Wynik wyszukiwania

Zapytanie: PRO
Liczba odnalezionych rekordów: 9756

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/9756

Autorzy: Sławomir Trusz.
Tytuł: "Eurosieroctwo" jako efekt edukacyjnego samospełniaj±cego się proroctwa / Sławomir Trusz
¬ródło: W: W poszukiwaniu dróg : refleksje na kanwie relacji mistrz-uczeń / pod redakcj± naukow± Joanny M. Łukasik, Katarzyny Jagielskiej i Stanisława Kowala
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2020
Opis fizyczny: S. 241-280
p-ISBN: 978-83-8095-854-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0002/9756
Autorzy: Urszula Kicińska.
Tytuł: "Funkcyi mojej dosyć czynić, jakom zwykł dot±d" - współpraca Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej z urzędnikami jako przejaw działalno¶ci gospodarczej kasztelanowej krakowskiej / Urszula Kicińska
¬ródło: W: Działalno¶ć Elżbiety Sieniawskiej : polityka - gospodarka - kultura / pod redakcj± Bożeny Popiołek
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2020
Opis fizyczny: S. 279-304
p-ISBN: 978-83-66104-32-7
Seria: (Silva Rerum - Muzeum Pałac w Wilanowie)
Typ publikacji: PRO
Punktacja MNiSW: 20.0003/9756
Autorzy: Małgorzata Chrobak.
Tytuł: "My¶lenie wzrokowe" w prozie Ireny Jurgielewiczowej / Małgorzata Chrobak
¬ródło: W: Zmysły i literatura dla dzieci i młodzieży / pod redakcj± Bernadety Niesporek-Szamburskiej, Małgorzaty Wójcik-Dudek
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego, 2020
Opis fizyczny: S. 143-152
p-ISBN: 978-83-226-3759-3
Seria: (Prace Naukowe / Uniwersytet ¦l±ski w Katowicach ; 3900)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,54/9756
Autorzy: Andrzej Franaszek.
Tytuł: "Tobie wła¶ciwie chodzi o zbawienie ¶wiata" : Józefa Czapskiego i Czesława Miłosza listy o duszy / Andrzej Franaszek
¬ródło: W: Peryferie Miłosza : nieznane konteksty, glosy, nowe rozpoznania / pod redakcj± Marka Bernackiego
Adres wydawniczy: Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2020
Opis fizyczny: S. 213-227
p-ISBN: 978-83-66249-47-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,75/9756
Autorzy: Marcin Mazgaj.
Tytuł: Akcje i uprawnienia indywidualne akcjonariusza. Art. 30015-30028 / Marcin Mazgaj
¬ródło: W: Kodeks spółek handlowych. Komentarz / Zbigniew Jara (redaktor)
Wydanie: Wyd. 3
Adres wydawniczy: Warszawa : C. H. Beck, 2020
Opis fizyczny: S. 1233-1273
p-ISBN: 978-83-8158-932-1
Seria: (Duże Komentarze Becka)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:6/9756
Autorzy: Norbert Pikuła.
Tytuł: Aktywno¶ć osób starszych w sytuacji pandemii koronawirusa / Norbert G. Pikuła
¬ródło: W: Wyzwania dla polityki społecznej w kontek¶cie pandemii koronawirusa / redakcja naukowa: Norbert G. Pikuła, Mirosław Grewiński, Ewelina Zdebska, Wojciech Glac
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo "Scriptum", 2020
Opis fizyczny: S. 139-150
p-ISBN: 978-83-66084-75-9
e-ISBN: 978-83-66084-76-6
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych ; 11)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,97/9756
Autorzy: Karolina Kilar.
Tytuł: Alternatywne metody komunikacji jako wsparcie dla osób z problemami w porozumiewaniu się / Karolina Kilar
¬ródło: W: Komunikowanie się społeczne osób zagrożonych marginalizacj± : konteksty teoretyczne i praktyczne rozwi±zania / redakcja naukowa Katarzyna Plutecka i Anna Gagat-Matuła
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: S. 108-118
p-ISBN: 978-83-8084-409-4
e-ISBN: 978-83-8084-410-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 954)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:8/9756
Autorzy: Marek Gładysz.
Tytuł: Analiza i synteza tekstów w translacji / Marek Gładysz
¬ródło: W: Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. 2 / redakcja naukowa Artur Dariusz Kubacki, Katarzyna Sowa-Bacia
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2020
Opis fizyczny: S. 72-96
p-ISBN: 978-83-8084-391-2
e-ISBN: 978-83-8084-392-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 940)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:9/9756
Autorzy: Magdalena Ryszka-Kurczab.
Tytuł: Argumentacja retoryczna - koncepcje klasyczne a współczesne ujęcia podręcznikowe / Magdalena Ryszka-Kurczab
¬ródło: W: Dialog z tradycj±. T. 8, Dziedzictwo antyczne i biblijne dzi¶ / pod redakcj± naukow± Magdaleny Pudy-Blokesz i Magdaleny Ryszki-Kurczab
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2020
Opis fizyczny: S. 165-177
p-ISBN: 978-83-7624-127-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,6510/9756
Autorzy: Olga Wasiuta, Sergiusz Wasiuta.
Tytuł: Bezpieczeństwo zdrowotne a problemy demograficzne współczesnej Rosji / Olga Wasiuta, Sergiusz Wasiuta
¬ródło: W: Współczesne konteksty bezpieczeństwa zdrowotnego / redakcja naukowa Olga Wasiuta, Magdalena Szumiec, Ewelina Włodarczyk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2020
Opis fizyczny: S. 97-116
p-ISBN: 978-83-8084-483-4
e-ISBN: 978-83-8084-484-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 976)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,0
DOI:11/9756
Autorzy: Franciszek Mróz.
Tytuł: Cudowne Ľródła w Karpatach Polskich / Franciszek Mróz
¬ródło: W: Tradycje i perspektywy rozwoju kultury uzdrowiskowej w Muszynie w kontek¶cie europejskim / pod redakcj± Bożeny Płonki-Syroki, Pawła Brzegowego, Andrzeja Syroki i Sławomira Dorockiego
Adres wydawniczy: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2020
Opis fizyczny: S. 147-162
p-ISBN: 978-83-62563-71-5
Seria: (Kultura Uzdrowiskowa w Europie ; t. 12)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,512/9756
Autorzy: Łukasz Tomczyk.
Tytuł: Czego możemy nauczyć się od tych, którzy prowadz± zdaln± edukację od dawna? / Łukasz Tomczyk
¬ródło: W: Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19 : z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele / redakcja naukowa Jacek Pyżalski
Adres wydawniczy: Warszawa : EduAkcja, 2020
Opis fizyczny: S. 93-97
p-ISBN: 978-83-957316-0-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00013/9756
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Człowiek nienasycony : projekcje zmysłowego do¶wiadczania ¶wiata gór w prozie dla młodzieży (Jerzy i Helena Rytardowie, Józef Bieniasz) / Zofia Budrewicz
¬ródło: W: Zmysły i literatura dla dzieci i młodzieży / pod redakcj± Bernadety Niesporek-Szamburskiej, Małgorzaty Wójcik-Dudek
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego, 2020
Opis fizyczny: S. 89-108
p-ISBN: 978-83-226-3759-3
Seria: (Prace Naukowe / Uniwersytet ¦l±ski w Katowicach ; 3900)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,014/9756
Autorzy: Małgorzata Kowalcze.
Tytuł: Czy "człowiek" Tischnera może być posthumanistyczny? : czy "postczłowiek" jest tischnerowski? / Małgorzata Kowalcze
¬ródło: W: Wolno¶ć warto¶ci - warto¶ć wolno¶ci : inspiracje Tischnerowskie / red. Stanisław Gulak, Wojciech Majka
Adres wydawniczy: Nowy Targ : Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2020
Opis fizyczny: S. 39-54
p-ISBN: 978-83-60621-41-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,8515/9756
Autorzy: Paulina Rojek-Adamek.
Tytuł: Design intensive - czyli o potrzebie zarz±dzania wzornictwem w strategii firmy / Paulina Rojek-Adamek
¬ródło: W: Zarz±dzanie zmian± : innowacje, organizacje, bezpieczeństwo / redakcja naukowa Jadwiga Mazur, Paulina Rojek-Adamek, Justyna Tomczyk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: S. 65-79
p-ISBN: 978-83-8084-102-4
e-ISBN: 978-83-8084-177-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 951)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,77
DOI:16/9756
Autorzy: Renata DĽwigoł.
Tytuł: Diabelski czyli jaki? : kilka słów o motywacji nazw : uwagi wstępne / Renata DĽwigoł
¬ródło: W: Słowiańska frazeologia gwarowa. 2 / pod redakcj± Macieja Raka i Valerija M. Mokienki
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2020
Opis fizyczny: S. 235-244
p-ISBN: 978-83-8138-234-2
e-ISBN: 978-83-8138-245-8
Seria: (Biblioteka "LingVariów" ; t. 28)
Seria: (Z Prac Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:17/9756
Autorzy: Marta Czyżewska.
Tytuł: Diagnoza postaw przedsiębiorczych i potrzeb wsparcia w realizacji planów biznesowych studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / Marta Czyżewska
¬ródło: W: Ekonomia społeczna i przedsiębiorczo¶ć : innowacje - ¶rodowisko / redakcja naukowa: Marta Czyżewska, Janina Pach, Krzysztof Sala
Adres wydawniczy: Warszawa : CeDeWu, 2020
Opis fizyczny: S. 123-137
p-ISBN: 978-83-8102-310-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00018/9756
Autorzy: Janusz Falecki.
Tytuł: Doskonalenie współdziałania instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porz±dku publicznego / Janusz Falecki
¬ródło: W: Racjonalizacja zarz±dzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 6 / redakcja naukowa: Bernard Wi¶niewski, Andrzej Czupryński, Magdalena Gikiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2020
Opis fizyczny: S. 138-149
p-ISBN: 978-83-957235-1-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00019/9756
Autorzy: Tomasz Pindel.
Tytuł: Dowcipny pan Bustos Domecq: czy humor duetu Jorge Luis Borges & Adolfo Bioy Casares jeszcze ¶mieszy? : o uniwersalizmie inaczej / Tomasz Pindel
¬ródło: W: Czynnik Borgesa : szkice krytyczne / redaktorzy tomu Wojciech Charchalis, Arkadiusz Żychliński
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2020
Opis fizyczny: S. 111-123
p-ISBN: 978-83-232-3646-7
e-ISBN: 978-83-232-3647-4
Seria: (Filologia Romańska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 77)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,6620/9756
Autorzy: Mateusz Szast.
Tytuł: Dynamika zmian polskiego społeczeństwa obywatelskiego ostatniej dekady / Mateusz Szast
¬ródło: W: Dynamika współczesno¶ci / redakcja naukowa Dorota Czakon-Tralski, Piotr Stawiński
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2020
Opis fizyczny: S. 13-32
p-ISBN: 978-83-8084-467-4
e-ISBN: 978-83-8084-468-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,0
DOI:21/9756
Autorzy: Żaneta Mrożek.
Tytuł: Działalno¶ć państwa oraz Unii Europejskiej na rzecz poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego osób w wieku podeszłym / Żaneta Mrożek
¬ródło: W: Współczesne konteksty bezpieczeństwa zdrowotnego / redakcja naukowa Olga Wasiuta, Magdalena Szumiec, Ewelina Włodarczyk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2020
Opis fizyczny: S. 145-167
p-ISBN: 978-83-8084-483-4
e-ISBN: 978-83-8084-484-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 976)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,2
DOI:22/9756
Autorzy: Marek Klimek.
Tytuł: Działania pomocowe jednostek samorz±du terytorialnego wobec epidemii / Marek Klimek
¬ródło: W: Wyzwania dla polityki społecznej w kontek¶cie pandemii koronawirusa / redakcja naukowa: Norbert G. Pikuła, Mirosław Grewiński, Ewelina Zdebska, Wojciech Glac
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo "Scriptum", 2020
Opis fizyczny: S. 37-51
p-ISBN: 978-83-66084-75-9
e-ISBN: 978-83-66084-76-6
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych ; 11)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00023/9756
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Dziedzictwo antyczne i biblijne we współczesnej kinematografii : wybrane modele reprezentacji (rekonesans) / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Dialog z tradycj±. T. 8, Dziedzictwo antyczne i biblijne dzi¶ / pod redakcj± naukow± Magdaleny Pudy-Blokesz i Magdaleny Ryszki-Kurczab
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2020
Opis fizyczny: S. 381-392
p-ISBN: 978-83-7624-127-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,624/9756
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Dziedzictwo retoryczne we współczesnych zbiorach biblizmów języka polskiego : casus chiazmu / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Dialog z tradycj±. T. 8, Dziedzictwo antyczne i biblijne dzi¶ / pod redakcj± naukow± Magdaleny Pudy-Blokesz i Magdaleny Ryszki-Kurczab
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2020
Opis fizyczny: S. 179-192
p-ISBN: 978-83-7624-127-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,725/9756
Autorzy: Robert Faracik.
Tytuł: Dziedzictwo salinarne a współczesna haloterapia w Europie ¦rodkowej / Robert Faracik
¬ródło: W: Tradycje i perspektywy rozwoju kultury uzdrowiskowej w Muszynie w kontek¶cie europejskim / Ppod redakcj± Bożeny Płonki-Syroki, Pawła Brzegowego, Andrzeja Syroki i Sławomira Dorockiego
Adres wydawniczy: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2020
Opis fizyczny: S. 383-398
p-ISBN: 978-83-62563-71-5
Seria: (Kultura Uzdrowiskowa w Europie ; t. 12)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,026/9756
Autorzy: Ewelina Włodarczyk.
Tytuł: Edukacja filarem bezpieczeństwa zdrowotnego człowieka / Ewelina Wlodarczyk
¬ródło: W: Współczesne konteksty bezpieczeństwa zdrowotnego / redakcja naukowa Olga Wasiuta, Magdalena Szumiec, Ewelina Włodarczyk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2020
Opis fizyczny: S. 171-187
p-ISBN: 978-83-8084-483-4
e-ISBN: 978-83-8084-484-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 976)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,9
DOI:27/9756
Autorzy: Anna Kwatera.
Tytuł: Edukacja w zmiennej współczesno¶ci / Anna Kwatera
¬ródło: W: W poszukiwaniu dróg : refleksje na kanwie relacji mistrz-uczeń / pod redakcj± naukow± Joanny M. Łukasik, Katarzyny Jagielskiej i Stanisława Kowala
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2020
Opis fizyczny: S. 207-219
p-ISBN: 978-83-8095-854-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00028/9756
Autorzy: Jarosław Pietrzak.
Tytuł: Elżbieta z Lubomirskich Sieniawska na dworze królowej Marii Kazimiery d'Arquien Sobieskiej w latach 1680-1698 / Jarosław Pietrzak
¬ródło: W: Działalno¶ć Elżbiety Sieniawskiej : polityka - gospodarka - kultura / pod redakcj± Bożeny Popiołek
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2020
Opis fizyczny: S. 53-86
p-ISBN: 978-83-66104-32-7
Seria: (Silva Rerum - Muzeum Pałac w Wilanowie)
Typ publikacji: PRO
Punktacja MNiSW: 20.00029/9756
Autorzy: Bożena Popiołek.
Tytuł: Elżbieta z Lubomirskich Sieniawska, kasztelanowa krakowska - polityk czy polityczna awanturnica / Bożena Popiołek
¬ródło: W: Działalno¶ć Elżbiety Sieniawskiej : polityka - gospodarka - kultura / pod redakcj± Bożeny Popiołek
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2020
Opis fizyczny: S. 7-32
p-ISBN: 978-83-66104-32-7
Seria: (Silva Rerum - Muzeum Pałac w Wilanowie)
Typ publikacji: PRO
Punktacja MNiSW: 20.00030/9756
Autorzy: Magdalena Stoch.
Tytuł: Ewaluacja jako¶ciowa w konsensualnym kształceniu humanistycznym / Magdalena Stoch
¬ródło: W: Ocenianie w szkole na cenzurowanym : badania, dylematy, inspiracje / redakcja naukowa Małgorzata Karwatowska, Małgorzata Latoch-Zielińska, Iwona Morawska
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020
Opis fizyczny: S. 13-30
p-ISBN: 978-83-227-9306-0
Uwagi: Przedruk: M. Stoch, Ewaluacja jako¶ciowa w konsensualnym kształceniu humanistycznym, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio N, Educatio Nova", 2019, Vol. 4, s. 133-146.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 0,931/9756
Autorzy: Marcin Mazgaj.
Tytuł: Forma akcji. Art. 30029-30035 / Marcin Mazgaj
¬ródło: W: Kodeks spółek handlowych. Komentarz / Zbigniew Jara (redaktor)
Adres wydawniczy: Warszawa : C. H. Beck, 2020
Opis fizyczny: S. 1274-1288
p-ISBN: 978-83-8158-932-1
Seria: (Duże Komentarze Becka)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:32/9756
Autorzy: Izabela Glac.
Tytuł: Formy wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w czasach edukacji zdalnej / Izabela Glac
¬ródło: W: Wyzwania dla polityki społecznej w kontek¶cie pandemii koronawirusa / redakcja naukowa: Norbert G. Pikuła, Mirosław Grewiński, Ewelina Zdebska, Wojciech Glac
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo "Scriptum", 2020
Opis fizyczny: S. 151-172
p-ISBN: 978-83-66084-75-9
e-ISBN: 978-83-66084-76-6
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych ; 11)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,533/9756
Autorzy: Ewa Młynarczyk.
Tytuł: Frazemy obrazuj±ce sposób prowadzenia gospodarstwa domowego (rekonesans) / Ewa Młynarczyk
¬ródło: W: Słowiańska frazeologia gwarowa. 2 / pod redakcj± Macieja Raka i Valerija M. Mokienki
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2020
Opis fizyczny: S. 165-172
p-ISBN: 978-83-8138-234-2
e-ISBN: 978-83-8138-245-8
Seria: (Biblioteka "LingVariów" ; t. 28)
Seria: (Z Prac Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:34/9756
Autorzy: Ewa Sikora.
Tytuł: Frazeologia podhalańska w pamiętnikach i gawędach górali jako Ľródło rekonstrukcji językowego obrazu głodu / Ewa Sikora
¬ródło: W: Słowiańska frazeologia gwarowa. 2 / pod redakcj± Macieja Raka i Valerija M. Mokienki
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2020
Opis fizyczny: S. 199-207
p-ISBN: 978-83-8138-234-2
e-ISBN: 978-83-8138-245-8
Seria: (Biblioteka "LingVariów" ; t. 28)
Seria: (Z Prac Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:35/9756
Autorzy: Sławomir Dorocki, Agnieszka Kwiatek-Sołtys.
Tytuł: Funkcje uzdrowiskowe jako czynnik rozwoju małych miast w Karpatach Polskich / Sławomir Dorocki, Agnieszka Kwiatek-Sołtys
¬ródło: W: Tradycje i perspektywy rozwoju kultury uzdrowiskowej w Muszynie w kontek¶cie europejskim / pod redakcj± Bożeny Płonki-Syroki, Pawła Brzegowego, Andrzeja Syroki i Sławomira Dorockiego
Adres wydawniczy: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2020
Opis fizyczny: S. 273-288
p-ISBN: 978-83-62563-71-5
Seria: (Kultura Uzdrowiskowa w Europie ; t. 12)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,036/9756
Autorzy: Magdalena Szumiec.
Tytuł: Funkcjonowanie zawodowe nauczycieli w obliczu przemian społecznych i edukacyjnych / Magdalena Szumiec
¬ródło: W: W poszukiwaniu dróg : refleksje na kanwie relacji mistrz-uczeń / pod redakcj± naukow± Joanny M. Łukasik, Katarzyny Jagielskiej i Stanisława Kowala
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2020
Opis fizyczny: S. 337-350
p-ISBN: 978-83-8095-854-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00037/9756
Autorzy: Janina Pach.
Tytuł: Główne stymulatory i bariery rozwoju przedsiębiorczo¶ci społecznej w Polsce / Janina Pach
¬ródło: W: Ekonomia społeczna i przedsiębiorczo¶ć : innowacje - ¶rodowisko / redakcja naukowa: Marta Czyżewska, Janina Pach, Krzysztof Sala
Adres wydawniczy: Warszawa : CeDeWu, 2020
Opis fizyczny: S. 91-108
p-ISBN: 978-83-8102-310-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00038/9756
Autorzy: Tomasz Szybisty.
Tytuł: Granica życia i ¶mierci : motyw krystalicznej tafli w opowiadaniu E.T.A Hoffmanna Kopalnie w Falun / Tomasz Szybisty
¬ródło: W: Przezroczysto¶ć w kulturze / redakcja naukowa Agnieszka Smaga, Brygida Pawłowska-J±drzyk
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW
Opis fizyczny: S. 177-188
p-ISBN: 978-83-8090-708-9
e-ISBN: 978-83-8090-709-6
Seria: (Prace Katedry Poetyki Intersemiotycznej i Komparatystyki Mediów / Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ; 6)
Uwagi: Przedruk artykułu: Granica życia i ¶mierci : motyw kryształowej tafli w opowiadaniu E.T.A. Hoffmanna Kopalnie w Falun, "Zał±cznik Kulturoznawczy" 2019, nr 6, s. 339-353.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 0,639/9756
Autorzy: Isabel Röskau-Rydel.
Tytuł: Im Blick der Besatzer : Die "Krakauer Zeitung" 1939-1945 / Isabel Röskau-Rydel
¬ródło: W: Literatura a polityka = Literatur und Politik / redakcja naukowa Tomasz Szybisty, Joanna Godlewicz-Adamiec oraz Bruno Arich-Gerz, Angelika Schneiger, Stefan Hermes, Tobiasz Janikowski, Anna Górajek
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2020
Opis fizyczny: S. 371-388
p-ISBN: 978-83-235-4361-9
Seria: (Literatura - Konteksty ; t. 5)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: GER
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,140/9756
Autorzy: Sebastian Stankiewicz.
Tytuł: Ingarden - twórca intuicyjny albo o Ingardenowskiej praktyce fotografii = Ingarden - an Intuitive Artist, or on Ingarden's Photographic Practice / Sebastian Stankiewicz
¬ródło: W: Roman Ingarden : filozof i fotograf = philosopher and photographer / redakcja Maria Anna Potocka
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, 2020
Opis fizyczny: S. 32-59
p-ISBN: 978-83-65851-37-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL, ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,541/9756
Autorzy: Grzegorz Dutka.
Tytuł: Innowacje i innowacyjno¶ć w kontek¶cie rozwoju obszarów wiejskich : perspektywa liderów lokalnych województwa małopolskiego / Grzegorz Dutka
¬ródło: W: Zarz±dzanie zmian± : innowacje, organizacje, bezpieczeństwo / redakcja naukowa Jadwiga Mazur, Paulina Rojek-Adamek, Justyna Tomczyk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: S. 30-44
p-ISBN: 978-83-8084-102-4
e-ISBN: 978-83-8084-177-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 951)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,75
DOI:42/9756
Autorzy: Dorota Murzyn.
Tytuł: Innowacje inkluzywne jako szansa na wł±czenie grup marginalizowanych w procesy rozwoju i zmniejszenie nierówno¶ci społecznych / Dorota Murzyn
¬ródło: W: Ekonomia społeczna i przedsiębiorczo¶ć : innowacje - ¶rodowisko / redakcja naukowa: Marta Czyżewska, Janina Pach, Krzysztof Sala
Adres wydawniczy: Warszawa : CeDeWu, 2020
Opis fizyczny: S. 229-241
p-ISBN: 978-83-8102-310-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00043/9756
Autorzy: Wojciech Maciejewski.
Tytuł: Innowacje społeczne i ich znaczenie dla rozwoju społecznego-ekonomicznego w opinii studentów kierunku ekonomia społeczna / Wojciech Maciejewski
¬ródło: W: Ekonomia społeczna i przedsiębiorczo¶ć : innowacje - ¶rodowisko / redakcja naukowa: Marta Czyżewska, Janina Pach, Krzysztof Sala
Adres wydawniczy: Warszawa : CeDeWu, 2020
Opis fizyczny: S. 243-257
p-ISBN: 978-83-8102-310-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00044/9756
Autorzy: Anna Gagat-Matuła.
Tytuł: Integracja sensoryczna jako terapia wspomagaj±ca rozwijanie komunikacji dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu : studium przypadku / Anna Gagat-Matuła
¬ródło: W: Komunikowanie się społeczne osób zagrożonych marginalizacj± : konteksty teoretyczne i praktyczne rozwi±zania / redakcja naukowa Katarzyna Plutecka i Anna Gagat-Matuła
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: S. 159-172
p-ISBN: 978-83-8084-409-4
e-ISBN: 978-83-8084-410-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 954)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:45/9756
Autorzy: Anna Karnat.
Tytuł: Jak pogodzić się z nieuchronnym : Ars moriendi według Henninga Mankella / Anna Karnat
¬ródło: W: Dynamika współczesno¶ci / redakcja naukowa Dorota Czakon-Tralski, Piotr Stawiński
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2020
Opis fizyczny: S. 171-194
p-ISBN: 978-83-8084-467-4
e-ISBN: 978-83-8084-468-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,2546/9756
Autorzy: Piotr Tusiński.
Tytuł: Katalog i tre¶ć zasad prawa administracyjnego / Piotr Adam Tusiński
¬ródło: W: Prawo administracyjne. Czę¶ć ogólna, ustrojowe prawo administracyjne, wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego / redakcja naukowa Marian Zdyb, Jerzy Stelmasiak
Wydanie: Wyd. 2
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2020
Opis fizyczny: S. 133-213
p-ISBN: 978-83-8187-273-7
Seria: (Seria Akademicka)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 5,0
Adres url:47/9756
Autorzy: Malwina Kocoń.
Tytuł: Komunikacja pomiędzy g/Głuch± matk± a słysz±cym dzieckiem i jego otoczeniem : studium przypadku / Malwina Kocoń
¬ródło: W: Komunikowanie się społeczne osób zagrożonych marginalizacj± : konteksty teoretyczne i praktyczne rozwi±zania / redakcja naukowa Katarzyna Plutecka i Anna Gagat-Matuła
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: S. 233-244
p-ISBN: 978-83-8084-409-4
e-ISBN: 978-83-8084-410-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 954)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:48/9756
Autorzy: Katarzyna Plutecka.
Tytuł: Komunikowanie się społeczne człowieka w przestrzeni niszy rozwojowej / Katarzyna Plutecka
¬ródło: W: Komunikowanie się społeczne osób zagrożonych marginalizacj± : konteksty teoretyczne i praktyczne rozwi±zania / redakcja naukowa Katarzyna Plutecka i Anna Gagat-Matuła
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: S. 9-22
p-ISBN: 978-83-8084-409-4
e-ISBN: 978-83-8084-410-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 954)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:49/9756
Autorzy: Tomasz Wójtowicz.
Tytuł: Konflikt zbrojny na Ukrainie jako przykład wojny farmakologicznej? : analiza wojny ukraińskiej pod k±tem wykorzystania ¶rodków odurzaj±cych / Tomasz Wójtowicz
¬ródło: W: Współczesne konteksty bezpieczeństwa zdrowotnego / redakcja naukowa Olga Wasiuta, Magdalena Szumiec, Ewelina Włodarczyk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2020
Opis fizyczny: S. 133-144
p-ISBN: 978-83-8084-483-4
e-ISBN: 978-83-8084-484-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 976)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,6
DOI:50/9756
Autorzy: Anna Włoch, Justyna Wojniak.
Tytuł: Kształcenie na ziemiach polskich w XVIII-XX wieku w ¶wietle czasopi¶miennictwa anglojęzycznego / Anna Włoch, Justyna Wojniak
¬ródło: W: Szkoła polska od XVIII do XXI wieku / redakcja naukowa Ryszard ¦lęczka, Anna Włoch, Justyna Wojniak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: S. 163-187
p-ISBN: 978-83-8084-469-8
e-ISBN: 978-83-8084-470-4
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 969)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:51/9756
Autorzy: Renata Czaplikowska.
Tytuł: Kurs w trybie zdalnego nauczania Deutsch Lehren Lernen - wybrane aspekty dydaktyczne / Renata Czaplikowska
¬ródło: W: Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. 2 / redakcja naukowa Artur Dariusz Kubacki, Katarzyna Sowa-Bacia
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2020
Opis fizyczny: S. 27-40
p-ISBN: 978-83-8084-391-2
e-ISBN: 978-83-8084-392-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 940)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:52/9756
Autorzy: Jakub Kosek.
Tytuł: Legends never die : Wendy O. Williams w uniwersum metalowej (kontr)kultury / Jakub Kosek
¬ródło: W: Arty¶ci i sceny metalowej (kontr)kultury / redakcja naukowa Jakub Kosek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego
Opis fizyczny: S. 146-164
p-ISBN: 978-83-8084-430-8
e-ISBN: 978-83-8084-431-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 950)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,0
DOI:53/9756
Autorzy: Krzysztof Sala.
Tytuł: Linia kolejowa Y jako innowacyjna inwestycja o znaczeniu ekonomicznym w Polsce / Krzysztof Sala
¬ródło: W: Ekonomia społeczna i przedsiębiorczo¶ć : innowacje - ¶rodowisko / redakcja naukowa: Marta Czyżewska, Janina Pach, Krzysztof Sala
Adres wydawniczy: Warszawa : CeDeWu, 2020
Opis fizyczny: S. 279-291
p-ISBN: 978-83-8102-310-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00054/9756
Autorzy: Nina Pluta.
Tytuł: Literatura nieobojętna : marksizm w powie¶ciach Belén Gopegui / Nina Pluta
¬ródło: W: Literatura a polityka = Literatur und Politik / redakcja naukowa Tomasz Szybisty, Joanna Godlewicz-Adamiec oraz Bruno Arich-Gerz, Angelika Schneiger, Stefan Hermes, Tobiasz Janikowski, Anna Górajek
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2020
Opis fizyczny: S. 129-140
p-ISBN: 978-83-235-4361-9
Seria: (Literatura - Konteksty ; t. 5)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,755/9756
Autorzy: Rafał Klepka.
Tytuł: Medialne uwarunkowania bezpieczeństwa zdrowotnego / Rafał Klepka
¬ródło: W: Współczesne konteksty bezpieczeństwa zdrowotnego / redakcja naukowa Olga Wasiuta, Magdalena Szumiec, Ewelina Włodarczyk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2020
Opis fizyczny: S. 35-50
p-ISBN: 978-83-8084-483-4
e-ISBN: 978-83-8084-484-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 976)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,85
DOI:56/9756
Autorzy: Anna Czyż.
Tytuł: Metody wspieraj±ce kształtowanie systemu komunikacji / Anna Czyż
¬ródło: W: Komunikowanie się społeczne osób zagrożonych marginalizacj± : konteksty teoretyczne i praktyczne rozwi±zania / redakcja naukowa Katarzyna Plutecka i Anna Gagat-Matuła
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: S. 201-232
p-ISBN: 978-83-8084-409-4
e-ISBN: 978-83-8084-410-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 954)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:57/9756
Autorzy: Magdalena Puda-Blokesz.
Tytuł: Miejsce i funkcja mitologizmów w strukturze chrematonimów funeralnych / Magdalena Puda-Blokesz
¬ródło: W: Dialog z tradycj±. T. 8, Dziedzictwo antyczne i biblijne dzi¶ / pod redakcj± naukow± Magdaleny Pudy-Blokesz i Magdaleny Ryszki-Kurczab
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2020
Opis fizyczny: S. 119-133
p-ISBN: 978-83-7624-127-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,7558/9756
Autorzy: Tomasz Chomiszczak.
Tytuł: Miło¶ć i fascynacja w czasach nienawi¶ci : "niepoprawne" relacje między Polakami i Niemcami w prozie Mariana Pankowskiego / Tomasz Chomiszczak
¬ródło: W: Literatura a polityka = Literatur und Politik / redakcja naukowa Tomasz Szybisty, Joanna Godlewicz-Adamiec oraz Bruno Arich-Gerz, Angelika Schneiger, Stefan Hermes, Tobiasz Janikowski, Anna Górajek
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2020
Opis fizyczny: S. 231-238
p-ISBN: 978-83-235-4361-9
Seria: (Literatura - Konteksty ; t. 5)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,559/9756
Autorzy: Anna Michalczyk.
Tytuł: Muzyka w komunikacji, komunikacja w muzyce / Anna Michalczyk
¬ródło: W: Komunikowanie się społeczne osób zagrożonych marginalizacj± : konteksty teoretyczne i praktyczne rozwi±zania / redakcja naukowa Katarzyna Plutecka i Anna Gagat-Matuła
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: S. 119-134
p-ISBN: 978-83-8084-409-4
e-ISBN: 978-83-8084-410-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 954)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:60/9756
Autorzy: Marek Pieni±żek.
Tytuł: Na granicy pisma : o technologiach poetyckiego wydarzenia / Marek Pieni±żek
¬ródło: W: Teksty, obrazy, performanse : zapisy do¶wiadczeń i do¶wiadczanie zapisu / pod redakcj± Wojciecha Dolińskiego i Dariusza Wojakowskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwa AGH, 2020
Opis fizyczny: S. 163-185
p-ISBN: 978-83-66364-39-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00061/9756
Autorzy: Piotr Ruczkowski.
Tytuł: Naczelne i inne centralne organy administracji państwowej (rz±dowej) [pkt 1, 2, 3, 4.1] / Piotr Ruczkowski
¬ródło: W: Prawo administracyjne. Czę¶ć ogólna, ustrojowe prawo administracyjne, wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego / redakcja naukowa Marian Zdyb, Jerzy Stelmasiak
Wydanie: Wyd. 2
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2020
Opis fizyczny: S. 283-331
p-ISBN: 978-83-8187-273-7
Seria: (Seria Akademicka)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Adres url:62/9756
Autorzy: Justyna Kotowicz.
Tytuł: Naturalna komunikacja pomiędzy dzieckiem głuchym i rodzicem głuchym / Justyna Kotowicz
¬ródło: W: Komunikowanie się społeczne osób zagrożonych marginalizacj± : konteksty teoretyczne i praktyczne rozwi±zania / redakcja naukowa Katarzyna Plutecka i Anna Gagat-Matuła
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: S. 81-92
p-ISBN: 978-83-8084-409-4
e-ISBN: 978-83-8084-410-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 954)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:63/9756
Autorzy: Dorota Domagała, Elżbieta Marek, Ewa Żmijewska, Małgorzata Kabat, Marlena KaĽmierska, Astrid Tokaj, Tomasz Herman, Anna Ratajczak.
Tytuł: Nauczyciele dzieci / Dorota Domagała, Elżbieta Marek, Ewa Żmijewska, Małgorzata Kabat, Marlena KaĽmierska, Astrid Tokaj, Tomasz Herman, Anna Ratajczak
¬ródło: W: Pedagogika dziecka : podręcznik akademicki / redakcja naukowa: Hanna Krauze-Sikorska, Michał Klichowski
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020
Opis fizyczny: S. 371-405
p-ISBN: 978-83-232-3590-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 264/9756
Autorzy: Bożena Pawlak.
Tytuł: Neuroedukacja w szkole i na uczelni / Bożena Pawlak
¬ródło: W: Doskonalenie procesów edukacyjnych - obszary i narzędzia / pod redakcj± Joanny Kołodziejczyk
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Spraw Publicznych. Uniwersytet Jagielloński, 2020
Opis fizyczny: S. 7-20
e-ISBN: 978-83-65688-58-3
Seria: (Monografie i Studia)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,8
Adres url:65/9756
Autorzy: Tadeusz Budrewicz.
Tytuł: Niegasn±ce echa s±siedzkich rozmów / Tadeusz Budrewicz
¬ródło: W: Rozmowy / Leszek Aleksander Moczulski
Adres wydawniczy: Suwałki : Muzeum Okręgowe w Suwałkach
Opis fizyczny: S. 11-24
p-ISBN: 978-83-61494-58-4
Uwagi: Tekst pomieszcony w tomiku poezji.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL66/9756
Autorzy: Katarzyna Jagielska.
Tytuł: Nierówno¶ci społeczne a edukacja / Katarzyna Jagielska
¬ródło: W: W poszukiwaniu dróg : refleksje na kanwie relacji mistrz-uczeń / pod redakcj± naukow± Joanny M. Łukasik, Katarzyny Jagielskiej i Stanisława Kowala
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2020
Opis fizyczny: S. 367-390
p-ISBN: 978-83-8095-854-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00067/9756
Autorzy: Tadeusz Szczerbowski.
Tytuł: Nowoczesna teoria przekładu a dwa poziomy komunikacji / Tadeusz Szczerbowski
¬ródło: W: Dialog z tradycj±. T. 8, Dziedzictwo antyczne i biblijne dzi¶ / pod redakcj± naukow± Magdaleny Pudy-Blokesz i Magdaleny Ryszki-Kurczab
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2020
Opis fizyczny: S. 195-208
p-ISBN: 978-83-7624-127-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,768/9756
Autorzy: Aleksandra Wójciak.
Tytuł: Nowoczesne technologie w edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawno¶ci± / Aleksandra Wójciak
¬ródło: W: Edukacja XXI wieku : strategie zarz±dzania i kierunki rozwoju / redakcja Tatiana Krawczyńska-Zaucha
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2020
Opis fizyczny: S. 299-312
p-ISBN: 978-83-8138-131-4
e-ISBN: 978-83-8138-223-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,869/9756
Autorzy: Tadeusz Szczerbowski.
Tytuł: O roli mózgu, języka i kultury w komunikacji dydaktycznej
¬ródło: W: Kultura komunikacji w dydaktyce / pod redakcj± Anny Piotrowicz, Małgorzaty Witaszek-Samborskiej, Krzysztofa Skibskiego
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2020
Opis fizyczny: S. 211-219
Seria: (Kultura Komunikacji Językowej ; 6)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,5
Adres url:70/9756
Autorzy: Jolanta Maćkowicz, Ewa ¦liwa, Joanna Wnęk-Gozdek.
Tytuł: Obecno¶ć jako kluczowa kompetencja nauczyciela-mistrza / Jolanta Maćkowicz, Ewa ¦liwa, Joanna Wnęk-Gozdek
¬ródło: W: W poszukiwaniu dróg : refleksje na kanwie relacji mistrz-uczeń / pod redakcj± naukow± Joanny M. Łukasik, Katarzyny Jagielskiej i Stanisława Kowala
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2020
Opis fizyczny: S. 399-425
p-ISBN: 978-83-8095-854-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00071/9756
Autorzy: Joanna Korzeniowska, Magdalena Kwiek.
Tytuł: Ocena hałasu przy wybranych stokach narciarskich w uzdrowiskowych gminach Piwniczna-Zdrój i Krynica-Zdrój / Joanna Korzeniowska, Magdalena Kwiek
¬ródło: W: Tradycje i perspektywy rozwoju kultury uzdrowiskowej w Muszynie w kontek¶cie europejskim / pod redakcj± Bożeny Płonki-Syroki, Pawła Brzegowego, Andrzeja Syroki i Sławomira Dorockiego
Adres wydawniczy: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2020
Opis fizyczny: S. 305-316
p-ISBN: 978-83-62563-71-5
Seria: (Kultura Uzdrowiskowa w Europie ; t. 12)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,6872/9756
Autorzy: Paweł Ostachowski.
Tytuł: Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu jako przedmiot wydatków samorz±dowych w gminach powiatu gorlickiego i nowos±deckiego (2010-2017) / Paweł Ostachowski
¬ródło: W: Ekonomia społeczna i przedsiębiorczo¶ć : innowacje - ¶rodowisko / redakcja naukowa: Marta Czyżewska, Janina Pach, Krzysztof Sala
Adres wydawniczy: Warszawa : CeDeWu, 2020
Opis fizyczny: S. 371-383
p-ISBN: 978-83-8102-310-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00073/9756
Autorzy: Paweł Ostachowski.
Tytuł: Ochrona powietrza i klimatu w wydatkach gmin powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego w latach 2013-2017 - studium porównawcze / Paweł Ostachowski
¬ródło: W: Samorz±d terytorialny : organy, zadania, finanse i aspekt międzynarodowy / redakcja: Joanna Podgórska-Rykała, Beata Pawlica, Paweł Ostachowski
Adres wydawniczy: Kraków : AT Wydawnictwo, 2020
Opis fizyczny: S. 195-210
p-ISBN: 978-83-66445-05-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00074/9756
Autorzy: Jadwiga Mazur.
Tytuł: Organizacje pozarz±dowe jako czynnik wspieraj±cy rozwój lokalny / Jadwiga Mazur
¬ródło: W: Zarz±dzanie zmian± : innowacje, organizacje, bezpieczeństwo / redakcja naukowa Jadwiga Mazur, Paulina Rojek-Adamek, Justyna Tomczyk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: S. 99-113
p-ISBN: 978-83-8084-102-4
e-ISBN: 978-83-8084-177-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 951)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,77
DOI:75/9756
Autorzy: Aurelia Kotkiewicz.
Tytuł: Pamięć Wielkiego Terroru (1937-1938) : narracje wspomnieniowe i literackie Olgi Bergholc i Lidii Czukowskiej / Aurelia Kotkiewicz
¬ródło: W: Literatura a polityka = Literatur und Politik / redakcja naukowa Tomasz Szybisty, Joanna Godlewicz-Adamiec oraz Bruno Arich-Gerz, Angelika Schneiger, Stefan Hermes, Tobiasz Janikowski, Anna Górajek
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2020
Opis fizyczny: S. 449-460
p-ISBN: 978-83-235-4361-9
Seria: (Literatura - Konteksty ; t. 5)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,876/9756
Autorzy: Agnieszka Walecka-Rynduch.
Tytuł: Pater meus, pater noster... : o sile słów ojca w MediaPolis / Agnieszka Walecka-Rynduch
¬ródło: W: Komunikowanie interdyscyplinarne : praca zbiorowa / pod redakcj± Marii Nowina Konopki, Weroniki ¦wierczyńskiej-Głownia i Agnieszki Hess
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Wydawnictwo ToC, 2020
Opis fizyczny: S. 273-301
p-ISBN: 978-83-66492-12-7
e-ISBN: 978-83-956040-3-4
Seria: (Wiedza-Komunikacja-Działanie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,677/9756
Autorzy: Ewa Czerwińska-Jakimiuk.
Tytuł: Perspektywy życiowe a nieprzystosowanie społeczne i struktura asertywno¶ci w grupie uczniów zasadniczych szkół zawodowych / Ewa Czerwińska-Jakimiuk
¬ródło: W: Dynamika współczesno¶ci / redakcja naukowa Dorota Czakon-Tralski, Piotr Stawiński
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2020
Opis fizyczny: S 106-126
p-ISBN: 978-83-8084-467-4
e-ISBN: 978-83-8084-468-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,178/9756
Autorzy: Andrzej Franaszek.
Tytuł: Płacz Anioła Stróża / Andrzej Franaszek
¬ródło: W: Religijno¶ć Czesława Miłosza / pod redakcj± Zbigniewa KaĽmierczyka przy współpracy Katarzyny Wojan
Adres wydawniczy: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020
Opis fizyczny: S. 71-83
p-ISBN: 978-83-7865-909-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,6679/9756
Autorzy: Magdalena Łomzik.
Tytuł: Podręcznik do nauki niemieckiego słownictwa medycznego a rozwijanie umiejętno¶ci tłumaczenia dokumentacji medycznej / Magdalena Łomzik
¬ródło: W: Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. 2 / redakcja naukowa Artur Dariusz Kubacki, Katarzyna Sowa-Bacia
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2020
Opis fizyczny: S. 97-109
p-ISBN: 978-83-8084-391-2
e-ISBN: 978-83-8084-392-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 940)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:80/9756
Autorzy: Artur Kubacki.
Tytuł: Podstawowe trudno¶ci w przekładzie tekstów z zakresu prawa i sposoby nauczania tłumaczenia prawniczego / Artur Dariusz Kubacki
¬ródło: W: Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. 2 / redakcja naukowa Artur Dariusz Kubacki, Katarzyna Sowa-Bacia
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2020
Opis fizyczny: S. 127-148
p-ISBN: 978-83-8084-391-2
e-ISBN: 978-83-8084-392-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 940)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:81/9756
Autorzy: Piotr Ruczkowski.
Tytuł: Podział terytorialny państwa / Piotr Ruczkowski
¬ródło: W: Prawo administracyjne. Czę¶ć ogólna, ustrojowe prawo administracyjne, wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego / redakcja naukowa Marian Zdyb, Jerzy Stelmasiak
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2020
Opis fizyczny: S. 263-282
p-ISBN: 978-83-8187-273-7
Seria: (Seria Akademicka)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Adres url:82/9756
Autorzy: Katarzyna W±dolny-Tatar.
Tytuł: Poezja dla najmłodszych jako projekt sensualny (na przykładzie zbioru Dębowa kołyska Anny Kamieńskiej) / Katarzyna W±dolny-Tatar
¬ródło: W: Zmysły i literatura dla dzieci i młodzieży / pod redakcj± Bernadety Niesporek-Szamburskiej, Małgorzaty Wójcik-Dudek
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego, 2020
Opis fizyczny: S. 109-124
p-ISBN: 978-83-226-3759-3
Seria: (Prace Naukowe / Uniwersytet ¦l±ski w Katowicach ; 3900)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,883/9756
Autorzy: Piotr Ruczkowski.
Tytuł: Pojęcie administracji, jej cechy, postacie, funkcje i sfery działania / Piotr Ruczkowski
¬ródło: W: Prawo administracyjne. Czę¶ć ogólna, ustrojowe prawo administracyjne, wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego / redakcja naukowa Marian Zdyb, Jerzy Stelmasiak
Wydanie: Wyd. 2
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2020
Opis fizyczny: S. 29-38
p-ISBN: 978-83-8187-273-7
Seria: (Seria Akademicka)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 0,7
Adres url:84/9756
Autorzy: Piotr Ruczkowski.
Tytuł: Pojęcie prawa administracyjnego, jego cechy i podziały / Piotr Ruczkowski
¬ródło: W: Prawo administracyjne. Czę¶ć ogólna, ustrojowe prawo administracyjne, wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego / redakcja naukowa Marian Zdyb, Jerzy Stelmasiak
Wydanie: Wyd. 2
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2020
Opis fizyczny: S. 39-46
p-ISBN: 978-83-8187-273-7
Seria: (Seria Akademicka)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 0,6
Adres url:85/9756
Autorzy: Małgorzata Kmak.
Tytuł: Polityka zrównoważonego rozwoju w kontek¶cie zagrożenia jako¶ci wód na przykładzie województwa zachodniopomorskiego / Małgorzata Kmak
¬ródło: W: Elementy bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : analiza wybranych systemów / red. Piotr Swoboda, Andrzej Żebrowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2020
Opis fizyczny: S. 131-151
p-ISBN: 978-83-7730-529-4
Seria: (Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Uwarunkowania. Konteksty. Perspektywy. ; T. 2)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00086/9756
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Polska koncepcja rozbrojenia moralnego z 1931 roku / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Polska dyplomacja w staraniach i pokój (1918-1939) : zbiór studiów / redakcja Marek Kornat, Magdalena Satora
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2020
Opis fizyczny: S. 117-136
p-ISBN: 978-83-8090-688-4
e-ISBN: 978-83-8090-689-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00087/9756
Autorzy: Marta Iwińska, Józefa Matejek.
Tytuł: Pomoc i wsparcie rodziny z do¶wiadczeniem przemocy w czasie pandemii / Marta Iwińska, Józefa Matejek
¬ródło: W: Wyzwania dla polityki społecznej w kontek¶cie pandemii koronawirusa / redakcja naukowa: Norbert G. Pikuła, Mirosław Grewiński, Ewelina Zdebska, Wojciech Glac
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo "Scriptum", 2020
Opis fizyczny: S. 89-108
p-ISBN: 978-83-66084-75-9
e-ISBN: 978-83-66084-76-6
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych ; 11)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,288/9756
Autorzy: Edyta Chrobaczyńska-Plucińska.
Tytuł: Posłanki w organach ustawodawczych 1944/45-1956 : cechy socjopolityczne i aktywno¶ć poselska / Edyta Chrobaczyńska-Plucińska
¬ródło: W: Kobiety w wyborach, wybory kobiet / redakcja naukowa Łukasz Tomczak, Katarzyna Zawadzka-Witt
Adres wydawniczy: Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2020
Opis fizyczny: S. 9-26
p-ISBN: 978-83-7972-358-4
Seria: (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ; t. (1195) 1121)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00089/9756
Autorzy: Andrzej Żebrowski.
Tytuł: Pozamilitarny system obronny - stan aktualny i perspektywy / Andrzej Żebrowski
¬ródło: W: Elementy bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : analiza wybranych systemów / red. Piotr Swoboda, Andrzej Żebrowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2020
Opis fizyczny: S. 155-204
p-ISBN: 978-83-7730-529-4
Seria: (Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Uwarunkowania. Konteksty. Perspektywy. ; T. 2)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00090/9756
Autorzy: Magdalena Szumiec, Andrzej Ziarko.
Tytuł: Praca z uczniem z zespołem Aspergera jako wyzwanie dla współczesnego nauczyciela - analiza przypadku / Magdalena Szumiec, Andrzej Ziarko
¬ródło: W: Współczesne konteksty bezpieczeństwa zdrowotnego / redakcja naukowa Olga Wasiuta, Magdalena Szumiec, Ewelina Włodarczyk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2020
Opis fizyczny: S. 218-227
p-ISBN: 978-83-8084-483-4
e-ISBN: 978-83-8084-484-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 976)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,5
DOI:91/9756
Autorzy: Mateusz Szast.
Tytuł: Praca z uczniem/studentem oparta na relacjach / Mateusz Szast
¬ródło: W: Edukacja XXI wieku : strategie zarz±dzania i kierunki rozwoju / redakcja Tatiana Krawczyńska-Zaucha
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2020
Opis fizyczny: S. 187-210
p-ISBN: 978-83-8138-131-4
e-ISBN: 978-83-8138-223-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,292/9756
Autorzy: Katarzyna Ornacka, Elżbieta Mirewska.
Tytuł: Pracownik socjalny w dobie pandemii COVID-19 - wyzwania i dylematy / Katarzyna Ornacka, Elżbieta Mirewska
¬ródło: W: Wyzwania dla polityki społecznej w kontek¶cie pandemii koronawirusa / redakcja naukowa: Norbert G. Pikuła, Mirosław Grewiński, Ewelina Zdebska, Wojciech Glac
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo "Scriptum", 2020
Opis fizyczny: S. 53-68
p-ISBN: 978-83-66084-75-9
e-ISBN: 978-83-66084-76-6
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych ; 11)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,093/9756
Autorzy: Viktoria K. Boreckaâ, Dorota Czakon-Tralski, Bogdan Pliszka.
Tytuł: Praktyki religijne i agendy socjalizacyjne : przykład polskich i białoruskich studentów / Wiktoria Borecka, Dorota Czakon-Tralski, Bogdan Pliszka
¬ródło: W: Dynamika współczesno¶ci / redakcja naukowa Dorota Czakon-Tralski, Piotr Stawiński
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2020
Opis fizyczny: S. 148-170
p-ISBN: 978-83-8084-467-4
e-ISBN: 978-83-8084-468-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,294/9756
Autorzy: Ewelina Sobocha, Danuta Wolska.
Tytuł: : Predykatory decyzji o przyst±pieniu do projektów zatrudnienia wspomaganego przez dorosłe osoby z głebsz± niepłnosprawno¶ci± intelektualn± / Ewelina Sobocha, Danuta Wolska
¬ródło: W: Zaburzenia ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawno¶ć intelektualna : aktualne wyzwania i propozycje rozwi±zań / redakcja naukowa Ewelina Sobocha, Danuta Wolska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: S. 168-179
p-ISBN: 978-83-8084-485-8
e-ISBN: 978-83-8084-486-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 980)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:95/9756
Autorzy: Teresa Zbyrad.
Tytuł: Przemiany ludzkiej seksualno¶ci : od kontroli ku samowoli; od nimbu ¶więto¶ci ku zwyczajno¶ci; od wstydu do bezwstydu / Teresa Zbyrad
¬ródło: W: Dynamika współczesno¶ci / redakcja naukowa Dorota Czakon-Tralski, Piotr Stawiński
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2020
Opis fizyczny: S. 65-86
p-ISBN: 978-83-8084-467-4
e-ISBN: 978-83-8084-468-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,196/9756
Autorzy: Sławomir Dorocki, Rafał Kroczak.
Tytuł: Przemiany ¶rodowiska naturalnego w uzdrowiskach polskich Karpat po okresie transformacji ustrojowej / Sławomir Dorocki, Rafał Kroczak
¬ródło: W: Tradycje i perspektywy rozwoju kultury uzdrowiskowej w Muszynie w kontek¶cie europejskim / pod redakcj± Bożeny Płonki-Syroki, Pawła Brzegowego, Andrzeja Syroki i Sławomira Dorockiego
Adres wydawniczy: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2020
Opis fizyczny: S. 261-272
p-ISBN: 978-83-62563-71-5
Seria: (Kultura Uzdrowiskowa w Europie ; t. 12)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,6897/9756
Autorzy: Agnieszka Warchoł.
Tytuł: Przestępstwa komputerowe i problemy wojny w cyberprzestrzeni / Agnieszka Warchoł
¬ródło: W: Elementy bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : analiza wybranych systemów / red. Piotr Swoboda, Andrzej Żebrowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2020
Opis fizyczny: S. 65-93
p-ISBN: 978-83-7730-529-4
Seria: (Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Uwarunkowania. Konteksty. Perspektywy. ; T. 2)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00098/9756
Autorzy: Agnieszka Kukuryk.
Tytuł: Przewrotne oblicza totalitaryzmów w twórczo¶ci René Kalisky'ego / Agnieszka Kukuryk
¬ródło: W: Literatura a polityka = Literatur und Politik / redakcja naukowa Tomasz Szybisty, Joanna Godlewicz-Adamiec oraz Bruno Arich-Gerz, Angelika Schneiger, Stefan Hermes, Tobiasz Janikowski, Anna Górajek
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2020
Opis fizyczny: S. 435-448
p-ISBN: 978-83-235-4361-9
Seria: (Literatura - Konteksty ; t. 5)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,8599/9756
Autorzy: Tadeusz Budrewicz.
Tytuł: Pytam, więc jestem... (jaki?) : odpowiedzi redakcji w "Przegl±dzie Tygodniowym" / Tadeusz Budrewicz
¬ródło: W: Pozytywi¶ci warszawscy : "Przegl±d Tygodniowy" 1866-1876. Seria 2, ¦wiat, Europa, Polska / redakcja naukowa i wstęp Anna Janicka
Adres wydawniczy: Białystok : Temida2. Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, 2020
Opis fizyczny: S. 63-78
p-ISBN: 978-83-65696-48-9
Seria: (Przełomy/Pogranicza)
Seria: (Studia Literackie ; 39)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa:100/9756
Autorzy: Józefa Matejek.
Tytuł: Rodzicielstwo zastępcze jako forma wsparcia dzieci z rodzin dysfunkcyjnych / Józefa Matejek
¬ródło: W: W poszukiwaniu dróg : refleksje na kanwie relacji mistrz-uczeń / pod redakcj± naukow± Joanny M. Łukasik, Katarzyny Jagielskiej i Stanisława Kowala
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2020
Opis fizyczny: S. 151-168
p-ISBN: 978-83-8095-854-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000101/9756
Autorzy: Joanna Darda-Gramatyka, Gabriela Sitkiewicz.
Tytuł: Rola nauczyciela w przygotowaniu studentów do pracy na rynku ¶wiatowym : kilka słów o kompetencjach społecznych w procesie nauczania języka rosyjskiego / Joanna Darda-Gramatyka, Gabriela Sitkiewicz
¬ródło: W: Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. 2 / redakcja naukowa Artur Dariusz Kubacki, Katarzyna Sowa-Bacia
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2020
Opis fizyczny: S. 41-59
p-ISBN: 978-83-8084-391-2
e-ISBN: 978-83-8084-392-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 940)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:102/9756
Autorzy: Katarzyna Możdżeń, Natalia Cebula, Beata Barabasz-Krasny.
Tytuł: Ro¶liny stosowane w preparatach przeciwbólowych dostępnych w sprzedaży / Katarzyna Możdżeń, Natalia Cebula, Beata Barabasz-Krasny
¬ródło: W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce : nauki przyrodnicze - flora i fauna / redakcja naukowa Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Le¶ny
Adres wydawniczy: Poznań : Młodzi Naukowcy, 2019
Opis fizyczny: S. 45-53
p-ISBN: 978-83-66392-51-9
e-ISBN: 978-83-66392-84-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000103/9756
Autorzy: Marcin Mazgaj.
Tytuł: Rozporz±dzanie akcj±. Art. 30036-30043 / Marcin Mazgaj
¬ródło: W: Kodeks spółek handlowych. Komentarz / Zbigniew Jara (redaktor)
Adres wydawniczy: Warszawa : C. H. Beck, 2020
Opis fizyczny: S. 1289-1304
p-ISBN: 978-83-8158-932-1
Seria: (Duże Komentarze Becka)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:104/9756
Autorzy: Renata ¦liwa.
Tytuł: Rozwój ekonomii społecznej wobec współczesnych problemów gospodarczych / Renata ¦liwa
¬ródło: W: Ekonomia społeczna i przedsiębiorczo¶ć : innowacje - ¶rodowisko / redakcja naukowa: Marta Czyżewska, Janina Pach, Krzysztof Sala
Adres wydawniczy: Warszawa : CeDeWu, 2020
Opis fizyczny: S. 21-36
p-ISBN: 978-83-8102-310-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000105/9756
Autorzy: Magdalena Kwiek, Joanna Korzeniowska.
Tytuł: Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Krynica-Zdrój w ostatnich dziesięciu latach / Magdalena Kwiek, Joanna Korzeniowska
¬ródło: W: Tradycje i perspektywy rozwoju kultury uzdrowiskowej w Muszynie w kontek¶cie europejskim / pod redakcj± Bożeny Płonki-Syroki, Pawła Brzegowego, Andrzeja Syroki i Sławomira Dorockiego
Adres wydawniczy: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2020
Opis fizyczny: S. 289-304
p-ISBN: 978-83-62563-71-5
Seria: (Kultura Uzdrowiskowa w Europie ; t. 12)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,0106/9756
Autorzy: Magdalena Skalny.
Tytuł: Rozwój społeczny osób głuchych w kontek¶cie komunikacji społecznej / Magdalena Skalny
¬ródło: W: Komunikowanie się społeczne osób zagrożonych marginalizacj± : konteksty teoretyczne i praktyczne rozwi±zania / redakcja naukowa Katarzyna Plutecka i Anna Gagat-Matuła
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: S. 93-107
p-ISBN: 978-83-8084-409-4
e-ISBN: 978-83-8084-410-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 954)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:107/9756
Autorzy: Dariusz Adamczyk.
Tytuł: Rozwój: prawo, zobowi±zanie i warto¶ć wychowawcza - w służbie człowiekowi (w ¶wietle dokumentu Populorum progressio) / Dariusz Adamczyk
¬ródło: W: Człowiek, duchowo¶ć, wychowanie. Tom 1, Impulsy my¶li o. Anselma Grüna / redakcja naukowa Anna Fidelus Jarosław Michalski
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2020
Opis fizyczny: S. 62-79
p-ISBN: 978-83-8085-149-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:108/9756
Autorzy: Andrzej Piasecki, Liliana Podwika.
Tytuł: Samorz±d terytorialny versus rz±d RP 2015-2019 - wybrane kwestie prawne / Andrzej Piasecki, Liliana Podwika
¬ródło: W: Samorz±d terytorialny : organy, zadania, finanse i aspekt międzynarodowy / redakcja: Joanna Podgórska-Rykała, Beata Pawlica, Paweł Ostachowski
Adres wydawniczy: Kraków : AT Wydawnictwo, 2020
Opis fizyczny: S. 15-38
p-ISBN: 978-83-66445-05-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000109/9756
Autorzy: Piotr Tusiński.
Tytuł: Skazani s±downie uczestnicy radomskiego Czerwca'76 : próba portretu zbiorowego / Piotr A. Tusiński
¬ródło: W: Miasta buntu w Imperium Sowieckim : konteksty radomskiego Czerwca 1976 roku / pod redakcj± Arkadiusza Kutkowskiego i Sebastiana Pi±tkowskiego
Adres wydawniczy: Lublin ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja ¦cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2020
Opis fizyczny: S. 9-66
p-ISBN: 978-83-8098-872-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000110/9756
Autorzy: Wanda Wilczyńska-Michalik, Marek Michalik.
Tytuł: Smog aerozolowy w Krakowie : czy pozostaje czekać na wiatr? / Wanda Wilczyńska-Michalik, Marek Michalik
¬ródło: W: Czekaj±c na wiatr : ludzie wobec smogu / redakcja Tomasz Wełna
Adres wydawniczy: [Kraków] : Wydawnictwo OKO, 2020
Opis fizyczny: S. 36-43
p-ISBN: 978-83-943675-1-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 0,3
Adres url:111/9756
Autorzy: Mariusz Paradowski.
Tytuł: Status prawny wykonawcy w sferze zamówień publicznych realizowanych przez organy jednostek samorz±du terytorialnego - analiza logiczno-prawna / Mariusz Paradowski
¬ródło: W: Samorz±d terytorialny : organy, zadania, finanse i aspekt międzynarodowy / redakcja: Joanna Podgórska-Rykała, Beata Pawlica, Paweł Ostachowski
Adres wydawniczy: Kraków : AT Wydawnictwo, 2020
Opis fizyczny: S. 121-133
p-ISBN: 978-83-66445-05-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000112/9756
Autorzy: Agnieszka Domagała-Kręcioch.
Tytuł: Szkolna kultura błędu / Agnieszka Domagała-Kręcioch
¬ródło: W: Szkoła polska od XVIII do XXI wieku / redakcja naukowa Ryszard ¦lęczka, Anna Włoch, Justyna Wojniak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: S. 256-272
p-ISBN: 978-83-8084-469-8
e-ISBN: 978-83-8084-470-4
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 969)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:113/9756
Autorzy: Józefa Matejek.
Tytuł: ¦rodowiskowe domy samopomocy w systemie wsparcia społecznego osób z niepełnosprawno¶ci± / Józefa Matejek
¬ródło: W: Komunikowanie się społeczne osób zagrożonych marginalizacj± : konteksty teoretyczne i praktyczne rozwi±zania / redakcja naukowa Katarzyna Plutecka i Anna Gagat-Matuła
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: S. 51-66
p-ISBN: 978-83-8084-409-4
e-ISBN: 978-83-8084-410-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 954)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:114/9756
Autorzy: Katarzyna Sowa-Bacia.
Tytuł: Techniki pomiaru biegło¶ci językowej we wczesnym nauczaniu języka obcego - wyniki badania ankietowego / Katarzyna Sowa-Bacia
¬ródło: W: Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. 2 / redakcja naukowa Artur Dariusz Kubacki, Katarzyna Sowa-Bacia
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2020
Opis fizyczny: S. 10-26
p-ISBN: 978-83-8084-391-2
e-ISBN: 978-83-8084-392-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 940)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:115/9756
Autorzy: Justyna Sekuła.
Tytuł: Terminy prawne i prawnicze niemieckiego wyroku karnego na zajęciach translatorskiej / Justyna Sekuła
¬ródło: W: Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. 2 / redakcja naukowa Artur Dariusz Kubacki, Katarzyna Sowa-Bacia
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2020
Opis fizyczny: S. 110-126
p-ISBN: 978-83-8084-391-2
e-ISBN: 978-83-8084-392-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 940)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:116/9756
Autorzy: Andrzej Ryk.
Tytuł: The Fate of Polish Children in Allied Occupied Germany in The Years 1945-1950 / Andrzej Ryk
¬ródło: W: Crime without Punishment… : the Extermination and Suffering of Polish Children during the German Occupation 1939-1945 / edited by Janina Kostkiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020
Opis fizyczny: S. 247-255
p-ISBN: 978-83-233-4806-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:117/9756
Autorzy: Wiktoria Kudela-¦wi±tek.
Tytuł: The Lieux de Mémoire> of the Holodomor in the cultural landscape of modern Ukraine / Wiktoria Kudela-¦wi±tek
¬ródło: W: The Burden of the Past : History, Memory, and Identity in Contemporary Ukraine / edited by Anna Wylegała and Małgorzata Głowacka-Grajper
Adres wydawniczy: Bloomington, Indiana : Indiana University Press, 2020
Opis fizyczny: S. 49-73
p-ISBN: 978-0-253-04671-0
e-ISBN: 978-0-253-04673-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000118/9756
Autorzy: Krzysztof Chaczko.
Tytuł: Transformacja systemowa jako do¶wiadczenie pomocy społecznej w sytuacji kryzysu społeczno-ekonomicznego : uwagi w kontek¶cie społecznych skutków epidemii COVID-19 / Krzysztof Chaczko
¬ródło: W: Wyzwania dla polityki społecznej w kontek¶cie pandemii koronawirusa / redakcja naukowa: Norbert G. Pikuła, Mirosław Grewiński, Ewelina Zdebska, Wojciech Glac
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo "Scriptum", 2020
Opis fizyczny: S. 25-35
p-ISBN: 978-83-66084-75-9
e-ISBN: 978-83-66084-76-6
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych ; 11)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,8119/9756
Autorzy: Ewa Radomska.
Tytuł: Trendy, uwarunkowania i perspektywy rozwoju crowdfundingu jako alternatywnej formy finansowania przedsięwzięć społecznych i biznesowych - do¶wiadczenia Stanów Zjednoczonych, Chin i Unii Europejskiej / Ewa Radomska
¬ródło: W: Ekonomia społeczna i przedsiębiorczo¶ć : innowacje - ¶rodowisko / redakcja naukowa: Marta Czyżewska, Janina Pach, Krzysztof Sala
Adres wydawniczy: Warszawa : CeDeWu, 2020
Opis fizyczny: S. 141-162
p-ISBN: 978-83-8102-310-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000120/9756
Autorzy: Paulina Szyja.
Tytuł: Ubóstwo energetyczne - ujęcie terminologiczne zjawiska oraz działania na rzecz jego ograniczenia / Paulina Szyja
¬ródło: W: Ekonomia społeczna i przedsiębiorczo¶ć : innowacje - ¶rodowisko / redakcja naukowa: Marta Czyżewska, Janina Pach, Krzysztof Sala
Adres wydawniczy: Warszawa : CeDeWu, 2020
Opis fizyczny: S. 337-355
p-ISBN: 978-83-8102-310-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000121/9756
Autorzy: Danuta Łazarska.
Tytuł: Uczniowie o tekstach literackich : dylematy nauczyciela polonisty - czytelnika szkolnych wypowiedzi pisemnych o literaturze / Danuta Łazarska
¬ródło: W: Ocenianie w szkole na cenzurowanym : badania, dylematy, inspiracje / redakcja naukowa Małgorzata Karwatowska, Małgorzata Latoch-Zielińska, Iwona Morawska
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020
Opis fizyczny: S. 265-276
p-ISBN: 978-83-227-9306-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,6122/9756
Autorzy: Marcin Mazgaj.
Tytuł: Umorzenie akcji i nabycie akcji własnych. Art. 30044-30048 / Marcin Mazgaj
¬ródło: W: Kodeks spółek handlowych. Komentarz / Zbigniew Jara (redaktor)
Adres wydawniczy: Warszawa : C. H. Beck, 2020
Opis fizyczny: S. 1305-1313
p-ISBN: 978-83-8158-932-1
Seria: (Duże Komentarze Becka)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:123/9756
Autorzy: Marcin Mazgaj.
Tytuł: Upoważnienie zarz±du do emisji akcji. Art. 300110-300113 / Marcin Mazgaj
¬ródło: W: Kodeks spółek handlowych. Komentarz / Zbigniew Jara (redaktor)
Adres wydawniczy: Warszawa : C. H. Beck, 2020
Opis fizyczny: S. 1405-1411
p-ISBN: 978-83-8158-932-1
Seria: (Duże Komentarze Becka)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:124/9756
Autorzy: Liudmyla Kryvachuk.
Tytuł: Usługi społeczne dla dzieci i młodzieży w czasie pandemii COVID-19 na Ukrainie / Liudmyla Kryvachuk
¬ródło: W: Wyzwania dla polityki społecznej w kontek¶cie pandemii koronawirusa / redakcja naukowa: Norbert G. Pikuła, Mirosław Grewiński, Ewelina Zdebska, Wojciech Glac
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo "Scriptum", 2020
Opis fizyczny: S. 173-197
p-ISBN: 978-83-66084-75-9
e-ISBN: 978-83-66084-76-6
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych ; 11)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,8125/9756
Autorzy: Agnieszka Słaby.
Tytuł: W drodze : mobilno¶ć w życiu elit czasów saskich na przykładzie intinerarium Elżbiety Sieniawskiej / Agnieszka Słaby
¬ródło: W: Działalno¶ć Elżbiety Sieniawskiej : polityka - gospodarka - kultura / pod redakcj± Bożeny Popiołek
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2020
Opis fizyczny: S. 207-234
p-ISBN: 978-83-66104-32-7
Seria: (Silva Rerum - Muzeum Pałac w Wilanowie)
Typ publikacji: PRO
Punktacja MNiSW: 20.000126/9756
Autorzy: Andrzej Ryk, Iwona Ocetkiewicz.
Tytuł: W poszukiwaniu podstaw pedagogicznych ratio / Andrzej Ryk, Iwona Ocetkiewicz
¬ródło: W: W poszukiwaniu dróg : refleksje na kanwie relacji mistrz-uczeń / pod redakcj± naukow± Joanny M. Łukasik, Katarzyny Jagielskiej i Stanisława Kowala
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2020
Opis fizyczny: S. 391-397
p-ISBN: 978-83-8095-854-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000127/9756
Autorzy: Ewelina Zdebska.
Tytuł: Warto¶ci w pracy pracownika socjalnego / Ewelina Zdebska
¬ródło: W: W poszukiwaniu dróg : refleksje na kanwie relacji mistrz-uczeń / pod redakcj± naukow± Joanny M. Łukasik, Katarzyny Jagielskiej i Stanisława Kowala
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2020
Opis fizyczny: S. 313-325
p-ISBN: 978-83-8095-854-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000128/9756
Autorzy: Marcin Mazgaj.
Tytuł: Warunkowa emisja akcji. Art. 300114-300119 / Marcim Mazgaj
¬ródło: W: Kodeks spółek handlowych. Komentarz / Zbigniew Jara (redaktor)
Adres wydawniczy: Warszawa : C. H. Beck, 2020
Opis fizyczny: S. 1412-1422
p-ISBN: 978-83-8158-932-1
Seria: (Duże Komentarze Becka)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:129/9756
Autorzy: Ewa Zawisza-Wilk.
Tytuł: Wdzięczno¶ć jako kategoria pedagogiczna / Ewa Zawisza-Wilk
¬ródło: W: W poszukiwaniu dróg : refleksje na kanwie relacji mistrz-uczeń / pod redakcj± naukow± Joanny M. Łukasik, Katarzyny Jagielskiej i Stanisława Kowala
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2020
Opis fizyczny: S. 233-240
p-ISBN: 978-83-8095-854-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000130/9756
Autorzy: Paweł Brzegowy.
Tytuł: We Lwowie, w Wiedniu i Krakowie : Józef Dietl jako lekarz, pracownik uniwersytecki i polityk / Paweł Brzegowy
¬ródło: W: Tradycje i perspektywy rozwoju kultury uzdrowiskowej w Muszynie w kontek¶cie europejskim / pod redakcj± Bożeny Płonki-Syroki, Pawła Brzegowego, Andrzeja Syroki i Sławomira Dorockiego
Adres wydawniczy: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2020
Opis fizyczny: S. 163-184
p-ISBN: 978-83-62563-71-5
Seria: (Kultura Uzdrowiskowa w Europie ; t. 12)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,2131/9756
Autorzy: Małgorzata Zdon-Korzeniowska.
Tytuł: Wizerunek miasta Muszyna / Małgorzata Zdon-Korzeniowska
¬ródło: W: Tradycje i perspektywy rozwoju kultury uzdrowiskowej w Muszynie w kontek¶cie europejskim / pod redakcj± Bożeny Płonki-Syroki, Pawła Brzegowego, Andrzeja Syroki i Sławomira Dorockiego
Adres wydawniczy: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2020
Opis fizyczny: S. 119-132
p-ISBN: 978-83-62563-71-5
Seria: (Kultura Uzdrowiskowa w Europie ; t. 12)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,81132/9756
Autorzy: Ewelina Włodarczyk.
Tytuł: WskaĽniki kultury bezpieczeństwa zdrowotnego w Polsce / Ewelina Włodarczyk
¬ródło: W: Współczesne konteksty bezpieczeństwa zdrowotnego / redakcja naukowa Olga Wasiuta, Magdalena Szumiec, Ewelina Włodarczyk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2020
Opis fizyczny: S. 17-34
p-ISBN: 978-83-8084-483-4
e-ISBN: 978-83-8084-484-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 976)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,9
DOI:133/9756
Autorzy: Wojciech Glac, Ewelina Zdebska.
Tytuł: Wsparcie osób z niepełnosprawno¶ciami i ich rodzin w sytuacji pandemii / Wojciech Glac, Ewelina Zdebska
¬ródło: W: Wyzwania dla polityki społecznej w kontek¶cie pandemii koronawirusa / redakcja naukowa: Norbert G. Pikuła, Mirosław Grewiński, Ewelina Zdebska, Wojciech Glac
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo "Scriptum", 2020
Opis fizyczny: S. 109-124
p-ISBN: 978-83-66084-75-9
e-ISBN: 978-83-66084-76-6
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych ; 11)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,0134/9756
Autorzy: Piotr Swoboda.
Tytuł: Współpraca Straży Granicznej ze służbami wywiadu i kontrwywiadu w systemie ochrony granicy państwowej / Piotr Swoboda
¬ródło: W: Elementy bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : analiza wybranych systemów / red. Piotr Swoboda, Andrzej Żebrowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2020
Opis fizyczny: S. 233-269
p-ISBN: 978-83-7730-529-4
Seria: (Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Uwarunkowania. Konteksty. Perspektywy. ; T. 2)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000135/9756
Autorzy: Katarzyna Kowalska.
Tytuł: Wybory konsumenta a odpowiedzialne praktyki w biznesie / Katrzyna Kowalska
¬ródło: W: Ekonomia społeczna i przedsiębiorczo¶ć : innowacje - ¶rodowisko / redakcja naukowa: Marta Czyżewska, Janina Pach, Krzysztof Sala
Adres wydawniczy: Warszawa : CeDeWu, 2020
Opis fizyczny: S. 69-78
p-ISBN: 978-83-8102-310-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000136/9756
Autorzy: Piotr Ruczkowski.
Tytuł: Wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego [pkt 1-6, 8, 10] / Piotr Ruczkowski
¬ródło: W: Prawo administracyjne. Czę¶ć ogólna, ustrojowe prawo administracyjne, wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego / redakcja naukowa Marian Zdyb, Jerzy Stelmasiak
Wydanie: Wyd. 2
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2020
Opis fizyczny: S. 657-920
p-ISBN: 978-83-8187-273-7
Seria: (Seria Akademicka)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 9,37
Adres url:137/9756
Autorzy: Marcin Mazgaj.
Tytuł: Wył±czenie i ust±pienie akcjonariusza oraz unieważnienie akcji. Art. 30049-30051 / Marcin Mazgaj
¬ródło: W: Kodeks spółek handlowych. Komentarz / Zbigniew Jara (redaktor)
Adres wydawniczy: Warszawa : C. H. Beck, 2020
Opis fizyczny: S. 1314-1318
p-ISBN: 978-83-8158-932-1
Seria: (Duże Komentarze Becka)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:138/9756
Autorzy: Anna Penkała-Jastrzębska.
Tytuł: Wytrawny polityk czy interesowna magnatka? : kłopotliwy portret Elżbiety Sieniawskiej w ¶wietle korespondencji osób jej współczesnych / Anna Penkała-Jastrzębska
¬ródło: W: Działalno¶ć Elżbiety Sieniawskiej : polityka - gospodarka - kultura / pod redakcj± Bożeny Popiołek
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 2020
Opis fizyczny: S. 33-52
p-ISBN: 978-83-66104-32-7
Seria: (Silva Rerum - Muzeum Pałac w Wilanowie)
Typ publikacji: PRO
Punktacja MNiSW: 20.000139/9756
Autorzy: Ewa Horyń.
Tytuł: Z życia frazeologizmu sól ziemi we współczesnej polszczyĽnie / Ewa Horyń
¬ródło: W: Dialog z tradycj±. T. 8, Dziedzictwo antyczne i biblijne dzi¶ / pod redakcj± naukow± Magdaleny Pudy-Blokesz i Magdaleny Ryszki-Kurczab
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2020
Opis fizyczny: S. 83-94
p-ISBN: 978-83-7624-127-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,6140/9756
Autorzy: Paweł Nowak.
Tytuł: Zadłużenie kredytowe konsumentów w Polsce / Paweł Nowak
¬ródło: W: Ekonomia społeczna i przedsiębiorczo¶ć : innowacje - ¶rodowisko / redakcja naukowa: Marta Czyżewska, Janina Pach, Krzysztof Sala
Adres wydawniczy: Warszawa : CeDeWu, 2020
Opis fizyczny: S. 187-203
p-ISBN: 978-83-8102-310-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000141/9756
Autorzy: Justyna Rokitowska.
Tytuł: Zagrożenia bezpieczeństwa zdrowotnego : choroby cywilizacyjne, ¶rodowiskowe i społeczne / Justyna Rokitowska
¬ródło: W: Współczesne konteksty bezpieczeństwa zdrowotnego / redakcja naukowa Olga Wasiuta, Magdalena Szumiec, Ewelina Włodarczyk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2020
Opis fizyczny: S. 51-65
p-ISBN: 978-83-8084-483-4
e-ISBN: 978-83-8084-484-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 976)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,8
DOI:142/9756
Autorzy: Andrzej Żebrowski.
Tytuł: Zagrożenia dla bezpieczeństwa i obronno¶ci państwa / Andrzej Żebrowski
¬ródło: W: Elementy bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej : analiza wybranych systemów / red. Piotr Swoboda, Andrzej Żebrowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2020
Opis fizyczny: S. 13-63
p-ISBN: 978-83-7730-529-4
Seria: (Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Uwarunkowania. Konteksty. Perspektywy. ; T. 2)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000143/9756
Autorzy: Marta Zachariasz-Janik.
Tytuł: Zajęcia z praktycznej nauki języka niemieckiego na filologii germańskiej a rozwój sprawno¶ci mówienia / Marta Zachariasz-Janik
¬ródło: W: Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. 2 / redakcja naukowa Artur Dariusz Kubacki, Katarzyna Sowa-Bacia
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2020
Opis fizyczny: S. 60-71
p-ISBN: 978-83-8084-391-2
e-ISBN: 978-83-8084-392-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 940)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:144/9756
Autorzy: Marcin Kępa.
Tytuł: Zakres kontroli projektów unijnych w samorz±dzie terytorialnym przez organ dotuj±cy / Marcin Kępa
¬ródło: W: Samorz±d terytorialny : organy, zadania, finanse i aspekt międzynarodowy / redakcja: Joanna Podgórska-Rykała, Beata Pawlica, Paweł Ostachowski
Adres wydawniczy: Kraków : AT Wydawnictwo, 2020
Opis fizyczny: S. 135-150
p-ISBN: 978-83-66445-05-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000145/9756
Autorzy: Andrzej Żebrowski.
Tytuł: Zasoby słodkiej wody a bezpieczeństwo państwa / Andrzej Żebrowski
¬ródło: W: Ekonomia społeczna i przedsiębiorczo¶ć : innowacje - ¶rodowisko / redakcja naukowa: Marta Czyżewska, Janina Pach, Krzysztof Sala
Adres wydawniczy: Warszawa : CeDeWu, 2020
Opis fizyczny: S. 313-336
p-ISBN: 978-83-8102-310-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000146/9756
Autorzy: Natalia Malik.
Tytuł: Zastosowanie zajęć muzyczno-ruchowych w pokonywaniu trudno¶ci komunikacyjnych u dzieci dotkniętych zaburzeniami ze spektrum autyzmu - zespołem Aspergera : studium przypadku / Natalia Malik
¬ródło: W: Komunikowanie się społeczne osób zagrożonych marginalizacj± : konteksty teoretyczne i praktyczne rozwi±zania / redakcja naukowa Katarzyna Plutecka i Anna Gagat-Matuła
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: S. 189-200
p-ISBN: 978-83-8084-409-4
e-ISBN: 978-83-8084-410-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 954)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:147/9756
Autorzy: Joanna M. Łukasik.
Tytuł: Zmiana społeczna a współczesny nauczyciel : rozważania na kanwie socjologii edukacji Mirosława J. Szymańskiego / Joanna M. Łukasik
¬ródło: W: W poszukiwaniu dróg : refleksje na kanwie relacji mistrz-uczeń / pod redakcj± naukow± Joanny M. Łukasik, Katarzyny Jagielskiej i Stanisława Kowala
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2020
Opis fizyczny: S. 179-192
p-ISBN: 978-83-8095-854-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000148/9756
Autorzy: Marcin Mazgaj.
Tytuł: Zmiana umowy spółki i zwykła emisja akcji. Art. 300102-300109 / Marcin Mazgaj
¬ródło: W: Kodeks spółek handlowych. Komentarz / Zbigniew Jara (redaktor)
Adres wydawniczy: Warszawa : C. H. Beck, 2020
Opis fizyczny: S. 1387-1404
p-ISBN: 978-83-8158-932-1
Seria: (Duże Komentarze Becka)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:149/9756
Autorzy: Alicja Baluch.
Tytuł: Zmysł dotyku współuczestniczy w do¶wiadczaniu lektury / Alicja Baluch
¬ródło: W: Zmysły i literatura dla dzieci i młodzieży / pod redakcj± Bernadety Niesporek-Szamburskiej, Małgorzaty Wójcik-Dudek
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego, 2020
Opis fizyczny: 39-48
p-ISBN: 978-83-226-3759-3
Seria: (Prace Naukowe / Uniwersytet ¦l±ski w Katowicach ; 3900)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,5150/9756
Autorzy: Mateusz Szast.
Tytuł: Znaczenie emocji w przekazywaniu nieprawdziwych informacji w komunikacji niewerbalnej / Mateusz Szast
¬ródło: W: Zarz±dzanie zmian± : innowacje, organizacje, bezpieczeństwo / redakcja naukowa Jadwiga Mazur, Paulina Rojek-Adamek, Justyna Tomczyk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020
Opis fizyczny: S. 114-135
p-ISBN: 978-83-8084-102-4
e-ISBN: 978-83-8084-177-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 951)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,1
DOI:151/9756
Autorzy: Dorota Probucka.
Tytuł: Znaczenie etyki w edukacji młodzieży / Dorota Probucka
¬ródło: W: Edukacja XXI wieku : strategie zarz±dzania i kierunki rozwoju / redakcja Tatiana Krawczyńska-Zaucha
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2020
Opis fizyczny: S. 105-118
p-ISBN: 978-83-8138-131-4
e-ISBN: 978-83-8138-223-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,7152/9756
Autorzy: Magdalena Szumiec.
Tytuł: Znaczenie kompetencji ratowniczych społeczeństwa w kreowaniu ¶rodowiska bezpieczeństwa - aspekt edukacyjny / Magdalena Szumiec
¬ródło: W: Współczesne konteksty bezpieczeństwa zdrowotnego / redakcja naukowa Olga Wasiuta, Magdalena Szumiec, Ewelina Włodarczyk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2020
Opis fizyczny: S. 188-217
p-ISBN: 978-83-8084-483-4
e-ISBN: 978-83-8084-484-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 976)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,6
DOI:153/9756
Autorzy: Piotr Ruczkowski.
Tytuł: ¬ródła prawa administracyjnego / Piotr Ruczkowski
¬ródło: W: Prawo administracyjne. Czę¶ć ogólna, ustrojowe prawo administracyjne, wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego / redakcja naukowa Marian Zdyb, Jerzy Stelmasiak
Wydanie: Wyd. 2
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2020
Opis fizyczny: S. 47-90
p-ISBN: 978-83-8187-273-7
Seria: (Seria Akademicka)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 2,68
Adres url:154/9756
Autorzy: Marta Eloy Cichocka.
Tytuł: "Pompas de la palabra, parlamentos" - czyli Borges i polityka / Marta E. Cichocka
¬ródło: W: Czynnik Borgesa : szkice krytyczne / redaktorzy tomu Wojciech Charchalis, Arkadiusz Żychliński
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2020
Opis fizyczny: S. 75-93
p-ISBN: 978-83-232-3646-7
e-ISBN: 978-83-232-3647-4
Seria: (Filologia Romańska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 77)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,0155/9756
Autorzy: Agnieszka Ogonowska.
Tytuł: "Człowiek-robot"; "człowiek-interfejs": komunikacja, interakcja czy technologiczna moda? / Agnieszka Ogonowska
¬ródło: W: Wyzwania terapii logopedycznej / redakcja merytoryczna Halina Pawłowska-Jaroń, Ewa Bielenda-Mazur, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum ; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: S. 187-198
p-ISBN: 978-83-7624-190-6
Seria: (Nowa Logopedia / Polskie Towarzystwo Logopedyczne Oddział Małopolski ; t. 8)
Uwagi: Errata: dodano drugie wydawnictwo - Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,7156/9756
Autorzy: Małgorzata KaĽmierczak.
Tytuł: "Czy buce mog± mówić o sztuce?" : o konfliktach w¶ród performerów krakowskich lat 80. i 90. / Małgorzata KaĽmierczak
¬ródło: W: Przechwałki i pogróżki : konflikt i jego mechanika w sztukach wizualnych w Polsce / pod redakcj± Łukasza Białkowskiego, Piotra Sikory
Adres wydawniczy: Szczecin : TRAFO Transformacja Sztuki : Wydawnictwo Kolegium Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie, 2019
Opis fizyczny: S. 52-66
p-ISBN: 978-83-939527-2-4
p-ISBN: 978-83-947367-4-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,77
Adres url:157/9756
Autorzy: Karolina Czerwiec, Marek Żoł±dek.
Tytuł: "Gra Mocy", czyli tożsamo¶ć człowieka vs. ponowoczesne "wersje" ¶wiata / Karolina Czerwiec, Marek Żoł±dek
¬ródło: W: Natura, człowiek, media / redakcja naukowa Andrzej Korna¶, Małgorzata Kły¶, Katarzyna Potyrała
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 147-176
p-ISBN: 978-83-8084-371-4
e-ISBN: 978-83-8084-372-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 931)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:158/9756
Autorzy: Dorota Drzewiecka, Katarzyna Pepłowska.
Tytuł: "Jakie usprawnienia i udogodnienia wprowadziłbym w mej pracy urzędniczej?" : o oddolnych próbach usprawnienia biurowo¶ci w instytucjach wymiaru sprawiedliwo¶ci w dwudziestoleciu międzywojennym / Dorota Drzewiecka, Katarzyna Pepłowska
¬ródło: W: 100-lecie s±downictwa polskiego / [redakcja Agnieszka Wojciechowska, Marek Wojciechowski]
Adres wydawniczy: Płock : Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego w Płocku : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2019
Opis fizyczny: S. 108-116
p-ISBN: 978-83-64370-01-4
p-ISBN: 978-83-65127-48-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,5159/9756
Autorzy: Marek Herma.
Tytuł: "Ksi±żę Polesia" : komandor Witold Zaj±czkowski : ostatni dowódca Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej / Marek Herma
¬ródło: W: Zapomniane bandery : flotylle rzeczne II Rzeczypospolitej / pod red. Stanisława Januszewskiego
Adres wydawniczy: Wrocław : Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi ¦ródl±dowej, 2019
Opis fizyczny: S. 151-162
p-ISBN: 78-83-64688-22-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000160/9756
Autorzy: Renata Stachura-Lupa.
Tytuł: "Młodzi" i "starzy" w Krakowie / Renata Stachura-Lupa
¬ródło: W: Literatura i kultura lat 60. XIX wieku, między polityk± a prywatno¶ci± : dyslokacje / redakcja naukowa: Urszula Kowalczuk, Damian Włodzimierz Makuch, Dawid Maria Osiński
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019
Opis fizyczny: S. 32-42
p-ISBN: 978-83-235-3927-8
e-ISBN: 978-83-235-3935-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,6161/9756
Autorzy: Ewa Goczał.
Tytuł: "Może stamt±d przyszedł do mnie Bóg..." : wokół wiersza Nawrócenie Maxa Jacoba Piotra Matywieckiego / Ewa Goczał
¬ródło: W: Czy s± jakie¶ pytania? : szkice o najnowszej literaturze polskiej / pod redakcj± Justyny Pyzi i Józefa M. Ruszara
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Literatury ; Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2019
Opis fizyczny: S. 269-285
p-ISBN: 978-83-66359-06-2
p-ISBN: 978-83-8090-621-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1162/9756
Autorzy: Jan Krukowski.
Tytuł: "Nauka, gdy smakuje, sporo i prędko się pojmuje" : nauczyciele i uczniowie w pamiętnikach i wspomnieniach XVIII-XX wieku / Jan Krukowski
¬ródło: W: Nauczyciel i uczeń we współczesnej szkole / redakcja naukowa Jan Rajmund Pa¶ko
Adres wydawniczy: Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2019
Opis fizyczny: S. 63-80
p-ISBN: 978-83-89879-28-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 1,06163/9756
Autorzy: Anna Hajduk.
Tytuł: "Nie mogę przebaczyć Ci, Panie" : obraz Boga w poezji Henryka Grynberga / Anna Hajduk
¬ródło: W: Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku : od pokolenia wojennego do Nowej Fali / pod redakcj± Doroty Siwor i Józefa Marii Ruszara
Adres wydawniczy: Bielsko-Biała ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistyczne, 2019
Opis fizyczny: S. 289-322
p-ISBN: 978-83-66249-03-5
e-ISBN: 978-83-60911-31-0
Seria: (Biblioteka Pana Cogito)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000164/9756
Autorzy: Natalia Góra.
Tytuł: "Nowy dramat" rosyjski na moskiewskim festiwalu młodej dramaturgii "Lubimowka" / Natalia Góra
¬ródło: W: Tradycja i nowoczesno¶ć : z zagadnień języka i literatury Słowian Wschodnich / pod redakcj± naukow± Aurelii Kotkiewicz, Bogumiła Ostrowskiego, Moniki Knurowskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 116-123
p-ISBN: 978-83-8084-251-9
e-ISBN: 978-83-8084-252-3
Seria: (Praca Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 884)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:165/9756
Autorzy: Andrzej Franaszek.
Tytuł: "Osobliwy oddział", czyli Zbigniew Herbert sopocki / Andrzej Franaszek
¬ródło: W: Sopot w literaturze, literatura w Sopocie / pod redakcj± Janusza Mosakowskiego, Artura Nowaczewskiego, Svetlany Pavlenko i Radosława Młynarczyka
Adres wydawniczy: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019
Opis fizyczny: S. 35-64
p-ISBN: 978-83-7865-892-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000166/9756
Autorzy: Przemysław Michalski.
Tytuł: "Oto głowa zdrajcy" : o sporze Czesława Miłosza z Philipem Larkinem i Robinsonem Jeffersem / Przemysław Michalski
¬ródło: W: Nie tylko Ishiguro : szkice o literaturze anglojęzycznej w Polsce / pod redakcj± Joanny Dyły-Urbańskiej i Moniki Kocot
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019
Opis fizyczny: S. 157-173
p-ISBN: 978-83-8142-543-8
e-ISBN: 978-83-8142-544-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,0
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]167/9756
Autorzy: Rafał Solewski.
Tytuł: "Patrz±c" i "wypatruj±c" : możliwe intuicje sztuki przełomu XX i XXI wieku w esejach Józefa Czapskiego / Rafał Solewski
¬ródło: W: Granit i tęcza : dzieła i osobowo¶ć Józefa Czapskiego / pod redakcj± Anny Pilch, Anny Włodarczyk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
Opis fizyczny: S. 51-63
p-ISBN: 978-83-233-4577-0
e-ISBN: 978-83-233-9934-6
Seria: (Narracje w Edukacji / Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,66168/9756
Autorzy: Andrzej Franaszek.
Tytuł: "P±tnik Zbigniew" : o przyjaĽni Józefa Czapskiego ze Zbigniewem Herbertem / Andrzej Franaszek
¬ródło: W: Granit i tęcza : dzieła i osobowo¶ć Józefa Czapskiego / pod redakcj± Anny Pilch, Anny Włodarczyk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
Opis fizyczny: S. 217-239
p-ISBN: 978-83-233-4577-0
e-ISBN: 978-83-233-9934-6
Seria: (Narracje w Edukacji / Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000169/9756
Autorzy: Małgorzata ¦wider.
Tytuł: "Praska wiosna" z perspektywy niemieckiej / Małgorzata ¦wider
¬ródło: W: Colloquium Opole 2018 : Europa w pół wieku po roku 1968 : historia, polityka, kultura / pod redakcj± Marka Mazurkiewicza i Tadeusza Siwka
Adres wydawniczy: Opole : Instytut ¦l±ski, 2019
Opis fizyczny: S. 243-257
p-ISBN: 978-83-7126-338-5
Seria: (Colloquium Opole Polacy - Niemcy - Czesi : s±siedztwo w XXI wieku)
Uwagi: Nazwa wydawnictwa do 1.08.2019 Państwowy Instytut Naukowy - Instytut ¦l±ski w Opolu.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000170/9756
Autorzy: Alicja Rychlewska-Delimat.
Tytuł: "Teodycea" według Woltera / Alicja Rychlewska-Delimat
¬ródło: W: Filozoficzne aspekty literatury : studia i szkice / Agata Skała
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2019
Opis fizyczny: S. 159-171
p-ISBN: 978-83-65932-72-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,66171/9756
Autorzy: Maciej Urbanek.
Tytuł: "To, co kontyngentne" i jego miejsce w filozofii Karla Jaspersa / Maciej Urbanek
¬ródło: W: Karl Jaspers : logos i alogon / redakcja Czesława Piecuch
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2019
Opis fizyczny: S. 71-95
p-ISBN: 97883-242-3478-3
e-ISBN: 97883-242-2918-5
Seria: (Seria Jaspersowska)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,3172/9756
Autorzy: Beata Cyboran.
Tytuł: "Uspołecznianie" procesów rewitalizacyjnych lokalnej przestrzeni publicznej / Beata Cyboran
¬ródło: W: Przestrzeń alternatywna dla działań artystycznych : projekt artystyczno-naukowy przy Muzeum Żup Krakowskich "Pamięć morza" / [redakcja naukowa: Bernadeta Stano, Joanna Łapińska]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP ; Wieliczka : Muzeum Żup Krakowskich, 2019
Opis fizyczny: S. 159-173
p-ISBN: 978-83-8084-299-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,8173/9756
Autorzy: Joanna Podgórska-Rykała, Marta Obrębska.
Tytuł: (Nie)decentralizacja władzy: miejsce jednostek pomocniczych w procesie długookresowego zarz±dzania miastami wojewódzkimi / Joanna Podgóska-Rykała, Marta Obrębska
¬ródło: W: Pozycja ustrojowa organów jednostek samorz±du terytorialnego / redakcja naukowa Bogdan Dolnicki
Wydanie: Stan prawny na 10 sierpnia 2019 r.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2019
Opis fizyczny: S. 449-469
p-ISBN: 978-83-8160-808-4
Seria: (Monografie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,05174/9756
Autorzy: Magdalena Roszczynialska.
Tytuł: (Nowy) regionalizm białostockich "Kontrastów" / Magdalena Roszczynialska
¬ródło: W: Konteksty regionalno¶ci : badania inter- i transdyscyplinarne / Komitet redakcyjny: Andrzej Kopiczko [et al.]
Adres wydawniczy: Olsztyn : Polska Akademia Nauk, 2019
Opis fizyczny: S. 217-233
p-ISBN: 978-83-63305-63-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,9175/9756
Autorzy: Franciszek Mróz.
Tytuł: 6900 km oznakowanych odcinków Camino de Santiago w Polsce - sukcesy, niepowodzenia i wyzwania / Franciszek Mróz
¬ródło: W: Camino Polaco : teologia - sztuka - historia - teraĽniejszo¶ć. T. 4 / pod redakcj± Piotra Roszaka, Franciszka Mroza i Waldemara Rozynkowskiego
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019
Opis fizyczny: S. 267-299
p-ISBN: 978-83-231-4261-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000176/9756
Autorzy: Andrzej Kozera, Andrzej Żebrowski.
Tytuł: Agentura wywiadu i kontrywiadu II Rzeczpospolitej Polskiej uczestnikiem walki informacyjnej : wybrane aspekty / Andrzej Kozera, Andrzej Żebrowski
¬ródło: W: Wywiad i kontrwywiad a bezpieczeństwo Polski odrodzonej po 1918 roku / redakcja naukowa Henryk Ćwięk i Malwina Siewier
Adres wydawniczy: Warszawa : Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja ¦cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019
Opis fizyczny: S. 192-230
p-ISBN: 978-83-8098-803-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000177/9756
Autorzy: Marek Pieni±żek.
Tytuł: Aksjologia wydarzenia lekcyjnego / Marek Pieni±żek
¬ródło: W: Polonistyka i ¶wiat warto¶ci : edukacja polonistyczna jako warto¶ć / redakcja Magdalena Marzec-JóĽwicka, Agnieszka Karczewska, Sławomir Jacek Żurek, przy współpracy Małgorzaty Nowak
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019
Opis fizyczny: S. 155-168
p-ISBN: 978-83-8061-782-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,7178/9756
Autorzy: Katarzyna W±dolny-Tatar.
Tytuł: Ambiwalencja słowa i milczenia w zbiorze Ucieczki Urszuli Kozioł / Katarzyna W±dolny-Tatar
¬ródło: W: Przemilczane, niewypowiedziane... : o zwi±zkach między słowem a milczeniem / pod redakcj± Grażyny Różańskiej
Adres wydawniczy: Ustka ; Bydgoszcz : Instytut Wydawniczy "¦wiadectwo", 2019
Opis fizyczny: S. 156-171
p-ISBN: 978-83-7456-263-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000179/9756
Autorzy: Grzegorz Nycz.
Tytuł: Amerykańska wojna z terroryzmem po 11 wrze¶nia 2001 roku - wyzwania polityczne i militarne na obszarze bliskowschodnim / Grzegorz Nycz
¬ródło: W: Bezpieczeństwo państwa, służby specjalne, działania niekonwencjonalne / redakcja Andrzej Żebrowski, Urszula Kosielińska-Grabowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 330-355
p-ISBN: 978-83-8084-321-9
e-ISBN: 978-83-8084-322-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 913)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:180/9756
Autorzy: Jarosław Jastrzębski.
Tytuł: Analiza funkcjonalna koncepcji pancerników lotniczych Ise i Hyūga / Jarosław Jastrzębski
¬ródło: W: Rola polityki, ekonomii i techniki w działaniach zbrojnych na rzekach, morzach i oceanach / pod redakcj±: Romana Kochnowskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: O¶więcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2019
Opis fizyczny: S. 165-184
p-ISBN: 978-83-8178-165-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,2181/9756
Autorzy: Magdalena Szumiec.
Tytuł: Analiza stanu wiedzy studentów na temat udzielania pierwszej pomocy przyczynkiem do wprowadzenia zmian w edukacji dla bezpieczeństwa / Magdalena Szumiec
¬ródło: W: Wybrane problemy bezpieczeństwa. T. 6 / redakcja naukowa: Ewa Fogelzang-Adler, Edyta Sadowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydział Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie przy współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Promocji Nauki i Rozwoju, 2019
Opis fizyczny: S. 107-141
p-ISBN: 978-8363991-71-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000182/9756
Autorzy: Isabel Röskau-Rydel.
Tytuł: Antonina Domańska (1853-1917) : w ¶rodowisku rodzinnym Kremerów / Isabela Röskau-Rydel
¬ródło: W: (Re)konstrukcje przeszło¶ci w prozie Antoniny Domańskiej / redakcja naukowa Małgorzata Chrobak, Katarzyna W±dolny-Tatar
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: S. 23-38
p-ISBN: 978-83-8084-419-3
e-ISBN: 978-83-8084-420-9
Seria: (Literatura i kultura dla dzieci (twórcy - tematy - konwencje) ; t. 1)
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 946)
Uwagi: Pierwodruk w periodyku: "Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" 2018, R. XI (LIII).
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 0,9
DOI:183/9756
Autorzy: Barbara Dyba.
Tytuł: Antyoksydacyjny five o'clock / Barbara Dyba
¬ródło: W: Natura, człowiek, media / redakcja naukowa Andrzej Korna¶, Małgorzata Kły¶, Katarzyna Potyrała
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 71-84
p-ISBN: 978-83-8084-371-4
e-ISBN: 978-83-8084-372-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 931)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:184/9756
Autorzy: Stanisław Skórka.
Tytuł: Architektura informacji w praktyce zarz±dzania zasobami informacyjnymi / Stanisław Skórka
¬ródło: W: Zarz±dzanie informacj± / pod redakcj± naukow± Wiesława Babika
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich : Biblioteka Narodowa, 2019
Opis fizyczny: S. 190-209
p-ISBN: 8-83-65741-47-9
Seria: (Nauka, Dydaktyka, Praktyka)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,1185/9756
Autorzy: Bogumił Naleziński.
Tytuł: Art. 168 [Podatki i prawo lokalne] - Art. 172 [Prawo jednostek samorz±du terytorialnego do zrzeszania się] : [komentarz prawny] / Bogumił Naleziński
¬ródło: W: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz / redakcja naukowa Piotr Tuleja
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2019
Opis fizyczny: S. 493-522
p-ISBN: 978-83-8160-970-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,8186/9756
Autorzy: Bogumił Naleziński.
Tytuł: Art. 173 - Art. 201 [Rozdział VIII. S±dy i Trybunały] : [komentarz prawny] / Bogumił Naleziński
¬ródło: W: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz / redakcja naukowa Piotr Tuleja
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2019
Opis fizyczny: S. 523-597
p-ISBN: 978-83-8160-970-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 4,6187/9756
Autorzy: Bogumił Naleziński.
Tytuł: Art. 202 [Pozycja ustrojowa Najwyższej Izby Kontroli. Kolegialno¶ć działania] - Art. 212 [Obowi±zek informacyjny Rzecznika Praw Obywatelskich] : [komentarz prawny] / Bogumił Naleziński
¬ródło: W: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz / redakcja naukowa Piotr Tuleja
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2019
Opis fizyczny: S. 598-628
p-ISBN: 978-83-8160-970-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,8188/9756
Autorzy: Agata Agatowska.
Tytuł: Artystyczny pamiętnik Piotra Jargusza / Agata Agatowska
¬ródło: W: Obrazy uliczne Piotra Jargusza : sztuka w przestrzeni społecznej / redakcja: Rafał Solewski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 152-163
p-ISBN: 978-83-8084-348-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 921)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,7189/9756
Autorzy: Agnieszka Ciurej, Monika Struska, Anna Wolska, Wojciech Chudzik.
Tytuł: Atrakcje geoturystyczne terenu pogórniczego na przykładzie dawnej sztolni "Teresa" Góra Miedzianka koło Chęcin / Agnieszka Ciurej, Monika Struska, Anna Wolska,Wojciech Chudzik
¬ródło: W: Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi / redakcja naukowa: Ewa Lewicka
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi± Polskiej Akademii Nauk, 2019
Opis fizyczny: S. 77-86
p-ISBN: 978-83-955544-7-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000190/9756
Autorzy: Jolanta Baran.
Tytuł: Autonomia i emancypacja dzieci z niepełnosprawno¶ci± w kontek¶cie warto¶ci zróżnicowania zasobów rehabilitacyjnych ich rodzin / Jolanta Baran
¬ródło: W: Pedagogika, niepełnosprawno¶ć, edukacja : ku szerokim przestrzeniom rozwoju pedagogiki specjalnej : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Franciszkowi Wojciechowskiemu z okazji siedemdziesi±tych urodzin / [red. Janina Kostkiewicz, Sylwia Opozda-Suder]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
Opis fizyczny: S. 243-254
p-ISBN: 978-83-233-4600-5
e-ISBN: 978-83-233-9952-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,7191/9756
Autorzy: Marta Cichocka.
Tytuł: Autor w labiryncie historii / Marta E. Cichocka
¬ródło: W: Sto lat samotno¶ci pięćdziesi±t lat póĽniej = Cien anos de soledad cincuenta anos después : Gabriel García Márquez : relektury = Gabriel GarcíaMárquez : relecturas / redakcja naukowa: Marcin Sarna i Jorge Cabezas Miranda ; przekład: Marcin Sarna
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 91-106
p-ISBN: 978-83-8084-383-7
e-ISBN: 978-83-8084-384-4
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 937)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,0192/9756
Autorzy: Mariusz Cembruch-Nowakowski, Krzysztof Kaganek.
Tytuł: Badanie opinii pracodawców dotycz±ce kompetencji kadr w podsektorze rekreacji i rozrywki / Mariusz Cembruch-Nowakowski, Krzysztof Kaganek
¬ródło: W: Badanie opinii pracodawców na temat obecnych i przyszłych kompetencji pracowników w sektorze turystyki / redakcja naukowa Tadeusz Burzyński
Adres wydawniczy: Kraków : Komitet wydawniczy Instytutu Turystyki w Krakowie Sp. z o.o., 2019
Opis fizyczny: S. 157-188
Uwagi: Dokument powstał w ramach projektu 2.12 Zwiększanie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych POWR.02.12.00-00-0010/16.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,93193/9756
Autorzy: Jadwiga Mazur.
Tytuł: Bariery i czynniki wspieraj±ce w realizacji wybranych programów profilaktycznych w ocenie ich beneficjentów na przykladzie miasta ŁódĽ / Jadwiga Mazur
¬ródło: W: Bezpieczeństwo i zarz±dzanie kryzysowe : zarz±dzanie bezpieczeństwem lokalnym / redakcja naukowa: Zofia Wilk-Wo¶, Monika Ostrowska
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2019
Opis fizyczny: S. 171-183
p-ISBN: 978-83-64971-79-2
Seria: (Studia i Monografie ; nr 104)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,6194/9756
Autorzy: Małgorzata Kmak.
Tytuł: Bezpieczeństwo a problem partycypacji społecznej : (wybrane aspekty) / Małgorzata Kmak
¬ródło: W: Bezpieczeństwo państwa, służby specjalne, działania niekonwencjonalne / redakcja Andrzej Żebrowski, Urszula Kosielińska-Grabowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 49-59
p-ISBN: 978-83-8084-321-9
e-ISBN: 978-83-8084-322-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 913)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:195/9756
Autorzy: Paweł Ostachowski.
Tytuł: Bezpieczeństwo ekologiczne a wydatki gmin powiatu krakowskiego / Paweł Ostachowski
¬ródło: W: Bezpieczeństwo ekologiczne / red. Krzysztof Sala, Katarzyna Kowalska, Paweł Nowak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 158-168
p-ISBN: 978-83-8084-243-4
e-ISBN: 978-83-8084-244-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,5
DOI:196/9756
Autorzy: Aleksander WoĽny.
Tytuł: Bezpieczeństwo ekologiczne ludno¶ci : oceny dotycz±ce katastrofy w elektrowni atomowej w Czarnobylu w 1986 r. (były ZSSR) / Aleksander WoĽny
¬ródło: W: Bezpieczeństwo ekologiczne / red. Krzysztof Sala, Katarzyna Kowalska, Paweł Nowak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 127-145
p-ISBN: 978-83-8084-243-4
e-ISBN: 978-83-8084-244-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,0
DOI:197/9756
Autorzy: Joanna Popławska.
Tytuł: Bezpieczeństwo energetyczne jako ważny element systemu bezpieczeństwa państwa / Joanna Popławska
¬ródło: W: Bezpieczeństwo współczesnego państwa. Cz. 1, Wymiar międzynarodowy / redakcja naukowa Janusz Falecki, Paweł Łubiński
Adres wydawniczy: Kraków : Drukarnia Styl Anna Dura, 2019
Opis fizyczny: S. 109-120
p-ISBN: 978-83-952578-5-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000198/9756
Autorzy: Justyna Rokitowska.
Tytuł: Bezpieczeństwo energetyczne Polski - perspektywy modernizacji sektora energetycznego i cele utworzenia pierwszej elektrowni j±drowej / Justyna Rokitowska
¬ródło: W: Bezpieczeństwo współczesnego państwa. Cz. 2, Wymiar narodowy / redakcja naukowa Janusz Falecki, Paweł Łubiński
Adres wydawniczy: Kraków : Drukarnia Styl Anna Dura, 2019
Opis fizyczny: S. 48-58
p-ISBN: 978-83-952578-6-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,58199/9756
Autorzy: Paweł Łubiński.
Tytuł: Bezpieczeństwo ideologiczne jako subkategoria bezpieczeństwa narodowego / Paweł Łubiński
¬ródło: W: Nauki społeczne w dobie innowacji / redakcja naukowa Stanisław Krysiński, Agnieszka Wikarczyk, Justyna Żylińska
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2019
Opis fizyczny: S. 351-361
p-ISBN: 978-83-7627-177-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,8200/9756
Autorzy: Paweł Łubiński.
Tytuł: Bezpieczeństwo ideologiczne państwa : kategoryzacja, determinanty, zagrożenia / Paweł Łubiński
¬ródło: W: Ideologiczne aspekty bezpieczeństwa współczesnego państwa / redakcja Paweł Łubiński
Adres wydawniczy: Katowice : AWF Katowice, 2019
Opis fizyczny: S. 13-33
p-ISBN: 978-83-954251-4-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000201/9756
Autorzy: Marcin Poręba.
Tytuł: Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych / Marcin Poręba
¬ródło: W: Wybrane problemy bezpieczeństwa. T. 7 / redakcja naukowa: Ewa Fogelzang-Adler, Edyta Sadowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydział Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie przy współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Promocji Nauki i Rozwoju, 2019
Opis fizyczny: S. 71-99
p-ISBN: 978-8363991-70-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000202/9756
Autorzy: Andrzej Żebrowski.
Tytuł: Bezpieczeństwo państwa - zasilanie informacyjne : (wybrane aspekty) / Andrzej Żebrowski
¬ródło: W: Bezpieczeństwo państwa, służby specjalne, działania niekonwencjonalne / redakcja Andrzej Żebrowski, Urszula Kosielińska-Grabowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 22-48
p-ISBN: 978-83-8084-321-9
e-ISBN: 978-83-8084-322-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 913)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:203/9756
Autorzy: Sławomir Zalewski.
Tytuł: Bezpieczeństwo ustrojowe w perspektywie politologicznej, prawnej oraz nauk o bezpieczeństwie / Sławomir Zalewski
¬ródło: W: Nauka i praktyka bezpieczeństwa : księga pami±tkowa Leszka Fryderyka Korzeniowskiego profesora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie / redakcja naukowa: Andrzej Kozera, Edyta Sadowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydział Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie przy współpracy z Wydawnictwem EAS, 2019
Opis fizyczny: S. 389-409
p-ISBN: 978-83-61645-34-4
Uwagi: Publikacja dostępna na płycie CD.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,1204/9756
Autorzy: Edyta Sadowska, Estera Weredyńska.
Tytuł: Bezpieczeństwo zdrowotne : teoria, problemy, założenia / Edyta Sadowska, Estera Weredyńska
¬ródło: W: Wybrane problemy bezpieczeństwa. T. 7 / redakcja naukowa: Ewa Fogelzang-Adler, Edyta Sadowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydział Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie przy współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Promocji Nauki i Rozwoju, 2019
Opis fizyczny: S. 175-187
p-ISBN: 978-8363991-70-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000205/9756
Autorzy: Andrzej Madera.
Tytuł: Bezpieczeństwo żywno¶ciowe jako komponent bezpieczeństwa wewnętrzengo państwa / Andrzej Madera
¬ródło: W: Bezpieczeństwo ekologiczne / red. Krzysztof Sala, Katarzyna Kowalska, Paweł Nowak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 85-96
p-ISBN: 978-83-8084-243-4
e-ISBN: 978-83-8084-244-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:206/9756
Autorzy: Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura, Weronika Buczek.
Tytuł: Bezpo¶rednie następstwa żerowania kleszczy (Acari: Ixodida) u zwierz±t domowych i człowieka - wybrane aspekty / Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura, Weronika Buczek
¬ródło: W: Stawonogi pasożytnicze i alergenne. T. 2 / pod redakcj± Alicji Buczek, Czesława Błaszaka
Adres wydawniczy: Lublin : KOLIBER- Oficyna Wydawnicza Fundacji na Rzecz Zwalczania Kleszczy i Profilaktyki w Chorobach Odkleszczowych w Lublinie, 2019
Opis fizyczny: S. 58-64
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,4207/9756
Autorzy: Alicja Baluch.
Tytuł: Bezsenno¶ć Jutki Doroty Combrzyńskiej-Nogali jako literacka forma przemieszczenia mitu o Demeter i Korze / Alicja Baluch
¬ródło: W: Żywioły w literaturze dziecięcej : Ziemia / pod redakcj± Anny Czabanowskiej-Wróbel, Krystyny Zabawy
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
Opis fizyczny: S. 235-242
p-ISBN: 978-83-233-4528-2
Seria: (Żywioły wyobraĽni)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000208/9756
Autorzy: Olga Wasiuta, Sergiusz Wasiuta.
Tytuł: Bezzałogowe statki powietrzne: wyzwania i zagrożenia / Olga Wasiuta, Sergiusz Wasiuta
¬ródło: W: Wybrane problemy bezpieczeństwa. T. 6 / redakcja naukowa: Ewa Fogelzang-Adler, Edyta Sadowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydział Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie przy współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Promocji Nauki i Rozwoju, 2019
Opis fizyczny: S. 32-49
p-ISBN: 978-8363991-71-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000209/9756
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Biblia i jej przekłady w Drugiej Rzeczypospolitej - aspekty językowo-kulturowe / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Niepodległa wobec języka polskiego / pod redakcj± Renaty Przybylskiej, Barbary Batko-Tokarz, Sylwii Przęczek-Kisielak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
Opis fizyczny: S. 315-326
p-ISBN: 978-83-233-4738-5
e-ISBN: 978-83-233-7021-5-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000210/9756
Autorzy: Renata Stachura-Lupa.
Tytuł: Biblie Konopnickiej (na marginesie jej listów do Antoniego Wodzińskiego) / Renata Stachura-Lupa
¬ródło: W: Dylematy epoki postyczniowej : księga ofiarowana Bogdanowi Mazanowi w siedemdziesi±t± rocznicę urodzin / pod redakcj± Małogrzaty Domagalskiej i Doroty Samobrskiej-Kukuć
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019
Opis fizyczny: S. 315-326
p-ISBN: 978-83-8142-259-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,68211/9756
Autorzy: Ewa Piotrowska.
Tytuł: Biblioteki Instytutu Smithsona [Dokument elektroniczny] / Ewa Piotrowska
¬ródło: Biblioteka i Edukacja. - 2019, nr 16, s. 25-47
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
e-ISSN: 2299-565X
Adres url:
DOI:212/9756
Autorzy: Lucjan Orzech.
Tytuł: Biegn±cy przez ulice / Lucjan Orzech
¬ródło: W: Obrazy uliczne Piotra Jargusza : sztuka w przestrzeni społecznej / redakcja: Rafał Solewski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 106-123
p-ISBN: 978-83-8084-348-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 921)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,3213/9756
Autorzy: Aurelia Kotkiewicz, Renata Niziołek.
Tytuł: Biesy w Moskwie : o polskim i francuskim tłumaczeniu powie¶ci Mistrz i Małgorzata Michaiła Bułhakowa / Aurelia Kotkiewicz, Renata Niziołek
¬ródło: W: Przestrzenie przekładu. T. 3 / pod redakcj± Jolanty Lubochy-Kruglik, Oksany Małysy i Gabrieli Wilk
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego, 2019
Opis fizyczny: S. 97-104
p-ISBN: 978-83-226-3560-5
e-ISBN: 978-83-226-3561-2
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach ; nr 3811)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,4214/9756
Autorzy: Michał Kopczyński, Bartosz Ogórek.
Tytuł: Biologiczny standard życia obywateli II Rzeczypospolitej / Michał Kopczyński, Bartosz Ogórek
¬ródło: W: Dziedzictwo II Rzeczypospolitej / pod redakcj± Wojciecha Kalwata, Michała Kopczyńskiego, Roberta Kostro
Adres wydawniczy: Warszawa : [Muzeum Historii Polski], 2019
Opis fizyczny: S. 234-249
p-ISBN: 978-83-65248-33-6
Seria: (Wokół Niepodległej)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000215/9756
Autorzy: Roman Kochnowski.
Tytuł: Bitwa u uj¶cia La Plata - stare mity, nowe fakty / Roman Kochnowski
¬ródło: W: Rola polityki, ekonomii i techniki w działaniach zbrojnych na rzekach, morzach i oceanach / pod redakcj±: Romana Kochnowskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: O¶więcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2019
Opis fizyczny: S. 101-122
p-ISBN: 978-83-8178-165-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,2216/9756
Autorzy: Maria Bal-Nowak.
Tytuł: Bultmann - Jaspers : historia jednego niezrozumienia / Maria Bal-Nowak
¬ródło: W: Karl Jaspers : logos i alogon / redakcja Czesława Piecuch
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2019
Opis fizyczny: S. 97-117
p-ISBN: 97883-242-3478-3
e-ISBN: 97883-242-2918-5
Seria: (Seria Jaspersowska)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,1217/9756
Autorzy: Roman Kochnowski.
Tytuł: Carl Schmitt jako krytyk demokracji liberalnej / Roman Kochnowski
¬ródło: W: Granice wyobraĽni politologicznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Sylwestrowi Wróblowi / pod redakcj± naukow± Rafała Glajcara, Zbigniewa Kantyki, Marty Obrębskiej
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego, 2019
Opis fizyczny: S. 61-73
p-ISBN: 978-83-226-3817-0
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach ; nr 3914)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000218/9756
Autorzy: Jacek Chrobaczyński.
Tytuł: Cena odwagi : pomiędzy czasem normalno¶ci a nienormalno¶ci / Jacek Chrobaczyński
¬ródło: W: Cena odwagi : między ocaleniem życia a ocaleniem człowieczeństwa / redakcja naukowa Alicja Bartu¶, Piotr Trojański
Adres wydawniczy: O¶więcim : Fundacja na Rzecz MDSM ; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 45-72
p-ISBN: 978-83-64554-09-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,5219/9756
Autorzy: Anna Kaczmarska-Tabor.
Tytuł: Choroba nowotworowa w rodzinie / Anna Kaczmarska-Tabor
¬ródło: W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce : nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Cz. 7, Choroby / redakcja naukowa Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Le¶ny
Adres wydawniczy: Poznań : Młodzi Naukowcy, 2019
Opis fizyczny: S. 44-49
p-ISBN: 978-83-66392-26-7
e-ISBN: 978-83-66392-25-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000220/9756
Autorzy: Mirosław Boruta.
Tytuł: Ci±ża zastępcza : perspektywa antropologii kulturowej i socjologii / Mirosław Boruta
¬ródło: W: Fundamentalne prawne problemy surrogate motherhood : perspektywa krajowa / red. Piotr Mostowik
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwo¶ci, 2019
Opis fizyczny: S. 97-107
p-ISBN: 078-83-66344-05-1
Uwagi: Tekst równolegle w języku polskim i angielskim.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 0,62221/9756
Autorzy: Katarzyna Kucharska.
Tytuł: Ciemniejsza strona wakacji / Katarzyna Kucharska
¬ródło: W: Natura, człowiek, media / redakcja naukowa Andrzej Korna¶, Małgorzata Kły¶, Katarzyna Potyrała
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 98-115
p-ISBN: 978-83-8084-371-4
e-ISBN: 978-83-8084-372-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 931)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:222/9756
Autorzy: Lidia Orłowska.
Tytuł: Co dieta wydry Lutra lutra może nam powiedzieć o zmianach zachodz±cych w ¶rodowisku? / Lidia Orłowska
¬ródło: W: Współczesne badania przyrodnicze i medyczne: zastosowania praktyczne : wybrane zagadnienia / redakcja naukowa Remigiusz Chęciński
Adres wydawniczy: Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2019
Opis fizyczny: S. 188-197
p-ISBN: 978-83-65599-25-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,56223/9756
Autorzy: Natalia Malejky-Kłusek.
Tytuł: Co warto wiedzieć o drzewach miejskich? / Natalia Malejky-Kłusek
¬ródło: W: Natura, człowiek, media / redakcja naukowa Andrzej Korna¶, Małgorzata Kły¶, Katarzyna Potyrała
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 20-34
p-ISBN: 978-83-8084-371-4
e-ISBN: 978-83-8084-372-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 931)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:224/9756
Autorzy: Adriana Kaszuba-Perz, Marta Czyżewska.
Tytuł: Cyfryzacja wyzwaniem dla przedsiębiorstw rodzinnych we wdrażaniu nowych moeli biznesowych / Adriana Kaszuba-Perz, Marta Czyżewska
¬ródło: W: Wyzwania rynkowe współczesnych przedsiębiorstw rodzinnych : monografia / redakcja naukowa Beata Skowron-Grabowska, Paweł Nowodziński
Adres wydawniczy: Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2019
Opis fizyczny: S. 17-30
p-ISBN: 978-83-7193-707-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000225/9756
Autorzy: Paweł Sporek.
Tytuł: Czas i przestrzeń w Córce czarownic Doroty Terakowskiej / Paweł Sporek
¬ródło: W: Przestrzeń i czas w lekturze - lektura przestrzeni i czasu / pod redakcj± Danuty Hejdy i Alicji Jakubowskiej-Ożóg
Adres wydawniczy: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019
Opis fizyczny: S. 383-398
p-ISBN: 978-83-7996-633-2
Seria: (W stronę edukacji ; t. 1)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,83226/9756
Autorzy: Marek Banach.
Tytuł: Czas wolny seniorów / Marek Banach
¬ródło: W: Zagrożenia jednostki we współczesnym społeczeństwie = Ohroženi~20 jedince v současné spole:čnosti = Threat to the individual in the contemporary society / redakcja naukowa Marek Walancik. Stanislava Hoferková
Adres wydawniczy: D±browa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, 2019
Opis fizyczny: S. 143-152
p-ISBN: 978-83-65621-65-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,5227/9756
Autorzy: Lucyna Kudła.
Tytuł: Człowiek jako ¶wiadek historii w szkolnej edukacji historycznej / Lucyna Kudła
¬ródło: W: Historia - pamięć - tożsamo¶ć w edukacji humanistycznej. T. 5, Człowiek jako ¶wiadek historii : studia historyczne / redakcja: Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Agnieszka Słaby
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Libron, 2019
Opis fizyczny: S. 295-301
p-ISBN: 978-83-65705-97-6
Seria: (Prace Naukowe Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,41228/9756
Autorzy: Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura, Małgorzata Kły¶, Natalia Malejky-Kłusek.
Tytuł: Czy jeste¶my bezpieczni w naszych mieszkaniach? / Anna Kocoń, Magdalena Nowak-Chmura, Małgorzata Kły¶, Natalia Malejky-Kłusek
¬ródło: W: Stawonogi pasożytnicze i alergenne. T. 2 / pod redakcj± Alicji Buczek, Czesława Błaszaka
Adres wydawniczy: Lublin : KOLIBER- Oficyna Wydawnicza Fundacji na Rzecz Zwalczania Kleszczy i Profilaktyki w Chorobach Odkleszczowych w Lublinie, 2019
Opis fizyczny: S. 109-117
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,5229/9756
Autorzy: Katarzyna Sobolewska-My¶lik.
Tytuł: Czy partie polityczne maj± przyszło¶ć? : reformowanie sposobu działania partii politycznych w ¶wietle koncepcji demokracji deliberatywnej / Katarzyna Sobolewska-My¶lik
¬ródło: W: Granice wyobraĽni politologicznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Sylwestrowi Wróblowi / pod redakcj± naukow± Rafała Glajcara, Zbigniewa Kantyki, Marty Obrębskiej
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego, 2019
Opis fizyczny: S. 591-601
p-ISBN: 978-83-226-3817-0
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach ; nr 3914)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000230/9756
Autorzy: Izabella Janda.
Tytuł: Czy rozum pomaga nam w poznaniu Boga? : rozważania filozoficzne Karla Jaspersa i Jacques'a Maritaina / Izabella Janda
¬ródło: W: Karl Jaspers : logos i alogon / redakcja Czesława Piecuch
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2019
Opis fizyczny: S. 175-189
p-ISBN: 97883-242-3478-3
e-ISBN: 97883-242-2918-5
Seria: (Seria Jaspersowska)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,8231/9756
Autorzy: Tadeusz Budrewicz.
Tytuł: Czyj grzech, czyja ekspiacja? : o komentarzach do zbrodni na Jasnej Górze (1910) / Tadeusz Budrewicz
¬ródło: W: (Nie)opowiedziane : polskie do¶wiadczenie wstydu i upokorzenia od czasu rozbiorów do dzisiaj / pod redakcj± naukow± Hanny Gosk, Michała Kuziaka, Ewy Paczoskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2019
Opis fizyczny: S. 201-214
p-ISBN: 97883-242-3543-8
e-ISBN: 97883-242-2966-9
Seria: (Centrum Badań Dyskursów Postzależno¶ciowych ; t. 8)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,76232/9756
Autorzy: Natalia Malejky-Kłusek, Małgorzata Kły¶, Aleksandra Izdebska, Anna Kocoń, Lidia Chomicz.
Tytuł: Czynniki biologiczne wykorzystywane do zwalczania motyli - szkodliwych stawonogów magazynowych / Natalia Malejky-Kłusek, Małgorzata Kły¶, Aleksandra Izdebska, Anna Kocoń, Lidia Chomicz
¬ródło: W: Stawonogi pasożytnicze i alergenne. T. 2 / pod redakcj± Alicji Buczek, Czesława Błaszaka
Adres wydawniczy: Lublin : KOLIBER- Oficyna Wydawnicza Fundacji na Rzecz Zwalczania Kleszczy i Profilaktyki w Chorobach Odkleszczowych w Lublinie, 2019
Opis fizyczny: S. 144-155
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,68233/9756
Autorzy: Andrzej Żebrowski.
Tytuł: Czynno¶ci operacyjno-rozpoznawcze służb specjalnych działaniami niekonwencjonalnym / Andrzej Żebrowski
¬ródło: W: Bezpieczeństwo państwa, służby specjalne, działania niekonwencjonalne / redakcja Andrzej Żebrowski, Urszula Kosielińska-Grabowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 308-329
p-ISBN: 978-83-8084-321-9
e-ISBN: 978-83-8084-322-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 913)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:234/9756
Autorzy: Jacek Sroka, Joanna Podgórska-Rykała.
Tytuł: Decentralizacja jako Ľródło cierpień: o dysonansie poznawczym zakorzenionym w polskiej kulturze organizacyjnej sprzyjaj±cym recentralizacji samorz±du / Jacek Sroka, Joanna Podgórska-Rykała
¬ródło: W: Samorz±d terytorialny wobec procesów centralistycznych : decentralizacja a recentralizacja / redakcja: Joanna Podgórska-Rykała, Beata Pawlica, Paweł Ostachowski
Adres wydawniczy: Kraków : AT Wydawnictw, 2019
Opis fizyczny: S. 71-86
p-ISBN: 978-83-66445-04-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000235/9756
Autorzy: Agnieszka Lasota.
Tytuł: Deklarowana wiedza o dziecięcych zaburzeniach rozwojowych i postrzegany obraz dziecka przez rodziców zastępczych i biologicznych / Agnieszka Lasota
¬ródło: W: Dynamizacja rozwoju człowieka od dzieciństwa do staro¶ci / redakcja naukowa Agnieszka Lasota i Katarzyna Tomaszek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: S. 43-70
p-ISBN: 978-83-8084-432-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 952)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:236/9756
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Deklarowany obraz małżeństwa utrwalony w języku listów familijnych Stanisława Chlebowskiego / Marceli Olma
¬ródło: W: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 8, Literatura, historia, język / redakcja Piotr Borek, Marceli Olma, Marcin Pi±tek
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum ; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: S. 379-389
p-ISBN: 978-83-7624-194-4
p-ISBN: 978-83-8084-328-8
e-ISBN: 978-83-8084-399-8
Seria: (Biblioteka Tradycji ; nr 164)
Uwagi: Errata: dodano drugie wydawnictwo - Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,55237/9756
Autorzy: Anna ¦lósarz.
Tytuł: Democratizing potential of distance education / Anna ¦lósarz
¬ródło: W: E-learning and STEM Education : monograph / scientific editor Eugenia Smyrnova-Trybulska
Adres wydawniczy: Katowice ; Cieszyn : Studio Noa for University of Silesia in Katowice. Faculty of Arts and Sciences of Education in Cieszyn, 2019
Opis fizyczny: S. 51-67
p-ISBN: 978-83-66055-12-4
Seria: (E-learning ; Vol. 11)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:238/9756
Autorzy: Roman Kochnowski.
Tytuł: Deutsche Marine : flota zjednoczonych Niemiec : przeszło¶ć i perspektywy / Roman Kochnowski
¬ródło: W: Bezpieczeństwo współczesnego państwa. Cz. 1, Wymiar międzynarodowy / redakcja naukowa Janusz Falecki, Paweł Łubiński
Adres wydawniczy: Kraków : Drukarnia Styl Anna Dura, 2019
Opis fizyczny: S. 183-198
p-ISBN: 978-83-952578-5-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000239/9756
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko, Dorota Dadał.
Tytuł: Dialog dydaktyczny uczeń-nauczyciel w klasie III i VI szkoły podstawowej / Jan Rajmund Pa¶ko, Dorota Dadał
¬ródło: W: Nauczyciel i uczeń we współczesnej szkole / redakcja naukowa Jan Rajmund Pa¶ko
Adres wydawniczy: Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2019
Opis fizyczny: S. 39-62
p-ISBN: 978-83-89879-28-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 1,4240/9756
Autorzy: Tobiasz Janikowski.
Tytuł: Die stereotype Darstellung des deutschen Landlebens im Roman Niemandes Knecht von Berta Nösekabel / Tobiasz Janikowski
¬ródło: W: Germanistische forschungsansätze : heoretische grundlagen, empirische befunde, exemplarische anwendungen / herausgegeben von Maria Katarzyna Lasatowicz und Felicja Księżyk
Adres wydawniczy: Opole : Uniwersytet Opolski, 2019
Opis fizyczny: S. 119-131
p-ISBN: 978-83-7395-839-5
Seria: (Prace Germanistyczne ; nr 8)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: GER
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,7241/9756
Autorzy: Renata Rettinger.
Tytuł: Dobre praktyki edukacji pozaformalnej / Renata Rettinger
¬ródło: W: Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych / redakcja naukowa Tomasz Rachwał
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, 2019
Opis fizyczny: S. 220-233
p-ISBN: 978-83-65591-76-0
Seria: (Seria Naukowa / Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ; t. 5)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,72242/9756
Autorzy: Marta Czyżewska.
Tytuł: Dobre wzorce akceleracji przedsiębiorczo¶ci społecznej dla rozwijania innowacji społecznych w Polsce / Marta Czyżewska
¬ródło: W: Przedsiębiorczo¶ć społeczna, innowacje, ¶rodowisko / redakcja naukowa Janina Pach, Renata ¦liwa, Wojciech Maciejewski
Adres wydawniczy: Warszawa : CeDeWu, 2019
Opis fizyczny: S. 175-190
p-ISBN: 978-83-8102-226-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,83243/9756
Autorzy: Katarzyna Pławecka.
Tytuł: Do¶wiadczanie miejsca w wychowaniu do warto¶ci (na przykładzie wypowiedzi studentów z Polski i Litwy) / Katarzyna Pławecka
¬ródło: W: Polonistyka i ¶wiat warto¶ci : edukacja polonistyczna jako warto¶ć / redakcja Magdalena Marzec-JóĽwicka, Agnieszka Karczewska, Sławomir Jacek Żurek, przy współpracy Małgorzaty Nowak
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019
Opis fizyczny: S. 637-650
p-ISBN: 978-83-8061-782-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,7244/9756
Autorzy: Katarzyna Sygulska.
Tytuł: Do¶wiadczenia z domu rodzinnego a życie w rodzinie własnej / Katarzyna Sygulska
¬ródło: W: ¦rodowiska wychowawcze : wybrane zagadnienia / redakcja: Małgorzata Rozenbajgier
Adres wydawniczy: Kraków : Petrus, 2019
Opis fizyczny: S. 13-23
p-ISBN: 978-83-7720-562-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000245/9756
Autorzy: Jolanta Machowska-Goc.
Tytuł: Duchowo¶ć w tekstach ucznió klas III w domenie marzenie jako jeden z wykładników sukcesu / Jolanta Machowska-Goc
¬ródło: W: Interdyscyplinarny wymiar sukcesu życiowego / redakcja naukowa Tomasz Ł±czek
Adres wydawniczy: Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2019
Opis fizyczny: S. 93-102
p-ISBN: 978-83-7133-792-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,56246/9756
Autorzy: Anna ¦lósarz.
Tytuł: Dwa bieguny filmowych afordancji w literaturze XXI wieku / Anna ¦lósarz
¬ródło: W: Ze srebrnego ekranu na papier... : ¶lady sztuki filmowej w literaturze / redakcja naukowa Dorota Kulczycka
Adres wydawniczy: Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019
Opis fizyczny: S. 21-38
p-ISBN: 978-83-7842-360-7
Seria: (Scripta Humana ; vol. 13)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000247/9756
Autorzy: Tomasz Chomiszczak.
Tytuł: Dwie postacie w poszukiwaniu wolno¶ci, czyli gdy przyjdzie Godot / Tomasz Chomiszczak
¬ródło: W: Maski wolno¶ci w dramacie i teatrze XX i XXI wieku / pod redakcj± Lidii Mięsowskiej, Pauliny Charko-Klekot, Anny Tyki
Adres wydawniczy: Katowice : "¦l±sk" Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe : Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, 2019
Opis fizyczny: S. 161-173
p-ISBN: 978-83-8183-022-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,66248/9756
Autorzy: Antoni Szwed.
Tytuł: Dwie wiary Karla Jaspersa / Antoni Szwed
¬ródło: W: Karl Jaspers : logos i alogon / redakcja Czesława Piecuch
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2019
Opis fizyczny: S. 119-151
p-ISBN: 97883-242-3478-3
e-ISBN: 97883-242-2918-5
Seria: (Seria Jaspersowska)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,7249/9756
Autorzy: Jadwiga Cieszyńska-Rożek, Marta Korendo.
Tytuł: Dwujęzyczne dzieci z zespołem Aspergera - trudno¶ci diagnostyczne / Jagoda Cieszyńska-Rożek, Marta Korendo
¬ródło: W: Wyzwania terapii logopedycznej / redakcja merytoryczna Halina Pawłowska-Jaroń, Ewa Bielenda-Mazur, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum ; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: S. 15-31
p-ISBN: 978-83-7624-190-6
Seria: (Nowa Logopedia / Polskie Towarzystwo Logopedyczne Oddział Małopolski ; t. 8)
Uwagi: Errata: dodano drugie wydawnictwo - Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,0250/9756
Autorzy: Justyna Kotowicz.
Tytuł: Dwujęzyczno¶ć : dwa języki maj± wiele twarzy / Justyna Kotowicz
¬ródło: W: Język w biegu życia / redakcja naukowa Maria Kielar-Turska, Stanisław Milewski
Adres wydawniczy: Gdańsk : Harmonia Uniwersais, 2019
Opis fizyczny: S. 486-512
p-ISBN: 978-83-7744-151-0
Seria: (Logopedia XXI Wieku)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000251/9756
Autorzy: Magdalena Stoch.
Tytuł: Dydaktyka polonistyczna społecznie zaangażowana - o metodzie projektu grupowego opartego na konsensusie / Magdalena Stoch
¬ródło: W: Polonistyka i ¶wiat warto¶ci : edukacja polonistyczna jako warto¶ć / redakcja Magdalena Marzec-JóĽwicka, Agnieszka Karczewska, Sławomir Jacek Żurek, przy współpracy Małgorzaty Nowak
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019
Opis fizyczny: S. 201-212
p-ISBN: 978-83-8061-782-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,6252/9756
Autorzy: Łucja Kobroń-G±siorowska.
Tytuł: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszaj±cych przypadki naruszenia prawa Unii (whistleblowing) - jej wpływ na polskie prawo pracy - wybrane uwagi / Łucja Kobroń-G±siorowska
¬ródło: W: Różnorodno¶ć w jedno¶ci : studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej : księga pami±tkowa dedykowana profesorowi Wojciechowi Muszalskiemu / redaktorzy naukowi: Barbara Godlewska-Bujok, Krzysztof Walczak
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019
Opis fizyczny: S. 75-86
p-ISBN: 978-83-8158-617-7
Seria: (Księgi pami±tkowe)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000253/9756
Autorzy: Janina Pach.
Tytuł: Dyscyplina fiskalna Unii Europejskiej w kontek¶cie bezpieczeństwa finansowego / Janina Pach
¬ródło: W: Bezpieczeństwo państwa, służby specjalne, działania niekonwencjonalne / redakcja Andrzej Żebrowski, Urszula Kosielińska-Grabowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 60-87
p-ISBN: 978-83-8084-321-9
e-ISBN: 978-83-8084-322-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 913)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:254/9756
Autorzy: Maciej Fijałka.
Tytuł: Działania niekonwencjonalne na przykładzie kryzysu ukraińskiego / Maciej Fijałka
¬ródło: W: Bezpieczeństwo państwa, służby specjalne, działania niekonwencjonalne / redakcja Andrzej Żebrowski, Urszula Kosielińska-Grabowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 284-295
p-ISBN: 978-83-8084-321-9
e-ISBN: 978-83-8084-322-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 913)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:255/9756
Autorzy: Katarzyna Nieszporek, Małgorzata Grodzińska-Jurczak, Katarzyna Potyrała.
Tytuł: Działania zwi±zków gmin wobec potrzeb ¶rodowiska przyrodniczego i społeczno¶ci lokalnych zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju / Nieszporek Katarzyna, Grodzińska-Jurczak Małgorzata, Potyrała Katarzyna
¬ródło: W: Społeczno¶ci lokalne - samorz±dno¶ć i inicjatywy oddolne w globalnym ¶wiecie / redakcja naukowa Tomasz Herudziński i Jacek Wojnicki
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2019
Opis fizyczny: S. 166-189
p-ISBN: 978-83-7583-918-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000256/9756
Autorzy: Józefa Matejek.
Tytuł: Dziecko w rodzinie przeżywaj±cej trudno¶ci w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych - obszary pomocy i wsparcia społecznego / Józefa Matejek
¬ródło: W: Zagrożenia jednostki we współczesnym społeczeństwie = Ohroženi~20 jedince v současné spole:čnosti = Threat to the individual in the contemporary society / redakcja naukowa: Marek Walancik, Stanislava Hoferková
Adres wydawniczy: D±browa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, 2019
Opis fizyczny: S. 259- 269
p-ISBN: 978-83-65621-65-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,6257/9756
Autorzy: Lucyna Smółka.
Tytuł: Dziecko wobec piękna przyrody i piękna sztuki / Lucyna Smółka
¬ródło: W: Kultura - sztuka - edukacja. T. 3 / redakcja Barbara Kurowska, Kinga Łapot-Dzierwa
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 291-301
p-ISBN: 978-83-8084-200-7
e-ISBN: 978-83-8084-201-4
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 860)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,5
DOI:258/9756
Autorzy: Norbert Pikuła.
Tytuł: Edukacja do póĽnej dorosło¶ci w katechezie / Norbert G. Pikuła
¬ródło: W: Służyć (z) miło¶ci± : księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Biskupowi dr hab. Antoniemu Długoszowi w dwudziest± pi±t± rocznicę sakry biskupiej / redakcja naukowa Anna Walulik, Roman Ceglarek, Zbigniew Marek, Norbert G. Pikuła
Adres wydawniczy: Częstochowa : Wydawnictwo Archidiecezjalne Regina Poloniae, 2019
Opis fizyczny: S. 455-470
p-ISBN: 978-83-65209-89-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000259/9756
Autorzy: Bożena Wójtowicz, Ilona Żeber-Dzikowska, Jarosław Chmielewski, Barbara Gworek.
Tytuł: Edukacja ekologiczna jako jedna z form oddziaływania na zmniejszenie pyłu PM1 / Bożena Wójtowicz, Ilona Żeber-Dzikowska, Jarosław Chmielewski, Barbara Gworek
¬ródło: W: ¦rodowisko - współczesne dylematy = environment - contemporary - dilemmas / redakcja naukowa Ilona Żeber-Dzikowska, Jarosław Chmielewski
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Ochrony ¦rodowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 2019
Opis fizyczny: S. 141-151
p-ISBN: 978-83-60312-54-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000260/9756
Autorzy: Norbert Pikuła.
Tytuł: Edukacja osób starszych a ich uczestnictwo w życiu społecznym / Norbert Pikuła
¬ródło: W: Osvita dlâ miru = Edukacja dla pokoju : zbirnik naukovih prac' = zbiór prac naukowych. T. 2 / redkol. V. G. Kremen'
Adres wydawniczy: Kiïv : Vidavnictvo TOV "Ûrka Lûbčenka", 2019
Opis fizyczny: S. 418-427
p-ISBN: 978-617-7221-37-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,5261/9756
Autorzy: Sławomir Dorocki, Paweł Brzegowy, Marek Ziarko.
Tytuł: Edukacja w zakresie przedsiębiorczo¶ci we Francji / Sławomir Dorocki, Paweł Brzegowy, Marek Ziarko
¬ródło: W: Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych / redakcja naukowa Tomasz Rachwał
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, 2019
Opis fizyczny: S. 302-315
p-ISBN: 978-83-65591-76-0
Seria: (Seria Naukowa / Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ; t. 5)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,72262/9756
Autorzy: Artur Fabi¶, Arkadiusz W±siński, Łukasz Tomczyk.
Tytuł: Egzystencjalna perspektywa refleksji biograficznej w narracyjnym przekazie międzypokoleniowym / Artur Fabi¶, Arkadiusz W±siński, Łukasz Tomczyk
¬ródło: W: Dialog międzypokoleniowy : jubileusz 20-lecia O¶więcimskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku / pod redakcj± naukow± Artura Łaciny-Łanowskiego, Artura Fabisia
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2019
Opis fizyczny: S. 53-75
p-ISBN: 978-83-8095-426-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000263/9756
Autorzy: Maria Kotkiewicz, Adam D±browski.
Tytuł: Ekonomia społeczna a Lokalne Grupy Działania - wzajemna szansa dla rozwoju lokalnego / Maria Kotkiewicz, Adam D±browski
¬ródło: W: Przedsiębiorczo¶ć społeczna, innowacje, ¶rodowisko / redakcja naukowa Janina Pach, Renata ¦liwa, Wojciech Maciejewski
Adres wydawniczy: Warszawa : CeDeWu, 2019
Opis fizyczny: S. 107-116
p-ISBN: 978-83-8102-226-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,5264/9756
Autorzy: Krzysztof Sala.
Tytuł: Energetyka odnawialna w Województwie Kujawsko-Pomorskim : kaskada dolnej Wisły jako perspektywa rozwoju energetyki wodnej / Krzysztof Sala
¬ródło: W: Ład energetyczny : idee i rzeczywisto¶ć / Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski, Witold Ostant, Bogusław Jagusiak (redakcja naukowa)
Adres wydawniczy: Ponań : Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2019
Opis fizyczny: S. 169-179
p-ISBN: 978-83-64541-36-0
Seria: (Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona ¶rodowiska)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,55265/9756
Autorzy: Paweł Sporek.
Tytuł: Erminio Spalla / Paweł Sporek
¬ródło: W: Czytanie Wierzyńskiego / pod redakcj± Wacława Lewandowskiego i Jakuba Osińskiego
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019
Opis fizyczny: S. 127-150
p-ISBN: 978-83-231-4301-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,2266/9756
Autorzy: Joanna Podgórska-Rykała, Agata Andruszkiewicz.
Tytuł: Etyka w pracy radnego jako członka kolegialnego organu stanowi±co-kontrolnego w gminie / Joanna Podgórska-Rykała, Agata Andruszkiewicz
¬ródło: W: Pozycja ustrojowa organów jednostek samorz±du terytorialnego / redakcja naukowa Bogdan Dolnicki
Wydanie: Stan prawny na 10 sierpnia 2019 r.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2019
Opis fizyczny: S. 433-448
p-ISBN: 978-83-8160-808-4
Seria: (Monografie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,75267/9756
Autorzy: Tomasz Mróz.
Tytuł: Fakty i mity, czyli przyczyny awarii w Czarnobylskiej Elektrowni J±drowej / Tomasz Mróz
¬ródło: W: Natura, człowiek, media / redakcja naukowa Andrzej Korna¶, Małgorzata Kły¶, Katarzyna Potyrała
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 137-143
p-ISBN: 978-83-8084-371-4
e-ISBN: 978-83-8084-372-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 931)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:268/9756
Autorzy: Roman Kochnowski.
Tytuł: Flotylla Dunajska c. i k. marynarki wojennej / Roman Kochnowski
¬ródło: W: Zapomniane bandery : flotylle rzeczne II Rzeczypospolitej / pod red. Stanisława Januszewskiego
Adres wydawniczy: Wrocław : Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi ¦ródl±dowej, 2019
Opis fizyczny: S. 42-48
p-ISBN: 78-83-64688-22-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000269/9756
Autorzy: Jadwiga Mazur.
Tytuł: Frankowicze - protest zmarginalizowanej grupy czy próba kreowania nowego ruchu społecznego w przestrzeni publicznej / Jadwiga Mazur
¬ródło: W: Kulturowe uwarunkowania zarz±dzania i komunikowania w organizacjach publicznych / redakcja naukowa Hanna Kelm, Marek Ćwiklicki
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2019
Opis fizyczny: S. 100-110
p-ISBN: 978-83-7875-572-2
e-ISBN: 978-83-7875-573-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,68270/9756
Autorzy: Agnieszka Gicala.
Tytuł: FREEDOM w języku angielskim / Agnieszka Gicala
¬ródło: W: Leksykon aksjologiczny Słowian i ich s±siadów. T. 4, Wolno¶ć / redakcja Maciej Abramowicz, Jerzy Bartmiński
Adres wydawniczy: Lublin ; Warszawa : Wydawnictwo UMCS, 2019
Opis fizyczny: S. 597-618
p-ISBN: 978-83-227-9163-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000271/9756
Autorzy: Marcin Pi±tek.
Tytuł: Funkcje listu w strukturze eposu historycznego wieków dawnych (na przykładzie Pamiętnego uprowadzenia wojska z cie¶ni bukowińskiej... Stanisława Wincentego Jabłonowskiego) / Marcin Pi±tek
¬ródło: W: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 8, Literatura, historia, język / redakcja Piotr Borek, Marceli Olma, Marcin Pi±tek
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum ; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: S. 145-154
p-ISBN: 978-83-7624-194-4
p-ISBN: 978-83-8084-328-8
e-ISBN: 978-83-8084-399-8
Seria: (Biblioteka Tradycji ; nr 164)
Uwagi: Errata: dodano drugie wydawnictwo - Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000272/9756
Autorzy: Ewa Radomska.
Tytuł: Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw społecznych jako podmiotów ekonomii społecznnej - do¶wiadczenia Wielkiej Brytanii / Ewa Radomska
¬ródło: W: Przedsiębiorczo¶ć społeczna, innowacje, ¶rodowisko / redakcja naukowa Janina Pach, Renata ¦liwa, Wojciech Maciejewski
Adres wydawniczy: Warszawa : CeDeWu, 2019
Opis fizyczny: S. 67-87
p-ISBN: 978-83-8102-226-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,1273/9756
Autorzy: Paweł Nowak.
Tytuł: Funkcjonowanie rejestrów kredytowych w ocenie wiarygodno¶ci finansowej konsumentów / Paweł Nowak
¬ródło: W: Informacja na rynku usług finansowych / redakcja naukowa Edyta Rutkowska-Tomaszewska
Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019
Opis fizyczny: S. 193-202
p-ISBN: 978-83-208-2344-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000274/9756
Autorzy: Joanna Wnęk-Gozdek, Maria Stokłosa.
Tytuł: Funkcjonowanie w grupie ¶rodkowych dzieci na podstawie eksperymentu "Bezludna wyspa" / Joanna Wnęk-Gozdek, Maria Stokłosa
¬ródło: W: ¦rodowiska wychowawcze : wybrane zagadnienia / redakcja: Małgorzata Rozenbajgier
Adres wydawniczy: Kraków : Petrus, 2019
Opis fizyczny: S. 53-66
p-ISBN: 978-83-7720-562-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000275/9756
Autorzy: Agnieszka Dutka.
Tytuł: Galeria "Lamus" w Pisarach : nowy model sztuki wplecionej w życie / Agnieszka Dutka
¬ródło: W: Przestrzeń alternatywna dla działań artystycznych : projekt artystyczno-naukowy przy Muzeum Żup Krakowskich "Pamięć morza" / [redakcja naukowa: Bernadeta Stano, Joanna Łapińska]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP ; Wieliczka : Muzeum Żup Krakowskich, 2019
Opis fizyczny: S. 239-262
p-ISBN: 978-83-8084-299-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,3276/9756
Autorzy: Krystyna Latawiec.
Tytuł: Galicyjskie reminiscencje w poezji Janusza Szubera / Krystyna Latawiec
¬ródło: W: Czy s± jakie¶ pytania? : szkice o najnowszej literaturze polskiej / pod redakcj± Justyny Pyzi i Józefa M. Ruszara
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Literatury ; Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2019
Opis fizyczny: S. 17-28
p-ISBN: 978-83-66359-06-2
p-ISBN: 978-83-8090-621-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000277/9756
Autorzy: Danuta Łazarska.
Tytuł: Gdyby nie warto¶ci, nasz ¶wiat byłby "płaski"... : aksjologiczne rozważania uczniów w ¶wietle my¶li filozoficznej Józefa Tischnera / Danuta Łazarska
¬ródło: W: Polonistyka i ¶wiat warto¶ci : edukacja polonistyczna jako warto¶ć / redakcja Magdalena Marzec-JóĽwicka, Agnieszka Karczewska, Sławomir Jacek Żurek, przy współpracy Małgorzaty Nowak
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019
Opis fizyczny: S. 569-580
p-ISBN: 978-83-8061-782-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,6278/9756
Autorzy: Elżbieta Maj.
Tytuł: Geneza i ewolucja postępowania administracyjnego w Polsce : w stulecie obowi±zywania procedury / Elżbieta Maj
¬ródło: W: Z profesorem Stanisławem Grodziskim przez wieki dziejów prawa, ustroju, wojskowo¶ci i historii lokalnej : studia / pod redakcj± Mariana Małeckiego
Adres wydawniczy: Pszczyna : Wydawnictwo Pro Memoria. Stowarzyszenie "Bitwy pod Pszczyn± 1939", 2019
Opis fizyczny: S. 147-156
p-ISBN: 978-83-63932-84-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,5279/9756
Autorzy: Piotr Swoboda.
Tytuł: Geografia polityczna w analizach i badaniach z zakresu nauk o bezpieczeństwie (wybrane aspekty) / Piotr Swoboda
¬ródło: W: Uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego na pocz±tku XXI wieku / red. Piotr Swoboda, Agnieszka Warchoł
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2019
Opis fizyczny: S. 33-70
p-ISBN: 978-83-7730-419-8
Seria: (Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Uwarunkowania. Konteksty. Perspektywy. ; T. 1)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000280/9756
Autorzy: Agnieszka Ogonowska.
Tytuł: Gesty jako narzędzia wspomagania komunikacji z seniorami / Agnieszka Ogonowska
¬ródło: W: Wyzwania terapii logopedycznej / redakcja merytoryczna Halina Pawłowska-Jaroń, Ewa Bielenda-Mazur, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum ; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: S. 223-232
p-ISBN: 978-83-7624-190-6
Seria: (Nowa Logopedia / Polskie Towarzystwo Logopedyczne Oddział Małopolski ; t. 8)
Uwagi: Errata: dodano drugie wydawnictwo - Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,6281/9756
Autorzy: Sebastian Dusza.
Tytuł: Glottodydaktyczne różnice zakresów terminów lingwistycznych / Sebastian Dusza
¬ródło: W: Zbliżenia 5 : językoznawstwo - literaturoznawstwo - translatologia / redakcja Marta WoĽnicka, Anna Stolarczyk-Gembiak, Marcin Trojszczak
Adres wydawniczy: Konin : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2019
Opis fizyczny: S. 45-57
p-ISBN: 978-83-65038-32-6
Seria: (Zbliżenia ; 5)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,75282/9756
Autorzy: Krzysztof Sala.
Tytuł: Gospodarcze i ekologiczne aspekty funkcjonowania korytarzy transpotrowych - stadium przypadku polskiego odcinka Via Carpatia / Krzysztof Sala
¬ródło: W: Nauki społeczne w dobie innowacji / redakcja naukowa Stanisław Krysiński, Agnieszka Wikarczyk, Justyna Żylińska
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2019
Opis fizyczny: S. 147-160
p-ISBN: 978-83-7627-177-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,95283/9756
Autorzy: Marian Kozaczka.
Tytuł: Gospodarka finansowa powiatu rzeszowskiego w latach 1999-2017 / Marian Kozaczka
¬ródło: W: Samorz±d terytorialny we współczesnej Polsce - dorobek i perspektywy / redakcja naukowa Andrzej K. Piasecki, Przemysław Baciak
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2019
Opis fizyczny: S. 121-136
p-ISBN: 978-83-7405-675-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000284/9756
Autorzy: Paweł Ostachowski.
Tytuł: Gospodarka PRL w okresie stanu wojennego : próby reform i ich efekty / Paweł Ostachowski
¬ródło: W: Stany nadzwyczajne jako trwały element bezpieczeństwa państwa : od historycznych rozważań do współczesnych rozwi±zań / pod redakcj± Sabiny Sanetry-Półgrabi i Pawła Skoruta
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Arcana, 2019
Opis fizyczny: S. 95-107
p-ISBN: 978-83-65350-47-3
Seria: (Arkana Historii)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,66285/9756
Autorzy: Gustaw Akartel.
Tytuł: Granice pomiędzy jednostkami podstandardu językowego (na materiale języka polskiego i rosyjskiego) / Gustaw Michał Akartel
¬ródło: W: Słowiański kr±g : słowo - my¶l - obraz w tradycji i współczesno¶ci / pod redakcj± Anety Banaszek-Szapowałowej
Adres wydawniczy: Katowice : Uniwersytet ¦l±ski, 2019
Opis fizyczny: S. 237-254
p-ISBN: 978-83-226-3780-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000286/9756
Autorzy: Łukasz Kołoczek.
Tytuł: Heideggerowski komentarz do poezji - próba charakterystyki / Łukasz Kołoczek
¬ródło: W: Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku : przełom XX i XXI wieku / pod redakcj± Ewy Goczał, Józefa Marii Ruszara, Doroty Siwor
Adres wydawniczy: Bielsko-Biała ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistyczne, 2019
Opis fizyczny: S. 179-211
p-ISBN: 978-83-66249-04-2
e-ISBN: 978-83-60911-32-7
Seria: (Biblioteka Pana Cogito)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000287/9756
Autorzy: Anna Kamińska-Malandain.
Tytuł: Heroizm etyczny Janusza Korczaka w ¶wietle filozofii Emmanuela Lévinasa / Anna Kamińska-Malandain
¬ródło: W: Cena odwagi : między ocaleniem życia a ocaleniem człowieczeństwa / redakcja naukowa Alicja Bartu¶, Piotr Trojański
Adres wydawniczy: O¶więcim : Fundacja na Rzecz MDSM ; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 171-182
p-ISBN: 978-83-64554-09-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,6288/9756
Autorzy: Anna Wencel.
Tytuł: Historia Żydów, Holokaust i dziedzictwo żydowskie w lokalnych narracjach : analiza zawarto¶ci oficjalnych stron internetowych miast powiatowych województw małopolskiego i podkarpackiego / Anna Wencel
¬ródło: W: Ciemno¶ci kryj± ziemię : wybrane aspekty badań i nauczania o Holokau¶cie / redakcja naukowa Martyna Gr±dzka-Rejak, Piotr Trojański
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; Nowy S±cz : Fundacja Nomina Rosae Ogród Kultury Dawnej, 2019
Opis fizyczny: S. 327-348
p-ISBN: 978-83-8084-434-6
p-ISBN: 978-83-932135-2-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]289/9756
Autorzy: Grzegorz Krawiec.
Tytuł: Holandia / Grzegorz Krawiec
¬ródło: W: Organy prowadz±ce postępowania dyscyplinarne wobec sędziów w państwach członkowskich Unii Europejskiej b : przegl±d rozwi±zań / redakcja Andrzej Pogłódek
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwo¶ci, 2019
Opis fizyczny: S. 105-113
Seria: (Prawo Podstawowe)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:290/9756
Autorzy: Katarzyna Stachańczyk.
Tytuł: Homoseksualizm z punktu widzenia biologa / Katarzyna Stachańczyk
¬ródło: W: Natura, człowiek, media / redakcja naukowa Andrzej Korna¶, Małgorzata Kły¶, Katarzyna Potyrała
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 116-136
p-ISBN: 978-83-8084-371-4
e-ISBN: 978-83-8084-372-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 931)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:291/9756
Autorzy: Monika Natkaniec-Papp.
Tytuł: Hybrydowo¶ć współczesnej przestrzeni i jej do¶wiadczanie / Monika Natkaniec-Papp
¬ródło: W: Przestrzeń pomiędzy : teoria, praktyka, interpretacje, rozmowy = The space between : theory, interpretation, practice, open talk / koncepcja publikacji Magda Pińczyńska, Patrycja Ochman-Tarka ; [redakcja i projekt graficzny Magda Pińczyńska, Patrycja Ochman-Tarka]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydział Architektury Wnętrz. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2019
Opis fizyczny: S. 85-101
p-ISBN: 978-83-65570-34-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,0292/9756
Autorzy: Paweł Łubiński.
Tytuł: Ideologizacja wizerunku wroga prawicy narodowej w Polsce / Paweł Łubiński
¬ródło: W: Ideologiczne aspekty bezpieczeństwa współczesnego państwa / redakcja Paweł Łubiński
Adres wydawniczy: Katowice : AWF Katowice, 2019
Opis fizyczny: S. 113-166
p-ISBN: 978-83-954251-4-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000293/9756
Autorzy: Dorota Kamisińska.
Tytuł: Ilustracje do Historii żółtej ciżemki Antoniny Domańskiej (perspektywa bibliologiczna) / Dorota Kamisińska
¬ródło: W: (Re)konstrukcje przeszło¶ci w prozie Antoniny Domańskiej / redakcja naukowa Małgorzata Chrobak, Katarzyna W±dolny-Tatar
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: S. 159-183
p-ISBN: 978-83-8084-419-3
e-ISBN: 978-83-8084-420-9
Seria: (Literatura i kultura dla dzieci (twórcy - tematy - konwencje) ; t. 1)
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 946)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,4
DOI:294/9756
Autorzy: Stanisław Sobolewski.
Tytuł: Imć Pana Piotra Jargusza - Wędrowca - przypadki własn± ręk± zmalowane / Stanisław Sobolewski
¬ródło: W: Obrazy uliczne Piotra Jargusza : sztuka w przestrzeni społecznej / redakcja: Rafał Solewski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 124-133
p-ISBN: 978-83-8084-348-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 921)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,6295/9756
Autorzy: Andrzej Żebrowski.
Tytuł: Informacja orężem w walce informacyjnej / Andrzej Żebrowski
¬ródło: W: Nauka i praktyka bezpieczeństwa : księga pami±tkowa Leszka Fryderyka Korzeniowskiego profesora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie / redakcja naukowa: Andrzej Kozera, Edyta Sadowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydział Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie przy współpracy z Wydawnictwem EAS, 2019
Opis fizyczny: S. 435-462
p-ISBN: 978-83-61645-34-4
Uwagi: Publikacja dostępna na płycie CD.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,2296/9756
Autorzy: Paulina Szyja.
Tytuł: Innowacje społeczne w gospodarce okrężnej / Paulina Szyja
¬ródło: W: Przedsiębiorczo¶ć społeczna, innowacje, ¶rodowisko / redakcja naukowa Janina Pach, Renata ¦liwa, Wojciech Maciejewski
Adres wydawniczy: Warszawa : CeDeWu, 2019
Opis fizyczny: S. 191-202
p-ISBN: 978-83-8102-226-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,6297/9756
Autorzy: Dorota Murzyn.
Tytuł: Instrumenty inżynierii finansowej jako alternatywa dla dotacji na rozwój przedsiębiorczo¶ci społecznej w Polsce / Dorota Murzyn
¬ródło: W: Przedsiębiorczo¶ć społeczna, innowacje, ¶rodowisko / redakcja naukowa Janina Pach, Renata ¦liwa, Wojciech Maciejewski
Adres wydawniczy: Warszawa : CeDeWu, 2019
Opis fizyczny: S. 133-149
p-ISBN: 978-83-8102-226-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,88298/9756
Autorzy: Olga Wasiuta, Sergiusz Wasiuta.
Tytuł: Internet i logika teorii spiskowych / Olga Wasiuta, Sergiusz Wasiuta
¬ródło: W: Uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego na pocz±tku XXI wieku / red. Piotr Swoboda, Agnieszka Warchoł
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2019
Opis fizyczny: S. 135-166
p-ISBN: 978-83-7730-419-8
Seria: (Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Uwarunkowania. Konteksty. Perspektywy. ; T. 1)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000299/9756
Autorzy: Katarzyna Potyrała.
Tytuł: Internet i uczestnictwo społeczne w ¶wietle relacji uczeń-nauczyciel / Katarzyna Potyrała
¬ródło: W: Nauczyciel i uczeń we współczesnej szkole / redakcja naukowa Jan Rajmund Pa¶ko
Adres wydawniczy: Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2019
Opis fizyczny: S. 11-22
p-ISBN: 978-83-89879-28-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,68300/9756
Autorzy: Paweł Łubiński.
Tytuł: Istota suwerenno¶ci państwa w koncepcjach politycznych Stronnictwa Narodowego "Szczerbiec" i Polskiej Wspólnoty Narodowej / Paweł Łubiński
¬ródło: W: Uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego na pocz±tku XXI wieku / red. Piotr Swoboda, Agnieszka Warchoł
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2019
Opis fizyczny: S. 323-352
p-ISBN: 978-83-7730-419-8
Seria: (Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Uwarunkowania. Konteksty. Perspektywy. ; T. 1)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000301/9756
Autorzy: Karolina Czerwiec, Emanuel Studnicki, Wioletta Skrzypek.
Tytuł: Jak cię widz±, tak cię pisz± - między społeczeństwem a pedagogik± krytyczn± / Karolina Czerwiec, Emanuel Studnicki, Wioletta Skrzypek
¬ródło: W: Natura, człowiek, media / redakcja naukowa Andrzej Korna¶, Małgorzata Kły¶, Katarzyna Potyrała
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 177-191
p-ISBN: 978-83-8084-371-4
e-ISBN: 978-83-8084-372-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 931)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:302/9756
Autorzy: Ingrid Pa¶ko.
Tytuł: Jakie role powinien pełnić nauczyciel w pracy z uczniami klas pocz±tkowych? / Ingrid Pa¶ko
¬ródło: W: Nauczyciel i uczeń we współczesnej szkole / redakcja naukowa Jan Rajmund Pa¶ko
Adres wydawniczy: Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2019
Opis fizyczny: S. 93-107
p-ISBN: 978-83-89879-28-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,8303/9756
Autorzy: Wojciech Urynowicz.
Tytuł: Jenot - gatunek rodzimy? / Wojciech Urynowicz
¬ródło: W: Natura, człowiek, media / redakcja naukowa Andrzej Korna¶, Małgorzata Kły¶, Katarzyna Potyrała
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 35-41
p-ISBN: 978-83-8084-371-4
e-ISBN: 978-83-8084-372-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 931)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:304/9756
Autorzy: Marek Wilczyński.
Tytuł: Jeńcy i zakładnicy we wzajemnych odniesieniach rzymsko-barbarzyńskich w okresie Wielkiej Wędrówki Ludów : kilka uwag o ¶wiadectwach Ľródeł / Marek Wilczyński
¬ródło: W: W niewoli : do¶wiadczenie jenieckie i jego konteksty na przestrzeni dziejów / pod redakcj± Marcina Jarz±bka, Michała Stachury, Piotra Szlanty
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", 2019
Opis fizyczny: S. 11-29
p-ISBN: 978-83-66304-03-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000305/9756
Autorzy: Jolanta Machowska-Goc.
Tytuł: Jesienne krajobrazy językowo-kulturowe w edukacji wczesnoszkolnej / Jolanta Machowska-Goc
¬ródło: W: Kultura - sztuka - edukacja. T. 3 / redakcja Barbara Kurowska, Kinga Łapot-Dzierwa
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 149-163
p-ISBN: 978-83-8084-200-7
e-ISBN: 978-83-8084-201-4
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 860)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,5
DOI:306/9756
Autorzy: Ewa Horyń, Ewa Zmuda.
Tytuł: Język listów Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej - do męża z lat 1688-1726 : słownictwo dawne i zapomniane / Ewa Horyń, Ewa Zmuda
¬ródło: W: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 8, Literatura, historia, język / redakcja Piotr Borek, Marceli Olma, Marcin Pi±tek
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum ; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: S. 357-377
p-ISBN: 978-83-7624-194-4
p-ISBN: 978-83-8084-328-8
e-ISBN: 978-83-8084-399-8
Seria: (Biblioteka Tradycji ; nr 164)
Uwagi: Errata: dodano drugie wydawnictwo - Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,1307/9756
Autorzy: Marta Krupska.
Tytuł: Język miło¶ci - kilka refleksji o dialogu logoterapii V.E. Frankla z edukacj± / Marta Krupska
¬ródło: W: ¦rodowiska wychowawcze : wybrane zagadnienia / redakcja: Małgorzata Rozenbajgier
Adres wydawniczy: Kraków : Petrus, 2019
Opis fizyczny: S. 149-159
p-ISBN: 978-83-7720-562-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000308/9756
Autorzy: Karina Zaj±c-Haduch.
Tytuł: Językowy obraz duszy w ¶wietle rosyjskich frazeologizmów z komponentem dusza / Karina Zaj±c-Haduch
¬ródło: W: Tradycja i nowoczesno¶ć : z zagadnień języka i literatury Słowian Wschodnich / pod redakcj± naukow± Aurelii Kotkiewicz, Bogumiła Ostrowskiego, Moniki Knurowskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 185-195
p-ISBN: 978-83-8084-251-9
e-ISBN: 978-83-8084-252-3
Seria: (Praca Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 884)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]309/9756
Autorzy: Jovita Vaškevič-Bu¶.
Tytuł: Językowy obraz sukcesu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w opinii badanych studentów / Jovita Vaškevič-Bu¶
¬ródło: W: Interdyscyplinarny wymiar sukcesu życiowego / redakcja naukowa Tomasz Ł±czek
Adres wydawniczy: Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2019
Opis fizyczny: S. 73-80
p-ISBN: 978-83-7133-792-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000310/9756
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Józef Piłsudski i Marian Kukiel : skomplikowane relacje w międzywojennym dwudziestoleciu / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Historia - Wojsko - Polityka : Marian Kukiel (1885-1973) i jego dzieło / pod redakcj± naukow± Tomasza Siewierskiego i Zbigniewa Zielonki
Adres wydawniczy: Warszawa : Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2019
Opis fizyczny: S. 44-66
p-ISBN: 978-83-65409-90-4
Seria: (Klasycy Historiografii Wojskowej)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000311/9756
Autorzy: Hubert Chudzio, Alicja ¦migielska.
Tytuł: Kanadyjska przystań : losy polskich dzieci z sierocińca w Tengeru - w ¶wietle relacji ¶wiadków historii / Hubert Chudzio, Alicja ¦migielska
¬ródło: W: Historia - pamięć - tożsamo¶ć w edukacji humanistycznej. T. 5, Człowiek jako ¶wiadek historii : studia historyczne / redakcja: Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Agnieszka Słaby
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Libron, 2019
Opis fizyczny: S. 139-154
p-ISBN: 978-83-65705-97-6
Seria: (Prace Naukowe Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,8312/9756
Autorzy: Paweł Sajdek.
Tytuł: Karman czy karma? - recepcja terminu w języku polskim / Paweł Sajdek
¬ródło: W: Filozofować po polsku : Ľródłowo¶ć języka - uniwersalizm zagadnień / redakcja naukowa Wiesława Sajdek
Adres wydawniczy: Częstochowa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, 2019
Opis fizyczny: S. 186-197
p-ISBN: 978-83-955354-1-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,6313/9756
Autorzy: Danuta Łazarska.
Tytuł: Każdy potrzebuje kochać i być kochanym : rozważania licealistów na temat milo¶ci / Danuta Łazarska
¬ródło: W: Życie bez miło¶ci jest (nie)możliwe : aspekty nie tylko językowo-literackie / pod redakcj± Urszuli Kopeć, Agaty Kucharskiej-Babuli, Marzeny B±k
Adres wydawniczy: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019
Opis fizyczny: S. 79-89
p-ISBN: 978-83-7996-759-9
Seria: (W stronę edukacji ; T. 2)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,55314/9756
Autorzy: Konrad Meus.
Tytuł: Kęty pod berłem Habsburgów (1772-1918) / Konrad Meus
¬ródło: W: Kęty : blaski i cienie miasta w minionych wiekach : monografia historyczna. T. 2 / redakcja naukowa Konrad Meus, Marta Tylza-Janosz, Dorota Żurek
Adres wydawniczy: Kęty : Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach
Opis fizyczny: S. 8-171
p-ISBN: 978-83-926777-6-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 10,2315/9756
Autorzy: Dorota Żurek.
Tytuł: Kęty w ¶redniowieczu / Dorota Żurek
¬ródło: W: Kęty : blaski i cienie miasta w minionych wiekach : monografia historyczna. T. 1 / redakcja naukowa Konrad Meus, Marta Tylza-Janosz, Dorota Żurek
Adres wydawniczy: Kęty : Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach, 2019
Opis fizyczny: S. 136-229
p-ISBN: 978-83-926777-9-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 5,8316/9756
Autorzy: Krzysztof Sala.
Tytuł: Klastry tradycyjne jako forma budowania strategii przedsiębiorczo¶ci na przykładzie Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu / Krzysztof Sala
¬ródło: W: Współczesne problemy zarz±dzania i bezpieczeństwa / pod redakcj± Renaty Runiewicz, Justyny Żylińskiej, Moniki Szczerbak, Iwony Przychockiej, Krzysztofa Gawkowskiego
Adres wydawniczy: Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2019
Opis fizyczny: S. 560-572
p-ISBN: 978-83-62250-42-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,66317/9756
Autorzy: Bożena Popiołek.
Tytuł: Kobiecym okiem : kobiety jako ¶wiadkowie wydarzeń w okresie póĽnego baroku / Bożena Popiołek
¬ródło: W: Historia - pamięć - tożsamo¶ć w edukacji humanistycznej. T. 5, Człowiek jako ¶wiadek historii : studia historyczne / redakcja: Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Agnieszka Słaby
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Libron, 2019
Opis fizyczny: S. 17-28
p-ISBN: 978-83-65705-97-6
Seria: (Prace Naukowe Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,6318/9756
Autorzy: Agata Popławska.
Tytuł: Kompetencje społeczne człowieka pogranicza / Agata Popławska
¬ródło: W: Człowiek pogranicza : wyzwania humanistycznej edukacji : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Nikitorowiczowi / pod redakcj± Mirosława Sobeckiego, Doroty Misiejuk, Jolanty Muszyńskiej, Tomasza Bajkowskiego
Adres wydawniczy: Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2019
Opis fizyczny: S. 682-696
p-ISBN: 978-83-7431-565-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,7319/9756
Autorzy: Jarosław Jastrzębski.
Tytuł: Koncepcje japońskiej marynarki wojennej w zakresie budowy i wykorzystania niszczycieli w okresie II wojny ¶wiatowej / Jarosław Jastrzębski
¬ródło: W: Nauki społeczne w dobie innowacji / redakcja naukowa Stanisław Krysiński, Agnieszka Wikarczyk, Justyna Żylińska
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2019
Opis fizyczny: S. 503-511
p-ISBN: 978-83-7627-177-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,8320/9756
Autorzy: Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska.
Tytuł: Konkordat z 1993 r. : długa droga od rozmów z władzami PRL do ratyfikacji w 1998 r. / Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska
¬ródło: W: Konkordat polski 1993 / redakcja naukowa Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska, Czesław Janik, Paweł Borecki
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2019
Opis fizyczny: S. 52-71
p-ISBN: 978-83-8107-991-4
Seria: (Monografie - Wolters Kluwer Polska)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000321/9756
Autorzy: Michał ¦liwa.
Tytuł: Konserwatywny demokratyzm Macieja Starzewskiego / Michał ¦liwa
¬ródło: W: My¶l polityczna - demokracja - wolno¶ć : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Jachymkowi z okazji 80. rocznicy urodzin / redakcja naukowa Eleonora Kriwiel, Ewa Maj, Ewelina Podgajna, Marcin Wichmanowski
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019
Opis fizyczny: S. 387-404
p-ISBN: 978-83-227-9235-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,9322/9756
Autorzy: Kaja Kowalczewska.
Tytuł: Kontrolowana czwarta rewolucja wojskowa, czyli zobowi±zanie państwa do badania legalno¶ci ¶rodków i metod walki / Kaja Kowalczewska
¬ródło: W: Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty / redakcja naukowa Rafał Kamprowski, Mirosław Skarżyński
Adres wydawniczy: Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, 2019
Opis fizyczny: S. 15-26
p-ISBN: 978-83-65817-86-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000323/9756
Autorzy: Łukasz Białkowski.
Tytuł: Kozioł ofiarny i jego dłużnicy : uwagi o zaniku sporów artystycznych w sztukach wizualnych we współczesnej Polsce / Łukasz Białkowski
¬ródło: W: Przechwałki i pogróżki : konflikt i jego mechanika w sztukach wizualnych w Polsce / pod redakcj± Łukasza Białkowskiego, Piotra Sikory
Adres wydawniczy: Szczecin : TRAFO Transformacja Sztuki : Wydawnictwo Kolegium Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie, 2019
Opis fizyczny: S. 40-51
p-ISBN: 978-83-939527-2-4
p-ISBN: 978-83-947367-4-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,6324/9756
Autorzy: Tadeusz Budrewicz.
Tytuł: Kraków - Sienkiewiczowi / Tadeusz Budrewicz
¬ródło: W: Dylematy epoki postyczniowej : księga ofiarowana Bogdanowi Mazanowi w siedemdziesi±t± rocznicę urodzin / pod redakcj± Małogrzaty Domagalskiej i Doroty Samobrskiej-Kukuć
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019
Opis fizyczny: S. 109-128
p-ISBN: 978-83-8142-259-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,18325/9756
Autorzy: Katarzyna Dormus.
Tytuł: Kraków w oczach Królewiaka - miasto i uniwersytet we wspomnieniach profesora Odona Bujwida / Katarzyna Dormus
¬ródło: W: Ad personam : prace ofiarowane profesorowi Adamowi Massalskiemu w 75. rocznicę urodzin / redakcja Cezary Jastrzębski
Adres wydawniczy: Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2019
Opis fizyczny: S. 227-243
p-ISBN: 978-83-7133-760-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,0326/9756
Autorzy: Maria Janas, Beata Sufa.
Tytuł: Kreatywno¶ć - warunek sukcesu nauczyciela i ucznia / Maria Janas, Beata Sufa
¬ródło: W: Interdyscyplinarny wymiar sukcesu życiowego / redakcja naukowa Tomasz Ł±czek
Adres wydawniczy: Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2019
Opis fizyczny: S. 249-260
p-ISBN: 978-83-7133-792-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,68327/9756
Autorzy: Emilia Musiał.
Tytuł: Kreatywno¶ć dzieci a media / Emilia Musiał
¬ródło: W: Kultura - sztuka - edukacja. T. 3 / redakcja Barbara Kurowska, Kinga Łapot-Dzierwa
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 228-237
p-ISBN: 978-83-8084-200-7
e-ISBN: 978-83-8084-201-4
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 860)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,5
DOI:328/9756
Autorzy: Diana Wasilewska.
Tytuł: Krytyka artystyczna Stefanii Podhorskiej-Okołów na łamach "Bluszczu" w latach 30. XX wiek / Diana Wasilewska
¬ródło: W: Krytyka artystyczna kobiet : sztuka w perspektywie kobiecego do¶wiadczenia XIX-XXI wieku / redakcja naukowa Beata Łazarz, Joanna M. Sosnowska
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2019
Opis fizyczny: S. 133-146
p-ISBN: 78-83-65630-96-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,7
Adres url:329/9756
Autorzy: Werona Król-Gierat.
Tytuł: Kształcenie językowe na pierwszym etapie edukacyjnym - rola nauczyciela w rozwijaniu kompetencji w zakresie języka angielskiego / Werona Król-Gierat
¬ródło: W: Nauczyciel i uczeń we współczesnej szkole / redakcja naukowa Jan Rajmund Pa¶ko
Adres wydawniczy: Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2019
Opis fizyczny: S. 179-193
p-ISBN: 978-83-89879-28-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000330/9756
Autorzy: Wojciech Piontek.
Tytuł: Kształtowanie przedsiebiorczo¶ci jako narzędzie uwalniania potencjału gospodarczego społeczeństwa i rozwoju społeczno-gospodarczego / Wojciech Piontek
¬ródło: W: Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych / redakcja naukowa Tomasz Rachwał
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, 2019
Opis fizyczny: S. 64-78
p-ISBN: 978-83-65591-76-0
Seria: (Seria Naukowa / Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ; t. 5)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,66331/9756
Autorzy: Edyta Pindel.
Tytuł: Kształtowanie się nowoczesnej tożsamo¶ci młodzieży w kontek¶cie kultur: popularnej, konsumpcyjnej i indywidualizmu / Edyta Pindel
¬ródło: W: Perspektywy edukacji przedszkolnej i szkolnej w XXI wieku : wybrane problemy / redakcja naukowa Ondřej Šimik & Joanna Skibska
Adres wydawniczy: Bielsko-Biała : Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, 2019
Opis fizyczny: S. 28-39
p-ISBN: 978-83-66249-14-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000332/9756
Autorzy: Agnieszka Starzyńska.
Tytuł: Kształtowanie się systemu językowego dziecka stymulowanego metod± krakowsk± do 2.roku życia : rozwój mowy Ali / Agnieszka Starzyńska
¬ródło: W: Wyzwania terapii logopedycznej / redakcja merytoryczna Halina Pawłowska-Jaroń, Ewa Bielenda-Mazur, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum ; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: S. 161-186
p-ISBN: 978-83-7624-190-6
Seria: (Nowa Logopedia / Polskie Towarzystwo Logopedyczne Oddział Małopolski ; t. 8)
Uwagi: Errata: dodano drugie wydawnictwo - Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,4333/9756
Autorzy: Wojciech Maciejewski.
Tytuł: Kształtowanie w studentach postaw przedsiębiorczych i kompetencji społecznych - ocena studentów ostatniego roku studiów na wybranych kieunkach kształcenia / Wojciech Maciejewski
¬ródło: W: Przedsiębiorczo¶ć społeczna, innowacje, ¶rodowisko / redakcja naukowa Janina Pach, Renata ¦liwa, Wojciech Maciejewski
Adres wydawniczy: Warszawa : CeDeWu, 2019
Opis fizyczny: S. 285-300
p-ISBN: 978-83-8102-226-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000334/9756
Autorzy: Andrzej Franaszek.
Tytuł: Kuferek z Drewnicy / Andrzej Franaszek
¬ródło: W: Sopot w literaturze, literatura w Sopocie / pod redakcj± Janusza Mosakowskiego, Artura Nowaczewskiego, Svetlany Pavlenko i Radosława Młynarczyka
Adres wydawniczy: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019
Opis fizyczny: S. 17-34
p-ISBN: 978-83-7865-892-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000335/9756
Autorzy: Ewa Albińska.
Tytuł: Kultura ekologiczna i ekologiczny styl życia - mechanizmy wpływu na społeczeństwo / Ewa Albińska
¬ródło: W: Kultura : bazar : narracja / redakcja Adam A. Szafrański
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019
Opis fizyczny: S. 273-294
p-ISBN: 978-83-8061-675-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,1336/9756
Autorzy: Ewelina Włodarczyk.
Tytuł: Kwalifikacje nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa / Ewelina Włodarczyk
¬ródło: W: Bezpieczeństwo współczesnego państwa. Cz. 2, Wymiar narodowy / redakcja naukowa Janusz Falecki, Paweł Łubiński
Adres wydawniczy: Kraków : Drukarnia Styl Anna Dura, 2019
Opis fizyczny: S. 210-222
p-ISBN: 978-83-952578-6-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,7
Repozytorium UP:337/9756
Autorzy: Halina Chmiel-Bożek.
Tytuł: Le malaise enfantin des personnages ionesciens / Halina Chmiel-Bożek
¬ródło: W: L'enfant dans la littérature d'expression française et fracophone / études rassemblées et présentées par Anna Ledwina
Adres wydawniczy: Opole : Uniwersytet Opolski, 2019
Opis fizyczny: S. 299-306
p-ISBN: 978-83-7395-818-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: FRE
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,55338/9756
Autorzy: Renata Stachura-Lupa.
Tytuł: Lekcje ¶więto¶ci, lekcje cudowno¶ci : o Legendach z życia ¶więtych Antoniny Domańskiej / Renata Stachura-Lupa
¬ródło: W: (Re)konstrukcje przeszło¶ci w prozie Antoniny Domańskiej / redakcja naukowa Małgorzata Chrobak, Katarzyna W±dolny-Tatar
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: S. 245-258
p-ISBN: 978-83-8084-419-3
e-ISBN: 978-83-8084-420-9
Seria: (Literatura i kultura dla dzieci (twórcy - tematy - konwencje) ; t. 1)
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 946)
Uwagi: Pierwodruk w periodyku: "Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" 2018, R. XI (LIII).
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 0,75
DOI:339/9756
Autorzy: Michał Jankowicz.
Tytuł: Leksyka rosyjskiego żargonu giełdowego / Michał Jankowicz
¬ródło: W: Tradycja i nowoczesno¶ć : z zagadnień języka i literatury Słowian Wschodnich / pod redakcj± naukow± Aurelii Kotkiewicz, Bogumiła Ostrowskiego, Moniki Knurowskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 207-217
p-ISBN: 978-83-8084-251-9
e-ISBN: 978-83-8084-252-3
Seria: (Praca Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 884)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,75
DOI:340/9756
Autorzy: Luc Leguérinel.
Tytuł: Libertynizm w dziele Jewdokii Nagrodskiej / Luc Leguérinel
¬ródło: W: Być w mniejszo¶ci, być mniejszo¶ci± / pod redakcj± Tomasza Kaczmarka i Joanny RaĽny
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019
Opis fizyczny: S. 57-68
p-ISBN: 978-83-8142-319-9
e-ISBN: 978-83-8142-320-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,6341/9756
Autorzy: Maria Stachoń.
Tytuł: Liceali¶ci w obrzędowo¶ci utrwalonej w Pie¶ni ¶więtojańskiej o Sobótce Jana Kochanowskiego / Maria Stachoń
¬ródło: W: Obrzędy, zwyczaje, rytuały w kulturze i edukacji regionalnej / redakcja naukowa Zofia Budrewicz i Maria Sienko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 216-226
p-ISBN: 978-83-8084-337-0
e-ISBN: 978-83-8084-338-7
Seria: (Region, Edukacja, Kultura ; nr 9)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,6
DOI:342/9756
Autorzy: Piotr Kołodziej.
Tytuł: Liceum, muzeum, mauzoleum... : o wskrzeszaniu arcydzieł na lekcjach polskiego / Piotr Kołodziej
¬ródło: W: Polonistyka i ¶wiat warto¶ci : edukacja polonistyczna jako warto¶ć / redakcja Magdalena Marzec-JóĽwicka, Agnieszka Karczewska, Sławomir Jacek Żurek, przy współpracy Małgorzaty Nowak
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019
Opis fizyczny: S. 317-330
p-ISBN: 978-83-8061-782-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,7343/9756
Autorzy: Katarzyna W±dolny-Tatar.
Tytuł: Limit wiersza : kondycja wiersza : póĽna poezja Zbigniewa Jankowskiego / Katarzyna W±dolny-Tatar
¬ródło: W: Sopot w literaturze, literatura w Sopocie / pod redakcj± Janusza Mosakowskiego, Artura Nowaczewskiego, Svetlany Pavlenko i Radosława Młynarczyka
Adres wydawniczy: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019
Opis fizyczny: S. 285-303
p-ISBN: 978-83-7865-892-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000344/9756
Autorzy: Barbara Stawarz.
Tytuł: Marina Cwietajewa i Rainer Maria Rilke w dialogu o nie¶miertelno¶ci / Barbara Stawarz
¬ródło: W: Słowianie wschodni a europejskie tradycje kulturowe / pod redakcj± Heleny Duć-Fajfer i Józefa Kuffla
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019
Opis fizyczny: S. 205-217
p-ISBN: 978-83-8138-118-5
Seria: (Scripta łużniana ; t. 1)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,66
DOI:345/9756
Autorzy: Bożena Wójtowicz, Peter Čuka.
Tytuł: Mauritius jako region międzynarodowej turystyki egzotycznej / Bożena Wójtowicz, Peter Čuka
¬ródło: W: Turystyka w wymiarze międzynarodowym, regionalnym i lokalnym = International, regional, and local aspects of tourism / pod redakcj± naukow± Małgorzaty Bajgier-Kowalskiej i Izabeli Kapery
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM, 2019
Opis fizyczny: S. 25-38
p-ISBN: 978-83-66007-11-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000346/9756
Autorzy: Gabriela Sitkiewicz.
Tytuł: Mechanizmy wnioskowania na skróty w polskich przedrukach rosyjskich komunikatów prasowych (na materiale Tygodnika Forum w latch 2009-2011) / Gabriela Sitkiewicz
¬ródło: W: Tradycja i nowoczesno¶ć : z zagadnień języka i literatury Słowian Wschodnich / pod redakcj± naukow± Aurelii Kotkiewicz, Bogumiła Ostrowskiego, Moniki Knurowskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 144-154
p-ISBN: 978-83-8084-251-9
e-ISBN: 978-83-8084-252-3
Seria: (Praca Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 884)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,62
DOI:347/9756
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Media społeczno¶ciowe - nowe oblicze komunikacji medialnej? / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Komunikacja ponad granicami : prace dedykowane Profesor Małgorzacie Kicie / redakcja tomu Maria Czempka-Wiewióra, Aleksandra Kalisz, Magdalena ¦lawska
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego ; Wydawnictwo Gnome, [2019]
Opis fizyczny: S. 97-105
p-ISBN: 978-83-63268-56-5
Seria: (Biblioteka Postscriptum Polonistycznego ; t. 8)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,5348/9756
Autorzy: Anna Mróz, Barbara Pietryga-Szkarłat.
Tytuł: Media w procesie kształcenia na rzecz zrównoważonego rozwoju / Anna M. Mróz, Barbara Pietryga-Szkarłat
¬ródło: W: Natura, człowiek, media / redakcja naukowa Andrzej Korna¶, Małgorzata Kły¶, Katarzyna Potyrała
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 192-205
p-ISBN: 978-83-8084-371-4
e-ISBN: 978-83-8084-372-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 931)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:349/9756
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Mediolingwistyka w Polsce : próba podsumowania / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Współczesne media : problemy i metody badań nad mediami. T. 2 / pod redakcj± Iwony Hofman i Danuty Kępy-Figury
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019
Opis fizyczny: S. 21-33
p-ISBN: 978-83-227-9271-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]350/9756
Autorzy: Joanna Szlachta.
Tytuł: Metafora FIRMA TO OSOBA w angielskiej, hiszpańskiej i polskiej prasie ekonomicznej - studium porównawcze / Joanna Szlachta
¬ródło: W: Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatoryce i językoznawstwie. T. 3 = Specialist communication in education, translation and linguistics. Vol. 3 / redakcja Marcin Krygiel, Marta Rzepecka
Adres wydawniczy: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019
Opis fizyczny: S. 80-90
p-ISBN: 978-83-7996-711-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,5351/9756
Autorzy: Bartłomiej Pietras.
Tytuł: Meteorologiczne uwarunkowania wysokich koncentracji pyłu PM10 i PM2,5 w Krakowie / Bartłomiej Pietras
¬ródło: W: Zmienno¶ć klimatu Polski i Europy oraz jej cyrkulacyjne uwarunkowania = Climate variability in Poland and Europe and its circulation conditions / redakcja naukowa: Leszek Kolendowicz, Ewa Bednorz, Arkadiusz M. Tomczyk
Adres wydawniczy: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2019
Opis fizyczny: S. 157-172
p-ISBN: 978-83-7986-267-2
Seria: (Studia i Prace z Geografii ; nr 77)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,8352/9756
Autorzy: Anna ¦lósarz.
Tytuł: Metoda wizualizacji słów kluczowych wiersza / Anna ¦lósarz
¬ródło: W: Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole : między schematyzmem a kreatywno¶ci± / redakcja naukowa: Katarzyna Maciejak, Magdalena Trysińska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2019
Opis fizyczny: S. 207-241
p-ISBN: 978-83-235-4131-8
e-ISBN: 978-83-235-4147-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,8353/9756
Autorzy: Monika Cołbecka, Agnieszka Rosa.
Tytuł: Metody badań potrzeb użytkowników archiwalnych systemów informatycznych / Monika Cołbecka, Agnieszka Rosa
¬ródło: W: Problemy archiwalnych systemów informatycznych / pod redakcj± Jerzego Bednarka i Pawła Perzyny
Adres wydawniczy: Warszawa ; ŁódĽ : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja ¦cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2019
Opis fizyczny: S. 79-89
p-ISBN: 978-83-8098-680-0
Seria: (Symposia Archivistica ; t. 5)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 0,6354/9756
Autorzy: Małgorzata Płoszaj, Katarzyna Jaszczak.
Tytuł: Metody i udogodnienia technologiczne w pracy z osoba niepełnosprawn± / Małgorzata Płoszaj, Katarzyna Jaszczak
¬ródło: W: Dynamizacja rozwoju człowieka od dzieciństwa do staro¶ci / redakcja naukowa Agnieszka Lasota i Katarzyna Tomaszek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: S. 155-168
p-ISBN: 978-83-8084-432-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 952)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000355/9756
Autorzy: Magdalena NiedĽwiedzka.
Tytuł: Metody kształcenia studentów wykorzystywane w trakcie zajęć z metodyki opracowania zasobu archiwalnego / Magdalena NiedĽwiedzka
¬ródło: W: Metodyka i standardy opracowania archiwalnego : rzeczywisto¶ć i potrzeby / pod redakcj± Ireny Mamczak-Gadkowskiej i Krzysztofa Stryjkowskiego
Adres wydawniczy: Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2019
Opis fizyczny: S. 179-189
p-ISBN: 978-83-66355-03-3
Seria: (Publikacje Instytutu Historii ; 181)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,6356/9756
Autorzy: Paweł Wójs.
Tytuł: Miarodajny człowiek : Sokrates w ujęciu Karla Jaspera / Paweł Wójs
¬ródło: W: Karl Jaspers : logos i alogon / redakcja Czesława Piecuch
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2019
Opis fizyczny: S. 39-69
p-ISBN: 97883-242-3478-3
e-ISBN: 97883-242-2918-5
Seria: (Seria Jaspersowska)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,7357/9756
Autorzy: Feliks Kiryk.
Tytuł: Miasto fascynuj±cej przeszło¶ci : rzecz o dawnym Sandomierzu z okazji 730-lecia kolejnej lokacji miejskiej / Feliks Kiryk
¬ródło: W: Sandomierz : miasto fascynuj±cej przeszło¶ci : w 730. rocznicę lokacji miejskiej / pod redakcj± Feliksa Kiryka i Romana Chyły
Adres wydawniczy: Kraków : Polska Akademia Umiejętno¶ci, 2019
Opis fizyczny: S. 9-21
p-ISBN: 978-83-7676-316-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,75358/9756
Autorzy: Piotr Kołodziej.
Tytuł: Miejsca wspólne i odmienne albo co (niektórzy) pisarze mog± zobaczyć na (niektórych) obrazach / Piotr Kołodziej
¬ródło: W: Przestrzeń i czas w lekturze - lektura przestrzeni i czasu / pod redakcj± Danuty Hejdy i Alicji Jakubowskiej-Ożóg
Adres wydawniczy: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019
Opis fizyczny: 58-74
p-ISBN: 978-83-7996-633-2
Seria: (W stronę edukacji ; t. 1)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,88359/9756
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Między groz± a nadziej± : rok 1914 w Krakowie / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Krakowscy ojcowie polskiej niepodległo¶ci / pod redakcj± Andrzeja Chwalby i Zdzisława Nogi przy współpracy Krzysztofa Kloca
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019
Opis fizyczny: S. 33-44
p-ISBN: 978-83-8138-133-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:360/9756
Autorzy: Tomasz Ryrych.
Tytuł: Między nadziej± a rezygnacj± - staro¶ć i przemijanie w esejach filozoficznych Paula Ricoeura i Jeana Améry'ego / Tomasz Ryrych
¬ródło: W: Filozoficzne aspekty literatury : studia i szkice / Agata Skała
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2019
Opis fizyczny: S. 249-258
p-ISBN: 978-83-65932-72-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,5361/9756
Autorzy: Halina Dudała.
Tytuł: Między wyczekiwaniem, nadziej± i lękiem... : losy wileńskiego konwentu sióstr wiytek w latach 1939-1957 / Halina Dudała
¬ródło: W: Między ¦l±skiem a Wileńszczyzn± / pod redakcj± Krystyny Heskiej-Kwa¶niewicz, Joanny Januszewskiej-Jurkiewicz, Ewy Żurawskiej
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego, 2019
Opis fizyczny: S. 225-250
p-ISBN: 978-83-226-3476-9
e-ISBN: 978-83-226-3477-6
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach ; nr 3732)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,5362/9756
Autorzy: Piotr Trojański.
Tytuł: Międzynarodowy Komitet O¶więcimski jako instytucjonalny ¶wiadek pamięci : historia powstania i jego rozwój w latach 1952-1970 / Piotr Trojański
¬ródło: W: Historia - pamięć - tożsamo¶ć w edukacji humanistycznej. T. 5, Człowiek jako ¶wiadek historii : studia historyczne / redakcja: Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Agnieszka Słaby
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Libron, 2019
Opis fizyczny: S. 211-225
p-ISBN: 978-83-65705-97-6
Seria: (Prace Naukowe Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,75363/9756
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Misja Józefa Becka na Ukrainę i do Rosji w 1918 roku / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Rok 1918 - odrodzona Polska i sowiecka Rosja w nowej Europie. T. 1 / redakcja Leszek Zasztowt, Jan Szumski
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Historii Nauki PAN : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2019
Opis fizyczny: S. 405-434
p-ISBN: 978-83-7545-99-37
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000364/9756
Autorzy: Agnieszka ¦więtek.
Tytuł: Mniejszo¶ci narodowe i etniczne w polskich podstawach programowych i podręcznikach szkolnych - egzemplifikacja koncepcji "geografii ciszy" na przykładzie romskiej mniejszo¶ci etnicznej / Agnieszka ¦więtek
¬ródło: W: Miejsce i przestrzeń : edukacja geograficzna w ujęciu humanistycznym / praca zbiorowa pod redakcj± Joanny Angiel i Elżbiety Szkurłat
Adres wydawniczy: Poznań-Warszawa : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2019
Opis fizyczny: S. 119-131
p-ISBN: 978-83-7986-282-5
Seria: (Prace Monograficzne Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego ; T. 9)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,75
Adres url:365/9756
Autorzy: Karina Olesiak.
Tytuł: Model biznesowy Canvas efektywn± metod± planowania i realizacji przedsięwzięć naukowo-kulturalnych w bibliotece akademickiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / Karina Olesiak
¬ródło: W: Mobilnie, interaktywnie, kompetentnie : usługi, media i technologie informacyjno-komunikacyjne w nowoczesnej bibliotece / pod redakcj± naukow± Mai Wojciechowskiej oraz Magdaleny Cyrklaff-Gorczycy
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019
Opis fizyczny: S. 207-216
p-ISBN: 978-83-65741-42-4
Seria: (Propozycje i Materiały - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; nr 103)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000366/9756
Autorzy: Grzegorz Nycz.
Tytuł: Modernizacja triady strategicznej i główne wyzwania polityk odstraszania USA w pocz±tkowym okresie urzędowania administracji Donalda Trumpa / Grzegorz Nycz
¬ródło: W: Bezpieczeństwo współczesnego państwa. Cz. 1, Wymiar międzynarodowy / redakcja naukowa Janusz Falecki, Paweł Łubiński
Adres wydawniczy: Kraków : Drukarnia Styl Anna Dura, 2019
Opis fizyczny: S. 227-243
p-ISBN: 978-83-952578-5-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000367/9756
Autorzy: Krzysztof Kraszewski, Urszula Dworska-Kaczmarczyk.
Tytuł: Możliwo¶ci realizacji założeń edukacji regionalnej w klasach I-III w opiniach nauczycieli / Krzysztof Kraszewski, Urszula Dworska-Kaczmarczyk
¬ródło: W: Edukacja wczesnoszkolna wobec wyzwań i problemów społecznych / redakcja naukowa Sabina Wieruszewska-Duraj, Aldona Gr±dzka-Tys
Adres wydawniczy: Siedlce : Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego. Stowarzyszenie, 2019
Opis fizyczny: S. 67-82
p-ISBN: 978-83-64884-23-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000368/9756
Autorzy: Jacek Pasieczny.
Tytuł: Mural - tylko malowany mur? / Jacek Pasieczny
¬ródło: W: Kultura - sztuka - edukacja. T. 3 / redakcja Barbara Kurowska, Kinga Łapot-Dzierwa
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 55-66
p-ISBN: 978-83-8084-200-7
e-ISBN: 978-83-8084-201-4
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 860)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,5
DOI:369/9756
Autorzy: Łukasz Zweiffel.
Tytuł: Muzułmanie w Holandii a kwestia bezpieczeństwa wewnętrznego w latach 2010-2015 / Łukasz Zweiffel
¬ródło: W: Bezpieczeństwo państwa, służby specjalne, działania niekonwencjonalne / redakcja Andrzej Żebrowski, Urszula Kosielińska-Grabowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 152-168
p-ISBN: 978-83-8084-321-9
e-ISBN: 978-83-8084-322-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 913)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:370/9756
Autorzy: Monika Semik, Andrzej Cebulak.
Tytuł: Muzyka w edukacji dzieci w młodszym wieku szkolnym : Krakowska Koncepcja Programowo-Metodyczna / Monika Semik, Andrzej Cebulak
¬ródło: W: Kultura - sztuka - edukacja. T. 3 / redakcja Barbara Kurowska, Kinga Łapot-Dzierwa
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 26-34
p-ISBN: 978-83-8084-200-7
e-ISBN: 978-83-8084-201-4
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 860)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,5
DOI:371/9756
Autorzy: Grażyna Wrona.
Tytuł: Na straży grobów polskich : pamięć i opieka nad miejscami spoczynku Polaków w ¶wietle prasy emigracyjnej / Grażyna Wrona
¬ródło: W: Dziedzictwo narodowe poza granicami Polski : Francja / pod redakcj± naukow± Dariusza KuĽmy
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019
Opis fizyczny: S. 105-119
p-ISBN: 978-83-65741-46-2
Seria: (Seria Historyczna ; nr 5)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,8372/9756
Autorzy: Piotr Borek.
Tytuł: Nad rękopi¶miennymi wariantami "Płaczu grobowego na sławnej pamięci... Stanisława Żółkiewskiego" (1621) / Piotr Borek
¬ródło: W: Marginalia w ksi±żce dawnej i współczesnej / pod redakcj± Bożeny Mazurkowej
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego, 2019
Opis fizyczny: S. 187-219
p-ISBN: 978-83-226-3538-4
e-ISBN: 978-83-226-3539-1
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach ; nr 3856)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,7373/9756
Autorzy: Monika Andrasz-Mrożek.
Tytuł: Napoleońskie potyczki Józefa Załuskiego z histori± / Monika Andrasz-Mrożek
¬ródło: W: Historia - pamięć - tożsamo¶ć w edukacji humanistycznej. T. 5, Człowiek jako ¶wiadek historii : studia historyczne / redakcja: Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Agnieszka Słaby
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Libron, 2019
Opis fizyczny: S. 91-100
p-ISBN: 978-83-65705-97-6
Seria: (Prace Naukowe Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,5374/9756
Autorzy: Krzysztof Kloc.
Tytuł: Narodziny Komendanta : przyczynek do biografii Józefa Piłsudskiego / Krzysztof Kloc
¬ródło: W: Krakowscy ojcowie polskiej niepodległo¶ci / pod redakcj± Andrzeja Chwalby i Zdzisława Nogi przy współpracy Krzysztofa Kloca
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019
Opis fizyczny: S. 21-31
p-ISBN: 978-83-8138-133-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:375/9756
Autorzy: Klementyna Ochniak-Dudek, Bernadeta Stano.
Tytuł: Natura - przemysł - kultura : plenery w wielickiej kopalni / Klementyna Ochniak-Dudek, Bernadeta Stano
¬ródło: W: Przestrzeń alternatywna dla działań artystycznych : projekt artystyczno-naukowy przy Muzeum Żup Krakowskich "Pamięć morza" / [redakcja naukowa: Bernadeta Stano, Joanna Łapińska]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP ; Wieliczka : Muzeum Żup Krakowskich, 2019
Opis fizyczny: S. 29-56
p-ISBN: 978-83-8084-299-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,5376/9756
Autorzy: Natalia Demeshkant, Aleksandra Ku¶mider.
Tytuł: Natura w ogrodzie w kontek¶cie edukacji szkolnej / Natalia Demeshkant, Aleksandra Ku¶mider
¬ródło: W: Natura, człowiek, media / redakcja naukowa Andrzej Korna¶, Małgorzata Kły¶, Katarzyna Potyrała
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 42-68
p-ISBN: 978-83-8084-371-4
e-ISBN: 978-83-8084-372-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 931)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:377/9756
Autorzy: Magdalena Łomzik.
Tytuł: Nazwy instytucji w tłumaczeniu po¶wiadczonym - w teorii i praktyce / Magdalena Łomzik
¬ródło: W: Przestrzenie przekładu. T. 3 / pod redakcj± Jolanty Lubochy-Kruglik, Oksany Małysy i Gabrieli Wilk
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego, 2019
Opis fizyczny: S. 269-277
p-ISBN: 978-83-226-3560-5
e-ISBN: 978-83-226-3561-2
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach ; nr 3811)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,5378/9756
Autorzy: Jan Rydel.
Tytuł: Niemiecka polityka historyczna : cele i metody / Jan Rydel
¬ródło: W: Prawda historyczna a odpowiedzialno¶ć prawna za jej negowanie lub zniekształcanie / redakcja naukowa Arkadiusz Radwan, Marcin Berent
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019
Opis fizyczny: S. 19-28
p-ISBN: 978-83-8158-164-6
e-ISBN: 978-83-8158-165-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000379/9756
Autorzy: Roman Kochnowski.
Tytuł: Niemieckie służby specjalne w XX wieku / Roman Kochnowski
¬ródło: W: Bezpieczeństwo państwa, służby specjalne, działania niekonwencjonalne / redakcja Andrzej Żebrowski, Urszula Kosielińska-Grabowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 223-238
p-ISBN: 978-83-8084-321-9
e-ISBN: 978-83-8084-322-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 913)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:380/9756
Autorzy: Barbara W±sik.
Tytuł: Niesmak w małżeństwie, czyli o losie bohaterek powie¶ciowych polskich pisarek minorum gentium przełomu XIX i XX wieku / Barbara W±sik
¬ródło: W: (Nie)smak w tekstach kultury XIX-XXI wieku : nie tylko o kulturze jedzenia i picia / pod redakcj± Barbary Zwolińskiej
Adres wydawniczy: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019
Opis fizyczny: S. 166-179
p-ISBN: 978-83-7865-905-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,7381/9756
Autorzy: Krystyna Latawiec.
Tytuł: Niezno¶na lekka wolno¶ć w ¦lubie Witolda Gombrowicza w reżyserii Anny Augustynowicz / Krystyna Latwiec
¬ródło: W: Maski wolno¶ci w dramacie i teatrze XX i XXI wieku / pod redakcj± Lidii Mięsowskiej, Pauliny Charko-Klekot, Anny Tyki
Adres wydawniczy: Katowice : "¦l±sk" Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe : Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, 2019
Opis fizyczny: S. 265-278
p-ISBN: 978-83-8183-022-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,7382/9756
Autorzy: Renata ¦liwa.
Tytuł: Nowa ekonomia instytucjonalna a rozwój ekonomii społecznej / Renata ¦liwa
¬ródło: W: Przedsiębiorczo¶ć społeczna, innowacje, ¶rodowisko / redakcja naukowa Janina Pach, Renata ¦liwa, Wojciech Maciejewski
Adres wydawniczy: Warszawa : CeDeWu, 2019
Opis fizyczny: S. 35-47
p-ISBN: 978-83-8102-226-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,7383/9756
Autorzy: Andrzej Młynarski.
Tytuł: Nowa kwestia niemiecka? / Andrzej Młynarski
¬ródło: W: Wybrane problemy bezpieczeństwa. T. 7 / redakcja naukowa: Ewa Fogelzang-Adler, Edyta Sadowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydział Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie przy współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Promocji Nauki i Rozwoju, 2019
Opis fizyczny: S. 27-40
p-ISBN: 978-8363991-70-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000384/9756
Autorzy: Agnieszka Warchoł.
Tytuł: Nowe wyzwania dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa / Agnieszka Warchoł
¬ródło: W: Bezpieczeństwo państwa, służby specjalne, działania niekonwencjonalne / redakcja Andrzej Żebrowski, Urszula Kosielińska-Grabowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 10-21
p-ISBN: 978-83-8084-321-9
e-ISBN: 978-83-8084-322-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 913)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:385/9756
Autorzy: Rafał Klepka, Jakub Idzik.
Tytuł: O analizie zawarto¶ci, czyli jak badać medialne obrazy ¶wiata? / Rafał Klepka, Jakub Idzik
¬ródło: W: Medialne obrazy ¶wiata. T. 2, Polityka i bezpieczeństwo w relacjach medialnych / redakcja naukowa: Rafał Klepka, Jakub Idzik
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 11-31
p-ISBN: 978-83-8084-319-6
e-ISBN: 978-83-8084-320-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 912)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,1386/9756
Autorzy: Zofia Budrewicz, Maria Sienko.
Tytuł: O co toczy się gra? : w poszukiwaniu sposobów porz±dkowania ¶wiata warto¶ci współczesnej młodzieży (na przykładzie wybranych powie¶ci O. S. Carda) / Zofia Budrewicz, Maria Sienko
¬ródło: W: Polonistyka i ¶wiat warto¶ci : edukacja polonistyczna jako warto¶ć / redakcja Magdalena Marzec-JóĽwicka, Agnieszka Karczewska, Sławomir Jacek Żurek, przy współpracy Małgorzaty Nowak
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019
Opis fizyczny: S. 401-416
p-ISBN: 978-83-8061-782-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,85387/9756
Autorzy: Katarzyna Dormus.
Tytuł: O pocz±tku powojennej dyskusji na temat relacji między histori± wychowania a pedagogik± (1945-1948) / Katarzyna Dormus
¬ródło: W: Pedagogika, niepełnosprawno¶ć, edukacja : ku szerokim przestrzeniom rozwoju pedagogiki specjalnej : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Franciszkowi Wojciechowskiemu z okazji siedemdziesi±tych urodzin / [red. Janina Kostkiewicz, Sylwia Opozda-Suder]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
Opis fizyczny: S. 59-70
p-ISBN: 978-83-233-4600-5
e-ISBN: 978-83-233-9952-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,64388/9756
Autorzy: Adam Mikrut.
Tytuł: O prawie osób z niepełnosprawno¶ci± do udziału w wyborach : konfrontacja zapisów konwencji o prawach osób niepełnosprawnych z wyborcz± rzeczywisto¶ci± / Adam Mikrut
¬ródło: W: Pedagogika, niepełnosprawno¶ć, edukacja : ku szerokim przestrzeniom rozwoju pedagogiki specjalnej : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Franciszkowi Wojciechowskiemu z okazji siedemdziesi±tych urodzin / [red. Janina Kostkiewicz, Sylwia Opozda-Suder]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
Opis fizyczny: S. 143-162
p-ISBN: 978-83-233-4600-5
e-ISBN: 978-83-233-9952-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,1389/9756
Autorzy: Katarzyna Pławecka.
Tytuł: O rozbudzaniu miło¶ci do czytania i miejsca z perspektywy nowoczesnej praktyki polonistycznej (na przykładzie lektur Doroty Terakowskiej) / Katarzyna Maria Pławecka
¬ródło: W: Życie bez miło¶ci jest (nie)możliwe : aspekty nie tylko językowo-literackie / pod redakcj± Urszuli Kopeć, Agaty Kucharskiej-Babuli, Marzeny B±k
Adres wydawniczy: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019
Opis fizyczny: S. 283-297
p-ISBN: 978-83-7996-759-9
Seria: (W stronę edukacji ; T. 2)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,8390/9756
Autorzy: Tadeusz Budrewicz.
Tytuł: O ruchliwo¶ci przestrzennej literatów dekady postyczniowej / Tadeusz Budrewicz
¬ródło: W: Literatura i kultura lat 60. XIX wieku, między polityk± a prywatno¶ci± : dyslokacje / redakcja naukowa: Urszula Kowalczuk, Damian Włodzimierz Makuch, Dawid Maria Osiński
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019
Opis fizyczny: S. 88-103
p-ISBN: 978-83-235-3927-8
e-ISBN: 978-83-235-3935-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,83391/9756
Autorzy: Artur Fabi¶, Arkadiusz W±siński.
Tytuł: O trudzie bycia w życiu codziennym z perspektywy autorefleksyjnego do¶wiadczania trosk egzystencjalnych / Artur Fabi¶, Arkadiusz W±siński
¬ródło: W: Staro¶ć w nurcie życia. T. 2, Refleksje nad staro¶ci± / pod redakcj± Elżbiety Dubas i Marcina Muszyńskiego
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019
Opis fizyczny: S. 191-210
p-ISBN: 978-83-8142-303-8
e-ISBN: 978-83-8142-070-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:392/9756
Autorzy: Paweł Sporek.
Tytuł: O warto¶ciach w ¶wietle swobodnych wypowiedzi uczniów : przestrzeń aksjologicznego projektowania sytuacji lekturowej / Paweł Sporek
¬ródło: W: Polonistyka i ¶wiat warto¶ci : edukacja polonistyczna jako warto¶ć / redakcja Magdalena Marzec-JóĽwicka, Agnieszka Karczewska, Sławomir Jacek Żurek, przy współpracy Małgorzaty Nowak
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019
Opis fizyczny: S. 701-716
p-ISBN: 978-83-8061-782-7
Uwagi: Przedruk: P. Sporek, O warto¶ciach w ¶wietle swobodnych wypowiedzi uczniów : przestrzeń aksjologicznego projektowania sytuacji lekturowej, "Polonistyka. Innowacje", 2018, nr 7, s. 129-140.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 0,85393/9756
Autorzy: Jakub Kosek.
Tytuł: O wybranych aspektach badań (auto)biograficznych narracji transmedialnych twórców rockowych (casus Johna Ozzy'ego Osbourne'a) / Jakub Kosek
¬ródło: W: Kultura rocka. 2, Słowo, dĽwięk, performance / pod redakcj± Jakuba Osińskiego, Michała Pranke i Pawła Tańskiego
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019
Opis fizyczny: S. 181-192
p-ISBN: 978-83-231-4239-3
Uwagi: Przedruk.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL394/9756
Autorzy: Marcin Mazgaj.
Tytuł: O wzajemnym oddziaływaniu prawa podatkowego i prawa spółek - uwagi na tle przepisów o prostej spółce akcyjnej / Marcin Mazgaj
¬ródło: W: Prawo podatkowe w systemie prawa : międzygałęziowe zwi±zki norm i instytucji prawnych / redakcja naukowa Aneta KaĽmierczyk, Agnieszka Franczak
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2019
Opis fizyczny: S. 391-401
p-ISBN: 978-83-8187-135-8
Seria: (Monografie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000395/9756
Autorzy: Monika Skowrońska.
Tytuł: Obowi±zki państwa w sytuacji zagrożenia katastrof± ¶rodowiskow± lub jej wyst±pienia w kontek¶cie prawa do życia / Monika Skowrońska
¬ródło: W: Bezpieczeństwo ekologiczne / red. Krzysztof Sala, Katarzyna Kowalska, Paweł Nowak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 38-54
p-ISBN: 978-83-8084-243-4
e-ISBN: 978-83-8084-244-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,8
DOI:396/9756
Autorzy: Weronika Plińska.
Tytuł: Obrazy Uliczne / Weronika Plińska
¬ródło: W: Obrazy uliczne Piotra Jargusza : sztuka w przestrzeni społecznej / redakcja: Rafał Solewski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 232-249
p-ISBN: 978-83-8084-348-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 921)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,0397/9756
Autorzy: Piotr Jargusz.
Tytuł: Obrazy Uliczne... / Piotr Jargusz
¬ródło: W: Przestrzeń alternatywna dla działań artystycznych : projekt artystyczno-naukowy przy Muzeum Żup Krakowskich "Pamięć morza" / [redakcja naukowa: Bernadeta Stano, Joanna Łapińska]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP ; Wieliczka : Muzeum Żup Krakowskich, 2019
Opis fizyczny: S. 215-235
p-ISBN: 978-83-8084-299-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,2398/9756
Autorzy: Przemysław Wywiał.
Tytuł: Obrona terytorialna w pogl±dach klasyków strategii / Przemysław Wywiał
¬ródło: W: Obronno¶ć Polski w XXI wieku : II edycja / redakcja naukowa Ryszard Parafianowicz, Juliusz Tym, Rafał Chrupek
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2019
Opis fizyczny: S. 233-244
p-ISBN: 978-83-7523-691-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000399/9756
Autorzy: Remigiusz Kasprzycki.
Tytuł: Obrońcy zwierz±t w miastach międzywojennej Polski / Remigiusz Kasprzycki
¬ródło: W: Stulecie samorz±du / pod redakcj± naukow± Janusza Mierzwy i Tadeusza Skoczka
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Niepodległo¶ci w Warszawie, 2019
Opis fizyczny: S. 177-198
p-ISBN: 978-83-66027-49-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:400/9756
Autorzy: Bogumił Naleziński.
Tytuł: Ochrona ¶rodowiska jako kategoria konstytucyjnoprawna / Bogumił Naleziński
¬ródło: W: Bezpieczeństwo ekologiczne / red. Krzysztof Sala, Katarzyna Kowalska, Paweł Nowak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 26-37
p-ISBN: 978-83-8084-243-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:401/9756
Autorzy: Katarzyna Gucwa-Porębska.
Tytuł: Od ekskluzji do inkluzji społecznej osadzonych i ich rodzin / Katarzyna Gucwa-Porębska
¬ródło: W: Zagrożenia jednostki we współczesnym społeczeństwie = Ohroženi~20 jedince v současné spole:čnosti = Threat to the individual in the contemporary society / redakcja naukowa: Marek Walancik, Stanislava Hoferková
Adres wydawniczy: D±browa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, 2019
Opis fizyczny: S. 405-414
p-ISBN: 978-83-65621-65-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,6402/9756
Autorzy: Elżbieta Cygnar, Marek Mierzyński, Jolanta Rybska-Klapa.
Tytuł: Od kompetencji nauczycielskich do kompetencji uczniowskich - rozwój kompetencji kluczowych dzieci i młodzieży wymogiem współczesnej edukacji / Elżbieta Cygnar, Marek Mierzyński, Jolanta Rybska-Klapa
¬ródło: W: ¦rodowiska wychowawcze : wybrane zagadnienia / redakcja: Małgorzata Rozenbajgier
Adres wydawniczy: Kraków : Petrus, 2019
Opis fizyczny: S. 177-192
p-ISBN: 978-83-7720-562-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000403/9756
Autorzy: Agnieszka Lasota.
Tytuł: Od komunikacji niewerbalnej do werbalnej / Agnieszka Lasota
¬ródło: W: Język w biegu życia / redakcja naukowa Maria Kielar-Turska, Stanisław Milewski
Adres wydawniczy: Gdańsk : Harmonia Uniwersais, 2019
Opis fizyczny: S. 140-170
p-ISBN: 978-83-7744-151-0
Seria: (Logopedia XXI Wieku)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000404/9756
Autorzy: Grzegorz Fory¶.
Tytuł: Od ruchów chłopskich do protestów rolniczych / Grzegorz Fory¶
¬ródło: W: Ci±gło¶ć i zmiana : sto lat rozwoju polskiej wsi. T. 1 / edakcja naukowa Maria Halamska, Monika Stanny, Jerzy Wilkin
Adres wydawniczy: Warszawa : IRWiR PAN : Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o, 2019
Opis fizyczny: S. 599-627
p-ISBN: 978-83-7383-998-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000405/9756
Autorzy: Janusz Waligóra.
Tytuł: Odejmowanie słów? : o zbiorze To ty jeste¶ Daniel Hanny Krall i nie tylko / Janusz Waligóra
¬ródło: W: Przemilczane, niewypowiedziane... : o zwi±zkach między słowem a milczeniem / pod redakcj± Grażyny Różańskiej
Adres wydawniczy: Ustka ; Bydgoszcz : Instytut Wydawniczy "¦wiadectwo", 2019
Opis fizyczny: S. 98-116
p-ISBN: 978-83-7456-263-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000406/9756
Autorzy: Magdalena Kwiek.
Tytuł: Oferta turystyczna dla osób niepełnosprawnych w biurach podróży powiatu tarnowskiego / Magdalena Kwiek
¬ródło: W: Sport i turystyka w perspektywie nauk społecznych: tradycja i współczesno¶ć / redakcja naukowa Maria Zowisło i Jerzy Kosiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2019
Opis fizyczny: S. 362-371
p-ISBN: 978-83-62891-61-0
Seria: (Monografia / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; nr 43)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,8
Adres url:407/9756
Autorzy: Matylda Siwek, Magdalena Żmuda-Pałka.
Tytuł: Oferta turystyczna w przewodnikach po Krynicy do 1914 r. / Matylda Siwek, Magdalena Żmuda-Pałka
¬ródło: W: Tradycje i perspektywy rozwoju kultury uzdrowiskowej w Krynicy-Zdroju w kontek¶cie europejskim / pod redakcj± Bożeny Płonki-Syroki, Agnieszki KaĽmierczak, Sławomira Dorockiego i Pawła Brzegowego
Adres wydawniczy: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum : Uniwersytet Medyczny im. Piastów ¦l±skich we Wrocławiu, 2019
Opis fizyczny: S. 35-47
p-ISBN: 978-83-62563-69-2
p-ISBN: 978-83-7055-605-1
Seria: (Kultura Uzdrowiskowa w Europie ; t. 11)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,8
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]408/9756
Autorzy: Aleksander WoĽny.
Tytuł: Oficer, zbieg (1936 r.) z Wehrmachtu - ważne Ľródło informacji dla Oddziału II SG WP : aspekt bezpieczeństwa państwa / Aleksander WoĽny
¬ródło: W: Bezpieczeństwo państwa, służby specjalne, działania niekonwencjonalne / redakcja Andrzej Żebrowski, Urszula Kosielińska-Grabowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 170-197
p-ISBN: 978-83-8084-321-9
e-ISBN: 978-83-8084-322-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 913)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:409/9756
Autorzy: Beata Barabasz-Krasny, Anna Sołtys-Lelek, Katarzyna Możdżeń.
Tytuł: Ojcowski Park Narodowy / Beata Barabasz-Krasny, Anna Sołtys-Lelek, Katarzyna Możdżeń
¬ródło: W: Współczesna ochrona przyrody w Małopolsce : przewodnik sesji terenowych 58. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Botanika bez granic", Kraków, 1-7 lipca 2019 r. / redakcja Jan J. Wójcicki, Stefania Loster
Adres wydawniczy: Kraków : Polskie Towarzystwo Botaniczne, Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, 2019
Opis fizyczny: S. 119-149
e-ISBN: 978-83-954123-1-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,8
Adres url:410/9756
Autorzy: Mirosław Grzegórzek.
Tytuł: Okadzone miazmatem rytuały codzienno¶ci : metafizyka Dymu Marii Konopnickiej / Mirosław Grzegórzek
¬ródło: W: Obrzędy, zwyczaje, rytuały w kulturze i edukacji regionalnej / redakcja naukowa Zofia Budrewicz i Maria Sienko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 244-255
p-ISBN: 978-83-8084-337-0
e-ISBN: 978-83-8084-338-7
Seria: (Region, Edukacja, Kultura ; nr 9)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,68
DOI:411/9756
Autorzy: Mariusz Solarz.
Tytuł: Opieka duchowieństwa na polsk± ludno¶ci± cywiln± w Valivade, w polskim osiedlu uchodĽczym w Indiach w latach 1942-1948 w ¶wietle dokumentów i relacji Ľródłowych / Mariusz Solarz
¬ródło: W: Historia - pamięć - tożsamo¶ć w edukacji humanistycznej. T. 5, Człowiek jako ¶wiadek historii : studia historyczne / redakcja: Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Agnieszka Słaby
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Libron, 2019
Opis fizyczny: S. 175-185
p-ISBN: 978-83-65705-97-6
Seria: (Prace Naukowe Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,5412/9756
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Opowie¶ć wigilijna - ba¶ń na dzisiejsze czasy? / Zofia Budrewicz
¬ródło: W: Lektury w ręku nauczyciela : perspektywa polska i zagraniczna / redakcja Anna Janus-Sitarz ; współpraca redakcyjna Marianna Szumal
Adres wydawniczy: Kraków : TAiWPN Universitas, 2019
Opis fizyczny: S. 95-112
p-ISBN: 978-83-242-3610-7
e-ISBN: 978-83-242-6426-1
Seria: (Edukacja Nauczycielska Polonisty)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,95413/9756
Autorzy: Norbert Pikuła.
Tytuł: Osoba starsza jako edukator : perspektywa międzypokoleniowego uczenia się przez całe życie / Norbert G. Pikuła
¬ródło: W: Katechetyk i wychowawca : księga jubileuszowa dedykowana ks. prof. Kazimierzowi Misiaszkowi SDB / redakcja Dariusz Kurzydło
Adres wydawniczy: Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Katedra Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych, 2019
Opis fizyczny: S. 199-211
p-ISBN: 978-83-63179-87-8
Seria: (Biblioteka Teologii Pastoralnej ; T. 17)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000414/9756
Autorzy: Czesława Piecuch.
Tytuł: Otwarto¶ć rozumu : wprowadzenie / Czesława Piecuch
¬ródło: W: Karl Jaspers : logos i alogon / redakcja Czesława Piecuch
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2019
Opis fizyczny: S. 7-19
p-ISBN: 97883-242-3478-3
e-ISBN: 97883-242-2918-5
Seria: (Seria Jaspersowska)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,7415/9756
Autorzy: Sławomir Kapralski.
Tytuł: Pamięć o zagładzie Romów / Sławomir Kapralski
¬ródło: W: Romowie / pod redakcj± Beaty Machul-Telus
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2019
Opis fizyczny: S. 27-50
p-ISBN: 978-83-7666-584-9
Seria: (Mniejszo¶ci Narodowe i Etniczne w Polsce)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000416/9756
Autorzy: Czesława Piecuch.
Tytuł: Paradoks "dwoistej natury" ¶wiata w filozofii Karla Jaspersa / Czesława Piecuch
¬ródło: W: Karl Jaspers : logos i alogon / redakcja Czesława Piecuch
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2019
Opis fizyczny: S. 247-269
p-ISBN: 97883-242-3478-3
e-ISBN: 97883-242-2918-5
Seria: (Seria Jaspersowska)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,2417/9756
Autorzy: Małgorzata ¦wider.
Tytuł: Pielgrzymka Jana Pawła II w 1983 r. i korekta polityki Zachodu wobec PRL / Małgorzata ¦wider
¬ródło: W: Papieskie pielgrzymki w PRL / pod redakcj± Wojciecha Polaka, Jakuba Kufla i Przemysława Ruchlewskiego
Adres wydawniczy: Gdańsk : Europejskie Centrum Solidarno¶ci, 2019
Opis fizyczny: S. 279-301
p-ISBN: 978-83-62853-91-5
e-ISBN: 978-83-62853-92-2
Seria: (Biblioteka - Europejskie Centrum Solidarno¶ci)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000418/9756
Autorzy: Tomasz Pindel.
Tytuł: Pięćdziesi±t twarzy Macondo, czyli o erotyce w Stu latach samotno¶ci Gabriela Garcíi Márqueza / Tomasz Pindel
¬ródło: W: Sto lat samotno¶ci pięćdziesi±t lat póĽniej = Cien anos de soledad cincuenta anos después : Gabriel García Márquez : relektury = Gabriel GarcíaMárquez : relecturas / redakcja naukowa: Marcin Sarna i Jorge Cabezas Miranda ; przekład: Marcin Sarna
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 52-60
p-ISBN: 978-83-8084-383-7
e-ISBN: 978-83-8084-384-4
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 937)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,5
DOI:419/9756
Autorzy: Krzysztof Kania, Krzysztof Kloc.
Tytuł: Piłsudczycy i beckowcy na cenzurowanym : dyplomaci przedwrze¶niowi w raportach i ocenach grupy Stanisława Kota / Krzysztof Kania, Krzysztof Kloc
¬ródło: W: Józef Piłsudski - idee, tradycje, nawi±zania / pod redakcj± Sebastiana Pilarskiego
Adres wydawniczy: ŁódĽ ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja ¦cigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Łodzi, 2019
Opis fizyczny: S. 233-254
p-ISBN: 978-83-8098-774-6
Seria: (Biblioteka Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi ; T. 50)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000420/9756
Autorzy: Marek Batorski.
Tytuł: Piotr Jargusz... / Marek Batorski
¬ródło: W: Obrazy uliczne Piotra Jargusza : sztuka w przestrzeni społecznej / redakcja: Rafał Solewski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 205-215
p-ISBN: 978-83-8084-348-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 921)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,6421/9756
Autorzy: Justyna Sekuła.
Tytuł: Platforma Moodle i metoda WebQuestu - czyli innowacyjne zajęcia z przekładu specjalistycznego / Justyna Sekuła
¬ródło: W: Przestrzenie przekładu. T. 3 / pod redakcj± Jolanty Lubochy-Kruglik, Oksany Małysy i Gabrieli Wilk
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego, 2019
Opis fizyczny: S. 291-300
p-ISBN: 978-83-226-3560-5
e-ISBN: 978-83-226-3561-2
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach ; nr 3811)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,55422/9756
Autorzy: Katarzyna Kowalska.
Tytuł: Podej¶cie transakcyjne a model partnerski w łańcuchu dostaw B2B / Katarzyna Kowalska
¬ródło: W: Przedsiębiorczo¶ć społeczna, innowacje, ¶rodowisko / redakcja naukowa Janina Pach, Renata ¦liwa, Wojciech Maciejewski
Adres wydawniczy: Warszawa : CeDeWu, 2019
Opis fizyczny: S. 271-284
p-ISBN: 978-83-8102-226-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,72423/9756
Autorzy: Bożena Pawlak.
Tytuł: Podmiotowo¶ć w edukacji wczesnoszkolnej - dobro (nie)osi±galne / Bożena Pawlak
¬ródło: W: Dobra edukacji i ich pedagogiczna eksploracja / pod redakcj± Katarzyny Wrońskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
Opis fizyczny: S. 431-444
p-ISBN: 978-83-233-4807-8
e-ISBN: 978-83-233-7094-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,81
Adres url:424/9756
Autorzy: Piotr Swoboda.
Tytuł: Podstawy funkcjonowania oraz miejsce formacji uzbrojonych w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa / Piotr Swoboda
¬ródło: W: Uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego na pocz±tku XXI wieku / red. Piotr Swoboda, Agnieszka Warchoł
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2019
Opis fizyczny: S. 217-246
p-ISBN: 978-83-7730-419-8
Seria: (Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Uwarunkowania. Konteksty. Perspektywy. ; T. 1)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000425/9756
Autorzy: Krzysztof Czekaj.
Tytuł: Podwaliny pracy socjalnej, jej twórcy i klasycy / Krzysztof Czekaj
¬ródło: W: Praca socjalna : 30 wykładów / redakcja naukowa Krzysztof Frysztacki
Adres wydawniczy: Warszawa : PWN, 2019
Opis fizyczny: S. 33-56
p-ISBN: 978-83-01-20849-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,2426/9756
Autorzy: Tadeusz Budrewicz.
Tytuł: Podziomek sum! : Konopnicka pod urokiem stylu Sienkiewicza / Tadeusz Budrewicz
¬ródło: W: Henryk Sienkiewicz : język - semantyka / pod redakcj± Magdaleny Pietrzak i Agaty Zalewskiej
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2019
Opis fizyczny: S. 253-268
p-ISBN: 978-83-286-0088-1
Seria: (Sienkiewicz - nowe odczytania ; t. 9)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,8427/9756
Autorzy: Francesco Cabras.
Tytuł: Poezja "dobrej my¶li" / Francesco Cabras
¬ródło: W: "Fraszka z każdej strony..." : (nie)przejrzysto¶ć : wiersze / Jan Kochanowski ; cało¶ć ułożyli i wstępem opatrzyli Elwira Buszewicz i Wojciech Ryczek
Adres wydawniczy: Kraków : TAiWPN Universitas, 2019
Opis fizyczny: S. 119-123
p-ISBN: 97883-242-3550-6
e-ISBN: 97883-242-2967-3
Seria: (Seria Poezje)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,23428/9756
Autorzy: Bogdan Fischer.
Tytuł: Pojęcie analizy ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych / Bogdan Fischer
¬ródło: W: Internet : analityka danych : data analytics / redakcja Grażyna Szpor, Kamil Czaplicki
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019
Opis fizyczny: S. 364-372
p-ISBN: 978-83-8198-138-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:429/9756
Autorzy: Agnieszka Walecka-Rynduch.
Tytuł: Pojęcie wolno¶ci w Ruchu Nowej Lewicy / Agnieszka Walecka-Rynduch
¬ródło: W: Wolno¶ć człowieka i jej granice : antologia pojęcia w doktrynach polityczno-prawnych : od Nietzschego do współczesno¶ci / pod redakcj± Olgierda Góreckiego
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019
Opis fizyczny: S. 293-324
p-ISBN: 978-83-8142-188-1
e-ISBN: 978-83-8142-189-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,8430/9756
Autorzy: Andrzej Kozera.
Tytuł: Polityczne inspiracje rozwoju samorz±du terytorialnego w latach 1989-2004 / Andrzej Kozera
¬ródło: W: My¶l polityczna - demokracja - wolno¶ć : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Jachymkowi z okazji 80. rocznicy urodzin / redakcja naukowa Eleonora Kriwiel, Ewa Maj, Ewelina Podgajna, Marcin Wichmanowski
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019
Opis fizyczny: S. 645-658
p-ISBN: 978-83-227-9235-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,7431/9756
Autorzy: Beata Cyboran.
Tytuł: Polityka migracyjna na tle modelowych przemian w politykach publicznych : o obecno¶ci koncepcji governance w polskiej polityce migracyjnej / Barbara Cyboran
¬ródło: W: Edukacja obywatelska wobec migracji / pod redakcj± Ewy Bobrowskiej, Doroty Gierszewski, Julii Kluzowicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
Opis fizyczny: S. 165-185
p-ISBN: 978-83-233-4663-0
e-ISBN: 978-83-233-4664-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,25
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]432/9756
Autorzy: Marek Wilczyński.
Tytuł: Polityka wyznaniowa jako ważny element polityki wewnętrznej i zewnętrznej władców wandalskich i swebskich : próba porównania / Marek Wilczyński
¬ródło: W: Rzymianie i barbarzyńcy : religia - polityka - kultura / pod redakcj± Teresy Wolińskiej, Moniki Ożóg, Karola Kollingera
Adres wydawniczy: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019
Opis fizyczny: S. 149-167
p-ISBN: 978-83-7996-701-8
Seria: (Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich ; t. 6)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000433/9756
Autorzy: Marek Pieni±żek.
Tytuł: Polonistyka performatywna - nowy zestaw kompetencji dydaktycznych / Marek Pieni±żek
¬ródło: W: Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole : między schematyzmem a kreatywno¶ci± / redakcja naukowa: Katarzyna Maciejak, Magdalena Trysińska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2019
Opis fizyczny: S. 53-67
p-ISBN: 978-83-235-4131-8
e-ISBN: 978-83-235-4147-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,8434/9756
Autorzy: Anna Hejczyk.
Tytuł: Polska emigracja wojenna do Wielkiej Brytanii na przykładzie losów ¶wiadków historii z Coventry / Anna Hejczyk
¬ródło: W: Historia - pamięć - tożsamo¶ć w edukacji humanistycznej. T. 5, Człowiek jako ¶wiadek historii : studia historyczne / redakcja: Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Agnieszka Słaby
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Libron, 2019
Opis fizyczny: S. 155-174
p-ISBN: 978-83-65705-97-6
Seria: (Prace Naukowe Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1435/9756
Autorzy: Aleksandra Budrewicz.
Tytuł: Polska recepcja współczesnej literatury anglojęzycznej o Dickensie / Aleksandra Budrewicz
¬ródło: W: Nie tylko Ishiguro : szkice o literaturze anglojęzycznej w Polsce / pod redakcj± Joanny Dyły-Urbańskiej i Moniki Kocot
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019
Opis fizyczny: S. 87-106
p-ISBN: 978-83-8142-543-8
e-ISBN: 978-83-8142-544-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,18
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]436/9756
Autorzy: Wiktoria Kudela-¦wi±tek.
Tytuł: Polskie pomniki Hołodomoru na tle ukraińskiej kultury pamięci / Wiktoria Kudela-¦wi±tek
¬ródło: W: Hołodomor, Polska, Polskie ofiary 1932-1933 / redakcja naukowa: Michał Dworczyk, Robert Ku¶nierz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2019
Opis fizyczny: S. 128-149
p-ISBN: 978-83-766658-70
Typ publikacji: PRO
Punktacja MNiSW: 20.000437/9756
Autorzy: Andrzej Piasecki.
Tytuł: Polsko-jaruzelska wojna hybrydowa / Andrzej Piasecki
¬ródło: W: Stany nadzwyczajne jako trwały element bezpieczeństwa państwa : od historycznych rozważań do współczesnych rozwi±zań / pod redakcj± Sabiny Sanetry-Półgrabi i Pawła Skoruta
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Arcana, 2019
Opis fizyczny: S. 23-46
p-ISBN: 978-83-65350-47-3
Seria: (Arkana Historii)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,3438/9756
Autorzy: Edyta Pluta-Saladra.
Tytuł: Pomiędzy Boż± opatrzno¶ci± a histori± : dzieje klasztoru w Stani±tkach w ¶wietle kroniki siostry Anny Rozalii Kiernickiej / Edyta Pluta-Saladra
¬ródło: W: Historia - pamięć - tożsamo¶ć w edukacji humanistycznej. T. 5, Człowiek jako ¶wiadek historii : studia historyczne / redakcja: Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Agnieszka Słaby
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Libron, 2019
Opis fizyczny: S. 29-36
p-ISBN: 978-83-65705-97-6
Seria: (Prace Naukowe Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,5439/9756
Autorzy: Alekandra Majdzińska-Koczorowicz, Julia Ostanina-Olszewska.
Tytuł: Pomiędzy tekstem a obrazem - memy internetowe jako twory multimodalne : podej¶cie językoznawstwa kognitywnego / Aleksandra Majdzińska-Koczorowicz, Julia Ostanina-Olszewska
¬ródło: W: Do¶wiadczanie społeczeństwa - muzyka, obraz, media / pod redakcj± Agnieszki Kampki
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2019
Opis fizyczny: S. 201-212
p-ISBN: 978-83-7583-884-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000440/9756
Autorzy: Gertruda Wieczorek.
Tytuł: Pomoc instytucjonalna osobom bezdomnym / Gertruda Wieczorek
¬ródło: W: Współczesne wyzwania i dylematy w pracy socjalnej : Polityka społeczna - Edukacja - Zdrowie publiczne / redakcja Artur Cygan, Marcin Olejniczak
Adres wydawniczy: Konin : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, 2019
Opis fizyczny: S. 101-114
p-ISBN: 978-83-65038-35-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Adres url:441/9756
Autorzy: Krzysztof Chaczko.
Tytuł: Pomoc społeczna w Drugiej i Trzeciej Rzeczypospolitej : analiza porównawcza wybranych elementów funkcjonowania systemu / Krzysztof Chaczko
¬ródło: W: Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej : studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, T. 6 / pod redakcj± naukowa Pawła Graty
Adres wydawniczy: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019
Opis fizyczny: S. 177-188
p-ISBN: 978-83-7996-737-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000442/9756
Autorzy: Bartłomiej Zy¶k, Alicja Walosik, Marek Guzik.
Tytuł: Popularyzatorskie działania pro¶rodowiskowe w edukacji nieformalnej / Bartłomiej Zy¶k, Alicja Walosik, Marek Guzik
¬ródło: W: Problematyka z zakresu nauk o ¶rodowisku - przegl±d i badania / redakcja: Mariola Janiszewska
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2019
Opis fizyczny: S. 287-301
p-ISBN: 978-83-65932-93-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,8
Adres url:443/9756
Autorzy: Dariusz Adamczyk.
Tytuł: Porz±dek miło¶ci w relacjach rodzinno-społecznych - na podstawie czwartego przykazania Dekalogu / Dariusz Adamczyk
¬ródło: W: Bezpieczeństwo społeczne : konteksty - zagrożenia - perspektywy / redakcja naukowa Jarosław Michalski, Arkadiusz Lewandowski, Monika Wolińska
Adres wydawniczy: Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, 2019
Opis fizyczny: S. 53-72
p-ISBN: 978-83-7549-321-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,1444/9756
Autorzy: Wojciech Maciejewski.
Tytuł: Postrzeganie a realizowanie współpracy w oparciu o dylemat więĽnia na przykładzie gry realizowanej w¶ród studentów / Wojciech Maciejewski
¬ródło: W: Współdziałanie i współdzielenie się w relacjach społecznych, gospodarczych w zarz±dzaniu organizacjami / redakcja naukowa: Katarzyna Kukowska, Maja Skiba, Sebastian Skolik
Adres wydawniczy: Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2019
Opis fizyczny: S. 98-107
p-ISBN: 978-83-7193-719-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000445/9756
Autorzy: Magdalena Szumiec.
Tytuł: Poziom kompetencji ratowniczych społeczeństwa jako wyznacznik zmian w obszarze edukacji na rzecz bezpieczeństwa człowieka / Magdalena Szumiec
¬ródło: W: Nauki społeczne w dobie innowacji / redakcja naukowa Stanisław Krysiński, Agnieszka Wikarczyk, Justyna Żylińska
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2019
Opis fizyczny: S. 512-528
p-ISBN: 978-83-7627-177-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000446/9756
Autorzy: Monika Borgiasz-Stepaniuk.
Tytuł: Pozycja i ranga przedsiębiorczo¶ci w edukacji geograficznej w szkole podstawowej w kontek¶cie zmian edukacyjnych / Monika Borgiasz-Stepaniuk
¬ródło: W: Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych / redakcja naukowa Tomasz Rachwał
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, 2019
Opis fizyczny: S. 168-183
p-ISBN: 978-83-65591-76-0
Seria: (Seria Naukowa / Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ; t. 5)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,83447/9756
Autorzy: Leszek Bednarczuk.
Tytuł: Prasa wileńska dawniej i dzi¶ / Leszek Bednarczuk
¬ródło: W: Dyskursologiczne tezy i syntezy : język - kultura - media : prace ofiarowane prof. dr. hab. Maciejowi Kawce / pod redakcj± Pawła Płanety i Ryszarda Filasa
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
Opis fizyczny: S. 351-362
p-ISBN: 978-83-953785-6-0
e-ISBN: 978-83-953785-7-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,57448/9756
Autorzy: Dorota Czakon-Tralski.
Tytuł: Prawa człowieka a poczucie zagrożenia w Europie ¶rodkowo-wschodneij : przykład Polski i Białorusi / Dorota Czakon-Tralski
¬ródło: W: Globalne konteksty poszanowania praw i wolno¶ci człowieka : nowe trendy rozwojowe : praca zbiorowa / pod redakcj± Aleksandry Kuzior
Adres wydawniczy: Gliwice : Wydawnictwo Politechniki ¦l±skiej, 2019
Opis fizyczny: S. 11-24
p-ISBN: 978-83-7880-660-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,81449/9756
Autorzy: Piotr Kołodziej.
Tytuł: Prawda czasów i prawda ekranu... albo wesoła historia smutnego filmu / Piotr Kołodziej
¬ródło: W: Przemilczane, niewypowiedziane... : o zwi±zkach między słowem a milczeniem / pod redakcj± Grażyny Różańskiej
Adres wydawniczy: Ustka ; Bydgoszcz : Instytut Wydawniczy "¦wiadectwo", 2019
Opis fizyczny: S. 242-267
p-ISBN: 978-83-7456-263-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000450/9756
Autorzy: Agata Nodżak.
Tytuł: Prawo wobec stosowania systemów teleinformatycznych w administracji publicznej / Agata Nodżak
¬ródło: W: Bezpieczeństwo państwa, służby specjalne, działania niekonwencjonalne / redakcja Andrzej Żebrowski, Urszula Kosielińska-Grabowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 91-115
p-ISBN: 978-83-8084-321-9
e-ISBN: 978-83-8084-322-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 913)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:451/9756
Autorzy: Janina Pach.
Tytuł: Problem deficytu budżetowego w Polsce w ¶wietle makroekonomicznych kryteriów budżetowych / Janina Pach
¬ródło: W: Uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego na pocz±tku XXI wieku / red. Piotr Swoboda, Agnieszka Warchoł
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2019
Opis fizyczny: S. 353-366
p-ISBN: 978-83-7730-419-8
Seria: (Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Uwarunkowania. Konteksty. Perspektywy. ; T. 1)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000452/9756
Autorzy: Anna Penkała.
Tytuł: Problem ¶wiadectwa Ľródeł w badaniu spraw procesowych : spór o małżeństwo Salomei z Szembeków i Józefa Dembińskiego na podstawie akt oblatowanych w krakowskich księgach grodzkich / Anna Penkała
¬ródło: W: Historia - pamięć - tożsamo¶ć w edukacji humanistycznej. T. 5, Człowiek jako ¶wiadek historii : studia historyczne / redakcja: Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Agnieszka Słaby
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Libron, 2019
Opis fizyczny: S. 37-48
p-ISBN: 978-83-65705-97-6
Seria: (Prace Naukowe Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,6453/9756
Autorzy: Kazimiera Juszka, Karol Juszka.
Tytuł: Problematyka orzecznicza metodyki sporz±dzania ekspertyzy pismoznawczej / Kazimiera Juszka, Karol Juszka
¬ródło: W: Problematyka dowodu z dokumentu / pod redakcj± Rafała Cie¶li
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019
Opis fizyczny: S. 205-217
p-ISBN: 978-83-229-3671-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,75454/9756
Autorzy: Jan Ry¶.
Tytuł: Problematyka Sejmu Nauczycielskiego w wybranych czasopismach pedagogicznych w latach 1918-1919 / Jan Ry¶
¬ródło: W: Sejm Nauczycielski i inicjatywy edukacyjne Drugiej Rzeczypospolitej / pod redakcj± Anny Włoch, Justyny Wojniak i Ryszarda ¦lęczki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: S. 91-111
p-ISBN: 978-83-8084-446-9
e-ISBN: 978-83-8084-447-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 959)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:455/9756
Autorzy: Jarosław Jastrzębski.
Tytuł: Problemy klasyfikacyjne - zaopatrzeniowiec, tender, okręt-baza / Jarosław Jastrzębski
¬ródło: W: Rola polityki, ekonomii i techniki w działaniach zbrojnych na rzekach, morzach i oceanach / pod redakcj±: Romana Kochnowskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: O¶więcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2019
Opis fizyczny: S. 269-275
p-ISBN: 978-83-8178-165-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,4456/9756
Autorzy: Tobiasz Janikowski.
Tytuł: Proces s±dowy jako burzliwe spotkanie rodzinne : figury swojsko¶ci i obco¶ci w opowiadaniu Koniec podróży służbowej Heinricha Bölla / Tobiasz Janikowski
¬ródło: W: Pisz±c zmieniam ¶wiat : Heinrich Böll czytany współcze¶nie / redakcja Renata Dampc-Jarosz, Leszek Żyliński
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2019
Opis fizyczny: S. 140-154
p-ISBN: 97883-242-3528-5
e-ISBN: 97883-242-2961-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000457/9756
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń.
Tytuł: Proces starzenia się a funkcje poznawcze / Halina Pawłowska-Jaroń
¬ródło: W: Wyzwania terapii logopedycznej / redakcja merytoryczna Halina Pawłowska-Jaroń, Ewa Bielenda-Mazur, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum ; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: S. 233-250
p-ISBN: 978-83-7624-190-6
Seria: (Nowa Logopedia / Polskie Towarzystwo Logopedyczne Oddział Małopolski ; t. 8)
Uwagi: Errata: dodano drugie wydawnictwo - Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000458/9756
Autorzy: Katarzyna Dormus.
Tytuł: Profilaktyka zdrowotna w gimnazjach żeńskich okresu międzywojennego / Katarzyna Dormus
¬ródło: W: Sejm Nauczycielski i inicjatywy edukacyjne Drugiej Rzeczypospolitej / pod redakcj± Anny Włoch, Justyny Wojniak i Ryszarda ¦lęczki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: S. 183-199
p-ISBN: 978-83-8084-446-9
e-ISBN: 978-83-8084-447-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 959)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:459/9756
Autorzy: Kamila Ziółkowska-Weiss, Karolina Klima.
Tytuł: Program CampAmerica jako szansa pracy i zwiedzania USA przez młodych ludzi z Polski / Kamila Ziółkowska-Weiss, Karolina Klima
¬ródło: W: Sport i turystyka w perspektywie nauk społecznych: tradycja i współczesno¶ć / redakcja naukowa Maria Zowisło i Jerzy Kosiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2019
Opis fizyczny: S. 343-361
p-ISBN: 978-83-62891-61-0
Seria: (Monografia / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; nr 43)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,1
Adres url:460/9756
Autorzy: Zdzisława Orłowska-Popek, Ewa Bielenda-Mazur.
Tytuł: Programowanie języka - niezbędna technika w terapii logopedycznej / Zdzisława Orłowska-Popek, Ewa Bielenda-Mazur
¬ródło: W: Wyzwania terapii logopedycznej / redakcja merytoryczna Halina Pawłowska-Jaroń, Ewa Bielenda-Mazur, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum ; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: S. 33-42
p-ISBN: 978-83-7624-190-6
Seria: (Nowa Logopedia / Polskie Towarzystwo Logopedyczne Oddział Małopolski ; t. 8)
Uwagi: Errata: dodano drugie wydawnictwo - Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000461/9756
Autorzy: Anna Siudak.
Tytuł: Programowanie języka w afazji osób dorosłych - cz. 1, System fonetyczno-fonologiczny : (techniki wywoływania samogłosek) / Anna Siudak
¬ródło: W: Wyzwania terapii logopedycznej / redakcja merytoryczna Halina Pawłowska-Jaroń, Ewa Bielenda-Mazur, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum ; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: S. 265-277
p-ISBN: 978-83-7624-190-6
Seria: (Nowa Logopedia / Polskie Towarzystwo Logopedyczne Oddział Małopolski ; t. 8)
Uwagi: Errata: dodano drugie wydawnictwo - Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,8462/9756
Autorzy: Grażyna Gunia.
Tytuł: Promocja zdrowia w wielowymiarowych rozwi±zaniach edukacyjno-terapeutycznych wobec osób z niepełnosprawno¶ci± / Grażyna Gunia
¬ródło: W: Pedagogika, niepełnosprawno¶ć, edukacja : ku szerokim przestrzeniom rozwoju pedagogiki specjalnej : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Franciszkowi Wojciechowskiemu z okazji siedemdziesi±tych urodzin / [red. Janina Kostkiewicz, Sylwia Opozda-Suder]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
Opis fizyczny: S. 225-239
p-ISBN: 978-83-233-4600-5
e-ISBN: 978-83-233-9952-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,82463/9756
Autorzy: Mariusz Misztal.
Tytuł: Prywatne królewskie archiwa w Windsorze a historie intymne i "rewelacje" na przykładzie Królowej Wiktorii i jej rodziny / Mariusz Misztal
¬ródło: W: Historia - pamięć - tożsamo¶ć w edukacji humanistycznej. T. 5, Człowiek jako ¶wiadek historii : studia historyczne / redakcja: Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Agnieszka Słaby
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Libron, 2019
Opis fizyczny: S. 113-128
p-ISBN: 978-83-65705-97-6
Seria: (Prace Naukowe Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,8464/9756
Autorzy: Paweł Próchniak.
Tytuł: Przeciw poetom : (glosy) / Paweł Próchniak
¬ródło: W: Przed i po : Witold Gombrowicz / pod redakcj± Józefa Olejniczaka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Pasaże, 2019
Opis fizyczny: S. 367-381
p-ISBN: 978-83-64511-06-6
Seria: (Granice WyobraĽni)
Uwagi: Vol. 2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,9465/9756
Autorzy: Marek Stych.
Tytuł: Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się chorób zwierz±t w wybranych aspektach / Marek Stych
¬ródło: W: Wykorzystywanie w terapii surowców odzwierzęcych i próby opanowania zagrożeń zdrowia zwierz±t - wybrane zagadnienia. T. 2, Leki i choroby odzwierzęce / pod redakcj± Lilianny Wdowiak, Bożeny Płonki-Syroki i Andrzeja Syroki
Adres wydawniczy: Wrocław : Uniwersytet Medyczny im. Piastów ¦l±skich we Wrocławiu, 2019
Opis fizyczny: S. 249-268
p-ISBN: 978-83-7055-612-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,18466/9756
Autorzy: Wioletta Kilar, Tomasz Rachwał.
Tytuł: Przedsiębiorczosć w edukacji przedszkolnej i szkole podstawowej w warunkach zmian podstawy programowej / Wioletta Kilar, Tomasz Rachwał
¬ródło: W: Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych / redakcja naukowa Tomasz Rachwał
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, 2019
Opis fizyczny: S. 122-141
p-ISBN: 978-83-65591-76-0
Seria: (Seria Naukowa / Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ; t. 5)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,0467/9756
Autorzy: Tomasz Rachwał.
Tytuł: Przedsiębiorczo¶ć jako kompetencja kluczowa w systemie edukacji / Tomasz Rachwał
¬ródło: W: Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych / redakcja naukowa Tomasz Rachwał
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, 2019
Opis fizyczny: S. 16-35
p-ISBN: 978-83-65591-76-0
Seria: (Seria Naukowa / Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ; t. 5)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,05468/9756
Autorzy: Wioletta Kilar, Tomasz Rachwał.
Tytuł: Przedsiębiorczo¶ć w szkole ¶redniej w warunkach reformy systemu o¶wiaty / Wioletta Kilar, Tomasz Rachwał
¬ródło: W: Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych / redakcja naukowa Tomasz Rachwał
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, 2019
Opis fizyczny: S. 184-202
p-ISBN: 978-83-65591-76-0
Seria: (Seria Naukowa / Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ; t. 5)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,0469/9756
Autorzy: Krzysztof Kloc.
Tytuł: Przedstawiciel "pokolenia, które ł±cz± te mocne, dawne ¶luby" : Michał Sokolnicki (1880-1967) a obóz piłsudczykowski w latach 1926-1939 : krótki szkic do biografii / Krzysztof Kloc
¬ródło: W: Piłsudczycy i Sanatorzy drugiego planu (1926-1939) : portrety zbiorowe i indywidualne / redakcja naukowa Robert Litwiński i Marek Sioma
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019
Opis fizyczny: S. 361-372
p-ISBN: 978-83-227-9241-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000470/9756
Autorzy: Magdalena Lubińska-Bogacka, Jolanta Urbanek.
Tytuł: Przejawy różnych zaburzeń w tym niedostosowania społecznego u dzieci i młodzieży przebywaj±cych w placówkach opiekuńczych, interwencyjnych i resocjalizacyjnych - metody pracy pedagogicznej / Magdalena Lubińska-Bogacka, Jolanta Urbanek
¬ródło: W: ¦rodowiska wychowawcze : wybrane zagadnienia / redakcja: Małgorzata Rozenbajgier
Adres wydawniczy: Kraków : Petrus, 2019
Opis fizyczny: S. 253-284
p-ISBN: 978-83-7720-562-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000471/9756
Autorzy: Robert Kłaczyński.
Tytuł: Przekop Mierzei Wi¶lanej jako kolejna odsłona polsko - rosyjskiej rywalizacji o prymat w Europie ¦rodkowo - Wschodniej / Robert Kłaczyński
¬ródło: W: Nauka i praktyka bezpieczeństwa : księga pami±tkowa Leszka Fryderyka Korzeniowskiego profesora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie / redakcja naukowa: Andrzej Kozera, Edyta Sadowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydział Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie przy współpracy z Wydawnictwem EAS, 2019
Opis fizyczny: S. 324-341
p-ISBN: 978-83-61645-34-4
Uwagi: Publikacja dostępna na płycie CD.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,9472/9756
Autorzy: Daria Malicka.
Tytuł: Przekształcanie my¶li w rzeczy : od Latoura do Archimedesa / Daria Malicka
¬ródło: W: Postmedium I-II / redakcja naukowa: Adam Mazur, Tytus Szabelski
Adres wydawniczy: Poznań : Wydział Sztuki Mediów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, 2019
Opis fizyczny: S. 67-85
p-ISBN: 978-83-953844-0-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1
Adres url:473/9756
Autorzy: Bogusław Krasnowolski.
Tytuł: Przekształcenia urbanistyczne i architektoniczne Sandomierza do najazdu szwedzkiego w 1655 roku / Bogusław Krasnowolski
¬ródło: W: Sandomierz : miasto fascynuj±cej przeszło¶ci : w 730. rocznicę lokacji miejskiej / pod redakcj± Feliksa Kiryka i Romana Chyły
Adres wydawniczy: Kraków : Polska Akademia Umiejętno¶ci, 2019
Opis fizyczny: S. 135-161, 9 stron map
p-ISBN: 978-83-7676-316-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 2,0474/9756
Autorzy: Joanna Darda-Gramatyka.
Tytuł: Przestrzeń wybrana : Katedra Naj¶więtszej Marii Panny w Strasburgu w FUTUR.RE Dmitrija Głuchowskiego (na materiale polskiego przekładu powie¶ci) / Joanna Darda-Gramatyka
¬ródło: W: Tradycja i nowoczesno¶ć : z zagadnień języka i literatury Słowian Wschodnich / pod redakcj± naukow± Aurelii Kotkiewicz, Bogumiła Ostrowskiego, Moniki Knurowskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 196-206
p-ISBN: 978-83-8084-251-9
e-ISBN: 978-83-8084-252-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 884)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:475/9756
Autorzy: Bogdan Fischer.
Tytuł: Przetwarzanie danych osobowych w działalno¶ci prasowej / Bogdan Fischer
¬ródło: W: Internet : przetwarzanie danych osobowych = Processing of personal data / redakcja Kamil Czaplicki, Grażyna Szpor
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019
Opis fizyczny: S. 241-250
p-ISBN: 978-83-8158-521-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]476/9756
Autorzy: Andrzej Żebrowski.
Tytuł: Przyczyny zainteresowania walk± informacyjn± / Andrzej Żebrowski
¬ródło: W: My¶l polityczna - demokracja - wolno¶ć : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Jachymkowi z okazji 80. rocznicy urodzin / redakcja naukowa Eleonora Kriwiel, Ewa Maj, Ewelina Podgajna, Marcin Wichmanowski
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019
Opis fizyczny: S. 725-760
p-ISBN: 978-83-227-9235-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,9477/9756
Autorzy: Natalia Bursiewicz.
Tytuł: Przygl±daj±c się hiszpańskim miastom : Hiszpania oczami osiemnastowiecznych podróżników / Natalia Bursiewicz
¬ródło: W: Historia - pamięć - tożsamo¶ć w edukacji humanistycznej. T. 5, Człowiek jako ¶wiadek historii : studia historyczne / redakcja: Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Agnieszka Słaby
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Libron, 2019
Opis fizyczny: S. 77-90
p-ISBN: 978-83-65705-97-6
Seria: (Prace Naukowe Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,7478/9756
Autorzy: Ewa Albińska.
Tytuł: Przyrodnicze i społeczne koszty nadkonsumpcji społeczeństwa postindustrialnego / Ewa Albińska
¬ródło: W: Kultura : bazar : narracja / redakcja Adam A. Szafrański
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019
Opis fizyczny: S. 223-255
p-ISBN: 978-83-8061-675-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,7479/9756
Autorzy: Łukasz Stach.
Tytuł: Radiolokacja Cesarskiej Japońskiej Marynarki Wojennej w ¶wietle raportu A Short Survey of Japanese Radars / Łukasz Stach
¬ródło: W: Rola polityki, ekonomii i techniki w działaniach zbrojnych na rzekach, morzach i oceanach / pod redakcj±: Romana Kochnowskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: O¶więcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2019
Opis fizyczny: S. 141-164
p-ISBN: 978-83-8178-165-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,4480/9756
Autorzy: Rafał Kopeć.
Tytuł: Radzieckie i rosyjskie satelitarne systemy wykrywania okrętów / Rafał Kopeć
¬ródło: W: Rola polityki, ekonomii i techniki w działaniach zbrojnych na rzekach, morzach i oceanach / pod redakcj±: Romana Kochnowskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: O¶więcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2019
Opis fizyczny: S. 232-251
p-ISBN: 978-83-8178-165-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,2481/9756
Autorzy: Bartosz Drzewiecki.
Tytuł: Realizacja funkcji archiwalnych w połowie XX wieku w ¶wietle korespondencji zachowanej w spu¶ciznach Włodzimierza Budki i Adama Kamińskiego / Bartosz Drzewiecki
¬ródło: W: Oblicza archiwów i współczesne wyzwania archiwistyki : studia archiwistyczne / redakcja naukowa Piotr A. Czyż, Dariusz Magier
Adres wydawniczy: Siedlce : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019
Opis fizyczny: S. 69-80
p-ISBN: 978-83-7051-972-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000482/9756
Autorzy: Grzegorz Krawiec.
Tytuł: Recentralizacja w nauce prawa administracyjnego / Grzegorz Krawiec
¬ródło: W: Samorz±d terytorialny wobec procesów centralistycznych : decentralizacja a recentralizacja / redakcja: Joanna Podgórska-Rykała, Beata Pawlica, Paweł Ostachowski
Adres wydawniczy: Kraków : AT Wydawnictw, 2019
Opis fizyczny: S. 39-55
p-ISBN: 978-83-66445-04-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000483/9756
Autorzy: Łukasz Tomczyk.
Tytuł: Reklama na stronach internetowych adresowanych do młodych użytkowników usług sieciowych / Łukasz Tomczyk
¬ródło: W: Współczesny ¶wiat dziecka : media i konsumpcja / pod redakcj± Małgorzaty Boguni-Borowskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
Opis fizyczny: S. 239-249
p-ISBN: 978-83-233-4556-5
e-ISBN: 978-83-233-9908-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,5
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]484/9756
Autorzy: Agnieszka Góra, Michał Żemła.
Tytuł: Rekultywacja obszarów pokopalnianych jako atrakcja turystyczna na przykładzie Góry Kamieńsk / Agnieszka Góra, Michał Żemła
¬ródło: W: Turystyka w wymiarze międzynarodowym, regionalnym i lokalnym = International, regional, and local aspects of tourism / pod redakcj± naukow± Małgorzaty Bajgier-Kowalskiej i Izabeli Kapery
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM, 2019
Opis fizyczny: S. 127-139
p-ISBN: 978-83-66007-11-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000485/9756
Autorzy: Zbigniew Razowski.
Tytuł: Relacje polsko-żydowskie w Chrzanowie i okolicy w latach 1918-1923 jako przyczynek do badań nad Szoa / Zbigniew Razowski
¬ródło: W: Ciemno¶ci kryj± ziemię : wybrane aspekty badań i nauczania o Holokau¶cie / redakcja naukowa Martyna Gr±dzka-Rejak, Piotr Trojański
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; Nowy S±cz : Fundacja Nomina Rosae Ogród Kultury Dawnej, 2019
Opis fizyczny: S. 171-187
p-ISBN: 978-83-8084-434-6
p-ISBN: 978-83-932135-2-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]486/9756
Autorzy: Jan Go¶ciński.
Tytuł: Rendering juidical decisions in criminal matters handed down by English magistrates' courts into Polish : problems and solutions / Jan Go¶ciński
¬ródło: W: Between Literary and Specialised Translation : Commonalities and Differences / edited by Julian Maliszewski
Adres wydawniczy: Częstochowa : Publishing Office of Czestochowa University of Technology, 2019
Opis fizyczny: S. 26-44
p-ISBN: 978-83-7193-681-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000487/9756
Autorzy: Aleksandra Izdebska, Małgorzata Kły¶, Natalia Malejky-Kłusek, Lidia Chomicz.
Tytuł: Repelentne działanie anetolu na kapturnika zbożowca Rhyzopertha dominica F. (Coleoptera: Bostrichidae) / Aleksandra Izdebska, Małgorzata Kły¶, Natalia Malejky-Kłusek, Lidia Chomicz
¬ródło: W: Stawonogi pasożytnicze i alergenne. T. 2 / pod redakcj± Alicji Buczek, Czesława Błaszaka
Adres wydawniczy: Lublin : KOLIBER- Oficyna Wydawnicza Fundacji na Rzecz Zwalczania Kleszczy i Profilaktyki w Chorobach Odkleszczowych w Lublinie, 2019
Opis fizyczny: S. 135-143
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,5488/9756
Autorzy: Przemysław Szczur.
Tytuł: Retoryka rewolucyjna w zderzeniu z mniejszo¶ciami seksualnymi : analiza czterech pamfletów z okresu Wielkiej Rewolucji Francuskiej / Przemysław Szczur
¬ródło: W: Być w mniejszo¶ci, być mniejszo¶ci± / pod redakcj± Tomasza Kaczmarka i Joanny RaĽny
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019
Opis fizyczny: S. 45-55
p-ISBN: 978-83-8142-319-9
e-ISBN: 978-83-8142-320-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,55489/9756
Autorzy: Katarzyna W±dolny-Tatar.
Tytuł: Retroaktywno¶ć biografii i twórczo¶ci Antoniny Domańskiej / Katarzyna W±dolny-Tatar
¬ródło: W: (Re)konstrukcje przeszło¶ci w prozie Antoniny Domańskiej / redakcja naukowa Małgorzata Chrobak, Katarzyna W±dolny-Tatar
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: S. 7-19
p-ISBN: 978-83-8084-419-3
e-ISBN: 978-83-8084-420-9
Seria: (Literatura i kultura dla dzieci (twórcy - tematy - konwencje) ; t. 1)
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 946)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,7
DOI:490/9756
Autorzy: Jakub Kosek.
Tytuł: Rock'n'rollowa biała gor±czka : o kreacji artystycznej grupy Motörhead w czterdziest± rocznicę działalno¶ci / Jakub Kosek
¬ródło: W: Kultura rocka. 1, Twórcy, tematy, motywy / pod redakcj± Jakuba Osińskiego, Michała Pranke i Pawła Tańskiego
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019
Opis fizyczny: S. 429-438
p-ISBN: 978-83-231-4238-6
Uwagi: Przedruk.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL491/9756
Autorzy: Danuta Łazarska.
Tytuł: Rodzime pia exercitia, czyli o przemy¶leniach uczniów na temat obrzędu modlitewnego / Danuta Łazarska
¬ródło: W: Obrzędy, zwyczaje, rytuały w kulturze i edukacji regionalnej / redakcja naukowa Zofia Budrewicz i Maria Sienko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 256-267
p-ISBN: 978-83-8084-337-0
e-ISBN: 978-83-8084-338-7
Seria: (Region, Edukacja, Kultura ; nr 9)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,7
DOI:492/9756
Autorzy: Józef Smalcuga.
Tytuł: Rola i uprawnienia Sił Zbrojnych RP w czasie stanu wojennego w ¶wietle prawa wewnętrznego / Józef Smalcuga
¬ródło: W: Stany nadzwyczajne jako trwały element bezpieczeństwa państwa : od historycznych rozważań do współczesnych rozwi±zań / pod redakcj± Sabiny Sanetry-Półgrabi i Pawła Skoruta
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Arcana, 2019
Opis fizyczny: S. 179-199
p-ISBN: 978-83-65350-47-3
Seria: (Arkana Historii)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,1493/9756
Autorzy: Tomasz Wójtowicz.
Tytuł: Rola i znaczenie amerykańskiej marynarki wojennej w strategicznym zwrocie USA na Pacyfik / Tomasz Wójtowicz
¬ródło: W: Rola polityki, ekonomii i techniki w działaniach zbrojnych na rzekach, morzach i oceanach / pod redakcj±: Romana Kochnowskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: O¶więcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2019
Opis fizyczny: S. 252-268
p-ISBN: 978-83-8178-165-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1494/9756
Autorzy: Kinga Orzeł-Dereń.
Tytuł: Rola instytucji muzealnych w budowaniu obrazu własnego mniejszo¶ci na przykładzie polskiego muzuem etnograficznego w Brazylii / Kinga Orzeł-Dereń
¬ródło: W: Kultura - sztuka - edukacja. T. 3 / redakcja Barbara Kurowska, Kinga Łapot-Dzierwa
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 261-271
p-ISBN: 978-83-8084-200-7
e-ISBN: 978-83-8084-201-4
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 860)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,5
DOI:495/9756
Autorzy: Matylda Siwek, Magdalena Żmuda-Pałka.
Tytuł: Rola Internetu w promocji turystycznej Krakowa / Matylda Siwek, Magdalena Żmuda-Pałka
¬ródło: W: Sport i turystyka w perspektywie nauk społecznych: tradycja i współczesno¶ć / redakcja naukowa Maria Zowisło i Jerzy Kosiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2019
Opis fizyczny: S. 308-326
p-ISBN: 978-83-62891-61-0
Seria: (Monografia / Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie ; nr 43)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,12
Adres url:496/9756
Autorzy: Jarosław Jastrzębski.
Tytuł: Rola japońskich niszczycieli w eskorcie lotniskowców w latach 1941-1944 / Jarosław Jastrzębski
¬ródło: W: Współczesne problemy zarz±dzania i bezpieczeństwa / pod redakcj± Renaty Runiewicz, Justyny Żylińskiej, Moniki Szczerbak, Iwony Przychockiej, Krzysztofa Gawkowskiego
Adres wydawniczy: Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2019
Opis fizyczny: S. 236-250
p-ISBN: 978-83-62250-42-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1497/9756
Autorzy: Karolina Listwan.
Tytuł: Rola Ko¶cioła katolickiego w Nowej Hucie w czasie stanu wojennego w PRL : analiza zagadnienia na przykładzie parafii: Arki Pana w Bieńczycach, ¶w. Maksymiliana Kolbe w Mistrzejowicach oraz bazyliki ¶w. Krzyża w Mogile / Karolina Listwan
¬ródło: W: Stany nadzwyczajne jako trwały element bezpieczeństwa państwa : od historycznych rozważań do współczesnych rozwi±zań / pod redakcj± Sabiny Sanetry-Półgrabi i Pawła Skoruta
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Arcana, 2019
Opis fizyczny: S. 47-59
p-ISBN: 978-83-65350-47-3
Seria: (Arkana Historii)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,66498/9756
Autorzy: Grzegorz Nieć.
Tytuł: Rola państwa i społeczno¶ci lokalnych w budowie i funkcjonowaniu systemu bibliotecznego Czechosłowacji 1919-1939 / Grzegorz Nieć
¬ródło: W: Stulecie samorz±du / pod redakcj± naukow± Janusza Mierzwy i Tadeusza Skoczka
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Niepodległo¶ci w Warszawie : Fall, 2019
Opis fizyczny: S. 245-266
p-ISBN: 978-83-66027-49-7
p-ISBN: 978-83-65438-84-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,3499/9756
Autorzy: Żanna Osikowicz.
Tytuł: Rosyjskie służby specjalne na Krymie i w Donbasie : sposoby przeciwdziałania / Żanna Osikowicz
¬ródło: W: Bezpieczeństwo współczesnego państwa. Cz. 1, Wymiar międzynarodowy / redakcja naukowa Janusz Falecki, Paweł Łubiński
Adres wydawniczy: Kraków : Drukarnia Styl Anna Dura, 2019
Opis fizyczny: S. 199-206
p-ISBN: 978-83-952578-5-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000500/9756
Autorzy: Zdzisław Noga.
Tytuł: Rozkwit 1493-1655 / Zdzisław Noga
¬ródło: W: Kraków : dzieje i sztuka / [redakcja Joanna Ziętkiewicz-Kotz]
Adres wydawniczy: Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019
Opis fizyczny: S. 103-118
p-ISBN: 978-83-63463-91-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000501/9756
Autorzy: Łucja Kobroń-G±siorowska.
Tytuł: Rozszerzenie ochrony przed dyskryminacj± na dziedzinę ochrony socjalnej - dyrektywa horyzontalna : wybrane problemy / Łucja Kobroń-G±siorowska
¬ródło: W: Polityka społeczna a prawo pracy : wybrane problemy / pod redakcj± Magdaleny Paluszkiewicz i Mirosława Włodarczyka
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019
Opis fizyczny: S. 231-242
p-ISBN: 978-83-8142-481-
e-ISBN: 978-83-8142-482-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000502/9756
Autorzy: Urszula Kosielińska-Grabowska.
Tytuł: Rozwój neuronauk a bezpieczeństwo / Urszula Kosielińska-Grabowska
¬ródło: W: Uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego na pocz±tku XXI wieku / red. Piotr Swoboda, Agnieszka Warchoł
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2019
Opis fizyczny: S. 71-98
p-ISBN: 978-83-7730-419-8
Seria: (Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Uwarunkowania. Konteksty. Perspektywy. ; T. 1)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000503/9756
Autorzy: Piotr Długosz.
Tytuł: Różnicowanie się szans edukacyjnych i życiowych młodzieży : casus peryferii / Piotr Długosz
¬ródło: W: Młodzi 2018 : cywilizacyjne wyzwania edukacyjne konieczno¶ci / redakcja naukowa Krystyna Szafraniec
Adres wydawniczy: Warszawa : A PROPOS Serwis Wydawniczy Anna Sikorska-Michalak, 2019
Opis fizyczny: S. 105-115
p-ISBN: 978-83-942781-2-0
e-ISBN: 978-83-942781-3-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,6
Repozytorium UP:504/9756
Autorzy: Krystyna Kowalik.
Tytuł: Rudawa na literackiej mapie Ziemi Podkrakowskiej - glosa do portretu Antoniny Domańskiej / Krystyna Kowalik
¬ródło: W: (Re)konstrukcje przeszło¶ci w prozie Antoniny Domańskiej / redakcja naukowa Małgorzata Chrobak, Katarzyna W±dolny-Tatar
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: S. 66-76
p-ISBN: 978-83-8084-419-3
e-ISBN: 978-83-8084-420-9
Seria: (Literatura i kultura dla dzieci (twórcy - tematy - konwencje) ; t. 1)
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 946)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 0,65
DOI:505/9756
Autorzy: Paweł Skorut.
Tytuł: Rygor obiegu i dostępu do informacji w czasie stanu wojennego i wyj±tkowego w III RP : wstęp do analizy zagadnienia / Paweł Skorut
¬ródło: W: Stany nadzwyczajne jako trwały element bezpieczeństwa państwa : od historycznych rozważań do współczesnych rozwi±zań / pod redakcj± Sabiny Sanetry-Półgrabi i Pawła Skoruta
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Arcana, 2019
Opis fizyczny: S. 153-177
p-ISBN: 978-83-65350-47-3
Seria: (Arkana Historii)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000506/9756
Autorzy: Ireneusz Drabik.
Tytuł: Ryzyko ekologiczne w zarz±dzaniu przedsiębiorstwem / Ireneusz Drabik
¬ródło: W: Bezpieczeństwo ekologiczne / red. Krzysztof Sala, Katarzyna Kowalska, Paweł Nowak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 109-125
p-ISBN: 978-83-8084-243-4
e-ISBN: 978-83-8084-244-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,8
DOI:507/9756
Autorzy: Ireneusz Drabik.
Tytuł: Ryzyko współdziałania przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych / Ireneusz Drabik
¬ródło: W: Współdziałanie i współdzielenie się w relacjach społecznych, gospodarczych w zarz±dzaniu organizacjami / redakcja naukowa: Katarzyna Kukowska, Maja Skiba, Sebastian Skolik
Adres wydawniczy: Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2019
Opis fizyczny: S. 152-163
p-ISBN: 978-83-7193-719-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000508/9756
Autorzy: Jakub Oliwa.
Tytuł: Sałatka z paprotki, czyli... inne spojrzenie na paproci w życiu człowieka / Jakub Oliwia
¬ródło: W: Natura, człowiek, media / redakcja naukowa Andrzej Korna¶, Małgorzata Kły¶, Katarzyna Potyrała
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 85-97
p-ISBN: 978-83-8084-371-4
e-ISBN: 978-83-8084-372-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 931)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:509/9756
Autorzy: Małgorzata Rozenbajgier.
Tytuł: Samopoczucie dziecka w rodzinie w opinii uczniów szkół podstawowych / Małgorzata Rozenbajgier
¬ródło: W: ¦rodowiska wychowawcze : wybrane zagadnienia / redakcja: Małgorzata Rozenbajgier
Adres wydawniczy: Kraków : Petrus, 2019
Opis fizyczny: S. 35-51
p-ISBN: 978-83-7720-562-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000510/9756
Autorzy: Zdzisław Noga.
Tytuł: Sandomierz na dawnych mapach austriackich / Zdzisław Noga
¬ródło: W: Sandomierz : miasto fascynuj±cej przeszło¶ci : w 730. rocznicę lokacji miejskiej / pod redakcj± Feliksa Kiryka i Romana Chyły
Adres wydawniczy: Kraków : Polska Akademia Umiejętno¶ci, 2019
Opis fizyczny: S. 177-184
p-ISBN: 978-83-7676-316-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,45511/9756
Autorzy: Anna Karnat.
Tytuł: Self-conception i self-image w procesie konstruowania ja: fenomen selfie i perspektywa tożsamo¶ciowa w socjologii = Self-conception and self-image in the process of construction of self: phenomenon of selfie and identity perspective in sociology / Anna Karnat
¬ródło: W: Widzenie siebie = Seeing Yorself : Selfie. Autoportret. Terapia = Selfie. Self-Portrait. Therapy / redakcja Anna Sielska, Małgorzata Szandała
Adres wydawniczy: Katowice : Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, 2019
Opis fizyczny: S. 157-172 ; S. 345-359
p-ISBN: 978-83-65825-34-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL, ENG
Punktacja MNiSW: 20.000512/9756
Autorzy: Małgorzata Lebda.
Tytuł: Selfie-feminizm =Selfie-feminism : fotograficzne odkrywanie ciała, komunikowanie ciałem = photographic discovery of the body, body communication / Małgorzata Lebda
¬ródło: W: Widzenie siebie = Seeing Yorself : Selfie. Autoportret. Terapia = Selfie. Self-Portrait. Therapy / redakcja Anna Sielska, Małgorzata Szandała
Adres wydawniczy: Katowice : Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, 2019
Opis fizyczny: S. 213-228 ; S. 395-409
p-ISBN: 978-83-65825-34-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000513/9756
Autorzy: Dariusz Adamczyk.
Tytuł: Sens ludzkiej płciowo¶ci w perspektywie personalistycznej daru - na podstawie dokumentu Sessualità umana: verità e significato. Orientamenti educativi in famiglia / Dariusz Adamczyk
¬ródło: W: Rodzina w przestrzeni wyzwań oraz problemów w obszarze prawnym i społecznym : (badania polsko-słowackie) / redakcja Andrzej Gretkowski, Anna Žilová, Jarosław Chmielewski
Adres wydawniczy: Warszawa ; Ružemberok : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2019
Opis fizyczny: S. 26-38
p-ISBN: 978-83-8017-260-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,7514/9756
Autorzy: Kazimierz Gajda.
Tytuł: Sienkiewicza listy ze Szczawnicy do Wandy Ulanowskiej i żony Marii z Babskich / Kazimierz Gajda
¬ródło: W: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 8, Literatura, historia, język / redakcja Piotr Borek, Marceli Olma, Marcin Pi±tek
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum ; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: S. 181-193
p-ISBN: 978-83-7624-194-4
p-ISBN: 978-83-8084-328-8
e-ISBN: 978-83-8084-399-8
Seria: (Biblioteka Tradycji ; nr 164)
Uwagi: Errata: dodano drugie wydawnictwo - Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,66515/9756
Autorzy: Marcin Kępa.
Tytuł: Silesia społecznie odpowiedzialne / Agata Andruszkiewicz, Marcin Kępa
¬ródło: W: Pozycja ustrojowa organów jednostek samorz±du terytorialnego / redakcja naukowa Bogdan Dolnicki
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2019
Opis fizyczny: S. 19-34
p-ISBN: 978-83-8160-808-4
Seria: (Monografie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000516/9756
Autorzy: Aleksander WoĽny.
Tytuł: Siły Zbrojne Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1964-1966 w ocenach tajnej komórki wywiadu polskiego z Wielkiej Brytanii / Aleksander WoĽny
¬ródło: W: Bezpieczeństwo państwa, służby specjalne, działania niekonwencjonalne / redakcja Andrzej Żebrowski, Urszula Kosielińska-Grabowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 239-282
p-ISBN: 978-83-8084-321-9
e-ISBN: 978-83-8084-322-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 913)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:517/9756
Autorzy: Przemysław Mazur.
Tytuł: Skandynawia w obliczu zagrożenia militarnego ze strony Rosji - zmiany założeń obronnych w drugim dziesięcioleciu XXI w. / Przemysław Mazur
¬ródło: W: Bezpieczeństwo współczesnego państwa. Cz. 1, Wymiar międzynarodowy / redakcja naukowa Janusz Falecki, Paweł Łubiński
Adres wydawniczy: Kraków : Drukarnia Styl Anna Dura, 2019
Opis fizyczny: S. 138-154
p-ISBN: 978-83-952578-5-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000518/9756
Autorzy: Antoni Szwed.
Tytuł: Skok wiary - Kierkegaard i Jaspers / Antoni Szwed
¬ródło: W: Kierkegaard czyli Mowy na pi±tkowym zebraniu dla wspólnie pogrzebanych : pamięci Profesora Edwarda Kasperskiego / redakcja naukowa Jacek Aleksander Prokopski i Maria Urbańska-Bożek
Adres wydawniczy: Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki ; Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Chrze¶cijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 2019
Opis fizyczny: S. 132-151
p-ISBN: 978-83-66315-05-1
p-ISBN: 978-83-60273-50-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,0519/9756
Autorzy: Krystyna Celarek.
Tytuł: Skutki stanu wojennego w aspekcie jawno¶ci działań administracji - studium administracyjnoprawne / Krystyna Celarek
¬ródło: W: Stany nadzwyczajne jako trwały element bezpieczeństwa państwa : od historycznych rozważań do współczesnych rozwi±zań / pod redakcj± Sabiny Sanetry-Półgrabi i Pawła Skoruta
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Arcana, 2019
Opis fizyczny: S. 79-93
p-ISBN: 978-83-65350-47-3
Seria: (Arkana Historii)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,77520/9756
Autorzy: Paweł Sporek.
Tytuł: Słowa uwolnione : swobodne wypowiedzi uczniów jako droga wyzwolenia aktywno¶ci twórczej uczniów w procesie lektury / Paweł Sporek
¬ródło: W: Przemilczane, niewypowiedziane... : o zwi±zkach między słowem a milczeniem / pod redakcj± Grażyny Różańskiej
Adres wydawniczy: Ustka ; Bydgoszcz : Instytut Wydawniczy "¦wiadectwo", 2019
Opis fizyczny: S. 228-241
p-ISBN: 978-83-7456-263-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000521/9756
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Słowo filologa o kaszubskim przekładzie Pięcioksięgu / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Pięcioksi±g : wstęp / [redakcja techniczna Anna Maciejewska, Maciej Ostoja-Lniski]
Adres wydawniczy: Gdańsk : Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Zarz±d Główny ; Poznań : Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2019
Opis fizyczny: S. 37-44
p-ISBN: 978-83-62137-27-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,43522/9756
Autorzy: Marek Herma.
Tytuł: Służba lejtnanta Witolda Zaj±czkowskiego na okrętach marynarki wojennej Imperium Rosyjskiego w latach 1910-1918 / Marek Herma
¬ródło: W: Rola polityki, ekonomii i techniki w działaniach zbrojnych na rzekach, morzach i oceanach / pod redakcj±: Romana Kochnowskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: O¶więcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2019
Opis fizyczny: S. 39-53
p-ISBN: 978-83-8178-165-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,8523/9756
Autorzy: Andrzej Żebrowski.
Tytuł: Służby mundurowe w realizacji zadań w sferze bezpieczeństwa państwa (wybrane aspekty) / Andrzej Żebrowski
¬ródło: W: Uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego na pocz±tku XXI wieku / red. Piotr Swoboda, Agnieszka Warchoł
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2019
Opis fizyczny: S. 247-274
p-ISBN: 978-83-7730-419-8
Seria: (Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Uwarunkowania. Konteksty. Perspektywy. ; T. 1)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000524/9756
Autorzy: Michał Wolszczak, Paweł Kr±ż.
Tytuł: Smart living w krakowskim smart city / Michał Tomasz Wolszczak, Paweł Kr±ż
¬ródło: W: Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii. T. 7 / pod redakcj± Łukasza Fiedenia, Karoliny Anielskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2019
Opis fizyczny: s. 155-175
p-ISBN: 978-83-64089-53-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,2
Adres url:525/9756
Autorzy: Renata ¦liwa, Renata Żaba-Nieroda.
Tytuł: Specyfika bezpieczeństwa ekologicznego w obronno¶ci / Renata Żliwa, Renata Żaba-Nieroda
¬ródło: W: Bezpieczeństwo ekologiczne / red. Krzysztof Sala, Katarzyna Kowalska, Paweł Nowak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 71-84
p-ISBN: 978-83-8084-243-4
e-ISBN: 978-83-8084-244-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,7
DOI:526/9756
Autorzy: Stanisław Kilian.
Tytuł: Społeczna odpowiedzialno¶ć biznesu : kontaminacja idei ochrony ¶rodowiska i rynkowych zasad gospodarowania / Stanisław Kilian
¬ródło: W: Bezpieczeństwo ekologiczne / red. Krzysztof Sala, Katarzyna Kowalska, Paweł Nowak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 97-108
p-ISBN: 978-83-8084-243-4
e-ISBN: 978-83-8084-244-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,55
DOI:527/9756
Autorzy: Andrzej Limański, Ireneusz Drabik.
Tytuł: Społeczna odpowiedzialno¶ć jako konkurent konkurowania w biznesie / Andrzej Limański, Ireneusz Drabik
¬ródło: W: Przedsiębiorczo¶ć społeczna, innowacje, ¶rodowisko / redakcja naukowa Janina Pach, Renata ¦liwa, Wojciech Maciejewski
Adres wydawniczy: Warszawa : CeDeWu, 2019
Opis fizyczny: S. 237-251
p-ISBN: 978-83-8102-226-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,77528/9756
Autorzy: Anna Karnat.
Tytuł: Społeczne funkcjonowanie osób z Zespołem Wrodzonej Dezaprobaty Płci Fenotypowej / Anna Karnat
¬ródło: W: Wybrane zagadnienia z zakresu nauk społecznych i mediów / redakcja: Aleksandra Surma, Magdalena ¦liwa
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2019
Opis fizyczny: S. 91-99
p-ISBN: 978-83-65932-73-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000529/9756
Autorzy: Ryszard Kozioł.
Tytuł: Społeczne oceny decentralizacji, samorz±dno¶ci i partycypacji w okresie wyborów samorz±dowych 2018 roku / Ryszard Kozioł
¬ródło: W: Samorz±d terytorialny wobec procesów centralistycznych : decentralizacja a recentralizacja / redakcja: Joanna Podgórska-Rykała, Beata Pawlica, Paweł Ostachowski
Adres wydawniczy: Kraków : AT Wydawnictw, 2019
Opis fizyczny: S. 87-109
p-ISBN: 978-83-66445-04-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000530/9756
Autorzy: Krzysztof Sala.
Tytuł: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju obszarów nadmorskich na przykładzie gminy Krynica Morska na Mierzei Wi¶lanej / Krzysztof Sala
¬ródło: W: Polska geografia morza : przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne badania morza i obszarów nadmorskich / redakcja naukowa Anna Cedro
Adres wydawniczy: Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2019
Opis fizyczny: S. 147-159
p-ISBN: 978-83-7867-782-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,66531/9756
Autorzy: Diana Wasilewska.
Tytuł: Spory krytyczne miedzywojnia : wystawa plastyki radzieckiej w Warszawie (1933 r.) - wokół dyskusji o socjalizacji sztuki / Diana Wasilewska
¬ródło: W: "Spojrzenie z ukosa" : literatura i kultura rosyjska w Polsce międzywojennej / pod redakcj± Grażyny Pawlak i Anny Sobieskiej
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2019
Opis fizyczny: S. 127-140
p-ISBN: 97-883-6607-675-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,7532/9756
Autorzy: Aleksander WoĽny.
Tytuł: Sprawozdanie ppłk. Sztabu Generalnego Tadeusza Parafińskiego z pracy ewidencyjnej Referatu "Zachód" Oddziału II SG z 1924 roku / Aleksander WoĽny
¬ródło: W: Wywiad i kontrwywiad a bezpieczeństwo Polski odrodzonej po 1918 roku / redakcja naukowa Henryk Ćwięk i Malwina Siewier
Adres wydawniczy: Warszawa : Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ; Instytut Pamięci Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 173-191
p-ISBN: 978-83-8098-803-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL533/9756
Autorzy: Krzysztof Kloc.
Tytuł: Stach Zawierucha, Piłsudski i drużyna Komendanta : kilka refleksji / Krzysztof Kloc
¬ródło: W: Historia - Wojsko - Polityka : Marian Kukiel (1885-1973) i jego dzieło / pod redakcj± naukow± Tomasza Siewierskiego i Zbigniewa Zielonki
Adres wydawniczy: Warszawa : Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2019
Opis fizyczny: S. 27-43
p-ISBN: 978-83-65409-90-4
Seria: (Klasycy Historiografii Wojskowej)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000534/9756
Autorzy: Bogumił Ostrowski.
Tytuł: Stan obecny i perspektywy w badaniach etymologicznych i geolingwistycznych języków slowiańskich / Bogumił Ostrowski
¬ródło: W: Tradycja i nowoczesno¶ć : z zagadnień języka i literatury Słowian Wschodnich / pod redakcj± naukow± Aurelii Kotkiewicz, Bogumiła Ostrowskiego, Moniki Knurowskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 173-184
p-ISBN: 978-83-8084-251-9
e-ISBN: 978-83-8084-252-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 884)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,8
DOI:535/9756
Autorzy: Beata Ziębińska.
Tytuł: Stan zdrowia ludzi starszych a opieka długoterminowa w wybranych państwach Europy / Beata Ziębińska
¬ródło: W: Współdziałanie i współdzielenie się w relacjach społecznych, gospodarczych w zarz±dzaniu organizacjami / redakcja naukowa: Katarzyna Kukowska, Maja Skiba, Sebastian Skolik
Adres wydawniczy: Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2019
Opis fizyczny: S. 380-394
p-ISBN: 978-83-7193-719-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000536/9756
Autorzy: Danuta KaĽmierczak.
Tytuł: Stany bezpieczeństwa państwa w społeczeństwie XXI wieku / Danuta KaĽmierczak
¬ródło: W: Stany nadzwyczajne jako trwały element bezpieczeństwa państwa : od historycznych rozważań do współczesnych rozwi±zań / pod redakcj± Sabiny Sanetry-Półgrabi i Pawła Skoruta
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Arcana, 2019
Opis fizyczny: S. 125-152
p-ISBN: 978-83-65350-47-3
Seria: (Arkana Historii)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,5
Repozytorium UP:537/9756
Autorzy: Janusz Falecki.
Tytuł: Stany nadzwyczajne jako narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa państwa / Janusz Falecki
¬ródło: W: Racjonalizacja zarz±dzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 4 / redakcja naukowa Bernard Wi¶niewski, Tomasz Zwęgliński
Adres wydawniczy: Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2019
Opis fizyczny: S. 210-222
p-ISBN: 978-83-952375-4-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,75538/9756
Autorzy: Tadeusz Kopy¶, Paweł Skorut.
Tytuł: Stany nadzwyczajne w węgierskim systemie prawno-konstytucyjnym w XX i XXI wieku : analiza zagadnienia na wybranych przykładach / Tadeusz Kopy¶, Paweł Skorut
¬ródło: W: Stany nadzwyczajne jako trwały element bezpieczeństwa państwa : od historycznych rozważań do współczesnych rozwi±zań / pod redakcj± Sabiny Sanetry-Półgrabi i Pawła Skoruta
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Arcana, 2019
Opis fizyczny: S. 281-304
p-ISBN: 978-83-65350-47-3
Seria: (Arkana Historii)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,3539/9756
Autorzy: Grzegorz Krawiec.
Tytuł: Status prawny sędziego w Królestwie Niderlandów / Grzegorz Krawiec
¬ródło: W: Status prawny sędziego. Tom I, Państwa europejskie / redaktor naukowy tomu Bogusław Przywora
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwo¶c, 2019
Opis fizyczny: S. 229-260
Seria: (Przeciwdziałanie Przyczynom Przestępczo¶ci)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:540/9756
Autorzy: Ewa Bielenda-Mazur, Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Strategie programowania języka w przypadku różnych zaburzeń komunikacji / Ewa Bielenda-Mazur, Zdzisława Orłowska-Popek
¬ródło: W: Wyzwania terapii logopedycznej / redakcja merytoryczna Halina Pawłowska-Jaroń, Ewa Bielenda-Mazur, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum ; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: S. 43-52
p-ISBN: 978-83-7624-190-6
Seria: (Nowa Logopedia / Polskie Towarzystwo Logopedyczne Oddział Małopolski ; t. 8)
Uwagi: Errata: dodano drugie wydawnictwo - Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,6541/9756
Autorzy: Sabina Sanetra-Półgrabi.
Tytuł: Struktura i rola Planu zarz±dzania ryzykiem powodziowym na Międzynarodowym Obszarze Dorzecza Odry a stan klęski żywiołowej / Sabina Sanetra-Półgrabi
¬ródło: W: Stany nadzwyczajne jako trwały element bezpieczeństwa państwa : od historycznych rozważań do współczesnych rozwi±zań / pod redakcj± Sabiny Sanetry-Półgrabi i Pawła Skoruta
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Arcana, 2019
Opis fizyczny: S. 225-241
p-ISBN: 978-83-65350-47-3
Seria: (Arkana Historii)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,88542/9756
Autorzy: Andrzej Żebrowski.
Tytuł: Struktura instytucjonalna w systemie bezpieczeństwa ekonomicznych interesów państwa / Andrzej Żebrowski
¬ródło: W: Współdziałanie i współdzielenie się w relacjach społecznych, gospodarczych w zarz±dzaniu organizacjami / redakcja naukowa: Katarzyna Kukowska, Maja Skiba, Sebastian Skolik
Adres wydawniczy: Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2019
Opis fizyczny: S. 289-301
p-ISBN: 978-83-7193-719-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000543/9756
Autorzy: Mariusz Rozwadowski.
Tytuł: Struktura organizacyjna i funkcjonowanie Komendy Miejskiej Policji w Krakowie zarz±dzaj±cych bezpieczeństwem ruchu drogowego / Mariusz Rozwadowski
¬ródło: W: Bezpieczeństwo współczesnego państwa. Cz. 2, Wymiar narodowy / redakcja naukowa Janusz Falecki, Paweł Łubiński
Adres wydawniczy: Kraków : Drukarnia Styl Anna Dura, 2019
Opis fizyczny: S. 159-175
p-ISBN: 978-83-952578-6-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,94544/9756
Autorzy: Alicja Walosik, Bartłomiej Zy¶k, Marek Guzik.
Tytuł: Studenckie obozy naukowe jako przykład edukacji nieformalnej / Alicja Walosik, Bartłomiej Zy¶k, Marek Guzik
¬ródło: W: ¦rodowisko - współczesne dylematy = environment - contemporary - dilemmas / redakcja naukowa Ilona Żeber-Dzikowska, Jarosław Chmielewski
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Ochrony ¦rodowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 2019
Opis fizyczny: S. 57-70
p-ISBN: 978-83-60312-54-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000545/9756
Autorzy: Bożena Wójtowicz.
Tytuł: Studia przyrodnicze a ¶wiadomo¶ć ekologiczna / Bożena Wójtowicz
¬ródło: W: ¦rodowisko - współczesne dylematy = environment - contemporary - dilemmas / redakcja naukowa Ilona Żeber-Dzikowska, Jarosław Chmielewski
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Ochrony ¦rodowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 2019
Opis fizyczny: S. 117-128
p-ISBN: 978-83-60312-54-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000546/9756
Autorzy: Anna ¦lósarz.
Tytuł: Stylometryczne analizy lektur i ich interpretantów : prolegomena / Anna ¦lósarz
¬ródło: W: Polonistyka i ¶wiat warto¶ci : edukacja polonistyczna jako warto¶ć / redakcja Magdalena Marzec-JóĽwicka, Agnieszka Karczewska, Sławomir Jacek Żurek, przy współpracy Małgorzaty Nowak
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019
Opis fizyczny: S. 761-786
p-ISBN: 978-83-8061-782-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,4547/9756
Autorzy: Anna Szkolak-Stępień.
Tytuł: Sukces zawodowy nauczyciela wczesnej edukacji w narracjach matek : teoria ugruntowana- résumé z badań własnych / Anna Szkolak-Stępień
¬ródło: W: Interdyscyplinarny wymiar sukcesu życiowego / redakcja naukowa Tomasz Ł±czek
Adres wydawniczy: Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2019
Opis fizyczny: S. 173-183
p-ISBN: 978-83-7133-792-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,62548/9756
Autorzy: Kamil Ba¶.
Tytuł: Synteza kształtu - synteza my¶li : praca ze studentami pedagogiki w kontek¶cie dzieł wybanych artystów / Kamil Ba¶
¬ródło: W: Kultura - sztuka - edukacja. T. 3 / redakcja Barbara Kurowska, Kinga Łapot-Dzierwa
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 35-44
p-ISBN: 978-83-8084-200-7
e-ISBN: 978-83-8084-201-4
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 860)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,5
DOI:549/9756
Autorzy: Katarzyna Kowalska, Paulina Szyja.
Tytuł: System EMAS jako narzędzie kształtowania odpowiedzialnych praktyk przedsiębiorstw w biznesie / Katarzyna Kowalska, Paulina Szyja
¬ródło: W: Prawo, biznes i zarz±dzanie w otoczeniu nauk społecznych i humanistycznych / redakcja naukowa Leszek Karczewski, Henryk A. Kretek
Adres wydawniczy: Opole : Politechnika Opolska, 2019
Opis fizyczny: S. 85-102
p-ISBN: 978-83-66033-55-9
Seria: (Studia i Monografia ; z. 518)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000550/9756
Autorzy: Magdalena Lubińska-Bogacka.
Tytuł: Systemowa praca interwencyjna wobec osób w kryzysie zwi±zanym z przemoc± domow± jako jedna z metod pomocy rodzinie / Magdalena Lubińska-Bogacka
¬ródło: W: ¦rodowiska wychowawcze : wybrane zagadnienia / redakcja: Małgorzata Rozenbajgier
Adres wydawniczy: Kraków : Petrus, 2019
Opis fizyczny: S. 121-145
p-ISBN: 978-83-7720-562-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000551/9756
Autorzy: Danuta KaĽmierczak.
Tytuł: Szanse i wyzwania dla edukacji dla bezpieczeństwa / Danuta KaĽmierczak
¬ródło: W: Bezpieczeństwo współczesnego państwa. Cz. 2, Wymiar narodowy / redakcja naukowa Janusz Falecki, Paweł Łubiński
Adres wydawniczy: Kraków : Drukarnia Styl Anna Dura, 2019
Opis fizyczny: S. 195-209
p-ISBN: 978-83-952578-6-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,82
Repozytorium UP:552/9756
Autorzy: Jacek Sroka.
Tytuł: Szanse i zagrożenia dla europejskich stosunków przemysłowych u progu czwartej rewolucji przemysłowej - zarys koncepcyjnej ramy analitycznej / Jacek Sroka
¬ródło: W: Uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego na pocz±tku XXI wieku / red. Piotr Swoboda, Agnieszka Warchoł
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2019
Opis fizyczny: S. 167-178
p-ISBN: 978-83-7730-419-8
Seria: (Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Uwarunkowania. Konteksty. Perspektywy. ; T. 1)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000553/9756
Autorzy: Ryszard ¦lęczka.
Tytuł: Szkolnictwo zawodowe w koncepcjach Sejmu Nauczycielskiego / Ryszard ¦lęczka
¬ródło: W: Sejm Nauczycielski i inicjatywy edukacyjne Drugiej Rzeczypospolitej / pod redakcj± Anny Włoch, Justyny Wojniak i Ryszarda ¦lęczki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: S. 135-146
p-ISBN: 978-83-8084-446-9
e-ISBN: 978-83-8084-447-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 959)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:554/9756
Autorzy: Adrian Biela.
Tytuł: Szkoła jako miejsce międzypokoleniowego towarzyszenia w drodze na przykładzie szkolnego interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego / Adrian Biela
¬ródło: W: Dialog międzypokoleniowy : jubileusz 20-lecia O¶więcimskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku / pod redakcj± naukow± Artura Łaciny-Łanowskiego, Artura Fabisia
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2019
Opis fizyczny: S. 151-161
p-ISBN: 978-83-8095-426-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000555/9756
Autorzy: Bożena Popiołek.
Tytuł: Szlachcic się żeni : publiczny odbiór prywatnych ceremoni w pierwszej połowie XVIII w. / Bożena Popiołek
¬ródło: W: Sapientia ars vivendi putanda est : wokół kultury i polityki: studia z dziejów nowożytnych ofiarowane Profesorowi Marianowi Chachajowi / redakcja naukowa Adam Perłakowski, Bogdan Rok, Filip Wolański
Adres wydawniczy: Kraków ; Wrocław : Księgarnia Akademicka, 2019
Opis fizyczny: S. 93-113
p-ISBN: 978-83-8138-130-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:556/9756
Autorzy: Agnieszka Warchoł.
Tytuł: Sztuczna inteligencja - szansa czy zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa? / Agnieszka Warchoł
¬ródło: W: Uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego na pocz±tku XXI wieku / red. Piotr Swoboda, Agnieszka Warchoł
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2019
Opis fizyczny: S. 15-32
p-ISBN: 978-83-7730-419-8
Seria: (Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Uwarunkowania. Konteksty. Perspektywy. ; T. 1)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000557/9756
Autorzy: Barbara Kurowska.
Tytuł: Sztuka bycia nauczycielem przedszkola - rys historyczny / Barbara Kurowska
¬ródło: W: Być nauczycielem - być uczniem - w perspektywie jutra : od sztuki uczenia się do uczenia się sztuki / redakcja naukowa Ewa Szatan, Agnieszka Nowak-Łojewska, Alicja Komorowska-Zielony
Adres wydawniczy: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019
Opis fizyczny: S. 93-102
p-ISBN: 978-83-7865-889-4
Seria: (Wokół Sztuki)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000558/9756
Autorzy: Bernadeta Stano.
Tytuł: Sztuka i konserwacja w cieniu prowincji / Bernadeta Stano
¬ródło: W: Nic nad oryginał : księga dedykowana pamięci Barbary Tondos i Jerzego Tura / pod redakcj± Agnieszki Gronek i Joanny Daranowskiej-Łukaszewskiej
Adres wydawniczy: Kraków ; Rzeszów : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2019
Opis fizyczny: S. 321-334
p-ISBN: 978-83-946646-9-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,7559/9756
Autorzy: Agnieszka Ogrodnik-Kalita.
Tytuł: ¦rodki ochrony dobra dziecka przysposobionego przed rozkładem pożycia pomiędzy przysposabiaj±cymi małżonkami / Agnieszka Ogrodnik-Kalita
¬ródło: W: Piecza zastępcza i przysposobienie : w polskim systemie prawa / redakcja naukowa Jakub M. Łukasiewicz, Rafał Łukasiewicz
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019
Opis fizyczny: S. 253-269
p-ISBN: 978-83-8180-186-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]560/9756
Autorzy: Wojciech Prażuch.
Tytuł: ¦rodkowoeuropejski kryzys polityczny na tle dekretów Edvarda Beneša (1999-2003) / Wojciech Prażuch
¬ródło: W: Dyskursologiczne tezy i syntezy : język - kultura - media : prace ofiarowane prof. dr. hab. Maciejowi Kawce / pod redakcj± Pawła Płanety i Ryszarda Filasa
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
Opis fizyczny: S. 247-268
p-ISBN: 978-83-953785-6-0
e-ISBN: 978-83-953785-7-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1561/9756
Autorzy: Bożena Wójtowicz.
Tytuł: ¦wiadomo¶ć ekologiczna Polaków w XXI wieku - wstępny raport z badań / Bożena Wójtowicz
¬ródło: W: ¦rodowisko - współczesne dylematy = environment - contemporary - dilemmas / redakcja naukowa Ilona Żeber-Dzikowska, Jarosław Chmielewski
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Ochrony ¦rodowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 2019
Opis fizyczny: S. 89-106
p-ISBN: 978-83-60312-54-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000562/9756
Autorzy: Agnieszka Warchoł.
Tytuł: ¦wiat w cieniu kalifatu / Agnieszka Warchoł
¬ródło: W: Uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego na pocz±tku XXI wieku / red. Piotr Swoboda, Agnieszka Warchoł
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2019
Opis fizyczny: S. 179-198
p-ISBN: 978-83-7730-419-8
Seria: (Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Uwarunkowania. Konteksty. Perspektywy. ; T. 1)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000563/9756
Autorzy: Maria Sienko.
Tytuł: ¦więta Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego w wybranych podręcznikach do języka polskiego dla o¶mioletniej szkoły podstawowej / Maria Sienko
¬ródło: W: Obrzędy, zwyczaje, rytuały w kulturze i edukacji regionalnej / redakcja naukowa Zofia Budrewicz i Maria Sienko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 185-204
p-ISBN: 978-83-8084-337-0
e-ISBN: 978-83-8084-338-7
Seria: (Region, Edukacja, Kultura ; nr 9)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,2
DOI:564/9756
Autorzy: Łukasz Kołoczek.
Tytuł: Teologia zapomnianej wsi - komentarz do Psalmów Tadeusza Nowaka / Łukasz Kołoczek
¬ródło: W: Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku : od pokolenia wojennego do Nowej Fali / pod redakcj± Doroty Siwor i Józefa Marii Ruszara
Adres wydawniczy: Bielsko-Biała ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistyczne, 2019
Opis fizyczny: S. 215-239
p-ISBN: 978-83-66249-03-5
e-ISBN: 978-83-60911-31-0
Seria: (Biblioteka Pana Cogito)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000565/9756
Autorzy: Katarzyna Mrzygłód.
Tytuł: Terapia zaburzeń komunikacji u pacjenta po limbicznym zapaleniu mózgu : studium przypadku / Katarzyna Mrzygłód
¬ródło: W: Wyzwania terapii logopedycznej / redakcja merytoryczna Halina Pawłowska-Jaroń, Ewa Bielenda-Mazur, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum ; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: S. 311-319
p-ISBN: 978-83-7624-190-6
Seria: (Nowa Logopedia / Polskie Towarzystwo Logopedyczne Oddział Małopolski ; t. 8)
Uwagi: Errata: dodano drugie wydawnictwo - Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,5566/9756
Autorzy: Rafał Solewski.
Tytuł: Tęsknota za obecno¶ci±, czyli o możliwo¶ci sacrum w sztukach wizualnych na pocz±tku XXI wieku : przy okazji wystawy "Metafizyka obecno¶ci. Inspiracje religijne w dziełach artystów krakowskich 2000-2019" / Rafał Solewski
¬ródło: W: Metafizyka obecno¶ci : inspiracje religijne w działach artystów krakowskich 2000-2019 / pod redakcj± Bernadety Stano i Agnieszki Dacy
Adres wydawniczy: Kraków : Wydział Sztuki. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 26-34
p-ISBN: 978-83-8084-381-3
e-ISBN: 978-83-8084-382-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,6567/9756
Autorzy: Michał Rogoż.
Tytuł: Topografia Krakowa i innych miejsc w narracjach historycznych Antoniny Domańskiej / Michał Rogoż
¬ródło: W: (Re)konstrukcje przeszło¶ci w prozie Antoniny Domańskiej / redakcja naukowa Małgorzata Chrobak, Katarzyna W±dolny-Tatar
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: S. 130-143
p-ISBN: 978-83-8084-419-3
e-ISBN: 978-83-8084-420-9
Seria: (Literatura i kultura dla dzieci (twórcy - tematy - konwencje) ; t. 1)
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 946)
Uwagi: Pierwodruk w periodyku: "Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza" 2018, R. XI (LIII).
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 0,72
DOI:568/9756
Autorzy: Łukasz Stach.
Tytuł: Towards West, East or (in)stability? : Poland and Ukraine: 1991-2016 / Łukasz Stach
¬ródło: W: Polska i Ukraina : problemy i perspektywy=Pol'ŝa i Ukraïna : problemi ta perspektivi=Poland and Ukraine : problems and prospects / edited by: Michał Apollo, Magdalena Krupska-Klimczak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 210-226
p-ISBN: 978-83-8084-247-2
e-ISBN: 978-83-8084-248-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,9569/9756
Autorzy: Bernadeta Stano.
Tytuł: Transcendencja odrzuconej materii / Bernadeta Stano
¬ródło: W: Metafizyka obecno¶ci : inspiracje religijne w działach artystów krakowskich 2000-2019 / pod redakcj± Bernadety Stano i Agnieszki Dacy
Adres wydawniczy: Kraków : Wydział Sztuki. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 52-57
p-ISBN: 978-83-8084-381-3
e-ISBN: 978-83-8084-382-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,5570/9756
Autorzy: Marek Stych.
Tytuł: Transplantacja : prawo - medycyna - religia / Marek Stych
¬ródło: W: Medycyna i religia. T.3 / pod redakcj± Bożeny Płonki-Syroki i Mateusza D±sala
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG ; Bellerive-sur-Allier : La Rama SASU, 2019
Opis fizyczny: S. 179-189
p-ISBN: 978-83-286-0065-2
p-ISBN: 979-10-95627-57-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,55571/9756
Autorzy: Ewa Żmijewska.
Tytuł: Trudna (nie)obecno¶ć dialogu międzykulturowego we współczesnej polskiej szkole (na przykładzie edukacji wczesnoszkolnej) / Ewa Żmijewska
¬ródło: W: Wielokontekstowy ¶wiat edukacji - dialog wokół szkoły / redakcja naukowa Jakub Kołodziejczyk Grzegorz Mazurkiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Spraw Publicznych UJ, 2019
Opis fizyczny: S. 25-37
e-ISBN: 978-83-65688-45-3
Seria: (Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Uwagi: W publikacji podano błędne imię autorki.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:572/9756
Autorzy: Bogumił Naleziński.
Tytuł: Trybunał Konstytucyjny w Polsce / Bogumił Naleziński
¬ródło: W: Oddziaływanie s±du konstytucyjnego na porz±dek prawny Austrii, Niemiec i Polski / redakcja naukowa: Monika Florczak-W±tor i Piotr Czarny
Wydanie: a
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019
Opis fizyczny: S. 53-74
p-ISBN: 978-83-8138-100-0
Seria: (Prawo, Konstytucja, Argumentacja ; 6)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000573/9756
Autorzy: Barbara Nawolska, Małgorzata Maj.
Tytuł: Tworzenie regularno¶ci przez dzieci 6-letnie: matematyka czy sztuka? / Barbara Nawolska, Małgorzata Maj
¬ródło: W: Kultura - sztuka - edukacja. T. 3 / redakcja Barbara Kurowska, Kinga Łapot-Dzierwa
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 302-317
p-ISBN: 978-83-8084-200-7
e-ISBN: 978-83-8084-201-4
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; 860)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,86
DOI:574/9756
Autorzy: Jovita Vaškevič-Bu¶.
Tytuł: Twórcza aktywno¶ć uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej w zakresie pisania opowiadań inspirowanych obrazkiem / Jovita Vaškevič-Bu¶
¬ródło: W: Horyzonty dziecięcych znaczeń : kreowanie ¶rodowiska uczenia się / pod redakcj± Jolanty Bonar, Moniki Wi¶niewskiej-Kin, Anny Buły
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019
Opis fizyczny: S. 121-130
p-ISBN: 978-83-8142-117-1
e-ISBN: 978-83-8142-118-8
Seria: (Wczesna edukacja)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000575/9756
Autorzy: Paweł Nowak.
Tytuł: Ubankowienie gospodarstw a wykluczenie finansowe / Paweł Nowak
¬ródło: W: Przedsiębiorczo¶ć społeczna, innowacje, ¶rodowisko / redakcja naukowa Janina Pach, Renata ¦liwa, Wojciech Maciejewski
Adres wydawniczy: Warszawa : CeDeWu, 2019
Opis fizyczny: S. 253-268
p-ISBN: 978-83-8102-226-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,83576/9756
Autorzy: Paweł Nowak.
Tytuł: Ubezpieczenie kredytu gotówkowego - korzy¶ci dla kredytobiorcy czy kredytodawcy? / Paweł Nowak
¬ródło: W: Prawo konsumenckie w Polsce oraz innych państwach UE : zagadnienia wybrane / redakcja Boguslawa Gnela, Elżbieta Sługocka-Krupa, Monika Szaraniec, Angelo Viglianisi Ferraro
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019
Opis fizyczny: S. 57-67
p-ISBN: 978-88158-365-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000577/9756
Autorzy: Marzena Błach.
Tytuł: Udostępnianie materiałów własnych przez Bibliotekę Główn± Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych / Marzena Błach
¬ródło: W: Mobilnie, interaktywnie, kompetentnie : usługi, media i technologie informacyjno-komunikacyjne w nowoczesnej bibliotece / pod redakcj± naukow± Mai Wojciechowskiej oraz Magdaleny Cyrklaff-Gorczycy
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019
Opis fizyczny: S. 275-290
p-ISBN: 978-83-65741-42-4
Seria: (Propozycje i Materiały - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; nr 103)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,95578/9756
Autorzy: Małgorzata Rozenbajgier.
Tytuł: Udział dziadków w wychowaniu wnuków / Małgorzata Rozenbajgier
¬ródło: W: ¦rodowiska wychowawcze : wybrane zagadnienia / redakcja: Małgorzata Rozenbajgier
Adres wydawniczy: Kraków : Petrus, 2019
Opis fizyczny: S. 105-119
p-ISBN: 978-83-7720-562-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000579/9756
Autorzy: Janusz Falecki.
Tytuł: Udział służb granicznych w zarz±dzaniu kryzysowym na wschodniej granicy RP / Janusz Falecki
¬ródło: W: Bezpieczeństwo współczesnego państwa. Cz. 1, Wymiar międzynarodowy / redakcja naukowa Janusz Falecki, Paweł Łubiński
Adres wydawniczy: Kraków : Drukarnia Styl Anna Dura, 2019
Opis fizyczny: S. 68-85
p-ISBN: 978-83-952578-5-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000580/9756
Autorzy: Janina Pach.
Tytuł: Ulgi i zwolnienia podatkowe dla przedsiebiorstw społecznych w Polsce / Janina Pach
¬ródło: W: Przedsiębiorczo¶ć społeczna, innowacje, ¶rodowisko / redakcja naukowa Janina Pach, Renata ¦liwa, Wojciech Maciejewski
Adres wydawniczy: Warszawa : CeDeWu, 2019
Opis fizyczny: S. 89-105
p-ISBN: 978-83-8102-226-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,95581/9756
Autorzy: Zdzisław Noga.
Tytuł: Upadek 1655-1794 / Zdzisław Noga
¬ródło: W: Kraków : dzieje i sztuka / [redakcja Joanna Ziętkiewicz-Kotz]
Adres wydawniczy: Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2019
Opis fizyczny: S. 143-156
p-ISBN: 978-83-63463-91-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,81582/9756
Autorzy: Tadeusz Budrewicz.
Tytuł: Utracone "u" Ulicy Utrata / Tadeusz Budrewicz
¬ródło: W: [Leszek Aleksander Moczulski Ulica Utrata] / [redakcja Zbigniew Fałtynowicz, Marianna Rant-Tanajewska]
Adres wydawniczy: Suwałki : Muzeum Okręgowe w Suwałkach, 2019
Opis fizyczny: S. 5-17
p-ISBN: 978-83-61484-14-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 0,7583/9756
Autorzy: Małgorzata BereĽnicka.
Tytuł: Użytkowanie Internetu przez dzieci i młodzież a kontrola rodzicielska / Małgorzata BereĽnicka
¬ródło: W: Bezpieczeństwo współczesnego państwa. Cz. 2, Wymiar narodowy / redakcja naukowa Janusz Falecki, Paweł Łubiński
Adres wydawniczy: Kraków : Drukarnia Styl Anna Dura, 2019
Opis fizyczny: S. 252-269
p-ISBN: 978-83-952578-6-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,0584/9756
Autorzy: Ewa Fogelzang-Adler.
Tytuł: W obliczu zagrożeń zewnętrznych państwa : Niemcy w publicystyce prasowej "Wolnej Polski" (1941-1944) / Ewa Fogelzang-Adler
¬ródło: W: Wybrane problemy bezpieczeństwa. T. 7 / redakcja naukowa: Ewa Fogelzang-Adler, Edyta Sadowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydział Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie przy współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Promocji Nauki i Rozwoju, 2019
Opis fizyczny: S. 57-70
p-ISBN: 978-8363991-70-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000585/9756
Autorzy: Paweł Sporek.
Tytuł: W poszukiwaniu archetypu nauczyciela : rozważania w ¶wietle koncepcji Berniego Neville'a / Paweł Sporek
¬ródło: W: Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole : między schematyzmem a kreatywno¶ci± / redakcja naukowa: Katarzyna Maciejak, Magdalena Trysińska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2019
Opis fizyczny: S. 15-36
p-ISBN: 978-83-235-4131-8
e-ISBN: 978-83-235-4147-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000586/9756
Autorzy: Jolanta Maćkowicz.
Tytuł: W pułapce przemocy domowej - narracje starszych kobiet / Jolanta Maćkowicz
¬ródło: W: Staro¶ć w nurcie życia. T. 2, Refleksje nad staro¶ci± / pod redakcj± Elżbiety Dubas i Marcina Muszyńskiego
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019
Opis fizyczny: S. 211-222
p-ISBN: 978-83-8142-303-8
e-ISBN: 978-83-8142-070-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:587/9756
Autorzy: Andrzej Żebrowski.
Tytuł: Walka informacyjna elementem konfliktu pozamilitarnego - wybrane aspekty / Andrzej Żebrowski
¬ródło: W: Bezpieczeństwo współczesnego państwa. Cz. 1, Wymiar międzynarodowy / redakcja naukowa Janusz Falecki, Paweł Łubiński
Adres wydawniczy: Kraków : Drukarnia Styl Anna Dura, 2019
Opis fizyczny: S. 40-67
p-ISBN: 978-83-952578-5-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000588/9756
Autorzy: Elżbieta Rożej-Pabijan, Magdalena Chor±ży.
Tytuł: Walory przyrodnicze i dydaktyczne wybranych ¶cieżek w gminie Stryszawa / Elżbieta Rożej-Pabijan, Magdalena Chor±ży
¬ródło: W: ¦rodowisko - współczesne dylematy = environment - contemporary - dilemmas / redakcja naukowa Ilona Żeber-Dzikowska, Jarosław Chmielewski
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Ochrony ¦rodowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 2019
Opis fizyczny: S. 169-190
p-ISBN: 978-83-60312-54-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000589/9756
Autorzy: Franciszek Mróz.
Tytuł: Waloryzacja i ocena potencjału turystyczno-kulturowego Lwowskiej Drogi ¶w. Jakuba Via Regia - (odcinek Lwów-Szeginie) / Franciszek Mróz
¬ródło: W: Polska i Ukraina : problemy i perspektywy=Pol'ŝa i Ukraïna : problemi ta perspektivi=Poland and Ukraine : problems and prospects / edited by: Michał Apollo, Magdalena Krupska-Klimczak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 97-152
p-ISBN: 978-83-8084-247-2
e-ISBN: 978-83-8084-248-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 2,2
Repozytorium UP:590/9756
Autorzy: Elżbieta Dryll, Anna Cierpka, Urszula Tokarska.
Tytuł: Warto¶ci w okresie póĽnej dorosło¶ci a m±dro¶ć przekazywana w "li¶cie do wnuka" / Elżbieta Dryll, Anna Cierpiałowska, Urszula Tokarska
¬ródło: W: Staro¶ć jak j± widzi psychologia : siła umysłu w staro¶ci / redakcja Maria Kielar-Turska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2019
Opis fizyczny: S. 485-511
p-ISBN: 798-83-7614-406-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000591/9756
Autorzy: Marzena Błasiak-Tytuła, Małgorzata Ku¶nierz.
Tytuł: Wczesna terapia funkcji wzrokowych / Marzena Błasiak-Tytuła, Małgorzata Ku¶nierz
¬ródło: W: Wyzwania terapii logopedycznej / redakcja merytoryczna Halina Pawłowska-Jaroń, Ewa Bielenda-Mazur, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum ; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: S. 53-66
p-ISBN: 978-83-7624-190-6
Seria: (Nowa Logopedia / Polskie Towarzystwo Logopedyczne Oddział Małopolski ; t. 8)
Uwagi: Errata: dodano drugie wydawnictwo - Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,76592/9756
Autorzy: Sebastian Stankiewicz.
Tytuł: Widzenie jest ¶wiatłem, czyli malarska kosmogonia Piotra Jargusza / Sebastian Stankiewicz
¬ródło: W: Obrazy uliczne Piotra Jargusza : sztuka w przestrzeni społecznej / redakcja: Rafał Solewski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 250-273
p-ISBN: 978-83-8084-348-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 921)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,4593/9756
Autorzy: Sebastian Stankiewicz.
Tytuł: Widzialne /niewidzialne - uwag kilka o Derridiańskiej optyce i metafizyce obecno¶ci / Sebastian Stankiewicz
¬ródło: W: Metafizyka obecno¶ci : inspiracje religijne w działach artystów krakowskich 2000-2019 / pod redakcj± Bernadety Stano i Agnieszki Dacy
Adres wydawniczy: Kraków : Wydział Sztuki. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 12-17
p-ISBN: 978-83-8084-381-3
e-ISBN: 978-83-8084-382-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,5594/9756
Autorzy: Andrzej Piasecki, Arkadiusz Ptak.
Tytuł: Wiejska społeczno¶ć w procesie kreowania władz lokalnych / Andrzej K. Piasecki, Arkadiusz Ptak
¬ródło: W: Ci±gło¶ć i zmiana : sto lat rozwoju polskiej wsi. T. 1 / redakcja naukowa Maria Halamska, Monika Stanny, Jerzy Wilkin
Adres wydawniczy: Warszawa : IRWiR PAN : Wydawnictwo Naukowe Scholar Spółka z o.o, 2019
Opis fizyczny: S. 673-694
p-ISBN: 978-83-7383-998-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000595/9756
Autorzy: Tadeusz Budrewicz.
Tytuł: Wiersze na mogiłę Orzeszkowej / Tadeusz Budrewicz
¬ródło: W: Eliza Orzeszkowa : pamięć kultury : studia i głosy / redakcja naukowa Jarosław Ławski i Swietłana Musijenko
Adres wydawniczy: Białystok; Grodno : Katedra Badań Filologicznych "Wschód - Zachód" Uniwersytetu w Białymstoku, 2019
Opis fizyczny: S. 355-382
p-ISBN: 978-83-65696-20-5
p-ISBN: 978-83-86064-65-6
Seria: (Colloquia Orientalia Bialostocensia ; 37)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,5596/9756
Autorzy: Jakub Kozaczewski.
Tytuł: Wiktora Woroszylskiego obrona Abrahama / Jakub Kozaczewski
¬ródło: W: Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku : od pokolenia wojennego do Nowej Fali / pod redakcj± Doroty Siwor i Józefa Marii Ruszara
Adres wydawniczy: Bielsko-Biała ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistyczne, 2019
Opis fizyczny: S. 145-160
p-ISBN: 978-83-66249-03-5
e-ISBN: 978-83-60911-31-0
Seria: (Biblioteka Pana Cogito)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000597/9756
Autorzy: Kazimierz Karolczak.
Tytuł: Wkład arystokracji galicyjskiej w kształtowanie podstaw aparatu dyplomatycznego Polski / Kazimierz Karolczak
¬ródło: W: Pożegnanie z Galicj± : wkład Małopolski w budowę niepodległej Polski / pod redakcj± Andrzeja Kastorego
Adres wydawniczy: Kraków : Polska Akademia Umiejętno¶ci, 2019
Opis fizyczny: S.109-119
p-ISBN: 978-83-7676-315-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000598/9756
Autorzy: Ewa Fogelzang-Adler.
Tytuł: Wobec zagrożeń zewnętrznych państwa : pejoratywny obraz Niemców w konspiracyjnym "Dzienniku Polskim" (1940-1945) / Ewa Fogelzang-Adler
¬ródło: W: Wybrane problemy bezpieczeństwa. T. 6 / redakcja naukowa: Ewa Fogelzang-Adler, Edyta Sadowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydział Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie przy współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Promocji Nauki i Rozwoju, 2019
Opis fizyczny: S. 68-82
p-ISBN: 978-8363991-71-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000599/9756
Autorzy: Andrzej Żebrowski.
Tytuł: Woda pitna instrumentem polityki zagranicznej państwa / Andrzej Żebrowski
¬ródło: W: Wybrane problemy bezpieczeństwa. T. 7 / redakcja naukowa: Ewa Fogelzang-Adler, Edyta Sadowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydział Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie przy współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Promocji Nauki i Rozwoju, 2019
Opis fizyczny: S. 6-26
p-ISBN: 978-8363991-70-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000600/9756
Autorzy: Tomasz Skrzyński.
Tytuł: Wojskowe znaczenie portów: grzegórzeckiego, w rejonie zakola Wisły pod Wawelem i płaszowskiego w 1918 i 1919 r. / Tomasz Skrzyński
¬ródło: W: Tutaj zaczęła się wolno¶ć : wybrane zagadnienia z dziejów Prokocimia i Podgórza w latach 1914-1919 : praca wydana w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległo¶ci / redaktor naukowy Tomasz ¦ciężor
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Przyjaciół Prokocimia im. Erazma i Anny Jerzmanowskich, 2019
Opis fizyczny: S. 63-76
p-ISBN: 978-83-920955-8-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,7601/9756
Autorzy: Ewa Goczał.
Tytuł: Wokół nico¶ci, w oku nocy : apofatyczne przedstawienia Boga w poezji Aleksandra Wata / Ewa Goczał
¬ródło: W: Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku : przełom XX i XXI wieku / pod redakcj± Ewy Goczał, Józefa Marii Ruszara, Doroty Siwor
Adres wydawniczy: Bielsko-Biała ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistyczne, 2019
Opis fizyczny: S. 195-224
p-ISBN: 978-83-66249-04-2
e-ISBN: 978-83-60911-32-7
Seria: (Biblioteka Pana Cogito)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000602/9756
Autorzy: Jolanta Rybska-Klapa.
Tytuł: Wokół realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych - refleksje nauczycieli szkół ogólnodostępnych / Jolanta Rybska-Klapa
¬ródło: W: ¦rodowiska wychowawcze : wybrane zagadnienia / redakcja: Małgorzata Rozenbajgier
Adres wydawniczy: Kraków : Petrus, 2019
Opis fizyczny: S. 193-207
p-ISBN: 978-83-7720-562-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000603/9756
Autorzy: Marcin Sarna.
Tytuł: Wokół Stu lat samotno¶ci : alfabet / Marcin Sarna
¬ródło: W: Sto lat samotno¶ci pięćdziesi±t lat póĽniej = Cien anos de soledad cincuenta anos después : Gabriel García Márquez : relektury = Gabriel GarcíaMárquez : relecturas / redakcja naukowa: Marcin Sarna i Jorge Cabezas Miranda ; przekład: Marcin Sarna
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 164-189
p-ISBN: 978-83-8084-383-7
e-ISBN: 978-83-8084-384-4
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 937)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,3
DOI:604/9756
Autorzy: Jakub Kosek.
Tytuł: Wolno¶ciowe zwierzenia kontestatora a teksty utworów grupy TSA / Jakub Kosek
¬ródło: W: Kultura rocka. 2, Słowo, dĽwięk, performance / pod redakcj± Jakuba Osińskiego, Michała Pranke i Pawła Tańskiego
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019
Opis fizyczny: S. 167-180
p-ISBN: 978-83-231-4239-3
Uwagi: Przedruk.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL605/9756
Autorzy: Renata Rettinger.
Tytuł: Wolontariat szkolny jako narzędzie rozwoju kompetencji przedsiębiorczych / Renata Rettinger
¬ródło: W: Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych / redakcja naukowa Tomasz Rachwał
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, 2019
Opis fizyczny: S. 142-155
p-ISBN: 978-83-65591-76-0
Seria: (Seria Naukowa / Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ; t. 5)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,72606/9756
Autorzy: Marta Krupska.
Tytuł: Wołanie o kontakt - relacja pedagogiczna i rodzicielstwo w pedagogice fenomenologicznej Maxa van Manena / Marta Krupska
¬ródło: W: ¦rodowiska wychowawcze : wybrane zagadnienia / redakcja: Małgorzata Rozenbajgier
Adres wydawniczy: Kraków : Petrus, 2019
Opis fizyczny: S. 25-34
p-ISBN: 978-83-7720-562-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000607/9756
Autorzy: Elżbieta Szczygieł.
Tytuł: Work-life balance oczami przedsiębiorcy i pracownika / Elżbieta Szczygieł
¬ródło: W: Work-life balance w teorii i praktyce funkcjonowania współczesnych organizacji / redakcja naukowa Teresa Piecuch, Elżbieta Szczygieł
Adres wydawniczy: Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2019
Opis fizyczny: S. 65-76
p-ISBN: 978-83-7934-317-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,6608/9756
Autorzy: Olga Wasiuta, Sergiusz Wasiuta.
Tytuł: Wpływ działalno¶ci wolontariuszy na poczucie bezpieczeństwa Ukraińców / Olga Wasiuta, Sergiusz Wasiuta
¬ródło: W: Bezpieczeństwo współczesnego państwa. Cz. 1, Wymiar międzynarodowy / redakcja naukowa Janusz Falecki, Paweł Łubiński
Adres wydawniczy: Kraków : Drukarnia Styl Anna Dura, 2019
Opis fizyczny: S. 155-182
p-ISBN: 978-83-952578-5-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000609/9756
Autorzy: Magdalena Lubińska-Bogacka.
Tytuł: Wpływ samotnego macierzyństwa na rozwój wychowawczy i społeczno-emocjonalny dziecka - interwencyjna pomoc dla rodzin / Magdalena Lubińska-Bogacka
¬ródło: W: ¦rodowiska wychowawcze : wybrane zagadnienia / redakcja: Małgorzata Rozenbajgier
Adres wydawniczy: Kraków : Petrus, 2019
Opis fizyczny: S. 67-104
p-ISBN: 978-83-7720-562-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000610/9756
Autorzy: Katarzyna Gucwa-Porębska.
Tytuł: Wpływ socjoterapii na sukces edukacyjny i życiowy Dorosłych Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych / Katarzyna Gucwa-Porębska
¬ródło: W: Interdyscyplinarny wymiar sukcesu życiowego / redakcja naukowa Tomasz Ł±czek
Adres wydawniczy: Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2019
Opis fizyczny: S. 161-172
p-ISBN: 978-83-7133-792-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,68611/9756
Autorzy: Tomasz Chomiszczak.
Tytuł: Wrażenie = L'impression : pod powiekami i w pamięci = sous les paupières et dans la mémoire / Tomasz Chomiszczak
¬ródło: W: Między Sanokiem a Bruksel± = Entre Sanok et Bruxelles : wspomnienia o Marianie Pankowskim w setn± rocznicę urodzin = souvenirs sur Marian Pankowski au centenaire de sa naissance / redakcja i tłumaczenie Tomasz Chomiszczak, Dorota Walczak-Delanois
Adres wydawniczy: Sanok ; Bruksela : Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sanoka, 2019
Opis fizyczny: S. 20-25
p-ISBN: 978-83-61043-33-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL, FRE
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,3612/9756
Autorzy: Małgorzata Rozenbajgier.
Tytuł: Wsparcie uczniów o różnorodnych potrzebach edukacyjnych udzielane przez nauczycieli / Małgorzata Rozenbajgier
¬ródło: W: ¦rodowiska wychowawcze : wybrane zagadnienia / redakcja: Małgorzata Rozenbajgier
Adres wydawniczy: Kraków : Petrus, 2019
Opis fizyczny: S. 209-225
p-ISBN: 978-83-7720-562-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000613/9756
Autorzy: Natalia Siekiera.
Tytuł: Wspieraj±ca rola nauczyciela podczas aklimatyzacji w ¶rodowisku szkolnym dzieci z do¶wiadczeniem migracji powrotnych / Natalia Siekiera
¬ródło: W: Dynamizacja rozwoju człowieka od dzieciństwa do staro¶ci / redakcja naukowa Agnieszka Lasota i Katarzyna Tomaszek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: S. 89-104
p-ISBN: 978-83-8084-432-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 952)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000614/9756
Autorzy: Krzysztof Sala.
Tytuł: Wspólnoty intencjonalne jako wyraz inicjatyw przedsiębiorczych na przykłazie ekowioski Bhrugu Aranya / Krzysztof Sala
¬ródło: W: Współdziałanie i współdzielenie się w relacjach społecznych, gospodarczych w zarz±dzaniu organizacjami / redakcja naukowa: Katarzyna Kukowska, Maja Skiba, Sebastian Skolik
Adres wydawniczy: Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2019
Opis fizyczny: S. 185-196
p-ISBN: 978-83-7193-719-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000615/9756
Autorzy: Andrzej Żebrowski.
Tytuł: Współczesna walka (wojna) informacyjna - wybrane aspekty / Andrzej Żebrowski
¬ródło: W: Uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego na pocz±tku XXI wieku / red. Piotr Swoboda, Agnieszka Warchoł
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2019
Opis fizyczny: S. 101-134
p-ISBN: 978-83-7730-419-8
Seria: (Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. Uwarunkowania. Konteksty. Perspektywy. ; T. 1)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000616/9756
Autorzy: Sabina Olszyk.
Tytuł: Współczesne oblicza cyberpolityki / Sabina Olszyk
¬ródło: W: Kultura pokoju : kultura sieci / Anna Kurkiewicz, Anna Kołodziej (redakcja naukowa)
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2019
Opis fizyczny: S. 69-78
p-ISBN: 978-83-65096-93-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000617/9756
Autorzy: Joanna Korzeniowska.
Tytuł: Współczesne problemy uzdrowisk w aspekcie zanieczyszczenia powietrza / Joanna Korzeniowska
¬ródło: W: Tradycje i perspektywy rozwoju kultury uzdrowiskowej w Krynicy-Zdroju w kontek¶cie europejskim / pod redakcj± Bożeny Płonki-Syroki, Agnieszki KaĽmierczak, Sławomira Dorockiego i Pawła Brzegowego
Adres wydawniczy: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum : Uniwersytet Medyczny im. Piastów ¦l±skich we Wrocławiu, 2019
Opis fizyczny: S. 391-399
p-ISBN: 978-83-62563-69-2
p-ISBN: 978-83-7055-605-1
Seria: (Kultura Uzdrowiskowa w Europie ; t. 11)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,5
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]618/9756
Autorzy: Sylwia Sławińska.
Tytuł: Współczesne uchodĽstwo a bezpieczeństow naszego kraju / Sylwia Sławińska
¬ródło: W: Bezpieczeństwo współczesnego państwa. Cz. 2, Wymiar narodowy / redakcja naukowa Janusz Falecki, Paweł Łubiński
Adres wydawniczy: Kraków : Drukarnia Styl Anna Dura, 2019
Opis fizyczny: S. 59-73
p-ISBN: 978-83-952578-6-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,82619/9756
Autorzy: Małgorzata Ku¶pit, Małgorzata Kostka-Szymańska, Magdalena Szumiec, Anna Wiatrowska, Ewelina Włodarczyk.
Tytuł: Współczesne zagrożenia zdrowotne i ekologiczne w ocenie młodzieży / Małgorzata Ku¶pit, Małgorzata Kostka-Szymańska, Magdalena Szumiec, Anna Wiatrowska, Ewelina Włodarczyk
¬ródło: W: Młodzież wobec współczesnych zagrożeń w życiu społecznym : wyzwania dla pedagogiki bezpieczeństwa / redakcja naukowa Ryszard Bera, Stefan M. Kwiatkowski
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2019
Opis fizyczny: S. 468-541
p-ISBN: 978-83-66010-35-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 4,1620/9756
Autorzy: Halina Dudała.
Tytuł: Współpraca archiwum państwowego i ko¶cielnego w zakresie nadzoru nad narastaj±cym zasobem archiwalnym / Halina Dudała
¬ródło: W: Oblicza archiwów i współczesne wyzwania archiwistyki : studia archiwistyczne / redakcja naukowa Piotr A. Czyż, Dariusz Magier
Adres wydawniczy: Siedlce : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2019
Opis fizyczny: S. 81-91
p-ISBN: 978-83-7051-972-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000621/9756
Autorzy: Janusz Ropski.
Tytuł: Wybrane czynniki warunkuj±ce procesy edukacyjne w aspekcie wyzwań i zagrożeń / Janusz Ropski
¬ródło: W: Bezpieczeństwo ekologiczne / red. Krzysztof Sala, Katarzyna Kowalska, Paweł Nowak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 55-67
p-ISBN: 978-83-8084-243-4
e-ISBN: 978-83-8084-244-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,6
DOI:622/9756
Autorzy: Piotr Swoboda.
Tytuł: Wybrane problemy współpracy gminy z ochotmczymi strażami pożarnymi / Piotr Swoboda
¬ródło: W: Współdziałanie i współdzielenie się w relacjach społecznych, gospodarczych w zarz±dzaniu organizacjami / redakcja naukowa: Katarzyna Kukowska, Maja Skiba, Sebastian Skolik
Adres wydawniczy: Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2019
Opis fizyczny: S. 264-276
p-ISBN: 978-83-7193-719-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000623/9756
Autorzy: Andrzej Czop.
Tytuł: Wybrane zagrożenia terroryzmem islamskim - diagnoza i proponowane kierunki działań / Andrzej Czop
¬ródło: W: Bezpieczeństwo współczesnego państwa. Cz. 1, Wymiar międzynarodowy / redakcja naukowa Janusz Falecki, Paweł Łubiński
Adres wydawniczy: Kraków : Drukarnia Styl Anna Dura, 2019
Opis fizyczny: S. 11-29
p-ISBN: 978-83-952578-5-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000624/9756
Autorzy: Marcin Klag.
Tytuł: Wygl±d litery jako komunikat / Marcin Klag
¬ródło: W: Antropologia, media, komunikacja / pod redakcj± Małgorzaty Czapigi, Michała Rydlewskiego
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2019
Opis fizyczny: S. 129-138
p-ISBN: 978-83-229-3659-7
Seria: (Colloquia Anthropologica et Communicativa ; Vol. 12)
Seria: (Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 3917)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,6625/9756
Autorzy: Janusz Waligóra.
Tytuł: Wymazywanie : zdewastowana pamięć matki w autobiograficznej prozie Magdaleny Tulli / Janusz Waligóra
¬ródło: W: Przestrzeń i czas w lekturze - lektura przestrzeni i czasu / pod redakcj± Danuty Hejdy i Alicji Jakubowskiej-Ożóg
Adres wydawniczy: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019
Opis fizyczny: S. 233-245
p-ISBN: 978-83-7996-633-2
Seria: (W stronę edukacji ; t. 1)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000626/9756
Autorzy: Janusz Waligóra.
Tytuł: Wyprawa do przedostatniego kręgu Auschwitz : o Wakacjach nad Adriatykiem / Janusz Waligóra
¬ródło: W: Życie bez miło¶ci jest (nie)możliwe : aspekty nie tylko językowo-literackie / pod redakcj± Urszuli Kopeć, Agaty Kucharskiej-Babuli, Marzeny B±k
Adres wydawniczy: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2019
Opis fizyczny: S. 239-260
p-ISBN: 978-83-7996-759-9
Seria: (W stronę edukacji ; T. 2)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,1627/9756
Autorzy: Tomasz Skrzyński.
Tytuł: Z dziejów Portu Wojennego Modlin 1918-1928 / Tomasz Skrzyński
¬ródło: W: Rola polityki, ekonomii i techniki w działaniach zbrojnych na rzekach, morzach i oceanach / pod redakcj±: Romana Kochnowskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: O¶więcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2019
Opis fizyczny: S. 64-74
p-ISBN: 978-83-8178-165-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,6628/9756
Autorzy: Mirosław Grzegórzek.
Tytuł: Z farbowanym lwem w cyrku współczesnych tożsamo¶ci (M. Mrożek, Artysta) / Mirosław Grzegórzek
¬ródło: W: Lektury w ręku nauczyciela : perspektywa polska i zagraniczna / redakcja Anna Janus-Sitarz ; współpraca redakcyjna Marianna Szumal
Adres wydawniczy: Kraków : TAiWPN Universitas, 2019
Opis fizyczny: S. 113-130
p-ISBN: 978-83-242-3610-7
e-ISBN: 978-83-242-6426-1
Seria: (Edukacja Nauczycielska Polonisty)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,95629/9756
Autorzy: Renata Stachura-Lupa.
Tytuł: Z Krakowa do Warszawy, z Warszawy do Krakowa : wykładowcy Szkoły Głównej: Adam Bełcikowski, Karol Estreicher i Stefan Pawlicki / Renata Stachura-Lupa
¬ródło: W: Szkoła Główna : kręgi wpływów 2 / redakcja naukowa Urszula Kowalczuk i Łukasz Ksi±żyk
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019
Opis fizyczny: S. 267-284
p-ISBN: 978-83-235-3953-7
e-ISBN: 978-83-235-3969-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,0630/9756
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń.
Tytuł: Zaburzenia komunikowania się w pierwotnej afazji postępowej / Halina Pawłowska-Jaroń
¬ródło: W: Dyskursologiczne tezy i syntezy : język - kultura - media : prace ofiarowane prof. dr. hab. Maciejowi Kawce / pod redakcj± Pawła Płanety i Ryszarda Filasa
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
Opis fizyczny: S. 305-320
p-ISBN: 978-83-953785-6-0
e-ISBN: 978-83-953785-7-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,83631/9756
Autorzy: Barbara Pietryga-Szkarłat.
Tytuł: Zachowania zdrowotne wyzwaniem dla szkolnej edukacji zdrowotnej / Barbara Pietryga-Szkarłat
¬ródło: W: ¦rodowiska wychowawcze : wybrane zagadnienia / redakcja: Małgorzata Rozenbajgier
Adres wydawniczy: Kraków : Petrus, 2019
Opis fizyczny: S. 227-237
p-ISBN: 978-83-7720-562-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000632/9756
Autorzy: Magdalena Janas.
Tytuł: Zagadnienie "dopasowania" pracownika do miejsca pracy - badania personelu bibliotek szkół wyższych w Polsce / Magdalena Janas
¬ródło: Biblioteka i Edukacja. - 2019, nr 16, s. 13-23
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
e-ISSN: 2299-565X
Adres url:
DOI:633/9756
Autorzy: Andrzej Żebrowski.
Tytuł: Zagrożenia jednostki, narodu, państwa wyzwaniem XXI wieku (wybrane aspekty) / Andrzej Żebrowski
¬ródło: W: Wybrane problemy bezpieczeństwa. T. 6 / redakcja naukowa: Ewa Fogelzang-Adler, Edyta Sadowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydział Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie przy współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Promocji Nauki i Rozwoju, 2019
Opis fizyczny: S. 6-31
p-ISBN: 978-8363991-71-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000634/9756
Autorzy: Natalia Gabry¶-Klus.
Tytuł: Zaolziacy? Tożsamo¶ć, pamięć i postpamięć społeczno¶ci (XIX-XX wiek) : zarys problemu / Natalia Gabry¶-Klus
¬ródło: W: Historia - pamięć - tożsamo¶ć w edukacji humanistycznej. T. 5, Człowiek jako ¶wiadek historii : studia historyczne / redakcja: Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Agnieszka Słaby
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Libron, 2019
Opis fizyczny: S. 129-137
p-ISBN: 978-83-65705-97-6
Seria: (Prace Naukowe Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,5635/9756
Autorzy: Paweł Łubiński.
Tytuł: Zarys koncepcji nowego ładu w okresie transformacji ustrojowej Stronnictwa Ludowo-Narodowego i Przymierza Ludowo-Narodowego / Paweł Łubiński
¬ródło: W: Stany nadzwyczajne jako trwały element bezpieczeństwa państwa : od historycznych rozważań do współczesnych rozwi±zań / pod redakcj± Sabiny Sanetry-Półgrabi i Pawła Skoruta
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Arcana, 2019
Opis fizyczny: S. 243-262
p-ISBN: 978-83-65350-47-3
Seria: (Arkana Historii)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,0636/9756
Autorzy: Hanna Batorowska.
Tytuł: Zarz±dzanie bezpieczeństwem informacji / Hanna Batorowska
¬ródło: W: Zarz±dzanie informacj± / pod redakcj± naukow± Wiesława Babika
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich : Biblioteka Narodowa, 2019
Opis fizyczny: S. 435-447
p-ISBN: 978-83-65741-47-9
Seria: (Nauka, Dydaktyka, Praktyka)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,7637/9756
Autorzy: Justyna Holocher.
Tytuł: Zasada proporcjonalno¶ci jako kryterium oceny obowi±zków notariusza w zwalczaniu procederu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w ¶wietle ustawy z dnia 16 lipca 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu / Justyna Holocher
¬ródło: W: Bezpieczeństwo państwa, służby specjalne, działania niekonwencjonalne / redakcja Andrzej Żebrowski, Urszula Kosielińska-Grabowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 79-90
p-ISBN: 978-83-8084-321-9
e-ISBN: 978-83-8084-322-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 913)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:638/9756
Autorzy: Justyna Holocher.
Tytuł: Zastępcze macierzyństwo - zagadnienia terminologiczne : trzy perspektywy: teorii i filozofii prawa, dogmatyki prawniczej i debaty publicznej / Justyna Holocher
¬ródło: W: Fundamentalne prawne problemy surrogate motherhood : perspektywa krajowa / red. Piotr Mostowik
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwo¶ci, 2019
Opis fizyczny: S. 47-85
p-ISBN: 078-83-66344-05-1
Uwagi: Tekst równolegle w języku polskim i angielskim.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 2,29639/9756
Autorzy: Joanna Korzeniowska.
Tytuł: Zawarto¶ci metali ¶ladowych w ¶wierku pospolitym Picea abies i koniczynie białej Trifolium repens wzdłuż drogi numer E77 w okolicy Chyżnego / Joanna Korzeniowska
¬ródło: W: Wybrane wła¶ciwo¶ci ro¶lin - najnowsze doniesienia / redakcja: Alicja Danielewska Kamil Maci±g
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2019
Opis fizyczny: S. 228-239
p-ISBN: 978-83-65932-94-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000640/9756
Autorzy: Iwona Pietrzkiewicz.
Tytuł: Zbiory dominikanów grodzieńskich i ich opiekunowie / Iwona Pietrzkiewicz
¬ródło: W: Arma nostrae militae : kultura ksi±żki i pisma zakonu kaznodziejskiego na ziemiach polskich / redakcja: Iwona Pietrzkiewicz, Marek Miławicki OP
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo W Drodze, 2019
Opis fizyczny: S. 91-114
p-ISBN: 978-83-7906-428-1
Seria: (Studia i ¬ródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie ; T. 20)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,3641/9756
Autorzy: Anna Kaczmarska-Tabor.
Tytuł: Zdrowie - różne ujęcia / Anna Kaczmarska-Tabor
¬ródło: W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce : nauki medyczne i nauki o zdrowiu. Cz. 3 / redakcja naukowa Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Le¶ny
Adres wydawniczy: Poznań : Młodzi Naukowcy, 2019
Opis fizyczny: S. 78-83
p-ISBN: 978-83-66392-18-2
e-ISBN: 978-83-66392-17-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000642/9756
Autorzy: Feliks Kiryk.
Tytuł: Zdrowotno¶ć, higiena i służba zdrowia w dawnym Sandomierzu : kartki o opiece społecznej / Feliks Kiryk
¬ródło: W: Sandomierz : miasto fascynuj±cej przeszło¶ci : w 730. rocznicę lokacji miejskiej / pod redakcj± Feliksa Kiryka i Romana Chyły
Adres wydawniczy: Kraków : Polska Akademia Umiejętno¶ci, 2019
Opis fizyczny: S. 185-216
p-ISBN: 978-83-7676-316-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,7643/9756
Autorzy: Agnieszka Lewicka-Zelent, Aleksandra Skrabacz, Anna Karłyk-Ćwik, Agnieszka Lasota, Ewa Trojanowska.
Tytuł: Zjawiska patologiczne w życiu społecznym w ocenie badanej młodzieży / Agnieszka Lewicka-Zelent, Aleksandra Skrabacz, Anna Karłyk-Ćwik, Agnieszka Lasota, Ewa Trojanowska
¬ródło: W: Młodzież wobec współczesnych zagrożeń w życiu społecznym : wyzwania dla pedagogiki bezpieczeństwa / redakcja naukowa Ryszard Bera, Stefan M. Kwiatkowski
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2019
Opis fizyczny: S. 197-331
p-ISBN: 978-83-66010-35-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 7,5644/9756
Autorzy: Agnieszka Brzosko-Sermak, Grzegorz Węcławowicz.
Tytuł: Zmiany funkcji centrum pod wpływem doktryny neoliberalnej / Agnieszka Brzosko-Sermak, Grzegorz Węcławowicz
¬ródło: W: Miasto, ekonomia, kultura : księga dedykowana profesor Annie Karwińskiej / redakcja naukowa Przemysław Kisiel, Anna Urbaniak, Katarzyna Warmińska-Zygmunt
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2019
Opis fizyczny: S. 134-148
p-ISBN: 978-83-65390-01-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,77645/9756
Autorzy: Marian Kozaczka.
Tytuł: Zmiany prawne a przedsiebiorczo¶ć w Polsce w latach 2015-2017 / Marian Kozaczka
¬ródło: W: Przedsiębiorczo¶ć społeczna, innowacje, ¶rodowisko / redakcja naukowa Janina Pach, Renata ¦liwa, Wojciech Maciejewski
Adres wydawniczy: Warszawa : CeDeWu, 2019
Opis fizyczny: S. 49-65
p-ISBN: 978-83-8102-226-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,95646/9756
Autorzy: Krystyna Latawiec.
Tytuł: Zmysły szeroko otwarte = Les sens grand ouverts / Krystyna Latawiec
¬ródło: W: Między Sanokiem a Bruksel± = Entre Sanok et Bruxelles : wspomnienia o Marianie Pankowskim w setn± rocznicę urodzin = souvenirs sur Marian Pankowski au centenaire de sa naissance / redakcja i tłumaczenie Tomasz Chomiszczak, Dorota Walczak-Delanois
Adres wydawniczy: Sanok ; Bruksela : Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sanoka, 2019
Opis fizyczny: S. 36-43
p-ISBN: 978-83-61043-33-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL, FRE
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,4647/9756
Autorzy: Anna Juryk.
Tytuł: Znaczenie Konwencji haskiej z 2007 r. o międzynarodowym dochodzeniu alimentów dla Polski / Anna Juryk
¬ródło: W: Kolizyjne i procesowe aspekty prawa rodzinnego / redakacja naukowa Jacek Gołaczyński, Wojciech Popiołek
Adres wydawniczy: Warszawa : C. H. Beck, 2019
Opis fizyczny: S.85-95
p-ISBN: 978-83-8158-075-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,5648/9756
Autorzy: Klaudia Lepucka.
Tytuł: Znaczenie my¶lenia przez analogię dla budowania systemu językowego / Kaludia Lepucka
¬ródło: W: Wyzwania terapii logopedycznej / redakcja merytoryczna Halina Pawłowska-Jaroń, Ewa Bielenda-Mazur, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum ; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019
Opis fizyczny: S. 83-96
p-ISBN: 978-83-7624-190-6
Seria: (Nowa Logopedia / Polskie Towarzystwo Logopedyczne Oddział Małopolski ; t. 8)
Uwagi: Errata: dodano drugie wydawnictwo - Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,85649/9756
Autorzy: Katarzyna Pławecka.
Tytuł: Znaczenie obrzędowo¶ci dla budowania więzi międzyludzkich w kontek¶cie wyzwań współczesno¶ci (na przykładzie sięgaj±cych nieba palm wielkanocnych i nabożeństw majowych w Małopolsce) / Katarzyna Maria Pławecka
¬ródło: W: Obrzędy, zwyczaje, rytuały w kulturze i edukacji regionalnej / redakcja naukowa Zofia Budrewicz i Maria Sienko
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 159-175
p-ISBN: 978-83-8084-337-0
e-ISBN: 978-83-8084-338-7
Seria: (Region, Edukacja, Kultura ; nr 9)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,0
DOI:650/9756
Autorzy: Irena Motow, Ireneusz ¦witała.
Tytuł: Znaczenie rodziny i wsparcia społecznego w readaptacji nieletnich / Irena Motow, Ireneusz ¦witała
¬ródło: W: Społeczeństwa w transformacji : wybrane aspekty / redakcja naukowa Henryk Bednarski, Zdzisław Sirojć
Adres wydawniczy: Pułtusk : Wydawnictwo Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, 2019
Opis fizyczny: S. 207-221
p-ISBN: 978-83-7549-226-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000651/9756
Autorzy: Katarzyna W±dolny-Tatar.
Tytuł: Znakowanie ziemi : proza historyzuj±ca Grażyny B±kiewicz (na podstawie powie¶ci Mówcie mi Bezprym) / Katarzyna W±dolny-Tatar
¬ródło: W: Żywioły w literaturze dziecięcej : Ziemia / pod redakcj± Anny Czabanowskiej-Wróbel, Krystyny Zabawy
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
Opis fizyczny: S. 75-92
p-ISBN: 978-83-233-4528-2
Seria: (Żywioły wyobraĽni)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000652/9756
Autorzy: Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska.
Tytuł: Zwi±zki partnerskie w Polsce - historia projektów ustaw zgłaszanych przez SLD w latach 2003-2015 / Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska
¬ródło: W: Zdeptana tęcza : o dyskryminacji społeczno¶ci LGBT+ : praca zbiorowa / pod redakcj± Joanny Senyszyn
Adres wydawniczy: Gdynia : Stowarzyszenie "Polka Potrafi", 2019
Opis fizyczny: S. 11-28
p-ISBN: 978-83-939859-0-6
Seria: (Wyzwania współczesnej Europy ; cz. 3)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000653/9756
Autorzy: Jarosław Jastrzębski.
Tytuł: ¬ródła japońskiej koncepcji lotniskowca zaopatrzeniowego Shinano / Jarosław Jastrzębski
¬ródło: W: Rola polityki, ekonomii i techniki w działaniach zbrojnych na rzekach, morzach i oceanach / pod redakcj±: Romana Kochnowskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: O¶więcim : Wydawnictwo Napoleon V, 2019
Opis fizyczny: S. 123-140
p-ISBN: 978-83-8178-165-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1654/9756
Autorzy: Ewelina Knop.
Tytuł: Życie we ¶nie / Ewelina Knop
¬ródło: W: Natura, człowiek, media / redakcja naukowa Andrzej Korna¶, Małgorzata Kły¶, Katarzyna Potyrała
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 9-19
p-ISBN: 978-83-8084-371-4
e-ISBN: 978-83-8084-372-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 931)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:655/9756
Autorzy: Rafał Solewski.
Tytuł: Żywioł i ¶lad w sztuce Piotra Jargusza / Rafał Solewski
¬ródło: W: Obrazy uliczne Piotra Jargusza : sztuka w przestrzeni społecznej / redakcja: Rafał Solewski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2019
Opis fizyczny: S. 28-43
p-ISBN: 978-83-8084-348-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 921)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,0656/9756
Autorzy: Aleksandra Dembińska, Alicja Malina.
Tytuł: "Ujawnić nie ujawnić?" : postawy wobec jawno¶ci metod wspomaganego rozrodu na gruncie polskim / Aleksandra Dembińska, Alicja Malina
¬ródło: W: Codzienne i niecodzienne zmagania zwykłych ludzi = Uaual and unusual struggles of ordinary people / redakcja naukowa Hanna Liberska, Alicja Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2019
Opis fizyczny: S. 218-231
p-ISBN: 978-83-8018-291-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000657/9756
Autorzy: Rafał Klepka.
Tytuł: "Wiadomo¶ci" TVPiS i "Fakty" TVN (Tusk Vision Network) : czy w Polsce mamy wewnętrzn± medialn± wojnę informacyjn±? / Rafał Klepka
¬ródło: W: Projektowanie komunikacji. Vol. 2 / pod redakcj± Michała Grecha, Annette Siemes i Mariusza Wszołka
Adres wydawniczy: Wrocław : AT Wydawnictwo, 2019
Opis fizyczny: S. 311-328
p-ISBN: 978-83-66445-08-6
Seria: (Projektowanie komunikacji)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000658/9756
Autorzy: Zofia Szarota.
Tytuł: "Czuję się jak eksponat..." - rozmowa z profesorem Tadeuszem Aleksandrem / Zofia Szarota
¬ródło: W: Ucz±cy się dorosły - inspiracje, wyzwania, trendy : księga jubileuszowa po¶więcona profesorowi Tadeuszowi Aleksandrowi w 80. rocznicę urodzin i 55. rocznicę pracy naukowej / pod redakcj± Agaty Chabior
Adres wydawniczy: Ostrowiec ¦więtokrzyski : Wyższa Szkoła Biznesu, 2018
Opis fizyczny: S. 25-65
p-ISBN: 978-83-64557-35-4
Uwagi: Tekst opublikowany wczesniej w "Roczniku Andragogicznym" 2018.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Liczba arkuszy: 2,3659/9756
Autorzy: Ewa Fogelzang-Adler.
Tytuł: "For securing and strengthening of independance" : Youth Selections od Democratic Clubs in Poland (1937-1939): establilishment, programme activity / Ewa Fogelzang-Adler
¬ródło: W: Wybrane problemy bezpieczeństwa. T. 3 / redakcja naukowa Ewa Fogelzang-Adler, Edyta Sadowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydział Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie przy współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Promocji Nauki i Rozwoju, 2018
Opis fizyczny: S. 147-167
p-ISBN: 978-83-63991-67-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000660/9756
Autorzy: Piotr Kołodziej.
Tytuł: "Fotografie" z 11 wrze¶nia / Piotr Kołodziej
¬ródło: W: W ¶wiecie Erosa i Tanatosa : studia i szkice / pod redakcj± Grażyny Różańskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2018
Opis fizyczny: S. 283-299
p-ISBN: 978-83-65705-70-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1661/9756
Autorzy: Maciej Kałuża.
Tytuł: "Jedyny": buntownik metafizyczny, który mówi "nie"? : rola my¶li Maxa Stirnera w koncepcji człowieka zbuntowanego Alberta Camusa / Maciej Kałuża
¬ródło: W: Max Stirner wokół indywiduum / redakcja naukowa Karolina Feć
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018
Opis fizyczny: S. 169-182
p-ISBN: 978-83-233-4378-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000662/9756
Autorzy: Jerzy Rajman.
Tytuł: "Ludzie króla" w¶ród mieszkańców Krakowa w XIV wieku : rzemie¶lnicy i usługodawcy / Jerzy Rajman
¬ródło: W: ¦redniowieczni władcy i ich otoczenie / pod redakcj± Jerzego Sperki, Karola Kollingera
Adres wydawniczy: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018
Opis fizyczny: S. 107-131
p-ISBN: 978-83-7996-526-7
Seria: (Materiały V Kongresu Mediewistów Polskich ; t. 5)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,3663/9756
Autorzy: Ewa Wójcik.
Tytuł: "O obowi±zku człowieka zachowania zdrowia swego" - czasopisma "półuczone" w propagowaniu zasad zdrowego trybu życia / Ewa Wójcik
¬ródło: W: Polska i ¶wiat przez kuchnię : studia o dziedzictwie kulinarnym / redakcja naukowa Anna Kamler, Dorota Pietrzkiewicz, Katarzyna Seroka
Adres wydawniczy: Warszawa : Grupa COGITO, 2018
Opis fizyczny: S. 267-276
p-ISBN: 978-83-85534-94-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,7664/9756
Autorzy: Grażyna Wrona.
Tytuł: "O wszystkich pokarmach i napojach do utrzymania życia i zdrowia traktować będę" : nakazy i zakazy żywieniowe w XIX-wiecznych czasopismach popularnonaukowych / Grażyna Wrona
¬ródło: W: Polska i ¶wiat przez kuchnię : studia o dziedzictwie kulinarnym / redakcja naukowa Anna Kamler, Dorota Pietrzkiewicz, Katarzyna Seroka
Adres wydawniczy: Warszawa : Grupa COGITO, 2018
Opis fizyczny: S. 253-265
p-ISBN: 978-83-85534-94-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1665/9756
Autorzy: Mariusz Misztal.
Tytuł: "Obawiam się, że nie wolno mi już więcej je¶ć..." : ulubione dania... i codzienne posiłki królowej Wiktorii / Mariusz Misztal
¬ródło: W: Dom, codzienno¶ć i ¶więto : przestrzeń domowa - ludzie i rzeczy : studia historyczno-antropologiczne / redakcja Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Marcin Gadocha
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: S. 114-129
p-ISBN: 978-83-8084-165-9
e-ISBN: 978-83-8084-166-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 845)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,8
DOI:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]666/9756
Autorzy: Anna Penkała.
Tytuł: "Od postanowienia wspólnego ustawiczne przeklęctwa...", słów nieuczciwych wołania, hałasy" : (nie)codzieno¶ć szlacheckiego domu w ¶wietle zapisów z osiemnastowiecznych ksi±g grodzkich z terenu województwa krakowskiego / Anna Penkała
¬ródło: W: Dom, codzienno¶ć i ¶więto : ceremonie i tradycje rodzinne : studia historyczno-antropologiczne / redakcja Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Marcin Gadocha
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: S. 93-103
p-ISBN: 978-83-8084-163-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 844)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,6
DOI:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]667/9756
Autorzy: Andrzej Ziarko.
Tytuł: "Okołomedyczni" łowcy skór czy superbohaterowie? : medialne oblicza ratownictwa medycznego w Polsce / Andrzej Ziarko
¬ródło: W: Medialne obrazy ¶wiata : wybrane problemy społeczno-polityczne w mediach / redakcja Rafał Klepka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: S. 61-75
p-ISBN: 978-83-8084-017-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 831)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Repozytorium UP:
DOI:668/9756
Autorzy: Krystyna Latawiec.
Tytuł: "Po tamtej stronie ¶wiec" Stanisława Grochowiaka jako moralitet polityczny / Krystyna Latawiec
¬ródło: W: Dramaty zapomniane - niedoczytane - pominięte : (re)interpretacje / redakcja naukowa Maria Jolanta Olszewska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2018
Opis fizyczny: S. 433-441
p-ISBN: 978-83-65667-76-2
Seria: (Pracownia Historii Dramatu 1864-1939 ; nr 5)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,5669/9756
Autorzy: Alicja Baluch.
Tytuł: "Poemat jak obraz" : o Lajkoniku Tytusa Czyżewskiego (w interpretacji formistycznej) / Alicja Baluch
¬ródło: W: Przestrzenie spotkania : tom dedykowany Profesor Ewie Jaskółowej w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej / redakcja naukowa Karolina Jędrych, Danuta Krzyżyk, Magdalena Ochwat, Małgorzata Wójcik-Dudek
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego, 2018
Opis fizyczny: S. 111-122
p-ISBN: 978-83-226-3308-3
e-ISBN: 978-83-226-3309-0
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach ; nr 3681)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,7670/9756
Autorzy: Sylwester Bębas.
Tytuł: "Pokolenie sieci" : dzieci i młodzież w ¶wiecie wirtualnym: szanse i zagrożenia / Sylwester Bębas
¬ródło: W: Pedagogika rodziny : podej¶cie systemowe. T. 3, Wychowanie do rodziny / redakcja: Marek Marczewski, Roman Gawrych, Danuta Opozda, Tadeusz Sakowicz, Paweł Skrzydlewski
Adres wydawniczy: Gdańsk : Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna, 2018
Opis fizyczny: S. 305-315
p-ISBN: 978-83-918349-9-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,0671/9756
Autorzy: Magdalena Sadlik.
Tytuł: "Popierajmy polskie zdrojowiska i uzdrowiska" - pierwsze półwiecze rabczańskie kurortu (1864-1918) / Magdalena Sadlik
¬ródło: W: Rabka w literaturze, literaci w Rabce / pod redakcj± Zofii Budrewicz i Jana Ceklarza
Adres wydawniczy: Rabka-Zdrój : Stowarzyszenie Kulturowy Go¶ciniec, 2018
Opis fizyczny: S. 11-24
p-ISBN: 978-83-64712-00-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,8672/9756
Autorzy: Krzysztof WoĽniakowski.
Tytuł: "Przedburzowcy" w kręgu zagadnień edukacyjnych : w±tki szkolnictwa, o¶wiaty i nauki na łamach lwowskiej "Czytelni dla Młodzieży" (1860-1861) / Krzysztof WoĽniakowski
¬ródło: W: Zachować dla przyszło¶ci : sprawy szkolnictwa, o¶wiaty i opieki w przekazie prasowym XIX i pocz±tków XX wieku / pod redakcj± Iwonny Michalskiej i Grzegorza Michalskiego
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018
Opis fizyczny: S. 65-83
p-ISBN: 978-83-8088-843-2
e-ISBN: 978-83-8088-844-9
Seria: (Edukacja. Historia Wychowania)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,1673/9756
Autorzy: Magdalena Sadlik.
Tytuł: "Quo-vadiska", "potopówka" i inne : Henryk Sienkiewicz w ¶wiecie pocztówek / Magdalena Sadlik
¬ródło: W: Twórczo¶ć Henryka Sienkiewicza a korespondencja sztuk / pod redakcj± Tadeusza Budrewicza i Andrzeja Rataja
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2018
Opis fizyczny: S. 339-348
p-ISBN: 978-83-286-0026-3
Seria: (Sienkiewicz - nowe odczytania ; 7)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,5674/9756
Autorzy: Tadeusz Budrewicz.
Tytuł: "Rycerzy trzech" - Andrzej Waligórski wobec Henryka Sienkiewicza / Tadeusz Budrewicz
¬ródło: W: Henryk Sienkiewicz w literaturze i krytyce literackiej / red. nauk. Dorota Samborska-Kukuć, Tomasz Sobieraj
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2018
Opis fizyczny: S. 225-245
p-ISBN: 978-83-286-0040-9
Seria: (Sienkiewicz - nowe odczytania ; 8)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,1675/9756
Autorzy: Marek Karwala.
Tytuł: "¦ni mi się mama" : Józefa Barana utwory dla matki i o matce / Marek Karwala
¬ródło: W: Literackie kosmografie Józefa Barana / redakcja Piotr Borek, Marek Karwala, Roman Mazurkiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2018
Opis fizyczny: S. 151-169
p-ISBN: 978-83-7638-997-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,0676/9756
Autorzy: Agnieszka Kwiatek-Sołtys, Hélène Mainet.
Tytuł: "Urban" or "rural" / "rural" and "urban": perceptions of the type of the commune in Polish and Franch small towns / Agnieszka Sołtys-Kwiatek Hélène Mainet
¬ródło: W: Człowiek w przestrzeni, człowiek w gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Długoszowi / redakcja naukowa Sławomir Kurek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: S. 240-249
p-ISBN: 978-83-8084-144-4
e-ISBN: 978-83-8084-145-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 840)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,6677/9756
Autorzy: Stanisław Burkot.
Tytuł: "Wariackie papiery poezji" / Stanisław Burkot
¬ródło: W: Literackie kosmografie Józefa Barana / redakcja Piotr Borek, Marek Karwala, Roman Mazurkiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2018
Opis fizyczny: S. 29-43
p-ISBN: 978-83-7638-997-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,77678/9756
Autorzy: Marek Pieni±żek.
Tytuł: "Wiersze bez tekstu" : poetyckie interfejsy w technologii rzeczywisto¶ci rozszerzonej (AR) / Marek Pieni±żek
¬ródło: W: Zanurzeni w codzienno¶ci : analizy pogranicza literatury i biografii / redakcja naukowa Wojciech Doliński, Grażyna Woroniecka, Marcin Stabrowski
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018
Opis fizyczny: S. 171-190
p-ISBN: 978-83-235-3380-1
Uwagi: Ebook
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1679/9756
Autorzy: Ewa Fogelzang-Adler.
Tytuł: 'Contagious neighbours.' : Germany and the Soviet Union as a threat to Polish national security : bibliography of press articles published by the Alliance of Democrats between 1940 and 1945 / Ewa Fogelzang-Adler
¬ródło: W: Wybrane problemy bezpieczeństwa. T. 2 / redaktor naukowy Ewa Fogelzang-Adler, Edyta Sadowska
Adres wydawniczy: Kraków : Europejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki i Rozwoju ; Wydział Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: S. 130-151
p-ISBN: 978-83-63991-66-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,16680/9756
Autorzy: Katarzyna W±dolny-Tatar.
Tytuł: (Auto)biograficzna przestrzeń pamięci : (Ostatnie piętro Ireny Landau) / Katarzyna W±dolny-Tatar
¬ródło: W: (Od)pamiętywanie - gry z przeszło¶ci± w literaturze dla dzieci i młodzieży / redakcja Bernadeta Niesporek-Szamburska, Małgorzata Wójcik-Dudek
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego, 2018
Opis fizyczny: S. 147-161
p-ISBN: 978-83-226-3306-9
e-ISBN: 978-83-226-3307-6
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach ; nr 3691)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,84681/9756
Autorzy: Barbara Nawolska.
Tytuł: (Nie)obecno¶ć rozumowania redukcyjnego w edukacji wczesnoszkolnej / Barbara Nawolska
¬ródło: W: Aktywno¶ć poznawcza i działaniowa dzieci w wybranych obszarach edukacyjnych / redakcja naukowa Krzysztof Kraszewski, Joanna Ż±dło-Treder
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: S. 66-78
p-ISBN: 978-83-8084-196-3
e-ISBN: 978-83-8084-197-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 859)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,5
DOI:682/9756
Autorzy: Małgorzata Chrobak.
Tytuł: (Nie)pamięć PRL-u : literatura dziecięca i młodzieżowa wobec najnowszej historii Polski / Małgorzata Chrobak
¬ródło: W: Historia najnowsza w literaturze i kulturze / redakcja Anna Janus-Sitarz, Agnieszka Kania
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2018
Opis fizyczny: S. 131-149
p-ISBN: 97883-242-3470-7
e-ISBN: 97883-242-2919-2
Seria: (Edukacja Nauczycielska Polonisty)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,12683/9756
Autorzy: Marcin Pi±tek.
Tytuł: A grób pobitym stawię papierowy, Którego wieki nie zgryz±, nie zmieni± : groby bohaterów narodowych w wierszowanj epice staropolskiej (na wybranych przykładach) / Marcin Pi±tek
¬ródło: W: Dialog z Tradycj±. T. 7, Dawna i współczesna kultura funeralna / pod red. nauk. Iwony Steczko i Renaty DĽwigoł
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2018
Opis fizyczny: S. 283-294
p-ISBN: 978-83-7624-110-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,7684/9756
Autorzy: Joanna Petera-Zganiacz, Danuta Dzieduszyńska, Jacek Forysiak, Krystyna Milecka, Milena Obremska, Michał Słowiński, Daniel Okupny, Juliusz Twardy.
Tytuł: Abiotyczne determinanty zapisu szaty ro¶linnej w młodszym dryasie / Joanna Petera-Zganiacz, Danuta Dzieduszyńska, Jacek Forysiak, Krystyna Milecka, Milena Obremska, Michał Słowiński, Daniel Okupny, Juliusz Twardy
¬ródło: W: Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. T. 7 / pod redakcj± Andrzeja Kostrzewskiego, Alfreda Stacha i Mikołaja Majewskiego
Adres wydawniczy: Poznań : Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM, 2018
Opis fizyczny: S. 159-163
p-ISBN: 978-83-936793-0-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,4685/9756
Autorzy: Bernadeta Stano.
Tytuł: Adam Marczyński w nurcie krakowskiego malarstwa materii : wokół roku 1960 / Bernadeta Stano
¬ródło: W: Profesor Adam Marczyński i jego Pracownia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1948-1980 : artystyczne wpływy i kontynuacje : praca zbiorowa / pod redakcj± Romualda Oramusa
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, [2018]
Opis fizyczny: S. 46-53
p-ISBN: 978-83-914634-2-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,5686/9756
Autorzy: Grzegorz Nycz.
Tytuł: Agresja Rosji przeciw Ukrainie i "nowa zimna wojna" jako zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski oraz Europy ¦rodkowo-Wschodniej / Grzegorz Nycz
¬ródło: W: Wojna - wojsko - bezpieczeństwo poprzez stulecia i epoki. T. 3 : studia i materiały / redakcja Andrzej Aksamitowski, Renata Gałaj-Dempniak, Danuta Okoń, Aleksander Smoliński, Henryk Walczak, Andrzej Wojtaszak
Adres wydawniczy: Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2018
Opis fizyczny: S. 141-166
p-ISBN: 978-83-7867-775-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,4687/9756
Autorzy: Bernadeta Stano.
Tytuł: Akcje plenerowe w przestrzeni industrialnej w okresie PRL-u / Bernadeta Stano
¬ródło: W: Wędrowanie sztuki / pod redakcj± Arura Badacha i Katarzyny Chrudzimskiej-Uhery
Adres wydawniczy: Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2018
Opis fizyczny: S. 80-93
p-ISBN: 978-83-946646-8-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,7688/9756
Autorzy: Tomasz Cyrol.
Tytuł: Aksjologiczne aspekty ugody mediacyjnej / Tomasz Cyrol
¬ródło: W: Arbitraż i mediacja - perspektywy prywantnoprawna i publicznoprawna : między teori± a praktyk± : księga pami±tkowa ku czci profesora Jana Łukasiewicza / pod redakcj± Jana Olszewskiego, Łukasza Błaszczaka, Rafała Morka
Adres wydawniczy: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018
Opis fizyczny: S. 121-137
p-ISBN: 978-83-7996-606-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,1689/9756
Autorzy: Maria Rożnowska.
Tytuł: Aktualne tendencje w działalno¶ci przedsiębiorstw prowadz±cych horyzontalne portale internetowe w Polsce - szanse i bariery rozwoju / Maria Rożnowska
¬ródło: W: Wybrane problemy bezpieczeństwa. T. 1 / redakcja naukowa: Ewa Fogelzang-Adler, Edyta Sadowska
Adres wydawniczy: Kraków : Europejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki i Rozwoju ; Wydział Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: S. 111-121
p-ISBN: 978-83-63991-65-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,55690/9756
Autorzy: Ewa Horyń, Ewa Zmuda.
Tytuł: Akty mowy motywuj±ce do działania w komunikacji trenerek personalnych na przykładzie wypowiedzi Ewy Chodakowskiej / Ewa Horyń, Ewa Zmuda
¬ródło: W: Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce : ujęcie interdyscyplinarne. T. 6 / pod redakcj± Joanny Mampe, Lady Ovchinnikovej i Fadhila Marzouka
Adres wydawniczy: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018
Opis fizyczny: S. 87-96
p-ISBN: 978-83-7865-652-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,6691/9756
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń.
Tytuł: Aktywizacja osób w wieku senioralnym jako forma przeciwdziałania ageizmowi / Halina Pawłowska-Jaroń
¬ródło: W: Oblicza staro¶ci : zagadnienia teorii i praktyki / redakcja merytoryczna Anna Siudak, Halina Pawłowska-Jaroń, Ewa Bielenda-Mazur
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2018
Opis fizyczny: S. 259-272
p-ISBN: 978-83-7624-142-5
Seria: (Nowa Logopedia / Polskie Towarzystwo Logopedyczne Oddział Małopolski ; t. 7)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,8692/9756
Autorzy: Bernadeta Stano.
Tytuł: Aktywno¶ć badawcza i kuratorska instytucji kultury na polu ratowania dziedzictwa industrialnego = Research and Curator Activity of Institutions of Culture in the Area of Saving Industrial Heritage / Bernadeta Stano
¬ródło: W: Dziedzictwo i odpowiedĽ w sztuce współczesnej = Heritage and response in contemporary / redakcja Łukarz Murzyn, Rafał Solewski, Sebastian Stakiewicz, Bernadeta Stano
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: S. 295-311; 621-637
p-ISBN: 978-83-8084-241-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 880)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL, ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:693/9756
Autorzy: Grażyna Gunia, Agnieszka Ochman.
Tytuł: Aktywno¶ć osób z niepełnosprawno¶ci± i pełnosprawnych w czasie wolnym w zróżnicowanych przestrzeniach społecznych - doniesienie z badań własnych / Grażyna Gunia, Agnieszka Ochman
¬ródło: W: Teoria i praktyka oddziaływań profilaktyczno-wspieraj±cych rozwój osób z niepełnosprawno¶ci± : w trosce o dobrostan człowieka. T. 5 / pod red. Katarzyny Parys, Małgorzaty Trojańskiej, Agnieszki Ochman
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: S. 73-92
p-ISBN: 978-83-8084-202-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 861)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1
DOI:694/9756
Autorzy: Norbert Pikuła, Katarzyna Białożyt.
Tytuł: Aktywno¶ć zawodowa osób starszych / Norbert G. Pikuła, Katarzyna Białożyt
¬ródło: W: Nauka, edukacja, praca : profesorowi Stefanowi Michałowi Kwiatkowskiemu w 70-lecie urodzin / redakcja Urszula Jeruszka, Jan Łaszczyk, Barbara Marcinkowska, Franciszek Szlosek
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2018
Opis fizyczny: S. 604-615
p-ISBN: 978-83-66030-00-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,6695/9756
Autorzy: Magdalena Kwiek, Anna Kolasińska, Matylda Siwek.
Tytuł: Aktywny senior w roli animatora sportu w rodzinie / Magdalena Kwiek, Anna Kolasińska, Matylda Siwek
¬ródło: W: Człowiek w zdrowiu i chorobie [Dokument elektroniczny] : promocja zdrowia, pielęgnowanie i rehabilitacja / red. naukowa Jacek A. Pietrzyk
Adres wydawniczy: Tarnów : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, 2018
Opis fizyczny: S. 301-306
p-ISBN: 978-83-952363-0-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000696/9756
Autorzy: Elżbieta Rudnicka-Fira.
Tytuł: Alfred Zaręba jako dialektolog i onomasta / Elżbieta Rudnicka-Fira
¬ródło: W: My z nich. 2, Spu¶cizna językoznawców drugiej połowy XX wieku / redakcja naukowa Zbigniew Greń, Krystyna Kleszczowa, Zofia Zaron
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego : BEL Studio Sp. z o.o., 2018
Opis fizyczny: S. 205-211
p-ISBN: 978-83-65667-70-0
p-ISBN: 978-83-7798-268-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,33697/9756
Autorzy: Jakub Kosek.
Tytuł: Alice Cooper: wizerunki (kontr)kulturowego prowokatora rocka / Jakub Kosek
¬ródło: W: Kontrkultura : motywy, manifestacje, dziedzictwo / pod redakcj± Alicji Węcławiak
Adres wydawniczy: Poznań : Europejskie Stowarzyszenie Kulturoznawcze, 2018
Opis fizyczny: S. 191-209
p-ISBN: 978-83-63174-08-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0.6698/9756
Autorzy: Jacek Szmańda, Karol Witkowski, Dorota Chmielowska, Ewa Smolska, Piotr Szwarczewski.
Tytuł: Analiza graniformametryczna obtoczenia ziaren kwarcu w ¶wietle parametrów uzyskiwanych aparatem Morphologi G3 / Jacek B. Szmańda,Karol Witkowski, Dorota Chmielowska, Ewa Smolska, Piotr Szwarczewski
¬ródło: W: Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. T. 7 / pod redakcj± Andrzeja Kostrzewskiego, Alfreda Stacha i Mikołaja Majewskiego
Adres wydawniczy: Poznań : Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM, 2018
Opis fizyczny: S. 191-195
p-ISBN: 978-83-936793-0-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,35699/9756
Autorzy: Marta Czyżewska.
Tytuł: Analiza możliwo¶ci wdrażania innowacyjnych modeli biznesowych w przedsiębiorstwach społecznych jako sposób poprawy ich ekonomizacji / Marta Czyżewska
¬ródło: W: Ekonomia społeczna między rynkiem, państwem a obywatelem / redakcja naukowa Dorota Murzyn, Janina Pach
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2018
Opis fizyczny: S. 188-201
p-ISBN: 978-83-8085-502-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,6700/9756
Autorzy: Artur Jach-Chrz±szcz.
Tytuł: Analiza Programu "Bezpieczny Kraków" / Artur Jach-Chrz±szcz
¬ródło: W: Polityka bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym : na przykładzie województwa małopolskiego / redakcja Janusz Ropski, Sabina Sanetra-Półgrabi, Paweł Ostachowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: S. 91-98
p-ISBN: 978-83-8084-189-5
Seria: (Praca Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 856)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,5
DOI:701/9756
Autorzy: Karol Witkowski, Jacek Szmańda.
Tytuł: Anastomozowanie dolnej Skawy w ¶wietle badań sedymentologicznych i materiałów archiwalnych / Karol Witkowski, Jacek Szmańda
¬ródło: W: Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. T. 7 / pod redakcj± Andrzeja Kostrzewskiego, Alfreda Stacha i Mikołaja Majewskiego
Adres wydawniczy: Poznań : Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM, 2018
Opis fizyczny: S. 213-216
p-ISBN: 978-83-936793-0-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,3
Adres url:702/9756
Autorzy: Ewa Horyń, Ewa Zmuda.
Tytuł: Andrzej w perspektywie (nie tylko) językowej / Ewa Horyń, Ewa Zmuda
¬ródło: W: Przeszło¶ć w języku zamknięta : in memoriam Andrae Bańkowski / redakcja Urszula Wójcik, Violeta Jaros przy udziale Izabeli Ku¶nierek, Pauliny Piaseckiej
Adres wydawniczy: Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2018
Opis fizyczny: S. 273-287
p-ISBN: 978-83-7455-570-8
Typ publikacji: PRO
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,8703/9756
Autorzy: Agnieszka Słaby.
Tytuł: Anna Franciszka z Gnińskich Zamoyska w roli protektorki - próba sondażu / Agnieszka Słaby
¬ródło: W: W kręgu patronatu kobiecego w XVII-XVIII wieku / redakcja Bożena Popiołek, Urszula Kicińska, Anna Penkała-Jastrzębska, Agnieszka Słaby
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: S. 253-267
p-ISBN: 978-83-8084-269-4
e-ISBN: 978-83-8084-270-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 889)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,82
DOI:704/9756
Autorzy: Anna Penkała-Jastrzębska.
Tytuł: Anna Wincenta z Fredrów Sapieżyna - zapomniana dobrodziejka / Anna Penkała-Jastrzębska
¬ródło: W: W kręgu patronatu kobiecego w XVII-XVIII wieku / redakcja Bożena Popiołek, Urszula Kicińska, Anna Penkała-Jastrzębska, Agnieszka Słaby
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: S. 239-251
p-ISBN: 978-83-8084-269-4
e-ISBN: 978-83-8084-270-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 889)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,7
DOI:705/9756
Autorzy: Danuta Łazarska.
Tytuł: Antropologia do¶wiadczenia osoby ucznia : o koncepcji badań w dydaktyce polonistycznej / Danuta Łazarska
¬ródło: W: Polonistyka na pocz±tku XXI wieku : diagnozy, koncepcje, perspektywy. T. 5, W kręgu (glotto) dydaktyki / redakcja naukowa Aleksandra Achtelik, Karolina Graboń, Jolanta Tambor
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego, 2018
Opis fizyczny: S. 143-154
p-ISBN: 978-83-226-3584-1
e-ISBN: 978-83-226-3585-8
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach ; nr 3788)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,5706/9756
Autorzy: Hubert Mazur, Agnieszka Rosa.
Tytuł: Archiwa a publiczno¶ć / Hubert Mazur, Agnieszka Rosa
¬ródło: W: Historia w przestrzeni publicznej / pod redakcj± Joanny Wojdon
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2018
Opis fizyczny: S. 263-271
p-ISBN: 978-83-01-19797-1
Seria: (Historia w działaniu)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,5707/9756
Autorzy: Sebastian Stankiewicz.
Tytuł: Artystyczne praktyki badawcze Adama Marczyńskiego / Sebastian Stankiewicz
¬ródło: W: Profesor Adam Marczyński i jego Pracownia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1948-1980 : artystyczne wpływy i kontynuacje : praca zbiorowa / pod redakcj± Romualda Oramusa
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, [2018]
Opis fizyczny: S. 76-85
p-ISBN: 978-83-914634-2-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,56708/9756
Autorzy: Bernadeta Stano.
Tytuł: Arty¶ci w postindustrialnej ruinie - działania site-specific w krajobrazie skażonym cywilizacj± przemysłow± / Bernadeta Stano
¬ródło: W: Architektura w krajobrazie : harmonia - kompromis - konflikt / pod redakcj± Weroniki Kobylińskiej-Bunsch
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, 2018
Opis fizyczny: S. 425-436
p-ISBN: 978-83-944154-5-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,6709/9756
Autorzy: Edyta Sadowska.
Tytuł: Asymetryczne zagrożenia bezpieczeństwa - eugenika i rozwój nauki / Edyta Sadowska
¬ródło: W: Wybrane problemy bezpieczeństwa. T. 1 / redakcja naukowa: Ewa Fogelzang-Adler, Edyta Sadowska
Adres wydawniczy: Kraków : Europejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki i Rozwoju ; Wydział Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: S. 122-133
p-ISBN: 978-83-63991-65-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,6710/9756
Autorzy: Sabina Olszyk.
Tytuł: Attaché obrony - rola i zadania w działaniach na rzecz bezpieczeństwa / Sabina Olszyk
¬ródło: W: Współczesna polityka bezpieczeństwa : aspekty polityczne, gospodarcze i militarne. T. 2 / redakcja naukowa Marek Delong, Mira Malczyńska-Biały
Adres wydawniczy: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018
Opis fizyczny: S. 177-193
p-ISBN: 978-83-7996-599-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,21711/9756
Autorzy: Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska.
Tytuł: Autokefalia Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej i jej wpływ na bezpieczeństwo Ukrainy i regionu / Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska
¬ródło: W: Wybrane problemy bezpieczeństwa. T. 4 / redakcja naukowa Ewa Fogelzang-Adler, Edyta Sadowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydział Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie przy współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Promocji Nauki i Rozwoju, 2018
Opis fizyczny: S. 119-140
p-ISBN: 978-83-63991-68-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000712/9756
Autorzy: Marcin Dziwisz.
Tytuł: Autorski idiolekt i jego wpływ na obraz rzeczywisto¶ci fantastycznej (na przykładzie wybranych utworów Andrzeja Sapkowskiego) / Marcin Dziwisz
¬ródło: W: Nauki humanistyczne i społeczne. Czę¶ć III / redakcja naukowa Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Le¶ny
Adres wydawniczy: Poznań : Młodzi Naukowcy, 2018
Opis fizyczny: S. 28-34
p-ISBN: 978-83-65917-87-4
e-ISBN: 978-83-65917-86-7
Seria: (Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,57713/9756
Autorzy: Janusz Mółka, Miłosz Mółka.
Tytuł: Badania biograficzne wspomaganiem w rozumieniu procesów resocjalizacji / Janusz Mółka, Miłosz Mółka
¬ródło: W: Wychowanie, socjalizacja, edukacja : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Andrzejowi Michałowi de Tchorzewskiemu z okazji 75. rocznicy urodzin i 50-lecia pracy naukowej / redakcja Marzena Chrost, Krzysztof Jakubiak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2018
Opis fizyczny: S. 425-438
p-ISBN: 978-83-7614-377-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,7714/9756
Autorzy: Daniel Okupny, Beata Gebus-Czupyt, Witold Paweł Alexandrowicz, Adam Michczyński.
Tytuł: Badania martwic wapiennych buduj±cych złoża torfowisk Ľródliskowych w okolicach Buska-Zdrój / Daniel Okupny, Beata Gebus-Czupyt, Witold Paweł Alexandrowicz, Adam Michczyński
¬ródło: W: Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. T. 7 / pod redakcj± Andrzeja Kostrzewskiego, Alfreda Stacha i Mikołaja Majewskiego
Adres wydawniczy: Poznań : Instytut Geoekologii i Geoinformacji UAM, 2018
Opis fizyczny: S. 141-146
p-ISBN: 978-83-936793-0-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,35715/9756
Autorzy: Ewa Fogelzang-Adler.
Tytuł: Bartosz Rzońca, Krakowska Choragiew Harcerzy w latch 1945-1950, Kraków 2015, ss. 162. / Ewa Fogelzang-Adler
¬ródło: W: Wybrane problemy bezpieczeństwa. T. 1 / redakcja naukowa: Ewa Fogelzang-Adler, Edyta Sadowska
Adres wydawniczy: Kraków : Europejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki i Rozwoju ; Wydział Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: S. 153-163
p-ISBN: 978-83-63991-65-4
Uwagi: Artykuł recenzyjny.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,55716/9756
Autorzy: Tomasz Chomiszczak.
Tytuł: Beksiński : ostatnia migawka = Beksiński: The Last Shutter / Tomasz Chomiszczak
¬ródło: W: Zdzisław Beksiński : antologia twórczo¶ci. Cz. 1, Fotografia = Anthology of Works. Part 1, Photography / [oprac. Wiesław Banach, Janusz Barycki]
Adres wydawniczy: Rzeszów : Fundacja Beksiński, 2018
Opis fizyczny: S. 8-13
p-ISBN: 978-83-929805-3-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000717/9756
Autorzy: Paweł Ostachowski.
Tytuł: Bezpieczeństwo ekologiczne w polityce inwestycyjnej gmin powiatu olkuskiego w latach 2011-2015 / Paweł Ostachowski
¬ródło: W: Polityka bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym : na przykładzie województwa małopolskiego / redakcja Janusz Ropski, Sabina Sanetra-Półgrabi, Paweł Ostachowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: S. 9-19
p-ISBN: 978-83-8084-189-5
Seria: (Praca Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 856)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,5
DOI:718/9756
Autorzy: Krzysztof Sala.
Tytuł: Bezpieczeństwo ekonomiczne w układach lokalnych : studium przypadku Częstochowy / Krzysztof Sala
¬ródło: W: Bezpieczeństwo pozamilitarne w XX-XXI wieku : zagrożenia, wyzwania, koncepcje : monografia / redakcja naukowa Henryk Kromołowski, Katarzyna Kukowska, Agnieszka Kwiatek
Adres wydawniczy: Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarz±dzania Politechniki Częstochowskiej, 2018
Opis fizyczny: S. 107-116
p-ISBN: 978-83-65951-38-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,5719/9756
Autorzy: Edyta Sadowska.
Tytuł: Bezpieczeństwo energetyczne na przykładzie Ukrainy : ropa naftowa i gaz ziemny: stan obecny, perspektywy / Edyta Sadowska
¬ródło: W: Wybrane problemy bezpieczeństwa. T. 4 / redakcja naukowa Ewa Fogelzang-Adler, Edyta Sadowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydział Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie przy współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Promocji Nauki i Rozwoju, 2018
Opis fizyczny: S. 108-118
p-ISBN: 978-83-63991-68-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000720/9756
Autorzy: Anna Lisowska.
Tytuł: Bezpieczeństwo i sprawno¶ć służb ochrony granicy państwowej jako integralny element kształtowania bezpieczeństwa w samorz±dach nadgranicznych / Anna Lisowska
¬ródło: W: Polityka bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym : na przykładzie województwa małopolskiego / redakcja Janusz Ropski, Sabina Sanetra-Półgrabi, Paweł Ostachowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: S. 77-88
p-ISBN: 978-83-8084-189-5
Seria: (Praca Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 856)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,5
DOI:721/9756
Autorzy: Anna Oliwa.
Tytuł: Bezpieczeństwo imprez masowych jako przykład bezpieczeństwa lokalnego w Krakowie / Anna Oliwa
¬ródło: W: Polityka bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym : na przykładzie województwa małopolskiego / redakcja Janusz Ropski, Sabina Sanetra-Półgrabi, Paweł Ostachowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: S. 42-49
p-ISBN: 978-83-8084-189-5
Seria: (Praca Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 856)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,5
DOI:722/9756
Autorzy: Katarzyna Pabis-Cisowska.
Tytuł: Bezpieczeństwo kulturowe a mniejszo¶ci etniczne i narodowe oraz regionalne w Polsce w ¶wietle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludno¶ci i Mieszkań 2011 / Katarzyna Pabis-Cisowska
¬ródło: W: Bezpieczeństwo Polski w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej / redakcja naukowa Andrzej Żebrowski, Łukasz Zweiffel, Katarzyna Kowalska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: S. 95-118
p-ISBN: 978-83-8084-139-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 838)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,3723/9756
Autorzy: Andrzej Żebrowski.
Tytuł: Bezpieczeństwo państwa : II Rzeczpospolita - trudne pocz±tki / Andrzej Żebrowski
¬ródło: W: Wybrane problemy bezpieczeństwa. T. 3 / redakcja naukowa Ewa Fogelzang-Adler, Edyta Sadowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydział Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie przy współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Promocji Nauki i Rozwoju, 2018
Opis fizyczny: S. 7-43
p-ISBN: 978-83-63991-67-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000724/9756
Autorzy: Andrzej Żebrowski.
Tytuł: Bezpieczeństwo państwa II Rzeczpospolita : trudne pocz±tki : czę¶ć druga / Andrzej Żebrowski
¬ródło: W: Wybrane problemy bezpieczeństwa. T. 4 / redakcja naukowa Ewa Fogelzang-Adler, Edyta Sadowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydział Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie przy współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Promocji Nauki i Rozwoju, 2018
Opis fizyczny: S. 19-41
p-ISBN: 978-83-63991-68-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000725/9756
Autorzy: Paweł Łubiński.
Tytuł: Bezpieczeństwo państwa w kontek¶cie koncepcji suwerenno¶ci politycznej współczesnych ¶rodowisk narodowych w Polsce / Paweł Łubiński
¬ródło: W: Refleksje o przeszło¶ci, spojrzenie na współczesno¶ć : monografia po¶więcona Profesorowi Sergiuszowi Wasiucie z okazji 60-letniego Jubileuszu i 35-lecia pracy zawodowej / [redakcja Olga Wasiuta]
Adres wydawniczy: Kraków : Drukarnia Styl Anna Dura, 2018
Opis fizyczny: S. 291-305
p-ISBN: 978-83-942367-9-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,8726/9756
Autorzy: Paweł Łubiński.
Tytuł: Bezpieczeństwo publiczne jako element bezpieczeństwa wewnętrznego - kategoryzacja, uwarunkowania, zależno¶ci / Paweł Łubiński
¬ródło: W: Współczesne uwarunkowania zarz±dzania bezpieczeństwem wewnętrznym państwa / redakcja naukowa: Janusz Falecki, Rafał Kochańczyk, Piotr Sowizdraniuk
Adres wydawniczy: Katowice : Szkoła Policji w Katowicach, 2018
Opis fizyczny: S. 113-129
p-ISBN: 978-83-934380-8-2
Seria: (Protegere et Prodesse ; 11)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,1727/9756
Autorzy: Paweł Skorut.
Tytuł: Bezpieczeństwo ustroju państwa, niepodległo¶ć i nienaruszalno¶ć terytoriumm Rzeczypospolitej w projektach Konstytucji RP klubów parlamentarnych Konfederacji Polski Niepodległej z 1993 roku oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej z 1994 roku : analiza zagadnienia na wybranych przykładach / Paweł Skorut
¬ródło: W: Niepodległa Polska : bezpieczeństwo i polityka w latach 1918-2018 / redakcja: Paweł Łubiński
Adres wydawniczy: Kraków ; [Stalowa Wola] : [Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Katedra Pedagogiki Katolickiej], 2018
Opis fizyczny: S. 301- 326
p-ISBN: 978-83-63835-91-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1728/9756
Autorzy: Anna Hajduk.
Tytuł: Bezsilno¶ć zmysłów : kilka słów o Szybie Józefa Barana / Anna Hajduk
¬ródło: W: Literackie kosmografie Józefa Barana / redakcja Piotr Borek, Marek Karwala, Roman Mazurkiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2018
Opis fizyczny: S. 129-138
p-ISBN: 978-83-7638-997-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,5729/9756
Autorzy: Ewa Młynarczyk.
Tytuł: Bieda w potocznej komunikacji językowej Polaków / Ewa Młynarczyk
¬ródło: W: Kultura komunikacji potocznej w językach słowiańskich / pod redakcj± Anny Piotrowicz, Małgorzaty Witaszek-Samborskiej, Krzysztofa Skibskiego
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2018
Opis fizyczny: S. 221-230
p-ISBN: 978-83-64864-89-6
Seria: (Kultura Komunikacji Językowej ; 5)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,5730/9756
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Bieniaszowice - "mała ojczyzna" / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Wierno¶ć Bogu i tradycji wsi wyrażana przed figur± Naj¶więtszego Serca Pana Jezusa w Bieniaszowicach / opracowanie zbiorowe pod redakcj±: Kazimierza Kosiniaka-Kamysza i ks. Jana Bartoszka
Adres wydawniczy: Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2018
Opis fizyczny: S. 27-34
p-ISBN: 978-83-7793-615-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,35731/9756
Autorzy: Roman Kochnowski.
Tytuł: Bilans dokonań wojennych Kaiserliche Marine 1914-1918 / Roman Kochnowski
¬ródło: W: Wielki przełom : konflikty zbrojne i przemiany wojskowo¶ci 1912-1923 / pod redakcj± Michała Baczkowskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Polska Akademia Umiejętno¶ci, 2018
Opis fizyczny: S. 95-106
p-ISBN: 978-83-7676-286-9
Seria: (Prace Komisji Historii Wojen i Wojskowo¶ci ; t. 11)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,65732/9756
Autorzy: Katarzyna Sowa-Bacia.
Tytuł: Błędy metodyczne w nauczaniu języka obcego w przedszkolu / Katarzyna Sowa-Bacia
¬ródło: W: Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. 1 / red. Artur Dariusz Kubacki, Katarzyna Sowa-Bacia
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: S. 10-25
p-ISBN: 978-93-8084-202-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 863)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,0
DOI:733/9756
Autorzy: Renata DĽwigoł.
Tytuł: Boskie a diabelskie - na podstawie polskich przysłów i frazeologizmów / Renata DĽwigoł
¬ródło: W: Dialog z Tradycj±. T. 1 / pod red. nauk. Stanisława Koziary, Ewy Młynarczyk i Bogusława Skowronka
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2018
Opis fizyczny: S. 208-223
p-ISBN: 978-83-7624-150-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,9734/9756
Autorzy: Przemysław Wywiał.
Tytuł: Bracia Herzogowie : z Wadowic ku Niepodległo¶ci / Przemysław Wywiał
¬ródło: W: "Idziemy w bój życia" : społeczno¶ć wadowickiego Gimnazjum w drodze do Niepodległej / redakcja naukowa Konrad Meus
Adres wydawniczy: Wadowice : Stowarzyszenie Absolwentów LO im. Marcina Wadowity w Wadowicach, 2018
Opis fizyczny: S. 111-123
p-ISBN: 978-83-65196-94-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000735/9756
Autorzy: Paweł Nowak.
Tytuł: Brak dostępu do kredytu jako przejaw wykluczenia finansowego / Paweł Nowak
¬ródło: W: Ekonomia społeczna między rynkiem, państwem a obywatelem / redakcja naukowa Dorota Murzyn, Janina Pach
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2018
Opis fizyczny: S. 443-458
p-ISBN: 978-83-8085-502-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,8736/9756
Autorzy: Mirosław Michalik, Ewa Przebinda.
Tytuł: Budowanie kompetencji lingwistycznej u osób niemówi±cych z wykorzystaniem strategii komunikacji alternatywnej / Mirosław Michalik, Ewa Przebinda
¬ródło: W: Metody terapii logopedycznej / redakcja naukowa Aneta Domagała, Urszula Mirecka
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018
Opis fizyczny: S. 143-181
p-ISBN: 978-83-227-9131-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 2737/9756
Autorzy: Edyta Chrobaczyńska-Plucińska.
Tytuł: Charakter debaty nad projektem konstytucji 1952 roku w ¶wietle materiałów propagandowych Zarz±du Politycznego Korpusu Bezpieczeństwa Węwnętrznego / Edyta Chrobaczyńska-Plucińska
¬ródło: W: Wojna - wojsko - bezpieczeństwo poprzez stulecia i epoki. T. 3 : studia i materiały / redakcja Andrzej Aksamitowski, Renata Gałaj-Dempniak, Danuta Okoń, Aleksander Smoliński, Henryk Walczak, Andrzej Wojtaszak
Adres wydawniczy: Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2018
Opis fizyczny: S. 471-491
p-ISBN: 978-83-7867-775-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 1,1738/9756
Autorzy: Mirosław Grzegórzek.
Tytuł: Charakterystyka postaci jako Ľródło wiedzy antropologicznej / Mirosław Grzegórzek
¬ródło: W: Język - lektura - interpretacja w dydaktyce szkolnej / redakcja naukowa Ewa Jaskółowa, Małgorzata Wójcik-Dudek
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego, 2018
Opis fizyczny: S. 99-114
p-ISBN: 978-83-226-3465-3
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach ; nr 3763)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,8739/9756
Autorzy: Magdalena Str±czyńska.
Tytuł: Charakterystyka prawno-instytucjonalna ochrony bezpieczeństwa lokalnego na przykładzie gminy i powiatu krakowskiego / Magadlena Str±czyńska
¬ródło: W: Polityka bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym : na przykładzie województwa małopolskiego / redakcja Janusz Ropski, Sabina Sanetra-Półgrabi, Paweł Ostachowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: S. 109-117
p-ISBN: 978-83-8084-189-5
Seria: (Praca Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 856)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,5
DOI:740/9756
Autorzy: Łukasz Stach.
Tytuł: Chińska milicja morska jako element realizacji interesów politycznych i militarnych Państwa ¦rodka / Łukasz Stach
¬ródło: W: Wojna - wojsko - bezpieczeństwo poprzez stulecia i epoki. T. 3 : studia i materiały / redakcja Andrzej Aksamitowski, Renata Gałaj-Dempniak, Danuta Okoń, Aleksander Smoliński, Henryk Walczak, Andrzej Wojtaszak
Adres wydawniczy: Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2018
Opis fizyczny: S. 347-364
p-ISBN: 978-83-7867-775-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,95741/9756
Autorzy: Jerzy Rajman.
Tytuł: Chorzów i parafia chorzowska w ¶redniowieczu / Jerzy Rajman
¬ródło: W: Chorzów. T. 2, Od wioski do założenia miasta / redakcja naukowa Jan Drabina
Adres wydawniczy: Chorzów : Muzeum w Chorzowie, 2018
Opis fizyczny: S. 65-129
p-ISBN: 978-83-64027-06-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 3,5742/9756
Autorzy: Natalia Malejky, Małgorzata Kły¶, Sebastian Kłusek, Martyna Bednarczyk.
Tytuł: Chrz±szcze jako ¶lady biologiczne przydatne w kryminalistyce / Natalia Malejky, Małgorzata Kły¶, Sebastian Kłusek, Martyna Bednarczyk
¬ródło: W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce : nauki przyrodnicze. Cz. 7, Zwierzęta, weterynaria, hodowla / redakcja naukowa Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Le¶ny
Adres wydawniczy: Poznań : Młodzi Naukowcy, 2018
Opis fizyczny: S. 80-86
p-ISBN: 978-83-66139-35-0
e-ISBN: 978-83-66139-36-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Liczba arkuszy: 0,5743/9756
Autorzy: Patrycja Włodek.
Tytuł: Ciało upolitycznione : męsko¶ć i retoryka polityczna w amerykańskim kinie reaganizmu lat osiemdziesi±tych / Patrycja Włodek
¬ródło: W: Język a media : wzory języka we współczesnych mediach / redakcja naukowa Bogusław Skowronek, Ewa Horyń, Agnieszka Walecka-Rynduch
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: S. 166-179
p-ISBN: 978-83-8084-120-8
e-ISBN: 978-83-8084-168-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 846)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1
DOI:744/9756
Autorzy: Danuta Łazarska.
Tytuł: Co pomaga przyszłym nauczycielom i uczniom w interpretacji literatury? / Danuta Łazarska
¬ródło: W: Język - lektura - interpretacja w dydaktyce szkolnej / redakcja naukowa Ewa Jaskółowa, Małgorzata Wójcik-Dudek
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego, 2018
Opis fizyczny: S. 85-98
p-ISBN: 978-83-226-3465-3
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach ; nr 3763)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,5745/9756
Autorzy: Marta Szymańska.
Tytuł: Co to znaczy uczyć funkcjonalnie? : próba odpowiedzi / Marta Szymańska
¬ródło: W: W krajobraz literacko-kulturowy i językowy wpisane... : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Bernadecie Niesporek-Szamburskiej w czterdziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej / redakcja naukowa Anna Guzy, Danuta Krzyżyk, Magdalena Ochwat, Małgorzata Wójcik-Dudek
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego, 2018
Opis fizyczny: S. 299-313
p-ISBN: 978-83-226-3354-0
e-ISBN: 978-83-226-3355-7
Seria: (Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach ; nr 3668)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,9746/9756
Autorzy: Emilia Musiał.
Tytuł: Co wspiera efektywne uczenie się? / Emilia Musiał
¬ródło: W: E-¶wiat bez bez granic i uprzedzeń / redakcja naukowa Janusz Morbitzer
Adres wydawniczy: D±browa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, 2018
Opis fizyczny: S. 59-67
p-ISBN: 978-83-65621-08-5
Seria: (Prace naukowe Akademii WSB)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,5747/9756
Autorzy: Katarzyna Dormus.
Tytuł: Codzienno¶ć i ¶więto w dziewiętnastowiecznych wspomnieniach Polek o domu rodzinnym / Katarzyna Dormus
¬ródło: W: Dom, codzienno¶ć i ¶więto : ceremonie i tradycje rodzinne : studia historyczno-antropologiczne / redakcja Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Marcin Gadocha
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: S. 197-208
p-ISBN: 978-83-8084-163-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 844)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,8
DOI:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]748/9756
Autorzy: Sylwester Bębas, Mariusz Z. Jędrzejko.
Tytuł: Cyberpornografia, cyberpedofilia, sexting : patologiczne zachowania seksualne w internecie / Sylwester Bębas, Mariusz Z. Jędrzejko
¬ródło: W: Pedagogika i profilaktyka społeczna : nowe wyzwania, konteksty, problemy. T. 1 / redakcja naukowa Mariusz Z. Jędrzejko, Adam Szwedzik
Adres wydawniczy: Milanówek-Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR Centrum Profilaktyki Społecznej, 2018
Opis fizyczny: S. 133-152
p-ISBN: 978-83-951691-0-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,8749/9756
Autorzy: Agnieszka Warchoł.
Tytuł: Cyberwojna - element futurologii czy rzeczywisto¶ci? / Agnieszka Warchoł
¬ródło: W: Wybrane problemy bezpieczeństwa. T. 2 / redaktor naukowy Ewa Fogelzang-Adler, Edyta Sadowska
Adres wydawniczy: Kraków : Europejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki i Rozwoju ; Wydział Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2018
Opis fizyczny: S. 39-56
p-ISBN: 978-83-63991-66-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,94750/9756
Autorzy: Jakub Gomułka.
Tytuł: Czego uczy nas do¶wiadczenie / Jakub Gomułka
¬ródło: W: Na ¶cieżkach pragnienia : księga jubileuszowa profesora Karola Tarnowskiego / pod redakcj± Krzysztofa Mecha i Wojciecha Zalewskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Znak, 2018