Wynik wyszukiwania

Zapytanie: PRO
Liczba odnalezionych rekordów: 11157

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/11157

Autorzy: Józef Brynkus.
Tytuł: Administracyjna rehabilitacja nauczycieli powiatu wadowickiego w latach 1956-1958 / Józef Brynkus
¬ródło: W: Nauczyciele polscy w przestrzeni zawodowej, społecznej i politycznej lat 1945-1999 / redakcja naukowa Arnold Kłonczyński, Anna Siekierska
Adres wydawniczy: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2023
Opis fizyczny: S. 55-85
p-ISBN: 978-83-8206-515-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0002/11157
Autorzy: Beata Kołodziejczyk-Mróz, Piotr Majcher.
Tytuł: Analiza ludzkiej kondycji na podstawie powie¶ci Miasto ¶lepców José Saramago / Beata Kołodziejczyk-Mróz, Piotr Majcher
¬ródło: W: Lekarz w czasach zarazy. T. 1, Studia z dziejów literatury i medycyny / redakcja Ewa Baum, Edward Białek, Dariusz Lewera, Krzysztof Wronecki
Adres wydawniczy: Wrocław : Quaestio, 2023
Opis fizyczny: S. 205-213
p-ISBN: 978-83-65815-55-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0003/11157
Autorzy: Artur Jach-Chrz±szcz.
Tytuł: Analiza stanu bezpieczeństwa energetycznego Polski i Węgier w następstwie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego / Artur Jach-Chrz±szcz
¬ródło: W: Polityka - wojskowo¶ć - bezpieczeństwo : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia działalno¶ci naukowej Profesora Romana Kochnowskiego / pod redakcj± Tomasza Skrzyńskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 446-455
p-ISBN: 978-83-8084-939-6
e-ISBN: 978-83-8084-940-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1157)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0004/11157
Autorzy: Sebastian Stankiewicz.
Tytuł: Beaty Stankiewicz model realizmu = The Beata Stankiewicz Model of Realism / Sebastian Stankiewicz
¬ródło: W: Beata Stankiewicz / redakcja/ managing editor: Martyna Sobczyk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo BUNKIER, 2023
Opis fizyczny: S. 42-50 ; 51-61
p-ISBN: 978-83-62224-91-3
Uwagi: Publikacja nierecenzowana.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL5/11157
Autorzy: Andrzej Kozera.
Tytuł: Bezpieczeństwo ekologiczne w zarz±dzaniu kryzysowym / Andrzej Kozera
¬ródło: W: Polityka - wojskowo¶ć - bezpieczeństwo : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia działalno¶ci naukowej Profesora Romana Kochnowskiego / pod redakcj± Tomasza Skrzyńskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 456-467
p-ISBN: 978-83-8084-939-6
e-ISBN: 978-83-8084-940-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1157)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0006/11157
Autorzy: Andrzej Kozera.
Tytuł: Biografie / Andrzej Kozera
¬ródło: W: Ponidzie. T. 2, Cywilizacja, kultura, tożsamo¶ć / pod redakcj± Andrzeja Kozery
Adres wydawniczy: Pinczów : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych w Pińczowie, 2023
Opis fizyczny: S. 263-454
p-ISBN: 978-83-62150-21-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.0007/11157
Autorzy: Przemysław Wywiał.
Tytuł: Budowa odporno¶ci państwa na zagrożenia jako nowy cel strategiczny w strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej / Przemysław Wywiał
¬ródło: W: Polityka - wojskowo¶ć - bezpieczeństwo : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia działalno¶ci naukowej Profesora Romana Kochnowskiego / pod redakcj± Tomasza Skrzyńskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 569-579
p-ISBN: 978-83-8084-939-6
e-ISBN: 978-83-8084-940-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1157)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0008/11157
Autorzy: Łukasz Kozera.
Tytuł: Cywilizacja słowiańska / Łukasz Kozera
¬ródło: W: Ponidzie. T. 2, Cywilizacja, kultura, tożsamo¶ć / pod redakcj± Andrzeja Kozery
Adres wydawniczy: Pinczów : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych w Pińczowie, 2023
Opis fizyczny: S. 39-47
p-ISBN: 978-83-62150-21-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.0009/11157
Autorzy: Katarzyna Gurczyńska-Sady.
Tytuł: Czy logiczne partie Traktatu logiczno-filozoficznego wi±ż± się jako¶ z partiami filozoficznymi? / Katarzyna Gurczyńska-Sady
¬ródło: W: Zrozumieć postrzeganie i pojmowanie człowieka oraz ¶wiata : prace dedykowane Profesorowi Józefowi Bremerowi SJ z okazji 70-lecia urodzin / redakcja naukowa: Adam Jonkisz, Jacek Poznański SJ, Jolanta Koszteyn
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2023
Opis fizyczny: S. 441-452
p-ISBN: 978-83-7614-557-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00010/11157
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Danuty Bieńkowskiej refleksje nad polszczyzn± biblijn± / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Na szlakach dawnej i współczesnej polszczyzny : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Danucie Bieńkowskiej / pod redakcj± Danuty Kowalskiej, Anny Lenartowicz-Zagrodnej, Magdaleny Pietrzak, Ewy WoĽniak
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023
Opis fizyczny: S. 55-67
p-ISBN: 978-83-8331-152-4
e-ISBN: 978-83-8331-153-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:11/11157
Autorzy: Zdzisław Noga.
Tytuł: Do Krakowa czy Lwowa? : przybysze z miast województwa sandomierskiego w wiekach od XV do XVI / Zdzisław Noga
¬ródło: W: Historia i dziedzictwo : księga jubileuszowa z okazji 45 rocznicy ¶więceń kapłańskich i 70 rocznicy urodzin ks. prof. dra hab. Jacka Urbana / pod redakcj± naukow± ks. Roberta Tyrały, Mariana Wolskiego, Józefa Kałużnego i Moniki Smyth
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe, 2023
Opis fizyczny: S. 141-156
p-ISBN: 9788363241773
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00012/11157
Autorzy: Andrzej Kozera.
Tytuł: Dobra kultury, ich ochrona i rola w państwie, wpływ globalizacji i regionalizmu na kulturę / Andrzej Kozera
¬ródło: W: Ponidzie. T. 2, Cywilizacja, kultura, tożsamo¶ć / pod redakcj± Andrzeja Kozery
Adres wydawniczy: Pinczów : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych w Pińczowie, 2023
Opis fizyczny: S. 135-175
p-ISBN: 978-83-62150-21-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00013/11157
Autorzy: Bartosz Drzewiecki.
Tytuł: Dokumentacja wytwarzana przez ludzi nauki - archiwalia nieoczywiste / Bartosz Drzewiecki
¬ródło: W: Archiwalia nieoczywiste / pod redakcj± pod redakcj± Dariusza Magiera i Rafała Borychowskiego
Adres wydawniczy: Siedlce : Archiwum Państwowe w Siedlcach : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2023
Opis fizyczny: S. 177-187
p-ISBN: 978-83-950869-9-1
p-ISBN: 978-83-67162-70-8
Seria: (¦wiaty Archiwalne ; T. 2)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:14/11157
Autorzy: Ewa Durek.
Tytuł: Dwory i dworki powiatu pińczowskiego oraz ich wła¶ciciele w walce o niepodległo¶ć 1939-1945 / Ewa Durek
¬ródło: W: Ponidzie. T. 2, Cywilizacja, kultura, tożsamo¶ć / pod redakcj± Andrzeja Kozery
Adres wydawniczy: Pinczów : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych w Pińczowie, 2023
Opis fizyczny: S. 215-238
p-ISBN: 978-83-62150-21-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00015/11157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Dyplomacja sowiecka a paryska konferencja pokojowa w 1919 roku : (kilka refleksji) / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Polityka - wojskowo¶ć - bezpieczeństwo : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia działalno¶ci naukowej Profesora Romana Kochnowskiego / pod redakcj± Tomasza Skrzyńskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 182-195
p-ISBN: 978-83-8084-939-6
e-ISBN: 978-83-8084-940-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1157)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00016/11157
Autorzy: Arkadiusz Urbaniec.
Tytuł: Dyskurs wystawy muzealnej - wykorzystanie współczesnych teorii humanistyki i muzeologii w kreowaniu narracji historycznej / Arkadiusz Urbaniec
¬ródło: W: Turystyka wobec nowych wyzwań : współczesne kierunki kształcenia w akademickiej i szkolnej edukacji turystycznej / redakcja Bożena Popiołek, Natalia Bursiewicz, Urszula Kicińska, Anna Penkała-Jastrzębska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 215-227
p-ISBN: 978-83-8084-925-9
e-ISBN: 978-83-8084-926-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1153)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00017/11157
Autorzy: Marta Olszak, Paulina Rus.
Tytuł: Działalno¶ć Wojsk Obrony Terytorialnej w Polsce w ramach wspierania systemu bezpieczeństwa lokalnego / Marta Olszak, Paulina Rus
¬ródło: W: Polityka - wojskowo¶ć - bezpieczeństwo : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia działalno¶ci naukowej Profesora Romana Kochnowskiego / pod redakcj± Tomasza Skrzyńskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 468-482
p-ISBN: 978-83-8084-939-6
e-ISBN: 978-83-8084-940-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1157)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00018/11157
Autorzy: Klaudia Rams.
Tytuł: Dziedzictwo kultury Kliszczaków w kontek¶cie edukacji regionalnej / Klaudia Rams
¬ródło: W: Turystyka wobec nowych wyzwań : współczesne kierunki kształcenia w akademickiej i szkolnej edukacji turystycznej / redakcja Bożena Popiołek, Natalia Bursiewicz, Urszula Kicińska, Anna Penkała-Jastrzębska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 257-270
p-ISBN: 978-83-8084-925-9
e-ISBN: 978-83-8084-926-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1153)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00019/11157
Autorzy: Agnieszka Słaby.
Tytuł: Dziedzictwo przemysłowe i turystyka postindustrialna jako element szkolnej edukacji historycznej / Agnieszka Słaby
¬ródło: W: Turystyka wobec nowych wyzwań : współczesne kierunki kształcenia w akademickiej i szkolnej edukacji turystycznej / redakcja Bożena Popiołek, Natalia Bursiewicz, Urszula Kicińska, Anna Penkała-Jastrzębska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 60-77
p-ISBN: 978-83-8084-925-9
e-ISBN: 978-83-8084-926-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1153)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00020/11157
Autorzy: Andrzej Kozera.
Tytuł: Dzieje powiatu pińczowskiego / Andrzej Kozera
¬ródło: W: Ponidzie. T. 2, Cywilizacja, kultura, tożsamo¶ć / pod redakcj± Andrzeja Kozery
Adres wydawniczy: Pinczów : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych w Pińczowie, 2023
Opis fizyczny: S. 49-82
p-ISBN: 978-83-62150-21-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00021/11157
Autorzy: Jarosław Jastrzębski.
Tytuł: Flota pancerników drednotowych Austro-Węgier / Jarosław Jastrzębski
¬ródło: W: Polityka - wojskowo¶ć - bezpieczeństwo : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia działalno¶ci naukowej Profesora Romana Kochnowskiego / pod redakcj± Tomasza Skrzyńskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 274-285
p-ISBN: 978-83-8084-939-6
e-ISBN: 978-83-8084-940-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1157)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00022/11157
Autorzy: Jarosław Jastrzębski.
Tytuł: Flota pancerników drednotowych Państwa Słoweńców, Chorwatów i Serbów / Jarosław Jastrzębski
¬ródło: W: Polityka - wojskowo¶ć - bezpieczeństwo : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia działalno¶ci naukowej Profesora Romana Kochnowskiego / pod redakcj± Tomasza Skrzyńskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 286-294
p-ISBN: 978-83-8084-939-6
e-ISBN: 978-83-8084-940-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1157)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00023/11157
Autorzy: Piotr Trojański.
Tytuł: Funkcje turystyczne i edukacyjne poobozowych miejsc pamięci w Polsce / Piotr Trojański
¬ródło: W: Turystyka wobec nowych wyzwań : współczesne kierunki kształcenia w akademickiej i szkolnej edukacji turystycznej / redakcja Bożena Popiołek, Natalia Bursiewicz, Urszula Kicińska, Anna Penkała-Jastrzębska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 228-244
p-ISBN: 978-83-8084-925-9
e-ISBN: 978-83-8084-926-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1153)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL24/11157
Autorzy: Angela Bajorek.
Tytuł: Heiduczek i Janosch - zabrzańscy autorzy literatury dziecięcej : topografie emotywne / Angela Bajorek
¬ródło: W: Młody ¦l±sk : dzieci, młodzież i literatura regionu / pod redakcj± Edwarka Białka, Doroty Michułki i Wojciecha Browarnego
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2023
Opis fizyczny: S. 201-213
p-ISBN: 978-83-229-3801-0
e-ISBN: 978-83-229-3806-5
Seria: (Kultura Literacka Dzieci i Młodzieży)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00025/11157
Autorzy: Jan Ry¶.
Tytuł: Ignacy Zarębski (1905-1974) jako organizator zespołu badawczego historyków wychowania w Wyższej Szkole Pedagogicznej (Uniwersytecie Pedagogicznym) w Krakowie / Jan Ry¶
¬ródło: W: Polscy historycy o¶wiaty i wychowania w XX i pocz±tkach XXI wieku : portrety naukowe i wspomnienia / redakcja naukowa Władysława Szulakiewicz, Andrzej Paweł Bie¶, Anna Królikowska, Beata Topij-Stempińska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2023
Opis fizyczny: S. 51-70
p-ISBN: 978-83-7614-545-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:26/11157
Autorzy: Olga Wasiuta.
Tytuł: Konceptualizacja zdalnej wojny : przeszło¶ć, teraĽniejszo¶ć i przyszło¶ć / Olga Wasiuta
¬ródło: W: Polityka - wojskowo¶ć - bezpieczeństwo : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia działalno¶ci naukowej Profesora Romana Kochnowskiego / pod redakcj± Tomasza Skrzyńskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 522-541
p-ISBN: 978-83-8084-939-6
e-ISBN: 978-83-8084-940-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1157)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00027/11157
Autorzy: Anna Penkała-Jastrzębska.
Tytuł: Kształcenie kadr do wykonywania zawodu pilota wycieczek : edukacja akademicka, kursy komercyjne, a może wył±cznie samodoskonalenie? / Anna Penkała-Jastrzębska
¬ródło: W: Turystyka wobec nowych wyzwań : współczesne kierunki kształcenia w akademickiej i szkolnej edukacji turystycznej / redakcja Bożena Popiołek, Natalia Bursiewicz, Urszula Kicińska, Anna Penkała-Jastrzębska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 15-42
p-ISBN: 978-83-8084-925-9
e-ISBN: 978-83-8084-926-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1153)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00028/11157
Autorzy: Dariusz Hyb¶.
Tytuł: Kultura bezpieczeństwa w aspekcie zjawiska cyberbullyingu / Dariusz Hyb¶
¬ródło: W: Funkcje bezpieczeństwa. Cz. 2 = Security functions. Pt. 2 / redakcja naukowa Jacek Fabisiak, Hanna Sommer, Grzegorz Zakrzewski
Adres wydawniczy: Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej Wydawca, 2023
Opis fizyczny: S. 39 - 48
p-ISBN: 978-83-7934-631-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00029/11157
Autorzy: Anna ¦lósarz.
Tytuł: Kulturowe Ľródła postdemokracji / Anna ¦lósarz
¬ródło: W: Postpolityka, postprawda, populizm : definiowanie (nie)oczywistych pojęć / redakcja naukowa Marek Sokołowski
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2023
Opis fizyczny: S. 95-119
p-ISBN: 978-83-8180-685-5
Seria: (Przestrzenie Życia Społecznego)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.00030/11157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Lektura nadobowi±zkowa : o ksi±żce Yvesa Freya Histoire des Polonais en France / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Historia jest polifoniczna : sztambuch Profesora Krzysztofa Zamorskiego / redakcja Marta Kurkowska-Budzan, Jakub Muchowski, Marcin Stasiak, Rafał Swakoń
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica, 2023
Opis fizyczny: S. 165-171
p-ISBN: 978-83-67497-33-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00031/11157
Autorzy: Angela Bajorek, Dorota Szczę¶niak.
Tytuł: Medycy krakowskiego getta w tekstach o zagładzie / Angela Bajorek, Dorota Szczę¶niak
¬ródło: W: Lekarz w czasach zarazy. T. 1, Studia z dziejów literatury i medycyny / redakcja Ewa Baum, Edward Białek, Dariusz Lewera, Krzysztof Wronecki
Adres wydawniczy: Wrocław : Quaestio, 2023
Opis fizyczny: S. 143-160
p-ISBN: 978-83-65815-55-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00032/11157
Autorzy: Sebastian Filus.
Tytuł: Muzeum Ziemi Miechowskiej - ¶wiadek przeszło¶ci regionu / Sebastian Filus
¬ródło: W: Turystyka wobec nowych wyzwań : współczesne kierunki kształcenia w akademickiej i szkolnej edukacji turystycznej / redakcja Bożena Popiołek, Natalia Bursiewicz, Urszula Kicińska, Anna Penkała-Jastrzębska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 271-280
p-ISBN: 978-83-8084-925-9
e-ISBN: 978-83-8084-926-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1153)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00033/11157
Autorzy: Jarosław Pietrzak, Monika Łękawska.
Tytuł: Nevers i Blois - dwa francuskie miasta dwóch polskich królowych i ich znaczenie w turystyce kulturowej / Jarosław Pietrzak, Monika Łękawska
¬ródło: W: Turystyka wobec nowych wyzwań : współczesne kierunki kształcenia w akademickiej i szkolnej edukacji turystycznej / redakcja Bożena Popiołek, Natalia Bursiewicz, Urszula Kicińska, Anna Penkała-Jastrzębska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 104-133
p-ISBN: 978-83-8084-925-9
e-ISBN: 978-83-8084-926-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1153)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL34/11157
Autorzy: Olga Wasiuta.
Tytuł: Okno Overtona a wojna w Ukrainie / Olga Wasiuta
¬ródło: W: Polityka - wojskowo¶ć - bezpieczeństwo : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia działalno¶ci naukowej Profesora Romana Kochnowskiego / pod redakcj± Tomasza Skrzyńskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 503-521
p-ISBN: 978-83-8084-939-6
e-ISBN: 978-83-8084-940-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1157)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00035/11157
Autorzy: Andrzej Kozera.
Tytuł: O¶wiata i szkolnictwo w powiecie pińczowskim w latach 1867-1945 / Andrzej Kozera
¬ródło: W: Ponidzie. T. 2, Cywilizacja, kultura, tożsamo¶ć / pod redakcj± Andrzeja Kozery
Adres wydawniczy: Pinczów : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych w Pińczowie, 2023
Opis fizyczny: S. 203-213
p-ISBN: 978-83-62150-21-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00036/11157
Autorzy: Judyta Pogonowicz.
Tytuł: Poczet Królów Polskich już nie według Jana Matejki : historia ostatniego "wawelskiego króla" według Krzysztofa Garbaczewskiego / Judyta Pogonowicz
¬ródło: W: Opowiedzieć historię : polska dramaturgia współczesna po 2006 roku / pod red. Joanny Królikowskiej i Weroniki Żyły
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023
Opis fizyczny: 113-128
p-ISBN: 978-83-8331-081-7
e-ISBN: 978-83-8331-082-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00037/11157
Autorzy: Jacek Sroka.
Tytuł: Podziały socjopolityczne i granice możliwo¶ci dyskursywnego rozwi±zywania problemów publicznych : przyczynek do dyskusji / Jacek Sroka
¬ródło: W: Polityka - wojskowo¶ć - bezpieczeństwo : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia działalno¶ci naukowej Profesora Romana Kochnowskiego / pod redakcj± Tomasza Skrzyńskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 137-143
p-ISBN: 978-83-8084-939-6
e-ISBN: 978-83-8084-940-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1157)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00038/11157
Autorzy: Remigiusz Kasprzycki.
Tytuł: Polacy wobec służby wojskowej w armiach zaborczych i polskich zbrojnych formacjach niepodległo¶ciowych w latach 1910-1918 : unikanie poboru i dezercje / Remigiusz Kasprzycki
¬ródło: W: Polityka - wojskowo¶ć - bezpieczeństwo : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia działalno¶ci naukowej Profesora Romana Kochnowskiego / pod redakcj± Tomasza Skrzyńskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 295-316
p-ISBN: 978-83-8084-939-6
e-ISBN: 978-83-8084-940-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1157)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00039/11157
Autorzy: Anna Kochnowska.
Tytuł: Polityka Wielkiej Brytanii wobec wojny w Ukrainie (2014-2022) / Anna Kochnowska
¬ródło: W: Polityka - wojskowo¶ć - bezpieczeństwo : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia działalno¶ci naukowej Profesora Romana Kochnowskiego / pod redakcj± Tomasza Skrzyńskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 107-116
p-ISBN: 978-83-8084-939-6
e-ISBN: 978-83-8084-940-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1157)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00040/11157
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Polski Tel Awiw : refleksje na kanwie najnowszych badań nad histori± miast i regionów Izraela / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Polityka - wojskowo¶ć - bezpieczeństwo : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia działalno¶ci naukowej Profesora Romana Kochnowskiego / pod redakcj± Tomasza Skrzyńskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 144-162
p-ISBN: 978-83-8084-939-6
e-ISBN: 978-83-8084-940-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1157)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00041/11157
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Polszczyzna biblijna i jej podłoże retoryczne - propozycje badawcze / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Nazwa - styl - tekst : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Umińskiej-Tytoń / pod redakcj± Anetty Gajdy, Anity Pawłowskiej-Ko¶cielniak, Rafała Zarębskiego
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023
Opis fizyczny: S. 267-278
p-ISBN: 978-83-8331-130-2
e-ISBN: 978-83-8331-131-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:42/11157
Autorzy: Bogdan Fischer.
Tytuł: Prawne uwarunkowania wykorzystania danych nieosobowych przez sztuczn± inteligencję - zagadnienia podstawowe / Bogdan Fischer
¬ródło: W: Prawo sztucznej inteligencji i nowych technologii 2 / redakcja naukowa: Bogdan Fischer, Adam P±zik, Marek ¦wierczyński
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2023
Opis fizyczny: S. 180-196
p-ISBN: 978-83-8328-124-7
Seria: (Zagadnienia Prawne)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:43/11157
Autorzy: Sergiusz Wasiuta.
Tytuł: Problemyy uznania ekobójstwa jako zbrodni / Sergiusz Wasiuta
¬ródło: W: Polityka - wojskowo¶ć - bezpieczeństwo : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia działalno¶ci naukowej Profesora Romana Kochnowskiego / pod redakcj± Tomasza Skrzyńskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 542-568
p-ISBN: 978-83-8084-939-6
e-ISBN: 978-83-8084-940-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1157)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00044/11157
Autorzy: Anna Włoch, Justyna Wojniak.
Tytuł: Profesor Czesław Majorek (1938-2002): uczony - mistrz i jego spojrzenie na model kształcenia nauczycieli / Anna Włoch, Justyna Wojniak
¬ródło: W: Polscy historycy o¶wiaty i wychowania w XX i pocz±tkach XXI wieku : portrety naukowe i wspomnienia / redakcja naukowa Władysława Szulakiewicz, Andrzej Paweł Bie¶, Anna Królikowska, Beata Topij-Stempińska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2023
Opis fizyczny: S. 217-238
p-ISBN: 978-83-7614-545-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:45/11157
Autorzy: Sławomir Kurek.
Tytuł: Przemiany demograficzno-migracyjne w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych w Polsce w ¶wietle procesów suburbanizacji / Sławomir Kurek
¬ródło: W: Człowiek w ¶rodowisku zamieszkania. : Samorz±d terytorialny wobec zmian demograficznych : materiały z III Kongresu Demograficznego. Czę¶ć 8 / redakcja naukowa: Piotr Szukalski
Adres wydawniczy: Warszawa : Główny Urz±d Statystyczny, 2023
Opis fizyczny: S. 121-139
p-ISBN: 978-83-67087-24-7
e-ISBN: 978-83-67087-25-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:46/11157
Autorzy: Józef Łaptos.
Tytuł: Przesłanki ambiwalentnej postawy Belgii wobec UNRRA i Planu Marshalla / Józef Łaptos
¬ródło: W: Polityka - wojskowo¶ć - bezpieczeństwo : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia działalno¶ci naukowej Profesora Romana Kochnowskiego / pod redakcj± Tomasza Skrzyńskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 117-136
p-ISBN: 978-83-8084-939-6
e-ISBN: 978-83-8084-940-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1157)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00047/11157
Autorzy: Tomasz Skrzyński.
Tytuł: Rola Armada de México w zapewnianiu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w latach 2006-2022 / Tomasz Skrzyński
¬ródło: W: Polityka - wojskowo¶ć - bezpieczeństwo : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia działalno¶ci naukowej Profesora Romana Kochnowskiego / pod redakcj± Tomasza Skrzyńskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 483-502
p-ISBN: 978-83-8084-939-6
e-ISBN: 978-83-8084-940-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1157)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00048/11157
Autorzy: Andrzej Kozera.
Tytuł: Rozwój gospodarczy powiatu do 1945 r. / Andrzej Kozera
¬ródło: W: Ponidzie. T. 2, Cywilizacja, kultura, tożsamo¶ć / pod redakcj± Andrzeja Kozery
Adres wydawniczy: Pinczów : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych w Pińczowie, 2023
Opis fizyczny: S. 83-99
p-ISBN: 978-83-62150-21-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00049/11157
Autorzy: Marek Herma.
Tytuł: Służba Polaków w lotnictwie Floty Czarnomorskiej Imperium Rosyjskiego w latach I wojny ¶wiatowej / Marek Herma
¬ródło: W: Polityka - wojskowo¶ć - bezpieczeństwo : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia działalno¶ci naukowej Profesora Romana Kochnowskiego / pod redakcj± Tomasza Skrzyńskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 257-273
p-ISBN: 978-83-8084-939-6
e-ISBN: 978-83-8084-940-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1157)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00050/11157
Autorzy: Andrzej Kozera.
Tytuł: Społeczeństwo Ponidzia w tradycji patriotycznej walki o niepodległo¶ć - republika pińczowska / Andrzej Kozera
¬ródło: W: Ponidzie. T. 2, Cywilizacja, kultura, tożsamo¶ć / pod redakcj± Andrzeja Kozery
Adres wydawniczy: Pinczów : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych w Pińczowie, 2023
Opis fizyczny: S. 255-261
p-ISBN: 978-83-62150-21-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00051/11157
Autorzy: Bernadeta Stano.
Tytuł: Sprawdzam. "Cóż to jest prawda?" / Bernadeta Stano
¬ródło: W: Sprawdzam. Cóż to jest prawda : publikacja towarzyszy wystawie: Sprawdzam. "Cóż to jest prawda?" 31 III - 31 V 2023 w Galerii Współczesnej Sztuki Sacrum "Dom Praczki" w Kielcach / redakcja naukowa: Bernadeta Stano
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2023
Opis fizyczny: S. 7-12
e-ISBN: 978-83-8084-934-1
Uwagi: Publikacja nierecenzowana.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Adres url:52/11157
Autorzy: Renata ¦liwa.
Tytuł: Stakeholder Engagement in Government Regulatory Initiatives / Renata ¦liwa
¬ródło: W: Obywatel w centrum działań e-administracji w Unii Europejskiej = Citizen-centric e-Government in the European Union / redakcja Sławomir Dudzik, Inga Kawka, Renata ¦liwa = edited by Sławomir Dudzik, Inga Kawka, Renata ¦liwa
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2023
Opis fizyczny: S. 79-97
p-ISBN: 978-83-8138-889-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:53/11157
Autorzy: Ryszard ¦lęczka.
Tytuł: ¦rodowisko naukowe Katedry Historii O¶wiaty i Wychowania Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (1972-2022) / Ryszard ¦lęczka
¬ródło: W: Polscy historycy o¶wiaty i wychowania w XX i pocz±tkach XXI wieku : portrety naukowe i wspomnienia / redakcja naukowa Władysława Szulakiewicz, Andrzej Paweł Bie¶, Anna Królikowska, Beata Topij-Stempińska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2023
Opis fizyczny: S. 339-360
p-ISBN: 978-83-7614-545-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:54/11157
Autorzy: Andrzej Franaszek.
Tytuł: ¦wiatło Beaty Stankiewicz = The Light of Beata Stankiewicz / Andrzej Franaszek
¬ródło: W: Beata Stankiewicz / redakcja/ managing editor: Martyna Sobczyk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo BUNKIER, 2023
Opis fizyczny: S. 20-24 ; 25-29
p-ISBN: 978-83-62224-91-3
Uwagi: Publikacja nierecenzowana.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL, ENG55/11157
Autorzy: Stefan Bielański.
Tytuł: Tradycje i współczesno¶ć włoskiej geopolityki / Stefan Bielański
¬ródło: W: Polityka - wojskowo¶ć - bezpieczeństwo : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia działalno¶ci naukowej Profesora Romana Kochnowskiego / pod redakcj± Tomasza Skrzyńskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 25-45
p-ISBN: 978-83-8084-939-6
e-ISBN: 978-83-8084-940-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1157)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00056/11157
Autorzy: Tomasz Wójtowicz.
Tytuł: Tureckie głębokie państwo : od powstania do upadku / Tomasz Wójtowicz
¬ródło: W: Polityka - wojskowo¶ć - bezpieczeństwo : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia działalno¶ci naukowej Profesora Romana Kochnowskiego / pod redakcj± Tomasza Skrzyńskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 196-215
p-ISBN: 978-83-8084-939-6
e-ISBN: 978-83-8084-940-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1157)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00057/11157
Autorzy: Urszula Kicińska, Katarzyna Paszkiewicz.
Tytuł: Turystyka edukacyjna jako alternatywna tradycyjnego nauczania szkolnego / Urszula Kicińska, Katarzyna Paszkiewicz
¬ródło: W: Turystyka wobec nowych wyzwań : współczesne kierunki kształcenia w akademickiej i szkolnej edukacji turystycznej / redakcja Bożena Popiołek, Natalia Bursiewicz, Urszula Kicińska, Anna Penkała-Jastrzębska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 43-59
p-ISBN: 978-83-8084-925-9
e-ISBN: 978-83-8084-926-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1153)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00058/11157
Autorzy: Józef Brynkus.
Tytuł: Wadowickie prywatne muzea i ich turystyczno-edukacyjny potencjał / Józef Brynkus
¬ródło: W: Turystyka wobec nowych wyzwań : współczesne kierunki kształcenia w akademickiej i szkolnej edukacji turystycznej / redakcja Bożena Popiołek, Natalia Bursiewicz, Urszula Kicińska, Anna Penkała-Jastrzębska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 245-256
p-ISBN: 978-83-8084-925-9
e-ISBN: 978-83-8084-926-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1153)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00059/11157
Autorzy: Natalia Bursiewicz.
Tytuł: Wpływ dziedzictwa architektonicznego na kreowanie turystycznego potencjału miasta na przykładzie Wrocławia / Natalia Bursiewicz
¬ródło: W: Turystyka wobec nowych wyzwań : współczesne kierunki kształcenia w akademickiej i szkolnej edukacji turystycznej / redakcja Bożena Popiołek, Natalia Bursiewicz, Urszula Kicińska, Anna Penkała-Jastrzębska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 78-91
p-ISBN: 978-83-8084-925-9
e-ISBN: 978-83-8084-926-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1153)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00060/11157
Autorzy: Łukasz Kozera.
Tytuł: Wpływ społeczno¶ci lokalnej na demokrację / Łukasz Kozera
¬ródło: W: Ponidzie. T. 2, Cywilizacja, kultura, tożsamo¶ć / pod redakcj± Andrzeja Kozery
Adres wydawniczy: Pinczów : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych w Pińczowie, 2023
Opis fizyczny: S. 7-26
p-ISBN: 978-83-62150-21-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00061/11157
Autorzy: Jarosław Indyk.
Tytuł: Wpływ, rola i znaczenie rakietowych pocisków balistycznych w polityce bezpieczeństwa Chińskiej Republiki Ludowej / Jarosław Indyk
¬ródło: W: Polityka - wojskowo¶ć - bezpieczeństwo : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia działalno¶ci naukowej Profesora Romana Kochnowskiego / pod redakcj± Tomasza Skrzyńskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 433-445
p-ISBN: 978-83-8084-939-6
e-ISBN: 978-83-8084-940-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1157)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00062/11157
Autorzy: Andrzej Żebrowski.
Tytuł: Wsparcie informacyjne operacji morskich (wybrane aspekty) / Andrzej Żebrowski
¬ródło: W: Polityka - wojskowo¶ć - bezpieczeństwo : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia działalno¶ci naukowej Profesora Romana Kochnowskiego / pod redakcj± Tomasza Skrzyńskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 370-430
p-ISBN: 978-83-8084-939-6
e-ISBN: 978-83-8084-940-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1157)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00063/11157
Autorzy: Monika Łękawska.
Tytuł: Zapomniane, lecz wci±ż żywe? : analiza potencjału dziedzictwa kulturowego mniejszo¶ci polskiej w północnej Serbii jako szansa dla rozwoju turystyki w regionie Wojwodiny / Monika Łękawska
¬ródło: W: Turystyka wobec nowych wyzwań : współczesne kierunki kształcenia w akademickiej i szkolnej edukacji turystycznej / redakcja Bożena Popiołek, Natalia Bursiewicz, Urszula Kicińska, Anna Penkała-Jastrzębska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 187-202
p-ISBN: 978-83-8084-925-9
e-ISBN: 978-83-8084-926-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1153)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00064/11157
Autorzy: Andrzej Kozera.
Tytuł: Życie i twórczo¶ć Józefa Mortona / Andrzej Kozera
¬ródło: W: Ponidzie. T. 2, Cywilizacja, kultura, tożsamo¶ć / pod redakcj± Andrzeja Kozery
Adres wydawniczy: Pinczów : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych w Pińczowie, 2023
Opis fizyczny: S. 239-252
p-ISBN: 978-83-62150-21-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.00065/11157
Autorzy: Sebastian Stankiewicz.
Tytuł: "Realizm to forma molestowania" czyli jak realizm unieważnia subwersję artystyczn± / Sebastian Stankiewicz
¬ródło: W: Sprawdzam. Cóż to jest prawda : publikacja towarzyszy wystawie: Sprawdzam. "Cóż to jest prawda?" 31 III - 31 V 2023 w Galerii Współczesnej Sztuki Sacrum "Dom Praczki" w Kielcach / redakcja naukowa: Bernadeta Stano
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2023
Opis fizyczny: S. 13-18
e-ISBN: 978-83-8084-934-1
Uwagi: Publikacja nierecenzowana.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Adres url:66/11157
Autorzy: Bogdan Fischer.
Tytuł: "¦lepy pozew i krótkowzroczny ustawodawca" : uwagi na marginesie projektu ustawy o wolno¶ci słowa w Interneci / Adam P±zik
¬ródło: W: Prawo sztucznej inteligencji i nowych technologii 2 / redakcja naukowa: Bogdan Fischer, Adam P±zik, Marek ¦wierczyński
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2023
Opis fizyczny: S. 367-397
p-ISBN: 978-83-8328-124-7
Seria: (Zagadnienia Prawne)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:67/11157
Autorzy: Krzysztof WoĽniakowski.
Tytuł: "Obaj z nim jeste¶my niepopularni" : Michał Römer o Józefie Albinie Herbaczewskim / Krzysztof WoĽniakowski
¬ródło: W: Pogranicze czyli polsko¶ć : księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Romanowskiemu / redakcja Agnieszka Biedrzycka, Paweł Bukowiec, Iwona Węgrzyn
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2022
Opis fizyczny: S. 167-184
p-ISBN: 978-83-233-5087-3
e-ISBN: 978-83-233-7303-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00068/11157
Autorzy: Jakub Kosek.
Tytuł: "Raise the Dead" : Transgatunkowe gry z żywiołem tanatycznym w działalno¶ci zespołu Hollywood Vampires / Jakub Kosek
¬ródło: W: Żywioły i ideologie w narracjach muzyki metalowej / redakcja naukowa Jakub Kosek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: S. 57-76
p-ISBN: 978-83-8084-827-6
e-ISBN: 978-83-8084-828-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1102)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00069/11157
Autorzy: Andrzej Franaszek.
Tytuł: "Straszne obłoki" : o dwóch wierszach Jarosława Iwaszkiewicza i Czesława Miłosza / Andrzej Franaszek
¬ródło: W: Poezja polska ostatnich dwustu lat : odczytania i przekroje : dla Profesora Mariana Stali na jubileusz / pod redakcj± Anny Czabanowskiej-Wróbel i Urszuli M. Pilch
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2022
Opis fizyczny: S. 261-278
p-ISBN: 978-83-233-5038-5
e-ISBN: 978-83-233-7269-1
Uwagi: Przedruk.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL70/11157
Autorzy: Barbara Nawolska, Joanna Ż±dło-Treder.
Tytuł: (Nie)odpowiedzialno¶ć za edukację matematyczn± według studentów pedagogiki przedszkolnej wczesnoszkolnej / Barbara Nawolska, Joanna Ż±dło-Treder
¬ródło: W: Ingardenowskie tropy w edukacji : w hołdzie Romanowi Ingardenowi w Jego roku / redakcja naukowa Ewa Żmijewska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 157-176
p-ISBN: 978-83-8084-815-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00071/11157
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: ***** ***, czyli wulgaryzmy używane podczas Strajku Kobiet a teoria relewancji / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Język a media : (r)ewolucja języka i komunikacji we współczesnych mediach w dobie pandemii / redakcja naukowa: Agnieszka Walecka-Rynduch, Bogusław Skowronek
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 33-41
p-ISBN: 978-83-7624-191-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:72/11157
Autorzy: Piotr Czarny, Bogumił Naleziński.
Tytuł: 100-lecie uchwalenia Konstytucji Federalnej Republiki Austrii - wybrane refleksje rocznicowe / Piotr Czarny, Bogumił Naleziński
¬ródło: W: Z prawem ustrojowym porównawczym przez ponad półwiecze : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Grzybowskiemu z okazji 55-lecia pracy naukowej / redakcja naukowa: Bogusław Przywora, Anna Rogacka-Łukasik, Krzysztof Skotnicki
Adres wydawniczy: Częstochowa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, 2022
Opis fizyczny: S. 75-94
p-ISBN: 978-83-66536-71-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:73/11157
Autorzy: Żaneta Mrożek.
Tytuł: Akredytacja podmiotów leczniczych celem zwiększenia poczucia bezpieczeństwa pacjentów / Żaneta Mrożek
¬ródło: W: Wybrane aspekty bezpieczeństwa pozamilitarnego : zagrożenia, wyzwania, koncepcje / redakcja Felicjan Bylok, Agnieszka Kwiatek, Maja Skiba
Adres wydawniczy: Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2022
Opis fizyczny: S. 21-30
p-ISBN: 978-83-7193-871-9
e-ISBN: 978-83-7193-872-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00074/11157
Autorzy: Katarzyna Białożyt-Wielonek.
Tytuł: Aktywno¶ć społeczna i edukacyjna kobiet po 75. roku życia z aglomeracji miejskich / Katarzyna Białożyt-Wielonek
¬ródło: W: Raporty z badań pedagogicznych b c 152 a b 153 a b c 2022 154 a b c 155 a Raporty z Badań b c 3 d e 156 a b / pod redakcj± Krystyny Heland-Kurzak, Katarzyny Pardej, Katarzyny Szostakowsiej
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2022
Opis fizyczny: S. 10-24
p-ISBN: 978-83-67721-00-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00075/11157
Autorzy: Anna Chromik.
Tytuł: Alma mater - zapiski o akademickiej partyzantce matczynej / Anna Chromik
¬ródło: W: Macierz/Matrix / redakcja Anna Chromik, Natalia Giemza, Katarzyna Bojarska ; współpraca Maciej Topolski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2022
Opis fizyczny: S. 85-106
p-ISBN: 978-83-233-5102-3
e-ISBN: 978-83-233-7320-9
Seria: (Wystawianie Teorii ; 4)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00076/11157
Autorzy: Justyna Szpond.
Tytuł: An invitation to the positivity and geometry of algebraic cycles / Justyna Szpond
¬ródło: W: Analytic and Algebraic Geometry 4 / redaktor: Stanisław Spodzieja, Tadeusz Krasiński
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022
Opis fizyczny: S. 163-174
p-ISBN: 978-83-8331-092-3
e-ISBN: 978-83-8331-093-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:77/11157
Autorzy: Natalia Demeshkant.
Tytuł: Analiza wzorców zachowania zdrowotnego dzieci i młodzieży: wyniki badań uczniów polskich szkół / Natalia Demeshkant
¬ródło: W: Kształtowanie kompetencji kluczowych w edukacji przyrodniczej od przedszkola po studia wyższe : refleksje - aplikacje - inspiracje / redakcja Ewa Gaju¶-Lankamer, Anna Maria Wójcik, Ilona Żeber-Dzikowska
Adres wydawniczy: Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2022
Opis fizyczny: S. 109-125
p-ISBN: 9788322796597
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:78/11157
Autorzy: Janusz Waligóra.
Tytuł: Antropologiczny nie-tylko-antropocentryzm : o psiej głowie i żywiole zwierzęcym w poezji Wisławy Szymborskiej / Janusz Waligóra
¬ródło: W: Człowiek wobec żywiołów : perspektywa interdyscyplinarna / pod redakcj± Grażyny Różańskiej
Adres wydawniczy: Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2022
Opis fizyczny: S. 171-192
p-ISBN: 978-83-7467-376-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00079/11157
Autorzy: Magdalena Lubińska-Bogacka.
Tytuł: Arteterapia w edukacji i terapii młodzieży niedostosowanych społecznie / Magdalena Lubińska-Bogacka
¬ródło: W: Kategorie (nie)obecne w edukacji resocjalizacyjnej, penitencjarnej i postpenitencjarnej / redakcja naukowa Bożena Majerek, Agnieszka Domagała-Kręcioch, Magdalena Lubińska-Bogacka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 245-267
p-ISBN: 978-83-67586-08-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:80/11157
Autorzy: Krystyna Latawiec.
Tytuł: Auto da fé Eliasa Canettiego (1935) w teatralnej adaptacji Pawła Mi¶kiewicza (Kraków 2005) / Krystyna Latawiec
¬ródło: W: Między filmem a teatrem 3 : na granicy : ¶rodkowoeuropejska przestrzeń kulturowa / pod redakcj± Justyny Kowal, Milana Lesiaka, Piotra Rudzkiego
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2022
Opis fizyczny: S. 67-78
p-ISBN: 978-83-229-3774-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00081/11157
Autorzy: Beata Ziębińska.
Tytuł: Beneficjenci ¶rodowiskowej pomocy społecznej / Beata Ziębińska
¬ródło: W: Pomoc społeczna : idea - rozwój - instytucje / redakcja naukowa: Elżbieta Bojanowska, Krzysztof Chaczko, Jerzy Krzyszkowski, Ewelina Zdebska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022
Opis fizyczny: S. 157-169
p-ISBN: 978-83-01-22114-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00082/11157
Autorzy: Paweł Łubiński.
Tytuł: Bezpieczeństwo ideologiczne w polskiej przestrzeni naukowo-badawczej na tle teorii sekurytyzacji / Paweł Łubiński
¬ródło: W: Wybrane aspekty bezpieczeństwa pozamilitarnego : zagrożenia, wyzwania, koncepcje / redakcja Felicjan Bylok, Agnieszka Kwiatek, Maja Skiba
Adres wydawniczy: Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2022
Opis fizyczny: S. 139-148
p-ISBN: 978-83-7193-871-9
e-ISBN: 978-83-7193-872-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00083/11157
Autorzy: Andrzej Żebrowski.
Tytuł: Bezpieczeństwo służb specjalnych : wybrane aspekty / Andrzej Żebrowski
¬ródło: W: Wybrane aspekty bezpieczeństwa pozamilitarnego : zagrożenia, wyzwania, koncepcje / redakcja Felicjan Bylok, Agnieszka Kwiatek, Maja Skiba
Adres wydawniczy: Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2022
Opis fizyczny: S. 207-218
p-ISBN: 978-83-7193-871-9
e-ISBN: 978-83-7193-872-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00084/11157
Autorzy: Paweł Walawender.
Tytuł: Bezrobocie długotrwałe w województwie podkarpackim w latach 1999-2019 / Paweł Walawender
¬ródło: W: Rodzina i społeczeństwo wobec współczesnych wyzwań polityki społecznej / redakcja Bogdan Więckiewicz, Mateusz Szast
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 65-81
p-ISBN: 978-83-8084-797-2
e-ISBN: 978-83-8084-798-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1121)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:85/11157
Autorzy: Anna Kamińska-Malandain.
Tytuł: Bogactwo dziecięcej filozofii - Jaspers, Bachelard, Korczak i Montessori / Anna Kamińska-Malandain
¬ródło: W: Janusz Korczak współcze¶nie w kulturze i edukacji / redakcja naukowa Agnieszka Roguska, Dorota Aydogdu
Adres wydawniczy: Siedlce : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2022
Opis fizyczny: S. 116-134
p-ISBN: 978-83-67162-48-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00086/11157
Autorzy: Jacek Sroka, Beata Pawlica, Joanna Podgórska-Rykała.
Tytuł: Budżetowanie obywatelskie : perspektywa formalnoprawna, społeczno-empiryczna, funkcjonalno-systemowa / Jacek Sroka, Beata Pawlica, Joanna Podgórska-Rykała
¬ródło: W: Samorz±d w systemie politycznym i terytorialno-administracyjnym Polski : osi±gnięcia i perspektywy rozwoju / redakcja naukowa: Robert Kmieciak, Katarzyna Walkowiak
Adres wydawniczy: Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2022
Opis fizyczny: S. 137-154
p-ISBN: 978-83-66740-66-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00087/11157
Autorzy: Joanna Bar.
Tytuł: Burundi 2005-2020 : piętnastolecie zmarnowanych szans / Joanna Bar
¬ródło: W: Współczesne wyzwania Afryki : klimat, demografia i polityka / pod redakcj± Arkadiusza Żukowskiego
Adres wydawniczy: Olsztyn : Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2022
Opis fizyczny: S. 185-202
p-ISBN: 978-83-66259-32-4
Seria: (Forum Politologiczne ; t. 30)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00088/11157
Autorzy: Ransom Ngenge.
Tytuł: Challenges due to COVID-19 in Cameroon / Ngenge Ransom Tanyu
¬ródło: W: Afryka w okresie pandemii COVID-19 : aspekty społeczne, kulturowe, ekonomiczne i polityczne / pod redakcj± Arkadiusza Żukowskiego
Adres wydawniczy: Olsztyn : Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2022
Opis fizyczny: S. 233-256
p-ISBN: 978-83-66259-31-7
Seria: (Forum Politologiczne ; t. 29)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00089/11157
Autorzy: Łukasz Kołoczek.
Tytuł: Chronienie Bycia w słowie : rozważania wokół terminu Bergen w filozofii Heideggera / Łukasz Kołoczek
¬ródło: W: Heidegger i metafizyka : Cezary Wodziński in memoriam 2 / redakcja i opracowanie Waleria Szydłowska-Hmissi
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 2022
Opis fizyczny: S. 185-218
p-ISBN: 978-83-7683-209-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00090/11157
Autorzy: Hubert Chudzio.
Tytuł: Cmentarz wojenny nr 260 w Zabawie w ¶wietle projektu "Inwentaryzacji grobów, kwater i cmentarzy wojennych w województwie małopolskim" w latach 2008-2018 / Hubert Chudzio
¬ródło: W: Wielka Wojna nad Dunajcem : Zabawa i okolice / redakcja Zdzisław Noga
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2022
Opis fizyczny: S. 135-147
p-ISBN: 978-83-8138-844-3
e-ISBN: 978-83-8138-845-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:91/11157
Autorzy: Krzysztof Sala.
Tytuł: Covid-19 a ¶wiadczenia usług w hotelach butikowych na przykładzie województwa pomorskiego / Krzysztof Sala
¬ródło: W: Teoria i praktyka przedsiębiorczo¶ci / redakcja naukowa Marian Kozaczka, Agata Nodżak, Karol Juszka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2022
Opis fizyczny: S. 247-262
p-ISBN: 978-83-8101-525-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00092/11157
Autorzy: Joanna Bar.
Tytuł: COVID-19 w tle zmiany politycznej w Burundi / Joanna Bar
¬ródło: W: Afryka w okresie pandemii COVID-19 : aspekty społeczne, kulturowe, ekonomiczne i polityczne / pod redakcj± Arkadiusza Żukowskiego
Adres wydawniczy: Olsztyn : Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2022
Opis fizyczny: S. 101-118
p-ISBN: 978-83-66259-31-7
Seria: (Forum Politologiczne ; t. 29)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00093/11157
Autorzy: Marcin Gacek.
