franciszek Le¶niak.
¬ródło: Rocznik S±decki
Opis fizyczny: 2017, R. 45, s. 364-366
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0080-356199/1329
Autorzy: Ewa Fogelzang-Adler.
Tytuł: Janusz Wojtycza, Hufiec Kraków - Nowa Huta w latach 1957-1989 , Kraków 2017, ss. 282 / Ewa Fogelzang-Adler
¬ródło: W: Bezpieczeństwo, polityka, społeczeństwo : studia politologiczne / [redaktor naukowy Robert Kłaczyński]
Adres wydawniczy: Kraków : Europejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki i Rozwoju, 2017
Opis fizyczny: S. 148-162
p-ISBN: 978-83-63991-94-4
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 0,8100/1329
Praca recenzowana: Projektowanie i wykorzystanie wirtualnych materiałów dydaktycznych w edukacji dla bezpieczeństwa i obronno¶ci / Małgorzata Gawlik-Kobylińska. - Warszawa, 2016
Autorzy: Justyna Rokitowska.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate et Educatione Civili
Opis fizyczny: 2017, Z. 7, s. 326-329
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2082-0917
Adres url:
DOI:101/1329
Praca recenzowana: Edukacja niesłysz±cych - wczoraj, dzi¶ i jutro / pod red. Elżbiety WoĽnickiej. - ŁódĽ, 2017
Autorzy: Katarzyna Plutecka.
¬ródło: Nowa Audiofonologia
Opis fizyczny: 2017, T. 6, nr 3, s. 37-38
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2084-946X102/1329
Praca recenzowana: Oblicza demokracji. Partie i systemy partyjne w ujeciu Petera Maira / Katarzyna Grzybowska-Walecka, Wojciech Gagatek. - Kraków ; Warszawa, 2016
Autorzy: Katarzyna Sobolewska-My¶lik.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica
Opis fizyczny: 2017, Z. 19, s. 170-172
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2081-3333
DOI:103/1329
Praca recenzowana: Kryzysy życiowe osób dorosłych. Refleksje adragogiczne i edukacyjne / Jerzy Stochmiałek. - Warszawa, 2015
Autorzy: Katarzyna Sygulska.
¬ródło: Exlibris. Biblioteka Gerontologii Społecznej
Opis fizyczny: 2017, nr 2, s. 143-145
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2450-0232
Adres url:104/1329
Praca recenzowana: Ksi±żę Józef Poniatowski w kulturze i edukacji / pod red. nauk. Zofii Budrewicz, Tadeusza Budrewicza, Małgorzaty Chrobak. - Kraków, 2014
Autorzy: Katarzyna W±dolny-Tatar.
¬ródło: Pamiętnik Literacki
Opis fizyczny: 2017, z. 1, s. 187-191
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0031-0514105/1329
Praca recenzowana: Aporetyczna nie¶miertelno¶ć. Esej o Fedonie, ¶mierci i nowoczesnym podmiocie / Piotr Augustyniak. - Kraków, 2016
Autorzy: Andrzej Serafin.
Tytuł: Kłopot z wieczno¶ci± / Andrzej Serafin
¬ródło: Znak
Opis fizyczny: 2017, nr 742, s. 119
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0044-488X
e-ISSN: 1689-4057
Adres url:106/1329
Praca recenzowana: Badatelský přístup v technickém vzdělávání / Jiří Dostál a Mária Kožuchová. - Olomouc, 2016
Autorzy: Krzysztof Kraszewski.
¬ródło: Edukacja, Technika, Informatyka
Opis fizyczny: 2017, Nr 3, s. 303-305
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2080-9069
e-ISSN: 2450-9221
Adres url:
DOI:107/1329
Praca recenzowana: Hrabina Marica [operetka] / Imre Kalman. - Kraków, 2016
Autorzy: Lesława Korenowska.
¬ródło: Viapoland
Opis fizyczny: 2017, s. 1-3
Uwagi: Recenzja operetki: "Hrabina Marica" Imre Kalmana, opublikowana 28 lutego 2017 r. w serwisie ViaPoland.com.
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:108/1329
Praca recenzowana: ABC Projektariatu : o nędzy projektowego życia / Kuba Szreder. - Warszawa, 2016
Autorzy: Łukasz Białkowski.
¬ródło: Szum
Opis fizyczny: 2017, nr 16, s. 213-215
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2300-3391109/1329
Praca recenzowana: Kolory pierwszej wojny ¶wiatowej na morzu / Mikołaj Berczenko. - Rzeszów, 2016
Autorzy: Marek Herma.
¬ródło: Nautologia
Opis fizyczny: 2017, nr 154, s. 100-102
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0548-0523110/1329
Praca recenzowana: Pedagogical Tact. Knowing What to What to Do When You Don't Know What to Do / Max van Manen. - WAlnut Creek, 2015
Autorzy: Marta Krupska.
¬ródło: Debata Edukacyjna
Opis fizyczny: 2016/2017, nr 9, s. 113-115
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1895-2763111/1329
Praca recenzowana: Pedagogika towarzyszenia. Perspektywa tradycji ignacjańskiej / Zbigniew Marek. - Kraków, 2017
Autorzy: Miłosz Mółka.
¬ródło: Ruch Pedagogiczny
Opis fizyczny: 2017, nr 1, s. 105-109
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0483-4992112/1329
Praca recenzowana: Razem czy osobno? : współczesne mity, klisze i szablony edukacyjne / redakcja Bożena Muchacka, Michał Głażewski, Bożena Pawlak, Aleksandra Litawa. - Kraków, 2017
Autorzy: Monika Kowalska.
¬ródło: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Opis fizyczny: 2017, nr 2 / t. 2, s. 197-201
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2353-7140
e-ISSN: 2353-7159
Adres url:113/1329
Praca recenzowana: Nauczyciele wczesnej edukacji / Iwona Czaja-Chudyba, Bożena Muchacka. - Kraków, 2016
Autorzy: Monika Kowalska.
¬ródło: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Opis fizyczny: 2017, nr 1, s. 219-228
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2353-7140
e-ISSN: 2353-7159
Adres url:114/1329
Praca recenzowana: Kino Islandii : tradycja i ponowoczesno¶ć / Sebastian Jakub Konefał. - Gdańsk, 2016
Autorzy: Patrycja Włodek.
¬ródło: Ekrany
Opis fizyczny: 2017, nr 2, s. 114-114
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2083-0874115/1329
Praca recenzowana: Sukces jako do¶wiadczenie biograficzne ojców sprawuj±cych opiekę nad dzieckiem / Anna Duda, Katarzyna Klimkowska. - Lublin, 2017
Autorzy: Paulina Koperna.
¬ródło: Studia Edukacyjne
Opis fizyczny: 2017, nr 44, s. 437-439
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1233-6688
Adres url:116/1329
Praca recenzowana: Islam : the essentials / Tariq Ramadan. - London, 2017
Autorzy: Przemysław Mazur.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate
Opis fizyczny: 2019, Z. 9 (4), s. 176-181
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2657-8549
DOI:117/1329
Praca recenzowana: Kardynał Adam Stefan Sapieha. Ksi±żę Niezłomny. Materiały z sesji zorganizowanej przez Uniwersytet Jagielloński, Polsk± Akademię Umiejętno¶ci i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w dniu 25 marca 2012 w 100-lecie konsekracji i ingresu Adama Stefana Sapiehy / red. J. Urban. - Kraków, 2014
Autorzy: Przemysław Sołga.
¬ródło: Seminare
Opis fizyczny: 2017, T. 38, nr 4, s. 205-208
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1232-8766
e-ISSN: 2450-1328
DOI:118/1329
Praca recenzowana: Meta-Geopolitics of Outer Space. An Analysis of Space Power, Security and Governance / Nayef R.F. Al-Rodhan. - New York, 2012
Autorzy: Rafał Kopeć.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate et Educatione Civili.
Opis fizyczny: 2017, Z. 7, s. 315-319
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2082-0917
Adres url:
DOI:119/1329
Praca recenzowana: Space Warfare in the 21st Century : Arming the Heavens / Joan Johnson-Freese. - Londyn : Nowy Jork, 2017
Autorzy: Rafał Kopeć.
¬ródło: Wojny i konflikty. Przeszło¶ć - TeraĽniejszo¶ć - Przyszło¶ć
Opis fizyczny: 2017, nr 2, s. 163-169
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2543-6759
Adres url:120/1329
Praca recenzowana: Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (4), Polska - Francja - Europa w XX wieku. Szkice z dziejów Polski, Francji i stosunków polsko-francuskich / redaktor naczelny: Zdzisław Zblewski. - Kraków, 2015
Autorzy: Tomasz Skrzyński.
¬ródło: Gdańskie Studia Międzynarodowe
Opis fizyczny: 2017, T. 15, z. 1-2, s. 207-211
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1730-4652
Adres url:121/1329
Praca recenzowana: Uniwersytety ludowe - pomiędzy starymi a nowymi wyzwaniami / redakcja naukowa Tomasz Maliszewski, Małgorzata Rosalska. - Toruń, 2016
Autorzy: Zofia Szarota.
¬ródło: E-mentor
Opis fizyczny: 2017, nr 2, s. 40-41
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1731-6758
e-ISSN: 1731-7428
Adres url:
DOI:122/1329
Praca recenzowana: Żydzi krakowscy w okresie międzywojennym : wybór dokumentów / wybór i opracowanie Czesław Brzoza. - Kraków, 2015
Autorzy: Agata Lis.
¬ródło: Res Gestae. Czasopismo Historyczne
Opis fizyczny: 2016, T. 2, s. 173-181
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2450-4475
e-ISSN: 2451-0068
Adres url:123/1329
Praca recenzowana: Konflikt społeczny w perspektywie socjologicznej i pedagogiczno-psychologicznej : wybrane kwestie / redakcja naukowa Danuta Borecka-Biernat, Małgorzata Cywińska. - Warszawa, 2015
Autorzy: Anna Duda.
¬ródło: Labor et Educatio
Opis fizyczny: 2016, nr 4, s. 333-337
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 2353-4745
Adres url:
Adres url:124/1329
Praca recenzowana: Czepiam się Kierkegaarda / Bronisław ¦widerski. - Warszawa, 2015
Autorzy: Antoni Szwed.
¬ródło: Znak
Opis fizyczny: 2016, nr 731, s. 114-115
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0044-488X
e-ISSN: 1689-4057
Adres url:125/1329
Praca recenzowana: Information architecture for the World Wide Web / Louis Rosenfeld, Peter Morville and Jorge Arango. - Sebastopol, 2015
Autorzy: Stanisław Skórka.
Tytuł: Architektura informacji - odsłona czwarta / Stanisław Skórka
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2016, T. 19, z. 1, s. 141-146
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1509-1074
e-ISSN: 2084-8552126/1329
Praca recenzowana: Węgry / Stanisław Andrzej Sroka. - Poznań, 2015
Autorzy: Bartosz Wachulec.
¬ródło: Res Gestae. Czasopismo Historyczne
Opis fizyczny: 2016, T. 3, s. 322-327
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2450-4475
e-ISSN: 2451-0068
Adres url:127/1329
Praca recenzowana: Kompetencje głowy państwa w zakresie zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi i bezpieczeństwa państwa w polskim prawie konstytucyjnym / Krystian Nowak. - Rzeszów, 2016
Autorzy: Bogusław Ulijasz.
¬ródło: Przegl±d Prawa Konstytucyjnego
Opis fizyczny: 2016, nr 6, s. 375-378
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: ENG
p-ISSN: 2082-1212
Adres url:
DOI:128/1329
Praca recenzowana: Wybrane obszary profilaktyki społecznej - teoria i praktyka / redakcja Andrzej Gołębiowski, Alina Maria Basak. - Radom, 2013
Autorzy: Dariusz Adamczyk.
¬ródło: Homo et societas. Wokół pracy socjalnej
Opis fizyczny: 2016, nr 1, s. 202-205
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2543-6104129/1329
Praca recenzowana: Urban chronicle writing in late medieval Flanders: the case of Bruges during the Flemish Revolt of 1482-1490, "Urban History", 43 (1) 2016, s. 28-45 / Lisa Demets, Jan Dumolyn, 2016
Autorzy: Dawid Goł±b.
¬ródło: Res Gestae. Czasopismo Historyczne
Opis fizyczny: 2016, T. 2, s. 162-167
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2450-4475
e-ISSN: 2451-0068
Adres url:130/1329
Praca recenzowana: Dwory i dworki w kulturze regionu / pod redakcj± naukow± Zofii Budrewicz i Marii Sienko. - Kraków, 2015
Autorzy: Danuta Łazarska.
Tytuł: Dwory i dworki / Danuta Łazarska
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2016, nr 2 (57), s. 102-106
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726131/1329
Praca recenzowana: Kultura pisma i ksi±żki w żeńskich klasztorach dawnej Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku / Jolanta GwioĽdzik. - Katowice, 2015
Autorzy: Edyta Pluta.
¬ródło: Res Gestae. Czasopismo Historyczne
Opis fizyczny: 2016, T. 3, s. 328-331
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2450-4475
e-ISSN: 2451-0068
Adres url:132/1329
Praca recenzowana: Harcerstwo męskie w Podgórzu w latach 1939-1950 / Michał Lesyk - Kraków, 2015
Autorzy: Ewa Fogelzang-Adler.
¬ródło: Europejskie Studia Społeczno-Gospodarcze. No 10 [Dokument elektroniczny] / / [red. nauk. Ewa Fogelzang-Adler]. - Kielce : European Association for the Promotion of Science, 2016. - S. 127-131
Uwagi: Publikacja dostępna na CD-ROM.
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 0,2133/1329
Praca recenzowana: Polityka społeczna w zmieniaj±cej się rzeczywisto¶ci / redakcja Krzysztof Chaczko, Katarzyna M. Stanek. - Katowice, 2016
Autorzy: Ewelina Zdebska.
¬ródło: Homo et societas. Wokół pracy socjalnej
Opis fizyczny: 2016, nr 1, s. 200-202
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2543-6104134/1329
Praca recenzowana: Rz±dzicha oleszycka : dwór Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej jako przykład patronatu kobiecego w czasach saskich / Agnieszka Słaby, Kraków. - (2014)
Autorzy: Franciszek Le¶niak.
¬ródło: Res Gestae. Czasopismo Historyczne
Opis fizyczny: 2016, T. 2, s. 168-172
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2450-4475
e-ISSN: 2451-0068
Adres url:135/1329
Praca recenzowana: Kronika Jazowska : zapiski do dziejów S±decczyzny z lat 1662-1855 / wybór i opracowanie Stanisław Grodziski. - Kraków, 2015
Autorzy: Franciszek Le¶niak.
¬ródło: Rocznik S±decki
Opis fizyczny: 2016, T. 44, s. 355-356
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0080-3561136/1329
Praca recenzowana: Język ojczysty w procesie akwizycji języków obcych. Teoria i praktyka / Magdalena Wo¶. - Rzeszów, 2016
Autorzy: Halina Zaj±c-Knapik.
¬ródło: Linguodidactica
Opis fizyczny: 2018, T. 22, s. 203-208
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1731-6332
DOI:137/1329
Praca recenzowana: Ot a do â : nauczanie języka rosyjskiego od podstaw na studiach rusycystycznych / Katarzyna Buczek. - Rzeszów, 2015
Autorzy: Halina Zaj±c-Knapik.
¬ródło: Linguodidactica
Opis fizyczny: 2016, T. 20, s. 345-351
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
p-ISSN: 1731-6332
DOI:138/1329
Praca recenzowana: Polskie dziedzictwo edukacyjne od XVI do XX wieku - ci±gło¶ć i zmiana : zbiór studiów i rozpraw ofiarowanych Profesorowi Lechowi Mokrzyckiemu z okazji Jubileuszu 80 urodzin / pod redakcj± Romualda Grzybowskiego, Krzysztofa Jakubiaka, Mariusza Brodnickiego, Tomasza Maliszewskiego. - Toruń, 2015
Autorzy: Jan Ry¶.
¬ródło: Kwartalnik Pedagogiczny
Opis fizyczny: 2016, nr 1, s. 189-195
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 0023-5938139/1329
Praca recenzowana: Fikcjonalizm modalny / Piotr Warzoszczak. - Warszawa, 2014
Autorzy: Jan Wawrzyniak.
¬ródło: Argument. Biannual Philosophical Journal
Opis fizyczny: 2016, Vol. 6, nr 1, s. 255-257
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 2083-6635
e-ISSN: 2084-1043
Adres url:140/1329
Praca recenzowana: Rosyjskie imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe, zwroty imiesłowowe : podręcznik dla Polaków z ćwiczeniami i kluczem odpowiedzi : nie taki diabeł straszny, jak go maluj± / Magdalena Kuratczyk, Dorota Piekarska-Winkler. - Warszawa, 2015
Autorzy: Joanna Darda-Gramatyka.
¬ródło: Przegl±d Rusycystyczny
Opis fizyczny: 2016, nr 1, s. 134-135
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0137-298X141/1329
Praca recenzowana: Osoby starsze jako ofiary przemocy domowej : ujęcie wiktymologiczne / Jolanta Maćkowicz. - Kraków, 2015
Autorzy: Joanna Wnęk-Gozdek.
¬ródło: Exlibris. Biblioteka Gerontologii Społecznej
Opis fizyczny: 2016, nr 2, s. 119-122
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
p-ISSN: 2450-0232142/1329
Autorzy: Anna Włoch.
Tytuł: Jolanta Maćkowicz, "Osoby starsze jako ofiary przemocy domowej. Ujęcie wiktymologiczne", Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2015, ss. 358 / Anna Włoch
¬ródło: Biblioteka Współczesnej My¶li Pedagogicznej. - 2016, T. 5, s. 164-166
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2300-2689
Adres url:143/1329
Praca recenzowana: Zespół terapeutyczno-opiekuńczy w domu pomocy społecznej / Ewelina Zdebska. - Kraków, 2016
Autorzy: Józefa Matejek.
¬ródło: Homo et societas. Wokół pracy socjalnej
Opis fizyczny: 2016, nr 1, s. 198-200
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2543-6104144/1329
Praca recenzowana: Kobiety, komunizm i industrializacja w powojennej Polsce / Małgorzata Fidelis. - Warszawa, 2015
Autorzy: Justyna Tomczyk.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica
Opis fizyczny: 2016, Z. 8, vol. 1, s. 198-203
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 2081-6642
e-ISSN: 2449-688X
Adres url:145/1329
Praca recenzowana: Traktat polityczno--filozoficzny / Włodzimierz Julian Korab-Karpowicz. - Kęty, 2015
Autorzy: Katarzyna Haremska.
¬ródło: Argument. Biannual Philosophical Journal
Opis fizyczny: 2016, Vol. 6, nr 1, s. 249-252
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 2083-6635
e-ISSN: 2084-1043
Adres url:146/1329
Praca recenzowana: Poczucie sensu życia osób starszych : inspiracje do edukacji w staro¶ci / Norbert G. Pikuła. - Kraków, 2015
Autorzy: Katarzyna Jagielska.
¬ródło: Studia Edukacyjne
Opis fizyczny: 2016, nr 38, s. 392-396
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 13.000
p-ISSN: 1233-6688
Adres url:
DOI:147/1329
Praca recenzowana: Psychospołeczne uwarunkowania funkcjonowania osób w podeszłym wieku / Ryszard Pichalski. - Toruń, 2014
Autorzy: Katarzyna Sygulska.
¬ródło: Exlibris. Biblioteka Gerontologii Społecznej
Opis fizyczny: 2016, nr 2, s. 123-124
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
p-ISSN: 2450-0232148/1329
Praca recenzowana: Hamleci Jerzego Grotowskiego / Wanda ¦wi±tkowska. - Wrocław, 2016
Autorzy: Krystyna Latawiec.
¬ródło: Performer
Opis fizyczny: 2016, nr 11-12, s. 1-4
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
e-ISSN: 2544-0896
Adres url:149/1329
Praca recenzowana: W trosce o zdrowie dziecka i Twoje Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) - kompendium wiedzy / Marek Banach, Józefa Matejek. - Kraków, 2016 ; [Wyd. II zm., posz.]
Autorzy: Krzysztof Chaczko.
¬ródło: Homo et societas. Wokół pracy socjalnej
Opis fizyczny: 2016, nr 1, s. 197-198
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2543-6104150/1329
Praca recenzowana: Polskie korzenie Izraela : wprowadzenie do tematu : wybór Ľródeł / Łukasz Tomasz Sroka, Mateusz Sroka. - Kraków ; Budapeszt, 2015
Autorzy: Krzysztof Chaczko.
¬ródło: Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne
Opis fizyczny: 2016, Vol. 51, s. 201-209
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 14.000
p-ISSN: 1505-2192
Adres url:
DOI:151/1329
Praca recenzowana: Kazimierz Bartel (1882-1941) : uczony w ¶wiecie polityki / Sławomir Kalbarczyk. - Warszawa, 2015
Autorzy: Krzysztof Kloc.
¬ródło: Nowe Ksi±żki
Opis fizyczny: 2016, nr 9, s. 30-31
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0137-8562152/1329
Praca recenzowana: Dziadek do orzechów [balet] / Piotr Czajkowski. - Kraków, 2016
Autorzy: Lesława Korenowska.
¬ródło: Viapoland
Uwagi: Recenzja: "Dziadka do orzechów" Piotra Czajkowskiego w Operze Krakowskiej, opublikowana 20 stycznia 2016 r. w serwisie ViaPoland.com.
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:153/1329
Praca recenzowana: Turek we Włoszech [opera] / Giocchino Rossini. - Kraków, 2016
Autorzy: Lesława Korenowska.
¬ródło: Viapoland
Uwagi: Recenzja opery: "Turek we Włoszek" Giocchino Rossiniego, opublikowana 10 marca 2016 r. w serwisie ViaPoland.com.
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:154/1329
Praca recenzowana: Tannhauser [opera] / Richard Wagner. - Kraków, 2016
Autorzy: Lesława Korenowska.
¬ródło: Viapoland
Uwagi: Recenzja opery: "Tannhauser" Richarda Wagnera, opublikowana 15 czerwca 2016 r.
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:155/1329
Praca recenzowana: Dwie historie - jeden taniec [spektakl baletowy] / Piotr Orzechowski, Krzysztof ¦cierański. - Kraków, 2016
Autorzy: Lesława Korenowska.
¬ródło: Viapoland
Opis fizyczny: 2016, s. 1-2
Uwagi: Recenzja spektaklu baletowego: "Dwie historie - jeden taniec" Piotra Orzechowskiego i Krzysztofa ¦cierańskiego w Operze Krakowskiej, opublikowana 29 paĽdziernika 2016 r. w serwisie ViaPoland.com
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:156/1329
Praca recenzowana: Don Pasquale [opera-buffo] / Gaetano Donizetti. - Kraków, 2016
Autorzy: Lesława Korenowska.
¬ródło: Viapoland
Opis fizyczny: 2016, s. 1-4
Uwagi: Recenzja opery-buffo: "Don Pasquale" Gaetano Donizetti, opublikowana 2 grudnia 2016 r. w serwisie ViaPoland.com.
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:157/1329
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Literackie wizerunki Cyganów w literaturze polskiej i rosyjskiej (recenzja) / Piotr Borek
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2016, z. 8 (2), s. 158-161
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 2083-7275
e-ISSN: 2391-4432158/1329
Praca recenzowana: NiedĽwiedĽ w cieniu smoka : Rosja-Chiny 1991-2014 / Michał Lubina - Kraków, 2014. - (Rosja ; t. 18).
Autorzy: Łukasz Kozera.
¬ródło: Europejskie Studia Społeczno-Gospodarcze. No 9 [Dokument elektroniczny] / [red. nauk. Andrzej Kozera]. - Kielce : European Association for the Promotion of Science, 2016
Uwagi: Publikacja dostępna na CD-ROM.
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 0,1159/1329
Praca recenzowana: Melancholic Migrating Bodies in Contemporary Polish Women's Writing / Urszula Chowaniec. - Cambridge, 2015
Autorzy: Marzenna Jakubczak.
¬ródło: Zadra
Opis fizyczny: 2016, nr 1-2, s. 113
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1508-6976160/1329
Praca recenzowana: Emaus : tajemnice dnia ósmego / Andrzej Draguła. - Warszawa, 2015
Autorzy: Miłosz Puczydłowski.
¬ródło: Znak
Opis fizyczny: 2016, nr 729, s. 122
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0044-488X
Adres url:161/1329
Praca recenzowana: Osobna kobieta a personalizm Karola Wojtyły Jana Pawła II : doktryna i rewizja / Justyna Melonowska. - Warszawa, 2016
Autorzy: Miłosz Puczydłowski.
¬ródło: Znak
Opis fizyczny: 2016, nr 737, s. 118
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0044-488X
Adres url:162/1329
Praca recenzowana: The hat and the veil : the phenomenology of Edith Stein = Hut und Schleier / edited by Jerzy Machnacz, Monika Małek-Orłowska, Krzysztof Serafin. - Nordhausen, 2016
Autorzy: Paweł K. Sznajder.
¬ródło: Argument. Biannual Philosophical Journal
Opis fizyczny: 2016, Vol. 6, nr 2, s. 509-518
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 2083-6635
e-ISSN: 2084-1043
Adres url:163/1329
Praca recenzowana: Geokonflktológia - teoretické aspekty a empirická aplikácia (vybrané problémy) / R, Ištok, I, Kozárová (red.). - Prešov, 2015
Autorzy: Piotr Wilczyński.
¬ródło: Przegl±d Geopolityczny
Opis fizyczny: 2016, T. 18, s. 162-164
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 2080-8836
e-ISSN: 2392-067X
Adres url:164/1329
Praca recenzowana: Bezpieczeństwo energetyczne : między teori± a praktyk± / Paweł Soroka. - Warszawa, 2015
Autorzy: Piotr Wilczyński.
¬ródło: Przegl±d Geopolityczny
Opis fizyczny: 2016, T. 16, s. 168-170
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 2080-8836
e-ISSN: 2392-067X165/1329
Praca recenzowana: Media and Peace in the Middle East. The Role of Journalism in Israel-Palestine / Giuliana Tiripelli. - New York, 2016
Autorzy: Rafał Klepka.
¬ródło: Wojny i konflikty. Przeszło¶ć - TeraĽniejszo¶ć - Przyszło¶ć
Opis fizyczny: 2016, nr 1, s. 161-164
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2543-6759
Adres url:166/1329
Praca recenzowana: Pacyfik i Eurazja : o wojnie / Jacek Bartosiak. - Warszawa, 2016
Autorzy: Rafał Kopeć.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate et Educatione Civili
Opis fizyczny: 2016, Z. 6, s. 269-271
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
p-ISSN: 2082-0917167/1329
Autorzy: Mirosław Michalik.
Tytuł: Recenzja ksi±żki Anety Domagały "Narracja i jej zaburzenia w otepieniu alzheimerowskim" / Mirosław Michalik
¬ródło: Neurolingwistyka Praktyczna. - 2016, nr 2, s. 141-146
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2450-5072168/1329
Autorzy: Adam My¶licki.
Tytuł: S. Vaduva, A.R. Thomas (red.), Geopolitics, Development, and National Security: Romania and Moldova at the Crossroads, Springer: Heidelberg, New York, Dordrecht and London, 2015 / Adam My¶licki
¬ródło: Przegl±d Geopolityczny. - 2016, T. 17, s. 176-179
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2080-8836
e-ISSN: 2392-067X
Adres url:169/1329
Praca recenzowana: Polityka i antropologia : praktyki integrowania Bergitka Roma w karpackich wioskach w Polsce / Maciej Witkowski. - Kraków, 2016
Autorzy: Sławomir Kapralski.
¬ródło: Studia Romologica
Opis fizyczny: 2016, nr 9, s. 262-266
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
p-ISSN: 1689-4758170/1329
Autorzy: Klaudia Smaza.
Tytuł: Tarnowskie studia romologiczne / Klaudia Smaza
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura. - 2016, z. 8 (2), s. 162-165
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 2083-7275
e-ISSN: 2391-4432171/1329
Autorzy: Łukasz Białkowski.
Tytuł: Tekst i jego wykonanie / Łukasz Białkowski
¬ródło: Szum. - 2016, nr 14, s. 165-167
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2300-3391172/1329
Autorzy: Ryszard ¦lęczka.
Tytuł: Ustawy Komissyi Edukacyi Narodowej dla Stanu Akademickiego i na szkoły w krajach Rzeczypospolitej "przepisane", redakcja naukowa Kalina Bartnicka, Warszawa 2015, ss. 698 / Ryszard ¦lęczka
¬ródło: Biblioteka Współczesnej My¶li Pedagogicznej. - 2016, T. 5, s. 161-163
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2300-2689
Adres url:173/1329
Praca recenzowana: Płocka prasa regionalistyczna w latach 1989-2014 / Andrzej Kansy. - Płock, 2015
Autorzy: Grażyna Wrona.
Tytuł: W poszukiwaniu "naszych korzeni"... / Grażyna Wrona
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2016, T. 19, z. 1, s. 133-140
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1509-1074
e-ISSN: 2084-8552
Adres url:174/1329
Praca recenzowana: Russia, Eurasia, and the New Geopolitics of Energy. Confrontation and Consolidation / Matthew Sussex, Roger E. Kanet (red.). - New York, 2015
Autorzy: Witold Wilczyński.
¬ródło: Przegl±d Geopolityczny
Opis fizyczny: 2016, T. 17, s. 171-173
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2080-8836
e-ISSN: 2392-067X
Adres url:175/1329
Praca recenzowana: Rozwój ¶wiatowej my¶li geopolitycznej : wybrane zagadnienia / Piotr Eberhardt. - Warszawa, 2016
Autorzy: Witold Wilczyński.
¬ródło: Przegl±d Geopolityczny
Opis fizyczny: 2016, T. 18, s. 168-171
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 2080-8836
e-ISSN: 2392-067X
Adres url:176/1329
Praca recenzowana: Farby wodne / Lidia Ostałowska - Wołowiec, 2011. - (Reportaż
Autorzy: Monika Pasek.
Tytuł: "Historia żyje pamięci±" : Farby wodne Lidii Ostałowskiej / Monika Pasek
¬ródło: Romowie w Polsce i w Europie : od dyskryminacji do tolerancji / redakcja naukowa: Adam Bartosz, Piotr Borek, Bogusław Gryszkiewicz. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2015. - (Kultura i Społeczeństwo ; S. 233-237)
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 0,35
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]177/1329
Autorzy: Ida Skubis.
Tytuł: A review of "Wybór dokumentów austriackich dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych. Auswahl österreichischer Dokumente für Kandidaten zum beeideten Übersetzer/Dolmetscher" by Artur Dariusz Kubacki / Ida Skubis
¬ródło: Comparative Legilinguistics. - 2015, Vol. 24, s. 143-147
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 2080-5926
e-ISSN: 2391-4491178/1329
Praca recenzowana: Media i Medioznawstwo. Nr 3-4 / [red. nacz. Witold Machura]. - Opole, 2013
Autorzy: Adam Bańdo.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2015, T. 18, z. 1, s. 135-139
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1509-1074
Adres url:179/1329
Praca recenzowana: Media i Medioznawstwo. Nr 1 / [red. nacz. Witold Machura]. - Opole, 2014
Autorzy: Adam Bańdo.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2015, T. 18, z. 2, s. 117-121
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1509-1074
Adres url:180/1329
Praca recenzowana: Media i Medioznawstwo. Nr 3-4 / [red. nacz. Witold Machura]. - Opole, 2014
Autorzy: Adam Bańdo.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2015, T. 18, z. 4, s. 143-146
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1509-1074
e-ISSN: 2084-8552181/1329
Praca recenzowana: Drach / Szczepan Twardoch. - Kraków, 2014
Autorzy: Adam Kowalczyk.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria
Opis fizyczny: 2015, Z.15, s. 249-253
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 2081-1853
e-ISSN: 2300-5831182/1329
Praca recenzowana: Zeszyty Prasoznawcze. R. 56 (2013), nr 1, 2-4 / Uniwersytet Jagielloński. O¶rodek Badań Prasoznawczych. - Kraków, 2013
Autorzy: Adam Ruta.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2015, T. 18, z. 2, s. 107-116
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1509-1074183/1329
Praca recenzowana: Zeszyty Prasoznawcze. R. 57 (2014), nr 1, 2, 3, 4 / Uniwersytet Jagielloński. O¶rodek Badań Prasoznawczych. - Kraków, 2014
Autorzy: Adam Ruta.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2015, T. 18, z. 4, s. 129-142
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1509-1074184/1329
Praca recenzowana: Prawo informacyjne - problem badawczy w teorii prawa administracyjnego / Krystyna Celarek. - Warszawa, 2013
Autorzy: Agata Nodżak.
¬ródło: Rocznik Administracji Publicznej
Opis fizyczny: 2015, 1, s. 213-216
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2449-7797
e-ISSN: 2449-7800
Adres url:185/1329
Praca recenzowana: Ciekawe przypadki z życia ksi±żki, czyli "Nie jest grzechem lubić ksi±żki dla nich samych..." / Dorota Pietrzkiewicz. - Warszawa, 2015
Autorzy: Agnieszka Fluda-Krokos.
¬ródło: Bibliotheca Nostra
Opis fizyczny: 2015, nr 2, s. 115-122
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
p-ISSN: 1734-6576
e-ISSN: 2084-5464
Adres url:186/1329
Praca recenzowana: Inwentarz ekslibrisów Biblioteki Kórnickiej. Zeszyt 1. Sygnatury 1-2310 / Łukasz Jastrz±b. - Kórnik, 2014
Autorzy: Agnieszka Fluda-Krokos.
¬ródło: Roczniki Biblioteczne
Opis fizyczny: 2015, R. 59, s. 187-193
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0080-3626
Adres url:187/1329
Praca recenzowana: Publiczne, prywatne, intymne w kulturze XVIII wieku / red. Teresa Kostkiewiczowa. - Warszawa, 2014
Autorzy: Agnieszka Słaby.
¬ródło: Czasy Nowożytne
Opis fizyczny: 2015, T. 28, s. 254-259
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1428-8982188/1329
Praca recenzowana: Prowincjonalna elita litewska w XVIII wieku : działalno¶ć polityczna rodziny Zabiełłów w latach 1733-1795 / Monika Jusupović. - Warszawa, 2014
Autorzy: Agnieszka Słaby.
¬ródło: Klio
Opis fizyczny: 2015, Vol. 33, nr 2, s. 143-152
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 13.000
p-ISSN: 1643-8191
Adres url:
DOI:189/1329
Praca recenzowana: Theatrum peregrinandi : poznawcze aspekty staropolskich podróży w epoce póĽnego baroku / Adam Kucharski. - Toruń, 2013
Autorzy: Agnieszka Słaby.
¬ródło: Res Gestae. Czasopismo Historyczne
Opis fizyczny: 2015, T. 1, s. 354-359
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2450-4475
Adres url:190/1329
Praca recenzowana: Niewola w cieniu Alp : Oflag VII A Murnau / Danuta Kisielewicz. - Opole, 2015
Autorzy: Aleksander WoĽny.
¬ródło: Łambinowicki Rocznik Muzealny
Opis fizyczny: 2015, T. 38, s. 177-182
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0137-5199191/1329
Praca recenzowana: Polski wywiad wojskowy w 1939 roku : struktura organizacyjna, składy osobowe, personel, budżet, mob. / Łukasz Ulatowski - Warszawa, 2013 (dodruk poprawiony 2014)
Autorzy: Aleksander WoĽny.
¬ródło: Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP : z działalno¶ci Oddziału II SG WP. T. 5 / pod red Tadeusza Dubickiego. - Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2015. - S. 269-305
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]192/1329
Praca recenzowana: Konfrontacje / Witold Gombrowicz, Czesław Miłosz. - Warszawa, 2015
Autorzy: Andrzej Franaszek.
¬ródło: Gazeta Wyborcza
Opis fizyczny: 2015, nr 225, s. 40-41
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0860-908X
Liczba arkuszy: 0,4193/1329
Praca recenzowana: Biologia po prostu : podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych : zakres podstawowy / Karolina Archacka, Rafał Archacki, Krzysztof Spalik, Joanna Stocka. - Warszawa, 2012
Autorzy: Anna Dziedzicka.
¬ródło: Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętno¶ci. Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2015, T. 13, s. 313-314
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1733-5175
Adres url:194/1329
Praca recenzowana: Biologia na czasie 2 : podręcznik dla liceum ogólnokształc±cego i technikum : zakres rozszerzony / Franciszek Dubert, Ryszard Kozik, Stanisław Krawczyk, Adam Kula, Maria Marko-Worłowska, Władysław Zamachowski. - Warszawa, 2013
Autorzy: Anna Dziedzicka.
¬ródło: Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętno¶ci. Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2015, T. 13, s. 315-318
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1733-5175
Adres url:195/1329
Praca recenzowana: Biologia 1 : podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych : zakres rozszerzony / Dawid Kaczmarek, Marek Pengal. - Gdynia, 2012
Autorzy: Anna Dziedzicka.
¬ródło: Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętno¶ci. Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2015, T. 13, s. 319-321
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1733-5175
Adres url:196/1329
Praca recenzowana: Emil Zegadłowicz daleki i bliski / pod redakcj± Henryka Czubały, Krzysztofa Kłosińskiego, Krystyny Latawiec i Włodzimierza Próchnickiego. - Katowice, 2015
Autorzy: Anna Hajduk.
¬ródło: Wadoviana. Przegl±d Historyczno-Kulturalny
Opis fizyczny: 2015, nr 18, s. 228-232
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 1505-0181197/1329
Praca recenzowana: Studia Romologica. Nr 7 / [red. nacz. Adam Bartosz] - Tarnów, 2014
Autorzy: Anna Hajduk.
¬ródło: Romowie w Polsce i w Europie : od dyskryminacji do tolerancji / red. nauk. Adam Bartosz, Piotr Borek, Bogusław Gryszkiewicz. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2015. - (Kultura i Społeczeństwo
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 0,3
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]198/1329
Praca recenzowana: Emil Zegadłowicz : daleki i bliski / pod redakcj± Henryka Czubały, Krzysztofa Kłosińskiego, Krystyny Latawiec i Włodzimierza Próchnickiego. - Katowice, 2015
Autorzy: Anna Hajduk.
¬ródło: ¦wiat i Słowo
Opis fizyczny: 2015, nr 2, s. 253-262
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 1731-3317199/1329
Praca recenzowana: Szkoła : współczesne konteksty interpretacyjne / red. nauk. Iwona Ocetkiewicz, Joanna Wnęk-Gozdek. - Kraków, 2015
Autorzy: Anna Mróz.
¬ródło: Labor et Educatio
Opis fizyczny: 2015, nr 3, s. 451-454
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2353-4745
e-ISSN: 2544-0179
Adres url:200/1329
Praca recenzowana: Das Notationssystem von Heinz Matyssek : Die Realität seiner Anwendung und sein generatives Potenzial beim Konsekutivdolmetschen / Lucyna Krenz-Brzozowska. - Frankfurt am Main, 2013
Autorzy: Artur Kubacki.
¬ródło: Comparative Legilinguistics
Opis fizyczny: 2015, Vol. 22, s. 109-111
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 2080-5926
e-ISSN: 2391-4491201/1329
Praca recenzowana: Alternatywne metody rozwi±zywania sporów w przekładzie chińsko-polskim i polsko-chińskim. Studium badawcze terminologii z zakresu arbitrażu / Joanna Grzybek. - Poznań, 2013
Autorzy: Artur Kubacki.
¬ródło: Comparative Legilinguistics
Opis fizyczny: 2015, Vol. 21, s. 89-91
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 2080-5926
e-ISSN: 2391-4491202/1329
Autorzy: Łukasz Białkowski.
Tytuł: Arty¶ci z Krakowa : generacja 1980-1990 / Łukasz Białkowski
¬ródło: Szum. - 2015, nr 11, s. 171-172
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2300-3391203/1329
Praca recenzowana: El alma de las mujeres : ámbitos de espiritualidad femenina en la modernidad (siglos XVI-XVIII) / Javier Burrieza Sánchez (ed. lit.). - Valladolid, 2015
Autorzy: Barbara Obtułowicz.
¬ródło: Studia Historyczne
Opis fizyczny: 2015, R. 58, z. 3, s. 419-423
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 12.000
p-ISSN: 0025-1429204/1329
Praca recenzowana: Elena y el rey : la historia del amor prohibido entre Alfonso XII y Elena Sanz / José María Zavala. - Barcelona, 2014
Autorzy: Barbara Obtułowicz.
¬ródło: Studia Historyczne
Opis fizyczny: 2015, R. 58, z. 2, s. 268-271
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 12.000
p-ISSN: 0025-1429205/1329
Praca recenzowana: Przyszłym czasom swej sławy gotować poprawce : studia o literaturze i pi¶miennictwie wieków dawnych / Piotr Borek. - Kraków, cop. 2015
Autorzy: Klaudia Smaza.
Tytuł: Budowanie sławy i pamięci - z nowych studiów nad literatur± dawn± / Klaudia Smaza
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria
Opis fizyczny: 2015, Z. 15, s. 222-226
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 2081-1853
e-ISSN: 2300-5831206/1329
Praca recenzowana: Abchazja / Wojciech Górecki. - Wołowiec, 2013
Autorzy: Diana Wasilewska.
¬ródło: Kultura i Historia
Opis fizyczny: 2015, nr 27
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
e-ISSN: 1642-9826
Adres url:207/1329
Praca recenzowana: Coram iudicio : studia z dziejów kultury prawnej w miastach póĽno¶redniowiecznej Polski / pod red. Agnieszki Bartoszewicz. - Warszawa, 2013
Autorzy: Dorota Żurek.
¬ródło: Kwartalnik Historyczny
Opis fizyczny: 2015, T. 122, nr 3, s. 577-582
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 0023-5903208/1329
Praca recenzowana: Kultura, ciało, (nie)jedzenie : terapia : perspektywa narracyjno-konstrukcjonistyczna w zaburzeniach odżywiania / Barbara Józefik. - Kraków, cop. 2014
Autorzy: Ewa Czerwińska-Jakimiuk.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica
Opis fizyczny: 2015, Z. 7, vol. 1, s. 136-138
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 2081-6642
e-ISSN: 2449-688X
Adres url:209/1329
Praca recenzowana: Teoria zła : o empatii i genezie okrucieństwa / Simon Baron-Cohen. - Sopot, 2014
Autorzy: Ewa Czerwińska-Jakimiuk.
¬ródło: Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja
Opis fizyczny: 2015, nr 28, s. 111-114
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 2300-3952
Adres url:210/1329
Praca recenzowana: Profilaktyczny wymiar działalno¶ci rodzinnych kuratorów s±dowych / Beata Zinkiewicz. - Kraków, 2015
Autorzy: Ewa Czerwińska-Jakimiuk.
¬ródło: Państwo i Społeczeństwo
Opis fizyczny: 2015, nr 2, s. 131-134
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 1643-8299211/1329
Praca recenzowana: Przestrzeń i społeczeństwo Chrzanowa ¶redniowiecznego i nowożytnego / Dorota Żurek. - Kraków, 2015
Autorzy: Franciszek Le¶niak.
¬ródło: Studia Historyczne
Opis fizyczny: 2015, R. 58, z. 3, s. 416-418
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 12.000
p-ISSN: 0025-1429212/1329
Praca recenzowana: Skład osobowy S±du Wyższego Prawa Magdeburskiego na Zamku Krakowskim w XVII-XVIII wieku / Maciej Ziemierski. - Kraków, 2013
Autorzy: Franciszek Le¶niak.
¬ródło: Res Gestae. Czasopismo Historyczne
Opis fizyczny: 2015, T. 1, s. 349-353
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2450-4475
Adres url:213/1329
Praca recenzowana: Bibliografia polska XIX stulecia. T. 18 : Kor. - Koskowski / red. tomu Stanisław Siess-Krzyszkowski. - Kraków, 2012
Autorzy: Grzegorz Nieć.
¬ródło: Bibliotekarz Podlaski
Opis fizyczny: 2015, R. 16, nr 1, s. 203-205
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 1640-7806214/1329
Praca recenzowana: Ekologia informacji / Wiesław Babik. - Kraków, 2014
Autorzy: Hanna Batorowska.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate et Educatione Civili
Opis fizyczny: 2015, Z. 5, s. 222-224
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
p-ISSN: 2082-0917215/1329
Autorzy: Anita Buczek-Zawiła, Piotr Okas.
Tytuł: How much wood would a woodchuck chuck? : english pronunciation practice book, A. Mańkowska, M. Kłoczowska (eds.), wydawnictwo Konsorcjum Akademickie, Kraków-Rzeszów-Zamo¶ć 2009 / Anita Buczek-Zawiła, Piotr Okas
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Anglica. - 2015, Z. 5, s. 139-143
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 3.000
p-ISSN: 2299-2111
e-ISSN: 2449-5239216/1329
Autorzy: Łukasz Białkowski.
Tytuł: Irena Kalicka, Koń jaki jest każdy widzi / Łukasz Białkowski
¬ródło: Szum. - 2015, nr 10, s. 153-155
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2300-3391217/1329
Praca recenzowana: Etyka i ethos "ludzi gór" / Antonina Sebesta. - Zakopane, 2014
Autorzy: Janusz Majcherek.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2015, nr 1 (54), s. 90-92
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726218/1329
Praca recenzowana: Rzeczywisto¶ć seniora / red. nauk. Mieczysław Dudek, Jan Krukowski, Krystyna Teresa Panas. - Warszawa, 2014
Autorzy: Joanna Wnęk-Gozdek.
¬ródło: Exlibris. Biblioteka Gerontologii Społecznej
Opis fizyczny: 2015, nr 2, s. 174-176
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
p-ISSN: 2450-0232
Adres url:219/1329
Praca recenzowana: Z badań nad polsk± pras± konspiracyjn± w latach 1939-1945 / Jerzy Jarowiecki. - Wrocław, 2013
Autorzy: Józef Szocki.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2015, T. 18, z. 1, s. 125-133
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1509-1074220/1329
Praca recenzowana: Jak sporz±dzać tłumaczenia po¶wiadczone dokumentów? : przekłady tekstów z wyboru polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych z komentarzem / Karsten Dahlmanns, Artur Dariusz Kubacki. - Chrzanów, 2014
Autorzy: Justyna Sekuła.
¬ródło: Comparative Legilinguistics
Opis fizyczny: 2015, Vol. 21, s. 85-88
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 2080-5926
e-ISSN: 2391-4491
Adres url:221/1329
Praca recenzowana: Pozycja partii regionalnych w systemie politycznym współczesnej Hiszpanii / Małgorzata My¶liwiec. - Katowice, 2014
Autorzy: Katarzyna Sobolewska-My¶lik.
¬ródło: Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Opis fizyczny: 2015, nr 35, s. 465-473
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 13.000
p-ISSN: 1733-6716222/1329
Praca recenzowana: Staro¶ć i jej oblicza : wybrane psychologiczne aspekty funkcjonowania osób starszych / Justyna Kurtyka-Chałas. - Lublin, 2014
Autorzy: Katarzyna Sygulska.
¬ródło: Exlibris. Biblioteka Gerontologii Społecznej
Opis fizyczny: 2015, nr 2, s. 171-173
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
p-ISSN: 2450-0232
Adres url:223/1329
Praca recenzowana: Biedni Romowie, Ľli Cyganie : stereotypy i rzeczywisto¶ć / Norbert Mappes-Niediek - Kraków, 2014
Autorzy: Klaudia Smaza.
¬ródło: Romowie w Polsce i w Europie : od dyskryminacji do tolerancji / redakcja naukowa: Adam Bartosz, Piotr Borek, Bogusław Gryszkiewicz. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2015. - (Kultura i Społeczeństwo. - S. 239-244
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 0,32
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]224/1329
Praca recenzowana: Wadowickie korzenie Karola Wojtyły / Marta Burghardt. - Wadowice, 2013
Autorzy: Konrad Meus.
¬ródło: Res Gestae. Czasopismo Historyczne
Opis fizyczny: 2015, T. 1, s. 293-308
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2450-4475
Adres url:225/1329
Praca recenzowana: Tożsamo¶ć żydowska a polityka imigracyjna Izraela / Anna Dudzińska. - Warszawa, 2014
Praca recenzowana: Polityka imigracyjna Izraela / Remigiusz Sosnowski. - Warszawa, 2014
Autorzy: Krzysztof Chaczko.
¬ródło: Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje
Opis fizyczny: 2015, nr 2, s. 153-160
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1640-1808
Adres url:226/1329
Praca recenzowana: Diagnoza typów uczniów / Roswitha Riebisch, Hubert Luszczyński. - Sopot, 2014
Autorzy: Krzysztof Kraszewski.
¬ródło: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
Opis fizyczny: 2015, nr 1, s. 60-61
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0552-2188227/1329
Praca recenzowana: Berufsbildung in der Schweiz / Emil Wettstein, Philipp Gonon. - Bern, 2009
Autorzy: Krzysztof Kraszewski.
¬ródło: Edukacja, Technika, Informatyka
Opis fizyczny: 2015, Nr 1, s. 122-124
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
p-ISSN: 2080-9069228/1329
Praca recenzowana: Northwest Europe in the early middle ages, c. AD 600-1150 : a comparative archeology / Christopher Loveluck. - Cambridge, 2013
Autorzy: Krzysztof Polek.
¬ródło: Res Gestae. Czasopismo Historyczne
Opis fizyczny: 2015, T. 1, s. 341-348
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2450-4475
Adres url:229/1329
Praca recenzowana: Król Roger [opera] / Karol Szymanowski. - Kraków, 2015
Autorzy: Lesława Korenowska.
¬ródło: Viapoland
Uwagi: Recenzja premiery: "Króla Rogera" Karola Szymanowskiego w Operze Krakowskiej, opublikowana 30 listopada 2015 r. w serwisie ViaPoland.com.
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:230/1329
Praca recenzowana: Mefistofeles [opera] / Arrigo Boito. - Kraków, 2014
Autorzy: Lesława Korenowska.
¬ródło: Viapoland
Uwagi: Recenzja: "Mefistofelesa" Arrigo Boito w Operze Krakowskiej, opublikowana 24 wrze¶nia 2014 r. w serwisie ViaPoland.com.
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:231/1329
Praca recenzowana: Piękna Helena [opera] / Jacques Offenbach. - Kraków, 2015
Autorzy: Lesława Korenowska.
¬ródło: Viapoland
Uwagi: Recenzja: "Pięknej Heleny" Jacques Offenbacha w Operze Krakowskiej, opublikowana 3 marca 2015 r. w serwisie ViaPoland.com.
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:232/1329
Praca recenzowana: Baron cygański [operetka] / Johann Strauss. - Kraków, 2016
Autorzy: Lesława Korenowska.
¬ródło: Viapoland
Uwagi: Recenzja: "Barona cygańskiego" Johanna Straussa w Operze Krakowskiej, opublikowana 28 stycznia 2016 r. w serwisie ViaPoland.com.
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:233/1329
Autorzy: Barbara Obtułowicz.
Tytuł: Los generales de Isabel II / Germán Rueda (ed.). - Madreid, 2016 / Barbara Obtułowicz
¬ródło: Studia Historyczne. - 2015, R. 58, z. 4, s. 565-570
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 12.000
p-ISSN: 0025-1429234/1329
Praca recenzowana: Geragogika : vybrané kapitoly z teórie a metodiky edukácie seniorov / Ctibor Hatar. - Nitra, 2014
Autorzy: Łukasz Tomczyk.
¬ródło: Exlibris. Biblioteka Gerontologii Społecznej
Opis fizyczny: 2015, nr 1, s. 149-150
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
p-ISSN: 2450-0232
Adres url:235/1329
Praca recenzowana: Nauczanie języków obcych seniorów w Polsce / Anna Jaroszewska. - Kraków, 2013
Autorzy: Łukasz Tomczyk.
¬ródło: Rocznik Andragogiczny
Opis fizyczny: 2015, Vol. 22, s. 440-442
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 14.000
p-ISSN: 1429-186X
e-ISSN: 2391-7571
Adres url:236/1329
Praca recenzowana: Euphemismen des Wirtschaftsdeutschen aus der Sicht der anthroponzentrischen Linguistik / Paweł B±k. - Frankfurt am Main, 2012
Autorzy: Magdalena Filar.
¬ródło: Lingwistyka Stosowana
Opis fizyczny: 2015, T. 14, s. 129-132
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 13.000
p-ISSN: 2080-4814
Adres url:237/1329
Praca recenzowana: Wybór tekstów z dziejów języka polskiego. [1], Do połowy XIX w. / pod redakcj± naukow± Marka Cybulskiego. - ŁódĽ, 2015
Praca recenzowana: Wybór tekstów z dziejów języka polskiego. [2], Od połowy XIX w. / pod redakcj± naukow± Marka Cybulskiego. - ŁódĽ, 2015
Autorzy: Marceli Olma.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica
Opis fizyczny: 2015, Z. 10, s. 209-213
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 2083-1765
Adres url:238/1329
Praca recenzowana: Dva admirala. A.I. Nepenin i A.V. Kolčak v 1917 g. / Anatolij Smolin. - St. Petersburg, 2012
Autorzy: Marek Herma.
¬ródło: Nautologia
Opis fizyczny: 2015, nr 152, s. 117-119
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 0548-0523239/1329
Praca recenzowana: Das Königreich der Vandalen : Geiserichs Herrschaft und das Imperium Romanum / Konrad Vössing. - Darmstadt, 2014
Autorzy: Marek Wilczyński.
¬ródło: Klio
Opis fizyczny: 2015, T. 32, nr 1, s. 189-197
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 13.000
p-ISSN: 1643-8191
Adres url:
DOI:240/1329
Praca recenzowana: The Vandals / Andy Merrills, Richard Miles. - Chichester, 2010
Autorzy: Marek Wilczyński.
¬ródło: Res Gestae. Czasopismo Historyczne
Opis fizyczny: 2015, T. 1, s. 331-340
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2450-4475
Adres url:241/1329
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Maria Gotzen-Dold, Mojżesz Schorr und Majer Bałaban : polnisch-jüdische Historiker der Zwischenkriegszeit [Mojżesz Schorr i Majer Bałaban : Polsko-żydowscy historycy okresu międzywojennego], Schriften des Simon-Dubnov-Instituts, Band 20, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, Germany 2014, ss. 3331 / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: Krakowskie Pismo Kresowe. - 2015, R. 7, s. 163-168
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 2081-9463242/1329
Praca recenzowana: Literatura polska po 1989 roku w ¶wietle teorii Pierre'a Bourdieu : raport z badań / Grzegorz Jankowicz [et al. w tym: Tomasz Warczok]. - Kraków, 2014
Autorzy: Mariusz Dzięglewski.
¬ródło: Studia Socjologiczne
Opis fizyczny: 2015, nr 3, s. 253-263
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 14.000
p-ISSN: 0039-3371243/1329
Praca recenzowana: Julian Stachiewicz (1890-1934) : żołnierz i historyk / Piotr Kilańczyk. - Poznań, 2014
Autorzy: Mariusz Wołos.
¬ródło: Przegl±d Historyczno-Wojskowy
Opis fizyczny: 2015, nr 3, s. 204-214
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1640-6281244/1329
Praca recenzowana: Stalin. Vol. 1, Paradoxes of power : 1878 - 1928 / Stephen Kotkin. - New York, 2014
Autorzy: Mariusz Wołos.
¬ródło: Dzieje Najnowsze
Opis fizyczny: 2015, nr 3, s. 219-225
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 0419-8824245/1329
Praca recenzowana: Ziemiaństwo na Pomorzu w okresie dwudziestolecia międzywojennego : w perspektywie codzienno¶ci / Tomasz Łaszkiewicz. - Inowrocław ; Toruń, 2013
Autorzy: Mariusz Wołos.
¬ródło: Res Gestae. Czasopismo Historyczne
Opis fizyczny: 2015, T. 1, s. 364-373
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2450-4475
Adres url:246/1329
Praca recenzowana: Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 : zapomniany appeasement / Andrzej Nowak. - Kraków, 2015
Autorzy: Mariusz Wołos.
¬ródło: Rocznik Instytutu Europy ¦rodkowo-Wschodniej
Opis fizyczny: 2015, R. 13, z. 1, s. 191-199
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 14.000
p-ISSN: 1732-1395
Adres url:247/1329
Praca recenzowana: Znaczenie końca / Frank Kermode ; przekł. Olga i Wojciech Kubińscy. - Gdańsk, 2010
Autorzy: Michał Warchala.
¬ródło: Literatura na ¦wiecie
Opis fizyczny: 2015, 7-8, s. 415-421
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0324-8305248/1329
Praca recenzowana: Melancholijne spojrzenie / Piotr ¦niedziewski. - Kraków, 2011
Autorzy: Michał Warchala.
¬ródło: Teksty Drugie
Opis fizyczny: 2015, nr 3, s. 204-212
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 15.000
p-ISSN: 0867-0633249/1329
Praca recenzowana: Zaburzenia czynno¶ci prymarnych i artykulacji : podstawy postępowania logopedycznego / Danuta Pluta-Wojciechowska. - Bytom, 2013
Autorzy: Mirosław Michalik.
¬ródło: Logopedia
Opis fizyczny: 2015, T. 43/44, s. 427-429
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 14.000
p-ISSN: 0459-6935250/1329
Praca recenzowana: Sze¶ć szkiców o Zagłobie i inne studia sienkiewiczowskie / Tadeusz Bujnicki. - Warszawa, 2014
Autorzy: Paulina Wójtowicz.
¬ródło: Ruch Literacki
Opis fizyczny: 2015, z. 2, s. 232-234
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 0035-9602
e-ISSN: 2300-1968251/1329
Praca recenzowana: Le tourisme des Antilles françaises : le défi de la concurrence caribéenne / Stéphanie Bessière. - Paris, 2010
Autorzy: Paweł Brzegowy.
¬ródło: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia
Opis fizyczny: 2015, Vol. 22, nr 1, s. 253-254
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 12.000
p-ISSN: 2300-7567
Adres url:252/1329
Praca recenzowana: Trama de una injusticia : feminicidio sexual sistémico en Ciudad Juárez / Julia Estela Monárrez Fragoso. - México D. F., 2009
Autorzy: Paweł Brzegowy.
¬ródło: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia
Opis fizyczny: 2015, Vol. 22, nr 1, s. 251-252
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 12.000
p-ISSN: 2300-7567
Adres url:253/1329
Praca recenzowana: Granice i transgresje współczesnego wychowania : kontestacyjny wymiar pedagogiki krytycznej i jej praktyczne implikacje / Klaudia Węc. - Toruń, 2013
Autorzy: Paweł Dybel.
¬ródło: Kwartalnik Pedagogiczny
Opis fizyczny: 2015, R. 40, nr 2, s. 344-350
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 0023-5938254/1329
Praca recenzowana: Rz±dzicha oleszycka : dwór Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej jako przykład patronatu kobiecego w czasach saskich / Agnieszka Słaby. - Kraków, 2014
Autorzy: Piotr Borek.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2015, nr 1 (54), s. 87-89
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726255/1329
Praca recenzowana: Bibliografia polska Karola i Stanisława Estreicherów, ogólnego zbioru tom 36/1 (Zim-Zyz) / oprac. zespół redakcyjny pod kier. Wacława Waleckiego. - Kraków, 2013
Autorzy: Piotr Borek.
¬ródło: Ruch Literacki
Opis fizyczny: 2015, z. 3, s. 337-343
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 0035-9602256/1329
Praca recenzowana: Religion long forgotten : the importance of religion in education towards civil society / ed. by Dariusz Stępkowski, Andrzej Murzyn. - Cracow, 2014
Autorzy: Piotr Stawiński.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica
Opis fizyczny: 2015, Z. 7, vol. 1, s. 139-142
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 2081-6642
e-ISSN: 2449-688X
Adres url:257/1329
Praca recenzowana: Democratic civil-military relations : soldiering in 21st-century Europe / ed. by Sabine Mannitz. - London ; New York, 2012
Autorzy: Przemysław Wywiał.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate et Educatione Civili
Opis fizyczny: 2015, Z. 5, s. 235-236
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
p-ISSN: 2082-0917258/1329
Autorzy: Mirosław Michalik.
Tytuł: Recenzja ksi±żki Urszuli Mireckiej "Dyzartia w mózgowym porażeniu dziecięcym. Segmentalna i suprasegmentalna specyfika ci±gu fonicznego a zrozumiało¶ć wypowiedzi w przypadku dyzartii w mpd. / Mirosław Michalik
¬ródło: Neurolingwistyka Praktyczna. - 2015, nr 1, s. 189-192
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2450-5072259/1329
Praca recenzowana: Platformy (glotto)dydaktyczne : ich implementacja w uczeniu specjalistycznych języków obcych / Paweł Szerszeń. - Warszawa, 2014
Autorzy: Renata Czaplikowska.
¬ródło: Lingwistyka Stosowana
Opis fizyczny: 2015, T. 13, s. 117-119
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 13.000
p-ISSN: 2080-4814
Adres url:260/1329
Praca recenzowana: Mitologizmy frazeologiczne w języku polskim : (na materiale leksykografii XX i XXI w.) / Magdalena Puda-Blokesz. - Kraków, 2014
Autorzy: Renata DĽwigoł.
¬ródło: Poradnik Językowy
Opis fizyczny: 2015, nr 6, s. 113-117
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 15.000
p-ISSN: 0551-5343
Liczba arkuszy: 0,25261/1329
Praca recenzowana: Kalkulować...: Polacy na szczytach C.K. Monarchii / Waldemar Łazuga. - Poznań, 2013
Autorzy: Roman Kochnowski.
¬ródło: Kwartalnik Historyczny
Opis fizyczny: 2015, T. 122, nr 3, s. 608-613
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 0023-5903262/1329
Praca recenzowana: Frazemy z biblijnymi nazwami osobowymi w gwarach polskich / Emil Popławski. - Kraków, 2014
Autorzy: Stanisław Koziara.
¬ródło: Język Polski
Opis fizyczny: 2015, z. 5, s. 477-479
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 15.000
p-ISSN: 0021-6941263/1329
Praca recenzowana: Historiozofia Teilharda de Chardin wobec tradycyjnej my¶li chrze¶cijańskiej / Marcin Karas. - Kraków, 2012
Autorzy: Tadeusz Gadacz.
¬ródło: Kronos. Metafizyka, Kultura, Religia
Opis fizyczny: 2015, nr 1, s. 295-297
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 12.000
p-ISSN: 1897-1555264/1329
Praca recenzowana: Manet : Une révolution symbolique : cours au collège de France suivis d'un manuscrit inachevé de Pierre et Marie-Claire Bourdieu / Pierre Bourdieu ; édition établie par Pascale Casanova [et al.]. - Paris, 2013
Autorzy: Tomasz Warczok.
¬ródło: Stan Rzeczy
Opis fizyczny: 2015, nr 8, s. 347-357
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 2083-3059265/1329
Praca recenzowana: Własno¶ć ziemska w województwie bełskim w czasach saskich / Wiesław Bondyra. - Lublin, 2015
Autorzy: Urszula Kicińska.
¬ródło: Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego
Opis fizyczny: 2015, T. 6, s. 341-350
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 2080-9212266/1329
Praca recenzowana: "Wszyscy ¶miertelni jeste¶my i dlatego rozrz±dzamy majętno¶ci swoje" : wybór testamentów z ksi±g miejskich województwa sandomierskiego (XVI-XVIII wiek) / oprac. Katarzyna Justyniarska-Chojak. - Kielce, 2014
Autorzy: Urszula Kicińska.
¬ródło: Annales historici Presovienses
Opis fizyczny: 2015, z. 2, s. 133-139
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1336-7528
Liczba arkuszy: 0,31267/1329
Praca recenzowana: Znaczenie definicji w edukacji przyrodniczej / Jan Rajmund Pa¶ko. - Kraków, 2013
Autorzy: Władysław Błasiak.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2015, nr 2 (55), s. 95-96
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726268/1329
Praca recenzowana: Stephena Hawkinga i Rogera Penrose'a spór o rzeczywisto¶ć / Wojciech P. Grygiel. - Kraków, 2014
Autorzy: Wojciech Sady.
¬ródło: Przegl±d Filozoficzny. Nowa Seria
Opis fizyczny: 2015, nr 3, s. 265-274
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 11.000
p-ISSN: 1230-1493269/1329
Autorzy: Adam Bańdo.
Tytuł: Z Rocznika Historii Prasy Polskiej : Rocznik Historii Prasy Polskiej 2013, t. 16, nr 2 (32) / Adam Bańdo
¬ródło: Zeszyty Prasoznawcze. - 2015, nr 4, s. 1005-1009
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 14.000
p-ISSN: 0555-0025270/1329
Praca recenzowana: ¦l±ska ojczyzna polszczyzna z perspektywy edukacyjnej : wybór zagadnień / Helena Synowiec. - Katowice, 2013
Autorzy: Zofia Budrewicz.
¬ródło: Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego
Opis fizyczny: 2015, T. 24, s. 133-138
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
p-ISSN: 0208-5011
e-ISSN: 2353-9577271/1329
Praca recenzowana: Rocznik Historii Prasy Polskiej. Nr 2 (30) / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Prasoznawcza. - Kraków, 2012
Autorzy: Adam Bańdo.
¬ródło: Zeszyty Prasoznawcze
Opis fizyczny: 2014, nr 1, s. 127-130
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0555-0025272/1329
Praca recenzowana: Media i Medioznawstwo. Nr 1 / [red. nacz. Witold Machura]. - Opole, 2013
Autorzy: Adam Bańdo.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2014, T. 17, z. 3, s. 119-122
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1509-1074
Adres url:273/1329
Praca recenzowana: Media i Medioznawstwo. Nr 2 / [red. nacz. Witold Machura]. - Opole, 2013
Autorzy: Adam Bańdo.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2014, T. 17, z. 4, s. 101-104
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1509-1074
Adres url:274/1329
Praca recenzowana: "Stare" i "nowe" - czasopisma dla dzieci i młodzieży / pod red. Bożeny Olszewskiej i Elżbiety Łuckiej-Zaj±c. - Opole, 2013
Autorzy: Adam Bańdo.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia
Opis fizyczny: 2014, Z. 12, s. 177-183
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
p-ISSN: 2081-1861
Adres url:275/1329
Praca recenzowana: Rocznik Historii Prasy Polskiej. Nr 1 (31) / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Prasoznawcza. - Kraków, 2013
Autorzy: Adam Bańdo.
¬ródło: Zeszyty Prasoznawcze
Opis fizyczny: 2014, nr 3, s. 641-645
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0555-0025276/1329
Praca recenzowana: Epitafia i wyrocznie : szkice o pocz±tkach pisma i ksi±żki w starożytnej Grecji / Andrzej Dróżdż. - Kraków, 2013
Autorzy: Adrian Szopa.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2014, nr 3(52), s. 143-144
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:277/1329
Praca recenzowana: Staro¶ć : między diagnoz± a działaniem / Remigiusz J. Kijak, Zofia Szarota. - Warszawa, 2013
Autorzy: Alina Kałużna-Wielobób.
¬ródło: E-mentor
Opis fizyczny: 2014, nr 2, s. 54-56
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
p-ISSN: 1731-6758
e-ISSN: 1731-7428
Adres url:278/1329
Praca recenzowana: Wirtualna osobowo¶ć naszych czasów : mroczna strona e-osobowo¶ci / Elias Aboujaoude. - Kraków, 2012
Autorzy: Agnieszka Ogonowska.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura
Opis fizyczny: 2014, z. 6, s. 232-234
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2083-7275
Repozytorium UP:279/1329
Praca recenzowana: Medialisierung der Parteien, Politisierung der Medien : Interdependenzen zwischen Medien und Politik im postsozialistischen Polen / Katarina Bader. - Wiesbaden, 2013
Autorzy: Agnieszka Walecka-Rynduch.
¬ródło: Pol-Int
Opis fizyczny: 2014
Uwagi: Dokument elektroniczny.
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:280/1329
Praca recenzowana: Igły : polskie agentki, które zmieniły historię / Marek Łuszczyna. - Warszawa, 2013
Autorzy: Aleksander WoĽny.
¬ródło: Indeks
Opis fizyczny: 2014, nr 1-2, s. 103-107
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1427-7506
Adres url:281/1329
Praca recenzowana: Zawodoznawstwo / Tadeusz W. Nowacki. - Radom, 1999
Autorzy: Aleksandra Knych, Henryk Noga.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Technica
Opis fizyczny: 2014, Z. 7, s. 172-175
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2081-5468282/1329
Praca recenzowana: Poznać przeszło¶ć. Wiek XX : podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych : zakres podstawowy / Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow. - Warszawa, 2012
Autorzy: Andrzej Essen.
¬ródło: Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętno¶ci. Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2014, T. 12, s. 87-102
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000283/1329
Praca recenzowana: Ku współczesno¶ci : dzieje najnowsze 1918-2006 : podręcznik do historii dla klasy I szkół ponadgimnazjalnych : zakres podstawowy / Andrzej Brzozowski, Grzegorz Szczepański. - Warszawa, 2012
Autorzy: Andrzej Essen.
¬ródło: Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętno¶ci. Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2014, T. 12, s. 127-134
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000284/1329
Praca recenzowana: Polityka wyznaniowa państwa polskiego wobec mniejszo¶ci religijnych w latach 1945-1989 / Ryszard Michalak. - Zielona Góra, 2014
Autorzy: Andrzej Piasecki.
¬ródło: Państwo i Społeczeństwo
Opis fizyczny: 2014, nr 3, s. 156-158
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 1643-8299285/1329
Praca recenzowana: Biologia : biotechnologia i różnorodno¶ć biologiczna : podręcznik dla liceów i techników : zakres podstawowy / Teresa Mossor-Pietraszewska, Jan Strzałko. - Poznań, 2012
Autorzy: Anna Dziedzicka.
¬ródło: Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętno¶ci. Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2014, T. 12, s. 229-232
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
p-ISSN: 1733-5175
Adres url:286/1329
Praca recenzowana: Edukacyjne problemy współczesno¶ci / Mirosław J. Szymański. - Kraków, 2014
Autorzy: Anna Duda.
¬ródło: Labor et Educatio
Opis fizyczny: 2014, nr 2, s. 289-294
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2353-4745
Adres url:
Adres url:287/1329
Praca recenzowana: Codzienno¶ć szkoły : nauczyciel / pod red. Joanny M. Łukasik, Inetty Nowosad, Mirosława J. Szymańskiego. - Kraków, 2014
Praca recenzowana: Codzienno¶ć szkoły : uczeń / pod red. Ewy Bochno, Inetty Nowosad, Mirosława J. Szymańskiego. - Kraków, 2014
Autorzy: Anna Mróz.
¬ródło: Labor et Educatio
Opis fizyczny: 2014, nr 2, s. 315-320
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2353-4745
Adres url:
Adres url:288/1329
Praca recenzowana: Dolmetschen bei der Polizei : zur Problematik des Einsatzes unqualifizierter Dolmetscher / Małgorzata Stanek. - Berlin, 2011
Autorzy: Artur Kubacki.
¬ródło: Rocznik Przekładoznawczy
Opis fizyczny: 2014, Nr 9, s. 339-343
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
p-ISSN: 1896-4362
Adres url:289/1329
Praca recenzowana: Legilinguistic translatology : a parametric approach to legal translation / Aleksandra Matulewska. - Bern, 2013
Autorzy: Artur Kubacki.
¬ródło: Orbis Linguarum
Opis fizyczny: 2014, Vol. 41, s. 422-424
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 1426-7241290/1329
Praca recenzowana: Übersetzungsfehler : eine kritische Betrachtung aus der Sicht der anthropozentrischen Translatorik / Martyna Szczygłowska. - Frankfurt am Main, 2013
Autorzy: Artur Kubacki.
¬ródło: Comparative Legilinguistics
Opis fizyczny: 2014, Vol. 17, s. 191-193
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 2080-5926
e-ISSN: 2391-4491
Adres url:291/1329
Praca recenzowana: Dolmetschen bei der Polizei : zur Problematik des Einsatzes unqualifizierter Dolmetscher / Małgorzata Stanek. - Berlin, 2011
Autorzy: Artur Kubacki.
¬ródło: Deutsch-Polnische Juristen Zeitschrift
Opis fizyczny: 2014, nr 2, s. 20-21
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1615-9063292/1329
Praca recenzowana: Pedagogika zabawy w osobowym i profesjonalnym przygotowaniu do zawodu nauczyciela / Iwona Czaja-Chudyba. - Kraków, 2006
Autorzy: Bernadeta Kosztyła.
¬ródło: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Opis fizyczny: 2014, nr 1, s. 185-189
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2353-7140
Adres url:293/1329
Praca recenzowana: Przystanek Rytro stacja S±cz : wiersze i ballady / Andrzej Górszczyk. - Nowy S±cz, 2012
Autorzy: Bolesław Faron.
¬ródło: Rocznik S±decki
Opis fizyczny: 2014, T. 42, s. 320-322
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0080-3561294/1329
Praca recenzowana: Matematyka : podręcznik dla liceów i techników : zakres podstawowy i rozszerzony : klasa 1 / Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab, Elżbieta ¦wida. - Warszawa, 2012
Praca recenzowana: Prosto do matury 1 : podręcznik do matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych : zakres podstawowy / Maciej Antek, Krzysztof Belka, Piotr Grabowski. - Warszawa, 2012
Praca recenzowana: Matematyka 1 : podręcznik dla liceum ogólnokształc±cego, liceum profilowanego i technikum : zakres podstawowy / Anna Jatczak, Monika Ciołkosz, Paweł Ciołkosz. - Gdynia, 2007
Autorzy: Danuta Ciesielska, Ireneusz Krech, Zdzisław Pogoda.
¬ródło: Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętno¶ci. Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2014, T. 12, s. 175-180
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000295/1329
Praca recenzowana: Przekraczaj±c "smugę cienia" : szkice z gerontologii i tanatologii / Adam A. Zych. - Katowice, 2013
Autorzy: Ewa Czerwińska-Jakimiuk.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica
Opis fizyczny: 2014, Z. 6, vol. 2, s. 193-197
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 2081-6642
e-ISSN: 2449-688X
Adres url:296/1329
Praca recenzowana: Słownictwo z zakresu handlu w prozie Bolesława Prusa : (na tle XIX-wiecznej leksyki handlowej) : studia / Alicja Pihan-Kijasowa. - Poznań, 2012
Autorzy: Ewa Młynarczyk.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica
Opis fizyczny: 2014, Z. 9, s. 129-132
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 2083-1765
Repozytorium UP:297/1329
Praca recenzowana: Na marginesie swobody : "Notatki Płockie" (1956-2011) : historia i polityka / Andrzej Kansy. - Warszawa, 2012
Autorzy: Grażyna Wrona.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2014, T. 17, z. 3, s. 107-111
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1509-1074298/1329
Praca recenzowana: Prasa Królestwa Polskiego w opinii władz cenzury rosyjskiej (1901-1914) : dokumenty / wstęp, oprac. i przekł. Janusz Kostecki i Marek Tobera. - Warszawa, 2013
Autorzy: Grażyna Wrona.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2014, T. 17, z. 4, s. 97-99
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1509-1074
Adres url:299/1329
Praca recenzowana: Cenzura prasy w Austrii 1862-1914 : studium prawno-historyczne / Andrzej Dziadzio. - Kraków, 2013
Autorzy: Grażyna Wrona.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2014, T. 17, z. 1, s. 119-125
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1509-1074300/1329
Praca recenzowana: Aksjomatyczne teorie prawdy / Volker Halbach. - Warszawa, 2012
Autorzy: Grzegorz Trela.
¬ródło: Argument. Biannual Philosophical Journal
Opis fizyczny: 2014, Vol. 4, nr 2, s. 479-480
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2083-6635
Adres url:301/1329
Praca recenzowana: Relacje edukacyjne człowiek-maszyna / Henryk Bednarczyk, Wiesław Leszek, Bolesław Wojciechowicz. - Radom, 1995
Autorzy: Henryk Noga, Mária Vargová.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Technica
Opis fizyczny: 2014, Z. 7, s. 179-180
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2081-5468302/1329
Praca recenzowana: Wychowanie personalistyczne : wybór tekstów : praca zbiorowa / pod red. Franciszka Adamskiego. - Kraków, 2005
Autorzy: Henryk Noga, Tomasz Nesterak.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Technica
Opis fizyczny: 2014, Z. 7, s. 178
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2081-5468303/1329
Praca recenzowana: Żyję : wybór odpowiedzi na ankietę ks. prof. Konstantego Michalskiego z 1945 roku, skierowan± do byłych więĽniów politycznych z czasów okupacji niemieckiej / red. Edward Formicki [et al.]. - Kraków, 2012
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
¬ródło: Dzieje Najnowsze
Opis fizyczny: 2014, nr 2, s. 179-186
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 0419-8824304/1329
Praca recenzowana: Edukacja informatyczna w aktywizacji dorosłych na wsi / red. nauk. Henryk Bednarczyk, Tomasz Kupidura. - Warszawa ; Radom, 2008
Autorzy: Jana Depešová, Henryk Noga.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Technica
Opis fizyczny: 2014, Z. 7, s. 170-171
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2081-5468305/1329
Praca recenzowana: Prasa harcerska w Zagłebiu D±browskim w latach 1911-1939 / Ewa Maj. - Opole, 2014
Autorzy: Janusz Wojtycza.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia
Opis fizyczny: 2014, Z. 12, s. 184-191
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
p-ISSN: 2081-1861
Adres url:306/1329
Praca recenzowana: Oblicza prasy Ziem Zachodnich w latach 1945-2012 / red. nauk. Andrzej Buck, Przemysław Bartkowiak, Dawid Kotlarek. - Zielona Góra, 2013
Autorzy: Jerzy Jarowiecki.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2014, T. 17, z. 3, s. 113-118
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1509-1074307/1329
Praca recenzowana: Służba Boża w rudzkim opactwie cystersów / Franciszek Wolnik. - Opole, 2013
Autorzy: Jerzy Rajman.
¬ródło: ¦l±ski Kwartalnik Historyczny Sobótka
Opis fizyczny: 2014, R. 69, Nr 1, s. 143-146
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 0037-7511308/1329
Praca recenzowana: Sáros megyei diákok az európai egyetemeken 1387 - 1918 / László Szögi, Peter Kónya. - Budapest, 2012
Autorzy: Jerzy Rajman.
¬ródło: Studia Historyczne
Opis fizyczny: 2014, T. 57, z. 1, s. 103-106
Typ publikacji: PRC
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 0025-1429309/1329
Praca recenzowana: Tłumaczenie po¶wiadczone : status, kształcenie, warsztat i odpowiedzialno¶ć tłumacza przysięgłego / Artur Dariusz Kubacki. - Warszawa, 2012
Autorzy: Joanna Dybiec-Gajer.
¬ródło: Rocznik Przekładoznawczy
Opis fizyczny: 2014, nr 9, s. 323-329
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
p-ISSN: 1896-4362
e-ISSN: 2392-1552
Adres url:310/1329
Praca recenzowana: Historia : zakres podstawowy : podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych / Janusz Ustrzycki. - Gdynia, 2012
Autorzy: Joanna Janus.
¬ródło: Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętno¶ci. Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2014, T. 12, s. 103-116
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000311/1329
Praca recenzowana: Kariery zawodowe nauczycieli : konteksty - wzory - pola dyskursu / Hanna Kędzierska. - Toruń, 2012
Autorzy: Jolanta Sajdera.
¬ródło: Parezja
Opis fizyczny: 2014, [nr] 2, s. 118-126
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2353-7914312/1329
Praca recenzowana: Prasa na ziemiach polskich XIX i XX wieku / Jerzy Jarowiecki. - Wrocław, 2013
Autorzy: Józef Szocki.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2014, T. 17, z. 3, s. 97-105
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1509-1074313/1329
Praca recenzowana: Obywatelskie nieposłuszeństwo : próba okre¶lenia pojęcia / Artur Szutta. - Warszawa, 2011
Autorzy: Katarzyna Haremska.
¬ródło: Argument. Biannual Philosophical Journal
Opis fizyczny: 2014, Vol. 4, nr 2, s. 447-458
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2083-6635
Adres url:314/1329
Praca recenzowana: Społeczne do¶wiadczenie staro¶ci : stereotypy, postawy, wybory / Joanna Nawrocka. - Kraków, 2013
Autorzy: Katarzyna Sygulska.
¬ródło: Rocznik Andragogiczny
Opis fizyczny: 2014, Vol. 21, s. 591-593
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 1429-186X
e-ISSN: 2391-7571
Adres url:
DOI:315/1329
Praca recenzowana: Przywództwo edukacyjne : współczesne wyzwania / red. nauk. Stefan M. Kwiatkowski, Joanna Madalińska-Michalak. - Warszawa, 2014
Autorzy: Kinga Sobieszczańska.
¬ródło: Labor et Educatio
Opis fizyczny: 2014, nr 2, s. 285-288
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2353-4745
Adres url:
Adres url:316/1329
Praca recenzowana: S±decczyzna : w historiografii, literaturze i mediach / pod red. Bolesława Farona. - Kraków, 2013
Autorzy: Klaudia Smaza.
¬ródło: Rocznik Przemyski. Literatura i Język
Opis fizyczny: 2014, T. 50, z. 2, s. 189-196
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
p-ISSN: 0137-4168317/1329
Praca recenzowana: Ben Gurion : żywot polityczny / z Szimonem Peresem rozmawia David Landau. - Wołowiec, 2013
Autorzy: Krzysztof Chaczko.
¬ródło: Studia Polityczne
Opis fizyczny: 2014, nr 1, s. 188-193
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 1230-3135318/1329
Praca recenzowana: Krakau in Warschaus langem Schatten : Konkurrenzkämpfe in der polnischen Städtelandschaft 1900-1939 / Hanna Kozińska-Witt. - Stuttgart, 2008
Autorzy: Łukasz Sroka.
¬ródło: Rocznik Krakowski
Opis fizyczny: 2014, T. 80, s. 225-229
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
p-ISSN: 0080-3499319/1329
Praca recenzowana: The art of dialectic between dialogue and rhetoric : the Aristotelian tradition / Marta Spranzi. - Amsterdam [u.a.], 2011
Autorzy: Magdalena Ryszka-Kurczab.
¬ródło: Terminus
Opis fizyczny: 2014, T. 16, z. 3, s. 387-389
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 2082-0984320/1329
Praca recenzowana: Sztuka jako pozór? : cenzura i inne paradoksy upolitycznienia kultury / Ewa Majewska. - Kraków, 2013
Autorzy: Magdalena Stoch.
¬ródło: Zadra
Opis fizyczny: 2014
Uwagi: Dokument elektroniczny. Data publikacji 9 marca 2014 r.
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1508-6976
Adres url:321/1329
Praca recenzowana: Oficerskij korpus Imperatorskogo Flota Baltijskogo Moria v gody pervoj mirovoj vojny (avgust 1914-fevral1917g.) / Anatolij Napalkov. - St. Petersburg, 2010
Autorzy: Marek Herma.
¬ródło: Nautologia
Opis fizyczny: 2014, nr 151, s. 104-107
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000322/1329
Praca recenzowana: Człowiek wewnętrzny a epistéme / zbiór rozpraw i szkiców filozoficznych o nauce. - Warszawa, 2010
Autorzy: Marek Tański.
¬ródło: Studia Sieradzana
Opis fizyczny: 2014, nr 7, s. 76-77
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2299-2928
Adres url:323/1329
Praca recenzowana: Milczenie wobec dobra i zła : w stronę etyki sygetycznej i apofatycznej / Krzysztof Stachewicz. - Poznań, 2012
Autorzy: Marek Tański.
¬ródło: Studia Sieradzana
Opis fizyczny: 2014, nr 7, s. 78-80
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2299-2928
Adres url:324/1329
Praca recenzowana: Przygotowanie polonistyczne uczniów wiejskich gimnazjów w perspektywie dalszego kształcenia : na przykładzie gminy Laskowa / Katarzyna Pławecka. - Kraków, 2013
Autorzy: Maria Sienko.
¬ródło: Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego
Opis fizyczny: 2014, T. 23, s. 167-173
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0208-5011
e-ISSN: 2353-9577325/1329
Praca recenzowana: Zabawa w zabijanie : oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na psychikę dzieci / Maria Braun-Gałkowska, Iwona Ulfik-Jaworska. - Lublin, 2002
Autorzy: Marzena Kiełbasa, Henryk Noga.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Technica
Opis fizyczny: 2014, Z. 7, s. 176-177
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2081-5468326/1329
Praca recenzowana: Prze¶niona rewolucja : ćwiczenie z logiki historycznej / Andrzej Leder. - Warszawa, 2014
Autorzy: Michał Warchala.
¬ródło: Przegl±d Polityczny
Opis fizyczny: 2014, nr 126, s. 85-89
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1232-6488327/1329
Praca recenzowana: Franciszek : prawdziwa historia życia / Agnieszka Gracz, Adam Sosnowski. - Kraków, 2014
Autorzy: Mirosław Boruta.
¬ródło: Ateneum Kapłańskie
Opis fizyczny: 2014, T. 163, z. 2, s. 395-399
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000328/1329
Praca recenzowana: Test do badań przesiewowych mowy dla dzieci w wieku przedszkolnym / Iwona Michalak-Widera, Katarzyna Węsierska. - Katowice, 2012
Autorzy: Mirosław Michalik.
¬ródło: Forum Logopedyczne
Opis fizyczny: 2014, nr 22, s. 140
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000329/1329
Praca recenzowana: Muzyczne animacje : aktywne słuchanie, przeżywanie, rozumienie muzyki przez dzieci. Karnawał zwierz±t Camille Saint-Saëns / Romualda Ławrowska, Zbigniew Nowak. - Warszawa, 2014
Autorzy: Monika Waligóra.
¬ródło: Wychowanie muzyczne
Opis fizyczny: 2014, nr 2, s. 68-69
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2084-8935330/1329
Praca recenzowana: Yearbook of Private International Lav. Volume XV - 2013/2014 / edited by Andrea Bonomi, Gian Paolo Romano. - Munich, 2014
Autorzy: Olga Bobrzyńska, Edyta Figura-Góralczyk, Katarzyna Mikša, Anna Juryk, Anna Sapota, Anna Wysocka-Bar.
¬ródło: Kwartalnik Prawa Prywatnego
Opis fizyczny: 2014, R. 23, z. 4, s. 1039-1076
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1230-7173331/1329
Praca recenzowana: Skrwawione ziemie : Europa między Hitlerem a Stalinem / Timothy Snyder ; z ang. przeł. Bartłomiej Pietrzyk. - Warszawa, 2011
Autorzy: Olga Wasiuta.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate et Educatione Civili
Opis fizyczny: 2014, Z. 4, s. 212-218
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2082-0917332/1329
Praca recenzowana: Nowa moda polska / Marcin Różyc. - Warszawa, 2012
Autorzy: Patrycja Cembrzyńska.
¬ródło: Fragile
Opis fizyczny: 2014, nr 1, s. 41-44
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1899-4261
Adres url:333/1329
Praca recenzowana: Maskarady męsko¶ci : pragnienie homospołeczne w polskim kinie fabularnym / Sebastian Jagielski. - Kraków, 2013
Autorzy: Patrycja Włodek.
¬ródło: Ekrany
Opis fizyczny: 2014, nr 1, s. 106
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 2083-0874334/1329
Praca recenzowana: Inicjacje, tożsamo¶ć, pamięć : kino niemieckie na przełomie wieków / Ewa Fiuk. - Wrocław, 2012
Autorzy: Patrycja Włodek.
¬ródło: Przegl±d Kulturoznawczy
Opis fizyczny: 2014, czę¶ć A, nr 1-2, s. 119-125
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
p-ISSN: 1895-975X
e-ISSN: 2084-3860
Liczba arkuszy: 1
DOI:335/1329
Praca recenzowana: Muzułmańska edukacja i wychowanie : pedagogiczna wizja M. Fethullaha Gülena / Eugeniusz Sakowicz. - Białystok ; Warszawa, 2014
Autorzy: Piotr Stawiński.
¬ródło: Ateneum Kapłańskie
Opis fizyczny: 2014, T. 163, z. 2, s. 603-606
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 0208-9041
e-ISSN: 1689-0531336/1329
Praca recenzowana: Transformacja spółdzielczo¶ci wiejskiej oraz jej skutki społeczno-gospodarczo-polityczne / Andrzej Kozera - Kielce, 2013
Autorzy: Robert Kłaczyński.
¬ródło: Europejskie Studia Społeczno-Gospodarcze. No 5 / red. nauk. Karol Bieniek. - Kielce : European Association for the Promotion of Science, 2014. - S. 130-131
Uwagi: Publikacja dostępna na CD-ROM.
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL337/1329
Praca recenzowana: Holenderskie Indie Wschodnie 1941-1942 / Michał A. Piegzik. - Warszawa, 2014
Autorzy: Roman Kochnowski.
¬ródło: Dzieje Najnowsze
Opis fizyczny: 2014, nr 4, s. 191-195
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 0419-8824338/1329
Praca recenzowana: "Stare" i "nowe" - czasopisma dla dzieci i młodzieży / pod red. Bożeny Olszewskiej i Elżbiety Łuckiej-Zaj±c. - Opole, 2013
Autorzy: Sabina Kwiecień.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2014, T. 17, z. 2, s. 141-145
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1509-1074
Adres url:339/1329
Praca recenzowana: Z badań nad Polsk± pras± konspiarcyjn± w latach 1939-1945 / Jerzy Jarowiecki. - Wrocław, 2013
Praca recenzowana: Prasa na ziemiach polskich XIX i XX wieku / Jerzy Jarowiecki. - Wrocław, 2013
Autorzy: Sabina Kwiecień.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2014, T. 17, z. 3, s. 127-130
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1509-1074340/1329
Praca recenzowana: Studia z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich (XIX-XX w.) / red. Joanna Nalewajko-Kulikov. - Warszawa, 2012
Autorzy: Sabina Kwiecień.
¬ródło: Zeszyty Prasoznawcze
Opis fizyczny: 2014, nr 1, s. 122-124
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0555-0025341/1329
Praca recenzowana: Bibliografia historii prasy polskiego ruchu ludowego / Władysław Marek Kolasa, Grzegorz Nieć. - Warszawa, 2012
Autorzy: Sabina Kwiecień.
¬ródło: Zeszyty Prasoznawcze
Opis fizyczny: 2014, nr 4, s. 840-841
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0555-0025342/1329
Praca recenzowana: Sieciocentryczne bezpieczeństwo : wojna, pokój i terroryzm w epoce informacji / red. nauk. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz. - Warszawa, 2014
Autorzy: Sabina Olszyk.
¬ródło: Przegl±d Naukowo - Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa
Opis fizyczny: 2014, R. 7, nr 2, s. 309-313
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
p-ISSN: 1899-3524343/1329
Praca recenzowana: Regionalna ochrona mniejszo¶ci językowych w Republice Włoskiej : rozważania na tle pojęcia autonomii / Witold Misiuda-Rewera - Lublin, 2014
Autorzy: Stefan Bielański.
¬ródło: Regionalna ochrona mniejszo¶ci językowych w Republice Włoskiej : rozważania na tle pojęcia autonomii / Witold Misiuda-Rewera. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. - S. 297-307
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL344/1329
Praca recenzowana: Hermeneutyka jako filozofia dziejowo¶ci : studium my¶li Diltheya, Yorcka, Heideggera, Gadamera i Vattima / Wojciech Torzewski. - Bydgoszcz, 2012
Autorzy: Tadeusz Gadacz.
¬ródło: Argument. Biannual Philosophical Journal
Opis fizyczny: 2014, Vol. 4, nr 1, s. 173-180
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2083-6635
Adres url:345/1329
Praca recenzowana: Działalno¶ć wychowawczo-edukacyjna żeńskich zgromadzeń zakonnych w Małopolsce w okresie potrydenckim do 1815 roku / Anna Szylar. - Kraków, 2012
Autorzy: Urszula Kicińska.
¬ródło: Roczniki Teologiczne
Opis fizyczny: 2014, T. 61, z. 4, Historia Ko¶cioła, s. 287-292
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2353-7272
Adres url:346/1329
Praca recenzowana: Żebracy i włóczędzy w stanisławowskiej Warszawie / Monika Maludzińska. - Warszawa, 2014
Autorzy: Urszula Kicińska.
¬ródło: Theatrum Historiae
Opis fizyczny: 2014, nr 15, s. 364-370
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 1802-2502347/1329
Praca recenzowana: Służba domowa w miastach na ziemiach polskich od połowy XVIII do końca XIX wieku / Radosław Poniat. - Warszawa, 2014
Autorzy: Urszula Kicińska.
¬ródło: Klio
Opis fizyczny: 2014, Vol. 31, nr 4, s. 182-183
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 1643-8191348/1329
Praca recenzowana: Obraz rodzimej przyrody dzikiej w kulturze staropolskiej / wybrane zwierzęta łowne w dziełach ks. Krzysztofa Kluka i Jakuba K. Haura. - Piotr Badyna, Toruń. - (2013)
Autorzy: Urszula Kicińska.
¬ródło: Krakowskie Studia Małopolskie
Opis fizyczny: 2014, nr 19, s. 343-347
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 1643-6911349/1329
Praca recenzowana: Historia prasy i bibliografie / tom studiów. - pod red. Urszuli Jakubowskiej, Warszawa. - (2013)
Autorzy: Władysław Marek Kolasa.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2014, T. 17, nr 1, s. 113-118
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1509-1074
Adres url:350/1329
Praca recenzowana: Dwa wieki prasy płockiej. T. 1, 1810-1945 / Adam Koński. - Płock, 2012
Autorzy: Władysław Marek Kolasa.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2014, T. 17, nr 2, s. 135-140
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1509-1074351/1329
Praca recenzowana: Od aforyzmu do zinu : gatunki twórczo¶ci słownej / red. Grzegorz Godlewski [et al.]. - Warszawa, 2014
Autorzy: Zbigniew Bauer.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica
Opis fizyczny: 2014, Z. 2, s. 224-234
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2353-4583
e-ISSN: 2449-7401352/1329
Praca recenzowana: Lokacje i nadania króla Kazimierza Wielkiego na Ziemi Gorlickiej / Andrzej Ćmiech, Agnieszka Franczyk-Cegła. - Nowy S±cz, 2013
Autorzy: Zdzisław Noga.
¬ródło: Małopolska. Regiony, Regionalizmy, Małe ojczyzny
Opis fizyczny: 2014, T. 16, s. 317
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1641-1102353/1329
Praca recenzowana: Media i Medioznawstwo. Nr 2 / [red. nacz. Witold Machura]. - Opole, 2011
Autorzy: Adam Bańdo.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2013, T. 16, z. 1, s. 253-257
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1509-1074
Adres url:354/1329
Praca recenzowana: Media i Medioznawstwo / [red. nacz. Witold Machura], 2011-2012
Autorzy: Adam Bańdo.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2013, T. 16, z. 2, s. 201-210
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1509-1074
Adres url:355/1329
Praca recenzowana: Rocznik Historii Prasy Polskiej. Nr 1 (29) / Polska Akademia Nauk ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2012
Autorzy: Adam Bańdo.
¬ródło: Zeszyty Prasoznawcze
Opis fizyczny: 2013, nr 2, s. 328-331
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0555-0025356/1329
Praca recenzowana: Polska nad Bałtykiem : konstruowanie identyfikacji kulturowej państwa nad morzem 1918-1939 / red. nauk. Dariusz Konstantynów i Małgorzata Omilanowska. - Gdańsk, 2012
Autorzy: Adam Ruta.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2013, nr 2 (47), s. 152-154
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:357/1329
Praca recenzowana: Zeszyty Prasoznawcze. R. 55, nr 1-2, 3, 4 / Uniwersytet Jagielloński. O¶rodek Badań Prasoznawczych. - Kraków, 2012
Autorzy: Adam Ruta.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2013, T. 16, z. 2, s. 193-199
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1509-1074
Adres url:358/1329
Praca recenzowana: Życie monastyczne na Pustyni Judzkiej w okresie bizantyńskim / Yizhar Hirschfeld. - Kraków, 2010
Autorzy: Adrian Szopa.
¬ródło: In Gremium. Studia nad Histori±, Kultur± i Polityk±
Opis fizyczny: 2013, Nr 7, s. 195-198
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 1899-2722359/1329
Praca recenzowana: Gdańsk - miasto od nowa : kształtowanie społeczeństwa i warunki bytowe w latach 1945-1970 / Piotr Perkowski. - Gdańsk, 2013
Autorzy: Agnieszka Chłosta-Sikorska.
¬ródło: Krakowskie Studia Małopolskie
Opis fizyczny: 2013, nr 18, s. 473-476
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 1643-6911360/1329
Praca recenzowana: Dawne polskie przekłady prasowe : informacja, perswazja, manipulacja / Ewa Gruszczyńska. - Warszawa, 2012
Autorzy: Agnieszka Fluda-Krokos.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2013, T. 16, z. 1, s. 207-211
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1509-1074
Adres url:361/1329
Praca recenzowana: ¦cieżkami utraconego czasu : twórczo¶ć filmowa Chena Kaige / Alicja Helman. - Gdańsk, 2012
Autorzy: Agnieszka Kamrowska.
¬ródło: Ekrany
Opis fizyczny: 2013, nr 5, s. 104
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 2083-0874362/1329
Praca recenzowana: Królewscy synowie - Jakub, Aleksander i Konstanty Sobiescy / Aleksandra Skrzypietz. - Katowice, 2011
Autorzy: Agnieszka Słaby.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica
Opis fizyczny: 2013, Z. 15, s. 253-256
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2081-3341
Adres url:363/1329
Praca recenzowana: Festa i muzyka na dworze Marii Kazimiery w Rzymie (1699-1714) / Aneta Markuszewska. - [Warszawa], 2012
Autorzy: Agnieszka Słaby.
¬ródło: Klio
Opis fizyczny: 2013, nr 3, s. 269-277
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 1643-8191364/1329
Praca recenzowana: Szkoła w kryzysie versus media / Grażyna Piechota. - Warszawa, 2010
Autorzy: Agnieszka Walecka-Rynduch.
¬ródło: Aequalitas
Opis fizyczny: 2013, Vol. 2, nr 1 (2), s. 1-3
Uwagi: Dokument elektroniczny.
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:365/1329
Praca recenzowana: Życie pod psem według Artura Schopenhauera / Anna Czerwińska-Rydel. - Warszawa, 2012
Autorzy: Aleksandra Trela, Grzegorz Trela.
¬ródło: Argument. Biannual Philosophical Journal
Opis fizyczny: 2013, Vol. 3, nr 1, s. 221
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2083-6635
Adres url:366/1329
Praca recenzowana: Europa dyktatur : nowa historia XX wieku / Gerhard Besier, Katarzyna Stokłosa. - Warszawa, 2009
Autorzy: Andrzej Essen.
¬ródło: Dzieje Najnowsze
Opis fizyczny: 2013, R. 45, z. 2, s. 283-292
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 0419-8824367/1329
Praca recenzowana: Transe - traumy - transgresje. 1, Niedobre dziecię / [z Mari±] Janion rozmawia Kazimiera Szczuka. - Warszawa, 2012
Autorzy: Andrzej Franaszek.
¬ródło: Tygodnik Powszechny
Opis fizyczny: 2013, nr 5, s. 36-37
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0041-4808
Liczba arkuszy: 0,3368/1329
Praca recenzowana: Grochów / Andrzej Stasiuk. - Wołowiec, 2012
Autorzy: Andrzej Franaszek.
¬ródło: Tygodnik Powszechny
Opis fizyczny: 2013, nr 42, dod. Angelus,, s. VI
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0041-4808
Liczba arkuszy: 0,1369/1329
Praca recenzowana: Hobbit: Niezwykła podróż [film] / reż. Peter Jackson, scen. Peter Jackson, Guillermo del Toro, Fran Walsh, Philippa Boyens, muz. Howard Shore, 2012
Autorzy: Andrzej Franaszek.
¬ródło: Tygodnik Powszechny
Opis fizyczny: 2013, nr 1, s. 30-31
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0041-4808
Liczba arkuszy: 0,35370/1329
Praca recenzowana: Bogactwo / Marta Syrwid. - Warszawa, 2013
Autorzy: Andrzej Franaszek.
¬ródło: Tygodnik Powszechny
Opis fizyczny: 2013, nr 20, dod. Ksi±żki w Tygodniku
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0041-4808
Liczba arkuszy: 0,2371/1329
Praca recenzowana: Jeden / Marcin ¦wietlicki. - Kraków, 2013
Autorzy: Andrzej Franaszek.
¬ródło: Tygodnik Powszechny
Opis fizyczny: 2013, nr 24, s. 24
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0041-4808
Liczba arkuszy: 0,2372/1329
Praca recenzowana: Nie ma ekspresów przy żółtych drogach / Andrzej Stasiuk. - Wołowiec, 2013
Autorzy: Andrzej Franaszek.
¬ródło: Tygodnik Powszechny
Opis fizyczny: 2013, nr 49, dod. Ksi±żki w Tygodniku, s. 13
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0041-4808
Liczba arkuszy: 0,2373/1329
Praca recenzowana: Kryteria wyboru banku preferowane przez wła¶cicieli mikro i małych przedsiębiorstw na Warmii i Mazurach : interdyscyplinarne ujęcie problemu / Andrzej Sołoma - Toruń, 2010
Autorzy: Andrzej Kozera.
¬ródło: Suspil'stvo, ekonomika, bezpeka. No 5 : zbirnik naukovih prac' / za red. Andžej Kozera. - Žitomir : Pin'čuv : Viŝa Ŝkola kvalifikaciï, 2013. - S. 104
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL374/1329
Praca recenzowana: Pol'sko-ukraïns'ki stosunki v 1942-1947 rokah u dokumentah OUN ta UPA : (u dvoh tomah) / vidp. red. ta upor. Volodimir V'âtrovič. - L'viv, 2011
Praca recenzowana: Druga pol'sko-ukraïns'ka vijna : 1942-1947 / Volodimir V'âtrovič. - Kiïv, 2011
Autorzy: Andrzej Sowa.
¬ródło: Pamięć i Sprawiedliwo¶ć
Opis fizyczny: 2013, nr 1 (21), s. 450-460
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000375/1329
Praca recenzowana: Puls życia 1 : podręcznik do biologii dla gimnazjum / Małgorzata Jefimow, Marian Sęktas. - Straszyn k. Gdańska, 2009
Praca recenzowana: Puls życia 2 : podręcznik do biologii dla gimnazjum / Małgorzata Jefimow. - Straszyn k. Gdańska, 2010
Praca recenzowana: Puls życia 3 : podręcznik do biologii dla gimnazjum / Beata S±gin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas. - Straszyn k. Gdańska, 2011
Autorzy: Anna Dziedzicka.
¬ródło: Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętno¶ci. Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2013, T. 11, s. 231-234
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
p-ISSN: 1733-5175
Adres url:376/1329
Praca recenzowana: ¦wiat biologii : podręcznik dla gimnzjum. Cz. 3 / Małgorzata Kły¶, Andrzej Korna¶, Marcin Ryszkiewicz. - Warszawa, 2011
Autorzy: Anna Dziedzicka.
¬ródło: Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętno¶ci. Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2013, T. 11, s. 227-229
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
p-ISSN: 1733-5175
Adres url:377/1329
Praca recenzowana: Pamiętnik częstochowianina - powstańca styczniowego / Jan Szubert ; oprac. Zofia Strzyżewska. - Częstochowa, 2012
Autorzy: Anna Zapalec.
¬ródło: Zesłaniec
Opis fizyczny: 2013, Nr 57, s. 102-105
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1426-2126378/1329
Praca recenzowana: Freedom as an Uncertain Cause in Graham Greene's Novels : a philosophical and literary analysis / Jan Kłos. - Lublin, 2012
Autorzy: Antoni Szwed.
¬ródło: Roczniki Filozoficzne
Opis fizyczny: 2013, T. 61, z. 4, s. 160-164
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0035-7685379/1329
Praca recenzowana: Materiały szkoleniowe w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego / Anna Anioł, Stanisław Anioł, Marian ¦midowski. - Kraków ; Tarnobrzeg, 2012
Autorzy: Artur Fabi¶.
¬ródło: Rocznik Andragogiczny
Opis fizyczny: 2013, s. 461-465
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 1429-186X380/1329
Praca recenzowana: Pisarze i dzieła. Moje 70-lecie / Jan Pieszczchowicz. - Kraków, 2013
Autorzy: Bolesław Faron.
¬ródło: Kraków
Opis fizyczny: 2013, nr 12, s. 80-81
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1733-0459381/1329
Praca recenzowana: Franz Kafka : aporie asymilacji : rekonstrukcja tryptyku powie¶ciowego / Bernd Neumann ; tł. Sebastian Mrożek. - Wrocław, 2012
Autorzy: Dorota Szczę¶niak.
¬ródło: Orbis Linguarum
Opis fizyczny: 2013, Vol. 39, s. 453-455
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 1426-7241382/1329
Praca recenzowana: Apropos Avantgarde : neue Einblicke nach einhundert Jahren / Dolors Sabaté Planes, Jaime Feijóo (Hrsg.). - Berlin, 2013
Autorzy: Dorota Szczę¶niak.
¬ródło: Germanica Wratislaviensia
Opis fizyczny: 2013, T. 138, s. 195-197
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000
p-ISSN: 0435-5865383/1329
Praca recenzowana: Nazwy własne obiektów handlowo-usługowych w przestrzeni miasta / Adam Siwiec. - Lublin, 2012
Autorzy: Ewa Młynarczyk.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica
Opis fizyczny: 2013, Z. 8, s. 350-353
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 2083-1765
Adres url:
Repozytorium UP:384/1329
Praca recenzowana: Kompetencje informacyjne w kształceniu ustawicznym / Barbara Kędzierska. - Warszawa, cop. 2007
Autorzy: Ewelina Biel.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Securitate et Educatione Civili
Opis fizyczny: 2013, Z. 3, s. 254-257
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2082-0917385/1329
Praca recenzowana: Themis i Pheme : czasopi¶miennictwo prawnicze w Polsce do 1939 roku / Stanisław Milewski, Adam Redzik. - Warszawa, cop. 2011
Autorzy: Grażyna Wrona.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2013, T. 16, z.1, s. 213-218
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1509-1074
Adres url:386/1329
Praca recenzowana: Trudny proces przenikania : carska cenzura zagraniczna wobec importu publikacji w języku polskim w latach 1865-1904 / Janusz Kostecki. - Warszawa, 2011
Autorzy: Grzegorz Nieć.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia
Opis fizyczny: 2013, Z. 11, s. 233-238
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
p-ISSN: 2081-1861
Adres url:387/1329
Praca recenzowana: Zakazana ksi±żka : uczestnicy drugiego obiegu w 1977-1989 / Paweł Sowiński. - Warszawa, 2011
Autorzy: Grzegorz Nieć.
¬ródło: Roczniki Biblioteczne
Opis fizyczny: 2013, R. 57, s. 203-212
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 0080-3626
Adres url:388/1329
Praca recenzowana: The structure of scientific revolutions / Thomas S. Kuhn ; Ian Hacking. - Chicago, 2012
Autorzy: Grzegorz Trela.
¬ródło: Argument. Biannual Philosophical Journal
Opis fizyczny: 2013, Vol. 3, nr 2, s. 539-542
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2083-6635
Adres url:389/1329
Praca recenzowana: Dzieci i nowe multimedia : (szanse, wyzwania, zagrożenia) / Mariusz Jędrzejko. - Warszawa, 2013
Autorzy: Hanna Batorowska.
¬ródło: Bibliotheca Nostra
Opis fizyczny: 2013, nr 1, s. 130-134
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 1734-6576
Adres url:390/1329
Praca recenzowana: Młodzież w zaburzonym ¶wiecie : (etiologia i konsekwencje zjawiska - ujęcie socjopedagogiczne) : wprowadzenie do przedmiotu Patologie społeczne / Mariusz Jędrzejko. - Warszawa, 2013
Autorzy: Hanna Batorowska.
¬ródło: Bibliotheca Nostra
Opis fizyczny: 2013, nr 1, s. 30-34
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 1734-6576
Adres url:391/1329
Praca recenzowana: Dzieci i nowe multimedia / Mariusz Jędrzejko. - Warszawa, 2013
Praca recenzowana: Młodzież w zaburzonym ¶wiecie : (etiologia i konsekwencje zjawiska - ujęcie socjopedagogiczne) : wprowadzenie do przedmiotu Patologie społeczne / Mariusz Jędrzejko. - Warszawa [etc.], 2013
Autorzy: Hanna Batorowska.
¬ródło: Bibliotheca Nostra
Opis fizyczny: 2013, nr 1, s. 130-134
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 1734-6576
Adres url:392/1329
Praca recenzowana: Biblioteka utraconych ksi±żek / Alexander Pechmann. - Warszawa, 2009
Autorzy: Irena Kapu¶cik.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2013, nr 3 (48), s. 125-127
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:393/1329
Praca recenzowana: ¦rodki masowego zakłamania : gadzinówki w czasie stanu wojennego / pod red. Sebastiana Ligarskiego. - Szczecin, 2012
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
¬ródło: Dzieje Najnowsze
Opis fizyczny: 2013, nr 2, s. 279-283
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 0419-8824394/1329
Praca recenzowana: Tradycja i nowatorstwo w "Orbis sensualium pictus" Jana Amosa Komeńskiego / Adam Fijałkowski. - Warszawa, 2012
Autorzy: Jan Ry¶.
¬ródło: Biuletyn Historii Wychowania
Opis fizyczny: 2013, [nr] 29, s. 169-171
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 1233-2224395/1329
Praca recenzowana: W drodze do utraconej Itaki : prasa, ksi±żki i czytelnictwo na szlaku Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich (1940-1942) oraz Armii Polskiej na Wschodzie i 2. Korpusu (1941-1946) / Oskar Stanisław Czarnik. - Warszawa, 2012
Autorzy: Jerzy Jarowiecki.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2013, T. 16, z. 2, s. 179-182
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1509-1074
Adres url:396/1329
Praca recenzowana: Prasa s±decka od zarania do dzi¶ : 1891-2011 / pod. red. Bolesława Farona ; współpr. Agnieszka Ogonowska. - Kraków, 2012
Autorzy: Józef Szocki.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2013, T. 16, z. 1, s. 219-226
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1509-1074
Adres url:397/1329
Praca recenzowana: Rodzicielstwo w kontek¶cie współczesnych przemian społecznych / red. nauk. Józefa Br±giel, Beata Górnicka - Opole, 2012
Autorzy: Józefa Matejek.
¬ródło: Dziecko i rodzina w różnych obszarach wsparcia instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego / red. nauk. Józefa Matejek, Renata Spyrka-Chlipała. - Kraków : Koło Kwadratu, 2013. - S. 285-286
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]398/1329
Praca recenzowana: Rodzinne domy dziecka - w stronę rozwoju kompetencji / pod red. nauk. Marii Kolankiewicz i Beaty Marii Nowak - Warszawa, 2013
Autorzy: Józefa Matejek.
¬ródło: Dziecko i rodzina w różnych obszarach wsparcia instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego / red. nauk. Józefa Matejek, Renata Spyrka-Chlipała. - Kraków : Koło Kwadratu, 2013. - S. 294-295
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]399/1329
Praca recenzowana: Senior w przestrzeni społecznej / Norbert Pikuła - Warszawa, 2013
Autorzy: Katarzyna Białożyt.
¬ródło: Dziecko i rodzina w różnych obszarach wsparcia instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego / red. nauk. Józefa Matejek, Renata Spyrka-Chlipała. - Kraków : Koło Kwadratu, 2013. - S. 287-289
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 0,2
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]400/1329
Praca recenzowana: Codzienno¶ć dziecięca opisana słowem i obrazem : życie dziecka na ziemiach polskich od XVI do XVIII wieku / Dorota Żoł±dĽ-Strzelczyk, Katarzyna Kabacińska-Łuczak. - Warszawa, 2012
Autorzy: Katarzyna Dormus.
¬ródło: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Opis fizyczny: 2013, nr 2, s. 95-99
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2353-7140401/1329
Praca recenzowana: Mistrzostwo zawodowe nauczycieli wczesnej edukacji : istota, tre¶ć, uwarunkowania / Anna Szkolak. - Kraków, 2013
Autorzy: Katarzyna My¶liwiec.
¬ródło: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Opis fizyczny: 2013, nr 1, s. 95-96
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2353-7140
Adres url:402/1329
Praca recenzowana: Między przedmiotowo¶ci± a podmiotowo¶ci± : intencjonalno¶ć w fenomenologii francuskiej / red. nauk. Andrzej Gielarowski, Robert Grzywacz. - Kraków, 2011
Autorzy: Kazimierz Mrówka.
¬ródło: Ethos
Opis fizyczny: 2013, Nr 1 (101), s. 229-232
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 0860-8024403/1329
Praca recenzowana: The Collapse of the Eastern Mediterranean: Climatic Change and the Decline of the East / Ronnie Ellenblum. - Cambridge, 2012
Autorzy: Krzysztof Polek.
¬ródło: Kwartalnik Historyczny
Opis fizyczny: 2014, T. 121, nr 1, s. 176-181
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000404/1329
Praca recenzowana: Yearbook of private international law. Volume XIV - [2012/2013] / edited by Andrea Bonomi, Gian Paolo Romano. - Munich, 2013
Autorzy: Łukasz Dyrda, Olga Bobrzyńska, Edyta Figura-Góralczyk, Anna Juryk, Anna Sapota, Anna Wysocka-Bar.
¬ródło: Kwartalnik Prawa Prywatnego
Opis fizyczny: 2013, R. 22, z. 4, s. 1009-1058
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1230-7173405/1329
Praca recenzowana: Opozycja w wiedeńskiej Radzie Państwa w latach siedemdziesi±tych XIX w. : (skład - organizacja - funkcjonowanie) / Stanisław Pijaj. - Kraków, 2011
Autorzy: Łukasz Sroka.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica
Opis fizyczny: 2013, Z. 15, s. 262-266
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2081-3341
Adres url:406/1329
Praca recenzowana: Podvodnoje plavanije w Rossii 1834-1918 gg. Biografičeskij spravočnik / Aleksander Požarski. - St. Petersburg, 2011
Autorzy: Marek Herma.
¬ródło: Nautologia
Opis fizyczny: 2013, nr 150, s. 106-107
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000
p-ISSN: 0548-0523407/1329
Praca recenzowana: Flot, revolucija i vlast' w Rossii: 1917-1921 / Kirill Nazarenko. - Moskwa, 2011
Autorzy: Marek Herma.
¬ródło: Przegl±d Historyczno-Wojskowy
Opis fizyczny: 2013, nr 3, s. 159-166
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1640-6281408/1329
Praca recenzowana: Inter duas potestates : polityka religijna Teoderyka Wielkiego / Monika Ożóg. - Kraków, 2012
Autorzy: Marek Wilczyński.
¬ródło: Historyka. Studia Metodologiczne
Opis fizyczny: 2013, T. 43, s. 314
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 0073-277X409/1329
Praca recenzowana: Rada Miejska we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej 1870-1914 : studium o elicie władzy / Łukasz Tomasz Sroka. - Kraków, 2012
Autorzy: Mariusz Wołos.
¬ródło: Klio
Opis fizyczny: 2013, nr 3, s. 278-287
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 1643-8191410/1329
Praca recenzowana: Ways of learning to teach : a philosophically inspired analysis of teacher education programs / Shlomo Back. - Rotterdam, 2012
Autorzy: Michał Głażewski.
¬ródło: Kultura i Wychowanie
Opis fizyczny: 2013, nr 5, s. 133-141
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
e-ISSN: 2083-2923
Adres url:411/1329
Praca recenzowana: Bajarz krakowski : ba¶nie, legendy, opowie¶ci i wiersze o dawnym i współczesnym Krakowie / Alicja Baluch. - Kraków, 2012
Autorzy: Michał Rogoż.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2013, nr 2 (47), s. 148-151
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:412/1329
Praca recenzowana: Gazeta Polska : 1883-1914 / Jan Bujak. - Kraków, 2013
Autorzy: Michał Rogoż.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2013, T. 16, z. 2, s. 173-177
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1509-1074
Adres url:413/1329
Praca recenzowana: Grypsy z Konzentrationslager Auschwitz Józefa Cyrankiewicza i Stanisława Kłodzińskiego / wstęp i oprac. Irena Paczyńska ; [przekł. tekstów z j. niem. na pol. oraz z j. pol. na niem. Jochen August]. - Kraków, 2013
Autorzy: Michał ¦liwa.
¬ródło: Państwo i Społeczeństwo
Opis fizyczny: 2013, nr 4, s. 113-118
Typ publikacji: PRC
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 1643-8299414/1329
Praca recenzowana: Między naturalizmem a religi± : rozprawy filozoficzne / Jürgen Habermas ; przeł. Marcin Pańków., Warszawa. - (2012)
Autorzy: Michał Warchala.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica
Opis fizyczny: 2013, Z. 5, vol. 2, s. 165-169
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 2081-6642
e-ISSN: 2449-688X
Adres url:415/1329
Praca recenzowana: Między Wisł± a Potomakiem / Marek Jan Chodakiewicz. - Gdańsk, 2012
Autorzy: Mirosław Boruta.
¬ródło: Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Opis fizyczny: 2013, nr 4, s. 681-683
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 1733-6716
DOI:416/1329
Praca recenzowana: Rada Miejska we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej 1870-1914 : studium o elicie władzy / Łukasz Tomasz Sroka. - Kraków, 2012
Autorzy: Grzegorz Nieć.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2013, nr 1 (46), s. 241-244
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 1509-6726
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:417/1329
Praca recenzowana: Historia tekstu wizualnego : Polska po 1967 roku / Małgorzata Dawidek Gryglicka. - Kraków ; Wrocław, 2012
Praca recenzowana: Odprysk poezji : Stanisław Dróżdż mówi / Małgorzata Dawidek-Gryglicka. - Kraków ; Warszawa, 2012
Autorzy: Patrycja Cembrzyńska.
¬ródło: Odra
Opis fizyczny: 2013, nr 5, s. 124-125
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0472-5182418/1329
Praca recenzowana: Pi±ta Aleja, pi±ta rano / Sam Wasson. - Warszawa, 2013
Autorzy: Patrycja Włodek.
¬ródło: Ekrany
Opis fizyczny: 2013, nr 3-4, s. 120
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 2083-0874419/1329
Praca recenzowana: Unia Europejska i Romowie : system wobec kultury etnicznej / Marcin Szewczyk - Tarnów, 2013
Autorzy: Piotr Borek.
¬ródło: Studia o Romach w Polsce i w Europie / pod red. Piotra Borka. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2013. - S. 244-247
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,5
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]420/1329
Praca recenzowana: Uniwersytet katolicki : teksty, bibliografia, dokumenty / Eugeniusz Sakowicz. - Lublin, 2012
Autorzy: Piotr Stawiński.
¬ródło: Collectanea theologica
Opis fizyczny: 2013, t. 83, nr 3, s. 228-232
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 0137-6985421/1329
Praca recenzowana: Nie widać nic : opowiadanie obrazów / Daniel Arasse ; tł. Anna Arno. - Kraków, 2012
Autorzy: Rafał Solewski.
¬ródło: Estetyka i Krytyka
Opis fizyczny: 2013, 3, s. 203-206
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 1643-1243
Adres url:422/1329
Praca recenzowana: Karl Dönitz : ostatni Führer / François-Emmanuel Brézet. - Warszawa, 2012
Autorzy: Roman Kochnowski.
¬ródło: Dzieje Najnowsze
Opis fizyczny: 2013, nr 2, s. 293-295
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000
p-ISSN: 0419-8824423/1329
Praca recenzowana: Kafka : w poszukiwaniu utraconej rzeczywisto¶ci / Łukasz Musiał. - Wrocław, 2011
Autorzy: Sebastian Mrożek.
¬ródło: Orbis Linguarum
Opis fizyczny: 2013, Vol. 39, s. 449-453
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 1426-7241424/1329
Praca recenzowana: Dedecius - Miłosz : listy 1958-2000 / Przemysław Chojnowski (zebrał, przygot. do dr., opatrzył przypisami i wstępem) ; Lothar Quinkenstein (tł. listów). - ŁódĽ, 2011
Autorzy: Sebastian Mrożek.
¬ródło: Orbis Linguarum
Opis fizyczny: 2013, Vol. 39, s. 499-501
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 1426-7241425/1329
Praca recenzowana: Socjologia edukacji : zarys problematyki / Mirosław J. Szymański. - Kraków, 2013
Autorzy: Tomasz Warczok.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica
Opis fizyczny: 2013, T. 5, Vol. 1, s. 136-138
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000
p-ISSN: 2081-6642
Adres url:426/1329
Praca recenzowana: Kaznodziejstwo bernardyńskie w staropolskim systemie komunikacji społecznej schyłku epoki saskiej : studium kształtowania wyobrażeń i postaw / Filip Wolański. - Toruń, 2012
Autorzy: Urszula Kicińska.
¬ródło: Archiwa, Biblioteki i Muzea Ko¶cielne
Opis fizyczny: 2013, T. 100, s. 441-446
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000427/1329
Praca recenzowana: Barbara Sanguszkowa i Elżbieta Drużbacka w ¶wietle nowych Ľródeł / Krystyna Stasiewicz. - Olsztyn, 2011
Autorzy: Urszula Kicińska.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica
Opis fizyczny: 2013, Z. 15, s. 248-252
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2081-3341
Adres url:428/1329
Praca recenzowana: Zeszyty Prasoznawcze. R. 52, nr 1/2, 3/4 / Uniwersytet Jagielloński. O¶rodek Badań Prasoznawczych. - Kraków, 2009
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2013, T. 16, z. 1, s. 233-238
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1509-1074
Adres url:429/1329
Praca recenzowana: Zeszyty Prasoznawcze. R. 53, nr 1/2, 3/4 / Uniwersytet Jagielloński. O¶rodek Badań Prasoznawczych. - Kraków, 2010
Autorzy: Wanda Matras-Mastalerz.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2013, T. 16, z. 1, s. 239-244
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000
p-ISSN: 1509-1074
Adres url:430/1329
Praca recenzowana: Grundlegung des Politischen in Berlin. Fichtes späte Demokratie-Theorie in ihrer Stellung zu Antike und Moderne / Manfred Gawlina. - Berlin, 2002
Praca recenzowana: Wykłady o filozofii politycznej Kanta / Hannah Arendt. - Warszawa, 2012
Autorzy: Wojciech Hanuszkiewicz.
¬ródło: Argument. Biannual Philosophical Journal
Opis fizyczny: 2013, Vol. 3, nr 1, s. 199-204
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
p-ISSN: 2083-6635
Adres url:431/1329
Praca recenzowana: Przytoczenie w przekazie medialnym / Monika Grzelka, Agnieszka Kula. - Poznań, 2012
Autorzy: Zbigniew Bauer.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica
Opis fizyczny: 2013, Z. 1, s. 183-188
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 2353-4583
e-ISSN: 2449-7401432/1329
Praca recenzowana: Między zachodem a wschodem. T. 6, Organizacja władz miejskich na obszarze Pierwszej Rzeczypospolitej i na ¦l±sku w XIII-XVIII w. / red. Mateusz Goliński, Krzysztof Mikulski. - Toruń, 2013
Autorzy: Zdzisław Noga.
¬ródło: Klio
Opis fizyczny: 2014, Vol. 29, nr 2, s. 210-213
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000
p-ISSN: 1643-8191433/1329
Praca recenzowana: Sprawy niewie¶cie : problematyka czasopism kobiecych Drugiej Rzeczypospolitej / Kamila Łozowska-Marcinkowska. - Poznań, 2010
Autorzy: Adam Bańdo.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2012, T. 15, z. 1, s. 205-210
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
Adres url:434/1329
Praca recenzowana: Media i Medioznawstwo
Autorzy: Adam Bańdo.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2012, T. 15, z. 2, s. 145-150
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
Adres url:435/1329
Praca recenzowana: Naukowy Przegl±d Dziennikarski
Autorzy: Adam Bańdo.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2012, T. 15, z. 2, s. 151-154
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
Adres url:436/1329
Praca recenzowana: ¦więtokrzyskie w dobie zmian 1999-2006 : studium polityki regionalnej / Bartosz Jarosiński - Kielce, 2011
Autorzy: Andrzej Kozera.
¬ródło: Suspil'stvo, ekonomika, bezpeka. No 4 : zbirnik naukovih prac' / za red. Andžej Kozera. - Žitomir : Pin'čuv : Viŝa Ŝkola kvalifikaciï, 2012. - S. 98
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL437/1329
Praca recenzowana: Ropa naftowa i gaz ziemny obszaru postradzieckiego : rola i znaczenie surowców energetycznych w polityce Kremla / Andrzej Kozera - Kraków, 2010
Autorzy: Andrzej Kozera.
¬ródło: Suspil'stvo, ekonomika, bezpeka. No 2 : zbirnik naukovih prac' / za red. Robert Klačin'skij, Irina Sauh. - Žitomir : Pin'čuv : Viŝa Ŝkola kvalifikaciï, 2012. - S. 104
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL438/1329
Praca recenzowana: Nei sentieri dell'esistere : spazio, tempo, corpo nei processo formativi / Vanna Iori. - Gardolo, 2006
Autorzy: Andrzej Ryk.
¬ródło: Ruch Pedagogiczny
Opis fizyczny: 2012, nr 2, s. 134-136
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 12.000439/1329
Praca recenzowana: Od filozoficznych podstaw wychowania do ejdetycznej filozofii wychowania / Jarosław Gara. - Warszawa, 2009
Autorzy: Andrzej Ryk.
¬ródło: Przegl±d Pedagogiczny
Opis fizyczny: 2012, nr 2, s. 90-92
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 3.000440/1329
Praca recenzowana: Od filozoficznych podstaw wychowania do ejdetycznej filozofii wychowania / Jarosław Gara. - Warszawa, 2009
Autorzy: Andrzej Ryk.
¬ródło: Debata Edukacyjna
Opis fizyczny: 2012, nr 5, s. 79-80
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:441/1329
Praca recenzowana: ¦wiat biologii : podręcznik dla gimnzjum. Cz. 2 / Małgorzata Kły¶, Joanna Stawarz, Wiesława Gołda, Jadwiga Wardas. - Warszawa, 2010
Autorzy: Anna Dziedzicka.
¬ródło: Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętno¶ci. Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2012, T. 10, s. 267-269
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.000
p-ISSN: 1733-5175442/1329
Praca recenzowana: Bezradno¶ć nauczyciela / Krzysztof Polak. - Kraków, 2012
Autorzy: Anna Kwatera.
¬ródło: Debata Edukacyjna
Opis fizyczny: 2012, nr 5, s. 74-78
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:443/1329
Praca recenzowana: Polâki i polskie graždane v Sverdlovskoj oblasti v 1939-1948 gg. / A. V. Čevardin. - Èkaterinburg, 2010
Autorzy: Anna Zapalec.
¬ródło: Klio
Opis fizyczny: 2012, nr 4, s. 199-202
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000444/1329
Praca recenzowana: Spiecposielency w Sibiri (1940-1950-je gg.) / Jelena L. Zbierowskaja. - Krasnojarsk, 2010
Autorzy: Anna Zapalec.
¬ródło: Wrocławskie Studia Wschodnie
Opis fizyczny: 2012, nr 16, s. 274-278
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL445/1329
Praca recenzowana: Ucieczka na szczyt / Bernadette McDonald ; tł. Wojciech Fusek, Robert Pagacz. - Warszawa, 2012
Autorzy: Antonina Sebesta.
¬ródło: Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
Opis fizyczny: 2012, T. 20, s. 323-333
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL446/1329
Praca recenzowana: Neofilologie na przełomie tysi±cleci : najnowsze tendencje w literaturze, językoznawstwie, przekładzie i glottodydaktyce / pod red. Przemyslawa Sznurkowskiego, Elżbiety Pawlikowskiej-Asendrych i Beaty Rusek. - Częstochowa ; Wrocław, 2012
Autorzy: Aurelia Kotkiewicz.
¬ródło: Studia Neofilologiczne
Opis fizyczny: 2012, z. 8, s. 177-181
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL447/1329
Praca recenzowana: Czytanie Irzykowskiego / Henryk Markiewicz. - Kraków, 2011
Autorzy: Bolesław Faron.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2012, nr 1 (42), s. 132-135
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL448/1329
Praca recenzowana: Katyń, dipisi, PKPR na łamach polskich czasopism wychodĽczych / Jolanta Chwastyk-Kowalczyk. - Kielce, 2011
Autorzy: Grażyna Wrona.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2012, T. 15, z. 2, s. 123-127
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
Adres url:449/1329
Praca recenzowana: Przyjaciel Ludu Łecki (ełcki) : rocznik 1842 i 1844 wraz z "Przydatkiem" / wstęp i oprac. Grzegorz Jasiński. - Ostróda, 2010
Autorzy: Grzegorz Nieć.
¬ródło: Toruńskie Studia Bibliologiczne
Opis fizyczny: 2012, nr 1, s. 158-166
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000450/1329
Praca recenzowana: Ziemie zachodnie i północne Polski w propagandzie lat 1945-1948 / Radosław Domke. - Zielona Góra, 2010
Autorzy: Grzegorz Nieć.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2012, T. 15, z. 2, s. 129-136
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
Adres url:451/1329
Praca recenzowana: Edukacja informacyjna w bibliotekach a rozwój społeczeństwa wiedzy / Ewa Jadwiga Kurkowska. - Warszawa, 2012
Autorzy: Hanna Batorowska.
¬ródło: Zagadnienia Informacji Naukowej
Opis fizyczny: 2012, nr 2, s. 124-128
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000452/1329
Praca recenzowana: Z Pitagorasem przez gimnazjum : podręcznik do matematyki dla klasy 1 / Stanisław Durydiwka, Stefan Łęski. - Warszawa, 2009
Autorzy: Ireneusz Krech.
¬ródło: Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętno¶ci. Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2012, T. 10, s. 197-204
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 1.000453/1329
Praca recenzowana: Der genormte Blick aufs Fremde : Reiseführer in und über Ostmitteleuropa / Hers. Rudolf Jaworski, Peter Oliver Löw, Christian Pletzing. - Wiesbaden, 2011
Autorzy: Joanna Dybiec-Gajer.
¬ródło: Przegl±d Humanistyczny
Opis fizyczny: 2012, nr 6, s. 152-156
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000454/1329
Praca recenzowana: Dzieje i nie¶wiadomo¶ć : założenia teoretyczne i praktyka badawcza psychohistorii / Pawelec Tomasz. - Katowice, 2004
Autorzy: Józef Brynkus.
¬ródło: Krakowskie Studia Małopolskie
Opis fizyczny: 2012, nr 17, s. 308-315
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000455/1329
Praca recenzowana: Alkoholowy zespół płodu : teoria, diagnoza, praktyka / pod red. Marka Banacha - Kraków, 2011
Autorzy: Józefa Matejek.
¬ródło: Pracownik socjalny wobec wyzwań współczesno¶ci / red. nauk. Tadeusz Waldemar Gierat, Ewa Kucharska, Andrzej Grudziński. - Kraków : Wydawnictwo "Scriptum", 2012. - S. 336-337
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL456/1329
Praca recenzowana: Z dziejów teorii i praktyki wychowania : podręcznik akademicki / Czesław Kupisiewicz. - Kraków, 2012
Autorzy: Katarzyna Dormus.
¬ródło: Rozprawy z Dziejów O¶wiaty
Opis fizyczny: 2012, T. 49, s. 246-250
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000457/1329
Praca recenzowana: Państwowe Pedagogium i Szkoła Ćwiczeń w Krakowie : z tradycji kształcenia nauczycieli / [koncepcja, wybór tekstów i il. Jan Krukowski, Barbara Morawska-Nowak]. - Kraków, 2011
Autorzy: Katarzyna Dormus.
¬ródło: Rozprawy z Dziejów O¶wiaty
Opis fizyczny: 2012, T. 49, s. 251-255
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000458/1329
Praca recenzowana: Język polski - wczoraj, dzi¶, jutro... / red. Barbara Czopek-Kopciuch. - Kraków, 2010
Autorzy: Krystyna Kowalik.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica
Opis fizyczny: 2012, Z. 7, Cz. 2, Dialog z tradycj±, s. 157-161
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:
Repozytorium UP:459/1329
Praca recenzowana: Wybory w Polsce : 1989-2011 / Andrzej Konrad Piasecki. - Kraków, 2012
Autorzy: Krzysztof ŁabędĽ.
¬ródło: Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne
Opis fizyczny: 2012, Vol. 35, s. 422-424
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
p-ISSN: 1505-2192
Adres url:460/1329
Praca recenzowana: Prasa zwi±zana z wolnomularstwem w dwudziestoleciu międzywojennym na przykładzie periodyku "Epoka" / Karol Czok. - D±browa Górnicza, 2012
Autorzy: Krzysztof WoĽniakowski.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2012, T. 15, z. 2, s. 117-121
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
Adres url:461/1329
Praca recenzowana: Inteligencja : sposoby oddziaływania na IQ / Richard E. Nisbett ; przekład: Magdalena Szymczukiewicz. - Sopot, 2010
Autorzy: Łukasz Albański.
¬ródło: Ruch Pedagogiczny
Opis fizyczny: 2012, nr 2, s. 133-134
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 12.000462/1329
Praca recenzowana: Yearbook of Private International Law. Volume XIII (2011) / edited by Andrea Bonomi, Gian Paolo Romano. - Munich, 2012
Autorzy: Łukasz Dyrda, Anna Juryk.
¬ródło: Kwartalnik Prawa Prywatnego
Opis fizyczny: 2012, R. 21, z. 4, s. 1088-1142
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000463/1329
Praca recenzowana: Yearbook of private international law. Volume XII-2010 / edited by Andrea Bonomi, Gian Paolo Romano. - Munich, 2011
Autorzy: Łukasz Dyrda, Edyta Figura-Góralczyk, Anna Juryk, Grzegorz Niewierko, Anna Sapota, Anna Wysocka.
¬ródło: Kwartalnik Prawa Prywatnego
Opis fizyczny: 2012, R. 21, z. 4, s. 1035-1087
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000464/1329
Praca recenzowana: Ot Cušimy do Raguzy, Sankt Petersburg 2011 / Igor W. Kozyr'. - Sankt Petersburg, 2011
Autorzy: Marek Herma.
¬ródło: Przegl±d Historyczno-Wojskowy
Opis fizyczny: 2012, nr 1, s. 151-159
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000465/1329
Praca recenzowana: Żegluga dunajska w polityce międzynarodowej w XX wieku / Agnieszka Kastory. - Kraków, 2011
Autorzy: Marek Herma.
¬ródło: Nautologia
Opis fizyczny: 2012, nr 149, s. 120-121
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000466/1329
Praca recenzowana: 350 lat prasy polskiej / [red. nauk. Marek Jabłonowski [et al.]. - Warszawa, 2012
Autorzy: Michał Rogoż.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2012, T.15, z. 2, s. 155-161
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
Adres url:467/1329
Praca recenzowana: Czarna księga Kresów / Joanna Wieliczkowa-Szarkowa. - Kraków, 2011
Autorzy: Mirosław Boruta.
¬ródło: Nowe Państwo
Opis fizyczny: 2012, nr 6/7, s. 67
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL468/1329
Praca recenzowana: Działalno¶ć o¶rodków adopcyjno-opiekuńczych w procesie przygotowania i wspierania rodzin zastępczych / Józefa Matejek - Kraków, 2008. - (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 507).
Autorzy: Norbert Pikuła.
¬ródło: Pracownik socjalny wobec wyzwań współczesno¶ci / red. nauk. Tadeusz Waldemar Gierat, Ewa Kucharska, Andrzej Grudziński. - Kraków : Wydawnictwo "Scriptum", 2012. - S. 335-336
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL469/1329
Praca recenzowana: Literatura, język, dydaktyka : szkice humanistyczne / red. nauk. Marian Sinica. - Zielona Góra, 2008
Autorzy: Paweł Sporek.
¬ródło: Polonistyka
Opis fizyczny: 2012, nr 1, s. 58-61
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL470/1329
Autorzy: Zbigniew Fałtynowicz, Tadeusz Budrewicz.
Tytuł: Przewodnik : Miłosz - Krasnogruda / Zbigniew Fałtynowicz ; [rec. Tadeusz Budrewicz]
Adres wydawniczy: Suwałki : Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 2012
Opis fizyczny: 47, [1] s.
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]471/1329
Praca recenzowana: Polityka gospodarcza i ekonomiczna Ukrainy : (teksty Ľródłowe) / Andrzej Kozera, Ryszard Białacki - Chełm ; Pińczów, 2009
Autorzy: Robert Kłaczyński.
¬ródło: Suspil'stvo, ekonomika, bezpeka. No 2 : zbirnik naukovih prac' / za red. Robert Klačin'skij, Irina Sauh. - Žitomir : Pin'čuv : Viŝa Ŝkola kvalifikaciï, 2012
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL472/1329
Praca recenzowana: Handel zagraniczny Ukrainy / Andrzej Kozera, Ryszard Białacki - Chełm ; Pińczów, 2009
Autorzy: Robert Kłaczyński.
¬ródło: Suspil'stvo, ekonomika, bezpeka. No 2 : zbirnik naukovih prac' / za red. Robert Klačin'skij, Irina Sauh. - Žitomir : Pin'čuv Viŝa Ŝkola kvalifikaciï, 2012
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL473/1329
Praca recenzowana: Obraz ¶wiata i konwencja literacka w przekładzie : o niemieckich tłumaczeniach dzieł Adama Mickiewicza / Katarzyna Lukas. - Wrocław, 2008
Autorzy: Sebastian Mrożek.
¬ródło: Rocznik Przekładoznawczy
Opis fizyczny: 2012, Nr 7, s. 191-195
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Adres url:474/1329
Praca recenzowana: Wkład osi±gnięć polskiej nauki i techniki do dziedzictwa ¶wiatowego / pod red. Ireny Stasiewicz-Jasiukowej. - Warszawa ; Kraków, 2009
Autorzy: Łukasz Sroka.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica
Opis fizyczny: 2012, Z. 12, s. 280-281
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
Adres url:475/1329
Praca recenzowana: Komparatystyka : między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym / pod red. Lidii Wi¶niewskiej. - Bydgoszcz, 2010
Autorzy: Stanisław Jasionowicz.
¬ródło: Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza
Opis fizyczny: 2012, R. 5, s. 614-618
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000476/1329
Praca recenzowana: Sola Scriptura : leksyka Nowego Testamentu Biblii gdańskiej (1632) na tle porównawczym : ujęcie kwantytatywno-dystrybucyjne / Tomasz Lisowski. - Poznań, 2010
Autorzy: Stanisław Koziara.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica
Opis fizyczny: 2012, Nr 7, Cz. 2, Dialog z tradycj±, s. 162-165
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:
Repozytorium UP:477/1329
Praca recenzowana: Etos staro¶ci w aspekcie społecznym : gerontologia dla pracowników socjalnych / Norbert Pikuła - Kraków, 2011
Autorzy: Tadeusz Gierat.
¬ródło: Pracownik socjalny wobec wyzwań współczesno¶ci / red. nauk. Tadeusz Waldemar Gierat, Ewa Kucharska, Andrzej Grudziński. - Kraków : Wydawnictwo "Scriptum", 2012. - S. 338-339
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL478/1329
Praca recenzowana: Media - czwarta władza? T. 3 / pod red. Jacka Sobczaka i Witolda Machury. - Opole, 2011
Autorzy: Urszula Lisowska-Kożuch.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2012, T. 15, nr 1, s. 217-228
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
Adres url:479/1329
Praca recenzowana: Polska prasa polityczno-informacyjna na Mazowszu Północnym w latach 1918-1939 / Mariusz Żuławnik. - Warszawa, 2011
Autorzy: Władysław Marek Kolasa.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2012, T. 15, z. 1, s. 211-216
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000
Adres url:480/1329
Praca recenzowana: Nowe nowe media / Paul Levinson. - Kraków, 2010
Autorzy: Agnieszka Ogonowska.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2011, nr 1 (38), s. 177-180
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL481/1329
Praca recenzowana: Uczelnia w mojej pamięci : kartki z dziejów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / zebrał Tadeusz Budrewicz.. - Kraków, 2011
Autorzy: Agnieszka Ogonowska.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2011, nr 2 (39), s. 141-145
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL482/1329
Praca recenzowana: Państwowe Pedagogium i Szkoła Ćwiczeń w Krakowie : z tradycji kształcenia nauczycieli / [koncepcja, wybór tekstów i ilustracji Jan Krukowski]. - Kraków, 2011
Autorzy: Agnieszka Ogonowska.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2011, nr 2 (39), s. 141-145
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL483/1329
Praca recenzowana: Rozmowy na jubileusz / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; [oprac. red. Maciej Malinowski]. - Kraków, 2011
Autorzy: Agnieszka Ogonowska.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2011, nr 2 (39), s. 141-145
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL484/1329
Praca recenzowana: Ewangelia według Jezusa Chrystusa / José Saramago. - Poznań, 2011
Autorzy: Agnieszka Ogonowska.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2011, nr 3 (40), s. 35-37
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL485/1329
Praca recenzowana: Uciec przed cieniem / Ewa Kopisik. - Gdynia, 2010
Autorzy: Agnieszka Ogonowska.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2011, nr 4 (41), s. 204-207
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL486/1329
Praca recenzowana: Ropa naftowa i gaz ziemmy obszaru postradzieckiego : rola i znaczenie surowców energetycznych w polityce Kremla / Robert Kłaczyński - Kraków, 2010
Autorzy: Andrzej Kozera.
¬ródło: Zbirnik naukovih prac' z kul'turi bezpeki / pid red. Robert Klačin'ski, Mariâ, Irina Sauč. - Žitomir : Vidavnictwo Knïvs'kogo Institutu Biznesu ta Tehnologii, 2011. - S. 104
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL487/1329
Praca recenzowana: ¦wiat biologii : podręcznik dla gimnazjum. Cz. 1 / Małgorzata Kły¶, Joanna Stawarz. - Warszawa, 2009
Autorzy: Anna Dziedzicka.
¬ródło: Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętno¶ci. Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2011, T. 9, s. 307-310
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL488/1329
Praca recenzowana: O dwóch takich... : teraz Andy / Katarzyna Pinkosz, Łukasz Żelechowski ; [współpr. Bogdan Bednarz, Arkadiusz Mytko, Piotr Pogon]. - Warszawa, 2011
Autorzy: Antonina Sebesta.
¬ródło: Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
Opis fizyczny: 2011, T. 20, s. 334-335
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL489/1329
Praca recenzowana: Mowy i rozmowy 1961-2010 / Henryk Markiewicz. - Kraków, 2011
Autorzy: Bolesław Faron.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2011, nr 3 (40), s. 142-145
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:490/1329
Praca recenzowana: Policzmy to razem 1 : podręcznik do matematyki dla gimnazjum / Jerzy Janowicz. - Warszawa, 2010
Autorzy: Danuta Ciesielska.
¬ródło: Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętno¶ci. Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2011, T. 9, s. 197-199
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL491/1329
Praca recenzowana: Nie tylko wynik : ksi±żka dla nauczyciela : gimnazjum, klasa 1 / Teresa Gwadowska, Małgorzata Ogłoza-Fisiak. - Kielce, 2009
Autorzy: Danuta Ciesielska.
¬ródło: Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętno¶ci. Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2011, T. 9, s. 209-211
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL492/1329
Praca recenzowana: Zachowania polityczne. [T.] 1, 2 / red. nauk. Russell J. Dalton, Hans-Dieter Klingemann ; red. nauk. wyd. pol. Radosław Markowski ; przekł. Andrzej Brzóska [et al.] - Warszawa, 2010
Autorzy: Dominika Kasprowicz.
¬ródło: Studia europejskie z zakresu prawa, polityki, gospodarki / pod red. Roberta Kłaczyńskiego. - Kielce : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych w Pińczowie, 2011. - S. 202-206
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL493/1329
Praca recenzowana: Niewygodne dla władzy : ograniczanie wolno¶ci słowa na ziemiach polskich w XIX i XX wieku : zbiór studiów / pod red. Doroty Degen i Jacka Gzelli. - Toruń, 2010
Autorzy: Dorota Kamisińska.
¬ródło: Klio
Opis fizyczny: 2011, nr 17 (2), s. 151-158
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL494/1329
Praca recenzowana: W pogoni za straconym czasem : wzrost gospodarczy w Europie ¦rodkowo-Wschodniej : 1950-2030 / Witold M. Orłowski - Warszawa, 2010
Autorzy: Dorota Murzyn.
¬ródło: Studia europejskie z zakresu prawa, polityki, gospodarki / pod red. Roberta Kłaczyńskiego. - Kielce : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych w Pińczowie, 2010. - S. 163-166
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL495/1329
Praca recenzowana: Literatura austriacka w Polsce w latach 1980-2008 : bibliografia adnotowana : praca zbiorowa / pod red. Edwarda Białka i Katarzyny Nowakowskiej ; aut. bibliografii Edward Białek [et al.]. - Wrocław, 2009
Autorzy: Dorota Szczę¶niak.
¬ródło: Przekładaniec
Opis fizyczny: 2011, Nr 22-23, s. 320-326
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000496/1329
Praca recenzowana: The boy inside (Chłopiec zamkniety) [film] / Marianne Kaplan, 2006
Autorzy: Elżbieta Minczakiewicz.
¬ródło: Rewalidacja
Opis fizyczny: 2011, nr 1, s. 142-144
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL497/1329
Praca recenzowana: Procesy prasowe redaktorów "Gazety Grudzi±dzkiej" w latach 1894-1914 / Grażyna Gzella. - Toruń, 2010
Autorzy: Grażyna Wrona.
¬ródło: Toruńskie Studia Bibliologiczne
Opis fizyczny: 2011, nr 1, s. 152-154
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL498/1329
Praca recenzowana: Procesy prasowe redaktorów "Gazety Grudzi±dzkiej" w latach 1894-1914 / Grażyna Gzella. - Toruń, 2010
Autorzy: Grzegorz Nieć.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2011, T. 14, z. 1-2, s. 239-242
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000499/1329
Praca recenzowana: Robert Gühmann z Sobótki. Księgarz, wydawca, kolekcjoner / Paweł Bana¶. - Sobótka, 2010
Autorzy: Grzegorz Nieć.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia
Opis fizyczny: 2011, Z. 9, s. 285-288
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
Adres url:500/1329
Praca recenzowana: Krakowianki zapomniane : o niezwykłych paniach pochowanych na Cmentarzu Rakowickim 1803-1920 / Karolina Grodziska ; współprac. Agnieszka Rudnik. - Kraków, 2011
Autorzy: Iwona Steczko.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica
Opis fizyczny: 2011, Z. 6, cz. 1, Dialog z tradycj±, s. 295-300
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:
Repozytorium UP:501/1329
Praca recenzowana: Jako¶ć i ocena tłumaczenia / Andrzej Kopczyński, Magdalena Kizeweter. - Warszawa, 2009
Autorzy: Joanna Dybiec-Gajer.
¬ródło: Rocznik Przekładoznawczy
Opis fizyczny: 2011, Nr 6, s. 223-228
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000502/1329
Praca recenzowana: Egzamin na tłumacza przysięgłego : komentarz, teksty egzaminacyjne, dokumenty / red. nauk. Bolesław Cie¶lik, Liwiusz Laska, Michał Rojewski. - Warszawa, 2010
Autorzy: Joanna Dybiec-Gajer.
¬ródło: Rocznik Przekładoznawczy
Opis fizyczny: 2011, Nr 6, s. 229-232
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000503/1329
Praca recenzowana: Edukacja i (nie)równo¶ć społeczna kobiet : studium dynamiki dostępu / Agnieszka Gromkowska-Melosik. - Kraków, 2011
Autorzy: Joanna Łukasik.
¬ródło: Edukacja. Studia, Badania, Innowacje
Opis fizyczny: 2011, nr 4, s. 121-123
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 10.000504/1329
Praca recenzowana: Sposób na wagary : jak radzić sobie z absencj± uczniów? / Anna Oleszkowicz, Olga B±k, Anna Cie¶lik. - Warszawa, 2010
Autorzy: Joanna Łukasik.
¬ródło: Nowa Szkoła
Opis fizyczny: 2011, nr 2, s. 58-60
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL505/1329
Praca recenzowana: Szkoła naprawdę przyjazna w duchu oceniania kształtuj±cego / Wojciech Turewicz ; współpr.: Artur Foremski, Paweł Kania. - Warszawa, 2011
Autorzy: Joanna Łukasik.
¬ródło: Nowa Szkoła
Opis fizyczny: 2011, nr 7, s. 53-55
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL506/1329
Praca recenzowana: Dokumenty do dziejów wilanowskiej nieruchomo¶ci ziemskiej. Ser. A, XX wiek. T. 1, Bilanse dóbr i interesów Adama hr. Branickiego za lata 1928/1929, 1929/1930, 1931/1932, 1932/1933, 1933/1934, 1934/1935, 1935/1936 oraz bilans dóbr wilanowskich i interesów Adama hr. Branickiego za rok 1937/1938 / Mirosław Kłusek. - Kraków, 2011
Autorzy: Józef Brynkus.
¬ródło: Krakowskie Studia Małopolskie
Opis fizyczny: 2011, Vol. 16, Nr 16, s. 362-365
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000507/1329
Praca recenzowana: Sign bilingualism language development, interaction, and maintenance in sign language contact situations / ed. by Carolina Plaza-Pust [et al.]. - Amsterdam, 2008
Autorzy: Justyna Kotowicz.
¬ródło: Psychologia Rozwojowa
Opis fizyczny: 2011, nr 1, s. 105-108
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 8.000508/1329
Praca recenzowana: Edukacja i (nie)równo¶ć społeczna kobiet : studium dynamiki dostępu / Agnieszka Gromkowska-Melosik. - Kraków, 2011
Autorzy: Justyna Wojniak.
¬ródło: Państwo i Społeczeństwo
Opis fizyczny: 2011, nr 4, s. 173-177
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000509/1329
Praca recenzowana: Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego / Barbara Piontek - Bytom, 2006
Autorzy: Katarzyna Kowalska.
¬ródło: Studia europejskie z zakresu prawa, polityki, gospodarki / pod red. Roberta Kłaczyńskiego. - Kielce : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych w Pińczowie, 2011
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL510/1329
Praca recenzowana: Telekomunikacyjne organy regulacyjne w Unii Europejskiej : problematyka prawna / Inga Kawka - Kraków, 2006. - (Monografie Zakamycza
Autorzy: Łukasz Kozera.
¬ródło: Studia europejskie z zakresu prawa, polityki, gospodarki / pod red. Roberta Kłaczyńskiego. - Kielce : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych w Pińczowie, 2011. - S. 200-201
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL511/1329
Praca recenzowana: Rosja carów / Richard Pipes ; przekł. Władysław Jeżewski - Warszawa, 2006
Autorzy: Łukasz Stach.
¬ródło: Studia europejskie z zakresu prawa, polityki, gospodarki / pod red. Roberta Kłaczyńskiego. - Kielce : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych w Pińczowie, 2011. - S. 182-199
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL512/1329
Praca recenzowana: Rewolucja rosyjska / Richard Pipes ; przekł. Tadeusz Szafar - Warszawa, 2006
Autorzy: Łukasz Stach.
¬ródło: Studia europejskie z zakresu prawa, polityki, gospodarki / pod red. Roberta Kłaczyńskiego. - Kielce : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych w Pińczowie, 2011. - S. 182-199
Uwagi: Wyd. 2 popr.
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL513/1329
Praca recenzowana: Rosja bolszewików / Richard Pipes ; przekł. Władysław Jeżewski - Warszawa, 2005
Autorzy: Łukasz Stach.
¬ródło: Studia europejskie z zakresu prawa, polityki, gospodarki / pod red. Roberta Kłaczyńskiego. - Kielce : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych w Pińczowie, 2011. - S. 182-199
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL514/1329
Praca recenzowana: Krótka historia rewolucji rosyjskiej / Richard Pipes ; przekł. Władysław Jeżewski - Warszawa, 2007
Autorzy: Łukasz Stach.
¬ródło: Studia europejskie z zakresu prawa, polityki, gospodarki / pod red. Roberta Kłaczyńskiego. - Kielce : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych w Pińczowie, 2011. - S. 182-199
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL515/1329
Praca recenzowana: Rewolucja rosyjska : trzy pytania / Richard Pipes ; przekł. Władysław Jeżewski - Warszawa, 2007
Autorzy: Łukasz Stach.
¬ródło: Studia europejskie z zakresu prawa, polityki, gospodarki / pod red. Roberta Kłaczyńskiego. - Kielce : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych w Pińczowie, 2011. - S. 182-199
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL516/1329
Praca recenzowana: Komunizm / Richard Pipes ; z ang. przeł. Jerzy Jan Górski - Warszawa, 2008
Autorzy: Łukasz Stach.
¬ródło: Studia europejskie z zakresu prawa, polityki, gospodarki / pod red. Roberta Kłaczyńskiego. - Kielce : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych w Pińczowie, 2011. - S. 182-199
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL517/1329
Praca recenzowana: Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maci±g. - Kraków, 2011
Autorzy: Małgorzata Rozenbajgier.
¬ródło: Nauczyciel i Szkoła
Opis fizyczny: 2011, nr 2, s. 214-216
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL518/1329
Praca recenzowana: Jak opanować przemoc w szkole / Mona O'Moore, Stephen James Minton ; [tł. Agnieszka Księżpolska, Joanna Jedlińska, Ewelina Błońska]. - Warszawa, 2008
Autorzy: Małgorzata Rozenbajgier.
¬ródło: Życie Szkoły
Opis fizyczny: 2011, nr 5, s. 58-59
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL519/1329
Praca recenzowana: Ja¶ Czytalski w bibliotece / Antoni Cieszydruk Oczko [wła¶c. Antoni Gazda]. - Kraków, 2008
Autorzy: Maria Jazowska-Gumulska.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2011, nr 1 (38), s. 181-182
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL520/1329
Praca recenzowana: Od Konopnickiej do Kerna : studium wiersza pajdialnego / Maria Ostasz. - Kraków, 2008
Autorzy: Maria Jazowska-Gumulska.
¬ródło: Guliwer
Opis fizyczny: 2011, nr 1, s. 86-88
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL521/1329
Praca recenzowana: Domowa Kronika Dzikowska / Stanisław hr. Tarnowski ; wstęp, oprac. i koment. Grzegorz Nieć. - Kraków, 2010
Autorzy: Maria Pidłypczak-Majerowicz.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia
Opis fizyczny: 2011, Z. 9, s. 278-280
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
Adres url:522/1329
Praca recenzowana: Matematyka 2001 : gimnazjum klasa 1 : podręcznik / aut. Anna Bazyluk [et al.]. - Warszawa, 2005
Autorzy: Maria Pli¶.
¬ródło: Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętno¶ci. Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2011, T. 9, s. 171-172
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL523/1329
Praca recenzowana: Matematyka 2001 : gimnazjum klasa 2 : podręcznik / Anna Bazyluk [et al.]. - Warszawa, 2008
Praca recenzowana: Matematyka 2001 : gimnazjum, klasa 3 : podręcznik / Anna Dubiecka [et al.]. - Warszawa, 2010
Autorzy: Maria Pli¶.
¬ródło: Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętno¶ci. Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2011, T. 9, s. 173-175
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL524/1329
Praca recenzowana: Matematyka wokół nas : gimnazjum 1 : podręcznik / Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz, Maria Wójcicka. - Warszawa, 2010
Autorzy: Maria Pli¶.
¬ródło: Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętno¶ci. Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2011, T. 9, s. 189-190
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL525/1329
Praca recenzowana: Matematyka wokół nas : gimnazjum 2 : podręcznik / Anna Dr±żek, Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz. - Warszawa, 2009
Autorzy: Maria Pli¶.
¬ródło: Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętno¶ci. Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2011, T. 9, s. 191-192
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL526/1329
Praca recenzowana: Od Konopnickiej do Kerna. Studium wiersza pajdialnego / Maria Ostasz. - Kraków, 2008
Autorzy: Michał Zięba.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia
Opis fizyczny: 2011, Z. 9, s. 281-284
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
Adres url:527/1329
Praca recenzowana: O istocie narodowej tożsamo¶ci : Polacy wobec zagrożeń / Anna Pawełczyńska. - Lublin, 2010
Autorzy: Mirosław Boruta.
¬ródło: Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Opis fizyczny: 2011, nr 17, s. 355-359
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 7.000528/1329
Praca recenzowana: Psychologiczne podstawy i społeczny aspekt wychowania integruj±cego / Zofia Dołęga - Kraków, 2010
Autorzy: Piotr Majewicz.
¬ródło: Wychowanie, m±dro¶ć, kultura : problemy współczesnego wychowania w perspektywie sokratejskiej / pod red. nauk. Bogusławy Jodłowskiej i Marii Flanczewskiej-Wolny. - Kraków : Impuls, 2011. - (Prace Naukowo-Dydaktyczne Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach ; t. 4). - S. 251-254
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]529/1329
Praca recenzowana: Polowanie na awangardę. Zakazana sztuka w Trzeciej Rzeszy [wystawa] / Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, 19 paĽdziernika 2011 - 29 stycznia 2012
Autorzy: Rafał Solewski.
¬ródło: Dekada Literacka
Opis fizyczny: 2011, nr 5/6, s. 103-107
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL530/1329
Praca recenzowana: Handel zagraniczny Ukrainy : (teksty Ľródłowe) / Andrzej Kozera, Ryszard Białacki - Chełm ; Pińczów, 2009
Autorzy: Robert Kłaczyński.
¬ródło: Zbirnik naukovih prac' z kul'turi bezpeki / pid red. Robert Klačin'ski, Mariâ, Irina Sauč. - Žitomir : Vidavnictwo Knïvs'kogo Institutu Biznesu ta Tehnologii, 2011
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL531/1329
Praca recenzowana: Polityka gospodarcza i ekonomiczna Ukrainy : (teksty Ľródłowe) / Andrzej Kozera, Ryszard Białacki - Chełm ; Pińczów, 2009
Autorzy: Robert Kłaczyński.
¬ródło: Zbirnik naukovih prac' z kul'turi bezpeki / pid red. Robert Klačin'ski, Mariâ, Irina Sauč. - Žitomir : Vidavnictwo Knïvs'kogo Institutu Biznesu ta Tehnologii, 2011
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL532/1329
Praca recenzowana: Podróże z Awicenn± / Marek P. Prokop. - Olsztyn, 2010
Autorzy: Roman Padoł.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2011, nr 1 (38), s. 171-173
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL533/1329
Praca recenzowana: Toruńskie Studia Bibliologiczne / Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK. - Toruń
Autorzy: Urszula Lisowska-Kożuch.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia
Opis fizyczny: 2011, Z. 9, s. 264-277
Uwagi: 2008, nr 1; 2009, nr 1-2; 201, nr 1-2.
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000
Adres url:534/1329
Praca recenzowana: Substancja i funkcja : badania nad podstawowymi problemami krytyki poznania / Ernst Cassirer ; przeł., oprac. i wstępem opatrzył Przemysław Parszutowicz. - Kęty, 2008
Autorzy: Wojciech Hanuszkiewicz.
¬ródło: Ruch Filozoficzny
Opis fizyczny: 2011, T. 68, nr 2, s. 411-417
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000535/1329
Praca recenzowana: Husserl und die Polen : Frühgeschichte einer Rezeption / Czesław Głombik. Aus dem Poln. übers. von Christoph Schatte. - Würzburg, 2011
Autorzy: Wojciech Hanuszkiewicz.
¬ródło: Argument. Biannual Philosophical Journal
Opis fizyczny: 2011, Vol. 2, nr 2, s. 390-392
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:536/1329
Praca recenzowana: Nauczanie i wychowanie metod± harcersk± / Aleksander Kamiński. - Warszawa, 2001
Autorzy: Janusz Wojtycza.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2011, nr 4 (41), s. 60-64
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL537/1329
Praca recenzowana: Dziennik Polski w latach 1945-1969 : próba monografii / Urszula Lisowska-Kożuch. - Kraków, 2010
Autorzy: Adam Ruta.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia
Opis fizyczny: 2010, Z. 8, s. 260-265
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:538/1329
Praca recenzowana: Dyktatury i tyranie : szkice o niedemokratycznej władzy / Marek Bankowicz, Wiesław Kozub-Ciembroniewicz. - Kraków, cop. 2007
Autorzy: Agata Tasak.
¬ródło: Polityka i Społeczeństwo
Opis fizyczny: 2010, nr 7, s. 287-290
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL539/1329
Praca recenzowana: Dzieci i telewizja: perspektywa globalna / Dafna Lemish. - Kraków, 2008
Autorzy: Agnieszka Ogonowska.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2010, nr 2 (35), s. 126-130
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:540/1329
Praca recenzowana: Sztuka interaktywna : od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu / Ryszard W. Kluszczyński. - Warszawa, 2010
Autorzy: Agnieszka Ogonowska.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2010, nr 3 (36), s. 178-181
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:541/1329
Praca recenzowana: Pedagogia fenomenologica : genesi, sviluppo, orizzontari / Piero Bertolini. - Milano, 2001
Autorzy: Andrzej Ryk.
¬ródło: Debata Edukacyjna
Opis fizyczny: 2010, nr 3, s. 104-105
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:542/1329
Praca recenzowana: Biologia : podręcznik dla liceum ogólnokształc±cego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie w zakresie rozszerzonym. Cz. 3 / Andrzej Czubaj [et al.]. - Warszawa, 2004
Autorzy: Anna Dziedzicka.
¬ródło: Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2010, T. 8, s. 221-224
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL543/1329
Praca recenzowana: Biologia : podręcznik dla liceum ogólnokształc±cego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie w zakresie rozszerzonym. Cz. 2, t. 2 / Andrzej Czubaj [et al.]. - Warszawa, 2003
Autorzy: Anna Dziedzicka.
¬ródło: Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2010, T. 8, s. 215-219
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL544/1329
Praca recenzowana: Spiski : przygody tatrzańskie / Wojciech Kuczok. - Warszawa, 2010
Autorzy: Antonina Sebesta.
¬ródło: Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
Opis fizyczny: 2010, T. 19, s. 323-333
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL545/1329
Praca recenzowana: Zadania zwi±zane z równaniami funkcyjnymi jako narzędzie do badania wiedzy przedmiotowej z zakresu funkcji : [rozprawa doktorska] / Mirosława Sajka - Kraków, 2008
Autorzy: Bogdan Nowecki.
¬ródło: Studia z dydaktyki matematyki / praca wydana pod red. nauk. Zbigniewa P. Kruszewskiego. - Płock : Wydaw. Naukowe "Novum", 2010. - (Płocka Biblioteka Pedagogiczna ; T. 5). - S. 197
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL546/1329
Praca recenzowana: Szkolny teatr przemiany / Marek Pieni±żek. - Kraków, 2009
Autorzy: Danuta Łazarska.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2010, nr 3 (36), s. 182-185
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:547/1329
Praca recenzowana: Manualne Torowanie Głosek / Elżbieta Wianecka - Kraków, 2008
Autorzy: Danuta Pluta-Wojciechowska.
¬ródło: Studia z neurologopedii / red. nauk. Iwona Nowakowska-Kempna, Danuta Pluta-Wojciechowska. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2010. - (Pedagogika, Logopedia, Glottodydaktyka. - S. 251-253
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL548/1329
Praca recenzowana: Populist radical right parties in Europe / Cas Mudde - Cambridge, 2007
Autorzy: Dominika Kasprowicz.
¬ródło: Współczesne problemy polityki społecznej i gospodarczej. T. 3 / pod red. Andrzeja Kozery. - Pińczów : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych, 2010. - S. 184-188
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL549/1329
Praca recenzowana: Muzykowanie metod± cyfrowo-literow± z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim / Tadeusz Wolak. - Kraków, 2010
Autorzy: Elżbieta Minczakiewicz.
¬ródło: Kwartalnik Edukacyjny
Opis fizyczny: 2010, nr 2, s. 82-86
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL550/1329
Praca recenzowana: Staro¶ć zależna : opieka i pomoc społeczna : perspektywa gerontologii społecznej / red. nauk. Zofia Szarota. - Kraków, 2011
Autorzy: Ewelina Zdebska.
¬ródło: Państwo i Społeczeństwo
Opis fizyczny: 2010, nr 3, s. 139
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000551/1329
Praca recenzowana: Wielka księga Radłowa : (Radłów i gmina radłowska) : praca zbiorowa. T. 1-2 / pod red. Feliksa Kiryka. - Kraków, 2008-2009
Autorzy: Franciszek Le¶niak.
¬ródło: Małopolska
Opis fizyczny: 2010, T. 12, s. 370-374
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL552/1329
Praca recenzowana: Stanisława Tomkowicza inwentarz zabytków powiatu kro¶nieńskiego / Stanisław Tomkowicz ; z rękopisów autora wydali i własnymi komentarzami opatrzyli Piotr i Tadeusz Łopatkiewiczowie - Kraków, 2005
Autorzy: Franciszek Le¶niak.
¬ródło: Krosno : studia z dziejów miasta i regionu. T. 5 / pod red. Franciszka Le¶niaka. - Krosno : Stowarzyszenie Miło¶ników Ziemi Kro¶nieńskiej, 2010. - S. 555-557
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL553/1329
Praca recenzowana: Stanisława Tomkowicza inwentarz zabytków powiatu limanowskiego / z rękopisów autora wydali i własnymi koment. opatrzyli Piotr i Tadeusz Łopatkiewiczowie. - Kraków, 2008
Autorzy: Franciszek Le¶niak.
¬ródło: Rocznik S±decki
Opis fizyczny: 2008, T. 38, s. 474-476
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL554/1329
Praca recenzowana: Základy inkluzivní pedagogiky : dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole / Viktor Lechta (ed.). - Praha, 2010
Autorzy: Grażyna Gunia, Agnieszka Góra.
¬ródło: Edukacja Zdrowotna Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej w Łodzi
Opis fizyczny: 2010, Vol. 7, nr 1, s. 157-162
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL555/1329
Praca recenzowana: Oswajanie Ziem Odzyskanych : Dolny ¦l±sk na pocztówkach pierwszej powojennej dekady / Paweł Bana¶. - Warszawa, 2009
Autorzy: Grzegorz Nieć.
¬ródło: Studia Historyczne
Opis fizyczny: 2010, z. 4, s. 464-468
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 9.000556/1329
Praca recenzowana: Mikołaj Fryderyk Seweryn Grundtvig (1783-1872) / Poul Dam, Henryk Gaertner. - Kraków, 2008
Autorzy: Grzegorz Nieć.
¬ródło: Roczniki Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego, Oddział w Krakowie
Opis fizyczny: 2010, t. 9, s. 281
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL557/1329
Praca recenzowana: Edukacja i technika / red. Henryk Bednarczyk, Elżbieta Sałata. - Radom, 2010
Autorzy: Henryk Noga.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2010, nr 4 (37), s. 157-158
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:558/1329
Praca recenzowana: Regulacje prawne i ekonomiczne w gospodarce Czech 1994-2002 / Łukasz Kozera - Pińczów, 2009
Autorzy: Inga Kawka.
¬ródło: Współczesne problemy polityki społecznej i gospodarczej. T. 3 / pod red. Andrzeja Kozery. - Pińczów : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych, 2010. - S. 189-193
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL559/1329
Praca recenzowana: Przyjemno¶ć i odpowiedzialno¶ć w lekturze : o praktykach czytania literatury w szkole : konstatacje, oceny, propozycje / Anna Janus-Sitarz. - Kraków, 2009
Autorzy: Janusz Waligóra.
¬ródło: Polonistyka
Opis fizyczny: 2010, nr 5, s. 54-65
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL560/1329
Praca recenzowana: Przez wieki : podręcznik do historii dla klasy pierwszej gimnazjum obejmuj±cy okres starożytno¶ci i ¶redniowiecza : (czę¶ć starożytna) / Danuta Musiał, Krystyna Polacka, Stanisław Roszak. - Warszawa, 2007
Autorzy: Jerzy Cieciel±g.
¬ródło: Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2010, T. 8, s. 31-35
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:561/1329
Praca recenzowana: Regionalizm - Kultura - Media: studia i szkice / Edward Chudziński. - Kraków, 2010
Autorzy: Jerzy Ossowski.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2010, nr 2 (35), s. 137-141
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:562/1329
Praca recenzowana: Stanisław Egbert KoĽmian: tłumacz Szekspira / Aleksandra Budrewcz-Beratan. - Kraków, 2009
Autorzy: Jerzy Waligóra.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2010, nr 2 (35), s. 131-133
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:563/1329
Praca recenzowana: Britain and Turkey in the Middle East : politics and influence in the Early Cold War Era / Mustafa Bilgin. - London ; New York, 2008
Autorzy: Joanna Janus.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica
Opis fizyczny: 2010, Z. 9, s. 129-133
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:564/1329
Praca recenzowana: Przez wieki : podręcznik do historii dla klasy trzeciej gimnazjum / Jan Wendt. - Gdańsk, 2007
Autorzy: Joanna Janus.
¬ródło: Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2010, T. 8, s. 55-61
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL565/1329
Praca recenzowana: Efekt oczekiwań interpersonalnych w edukacji / Sławomir Trusz. - Kraków, 2010
Autorzy: Joanna Łukasik.
¬ródło: Ruch Pedagogiczny
Opis fizyczny: 2010, nr 5-6, s. 104-106
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL566/1329
Praca recenzowana: Kierunki i uwarunkowania przemian o¶wiaty w zwi±zku z reform± : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Bogaja. - Kielce, 2010
Autorzy: Joanna Wnęk-Gozdek.
¬ródło: Debata Edukacyjna
Opis fizyczny: 2010, nr 3, s. 95-98
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:567/1329
Praca recenzowana: Przez wieki 2 : podręcznik do historii / Krystyna Polacka [et al.]. - Warszawa, 2007
Autorzy: Józef Hampel.
¬ródło: Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2010, T. 8, s. 49-53
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL568/1329
Praca recenzowana: Dzieje prasy polskiej we Lwowie do 1945 roku / Jerzy Jarowiecki. - Kraków ; Wrocław, 2008
Autorzy: Józef Szocki.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia
Opis fizyczny: 2010, Z. 8, s. 254-259
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:569/1329
Praca recenzowana: Okr±gły stół czyli Polski Rubikon / Paulina Codogni. - Warszawa, 2009
Autorzy: Krzysztof ŁabędĽ.
¬ródło: Polityka i Społeczeństwo
Opis fizyczny: 2010, nr 7, s. 262-266
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL570/1329
Praca recenzowana: Żydzi krakowscy w dobie Rzeczypospolitej Krakowskiej : status prawny, przeobrażenia gminy, system edukacyjny / Anna Jakimyszyn. - Kraków ; Budapeszt, 2008
Autorzy: Łukasz Sroka.
¬ródło: Scripta Judaica Cracoviensia
Opis fizyczny: 2010, Vol. 8, s. 115-117
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000571/1329
Praca recenzowana: Żyć etycznie - żyć etyk± : prace dedykowane Ks. Prof. Tadeuszowi ¦lipko SJ z okazji 90-lecia urodzin / red. Robert Janusz. - Kraków, 2009
Autorzy: Łukasz Sroka.
¬ródło: Rocznik Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie
Opis fizyczny: 2010, s. 273-276
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL572/1329
Praca recenzowana: Zaspokajanie potrzeb ucznia zdolnego w szkole / Małgorzata Stańczak. - Olsztyn, 2009
Autorzy: Małgorzata Rozenbajgier.
¬ródło: Nauczyciel i Szkoła
Opis fizyczny: 2010, nr 3, s. 195-197
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL573/1329
Praca recenzowana: Muzyka otwiera nam ¶wiat : program muzycznych zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci z niepełnosprawno¶ci± intelektualn± w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dzieci z autyzmem / Maria Raszewska, Waldemar Kuleczka. - Gdańsk, 2009
Autorzy: Małgorzata Rozenbajgier.
¬ródło: Szkoła Specjalna
Opis fizyczny: 2010, nr 5, s. 394-395
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL574/1329
Praca recenzowana: Uczeń z zespołem Aspergera : praktyczne wskazówki dla nauczyciela / Joanna ¦więcicka. - Kraków, 2010
Autorzy: Małgorzata Rozenbajgier.
¬ródło: Szkoła Specjalna
Opis fizyczny: 2010, nr 3, s. 2
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 2.000575/1329
Praca recenzowana: Typografia typowej ksi±zki / Robert Chwałowski. - Gliwice, 2002
Autorzy: Marcin Kania, Tomasz Zacharski.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2010, nr 4 (37), s. 153-156
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:576/1329
Praca recenzowana: Czasopisma dla dzieci i młodzieży Instytutu Wydawniczego "Nasza Księgarnia" w latach 1945-1989 / Michał Rogoż. - Kraków, 2009
Autorzy: Marek Glogier.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2010, nr 2 (35), s. 134-136
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:577/1329
Praca recenzowana: Ostatni wielki Francuz Charles de Gaulle / Charles Williams. - Warszawa, 2007
Autorzy: Marek Herma.
¬ródło: Przegl±d Historyczno-Wojskowy
Opis fizyczny: 2010, nr 3, s. 224-231
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL578/1329
Praca recenzowana: Opowie¶ci spod korca maku / Stanisław Fryc. - Jasło, 2008
Autorzy: Marek Karwala.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2010, nr 2 (35), s. 123-125
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:579/1329
Praca recenzowana: Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. T. 17-18, 2008 ; 2009
Autorzy: Maria Jazowska-Gumulska.
¬ródło: Małopolska
Opis fizyczny: 2010, T. 12, s. 381-384
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL580/1329
Praca recenzowana: Przez wieki 2 : podręcznik do historii / Krystyna Polacka [et al.]. - Kraków, 2010
Autorzy: Paweł Konieczny.
¬ródło: Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2010, T. 8, s. 43-47
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL581/1329
Autorzy: Grażyna Borowik-Pieniek.
Tytuł: Recenzja z wystawy poplenerowej w Skłudzewie / Grażyna Borowik-Pieniek
¬ródło: Hybryda. - 2010, nr 3, s. 4
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL582/1329
Praca recenzowana: Pismo, ksi±żka, lektury : rozmowy : Le Goff, Chartier, Hébrard, Fabre, Lejeune / Paweł Rodak. - Warszawa, 2009
Autorzy: Regina Lubas-Bartoszyńska.
¬ródło: Kultura i Społeczeństwo
Opis fizyczny: 2010, nr 2, s. 206-208
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL583/1329
Praca recenzowana: Utopia : idealna odpowiedĽ na nieidealn± rzeczywisto¶ć / Łukasz Zweiffel - Kraków, 2008
Autorzy: Robert Kłaczyński.
¬ródło: Współczesne problemy polityki społecznej i gospodarczej. T. 3 / pod red. Andrzeja Kozery. - Pińczów : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych, 2010. - S. 194-198
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL584/1329
Praca recenzowana: Rosja w XXI wieku : gracz ¶wiatowy czy koniec gry? / Agnieszka Bryc - Warszawa, 2008. - (Stosunki Międzynarodowe
Autorzy: Robert Kłaczyński, Magdalena Kochmańska.
¬ródło: Studia europejskie z zakresu prawa, polityki, gospodarki / pod red. Roberta Kłaczyńskiego. - Kielce : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych w Pińczowie, 2010. - S. 167-178
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL585/1329
Praca recenzowana: Dionizos i dionizyjsko¶ć : mit, sztuka, filozofia, nauka / Tomasz Drewniak, Alina Dittmann (red.). - Nysa ; Görlitz, 2009
Autorzy: Sebastian Mrożek.
¬ródło: Orbis Linguarum
Opis fizyczny: 2010, Vol. 36, s. 447-449
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL586/1329
Praca recenzowana: Wojciech Korfanty / Jan F. Lewandowski. - Katowice, 2009
Autorzy: Sebastian Mrożek.
¬ródło: Orbis Linguarum
Opis fizyczny: 2010, Vol. 36, s. 449-451
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL587/1329
Praca recenzowana: An introduction to mind, consciousness and language / Ray Cattell - Lodon ; New York, 2006
Autorzy: Sławomir ¦niatkowski.
¬ródło: Studia z neurologopedii / red. nauk. Iwona Nowakowska-Kempna, Danuta Pluta-Wojciechowska. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2010. - (Pedagogika, Logopedia, Glottodydaktyka. - S. 239-246
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL588/1329
Praca recenzowana: SM - smak młodo¶ci / Aniela Agata. - Kraków, 2009
Autorzy: Stanisław Burkot.
¬ródło: Kraków
Opis fizyczny: 2010, nr 2-3, s. 76-77
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL589/1329
Praca recenzowana: Absolwenci Ochotniczych Hufców Pracy : badania ich losów, pozycji społecznej i zawodowej w społeczeństwie / Zenon Jasiński, Edward Nycz. - Opole, 2010
Autorzy: Wanda Jakubaszek.
¬ródło: Debata Edukacyjna
Opis fizyczny: 2010, nr 3, s. 99-103
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:590/1329
Praca recenzowana: Niepełnosprawno¶ć : wybrane problemy psychologiczne i ortopedagogiczne / pod red. Włodzisława Zeidlera. - Gdańsk, 2007
Autorzy: Adam Mikrut, Piotr Majewicz.
¬ródło: Ruch Pedagogiczny
Opis fizyczny: 2009, nr 3-4, s. 109-119
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL591/1329
Praca recenzowana: Polskie ugrupowania polityczne wobec Czechosłowacji : 1938-1939 / Sebastian Pilarski. - Warszawa, 2008
Autorzy: Andrzej Essen.
¬ródło: Studia z Dziejów Rosji i Europy ¦rodkowo-Wschodniej
Opis fizyczny: 2009, T. 44, s. 313-316
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL592/1329
Praca recenzowana: Krize evropské demokracie a Československo 30. let 20. Století : (srovnávací sonda) / Josef Harna. - Praha, 2006
Autorzy: Andrzej Essen.
¬ródło: Kwartalnik Historyczny
Opis fizyczny: 2009, nr 4, s. 218
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000593/1329
Praca recenzowana: Różnica i obco¶ć : studia fenomenologiczne w obrębie nauki o wychowaniu / Wilfried Lippitz. - Kraków, 2005
Autorzy: Andrzej Ryk.
¬ródło: Debata Edukacyjna
Opis fizyczny: 2009, nr 2, s. 81-83
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:594/1329
Praca recenzowana: Helvetia literarisch : eine Anthologie der Texten schweizer Authoren mit Aufgaben / mit einer Einfühfrung von Joanna Jabłkowska ; Hrsg von Alina Kowalczyk, und Sebastian Mrożek. - Dresden ; Wrocław, 2008
Autorzy: Angela Bajorek.
¬ródło: Języki Obce w Szkole
Opis fizyczny: 2009, nr 4, s. 193-194
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL595/1329
Praca recenzowana: Wsparcie edukacyjne uczniów z upo¶ledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w różnych formach kształcenia na I etapie edukacji / Anna Zamkowska. - Radom, 2009
Autorzy: Anna Bombińska-Domżał.
¬ródło: Szkoła Specjalna
Opis fizyczny: 2009, nr 4, s. 316-318
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
p-ISSN: 0137-818X
Adres url:596/1329
Praca recenzowana: Ludzie, społeczeństwa, cywilizacje : podręcznik dla liceum ogólnokształc±cego, liceum profilowanego i technikum. Cz. 3, Historia XIX i XX wieku / Grażyna Szel±gowska. - Warszawa, cop. 2003
Autorzy: Anna Zapalec.
¬ródło: Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2009, T. 7, s. 81-85
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL597/1329
Praca recenzowana: Tatry / Ferdynand Goetel. - Łomianki, 2009
Autorzy: Antonina Sebesta.
¬ródło: Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
Opis fizyczny: 2009, T. 19, s. 331-332
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL598/1329
Praca recenzowana: Ziemia My¶lenicka wielk± jest artystk± / [fot. Stanisław Jawor ; wstęp i koment. Emil Biela]. - My¶lenice, 2009
Autorzy: Antonina Sebesta.
¬ródło: Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
Opis fizyczny: 2009, T. 18, s. 356
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL599/1329
Praca recenzowana: Isabel II : no se puede reinar inocentemente / Isabel Burdiel. - Madrid, 2004
Autorzy: Barbara Obtułowicz.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica
Opis fizyczny: 2009, Z. 8, s. 257-263
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:600/1329
Praca recenzowana: ¦l±sk. Z. 5, ¦widnica / red. nauk. Rafał Eysymontt i Mateusz Goliński. - Wrocław, 2008
Autorzy: Bogusław Krasnowolski.
¬ródło: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
Opis fizyczny: 2009, nr 1, s. 136-138
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000601/1329
Praca recenzowana: Przystanek marzenie / Józef Baran. - Poznań, 2008
Autorzy: Bolesław Faron.
¬ródło: Kraków
Opis fizyczny: 2009, nr 2-3, s. 64-65
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL602/1329
Praca recenzowana: Pod bezkresnym niebem / Elżbieta Wojnarowska. - Poznań, 2009
Autorzy: Bolesław Faron.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2009, nr 3-4 (33), s. 110-111
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL603/1329
Praca recenzowana: Wielcy romantycy polscy w pozytywizmie galicyjskim : studia i szkice literaturoznawcze z perspektywy edytorskiej / Michał Zięba. - Kraków, 2009
Autorzy: Bożena Pietrzyk.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia
Opis fizyczny: 2009, Z. 7, s. 278-280
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:604/1329
Praca recenzowana: Poetry slam : Live-Poeten in Dichterschlachten : ein Arbeitsbuch / Petra Anders. - Mülheim an der Ruhr, 2007
Autorzy: Dorota Szczę¶niak.
¬ródło: Języki Obce w Szkole
Opis fizyczny: 2009, nr 4, s. 195
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL605/1329
Praca recenzowana: Język angielski kluczem do języka niemieckiego, język niemiecki kluczem do języka angielskiego / Lucyna Wille, Zdzisław Wawrzyniak. - Zielona Góra, 2005
Autorzy: Dorota Szczę¶niak.
¬ródło: Języki Obce w Szkole
Opis fizyczny: 2009, nr 5, s. 193-194
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL606/1329
Praca recenzowana: Literatura austriacka w Polsce w latach 1980-2008 : bibliografia adnotowana : praca zbiorowa / pod red. Edwarda Białka i Katarzyny Nowakowskiej ; aut. bibliografii Edward Białek [et al.]. - Wrocław, 2009
Autorzy: Dorota Szczę¶niak.
¬ródło: Przekładaniec
Opis fizyczny: 2009/2010, Nr 22-23, s. 320-326
Uwagi: Seria Biblioteka Austriacka , t. 35.
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL607/1329
Praca recenzowana: Muzyczna zabawa / Mirosław Zalewski. - Rzeszów, 2008
Autorzy: Elżbieta Minczakiewicz.
¬ródło: Szkoła Specjalna
Opis fizyczny: 2009, nr 1, s. 74-76
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL608/1329
Praca recenzowana: The boy inside / reż. Marianne Kaplan
Autorzy: Elżbieta Minczakiewicz.
¬ródło: Szkoła Specjalna
Opis fizyczny: 2009, nr 1, s. 76-78
Uwagi: Zawiera recenzję filmu.
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL609/1329
Praca recenzowana: Bohaterowie gier komputerowych : implikacje pedagogiczne / Henryk Noga. - Kraków, 2009
Autorzy: Elżbieta Mastalerz.
¬ródło: Wychowawca
Opis fizyczny: 2009, nr 9, s. 27
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL610/1329
Praca recenzowana: Stanisława Tomkowicza inwentarz zabytków powiatu s±deckiego. 1-2 / z rękopisów autora wydali i własnymi koment. opatrzyli Piotr i Tadeusz Łopatkiewiczowie. - Kraków, 2007
Autorzy: Franciszek Le¶niak.
¬ródło: Rocznik S±decki
Opis fizyczny: 2009, T. 37, s. 378-380
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL611/1329
Praca recenzowana: Od form prostych do arcydzieła / Alicja Baluch. - Kraków, 2008
Autorzy: Halina Kosętka.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia
Opis fizyczny: 2009, Z. 7, s. 281-283
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:612/1329
Praca recenzowana: Psychoanaliza w dyskursie edukacyjnym : radykalno¶ć humanistyczna teorii i praktyki pedagogicznej / Klaudia Węc. - Toruń, 2007
Autorzy: Hanna Stępniewska-Gębik.
¬ródło: Debata Edukacyjna
Opis fizyczny: 2009, nr 2, s. 101-104
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:613/1329
Praca recenzowana: Modernizácia a inovácia vyučovania matematickej analýzy / Ján Gunčaga, Jozef Fulier, Peter Eisenmann. - Ružomberok, 2008
Autorzy: Henryk K±kol.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia
Opis fizyczny: 2009, Z. 2, s. 28
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL614/1329
Praca recenzowana: Edukacja informatyczna w aktywizacji dorosłych na wsi / Henryk Bednarczyk, Tomasz Kupidura. - Warszawa ; Radom, 2008
Autorzy: Henryk Noga.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2009, nr 1-2 (32), s. 137-138
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL615/1329
Praca recenzowana: Historia wychowania. T. 1-3 / Stefan Ignacy Możdżeń. - Sandomierz, 2006
Autorzy: Henryka Kramarz.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica
Opis fizyczny: 2009, Z. 8, s. 269-271
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:616/1329
Praca recenzowana: Julian Aleksandrowicz : dawca nadziei / pod red. nauk. Heleny Wrony-Polańskiej. - Kraków, 2008
Autorzy: Janusz Mastalski.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2009, nr 1-2 (32), s. 134-136
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL617/1329
Praca recenzowana: Antropologia kulturowa. [Cz. 2], Kultura obyczajowa pocz±tku XXI wieku / Janusz Gajda. - Kraków, 2008
Autorzy: Janusz Morbitzer.
¬ródło: Edukacja. Studia, Badania, Innowacje
Opis fizyczny: 2009, nr 2, s. 109-112
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL618/1329
Praca recenzowana: Antropologia kulturowa. [Cz. 2], Kultura obyczajowa pocz±tku XXI wieku / Janusz Gajda. - Kraków, 2008
Autorzy: Janusz Morbitzer.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2009, nr 1-2 (32), s. 132-133
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL619/1329
Praca recenzowana: Poznać przeszło¶ć, zrozumieć dzi¶ : historia : dzieje najnowsze, 1872-2006 : klasa 3, liceum i technikum / Maciej Przybyliński. - Warszawa, 2007
Autorzy: Joanna Janus.
¬ródło: Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2009, T. 7, s. 27-35
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL620/1329
Praca recenzowana: Ruch Pedagogiczny, 2005/2006/2007
Autorzy: Joanna Łukasik.
¬ródło: Debata Edukacyjna
Opis fizyczny: 2009, nr 2, s. 91-100
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:621/1329
Praca recenzowana: Generacja wielkiej zmiany : studium autobiografii ¶redniego pokolenia nauczycieli polskich 2004 / Wanda Dróżka. - Kielce, 2008
Autorzy: Joanna Łukasik.
¬ródło: Ruch Pedagogiczny
Opis fizyczny: 2009, nr 1/2, s. 74-76
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL622/1329
Praca recenzowana: Od walenia po łapach do zmarszczenia brwi czyli o ¶rodkach dyscyplinujacych w szkole / Lucyna Bojarska. - Warszawa, 2009
Autorzy: Joanna Wnęk-Gozdek.
¬ródło: Debata Edukacyjna
Opis fizyczny: 2009, nr 2, s. 105-107
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:623/1329
Praca recenzowana: Przemoc w relacjach międzyludzkich : opinie młodzieży / Wiesława Walc. - Rzeszów, 2006
Autorzy: Jolanta Maćkowicz.
¬ródło: Debata Edukacyjna
Opis fizyczny: 2009, nr 2, s. 84-85
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:624/1329
Praca recenzowana: Regionalizm, tradycje, wyzwania, perspektywy : materiały z pierwszego sejmiku Małoplskich Stowarzyszeń Regionalnych : (Kraków, 1 grudzień 2006 r.) / pod red. Józefa Hampla. - Kraków, [ca 2008]
Autorzy: Łukasz Sroka.
¬ródło: Roczniki Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego, Oddział w Krakowie
Opis fizyczny: 2009, Nr 9, s. 308-310
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL625/1329
Praca recenzowana: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. T. 4 / pod red. Krzysztofa Pilarczyka. - Kraków, 2008
Autorzy: Łukasz Sroka.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica
Opis fizyczny: 2009, Z. 8, s. 283-285
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:626/1329
Praca recenzowana: Služebnye budni baltijskich drednoutov v 1914-1917 gg. / Denis Bažanow, Ščit Petrograda. - Sankt Petersburg, 2007
Autorzy: Marek Herma.
¬ródło: Nautologia
Opis fizyczny: 2009, nr 146, s. 217-219
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL627/1329
Praca recenzowana: Greki - admiraly i generaly Voenno-Morskogo Flota Rossii : biografičeskij spravočnik / Fotis Muratidi. - Sankt Petersburg, 2007
Autorzy: Marek Herma.
¬ródło: Nautologia
Opis fizyczny: 2009, nr 146, s. 219-220
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL628/1329
Praca recenzowana: "Mozg" flota Rossii : ot Cušimy do pervoj mirovoj vojny / Kirill Nazarenko. - Sankt Petersburg, 2006
Autorzy: Marek Herma.
¬ródło: Przegl±d Historyczno-Wojskowy
Opis fizyczny: 2009, nr 1, s. 197-200
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL629/1329
Praca recenzowana: Wehrmacht : legenda i rzeczywisto¶ć / Wolfram Wette. - Kraków, cop. 2008
Autorzy: Marek Herma.
¬ródło: Studia Historyczne
Opis fizyczny: 2009, z. 2, s. 189-193
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL630/1329
Praca recenzowana: Wiarygodno¶ć Ľródeł informacji w odniesieniu do homeopatii : analiza krytyczna / Aleksandra Wejman-Sowińska. - ŁódĽ, 2008
Autorzy: Maria Pidłypczak-Majerowicz.
¬ródło: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia
Opis fizyczny: 2009, Z. 7, s. 275-277
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:631/1329
Praca recenzowana: Nabywanie kategorii przypadka : wiek wczesnoszkolny / Jolanta Machowska. - Kraków, 2006
Autorzy: Mirosław Michalik.
¬ródło: Logopedia
Opis fizyczny: 2009, T. 38, s. 287-290
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL632/1329
Praca recenzowana: Prasa Dolnego ¦l±ska : teoria, tradycja, współczesno¶ć / red. Jerzy Jarowiecki, Grzegorz Nieć. - Wrocław, 2007
Autorzy: Michał Rogoż.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2009, T. 12, z. 1, s. 195-199
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000633/1329
Praca recenzowana: Regionalizm, tradycje, wyzwania, perspektywy : materiały z pierwszego sejmiku Małopolskich Stowarzyszeń Regionalnych : (Kraków, 1 grudzień 2006 r.) / pod red. Józefa Hempla. - Kraków, [ca 2008]
Autorzy: Michał Rogoż.
¬ródło: Małopolska
Opis fizyczny: 2009, T. 11, s. 327-328
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL634/1329
Praca recenzowana: Zeszyty Prasoznawcze. R. 49, nr 3/4 / Uniwersytet Jagielloński. O¶rodek Badań Prasoznawczych. - Kraków, 2006
Autorzy: Michał Rogoż.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2009, z. 3/4, s. 179-184
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000635/1329
Praca recenzowana: Zeszyty Prasoznawcze. R. 50 / Uniwersytet Jagielloński. O¶rodek Badań Prasoznawczych. - Kraków, 2007
Autorzy: Michał Rogoż.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2009, z. 3/4, s. 185-190
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000636/1329
Praca recenzowana: Zeszyty Prasoznawcze. R. 51 / Uniwersytet Jagielloński. O¶rodek Badań Prasoznawczych. - Kraków, 2008
Autorzy: Michał Rogoż.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2009, z. 3/4, s. 191-197
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000637/1329
Praca recenzowana: Kształtowanie umiejętno¶ci zawodowych w seminariach nauczycielskich Drugiej Rzeczypospolitej / Ryszarda Cierzniewska. - Toruń, 2008
Autorzy: Mirosława Nowak-Dziemianowicz.
¬ródło: TeraĽniejszo¶ć, Człowiek, Edukacja
Opis fizyczny: 2009, nr 3, s. 179-183
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL638/1329
Praca recenzowana: Tutoring w szkole : między teori± a praktyk± zmiany edukacyjnej : praca zbiorowa / pod red. Mariusza Budzyńskiego [et al.]. - Wrocław, 2009
Autorzy: Mirosława Nowak-Dziemianowicz.
¬ródło: TeraĽniejszo¶ć, Człowiek, Edukacja
Opis fizyczny: 2009, nr 4, s. 155-159
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL639/1329
Praca recenzowana: Ludzie, społeczeństwa, cywilizacje : podręcznik dla liceum ogólnokształc±cego, liceum profilowanego i technikum. Cz. 2, Historia nowożytna do 1815 roku / Jolanta Choińska-Mika, Katarzyna Zielińska. - Warszawa, 2002
Autorzy: Paweł Konieczny.
¬ródło: Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2009, T. 7, s. 69-75
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL640/1329
Praca recenzowana: Niskie pobudki : (wiersze 2006-2009) / Marcin ¦wietlicki. - Kraków, 2009. - (Seria Czarna)
Autorzy: Paweł Próchniak.
¬ródło: Tygodnik Powszechny
Opis fizyczny: 2009, nr 48, s. 42
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL641/1329
Praca recenzowana: Literatura polskiego ¶redniowiecza wobec poetyki europejskiej : ("ornatus difficilis") / Teresa Michałowska. - Warszawa, 2008
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
¬ródło: Ruch Literacki
Opis fizyczny: 2009, z. 3, s. 293-295
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL642/1329
Praca recenzowana: Glottodydaktyczne aspekty aktywizacji języka drugiego a konstruktywistyczna teoria uczenia się / Grażyna Lewicka. - Wrocław, 2007
Autorzy: Sebastian Mrożek.
¬ródło: Języki Obce w Szkole
Opis fizyczny: 2009, nr 1, s. 176-179
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL643/1329
Praca recenzowana: Życie i twórczo¶ć E. T. A. Hoffmanna, 1776-1822 / Marek Jaroszewski. - Gdańsk, 2006
Autorzy: Sebastian Mrożek.
¬ródło: Odra
Opis fizyczny: 2009, nr 3, s. 119-120
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL644/1329
Praca recenzowana: Jak uczyć, żeby nauczyć / Przemysław B±bel, Marzena Wi¶niak. - Warszawa, 2008
Autorzy: Sławomir Trusz.
¬ródło: Edukacja. Studia, Badania, Innowacje
Opis fizyczny: 2009, nr 2, s. 114-117
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL645/1329
Praca recenzowana: Stuhrowie : historie rodzinne / Jerzy Stuhr. - Kraków, 2008
Autorzy: Stanisław Burkot.
¬ródło: Kraków
Opis fizyczny: 2009, nr 4, s. 70-71
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL646/1329
Praca recenzowana: Polska w Kanadzie, Kanada w Polsce / pod red. Mirosławy Buchholtz. - Toruń, 2008
Autorzy: Tomasz Sikora.
¬ródło: TransCanadiana
Opis fizyczny: 2009, Vol. 2, s. 230-233
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL647/1329
Praca recenzowana: Czy koniec socjologii jak± znamy? : socjologia wobec wyzwań zmieniaj±cej się rzeczywisto¶ci / Andrzej Niesporek. - Katowice, 2007
Autorzy: Tomasz Warczok.
¬ródło: Kultura i Społeczeństwo
Opis fizyczny: 2009, nr 1, s. 203-205
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL648/1329
Praca recenzowana: Edukacja na rynku pracy : problemy poradnictwa zawodowego / red. Stefan M. Kwiatkowski, Zdzisław Sirojć. - Warszawa, 2006
Autorzy: Wanda Jakubaszek.
¬ródło: Debata Edukacyjna
Opis fizyczny: 2009, nr 2, s. 86-90
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:649/1329
Praca recenzowana: Metoda fonogestów w Stanach Zjednoczonych i w Polsce : wspomaganie rozwoju językowego dzieci i młodzieży z uszkodzonym słuchem / red. i tł.: Ewa Domagała-Zy¶k. - Lublin, cop. 2009
Autorzy: Zdzisława Orłowska-Popek.
¬ródło: Biuletyn Logopedyczny
Opis fizyczny: 2009, nr 1, s. 70-72
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL650/1329
Praca recenzowana: Franciszek Rawita-Gawroński (1846-1930) : wobec Ukrainy i jej przeszło¶ci : studium anachronizmu / Eugeniusz Koko. - Gdańsk, 2006
Autorzy: Alfred Toczek.
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica
Opis fizyczny: 2008, Z. 7, s. 172-179
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:651/1329
Praca recenzowana: Rzeczpospolita Polska wobec kwestii Rusi Zakarpackiej (Podkarpackiej) 1938-1939 / Dariusz D±browski. - Toruń, 2007
Autorzy: Andrzej Essen.
¬ródło: Dzieje Najnowsze
Opis fizyczny: 2008, z. 4, s. 241-245
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000652/1329
Praca recenzowana: Bios znaczy życie : elementy genetyki, ekologii i ochrony ¶rodowiska : [podręcznik biologii dla szkół ponadgimnazjalnych : zakres podstawowy. Czę¶ć 2] / Paweł Hoser. - Warszawa, 2004
Autorzy: Anna Dziedzicka.
¬ródło: Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2008, T. 6, s. 353
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL653/1329
Praca recenzowana: Biologia 3 : zakres rozszerzony : podręcznik dla liceum ogólnokształc±cego / pod red. Ewy Bartnik i Waldemara Lewińskiego. - Gdynia, 2004
Autorzy: Anna Dziedzicka.
¬ródło: Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2008, T. 6, s. 349-350
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL654/1329
Praca recenzowana: Biologia. Cz. 2 / Joanna Stawarz [et al.]. - Warszawa, 2006
Autorzy: Anna Dziedzicka.
¬ródło: Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2008, T. 6, s. 325-327
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL655/1329
Praca recenzowana: Biologia : kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym. Cz. 1 / Andrzej Korna¶ [et al.]. - Warszawa, 2005
Autorzy: Anna Dziedzicka.
¬ródło: Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2008, T. 6, s. 323-324
Uwagi: Wyd. 2.
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL656/1329
Praca recenzowana: A brief introduction to social role valorization as a high-order concept for structuring human services / Wolf Wolfensberger. - [S. l.], 2000
Autorzy: Anna Panek.
¬ródło: Kwartalnik Pedagogiczny
Opis fizyczny: 2008, nr 1, s. 192-200
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL657/1329
Praca recenzowana: Czysta Forma i bebechy / Ewa Łubieniewska. - Kraków, 2007
Autorzy: Anna ¦lósarz.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2008, nr 1-2 (31), s. 87-88
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:658/1329
Praca recenzowana: GórFanka : w Karakorum 1979-1986 / Anna Czerwińska w rozmowie z Romanem Gołędowskim.. - Warszawa, 2008
Autorzy: Antonina Sebesta.
¬ródło: Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
Opis fizyczny: 2008, T. 17, s. 347-348
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL659/1329
Praca recenzowana: Gorgany : przewodnik / Dariusz Dyl±g. - Pruszków, 2008
Autorzy: Antonina Sebesta.
¬ródło: Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
Opis fizyczny: 2008, T. 17, s. 349-350
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL660/1329
Praca recenzowana: Problematyka naukowa i ochrona przyrody w działalno¶ci Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w latach 1873-1950 / Janusz M. ¦lusarczyk. - Nowy Targ, 2008
Autorzy: Antonina Sebesta.
¬ródło: Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
Opis fizyczny: 2008, T. 18, s. 355
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL661/1329
Praca recenzowana: W kręgu Tatr / Wiesław A. Wójcik. - Zakopane, 2008
Autorzy: Antonina Sebesta.
¬ródło: Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
Opis fizyczny: 2008, T. 17, s. 348-349
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL662/1329
Praca recenzowana: Bravo Murillo : política de orden en la Espana liberal / Juan Pro Ruiz. - Madrid, 2006
Autorzy: Barbara Obtułowicz.
¬ródło: Przegl±d Historyczny
Opis fizyczny: 2008, z. 3, s. 489-493
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000663/1329
Praca recenzowana: Opowiadania z Austrii / red. Dorothea Müller-Ott i Błażej Garczyński. - Poznań, 2008
Autorzy: Bolesław Faron.
¬ródło: Nowa Polszczyzna
Opis fizyczny: 2008, nr 3, s. 62
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL664/1329
Praca recenzowana: Matematyka krok po kroku : podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej / aut. Edwarda Lesiaka ; pod red. nauk. Tadeusza Stanisza. - ŁódĽ, 2003
Autorzy: Danuta Ciesielska.
¬ródło: Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2008, T. 6, s. 227-228
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL665/1329
Praca recenzowana: Matematyka w naszym życiu 1, 2 : podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej / Marta Adamska, Ewa Bednarska, Monika Kujawa. - Wrocław, 2003
Autorzy: Danuta Ciesielska.
¬ródło: Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2008, T. 6, s. 219-222
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL666/1329
Praca recenzowana: Matematyka dla każdego : dla zasadniczej szkoły zawodowej. Cz. 1, 2 / Urszula Ł±czyńska. - Warszawa, 2002 ; 2003
Autorzy: Danuta Ciesielska.
¬ródło: Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2008, T. 6, s. 223-225
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL667/1329
Praca recenzowana: Józef Kremer 1806-1875 / red. Jacek Maj. - Kraków, 2007
Autorzy: Dorota Kamisińska.
¬ródło: Estetyka i Krytyka
Opis fizyczny: 2008, nr 13/14 (2/2007-1/2008), s. 233-239
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL668/1329
Praca recenzowana: Polnische Geschichte und deutsch-polnische Beziehungen : Darstellungen und Materialien für den Geschichtsunterricht : mit CD-ROM / von Matthias Kneip und Manfred Mack. - Berlin, cop. 2007
Autorzy: Dorota Szczę¶niak.
¬ródło: Orbis Linguarum
Opis fizyczny: 2008, Vol. 33, s. 494-496
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL669/1329
Praca recenzowana: Muzyczna zabawa / Mirosław Zalewski. - Rzeszów, 2008
Autorzy: Elżbieta Minczakiewicz.
¬ródło: Kwartalnik Edukacyjny
Opis fizyczny: 2008, nr 2, s. 84-87
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL670/1329
Autorzy: Józef KuĽma.
Tytuł: Fragmenty recenzji wydawniczej / Józef KuĽma
¬ródło: W: Tocz±ca się reforma edukacji w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska
Adres wydawniczy: Białystok : Trans Humana, 2008
Opis fizyczny: S. 445-448
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL671/1329
Praca recenzowana: Za klauzur± : staros±decki klasztor klarysek od założenia do współczesno¶ci / Danuta Maria Sułkowska. - Stary S±cz, 2006
Autorzy: Franciszek Le¶niak.
¬ródło: Rocznik S±decki
Opis fizyczny: 2008, T. 36, s. 403-404
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL672/1329
Praca recenzowana: Edukacja informatyczna w aktywizacji dorosłych na wsi / red. Henryk Bednarczyk, Tomasz Kupidura - Radom ; Warszawa, 2008
Autorzy: Henryk Noga.
¬ródło: Technika, informatyka, edukacja : teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej. T. 9 / pod red. Waldemara Furmanka. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2008. - S. 279-280
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL673/1329
Praca recenzowana: Wychowanie personalistyczne / red. Franciszek Adamski - Kraków, 2005
Autorzy: Henryk Noga.
¬ródło: Technika, informatyka, edukacja : teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej. T. 9 / pod red. Waldemara Furmanka. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2008. - S. 285
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL674/1329
Praca recenzowana: Dydaktyka informatyki : problemy uczenia się i nauczania informatyki i technologii informacyjnych / pod red. Aleksandra Piecucha - Rzeszów, 2006
Autorzy: Henryk Noga.
¬ródło: Dydaktyka informatyki : multimedia w teorii i praktyce szkolnej / pod red. Waldemara Furmanka, Aleksandra Piecucha. - Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. - S. 257-259
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL675/1329
Praca recenzowana: Z Polsk± w sercu : rzecz o Wiktorze Ambroziewiczu / Tadeusz W. Nowacki - Warszawa, 2001. - (Wielcy Wychowawcy
Autorzy: Henryk Noga, Eugenia Dudek.
¬ródło: Technika, informatyka, edukacja : teoretyczne i praktyczne problemy edukacji technicznej. T. 9 / pod red. Waldemara Furmanka. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2008. - S. 281-284
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL676/1329
Praca recenzowana: Poczet członków Akademii Umiejętno¶ci i Polskiej Akademii Umiejętno¶ci w latach 1872-2000 / pod red. Rity Majkowskiej. - Kraków, 2006
Autorzy: Henryka Kramarz.
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica
Opis fizyczny: 2008, Z. 7, s. 184-186
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:677/1329
Praca recenzowana: Historia wychowania. T. 1-3 / Stefan Ignacy Możdżeń. - Sandomierz, 2006
Autorzy: Henryka Kramarz.
¬ródło: Wychowawca
Opis fizyczny: 2008, nr 6, s. 30
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL678/1329
Praca recenzowana: Problemy warto¶ci i warto¶ciowania dzieła literackiego w szkole : etyka, estetyka, język aksjologii / pod red. Teresy ¦więtosławskiej. - ŁódĽ, 2007
Autorzy: Izabela Zeller.
¬ródło: Nowa Polszczyzna
Opis fizyczny: 2008, nr 2, s. 57-58
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL679/1329
Praca recenzowana: Przyroda Popradzkiego Parku Krajobrazowego : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Staszkiewicza ; red. działowi Zofia Alexandrowicz [et al.]. - Stary S±cz, 2000
Autorzy: Jan Lach.
¬ródło: Rocznik S±decki
Opis fizyczny: 2008, T. 36, s. 423-425
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL680/1329
Praca recenzowana: Przyroda Beskidu S±deckiego / Grzegorz Tabasz. - Nowy S±cz, 2006
Autorzy: Jan Lach.
¬ródło: Rocznik S±decki
Opis fizyczny: 2008, T. 36, s. 425-428
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL681/1329
Praca recenzowana: Nabywanie kategorii przypadka : wiek wczesnoszkolny / Jolanta Machowska. - Kraków, 2006. - (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 444)
Autorzy: Jan Ożdżyński.
¬ródło: Poradnik Językowy
Opis fizyczny: 2008, z. 9, s. 69-71
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL682/1329
Praca recenzowana: ¦miech katastrofisty : Teodor Bujnicki w kręgu Żagarów / Anna Szawerna-Dyrszka. - Katowice, 2007
Autorzy: Jerzy Ossowski.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2008, nr 1-2 (31), s. 107-109
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL683/1329
Praca recenzowana: Samotno¶ć globalnego nastolatka / Janusz Mastalski. - Kraków, 2007
Autorzy: Joanna Wnęk.
¬ródło: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
Opis fizyczny: 2008, nr 3, s. 63-64
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL684/1329
Praca recenzowana: Samotno¶ć globalnego nastolatka / Janusz Mastalski. - Kraków, 2007
Autorzy: Joanna Wnęk.
¬ródło: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
Opis fizyczny: 2008, nr 3, s. 63-64
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL685/1329
Praca recenzowana: Czas wolny nauczycieli / Jadwiga Daszykowska. - Stalowa Wola, 2008
Autorzy: Joanna Łukasik.
¬ródło: Nowa Szkoła
Opis fizyczny: 2008, nr 10, s. 49-51
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL686/1329
Praca recenzowana: ¦wiat warto¶ci w języku studentów krakowskich przełomu wieków : teksty z lat 1996-2002 z AGH, ASP, UJ, WSP, AE, AR, AM, AWF / Maria Zarębina, Krystyna G±siorek. - Kraków, 2005. - (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 402)
Autorzy: Krystyna Kowalik.
¬ródło: Język Polski
Opis fizyczny: 2008, z. 1, s. 78-81
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000687/1329
Praca recenzowana: Akademicki Zwi±zek Sportowy w Krakowie. Cz. 1, 1909-1945 / Czesław Michalski. - Kraków, 2007. - (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 457)
Autorzy: Ludwik Mroczka.
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica
Opis fizyczny: 2008, Z. 7, s. 187-190
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:688/1329
Praca recenzowana: Diagnozowanie kompetencji lingwistycznej ucznia szkoły specjalnej : ujęcie lingwoedukacyjne / Mirosław Michalik. - Kraków, 2006. - (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 439)
Autorzy: Marceli Olma.
¬ródło: Poradnik Językowy
Opis fizyczny: 2008, z. 5, s. 86-89
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000689/1329
Praca recenzowana: Zapisane w krajobrazie : literacko-kulturowe obrazy regionów dawniej i dzi¶ / pod red. Zofii Budrewicz i Marcina Kani. - Kraków ; Bukowno, 2008
Autorzy: Marek Glogier.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2008, nr 1-2 (31), s. 105-106
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL690/1329
Praca recenzowana: "Meždu molotom i naukoval'nej" : Šveciâ v germano-rossijskom protivostoânii na Baltike v gody pervoj mirovoj vojny / Irina Nikolaevna Novikova. - Sankt Petersburg, 2006
Autorzy: Marek Herma.
¬ródło: Studia Historyczne
Opis fizyczny: 2008, z. 1, s. 113-116
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000691/1329
Praca recenzowana: Desperaci Dönitza : niemieckie żywe torpedy i bezzałogowe łodzie podwodne / Lawrence Paterson. - Warszawa, 2007
Autorzy: Marek Herma.
¬ródło: Nautologia
Opis fizyczny: 2008, nr 145, s. 145-146
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL692/1329
Praca recenzowana: Kozacy i Wehrmacht / Werner H. Krause. - Kraków, 2006
Autorzy: Marek Herma.
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica
Opis fizyczny: 2008, Z. 7, s. 180-183
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:693/1329
Praca recenzowana: Media w służbie polonisty / Anna ¦lósarz. - Kraków, 2008. - (Nowoczesna Szkoła ; 18)
Autorzy: Marek Pieni±żek.
¬ródło: Polonistyka
Opis fizyczny: 2008, nr 10, s. 63-64
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL694/1329
Praca recenzowana: Matematyka : zasadnicza szkoła zawodowa : podręcznik. 1, 2 / Jacek Szuty. - Warszawa, 2004
Autorzy: Maria Pli¶.
¬ródło: Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2008, T. 6, s. 229-231
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL695/1329
Praca recenzowana: Matematyka : podręcznik dla zasadniczych szkół zawodowych. Cz. 1, 2 / Leokadia Ewa Wojciechowska. - Warszawa, 2003 ; 2004
Autorzy: Maria Pli¶.
¬ródło: Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2008, T. 6, s. 233-235
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL696/1329
Praca recenzowana: Podręczniki do kształcenia polonistycznego w zreformowanej szkole - koncepcje, funkcje, język / red. Helena Synowiec. - Kraków, 2007
Autorzy: Marta Szymańska.
¬ródło: Nowa Polszczyzna
Opis fizyczny: 2008, nr 1, s. 61-62
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL697/1329
Praca recenzowana: Leksykon polskich bohaterów i serii komiksowych / Adam Rusek. - Warszawa, 2007
Autorzy: Michał Rogoż.
¬ródło: Bibliotekarz
Opis fizyczny: 2008, nr 1, s. 23-25
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL698/1329
Praca recenzowana: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie : 1828-2000 / Barbara Góra. - Kraków, 2007
Autorzy: Michał Rogoż.
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia
Opis fizyczny: 2008, Z. 6, s. 185-190
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:699/1329
Praca recenzowana: Nie tylko krew na pierwszej stronie : problematyka kulturalna na łamach "Ilustrowanego Kuriera Codziennego" w latach 1918-1939 / Adam Bańdo. - Kraków, 2006. - (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 435)
Autorzy: Michał Rogoż.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2008, T. 11, z. 1-2, s. 335-339
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000700/1329
Praca recenzowana: Między utopi± a rzeczywisto¶ci± : my¶l polityczna Komunistycznej Partii Polski (1918-1938) / Krystyna Trembicka. - Lublin, 2007
Autorzy: Michał ¦liwa.
¬ródło: Studia Historyczne
Opis fizyczny: 2008, z. 1, s. 244-246
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000701/1329
Praca recenzowana: St±d do Teksasu : impresje amerykańskie / Ewa Kosowska. - Katowice, 2006
Autorzy: Regina Lubas-Bartoszyńska.
¬ródło: Kultura i Społeczeństwo
Opis fizyczny: 2008, nr 1, s. 155-157
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL702/1329
Praca recenzowana: Malinowy tort : Witold Zechenter po latach / Elżbieta Zechenter Spławińska. - Kraków, 2007
Autorzy: Regina Lubas-Bartoszyńska.
¬ródło: Kraków
Opis fizyczny: 2008, nr 1, s. 70-71
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL703/1329
Praca recenzowana: L'existence humaine dans le miroir littéraire belge / Joanna Pychowska. - Kraków, 2007. - (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 471)
Autorzy: Regina Lubas-Bartoszyńska.
¬ródło: Przestrzenie Teorii
Opis fizyczny: 2008, Nr 9, s. 275-279
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 4.000704/1329
Praca recenzowana: Adam und Eva im Paradies der Geduld und Neugier : ein Lernbuch für intelligente Leute / Zdzisław Wawrzyniak. - Rzeszów, 2003
Autorzy: Sebastian Dusza.
¬ródło: Języki Obce w Szkole
Opis fizyczny: 2008, nr 4, s. 209-210
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL705/1329
Praca recenzowana: Wirtschaftsdeutsch einfach : Wortschatzaufgaben / von Irena Moszczeńska, Małgorzata Izbicka-Drosio. - Warszawa, cop. 2007
Autorzy: Sebastian Mrożek.
¬ródło: Języki Obce w Szkole
Opis fizyczny: 2008, nr 5, s. 192-194
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL706/1329
Praca recenzowana: Raport Badeni / Krzysztof Maćkowski. - Kraków, 2007
Autorzy: Stanisław Burkot.
¬ródło: Kraków
Opis fizyczny: 2008, nr 5, s. 78-79
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL707/1329
Praca recenzowana: Czysta forma i bebechy / Ewa Łubieniewska. - Kraków, 2007
Autorzy: Stanisław Burkot.
¬ródło: Ruch Literacki
Opis fizyczny: 2008, nr 4-5, s. 544-546
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL708/1329
Praca recenzowana: Raport Badeni / Krzysztof Maćkowski. - Kraków, 2008
Autorzy: Stanisław Burkot.
¬ródło: Kraków
Opis fizyczny: 2008, nr 5, s. 78-79
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL709/1329
Praca recenzowana: Oswajanie strachu / Jerzy Korczak. - Warszawa, 2007
Autorzy: Stanisław Grzybowski.
¬ródło: Kraków
Opis fizyczny: 2008, nr 2-3, s. 9
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL710/1329
Praca recenzowana: Kraków : studia nad rozwojem miasta : w 750 rocznicę lokacji / pod red. nauk. Jerzego Rajmana. - Kraków, 2007
Autorzy: Stanisław Grzybowski.
¬ródło: Kraków
Opis fizyczny: 2008, nr 5, s. 89
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL711/1329
Praca recenzowana: Ewangelie tylekroć tłumaczone... : studia o przekładach i przekładaniu / Bożena Szczepańska. - Gdańsk, 2005
Autorzy: Stanisław Koziara.
¬ródło: Język Polski
Opis fizyczny: 2008, z. 3, s. 249-252
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 6.000712/1329
Praca recenzowana: Zeszyty Prasoznawcze. R. 48 / Krakowski O¶rodek Badań Prasoznawczych RSW Prasa. - Kraków, 2005
Autorzy: Urszula Lisowska-Kożuch.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2008, T. 11, z. 1-2, s. 341-345
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL713/1329
Praca recenzowana: Zeszyty Prasoznawcze. R. 49 / Krakowski O¶rodek Badań Prasoznawczych RSW Prasa. - Kraków, 2006
Autorzy: Urszula Lisowska-Kożuch.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2008, T. 11, z. 1-2, s. 347-349
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL714/1329
Praca recenzowana: Ludzie, góry, ksi±żki / Krystyna Heska-Kwa¶niewicz - Katowice, 2006. - (Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach ; nr 2449).
Autorzy: Zofia Budrewicz.
¬ródło: Zapisane w krajobrazie : literacko-kulturowe obrazy regionów dawniej i dzi¶ / pod red. Zofii Budrewicz i Marcina Kani. - Kraków ; Bukowno : Wydaw. PANDIT, 2008. - S. 191-194
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL715/1329
Praca recenzowana: Szarlatanów nikt nie kocha : studia i szkice o Gałczyńskim / Jerzy S. Ossowski. - Kraków, 2006
Autorzy: Adam Kulawik.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2007, nr 1 (28), s. 165-167
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:716/1329
Praca recenzowana: Język nowych mediów / Lev Manovich. - Warszawa, cop. 2006. - (Cyberkultura, Internet, Społeczeństwo)
Autorzy: Agnieszka Ogonowska.
¬ródło: Przegl±d Kulturoznawczy
Opis fizyczny: 2007, Nr 2, s. 224-228
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL717/1329
Praca recenzowana: Nowe przygody Pippi : antologia opowiadań dziecięcych / [red. Lidia Graczyńska, Małgorzata Kwinta]. - Kraków, 2006
Autorzy: Alicja Baluch.
¬ródło: Kraków
Opis fizyczny: 2007, nr 6-7, s. 72-73
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL718/1329
Praca recenzowana: Biologia : zakres rozszerzony, liceum ogólnokształc±ce. T. 5 / Jerzy Duszyński [et al.]. - Warszawa, 2007
Autorzy: Anna Dziedzicka.
¬ródło: Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2007, T. 5, s. 211-218
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL719/1329
Praca recenzowana: Biologia : zakres rozszerzony, liceum ogólnokształc±ce. T. 4 / Jerzy Duszyński [et al.]. - Warszawa, 2005
Autorzy: Anna Dziedzicka.
¬ródło: Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2007, T. 5, s. 207-209
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL720/1329
Praca recenzowana: Biologia : zakres rozszerzony, liceum ogólnokształc±ce. T. 3 / Jerzy Duszyński [et al.]. - Warszawa, 2005
Autorzy: Anna Dziedzicka.
¬ródło: Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2007, T. 5, s. 203-206
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL721/1329
Praca recenzowana: Biologia dla liceum ogólnokształc±cego, profilowanego i technikum : zakres podstawowy i rozszerzony. T. 2-3 / Małgorzata Mleczko. - Wrocław, 2004 ; 2005
Autorzy: Anna Dziedzicka.
¬ródło: Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2007, T. 5, s. 285-290
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL722/1329
Praca recenzowana: Biologia : zakres rozszerzony, liceum ogólnokształc±ce. T. 2 / Jerzy Duszyński [et al.]. - Warszawa, 2003
Autorzy: Anna Dziedzicka.
¬ródło: Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2007, T. 5, s. 199-202
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL723/1329
Praca recenzowana: Biologia : zakres rozszerzony, liceum ogólnokształc±ce. T. 1 / Lilla Hryniewiecka, Artur Jarmołowski. - Warszawa, 2005
Autorzy: Anna Dziedzicka.
¬ródło: Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2007, T. 5, s. 197-198
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL724/1329
Praca recenzowana: Isabel II : los espejos de la reina / Juan Sisinio Pérez Garzón (ed.). - Madrid, 2004. - (Memorias y biografías ; 22)
Autorzy: Barbara Obtułowicz.
¬ródło: Przegl±d Historyczny
Opis fizyczny: 2007, z. 1, s. 118-122
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL725/1329
Praca recenzowana: Raj utracony : ¶ladami chrze¶cijaństwa : pierwsze misje jezuitów w Ameryce / Jan Gać. - Kraków, 2006
Autorzy: Barbara Obtułowicz.
¬ródło: Ameryka Łacińska
Opis fizyczny: 2007, nr 1, s. 94-97
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL726/1329
Praca recenzowana: Ko¶ciół w społeczeństwie hiszpańskim XIX i XX wieku : od mnichów na wojnie do wojny z mnichami / Tadeusz Miłkowski. - Łask, 2006
Autorzy: Barbara Obtułowicz.
¬ródło: Przegl±d Historyczny
Opis fizyczny: 2007, z. 2, s. 298-301
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL727/1329
Praca recenzowana: Garmoniâ poètičeskogo teksta : sklad, tkan', faktura / K. È. Štajn. - Stavropol', 2006
Autorzy: Barbara Stawarz.
¬ródło: Stil
Opis fizyczny: 2007, Vol. 6, s. 423-425
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL728/1329
Praca recenzowana: Nowe kino szekspirowskie : adaptacje sztuk Williama Szekspira w kinie lat dziewięćdziesi±tych / Sylwia Kołos. - Kraków, 2007
Autorzy: Bogusław Skowronek.
¬ródło: Nowa Polszczyzna
Opis fizyczny: 2007, nr 3, s. 58-59
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL729/1329
Praca recenzowana: Bajka o instrumentach muzycznych / Joanna Wi¶nios. - Kraków, 2005
Autorzy: Elżbieta Minczakiewicz.
¬ródło: Język Polski w Szkole IV-VI
Opis fizyczny: 2007/2008, nr 1, 95-97
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL730/1329
Praca recenzowana: Bajka o instrumentach muzycznych / Joanna Wi¶nios. - Kraków, 2005
Autorzy: Elżbieta Minczakiewicz.
¬ródło: Kwartalnik Edukacyjny
Opis fizyczny: 2007, nr 3, s. 43-44
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL731/1329
Praca recenzowana: Bajka o instrumentach muzycznych / Joanna Wi¶nios. - Kraków, 2005
Autorzy: Elżbieta Minczakiewicz.
¬ródło: Wychowanie w Przedszkolu
Opis fizyczny: 2007, nr 9, s. 60-61
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL732/1329
Praca recenzowana: Z Polsk± w sercu : rzecz o Wiktorze Ambroziewiczu / Tadeusz W. Nowacki. - Warszawa, 2001
Autorzy: Eugenia Dudek, Henryk Noga.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2007, nr 3-4 (30), s. 170-172
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL733/1329
Praca recenzowana: Poczet członków Akademii Umiejętno¶ci i Polskiej Akademii Umiejętno¶ci w latach 1872-2000 / pod red. Rity Majkowskiej. - Kraków, 2006
Autorzy: Henryka Kramarz.
¬ródło: Rocznik Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie
Opis fizyczny: 2007, s. 347-351
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL734/1329
Praca recenzowana: Regulacja sektorów infrastrukturalnych jako rodzaj funkcji państwa wobec gospodarki / Marek Szydło. - Warszawa, 2005
Autorzy: Inga Kawka.
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica
Opis fizyczny: 2007, Z. 3, s. 271-273
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:735/1329
Praca recenzowana: ¦wiat w umy¶le i rzeĽbie osób głuchoniewidomych / Ewa Niestorowicz. - Lublin, 2007
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska.
¬ródło: Logopedia
Opis fizyczny: 2007, T. 36, s. 306-309
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL736/1329
Praca recenzowana: Zrozumieć siebie i ¶wiat : szkice i studia o edukacji polonistycznej / Barbara Myrdzik. - Lublin, 2006
Autorzy: Janusz Waligóra.
¬ródło: Nowa Polszczyzna
Opis fizyczny: 2007, nr 3, s. 59-62
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL737/1329
Praca recenzowana: Astronomem być... : ¶wiadectwa życia i pracy astronomów polskich / zebrał i do druku przygotował Andrzej Woszczyk. - Toruń, 2007
Autorzy: Jerzy Kreiner.
¬ródło: Urania - Postępy Astronomii
Opis fizyczny: 2007, nr 3, s. 141-142
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL738/1329
Praca recenzowana: Srebrna Natalia / Kira Gałczyńska. - Warszawa, 2006
Autorzy: Jerzy Ossowski.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2007, nr 1 (28), s. 154-158
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:739/1329
Praca recenzowana: Wilno 1944-1945 / Stanisława Lewandowska. - Warszawa, 2007
Autorzy: Jerzy Ossowski.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2007, nr 2 (29), s. 182-184
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:740/1329
Praca recenzowana: Niecierpliwo¶ć krytyki : recenzje i szkice z lat 1961-2005 / Marta Wyka. - Kraków, 2006
Autorzy: Jerzy Ossowski.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2007, nr 3-4 (30), s. 167-169
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL741/1329
Praca recenzowana: Klimat szkoły, klimat klasy / Erich Petlak. - Warszawa, 2007
Autorzy: Joanna Wnęk.
¬ródło: Nowa Szkoła
Opis fizyczny: 2007, nr 6, s. 59-60
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL742/1329
Praca recenzowana: Czego obawiaj± się ludzie? : współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie / pod red. nauk. Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej. - Warszawa, 2007
Autorzy: Joanna Wnęk.
¬ródło: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
Opis fizyczny: 2007, nr 8, s. 61-64
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL743/1329
Praca recenzowana: Stygmat społeczny / Elżbieta Czykwin. - Warszawa, 2007
Autorzy: Joanna Wnęk.
¬ródło: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
Opis fizyczny: 2007, nr 9, s. 62-63
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL744/1329
Praca recenzowana: Zjawisko niechęci wobec szkoły : studium empiryczne szkolnej absencji / pod red. Bożeny Majerek. - Kraków, 2007
Autorzy: Joanna Wnęk.
¬ródło: Nowa Szkoła
Opis fizyczny: 2007, nr 9, s. 57-59
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL745/1329
Praca recenzowana: Nietoksyczne rodzicielstwo : jak m±drze wychować dzieci / Robert W. Firestone. - Warszawa, 2007
Autorzy: Joanna Wnęk.
¬ródło: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
Opis fizyczny: , 2007, nr 5, s. 63-64
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL746/1329
Praca recenzowana: Saladyn : polityka ¶więtej wojny / Malcolm Cameron Lyons, D. E. P. Jackson. - Warszawa, 2005
Autorzy: Joanna Komorowska.
¬ródło: Nowe Ksi±żki
Opis fizyczny: 2007, nr 6, s. 12
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL747/1329
Praca recenzowana: Kultura zdrowotna studentów : diagnoza i perspektywy / Ireneusz Kowalewski. - Kraków, 2006. - (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 436)
Autorzy: Joanna Łukasik.
¬ródło: Edukacja. Studia, Badania, Innowacje
Opis fizyczny: 2007, nr 2, s. 119-122
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL748/1329
Praca recenzowana: Karanie i nagradzanie dzieci w rodzinie miejskiej / Zofia Brańka. - Kraków, 2007
Autorzy: Joanna Łukasik.
¬ródło: Nowa Szkoła
Opis fizyczny: 2007, nr 6, s. 55-58
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL749/1329
Praca recenzowana: ¦ci±gi, plagiaty, fałszywe dyplomy : studium z socjopatologii edukacji / Agnieszka Gromkowska-Melosik. - Gdańsk, 2007
Autorzy: Joanna Wnęk.
¬ródło: Nowa Szkoła
Opis fizyczny: 2007, nr 7, s. 54-56
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL750/1329
Praca recenzowana: Dyplomacja polska w XX wieku / Bogdan Grzeloński. - Warszawa, 2006
Autorzy: Józef Łaptos, Wojciech Materski.
¬ródło: Dzieje Najnowsze
Opis fizyczny: 2007, nr 1, s. 168-180
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL751/1329
Praca recenzowana: Silesiaca : biblioteki - studenci - uczeni / Ryszard Ergetowski. - Wrocław, 2005
Autorzy: Józef Szocki.
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia
Opis fizyczny: 2007, Z. 5, s. 237-239
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:752/1329
Praca recenzowana: Kondycja człowieka współczesnego / red. Czesława Piecuch. - Kraków, cop. 2006
Autorzy: Kazimierz Mrówka.
¬ródło: Kwartalnik Filozoficzny
Opis fizyczny: 2007, z. 4, s. 168-174
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL753/1329
Praca recenzowana: ...z podróży / Bolesław Faron. - Kraków, 2007
Autorzy: Krystyna G±siorek.
¬ródło: Nowa Polszczyzna
Opis fizyczny: 2007, nr 2, s. 61-62
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL754/1329
Praca recenzowana: Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku / pod red. Stanisława Gajdy, Andrzeja Markowskiego, Józefa Porayskiego-Pomsty. - Warszawa, 2005
Autorzy: Krystyna Kowalik.
¬ródło: Język Polski
Opis fizyczny: 2007, z. 4/5, s. 396-400
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL755/1329
Praca recenzowana: Istota i pogranicze pedagogiki : filary personalizmu / Henryk Noga. - Kraków, 2004
Autorzy: Krzysztof Pytel.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2007, nr 3-4 (30), s. 173-175
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL756/1329
Praca recenzowana: Bohaterowie gier komputerowych : implikacje pedagogiczne / Henryk Noga. - Kraków, 2005
Autorzy: Krzysztof Pytel.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2007, nr 3-4 (30), s. 176-178
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL757/1329
Praca recenzowana: "Wie¶ci Polskie" na Węgrzech w latach 1939-1944 / Katarzyna Kowalska. - Warszawa, 2007
Autorzy: Krzysztof WoĽniakowski.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2007, T. 10, nr 2, s. 315-320
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL758/1329
Praca recenzowana: Jakub Szymkiewicz - "Szlachcic na Łopacie" : satyryczny reporter "Wiadomo¶ci Brukowych" / Grzegorz Nieć. - Kraków, 2006
Autorzy: Lilia Kowkiel.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2007, T. 10, nr 1, s. 193-196
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL759/1329
Praca recenzowana: Suwerenno¶ć i integracja europejska w polskiej my¶li naukowej i politycznej do końca XIX wieku / Antoni Marszałek. - ŁódĽ, 2005
Autorzy: Ludwik Mroczka.
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica
Opis fizyczny: 2007, Z. 6, s. 257-260
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:760/1329
Praca recenzowana: Społeczeństwo Polski w walce z najazdem bolszewickim 1920 roku / Janusz Szczepański. - Warszawa ; Pułtusk, 2000
Autorzy: Łukasz Sroka.
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica
Opis fizyczny: 2007, Z. 6, s. 261-264
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:761/1329
Praca recenzowana: Galicyjscy Żydzi na drodze do równouprawnienia 1848-1914 : aspekt prawny procesu emancypacji Żydów w Galicji / Małgorzata ¦liż. - Kraków, 2006. - (Studia Judaica Cracoviensia. Series Dissertationum ; 3)
Autorzy: Łukasz Sroka.
¬ródło: Studia Historyczne
Opis fizyczny: 2007, z. 3/4, s. 363-365
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL762/1329
Praca recenzowana: Rosja Putina / Anna Politkovskaya. - Warszawa, 2005
Autorzy: Łukasz Zweiffel.
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica
Opis fizyczny: 2007, Z. 3, s. 269-270
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Repozytorium UP:763/1329
Praca recenzowana: ...z podróży / Bolesław Faron. - Kraków, 2007
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2007, nr 2 (29), s. 185-188
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:764/1329
Praca recenzowana: Lenin, Prorok raju, Apostoł piekła / Dmitrij Wołkogonow. - Warszawa, 2006
Autorzy: Marek Herma.
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica
Opis fizyczny: 2007, Z. 6, s. 265-270
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:765/1329
Praca recenzowana: Vospominaniâ byvšego morskogo ministra / Ivan K. Grigorovič. - Kronştadt, 2005
Autorzy: Marek Herma.
¬ródło: Przegl±d Historyczno-Wojskowy
Opis fizyczny: 2007, nr 1, s. 165-170
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL766/1329
Praca recenzowana: Niebo po Ikarze / Krystyna Szlaga. - Kraków, 2006
Autorzy: Marek Karwala.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2007, nr 2 (29), s. 191-194
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:767/1329
Praca recenzowana: Prorok na skale. My¶li Jerzego Nowosielskiego / wybrali i ułożyli Roman Mazurkiewicz i Władysław Podrazik. - Kraków, 2007
Autorzy: Marek Karwala.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2007, nr 2 (29), s. 195-197
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:768/1329
Praca recenzowana: Region i edukacja : literatura, kultura, społeczeństwo / Bukowieńskie Spotkania Naukowe. - Kraków, 2006
Autorzy: Maria Jędrychowska.
¬ródło: Małopolska
Opis fizyczny: 2007, [T.] 9, s. 273-277
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL769/1329
Praca recenzowana: W Fantazjanie i gdzie indziej : szkice o ba¶ni literackiej / Jolanta Ługowska. - Wrocław, 2006. - (Biblioteka "Literatury Ludowej" ; t. 5)
Autorzy: Maria Ostasz.
¬ródło: Guliwer
Opis fizyczny: 2007, nr 1, s. 68-70
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL770/1329
Praca recenzowana: W Fantazjanie i gdzie indziej : szkice o ba¶ni literackiej / Jolanta Ługowska. - Wrocław, 2006
Autorzy: Maria Ostasz.
¬ródło: Guliwer
Opis fizyczny: 2007, nr 1, s. 68-70
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL771/1329
Praca recenzowana: Tespis-ek w szkole, czyli jak i po co bawić się z dziećmi w teatr / Ilona Lasota. - Kraków, 2007
Autorzy: Marta Szymańska.
¬ródło: Nowa Polszczyzna
Opis fizyczny: 2007, nr 1, s. 57-58
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL772/1329
Praca recenzowana: Użytkownicy systemów hipertekstowych / Stanisław Skórka. - Kraków, 2006
Autorzy: Michał Rogoż.
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia
Opis fizyczny: 2007, Z. 5, s. 249-251
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:773/1329
Praca recenzowana: Czasopisma dziecięce w kształceniu wczesnoszkolnym / Iwona Konopnicka. - Opole, 2006
Autorzy: Michał Rogoż.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2007, T. 10, z. 1, s. 211-217
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL774/1329
Praca recenzowana: Prasa województwa krakowskiego w latach 1918-1939 / Jacek Lachendro. - Kraków, 2006
Autorzy: Michał Rogoż.
¬ródło: Zeszyty Prasoznawcze
Opis fizyczny: 2007, nr 1/2, s. 168-170
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL775/1329
Praca recenzowana: Prasa pozytywistów warszawskich wobec Żydów i kwestii żydowskiej / Marzena Iwańska. - ŁódĽ, 2006
Autorzy: Michał ¦liwa.
¬ródło: Studia Historyczne
Opis fizyczny: 2007, nr 3, s. 365-367
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL776/1329
Praca recenzowana: Listy emigracyjne Józefa Ignacego Kraszewskiego do Władysława ChodĽkiewicza : analiza pragmalingwistyczna / Marceli Olma. - Kraków, 2006. - (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 446)
Autorzy: Mirosław Michalik.
¬ródło: Język Polski
Opis fizyczny: 2007, z. 3, s. 236-239
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL777/1329
Praca recenzowana: Dzieje Cyganów-Romów w Rzeczypospolitej XV-XVIII w. / Lech Mróz - Warszawa, 2001
Autorzy: Piotr Borek.
¬ródło: Romowie w Polsce i Europie : historia, prawo, kultura / pod red. Piotra Borka. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007. - S. 286-291
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL778/1329
Autorzy: Jolanta Sajdera.
Tytuł: Przegl±d artykułów dotycz±cych rozwoju społecznego z czasopism: Social Development, Developmental Psychology, Child Development, Developmental Science, American Psychologist / Jolanta Sajdera
¬ródło: Psychologia Rozwojowa. - 2007, nr 1, s. 101-105
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL779/1329
Praca recenzowana: Tracę ciepło / Łukasz Orbitowski. - Kraków, 2007
Autorzy: Stanisław Burkot.
¬ródło: Kraków
Opis fizyczny: 2007, nr 6-7, s. 68-69
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL780/1329
Praca recenzowana: Wyspy hawajskie : język i tradycja. T. 1 / Tadeusz Szczerbowski. - Kraków, 2006
Autorzy: Tadeusz Borucki.
¬ródło: Stil
Opis fizyczny: 2007, Vol. 6, s. 426-428
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL781/1329
Praca recenzowana: Obrzędy doroczne w kulturze chłopskiej Warmii południowej w XVI-XVIII wieku / Janusz Hochleitner. - Olsztyn, 2005
Autorzy: Władysław Nowak.
¬ródło: Echa Przeszło¶ci
Opis fizyczny: 2007, [T]. 8, s. 299-302
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL782/1329
Praca recenzowana: Przemiany struktur społeczno-gospodarczych w okresie transformacji systemowej na Pomorzu ¦rodkowym / Eugeniusz Rydz. - Słupsk, 2006
Autorzy: Zbigniew Zioło.
¬ródło: Czasopismo Geograficzne
Opis fizyczny: 2007, z. 1/2, s. 136-138
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL783/1329
Praca recenzowana: Vilniaus miesto valdantysis elitas XVII a. antrojoje pusėje (1662 - 1702 m.) / Aivas Ragauskas. - Vilnius, 2002
Autorzy: Zdzisław Noga.
¬ródło: Klio
Opis fizyczny: 2007, nr 9, s. 133-134
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL784/1329
Praca recenzowana: Rituale der Ratswahl. Zeichen und Zeremoniell der Ratssetzung in Europa (12. - 18. Jahrhundert) / Dietrich W. Poeck. - Köln, 2003
Autorzy: Zdzisław Noga.
¬ródło: Klio
Opis fizyczny: 2007, nr 9, s. 139-140
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL785/1329
Praca recenzowana: Między sensacj± a nauk± : obraz produktów krakowskiego wydawnictwa i koncernu prasowego Ilustrowany Kurier Codzienny (1910-1939) / Piotr Borowiec. - Kraków, 2005
Autorzy: Adam Bańdo.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2006, z. 1, s. 269-272
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL786/1329
Praca recenzowana: Jeste¶my głosem milionów : dzieje krakowskiego wydawnictwa i koncernu prasowego Ilustrowany Kurier Codzienny (1910-1939) / Piotr Borowiec. - Kraków, 2005
Autorzy: Adam Bańdo.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2006, z. 1, s. 265-268
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL787/1329
Praca recenzowana: Zaczyny dziennikarstwa polskiego na Bukowinie : Bratek - Ogniwo - Osa - Przed¶wit Czerniowiecki - Diablica / Jan Bujak. - Kraków, 2006
Autorzy: Alfred Toczek.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2006, z. 2, s. 203-208
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL788/1329
Praca recenzowana: Zapomniani pisarze, zapomniane ksi±żki dla małego i młodego czytelnika / pod red. Krystyny Heskiej-Kwa¶niewicz. - Katowice, 2005
Autorzy: Alicja Baluch.
¬ródło: Guliwer
Opis fizyczny: 2006, nr 2, s. 67-70
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL789/1329
Praca recenzowana: Niedojrzało¶ć : choroba naszych czasów / Francesco M. Cataluccio. - Kraków, 2006
Autorzy: Alicja Baluch.
¬ródło: Znak
Opis fizyczny: 2006, nr 12, s. 176-178
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL790/1329
Praca recenzowana: Biologia : człowiek w równowadze : podręcznik do biologii obejmuj±cy kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształc±cym, liceum profilowanym i technikum. Cz. 1-3 / Beata Jancarz, January Weiner, Marzanna Wikiera. - Kraków, 2002 ; 2003 ; 2004
Autorzy: Anna Dziedzicka.
¬ródło: Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2006, T. 4, s. 373-374
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL791/1329
Praca recenzowana: Zoologia : podręcznik dla liceum ogólnokształc±cego / Janina Grzegorek, Ewa Jastrzębska, Ewa Pyłka-Gutowska. - Warszawa, 2001
Autorzy: Anna Dziedzicka.
¬ródło: Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2006, T. 4, s. 383
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL792/1329
Praca recenzowana: Biologia : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym : podręcznik dla liceum ogólnokształc±cego, profilowanego i technikum. Cz. 1 / Joanna Stawarz [et al.]. - Warszawa, 2004
Autorzy: Anna Dziedzicka.
¬ródło: Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2006, T. 4, s. 333-334
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL793/1329
Praca recenzowana: Biologia 3 : zakres rozszerzony : podręcznik dla liceum ogólnokształc±cego / pod red. Ewy Bartnik i Waldemara Lewińskiego. - Gdynia, 2004
Praca recenzowana: Biologia : mój organizm : podręcznik dla liceum ogólnokształc±cego, liceum profilowanego i technikum : zakres podstawowy. T. 2 / Jan Andrzej K±kol. - Piaseczno, 2004
Autorzy: Anna Dziedzicka.
¬ródło: Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2006, T. 4, s. 349-350
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL794/1329
Praca recenzowana: Poznajemy siebie i nasze miejsce w przyrodzie : biologia : dla liceum ogólnokształc±cego, profilowanego i technikum : poziom podstawowy. Cz. 2 / Marek Kaczmarzyk, Maria Augustyniak, Leszek Trz±ski. - Krzeszowice, 2004
Autorzy: Anna Dziedzicka.
¬ródło: Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2006, T. 4, s. 365-367
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL795/1329
Praca recenzowana: Biologia : anatomia i fizjologia człowieka : podręcznik dla liceów i techników : kształcenie w zakresie podstawowym. Cz. 1 / Teresa Mossor-Pietraszewska, Ryszard Stachowiak, Jan Strzałko. - Poznań, 2002
Autorzy: Anna Dziedzicka.
¬ródło: Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2006, T. 4, s. 357-359
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL796/1329
Praca recenzowana: Biologia : zakres rozszerzony : podręcznik dla liceum ogólnokształc±cego. T. 2 / Ewa Holak [et al.]. - Gdynia, 2003
Autorzy: Anna Dziedzicka.
¬ródło: Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2006, T. 4, s. 347-348
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL797/1329
Praca recenzowana: Biologia : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym : podręcznik dla liceum ogólnokształc±cego, profilowanego i technikum. Cz. 1 i 2 / Andrzej Korna¶ [et al.]. - Warszawa, 2003
Autorzy: Anna Dziedzicka.
¬ródło: Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2006, T. 4, s. 323-328
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL798/1329
Praca recenzowana: Biologia : zakres rozszerzony : podręcznik dla liceum ogólnokształc±cego. Cz. 1 / Jacek Balerstet [et al.]. - Gdynia, 2004
Autorzy: Anna Dziedzicka, Stanisław Pelc.
¬ródło: Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2006, T. 4, s. 337-341
Uwagi: Wyd. 2.
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL799/1329
Praca recenzowana: Tożsamo¶ć nauczycieli : między anomi± a autonomi± / Henryka Kwiatkowska. - Gdańsk, 2005
Autorzy: Anna Kwatera.
¬ródło: Edukacja. Studia, Badania, Innowacje
Opis fizyczny: 2006, nr 1, s. 111-113
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL800/1329
Praca recenzowana: Stil. [T.] 3 - Beograd, 2004
Autorzy: Aurelia Kotkiewicz.
¬ródło: Z problemów przekładu i stosunków międzyjęzykowych. [T.] 3 / pod red. Marii Piotrowskiej i Tadeusza Szczerbowskiego. - Kraków, 2006. - S. 132-133
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL801/1329
Praca recenzowana: Proza Tadeusza Różewicza / Janusz Waligóra. - Kraków, 2006. - (Biblioteka Tradycji ; nr 52)
Autorzy: Bolesław Faron.
¬ródło: Nowa Polszczyzna
Opis fizyczny: 2006, nr 5, s. 60-62
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL802/1329
Praca recenzowana: Do mety Wili± znaczonej : sport polski na Litwie : historia i teraĽniejszo¶ć / red. Henryka Mażula. - Wilno, 2005
Autorzy: Czesław Michalski.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2006, nr 4 (27), s. 164-166
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:803/1329
Praca recenzowana: Matematyka III : podręcznik dla liceum i technikum : zakres podstawowy / Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpiński, Jacek Lech. - Gdańsk, 2004
Autorzy: Danuta Ciesielska.
¬ródło: Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2006, T. 4, s. 271-274
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL804/1329
Praca recenzowana: Matematyka 3 : zakres podstawowy : podręcznik dla liceum ogólnokształc±cego, liceum profilowanego i technikum / Henryk Pawłowski. - Gdynia, 2004
Autorzy: Danuta Ciesielska.
¬ródło: Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2006, T. 4, s. 283-286
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL805/1329
Praca recenzowana: Warsztaty translatorskie. 1 / red. Richard Sokoloski, Henryk Duda - Lublin ; Ottawa, cop. 2001. - (Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego / Towarzystwo Naukowe KUL ; 84).
Autorzy: Danuta Kucała.
¬ródło: Z problemów przekładu i stosunków międzyjęzykowych. [T.] 3 / pod red. Marii Piotrowskiej i Tadeusza Szczerbowskiego. - Kraków, 2006. - S. 139
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL806/1329
Praca recenzowana: Warsztaty translatorskie. 2 / red. Richard Sokoloski, Henryk Duda, Jacek Scholz - Lublin ; Ottawa, cop. 2002. - (Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego / Towarzystwo Naukowe KUL ; 93).
Autorzy: Danuta Kucała.
¬ródło: Z problemów przekładu i stosunków międzyjęzykowych. [T.] 3 / pod red. Marii Piotrowskiej i Tadeusza Szczerbowskiego. - Kraków, 2006. - S. 140
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL807/1329
Praca recenzowana: Język rodzimy a język obcy : komunikacja, przekład, dydaktyka / pod red. nauk. Andrzeja Kopczyńskiego i Urszuli Zaliwskiej-Okrutnej - Warszawa, 2002
Autorzy: Danuta Kucała.
¬ródło: Z problemów przekładu i stosunków międzyjęzykowych. [T.] 3 / pod red. Marii Piotrowskiej i Tadeusza Szczerbowskiego. - Kraków, 2006. - S. 141
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL808/1329
Praca recenzowana: Professional'nyj trening perevodčika : učebnoe posobie po ustnomu i pis'mennomu perevodu dlâ perevodčikov i prepodavatelej / Irina Sergeevna Aleseeva - Sankt-Peterburg, 2004
Autorzy: Elżbieta Kossakowska.
¬ródło: Z problemów przekładu i stosunków międzyjęzykowych. [T. ] 3 / pod red. Marii Piotrowskiej i Tadeusza Szczerbowskiego. - Kraków, 2006. - S. 134-138
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL809/1329
Praca recenzowana: Album civium Leopoliensium : rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie 1388-1783. T. 1-2 / wydał Andrzej Janeczek. - Poznań, 2005. - (Wydawnictwa ¬ródłowe Komisji Historycznej / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk)
Autorzy: Feliks Kiryk.
¬ródło: Kwartalnik Historyczny
Opis fizyczny: 2006, nr 3, s. 87-91
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL810/1329
Praca recenzowana: Zamki w dziejach Polski i Słowacji : między Wisł± a Hornadem. Cz. 2, Od roku 1500 do 1771 / Krzysztof Moskal. - Nowy S±cz, 2005
Autorzy: Franciszek Le¶niak.
¬ródło: Rocznik S±decki
Opis fizyczny: 2006, T. 34, s. 350-351
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL811/1329
Praca recenzowana: Pułapka niemożno¶ci : społeczeństwo nowożytnego miasta wobec procesów modernizacyjnych : (na przykładzie Torunia w XVII i XVIII wieku) / Krzysztof Mikulski. - Toruń, 2004
Autorzy: Franciszek Le¶niak.
¬ródło: Studia Historyczne
Opis fizyczny: 2006, z. 1, 99-102
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL812/1329
Praca recenzowana: Londyński "Dziennik Polski 1940-1943" / Jolanta Chwastyk-Kowalczyk. - Kielce, 2005
Autorzy: Grażyna Wrona.
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia
Opis fizyczny: 2006, Z. 4, s. 236-238
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:813/1329
Praca recenzowana: Vilniaus universiteto bibliotekos paleotipai : katalogas / sudaré Nojus Feigelmanas, Irena Daugirdaité, Petras Račius. - Vilnius, 2003
Autorzy: Iwona Pietrzkiewicz.
¬ródło: Archiwa, Biblioteki i Muzea Ko¶cielne
Opis fizyczny: 2006, T. 84, s. 402-404
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL814/1329
Praca recenzowana: Powracaj±ca fala : mityczne konteksty wybranych powie¶ci Bolesława Prusa i Elizy Orzeszkowej / Cezary Zalewski. - Kraków, 2005
Autorzy: Izabela Zeller.
¬ródło: Nowa Polszczyzna
Opis fizyczny: 2006, nr 1, s. 60-62
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL815/1329
Praca recenzowana: Akt twórczy jako mimesis : "Dzi¶ s± moje urodziny" - ostatni spektakl Tadeusza Kantora / Marek Pieni±żek. - Kraków, 2005
Autorzy: Izabela Zeller.
¬ródło: Nowa Polszczyzna
Opis fizyczny: 2006, nr 5, s. 59-60
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL816/1329
Praca recenzowana: Czytanie z innym : etyka, lektura, dydaktyka / Krystyna Koziołek. - Katowice, 2006. - (Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach ; nr 2393)
Autorzy: Janusz Waligóra.
¬ródło: Nowa Polszczyzna
Opis fizyczny: 2006, nr 3, s. 54-57
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL817/1329
Praca recenzowana: Pamięć i tożsamo¶ć : rozmowy na przełomie tysi±cleci / Jan Paweł II ; [red. zespół pod kier. ks. P. Ptasznika i abp. P. Sardi]. - Kraków, 2005
Autorzy: Jerzy Ossowski.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2006, nr 1 (25), s. 153-158
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:818/1329
Praca recenzowana: Po co nam Gałczyński : studia i szkice / pod red. Piotra Kowalskiego i Katarzyny Łeńskiej-B±k. - Opole, 2005
Autorzy: Jerzy Ossowski.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2006, nr 2-3 (26), s. 151-154
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:819/1329
Praca recenzowana: Gałczyński i media / Tomasz Stępień. - Katowice, 2005
Autorzy: Jerzy Ossowski.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2006, nr 4 (27), s. 152-155
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:820/1329
Praca recenzowana: Historia III : czasy współczesne : podręcznik dla klasy trzeciej liceum i technikum : zakres podstawowy i rozszerzony / Mikołaj Gładysz. - Gdańsk, 2004. - (Podróże w Czasie)
Autorzy: Joanna Janus.
¬ródło: Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2006, T. 4, s. 83-89
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL821/1329
Praca recenzowana: Niewolnictwo antyczne : dzień powszedni i los niewolnych / Leonhard Schumacher. - Poznań, 2005
Autorzy: Joanna Komorowska.
¬ródło: Nowe Ksi±żki
Opis fizyczny: 2006, nr 8, s. 57
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL822/1329
Praca recenzowana: Dzieje Morza Czarnego / Charles King. - Warszawa, 2006
Autorzy: Joanna Komorowska.
¬ródło: Nowe Ksi±żki
Opis fizyczny: 2006, nr 9, s. 23
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL823/1329
Praca recenzowana: Pierwsza krucjata : nowe spojrzenie / Thomas Asbridge. - Poznań, 2006
Autorzy: Joanna Komorowska.
¬ródło: Nowe Ksi±żki
Opis fizyczny: 2006, nr 11, s. 54-55
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL824/1329
Praca recenzowana: Kaliope i Urania : rzymskie poematy astronomiczne / Radosław Piętka. - Poznań, 2005
Autorzy: Joanna Komorowska.
¬ródło: Terminus
Opis fizyczny: 2006, R. 8, z. 1, s. 139-146
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL825/1329
Praca recenzowana: Bizancjum i wyprawy krzyżowe / Jonathan Harris. - Warszawa, 2005
Autorzy: Joanna Komorowska.
¬ródło: Nowe Ksi±żki
Opis fizyczny: 2006, nr 11, s. 54-55
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL826/1329
Praca recenzowana: Nauczyciel i uczeń : interakcje a warto¶ci w klasie szkolnej : analiza etnograficzna / Magda Karkowska. - Kraków, 2005
Autorzy: Joanna Łukasik.
¬ródło: Nowa Szkoła
Opis fizyczny: 2006, nr 4, s. 56-57
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL827/1329
Praca recenzowana: Sztuka dialogu : teoretyczne założenia a szkolna rzeczywisto¶ć / Marian ¦nieżyński. - Kraków, 2005
Autorzy: Józef KuĽma.
¬ródło: Horyzonty Wychowania
Opis fizyczny: 2006, nr 10, s. 342-345
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL828/1329
Praca recenzowana: Ku dobrej edukacji / Kazimierz Denek. - Toruń, 2005
Autorzy: Józef Sowa.
¬ródło: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pedagogika i Psychologia
Opis fizyczny: 2006, Z. 3, s. 355-358
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL829/1329
Praca recenzowana: Konsument na rynku prasowym / Ryszard Żabiński. - Wrocław, 2005
Autorzy: Józef Szocki.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2006, z. 2, s. 219-224
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL830/1329
Praca recenzowana: Silesiaca : biblioteki, studenci, uczeni / Ryszard Ergetowski. - Wrocław, 2005
Autorzy: Józef Szocki.
¬ródło: Przegl±d Zachodni
Opis fizyczny: 2006, nr 3, s. 257-259
Uwagi: Toż w : ¦l±ski Kwartalnik Historyczny Sobótka, 2006, nr 3, s. 413-415.
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL831/1329
Praca recenzowana: Prasa lwowska w latach 1864-1918 : bibliografia / Jerzy Jarowiecki. - Kraków, 2002
Autorzy: Józef Szocki.
¬ródło: Przegl±d Wschodni
Opis fizyczny: 2006, z. 1, s. 234-237
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL832/1329
Praca recenzowana: Zgubna pycha rozumu : o błędach socjalizmu / Friedrich August von Hayek. - Kraków, 2004
Autorzy: Katarzyna Haremska.
¬ródło: Znak
Opis fizyczny: 2006, nr 3, s. 158-165
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL833/1329
Praca recenzowana: Zgubna pycha rozumu : o błędach socjalizmu / Friedrich August von Hayek. - Kraków, 2004
Autorzy: Katarzyna Haremska.
¬ródło: Znak
Opis fizyczny: 2006, nr 3, s. 158-165
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL834/1329
Praca recenzowana: Nazwy własne w języku, kulturze i komunikacji społecznej / red. nauk. Robert Mrózek. - Katowice, 2004
Autorzy: Krystyna Kowalik.
¬ródło: Język Polski
Opis fizyczny: 2006, z. 1, s. 65-69
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL835/1329
Praca recenzowana: Studia z gramatyki i semantyki języka polskiego / pod red. Andrzeja Moroza, Marka Wi¶niewskiego. - Toruń, 2004
Autorzy: Krystyna Kowalik.
¬ródło: Język Polski
Opis fizyczny: 2006, z. 4, s. 311-314
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL836/1329
Praca recenzowana: Przejawy internacjonalizacji w słowotwórstwie współczesnej polszczyzny / Krystyna Waszakowa. - Warszawa, 2005
Autorzy: Krystyna Kowalik.
¬ródło: Polonica
Opis fizyczny: 2006, T. 26/27, s. 332-338
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL837/1329
Praca recenzowana: W ¶wiecie literatury i teatru : sztuka współuczestnictwa / red. Ewa Łubieniewska. - Kraków, 2006
Autorzy: Krystyna Latawiec.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2006, nr 4 (27), s. 160-163
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:838/1329
Praca recenzowana: "Solidarno¶ć" Małopolska 1980-1981 : wybór dokumentów / wstęp, wybór i oprac. Marcin Orski, Adam Roliński, Ewa Zaj±c. - Kraków, 2006. - (Biblioteka Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległo¶ciowego ; t. 32)
Autorzy: Krzysztof ŁabędĽ.
¬ródło: Sowiniec
Opis fizyczny: 2006, Nr 28, s. 133-135
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL839/1329
Praca recenzowana: Novyj orfoèpičeskij slovar' russkogo âzyka : proiznošenie, udarenie, grammatičeskie formy : okolo 40000 slov / Tat'ána Fedorovna Ivanova. - Moskva, 2006
Autorzy: Larisa Mikheeva.
¬ródło: Slavia Orientalis
Opis fizyczny: 2006, nr 4, s. 619-622
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL840/1329
Praca recenzowana: Gramatyka konfrontatywna bułgarsko-polska. T. 1-7. - Sofia ; Warszawa, 1988-2006
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
¬ródło: Slavia Meridionalis
Opis fizyczny: 2006, [T.] 6, s. 211-220
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL841/1329
Praca recenzowana: Studia gramatyczne bułgarsko-polskie. T. 1-7. - Wrocław, 1986-2004
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
¬ródło: Slavia Meridionalis
Opis fizyczny: 2006, [T.] 6, s. 211-220
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL842/1329
Praca recenzowana: Przewodnik po akademickiej gramatyce konfrontatywnej bułgarsko-polskiej / red. nauk. Violetta Koseska-Toszewa, Julija Baltowa. - Warszawa, 2003. - (Studia gramatyczne bułgarsko-polskie ; T. 7)
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
¬ródło: Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe
Opis fizyczny: 2006, Z. 3, s. 239-242
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL843/1329
Praca recenzowana: Niektórzy lubi± poezję : wiersze Wisławy Szymborskiej w Niemczech / Beata Halicka - Kraków, 2005
Autorzy: Magdalena Filar.
¬ródło: Z problemów przekładu i stosunków międzyjęzykowych. [T.] 3 / pod red. Marii Piotrowskiej i Tadeusza Szczerbowskiego. - Kraków, 2006. - S. 148-150
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL844/1329
Praca recenzowana: Powinno¶ciowy model języka w dyskursie edukacyjnym / Barbara Guzik. - Kraków, 2003
Autorzy: Marceli Olma.
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica
Opis fizyczny: 2006, Z. 1, s. 593-597
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:845/1329
Praca recenzowana: W ¶wiecie literatury i teatru : sztuka współuczestnictwa : praca zbiorowa / pod red. Ewy Łubieniewskiej. - Kraków, 2006
Autorzy: Marek Pieni±żek.
¬ródło: Nowa Polszczyzna
Opis fizyczny: 2006, nr 3, s. 57-60
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL846/1329
Praca recenzowana: Miejsce i znaczenie gór w twórczo¶ci Stanisława Staszica : materiały z sympozjum, Kraków, 3 grudnia 2005 / pod red. Wiesława A. Wójcika. - Kraków, 2005
Autorzy: Maria Jazowska-Gumulska.
¬ródło: Małopolska
Opis fizyczny: 2006, [T.] 8, s. 323-327
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL847/1329
Praca recenzowana: Kształcenie sprawno¶ci językowej i komunikacyjnej : obraz badań i działań dydaktycznych / pod red. Zenona Urygi i Marii Sienko. - Kraków, 2005. - (Nowoczesna Szkoła ; nr 13)
Autorzy: Maria Jazowska-Gumulska.
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia
Opis fizyczny: 2006, Z. 4, s. 230-235
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:848/1329
Praca recenzowana: Prywatne księgozbiory na GrodzieńszczyĽnie w pierwszej połowie XIX wieku / Lilia Kowkiel. - Kraków, 2005
Autorzy: Maria Konopka.
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia
Opis fizyczny: 2006, Z. 4, s. 239-242
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:849/1329
Praca recenzowana: Pochwała ciekawo¶ci : filozofia / Jacek Wojtysiak. - Kraków, 2005
Autorzy: Marzenna Jakubczak.
¬ródło: Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2006, T. 4, s. 213
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL850/1329
Praca recenzowana: Przewagi elearów polskich, co ich niegdy lisowczykami zwano / Wojciech Dembołęcki. - Toruń, 2005
Autorzy: Piotr Borek.
¬ródło: Barok
Opis fizyczny: 2006, nr 2, s. 233-236
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL851/1329
Praca recenzowana: Anioł w literaturze i w kulturze / pod red. Jolanty Ługowskiej i Jacka Skawińskiego. - Wrocław, 2004
Autorzy: Piotr Plichta.
¬ródło: Literatura Ludowa
Opis fizyczny: 2006, nr 3, s. 53-58
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL852/1329
Praca recenzowana: La forme des jours : pour une poétique du journal personnel / Michel Braud. - Paris, 2006
Autorzy: Regina Lubas-Bartoszyńska.
¬ródło: Ruch Literacki
Opis fizyczny: 2006, z. 3, s. 397-398
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL853/1329
Praca recenzowana: Obrzeża autobiografii : o współczesnym pisarstwie autofikcyjnym we Francji / Jerzy Lis. - Poznań, 2006. - (Filologia Romańska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 32)
Autorzy: Regina Lubas-Bartoszyńska.
¬ródło: Ruch Literacki
Opis fizyczny: 2006, z. 6, s. 643-645
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL854/1329
Praca recenzowana: Język polski? Nie taki trudny! czyli jak unikać kłopotów językowych / Krystyna G±siorek. - Kraków, 2006
Autorzy: Renata DĽwigoł.
¬ródło: Nowa Polszczyzna
Opis fizyczny: 2006, nr 4, s. 61-62
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL855/1329
Praca recenzowana: W służbie historii nauki, kultury i edukacji : księga pami±tkowa dedykowana prof. Lechowi Mokrzeckiemu z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia pracy zawodowej / pod red. Romualda Grzybowskiego i Tomasza Maliszewskiego. - Gdańsk, 2006
Autorzy: Ryszard ¦lęczka.
¬ródło: Przegl±d Historyczno-O¶wiatowy
Opis fizyczny: 2006, nr 3/4, s. 231-233
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL856/1329
Praca recenzowana: Concise encyclopedia of educational linguistics / ed. by Bernard Spolsky. - Cambridge, 1999
Autorzy: Sławomir ¦niatkowski.
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica
Opis fizyczny: 2006, Z. 1, s. 581-584
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:857/1329
Praca recenzowana: Understanding utterances : (an introduction to pragmatics) / Diane Blakemore. - [s. l.], 1992
Autorzy: Sławomir ¦niatkowski.
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Logopaedica
Opis fizyczny: 2006, Z. 1, s. 589-592
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:858/1329
Praca recenzowana: "Zł±czyć się z burz±..." : tuzin studiów i szkiców o romantycznych wyobrażeniach morza i egzotyki / Józef Bachórz. - Gdańsk, 2005. - (Studia Literackie i Artystyczne)
Autorzy: Stanisław Burkot.
¬ródło: Ruch Literacki
Opis fizyczny: 2006, z. 2, s. 271-274
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL859/1329
Praca recenzowana: Tolkovyj perevodčeskij slovar' / Lev L'vovič Nelubin - Moskva, 2003
Autorzy: Tadeusz Borucki.
¬ródło: Z problemów przekładu i stosunków międzyjęzykowych. [T.] 3 / pod red. Marii Piotrowskiej i Tadeusza Szczerbowskiego. - Kraków, 2006. - S. 126-127
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL860/1329
Praca recenzowana: Na przykładzie mojego brata / Uwe Timm. - Warszawa, 2005
Autorzy: Zbigniew Bauer.
¬ródło: Nowe Ksi±żki
Opis fizyczny: 2006, nr 2, s. 52-53
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL861/1329
Praca recenzowana: ¦mierć w bunkrze : opowie¶ć o moim ojcu / Martin Pollack. - Wołowiec, 2006
Autorzy: Zbigniew Bauer.
¬ródło: Nowe Ksi±żki
Opis fizyczny: 2006, nr 4, s. 9-10
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL862/1329
Praca recenzowana: Rodowody stolic / Stanisław Grzybowski. - Gdańsk, 2005
Autorzy: Zdzisław Noga.
¬ródło: Kraków
Opis fizyczny: 2006, nr 2, s. 44
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL863/1329
Praca recenzowana: Pražské městské elity středověku a raného novověku : jejich proměny, zázemí a kulturní profil / Olga Fejtová, Václav Ledvinka, Jiři Pešek. - Praha, 2004
Autorzy: Zdzisław Noga.
¬ródło: Studia Historyczne
Opis fizyczny: 2006, z. 2, s. 237-239
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL864/1329
Autorzy: Renata Niziołek.
Tytuł: "Krum" w Awinionie / Renata Niziołek
¬ródło: Didaskalia. - 2005, nr 69, s. 44-45
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL865/1329
Praca recenzowana: Kraków - Lwów : ksi±żki, czasopisma, biblioteki. T. 7 / pod red. Haliny Kosętki. - Kraków, 2005. - (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 409)
Autorzy: Adam Bańdo.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2005, z. 2, s. 191-196
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL866/1329
Praca recenzowana: Aspekty integracji w nauczaniu języka polskiego / Wiesława Wantuch. - Kraków, 2005
Autorzy: Alicja Rosa.
¬ródło: Nowa Polszczyzna
Opis fizyczny: 2005, nr 3, s. 57-61
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL867/1329
Praca recenzowana: Powinno¶ciowy model języka w dyskursie edukacyjnym / Barbara Guzik. - Kraków, 2003
Autorzy: Alicja Rosa.
¬ródło: Hejnał O¶wiatowy
Opis fizyczny: 2005, nr 2, s. 25-26
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL868/1329
Praca recenzowana: Powinno¶ciowy model języka w dyskursie edukacyjnym / Barbara Guzik. - Kraków, 2003
Autorzy: Alicja Rosa.
¬ródło: Hejnał O¶wiatowy
Opis fizyczny: 2005, nr 2, s. 25-26
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL869/1329
Praca recenzowana: Wychowanie i praca : studium współzależno¶ci / Adam Solak. - Tuchów, 2003
Autorzy: Andrzej Ryk.
¬ródło: Debata Edukacyjna
Opis fizyczny: 2005, nr 1, s. 68-69
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL870/1329
Praca recenzowana: Komunikacja codzienna w pedagogice / Hein Retter. - Gdańsk, 2005
Autorzy: Andrzej Ryk.
¬ródło: Edukacja. Studia, Badania, Innowacje
Opis fizyczny: 2005, nr 3, s. 115-116
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL871/1329
Praca recenzowana: Nauki pedagogiczne w Polsce : dokonania, problemy, współczesne zadania, perspektywy / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Mirosława J. Szymańskiego ; przy współpr. Romy Kwiecińskiej, Stanisława Kowala. - Kraków, 2004
Autorzy: Andrzej Ryk.
¬ródło: Edukacja. Studia, Badania, Innowacje
Opis fizyczny: 2005, nr 1, s. 108-110
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL872/1329
Praca recenzowana: Biologia dla gimnazjum. Cz. 3 / Małgorzata Kły¶, Krystyna Żbikowska-Zdun. - Warszawa, 2003
Autorzy: Anna Dziedzicka.
¬ródło: Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2005, T. 3, s. 343-344
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL873/1329
Praca recenzowana: Biologia : różnorodno¶ć życia na Ziemi : podręcznik dla klasy I liceum ogólnokształc±cego : kształcenie w zakresie rozszerzonym / Henryk Wi¶niewski. - Warszawa, 2002
Autorzy: Anna Dziedzicka.
¬ródło: Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2005, T. 3, s. 355-357
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL874/1329
Praca recenzowana: Biologia : podręcznik dla uczniów liceum ogólnokształc±cego, liceum profilowanego i technikum. Cz. 1-2 / Barbara Klimuszko, Małgorzata Polczyk. - Warszawa, 2002 ; 2003
Autorzy: Anna Dziedzicka.
¬ródło: Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2005, T. 3, s. 351-353
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL875/1329
Praca recenzowana: Dylematy reformowanej szkoły w XXI wieku / pod red. Agaty Popławskiej. - Białystok, 2005
Autorzy: Anna Kwatera.
¬ródło: Nowa Szkoła
Opis fizyczny: 2005, nr 7, s. 56-59
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL876/1329
Praca recenzowana: Beskid My¶lenicki : przewodnik / Dariusz Dyl±g, Piotr Sadowski. - Pruszków, 2005
Autorzy: Antonina Sebesta.
¬ródło: Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
Opis fizyczny: 2005, T. 13, s. 388
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL877/1329
Praca recenzowana: Sacrum i przyroda : w stulecie Orlej Perci / [wstęp, wybór ref. Maciej Ostrowski ; oprac. red. Zbigniew Ładygin]. - Zakopane, 2005
Autorzy: Antonina Sebesta.
¬ródło: Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
Opis fizyczny: 2005, T. 14, s. 318
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL878/1329
Praca recenzowana: M±dro¶ć gór / zebr. i oprac. Krzysztof Mikucki. - Kraków, 2005
Autorzy: Antonina Sebesta.
¬ródło: Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
Opis fizyczny: 2005, T. 13, s. 387-388
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL879/1329
Praca recenzowana: On, czyli Prawie wszystko o tatrzańskim niedĽwiedziu / Filip Zięba, Tomasz Zwijacz Kozica. - Zakopane, 2005
Autorzy: Antonina Sebesta.
¬ródło: Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
Opis fizyczny: 2005, T. 13, s. 387
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL880/1329
Praca recenzowana: W służbie szkoły i nauki : księga po¶więcona Profesorowi Czesławowi Majorkowi / pod red. Zygmunta Ruty i Ryszarda ¦lęczki. - Kraków, 2003
Autorzy: Barbara Kurowska.
¬ródło: Roczniki Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego, Oddział w Krakowie
Opis fizyczny: 2005, Nr 6, s. 200-204
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL881/1329
Praca recenzowana: Las misiones jesuíticas de Moxos y Chiquitos : una utopia cristiana en el oriente boliviano / Mariano Baptista Gumucio. - La Paz, 2003
Autorzy: Barbara Obtułowicz.
¬ródło: Ameryka Łacińska
Opis fizyczny: 2005, nr 1, s. 103-105
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL882/1329
Praca recenzowana: Manuel Godoy : la aventura del poder / Emilio la Parra López. - Barcelona, 2002
Autorzy: Barbara Obtułowicz.
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica
Opis fizyczny: 2005, Z. 4, s. 231-236
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:883/1329
Praca recenzowana: Przygody dzieł literackich / Henryk Markiewicz. - Gdańsk, 2004
Autorzy: Bolesław Faron.
¬ródło: Nowa Polszczyzna
Opis fizyczny: 2005, nr 1, s. 60-61
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL884/1329
Praca recenzowana: Studia Historyczne. Zeszyt Specjalny. - 2003, z. 184
Autorzy: Czesław Michalski.
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica
Opis fizyczny: 2005, Z. 4, s. 252-254
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:885/1329
Praca recenzowana: Kreowanie tożsamo¶ci dziecka / Jerzy Nikitorowicz. - Gdańsk, 2005
Autorzy: Danuta Waloszek.
¬ródło: Edukacja. Studia, Badania, Innowacje
Opis fizyczny: 2005, nr 1, s. 110-114
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL886/1329
Praca recenzowana: Polnische Literatur und deutsch-polnische Literaturbeziehungen : Materialen und Kopiervorlagen für den Deutschuntericht 10. -13. Schuljahr mit Hör-CD / erarbeitet von Matthias Kneip und Manfred Mack ; unter Mitarb. von Krystyna Götz und Renate Schliephacke. - Berlin, cop. 2003
Autorzy: Dorota Szczę¶niak.
¬ródło: Języki Obce w Szkole
Opis fizyczny: 2005, nr 2, s. 178-179
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL887/1329
Praca recenzowana: Anatomia faszyzmu / Robert O. Paxton. - Poznań, 2005
Autorzy: Edyta Chrobaczyńska-Plucińska.
¬ródło: Rocznik Wschodni
Opis fizyczny: 2005/2006, Nr 11, s. 355-360
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL888/1329
Praca recenzowana: Słowacki i jego dusza : studium psychoanalityczne / Gustaw Bychowski. - Kraków, 2002
Autorzy: Ewa Łubieniewska.
¬ródło: Teksty Drugie
Opis fizyczny: 2005, nr 1/2, s. 108-118
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL889/1329
Praca recenzowana: Edukacja międzykulturowa : poradnik dla nauczyciela : praca zbiorowa / pod red. Anny Klimowicz. - Warszawa, 2004
Autorzy: Ewa Paj±k.
¬ródło: Ruch Pedagogiczny
Opis fizyczny: 2005, nr 5/6, s. 102-105
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL890/1329
Praca recenzowana: Ksi±żka w ¶rodowisku lwowskich rzemie¶lników. Cz. 1, Katalog ksi±żek z Biblioteki Stowarzyszenia Rękodzielników "Gwiazda" we Lwowie / oprac. Maria Konopka. - Kraków, 2003
Autorzy: Ewa Wójcik.
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia
Opis fizyczny: 2005, Z. 3, s. 324-326
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:891/1329
Praca recenzowana: W "naprzodowym" stylu : materiały z sympozjum w 110 rocznicę ukazania się krakowskiego "Naprzodu" / pod red. Haliny Kosętki i Alfreda Toczka. - Kraków, 2004
Autorzy: Ewa Wójcik.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2005, z. 1, s. 183-186
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL892/1329
Autorzy: Piotr Krywak.
Tytuł: Fikcja jako ilustracja hipotezy / Piotr Krywak
¬ródło: Konspekt. - 2005, nr 4 (24), s. 50-54
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:893/1329
Praca recenzowana: Zamki w dziejach Polski i Słowacji : między Wisł± a Hornadem. Cz. 1, Od czasów najdawniejszych do 1500 r. / Krzyszfof Moskal. - Nowy S±cz, 2004
Autorzy: Franciszek Le¶niak.
¬ródło: Rocznik S±decki
Opis fizyczny: 2005, T. 33, s. 351-532
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL894/1329
Praca recenzowana: Vilniaus universiteto bibliotekos paleotipai : katalogas / sudare Nojus Feigelmanas, Irena Daugirdaite, Petras Račius. - Vilnius, 2003. - (Fontes historiae Universitatis Vilnensis)
Autorzy: Iwona Pietrzkiewicz.
¬ródło: Archiwa, Biblioteki i Muzea Ko¶cielne
Opis fizyczny: 2005, T. 84, s. 402-404
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL895/1329
Praca recenzowana: Informator statystyczny do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji : skauting polski w latach 1911-1918 / Andrzej Pankowicz, Janusz Wojtycza ; red. Helena Madurowicz-Urbańska. - Kraków ; Warszawa, 2000
Autorzy: Jan Ostojski.
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Educationem Defensoriam Pertinentia
Opis fizyczny: 2005, Z. 1, s. 200-202
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:896/1329
Praca recenzowana: Mag w cylindrze : o pisarstwie K.I. Gałczyńskiego / pod red. Juliana Rohozińskiego. - Pułtusk, 2004
Autorzy: Jerzy Ossowski.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2005, nr 1 (21), s. 191-195
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:897/1329
Praca recenzowana: Pozdrowienia dla Czarodzieja : korespondencja K.I. Gałczyńskiego / wybór listów, wstęp i komentarze Kira Gałczyńska. - Warszawa, 2005
Autorzy: Jerzy Ossowski.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2005, nr 2 (22), s. 192-197
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:898/1329
Praca recenzowana: Poezja i minidramat Gałczyńskiego : interpretacje utworów / Andrzej Cieński. - Opole, 2004
Autorzy: Jerzy Ossowski.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2005, nr 3 (23), s. 207-210
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:899/1329
Praca recenzowana: Groteska w poezji Dwudziestolecia : Le¶mian - Tuwim - Gałczyński / Elżbieta Sidoruk. - Białystok, 2004. - (Poetyka i Horyzonty Tradycji ; T. 1)
Autorzy: Jerzy Ossowski.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2005, nr 4 (24), s. 157-161
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:900/1329
Praca recenzowana: Ku dobrej edukacji / Kazimierz Denek. - Toruń-Leszno, 2005
Autorzy: Józef Sowa.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2005, nr 4 (24), s. 162-163
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:901/1329
Praca recenzowana: Sozialismus : Realitäten und Illusionen : ethnologische Aspekte der sozialistischen Alltagskultur / hrsg. von Klaus Roth. - Wien, 2005. - (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Ethnologie der Universität Wien ; Bd. 24)
Autorzy: Joanna Bar.
¬ródło: Rocznik Wschodni
Opis fizyczny: 2005/2006, Nr 11, s. 364-368
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL902/1329
Praca recenzowana: Zapomniana rewolucja : grecka my¶l naukowa a nauka nowoczesna / Lucio Russo. - Kraków, 2005
Autorzy: Joanna Komorowska.
¬ródło: Terminus
Opis fizyczny: 2005, R. 7, z. 1/2, s. 229-235
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL903/1329
Praca recenzowana: Nauczyciele i rodzice. Cz. 3, W poszukiwaniu nowych znaczeń i interpretacji współpracy / red. nauk. Inetta Nowosad, Mirosław J. Szymański. - Zielona Góra, 2004
Autorzy: Joanna Łukasik.
¬ródło: Nowa Szkoła
Opis fizyczny: 2005, nr 1, 53-55
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL904/1329
Praca recenzowana: Cele kształcenia w dydaktyce Drugiej Rzeczypospolitej / Violetta Rodak. - Katowice, 2003
Autorzy: Józef Brynkus.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2005, nr 1 (21), s. 202-204
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:905/1329
Praca recenzowana: Rewolucja i kontrrewolucja obyczajów : rodzina, prokreacja i przestrzeń życia w rosyjskim dyskursie utopijnym lat 20. i 30. XX wieku / Jakub Sadowski. - ŁódĽ, 2005
Autorzy: Józef Smaga.
¬ródło: Przegl±d Rusycystyczny
Opis fizyczny: 2005, nr 3, s. 102-105
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL906/1329
Praca recenzowana: Ksi±żka w ¶rodowisku lwowskich rzemie¶lników. Cz. 2, Rejestr wypożyczeń Biblioteki Stowarzyszenia Rękodzielników "Gwiazda" we Lwowie (22 XI 1880 - 15 IV 1883) / oprac. Maria Konopka. - Kraków, 2004
Autorzy: Józef Szocki.
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia
Opis fizyczny: 2005, Z. 3, s. 327-328
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:907/1329
Praca recenzowana: Rodzina w historię wpisana... : Czartoryscy - Polska - Europa : historia i współczesno¶ć : materiały pokonferencyjne / pod red. Zbigniewa Barana. - Kraków, 2003
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica
Opis fizyczny: 2005, Z. 4, s. 237-241
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:908/1329
Praca recenzowana: Być nauczycielem : trudno¶ci wychowawcze w czasie zmian społeczno-kulturowych / Otto Speck. - Gdańsk, 2005
Autorzy: Stanisław Kowal.
¬ródło: Debata Edukacyjna
Opis fizyczny: 2005, nr 1, s. 70-72
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL909/1329
Praca recenzowana: Dydaktyka ogólna jako przedmiot kształcenia nauczycieli w Drugiej Rzeczpospolitej (1918-1939) / Iwona Wendreńska. - Katowice, 2003
Autorzy: Lucyna Kudła.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2005, nr 1 (21), s. 204-206
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:910/1329
Praca recenzowana: O Wojnie OjczyĽnianej 1941-1945 / Gawrił Popow ; przeł. Michał B. Jagiełło. - Warszawa, 2005
Autorzy: Łukasz Stach.
¬ródło: Rocznik Wschodni
Opis fizyczny: 2005/2006, Nr 11, s. 360-364
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL911/1329
Praca recenzowana: Niezwykłe ksi±g umiłowanie : Tadeusza E. Witkiewicza poezja i proza / red. R. Lewandowski. - Pelplin, 2002
Autorzy: Małgorzata Chrobak.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2005, nr 1 (21), s. 197-199
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:912/1329
Praca recenzowana: Poezja i poeci w Wilnie lat 1920-1940 : studia / pod red. Tadeusza Bujnickiego i Krzysztofa Biedrzyckiego. - Kraków, cop. 2003
Autorzy: Małgorzata Mirek.
¬ródło: Ruch Literacki
Opis fizyczny: 2005, z. 3, s. 326-330
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL913/1329
Praca recenzowana: Słownik gwary używanej w Kozach / Władysław Skoczylas. - Kozy, 2002
Autorzy: Marceli Olma.
¬ródło: Język Polski
Opis fizyczny: 2005, z. 4, s. 310-312
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL914/1329
Praca recenzowana: Katecheza szkolna a religijno¶ć polskich studentów : na podstawie badań przeprowadzonych w wybranych uczelniach krakowskiech / Czesław Sandecki. - Kraków, 2004. - (Rozprawy Doktorskie / Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. Wydział Teologiczny)
Autorzy: Maria Chymuk.
¬ródło: Ruch Pedagogiczny
Opis fizyczny: 2005, nr 5/6, s. 105-109
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL915/1329
Praca recenzowana: Dziecko i ksi±żka : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Biblioteka Narodowa 27-28 paĽdziernika 2003 roku / pod red. Grażyny Lewandowicz-Nosal. - Warszawa, 2004
Autorzy: Maria Jazowska-Gumulska.
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia
Opis fizyczny: 2005, Z. 3, s. 314-321
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:916/1329
Praca recenzowana: Rozwój pamięci w dzieciństwie / Maria Jagodzińska. - Gdańsk, 2003
Autorzy: Maria Kielar-Turska.
¬ródło: Wychowanie w Przedszkolu
Opis fizyczny: 2005, nr 4, s. 58-61
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL917/1329
Praca recenzowana: Szkoła naszych oczekiwań i marzeń, potrzeb, projekcji i działań od A do Ż / Czesław Banach. - Poznań, 2005
Autorzy: Marian ¦nieżyński.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2005, nr 2 (22), s. 205
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:918/1329
Praca recenzowana: Retoryka podręczna, czyli jak wnikliwie słuchać i przekonuj±co mówić / Michał Rusinek, Aneta Załazińska. - Kraków, 2005
Autorzy: Marta Pota¶.
¬ródło: Nowa Polszczyzna
Opis fizyczny: 2005, nr 4, s. 57-58
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL919/1329
Praca recenzowana: Katalog małopolskich mediów lokalnych i regionalnych 2005 / Władysław Marek Kolasa, Mariola Michalska. - Kraków, 2005
Autorzy: Michał Grzeszczuk.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2005, z. 2, s. 185-189
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL920/1329
Praca recenzowana: Prasa Krakowa w dekadzie przemian 1989-1998 : rynek, polityka, kultura / Władysław Marek Kolasa. - Kraków, 2004
Autorzy: Michał Rogoż.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2005, z. 1, s. 175-177
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL921/1329
Praca recenzowana: Socjali¶ci z Solidarno¶ci w latach 1989-1993 / Rafał Chwedoruk. - Warszawa, 2004
Autorzy: Michał ¦liwa.
¬ródło: Zdanie
Opis fizyczny: 2005, nr 1-2, s. 102-103
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL922/1329
Praca recenzowana: Powinno¶ciowy model języka w dyskursie edukacyjnym / Barbara Guzik. - Kraków, 2003. - (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 368)
Autorzy: Mirosław Michalik.
¬ródło: Poradnik Językowy
Opis fizyczny: 2005, z. 4, s. 74-78
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL923/1329
Praca recenzowana: Roanoke : solving the mystery of the lost colony / Lee Miller. - New York, 2002
Autorzy: Paweł Konieczny.
¬ródło: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica
Opis fizyczny: 2005, Z. 4, s. 228-230
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:
Repozytorium UP:924/1329
Praca recenzowana: W±tki zaniedbane, zaniechane, nieobecne w procesie edukacji i wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / pod red. Zenona Gajdzicy i Anny Klinik. - Katowice, 2004. - (Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach ; Nr 2035)
Autorzy: Piotr Majewicz.
¬ródło: Auxilium Sociale
Opis fizyczny: 2005, nr 2, s. 386-389
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL925/1329
Praca recenzowana: Signes de vie : le pacte autobiographique. 2 / Philippe Lejeune. - Paris, 2005
Autorzy: Regina Lubas-Bartoszyńska.
¬ródło: Ruch Literacki
Opis fizyczny: 2005, z. 2, s. 219-222
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL926/1329
Praca recenzowana: Le journal intime : genre littéraire et écriture ordinaire / Françoise Simonet-Tenant. - Paris, 2004
Autorzy: Regina Lubas-Bartoszyńska.
¬ródło: Ruch Literacki
Opis fizyczny: 2005, z. 6, s. 659-661
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL927/1329
Praca recenzowana: ¦wiat warto¶ci w języku studentów krakowskich przełomu wieków : teksty z lat 1996-2002 z AGH, ASP, UJ, WSP, AE, AR, AM, AWF / Maria Zarębina, Krystyna G±siorek. - Kraków, 2005. - (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 402)
Autorzy: Renata DĽwigoł.
¬ródło: Nowa Polszczyzna
Opis fizyczny: 2005, nr 3, s. 61-62
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL928/1329
Praca recenzowana: "Athila" címu munkájának XVI. századi lengyel és fehérorosz forditása / András Zoltán, Oláh Miklós. - Nyiregyhaza, 2004
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
¬ródło: Język Polski
Opis fizyczny: 2005, nr 2, s. 135-139
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL929/1329
Praca recenzowana: Zakład Narodowy imienia Osoolińskich w latach 1939-1946 / Maciej Matwijów. - Wrocław, 2003
Autorzy: Ryszard Ergetowski.
¬ródło: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Opis fizyczny: 2005, nr 1, s. 215-220
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL930/1329
Praca recenzowana: Jerzy Łanowski (1919-2000) : uczony, tłumacz, popularyzator / pod red. Lucyny Stankiewicz ; aut. Jadwiga Czerwińska [et al.]. - Wrocław, 2004. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2640)
Autorzy: Ryszard Ergetowski.
¬ródło: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Opis fizyczny: 2005, nr 2, s. 262-265
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL931/1329
Praca recenzowana: Miasto poetów : studia i szkice / Franciszek Ziejka. - Kraków, 2005
Autorzy: Stanisław Burkot.
¬ródło: Kraków
Opis fizyczny: 2005, nr 10, s. 67-68
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL932/1329
Praca recenzowana: Rzepiennik. Cz. 2, Ziemia i ludzie / Czesław Dudka. - Rzepiennik Suchy, 2003
Autorzy: Stanisław Burkot.
¬ródło: Małopolska
Opis fizyczny: 2005, [T.] 7, s. 309-312
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL933/1329
Praca recenzowana: Wyj¶cie ... i wej¶cie / Tadeusz Różewicz. - Wrocław, 2004
Autorzy: Stanisław Burkot.
¬ródło: Zdanie
Opis fizyczny: 2005, [nr] 1-2, 98-100
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL934/1329
Praca recenzowana: Eleanor Roosevelt : między namiętno¶ci± a polityk± / Beata de Robien. - Warszawa, 2004
Autorzy: Stanisław Burkot.
¬ródło: Kraków
Opis fizyczny: 2005, nr 4, s. 62-63
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL935/1329
Praca recenzowana: Stanisław Grabski (1871-1949) : biografia polityczna / Witold Wojdyło. - Toruń, 2003
Autorzy: Stanisław Kilian.
¬ródło: Państwo i Społeczeństwo
Opis fizyczny: 2005, nr 2, s. 191-194
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL936/1329
Praca recenzowana: Wymazywanie : rozpad / Thomas Bernhard. - Warszawa, 2004
Autorzy: Zbigniew Bauer.
¬ródło: Nowe Ksi±żki
Opis fizyczny: 2005, nr 6, s. 22-23
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL937/1329
Praca recenzowana: Kochanka Brechta / Jacques-Pierre Amette. - Warszawa, 2004
Autorzy: Zbigniew Bauer.
¬ródło: Nowe Ksi±żki
Opis fizyczny: 2005, nr 2, s. 34
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL938/1329
Praca recenzowana: Berlin - Moskwa : podróż na piechotę / Wolfgang Büscher. - Wołowiec, 2004
Autorzy: Zbigniew Bauer.
¬ródło: Nowe Ksi±żki
Opis fizyczny: 2005, nr 4, s. 54-55
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL939/1329
Praca recenzowana: Amatorki / Elfriede Jelinek. - Warszawa, 2005
Autorzy: Zbigniew Bauer.
¬ródło: Nowe Ksi±żki
Opis fizyczny: 2005, nr 11, s. 12-13
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL940/1329
Praca recenzowana: Geografia ekonomiczna : ujęcie dynamiczne / Ryszard Domański. - Warszawa, 2004
Autorzy: Zbigniew Zioło.
¬ródło: Przegl±d Geograficzny
Opis fizyczny: 2005, z. 2, s. 261-264
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL941/1329
Praca recenzowana: Nacional'ni gromadi L'vova XVI-XVIII st. : (social'no-pravovi vzaemini) / Miron Kapral'. - L'viv, 2003
Autorzy: Zdzisław Noga.
¬ródło: Klio
Opis fizyczny: 2005, Nr 6, s. 180-183
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL942/1329
Praca recenzowana: Metody kształcenia sprawno¶ci językowej uczniów : projekt systemu, model podręcznika / Anna Dyduchowa. - Kraków, 1988
Autorzy: Zofia Agnieszka Kłakówna.
¬ródło: Nowa Polszczyzna
Opis fizyczny: 2005, nr 1, s. 26-36
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL943/1329
Praca recenzowana: Szkolnictwo powszechne w powiecie tarnowskim w latach 1918-1939 / Edmund Ju¶ko. - Lublin, 2003
Autorzy: Zygmunt Ruta, Ryszard ¦lęczka.
¬ródło: Przegl±d Historyczno-O¶wiatowy
Opis fizyczny: 2005, R. 48, nr 3/4, s. 287-291
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL944/1329
Praca recenzowana: W kręgu prasy : (przeszło¶ć - teraĽniejszo¶ć - przyszło¶ć). T. 1, Zbiór artykułów / pod red. Grażyny Gzelli. - Toruń, 1999
Autorzy: Adam Ruta.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2004, z. 1, s. 177-182
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL945/1329
Praca recenzowana: W kręgu prasy : (przeszło¶ć - teraĽniejszo¶ć - przyszło¶ć). T. 2, Zbiór artykułów / pod red. Grażyny Gzelli i Jacka Gzelli. - Toruń, 2001
Autorzy: Adam Ruta.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2004, z. 1, s. 177-182
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL946/1329
Praca recenzowana: Ludzie i czasy "Czasu" : z historii czołowej gazety i wybitnych konserwatystów Drugiej Rzeczypospolitej / Edmund Moszyński. - Toruń, 2003
Autorzy: Alfred Toczek.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2004, z. 1, s. 183-189
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL947/1329
Praca recenzowana: Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji / Gerald Lee Gutek. - Gdańsk, 2003
Autorzy: Andrzej Ryk.
¬ródło: Edukacja. Studia, Badania, Innowacje
Opis fizyczny: 2004, nr 2, s. 122-123
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL948/1329
Praca recenzowana: Podmiotowo¶ć w dobie kryzysu postindustrializmu : między indywidualizmem a kolektywizmem / Krzysztof Wielecki. - Warszawa, 2003
Autorzy: Andrzej Ryk.
¬ródło: Edukacja. Studia, Badania, Innowacje
Opis fizyczny: 2004, nr 3, s. 112-113
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL949/1329
Praca recenzowana: Poznajemy siebie i nasze miejsce w przyrodzie : biologia dla liceum ogólnokształc±cego, profilowanego i technikum : poziom podstawowy. Cz. 1 / Marek Kaczmarzyk [et al.]. - Krzeszowice, 2002
Autorzy: Anna Dziedzicka.
¬ródło: Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2004, T. 2, s. 327-328
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL950/1329
Praca recenzowana: Biologia 1 : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym : podręcznik dla liceum ogólnokształc±cego, liceum profilowanego i technikum / Andrzej Korna¶ [et al.]. - Warszawa, 2002
Praca recenzowana: Biologia : zakres podstawowy : podręcznik dla liceum ogólnokształc±cego, liceum profilowanego i technikum / Waldemar Lewiński [et. al.]. - Rumia, 2002
Autorzy: Anna Dziedzicka.
¬ródło: Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych
Opis fizyczny: 2004, T. 2, s. 321-324
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL951/1329
Praca recenzowana: Ro¶liny lecznicze w "Panu Tadeuszu" / Krzyszfot Kmieć. - Kraków, 2002
Autorzy: Anna Spólnik.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2004, nr 19, s. 150-151
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:952/1329
Praca recenzowana: Prawda w sporze o Tatry : w 50. rocznicę otoczenia Tatr Polskich ochron± przez powołanie Tatrzańskiego Parku Narodowego / Tomasz Borucki. - Bystra k. Bielska-Białej, 2004
Autorzy: Antonina Sebesta.
¬ródło: Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
Opis fizyczny: 2004, T. 12, s. 335-336
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL953/1329
Praca recenzowana: Władysław Orkan / Bolesław Faron. - Kraków, 2004
Autorzy: Antonina Sebesta.
¬ródło: Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
Opis fizyczny: 2004, T. 14, s. 318-319
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL954/1329
Praca recenzowana: Edukacja medialna : klucz do rozumienia społecznej rzeczywisto¶ci / Agnieszka Ogonowska. - Kraków, 2003
Autorzy: Bogusław Skowronek.
¬ródło: Nowa Polszczyzna
Opis fizyczny: 2004, nr 1, s. 53-55
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL955/1329
Praca recenzowana: Media i nazwy : z zagadnień onomastyki medialnej / Katarzyna Skowronek, Mariusz Rutkowski. - Kraków, 2004
Autorzy: Bogusław Skowronek.
¬ródło: Nowa Polszczyzna
Opis fizyczny: 2004, nr 3-4, s. 87-89
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL956/1329
Praca recenzowana: Galaktyka po Gutenbergu...? : reportaż z podróży kulinarnych / Agnieszka Ogonowska. - Kraków, 2004
Autorzy: Bogusław Skowronek.
¬ródło: Nowa Polszczyzna
Opis fizyczny: 2004, nr 5, s. 58-59
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL957/1329
Praca recenzowana: Wyprawa po złote runo : wybór wierszy z lat 1968-2002 / Józef Baran. - Kraków, 2003
Autorzy: Bolesław Faron.
¬ródło: Zdanie
Opis fizyczny: 2004, nr 1/2, s. 102-104
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL958/1329
Praca recenzowana: Przezwiska nauczycieli / Marian ¦nieżyński. - Kraków, 2003
Autorzy: Czesław Banach.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2004, nr 18, s. 142
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:959/1329
Praca recenzowana: Prawne uwarunkowania współpracy transgranicznej w polskim prawie publicznym / Katarzyna Kaczmarczyk. - Kraków, 2004
Autorzy: Dorota Murzyn.
¬ródło: Rocznik Wschodni
Opis fizyczny: 2004, Nr 10, s. 383-387
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL960/1329
Praca recenzowana: Kiriwina : język wysp Trobrianda / Tadeusz Szczerbowska. - Kraków, 2002
Autorzy: Elżbieta Sierosławska.
¬ródło: Stil
Opis fizyczny: 2004, Vol. 3, s. 468-471
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL961/1329
Praca recenzowana: Motivnaâ struktura romana Leonida Leonova "Piramida" / Ludmila P. Âkimova. - Novosibirsk, 2003
Autorzy: Fryderyk Listwan.
¬ródło: Slavia Orientalis
Opis fizyczny: 2004, nr 4, s. 586-588
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL962/1329
Praca recenzowana: Encyclopedia of caves and karst science / ed. John Gunn. - New York ; London, 2004
Autorzy: Grzegorz Haczewski.
¬ródło: Jaskinie
Opis fizyczny: 2004, nr 1, s. 31-32
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL963/1329
Autorzy: Marian Tyrowicz.
Tytuł: Henryk Kocój, Prusy a powstanie listopadowe : (recenzja pracy doktorskiej) / Marian Tyrowicz
¬ródło: W: W setn± rocznicę urodzin profesora Mariana Tyrowicza / pod red. Józefa Hampla i Henryka Żalińskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004
Opis fizyczny: S. 100-105
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]964/1329
Praca recenzowana: Karol Forster : emigracyjny działacz, pisarz i wydawca : 1800-1879 / Roman Jaskuła. - Kraków, 2002. - (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna ; nr 347)
Autorzy: Henryka Kramarz.
¬ródło: Przegl±d Polonijny
Opis fizyczny: 2004, z. 1, s. 137-140
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL965/1329
Praca recenzowana: Karol Forster : emigracyjny działacz, pisarz i wydawca : 1800-1979 / Roman Jaskuła. - Kraków, 2002
Autorzy: Henryka Kramarz.
¬ródło: Rocznik Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie
Opis fizyczny: 2004, s. 294-300
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL966/1329
Praca recenzowana: Marcin Laterna SJ (1552-1598) : działacz kontrreformacyjny / Stanisław Cie¶lak. - Kraków, 2003
Autorzy: Henryka Kramarz.
¬ródło: Rocznik Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie
Opis fizyczny: 2004, s. 304-309
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL967/1329
Praca recenzowana: Biblioteka panien benedyktynek łacińskich we Lwowie (XVI-XVIII wiek) / Jolanta GwioĽdzik. - Katowice, 2001
Autorzy: Iwona Pietrzkiewicz.
¬ródło: Nasza Przeszło¶ć
Opis fizyczny: 2004, T. 101, s. 475-477
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL968/1329
Praca recenzowana: Nowy słownik gwary uczniowskiej / pod red. Haliny Zgółkowej. - Wrocław, 2004
Autorzy: Iwona Steczko.
¬ródło: Nowa Polszczyzna
Opis fizyczny: 2004, nr 2, s. 55-56
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL969/1329
Praca recenzowana: Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej / Wacław Strykowski, Justyna Strykowska, Józef Pielachowski. - Poznań, 2003
Autorzy: Janusz Morbitzer.
¬ródło: Edukacja. Studia, Badania, Innowacje
Opis fizyczny: 2004, nr 2, s. 123-125
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL970/1329
Praca recenzowana: Z dziejów prasy harcerskiej w kraju i na obczyĽnie : tom studiów po¶więcony pamięci Zygmunta Lechosława Szadkowskiego (1912-1995) / pod red. Wiesława Kukli i Marka Szczerbińskiego. - Gorzów Wielkopolski, 2003
Autorzy: Jerzy Jarowiecki.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2004, T. 7, z. 1, s. 201-205
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL971/1329
Praca recenzowana: Ksi±żka i prasa w systemie komunikacji społecznej : przeszło¶ć, dzień dzisiejszy, perspektywy / pod red. Marii Judy. - Lublin, 2002
Autorzy: Jerzy Jarowiecki.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2004, z. 1, s. 195-200
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL972/1329
Praca recenzowana: Studia Kieleckie. Seria Bibliologiczno-Prasoznawcza. Nr 1 (2000) - Nr 3 (2003). - Kielce, 2000-2003
Autorzy: Jerzy Jarowiecki.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2004, z. 2, s. 271-274
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL973/1329
Praca recenzowana: Z dziejów polskiej prasy na obczyĽnie / pod red. Marka Szczerbińskiego. - Gorzów Wielkopolski, 2002
Autorzy: Jerzy Jarowiecki.
¬ródło: Rocznik Historii Prasy Polskiej
Opis fizyczny: 2004, z. 2, s. 283-288
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL974/1329
Praca recenzowana: Moja historia czytania / Alberto Manguel. - Warszawa, 2003
Autorzy: Jerzy Ossowski.
¬ródło: Konspekt
Opis fizyczny: 2004, nr 19, s. 117-118
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL
Adres url:975/1329
Praca recenzowana: Historia ¶wiata ¶ródziemnomorskiego. - Wrocław, 2003
Autorzy: Joanna Komorowska.
¬ródło: Nowe Ksi±żki
Opis fizyczny: 2004, nr 7, s.19
Typ publikacji: PRC
Język publikacji: POL976/1329
Praca recenzowana: Ostatni wódz republiki : życie i działalno¶ć Lucjusza Licyniusza Lukullusa / Stanisław Mrozek. - Gdańsk, 2003
Autorzy: Joanna Komorowska.
¬ródło: Nowe Ksi±żki
Opis fizyczny: 2004, nr 8, s. 74-75
Typ publikacji: