Wynik wyszukiwania

Zapytanie: PRO
Liczba odnalezionych rekordów: 10853

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/10853

Autorzy: Jakub Kosek.
Tytuł: "Raise the Dead" : Transgatunkowe gry z żywiołem tanatycznym w działalno¶ci zespołu Hollywood Vampires / Jakub Kosek
¬ródło: W: Żywioły i ideologie w narracjach muzyki metalowej / redakcja naukowa Jakub Kosek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: S. 57-76
p-ISBN: 978-83-8084-827-6
e-ISBN: 978-83-8084-828-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1102)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0002/10853
Autorzy: Barbara Nawolska, Joanna Ż±dło-Treder.
Tytuł: (Nie)odpowiedzialno¶ć za edukację matematyczn± według studentów pedagogiki przedszkolnej wczesnoszkolnej / Barbara Nawolska, Joanna Ż±dło-Treder
¬ródło: W: Ingardenowskie tropy w edukacji : w hołdzie Romanowi Ingardenowi w Jego roku / redakcja naukowa Ewa Żmijewska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 157-176
p-ISBN: 978-83-8084-815-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0003/10853
Autorzy: Żaneta Mrożek.
Tytuł: Akredytacja podmiotów leczniczych celem zwiększenia poczucia bezpieczeństwa pacjentów / Żaneta Mrożek
¬ródło: W: Wybrane aspekty bezpieczeństwa pozamilitarnego : zagrożenia, wyzwania, koncepcje / redakcja Felicjan Bylok, Agnieszka Kwiatek, Maja Skiba
Adres wydawniczy: Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2022
Opis fizyczny: S. 21-30
p-ISBN: 978-83-7193-871-9
e-ISBN: 978-83-7193-872-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0004/10853
Autorzy: Anna Chromik.
Tytuł: Alma mater - zapiski o akademickiej partyzantce matczynej / Anna Chromik
¬ródło: W: Macierz/Matrix / redakcja Anna Chromik, Natalia Giemza, Katarzyna Bojarska ; współpraca Maciej Topolski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2022
Opis fizyczny: S. 85-106
p-ISBN: 978-83-233-5102-3
e-ISBN: 978-83-233-7320-9
Seria: (Wystawianie Teorii ; 4)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0005/10853
Autorzy: Krystyna Latawiec.
Tytuł: Auto da fé Eliasa Canettiego (1935) w teatralnej adaptacji Pawła Mi¶kiewicza (Kraków 2005) / Krystyna Latawiec
¬ródło: W: Między filmem a teatrem 3 : na granicy : ¶rodkowoeuropejska przestrzeń kulturowa / pod redakcj± Justyny Kowal, Milana Lesiaka, Piotra Rudzkiego
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2022
Opis fizyczny: S. 67-78
p-ISBN: 978-83-229-3774-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0006/10853
Autorzy: Beata Ziębińska.
Tytuł: Beneficjenci ¶rodowiskowej pomocy społecznej / Beata Ziębińska
¬ródło: W: Pomoc społeczna : idea - rozwój - instytucje / redakcja naukowa: Elżbieta Bojanowska, Krzysztof Chaczko, Jerzy Krzyszkowski, Ewelina Zdebska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022
Opis fizyczny: S. 157-169
p-ISBN: 978-83-01-22114-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0007/10853
Autorzy: Paweł Łubiński.
Tytuł: Bezpieczeństwo ideologiczne w polskiej przestrzeni naukowo-badawczej na tle teorii sekurytyzacji / Paweł Łubiński
¬ródło: W: Wybrane aspekty bezpieczeństwa pozamilitarnego : zagrożenia, wyzwania, koncepcje / redakcja Felicjan Bylok, Agnieszka Kwiatek, Maja Skiba
Adres wydawniczy: Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2022
Opis fizyczny: S. 139-148
p-ISBN: 978-83-7193-871-9
e-ISBN: 978-83-7193-872-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0008/10853
Autorzy: Andrzej Żebrowski.
Tytuł: Bezpieczeństwo służb specjalnych : wybrane aspekty / Andrzej Żebrowski
¬ródło: W: Wybrane aspekty bezpieczeństwa pozamilitarnego : zagrożenia, wyzwania, koncepcje / redakcja Felicjan Bylok, Agnieszka Kwiatek, Maja Skiba
Adres wydawniczy: Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2022
Opis fizyczny: S. 207-218
p-ISBN: 978-83-7193-871-9
e-ISBN: 978-83-7193-872-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0009/10853
Autorzy: Danuta Bieńkowska, Stanisław Koziara.
Tytuł: Duch odnowy soborowej a współczesne tendencje w polskich przekładach Pisma ¦więtego : (aspekty filologiczne) / Danuta Bieńkowska, Stanisław Koziara
¬ródło: W: Odkrywanie tajemnic polszczyzny biblijnej : wybór łódzkich prac językoznawczych (1981-2021) / pod redakcj± Elżbiety Umińskiej-Tytoń
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022
Opis fizyczny: S. 55-68
p-ISBN: 978-83-8220-775-0
e-ISBN: 978-83-8220-776-7
Uwagi: Rozdział został wcze¶niej opublikowany w monografii "Humanistyczna recepcja Soboru Watykańskiego II : zbiór studiów" w 2014 roku.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL10/10853
Autorzy: Beata Podlaska.
Tytuł: E-learning w kształceniu kandydatów na tłumaczy przysięgłych w Polsce / Beata Podlaska
¬ródło: W: Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. 3 / redakcja naukowa Artur Dariusz Kubacki, Katarzyna Sowa-Bacia
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2022
Opis fizyczny: S. 77-94
p-ISBN: 978-83-8084-711-8
e-ISBN: 978-83-8084-712-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1063)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00011/10853
Autorzy: Mateusz Kamionka.
Tytuł: Edukacja pozaformalna a rozwój stosunków bilateralnych na przykładzie studenckiej Polsko-Ukraińskiej Szkoły Letniej / Mateusz Kamionka
¬ródło: W: Problemy i wyzwania współczesno¶ci oczami młodych badaczy z Polski, Ukrainy i Kazachstanu / redakcja naukowa: Mateusz Kamionka, Yuliia Kuzmenko, Łukasz Stach
Adres wydawniczy: Warszawa : Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa, 2022
Opis fizyczny: S. 182-194
p-ISBN: 978-83-8017-437-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00012/10853
Autorzy: Werona Król-Gierat.
Tytuł: English Teacher Trainees' Views on Their Preparation for Special-Needs Classrooms - From the Perspective of Time / Werona Król-Gierat
¬ródło: W: International Current Trends in Applied Linguistics and Pedagogy / Isaak Papadopoulos, Sorina Chiper editors
Adres wydawniczy: New York : Nova Science Publishers, Inc., 2022
Opis fizyczny: S. 199-213
p-ISBN: 978-1-68507-758-7
e-ISBN: 978-1-68507-879-9
Seria: (Languages and Linguistics)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
DOI:13/10853
Autorzy: Joanna Szczyrba-Poroszewska.
Tytuł: Estetyka muzyczna według Romana Ingardena i jej reminiscencje / Joanna Szczyrba-Poroszewska
¬ródło: W: Ingardenowskie tropy w edukacji : w hołdzie Romanowi Ingardenowi w Jego roku / redakcja naukowa Ewa Żmijewska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 223-238
p-ISBN: 978-83-8084-815-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00014/10853
Autorzy: Patrycja Włodek.
Tytuł: Europa B w zwierciadle kultury anglosaskiej / Patrycja Włodek
¬ródło: W: Między filmem a teatrem 3 : na granicy : ¶rodkowoeuropejska przestrzeń kulturowa / pod redakcj± Justyny Kowal, Milana Lesiaka, Piotra Rudzkiego
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2022
Opis fizyczny: S. 139-152
p-ISBN: 978-83-229-3774-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00015/10853
Autorzy: Konrad Meus.
Tytuł: Galicja Zachodnia i jej mieszkańcy u progu niepodległo¶ci / Konrad Meus
¬ródło: W: Galicyjskie drogi ku niepodległo¶ci / pod redakcj± Stanisława Koziary i Mariusza Wołosa
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: S. 111-129
p-ISBN: 978-83-8084-729-3
e-ISBN: 978-83-8084-730-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1106)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:16/10853
Autorzy: Magdalena Łomzik.
Tytuł: Gdy paliczek dystalny staje się końcem członka… - kilka uwag na temat rozwijania kompetencji tłumaczenia dokumentacji medycznej / Magdalena Łomzik
¬ródło: W: Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. 3 / redakcja naukowa Artur Dariusz Kubacki, Katarzyna Sowa-Bacia
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2022
Opis fizyczny: S. 58-76
p-ISBN: 978-83-8084-711-8
e-ISBN: 978-83-8084-712-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1063)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00017/10853
Autorzy: Martyna Cichosz, Karolina G±sior, Mateusz Szast.
Tytuł: Ideały współczesnej młodzieży - ujęcie badawcze / Martyna Cichosz, Karolina G±sior, Mateusz Szast
¬ródło: W: Obraz rodziny i młodzieży pod koniec drugiej dekady XXI wieku : wybrane aspekty / redakcja Mateusz Szast, Bogdan Więckiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 119-158
p-ISBN: 978-83-8084-799-6
e-ISBN: 978-83-8084-800-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1107)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:18/10853
Autorzy: Józefa Matejek, Ewelina Zdebska.
Tytuł: Instytucje pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawno¶ciami / Józefa Matejek, Ewelina Zdebska
¬ródło: W: Pomoc społeczna : idea - rozwój - instytucje / redakcja naukowa: Elżbieta Bojanowska, Krzysztof Chaczko, Jerzy Krzyszkowski, Ewelina Zdebska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022
Opis fizyczny: S. 260-273
p-ISBN: 978-83-01-22114-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00019/10853
Autorzy: Piotr Uhma.
Tytuł: Instytucjonalizacja dwustronnej współpracy młodzieży jako przejaw stosunków dobros±siedzkich Rzeczypospolitej Polskiej / Piotr Uhma
¬ródło: W: Stosunki s±siedzkie w ¶wietle prawa międzynarodowego / redaktorzy: Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Jerzy Menkes, Joanna Nowakowska-Małusecka, Wojciech Sz. Staszewski
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2022
Opis fizyczny: S. 101-116
p-ISBN: 978-83-8291-120-6
Seria: (Monografie Prawnicze)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:20/10853
Autorzy: Agnieszka Jasińska.
Tytuł: Jakiego języka uczymy, czyli o propozycjach programowych do nauczania języka polskiego jako obcego studentów zagranicznych programu ERASMUS / Agnieszka Jasińska
¬ródło: W: Glottodydaktyka polonistyczna wczoraj, dzi¶ i jutro : między do¶wiadczeniem a nowymi wyzwaniami / Stanisław Cygan, Marzena Marczewska, Katarzyna Ostrowska (red.)
Adres wydawniczy: Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2022
Opis fizyczny: S. 99-112
p-ISBN: 978-83-7133-955-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00021/10853
Autorzy: Grzegorz Nieć.
Tytuł: Jasne strony "doby temna" - czyli o ksi±żce czeskiej po 1620 roku / Grzegorz Nieć
¬ródło: W: Wokół bibliotek i dziedzictwa kultury : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Elżbiecie Barbarze Zybert z okazji 45-lecia pracy naukowej / redakcja naukowa: Robert Kotowski przy współpracy Doroty Grabowskiej
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2022
Opis fizyczny: S. 320-329
p-ISBN: 978-83-65741-80-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00022/10853
Autorzy: Michał Głażewski.
Tytuł: Kategoria wolno¶ci w fenomenologicznej koncepcji człowieka Romana Ingardena / Michał Głażewski
¬ródło: W: Ingardenowskie tropy w edukacji : w hołdzie Romanowi Ingardenowi w Jego roku / redakcja naukowa Ewa Żmijewska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 29-60
p-ISBN: 978-83-8084-815-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00023/10853
Autorzy: Jan Go¶ciński.
Tytuł: Kompetencja polonistyczna studentów przekładoznawstwa / Jan Go¶ciński
¬ródło: W: Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. 3 / redakcja naukowa Artur Dariusz Kubacki, Katarzyna Sowa-Bacia
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2022
Opis fizyczny: S. 9-24
p-ISBN: 978-83-8084-711-8
e-ISBN: 978-83-8084-712-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1063)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00024/10853
Autorzy: Zdzisław Noga.
Tytuł: Krauzowie krakowscy w XVII wieku / Zdzisław Noga
¬ródło: W: Jednostka, rodzina i struktury społeczne w perspektywie historycznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Cezaremu Kukli z okazji 45-lecia pracy naukowej / c redakcja Piotr Łozowski, Radosław Poniat
Adres wydawniczy: Białystok : Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2022
Opis fizyczny: S. 392-398
p-ISBN: 978-83-64103-61-2
Seria: (Prace Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy ¦rodkowo-Wschodniej ; T. 12)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00025/10853
Autorzy: Olena Bocharova.
Tytuł: Kształtowanie odpowiedzialno¶ci u uczniów (na podstawie pogl±dów pedagogicznych Wasyla Suchomlińskiego) / Olena Bocharova
¬ródło: W: Ingardenowskie tropy w edukacji : w hołdzie Romanowi Ingardenowi w Jego roku / redakcja naukowa Ewa Żmijewska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 239-254
p-ISBN: 978-83-8084-815-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:26/10853
Autorzy: Bogdan Więckiewicz.
Tytuł: Kultura i styl życia współczesnej młodzieży polskiej / Bogdan Więckiewicz
¬ródło: W: Obraz rodziny i młodzieży pod koniec drugiej dekady XXI wieku : wybrane aspekty / redakcja Mateusz Szast, Bogdan Więckiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 97-118
p-ISBN: 978-83-8084-799-6
e-ISBN: 978-83-8084-800-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1107)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:27/10853
Autorzy: Bożena Popiołek.
Tytuł: Legaty testamentowe na rzecz szpitali i bractw dewocyjnych w testamentach mieszczan wybranych miast Korony XVII-XVIII wieku / Bożena Popiołek
¬ródło: W: ¦mierć / pod redakcj± Bożeny Popiołek, Agnieszki Chłosty-Sikorskiej oraz Mirosława Płonki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2022
Opis fizyczny: S. 193-214
p-ISBN: 978-83-67209-11-3
Seria: (W Kręgu Rodziny Epok Dawnych)
Seria: (Prace Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00028/10853
Autorzy: Dorota Szczę¶niak.
Tytuł: Lekcje m±dro¶ci : my¶li nieuczesane Stanisława Jerzego Leca w dydaktyce nauczania języka niemieckiego / Dorota Szczę¶niak
¬ródło: W: Dedeciuskalia : dzieło Karla Dedeciusa w dydaktyce szkolnej i akademickiej / redakcja Katarzyna Nowakowska, Anna Górajek, Edward Białek
Adres wydawniczy: Wrocław : Quaestio, 2022
Opis fizyczny: S. 177-187
p-ISBN: 978-83-65815-50-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00029/10853
Autorzy: Barbara Obtułowicz.
Tytuł: Maria Amparo Munoz y de Borbón, księżna Władysławowa Czartoryska oczami rodziny Czartoryskich i Polonii / Barbara Obtułowicz
¬ródło: W: Jednostka, rodzina i struktury społeczne w perspektywie historycznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Cezaremu Kukli z okazji 45-lecia pracy naukowej / redakcja Piotr Łozowski, Radosław Poniat
Adres wydawniczy: Białystok : Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2022
Opis fizyczny: S. 158-164
p-ISBN: 978-83-64103-61-2
Seria: (Prace Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy ¦rodkowo-Wschodniej ; T. 12)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00030/10853
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Mariana Kukiela droga do niepodległo¶ci / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Galicyjskie drogi ku niepodległo¶ci / pod redakcj± Stanisława Koziary i Mariusza Wołosa
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: S. 131-159
p-ISBN: 978-83-8084-729-3
e-ISBN: 978-83-8084-730-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1106)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:31/10853
Autorzy: Anna Szkolak-Stępień.
Tytuł: Matczyna rekonstrukcja postaw nauczyciela wczesnej edukacji - proces wyłaniania się teorii ugruntowanej (résumé z badań własnych) / Annna Szkolak-Stępień
¬ródło: W: Ingardenowskie tropy w edukacji : w hołdzie Romanowi Ingardenowi w Jego roku / redakcja naukowa Ewa Żmijewska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 177-190
p-ISBN: 978-83-8084-815-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00032/10853
Autorzy: Adam Sawicki.
Tytuł: Materialny wymiar kultury / Adam Sawicki
¬ródło: W: Małe Miasta : kultura materialna / redakcja Mariusz Zemło
Adres wydawniczy: Białystok : Uniwersytet w Białymstoku, 2022
Opis fizyczny: S. 27-38
p-ISBN: 978-83-7431-729-0
Seria: (Acta Collegi Suprasliensis ; T. 31)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00033/10853
Autorzy: Paulina Koperna.
Tytuł: Mężczyzna nauczyciel edukacji przedszkolnej - kategoria nieobecna w dyskursie akademickim w Polsce / Paulina Koperna
¬ródło: W: Ważne obszary badawcze w pedagogice / redakcja naukowa: Katarzyna Jagielska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 89-114
p-ISBN: 978-83-66812-84-0
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego ; 17)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:34/10853
Autorzy: Tomasz Wójtowicz.
Tytuł: Między tradycjonalizmem a modernizacj± : kultura strategiczna Arabii Saudyjskiej / Tomasz Wójtowicz
¬ródło: W: Dylematy bezpieczeństwa państwa we współczesnym ¶wiecie / redakcja Marta Pomykała, Izabela Oleksiewicz
Adres wydawniczy: Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2022
Opis fizyczny: S. 127-192
p-ISBN: 978-83-7934-564-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00035/10853
Autorzy: Katarzyna Sowa-Bacia.
Tytuł: Możliwo¶ci zastosowania wierszy polskich poetów w przekładzie Karla Dedeciusa na lekcjach języka niemieckiego jako obcego / Katarzyna Sowa-Bacia
¬ródło: W: Dedeciuskalia : dzieło Karla Dedeciusa w dydaktyce szkolnej i akademickiej / redakcja Katarzyna Nowakowska, Anna Górajek, Edward Białek
Adres wydawniczy: Wrocław : Quaestio, 2022
Opis fizyczny: S. 167-176
p-ISBN: 978-83-65815-50-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00036/10853
Autorzy: Antoni Płoszczyniec.
Tytuł: Niewspółmierno¶ć schematów kulturowych a spór o obiektywny charakter warto¶ci / Antoni Płoszczyniec
¬ródło: W: Spory o warto¶ci. T. 2, ¦wiaty alternatywne / pod redakcj± Łukasza Rozwadowskiego i Marcina Stabrowskiego
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2022
Opis fizyczny: S. 41-107
p-ISBN: 978-83-229-3771-6
Seria: (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 4088)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00037/10853
Autorzy: Artur Kubacki.
Tytuł: O nieprzekładalno¶ci tekstów prawniczych z perspektywy translodydaktyka / Artur Dariusz Kubacki
¬ródło: W: Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. 3 / redakcja naukowa Artur Dariusz Kubacki, Katarzyna Sowa-Bacia
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2022
Opis fizyczny: S. 25-42
p-ISBN: 978-83-8084-711-8
e-ISBN: 978-83-8084-712-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1063)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00038/10853
Autorzy: Katarzyna Plutecka.
Tytuł: O wspomaganiu rozwoju uczniów głuchych w ¶wietle rozważań Profesora Tadeusza Gałkowskiego / Katarzyna Plutecka
¬ródło: W: Poszukiwanie dróg zagubionych w rzeczywisto¶ci : księga pamięci po¶więcona Profesorowi Tadeuszowi Gałkowskiemu / redakcja naukowa Ewa Pisula, Jacek J. Błeszyński, Dorota Podgórska-Jachnik
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2022
Opis fizyczny: S. 172-179
p-ISBN: 978-83-66849-66-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:39/10853
Autorzy: Maciej Kaproń.
Tytuł: Obraz s±downictwa wojskowego w czasach Edwarda Gierka w ¶wietle artykułów w Wojskowym Przegl±dzie Prawniczym / Maciej Kaproń
¬ródło: W: Zbrodnie s±dowe w latach 1944-1989 : konformizm czy relatywizm moralny ¶rodowisk prawniczych?. T. 2 / pod redakcj± Dariusza Palacza i Marzeny Grosickiej
Adres wydawniczy: Kielce ; Warszawa : WSEPiNM : Instytut Pamięci Narodowej Komisja ¦cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2022
Opis fizyczny: S. 343-359
p-ISBN: 978-83-8229-431-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00040/10853
Autorzy: Andrzej Kobiałka.
Tytuł: Obszary pracy, aktywno¶ci oraz kompetencji zawodowej członków gminnych komisji rozwi±zywania problemów alkoholowych wobec wyzwań pandemicznych COVID-19 w Polsce / Andrzej Kobiałka
¬ródło: W: Wybrane aspekty funkcjonowania rynku pracy w czasie pandemii COVID-19 : inspiracje dla pedagogiki / redakcja naukowa: Katarzyna Białożyt-Wielonek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 169-183
p-ISBN: 978-83-66812-83-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00041/10853
Autorzy: Jolanta Machowska-Goc.
Tytuł: Odpowiedzialno¶ć jako no¶nik różnych elementów aksjologicznych w wybranych dyskursach XXI wieku - próba ogl±du / Jolanta Machowska-Goc
¬ródło: W: Ingardenowskie tropy w edukacji : w hołdzie Romanowi Ingardenowi w Jego roku / redakcja naukowa Ewa Żmijewska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 95-106
p-ISBN: 978-83-8084-815-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00042/10853
Autorzy: Monika Semik.
Tytuł: Odpowiedzialno¶ć muzyka pedagoga we wspieraniu rozwoju prawidłowej intonacji mowy i ¶piewu dzieci w wieku przedszkolnym / Monika Semik
¬ródło: W: Ingardenowskie tropy w edukacji : w hołdzie Romanowi Ingardenowi w Jego roku / redakcja naukowa Ewa Żmijewska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 207-222
p-ISBN: 978-83-8084-815-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00043/10853
Autorzy: Justyna Sekuła.
Tytuł: Ograniczenia słowników ksi±żkowych w przekładzie frazeologizmów prawniczych niemieckich wyroków karnych a egzamin na tłumacza przysięgłego / Justyna Sekuła
¬ródło: W: Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. 3 / redakcja naukowa Artur Dariusz Kubacki, Katarzyna Sowa-Bacia
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2022
Opis fizyczny: S. 43-57
p-ISBN: 978-83-8084-711-8
e-ISBN: 978-83-8084-712-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1063)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00044/10853
Autorzy: Marek Klimek.
Tytuł: Organizacja instytucjonalna pomocy społecznej / Marek Klimek
¬ródło: W: Pomoc społeczna : idea - rozwój - instytucje / redakcja naukowa: Elżbieta Bojanowska, Krzysztof Chaczko, Jerzy Krzyszkowski, Ewelina Zdebska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022
Opis fizyczny: S. 170-180
p-ISBN: 978-83-01-22114-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00045/10853
Autorzy: Jolanta Baran.
Tytuł: Perspektywy badań międzykulturowych nad osobami z niepełnosprawno¶ci± - możliwe przestrzenie teoretycznych i empirycznych studiów w pedagogice specjalnej / Jolanta Baran
¬ródło: W: Poszukiwanie dróg zagubionych w rzeczywisto¶ci : księga pamięci po¶więcona Profesorowi Tadeuszowi Gałkowskiemu / redakcja naukowa Ewa Pisula, Jacek J. Błeszyński, Dorota Podgórska-Jachnik
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2022
Opis fizyczny: S. 314-325
p-ISBN: 978-83-66849-66-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:46/10853
Autorzy: Norbert Pikuła.
Tytuł: Poczucie sensu życia jako potrzeba egzystencjalna współczesnego człowieka / Norbert G. Pikuła
¬ródło: W: Ważne obszary badawcze w pedagogice / redakcja naukowa: Katarzyna Jagielska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 31-41
p-ISBN: 978-83-66812-84-0
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego ; 17)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:47/10853
Autorzy: Renata Czaplikowska.
Tytuł: Podstawowe zapisy tomu uzupełniaj±cego Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego i ich konsekwencje dla nauczania języka niemieckiego jako obcego
¬ródło: W: Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. 3 / redakcja naukowa Artur Dariusz Kubacki, Katarzyna Sowa-Bacia
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2022
Opis fizyczny: 185-197
p-ISBN: 978-83-8084-711-8
e-ISBN: 978-83-8084-712-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1063)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00048/10853
Autorzy: Dorota Żurek.
Tytuł: Pojednanie zamiast krwawej zemsty : póĽno¶redniowieczne ugody kompozycyjne z ksi±g s±dowych miast dawnego województwa krakowskiego / Dorota Żurek
¬ródło: W: ¦mierć / pod redakcj± Bożeny Popiołek, Agnieszki Chłosty-Sikorskiej oraz Mirosława Płonki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2022
Opis fizyczny: S. 255-266
p-ISBN: 978-83-67209-11-3
Seria: (W Kręgu Rodziny Epok Dawnych)
Seria: (Prace Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00049/10853
Autorzy: Jacek Rozmus.
Tytuł: Pomnik Grunwaldzki, kapliczki i cmentarze z I wojny ¶wiatowej w Gminie Gręboszów jako ¶wiadectwa kształtowania się tożsamo¶ci nowoczesnej / Jacek Rozmus
¬ródło: W: Galicyjskie drogi ku niepodległo¶ci / pod redakcj± Stanisława Koziary i Mariusza Wołosa
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: S. 175-201
p-ISBN: 978-83-8084-729-3
e-ISBN: 978-83-8084-730-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1106)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:50/10853
Autorzy: Ewelina Zdebska.
Tytuł: Pomoc społeczna i praca socjalna w opiece hospicyjnej oraz wyręczaj±cej nad dziećmi w Polsce / Ewelina Zdebska
¬ródło: W: Pomoc społeczna : idea - rozwój - instytucje / redakcja naukowa: Elżbieta Bojanowska, Krzysztof Chaczko, Jerzy Krzyszkowski, Ewelina Zdebska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022
Opis fizyczny: S. 324-333
p-ISBN: 978-83-01-22114-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00051/10853
Autorzy: Krzysztof Chaczko, Norbert Paprota.
Tytuł: Pomoc społeczna w przypadku nadzwyczajnych okoliczno¶ci / Krzysztof Chaczko, Norbert Paprota
¬ródło: W: Pomoc społeczna : idea - rozwój - instytucje / redakcja naukowa: Elżbieta Bojanowska, Krzysztof Chaczko, Jerzy Krzyszkowski, Ewelina Zdebska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022
Opis fizyczny: S. 314-323
p-ISBN: 978-83-01-22114-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00052/10853
Autorzy: Norbert Pikuła.
Tytuł: Praca jako determinanta opuszczania pomocy społecznej / Norbert G. Pikuła
¬ródło: W: Pomoc społeczna : idea - rozwój - instytucje / redakcja naukowa: Elżbieta Bojanowska, Krzysztof Chaczko, Jerzy Krzyszkowski, Ewelina Zdebska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022
Opis fizyczny: S. 485-494
p-ISBN: 978-83-01-22114-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00053/10853
Autorzy: Józefa Matejek.
Tytuł: Praca z rodzin± zastępcz± w zadaniach koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w czasie pandemii COVID-19 / Józefa Matejek
¬ródło: W: Wybrane aspekty funkcjonowania rynku pracy w czasie pandemii COVID-19 : inspiracje dla pedagogiki / redakcja naukowa: Katarzyna Białożyt-Wielonek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 151-168
p-ISBN: 978-83-66812-83-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00054/10853
Autorzy: Agnieszka Tajak-Bobek.
Tytuł: Proces podejmowania decyzji przestępczej. Analiza jako¶ciowa wywiadów narracyjnych przestępców gospodarczych / Agnieszka Tajak-Bobek
¬ródło: W: Naukowa analiza zagadnień z zakresu bezpieczeństwa narodowego, kryminalistyki i kryminologii / redakcja: Iwona Domina, Łukasz B. Pilarz
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2022
Opis fizyczny: S. 113-131
p-ISBN: 978-83-67104-27-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00055/10853
Autorzy: Mirosław Płonka.
Tytuł: Prospektywny wymiar pamięci po¶miertnej w testamentach szlacheckich z bocheńskich ksi±g miejskich / Mirosław Płonka
¬ródło: W: ¦mierć / pod redakcj± Bożeny Popiołek, Agnieszki Chłosty-Sikorskiej oraz Mirosława Płonki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2022
Opis fizyczny: S. 215-234
p-ISBN: 978-83-67209-11-3
Seria: (W Kręgu Rodziny Epok Dawnych)
Seria: (Prace Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00056/10853
Autorzy: Elżbieta Gajewska.
Tytuł: Przygotowanie filologa do komunikacji specjalistycznej : dydaktyka JOS a tłumaczenia specjalistyczne / Elżbieta Gajewska
¬ródło: W: Perspektywy kształcenia nauczycieli języków specjalistycznych w Polsce / redakcja Joanna Kic-Drgas, Joanna WoĽniak
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, 2022
Opis fizyczny: S. 56-111
p-ISBN: 978-83-65591-68-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:57/10853
Autorzy: Anna Penkała-Jastrzębska.
Tytuł: Publiczna ¶mierć magnata : relacje o ¶mierci i opisy zmarłych w gazetach rękopi¶miennych z czasów saskich - charakterystyka zjawiska / Anna Penkała-Jastrzębska
¬ródło: W: ¦mierć / pod redakcj± Bożeny Popiołek, Agnieszki Chłosty-Sikorskiej oraz Mirosława Płonki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2022
Opis fizyczny: S. 73-92
p-ISBN: 978-83-67209-11-3
Seria: (W Kręgu Rodziny Epok Dawnych)
Seria: (Prace Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00058/10853
Autorzy: Anna Szkolak-Stępień.
Tytuł: Ranga kształcenia ustawicznego nauczycieli wczesnej edukacji w narracjach matek - w kierunku teorii ugruntowanej / Anna Szkolak-Stępień
¬ródło: W: Edukacja wobec wyzwań współczesno¶ci - wybrane aspekty / redakcja: Joanna Kozłowska, Alicja Danielewska
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2022
Opis fizyczny: S. 152-163
p-ISBN: 978-83-67104-26-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:59/10853
Autorzy: Renata ¦liwa.
Tytuł: Regulatory Impact Assessment - Retrospect Preview, Purpose, Consequences : Toward e-RIA / Renata ¦liwa
¬ródło: W: E-administracja : skuteczna, odpowiedzialna i otwarta administracja publiczna w Unii Europejskiej / redakcja Sławomir Dudzik, Inga Kawka, Renata ¦liwa
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2022
Opis fizyczny: S. 165-182
p-ISBN: 978-83-8138-673-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:60/10853
Autorzy: Żaneta Mrożek.
Tytuł: Rola granicznej kontroli sanitarnej w zapewnieniu bezpieczeństwa żywno¶ci / Żaneta Mrożek
¬ródło: W: Aktualne zagrożenia i wyzwania w obszarze bezpieczeństwa społecznego i gospodarczego / redakcja naukowa Marta Pomykała, Izabela Oleksiewicz
Adres wydawniczy: Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2022
Opis fizyczny: S. 109-123
p-ISBN: 978-83-7934-566-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00061/10853
Autorzy: Bożena Popiołek.
Tytuł: Rola kobiet w kształtowaniu polityki matrymonialnej rodzin szlacheckich w XVII-XVIII wieku / Bożena Popiołek
¬ródło: W: Jednostka, rodzina i struktury społeczne w perspektywie historycznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Cezaremu Kukli z okazji 45-lecia pracy naukowej / c redakcja Piotr Łozowski, Radosław Poniat
Adres wydawniczy: Białystok : Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2022
Opis fizyczny: S. 399-411
p-ISBN: 978-83-64103-61-2
Seria: (Prace Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy ¦rodkowo-Wschodniej ; T. 12)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00062/10853
Autorzy: Katarzyna Dormus.
Tytuł: Roman Witold Ingarden (1893-1970) - mistrz i nauczyciel / Katarzyna Dormus
¬ródło: W: Ingardenowskie tropy w edukacji : w hołdzie Romanowi Ingardenowi w Jego roku / redakcja naukowa Ewa Żmijewska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 13-28
p-ISBN: 978-83-8084-815-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00063/10853
Autorzy: Krzysztof Chaczko, Jerzy Krzyszkowski.
Tytuł: Rozwój instytucji pomocy społecznej po 1989 roku / Krzysztof Chaczko, Jerzy Krzyszkowski
¬ródło: W: Pomoc społeczna : idea - rozwój - instytucje / redakcja naukowa: Elżbieta Bojanowska, Krzysztof Chaczko, Jerzy Krzyszkowski, Ewelina Zdebska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022
Opis fizyczny: S. 144-152
p-ISBN: 978-83-01-22114-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00064/10853
Autorzy: Joanna M. Łukasik.
Tytuł: Rozwój osobisty nauczyciela / Joanna M. Łukasik
¬ródło: W: Ważne obszary badawcze w pedagogice / redakcja naukowa: Katarzyna Jagielska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 43-53
p-ISBN: 978-83-66812-84-0
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego ; 17)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:65/10853
Autorzy: Karolina Baron.
Tytuł: Ryzyko ekologiczne gospodarowania wodami na terenach zurbanizowanych w ¶wietle dokumentacji strategicznej / Karolina Baron
¬ródło: W: Miasto przyszło¶ci : wyzwania dla gospodarki komunalnej i innych obszarów w obliczu kryzysu klimatycznego / redakcja naukowa Piotr P. Małecki, Agnieszka Mazurek-Czarnecka
Adres wydawniczy: Kraków : Attyka s.c. J. Jagła, W. Skrzypiec, 2022
Opis fizyczny: S. 153-168
p-ISBN: 978-83-65644-91-6
e-ISBN: 978-83-65644-92-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:66/10853
Autorzy: Dawid Wieczorek.
Tytuł: Samowykluczenie społeczne jako postpandemiczne wyzwanie dla rynku pracy / Dawid Wieczorek
¬ródło: W: Wybrane aspekty funkcjonowania rynku pracy w czasie pandemii COVID-19 : inspiracje dla pedagogiki / redakcja naukowa: Katarzyna Białożyt-Wielonek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 113-133
p-ISBN: 978-83-66812-83-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00067/10853
Autorzy: Paweł Łubiński.
Tytuł: Scenariuszowa metoda analizy strategicznej w procesie strategicznego zarz±dzania bezpieczeństwem państwa / Paweł Łubiński
¬ródło: W: Naukowa analiza zagadnień z zakresu bezpieczeństwa narodowego, kryminalistyki i kryminologii / redakcja: Iwona Domina, Łukasz B. Pilarz
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2022
Opis fizyczny: S. 58-69
p-ISBN: 978-83-67104-27-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00068/10853
Autorzy: Andrzej Żebrowski, Izabela Szkurłat.
Tytuł: Służby specjalne uczestnikami walki z terroryzmem na pocz±tku XXI wieku (wybrane aspekty) / Andrzej Żebrowski, Izabela Szkurłat
¬ródło: W: Wybrane aspekty bezpieczeństwa pozamilitarnego : zagrożenia, wyzwania, koncepcje / redakcja Felicjan Bylok, Agnieszka Kwiatek, Maja Skiba
Adres wydawniczy: Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2022
Opis fizyczny: S. 201-206
p-ISBN: 978-83-7193-871-9
e-ISBN: 978-83-7193-872-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00069/10853
Autorzy: Konrad Kołodziejczyk, Mateusz Wyżga.
Tytuł: Studium przypadku w badaniach nad mikromobilno¶ci± społeczeństwa preindustrialnego / Konrad Kołodziejczyk, Mateusz Wyżga
¬ródło: W: Jednostka, rodzina i struktury społeczne w perspektywie historycznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Cezaremu Kukli z okazji 45-lecia pracy naukowej / c redakcja Piotr Łozowski, Radosław Poniat
Adres wydawniczy: Białystok : Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2022
Opis fizyczny: S. 322-328
p-ISBN: 978-83-64103-61-2
Seria: (Prace Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy ¦rodkowo-Wschodniej ; T. 12)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00070/10853
Autorzy: Edyta Pluta-Saladra.
Tytuł: ¦mierć dziecka w ¶wietle wybranych piętnastowiecznych spisów cudów ¶więtych / Edyta Pluta-Saladra
¬ródło: W: ¦mierć / pod redakcj± Bożeny Popiołek, Agnieszki Chłosty-Sikorskiej oraz Mirosława Płonki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2022
Opis fizyczny: S. 17-30
p-ISBN: 978-83-67209-11-3
Seria: (W Kręgu Rodziny Epok Dawnych)
Seria: (Prace Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00071/10853
Autorzy: Józef Brynkus.
Tytuł: ¦mierć narzędziem polityki komunistów w Polsce Ludowej / Józef Brynkus
¬ródło: W: ¦mierć / pod redakcj± Bożeny Popiołek, Agnieszki Chłosty-Sikorskiej oraz Mirosława Płonki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2022
Opis fizyczny: S. 365-386
p-ISBN: 978-83-67209-11-3
Seria: (W Kręgu Rodziny Epok Dawnych)
Seria: (Prace Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00072/10853
Autorzy: Karolina G±sior, Mateusz Szast.
Tytuł: ¦więta o tematyce miłosnej w opinii młodzieży studiuj±cej - raport i analiza uzyskanych wyników / Karolina G±sior, Mateusz Szast
¬ródło: W: Obraz rodziny i młodzieży pod koniec drugiej dekady XXI wieku : wybrane aspekty / redakcja Mateusz Szast, Bogdan Więckiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 159-194
p-ISBN: 978-83-8084-799-6
e-ISBN: 978-83-8084-800-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1107)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:73/10853
Autorzy: Joanna Kossewska.
Tytuł: Temporalna perspektywa w kontek¶cie zaburzeń ze spektrum autyzmu / Joanna Kossewska
¬ródło: W: Poszukiwanie dróg zagubionych w rzeczywisto¶ci : księga pamięci po¶więcona Profesorowi Tadeuszowi Gałkowskiemu / redakcja naukowa Ewa Pisula, Jacek J. Błeszyński, Dorota Podgórska-Jachnik
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2022
Opis fizyczny: S. 234-248
p-ISBN: 978-83-66849-66-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:74/10853
Autorzy: Katarzyna Paj±k.
Tytuł: Trening umiejętno¶ci społecznych jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej: praca w obszarze emocji / Katarzyna Paj±k
¬ródło: W: Edukacja wobec wyzwań współczesno¶ci - wybrane aspekty / redakcja: Joanna Kozłowska, Alicja Danielewska
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2022
Opis fizyczny: S. 116-125
p-ISBN: 978-83-67104-26-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:75/10853
Autorzy: Angela Bajorek.
Tytuł: Tropy biograficzne Karla Dedeciusa w obliczu dydaktyki szkolnej / Angela Bajorek
¬ródło: W: Dedeciuskalia : dzieło Karla Dedeciusa w dydaktyce szkolnej i akademickiej / redakcja Katarzyna Nowakowska, Anna Górajek, Edward Białek
Adres wydawniczy: Wrocław : Quaestio, 2022
Opis fizyczny: S. 143-156
p-ISBN: 978-83-65815-50-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00076/10853
Autorzy: Mateusz Kamionka.
Tytuł: University student organizations in Ukraine : on-campus youth policy and social participation / Mateusz Kamionka
¬ródło: Ensaio. - 2022, Vol. 30, nr 115, s. 374-393
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 0104-4036
Adres url:
DOI:77/10853
Autorzy: Wojciech Glac.
Tytuł: Uwarunkowania prawne pomocy społecznej / Wojciech Glac
¬ródło: W: Pomoc społeczna : idea - rozwój - instytucje / redakcja naukowa: Elżbieta Bojanowska, Krzysztof Chaczko, Jerzy Krzyszkowski, Ewelina Zdebska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022
Opis fizyczny: S. 33-42
p-ISBN: 978-83-01-22114-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00078/10853
Autorzy: Natalia Bursiewicz.
Tytuł: Wokół ¶mierci placów miejskich w wyniku projektów modernizacyjnych i podejmowanych prób estetyzacji / Natalia Bursiewicz
¬ródło: W: ¦mierć / pod redakcj± Bożeny Popiołek, Agnieszki Chłosty-Sikorskiej oraz Mirosława Płonki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2022
Opis fizyczny: S. 437-454
p-ISBN: 978-83-67209-11-3
Seria: (W Kręgu Rodziny Epok Dawnych)
Seria: (Prace Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00079/10853
Autorzy: Grażyna Wrona.
Tytuł: Wolno¶ć prasy w debacie parlamentarnej Sejmu Ustawodawczego (1919-1921) : głos dla uczczenia stulecia konstytucji marcowej / Grażyna Wrona
¬ródło: W: Wokół bibliotek i dziedzictwa kultury : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Elżbiecie Barbarze Zybert z okazji 45-lecia pracy naukowej / redakcja naukowa: Robert Kotowski przy współpracy Doroty Grabowskiej
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2022
Opis fizyczny: S. 270-281
p-ISBN: 978-83-65741-80-6
Typ publikacji: PRO80/10853
Autorzy: Anna Mróz.
Tytuł: Wspieranie nauczycieli jako kategoria znacz±ca w dyskursie pedeutologicznym / Anna Mróz
¬ródło: W: Ważne obszary badawcze w pedagogice / redakcja naukowa: Katarzyna Jagielska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 55-69
p-ISBN: 978-83-66812-84-0
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego ; 17)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:81/10853
Autorzy: Beata Kołodziejczyk-Mróz, Piotr Majcher.
Tytuł: Wybrane liryki miłosne Adama Mickiewicza w tłumaczeniu Karla Dedeciusa / Beata Kołodziejczyk-Mróz, Piotr Majcher
¬ródło: W: Dedeciuskalia : dzieło Karla Dedeciusa w dydaktyce szkolnej i akademickiej / redakcja Katarzyna Nowakowska, Anna Górajek, Edward Białek
Adres wydawniczy: Wrocław : Quaestio, 2022
Opis fizyczny: S. 79-90
p-ISBN: 978-83-65815-50-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00082/10853
Autorzy: Jerzy Cieciel±g.
Tytuł: Wyrachowanie Jotapaty i heroizm Masady : dwa zbiorowe samobójstwa żydowskich powstańców w historii i tradycji / Jerzy Cieciel±g
¬ródło: W: ¦mierć / pod redakcj± Bożeny Popiołek, Agnieszki Chłosty-Sikorskiej oraz Mirosława Płonki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2022
Opis fizyczny: S. 387-398
p-ISBN: 978-83-67209-11-3
Seria: (W Kręgu Rodziny Epok Dawnych)
Seria: (Prace Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00083/10853
Autorzy: Katarzyna Białożyt-Wielonek.
Tytuł: Wyzwania zwi±zane z aktywizacj± osób starszych w okresie pandemii COVID-19: wybrane aspekty funkcjonowania placówek działaj±cych na rzecz seniorów / Katarzyna Białożyt-Wielonek
¬ródło: W: Wybrane aspekty funkcjonowania rynku pracy w czasie pandemii COVID-19 : inspiracje dla pedagogiki / redakcja naukowa: Katarzyna Białożyt-Wielonek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 135-149
p-ISBN: 978-83-66812-83-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00084/10853
Autorzy: Marta Zachariasz-Janik.
Tytuł: Zadania mediacyjne na zajęciach języka obcego z praktycznego punktu widzenia / Marta Zachariasz-Janik
¬ródło: W: Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. 3 / redakcja naukowa Artur Dariusz Kubacki, Katarzyna Sowa-Bacia
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2022
Opis fizyczny: S. 135-158
p-ISBN: 978-83-8084-711-8
e-ISBN: 978-83-8084-712-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1063)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00085/10853
Autorzy: Katarzyna Jaskółka-Le¶niak.
Tytuł: Zarz±dzanie dokumentacj± tradycyjn± i elektroniczn± w s±dach i prokuraturach oraz jej warto¶ciowanie w ¶wietle nadzoru sprawowanego przez Archiwum Narodowe w Krakowie / Katarzyna Jaskółka-Le¶niak
¬ródło: W: Belliculum diplomaticum VIII Thorunense : dokumentacja i materiały archiwalne instytucji wymiaru sprawiedliwo¶ci - problemy, wyzwania, perspektywy / pod redakcj± Krzysztofa Kopińskiego
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022
Opis fizyczny: S. 111-136
p-ISBN: 978-83-231-4824-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00086/10853
Autorzy: Marek Gładysz.
Tytuł: Złożone frazy nominalne jako problem translacyjny / Marek Gładysz
¬ródło: W: Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. 3 / redakcja naukowa Artur Dariusz Kubacki, Katarzyna Sowa-Bacia
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2022
Opis fizyczny: S. 95-118
p-ISBN: 978-83-8084-711-8
e-ISBN: 978-83-8084-712-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1063)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00087/10853
Autorzy: Katarzyna Jagielska.
Tytuł: Znaczenie wsparcia udzielanego przez nauczycieli w procesie konstruowania karier edukacyjno-zawodowych uczniów / Katarzyna Jagielska
¬ródło: W: Ważne obszary badawcze w pedagogice / redakcja naukowa: Katarzyna Jagielska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 71-87
p-ISBN: 978-83-66812-84-0
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego ; 17)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:88/10853
Autorzy: Jarosław Pietrzak.
Tytuł: "Ojczyzny ciało pozostaje bez głowy", czyli długie trwanie funeraliów po ¶mierci Jana III Sobieskiego / Jarosław Pietrzak
¬ródło: W: ¦mierć / pod redakcj± Bożeny Popiołek, Agnieszki Chłosty-Sikorskiej oraz Mirosława Płonki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2022
Opis fizyczny: S. 399-436
p-ISBN: 978-83-67209-11-3
Seria: (W Kręgu Rodziny Epok Dawnych)
Seria: (Prace Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00089/10853
Autorzy: Agnieszka Tajak-Bobek.
Tytuł: "Praca" w oczach osadzonych w zakładach karnych : przestępczo¶ć w dobie pandemii COVID-19 / Agnieszka Tajak-Bobek
¬ródło: W: Wybrane aspekty funkcjonowania rynku pracy w czasie pandemii COVID-19 : inspiracje dla pedagogiki / redakcja naukowa: Katarzyna Białożyt-Wielonek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 185-200
p-ISBN: 978-83-66812-83-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00090/10853
Autorzy: Urszula Kicińska.
Tytuł: "Tak w sieroctwie moim nie mog±c sobie dać rady" : emocje a powinno¶ci wdowy po ¶mierci męża w dawnej Polsce / Urszula Kicińska
¬ródło: W: ¦mierć / pod redakcj± Bożeny Popiołek, Agnieszki Chłosty-Sikorskiej oraz Mirosława Płonki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2022
Opis fizyczny: S. 147-160
p-ISBN: 978-83-67209-11-3
Seria: (W Kręgu Rodziny Epok Dawnych)
Seria: (Prace Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00091/10853
Autorzy: Magdalena Sadlik.
Tytuł: "Betlejem wci±ż trwa..." - historia Polski w jasełkach zapisana / Magdalena Sadlik
¬ródło: W: Komunikowanie polityk(i) w literaturze i w mediach / redakcja naukowa Magdalena Pataj, Elzbieta Pawlak-Hejno
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2021
Opis fizyczny: S. 107-122
p-ISBN: 978-83-227-9442-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,892/10853
Autorzy: Andrzej Franaszek.
Tytuł: "Broniłem i bronię polsko¶ci innej" / Andrzej Franaszek
¬ródło: W: Przed i po : Czesław Miłosz / pod redakcj± Józefa Olejniczaka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Pasaże, 2021
Opis fizyczny: S. 213-239
p-ISBN: 978-83-64511-76-9
Seria: (Granice WyobraĽni)
Uwagi: Przedruk: "Teksty Drugie" 2020, nr 6.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL93/10853
Autorzy: Radosław Marzęcki.
Tytuł: "Pokolenia etapu"? : odmienne orientacje wobec polityki w¶ród polskiej i ukraińskiej młodzieży / Radosław Marzęcki
¬ródło: W: Pokoleniowy potencjał polityki / redakcja Magdalena Mikołajczyk, Agata Tasak
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Wydawniczy Ksi±żka i Prasa, 2021
Opis fizyczny: S. 255-287
p-ISBN: 978-83-66615-65-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00094/10853
Autorzy: Marcin Urbaniak.
Tytuł: "Przestań szkodzić biosferze!" : Edwarda O. Wilsona idea przeciwdziałania katastrofie ¶rodowiskowej / Marcin Urbaniak
¬ródło: W: Dobre dla zwierz±t : pozytywne przemiany w relacjach ludzko-nie-ludzkich / redakcja naukowa Hanna Mamzer
Adres wydawniczy: Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Towarzystwo O¶wiatowe, 2021
Opis fizyczny: S. 29-44
p-ISBN: 978-83-7977-633-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00095/10853
Autorzy: Magdalena Koziak-Podsiadło.
Tytuł: 500 tłoków/90 kaszt : o projekcie prezentacji zasobów Wzorcowego Warsztatu Introligatorskiego = 500 stamps/90 type cases : on a project presenting the resources of a Model Bookbinding Workshop / Magdalena Koziak-Podsiadło
¬ródło: W: Zbiory polskie = Polish Collections / redakcja: Arkadiusz Wagner ; współpraca Danetta Ryszkowska-Mirowska, Anna Wronka
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2021
Opis fizyczny: S. 303-314
p-ISBN: 978-83-231-4479-3
e-ISBN: 978-83-231-4556-1
Seria: (Tegumentologia Polska)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00096/10853
Autorzy: Józef Młyński.
Tytuł: A social worker is a resource of self government support for the security of the social / Józef Młyński
¬ródło: W: Człowiek współczesny : księga pami±tkowa po¶więcona życiu i działalno¶ci naukowej ks. prof. Jarosława Korala / [redaktor naczelny dr hab. inż. Lesław Gniewek]
Adres wydawniczy: Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2021
Opis fizyczny: S. 61-68
p-ISBN: 978-83-7934-536-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00097/10853
Autorzy: Beata Cyboran.
Tytuł: Adult education in cultural policy at the local level / Beata Cyboran
¬ródło: W: Learning Never Ends… Spaces of Adult Education: Central and Eastern European Perspectives / edited by Zofia Szarota, Zuzanna Wojciechowska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2021
Opis fizyczny: S. 282-289
p-ISBN: 978-83-235-5206-2
e-ISBN: 9788323552062
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:98/10853
Autorzy: Piotr Majewicz.
Tytuł: Aktualne trendy w teorii i badaniach z zakresu niepełnosprawno¶ci oraz rehabilitacji / Piotr Majewicz
¬ródło: W: Współczesne tendencje w rehabilitacji osób z niepełnosprawno¶ci± / redakcja naukowa Piotr Majewicz
Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2021
Opis fizyczny: S. 13-38
p-ISBN: 978-83-8084-703-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 1060)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:99/10853
Autorzy: Lidia Zaręba.
Tytuł: Aktywno¶ć matematyczna ucznia szkoły podstawowej w zakresie ułamków zwykłych Ľródłem inspiracji aktywno¶ci studenta / Lidia Zaręba
¬ródło: W: Znaczenie badań ¶cisłych i przyrodniczych prowadzonych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w rozwoju nauk / redakcja naukowa Grzegorz Formicki, Jacek Szmańda
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 131-148
p-ISBN: 978-83-8084-673-9
e-ISBN: 978-83-8084-674-6
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1048)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:100/10853
Autorzy: Katarzyna Gucwa-Porębska.
Tytuł: Aktywno¶ć społeczna i zawodowa osadzonych odbywaj±cych karę w Systemie Dozoru Elektronicznego jako forma oddziaływania reintegracyjnego - odniesienie do wyników badań własnych / Katarzyna Gucwa-Porębska
¬ródło: W: Sukces życiowy w warunkach dystansu społecznego / redakcja naukowa Tomasz Ł±czek
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2021
Opis fizyczny: S. 203-217
p-ISBN: 978-83-8270-025-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:101/10853
Autorzy: Beata Kołodziejczyk-Mróz.
Tytuł: Alfred Döblin jako lekarz i literat w opowiadaniu Mord na kwiecie kaczeńca / Beata Kołodziejczyk-Mróz
¬ródło: W: Lekarz i jego pacjent - pacjent i jego lekarz : studia z dziejów literatury i medycyny / redakcja Dariusz Lewera, Angela Bajorek, Edward Białek
Adres wydawniczy: Wrocław : Quaestio, 2021
Opis fizyczny: S. 219-229
p-ISBN: 978-83-65815-40-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000102/10853
Autorzy: Werona Król-Gierat.
Tytuł: Analiza orzeczeń dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej pod k±tem trudno¶ci w nauce języka obcego / Werona Król-Gierat
¬ródło: W: Nauczanie dzieci języków obcych : globalne wyzwania, lokalne rozwi±zania / pod red. Joanny Rokity-Ja¶kow i Katarzyny Nosidlak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: S. 61-80
p-ISBN: 978-83-8084-547-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 999)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:103/10853
Autorzy: Barbara Cygan.
Tytuł: Analiza pojęcia rozwoju w kontek¶cie specyfiki diagnozy małego dziecka / Barbara Cygan
¬ródło: W: Zabawa w ocenie rozwoju małego dziecka : Konteksty teoretyczne i praktyczne, 1. rok życia / redakcja Elżbieta Lubińska-Ko¶ciółek Tamara Cierpiałowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 13-28
p-ISBN: 978-83-8084-653-1
e-ISBN: 978-83-8084-654-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:104/10853
Autorzy: Mirosława Sajka, Roman Rosiek.
Tytuł: Analysis of Aspects of Visual Attention When Solving Multiple-Choice Science Problems / Mirosława Sajka and Roman Rosiek
¬ródło: W: Applying Bio-Measurements Methodologies in Science Education Research / Iztok Devetak, Saša Aleksij Glažar (Eds.)
Adres wydawniczy: Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2021
Opis fizyczny: S. 185-215
p-ISBN: 978-3-030-71534-2
e-ISBN: 978-3-030-71535-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,8
DOI:105/10853
Autorzy: Justyna Miazga.
Tytuł: Application of weighted graphs segmentation for text documents visualization - a case study / Justyna Miazga
¬ródło: W: Znaczenie badań ¶cisłych i przyrodniczych prowadzonych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w rozwoju nauk / redakcja naukowa Grzegorz Formicki, Jacek Szmańda
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 182-193
p-ISBN: 978-83-8084-673-9
e-ISBN: 978-83-8084-674-6
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1048)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:106/10853
Autorzy: Anna Martyka, Anna Sikora, Joanna Figurska-Dudek.
Tytuł: Architektura i urbanistyka jako czynnik mobilizuj±cy mieszkańców do aktywno¶ci fizycznej - wybrane problemy / Anna Martyka, Anna Sikora, Joanna Figurska-Dudek
¬ródło: W: Miasto 2.0 : człowiek, przestrzeń, transformacja / redakcja naukowa: Maciej Piekarski, Adam Rybka, Anna Sikora
Adres wydawniczy: Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2021
Opis fizyczny: S. 25-34
p-ISBN: 978-83-7934-544-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000107/10853
Autorzy: Hubert Mazur.
Tytuł: Archiwa - pamięć - edukacja / Hubert Mazur
¬ródło: W: Wielka zmiana. Historia wobec wyzwań… : Pamiętnik XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie, 18-20 wrze¶nia 2019 roku, t. 1: Potęga historii / redakcja Mariusz Mazur, Jan Pomorski
Adres wydawniczy: Warszawa : IPN ; Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2021
Opis fizyczny: S. 561-571
p-ISBN: 978-83-8229-262-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000108/10853
Autorzy: Michał Araszkiewicz, Justyna Holocher, Maciej Pach.
Tytuł: Argument ab exemplo / Michał Araszkiewiecz, Justyna Holocher, Maciej Pach
¬ródło: W: Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa : komentarz / redakcja naukowa Monika Florczak-W±tor, Andrzej Grabowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021
Opis fizyczny: S. 826-839
p-ISBN: 978-83-8138-336-3
Seria: (Prawo, Konstytucja, Argumentacja ; 8)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:109/10853
Autorzy: Justyna Holocher, Maciej Pach.
Tytuł: Argument prawnoporównawczy / Justyna Holocher, Maciej Pach
¬ródło: W: Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa : komentarz / redakcja naukowa Monika Florczak-W±tor, Andrzej Grabowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021
Opis fizyczny: S. 934-950
p-ISBN: 978-83-8138-336-3
Seria: (Prawo, Konstytucja, Argumentacja ; 8)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:110/10853
Autorzy: Justyna Holocher, Zuzanna Krzykalska.
Tytuł: Argument z natury rzeczy / Justyna Holocher, Zuzanna Krzykalska
¬ródło: W: Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa : komentarz / redakcja naukowa Monika Florczak-W±tor, Andrzej Grabowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021
Opis fizyczny: S. 661-674
p-ISBN: 978-83-8138-336-3
Seria: (Prawo, Konstytucja, Argumentacja ; 8)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:111/10853
Autorzy: Justyna Holocher, Zuzanna Krzykalska.
Tytuł: Argument z pogl±du dominuj±cego / Justyna Holocher, Zuzanna Krzykalska
¬ródło: W: Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa : komentarz / redakcja naukowa Monika Florczak-W±tor, Andrzej Grabowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021
Opis fizyczny: S. 840-848
p-ISBN: 978-83-8138-336-3
Seria: (Prawo, Konstytucja, Argumentacja ; 8)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:112/10853
Autorzy: Justyna Holocher, Marcin Krzemiński, Magdalena Latacz.
Tytuł: Argument z woli historycznego pracodawcy / Justyna Holocher, Marcin Krzemiński, Magdalena Latacz
¬ródło: W: Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa : komentarz / redakcja naukowa Monika Florczak-W±tor, Andrzej Grabowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021
Opis fizyczny: S. 612-622
p-ISBN: 978-83-8138-336-3
Seria: (Prawo, Konstytucja, Argumentacja ; 8)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:113/10853
Autorzy: Adam P±zik.
Tytuł: Art. 1 [Zakres przedmiotowy ustawy] ; Art. 2 [Zakres podmiotowy ustawy] / Adam P±zik
¬ródło: W: Ustawy autorskie : komentarze. T. 2, prawo autorskie i prawa pokrewne, ochrona baz danych, zbiorowe zarz±dzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi / redakcja naukowa Ryszard Markiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021
Opis fizyczny: S. 2363-2366
p-ISBN: 978-83-8187-851-7
Uwagi: Ustawa z 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarz±dzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000114/10853
Autorzy: Adam P±zik.
Tytuł: Art. 44 [Podwyższenie wynagrodzenia twórcy przez s±d] / Adam P±zik
¬ródło: W: Ustawy autorskie : komentarze. T. 1, prawo autorskie i prawa pokrewne, ochrona baz danych, zbiorowe zarz±dzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi / redakcja naukowa Ryszard Markiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021
Opis fizyczny: S. 1151-1164
p-ISBN: 978-83-8187-851-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000115/10853
Autorzy: Adam P±zik.
Tytuł: Art. 45 [Odrębne wynagrodzenie za każde pole eksploatacji] / Adam P±zik
¬ródło: W: Ustawy autorskie : komentarze. T. 1, prawo autorskie i prawa pokrewne, ochrona baz danych, zbiorowe zarz±dzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi / redakcja naukowa Ryszard Markiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021
Opis fizyczny: S. 1165-1168
p-ISBN: 978-83-8187-851-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000116/10853
Autorzy: Adam P±zik.
Tytuł: Art. 46 [Informacje o wpływach z korzystania z utworu] / Adam P±zik
¬ródło: W: Ustawy autorskie : komentarze. T. 1, prawo autorskie i prawa pokrewne, ochrona baz danych, zbiorowe zarz±dzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi / redakcja naukowa Ryszard Markiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021
Opis fizyczny: S. 1173-1181
p-ISBN: 978-83-8187-851-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000117/10853
Autorzy: Adam P±zik.
Tytuł: Art. 54 [Termin dostarczenia utworu zamawiaj±cemu] / Adam P±zik
¬ródło: W: Ustawy autorskie : komentarze. T. 1, prawo autorskie i prawa pokrewne, ochrona baz danych, zbiorowe zarz±dzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi / redakcja naukowa Ryszard Markiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021
Opis fizyczny: S. 1289-1300
p-ISBN: 978-83-8187-851-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000118/10853
Autorzy: Adam P±zik.
Tytuł: Art. 62 [Zbiorowa publikacja] / Adam P±zik
¬ródło: W: Ustawy autorskie : komentarze. T. 1, prawo autorskie i prawa pokrewne, ochrona baz danych, zbiorowe zarz±dzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi / redakcja naukowa Ryszard Markiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021
Opis fizyczny: S. 1449-1453
p-ISBN: 978-83-8187-851-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000119/10853
Autorzy: Adam P±zik.
Tytuł: Art. 63 [Egzemplarze autorskie] / Adam P±zik
¬ródło: W: Ustawy autorskie : komentarze. T. 1, prawo autorskie i prawa pokrewne, ochrona baz danych, zbiorowe zarz±dzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi / redakcja naukowa Ryszard Markiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021
Opis fizyczny: S. 1453-1457
p-ISBN: 978-83-8187-851-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000120/10853
Autorzy: Adam P±zik.
Tytuł: Art. 64 [Skutek rozporz±dzaj±cy umowy o przeniesienie autorskich praw maj±tkowych] / Adam P±zik
¬ródło: W: Ustawy autorskie : komentarze. T. 1, prawo autorskie i prawa pokrewne, ochrona baz danych, zbiorowe zarz±dzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi / redakcja naukowa Ryszard Markiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021
Opis fizyczny: S. 1457-1464
p-ISBN: 978-83-8187-851-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000121/10853
Autorzy: Adam P±zik.
Tytuł: Art. 81 [Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku] / Adam P±zik
¬ródło: W: Ustawy autorskie : komentarze. T. 2, prawo autorskie i prawa pokrewne, ochrona baz danych, zbiorowe zarz±dzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi / redakcja naukowa Ryszard Markiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021
Opis fizyczny: S. 1910-1930
p-ISBN: 978-83-8187-851-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000122/10853
Autorzy: Adam P±zik.
Tytuł: Art. 84 [Tajemnica Ľródeł informacji] / Adam P±zik
¬ródło: W: Ustawy autorskie : komentarze. T. 2, prawo autorskie i prawa pokrewne, ochrona baz danych, zbiorowe zarz±dzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi / redakcja naukowa Ryszard Markiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021
Opis fizyczny: S. 1949-1956
p-ISBN: 978-83-8187-851-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000123/10853
Autorzy: Agata Popławska.
Tytuł: Autonomia nauczyciela w reformowanej szkole / Agata Popławska
¬ródło: W: Nauczyciel we współczesnej rzeczywisto¶ci edukacyjnej / redakcja naukowa Anna Karpińska, Monika Zińczuk, Karol Kowalczuk
Adres wydawniczy: Białystok : Uniwersytet w Białymstoku, 2021
Opis fizyczny: S. 77-96
p-ISBN: 978-83-7431-658-3
Seria: (Edukacja w Dialogu i Perspektywie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:124/10853
Autorzy: Kaja Kowalczewska.
Tytuł: Autonomiczne systemy ¶mierciono¶nej broni w soft law organizacji międzyrz±dowych - lepszy wróbel w gar¶ci niż goł±b na dachu? / Kaja Kowalczewska
¬ródło: W: Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : studia interdyscyplinarne / redakcja naukowa Rafał Kamprowski, Mirosław Skarżyński
Adres wydawniczy: Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, 2021
Opis fizyczny: S. 201-218
p-ISBN: 978-83-66740-37-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000125/10853
Autorzy: Bożena Muchacka, Agnieszka Muchacka-Cymerman.
Tytuł: Autorefleksja i autoanaliza w odkrywaniu przez nauczycieli siebie i sensu swojego zawodu / Bożena Muchacka, Agnieszka Muchacka-Cymerman
¬ródło: W: Jak¶ć życia: wyzwanie, spełnianie siebie / pod redakcj± Jacka Olszewskiego
Adres wydawniczy: Częstochowa : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2021
Opis fizyczny: S. 177-188
p-ISBN: 978-83-66165-74-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:126/10853
Autorzy: Katarzyna Sedivy-M±czka.
Tytuł: Autyzm - techniki terapii / Katarzyna Sedivy-M±czka
¬ródło: W: Od zmysłu wzroku do praktyki logopedycznej / redakcja merytoryczna Marta Korendo, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2021
Opis fizyczny: S. 273-294
p-ISBN: 978-83-7624-183-8
Seria: (Nowa Logopedia ; t. 9)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000127/10853
Autorzy: Tomasz Bryndal.
Tytuł: Badania współczesnych zagrożeń hydrologicznych w Karpatach - powodzie błyskawiczne / Tomasz Bryndal
¬ródło: W: Znaczenie badań ¶cisłych i przyrodniczych prowadzonych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w rozwoju nauk / redakcja naukowa Grzegorz Formicki, Jacek Szmańda
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 24-35
p-ISBN: 978-83-8084-673-9
e-ISBN: 978-83-8084-674-6
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1048)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:128/10853
Autorzy: Michał Głażewski.
Tytuł: Benjamin Spock - między wychowawczym pragmatyzmen a permisywizmem / Michał Głażewski
¬ródło: W: W kręgu antyautorytarnej pedagogii Benjamina Spocka : współczesne glosy, echa i aplikacje / redakcja naukowa Katarzyna Dormus, Michał Głażewski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 13-40
p-ISBN: 978-83-8084-689-0
Seria: (Wokół wielkich doktryn pedagogicznych we współczesnej edukacji)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000129/10853
Autorzy: Jarosław Balon, Miłosz Jodłowski, Paweł Kr±ż.
Tytuł: Beskidy Zachodnie (513.4-5) / Jarosław Balon, Miłosz Jodłowski, Paweł Kr±ż
¬ródło: W: Regionalna geografia fizyczna Polski / praca zbiorowa pod redakcj±: Andrzeja Richlinga, Jerzego Solona, Andrzeja Maciasa, Jarosława Balona, Jana Borzyszkowskiego i Mariusza Kistowskiego
Adres wydawniczy: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021
Opis fizyczny: S. 481-496
p-ISBN: 978-83-7986-381-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000130/10853
Autorzy: Janusz Ropski.
Tytuł: Bezpieczeństwo edukacji w ¶wiecie VUCA / Janusz Ropski
¬ródło: W: Edukacja w ¶wiecie VUCA : szanse, wyzwania, zagrożenia / pod redakcj± Danuty KaĽmierczak, Janusza Ropskiego, Olgi Wasiuty i Waldemara Zakrzewskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2021
Opis fizyczny: S. 55- 66
p-ISBN: 978-83-66269-58-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000131/10853
Autorzy: Andrzej Żebrowski, Izabela Szkurłat.
Tytuł: Bezpieczeństwo informacyjne w zarz±dzaniu przedsiębiorstwem w XXI wieku (wybrane aspekty) / Andrzej Żebrowski, Izabela Szkurłat
¬ródło: W: Współdziałanie w podmiotach prywatnych i publicznych a wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych w czasie zmiany / redakcja naukowa Anna Karczewska, Katarzyna Kukowska, Sebastian Skolik
Adres wydawniczy: Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2021
Opis fizyczny: S. 51-59
p-ISBN: 978-83-7193-863-4
e-ISBN: 978-83-7193-864-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000132/10853
Autorzy: Andrzej Kozera.
Tytuł: Bezpieczeństwo w pomocy społecznej / Andrzej Kozera
¬ródło: W: 10 lat Nauk o Bezpieczeństwie : potencjał, problematyka, perspektywy / redakcja naukowa Piotr Swoboda, Agnieszka Polończyk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2021
Opis fizyczny: S. 910-923
p-ISBN: 978-83-7730-557-7
Seria: (Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe. Uwarunkowania, konteksty, perspektywy ; t. 3)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000133/10853
Autorzy: Hanna Batorowska.
Tytuł: Bezpieczeństwo zdrowotne człowieka z perspektywy ekologii informacji / Hanna Batorowska
¬ródło: W: 10 lat Nauk o Bezpieczeństwie : potencjał, problematyka, perspektywy / redakcja naukowa Piotr Swoboda, Agnieszka Polończyk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2021
Opis fizyczny: S. 138-153
p-ISBN: 978-83-7730-557-7
Seria: (Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe. Uwarunkowania, konteksty, perspektywy ; t. 3)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000134/10853
Autorzy: Żaneta Mrożek.
Tytuł: Bezpieczeństwo zdrowotne osób wymagaj±cych opieki paliatywnej i hospicyjnej w Polsce : stan obecny i postulowany / Żaneta Mrożek
¬ródło: W: Dysfunkcje i szanse współczesnego społeczeństwa / redakcja: Monika Iwaniuk, Beata Bujalska
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2021
Opis fizyczny: S. 51-61
p-ISBN: 978-83-66489-85-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000135/10853
Autorzy: Katarzyna Kowalska.
Tytuł: Biznes społecznie odpowiedzialny jako forma przedsiębiorczo¶ci intelektualnej / Katarzyna Kowalska
¬ródło: W: Ekonomia i przedsiębiorczo¶ć społeczna : w kierunku poszukiwania efektywnych, innowacyjnych sposobów rozwi±zywania problemów społecznych i ¶rodowiskowych / redakcja naukowa: Ewa Radomska, Janina Pach, Paweł Nowak
Adres wydawniczy: Warszawa : CeDeWu, 2021
Opis fizyczny: S. 315-327
p-ISBN: 978-83-8102-454-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000136/10853
Autorzy: Malwina Kocoń.
Tytuł: Bobomigi jako metoda wspieraj±ca komunikację pomiędzy rodzicem słysz±cym a małym dzieckiem głuchym / Malwina Kocoń
¬ródło: W: Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci : konteksty teoretyczne i praktyczne rozwi±zania / redakcja naukowa Katarzyna Plutecka, Anna Katarzyna Czyż
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 111-124
p-ISBN: 978-83-8084-701-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1059)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:137/10853
Autorzy: Jarosław Balon, Paweł Kr±ż.
Tytuł: Brama Krakowska (512.3) / Jarosław Balon, Paweł Kr±ż
¬ródło: W: Regionalna geografia fizyczna Polski / praca zbiorowa pod redakcj±: Andrzeja Richlinga, Jerzego Solona, Andrzeja Maciasa, Jarosława Balona, Jana Borzyszkowskiego i Mariusza Kistowskiego
Adres wydawniczy: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021
Opis fizyczny: S. 453-457
p-ISBN: 978-83-7986-381-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000138/10853
Autorzy: Konrad Meus.
Tytuł: Bronowice Małe - znane i nieznane : podkrakowska wie¶ w czasach przełomów (1795-1918) / Konrad Meus
¬ródło: W: Rydlówka : historie nieoczywiste / pod redakcj± Michała Niezabitowskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Krakowa, 2021
Opis fizyczny: S. 20-43
p-ISBN: 978-83-66334-60-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000139/10853
Autorzy: Zdzisław Noga.
Tytuł: Bronowice Polskie(Małe) w okresie staropolskim / Zdzisław Noga
¬ródło: W: Rydlówka : historie nieoczywiste / pod redakcj± Michała Niezabitowskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Krakowa, 2021
Opis fizyczny: S. 11-19
p-ISBN: 978-83-66334-60-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000140/10853
Autorzy: Dariusz D±bek.
Tytuł: Charakterystyka komunikacji w postępowaniach mediacyjnych (z uwzględnieniem komunikacji międzykulturowej) / Dariusz D±bek
¬ródło: W: Wyzwania komunikacji międzykulturowej : obszary współdziałania i wymiany / redakcja naukowa Jadwiga Mazur
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 114-146
p-ISBN: 978-83-8084-756-9
e-ISBN: 978-83-8084-757-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:141/10853
Autorzy: Kamila Ziółkowska-Weiss.
Tytuł: Chciago Polonia and their Demographic Factors Determining the Activity and Tourist Destinations / Kamila Ziółkowska-Weiss
¬ródło: W: Minorities in the USA : past and present / edited by Kamila Ziółkowska-Weiss
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: S. 55-75
p-ISBN: 978-83-8084-635-7
e-ISBN: 978-8084-636-4
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1027)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:142/10853
Autorzy: Marcin Gadocha.
Tytuł: Chleb i piekarze z Pr±dnika Białego / Marcin Gadocha
¬ródło: W: Muzeum po s±siedzku : Pr±dnik Biały / pod redakcj± naukow± dr Michała Niezabitowskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Krakowa : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2021
Opis fizyczny: S. 50-67
p-ISBN: 978-83-66334-53-3
p-ISBN: 978-83-242-3785-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000143/10853
Autorzy: Piotr Majcher.
Tytuł: Christine Lavant i jej Zapiski z domu wariatów / Piotr Majcher
¬ródło: W: Lekarz i jego pacjent - pacjent i jego lekarz : studia z dziejów literatury i medycyny / redakcja Dariusz Lewera, Angela Bajorek, Edward Białek
Adres wydawniczy: Wrocław : Quaestio, 2021
Opis fizyczny: S. 231-241
p-ISBN: 978-83-65815-40-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000144/10853
Autorzy: Marta Zachariasz-Janik.
Tytuł: Community Deutsch für dich - niemiecki globalnie w kilka kliknięć myszk± / Marta Zachariasz-Janik
¬ródło: W: La Globalisation communicationnelle : Les nouveaux défis pour la littérature, la traduction et la didactique de langues / Joanna Jereczek-Lipińska, Mirosław Trybisz, Izabela Pozierak-Trybisz, Joanna Drzazgowska (éds.)
Adres wydawniczy: Berlin : Peter Lang, 2021
Opis fizyczny: S. 187-196
p-ISBN: 978-3-631-84531-8
Seria: (Etudes de linguistique, littérature et arts / Studi di Lingua, Letteratura e Arte ; Vol. 44)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000145/10853
Autorzy: Nicolae Sílístraru, Norbert Pikuła, Natalia Stafiu, Doiniţa Obada.
Tytuł: Current Trends Of Aging And Popular Culture / Nicolae Sílístraru, Norbert G. Pikuła, Natalia Stafiu, Doiniţa Obada
¬ródło: W: Areas of scientific research among young academics : scientific writing workshops and doctoral students' development / Katarzyna Jagielska, Joanna M. Łukasik, Norbert G. Pikuła [redakcja]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2021
Opis fizyczny: S. 97-114
p-ISBN: 978-83-66812-45-1
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych ; 16)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000146/10853
Autorzy: Jarosław Pietrzak.
Tytuł: Czarny orzeł i ¶w. Michał Archanioł jako psychopomposy : o symbolicznym znaczeniu malowideł w kaplicy tzw. Radziwiłłowskiej w ko¶ciele ¶w. Anny w Białej Podlaskiej / Jarosław Pietrzak
¬ródło: W: Miraże natury i architektury : prace naukowe dedykowane profesorowi Tadeuszowi Bernatowiczowi / pod redakcj± Aliny Barczyk, Piotra Gryglewskiego
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021
Opis fizyczny: S. 35-66
p-ISBN: 978-83-8220-665-4
e-ISBN: 978-83-8220-666-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000147/10853
Autorzy: Kazimiera Juszka, Karol Juszka.
Tytuł: Czas budowy wersji kryminalistycznej w postępowaniach w sprawach przestępstw przeciwko dokumentom / Kazimiera Juszka, Karol Juszka
¬ródło: W: Wokół kryminalistyki. Nauka i praktyka : Księga pami±tkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Widle / redakcja naukowa Dorota Zienkiewicz
Adres wydawniczy: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2021
Opis fizyczny: S. 205-212
p-ISBN: 978-83-7285-986-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:148/10853
Autorzy: Małgorzata Rozenbajgier.
Tytuł: Czas wolny studentów i podejmowane formy aktywno¶ci w okresie pandemii koronawirusa / Małgorzata Rozenbajgier
¬ródło: W: Formy zagospodarowania czasu wolnego w turystyce na wsi podczas pandemii Koronawirusa / redakcja naukowa Antoni Roman, Bohdan Nowicki, Robert Kosiński
Adres wydawniczy: Białystok : Wydawnictwo Towarzystwa Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Ton±cych w Białymstoku, 2021
Opis fizyczny: S. 330-345
p-ISBN: 978-83-955571-4-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000149/10853
Autorzy: Robert Faracik.
Tytuł: Czechs in the United States : a Historical-Geographical Approach / Robert Faracik
¬ródło: W: Minorities in the USA : past and present / edited by Kamila Ziółkowska-Weiss
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: S. 91-110
p-ISBN: 978-83-8084-635-7
e-ISBN: 978-8084-636-4
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1027)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:150/10853
Autorzy: Anna Kamińska-Malandain.
Tytuł: Czy obojętno¶ć jest współudziałem? / Anna Kamińska-Malandain
¬ródło: W: Odpowiedzialno¶ć biernych / redakcja naukowa Alicja Bartu¶
Adres wydawniczy: O¶więcim : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 87-99
p-ISBN: 978-83-64554-49-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000151/10853
Autorzy: Danuta Łazarska.
Tytuł: Czytanie Polski na lekcjach literatury : o potrzebie otwierania uczniów na wieloaspektowe wyobrażenia o Polsce i polsko¶ci / Danuta Łazarska
¬ródło: W: Lekcja polskiego : praktyki edukacyjne wobec niepokojów XXI wieku, T. 1. Narracje tożsamo¶ciowe w edukacji polonistycznej / redakcja Anita Gis, Krzysztof Koc, Maria Kwiatkowska-Ratajczak, Mirosław Wobalis
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2021
Opis fizyczny: S. 171-184
e-ISBN: 978-83-232-3860-7
Seria: (Filologia Polska ; nr 230)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000152/10853
Autorzy: Ewa Młynarczyk.
Tytuł: Dawne słownictwo handlowe we współczesnej chrematonimii (na przykładzie leksemu jatka) / Ewa Młynarczyk
¬ródło: W: Przeszło¶ć w języku zamknięta : in memoriam Andreae Bańkowski II / redakcja Urszula Wójcik, Violetta Jaros
Adres wydawniczy: Częstochowa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, 2021
Opis fizyczny: S. 265-275
p-ISBN: 978-83-66536-37-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000153/10853
Autorzy: Ewelina Zdebska.
Tytuł: Deinstytucjonalizacja usług społecznych na rzecz osób z niepełno- sprawno¶ciami / Ewelina Zdebska
¬ródło: W: Deinstytucjonalizacja w polityce społecznej - szanse i zagrożenia / redakcja naukowa Mirosław Grewiński i Joanna Lizut
Adres wydawniczy: Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, 2021
Opis fizyczny: S. 99-110
p-ISBN: 978-83-67033-23-7
e-ISBN: 978-83-67033-24-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:154/10853
Autorzy: Ewelina Zdebska.
Tytuł: Deinstytucjonalizacja usług społecznych na rzecz osób z niepełnosprawno¶ciami / Ewelina Zdebska
¬ródło: W: Deinstytucjonalizacja w polityce społecznej - szanse i zagrożenia / redakcja naukowa Mirosław Grewiński i Joanna Lizut
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM", 2021
Opis fizyczny: S. 99-110
p-ISBN: 978-83-67033-23-7
e-ISBN: 978-83-67033-24-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:155/10853
Autorzy: Dawid Kopa.
Tytuł: Dekonstrukcja idei postępu zagrożeniem dla przyszło¶ci kultury Zachodu / Dawid Kopa
¬ródło: W: Kultura i sztuka - perspektywy badawcze / redakcja: Joanna Jędrzejewska, Alicja Danielewska
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2021
Opis fizyczny: S. 151-159
p-ISBN: 978-83-66489-99-8
Uwagi: Przedruk.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Adres url:156/10853
Autorzy: Dawid Kopa.
Tytuł: Dekonstrukcja idei postępu zagrożeniem dla przyszło¶ci kultury Zachodu / Dawid Kopa
¬ródło: W: Filozoficzne aspekty literatury : między aksjologi± a estetyk± / redakcja: Agata Skała
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2021
Opis fizyczny: S. 88-96
p-ISBN: 978-83-66489-72-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000157/10853
Autorzy: Piotr Wilczyński, Włodzimierz Bojarski, Dariusz Grabowski, Mirosław Matyja, Bogdan Miedziński, Adrian Mitręga, Mirosław Sułek, Anatol Wojtan.
Tytuł: Diagnoza kryzysu w obszarze geopolitycznym / Piotr L. Wilczyński, Włodzimierz Bojarski, Dariusz Grabowski, Mirosław Matyja, Bogdan Miedziński, Adrian Mitręga, Mirosław Sułek, Anatol Wojtan
¬ródło: W: Raport zawieraj±cy diagnozę i prognozę globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego zdeterminowanego przez pandemię koronawirusa w obszarze gospodarczym, społecznym, politycznym i geopolitycznym / redaktorzy naukowi: Paweł Soroka, Konrad Golczak, Aleksandra Skrabacz, Rafał Kolodziejczyk, Piotr L. Wilczyński, Adrian Mitręga, Krzysztof Paj±k
Adres wydawniczy: Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2021
Opis fizyczny: S. 67-86
p-ISBN: 978-83-8017-375-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000158/10853
Autorzy: Konrad Golczak, Dariusz Grabowski, Józef Kamycki, Zbigniew Klimiuk, Krzysztof Jan Lewandowski, Krzysztof Mroczkowski, Krzysztof Paj±k, Andrzej Stępniewski, Artur ¦liwiński, Piotr Wilczyński.
Tytuł: Diagnoza kryzysu w obszarze gospodarczym / Konrad Golczak, Dariusz Grabowski, Józef Kamycki, Zbigniew Klimiuk, Krzysztof Jan Lewandowski, Krzysztof Mroczkowski, Krzysztof Paj±k, Andrzej Stępniewski, Artur ¦liwiński, Piotr L. Wilczyński
¬ródło: W: Raport zawieraj±cy diagnozę i prognozę globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego zdeterminowanego przez pandemię koronawirusa w obszarze gospodarczym, społecznym, politycznym i geopolitycznym / redaktorzy naukowi: Paweł Soroka, Konrad Golczak, Aleksandra Skrabacz, Rafał Kolodziejczyk, Piotr L. Wilczyński, Adrian Mitręga, Krzysztof Paj±k
Adres wydawniczy: Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2021
Opis fizyczny: S. 17-30
p-ISBN: 978-83-8017-375-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000159/10853
Autorzy: Celestyna Grzywniak.
Tytuł: Diagnozowanie wybranych funkcji psychmotorycznych dzieci siedmioletnich / Celestyna Grzywniak
¬ródło: W: W kręgu antyautorytarnej pedagogii Benjamina Spocka : współczesne glosy, echa i aplikacje / redakcja naukowa Katarzyna Dormus, Michał Głażewski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 167-186
p-ISBN: 978-83-8084-689-0
Seria: (Wokół wielkich doktryn pedagogicznych we współczesnej edukacji)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000160/10853
Autorzy: Bożena Pawlak.
Tytuł: Dialog podmiotów edukacji wczesnoszkolnej / Bożena Pawlak
¬ródło: W: W kręgu antyautorytarnej pedagogii Benjamina Spocka : współczesne glosy, echa i aplikacje / redakcja naukowa Katarzyna Dormus, Michał Głażewski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 89-110
p-ISBN: 978-83-8084-689-0
Seria: (Wokół wielkich doktryn pedagogicznych we współczesnej edukacji)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000161/10853
Autorzy: Jakub Gomułka.
Tytuł: Dialogi i cybernetyczna teoria ¶wiadomo¶ci / Jakub Gomułka
¬ródło: W: Filozoficzny Lem : wybór tekstów Stanisława Lema i opracowania. T. 1, Naturalne czy sztuczne? : byt, umysł, twórczo¶ć / redakcja naukowa Filip Kobiela, Jakub Gomułka
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo ALETHEIA, 2021
Opis fizyczny: S. 73-86
p-ISBN: 978-83-67020-06-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000162/10853
Autorzy: Paweł Wójs.
Tytuł: Dlaczego w koncepcji Jaspersa postać Jezusa znajduje się poza "czasem osi"? / Paweł Wójs
¬ródło: W: Karl Jaspers : filozofia wieczysta - filozofia czasu / redakcja Czesława Piecuch ; współredakcja Paweł Wójs
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 117-133
p-ISBN: 978-83-8084-661-6
e-ISBN: 978-83-8084-662-3
Seria: (Seria Jaspersowska)
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1044)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:163/10853
Autorzy: Bartłomiej Siedlarz.
Tytuł: Dokumenty ci±głe w polskich bibliotekach cyfrowych - użycie zasobu i sposoby prezentacji tre¶ci / Bartłomiej Siedlarz
¬ródło: W: Ksi±żki w plikach : publikowanie, udostępnianie i użytkowanie / redakcja naukowa Stanisław Skórka, współpraca Ewa Piotrowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 113-124
p-ISBN: 978-83-8084-685-2
e-ISBN: 978-83-8084-686-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1052)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:164/10853
Autorzy: Michał Górski, Łukasz Tomkiewicz, Grzegorz Wajda.
Tytuł: Dokumenty polskojęzyczne w kolekcji eBooks and Texts serwisu Internet Archive / Michał Górski, Łukasz Tomkiewicz, Grzegorz Wajda
¬ródło: W: Ksi±żki w plikach : publikowanie, udostępnianie i użytkowanie / redakcja naukowa Stanisław Skórka, współpraca Ewa Piotrowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 155-166
p-ISBN: 978-83-8084-685-2
e-ISBN: 978-83-8084-686-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1052)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:165/10853
Autorzy: Jan Rydel.
Tytuł: Dom Rydlów w Bronowicach Małych i jego mieszkańcy : wspomnienia własne i zasłyszane / Jan Rydel
¬ródło: W: Rydlówka : historie nieoczywiste / pod redakcj± Michała Niezabitowskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Krakowa, 2021
Opis fizyczny: S. 153-171
p-ISBN: 978-83-66334-60-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000166/10853
Autorzy: Justyna Holocher, Barbara Krzyżewska.
Tytuł: Domniemanie i ochrona dobrej wiary / Justyna Holocher, Barbara Krzyżewska
¬ródło: W: Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa : komentarz / redakcja naukowa Monika Florczak-W±tor, Andrzej Grabowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021
Opis fizyczny: S. 1147-1162
p-ISBN: 978-83-8138-336-3
Seria: (Prawo, Konstytucja, Argumentacja ; 8)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:167/10853
Autorzy: Justyna Holocher, Maciej Pach.
Tytuł: Domniemanie niewinno¶ci / Justyna Holocher, Maciej Pach
¬ródło: W: Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa : komentarz / redakcja naukowa Monika Florczak-W±tor, Andrzej Grabowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021
Opis fizyczny: S. 1120-1132
p-ISBN: 978-83-8138-336-3
Seria: (Prawo, Konstytucja, Argumentacja ; 8)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:168/10853
Autorzy: Krzysztof Chaczko.
Tytuł: Do¶wiadczenia z deinstytucjonalizacj± w Europie Zachodniej i Polsce / Krzysztof Chaczko
¬ródło: W: Deinstytucjonalizacja w polityce społecznej - szanse i zagrożenia / redakcja naukowa Mirosław Grewiński i Joanna Lizut
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM", 2021
Opis fizyczny: S. 31-44
p-ISBN: 978-83-67033-23-7
e-ISBN: 978-83-67033-24-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:169/10853
Autorzy: Krzysztof Chaczko.
Tytuł: Do¶wiadczenia z deinstytucjonalizacj± w Europie Zachodniej i Polsce / Krzysztof Chaczko
¬ródło: W: Deinstytucjonalizacja w polityce społecznej - szanse i zagrożenia / redakcja naukowa Mirosław Grewiński i Joanna Lizut
Adres wydawniczy: Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, 2021
Opis fizyczny: S. 31-44
p-ISBN: 978-83-67033-23-7
e-ISBN: 978-83-67033-24-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000170/10853
Autorzy: Maria Sienko.
Tytuł: Do¶wiadczenia zmysłowe w formowaniu tożsamo¶ci regionalnej / Maria Sienko
¬ródło: W: Tożsamo¶ć na styku kultur. T. 4 / redakcja naukowa Irena Masojć i Henryka Sokołowska
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2021
Opis fizyczny: S. 43-62
p-ISBN: 978-83-8138-622-7
e-ISBN: 978-83-8138-623-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:171/10853
Autorzy: Franciszek Mróz, Łukasz Mróz, Alfred Krogmann.
Tytuł: Droga ¶w. Jakuba = The Way of St. James / Franciszek Mróz, Łukasz Mróz, Alfred Krogmann
¬ródło: W: Atlas Wyszehradzki = Visegrad Atlas / redakcja Przemysław ¦leszyński, Konrad Czapiewski
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka ; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021
Opis fizyczny: S. 154-161
p-ISBN: 978-83-958155-0-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL, ENG
Punktacja MNiSW: 5.000172/10853
Autorzy: Andrzej Piasecki.
Tytuł: Duma, wstyd, ignorancja? : refleksje nad rocznicami wyborów czerwcowych / Andrzej Piasecki
¬ródło: W: Prawo, negocjacje, demokracja : w 30 lat po wyborach czerwcowych / redakcja Paweł Ostachowski. Marcin Sala-Szczypiński
Adres wydawniczy: Kaków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 13-37
p-ISBN: 978-83-8084-669-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1046)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000173/10853
Autorzy: Tomasz Padło.
Tytuł: Durrability of the National Identity of the Swedish Diaspora in the United States Based on the Analysis of Selected Entries in Google Trends / Tomasz Padło
¬ródło: W: Minorities in the USA : past and present / edited by Kamila Ziółkowska-Weiss
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: S. 153-161
p-ISBN: 978-83-8084-635-7
e-ISBN: 978-8084-636-4
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1027)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:174/10853
Autorzy: Bożena Popiołek.
Tytuł: Dwór Jadwigi z Jabłonowskich Woroniczowej, kasztelanowej kijowskiej, jako przykład organizacji szlacheckiego dworu kobiecego w XVIII w. / Bożena Popiołek
¬ródło: W: Dwór kobiecy w Rzeczypospolitej XVII i XVIII / pod redakcj± Bożeny Popiołek, Anny Penkały-Jastrzębskiej i Konrada Pyzla
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2021
Opis fizyczny: S. 125-154
p-ISBN: 978-83-66269-54-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:175/10853
Autorzy: Barbara Nawolska, Joanna Ż±dło-Treder.
Tytuł: Działa(nie) i pozna(nie) w kształtowaniu u dzieci pojęcia miary masy  / Barbara Nawolska, Joanna Ż±dło-Treder
¬ródło: W: (Z)rozumieć ¶wiat dziecka b Od kontekstów nadawania znaczeń po dziecięce znaczenia : od kontekstów nadawania znaczeń po dziecięce znaczenia / redakcja naukowa Ewa Kochanowska
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2021
Opis fizyczny: S. 181-194
p-ISBN: 978-83-8095-941-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:176/10853
Autorzy: Natalia Malik.
Tytuł: Działania specjalistów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z wad± słuchu / Natalia Malik
¬ródło: W: Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci : konteksty teoretyczne i praktyczne rozwi±zania / redakcja naukowa Katarzyna Plutecka, Anna Katarzyna Czyż
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 184-198
p-ISBN: 978-83-8084-701-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1059)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:177/10853
Autorzy: Liudmyla Kryvachuk.
Tytuł: Dzieci a społeczeństwo: analiza sytuacji dzieci w kontek¶cie zmian społecznych na Ukrainie / Liudmyla Kryvachuk
¬ródło: W: Polska i Ukraina w procesie przemian społeczno-politycznych / redakcja naukowa Piotr Długosz, Radosław Marzęcki, Mateusz Kamionka
Adres wydawniczy: Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2021
Opis fizyczny: S. 237-268
p-ISBN: 978-83-8017-401-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000178/10853
Autorzy: Patrycja Goł±bek-Jonak.
Tytuł: Dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawno¶ci w systemie zdalnego nauczania. / Patrycja Goł±bek-Jonak
¬ródło: W: Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci : konteksty teoretyczne i praktyczne rozwi±zania / redakcja naukowa Katarzyna Plutecka, Anna Katarzyna Czyż
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 51-65
p-ISBN: 978-83-8084-701-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1059)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:179/10853
Autorzy: Magdalena Baran.
Tytuł: Dzieci, co maj± skrzydła : szkic o "najbardziej ludzkiej zbrodni" / Magdalena Baran
¬ródło: W: Dzieci i do¶wiadczenie wojny : wiek XX i XXI / redakcja naukowa Małgorzata Grzywacz, Małgorzata Okupnik
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2021
Opis fizyczny: S. 13-24
p-ISBN: 978-83-232-3784-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:180/10853
Autorzy: Ewa Przebinda, Mirosław Michalik.
Tytuł: Dziecko niemowne i niemówi±ce - komunikacja alternatywna w przedszkolu i na etapie edukacji wczesnoszkolej / Ewa Przebinda, Mirosł±w Michalik
¬ródło: W: Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna. T. 2, Diagnozowanie i terapia zaburzeń / redakcja naukowa: Aneta Domagała, Urszula Mirecka
Adres wydawniczy: Gdańsk : Harmonia Universalis, 2021
Opis fizyczny: S. 684-711
p-ISBN: 978-83-7744-213-5
Seria: (Logopedia XXI Wieku)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000181/10853
Autorzy: Marta Korendo.
Tytuł: Dziecko z autyzmem w przedszkolu i na etapie edukacji wczesnoszkolnej / Marta Korendo
¬ródło: W: Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna. T. 2, Diagnozowanie i terapia zaburzeń / redakcja naukowa: Aneta Domagała, Urszula Mirecka
Adres wydawniczy: Gdańsk : Harmonia Universalis, 2021
Opis fizyczny: S. 553-572
p-ISBN: 978-83-7744-213-5
Seria: (Logopedia XXI Wieku)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000182/10853
Autorzy: Barbara Banach, Marek Banach.
Tytuł: Dziecko z FASD - problemy i ich rozwi±zywanie / Barbara Banach, Marek Banach
¬ródło: W: Rodzina i rodzicielstwo : trudno¶ci - zagrożenia - wyzwania - priorytety / [redakcja Monika Lewicka]
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2021
Opis fizyczny: S. 45-60
p-ISBN: 978-83-8018-415-2
e-ISBN: (e-book) 978-83-8018-416-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:183/10853
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń.
Tytuł: Dziecko z padaczk± w przedszkolu i na etapie edukacji wczesnoszkolnej / Halina Pawłowska-Jaroń
¬ródło: W: Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna. T. 2, Diagnozowanie i terapia zaburzeń / redakcja naukowa: Aneta Domagała, Urszula Mirecka
Adres wydawniczy: Gdańsk : Harmonia Universalis, 2021
Opis fizyczny: S. 646-661
p-ISBN: 978-83-7744-213-5
Seria: (Logopedia XXI Wieku)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000184/10853
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń, Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Dziecko ze spektrum zaburzeń poalkoholowych (FASD) w przedszkolu i na etapie edukacji wczesnoszkolnej / Halina Pawłowska-Jaroń, Zdzisł±wa Orłowska-Popek
¬ródło: W: Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna. T. 2, Diagnozowanie i terapia zaburzeń / redakcja naukowa: Aneta Domagała, Urszula Mirecka
Adres wydawniczy: Gdańsk : Harmonia Universalis, 2021
Opis fizyczny: S. 662-683
p-ISBN: 978-83-7744-213-5
Seria: (Logopedia XXI Wieku)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000185/10853
Autorzy: Joanna Szczyrba-Poroszewska.
Tytuł: Dziedzictwo starożytnej Grecji we współczesnej edukacji i kulturze muzycznej / Joanna Szczyrba-Poroszewska
¬ródło: W: Proces edukacyjny - tradycja i współczeno¶c w dobie płynnej rzeczywisto¶ci : "Wołyńskie Ateny" w przestrzeni historycznej, edukacyjnej i artystycznej. Czę¶ć 1 / redakcja naukowa Teresa Żebrowska, Beata Sufa
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 53-68
p-ISBN: 978-83-8084-809-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Repozytorium UP:186/10853
Autorzy: Wiktoria Kozioł.
Tytuł: Dziwaczne praktykowanie wszystkich niedoskonało¶ci ¶wiata : Tragigroteski Bogny Burskiej = Strangely Practicing All the World's Imperfections / Wiktoria Kozioł
¬ródło: W: Krew i cukier : Bogna Burska, 2000-2021 = Blood & sugar : Bogna Burska, 2000-2021 / redakcja Bogna Burska
Adres wydawniczy: Gdańsk : Gdańska Galeria Miejska : Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku ; Szczecin : Trafostacja Sztuki w Szczecinie, 2021
Opis fizyczny: S. 112-137
p-ISBN: 978-83-955951-6-5
p-ISBN: 978-83-66271-60-9 (ASP)
p-ISBN: 978-83-939527-9-3
Uwagi: Publikacja Ľródłowa nieafiliowana do Uniwersytetu Pedagogicznego.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL, ENG187/10853
Autorzy: Przemysław Mazur.
Tytuł: Dżihad gwałtu - od Koranu do "Dabiq" : niewolnictwo i przemoc seksualna w Państwie Islamskim / Przemysław Mazur
¬ródło: W: Bezpieczeństwo, praca człowieka, stosunki międzynarodowe. T. 4 / redakcja naukowa Mira Malczyńska-Biały
Adres wydawniczy: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021
Opis fizyczny: S. 141-155
p-ISBN: 978-83-7996-895-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000188/10853
Autorzy: Elżbieta Maj.
Tytuł: E-administracja jako urzeczywistnienie idei społeczeństwa informacyjnego : kontekst jurysdykcyjny / Elżbieta Maj
¬ródło: W: Bezpieczeństwo w dobie cyfrowej transformacji - aspekty prawne, organizacyjne i społeczne / redakcja naukowa Małgorzata Such-Pyrgiel, Anna Gołębiowska
Adres wydawniczy: Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2021
Opis fizyczny: S. 201-214
p-ISBN: 978-83-961824-3-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000189/10853
Autorzy: Barbara Kamińska-Czubała.
Tytuł: E-podręczniki w perspektywie architektury informacji / Barbara Kamińska-Czubała
¬ródło: W: Ksi±żki w plikach : publikowanie, udostępnianie i użytkowanie / redakcja naukowa Stanisław Skórka, współpraca Ewa Piotrowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 9-19
p-ISBN: 978-83-8084-685-2
e-ISBN: 978-83-8084-686-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1052)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:190/10853
Autorzy: Katarzyna Dormus.
Tytuł: Edmund Libański (1862-1928) jako działacz o¶wiatowy i popularyzator wiedzy w¶ród dorosłych / Katarzyna Dormus
¬ródło: W: Człowiek dorosły i jego uczenie się : dziedzictwo idei teoretycznych i ich praktyczne implikacje / pod redakcj± Tomasza Maliszewskiego, Eleonory Sapii-Drewniak, Władysławy Szulakiewicz
Adres wydawniczy: Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej, 2021
Opis fizyczny: S. 147-173
p-ISBN: 978-83-961549-8-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:191/10853
Autorzy: Bernadeta Stano, Paulina Ż±dło.
Tytuł: Edukacja artystyczna w poszukiwaniu alternatywnych form aktywno¶ci w przestrzeni publicznej / Bernadeta Stano, Paulina Ż±dło
¬ródło: W: Proces edukacyjny - tradycja i współczeno¶c w dobie płynnej rzeczywisto¶ci : "Wołyńskie Ateny" w przestrzeni historycznej, edukacyjnej i artystycznej. Czę¶ć 1 / redakcja naukowa Teresa Żebrowska, Beata Sufa
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 117-130
p-ISBN: 978-83-8084-809-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Repozytorium UP:192/10853
Autorzy: Anna Szkolak-Stępień.
Tytuł: Edukacja całożyciowa nauczyciela wczesnej edukacji - w kierunku teorii ugruntowanej : (résumé z badań własnych) / Anna Szkolak-Stępień
¬ródło: W: Szkoła jako przestrzeń uczenia się / redakcja naukowa Grażyna Cęcelek, Elżbieta WoĽnicka, Piotr Klimczyk
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2021
Opis fizyczny: S. 211-223
p-ISBN: 978-83-8270-038-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:193/10853
Autorzy: Hanna Batorowska.
Tytuł: Edukacja dla kształtowania poczucia bezpieczeństwa informacyjnego w turbulentnym ¶rodowisku VUCA / Hanna Batorowska
¬ródło: W: Edukacja w ¶wiecie VUCA : szanse, wyzwania, zagrożenia / pod redakcj± Danuty KaĽmierczak, Janusza Ropskiego, Olgi Wasiuty i Waldemara Zakrzewskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2021
Opis fizyczny: S. 289-301
p-ISBN: 978-83-66269-58-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000194/10853
Autorzy: Elżbieta Dubas, Artur Fabi¶, Tomasz Maliszewski, Krzysztof Pier¶cieniak, Hanna Solarczyk-Szwec.
Tytuł: Edukacja dorosłych - obszary refleksji, praktyki i zmian / Elżbieta Dubas, Artur Fabi¶, Tomasz Maliszewski, Krzysztof Pier¶cieniak, Hanna Solarczyk-Szwec
¬ródło: W: Współczesne problemy pedagogiki : w kierunku integracji teorii z praktyk± / redakcja naukowa Stefan M. Kwiatkowski
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2021
Opis fizyczny: S. 161-182
p-ISBN: 978-83-66879-28-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000195/10853
Autorzy: Agnieszka Lasota, Anzhela Shatilova.
Tytuł: Edukacja online a motywacja do nauki młodzieży i studentów w okresie pandemii COVID-19 / Agnieszka Lasota, Anzhela Shatilova
¬ródło: W: Wyzwania edukacyjne i psychologiczne okresu pandemii / redakcja naukowa Aleksander Mikołajczak, Remigiusz Chęciński
Adres wydawniczy: Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2021
Opis fizyczny: S. 47-85
p-ISBN: 978-83-65599-30-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000196/10853
Autorzy: Janina Pach.
Tytuł: Ekonomia społeczna wobec nierówno¶ci dochodowych w Polsce / Janina Pach
¬ródło: W: Ekonomia i przedsiębiorczo¶ć społeczna : w kierunku poszukiwania efektywnych, innowacyjnych sposobów rozwi±zywania problemów społecznych i ¶rodowiskowych / redakcja naukowa: Ewa Radomska, Janina Pach, Paweł Nowak
Adres wydawniczy: Warszawa : CeDeWu, 2021
Opis fizyczny: S. 43-61
p-ISBN: 978-83-8102-454-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000197/10853
Autorzy: Krzysztof Sala.
Tytuł: Elektromobilno¶ć jako element polityki energetycznej i ekologicznej na przykładzie Polski / Krzysztof Sala
¬ródło: W: Przestrzeń technologiczna a dobrostan mieszkańców / redakcja naukowa: Jacek Kosmala, Dariusz Skalski, Waldemar ¦ledzik
Adres wydawniczy: [Poznań] : Wydawnictwo Naukowe FNCE, 2021
Opis fizyczny: S. 9-26
p-ISBN: 9788366800632
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000198/10853
Autorzy: Dorota Drzewiecka.
Tytuł: Elektroniczne zarz±dzanie dokumentacj± w publicznych uczelniach wyższych w Polsce : przykład Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / Dorota Drzewiecka
¬ródło: W: Archiwa uczelniane w XXI wieku wobec komputeryzacji, informatyzacji i elektronicznego zarz±dzania dokumentacj± : wprowadzenie do problematyki / pod redakcj± Bożeny Kierzkowskiej, Anny Supruniuk i Pauliny Bunkowskiej
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2021
Opis fizyczny: S. 51-63
p-ISBN: 978-83-231-4499-1
Typ publikacji: PRO
Punktacja MNiSW: 20.000199/10853
Autorzy: Krzysztof Kraszewski.
Tytuł: Elementy kultury pracy w edukacji wczesnoszkolnej / Krzysztof Kraszewski
¬ródło: W: Wieloaspektowo¶ć edukacji wczesnoszkolnej XXI wieku / redakcja naukowa Sabina Wieruszewska-Duraj
Adres wydawniczy: Siedlce : Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego, 2021
Opis fizyczny: S. 187-196
p-ISBN: 978-83-66597-14-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000200/10853
Autorzy: Piotr Majewicz.
Tytuł: Epilog niechciany - nowa rzeczywisto¶ć, czyli zakłócenie aktualnych tendencji w rehabilitacji przez pandemię COVID-19 / Piotr Majewicz
¬ródło: W: Współczesne tendencje w rehabilitacji osób z niepełnosprawno¶ci± / redakcja naukowa Piotr Majewicz
Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2021
Opis fizyczny: S. 217-225
p-ISBN: 978-83-8084-703-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 1060)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:201/10853
Autorzy: Anna ¦lósarz.
Tytuł: Etyka katolicka w publikacjach ks. Jana ¦lósarza i o. Jacka Woronieckiego / Anna ¦lósarz
¬ródło: W: Kapitał pomostowy : etyka : ks. dr hab. Jan ¦lósarz (1850-1917) Prałat Kapituły Metropolitalnej we Lwowie / redakcja naukowa: Anna ¦lósarz
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: S. 81-126
p-ISBN: 978-83-7438-967-9
e-ISBN: 978-83-7438-968-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:202/10853
Autorzy: Bogumił Ostrowski.
Tytuł: Etymologica w badaniach Prof. Krystyny Pisarkowej / Bogumił Ostrowski
¬ródło: W: Język "okr±gły jak pomarańcza"… : pamięci Profesor Krystyny Pisarkowej w 90. rocznicę Jej urodzin / redakcja naukowa Tadeusz Szczerbowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2021
Opis fizyczny: S. 275-285
p-ISBN: 978-83-8084-713-2
e-ISBN: 978-83-8084-714-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1084)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Repozytorium UP:203/10853
Autorzy: Mirosław Grzegórzek.
Tytuł: Ewaluacja uczniowskiej kompetencji tekstotwórczej w raportach CKE (na przykładzie charakterystyki postaci) a egzamin ósmoklasisty / Mirosław Grzegórzek
¬ródło: W: Lekcja polskiego : praktyki edukacyjne wobec niepokojów XXI wieku, T. 2. Praktyki edukacyjne / redakcja Anita Gis, Krzysztof Koc, Maria Kwiatkowska-Ratajczak, Mirosław Wobalis
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2021
Opis fizyczny: S. 497-515
e-ISBN: 978-83-232- 3862-1
Seria: (Filologia Polska ; nr 231)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000204/10853
Autorzy: Alicja Witalisz.
Tytuł: Ewolucja badań nad wynikami kontaktu językowego w czasie i przestrzeni : wybrane zagadnienia / Alicja Witalisz
¬ródło: W: Język(i) w czasie i przestrzeni / Piotr Stalmaszczyk
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021
Opis fizyczny: S. 159-186
p-ISBN: 978-83-8220-544-2
e-ISBN: 978-83-8220-545-9
Seria: (Łódzkie Studia z Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego ; nr 12)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000205/10853
Autorzy: Andrzej Michalak.
Tytuł: Film jako narzędzie propagandy w Trzeciej Rzeszy : mechanizmy przemocy narracyjnej w ujęciu socjologicznym / Andrzej Michalak
¬ródło: W: Granice, pogranicza i dalej - niekończ±ca się przygoda : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Kurczowi / redakcja Marcin Dębicki, Kamilla Dolińska, Justyna Kajta, Julita Makaro, Natalia NiedĽwiedzka-Iwańczak, Elżbieta Opiłowska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2021
Opis fizyczny: S. 233-248
p-ISBN: 978-83-66849-25-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000206/10853
Autorzy: Piotr Kołodziej.
Tytuł: Filologia Brunona Schulza : o tożsamo¶ci "na styku kultur" / Piotr Kołodziej
¬ródło: W: Tożsamo¶ć na styku kultur. T. 4 / redakcja naukowa Irena Masojć i Henryka Sokołowska
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2021
Opis fizyczny: S. 163-184
p-ISBN: 978-83-8138-622-7
e-ISBN: 978-83-8138-623-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:207/10853
Autorzy: Doiniţa Obada, Katarzyna Jagielska.
Tytuł: Forming Axiological Orientations From The Perspective Of Folklore And Family Traditions At Pre-School Age / Doiniţa Obada, Katarzyna Jagielska
¬ródło: W: Areas of scientific research among young academics : scientific writing workshops and doctoral students' development / Katarzyna Jagielska, Joanna M. Łukasik, Norbert G. Pikuła [redakcja]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2021
Opis fizyczny: S. 41-54
p-ISBN: 978-83-66812-45-1
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych ; 16)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000208/10853
Autorzy: Katarzyna Gucwa-Porębska.
Tytuł: Formy wsparcia postpenitencjarnego w czasie pandemii COVID-19 na przykładzie Centrum Integracji Pro Domo / Katarzyna Gucwa-Porębska
¬ródło: W: Wspieranie jednostek i grup w różnych wymiarach życia społecznego : aspekty teoretyczno-praktyczne / redakcja naukowa Magdalena Piorunek, Joanna Nawój-Połoczańska, Agnieszka Skoworńska-Pućka
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2021
Opis fizyczny: S. 461-470
p-ISBN: 978-83-232-3982-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000209/10853
Autorzy: Magdalena Grochowalska.
Tytuł: Formy wsparcia społecznego w realizacji kariery zawodowej w do¶wiadczeniach pocz±tkuj±cych nauczycielek przedszkola (raport z badań) / Magdalena Grochowalska
¬ródło: W: Wspieranie jednostek i grup w różnych wymiarach życia społecznego : aspekty teoretyczno-praktyczne / redakcja naukowa Magdalena Piorunek, Joanna Nawój-Połoczańska, Agnieszka Skoworńska-Pućka
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2021
Opis fizyczny: S. 371-390
p-ISBN: 978-83-232-3982-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:210/10853
Autorzy: Renata DĽwigoł.
Tytuł: Frazeologizm (tam) gdzie diabeł mówi dobranoc w słowniku i w tekstach : formy zmodyfikowane / Renata DĽwigoł
¬ródło: W: Język polski - między tradycj± a współczesno¶ci± : księga jubileuszowa z okazji stulecia Towarzystwa Miło¶ników Języka Polskiego / redakcja naukowa Ewa Horyń, Ewa Młynarczyk, Piotr Żmigrodzki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 68-85
p-ISBN: 978-83-8084-625-8
e-ISBN: 978-83-8084-580-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1030)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:211/10853
Autorzy: Krzysztof Gorlach, Grzegorz Fory¶.
Tytuł: From Repressive Tolerance to Oppressive Freedom : The end of polish peasantry? / Krzysztof Gorlach, Grzegorz Fory¶
¬ródło: W: Think locally, act globally : Polish farmers in the global era of sustainability and resilience / edited by Krzysztof Gorlach and Zbigniew Dr±g in collaboration with Anna Jastrzębiec-Witowska and Dawid Ritter
Adres wydawniczy: Kraków : Jagiellonian University Press, 2021
Opis fizyczny: S. 153-224
p-ISBN: 978-83-233-4949-5
e-ISBN: 978-83-233-7195-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000212/10853
Autorzy: Stanisław Kilian.
Tytuł: From the "Paris Agreement" to the "London Pact": Political Aspects of the Democratisation of Poland's April Constitution of 1935 / Stanisław Kilian
¬ródło: Historia i Polityka. - 2021, nr 36, s. 9-23
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 1899-5160
e-ISSN: 2391-7652
DOI:213/10853
Autorzy: Klaudia Cenda-Miedzińska.
Tytuł: Funkcjonowanie organów ochrony praw człowieka w krajach ogarniętych konfliktem zbrojnym na przykładzie Afgańskiej Niezależnej Komisji Praw Człowieka / Klaudia Cenda-Miedzińska
¬ródło: W: Bezpieczeństwo, prawa człowieka, stosunki międzynarodowe. T. 3 / redakcja naukowa Krzysztof Żarna
Adres wydawniczy: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021
Opis fizyczny: S. 9-17
p-ISBN: 978-83-7996-893-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000214/10853
Autorzy: Piotr Swoboda.
Tytuł: Funkcjonowanie systemu dostępu do informacji publicznej w Polsce w kontek¶cie współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa / Piotr Swoboda
¬ródło: W: Informacyjny wymiar bezpieczeństwa państw i jednostek / redakcja naukowa: Włodzimierz Fehler
Adres wydawniczy: Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach, 2021
Opis fizyczny: S. 161-189
p-ISBN: 978-83-66541-59-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000215/10853
Autorzy: Monika Masłowska.
Tytuł: Funkcjonowanie uczniów z lekk± niepełnosprawno¶ci± intelektualn± w zakresie orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni / Monika Węglarz-Masłowska
¬ródło: W: Specyfika funkcjonowania osób z niepełnosprawno¶ci± intelektualn± w kontek¶cie aktualnych badań psychologicznych i pedagogicznych / redakcja Michał Gacek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 55-70
p-ISBN: 978-83-8084-771-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1088)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000216/10853
Autorzy: Agnieszka Domagała-Kręcioch, Bożena Majerek.
Tytuł: Gamifikacja jako strategia pracy z uczniem trudnym / Agnieszka Domagała-Kręcioch, Bożena Majerek
¬ródło: W: Kategorie (nie)obecne w edukacji : wychowanie - kształcenie - rozwój / redakcja naukowa Bożena Majerek i Agnieszka Domagała-Kręcioch
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2021
Opis fizyczny: S. 157-169
p-ISBN: 978-83-66990-04-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000217/10853
Autorzy: Katarzyna Gucwa-Porębska.
Tytuł: Gaslighting jako szczególna forma krzywdzenia emocjonalnego / Katarzyna Gucwa-Porębska
¬ródło: W: Przegl±d wybranych doniesień z zakresu psychologii ogólnej, kryminalistycznej oraz nauk społecznych / redakcja Konrad Skrz±tek, Paulina Szymczyk
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o, 2021
Opis fizyczny: S. 120-128
p-ISBN: 978-83-66489-89-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:218/10853
Autorzy: Mateusz Wyżga.
Tytuł: Genealogie, migracje a długie trwanie / Mateusz Wyżga
¬ródło: W: Sk±d przyszli¶my? Kim jeste¶my? Dok±d zmierzamy? : wokół badań nad genealogi± / redakcja Przemysław Jędrzejewski, Jakub Pieczara
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: S. 167-178
p-ISBN: 978-83-8084-578-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:219/10853
Autorzy: Jakub Gomułka, Jakub Palm.
Tytuł: GOLEM XIV i hierarchia topozoficzna / Jakub Gomułka, Jakub "Preppikoma" Palm
¬ródło: W: Filozoficzny Lem : wybór tekstów Stanisława Lema i opracowania. T. 1, Naturalne czy sztuczne? : byt, umysł, twórczo¶ć / redakcja naukowa Filip Kobiela, Jakub Gomułka
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo ALETHEIA, 2021
Opis fizyczny: S. 355-366
p-ISBN: 978-83-67020-06-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000220/10853
Autorzy: Piotr Kołodziej.
Tytuł: Gombrowicz wyklęty albo o wychowaniu patriotycznym na lekcjach POLSKI(ego) / Piotr Kołodziej
¬ródło: W: Lekcja polskiego : praktyki edukacyjne wobec niepokojów XXI wieku, T. 1. Narracje tożsamo¶ciowe w edukacji polonistycznej / redakcja Anita Gis, Krzysztof Koc, Maria Kwiatkowska-Ratajczak, Mirosław Wobalis
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2021
Opis fizyczny: S. 185-208
e-ISBN: 978-83-232-3860-7
Seria: (Filologia Polska ; nr 230)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000221/10853
Autorzy: Katarzyna Kocoń-Rychter, Anna Kwatera, Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Zofia Sołtys, Małgorzata Zasuńska.
Tytuł: Good Behavior Game - Gra w Dobre Zachowania : alternatywa dla tradycyjnych metod zarz±dzania klas± - doniesienie z badań ewaluacyjnych w Polsce / Katarzyna Kocoń-Rychter, Anna Kwatera, Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Zofia Sołtys, Małgorzata Zasuńska
¬ródło: W: Promocja zdrowia psychicznego : od teorii do praktyki / redakcja naukowa Lidia Zabłocka-Żytka, Jan Czesław Czabała
Adres wydawniczy: Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, 2021
Opis fizyczny: S. 185-202
p-ISBN: 978-83-66879-36-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000222/10853
Autorzy: Marian Kozaczka.
Tytuł: Gospodarka finansowa miasta Rzeszowa na pocz±tku XXI wieku / Marian Kozaczka
¬ródło: W: Do¶wiadczenia, problemy i wyzwania polskiej samorz±dno¶ci terytorialnej / redakcja naukowa: Przemysław Baciak
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi, 2021
Opis fizyczny: S. 153-171
p-ISBN: 978-83-7405-695-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000223/10853
Autorzy: Łukasz Kozera.
Tytuł: Gospodarka komunalna w teorii i praktyce / Łukasz Kozera
¬ródło: W: Zarz±dzanie gospodark± komunaln± w samorz±dzie terytorialnym / pod redakcj± Łukasza Kozery i Patryka Chmielarza
Adres wydawniczy: Kraków : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych w Pińczowie, 2021
Opis fizyczny: S. 55-73
p-ISBN: 978-83-62150-20-5
Uwagi: Publikacja dostępna na CD-ROM.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Adres url:224/10853
Autorzy: Bożena Popiołek.
Tytuł: Gospodarskie kłopoty Jadwigi z Jabłonowskich Woroniczowej, kasztelanowej kijowskiej / Bożena Popiołek
¬ródło: W: Kolekcje przyrodnicze i gospodarcze innowacje - tradycja i nowoczesno¶ć : pamięci księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej (1728-1800) / pod redakcj± Iwony Arabas i Roberta Księżopolskiego
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk ; Ciechanowiec : Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, 2021
Opis fizyczny: S. 35-55
p-ISBN: 978-83-86062-74-4
p-ISBN: 978-83-62374-39-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000225/10853
Autorzy: Robert Ko¶cielniak.
Tytuł: Grzyby i porosty / Robert Ko¶cielniak
¬ródło: W: Bieszczadzki Park Narodowy i Park Narodowy Połoniny : osobliwo¶ci przyrodnicze i kulturowe / redakcja: Zuzana Bartušová, Iveta Buraľová, Barbara Ćwikowska, Grażyna Holly, Stanisław Kucharzyk, Ryszard Prędki
Adres wydawniczy: Ustrzyki Górne : Bieszczadzki Park Narodowy, 2021
Opis fizyczny: S. 46-47
p-ISBN: 978-83-88505-83-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000226/10853
Autorzy: Angela Bajorek, Joanna Dybiec-Gajer.
Tytuł: Heinrich Hoffmann - kontrowersyjny frankfurcki humorysta i lekarz w "zamku obł±kanych" / Angela Bajorek, Joanna Dybiec-Gajer
¬ródło: W: Lekarz i jego pacjent - pacjent i jego lekarz : studia z dziejów literatury i medycyny / redakcja Dariusz Lewera, Angela Bajorek, Edward Białek
Adres wydawniczy: Wrocław : Quaestio, 2021
Opis fizyczny: S. 165-179
p-ISBN: 978-83-65815-40-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000227/10853
Autorzy: Katarzyna Slany.
Tytuł: Herstoria w prozie młodzieżowej Joanny Rudniańskiej na przykładzie Roku Smoka oraz Kotki Brygidy / Katarzyna Slany
¬ródło: W: Folklor, literatura dziecięca i nie tylko : księga jubileuszowa dedykowana profesor Jolancie Ługowskiej / redakcja naukowa Bogusław Bednarek, Anna Gemra, Ryszard Waksmund
Adres wydawniczy: Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Towarzystwo O¶wiatowe, 2021
Opis fizyczny: S. 297-318
p-ISBN: 978-83-7977-684-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000228/10853
Autorzy: Kamila Ziółkowska-Weiss.
Tytuł: Historical Background of the Polish Community in the USA with a Particular Emphasis on the Polish Diaspora in Chicago / Kamila Ziółkowska-Weiss
¬ródło: W: Minorities in the USA : past and present / edited by Kamila Ziółkowska-Weiss
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: S. 35-54
p-ISBN: 978-83-8084-635-7
e-ISBN: 978-8084-636-4
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1027)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:229/10853
Autorzy: Katarzyna Dormus.
Tytuł: Historyczny i pedagogiczny kontekst koncepcji Benjamina Spocka / Katarzyna Dormus
¬ródło: W: W kręgu antyautorytarnej pedagogii Benjamina Spocka : współczesne glosy, echa i aplikacje / redakcja naukowa Katarzyna Dormus, Michał Głażewski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 41-68
p-ISBN: 978-83-8084-689-0
Seria: (Wokół wielkich doktryn pedagogicznych we współczesnej edukacji)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000230/10853
Autorzy: Dorota Szczę¶niak.
Tytuł: Historyjki obrazkowe, komiks i powie¶ć graficzna w nauczaniu języka niemieckiego / Dorota Szczę¶niak
¬ródło: W: Nie tylko arcydzieła : literatura w nauczaniu języków obcych / redakcja Katarzyna Nowakowska
Adres wydawniczy: Wrocław : Quaestio, 2021
Opis fizyczny: S. 61-71
p-ISBN: 978-83-65815-38-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000231/10853
Autorzy: Dawid Kopa.
Tytuł: Horyzont końca Johannesa K. / Dawid Kopa
¬ródło: W: Motyw ¶mierci w dziełach kultury - ujęcie literaturoznawcze i kulturoznawcze. T. 1 / redakcja: Kamil Maci±g, Joanna Jędrzejewska
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2021
Opis fizyczny: S. 74-86
p-ISBN: 978-83-67104-09-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000232/10853
Autorzy: Monika Semik.
Tytuł: Ignacy Jan Paderewski - artysta i patriota / Monika Semik
¬ródło: W: Proces edukacyjny - tradycja i współczeno¶c w dobie płynnej rzeczywisto¶ci : "Wołyńskie Ateny" w przestrzeni historycznej, edukacyjnej i artystycznej. Czę¶ć 1 / redakcja naukowa Teresa Żebrowska, Beata Sufa
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 43-52
p-ISBN: 978-83-8084-809-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Repozytorium UP:233/10853
Autorzy: Aleksandra Dębowska, Justyna Holocher, Dominika Kowalska.
Tytuł: Ignorantia iuris nocet / Aleksandra Dębowska, Justyna Holocher, Dominika Kowalska
¬ródło: W: Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa : komentarz / redakcja naukowa Monika Florczak-W±tor, Andrzej Grabowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021
Opis fizyczny: S. 286-300
p-ISBN: 978-83-8138-336-3
Seria: (Prawo, Konstytucja, Argumentacja ; 8)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:234/10853
Autorzy: Justyna Holocher.
Tytuł: In dubio pro reo / Justyna Holocher
¬ródło: W: Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa : komentarz / redakcja naukowa Monika Florczak-W±tor, Andrzej Grabowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021
Opis fizyczny: S. 1133-1146
p-ISBN: 978-83-8138-336-3
Seria: (Prawo, Konstytucja, Argumentacja ; 8)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:235/10853
Autorzy: Krzysztof Gorlach, Zbigniew Dr±g, Grzegorz Fory¶.
Tytuł: In Search of a balance : some aspects of sustainable farming / Krzysztof Gorlach, Zbigniew Dr±g, Grzegorz Fory¶
¬ródło: W: Think locally, act globally : Polish farmers in the global era of sustainability and resilience / edited by Krzysztof Gorlach and Zbigniew Dr±g in collaboration with Anna Jastrzębiec-Witowska and Dawid Ritter
Adres wydawniczy: Kraków : Jagiellonian University Press, 2021
Opis fizyczny: S. 295-326
p-ISBN: 978-83-233-4949-5
e-ISBN: 978-83-233-7195-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000236/10853
Autorzy: Natalia Tomczyk.
Tytuł: Indywidualne aspekty wypalenia zawodowego w narracji nauczyciela edukacji przedszkolnej / Natalia Tomczyk
¬ródło: W: Edukacyjne, społeczne i medyczne konteksty w perspektywie zmian cywilizacyjnych / redakcja naukowa Anna Mirczak i Katarzyna Jagielska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2021
Opis fizyczny: S. 13-32
p-ISBN: 978-83-66812-39-0
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych ; 15)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000237/10853
Autorzy: Andrzej Żebrowski.
Tytuł: Informacja orężem w cyberprzestrzeni : wybrane aspekty / Andrzej Żebrowski
¬ródło: W: Współczesny człowiek wobec wyzwań : szans i zagrożeń w cyberprzestrzeni : aspekty społeczne-techniczne-prawne / redakcja naukowa Joanna Grubicka, Aneta Kamińska-Nawrot
Adres wydawniczy: Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2021
Opis fizyczny: S. 29-72
p-ISBN: 978-83-7467-347-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000238/10853
Autorzy: Alicja Walosik, Grzegorz Olejnik, Marek Guzik.
Tytuł: Innowacja pedagogiczna poszerzaj±ca kompetencje przyrodnicze uczniów jako przykład niekonwencjonalnych rozwi±zań dydaktycznych / Alicja Walosik, Grzegorz Olejnik, Marek Guzik
¬ródło: W: O ciekawo¶ci poznawczej w edukacji przyrodniczej / pod redakcj± Józefa Krawczyka, Ilony Żeber-Dzikowskiej i Jakuba Macieja Łubockiego
Adres wydawniczy: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo O¶wiatowe, 2021
Opis fizyczny: S. 401-422
p-ISBN: 978-83-7977-648-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:239/10853
Autorzy: Ireneusz Drabik.
Tytuł: Innowacje społeczne w organizacjach gospodarczych / Ireneusz Drabik
¬ródło: W: Ekonomia i przedsiębiorczo¶ć społeczna : w kierunku poszukiwania efektywnych, innowacyjnych sposobów rozwi±zywania problemów społecznych i ¶rodowiskowych / redakcja naukowa: Ewa Radomska, Janina Pach, Paweł Nowak
Adres wydawniczy: Warszawa : CeDeWu, 2021
Opis fizyczny: S. 213-224
p-ISBN: 978-83-8102-454-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000240/10853
Autorzy: Anna Gagat-Matuła.
Tytuł: Integracja sensoryczna jako terapia wspomagaj±ca rozwój dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu z nadwrażliwo¶ci± dotykow± / Anna Gagat-Matuła
¬ródło: W: Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci : konteksty teoretyczne i praktyczne rozwi±zania / redakcja naukowa Katarzyna Plutecka, Anna Katarzyna Czyż
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 95-110
p-ISBN: 978-83-8084-701-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1059)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:241/10853
Autorzy: Jakub Kosek.
Tytuł: Into the Void : wstęp do green metalu / Jakub Kosek
¬ródło: W: Song studies : poetyka i polityka wytwarzania piosenek / praca zbiorowa pod redakcj± Waldemara Kuligowskiego i Pawła Tańskiego
Adres wydawniczy: Poznań : Instytut im. Oskara Kolberga, 2021
Opis fizyczny: S. 131-143
p-ISBN: 978-83-959125-4-2
Seria: (Poznańskie Studia Etnologiczne ; nr 24)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000242/10853
Autorzy: Anna Dyda, Aleksandra Pronińska.
Tytuł: Italianità attraverso il lessico della medicina sull'esempio di termini di tipo malattia di Castellani, fregolismo e criteri di Milano / Anna Dyda, Aleksandra Pronińska
¬ródło: W: Sperimentare ed esprimere l'Italianità : aspetti linguistici e glottodidattici / a cura di Artur Gałkowski, Joanna Ozimska e Ilario Cola
Adres wydawniczy: ŁódĽ ; Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021
Opis fizyczny: S. 135-147
p-ISBN: 978-83-8220-506-0
e-ISBN: 978-83-8220-507-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ITA
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:243/10853
Autorzy: Katarzyna Lichtańska.
Tytuł: Jak mózg uczy się w zabawie? / Katarzyna Lichtańska
¬ródło: W: Zabawa w ocenie rozwoju małego dziecka : Konteksty teoretyczne i praktyczne, 1. rok życia / redakcja Elżbieta Lubińska-Ko¶ciółek Tamara Cierpiałowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 44-58
p-ISBN: 978-83-8084-653-1
e-ISBN: 978-83-8084-654-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:244/10853
Autorzy: Angela Bajorek.
Tytuł: Janosch erzählt und spielt mit Grimms Märchen / Angela Bajorek
¬ródło: W: Märchen und Spiel / Herausgegeben von Katarzyna Grzywka-Kolago, Małgorzata Filipowicz, Maciej Jędrzejewski
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2021
Opis fizyczny: S. 214-222
p-ISBN: 978-83-235-4942-0
e-ISBN: 978-83-235-4950-5
Seria: (Warszawskie Rozprawy Bajkoznawcze ; t. 1)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: GER
Punktacja MNiSW: 20.000245/10853
Autorzy: Anna Sikora, Anna Martyka, Joanna Figurska-Dudek.
Tytuł: Jedno miasto - dwa modele rozwoju przestrzennego : przypadek Rzeszowa / Anna Sikora, Anna Martyka, Joanna Figurska-Dudek
¬ródło: W: Miasto 2.0 : człowiek, przestrzeń, transformacja / redakcja naukowa: Maciej Piekarski, Adam Rybka, Anna Sikora
Adres wydawniczy: Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2021
Opis fizyczny: S. 71-82
p-ISBN: 978-83-7934-544-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000246/10853
Autorzy: Iwona Papaj.
Tytuł: Jezus i faryzeusze : o pocz±tku i przypadkach stereotypu obłudnika / Iwona Papaj
¬ródło: W: Język "okr±gły jak pomarańcza"… : pamięci Profesor Krystyny Pisarkowej w 90. rocznicę Jej urodzin / redakcja naukowa Tadeusz Szczerbowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2021
Opis fizyczny: S. 301-311
p-ISBN: 978-83-8084-713-2
e-ISBN: 978-83-8084-714-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1084)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Repozytorium UP:247/10853
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Język nabożeństw jako obszar do¶wiadczeń polszczyzny biblijnej / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Nabożeństwa chrze¶cijańskie : pojęcie - gatunki - język / pod redakcj± Wiesława Przycyzny, Agnieszki Sieradzkiej-Mruk
Adres wydawniczy: Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2021
Opis fizyczny: S. 163-181
p-ISBN: 978-83-7793-775-4
Seria: (Teolingwistyka ; 17)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:248/10853
Autorzy: Iwona Mytyk.
Tytuł: Językowa kreacja bohatera : wyzwania tłumaczenia filmowego / Iwona Mytyk
¬ródło: W: Wschodnie Forum Nauki. T. 2 ser. 2 / redaktor serii Rafał Czyżyk
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Episteme, 2021
Opis fizyczny: S. 113-122
p-ISBN: 978-83-67049-13-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000249/10853
Autorzy: Przemysław Mazur.
Tytuł: Jihadi studies - czyli jak zostać terroryst± dzięki dostępowi do internetu / Przemysław Mazur
¬ródło: W: Edukacja w ¶wiecie VUCA : szanse, wyzwania, zagrożenia / pod redakcj± Danuty KaĽmierczak, Janusza Ropskiego, Olgi Wasiuty i Waldemara Zakrzewskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2021
Opis fizyczny: S. 335-350
p-ISBN: 978-83-66269-58-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000250/10853
Autorzy: Karolina Kolenda.
Tytuł: Józef Bau - artysta krakowski w Tel Awiwie = Joseph Bau - a Krakow Artist in Tel Aviv / Karolina Kolenda
¬ródło: W: ¦wiat przedstawiony : rekonfiguracje przestrzeni pamięci krakowskiego Kazimierza = An Inverted World : Reconfiguration on Spaces of Memory in Krakow's Kazimierz / redakcja naukowa Karolina Kolenda, Krzysztof Siatka, Wojciech Szymański
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 87-129
p-ISBN: 978-83-8084-542-8
e-ISBN: 978-8084-543-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 845)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL, ENG
Punktacja MNiSW: 20.000251/10853
Autorzy: Dorota Murzyn, Dominika Cie¶lar.
Tytuł: Kapitał społeczny i kultura organizacji jako szansa na innowacyjny rozwój przedsiębiorstw społecznych / Dorota Murzyn, Dominika Cie¶lar
¬ródło: W: Ekonomia i przedsiębiorczo¶ć społeczna : w kierunku poszukiwania efektywnych, innowacyjnych sposobów rozwi±zywania problemów społecznych i ¶rodowiskowych / redakcja naukowa: Ewa Radomska, Janina Pach, Paweł Nowak
Adres wydawniczy: Warszawa : CeDeWu, 2021
Opis fizyczny: S. 227-237
p-ISBN: 978-83-8102-454-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000252/10853
Autorzy: Sebastian Stankiewicz.
Tytuł: Katedralne pie¶ni do¶wiadczenia Romualda Oramusa oraz o dysonansie rozumu i wyobraĽni = The Cathedral Songs of Experience by Romuald Oramus and on the dissonance between reason andd imagination / Sebastian Stankiewicz
¬ródło: W: W nurcie czasu : Romuald Oramus : malarstwo i grafika z lat 1981-2021 = In the Stream of Time : Romuald Oramus : Painting and Prints from 1981-2021 / redakcja Sebastian Stankiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2021
Opis fizyczny: S. 38-54
p-ISBN: 978-83-8084-682-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL, ENG
Punktacja MNiSW: 20.000253/10853
Autorzy: Justyna Tomczyk.
Tytuł: Kędzierzyn-KoĽle : procesualna wielokulturowo¶ć miasta / Justyna Tomczyk
¬ródło: W: Wielokulturowo¶ć polskich miast : teoria, praktyka, polityka / redakcja Kamila Dolińska, Julia Makaro
Adres wydawniczy: Kraków : Nomos, 2021
Opis fizyczny: S. 113-131
p-ISBN: 978-83-7688-592-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:254/10853
Autorzy: Jacek Sroka, Joanna Podgórska-Rykała.
Tytuł: Kiedy możemy mówić o społeczeństwie obywatelskim? : kilka refleksji formułowanych przez pryzmat polskich do¶wiadczeń transformacji ustrojowej / Jacek Sroka, Joanna Podgórska-Rykała
¬ródło: W: Prawo, negocjacje, demokracja : w 30 lat po wyborach czerwcowych / redakcja Paweł Ostachowski. Marcin Sala-Szczypiński
Adres wydawniczy: Kaków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 105-143
p-ISBN: 978-83-8084-669-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1046)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000255/10853
Autorzy: Marek Bu¶.
Tytuł: Kilka uwag na temat prelekcji Norwida o Słowackim / Marek Bu¶
¬ródło: W: Norwid - interpretacje / pod redakcj± Tomasza Korpysza
Adres wydawniczy: Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2021
Opis fizyczny: S. 325-339
p-ISBN: 978-83-7982-431-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000256/10853
Autorzy: Grzegorz Krawiec.
Tytuł: Kilka uwag o ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce / Grzegorz Krawiec
¬ródło: W: Prawo, negocjacje, demokracja : w 30 lat po wyborach czerwcowych / redakcja Paweł Ostachowski. Marcin Sala-Szczypiński
Adres wydawniczy: Kaków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 189-201
p-ISBN: 978-83-8084-669-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1046)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000257/10853
Autorzy: Lucyna Smółka.
Tytuł: Kłamstwo dzieci jako problem wychowawczy / Lucyna Smółlka
¬ródło: W: W kręgu antyautorytarnej pedagogii Benjamina Spocka : współczesne glosy, echa i aplikacje / redakcja naukowa Katarzyna Dormus, Michał Głażewski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 111-126
p-ISBN: 978-83-8084-689-0
Seria: (Wokół wielkich doktryn pedagogicznych we współczesnej edukacji)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000258/10853
Autorzy: Iveta Kovalčíková.
Tytuł: Kognitywistyczny paradygmat edukacyjny / Iveta Kovalčíková
¬ródło: W: W kręgu antyautorytarnej pedagogii Benjamina Spocka : współczesne glosy, echa i aplikacje / redakcja naukowa Katarzyna Dormus, Michał Głażewski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 187-210
p-ISBN: 978-83-8084-689-0
Seria: (Wokół wielkich doktryn pedagogicznych we współczesnej edukacji)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000259/10853
Autorzy: Ewa Bielenda-Mazur.
Tytuł: Kompetencja narracyjna : jej rozwój i rola w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym / Ewa Bielenda-Mazur
¬ródło: W: Narracja w diagnozie i terapii logopedycznej / redakcja naukowa Alina Maciejewska
Adres wydawniczy: Siedlce : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2021
Opis fizyczny: S. 175-186
p-ISBN: 978-83-66541-69-6
Seria: (Logopedia - Teoria - Praktyka ; 2)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000260/10853
Autorzy: Agata Popławska.
Tytuł: Kompetencje miękkie jako klucz do sukcesu w dobie pandemii / Agata Popławska
¬ródło: W: Sukces życiowy w warunkach dystansu społecznego / redakcja naukowa Tomasz Ł±czek
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2021
Opis fizyczny: S. 15-30
p-ISBN: 978-83-8270-025-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:261/10853
Autorzy: Agnieszka Strzałka.
Tytuł: Kompetencje osobiste i społeczne nauczyciela języków obcych w szkole podstawowej a szkolenie nauczycieli na studiach uzupełniaj±cych magisterskich / Agnieszka Strzałka
¬ródło: W: Nauczanie dzieci języków obcych : globalne wyzwania, lokalne rozwi±zania / pod red. Joanny Rokity-Ja¶kow i Katarzyny Nosidlak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: 192-204
p-ISBN: 978-83-8084-547-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 999)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]262/10853
Autorzy: Anna Siudak, Halina Pawłowska-Jaroń.
Tytuł: Komunikacja seniorów a zaburzenia percepcji wzrokowej w badaniach mieszkańców DPS / Anna Siudak, Halina Pawłowska-Jaroń
¬ródło: W: Od zmysłu wzroku do praktyki logopedycznej / redakcja merytoryczna Marta Korendo, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2021
Opis fizyczny: S. 111-128
p-ISBN: 978-83-7624-183-8
Seria: (Nowa Logopedia ; t. 9)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000263/10853
Autorzy: Paweł Nowak.
Tytuł: Konsekwencje prawne i ekonomiczne wcze¶niejszej spłaty kredytu dla konsumenta / Paweł Nowak
¬ródło: W: Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich / redakcja Zbigniew Długosz, Krzysztof Podgórski, Elżbieta Sługocka-Krupa
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2021
Opis fizyczny: S. 93-102
p-ISBN: 978-83-8235-546-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:264/10853
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Konstrukcje porównawcze w języku osobniczym Wincentego Byrskiego / Marceli Olma
¬ródło: W: Dialog z tradycj±. T. 9, Jezykowe ¶wiadectwo przemian społecznych i kulturowych / pod redakcj± naukow± Ewy Horyń i Ewy Młynarczyk
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2021
Opis fizyczny: S. 263-277
p-ISBN: 978-83-7624-163-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000265/10853
Autorzy: Bogumił Naleziński.
Tytuł: Konstytucyjne zasady demokratycznego państwa prawnego - ewolucja i perspektywy / Bogumił Naleziński
¬ródło: W: Prawo, negocjacje, demokracja : w 30 lat po wyborach czerwcowych / redakcja Paweł Ostachowski. Marcin Sala-Szczypiński
Adres wydawniczy: Kaków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 57-69
p-ISBN: 978-83-8084-669-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1046)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000266/10853
Autorzy: Jagoda Cieszyńska-Rożek, Marta Korendo.
Tytuł: Kora wzrokowa - strumień brzyszny i grzbietowy : inspiracje terapeutyczne / Jagoda Cieszyńska-Rożek, Marta Korendo
¬ródło: W: Od zmysłu wzroku do praktyki logopedycznej / redakcja merytoryczna Marta Korendo, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2021
Opis fizyczny: S. 165-181
p-ISBN: 978-83-7624-183-8
Seria: (Nowa Logopedia ; t. 9)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000267/10853
Autorzy: Maria Łanczont, Jarosław Balon, Małgorzata Bidłasik, Jan Borzyszkowski, Łukasz Chabudziński, Izabela Grzegorczyk, Paweł Kr±ż, Małgorzata Walczak.
Tytuł: Kotlina Sandomierska (512.4-5) / Maria Łanczont, Jarosław Balon, Małgorzata Bidłasik, Jan Borzyszkowski, Łukasz Chabudziński, Izabela Grzegorczyk, Paweł Kr±ż, Małgorzata Walczak
¬ródło: W: Regionalna geografia fizyczna Polski / praca zbiorowa pod redakcj±: Andrzeja Richlinga, Jerzego Solona, Andrzeja Maciasa, Jarosława Balona, Jana Borzyszkowskiego i Mariusza Kistowskiego
Adres wydawniczy: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021
Opis fizyczny: S. 458-474
p-ISBN: 978-83-7986-381-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000268/10853
Autorzy: Zdzisław Noga.
Tytuł: Krakowska gmina miejska a ko¶ciół farny w okresie przedindustrialnym / Zdzisław Noga
¬ródło: W: Jako serce po¶rodku ciała... : kultura artystyczna ko¶cioła Mariackiego w Krakowie / pod red. Marka Walczaka i Agaty Wolskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Naukowe "Societas Vistulana", 2021
Opis fizyczny: S. 55-62
p-ISBN: 978-83-65548-61-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:269/10853
Autorzy: Mateusz Drozdowski.
Tytuł: Kraków jako stolica Generalnego Gubernatorstwa : wpływ stołeczno¶ci na życie miasta / Mateusz Drozdowski
¬ródło: W: Oblicza wojny. T. 5, Miasto i wojna / pod redakcj± Witolda Jarno i Jarosława Kity
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021
Opis fizyczny: S. 259-276
p-ISBN: 978-83-8220-699-9
e-ISBN: 978-83-8220-703-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000270/10853
Autorzy: Tadeusz Szczerbowski.
Tytuł: Krystyna Pisarkowa - profesor z charyzm± / Tadeusz Szczerbowski
¬ródło: W: Język "okr±gły jak pomarańcza"… : pamięci Profesor Krystyny Pisarkowej w 90. rocznicę Jej urodzin / redakcja naukowa Tadeusz Szczerbowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2021
Opis fizyczny: S. 15-29
p-ISBN: 978-83-8084-713-2
e-ISBN: 978-83-8084-714-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1084)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Repozytorium UP:271/10853
Autorzy: Ireneusz Drabik.
Tytuł: Ks. Jan ¦lósarz jako katecheta w szkołach ¶rednich we Lwowie / Ireneusz Drabik
¬ródło: W: Kapitał pomostowy : etyka : ks. dr hab. Jan ¦lósarz (1850-1917) Prałat Kapituły Metropolitalnej we Lwowie / redakcja naukowa: Anna ¦lósarz
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: S. 127-187
p-ISBN: 978-83-7438-967-9
e-ISBN: 978-83-7438-968-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:272/10853
Autorzy: Mirosław Michalik.
Tytuł: Kształcenie logopedów w Instytucie Pedagogicznym PWSZ w Nowym S±czu - między tradycj± a nowoczesno¶ci± / Mirosław Michalik
¬ródło: W: Mowa i jej zaburzenia w teorii oraz praktyce logopedyczno-pedagogicznej / pod redakcj± Mirosława Michalika, Zdzisławy Zacłony
Adres wydawniczy: Nowy S±cz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym S±czu, 2021
Opis fizyczny: S. 9-18
p-ISBN: 978-83-65575-87-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL273/10853
Autorzy: Werona Król-Gierat.
Tytuł: Kształcenie przyszłych nauczycieli języków obcych w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych / Werona Król-Gierat
¬ródło: W: Kształcenie filologiczne : od teorii do praktyki / pod redakcj± Marzanny Karolczuk, Ewy Lewickiej-Mroczek, Katarzyny Sawickiej-Mierzyńskiej
Adres wydawniczy: Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2021
Opis fizyczny: S. 257-276
p-ISBN: 978-83-7431-721-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000274/10853
Autorzy: Tomasz Rachwał.
Tytuł: Kształcenie w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej na kierunkach geografia oraz gospodarka przestrzenna - szanse i wyzwania w ¶wietle opinii studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / Tomasz Rachwał
¬ródło: W: Geografia społeczno-ekonomiczna: do¶wiadczenia, szanse i wyzwania w procesie kształcenia / pod redakcj± Anny Kołodziejczak i Lidii Mierzejewskiej
Adres wydawniczy: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021
Opis fizyczny: S. 57-76
p-ISBN: 978-83-7986-375-4
Seria: (Studia i Prace z Geografii ; nr 90)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000275/10853
Autorzy: Mariola Tracz, Bożena Wójtowicz.
Tytuł: Kształtowanie pojęć geograficznych w szkole podstawowej w ¶wietle podstawy programowej i podręczników do geografii / Mariola Tracz, Bożena Wójtowicz
¬ródło: W: Kształtowanie i ocenianie umiejętno¶ci w edukacji geograficznej - założenia teoretyczne i ich praktyczna weryfikacja : praca zbiorowa / pod redakcj± Adama Hibszera i Elżbiety Szkurłat
Adres wydawniczy: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021
Opis fizyczny: S. 51-65
p-ISBN: 978-83-7986-370-9
Seria: (Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego ; T. 11)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000276/10853
Autorzy: Agata Nodżak.
Tytuł: Kształtowanie się form partycypacji obywatelskiej w Polsce po 1989 r. na przykładzie obywatelskiego prawa inicjatywy uchwałodawczej / Agata Nodżak
¬ródło: W: Prawo, negocjacje, demokracja : w 30 lat po wyborach czerwcowych / redakcja Paweł Ostachowski. Marcin Sala-Szczypiński
Adres wydawniczy: Kaków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 145-165
p-ISBN: 978-83-8084-669-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1046)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000277/10853
Autorzy: Ewelina Mitera.
Tytuł: Kwalifikacje i umiejętno¶ci do nauczania języka obcego dzieci poprzez bajkę oraz ba¶ń na przykładzie Kopciuszka / Ewelina Mitera
¬ródło: W: Nauczanie dzieci języków obcych : globalne wyzwania, lokalne rozwi±zania / pod red. Joanny Rokity-Ja¶kow i Katarzyny Nosidlak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: S. 136-153
p-ISBN: 978-83-8084-547-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 999)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000278/10853
Autorzy: Marek Stych.
Tytuł: Legalno¶ć aborcji eugenicznej w prawie polskim / Marek Stych
¬ródło: W: Problemy zdrowia reprodukcyjnego kobiet. T. 3, Zdrowie reprodukcyjne w kontek¶cie zmian społeczno-kulturowych na przestrzeni wieków / pod redakcj± Aleksandry Szlagowskiej
Adres wydawniczy: Wrocław : Uniwersytet Medyczny im. Piastów ¦l±skich, 2020
Opis fizyczny: S. 95-114
e-ISBN: 978-83-7055-640-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000279/10853
Autorzy: Andrzej Grabowski, Justyna Holocher, Marcin Krzemiński.
Tytuł: Lege non distinguente nec nostrum est distinguere / Andrzej Grabowski, Justyna Holocher, Marcin Krzemiński
¬ródło: W: Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa : komentarz / redakcja naukowa Monika Florczak-W±tor, Andrzej Grabowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021
Opis fizyczny: S. 527-533
p-ISBN: 978-83-8138-336-3
Seria: (Prawo, Konstytucja, Argumentacja ; 8)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:280/10853
Autorzy: Aleksandra Budrewicz.
Tytuł: Lekarze a pacjenci w powie¶ciach George Eliot i Elizy Orzeszkowej : studia z dziejów literatury i medycyny / Aleksandra Budrewicz
¬ródło: W: Lekarz i jego pacjent - pacjent i jego lekarz / redakcja Dariusz Lewera, Angela Bajorek, Edward Białek
Adres wydawniczy: Wrocław : Quaestio, 2021
Opis fizyczny: S. 87-102
p-ISBN: 978-83-65815-40-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000281/10853
Autorzy: Stanisław Jasionowicz.
Tytuł: Leopold Leon Sawaszkiewicz et Ignacy Pietraszewski à la recherche de l'identité orientale des Polonais
¬ródło: W: Pensées orientale et occidentale : influences et complémentarité. 2 / études réunies par Alicja Paleta, Dorota Pudo, Anna Rzepka
Adres wydawniczy: Cracovie : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021
Opis fizyczny: S. 157-177
p-ISBN: 978-83-8138-394-3
e-ISBN: 978-83-8138-395-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: FRE
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:282/10853
Autorzy: Dawid Kopa.
Tytuł: Lisowczycy wędruj± w poszukiwaniu nowego mitu Ziem Zachodnich / Dawid Kopa
¬ródło: W: Wędrówka w literaturze i sztuce - wybrane zagadnienia / redakcja: Ewelina ChodĽko, Paulina Szymczyk
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2021
Opis fizyczny: S. 56-65
p-ISBN: 978-83-66489-93-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000283/10853
Autorzy: Bożena Jaskowska.
Tytuł: Lobbing na rzecz bibliotek / Bożena Jaskowska
¬ródło: W: Zarz±dzanie bibliotek± / pod redakcj± Mai Wojciechowskiej
Wydanie: Wyd. 2 popr.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2021
Opis fizyczny: S. 594-612
p-ISBN: 978-83-65741-71-4
Seria: (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 203)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000284/10853
Autorzy: Mirosław Michalik.
Tytuł: Logopedyczna deskrypcja kompetencji kulturowej (poznawczej) osób niemownych i niemówi±cych w duchu lingwistyki komunikacji alternatywnej i wspomagaj±cej (AAC) / Mirosław Michalik
¬ródło: W: Mowa i jej zaburzenia w teorii oraz praktyce logopedyczno-pedagogicznej / pod redakcj± Mirosława Michalika, Zdzisławy Zacłony
Adres wydawniczy: Nowy S±cz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym S±czu, 2021
Opis fizyczny: S. 64-70
p-ISBN: 978-83-65575-87-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL285/10853
Autorzy: Justyna Wojniak.
Tytuł: Lokalizacja geograficzna jako kontekst badań pedagogicznych : metodologiczne uwarunkowania komparatystyki edukacyjnej w ujęciu George'a Z.F. Beredaya / Justyna Wojniak
¬ródło: W: Rozwój polskiej i ukraińskiej teorii i praktyki pedagogicznej na przestrzeni XIX-XXI wieku. T. 9, Edukacyjny wymiar miejsca i przestrzeni / [redakcja] Anna Haratyk, Nadiya Zayachkivska
Adres wydawniczy: Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2021
Opis fizyczny: S. 9-22
p-ISBN: 978-83-62618-60-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000286/10853
Autorzy: Paweł Brzegowy.
Tytuł: Lwowski okres życia Antoniego Rehmana / Paweł Brzegowy
¬ródło: W: Lwów w historii i kulturze polskiej / redakcja naukowa: Ewelina Hrycaj-Małanicz, Bożena Płonka-Syroka, Paweł Brzegowy, Sławomir Dorocki
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Niepodległo¶ci, 2021
Opis fizyczny: S. 46-83
p-ISBN: 978-83-66640-56-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000287/10853
Autorzy: Katarzyna Dormus.
Tytuł: Lwowskie czasopisma kobiece 1840-1918 : twórcy, tytuły, problematyka / Katarzyna Dormus
¬ródło: W: Lwów w historii i kulturze polskiej / redakcja naukowa: Ewelina Hrycaj-Małanicz, Bożena Płonka-Syroka, Paweł Brzegowy, Sławomir Dorocki
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Niepodległo¶ci, 2021
Opis fizyczny: S. 84-101
p-ISBN: 978-83-66640-56-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000288/10853
Autorzy: Miłosz Jodłowski, Jarosław Balon, Paweł Kr±ż.
Tytuł: Łańcuch Tatrzański (514.5) / Miłosz Jodłowski, Jarosław Balon, Paweł Kr±ż
¬ródło: W: Regionalna geografia fizyczna Polski / praca zbiorowa pod redakcj±: Andrzeja Richlinga, Jerzego Solona, Andrzeja Maciasa, Jarosława Balona, Jana Borzyszkowskiego i Mariusza Kistowskiego
Adres wydawniczy: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021
Opis fizyczny: S. 522-528
p-ISBN: 978-83-7986-381-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000289/10853
Autorzy: Maria Sienko.
Tytuł: Mała, większa i największa ojczyzna człowieka : kształtowanie postaw patriotyzmu na lekcjach języka polskiego (według oferty programowo-podręcznikowej To lubię!) / Maria Sienko
¬ródło: W: Powrót do Ojczyzny? : patriotyzm wobec nowych czasów : kontynuacje i poszukiwania / redakcja naukowa Cezary Smuniewski, Paweł Sporek
Wydanie: 2 popr. i posz.
Adres wydawniczy: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR : Wydawnictwo Instytutu Nauki o Polityce, 2021
Opis fizyczny: S. 263-284
p-ISBN: 978-83-955068-7-1
Seria: (Monografie Instytutu Nauki o Polityce)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000290/10853
Autorzy: Katarzyna Sowa-Bacia.
Tytuł: Małe formy literackie w przedszkolnym nauczaniu języka niemieckiego jako obcego na przykładzie bajki Ezopa Mrówka i konik polny / Katarzyna Sowa-Bacia
¬ródło: W: Nie tylko arcydzieła : literatura w nauczaniu języków obcych / redakcja Katarzyna Nowakowska
Adres wydawniczy: Wrocław : Quaestio, 2021
Opis fizyczny: S. 219-229
p-ISBN: 978-83-65815-38-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000291/10853
Autorzy: Dominika Sznajder.
Tytuł: Małżeństwo i rodzicielstwo osób z niepełnosprawno¶ci± intelektualn± - dylematy prawne i psychologiczne / Dominika Sznajder
¬ródło: W: Specyfika funkcjonowania osób z niepełnosprawno¶ci± intelektualn± w kontek¶cie aktualnych badań psychologicznych i pedagogicznych
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 167-182
p-ISBN: 978-83-8084-771-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1088)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000292/10853
Autorzy: Tomasz Knopik, Renata Żurawska-Żyła, Urszula Tokarska.
Tytuł: M±dro¶ć w ujęciu współczesnej psychologii : sztuka życia czy sztuka rozumienia życia? / Tomasz Knopik, Renata Żurawska-Żyła, Urszula Tokarska
¬ródło: W: Psychologia narracyjna : o m±dro¶ci, miło¶ci i cierpieniu / redakcja naukowa: Elżbieta Dryll, Anna Cierpka, Karolina Małek
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Liberi Libri, 2021
Opis fizyczny: S. 27-50
p-ISBN: 978-83-63487-46-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Adres url:
DOI:293/10853
Autorzy: Magdalena Makieła.
Tytuł: Mediacja gospodarcza / Magdalena Makieła
¬ródło: W: Mediacja w praktyce mediatora i pełnomocnika / redakcja naukowa: Cezary Rogula, Agnieszka Zemke-Górecka
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021
Opis fizyczny: S. 399-411
p-ISBN: 978-83-8223-809-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:294/10853
Autorzy: Maciej Urbanek.
Tytuł: Metafilozoficzny charakter Jaspersa kategorii "ogarniaj±cego" / Maciej Urbanek
¬ródło: W: Karl Jaspers : filozofia wieczysta - filozofia czasu / redakcja Czesława Piecuch ; współredakcja Paweł Wójs
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 165-180
p-ISBN: 978-83-8084-661-6
e-ISBN: 978-83-8084-662-3
Seria: (Seria Jaspersowska)
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1044)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:295/10853
Autorzy: Joanna Korzeniowska.
Tytuł: Metale ciężkie w ro¶linach wzdłuż dróg szybkiego ruchu / Joanna Korzeniowska
¬ródło: W: Znaczenie badań ¶cisłych i przyrodniczych prowadzonych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w rozwoju nauk / redakcja naukowa Grzegorz Formicki, Jacek Szmańda
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 13-23
p-ISBN: 978-83-8084-673-9
e-ISBN: 978-83-8084-674-6
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1048)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:296/10853
Autorzy: Karolina Pietryka.
Tytuł: Miasto odporne w ¶wietle bezpieczeństwa ekologicznego / Karolina Pietryka
¬ródło: W: Strategiczne priorytety bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej u progu trzeciej dekady XXI wieku / redakcja Paweł Łubiński
Adres wydawniczy: Stalowa Wola : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2021
Opis fizyczny: S. 124-147
p-ISBN: 978-83-89664-16-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000297/10853
Autorzy: Halina Dudała.
Tytuł: Między norm± a praktyk± : dylematy współczesnych archiwistów ko¶cielnych / Halina Dudała
¬ródło: W: Etos zawodu archiwisty : V Krajowe Sympozjum Archiwalne, Toruń, 26 maja 2021 roku / red. Waldemar Chor±życzewski, Paweł Gut
Adres wydawniczy: Warszawa ; Toruń : Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, 2021
Opis fizyczny: S. 31-42
p-ISBN: 978-83-950099-1-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000298/10853
Autorzy: Rafał Solewski.
Tytuł: Mimesis i methexis w sztuce Janusza Orbitowskiego / Rafał Solewski
¬ródło: W: Prawda i prawdziwo¶ć sztuki : rozważania / redakcja: Karol Badyna i Franciszek Chmielowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo ASP, [2021]
Opis fizyczny: S. 67-73
p-ISBN: 978-83-66564-18-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000299/10853
Autorzy: Magdalena Puda-Blokesz.
Tytuł: Mitologizmy frazeologiczne w najnowszych ujęciach lingwistycznych / Magdalena Puda-Blokesz
¬ródło: W: Język polski - między tradycj± a współczesno¶ci± : księga jubileuszowa z okazji stulecia Towarzystwa Miło¶ników Języka Polskiego / redakcja naukowa Ewa Horyń, Ewa Młynarczyk, Piotr Żmigrodzki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 150-161
p-ISBN: 978-83-8084-625-8
e-ISBN: 978-83-8084-580-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1030)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:300/10853
Autorzy: Piotr Majewicz.
Tytuł: Mocne strony charakteru uczniów z niepełnosprawno¶ci± - perspektywa psychologii pozytywnej / Piotr Majewicz
¬ródło: W: Od integracji do inkluzji : 30 lat edukacji integracyjnej - idea i rzeczywisto¶ć. T. 1 / redakcja naukowa Ewa M. Kulesza, Danuta Al-Khamisy, Paulina Zalewska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2021
Opis fizyczny: S. 154-170
e-ISBN: 978-83-66010-64-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:301/10853
Autorzy: Elżbieta Lubińska-Ko¶ciółek.
Tytuł: Motywy podejmowania aktywno¶ci artystycznej przez osoby z niepełnosprawno¶ci± intelektualn± w kontek¶cie twórczo¶ci z kręgu art brut / Elżbieta Lubińska-Ko¶ciółek
¬ródło: W: Specyfika funkcjonowania osób z niepełnosprawno¶ci± intelektualn± w kontek¶cie aktualnych badań psychologicznych i pedagogicznych / redakcja Michał Gacek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 71-88
p-ISBN: 978-83-8084-771-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1088)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000302/10853
Autorzy: Agnieszka Polończyk.
Tytuł: Możliwo¶ci wykorzystania analiz przestrzennych do diagnozy i zwalczania zagrożeń porz±dku publicznego na przykładzie miasta Kraków / Agnieszka Polończyk
¬ródło: W: 10 lat Nauk o Bezpieczeństwie : potencjał, problematyka, perspektywy / redakcja naukowa Piotr Swoboda, Agnieszka Polończyk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2021
Opis fizyczny: S. 242-267
p-ISBN: 978-83-7730-557-7
Seria: (Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe. Uwarunkowania, konteksty, perspektywy ; t. 3)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000303/10853
Autorzy: Karol Augustowski.
Tytuł: Możliwo¶ci wykorzystania niskobudżetowych narzędzi badawczych w badaniach procesów mrozowych, a jako¶ć uzyskiwanych wyników / Karol Augustowski
¬ródło: W: Znaczenie badań ¶cisłych i przyrodniczych prowadzonych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w rozwoju nauk / redakcja naukowa Grzegorz Formicki, Jacek Szmańda
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 47-58
p-ISBN: 978-83-8084-673-9
e-ISBN: 978-83-8084-674-6
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1048)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:304/10853
Autorzy: Tomasz Wójtowicz.
Tytuł: Możliwo¶ci zastosowania bezzałogowych statków powietrznych przez służby specjalne do ochrony granic RP / Tomasz Wójtowicz
¬ródło: W: Edukacja w ¶wiecie VUCA : charakterystyka ¶rodowiska bezpieczeństwa / pod redakcj± Danuty KaĽmierczak, Janusza Ropskiego, Olgi Wasiuty i Waldemara Zakrzewskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2021
Opis fizyczny: S. 213-231
p-ISBN: 978-83-66269-57-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000305/10853
Autorzy: Piotr Andrusiewicz.
Tytuł: Multiscreening i shifting w procesie lektury za pomoc± czytników e-booków / Piotr Andrusiewicz
¬ródło: W: Ksi±żki w plikach : publikowanie, udostępnianie i użytkowanie / redakcja naukowa Stanisław Skórka, współpraca Ewa Piotrowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 125-142
p-ISBN: 978-83-8084-685-2
e-ISBN: 978-83-8084-686-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1052)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:306/10853
Autorzy: Michał Niezabitowski.
Tytuł: Museum of difficult memory : KL Plaszow / Michał Niezabitowski
¬ródło: W: Dissonant heritage? : The architecture of the Third Reich in Poland / edited by Jacek Purchla, Żanna Komar
Adres wydawniczy: Kraków : International Cultural Centre, 2021
Opis fizyczny: S. 143-162
p-ISBN: 978-83-66419-19-3
Uwagi: Anglojęzyczna wersja ksi±żki "Kłopotliwe dziedzictwo? : architektura Trzeciej Rzeszy w Polsce".
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG307/10853
Autorzy: Adam P±zik.
Tytuł: Nadzór nad organizacjami zbiorowego zarz±dzania : [Art. 96 - Art. 107] / Adam P±zik
¬ródło: W: Ustawy autorskie : komentarze. T. 2, prawo autorskie i prawa pokrewne, ochrona baz danych, zbiorowe zarz±dzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi / redakcja naukowa Ryszard Markiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021
Opis fizyczny: S. 2854-2883
p-ISBN: 978-83-8187-851-7
Uwagi: Ustawa z 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarz±dzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000308/10853
Autorzy: Monika Florczak-W±tor, Magdalena Latacz.
Tytuł: Nakaz wykładni prawa w zgodzie z konstytucj± / Monika Florczak-W±tor, Justyna Holocher, Magdalena Latacz
¬ródło: W: Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa : komentarz / redakcja naukowa Monika Florczak-W±tor, Andrzej Grabowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021
Opis fizyczny: S. 849-860
p-ISBN: 978-83-8138-336-3
Seria: (Prawo, Konstytucja, Argumentacja ; 8)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:309/10853
Autorzy: Michał Gacek.
Tytuł: Nasilenie specyficznych cech osobowo¶ci u adolescentów i młodych dorosłych z niepełnosprawno¶ci± intelektualn± o nieokre¶lonej etiologii i z zespołem Downa / redakcja Michał Gacek
¬ródło: W: Specyfika funkcjonowania osób z niepełnosprawno¶ci± intelektualn± w kontek¶cie aktualnych badań psychologicznych i pedagogicznych
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 11-32
p-ISBN: 978-83-8084-771-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1088)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000310/10853
Autorzy: Krzysztof Siatka.
Tytuł: Na¶ladowanie języka propagandy totalitarnego państwa i wizualne alegorie w twórczo¶ci członków grupy 848 / Krzysztof Siatka
¬ródło: W: Polityki / Awangardy / pod redakcj± Agnieszki Karpowicz, Jakuba Kornhausera, Marty Rakoczy, Aleksandra Wójtowicza
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021
Opis fizyczny: S. 469-480
p-ISBN: 978-83-233-4968-6
e-ISBN: 978-83-233-7203-5
Seria: (Awangarda/Rewizje)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000311/10853
Autorzy: Przemysław Łukasik.
Tytuł: NATO Without the USA: How Long Will the Alliance Survive Without American Leadership? / Przemysław Łukasik
¬ródło: W: NATO and the Future of European and Asian Security / Carsten Sander Christensen and Vakhtang Maisaia
Adres wydawniczy: USA : Information Science Reference, 2021
Opis fizyczny: S. 257-272
p-ISBN: 978-1799871187
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000312/10853
Autorzy: Joanna Rokita-Ja¶kow, Katarzyna Nosidlak.
Tytuł: Nauczanie dzieci języków obcych jako zjawisko globalne / Joanny Rokita-Ja¶kow, Katarzyna Nosidlak
¬ródło: W: Nauczanie dzieci języków obcych : globalne wyzwania, lokalne rozwi±zania / pod red. Joanny Rokity-Ja¶kow i Katarzyny Nosidlak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: S. 7-12
p-ISBN: 978-83-8084-547-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 999)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:313/10853
Autorzy: Emilia Musiał.
Tytuł: Nauczyciel w ¶wiecie VUCA - co to znaczy? / Emilia Musiał
¬ródło: W: Edukacja w ¶wiecie VUCA : szanse, wyzwania, zagrożenia / pod redakcj± Danuty KaĽmierczak, Janusza Ropskiego, Olgi Wasiuty i Waldemara Zakrzewskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2021
Opis fizyczny: S. 67-83
p-ISBN: 978-83-66269-58-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000314/10853
Autorzy: Przemysław Łukasik.
Tytuł: New Wars, Globalization, and Failed States: Political, Military, Societal Aspects of Securitization and NATO's Future Missions and Tasks / Przemysław Łukasik
¬ródło: W: NATO and the Future of European and Asian Security / Carsten Sander Christensen and Vakhtang Maisaia
Adres wydawniczy: USA : Information Science Reference, 2021
Opis fizyczny: S. 244-256
p-ISBN: 978-1799871187
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
DOI:315/10853
Autorzy: Michał Rogoż.
Tytuł: Nie tylko biblioteki : cyfrowe materiały informacyjne na stronach polskich parków narodowych / Michał Rogoż
¬ródło: W: Ksi±żki w plikach : publikowanie, udostępnianie i użytkowanie / redakcja naukowa Stanisław Skórka, współpraca Ewa Piotrowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 95-112
p-ISBN: 978-83-8084-685-2
e-ISBN: 978-83-8084-686-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1052)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:316/10853
Autorzy: Marta Ja¶kiewicz, Paweł Augustynowicz, Andrzej Cudo, Paweł Fortuna, Agnieszka Fudali-Czyż, Natalia Kopi¶, Paweł Stróżak, Marta Szewczyk, Magdalena Szubielska, Przemysław Tużnik, Marcin Wojtasiński, Emilia Zabielska-Mendyk, Dariusz Zapała.
Tytuł: Nie, no tak..., czyli droga do prawdy z Piotrem Francuzem / Marta Ja¶kiewicz, Paweł Augustynowicz, Andrzej Cudo, Paweł Fortuna, Agnieszka Fudali-Czyż, Natalia Kopi¶, Paweł Stróżak, Marta Szewczyk, Magdalena Szubielska, Przemysław Tużnik, Marcin Wojtasiński, Emilia Zabielska-Mendyk, Dariusz Zapała
¬ródło: W: Pamięci profesora Piotra Francuza / redakcja Paweł Fortuna, Marta Szewczyk
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2021
Opis fizyczny: S. 17-33
p-ISBN: 978-83-7306-981-7
Seria: (Prace Wydziału Nauk Społecznych)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000317/10853
Autorzy: Tobiasz Janikowski.
Tytuł: Niemiecki pacjent : oblicza traumy w Gabinecie doktora Caligari (1920) Roberta Wiene / Tobiasz Janikowski
¬ródło: W: Lekarz i jego pacjent - pacjent i jego lekarz : studia z dziejów literatury i medycyny / redakcja Dariusz Lewera, Angela Bajorek, Edward Białek
Adres wydawniczy: Wrocław : Quaestio, 2021
Opis fizyczny: S. 19-31
p-ISBN: 978-83-65815-40-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000318/10853
Autorzy: Katarzyna Walczyk.
Tytuł: Niewinna ofiara? : kształtowanie się legendy lady Jane Grey w ¶wietle dziewiętnastowiecznej historiografii i literatury / Katarzyna Walczyk
¬ródło: W: Studia nad XIX i XX wiekiem / redakcja Cyprian Wi¶niewski, Krzysztof Gryglewski, Jakub Kuli¶, Jakub Pisarski
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021
Opis fizyczny: S. 9-27
p-ISBN: 978-83-8220-645-6
e-ISBN: 978-83-8220-646-3
Seria: (Vade Nobiscum ; T. 23)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:319/10853
Autorzy: Adam P±zik.
Tytuł: Niezależne podmioty zarz±dzaj±ce : [Art. 113 - Art. 119] / Adam P±zik
¬ródło: W: Ustawy autorskie : komentarze. T. 2, prawo autorskie i prawa pokrewne, ochrona baz danych, zbiorowe zarz±dzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi / redakcja naukowa Ryszard Markiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021
Opis fizyczny: S. 2896-2915
p-ISBN: 978-83-8187-851-7
Uwagi: Ustawa z 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarz±dzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000320/10853
Autorzy: Karolina Pietryka.
Tytuł: Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w zarz±dzaniu kryzysowym / Karolina Pietryka
¬ródło: W: Wybrane aspekty kryminologii, kryminalistyki i bezpieczeństwa w wymiarze narodowym i międzynarodowym / redakcja: Alicja Danielewska, Kamil Maci±g
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o., 2021
Opis fizyczny: S. 19-31
p-ISBN: 978-83-66489-60-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000321/10853
Autorzy: Agnieszka Jasińska.
Tytuł: Nowe wytyczne Rady Europy dotycz±ce mediacji jako pomoc w budowaniu klimatu międzykulturowego na lektoratach języka polskiego jako obcego / Agnieszka Jasińska
¬ródło: W: Wyzwania komunikacji międzykulturowej : obszary współdziałania i wymiany / redakcja naukowa Jadwiga Mazur
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 68-78
p-ISBN: 978-83-8084-756-9
e-ISBN: 978-83-8084-757-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000322/10853
Autorzy: Angela Bajorek.
Tytuł: O dydaktyzacji kontrowersyjnego i (nie)kultowego Struwwelpetera Heinricha Hoffmanna / Angela Bajorek
¬ródło: W: Nie tylko arcydzieła : literatura w nauczaniu języków obcych / redakcja Katarzyna Nowakowska
Adres wydawniczy: Wrocław : Quaestio, 2021
Opis fizyczny: S. 209-218
p-ISBN: 978-83-65815-38-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000323/10853
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: O imieniu Kazimierz w języku polskim : szkic onomastyczno-kulturowy / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Silva Rerum : rzecz o współczesnej i dawnej polszczyĽnie . T. 2, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Ożogowi / pod redakcj± Agnieszki Myszki, Ewy Oronowicz-Kidy, Roberta Słabczyńskiego
Adres wydawniczy: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021
Opis fizyczny: S. 91-105
p-ISBN: 978-83-7996-918-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000324/10853
Autorzy: Maria Stachoń.
Tytuł: O kształtowaniu tożsamo¶ci narodowej i czytaniu staropolskiej poezji religijnej / Maria Stachoń
¬ródło: W: Lekcja polskiego : praktyki edukacyjne wobec niepokojów XXI wieku, T. 2. Praktyki edukacyjne / redakcja Anita Gis, Krzysztof Koc, Maria Kwiatkowska-Ratajczak, Mirosław Wobalis
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2021
Opis fizyczny: S. 117-132
e-ISBN: 978-83-232- 3862-1
Seria: (Filologia Polska ; nr 231)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:325/10853
Autorzy: Karolina Wróbel-K±cka.
Tytuł: O nazwach chorób i okre¶leniach przyczyn zgonów mieszkańców diecezji tarnowskiej (na podstawie wybranych Libri Mortuorum z XIX wieku) / Karolina Wróbel-K±cka
¬ródło: W: W kręgu dawnej polszczyzny. T. 7 / redakcja Maciej M±czyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: S. 295-308
p-ISBN: 978-83-7614-500-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000326/10853
Autorzy: Adam Karpiński.
Tytuł: O nekotoryh osobennostâh "ašhabadskoj poèzii" Borisa Klimyčeva : problema pamâti, social'noj identičnosti i mestnogo kolorita / Adam Karpiński
¬ródło: W: Język "okr±gły jak pomarańcza"… : pamięci Profesor Krystyny Pisarkowej w 90. rocznicę Jej urodzin / redakcja naukowa Tadeusz Szczerbowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 179-190
p-ISBN: 978-83-8084-713-2
e-ISBN: 978-83-8084-714-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1084)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Repozytorium UP:327/10853
Autorzy: Agnieszka Fudali-Czyż.
Tytuł: O pięknie ujarzmionym, czyli o tym, jak wiedza wpływa na oceny estetyczne / Agnieszka Fudali-Czyż
¬ródło: W: Pamięci profesora Piotra Francuza / redakcja Paweł Fortuna, Marta Szewczyk
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2021
Opis fizyczny: S. 211-230
p-ISBN: 978-83-7306-981-7
Seria: (Prace Wydziału Nauk Społecznych)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000328/10853
Autorzy: Adam Mikrut.
Tytuł: O prawie do edukacji w ¶wietle postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych : idea - deklaracje i polemiki - rzeczywisto¶ć o¶wiatowa / Adam Mikrut
¬ródło: W: Od integracji do inkluzji : 30 lat edukacji integracyjnej - idea i rzeczywisto¶ć. T. 1 / redakcja naukowa Ewa M. Kulesza, Danuta Al-Khamisy, Paulina Zalewska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2021
Opis fizyczny: S. 11-36
e-ISBN: 978-83-66010-64-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:329/10853
Autorzy: Adam Mikrut.
Tytuł: O zgodno¶ci rodzimych rozwi±zań prawno-organizacyjnych w zakresie prawa do edukacji z intencj± twórców konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (z perspektywy zmian w systemie o¶wiaty) / Adam Mikrut
¬ródło: W: Współczesne tendencje w rehabilitacji osób z niepełnosprawno¶ci± / redakcja naukowa Piotr Majewicz
Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2021
Opis fizyczny: S. 39-62
p-ISBN: 978-83-8084-703-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 1060)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:330/10853
Autorzy: Agnieszka Walecka-Rynduch.
Tytuł: Obco¶ć i inno¶ć jako elementy definiuj±ce lęk i niepokój w MediaPolis : perspektywa wyborów parlamentarnych 2019 roku / Agnieszka Walecka-Rynduch
¬ródło: W: Kampania parlamentarna 2019 roku / redakcja Piotr Borowiec, Adrian Tyszkiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021
Opis fizyczny: S. 395-420
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,5331/10853
Autorzy: Ewa Żmijewska.
Tytuł: Obecno¶ć utworów literatury kaszubskiej w podręczniku Kaszébsczé abecadło.Twój pierszi elemeńtórz / Ewa Żmijewska
¬ródło: W: Kaszubskie dziedzictwo kulturowe : ochrona - trwanie - rozwój / redakcja: Ewa Kocój, Cezary Obracht-Prondzyński, Katarzyna Barańska, Mirosław Kuklik
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021
Opis fizyczny: S. 271-290
p-ISBN: 978-83-233-4924-2
Seria: (Studia nad Dziedzictwem i Pamięci± Kulturow±)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:332/10853
Autorzy: Paweł Kr±ż, Jarosław Balon, Miłosz Jodłowski.
Tytuł: Obniżenie Orawsko-Podhalańskie (514.1) / Paweł Kr±ż, Jarosław Balon, Miłosz Jodłowski
¬ródło: W: Regionalna geografia fizyczna Polski / praca zbiorowa pod redakcj±: Andrzeja Richlinga, Jerzego Solona, Andrzeja Maciasa, Jarosława Balona, Jana Borzyszkowskiego i Mariusza Kistowskiego
Adres wydawniczy: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021
Opis fizyczny: S. 513-521
p-ISBN: 978-83-7986-381-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000333/10853
Autorzy: Adam P±zik.
Tytuł: Obowi±zki informacyjne i sprawozdawcze organizacji zbiorowego zarz±dzania : [Art. 87 - Art. 93] / Adam P±zik
¬ródło: W: Ustawy autorskie : komentarze. T. 2, prawo autorskie i prawa pokrewne, ochrona baz danych, zbiorowe zarz±dzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi / redakcja naukowa Ryszard Markiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021
Opis fizyczny: S. 2833-2849
p-ISBN: 978-83-8187-851-7
Uwagi: Ustawa z 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarz±dzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000334/10853
Autorzy: Jolanta Zielińska.
Tytuł: Obserwacja w procesie diagnozy małego dziecka / Jolanta Zielińska
¬ródło: W: Zabawa w ocenie rozwoju małego dziecka : Konteksty teoretyczne i praktyczne, 1. rok życia / redakcja Elżbieta Lubińska-Ko¶ciółek Tamara Cierpiałowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 59-77
p-ISBN: 978-83-8084-653-1
e-ISBN: 978-83-8084-654-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:335/10853
Autorzy: Katarzyna Białożyt-Wielonek.
Tytuł: Obszary niepewno¶ci w pracy nauczyciela z perspektywy emerytowanych nauczycielek / Katarzyna Białożyt-Wielonek
¬ródło: W: Obszary (nie)pewno¶ci w pracy współczesnego nauczyciela / redakcja naukowa Joanna Ludwika Pękala, Katarzyna Białożyt-Wielonek
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021
Opis fizyczny: S. 70-85
p-ISBN: 978-83-235-5095-2
e-ISBN: 978-83-235-5103-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000336/10853
Autorzy: Krzysztof Sala.
Tytuł: Obszary wykluczenia społecznego w Polsce - szanse i perspektywy rozwoju / Krzysztof Sala
¬ródło: W: Współczesne problemy bezpieczeństwa, zarz±dzania i nowoczesnej inżynierii / redakcja naukowa Renata Runiewicz, Iwona Przychocka, Leonard Milewski
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2021
Opis fizyczny: S. 211-224
p-ISBN: 978-83-7627-190-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000337/10853
Autorzy: Joanna Korzeniowska.
Tytuł: Ocena hałasu w wybranych miejscach parku zdrojowego w Rabce-Zdroju / Joanna Korzeniowska
¬ródło: W: Uzdrowiska nadmorskie w Europie (XIX-XXI w.) w kontek¶cie porównawczym / pod redakcj± Bożeny Płonki-Syroki, Pawła Brzegowego, Sławomira Dorockiego i Andrzeja Syroki
Adres wydawniczy: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2021
Opis fizyczny: S. 460-470
p-ISBN: 978-83-62563-75-3
Seria: (Kultura Uzdrowiskowa w Europie ; t. 13)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000338/10853
Autorzy: Adam P±zik.
Tytuł: Ochrona danych osobowych : [Art. 120 - Art. 121] / Adam P±zik
¬ródło: W: Ustawy autorskie : komentarze. T. 2, prawo autorskie i prawa pokrewne, ochrona baz danych, zbiorowe zarz±dzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi / redakcja naukowa Ryszard Markiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021
Opis fizyczny: S. 2916-2922
p-ISBN: 978-83-8187-851-7
Uwagi: Ustawa z 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarz±dzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000339/10853
Autorzy: Agata Popławska.
Tytuł: Oczekiwania młodzieży wobec edukacji i uczelni po ustaniu pandemii w ¶wietle narracji studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / Agata Poplawska
¬ródło: W: Zdalna edukacja- epizod czy trwały ¶lad? / redakcja naukowa Beata Pituła, Jolanta Konieczny
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021
Opis fizyczny: S. 223-243
p-ISBN: 978-83-8180-496-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000340/10853
Autorzy: Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Od wyrazu do tekstu narracyjnego dzięki technice dziennika wydarzeń / Zdzisława Orłowska-Popek
¬ródło: W: Narracja w diagnozie i terapii logopedycznej / redakcja naukowa Alina Maciejewska
Adres wydawniczy: Siedlce : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2021
Opis fizyczny: S. 241-252
p-ISBN: 978-83-66541-69-6
Seria: (Logopedia - Teoria - Praktyka ; 2)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000341/10853
Autorzy: Bartosz Różanowski.
Tytuł: Oddziaływanie ¶wiatła laserowego na układy biologiczne w medycynie / Bartosz Różanowski
¬ródło: W: Znaczenie badań ¶cisłych i przyrodniczych prowadzonych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w rozwoju nauk / redakcja naukowa Grzegorz Formicki, Jacek Szmańda
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 101-115
p-ISBN: 978-83-8084-673-9
e-ISBN: 978-83-8084-674-6
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1048)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:342/10853
Autorzy: Urszula Kosielińska-Grabowska, Justyna Holocher.
Tytuł: Odpowiedzialno¶ć udoskonalonego lekarza / Urszula Kosielińska-Grabowska, Justyna Holocher
¬ródło: W: Ulepszanie poznawcze człowieka : perspektywa filozoficzna / redakcja Grzegorz Hołub, Piotr Duchliński
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2021
Opis fizyczny: S. 335-378
p-ISBN: 978-83-7614-503-7
Seria: (Universum Ethicae Christianae)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:343/10853
Autorzy: Małgorzata Chrobak.
Tytuł: Ogień "zamknięty" w piecu i kominku : stereotypowe ujęcia żywiołu w wybranych utworach literatury dziecięcej / Małgorzata Chrobak
¬ródło: W: Żywioły w literaturze dziecięcej : ogień / pod redakcj± Anny Czabanowskiej-Wróbel, Krystyny Zabawy
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021
Opis fizyczny: S. 149-161
p-ISBN: 978-83-233-4941-9
e-ISBN: 978-83-233-7187-8
Seria: (Żywioły wyobraĽni)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000344/10853
Autorzy: Grzegorz Krawiec.
Tytuł: Ograniczenia praw i wolno¶ci w okresie pandemii COVID-19 w Królestwie Niederlandów / Grzegorz Krawiec
¬ródło: W: Ograniczenia praw i wolno¶ci w okresie pandemii COVID-19 na tle porównawczym : pierwsze do¶wiadczenia / redaktorzy naukowi tomu Karol Dobrzeniecki, Bogusław Przywora
Wydanie: S. 225-244
Opis fizyczny: Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Spraiwedliwo¶ci, 2021
p-ISBN: 978-83-66344-91-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:345/10853
Autorzy: Łukasz Czarnecki.
Tytuł: Ograniczenia praw i wolno¶ci w okresie pandemii COVID-19 w Meksykańskich Stanach Zjednoczonych / Łukasz Czarnecki
¬ródło: W: Ograniczenia praw i wolno¶ci w okresie pandemii COVID-19 na tle porównawczym : pierwsze do¶wiadczenia / redaktorzy naukowi tomu Karol Dobrzeniecki, Bogusław Przywora
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwo¶ci, 2021
Opis fizyczny: S. 285-300
p-ISBN: 978-83-66344-91-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000346/10853
Autorzy: Joanna Korzeniowska.
Tytuł: Ogrody muszyńskie jako miejsca odpoczynku i helioterapii / Joanna Korzeniowska
¬ródło: W: Uzdrowiska nadmorskie w Europie (XIX-XXI w.) w kontek¶cie porównawczym / pod redakcj± Bożeny Płonki-Syroki, Pawła Brzegowego, Sławomira Dorockiego i Andrzeja Syroki
Adres wydawniczy: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2021
Opis fizyczny: S. 447-459
p-ISBN: 978-83-62563-75-3
Seria: (Kultura Uzdrowiskowa w Europie ; t. 13)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000347/10853
Autorzy: Tomasz Cyrol.
Tytuł: Okr±gły stół jako przykład skutecznych negocjacji / Tomasz Cyrol
¬ródło: W: Prawo, negocjacje, demokracja : w 30 lat po wyborach czerwcowych / redakcja Paweł Ostachowski. Marcin Sala-Szczypiński
Adres wydawniczy: Kaków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 71-83
p-ISBN: 978-83-8084-669-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1046)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000348/10853
Autorzy: Izabela Glac.
Tytuł: Opieka wyręczaj±ca (wytchnieniowa) jako forma wspierania rodzin osób z niepełnosprawno¶ciami / Izabela Glac
¬ródło: W: Współczesne tendencje w rehabilitacji osób z niepełnosprawno¶ci± / redakcja naukowa Piotr Majewicz
Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2021
Opis fizyczny: S. 186-203
p-ISBN: 978-83-8084-703-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 1060)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:349/10853
Autorzy: Małgorzata ¦wider.
Tytuł: Opinie niepubliczne z lat 1980-1982 : o Polsce i "Solidarno¶ci" w konsultacjach dyplomatów Republiki Federalnej Niemiec z dostojnikami Ko¶cioła katolickiego / Małgorzata ¦wider
¬ródło: W: Od nadziei do niepodległo¶ci : NSZZ "Solidarno¶ć" 1980-1989/1990 : studia i szkice / pod redakcj± Łukasza Sołtysika i Grzegorza Waligóry
Adres wydawniczy: Wrocław ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja ¦cigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział we Wrocławiu, 2021
Opis fizyczny: S. 389-407
p-ISBN: 978-83-8229-242-8
Seria: (Opozycja w Polsce)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000350/10853
Autorzy: Janusz Falecki.
Tytuł: Optymalizacja wybranych rozwi±zań w systemie zarz±dzania kryzysowego w Polsce / Janusz Falecki
¬ródło: W: Racjonalizacja zarz±dzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9 / redakcja naukowa Bernard Wi¶niewski, Jan Ziobro, Tomasz Zwęgliński.
Adres wydawniczy: Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2021
Opis fizyczny: S. 106-115
p-ISBN: 978-83-961824-0-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000351/10853
Autorzy: Tadeusz Budrewicz.
Tytuł: O¶ Poznań - Kraków - Lwów (wizyty, zjazdy, uroczysto¶ci jako forma integracji podzielonego kraju) / Tadeusz Budrewicz
¬ródło: W: Projektowanie niepodległo¶ci i dziedzictwo polszczyzny : w stulecie odzyskania niepodległo¶ci / pod redakcj± Wiesława Ratajczaka i Marka Osiewicza
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo "Poznańskie Studia Polonistyczne", 2021
Opis fizyczny: S. 17-38
p-ISBN: 978-83-65666-86-4
Seria: (Prace Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000352/10853
Autorzy: Agnieszka Chłosta-Sikorska.
Tytuł: Pamięć w edukacji historycznej i jej miejsce w praktyce edukacyjnej / Agnieszka Chłosta-Sikorska
¬ródło: W: Wielka zmiana. Historia wobec wyzwań… : Pamiętnik XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie, 18-20 wrze¶nia 2019 roku, t. 1: Potęga historii / redakcja Mariusz Mazur, Jan Pomorski
Adres wydawniczy: Warszawa : IPN ; Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2021
Opis fizyczny: S. 498-509
p-ISBN: 978-83-8229-262-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000353/10853
Autorzy: Mateusz Kamionka.
Tytuł: Panika moralna" w¶ród ukraińskiej młodzieży w okresie pandemii wirusa COVID-19 / Mateusz Kamionka
¬ródło: W: Polska i Ukraina w procesie przemian społeczno-politycznych / redakcja naukowa Piotr Długosz, Radosław Marzęcki, Mateusz Kamionka
Adres wydawniczy: Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2021
Opis fizyczny: S. 125-138
p-ISBN: 978-83-8017-401-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000354/10853
Autorzy: Laura Betleja, Robert Ko¶cielniak, Dorota Bury.
Tytuł: Parmotrema arnoldii - nowe stanowiska w Bieszczadach i stan zachowania jej populacji w Polsce / Laura Betleja, Robert Ko¶cielniak, Dorota Bury
¬ródło: W: Znaczenie badań ¶cisłych i przyrodniczych prowadzonych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w rozwoju nauk / redakcja naukowa Grzegorz Formicki, Jacek Szmańda
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 61-71
p-ISBN: 978-83-8084-673-9
e-ISBN: 978-83-8084-674-6
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1048)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:355/10853
Autorzy: Łukasz Zweiffel.
Tytuł: Partie seniorów w Niderlandach w latach 2010-2020 / Łukasz Zweiffel
¬ródło: W: Pokoleniowy potencjał polityki / redakcja Magdalena Mikołajczyk, Agata Tasak
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Wydawniczy Ksi±żka i Prasa, 2021
Opis fizyczny: S. 179-195
p-ISBN: 978-83-66615-65-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000356/10853
Autorzy: Inga Kawka, Wojciech Prażuch.
Tytuł: Patriotyzm na uchodĽstwie : szkolnictwo polskie w Belgii w warunkach zimnowojennej konfrontacji politycznej / Inga Kawka, Wojciech Prażuch
¬ródło: W: Medialne i transmedialne procesy narracyjne w identyfikacji postaw patriotycznych Polaków / pod redakcj± Macieja Kawki, Wojciecha Prażucha i Pawła Płanety
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2021
Opis fizyczny: S. 137-153
p-ISBN: 978-83-66269-70-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000357/10853
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Patriotyzm w polonistycznej edukacji międzykulturowej / Zofia Budrewicz
¬ródło: W: Powrót do Ojczyzny? : patriotyzm wobec nowych czasów : kontynuacje i poszukiwania / redakcja naukowa Cezary Smuniewski, Paweł Sporek
Wydanie: 2 popr. i posz.
Adres wydawniczy: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR : Wydawnictwo Instytutu Nauki o Polityce, 2021
Opis fizyczny: S. 285-306
p-ISBN: 978-83-955068-7-1
Seria: (Monografie Instytutu Nauki o Polityce)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000358/10853
Autorzy: Marta Szymańska.
Tytuł: Patriotyzm - rozumienie pojęcia na gruncie polskim : próba rekonesansu / Marta Szymańska
¬ródło: W: Powrót do Ojczyzny? : patriotyzm wobec nowych czasów : kontynuacje i poszukiwania / redakcja naukowa Cezary Smuniewski, Paweł Sporek
Wydanie: 2 popr. i posz.
Adres wydawniczy: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR : Wydawnictwo Instytutu Nauki o Polityce, 2021
Opis fizyczny: S. 51-66
p-ISBN: 978-83-955068-7-1
Seria: (Monografie Instytutu Nauki o Polityce)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000359/10853
Autorzy: Maria Ko¶ciółek.
Tytuł: Pełnosprawne rodzeństwo wobec niepełnosprawno¶ci siostry lub brata w biegu życia / Maria Ko¶ciółek
¬ródło: W: Rodzeństwo i jego odsłony / redakcja Grzegorz Godawa
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2021
Opis fizyczny: S. 183-211
p-ISBN: 978-83-7438-990-7
Seria: (Rodzina - konteksty i perspektywy)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:360/10853
Autorzy: Marek Pieni±żek.
Tytuł: Performatywne ¶wiadectwo dla języka polskiego / Marek Pieni±żek
¬ródło: W: Lekcja polskiego : praktyki edukacyjne wobec niepokojów XXI wieku, T. 1. Narracje tożsamo¶ciowe w edukacji polonistycznej / redakcja Anita Gis, Krzysztof Koc, Maria Kwiatkowska-Ratajczak, Mirosław Wobalis
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2021
Opis fizyczny: S. 413-429
e-ISBN: 978-83-232-3860-7
Seria: (Filologia Polska ; nr 230)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000361/10853
Autorzy: Maciej Kaproń.
Tytuł: Pierwsza rotacja Polskiej Wojskowej Jednostki Specjalnej DoraĽnych Sił Zbrojnych ONZ na Bliskim Wschodzie (1973-1974) w prasie PRL / Maciej Kaproń
¬ródło: W: Wschodnie Forum Nauki. Tom 1, seria 2 / redaktor serii Rafał Czyżyk
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Episteme, 2021
Opis fizyczny: S. 25-42
p-ISBN: 978-83-67049-00-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000362/10853
Autorzy: Michał Górski, Łukasz Tomkiewicz, Grzegorz Wajda.
Tytuł: Piractwo czy nieformalny obieg ksi±żek elektronicznych w Polsce? : próba charakterystyki / Michał Górski, Łukasz Tomkiewicz, Grzegorz Wajda
¬ródło: W: Ksi±żki w plikach : publikowanie, udostępnianie i użytkowanie / redakcja naukowa Stanisław Skórka, współpraca Ewa Piotrowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 21-41
p-ISBN: 978-83-8084-685-2
e-ISBN: 978-83-8084-686-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1052)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:363/10853
Autorzy: Katarzyna Paj±k.
Tytuł: Plany życiowe a warto¶ci preferowane przez niepełnosprawnych intelektualnie wychowanków zakładów poprawczych / Katarzyna Paj±k
¬ródło: W: Współczesne tendencje w rehabilitacji osób z niepełnosprawno¶ci± / redakcja naukowa Piotr Majewicz
Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2021
Opis fizyczny: S. 125-155
p-ISBN: 978-83-8084-703-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 1060)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:364/10853
Autorzy: Wiesław Ziaja, Paweł Kr±ż.
Tytuł: Płaskowyż Sańsko-Dniestrzański (521.1) / Wiesław Ziaja, Paweł Kr±ż
¬ródło: W: Regionalna geografia fizyczna Polski / praca zbiorowa pod redakcj±: Andrzeja Richlinga, Jerzego Solona, Andrzeja Maciasa, Jarosława Balona, Jana Borzyszkowskiego i Mariusza Kistowskiego
Adres wydawniczy: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021
Opis fizyczny: S. 529-532
p-ISBN: 978-83-7986-381-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000365/10853
Autorzy: Jarosław Pietrzak.
Tytuł: Pobyty Marii Kazimiery de la Grange d'Arquien Sobieskiej w Gdańsku i Prusach Królewskich w latach 1667-1697 / Jarosław Pietrzak
¬ródło: W: Regnum defendo ense et alis tego stricto : królestwa bronię dobytym mieczem i osłaniam skrzydłami Malbork w Prusach Królewskich. T. 1, Prusy Królewskie i Malbork w okresie staropolskim (1454-1772) / redakcja naukowa Rafał Panfil, Artur Dobry
Adres wydawniczy: Malbork : Muzeum Zamkowe w Malborku, 2021
Opis fizyczny: S. 152-180
p-ISBN: 978-83-958986-4-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000366/10853
Autorzy: Wiktoria Kozioł.
Tytuł: Pochód (1940) : Twórczo¶ć Marii Jaremy w latach 1939-1945 / Wiktoria Kozioł
¬ródło: W: Maria Jarema : wymy¶lić sztukę na nowo / pod redakcj± Agnieszki Daukszy
Adres wydawniczy: Gdańsk : wydawnictwo słowo/obraz terytoria : Fundacja Terytoria Ksi±żki ; Warszawa : Muzeum Sztuki Nowoczesnej, 2021
Opis fizyczny: S. 229-246
p-ISBN: 978-83-7453-425-3
p-ISBN: 978-83-7908-208-7
p-ISBN: 978-83-64177-86-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:367/10853
Autorzy: Anna Pieczka, Paulina Motylińska.
Tytuł: Poczucie bezpieczeństwa informacyjnego / Anna Pieczka, Paulina Motylińska
¬ródło: W: Horyzonty informacji. 2 = Information Horizon. 2 / pod redakcj± Palomy Korycińskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Jagielloński : Biblioteka Jagiellońska, 2021
Opis fizyczny: s. 30-46
p-ISBN: 978-83-67127-03-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:368/10853
Autorzy: Jacek Sikorski.
Tytuł: Podej¶cie coachingowe w pracy z uczniem z niepełnosprawno¶ci± / Jacek Sikorski
¬ródło: W: Współczesne tendencje w rehabilitacji osób z niepełnosprawno¶ci± / redakcja naukowa Piotr Majewicz
Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2021
Opis fizyczny: S. 204-216
p-ISBN: 978-83-8084-703-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 1060)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:369/10853
Autorzy: Agata Ćwik, Krzysztof Szpara, Paweł Kr±ż, Maria Łanczont, Wiesław Ziaja, Łukasz Chabudziński.
Tytuł: Pogórze ¦rodkowobeskidzkie (513.6) / Agata Ćwik, Krzysztof Szpara, Paweł Kr±ż, Maria Łanczont, Wiesław Ziaja, Łukasz Chabudziński
¬ródło: W: Regionalna geografia fizyczna Polski / praca zbiorowa pod redakcj±: Andrzeja Richlinga, Jerzego Solona, Andrzeja Maciasa, Jarosława Balona, Jana Borzyszkowskiego i Mariusza Kistowskiego
Adres wydawniczy: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021
Opis fizyczny: S. 497-508
p-ISBN: 978-83-7986-381-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000370/10853
Autorzy: Jarosław Balon, Miłosz Jodłowski, Paweł Kr±ż.
Tytuł: Pogórze Zachodniobeskidzkie (513.3) / Jarosław Balon, Miłosz Jodłowski, Paweł Kr±ż
¬ródło: W: Regionalna geografia fizyczna Polski / praca zbiorowa pod redakcj±: Andrzeja Richlinga, Jerzego Solona, Andrzeja Maciasa, Jarosława Balona, Jana Borzyszkowskiego i Mariusza Kistowskiego
Adres wydawniczy: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021
Opis fizyczny: S. 475-480
p-ISBN: 978-83-7986-381-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000371/10853
Autorzy: Katarzyna Pławecka.
Tytuł: Pogranicze jako miejsce kulturalnego wrzenia, dialogu oraz dyskursów tożsamo¶ciowych - rozpoznanie polonisty / Katarzyna Maria Pławecka
¬ródło: W: Tożsamo¶ć na styku kultur. T. 4 / redakcja naukowa Irena Masojć i Henryka Sokołowska
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2021
Opis fizyczny: S. 63-90
p-ISBN: 978-83-8138-622-7
e-ISBN: 978-83-8138-623-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:372/10853
Autorzy: Monika Masłowska.
Tytuł: Pojęcie i rozwój zabawy w 1. roku życia / Monika Węglarz-Masłowska
¬ródło: W: Zabawa w ocenie rozwoju małego dziecka : Konteksty teoretyczne i praktyczne, 1. rok życia / redakcja Elżbieta Lubińska-Ko¶ciółek Tamara Cierpiałowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 29-43
p-ISBN: 978-83-8084-653-1
e-ISBN: 978-83-8084-654-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:373/10853
Autorzy: Liudmyla Kryvachuk.
Tytuł: Pokolenie iGeneration (Z) i Alfa : analiza w kontek¶cie sytuacji politycznej i zmian społecznych na Ukrainie / Liudmyla Kryvachuk
¬ródło: W: Pokoleniowy potencjał polityki / redakcja Magdalena Mikołajczyk, Agata Tasak
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Wydawniczy Ksi±żka i Prasa, 2021
Opis fizyczny: S. 289-316
p-ISBN: 978-83-66615-65-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000374/10853
Autorzy: Agata Tasak.
Tytuł: Pokolenie JP2 : pomiędzy symbolem a rzeczywisto¶ci± / Agata Tasak
¬ródło: W: Pokoleniowy potencjał polityki / redakcja Magdalena Mikołajczyk, Agata Tasak
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Wydawniczy Ksi±żka i Prasa, 2021
Opis fizyczny: S. 155-178
p-ISBN: 978-83-66615-65-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000375/10853
Autorzy: Grzegorz Fory¶.
Tytuł: Polish Farmers' Protest Activities and Mobilization Process : past and present / Grzegorz Fory¶
¬ródło: W: Think locally, act globally : Polish farmers in the global era of sustainability and resilience / edited by Krzysztof Gorlach and Zbigniew Dr±g in collaboration with Anna Jastrzębiec-Witowska and Dawid Ritter
Adres wydawniczy: Kraków : Jagiellonian University Press, 2021
Opis fizyczny: S. 641-678
p-ISBN: 978-83-233-4949-5
e-ISBN: 978-83-233-7195-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000376/10853
Autorzy: Zofia Budrewicz, Maria Sienko.
Tytuł: Polska i polsko¶ć na lekcjach polskiego : o potrzebie wychowania obywatelskiego / Zofia Budrewicz, Maria Sienko
¬ródło: W: Lekcja polskiego : praktyki edukacyjne wobec niepokojów XXI wieku, T. 1. Narracje tożsamo¶ciowe w edukacji polonistycznej / redakcja Anita Gis, Krzysztof Koc, Maria Kwiatkowska-Ratajczak, Mirosław Wobalis
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2021
Opis fizyczny: S. 91-106
e-ISBN: 978-83-232-3860-7
Seria: (Filologia Polska ; nr 230)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000377/10853
Autorzy: Radosław Marzęcki.
Tytuł: Polska i Ukraina w procesie transformacji systemowej : próba nakre¶lenia porównawczej perspektywy badawczej / Radosław Marzęcki
¬ródło: W: Polska i Ukraina w procesie przemian społeczno-politycznych / redakcja naukowa Piotr Długosz, Radosław Marzęcki, Mateusz Kamionka
Adres wydawniczy: Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2021
Opis fizyczny: S. 9-27
p-ISBN: 978-83-8017-401-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000378/10853
Autorzy: Anna ¦lósarz.
Tytuł: Ponadczasowe cele rozpowszechniania fake newsów na temat koronawirusa / Anna ¦lósarz
¬ródło: W: "Zatruta studnia"? = "Poisoned well"? : media w czasach pandemii COVID-19 = Media in Times of COVID-19 Pandemic / redakcja naukowa Marek Sokołowski
Adres wydawniczy: Toruń : Adam Marszałek, 2021
Opis fizyczny: S. 43-69
p-ISBN: 978-83-8180-402-8
Seria: (Komunikacja Społeczna, Komunikacja Medialna, Komunikacja Sieci)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000379/10853
Autorzy: Robert Ko¶cielniak, Joanna Kozik.
Tytuł: Porosty stwierdzone na złamanym konarze reliktowej sosny z Sokolicy na tle lichenobioty sosny zwyczajnej / Robert Ko¶cielniak, Joanna Kozik
¬ródło: W: Pieniny : przyroda i człowiek / pod redakcj± naukow± Jana Bodziarczyka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: S. 73-93
p-ISBN: 978-83-66602-26-7
Seria: (Monografie ; XVII)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:380/10853
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Porównania w języku familijnym XIX stulecia (na podstawie korespondencji małżeńskiej Zofii Kraszewskiej) / Marceli Olma
¬ródło: W: W kręgu dawnej polszczyzny. T. 7 / redakcja Maciej M±czyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: S. 205-219
p-ISBN: 978-83-7614-500-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000381/10853
Autorzy: Grzegorz Krawiec.
Tytuł: Postępowanie scaleniowe / Grzegorz Krawiec
¬ródło: W: Postępowania autonomiczne i szczególne : postępowania niejurysdykcyjne. T. 4 / redakcja naukowa Andrzej Matan
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021
Opis fizyczny: S. 700-732
p-ISBN: 978-83-8223-604-0
Seria: (System Prawa Administracyjnego Procesowego)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:382/10853
Autorzy: Grzegorz Krawiec.
Tytuł: Postępowanie w sprawie wyceny nieruchomo¶ci i sporz±dzania operatu szacunkowego / Grzegorz Krawiec
¬ródło: W: Postępowania autonomiczne i szczególne : postępowania niejurysdykcyjne. T. 4 / redakcja naukowa Andrzej Matan
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021
Opis fizyczny: S. 1350-1367
p-ISBN: 978-83-8223-604-0
Seria: (System Prawa Administracyjnego Procesowego)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:383/10853
Autorzy: Grzegorz Krawiec.
Tytuł: Postępowanie wywłaszczeniowe / Grzegorz Krawiec
¬ródło: W: Postępowania autonomiczne i szczególne : postępowania niejurysdykcyjne. T. 4 / redakcja naukowa Andrzej Matan
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021
Opis fizyczny: S. 732-772
p-ISBN: 978-83-8223-604-0
Seria: (System Prawa Administracyjnego Procesowego)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:384/10853
Autorzy: Ryszard Kozioł.
Tytuł: Potencjał polityczny seniorów / Ryszard Kozioł
¬ródło: W: Pokoleniowy potencjał polityki / redakcja Magdalena Mikołajczyk, Agata Tasak
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Wydawniczy Ksi±żka i Prasa, 2021
Opis fizyczny: S. 197-232
p-ISBN: 978-83-66615-65-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000385/10853
Autorzy: Andrzej Kozera, Robert Kłaczyński.
Tytuł: Powstanie Styczniowe w prasie polskiej oraz sztuce zaboru austriackiego / Andrzej Kozera, Robert Kłaczyński
¬ródło: W: Medialne i transmedialne procesy narracyjne w identyfikacji postaw patriotycznych Polaków / pod redakcj± Macieja Kawki, Wojciecha Prażucha i Pawła Płanety
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2021
Opis fizyczny: S. 69-82
p-ISBN: 978-83-66269-70-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000386/10853
Autorzy: Natalia Demeshkant, Katarzyna Potyrała.
Tytuł: Poziomy kompetencji cyfrowych nauczycieli akademickich wybranych polskich uczelni / Nataliia Demeshkant, Katarzyna Potyrała
¬ródło: W: Edukacja wobec wyzwań zmieniaj±cego się ¶wiata : diagnozy i projekcje rozwi±zań / redakcja naukowa: Jolanta Szempruch, Joanna Smyła, Małgorzata Kwa¶niewsk
Adres wydawniczy: Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2021
Opis fizyczny: S. 343-350
p-ISBN: 978-83-60777-90-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:387/10853
Autorzy: Marta Juza, Paweł Walawender.
Tytuł: Praca i życie zawodowe w Polsce podczas pandemii COVID-19 / Marta Juza, Paweł Walawender
¬ródło: W: Przedsiębiorczo¶ć w dobie kryzysu COVID-19 : lekcja na przyszło¶ć / redakcja naukowa Anna Barwińska-Małajowicz, Mariola Grzebyk
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo SIZ, 2021
Opis fizyczny: S. 49-58
p-ISBN: 978-83-65766-74-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000388/10853
Autorzy: Alan Golec.
Tytuł: Praca zuberyzowana - kontekst, charakterystyka i zagrożenia / Alan Golec
¬ródło: W: Pokoleniowy potencjał polityki / redakcja Magdalena Mikołajczyk, Agata Tasak
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Wydawniczy Ksi±żka i Prasa, 2021
Opis fizyczny: S. 361-376
p-ISBN: 978-83-66615-65-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000389/10853
Autorzy: Patrycja Włodek.
Tytuł: Pragnienie ekscesu : o amerykańskim melodramacie rodzinnym / Patrycja Włodek
¬ródło: W: Monografia miło¶ci : redakcja Alicja Helman, Andrzej Pitrus
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021
Opis fizyczny: S. 117-140
p-ISBN: 978-83-233-4993-8
e-ISBN: 978-83-233-7227-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000390/10853
Autorzy: Bogdan Fischer.
Tytuł: Prawo do informacji w erze otwierania danych / Bogdan Fischer
¬ródło: W: Gatunki dziennikarskie w erze cyfryzacji : teoria, etyka, prawo, praktyka / redaktor Kazimierz Wolny-Zmorzyński
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021
Opis fizyczny: S. 87-108
p-ISBN: 978-83-8180-428-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:391/10853
Autorzy: Paweł Skorut.
Tytuł: Pre-Election Silence in the Opinion of Academic students : Analysis of the problem based on the questionnaire carried out among the Students of the Pedagogical University in Cracow and the University of Lodz / Paweł Skorut
¬ródło: W: Partycypacja obywatelska młodzieży : teoria i praktyka / redakcja naukowa: Krystyna Gomółka, Paweł Stawarz
Adres wydawniczy: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2021
Opis fizyczny: S. 107-122
p-ISBN: 978-83-8209-156-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000392/10853
Autorzy: Joanna M. Łukasik, Katarzyna Jagielska, Norbert Pikuła.
Tytuł: Preparation Of Scientific Paper And Scientific Monograph Review / Joanna M. Łukasik, Norbert G. Pikuła, Katarzyna Jagielska
¬ródło: W: Areas of scientific research among young academics : scientific writing workshops and doctoral students' development / Katarzyna Jagielska, Joanna M. Łukasik, Norbert G. Pikuła [redakcja]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2021
Opis fizyczny: S. 13-22
p-ISBN: 978-83-66812-45-1
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych ; 16)
Typ publikacji: PRO
Punktacja MNiSW: 20.000393/10853
Autorzy: Joanna M. Łukasik.
Tytuł: Prestiż zawodu nauczyciela w perspektywie kształcenia / Joanna M. Łukasik
¬ródło: W: Szkoła i nauczyciel w obliczu zmian społecznych i edukacyjnych / pod redakcj± Joanny M. Łukasik, Inetty Nowosad, Mirosława J. Szymańskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2021
Opis fizyczny: S. 251-265
p-ISBN: 978-83-8095-948-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:394/10853
Autorzy: Włodzimierz Heflik.
Tytuł: Problem "¶wiadomo¶ci w ogóle" u Kanta i Jaspersa / Włodzimierz Heflik
¬ródło: W: Karl Jaspers : filozofia wieczysta - filozofia czasu / redakcja Czesława Piecuch ; współredakcja Paweł Wójs
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 181-195
p-ISBN: 978-83-8084-661-6
e-ISBN: 978-83-8084-662-3
Seria: (Seria Jaspersowska)
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1044)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:395/10853
Autorzy: Kazimiera Juszka, Karolina Dziedzic.
Tytuł: Problem uwzględnienia postępu technologicznego w legislacji kryminalistycznego fenotypowania DNA / Kazimiera Juszka, Karolina Dziedzic
¬ródło: W: Prawo sztucznej inteligencji i nowych technologii / redakcja naukowa: Bogdan Fischer, Adam P±zik, Marek ¦wierczyński
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021
Opis fizyczny: S. 183-192
p-ISBN: 978-83-8246-660-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:396/10853
Autorzy: Anna Siudak, Anna Stachura.
Tytuł: Problemy wzrokowe u osób starszych / Anna Siudak, Anna Stachura
¬ródło: W: Od zmysłu wzroku do praktyki logopedycznej / redakcja merytoryczna Marta Korendo, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2021
Opis fizyczny: S. 85-94
p-ISBN: 978-83-7624-183-8
Seria: (Nowa Logopedia ; t. 9)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000397/10853
Autorzy: Marek Pieni±żek.
Tytuł: Profesjonalizm ¶cieżek w nieznane / Marek Pieni±żek
¬ródło: W: Sztuka inwencji Ryszarda Nycza : praktykowanie humanistyki : rozmowy, inspiracje, kontynuacje / pod redakcj± Jerzego Franczaka i Tomasza Kunza
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021
Opis fizyczny: S. 465-480
p-ISBN: 978-83-233-5026-2
e-ISBN: 978-83-233-7259-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000398/10853
Autorzy: Ewa Dyduch.
Tytuł: Profesjonalizm współczesnego pedagoga specjalnego / Ewa Dyduch
¬ródło: W: Współczesne tendencje w rehabilitacji osób z niepełnosprawno¶ci± / redakcja naukowa Piotr Majewicz
Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2021
Opis fizyczny: S. 65-90
p-ISBN: 978-83-8084-703-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 1060)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:399/10853
Autorzy: Adam Łajczak.
Tytuł: Profile dolin Wyżyny Tybetańskiej / Adam Łajczak
¬ródło: W: RzeĽba terenu w różnych strefach morfoklimatycznych / pod redakcj± Elżbiety Gorczycy, Anny Michno, Jolanty ¦więchowicz
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2021
Opis fizyczny: S. 273-300
p-ISBN: 978-83-64089-72-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000400/10853
Autorzy: Piotr Wilczyński, Natalia Adamczyk, Mirosław Matyja.
Tytuł: Prognoza kryzysu w obszarze geopolitycznym / Piotr L. Wilczyński, Natalia Adamczyk, Mirosław Matyja
¬ródło: W: Raport zawieraj±cy diagnozę i prognozę globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego zdeterminowanego przez pandemię koronawirusa w obszarze gospodarczym, społecznym, politycznym i geopolitycznym / redaktorzy naukowi: Paweł Soroka, Konrad Golczak, Aleksandra Skrabacz, Rafał Kolodziejczyk, Piotr L. Wilczyński, Adrian Mitręga, Krzysztof Paj±k
Adres wydawniczy: Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2021
Opis fizyczny: S. 138-154
p-ISBN: 978-83-8017-375-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000401/10853
Autorzy: Danuta KaĽmierczak.
Tytuł: Projekt jako metoda szkoleniowa / Danuta KaĽmierczak
¬ródło: W: Edukacja w ¶wiecie VUCA : szanse, wyzwania, zagrożenia / pod redakcj± Danuty KaĽmierczak, Janusza Ropskiego, Olgi Wasiuty i Waldemara Zakrzewskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2021
Opis fizyczny: S. 267-285
p-ISBN: 978-83-66269-58-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000402/10853
Autorzy: Małgorzata Kłósek, Andrzej Kuropatnicki, Joanna Bronikowska.
Tytuł: Propolis i jego zastosowanie w medycynie i stomatologii - historia i aktualny stan wiedzy (badania kliniczne) / Małgorzata Kłósek, Andrzej K. Kuropatnicki, Joanna Bronikowska
¬ródło: W: Badania naukowe i aplikacyjne flawonoidów : praca zbiorowa / pod redakcj± Marii Kopacz, Janusza Pusza, Jana Kalembkiewicza
Adres wydawniczy: Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2021
Opis fizyczny: S. 63-74
p-ISBN: 978-83-7934-452-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000403/10853
Autorzy: Ewa Radomska.
Tytuł: Przedsiębiorstwa społeczne Sprawiedliwego Handlu w aspekcie istoty, ewolucji i trendów rozwojowych ruchu społeczno-ekonomicznego Fair Trade / Ewa Radomska
¬ródło: W: Ekonomia i przedsiębiorczo¶ć społeczna : w kierunku poszukiwania efektywnych, innowacyjnych sposobów rozwi±zywania problemów społecznych i ¶rodowiskowych / redakcja naukowa: Ewa Radomska, Janina Pach, Paweł Nowak
Adres wydawniczy: Warszawa : CeDeWu, 2021
Opis fizyczny: S. 77-103
p-ISBN: 978-83-8102-454-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000404/10853
Autorzy: Dorota Wantuch-Matla, Sławomir Dorocki.
Tytuł: Przeobrażenia i rozwój przestrzeni publicznych Krynicy-Zdroju w kontek¶cie zróżnicowania potrzeb mieszkańców i kuracjuszy w latach 2004-2019 / Dorota Wantuch-Matla, Sławomir Dorocki
¬ródło: W: Uzdrowiska nadmorskie w Europie (XIX-XXI w.) w kontek¶cie porównawczym / pod redakcj± Bożeny Płonki-Syroki, Pawła Brzegowego, Sławomira Dorockiego i Andrzeja Syroki
Adres wydawniczy: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2021
Opis fizyczny: S. 419-445
p-ISBN: 978-83-62563-75-3
Seria: (Kultura Uzdrowiskowa w Europie ; t. 13)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000405/10853
Autorzy: Adam P±zik.
Tytuł: Przepis karny : [Art. 122] / Adam P±zik
¬ródło: W: Ustawy autorskie : komentarze. T. 2, prawo autorskie i prawa pokrewne, ochrona baz danych, zbiorowe zarz±dzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi / redakcja naukowa Ryszard Markiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021
Opis fizyczny: S. 2923-2924
p-ISBN: 978-83-8187-851-7
Uwagi: Ustawa z 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarz±dzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000406/10853
Autorzy: Adam P±zik.
Tytuł: Przepisy zmieniaj±ce, przej¶ciowe i dostosowuj±ce oraz przepis końcowy : [Art. 123 - Art. 126] / Adam P±zik
¬ródło: W: Ustawy autorskie : komentarze. T. 2, prawo autorskie i prawa pokrewne, ochrona baz danych, zbiorowe zarz±dzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi / redakcja naukowa Ryszard Markiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021
Opis fizyczny: S. 2925-2927
p-ISBN: 978-83-8187-851-7
Uwagi: Ustawa z 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarz±dzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000407/10853
Autorzy: Anna ¦lósarz.
Tytuł: Przesilenie fabuł a literatura dziecięca po 1989 roku / Anna ¦lósarz
¬ródło: W: Folklor, literatura dziecięca i nie tylko : księga jubileuszowa dedykowana profesor Jolancie Ługowskiej / redakcja naukowa Bogusław Bednarek, Anna Gemra, Ryszard Waksmund
Adres wydawniczy: Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Towarzystwo O¶wiatowe, 2021
Opis fizyczny: S. 345-361
p-ISBN: 978-83-7977-684-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000408/10853
Autorzy: Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, Tomasz Szybisty.
Tytuł: Przyczynek do biografii artystycznej ks. Bronisława Mazura, ostatniego projektanta witraży do ko¶cioła Mariackiego w Krakowie / Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, Tomasz Szybisty
¬ródło: W: Jako serce po¶rodku ciała… : kultura artystyczna ko¶cioła Mariackiego w Krakowie / pod red. Marka Walczaka i Agaty Wolskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Naukowe "Societas Vistulana", 2021
Opis fizyczny: S. 317-322
p-ISBN: 978-83-65548-61-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000409/10853
Autorzy: Bożena Wójtowicz.
Tytuł: Przyroda przed i po reformie - zmiany zakresu tre¶ci kształcenia / Bożena Wójtowicz
¬ródło: W: O ciekawo¶ci poznawczej w edukacji przyrodniczej / pod redakcj± Józefa Krawczyka, Ilony Żeber-Dzikowskiej i Jakuba Macieja Łubockiego
Adres wydawniczy: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo O¶wiatowe, 2021
Opis fizyczny: S. 51-65
p-ISBN: 978-83-7977-648-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:410/10853
Autorzy: Wojciech Sadkowski, Krzysztof Sala.
Tytuł: Quality costs in historical hospitality services : Case study of the Sycamore Manor Hotel / Wojciech Sadkowski, Krzysztof Sala
¬ródło: W: Proceedings of the 11th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy : Entrepreneurship and Management / edited by Adam P. Balcerzak, Ilona Pietryka
Adres wydawniczy: Olsztyn : Instytut Badań Gospodarczych, 2021
Opis fizyczny: S. 128-136
p-ISBN: 978-83-65605-43-6
Typ publikacji: PRO
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:411/10853
Autorzy: Maria Ko¶ciółek, Arkadiusz Pisarek.
Tytuł: Realia dwudziestu lat do¶wiadczeń realizacji prawa do edukacji dzieci i młodzieży z głębok± niepełnosprawno¶ci± intelektualn± w Polsce / Maria Ko¶ciółek, Arkadiusz Pisarek
¬ródło: W: Specyfika funkcjonowania osób z niepełnosprawno¶ci± intelektualn± w kontek¶cie aktualnych badań psychologicznych i pedagogicznych / redakcja Michał Gacek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 183-210
p-ISBN: 978-83-8084-771-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1088)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000412/10853
Autorzy: Sabina Sanetra-Półgrabi.
Tytuł: Refleksje nad bezpieczeństwem transgranicznym jako polityk± publiczn± / Sabina Sanetra-Półgrabi
¬ródło: W: Edukacja w ¶wiecie VUCA : charakterystyka ¶rodowiska bezpieczeństwa / pod redakcj± Danuty KaĽmierczak, Janusza Ropskiego, Olgi Wasiuty i Waldemara Zakrzewskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2021
Opis fizyczny: S. 195-212
p-ISBN: 978-83-66269-57-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000413/10853
Autorzy: Adam Korzeniowski, Małgorzata Tęczyńska-Kęska.
Tytuł: Relacje i do¶wiadczenia mistrz-uczeń w kontek¶cie pracy dyrygenta akademickich zespołów muzycznych / Adam Korzeniowski, Małgorzata Tęczyńska-Kęska
¬ródło: W: Proces edukacyjny - tradycja i współczeno¶c w dobie płynnej rzeczywisto¶ci : "Wołyńskie Ateny" w przestrzeni historycznej, edukacyjnej i artystycznej. Czę¶ć 1 / redakcja naukowa Teresa Żebrowska, Beata Sufa
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 23-34
p-ISBN: 978-83-8084-809-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Repozytorium UP:414/10853
Autorzy: Józefa Matejek.
Tytuł: Rodzinna piecza zastępcza - organizacja - wsparcie i strategie rozwoju / Józefa Matejek
¬ródło: W: Rodzina i rodzicielstwo : trudno¶ci - zagrożenia - wyzwania - priorytety / [redakcja Monika Lewicka]
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2021
Opis fizyczny: S. 141-158
p-ISBN: 978-83-8018-415-2
e-ISBN: (e-book) 978-83-8018-416-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:415/10853
Autorzy: Krzysztof Trębski, Józef Młyński.
Tytuł: Rola counselingu (poradnictwa) w radzeniu sobie ze stresem emigracyjnym a bezpieczeństwo zdrowotne rodziny / Krzysztof Trębski, Józef Młyński
¬ródło: W: Poradnictwo rodzinne na emigracji : teoria i praktyka / redakcja naukowa Zdzisław Struzik, Józef Młyński, Władysław Szewczyk
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego : Instytut Papieża Jana Pawła II, 2021
Opis fizyczny: S. 177-192
p-ISBN: 978-83-8090-873-4
p-ISBN: 978-83-65198-87-7
Seria: (Rozprawy i Monografie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000416/10853
Autorzy: Alicja Kabała.
Tytuł: Rola percepcji wzrokowej w pracy nad artykulacj± / Alicja Kabała
¬ródło: W: Od zmysłu wzroku do praktyki logopedycznej / redakcja merytoryczna Marta Korendo, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2021
Opis fizyczny: S. 129-140
p-ISBN: 978-83-7624-183-8
Seria: (Nowa Logopedia ; t. 9)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000417/10853
Autorzy: Elżbieta Rożej-Pabijan, Joanna Kajzer-Bonk.
Tytuł: Rola rodzinnych spacerów edukacyjnych w podnoszeniu efektywno¶ci kształcenia przyrodniczego / Elżbieta Rożej-Pabijan, Joanna Kajzer-Bonk
¬ródło: W: O ciekawo¶ci poznawczej w edukacji przyrodniczej / pod redakcj± Józefa Krawczyka, Ilony Żeber-Dzikowskiej i Jakuba Macieja Łubockiego
Adres wydawniczy: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo O¶wiatowe, 2021
Opis fizyczny: S. 307-318
p-ISBN: 978-83-7977-648-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:418/10853
Autorzy: Paulina Szel±g.
Tytuł: Rola wybranych organizacji międzynarodowych w pokonfliktowych w procesie rozwoju zawodowego kadr w organizacjach systemu bezpieczeństwa narodowego w ¶wiecie VUCA : przypadek Kosowa / Paulina Szel±g
¬ródło: W: Edukacja w ¶wiecie VUCA : charakterystyka ¶rodowiska bezpieczeństwa / pod redakcj± Danuty KaĽmierczak, Janusza Ropskiego, Olgi Wasiuty i Waldemara Zakrzewskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2021
Opis fizyczny: S. 171-194
p-ISBN: 978-83-66269-57-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000419/10853
Autorzy: Adam P±zik.
Tytuł: Roszczenie(?) z art. 79 RODO jako ¶rodek ochrony przed bezprawnym przetwarzaniem danych osobowych z wykorzystaniem nowych technologii / Adam P±zik
¬ródło: W: Prawo sztucznej inteligencji i nowych technologii / redakcja naukowa: Bogdan Fischer, Adam P±zik, Marek ¦wierczyński
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021
Opis fizyczny: S. 447-464
p-ISBN: 978-83-8246-660-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:420/10853
Autorzy: Grzegorz Nieć.
Tytuł: Rozkwit i upadek czeskiej ksi±żki - w czterysta lat od bitwy pod Biał± Gór± (1620) / Grzegorz Nieć
¬ródło: W: Ksi±żki maj± swoj± historię : studia ofiarowane Profesor Barbarze Bieńkowskiej / pod redakcj± naukow± Jacka Puchalskiego przy współpracy Elżbiety Maruszak, Mikołaja Ochmańskiego, Doroty Pietrzkiewicz i Katarzyny Seroki
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2021
Opis fizyczny: S. 144-161
p-ISBN: 978-83-65741-67-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000421/10853
Autorzy: Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Rozpoznawanie cało¶ci podczas wczesnej nauki czytania / Zdzisława Orłowska-Popek
¬ródło: W: Od zmysłu wzroku do praktyki logopedycznej / redakcja merytoryczna Marta Korendo, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2021
Opis fizyczny: S. 181-196
p-ISBN: 978-83-7624-183-8
Seria: (Nowa Logopedia ; t. 9)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000422/10853
Autorzy: Dominika Dzik.
Tytuł: Rozwijanie kompetencji różnojęzycznej / Dominika Dzik
¬ródło: W: Nauczanie dzieci języków obcych : globalne wyzwania, lokalne rozwi±zania / pod red. Joanny Rokity-Ja¶kow i Katarzyny Nosidlak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: S. 81-97
p-ISBN: 978-83-8084-547-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 999)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:423/10853
Autorzy: Iwona Czaja-Chudyba, Maria Janas.
Tytuł: Rozwijanie, ukierunkowanie i wspieranie (RUW) - sposoby stymulowania ucznia zdolnego w edukacji wczesnoszkolnej / Iwona Czaja-Chudyba, Maria Janas
¬ródło: W: Proces edukacyjny - tradycja i współczeno¶c w dobie płynnej rzeczywisto¶ci : "Wołyńskie Ateny" w przestrzeni historycznej, edukacyjnej i artystycznej. Czę¶ć 1 / redakcja naukowa Teresa Żebrowska, Beata Sufa
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 83-92
p-ISBN: 978-83-8084-809-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Repozytorium UP:424/10853
Autorzy: Ewa Brzdęk.
Tytuł: Rozwój komunikacji - prawidłowo¶ci, wskaĽniki i sygnały ostrzegawcze w 1. roku życia dziecka / Ewa Brzdęk
¬ródło: W: Zabawa w ocenie rozwoju małego dziecka : Konteksty teoretyczne i praktyczne, 1. rok życia / redakcja Elżbieta Lubińska-Ko¶ciółek Tamara Cierpiałowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 140-156
p-ISBN: 978-83-8084-653-1
e-ISBN: 978-83-8084-654-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:425/10853
Autorzy: Jagoda Cieszyńska-Rożek.
Tytuł: Rozwój mowy w warunkach bilingwizmu / Jagoda Cieszyńska-Rożek
¬ródło: W: Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna. T. 1, Rozwój sprawno¶ci językowych : podstawowe problemy logopedyczne / redakcja naukowa Aneta Domagała, Urszula Mirecka
Adres wydawniczy: Gdańsk : Harmonia Universalis, 2021
Opis fizyczny: S. 307-328
p-ISBN: 978-83-7744-213-5
Seria: (Logopedia XXI Wieku)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]426/10853
Autorzy: Elżbieta Lubińska-Ko¶ciółek.
Tytuł: Rozwój poznawczy - prawidłowo¶ci, wskaĽniki i sygnały ostrzegawcze w 1. roku życia / Elżbieta Lubińska-Ko¶ciółek
¬ródło: W: Zabawa w ocenie rozwoju małego dziecka : Konteksty teoretyczne i praktyczne, 1. rok życia / redakcja Elżbieta Lubińska-Ko¶ciółek Tamara Cierpiałowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 121-139
p-ISBN: 978-83-8084-653-1
e-ISBN: 978-83-8084-654-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:427/10853
Autorzy: Tamara Cierpiałowska.
Tytuł: Rozwój sensomotoryczny - prawidłowo¶ci, wskaĽniki i sygnały ostrzegawcze w 1. roku życia dziecka / Tamara Cierpiałowska
¬ródło: W: Zabawa w ocenie rozwoju małego dziecka : Konteksty teoretyczne i praktyczne, 1. rok życia / redakcja Elżbieta Lubińska-Ko¶ciółek Tamara Cierpiałowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 79-104
p-ISBN: 978-83-8084-653-1
e-ISBN: 978-83-8084-654-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:428/10853
Autorzy: Sylwia Niemiec.
Tytuł: Rozwój społeczno-emocjonalny - prawidłowo¶ci, wskaĽniki i sygnały ostrzegawcze w 1. roku życia / Sylwia Niemiec
¬ródło: W: Zabawa w ocenie rozwoju małego dziecka : Konteksty teoretyczne i praktyczne, 1. rok życia / redakcja Elżbieta Lubińska-Ko¶ciółek Tamara Cierpiałowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 105-120
p-ISBN: 978-83-8084-653-1
e-ISBN: 978-83-8084-654-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:429/10853
Autorzy: Robert Faracik.
Tytuł: Russian Heritage in Alaska / Robert Faracik
¬ródło: W: Minorities in the USA : past and present / edited by Kamila Ziółkowska-Weiss
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: S. 127-137
p-ISBN: 978-83-8084-635-7
e-ISBN: 978-8084-636-4
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1027)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:430/10853
Autorzy: Grzegorz Dutka.
Tytuł: Rybnickie inicjatywy na rzecz wsparcia adaptacji i integracji ukraińskich imigrantów : Stowarzyszenie "17-tka" jako główny aktor w lokalnym polu imigracyjnym / Grzegorz Dutka
¬ródło: W: Granice, pogranicza i dalej - niekończ±ca się przygoda : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Kurczowi / redakcja Marcin Dębicki, Kamilla Dolińska, Justyna Kajta, Julita Makaro, Natalia NiedĽwiedzka-Iwańczak, Elżbieta Opiłowska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2021
Opis fizyczny: S. 340-356
p-ISBN: 978-83-66849-25-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000431/10853
Autorzy: Paweł Sporek.
Tytuł: Rzadko na moich wargach... : Jana Kasprowicza jako głos sprzeciwu wobec profanacji idei patriotycznej i afirmacja umiłowania rodzimego kraju / Paweł Sporek
¬ródło: W: Powrót do Ojczyzny? : patriotyzm wobec nowych czasów : kontynuacje i poszukiwania / redakcja naukowa Cezary Smuniewski, Paweł Sporek
Wydanie: 2 popr. i posz.
Adres wydawniczy: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR : Wydawnictwo Instytutu Nauki o Polityce, 2021
Opis fizyczny: S. 139-154
p-ISBN: 978-83-955068-7-1
Seria: (Monografie Instytutu Nauki o Polityce)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000432/10853
Autorzy: Jarosław Pietrzak.
Tytuł: Rzymski dwór Marii Kazimiery d'Arquien Sobieskiej w latach 1699-1714 w ¶wietle metrykaliów i danych Ľródłowo-biograficznych / Jarosław Pietrzak
¬ródło: W: Dwór kobiecy w Rzeczypospolitej XVII i XVIII / pod redakcj± Bożeny Popiołek, Anny Penkały-Jastrzębskiej i Konrada Pyzla
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2021
Opis fizyczny: S. 33-85
p-ISBN: 978-83-66269-54-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:433/10853
Autorzy: Sabina Nowak.
Tytuł: Samoocena w procesie uczenia się dzieci na podstawie opinii i obserwacji nauczycieli / Sabina Nowak
¬ródło: W: Nauczanie dzieci języków obcych : globalne wyzwania, lokalne rozwi±zania / pod red. Joanny Rokity-Ja¶kow i Katarzyny Nosidlak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: S. 98-120
p-ISBN: 978-83-8084-547-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 999)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:434/10853
Autorzy: Grażyna Aondo-Akaa.
Tytuł: Samostanowienie osób z niepełnosprawno¶ci± jako imperatyw procesu edukacji i rehabilitacji / Grażyna Aondo-Akaa
¬ródło: W: Współczesne tendencje w rehabilitacji osób z niepełnosprawno¶ci± / redakcja naukowa Piotr Majewicz
Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2021
Opis fizyczny: S. 91-107
p-ISBN: 978-83-8084-703-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 1060)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:435/10853
Autorzy: Marcin Mazgaj.
Tytuł: Samozarz±dzaj±ce spółki oparte na sztucznej inteligencji. Analiza z uwzględnieniem problematyki "spółki bez wspólnika" w ¶wietle rozwoju autonomicznych systemów w prawie korporacyjnym / Marcin Mazgaj
¬ródło: W: Prawo sztucznej inteligencji i nowych technologii / redakcja naukowa: Bogdan Fischer, Adam P±zik, Marek ¦wierczyński
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021
Opis fizyczny: S. 409-422
p-ISBN: 978-83-8246-660-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:436/10853
Autorzy: Mariusz Cembruch-Nowakowski.
Tytuł: Satelitarny rachunek kultury jako metoda okre¶lania ekonomicznego znaczenia działalno¶ci kulturalnej / Mariusz Cembruch-Nowakowski
¬ródło: W: Badania w sektorze kultury. Przyszło¶ć i zmiana / red. Agnieszka Konior, Olga Kosińska, Anna Pluszyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Attyka, 2021
Opis fizyczny: S. 61-83
p-ISBN: 978-83-65644-81-7
Seria: (Biblioteka Zarz±dzania Kultur± ; T. XXII)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000437/10853
Autorzy: Jacek Szmańda, Karol Witkowski, Piotr J. Gierszewski, Małgorzata Luc, Milan Lehotský, Ján Novotný.
Tytuł: Sedymentacja mad w dolinach żwirodennych rzek anastomozuj±cych - przykład Dunaju (na Słowacji) i dolnej Skawy / Jacek Szmańda, Karol Witkowski, Piotr Gierszewski, Małgorzata Luc, Milan Lehotský, Jan Novotný
¬ródło: W: RzeĽba terenu w różnych strefach morfoklimatycznych / pod redakcj± Elżbiety Gorczycy, Anny Michno, Jolanty ¦więchowicz
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2021
Opis fizyczny: S. 487-502
p-ISBN: 978-83-64089-72-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000438/10853
Autorzy: Artur Piskorz.
Tytuł: Selling England by the Pound, czyli jak kino dziedzictwa i komedia romantyczna lecz± postimperialn± traumę / Artur Piskorz
¬ródło: W: Monografia miło¶ci : redakcja Alicja Helman, Andrzej Pitrus
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021
Opis fizyczny: S. 35-65
p-ISBN: 978-83-233-4993-8
e-ISBN: 978-83-233-7227-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000439/10853
Autorzy: Renata Żurawska-Żyła, Katarzyna Tomaszek, Iga Biadon.
Tytuł: Siła wiary w siebie, społeczn± równo¶ć i ¶wiat sprawiedliwy : wybrane wyznaczniki niepokoju egzystencjalnego w dobie pandemii COVID-19 / Renata Żurawska-Żyła, Katarzyna Tomaszek, Iga Biadon
¬ródło: W: Zaraza... : choroby i epidemie w czasach dawnych i współcze¶nie / redakcja Karol Łukomiak
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph Diana Łukomiak, 2021
Opis fizyczny: S. 99-129
p-ISBN: 978-83-66035-79-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000440/10853
Autorzy: Adam P±zik.
Tytuł: Skargi : [Art. 94 - Art. 95] / Adam P±zik
¬ródło: W: Ustawy autorskie : komentarze. T. 2, prawo autorskie i prawa pokrewne, ochrona baz danych, zbiorowe zarz±dzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi / redakcja naukowa Ryszard Markiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021
Opis fizyczny: S. 2850-2853
p-ISBN: 978-83-8187-851-7
Uwagi: Ustawa z 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarz±dzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000441/10853
Autorzy: Marzena Lelek-Kratiuk.
Tytuł: Skazani na przemoc? : Ofiary oraz sprawcy przemocy z niepełnosprawno¶ci± intelektualn± / Marzena Lelek-Kratiuk
¬ródło: W: Specyfika funkcjonowania osób z niepełnosprawno¶ci± intelektualn± w kontek¶cie aktualnych badań psychologicznych i pedagogicznych
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 141-166
p-ISBN: 978-83-8084-771-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1088)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000442/10853
Autorzy: Żaneta Mrożek.
Tytuł: Skuteczno¶ć funkcjonowania ratownictwa medycznego w systemie bezpieczeństwa państwa / Żaneta Mrożek
¬ródło: W: 10 lat Nauk o Bezpieczeństwie : potencjał, problematyka, perspektywy / redakcja naukowa Piotr Swoboda, Agnieszka Polończyk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2021
Opis fizyczny: S. 924-951
p-ISBN: 978-83-7730-557-7
Seria: (Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe. Uwarunkowania, konteksty, perspektywy ; t. 3)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000443/10853
Autorzy: Patryk Mazurek.
Tytuł: SLAM for Mobile Robot Platform using ultrasonic and compass sensor / Patryk Mazurek
¬ródło: W: Znaczenie badań ¶cisłych i przyrodniczych prowadzonych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w rozwoju nauk / redakcja naukowa Grzegorz Formicki, Jacek Szmańda
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 173-181
p-ISBN: 978-83-8084-673-9
e-ISBN: 978-83-8084-674-6
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1048)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:444/10853
Autorzy: Paulina Kwa¶niewska-Urban.
Tytuł: Służ±c dwóm panom - włosko¶ć komedii Goldoniego z polskiej perspektywy : o przekładzie Sługi dwóch panów autorstwa Jana Polewki / Paulina Kwa¶niewska-Urban
¬ródło: W: Sperimentare ed esprimere l'italianità : aspetti letterari e culturali / a cura di Tomasz Kaczmarek, Dominika Kobylska, Katarzyna Kowalik e Stefano Cavallo
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021
Opis fizyczny: S. 269-284
p-ISBN: 978-83-8220-478-0
e-ISBN: 978-83-8220-479-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000445/10853
Autorzy: Anna Penkała-Jastrzębska.
Tytuł: Służba na kobiecym dworze magnackim : przyczynek do analizy zagadnienia w ¶wietle rejestrów dworskich Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej / Anna Penkała-Jastrzębska
¬ródło: W: Dwór kobiecy w Rzeczypospolitej XVII i XVIII / pod redakcj± Bożeny Popiołek, Anny Penkały-Jastrzębskiej i Konrada Pyzla
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2021
Opis fizyczny: S. 155-175
p-ISBN: 978-83-66269-54-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:446/10853
Autorzy: Andrzej Żebrowski.
Tytuł: Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa informacyjnego państwa / Andrzej Żebrowski
¬ródło: W: Informacja czynnikiem warunkuj±cym bezpieczeństwo : kontekst rosyjski / redakcja naukowa Mirosław Banasik
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2021
Opis fizyczny: S. 152-185
p-ISBN: 978-83-8270-008-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000447/10853
Autorzy: Jarosław Jastrzębski.
Tytuł: Specyfika taktyki japońskich niszczycieli w toku wojny na Pacyfiku / Jarosław Jastrzębski
¬ródło: W: Współczesne problemy bezpieczeństwa, zarz±dzania i nowoczesnej inżynierii / redakcja naukowa Renata Runiewicz, Iwona Przychocka, Leonard Milewski
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2021
Opis fizyczny: S. 171-182
p-ISBN: 978-83-7627-190-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000448/10853
Autorzy: Danuta Łazarska.
Tytuł: Spotkania z literatur± : o dialogu międzykulturowym i kształtowaniu tożsamo¶ci nie tylko na godzinach polskiego (na przykładzie Eli-Saneli Katarzyny Pranić) / Danuta Łazarska
¬ródło: W: Tożsamo¶ć na styku kultur. T. 4 / redakcja naukowa Irena Masojć i Henryka Sokołowska
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2021
Opis fizyczny: S. 151-162
p-ISBN: 978-83-8138-622-7
e-ISBN: 978-83-8138-623-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:449/10853
Autorzy: Agata Nodżak.
Tytuł: Standardy prawotwórczej działalno¶ci administracji publicznej w ¶wietle rozwi±zań prawnych z zakresu legislacji administracyjnej / Agata Nodżak
¬ródło: W: Prawo-pojęcia-doktryna / redakcja naukowa Paulina Bie¶-Srokosz, Jacek Srokosz, Arkadiusz Talik, Ewelina Żelasko-Makowska
Adres wydawniczy: Częstochowa : Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, 2021
Opis fizyczny: S. 79-92
p-ISBN: 9788366536470
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:450/10853
Autorzy: Katarzyna Dormus.
Tytuł: Stanisława Niemcówna i Józefa Berggruen - propagatorki krajoznawstwa w¶ród młodzieży krakowskiej okresu międzywojennego / Katarzyna Dormus
¬ródło: W: Rozwój polskiej i ukraińskiej teorii i praktyki pedagogicznej na przestrzeni XIX-XXI wieku. T. 9, Edukacyjny wymiar miejsca i przestrzeni / [redakcja] Anna Haratyk, Nadiya Zayachkivska
Adres wydawniczy: Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2021
Opis fizyczny: S. 101-114
p-ISBN: 978-83-62618-60-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000451/10853
Autorzy: Karol Bieniek.
Tytuł: State Centered Tradition in Turkish Politics / Karol Bieniek
¬ródło: W: Local governance : ideas, concepts, experiences and goals for the future / redakcja naukowa
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 263-274
p-ISBN: 978-83-8084-715-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1064)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Repozytorium UP:452/10853
Autorzy: Adam P±zik.
Tytuł: Statut, członkostwo w organizacji zbiorowego zarz±dzania oraz organy i osoby kieruj±ce działalno¶ci± tej organizacji : [Art. 12- Art. 28] / Adam P±zik
¬ródło: W: Ustawy autorskie : komentarze. T. 2, prawo autorskie i prawa pokrewne, ochrona baz danych, zbiorowe zarz±dzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi / redakcja naukowa Ryszard Markiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021
Opis fizyczny: S. 2433-2480
p-ISBN: 978-83-8187-851-7
Uwagi: Ustawa z 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarz±dzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000453/10853
Autorzy: Paweł Łubiński.
Tytuł: Strategiczne priorytety bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej u progu trzeciej dekady XXI wieku / redakcja Paweł Łubiński
Adres wydawniczy: Stalowa Wola : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2021
Opis fizyczny: 182 s.
p-ISBN: 978-83-89664-16-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000454/10853
Autorzy: Bożena Rożek.
Tytuł: Struktury poznawcze my¶lenia geometrycznego / Bożena Rożek
¬ródło: W: Znaczenie badań ¶cisłych i przyrodniczych prowadzonych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w rozwoju nauk / redakcja naukowa Grzegorz Formicki, Jacek Szmańda
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 149-159
p-ISBN: 978-83-8084-673-9
e-ISBN: 978-83-8084-674-6
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie / nr 1048)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:455/10853
Autorzy: Mateusz Kamionka.
Tytuł: Studenčestvo Krakova - katalizator graždanskogo obšestva v regione / Mateusz Kamionka
¬ródło: W: Universitetskij gorad : arhitektura smyslov : sb. statej / pod red. A. I. Ŝerbinina i A. N. Rashodčikova
Adres wydawniczy: Tomsk : Vciom, Izdatel'skij Dom Tomskogo gosudarstevennogo universiteta, 2021
Opis fizyczny: S. 74-79
p-ISBN: 978-5-94621-984-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: UKR
Punktacja MNiSW: 5.000456/10853
Autorzy: Anna Szkolak-Stępień.
Tytuł: Styl wychowawczy nauczyciela wczesnej edukacji w narracjach matek / Anna Szkolak-Stępień
¬ródło: W: W kręgu antyautorytarnej pedagogii Benjamina Spocka : współczesne glosy, echa i aplikacje / redakcja naukowa Katarzyna Dormus, Michał Głażewski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 127-146
p-ISBN: 978-83-8084-689-0
Seria: (Wokół wielkich doktryn pedagogicznych we współczesnej edukacji)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000457/10853
Autorzy: Paweł Sporek.
Tytuł: Swobodne wypowiedzi w dydaktyce literatury i języka polskiego : obszar dydaktyczny zapomniany, zaniedbany, niewykorzystany? / Paweł Sporek
¬ródło: W: Lekcja polskiego : praktyki edukacyjne wobec niepokojów XXI wieku, T. 2. Praktyki edukacyjne / redakcja Anita Gis, Krzysztof Koc, Maria Kwiatkowska-Ratajczak, Mirosław Wobalis
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2021
Opis fizyczny: S. 295-312
e-ISBN: 978-83-232- 3862-1
Seria: (Filologia Polska ; nr 231)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000458/10853
Autorzy: Anna Gagat-Matuła, Bożena Fr±czek.
Tytuł: Sytuacja diagnostyczno-terapeutyczna i wsparcie finansowe rodzin migracyjnych z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Wielkiej Brytanii na podstawie analizy bloga rockdaddy.uk / Anna Gagat-Matuła, Bożena Fr±czek
¬ródło: W: Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci : konteksty teoretyczne i praktyczne rozwi±zania / redakcja naukowa Katarzyna Plutecka, Anna Katarzyna Czyż
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 66-80
p-ISBN: 978-83-8084-701-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1059)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:459/10853
Autorzy: Andrzej Żebrowski.
Tytuł: ¦rodowisko bezpieczeństwa europejskiego po upadku bipolarnego podziału ¶wiata (wybrane aspekty) / Andrzej Żebrowski
¬ródło: W: 10 lat Nauk o Bezpieczeństwie : potencjał, problematyka, perspektywy / redakcja naukowa Piotr Swoboda, Agnieszka Polończyk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2021
Opis fizyczny: S. 292-335
p-ISBN: 978-83-7730-557-7
Seria: (Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe. Uwarunkowania, konteksty, perspektywy ; t. 3)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000460/10853
Autorzy: Paulina Pendziwiatr, Dawid Karcz, Wojciech Maciejewski.
Tytuł: ¦wiadomo¶ć społeczno-ekonomiczna w odniesieniu do produktów z certyfikatem Sprawiedliwego Handlu na przykładzie studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / Paulina Pendziwiatr, Dawid Karcz, Wojciech Maciejewski
¬ródło: W: Ekonomia i przedsiębiorczo¶ć społeczna : w kierunku poszukiwania efektywnych, innowacyjnych sposobów rozwi±zywania problemów społecznych i ¶rodowiskowych / redakcja naukowa: Ewa Radomska, Janina Pach, Paweł Nowak
Adres wydawniczy: Warszawa : CeDeWu, 2021
Opis fizyczny: S. 329-342
p-ISBN: 978-83-8102-454-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000461/10853
Autorzy: Roman Rosiek, Mirosława Sajka.
Tytuł: Task-Evoked Pupillary Responses in Context of Exact Science Education / Roman Rosiek and Mirosława Sajka
¬ródło: W: Applying Bio-Measurements Methodologies in Science Education Research / Iztok Devetak, Saša Aleksij Glažar (Eds.)
Adres wydawniczy: Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2021
Opis fizyczny: S. 261-275
p-ISBN: 978-3-030-71534-2
e-ISBN: 978-3-030-71535-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:462/10853
Autorzy: Joanna Ganczarek.
Tytuł: Teatr i terapia w pracy z osobami z niepełnosprawno¶ci± intelektualn± / Joanna Ganczarek
¬ródło: W: Specyfika funkcjonowania osób z niepełnosprawno¶ci± intelektualn± w kontek¶cie aktualnych badań psychologicznych i pedagogicznych
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 89-118
p-ISBN: 978-83-8084-771-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1088)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000463/10853
Autorzy: Judyta Pogonowicz.
Tytuł: Teatr w sieci : martwe archiwum czy nowy repertuar na przykładzie twórczo¶ci Krzysztofa Garbaczewskiego / Judyta Pogonowicz
¬ródło: W: Internet jako przestrzeń relacji społecznych - szanse, ograniczenia, perspektywy / redakcja naukowa Dorota Siemieniecka, Monika Szabłowska-Zaremba przy współpracy Magdaleny Owczarczyk, Natalii Stek
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2021
Opis fizyczny: S. 38-47
p-ISBN: 978-83-8061-976-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000464/10853
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń.
Tytuł: Techniki neurobiologiczne w terapii z niepełnosprawno¶ci± intelektualn± / Halina Pawłowska-Jaroń
¬ródło: W: Od zmysłu wzroku do praktyki logopedycznej / redakcja merytoryczna Marta Korendo, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2021
Opis fizyczny: S. 197-226
p-ISBN: 978-83-7624-183-8
Seria: (Nowa Logopedia ; t. 9)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000465/10853
Autorzy: Ewa Bielenda-Mazur.
Tytuł: Techniki terapeutyczne w pracy z dzieckiem z alali± / Ewa Bielenda-Mazur
¬ródło: W: Od zmysłu wzroku do praktyki logopedycznej / redakcja merytoryczna Marta Korendo, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2021
Opis fizyczny: S. 261-272
p-ISBN: 978-83-7624-183-8
Seria: (Nowa Logopedia ; t. 9)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000466/10853
Autorzy: Agnieszka Jasińska.
Tytuł: Tekst i mediacja w nauczaniu języka polskiego jako obcego dla celów akademickich : wytyczne europejskie i propozycje dydaktyczne / Agnieszka Jasińska
¬ródło: W: Teksty kultury : oblicza komunikacji XXI wieku. T. 3 / redakcja naukowa Małgorzata Rzeszutko, Bartłomiej Maliszewski
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2021
Opis fizyczny: S. 283-295
p-ISBN: 978-83-227-9480-7
Seria: (Język, Kultura, Społeczeństwo)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000467/10853
Autorzy: Karolina Wróbel-K±cka.
Tytuł: Tendencje imiennicze w powiecie bocheńskim (na przykładzie księgi metrykalnej parafii Chronów z XIX wieku) / Karolina Wróbel-K±cka
¬ródło: W: Język polski - między tradycj± a współczesno¶ci± : księga jubileuszowa z okazji stulecia Towarzystwa Miło¶ników Języka Polskiego / redakcja naukowa Ewa Horyń, Ewa Młynarczyk, Piotr Żmigrodzki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 628-640
p-ISBN: 978-83-8084-625-8
e-ISBN: 978-83-8084-580-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1030)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:468/10853
Autorzy: Małgorzata Lebda, Barbara Krasińska.
Tytuł: Tendencje w projektowaniu okładek współczesnych publikacji elektronicznych : wybrane przykłady / Małgorzata Lebda, Barbara Krasińska
¬ródło: W: Ksi±żki w plikach : publikowanie, udostępnianie i użytkowanie / redakcja naukowa Stanisław Skórka, współpraca Ewa Piotrowska
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: S. 57-70
p-ISBN: 978-83-8084-685-2
e-ISBN: 978-83-8084-686-9
Seria: (Prace Monograficzne ; nr 1052)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:469/10853
Autorzy: Justyna Holocher.
Tytuł: Teoria konstytucyjnego państwa prawa a topiczny model argumentacji prawniczej / Justyna Holocher
¬ródło: W: Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa : komentarz / redakcja naukowa Monika Florczak-W±tor, Andrzej Grabowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021
Opis fizyczny: S. 30-60
p-ISBN: 978-83-8138-336-3
Seria: (Prawo, Konstytucja, Argumentacja ; 8)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:470/10853
Autorzy: Katarzyna Plutecka.
Tytuł: Teoria przywi±zania jako przykład naukowego poszukiwania roli rodziców w procesie wczesnego wspomagania rozwoju ich dziecka. / Katarzyna Plutecka
¬ródło: W: Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci : konteksty teoretyczne i praktyczne rozwi±zania / redakcja naukowa Katarzyna Plutecka, Anna Katarzyna Czyż
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 15-28
p-ISBN: 978-83-8084-701-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1059)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:471/10853
Autorzy: Krystian Macheta.
Tytuł: Teorie umysłu a sposoby rozumienia emocji przez dzieci / Krystian Macheta
¬ródło: W: Próby kognitywistyczne / redakcja naukowa Arkadiusz Gut, Zbigniew Wróblewski
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2021
Opis fizyczny: S. 99-118
p-ISBN: 978-83-8061-921-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000472/10853
Autorzy: Marzena Błasiak-Tytuła.
Tytuł: Terapia dziecka z zaburzonym rozwojem wychowanego w dwu- lub wielojęzyczno¶ci / Marzena Błasiak-Tytuła
¬ródło: W: Od zmysłu wzroku do praktyki logopedycznej / redakcja merytoryczna Marta Korendo, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2021
Opis fizyczny: S. 245-260
p-ISBN: 978-83-7624-183-8
Seria: (Nowa Logopedia ; t. 9)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000473/10853
Autorzy: Michał Rogoż.
Tytuł: Terapia ¶miechem w filmie Patch Adams / Michał Rogoż
¬ródło: W: Lekarz i jego pacjent - pacjent i jego lekarz : tudia z dziejów literatury i medycyny / redakcja Dariusz Lewera, Angela Bajorek, Edward Białek
Adres wydawniczy: Wrocław : Quaestio, 2021
Opis fizyczny: S. 11-18
p-ISBN: 978-83-65815-40-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000474/10853
Autorzy: Kamila Ziółkowska-Weiss.
Tytuł: The Attitude of the United States towards Ethnic Groups / Kamila Ziółkowska-Weiss
¬ródło: W: Minorities in the USA : past and present / edited by Kamila Ziółkowska-Weiss
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: S. 17-33
p-ISBN: 978-83-8084-635-7
e-ISBN: 978-8084-636-4
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1027)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:475/10853
Autorzy: Rafał Solewski.
Tytuł: The Concept of Stratification of the Work of Art in the Aesthetic Thought of Roman Ingarden and Władysłwa Stróżewski in Relation to Contemporary Art : On the Example of an Analysis and Interpretation of an Installation by Arthur Jafa / Rafał Solewski
¬ródło: W: Roman Ingarden and our times : Recent Trends in Phenomenology and Contemporary Philosophy / edited by Dominika Czakon, Natalia Anna Michna, Leszek Sosnowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021
Opis fizyczny: S. 83-101
p-ISBN: 978-83-8138-392-9
e-ISBN: 978-83-8138-393-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:476/10853
Autorzy: Aleksandra Litawa.
Tytuł: The enthusiast as learner: a case study / Aleksandra Litawa
¬ródło: W: Learning Never Ends… Spaces of Adult Education: Central and Eastern European Perspectives / edited by Zofia Szarota, Zuzanna Wojciechowska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2021
Opis fizyczny: S. 199-210
p-ISBN: 978-83-235-5206-2
e-ISBN: 9788323552062
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000477/10853
Autorzy: Nicolae Sílístraru, Joanna M. Łukasik, Norbert Pikuła, Natalia Stafiu, Doiniţa Obada.
Tytuł: The Ethnic Environment Of The Child In The Familial Education System / Nicolae Sílístraru, Joanna M. Łukasik, Norbert G. Pikuła Natalia Stafiu, Doiniţa Obada
¬ródło: W: Areas of scientific research among young academics : scientific writing workshops and doctoral students' development / Katarzyna Jagielska, Joanna M. Łukasik, Norbert G. Pikuła [redakcja]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2021
Opis fizyczny: S. 55-72
p-ISBN: 978-83-66812-45-1
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych ; 16)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000478/10853
Autorzy: Monika Noviello.
Tytuł: The Great Migration of Italians to the USA after the Unification of the Country / Monika Noviello
¬ródło: W: Minorities in the USA : past and present / edited by Kamila Ziółkowska-Weiss
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: S. 139-151
p-ISBN: 978-83-8084-635-7
e-ISBN: 978-8084-636-4
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1027)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:479/10853
Autorzy: Jacek Sroka, Joanna Podgórska-Rykała.
Tytuł: The Inclusive Methods in an Exclusive Club : about the Character of Some Conditions Hindering Co-Deciding in Local Communities / Jacek Sroka, Joanna Podgórska-Rykała
¬ródło: W: Local governance : ideas, concepts, experiences and goals for the future / redakcja naukowa
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 181-214
p-ISBN: 978-83-8084-715-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1064)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Repozytorium UP:480/10853
Autorzy: Anna Winiarczyk-RaĽniak.
Tytuł: The Mexican Minority in the USA as Compared to Hispanic / Anna Winiarczyk-RaĽniak
¬ródło: W: Minorities in the USA : past and present / edited by Kamila Ziółkowska-Weiss
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: S. 179-195
p-ISBN: 978-83-8084-635-7
e-ISBN: 978-8084-636-4
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1027)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:481/10853
Autorzy: Krzysztof Gorlach, Marta Klekotko, Anna Jastrzębiec-Witkowska, Grzegorz Fory¶, Daria Łucka, Piotr Nowak.
Tytuł: Thinking and Acting in the Age of Local-Global Relations : Think locally and act globally / Krzysztof Gorlach, Marta Klekotko, Anna Jastrzębiec-Witkowska, Grzegorz Fory¶, Daria Łucka, Piotr Nowak
¬ródło: W: Think locally, act globally : Polish farmers in the global era of sustainability and resilience / edited by Krzysztof Gorlach and Zbigniew Dr±g in collaboration with Anna Jastrzębiec-Witowska and Dawid Ritter
Adres wydawniczy: Kraków : Jagiellonian University Press, 2021
Opis fizyczny: S. 31-94
p-ISBN: 978-83-233-4949-5
e-ISBN: 978-83-233-7195-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000482/10853
Autorzy: Urszula Dworska-Kaczmarczyk.
Tytuł: Ties with one's region as a value in the opinions of students of preschool and early school education / Urszula Dworska-Kaczmarczyk
¬ródło: W: Problemy, wyzwania i perspektywy współczesnej edukacji / redakcja Sławomir Koziej
Adres wydawniczy: Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2021
Opis fizyczny: S. 25-33
p-ISBN: 978-83-7133-938-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000483/10853
Autorzy: Anna Karnat.
Tytuł: Tożsamo¶ć jednostkowa w wieloznacznej rzeczywisto¶ci / Anna Karnat
¬ródło: W: Wyzwania i problemy społeczeństwa w XXI wieku. Tom 2 / redakcja: Joanna Jędrzejewska Kamil Maci±g
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2021
Opis fizyczny: S. 128-138
p-ISBN: 978-83-67104-00-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000484/10853
Autorzy: Magdalena Puda-Blokesz.
Tytuł: Tradycja w nowoczesnym komunikacie, czyli o mitologizmach frazeologicznych w memach internetowych / redakcja Gabriela Dziamska-Lenart, Jarosław Liberek, Krzysztof Skibski
¬ródło: W: Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej : artystyczny potencjał frazeologii / redakcja Gabriela Dziamska-Lenart, Jarosław Liberek, Krzysztof Skibski
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2021
Opis fizyczny: S. 71-90
p-ISBN: 978-83-232-3997-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000485/10853
Autorzy: Kinga Orzeł-Dereń.
Tytuł: Transgresja, graniczno¶ć i pogranicze w pedagogice / Kinga Orzeł-Dereń
¬ródło: W: W kręgu antyautorytarnej pedagogii Benjamina Spocka : współczesne glosy, echa i aplikacje / redakcja naukowa Katarzyna Dormus, Michał Głażewski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 69-88
p-ISBN: 978-83-8084-689-0
Seria: (Wokół wielkich doktryn pedagogicznych we współczesnej edukacji)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000486/10853
Autorzy: Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Trudno¶ci z rozumieniem tekstu pisanego / Zdzisława Orłowska-Popek
¬ródło: W: Od zmysłu wzroku do praktyki logopedycznej / redakcja merytoryczna Marta Korendo, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2021
Opis fizyczny: S. 65-84
p-ISBN: 978-83-7624-183-8
Seria: (Nowa Logopedia ; t. 9)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000487/10853
Autorzy: Dorota Szczę¶niak.
Tytuł: Trudny pacjent : literackie zmagania Thomasa Bernharda z sarkoidoz± płuc / Dorota Szczę¶niak
¬ródło: W: Lekarz i jego pacjent - pacjent i jego lekarz / redakcja Dariusz Lewera, Angela Bajorek, Edward Białek
Adres wydawniczy: Wrocław : Quaestio, 2021
Opis fizyczny: S. 243-252
p-ISBN: 978-83-65815-40-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000488/10853
Autorzy: Katarzyna Nosidlak.
Tytuł: Uczniowie klas ósmych i ich wizja dobrego nauczyciela języków obcych (DNJO) - ujęcie retrospektywne / Katarzyna Nosidlak
¬ródło: W: Nauczanie dzieci języków obcych : globalne wyzwania, lokalne rozwi±zania / pod red. Joanny Rokity-Ja¶kow i Katarzyny Nosidlak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: S. 205-221
p-ISBN: 978-83-8084-547-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 999)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:489/10853
Autorzy: Paweł Sporek.
Tytuł: Uczniowie obcojęzyczni i dwujęzyczni na lekcjach języka polskiego - okiem nauczyciela i dydaktyka / Paweł Sporek
¬ródło: W: Tożsamo¶ć na styku kultur. T. 4 / redakcja naukowa Irena Masojć i Henryka Sokołowska
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2021
Opis fizyczny: S. 93-104
p-ISBN: 978-83-8138-622-7
e-ISBN: 978-83-8138-623-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:490/10853
Autorzy: Katarzyna W±dolny-Tatar.
Tytuł: Uczucie to ogień : konceptualizacja uczuć w prozie dla nastolatków (na podstawie powie¶ci Katarzyny Ryrych) / Katarzyna W±dolny-Tatar
¬ródło: W: Żywioły w literaturze dziecięcej : ogień / pod redakcj± Anny Czabanowskiej-Wróbel, Krystyny Zabawy
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021
Opis fizyczny: S. 43-55
p-ISBN: 978-83-233-4941-9
e-ISBN: 978-83-233-7187-8
Seria: (Żywioły wyobraĽni)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000491/10853
Autorzy: Kaja Kowalczewska.
Tytuł: Unia Europejska wobec autonomicznych systemów ¶mierciono¶nej broni - znacz±ca ludzka kontrola jako fundament wiarygodnej sztucznej inteligencji / Kaja Kowalczewska
¬ródło: W: Prawo sztucznej inteligencji i nowych technologii / redakcja naukowa: Bogdan Fischer, Adam P±zik, Marek ¦wierczyński
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021
Opis fizyczny: S. 465-486
p-ISBN: 978-83-8246-660-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:492/10853
Autorzy: Dorota Wantuch-Matla.
Tytuł: Uwrażliwianie na piękno i kulturę kształtowania przestrzeni - społeczny wymiar idei Baukultur i nowego europejskiego Bauhausu / Dorota Wantuch-Matla
¬ródło: W: Architektura, Miasto, Piękno. Tom 2 : pamięci profesora Wojciecha Kosińskiego : praca zbiorowa / pod redakcj± Artura Jasińskiego, Macieja Skazy
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2021
Opis fizyczny: S. 221-228
p-ISBN: 978-83-66007-64-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:493/10853
Autorzy: Norbert Pikuła, Nicolae Sílístraru, Natalia Stafiu, Doiniţa Obada.
Tytuł: Value Orientation Of The 6-7-Year-Old Pre-Schoolers: Child's Ethnic Environment In The Familial Education System / Norbert G. Pikuła, Nicolae Sílístraru, Natalia Stafiu, Doiniţa Obada
¬ródło: W: Areas of scientific research among young academics : scientific writing workshops and doctoral students' development / Katarzyna Jagielska, Joanna M. Łukasik, Norbert G. Pikuła [redakcja]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2021
Opis fizyczny: S. 23-40
p-ISBN: 978-83-66812-45-1
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych ; 16)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000494/10853
Autorzy: Sebastian Dusza.
Tytuł: Vigilantism a językoznawcza natura interkulturowo¶ci na przykładzie austriackiego dramatu postmodernistycznego p.t. Insalata Mista Wolfganga Bauera / Sebastian Dusza
¬ródło: W: Nie tylko arcydzieła : literatura w nauczaniu języków obcych / redakcja Katarzyna Nowakowska
Adres wydawniczy: Wrocław : Quaestio, 2021
Opis fizyczny: S. 135-150
p-ISBN: 978-83-65815-38-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000495/10853
Autorzy: Józef Młyński.
Tytuł: W kierunku poradnictwa rodzinnego na emigracji / Józef Młyński
¬ródło: W: Poradnictwo rodzinne na emigracji : teoria i praktyka / redakcja naukowa Zdzisław Struzik, Józef Młyński, Władysław Szewczyk
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego : Instytut Papieża Jana Pawła II, 2021
Opis fizyczny: S. 13-24
p-ISBN: 978-83-8090-873-4
p-ISBN: 978-83-65198-87-7
Seria: (Rozprawy i Monografie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000496/10853
Autorzy: Paulina Szyja, Marta Czyżewska.
Tytuł: Warunki tworzenia gospodarki niskoemisyjnej w województwie podkarpackim - możliwe obszary działań dla podmiotów ekonomii społecznej i/lub wdrażania innowacji społecznych / Paulina Szyja, Marta Czyżewska
¬ródło: W: Ekonomia i przedsiębiorczo¶ć społeczna : w kierunku poszukiwania efektywnych, innowacyjnych sposobów rozwi±zywania problemów społecznych i ¶rodowiskowych / redakcja naukowa: Ewa Radomska, Janina Pach, Paweł Nowak
Adres wydawniczy: Warszawa : CeDeWu, 2021
Opis fizyczny: S. 239-258
p-ISBN: 978-83-8102-454-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000497/10853
Autorzy: Jacek Sikorski.
Tytuł: Wczesna diagnoza specyficznych trudno¶ci w czytaniu i pisaniu - modele oraz formy wsparcia dziecka z grupy ryzyka dysleksji / Jacek Sikorski
¬ródło: W: Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci : konteksty teoretyczne i praktyczne rozwi±zania / redakcja naukowa Katarzyna Plutecka, Anna Katarzyna Czyż
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 169-183
p-ISBN: 978-83-8084-701-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1059)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:498/10853
Autorzy: Izabela Glac.
Tytuł: Wczesne wspomaganie szans± dla rozwoju dzieci z przewlekłymi chorobami somatycznymi / Izabela Glac
¬ródło: W: Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci : konteksty teoretyczne i praktyczne rozwi±zania / redakcja naukowa Katarzyna Plutecka, Anna Katarzyna Czyż
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 235-259
p-ISBN: 978-83-8084-701-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1059)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:499/10853
Autorzy: Grzegorz Krawiec, Andrzej Matan.
Tytuł: Wezwania / Grzegorz Krawiec, Andrzej Matan
¬ródło: W: System prawa administracyjnego i procesowego. T. 2, cz. 3, Czynno¶ci procesowe w postępowaniu administracyjnym ogólnym / redakcja naukowa Grzegorz Łaszczyca, Andrzej Matan
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021
Opis fizyczny: S. 723-741
p-ISBN: 978-83-8223-602-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:500/10853
Autorzy: Łucja Kobroń-G±siorowska.
Tytuł: Whistleblower Protection in the Directive on the Protection of Persons Who Report Breaches of Union Law - Employee Protection? / Łucja Kobroń-G±siorowska
¬ródło: W: Wyzwania dla europejskiego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI wieku. T. 2 / redakcja naukowa Jerzy Jaskiernia Kamil Spryszak
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021
Opis fizyczny: S. 642-651
p-ISBN: 978-83-8180-424-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:501/10853
Autorzy: Tomasz Korban.
Tytuł: Wielka Brytania - "wieczne interesy" : uwagi do stosunków polsko-brytyjskich w XX wieku / Tomasz Korban
¬ródło: W: Historia, prawda, teraĽniejszo¶ć : ak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontek¶cie przeszło¶ci? 3.0 : diagnozy, recepty, zapis debat / opracowanie merytoryczne i redakcja Damian Bębnowski, Artur Goszczyński
Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja im. Janusza Kurtyki, 2021
Opis fizyczny: S. 97-100
p-ISBN: 978-83-949511-7-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Adres url:502/10853
Autorzy: Paweł Łubiński.
Tytuł: Wieloaspektowy wymiar społecznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa w ¶rodowisku VUCA / Paweł Łubiński
¬ródło: W: Edukacja w ¶wiecie VUCA : charakterystyka ¶rodowiska bezpieczeństwa / pod redakcj± Danuty KaĽmierczak, Janusza Ropskiego, Olgi Wasiuty i Waldemara Zakrzewskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2021
Opis fizyczny: S. 125-139
p-ISBN: 978-83-66269-57-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000503/10853
Autorzy: Katarzyna W±dolny-Tatar.
Tytuł: Wiersz-luka, bezwiersz, znikopis : negatywny autotematyzm w póĽnej poezji Urszuli Kozioł / Katarzyna W±dolny-Tatar
¬ródło: W: Nowy autotematyzm? : metarefleksja we współczesnej humanistyce / pod redakcj± Agnieszki Waligóry
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2021
Opis fizyczny: S. 161-173
p-ISBN: 978-83-232-3843-0
e-ISBN: 978-83-232-3844-7
Seria: (Seria Filologia Polska ; nr 228)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000504/10853
Autorzy: Anna Petiurenko.
Tytuł: Wizualizacja wyznacznika w metodzie pola / Anna Petiurenko
¬ródło: W: Znaczenie badań ¶cisłych i przyrodniczych prowadzonych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w rozwoju nauk / redakcja naukowa Grzegorz Formicki, Jacek Szmańda
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 119-130
p-ISBN: 978-83-8084-673-9
e-ISBN: 978-83-8084-674-6
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1048)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:505/10853
Autorzy: Olena Bocharova.
Tytuł: Wła¶ciwo¶ci rozwoju emocjonalnego dzieci w iweku przedszkolnym / Olena Bocharova
¬ródło: W: W kręgu antyautorytarnej pedagogii Benjamina Spocka : współczesne glosy, echa i aplikacje / redakcja naukowa Katarzyna Dormus, Michał Głażewski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 147-166
p-ISBN: 978-83-8084-689-0
Seria: (Wokół wielkich doktryn pedagogicznych we współczesnej edukacji)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000506/10853
Autorzy: Olga Wasiuta.
Tytuł: Wojny nowej generacji / Olga Wasiuta
¬ródło: W: 10 lat Nauk o Bezpieczeństwie : potencjał, problematyka, perspektywy / redakcja naukowa Piotr Swoboda, Agnieszka Polończyk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2021
Opis fizyczny: S. 336-363
p-ISBN: 978-83-7730-557-7
Seria: (Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe. Uwarunkowania, konteksty, perspektywy ; t. 3)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000507/10853
Autorzy: Agnieszka Warchoł.
Tytuł: Wolno¶ć opinii w cyberprzestrzeni - wybrane aspekty / Agnieszka Warchoł
¬ródło: W: 10 lat Nauk o Bezpieczeństwie : potencjał, problematyka, perspektywy / redakcja naukowa Piotr Swoboda, Agnieszka Polończyk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2021
Opis fizyczny: S. 630-659
p-ISBN: 978-83-7730-557-7
Seria: (Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe. Uwarunkowania, konteksty, perspektywy ; t. 3)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000508/10853
Autorzy: Małgorzata Ku¶nierz.
Tytuł: Wpływ nauki czytania na rozwój językowy małych dzieci z zespołem Downa / Małgorzata Ku¶nierz
¬ródło: W: Od zmysłu wzroku do praktyki logopedycznej / redakcja merytoryczna Marta Korendo, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2021
Opis fizyczny: S. 295-306
p-ISBN: 978-83-7624-183-8
Seria: (Nowa Logopedia ; t. 9)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000509/10853
Autorzy: Agnieszka Olszewska.
Tytuł: Wpływ przymusowej izolacji na sposób komunikowania się seniorów : intencje, kompetencje, interakcja / Agnieszka Olszewska
¬ródło: W: Psychologia i seksuologia - wybrane aspekty / redakcja: Paulina Szymczyk, Ewelina ChodĽko
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2021
Opis fizyczny: S. 83-90
p-ISBN: 978-83-66489-64-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:510/10853
Autorzy: Piotr J. Gierszewski, Jacek Szmańda, Małgorzata Luc, Michał Habel, Karol Witkowski, Sergii Bortnyk, Oleksandr Obodovsky.
Tytuł: Wpływ zapór wodnych na ewolucję systemów fluwialnych Wisły i Dniepru / Piotr Gierszewski, Jacek Szmańda, Małgorzata Luc, Michał Habel, Karol Witkowski, Sergii Bortnyk, Oleksandr Obodovskyi
¬ródło: W: RzeĽba terenu w różnych strefach morfoklimatycznych / pod redakcj± Elżbiety Gorczycy, Anny Michno, Jolanty ¦więchowicz
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2021
Opis fizyczny: S. 251-272
p-ISBN: 978-83-64089-72-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000511/10853
Autorzy: Jolanta Zielińska.
Tytuł: Wspomaganie rehabilitacji osób z niepełnosprawno¶ci± z zastosowaniem osi±gnięć neuronauki / Jolanta Zielińska
¬ródło: W: Współczesne tendencje w rehabilitacji osób z niepełnosprawno¶ci± / redakcja naukowa Piotr Majewicz
Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2021
Opis fizyczny: S. 159-171
p-ISBN: 978-83-8084-703-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 1060)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:512/10853
Autorzy: Jolanta ¦więchowicz, Włodzimierz Margielewski, Leszek Starkel, Adam Łajczak, Małgorzata Pietrzak, Kazimierz Krzemień, Elżbieta Gorczyca, Anna Bucała-Hrabia.
Tytuł: Współczesna ewolucja rzeĽby Karpat Zewnętrznych i Podhala / Jolanta ¦więchowicz, Włodzimierz Margielewski, Leszek Starkel, Adam Łajczak, Małgorzata Pietrzak, Kazimierz Krzemień, Elżbieta Gorczyca, Anna Bucała-Hrabia
¬ródło: W: Współczesne przemiany rzeĽby Polski / pod redakcj± Andrzeja Kostrzewskiego, Kazimierza Krzemienia, Piotra Migonia, Leszka Starkla, Marcina Winowskiego, Zbigniewa Zwolińskiego
Wydanie: Wyd. 2 rozsz.
Adres wydawniczy: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021
Opis fizyczny: S. 95-222
p-ISBN: 978-83-7986-382-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:513/10853
Autorzy: Andrzej Kostrzewski, Zbigniew Zwoliński, Leon Andrzejewski, Wacław Florek, Małgorzata Mazurek, Władysław Niewiarowski, Zbigniew Podgórski, Grzegorz Rachlewicz, Ewa Smolska, Alfred Stach, Jacek Szmańda, Józef Szpikowski, Wojciech Wysota.
Tytuł: Współczesna ewolucja rzeĽby młodoglacjalnej Niżu Polskiego / Andrzej Kostrzewski, Zbigniew Zwoliński, Leon Andrzejewski, Wacław Florek, Małgorzata Mazurek, Władysław Niewiarowski, Zbigniew Podgórski, Grzegorz Rachlewicz, Ewa Smolska, Alfred Stach, Jacek Szmańda, Józef Szpikowski, Wojciech Wysota
¬ródło: W: Współczesne przemiany rzeĽby Polski / pod redakcj± Andrzeja Kostrzewskiego, Kazimierza Krzemienia, Piotra Migonia, Leszka Starkla, Marcina Winowskiego, Zbigniewa Zwolińskiego
Adres wydawniczy: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021
Opis fizyczny: S. 483-571
p-ISBN: 978-83-7986-382-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:514/10853
Autorzy: Józef Brynkus.
Tytuł: Współczesne postrzeganie polsko-ukraińskiej przeszło¶ci i jego wpływ na aktualn± edukację historyczn± - pole konfliktu czy Ľródło porozumienia? / Józef Brynkus
¬ródło: W: Polska i Ukraina w procesie przemian społeczno-politycznych / redakcja naukowa Piotr Długosz, Radosław Marzęcki, Mateusz Kamionka
Adres wydawniczy: Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2021
Opis fizyczny: S. 221-236
p-ISBN: 978-83-8017-401-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000515/10853
Autorzy: Adam Łajczak, Zygmunt Babiński, Tomasz Falkowski, Piotr J. Gierszewski, Michał Habel, Joanna Plit, Roman Soja, Jacek Szmańda.
Tytuł: Współczesne przemiany rzeĽby koryta i równiny zalewowej Wisły / Adam Łajczak, Zygmunt Babiński, Tomasz Falkowski, Piotr Gierszewski, Michał Habel, Joanna Plit, Roman Soja, Jacek Szmańda
¬ródło: W: Współczesne przemiany rzeĽby Polski / pod redakcj± Andrzeja Kostrzewskiego, Kazimierza Krzemienia, Piotra Migonia, Leszka Starkla, Marcina Winowskiego, Zbigniewa Zwolińskiego
Adres wydawniczy: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021
Opis fizyczny: S. 621-680
p-ISBN: 978-83-7986-382-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:516/10853
Autorzy: Bogdan Fischer.
Tytuł: Współdzielenie danych jako niezbędny warunek rozwoju sztucznej inteligencji / Bogdan Fischer
¬ródło: W: Prawo sztucznej inteligencji i nowych technologii / redakcja naukowa: Bogdan Fischer, Adam P±zik, Marek ¦wierczyński
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021
Opis fizyczny: S. 91-110
p-ISBN: 978-83-8246-660-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:517/10853
Autorzy: Marzena Błach.
Tytuł: Współpraca Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie z bibliotekami zagranicznymi w ramach Wypożyczalni Międzybibliotecznej / Marzena Błach
¬ródło: W: Biblioteki i reszta ¶wiata / redakcja naukowa Piotr Walasek
Adres wydawniczy: Warszawa : Akademia Leona KoĽmińskiego w Warszawie, 2021
Opis fizyczny: S. 7-19
e-ISBN: 978-83-66502-04-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:518/10853
Autorzy: Anna ¦lósarz.
Tytuł: Wstęp / Anna Slósarz
¬ródło: W: Kapitał pomostowy : etyka : ks. dr hab. Jan ¦lósarz (1850-1917) Prałat Kapituły Metropolitalnej we Lwowie / redakcja naukowa: Anna ¦lósarz
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: S. 7-21
p-ISBN: 978-83-7438-967-9
e-ISBN: 978-83-7438-968-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Adres url:
DOI:519/10853
Autorzy: Małgorzata Kmak.
Tytuł: Wybory parlamentarne 4 czerwca 1989 roku - w ¶wietle dokumentów MSZ i badań CBOS : wybrane aspekty / Małgorzata Kmak
¬ródło: W: Prawo, negocjacje, demokracja : w 30 lat po wyborach czerwcowych / redakcja Paweł Ostachowski. Marcin Sala-Szczypiński
Adres wydawniczy: Kaków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 39-55
p-ISBN: 978-83-8084-669-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1046)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000520/10853
Autorzy: Janusz Falecki.
Tytuł: Wybrane aspekty budowy zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego / Janusz Falecki
¬ródło: W: 10 lat Nauk o Bezpieczeństwie : potencjał, problematyka, perspektywy / redakcja naukowa Piotr Swoboda, Agnieszka Polończyk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2021
Opis fizyczny: S. 832-851
p-ISBN: 978-83-7730-557-7
Seria: (Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe. Uwarunkowania, konteksty, perspektywy ; t. 3)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000521/10853
Autorzy: Anna Czyż.
Tytuł: Wybrane aspekty pracy zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ocenie rodziców dzieci objętych oddziaływaniami / Anna Katarzyna Czyż
¬ródło: W: Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci : konteksty teoretyczne i praktyczne rozwi±zania / redakcja naukowa Katarzyna Plutecka, Anna Katarzyna Czyż
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 29-50
p-ISBN: 978-83-8084-701-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1059)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:522/10853
Autorzy: Małgorzata BereĽnicka, Justyna Rokitowska.
Tytuł: Wybrane aspekty zwi±zane ze ¶wiadomo¶ci± młodzieży na temat zagrożeń internetowych oraz potrzeba edukacji w tym zakresie / Małgorzata BereĽnicka, Justyna Rokitowska
¬ródło: W: Edukacja w ¶wiecie VUCA : szanse, wyzwania, zagrożenia / pod redakcj± Danuty KaĽmierczak, Janusza Ropskiego, Olgi Wasiuty i Waldemara Zakrzewskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2021
Opis fizyczny: S. 351-375
p-ISBN: 978-83-66269-58-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000523/10853
Autorzy: Józef Młyński.
Tytuł: Wybrane quasi-rodzinne formy życia wyzwaniem dla dobrostanu człowieka w nowoczesnym społeczeństwie / Józef Młyński
¬ródło: W: Poradnictwo rodzinne na emigracji : teoria i praktyka / redakcja naukowa Zdzisław Struzik, Józef Młyński, Władysław Szewczyk
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego : Instytut Papieża Jana Pawła II, 2021
Opis fizyczny: S. 233-254
p-ISBN: 978-83-8090-873-4
p-ISBN: 978-83-65198-87-7
Seria: (Rozprawy i Monografie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000524/10853
Autorzy: Yuliya Asotska-Wierzba.
Tytuł: Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Yuliya Atsotska-Wierzba
¬ródło: W: Nauczanie dzieci języków obcych : globalne wyzwania, lokalne rozwi±zania / pod red. Joanny Rokity-Ja¶kow i Katarzyny Nosidlak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: S. 154-164
p-ISBN: 978-83-8084-547-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 999)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]525/10853
Autorzy: Robert Ko¶cielniak, Laura Betleja.
Tytuł: Wymieraj±ce w Polsce gatunki porostów stwierdzone w otulinie Bieszczadzkiego Parku Narodowego - Nadle¶nictwo Cisna / Robert Ko¶cielniak, Laura Betleja
¬ródło: W: Znaczenie badań ¶cisłych i przyrodniczych prowadzonych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w rozwoju nauk / redakcja naukowa Grzegorz Formicki, Jacek Szmańda
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 72-82
p-ISBN: 978-83-8084-673-9
e-ISBN: 978-83-8084-674-6
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1048)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:526/10853
Autorzy: Krzysztof Siatka.
Tytuł: Wystawa sztuki jako medium refleksji o tożsamo¶ci miejsca i przestrzeni = Exhibition as a Medium of Reflection about the Identity of Place and Space / Krzysztof Siatka
¬ródło: W: ¦wiat przedstawiony : rekonfiguracje przestrzeni pamięci krakowskiego Kazimierza = An Inverted World : Reconfiguration on Spaces of Memory in Krakow's Kazimierz / redakcja naukowa Karolina Kolenda, Krzysztof Siatka, Wojciech Szymański
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 327-367
p-ISBN: 978-83-8084-542-8
e-ISBN: 978-8084-543-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 845)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL, ENG
Punktacja MNiSW: 20.000527/10853
Autorzy: Marta Giza.
Tytuł: Wyznaczanie stycznych do wielomianów metod± Kartezjusza / Marta Giza
¬ródło: W: Znaczenie badań ¶cisłych i przyrodniczych prowadzonych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w rozwoju nauk / redakcja naukowa Grzegorz Formicki, Jacek Szmańda
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 160-170
p-ISBN: 978-83-8084-673-9
e-ISBN: 978-83-8084-674-6
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1048)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:528/10853
Autorzy: Agata Wolanin.
Tytuł: Za którymi górami, za czyimi lasami…? : rozbudzanie wrażliwo¶ci kulturowej dzieci za pomoc± historyjek anglojęzycznych / Agata Wolanin
¬ródło: W: Nauczanie dzieci języków obcych : globalne wyzwania, lokalne rozwi±zania / pod red. Joanny Rokity-Ja¶kow i Katarzyny Nosidlak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: S. 121-135
p-ISBN: 978-83-8084-547-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 999)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:529/10853
Autorzy: Małgorzata ¦wider.
Tytuł: Zaangażowanie Watykanu i Prymasa Józefa Glempa w przezwyciężanie kryzysu stanu wojennego w ¶wietle zachodnioniemieckich materiałów dyplomatycznych / Małgorzata ¦wider
¬ródło: W: Sekularyzm a polityka / pod redakcj± Michała Kmiecia, Mariusza Sulkowskiego
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2021
Opis fizyczny: S. 179-195
p-ISBN: 978-83-8090-932-8
e-ISBN: 978-83-8090-933-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000530/10853
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Zabójstwo Atamana Symona Petlury w maju 1926 roku w ¶wietle prasy francuskiej / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Symon Petlura : przywódca niepodległej Ukrainy / redakcja Mirosław Szumiło
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja ¦cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2021
Opis fizyczny: S. 229-293
p-ISBN: 978-83-8229-216-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000531/10853
Autorzy: Sylwia Niemiec.
Tytuł: Zaburzenia integracji sensorycznej jako podłoże zachowań trudnych u osób z niepełnosprawno¶ci± intelektualn± / Sylwia Niemiec
¬ródło: W: Współczesne tendencje w rehabilitacji osób z niepełnosprawno¶ci± / redakcja naukowa Piotr Majewicz
Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2021
Opis fizyczny: S. 108-124
p-ISBN: 978-83-8084-703-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 1060)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:532/10853
Autorzy: Agnieszka Domagała-Kręcioch.
Tytuł: Zaburzenia w funkcjonowaniu w grupie / Agnieszka Domagała-Kręcioch
¬ródło: W: Praca z uczniem z zaburzeniami zachowania : diagnoza i rekomendacje / redakcja naukowa Bożena Majerek, Agnieszka Domagała-Kręcioch
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2021
Opis fizyczny: S. 93-96
p-ISBN: 978-83-8095-958-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:533/10853
Autorzy: Agnieszka Domagała-Kręcioch.
Tytuł: Zaburzenia w postrzeganiu siebie / Agnieszka Domagała-Kręcioch
¬ródło: W: Praca z uczniem z zaburzeniami zachowania : diagnoza i rekomendacje / redakcja naukowa Bożena Majerek, Agnieszka Domagała-Kręcioch
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2021
Opis fizyczny: S. 113-116
p-ISBN: 978-83-8095-958-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:534/10853
Autorzy: Sylwia Niemiec.
Tytuł: Zachowania trudne u osób z głębsz± niepełnosprawno¶ci± intelektualn± / Sylwia Niemiec
¬ródło: W: Specyfika funkcjonowania osób z niepełnosprawno¶ci± intelektualn± w kontek¶cie aktualnych badań psychologicznych i pedagogicznych / redakcja Michał Gacek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 119-140
p-ISBN: 978-83-8084-771-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1088)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000535/10853
Autorzy: Adam Sawicki.
Tytuł: Zadomowienie - domostwo - dom / Adam Sawicki
¬ródło: W: Małe Miasta : dom polski w refleksji badawczej / redakcja Mariusz Zemło
Adres wydawniczy: Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2021
Opis fizyczny: S. 15-27
p-ISBN: 978-83-7431-681-1
Seria: (Acta Collegi Suprasliensis ; T. 29)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000536/10853
Autorzy: Andrzej Żebrowski.
Tytuł: Zagrożenia dla edukacji i bezpieczeństwa państwa na pocz±tku XXI wieku (wybrane aspekty) / Andrzej Żebrowski
¬ródło: W: Edukacja w ¶wiecie VUCA : szanse, wyzwania, zagrożenia / pod redakcj± Danuty KaĽmierczak, Janusza Ropskiego, Olgi Wasiuty i Waldemara Zakrzewskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2021
Opis fizyczny: S. 15- 54
p-ISBN: 978-83-66269-58-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000537/10853
Autorzy: Olga Wasiuta, Sergiusz Wasiuta.
Tytuł: Zagrożenia hybrydowe jako wyzwanie dla ¶rodowiska bezpieczeństwa / Olga Wasiuta, Sergiusz Wasiuta
¬ródło: W: Edukacja w ¶wiecie VUCA : charakterystyka ¶rodowiska bezpieczeństwa / pod redakcj± Danuty KaĽmierczak, Janusza Ropskiego, Olgi Wasiuty i Waldemara Zakrzewskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2021
Opis fizyczny: S. 49-80
p-ISBN: 978-83-66269-57-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000538/10853
Autorzy: Marzena Albrycht, Witold Fr±ckowiak.
Tytuł: Zagrożenia mikologiczne w placówce o¶wiatowej / Marzena Albrycht, Witold Fr±ckowiak
¬ródło: W: Znaczenie badań ¶cisłych i przyrodniczych prowadzonych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w rozwoju nauk / redakcja naukowa Grzegorz Formicki, Jacek Szmańda
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 83-100
p-ISBN: 978-83-8084-673-9
e-ISBN: 978-83-8084-674-6
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1048)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:539/10853
Autorzy: Justyna Rokitowska.
Tytuł: Zagrożenia naturalne i techniczne - występowanie zjawisk w ¶rodowisku bezpieczeństwa / Justyna Rokitowska
¬ródło: W: Edukacja w ¶wiecie VUCA : charakterystyka ¶rodowiska bezpieczeństwa / pod redakcj± Danuty KaĽmierczak, Janusza Ropskiego, Olgi Wasiuty i Waldemara Zakrzewskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2021
Opis fizyczny: S. 81-104
p-ISBN: 978-83-66269-57-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000540/10853
Autorzy: Marta Korendo.
Tytuł: Zagrożenie dysleksj± i dysleksja - neurobiologiczne uzasadnienie programowania terapii / Marta Korendo
¬ródło: W: Od zmysłu wzroku do praktyki logopedycznej / redakcja merytoryczna Marta Korendo, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2021
Opis fizyczny: S. 35-64
p-ISBN: 978-83-7624-183-8
Seria: (Nowa Logopedia ; t. 9)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000541/10853
Autorzy: Magdalena Szumiec.
Tytuł: Zagrożenie zwi±zane z aktywno¶ci± w cyberprzestrzeni - skala zjawiska, przyczyny, skutki i działania profilaktyczne / Magdalena Szumiec
¬ródło: W: Współczesne problemy bezpieczeństwa, zarz±dzania i nowoczesnej inżynierii / redakcja naukowa Renata Runiewicz, Iwona Przychocka, Leonard Milewski
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2021
Opis fizyczny: S. 72-93
p-ISBN: 978-83-7627-190-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000542/10853
Autorzy: Justyna Holocher, Barbara Krzyżewska.
Tytuł: Zakaz nadużycia prawa / Justyna Holocher, Barbara Krzyżewska
¬ródło: W: Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa : komentarz / redakcja naukowa Monika Florczak-W±tor, Andrzej Grabowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021
Opis fizyczny: S. 1324-1341
p-ISBN: 978-83-8138-336-3
Seria: (Prawo, Konstytucja, Argumentacja ; 8)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:543/10853
Autorzy: Justyna Holocher, Zuzanna Krzykalska.
Tytuł: Zakaz wykładni prawotwórczej / Justyna Holocher, Magdalena Krzykalska
¬ródło: W: Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa : komentarz / redakcja naukowa Monika Florczak-W±tor, Andrzej Grabowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021
Opis fizyczny: S. 765-777
p-ISBN: 978-83-8138-336-3
Seria: (Prawo, Konstytucja, Argumentacja ; 8)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:544/10853
Autorzy: Beata Pawlica.
Tytuł: Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego w perspektywie socjologicznej / Beata Pawlica
¬ródło: W: Uzdrowiska nadmorskie w Europie (XIX-XXI w.) w kontek¶cie porównawczym / pod redakcj± Bożeny Płonki-Syroki, Pawła Brzegowego, Sławomira Dorockiego i Andrzeja Syroki
Adres wydawniczy: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2021
Opis fizyczny: S. 471-484
p-ISBN: 978-83-62563-75-3
Seria: (Kultura Uzdrowiskowa w Europie ; T. 13)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000545/10853
Autorzy: Beata Pawlica, Artur Lechowicz.
Tytuł: Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego w społecznej ¶wiadomo¶ci studentów krakowskich uczelni wyższych - doniesienie z badań empirycznych / Beata Pawlica, Artur Lechowicz
¬ródło: W: Uzdrowiska nadmorskie w Europie (XIX-XXI w.) w kontek¶cie porównawczym / pod redakcj± Bożeny Płonki-Syroki, Pawła Brzegowego, Sławomira Dorockiego i Andrzeja Syroki
Adres wydawniczy: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2021
Opis fizyczny: 485-497
p-ISBN: 978-83-62563-75-3
Seria: (Kultura Uzdrowiskowa w Europie ; T. 13)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000546/10853
Autorzy: Radosława Herzog-Krzywoszańska.
Tytuł: Zależno¶ci między prokrastynacj± snu, poczuciem zmęczenia a poziomem dobrostanu psychicznego u studentów / Radosława Herzog-Krzywoszańska
¬ródło: W: Promocja zdrowia psychicznego : od teorii do praktyki / redakcja naukowa Lidia Zabłocka-Żytka, Jan Czesław Czabała
Adres wydawniczy: Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, 2021
Opis fizyczny: S. 203-214
p-ISBN: 978-83-66879-36-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000547/10853
Autorzy: Małgorzata Kmak.
Tytuł: Zarys historii uzdrowiska Krynica-Zdrój / Małgorztaa Kmak
¬ródło: W: Uzdrowiska nadmorskie w Europie (XIX-XXI w.) w kontek¶cie porównawczym / pod redakcj± Bożeny Płonki-Syroki, Pawła Brzegowego, Sławomira Dorockiego i Andrzeja Syroki
Adres wydawniczy: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2021
Opis fizyczny: S. 289-300
p-ISBN: 978-83-62563-75-3
Seria: (Kultura Uzdrowiskowa w Europie ; t. 13)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000548/10853
Autorzy: Maciej Kaproń.
Tytuł: Zarys przygotowania logistycznego pierwszej rotacji Polskiej Wojskowej Jednostki Specjalnej DoraĽnych Sił Zbrojnych ONZ na Bliskim Wschodzie 1973-1974 / Maciej Kaproń
¬ródło: W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce : prawo, historia i gospodarka / redakcja naukowa Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Le¶ny
Adres wydawniczy: Poznań : Młodzi Naukowcy, 2021
Opis fizyczny: S. 88-93
p-ISBN: 978-83-66743-58-8
e-ISBN: 978-83-66743-57-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Adres url:549/10853
Autorzy: Remigiusz Lis.
Tytuł: Zarz±dzanie informacj± w ¦l±skiej Bibliotece Cyfrowej / Remigiusz Lis
¬ródło: W: Zarz±dzanie informacj± i komunikacj± w nauce / redakcja naukowa: Wiesław Babik i Diana Pietruch-Reizes
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Jagielloński : Biblioteka Jagiellońska, 2021
Opis fizyczny: S. 115-137
p-ISBN: 978-83-67127-07-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:550/10853
Autorzy: Adam P±zik.
Tytuł: Zarz±dzanie przychodami z praw : [Art. 35 - Art. 41] / Adam P±zik
¬ródło: W: Ustawy autorskie : komentarze. T. 2, prawo autorskie i prawa pokrewne, ochrona baz danych, zbiorowe zarz±dzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi / redakcja naukowa Ryszard Markiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021
Opis fizyczny: S. 2496-2516
p-ISBN: 978-83-8187-851-7
Uwagi: Ustawa z 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarz±dzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000551/10853
Autorzy: Andrzej Grabowski, Justyna Holocher, Marcin Krzemiński, Magdalena Latacz.
Tytuł: Zasada godno¶ci człowieka jako Ľródła wolno¶ci i praw / Andrzej Grabowski, Justyna Holocher, Marcin Krzemiński, Magdalena Latacz
¬ródło: W: Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa : komentarz / redakcja naukowa Monika Florczak-W±tor, Andrzej Grabowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021
Opis fizyczny: S. 967-985
p-ISBN: 978-83-8138-336-3
Seria: (Prawo, Konstytucja, Argumentacja ; 8)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:552/10853
Autorzy: Aleksandra Dębowska, Justyna Holocher.
Tytuł: Zasada ochrony praw słusznie nabytych / Aleksandra Dębowska, Justyna Holocher
¬ródło: W: Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa : komentarz / redakcja naukowa Monika Florczak-W±tor, Andrzej Grabowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021
Opis fizyczny: S. 239-248
p-ISBN: 978-83-8138-336-3
Seria: (Prawo, Konstytucja, Argumentacja ; 8)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:553/10853
Autorzy: Tomasz Cyrol.
Tytuł: Zasada poufno¶ci mediacji / Tomasz Cyrol
¬ródło: W: Oblicza mediacji : wybrane zagadnienia / redakcja naukowa Katarzyna Wojtanowicz, Mateusz Pękala
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2021
Opis fizyczny: S. 39-57
p-ISBN: 978-83-7438-636-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:554/10853
Autorzy: Łukasz Kozera.
Tytuł: Zasady bezpieczeństwa w ochronie dóbr komunalnych / Łukasz Kozera
¬ródło: W: Zarz±dzanie gospodark± komunaln± w samorz±dzie terytorialnym / pod redakcj± Łukasza Kozery i Patryka Chmielarza
Adres wydawniczy: Kraków : Wyższa SzkołaUmiejętno¶ci Zawodowych w Pińczowie, 2021
Opis fizyczny: S. 74-95
p-ISBN: 978-83-62150-20-5
Uwagi: Publikacja dostępna na CD-ROM.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Adres url:555/10853
Autorzy: Marcin Sala-Szczypiński.
Tytuł: Zasady współżycia społecznego w Polskiej Rzeczpospolitej, już nie Ludowej / Marcin Sala-Szczypiński
¬ródło: W: Prawo, negocjacje, demokracja : w 30 lat po wyborach czerwcowych / redakcja Paweł Ostachowski. Marcin Sala-Szczypiński
Adres wydawniczy: Kaków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 167-187
p-ISBN: 978-83-8084-669-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1046)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000556/10853
Autorzy: Bożena Wójtowicz, Katarzyna Janczarska-Bergel.
Tytuł: Zastosowanie obserwacji jako metody naukowej w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych na przykładzie obserwacji geograficznej dokonywanej przez studentów przygotowywanych do zawodu nauczyciela / Bożena Wójtowicz, Katarzyna Janczarska-Bergel
¬ródło: W: O ciekawo¶ci poznawczej w edukacji przyrodniczej / pod redakcj± Józefa Krawczyka, Ilony Żeber-Dzikowskiej i Jakuba Macieja Łubockiego
Adres wydawniczy: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo O¶wiatowe, 2021
Opis fizyczny: S. 207-219
p-ISBN: 978-83-7977-648-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:557/10853
Autorzy: Marta Lulewicz, Renata ¦liwa.
Tytuł: Zatrudnienie w przedsiębiorstwach społecznych / Marta Lulewicz, Renata ¦liwa
¬ródło: W: Ekonomia i przedsiębiorczo¶ć społeczna : w kierunku poszukiwania efektywnych, innowacyjnych sposobów rozwi±zywania problemów społecznych i ¶rodowiskowych / redakcja naukowa: Ewa Radomska, Janina Pach, Paweł Nowak
Adres wydawniczy: Warszawa : CeDeWu, 2021
Opis fizyczny: S. 138-152
p-ISBN: 978-83-8102-454-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000558/10853
Autorzy: Andrzej Franaszek.
Tytuł: Zbigniew Herbert o powołaniu artysty / Andrzej Franaszek
¬ródło: W: Prawda i prawdziwo¶ć sztuki : rozważania / redakcja: Karol Badyna i Franciszek Chmielowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo ASP, [2021]
Opis fizyczny: S. 74-83
p-ISBN: 978-83-66564-18-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000559/10853
Autorzy: Jolanta Machowska-Goc.
Tytuł: Zdobywanie wiedzy i kontakty społeczne młodych ludzi w cyberprzestrzeni w dobie zarazy / Jolanta Machowska-Goc
¬ródło: W: Sukces życiowy w warunkach dystansu społecznego / redakcja naukowa Tomasz Ł±czek
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2021
Opis fizyczny: S. 221-232
p-ISBN: 978-83-8270-025-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:560/10853
Autorzy: Ewa Horyń.
Tytuł: Ze studiów nad dawnym górniczym słownictwem solnym : zapożyczenia niemieckie / Ewa Horyń
¬ródło: W: Dialog z tradycj±. T. 9, Jezykowe ¶wiadectwo przemian społecznych i kulturowych / pod redakcj± naukow± Ewy Horyń i Ewy Młynarczyk
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2021
Opis fizyczny: S. 155-165
p-ISBN: 978-83-7624-163-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:561/10853
Autorzy: Adam P±zik.
Tytuł: Zezwolenia : [Art. 6 - Art. 11] / Adam P±zik
¬ródło: W: Ustawy autorskie : komentarze. T. 2, prawo autorskie i prawa pokrewne, ochrona baz danych, zbiorowe zarz±dzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi / redakcja naukowa Ryszard Markiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021
Opis fizyczny: S. 2419-2432
p-ISBN: 978-83-8187-851-7
Uwagi: Ustawa z 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarz±dzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000562/10853
Autorzy: Piotr Dolnicki.
Tytuł: Zmiany morfologii stoków peryglacjalnych na tle zmieniaj±cych się warunków klimatycznych w obszarach polarnych / Piotr Dolnicki
¬ródło: W: Znaczenie badań ¶cisłych i przyrodniczych prowadzonych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w rozwoju nauk / redakcja naukowa Grzegorz Formicki, Jacek Szmańda
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 36-46
p-ISBN: 978-83-8084-673-9
e-ISBN: 978-83-8084-674-6
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1048)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:563/10853
Autorzy: Sabina Olszyk.
Tytuł: Zmierzch czy rozwój dyplomacji wojskowej? / Sabina Olszyk
¬ródło: W: 10 lat Nauk o Bezpieczeństwie : potencjał, problematyka, perspektywy / redakcja naukowa Piotr Swoboda, Agnieszka Polończyk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2021
Opis fizyczny: S. 452-471
p-ISBN: 978-83-7730-557-7
Seria: (Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe. Uwarunkowania, konteksty, perspektywy ; t. 3)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000564/10853
Autorzy: Sławomir Dorocki, Jadwiga Gałka.
Tytuł: Zróżnicowanie narodowo¶ciowe ludno¶ci Lwowa na pocz±tku XX w. w aspeckie teorii klasy kreatywnej oraz procesów migracyjnych / Sławomir Dorocki, Jadwiga Gałka
¬ródło: W: Lwów w historii i kulturze polskiej / redakcja naukowa: Ewelina Hrycaj-Małanicz, Bożena Płonka-Syroka, Paweł Brzegowy, Sławomir Dorocki
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Niepodległo¶ci, 2021
Opis fizyczny: S. 102-127
p-ISBN: 978-83-66640-56-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000565/10853
Autorzy: Aurelia Kotkiewicz.
Tytuł: "I dzisiaj znowu płakałem, czytaj±c Twoje listy" : Wasilija Grossmana czuła pamięć / Aurelia Kotkiewicz
¬ródło: W: Modernizm(y) słowiański(e) w anturażu czuło¶ci / redakcja naukowa Izabella Malej, Agnieszka Matusiak i Anna Paszkiewicz
Adres wydawniczy: Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Towarzystwo O¶wiatowe, 2021
Opis fizyczny: S. 161-169
p-ISBN: 978-83-7977-646-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000566/10853
Autorzy: Katarzyna Pławecka.
Tytuł: "Kapitały" lokalno¶ci w ¶wiecie globalnym albo pomnik przeszło¶ci - […] Historie ze Spisza na lekcjach języka polskiego / Katarzyna Maria Pławecka
¬ródło: W: Lekcja polskiego : praktyki edukacyjne wobec niepokojów XXI wieku, T. 1. Narracje tożsamo¶ciowe w edukacji polonistycznej / redakcja Anita Gis, Krzysztof Koc, Maria Kwiatkowska-Ratajczak, Mirosław Wobalis
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2021
Opis fizyczny: S. 449-464
e-ISBN: 978-83-232-3860-7
Seria: (Filologia Polska ; nr 230)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000567/10853
Autorzy: Janusz Waligóra.
Tytuł: "Latarnik polski" - studium przypadku / Janusz Waligóra
¬ródło: W: Lekcja polskiego : praktyki edukacyjne wobec niepokojów XXI wieku, T. 1. Narracje tożsamo¶ciowe w edukacji polonistycznej / redakcja Anita Gis, Krzysztof Koc, Maria Kwiatkowska-Ratajczak, Mirosław Wobalis
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2021
Opis fizyczny: S. 271-292
e-ISBN: 978-83-232-3860-7
Seria: (Filologia Polska ; nr 230)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000568/10853
Autorzy: Małgorzata KaĽmierczak.
Tytuł: "Let me see you stripped" : od ciała w Olympii do ciała jako narzędzia oporu / Małgorzata KaĽmierczak
¬ródło: W: Sławomir Lipnicki : Metafiguracje. Omdlenia = Sławomir Lipnicki : Metafigurations. Faiting / redakcja naukowa Małgorzata Każmierczak, Sławomir Lipnicki
Adres wydawniczy: Gdańsk : Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, 2021
Opis fizyczny: S. 55-61
p-ISBN: 978-83-66271-62-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000569/10853
Autorzy: Sławomir Trusz.
Tytuł: "Eurosieroctwo" jako efekt edukacyjnego samospełniaj±cego się proroctwa / Sławomir Trusz
¬ródło: W: W poszukiwaniu dróg : refleksje na kanwie relacji mistrz-uczeń / pod redakcj± naukow± Joanny M. Łukasik, Katarzyny Jagielskiej i Stanisława Kowala
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2020
Opis fizyczny: S. 241-280
p-ISBN: 978-83-8095-854-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000570/10853
Autorzy: Urszula Kicińska.
Tytuł: "Funkcyi mojej dosyć czynić, jakom zwykł dot±d" - współpraca Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej z urzędnikami jako przejaw działalno¶ci gospodarczej kasztelanowej krakowskiej / Urszula Kicińska
¬ródło: W: Działalno¶ć Elżbiety Sieniawskiej : polityka - gospodarka - kultura / pod redakcj± Bożeny Popiołek
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2020
Opis fizyczny: S. 279-304
p-ISBN: 978-83-66104-32-7
Seria: (Silva Rerum - Muzeum Pałac w Wilanowie)
Typ publikacji: PRO
Punktacja MNiSW: 20.000571/10853
Autorzy: Danuta Łazarska.
Tytuł: "Gorzkie żale" w odbiorze licealistów / Danuta Łazarska
¬ródło: W: Nabożeństwo chrze¶cijańskie : pojęcie - gatunki - język / pod red. Wiesława Przyczyny i Agnieszki Sieradzkiej-Mruk
Adres wydawniczy: Tarnów : Biblos, 2021
Opis fizyczny: S. 411-428
p-ISBN: 9788377937754
Seria: (Teolingwistyka ; 17)
Uwagi: Przedruk.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
DOI:572/10853
Autorzy: Małgorzata Chrobak.
Tytuł: "My¶lenie wzrokowe" w prozie Ireny Jurgielewiczowej / Małgorzata Chrobak
¬ródło: W: Zmysły i literatura dla dzieci i młodzieży / pod redakcj± Bernadety Niesporek-Szamburskiej, Małgorzaty Wójcik-Dudek
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego, 2020
Opis fizyczny: S. 143-152
p-ISBN: 978-83-226-3759-3
Seria: (Prace Naukowe / Uniwersytet ¦l±ski w Katowicach ; 3900)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,5573/10853
Autorzy: Aleksandra Biela.
Tytuł: "Nie masz kobiety, której by złe nie skusiło..." : panie przed s±dem w osiemnastowiecznym Stanisławowie / Aleksandra Biela
¬ródło: W: Przemoc / redakcja Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Marcin Gadocha
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: S. 156-166
p-ISBN: 978-83-8084-490-2
e-ISBN: 978-83-8084-491-9
Seria: (W Kręgu Rodziny Epok Dawnych)
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 967)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]574/10853
Autorzy: Małgorzata KaĽmierczak.
Tytuł: "O prawo do życia w pokoju" : konflikt w przestrzeni miasta = "The Right to Live in Peace" : Conflict in Urban Space / Małgorzata KaĽmierczak
¬ródło: W: Wojna i pokój : konflikt społeczno-polityczny a sztuka ulicy = War and Peace : Socio-Political conflict and Street Art / [redakcja:] Małgorzata KaĽmierczak, Mariusz Waras
Adres wydawniczy: Szczecin : Akademia Sztuki w Szczecinie, 2020
Opis fizyczny: S. 9-26
p-ISBN: 978-83-947367-0-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL, ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,0575/10853
Autorzy: Edyta Pluta-Saladra.
Tytuł: "O zabijaczkach albo ktore się bij±" - akty przemocy w żeńskich wspólnotach klasztornych / Edyta Pluta-Saladra
¬ródło: W: Przemoc / redakcja Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Marcin Gadocha
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: S. 64-71
p-ISBN: 978-83-8084-490-2
e-ISBN: 978-83-8084-491-9
Seria: (W Kręgu Rodziny Epok Dawnych)
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 967)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]576/10853
Autorzy: Magdalena Koziak-Podsiadło, Krzysztof WoĽniakowski.
Tytuł: "Ogród Niebiański" (1888) : polskojęzyczna mutacja styryjskiego "Himmelsgarten" - zapomniany epizod z dziejów czasopi¶miennictwa dziecięcego Austro-Węgier / Magdalena Koziak-Podsiadło i Krzysztof WoĽniakowski
¬ródło: W: Kto by tam czytał gazety... : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Grażynie Gzelli / pod redakcj± Wandy Ciszewskiej-Pawłowskiej i Barbary Centek
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020
Opis fizyczny: S. 103-120
p-ISBN: 978-83-231-4377-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000577/10853
Autorzy: Jerzy Rajman.
Tytuł: "Pobiciem nieludzko ciężko poniżona"... : akty przemocy Piastów wobec kobiet ze swej dynastii / Jerzy Rajman
¬ródło: W: Przemoc / redakcja Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Marcin Gadocha
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: S. 36-52
p-ISBN: 978-83-8084-490-2
e-ISBN: 978-83-8084-491-9
Seria: (W Kręgu Rodziny Epok Dawnych)
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 967)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]578/10853
Autorzy: Agnieszka Kukuryk.
Tytuł: "Symultaniczne kontrasty i plastyczna poezja" - przykład Prozy kolei transsyberyjskiej i małej Żanny z Francji Blaise'a Cendrarsa / Agnieszka Kukuryk
¬ródło: W: Topografie podróży / redakcja Anita Całek
Adres wydawniczy: Wrocław : O¶rodek Badawczy Facta Ficta, 2020
Opis fizyczny: S. 251-269
p-ISBN: 978-83-942923-8-6
Seria: (Perspektywy Ponowoczesno¶ci ; T. 10)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,0579/10853
Autorzy: Andrzej Franaszek.
Tytuł: "Tobie wła¶ciwie chodzi o zbawienie ¶wiata" : Józefa Czapskiego i Czesława Miłosza listy o duszy / Andrzej Franaszek
¬ródło: W: Peryferie Miłosza : nieznane konteksty, glosy, nowe rozpoznania / pod redakcj± Marka Bernackiego
Adres wydawniczy: Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2020
Opis fizyczny: S. 213-227
p-ISBN: 978-83-66249-47-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,7580/10853
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Adama Ziemianina Okrawki jako struktura sylwiczna / Piotr Borek
¬ródło: W: W obliczu cudów wszech¶wiata... : studia o twórczo¶ci Adama Ziemianina / redakcja Piotr Borek, Marek Karwala, Roman Mazurkiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2020
Opis fizyczny: S. 61-74
p-ISBN: 978-83-8138-237-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000581/10853
Autorzy: Ewa Czerwińska-Jakimiuk.
Tytuł: Agresja i przemoc wobec zwierz±t : uwarunkowania psychologiczne / Ewa Czerwińska-Jakimiuk
¬ródło: W: Etyczne potępienie my¶listwa / pod redakcj± naukow± Doroty Probuckiej
Adres wydawniczy: Kraków : Universitas, 2020
Opis fizyczny: S. 227-241
p-ISBN: 978-83-242-3629-9
e-ISBN: 978-83-242-6483-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,7582/10853
Autorzy: Marcin Mazgaj.
Tytuł: Akcje i uprawnienia indywidualne akcjonariusza. Art. 30015-30028 / Marcin Mazgaj
¬ródło: W: Kodeks spółek handlowych. Komentarz / Zbigniew Jara (redaktor)
Wydanie: Wyd. 3
Adres wydawniczy: Warszawa : C. H. Beck, 2020
Opis fizyczny: S. 1233-1273
p-ISBN: 978-83-8158-932-1
Seria: (Duże Komentarze Becka)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:583/10853
Autorzy: Maria Janas.
Tytuł: Aksjologiczny wymiar sukcesu życiowego w opinii uczniów edukacji wczesnoszkolnej / Maria Janas
¬ródło: W: Sukces życiowy w społeczeństwie konsumpcyjnym / redakcja naukowa Tomasz Ł±czek
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2020
Opis fizyczny: S. 76-91
p-ISBN: 978-83-66491-11-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:584/10853
Autorzy: Norbert Pikuła.
Tytuł: Aktywno¶ć osób starszych w sytuacji pandemii koronawirusa / Norbert G. Pikuła
¬ródło: W: Wyzwania dla polityki społecznej w kontek¶cie pandemii koronawirusa / redakcja naukowa: Norbert G. Pikuła, Mirosław Grewiński, Ewelina Zdebska, Wojciech Glac
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo "Scriptum", 2020
Opis fizyczny: S. 139-150
p-ISBN: 978-83-66084-75-9
e-ISBN: 978-83-66084-76-6
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych ; 11)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,9585/10853
Autorzy: Norbert Pikuła.
Tytuł: Aktywno¶ć społeczno-edukacyjna seniorów w sytuacji pandemii - wyzwania dla polityki społecznej / Norbert G. Pikuła
¬ródło: W: Wybrane krajowe i międzynarodowe aspekty polityki społecznej w czasie pandemii koronawirusa / redakcja naukowa: Norbert G. Pikuła, Mirosław Grewiński, Ewelina Zdebska, Wojciech Glac
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo "Scriptum", 2020
Opis fizyczny: S. 73-88
p-ISBN: 978-83-66812-03-1
e-ISBN: 978-83-66812-04-8
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:586/10853
Autorzy: Karolina Kilar.
Tytuł: Alternatywne metody komunikacji jako wsparcie dla osób z problemami w porozumiewaniu się / Karolina Kilar
¬ródło: W: Komunikowanie się społeczne osób zagrożonych marginalizacj± : konteksty teoretyczne i praktyczne rozwi±zania / redakcja naukowa Katarzyna Plutecka i Anna Gagat-Matuła
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: S. 108-118
p-ISBN: 978-83-8084-409-4
e-ISBN: 978-83-8084-410-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 954)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:587/10853
Autorzy: Marek Gładysz.
Tytuł: Analiza i synteza tekstów w translacji / Marek Gładysz
¬ródło: W: Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. 2 / redakcja naukowa Artur Dariusz Kubacki, Katarzyna Sowa-Bacia
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2020
Opis fizyczny: S. 72-96
p-ISBN: 978-83-8084-391-2
e-ISBN: 978-83-8084-392-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 940)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:588/10853
Autorzy: Artur Kubacki.
Tytuł: Analiza języka w polskich przekładach powie¶ci Michaela Endego Momo / Artur Dariusz Kubacki
¬ródło: W: Michael Ende - czuły fantasta : sylwetka i strategia pisarska / redakcja naukowa Angela Bajorek, Małgorzata Chrobak, Dorota Szczę¶niak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: S. 239-254
p-ISBN: 978-83-8084-581-7
e-ISBN: 978-83-8084-582-4
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1028)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:589/10853
Autorzy: Renata Sta¶ko.
Tytuł: Analiza korelacji pomiędzy socjalizacj±, poczuciem własnej warto¶ci, satysfakcj± z życia uniwersyteckiego, intensywno¶ci± korzystania z Facebooka a wynikami w nauce w ¶wietle wyników eksperymentalnych / Renata Sta¶ko
¬ródło: W: Dylematy i wyzwania edukacji : wybrane problemy / redakcja naukowa Danuta Morańska
Adres wydawniczy: Toruń ; Sosonowiec : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2020
Opis fizyczny: S. 171-188
p-ISBN: 978-83-63955-83-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000590/10853
Autorzy: Beata Kołodziejczyk-Mróz.
Tytuł: Anatomia depresji w powie¶ci Niekończ±ca się historia Michaela Endego / Beata Kołodziejczyk-Mróz
¬ródło: W: Michael Ende - czuły fantasta : sylwetka i strategia pisarska / redakcja naukowa Angela Bajorek, Małgorzata Chrobak, Dorota Szczę¶niak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: S. 82-91
p-ISBN: 978-83-8084-581-7
e-ISBN: 978-83-8084-582-4
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1028)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:591/10853
Autorzy: Katarzyna W±dolny-Tatar.
Tytuł: Apokryficzno¶ć Opowiadań bizarnych Olgi Tokarczuk / Katarzyna W±dolny-Tatar
¬ródło: W: Deformacja - brzydota - odmienno¶ć : literatura, język, kultura, dydaktyka / pod redakcj± Grażyny Różańskiej
Adres wydawniczy: Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2020
Opis fizyczny: S. 139-158
p-ISBN: 978-83-7467-342-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,0592/10853
Autorzy: Jarosław Pietrzak.
Tytuł: Aranżowanie małżeństw w kręgach szlacheckich w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku / Jarosław Pietrzak
¬ródło: W: Elżbieta Sieniawska - królowa bez korony / redakcja naukowa: Konrad Morawski, Konrad Pyzel
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2020
Opis fizyczny: S. 102-106
p-ISBN: 978-83-66104-34-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]593/10853
Autorzy: Magdalena NiedĽwiedzka.
Tytuł: Archiwa dokumentacji specjalnej w Polsce - wybrane aspekty gromadzenia dokumentacji audiowizualnej / Magdalena NiedĽwiedzka
¬ródło: W: 100 lat polskich archiwów państwowych / pod redakcj± Ireny Mamczak-Gadkowskiej
Adres wydawniczy: Poznań : Wydział Historii UAM, 2020
Opis fizyczny: S. 177-192
p-ISBN: 978-83-66355-37-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000594/10853
Autorzy: Wiktoria Kudela-¦wi±tek.
Tytuł: Archiwum tzw. Kampanii Sybirskiej działaj±cej w drugiej połowie wieku XIX na rzecz polskich zesłańców politycznych i ich rodzin / Wiktoria Kudela-¦wi±tek
¬ródło: W: Losy Polaków na Wschodzie XIX-XXI wiek : repatriacje, przesiedlenia i osadnictwo / pod redakcj± naukow± Jarosława Kity i Wojciecha Marciniaka
Adres wydawniczy: ŁodĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020
Opis fizyczny: S. 25-50
p-ISBN: 978-83-8220-467-4
e-ISBN: 978-83-8220-468-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000595/10853
Autorzy: Halina Dudała.
Tytuł: Archiwum zakonne in statu nascendi : studium przypadku / Halina Dudała
¬ródło: W: Archiwa ko¶cielne w niepodległej Polsce / pod redakcj± Anny Laszuk
Adres wydawniczy: Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2020
Opis fizyczny: S. 221-234
p-ISBN: 978-83-65681-95-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000596/10853
Autorzy: Magdalena Ryszka-Kurczab.
Tytuł: Argumentacja retoryczna - koncepcje klasyczne a współczesne ujęcia podręcznikowe / Magdalena Ryszka-Kurczab
¬ródło: W: Dialog z tradycj±. T. 8, Dziedzictwo antyczne i biblijne dzi¶ / pod redakcj± naukow± Magdaleny Pudy-Blokesz i Magdaleny Ryszki-Kurczab
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2020
Opis fizyczny: S. 165-177
p-ISBN: 978-83-7624-127-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,65597/10853
Autorzy: Tadeusz Budrewicz.
Tytuł: Asnyka notes z rymami / Tadeusz Budrewicz
¬ródło: W: Przed-tekstowy ¶wiat : z literackich archiwów XIX i XX wieku / pod redakcj± Marzeny WoĽniak-Łabieniec
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020
Opis fizyczny: S. 31-50
p-ISBN: 978-83-8142-758-6
e-ISBN: 978-83-8142-759-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,0598/10853
Autorzy: Agnieszka Muchacka-Cymerman, Mateusz Muchacki.
Tytuł: Autoagresja a uzależnienie adolescentów od Internetu / Agnieszka Muchacka-Cymerman, Mateusz Muchacki
¬ródło: W: Psychologiczne i interdyscyplinarne uwarunkowania agresji i przemocy : agresor i ofiara / redakcja naukowa Marian Zdzisław Stepulak, Beata Płaczkiewicz
Adres wydawniczy: Płock : Wydawnictwo Naukowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, 2020
Opis fizyczny: S. 121-140
p-ISBN: 978-83-66277-16-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000599/10853
Autorzy: Sławomir Olszewski.
Tytuł: Autodiagnoza w pracy tyflopedagoga / Sławomir Olszewski
¬ródło: W: W poszuiwaniu rozwi±zań wspieraj±cych w rozwoju osoby z niepełnosprawno¶ci± wzroku : dialog refleksji i do¶wiadczeń / pod redakcj± naukow± Katarzyny Parys i Piotra Stefańskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2020
Opis fizyczny: S. 57-77
p-ISBN: 978-83-8095-925-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000600/10853
Autorzy: Patrycja Włodek.
Tytuł: Autorefleksyjna stylizacja jako strategia wizualizowania przeszło¶ci w kinie współczesnym (na przykładzie krytycznego retro) / Patrycja Włodek
¬ródło: W: Język a media : perspektywy i zagrożenia komunikacji we współczesnych mediach : monografia wieloautorska / pod redakcj± Ewa Horyń, Bogusław Skowronek, Agnieszka Walecka-Rynduch
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego : Collegium Columbinum, 2020
Opis fizyczny: S. 139-152
p-ISBN: 978-83-7624-123-4
p-ISBN: 978-83-8084-515-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,7601/10853
Autorzy: Bogdan Fischer.
Tytuł: Autorskoprawne konteksty ponownego wykorzystywania danych badawczych / Bogdan fischer
¬ródło: W: Sto lat polskiego prawa handlowego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie, T. 2 / redakcja naukowa Małgorzata Dumkiewicz, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Jerzy Szczotka
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2020
Opis fizyczny: S. 553-575
p-ISBN: 978-83-8187-795-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000602/10853
Autorzy: Bogdan Fischer.
Tytuł: Autorskoprawne konteksty sztucznej inteligencji / Bogdan Fisher
¬ródło: W: Internet. Cyberpandemia. Cyberpandemic / redakcja Agnieszka Gryszczyńska, Grażyna Szpor
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020
Opis fizyczny: S. 455-466
p-ISBN: 978-83-8235-145-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:603/10853
Autorzy: Anna Szkolak-Stępień.
Tytuł: Awans zawodowy jako element sukcesu w pracy nauczyciela / Anna Szkolak-Stępień
¬ródło: W: Sukces życiowy w społeczeństwie konsumpcyjnym / redakcja naukowa Tomasz Ł±czek
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2020
Opis fizyczny: S. 227-236
p-ISBN: 978-83-66491-11-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:604/10853
Autorzy: Agnieszka Rosa, Monika Cołbecka.
Tytuł: Bariery informacyjne użytkowników archiwów / Agnieszka Rosa, Monika Cołbecka
¬ródło: W: Problemy wyszukiwania informacji w polskich archiwach / pod redakcj± Anny Żeglińskiej i Mariusza Żuławnika
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja ¦cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020
Opis fizyczny: S. 81-92
p-ISBN: 978-83-8098-202-4
Seria: (Symposia Archivistica ; t. 6)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000605/10853
Autorzy: Andrzej Żebrowski.
Tytuł: Bezpieczeństwo i obrona Stanów Zjednoczonych za prezydenta Trumpa / Andrzej Żebrowski
¬ródło: W: NATO w dwadzie¶cia lat po akcesji : wspomnienia, analizy, pytania, wnioski / redakcja naukowa: Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska, Sabina Sanetra-Półgrabi, Paweł Skorut
Adres wydawniczy: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2020
Opis fizyczny: S. 281-311
p-ISBN: 978-83-8209-084-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000606/10853
Autorzy: Paulina Motylińska.
Tytuł: Bezpieczeństwo informacyjne i medialne w czasach nadprodukcji informacji : wprowadzenie / Paulina Motylińska
¬ródło: W: Bezpieczeństwo informacyjne i medialne w czasach nadprodukcji informacji / redakcja naukowa Hanna Batorowska, Paulina Motylińska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2020
Opis fizyczny: S. 11-18
p-ISBN: 978-83-65741-51-6
Seria: (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 195)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]607/10853
Autorzy: Sabina Sanetra-Półgrabi.
Tytuł: Bezpieczeństwo kulturowe na poziomie lokalnym : rola marketingu terytorialnego : uwagi teoretyczne / Sabina Sanetra-Półgrabi
¬ródło: W: Samorz±d terytorialny wobec problemów bezpieczeństwa lokalnego i bezpieczeństwa państwa w Polsce / redakcja: Janusz Ropski, Sabina Sanetra-Półgrabi, Paweł Skorut, Paweł Ostachowski
Adres wydawniczy: Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku - Białej, 2020
Opis fizyczny: S. 173-192
p-ISBN: 978-83-61310-77-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000608/10853
Autorzy: Monika Kulka-Smołkowicz.
Tytuł: Bezpieczeństwo samorz±dów warunkiem bezpieczeństwa kraju w kontek¶cie wykluczenia komunikacyjnego / Monika Kulka-Smołkowicz
¬ródło: W: Samorz±d terytorialny wobec problemów bezpieczeństwa lokalnego i bezpieczeństwa państwa w Polsce / redakcja: Janusz Ropski, Sabina Sanetra-Półgrabi, Paweł Skorut, Paweł Ostachowski
Adres wydawniczy: Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku - Białej, 2020
Opis fizyczny: S. 143-171
p-ISBN: 978-83-61310-77-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000609/10853
Autorzy: Olga Wasiuta, Sergiusz Wasiuta.
Tytuł: Bezpieczeństwo zdrowotne a problemy demograficzne współczesnej Rosji / Olga Wasiuta, Sergiusz Wasiuta
¬ródło: W: Współczesne konteksty bezpieczeństwa zdrowotnego / redakcja naukowa Olga Wasiuta, Magdalena Szumiec, Ewelina Włodarczyk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2020
Opis fizyczny: S. 97-116
p-ISBN: 978-83-8084-483-4
e-ISBN: 978-83-8084-484-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 976)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,0
DOI:610/10853
Autorzy: Ewa Radomska.
Tytuł: Bezpo¶rednie Inwestycje Zagraniczne w relacjach gospodarczych Polski i Chin : uwarunkowania, bariery i wyzwania / Ewa Radomska
¬ródło: W: Prawne i gospodarcze aspekty współpracy z Chińsk± Republik± Ludow± / redakcja Emilie Szwajnoch, Maciej Zuziak ; opieka naukowa Ewa Rott-Pietrzyk, Rafał Blicharz
Adres wydawniczy: Katowice ; Warszawa : Wydawnictwo Ius Publicum, 2020
Opis fizyczny: S. 15-46
p-ISBN: 978-83-955355-4-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000611/10853
Autorzy: Grzegorz Nieć, Grażyna Wrona.
Tytuł: Biedna nasza, skrępowana i zaledwie dysz±ca prasa : wolno¶ć słowa i druku na ziemiach polskich pod panowaniem pruskim w ¶wietle prasy emigracyjnej / Grażyna Wrona, Grzegorz Nieć
¬ródło: W: Kto by tam czytał gazety... : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Grażynie Gzelli / pod redakcj± Wandy Ciszewskiej-Pawłowskiej i Barbary Centek
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020
Opis fizyczny: S. 121-136
p-ISBN: 978-83-231-4377-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,9612/10853
Autorzy: Piotr Długosz.
Tytuł: Blaski i cienie zdalnej edukacji w¶ród uczniów z obszarów wiejskich / Piotr Długosz
¬ródło: W: Wyzwania dla edukacji w sytuacji pandemii COVID-19 / redakcja naukowa: Norbert G. Pikuła, Katarzyna Jagielska, Joanna M. Łukasik
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2020
Opis fizyczny: S. 71-94
p-ISBN: 978-83-66812-01-7
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych ; 13)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000613/10853
Autorzy: Karolina Pietryka.
Tytuł: Błękitno-zielona infrastruktura a bezpieczeństwo powodziowe ¶rodowisk zurbanizowanych / Karolina Pietryka
¬ródło: W: Najnowsze doniesienia z zakresu ochrony ¶rodowiska i nauk pokrewnych / redakcja: Alicja Danielewska, Monika Maci±g
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2020
Opis fizyczny: S. 22-40
p-ISBN: 978-83-66489-19-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000614/10853
Autorzy: Joanna Brońka.
Tytuł: Budowanie ¶wiata w cyklu "Oko Jelenia" Andrzeja Pilipiuka / Joanna Brońka
¬ródło: W: Topografie podróży / redakcja Anita Całek
Adres wydawniczy: Wrocław : O¶rodek Badawczy Facta Ficta, 2020
Opis fizyczny: S. 381-398
p-ISBN: 978-83-942923-8-6
Seria: (Perspektywy Ponowoczesno¶ci ; T. 10)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,9615/10853
Autorzy: Justyna Tomczyk.
Tytuł: Budowanie, rola i znaczenie autorytetu rodzica zastępczego w procesie socjalizacji / Justyna Tomczyk
¬ródło: W: Rodzicielstwo zastępcze - w poszukiwaniu modelu wsparcia i animowania współpracy ¶rodowiskowej / redakcja naukowa Patrycja Kaszubska-Dziergas, Justyna Tomczyk
Adres wydawniczy: Opole : Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, 2020
Opis fizyczny: S. 87-98
p-ISBN: 978-83-7395-894-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,65616/10853
Autorzy: Elżbieta Rożej-Pabijan, Dominika Chmolowska, Waldemar Celary.
Tytuł: Changes in species composition of bees (Hymenoptera: Apoidea: Apiformes) on translocated wet meadows? / Elżbieta Rożej-Pabijan, Dominika Chmolowska, Waldemar Celary
¬ródło: W: Stawonogi pasożytnicze i alergenne. T. 3 / pod redakcj± Alicji Buczek, Czesława Błaszaka
Adres wydawniczy: Lublin : KOLIBER- Oficyna Wydawnicza Fundacji na Rzecz Zwalczania Kleszczy i Profilaktyki w Chorobach Odkleszczowych w Lublinie, 2020
Opis fizyczny: S. 96-106
p-ISBN: BRAK
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000617/10853
Autorzy: Dorota Merta, Jakub Furtek, Marta Wojciuch-Płoskonka.
Tytuł: Charakterystyka parametrów demograficznych populacji zwierz±t łownych / Dorota Merta, Jakub Furtek, Marta Wojciuch-Płoskonka
¬ródło: W: Gospodarka łowiecka na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu : stan obecny - propozycje zmian / redakcja: Bogusław Bobek, Adam Płaksej
Adres wydawniczy: Kraków : Międzynarodowy Instytut Ekologii Sp. z o.o, 2020
Opis fizyczny: S. 43-57
p-ISBN: 978-83-958260-0-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000618/10853
Autorzy: Marcin Sala-Szczypiński.
Tytuł: Child's Freedom Of Belief In A Polish Family / Marcin Sala-Szczypiński
¬ródło: W: Realizacja konwencji o prawach dziecka w prawie wewnętrznym i międzynarodowym : monografia : ujęcie interdyscyplinarne w 30-lecie obowi±zywania / redakcja naukowa Elżbieta A. Maj Beata Pawlica
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Petrus, 2020
Opis fizyczny: S. 101-126
p-ISBN: 978-83-7720-495-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000619/10853
Autorzy: Malwina Kocoń.
Tytuł: Ci±ża i wchodzenie w rolę matki słysz±cego dziecka u niesłysz±cych kobiet - trudno¶ci, wyzwania, potrzeby : studium przypadku / Malwina Kocoń
¬ródło: W: Dorastanie między dwoma ¶wiatami : społeczne konteksty rozwoju słysz±cych dzieci niesłysz±cych rodziców / pod redakcj± Dominiki Wi¶niewskiej
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2020
Opis fizyczny: S. 137-151
p-ISBN: 978-83-66010-89-5
e-ISBN: 978-83-66010-98-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000620/10853
Autorzy: Beata Pawlica, Edyta Widawska.
Tytuł: Cienka czerwona linia : między ekshibicjonizmem a prywatno¶ci / Beata Pawlica, Edyta Widawska
¬ródło: W: Przekonać, pozyskać, skłonić : re-wizje : teoretyczne i praktyczne aspekty propagandy / redakcja naukowa Marek Sokołowski
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020
Opis fizyczny: S. 305-325
p-ISBN: 978-83-8180-218-5
Seria: (Komunikacja Społeczna, Komunikacja Medialna, Komunikacja Sieci)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000621/10853
Autorzy: Paweł Skorut.
Tytuł: Cisza wyborcza w opinii młodzieży akademickiej : analiza zagadnienia na przykładzie ankiety tematycznej przeprowadzonej po¶ród studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Uniwersytetu Łódzkiego / Paweł Skorut
¬ródło: W: Oblicza partycypacji obywatelskiej młodzieży / redakcja naukowa: Krystyna Gomółka, Izabela Borucińska
Adres wydawniczy: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2020
Opis fizyczny: S. 93-108
p-ISBN: 978-83-8209-016-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000622/10853
Autorzy: Elżbieta Sadowska-Wieciech.
Tytuł: Citizens Patrols and Neighborhood Watches in the United Kingdom / Elżbieta Sadowska-Wieciech
¬ródło: W: Zagrożenia bezpieczeństwa we współczesnym ¶wiecie / redakcja naukowa Izabela Oleksiewicz, Marlena Lorek, Jolanta Puacz-Olszewska, Wiesław Lewicki.
Adres wydawniczy: Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2020
Opis fizyczny: S. 129-138
p-ISBN: 978-83-66879-36-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:623/10853
Autorzy: Patrycja Curyło-Sikora.
Tytuł: Co to znaczy być muzykiem? : profesjonalna aktywno¶ć muzyczna - możliwo¶ci i zagrożenia : perspektywa psychologiczna / Patrycja Curyło-Sikora
¬ródło: W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce : nauki humanistyczne i społeczne : społeczeństwo i edukacja / redakcja naukowa Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Le¶ny
Adres wydawniczy: Poznań : Młodzi Naukowcy, 2020
Opis fizyczny: S. 27-32
p-ISBN: 978-83-66392-59-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000624/10853
Autorzy: Joanna M. Łukasik, Inetta Nowosad.
Tytuł: Community of teachers at work and intergenerational learning opportunities / Joanna M. Łukasik, Inetta Nowosad
¬ródło: W: Generational diversity and intergenerational collaboration among teachers: perspectives and experience / eds. Roman Dorczak and Antonio Portela Pruano
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Spraw Publicznych. Uniwersytet Jagielloński, 2020
Opis fizyczny: S. 33-44
p-ISBN: 978-83-65688-65-1
e-ISBN: 978-83-65688-66-8
Seria: (Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Typ publikacji: PRO
Punktacja MNiSW: 20.000625/10853
Autorzy: Franciszek Mróz.
Tytuł: Cudowne Ľródła w Karpatach Polskich / Franciszek Mróz
¬ródło: W: Tradycje i perspektywy rozwoju kultury uzdrowiskowej w Muszynie w kontek¶cie europejskim / pod redakcj± Bożeny Płonki-Syroki, Pawła Brzegowego, Andrzeja Syroki i Sławomira Dorockiego
Adres wydawniczy: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2020
Opis fizyczny: S. 147-162
p-ISBN: 978-83-62563-71-5
Seria: (Kultura Uzdrowiskowa w Europie ; t. 12)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,5626/10853
Autorzy: Andrzej Żebrowski.
Tytuł: Cyberprzestrzeń miejscem walki (wojny) informacyjnej : (wybrane aspekty) / Andrzej Żebrowski
¬ródło: W: Współczesny człowiek wobec zagrożeń w cyberprzestrzeni / redakcja naukowa Joanna Grubicka, Aneta Kamińska-Nawrot
Adres wydawniczy: Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2020
Opis fizyczny: S. 9-36
p-ISBN: 978-83-7467-327-3
Typ publikacji: PRO
Punktacja MNiSW: 20.000627/10853
Autorzy: Magdalena Żmuda-Pałka, Anna Kolasińska, Matylda Siwek.
Tytuł: Czas wolny i rekreacja seniorów powiatu krakowskiego / Magdalena Żmuda-Pałka, Anna Kolasińska, Matylda Siwek
¬ródło: W: Naukowe i praktyczne konteksty wybranych problemów starzej±cego się społeczeństwa wsi / pod redakcj± Marioli Mirowskiej i Ryszarda Majera
Adres wydawniczy: Częstochowa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, 2020
Opis fizyczny: S. 123-134
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000628/10853
Autorzy: Łukasz Tomczyk.
Tytuł: Czego możemy nauczyć się od tych, którzy prowadz± zdaln± edukację od dawna? / Łukasz Tomczyk
¬ródło: W: Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19 : z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele / redakcja naukowa Jacek Pyżalski
Adres wydawniczy: Warszawa : EduAkcja, 2020
Opis fizyczny: S. 93-97
p-ISBN: 978-83-957316-0-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000629/10853
Autorzy: Elżbieta Gajewska, Magdalena Sowa.
Tytuł: Czego spodziewać się po pracowniku z certyfikatem z języka biznesowego, czyli o kłopotach z testowaniem umiejętno¶ci językowych w kontek¶cie zawodowym / Elżbieta Gajewska, Magdalena Sowa
¬ródło: W: Kompetencje XXI wieku = Competences of the 21st century : certyfikacja biegło¶ci językowej = certification of language proficiency / redakcja naukowa Andrzej D±browski, Radosław Kucharczyk, Agnieszka Leńko-Szymańska, Jolanta Sujecka-Zaj±c
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020
Opis fizyczny: S. 203-215
p-ISBN: 978-83-235-4683-2
e-ISBN: 978-83-235-4691-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000630/10853
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Człowiek nienasycony : projekcje zmysłowego do¶wiadczania ¶wiata gór w prozie dla młodzieży (Jerzy i Helena Rytardowie, Józef Bieniasz) / Zofia Budrewicz
¬ródło: W: Zmysły i literatura dla dzieci i młodzieży / pod redakcj± Bernadety Niesporek-Szamburskiej, Małgorzaty Wójcik-Dudek
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego, 2020
Opis fizyczny: S. 89-108
p-ISBN: 978-83-226-3759-3
Seria: (Prace Naukowe / Uniwersytet ¦l±ski w Katowicach ; 3900)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,0631/10853
Autorzy: Angela Bajorek, Małgorzata Chrobak.
Tytuł: Czuły fantasta : wokół biografii i twórczo¶ci Michaela Endego / Angela Bajorek, Małgorzata Chrobak
¬ródło: W: Michael Ende - czuły fantasta : sylwetka i strategia pisarska / redakcja naukowa Angela Bajorek, Małgorzata Chrobak, Dorota Szczę¶niak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: S. 9-33
p-ISBN: 978-83-8084-581-7
e-ISBN: 978-83-8084-582-4
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1028)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:632/10853
Autorzy: Małgorzata Kowalcze.
Tytuł: Czy "człowiek" Tischnera może być posthumanistyczny? : czy "postczłowiek" jest tischnerowski? / Małgorzata Kowalcze
¬ródło: W: Wolno¶ć warto¶ci - warto¶ć wolno¶ci : inspiracje Tischnerowskie / red. Stanisław Gulak, Wojciech Majka
Adres wydawniczy: Nowy Targ : Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2020
Opis fizyczny: S. 39-54
p-ISBN: 978-83-60621-41-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,85633/10853
Autorzy: Hubert Mazur.
Tytuł: Czy archiwum musi być nudne? : formy edukacji i popularyzacji wiedzy w polskich archiwach państwowych / Hubert Mazur
¬ródło: W: Historia - pamięć - tożsamo¶ć w edukacji humanistycznej. T. 6, Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego jako forma zachowania pamięci o przeszło¶ci / redakcja Bożena Popiołek, Urszula Kicińska, Agnieszka Słaby
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2020
Opis fizyczny: S. 197-216
p-ISBN: 978-83-66269-50-7
Seria: (Prace Naukowe Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000634/10853
Autorzy: Piotr Trojański.
Tytuł: Czy można ochronić pamięć o zagładzie Żydów przed jej polityzacj±? : kilka uwag na temat polityki pamięci Auschwitz i Holokaustu w Polsce / Piotr Trojański
¬ródło: W: Historia - pamięć - tożsamo¶ć w edukacji humanistycznej. T. 6, Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego jako forma zachowania pamięci o przeszło¶ci / redakcja Bożena Popiołek, Urszula Kicińska, Agnieszka Słaby
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2020
Opis fizyczny: S. 89-104
p-ISBN: 978-83-66269-50-7
Seria: (Prace Naukowe Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000635/10853
Autorzy: Tomasz Cyrol.
Tytuł: Czy my¶listwo rekreacyjne jest zgodne z prawem? / Tomasz Cyrol
¬ródło: W: Etyczne potępienie my¶listwa / pod redakcj± naukow± Doroty Probuckiej
Adres wydawniczy: Kraków : Universitas, 2020
Opis fizyczny: S. 31-42
p-ISBN: 978-83-242-3629-9
e-ISBN: 978-83-242-6483-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,6636/10853
Autorzy: Jacek Sroka, Joanna Podgórska-Rykała.
Tytuł: Dawid i Goliat, czyli kilka uwag o partnerstwie pomiędzy jednostkami samorz±du terytorialnego i organizacjami pozarz±dowymi w warunkach demokracji deliberatywnej / Jacek Sroka, Joanna Podgórska-Rykała
¬ródło: W: Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gmin oraz podregionów i regionów w Polsce : praca zbiorowa / pod redakcj± naukow± Eugeniusza Sobczaka
Adres wydawniczy: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2020
Opis fizyczny: S. 11-30
p-ISBN: 978-83-8156-126-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:637/10853
Autorzy: Jacek Sroka, Joanna Podgórska-Rykała.
Tytuł: Decentralizacja jako Ľródło cierpień: o dysonansie poznawczym zakorzenionym w polskiej kulturze organizacyjnej sprzyjaj±cym recentralizacji samorz±du / Jacek Sroka, Joanna Podgórska-Rykała
¬ródło: W: Samorz±d terytorialny wobec procesów centralistycznych : decentralizacja a recentralizacja / redakcja: Joanna Podgórska-Rykała, Beata Pawlica, Paweł Ostachowski
Adres wydawniczy: Kraków : AT Wydawnictwo, 2020
Opis fizyczny: S. 73-86
p-ISBN: 978-83-66445-04-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000638/10853
Autorzy: Marcin Urbaniak.
Tytuł: Dekonstrukcja programu edukacji łowieckiej My¶liwi - dzieciom, dzieci - zwierzętom / Marcin Urbaniak
¬ródło: W: Edukacja XXI wieku : strategie zarz±dzania i kierunki rozwoju / redakcja Tatiana Krawczyńska-Zaucha
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2020
Opis fizyczny: S. 119-136
p-ISBN: 978-83-8138-131-4
e-ISBN: 978-83-8138-223-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,9
DOI:639/10853
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: Dendrofilia : literatura wrażliwa na drzewa (o twórczo¶ci Michała Ksi±żka) / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: W: Poetyki do¶wiadczenia przestrzennego / pod redakcj± Elżbiety Konończuk i Elżbiety Sidoruk
Adres wydawniczy: Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2020
Opis fizyczny: S. 231-267
p-ISBN: 978-83-7431-663-7
Seria: (Poetyki i horyzonty tradycji ; t. 10)
Uwagi: Pierwodruk: "Białostockie Studia Literaturoznawcze" 2019, nr 15, s. 77-95.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL640/10853
Autorzy: Paulina Rojek-Adamek.
Tytuł: Design intensive - czyli o potrzebie zarz±dzania wzornictwem w strategii firmy / Paulina Rojek-Adamek
¬ródło: W: Zarz±dzanie zmian± : innowacje, organizacje, bezpieczeństwo / redakcja naukowa Jadwiga Mazur, Paulina Rojek-Adamek, Justyna Tomczyk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: S. 65-79
p-ISBN: 978-83-8084-102-4
e-ISBN: 978-83-8084-177-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 951)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,77
DOI:641/10853
Autorzy: Renata DĽwigoł.
Tytuł: Diabelski czyli jaki? : kilka słów o motywacji nazw : uwagi wstępne / Renata DĽwigoł
¬ródło: W: Słowiańska frazeologia gwarowa. 2 / pod redakcj± Macieja Raka i Valerija M. Mokienki
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2020
Opis fizyczny: S. 235-244
p-ISBN: 978-83-8138-234-2
e-ISBN: 978-83-8138-245-8
Seria: (Biblioteka "LingVariów" ; t. 28)
Seria: (Z Prac Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:642/10853
Autorzy: Marta Czyżewska.
Tytuł: Diagnoza postaw przedsiębiorczych i potrzeb wsparcia w realizacji planów biznesowych studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / Marta Czyżewska
¬ródło: W: Ekonomia społeczna i przedsiębiorczo¶ć : innowacje - ¶rodowisko / redakcja naukowa: Marta Czyżewska, Janina Pach, Krzysztof Sala
Adres wydawniczy: Warszawa : CeDeWu, 2020
Opis fizyczny: S. 123-137
p-ISBN: 978-83-8102-310-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000643/10853
Autorzy: Natalia Józefacka.
Tytuł: Diagnoza psychologiczna dziecka / Natalia Józefacka
¬ródło: W: Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży / redakcja naukowa Barbara Remberk
Adres wydawniczy: Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2020
Opis fizyczny: S. 3-27
p-ISBN: 978-83-200-6149-9
Seria: (Praktyka Pediatry)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000644/10853
Autorzy: Anna Szklarska.
Tytuł: Dialektyka przemocy w historiozofii G.W.F. Hegla / Anna Szklarska
¬ródło: W: Na Przełomie : 25 lat seminarium filozoficznego : Uniwersytet Jagielloński 1995-2020 / pod redakcj± Jacka Romańskiego, Anny Szklarskiej, Sabiny Prejsnar-Szatyńskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2020
Opis fizyczny: S. 263-290
p-ISBN: 978-83-8138-122-2
e-ISBN: 978-83-8138-277-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:645/10853
Autorzy: Mirosław Warchołek.
Tytuł: Dialog języka i muzyki w utworach wokalno-instrumentalnych / Mirosław Warchołek
¬ródło: W: Tradycja i nowoczesno¶ć : z zagadnień języka i literatury Słowian Wschodnich. T. 2 / pod redakcj± naukow± Aurelii Kotkiewicz, Bogumiła Ostrowskiego, Moniki Knurowskiej i Mikołaja Mazusia
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: S. 184-192
p-ISBN: 978-83-8084-528-2
e-ISBN: 978-83-8084-529-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 988)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:646/10853
Autorzy: Jacek Sroka.
Tytuł: Dialog społeczny jako przyczółek a zarazem przeszkoda w rozwoju deliberacji / Jacek Sroka
¬ródło: W: Dialog społeczny i jego konteksty / redakcja naukowa Kazimierz W. Frieske, Iwona Zakrzewska
Adres wydawniczy: Warszawa : Dialog, 2020
Opis fizyczny: S. 133-155
p-ISBN: 978-83-948081-4-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000647/10853
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Do poezji Adama Ziemianina - glosa lingwistyczna nowa / Stanisław Koziara
¬ródło: W: W obliczu cudów wszech¶wiata... : studia o twórczo¶ci Adama Ziemianina / redakcja Piotr Borek, Marek Karwala, Roman Mazurkiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2020
Opis fizyczny: S. 39-59
p-ISBN: 978-83-8138-237-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000648/10853
Autorzy: Krystyna Latawiec.
Tytuł: Domek z kart Emila Zegadłowicza w reżyserii Erwina Axera / Krystyna Latawiec
¬ródło: W: Okolice Zegadłowicza / pod redakcj± Henryka Czubały, Włodzimierza Próchnickiego i Katarzyny W±dolny-Tatar
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: S. 201-212
p-ISBN: 978-83-8084-481-6
e-ISBN: 978-83-8084-482-7
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,6649/10853
Autorzy: Władysław Marek Kolasa, Edyta Gałuszka.
Tytuł: Dorobek naukowy i ekspercki Ryszarda Filasa : studium bibliometryczno-dokumentacyjne / Władysław Marek Kolasa, Edyta Gałuszka
¬ródło: W: Od modernizacji do mediosfery : meandry transformacji w komunikowaniu : prace ofiarowane dr. hab. Ryszardowi Filasowi / pod redakcj± Agnieszki Cie¶likowej i Pawła Płanety
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2020
Opis fizyczny: S. 25-61
p-ISBN: 978-83-956040-7-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:650/10853
Autorzy: Janusz Falecki.
Tytuł: Doskonalenie współdziałania instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porz±dku publicznego / Janusz Falecki
¬ródło: W: Racjonalizacja zarz±dzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 6 / redakcja naukowa: Bernard Wi¶niewski, Andrzej Czupryński, Magdalena Gikiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2020
Opis fizyczny: S. 138-149
p-ISBN: 978-83-957235-1-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000651/10853
Autorzy: Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska, Joanna Gajda.
Tytuł: Dostrzec i zrozumieć - dyskryminacja nie tylko ze względu na płeć w opiniach i do¶wiadczeniach polskich politolożek / Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska, Joanna Gajda
¬ródło: W: Polki - bieg przez historię emancypantki bojowniczki obywatelki / redakcja naukowa Danuta Waniek
Adres wydawniczy: Warszawa ; Kraków : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2020
Opis fizyczny: S. 327-349
p-ISBN: 978-83-8209-074-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000652/10853
Autorzy: Magdalena Pasteczka-Cholewa, Magdalena Gatlik.
Tytuł: Do¶wiadczenia studentów pedagogiki specjalnej w konstruowaniu ksi±żek dotykowych dla dzieci z dysfunkcj± narz±du wzroku / Magdalena Pasteczka-Cholewa, Magdalena Gatlik
¬ródło: W: W poszuiwaniu rozwi±zań wspieraj±cych w rozwoju osoby z niepełnosprawno¶ci± wzroku : dialog refleksji i do¶wiadczeń / pod redakcj± naukow± Katarzyny Parys i Piotra Stefańskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2020
Opis fizyczny: S. 189-206
p-ISBN: 978-83-8095-925-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000653/10853
Autorzy: Tomasz Pindel.
Tytuł: Dowcipny pan Bustos Domecq: czy humor duetu Jorge Luis Borges & Adolfo Bioy Casares jeszcze ¶mieszy? : o uniwersalizmie inaczej / Tomasz Pindel
¬ródło: W: Czynnik Borgesa : szkice krytyczne / redaktorzy tomu Wojciech Charchalis, Arkadiusz Żychliński
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2020
Opis fizyczny: S. 111-123
p-ISBN: 978-83-232-3646-7
e-ISBN: 978-83-232-3647-4
Seria: (Filologia Romańska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 77)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,66654/10853
Autorzy: Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska.
Tytuł: Droga Polski do NATO : od "pocz±tku końca" Układu Warszawskiego do Independence, Missouri / Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska
¬ródło: W: NATO w dwadzie¶cia lat po akcesji : wspomnienia, analizy, pytania, wnioski / redakcja naukowa: Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska, Sabina Sanetra-Półgrabi, Paweł Skorut
Adres wydawniczy: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2020
Opis fizyczny: S. 61-78
p-ISBN: 978-83-8209-084-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000655/10853
Autorzy: Dominika Sozańska.
Tytuł: Dylematy etyczne czasu pandemii / Dominika Sozańska
¬ródło: W: Wybrane krajowe i międzynarodowe aspekty polityki społecznej w czasie pandemii koronawirusa / redakcja naukowa: Norbert G. Pikuła, Mirosław Grewiński, Ewelina Zdebska, Wojciech Glac
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo "Scriptum", 2020
Opis fizyczny: S. 273-283
p-ISBN: 978-83-66812-03-1
e-ISBN: 978-83-66812-04-8
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:656/10853
Autorzy: Józef Brynkus.
Tytuł: Dylematy współczesnej ochrony dziedzictwa kulturowego na terenach niezurbanizowanych / Józef Brynkus
¬ródło: W: Historia - pamięć - tożsamo¶ć w edukacji humanistycznej. T. 6, Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego jako forma zachowania pamięci o przeszło¶ci / redakcja Bożena Popiołek, Urszula Kicińska, Agnieszka Słaby
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2020
Opis fizyczny: S. 63-74
p-ISBN: 978-83-66269-50-7
Seria: (Prace Naukowe Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000657/10853
Autorzy: Mateusz Szast.
Tytuł: Dynamika zmian polskiego społeczeństwa obywatelskiego ostatniej dekady / Mateusz Szast
¬ródło: W: Dynamika współczesno¶ci / redakcja naukowa Dorota Czakon-Tralski, Piotr Stawiński
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2020
Opis fizyczny: S. 13-32
p-ISBN: 978-83-8084-467-4
e-ISBN: 978-83-8084-468-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,0
DOI:658/10853
Autorzy: Norbert Pikuła.
Tytuł: Działalno¶ć edukacyjna uniwersytetów trzeciego wieku w czasie pandemii / Norbert G. Pikuła
¬ródło: W: Wyzwania dla edukacji w sytuacji pandemii COVID-19 / redakcja naukowa: Norbert G. Pikuła, Katarzyna Jagielska, Joanna M. Łukasik
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2020
Opis fizyczny: S. 179-190
p-ISBN: 978-83-66812-01-7
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych ; 13)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000659/10853
Autorzy: Żaneta Mrożek.
Tytuł: Działalno¶ć państwa oraz Unii Europejskiej na rzecz poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego osób w wieku podeszłym / Żaneta Mrożek
¬ródło: W: Współczesne konteksty bezpieczeństwa zdrowotnego / redakcja naukowa Olga Wasiuta, Magdalena Szumiec, Ewelina Włodarczyk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2020
Opis fizyczny: S. 145-167
p-ISBN: 978-83-8084-483-4
e-ISBN: 978-83-8084-484-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 976)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,2
DOI:660/10853
Autorzy: Maria Janas, Beata Sufa.
Tytuł: Działalno¶ć wolontariacka w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Skrzyszowie / Maria Janas, Beata Sufa
¬ródło: W: Wolontariat w dobie płynnej rzeczywisto¶ci / pod redakcj± Mateusz Muchacki, Jolanta Machowska-Goc, Beata Sufa
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Petrus, 2020
Opis fizyczny: S. 155-164
p-ISBN: 978-83-7720-454-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000661/10853
Autorzy: Marek Klimek.
Tytuł: Działania pomocowe jednostek samorz±du terytorialnego wobec epidemii / Marek Klimek
¬ródło: W: Wyzwania dla polityki społecznej w kontek¶cie pandemii koronawirusa / redakcja naukowa: Norbert G. Pikuła, Mirosław Grewiński, Ewelina Zdebska, Wojciech Glac
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo "Scriptum", 2020
Opis fizyczny: S. 37-51
p-ISBN: 978-83-66084-75-9
e-ISBN: 978-83-66084-76-6
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych ; 11)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000662/10853
Autorzy: Barbara Nowak.
Tytuł: Działania pomocowe "Patronatu" na rzecz aresztantów i ich rodzin na obszarach Krakowa w latach 1938 - 1939 / Barbara Nowak
¬ródło: W: Wielowymiarowo¶ć wsparcia w pomocy postpenitencjarnej / redakcja naukowa Barbara Nowak
Adres wydawniczy: Kraków : Katedra Pomocy Postpenitencjarnej i Aktywizacji Zawodowej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2020
Opis fizyczny: S. 110-155
p-ISBN: 978-83-947579-6-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000663/10853
Autorzy: Ingrid Pa¶ko.
Tytuł: Dziecko i edukacja skoncentrowana na dziedzictwie kulturowym w regionie / Ingrid Pa¶ko
¬ródło: W: Kultura - sztuka - edukacja. T. 4 / pod redakcj± naukow± Barbary Kurowskiej i Kingi Łapot-Dzierwy
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2020
Opis fizyczny: S. 163-171
p-ISBN: 978-83-8084-554-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1005)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000664/10853
Autorzy: Lucyna Smółka, Martyna Symula.
Tytuł: Dziecko i nauczyciel w procesie kształcenia muzycznego na szczeblu elementarnym / Lucyna Smółka, Martyna Symula
¬ródło: W: Kultura - sztuka - edukacja. T. 4 / pod redakcj± naukow± Barbary Kurowskiej i Kingi Łapot-Dzierwy
Wydanie: S. 37-50
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2020
p-ISBN: 978-83-8084-554-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1005)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000665/10853
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Dziedzictwo antyczne i biblijne we współczesnej kinematografii : wybrane modele reprezentacji (rekonesans) / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Dialog z tradycj±. T. 8, Dziedzictwo antyczne i biblijne dzi¶ / pod redakcj± naukow± Magdaleny Pudy-Blokesz i Magdaleny Ryszki-Kurczab
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2020
Opis fizyczny: S. 381-392
p-ISBN: 978-83-7624-127-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,6666/10853
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Dziedzictwo retoryczne we współczesnych zbiorach biblizmów języka polskiego : casus chiazmu / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Dialog z tradycj±. T. 8, Dziedzictwo antyczne i biblijne dzi¶ / pod redakcj± naukow± Magdaleny Pudy-Blokesz i Magdaleny Ryszki-Kurczab
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2020
Opis fizyczny: S. 179-192
p-ISBN: 978-83-7624-127-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,7667/10853
Autorzy: Robert Faracik.
Tytuł: Dziedzictwo salinarne a współczesna haloterapia w Europie ¦rodkowej / Robert Faracik
¬ródło: W: Tradycje i perspektywy rozwoju kultury uzdrowiskowej w Muszynie w kontek¶cie europejskim / Ppod redakcj± Bożeny Płonki-Syroki, Pawła Brzegowego, Andrzeja Syroki i Sławomira Dorockiego
Adres wydawniczy: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2020
Opis fizyczny: S. 383-398
p-ISBN: 978-83-62563-71-5
Seria: (Kultura Uzdrowiskowa w Europie ; t. 12)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,0668/10853
Autorzy: Emilia Musiał.
Tytuł: Edukacja cyfrowa, czyli jaka? / Emilia Musiał
¬ródło: W: Edukacja jutra : zróżnicowane obszary rozwoju edukacji instytucjonalnej / redakcja naukowa Aleksandra Kamińska-Małek, Piotr Ole¶niewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Akademia Sztuki Wojennej, 2020
Opis fizyczny: S. 198-209
p-ISBN: 978-83-7523-779-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000669/10853
Autorzy: Janusz Ropski.
Tytuł: Edukacja dla bezpieczeństwa w polskiej szkole i możliwo¶ci jej doskonalenia / Janusz Ropski
¬ródło: W: Proces kształcenia uczniów wybranych klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych prowadz±cych przedmiot nauczania edukacja wojskowa / redakcja naukowa Paweł Rafał Ostolski, Zbigniew Le¶niewski
Adres wydawniczy: Warszawa : Akademia Sztuki Wojennej, 2020
Opis fizyczny: S. 98-112
p-ISBN: 978-83-7523-784-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000670/10853
Autorzy: Ewelina Włodarczyk.
Tytuł: Edukacja filarem bezpieczeństwa zdrowotnego człowieka / Ewelina Wlodarczyk
¬ródło: W: Współczesne konteksty bezpieczeństwa zdrowotnego / redakcja naukowa Olga Wasiuta, Magdalena Szumiec, Ewelina Włodarczyk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2020
Opis fizyczny: S. 171-187
p-ISBN: 978-83-8084-483-4
e-ISBN: 978-83-8084-484-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 976)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,9
DOI:671/10853
Autorzy: Katarzyna Białożyt.
Tytuł: Edukacja kobiet w okresie póĽnej staro¶ci / Katarzyna Białożyt
¬ródło: W: Pedagogika i edukacja wobec kryzysu zaufania, wspólnotowo¶ci i autonomii / redakcja naukowa Joanna Madalińska-Michalak, Anna Wiłkomirska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2020
Opis fizyczny: S. 425-439
p-ISBN: 978-83-235-4295-7
e-ISBN: 978-83-235-4303-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000672/10853
Autorzy: Olena Bocharova.
Tytuł: Edukacja muzealna : dobre praktyki...(muzeum, po¶więcone życiu i twórczo¶ci Janusza Korczaka w Klowskim Liceum w Kijowie / Olena Bocharova
¬ródło: W: Kultura - sztuka - edukacja. T. 4 / pod redakcj± naukow± Barbary Kurowskiej i Kingi Łapot-Dzierwy
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2020
Opis fizyczny: S. 151-160
p-ISBN: 978-83-8084-554-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1005)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000673/10853
Autorzy: Krzysztof Gurba.
Tytuł: Edukacja na odległo¶ć w czasie pandemii w ocenie dyrektorów szkół / Krzysztof Gurba
¬ródło: W: Wyzwania dla edukacji w sytuacji pandemii COVID-19 / redakcja naukowa: Norbert G. Pikuła, Katarzyna Jagielska, Joanna M. Łukasik
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2020
Opis fizyczny: S. 151-178
p-ISBN: 978-83-66812-01-7
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych ; 13)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000674/10853
Autorzy: Olena Bocharova.
Tytuł: Edukacja pocz±tkowa w kontek¶cie projektu "Nowa ukraińska szkoła" / Olena Bocharova
¬ródło: W: Pedagogika zmiany w edukacji dziecka : teoria - badania - praktyka w działaniach międzyedukacyjnych : praca zbiorowa / pod redakcj± Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szu¶cik, Beaty Oelszlaeger-Kosturek
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2020
Opis fizyczny: S. 59-71
p-ISBN: 978-83-7587-468-6
Seria: (Edukacja Małego Dziecka ; T. 16)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000675/10853
Autorzy: Małgorzata Nodzyńska, Sylwia Hołda, Karolina Żmij, Michaela Żmij.
Tytuł: Edukacja pozaformalna - camera obscura / Małgorzata Nodzyńska, Sylwia Hołda, Karolina Żmij, Michaela Żmij
¬ródło: W: Edukacja przyrodnicza : w kręgu teorii i praktyki / redakcja Alicja Walosik, Ilona Żeber-Dzikowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2020
Opis fizyczny: S. 51-69
p-ISBN: 978-83-8084-522-0
e-ISBN: 978-83-8084-523-7
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 985)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:676/10853
Autorzy: Anna Kwatera.
Tytuł: Edukacja w zmiennej współczesno¶ci / Anna Kwatera
¬ródło: W: W poszukiwaniu dróg : refleksje na kanwie relacji mistrz-uczeń / pod redakcj± naukow± Joanny M. Łukasik, Katarzyny Jagielskiej i Stanisława Kowala
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2020
Opis fizyczny: S. 207-219
p-ISBN: 978-83-8095-854-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000677/10853
Autorzy: Katarzyna Jagielska.
Tytuł: Edukacja zdalna w sytuacji pandemii w do¶wiadczeniach uczniów szkół ¶rednich / Katarzyna Jagielska
¬ródło: W: Wyzwania dla edukacji w sytuacji pandemii COVID-19 / redakcja naukowa: Norbert G. Pikuła, Katarzyna Jagielska, Joanna M. Łukasik
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2020
Opis fizyczny: S. 95-117
p-ISBN: 978-83-66812-01-7
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych ; 13)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000678/10853
Autorzy: Wojciech Krzysztonek.
Tytuł: Elity lokalne i ruchy miejskie w (post-)pandemicznej rzeczywisto¶ci / Wojciech Krzysztonek
¬ródło: W: Wybrane krajowe i międzynarodowe aspekty polityki społecznej w czasie pandemii koronawirusa / redakcja naukowa: Norbert G. Pikuła, Mirosław Grewiński, Ewelina Zdebska, Wojciech Glac
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo "Scriptum", 2020
Opis fizyczny: S. 197-210
p-ISBN: 978-83-66812-03-1
e-ISBN: 978-83-66812-04-8
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:679/10853
Autorzy: Bożena Popiołek.
Tytuł: Elżbieta z Lubomirskich Sieniawska (ok. 1669-1729) : polityk - fundator - patron / Bożena Popiołek
¬ródło: W: Elżbieta Sieniawska - królowa bez korony / redakcja naukowa: Konrad Morawski, Konrad Pyzel
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2020
Opis fizyczny: S. 12-33
p-ISBN: 978-83-66104-34-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]680/10853
Autorzy: Jarosław Pietrzak.
Tytuł: Elżbieta z Lubomirskich Sieniawska na dworze królowej Marii Kazimiery d'Arquien Sobieskiej w latach 1680-1698 / Jarosław Pietrzak
¬ródło: W: Działalno¶ć Elżbiety Sieniawskiej : polityka - gospodarka - kultura / pod redakcj± Bożeny Popiołek
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2020
Opis fizyczny: S. 53-86
p-ISBN: 978-83-66104-32-7
Seria: (Silva Rerum - Muzeum Pałac w Wilanowie)
Typ publikacji: PRO
Punktacja MNiSW: 20.000681/10853
Autorzy: Bożena Popiołek.
Tytuł: Elżbieta z Lubomirskich Sieniawska, kasztelanowa krakowska - polityk czy polityczna awanturnica / Bożena Popiołek
¬ródło: W: Działalno¶ć Elżbiety Sieniawskiej : polityka - gospodarka - kultura / pod redakcj± Bożeny Popiołek
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2020
Opis fizyczny: S. 7-32
p-ISBN: 978-83-66104-32-7
Seria: (Silva Rerum - Muzeum Pałac w Wilanowie)
Typ publikacji: PRO
Punktacja MNiSW: 20.000682/10853
Autorzy: Dorota Probucka.
Tytuł: Etyczne potępienie my¶listwa / Dorota Probucka
¬ródło: W: Etyczne potępienie my¶listwa / pod redakcj± naukow± Doroty Probuckiej
Adres wydawniczy: Kraków : Universitas, 2020
Opis fizyczny: S. 205-224
p-ISBN: 978-83-242-3629-9
e-ISBN: 978-83-242-6483-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,0683/10853
Autorzy: Tatiana Krawczyńska-Zaucha.
Tytuł: Etyka i warto¶ci pokoleń Baby Boomers, X, Y - jak zarz±dzać motywacj± w różnorodno¶ci? / Tatiana Krawczyńska-Zaucha
¬ródło: W: Globalne konteksty poszanowania praw i wolno¶ci człowieka : współczesne problemy i dylematy : praca zbiorowa. 12 / pod redakcj± Aleksandry Kuzior
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydawnictwo Politechniki ¦l±skiej, 2020
Opis fizyczny: S. 117-127
p-ISBN: 978-83-7880-722-3
Seria: (Monografia / Politechnika ¦l±ska ; nr 858)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:684/10853
Autorzy: Paulina Motylińska, Anna Pieczka.
Tytuł: Ewaluacja jako¶ci informacji jako komponent zachowania bezpieczeństwa informacyjnego / Paulina Motylińska, Anna Pieczka
¬ródło: W: Horyzonty informacji = Information Horizons / pod redakcj± Palomy Korycińskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Jagielloński : Biblioteka Jagiellońska, 2020
Opis fizyczny: S. 62-76
p-ISBN: 978-83-958240-9-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,8
Adres url:685/10853
Autorzy: Magdalena Stoch.
Tytuł: Ewaluacja jako¶ciowa w konsensualnym kształceniu humanistycznym / Magdalena Stoch
¬ródło: W: Ocenianie w szkole na cenzurowanym : badania, dylematy, inspiracje / redakcja naukowa Małgorzata Karwatowska, Małgorzata Latoch-Zielińska, Iwona Morawska
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020
Opis fizyczny: S. 13-30
p-ISBN: 978-83-227-9306-0
Uwagi: Przedruk: M. Stoch, Ewaluacja jako¶ciowa w konsensualnym kształceniu humanistycznym, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio N, Educatio Nova", 2019, Vol. 4, s. 133-146.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 0,9686/10853
Autorzy: Jarosław Jastrzębski.
Tytuł: Ewolucja japońskich kr±żowników ciężkich / Jarosław Jastrzębski
¬ródło: W: Na morzach i oceanach pod wojenn± bander± : wczoraj - dzi¶ - jutro / pod redakcj± Romana Kochnowskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2020
Opis fizyczny: S. 209-243
p-ISBN: 978-83-8138-361-5
e-ISBN: 978-83-8138-362-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:687/10853
Autorzy: Andrzej Czop.
Tytuł: Ewolucja współczesnego terroryzmu - nowe zagrożenia i wyzwania / Andrzej Czop
¬ródło: W: Uwarunkowania współczesnego ¶rodowiska bezpieczeństwa / redakcja naukowa Radosław Bielawski, Dorota Domalewska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020
Opis fizyczny: S. 47-66
p-ISBN: 978-83-7523-789-4
Seria: (325 s.)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000688/10853
Autorzy: Łukasz Kołoczek.
Tytuł: Filozofia dramatu Tischnera jako onto-teo-logia / Łukasz Kołoczek
¬ródło: W: Kryzys warto¶ci - warto¶ć kryzysu / pod redakcja Pawła Korobczaka
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2020
Opis fizyczny: S. 23-49
p-ISBN: 978-83-229-3749-5
Seria: (Filozofia ; 45)
Seria: (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 4013)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000689/10853
Autorzy: Iwona Mytyk.
Tytuł: Flipped classroom - przykład zastosowania zrównoważonego rozwoju w dydaktyce akademickiej / Iwona Mytyk
¬ródło: W: Zrównoważony rozwój wektorem na drodze doskonalenia warsztatu naukowca : praca zbiorowa / pod redakcj± Aleksandry Kuzior i Henryka A. Kretka
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydawnictwo Politechniki ¦l±skiej, 2020
Opis fizyczny: S. 71-80
p-ISBN: 978-83-7880-701-8
Seria: (Monografia / Politechnika ¦l±ska ; nr 842)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000690/10853
Autorzy: Anna Karnat.
Tytuł: Floriana Znanieckiego teoria ¶wiadomo¶ci jako podstawa reformy nauk humanistycznych / Anna Karnat
¬ródło: W: Pogl±dy i my¶li filozoficzne / redakcja: Kamil Maci±g, Ewelina ChodĽko
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2020
Opis fizyczny: S. 124-131
p-ISBN: 978-83-66489-33-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,5
Adres url:691/10853
Autorzy: Jarosław Jastrzębski.
Tytuł: Flotylla Lotnicza Japońskiej Marynarki Wojennej : w okresie wojny na Pacyfiku / Jarosław Jastrzębski
¬ródło: W: Na morzach i oceanach pod wojenn± bander± : wczoraj - dzi¶ - jutro / pod redakcj± Romana Kochnowskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2020
Opis fizyczny: S. 263-302
p-ISBN: 978-83-8138-361-5
e-ISBN: 978-83-8138-362-2
Uwagi: 10.12797/9788381383622.12
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:692/10853
Autorzy: Marcin Mazgaj.
Tytuł: Forma akcji. Art. 30029-30035 / Marcin Mazgaj
¬ródło: W: Kodeks spółek handlowych. Komentarz / Zbigniew Jara (redaktor)
Adres wydawniczy: Warszawa : C. H. Beck, 2020
Opis fizyczny: S. 1274-1288
p-ISBN: 978-83-8158-932-1
Seria: (Duże Komentarze Becka)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:693/10853
Autorzy: Izabela Glac.
Tytuł: Formy wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w czasach edukacji zdalnej / Izabela Glac
¬ródło: W: Wyzwania dla polityki społecznej w kontek¶cie pandemii koronawirusa / redakcja naukowa: Norbert G. Pikuła, Mirosław Grewiński, Ewelina Zdebska, Wojciech Glac
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo "Scriptum", 2020
Opis fizyczny: S. 151-172
p-ISBN: 978-83-66084-75-9
e-ISBN: 978-83-66084-76-6
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych ; 11)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,5694/10853
Autorzy: Ewa Młynarczyk.
Tytuł: Frazemy obrazuj±ce sposób prowadzenia gospodarstwa domowego (rekonesans) / Ewa Młynarczyk
¬ródło: W: Słowiańska frazeologia gwarowa. 2 / pod redakcj± Macieja Raka i Valerija M. Mokienki
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2020
Opis fizyczny: S. 165-172
p-ISBN: 978-83-8138-234-2
e-ISBN: 978-83-8138-245-8
Seria: (Biblioteka "LingVariów" ; t. 28)
Seria: (Z Prac Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:695/10853
Autorzy: Ewa Sikora.
Tytuł: Frazeologia podhalańska w pamiętnikach i gawędach górali jako Ľródło rekonstrukcji językowego obrazu głodu / Ewa Sikora
¬ródło: W: Słowiańska frazeologia gwarowa. 2 / pod redakcj± Macieja Raka i Valerija M. Mokienki
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2020
Opis fizyczny: S. 199-207
p-ISBN: 978-83-8138-234-2
e-ISBN: 978-83-8138-245-8
Seria: (Biblioteka "LingVariów" ; t. 28)
Seria: (Z Prac Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:696/10853
Autorzy: Sławomir Dorocki, Agnieszka Kwiatek-Sołtys.
Tytuł: Funkcje uzdrowiskowe jako czynnik rozwoju małych miast w Karpatach Polskich / Sławomir Dorocki, Agnieszka Kwiatek-Sołtys
¬ródło: W: Tradycje i perspektywy rozwoju kultury uzdrowiskowej w Muszynie w kontek¶cie europejskim / pod redakcj± Bożeny Płonki-Syroki, Pawła Brzegowego, Andrzeja Syroki i Sławomira Dorockiego
Adres wydawniczy: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2020
Opis fizyczny: S. 273-288
p-ISBN: 978-83-62563-71-5
Seria: (Kultura Uzdrowiskowa w Europie ; t. 12)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,0697/10853
Autorzy: Magdalena Szumiec.
Tytuł: Funkcjonowanie zawodowe nauczycieli w obliczu przemian społecznych i edukacyjnych / Magdalena Szumiec
¬ródło: W: W poszukiwaniu dróg : refleksje na kanwie relacji mistrz-uczeń / pod redakcj± naukow± Joanny M. Łukasik, Katarzyny Jagielskiej i Stanisława Kowala
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2020
Opis fizyczny: S. 337-350
p-ISBN: 978-83-8095-854-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000698/10853
Autorzy: Krzysztof Czekaj.
Tytuł: Gdyby mapy mogły mówić... : raz jeszcze o socjologicznych mapach badawczych w procesie badania miasta: diagnoza społeczna i planowanie społeczne w XXI wieku / Krzysztof Czekaj
¬ródło: W: Społeczeństwo - kultura - wychowanie : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Sztumskiemu z okazji 90-lecia urodzin / pod redakcj± Felicjana Byloka, Mirosława Łapota, Kazimierza Rędzińskiego
Adres wydawniczy: Częstochowa : Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, 2020
Opis fizyczny: S. 131-145
p-ISBN: 978-83-66536-07-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000699/10853
Autorzy: Janina Pach.
Tytuł: Główne stymulatory i bariery rozwoju przedsiębiorczo¶ci społecznej w Polsce / Janina Pach
¬ródło: W: Ekonomia społeczna i przedsiębiorczo¶ć : innowacje - ¶rodowisko / redakcja naukowa: Marta Czyżewska, Janina Pach, Krzysztof Sala
Adres wydawniczy: Warszawa : CeDeWu, 2020
Opis fizyczny: S. 91-108
p-ISBN: 978-83-8102-310-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000700/10853
Autorzy: Katarzyna Gucwa-Porębska.
Tytuł: Główne założenia metody OSL w kontek¶cie procesu readaptacji osadzonych i ich rodzin w ¶rodowisku wolno¶ciowym / Katarzyna Gucwa-Porębska
¬ródło: W: Wielowymiarowo¶ć wsparcia w pomocy postpenitencjarnej / redakcja naukowa Barbara Nowak
Adres wydawniczy: Kraków : Katedra Pomocy Postpenitencjarnej i Aktywizacji Zawodowej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2020
Opis fizyczny: S. 45-55
p-ISBN: 978-83-947579-6-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000701/10853
Autorzy: Tomasz Szybisty.
Tytuł: Granica życia i ¶mierci : motyw krystalicznej tafli w opowiadaniu E.T.A Hoffmanna Kopalnie w Falun / Tomasz Szybisty
¬ródło: W: Przezroczysto¶ć w kulturze / redakcja naukowa Agnieszka Smaga, Brygida Pawłowska-J±drzyk
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW
Opis fizyczny: S. 177-188
p-ISBN: 978-83-8090-708-9
e-ISBN: 978-83-8090-709-6
Seria: (Prace Katedry Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów / Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ; 6)
Uwagi: Przedruk artykułu: Granica życia i ¶mierci : motyw kryształowej tafli w opowiadaniu E.T.A. Hoffmanna Kopalnie w Falun, "Zał±cznik Kulturoznawczy" 2019, nr 6, s. 339-353.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 0,6702/10853
Autorzy: Anna Baprowska, Martin Bílek, Małgorzata Nodzyńska.
Tytuł: Hierarchizacja pojęć w podstawie programowej przedmiotów przyrodniczych a planowanie nauczania / Anna Baprowska, Martin Bílek, Małgorzata Nodzyńska
¬ródło: W: Edukacja przyrodnicza : w kręgu teorii i praktyki / redakcja Alicja Walosik, Ilona Żeber-Dzikowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2020
Opis fizyczny: S. 166-180
p-ISBN: 978-83-8084-522-0
e-ISBN: 978-83-8084-523-7
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 985)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:703/10853
Autorzy: Tomasz Cyrol.
Tytuł: Hybrydowe formy ADR / Tomasz Cyrol
¬ródło: W: Sto lat polskiego prawa handlowego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie, T. 2 / redakcja naukowa Małgorzata Dumkiewicz, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Jerzy Szczotka
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2020
Opis fizyczny: S. 765-776
p-ISBN: 978-83-8187-795-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,6704/10853
Autorzy: Krzysztof Tatoj, Agnieszka Tatoj.
Tytuł: Ichtiofauna otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego / Krzysztof Tatoj, Agnieszka Tatoj
¬ródło: W: Charakterystyka przyrodnicza obszaru otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego / zespół redakcyjny: Paulina Kramarz, Małgorzata Pociask, Radosław Michalski
Adres wydawniczy: Kraków : Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, 2020
Opis fizyczny: S. 350-358
p-ISBN: 978-83-954138-6-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Adres url:705/10853
Autorzy: Katarzyna Parys.
Tytuł: Idee pedagogiki specjalnej w działaniach tyflopedagogów / Katarzyna Parys
¬ródło: W: W poszuiwaniu rozwi±zań wspieraj±cych w rozwoju osoby z niepełnosprawno¶ci± wzroku : dialog refleksji i do¶wiadczeń / pod redakcj± naukow± Katarzyny Parys i Piotra Stefańskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2020
Opis fizyczny: S. 43-56
p-ISBN: 978-83-8095-925-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000706/10853
Autorzy: Paweł Łubiński.
Tytuł: Ideologiczno-polityczne determinanty bezpieczeństwa w ¶rodowisku nadmiarowo¶ci informacji / Paweł Łubiński
¬ródło: W: Bezpieczeństwo informacyjne i medialne w czasach nadprodukcji informacji / redakcja naukowa Hanna Batorowska, Paulina Motylińska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2020
Opis fizyczny: S. 69-97
p-ISBN: 978-83-65741-51-6
Seria: (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 195)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]707/10853
Autorzy: Barbara Nawolska.
Tytuł: Ile waży beczka? : czyli jak zadanie matematyczne rozwi±zywali adepci zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej / Barbara Nawolska
¬ródło: W: Pedagogika zmiany w edukacji dziecka : teoria - badania - praktyka / pod redakcj± Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szu¶cik, Beaty Oelszlaeger-Kosturek
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2020
Opis fizyczny: S. 75-86
p-ISBN: 978-83-7587-468-6
Seria: (Edukacja Małego Dziecka ; T. 15)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000708/10853
Autorzy: Diana Wasilewska.
Tytuł: Illness as metaphor in Polish art criticism of the 1930's / Diana Wasilewska
¬ródło: W: Obraz choroby w dyskursie kulturowym / pod redakcj± Anny Małeckiej i Jacka Dębickiego
Adres wydawniczy: Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2020
Opis fizyczny: S. 189-198
p-ISBN: 978-83-66364-17-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,5709/10853
Autorzy: Isabel Röskau-Rydel.
Tytuł: Im Blick der Besatzer : Die "Krakauer Zeitung" 1939-1945 / Isabel Röskau-Rydel
¬ródło: W: Literatura a polityka = Literatur und Politik / redakcja naukowa Tomasz Szybisty, Joanna Godlewicz-Adamiec oraz Bruno Arich-Gerz, Angelika Schneiger, Stefan Hermes, Tobiasz Janikowski, Anna Górajek
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2020
Opis fizyczny: S. 371-388
p-ISBN: 978-83-235-4361-9
Seria: (Literatura - Konteksty ; t. 5)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: GER
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,1710/10853
Autorzy: Sebastian Stankiewicz.
Tytuł: Ingarden - twórca intuicyjny albo o Ingardenowskiej praktyce fotografii = Ingarden - an Intuitive Artist, or on Ingarden's Photographic Practice / Sebastian Stankiewicz
¬ródło: W: Roman Ingarden : filozof i fotograf = philosopher and photographer / redakcja Maria Anna Potocka
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, 2020
Opis fizyczny: S. 32-59
p-ISBN: 978-83-65851-37-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL, ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,5711/10853
Autorzy: Piotr Majewicz.
Tytuł: Inkluzja społeczna a problemy autopercepcji i spostrzegania społecznego osób z niepełnosprawno¶ci± / Piotr Majewicz
¬ródło: W: Problematyczno¶ć inkluzji społecznej i edukacyjnej osób z niepełnosprawno¶ciami i o szczególnych potrzebach / redakcja naukowa Zdzisława Janiszewska-Nie¶cioruk
Adres wydawniczy: Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza UZ, 2020
Opis fizyczny: S. 29-46
p-ISBN: 978-83-7842-445-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:712/10853
Autorzy: Grzegorz Dutka.
Tytuł: Innowacje i innowacyjno¶ć w kontek¶cie rozwoju obszarów wiejskich : perspektywa liderów lokalnych województwa małopolskiego / Grzegorz Dutka
¬ródło: W: Zarz±dzanie zmian± : innowacje, organizacje, bezpieczeństwo / redakcja naukowa Jadwiga Mazur, Paulina Rojek-Adamek, Justyna Tomczyk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: S. 30-44
p-ISBN: 978-83-8084-102-4
e-ISBN: 978-83-8084-177-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 951)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,75
DOI:713/10853
Autorzy: Dorota Murzyn.
Tytuł: Innowacje inkluzywne jako szansa na wł±czenie grup marginalizowanych w procesy rozwoju i zmniejszenie nierówno¶ci społecznych / Dorota Murzyn
¬ródło: W: Ekonomia społeczna i przedsiębiorczo¶ć : innowacje - ¶rodowisko / redakcja naukowa: Marta Czyżewska, Janina Pach, Krzysztof Sala
Adres wydawniczy: Warszawa : CeDeWu, 2020
Opis fizyczny: S. 229-241
p-ISBN: 978-83-8102-310-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000714/10853
Autorzy: Wojciech Maciejewski.
Tytuł: Innowacje społeczne i ich znaczenie dla rozwoju społecznego-ekonomicznego w opinii studentów kierunku ekonomia społeczna / Wojciech Maciejewski
¬ródło: W: Ekonomia społeczna i przedsiębiorczo¶ć : innowacje - ¶rodowisko / redakcja naukowa: Marta Czyżewska, Janina Pach, Krzysztof Sala
Adres wydawniczy: Warszawa : CeDeWu, 2020
Opis fizyczny: S. 243-257
p-ISBN: 978-83-8102-310-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000715/10853
Autorzy: Anna Gagat-Matuła.
Tytuł: Integracja sensoryczna jako terapia wspomagaj±ca rozwijanie komunikacji dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu : studium przypadku / Anna Gagat-Matuła
¬ródło: W: Komunikowanie się społeczne osób zagrożonych marginalizacj± : konteksty teoretyczne i praktyczne rozwi±zania / redakcja naukowa Katarzyna Plutecka i Anna Gagat-Matuła
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: S. 159-172
p-ISBN: 978-83-8084-409-4
e-ISBN: 978-83-8084-410-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 954)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:716/10853
Autorzy: Mirosław Michalik, Ewa Przebinda.
Tytuł: Inter- i transdyscyplinarno¶ć w opisie niemowno¶ci oraz niemówienia / Mirosław Michalik, Ewa Przebinda
¬ródło: W: Interdyscyplinarno¶ć w logopedii : konieczno¶ć czy nadmiar? / pod redakcj± Izabeli Więcek-Poborczyk, Justyny Żulewskiej-Wrzosek
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2020
Opis fizyczny: S. 15-27
p-ISBN: 978-83-66010-85-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:717/10853
Autorzy: Jacek Sroka, Joanna Podgórska-Rykała.
Tytuł: Intermediacja interesów, czyli o roli indywidualnych wkładów w grupowych działaniach : kiedy niezorientowana publicznie grupa interesu staje się zorientowanym publicznie interesariuszem? / Jacek Sroka, Joanna Podgórska-Rykała
¬ródło: W: Bezpieczeństwo personalne a bezpieczeństwo strukturalne. T. 8, Struktura warstwowa bezpieczeństwa / redakcja naukowa Teresa Grabińska, Zbigniew KuĽniar
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Akademii Wojsk L±dowych imienia generała Tadeusza Ko¶ciuszki, 2020
Opis fizyczny: S. 61-78
p-ISBN: 978-83-66299-15-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000718/10853
Autorzy: Edyta Pluta-Saladra.
Tytuł: Jagiellonowie a klasztory żeńskie w Małopolsce do 1506 roku / Edyta Pluta-Saladra
¬ródło: W: Jagiellonowie i ich ¶wiat : polityka ko¶cielna i praktyki religijne Jagiellonów / pod redakcj± Bożeny Czwojdrak, Jerzego Sperki i Piotra Węcowskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", 2020
Opis fizyczny: S. 225-241
p-ISBN: 978-83-65548-62-7
Seria: (Studia Jagiellonica ; nr 4)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]719/10853
Autorzy: Małgorzata ¦wider, Maria Reisky, Serhii Levchenko.
Tytuł: Jak Hans Janem został : o problemie zmiany imion na ¦l±sku w okresie powojennym / Małgorzata ¦wider, Maria Reisky, Serhii Levchenko
¬ródło: W: Europa ¦rodkowo-Wschodnia jako obszar wielu kultur i polityk : studia historyczne i politologiczne ofiarowane Profesorowi Nikołajowi Iwanowowi / pod redakcj± Aleksandra Kwiatka i Zbigniewa Machelskiego
Adres wydawniczy: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2020
Opis fizyczny: S. 357-368
p-ISBN: 978-83-7395-873-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000720/10853
Autorzy: Anna Karnat.
Tytuł: Jak pogodzić się z nieuchronnym : Ars moriendi według Henninga Mankella / Anna Karnat
¬ródło: W: Dynamika współczesno¶ci / redakcja naukowa Dorota Czakon-Tralski, Piotr Stawiński
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2020
Opis fizyczny: S. 171-194
p-ISBN: 978-83-8084-467-4
e-ISBN: 978-83-8084-468-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,25721/10853
Autorzy: Natalia Czyżowska.
Tytuł: Jak prowadzić z dziećmi rozmowy o ¶mierci bliskiej osoby / Natalia Czyżowska
¬ródło: W: Integralna troska o chorego u kresu życia / redakcja: Agnieszka Bertman-Wierzchowska, Wojciech Kochan, Józef Stala
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020
Opis fizyczny: S. 135-147
p-ISBN: 978-83-233-4928-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000722/10853
Autorzy: Aleksandra Izdebska, Małgorzata Kły¶.
Tytuł: Jaki wpływ maj± inwazyjne gatunki obcych stawonogów na zdrowie ludzi i otaczaj±c± nas przyrodę? / Aleksandra Izdebska, Małgorzata Kły¶
¬ródło: W: Stawonogi pasożytnicze i alergenne. T. 3 / pod redakcj± Alicji Buczek, Czesława Błaszaka
Adres wydawniczy: Lublin : KOLIBER- Oficyna Wydawnicza Fundacji na Rzecz Zwalczania Kleszczy i Profilaktyki w Chorobach Odkleszczowych w Lublinie, 2020
Opis fizyczny: S. 84-95
p-ISBN: BRAK
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000723/10853
Autorzy: Dominika Sozańska.
Tytuł: Jako¶ć a warto¶ć życia : nowe wyzwanie dla polityki społecznej / Dominika Sozańska
¬ródło: W: Współczesne kierunki i problemy polityki społecznej : wybrane zagadnienia / redakcja naukowa Marek Klimek, Ireneusz ¦witała
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: S. 39-60
p-ISBN: 978-83-8084-471-1
e-ISBN: 978-83-8084-472-8
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 970)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]724/10853
Autorzy: Jarosław Jastrzębski.
Tytuł: Japoński lotniskowiec typu Hōshō / Jarosław Jastrzębski
¬ródło: W: Na morzach i oceanach pod wojenn± bander± : wczoraj - dzi¶ - jutro / pod redakcj± Romana Kochnowskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2020
Opis fizyczny: S. 199-208
p-ISBN: 978-83-8138-361-5
e-ISBN: 978-83-8138-362-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:725/10853
Autorzy: Olga Grzy¶.
Tytuł: Jedna historia, dwie powie¶ci - o homoseksualnej miło¶ci księży w "Ruega por nosotros" Alfonsa Carvajala i "Como esta tarde para siempre" Jaimego Manriquego / Olga Grzy¶
¬ródło: W: Literatura i historia - przegl±d i analiza / redakcja: Ewelina ChodĽko, Aleksandra Surma
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2020
Opis fizyczny: S. 39-54
p-ISBN: 978-83-66489-07-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,8726/10853
Autorzy: Krzysztof Olchawa.
Tytuł: Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w systemie bezpieczeństwa lokalnego / Krzysztof Olchawa
¬ródło: W: Samorz±d terytorialny wobec problemów bezpieczeństwa lokalnego i bezpieczeństwa państwa w Polsce / redakcja: Janusz Ropski, Sabina Sanetra-Półgrabi, Paweł Skorut, Paweł Ostachowski
Adres wydawniczy: Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku - Białej, 2020
Opis fizyczny: S. 377-391
p-ISBN: 978-83-61310-77-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000727/10853
Autorzy: Magdalena Str±czyńska.
Tytuł: Jednostki samorz±du terytorialnego w strukturze systemu zarz±dzania kryzysowego w Polsce / Magdalena Str±czyńska
¬ródło: W: Samorz±d terytorialny wobec problemów bezpieczeństwa lokalnego i bezpieczeństwa państwa w Polsce / redakcja: Janusz Ropski, Sabina Sanetra-Półgrabi, Paweł Skorut, Paweł Ostachowski
Adres wydawniczy: Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku - Białej, 2020
Opis fizyczny: S. 363-375
p-ISBN: 978-83-61310-77-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000728/10853
Autorzy: Łukasz Kołoczek.
Tytuł: Język jako naród - czego może nauczyć nas przypadek Heideggera / Łukasz Kołoczek
¬ródło: W: Między histori± idei a metafizyk± : 1919 / 2009 / 2019 : księga pami±tkowa z okazji setnej rocznicy urodzin i dziesi±tej rocznicy ¶mierci Barbary Skargi / redaktor Mateusz Falkowski
Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja na Rzecz My¶lenia im. Barbary Skargi, 2020
Opis fizyczny: S. 319-339
p-ISBN: 978-83-64547-45-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000729/10853
Autorzy: Sandra Strugała.
Tytuł: Język ¶redniowiecznej medycyny na podstawie weneckiego Skarbca ubogich Piotra Hiszpana / Sandra Strugała
¬ródło: W: Języki specjalistyczne w ujęciu diachronicznym i synchronicznym. 1 / redakcja naukowa Beata Malczewska, Joanna WoĽniakiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: S. 172-184
p-ISBN: 978-83-8684-530-5
e-ISBN: 978-83-8084-531-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 989)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:730/10853
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Już nie pokój, jeszcze nie wojna : koncept wolno¶ci i zniewolenia / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: W: Pola wolno¶ci / redakcja naukowa Alicja Bartu¶
Adres wydawniczy: O¶więcim ; Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2020
Opis fizyczny: S. 11-37
p-ISBN: 978-83-7205-370-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:731/10853
Autorzy: Piotr Tusiński.
Tytuł: Katalog i tre¶ć zasad prawa administracyjnego / Piotr Adam Tusiński
¬ródło: W: Prawo administracyjne. Czę¶ć ogólna, ustrojowe prawo administracyjne, wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego / redakcja naukowa Marian Zdyb, Jerzy Stelmasiak
Wydanie: Wyd. 2
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2020
Opis fizyczny: S. 133-213
p-ISBN: 978-83-8187-273-7
Seria: (Seria Akademicka)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 5,0
Adres url:732/10853
Autorzy: Łucja Kobroń-G±siorowska.
Tytuł: Kierunki rozwoju ustawodawstwa zwi±zkowego w II RP / Łucja Kobroń-G±siorowska
¬ródło: W: Prawo i czas : Księga Jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin Profesora Adama Lityńskiego / redakcja Maciej Borski, Dorota Fleszer, Andrzej Pokora, Anna Rogacka-Łukasik
Adres wydawniczy: Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2020
Opis fizyczny: S. 139-153
p-ISBN: 978-83-66165-53-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:733/10853
Autorzy: Dorota Żurek.
Tytuł: Kobiety i przemoc w ¶wietle ksi±g s±dowych małych miast województwa krakowskiego (XV-XVI w.) : zarys problematyki / Dorota Żurek
¬ródło: W: Przemoc / redakcja Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Marcin Gadocha
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: S. 53-63
p-ISBN: 978-83-8084-490-2
e-ISBN: 978-83-8084-491-9
Seria: (W Kręgu Rodziny Epok Dawnych)
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 967)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]734/10853
Autorzy: Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska.
Tytuł: Kobiety w służbach mundurowych RP : specyfi ka przeciwdziałania dyskryminacji w grupach dyspozycyjnych / Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska
¬ródło: W: Polki - bieg przez historię emancypantki bojowniczki obywatelki / redakcja naukowa Danuta Waniek
Adres wydawniczy: Warszawa ; Kraków : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2020
Opis fizyczny: S. 297-326
p-ISBN: 978-83-8209-074-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000735/10853
Autorzy: Marcin Urbaniak.
Tytuł: Kodeks etyki łowieckiej jako narzędzie maskowania przemocy / Marcin Urbaniak
¬ródło: W: Etyczne potępienie my¶listwa / pod redakcj± naukow± Doroty Probuckiej
Adres wydawniczy: Kraków : Universitas, 2020
Opis fizyczny: S. 107-137
p-ISBN: 978-83-242-3629-9
e-ISBN: 978-83-242-6483-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,6736/10853
Autorzy: Barbara Kędzierska.
Tytuł: Kompetencje seniorów w kontek¶cie całożyciowej edukacji w raunkach pandemii / Barbara Kędzierska
¬ródło: W: Zdalne kształcenie akademickie dorosłych w czasie pandemii / redakcja naukowa: Jakub J. Czarkowski, Mariusz Malinowski, Marcin Strzelec, Maciej Tana¶
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2020
Opis fizyczny: S. 267-275
p-ISB