Tytuł: Cruised Intellectuals - Raymond Aron and Roger Scruton / Marcin Gacek
¬ródło: W: Tradition and Change : Scruton's Philosophy and its Meaning for Contemporary Europe / edited by Piotr Wróblewski
Adres wydawniczy: Warszawa : European Conservatives and Reformists ; Wydawnictwo Naukowe Semper, 2022
Opis fizyczny: S. 93-108
p-ISBN: 978-83-7507-322-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00094/11157
Autorzy: Kazimiera Juszka.
Tytuł: Czynniki ochrony prowadzenia działalno¶ci gospodarczej w przeprowadzaniu oględzin w postępowaniu w sprawach o wykroczenia / Kazimiera Juszka
¬ródło: W: Teoria i praktyka przedsiębiorczo¶ci / redakcja naukowa Marian Kozaczka, Agata Nodżak, Karol Juszka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2022
Opis fizyczny: S. 207-218
p-ISBN: 978-83-8101-525-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00095/11157
Autorzy: Jovita Vaskevic-Bu¶.
Tytuł: Czytanie ze zrozumieniem kluczem do sukcesu życiowego / Jowita Vaskevic-Bu¶
¬ródło: W: Sukces życiowy w przestrzeni społecznej / redakcja naukowa Tomasz Ł±czek
Adres wydawniczy: Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2022
Opis fizyczny: S. 225-238
p-ISBN: 978-83-7133-977-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00096/11157
Autorzy: Małgorzata Chrobak.
Tytuł: Ćwiczenia (z) emocji w prozie dla młodzieży Joanny Jagiełło / Małgorzata Chrobak
¬ródło: W: Od powie¶ci dla dziewcz±t do narracji dziewczyńskich / redakcja naukowa Anna Nosek, Małgorzata Chrobak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 230-248
p-ISBN: 978-83-8084-887-0
e-ISBN: 978-83-8084-888-7
Seria: (Literatura i kultura dla dzieci i młodzieży (twórcy - tematy - konwencje) ; t. 4)
Seria: (Prace Monograficzne ; nr 1135)
Uwagi: Przedruk.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL97/11157
Autorzy: Vincentas Lamanauskas, Małgorzata Nodzyńska-Moroń.
Tytuł: Development and pilot evaluation of science bridging course for pre-service science teachers / Vincentas Lamanauskas, Małgorzata Nodzyńska-Moroń
¬ródło: W: Wielowymiarowo¶ć edukacji XXI wieku. T 3, Edukacja dorosłych : monografia wieloautorska / pod redakcj± naukow± Anny Klim-Klimaszewskiej, Sabiny Wieruszewskiej-Duraj
Adres wydawniczy: Siedlce : Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego, 2022
Opis fizyczny: S. 75-91
p-ISBN: 978-83-66597-51-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:98/11157
Autorzy: Andrzej Mazur, Andrzej Górz.
Tytuł: Discussion and conclusions / Andrzej Mazur, Andrzej Górz
¬ródło: W: Staphylinina : (Coleoptera: Staphylinidae) of Poland / scientific editors: Andrzej Mazur, Andrzej Melke
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2022
Opis fizyczny: S. 249-258
p-ISBN: 978-83-67112-35-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:99/11157
Autorzy: Renata Niziołek.
Tytuł: Do czego służy razkozianek mortyny? : o francuskim przekładzie Kongresu futurologicznego Stanisława Lema / Renata Niziołek
¬ródło: W: Przestrzenie przekładu. 6 / c pod redakcj± Jolanty Lubochy-Kruglik, Oksany Małysy, Gabrieli Wilk
Adres wydawniczy: Katowice : ¦l±sk Sp. z o. o. Wydawnictwo Naukowe : Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, 2022
Opis fizyczny: S. 61-70
p-ISBN: 978-83-8183-137-6
Seria: (Studia o Przekładzie ; nr 50)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000100/11157
Autorzy: Paweł Ostachowski.
Tytuł: Dostęp do gazu ziemnego i jego wykorzystanie przez mieszkańców regionu ¶więtokrzyskiego jako wyrazy działań lokalnych w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego i energetycznego / Paweł Ostachowski
¬ródło: W: Samorz±d terytorialny : bezpieczeństwo, ekologia, rozwój / redakcja naukowa Paweł Ostachowski, Joanna Podgóska-Rykała, Sabina Sanetra-Półgrabi
Adres wydawniczy: Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2022
Opis fizyczny: S. 38-58
p-ISBN: 978-83-8017-446-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:101/11157
Autorzy: Joanna Łukasik.
Tytuł: Do¶wiadczenia zdalnej edukacji w percepcji nauczycieli szkół muzycznych / Joanna Łukasik, Joanna Janas
¬ródło: W: Drogi i bezdroża edkuacji w okresie pandemii COVID-19 = Pathways and Roadsless of Education During the Covid-19 Pandemic / redakcja naukowa Ryszard Bera, Stanisława Byra, Nella Nyczkało
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2022
Opis fizyczny: S. 597-612
p-ISBN: 978-83-277-9625-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000102/11157
Autorzy: Danuta Bieńkowska, Stanisław Koziara.
Tytuł: Duch odnowy soborowej a współczesne tendencje w polskich przekładach Pisma ¦więtego : (aspekty filologiczne) / Danuta Bieńkowska, Stanisław Koziara
¬ródło: W: Odkrywanie tajemnic polszczyzny biblijnej : wybór łódzkich prac językoznawczych (1981-2021) / pod redakcj± Elżbiety Umińskiej-Tytoń
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022
Opis fizyczny: S. 55-68
p-ISBN: 978-83-8220-775-0
e-ISBN: 978-83-8220-776-7
Uwagi: Rozdział został wcze¶niej opublikowany w monografii "Humanistyczna recepcja Soboru Watykańskiego II : zbiór studiów" w 2014 roku.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL103/11157
Autorzy: Jolanta Machowska-Goc.
Tytuł: Duchowe szaty sukcesu w przestrzeni dyskursu religijnego / Jolanta Machowska-Goc
¬ródło: W: Sukces życiowy w przestrzeni społecznej / redakcja naukowa Tomasz Ł±czek
Adres wydawniczy: Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2022
Opis fizyczny: S. 149-161
p-ISBN: 978-83-7133-977-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000104/11157
Autorzy: Krystyna Latawiec.
Tytuł: Dwa przedstawienia A jak królem, a jak katem będziesz / Krystyna Latawiec
¬ródło: W: Wyobrażone, nieminione... : Tadeusz Nowak i jego twórczo¶ć / pod redakcj± Doroty Siwor
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Literatury, 2022
Opis fizyczny: S. 223-234
p-ISBN: 978-83-67170-76-5
e-ISBN: 978-83-67170-77-2
Seria: (Biblioteka Pana Cogito)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:105/11157
Autorzy: Ewa Durek.
Tytuł: Dwory i dworki powiatu pińczowskiego oraz ich wła¶ciciele w walce o niepodległo¶ć 1939-1945 / Ewa Durek
¬ródło: W: Ponidzie. T. 1, Cywilizacja, kultura, tożsamo¶ć / pod redakcj± Andrzeja Kozery
Adres wydawniczy: Pinczów : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych w Pińczowie, 2022
Opis fizyczny: S. 143-166
p-ISBN: 978-83-62150-21-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000106/11157
Autorzy: Arkadiusz Żukiewicz.
Tytuł: Dylematy etyczne w pracy socjalnej / Arkadiusz Żukiewicz
¬ródło: W: Wybrane zagadnienia pracy socjalnej / redakcja naukowa Arkadiusz Żukiewicz, Anna Weissbrot-Koziarska
Adres wydawniczy: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2022
Opis fizyczny: S. 231-250
p-ISBN: 978-83-7395-997-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000107/11157
Autorzy: Mateusz Drozdowski.
Tytuł: Działalno¶ć Naczelnego Komitetu Narodowego w powiecie brzeskim oraz d±browskim / Mateusz Drozdowski
¬ródło: W: Wielka Wojna nad Dunajcem : Zabawa i okolice / redakcja Zdzisław Noga
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2022
Opis fizyczny: S. 37-59
p-ISBN: 978-83-8138-844-3
e-ISBN: 978-83-8138-845-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:108/11157
Autorzy: Tomasz Mrówka, Justyna Bana¶.
Tytuł: Działalno¶ć naukowo-dydaktyczna katedr Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego : Biblioteka Geograficzno-Biologiczna / Tomasz Mrówka, Justyna Bana¶
¬ródło: W: 75 lat geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (1946-2021) / redakcja naukowa Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: S. 303-307
p-ISBN: 978-83-8084-889-4
e-ISBN: 978-83-8084-890-0
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1136)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]109/11157
Autorzy: Danuta Piróg, Bożena Wójtowicz.
Tytuł: Działalno¶ć naukowo-dydaktyczna katedr Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego : Katedra Badań nad Edukacj± Geograficzn± / Danuta Piróg, Bożena Wójtowicz
¬ródło: W: 75 lat geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (1946-2021) / redakcja naukowa Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: S. 109-126
p-ISBN: 978-83-8084-889-4
e-ISBN: 978-83-8084-890-0
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1136)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]110/11157
Autorzy: Wanda Wilczyńska-Michalik.
Tytuł: Działalno¶ć naukowo-dydaktyczna katedr Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego : Katedra Ekorozwoju i Kształtowania ¦rodowiska Geograficznego / Wanda Wilczyńska-Michalik
¬ródło: W: 75 lat geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (1946-2021) / redakcja naukowa Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: S. 127-132
p-ISBN: 978-83-8084-889-4
e-ISBN: 978-83-8084-890-0
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1136)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]111/11157
Autorzy: Agnieszka Kwiatek-Sołtys.
Tytuł: Działalno¶ć naukowo-dydaktyczna katedr Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego : Katedra Geografii Miast i Obszarów Wiejskich / Agnieszka Kwiatek-Sołtys
¬ródło: W: 75 lat geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (1946-2021) / redakcja naukowa Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: S. 248-262
p-ISBN: 978-83-8084-889-4
e-ISBN: 978-83-8084-890-0
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1136)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]112/11157
Autorzy: Krzysztof B±k.
Tytuł: Działalno¶ć naukowo-dydaktyczna katedr Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego : Katedra Geologii / Krzysztof B±k
¬ródło: W: 75 lat geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (1946-2021) / redakcja naukowa Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: S. 227-247
p-ISBN: 978-83-8084-889-4
e-ISBN: 978-83-8084-890-0
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1136)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]113/11157
Autorzy: Adam Łajczak.
Tytuł: Działalno¶ć naukowo-dydaktyczna katedr Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego : Katedra Geoinformacji i Badań Geo¶rodowiskowych / Adam Łajczak
¬ródło: W: 75 lat geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (1946-2021) / redakcja naukowa Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: S. 217-226
p-ISBN: 978-83-8084-889-4
e-ISBN: 978-83-8084-890-0
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1136)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]114/11157
Autorzy: Zbigniew Zioło.
Tytuł: Działalno¶ć naukowo-dydaktyczna katedr Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego : Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej : problematyka metodologiczna z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej / Zbigniew Zioło
¬ródło: W: 75 lat geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (1946-2021) / redakcja naukowa Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: S. 205-216
p-ISBN: 978-83-8084-889-4
e-ISBN: 978-83-8084-890-0
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1136)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]115/11157
Autorzy: Zbigniew Zioło, Wioletta Kilar, Tomasz Rachwał.
Tytuł: Działalno¶ć naukowo-dydaktyczna katedr Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego : Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej : problematyka badawcza geografii przemysłu i usług / Zbigniew Zioło, Wioletta Kilar, Tomasz Rachwał
¬ródło: W: 75 lat geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (1946-2021) / redakcja naukowa Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: S. 188-204
p-ISBN: 978-83-8084-889-4
e-ISBN: 978-83-8084-890-0
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1136)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]116/11157
Autorzy: Bronisław Górz, Radosław Uliszak.
Tytuł: Działalno¶ć naukowo-dydaktyczna katedr Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego : Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej : problematyka badawcza geografii wsi i rolnictwa / Bronisław Górz, Radosław Uliszak
¬ródło: W: 75 lat geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (1946-2021) / redakcja naukowa Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: S. 174-187
p-ISBN: 978-83-8084-889-4
e-ISBN: 978-83-8084-890-0
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1136)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]117/11157
Autorzy: Zbigniew Długosz, Sławomir Kurek.
Tytuł: Działalno¶ć naukowo-dydaktyczna katedr Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego : Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej : problematyka demograficzna i osadnicza / Zbigniew Długosz, Sławomir Kurek
¬ródło: W: 75 lat geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (1946-2021) / redakcja naukowa Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: S. 160-173
p-ISBN: 978-83-8084-889-4
e-ISBN: 978-83-8084-890-0
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1136)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]118/11157
Autorzy: Józef Kukulak.
Tytuł: Działalno¶ć naukowo-dydaktyczna katedr Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego : Katedra Geografii Fizycznej / Józef Kukulak
¬ródło: W: 75 lat geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (1946-2021) / redakcja naukowa Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: S. 133-158
p-ISBN: 978-83-8084-889-4
e-ISBN: 978-83-8084-890-0
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1136)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]119/11157
Autorzy: Zbigniew Zioło, Wioletta Kilar, Tomasz Rachwał.
Tytuł: Działalno¶ć naukowo-dydaktyczna katedr Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego : Katedra Przedsiębiorczo¶ci i Gospodarki Przestrzennej / Zbigniew Zioło, Wioletta Kilar, Tomasz Rachwał
¬ródło: W: 75 lat geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (1946-2021) / redakcja naukowa Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: S. 263-292
p-ISBN: 978-83-8084-889-4
e-ISBN: 978-83-8084-890-0
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1136)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]120/11157
Autorzy: Mariusz Szubert.
Tytuł: Działalno¶ć naukowo-dydaktyczna katedr Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego : Katedra Turystyki i Badań Regionalnych / Mariusz Szubert
¬ródło: W: 75 lat geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (1946-2021) / redakcja naukowa Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: S. 293-302
p-ISBN: 978-83-8084-889-4
e-ISBN: 978-83-8084-890-0
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1136)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]121/11157
Autorzy: Szymon Biały.
Tytuł: Działalno¶ć naukowo-dydaktyczna katedr Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego : Zbiory Kartograficzne Instytutu Geografii / Szymon Biały
¬ródło: W: 75 lat geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (1946-2021) / redakcja naukowa Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: S. 308-313
p-ISBN: 978-83-8084-889-4
e-ISBN: 978-83-8084-890-0
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1136)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]122/11157
Autorzy: Karol Witkowski, Daria Wiejaczka.
Tytuł: Działalno¶ć Studenckiego Koła Naukowego Geografów / Karol Witkowski, Daria Wiejaczka
¬ródło: W: 75 lat geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (1946-2021) / redakcja naukowa Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: S. 411-423
p-ISBN: 978-83-8084-889-4
e-ISBN: 978-83-8084-890-0
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1136)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]123/11157
Autorzy: Katarzyna W±dolny-Tatar.
Tytuł: E(ste)tyka wspólnoty : międzyludzkie i międzygatunkowe w literaturze dla dzieci i młodzieży XXI wieku / Katarzyna W±dolny-Tatar
¬ródło: W: Prawa moralne w literaturze dla dzieci i młodzieży / redakcja Anna Janus-Sitarz
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2022
Opis fizyczny: S. 15-32
p-ISBN: 978-83-242-3907-8
e-ISBN: 978-83-242-6690-6
Seria: (Edukacja Nauczycielska Polonisty)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000124/11157
Autorzy: Beata Podlaska.
Tytuł: E-learning w kształceniu kandydatów na tłumaczy przysięgłych w Polsce / Beata Podlaska
¬ródło: W: Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. 3 / redakcja naukowa Artur Dariusz Kubacki, Katarzyna Sowa-Bacia
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2022
Opis fizyczny: S. 77-94
p-ISBN: 978-83-8084-711-8
e-ISBN: 978-83-8084-712-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1063)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000125/11157
Autorzy: Magdalena Lubińska-Bogacka.
Tytuł: Edukacja i readaptacja społeczna - czynniki przygotowuj±ce skazanych recydywistów do życia na wolno¶ci / Magdalena Lubińska-Bogacka
¬ródło: W: Kategorie (nie)obecne w edukacji resocjalizacyjnej, penitencjarnej i postpenitencjarnej / redakcja naukowa Bożena Majerek, Agnieszka Domagała-Kręcioch, Magdalena Lubińska-Bogacka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 101-130
p-ISBN: 978-83-67586-08-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:126/11157
Autorzy: Mateusz Kamionka.
Tytuł: Edukacja pozaformalna a rozwój stosunków bilateralnych na przykładzie studenckiej Polsko-Ukraińskiej Szkoły Letniej / Mateusz Kamionka
¬ródło: W: Problemy i wyzwania współczesno¶ci oczami młodych badaczy z Polski, Ukrainy i Kazachstanu / redakcja naukowa: Mateusz Kamionka, Yuliia Kuzmenko, Łukasz Stach
Adres wydawniczy: Warszawa : Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa, 2022
Opis fizyczny: S. 182-194
p-ISBN: 978-83-8017-437-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000127/11157
Autorzy: Krzysztof Chaczko.
Tytuł: Efekt 500 plus? : modernizacja polityki społecznej w perspektywie ewolucji modelu selektywnego ku powszechnemu / Krzysztof Chaczko
¬ródło: W: Budowa nowoczesnego społeczeństwa po 1989 roku / redakcja naukowa Paweł Grata
Adres wydawniczy: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022
Opis fizyczny: S. 132-146
p-ISBN: 978-83-8277-047-6
Seria: (Biblioteka Polskiej Modernizacji, Historia ; T. 5)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000128/11157
Autorzy: Krystian Macheta.
Tytuł: Emocje z punktu widzenia psychologii oraz języka / Krystian Macheta
¬ródło: W: Uczucia i motywacja w psychologii : zbiór wybranych zagadnień / redakcja Joanna Kozłowska, Joanna Jędrzejewska
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o, 2022
Opis fizyczny: S. 68-74
p-ISBN: 978-83-67104-45-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:129/11157
Autorzy: Werona Król-Gierat.
Tytuł: English Teacher Trainees' Views on Their Preparation for Special-Needs Classrooms - From the Perspective of Time / Werona Król-Gierat
¬ródło: W: International Current Trends in Applied Linguistics and Pedagogy / Isaak Papadopoulos, Sorina Chiper editors
Adres wydawniczy: New York : Nova Science Publishers, Inc., 2022
Opis fizyczny: S. 199-213
p-ISBN: 978-1-68507-758-7
e-ISBN: 978-1-68507-879-9
Seria: (Languages and Linguistics)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
DOI:130/11157
Autorzy: Joanna Szczyrba-Poroszewska.
Tytuł: Estetyka muzyczna według Romana Ingardena i jej reminiscencje / Joanna Szczyrba-Poroszewska
¬ródło: W: Ingardenowskie tropy w edukacji : w hołdzie Romanowi Ingardenowi w Jego roku / redakcja naukowa Ewa Żmijewska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 223-238
p-ISBN: 978-83-8084-815-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000131/11157
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Etyczny wymiar ekologii lasu w literaturze dla młodzieży z lat międzywojennych / Zofia Budrewicz
¬ródło: W: Prawa moralne w literaturze dla dzieci i młodzieży / redakcja Anna Janus-Sitarz
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2022
Opis fizyczny: S. 67-86
p-ISBN: 978-83-242-3907-8
e-ISBN: 978-83-242-6690-6
Seria: (Edukacja Nauczycielska Polonisty)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000132/11157
Autorzy: Anna Kamińska-Malandain.
Tytuł: Etyka i ekologia, czyli co uczynili¶my naszym dzieciom? / Anna Kamińska-Malandain
¬ródło: W: Etyka i ekologia / pod redakcj± naukow± Doroty Probuckiej
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, 2022
Opis fizyczny: S. 93-107
p-ISBN: 978-83-67222-31-0
e-ISBN: 978-83-67222-32-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000133/11157
Autorzy: Patrycja Włodek.
Tytuł: Europa B w zwierciadle kultury anglosaskiej / Patrycja Włodek
¬ródło: W: Między filmem a teatrem 3 : na granicy : ¶rodkowoeuropejska przestrzeń kulturowa / pod redakcj± Justyny Kowal, Milana Lesiaka, Piotra Rudzkiego
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2022
Opis fizyczny: S. 139-152
p-ISBN: 978-83-229-3774-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000134/11157
Autorzy: Andrzej Melke, Rafał Ruta, Andrzej Mazur, Katarzyna Erdmann, Andrzej Górz, Wojciech Grodzki, Jacek Hilszczański, Tomasz Jaworski, Szymon Konwerski, Karol Komosiński, Tomasz Ko¶cielny, Andrzej Nowosad, Tomasz Olbrycht, Ryszard Orzechowski, Bartosz Pacuk, Karolina Pietras-Couffignal, Radosław Plewa, Tomasz Rutkowski, Mateusz Sapieja, Paweł Sienkiewicz, Bernard Staniec, Marzena Stańska, Henryk Szołtys, Dariusz J. Tarnawski, Jan Tatur-Dytkowski, Grzeogrz Tarwacki, Dariusz Twardy, Marek Wanat, Tadeusz Wojas.
Tytuł: Faunistic review of species / Andrzej Melke, Rafał Ruta, Andrzej Mazur, Katarzyna Erdmann, Andrzej Góz, Wojciech Grodzki, Jacek Hilszczański, Tomasz Jaworski, Szymon Konwerski, Karol Komosiński, Tomasz Ko¶cielny, Andrzej Nowosad, Tomasz Olbrycht, Ryszard Orzechowski, Bartosz Pacuk, Karolina Pietras-Couffignal, Radosław Plewa, Tomasz Rutkowski, Mateusz Sapieja, Paweł Sienkiewicz, Beranrd Staniec, Marzena Stańska, Henryk Szołtys, Dariusz J. Tarnawski, Jan Tatur-Dytkowski, Grzegorz Tarwacki, Dariusz Twardy, Marek Wanat, Tadeusz Wojas
¬ródło: W: Staphylinina : (Coleoptera: Staphylinidae) of Poland / scientific editors: Andrzej Mazur, Andrzej Melke
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2022
Opis fizyczny: S. 69-248
p-ISBN: 978-83-67112-35-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:135/11157
Autorzy: Dorota Murzyn.
Tytuł: Finansowe wsparcie Unii Europejskiej dla edukacji na rzecz ekonomii i przedsiębiorczo¶ci społecznej / Dorota Murzyn
¬ródło: W: Przedsiębiorczo¶ć społeczna i kapitał społeczny : znaczenie - edukacja - rozwój / pod redakcj±: Janiny Pach, Iwony Lupy-Wójcik, Wojciecha Maciejewskiego
Adres wydawniczy: Kraków : AT Wydawnictwo, 2022
Opis fizyczny: S. 22-35
p-ISBN: 978-83-66445-27-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:136/11157
Autorzy: Alicja Walosik, Elżbieta Rożej-Pabijan.
Tytuł: Formy i metody pracy studentów podczas zdalnych praktyk pedagogicznych z biologii / Alicja Walosik, Elżbieta Rożej-Pabijan
¬ródło: W: Doskonalenie dydaktyki szkolnej i akademickiej / redakcja naukowa Marcin M. Chrzanowski, Ilona Żeber-Dzikowska, Jarosław Chmielewski
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Ochrony ¦rodowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 2022
Opis fizyczny: S. 221-235
p-ISBN: 978-83-961942-3-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:137/11157
Autorzy: Jacek Grabowski, Krzysztof B±k, Marta B±k, Michał Krobicki, Damian Lodowski, Jan Golonka, Alfred Uchman, Jan Hejnar, Zbigniew Górny, Jolanta Iwańczuk, Barbara Olszewska, Nestor Oszczypko, Dorota Salata, Andrzej Wierzbowski, Patrycja Wójcik-Tabol.
Tytuł: From shallow to deep marine depositional environments of the Cretaceous Northwestern Tethys - A record of Alpine system differentiation in the Polish Carpathians / Jacek Grabowski, Krztsztof B±k, Marta B±k, Michał Krobicki, Damian Lodowski, Alfred Uchman, Jan Golonka, Zbigniew Górny, Jan Hejnar, Jolanta Iwańczyk, Barbara Olszewska, Nestor Oszczypko, Andrzej Wierzbowski, Patrycja Wójcik-Tabol
¬ródło: W: Cretaceous of Poland and of adjacent areas : field trip guides / edited by Ireneusz Walaszczyk, Joanna P. Todes
Adres wydawniczy: Warsaw : University of Warsaw, 2022
Opis fizyczny: S. 297-362
p-ISBN: 978-83-944813-5-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000138/11157
Autorzy: Marek Banach, Anna Zagata.
Tytuł: Funkcjonowanie Gminnego O¶rodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu w okresie pandemii / Marek Banach, Anna Zagata
¬ródło: W: Praca socjalna i pomoc społeczna w obliczu pandemii COVID-19 i innych współczesnych wyzwań / redakcja naukowa: Józef Młyński, Ewelina Zdebska, Beata Ziębińska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 167-186
p-ISBN: 978-83-67586-11-5
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego ; 18)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000139/11157
Autorzy: Konrad Meus.
Tytuł: Galicja Zachodnia i jej mieszkańcy u progu niepodległo¶ci / Konrad Meus
¬ródło: W: Galicyjskie drogi ku niepodległo¶ci / pod redakcj± Stanisława Koziary i Mariusza Wołosa
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: S. 111-129
p-ISBN: 978-83-8084-729-3
e-ISBN: 978-83-8084-730-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1106)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:140/11157
Autorzy: Magdalena Łomzik.
Tytuł: Gdy paliczek dystalny staje się końcem członka… - kilka uwag na temat rozwijania kompetencji tłumaczenia dokumentacji medycznej / Magdalena Łomzik
¬ródło: W: Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. 3 / redakcja naukowa Artur Dariusz Kubacki, Katarzyna Sowa-Bacia
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2022
Opis fizyczny: S. 58-76
p-ISBN: 978-83-8084-711-8
e-ISBN: 978-83-8084-712-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1063)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000141/11157
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Główne parametry filmowego dyskursu medialnego / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Język w kinie : antologia / pod redakcj± naukow± Małgorzaty Kity i Iwony Loewe
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego, 2022
Opis fizyczny: S. 15-35
p-ISBN: 978-83-226-4253-5
e-ISBN: 978-83-226-4254-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000142/11157
Autorzy: Edyta Chrobaczyńska-Plucińska.
Tytuł: Halina Skibniewska - posłanka i pierwsza wicemarszałkini w dziejach polskiego parlamentaryzmu (1965-1985) : szkic do biografii / Edyta Chrobaczyńska-Plucińska
¬ródło: W: Kobiety Polsce - Polska Kobietom / redakcja naukowa Agnieszka Chamera-Nowak
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2022
Opis fizyczny: S. 139-160
p-ISBN: 978-83-65741-86-8
Seria: (Seria Historyczna)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000143/11157
Autorzy: Dawid Kopa.
Tytuł: Henryk Walezy i wizja międzykulturowej podróży w powie¶ci Jędrzeja Napiecka "Król, który uciekł" / Dawid Kopa
¬ródło: W: Wybrane motywy w literaturze, kulturze i sztuce / redakcja: Ewelina ChodĽko, Paulina Pomajda
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2022
Opis fizyczny: S. 44-52
p-ISBN: 978-83-67104-54-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000144/11157
Autorzy: Hanna Dębska.
Tytuł: Herezja w prawoznawstwie : trajektoria polskiej socjologii prawa w XX wieku / Hanna Dębska
¬ródło: W: Polskie nauki społeczne w kontek¶cie relacji władzy i zależno¶ci międzynarodowych / redakcja naukowa Tomasz Zarycki
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2022
Opis fizyczny: S. 105-138
p-ISBN: 978-83-235-5661-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:145/11157
Autorzy: Arkadiusz Żukiewicz.
Tytuł: Historyczne uwarunkowania pracy socjalnej w Polsce / Arkadiusz Żukiewicz
¬ródło: W: Wybrane zagadnienia pracy socjalnej / redakcja naukowa Arkadiusz Żukiewicz, Anna Weissbrot-Koziarska
Adres wydawniczy: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2022
Opis fizyczny: S. 9-30
p-ISBN: 978-83-7395-997-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000146/11157
Autorzy: Krzysztof Kloc.
Tytuł: Idea strzelecka i legionowa na ziemi brzeskiej / Krzysztof Kloc
¬ródło: W: Wielka Wojna nad Dunajcem : Zabawa i okolice / redakcja Zdzisław Noga
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2022
Opis fizyczny: S. 61-72
p-ISBN: 978-83-8138-844-3
e-ISBN: 978-83-8138-845-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:147/11157
Autorzy: Martyna Cichosz, Karolina G±sior, Mateusz Szast.
Tytuł: Ideały współczesnej młodzieży - ujęcie badawcze / Martyna Cichosz, Karolina G±sior, Mateusz Szast
¬ródło: W: Obraz rodziny i młodzieży pod koniec drugiej dekady XXI wieku : wybrane aspekty / redakcja Mateusz Szast, Bogdan Więckiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 119-158
p-ISBN: 978-83-8084-799-6
e-ISBN: 978-83-8084-800-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1107)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:148/11157
Autorzy: Agata Popławska.
Tytuł: Inhibitory i stymulatory rozwijania zdolno¶ci i uzdolnień dzieci - perspektywa dydaktyka / Agata Popławska
¬ródło: W: Zdolno¶ci i uzdolnienia dziecka na pierwszym etapie edukacyjnym : teoria - badania - innowacyjne rozwi±zania pedagogiczne / redakcja naukowa: Anna Badora, Aleksandra Szlacht
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia, 2022
Opis fizyczny: S. 24-39
p-ISBN: 9788378478249
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:149/11157
Autorzy: Józefa Matejek, Ewelina Zdebska.
Tytuł: Instytucje pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawno¶ciami / Józefa Matejek, Ewelina Zdebska
¬ródło: W: Pomoc społeczna : idea - rozwój - instytucje / redakcja naukowa: Elżbieta Bojanowska, Krzysztof Chaczko, Jerzy Krzyszkowski, Ewelina Zdebska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022
Opis fizyczny: S. 260-273
p-ISBN: 978-83-01-22114-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000150/11157
Autorzy: Piotr Uhma.
Tytuł: Instytucjonalizacja dwustronnej współpracy młodzieży jako przejaw stosunków dobros±siedzkich Rzeczypospolitej Polskiej / Piotr Uhma
¬ródło: W: Stosunki s±siedzkie w ¶wietle prawa międzynarodowego / redaktorzy: Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Jerzy Menkes, Joanna Nowakowska-Małusecka, Wojciech Sz. Staszewski
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2022
Opis fizyczny: S. 101-116
p-ISBN: 978-83-8291-120-6
Seria: (Monografie Prawnicze)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:151/11157
Autorzy: Piotr Czarny, Bogumił Naleziński.
Tytuł: Jak uczyć dzi¶ prawa konstytucyjnego? : refleksje dydaktyczne / Piotr Czarny, Bogumił Naleziński
¬ródło: W: Nauka prawa a praktyka prawnicza : księga jubileuszowa z okazji czterdziestolecia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie / redakcja Michał Araszkiewicz, Michał Krok, Marcin Sala-Szczypiński
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2022
Opis fizyczny: S. 77-96
p-ISBN: 978-83-8138-772-9
e-ISBN: 978-83-8138-773-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:152/11157
Autorzy: Danuta Jyż-Kuro¶, Małgorzata Nodzyńska.
Tytuł: Jak zapakować, aby dostosować? - koncepcja grupowania wiadomo¶ci i umiejętno¶ci w oparciu o zrewidowan± taksonomię Blooma w uczeniu pisania równań reakcji chemicznych / Danuta Jyż-Kuro¶, Małgorzata Nodzyńska
¬ródło: W: Doskonalenie dydaktyki szkolnej i akademickiej / redakcja naukowa Marcin M. Chrzanowski, Ilona Żeber-Dzikowska, Jarosław Chmielewski
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Ochrony ¦rodowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 2022
Opis fizyczny: S. 76-88
p-ISBN: 978-83-961942-3-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:153/11157
Autorzy: Agnieszka Jasińska.
Tytuł: Jakiego języka uczymy, czyli o propozycjach programowych do nauczania języka polskiego jako obcego studentów zagranicznych programu ERASMUS / Agnieszka Jasińska
¬ródło: W: Glottodydaktyka polonistyczna wczoraj, dzi¶ i jutro : między do¶wiadczeniem a nowymi wyzwaniami / Stanisław Cygan, Marzena Marczewska, Katarzyna Ostrowska (red.)
Adres wydawniczy: Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2022
Opis fizyczny: S. 99-112
p-ISBN: 978-83-7133-955-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000154/11157
Autorzy: Agata Wójcik.
Tytuł: Jan Bukowski - projektant wnętrz ¶wieckich i mebli / Agata Wójcik
¬ródło: W: Sztuka Jana Bukowskiego / red. nauk. Piotr de Bończa Bukowski, Artur Jurczyszyn
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo WAM, 2022
Opis fizyczny: S. 225-242
p-ISBN: 978-83-964071-1-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000155/11157
Autorzy: Grzegorz Nieć.
Tytuł: Jasne strony "doby temna" - czyli o ksi±żce czeskiej po 1620 roku / Grzegorz Nieć
¬ródło: W: Wokół bibliotek i dziedzictwa kultury : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Elżbiecie Barbarze Zybert z okazji 45-lecia pracy naukowej / redakcja naukowa: Robert Kotowski przy współpracy Doroty Grabowskiej
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2022
Opis fizyczny: S. 320-329
p-ISBN: 978-83-65741-80-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000156/11157
Autorzy: Mateusz Szast.
Tytuł: Jednostki dryfuj±ce - problematyka tożsamo¶ci współczesnego człowieka migruj±cego / Mateusz Szast
¬ródło: W: Tolerancja i jej oblicza. T. 1 / redakcja Bogdan Więckiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 101-119
p-ISBN: 978-83-8084-801-6
e-ISBN: 978-83-8084-802-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1122)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:157/11157
Autorzy: Antoni Szwed.
Tytuł: Józef Tischner i jego inspiracje filozofi± wolno¶ci Sørena Kierkegaarda / Antoni Szwed
¬ródło: W: Józef Tischner : polska filozofia wolno¶ci a my¶l europejska / redakcja naukowa Zbigniew Stawrowski
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut My¶li Józefa Tischnera, 2022
Opis fizyczny: S. 77-91
p-ISBN: 978-83-60911-36-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000158/11157
Autorzy: Tomasz Szel±g.
Tytuł: Jury¶ci rzymscy : niedo¶cigniony wzór współczesnych prawników? / Tomasz Szel±g
¬ródło: W: Nauka prawa a praktyka prawnicza : księga jubileuszowa z okazji czterdziestolecia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie / redakcja Michał Araszkiewicz, Michał Krok, Marcin Sala-Szczypiński
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2022
Opis fizyczny: S. 605-615
p-ISBN: 978-83-8138-772-9
e-ISBN: 978-83-8138-773-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:159/11157
Autorzy: Marcin Urbaniak.
Tytuł: Katastrofa ekologiczno-klimatyczna jako wyzwanie dla etyki ¶rodowiskowej / Marcin Urbaniak
¬ródło: W: Etyka i ekologia / pod redakcj± naukow± Doroty Probuckiej
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, 2022
Opis fizyczny: S. 27-44
p-ISBN: 978-83-67222-31-0
e-ISBN: 978-83-67222-32-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000160/11157
Autorzy: Michał Głażewski.
Tytuł: Kategoria wolno¶ci w fenomenologicznej koncepcji człowieka Romana Ingardena / Michał Głażewski
¬ródło: W: Ingardenowskie tropy w edukacji : w hołdzie Romanowi Ingardenowi w Jego roku / redakcja naukowa Ewa Żmijewska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 29-60
p-ISBN: 978-83-8084-815-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000161/11157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Kilka refleksji na temat politycznych aspektów walki o kształt polskiej granicy wschodniej / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Zwycięski pokój czy rozejm na pokolenie? : traktat ryski z perspektywy 100 lat / redakcja naukowa Zbigniew Girzyński, Jarosław Kłaczkow
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut De Republica, 2022
Opis fizyczny: S. 19-42
p-ISBN: 978-83-67253-22-2
Seria: (Monografie Instytutu De Republica / Historia)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000162/11157
Autorzy: Bernadeta Stano.
Tytuł: Kolekcje sztuki współczesnej w Nowej Hucie w kontek¶cie misji upowszechniania i rewitalizacji społecznej / Bernadeta Stano
¬ródło: W: Arty¶ci i Kraków : studia ofiarowane Tomaszowi Gryglewiczowi / redakcja Jan K. Ostrowski, Andrzej Szczerski, Marek Walczak, Marek Zgórniak
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Jagielloński : iMEDIUS, 2022
Opis fizyczny: S. 279-288
p-ISBN: 978-83-935675-5-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000163/11157
Autorzy: Jan Go¶ciński.
Tytuł: Kompetencja polonistyczna studentów przekładoznawstwa / Jan Go¶ciński
¬ródło: W: Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. 3 / redakcja naukowa Artur Dariusz Kubacki, Katarzyna Sowa-Bacia
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2022
Opis fizyczny: S. 9-24
p-ISBN: 978-83-8084-711-8
e-ISBN: 978-83-8084-712-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1063)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000164/11157
Autorzy: Agnieszka ¦więtek, Piotr Cybul, Kinga Bargieł, Danuta Piróg.
Tytuł: Koncepcje i praktyki oceniania efektów kształcenia w toku zajęć terenowych i ich egzemplifikacje na ¶cieżce dydaktycznej w krakowskiej Nowej Hucie / Agnieszka ¦więtek, Piotr Cybul, Kinga Bargieł, Danuta Piróg
¬ródło: W: Ewaluacja w kształceniu geograficznym na różnych poziomach edukacji / praca zbiorowa pod redakcj± Adama Hibszera i Danuty Piróg
Adres wydawniczy: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2022
Opis fizyczny: S. 173-191
p-ISBN: 978-83-7986-426-3
Seria: (Prace Monograficzne Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego ; T. 12)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000165/11157
Autorzy: Katarzyna Kaczmarczyk-Kłak.
Tytuł: Konstytucyjny standard prawa zabezpieczenia społecznego / Katarzyna Kaczmarczyk-Kłak
¬ródło: W: Z prawem ustrojowym porównawczym przez ponad półwiecze : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Grzybowskiemu z okazji 55-lecia pracy naukowej / redakcja naukowa: Bogusław Przywora, Anna Rogacka-Łukasik, Krzysztof Skotnicki
Adres wydawniczy: Częstochowa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, 2022
Opis fizyczny: S. 921-935
p-ISBN: 978-83-66536-71-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:166/11157
Autorzy: Zdzisław Noga.
Tytuł: Krauzowie krakowscy w XVII wieku / Zdzisław Noga
¬ródło: W: Jednostka, rodzina i struktury społeczne w perspektywie historycznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Cezaremu Kukli z okazji 45-lecia pracy naukowej / c redakcja Piotr Łozowski, Radosław Poniat
Adres wydawniczy: Białystok : Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2022
Opis fizyczny: S. 392-398
p-ISBN: 978-83-64103-61-2
Seria: (Prace Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy ¦rodkowo-Wschodniej ; T. 12)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000167/11157
Autorzy: Agnieszka Gicala.
Tytuł: Kreatywne wizerunki duszy we współczesnej narracji religijnej - tekst o. Adama Szustaka OP / Agnieszka Gicala
¬ródło: W: Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej. Tom 4, Dusza w doczesno¶ci - dusza w nieskończono¶ci / pod redakcj± Ewy Masłowskiej, Doroty Pazio-Wlazłowskiej
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2022
Opis fizyczny: S. 451-461
e-ISBN: 978-83-66369-54-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:168/11157
Autorzy: Krystian Macheta.
Tytuł: Kryterialne atrybuty emocji - czyli podstawy, by nazwać co¶ emocj± : zzy jest szansa, że w ogóle istniej±? / Krystian Macheta
¬ródło: W: Problemy społeczne i prawne : naukowa analiza wybranych zagadnień / redakcja Joanna Kozłowska, Iwona Domina
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2022
Opis fizyczny: S. 123-132
p-ISBN: 978-83-67104-37-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:169/11157
Autorzy: Anna Ma¶lanka.
Tytuł: Kryzys jako temat najnowszej literatury czeskiej / Anna Ma¶lanka
¬ródło: W: Fenomeny : literatura, kultura, sztuka i media / redakcja: Barbara Stelingowska
Adres wydawniczy: Wrocław : O¶rodek Badawczy Facta Ficta, 2022
Opis fizyczny: S. 325-343
p-ISBN: 978-83-955581-5-3
Seria: (Perspektywy Ponowoczesno¶ci ; t. 12)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Adres url:170/11157
Autorzy: Olena Bocharova.
Tytuł: Kształtowanie odpowiedzialno¶ci u uczniów (na podstawie pogl±dów pedagogicznych Wasyla Suchomlińskiego) / Olena Bocharova
¬ródło: W: Ingardenowskie tropy w edukacji : w hołdzie Romanowi Ingardenowi w Jego roku / redakcja naukowa Ewa Żmijewska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 239-254
p-ISBN: 978-83-8084-815-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:171/11157
Autorzy: Emilia Kornaus, Julia Kobiałka, Wojciech Maciejewski.
Tytuł: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych studentów kierunku ekonomia społeczna na przykładzie gry symuluj±cej prowadzenie własnego przedsiębiorstwa / Emilia Kornaus, Julia Kobiałka, Wojciech Maciejewski
¬ródło: W: Przedsiębiorczo¶ć społeczna i kapitał społeczny : znaczenie - edukacja - rozwój / pod redakcj±: Janiny Pach, Iwony Lupy-Wójcik, Wojciecha Maciejewskiego
Adres wydawniczy: Kraków : AT Wydawnictwo, 2022
Opis fizyczny: S. 11-21
p-ISBN: 978-83-66445-27-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:172/11157
Autorzy: Elżbieta Szczygieł.
Tytuł: Ku lepszemu życiu - przedsiębiorczo¶ć jako sposób na poprawę sytuacji materialnej / Elżbieta Szczygieł
¬ródło: W: Teoria i praktyka przedsiębiorczo¶ci / redakcja naukowa Marian Kozaczka, Agata Nodżak, Karol Juszka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2022
Opis fizyczny: S. 33-55
p-ISBN: 978-83-8101-525-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000173/11157
Autorzy: Bogdan Więckiewicz.
Tytuł: Kultura i styl życia współczesnej młodzieży polskiej / Bogdan Więckiewicz
¬ródło: W: Obraz rodziny i młodzieży pod koniec drugiej dekady XXI wieku : wybrane aspekty / redakcja Mateusz Szast, Bogdan Więckiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 97-118
p-ISBN: 978-83-8084-799-6
e-ISBN: 978-83-8084-800-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1107)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:174/11157
Autorzy: Grzegorz Nieć.
Tytuł: Kultura pisma i ksi±żki / Grzegorz Nieć
¬ródło: W: Studia kulturowe / redakcja naukowa: Leszek Korporowicz, Agnieszka Knap-Stefaniuk, Łukasz Burkiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2022
Opis fizyczny: S. 209-227
p-ISBN: 978-83-7614-550-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000175/11157
Autorzy: Agnieszka Kukuryk.
Tytuł: La réduction de l'humanité à l'animalité dans quelques récits d'Henri Michaux / Agnieszka Kukuryk
¬ródło: W: Mondes humains, mondes non humains : formes et coexistences (XXe et XXIe siècles) / sous la direction de Wiesław Kroker, Małgorzata Sokołowicz et Judyta Zbierska-Mo¶cicka
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2022
Opis fizyczny: S. 52-63
e-ISBN: 978-83-235-5719-7
e-ISBN: 978-83-235-5727-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: FRE
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:176/11157
Autorzy: Karol Gryszka.
Tytuł: Lefschetz numbers and asymptotic periods / Karol Gryszka
¬ródło: W: Analytic and Algebraic Geometry 4 / redaktor: Stanisław Spodzieja, Tadeusz Krasiński
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022
Opis fizyczny: S. 67-74
p-ISBN: 978-83-8331-092-3
e-ISBN: 978-83-8331-093-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000177/11157
Autorzy: Bożena Popiołek.
Tytuł: Legaty testamentowe na rzecz szpitali i bractw dewocyjnych w testamentach mieszczan wybranych miast Korony XVII-XVIII wieku / Bożena Popiołek
¬ródło: W: ¦mierć / pod redakcj± Bożeny Popiołek, Agnieszki Chłosty-Sikorskiej oraz Mirosława Płonki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2022
Opis fizyczny: S. 193-214
p-ISBN: 978-83-67209-11-3
Seria: (W Kręgu Rodziny Epok Dawnych)
Seria: (Prace Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000178/11157
Autorzy: Dorota Szczę¶niak.
Tytuł: Lekcje m±dro¶ci : my¶li nieuczesane Stanisława Jerzego Leca w dydaktyce nauczania języka niemieckiego / Dorota Szczę¶niak
¬ródło: W: Dedeciuskalia : dzieło Karla Dedeciusa w dydaktyce szkolnej i akademickiej / redakcja Katarzyna Nowakowska, Anna Górajek, Edward Białek
Adres wydawniczy: Wrocław : Quaestio, 2022
Opis fizyczny: S. 177-187
p-ISBN: 978-83-65815-50-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000179/11157
Autorzy: Krystyna Latawiec.
Tytuł: Literacka klasyka w przestrzeni industrialnej : H. Jana Klaty i Bracia Karamazow Petra Zelenki / Krystyna Latawiec
¬ródło: W: Estetyczne impresje : powtórzenia - powroty - perspektywy / redakcja Monika Błaszczak, Piotr Dobrowolski, Irena Górska, Ewa Szkudlarek
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2022
Opis fizyczny: S. 165-174
p-ISBN: 978-83-232-4109-6
Seria: (Filologia Polska ; nr 241)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000180/11157
Autorzy: Zbigniew Grzywna, Ireneusz Drabik.
Tytuł: Logistyka i bezpieczeństwo w obszarach działania obrony cywilnej / Zbigniew Grzywna, Ireneusz Drabik
¬ródło: W: Logistyka dzi¶ i jutro / redakcja naukowa Jerzy Kuc
Adres wydawniczy: Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2022
Opis fizyczny: S. 193-207
p-ISBN: 978-83-65823-53-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000181/11157
Autorzy: Krzysztof Siatka.
Tytuł: Macieja Jerzmanowskiego Spacer z tyczk± po Krakowie / Krzysztof Siatka
¬ródło: W: Arty¶ci i Kraków : studia ofiarowane Tomaszowi Gryglewiczowi / redakcja Jan K. Ostrowski, Andrzej Szczerski, Marek Walczak, Marek Zgórniak
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Jagielloński : iMEDIUS, 2022
Opis fizyczny: S. 249-254
p-ISBN: 978-83-935675-5-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000182/11157
Autorzy: Julia Manowska-Cebula.
Tytuł: Małgorzata Musierowicz i tajemnica Opium w rosole / Julia Manowska-Cebula
¬ródło: W: "Powroty do przeszło¶ci" : literatura i kultura lat 80. i ich współczesna recepcja / redakcja Wiktor Gardocki, Dariusz Piechota
Adres wydawniczy: Białystok : Temida 2 : przy współpracy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, 2022
Opis fizyczny: S. 165-184
p-ISBN: 978-83-67169-12-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000183/11157
Autorzy: Barbara Obtułowicz.
Tytuł: Maria Amparo Munoz y de Borbón, księżna Władysławowa Czartoryska oczami rodziny Czartoryskich i Polonii / Barbara Obtułowicz
¬ródło: W: Jednostka, rodzina i struktury społeczne w perspektywie historycznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Cezaremu Kukli z okazji 45-lecia pracy naukowej / redakcja Piotr Łozowski, Radosław Poniat
Adres wydawniczy: Białystok : Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2022
Opis fizyczny: S. 158-164
p-ISBN: 978-83-64103-61-2
Seria: (Prace Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy ¦rodkowo-Wschodniej ; T. 12)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000184/11157
Autorzy: Aleksandra Budrewicz.
Tytuł: Maria Konopnicka - tłumaczka literatury angielskiej (na przykładzie poezji Jamesa Clerka Maxwella) / Aleksandra Budrewicz
¬ródło: W: Konopnicka - raz jeszcze / pod redakcj± Marii Jolanty Olszewskiej
Adres wydawniczy: Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2022
Opis fizyczny: S. 381-398
p-ISBN: 978-83-7982-448-9
Seria: (Jubileusze)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000185/11157
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Mariana Kukiela droga do niepodległo¶ci / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Galicyjskie drogi ku niepodległo¶ci / pod redakcj± Stanisława Koziary i Mariusza Wołosa
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: S. 131-159
p-ISBN: 978-83-8084-729-3
e-ISBN: 978-83-8084-730-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1106)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:186/11157
Autorzy: Marcin Gacek.
Tytuł: Marketing polityczny jako obszar pracy kreatywnej : analiza socjologiczna na przykładzie Polski / Marcin Gacek
¬ródło: W: Szkice z socjologii pracy kreatywnej : praca, design, strategie komunikacyjne / redakcja Paulina Rojek-Adamek, Marta Juza
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 205-225
p-ISBN: 978-83-8084-879-5
e-ISBN: 978-83-8084-880-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1131)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000187/11157
Autorzy: Anna Szkolak-Stępień.
Tytuł: Matczyna rekonstrukcja postaw nauczyciela wczesnej edukacji - proces wyłaniania się teorii ugruntowanej (résumé z badań własnych) / Annna Szkolak-Stępień
¬ródło: W: Ingardenowskie tropy w edukacji : w hołdzie Romanowi Ingardenowi w Jego roku / redakcja naukowa Ewa Żmijewska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 177-190
p-ISBN: 978-83-8084-815-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000188/11157
Autorzy: Adam Sawicki.
Tytuł: Materialny wymiar kultury / Adam Sawicki
¬ródło: W: Małe Miasta : kultura materialna / redakcja Mariusz Zemło
Adres wydawniczy: Białystok : Uniwersytet w Białymstoku, 2022
Opis fizyczny: S. 27-38
p-ISBN: 978-83-7431-729-0
Seria: (Acta Collegi Suprasliensis ; T. 31)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000189/11157
Autorzy: Aldona Guzik.
Tytuł: Media informacyjne jako kreatorzy rzeczywisto¶ci i uwiarygadniaj±cych j± ekspertów / Aldona Guzik
¬ródło: W: Szkice z socjologii pracy kreatywnej : praca, design, strategie komunikacyjne / redakcja Paulina Rojek-Adamek, Marta Juza
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 180-204
p-ISBN: 978-83-8084-879-5
e-ISBN: 978-83-8084-880-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1131)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000190/11157
Autorzy: Rafał Klepka.
Tytuł: Medialna stronniczo¶ć polityczna : perspektywa ekonomiczna / Rafał Klepka
¬ródło: W: Język a media : (r)ewolucja języka i komunikacji we współczesnych mediach w dobie pandemii / redakcja naukowa: Agnieszka Walecka-Rynduch, Bogusław Skowronek
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 179-191
p-ISBN: 978-83-7624-191-3
Typ publikacji: PRO
Punktacja MNiSW: 20.000191/11157
Autorzy: Łukasz Czarnecki.
Tytuł: Meksyk / Łukasz Czarnecki
¬ródło: W: Organy stoj±ce na straży uczciwo¶ci procesu wyborczego w kontek¶cie zapobiegania przestępczo¶ci, jej przyczynom i uwarunkowaniom na tle prawnoporównawczym. T. 3 / redakcja naukowa Magdalena Maksymiuk, Grzegorz Pastuszko
Adres wydawniczy: Warszawa : Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwo¶ci, 2022
Opis fizyczny: S. 9-50
p-ISBN: 978-83-66454-56-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000192/11157
Autorzy: Paulina Koperna.
Tytuł: Mężczyzna nauczyciel edukacji przedszkolnej - kategoria nieobecna w dyskursie akademickim w Polsce / Paulina Koperna
¬ródło: W: Ważne obszary badawcze w pedagogice / redakcja naukowa: Katarzyna Jagielska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 89-114
p-ISBN: 978-83-66812-84-0
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego ; 17)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:193/11157
Autorzy: Tomasz Warczok.
Tytuł: Między autonomi± a zaangażowaniem : syntetyczne ujęcie dynamiki i struktury polskiego pola socjologii / Tomasz Warczok
¬ródło: W: Polskie nauki społeczne w kontek¶cie relacji władzy i zależno¶ci międzynarodowych / redakcja naukowa Tomasz Zarycki
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2022
Opis fizyczny: S. 155-184
p-ISBN: 978-83-235-5661-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:194/11157
Autorzy: Tobiasz Janikowski.
Tytuł: Między obłędem a przemoc± : oblicza inno¶ci i obco¶ci w noweli Karla Emila Franzosa Der wilde Starost und die schöne Jütta (Dziki starosta i piękna Jütta) / Tobiasz Janikowski
¬ródło: W: Polska i Polacy w literaturze austriackiej od XIX do XXI wieku : motywy - tematy - postaci / redakcja Katarzyna Nowakowska i Edward Białek
Adres wydawniczy: Wrocław : Quaestio, 2022
Opis fizyczny: S. 31-52
p-ISBN: 978-83-65815-53-8
Seria: (Biblioteka Austriacka ; t. 64)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000195/11157
Autorzy: Tomasz Wójtowicz.
Tytuł: Między tradycjonalizmem a modernizacj± : kultura strategiczna Arabii Saudyjskiej / Tomasz Wójtowicz
¬ródło: W: Dylematy bezpieczeństwa państwa we współczesnym ¶wiecie / redakcja Marta Pomykała, Izabela Oleksiewicz
Adres wydawniczy: Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2022
Opis fizyczny: S. 127-192
p-ISBN: 978-83-7934-564-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000196/11157
Autorzy: Beata Kołodziejczyk-Mróz.
Tytuł: Mit bohatera niepokonanego w ujęciu literacko-psychologicznym w powie¶ci Niekończ±ca się historia Michaela Endego / Beata Kołodziejczyk-Mróz
¬ródło: W: "Powroty do przeszło¶ci" : literatura i kultura lat 80. i ich współczesna recepcja / redakcja Wiktor Gardocki, Dariusz Piechota
Adres wydawniczy: Białystok : Temida 2 : przy współpracy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, 2022
Opis fizyczny: S. 315-328
p-ISBN: 978-83-67169-12-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000197/11157
Autorzy: Agnieszka Walecka-Rynduch.
Tytuł: Motel Polska - polityczna rozrywka czy nowa propaganda? / Agnieszka Walecka-Rynduch
¬ródło: W: Język a media : (r)ewolucja języka i komunikacji we współczesnych mediach w dobie pandemii / redakcja naukowa: Agnieszka Walecka-Rynduch, Bogusław Skowronek
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 307-329
p-ISBN: 978-83-7624-191-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000198/11157
Autorzy: Katarzyna Sowa-Bacia.
Tytuł: Możliwo¶ci zastosowania wierszy polskich poetów w przekładzie Karla Dedeciusa na lekcjach języka niemieckiego jako obcego / Katarzyna Sowa-Bacia
¬ródło: W: Dedeciuskalia : dzieło Karla Dedeciusa w dydaktyce szkolnej i akademickiej / redakcja Katarzyna Nowakowska, Anna Górajek, Edward Białek
Adres wydawniczy: Wrocław : Quaestio, 2022
Opis fizyczny: S. 167-176
p-ISBN: 978-83-65815-50-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000199/11157
Autorzy: Gertruda Wieczorek, Martha Kaznowski.
Tytuł: Nauczanie i dokształcanie skazanych odbywaj±cych karę pozbawienia wolno¶ci w Zakładzie Karnym w Wojkowicach / Gertruda Wieczorek, Martha Kaznowski
¬ródło: W: Kategorie (nie)obecne w edukacji resocjalizacyjnej, penitencjarnej i postpenitencjarnej / redakcja naukowa Bożena Majerek, Agnieszka Domagała-Kręcioch, Magdalena Lubińska-Bogacka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 85-100
p-ISBN: 978-83-67586-08-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:200/11157
Autorzy: Zbigniew Szel±g, Grzegorz Vončina, Iwona Wróbel.
Tytuł: Nielegalna introdukcja Delphinium elatum L. (Ranunculaceae) w Pienińskim Parku Narodowym / Zbigniew Szel±g, Grzegorz Vončina, Iwona Wróbel
¬ródło: W: Pieniny : przyroda i człowiek / pod redakcj± naukow± Jana Bodziarczyka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 2022
Opis fizyczny: S. 331-333
p-ISBN: 978-83-66602-64-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000201/11157
Autorzy: Tadeusz Budrewicz.
Tytuł: Niemen - DĽwina : rzeki jako element tożsamo¶ci regionalnej w okresie międzypowstaniowym / Tadeusz Budrewicz
¬ródło: W: Pogranicze czyli polsko¶ć : księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Romanowskiemu / redakcja Agnieszka Biedrzycka, Paweł Bukowiec, Iwona Węgrzyn
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2022
Opis fizyczny: S. 131-146
p-ISBN: 978-83-233-5087-3
e-ISBN: 978-83-233-7303-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000202/11157
Autorzy: Antoni Płoszczyniec.
Tytuł: Niewspółmierno¶ć schematów kulturowych a spór o obiektywny charakter warto¶ci / Antoni Płoszczyniec
¬ródło: W: Spory o warto¶ci. T. 2, ¦wiaty alternatywne / pod redakcj± Łukasza Rozwadowskiego i Marcina Stabrowskiego
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2022
Opis fizyczny: S. 41-107
p-ISBN: 978-83-229-3771-6
Seria: (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 4088)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:203/11157
Autorzy: Renata ¦liwa.
Tytuł: Nowa ekonomia instytucjonalna wobec uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczo¶ci / Renata ¦liwa
¬ródło: W: Teoria i praktyka przedsiębiorczo¶ci / redakcja naukowa Marian Kozaczka, Agata Nodżak, Karol Juszka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2022
Opis fizyczny: S. 85-98
p-ISBN: 978-83-8101-525-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000204/11157
Autorzy: Dominika Sozańska.
Tytuł: Nowa lewica / Dominika Sozańska
¬ródło: W: Filozofia społeczna. Cz. 1, Praeambula metodologiczne i historyczne / redakcja Stanisław Janeczek, Anna Staro¶cic
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2022
Opis fizyczny: S. 615-637
p-ISBN: 978-83-8288-073-1
Seria: (Dydaktyka Filozofii ; t. 12)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000205/11157
Autorzy: Artur Kubacki.
Tytuł: O nieprzekładalno¶ci tekstów prawniczych z perspektywy translodydaktyka / Artur Dariusz Kubacki
¬ródło: W: Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. 3 / redakcja naukowa Artur Dariusz Kubacki, Katarzyna Sowa-Bacia
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2022
Opis fizyczny: S. 25-42
p-ISBN: 978-83-8084-711-8
e-ISBN: 978-83-8084-712-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1063)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000206/11157
Autorzy: Katarzyna Plutecka.
Tytuł: O wspomaganiu rozwoju uczniów głuchych w ¶wietle rozważań Profesora Tadeusza Gałkowskiego / Katarzyna Plutecka
¬ródło: W: Poszukiwanie dróg zagubionych w rzeczywisto¶ci : księga pamięci po¶więcona Profesorowi Tadeuszowi Gałkowskiemu / redakcja naukowa Ewa Pisula, Jacek J. Błeszyński, Dorota Podgórska-Jachnik
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2022
Opis fizyczny: S. 172-179
p-ISBN: 978-83-66849-66-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:207/11157
Autorzy: Maciej Kaproń.
Tytuł: Obraz s±downictwa wojskowego w czasach Edwarda Gierka w ¶wietle artykułów w Wojskowym Przegl±dzie Prawniczym / Maciej Kaproń
¬ródło: W: Zbrodnie s±dowe w latach 1944-1989 : konformizm czy relatywizm moralny ¶rodowisk prawniczych?. T. 2 / pod redakcj± Dariusza Palacza i Marzeny Grosickiej
Adres wydawniczy: Kielce ; Warszawa : WSEPiNM : Instytut Pamięci Narodowej Komisja ¦cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2022
Opis fizyczny: S. 343-359
p-ISBN: 978-83-8229-431-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000208/11157
Autorzy: Andrzej Kobiałka.
Tytuł: Obszary pracy, aktywno¶ci oraz kompetencji zawodowej członków gminnych komisji rozwi±zywania problemów alkoholowych wobec wyzwań pandemicznych COVID-19 w Polsce / Andrzej Kobiałka
¬ródło: W: Wybrane aspekty funkcjonowania rynku pracy w czasie pandemii COVID-19 : inspiracje dla pedagogiki / redakcja naukowa: Katarzyna Białożyt-Wielonek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 169-183
p-ISBN: 978-83-66812-83-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000209/11157
Autorzy: Krzysztof Sala.
Tytuł: Obszary wykluczenia społecznego jako miejsca aktywizacji ekonomii społecznej : studium przypadku osiedla Lunik IX na Słowacji / Krzysztof Sala
¬ródło: W: Przedsiębiorczo¶ć społeczna i kapitał społeczny : znaczenie - edukacja - rozwój / pod redakcj±: Janiny Pach, Iwony Lupy-Wójcik, Wojciecha Maciejewskiego
Adres wydawniczy: Kraków : AT Wydawnictwo, 2022
Opis fizyczny: S. 109-122
p-ISBN: 978-83-66445-27-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:210/11157
Autorzy: Andrzej Kozera.
Tytuł: Ochrona dziedzictwa kulturowego w administracji publicznej / Andrzej Kozera
¬ródło: W: Ponidzie. T. 1, Cywilizacja, kultura, tożsamo¶ć / pod redakcj± Andrzeja Kozery
Adres wydawniczy: Pinczów : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych w Pińczowie, 2022
Opis fizyczny: S. 167-177
p-ISBN: 978-83-62150-21-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000211/11157
Autorzy: Jolanta Machowska-Goc.
Tytuł: Odpowiedzialno¶ć jako no¶nik różnych elementów aksjologicznych w wybranych dyskursach XXI wieku - próba ogl±du / Jolanta Machowska-Goc
¬ródło: W: Ingardenowskie tropy w edukacji : w hołdzie Romanowi Ingardenowi w Jego roku / redakcja naukowa Ewa Żmijewska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 95-106
p-ISBN: 978-83-8084-815-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000212/11157
Autorzy: Monika Semik.
Tytuł: Odpowiedzialno¶ć muzyka pedagoga we wspieraniu rozwoju prawidłowej intonacji mowy i ¶piewu dzieci w wieku przedszkolnym / Monika Semik
¬ródło: W: Ingardenowskie tropy w edukacji : w hołdzie Romanowi Ingardenowi w Jego roku / redakcja naukowa Ewa Żmijewska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 207-222
p-ISBN: 978-83-8084-815-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000213/11157
Autorzy: Bożena Pawlak.
Tytuł: Odpowiedzialno¶ć nauczycielska w narracjach osób przygotowuj±cych się do tego zawodu / Bożena Pawlak
¬ródło: W: Ingardenowskie tropy w edukacji : w hołdzie Romanowi Ingardenowi w Jego roku / redakcja naukowa Ewa Żmijewska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 139-155
p-ISBN: 978-83-8084-815-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000214/11157
Autorzy: Justyna Sekuła.
Tytuł: Ograniczenia słowników ksi±żkowych w przekładzie frazeologizmów prawniczych niemieckich wyroków karnych a egzamin na tłumacza przysięgłego / Justyna Sekuła
¬ródło: W: Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. 3 / redakcja naukowa Artur Dariusz Kubacki, Katarzyna Sowa-Bacia
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2022
Opis fizyczny: S. 43-57
p-ISBN: 978-83-8084-711-8
e-ISBN: 978-83-8084-712-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1063)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000215/11157
Autorzy: Joanna Korzeniowska.
Tytuł: Ogrody francuskie i angielskie w rezydencjach europejskiej arystokracji : zarys problematyki / Joanna Korzeniowska
¬ródło: W: Uzdrowiska arystokratyczne / pod redakcj± Bożeny Płonki-Syroki, Pawła Brzegowego, Sławomira Dorockiego i Andrzeja Syroki
Adres wydawniczy: Wrocława : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2022
Opis fizyczny: S. 55-72
p-ISBN: 978-83-62563-80-7
Seria: (Kultura Uzdrowiskowa w Europie ; t. 14)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000216/11157
Autorzy: Paulina Rojek-Adamek.
Tytuł: On designers, artists and (dis)agreements in the field of professional identities : design in chat rooms / Paulina Rojek-Adamek
¬ródło: W: Szkice z socjologii pracy kreatywnej : praca, design, strategie komunikacyjne / redakcja Paulina Rojek-Adamek, Marta Juza
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 89-110
p-ISBN: 978-83-8084-879-5
e-ISBN: 978-83-8084-880-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1131)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000217/11157
Autorzy: Marek Janasz.
Tytuł: On the nearly free simplicial line arrangements with up to 27 lines / Marek Janasz
¬ródło: W: Analytic and Algebraic Geometry 4 / redaktor: Stanisław Spodzieja, Tadeusz Krasiński
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022
Opis fizyczny: S. 75-82
p-ISBN: 978-83-8331-092-3
e-ISBN: 978-83-8331-093-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000218/11157
Autorzy: Katarzyna Sygulska, Katarzyna Zaremba.
Tytuł: Opieka nad seniorem - niektóre obszary / Katarzyna Sygulska, Katarzyna Zaremba
¬ródło: W: Socially : edukacja, pomoc i wsparcie w sytuacjach kryzysowych / redakcja naukowa Michał Szyszka
Adres wydawniczy: D±browa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, 2022
Opis fizyczny: S. 9-21
p-ISBN: 978-83-66794-67-2
e-ISBN: 978-83-66794-68-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000219/11157
Autorzy: Marek Klimek.
Tytuł: Organizacja instytucjonalna pomocy społecznej / Marek Klimek
¬ródło: W: Pomoc społeczna : idea - rozwój - instytucje / redakcja naukowa: Elżbieta Bojanowska, Krzysztof Chaczko, Jerzy Krzyszkowski, Ewelina Zdebska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022
Opis fizyczny: S. 170-180
p-ISBN: 978-83-01-22114-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000220/11157
Autorzy: Martha Kaznowski, Gertruda Wieczorek.
Tytuł: Organizacje pozarz±dowe udzielaj±ce pomocy postpenitencjarnej w Polsce / Marta Kaznowski, Gertruda Wieczorek
¬ródło: W: Kategorie (nie)obecne w edukacji resocjalizacyjnej, penitencjarnej i postpenitencjarnej / redakcja naukowa Bożena Majerek, Agnieszka Domagała-Kręcioch, Magdalena Lubińska-Bogacka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 227-244
p-ISBN: 978-83-67586-08-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:221/11157
Autorzy: Agnieszka Ogonowska.
Tytuł: Pandemia w dyskursie (post)telewizyjnym : w stronę kulturowej psychologii mediów i komunikowania / Agnieszka Ogonowska
¬ródło: W: Język a media : (r)ewolucja języka i komunikacji we współczesnych mediach w dobie pandemii / redakcja naukowa: Agnieszka Walecka-Rynduch, Bogusław Skowronek
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 263-277
p-ISBN: 978-83-7624-191-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000222/11157
Autorzy: Grzegorz Nycz.
Tytuł: Paradoksy odstraszania i jego zawodno¶ć na przykładzie względnej bierno¶ci militarnej mocarstw zachodnich wobec inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 r. / Grzegorz Nycz
¬ródło: W: Bezpieczeństwo geopolityczne / redakcja naukowa Mirosław Banasik, Agnieszka Rogozińska
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2022
Opis fizyczny: S. 35-49
p-ISBN: 978-83-8270-128-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000223/11157
Autorzy: Katarzyna Gucwa-Porębska.
Tytuł: Parentyfikacja jako poważny problem społeczny i przejaw dysfunkcji w obszarze funkcjonowania rodziny / Katarzyna Gucwa-Porębska
¬ródło: W: Praca socjalna i pomoc społeczna w obliczu pandemii COVID-19 i innych współczesnych wyzwań / redakcja naukowa: Józef Młyński, Ewelina Zdebska, Beata Ziębińska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 69-80
p-ISBN: 978-83-67586-11-5
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego ; 18)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000224/11157
Autorzy: Marek Pieni±żek.
Tytuł: Performatywno¶ć a reprodukcja w edukacji humanistycznej / Marek Pieni±żek
¬ródło: W: Edukacja w procesie zmiany społecznej : o praktycznym zaangażowaniu dyscyplin społecznych / redakcja naukowa: Anna L. Grygoruk, Agnieszka Leszcz-Krysiak
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2022
Opis fizyczny: S. 103-114
p-ISBN: 978-83-7405-706-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000225/11157
Autorzy: Klaudia Rams.
Tytuł: Perspektywa rozwoju turystycznego regionu Małopolski na podstawie dziedzictwa kulturowego Kliszczaków / Klaudia Rams
¬ródło: W: Kliszczacy - gwara i kultura / redakcja Maciej Rak, Monika Brytan-Ciepielak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2022
Opis fizyczny: S. 179-194
p-ISBN: 978-83-8138-717-0
e-ISBN: 978-83-8138-718-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:226/11157
Autorzy: Jolanta Baran.
Tytuł: Perspektywy badań międzykulturowych nad osobami z niepełnosprawno¶ci± - możliwe przestrzenie teoretycznych i empirycznych studiów w pedagogice specjalnej / Jolanta Baran
¬ródło: W: Poszukiwanie dróg zagubionych w rzeczywisto¶ci : księga pamięci po¶więcona Profesorowi Tadeuszowi Gałkowskiemu / redakcja naukowa Ewa Pisula, Jacek J. Błeszyński, Dorota Podgórska-Jachnik
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2022
Opis fizyczny: S. 314-325
p-ISBN: 978-83-66849-66-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:227/11157
Autorzy: Norbert Pikuła.
Tytuł: Poczucie sensu życia jako potrzeba egzystencjalna współczesnego człowieka / Norbert G. Pikuła
¬ródło: W: Ważne obszary badawcze w pedagogice / redakcja naukowa: Katarzyna Jagielska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 31-41
p-ISBN: 978-83-66812-84-0
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego ; 17)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:228/11157
Autorzy: Renata Czaplikowska.
Tytuł: Podstawowe zapisy tomu uzupełniaj±cego Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego i ich konsekwencje dla nauczania języka niemieckiego jako obcego / Renata Czaplikowska
¬ródło: W: Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. 3 / redakcja naukowa Artur Dariusz Kubacki, Katarzyna Sowa-Bacia
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2022
Opis fizyczny: 185-197
p-ISBN: 978-83-8084-711-8
e-ISBN: 978-83-8084-712-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1063)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000229/11157
Autorzy: Grzegorz Dutka.
Tytuł: Podstawy przedsiębiorczo¶ci oraz predyspozycje studentów do pracy w sektorach kreatywnych / Grzegorz Dutka
¬ródło: W: Szkice z socjologii pracy kreatywnej : praca, design, strategie komunikacyjne / redakcja Paulina Rojek-Adamek, Marta Juza
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 57-85
p-ISBN: 978-83-8084-879-5
e-ISBN: 978-83-8084-880-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1131)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000230/11157
Autorzy: Tobiasz Janikowski.
Tytuł: Pogranicze bez granic : "kryzys migracyjny" z perspektywy Polski i Niemiec / Tobiasz Janikowski
¬ródło: W: Na pograniczach : historia, kultura, polityka / redakcja naukowa: Robert Lipelt
Adres wydawniczy: Sanok : Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku, 2022
Opis fizyczny: S. 73-85
p-ISBN: 978-83-67497-23-7
Seria: (Na Pograniczach Kultur i Narodów ; t. 18)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000231/11157
Autorzy: Dorota Żurek.
Tytuł: Pojednanie zamiast krwawej zemsty : póĽno¶redniowieczne ugody kompozycyjne z ksi±g s±dowych miast dawnego województwa krakowskiego / Dorota Żurek
¬ródło: W: ¦mierć / pod redakcj± Bożeny Popiołek, Agnieszki Chłosty-Sikorskiej oraz Mirosława Płonki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2022
Opis fizyczny: S. 255-266
p-ISBN: 978-83-67209-11-3
Seria: (W Kręgu Rodziny Epok Dawnych)
Seria: (Prace Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000232/11157
Autorzy: Tomasz Warczok.
Tytuł: Polityka, system akademicki i antysemityzm : dwa kryzysy w polskim polu władzy / Tomasz Warczok
¬ródło: W: Polskie nauki społeczne w kontek¶cie relacji władzy i zależno¶ci międzynarodowych / redakcja naukowa Tomasz Zarycki
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2022
Opis fizyczny: S. 77-104
p-ISBN: 978-83-235-5661-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:233/11157
Autorzy: Bogdan Więckiewicz.
Tytuł: Polska tolerancja - współczesno¶ć versus historia / Bogdan Więckiewicz
¬ródło: W: Tolerancja i jej oblicza. T. 1 / redakcja Bogdan Więckiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 11-62
p-ISBN: 978-83-8084-801-6
e-ISBN: 978-83-8084-802-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1122)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:234/11157
Autorzy: Jacek Rozmus.
Tytuł: Pomnik Grunwaldzki, kapliczki i cmentarze z I wojny ¶wiatowej w Gminie Gręboszów jako ¶wiadectwa kształtowania się tożsamo¶ci nowoczesnej / Jacek Rozmus
¬ródło: W: Galicyjskie drogi ku niepodległo¶ci / pod redakcj± Stanisława Koziary i Mariusza Wołosa
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: S. 175-201
p-ISBN: 978-83-8084-729-3
e-ISBN: 978-83-8084-730-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1106)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:235/11157
Autorzy: Józef Młyński, Katarzyna A. Białecka-Urbańska.
Tytuł: Pomoc i bezpieczeństwo socjalne seniorów w czasie pandemii w warunkach lokalnych Freiburga / Józef Młyński, Katarzyna A. Białecka-Urbańska
¬ródło: W: Praca socjalna i pomoc społeczna w obliczu pandemii COVID-19 i innych współczesnych wyzwań / redakcja naukowa: Józef Młyński, Ewelina Zdebska, Beata Ziębińska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 241-256
p-ISBN: 978-83-67586-11-5
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego ; 18)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:236/11157
Autorzy: Ewelina Zdebska.
Tytuł: Pomoc społeczna i praca socjalna w opiece hospicyjnej oraz wyręczaj±cej nad dziećmi w Polsce / Ewelina Zdebska
¬ródło: W: Pomoc społeczna : idea - rozwój - instytucje / redakcja naukowa: Elżbieta Bojanowska, Krzysztof Chaczko, Jerzy Krzyszkowski, Ewelina Zdebska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022
Opis fizyczny: S. 324-333
p-ISBN: 978-83-01-22114-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000237/11157
Autorzy: Krzysztof Chaczko, Norbert Paprota.
Tytuł: Pomoc społeczna w przypadku nadzwyczajnych okoliczno¶ci / Krzysztof Chaczko, Norbert Paprota
¬ródło: W: Pomoc społeczna : idea - rozwój - instytucje / redakcja naukowa: Elżbieta Bojanowska, Krzysztof Chaczko, Jerzy Krzyszkowski, Ewelina Zdebska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022
Opis fizyczny: S. 314-323
p-ISBN: 978-83-01-22114-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000238/11157
Autorzy: Łukasz Kołoczek.
Tytuł: Pomylony Józek i inni : "My¶lenie dramatyczne" Tadeusza Nowaka w kontek¶cie filozofii dramatu Józefa Tischnera / Łukasz Kołoczek
¬ródło: W: Wyobrażone, nieminione... : Tadeusz Nowak i jego twórczo¶ć / pod redakcj± Doroty Siwor
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Literatury, 2022
Opis fizyczny: S. 141-167
p-ISBN: 978-83-67170-76-5
e-ISBN: 978-83-67170-77-2
Seria: (Biblioteka Pana Cogito)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:239/11157
Autorzy: Józef Młyński, Krzysztof Trębski.
Tytuł: Poradnictwo online (online counseling) jako forma wsparcia podczas pandemii COVID-19 / Józef Młyński, Krzysztof Trębski
¬ródło: W: Praca socjalna i pomoc społeczna w obliczu pandemii COVID-19 i innych współczesnych wyzwań / redakcja naukowa: Józef Młyński, Ewelina Zdebska, Beata Ziębińska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 81-96
p-ISBN: 978-83-67586-11-5
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego ; 18)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:240/11157
Autorzy: Anna Nosek, Małgorzata Chrobak.
Tytuł: Powie¶ć dla dziewcz±t - ci±gło¶ć i przemiany / Anna Nosek, Małgorzata Chrobak
¬ródło: W: Od powie¶ci dla dziewcz±t do narracji dziewczyńskich / redakcja naukowa Anna Nosek, Małgorzata Chrobak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 7-20
p-ISBN: 978-83-8084-887-0
e-ISBN: 978-83-8084-888-7
Seria: (Literatura i kultura dla dzieci i młodzieży (twórcy - tematy - konwencje) ; t. 4)
Seria: (Prace Monograficzne ; nr 1135)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000241/11157
Autorzy: Norbert Pikuła.
Tytuł: Praca jako determinanta opuszczania pomocy społecznej / Norbert G. Pikuła
¬ródło: W: Pomoc społeczna : idea - rozwój - instytucje / redakcja naukowa: Elżbieta Bojanowska, Krzysztof Chaczko, Jerzy Krzyszkowski, Ewelina Zdebska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022
Opis fizyczny: S. 485-494
p-ISBN: 978-83-01-22114-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000242/11157
Autorzy: Józefa Matejek.
Tytuł: Praca z rodzin± zastępcz± w zadaniach koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w czasie pandemii COVID-19 / Józefa Matejek
¬ródło: W: Wybrane aspekty funkcjonowania rynku pracy w czasie pandemii COVID-19 : inspiracje dla pedagogiki / redakcja naukowa: Katarzyna Białożyt-Wielonek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 151-168
p-ISBN: 978-83-66812-83-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000243/11157
Autorzy: Katarzyna Dormus.
Tytuł: Problem edukacji kobiet w twórczo¶ci naukowej profesor Renaty Dutkowej / Katarzyna Dormus
¬ródło: W: Renata Dutkowa 1927-2015 / [redakcja Tomasz Pudłocki, Maria Stinia]
Adres wydawniczy: Kraków : Archiwum Nauki PAN i PAU, 2022
Opis fizyczny: S. 53-64
p-ISBN: 978-83-963805-2-4
Seria: (W Służbie Nauki ; nr 30)
Typ publikacji: PRO
Punktacja MNiSW: 20.000244/11157
Autorzy: Katarzyna Kowalska.
Tytuł: Problem przewagi kontraktowej w łańcuchu dostaw przedsiębiorstw / Katarzyna Kowalska
¬ródło: W: Teoria i praktyka przedsiębiorczo¶ci / redakcja naukowa Marian Kozaczka, Agata Nodżak, Karol Juszka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2022
Opis fizyczny: S. 99-109
p-ISBN: 978-83-8101-525-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000245/11157
Autorzy: Tomasz Korban.
Tytuł: Problem restytucji złota monetarnego zagrabionego przez III Rzeszę : Polska a Komisja Trójstronna : stan badań i perspektywy badawcze / Tomasz Korban
¬ródło: W: Studia z historii najnowszej Polski. T.4 / pod redakcj± Rafała Łatki
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja ¦cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2022
Opis fizyczny: S. 127-139
p-ISBN: 978-83-8229-529-0
e-ISBN: 978-83-8229-530-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:246/11157
Autorzy: Karol Juszka.
Tytuł: Problematyka ochrony przedsiębiorczo¶ci z punktu widzenia efektywno¶ci warunkowego zawieszenia wykonywania kary aresztu / Karol Juszka
¬ródło: W: Teoria i praktyka przedsiębiorczo¶ci / redakcja naukowa Marian Kozaczka, Agata Nodżak, Karol Juszka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2022
Opis fizyczny: S. 193-206
p-ISBN: 978-83-8101-525-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000247/11157
Autorzy: Agnieszka Tajak-Bobek.
Tytuł: Proces podejmowania decyzji przestępczej. Analiza jako¶ciowa wywiadów narracyjnych przestępców gospodarczych / Agnieszka Tajak-Bobek
¬ródło: W: Naukowa analiza zagadnień z zakresu bezpieczeństwa narodowego, kryminalistyki i kryminologii / redakcja: Iwona Domina, Łukasz B. Pilarz
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2022
Opis fizyczny: S. 113-131
p-ISBN: 978-83-67104-27-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000248/11157
Autorzy: Agnieszka Tajak-Bobek.
Tytuł: Proces podejmowania decyzji przestępczych i jego znaczenie dla resocjalizacji / Agnieszka Tajak-Bobek
¬ródło: W: Raporty z badań pedagogicznych b c 152 a b 153 a b c 2022 154 a b c 155 a Raporty z Badań b c 3 d e 156 a b / pod redakcj± Krystyny Heland-Kurzak, Katarzyny Pardej, Katarzyny Szostakowsiej
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2022
Opis fizyczny: S. 175-189
p-ISBN: 978-83-67721-00-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000249/11157
Autorzy: Bogdan Więckiewicz.
Tytuł: Program Rodzina 500+ : analiza socjologiczna / Bogdan Więckiewicz
¬ródło: W: Rodzina i społeczeństwo wobec współczesnych wyzwań polityki społecznej / redakcja Bogdan Więckiewicz, Mateusz Szast
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 13-35
p-ISBN: 978-83-8084-797-2
e-ISBN: 978-83-8084-798-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1121)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:250/11157
Autorzy: Agata Wójcik.
Tytuł: Projekty wnętrz i mebli autorstwa artystów zwi±zanych z Towarzystwem Polska Sztuka Stosowana powstałe przy współpracy z krakowskim magistratem / Agata Wójcik
¬ródło: W: Arty¶ci i Kraków : studia ofiarowane Tomaszowi Gryglewiczowi / redakcja Jan K. Ostrowski, Andrzej Szczerski, Marek Walczak, Marek Zgórniak
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Jagielloński : iMEDIUS, 2022
Opis fizyczny: S. 335-341
p-ISBN: 978-83-935675-5-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000251/11157
Autorzy: Mirosław Płonka.
Tytuł: Prospektywny wymiar pamięci po¶miertnej w testamentach szlacheckich z bocheńskich ksi±g miejskich / Mirosław Płonka
¬ródło: W: ¦mierć / pod redakcj± Bożeny Popiołek, Agnieszki Chłosty-Sikorskiej oraz Mirosława Płonki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2022
Opis fizyczny: S. 215-234
p-ISBN: 978-83-67209-11-3
Seria: (W Kręgu Rodziny Epok Dawnych)
Seria: (Prace Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000252/11157
Autorzy: Marian Kozaczka.
Tytuł: Przedsiębiorczo¶ć w Polsce 2011-2020 : szanse i zagrożenia / Marian Kozaczka
¬ródło: W: Teoria i praktyka przedsiębiorczo¶ci / redakcja naukowa Marian Kozaczka, Agata Nodżak, Karol Juszka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2022
Opis fizyczny: S. 9-31
p-ISBN: 978-83-8101-525-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000253/11157
Autorzy: Marcin Kępa.
Tytuł: Przedsiębiorstwa społeczne na rynku zamówień publicznych / Marcin Kępa
¬ródło: W: Teoria i praktyka przedsiębiorczo¶ci / redakcja naukowa Marian Kozaczka, Agata Nodżak, Karol Juszka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2022
Opis fizyczny: S. 69-84
p-ISBN: 978-83-8101-525-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000254/11157
Autorzy: Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło.
Tytuł: Przegl±d Ľródeł dotycz±cych rozwoju Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego / Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło
¬ródło: W: 75 lat geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (1946-2021) / redakcja naukowa Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: S. 15-28
p-ISBN: 978-83-8084-889-4
e-ISBN: 978-83-8084-890-0
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1136)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]255/11157
Autorzy: Anna Kamińska-Malandain.
Tytuł: Przekroczyć interesowno¶ć bycia w stronę bezinteresowno¶ci dobra - Lévinasowska koncepcja wrażliwo¶ci etycznej / Anna Kamińska-Malandain
¬ródło: W: Co warto, co się opłaca : sprawiedliwi i kolaboranci / redakcja naukowa Alicja Bartu¶
Adres wydawniczy: O¶więcim : Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego ; Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w O¶więcimiu, 2022
Opis fizyczny: S. 331-344
p-ISBN: 978-83-8084-663-0
e-ISBN: 978-83-64554-51-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:256/11157
Autorzy: Jolanta Lubocha-Kruglik, Oksana Małysa, Gabriela Wilk.
Tytuł: Przestrzenie przekładu. 6 / pod redakcj± Jolanty Lubochy-Kruglik, Oksany Małysy, Gabrieli Wilk
Adres wydawniczy: Katowice : ¦l±sk Sp. z o. o. Wydawnictwo Naukowe : Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, 2022
Opis fizyczny: 246 s.
p-ISBN: 978-83-8183-137-6
Seria: (Studia o Przekładzie ; nr 50)
Uwagi: Publikacja Ľródłowa nieafiliowana do Uniwersytetu Pedagogicznego.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL257/11157
Autorzy: Elżbieta Gajewska.
Tytuł: Przygotowanie filologa do komunikacji specjalistycznej : dydaktyka JOS a tłumaczenia specjalistyczne / Elżbieta Gajewska
¬ródło: W: Perspektywy kształcenia nauczycieli języków specjalistycznych w Polsce / redakcja Joanna Kic-Drgas, Joanna WoĽniak
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, 2022
Opis fizyczny: S. 56-111
p-ISBN: 978-83-65591-68-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:258/11157
Autorzy: Piotr Kołodziej.
Tytuł: Przypadek czy konieczno¶ć? Człowiek w żywiole losu : o (nie)przypadkowej wspólnocie poszukiwań odpowiedzi na "pytania nierozstrzygalne" / Piotr Kołodziej
¬ródło: W: Człowiek wobec żywiołów : perspektywa interdyscyplinarna / pod redakcj± Grażyny Różańskiej
Adres wydawniczy: Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2022
Opis fizyczny: S. 213-251
p-ISBN: 978-83-7467-376-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000259/11157
Autorzy: Adam Łajczak.
Tytuł: Przyroda nieożywiona Babiej Góry / Adam Łajczak
¬ródło: W: Lasy Babiogórskiego Parku Narodowego / redakcja Jerzy Szwagrzyk
Adres wydawniczy: Zawoja : Babiogórski Park Narodowy ; Kraków : Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierz±t Polskiej Akademii Nauk ; Truskaw : Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2022
Opis fizyczny: S. 9-31
p-ISBN: 9788366546721
Seria: (Monografie Babiogórskie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000260/11157
Autorzy: Anna Penkała-Jastrzębska.
Tytuł: Publiczna ¶mierć magnata : relacje o ¶mierci i opisy zmarłych w gazetach rękopi¶miennych z czasów saskich - charakterystyka zjawiska / Anna Penkała-Jastrzębska
¬ródło: W: ¦mierć / pod redakcj± Bożeny Popiołek, Agnieszki Chłosty-Sikorskiej oraz Mirosława Płonki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2022
Opis fizyczny: S. 73-92
p-ISBN: 978-83-67209-11-3
Seria: (W Kręgu Rodziny Epok Dawnych)
Seria: (Prace Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000261/11157
Autorzy: Anna Szkolak-Stępień.
Tytuł: Ranga kształcenia ustawicznego nauczycieli wczesnej edukacji w narracjach matek - w kierunku teorii ugruntowanej / Anna Szkolak-Stępień
¬ródło: W: Edukacja wobec wyzwań współczesno¶ci - wybrane aspekty / redakcja: Joanna Kozłowska, Alicja Danielewska
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2022
Opis fizyczny: S. 152-163
p-ISBN: 978-83-67104-26-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:262/11157
Autorzy: Marek Janasz, Magdalena Lampa-Baczyńska, Daniel Wójcik.
Tytuł: Realizability of some Böröoczky arrangements over the rational numbers / Marek Janasz, Magdalena Lampa-Baczyńska, Daniel Wójcik
¬ródło: W: Analytic and Algebraic Geometry 4 / redaktor: Stanisław Spodzieja, Tadeusz Krasiński
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022
Opis fizyczny: S. 83-94
p-ISBN: 978-83-8331-092-3
e-ISBN: 978-83-8331-093-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000263/11157
Autorzy: Olena Bocharova.
Tytuł: Realizacja projektu naukowo-pedagogicznego "Intelekt Ukrainy" : przykłady dobrych praktyk / Olena Bocharova
¬ródło: W: Zdolno¶ci i twórczo¶ć : koncepcje, badania, praktyka / redakcja naukowa: Miłosz Wawrzyniec Romaniuk, Małgorzata Jabłonowska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2022
Opis fizyczny: S. 229-243
p-ISBN: 978-83-66879-85-0
e-ISBN: 978-83-66879-86-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:264/11157
Autorzy: Barbara Węglarz.
Tytuł: Referenda lokalne w sprawie likwidacji straży gminnych, jako przykład inicjatywy obywatelskiej modyfikuj±cej lokalny system bezpieczeństwa / Barbara Węglarz
¬ródło: W: Samorz±d terytorialny : bezpieczeństwo, ekologia, rozwój / redakcja naukowa Paweł Ostachowski, Joanna Podgóska-Rykała, Sabina Sanetra-Półgrabi
Adres wydawniczy: Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2022
Opis fizyczny: S. 116-130
p-ISBN: 978-83-8017-446-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:265/11157
Autorzy: Shepherd Mutsvara, Gorret Kugonza.
Tytuł: Refugee camps in East Africa : a curse of lost heritage and cultural identity of the Banyarwanda in Uganda / Shepherd Mutsvara, Gorret Kugonza
¬ródło: W: Współczesne wyzwania Afryki : klimat, demografia i polityka / pod redakcj± Arkadiusza Żukowskiego
Adres wydawniczy: Olsztyn : Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2022
Opis fizyczny: S. 135-158
p-ISBN: 978-83-66259-32-4
Seria: (Forum Politologiczne ; t. 30)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000266/11157
Autorzy: Renata ¦liwa.
Tytuł: Regulatory Impact Assessment - Retrospect Preview, Purpose, Consequences : Toward e-RIA / Renata ¦liwa
¬ródło: W: E-administracja : skuteczna, odpowiedzialna i otwarta administracja publiczna w Unii Europejskiej / redakcja Sławomir Dudzik, Inga Kawka, Renata ¦liwa
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2022
Opis fizyczny: S. 165-182
p-ISBN: 978-83-8138-673-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:267/11157
Autorzy: Anna ¦lósarz.
Tytuł: Rekategoryzacja ¶ladów pamięciowych : Pianista / Anna ¦lósarz
¬ródło: W: Wędrówki humanisty : prace dedykowane profesorowi Tadeuszowi Miczce / pod redakcj± Anny Maj, Ilony Copik przy współpracy Justyny Kucharskiej
Adres wydawniczy: Katowice : ¦l±sk Wydawnictwo Naukowe, 2022
Opis fizyczny: S. 103-128
p-ISBN: 978-83-8183-145-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:268/11157
Autorzy: Krzysztof Gwosdz, Sławomir Sitek, Krzysztof Wiedermann.
Tytuł: Rekomendacje strategiczne dla sprawiedliwej transformacji w Polsce : rekomendacje strategiczne dla programowania sprawiedliwej transformacji w Polsce - poziomy krajowy i regionalny: Zachodnia Małopolska - województwo małopolskie / Krzysztof Gwosdz, Sławomir Sitek, Krzysztof Wiedermann
¬ródło: W: Sprawiedliwa transformacja regionów węglowych w Polsce : impulsy, konteksty, rekomendacje strategiczne / redakcja naukowa: Adam Drobniak
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2022
Opis fizyczny: S. 213-214
p-ISBN: 978-83-7875-824-2
e-ISBN: 978-83-7875-825-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:269/11157
Autorzy: Elżbieta Szczygieł, Aleksandra Lwowska, Marzena Hajduk-Stelmachowicz.
Tytuł: Robię co¶ dla innych - zachowania cyrkularne w gospodarstwach domowych jako przykład zachowań prospołecznych / Elżbieta Szczygieł, Aleksandra Lwowska, Marzena Hajduk-Stelmachowicz
¬ródło: W: Przedsiębiorczo¶ć społeczna i kapitał społeczny : znaczenie - edukacja - rozwój / pod redakcj±: Janiny Pach, Iwony Lupy-Wójcik, Wojciecha Maciejewskiego
Adres wydawniczy: Kraków : AT Wydawnictwo, 2022
Opis fizyczny: S. 212-225
p-ISBN: 978-83-66445-27-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:270/11157
Autorzy: Żaneta Mrożek.
Tytuł: Rola granicznej kontroli sanitarnej w zapewnieniu bezpieczeństwa żywno¶ci / Żaneta Mrożek
¬ródło: W: Aktualne zagrożenia i wyzwania w obszarze bezpieczeństwa społecznego i gospodarczego / redakcja naukowa Marta Pomykała, Izabela Oleksiewicz
Adres wydawniczy: Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2022
Opis fizyczny: S. 109-123
p-ISBN: 978-83-7934-566-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000271/11157
Autorzy: Bożena Popiołek.
Tytuł: Rola kobiet w kształtowaniu polityki matrymonialnej rodzin szlacheckich w XVII-XVIII wieku / Bożena Popiołek
¬ródło: W: Jednostka, rodzina i struktury społeczne w perspektywie historycznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Cezaremu Kukli z okazji 45-lecia pracy naukowej / c redakcja Piotr Łozowski, Radosław Poniat
Adres wydawniczy: Białystok : Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2022
Opis fizyczny: S. 399-411
p-ISBN: 978-83-64103-61-2
Seria: (Prace Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy ¦rodkowo-Wschodniej ; T. 12)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000272/11157
Autorzy: Katarzyna Dormus.
Tytuł: Roman Witold Ingarden (1893-1970) - mistrz i nauczyciel / Katarzyna Dormus
¬ródło: W: Ingardenowskie tropy w edukacji : w hołdzie Romanowi Ingardenowi w Jego roku / redakcja naukowa Ewa Żmijewska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 13-28
p-ISBN: 978-83-8084-815-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000273/11157
Autorzy: Dorota Probucka.
Tytuł: Rozważania o etyce i ekologii, czyli gdzie podziała się kraina miodu? / Dorota Probucka
¬ródło: W: Etyka i ekologia / pod redakcj± naukow± Doroty Probuckiej
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, 2022
Opis fizyczny: S. 7-15
p-ISBN: 978-83-67222-31-0
e-ISBN: 978-83-67222-32-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000274/11157
Autorzy: Joanna Wnęk-Gozdek.
Tytuł: Rozwijanie wdzięczno¶ci u młodzieży szans± na resocjalizacyjn± zmianę / Joanna Wnęk-Gozdek
¬ródło: W: Kategorie (nie)obecne w edukacji resocjalizacyjnej, penitencjarnej i postpenitencjarnej / redakcja naukowa Bożena Majerek, Agnieszka Domagała-Kręcioch, Magdalena Lubińska-Bogacka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 39-56
p-ISBN: 978-83-67586-08-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:275/11157
Autorzy: Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło.
Tytuł: Rozwój geografii w strukturze uczelni - od Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej do Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej / Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło
¬ródło: W: 75 lat geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (1946-2021) / redakcja naukowa Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: S. 29-73
p-ISBN: 978-83-8084-889-4
e-ISBN: 978-83-8084-890-0
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1136)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]276/11157
Autorzy: Krzysztof Chaczko, Jerzy Krzyszkowski.
Tytuł: Rozwój instytucji pomocy społecznej po 1989 roku / Krzysztof Chaczko, Jerzy Krzyszkowski
¬ródło: W: Pomoc społeczna : idea - rozwój - instytucje / redakcja naukowa: Elżbieta Bojanowska, Krzysztof Chaczko, Jerzy Krzyszkowski, Ewelina Zdebska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022
Opis fizyczny: S. 144-152
p-ISBN: 978-83-01-22114-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000277/11157
Autorzy: Joanna M. Łukasik.
Tytuł: Rozwój osobisty nauczyciela / Joanna M. Łukasik
¬ródło: W: Ważne obszary badawcze w pedagogice / redakcja naukowa: Katarzyna Jagielska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 43-53
p-ISBN: 978-83-66812-84-0
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego ; 17)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:278/11157
Autorzy: Karolina Baron.
Tytuł: Ryzyko ekologiczne gospodarowania wodami na terenach zurbanizowanych w ¶wietle dokumentacji strategicznej / Karolina Baron
¬ródło: W: Miasto przyszło¶ci : wyzwania dla gospodarki komunalnej i innych obszarów w obliczu kryzysu klimatycznego / redakcja naukowa Piotr P. Małecki, Agnieszka Mazurek-Czarnecka
Adres wydawniczy: Kraków : Attyka s.c. J. Jagła, W. Skrzypiec, 2022
Opis fizyczny: S. 153-168
p-ISBN: 978-83-65644-91-6
e-ISBN: 978-83-65644-92-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:279/11157
Autorzy: Piotr Majcher.
Tytuł: Rzeczywisto¶ć lat 80. XX wieku wykreowana w sztuce Spacer po wioskach Petera Handkego / Piotr Majcher
¬ródło: W: "Powroty do przeszło¶ci" : literatura i kultura lat 80. i ich współczesna recepcja / redakcja Wiktor Gardocki, Dariusz Piechota
Adres wydawniczy: Białystok : Temida 2 : przy współpracy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, 2022
Opis fizyczny: S. 185-196
p-ISBN: 978-83-67169-12-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000280/11157
Autorzy: Ireneusz Drabik.
Tytuł: Samorealizacja w pracy oraz preferowane style kierowania w opinii studentów wybranych kierunków Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / Ireneusz Drabik
¬ródło: W: Teoria i praktyka przedsiębiorczo¶ci / redakcja naukowa Marian Kozaczka, Agata Nodżak, Karol Juszka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2022
Opis fizyczny: S. 219-245
p-ISBN: 978-83-8101-525-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000281/11157
Autorzy: Łukasz Kozera.
Tytuł: Samorz±d terytorialny na przykładzie powiatu pińczowskiego / Łukasz Kozera
¬ródło: W: Ponidzie. T. 1, Cywilizacja, kultura, tożsamo¶ć / pod redakcj± Andrzeja Kozery
Adres wydawniczy: Pinczów : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych w Pińczowie, 2022
Opis fizyczny: S. 13-36
p-ISBN: 978-83-62150-21-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000282/11157
Autorzy: Marek Klimek.
Tytuł: Samorz±d terytorialny w Konstytucji z 17 marca 1921 roku / Marek Klimek
¬ródło: W: O niepodległ± i granice. T. 11, 100-lecie Konstytucji Marcowej : przeszło¶ć a współczesno¶ć / redakcja naukowa Wojciech Jakubowski, Jacek Wojnicki, Piotr Załęski
Adres wydawniczy: Warszawa : ASPRA-JR, 2022
Opis fizyczny: S. 185-192
p-ISBN: 978-83-820-9225-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000283/11157
Autorzy: Dawid Wieczorek.
Tytuł: Samowykluczenie społeczne jako postpandemiczne wyzwanie dla rynku pracy / Dawid Wieczorek
¬ródło: W: Wybrane aspekty funkcjonowania rynku pracy w czasie pandemii COVID-19 : inspiracje dla pedagogiki / redakcja naukowa: Katarzyna Białożyt-Wielonek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 113-133
p-ISBN: 978-83-66812-83-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000284/11157
Autorzy: Franciszek Mróz.
Tytuł: Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach - ¶wiatowe centrum kultu Bożego Miłosierdzia w przestrzeni pielgrzymowania Polski, Europy i ¶wiata / Franciszek Mróz
¬ródło: W: Akt zawierzenia ¶wiatu Bożemu Miłosierdziu - znaczenie i perspektywy / Łukasz Piórkowski, Dominika Jamrozy, Magdalena Klaja, Anna Czajkowska-Sałapat (red.)
Adres wydawniczy: Wadowice : Muzeum Dom Rodzinny Ojca ¦więtego Jana Pawła II, 2022
Opis fizyczny: S. 97-120
p-ISBN: 978-83-947917-9-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL285/11157
Autorzy: Agata Nodżak.
Tytuł: S±dowa kontrola decyzji bezpo¶redniego zawarcia umowy o ¶wiadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego / Agata Nodżak
¬ródło: W: Teoria i praktyka przedsiębiorczo¶ci / redakcja naukowa Marian Kozaczka, Agata Nodżak, Karol Juszka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2022
Opis fizyczny: S. 151-173
p-ISBN: 978-83-8101-525-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000286/11157
Autorzy: Paweł Łubiński.
Tytuł: Scenariuszowa metoda analizy strategicznej w procesie strategicznego zarz±dzania bezpieczeństwem państwa / Paweł Łubiński
¬ródło: W: Naukowa analiza zagadnień z zakresu bezpieczeństwa narodowego, kryminalistyki i kryminologii / redakcja: Iwona Domina, Łukasz B. Pilarz
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2022
Opis fizyczny: S. 58-69
p-ISBN: 978-83-67104-27-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000287/11157
Autorzy: Marta Juza, Paweł Walawender.
Tytuł: Sektor kreatywny w strategiach rozwoju społeczno-gospodarczego regionów centralnych i peryferyjnych w Polsce / Marta Juza, Paweł Walawender
¬ródło: W: Szkice z socjologii pracy kreatywnej : praca, design, strategie komunikacyjne / redakcja Paulina Rojek-Adamek, Marta Juza
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 157-179
p-ISBN: 978-83-8084-879-5
e-ISBN: 978-83-8084-880-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1131)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000288/11157
Autorzy: Andrzej Żebrowski, Izabela Szkurłat.
Tytuł: Służby specjalne uczestnikami walki z terroryzmem na pocz±tku XXI wieku (wybrane aspekty) / Andrzej Żebrowski, Izabela Szkurłat
¬ródło: W: Wybrane aspekty bezpieczeństwa pozamilitarnego : zagrożenia, wyzwania, koncepcje / redakcja Felicjan Bylok, Agnieszka Kwiatek, Maja Skiba
Adres wydawniczy: Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2022
Opis fizyczny: S. 201-206
p-ISBN: 978-83-7193-871-9
e-ISBN: 978-83-7193-872-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000289/11157
Autorzy: Elżbieta Maj.
Tytuł: Socjalna ochrona dziecka w perspektywie podstawowych praw człowieka / Elżbieta A. Maj
¬ródło: W: W trosce o rozwój i bezpieczeństwo dziecka we współczesnym ¶wiecie : aspekty społeczno-prawne / redakcja naukowa: Anna Pawlak, Beata Skwarek, Justyna Stadniczeńko, Oksana Petrenko
Adres wydawniczy: Legnica ; Warszawa : Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna, 2022
Opis fizyczny: S. 339-348
p-ISBN: 978-83-66552-55-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000290/11157
Autorzy: Anna Karnat.
Tytuł: Socjologiczne refleksje wokół tożsamo¶ci i identyfi-kacji społecznych : status kategorii jednostki w wieloznacznej no-woczesno¶ci / Anna Karnat
¬ródło: W: Rzeczywisto¶ć hybrydalna : pomiędzy bytami / pod redakcj± Sylwii Jaskuły
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2022
Opis fizyczny: S. 123-146
p-ISBN: 978-83-8138-832-0
e-ISBN: 978-83-8138-833-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000291/11157
Autorzy: Łukasz Kozera.
Tytuł: Społeczeństwo obywatelskie w kontek¶cie administracji i trzeciego sektora / Łukasz Kozera
¬ródło: W: Ponidzie. T. 1, Cywilizacja, kultura, tożsamo¶ć / pod redakcj± Andrzeja Kozery
Adres wydawniczy: Pinczów : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych w Pińczowie, 2022
Opis fizyczny: S. 37-55
p-ISBN: 978-83-62150-21-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000292/11157
Autorzy: Andrzej Kozera.
Tytuł: Społeczeństwo Ponidzia w tradycji patriotycznej walki o niepodległo¶ć : Republika Pińczowska / Andrzej Kozera
¬ródło: W: Ponidzie. T. 1, Cywilizacja, kultura, tożsamo¶ć / pod redakcj± Andrzeja Kozery
Adres wydawniczy: Pinczów : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych w Pińczowie, 2022
Opis fizyczny: S. 190-334
p-ISBN: 978-83-62150-21-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000293/11157
Autorzy: Anna Szkolak-Stępień.
Tytuł: Społeczne oczekiwania w zakresie umiejętno¶ci nauczyciela wczesnej edukacji - proces wyłaniania się teorii ugruntowanej (résumé z badań własnych) / Anna Szkolak-Stępień
¬ródło: W: Nauczyciel a szkoła jako przestrzeń uczenia się i wyrównywania szans edukacyjnych / redakcja naukowa Elżbieta Stokowska-Zagdan, Piotr Miller, Grażyna Cęcelek, Elżbieta WoĽnic
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2022
Opis fizyczny: S. 76-87
p-ISBN: 978-83-8270-176-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:294/11157
Autorzy: Joanna Podgórska-Rykała, Liliana Podwika.
Tytuł: Sposoby realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i porz±dku publicznego na szczeblu lokalnym / Joanna Podgórska-Rykała, Liliana Podwika
¬ródło: W: Samorz±d terytorialny : bezpieczeństwo, ekologia, rozwój / redakcja naukowa Paweł Ostachowski, Joanna Podgóska-Rykała, Sabina Sanetra-Półgrabi
Adres wydawniczy: Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2022
Opis fizyczny: S. 13-37
p-ISBN: 978-83-8017-446-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:295/11157
Autorzy: Mateusz Kamionka.
Tytuł: Stosunek ukraińskiej młodzieży studenckiej do wybranych działań administracji maj±cych na celu zwalczanie pandemii w jej pocz±tkowym okresie / Mateusz Kamionka
¬ródło: W: Samorz±d terytorialny : bezpieczeństwo, ekologia, rozwój / redakcja naukowa Paweł Ostachowski, Joanna Podgóska-Rykała, Sabina Sanetra-Półgrabi
Adres wydawniczy: Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2022
Opis fizyczny: S. 131-140
p-ISBN: 978-83-8017-446-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:296/11157
Autorzy: Agnieszka Tajak-Bobek.
Tytuł: Streetworker w służbie drugiemu człowiekowi. Przegl±d projektów realizowanych przez streetworkerów / Agnieszka Tajak-Bobek
¬ródło: W: Praca socjalna i pomoc społeczna w obliczu pandemii COVID-19 i innych współczesnych wyzwań / redakcja naukowa: Józef Młyński, Ewelina Zdebska, Beata Ziębińska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 201-211
p-ISBN: 978-83-67586-11-5
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego ; 18)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000297/11157
Autorzy: Łukasz Kołoczek.
Tytuł: Struktury uczestnictwa w filozofii dramatu Józefa Tischnera / Łukasz Kołoczek
¬ródło: W: Józef Tischner : polska filozofia wolno¶ci a my¶l europejska / redakcja naukowa Zbigniew Stawrowski
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut My¶li Józefa Tischnera, 2022
Opis fizyczny: S. 325-346
p-ISBN: 978-83-60911-36-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000298/11157
Autorzy: Iwona Lupa-Wójcik.
Tytuł: Studenci ekonomii społecznej jako konsumenci na rynku social media sharing / Iwona Lupa-Wójcik
¬ródło: W: Przedsiębiorczo¶ć społeczna i kapitał społeczny : znaczenie - edukacja - rozwój / pod redakcj±: Janiny Pach, Iwony Lupy-Wójcik, Wojciecha Maciejewskiego
Adres wydawniczy: Kraków : AT Wydawnictwo, 2022
Opis fizyczny: S. 51-64
p-ISBN: 978-83-66445-27-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:299/11157
Autorzy: Wioletta Kilar.
Tytuł: Studenci w Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w latach 1947-2021 / Wioletta Kilar
¬ródło: W: 75 lat geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (1946-2021) / redakcja naukowa Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: S. 567-579
p-ISBN: 978-83-8084-889-4
e-ISBN: 978-83-8084-890-0
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1136)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]300/11157
Autorzy: Konrad Kołodziejczyk, Mateusz Wyżga.
Tytuł: Studium przypadku w badaniach nad mikromobilno¶ci± społeczeństwa preindustrialnego / Konrad Kołodziejczyk, Mateusz Wyżga
¬ródło: W: Jednostka, rodzina i struktury społeczne w perspektywie historycznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Cezaremu Kukli z okazji 45-lecia pracy naukowej / c redakcja Piotr Łozowski, Radosław Poniat
Adres wydawniczy: Białystok : Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2022
Opis fizyczny: S. 322-328
p-ISBN: 978-83-64103-61-2
Seria: (Prace Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy ¦rodkowo-Wschodniej ; T. 12)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000301/11157
Autorzy: Olga Wyżga.
Tytuł: System edukacji dla osób skazanych w Polsce / Olga Wyżga
¬ródło: W: Kategorie (nie)obecne w edukacji resocjalizacyjnej, penitencjarnej i postpenitencjarnej / redakcja naukowa Bożena Majerek, Agnieszka Domagała-Kręcioch, Magdalena Lubińska-Bogacka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 71-84
p-ISBN: 978-83-67586-08-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:302/11157
Autorzy: Bernadeta Stano.
Tytuł: Sztuka w przestrzeni poprzemysłowej jako pole badawcze dla historyka sztuki : potencjał interpretacyjny realizacji site-specific na przykładzie instalacji Pamięć pracy / Bernadeta Stano
¬ródło: W: Historia sztuki jako instytucja : studia z historii sztuki / pod redakcj± Wojciecha Włodarczyka
Adres wydawniczy: Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki ; Fundacja Kultura Miejsca, 2022
Opis fizyczny: S. 235-251
p-ISBN: 978-83-960224-9-3
p-ISBN: 978-83-64986-10-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000303/11157
Autorzy: Paweł Nowak, Karolina Pieszczek.
Tytuł: ¦lady ekonomii społecznej w działalno¶ci przedszkoli niepublicznych w powiecie krakowskim / Paweł Nowak, Karolina Pieszczek
¬ródło: W: Przedsiębiorczo¶ć społeczna i kapitał społeczny : znaczenie - edukacja - rozwój / pod redakcj±: Janiny Pach, Iwony Lupy-Wójcik, Wojciecha Maciejewskiego
Adres wydawniczy: Kraków : AT Wydawnictwo, 2022
Opis fizyczny: S. 36-50
p-ISBN: 978-83-66445-27-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:304/11157
Autorzy: Edyta Pluta-Saladra.
Tytuł: ¦mierć dziecka w ¶wietle wybranych piętnastowiecznych spisów cudów ¶więtych / Edyta Pluta-Saladra
¬ródło: W: ¦mierć / pod redakcj± Bożeny Popiołek, Agnieszki Chłosty-Sikorskiej oraz Mirosława Płonki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2022
Opis fizyczny: S. 17-30
p-ISBN: 978-83-67209-11-3
Seria: (W Kręgu Rodziny Epok Dawnych)
Seria: (Prace Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000305/11157
Autorzy: Józef Brynkus.
Tytuł: ¦mierć narzędziem polityki komunistów w Polsce Ludowej / Józef Brynkus
¬ródło: W: ¦mierć / pod redakcj± Bożeny Popiołek, Agnieszki Chłosty-Sikorskiej oraz Mirosława Płonki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2022
Opis fizyczny: S. 365-386
p-ISBN: 978-83-67209-11-3
Seria: (W Kręgu Rodziny Epok Dawnych)
Seria: (Prace Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000306/11157
Autorzy: Antoni Płoszczyniec.
Tytuł: ¦rodowisko jako adresat i beneficjent ascezy : analiza fenomenologiczno-aksjologiczna / Antoni Płoszczyniec
¬ródło: W: Etyka i ekologia / pod redakcj± naukow± Doroty Probuckiej
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, 2022
Opis fizyczny: S. 177-185
p-ISBN: 978-83-67222-31-0
e-ISBN: 978-83-67222-32-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000307/11157
Autorzy: Karolina G±sior, Mateusz Szast.
Tytuł: ¦więta o tematyce miłosnej w opinii młodzieży studiuj±cej - raport i analiza uzyskanych wyników / Karolina G±sior, Mateusz Szast
¬ródło: W: Obraz rodziny i młodzieży pod koniec drugiej dekady XXI wieku : wybrane aspekty / redakcja Mateusz Szast, Bogdan Więckiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 159-194
p-ISBN: 978-83-8084-799-6
e-ISBN: 978-83-8084-800-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1107)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:308/11157
Autorzy: Stanisław Kilian.
Tytuł: Tadeusz Bielecki (1901-1982) / Stanisław Kilian
¬ródło: W: Słownik biograficzny polskiego państwa na uchodĽstwie. T. 1, Członkowie I i II Rady Narodowej RP / pod redakcj± Jarosława Rabińskiego, Michała Dworskiego
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2022
Opis fizyczny: S. 35-42
p-ISBN: 978-83-8288-066-3
Seria: (Centrum Badań nad Histori± Polskiego na UchodĽstwie / Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000309/11157
Autorzy: Joanna Kossewska.
Tytuł: Temporalna perspektywa w kontek¶cie zaburzeń ze spektrum autyzmu / Joanna Kossewska
¬ródło: W: Poszukiwanie dróg zagubionych w rzeczywisto¶ci : księga pamięci po¶więcona Profesorowi Tadeuszowi Gałkowskiemu / redakcja naukowa Ewa Pisula, Jacek J. Błeszyński, Dorota Podgórska-Jachnik
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2022
Opis fizyczny: S. 234-248
p-ISBN: 978-83-66849-66-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:310/11157
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń.
Tytuł: Terapia logopedyczna dziecka z epilepsj± jako czynnik integracji poznawczej i społecznej / Halina Pawłowska-Jaroń
¬ródło: W: Neurologopedia w teorii i praktyce / redakcja naukowa: Kamila Bigos
Adres wydawniczy: Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2022
Opis fizyczny: S. 113-126
p-ISBN: 978-83-67162-57-9
Seria: (Logopedia - Teoria - Praktyka ; nr 3)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000311/11157
Autorzy: Olena Kovalenko.
Tytuł: The Need for Psychological Knowledge and Skills of Social Workers and Caregivers in Pandemic Times / Olena Kovalenko
¬ródło: W: Drogi i bezdroża edkuacji w okresie pandemii COVID-19 = Pathways and Roadsless of Education During the Covid-19 Pandemic / redakcja naukowa Ryszard Bera, Stanisława Byra, Nella Nyczkało
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2022
Opis fizyczny: S. 537-550
p-ISBN: 978-83-277-9625-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000312/11157
Autorzy: Sylwia Chutnik.
Tytuł: Tkliwe uczucie : refleksje o kampie i kiczu w polskich teledyskach lat osiemdziesi±tych / Sylwia Chutnik
¬ródło: W: "Powroty do przeszło¶ci" : literatura i kultura lat 80. i ich współczesna recepcja / redakcja Wiktor Gardocki, Dariusz Piechota
Adres wydawniczy: Białystok : Temida 2 : przy współpracy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, 2022
Opis fizyczny: S. 239-252
p-ISBN: 978-83-67169-12-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL313/11157
Autorzy: Łukasz Czarnecki.
Tytuł: Transformacja prawa konsumenckiego w Meksyku / Łukasz Czarnecki
¬ródło: W: Wyzwania dla prawa konsumenckiego w wymiarze globalnym, regionalnym i lokalnym / redakcja Monika Namysłowska, Krzysztof Podgórski, Elżbieta Sługocka-Krupa
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2022
Opis fizyczny: S. 249-260
p-ISBN: 978-83-8291-407-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:314/11157
Autorzy: Katarzyna Paj±k.
Tytuł: Trening umiejętno¶ci społecznych jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej: praca w obszarze emocji / Katarzyna Paj±k
¬ródło: W: Edukacja wobec wyzwań współczesno¶ci - wybrane aspekty / redakcja: Joanna Kozłowska, Alicja Danielewska
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2022
Opis fizyczny: S. 116-125
p-ISBN: 978-83-67104-26-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:315/11157
Autorzy: Angela Bajorek.
Tytuł: Tropy biograficzne Karla Dedeciusa w obliczu dydaktyki szkolnej / Angela Bajorek
¬ródło: W: Dedeciuskalia : dzieło Karla Dedeciusa w dydaktyce szkolnej i akademickiej / redakcja Katarzyna Nowakowska, Anna Górajek, Edward Białek
Adres wydawniczy: Wrocław : Quaestio, 2022
Opis fizyczny: S. 143-156
p-ISBN: 978-83-65815-50-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000316/11157
Autorzy: Monika Semik.
Tytuł: Tworzenie warunków dla rozwoju intonacji mowy i ¶piewu dzieci w wieku przedszkolnym - komunikat z badań / Monika Semik
¬ródło: W: Edukacja muzyczna : studium teoretyczno-praktyczne / redakcja naukowa Romualda Ławrowska, Bożena Muchacka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Petrus, 2022
Opis fizyczny: S. 237-250
p-ISBN: 978-83-7720-660-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000317/11157
Autorzy: Marcin Sala-Szczypiński.
Tytuł: Uczyć się, aby być : w ¶rodowisku VUCA : rozważania o doskonaleniu zawodowym radców prawnych / Marcin Sala-Szczypiński
¬ródło: W: Nauka prawa a praktyka prawnicza : księga jubileuszowa z okazji czterdziestolecia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie / redakcja Michał Araszkiewicz, Michał Krok, Marcin Sala-Szczypiński
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2022
Opis fizyczny: S. 557-574
p-ISBN: 978-83-8138-772-9
e-ISBN: 978-83-8138-773-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:318/11157
Autorzy: Mateusz Kamionka.
Tytuł: University student organizations in Ukraine : on-campus youth policy and social participation / Mateusz Kamionka
¬ródło: Ensaio. - 2022, Vol. 30, nr 115, s. 374-393
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 0104-4036
Adres url:
DOI:319/11157
Autorzy: Łukasz Czarnecki.
Tytuł: Uwagi o s±dach obywatelskich w Meksyku / Łukasz Czarnecki
¬ródło: W: Z prawem ustrojowym porównawczym przez ponad półwiecze : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Grzybowskiemu z okazji 55-lecia pracy naukowej / redakcja naukowa: Bogusław Przywora, Anna Rogacka-Łukasik, Krzysztof Skotnicki
Adres wydawniczy: Częstochowa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, 2022
Opis fizyczny: S. 685-694
p-ISBN: 978-83-66536-71-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:320/11157
Autorzy: Wojciech Glac.
Tytuł: Uwarunkowania prawne pomocy społecznej / Wojciech Glac
¬ródło: W: Pomoc społeczna : idea - rozwój - instytucje / redakcja naukowa: Elżbieta Bojanowska, Krzysztof Chaczko, Jerzy Krzyszkowski, Ewelina Zdebska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022
Opis fizyczny: S. 33-42
p-ISBN: 978-83-01-22114-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000321/11157
Autorzy: Dorota Szczę¶niak.
Tytuł: W poszukiwaniu nowego ¶wiata : Hotel Savoy Josepha Rotha / Dorota Szczę¶niak
¬ródło: W: Polska i Polacy w literaturze austriackiej od XIX do XXI wieku : motywy - tematy - postaci / redakcja Katarzyna Nowakowska i Edward Białek
Adres wydawniczy: Wrocław : Quaestio
Opis fizyczny: S. 69-84
p-ISBN: 978-83-65815-53-8
Seria: (Biblioteka Austriacka ; t. 64)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000322/11157
Autorzy: Patrycja Włodek.
Tytuł: Wielka amerykańska powie¶ć (w odcinkach) : Mad Men, Masters of Sex i rasa / Patrycja Włodek
¬ródło: W: Powie¶ci realistycznej życie po życiu : o fenomenie współczesnych seriali / pod redakcj± Dariusza Piechoty i Agnieszki Trze¶niewskiej-Nowak
Adres wydawniczy: Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2022
Opis fizyczny: S. 199-215
p-ISBN: 978-83-66107-48-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000323/11157
Autorzy: Krzysztof Gwosdz, Sławomir Sitek, Krzysztof Wiedermann.
Tytuł: Wielowymiarowy kontekst transformacji regionów węglowych w Polsce : kontekst demograficzny: Zachodnia Małopolska - województwo małopolskie / Krzysztof Gwosdz, Sławomir Sitek, Krzysztof Wiedermann
¬ródło: W: Sprawiedliwa transformacja regionów węglowych w Polsce : impulsy, konteksty, rekomendacje strategiczne / redakcja naukowa: Adam Drobniak
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2022
Opis fizyczny: S.72-73
p-ISBN: 978-83-7875-824-2
e-ISBN: 978-83-7875-825-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:324/11157
Autorzy: Krzysztof Gwosdz, Sławomir Sitek, Krzysztof Wiedermann.
Tytuł: Wielowymiarowy kontekst transformacji regionów węglowych w Polsce : kontekst gospodarczy: Zachodnia Małopolska - województwo małopolskie / Krzysztof Gwosdz, Sławomir Sitek, Krzysztof Wiedermann
¬ródło: W: Sprawiedliwa transformacja regionów węglowych w Polsce : impulsy, konteksty, rekomendacje strategiczne / redakcja naukowa: Adam Drobniak
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2022
Opis fizyczny: S. 87-88
p-ISBN: 978-83-7875-824-2
e-ISBN: 978-83-7875-825-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:325/11157
Autorzy: Krzysztof Gwosdz, Sławomir Sitek, Krzysztof Wiedermann.
Tytuł: Wielowymiarowy kontekst transformacji regionów węglowych w Polsce : kontekst instytucjonalny: Zachodnia Małopolska - województwo małopolskie / Krzysztof Gwosdz, Sławomir Sitek, Krzysztof Wiedermann
¬ródło: W: Sprawiedliwa transformacja regionów węglowych w Polsce : impulsy, konteksty, rekomendacje strategiczne / redakcja naukowa: Adam Drobniak
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2022
Opis fizyczny: S. 109-110
p-ISBN: 978-83-7875-824-2
e-ISBN: 978-83-7875-825-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:326/11157
Autorzy: Krzysztof Gwosdz, Sławomir Sitek, Krzysztof Wiedermann.
Tytuł: Wielowymiarowy kontekst transformacji regionów węglowych w Polsce : kontekst ¶rodowiskowy: Zachodnia Małopolska - województwo małopolskie / Krzysztof Gwosdz, Sławomir Sitek, Krzysztof Wiedermann
¬ródło: W: Sprawiedliwa transformacja regionów węglowych w Polsce : impulsy, konteksty, rekomendacje strategiczne / redakcja naukowa: Adam Drobniak
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2022
Opis fizyczny: S. 126
p-ISBN: 978-83-7875-824-2
e-ISBN: 978-83-7875-825-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:327/11157
Autorzy: Ewa Radomska.
Tytuł: Wkład przedsiębiorstw społecznych w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ : studium przypadku: Water Access Rwanda / Ewa Radomska
¬ródło: W: Przedsiębiorczo¶ć społeczna i kapitał społeczny : znaczenie - edukacja - rozwój / pod redakcj±: Janiny Pach, Iwony Lupy-Wójcik, Wojciecha Maciejewskiego
Adres wydawniczy: Kraków : AT Wydawnictwo, 2022
Opis fizyczny: S. 123-143
p-ISBN: 978-83-66445-27-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:328/11157
Autorzy: Natalia Bursiewicz.
Tytuł: Wokół ¶mierci placów miejskich w wyniku projektów modernizacyjnych i podejmowanych prób estetyzacji / Natalia Bursiewicz
¬ródło: W: ¦mierć / pod redakcj± Bożeny Popiołek, Agnieszki Chłosty-Sikorskiej oraz Mirosława Płonki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2022
Opis fizyczny: S. 437-454
p-ISBN: 978-83-67209-11-3
Seria: (W Kręgu Rodziny Epok Dawnych)
Seria: (Prace Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000329/11157
Autorzy: Grażyna Wrona.
Tytuł: Wolno¶ć prasy w debacie parlamentarnej Sejmu Ustawodawczego (1919-1921) : głos dla uczczenia stulecia konstytucji marcowej / Grażyna Wrona
¬ródło: W: Wokół bibliotek i dziedzictwa kultury : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Elżbiecie Barbarze Zybert z okazji 45-lecia pracy naukowej / redakcja naukowa: Robert Kotowski przy współpracy Doroty Grabowskiej
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2022
Opis fizyczny: S. 270-281
p-ISBN: 978-83-65741-80-6
Typ publikacji: PRO330/11157
Autorzy: Łukasz Ż±dło.
Tytuł: Wpływ Covid-19 na gospodarkę Angoli / Łukasz Ż±dło
¬ródło: W: Afryka w okresie pandemii COVID-19 : aspekty społeczne, kulturowe, ekonomiczne i polityczne / pod redakcj± Arkadiusza Żukowskiego
Adres wydawniczy: Olsztyn : Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2022
Opis fizyczny: S. 211-232
p-ISBN: 978-83-66259-31-7
Seria: (Forum Politologiczne ; t. 29)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000331/11157
Autorzy: Łukasz Ż±dło.
Tytuł: Wpływ stosunków z państwami o¶ciennymi oraz wybranymi organizacjami międzynarodowymi na kształt systemu politycznego Angoli w latach 1975-2002 / Łukasz Ż±dło
¬ródło: W: Jedno¶ć z różnorodno¶ci : zbiór studiów nad różnymi aspektami dziejów Afryki / redakcja naukowa Michał Le¶niewski, Maciej Z±bek
Adres wydawniczy: Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2022
Opis fizyczny: S. 235-262
p-ISBN: 978-83-235-5648-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000332/11157
Autorzy: Anna Mróz.
Tytuł: Wspieranie nauczycieli jako kategoria znacz±ca w dyskursie pedeutologicznym / Anna Mróz
¬ródło: W: Ważne obszary badawcze w pedagogice / redakcja naukowa: Katarzyna Jagielska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 55-69
p-ISBN: 978-83-66812-84-0
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego ; 17)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:333/11157
Autorzy: Beata Sufa.
Tytuł: Wspieranie przedsiębiorczo¶ci uczniów w młodszym wieku szkolnym jako element sukces życiowego / Beata Sufa
¬ródło: W: Sukces życiowy w przestrzeni społecznej / redakcja naukowa Tomasz Ł±czek
Adres wydawniczy: Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2022
Opis fizyczny: S. 205-224
p-ISBN: 978-83-7133-977-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000334/11157
Autorzy: Emilia Musiał.
Tytuł: Wybrane do¶wiadczenia "przymusowej" edukacji zdalnej - perspektywa nauczyciela i ucznia / Emilia Musiał
¬ródło: W: Edukacja w dobie pandemii / pod redakcj± Elżbiety Sałaty i Justyny Bojanowicz
Adres wydawniczy: Radom : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, 2022
Opis fizyczny: S. 13-26
p-ISBN: 978-83-7351-948-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000335/11157
Autorzy: Beata Kołodziejczyk-Mróz, Piotr Majcher.
Tytuł: Wybrane liryki miłosne Adama Mickiewicza w tłumaczeniu Karla Dedeciusa / Beata Kołodziejczyk-Mróz, Piotr Majcher
¬ródło: W: Dedeciuskalia : dzieło Karla Dedeciusa w dydaktyce szkolnej i akademickiej / redakcja Katarzyna Nowakowska, Anna Górajek, Edward Białek
Adres wydawniczy: Wrocław : Quaestio, 2022
Opis fizyczny: S. 79-90
p-ISBN: 978-83-65815-50-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000336/11157
Autorzy: Magdalena Kwiek.
Tytuł: Wykorzystanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na ¶wieżym powietrzu przez studentów Turystyki i rekreacji w czasie Pandemii / Magdalena Kwiek
¬ródło: W: Instytucjonalne i przedsiębiorcze formy wypoczynku w czasie wolnym od pracy w ramach turystyki na wsi w okresie pandemii koronawirusa SARS CoV-2 i innych czynników pozaekonomicznych / redakcja naukowa Antoni Roman, Joanna Karpowicz, Bohdan Nowicki, Robert Kosiński
Adres wydawniczy: Białystok : Wydawnictwo Towarzystwa Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Ton±cych, 2022
Opis fizyczny: S. 157-168
p-ISBN: 978-83-955571-6-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Adres url:337/11157
Autorzy: Celestyna Grzywniak.
Tytuł: Wykorzystanie koncepcji Alfreda Tomatisa w kształtowaniu wrażliwo¶ci układu słuchowego na poszczególne dĽwięki / Celestyna Grzywniak
¬ródło: W: Edukacja muzyczna : studium teoretyczno-praktyczne / redakcja naukowa Romualda Ławrowska, Bożena Muchacka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Petrus, 2022
Opis fizyczny: S. 225-236
p-ISBN: 978-83-7720-660-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000338/11157
Autorzy: Jerzy Cieciel±g.
Tytuł: Wyrachowanie Jotapaty i heroizm Masady : dwa zbiorowe samobójstwa żydowskich powstańców w historii i tradycji / Jerzy Cieciel±g
¬ródło: W: ¦mierć / pod redakcj± Bożeny Popiołek, Agnieszki Chłosty-Sikorskiej oraz Mirosława Płonki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2022
Opis fizyczny: S. 387-398
p-ISBN: 978-83-67209-11-3
Seria: (W Kręgu Rodziny Epok Dawnych)
Seria: (Prace Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000339/11157
Autorzy: Agata Wójcik.
Tytuł: Wystawa drukarska w 1904/05 roku w Krakowie / Agata Wójcik
¬ródło: W: O miejsce ksi±żki w historii sztuki. Czę¶ć 3, Sztuka ksi±żki około 1900 : w 150. rocznicę urodzin Stanisława Wyspiańskiego / redakcja naukowa Agnieszka Gronek
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2022
Opis fizyczny: S. 205-216
p-ISBN: 978-83-8138-653-1
e-ISBN: 978-83-8138-654-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:340/11157
Autorzy: Katarzyna Białożyt-Wielonek.
Tytuł: Wyzwania zwi±zane z aktywizacj± osób starszych w okresie pandemii COVID-19: wybrane aspekty funkcjonowania placówek działaj±cych na rzecz seniorów / Katarzyna Białożyt-Wielonek
¬ródło: W: Wybrane aspekty funkcjonowania rynku pracy w czasie pandemii COVID-19 : inspiracje dla pedagogiki / redakcja naukowa: Katarzyna Białożyt-Wielonek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 135-149
p-ISBN: 978-83-66812-83-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000341/11157
Autorzy: Małgorzata Piasecka, Karolina Pi±tek.
Tytuł: Wzmacnianie zasobów osób pozbawionych wolno¶ci z zaburzeniami uprawiania hazardu w perspektywie podej¶cia skoncentrowanego na rozwi±zaniach / Małgorzata Piasecka, Karolina Pi±tek
¬ródło: W: Kategorie (nie)obecne w edukacji resocjalizacyjnej, penitencjarnej i postpenitencjarnej / redakcja naukowa Bożena Majerek, Agnieszka Domagała-Kręcioch, Magdalena Lubińska-Bogacka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 167-177
p-ISBN: 978-83-67586-08-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:342/11157
Autorzy: Dawid Wieczorek.
Tytuł: Z dziejów pojęcia godno¶ci. Kontekst wyzwań pandemii wobec pracy socjalnej / Dawid Wieczorek
¬ródło: W: Praca socjalna i pomoc społeczna w obliczu pandemii COVID-19 i innych współczesnych wyzwań / redakcja naukowa: Józef Młyński, Ewelina Zdebska, Beata Ziębińska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 17-32
p-ISBN: 978-83-67586-11-5
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego ; 18)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000343/11157
Autorzy: Zdzisław Noga.
Tytuł: Zabawa i okolice na dawnych mapach / Zdzisław Noga
¬ródło: W: Wielka Wojna nad Dunajcem : Zabawa i okolice / redakcja Zdzisław Noga
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2022
Opis fizyczny: S. 11-20
p-ISBN: 978-83-8138-844-3
e-ISBN: 978-83-8138-845-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:344/11157
Autorzy: Marta Korendo.
Tytuł: Zaburzenia mowy i komunikacji w autyzmie / Marta Korendo
¬ródło: W: Autyzm u dzieci : wiedza kliniczna / redakcja naukowa Ewa Emich-Widera, Beata Kazek, Justyna Paprocka
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2022
Opis fizyczny: S.71-89
p-ISBN: 978-83-01-22574-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:345/11157
Autorzy: Rafał Solewski.
Tytuł: Zaczęło się w liceum : o sposobie nauczania sztuki przez Janusza Orbitowskiego i o sztuce przez Tomasza Gryglewicza / Rafał Solewski
¬ródło: W: Arty¶ci i Kraków : studia ofiarowane Tomaszowi Gryglewiczowi / redakcja Jan K. Ostrowski, Andrzej Szczerski, Marek Walczak, Marek Zgórniak
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Jagielloński : iMEDIUS, 2022
Opis fizyczny: S. 255-262
p-ISBN: 978-83-935675-5-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000346/11157
Autorzy: Marta Zachariasz-Janik.
Tytuł: Zadania mediacyjne na zajęciach języka obcego z praktycznego punktu widzenia / Marta Zachariasz-Janik
¬ródło: W: Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. 3 / redakcja naukowa Artur Dariusz Kubacki, Katarzyna Sowa-Bacia
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2022
Opis fizyczny: S. 135-158
p-ISBN: 978-83-8084-711-8
e-ISBN: 978-83-8084-712-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1063)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000347/11157
Autorzy: Małgorzata Nodzyńska.
Tytuł: Zapis symboliczny zwi±zków chemicznych a ich wizualizacja / Małgorzata Nodzyńska
¬ródło: W: Doskonalenie dydaktyki szkolnej i akademickiej / redakcja naukowa Marcin M. Chrzanowski, Ilona Żeber-Dzikowska, Jarosław Chmielewski
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Ochrony ¦rodowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 2022
Opis fizyczny: S. 62-75
p-ISBN: 978-83-961942-3-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:348/11157
Autorzy: Katarzyna Jaskółka-Le¶niak.
Tytuł: Zarz±dzanie dokumentacj± tradycyjn± i elektroniczn± w s±dach i prokuraturach oraz jej warto¶ciowanie w ¶wietle nadzoru sprawowanego przez Archiwum Narodowe w Krakowie / Katarzyna Jaskółka-Le¶niak
¬ródło: W: Belliculum diplomaticum VIII Thorunense : dokumentacja i materiały archiwalne instytucji wymiaru sprawiedliwo¶ci - problemy, wyzwania, perspektywy / pod redakcj± Krzysztofa Kopińskiego
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022
Opis fizyczny: S. 111-136
p-ISBN: 978-83-231-4824-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000349/11157
Autorzy: Edyta Pindel.
Tytuł: Zarz±dzanie zasobami ludzkimi w polskim więziennictwie / Edyta Pindel
¬ródło: W: Współczesne problemy resocjalizacji : w stronę integracji teorii z praktyk± / pod redakcj± naukow± Wiesława Ambrozika i Marka Konopczyńskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2022
Opis fizyczny: S. 321-341
p-ISBN: 978-83-8294-076-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:350/11157
Autorzy: Andrzej Kozera.
Tytuł: Zasady bezpieczeństwa w ochronie dziedzictwa kulturowego / Andrzej Kozera
¬ródło: W: My¶l polityczna, biografistyka, komunikowanie : księga pami±tkowa dedykowana Prof. dr hab. Ewie Maj z okazji jubileuszu pracy naukowej / redakcja naukowa Anna Szwed-Walczak, Łukasz Jędrzejski, Kamil Mazurek
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2022
Opis fizyczny: S. 415-425
p-ISBN: 978-83-227-9647-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000351/11157
Autorzy: Monika Borowiec-Gabry¶.
Tytuł: Zasięg przestrzennego oddziaływania Instytutu Geografii w ¶wietle miejsc stałego zamieszkania studentów w latach 1999-2021 / Monika Borowiec-Gabry¶
¬ródło: W: 75 lat geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (1946-2021) / redakcja naukowa Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: S. 581-597
p-ISBN: 978-83-8084-889-4
e-ISBN: 978-83-8084-890-0
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1136)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]352/11157
Autorzy: Karolina G±sior, Martyna Cichosz, Mateusz Szast.
Tytuł: Zaufanie czy nieufno¶ć w dobie pandemii? / Karolina G±sior, Martyna Cichosz, Mateusz Szast
¬ródło: W: Rodzina i społeczeństwo wobec współczesnych wyzwań polityki społecznej / redakcja Bogdan Więckiewicz, Mateusz Szast
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 155-185
p-ISBN: 978-83-8084-797-2
e-ISBN: 978-83-8084-798-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1121)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:353/11157
Autorzy: Marcin Łubiński.
Tytuł: Zielone miasto przyszło¶ci - dzisiejsze rozwi±zania jutra / Marcin Łubiński
¬ródło: W: Etyka i ekologia / pod redakcj± naukow± Doroty Probuckiej
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, 2022
Opis fizyczny: S. 205-222
p-ISBN: 978-83-67222-31-0
e-ISBN: 978-83-67222-32-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000354/11157
Autorzy: Konrad Meus.
Tytuł: Ziemia Tarnowska w czasie Wielkiej Wojny oraz w pierwszych tygodniach niepodległo¶ci (ze szczególnym uwzględnieniem wsi Zabawa) : dramat w trzech aktach / Konrad Meus
¬ródło: W: Wielka Wojna nad Dunajcem : Zabawa i okolice / redakcja Zdzisław Noga
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2022
Opis fizyczny: S. 21-35
p-ISBN: 978-83-8138-844-3
e-ISBN: 978-83-8138-845-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:355/11157
Autorzy: Marek Gładysz.
Tytuł: Złożone frazy nominalne jako problem translacyjny / Marek Gładysz
¬ródło: W: Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. 3 / redakcja naukowa Artur Dariusz Kubacki, Katarzyna Sowa-Bacia
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2022
Opis fizyczny: S. 95-118
p-ISBN: 978-83-8084-711-8
e-ISBN: 978-83-8084-712-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1063)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000356/11157
Autorzy: Bogumiła Olejnik.
Tytuł: Zmiany w prawie polskim wprowadzone w obszarze pomocy społecznej w ¶wietle ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwi±zaniach zwi±zanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaĽnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - wybrane zagadnienia / Bogumiła Olejnik
¬ródło: W: Praca socjalna i pomoc społeczna w obliczu pandemii COVID-19 i innych współczesnych wyzwań / redakcja naukowa: Józef Młyński, Ewelina Zdebska, Beata Ziębińska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 55-67
p-ISBN: 978-83-67586-11-5
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego ; 18)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000357/11157
Autorzy: Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło.
Tytuł: Zmiany w strukturze organizacyjnej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w latach 1946-2021 / Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło
¬ródło: W: 75 lat geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (1946-2021) / redakcja naukowa Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: S. 75-104
p-ISBN: 978-83-8084-889-4
e-ISBN: 978-83-8084-890-0
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1136)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]358/11157
Autorzy: Magdalena Grochowalska.
Tytuł: Znaczenia nadawane działaniom profesjonalnym przez nauczycielki edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Magdalena Grochowalska
¬ródło: W: Nauczyciel a szkoła jako przestrzeń uczenia się i wyrównywania szans edukacyjnych / redakcja naukowa Elżbieta Stokowska-Zagdan, Piotr Miller, Grażyna Cęcelek, Elżbieta WoĽnic
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2022
Opis fizyczny: S. 109-120
p-ISBN: 978-83-8270-176-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:359/11157
Autorzy: Sabina Sanetra-Półgrabi.
Tytuł: Znaczenie dokumentów planistycznych dla kształtowania bezpieczeństwa lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem strategii rozwoju gminy / Sabina Sanetra-Półgrabi
¬ródło: W: Samorz±d terytorialny : bezpieczeństwo, ekologia, rozwój / redakcja naukowa Paweł Ostachowski, Joanna Podgóska-Rykała, Sabina Sanetra-Półgrabi
Adres wydawniczy: Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2022
Opis fizyczny: S. 74-89
p-ISBN: 978-83-8017-446-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:360/11157
Autorzy: Janina Pach, Renata ¦liwa.
Tytuł: Znaczenie woluntariatu w podmiotach ekonomii społecznej w Polsce / Janina Pach, Renata ¦liwa
¬ródło: W: Przedsiębiorczo¶ć społeczna i kapitał społeczny : znaczenie - edukacja - rozwój / pod redakcj±: Janiny Pach, Iwony Lupy-Wójcik, Wojciecha Maciejewskiego
Adres wydawniczy: Kraków : AT Wydawnictwo, 2022
Opis fizyczny: S. 65-79
p-ISBN: 978-83-66445-27-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:361/11157
Autorzy: Katarzyna Jagielska.
Tytuł: Znaczenie wsparcia udzielanego przez nauczycieli w procesie konstruowania karier edukacyjno-zawodowych uczniów / Katarzyna Jagielska
¬ródło: W: Ważne obszary badawcze w pedagogice / redakcja naukowa: Katarzyna Jagielska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 71-87
p-ISBN: 978-83-66812-84-0
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego ; 17)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:362/11157
Autorzy: Sławomir Dorocki.
Tytuł: Zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne obszaru Galicji Zachodniej na pocz±tku XX wieku w aspekcie regionu kulturowego / Sławomir Dorocki
¬ródło: W: Pamięć i dziedzictwo kulturowe : studia i szkice in memoriam profesor Andrzej Pankowicz (1950-2011) / redakcja Paweł Plichta
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2022
Opis fizyczny: S. 117-134
p-ISBN: 978-83-8138-674-6
e-ISBN: 978-83-8138-675-3
Seria: (Societas ; 134)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000363/11157
Autorzy: Katarzyna Dormus.
Tytuł: Zygmunt Mysłakowski - lata rektoratu w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie (1950-1956) / Katarzyna Dormus
¬ródło: W: Edukacja a państwo / pod redakcj± Sławomira Sztobryna i Tomasza Lesia
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Libron, 2022
Opis fizyczny: S. 273-302
p-ISBN: 978-83-67209-18-2
Seria: (Pedagogika Filozoficzna ; T. 9)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000364/11157
Autorzy: Sławomir Przybyło.
Tytuł: ¬ródła totalitaryzmów : wokół rozważań Józefa Tischnera / Sławomir Przybyło
¬ródło: W: Józef Tischner : polska filozofia wolno¶ci a my¶l europejska / redakcja naukowa Zbigniew Stawrowski
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut My¶li Józefa Tischnera, 2022
Opis fizyczny: S. 283-324
p-ISBN: 978-83-60911-36-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000365/11157
Autorzy: Paweł Sporek.
Tytuł: Żywioł nauczycielski w działaniu / Paweł Sporek
¬ródło: W: Człowiek wobec żywiołów : perspektywa interdyscyplinarna / pod redakcj± Grażyny Różańskiej
Adres wydawniczy: Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2022
Opis fizyczny: S. 271-286
p-ISBN: 978-83-7467-376-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000366/11157
Autorzy: Jarosław Pietrzak.
Tytuł: "Ojczyzny ciało pozostaje bez głowy", czyli długie trwanie funeraliów po ¶mierci Jana III Sobieskiego / Jarosław Pietrzak
¬ródło: W: ¦mierć / pod redakcj± Bożeny Popiołek, Agnieszki Chłosty-Sikorskiej oraz Mirosława Płonki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2022
Opis fizyczny: S. 399-436
p-ISBN: 978-83-67209-11-3
Seria: (W Kręgu Rodziny Epok Dawnych)
Seria: (Prace Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000367/11157
Autorzy: Agnieszka Tajak-Bobek.
Tytuł: "Praca" w oczach osadzonych w zakładach karnych : przestępczo¶ć w dobie pandemii COVID-19 / Agnieszka Tajak-Bobek
¬ródło: W: Wybrane aspekty funkcjonowania rynku pracy w czasie pandemii COVID-19 : inspiracje dla pedagogiki / redakcja naukowa: Katarzyna Białożyt-Wielonek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 185-200
p-ISBN: 978-83-66812-83-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000368/11157
Autorzy: Urszula Kicińska.
Tytuł: "Tak w sieroctwie moim nie mog±c sobie dać rady" : emocje a powinno¶ci wdowy po ¶mierci męża w dawnej Polsce / Urszula Kicińska
¬ródło: W: ¦mierć / pod redakcj± Bożeny Popiołek, Agnieszki Chłosty-Sikorskiej oraz Mirosława Płonki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2022
Opis fizyczny: S. 147-160
p-ISBN: 978-83-67209-11-3
Seria: (W Kręgu Rodziny Epok Dawnych)
Seria: (Prace Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000369/11157
Autorzy: Magdalena Sadlik.
Tytuł: "Betlejem wci±ż trwa..." - historia Polski w jasełkach zapisana / Magdalena Sadlik
¬ródło: W: Komunikowanie polityk(i) w literaturze i w mediach / redakcja naukowa Magdalena Pataj, Elzbieta Pawlak-Hejno
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2021
Opis fizyczny: S. 107-122
p-ISBN: 978-83-227-9442-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,8370/11157
Autorzy: Andrzej Franaszek.
Tytuł: "Broniłem i bronię polsko¶ci innej" / Andrzej Franaszek
¬ródło: W: Przed i po : Czesław Miłosz / pod redakcj± Józefa Olejniczaka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Pasaże, 2021
Opis fizyczny: S. 213-239
p-ISBN: 978-83-64511-76-9
Seria: (Granice WyobraĽni)
Uwagi: Przedruk: "Teksty Drugie" 2020, nr 6.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL371/11157
Autorzy: Radosław Marzęcki.
Tytuł: "Pokolenia etapu"? : odmienne orientacje wobec polityki w¶ród polskiej i ukraińskiej młodzieży / Radosław Marzęcki
¬ródło: W: Pokoleniowy potencjał polityki / redakcja Magdalena Mikołajczyk, Agata Tasak
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Wydawniczy Ksi±żka i Prasa, 2021
Opis fizyczny: S. 255-287
p-ISBN: 978-83-66615-65-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000372/11157
Autorzy: Marcin Urbaniak.
Tytuł: "Przestań szkodzić biosferze!" : Edwarda O. Wilsona idea przeciwdziałania katastrofie ¶rodowiskowej / Marcin Urbaniak
¬ródło: W: Dobre dla zwierz±t : pozytywne przemiany w relacjach ludzko-nie-ludzkich / redakcja naukowa Hanna Mamzer
Adres wydawniczy: Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Towarzystwo O¶wiatowe, 2021
Opis fizyczny: S. 29-44
p-ISBN: 978-83-7977-633-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000373/11157
Autorzy: Magdalena Koziak-Podsiadło.
Tytuł: 500 tłoków/90 kaszt : o projekcie prezentacji zasobów Wzorcowego Warsztatu Introligatorskiego = 500 stamps/90 type cases : on a project presenting the resources of a Model Bookbinding Workshop / Magdalena Koziak-Podsiadło
¬ródło: W: Zbiory polskie = Polish Collections / redakcja: Arkadiusz Wagner ; współpraca Danetta Ryszkowska-Mirowska, Anna Wronka
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2021
Opis fizyczny: S. 303-314
p-ISBN: 978-83-231-4479-3
e-ISBN: 978-83-231-4556-1
Seria: (Tegumentologia Polska)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000374/11157
Autorzy: Józef Młyński.
Tytuł: A social worker is a resource of self government support for the security of the social / Józef Młyński
¬ródło: W: Człowiek współczesny : księga pami±tkowa po¶więcona życiu i działalno¶ci naukowej ks. prof. Jarosława Korala / [redaktor naczelny dr hab. inż. Lesław Gniewek]
Adres wydawniczy: Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2021
Opis fizyczny: S. 61-68
p-ISBN: 978-83-7934-536-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000375/11157
Autorzy: Beata Cyboran.
Tytuł: Adult education in cultural policy at the local level / Beata Cyboran
¬ródło: W: Learning Never Ends… Spaces of Adult Education: Central and Eastern European Perspectives / edited by Zofia Szarota, Zuzanna Wojciechowska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2021
Opis fizyczny: S. 282-289
p-ISBN: 978-83-235-5206-2
e-ISBN: 9788323552062
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:376/11157
Autorzy: Piotr Majewicz.
Tytuł: Aktualne trendy w teorii i badaniach z zakresu niepełnosprawno¶ci oraz rehabilitacji / Piotr Majewicz
¬ródło: W: Współczesne tendencje w rehabilitacji osób z niepełnosprawno¶ci± / redakcja naukowa Piotr Majewicz
Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2021
Opis fizyczny: S. 13-38
p-ISBN: 978-83-8084-703-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 1060)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:377/11157
Autorzy: Lidia Zaręba.
Tytuł: Aktywno¶ć matematyczna ucznia szkoły podstawowej w zakresie ułamków zwykłych Ľródłem inspiracji aktywno¶ci studenta / Lidia Zaręba
¬ródło: W: Znaczenie badań ¶cisłych i przyrodniczych prowadzonych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w rozwoju nauk / redakcja naukowa Grzegorz Formicki, Jacek Szmańda
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 131-148
p-ISBN: 978-83-8084-673-9
e-ISBN: 978-83-8084-674-6
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1048)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:378/11157
Autorzy: Katarzyna Gucwa-Porębska.
Tytuł: Aktywno¶ć społeczna i zawodowa osadzonych odbywaj±cych karę w Systemie Dozoru Elektronicznego jako forma oddziaływania reintegracyjnego - odniesienie do wyników badań własnych / Katarzyna Gucwa-Porębska
¬ródło: W: Sukces życiowy w warunkach dystansu społecznego / redakcja naukowa Tomasz Ł±czek
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2021
Opis fizyczny: S. 203-217
p-ISBN: 978-83-8270-025-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:379/11157
Autorzy: Beata Kołodziejczyk-Mróz.
Tytuł: Alfred Döblin jako lekarz i literat w opowiadaniu Mord na kwiecie kaczeńca / Beata Kołodziejczyk-Mróz
¬ródło: W: Lekarz i jego pacjent - pacjent i jego lekarz : studia z dziejów literatury i medycyny / redakcja Dariusz Lewera, Angela Bajorek, Edward Białek
Adres wydawniczy: Wrocław : Quaestio, 2021
Opis fizyczny: S. 219-229
p-ISBN: 978-83-65815-40-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000380/11157
Autorzy: Werona Król-Gierat.
Tytuł: Analiza orzeczeń dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej pod k±tem trudno¶ci w nauce języka obcego / Werona Król-Gierat
¬ródło: W: Nauczanie dzieci języków obcych : globalne wyzwania, lokalne rozwi±zania / pod red. Joanny Rokity-Ja¶kow i Katarzyny Nosidlak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: S. 61-80
p-ISBN: 978-83-8084-547-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 999)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:381/11157
Autorzy: Barbara Cygan.
Tytuł: Analiza pojęcia rozwoju w kontek¶cie specyfiki diagnozy małego dziecka / Barbara Cygan
¬ródło: W: Zabawa w ocenie rozwoju małego dziecka : Konteksty teoretyczne i praktyczne, 1. rok życia / redakcja Elżbieta Lubińska-Ko¶ciółek Tamara Cierpiałowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 13-28
p-ISBN: 978-83-8084-653-1
e-ISBN: 978-83-8084-654-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:382/11157
Autorzy: Mirosława Sajka, Roman Rosiek.
Tytuł: Analysis of Aspects of Visual Attention When Solving Multiple-Choice Science Problems / Mirosława Sajka and Roman Rosiek
¬ródło: W: Applying Bio-Measurements Methodologies in Science Education Research / Iztok Devetak, Saša Aleksij Glažar (Eds.)
Adres wydawniczy: Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2021
Opis fizyczny: S. 185-215
p-ISBN: 978-3-030-71534-2
e-ISBN: 978-3-030-71535-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,8
DOI:383/11157
Autorzy: Justyna Miazga.
Tytuł: Application of weighted graphs segmentation for text documents visualization - a case study / Justyna Miazga
¬ródło: W: Znaczenie badań ¶cisłych i przyrodniczych prowadzonych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w rozwoju nauk / redakcja naukowa Grzegorz Formicki, Jacek Szmańda
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 182-193
p-ISBN: 978-83-8084-673-9
e-ISBN: 978-83-8084-674-6
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1048)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:384/11157
Autorzy: Anna Martyka, Anna Sikora, Joanna Figurska-Dudek.
Tytuł: Architektura i urbanistyka jako czynnik mobilizuj±cy mieszkańców do aktywno¶ci fizycznej - wybrane problemy / Anna Martyka, Anna Sikora, Joanna Figurska-Dudek
¬ródło: W: Miasto 2.0 : człowiek, przestrzeń, transformacja / redakcja naukowa: Maciej Piekarski, Adam Rybka, Anna Sikora
Adres wydawniczy: Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2021
Opis fizyczny: S. 25-34
p-ISBN: 978-83-7934-544-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000385/11157
Autorzy: Hubert Mazur.
Tytuł: Archiwa - pamięć - edukacja / Hubert Mazur
¬ródło: W: Wielka zmiana. Historia wobec wyzwań… : Pamiętnik XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie, 18-20 wrze¶nia 2019 roku, t. 1: Potęga historii / redakcja Mariusz Mazur, Jan Pomorski
Adres wydawniczy: Warszawa : IPN ; Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2021
Opis fizyczny: S. 561-571
p-ISBN: 978-83-8229-262-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000386/11157
Autorzy: Michał Araszkiewicz, Justyna Holocher, Maciej Pach.
Tytuł: Argument ab exemplo / Michał Araszkiewiecz, Justyna Holocher, Maciej Pach
¬ródło: W: Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa : komentarz / redakcja naukowa Monika Florczak-W±tor, Andrzej Grabowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021
Opis fizyczny: S. 826-839
p-ISBN: 978-83-8138-336-3
Seria: (Prawo, Konstytucja, Argumentacja ; 8)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:387/11157
Autorzy: Justyna Holocher, Maciej Pach.
Tytuł: Argument prawnoporównawczy / Justyna Holocher, Maciej Pach
¬ródło: W: Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa : komentarz / redakcja naukowa Monika Florczak-W±tor, Andrzej Grabowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021
Opis fizyczny: S. 934-950
p-ISBN: 978-83-8138-336-3
Seria: (Prawo, Konstytucja, Argumentacja ; 8)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:388/11157
Autorzy: Justyna Holocher, Zuzanna Krzykalska.
Tytuł: Argument z natury rzeczy / Justyna Holocher, Zuzanna Krzykalska
¬ródło: W: Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa : komentarz / redakcja naukowa Monika Florczak-W±tor, Andrzej Grabowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021
Opis fizyczny: S. 661-674
p-ISBN: 978-83-8138-336-3
Seria: (Prawo, Konstytucja, Argumentacja ; 8)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:389/11157
Autorzy: Justyna Holocher, Zuzanna Krzykalska.
Tytuł: Argument z pogl±du dominuj±cego / Justyna Holocher, Zuzanna Krzykalska
¬ródło: W: Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa : komentarz / redakcja naukowa Monika Florczak-W±tor, Andrzej Grabowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021
Opis fizyczny: S. 840-848
p-ISBN: 978-83-8138-336-3
Seria: (Prawo, Konstytucja, Argumentacja ; 8)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:390/11157
Autorzy: Justyna Holocher, Marcin Krzemiński, Magdalena Latacz.
Tytuł: Argument z woli historycznego pracodawcy / Justyna Holocher, Marcin Krzemiński, Magdalena Latacz
¬ródło: W: Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa : komentarz / redakcja naukowa Monika Florczak-W±tor, Andrzej Grabowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021
Opis fizyczny: S. 612-622
p-ISBN: 978-83-8138-336-3
Seria: (Prawo, Konstytucja, Argumentacja ; 8)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:391/11157
Autorzy: Adam P±zik.
Tytuł: Art. 1 [Zakres przedmiotowy ustawy] ; Art. 2 [Zakres podmiotowy ustawy] / Adam P±zik
¬ródło: W: Ustawy autorskie : komentarze. T. 2, prawo autorskie i prawa pokrewne, ochrona baz danych, zbiorowe zarz±dzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi / redakcja naukowa Ryszard Markiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021
Opis fizyczny: S. 2363-2366
p-ISBN: 978-83-8187-851-7
Uwagi: Ustawa z 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarz±dzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000392/11157
Autorzy: Adam P±zik.
Tytuł: Art. 44 [Podwyższenie wynagrodzenia twórcy przez s±d] / Adam P±zik
¬ródło: W: Ustawy autorskie : komentarze. T. 1, prawo autorskie i prawa pokrewne, ochrona baz danych, zbiorowe zarz±dzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi / redakcja naukowa Ryszard Markiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021
Opis fizyczny: S. 1151-1164
p-ISBN: 978-83-8187-851-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000393/11157
Autorzy: Adam P±zik.
Tytuł: Art. 45 [Odrębne wynagrodzenie za każde pole eksploatacji] / Adam P±zik
¬ródło: W: Ustawy autorskie : komentarze. T. 1, prawo autorskie i prawa pokrewne, ochrona baz danych, zbiorowe zarz±dzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi / redakcja naukowa Ryszard Markiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021
Opis fizyczny: S. 1165-1168
p-ISBN: 978-83-8187-851-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000394/11157
Autorzy: Adam P±zik.
Tytuł: Art. 46 [Informacje o wpływach z korzystania z utworu] / Adam P±zik
¬ródło: W: Ustawy autorskie : komentarze. T. 1, prawo autorskie i prawa pokrewne, ochrona baz danych, zbiorowe zarz±dzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi / redakcja naukowa Ryszard Markiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021
Opis fizyczny: S. 1173-1181
p-ISBN: 978-83-8187-851-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000395/11157
Autorzy: Adam P±zik.
Tytuł: Art. 54 [Termin dostarczenia utworu zamawiaj±cemu] / Adam P±zik
¬ródło: W: Ustawy autorskie : komentarze. T. 1, prawo autorskie i prawa pokrewne, ochrona baz danych, zbiorowe zarz±dzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi / redakcja naukowa Ryszard Markiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021
Opis fizyczny: S. 1289-1300
p-ISBN: 978-83-8187-851-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000396/11157
Autorzy: Adam P±zik.
Tytuł: Art. 62 [Zbiorowa publikacja] / Adam P±zik
¬ródło: W: Ustawy autorskie : komentarze. T. 1, prawo autorskie i prawa pokrewne, ochrona baz danych, zbiorowe zarz±dzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi / redakcja naukowa Ryszard Markiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021
Opis fizyczny: S. 1449-1453
p-ISBN: 978-83-8187-851-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000397/11157
Autorzy: Adam P±zik.
Tytuł: Art. 63 [Egzemplarze autorskie] / Adam P±zik
¬ródło: W: Ustawy autorskie : komentarze. T. 1, prawo autorskie i prawa pokrewne, ochrona baz danych, zbiorowe zarz±dzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi / redakcja naukowa Ryszard Markiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021
Opis fizyczny: S. 1453-1457
p-ISBN: 978-83-8187-851-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000398/11157
Autorzy: Adam P±zik.
Tytuł: Art. 64 [Skutek rozporz±dzaj±cy umowy o przeniesienie autorskich praw maj±tkowych] / Adam P±zik
¬ródło: W: Ustawy autorskie : komentarze. T. 1, prawo autorskie i prawa pokrewne, ochrona baz danych, zbiorowe zarz±dzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi / redakcja naukowa Ryszard Markiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021
Opis fizyczny: S. 1457-1464
p-ISBN: 978-83-8187-851-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000399/11157
Autorzy: Adam P±zik.
Tytuł: Art. 81 [Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku] / Adam P±zik
¬ródło: W: Ustawy autorskie : komentarze. T. 2, prawo autorskie i prawa pokrewne, ochrona baz danych, zbiorowe zarz±dzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi / redakcja naukowa Ryszard Markiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021
Opis fizyczny: S. 1910-1930
p-ISBN: 978-83-8187-851-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000400/11157
Autorzy: Adam P±zik.
Tytuł: Art. 84 [Tajemnica Ľródeł informacji] / Adam P±zik
¬ródło: W: Ustawy autorskie : komentarze. T. 2, prawo autorskie i prawa pokrewne, ochrona baz danych, zbiorowe zarz±dzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi / redakcja naukowa Ryszard Markiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021
Opis fizyczny: S. 1949-1956
p-ISBN: 978-83-8187-851-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000401/11157
Autorzy: Agata Popławska.
Tytuł: Autonomia nauczyciela w reformowanej szkole / Agata Popławska
¬ródło: W: Nauczyciel we współczesnej rzeczywisto¶ci edukacyjnej / redakcja naukowa Anna Karpińska, Monika Zińczuk, Karol Kowalczuk
Adres wydawniczy: Białystok : Uniwersytet w Białymstoku, 2021
Opis fizyczny: S. 77-96
p-ISBN: 978-83-7431-658-3
Seria: (Edukacja w Dialogu i Perspektywie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:402/11157
Autorzy: Kaja Kowalczewska.
Tytuł: Autonomiczne systemy ¶mierciono¶nej broni w soft law organizacji międzyrz±dowych - lepszy wróbel w gar¶ci niż goł±b na dachu? / Kaja Kowalczewska
¬ródło: W: Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : studia interdyscyplinarne / redakcja naukowa Rafał Kamprowski, Mirosław Skarżyński
Adres wydawniczy: Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, 2021
Opis fizyczny: S. 201-218
p-ISBN: 978-83-66740-37-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000403/11157
Autorzy: Bożena Muchacka, Agnieszka Muchacka-Cymerman.
Tytuł: Autorefleksja i autoanaliza w odkrywaniu przez nauczycieli siebie i sensu swojego zawodu / Bożena Muchacka, Agnieszka Muchacka-Cymerman
¬ródło: W: Jak¶ć życia: wyzwanie, spełnianie siebie / pod redakcj± Jacka Olszewskiego
Adres wydawniczy: Częstochowa : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2021
Opis fizyczny: S. 177-188
p-ISBN: 978-83-66165-74-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:404/11157
Autorzy: Katarzyna Sedivy-M±czka.
Tytuł: Autyzm - techniki terapii / Katarzyna Sedivy-M±czka
¬ródło: W: Od zmysłu wzroku do praktyki logopedycznej / redakcja merytoryczna Marta Korendo, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2021
Opis fizyczny: S. 273-294
p-ISBN: 978-83-7624-183-8
Seria: (Nowa Logopedia ; t. 9)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000405/11157
Autorzy: Tomasz Bryndal.
Tytuł: Badania współczesnych zagrożeń hydrologicznych w Karpatach - powodzie błyskawiczne / Tomasz Bryndal
¬ródło: W: Znaczenie badań ¶cisłych i przyrodniczych prowadzonych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w rozwoju nauk / redakcja naukowa Grzegorz Formicki, Jacek Szmańda
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 24-35
p-ISBN: 978-83-8084-673-9
e-ISBN: 978-83-8084-674-6
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1048)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:406/11157
Autorzy: Michał Głażewski.
Tytuł: Benjamin Spock - między wychowawczym pragmatyzmen a permisywizmem / Michał Głażewski
¬ródło: W: W kręgu antyautorytarnej pedagogii Benjamina Spocka : współczesne glosy, echa i aplikacje / redakcja naukowa Katarzyna Dormus, Michał Głażewski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 13-40
p-ISBN: 978-83-8084-689-0
Seria: (Wokół wielkich doktryn pedagogicznych we współczesnej edukacji)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000407/11157
Autorzy: Jarosław Balon, Miłosz Jodłowski, Paweł Kr±ż.
Tytuł: Beskidy Zachodnie (513.4-5) / Jarosław Balon, Miłosz Jodłowski, Paweł Kr±ż
¬ródło: W: Regionalna geografia fizyczna Polski / praca zbiorowa pod redakcj±: Andrzeja Richlinga, Jerzego Solona, Andrzeja Maciasa, Jarosława Balona, Jana Borzyszkowskiego i Mariusza Kistowskiego
Adres wydawniczy: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021
Opis fizyczny: S. 481-496
p-ISBN: 978-83-7986-381-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000408/11157
Autorzy: Janusz Ropski.
Tytuł: Bezpieczeństwo edukacji w ¶wiecie VUCA / Janusz Ropski
¬ródło: W: Edukacja w ¶wiecie VUCA : szanse, wyzwania, zagrożenia / pod redakcj± Danuty KaĽmierczak, Janusza Ropskiego, Olgi Wasiuty i Waldemara Zakrzewskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2021
Opis fizyczny: S. 55- 66
p-ISBN: 978-83-66269-58-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000409/11157
Autorzy: Andrzej Żebrowski, Izabela Szkurłat.
Tytuł: Bezpieczeństwo informacyjne w zarz±dzaniu przedsiębiorstwem w XXI wieku (wybrane aspekty) / Andrzej Żebrowski, Izabela Szkurłat
¬ródło: W: Współdziałanie w podmiotach prywatnych i publicznych a wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych w czasie zmiany / redakcja naukowa Anna Karczewska, Katarzyna Kukowska, Sebastian Skolik
Adres wydawniczy: Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2021
Opis fizyczny: S. 51-59
p-ISBN: 978-83-7193-863-4
e-ISBN: 978-83-7193-864-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000410/11157
Autorzy: Andrzej Kozera.
Tytuł: Bezpieczeństwo w pomocy społecznej / Andrzej Kozera
¬ródło: W: 10 lat Nauk o Bezpieczeństwie : potencjał, problematyka, perspektywy / redakcja naukowa Piotr Swoboda, Agnieszka Polończyk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2021
Opis fizyczny: S. 910-923
p-ISBN: 978-83-7730-557-7
Seria: (Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe. Uwarunkowania, konteksty, perspektywy ; t. 3)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000411/11157
Autorzy: Hanna Batorowska.
Tytuł: Bezpieczeństwo zdrowotne człowieka z perspektywy ekologii informacji / Hanna Batorowska
¬ródło: W: 10 lat Nauk o Bezpieczeństwie : potencjał, problematyka, perspektywy / redakcja naukowa Piotr Swoboda, Agnieszka Polończyk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2021
Opis fizyczny: S. 138-153
p-ISBN: 978-83-7730-557-7
Seria: (Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe. Uwarunkowania, konteksty, perspektywy ; t. 3)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000412/11157
Autorzy: Żaneta Mrożek.
Tytuł: Bezpieczeństwo zdrowotne osób wymagaj±cych opieki paliatywnej i hospicyjnej w Polsce : stan obecny i postulowany / Żaneta Mrożek
¬ródło: W: Dysfunkcje i szanse współczesnego społeczeństwa / redakcja: Monika Iwaniuk, Beata Bujalska
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2021
Opis fizyczny: S. 51-61
p-ISBN: 978-83-66489-85-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000413/11157
Autorzy: Katarzyna Kowalska.
Tytuł: Biznes społecznie odpowiedzialny jako forma przedsiębiorczo¶ci intelektualnej / Katarzyna Kowalska
¬ródło: W: Ekonomia i przedsiębiorczo¶ć społeczna : w kierunku poszukiwania efektywnych, innowacyjnych sposobów rozwi±zywania problemów społecznych i ¶rodowiskowych / redakcja naukowa: Ewa Radomska, Janina Pach, Paweł Nowak
Adres wydawniczy: Warszawa : CeDeWu, 2021
Opis fizyczny: S. 315-327
p-ISBN: 978-83-8102-454-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000414/11157
Autorzy: Malwina Kocoń.
Tytuł: Bobomigi jako metoda wspieraj±ca komunikację pomiędzy rodzicem słysz±cym a małym dzieckiem głuchym / Malwina Kocoń
¬ródło: W: Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci : konteksty teoretyczne i praktyczne rozwi±zania / redakcja naukowa Katarzyna Plutecka, Anna Katarzyna Czyż
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 111-124
p-ISBN: 978-83-8084-701-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1059)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:415/11157
Autorzy: Jarosław Balon, Paweł Kr±ż.
Tytuł: Brama Krakowska (512.3) / Jarosław Balon, Paweł Kr±ż
¬ródło: W: Regionalna geografia fizyczna Polski / praca zbiorowa pod redakcj±: Andrzeja Richlinga, Jerzego Solona, Andrzeja Maciasa, Jarosława Balona, Jana Borzyszkowskiego i Mariusza Kistowskiego
Adres wydawniczy: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021
Opis fizyczny: S. 453-457
p-ISBN: 978-83-7986-381-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000416/11157
Autorzy: Konrad Meus.
Tytuł: Bronowice Małe - znane i nieznane : podkrakowska wie¶ w czasach przełomów (1795-1918) / Konrad Meus
¬ródło: W: Rydlówka : historie nieoczywiste / pod redakcj± Michała Niezabitowskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Krakowa, 2021
Opis fizyczny: S. 20-43
p-ISBN: 978-83-66334-60-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000417/11157
Autorzy: Zdzisław Noga.
Tytuł: Bronowice Polskie(Małe) w okresie staropolskim / Zdzisław Noga
¬ródło: W: Rydlówka : historie nieoczywiste / pod redakcj± Michała Niezabitowskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Krakowa, 2021
Opis fizyczny: S. 11-19
p-ISBN: 978-83-66334-60-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000418/11157
Autorzy: Jerzy Rajman.
Tytuł: Buntownicy czy niesłusznie oskarżeni? : Bożogrobcy miechowscy i ich relacje z Władysławem Łokietkiem / Jerzy Rajman
¬ródło: W: Władysław Łokietek - odnowiciel Królestwa Polskiego = Restaurator Regni Poloniae / c redakcja naukowa Janusz Grabowski, Waldemar Graczyk, Hubert Wajs
Adres wydawniczy: Warszawa : Archiwum Główne Akt Dawnych, 2021
Opis fizyczny: S. 179-198
p-ISBN: 978-83-959919-5-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000419/11157
Autorzy: Dariusz D±bek.
Tytuł: Charakterystyka komunikacji w postępowaniach mediacyjnych (z uwzględnieniem komunikacji międzykulturowej) / Dariusz D±bek
¬ródło: W: Wyzwania komunikacji międzykulturowej : obszary współdziałania i wymiany / redakcja naukowa Jadwiga Mazur
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 114-146
p-ISBN: 978-83-8084-756-9
e-ISBN: 978-83-8084-757-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:420/11157
Autorzy: Kamila Ziółkowska-Weiss.
Tytuł: Chciago Polonia and their Demographic Factors Determining the Activity and Tourist Destinations / Kamila Ziółkowska-Weiss
¬ródło: W: Minorities in the USA : past and present / edited by Kamila Ziółkowska-Weiss
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: S. 55-75
p-ISBN: 978-83-8084-635-7
e-ISBN: 978-8084-636-4
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1027)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:421/11157
Autorzy: Marcin Gadocha.
Tytuł: Chleb i piekarze z Pr±dnika Białego / Marcin Gadocha
¬ródło: W: Muzeum po s±siedzku : Pr±dnik Biały / pod redakcj± naukow± dr Michała Niezabitowskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Krakowa : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2021
Opis fizyczny: S. 50-67
p-ISBN: 978-83-66334-53-3
p-ISBN: 978-83-242-3785-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000422/11157
Autorzy: Piotr Majewicz.
Tytuł: Choroby przewlekłe / Piotr Majewicz
¬ródło: W: Pedagogika specjalna osób w starszym wieku / redakcja naukowa Marlena Kilian
Adres wydawniczy: Kraków : Impuls, 2021
Opis fizyczny: S. 263-284
p-ISBN: 978-83-66990-84-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:423/11157
Autorzy: Piotr Majcher.
Tytuł: Christine Lavant i jej Zapiski z domu wariatów / Piotr Majcher
¬ródło: W: Lekarz i jego pacjent - pacjent i jego lekarz : studia z dziejów literatury i medycyny / redakcja Dariusz Lewera, Angela Bajorek, Edward Białek
Adres wydawniczy: Wrocław : Quaestio, 2021
Opis fizyczny: S. 231-241
p-ISBN: 978-83-65815-40-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000424/11157
Autorzy: Marta Zachariasz-Janik.
Tytuł: Community Deutsch für dich - niemiecki globalnie w kilka kliknięć myszk± / Marta Zachariasz-Janik
¬ródło: W: La Globalisation communicationnelle : Les nouveaux défis pour la littérature, la traduction et la didactique de langues / Joanna Jereczek-Lipińska, Mirosław Trybisz, Izabela Pozierak-Trybisz, Joanna Drzazgowska (éds.)
Adres wydawniczy: Berlin : Peter Lang, 2021
Opis fizyczny: S. 187-196
p-ISBN: 978-3-631-84531-8
Seria: (Etudes de linguistique, littérature et arts / Studi di Lingua, Letteratura e Arte ; Vol. 44)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000425/11157
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Conceptio ex osculo - pseudo-apokryficzny drobiazg w tzw. kazaniach Paterka / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: W: ¬ródła staropolskich apokryfów : pytania, problemy, perspektywy / red. Dorota Rojszczak-Robińska, Aleksandra Deskur, Wojciech Stelmach
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo "Poznańskie Studia Polonistyczne", 2021
Opis fizyczny: S. 93-115
p-ISBN: 978-83-65666-91-8
Seria: (Seria Językoznawcza)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000426/11157
Autorzy: Nicolae Sílístraru, Norbert Pikuła, Natalia Stafiu, Doiniţa Obada.
Tytuł: Current Trends Of Aging And Popular Culture / Nicolae Sílístraru, Norbert G. Pikuła, Natalia Stafiu, Doiniţa Obada
¬ródło: W: Areas of scientific research among young academics : scientific writing workshops and doctoral students' development / Katarzyna Jagielska, Joanna M. Łukasik, Norbert G. Pikuła [redakcja]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2021
Opis fizyczny: S. 97-114
p-ISBN: 978-83-66812-45-1
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych ; 16)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000427/11157
Autorzy: Jarosław Pietrzak.
Tytuł: Czarny orzeł i ¶w. Michał Archanioł jako psychopomposy : o symbolicznym znaczeniu malowideł w kaplicy tzw. Radziwiłłowskiej w ko¶ciele ¶w. Anny w Białej Podlaskiej / Jarosław Pietrzak
¬ródło: W: Miraże natury i architektury : prace naukowe dedykowane profesorowi Tadeuszowi Bernatowiczowi / pod redakcj± Aliny Barczyk, Piotra Gryglewskiego
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021
Opis fizyczny: S. 35-66
p-ISBN: 978-83-8220-665-4
e-ISBN: 978-83-8220-666-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000428/11157
Autorzy: Kazimiera Juszka, Karol Juszka.
Tytuł: Czas budowy wersji kryminalistycznej w postępowaniach w sprawach przestępstw przeciwko dokumentom / Kazimiera Juszka, Karol Juszka
¬ródło: W: Wokół kryminalistyki. Nauka i praktyka : Księga pami±tkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Widle / redakcja naukowa Dorota Zienkiewicz
Adres wydawniczy: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2021
Opis fizyczny: S. 205-212
p-ISBN: 978-83-7285-986-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:429/11157
Autorzy: Małgorzata Rozenbajgier.
Tytuł: Czas wolny studentów i podejmowane formy aktywno¶ci w okresie pandemii koronawirusa / Małgorzata Rozenbajgier
¬ródło: W: Formy zagospodarowania czasu wolnego w turystyce na wsi podczas pandemii Koronawirusa / redakcja naukowa Antoni Roman, Bohdan Nowicki, Robert Kosiński
Adres wydawniczy: Białystok : Wydawnictwo Towarzystwa Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Ton±cych w Białymstoku, 2021
Opis fizyczny: S. 330-345
p-ISBN: 978-83-955571-4-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000430/11157
Autorzy: Robert Faracik.
Tytuł: Czechs in the United States : a Historical-Geographical Approach / Robert Faracik
¬ródło: W: Minorities in the USA : past and present / edited by Kamila Ziółkowska-Weiss
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: S. 91-110
p-ISBN: 978-83-8084-635-7
e-ISBN: 978-8084-636-4
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1027)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:431/11157
Autorzy: Anna Kamińska-Malandain.
Tytuł: Czy obojętno¶ć jest współudziałem? / Anna Kamińska-Malandain
¬ródło: W: Odpowiedzialno¶ć biernych / redakcja naukowa Alicja Bartu¶
Adres wydawniczy: O¶więcim : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 87-99
p-ISBN: 978-83-64554-49-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000432/11157
Autorzy: Danuta Łazarska.
Tytuł: Czytanie Polski na lekcjach literatury : o potrzebie otwierania uczniów na wieloaspektowe wyobrażenia o Polsce i polsko¶ci / Danuta Łazarska
¬ródło: W: Lekcja polskiego : praktyki edukacyjne wobec niepokojów XXI wieku, T. 1. Narracje tożsamo¶ciowe w edukacji polonistycznej / redakcja Anita Gis, Krzysztof Koc, Maria Kwiatkowska-Ratajczak, Mirosław Wobalis
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2021
Opis fizyczny: S. 171-184
e-ISBN: 978-83-232-3860-7
Seria: (Filologia Polska ; nr 230)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000433/11157
Autorzy: Ewa Młynarczyk.
Tytuł: Dawne słownictwo handlowe we współczesnej chrematonimii (na przykładzie leksemu jatka) / Ewa Młynarczyk
¬ródło: W: Przeszło¶ć w języku zamknięta : in memoriam Andreae Bańkowski II / redakcja Urszula Wójcik, Violetta Jaros
Adres wydawniczy: Częstochowa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, 2021
Opis fizyczny: S. 265-275
p-ISBN: 978-83-66536-37-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000434/11157
Autorzy: Ewelina Zdebska.
Tytuł: Deinstytucjonalizacja usług społecznych na rzecz osób z niepełno- sprawno¶ciami / Ewelina Zdebska
¬ródło: W: Deinstytucjonalizacja w polityce społecznej - szanse i zagrożenia / redakcja naukowa Mirosław Grewiński i Joanna Lizut
Adres wydawniczy: Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, 2021
Opis fizyczny: S. 99-110
p-ISBN: 978-83-67033-23-7
e-ISBN: 978-83-67033-24-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:435/11157
Autorzy: Ewelina Zdebska.
Tytuł: Deinstytucjonalizacja usług społecznych na rzecz osób z niepełnosprawno¶ciami / Ewelina Zdebska
¬ródło: W: Deinstytucjonalizacja w polityce społecznej - szanse i zagrożenia / redakcja naukowa Mirosław Grewiński i Joanna Lizut
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM", 2021
Opis fizyczny: S. 99-110
p-ISBN: 978-83-67033-23-7
e-ISBN: 978-83-67033-24-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:436/11157
Autorzy: Dawid Kopa.
Tytuł: Dekonstrukcja idei postępu zagrożeniem dla przyszło¶ci kultury Zachodu / Dawid Kopa
¬ródło: W: Kultura i sztuka - perspektywy badawcze / redakcja: Joanna Jędrzejewska, Alicja Danielewska
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2021
Opis fizyczny: S. 151-159
p-ISBN: 978-83-66489-99-8
Uwagi: Przedruk.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Adres url:437/11157
Autorzy: Dawid Kopa.
Tytuł: Dekonstrukcja idei postępu zagrożeniem dla przyszło¶ci kultury Zachodu / Dawid Kopa
¬ródło: W: Filozoficzne aspekty literatury : między aksjologi± a estetyk± / redakcja: Agata Skała
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2021
Opis fizyczny: S. 88-96
p-ISBN: 978-83-66489-72-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000438/11157
Autorzy: Piotr Wilczyński, Włodzimierz Bojarski, Dariusz Grabowski, Mirosław Matyja, Bogdan Miedziński, Adrian Mitręga, Mirosław Sułek, Anatol Wojtan.
Tytuł: Diagnoza kryzysu w obszarze geopolitycznym / Piotr L. Wilczyński, Włodzimierz Bojarski, Dariusz Grabowski, Mirosław Matyja, Bogdan Miedziński, Adrian Mitręga, Mirosław Sułek, Anatol Wojtan
¬ródło: W: Raport zawieraj±cy diagnozę i prognozę globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego zdeterminowanego przez pandemię koronawirusa w obszarze gospodarczym, społecznym, politycznym i geopolitycznym / redaktorzy naukowi: Paweł Soroka, Konrad Golczak, Aleksandra Skrabacz, Rafał Kolodziejczyk, Piotr L. Wilczyński, Adrian Mitręga, Krzysztof Paj±k
Adres wydawniczy: Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2021
Opis fizyczny: S. 67-86
p-ISBN: 978-83-8017-375-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000439/11157
Autorzy: Konrad Golczak, Dariusz Grabowski, Józef Kamycki, Zbigniew Klimiuk, Krzysztof Jan Lewandowski, Krzysztof Mroczkowski, Krzysztof Paj±k, Andrzej Stępniewski, Artur ¦liwiński, Piotr Wilczyński.
Tytuł: Diagnoza kryzysu w obszarze gospodarczym / Konrad Golczak, Dariusz Grabowski, Józef Kamycki, Zbigniew Klimiuk, Krzysztof Jan Lewandowski, Krzysztof Mroczkowski, Krzysztof Paj±k, Andrzej Stępniewski, Artur ¦liwiński, Piotr L. Wilczyński
¬ródło: W: Raport zawieraj±cy diagnozę i prognozę globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego zdeterminowanego przez pandemię koronawirusa w obszarze gospodarczym, społecznym, politycznym i geopolitycznym / redaktorzy naukowi: Paweł Soroka, Konrad Golczak, Aleksandra Skrabacz, Rafał Kolodziejczyk, Piotr L. Wilczyński, Adrian Mitręga, Krzysztof Paj±k
Adres wydawniczy: Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2021
Opis fizyczny: S. 17-30
p-ISBN: 978-83-8017-375-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000440/11157
Autorzy: Celestyna Grzywniak.
Tytuł: Diagnozowanie wybranych funkcji psychmotorycznych dzieci siedmioletnich / Celestyna Grzywniak
¬ródło: W: W kręgu antyautorytarnej pedagogii Benjamina Spocka : współczesne glosy, echa i aplikacje / redakcja naukowa Katarzyna Dormus, Michał Głażewski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 167-186
p-ISBN: 978-83-8084-689-0
Seria: (Wokół wielkich doktryn pedagogicznych we współczesnej edukacji)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000441/11157
Autorzy: Bożena Pawlak.
Tytuł: Dialog podmiotów edukacji wczesnoszkolnej / Bożena Pawlak
¬ródło: W: W kręgu antyautorytarnej pedagogii Benjamina Spocka : współczesne glosy, echa i aplikacje / redakcja naukowa Katarzyna Dormus, Michał Głażewski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 89-110
p-ISBN: 978-83-8084-689-0
Seria: (Wokół wielkich doktryn pedagogicznych we współczesnej edukacji)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000442/11157
Autorzy: Jakub Gomułka.
Tytuł: Dialogi i cybernetyczna teoria ¶wiadomo¶ci / Jakub Gomułka
¬ródło: W: Filozoficzny Lem : wybór tekstów Stanisława Lema i opracowania. T. 1, Naturalne czy sztuczne? : byt, umysł, twórczo¶ć / redakcja naukowa Filip Kobiela, Jakub Gomułka
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo ALETHEIA, 2021
Opis fizyczny: S. 73-86
p-ISBN: 978-83-67020-06-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000443/11157
Autorzy: Paweł Wójs.
Tytuł: Dlaczego w koncepcji Jaspersa postać Jezusa znajduje się poza "czasem osi"? / Paweł Wójs
¬ródło: W: Karl Jaspers : filozofia wieczysta - filozofia czasu / redakcja Czesława Piecuch ; współredakcja Paweł Wójs
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 117-133
p-ISBN: 978-83-8084-661-6
e-ISBN: 978-83-8084-662-3
Seria: (Seria Jaspersowska)
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1044)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:444/11157
Autorzy: Bartłomiej Siedlarz.
Tytuł: Dokumenty ci±głe w polskich bibliotekach cyfrowych - użycie zasobu i sposoby prezentacji tre¶ci / Bartłomiej Siedlarz
¬ródło: W: Ksi±żki w plikach : publikowanie, udostępnianie i użytkowanie / redakcja naukowa Stanisław Skórka, współpraca Ewa Piotrowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 113-124
p-ISBN: 978-83-8084-685-2
e-ISBN: 978-83-8084-686-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1052)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:445/11157
Autorzy: Michał Górski, Łukasz Tomkiewicz, Grzegorz Wajda.
Tytuł: Dokumenty polskojęzyczne w kolekcji eBooks and Texts serwisu Internet Archive / Michał Górski, Łukasz Tomkiewicz, Grzegorz Wajda
¬ródło: W: Ksi±żki w plikach : publikowanie, udostępnianie i użytkowanie / redakcja naukowa Stanisław Skórka, współpraca Ewa Piotrowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 155-166
p-ISBN: 978-83-8084-685-2
e-ISBN: 978-83-8084-686-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1052)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:446/11157
Autorzy: Jan Rydel.
Tytuł: Dom Rydlów w Bronowicach Małych i jego mieszkańcy : wspomnienia własne i zasłyszane / Jan Rydel
¬ródło: W: Rydlówka : historie nieoczywiste / pod redakcj± Michała Niezabitowskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Krakowa, 2021
Opis fizyczny: S. 153-171
p-ISBN: 978-83-66334-60-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000447/11157
Autorzy: Justyna Holocher, Barbara Krzyżewska.
Tytuł: Domniemanie i ochrona dobrej wiary / Justyna Holocher, Barbara Krzyżewska
¬ródło: W: Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa : komentarz / redakcja naukowa Monika Florczak-W±tor, Andrzej Grabowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021
Opis fizyczny: S. 1147-1162
p-ISBN: 978-83-8138-336-3
Seria: (Prawo, Konstytucja, Argumentacja ; 8)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:448/11157
Autorzy: Justyna Holocher, Maciej Pach.
Tytuł: Domniemanie niewinno¶ci / Justyna Holocher, Maciej Pach
¬ródło: W: Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa : komentarz / redakcja naukowa Monika Florczak-W±tor, Andrzej Grabowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021
Opis fizyczny: S. 1120-1132
p-ISBN: 978-83-8138-336-3
Seria: (Prawo, Konstytucja, Argumentacja ; 8)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:449/11157
Autorzy: Krzysztof Chaczko.
Tytuł: Do¶wiadczenia z deinstytucjonalizacj± w Europie Zachodniej i Polsce / Krzysztof Chaczko
¬ródło: W: Deinstytucjonalizacja w polityce społecznej - szanse i zagrożenia / redakcja naukowa Mirosław Grewiński i Joanna Lizut
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM", 2021
Opis fizyczny: S. 31-44
p-ISBN: 978-83-67033-23-7
e-ISBN: 978-83-67033-24-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:450/11157
Autorzy: Krzysztof Chaczko.
Tytuł: Do¶wiadczenia z deinstytucjonalizacj± w Europie Zachodniej i Polsce / Krzysztof Chaczko
¬ródło: W: Deinstytucjonalizacja w polityce społecznej - szanse i zagrożenia / redakcja naukowa Mirosław Grewiński i Joanna Lizut
Adres wydawniczy: Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, 2021
Opis fizyczny: S. 31-44
p-ISBN: 978-83-67033-23-7
e-ISBN: 978-83-67033-24-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000451/11157
Autorzy: Maria Sienko.
Tytuł: Do¶wiadczenia zmysłowe w formowaniu tożsamo¶ci regionalnej / Maria Sienko
¬ródło: W: Tożsamo¶ć na styku kultur. T. 4 / redakcja naukowa Irena Masojć i Henryka Sokołowska
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2021
Opis fizyczny: S. 43-62
p-ISBN: 978-83-8138-622-7
e-ISBN: 978-83-8138-623-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:452/11157
Autorzy: Franciszek Mróz, Łukasz Mróz, Alfred Krogmann.
Tytuł: Droga ¶w. Jakuba = The Way of St. James / Franciszek Mróz, Łukasz Mróz, Alfred Krogmann
¬ródło: W: Atlas Wyszehradzki = Visegrad Atlas / redakcja Przemysław ¦leszyński, Konrad Czapiewski
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka ; Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2021
Opis fizyczny: S. 154-161
p-ISBN: 978-83-958155-0-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL, ENG
Punktacja MNiSW: 5.000453/11157
Autorzy: Andrzej Piasecki.
Tytuł: Duma, wstyd, ignorancja? : refleksje nad rocznicami wyborów czerwcowych / Andrzej Piasecki
¬ródło: W: Prawo, negocjacje, demokracja : w 30 lat po wyborach czerwcowych / redakcja Paweł Ostachowski. Marcin Sala-Szczypiński
Adres wydawniczy: Kaków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 13-37
p-ISBN: 978-83-8084-669-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1046)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000454/11157
Autorzy: Tomasz Padło.
Tytuł: Durrability of the National Identity of the Swedish Diaspora in the United States Based on the Analysis of Selected Entries in Google Trends / Tomasz Padło
¬ródło: W: Minorities in the USA : past and present / edited by Kamila Ziółkowska-Weiss
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: S. 153-161
p-ISBN: 978-83-8084-635-7
e-ISBN: 978-8084-636-4
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1027)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:455/11157
Autorzy: Bożena Popiołek.
Tytuł: Dwór Jadwigi z Jabłonowskich Woroniczowej, kasztelanowej kijowskiej, jako przykład organizacji szlacheckiego dworu kobiecego w XVIII w. / Bożena Popiołek
¬ródło: W: Dwór kobiecy w Rzeczypospolitej XVII i XVIII / pod redakcj± Bożeny Popiołek, Anny Penkały-Jastrzębskiej i Konrada Pyzla
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2021
Opis fizyczny: S. 125-154
p-ISBN: 978-83-66269-54-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:456/11157
Autorzy: Barbara Nawolska, Joanna Ż±dło-Treder.
Tytuł: Działa(nie) i pozna(nie) w kształtowaniu u dzieci pojęcia miary masy  / Barbara Nawolska, Joanna Ż±dło-Treder
¬ródło: W: (Z)rozumieć ¶wiat dziecka b Od kontekstów nadawania znaczeń po dziecięce znaczenia : od kontekstów nadawania znaczeń po dziecięce znaczenia / redakcja naukowa Ewa Kochanowska
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2021
Opis fizyczny: S. 181-194
p-ISBN: 978-83-8095-941-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:457/11157
Autorzy: Natalia Malik.
Tytuł: Działania specjalistów w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z wad± słuchu / Natalia Malik
¬ródło: W: Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci : konteksty teoretyczne i praktyczne rozwi±zania / redakcja naukowa Katarzyna Plutecka, Anna Katarzyna Czyż
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 184-198
p-ISBN: 978-83-8084-701-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1059)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:458/11157
Autorzy: Liudmyla Kryvachuk.
Tytuł: Dzieci a społeczeństwo: analiza sytuacji dzieci w kontek¶cie zmian społecznych na Ukrainie / Liudmyla Kryvachuk
¬ródło: W: Polska i Ukraina w procesie przemian społeczno-politycznych / redakcja naukowa Piotr Długosz, Radosław Marzęcki, Mateusz Kamionka
Adres wydawniczy: Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2021
Opis fizyczny: S. 237-268
p-ISBN: 978-83-8017-401-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000459/11157
Autorzy: Patrycja Goł±bek-Jonak.
Tytuł: Dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawno¶ci w systemie zdalnego nauczania. / Patrycja Goł±bek-Jonak
¬ródło: W: Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci : konteksty teoretyczne i praktyczne rozwi±zania / redakcja naukowa Katarzyna Plutecka, Anna Katarzyna Czyż
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 51-65
p-ISBN: 978-83-8084-701-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1059)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:460/11157
Autorzy: Magdalena Baran.
Tytuł: Dzieci, co maj± skrzydła : szkic o "najbardziej ludzkiej zbrodni" / Magdalena Baran
¬ródło: W: Dzieci i do¶wiadczenie wojny : wiek XX i XXI / redakcja naukowa Małgorzata Grzywacz, Małgorzata Okupnik
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2021
Opis fizyczny: S. 13-24
p-ISBN: 978-83-232-3784-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:461/11157
Autorzy: Ewa Przebinda, Mirosław Michalik.
Tytuł: Dziecko niemowne i niemówi±ce - komunikacja alternatywna w przedszkolu i na etapie edukacji wczesnoszkolej / Ewa Przebinda, Mirosł±w Michalik
¬ródło: W: Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna. T. 2, Diagnozowanie i terapia zaburzeń / redakcja naukowa: Aneta Domagała, Urszula Mirecka
Adres wydawniczy: Gdańsk : Harmonia Universalis, 2021
Opis fizyczny: S. 684-711
p-ISBN: 978-83-7744-213-5
Seria: (Logopedia XXI Wieku)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000462/11157
Autorzy: Marta Korendo.
Tytuł: Dziecko z autyzmem w przedszkolu i na etapie edukacji wczesnoszkolnej / Marta Korendo
¬ródło: W: Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna. T. 2, Diagnozowanie i terapia zaburzeń / redakcja naukowa: Aneta Domagała, Urszula Mirecka
Adres wydawniczy: Gdańsk : Harmonia Universalis, 2021
Opis fizyczny: S. 553-572
p-ISBN: 978-83-7744-213-5
Seria: (Logopedia XXI Wieku)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000463/11157
Autorzy: Barbara Banach, Marek Banach.
Tytuł: Dziecko z FASD - problemy i ich rozwi±zywanie / Barbara Banach, Marek Banach
¬ródło: W: Rodzina i rodzicielstwo : trudno¶ci - zagrożenia - wyzwania - priorytety / [redakcja Monika Lewicka]
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2021
Opis fizyczny: S. 45-60
p-ISBN: 978-83-8018-415-2
e-ISBN: (e-book) 978-83-8018-416-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:464/11157
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń.
Tytuł: Dziecko z padaczk± w przedszkolu i na etapie edukacji wczesnoszkolnej / Halina Pawłowska-Jaroń
¬ródło: W: Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna. T. 2, Diagnozowanie i terapia zaburzeń / redakcja naukowa: Aneta Domagała, Urszula Mirecka
Adres wydawniczy: Gdańsk : Harmonia Universalis, 2021
Opis fizyczny: S. 646-661
p-ISBN: 978-83-7744-213-5
Seria: (Logopedia XXI Wieku)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000465/11157
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń, Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Dziecko ze spektrum zaburzeń poalkoholowych (FASD) w przedszkolu i na etapie edukacji wczesnoszkolnej / Halina Pawłowska-Jaroń, Zdzisł±wa Orłowska-Popek
¬ródło: W: Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna. T. 2, Diagnozowanie i terapia zaburzeń / redakcja naukowa: Aneta Domagała, Urszula Mirecka
Adres wydawniczy: Gdańsk : Harmonia Universalis, 2021
Opis fizyczny: S. 662-683
p-ISBN: 978-83-7744-213-5
Seria: (Logopedia XXI Wieku)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000466/11157
Autorzy: Joanna Szczyrba-Poroszewska.
Tytuł: Dziedzictwo starożytnej Grecji we współczesnej edukacji i kulturze muzycznej / Joanna Szczyrba-Poroszewska
¬ródło: W: Proces edukacyjny - tradycja i współczeno¶c w dobie płynnej rzeczywisto¶ci : "Wołyńskie Ateny" w przestrzeni historycznej, edukacyjnej i artystycznej. Czę¶ć 1 / redakcja naukowa Teresa Żebrowska, Beata Sufa
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 53-68
p-ISBN: 978-83-8084-809-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Repozytorium UP:467/11157
Autorzy: Wiktoria Kozioł.
Tytuł: Dziwaczne praktykowanie wszystkich niedoskonało¶ci ¶wiata : Tragigroteski Bogny Burskiej = Strangely Practicing All the World's Imperfections / Wiktoria Kozioł
¬ródło: W: Krew i cukier : Bogna Burska, 2000-2021 = Blood & sugar : Bogna Burska, 2000-2021 / redakcja Bogna Burska
Adres wydawniczy: Gdańsk : Gdańska Galeria Miejska : Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku ; Szczecin : Trafostacja Sztuki w Szczecinie, 2021
Opis fizyczny: S. 112-137
p-ISBN: 978-83-955951-6-5
p-ISBN: 978-83-66271-60-9 (ASP)
p-ISBN: 978-83-939527-9-3
Uwagi: Publikacja Ľródłowa nieafiliowana do Uniwersytetu Pedagogicznego.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL, ENG468/11157
Autorzy: Przemysław Mazur.
Tytuł: Dżihad gwałtu - od Koranu do "Dabiq" : niewolnictwo i przemoc seksualna w Państwie Islamskim / Przemysław Mazur
¬ródło: W: Bezpieczeństwo, praca człowieka, stosunki międzynarodowe. T. 4 / redakcja naukowa Mira Malczyńska-Biały
Adres wydawniczy: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021
Opis fizyczny: S. 141-155
p-ISBN: 978-83-7996-895-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000469/11157
Autorzy: Elżbieta Maj.
Tytuł: E-administracja jako urzeczywistnienie idei społeczeństwa informacyjnego : kontekst jurysdykcyjny / Elżbieta Maj
¬ródło: W: Bezpieczeństwo w dobie cyfrowej transformacji - aspekty prawne, organizacyjne i społeczne / redakcja naukowa Małgorzata Such-Pyrgiel, Anna Gołębiowska
Adres wydawniczy: Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2021
Opis fizyczny: S. 201-214
p-ISBN: 978-83-961824-3-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000470/11157
Autorzy: Barbara Kamińska-Czubała.
Tytuł: E-podręczniki w perspektywie architektury informacji / Barbara Kamińska-Czubała
¬ródło: W: Ksi±żki w plikach : publikowanie, udostępnianie i użytkowanie / redakcja naukowa Stanisław Skórka, współpraca Ewa Piotrowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 9-19
p-ISBN: 978-83-8084-685-2
e-ISBN: 978-83-8084-686-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1052)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:471/11157
Autorzy: Katarzyna Dormus.
Tytuł: Edmund Libański (1862-1928) jako działacz o¶wiatowy i popularyzator wiedzy w¶ród dorosłych / Katarzyna Dormus
¬ródło: W: Człowiek dorosły i jego uczenie się : dziedzictwo idei teoretycznych i ich praktyczne implikacje / pod redakcj± Tomasza Maliszewskiego, Eleonory Sapii-Drewniak, Władysławy Szulakiewicz
Adres wydawniczy: Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej, 2021
Opis fizyczny: S. 147-173
p-ISBN: 978-83-961549-8-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:472/11157
Autorzy: Bernadeta Stano, Paulina Ż±dło.
Tytuł: Edukacja artystyczna w poszukiwaniu alternatywnych form aktywno¶ci w przestrzeni publicznej / Bernadeta Stano, Paulina Ż±dło
¬ródło: W: Proces edukacyjny - tradycja i współczeno¶c w dobie płynnej rzeczywisto¶ci : "Wołyńskie Ateny" w przestrzeni historycznej, edukacyjnej i artystycznej. Czę¶ć 1 / redakcja naukowa Teresa Żebrowska, Beata Sufa
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 117-130
p-ISBN: 978-83-8084-809-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Repozytorium UP:473/11157
Autorzy: Anna Szkolak-Stępień.
Tytuł: Edukacja całożyciowa nauczyciela wczesnej edukacji - w kierunku teorii ugruntowanej : (résumé z badań własnych) / Anna Szkolak-Stępień
¬ródło: W: Szkoła jako przestrzeń uczenia się / redakcja naukowa Grażyna Cęcelek, Elżbieta WoĽnicka, Piotr Klimczyk
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2021
Opis fizyczny: S. 211-223
p-ISBN: 978-83-8270-038-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:474/11157
Autorzy: Hanna Batorowska.
Tytuł: Edukacja dla kształtowania poczucia bezpieczeństwa informacyjnego w turbulentnym ¶rodowisku VUCA / Hanna Batorowska
¬ródło: W: Edukacja w ¶wiecie VUCA : szanse, wyzwania, zagrożenia / pod redakcj± Danuty KaĽmierczak, Janusza Ropskiego, Olgi Wasiuty i Waldemara Zakrzewskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2021
Opis fizyczny: S. 289-301
p-ISBN: 978-83-66269-58-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000475/11157
Autorzy: Elżbieta Dubas, Artur Fabi¶, Tomasz Maliszewski, Krzysztof Pier¶cieniak, Hanna Solarczyk-Szwec.
Tytuł: Edukacja dorosłych - obszary refleksji, praktyki i zmian / Elżbieta Dubas, Artur Fabi¶, Tomasz Maliszewski, Krzysztof Pier¶cieniak, Hanna Solarczyk-Szwec
¬ródło: W: Współczesne problemy pedagogiki : w kierunku integracji teorii z praktyk± / redakcja naukowa Stefan M. Kwiatkowski
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2021
Opis fizyczny: S. 161-182
p-ISBN: 978-83-66879-28-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000476/11157
Autorzy: Agnieszka Lasota, Anzhela Shatilova.
Tytuł: Edukacja online a motywacja do nauki młodzieży i studentów w okresie pandemii COVID-19 / Agnieszka Lasota, Anzhela Shatilova
¬ródło: W: Wyzwania edukacyjne i psychologiczne okresu pandemii / redakcja naukowa Aleksander Mikołajczak, Remigiusz Chęciński
Adres wydawniczy: Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2021
Opis fizyczny: S. 47-85
p-ISBN: 978-83-65599-30-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000477/11157
Autorzy: Katarzyna W±dolny-Tatar.
Tytuł: Eko-/socjo-/polityka wrażliwo¶ci i gry symetrii (Władca Lewawu, Lustro pana Grymsa) / Katarzyna W±dolny-Tatar
¬ródło: W: Imaginautka zaangażowana : twórczo¶ć i biografia Doroty Terakowskiej z perspektywy XXI wieku / redakcja Katarzyna Slany, Katarzyna W±dolny-Tatar
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: S. 158-178
p-ISBN: 978-83-8084-746-0
e-ISBN: 978-83-8084-747-7
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1073)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000478/11157
Autorzy: Janina Pach.
Tytuł: Ekonomia społeczna wobec nierówno¶ci dochodowych w Polsce / Janina Pach
¬ródło: W: Ekonomia i przedsiębiorczo¶ć społeczna : w kierunku poszukiwania efektywnych, innowacyjnych sposobów rozwi±zywania problemów społecznych i ¶rodowiskowych / redakcja naukowa: Ewa Radomska, Janina Pach, Paweł Nowak
Adres wydawniczy: Warszawa : CeDeWu, 2021
Opis fizyczny: S. 43-61
p-ISBN: 978-83-8102-454-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000479/11157
Autorzy: Krzysztof Sala.
Tytuł: Elektromobilno¶ć jako element polityki energetycznej i ekologicznej na przykładzie Polski / Krzysztof Sala
¬ródło: W: Przestrzeń technologiczna a dobrostan mieszkańców / redakcja naukowa: Jacek Kosmala, Dariusz Skalski, Waldemar ¦ledzik
Adres wydawniczy: [Poznań] : Wydawnictwo Naukowe FNCE, 2021
Opis fizyczny: S. 9-26
p-ISBN: 9788366800632
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000480/11157
Autorzy: Dorota Drzewiecka.
Tytuł: Elektroniczne zarz±dzanie dokumentacj± w publicznych uczelniach wyższych w Polsce : przykład Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / Dorota Drzewiecka
¬ródło: W: Archiwa uczelniane w XXI wieku wobec komputeryzacji, informatyzacji i elektronicznego zarz±dzania dokumentacj± : wprowadzenie do problematyki / pod redakcj± Bożeny Kierzkowskiej, Anny Supruniuk i Pauliny Bunkowskiej
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2021
Opis fizyczny: S. 51-63
p-ISBN: 978-83-231-4499-1
Typ publikacji: PRO
Punktacja MNiSW: 20.000481/11157
Autorzy: Krzysztof Kraszewski.
Tytuł: Elementy kultury pracy w edukacji wczesnoszkolnej / Krzysztof Kraszewski
¬ródło: W: Wieloaspektowo¶ć edukacji wczesnoszkolnej XXI wieku / redakcja naukowa Sabina Wieruszewska-Duraj
Adres wydawniczy: Siedlce : Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego, 2021
Opis fizyczny: S. 187-196
p-ISBN: 978-83-66597-14-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000482/11157
Autorzy: Piotr Majewicz.
Tytuł: Epilog niechciany - nowa rzeczywisto¶ć, czyli zakłócenie aktualnych tendencji w rehabilitacji przez pandemię COVID-19 / Piotr Majewicz
¬ródło: W: Współczesne tendencje w rehabilitacji osób z niepełnosprawno¶ci± / redakcja naukowa Piotr Majewicz
Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2021
Opis fizyczny: S. 217-225
p-ISBN: 978-83-8084-703-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 1060)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:483/11157
Autorzy: Anna ¦lósarz.
Tytuł: Etyka katolicka w publikacjach ks. Jana ¦lósarza i o. Jacka Woronieckiego / Anna ¦lósarz
¬ródło: W: Kapitał pomostowy : etyka : ks. dr hab. Jan ¦lósarz (1850-1917) Prałat Kapituły Metropolitalnej we Lwowie / redakcja naukowa: Anna ¦lósarz
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: S. 81-126
p-ISBN: 978-83-7438-967-9
e-ISBN: 978-83-7438-968-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:484/11157
Autorzy: Bogumił Ostrowski.
Tytuł: Etymologica w badaniach Prof. Krystyny Pisarkowej / Bogumił Ostrowski
¬ródło: W: Język "okr±gły jak pomarańcza"… : pamięci Profesor Krystyny Pisarkowej w 90. rocznicę Jej urodzin / redakcja naukowa Tadeusz Szczerbowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2021
Opis fizyczny: S. 275-285
p-ISBN: 978-83-8084-713-2
e-ISBN: 978-83-8084-714-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1084)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Repozytorium UP:485/11157
Autorzy: Mirosław Grzegórzek.
Tytuł: Ewaluacja uczniowskiej kompetencji tekstotwórczej w raportach CKE (na przykładzie charakterystyki postaci) a egzamin ósmoklasisty / Mirosław Grzegórzek
¬ródło: W: Lekcja polskiego : praktyki edukacyjne wobec niepokojów XXI wieku, T. 2. Praktyki edukacyjne / redakcja Anita Gis, Krzysztof Koc, Maria Kwiatkowska-Ratajczak, Mirosław Wobalis
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2021
Opis fizyczny: S. 497-515
e-ISBN: 978-83-232- 3862-1
Seria: (Filologia Polska ; nr 231)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000486/11157
Autorzy: Alicja Witalisz.
Tytuł: Ewolucja badań nad wynikami kontaktu językowego w czasie i przestrzeni : wybrane zagadnienia / Alicja Witalisz
¬ródło: W: Język(i) w czasie i przestrzeni / Piotr Stalmaszczyk
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021
Opis fizyczny: S. 159-186
p-ISBN: 978-83-8220-544-2
e-ISBN: 978-83-8220-545-9
Seria: (Łódzkie Studia z Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego ; nr 12)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000487/11157
Autorzy: Andrzej Michalak.
Tytuł: Film jako narzędzie propagandy w Trzeciej Rzeszy : mechanizmy przemocy narracyjnej w ujęciu socjologicznym / Andrzej Michalak
¬ródło: W: Granice, pogranicza i dalej - niekończ±ca się przygoda : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Kurczowi / redakcja Marcin Dębicki, Kamilla Dolińska, Justyna Kajta, Julita Makaro, Natalia NiedĽwiedzka-Iwańczak, Elżbieta Opiłowska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2021
Opis fizyczny: S. 233-248
p-ISBN: 978-83-66849-25-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000488/11157
Autorzy: Piotr Kołodziej.
Tytuł: Filologia Brunona Schulza : o tożsamo¶ci "na styku kultur" / Piotr Kołodziej
¬ródło: W: Tożsamo¶ć na styku kultur. T. 4 / redakcja naukowa Irena Masojć i Henryka Sokołowska
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2021
Opis fizyczny: S. 163-184
p-ISBN: 978-83-8138-622-7
e-ISBN: 978-83-8138-623-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:489/11157
Autorzy: Doiniţa Obada, Katarzyna Jagielska.
Tytuł: Forming Axiological Orientations From The Perspective Of Folklore And Family Traditions At Pre-School Age / Doiniţa Obada, Katarzyna Jagielska
¬ródło: W: Areas of scientific research among young academics : scientific writing workshops and doctoral students' development / Katarzyna Jagielska, Joanna M. Łukasik, Norbert G. Pikuła [redakcja]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2021
Opis fizyczny: S. 41-54
p-ISBN: 978-83-66812-45-1
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych ; 16)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000490/11157
Autorzy: Katarzyna Gucwa-Porębska.
Tytuł: Formy wsparcia postpenitencjarnego w czasie pandemii COVID-19 na przykładzie Centrum Integracji Pro Domo / Katarzyna Gucwa-Porębska
¬ródło: W: Wspieranie jednostek i grup w różnych wymiarach życia społecznego : aspekty teoretyczno-praktyczne / redakcja naukowa Magdalena Piorunek, Joanna Nawój-Połoczańska, Agnieszka Skoworńska-Pućka
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2021
Opis fizyczny: S. 461-470
p-ISBN: 978-83-232-3982-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000491/11157
Autorzy: Magdalena Grochowalska.
Tytuł: Formy wsparcia społecznego w realizacji kariery zawodowej w do¶wiadczeniach pocz±tkuj±cych nauczycielek przedszkola (raport z badań) / Magdalena Grochowalska
¬ródło: W: Wspieranie jednostek i grup w różnych wymiarach życia społecznego : aspekty teoretyczno-praktyczne / redakcja naukowa Magdalena Piorunek, Joanna Nawój-Połoczańska, Agnieszka Skoworńska-Pućka
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2021
Opis fizyczny: S. 371-390
p-ISBN: 978-83-232-3982-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:492/11157
Autorzy: Renata DĽwigoł.
Tytuł: Frazeologizm (tam) gdzie diabeł mówi dobranoc w słowniku i w tekstach : formy zmodyfikowane / Renata DĽwigoł
¬ródło: W: Język polski - między tradycj± a współczesno¶ci± : księga jubileuszowa z okazji stulecia Towarzystwa Miło¶ników Języka Polskiego / redakcja naukowa Ewa Horyń, Ewa Młynarczyk, Piotr Żmigrodzki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 68-85
p-ISBN: 978-83-8084-625-8
e-ISBN: 978-83-8084-580-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1030)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:493/11157
Autorzy: Krzysztof Gorlach, Grzegorz Fory¶.
Tytuł: From Repressive Tolerance to Oppressive Freedom : The end of polish peasantry? / Krzysztof Gorlach, Grzegorz Fory¶
¬ródło: W: Think locally, act globally : Polish farmers in the global era of sustainability and resilience / edited by Krzysztof Gorlach and Zbigniew Dr±g in collaboration with Anna Jastrzębiec-Witowska and Dawid Ritter
Adres wydawniczy: Kraków : Jagiellonian University Press, 2021
Opis fizyczny: S. 153-224
p-ISBN: 978-83-233-4949-5
e-ISBN: 978-83-233-7195-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000494/11157
Autorzy: Stanisław Kilian.
Tytuł: From the "Paris Agreement" to the "London Pact": Political Aspects of the Democratisation of Poland's April Constitution of 1935 / Stanisław Kilian
¬ródło: Historia i Polityka. - 2021, Vol. 36, s. 9-23
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 70.000
p-ISSN: 1899-5160
e-ISSN: 2391-7652
DOI:495/11157
Autorzy: Klaudia Cenda-Miedzińska.
Tytuł: Funkcjonowanie organów ochrony praw człowieka w krajach ogarniętych konfliktem zbrojnym na przykładzie Afgańskiej Niezależnej Komisji Praw Człowieka / Klaudia Cenda-Miedzińska
¬ródło: W: Bezpieczeństwo, prawa człowieka, stosunki międzynarodowe. T. 3 / redakcja naukowa Krzysztof Żarna
Adres wydawniczy: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021
Opis fizyczny: S. 9-17
p-ISBN: 978-83-7996-893-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000496/11157
Autorzy: Piotr Swoboda.
Tytuł: Funkcjonowanie systemu dostępu do informacji publicznej w Polsce w kontek¶cie współczesnych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa / Piotr Swoboda
¬ródło: W: Informacyjny wymiar bezpieczeństwa państw i jednostek / redakcja naukowa: Włodzimierz Fehler
Adres wydawniczy: Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach, 2021
Opis fizyczny: S. 161-189
p-ISBN: 978-83-66541-59-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000497/11157
Autorzy: Monika Masłowska.
Tytuł: Funkcjonowanie uczniów z lekk± niepełnosprawno¶ci± intelektualn± w zakresie orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni / Monika Węglarz-Masłowska
¬ródło: W: Specyfika funkcjonowania osób z niepełnosprawno¶ci± intelektualn± w kontek¶cie aktualnych badań psychologicznych i pedagogicznych / redakcja Michał Gacek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 55-70
p-ISBN: 978-83-8084-771-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1088)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000498/11157
Autorzy: Agnieszka Domagała-Kręcioch, Bożena Majerek.
Tytuł: Gamifikacja jako strategia pracy z uczniem trudnym / Agnieszka Domagała-Kręcioch, Bożena Majerek
¬ródło: W: Kategorie (nie)obecne w edukacji : wychowanie - kształcenie - rozwój / redakcja naukowa Bożena Majerek i Agnieszka Domagała-Kręcioch
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2021
Opis fizyczny: S. 157-169
p-ISBN: 978-83-66990-04-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000499/11157
Autorzy: Katarzyna Gucwa-Porębska.
Tytuł: Gaslighting jako szczególna forma krzywdzenia emocjonalnego / Katarzyna Gucwa-Porębska
¬ródło: W: Przegl±d wybranych doniesień z zakresu psychologii ogólnej, kryminalistycznej oraz nauk społecznych / redakcja Konrad Skrz±tek, Paulina Szymczyk
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o, 2021
Opis fizyczny: S. 120-128
p-ISBN: 978-83-66489-89-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:500/11157
Autorzy: Mateusz Wyżga.
Tytuł: Genealogie, migracje a długie trwanie / Mateusz Wyżga
¬ródło: W: Sk±d przyszli¶my? Kim jeste¶my? Dok±d zmierzamy? : wokół badań nad genealogi± / redakcja Przemysław Jędrzejewski, Jakub Pieczara
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: S. 167-178
p-ISBN: 978-83-8084-578-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:501/11157
Autorzy: Jakub Gomułka, Jakub Palm.
Tytuł: GOLEM XIV i hierarchia topozoficzna / Jakub Gomułka, Jakub "Preppikoma" Palm
¬ródło: W: Filozoficzny Lem : wybór tekstów Stanisława Lema i opracowania. T. 1, Naturalne czy sztuczne? : byt, umysł, twórczo¶ć / redakcja naukowa Filip Kobiela, Jakub Gomułka
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo ALETHEIA, 2021
Opis fizyczny: S. 355-366
p-ISBN: 978-83-67020-06-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000502/11157
Autorzy: Piotr Kołodziej.
Tytuł: Gombrowicz wyklęty albo o wychowaniu patriotycznym na lekcjach POLSKI(ego) / Piotr Kołodziej
¬ródło: W: Lekcja polskiego : praktyki edukacyjne wobec niepokojów XXI wieku, T. 1. Narracje tożsamo¶ciowe w edukacji polonistycznej / redakcja Anita Gis, Krzysztof Koc, Maria Kwiatkowska-Ratajczak, Mirosław Wobalis
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2021
Opis fizyczny: S. 185-208
e-ISBN: 978-83-232-3860-7
Seria: (Filologia Polska ; nr 230)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000503/11157
Autorzy: Katarzyna Kocoń-Rychter, Anna Kwatera, Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Zofia Sołtys, Małgorzata Zasuńska.
Tytuł: Good Behavior Game - Gra w Dobre Zachowania : alternatywa dla tradycyjnych metod zarz±dzania klas± - doniesienie z badań ewaluacyjnych w Polsce / Katarzyna Kocoń-Rychter, Anna Kwatera, Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Zofia Sołtys, Małgorzata Zasuńska
¬ródło: W: Promocja zdrowia psychicznego : od teorii do praktyki / redakcja naukowa Lidia Zabłocka-Żytka, Jan Czesław Czabała
Adres wydawniczy: Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, 2021
Opis fizyczny: S. 185-202
p-ISBN: 978-83-66879-36-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000504/11157
Autorzy: Marian Kozaczka.
Tytuł: Gospodarka finansowa miasta Rzeszowa na pocz±tku XXI wieku / Marian Kozaczka
¬ródło: W: Do¶wiadczenia, problemy i wyzwania polskiej samorz±dno¶ci terytorialnej / redakcja naukowa: Przemysław Baciak
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi, 2021
Opis fizyczny: S. 153-171
p-ISBN: 978-83-7405-695-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000505/11157
Autorzy: Łukasz Kozera.
Tytuł: Gospodarka komunalna w teorii i praktyce / Łukasz Kozera
¬ródło: W: Zarz±dzanie gospodark± komunaln± w samorz±dzie terytorialnym / pod redakcj± Łukasza Kozery i Patryka Chmielarza
Adres wydawniczy: Kraków : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych w Pińczowie, 2021
Opis fizyczny: S. 55-73
p-ISBN: 978-83-62150-20-5
Uwagi: Publikacja dostępna na CD-ROM.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Adres url:506/11157
Autorzy: Bożena Popiołek.
Tytuł: Gospodarskie kłopoty Jadwigi z Jabłonowskich Woroniczowej, kasztelanowej kijowskiej / Bożena Popiołek
¬ródło: W: Kolekcje przyrodnicze i gospodarcze innowacje - tradycja i nowoczesno¶ć : pamięci księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej (1728-1800) / pod redakcj± Iwony Arabas i Roberta Księżopolskiego
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk ; Ciechanowiec : Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, 2021
Opis fizyczny: S. 35-55
p-ISBN: 978-83-86062-74-4
p-ISBN: 978-83-62374-39-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000507/11157
Autorzy: Robert Ko¶cielniak.
Tytuł: Grzyby i porosty / Robert Ko¶cielniak
¬ródło: W: Bieszczadzki Park Narodowy i Park Narodowy Połoniny : osobliwo¶ci przyrodnicze i kulturowe / redakcja: Zuzana Bartušová, Iveta Buraľová, Barbara Ćwikowska, Grażyna Holly, Stanisław Kucharzyk, Ryszard Prędki
Adres wydawniczy: Ustrzyki Górne : Bieszczadzki Park Narodowy, 2021
Opis fizyczny: S. 46-47
p-ISBN: 978-83-88505-83-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000508/11157
Autorzy: Angela Bajorek, Joanna Dybiec-Gajer.
Tytuł: Heinrich Hoffmann - kontrowersyjny frankfurcki humorysta i lekarz w "zamku obł±kanych" / Angela Bajorek, Joanna Dybiec-Gajer
¬ródło: W: Lekarz i jego pacjent - pacjent i jego lekarz : studia z dziejów literatury i medycyny / redakcja Dariusz Lewera, Angela Bajorek, Edward Białek
Adres wydawniczy: Wrocław : Quaestio, 2021
Opis fizyczny: S. 165-179
p-ISBN: 978-83-65815-40-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000509/11157
Autorzy: Katarzyna Slany.
Tytuł: Herstoria w prozie młodzieżowej Joanny Rudniańskiej na przykładzie Roku Smoka oraz Kotki Brygidy / Katarzyna Slany
¬ródło: W: Folklor, literatura dziecięca i nie tylko : księga jubileuszowa dedykowana profesor Jolancie Ługowskiej / redakcja naukowa Bogusław Bednarek, Anna Gemra, Ryszard Waksmund
Adres wydawniczy: Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Towarzystwo O¶wiatowe, 2021
Opis fizyczny: S. 297-318
p-ISBN: 978-83-7977-684-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000510/11157
Autorzy: Kamila Ziółkowska-Weiss.
Tytuł: Historical Background of the Polish Community in the USA with a Particular Emphasis on the Polish Diaspora in Chicago / Kamila Ziółkowska-Weiss
¬ródło: W: Minorities in the USA : past and present / edited by Kamila Ziółkowska-Weiss
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: S. 35-54
p-ISBN: 978-83-8084-635-7
e-ISBN: 978-8084-636-4
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1027)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:511/11157
Autorzy: Katarzyna Dormus.
Tytuł: Historyczny i pedagogiczny kontekst koncepcji Benjamina Spocka / Katarzyna Dormus
¬ródło: W: W kręgu antyautorytarnej pedagogii Benjamina Spocka : współczesne glosy, echa i aplikacje / redakcja naukowa Katarzyna Dormus, Michał Głażewski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 41-68
p-ISBN: 978-83-8084-689-0
Seria: (Wokół wielkich doktryn pedagogicznych we współczesnej edukacji)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000512/11157
Autorzy: Dorota Szczę¶niak.
Tytuł: Historyjki obrazkowe, komiks i powie¶ć graficzna w nauczaniu języka niemieckiego / Dorota Szczę¶niak
¬ródło: W: Nie tylko arcydzieła : literatura w nauczaniu języków obcych / redakcja Katarzyna Nowakowska
Adres wydawniczy: Wrocław : Quaestio, 2021
Opis fizyczny: S. 61-71
p-ISBN: 978-83-65815-38-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000513/11157
Autorzy: Dawid Kopa.
Tytuł: Horyzont końca Johannesa K. / Dawid Kopa
¬ródło: W: Motyw ¶mierci w dziełach kultury - ujęcie literaturoznawcze i kulturoznawcze. T. 1 / redakcja: Kamil Maci±g, Joanna Jędrzejewska
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2021
Opis fizyczny: S. 74-86
p-ISBN: 978-83-67104-09-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000514/11157
Autorzy: Monika Semik.
Tytuł: Ignacy Jan Paderewski - artysta i patriota / Monika Semik
¬ródło: W: Proces edukacyjny - tradycja i współczeno¶c w dobie płynnej rzeczywisto¶ci : "Wołyńskie Ateny" w przestrzeni historycznej, edukacyjnej i artystycznej. Czę¶ć 1 / redakcja naukowa Teresa Żebrowska, Beata Sufa
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 43-52
p-ISBN: 978-83-8084-809-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Repozytorium UP:515/11157
Autorzy: Aleksandra Dębowska, Justyna Holocher, Dominika Kowalska.
Tytuł: Ignorantia iuris nocet / Aleksandra Dębowska, Justyna Holocher, Dominika Kowalska
¬ródło: W: Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa : komentarz / redakcja naukowa Monika Florczak-W±tor, Andrzej Grabowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021
Opis fizyczny: S. 286-300
p-ISBN: 978-83-8138-336-3
Seria: (Prawo, Konstytucja, Argumentacja ; 8)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:516/11157
Autorzy: Elizaveta Prokopovich-Mikucka.
Tytuł: Il rapporto difficoltoso tra la grammatica e i contenuti insegnati con il CLIL in un liceo italiano all'estero / Elizaveta Prokopovich-Mikutska
¬ródło: W: Języki specjalistyczne w ujęciu diachronicznym i synchronicznym. 2 / redakcja naukowa Beata Malczewska, Joanna WoĽniakiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 39-57
p-ISBN: 978-83-8084-774-3
e-ISBN: 978-83-8084-775-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1085)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ITA
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]517/11157
Autorzy: Justyna Holocher.
Tytuł: In dubio pro reo / Justyna Holocher
¬ródło: W: Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa : komentarz / redakcja naukowa Monika Florczak-W±tor, Andrzej Grabowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021
Opis fizyczny: S. 1133-1146
p-ISBN: 978-83-8138-336-3
Seria: (Prawo, Konstytucja, Argumentacja ; 8)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:518/11157
Autorzy: Krzysztof Gorlach, Zbigniew Dr±g, Grzegorz Fory¶.
Tytuł: In Search of a balance : some aspects of sustainable farming / Krzysztof Gorlach, Zbigniew Dr±g, Grzegorz Fory¶
¬ródło: W: Think locally, act globally : Polish farmers in the global era of sustainability and resilience / edited by Krzysztof Gorlach and Zbigniew Dr±g in collaboration with Anna Jastrzębiec-Witowska and Dawid Ritter
Adres wydawniczy: Kraków : Jagiellonian University Press, 2021
Opis fizyczny: S. 295-326
p-ISBN: 978-83-233-4949-5
e-ISBN: 978-83-233-7195-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000519/11157
Autorzy: Natalia Tomczyk.
Tytuł: Indywidualne aspekty wypalenia zawodowego w narracji nauczyciela edukacji przedszkolnej / Natalia Tomczyk
¬ródło: W: Edukacyjne, społeczne i medyczne konteksty w perspektywie zmian cywilizacyjnych / redakcja naukowa Anna Mirczak i Katarzyna Jagielska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2021
Opis fizyczny: S. 13-32
p-ISBN: 978-83-66812-39-0
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych ; 15)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000520/11157
Autorzy: Andrzej Żebrowski.
Tytuł: Informacja orężem w cyberprzestrzeni : wybrane aspekty / Andrzej Żebrowski
¬ródło: W: Współczesny człowiek wobec wyzwań : szans i zagrożeń w cyberprzestrzeni : aspekty społeczne-techniczne-prawne / redakcja naukowa Joanna Grubicka, Aneta Kamińska-Nawrot
Adres wydawniczy: Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2021
Opis fizyczny: S. 29-72
p-ISBN: 978-83-7467-347-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000521/11157
Autorzy: Alicja Walosik, Grzegorz Olejnik, Marek Guzik.
Tytuł: Innowacja pedagogiczna poszerzaj±ca kompetencje przyrodnicze uczniów jako przykład niekonwencjonalnych rozwi±zań dydaktycznych / Alicja Walosik, Grzegorz Olejnik, Marek Guzik
¬ródło: W: O ciekawo¶ci poznawczej w edukacji przyrodniczej / pod redakcj± Józefa Krawczyka, Ilony Żeber-Dzikowskiej i Jakuba Macieja Łubockiego
Adres wydawniczy: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo O¶wiatowe, 2021
Opis fizyczny: S. 401-422
p-ISBN: 978-83-7977-648-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:522/11157
Autorzy: Ireneusz Drabik.
Tytuł: Innowacje społeczne w organizacjach gospodarczych / Ireneusz Drabik
¬ródło: W: Ekonomia i przedsiębiorczo¶ć społeczna : w kierunku poszukiwania efektywnych, innowacyjnych sposobów rozwi±zywania problemów społecznych i ¶rodowiskowych / redakcja naukowa: Ewa Radomska, Janina Pach, Paweł Nowak
Adres wydawniczy: Warszawa : CeDeWu, 2021
Opis fizyczny: S. 213-224
p-ISBN: 978-83-8102-454-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000523/11157
Autorzy: Anna Gagat-Matuła.
Tytuł: Integracja sensoryczna jako terapia wspomagaj±ca rozwój dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu z nadwrażliwo¶ci± dotykow± / Anna Gagat-Matuła
¬ródło: W: Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci : konteksty teoretyczne i praktyczne rozwi±zania / redakcja naukowa Katarzyna Plutecka, Anna Katarzyna Czyż
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 95-110
p-ISBN: 978-83-8084-701-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1059)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:524/11157
Autorzy: Jakub Kosek.
Tytuł: Into the Void : wstęp do green metalu / Jakub Kosek
¬ródło: W: Song studies : poetyka i polityka wytwarzania piosenek / praca zbiorowa pod redakcj± Waldemara Kuligowskiego i Pawła Tańskiego
Adres wydawniczy: Poznań : Instytut im. Oskara Kolberga, 2021
Opis fizyczny: S. 131-143
p-ISBN: 978-83-959125-4-2
Seria: (Poznańskie Studia Etnologiczne ; nr 24)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000525/11157
Autorzy: Łukasz Kozera.
Tytuł: Inżynieria bezpieczeństwa w systemie ratownictwa medycznego / Łukasz Kozera
¬ródło: W: Wybrane problemy bezpieczeństwa, T. 8 / pod redakcj± Łukasza Kozery, Ewy Durek
Adres wydawniczy: Kraków : Europejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: S. 66-76
p-ISBN: 978-83-63951-72-2
Uwagi: Publikacja dostępna na CD-ROM.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000526/11157
Autorzy: Anna Dyda, Aleksandra Pronińska.
Tytuł: Italianità attraverso il lessico della medicina sull'esempio di termini di tipo malattia di Castellani, fregolismo e criteri di Milano / Anna Dyda, Aleksandra Pronińska
¬ródło: W: Sperimentare ed esprimere l'Italianità : aspetti linguistici e glottodidattici / a cura di Artur Gałkowski, Joanna Ozimska e Ilario Cola
Adres wydawniczy: ŁódĽ ; Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021
Opis fizyczny: S. 135-147
p-ISBN: 978-83-8220-506-0
e-ISBN: 978-83-8220-507-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ITA
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:527/11157
Autorzy: Katarzyna Lichtańska.
Tytuł: Jak mózg uczy się w zabawie? / Katarzyna Lichtańska
¬ródło: W: Zabawa w ocenie rozwoju małego dziecka : Konteksty teoretyczne i praktyczne, 1. rok życia / redakcja Elżbieta Lubińska-Ko¶ciółek Tamara Cierpiałowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 44-58
p-ISBN: 978-83-8084-653-1
e-ISBN: 978-83-8084-654-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:528/11157
Autorzy: Angela Bajorek.
Tytuł: Janosch erzählt und spielt mit Grimms Märchen / Angela Bajorek
¬ródło: W: Märchen und Spiel / Herausgegeben von Katarzyna Grzywka-Kolago, Małgorzata Filipowicz, Maciej Jędrzejewski
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2021
Opis fizyczny: S. 214-222
p-ISBN: 978-83-235-4942-0
e-ISBN: 978-83-235-4950-5
Seria: (Warszawskie Rozprawy Bajkoznawcze ; t. 1)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: GER
Punktacja MNiSW: 20.000529/11157
Autorzy: Anna Sikora, Anna Martyka, Joanna Figurska-Dudek.
Tytuł: Jedno miasto - dwa modele rozwoju przestrzennego : przypadek Rzeszowa / Anna Sikora, Anna Martyka, Joanna Figurska-Dudek
¬ródło: W: Miasto 2.0 : człowiek, przestrzeń, transformacja / redakcja naukowa: Maciej Piekarski, Adam Rybka, Anna Sikora
Adres wydawniczy: Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2021
Opis fizyczny: S. 71-82
p-ISBN: 978-83-7934-544-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000530/11157
Autorzy: Iwona Papaj.
Tytuł: Jezus i faryzeusze : o pocz±tku i przypadkach stereotypu obłudnika / Iwona Papaj
¬ródło: W: Język "okr±gły jak pomarańcza"… : pamięci Profesor Krystyny Pisarkowej w 90. rocznicę Jej urodzin / redakcja naukowa Tadeusz Szczerbowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2021
Opis fizyczny: S. 301-311
p-ISBN: 978-83-8084-713-2
e-ISBN: 978-83-8084-714-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1084)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Repozytorium UP:531/11157
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Język nabożeństw jako obszar do¶wiadczeń polszczyzny biblijnej / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Nabożeństwa chrze¶cijańskie : pojęcie - gatunki - język / pod redakcj± Wiesława Przycyzny, Agnieszki Sieradzkiej-Mruk
Adres wydawniczy: Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", 2021
Opis fizyczny: S. 163-181
p-ISBN: 978-83-7793-775-4
Seria: (Teolingwistyka ; 17)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:532/11157
Autorzy: Iwona Mytyk.
Tytuł: Językowa kreacja bohatera : wyzwania tłumaczenia filmowego / Iwona Mytyk
¬ródło: W: Wschodnie Forum Nauki. T. 2 ser. 2 / redaktor serii Rafał Czyżyk
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Episteme, 2021
Opis fizyczny: S. 113-122
p-ISBN: 978-83-67049-13-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000533/11157
Autorzy: Przemysław Mazur.
Tytuł: Jihadi studies - czyli jak zostać terroryst± dzięki dostępowi do internetu / Przemysław Mazur
¬ródło: W: Edukacja w ¶wiecie VUCA : szanse, wyzwania, zagrożenia / pod redakcj± Danuty KaĽmierczak, Janusza Ropskiego, Olgi Wasiuty i Waldemara Zakrzewskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2021
Opis fizyczny: S. 335-350
p-ISBN: 978-83-66269-58-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000534/11157
Autorzy: Karolina Kolenda.
Tytuł: Józef Bau - artysta krakowski w Tel Awiwie = Joseph Bau - a Krakow Artist in Tel Aviv / Karolina Kolenda
¬ródło: W: ¦wiat przestawiony : rekonfiguracje przestrzeni pamięci krakowskiego Kazimierza = An Inverted World : Reconfiguration on Spaces of Memory in Krakow's Kazimierz / redakcja naukowa Karolina Kolenda, Krzysztof Siatka, Wojciech Szymański
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 87-129
p-ISBN: 978-83-8084-542-8
e-ISBN: 978-8084-543-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 845)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL, ENG
Punktacja MNiSW: 20.000535/11157
Autorzy: Dorota Murzyn, Dominika Cie¶lar.
Tytuł: Kapitał społeczny i kultura organizacji jako szansa na innowacyjny rozwój przedsiębiorstw społecznych / Dorota Murzyn, Dominika Cie¶lar
¬ródło: W: Ekonomia i przedsiębiorczo¶ć społeczna : w kierunku poszukiwania efektywnych, innowacyjnych sposobów rozwi±zywania problemów społecznych i ¶rodowiskowych / redakcja naukowa: Ewa Radomska, Janina Pach, Paweł Nowak
Adres wydawniczy: Warszawa : CeDeWu, 2021
Opis fizyczny: S. 227-237
p-ISBN: 978-83-8102-454-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000536/11157
Autorzy: Sebastian Stankiewicz.
Tytuł: Katedralne pie¶ni do¶wiadczenia Romualda Oramusa oraz o dysonansie rozumu i wyobraĽni = The Cathedral Songs of Experience by Romuald Oramus and on the dissonance between reason andd imagination / Sebastian Stankiewicz
¬ródło: W: W nurcie czasu : Romuald Oramus : malarstwo i grafika z lat 1981-2021 = In the Stream of Time : Romuald Oramus : Painting and Prints from 1981-2021 / redakcja Sebastian Stankiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2021
Opis fizyczny: S. 38-54
p-ISBN: 978-83-8084-682-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL, ENG
Punktacja MNiSW: 20.000537/11157
Autorzy: Justyna Tomczyk.
Tytuł: Kędzierzyn-KoĽle : procesualna wielokulturowo¶ć miasta / Justyna Tomczyk
¬ródło: W: Wielokulturowo¶ć polskich miast : teoria, praktyka, polityka / redakcja Kamila Dolińska, Julia Makaro
Adres wydawniczy: Kraków : Nomos, 2021
Opis fizyczny: S. 113-131
p-ISBN: 978-83-7688-592-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:538/11157
Autorzy: Jacek Sroka, Joanna Podgórska-Rykała.
Tytuł: Kiedy możemy mówić o społeczeństwie obywatelskim? : kilka refleksji formułowanych przez pryzmat polskich do¶wiadczeń transformacji ustrojowej / Jacek Sroka, Joanna Podgórska-Rykała
¬ródło: W: Prawo, negocjacje, demokracja : w 30 lat po wyborach czerwcowych / redakcja Paweł Ostachowski. Marcin Sala-Szczypiński
Adres wydawniczy: Kaków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 105-143
p-ISBN: 978-83-8084-669-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1046)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000539/11157
Autorzy: Marek Bu¶.
Tytuł: Kilka uwag na temat prelekcji Norwida o Słowackim / Marek Bu¶
¬ródło: W: Norwid - interpretacje / pod redakcj± Tomasza Korpysza
Adres wydawniczy: Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2021
Opis fizyczny: S. 325-339
p-ISBN: 978-83-7982-431-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000540/11157
Autorzy: Grzegorz Krawiec.
Tytuł: Kilka uwag o ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce / Grzegorz Krawiec
¬ródło: W: Prawo, negocjacje, demokracja : w 30 lat po wyborach czerwcowych / redakcja Paweł Ostachowski. Marcin Sala-Szczypiński
Adres wydawniczy: Kaków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 189-201
p-ISBN: 978-83-8084-669-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1046)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000541/11157
Autorzy: Lucyna Smółka.
Tytuł: Kłamstwo dzieci jako problem wychowawczy / Lucyna Smółlka
¬ródło: W: W kręgu antyautorytarnej pedagogii Benjamina Spocka : współczesne glosy, echa i aplikacje / redakcja naukowa Katarzyna Dormus, Michał Głażewski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 111-126
p-ISBN: 978-83-8084-689-0
Seria: (Wokół wielkich doktryn pedagogicznych we współczesnej edukacji)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000542/11157
Autorzy: Iveta Kovalčíková.
Tytuł: Kognitywistyczny paradygmat edukacyjny / Iveta Kovalčíková
¬ródło: W: W kręgu antyautorytarnej pedagogii Benjamina Spocka : współczesne glosy, echa i aplikacje / redakcja naukowa Katarzyna Dormus, Michał Głażewski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 187-210
p-ISBN: 978-83-8084-689-0
Seria: (Wokół wielkich doktryn pedagogicznych we współczesnej edukacji)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000543/11157
Autorzy: Ewa Bielenda-Mazur.
Tytuł: Kompetencja narracyjna : jej rozwój i rola w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym / Ewa Bielenda-Mazur
¬ródło: W: Narracja w diagnozie i terapii logopedycznej / redakcja naukowa Alina Maciejewska
Adres wydawniczy: Siedlce : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2021
Opis fizyczny: S. 175-186
p-ISBN: 978-83-66541-69-6
Seria: (Logopedia - Teoria - Praktyka ; 2)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000544/11157
Autorzy: Agata Popławska.
Tytuł: Kompetencje miękkie jako klucz do sukcesu w dobie pandemii / Agata Popławska
¬ródło: W: Sukces życiowy w warunkach dystansu społecznego / redakcja naukowa Tomasz Ł±czek
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2021
Opis fizyczny: S. 15-30
p-ISBN: 978-83-8270-025-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:545/11157
Autorzy: Agnieszka Strzałka.
Tytuł: Kompetencje osobiste i społeczne nauczyciela języków obcych w szkole podstawowej a szkolenie nauczycieli na studiach uzupełniaj±cych magisterskich / Agnieszka Strzałka
¬ródło: W: Nauczanie dzieci języków obcych : globalne wyzwania, lokalne rozwi±zania / pod red. Joanny Rokity-Ja¶kow i Katarzyny Nosidlak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: 192-204
p-ISBN: 978-83-8084-547-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 999)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]546/11157
Autorzy: Anna Siudak, Halina Pawłowska-Jaroń.
Tytuł: Komunikacja seniorów a zaburzenia percepcji wzrokowej w badaniach mieszkańców DPS / Anna Siudak, Halina Pawłowska-Jaroń
¬ródło: W: Od zmysłu wzroku do praktyki logopedycznej / redakcja merytoryczna Marta Korendo, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2021
Opis fizyczny: S. 111-128
p-ISBN: 978-83-7624-183-8
Seria: (Nowa Logopedia ; t. 9)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000547/11157
Autorzy: Paweł Nowak.
Tytuł: Konsekwencje prawne i ekonomiczne wcze¶niejszej spłaty kredytu dla konsumenta / Paweł Nowak
¬ródło: W: Reklamacje, mediacje i inne postępowania w sprawach konsumenckich / redakcja Zbigniew Długosz, Krzysztof Podgórski, Elżbieta Sługocka-Krupa
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2021
Opis fizyczny: S. 93-102
p-ISBN: 978-83-8235-546-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:548/11157
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Konstrukcje porównawcze w języku osobniczym Wincentego Byrskiego / Marceli Olma
¬ródło: W: Dialog z tradycj±. T. 9, Jezykowe ¶wiadectwo przemian społecznych i kulturowych / pod redakcj± naukow± Ewy Horyń i Ewy Młynarczyk
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2021
Opis fizyczny: S. 263-277
p-ISBN: 978-83-7624-163-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000549/11157
Autorzy: Bogumił Naleziński.
Tytuł: Konstytucyjne zasady demokratycznego państwa prawnego - ewolucja i perspektywy / Bogumił Naleziński
¬ródło: W: Prawo, negocjacje, demokracja : w 30 lat po wyborach czerwcowych / redakcja Paweł Ostachowski. Marcin Sala-Szczypiński
Adres wydawniczy: Kaków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 57-69
p-ISBN: 978-83-8084-669-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1046)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000550/11157
Autorzy: Jagoda Cieszyńska-Rożek, Marta Korendo.
Tytuł: Kora wzrokowa - strumień brzyszny i grzbietowy : inspiracje terapeutyczne / Jagoda Cieszyńska-Rożek, Marta Korendo
¬ródło: W: Od zmysłu wzroku do praktyki logopedycznej / redakcja merytoryczna Marta Korendo, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2021
Opis fizyczny: S. 165-181
p-ISBN: 978-83-7624-183-8
Seria: (Nowa Logopedia ; t. 9)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000551/11157
Autorzy: Maria Łanczont, Jarosław Balon, Małgorzata Bidłasik, Jan Borzyszkowski, Łukasz Chabudziński, Izabela Grzegorczyk, Paweł Kr±ż, Małgorzata Walczak.
Tytuł: Kotlina Sandomierska (512.4-5) / Maria Łanczont, Jarosław Balon, Małgorzata Bidłasik, Jan Borzyszkowski, Łukasz Chabudziński, Izabela Grzegorczyk, Paweł Kr±ż, Małgorzata Walczak
¬ródło: W: Regionalna geografia fizyczna Polski / praca zbiorowa pod redakcj±: Andrzeja Richlinga, Jerzego Solona, Andrzeja Maciasa, Jarosława Balona, Jana Borzyszkowskiego i Mariusza Kistowskiego
Adres wydawniczy: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021
Opis fizyczny: S. 458-474
p-ISBN: 978-83-7986-381-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000552/11157
Autorzy: Zdzisław Noga.
Tytuł: Krakowska gmina miejska a ko¶ciół farny w okresie przedindustrialnym / Zdzisław Noga
¬ródło: W: Jako serce po¶rodku ciała... : kultura artystyczna ko¶cioła Mariackiego w Krakowie / pod red. Marka Walczaka i Agaty Wolskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Naukowe "Societas Vistulana", 2021
Opis fizyczny: S. 55-62
p-ISBN: 978-83-65548-61-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:553/11157
Autorzy: Mateusz Drozdowski.
Tytuł: Kraków jako stolica Generalnego Gubernatorstwa : wpływ stołeczno¶ci na życie miasta / Mateusz Drozdowski
¬ródło: W: Oblicza wojny. T. 5, Miasto i wojna / pod redakcj± Witolda Jarno i Jarosława Kity
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021
Opis fizyczny: S. 259-276
p-ISBN: 978-83-8220-699-9
e-ISBN: 978-83-8220-703-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000554/11157
Autorzy: Tadeusz Szczerbowski.
Tytuł: Krystyna Pisarkowa - profesor z charyzm± / Tadeusz Szczerbowski
¬ródło: W: Język "okr±gły jak pomarańcza"… : pamięci Profesor Krystyny Pisarkowej w 90. rocznicę Jej urodzin / redakcja naukowa Tadeusz Szczerbowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2021
Opis fizyczny: S. 15-29
p-ISBN: 978-83-8084-713-2
e-ISBN: 978-83-8084-714-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1084)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Repozytorium UP:555/11157
Autorzy: Ireneusz Drabik.
Tytuł: Ks. Jan ¦lósarz jako katecheta w szkołach ¶rednich we Lwowie / Ireneusz Drabik
¬ródło: W: Kapitał pomostowy : etyka : ks. dr hab. Jan ¦lósarz (1850-1917) Prałat Kapituły Metropolitalnej we Lwowie / redakcja naukowa: Anna ¦lósarz
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: S. 127-187
p-ISBN: 978-83-7438-967-9
e-ISBN: 978-83-7438-968-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:556/11157
Autorzy: Mirosław Michalik.
Tytuł: Kształcenie logopedów w Instytucie Pedagogicznym PWSZ w Nowym S±czu - między tradycj± a nowoczesno¶ci± / Mirosław Michalik
¬ródło: W: Mowa i jej zaburzenia w teorii oraz praktyce logopedyczno-pedagogicznej / pod redakcj± Mirosława Michalika, Zdzisławy Zacłony
Adres wydawniczy: Nowy S±cz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym S±czu, 2021
Opis fizyczny: S. 9-18
p-ISBN: 978-83-65575-87-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL557/11157
Autorzy: Werona Król-Gierat.
Tytuł: Kształcenie przyszłych nauczycieli języków obcych w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych / Werona Król-Gierat
¬ródło: W: Kształcenie filologiczne : od teorii do praktyki / pod redakcj± Marzanny Karolczuk, Ewy Lewickiej-Mroczek, Katarzyny Sawickiej-Mierzyńskiej
Adres wydawniczy: Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2021
Opis fizyczny: S. 257-276
p-ISBN: 978-83-7431-721-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000558/11157
Autorzy: Tomasz Rachwał.
Tytuł: Kształcenie w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej na kierunkach geografia oraz gospodarka przestrzenna - szanse i wyzwania w ¶wietle opinii studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / Tomasz Rachwał
¬ródło: W: Geografia społeczno-ekonomiczna: do¶wiadczenia, szanse i wyzwania w procesie kształcenia / pod redakcj± Anny Kołodziejczak i Lidii Mierzejewskiej
Adres wydawniczy: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021
Opis fizyczny: S. 57-76
p-ISBN: 978-83-7986-375-4
Seria: (Studia i Prace z Geografii ; nr 90)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000559/11157
Autorzy: Mariola Tracz, Bożena Wójtowicz.
Tytuł: Kształtowanie pojęć geograficznych w szkole podstawowej w ¶wietle podstawy programowej i podręczników do geografii / Mariola Tracz, Bożena Wójtowicz
¬ródło: W: Kształtowanie i ocenianie umiejętno¶ci w edukacji geograficznej - założenia teoretyczne i ich praktyczna weryfikacja : praca zbiorowa / pod redakcj± Adama Hibszera i Elżbiety Szkurłat
Adres wydawniczy: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021
Opis fizyczny: S. 51-65
p-ISBN: 978-83-7986-370-9
Seria: (Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego ; T. 11)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000560/11157
Autorzy: Agata Nodżak.
Tytuł: Kształtowanie się form partycypacji obywatelskiej w Polsce po 1989 r. na przykładzie obywatelskiego prawa inicjatywy uchwałodawczej / Agata Nodżak
¬ródło: W: Prawo, negocjacje, demokracja : w 30 lat po wyborach czerwcowych / redakcja Paweł Ostachowski. Marcin Sala-Szczypiński
Adres wydawniczy: Kaków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 145-165
p-ISBN: 978-83-8084-669-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1046)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000561/11157
Autorzy: Ewelina Mitera.
Tytuł: Kwalifikacje i umiejętno¶ci do nauczania języka obcego dzieci poprzez bajkę oraz ba¶ń na przykładzie Kopciuszka / Ewelina Mitera
¬ródło: W: Nauczanie dzieci języków obcych : globalne wyzwania, lokalne rozwi±zania / pod red. Joanny Rokity-Ja¶kow i Katarzyny Nosidlak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: S. 136-153
p-ISBN: 978-83-8084-547-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 999)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000562/11157
Autorzy: Marek Stych.
Tytuł: Legalno¶ć aborcji eugenicznej w prawie polskim / Marek Stych
¬ródło: W: Problemy zdrowia reprodukcyjnego kobiet. T. 3, Zdrowie reprodukcyjne w kontek¶cie zmian społeczno-kulturowych na przestrzeni wieków / pod redakcj± Aleksandry Szlagowskiej
Adres wydawniczy: Wrocław : Uniwersytet Medyczny im. Piastów ¦l±skich, 2020
Opis fizyczny: S. 95-114
e-ISBN: 978-83-7055-640-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000563/11157
Autorzy: Andrzej Grabowski, Justyna Holocher, Marcin Krzemiński.
Tytuł: Lege non distinguente nec nostrum est distinguere / Andrzej Grabowski, Justyna Holocher, Marcin Krzemiński
¬ródło: W: Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa : komentarz / redakcja naukowa Monika Florczak-W±tor, Andrzej Grabowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021
Opis fizyczny: S. 527-533
p-ISBN: 978-83-8138-336-3
Seria: (Prawo, Konstytucja, Argumentacja ; 8)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:564/11157
Autorzy: Aleksandra Budrewicz.
Tytuł: Lekarze a pacjenci w powie¶ciach George Eliot i Elizy Orzeszkowej : studia z dziejów literatury i medycyny / Aleksandra Budrewicz
¬ródło: W: Lekarz i jego pacjent - pacjent i jego lekarz / redakcja Dariusz Lewera, Angela Bajorek, Edward Białek
Adres wydawniczy: Wrocław : Quaestio, 2021
Opis fizyczny: S. 87-102
p-ISBN: 978-83-65815-40-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000565/11157
Autorzy: Stanisław Jasionowicz.
Tytuł: Leopold Leon Sawaszkiewicz et Ignacy Pietraszewski à la recherche de l'identité orientale des Polonais
¬ródło: W: Pensées orientale et occidentale : influences et complémentarité. 2 / études réunies par Alicja Paleta, Dorota Pudo, Anna Rzepka
Adres wydawniczy: Cracovie : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021
Opis fizyczny: S. 157-177
p-ISBN: 978-83-8138-394-3
e-ISBN: 978-83-8138-395-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: FRE
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:566/11157
Autorzy: Dawid Kopa.
Tytuł: Lisowczycy wędruj± w poszukiwaniu nowego mitu Ziem Zachodnich / Dawid Kopa
¬ródło: W: Wędrówka w literaturze i sztuce - wybrane zagadnienia / redakcja: Ewelina ChodĽko, Paulina Szymczyk
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2021
Opis fizyczny: S. 56-65
p-ISBN: 978-83-66489-93-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000567/11157
Autorzy: Bożena Jaskowska.
Tytuł: Lobbing na rzecz bibliotek / Bożena Jaskowska
¬ródło: W: Zarz±dzanie bibliotek± / pod redakcj± Mai Wojciechowskiej
Wydanie: Wyd. 2 popr.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2021
Opis fizyczny: S. 594-612
p-ISBN: 978-83-65741-71-4
Seria: (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; nr 203)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000568/11157
Autorzy: Mirosław Michalik.
Tytuł: Logopedyczna deskrypcja kompetencji kulturowej (poznawczej) osób niemownych i niemówi±cych w duchu lingwistyki komunikacji alternatywnej i wspomagaj±cej (AAC) / Mirosław Michalik
¬ródło: W: Mowa i jej zaburzenia w teorii oraz praktyce logopedyczno-pedagogicznej / pod redakcj± Mirosława Michalika, Zdzisławy Zacłony
Adres wydawniczy: Nowy S±cz : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym S±czu, 2021
Opis fizyczny: S. 64-70
p-ISBN: 978-83-65575-87-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL569/11157
Autorzy: Justyna Wojniak.
Tytuł: Lokalizacja geograficzna jako kontekst badań pedagogicznych : metodologiczne uwarunkowania komparatystyki edukacyjnej w ujęciu George'a Z.F. Beredaya / Justyna Wojniak
¬ródło: W: Rozwój polskiej i ukraińskiej teorii i praktyki pedagogicznej na przestrzeni XIX-XXI wieku. T. 9, Edukacyjny wymiar miejsca i przestrzeni / [redakcja] Anna Haratyk, Nadiya Zayachkivska
Adres wydawniczy: Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2021
Opis fizyczny: S. 9-22
p-ISBN: 978-83-62618-60-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000570/11157
Autorzy: Paweł Brzegowy.
Tytuł: Lwowski okres życia Antoniego Rehmana / Paweł Brzegowy
¬ródło: W: Lwów w historii i kulturze polskiej / redakcja naukowa: Ewelina Hrycaj-Małanicz, Bożena Płonka-Syroka, Paweł Brzegowy, Sławomir Dorocki
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Niepodległo¶ci, 2021
Opis fizyczny: S. 46-83
p-ISBN: 978-83-66640-56-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000571/11157
Autorzy: Katarzyna Dormus.
Tytuł: Lwowskie czasopisma kobiece 1840-1918 : twórcy, tytuły, problematyka / Katarzyna Dormus
¬ródło: W: Lwów w historii i kulturze polskiej / redakcja naukowa: Ewelina Hrycaj-Małanicz, Bożena Płonka-Syroka, Paweł Brzegowy, Sławomir Dorocki
Adres wydawniczy: Warszawa : Muzeum Niepodległo¶ci, 2021
Opis fizyczny: S. 84-101
p-ISBN: 978-83-66640-56-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000572/11157
Autorzy: Miłosz Jodłowski, Jarosław Balon, Paweł Kr±ż.
Tytuł: Łańcuch Tatrzański (514.5) / Miłosz Jodłowski, Jarosław Balon, Paweł Kr±ż
¬ródło: W: Regionalna geografia fizyczna Polski / praca zbiorowa pod redakcj±: Andrzeja Richlinga, Jerzego Solona, Andrzeja Maciasa, Jarosława Balona, Jana Borzyszkowskiego i Mariusza Kistowskiego
Adres wydawniczy: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021
Opis fizyczny: S. 522-528
p-ISBN: 978-83-7986-381-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000573/11157
Autorzy: Maria Sienko.
Tytuł: Mała, większa i największa ojczyzna człowieka : kształtowanie postaw patriotyzmu na lekcjach języka polskiego (według oferty programowo-podręcznikowej To lubię!) / Maria Sienko
¬ródło: W: Powrót do Ojczyzny? : patriotyzm wobec nowych czasów : kontynuacje i poszukiwania / redakcja naukowa Cezary Smuniewski, Paweł Sporek
Wydanie: 2 popr. i posz.
Adres wydawniczy: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR : Wydawnictwo Instytutu Nauki o Polityce, 2021
Opis fizyczny: S. 263-284
p-ISBN: 978-83-955068-7-1
Seria: (Monografie Instytutu Nauki o Polityce)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000574/11157
Autorzy: Katarzyna Sowa-Bacia.
Tytuł: Małe formy literackie w przedszkolnym nauczaniu języka niemieckiego jako obcego na przykładzie bajki Ezopa Mrówka i konik polny / Katarzyna Sowa-Bacia
¬ródło: W: Nie tylko arcydzieła : literatura w nauczaniu języków obcych / redakcja Katarzyna Nowakowska
Adres wydawniczy: Wrocław : Quaestio, 2021
Opis fizyczny: S. 219-229
p-ISBN: 978-83-65815-38-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000575/11157
Autorzy: Dominika Sznajder.
Tytuł: Małżeństwo i rodzicielstwo osób z niepełnosprawno¶ci± intelektualn± - dylematy prawne i psychologiczne / Dominika Sznajder
¬ródło: W: Specyfika funkcjonowania osób z niepełnosprawno¶ci± intelektualn± w kontek¶cie aktualnych badań psychologicznych i pedagogicznych
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 167-182
p-ISBN: 978-83-8084-771-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1088)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000576/11157
Autorzy: Tomasz Knopik, Renata Żurawska-Żyła, Urszula Tokarska.
Tytuł: M±dro¶ć w ujęciu współczesnej psychologii : sztuka życia czy sztuka rozumienia życia? / Tomasz Knopik, Renata Żurawska-Żyła, Urszula Tokarska
¬ródło: W: Psychologia narracyjna : o m±dro¶ci, miło¶ci i cierpieniu / redakcja naukowa: Elżbieta Dryll, Anna Cierpka, Karolina Małek
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Liberi Libri, 2021
Opis fizyczny: S. 27-50
p-ISBN: 978-83-63487-46-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Adres url:
DOI:577/11157
Autorzy: Magdalena Makieła.
Tytuł: Mediacja gospodarcza / Magdalena Makieła
¬ródło: W: Mediacja w praktyce mediatora i pełnomocnika / redakcja naukowa: Cezary Rogula, Agnieszka Zemke-Górecka
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021
Opis fizyczny: S. 399-411
p-ISBN: 978-83-8223-809-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:578/11157
Autorzy: Maciej Urbanek.
Tytuł: Metafilozoficzny charakter Jaspersa kategorii "ogarniaj±cego" / Maciej Urbanek
¬ródło: W: Karl Jaspers : filozofia wieczysta - filozofia czasu / redakcja Czesława Piecuch ; współredakcja Paweł Wójs
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 165-180
p-ISBN: 978-83-8084-661-6
e-ISBN: 978-83-8084-662-3
Seria: (Seria Jaspersowska)
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1044)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:579/11157
Autorzy: Joanna Korzeniowska.
Tytuł: Metale ciężkie w ro¶linach wzdłuż dróg szybkiego ruchu / Joanna Korzeniowska
¬ródło: W: Znaczenie badań ¶cisłych i przyrodniczych prowadzonych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w rozwoju nauk / redakcja naukowa Grzegorz Formicki, Jacek Szmańda
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 13-23
p-ISBN: 978-83-8084-673-9
e-ISBN: 978-83-8084-674-6
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1048)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:580/11157
Autorzy: Karolina Pietryka.
Tytuł: Miasto odporne w ¶wietle bezpieczeństwa ekologicznego / Karolina Pietryka
¬ródło: W: Strategiczne priorytety bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej u progu trzeciej dekady XXI wieku / redakcja Paweł Łubiński
Adres wydawniczy: Stalowa Wola : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2021
Opis fizyczny: S. 124-147
p-ISBN: 978-83-89664-16-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000581/11157
Autorzy: Halina Dudała.
Tytuł: Między norm± a praktyk± : dylematy współczesnych archiwistów ko¶cielnych / Halina Dudała
¬ródło: W: Etos zawodu archiwisty : V Krajowe Sympozjum Archiwalne, Toruń, 26 maja 2021 roku / red. Waldemar Chor±życzewski, Paweł Gut
Adres wydawniczy: Warszawa ; Toruń : Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, 2021
Opis fizyczny: S. 31-42
p-ISBN: 978-83-950099-1-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000582/11157
Autorzy: Rafał Solewski.
Tytuł: Mimesis i methexis w sztuce Janusza Orbitowskiego / Rafał Solewski
¬ródło: W: Prawda i prawdziwo¶ć sztuki : rozważania / redakcja: Karol Badyna i Franciszek Chmielowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo ASP, [2021]
Opis fizyczny: S. 67-73
p-ISBN: 978-83-66564-18-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000583/11157
Autorzy: Magdalena Puda-Blokesz.
Tytuł: Mitologizmy frazeologiczne w najnowszych ujęciach lingwistycznych / Magdalena Puda-Blokesz
¬ródło: W: Język polski - między tradycj± a współczesno¶ci± : księga jubileuszowa z okazji stulecia Towarzystwa Miło¶ników Języka Polskiego / redakcja naukowa Ewa Horyń, Ewa Młynarczyk, Piotr Żmigrodzki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 150-161
p-ISBN: 978-83-8084-625-8
e-ISBN: 978-83-8084-580-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1030)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:584/11157
Autorzy: Piotr Majewicz.
Tytuł: Mocne strony charakteru uczniów z niepełnosprawno¶ci± - perspektywa psychologii pozytywnej / Piotr Majewicz
¬ródło: W: Od integracji do inkluzji : 30 lat edukacji integracyjnej - idea i rzeczywisto¶ć. T. 1 / redakcja naukowa Ewa M. Kulesza, Danuta Al-Khamisy, Paulina Zalewska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2021
Opis fizyczny: S. 154-170
e-ISBN: 978-83-66010-64-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:585/11157
Autorzy: Elżbieta Lubińska-Ko¶ciółek.
Tytuł: Motywy podejmowania aktywno¶ci artystycznej przez osoby z niepełnosprawno¶ci± intelektualn± w kontek¶cie twórczo¶ci z kręgu art brut / Elżbieta Lubińska-Ko¶ciółek
¬ródło: W: Specyfika funkcjonowania osób z niepełnosprawno¶ci± intelektualn± w kontek¶cie aktualnych badań psychologicznych i pedagogicznych / redakcja Michał Gacek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 71-88
p-ISBN: 978-83-8084-771-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1088)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000586/11157
Autorzy: Agnieszka Polończyk.
Tytuł: Możliwo¶ci wykorzystania analiz przestrzennych do diagnozy i zwalczania zagrożeń porz±dku publicznego na przykładzie miasta Kraków / Agnieszka Polończyk
¬ródło: W: 10 lat Nauk o Bezpieczeństwie : potencjał, problematyka, perspektywy / redakcja naukowa Piotr Swoboda, Agnieszka Polończyk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2021
Opis fizyczny: S. 242-267
p-ISBN: 978-83-7730-557-7
Seria: (Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe. Uwarunkowania, konteksty, perspektywy ; t. 3)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000587/11157
Autorzy: Karol Augustowski.
Tytuł: Możliwo¶ci wykorzystania niskobudżetowych narzędzi badawczych w badaniach procesów mrozowych, a jako¶ć uzyskiwanych wyników / Karol Augustowski
¬ródło: W: Znaczenie badań ¶cisłych i przyrodniczych prowadzonych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w rozwoju nauk / redakcja naukowa Grzegorz Formicki, Jacek Szmańda
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 47-58
p-ISBN: 978-83-8084-673-9
e-ISBN: 978-83-8084-674-6
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1048)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:588/11157
Autorzy: Tomasz Wójtowicz.
Tytuł: Możliwo¶ci zastosowania bezzałogowych statków powietrznych przez służby specjalne do ochrony granic RP / Tomasz Wójtowicz
¬ródło: W: Edukacja w ¶wiecie VUCA : charakterystyka ¶rodowiska bezpieczeństwa / pod redakcj± Danuty KaĽmierczak, Janusza Ropskiego, Olgi Wasiuty i Waldemara Zakrzewskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2021
Opis fizyczny: S. 213-231
p-ISBN: 978-83-66269-57-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000589/11157
Autorzy: Piotr Andrusiewicz.
Tytuł: Multiscreening i shifting w procesie lektury za pomoc± czytników e-booków / Piotr Andrusiewicz
¬ródło: W: Ksi±żki w plikach : publikowanie, udostępnianie i użytkowanie / redakcja naukowa Stanisław Skórka, współpraca Ewa Piotrowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 125-142
p-ISBN: 978-83-8084-685-2
e-ISBN: 978-83-8084-686-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1052)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:590/11157
Autorzy: Michał Niezabitowski.
Tytuł: Museum of difficult memory : KL Plaszow / Michał Niezabitowski
¬ródło: W: Dissonant heritage? : The architecture of the Third Reich in Poland / edited by Jacek Purchla, Żanna Komar
Adres wydawniczy: Kraków : International Cultural Centre, 2021
Opis fizyczny: S. 143-162
p-ISBN: 978-83-66419-19-3
Uwagi: Anglojęzyczna wersja ksi±żki "Kłopotliwe dziedzictwo? : architektura Trzeciej Rzeszy w Polsce".
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG591/11157
Autorzy: Adam P±zik.
Tytuł: Nadzór nad organizacjami zbiorowego zarz±dzania : [Art. 96 - Art. 107] / Adam P±zik
¬ródło: W: Ustawy autorskie : komentarze. T. 2, prawo autorskie i prawa pokrewne, ochrona baz danych, zbiorowe zarz±dzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi / redakcja naukowa Ryszard Markiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021
Opis fizyczny: S. 2854-2883
p-ISBN: 978-83-8187-851-7
Uwagi: Ustawa z 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarz±dzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000592/11157
Autorzy: Monika Florczak-W±tor, Magdalena Latacz.
Tytuł: Nakaz wykładni prawa w zgodzie z konstytucj± / Monika Florczak-W±tor, Justyna Holocher, Magdalena Latacz
¬ródło: W: Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa : komentarz / redakcja naukowa Monika Florczak-W±tor, Andrzej Grabowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021
Opis fizyczny: S. 849-860
p-ISBN: 978-83-8138-336-3
Seria: (Prawo, Konstytucja, Argumentacja ; 8)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:593/11157
Autorzy: Michał Gacek.
Tytuł: Nasilenie specyficznych cech osobowo¶ci u adolescentów i młodych dorosłych z niepełnosprawno¶ci± intelektualn± o nieokre¶lonej etiologii i z zespołem Downa / redakcja Michał Gacek
¬ródło: W: Specyfika funkcjonowania osób z niepełnosprawno¶ci± intelektualn± w kontek¶cie aktualnych badań psychologicznych i pedagogicznych
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 11-32
p-ISBN: 978-83-8084-771-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1088)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000594/11157
Autorzy: Krzysztof Siatka.
Tytuł: Na¶ladowanie języka propagandy totalitarnego państwa i wizualne alegorie w twórczo¶ci członków grupy 848 / Krzysztof Siatka
¬ródło: W: Polityki / Awangardy / pod redakcj± Agnieszki Karpowicz, Jakuba Kornhausera, Marty Rakoczy, Aleksandra Wójtowicza
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021
Opis fizyczny: S. 469-480
p-ISBN: 978-83-233-4968-6
e-ISBN: 978-83-233-7203-5
Seria: (Awangarda/Rewizje)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000595/11157
Autorzy: Przemysław Łukasik.
Tytuł: NATO Without the USA: How Long Will the Alliance Survive Without American Leadership? / Przemysław Łukasik
¬ródło: W: NATO and the Future of European and Asian Security / Carsten Sander Christensen and Vakhtang Maisaia
Adres wydawniczy: USA : Information Science Reference, 2021
Opis fizyczny: S. 257-272
p-ISBN: 978-1799871187
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000596/11157
Autorzy: Joanna Rokita-Ja¶kow, Katarzyna Nosidlak.
Tytuł: Nauczanie dzieci języków obcych jako zjawisko globalne / Joanny Rokita-Ja¶kow, Katarzyna Nosidlak
¬ródło: W: Nauczanie dzieci języków obcych : globalne wyzwania, lokalne rozwi±zania / pod red. Joanny Rokity-Ja¶kow i Katarzyny Nosidlak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: S. 7-12
p-ISBN: 978-83-8084-547-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 999)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:597/11157
Autorzy: Emilia Musiał.
Tytuł: Nauczyciel w ¶wiecie VUCA - co to znaczy? / Emilia Musiał
¬ródło: W: Edukacja w ¶wiecie VUCA : szanse, wyzwania, zagrożenia / pod redakcj± Danuty KaĽmierczak, Janusza Ropskiego, Olgi Wasiuty i Waldemara Zakrzewskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2021
Opis fizyczny: S. 67-83
p-ISBN: 978-83-66269-58-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000598/11157
Autorzy: Przemysław Łukasik.
Tytuł: New Wars, Globalization, and Failed States: Political, Military, Societal Aspects of Securitization and NATO's Future Missions and Tasks / Przemysław Łukasik
¬ródło: W: NATO and the Future of European and Asian Security / Carsten Sander Christensen and Vakhtang Maisaia
Adres wydawniczy: USA : Information Science Reference, 2021
Opis fizyczny: S. 244-256
p-ISBN: 978-1799871187
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
DOI:599/11157
Autorzy: Michał Rogoż.
Tytuł: Nie tylko biblioteki : cyfrowe materiały informacyjne na stronach polskich parków narodowych / Michał Rogoż
¬ródło: W: Ksi±żki w plikach : publikowanie, udostępnianie i użytkowanie / redakcja naukowa Stanisław Skórka, współpraca Ewa Piotrowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 95-112
p-ISBN: 978-83-8084-685-2
e-ISBN: 978-83-8084-686-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1052)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:600/11157
Autorzy: Marta Ja¶kiewicz, Paweł Augustynowicz, Andrzej Cudo, Paweł Fortuna, Agnieszka Fudali-Czyż, Natalia Kopi¶, Paweł Stróżak, Marta Szewczyk, Magdalena Szubielska, Przemysław Tużnik, Marcin Wojtasiński, Emilia Zabielska-Mendyk, Dariusz Zapała.
Tytuł: Nie, no tak..., czyli droga do prawdy z Piotrem Francuzem / Marta Ja¶kiewicz, Paweł Augustynowicz, Andrzej Cudo, Paweł Fortuna, Agnieszka Fudali-Czyż, Natalia Kopi¶, Paweł Stróżak, Marta Szewczyk, Magdalena Szubielska, Przemysław Tużnik, Marcin Wojtasiński, Emilia Zabielska-Mendyk, Dariusz Zapała
¬ródło: W: Pamięci profesora Piotra Francuza / redakcja Paweł Fortuna, Marta Szewczyk
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2021
Opis fizyczny: S. 17-33
p-ISBN: 978-83-7306-981-7
Seria: (Prace Wydziału Nauk Społecznych)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000601/11157
Autorzy: Tobiasz Janikowski.
Tytuł: Niemiecki pacjent : oblicza traumy w Gabinecie doktora Caligari (1920) Roberta Wiene / Tobiasz Janikowski
¬ródło: W: Lekarz i jego pacjent - pacjent i jego lekarz : studia z dziejów literatury i medycyny / redakcja Dariusz Lewera, Angela Bajorek, Edward Białek
Adres wydawniczy: Wrocław : Quaestio, 2021
Opis fizyczny: S. 19-31
p-ISBN: 978-83-65815-40-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000602/11157
Autorzy: Katarzyna Walczyk.
Tytuł: Niewinna ofiara? : kształtowanie się legendy lady Jane Grey w ¶wietle dziewiętnastowiecznej historiografii i literatury / Katarzyna Walczyk
¬ródło: W: Studia nad XIX i XX wiekiem / redakcja Cyprian Wi¶niewski, Krzysztof Gryglewski, Jakub Kuli¶, Jakub Pisarski
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021
Opis fizyczny: S. 9-27
p-ISBN: 978-83-8220-645-6
e-ISBN: 978-83-8220-646-3
Seria: (Vade Nobiscum ; T. 23)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:603/11157
Autorzy: Adam P±zik.
Tytuł: Niezależne podmioty zarz±dzaj±ce : [Art. 113 - Art. 119] / Adam P±zik
¬ródło: W: Ustawy autorskie : komentarze. T. 2, prawo autorskie i prawa pokrewne, ochrona baz danych, zbiorowe zarz±dzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi / redakcja naukowa Ryszard Markiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021
Opis fizyczny: S. 2896-2915
p-ISBN: 978-83-8187-851-7
Uwagi: Ustawa z 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarz±dzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000604/11157
Autorzy: Karolina Pietryka.
Tytuł: Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w zarz±dzaniu kryzysowym / Karolina Pietryka
¬ródło: W: Wybrane aspekty kryminologii, kryminalistyki i bezpieczeństwa w wymiarze narodowym i międzynarodowym / redakcja: Alicja Danielewska, Kamil Maci±g
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o., 2021
Opis fizyczny: S. 19-31
p-ISBN: 978-83-66489-60-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000605/11157
Autorzy: Agnieszka Jasińska.
Tytuł: Nowe wytyczne Rady Europy dotycz±ce mediacji jako pomoc w budowaniu klimatu międzykulturowego na lektoratach języka polskiego jako obcego / Agnieszka Jasińska
¬ródło: W: Wyzwania komunikacji międzykulturowej : obszary współdziałania i wymiany / redakcja naukowa Jadwiga Mazur
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 68-78
p-ISBN: 978-83-8084-756-9
e-ISBN: 978-83-8084-757-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000606/11157
Autorzy: Angela Bajorek.
Tytuł: O dydaktyzacji kontrowersyjnego i (nie)kultowego Struwwelpetera Heinricha Hoffmanna / Angela Bajorek
¬ródło: W: Nie tylko arcydzieła : literatura w nauczaniu języków obcych / redakcja Katarzyna Nowakowska
Adres wydawniczy: Wrocław : Quaestio, 2021
Opis fizyczny: S. 209-218
p-ISBN: 978-83-65815-38-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000607/11157
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: O imieniu Kazimierz w języku polskim : szkic onomastyczno-kulturowy / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Silva Rerum : rzecz o współczesnej i dawnej polszczyĽnie . T. 2, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Ożogowi / pod redakcj± Agnieszki Myszki, Ewy Oronowicz-Kidy, Roberta Słabczyńskiego
Adres wydawniczy: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021
Opis fizyczny: S. 91-105
p-ISBN: 978-83-7996-918-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000608/11157
Autorzy: Maria Stachoń.
Tytuł: O kształtowaniu tożsamo¶ci narodowej i czytaniu staropolskiej poezji religijnej / Maria Stachoń
¬ródło: W: Lekcja polskiego : praktyki edukacyjne wobec niepokojów XXI wieku, T. 2. Praktyki edukacyjne / redakcja Anita Gis, Krzysztof Koc, Maria Kwiatkowska-Ratajczak, Mirosław Wobalis
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2021
Opis fizyczny: S. 117-132
e-ISBN: 978-83-232- 3862-1
Seria: (Filologia Polska ; nr 231)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:609/11157
Autorzy: Karolina Wróbel-K±cka.
Tytuł: O nazwach chorób i okre¶leniach przyczyn zgonów mieszkańców diecezji tarnowskiej (na podstawie wybranych Libri Mortuorum z XIX wieku) / Karolina Wróbel-K±cka
¬ródło: W: W kręgu dawnej polszczyzny. T. 7 / redakcja Maciej M±czyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: S. 295-308
p-ISBN: 978-83-7614-500-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000610/11157
Autorzy: Adam Karpiński.
Tytuł: O nekotoryh osobennostâh "ašhabadskoj poèzii" Borisa Klimyčeva : problema pamâti, social'noj identičnosti i mestnogo kolorita / Adam Karpiński
¬ródło: W: Język "okr±gły jak pomarańcza"… : pamięci Profesor Krystyny Pisarkowej w 90. rocznicę Jej urodzin / redakcja naukowa Tadeusz Szczerbowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 179-190
p-ISBN: 978-83-8084-713-2
e-ISBN: 978-83-8084-714-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1084)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Repozytorium UP:611/11157
Autorzy: Agnieszka Fudali-Czyż.
Tytuł: O pięknie ujarzmionym, czyli o tym, jak wiedza wpływa na oceny estetyczne / Agnieszka Fudali-Czyż
¬ródło: W: Pamięci profesora Piotra Francuza / redakcja Paweł Fortuna, Marta Szewczyk
Adres wydawniczy: Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2021
Opis fizyczny: S. 211-230
p-ISBN: 978-83-7306-981-7
Seria: (Prace Wydziału Nauk Społecznych)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000612/11157
Autorzy: Adam Mikrut.
Tytuł: O prawie do edukacji w ¶wietle postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych : idea - deklaracje i polemiki - rzeczywisto¶ć o¶wiatowa / Adam Mikrut
¬ródło: W: Od integracji do inkluzji : 30 lat edukacji integracyjnej - idea i rzeczywisto¶ć. T. 1 / redakcja naukowa Ewa M. Kulesza, Danuta Al-Khamisy, Paulina Zalewska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2021
Opis fizyczny: S. 11-36
e-ISBN: 978-83-66010-64-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:613/11157
Autorzy: Adam Mikrut.
Tytuł: O zgodno¶ci rodzimych rozwi±zań prawno-organizacyjnych w zakresie prawa do edukacji z intencj± twórców konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (z perspektywy zmian w systemie o¶wiaty) / Adam Mikrut
¬ródło: W: Współczesne tendencje w rehabilitacji osób z niepełnosprawno¶ci± / redakcja naukowa Piotr Majewicz
Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2021
Opis fizyczny: S. 39-62
p-ISBN: 978-83-8084-703-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 1060)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:614/11157
Autorzy: Agnieszka Walecka-Rynduch.
Tytuł: Obco¶ć i inno¶ć jako elementy definiuj±ce lęk i niepokój w MediaPolis : perspektywa wyborów parlamentarnych 2019 roku / Agnieszka Walecka-Rynduch
¬ródło: W: Kampania parlamentarna 2019 roku / redakcja Piotr Borowiec, Adrian Tyszkiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021
Opis fizyczny: S. 395-420
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,5615/11157
Autorzy: Ewa Żmijewska.
Tytuł: Obecno¶ć utworów literatury kaszubskiej w podręczniku Kaszébsczé abecadło.Twój pierszi elemeńtórz / Ewa Żmijewska
¬ródło: W: Kaszubskie dziedzictwo kulturowe : ochrona - trwanie - rozwój / redakcja: Ewa Kocój, Cezary Obracht-Prondzyński, Katarzyna Barańska, Mirosław Kuklik
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021
Opis fizyczny: S. 271-290
p-ISBN: 978-83-233-4924-2
Seria: (Studia nad Dziedzictwem i Pamięci± Kulturow±)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:616/11157
Autorzy: Paweł Kr±ż, Jarosław Balon, Miłosz Jodłowski.
Tytuł: Obniżenie Orawsko-Podhalańskie (514.1) / Paweł Kr±ż, Jarosław Balon, Miłosz Jodłowski
¬ródło: W: Regionalna geografia fizyczna Polski / praca zbiorowa pod redakcj±: Andrzeja Richlinga, Jerzego Solona, Andrzeja Maciasa, Jarosława Balona, Jana Borzyszkowskiego i Mariusza Kistowskiego
Adres wydawniczy: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021
Opis fizyczny: S. 513-521
p-ISBN: 978-83-7986-381-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000617/11157
Autorzy: Adam P±zik.
Tytuł: Obowi±zki informacyjne i sprawozdawcze organizacji zbiorowego zarz±dzania : [Art. 87 - Art. 93] / Adam P±zik
¬ródło: W: Ustawy autorskie : komentarze. T. 2, prawo autorskie i prawa pokrewne, ochrona baz danych, zbiorowe zarz±dzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi / redakcja naukowa Ryszard Markiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021
Opis fizyczny: S. 2833-2849
p-ISBN: 978-83-8187-851-7
Uwagi: Ustawa z 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarz±dzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000618/11157
Autorzy: Jolanta Zielińska.
Tytuł: Obserwacja w procesie diagnozy małego dziecka / Jolanta Zielińska
¬ródło: W: Zabawa w ocenie rozwoju małego dziecka : Konteksty teoretyczne i praktyczne, 1. rok życia / redakcja Elżbieta Lubińska-Ko¶ciółek Tamara Cierpiałowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 59-77
p-ISBN: 978-83-8084-653-1
e-ISBN: 978-83-8084-654-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:619/11157
Autorzy: Ewa Durek.
Tytuł: Obszary bezpieczeństwa w zarz±dzaniu gospodark± komunaln± / Ewa Durek
¬ródło: W: Wybrane problemy bezpieczeństwa, T. 8 / pod redakcj± Łukasza Kozery, Ewy Durek
Adres wydawniczy: Kraków : Europejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: S. 47-65
p-ISBN: 978-83-63951-72-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000620/11157
Autorzy: Katarzyna Białożyt-Wielonek.
Tytuł: Obszary niepewno¶ci w pracy nauczyciela z perspektywy emerytowanych nauczycielek / Katarzyna Białożyt-Wielonek
¬ródło: W: Obszary (nie)pewno¶ci w pracy współczesnego nauczyciela / redakcja naukowa Joanna Ludwika Pękala, Katarzyna Białożyt-Wielonek
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021
Opis fizyczny: S. 70-85
p-ISBN: 978-83-235-5095-2
e-ISBN: 978-83-235-5103-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000621/11157
Autorzy: Krzysztof Sala.
Tytuł: Obszary wykluczenia społecznego w Polsce - szanse i perspektywy rozwoju / Krzysztof Sala
¬ródło: W: Współczesne problemy bezpieczeństwa, zarz±dzania i nowoczesnej inżynierii / redakcja naukowa Renata Runiewicz, Iwona Przychocka, Leonard Milewski
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2021
Opis fizyczny: S. 211-224
p-ISBN: 978-83-7627-190-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000622/11157
Autorzy: Joanna Korzeniowska.
Tytuł: Ocena hałasu w wybranych miejscach parku zdrojowego w Rabce-Zdroju / Joanna Korzeniowska
¬ródło: W: Uzdrowiska nadmorskie w Europie (XIX-XXI w.) w kontek¶cie porównawczym / pod redakcj± Bożeny Płonki-Syroki, Pawła Brzegowego, Sławomira Dorockiego i Andrzeja Syroki
Adres wydawniczy: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2021
Opis fizyczny: S. 460-470
p-ISBN: 978-83-62563-75-3
Seria: (Kultura Uzdrowiskowa w Europie ; t. 13)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000623/11157
Autorzy: Adam P±zik.
Tytuł: Ochrona danych osobowych : [Art. 120 - Art. 121] / Adam P±zik
¬ródło: W: Ustawy autorskie : komentarze. T. 2, prawo autorskie i prawa pokrewne, ochrona baz danych, zbiorowe zarz±dzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi / redakcja naukowa Ryszard Markiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021
Opis fizyczny: S. 2916-2922
p-ISBN: 978-83-8187-851-7
Uwagi: Ustawa z 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarz±dzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000624/11157
Autorzy: Ewa Durek.
Tytuł: Ochrona dóbr kultury w polsce w przypadku konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych / Ewa Durek
¬ródło: W: Wybrane problemy bezpieczeństwa, T. 8 / pod redakcj± Łukasza Kozery, Ewy Durek
Adres wydawniczy: Kraków : Europejskie Stowarzyszenie Promocji Nauki w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: S. 36-47
p-ISBN: 978-83-63951-72-2
Uwagi: Publikacja dostępna na CD-ROM.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000625/11157
Autorzy: Agata Popławska.
Tytuł: Oczekiwania młodzieży wobec edukacji i uczelni po ustaniu pandemii w ¶wietle narracji studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / Agata Poplawska
¬ródło: W: Zdalna edukacja- epizod czy trwały ¶lad? / redakcja naukowa Beata Pituła, Jolanta Konieczny
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021
Opis fizyczny: S. 223-243
p-ISBN: 978-83-8180-496-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000626/11157
Autorzy: Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Od wyrazu do tekstu narracyjnego dzięki technice dziennika wydarzeń / Zdzisława Orłowska-Popek
¬ródło: W: Narracja w diagnozie i terapii logopedycznej / redakcja naukowa Alina Maciejewska
Adres wydawniczy: Siedlce : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2021
Opis fizyczny: S. 241-252
p-ISBN: 978-83-66541-69-6
Seria: (Logopedia - Teoria - Praktyka ; 2)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000627/11157
Autorzy: Bartosz Różanowski.
Tytuł: Oddziaływanie ¶wiatła laserowego na układy biologiczne w medycynie / Bartosz Różanowski
¬ródło: W: Znaczenie badań ¶cisłych i przyrodniczych prowadzonych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w rozwoju nauk / redakcja naukowa Grzegorz Formicki, Jacek Szmańda
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 101-115
p-ISBN: 978-83-8084-673-9
e-ISBN: 978-83-8084-674-6
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1048)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:628/11157
Autorzy: Urszula Kosielińska-Grabowska, Justyna Holocher.
Tytuł: Odpowiedzialno¶ć udoskonalonego lekarza / Urszula Kosielińska-Grabowska, Justyna Holocher
¬ródło: W: Ulepszanie poznawcze człowieka : perspektywa filozoficzna / redakcja Grzegorz Hołub, Piotr Duchliński
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2021
Opis fizyczny: S. 335-378
p-ISBN: 978-83-7614-503-7
Seria: (Universum Ethicae Christianae)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:629/11157
Autorzy: Małgorzata Chrobak.
Tytuł: Ogień "zamknięty" w piecu i kominku : stereotypowe ujęcia żywiołu w wybranych utworach literatury dziecięcej / Małgorzata Chrobak
¬ródło: W: Żywioły w literaturze dziecięcej : ogień / pod redakcj± Anny Czabanowskiej-Wróbel, Krystyny Zabawy
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021
Opis fizyczny: S. 149-161
p-ISBN: 978-83-233-4941-9
e-ISBN: 978-83-233-7187-8
Seria: (Żywioły wyobraĽni)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000630/11157
Autorzy: Grzegorz Krawiec.
Tytuł: Ograniczenia praw i wolno¶ci w okresie pandemii COVID-19 w Królestwie Niederlandów / Grzegorz Krawiec
¬ródło: W: Ograniczenia praw i wolno¶ci w okresie pandemii COVID-19 na tle porównawczym : pierwsze do¶wiadczenia / redaktorzy naukowi tomu Karol Dobrzeniecki, Bogusław Przywora
Wydanie: S. 225-244
Opis fizyczny: Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Spraiwedliwo¶ci, 2021
p-ISBN: 978-83-66344-91-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:631/11157
Autorzy: Łukasz Czarnecki.
Tytuł: Ograniczenia praw i wolno¶ci w okresie pandemii COVID-19 w Meksykańskich Stanach Zjednoczonych / Łukasz Czarnecki
¬ródło: W: Ograniczenia praw i wolno¶ci w okresie pandemii COVID-19 na tle porównawczym : pierwsze do¶wiadczenia / redaktorzy naukowi tomu Karol Dobrzeniecki, Bogusław Przywora
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwo¶ci, 2021
Opis fizyczny: S. 285-300
p-ISBN: 978-83-66344-91-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000632/11157
Autorzy: Joanna Korzeniowska.
Tytuł: Ogrody muszyńskie jako miejsca odpoczynku i helioterapii / Joanna Korzeniowska
¬ródło: W: Uzdrowiska nadmorskie w Europie (XIX-XXI w.) w kontek¶cie porównawczym / pod redakcj± Bożeny Płonki-Syroki, Pawła Brzegowego, Sławomira Dorockiego i Andrzeja Syroki
Adres wydawniczy: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2021
Opis fizyczny: S. 447-459
p-ISBN: 978-83-62563-75-3
Seria: (Kultura Uzdrowiskowa w Europie ; t. 13)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000633/11157
Autorzy: Tomasz Cyrol.
Tytuł: Okr±gły stół jako przykład skutecznych negocjacji / Tomasz Cyrol
¬ródło: W: Prawo, negocjacje, demokracja : w 30 lat po wyborach czerwcowych / redakcja Paweł Ostachowski. Marcin Sala-Szczypiński
Adres wydawniczy: Kaków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 71-83
p-ISBN: 978-83-8084-669-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1046)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000634/11157
Autorzy: Izabela Glac.
Tytuł: Opieka wyręczaj±ca (wytchnieniowa) jako forma wspierania rodzin osób z niepełnosprawno¶ciami / Izabela Glac
¬ródło: W: Współczesne tendencje w rehabilitacji osób z niepełnosprawno¶ci± / redakcja naukowa Piotr Majewicz
Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2021
Opis fizyczny: S. 186-203
p-ISBN: 978-83-8084-703-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 1060)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:635/11157
Autorzy: Małgorzata ¦wider.
Tytuł: Opinie niepubliczne z lat 1980-1982 : o Polsce i "Solidarno¶ci" w konsultacjach dyplomatów Republiki Federalnej Niemiec z dostojnikami Ko¶cioła katolickiego / Małgorzata ¦wider
¬ródło: W: Od nadziei do niepodległo¶ci : NSZZ "Solidarno¶ć" 1980-1989/1990 : studia i szkice / pod redakcj± Łukasza Sołtysika i Grzegorza Waligóry
Adres wydawniczy: Wrocław ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja ¦cigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział we Wrocławiu, 2021
Opis fizyczny: S. 389-407
p-ISBN: 978-83-8229-242-8
Seria: (Opozycja w Polsce)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000636/11157
Autorzy: Janusz Falecki.
Tytuł: Optymalizacja wybranych rozwi±zań w systemie zarz±dzania kryzysowego w Polsce / Janusz Falecki
¬ródło: W: Racjonalizacja zarz±dzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9 / redakcja naukowa Bernard Wi¶niewski, Jan Ziobro, Tomasz Zwęgliński.
Adres wydawniczy: Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2021
Opis fizyczny: S. 106-115
p-ISBN: 978-83-961824-0-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000637/11157
Autorzy: Tadeusz Budrewicz.
Tytuł: O¶ Poznań - Kraków - Lwów (wizyty, zjazdy, uroczysto¶ci jako forma integracji podzielonego kraju) / Tadeusz Budrewicz
¬ródło: W: Projektowanie niepodległo¶ci i dziedzictwo polszczyzny : w stulecie odzyskania niepodległo¶ci / pod redakcj± Wiesława Ratajczaka i Marka Osiewicza
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo "Poznańskie Studia Polonistyczne", 2021
Opis fizyczny: S. 17-38
p-ISBN: 978-83-65666-86-4
Seria: (Prace Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000638/11157
Autorzy: Agnieszka Chłosta-Sikorska.
Tytuł: Pamięć w edukacji historycznej i jej miejsce w praktyce edukacyjnej / Agnieszka Chłosta-Sikorska
¬ródło: W: Wielka zmiana. Historia wobec wyzwań… : Pamiętnik XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie, 18-20 wrze¶nia 2019 roku, t. 1: Potęga historii / redakcja Mariusz Mazur, Jan Pomorski
Adres wydawniczy: Warszawa : IPN ; Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2021
Opis fizyczny: S. 498-509
p-ISBN: 978-83-8229-262-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000639/11157
Autorzy: Mateusz Kamionka.
Tytuł: Panika moralna" w¶ród ukraińskiej młodzieży w okresie pandemii wirusa COVID-19 / Mateusz Kamionka
¬ródło: W: Polska i Ukraina w procesie przemian społeczno-politycznych / redakcja naukowa Piotr Długosz, Radosław Marzęcki, Mateusz Kamionka
Adres wydawniczy: Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2021
Opis fizyczny: S. 125-138
p-ISBN: 978-83-8017-401-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000640/11157
Autorzy: Laura Betleja, Robert Ko¶cielniak, Dorota Bury.
Tytuł: Parmotrema arnoldii - nowe stanowiska w Bieszczadach i stan zachowania jej populacji w Polsce / Laura Betleja, Robert Ko¶cielniak, Dorota Bury
¬ródło: W: Znaczenie badań ¶cisłych i przyrodniczych prowadzonych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w rozwoju nauk / redakcja naukowa Grzegorz Formicki, Jacek Szmańda
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 61-71
p-ISBN: 978-83-8084-673-9
e-ISBN: 978-83-8084-674-6
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1048)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:641/11157
Autorzy: Łukasz Zweiffel.
Tytuł: Partie seniorów w Niderlandach w latach 2010-2020 / Łukasz Zweiffel
¬ródło: W: Pokoleniowy potencjał polityki / redakcja Magdalena Mikołajczyk, Agata Tasak
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Wydawniczy Ksi±żka i Prasa, 2021
Opis fizyczny: S. 179-195
p-ISBN: 978-83-66615-65-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000642/11157
Autorzy: Inga Kawka, Wojciech Prażuch.
Tytuł: Patriotyzm na uchodĽstwie : szkolnictwo polskie w Belgii w warunkach zimnowojennej konfrontacji politycznej / Inga Kawka, Wojciech Prażuch
¬ródło: W: Medialne i transmedialne procesy narracyjne w identyfikacji postaw patriotycznych Polaków / pod redakcj± Macieja Kawki, Wojciecha Prażucha i Pawła Płanety
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2021
Opis fizyczny: S. 137-153
p-ISBN: 978-83-66269-70-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000643/11157
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Patriotyzm w polonistycznej edukacji międzykulturowej / Zofia Budrewicz
¬ródło: W: Powrót do Ojczyzny? : patriotyzm wobec nowych czasów : kontynuacje i poszukiwania / redakcja naukowa Cezary Smuniewski, Paweł Sporek
Wydanie: 2 popr. i posz.
Adres wydawniczy: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR : Wydawnictwo Instytutu Nauki o Polityce, 2021
Opis fizyczny: S. 285-306
p-ISBN: 978-83-955068-7-1
Seria: (Monografie Instytutu Nauki o Polityce)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000644/11157
Autorzy: Marta Szymańska.
Tytuł: Patriotyzm - rozumienie pojęcia na gruncie polskim : próba rekonesansu / Marta Szymańska
¬ródło: W: Powrót do Ojczyzny? : patriotyzm wobec nowych czasów : kontynuacje i poszukiwania / redakcja naukowa Cezary Smuniewski, Paweł Sporek
Wydanie: 2 popr. i posz.
Adres wydawniczy: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR : Wydawnictwo Instytutu Nauki o Polityce, 2021
Opis fizyczny: S. 51-66
p-ISBN: 978-83-955068-7-1
Seria: (Monografie Instytutu Nauki o Polityce)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000645/11157
Autorzy: Maria Ko¶ciółek.
Tytuł: Pełnosprawne rodzeństwo wobec niepełnosprawno¶ci siostry lub brata w biegu życia / Maria Ko¶ciółek
¬ródło: W: Rodzeństwo i jego odsłony / redakcja Grzegorz Godawa
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2021
Opis fizyczny: S. 183-211
p-ISBN: 978-83-7438-990-7
Seria: (Rodzina - konteksty i perspektywy)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:646/11157
Autorzy: Marek Pieni±żek.
Tytuł: Performatywne ¶wiadectwo dla języka polskiego / Marek Pieni±żek
¬ródło: W: Lekcja polskiego : praktyki edukacyjne wobec niepokojów XXI wieku, T. 1. Narracje tożsamo¶ciowe w edukacji polonistycznej / redakcja Anita Gis, Krzysztof Koc, Maria Kwiatkowska-Ratajczak, Mirosław Wobalis
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2021
Opis fizyczny: S. 413-429
e-ISBN: 978-83-232-3860-7
Seria: (Filologia Polska ; nr 230)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000647/11157
Autorzy: Maciej Kaproń.
Tytuł: Pierwsza rotacja Polskiej Wojskowej Jednostki Specjalnej DoraĽnych Sił Zbrojnych ONZ na Bliskim Wschodzie (1973-1974) w prasie PRL / Maciej Kaproń
¬ródło: W: Wschodnie Forum Nauki. Tom 1, seria 2 / redaktor serii Rafał Czyżyk
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Episteme, 2021
Opis fizyczny: S. 25-42
p-ISBN: 978-83-67049-00-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000648/11157
Autorzy: Michał Górski, Łukasz Tomkiewicz, Grzegorz Wajda.
Tytuł: Piractwo czy nieformalny obieg ksi±żek elektronicznych w Polsce? : próba charakterystyki / Michał Górski, Łukasz Tomkiewicz, Grzegorz Wajda
¬ródło: W: Ksi±żki w plikach : publikowanie, udostępnianie i użytkowanie / redakcja naukowa Stanisław Skórka, współpraca Ewa Piotrowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 21-41
p-ISBN: 978-83-8084-685-2
e-ISBN: 978-83-8084-686-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1052)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:649/11157
Autorzy: Katarzyna Paj±k.
Tytuł: Plany życiowe a warto¶ci preferowane przez niepełnosprawnych intelektualnie wychowanków zakładów poprawczych / Katarzyna Paj±k
¬ródło: W: Współczesne tendencje w rehabilitacji osób z niepełnosprawno¶ci± / redakcja naukowa Piotr Majewicz
Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2021
Opis fizyczny: S. 125-155
p-ISBN: 978-83-8084-703-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 1060)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:650/11157
Autorzy: Wiesław Ziaja, Paweł Kr±ż.
Tytuł: Płaskowyż Sańsko-Dniestrzański (521.1) / Wiesław Ziaja, Paweł Kr±ż
¬ródło: W: Regionalna geografia fizyczna Polski / praca zbiorowa pod redakcj±: Andrzeja Richlinga, Jerzego Solona, Andrzeja Maciasa, Jarosława Balona, Jana Borzyszkowskiego i Mariusza Kistowskiego
Adres wydawniczy: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021
Opis fizyczny: S. 529-532
p-ISBN: 978-83-7986-381-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000651/11157
Autorzy: Jarosław Pietrzak.
Tytuł: Pobyty Marii Kazimiery de la Grange d'Arquien Sobieskiej w Gdańsku i Prusach Królewskich w latach 1667-1697 / Jarosław Pietrzak
¬ródło: W: Regnum defendo ense et alis tego stricto : królestwa bronię dobytym mieczem i osłaniam skrzydłami Malbork w Prusach Królewskich. T. 1, Prusy Królewskie i Malbork w okresie staropolskim (1454-1772) / redakcja naukowa Rafał Panfil, Artur Dobry
Adres wydawniczy: Malbork : Muzeum Zamkowe w Malborku, 2021
Opis fizyczny: S. 152-180
p-ISBN: 978-83-958986-4-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000652/11157
Autorzy: Wiktoria Kozioł.
Tytuł: Pochód (1940) : Twórczo¶ć Marii Jaremy w latach 1939-1945 / Wiktoria Kozioł
¬ródło: W: Maria Jarema : wymy¶lić sztukę na nowo / pod redakcj± Agnieszki Daukszy
Adres wydawniczy: Gdańsk : wydawnictwo słowo/obraz terytoria : Fundacja Terytoria Ksi±żki ; Warszawa : Muzeum Sztuki Nowoczesnej, 2021
Opis fizyczny: S. 229-246
p-ISBN: 978-83-7453-425-3
p-ISBN: 978-83-7908-208-7
p-ISBN: 978-83-64177-86-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:653/11157
Autorzy: Anna Pieczka, Paulina Motylińska.
Tytuł: Poczucie bezpieczeństwa informacyjnego / Anna Pieczka, Paulina Motylińska
¬ródło: W: Horyzonty informacji. 2 = Information Horizon. 2 / pod redakcj± Palomy Korycińskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Jagielloński : Biblioteka Jagiellońska, 2021
Opis fizyczny: s. 30-46
p-ISBN: 978-83-67127-03-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:654/11157
Autorzy: Jacek Sikorski.
Tytuł: Podej¶cie coachingowe w pracy z uczniem z niepełnosprawno¶ci± / Jacek Sikorski
¬ródło: W: Współczesne tendencje w rehabilitacji osób z niepełnosprawno¶ci± / redakcja naukowa Piotr Majewicz
Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2021
Opis fizyczny: S. 204-216
p-ISBN: 978-83-8084-703-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 1060)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:655/11157
Autorzy: Agata Ćwik, Krzysztof Szpara, Paweł Kr±ż, Maria Łanczont, Wiesław Ziaja, Łukasz Chabudziński.
Tytuł: Pogórze ¦rodkowobeskidzkie (513.6) / Agata Ćwik, Krzysztof Szpara, Paweł Kr±ż, Maria Łanczont, Wiesław Ziaja, Łukasz Chabudziński
¬ródło: W: Regionalna geografia fizyczna Polski / praca zbiorowa pod redakcj±: Andrzeja Richlinga, Jerzego Solona, Andrzeja Maciasa, Jarosława Balona, Jana Borzyszkowskiego i Mariusza Kistowskiego
Adres wydawniczy: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021
Opis fizyczny: S. 497-508
p-ISBN: 978-83-7986-381-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000656/11157
Autorzy: Jarosław Balon, Miłosz Jodłowski, Paweł Kr±ż.
Tytuł: Pogórze Zachodniobeskidzkie (513.3) / Jarosław Balon, Miłosz Jodłowski, Paweł Kr±ż
¬ródło: W: Regionalna geografia fizyczna Polski / praca zbiorowa pod redakcj±: Andrzeja Richlinga, Jerzego Solona, Andrzeja Maciasa, Jarosława Balona, Jana Borzyszkowskiego i Mariusza Kistowskiego
Adres wydawniczy: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021
Opis fizyczny: S. 475-480
p-ISBN: 978-83-7986-381-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000657/11157
Autorzy: Katarzyna Pławecka.
Tytuł: Pogranicze jako miejsce kulturalnego wrzenia, dialogu oraz dyskursów tożsamo¶ciowych - rozpoznanie polonisty / Katarzyna Maria Pławecka
¬ródło: W: Tożsamo¶ć na styku kultur. T. 4 / redakcja naukowa Irena Masojć i Henryka Sokołowska
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2021
Opis fizyczny: S. 63-90
p-ISBN: 978-83-8138-622-7
e-ISBN: 978-83-8138-623-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:658/11157
Autorzy: Monika Masłowska.
Tytuł: Pojęcie i rozwój zabawy w 1. roku życia / Monika Węglarz-Masłowska
¬ródło: W: Zabawa w ocenie rozwoju małego dziecka : Konteksty teoretyczne i praktyczne, 1. rok życia / redakcja Elżbieta Lubińska-Ko¶ciółek Tamara Cierpiałowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 29-43
p-ISBN: 978-83-8084-653-1
e-ISBN: 978-83-8084-654-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:659/11157
Autorzy: Liudmyla Kryvachuk.
Tytuł: Pokolenie iGeneration (Z) i Alfa : analiza w kontek¶cie sytuacji politycznej i zmian społecznych na Ukrainie / Liudmyla Kryvachuk
¬ródło: W: Pokoleniowy potencjał polityki / redakcja Magdalena Mikołajczyk, Agata Tasak
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Wydawniczy Ksi±żka i Prasa, 2021
Opis fizyczny: S. 289-316
p-ISBN: 978-83-66615-65-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000660/11157
Autorzy: Agata Tasak.
Tytuł: Pokolenie JP2 : pomiędzy symbolem a rzeczywisto¶ci± / Agata Tasak
¬ródło: W: Pokoleniowy potencjał polityki / redakcja Magdalena Mikołajczyk, Agata Tasak
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Wydawniczy Ksi±żka i Prasa, 2021
Opis fizyczny: S. 155-178
p-ISBN: 978-83-66615-65-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000661/11157
Autorzy: Grzegorz Fory¶.
Tytuł: Polish Farmers' Protest Activities and Mobilization Process : past and present / Grzegorz Fory¶
¬ródło: W: Think locally, act globally : Polish farmers in the global era of sustainability and resilience / edited by Krzysztof Gorlach and Zbigniew Dr±g in collaboration with Anna Jastrzębiec-Witowska and Dawid Ritter
Adres wydawniczy: Kraków : Jagiellonian University Press, 2021
Opis fizyczny: S. 641-678
p-ISBN: 978-83-233-4949-5
e-ISBN: 978-83-233-7195-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000662/11157
Autorzy: Zofia Budrewicz, Maria Sienko.
Tytuł: Polska i polsko¶ć na lekcjach polskiego : o potrzebie wychowania obywatelskiego / Zofia Budrewicz, Maria Sienko
¬ródło: W: Lekcja polskiego : praktyki edukacyjne wobec niepokojów XXI wieku, T. 1. Narracje tożsamo¶ciowe w edukacji polonistycznej / redakcja Anita Gis, Krzysztof Koc, Maria Kwiatkowska-Ratajczak, Mirosław Wobalis
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2021
Opis fizyczny: S. 91-106
e-ISBN: 978-83-232-3860-7
Seria: (Filologia Polska ; nr 230)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000663/11157
Autorzy: Radosław Marzęcki.
Tytuł: Polska i Ukraina w procesie transformacji systemowej : próba nakre¶lenia porównawczej perspektywy badawczej / Radosław Marzęcki
¬ródło: W: Polska i Ukraina w procesie przemian społeczno-politycznych / redakcja naukowa Piotr Długosz, Radosław Marzęcki, Mateusz Kamionka
Adres wydawniczy: Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2021
Opis fizyczny: S. 9-27
p-ISBN: 978-83-8017-401-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000664/11157
Autorzy: Anna ¦lósarz.
Tytuł: Ponadczasowe cele rozpowszechniania fake newsów na temat koronawirusa / Anna ¦lósarz
¬ródło: W: "Zatruta studnia"? = "Poisoned well"? : media w czasach pandemii COVID-19 = Media in Times of COVID-19 Pandemic / redakcja naukowa Marek Sokołowski
Adres wydawniczy: Toruń : Adam Marszałek, 2021
Opis fizyczny: S. 43-69
p-ISBN: 978-83-8180-402-8
Seria: (Komunikacja Społeczna, Komunikacja Medialna, Komunikacja Sieci)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000665/11157
Autorzy: Robert Ko¶cielniak, Joanna Kozik.
Tytuł: Porosty stwierdzone na złamanym konarze reliktowej sosny z Sokolicy na tle lichenobioty sosny zwyczajnej / Robert Ko¶cielniak, Joanna Kozik
¬ródło: W: Pieniny : przyroda i człowiek / pod redakcj± naukow± Jana Bodziarczyka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: S. 73-93
p-ISBN: 978-83-66602-26-7
Seria: (Monografie ; XVII)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:666/11157
Autorzy: Marceli Olma.
Tytuł: Porównania w języku familijnym XIX stulecia (na podstawie korespondencji małżeńskiej Zofii Kraszewskiej) / Marceli Olma
¬ródło: W: W kręgu dawnej polszczyzny. T. 7 / redakcja Maciej M±czyński, Ewa Horyń, Ewa Zmuda
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: S. 205-219
p-ISBN: 978-83-7614-500-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000667/11157
Autorzy: Iwona Czaja-Chudyba.
Tytuł: Posłowie do wydania polskiego / Iwona Czaja-Chudyba
¬ródło: W: My¶lenie w edukacji / Matthew Lipman ; tłumaczenie Anna Łagodzka
Wydanie: Wyd. 2
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021
Opis fizyczny: S. 2\349-365
p-ISBN: 978-83-8220-595-4
e-ISBN: 978-83-8220-596-1
Seria: (Edukacja dla M±dro¶ci)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL668/11157
Autorzy: Grzegorz Krawiec.
Tytuł: Postępowanie scaleniowe / Grzegorz Krawiec
¬ródło: W: Postępowania autonomiczne i szczególne : postępowania niejurysdykcyjne. T. 4 / redakcja naukowa Andrzej Matan
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021
Opis fizyczny: S. 700-732
p-ISBN: 978-83-8223-604-0
Seria: (System Prawa Administracyjnego Procesowego)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:669/11157
Autorzy: Grzegorz Krawiec.
Tytuł: Postępowanie w sprawie wyceny nieruchomo¶ci i sporz±dzania operatu szacunkowego / Grzegorz Krawiec
¬ródło: W: Postępowania autonomiczne i szczególne : postępowania niejurysdykcyjne. T. 4 / redakcja naukowa Andrzej Matan
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021
Opis fizyczny: S. 1350-1367
p-ISBN: 978-83-8223-604-0
Seria: (System Prawa Administracyjnego Procesowego)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:670/11157
Autorzy: Grzegorz Krawiec.
Tytuł: Postępowanie wywłaszczeniowe / Grzegorz Krawiec
¬ródło: W: Postępowania autonomiczne i szczególne : postępowania niejurysdykcyjne. T. 4 / redakcja naukowa Andrzej Matan
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021
Opis fizyczny: S. 732-772
p-ISBN: 978-83-8223-604-0
Seria: (System Prawa Administracyjnego Procesowego)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:671/11157
Autorzy: Ryszard Kozioł.
Tytuł: Potencjał polityczny seniorów / Ryszard Kozioł
¬ródło: W: Pokoleniowy potencjał polityki / redakcja Magdalena Mikołajczyk, Agata Tasak
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Wydawniczy Ksi±żka i Prasa, 2021
Opis fizyczny: S. 197-232
p-ISBN: 978-83-66615-65-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000672/11157
Autorzy: Andrzej Kozera, Robert Kłaczyński.
Tytuł: Powstanie Styczniowe w prasie polskiej oraz sztuce zaboru austriackiego / Andrzej Kozera, Robert Kłaczyński
¬ródło: W: Medialne i transmedialne procesy narracyjne w identyfikacji postaw patriotycznych Polaków / pod redakcj± Macieja Kawki, Wojciecha Prażucha i Pawła Płanety
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2021
Opis fizyczny: S. 69-82
p-ISBN: 978-83-66269-70-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000673/11157
Autorzy: Natalia Demeshkant, Katarzyna Potyrała.
Tytuł: Poziomy kompetencji cyfrowych nauczycieli akademickich wybranych polskich uczelni / Nataliia Demeshkant, Katarzyna Potyrała
¬ródło: W: Edukacja wobec wyzwań zmieniaj±cego się ¶wiata : diagnozy i projekcje rozwi±zań / redakcja naukowa: Jolanta Szempruch, Joanna Smyła, Małgorzata Kwa¶niewsk
Adres wydawniczy: Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2021
Opis fizyczny: S. 343-350
p-ISBN: 978-83-60777-90-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:674/11157
Autorzy: Marta Juza, Paweł Walawender.
Tytuł: Praca i życie zawodowe w Polsce podczas pandemii COVID-19 / Marta Juza, Paweł Walawender
¬ródło: W: Przedsiębiorczo¶ć w dobie kryzysu COVID-19 : lekcja na przyszło¶ć / redakcja naukowa Anna Barwińska-Małajowicz, Mariola Grzebyk
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo SIZ, 2021
Opis fizyczny: S. 49-58
p-ISBN: 978-83-65766-74-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000675/11157
Autorzy: Alan Golec.
Tytuł: Praca zuberyzowana - kontekst, charakterystyka i zagrożenia / Alan Golec
¬ródło: W: Pokoleniowy potencjał polityki / redakcja Magdalena Mikołajczyk, Agata Tasak
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Wydawniczy Ksi±żka i Prasa, 2021
Opis fizyczny: S. 361-376
p-ISBN: 978-83-66615-65-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000676/11157
Autorzy: Patrycja Włodek.
Tytuł: Pragnienie ekscesu : o amerykańskim melodramacie rodzinnym / Patrycja Włodek
¬ródło: W: Monografia miło¶ci : redakcja Alicja Helman, Andrzej Pitrus
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021
Opis fizyczny: S. 117-140
p-ISBN: 978-83-233-4993-8
e-ISBN: 978-83-233-7227-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000677/11157
Autorzy: Bogdan Fischer.
Tytuł: Prawo do informacji w erze otwierania danych / Bogdan Fischer
¬ródło: W: Gatunki dziennikarskie w erze cyfryzacji : teoria, etyka, prawo, praktyka / redaktor Kazimierz Wolny-Zmorzyński
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021
Opis fizyczny: S. 87-108
p-ISBN: 978-83-8180-428-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:678/11157
Autorzy: Paweł Skorut.
Tytuł: Pre-Election Silence in the Opinion of Academic students : Analysis of the problem based on the questionnaire carried out among the Students of the Pedagogical University in Cracow and the University of Lodz / Paweł Skorut
¬ródło: W: Partycypacja obywatelska młodzieży : teoria i praktyka / redakcja naukowa: Krystyna Gomółka, Paweł Stawarz
Adres wydawniczy: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2021
Opis fizyczny: S. 107-122
p-ISBN: 978-83-8209-156-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000679/11157
Autorzy: Joanna M. Łukasik, Katarzyna Jagielska, Norbert Pikuła.
Tytuł: Preparation Of Scientific Paper And Scientific Monograph Review / Joanna M. Łukasik, Norbert G. Pikuła, Katarzyna Jagielska
¬ródło: W: Areas of scientific research among young academics : scientific writing workshops and doctoral students' development / Katarzyna Jagielska, Joanna M. Łukasik, Norbert G. Pikuła [redakcja]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2021
Opis fizyczny: S. 13-22
p-ISBN: 978-83-66812-45-1
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych ; 16)
Typ publikacji: PRO
Punktacja MNiSW: 20.000680/11157
Autorzy: Joanna M. Łukasik.
Tytuł: Prestiż zawodu nauczyciela w perspektywie kształcenia / Joanna M. Łukasik
¬ródło: W: Szkoła i nauczyciel w obliczu zmian społecznych i edukacyjnych / pod redakcj± Joanny M. Łukasik, Inetty Nowosad, Mirosława J. Szymańskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2021
Opis fizyczny: S. 251-265
p-ISBN: 978-83-8095-948-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:681/11157
Autorzy: Włodzimierz Heflik.
Tytuł: Problem "¶wiadomo¶ci w ogóle" u Kanta i Jaspersa / Włodzimierz Heflik
¬ródło: W: Karl Jaspers : filozofia wieczysta - filozofia czasu / redakcja Czesława Piecuch ; współredakcja Paweł Wójs
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 181-195
p-ISBN: 978-83-8084-661-6
e-ISBN: 978-83-8084-662-3
Seria: (Seria Jaspersowska)
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1044)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:682/11157
Autorzy: Kazimiera Juszka, Karolina Dziedzic.
Tytuł: Problem uwzględnienia postępu technologicznego w legislacji kryminalistycznego fenotypowania DNA / Kazimiera Juszka, Karolina Dziedzic
¬ródło: W: Prawo sztucznej inteligencji i nowych technologii / redakcja naukowa: Bogdan Fischer, Adam P±zik, Marek ¦wierczyński
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021
Opis fizyczny: S. 183-192
p-ISBN: 978-83-8246-660-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:683/11157
Autorzy: Anna Siudak, Anna Stachura.
Tytuł: Problemy wzrokowe u osób starszych / Anna Siudak, Anna Stachura
¬ródło: W: Od zmysłu wzroku do praktyki logopedycznej / redakcja merytoryczna Marta Korendo, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2021
Opis fizyczny: S. 85-94
p-ISBN: 978-83-7624-183-8
Seria: (Nowa Logopedia ; t. 9)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000684/11157
Autorzy: Marek Pieni±żek.
Tytuł: Profesjonalizm ¶cieżek w nieznane / Marek Pieni±żek
¬ródło: W: Sztuka inwencji : Ryszarda Nycza praktykowanie humanistyki : rozmowy, inspiracje, kontynuacje / pod redakcj± Jerzego Franczaka i Tomasza Kunza
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021
Opis fizyczny: S. 465-480
p-ISBN: 978-83-233-5026-2
e-ISBN: 978-83-233-7259-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000685/11157
Autorzy: Ewa Dyduch.
Tytuł: Profesjonalizm współczesnego pedagoga specjalnego / Ewa Dyduch
¬ródło: W: Współczesne tendencje w rehabilitacji osób z niepełnosprawno¶ci± / redakcja naukowa Piotr Majewicz
Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2021
Opis fizyczny: S. 65-90
p-ISBN: 978-83-8084-703-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 1060)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:686/11157
Autorzy: Adam Łajczak.
Tytuł: Profile dolin Wyżyny Tybetańskiej / Adam Łajczak
¬ródło: W: RzeĽba terenu w różnych strefach morfoklimatycznych / pod redakcj± Elżbiety Gorczycy, Anny Michno, Jolanty ¦więchowicz
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2021
Opis fizyczny: S. 273-300
p-ISBN: 978-83-64089-72-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000687/11157
Autorzy: Piotr Wilczyński, Natalia Adamczyk, Mirosław Matyja.
Tytuł: Prognoza kryzysu w obszarze geopolitycznym / Piotr L. Wilczyński, Natalia Adamczyk, Mirosław Matyja
¬ródło: W: Raport zawieraj±cy diagnozę i prognozę globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego zdeterminowanego przez pandemię koronawirusa w obszarze gospodarczym, społecznym, politycznym i geopolitycznym / redaktorzy naukowi: Paweł Soroka, Konrad Golczak, Aleksandra Skrabacz, Rafał Kolodziejczyk, Piotr L. Wilczyński, Adrian Mitręga, Krzysztof Paj±k
Adres wydawniczy: Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2021
Opis fizyczny: S. 138-154
p-ISBN: 978-83-8017-375-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000688/11157
Autorzy: Danuta KaĽmierczak.
Tytuł: Projekt jako metoda szkoleniowa / Danuta KaĽmierczak
¬ródło: W: Edukacja w ¶wiecie VUCA : szanse, wyzwania, zagrożenia / pod redakcj± Danuty KaĽmierczak, Janusza Ropskiego, Olgi Wasiuty i Waldemara Zakrzewskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2021
Opis fizyczny: S. 267-285
p-ISBN: 978-83-66269-58-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000689/11157
Autorzy: Małgorzata Kłósek, Andrzej Kuropatnicki, Joanna Bronikowska.
Tytuł: Propolis i jego zastosowanie w medycynie i stomatologii - historia i aktualny stan wiedzy (badania kliniczne) / Małgorzata Kłósek, Andrzej K. Kuropatnicki, Joanna Bronikowska
¬ródło: W: Badania naukowe i aplikacyjne flawonoidów : praca zbiorowa / pod redakcj± Marii Kopacz, Janusza Pusza, Jana Kalembkiewicza
Adres wydawniczy: Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2021
Opis fizyczny: S. 63-74
p-ISBN: 978-83-7934-452-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000690/11157
Autorzy: Ewa Radomska.
Tytuł: Przedsiębiorstwa społeczne Sprawiedliwego Handlu w aspekcie istoty, ewolucji i trendów rozwojowych ruchu społeczno-ekonomicznego Fair Trade / Ewa Radomska
¬ródło: W: Ekonomia i przedsiębiorczo¶ć społeczna : w kierunku poszukiwania efektywnych, innowacyjnych sposobów rozwi±zywania problemów społecznych i ¶rodowiskowych / redakcja naukowa: Ewa Radomska, Janina Pach, Paweł Nowak
Adres wydawniczy: Warszawa : CeDeWu, 2021
Opis fizyczny: S. 77-103
p-ISBN: 978-83-8102-454-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000691/11157
Autorzy: Dorota Wantuch-Matla, Sławomir Dorocki.
Tytuł: Przeobrażenia i rozwój przestrzeni publicznych Krynicy-Zdroju w kontek¶cie zróżnicowania potrzeb mieszkańców i kuracjuszy w latach 2004-2019 / Dorota Wantuch-Matla, Sławomir Dorocki
¬ródło: W: Uzdrowiska nadmorskie w Europie (XIX-XXI w.) w kontek¶cie porównawczym / pod redakcj± Bożeny Płonki-Syroki, Pawła Brzegowego, Sławomira Dorockiego i Andrzeja Syroki
Adres wydawniczy: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2021
Opis fizyczny: S. 419-445
p-ISBN: 978-83-62563-75-3
Seria: (Kultura Uzdrowiskowa w Europie ; t. 13)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000692/11157
Autorzy: Adam P±zik.
Tytuł: Przepis karny : [Art. 122] / Adam P±zik
¬ródło: W: Ustawy autorskie : komentarze. T. 2, prawo autorskie i prawa pokrewne, ochrona baz danych, zbiorowe zarz±dzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi / redakcja naukowa Ryszard Markiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021
Opis fizyczny: S. 2923-2924
p-ISBN: 978-83-8187-851-7
Uwagi: Ustawa z 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarz±dzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000693/11157
Autorzy: Adam P±zik.
Tytuł: Przepisy zmieniaj±ce, przej¶ciowe i dostosowuj±ce oraz przepis końcowy : [Art. 123 - Art. 126] / Adam P±zik
¬ródło: W: Ustawy autorskie : komentarze. T. 2, prawo autorskie i prawa pokrewne, ochrona baz danych, zbiorowe zarz±dzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi / redakcja naukowa Ryszard Markiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021
Opis fizyczny: S. 2925-2927
p-ISBN: 978-83-8187-851-7
Uwagi: Ustawa z 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarz±dzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000694/11157
Autorzy: Anna ¦lósarz.
Tytuł: Przesilenie fabuł a literatura dziecięca po 1989 roku / Anna ¦lósarz
¬ródło: W: Folklor, literatura dziecięca i nie tylko : księga jubileuszowa dedykowana profesor Jolancie Ługowskiej / redakcja naukowa Bogusław Bednarek, Anna Gemra, Ryszard Waksmund
Adres wydawniczy: Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Towarzystwo O¶wiatowe, 2021
Opis fizyczny: S. 345-361
p-ISBN: 978-83-7977-684-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000695/11157
Autorzy: Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, Tomasz Szybisty.
Tytuł: Przyczynek do biografii artystycznej ks. Bronisława Mazura, ostatniego projektanta witraży do ko¶cioła Mariackiego w Krakowie / Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, Tomasz Szybisty
¬ródło: W: Jako serce po¶rodku ciała… : kultura artystyczna ko¶cioła Mariackiego w Krakowie / pod red. Marka Walczaka i Agaty Wolskiej
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Naukowe "Societas Vistulana", 2021
Opis fizyczny: S. 317-322
p-ISBN: 978-83-65548-61-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000696/11157
Autorzy: Bożena Wójtowicz.
Tytuł: Przyroda przed i po reformie - zmiany zakresu tre¶ci kształcenia / Bożena Wójtowicz
¬ródło: W: O ciekawo¶ci poznawczej w edukacji przyrodniczej / pod redakcj± Józefa Krawczyka, Ilony Żeber-Dzikowskiej i Jakuba Macieja Łubockiego
Adres wydawniczy: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo O¶wiatowe, 2021
Opis fizyczny: S. 51-65
p-ISBN: 978-83-7977-648-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:697/11157
Autorzy: Małgorzata Nodzyńska-Moroń.
Tytuł: Przyrodnicza edukacja pozaformalna - preferencje uczniów / Małgorzata Nodzyńska-Moroń
¬ródło: W: O ciekawo¶ci poznawczej w edukacji przyrodniczej / pod redakcj± Józefa Krawczyka, Ilony Żeber-Dzikowskiej, Jakuba Macieja Łubockiego
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnicza "Atut" - Wrocławskie Wydawnictwo O¶wiatowe, 2021
Opis fizyczny: S. 295-306
p-ISBN: 978-83-7977-648-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:698/11157
Autorzy: Wojciech Sadkowski, Krzysztof Sala.
Tytuł: Quality costs in historical hospitality services : Case study of the Sycamore Manor Hotel / Wojciech Sadkowski, Krzysztof Sala
¬ródło: W: Proceedings of the 11th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy : Entrepreneurship and Management / edited by Adam P. Balcerzak, Ilona Pietryka
Adres wydawniczy: Olsztyn : Instytut Badań Gospodarczych, 2021
Opis fizyczny: S. 128-136
p-ISBN: 978-83-65605-43-6
Typ publikacji: PRO
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:699/11157
Autorzy: Maria Ko¶ciółek, Arkadiusz Pisarek.
Tytuł: Realia dwudziestu lat do¶wiadczeń realizacji prawa do edukacji dzieci i młodzieży z głębok± niepełnosprawno¶ci± intelektualn± w Polsce / Maria Ko¶ciółek, Arkadiusz Pisarek
¬ródło: W: Specyfika funkcjonowania osób z niepełnosprawno¶ci± intelektualn± w kontek¶cie aktualnych badań psychologicznych i pedagogicznych / redakcja Michał Gacek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 183-210
p-ISBN: 978-83-8084-771-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1088)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000700/11157
Autorzy: Sabina Sanetra-Półgrabi.
Tytuł: Refleksje nad bezpieczeństwem transgranicznym jako polityk± publiczn± / Sabina Sanetra-Półgrabi
¬ródło: W: Edukacja w ¶wiecie VUCA : charakterystyka ¶rodowiska bezpieczeństwa / pod redakcj± Danuty KaĽmierczak, Janusza Ropskiego, Olgi Wasiuty i Waldemara Zakrzewskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2021
Opis fizyczny: S. 195-212
p-ISBN: 978-83-66269-57-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000701/11157
Autorzy: Adam Korzeniowski, Małgorzata Tęczyńska-Kęska.
Tytuł: Relacje i do¶wiadczenia mistrz-uczeń w kontek¶cie pracy dyrygenta akademickich zespołów muzycznych / Adam Korzeniowski, Małgorzata Tęczyńska-Kęska
¬ródło: W: Proces edukacyjny - tradycja i współczeno¶c w dobie płynnej rzeczywisto¶ci : "Wołyńskie Ateny" w przestrzeni historycznej, edukacyjnej i artystycznej. Czę¶ć 1 / redakcja naukowa Teresa Żebrowska, Beata Sufa
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 23-34
p-ISBN: 978-83-8084-809-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Repozytorium UP:702/11157
Autorzy: Józefa Matejek.
Tytuł: Rodzinna piecza zastępcza - organizacja - wsparcie i strategie rozwoju / Józefa Matejek
¬ródło: W: Rodzina i rodzicielstwo : trudno¶ci - zagrożenia - wyzwania - priorytety / [redakcja Monika Lewicka]
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2021
Opis fizyczny: S. 141-158
p-ISBN: 978-83-8018-415-2
e-ISBN: (e-book) 978-83-8018-416-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:703/11157
Autorzy: Krzysztof Trębski, Józef Młyński.
Tytuł: Rola counselingu (poradnictwa) w radzeniu sobie ze stresem emigracyjnym a bezpieczeństwo zdrowotne rodziny / Krzysztof Trębski, Józef Młyński
¬ródło: W: Poradnictwo rodzinne na emigracji : teoria i praktyka / redakcja naukowa Zdzisław Struzik, Józef Młyński, Władysław Szewczyk
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego : Instytut Papieża Jana Pawła II, 2021
Opis fizyczny: S. 177-192
p-ISBN: 978-83-8090-873-4
p-ISBN: 978-83-65198-87-7
Seria: (Rozprawy i Monografie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000704/11157
Autorzy: Alicja Kabała.
Tytuł: Rola percepcji wzrokowej w pracy nad artykulacj± / Alicja Kabała
¬ródło: W: Od zmysłu wzroku do praktyki logopedycznej / redakcja merytoryczna Marta Korendo, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2021
Opis fizyczny: S. 129-140
p-ISBN: 978-83-7624-183-8
Seria: (Nowa Logopedia ; t. 9)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000705/11157
Autorzy: Elżbieta Rożej-Pabijan, Joanna Kajzer-Bonk.
Tytuł: Rola rodzinnych spacerów edukacyjnych w podnoszeniu efektywno¶ci kształcenia przyrodniczego / Elżbieta Rożej-Pabijan, Joanna Kajzer-Bonk
¬ródło: W: O ciekawo¶ci poznawczej w edukacji przyrodniczej / pod redakcj± Józefa Krawczyka, Ilony Żeber-Dzikowskiej i Jakuba Macieja Łubockiego
Adres wydawniczy: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo O¶wiatowe, 2021
Opis fizyczny: S. 307-318
p-ISBN: 978-83-7977-648-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:706/11157
Autorzy: Paulina Szel±g.
Tytuł: Rola wybranych organizacji międzynarodowych w pokonfliktowych w procesie rozwoju zawodowego kadr w organizacjach systemu bezpieczeństwa narodowego w ¶wiecie VUCA : przypadek Kosowa / Paulina Szel±g
¬ródło: W: Edukacja w ¶wiecie VUCA : charakterystyka ¶rodowiska bezpieczeństwa / pod redakcj± Danuty KaĽmierczak, Janusza Ropskiego, Olgi Wasiuty i Waldemara Zakrzewskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2021
Opis fizyczny: S. 171-194
p-ISBN: 978-83-66269-57-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000707/11157
Autorzy: Adam P±zik.
Tytuł: Roszczenie(?) z art. 79 RODO jako ¶rodek ochrony przed bezprawnym przetwarzaniem danych osobowych z wykorzystaniem nowych technologii / Adam P±zik
¬ródło: W: Prawo sztucznej inteligencji i nowych technologii / redakcja naukowa: Bogdan Fischer, Adam P±zik, Marek ¦wierczyński
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021
Opis fizyczny: S. 447-464
p-ISBN: 978-83-8246-660-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:708/11157
Autorzy: Grzegorz Nieć.
Tytuł: Rozkwit i upadek czeskiej ksi±żki - w czterysta lat od bitwy pod Biał± Gór± (1620) / Grzegorz Nieć
¬ródło: W: Ksi±żki maj± swoj± historię : studia ofiarowane Profesor Barbarze Bieńkowskiej / pod redakcj± naukow± Jacka Puchalskiego przy współpracy Elżbiety Maruszak, Mikołaja Ochmańskiego, Doroty Pietrzkiewicz i Katarzyny Seroki
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2021
Opis fizyczny: S. 144-161
p-ISBN: 978-83-65741-67-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000709/11157
Autorzy: Zdzisława Orłowska-Popek.
Tytuł: Rozpoznawanie cało¶ci podczas wczesnej nauki czytania / Zdzisława Orłowska-Popek
¬ródło: W: Od zmysłu wzroku do praktyki logopedycznej / redakcja merytoryczna Marta Korendo, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2021
Opis fizyczny: S. 181-196
p-ISBN: 978-83-7624-183-8
Seria: (Nowa Logopedia ; t. 9)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000710/11157
Autorzy: Dominika Dzik.
Tytuł: Rozwijanie kompetencji różnojęzycznej / Dominika Dzik
¬ródło: W: Nauczanie dzieci języków obcych : globalne wyzwania, lokalne rozwi±zania / pod red. Joanny Rokity-Ja¶kow i Katarzyny Nosidlak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: S. 81-97
p-ISBN: 978-83-8084-547-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 999)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:711/11157
Autorzy: Iwona Czaja-Chudyba, Maria Janas.
Tytuł: Rozwijanie, ukierunkowanie i wspieranie (RUW) - sposoby stymulowania ucznia zdolnego w edukacji wczesnoszkolnej / Iwona Czaja-Chudyba, Maria Janas
¬ródło: W: Proces edukacyjny - tradycja i współczeno¶c w dobie płynnej rzeczywisto¶ci : "Wołyńskie Ateny" w przestrzeni historycznej, edukacyjnej i artystycznej. Czę¶ć 1 / redakcja naukowa Teresa Żebrowska, Beata Sufa
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 83-92
p-ISBN: 978-83-8084-809-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Repozytorium UP:712/11157
Autorzy: Ewa Brzdęk.
Tytuł: Rozwój komunikacji - prawidłowo¶ci, wskaĽniki i sygnały ostrzegawcze w 1. roku życia dziecka / Ewa Brzdęk
¬ródło: W: Zabawa w ocenie rozwoju małego dziecka : Konteksty teoretyczne i praktyczne, 1. rok życia / redakcja Elżbieta Lubińska-Ko¶ciółek Tamara Cierpiałowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 140-156
p-ISBN: 978-83-8084-653-1
e-ISBN: 978-83-8084-654-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:713/11157
Autorzy: Jagoda Cieszyńska-Rożek.
Tytuł: Rozwój mowy w warunkach bilingwizmu / Jagoda Cieszyńska-Rożek
¬ródło: W: Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna. T. 1, Rozwój sprawno¶ci językowych : podstawowe problemy logopedyczne / redakcja naukowa Aneta Domagała, Urszula Mirecka
Adres wydawniczy: Gdańsk : Harmonia Universalis, 2021
Opis fizyczny: S. 307-328
p-ISBN: 978-83-7744-213-5
Seria: (Logopedia XXI Wieku)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]714/11157
Autorzy: Elżbieta Lubińska-Ko¶ciółek.
Tytuł: Rozwój poznawczy - prawidłowo¶ci, wskaĽniki i sygnały ostrzegawcze w 1. roku życia / Elżbieta Lubińska-Ko¶ciółek
¬ródło: W: Zabawa w ocenie rozwoju małego dziecka : Konteksty teoretyczne i praktyczne, 1. rok życia / redakcja Elżbieta Lubińska-Ko¶ciółek Tamara Cierpiałowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 121-139
p-ISBN: 978-83-8084-653-1
e-ISBN: 978-83-8084-654-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:715/11157
Autorzy: Tamara Cierpiałowska.
Tytuł: Rozwój sensomotoryczny - prawidłowo¶ci, wskaĽniki i sygnały ostrzegawcze w 1. roku życia dziecka / Tamara Cierpiałowska
¬ródło: W: Zabawa w ocenie rozwoju małego dziecka : Konteksty teoretyczne i praktyczne, 1. rok życia / redakcja Elżbieta Lubińska-Ko¶ciółek Tamara Cierpiałowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 79-104
p-ISBN: 978-83-8084-653-1
e-ISBN: 978-83-8084-654-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:716/11157
Autorzy: Sylwia Niemiec.
Tytuł: Rozwój społeczno-emocjonalny - prawidłowo¶ci, wskaĽniki i sygnały ostrzegawcze w 1. roku życia / Sylwia Niemiec
¬ródło: W: Zabawa w ocenie rozwoju małego dziecka : Konteksty teoretyczne i praktyczne, 1. rok życia / redakcja Elżbieta Lubińska-Ko¶ciółek Tamara Cierpiałowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 105-120
p-ISBN: 978-83-8084-653-1
e-ISBN: 978-83-8084-654-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:717/11157
Autorzy: Robert Faracik.
Tytuł: Russian Heritage in Alaska / Robert Faracik
¬ródło: W: Minorities in the USA : past and present / edited by Kamila Ziółkowska-Weiss
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: S. 127-137
p-ISBN: 978-83-8084-635-7
e-ISBN: 978-8084-636-4
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1027)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:718/11157
Autorzy: Grzegorz Dutka.
Tytuł: Rybnickie inicjatywy na rzecz wsparcia adaptacji i integracji ukraińskich imigrantów : Stowarzyszenie "17-tka" jako główny aktor w lokalnym polu imigracyjnym / Grzegorz Dutka
¬ródło: W: Granice, pogranicza i dalej - niekończ±ca się przygoda : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Kurczowi / redakcja Marcin Dębicki, Kamilla Dolińska, Justyna Kajta, Julita Makaro, Natalia NiedĽwiedzka-Iwańczak, Elżbieta Opiłowska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2021
Opis fizyczny: S. 340-356
p-ISBN: 978-83-66849-25-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000719/11157
Autorzy: Paweł Sporek.
Tytuł: Rzadko na moich wargach... : Jana Kasprowicza jako głos sprzeciwu wobec profanacji idei patriotycznej i afirmacja umiłowania rodzimego kraju / Paweł Sporek
¬ródło: W: Powrót do Ojczyzny? : patriotyzm wobec nowych czasów : kontynuacje i poszukiwania / redakcja naukowa Cezary Smuniewski, Paweł Sporek
Wydanie: 2 popr. i posz.
Adres wydawniczy: Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR : Wydawnictwo Instytutu Nauki o Polityce, 2021
Opis fizyczny: S. 139-154
p-ISBN: 978-83-955068-7-1
Seria: (Monografie Instytutu Nauki o Polityce)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000720/11157
Autorzy: Jarosław Pietrzak.
Tytuł: Rzymski dwór Marii Kazimiery d'Arquien Sobieskiej w latach 1699-1714 w ¶wietle metrykaliów i danych Ľródłowo-biograficznych / Jarosław Pietrzak
¬ródło: W: Dwór kobiecy w Rzeczypospolitej XVII i XVIII / pod redakcj± Bożeny Popiołek, Anny Penkały-Jastrzębskiej i Konrada Pyzla
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2021
Opis fizyczny: S. 33-85
p-ISBN: 978-83-66269-54-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:721/11157
Autorzy: Sabina Nowak.
Tytuł: Samoocena w procesie uczenia się dzieci na podstawie opinii i obserwacji nauczycieli / Sabina Nowak
¬ródło: W: Nauczanie dzieci języków obcych : globalne wyzwania, lokalne rozwi±zania / pod red. Joanny Rokity-Ja¶kow i Katarzyny Nosidlak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: S. 98-120
p-ISBN: 978-83-8084-547-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 999)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:722/11157
Autorzy: Grażyna Aondo-Akaa.
Tytuł: Samostanowienie osób z niepełnosprawno¶ci± jako imperatyw procesu edukacji i rehabilitacji / Grażyna Aondo-Akaa
¬ródło: W: Współczesne tendencje w rehabilitacji osób z niepełnosprawno¶ci± / redakcja naukowa Piotr Majewicz
Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2021
Opis fizyczny: S. 91-107
p-ISBN: 978-83-8084-703-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 1060)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:723/11157
Autorzy: Marcin Mazgaj.
Tytuł: Samozarz±dzaj±ce spółki oparte na sztucznej inteligencji. Analiza z uwzględnieniem problematyki "spółki bez wspólnika" w ¶wietle rozwoju autonomicznych systemów w prawie korporacyjnym / Marcin Mazgaj
¬ródło: W: Prawo sztucznej inteligencji i nowych technologii / redakcja naukowa: Bogdan Fischer, Adam P±zik, Marek ¦wierczyński
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021
Opis fizyczny: S. 409-422
p-ISBN: 978-83-8246-660-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:724/11157
Autorzy: Mariusz Cembruch-Nowakowski.
Tytuł: Satelitarny rachunek kultury jako metoda okre¶lania ekonomicznego znaczenia działalno¶ci kulturalnej / Mariusz Cembruch-Nowakowski
¬ródło: W: Badania w sektorze kultury. Przyszło¶ć i zmiana / red. Agnieszka Konior, Olga Kosińska, Anna Pluszyńska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Attyka, 2021
Opis fizyczny: S. 61-83
p-ISBN: 978-83-65644-81-7
Seria: (Biblioteka Zarz±dzania Kultur± ; T. XXII)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000725/11157
Autorzy: Jacek Szmańda, Karol Witkowski, Piotr J. Gierszewski, Małgorzata Luc, Milan Lehotský, Ján Novotný.
Tytuł: Sedymentacja mad w dolinach żwirodennych rzek anastomozuj±cych - przykład Dunaju (na Słowacji) i dolnej Skawy / Jacek Szmańda, Karol Witkowski, Piotr Gierszewski, Małgorzata Luc, Milan Lehotský, Jan Novotný
¬ródło: W: RzeĽba terenu w różnych strefach morfoklimatycznych / pod redakcj± Elżbiety Gorczycy, Anny Michno, Jolanty ¦więchowicz
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2021
Opis fizyczny: S. 487-502
p-ISBN: 978-83-64089-72-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000726/11157
Autorzy: Artur Piskorz.
Tytuł: Selling England by the Pound, czyli jak kino dziedzictwa i komedia romantyczna lecz± postimperialn± traumę / Artur Piskorz
¬ródło: W: Monografia miło¶ci : redakcja Alicja Helman, Andrzej Pitrus
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2021
Opis fizyczny: S. 35-65
p-ISBN: 978-83-233-4993-8
e-ISBN: 978-83-233-7227-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000727/11157
Autorzy: Renata Żurawska-Żyła, Katarzyna Tomaszek, Iga Biadon.
Tytuł: Siła wiary w siebie, społeczn± równo¶ć i ¶wiat sprawiedliwy : wybrane wyznaczniki niepokoju egzystencjalnego w dobie pandemii COVID-19 / Renata Żurawska-Żyła, Katarzyna Tomaszek, Iga Biadon
¬ródło: W: Zaraza... : choroby i epidemie w czasach dawnych i współcze¶nie / redakcja Karol Łukomiak
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph Diana Łukomiak, 2021
Opis fizyczny: S. 99-129
p-ISBN: 978-83-66035-79-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000728/11157
Autorzy: Adam P±zik.
Tytuł: Skargi : [Art. 94 - Art. 95] / Adam P±zik
¬ródło: W: Ustawy autorskie : komentarze. T. 2, prawo autorskie i prawa pokrewne, ochrona baz danych, zbiorowe zarz±dzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi / redakcja naukowa Ryszard Markiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021
Opis fizyczny: S. 2850-2853
p-ISBN: 978-83-8187-851-7
Uwagi: Ustawa z 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarz±dzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000729/11157
Autorzy: Marzena Lelek-Kratiuk.
Tytuł: Skazani na przemoc? : Ofiary oraz sprawcy przemocy z niepełnosprawno¶ci± intelektualn± / Marzena Lelek-Kratiuk
¬ródło: W: Specyfika funkcjonowania osób z niepełnosprawno¶ci± intelektualn± w kontek¶cie aktualnych badań psychologicznych i pedagogicznych
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 141-166
p-ISBN: 978-83-8084-771-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1088)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000730/11157
Autorzy: Żaneta Mrożek.
Tytuł: Skuteczno¶ć funkcjonowania ratownictwa medycznego w systemie bezpieczeństwa państwa / Żaneta Mrożek
¬ródło: W: 10 lat Nauk o Bezpieczeństwie : potencjał, problematyka, perspektywy / redakcja naukowa Piotr Swoboda, Agnieszka Polończyk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2021
Opis fizyczny: S. 924-951
p-ISBN: 978-83-7730-557-7
Seria: (Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe. Uwarunkowania, konteksty, perspektywy ; t. 3)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000731/11157
Autorzy: Patryk Mazurek.
Tytuł: SLAM for Mobile Robot Platform using ultrasonic and compass sensor / Patryk Mazurek
¬ródło: W: Znaczenie badań ¶cisłych i przyrodniczych prowadzonych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w rozwoju nauk / redakcja naukowa Grzegorz Formicki, Jacek Szmańda
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 173-181
p-ISBN: 978-83-8084-673-9
e-ISBN: 978-83-8084-674-6
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1048)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:732/11157
Autorzy: Paulina Kwa¶niewska-Urban.
Tytuł: Służ±c dwóm panom - włosko¶ć komedii Goldoniego z polskiej perspektywy : o przekładzie Sługi dwóch panów autorstwa Jana Polewki / Paulina Kwa¶niewska-Urban
¬ródło: W: Sperimentare ed esprimere l'italianità : aspetti letterari e culturali / a cura di Tomasz Kaczmarek, Dominika Kobylska, Katarzyna Kowalik e Stefano Cavallo
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021
Opis fizyczny: S. 269-284
p-ISBN: 978-83-8220-478-0
e-ISBN: 978-83-8220-479-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000733/11157
Autorzy: Anna Penkała-Jastrzębska.
Tytuł: Służba na kobiecym dworze magnackim : przyczynek do analizy zagadnienia w ¶wietle rejestrów dworskich Anny Katarzyny z Sanguszków Radziwiłłowej / Anna Penkała-Jastrzębska
¬ródło: W: Dwór kobiecy w Rzeczypospolitej XVII i XVIII / pod redakcj± Bożeny Popiołek, Anny Penkały-Jastrzębskiej i Konrada Pyzla
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2021
Opis fizyczny: S. 155-175
p-ISBN: 978-83-66269-54-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI: