Wynik wyszukiwania

Zapytanie: PRO
Liczba odnalezionych rekordów: 11492

ZMIANA FORMATU  |  DRUKUJ  |  POBIERZ  |  NOWE ZAPYTANIE1/11492

Autorzy: Katarzyna Dormus.
Tytuł: "Rozprawy z Dziejów O¶wiaty" (1958-2023) / Katarzyna Dormus
¬ródło: W: Historia wychowania u progu XXI wieku : potrzeby badań naukowych i wyzwania edukacyjne / redakcja naukowa Andrzej Meissner, Ryszard ¦lęczka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UKEN, 2024
Opis fizyczny: S. 183-195
p-ISBN: 978-83-68020-19-9
Seria: (Prace Monograficzne / UKEN ; 1186)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:2/11492
Autorzy: Grzegorz Sudoł.
Tytuł: Aktywno¶ć społeczno-kulturalna seniorów jako odpowiedĽ na zachodz±ce przemiany demograficzne rynku pracy / Grzegorz Sudoł
¬ródło: W: Praca - rynek pracy - kariera zawodowa : implikacje teoretyczno-empiryczne / redakcja naukowa: Magdalena Piorunek, Stefan M. Kwiatkowski, Norbert G. Pikuła
Adres wydawniczy: Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2024
Opis fizyczny: S. 175-192
p-ISBN: 978-83-232-4251-2
Seria: (Psychologia i Pedagogika ; 364)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0003/11492
Autorzy: Grzegorz Krawiec.
Tytuł: Art. 65-71 [Bezpieczeństwo przemysłowe] / Grzegorz Krawiec
¬ródło: W: Ochrona informacji niejawnych : komentarz / redakcja naukowa Agnieszka Ziółkowska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2024
Opis fizyczny: S. 274-301
p-ISBN: 978-83-8358-279-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:4/11492
Autorzy: Andrzej Kozera.
Tytuł: Bezpieczeństwo ekologiczne w zarz±dzaniu kryzysowym / Andrzej Kozera
¬ródło: W: Ponidzie. T. 6, Cywilizacja, kultura, tożsamo¶ć / pod redakcj± Andrzeja Kozery
Adres wydawniczy: Pinczów : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych w Pińczowie, 2024
Opis fizyczny: S. 271-282
p-ISBN: 978-83-62150-24-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Repozytorium UP:5/11492
Autorzy: Zdzisława Orłowska-Popek, Katarzyna Sedivy-M±czka.
Tytuł: Brak umiejętno¶ci czytania a trudno¶ci w uczeniu się na etapie wczesnoszkolnym i w starszym wieku szkolnym / Zdzisława Orłowska-Popek, Katarzyna Sedivy-M±czka
¬ródło: W: Trudno¶ci w czytaniu i pisaniu : wyzwania logopedyczne / redakcja naukowa Aldona Kocyła-Łukasiewicz
Adres wydawniczy: Siedlce : Uniwersytet w Siedlcach : Wydawnictwo Naukowe UwS, 2024
Opis fizyczny: S. 147-165
p-ISBN: 978-83-67922-55-5
e-ISBN: 978-83-67922-56-2
Seria: (Logopedia - Teoria - Praktyka ; nr 5)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0006/11492
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Ciernista droga uczonego : szkic biografii naukowej Stanisława Ko¶ciałkowskiego / Mariusz Wołos
¬ródło: W: II Rzeczpospolita : historia i konteksty : księga pami±tkowa z okazji Jubileuszu urodzin i pracy naukowej Profesora Janusza Farysia / redakcja naukowa Tomasz Sikorski, Henryk Walczak, Adam W±tor
Adres wydawniczy: Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2024
Opis fizyczny: S. 357-392
p-ISBN: 978-83-7972-694-3
e-ISBN: 978-83-7972-695-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:7/11492
Autorzy: Krzysztof Chaczko, Norbert Pikuła, Teresa Zbyrad, Beata Ziębińska.
Tytuł: Deinstytucjonalizacja wsparcia seniorów / Krzysztof Chaczko, Norbert Pikuła, Teresa Zbyrad, Beata Ziębińska
¬ródło: W: Ogólnopolska diagnoza w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie 16 województw Polski : raport z badań / redakcja: Mirosław Grewiński, Joanna Lizut, Paweł Rabiej
Adres wydawniczy: Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2024
Opis fizyczny: S. 277-302
p-ISBN: 978-83-8017-519-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:8/11492
Autorzy: Żaneta Mrożek.
Tytuł: Działalno¶ć organizacji międzynarodowych na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego ludno¶ci / Żaneta Mrożek
¬ródło: W: Wybrane problemy bezpieczeństwa państwa na przełomie XX I XXI wieku / redakcja naukowa Andrzej Żebrowski, Izabela Szkurłat
Adres wydawniczy: Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku, 2024
Opis fizyczny: S. 63-91
p-ISBN: 978-83-7467-389-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.0009/11492
Autorzy: Karolina Jarosz.
Tytuł: Ekonomia społeczna miejscem rozwoju zawodowego osób młodych / Karolina Jarosz
¬ródło: W: Praca - rynek pracy - kariera zawodowa : implikacje teoretyczno-empiryczne / redakcja naukowa: Magdalena Piorunek, Stefan M. Kwiatkowski, Norbert G. Pikuła
Adres wydawniczy: Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2024
Opis fizyczny: S. 81-92
p-ISBN: 978-83-232-4251-2
Seria: (Psychologia i Pedagogika ; 364)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00010/11492
Autorzy: Isabel Röskau-Rydel, Jan Rydel.
Tytuł: Erste private Initiativen der höheren Bildung sowie der professionellen Ausbildung in Krankenpflege für Frauen in Krakau von 1868 bis 1918 / Isabel Röskau-Rydel, Jan Rydel
¬ródło: W: Vom Meer zu den Bergen : Festschrift für Marija Wakounig / Christoph Augustynowicz, Ferdinand Kühnel (Hg.)
Adres wydawniczy: Wien : LIT, 2024
Opis fizyczny: S. 295-304
p-ISBN: 978-3-643-51181-2
e-ISBN: 978-3-643-66181-4
Seria: (Austria: Forschung und Wissenschaft. Geschichte ; Bd. 20)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: GER
Punktacja MNiSW: 20.00011/11492
Autorzy: Ryszard ¦lęczka.
Tytuł: Geneza powstania i główne kierunki działalno¶ci Towarzystwa Historii Edukacji / Ryszard ¦lęczka
¬ródło: W: Historia wychowania u progu XXI wieku : potrzeby badań naukowych i wyzwania edukacyjne / redakcja naukowa Andrzej Meissner, Ryszard ¦lęczka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UKEN, 2024
Opis fizyczny: S. 109-117
p-ISBN: 978-83-68020-19-9
Seria: (Prace Monograficzne / UKEN ; 1186)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:12/11492
Autorzy: Grzegorz Krawiec.
Tytuł: Kilka uwag o charakterze postępowania kontrolnego… prowadzonego przez Rzecznika Praw Obywatelskich / Grzegorz Krawiec
¬ródło: W: Stosowanie prawa administracyjnego : księga jubileuszowa prof. Andrzeja Matana / redakcja naukowa Grzegorz Łaszczyca
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2024
Opis fizyczny: S. 562-575
p-ISBN: 978-83-8358-093-7
Seria: (Księgi jubileuszowe)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:13/11492
Autorzy: Anna Szkolak-Stępień.
Tytuł: Matczyna rekonstrukcja płci nauczyciela wczesnej edukacji - proces wyłaniania się teorii ugruntowanej (résumé z badań własnych) / Anna Szkolak-Stępień
¬ródło: W: Dyskursy (o) edukacji równo¶ciowej / pod redakcj± naukow± Grzegorza Piekarskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2024
Opis fizyczny: S. 249-261
p-ISBN: 978-83-66990-91-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:14/11492
Autorzy: Andrzej Kozera.
Tytuł: Ochrona dziedzictwa kulturowego w administracji publicznej / Andrzej Kozera
¬ródło: W: Ponidzie. T. 6, Cywilizacja, kultura, tożsamo¶ć / pod redakcj± Andrzeja Kozery
Adres wydawniczy: Pinczów : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych w Pińczowie, 2024
Opis fizyczny: S. 261-270
p-ISBN: 978-83-62150-24-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Repozytorium UP:15/11492
Autorzy: Ryszard ¦lęczka.
Tytuł: Ogólnopolski Konkurs Prac Magisterskich i Doktorskich z Historii Edukacji : nagroda im. Profesora Czesława Majorka / Ryszard ¦lęczka
¬ródło: W: Historia wychowania u progu XXI wieku : potrzeby badań naukowych i wyzwania edukacyjne / redakcja naukowa Andrzej Meissner, Ryszard ¦lęczka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UKEN, 2024
Opis fizyczny: S. 241-247
p-ISBN: 978-83-68020-19-9
Seria: (Prace Monograficzne / UKEN ; 1186)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:16/11492
Autorzy: Bożena Popiołek.
Tytuł: Pier¶cienie, bransolety, rękawiczki i wachlarze w szlacheckich regestrach zakupów i inwentarzach ruchomo¶ci jako wyraz osiemnastowiecznej mody i prestiżu / Bożena Popiołek
¬ródło: W: Jak na dłoni / pod redakcj± Małgorzaty Wrze¶niak i Norberta Mojżyna
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2024
Opis fizyczny: S. 243-270
p-ISBN: 978-83-8281-418-7
e-ISBN: 978-83-8281-419-4
Seria: (Rzeczy Piękne ; t.9)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00017/11492
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Piłsudczycy w kuluarach paryskiej konferencji pokojowej / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Ład wersalski i zmiany terytorialne w Europie po I wojnie ¶wiatowej / redakcja naukowa Zbigniew Girzyński, Jarosław Kłaczkow
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Instytutu De Republica, 2024
Opis fizyczny: S. 393-416
p-ISBN: 978-83-67253-80-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00018/11492
Autorzy: Katarzyna Białożyt-Wielonek.
Tytuł: Polskie uwarunkowania długoterminowych staży zagranicznych w kontek¶cie europejskiego projektu pt. "Strengthening VET professionals for promoting cross-border mobility in apprenticeships" / Katarzyna Białożyt-Wielonek
¬ródło: W: Praca - rynek pracy - kariera zawodowa : implikacje teoretyczno-empiryczne / redakcja naukowa: Magdalena Piorunek, Stefan M. Kwiatkowski, Norbert G. Pikuła
Adres wydawniczy: Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2024
Opis fizyczny: S. 93-105
p-ISBN: 978-83-232-4251-2
Seria: (Psychologia i Pedagogika ; 364)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00019/11492
Autorzy: Stefan Bielański.
Tytuł: Polskie XIX-wieczne spojrzenie na włosk± my¶l polityczn± epoki Renesansu : Edwarda Lubowskiego analiza porównawcza dzieł Niccola Machiavellego i Francesca Guicciardiniego / Stefan Bielański
¬ródło: W: Dyskretny urok teorii : księga jubileuszowa Tadeusza Biernata / od redakcj± Jakuba Biernata i Marcina Pieni±żka
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM, 2024
Opis fizyczny: S. 109-131
p-ISBN: 978-83-67491-36-5
e-ISBN: 978-83-67491-37-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00020/11492
Autorzy: Krzysztof Kloc.
Tytuł: Powstanie, wypadki, wydarzenia, zamieszki? : przegl±d historiografii dotycz±cej krakowskiego listopada 1923 roku / Krzysztof Kloc
¬ródło: W: Rok 1923 w Krakowie / pod redakcj± Zdzisława Nogi
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Miło¶ników Historii i Zabytków Krakowa : Księgarnia Akademicka, 2024
Opis fizyczny: S. 9-26
p-ISBN: 978-83-8368-084-2
e-ISBN: 978-83-8368-085-9
Seria: (Kraków w Dziejach Narodu ; nr 41)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00021/11492
Autorzy: Jarosław Pietrzak.
Tytuł: Przestępstwa i zbrodnie w życiu dworzan królowej Marii Kazimiery d'Arquien w Rzymie w latach 1699-1714 / Jarosław Pietrzak
¬ródło: W: Rzeczpospolita, Europa i ¶wiat : b interakcje dyplomatyczne i dworskie w epoce nowożytnej (XVI - XVIII w.) : studia dedykowane Profesorowi Ryszardowi Skowronowi / redakcja Aleksandra Barwicka-Makula, Paweł Duda, Dorota Magdalena Gregorowicz, Oskar Rojewski
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Cum Laude Lech Krzyżanowski, 2024
Opis fizyczny: S. 365-375
p-ISBN: 978-83-63904-75-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00022/11492
Autorzy: Ewa Młynarczyk.
Tytuł: Rzeczownik bieda i jego derywaty w leksyce kulinarnej / Ewa Młynarczyk
¬ródło: W: Miasto : przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. 9 / pod red. Małgorzaty ¦więcickiej i Moniki Peplińskiej
Adres wydawniczy: Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2024
Opis fizyczny: S. 47-59
p-ISBN: 978-83-8018-602-6
e-ISBN: 978-83-8018-603-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00023/11492
Autorzy: Andrzej Kozera.
Tytuł: Społeczeństwo Ponidzia w tradycji patriotycznej walki o niepodległo¶ć, Cz. 6 / Andrzej Kozera
¬ródło: W: Ponidzie. T. 6, Cywilizacja, kultura, tożsamo¶ć / pod redakcj± Andrzeja Kozery
Adres wydawniczy: Pinczów : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych w Pińczowie, 2024
Opis fizyczny: S. 309-456
p-ISBN: 978-83-62150-24-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Repozytorium UP:24/11492
Autorzy: Katarzyna Jagielska.
Tytuł: ¦cieżki edukacyjne a ¶cieżki zawodowe pokolenia Z / Katarzyna Jagielska
¬ródło: W: Praca - rynek pracy - kariera zawodowa : implikacje teoretyczno-empiryczne / redakcja naukowa: Magdalena Piorunek, Stefan M. Kwiatkowski, Norbert G. Pikuła
Adres wydawniczy: Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2024
Opis fizyczny: S. 49-64
p-ISBN: 978-83-232-4251-2
Seria: (Psychologia i Pedagogika ; 364)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00025/11492
Autorzy: Zdzisław Noga.
Tytuł: W epoce wczesnonowożytnej (1550-1772) / Zdzisław Noga
¬ródło: W: Laskowa : dzieje wsi i gminy do 1989 roku / pod redakcj± Zdzisława Nogi
Adres wydawniczy: Laskowa : Gminny O¶rodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej ; Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2024
Opis fizyczny: S. 95-178
p-ISBN: 978-83-8368-031-6
e-ISBN: 978-83-8368-032-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:26/11492
Autorzy: Konrad Meus.
Tytuł: W nowej rzeczywisto¶ci : lata międzywojnia (1919-1939) / Konrad Meus
¬ródło: W: Laskowa : dzieje wsi i gminy do 1989 roku / pod redakcj± Zdzisława Nogi
Adres wydawniczy: Laskowa : Gminny O¶rodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej ; Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2024
Opis fizyczny: S. 287-340
p-ISBN: 978-83-8368-031-6
e-ISBN: 978-83-8368-032-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:27/11492
Autorzy: Krzysztof Kloc.
Tytuł: W okresie tzw. Polski Ludowej (1945-1989) / Krzysztof Kloc
¬ródło: W: Laskowa : dzieje wsi i gminy do 1989 roku / pod redakcj± Zdzisława Nogi
Adres wydawniczy: Laskowa : Gminny O¶rodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej ; Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2024
Opis fizyczny: S. 423-496
p-ISBN: 978-83-8368-031-6
e-ISBN: 978-83-8368-032-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:28/11492
Autorzy: Konrad Meus.
Tytuł: W państwie Habsburgów (1772-1914) / Konrad Meus
¬ródło: W: Laskowa : dzieje wsi i gminy do 1989 roku / pod redakcj± Zdzisława Nogi
Adres wydawniczy: Laskowa : Gminny O¶rodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej ; Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2024
Opis fizyczny: S. 179-264
p-ISBN: 978-83-8368-031-6
e-ISBN: 978-83-8368-032-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:29/11492
Autorzy: Żaneta Mrożek.
Tytuł: Wdrażanie systemów zarz±dzania jako¶ci± w podmiotach leczniczych dla zwiększenia poczucia bezpieczeństwa pacjentów / Żaneta Mrożek
¬ródło: W: Wybrane problemy bezpieczeństwa państwa na przełomie XX I XXI wieku / redakcja naukowa Andrzej Żebrowski, Izabela Szkurłat
Adres wydawniczy: Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku, 2024
Opis fizyczny: S. 93-121
p-ISBN: 978-83-7467-389-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00030/11492
Autorzy: Konrad Meus.
Tytuł: Wielka Wojna (1914-1918) / Konrad Meus
¬ródło: W: Laskowa : dzieje wsi i gminy do 1989 roku / pod redakcj± Zdzisława Nogi
Adres wydawniczy: Laskowa : Gminny O¶rodek Kultury, Sportu i Turystyki w Laskowej ; Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2024
Opis fizyczny: S. 265-286
p-ISBN: 978-83-8368-031-6
e-ISBN: 978-83-8368-032-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:31/11492
Autorzy: Ewa Fogelzang-Adler.
Tytuł: Wizerunek kobiet pracuj±cych zawodowo propagowany na łamach czasopisma "Przyjaciółka" w latach 1948-1951 / Ewa Fogelzang-Adler
¬ródło: W: Ponidzie. T. 6, Cywilizacja, kultura, tożsamo¶ć / pod redakcj± Andrzeja Kozery
Adres wydawniczy: Pinczów : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych w Pińczowie, 2024
Opis fizyczny: S. 125-138
p-ISBN: 978-83-62150-24-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Repozytorium UP:32/11492
Autorzy: Ryszard ¦lęczka.
Tytuł: Wydawnictwa: bibliografie, słowniki oraz seriei Ľródła do historii wychowania / Ryszard ¦lęczka
¬ródło: W: Historia wychowania u progu XXI wieku : potrzeby badań naukowych i wyzwania edukacyjne / redakcja naukowa Andrzej Meissner, Ryszard ¦lęczka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UKEN, 2024
Opis fizyczny: S. 63-76
p-ISBN: 978-83-68020-19-9
Seria: (Prace Monograficzne / UKEN ; 1186)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:33/11492
Autorzy: Norbert Pikuła.
Tytuł: Zadania nauczyciela współczesnej szkoły z perspektywy emerytowanych nauczycieli / Norbert G. Pikuła
¬ródło: W: Praca - rynek pracy - kariera zawodowa : implikacje teoretyczno-empiryczne / redakcja naukowa: Magdalena Piorunek, Stefan M. Kwiatkowski, Norbert G. Pikuła
Adres wydawniczy: Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2024
Opis fizyczny: S. 133-144
p-ISBN: 978-83-232-4251-2
Seria: (Psychologia i Pedagogika ; 364)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00034/11492
Autorzy: Andrzej Kozera.
Tytuł: Zasady bezpieczeństwa w ochronie dóbr komunalnych / Andrzej Kozera
¬ródło: W: Ponidzie. T. 6, Cywilizacja, kultura, tożsamo¶ć / pod redakcj± Andrzeja Kozery
Adres wydawniczy: Pinczów : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych w Pińczowie, 2024
Opis fizyczny: S. 139-155
p-ISBN: 978-83-62150-24-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Repozytorium UP:35/11492
Autorzy: Agnieszka Tajak-Bobek.
Tytuł: Znaczenie pracy dla osadzonych w zakładach karnych / Agnieszka Tajak-Bobek
¬ródło: W: Praca - rynek pracy - kariera zawodowa : implikacje teoretyczno-empiryczne / redakcja naukowa: Magdalena Piorunek, Stefan M. Kwiatkowski, Norbert G. Pikuła
Adres wydawniczy: Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2024
Opis fizyczny: S. 163-174
p-ISBN: 978-83-232-4251-2
Seria: (Psychologia i Pedagogika ; 364)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00036/11492
Autorzy: Joanna M. Łukasik.
Tytuł: "Stawanie się" nauczycielem w perspektywie "wspólnoty praktyki" / Joanna M. Łukasik
¬ródło: W: Praca - rynek pracy - kariera zawodowa : implikacje teoretyczno-empiryczne / redakcja naukowa: Magdalena Piorunek, Stefan M. Kwiatkowski, Norbert G. Pikuła
Adres wydawniczy: Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2024
Opis fizyczny: S. 119-132
p-ISBN: 978-83-232-4251-2
Seria: (Psychologia i Pedagogika ; 364)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:37/11492
Autorzy: Jacek Rozmus.
Tytuł: "Nie można zaprzeczyć, że jest mieszańcem" : o Pegazie w twórczo¶ci Stanisława Czycza oraz o tropach rumaka skrzydlatego w malarstwie i literaturze XX w. (Marian Siwek, Zbigniew Herbert, Tadeusz Różewicz, Andrzej Bursa) / Jacek Rozmus
¬ródło: W: Stanisław Czycz za bram± gasn±cego sierpnia / redakcja Jacek Rozmus, Dorota Niedziałkowska, Tomasz Ryrych
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2023
Opis fizyczny: S. 51-72
p-ISBN: 978-83-8084-921-1
e-ISBN: 978-83-8084-922-8
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1150)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:38/11492
Autorzy: Tomasz Ryrych.
Tytuł: "Pod Twoj± obronę" : o antropologiczno-kulturoznawczej symbolice kszeszowickiej kapliczki w opowiadaniach Stanisława Czycza / Tomasz Ryrych
¬ródło: W: Stanisław Czycz za bram± gasn±cego sierpnia / redakcja Jacek Rozmus, Dorota Niedziałkowska, Tomasz Ryrych
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2023
Opis fizyczny: S. 125-140
p-ISBN: 978-83-8084-921-1
e-ISBN: 978-83-8084-922-8
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1150)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:39/11492
Autorzy: Tomasz Ryrych.
Tytuł: "Zmory" Emila Zegadłowicza na tle innych ¶rodkowoeuropejskich powie¶ci adolescencyjnych / Tomasz Ryrych
¬ródło: W: Rozmaite oblicza młodo¶ci : literatura - kultura - język / redakcja naukowa Barbara Bandzarewicz
Adres wydawniczy: Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2023
Opis fizyczny: S. 63-75
p-ISBN: 9788367922401
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00040/11492
Autorzy: Alicja Ungeheuer-Goł±b, Katarzyna W±dolny-Tatar.
Tytuł: (Zmienna) kondycja poezji dla dzieci w drugiej połowie XX i w XXI wieku / Alicja Ungeheuer-Goł±b, Katarzyna W±dolny-Tatar
¬ródło: W: Od rymu do wiersza : refleksja nad poezj± dla dzieci w drugiej połowie XX i XXI wieku / redakcja naukowa Alicja Ungeheuer-Goł±b, Katarzyna W±dolny-Tatar
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2023
Opis fizyczny: S. 7-23
p-ISBN: 978-83-8084-869-6
e-ISBN: 978-83-8084-870-2
Seria: (Literatura i kultura dla dzieci i młodzieży (twórcy - tematy - konwencje) ; t. 5)
Seria: (Prace Monograficzne ; nr 1138)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00041/11492
Autorzy: Jarosław Jastrzębski.
Tytuł: 2. Flotylla Lotnicza Japońskiej Marynarki Wojennej w okresie wojny na Pacyfiku / Jarosław Jastrzębski
¬ródło: W: Z dziejów flot wojennych : od hiszpańskich Habsburgów po brytyjskich Windsorów / pod redakcj± Romana Kochnowskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 239-275
p-ISBN: 978-83-8084-956-6
e-ISBN: 978-83-8084-956-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1162)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:42/11492
Autorzy: Józef Brynkus.
Tytuł: Administracyjna rehabilitacja nauczycieli powiatu wadowickiego w latach 1956-1958 / Józef Brynkus
¬ródło: W: Nauczyciele polscy w przestrzeni zawodowej, społecznej i politycznej lat 1945-1999 / redakcja naukowa Arnold Kłonczyński, Anna Siekierska
Adres wydawniczy: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2023
Opis fizyczny: S. 55-85
p-ISBN: 978-83-8206-515-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00043/11492
Autorzy: Barbara Pietryga-Szkarłat.
Tytuł: Aktywno¶ć fizyczna oraz formy spędzania czasu wolnego młodzieży studiuj±cej / Barbara Pietryga-Szkarłat
¬ródło: W: Współczesne przestrzenie aktywno¶ci młodzieży / redakcja naukowa Mariusz Gajewski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo «scriptum» : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2023
Opis fizyczny: S. ..
p-ISBN: 978-83-67586-73-3
e-ISBN: 978-83-63241-94-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:44/11492
Autorzy: Edyta Osękowska.
Tytuł: Aktywno¶ć twórcza jako jeden z czynników stymuluj±cych rozwój dziecka / Edyta Osękowska
¬ródło: W: Wspomaganie funkcjonowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z trudno¶ciami rozwojowymi / redakcja naukowa: Anna Michalczyk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ignatianum w Krakowi, 2023
Opis fizyczny: S. 111-124
p-ISBN: 978-83-7614-594-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00045/11492
Autorzy: Mateusz Szast.
Tytuł: Alkohol i skutki jego spożywania w zakresie relacji rodzinnych - analiza indywidualnego przypadku / Mateusz Szast
¬ródło: W: Problemy i wyzwania rodziny oraz szkoły w czasie pandemii COVID-19 / redakcja naukowa Anna Strumińska-Doktór, Małgorzata Przybysz-Zaremba
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2023
Opis fizyczny: S. 31-47
p-ISBN: 978-83-8180-714-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00046/11492
Autorzy: Beata Kołodziejczyk-Mróz, Piotr Majcher.
Tytuł: Analiza ludzkiej kondycji na podstawie powie¶ci Miasto ¶lepców José Saramago / Beata Kołodziejczyk-Mróz, Piotr Majcher
¬ródło: W: Lekarz w czasach zarazy. T. 1, Studia z dziejów literatury i medycyny / redakcja Ewa Baum, Edward Białek, Dariusz Lewera, Krzysztof Wronecki
Adres wydawniczy: Wrocław : Quaestio, 2023
Opis fizyczny: S. 205-213
p-ISBN: 978-83-65815-55-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00047/11492
Autorzy: Artur Jach-Chrz±szcz.
Tytuł: Analiza stanu bezpieczeństwa energetycznego Polski i Węgier w następstwie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego / Artur Jach-Chrz±szcz
¬ródło: W: Polityka - wojskowo¶ć - bezpieczeństwo : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia działalno¶ci naukowej Profesora Romana Kochnowskiego / pod redakcj± Tomasza Skrzyńskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 446-455
p-ISBN: 978-83-8084-939-6
e-ISBN: 978-83-8084-940-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1157)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00048/11492
Autorzy: Andrzej Michalak.
Tytuł: Angela Merkel a niemiecka polityka imigracyjna : socjologia odporno¶ci społecznej / Andrzej Michalak
¬ródło: W: Migracje i uchodĽstwo ludno¶ci - trendy, problemy, wyzwania / redakcja: Paulina Szymczyk, Iwona Domina
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2023
Opis fizyczny: S. 142-149
p-ISBN: 978-83-67104-94-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00049/11492
Autorzy: Bogdan Fischer.
Tytuł: Art. 15 [Koszty zwi±zane z udostępnieniem informacji] / Bogdan Fischer
¬ródło: W: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz / redakcja naukowa Agnieszka Piskorz-Ryń, Marlena Sakowska-Baryła
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2023
Opis fizyczny: S. 385-387
p-ISBN: 978-83-8328-899-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:50/11492
Autorzy: Bogdan Fischer.
Tytuł: Art. 6 [Przedmiot informacji publicznej] pkt. 8-9 ; pkt. 22 / Bogdan Fischer
¬ródło: W: Ustawa o dostępie do informacji publicznej : komentarz / redakcja naukowa Agnieszka Piskorz-Ryń, Marlena Sakowska-Baryła
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2023
Opis fizyczny: S. 259-265
p-ISBN: 978-83-8328-899-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:51/11492
Autorzy: Mateusz Szast.
Tytuł: Aspiracje życiowe młodzieży / Mateusz Szast
¬ródło: W: Jaka jest współczesna młodzież? / redaktor Piotr T. Nowakowski
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2023
Opis fizyczny: S. 171-186
p-ISBN: 978-83-67385-37-4
e-ISBN: 978-83-67385-38-1
Seria: (Współczesne problemy wychowania ; t. 1)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:52/11492
Autorzy: Elżbieta Sroka.
Tytuł: Badania marketingowe w bibliotekach i ich otoczeniu / Elżbieta Sroka
¬ródło: W: Marketing w działalno¶ci bibliotecznej / pod redakcj± naukow± Mai Wojciechowskiej
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2023
Opis fizyczny: S. 124-156
e-ISBN: 978-83-89316-82-0
Seria: (Nauka, Dydaktyka, Praktyka)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00053/11492
Autorzy: Tomasz Korban.
Tytuł: Bank von Danzig (1923-1939) i jego zwi±zki z Polsk± / Tomasz Korban
¬ródło: W: Studia z historii najnowszej Polski. T.5 / pod redakcj± Sylwii Szyc
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja ¦cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2023
Opis fizyczny: S. 67-79
p-ISBN: 978-83-8229-814-7
e-ISBN: 978-83-8229-815-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:54/11492
Autorzy: Sebastian Stankiewicz.
Tytuł: Beaty Stankiewicz model realizmu = The Beata Stankiewicz Model of Realism / Sebastian Stankiewicz
¬ródło: W: Beata Stankiewicz / redakcja/ managing editor: Martyna Sobczyk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo BUNKIER, 2023
Opis fizyczny: S. 42-50 ; 51-61
p-ISBN: 978-83-62224-91-3
Uwagi: Publikacja nierecenzowana.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL55/11492
Autorzy: Andrzej Kozera.
Tytuł: Bezpieczeństwo ekologiczne w zarz±dzaniu kryzysowym / Andrzej Kozera
¬ródło: W: Polityka - wojskowo¶ć - bezpieczeństwo : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia działalno¶ci naukowej Profesora Romana Kochnowskiego / pod redakcj± Tomasza Skrzyńskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 456-467
p-ISBN: 978-83-8084-939-6
e-ISBN: 978-83-8084-940-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1157)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00056/11492
Autorzy: Ewa Durek.
Tytuł: Bezpieczeństwo konsumentów w sieci - studium przypadku na przykładzie województwa małopolskiego 2017-20022 / Ewa Durek
¬ródło: W: Prawa konsumenta : wczoraj, dzi¶ i jutro / / redakcja Piotr Kukuryk, Krzysztof Podgórski, Elżbieta Sługocka-Krupa
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2023
Opis fizyczny: S. 51-59
p-ISBN: 978-83-8291-816-8
e-ISBN: 978-83-8291-817-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00057/11492
Autorzy: Andrzej Kozera.
Tytuł: Bezpieczeństwo kulturowe Polski / Andrzej Kozera
¬ródło: W: Polska bezpieczna czy nie? : służby specjalne - wojsko - dyplomacja w XX i XXI wieku / redakcja naukowa Malwina Siewier
Adres wydawniczy: Częstochowa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, 2023
Opis fizyczny: S. 703-716
p-ISBN: 978-83-66536-79-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00058/11492
Autorzy: Renata Fr±czek.
Tytuł: Biblioteka Politechniki ¦l±skiej - organizacja pracy wobec nowych wyzwań / Renata Fr±czek
¬ródło: W: Biblioteka w przestrzeni, przestrzeń w bibliotece : materiały konferencji jubileuszowej z okazji 100-lecia Biblioteki Głównej AGH Kraków 22-23 wrze¶nia 2022 r. / redakcja naukowa: Anna Chadaj, Agnieszka Podrazik, Stanisław Skórka, Justyna Stanek-Kapcia
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo AGH, 2023
Opis fizyczny: S. 193-207
p-ISBN: 978-83-67427-59-3
e-ISBN: 978-83-67427-43-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00059/11492
Autorzy: Andrzej Kozera.
Tytuł: Biografie / Andrzej Kozera
¬ródło: W: Ponidzie. T. 2, Cywilizacja, kultura, tożsamo¶ć / pod redakcj± Andrzeja Kozery
Adres wydawniczy: Pinczów : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych w Pińczowie, 2023
Opis fizyczny: S. 263-454
p-ISBN: 978-83-62150-21-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Repozytorium UP:60/11492
Autorzy: Agnieszka Domagała-Kręcioch.
Tytuł: Błędy w cieniu sukcesu życiowego / Agnieszka Domagała-Kręcioch
¬ródło: W: Sukces życiowy w społeczeństwie osi±gnięć / redakcja naukowa Tomasz Ł±czek
Adres wydawniczy: Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2023
Opis fizyczny: S. 49-65
p-ISBN: 978-83-67580-61-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00061/11492
Autorzy: Izabela Glac, Wojciech Glac.
Tytuł: Bo życie czasem bywa zbyt trudne… wspomaganie rodzin dzieci do¶wiadczaj±cych choroby przewlekłej - wybrane aspekty społeczne i prawne / Izabela Glac, Wojciech Glac
¬ródło: W: Wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych marginalizacj± w ¶rodowisku rodzinnym : konteksty teoretyczne i praktyczne rozwi±zania / redakcja naukowa Katarzyna Plutecka i Anna Gagat-Matuła
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 201-223
p-ISBN: 978-83-8084-959-4
e-ISBN: 978-83-8084-960-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1164)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00062/11492
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Brückner i Bogurodzica - rozwi±zywanie zagadki / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: W: Aleksander Brückner - sylwetka uczonego / redaktor Janusz S. Gruchała
Adres wydawniczy: Kraków : Fundacja Panteon Narodowy, 2023
Opis fizyczny: S. 42-54
p-ISBN: Brak
Uwagi: Publikacja nierecenzowana.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL63/11492
Autorzy: Przemysław Wywiał.
Tytuł: Budowa odporno¶ci państwa na zagrożenia jako nowy cel strategiczny w strategii bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej / Przemysław Wywiał
¬ródło: W: Polityka - wojskowo¶ć - bezpieczeństwo : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia działalno¶ci naukowej Profesora Romana Kochnowskiego / pod redakcj± Tomasza Skrzyńskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 569-579
p-ISBN: 978-83-8084-939-6
e-ISBN: 978-83-8084-940-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1157)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00064/11492
Autorzy: Barbara Węglarz.
Tytuł: Budżet partycypacyjny w Polsce / Barbara Węglarz
¬ródło: W: Teoretyczna i praktyczna problematyka przedsiębiorczo¶ci / redakcja naukowa Karol Juszka, Ryszard Kozioł
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UKEN, 2023
Opis fizyczny: S. 159-173
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1172)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:65/11492
Autorzy: Marcin Kęska.
Tytuł: Charakterystyka konstytucyjnych organów władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy s±downiczej na Ukrainie / Marcin Kęska
¬ródło: W: Pomoc społeczna i służby ratownicze w obliczu wojny w Ukrainie / redakcja naukowa: Beata Ziębińska, Józef Młyński, Ewelina Zdebska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2023
Opis fizyczny: S. 13-26
p-ISBN: 978-83-67586-60-3
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego ; 19)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00066/11492
Autorzy: Ewa Radomska.
Tytuł: Chińskie prawo dotycz±ce inwestycji zagranicznych : w kierunku poprawy otoczenia prawno-instytucjonalnego dla inwestorów zagranicznych / Ewa Radomska
¬ródło: W: Uwarunkowania rozwoju państw Dalekiego Wschodu : wybrane problemy / redakcja naukowa Joanna Marszałek-Kawa, Renata Podgórzańska
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2023
Opis fizyczny: S. 89-126
p-ISBN: 978-83-8180-672-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00067/11492
Autorzy: Jerzy Rajman.
Tytuł: Chłopi ¶l±scy przyjmuj±cy prawo miejskie Krakowa w latach 1392-1506 / Jerzy Rajman
¬ródło: W: Miasto i wie¶ na przestrzeni dziejów w Europie ¦rodkowej ze szczególnym uwzględnieniem Górnego ¦l±ska / redakcja naukowa Antoni Barciak
Adres wydawniczy: Katowice ; Zabrze : Studio Noa, 2023
Opis fizyczny: S. 88-95
p-ISBN: 978-83-66055-38-4
Seria: (Kultura Europy ¦rodkowej ; T. 25)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00068/11492
Autorzy: Sylwester Bębas.
Tytuł: Cyberzagrożenia a bezpieczne zachowania w Internecie / Sylwester Bębas
¬ródło: W: Budowanie poczucia bezpieczeństwa w czasach pandemii orazzagrożenia terroryzmen i wojn± / redakcja naukowa Ewa Jasiuk, Anna Chochowska
Adres wydawniczy: Warszawa : Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, 2023
Opis fizyczny: S. 200-219
p-ISBN: 978-83-66723-65-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:69/11492
Autorzy: Łukasz Czarnecki.
Tytuł: Cypr / Łukasz Czarnecki
¬ródło: W: Status ustrojowy prokuratury oraz status prawny prokuratora we współczesnych państwach w kontek¶cie zapobiegania przestępczo¶ci, jej przyczynom i uwarunkowaniom na tle prawnoporównawczym. T. IV / redakcja naukowa Artur Trubalski, Andrzej Pogłódek
Adres wydawniczy: Warszawa : Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwo¶ci, 2023
Opis fizyczny: S. 105-140
p-ISBN: 978-83-66454-77-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:70/11492
Autorzy: Łukasz Kozera.
Tytuł: Cywilizacja słowiańska / Łukasz Kozera
¬ródło: W: Ponidzie. T. 2, Cywilizacja, kultura, tożsamo¶ć / pod redakcj± Andrzeja Kozery
Adres wydawniczy: Pinczów : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych w Pińczowie, 2023
Opis fizyczny: S. 39-47
p-ISBN: 978-83-62150-21-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Repozytorium UP:71/11492
Autorzy: Agata Bernat, Barbara Barańska.
Tytuł: Czworok±ty i ich podziały / Agata Bernat, Barbara Barańska
¬ródło: W: Perspektywa fenomenologiczna w badaniu zagadnień matematycznych / redakcja Barbara Barańska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2023
Opis fizyczny: S. 24-54
p-ISBN: 978-83-8084-927-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00072/11492
Autorzy: Stanisław Skórka.
Tytuł: Czy bibliotekarze będę jeszcze potrzebni? : obszary kompetencji przyszłych pracowników bibliotek akademickich / Stanisław Skórka
¬ródło: W: Biblioteka w przestrzeni, przestrzeń w bibliotece : materiały konferencji jubileuszowej z okazji 100-lecia Biblioteki Głównej AGH Kraków 22-23 wrze¶nia 2022 r. / redakcja naukowa: Anna Chadaj, Agnieszka Podrazik, Stanisław Skórka, Justyna Stanek-Kapcia
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo AGH, 2023
Opis fizyczny: S. 41-53
p-ISBN: 978-83-67427-59-3
e-ISBN: 978-83-67427-43-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00073/11492
Autorzy: Katarzyna Gurczyńska-Sady.
Tytuł: Czy logiczne partie Traktatu logiczno-filozoficznego wi±ż± się jako¶ z partiami filozoficznymi? / Katarzyna Gurczyńska-Sady
¬ródło: W: Zrozumieć postrzeganie i pojmowanie człowieka oraz ¶wiata : prace dedykowane Profesorowi Józefowi Bremerowi SJ z okazji 70-lecia urodzin / redakcja naukowa: Adam Jonkisz, Jacek Poznański SJ, Jolanta Koszteyn
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2023
Opis fizyczny: S. 441-452
p-ISBN: 978-83-7614-557-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00074/11492
Autorzy: Katarzyna Kruk-Junger.
Tytuł: Czym jest profesjonalizm w pracy tłumacza? : etyka vs. praktyka zawodowa / Katarzyna Kruk-Junger
¬ródło: W: Przestrzenie przekładu 7 / pod redakcj± Jolanty Lubochy-Kruglik, Oksany Małysy, Gabrieli Wilk, Anny Paszkowskiej
Adres wydawniczy: Katowice : "¦l±sk" Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe : Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, 2023
Opis fizyczny: S. 27-37
p-ISBN: 978-83-8183-170-3
Seria: (Studia o Przekładzie ; nr 52)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00075/11492
Autorzy: Kazimiera Juszka, Karol Juszka.
Tytuł: Czynniki efektywno¶ci przeprowadzenia konfrontacji / Kazimiera Juszka, Karol Juszka
¬ródło: W: Piękno kryminalistyki : księga jubileuszowa Profesora Józefa Wójcikiewicza / redakcja naukowa Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz Ryszard Krawczyk Dariusz Wilk
Adres wydawniczy: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2023
Opis fizyczny: S. 145-155
p-ISBN: 978-83-67153-47-8
e-ISBN: 978-83-67153-48-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00076/11492
Autorzy: Karol Juszka.
Tytuł: Czynniki efektywno¶ci przeprowadzenia okazania chroni±ce przedsiębiorczo¶ć w postępowaniu w sprawach o wykroczenie / Karol Juszka
¬ródło: W: Teoretyczna i praktyczna problematyka przedsiębiorczo¶ci / redakcja naukowa Karol Juszka, Ryszard Kozioł
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UKEN, 2023
Opis fizyczny: S. 57-78
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1172)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]77/11492
Autorzy: Kazimiera Juszka.
Tytuł: Czynniki efekywno¶ci konfrontacji w toku postępowania w sprawach o wykroczenia zwi±zanych z działalno¶ci± gospodarcz± / Kazimiera Juszka
¬ródło: W: Teoretyczna i praktyczna problematyka przedsiębiorczo¶ci / redakcja naukowa Karol Juszka, Ryszard Kozioł
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UKEN, 2023
Opis fizyczny: S. 15-29
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1172)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:78/11492
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Danuty Bieńkowskiej refleksje nad polszczyzn± biblijn± / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Na szlakach dawnej i współczesnej polszczyzny : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Danucie Bieńkowskiej / pod redakcj± Danuty Kowalskiej, Anny Lenartowicz-Zagrodnej, Magdaleny Pietrzak, Ewy WoĽniak
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023
Opis fizyczny: S. 55-67
p-ISBN: 978-83-8331-152-4
e-ISBN: 978-83-8331-153-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:79/11492
Autorzy: Urszula Kosielińska-Grabowska.
Tytuł: Demokracja i kapitalizm - Rossowskie ujęcie społecznych warunków demokracji / Urszula Kosielińska-Grabowska
¬ródło: W: Teoretyczna i praktyczna problematyka przedsiębiorczo¶ci / redakcja naukowa Karol Juszka, Ryszard Kozioł
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UKEN, 2023
Opis fizyczny: S. 31-55
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1172)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]80/11492
Autorzy: Dariusz Hyb¶.
Tytuł: Demoralizacja i przestępczo¶ć nieletnich tematem edukowania młodzieży i dorosłych / Dariusz Hyb¶
¬ródło: W: Wielowymiarowo¶ć edukacji XXI wieku. T. 4, Teoria i praktyka dla edukacji przedszkolnej i szkolnej / redakcja naukowa Anna Klim-Klimaszewska
Adres wydawniczy: Siedlce : Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego, 2023
Opis fizyczny: S. 209-218
p-ISBN: 978-83-66597-88-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00081/11492
Autorzy: Danuta KaĽmierczak.
Tytuł: Digital competencies for building social cohesion in the era of information wars / Danuta KaĽmierczak
¬ródło: W: Nauka o informacji w okresie zmian : nauka wobec współczesno¶ci : wojny informacyjne / red. Barbara Sosińska-Kalata, Piotr Tafiłowski
Adres wydawniczy: Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2023
Opis fizyczny: S. 46-62
p-ISBN: 978-83-67723-08-4
Seria: (Nauka, Dydaktyka, Praktyka)
Seria: (Miscellanea Informatologica Varsoviensia ; vol. 11)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.00082/11492
Autorzy: Zdzisław Noga.
Tytuł: Do Krakowa czy Lwowa? : przybysze z miast województwa sandomierskiego w wiekach od XV do XVI / Zdzisław Noga
¬ródło: W: Historia i dziedzictwo : księga jubileuszowa z okazji 45 rocznicy ¶więceń kapłańskich i 70 rocznicy urodzin ks. prof. dra hab. Jacka Urbana / pod redakcj± naukow± ks. Roberta Tyrały, Mariana Wolskiego, Józefa Kałużnego i Moniki Smyth
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe, 2023
Opis fizyczny: S. 141-156
p-ISBN: 9788363241773
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00083/11492
Autorzy: Andrzej Kozera.
Tytuł: Dobra kultury, ich ochrona i rola w państwie, wpływ globalizacji i regionalizmu na kulturę / Andrzej Kozera
¬ródło: W: Ponidzie. T. 2, Cywilizacja, kultura, tożsamo¶ć / pod redakcj± Andrzeja Kozery
Adres wydawniczy: Pinczów : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych w Pińczowie, 2023
Opis fizyczny: S. 135-175
p-ISBN: 978-83-62150-21-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Repozytorium UP:84/11492
Autorzy: Andrzej Serafin.
Tytuł: Dobro Platona : interpretacja fenomenologiczna / Andrzej Serafin
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć Platona : wykłady z Letniego Seminarium Platońskiego w Lanckoronie 2017-2020 / redakcja Andrzej Serafin, Michał Bizoń
Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, 2023
Opis fizyczny: S. 455-474
p-ISBN: 978-83-65787-91-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00085/11492
Autorzy: Bartosz Drzewiecki.
Tytuł: Dokumentacja wytwarzana przez ludzi nauki - archiwalia nieoczywiste / Bartosz Drzewiecki
¬ródło: W: Archiwalia nieoczywiste / pod redakcj± pod redakcj± Dariusza Magiera i Rafała Borychowskiego
Adres wydawniczy: Siedlce : Archiwum Państwowe w Siedlcach : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2023
Opis fizyczny: S. 177-187
p-ISBN: 978-83-950869-9-1
p-ISBN: 978-83-67162-70-8
Seria: (¦wiaty Archiwalne ; T. 2)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00086/11492
Autorzy: Anna Sołtys-Lelek, Beata Barabasz-Krasny, Katarzyna Możdżeń.
Tytuł: Doliny ojcowskie / Anna Sołtys-Lelek, Beata Barabasz-Krasny, Katarzyna Możdżeń
¬ródło: W: ¦ladami Mistrzów Miejsca fascynacji prekursorów polskiej geobotaniki
Adres wydawniczy: Warszawa : Polskie Towarzystwo Botaniczne, 2023
Opis fizyczny: S. 643-651
p-ISBN: 978-83-963503-2-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:87/11492
Autorzy: Ewelina Zdebska.
Tytuł: Domy pomocy społecznej w obliczu rozwoju usług społecznych / Ewelina Zdebska
¬ródło: W: Polityka społeczna i edukacyjna w kontek¶cie współczesnych wyzwań / pod redakcj± Katarzyny Gł±bickiej-Auleytner i Mirosława Grewińskiego
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM, 2023
Opis fizyczny: S. 113-122
p-ISBN: 978-83-67033-73-2
e-ISBN: 978-83-67033-74-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:88/11492
Autorzy: Ewa Durek.
Tytuł: Dwory i dworki powiatu pińczowskiego oraz ich wła¶ciciele w walce o niepodległo¶ć 1939-1945 / Ewa Durek
¬ródło: W: Ponidzie. T. 2, Cywilizacja, kultura, tożsamo¶ć / pod redakcj± Andrzeja Kozery
Adres wydawniczy: Pinczów : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych w Pińczowie, 2023
Opis fizyczny: S. 215-238
p-ISBN: 978-83-62150-21-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Repozytorium UP:89/11492
Autorzy: Małgorzata Ku¶nierz.
Tytuł: Dwujęzyczno¶ć w zespole Downa - dylematy terapeutyczne / Małgorzata Ku¶nierz
¬ródło: W: Wielojęzyczno¶ć : wyzwanie współczesnej logopedii / redakcja naukowa Sofia Kamińska
Adres wydawniczy: Siedlce : Uniwersytet w Siedlcach : Wydawnictwo Naukowe UwS, 2023
Opis fizyczny: S. 245-261
p-ISBN: 978-83-67922-30-2
e-ISBN: 978-83-67922-33-3
Seria: (Logopedia - Teoria - Praktyka ; nr 4)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00090/11492
Autorzy: Andrzej Kobiałka.
Tytuł: Dylematy pojęciowe zwi±zane z celami w badaniach naukowych / Andrzej Kobiałka
¬ródło: W: Badanie - dojrzewanie - rozwój : trafno¶ć i rzetelno¶ć badań naukowych / pod redakcj± Franciszka Szloska
Adres wydawniczy: Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ; Radom : Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji, 2023
Opis fizyczny: S. 189-198
p-ISBN: 978-83-7789-717-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00091/11492
Autorzy: Ewelina Zdebska, Paweł Rabiej.
Tytuł: Dylematy zwi±zane z deinstytucjonalizacj± i rozwojem usług społecznych / Ewelina Zdebska, Paweł Rabiej
¬ródło: W: Stulecie ustawy o opiece społecznej : od ochrony socjalnej do nowoczesnego systemu pomocy społecznej / redakcja naukowa Mirosław Grewiński, Joanna Lizut
Adres wydawniczy: Warszawa : Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa, 2023
Opis fizyczny: S. 393-404
p-ISBN: 978-83-8017-511-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00092/11492
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Dyplomacja sowiecka a paryska konferencja pokojowa w 1919 roku : (kilka refleksji) / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Polityka - wojskowo¶ć - bezpieczeństwo : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia działalno¶ci naukowej Profesora Romana Kochnowskiego / pod redakcj± Tomasza Skrzyńskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 182-195
p-ISBN: 978-83-8084-939-6
e-ISBN: 978-83-8084-940-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1157)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00093/11492
Autorzy: Arkadiusz Urbaniec.
Tytuł: Dyskurs wystawy muzealnej - wykorzystanie współczesnych teorii humanistyki i muzeologii w kreowaniu narracji historycznej / Arkadiusz Urbaniec
¬ródło: W: Turystyka wobec nowych wyzwań : współczesne kierunki kształcenia w akademickiej i szkolnej edukacji turystycznej / redakcja Bożena Popiołek, Natalia Bursiewicz, Urszula Kicińska, Anna Penkała-Jastrzębska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 215-227
p-ISBN: 978-83-8084-925-9
e-ISBN: 978-83-8084-926-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1153)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00094/11492
Autorzy: Magdalena Ryszka-Kurczab.
Tytuł: Dysputa w ¶redniowieczu : dysputa scholastyczna i dysputa erystyczna (obligationes) / Magdalena Ryszka-Kurczab
¬ródło: W: Debata : retoryka dla demokracji / pod redakcj± naukow± Agnieszki Budzyńskiej-Dacy, Ewy Modrzejewskiej
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2023
Opis fizyczny: S. 51-63
p-ISBN: 9788301231743
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00095/11492
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Działalno¶ć i dorobek samorz±du Krakowa w okresie autonomii galicyjskiej i w II Rzeczypospolitej / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Samorz±d krakowski w trzydziestolecie odrodzenia / pod redakcj± Zdzisława Nogi i Jacka Purchli
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Miło¶ników Historii i Zabytków Krakowa, 2023
Opis fizyczny: S. 21-46
p-ISBN: 978-83-967315-1-7
Seria: (Kraków w Dziejach Narodu)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00096/11492
Autorzy: Jan Ry¶.
Tytuł: Działalno¶ć Krajowego Zwi±zku Nauczycielstwa Ludowego (1905-1913) na rzecz podnoszenia kompetencji dydaktycznych nauczycieli galicyjskich / Jan Ry¶
¬ródło: W: Z badań nad tradycj± polskiej pedagogiki. T. VI, Historyczne aspekty dydaktyki / redakcja naukowa Elżbieta Magiera
Adres wydawniczy: Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2023
Opis fizyczny: S. 139-156
p-ISBN: 978-83-7972-584-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00097/11492
Autorzy: Marta Olszak, Paulina Rus.
Tytuł: Działalno¶ć Wojsk Obrony Terytorialnej w Polsce w ramach wspierania systemu bezpieczeństwa lokalnego / Marta Olszak, Paulina Rus
¬ródło: W: Polityka - wojskowo¶ć - bezpieczeństwo : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia działalno¶ci naukowej Profesora Romana Kochnowskiego / pod redakcj± Tomasza Skrzyńskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 468-482
p-ISBN: 978-83-8084-939-6
e-ISBN: 978-83-8084-940-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1157)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00098/11492
Autorzy: Józef Młyński, Marzena Socha.
Tytuł: Działania inkluzyjne i zarz±dzanie w usługach samorz±dowych Dębicy wobec uchodĽców ukraińskich / Józef Młyński, Marzena Socha
¬ródło: W: Pomoc społeczna i służby ratownicze w obliczu wojny w Ukrainie / redakcja naukowa: Beata Ziębińska, Józef Młyński, Ewelina Zdebska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2023
Opis fizyczny: S. 187-201
p-ISBN: 978-83-67586-60-3
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego ; 19)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.00099/11492
Autorzy: Grzegorz Sudoł.
Tytuł: Działania praktyczne w obszarze zarz±dzania kryzysowego zwi±zane z pocz±tkowym napływem uchodĽców wojennych z terenów Ukrainy na przykładzie miasta Tarnowa / Grzegorz K. Sudoł
¬ródło: W: Pomoc społeczna i służby ratownicze w obliczu wojny w Ukrainie / redakcja naukowa: Beata Ziębińska, Józef Młyński, Ewelina Zdebska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2023
Opis fizyczny: S. 157-174
p-ISBN: 978-83-67586-60-3
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego ; 19)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000100/11492
Autorzy: Anna Kolasińska.
Tytuł: Działania w zakresie edukacji zdalnej podejmowane przez muzea w okresie pandemii / Anna Kolasińska
¬ródło: W: Turystyka wobec nowych wyzwań : współczesne kierunki kształcenia w akademickiej i szkolnej edukacji turystycznej / redakcja Bożena Popiołek, Natalia Bursiewicz, Urszula Kicińska, Anna Penkała-Jastrzębska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 203-214
p-ISBN: 978-83-8084-925-9
e-ISBN: 978-83-8084-926-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1153)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000101/11492
Autorzy: Michał Głażewski.
Tytuł: Dziecko w dystopii : monstrum i współnik filozofów / Michał Głażewski
¬ródło: W: Utopia a edukacja. T. 6, Kulturowe i pedagogiczne konteksty póżnowczesnych wyobrażeń ¶wiata możliwego / redakcja Rafał Węgrzyn, Rafał Włodarczyk
Adres wydawniczy: Wrocław : Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskieg, 2023
Opis fizyczny: S. 181-206
p-ISBN: 978-83-62618-76-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:102/11492
Autorzy: Klaudia Rams.
Tytuł: Dziedzictwo kultury Kliszczaków w kontek¶cie edukacji regionalnej / Klaudia Rams
¬ródło: W: Turystyka wobec nowych wyzwań : współczesne kierunki kształcenia w akademickiej i szkolnej edukacji turystycznej / redakcja Bożena Popiołek, Natalia Bursiewicz, Urszula Kicińska, Anna Penkała-Jastrzębska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 257-270
p-ISBN: 978-83-8084-925-9
e-ISBN: 978-83-8084-926-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1153)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000103/11492
Autorzy: Agnieszka Słaby.
Tytuł: Dziedzictwo przemysłowe i turystyka postindustrialna jako element szkolnej edukacji historycznej / Agnieszka Słaby
¬ródło: W: Turystyka wobec nowych wyzwań : współczesne kierunki kształcenia w akademickiej i szkolnej edukacji turystycznej / redakcja Bożena Popiołek, Natalia Bursiewicz, Urszula Kicińska, Anna Penkała-Jastrzębska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 60-77
p-ISBN: 978-83-8084-925-9
e-ISBN: 978-83-8084-926-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1153)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000104/11492
Autorzy: Andrzej Kozera.
Tytuł: Dzieje powiatu pińczowskiego / Andrzej Kozera
¬ródło: W: Ponidzie. T. 2, Cywilizacja, kultura, tożsamo¶ć / pod redakcj± Andrzeja Kozery
Adres wydawniczy: Pinczów : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych w Pińczowie, 2023
Opis fizyczny: S. 49-82
p-ISBN: 978-83-62150-21-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Repozytorium UP:105/11492
Autorzy: Karolina Kozieł, Martyna Morel, Lidia Zaręba, Barbara Barańska.
Tytuł: Dzielenie przez ułamek zwykły / Karolina Kozieł, Martyna Morel, Lidia Zaręba, Barbara Barańska
¬ródło: W: Perspektywa fenomenologiczna w badaniu zagadnień matematycznych / redakcja Barbara Barańska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2023
Opis fizyczny: S. 123-142
p-ISBN: 978-83-8084-927-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000106/11492
Autorzy: Urszula Górka, Dominika Kuczera, Lidia Zaręba.
Tytuł: Dzielenie przez zero / Urszula Górka, Dominika Kuczera, Lidia Zaręba
¬ródło: W: Perspektywa fenomenologiczna w badaniu zagadnień matematycznych / redakcja Barbara Barańska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2023
Opis fizyczny: S. 104-122
p-ISBN: 978-83-8084-927-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000107/11492
Autorzy: Agnieszka Chłosta-Sikorska.
Tytuł: Edukacja historyczna na odległo¶ć / Agnieszka Chłosta-Sikorska
¬ródło: W: Dydaktyka historii : nowe perspektywy / redakcja naukowa Danuta Konieczka-¦liwińska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2023
Opis fizyczny: S. 253-282
p-ISBN: 978-83-012-3005-0
Seria: (Nowoczesne badania nad histori±)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:108/11492
Autorzy: Hubert Mazur.
Tytuł: Edukacja historyczna w archiwach / Hubert Mazur
¬ródło: W: Dydaktyka historii : nowe perspektywy / redakcja naukowa Danuta Konieczka-¦liwińska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2023
Opis fizyczny: S. 237-252
p-ISBN: 978-83-012-3005-0
Seria: (Nowoczesne badania nad histori±)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000109/11492
Autorzy: Danuta KaĽmierczak.
Tytuł: Edukacja jako pole współpracy cywilno-wojskowej w zakresie bezpieczeństwa państwa / Danuta KaĽmierczak
¬ródło: W: Organizacje proobronne jako kluczowy element edukacji na rzecz bezpieczeństwa / redakcja naukowa Danuta KaĽmierczak, Stanisław Lenard, Izabela Nowaczyk, Waldemar Zakrzewski
Adres wydawniczy: Gorzów Wielkoplski : Akademia im. Jakuba z Paradyża, 2023
Opis fizyczny: S. 51-64
p-ISBN: 978-83-67705-23-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000110/11492
Autorzy: Paulina Szyja.
Tytuł: Edukacja na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego / Paulina Szyja
¬ródło: W: Przedsiębiorczo¶ć społeczna wobec wyzwań gospodarki obiegu zamkniętego / redakcja naukowa Janina Pach, Katarzyna Kowalska, Elżbieta Szczygieł
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UKEN, 2023
Opis fizyczny: S. 283-294
p-ISBN: 978-83-68020-50-2
e-ISBN: 978-83-68020-51-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1199)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:111/11492
Autorzy: Agnieszka Ogrodnik-Kalita.
Tytuł: Elektroniczny sposób prowadzenia rejestracji stanu cywilnego jako ¶rodek ochrony jego niepodzielno¶ci przy uznaniu ojcostwa / Agnieszka Ogrodnik-Kalita
¬ródło: W: Prawo sztucznej inteligencji i nowych technologii 3 / redakcja naukowa Bogdan Fischer, Adam P±zik, Marek ¦wierczyński
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2023
Opis fizyczny: S. 49-68
p-ISBN: 978-83-8358-068-5
Seria: (Zagadnienia Prawne)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:112/11492
Autorzy: Piotr Swoboda.
Tytuł: Elementy wywiadu strategicznego w zadaniach wybranych służb systemu bezpieczeństwa państwa / Piotr Swoboda
¬ródło: W: Polska bezpieczna czy nie? : służby specjalne - wojsko - dyplomacja w XX i XXI wieku / redakcja naukowa Malwina Siewier
Adres wydawniczy: Częstochowa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, 2023
Opis fizyczny: S. 337-351
p-ISBN: 978-83-66536-79-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000113/11492
Autorzy: Ireneusz Drabik, Zbigniew Grzywna.
Tytuł: Environmental responsibility in the management of a power sector company in the conditions of sustainable development / Ireneusz Drabik, Zbigniew Grzywna
¬ródło: W: Przedsiębiorczo¶ć społeczna wobec wyzwań gospodarki obiegu zamkniętego / redakcja naukowa Janina Pach, Katarzyna Kowalska, Elżbieta Szczygieł
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UKEN, 2023
Opis fizyczny: S. 317-340
p-ISBN: 978-83-68020-50-2
e-ISBN: 978-83-68020-51-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1199)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:114/11492
Autorzy: Anna Szkolak-Stępień.
Tytuł: Etos nauczycielski i komunikacja pedagogiczna jako inauguracja uczniowskiego ¶wiata warto¶ci / Anna Szkolak-Stępień
¬ródło: W: Edukacja w XXI wieku - nowe wyzwania, warto¶ci i narzędzia / redakcja: Paulina Pomajda, Ewelina ChodĽko
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2023
Opis fizyczny: S. 7-16
p-ISBN: 978-83-67881-12-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:115/11492
Autorzy: Krystyna Latawiec.
Tytuł: Excentrycy Włodzimierza Kowalewskiego : powrót staromodnej narracji / Krystyna Latawiec
¬ródło: W: Proza polska przełomu XX i XXI wieku / pod redakcj± Dariusza Kuleszy
Adres wydawniczy: Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2023
Opis fizyczny: S. 109-128
p-ISBN: 978-83-7431-754-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000116/11492
Autorzy: Łukasz Kołoczek.
Tytuł: Filozofia Heideggera jako spór z platonizmem wyłożona / Łukasz Kołoczek
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć Platona : wykłady z Letniego Seminarium Platońskiego w Lanckoronie 2017-2020 / redakcja Andrzej Serafin, Michał Bizoń
Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, 2023
Opis fizyczny: S. 229-259
p-ISBN: 978-83-65787-91-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000117/11492
Autorzy: Jarosław Jastrzębski.
Tytuł: Flota pancerników drednotowych Austro-Węgier / Jarosław Jastrzębski
¬ródło: W: Polityka - wojskowo¶ć - bezpieczeństwo : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia działalno¶ci naukowej Profesora Romana Kochnowskiego / pod redakcj± Tomasza Skrzyńskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 274-285
p-ISBN: 978-83-8084-939-6
e-ISBN: 978-83-8084-940-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1157)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000118/11492
Autorzy: Jarosław Jastrzębski.
Tytuł: Flota pancerników drednotowych Państwa Słoweńców, Chorwatów i Serbów / Jarosław Jastrzębski
¬ródło: W: Polityka - wojskowo¶ć - bezpieczeństwo : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia działalno¶ci naukowej Profesora Romana Kochnowskiego / pod redakcj± Tomasza Skrzyńskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 286-294
p-ISBN: 978-83-8084-939-6
e-ISBN: 978-83-8084-940-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1157)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000119/11492
Autorzy: Jarosław Jastrzębski.
Tytuł: Flota pancerników drednotowych Ukraińskiej Marynarki Wojennej / Jarosław Jastrzębski
¬ródło: W: Z dziejów flot wojennych : od hiszpańskich Habsburgów po brytyjskich Windsorów / pod redakcj± Romana Kochnowskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 181-196
p-ISBN: 978-83-8084-956-6
e-ISBN: 978-83-8084-956-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1162)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:120/11492
Autorzy: Stefan Bielański.
Tytuł: Francesco Guicciardini jako historyk : zarys problematyki badawczej / Stefan Bielański
¬ródło: W: Dziedzictwo Renesansu : księga jubileuszowa dedykowana profesor Annie Klimkiewicz / pod redakcj± Jadwigi Miszalskiej, Weroniki Korzenieckiej, Romana Sosnowskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2023
Opis fizyczny: S. 37-47
p-ISBN: 978-83-8138-922-8
e-ISBN: 978-83-8138-923-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:121/11492
Autorzy: Alicja Rychlewska-Delimat.
Tytuł: François Villon - mizogin czy piewca kobiet? / Alicja Rychlewska-Delimat
¬ródło: W: Motywy wędrówki i kobiety w wybranych kontekstach / redakcja: Paulina Pomajdo, Ewelina ChodĽko
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2023
Opis fizyczny: S. 92-103
p-ISBN: 978-83-67104-80-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000122/11492
Autorzy: Dorota Murzyn.
Tytuł: Fundusze Unii Europejskiej jako katalizator zmian w przedsiębiorczo¶ci społecznej - w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego? / Dorota Murzyn
¬ródło: W: Przedsiębiorczo¶ć społeczna wobec wyzwań gospodarki obiegu zamkniętego / redakcja naukowa Janina Pach, Katarzyna Kowalska, Elżbieta Szczygieł
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UKEN, 2023
Opis fizyczny: S. 135-151
p-ISBN: 978-83-68020-50-2
e-ISBN: 978-83-68020-51-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1199)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:123/11492
Autorzy: Piotr Trojański.
Tytuł: Funkcje turystyczne i edukacyjne poobozowych miejsc pamięci w Polsce / Piotr Trojański
¬ródło: W: Turystyka wobec nowych wyzwań : współczesne kierunki kształcenia w akademickiej i szkolnej edukacji turystycznej / redakcja Bożena Popiołek, Natalia Bursiewicz, Urszula Kicińska, Anna Penkała-Jastrzębska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 228-244
p-ISBN: 978-83-8084-925-9
e-ISBN: 978-83-8084-926-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1153)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000124/11492
Autorzy: Piotr Majewicz.
Tytuł: Funkcjonowanie osób z niepełnosprawno¶ci± ruchow± w okresie wschodz±cej i wczesnej dorosło¶ci - perspektywa biopsychospołeczna / Piotr Majewicz
¬ródło: W: Inkluzja młodzieży akademickiej z niepełnosprawno¶ci± przez pryzmat potrzeb i barier=Inclusion of university students with disabilities through their needs and the barriers they face / redakcja Joanna Konarska, Monika Zabrocka
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza KAAFM, 2023
Opis fizyczny: S. 13-30
e-ISBN: 978-83-67491-28-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:125/11492
Autorzy: Michał Niezabitowski.
Tytuł: Gdy ¶wiat jest podzielony : rozterki historyka i muzealnika / Michał Niezabitowski
¬ródło: W: Historia jest polifoniczna : sztambuch Profesora Krzysztofa Zamorskiego / redakcja Marta Kurkowska-Budzan, Jakub Muchowski, Marcin Stasiak, Rafał Swakoń
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica, 2023
Opis fizyczny: S. 99-104
p-ISBN: 978-83-67497-33-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000126/11492
Autorzy: Jagoda Cieszyńska-Rożek.
Tytuł: Gesty artykulacyjne jako uciele¶nienie mowy / Jagoda Cieszyńska-Rożek
¬ródło: W: Przestrzenie komunikacji : tom jubileuszowy dedykowany Profesor Jolancie Antas / pod redakcj± Justyna Winiarska, Aneta Załazińska
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2023
Opis fizyczny: S. 105-118
p-ISBN: 978-83-8138-834-4
e-ISBN: 978-83-8138-835-1
Seria: (Obrazowanie w komunikacji ; t. 4)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:127/11492
Autorzy: Łukasz Kozera.
Tytuł: Gmina jako organ administracji publicznej / Łukasz Kozera
¬ródło: W: Ponidzie. T. 3, Cywilizacja, kultura, tożsamo¶ć / pod redakcj± Andrzeja Kozery
Adres wydawniczy: Pinczów : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych w Pińczowie, 2023
Opis fizyczny: S. 13-26
p-ISBN: 978-83-62150-22-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000128/11492
Autorzy: Karolina Jarosz.
Tytuł: Gospodarstwo opiekuńcze jako podmiot ekonomii społecznej : wybrane wyniki badań dot. gospodarstw opiekuńczych / Karolina Jarosz
¬ródło: W: Gospodarstwo opiekuńcze jako miejsce usamodzielniania się osób z niepełnosprawno¶ci± intelektualn± : praca zbiorowa / pod redakcj± Justyny Lesiewicz
Adres wydawniczy: Minikowo : Kujawsko-Pomorski O¶rodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, 2023
Opis fizyczny: S. 69-71
p-ISBN: 978-83-65181-94-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Adres url:129/11492
Autorzy: Karolina Jarosz.
Tytuł: Gospodarstwo opiekuńcze - szansa czy wyzwanie? / Karolina Jarosz
¬ródło: W: W imieniu organizacji : Szkoła Reprezentacji i Partycypacji Społecznej OFOP-u / redakcja: Piotr Fr±czak, Monika Korczak
Wydanie: Wyd. drugie
Adres wydawniczy: Warszawa : Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarz±dowych, 2023
Opis fizyczny: S. 142-145
p-ISBN: 978-83-968249-1-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Adres url:130/11492
Autorzy: Jerzy Kasprzak.
Tytuł: Hans Gross i jego idee a kryminalistyka współczesna / Jerzy Kasprzak
¬ródło: W: Człowiek, społeczeństwo i państwo z perspektywy nauk kryminologicznych : księga jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dr. hab. dr. h.c. Emila W. Pływaczewskiego / pod redakcj± naukow± Ewy Moniki Guzik-Makaruk, Katarzyny Laskowskiej, Wojciecha Filipkowskiego
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Wymiaru Sprawiedliwo¶ci, 2023
Opis fizyczny: S. 555-568
p-ISBN: 978-83-67149-31-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:131/11492
Autorzy: Angela Bajorek.
Tytuł: Heiduczek i Janosch - zabrzańscy autorzy literatury dziecięcej : topografie emotywne / Angela Bajorek
¬ródło: W: Młody ¦l±sk : dzieci, młodzież i literatura regionu / pod redakcj± Edwarka Białka, Doroty Michułki i Wojciecha Browarnego
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2023
Opis fizyczny: S. 201-213
p-ISBN: 978-83-229-3801-0
e-ISBN: 978-83-229-3806-5
Seria: (Kultura Literacka Dzieci i Młodzieży)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000132/11492
Autorzy: Łukasz Kołoczek.
Tytuł: Hermeneutyka i czas : wymy¶lić hermeneutykę jeszcze raz / Łukasz Kołoczek
¬ródło: W: Hermeneutyka, fenomenologia, filozofia nadziei : teksty dedykowane Włodzimierzowi Lorencowi / [redakcja naukowa Urszula ZbrzeĽniak]
Adres wydawniczy: Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2023
Opis fizyczny: S. 77-95
p-ISBN: 978-83-235-6124-8
e-ISBN: 978-83-235-6132-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000133/11492
Autorzy: Jan Ry¶.
Tytuł: Ignacy Zarębski (1905-1974) jako organizator zespołu badawczego historyków wychowania w Wyższej Szkole Pedagogicznej (Uniwersytecie Pedagogicznym) w Krakowie / Jan Ry¶
¬ródło: W: Polscy historycy o¶wiaty i wychowania w XX i pocz±tkach XXI wieku : portrety naukowe i wspomnienia / redakcja naukowa Władysława Szulakiewicz, Andrzej Paweł Bie¶, Anna Królikowska, Beata Topij-Stempińska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2023
Opis fizyczny: S. 51-70
p-ISBN: 978-83-7614-545-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:134/11492
Autorzy: Magdalena Lubińska-Bogacka, Bożena Majerek.
Tytuł: Instytucjonalna pomoc i wsparcie interwencyjne osobom w kryzysie ze szczególnym uwzględnieniem ofiar przemocy / Magdalena Lubińska-Bogacka, Bożena Majerek
¬ródło: W: Interwencja kryzysowa - implikacje badawcze i praktyczne / redakcja naukowa Katarzyna Wojtanowicz, Małgorzata Duda, Janka Bursová
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum ; Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2023
Opis fizyczny: S. 217-248
p-ISBN: 978-83-67586-59-7
e-ISBN: 978-83-7438-996-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:135/11492
Autorzy: Bożena Jaskowska.
Tytuł: Internet w działalno¶ci marketingowej biblioteki / Bożena Jaskowska
¬ródło: W: Marketing w działalno¶ci bibliotecznej / pod redakcj± naukow± Mai Wojciechowskiej
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2023
Opis fizyczny: S. 725-740
e-ISBN: 978-83-89316-82-0
Seria: (Nauka, Dydaktyka, Praktyka)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000136/11492
Autorzy: Katarzyna Gucwa-Porębska.
Tytuł: Interwencja kryzysowa jako forma pomocy inkluzyjnej na rzecz osób do¶wiadczaj±cych kryzysu izolacji penitencjarnej / Katarzyna Gucwa-Porębska
¬ródło: W: Interwencja kryzysowa - implikacje badawcze i praktyczne / redakcja naukowa Katarzyna Wojtanowicz, Małgorzata Duda, Janka Bursová
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum ; Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2023
Opis fizyczny: S. 83-97
p-ISBN: 978-83-67586-59-7
e-ISBN: 978-83-7438-996-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:137/11492
Autorzy: Paulina Ogórek, Olga Zięba, Marta Czyżewska.
Tytuł: Inwestycje społecznie odpowiedzialne oraz marketing społecznie zaangażowany - dobre praktyki w Polsce i za granic± / Paulina Ogórek, Olga Zięba, Marta Czyżewska
¬ródło: W: Teoretyczna i praktyczna problematyka przedsiębiorczo¶ci / redakcja naukowa Karol Juszka, Ryszard Kozioł
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UKEN, 2023
Opis fizyczny: S. 335-353
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1172)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:138/11492
Autorzy: Zbigniew Ciekanowski, Patryk Ochyra, Sławomir Żurawski, Mariusz Czternastek.
Tytuł: Istota działań przeciwhybrydowych Wojsk Obrony Terytorialnej w zapewnieniu wsparcia podmiotom układu pozamilitarnego / Zbigniew Ciekanowski, Patryk Ochyra, Sławomir Żurawski, Mariusz Czternastek
¬ródło: W: Odporno¶ć społeczeństwa, państwa na zagrożenia hybrydowe / redakcja naukowa: Leszek Elak, Tadeusz Zieliński, Zbigniew Ciekanowski, Sławomir Żurawski
Adres wydawniczy: Chełm ; Warszawa : Menadżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie. Wydawnictwo im. Profesora Leszka J. Krzyżanowskiego, 2023
Opis fizyczny: S. 297-316
p-ISBN: 9788375202748
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000139/11492
Autorzy: Adam P±zik.
Tytuł: Jak nie powinno się implementować dyrektyw : kilka uwag na marginesie prac nad implementacj± art. 18 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/79 / Adam P±zik
¬ródło: W: Prawo sztucznej inteligencji i nowych technologii 3 / redakcja naukowa Bogdan Fischer, Adam P±zik, Marek ¦wierczyński
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2023
Opis fizyczny: S. 255-295
p-ISBN: 978-83-8358-068-5
Seria: (Zagadnienia Prawne)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:140/11492
Autorzy: Włodzimierz Heflik.
Tytuł: Kant - Platon : w poszukiwaniu metody uniwersalnej / Włodzimierz Heflik
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć Platona : wykłady z Letniego Seminarium Platońskiego w Lanckoronie 2017-2020 / redakcja Andrzej Serafin, Michał Bizoń
Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, 2023
Opis fizyczny: S. 27-84
p-ISBN: 978-83-65787-91-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000141/11492
Autorzy: Marta Bohdziewicz-Lulewicz.
Tytuł: Kapitał intelektualny i efektywno¶ć przedsiębiorstw społecznych w relacji do typu założyciela / Marta Bohdziewicz-Lulewicz
¬ródło: W: Przedsiębiorczo¶ć społeczna wobec wyzwań gospodarki obiegu zamkniętego / redakcja naukowa Janina Pach, Katarzyna Kowalska, Elżbieta Szczygieł
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UKEN, 2023
Opis fizyczny: S. 65-83
p-ISBN: 978-83-68020-50-2
e-ISBN: 978-83-68020-51-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1199)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:142/11492
Autorzy: Gustaw Akartel.
Tytuł: Karaimi na Kresach Wschodnich (guberniach zachodnich) i Czechosłowacji - zarys tematu / Gustaw Akartel
¬ródło: W: Beskidzkie dziedzictwo. [T.] 9. Wymiar czesko-polskich relacji z różnych dziedzin, dyscyplin i domen oraz gałęzi / redakcja Lubomir Hampl
Adres wydawniczy: Łodygowice : Wydawnictwo Scriptum Tomasz Sekunda, 2023
Opis fizyczny: S. 13-32
p-ISBN: 978-83-62092-88-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000143/11492
Autorzy: Maciej Saskowski.
Tytuł: Katarski sportswashing: dyplomacja czy propaganda? / Maciej Saskowski
¬ródło: W: Praktyka walki informacyjnej : wprowadzenie do problematyki / redakcja naukowa Kazimierz Kraj, Juliusz Sikorski, Andrzej Skwarski
Adres wydawniczy: Gorzów Wielkopolski : Akademia im. Jakuba z Paradyża, 2023
Opis fizyczny: S. 197-228
p-ISBN: 978-83-67705-03-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000144/11492
Autorzy: Natalia Bry¶, Barbara Barańska, Bożena Rożek.
Tytuł: K±t / Natalia Bry¶, Barbara Barańska, Bożena Rożek
¬ródło: W: Perspektywa fenomenologiczna w badaniu zagadnień matematycznych / redakcja Barbara Barańska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2023
Opis fizyczny: S. 8-23
p-ISBN: 978-83-8084-927-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000145/11492
Autorzy: Roman Kochnowski.
Tytuł: Kmdr Hans Langsdorff - ostatni dowódca Admiral Graf Spee / Roman Kochnowski
¬ródło: W: Z dziejów flot wojennych : od hiszpańskich Habsburgów po brytyjskich Windsorów / pod redakcj± Romana Kochnowskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 217-238
p-ISBN: 978-83-8084-956-6
e-ISBN: 978-83-8084-956-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1162)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:146/11492
Autorzy: Grzegorz Nieć.
Tytuł: Knižní kultura - koncept a jeho zavádění / Grzegorz Nieć
¬ródło: W: Kompendium knihovnictví. 2 / Dušan Katuščák, Libuše Foberová (eds.)
Adres wydawniczy: Ostrava : Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, 2023
Opis fizyczny: S. 11-36
p-ISBN: 978-80-7054-331-3
e-ISBN: 978-80-7054-332-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000147/11492
Autorzy: Barbara Barańska, Katarzyna Seweryn.
Tytuł: Kolejno¶ć wykonywania działań arytmetycznych / Barbara Barańska, Katarzyna Seweryn
¬ródło: W: Perspektywa fenomenologiczna w badaniu zagadnień matematycznych / redakcja Barbara Barańska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2023
Opis fizyczny: S. 80-103
p-ISBN: 978-83-8084-927-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL148/11492
Autorzy: Magdalena Skalny.
Tytuł: Kompetencja językowa i komunikacyjna dziecka w wieku przedszkolnym : analiza przypadku / Magdalena Skalny
¬ródło: W: Wspomaganie funkcjonowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z trudno¶ciami rozwojowymi / redakcja naukowa: Anna Michalczyk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ignatianum w Krakowi, 2023
Opis fizyczny: S. 37-48
p-ISBN: 978-83-7614-594-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000149/11492
Autorzy: Ewa Radomska.
Tytuł: Koncepcja cyrkularnego modelu biznesowego w aspekcie gospodarki obiegu zamkniętego : do¶wiadczenia Chin / Ewa Radomska
¬ródło: W: Przedsiębiorczo¶ć społeczna wobec wyzwań gospodarki obiegu zamkniętego / redakcja naukowa Janina Pach, Katarzyna Kowalska, Elżbieta Szczygieł
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UKEN, 2023
Opis fizyczny: S. 215-238
p-ISBN: 978-83-68020-50-2
e-ISBN: 978-83-68020-51-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1199)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:150/11492
Autorzy: Olga Wasiuta.
Tytuł: Konceptualizacja zdalnej wojny : przeszło¶ć, teraĽniejszo¶ć i przyszło¶ć / Olga Wasiuta
¬ródło: W: Polityka - wojskowo¶ć - bezpieczeństwo : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia działalno¶ci naukowej Profesora Romana Kochnowskiego / pod redakcj± Tomasza Skrzyńskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 522-541
p-ISBN: 978-83-8084-939-6
e-ISBN: 978-83-8084-940-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1157)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000151/11492
Autorzy: Marcin Gadocha.
Tytuł: Konfederacja barska w Beskidzie Niskim / Marcin Gadocha
¬ródło: W: Dzieje konfederacji barskiej 1768-1772 : ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Beskidu Niskiego / redakcja naukowa Mariusz Jabłoński, Konrad Meus, Łukasz Tomasz Sroka
Adres wydawniczy: Kraków ; Wysowa-Zdrój : Fall, 2023
Opis fizyczny: S. 9-24
p-ISBN: 978-83-68003-05-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000152/11492
Autorzy: Konrad Meus.
Tytuł: Konfederacja barska w województwie krakowskim ze szczególnym uwaględnieniem księstwa o¶więcimskiego i zatorskiego / Konrad Meus
¬ródło: W: Dzieje konfederacji barskiej 1768-1772 : ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Beskidu Niskiego / redakcja naukowa Mariusz Jabłoński, Konrad Meus, Łukasz Tomasz Sroka
Adres wydawniczy: Kraków ; Wysowa-Zdrój : Fall, 2023
Opis fizyczny: S. 61-78
p-ISBN: 978-83-68003-05-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000153/11492
Autorzy: Magdalena Worłowska.
Tytuł: Koszalińscy arty¶ci odkrywaj±cy naturo-kulturowe relacje na Plenerach w Osiekach w latach 1970-1972: Barbara Grobelna, Zbigniew Makarewicz, Zygmunt Wujek = Koszalin Artists Exploring Nature-Culture Relations at the 1970-1972 Plein-air Events in Osieki: Barbara Grobelna, Zbigniew Makarewicz, Zygmunt Wujek / Magdalena Worłowska
¬ródło: W: Otwieranie: plenery koszalińskie w Osiekach 1963-1981 = Opening-up: The Koszalin Plein-air Events in Osieki 1963-1981 / [redakcja naukowa Marcin Szel±g]
Adres wydawniczy: Koszalin : Muzeum w Koszalinie, 2023
Opis fizyczny: S. 225-253
p-ISBN: 978-83-89463-52-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL, ENG
Punktacja MNiSW: 5.000154/11492
Autorzy: Karol Zygo, Sławomir Żurawski, Mariusz Czternastek, Krzysztof Staroń.
Tytuł: Krajowy system ratowniczo-ga¶niczy jako element zabezpieczenia logistycznego w sytuacjach kryzysowych / Karol Zygo, Sławomir Żurawski, Mariusz Czternastek, Krzysztof Staroń
¬ródło: W: Współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa państwa / redakcja naukowa Dariusz Br±żkiewicz, Julia Nowicka, Zbigniew Ciekanowski, Leszek Elak
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo im. Profesora Leszka J. Krzyżanowskiego, 2023
Opis fizyczny: S. 199-222
p-ISBN: 978-83-7520-256-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000155/11492
Autorzy: Zdzisław Noga.
Tytuł: Kraków w dawnej Rzeczypospolitej : miasto samorz±dowe czy oligarchia samorz±dowa? / Zdzisław Noga
¬ródło: W: Samorz±d krakowski w trzydziestolecie odrodzenia / pod redakcj± Zdzisława Nogi i Jacka Purchli
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Miło¶ników Historii i Zabytków Krakowa, 2023
Opis fizyczny: S. 9-20
p-ISBN: 978-83-967315-1-7
Seria: (Kraków w Dziejach Narodu)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000156/11492
Autorzy: Iwona Lupa-Wójcik.
Tytuł: Kreatywne narzędzia promocji inicjatyw społecznych na przykładzie wybranych marek / Iwona Lupa-Wójcik
¬ródło: W: Teoretyczna i praktyczna problematyka przedsiębiorczo¶ci / redakcja naukowa Karol Juszka, Ryszard Kozioł
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UKEN, 2023
Opis fizyczny: S. 263-279
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1172)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:157/11492
Autorzy: Anna Penkała-Jastrzębska.
Tytuł: Kształcenie kadr do wykonywania zawodu pilota wycieczek : edukacja akademicka, kursy komercyjne, a może wył±cznie samodoskonalenie? / Anna Penkała-Jastrzębska
¬ródło: W: Turystyka wobec nowych wyzwań : współczesne kierunki kształcenia w akademickiej i szkolnej edukacji turystycznej / redakcja Bożena Popiołek, Natalia Bursiewicz, Urszula Kicińska, Anna Penkała-Jastrzębska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 15-42
p-ISBN: 978-83-8084-925-9
e-ISBN: 978-83-8084-926-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1153)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000158/11492
Autorzy: Jagoda Cieszyńska-Rożek.
Tytuł: Kształtowanie dwujęzyczno¶ci niemowl±t / Jagoda Cieszyńska-Rożek
¬ródło: W: Horyzont polszczyzny : prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Dubiszowi w pięćdziesięciolecie Jego pracy naukowej i dydaktycznej / pod redakcj± Marty Piaseckiej i Mileny Wojtyńskiej Nowotki
Adres wydawniczy: Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2023
Opis fizyczny: S. 619-628
p-ISBN: 978-83-8017-477-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000159/11492
Autorzy: Dariusz Hyb¶.
Tytuł: Kultura bezpieczeństwa w aspekcie zjawiska cyberbullyingu / Dariusz Hyb¶
¬ródło: W: Funkcje bezpieczeństwa. Cz. 2 = Security functions. Pt. 2 / redakcja naukowa Jacek Fabisiak, Hanna Sommer, Grzegorz Zakrzewski
Adres wydawniczy: Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej Wydawca, 2023
Opis fizyczny: S. 39 - 48
p-ISBN: 978-83-7934-631-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000160/11492
Autorzy: Anna ¦lósarz.
Tytuł: Kulturowe Ľródła postdemokracji / Anna ¦lósarz
¬ródło: W: Postpolityka, postprawda, populizm : definiowanie (nie)oczywistych pojęć / redakcja naukowa Marek Sokołowski
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2023
Opis fizyczny: S. 95-119
p-ISBN: 978-83-8180-685-5
Seria: (Przestrzenie Życia Społecznego)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000161/11492
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Kultywowanie pamięci o konfederacji barskiej w skali ogólnopolskiej i regionalnej / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Dzieje konfederacji barskiej 1768-1772 : ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Beskidu Niskiego / redakcja naukowa Mariusz Jabłoński, Konrad Meus, Łukasz Tomasz Sroka
Adres wydawniczy: Kraków ; Wysowa-Zdrój : Fall, 2023
Opis fizyczny: S. 155-170
p-ISBN: 978-83-68003-05-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000162/11492
Autorzy: Dominika Sozańska, Karina Rożek.
Tytuł: Kwestia uchodĽców jako wyzwanie dla pracy socjalnej : polskie egzemplifikacje / Dominika Sozańska, Karina Rożek
¬ródło: W: Pomoc społeczna i służby ratownicze w obliczu wojny w Ukrainie / redakcja naukowa: Beata Ziębińska, Józef Młyński, Ewelina Zdebska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2023
Opis fizyczny: S. 133-144
p-ISBN: 978-83-67586-60-3
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego ; 19)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000163/11492
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Lektura nadobowi±zkowa : o ksi±żce Yvesa Freya Histoire des Polonais en France / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Historia jest polifoniczna : sztambuch Profesora Krzysztofa Zamorskiego / redakcja Marta Kurkowska-Budzan, Jakub Muchowski, Marcin Stasiak, Rafał Swakoń
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica, 2023
Opis fizyczny: S. 165-171
p-ISBN: 978-83-67497-33-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000164/11492
Autorzy: Mateusz Wyżga, Ja¶mina Korczak-Siedlecka.
Tytuł: Liquid Identity? : Peasants' Mobility and Migration Policies in the Polish-Lithuanian Commonwealth in the Seventeenth Century: The Case of the Microregions of Gdańsk and Krakow / Mateusz Wyżga, Ja¶mina Korczak-Siedlecka
¬ródło: W: Managing Mobility in Early Modern Europe and its Empires : Invited, Banished, Tolerated / Katja Tikka, Lauri Uusitalo, Mateusz Wyżga editors
Adres wydawniczy: Cham : Palgrave Macmillan, 2023
Opis fizyczny: S. 149-168
p-ISBN: 978-3-031-41888-4
e-ISBN: 978-3-031-41889-1
Seria: (Palgrave Studies in Migration History)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:165/11492
Autorzy: Beata Kołodziejczyk-Mróz.
Tytuł: Literackie obrazy szaleństwa : Gustav Meyrink: Gabinet figur woskowych, Georg Heym: Obł±kaniec / Beata Kołodziejczyk-Mróz
¬ródło: W: Arcydzieła literatury niemieckojęzycznej : szkice - komentarze - interpretacje. Tom 3 / redakcja Edward Białek i Grzegorz Kowal
Adres wydawniczy: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut, 2023
Opis fizyczny: S. 259-269
p-ISBN: 978-83-7977-792-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000166/11492
Autorzy: Mirosław Michalik.
Tytuł: Logopedia jako nauka sensu largo a logopedia jako nauka sensu stricto : różnicowa refleksja metalogopedyczna / Mirosław Michalik
¬ródło: W: Logopedia jako nauka. T. 1, Przedmiot i metodologia badań / redakcja naukowa Jolanta Panasiuk
Adres wydawniczy: Warszawa : Polska Akademia Nauk, 2023
Opis fizyczny: S. 13-34
p-ISBN: 978-83-66847-56-9
Seria: (Logopedia jako Nauka ; T.1)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:167/11492
Autorzy: Mirosław Michalik.
Tytuł: Logopedia, która się waha : przyczynek metalogopedyczny / Mirosław Michalik
¬ródło: W: Umysł otwarty - nowe przestrzenie nauki i sztuki / pod redakcj± Macieja Malinowskiego, Zdzisławy Zacłony
Adres wydawniczy: Nowy S±cz : Wydawnictwo Naukowe ANS w Nowym S±czu, 2023
Opis fizyczny: S. 51-62
p-ISBN: 978-83-67661-25-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000168/11492
Autorzy: Barbara Bielaszka-Podgórny.
Tytuł: Małżeństwa polskich dynastów z ruskimi księżniczkami w ¶wietle pierwszych sze¶ciu ksi±g Annales Jana Długosza / Barbara Bielaszka-Podgórny
¬ródło: W: Szkice bizantyńsko-słowiańskie / pod redakcj± naukow± Marcina Grali
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe, 2023
Opis fizyczny: S. 203-229
p-ISBN: 978-83-63241-73-5
e-ISBN: 978-83-63241-74-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:169/11492
Autorzy: Magdalena Król.
Tytuł: Marketing bezpo¶redni / Magdalena B. Król
¬ródło: W: Marketing w działalno¶ci bibliotecznej / pod redakcj± naukow± Mai Wojciechowskiej
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2023
Opis fizyczny: S. 376-389
e-ISBN: 978-83-89316-82-0
Seria: (Nauka, Dydaktyka, Praktyka)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000170/11492
Autorzy: Emilia Musiał.
Tytuł: Media mobilne - nowe wyzwania dla edukacji / Emilia Musiał
¬ródło: W: Człowiek, media, edukacja / redakcja naukowa Janusz Morbitzer, Emilia Musiał, Michał Szyszka
Adres wydawniczy: D±browa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, [2023]
Opis fizyczny: S. 193-204
p-ISBN: 978-83-67673-12-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000171/11492
Autorzy: Angela Bajorek, Dorota Szczę¶niak.
Tytuł: Medycy krakowskiego getta w tekstach o zagładzie / Angela Bajorek, Dorota Szczę¶niak
¬ródło: W: Lekarz w czasach zarazy. T. 1, Studia z dziejów literatury i medycyny / redakcja Ewa Baum, Edward Białek, Dariusz Lewera, Krzysztof Wronecki
Adres wydawniczy: Wrocław : Quaestio, 2023
Opis fizyczny: S. 143-160
p-ISBN: 978-83-65815-55-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000172/11492
Autorzy: Bogdan Fischer.
Tytuł: Metadane - otwarto¶ć danych i ¶wiadomo¶ć zagrożeń / Bogdan Fischer
¬ródło: W: Internet. Hacking / redakcja Agnieszka Gryszczyńska, Grażyna Szpor, Wojciech Rafał Wiewiórowski
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2023
Opis fizyczny: S. 13-27
p-ISBN: 978-83-8291-863-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:173/11492
Autorzy: Grzegorz Dutka.
Tytuł: Miasto Rybnik w obliczu napływu imigrantów : Stowarzyszenie "17-tka" jako inicjator współpracy międzysektorowej na rzecz wsparcia procesu integracji Ukraińców w mie¶cie / Grzegorz Dutka
¬ródło: W: Komunikacja międzykulturowa poprzez czas, przestrzeń i kulturę / redakcja María Paula Malinowski Rubio
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2023
Opis fizyczny: S. 13-52
p-ISBN: 978-83-8084-899-3
e-ISBN: 978-83-8084-900-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1141)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000174/11492
Autorzy: Jakub Pałucki, Szymon Błaszczyk, Aleksandra Jasińska, Agnieszka Werblańska, Natalia Ksi±żek, Karol Witkowski.
Tytuł: Młynarstwo wodne - zapomniane dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze Karpat : studium przypadku Gorczańskiego Parku Narodowego / Jakub Pałucki, Szymon Błaszczyk, Aleksandra Jasińska, Agnieszka Werblańska, Nataia Ksi±żek, Karol Witkowski
¬ródło: W: Społeczne funkcje obszarów chronionych / redakcja Piotr D±browski, Bernadetta Zawilińska
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Wierchy" Centralny O¶rodek Turystyki Górskiej PTTK, 2023
Opis fizyczny: S. 326-343
p-ISBN: 978-83-963906-9-1
Seria: (Biblioteka Górska / Centralny O¶rodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie ; T. 35)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000175/11492
Autorzy: Krzysztof Gorlach, Grzegorz Fory¶.
Tytuł: Mobilizacja polityczna poza metropoli± : aktywno¶ć protestacyjna rolników polskich / Krzysztof Gorlach, Grzegorz Fory¶
¬ródło: W: W metropolii i poza metropoli± : społeczny potencjał odrodzenia i rozwoju społeczno¶ci lokalnych : Księga Jubileuszowa Pawła Starosty / pod redakcj± Agnieszki Michalskiej-Żyły i Katarzyny Zajdy
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023
Opis fizyczny: S. 229-238
p-ISBN: 978-83-8331-293-4
e-ISBN: 978-83-8331-294-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:176/11492
Autorzy: Konrad Sikora.
Tytuł: Mobilne centra i peryferie maladyczne w egzystencji opiekuna osoby z demencj± (na przykładzie powie¶ci Niejedno Barbary WoĽniak) / Konrad Sikora
¬ródło: W: Własne, swojskie, obce - dyskursy inno¶ci / redaktor Lidia Kamińska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2023
Opis fizyczny: S. 109-135
p-ISBN: 978-83-66546-85-1
Seria: (Monografia Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ; 3)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:177/11492
Autorzy: Halina Chmiel-Bożek.
Tytuł: Możliwo¶ci wykorzystania zasobów wielo-/różnojęzycznych w praktyce szkolnej na przykładzie języka francuskiego / Halina Chmiel-Bożek
¬ródło: W: Kompetencje osoby wielojęzycznej : wybrane zagadnienia kształcenia wielojęzycznego / pod redakcj± Danuty Gabry¶-Barker i Ryszarda Kalamarza
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego, 2023
Opis fizyczny: S. 111-125
p-ISBN: 978-83-226-4285-6
Seria: (Publikacje Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych ; t. 7)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:178/11492
Autorzy: Sebastian Filus.
Tytuł: Muzeum Ziemi Miechowskiej - ¶wiadek przeszło¶ci regionu / Sebastian Filus
¬ródło: W: Turystyka wobec nowych wyzwań : współczesne kierunki kształcenia w akademickiej i szkolnej edukacji turystycznej / redakcja Bożena Popiołek, Natalia Bursiewicz, Urszula Kicińska, Anna Penkała-Jastrzębska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 271-280
p-ISBN: 978-83-8084-925-9
e-ISBN: 978-83-8084-926-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1153)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000179/11492
Autorzy: Mirosława Sajka.
Tytuł: My¶lenie funkcyjne w ujęciu teoretycznym i według ekspertów - studium przypadków / Mirosława Sajka
¬ródło: W: Współczesne Problemy Nauczania Matematyki / red Edyta Juskowiak
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2023
Opis fizyczny: S. 53-69
p-ISBN: 978-83-944402-2-0
Seria: (Prace Monograficzne z Dydaktyki Matematyki ; 9)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000180/11492
Autorzy: Paweł Nowak.
Tytuł: Naprawa urz±dzeń gospodarstwa domowego jako narzędzie ograniczania negatywnego wpływu elektroodpadów na ¶rodowisko / Paweł Nowak
¬ródło: W: Przedsiębiorczo¶ć społeczna wobec wyzwań gospodarki obiegu zamkniętego / redakcja naukowa Janina Pach, Katarzyna Kowalska, Elżbieta Szczygieł
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UKEN, 2023
Opis fizyczny: S. 261-281
p-ISBN: 978-83-68020-50-2
e-ISBN: 978-83-68020-51-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1199)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:181/11492
Autorzy: Ryszard ¦lęczka.
Tytuł: Nauka i edukacja w paryskim ¶rodowisku polskiej emigracji. Pobyt Bronisława Ferdynanda Trentowskiego w Paryżu / Ryszard ¦lęczka
¬ródło: W: Dziedzictwo edukacyjne XIX i XX wieku w perspektywie badawczej : studia historyczno-o¶wiatowe dedykowane Profesorowi Romualdowi Grzybowskiemu z okazji 70. urodzin / pod redakcj± Pawła ¦picy
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2023
Opis fizyczny: S. 190-204
p-ISBN: 978-83-8180-783-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000182/11492
Autorzy: Jarosław Pietrzak, Monika Łękawska.
Tytuł: Nevers i Blois - dwa francuskie miasta dwóch polskich królowych i ich znaczenie w turystyce kulturowej / Jarosław Pietrzak, Monika Łękawska
¬ródło: W: Turystyka wobec nowych wyzwań : współczesne kierunki kształcenia w akademickiej i szkolnej edukacji turystycznej / redakcja Bożena Popiołek, Natalia Bursiewicz, Urszula Kicińska, Anna Penkała-Jastrzębska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 104-133
p-ISBN: 978-83-8084-925-9
e-ISBN: 978-83-8084-926-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1153)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL183/11492
Autorzy: Jarosław Jastrzębski.
Tytuł: Niedoszła flota tureckich pancerników drednotowych / Jarosław Jastrzębski
¬ródło: W: Z dziejów flot wojennych : od hiszpańskich Habsburgów po brytyjskich Windsorów / pod redakcj± Romana Kochnowskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 139-154
p-ISBN: 978-83-8084-956-6
e-ISBN: 978-83-8084-956-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1162)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:184/11492
Autorzy: Krzysztof Gurba.
Tytuł: Niezno¶na lekko¶ć dziennikarskiego bytu / Krzysztof Gurba
¬ródło: W: Czy to koniec dziennikarstwa jakie znamy? / pod redakcj± Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego i Pawła Skrzydlewskiego
Adres wydawniczy: Zamo¶ć : Wydawnictwo Akademii Zamojskiej, 2023
Opis fizyczny: S. 73-90
p-ISBN: 9788361893318
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000185/11492
Autorzy: Andrzej Serafin.
Tytuł: Nowoczesno¶ć Platona / Andrzej Serafin
¬ródło: W: Nowoczesno¶ć Platona : wykłady z Letniego Seminarium Platońskiego w Lanckoronie 2017-2020 / redakcja Andrzej Serafin, Michał Bizoń
Adres wydawniczy: Warszawa : Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, 2023
Opis fizyczny: S. 7-14
p-ISBN: 978-83-65787-91-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000186/11492
Autorzy: Łukasz Czarnecki.
Tytuł: O czym jest kultura prawna? / Łukasz Czarnecki
¬ródło: W: Kultura prawna w obliczu wojny : perspektywa studentów i studentek Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii UP w Krakowie / pod redakcj± Łukasza Czarneckiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2023
Opis fizyczny: S. 7-10
p-ISBN: 978-83-8084-957-0
e-ISBN: 978-83-8084-958-7
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1163)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:187/11492
Autorzy: Katarzyna Plutecka.
Tytuł: O miło¶ci rodzicielskiej / Katarzyna Plutecka
¬ródło: W: Wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych marginalizacj± w ¶rodowisku rodzinnym : konteksty teoretyczne i praktyczne rozwi±zania / redakcja naukowa Katarzyna Plutecka i Anna Gagat-Matuła
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 15-28
p-ISBN: 978-83-8084-959-4
e-ISBN: 978-83-8084-960-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1164)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000188/11492
Autorzy: Paweł Wójs.
Tytuł: O pocz±tkach i końcu wolno¶ci w ujęciu Karla Jaspersa / Paweł Wójs
¬ródło: W: Karl Jaspers : filozofia wolno¶ci / redakcja Czesława Piecuch ; współredakcja Paweł Wójs
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2023
Opis fizyczny: S. 47-63
p-ISBN: 978-83-8084-948-8
e-ISBN: 978-83-8084-949-5
Seria: (Seria Jaspersowska)
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1159)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000189/11492
Autorzy: Zdzisław Noga.
Tytuł: O pożytku ze stosowania metod ilo¶ciowych w badaniach historycznych / Zdzisław Noga
¬ródło: W: Historia jest polifoniczna : sztambuch Profesora Krzysztofa Zamorskiego / redakcja Marta Kurkowska-Budzan, Jakub Muchowski, Marcin Stasiak, Rafał Swakoń
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica, 2023
Opis fizyczny: S. 105-112
p-ISBN: 978-83-67497-33-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000190/11492
Autorzy: Antoni Szwed.
Tytuł: O próbie pogodzenia demokracji liberalnej z nauczaniem Ko¶cioła katolickiego w my¶li Józefa Tischnera z lat 1991-1997 / Antoni Szwed
¬ródło: W: Oblicza wolno¶ci w dialogu z Tischnerem / redakcja naukowa Zbigniew Stawrowski
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut My¶li Józefa Tischnera, 2023
Opis fizyczny: S. 351-368
p-ISBN: 978-83-60911-37-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000191/11492
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: O stylu wysokim : wokół do¶wiadczeń polszczyzny biblijnej / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Horyzont polszczyzny : prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Dubiszowi w pięćdziesięciolecie Jego pracy naukowej i dydaktycznej / pod redakcj± Marty Piaseckiej i Mileny Wojtyńskiej Nowotki
Adres wydawniczy: Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2023
Opis fizyczny: S. 295-304
p-ISBN: 978-83-8017-477-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000192/11492
Autorzy: Łukasz Kołoczek.
Tytuł: O wolno¶ci egotycznej : przyczynek do genealogii podmiotu filozofii dramatu / Łukasz Kołoczek
¬ródło: W: Oblicza wolno¶ci w dialogu z Tischnerem / redakcja naukowa Zbigniew Stawrowski
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut My¶li Józefa Tischnera, 2023
Opis fizyczny: S. 87-107
p-ISBN: 978-83-60911-37-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000193/11492
Autorzy: Joanna Podgórska-Rykała.
Tytuł: Obywatele w centrum uwagi : procesy deliberatywne w czasach kryzysu, niepewno¶ci i zmiany : do¶wiadczenia płyn±ce z Irlandii / Joanna Podgórska-Rykała
¬ródło: W: Demokracja partycypacyjna i deliberatywna w czasach niepewno¶ci : ci±gło¶ć i zmiana / redakcja naukowa: Maria Marczewska-Rytko
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2023
Opis fizyczny: S. 189-214
p-ISBN: 978-83-227-9749-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000194/11492
Autorzy: Adam P±zik.
Tytuł: Ochrona praw konsumenta udzielaj±cego poręczenia wekslowego za zobowi±zanie przedsiębiorcy / Adam P±zik
¬ródło: W: Prawa konsumenta wczoraj, dzi¶ i jutro / redakcja: Piotr Kukuryk, Krzysztof Podgórski, Elżbieta Sługocka-Krupa
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2023
Opis fizyczny: S. 87-100
p-ISBN: 978-83-8291-816-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:195/11492
Autorzy: Olga Wasiuta.
Tytuł: Okno Overtona a wojna w Ukrainie / Olga Wasiuta
¬ródło: W: Polityka - wojskowo¶ć - bezpieczeństwo : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia działalno¶ci naukowej Profesora Romana Kochnowskiego / pod redakcj± Tomasza Skrzyńskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 503-521
p-ISBN: 978-83-8084-939-6
e-ISBN: 978-83-8084-940-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1157)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000196/11492
Autorzy: Krzysztof Gorlach, Grzegorz Fory¶, Anna Jastrzębiec-Witowska, David Ritter.
Tytuł: On sustainable development once again / Krzysztof Gorlach, Grzegorz Fory¶, Anna Jastrzębiec-Witowska, David Ritter
¬ródło: W: Rural Society, Power, and Social Integration : Festschrift for the seventieth birthday of Imre Kovách / edited by Bernadett Csurgo, Nicole Mathieu, Boldizsár Meguesi
Adres wydawniczy: Budapest : Centre for Social Sciences Hungarian Academy of Sciences, 2023
Opis fizyczny: S. 279-296
p-ISBN: 978-963-418-055-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000197/11492
Autorzy: Iwona Lupa-Wójcik.
Tytuł: Opakowania obiegu zamkniętego w e-commerce jako przykład praktyki w gospodarce cyrkularnej / Iwona Lupa-Wójcik
¬ródło: W: Przedsiębiorczo¶ć społeczna wobec wyzwań gospodarki obiegu zamkniętego / redakcja naukowa Janina Pach, Katarzyna Kowalska, Elżbieta Szczygieł
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UKEN, 2023
Opis fizyczny: S. 239-259
p-ISBN: 978-83-68020-50-2
e-ISBN: 978-83-68020-51-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1199)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:198/11492
Autorzy: Bogumił Naleziński.
Tytuł: Organy kontroli państwowej i ochrony prawa : [art. 202 - art. 212] / Bogumił Naleziński
¬ródło: W: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz / redakcja naukowa Piotr Tuleja
Wydanie: Wyd. 2
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2023
Opis fizyczny: S. 650-672
p-ISBN: 978-83-8328-811-6
Seria: (Komentarze)
Uwagi: Stan prawny na dzień 31 lipca 2023 r.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:199/11492
Autorzy: Andrzej Kozera.
Tytuł: O¶wiata i szkolnictwo w powiecie pińczowskim w latach 1867-1945 / Andrzej Kozera
¬ródło: W: Ponidzie. T. 2, Cywilizacja, kultura, tożsamo¶ć / pod redakcj± Andrzeja Kozery
Adres wydawniczy: Pinczów : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych w Pińczowie, 2023
Opis fizyczny: S. 203-213
p-ISBN: 978-83-62150-21-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Repozytorium UP:200/11492
Autorzy: Mirosław Płonka.
Tytuł: Pamięć o konfederatach barskich w Beskidzie Niskim na przykładzie wybranych form materialnego dziedzictwa kulturowego / Mirosław Płonka
¬ródło: W: Dzieje konfederacji barskiej 1768-1772 : ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Beskidu Niskiego / redakcja naukowa Mariusz Jabłoński, Konrad Meus, Łukasz Tomasz Sroka
Adres wydawniczy: Kraków ; Wysowa-Zdrój : Fall, 2023
Opis fizyczny: S. 129-154
p-ISBN: 978-83-68003-05-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000201/11492
Autorzy: Angela Bajorek.
Tytuł: Panama Janoscha jako locus amoenus : Janosch: Ach, jak cudowna jest Panama / Angela Bajorek
¬ródło: W: Arcydzieła literatury niemieckojęzycznej : szkice - komentarze - interpretacje. Tom 3 / redakcja Edward Białek i Grzegorz Kowal
Adres wydawniczy: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut, 2023
Opis fizyczny: S. 195-203
p-ISBN: 978-83-7977-792-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000202/11492
Autorzy: Piotr Majewicz.
Tytuł: Pani Profesor Zofia Palak jako recenzent prac awansowych / Piotr Majewicz
¬ródło: W: Oblicza kultury dostępno¶ci : księga jubileuszoa z okazji 50-lecia pracy naukowej Profesor Zofii Palak / redakcja Anna Prokopiak
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Episteme, 2023
Opis fizyczny: S. 59-68
p-ISBN: 978-83-67843-05-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000203/11492
Autorzy: Andrzej Kozera.
Tytuł: Plan ochrony zabytków gminy i powiatu / Andrzej Kozera
¬ródło: W: Ponidzie. T. 3, Cywilizacja, kultura, tożsamo¶ć / pod redakcj± Andrzeja Kozery
Adres wydawniczy: Pinczów : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych w Pińczowie, 2023
Opis fizyczny: S. 29-44
p-ISBN: 978-83-62150-22-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000204/11492
Autorzy: Andrzej Kozera.
Tytuł: Plany ochrony zabytków gminy i powiatu / Andrzej Kozera
¬ródło: W: Ponidzie. T. 4, Cywilizacja, kultura, tożsamo¶ć / pod redakcj± Andrzeja Kozery
Adres wydawniczy: Pińczów : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych w Pińczowie, 2023
Opis fizyczny: S. 79-92
p-ISBN: 978-83-62150-22-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Repozytorium UP:205/11492
Autorzy: Andrzej Serafin.
Tytuł: Platońska fenomenologia Ducha : dialektyka zasad w Heglowskiej interpretacji Platona / Andrzej Serafin
¬ródło: W: Platonizm w metafizyce / ontologii : Ľródła, dzieje, aktualno¶ć, krytyka / redakcja Rafał Katamay, Janusz Kucharczyk
Adres wydawniczy: Katowice : Wyższa Szkoła Zarz±dzania Ochron± Pracy, 2023
Opis fizyczny: S. 139-152
p-ISBN: 978-83-61378-77-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000206/11492
Autorzy: Magdalena Kwiek.
Tytuł: Plogging szans± na poprawę stanu czysto¶ci terenów rekreacyjnych zlokalizowanych w obrębie obszarów chronionych / Magdalena Kwiek
¬ródło: W: Społeczne funkcje obszarów chronionych / redakcja Piotr D±browski, Bernadetta Zawilińska
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Wierchy" Centralny O¶rodek Turystyki Górskiej PTTK, 2023
Opis fizyczny: S. 239-254
p-ISBN: 978-83-963906-9-1
Seria: (Biblioteka Górska / Centralny O¶rodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie ; T. 35)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000207/11492
Autorzy: Judyta Pogonowicz.
Tytuł: Poczet Królów Polskich już nie według Jana Matejki : historia ostatniego "wawelskiego króla" według Krzysztofa Garbaczewskiego / Judyta Pogonowicz
¬ródło: W: Opowiedzieć historię : polska dramaturgia współczesna po 2006 roku / pod red. Joanny Królikowskiej i Weroniki Żyły
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023
Opis fizyczny: 113-128
p-ISBN: 978-83-8331-081-7
e-ISBN: 978-83-8331-082-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000208/11492
Autorzy: Jacek Sroka.
Tytuł: Podziały socjopolityczne i granice możliwo¶ci dyskursywnego rozwi±zywania problemów publicznych : przyczynek do dyskusji / Jacek Sroka
¬ródło: W: Polityka - wojskowo¶ć - bezpieczeństwo : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia działalno¶ci naukowej Profesora Romana Kochnowskiego / pod redakcj± Tomasza Skrzyńskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 137-143
p-ISBN: 978-83-8084-939-6
e-ISBN: 978-83-8084-940-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1157)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000209/11492
Autorzy: Renata Niziołek.
Tytuł: Pojedynek na słowa : molierowska Szkoła żon w przykładach Tadeusza Boya-Żeleńskiego i Bohdana Korzeniowskiego / Renata Niziołek
¬ródło: W: Przestrzenie przekładu 7 / pod redakcj± Jolanty Lubochy-Kruglik, Oksany Małysy, Gabrieli Wilk, Anny Paszkowskiej
Adres wydawniczy: Katowice : "¦l±sk" Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe : Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, 2023
Opis fizyczny: S. 109-117
p-ISBN: 978-83-8183-170-3
Seria: (Studia o Przekładzie ; nr 52)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000210/11492
Autorzy: Czesław Kłak.
Tytuł: Pokrzywdzony w ustawie z 9.06.2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich / Czesław Kłak
¬ródło: W: Współczesne oblicza prawa karnego, prawa wykroczeń, kryminologii i polityki kryminalnej : Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Violetcie Konarskiej-Wrzosek / redakcja naukowa: Janusz Czesław Bojarski, Natalia Da¶ko, Jerzy Lachowski, Tomasz Oczkowski, Agata Ziółkowska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2023
Opis fizyczny: S. 393-403
p-ISBN: 978-83-8358-010-4
Seria: (Księgi jubileuszowe)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:211/11492
Autorzy: Remigiusz Kasprzycki.
Tytuł: Polacy wobec służby wojskowej w armiach zaborczych i polskich zbrojnych formacjach niepodległo¶ciowych w latach 1910-1918 : unikanie poboru i dezercje / Remigiusz Kasprzycki
¬ródło: W: Polityka - wojskowo¶ć - bezpieczeństwo : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia działalno¶ci naukowej Profesora Romana Kochnowskiego / pod redakcj± Tomasza Skrzyńskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 295-316
p-ISBN: 978-83-8084-939-6
e-ISBN: 978-83-8084-940-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1157)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000212/11492
Autorzy: Liudmyla Kryvachuk.
Tytuł: Polityka społeczna w czasie wojny na Ukrainie : innowacje, migracje, deportacja ukraińskich dzieci / Liudmyla Kryvachuk
¬ródło: W: Pomoc społeczna i służby ratownicze w obliczu wojny w Ukrainie / redakcja naukowa: Beata Ziębińska, Józef Młyński, Ewelina Zdebska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2023
Opis fizyczny: S. 27-49
p-ISBN: 978-83-67586-60-3
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego ; 19)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000213/11492
Autorzy: Anna Kochnowska.
Tytuł: Polityka Wielkiej Brytanii wobec wojny w Ukrainie (2014-2022) / Anna Kochnowska
¬ródło: W: Polityka - wojskowo¶ć - bezpieczeństwo : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia działalno¶ci naukowej Profesora Romana Kochnowskiego / pod redakcj± Tomasza Skrzyńskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 107-116
p-ISBN: 978-83-8084-939-6
e-ISBN: 978-83-8084-940-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1157)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000214/11492
Autorzy: Konrad Meus.
Tytuł: Polonika w archiwach wiedeńskich oraz ich znaczenie w badaniach genealogicznych i regionalistycznych / Konrad Meus
¬ródło: W: Galicja : dziedzictwo monarchii Habsburgów w perspektywie badań genealogicznych / pod redakcj± Przemysława Jędrzejewskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka : Stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce : Archiwum Narodowe w Krakowie, 2023
Opis fizyczny: S. 19-40
p-ISBN: 978-83-8368-009-5
e-ISBN: 978-83-8368-029-3
p-ISBN: 978-83-970147-0-1
p-ISBN: 978-83-968090-2-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:215/11492
Autorzy: Lesława Korenowska.
Tytuł: Polska a Ukraina w 2022 roku / Lesława Korenowska
¬ródło: W: W poszukiwaniu Ľródeł : Jan Paweł II o Ukrainie w Europie i inne studia / redakcja naukowa Zofia Zarębianka
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2023
Opis fizyczny: S. 67-72
p-ISBN: 978-83-7438-884-9
e-ISBN: 978-83-7438-917-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:216/11492
Autorzy: Łukasz Sroka.
Tytuł: Polski Tel Awiw : refleksje na kanwie najnowszych badań nad histori± miast i regionów Izraela / Łukasz Tomasz Sroka
¬ródło: W: Polityka - wojskowo¶ć - bezpieczeństwo : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia działalno¶ci naukowej Profesora Romana Kochnowskiego / pod redakcj± Tomasza Skrzyńskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 144-162
p-ISBN: 978-83-8084-939-6
e-ISBN: 978-83-8084-940-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1157)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000217/11492
Autorzy: Magdalena Ryszka-Kurczab.
Tytuł: Polskie dysputy wyznaniowe w Rzeczypospolitej Obojga Narodów (XVI-XVII w.) / Magdalena Ryszka-Kurczab
¬ródło: W: Debata : retoryka dla demokracji / pod redakcj± naukow± Agnieszki Budzyńskiej-Dacy, Ewy Modrzejewskiej
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2023
Opis fizyczny: S. 64-79
p-ISBN: 9788301231743
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000218/11492
Autorzy: Stanisław Koziara.
Tytuł: Polszczyzna biblijna i jej podłoże retoryczne - propozycje badawcze / Stanisław Koziara
¬ródło: W: Nazwa - styl - tekst : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Umińskiej-Tytoń / pod redakcj± Anetty Gajdy, Anity Pawłowskiej-Ko¶cielniak, Rafała Zarębskiego
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023
Opis fizyczny: S. 267-278
p-ISBN: 978-83-8331-130-2
e-ISBN: 978-83-8331-131-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:219/11492
Autorzy: Edyta Pytel.
Tytuł: Pomoc ukraińskim uchodĽcom wojennym jako element bezpieczeństwa społecznego / Edyta Pytel
¬ródło: W: Pomoc społeczna i służby ratownicze w obliczu wojny w Ukrainie / redakcja naukowa: Beata Ziębińska, Józef Młyński, Ewelina Zdebska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2023
Opis fizyczny: S. 73-92
p-ISBN: 978-83-67586-60-3
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego ; 19)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000220/11492
Autorzy: Katarzyna A. Białecka-Urbańska, Józef Młyński.
Tytuł: Poradnictwo rodzinne obszarem wsparcia i bezpieczeństwa rodzin polonijnych na emigracji / Katarzyna A. Białecka-Urbańska, Józef Młyński
¬ródło: W: Oblicza współczesnej rodziny / pod redakcj± ks. Piotra Cebuli i ks. Marka Kluza
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w KrakowieWydawnictwo Naukowe, 2023
Opis fizyczny: S. 93-128
p-ISBN: 978-83-63241-05-6
e-ISBN: 978-83-63241-34-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:221/11492
Autorzy: Ireneusz Drabik.
Tytuł: Postawy menedżerów wobec ryzyka w podejmowaniu decyzji / Ireneusz Drabik
¬ródło: W: Teoretyczna i praktyczna problematyka przedsiębiorczo¶ci / redakcja naukowa Karol Juszka, Ryszard Kozioł
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UKEN, 2023
Opis fizyczny: S 297-317
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1172)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:222/11492
Autorzy: Anna ¦lósarz.
Tytuł: Postironiczne sceny z życia pracowników medialnej korporacji - Kr±g i The Every (Każdy) / Anna ¦lósarz
¬ródło: W: Dave Eggers / redakcja Julia Nikiel.
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2023
Opis fizyczny: S. 193-217
p-ISBN: 978-83-235-6203-0
e-ISBN: 978-83-235-6211-5
Seria: (Mistrzowie Literatury Amerykańskiej)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000223/11492
Autorzy: Aleksandra Dudzik.
Tytuł: Praca socjalna z uchodĽcami / Aleksandra Dudzik
¬ródło: W: Pomoc społeczna i służby ratownicze w obliczu wojny w Ukrainie / redakcja naukowa: Beata Ziębińska, Józef Młyński, Ewelina Zdebska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2023
Opis fizyczny: S. 113-131
p-ISBN: 978-83-67586-60-3
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego ; 19)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000224/11492
Autorzy: Bogdan Fischer.
Tytuł: Prawne uwarunkowania wykorzystania danych nieosobowych przez sztuczn± inteligencję - zagadnienia podstawowe / Bogdan Fischer
¬ródło: W: Prawo sztucznej inteligencji i nowych technologii 2 / redakcja naukowa: Bogdan Fischer, Adam P±zik, Marek ¦wierczyński
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2023
Opis fizyczny: S. 180-196
p-ISBN: 978-83-8328-124-7
Seria: (Zagadnienia Prawne)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:225/11492
Autorzy: Przemysław Wywiał.
Tytuł: Prawno-organizacyjne uwarunkowania współpracy Sił Zbrojnych RP z organizacjami pozarz±dowymi / Przemysław Wywiał
¬ródło: W: Prakseologia współdziałania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych / redakcja naukowa Jarosław Wołejszo
Adres wydawniczy: Kalisz : Wydawnictwo Naukowe Akademii Kaliskiej, 2023
Opis fizyczny: S. 81-96
p-ISBN: 978-83-65872-88-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000226/11492
Autorzy: Marcin Mazgaj.
Tytuł: Prawo spółek - zagadnienia ogólne / Marcin Mazgaj
¬ródło: W: Prawo handlowe / redakcja naukowa Piotr Nazaruk
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2023
Opis fizyczny: S. 134-155
p-ISBN: 978-83-8328-121-6
Seria: (Akademicka. Prawo)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:227/11492
Autorzy: Sergiusz Wasiuta.
Tytuł: Problemyy uznania ekobójstwa jako zbrodni / Sergiusz Wasiuta
¬ródło: W: Polityka - wojskowo¶ć - bezpieczeństwo : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia działalno¶ci naukowej Profesora Romana Kochnowskiego / pod redakcj± Tomasza Skrzyńskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 542-568
p-ISBN: 978-83-8084-939-6
e-ISBN: 978-83-8084-940-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1157)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000228/11492
Autorzy: Anna Włoch, Justyna Wojniak.
Tytuł: Profesor Czesław Majorek (1938-2002): uczony - mistrz i jego spojrzenie na model kształcenia nauczycieli / Anna Włoch, Justyna Wojniak
¬ródło: W: Polscy historycy o¶wiaty i wychowania w XX i pocz±tkach XXI wieku : portrety naukowe i wspomnienia / redakcja naukowa Władysława Szulakiewicz, Andrzej Paweł Bie¶, Anna Królikowska, Beata Topij-Stempińska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2023
Opis fizyczny: S. 217-238
p-ISBN: 978-83-7614-545-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:229/11492
Autorzy: Krzysztof Chaczko.
Tytuł: Projekt socjalny - historia i rozwój metody / Krzysztof Chaczko
¬ródło: W: Projekt socjalny od teorii do praktyki / redakcja naukowa Mirosław Grewiński i Joanna Lizut
Adres wydawniczy: Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2023
Opis fizyczny: S. 13-22
p-ISBN: 978-83-8017-494-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000230/11492
Autorzy: Franciszek Mróz, Łukasz Mróz.
Tytuł: Projektowany Szlak Bożogrobców w woj. podkarpackim - nowy produkt turystyki religijnej / Franciszek Mróz, Łukasz Mróz
¬ródło: W: Bożogrobcy przeworscy : studia z dziejów Bazyliki Kolegiackiej pw. Ducha ¦więtego i klasztoru Kanoników Regularnych Grobu Bożego w Przeworsku / pod redakcj± Łukasza Mroza i Szymona Wilka
Adres wydawniczy: Przeworsk : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2023
Opis fizyczny: S. 253-276
p-ISBN: 978-83-8345-104-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000231/11492
Autorzy: Ryszard ¦lęczka.
Tytuł: Propozycje dydaktyczne przedstawione na łamach "Ruchu Pedagogicznego" w latach 1918-1934 / Ryszard ¦lęczka
¬ródło: W: Z badań nad tradycj± polskiej pedagogiki. T. VI, Historyczne aspekty dydaktyki / redakcja naukowa Elżbieta Magiera
Adres wydawniczy: Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2023
Opis fizyczny: S. 157-168
p-ISBN: 978-83-7972-584-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000232/11492
Autorzy: Marcin Mazgaj.
Tytuł: Prosta spółka akcyjna / Marcin Mazgaj
¬ródło: W: Prawo handlowe / redakcja naukowa Piotr Nazaruk
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2023
Opis fizyczny: S. 320-355
p-ISBN: 978-83-8328-121-6
Seria: (Akademicka. Prawo)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:233/11492
Autorzy: Dariusz D±bek.
Tytuł: Próba etycznej oceny zastosowania sztucznej inteligencji w administracji i bezpieczeństwie wewnętrznej / Dariusz D±bek
¬ródło: W: Prawno-administracyjne uwarunkowania bezpieczeństwa wewnętrznego : wybrane problemy / redakcja naukowa Janusz Fałowski, Marek Zbigniew Kulisz
Adres wydawniczy: Poznań ; Nysa : Wydawnictwo Naukowe FNCE, 2023
Opis fizyczny: S. 111-134
p-ISBN: 978-83-65881-33-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000234/11492
Autorzy: Wojciech Maciejewski.
Tytuł: Przedsiębiorczo¶ć i zwinno¶ć przedsiębiorstw w czasach nagłych zmian / Wojciech Maciejewski
¬ródło: W: Teoretyczna i praktyczna problematyka przedsiębiorczo¶ci / redakcja naukowa Karol Juszka, Ryszard Kozioł
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UKEN, 2023
Opis fizyczny: S. 281-296
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1172)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:235/11492
Autorzy: Ewa Radomska.
Tytuł: Przedsiębiorczo¶ć społeczna w Chinach : impulsy i bariery rozwojowe / Ewa Radomska
¬ródło: W: Teoretyczna i praktyczna problematyka przedsiębiorczo¶ci / redakcja naukowa Karol Juszka, Ryszard Kozioł
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UKEN, 2023
Opis fizyczny: S. 193-225
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1172)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:236/11492
Autorzy: Krzysztof Sala.
Tytuł: Przedsiębiorczo¶ć w układach lokalnych : studium przypadku gminy Kobierzyce / Krzysztof Sala
¬ródło: W: Teoretyczna i praktyczna problematyka przedsiębiorczo¶ci / redakcja naukowa Karol Juszka, Ryszard Kozioł
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UKEN, 2023
Opis fizyczny: S. 227-242
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1172)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:237/11492
Autorzy: Katarzyna Jagielska.
Tytuł: Przegl±danie i tworzenie memów jako aktywno¶ć wolnoczasowa Pokolenia Z / Katarzyna Jagielska
¬ródło: W: Współczesne przestrzenie aktywno¶ci młodzieży / redakcja naukowa Mariusz Gajewski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo «scriptum» : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2023
Opis fizyczny: S. 135-149
p-ISBN: 978-83-67586-73-3
e-ISBN: 978-83-63241-94-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:238/11492
Autorzy: Sławomir Kurek.
Tytuł: Przemiany demograficzno-migracyjne w Miejskich Obszarach Funkcjonalnych w Polsce w ¶wietle procesów suburbanizacji / Sławomir Kurek
¬ródło: W: Człowiek w ¶rodowisku zamieszkania. : Samorz±d terytorialny wobec zmian demograficznych : materiały z III Kongresu Demograficznego. Czę¶ć 8 / redakcja naukowa: Piotr Szukalski
Adres wydawniczy: Warszawa : Główny Urz±d Statystyczny, 2023
Opis fizyczny: S. 121-139
p-ISBN: 978-83-67087-24-7
e-ISBN: 978-83-67087-25-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:239/11492
Autorzy: Józef Łaptos.
Tytuł: Przesłanki ambiwalentnej postawy Belgii wobec UNRRA i Planu Marshalla / Józef Łaptos
¬ródło: W: Polityka - wojskowo¶ć - bezpieczeństwo : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia działalno¶ci naukowej Profesora Romana Kochnowskiego / pod redakcj± Tomasza Skrzyńskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 117-136
p-ISBN: 978-83-8084-939-6
e-ISBN: 978-83-8084-940-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1157)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000240/11492
Autorzy: Czesław Kłak.
Tytuł: Przestępstwo oszustwa (art. 286 k.k.) - zagrożenie kar± i ¶rodkami karnymi / Czesław Kłak
¬ródło: W: Współczesna wizja kary kryminalnej / redakcja naukowa: Alicja Grze¶kowiak, Igor Zgoliński
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut De Republica, 2023
Opis fizyczny: S. 209-228
p-ISBN: 978-83-67253-73-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:241/11492
Autorzy: Tomasz Skrzyński.
Tytuł: Przyczynek do losów zaborczych flotylli rzecznych na Wi¶le : z dziejów K. u. K. Weichslflottille w 1916 r. / Tomasz Skrzyński
¬ródło: W: Z dziejów flot wojennych : od hiszpańskich Habsburgów po brytyjskich Windsorów / pod redakcj± Romana Kochnowskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 155-179
p-ISBN: 978-83-8084-956-6
e-ISBN: 978-83-8084-956-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1162)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:242/11492
Autorzy: Grzegorz Sudoł.
Tytuł: Przywództwo edukacyjne elementem procesu wychowawczego / Grzegorz K. Sudoł
¬ródło: W: Wychowawcy na współczesne czasy : idee - postawy - komunikacja / pod redakcja Katarzyny Dr±g
Adres wydawniczy: Tarnów : Biblios, 2023
Opis fizyczny: S. 107-121
p-ISBN: 978-83-8354-009-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:243/11492
Autorzy: Agnieszka Ogonowska.
Tytuł: Psychologia mediów w humanistyce współczesnej / Agnieszka Ogonowska
¬ródło: W: Humanistyka współczesna / redakcja Bogusława Bodzioch-Bryła
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie, 2023
Opis fizyczny: S. 145-162
p-ISBN: 978-83-7614-582-2
e-ISBN: 978-83-7614-586-0
Seria: (Słowniki Społeczne)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:244/11492
Autorzy: Olena Kovalenko.
Tytuł: Psychologia migrantów przymusowych z Ukrainy i ich wsparcie w Polsce / Olena Kovalenko
¬ródło: W: Pomoc społeczna i służby ratownicze w obliczu wojny w Ukrainie / redakcja naukowa: Beata Ziębińska, Józef Młyński, Ewelina Zdebska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2023
Opis fizyczny: S. 93-110
p-ISBN: 978-83-67586-60-3
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego ; 19)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000245/11492
Autorzy: Dariusz Hyb¶.
Tytuł: Psychologiczne aspekty bezpieczeństwa - dylematy i propozycje edukacyjne / Dariusz Hyb¶
¬ródło: W: Quo Vadis Securitologia Varia. Czę¶ć pierwsza / redakcja naukowa Wojciech Sokołowski, Hanna Sommer, Jacek Fabisiak, Grzegorz Zakrzewski
Adres wydawniczy: Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2023
Opis fizyczny: S. 51-61
p-ISBN: 978-83-7934-699-8
e-ISBN: 978-83-7934-700-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:246/11492
Autorzy: Rafał Solewski.
Tytuł: Reklama sacrum czy metafizyka współobecno¶ci? : na kanwie wystawy Metafizyka Obecno¶ci w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie / Rafał Solewski
¬ródło: W: Sztuka wobec metafizyki : postawy i strategie lat 2000-2020 / redakcja naukowa: Łukasz Murzyn, Rafał Solewski, Bernadeta Stano
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2023
Opis fizyczny: S. 189-199
p-ISBN: 978-83-8084-946-4
e-ISBN: 978-83-8084-947-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1158)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000247/11492
Autorzy: Edyta Pindel.
Tytuł: Rodziny osób skazanych na karę pozbawienia wolno¶ci / Edyta Pindel
¬ródło: W: Wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych marginalizacj± w ¶rodowisku rodzinnym : konteksty teoretyczne i praktyczne rozwi±zania / redakcja naukowa Katarzyna Plutecka i Anna Gagat-Matuła
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 51-69
p-ISBN: 978-83-8084-959-4
e-ISBN: 978-83-8084-960-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1164)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000248/11492
Autorzy: Józefa Matejek.
Tytuł: Rodziny zastępcze jako ¶rodowisko wsparcia rodzin wieloproblemowych / Józefa Matejek
¬ródło: W: Interwencja kryzysowa - implikacje badawcze i praktyczne / redakcja naukowa Katarzyna Wojtanowicz, Małgorzata Duda, Janka Bursová
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum ; Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, 2023
Opis fizyczny: S. 161-181
p-ISBN: 978-83-67586-59-7
e-ISBN: 978-83-7438-996-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:249/11492
Autorzy: Andrzej Kozera.
Tytuł: Rola administracji publicznej w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju / Andrzej Kozera
¬ródło: W: Ponidzie. T. 3, Cywilizacja, kultura, tożsamo¶ć / pod redakcj± Andrzeja Kozery
Adres wydawniczy: Pinczów : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych w Pińczowie, 2023
Opis fizyczny: S. 7-12
p-ISBN: 978-83-62150-22-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000250/11492
Autorzy: Tomasz Skrzyński.
Tytuł: Rola Armada de México w zapewnianiu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w latach 2006-2022 / Tomasz Skrzyński
¬ródło: W: Polityka - wojskowo¶ć - bezpieczeństwo : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia działalno¶ci naukowej Profesora Romana Kochnowskiego / pod redakcj± Tomasza Skrzyńskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 483-502
p-ISBN: 978-83-8084-939-6
e-ISBN: 978-83-8084-940-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1157)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000251/11492
Autorzy: Łukasz Kozera.
Tytuł: Rola i rodzaje ruchów społecznych / Łukasz Kozera
¬ródło: W: Ponidzie. T. 4, Cywilizacja, kultura, tożsamo¶ć / pod redakcj± Andrzeja Kozery
Adres wydawniczy: Pińczów : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych w Pińczowie, 2023
Opis fizyczny: S. 7-15
p-ISBN: 978-83-62150-22-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Repozytorium UP:252/11492
Autorzy: Marek Chwała, Andrzej Kobiałka.
Tytuł: Rola i zadania Straży Pożarnej w aspekcie bezpieczeństwa socjalnego w polityce społecznej miasta i wsi / Marek Chwała, Andrzej Kobiałka
¬ródło: W: Pomoc społeczna i służby ratownicze w obliczu wojny w Ukrainie / redakcja naukowa: Beata Ziębińska, Józef Młyński, Ewelina Zdebska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2023
Opis fizyczny: S. 175-186
p-ISBN: 978-83-67586-60-3
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego ; 19)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000253/11492
Autorzy: Mateusz Szast.
Tytuł: Rola informacji zwrotnej / Mateusz Szast
¬ródło: W: Relacje społeczne młodzieży / redaktor Mateusz Szast
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2023
Opis fizyczny: S. 103-106
e-ISBN: 978-83-67385-42-8
Seria: (Współczesne problemy wychowania ; t. 5)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:254/11492
Autorzy: Daria ¦lęzak.
Tytuł: Rola terapii logopedycznej w rehabilitacji osób po laryngektomii całkowitej / Daria ¦lęzak
¬ródło: W: Fizjoterapia w medycynie i ochronie zdrowia człowieka / redakcja Monika Maci±g, Alicja Danielewska
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o., 2023
Opis fizyczny: S. 133-140
p-ISBN: 978-83-67881-07-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:255/11492
Autorzy: Anna Kochnowska.
Tytuł: Royal Navy II ery elżbietańskiej (1952-2022) / Anna Kochnowska
¬ródło: W: Z dziejów flot wojennych : od hiszpańskich Habsburgów po brytyjskich Windsorów / pod redakcj± Romana Kochnowskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 307-327
p-ISBN: 978-83-8084-956-6
e-ISBN: 978-83-8084-956-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1162)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:256/11492
Autorzy: Andrzej Żebrowski.
Tytuł: Rozpoznanie elementem współczesnej wojny informacyjnej (wybrane aspekty) / Andrzej Żebrowski
¬ródło: W: Z dziejów flot wojennych : od hiszpańskich Habsburgów po brytyjskich Windsorów / pod redakcj± Romana Kochnowskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 329-384
p-ISBN: 978-83-8084-956-6
e-ISBN: 978-83-8084-956-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1162)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:257/11492
Autorzy: Marta Korendo.
Tytuł: Rozumienie Innego - problemy w komunikacji osób z zespołem Aspergera i neurotypowych / Marta Korendo
¬ródło: W: Przestrzenie komunikacji : tom jubileuszowy dedykowany Profesor Jolancie Antas / pod redakcj± Justyna Winiarska, Aneta Załazińska
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2023
Opis fizyczny: S. 207-216
p-ISBN: 978-83-8138-834-4
e-ISBN: 978-83-8138-835-1
Seria: (Obrazowanie w komunikacji ; t. 4)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:258/11492
Autorzy: Agnieszka Tajak-Bobek.
Tytuł: Rozważania metodologiczne w kontek¶cie badań jako¶ciowo-ilo¶ciowych prowadzonych na terenie zakładów karnych : relacje z badań własnych / Agnieszka Tajak-Bobek
¬ródło: W: Badanie - dojrzewanie - rozwój : trafno¶ć i rzetelno¶ć badań naukowych / pod redakcj± Franciszka Szloska
Adres wydawniczy: Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ; Radom : Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji, 2023
Opis fizyczny: S. 199-210
p-ISBN: 978-83-7789-717-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000259/11492
Autorzy: Andrzej Kozera.
Tytuł: Rozwój gospodarczy powiatu do 1945 r. / Andrzej Kozera
¬ródło: W: Ponidzie. T. 2, Cywilizacja, kultura, tożsamo¶ć / pod redakcj± Andrzeja Kozery
Adres wydawniczy: Pinczów : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych w Pińczowie, 2023
Opis fizyczny: S. 83-99
p-ISBN: 978-83-62150-21-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Repozytorium UP:260/11492
Autorzy: Marcin Zieliński.
Tytuł: Równanie / Marcin Zieliński
¬ródło: W: Perspektywa fenomenologiczna w badaniu zagadnień matematycznych / redakcja Barbara Barańska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2023
Opis fizyczny: S. 68-79
p-ISBN: 978-83-8084-927-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000261/11492
Autorzy: Barbara Barańska.
Tytuł: Równanie stycznej do paraboli / Barbara Barańska
¬ródło: W: Perspektywa fenomenologiczna w badaniu zagadnień matematycznych / redakcja Barbara Barańska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2023
Opis fizyczny: S. 143-158
p-ISBN: 978-83-8084-927-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000262/11492
Autorzy: Bogumił Naleziński.
Tytuł: Samorz±d terytorialny : [art. 168-art.172] / Bogumił Naleziński
¬ródło: W: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz / redakcja naukowa Piotr Tuleja
Wydanie: Wyd. 2
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2023
Opis fizyczny: S. 556-565
p-ISBN: 978-83-8328-811-6
Seria: (Komentarze)
Uwagi: Stan prawny na 31 lipca 2023 r.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:263/11492
Autorzy: Franciszek Mróz.
Tytuł: Sanktuaria karpackie / Franciszek Mróz
¬ródło: W: Europa Karpat - budowanie marki : od teorii do praktyki / redakcja Jan Pomorski, Beata Surmacz
Adres wydawniczy: Lublin : Instytut Europy ¦rodkowej, 2023
Opis fizyczny: S. 105-152
p-ISBN: 978-83-67678-14-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000264/11492
Autorzy: Franciszek Mróz.
Tytuł: Sanktuaria ¶w. Jakuba w przestrzeni pielgrzymowania Polski / Franciszek Mróz
¬ródło: W: Camino Polaco : teologia - sztuka - historia - teraĽniejszo¶ć. T. 6 / pod redakcj± Piotra Roszaka, Franciszka Mroza i Waldemara Rozynkowskiego
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2023
Opis fizyczny: S. 103-132
p-ISBN: 978-83-231-5209-5
e-ISBN: 978-83-231-5210-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000265/11492
Autorzy: Anna Gagat-Matuła.
Tytuł: Satysfakcja z małżeństwa w percepcji matek dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w okresie pandemii koronawirusa COVID-19 / Anna Gagat-Matuła
¬ródło: W: Wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych marginalizacj± w ¶rodowisku rodzinnym : konteksty teoretyczne i praktyczne rozwi±zania / redakcja naukowa Katarzyna Plutecka i Anna Gagat-Matuła
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 157-170
p-ISBN: 978-83-8084-959-4
e-ISBN: 978-83-8084-960-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1164)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000266/11492
Autorzy: Bogumił Naleziński.
Tytuł: S±dy i trybunały : [art. 173. - art. 201] / Bogumił Naleziński
¬ródło: W: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : komentarz / redakcja naukowa Piotr Tuleja
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2023
Opis fizyczny: S. 566-649
p-ISBN: 978-83-8328-811-6
Seria: (Komentarze)
Uwagi: Stan prawny na 31 lipca 2023 r.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:267/11492
Autorzy: Renata Niziołek.
Tytuł: Sceniczne ¶wiatła i cienie - o przekładzie teatralnym słów kilka / Renata Niziołek
¬ródło: W: Za kulisami : toruńskie spotkania wokół dramatu : edycja trzecia / pod redakcj± Barbary Bibik i Moniki Krajewskiej
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2023
Opis fizyczny: S. 132-162
p-ISBN: 978-83-231-5340-5
e-ISBN: 978-83-231-5341-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000268/11492
Autorzy: Hubert Mazur.
Tytuł: Sieć archiwów państwowych w Polsce po 1989 roku / Hubert Mazur
¬ródło: W: Problemy sieci archiwalnych w wybranych krajach Europy / redakcja naukowa Adam Danilczyk, Jacek Kordel, Alicja Kulecka
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2023
Opis fizyczny: S. 49-73
p-ISBN: 978-83-235-5951-1
e-ISBN: 978-83-235-5967-2
e-ISBN: 978-83-235-5959-7
e-ISBN: 978-83-235-5975-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000269/11492
Autorzy: Roman Kochnowski.
Tytuł: Siły morskie NATO a rozszerzenie sojuszu w pierwszym dwudziestoleciu XXI w. / Roman Kochnowski
¬ródło: W: Polska bezpieczna czy nie? : służby specjalne - wojsko - dyplomacja w XX i XXI wieku / redakcja naukowa Malwina Siewier
Adres wydawniczy: Częstochowa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, 2023
Opis fizyczny: S. 459-469
p-ISBN: 978-83-66536-79-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000270/11492
Autorzy: Grzegorz Nycz.
Tytuł: Skuteczno¶ć polityk odstraszania w teatrze europejskim w ¶wietle do¶wiadczeń sojuszników USA doby wojny o Ukrainę i II zimnej wojny / Grzegorz Nycz
¬ródło: W: Formy mocarstwowo¶ci we współczesnym ¶wiecie - studium przypadków / pod redakcj± Magdaleny Marczuk-Karbownik Karola Żakowskiego
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023
Opis fizyczny: S. 111-133
e-ISBN: 978-83-8331-302-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:271/11492
Autorzy: Marek Herma.
Tytuł: Służba Polaków w lotnictwie Floty Czarnomorskiej Imperium Rosyjskiego w latach I wojny ¶wiatowej / Marek Herma
¬ródło: W: Polityka - wojskowo¶ć - bezpieczeństwo : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia działalno¶ci naukowej Profesora Romana Kochnowskiego / pod redakcj± Tomasza Skrzyńskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 257-273
p-ISBN: 978-83-8084-939-6
e-ISBN: 978-83-8084-940-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1157)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000272/11492
Autorzy: Andrzej Żebrowski.
Tytuł: Służby specjalne zagrożeniem dla współczesnych interesów państwa (wybrane aspekty) / Andrzej Żebrowski
¬ródło: W: Polska bezpieczna czy nie? : służby specjalne - wojsko - dyplomacja w XX i XXI wieku / redakcja naukowa Malwina Siewier
Adres wydawniczy: Częstochowa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, 2023
Opis fizyczny: S. 295-335
p-ISBN: 978-83-66536-79-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000273/11492
Autorzy: Antoni Szwed.
Tytuł: Søren Kierkegaard o ludzkiej wolno¶ci i niewolno¶ci / Antoni Szwed
¬ródło: W: Karl Jaspers : filozofia wolno¶ci / redakcja Czesława Piecuch ; współredakcja Paweł Wójs
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2023
Opis fizyczny: S. 141-167
p-ISBN: 978-83-8084-948-8
e-ISBN: 978-83-8084-949-5
Seria: (Seria Jaspersowska)
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1159)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000274/11492
Autorzy: Marzena Błasiak-Tytuła.
Tytuł: Specyficzne trudno¶ci w nabywaniu dwóch języków : na przykładzie dwujęzyczno¶ci angielsko-polskiej / Marzena Błasiak-Tytuła
¬ródło: W: Wielojęzyczno¶ć jako wyzwanie społeczne, kulturowe i edukacyjne / pod redakcj± Anny Żurek
Adres wydawniczy: Kraków : Universitas, 2023
Opis fizyczny: S. 111-128
p-ISBN: 978-83-242-3953-5
e-ISBN: 978-83-242-6712-5
Seria: (Glotto-Logo ; nr 1)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000275/11492
Autorzy: Andrzej Kozera.
Tytuł: Społeczeństwo Ponidzia w tradycji patriotycznej walki o niepodległo¶ć - Republika Pińczowska / Andrzej Kozera
¬ródło: W: Ponidzie. T. 4, Cywilizacja, kultura, tożsamo¶ć / pod redakcj± Andrzeja Kozery
Adres wydawniczy: Pinczów : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych w Pińczowie, 2023
Opis fizyczny: S. 291-422
p-ISBN: 978-83-62150-22-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Repozytorium UP:276/11492
Autorzy: Andrzej Kozera.
Tytuł: Społeczeństwo Ponidzia w tradycji patriotycznej walki o niepodległo¶ć - republika pińczowska / Andrzej Kozera
¬ródło: W: Ponidzie. T. 2, Cywilizacja, kultura, tożsamo¶ć / pod redakcj± Andrzeja Kozery
Adres wydawniczy: Pinczów : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych w Pińczowie, 2023
Opis fizyczny: S. 255-261
p-ISBN: 978-83-62150-21-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Repozytorium UP:277/11492
Autorzy: Andrzej Kozera.
Tytuł: Społeczeństwo Ponidzia w tradycji patriotycznej walki o niepodlego¶ć / Andrzej Kozera
¬ródło: W: Ponidzie. T. 3, Cywilizacja, kultura, tożsamo¶ć / pod redakcj± Andrzeja Kozery
Adres wydawniczy: Pinczów : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych w Pińczowie, 2023
Opis fizyczny: S. 285-472
p-ISBN: 978-83-62150-22-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000278/11492
Autorzy: Dominika Spyra.
Tytuł: Społeczne koszty życia z migren± / Dominika Spyra
¬ródło: W: Trendy w medycynie - nowe perspektywy dla opieki zdrowotnej / redakcja Kamil Maci±g, Monika Maci±g
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2023
Opis fizyczny: S. 83-92
p-ISBN: 978-83-67881-17-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:279/11492
Autorzy: Dorota Drzewiecka, Bartosz Drzewiecki.
Tytuł: Sprawa odwołania Witolda Suchodolskiego z funkcji dyrektora Wydziału Archiwów Państwowych w 1949 r / Dorota Drzewiecka, Bartosz Drzewiecki
¬ródło: W: Od praktyki kancelaryjnej do teorii archiwalnej : Księga Jubileuszowa Profesor Ireny Mamczak-Gadkowskiej / pod redakcj± Zuzanny Ja¶kowskiej-Józefiak i Krzysztofa Stryjkowskiego
Adres wydawniczy: Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Historii, 2023
Opis fizyczny: S. 283-295
p-ISBN: 978-83-67284-18-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000280/11492
Autorzy: Bernadeta Stano.
Tytuł: Sprawdzam. "Cóż to jest prawda?" / Bernadeta Stano
¬ródło: W: Sprawdzam. Cóż to jest prawda : publikacja towarzyszy wystawie: Sprawdzam. "Cóż to jest prawda?" 31 III - 31 V 2023 w Galerii Współczesnej Sztuki Sacrum "Dom Praczki" w Kielcach / redakcja naukowa: Bernadeta Stano
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2023
Opis fizyczny: S. 7-12
e-ISBN: 978-83-8084-934-1
Uwagi: Publikacja nierecenzowana.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Adres url:281/11492
Autorzy: Renata ¦liwa.
Tytuł: Stakeholder Engagement in Government Regulatory Initiatives / Renata ¦liwa
¬ródło: W: Obywatel w centrum działań e-administracji w Unii Europejskiej = Citizen-centric e-Government in the European Union / redakcja Sławomir Dudzik, Inga Kawka, Renata ¦liwa = edited by Sławomir Dudzik, Inga Kawka, Renata ¦liwa
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2023
Opis fizyczny: S. 79-97
p-ISBN: 978-83-8138-889-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:282/11492
Autorzy: Konrad Meus.
Tytuł: Stanisław Sozański i jego darowizna na rzecz PAU / Konrad Meus
¬ródło: W: Mecenasi i darczyńcy w dziejach nauki polskiej : Akademia Umiejętno¶ci i Polska Akademia Umiejętno¶ci w kręgu społecznej troski / redakcja Maria Stinia
Adres wydawniczy: Kraków : Polska Akademia Umiejętno¶ci, 2023
Opis fizyczny: S. 79-98
p-ISBN: 978-83-7676-352-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000283/11492
Autorzy: Łukasz Murzyn, Rafał Solewski.
Tytuł: Stosowane Sztuki Katolickie : rozmowa Łukasza Murzyna z Rafałem Solewskim / Łukasz Murzyn, Rafał Solewski
¬ródło: W: Sztuka wobec metafizyki : postawy i strategie lat 2000-2020 / redakcja naukowa: Łukasz Murzyn, Rafał Solewski, Bernadeta Stano
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2023
Opis fizyczny: S. 201-219
p-ISBN: 978-83-8084-946-4
e-ISBN: 978-83-8084-947-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1158)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000284/11492
Autorzy: Jolanta Machowska-Goc.
Tytuł: Sukces w społeczeństwie osi±gnięć wyszeptany przez zaczarowane drzewa / Jolanta Machowska-Goc
¬ródło: W: Sukces życiowy w społeczeństwie osi±gnięć / redakcja naukowa Tomasz Ł±czek
Adres wydawniczy: Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2023
Opis fizyczny: S. 341-356
p-ISBN: 978-83-67580-61-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000285/11492
Autorzy: Kinga Orzeł-Dereń.
Tytuł: Sukces życiowy a Socjal media : przestrzenie wychowania w płynnej nowoczesno¶ci / Kinga Orzeł-Dereń
¬ródło: W: Sukces życiowy w społeczeństwie osi±gnięć / redakcja naukowa Tomasz Ł±czek
Adres wydawniczy: Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2023
Opis fizyczny: S. 33-48
p-ISBN: 978-83-67580-61-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000286/11492
Autorzy: Karolina Kilar.
Tytuł: Szkoła jako instytucja spełniaj±ca marzenia uczniów z niepełnosprawno¶ci± intelektualn± w stopniu umiarkowanym z rodzin dysfunkcyjnych / Karolina Kilar
¬ródło: W: Wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych marginalizacj± w ¶rodowisku rodzinnym : konteksty teoretyczne i praktyczne rozwi±zania / redakcja naukowa Katarzyna Plutecka i Anna Gagat-Matuła
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 239-249
p-ISBN: 978-83-8084-959-4
e-ISBN: 978-83-8084-960-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1164)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000287/11492
Autorzy: Anna Kolasińska.
Tytuł: Szlaki tematyczne jako atrakcje turystyczne polskich miast należ±cych do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO / Anna Kolasińska
¬ródło: W: Turystyka w wymiarze międzynarodowym i krajowym. : aspekty interdyscyplinarne / pod redakcj± naukow± Izabeli Kapery
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza KAAFM, 2023
Opis fizyczny: S. 67-84
e-ISBN: 978-83-67491-27-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:288/11492
Autorzy: Bernadeta Stano.
Tytuł: Sztuka i tá metá physiká : pomiędzy i razem / Bernadeta Stano
¬ródło: W: Sztuka wobec metafizyki : postawy i strategie lat 2000-2020 / redakcja naukowa: Łukasz Murzyn, Rafał Solewski, Bernadeta Stano
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2023
Opis fizyczny: S. 157-171
p-ISBN: 978-83-8084-946-4
e-ISBN: 978-83-8084-947-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1158)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000289/11492
Autorzy: Anna Radziejewska.
Tytuł: ¦l±skie Centralne Archiwum Ewangelickie we Wrocławiu (1934-1945) - rekonesans badawczy / Anna Radziejewska
¬ródło: W: Zarz±dzanie dokumentacj± : aspekty prawne i historyczne / c redakcja naukowa Kinga Flaga-Gieruszyńska, Paweł Gut, Piotr Fr±ckowiak
Adres wydawniczy: Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2023
Opis fizyczny: S. 49-57
p-ISBN: 978-83-7972-650-9
e-ISBN: 978-83-7972-651-6
Seria: (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ; t. (1364) 1290)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000290/11492
Autorzy: Ryszard ¦lęczka.
Tytuł: ¦rodowisko naukowe Katedry Historii O¶wiaty i Wychowania Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (1972-2022) / Ryszard ¦lęczka
¬ródło: W: Polscy historycy o¶wiaty i wychowania w XX i pocz±tkach XXI wieku : portrety naukowe i wspomnienia / redakcja naukowa Władysława Szulakiewicz, Andrzej Paweł Bie¶, Anna Królikowska, Beata Topij-Stempińska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2023
Opis fizyczny: S. 339-360
p-ISBN: 978-83-7614-545-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:291/11492
Autorzy: Agata Nodżak.
Tytuł: ¦wiadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w prawie polskim na podstawie umowy / Agata Nodżak
¬ródło: W: Teoretyczna i praktyczna problematyka przedsiębiorczo¶ci / redakcja naukowa Karol Juszka, Ryszard Kozioł
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UKEN, 2023
Opis fizyczny: S. 79-108
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1172)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]292/11492
Autorzy: Dorota Merta, Aleksandra Izdebska, Małgorzata Kły¶, Anna Chrzan, Ewa Nowak, Janusz Kobielski, Aleksandra Balak.
Tytuł: ¦wiadomo¶ć ekologiczna oraz stosunek lokalnej społeczno¶ci Borów Dolno¶l±skich do programu restytucji populacji głuszca (Tetrao urogallus) / Dorota Merta, Aleksandra Izdebska, Małgorzata Kły¶, Anna Chrzan, Ewa Nowak, Janusz Kobielski, Aleksandra Balak
¬ródło: W: Społeczne funkcje obszarów chronionych / redakcja Piotr D±browski, Bernadetta Zawilińska
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Wierchy" Centralny O¶rodek Turystyki Górskiej PTTK, 2023
Opis fizyczny: S. 275-296
p-ISBN: 978-83-963906-9-1
Seria: (Biblioteka Górska / Centralny O¶rodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie ; T. 35)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000293/11492
Autorzy: Andrzej Franaszek.
Tytuł: ¦wiatło Beaty Stankiewicz = The Light of Beata Stankiewicz / Andrzej Franaszek
¬ródło: W: Beata Stankiewicz / redakcja/ managing editor: Martyna Sobczyk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo BUNKIER, 2023
Opis fizyczny: S. 20-24 ; 25-29
p-ISBN: 978-83-62224-91-3
Uwagi: Publikacja nierecenzowana.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL, ENG294/11492
Autorzy: Łukasz Matoga, Mirosław Mika, Kinga Krzesiwo, Magdalena Kubal-Czerwińska.
Tytuł: Tatrzański Park Narodowy a lokalny biznes turystyczny / Łukasz Matoga, Mirosław Mika, Kinga Krzesiwo, Magdalena Kubal-Czerwińska
¬ródło: W: Tatrzański Park Narodowy : funkcja ekonomiczna a postawy społeczno¶ci lokalnej / redakcja naukowa Mirosław Mika
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2023
Opis fizyczny: S. 149-168
p-ISBN: 978-83-64089-83-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000295/11492
Autorzy: Robert Małoszowski.
Tytuł: Technologia w renesansie - renesans w technologii : Leonardo da Vinci i Steve Jobs / Robert Małoszowski
¬ródło: W: Człowiek, media, edukacja / redakcja naukowa Janusz Morbitzer, Emilia Musiał, Michał Szyszka
Adres wydawniczy: D±browa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, [2023]
Opis fizyczny: S. 163-170
p-ISBN: 978-83-67673-12-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000296/11492
Autorzy: Tomasz Cyrol.
Tytuł: Teoretyczne i praktyczne aspekty zdatno¶ci mediacyjnej spraw cywilnych z uwzględnieniem wykorzystania e-mediacji / Tomasz Cyrol
¬ródło: W: E-mediacja w rozwi±zywaniu sporów gospodarczych i pracowniczych / pod redakcj± Włodzimierza Brońskiego
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2023
Opis fizyczny: S. 81-96
p-ISBN: 978-83-8288-109-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:297/11492
Autorzy: Marcin Kępa.
Tytuł: Teoria dóbr publicznych w prawie i ekonomii / Marcin Kępa
¬ródło: W: Teoretyczna i praktyczna problematyka przedsiębiorczo¶ci / redakcja naukowa Karol Juszka, Ryszard Kozioł
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UKEN, 2023
Opis fizyczny: S. 175-190
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1172)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:298/11492
Autorzy: Aleksandra Budrewicz.
Tytuł: The Polish reception of Christina Rossetti / Aleksandra Budrewicz
¬ródło: W: Przestrzenie przekładu 7 / pod redakcj± Jolanty Lubochy-Kruglik, Oksany Małysy, Gabrieli Wilk, Anny Paszkowskiej
Adres wydawniczy: Katowice : "¦l±sk" Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe : Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, 2023
Opis fizyczny: S. 41-52
p-ISBN: 978-83-8183-170-3
Seria: (Studia o Przekładzie ; nr 52)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000299/11492
Autorzy: Halina Dudała.
Tytuł: The Polymorphism of Archives - Continuity and Change Case of the Jesuit Archives in Kłodzko (Glatz, Kladsko) / Halina Dudała
¬ródło: W: Supranational archives : shared heritage-different solutions / edited by Dorota Drzewiecka, Halina Dudała, Wojciech Krawczuk
Adres wydawniczy: Warszawa : Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2023
Opis fizyczny: S. 41-51
p-ISBN: 978-83-66739-84-0
e-ISBN: 978-83-66739-87-1
e-ISBN: 978-83-66739-86-4
e-ISBN: 978-83-66739-85-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:300/11492
Autorzy: Stefan Bielański.
Tytuł: Tradycje i współczesno¶ć włoskiej geopolityki / Stefan Bielański
¬ródło: W: Polityka - wojskowo¶ć - bezpieczeństwo : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia działalno¶ci naukowej Profesora Romana Kochnowskiego / pod redakcj± Tomasza Skrzyńskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 25-45
p-ISBN: 978-83-8084-939-6
e-ISBN: 978-83-8084-940-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1157)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000301/11492
Autorzy: Marek Banach.
Tytuł: Trafno¶ć w kontek¶cie procedury badań społecznych / Marek Banach
¬ródło: W: Badanie - dojrzewanie - rozwój : trafno¶ć i rzetelno¶ć badań naukowych / pod redakcj± Franciszka Szloska
Adres wydawniczy: Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ; Radom : Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji, 2023
Opis fizyczny: S. 37-51
p-ISBN: 978-83-7789-717-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000302/11492
Autorzy: Rafał Kopeć.
Tytuł: Transit - pierwszy system nawigacji satelitarnej na potrzeby strategicznych okrętów podwodnych / Rafał Kopeć
¬ródło: W: Z dziejów flot wojennych : od hiszpańskich Habsburgów po brytyjskich Windsorów / pod redakcj± Romana Kochnowskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 277-306
p-ISBN: 978-83-8084-956-6
e-ISBN: 978-83-8084-956-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1162)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:303/11492
Autorzy: Katarzyna Kaczmarczyk-Kłak.
Tytuł: Tre¶ć i przedmiot prezydenckiego prawa łaski z perspektywy systemu ¶rodków represyjnych / Katarzyna Kaczmarczyk-Kłak
¬ródło: W: Współczesna wizja kary kryminalnej / redakcja naukowa: Alicja Grze¶kowiak, Igor Zgoliński
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut De Republica, 2023
Opis fizyczny: S. 303-325
p-ISBN: 978-83-67253-73-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000304/11492
Autorzy: Liliya Morska, Mateusz Szast.
Tytuł: Trudny przeciwnik, a może trudny rozmówca w mediacjach z nieletnim? : o praktycznych aspektach pracy z trudnym rozmówc± / Liliya Morska, Mateusz Szast
¬ródło: W: Problemy i wyzwania współczesnych rodzin / redakcja Mateusz Szast
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2023
Opis fizyczny: S. 137-168
p-ISBN: 978-83-8084-950-1
e-ISBN: 978-83-8084-951-8
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1160)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000305/11492
Autorzy: Tomasz Wójtowicz.
Tytuł: Tureckie głębokie państwo : od powstania do upadku / Tomasz Wójtowicz
¬ródło: W: Polityka - wojskowo¶ć - bezpieczeństwo : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia działalno¶ci naukowej Profesora Romana Kochnowskiego / pod redakcj± Tomasza Skrzyńskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 196-215
p-ISBN: 978-83-8084-939-6
e-ISBN: 978-83-8084-940-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1157)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000306/11492
Autorzy: Urszula Kicińska, Katarzyna Paszkiewicz.
Tytuł: Turystyka edukacyjna jako alternatywna tradycyjnego nauczania szkolnego / Urszula Kicińska, Katarzyna Paszkiewicz
¬ródło: W: Turystyka wobec nowych wyzwań : współczesne kierunki kształcenia w akademickiej i szkolnej edukacji turystycznej / redakcja Bożena Popiołek, Natalia Bursiewicz, Urszula Kicińska, Anna Penkała-Jastrzębska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 43-59
p-ISBN: 978-83-8084-925-9
e-ISBN: 978-83-8084-926-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1153)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000307/11492
Autorzy: Hubert Mazur.
Tytuł: Udział Archiwum Państwowego w Poznaniu w "Tygodniach Archiwów" (1958-1989) / Hubert Mazur
¬ródło: W: Od praktyki kancelaryjnej do teorii archiwalnej : Księga Jubileuszowa Profesor Ireny Mamczak-Gadkowskiej / pod redakcj± Zuzanny Ja¶kowskiej-Józefiak i Krzysztofa Stryjkowskiego
Adres wydawniczy: Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Historii, 2023
Opis fizyczny: S. 201-218
p-ISBN: 978-83-67284-18-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000308/11492
Autorzy: Krzysztof Trębski, Józef Młyński.
Tytuł: Ukraińscy uchodĽcy : problemy, oczekiwania, bezpieczeństwo, wsparcie i nadzieje na przyszło¶ć / Krzysztof Trębski, Józef Młyński
¬ródło: W: Pomoc społeczna i służby ratownicze w obliczu wojny w Ukrainie / redakcja naukowa: Beata Ziębińska, Józef Młyński, Ewelina Zdebska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2023
Opis fizyczny: S. 51-72
p-ISBN: 978-83-67586-60-3
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego ; 19)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000309/11492
Autorzy: Przemysław Łukasik.
Tytuł: Unia Europejska - na drodze do mocarstwowo¶ci / Przemysław Łukasik
¬ródło: W: Formy mocarstwowo¶ci we współczesnym ¶wiecie - studium przypadków / pod redakcj± Magdaleny Marczuk-Karbownik Karola Żakowskiego
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023
Opis fizyczny: S. 11-31
e-ISBN: 978-83-8331-302-3.02
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:310/11492
Autorzy: Krzysztof Chaczko.
Tytuł: Uniwersalizm w polityce społecznej - ujęcie teoretyczne / Krzysztof Chaczko
¬ródło: W: Polityka społeczna i edukacyjna w kontek¶cie współczesnych wyzwań / pod redakcj± Katarzyny Gł±bickiej-Auleytner i Mirosława Grewińskiego
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM, 2023
Opis fizyczny: S. 19-30
p-ISBN: 978-83-67033-73-2
e-ISBN: 978-83-67033-74-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:311/11492
Autorzy: Krzysztof Chaczko.
Tytuł: Ustawa o opiece społecznej z 1923 roku - geneza, charakterystyka, konsekwencje / Krzysztof Chaczko
¬ródło: W: Stulecie ustawy o opiece społecznej : od ochrony socjalnej do nowoczesnego systemu pomocy społecznej / redakcja naukowa Mirosław Grewiński, Joanna Lizut
Adres wydawniczy: Warszawa : Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa, 2023
Opis fizyczny: S. 28-40
p-ISBN: 978-83-8017-511-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000312/11492
Autorzy: Hubert Chudzio.
Tytuł: Uwarunkowania projektu modernizacji armii egipskiej w latach trzydziestych XIX w. autorstwa gen. Henryka Dembińskiego / Hubert Chudzio
¬ródło: W: Polacy za granic± - dokonania w sferze gospodarczej i społecznej / pod redakcj± naukow± Pawła Graty
Adres wydawniczy: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2023
Opis fizyczny: S. 101-129
p-ISBN: 978-83-8277-101-5
Seria: (Biblioteka Polskiej Modernizacji ; t. 6)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:313/11492
Autorzy: Iana Levinskaia.
Tytuł: Uzurpacja dyskursu inno¶ci we współczesnej Rosji : wymiar ideologiczny / Iana Levinskaia
¬ródło: W: Własne, swojskie, obce - dyskursy inno¶ci / redaktor Lidia Kamińska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2023
Opis fizyczny: S. 217-238
p-ISBN: 978-83-66546-85-1
Seria: (Monografia Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ; 3)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:314/11492
Autorzy: Paulina Ogórek, Olga Zięba, Marta Czyżewska.
Tytuł: W kierunku gospodarki obiegu zamkniętego - przegl±d wdrożeń modeli GOZ w praktyce przedsiębiorstw oraz rekomendacje w zakresie ich upowszechniania / Paulina Ogórek, Olga Zięba, Marta Czyżewska
¬ródło: W: Przedsiębiorczo¶ć społeczna wobec wyzwań gospodarki obiegu zamkniętego / redakcja naukowa Janina Pach, Katarzyna Kowalska, Elżbieta Szczygieł
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UKEN, 2023
Opis fizyczny: S. 179-214
p-ISBN: 978-83-68020-50-2
e-ISBN: 978-83-68020-51-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1199)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:315/11492
Autorzy: Aleksandra Bednarowska.
Tytuł: W matni : Ulrich Alexander Boschwitz: Podróżny / Aleksandra Bednarowska
¬ródło: W: Arcydzieła literatury niemieckojęzycznej : szkice - komentarze - interpretacje. Tom 3 / redakcja Edward Białek i Grzegorz Kowal
Adres wydawniczy: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut, 2023
Opis fizyczny: S. 47-55
p-ISBN: 978-83-7977-792-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000316/11492
Autorzy: Józef Brynkus.
Tytuł: Wadowickie prywatne muzea i ich turystyczno-edukacyjny potencjał / Józef Brynkus
¬ródło: W: Turystyka wobec nowych wyzwań : współczesne kierunki kształcenia w akademickiej i szkolnej edukacji turystycznej / redakcja Bożena Popiołek, Natalia Bursiewicz, Urszula Kicińska, Anna Penkała-Jastrzębska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 245-256
p-ISBN: 978-83-8084-925-9
e-ISBN: 978-83-8084-926-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1153)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000317/11492
Autorzy: Elżbieta Szczygieł.
Tytuł: Wdrażanie zasad gospodarki obiegu zamkniętego w przedsiębiorstwach społecznych - wyniki badań / Elżbieta Szczygieł
¬ródło: W: Przedsiębiorczo¶ć społeczna wobec wyzwań gospodarki obiegu zamkniętego / redakcja naukowa Janina Pach, Katarzyna Kowalska, Elżbieta Szczygieł
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UKEN, 2023
Opis fizyczny: S. 113-133
p-ISBN: 978-83-68020-50-2
e-ISBN: 978-83-68020-51-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1199)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:318/11492
Autorzy: Mateusz Wyżga.
Tytuł: Wie¶ staropolska w Ľródłach archiwalnych / Mateusz Wyżga
¬ródło: W: Chłopi polscy na przestrzeni wieków : stan badań i perspektywy badawcze / pod redakcj± Mateusza Wyżgi i Jolanty Załęczny
Adres wydawniczy: Warszawa : Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi : Wydawnictwo Akademii Humanistycznej, 2023
Opis fizyczny: S. 13-26
p-ISBN: 978-83-969719-6-8
p-ISBN: 978-83-7549-888-2
Seria: (Historia i Pamięć)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000319/11492
Autorzy: Dorota Szczę¶niak.
Tytuł: Wiwisekcja rozpadu : Thomas Bernhard: Amras / Dorota Szczę¶niak
¬ródło: W: Arcydzieła literatury niemieckojęzycznej : szkice - komentarze - interpretacje. Tom 3 / redakcja Edward Białek i Grzegorz Kowal
Adres wydawniczy: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut, 2023
Opis fizyczny: S. 29-34
p-ISBN: 978-83-7977-792-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000320/11492
Autorzy: Czesława Piecuch.
Tytuł: Wolno¶ć i zniewolenie - zagadka złej woli według Karla Jaspersa / Czesława Piecuch
¬ródło: W: Karl Jaspers : filozofia wolno¶ci / redakcja Czesława Piecuch ; współredakcja Paweł Wójs
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2023
Opis fizyczny: S. 97-113
p-ISBN: 978-83-8084-948-8
e-ISBN: 978-83-8084-949-5
Seria: (Seria Jaspersowska)
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1159)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000321/11492
Autorzy: Andrzej Serafin.
Tytuł: Wolno¶ć platońska / Andrzej Serafin
¬ródło: W: Oblicza wolno¶ci w dialogu z Tischnerem / redakcja naukowa Zbigniew Stawrowski
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut My¶li Józefa Tischnera, 2023
Opis fizyczny: S. 31-46
p-ISBN: 978-83-60911-37-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000322/11492
Autorzy: Ewa Albińska.
Tytuł: Wpływ dezorganizacji wywołanej pandemi± na funkcjonowanie wieloproblemowej rodziny w Polsce / Ewa Albińska
¬ródło: W: Problemy i wyzwania współczesnych rodzin / redakcja Mateusz Szast
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2023
Opis fizyczny: S. 11-53
p-ISBN: 978-83-8084-950-1
e-ISBN: 978-83-8084-951-8
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1160)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000323/11492
Autorzy: Natalia Bursiewicz.
Tytuł: Wpływ dziedzictwa architektonicznego na kreowanie turystycznego potencjału miasta na przykładzie Wrocławia / Natalia Bursiewicz
¬ródło: W: Turystyka wobec nowych wyzwań : współczesne kierunki kształcenia w akademickiej i szkolnej edukacji turystycznej / redakcja Bożena Popiołek, Natalia Bursiewicz, Urszula Kicińska, Anna Penkała-Jastrzębska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 78-91
p-ISBN: 978-83-8084-925-9
e-ISBN: 978-83-8084-926-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1153)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000324/11492
Autorzy: Łukasz Kozera.
Tytuł: Wpływ społeczno¶ci lokalnej na demokrację / Łukasz Kozera
¬ródło: W: Ponidzie. T. 2, Cywilizacja, kultura, tożsamo¶ć / pod redakcj± Andrzeja Kozery
Adres wydawniczy: Pinczów : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych w Pińczowie, 2023
Opis fizyczny: S. 7-26
p-ISBN: 978-83-62150-21-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Repozytorium UP:325/11492
Autorzy: Jarosław Indyk.
Tytuł: Wpływ, rola i znaczenie rakietowych pocisków balistycznych w polityce bezpieczeństwa Chińskiej Republiki Ludowej / Jarosław Indyk
¬ródło: W: Polityka - wojskowo¶ć - bezpieczeństwo : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia działalno¶ci naukowej Profesora Romana Kochnowskiego / pod redakcj± Tomasza Skrzyńskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 433-445
p-ISBN: 978-83-8084-939-6
e-ISBN: 978-83-8084-940-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1157)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000326/11492
Autorzy: Andrzej Żebrowski.
Tytuł: Wsparcie informacyjne operacji morskich (wybrane aspekty) / Andrzej Żebrowski
¬ródło: W: Polityka - wojskowo¶ć - bezpieczeństwo : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia działalno¶ci naukowej Profesora Romana Kochnowskiego / pod redakcj± Tomasza Skrzyńskiego i Jarosława Jastrzębskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 370-430
p-ISBN: 978-83-8084-939-6
e-ISBN: 978-83-8084-940-2
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1157)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000327/11492
Autorzy: Anna Michalczyk, Edyta Osękowska.
Tytuł: Wspieranie prawidłowego rozwoju integracji sensorycznej w zabawie dzieci w wieku przedszkolnym / Anna Michalczyk, Edyta Osękowska
¬ródło: W: Wspomaganie funkcjonowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z trudno¶ciami rozwojowymi / redakcja naukowa: Anna Michalczyk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ignatianum w Krakowi, 2023
Opis fizyczny: S. 67-78
p-ISBN: 978-83-7614-594-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000328/11492
Autorzy: Beata Sufa.
Tytuł: Wspieranie przedsiębiorczo¶ci uczniów klas III jako podstawa ich sukcesu w społeczeństwie osi±gnięć
¬ródło: W: Sukces życiowy w społeczeństwie osi±gnięć / redakcja naukowa Tomasz Ł±czek
Adres wydawniczy: Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2023
Opis fizyczny: S. 233-248
p-ISBN: 978-83-67580-61-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000329/11492
Autorzy: Krzysztof Sala.
Tytuł: Współczesne trendy w hotelarstwie sieciowym - studium przypadku Polski / Krzysztof Sala
¬ródło: W: Współczesne problemy prawa, zarz±dzania, bezpieczeństwa i nowoczesnej inżynierii / pod redakcj± Katarzyny Huczek, Magdaleny ¦cigały, Justyny Żylińskiej, Krzysztofa Gawkowskiego i Patryka Przybylskiego
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej, 2023
Opis fizyczny: S. 72-82
p-ISBN: 978-83-62250-60-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000330/11492
Autorzy: Magdalena Skalny.
Tytuł: Współpraca z rodzicami dzieci z placówki opiekuńczo -wychowawczej typu socjalizacyjnego w narracjach wychowawców / Magdalena Skalny
¬ródło: W: Wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych marginalizacj± w ¶rodowisku rodzinnym : konteksty teoretyczne i praktyczne rozwi±zania / redakcja naukowa Katarzyna Plutecka i Anna Gagat-Matuła
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 251-264
p-ISBN: 978-83-8084-959-4
e-ISBN: 978-83-8084-960-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1164)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000331/11492
Autorzy: Grzegorz Nieć.
Tytuł: Wtórny rynek ksi±żki po pandemii - wybrane problemy / Grzegorz Nieć
¬ródło: W: Litteris et amicitia : studia ofiarowane Profesor Annie Kamler w czterdziestopięciolecie pracy naukowej / pod red. nauk. Doroty Pietrzkiewicz i Katarzyny Seroki, przy współpracy Jacka Puchalskiego
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2023
Opis fizyczny: S. 269-288
p-ISBN: 978-83-67723-07-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000332/11492
Autorzy: Janina Pach.
Tytuł: Wybrane aspekty przedsiębiorczo¶ci w kontek¶cie współczesnych wyzwań ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczo¶ci akademickiej / Janina Pach
¬ródło: W: Przedsiębiorczo¶ć społeczna wobec wyzwań gospodarki obiegu zamkniętego / redakcja naukowa Janina Pach, Katarzyna Kowalska, Elżbieta Szczygieł
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UKEN, 2023
Opis fizyczny: S. 11-26
p-ISBN: 978-83-68020-50-2
e-ISBN: 978-83-68020-51-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1199)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:333/11492
Autorzy: Marek Stych.
Tytuł: Wybrane aspekty regulacji prawnej definicji eksperymentu medycznego / Marek Stych
¬ródło: W: Sto lat współpracy na rzecz zdrowia pacjenta : medycyna i rehabilitacja w Polsce od odzyskania niepodległo¶ci do czasów współczesnych na tle kultury europejskiej / pod redakcj± Mariusza Migały, Bożeny Płonki-Syroka, Beaty Skolik i Sławomira Jandzisia
Adres wydawniczy: Opole : Politechnika Opolska, 2023
Opis fizyczny: S. 389-405
p-ISBN: 978-83-66903-35-7
Seria: (Studia i Monografie ; nr 579)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000334/11492
Autorzy: Łukasz Matoga, Mirosław Mika, Kinga Krzesiwo.
Tytuł: Wybrane ekonomiczne oddziaływania po¶rednie Tatrzańskiego Parku Narodowego / Łukasz Matoga, Mirosław Mika, Kinga Krzesiwo
¬ródło: W: Tatrzański Park Narodowy : funkcja ekonomiczna a postawy społeczno¶ci lokalnej / redakcja naukowa Mirosław Mika
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2023
Opis fizyczny: S. 109-130
p-ISBN: 978-83-64089-83-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000335/11492
Autorzy: Grzegorz Krawiec.
Tytuł: Wybrane prawne aspekty samobójstwa / Grzegorz Krawiec
¬ródło: W: Samobójstwo i autowiktymizacja jako problem interdyscyplinarny / redakcja naukowa Sylwia PrzewoĽnik
Adres wydawniczy: Kraków : Akademia Ignatianum, 2023
Opis fizyczny: S. 59-74
p-ISBN: 978-83-7614-590-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000336/11492
Autorzy: Aleksander WoĽny.
Tytuł: Wykład ministra (płk.) Tadeusza Schätzla [de merzhausen vel Schätzel] na temat zasad i metod pracy w służbie zagranicznej / Aleksander WoĽny
¬ródło: W: Polska bezpieczna czy nie? : służby specjalne - wojsko - dyplomacja w XX i XXI wieku / redakcja naukowa Malwina Siewier
Adres wydawniczy: Częstochowa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie, 2023
Opis fizyczny: S. 55-73
p-ISBN: 978-83-66536-79-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000337/11492
Autorzy: Paulina Wójcik-Topór, Mirosław Michalik.
Tytuł: Wykorzystanie nowych technologii w komunikacji wspomagaj±cej i alternatywnej (AAC) u osób po ciężkich urazach czaszkowo-mózgowych : perspektywa metodyczna / Paulina Wójcik-Topór, Mirosław Michalik
¬ródło: W: Diagnoza i terapia logopedyczna pacjentów w stanie ciężkim / redakcja naukowa Paulina Wójcik-Topór, Małgorzata Krajewska, Mirosław Michalik
Adres wydawniczy: Gdańsk : Harmonia Universalis, 2023
Opis fizyczny: S. 221-251
p-ISBN: 978-83-8309-179-2
Seria: (Logopedia XXI Wieku)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000338/11492
Autorzy: Dawid Chaba.
Tytuł: Wykorzystywanie nowych technologii w jednostkach samorz±du terytorialnego / Dawid Chaba
¬ródło: W: Prawo sztucznej inteligencji i nowych technologii 3 / redakcja naukowa Bogdan Fischer, Adam P±zik, Marek ¦wierczyński
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2023
Opis fizyczny: S. 69-85
p-ISBN: 978-83-8358-068-5
Seria: (Zagadnienia Prawne)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:339/11492
Autorzy: Malwina Kocoń, Natalia Malik.
Tytuł: Wyzwania rodzeństwa słysz±cego (SODA) maj±cego rodzeństwo głuche : w ¶wietle wybranych polskich badań / Malwina Kocoń, Natalia Malik
¬ródło: W: Wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych marginalizacj± w ¶rodowisku rodzinnym : konteksty teoretyczne i praktyczne rozwi±zania / redakcja naukowa Katarzyna Plutecka i Anna Gagat-Matuła
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 71-84
p-ISBN: 978-83-8084-959-4
e-ISBN: 978-83-8084-960-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1164)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000340/11492
Autorzy: Jerzy Kasprzak.
Tytuł: Z dziejow kryminalistyki - "Teoria poszlak" - Aleksandra Żyriajewa / Jerzy Kasprzak
¬ródło: W: Piękno kryminalistyki : księga jubileuszowa Profesora Józefa Wójcikiewicza / redakcja naukowa Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz Ryszard Krawczyk Dariusz Wilk
Adres wydawniczy: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2023
Opis fizyczny: S. 69-80
p-ISBN: 978-83-67153-47-8
e-ISBN: 978-83-67153-48-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000341/11492
Autorzy: Sławomir Żurawski, Zbigniew Ciekanowski, Mariusz Czternastek.
Tytuł: Zabezpieczenie ludno¶ci poszkodowanej w sytuacjach kryzysowych / Sławomir Żurawski, Zbigniew Ciekanowski, Mariusz Czternastek
¬ródło: W: Współczesne wyzwania dla bezpieczeństwa państwa / redakcja naukowa Dariusz Br±żkiewicz, Julia Nowicka, Zbigniew Ciekanowski, Leszek Elak
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo im. Profesora Leszka J. Krzyżanowskiego, 2023
Opis fizyczny: S. 130-142
p-ISBN: 978-83-7520-256-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000342/11492
Autorzy: Mateusz Szast.
Tytuł: Zakaz czy przyzwolenie? : opinie studentów na temat współżycia seksualnego w narzeczeństwie / Mateusz Szast
¬ródło: W: Problemy i wyzwania współczesnych rodzin / redakcja Mateusz Szast
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2023
Opis fizyczny: S. 103-118
p-ISBN: 978-83-8084-950-1
e-ISBN: 978-83-8084-951-8
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1160)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000343/11492
Autorzy: Monika Łękawska.
Tytuł: Zapomniane, lecz wci±ż żywe? : analiza potencjału dziedzictwa kulturowego mniejszo¶ci polskiej w północnej Serbii jako szansa dla rozwoju turystyki w regionie Wojwodiny / Monika Łękawska
¬ródło: W: Turystyka wobec nowych wyzwań : współczesne kierunki kształcenia w akademickiej i szkolnej edukacji turystycznej / redakcja Bożena Popiołek, Natalia Bursiewicz, Urszula Kicińska, Anna Penkała-Jastrzębska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
Opis fizyczny: S. 187-202
p-ISBN: 978-83-8084-925-9
e-ISBN: 978-83-8084-926-6
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1153)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000344/11492
Autorzy: Ariel Mucha.
Tytuł: Zarys koncepcji spółki z wirtualn± siedzib± z perspektywy prawa unijnego i polskiego / Ariel Mucha
¬ródło: W: Prawo sztucznej inteligencji i nowych technologii 3 / redakcja naukowa Bogdan Fischer, Adam P±zik, Marek ¦wierczyński
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2023
Opis fizyczny: S. 215-234
p-ISBN: 978-83-8358-068-5
Seria: (Zagadnienia Prawne)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:345/11492
Autorzy: Ryszard Kozioł.
Tytuł: Zarz±dzanie o¶wiat± / Ryszard Kozioł
¬ródło: W: Ponidzie. T. 4, Cywilizacja, kultura, tożsamo¶ć / pod redakcj± Andrzeja Kozery
Adres wydawniczy: Pińczów : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych w Pińczowie, 2023
Opis fizyczny: S. 93-101
p-ISBN: 978-83-62150-22-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Repozytorium UP:346/11492
Autorzy: Ewelina Zdebska.
Tytuł: Zarz±dzanie projektem socjalnym / Ewelina Zdebska
¬ródło: W: Projekt socjalny od teorii do praktyki / redakcja naukowa Mirosław Grewiński i Joanna Lizut
Adres wydawniczy: Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2023
Opis fizyczny: S. 93-104
p-ISBN: 978-83-8017-494-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000347/11492
Autorzy: Julia Miczek, Angelika Oracz, Wojciech Maciejewski.
Tytuł: Zmiany nawyków konsumenckich w czasach pandemii COVID-19 i wysokiej inflacji na przykładzie studentów kierunku ekonomia społeczna / Julia Milczek, Angelika Oracz, Wojciech Maciejewski
¬ródło: W: Przedsiębiorczo¶ć społeczna wobec wyzwań gospodarki obiegu zamkniętego / redakcja naukowa Janina Pach, Katarzyna Kowalska, Elżbieta Szczygieł
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UKEN, 2023
Opis fizyczny: S. 295-315
p-ISBN: 978-83-68020-50-2
e-ISBN: 978-83-68020-51-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1199)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:348/11492
Autorzy: Katarzyna Dormus.
Tytuł: Znaczenie Dydaktyki geografii Stanisławy Niemcówny (1891-1961) na tle rozwoju polskiej dydaktyki geografii / Katarzyna Dormus
¬ródło: W: Z badań nad tradycj± polskiej pedagogiki. T. VI, Historyczne aspekty dydaktyki / redakcja naukowa Elżbieta Magiera
Adres wydawniczy: Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2023
Opis fizyczny: S. 45-62
p-ISBN: 978-83-7972-584-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:349/11492
Autorzy: Piotr Majcher.
Tytuł: Zniewalaj±ca siła języka : Peter Handke: Konno przez Jezioro Bodeńskie / Piotr Majcher
¬ródło: W: Arcydzieła literatury niemieckojęzycznej : szkice - komentarze - interpretacje. Tom 3 / redakcja Edward Białek i Grzegorz Kowal
Adres wydawniczy: Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut, 2023
Opis fizyczny: S. 151-158
p-ISBN: 978-83-7977-792-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000350/11492
Autorzy: Andrzej Kozera.
Tytuł: Życie i twórczo¶ć Józefa Mortona / Andrzej Kozera
¬ródło: W: Ponidzie. T. 2, Cywilizacja, kultura, tożsamo¶ć / pod redakcj± Andrzeja Kozery
Adres wydawniczy: Pinczów : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych w Pińczowie, 2023
Opis fizyczny: S. 239-252
p-ISBN: 978-83-62150-21-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Repozytorium UP:351/11492
Autorzy: Jerzy Rajman.
Tytuł: "Mało znaczny wróg : Przemysław, ksi±żę toszecki, wobec Królestwa Polskiego / Jerzy Rajman
¬ródło: W: Jagiellonowie i ich ¶wiat : konflikty Jagiellonów / pod redakcj± Bożeny Czwojdrak, Jerzego Sperki i Piotra Węcowskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", 2023
Opis fizyczny: S. 47-76
p-ISBN: 978-83-67277-15-0
Seria: (Studia Jagiellonica ; nr 5)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000352/11492
Autorzy: Anna Gagat-Matuła.
Tytuł: "Po drugiej stronie lustra - matka i córka w spektrum autyzmu" : analiza narracji matki / Anna Gagat-Matuła
¬ródło: W: Wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych marginalizacj± w ¶rodowisku rodzinnym : konteksty teoretyczne i praktyczne rozwi±zania / redakcja naukowa Katarzyna Plutecka i Anna Gagat-Matuła
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2023
p-ISBN: 978-83-8084-959-4
e-ISBN: 978-83-8084-960-0
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1164)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000353/11492
Autorzy: Sebastian Stankiewicz.
Tytuł: "Realizm to forma molestowania" czyli jak realizm unieważnia subwersję artystyczn± / Sebastian Stankiewicz
¬ródło: W: Sprawdzam. Cóż to jest prawda : publikacja towarzyszy wystawie: Sprawdzam. "Cóż to jest prawda?" 31 III - 31 V 2023 w Galerii Współczesnej Sztuki Sacrum "Dom Praczki" w Kielcach / redakcja naukowa: Bernadeta Stano
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2023
Opis fizyczny: S. 13-18
e-ISBN: 978-83-8084-934-1
Uwagi: Publikacja nierecenzowana.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Adres url:354/11492
Autorzy: Adam P±zik.
Tytuł: "¦lepy pozew i krótkowzroczny ustawodawca" : uwagi na marginesie projektu ustawy o wolno¶ci słowa w Interneci / Adam P±zik
¬ródło: W: Prawo sztucznej inteligencji i nowych technologii 2 / redakcja naukowa: Bogdan Fischer, Adam P±zik, Marek ¦wierczyński
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2023
Opis fizyczny: S. 367-397
p-ISBN: 978-83-8328-124-7
Seria: (Zagadnienia Prawne)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:355/11492
Autorzy: Agnieszka Liszka-Dr±żkiewicz.
Tytuł: "La ricerca d'una piccola patria" - Orlando innamorato raccontato in prosa di Gianni Celati / Agnieszka Liszka-Dr±żkiewicz
¬ródło: W: Dziedzictwo Renesansu : księga jubileuszowa dedykowana profesor Annie Klimkiewicz / pod redakcj± Jadwigi Miszalskiej, Weroniki Korzenieckiej, Romana Sosnowskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2023
Opis fizyczny: S. 113-121
p-ISBN: 978-83-8138-922-8
e-ISBN: 978-83-8138-923-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:356/11492
Autorzy: Krzysztof WoĽniakowski.
Tytuł: "Obaj z nim jeste¶my niepopularni" : Michał Römer o Józefie Albinie Herbaczewskim / Krzysztof WoĽniakowski
¬ródło: W: Pogranicze czyli polsko¶ć : księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Romanowskiemu / redakcja Agnieszka Biedrzycka, Paweł Bukowiec, Iwona Węgrzyn
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2022
Opis fizyczny: S. 167-184
p-ISBN: 978-83-233-5087-3
e-ISBN: 978-83-233-7303-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000357/11492
Autorzy: Jakub Kosek.
Tytuł: "Raise the Dead" : Transgatunkowe gry z żywiołem tanatycznym w działalno¶ci zespołu Hollywood Vampires / Jakub Kosek
¬ródło: W: Żywioły i ideologie w narracjach muzyki metalowej / redakcja naukowa Jakub Kosek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: S. 57-76
p-ISBN: 978-83-8084-827-6
e-ISBN: 978-83-8084-828-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1102)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000358/11492
Autorzy: Andrzej Franaszek.
Tytuł: "Straszne obłoki" : o dwóch wierszach Jarosława Iwaszkiewicza i Czesława Miłosza / Andrzej Franaszek
¬ródło: W: Poezja polska ostatnich dwustu lat : odczytania i przekroje : dla Profesora Mariana Stali na jubileusz / pod redakcj± Anny Czabanowskiej-Wróbel i Urszuli M. Pilch
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2022
Opis fizyczny: S. 261-278
p-ISBN: 978-83-233-5038-5
e-ISBN: 978-83-233-7269-1
Uwagi: Przedruk.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL359/11492
Autorzy: Barbara Nawolska, Joanna Ż±dło-Treder.
Tytuł: (Nie)odpowiedzialno¶ć za edukację matematyczn± według studentów pedagogiki przedszkolnej wczesnoszkolnej / Barbara Nawolska, Joanna Ż±dło-Treder
¬ródło: W: Ingardenowskie tropy w edukacji : w hołdzie Romanowi Ingardenowi w Jego roku / redakcja naukowa Ewa Żmijewska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 157-176
p-ISBN: 978-83-8084-815-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000360/11492
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: ***** ***, czyli wulgaryzmy używane podczas Strajku Kobiet a teoria relewancji / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Język a media : (r)ewolucja języka i komunikacji we współczesnych mediach w dobie pandemii / redakcja naukowa: Agnieszka Walecka-Rynduch, Bogusław Skowronek
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 33-41
p-ISBN: 978-83-7624-191-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:361/11492
Autorzy: Piotr Czarny, Bogumił Naleziński.
Tytuł: 100-lecie uchwalenia Konstytucji Federalnej Republiki Austrii - wybrane refleksje rocznicowe / Piotr Czarny, Bogumił Naleziński
¬ródło: W: Z prawem ustrojowym porównawczym przez ponad półwiecze : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Grzybowskiemu z okazji 55-lecia pracy naukowej / redakcja naukowa: Bogusław Przywora, Anna Rogacka-Łukasik, Krzysztof Skotnicki
Adres wydawniczy: Częstochowa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, 2022
Opis fizyczny: S. 75-94
p-ISBN: 978-83-66536-71-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:362/11492
Autorzy: Ilona Żeber-Dzikowska, Alicja Walosik, Anna Maria Wójcik.
Tytuł: 25 lat minęło... : historia Sekcji Dydaktyki Biologii w zarysie / Ilona Żeber-Dzikowska, Alicja Walosik, Anna Maria Wójcik
¬ródło: W: Kształtowanie kompetencji kluczowych w edukacji przyrodniczej od przedszkola po studia wyższe : refleksje - aplikacje - inspiracje / redakcja Ewa Gaju¶-Lankamer, Anna Maria Wójcik, Ilona Żeber-Dzikowska
Adres wydawniczy: Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2022
Opis fizyczny: S. 13-22
p-ISBN: 9788322796597
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]363/11492
Autorzy: Żaneta Mrożek.
Tytuł: Akredytacja podmiotów leczniczych celem zwiększenia poczucia bezpieczeństwa pacjentów / Żaneta Mrożek
¬ródło: W: Wybrane aspekty bezpieczeństwa pozamilitarnego : zagrożenia, wyzwania, koncepcje / redakcja Felicjan Bylok, Agnieszka Kwiatek, Maja Skiba
Adres wydawniczy: Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2022
Opis fizyczny: S. 21-30
p-ISBN: 978-83-7193-871-9
e-ISBN: 978-83-7193-872-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000364/11492
Autorzy: Katarzyna Białożyt-Wielonek.
Tytuł: Aktywno¶ć społeczna i edukacyjna kobiet po 75. roku życia z aglomeracji miejskich / Katarzyna Białożyt-Wielonek
¬ródło: W: Raporty z badań pedagogicznych b c 152 a b 153 a b c 2022 154 a b c 155 a Raporty z Badań b c 3 d e 156 a b / pod redakcj± Krystyny Heland-Kurzak, Katarzyny Pardej, Katarzyny Szostakowsiej
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2022
Opis fizyczny: S. 10-24
p-ISBN: 978-83-67721-00-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000365/11492
Autorzy: Magdalena Kwiek.
Tytuł: Aktywno¶ć sportowo-rekreacyjna studentów Wyższego Seminarium Duchownego oo. Franciszkanów w Krakowie / Magdalena Kwiek
¬ródło: W: Rodzina drugi cud ¶wiat / pod redakcj±: Jana Zimnego.
Adres wydawniczy: Stalowa Wola : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2022
Opis fizyczny: S. 69-84
p-ISBN: 9788389664198
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000366/11492
Autorzy: Anna Chromik.
Tytuł: Alma mater - zapiski o akademickiej partyzantce matczynej / Anna Chromik
¬ródło: W: Macierz/Matrix / redakcja Anna Chromik, Natalia Giemza, Katarzyna Bojarska ; współpraca Maciej Topolski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2022
Opis fizyczny: S. 85-106
p-ISBN: 978-83-233-5102-3
e-ISBN: 978-83-233-7320-9
Seria: (Wystawianie Teorii ; 4)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000367/11492
Autorzy: Justyna Szpond.
Tytuł: An invitation to the positivity and geometry of algebraic cycles / Justyna Szpond
¬ródło: W: Analytic and Algebraic Geometry 4 / redaktor: Stanisław Spodzieja, Tadeusz Krasiński
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022
Opis fizyczny: S. 163-174
p-ISBN: 978-83-8331-092-3
e-ISBN: 978-83-8331-093-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:368/11492
Autorzy: Natalia Demeshkant, Paulina Burkot.
Tytuł: Analiza wzorców zachowania zdrowotnego dzieci i młodzieży: wyniki badań uczniów polskich szkół / Natalia Demeshkant, Paulina Burkot
¬ródło: W: Kształtowanie kompetencji kluczowych w edukacji przyrodniczej od przedszkola po studia wyższe : refleksje - aplikacje - inspiracje / redakcja Ewa Gaju¶-Lankamer, Anna Maria Wójcik, Ilona Żeber-Dzikowska
Adres wydawniczy: Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2022
Opis fizyczny: S. 109-125
p-ISBN: 9788322796597
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:369/11492
Autorzy: Janusz Waligóra.
Tytuł: Antropologiczny nie-tylko-antropocentryzm : o psiej głowie i żywiole zwierzęcym w poezji Wisławy Szymborskiej / Janusz Waligóra
¬ródło: W: Człowiek wobec żywiołów : perspektywa interdyscyplinarna / pod redakcj± Grażyny Różańskiej
Adres wydawniczy: Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2022
Opis fizyczny: S. 171-192
p-ISBN: 978-83-7467-376-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000370/11492
Autorzy: Halina Dudała.
Tytuł: Archiwum parafialne: przerwane ogniwo pamięci? / Halina Dudała
¬ródło: W: Komu i do czego potrzebne s± archiwa? / redakcja Waldemar Chor±życzewski, Agnieszka Rosa, Magdalena Wi¶niewska-Drewniak
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022
Opis fizyczny: S. 243-253
p-ISBN: 978-83-231-4667-4
e-ISBN: 978-83-231-4668-1
Seria: (Toruńskie Konfrontacje Archiwalne ; t. 7)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000371/11492
Autorzy: Magdalena Lubińska-Bogacka.
Tytuł: Arteterapia w edukacji i terapii młodzieży niedostosowanych społecznie / Magdalena Lubińska-Bogacka
¬ródło: W: Kategorie (nie)obecne w edukacji resocjalizacyjnej, penitencjarnej i postpenitencjarnej / redakcja naukowa Bożena Majerek, Agnieszka Domagała-Kręcioch, Magdalena Lubińska-Bogacka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 245-267
p-ISBN: 978-83-67586-08-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:372/11492
Autorzy: Krystyna Latawiec.
Tytuł: Auto da fé Eliasa Canettiego (1935) w teatralnej adaptacji Pawła Mi¶kiewicza (Kraków 2005) / Krystyna Latawiec
¬ródło: W: Między filmem a teatrem 3 : na granicy : ¶rodkowoeuropejska przestrzeń kulturowa / pod redakcj± Justyny Kowal, Milana Lesiaka, Piotra Rudzkiego
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2022
Opis fizyczny: S. 67-78
p-ISBN: 978-83-229-3774-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000373/11492
Autorzy: Agnieszka Ogonowska.
Tytuł: Badanie i tworzenie dyskursów medialnych w kontek¶cie poznawczym : nowe perspektywy edukacji medialnej / Agnieszka Ogonowska
¬ródło: W: Współczesne media, T. 1 : współczesne dyskursy medialne / pod redakcj± Iwony Hofman i Danuty Kępy-Figury
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2022
Opis fizyczny: S. 243-260
p-ISBN: 978-83-227-9571-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000374/11492
Autorzy: Beata Ziębińska.
Tytuł: Beneficjenci ¶rodowiskowej pomocy społecznej / Beata Ziębińska
¬ródło: W: Pomoc społeczna : idea - rozwój - instytucje / redakcja naukowa: Elżbieta Bojanowska, Krzysztof Chaczko, Jerzy Krzyszkowski, Ewelina Zdebska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022
Opis fizyczny: S. 157-169
p-ISBN: 978-83-01-22114-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000375/11492
Autorzy: Paweł Łubiński.
Tytuł: Bezpieczeństwo ideologiczne w polskiej przestrzeni naukowo-badawczej na tle teorii sekurytyzacji / Paweł Łubiński
¬ródło: W: Wybrane aspekty bezpieczeństwa pozamilitarnego : zagrożenia, wyzwania, koncepcje / redakcja Felicjan Bylok, Agnieszka Kwiatek, Maja Skiba
Adres wydawniczy: Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2022
Opis fizyczny: S. 139-148
p-ISBN: 978-83-7193-871-9
e-ISBN: 978-83-7193-872-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000376/11492
Autorzy: Andrzej Żebrowski.
Tytuł: Bezpieczeństwo służb specjalnych : wybrane aspekty / Andrzej Żebrowski
¬ródło: W: Wybrane aspekty bezpieczeństwa pozamilitarnego : zagrożenia, wyzwania, koncepcje / redakcja Felicjan Bylok, Agnieszka Kwiatek, Maja Skiba
Adres wydawniczy: Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2022
Opis fizyczny: S. 207-218
p-ISBN: 978-83-7193-871-9
e-ISBN: 978-83-7193-872-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000377/11492
Autorzy: Grzegorz Sudoł.
Tytuł: Bezpieczeństwo społeczne w kontek¶cie skutków pandemii COVID-19 na przykładzie diagnozy potrzeb i potencjału społeczno¶ci lokalnej w zakresie usług społecznych gminy miasta Tarnowa / Grzegorz Sudoł
¬ródło: W: Praca socjalna i pomoc społeczna w obliczu pandemii COVID-19 i innych współczesnych wyzwań / redakcja naukowa: Józef Młyński, Ewelina Zdebska, Beata Ziębińska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 151-175
p-ISBN: 978-83-67586-11-5
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego ; 18)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000378/11492
Autorzy: Paweł Walawender.
Tytuł: Bezrobocie długotrwałe w województwie podkarpackim w latach 1999-2019 / Paweł Walawender
¬ródło: W: Rodzina i społeczeństwo wobec współczesnych wyzwań polityki społecznej / redakcja Bogdan Więckiewicz, Mateusz Szast
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 65-81
p-ISBN: 978-83-8084-797-2
e-ISBN: 978-83-8084-798-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1121)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:379/11492
Autorzy: Anna Kamińska-Malandain.
Tytuł: Bogactwo dziecięcej filozofii - Jaspers, Bachelard, Korczak i Montessori / Anna Kamińska-Malandain
¬ródło: W: Janusz Korczak współcze¶nie w kulturze i edukacji / redakcja naukowa Agnieszka Roguska, Dorota Aydogdu
Adres wydawniczy: Siedlce : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2022
Opis fizyczny: S. 116-134
p-ISBN: 978-83-67162-48-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000380/11492
Autorzy: Jacek Sroka, Beata Pawlica, Joanna Podgórska-Rykała.
Tytuł: Budżetowanie obywatelskie : perspektywa formalnoprawna, społeczno-empiryczna, funkcjonalno-systemowa / Jacek Sroka, Beata Pawlica, Joanna Podgórska-Rykała
¬ródło: W: Samorz±d w systemie politycznym i terytorialno-administracyjnym Polski : osi±gnięcia i perspektywy rozwoju / redakcja naukowa: Robert Kmieciak, Katarzyna Walkowiak
Adres wydawniczy: Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2022
Opis fizyczny: S. 137-154
p-ISBN: 978-83-66740-66-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000381/11492
Autorzy: Joanna Bar.
Tytuł: Burundi 2005-2020 : piętnastolecie zmarnowanych szans / Joanna Bar
¬ródło: W: Współczesne wyzwania Afryki : klimat, demografia i polityka / pod redakcj± Arkadiusza Żukowskiego
Adres wydawniczy: Olsztyn : Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2022
Opis fizyczny: S. 185-202
p-ISBN: 978-83-66259-32-4
Seria: (Forum Politologiczne ; t. 30)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000382/11492
Autorzy: Ransom Ngenge.
Tytuł: Challenges due to COVID-19 in Cameroon / Ngenge Ransom Tanyu
¬ródło: W: Afryka w okresie pandemii COVID-19 : aspekty społeczne, kulturowe, ekonomiczne i polityczne / pod redakcj± Arkadiusza Żukowskiego
Adres wydawniczy: Olsztyn : Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2022
Opis fizyczny: S. 233-256
p-ISBN: 978-83-66259-31-7
Seria: (Forum Politologiczne ; t. 29)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000383/11492
Autorzy: Łukasz Kołoczek.
Tytuł: Chronienie Bycia w słowie : rozważania wokół terminu Bergen w filozofii Heideggera / Łukasz Kołoczek
¬ródło: W: Heidegger i metafizyka : Cezary Wodziński in memoriam 2 / redakcja i opracowanie Waleria Szydłowska-Hmissi
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 2022
Opis fizyczny: S. 185-218
p-ISBN: 978-83-7683-209-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000384/11492
Autorzy: Hubert Chudzio.
Tytuł: Cmentarz wojenny nr 260 w Zabawie w ¶wietle projektu "Inwentaryzacji grobów, kwater i cmentarzy wojennych w województwie małopolskim" w latach 2008-2018 / Hubert Chudzio
¬ródło: W: Wielka Wojna nad Dunajcem : Zabawa i okolice / redakcja Zdzisław Noga
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2022
Opis fizyczny: S. 135-147
p-ISBN: 978-83-8138-844-3
e-ISBN: 978-83-8138-845-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:385/11492
Autorzy: Krzysztof Sala.
Tytuł: Covid-19 a ¶wiadczenia usług w hotelach butikowych na przykładzie województwa pomorskiego / Krzysztof Sala
¬ródło: W: Teoria i praktyka przedsiębiorczo¶ci / redakcja naukowa Marian Kozaczka, Agata Nodżak, Karol Juszka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2022
Opis fizyczny: S. 247-262
p-ISBN: 978-83-8101-525-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000386/11492
Autorzy: Joanna Bar.
Tytuł: COVID-19 w tle zmiany politycznej w Burundi / Joanna Bar
¬ródło: W: Afryka w okresie pandemii COVID-19 : aspekty społeczne, kulturowe, ekonomiczne i polityczne / pod redakcj± Arkadiusza Żukowskiego
Adres wydawniczy: Olsztyn : Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2022
Opis fizyczny: S. 101-118
p-ISBN: 978-83-66259-31-7
Seria: (Forum Politologiczne ; t. 29)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000387/11492
Autorzy: Marcin Gacek.
Tytuł: Cruised Intellectuals - Raymond Aron and Roger Scruton / Marcin Gacek
¬ródło: W: Tradition and Change : Scruton's Philosophy and its Meaning for Contemporary Europe / edited by Piotr Wróblewski
Adres wydawniczy: Warszawa : European Conservatives and Reformists ; Wydawnictwo Naukowe Semper, 2022
Opis fizyczny: S. 93-108
p-ISBN: 978-83-7507-322-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000388/11492
Autorzy: Kazimiera Juszka.
Tytuł: Czynniki ochrony prowadzenia działalno¶ci gospodarczej w przeprowadzaniu oględzin w postępowaniu w sprawach o wykroczenia / Kazimiera Juszka
¬ródło: W: Teoria i praktyka przedsiębiorczo¶ci / redakcja naukowa Marian Kozaczka, Agata Nodżak, Karol Juszka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2022
Opis fizyczny: S. 207-218
p-ISBN: 978-83-8101-525-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000389/11492
Autorzy: Jovita Vaskevic-Bu¶.
Tytuł: Czytanie ze zrozumieniem kluczem do sukcesu życiowego / Jowita Vaskevic-Bu¶
¬ródło: W: Sukces życiowy w przestrzeni społecznej / redakcja naukowa Tomasz Ł±czek
Adres wydawniczy: Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2022
Opis fizyczny: S. 225-238
p-ISBN: 978-83-7133-977-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000390/11492
Autorzy: Małgorzata Chrobak.
Tytuł: Ćwiczenia (z) emocji w prozie dla młodzieży Joanny Jagiełło / Małgorzata Chrobak
¬ródło: W: Od powie¶ci dla dziewcz±t do narracji dziewczyńskich / redakcja naukowa Anna Nosek, Małgorzata Chrobak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 230-248
p-ISBN: 978-83-8084-887-0
e-ISBN: 978-83-8084-888-7
Seria: (Literatura i kultura dla dzieci i młodzieży (twórcy - tematy - konwencje) ; t. 4)
Seria: (Prace Monograficzne ; nr 1135)
Uwagi: Przedruk.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL391/11492
Autorzy: Vincentas Lamanauskas, Małgorzata Nodzyńska-Moroń.
Tytuł: Development and pilot evaluation of science bridging course for pre-service science teachers / Vincentas Lamanauskas, Małgorzata Nodzyńska-Moroń
¬ródło: W: Wielowymiarowo¶ć edukacji XXI wieku. T 3, Edukacja dorosłych : monografia wieloautorska / pod redakcj± naukow± Anny Klim-Klimaszewskiej, Sabiny Wieruszewskiej-Duraj
Adres wydawniczy: Siedlce : Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego, 2022
Opis fizyczny: S. 75-91
p-ISBN: 978-83-66597-51-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:392/11492
Autorzy: Andrzej Mazur, Andrzej Górz.
Tytuł: Discussion and conclusions / Andrzej Mazur, Andrzej Górz
¬ródło: W: Staphylinina : (Coleoptera: Staphylinidae) of Poland / scientific editors: Andrzej Mazur, Andrzej Melke
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2022
Opis fizyczny: S. 249-258
p-ISBN: 978-83-67112-35-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:393/11492
Autorzy: Renata Niziołek.
Tytuł: Do czego służy razkozianek mortyny? : o francuskim przekładzie Kongresu futurologicznego Stanisława Lema / Renata Niziołek
¬ródło: W: Przestrzenie przekładu. 6 / c pod redakcj± Jolanty Lubochy-Kruglik, Oksany Małysy, Gabrieli Wilk
Adres wydawniczy: Katowice : ¦l±sk Sp. z o. o. Wydawnictwo Naukowe : Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, 2022
Opis fizyczny: S. 61-70
p-ISBN: 978-83-8183-137-6
Seria: (Studia o Przekładzie ; nr 50)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000394/11492
Autorzy: Ilona Żeber-Dzikowska, Alicja Walosik, Anna Maria Wójcik.
Tytuł: Dorobek dydaktyki biologii i przyrody jako przykład kreatywnej odpowiedzi na wyzwanie współczesnej edukacji / Ilona Żeber-Dzikowska, Alicja Walosik, Anna Maria Wójcik
¬ródło: W: Kształtowanie kompetencji kluczowych w edukacji przyrodniczej od przedszkola po studia wyższe : refleksje - aplikacje - inspiracje / redakcja Ewa Gaju¶-Lankamer, Anna Maria Wójcik, Ilona Żeber-Dzikowska
Adres wydawniczy: Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2022
Opis fizyczny: S. 23-37
p-ISBN: 9788322796597
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]395/11492
Autorzy: Paweł Ostachowski.
Tytuł: Dostęp do gazu ziemnego i jego wykorzystanie przez mieszkańców regionu ¶więtokrzyskiego jako wyrazy działań lokalnych w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego i energetycznego / Paweł Ostachowski
¬ródło: W: Samorz±d terytorialny : bezpieczeństwo, ekologia, rozwój / redakcja naukowa Paweł Ostachowski, Joanna Podgóska-Rykała, Sabina Sanetra-Półgrabi
Adres wydawniczy: Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2022
Opis fizyczny: S. 38-58
p-ISBN: 978-83-8017-446-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:396/11492
Autorzy: Joanna Łukasik.
Tytuł: Do¶wiadczenia zdalnej edukacji w percepcji nauczycieli szkół muzycznych / Joanna Łukasik, Joanna Janas
¬ródło: W: Drogi i bezdroża edkuacji w okresie pandemii COVID-19 = Pathways and Roadsless of Education During the Covid-19 Pandemic / redakcja naukowa Ryszard Bera, Stanisława Byra, Nella Nyczkało
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2022
Opis fizyczny: S. 597-612
p-ISBN: 978-83-277-9625-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000397/11492
Autorzy: Konrad Sikora.
Tytuł: Dramatyczne życie rzeczy w Rzeczach, których nie wyrzuciłem Marcina Wichy / Konrad Sikora
¬ródło: W: Rzecz jako znak, no¶nik pamięci, ¶wiadek : reprezentacje i konstrukty w literaturze, kulturze, języku / redakcja Małgorzata Folwarska, Tomasz Ryrych, Klaudia Sordyl
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 187-201
p-ISBN: 978-83-8084-883-2
Seria: (Humanistyka Młodych ; t. 1)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000398/11492
Autorzy: Danuta Bieńkowska, Stanisław Koziara.
Tytuł: Duch odnowy soborowej a współczesne tendencje w polskich przekładach Pisma ¦więtego : (aspekty filologiczne) / Danuta Bieńkowska, Stanisław Koziara
¬ródło: W: Odkrywanie tajemnic polszczyzny biblijnej : wybór łódzkich prac językoznawczych (1981-2021) / pod redakcj± Elżbiety Umińskiej-Tytoń
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022
Opis fizyczny: S. 55-68
p-ISBN: 978-83-8220-775-0
e-ISBN: 978-83-8220-776-7
Uwagi: Rozdział został wcze¶niej opublikowany w monografii "Humanistyczna recepcja Soboru Watykańskiego II : zbiór studiów" w 2014 roku.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL399/11492
Autorzy: Jolanta Machowska-Goc.
Tytuł: Duchowe szaty sukcesu w przestrzeni dyskursu religijnego / Jolanta Machowska-Goc
¬ródło: W: Sukces życiowy w przestrzeni społecznej / redakcja naukowa Tomasz Ł±czek
Adres wydawniczy: Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2022
Opis fizyczny: S. 149-161
p-ISBN: 978-83-7133-977-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000400/11492
Autorzy: Krystyna Latawiec.
Tytuł: Dwa przedstawienia A jak królem, a jak katem będziesz / Krystyna Latawiec
¬ródło: W: Wyobrażone, nieminione... : Tadeusz Nowak i jego twórczo¶ć / pod redakcj± Doroty Siwor
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Literatury, 2022
Opis fizyczny: S. 223-234
p-ISBN: 978-83-67170-76-5
e-ISBN: 978-83-67170-77-2
Seria: (Biblioteka Pana Cogito)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:401/11492
Autorzy: Ewa Durek.
Tytuł: Dwory i dworki powiatu pińczowskiego oraz ich wła¶ciciele w walce o niepodległo¶ć 1939-1945 / Ewa Durek
¬ródło: W: Ponidzie. T. 1, Cywilizacja, kultura, tożsamo¶ć / pod redakcj± Andrzeja Kozery
Adres wydawniczy: Pinczów : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych w Pińczowie, 2022
Opis fizyczny: S. 143-166
p-ISBN: 978-83-62150-21-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000402/11492
Autorzy: Arkadiusz Żukiewicz.
Tytuł: Dylematy etyczne w pracy socjalnej / Arkadiusz Żukiewicz
¬ródło: W: Wybrane zagadnienia pracy socjalnej / redakcja naukowa Arkadiusz Żukiewicz, Anna Weissbrot-Koziarska
Adres wydawniczy: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2022
Opis fizyczny: S. 231-250
p-ISBN: 978-83-7395-997-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000403/11492
Autorzy: Maciej Saskowski.
Tytuł: Dyplomacja sportowa na rzecz utrzymania i budowania pokoju w Azji / Maciej Saskowski
¬ródło: W: Polityczno-wojskowe aspekty bezpieczeństwa w XXI wieku = Political and military aspects of security in the 21st century / redakcja naukowa Łukasz Jureńczyk, Andrzej Pieczywok, Aneta Baranowska
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2022
Opis fizyczny: S. 140-160
p-ISBN: 978-83-8270-131-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000404/11492
Autorzy: Mateusz Drozdowski.
Tytuł: Działalno¶ć Naczelnego Komitetu Narodowego w powiecie brzeskim oraz d±browskim / Mateusz Drozdowski
¬ródło: W: Wielka Wojna nad Dunajcem : Zabawa i okolice / redakcja Zdzisław Noga
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2022
Opis fizyczny: S. 37-59
p-ISBN: 978-83-8138-844-3
e-ISBN: 978-83-8138-845-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:405/11492
Autorzy: Tomasz Mrówka, Justyna Bana¶.
Tytuł: Działalno¶ć naukowo-dydaktyczna katedr Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego : Biblioteka Geograficzno-Biologiczna / Tomasz Mrówka, Justyna Bana¶
¬ródło: W: 75 lat geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (1946-2021) / redakcja naukowa Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: S. 303-307
p-ISBN: 978-83-8084-889-4
e-ISBN: 978-83-8084-890-0
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1136)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]406/11492
Autorzy: Danuta Piróg, Bożena Wójtowicz.
Tytuł: Działalno¶ć naukowo-dydaktyczna katedr Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego : Katedra Badań nad Edukacj± Geograficzn± / Danuta Piróg, Bożena Wójtowicz
¬ródło: W: 75 lat geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (1946-2021) / redakcja naukowa Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: S. 109-126
p-ISBN: 978-83-8084-889-4
e-ISBN: 978-83-8084-890-0
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1136)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]407/11492
Autorzy: Wanda Wilczyńska-Michalik.
Tytuł: Działalno¶ć naukowo-dydaktyczna katedr Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego : Katedra Ekorozwoju i Kształtowania ¦rodowiska Geograficznego / Wanda Wilczyńska-Michalik
¬ródło: W: 75 lat geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (1946-2021) / redakcja naukowa Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: S. 127-132
p-ISBN: 978-83-8084-889-4
e-ISBN: 978-83-8084-890-0
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1136)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]408/11492
Autorzy: Agnieszka Kwiatek-Sołtys.
Tytuł: Działalno¶ć naukowo-dydaktyczna katedr Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego : Katedra Geografii Miast i Obszarów Wiejskich / Agnieszka Kwiatek-Sołtys
¬ródło: W: 75 lat geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (1946-2021) / redakcja naukowa Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: S. 248-262
p-ISBN: 978-83-8084-889-4
e-ISBN: 978-83-8084-890-0
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1136)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]409/11492
Autorzy: Krzysztof B±k.
Tytuł: Działalno¶ć naukowo-dydaktyczna katedr Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego : Katedra Geologii / Krzysztof B±k
¬ródło: W: 75 lat geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (1946-2021) / redakcja naukowa Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: S. 227-247
p-ISBN: 978-83-8084-889-4
e-ISBN: 978-83-8084-890-0
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1136)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]410/11492
Autorzy: Adam Łajczak.
Tytuł: Działalno¶ć naukowo-dydaktyczna katedr Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego : Katedra Geoinformacji i Badań Geo¶rodowiskowych / Adam Łajczak
¬ródło: W: 75 lat geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (1946-2021) / redakcja naukowa Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: S. 217-226
p-ISBN: 978-83-8084-889-4
e-ISBN: 978-83-8084-890-0
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1136)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]411/11492
Autorzy: Zbigniew Zioło.
Tytuł: Działalno¶ć naukowo-dydaktyczna katedr Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego : Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej : problematyka metodologiczna z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej / Zbigniew Zioło
¬ródło: W: 75 lat geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (1946-2021) / redakcja naukowa Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: S. 205-216
p-ISBN: 978-83-8084-889-4
e-ISBN: 978-83-8084-890-0
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1136)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]412/11492
Autorzy: Zbigniew Zioło, Wioletta Kilar, Tomasz Rachwał.
Tytuł: Działalno¶ć naukowo-dydaktyczna katedr Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego : Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej : problematyka badawcza geografii przemysłu i usług / Zbigniew Zioło, Wioletta Kilar, Tomasz Rachwał
¬ródło: W: 75 lat geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (1946-2021) / redakcja naukowa Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: S. 188-204
p-ISBN: 978-83-8084-889-4
e-ISBN: 978-83-8084-890-0
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1136)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]413/11492
Autorzy: Bronisław Górz, Radosław Uliszak.
Tytuł: Działalno¶ć naukowo-dydaktyczna katedr Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego : Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej : problematyka badawcza geografii wsi i rolnictwa / Bronisław Górz, Radosław Uliszak
¬ródło: W: 75 lat geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (1946-2021) / redakcja naukowa Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: S. 174-187
p-ISBN: 978-83-8084-889-4
e-ISBN: 978-83-8084-890-0
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1136)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]414/11492
Autorzy: Zbigniew Długosz, Sławomir Kurek.
Tytuł: Działalno¶ć naukowo-dydaktyczna katedr Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego : Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej : problematyka demograficzna i osadnicza / Zbigniew Długosz, Sławomir Kurek
¬ródło: W: 75 lat geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (1946-2021) / redakcja naukowa Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: S. 160-173
p-ISBN: 978-83-8084-889-4
e-ISBN: 978-83-8084-890-0
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1136)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]415/11492
Autorzy: Józef Kukulak.
Tytuł: Działalno¶ć naukowo-dydaktyczna katedr Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego : Katedra Geografii Fizycznej / Józef Kukulak
¬ródło: W: 75 lat geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (1946-2021) / redakcja naukowa Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: S. 133-158
p-ISBN: 978-83-8084-889-4
e-ISBN: 978-83-8084-890-0
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1136)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]416/11492
Autorzy: Zbigniew Zioło, Wioletta Kilar, Tomasz Rachwał.
Tytuł: Działalno¶ć naukowo-dydaktyczna katedr Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego : Katedra Przedsiębiorczo¶ci i Gospodarki Przestrzennej / Zbigniew Zioło, Wioletta Kilar, Tomasz Rachwał
¬ródło: W: 75 lat geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (1946-2021) / redakcja naukowa Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: S. 263-292
p-ISBN: 978-83-8084-889-4
e-ISBN: 978-83-8084-890-0
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1136)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]417/11492
Autorzy: Mariusz Szubert.
Tytuł: Działalno¶ć naukowo-dydaktyczna katedr Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego : Katedra Turystyki i Badań Regionalnych / Mariusz Szubert
¬ródło: W: 75 lat geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (1946-2021) / redakcja naukowa Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: S. 293-302
p-ISBN: 978-83-8084-889-4
e-ISBN: 978-83-8084-890-0
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1136)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]418/11492
Autorzy: Szymon Biały.
Tytuł: Działalno¶ć naukowo-dydaktyczna katedr Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego : Zbiory Kartograficzne Instytutu Geografii / Szymon Biały
¬ródło: W: 75 lat geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (1946-2021) / redakcja naukowa Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: S. 308-313
p-ISBN: 978-83-8084-889-4
e-ISBN: 978-83-8084-890-0
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1136)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]419/11492
Autorzy: Karol Witkowski, Daria Wiejaczka.
Tytuł: Działalno¶ć Studenckiego Koła Naukowego Geografów / Karol Witkowski, Daria Wiejaczka
¬ródło: W: 75 lat geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (1946-2021) / redakcja naukowa Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: S. 411-423
p-ISBN: 978-83-8084-889-4
e-ISBN: 978-83-8084-890-0
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1136)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]420/11492
Autorzy: Katarzyna W±dolny-Tatar.
Tytuł: E(ste)tyka wspólnoty : międzyludzkie i międzygatunkowe w literaturze dla dzieci i młodzieży XXI wieku / Katarzyna W±dolny-Tatar
¬ródło: W: Prawa moralne w literaturze dla dzieci i młodzieży / redakcja Anna Janus-Sitarz
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2022
Opis fizyczny: S. 15-32
p-ISBN: 978-83-242-3907-8
e-ISBN: 978-83-242-6690-6
Seria: (Edukacja Nauczycielska Polonisty)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000421/11492
Autorzy: Beata Podlaska.
Tytuł: E-learning w kształceniu kandydatów na tłumaczy przysięgłych w Polsce / Beata Podlaska
¬ródło: W: Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. 3 / redakcja naukowa Artur Dariusz Kubacki, Katarzyna Sowa-Bacia
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2022
Opis fizyczny: S. 77-94
p-ISBN: 978-83-8084-711-8
e-ISBN: 978-83-8084-712-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1063)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000422/11492
Autorzy: Magdalena Lubińska-Bogacka.
Tytuł: Edukacja i readaptacja społeczna - czynniki przygotowuj±ce skazanych recydywistów do życia na wolno¶ci / Magdalena Lubińska-Bogacka
¬ródło: W: Kategorie (nie)obecne w edukacji resocjalizacyjnej, penitencjarnej i postpenitencjarnej / redakcja naukowa Bożena Majerek, Agnieszka Domagała-Kręcioch, Magdalena Lubińska-Bogacka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 101-130
p-ISBN: 978-83-67586-08-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:423/11492
Autorzy: Mateusz Kamionka.
Tytuł: Edukacja pozaformalna a rozwój stosunków bilateralnych na przykładzie studenckiej Polsko-Ukraińskiej Szkoły Letniej / Mateusz Kamionka
¬ródło: W: Problemy i wyzwania współczesno¶ci oczami młodych badaczy z Polski, Ukrainy i Kazachstanu / redakcja naukowa: Mateusz Kamionka, Yuliia Kuzmenko, Łukasz Stach
Adres wydawniczy: Warszawa : Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa, 2022
Opis fizyczny: S. 182-194
p-ISBN: 978-83-8017-437-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000424/11492
Autorzy: Krzysztof Chaczko.
Tytuł: Efekt 500 plus? : modernizacja polityki społecznej w perspektywie ewolucji modelu selektywnego ku powszechnemu / Krzysztof Chaczko
¬ródło: W: Budowa nowoczesnego społeczeństwa po 1989 roku / redakcja naukowa Paweł Grata
Adres wydawniczy: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022
Opis fizyczny: S. 132-146
p-ISBN: 978-83-8277-047-6
Seria: (Biblioteka Polskiej Modernizacji, Historia ; T. 5)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000425/11492
Autorzy: Krystian Macheta.
Tytuł: Emocje z punktu widzenia psychologii oraz języka / Krystian Macheta
¬ródło: W: Uczucia i motywacja w psychologii : zbiór wybranych zagadnień / redakcja Joanna Kozłowska, Joanna Jędrzejewska
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o, 2022
Opis fizyczny: S. 68-74
p-ISBN: 978-83-67104-45-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:426/11492
Autorzy: Werona Król-Gierat.
Tytuł: English Teacher Trainees' Views on Their Preparation for Special-Needs Classrooms - From the Perspective of Time / Werona Król-Gierat
¬ródło: W: International Current Trends in Applied Linguistics and Pedagogy / Isaak Papadopoulos, Sorina Chiper editors
Adres wydawniczy: New York : Nova Science Publishers, Inc., 2022
Opis fizyczny: S. 199-213
p-ISBN: 978-1-68507-758-7
e-ISBN: 978-1-68507-879-9
Seria: (Languages and Linguistics)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 5.000
DOI:427/11492
Autorzy: Joanna Szczyrba-Poroszewska.
Tytuł: Estetyka muzyczna według Romana Ingardena i jej reminiscencje / Joanna Szczyrba-Poroszewska
¬ródło: W: Ingardenowskie tropy w edukacji : w hołdzie Romanowi Ingardenowi w Jego roku / redakcja naukowa Ewa Żmijewska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 223-238
p-ISBN: 978-83-8084-815-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000428/11492
Autorzy: Zofia Budrewicz.
Tytuł: Etyczny wymiar ekologii lasu w literaturze dla młodzieży z lat międzywojennych / Zofia Budrewicz
¬ródło: W: Prawa moralne w literaturze dla dzieci i młodzieży / redakcja Anna Janus-Sitarz
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2022
Opis fizyczny: S. 67-86
p-ISBN: 978-83-242-3907-8
e-ISBN: 978-83-242-6690-6
Seria: (Edukacja Nauczycielska Polonisty)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000429/11492
Autorzy: Anna Kamińska-Malandain.
Tytuł: Etyka i ekologia, czyli co uczynili¶my naszym dzieciom? / Anna Kamińska-Malandain
¬ródło: W: Etyka i ekologia / pod redakcj± naukow± Doroty Probuckiej
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, 2022
Opis fizyczny: S. 93-107
p-ISBN: 978-83-67222-31-0
e-ISBN: 978-83-67222-32-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000430/11492
Autorzy: Patrycja Włodek.
Tytuł: Europa B w zwierciadle kultury anglosaskiej / Patrycja Włodek
¬ródło: W: Między filmem a teatrem 3 : na granicy : ¶rodkowoeuropejska przestrzeń kulturowa / pod redakcj± Justyny Kowal, Milana Lesiaka, Piotra Rudzkiego
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2022
Opis fizyczny: S. 139-152
p-ISBN: 978-83-229-3774-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000431/11492
Autorzy: Andrzej Melke, Rafał Ruta, Andrzej Mazur, Katarzyna Erdmann, Andrzej Górz, Wojciech Grodzki, Jacek Hilszczański, Tomasz Jaworski, Szymon Konwerski, Karol Komosiński, Tomasz Ko¶cielny, Andrzej Nowosad, Tomasz Olbrycht, Ryszard Orzechowski, Bartosz Pacuk, Karolina Pietras-Couffignal, Radosław Plewa, Tomasz Rutkowski, Mateusz Sapieja, Paweł Sienkiewicz, Bernard Staniec, Marzena Stańska, Henryk Szołtys, Dariusz J. Tarnawski, Jan Tatur-Dytkowski, Grzeogrz Tarwacki, Dariusz Twardy, Marek Wanat, Tadeusz Wojas.
Tytuł: Faunistic review of species / Andrzej Melke, Rafał Ruta, Andrzej Mazur, Katarzyna Erdmann, Andrzej Góz, Wojciech Grodzki, Jacek Hilszczański, Tomasz Jaworski, Szymon Konwerski, Karol Komosiński, Tomasz Ko¶cielny, Andrzej Nowosad, Tomasz Olbrycht, Ryszard Orzechowski, Bartosz Pacuk, Karolina Pietras-Couffignal, Radosław Plewa, Tomasz Rutkowski, Mateusz Sapieja, Paweł Sienkiewicz, Beranrd Staniec, Marzena Stańska, Henryk Szołtys, Dariusz J. Tarnawski, Jan Tatur-Dytkowski, Grzegorz Tarwacki, Dariusz Twardy, Marek Wanat, Tadeusz Wojas
¬ródło: W: Staphylinina : (Coleoptera: Staphylinidae) of Poland / scientific editors: Andrzej Mazur, Andrzej Melke
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 2022
Opis fizyczny: S. 69-248
p-ISBN: 978-83-67112-35-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:432/11492
Autorzy: Dorota Murzyn.
Tytuł: Finansowe wsparcie Unii Europejskiej dla edukacji na rzecz ekonomii i przedsiębiorczo¶ci społecznej / Dorota Murzyn
¬ródło: W: Przedsiębiorczo¶ć społeczna i kapitał społeczny : znaczenie - edukacja - rozwój / pod redakcj±: Janiny Pach, Iwony Lupy-Wójcik, Wojciecha Maciejewskiego
Adres wydawniczy: Kraków : AT Wydawnictwo, 2022
Opis fizyczny: S. 22-35
p-ISBN: 978-83-66445-27-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:433/11492
Autorzy: Alicja Walosik, Elżbieta Rożej-Pabijan.
Tytuł: Formy i metody pracy studentów podczas zdalnych praktyk pedagogicznych z biologii / Alicja Walosik, Elżbieta Rożej-Pabijan
¬ródło: W: Doskonalenie dydaktyki szkolnej i akademickiej / redakcja naukowa Marcin M. Chrzanowski, Ilona Żeber-Dzikowska, Jarosław Chmielewski
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Ochrony ¦rodowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 2022
Opis fizyczny: S. 221-235
p-ISBN: 978-83-961942-3-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:434/11492
Autorzy: Jacek Grabowski, Krzysztof B±k, Marta B±k, Michał Krobicki, Damian Lodowski, Jan Golonka, Alfred Uchman, Jan Hejnar, Zbigniew Górny, Jolanta Iwańczuk, Barbara Olszewska, Nestor Oszczypko, Dorota Salata, Andrzej Wierzbowski, Patrycja Wójcik-Tabol.
Tytuł: From shallow to deep marine depositional environments of the Cretaceous Northwestern Tethys - A record of Alpine system differentiation in the Polish Carpathians / Jacek Grabowski, Krztsztof B±k, Marta B±k, Michał Krobicki, Damian Lodowski, Alfred Uchman, Jan Golonka, Zbigniew Górny, Jan Hejnar, Jolanta Iwańczyk, Barbara Olszewska, Nestor Oszczypko, Andrzej Wierzbowski, Patrycja Wójcik-Tabol
¬ródło: W: Cretaceous of Poland and of adjacent areas : field trip guides / edited by Ireneusz Walaszczyk, Joanna P. Todes
Adres wydawniczy: Warsaw : University of Warsaw, 2022
Opis fizyczny: S. 297-362
p-ISBN: 978-83-944813-5-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000435/11492
Autorzy: Marek Banach, Anna Zagata.
Tytuł: Funkcjonowanie Gminnego O¶rodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu w okresie pandemii / Marek Banach, Anna Zagata
¬ródło: W: Praca socjalna i pomoc społeczna w obliczu pandemii COVID-19 i innych współczesnych wyzwań / redakcja naukowa: Józef Młyński, Ewelina Zdebska, Beata Ziębińska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 167-186
p-ISBN: 978-83-67586-11-5
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego ; 18)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000436/11492
Autorzy: Piotr Kociszewski, Krzysztof Sala.
Tytuł: Funkcjonowanie sieci hotelowej Arche - koncept kolekcji hoteli w przestrzeniach historycznych / Piotr Kociszewski, Krzysztof Sala
¬ródło: W: Współczesne wyzwania zarz±dzania, bezpieczeństwa i nowoczesnej inżynierii / pod red. Justyny Żylińskiej i Jerzego Telepa
Adres wydawniczy: Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2022
Opis fizyczny: S. 330-340
p-ISBN: 978-8362250-54-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000437/11492
Autorzy: Konrad Meus.
Tytuł: Galicja Zachodnia i jej mieszkańcy u progu niepodległo¶ci / Konrad Meus
¬ródło: W: Galicyjskie drogi ku niepodległo¶ci / pod redakcj± Stanisława Koziary i Mariusza Wołosa
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: S. 111-129
p-ISBN: 978-83-8084-729-3
e-ISBN: 978-83-8084-730-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1106)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:438/11492
Autorzy: Magdalena Łomzik.
Tytuł: Gdy paliczek dystalny staje się końcem członka… - kilka uwag na temat rozwijania kompetencji tłumaczenia dokumentacji medycznej / Magdalena Łomzik
¬ródło: W: Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. 3 / redakcja naukowa Artur Dariusz Kubacki, Katarzyna Sowa-Bacia
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2022
Opis fizyczny: S. 58-76
p-ISBN: 978-83-8084-711-8
e-ISBN: 978-83-8084-712-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1063)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000439/11492
Autorzy: Bogusław Skowronek.
Tytuł: Główne parametry filmowego dyskursu medialnego / Bogusław Skowronek
¬ródło: W: Język w kinie : antologia / pod redakcj± naukow± Małgorzaty Kity i Iwony Loewe
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu ¦l±skiego, 2022
Opis fizyczny: S. 15-35
p-ISBN: 978-83-226-4253-5
e-ISBN: 978-83-226-4254-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000440/11492
Autorzy: Tomasz Ryrych.
Tytuł: Gronostaj musi umrzeć : zmierzch dzieciństwa i epoki habsburskiej w powie¶ci Gregora von Rezzoriego "Gronostaj z Czernopola" / Tomasz Ryrych
¬ródło: W: Wybrane motywy w literaturze, kulturze i sztuce / redakcja: Ewelina ChodĽko, Paulina Pomajda
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2022
Opis fizyczny: S. 67-78
p-ISBN: 978-83-67104-54-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000441/11492
Autorzy: Edyta Chrobaczyńska-Plucińska.
Tytuł: Halina Skibniewska - posłanka i pierwsza wicemarszałkini w dziejach polskiego parlamentaryzmu (1965-1985) : szkic do biografii / Edyta Chrobaczyńska-Plucińska
¬ródło: W: Kobiety Polsce - Polska Kobietom / redakcja naukowa Agnieszka Chamera-Nowak
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2022
Opis fizyczny: S. 139-160
p-ISBN: 978-83-65741-86-8
Seria: (Seria Historyczna)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000442/11492
Autorzy: Dawid Kopa.
Tytuł: Henryk Walezy i wizja międzykulturowej podróży w powie¶ci Jędrzeja Napiecka "Król, który uciekł" / Dawid Kopa
¬ródło: W: Wybrane motywy w literaturze, kulturze i sztuce / redakcja: Ewelina ChodĽko, Paulina Pomajda
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2022
Opis fizyczny: S. 44-52
p-ISBN: 978-83-67104-54-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000443/11492
Autorzy: Hanna Dębska.
Tytuł: Herezja w prawoznawstwie : trajektoria polskiej socjologii prawa w XX wieku / Hanna Dębska
¬ródło: W: Polskie nauki społeczne w kontek¶cie relacji władzy i zależno¶ci międzynarodowych / redakcja naukowa Tomasz Zarycki
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2022
Opis fizyczny: S. 105-138
p-ISBN: 978-83-235-5661-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:444/11492
Autorzy: Arkadiusz Żukiewicz.
Tytuł: Historyczne uwarunkowania pracy socjalnej w Polsce / Arkadiusz Żukiewicz
¬ródło: W: Wybrane zagadnienia pracy socjalnej / redakcja naukowa Arkadiusz Żukiewicz, Anna Weissbrot-Koziarska
Adres wydawniczy: Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2022
Opis fizyczny: S. 9-30
p-ISBN: 978-83-7395-997-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000445/11492
Autorzy: Krzysztof Kloc.
Tytuł: Idea strzelecka i legionowa na ziemi brzeskiej / Krzysztof Kloc
¬ródło: W: Wielka Wojna nad Dunajcem : Zabawa i okolice / redakcja Zdzisław Noga
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2022
Opis fizyczny: S. 61-72
p-ISBN: 978-83-8138-844-3
e-ISBN: 978-83-8138-845-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:446/11492
Autorzy: Martyna Cichosz, Karolina G±sior, Mateusz Szast.
Tytuł: Ideały współczesnej młodzieży - ujęcie badawcze / Martyna Cichosz, Karolina G±sior, Mateusz Szast
¬ródło: W: Obraz rodziny i młodzieży pod koniec drugiej dekady XXI wieku : wybrane aspekty / redakcja Mateusz Szast, Bogdan Więckiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 119-158
p-ISBN: 978-83-8084-799-6
e-ISBN: 978-83-8084-800-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1107)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:447/11492
Autorzy: Agata Popławska.
Tytuł: Inhibitory i stymulatory rozwijania zdolno¶ci i uzdolnień dzieci - perspektywa dydaktyka / Agata Popławska
¬ródło: W: Zdolno¶ci i uzdolnienia dziecka na pierwszym etapie edukacyjnym : teoria - badania - innowacyjne rozwi±zania pedagogiczne / redakcja naukowa: Anna Badora, Aleksandra Szlacht
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia, 2022
Opis fizyczny: S. 24-39
p-ISBN: 9788378478249
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:448/11492
Autorzy: Józefa Matejek, Ewelina Zdebska.
Tytuł: Instytucje pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawno¶ciami / Józefa Matejek, Ewelina Zdebska
¬ródło: W: Pomoc społeczna : idea - rozwój - instytucje / redakcja naukowa: Elżbieta Bojanowska, Krzysztof Chaczko, Jerzy Krzyszkowski, Ewelina Zdebska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022
Opis fizyczny: S. 260-273
p-ISBN: 978-83-01-22114-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000449/11492
Autorzy: Piotr Uhma.
Tytuł: Instytucjonalizacja dwustronnej współpracy młodzieży jako przejaw stosunków dobros±siedzkich Rzeczypospolitej Polskiej / Piotr Uhma
¬ródło: W: Stosunki s±siedzkie w ¶wietle prawa międzynarodowego / redaktorzy: Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Jerzy Menkes, Joanna Nowakowska-Małusecka, Wojciech Sz. Staszewski
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2022
Opis fizyczny: S. 101-116
p-ISBN: 978-83-8291-120-6
Seria: (Monografie Prawnicze)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:450/11492
Autorzy: Piotr Czarny, Bogumił Naleziński.
Tytuł: Jak uczyć dzi¶ prawa konstytucyjnego? : refleksje dydaktyczne / Piotr Czarny, Bogumił Naleziński
¬ródło: W: Nauka prawa a praktyka prawnicza : księga jubileuszowa z okazji czterdziestolecia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie / redakcja Michał Araszkiewicz, Michał Krok, Marcin Sala-Szczypiński
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2022
Opis fizyczny: S. 77-96
p-ISBN: 978-83-8138-772-9
e-ISBN: 978-83-8138-773-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:451/11492
Autorzy: Danuta Jyż-Kuro¶, Małgorzata Nodzyńska.
Tytuł: Jak zapakować, aby dostosować? - koncepcja grupowania wiadomo¶ci i umiejętno¶ci w oparciu o zrewidowan± taksonomię Blooma w uczeniu pisania równań reakcji chemicznych / Danuta Jyż-Kuro¶, Małgorzata Nodzyńska
¬ródło: W: Doskonalenie dydaktyki szkolnej i akademickiej / redakcja naukowa Marcin M. Chrzanowski, Ilona Żeber-Dzikowska, Jarosław Chmielewski
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Ochrony ¦rodowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 2022
Opis fizyczny: S. 76-88
p-ISBN: 978-83-961942-3-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:452/11492
Autorzy: Agnieszka Jasińska.
Tytuł: Jakiego języka uczymy, czyli o propozycjach programowych do nauczania języka polskiego jako obcego studentów zagranicznych programu ERASMUS / Agnieszka Jasińska
¬ródło: W: Glottodydaktyka polonistyczna wczoraj, dzi¶ i jutro : między do¶wiadczeniem a nowymi wyzwaniami / Stanisław Cygan, Marzena Marczewska, Katarzyna Ostrowska (red.)
Adres wydawniczy: Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2022
Opis fizyczny: S. 99-112
p-ISBN: 978-83-7133-955-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000453/11492
Autorzy: Agata Wójcik.
Tytuł: Jan Bukowski - projektant wnętrz ¶wieckich i mebli / Agata Wójcik
¬ródło: W: Sztuka Jana Bukowskiego / red. nauk. Piotr de Bończa Bukowski, Artur Jurczyszyn
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo WAM, 2022
Opis fizyczny: S. 225-242
p-ISBN: 978-83-964071-1-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000454/11492
Autorzy: Grzegorz Nieć.
Tytuł: Jasne strony "doby temna" - czyli o ksi±żce czeskiej po 1620 roku / Grzegorz Nieć
¬ródło: W: Wokół bibliotek i dziedzictwa kultury : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Elżbiecie Barbarze Zybert z okazji 45-lecia pracy naukowej / redakcja naukowa: Robert Kotowski przy współpracy Doroty Grabowskiej
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2022
Opis fizyczny: S. 320-329
p-ISBN: 978-83-65741-80-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000455/11492
Autorzy: Mateusz Szast.
Tytuł: Jednostki dryfuj±ce - problematyka tożsamo¶ci współczesnego człowieka migruj±cego / Mateusz Szast
¬ródło: W: Tolerancja i jej oblicza. T. 1 / redakcja Bogdan Więckiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 101-119
p-ISBN: 978-83-8084-801-6
e-ISBN: 978-83-8084-802-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1122)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:456/11492
Autorzy: Antoni Szwed.
Tytuł: Józef Tischner i jego inspiracje filozofi± wolno¶ci Sørena Kierkegaarda / Antoni Szwed
¬ródło: W: Józef Tischner : polska filozofia wolno¶ci a my¶l europejska / redakcja naukowa Zbigniew Stawrowski
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut My¶li Józefa Tischnera, 2022
Opis fizyczny: S. 77-91
p-ISBN: 978-83-60911-36-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000457/11492
Autorzy: Tomasz Szel±g.
Tytuł: Jury¶ci rzymscy : niedo¶cigniony wzór współczesnych prawników? / Tomasz Szel±g
¬ródło: W: Nauka prawa a praktyka prawnicza : księga jubileuszowa z okazji czterdziestolecia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie / redakcja Michał Araszkiewicz, Michał Krok, Marcin Sala-Szczypiński
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2022
Opis fizyczny: S. 605-615
p-ISBN: 978-83-8138-772-9
e-ISBN: 978-83-8138-773-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:458/11492
Autorzy: Czesław Kłak.
Tytuł: Kara pozbawienia wolno¶ci a postępowanie nakazowe. Uwagi o orzekaniu kary pozbawienia wolno¶ci pod nieobecno¶ć oskarżonego / Czesław Kłak
¬ródło: W: Zbrodnia i kara : refleksje o przeszło¶ci, teraĽniejszo¶ci i przyszło¶ci prawa karnego / redakcja Wojciech Zalewski, Jacek Potulski, Tomasz Snarski
Adres wydawniczy: Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2022
Opis fizyczny: S. 239-249
p-ISBN: 978-83-8206-464-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:459/11492
Autorzy: Marcin Urbaniak.
Tytuł: Katastrofa ekologiczno-klimatyczna jako wyzwanie dla etyki ¶rodowiskowej / Marcin Urbaniak
¬ródło: W: Etyka i ekologia / pod redakcj± naukow± Doroty Probuckiej
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, 2022
Opis fizyczny: S. 27-44
p-ISBN: 978-83-67222-31-0
e-ISBN: 978-83-67222-32-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000460/11492
Autorzy: Michał Głażewski.
Tytuł: Kategoria wolno¶ci w fenomenologicznej koncepcji człowieka Romana Ingardena / Michał Głażewski
¬ródło: W: Ingardenowskie tropy w edukacji : w hołdzie Romanowi Ingardenowi w Jego roku / redakcja naukowa Ewa Żmijewska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 29-60
p-ISBN: 978-83-8084-815-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000461/11492
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Kilka refleksji na temat politycznych aspektów walki o kształt polskiej granicy wschodniej / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Zwycięski pokój czy rozejm na pokolenie? : traktat ryski z perspektywy 100 lat / redakcja naukowa Zbigniew Girzyński, Jarosław Kłaczkow
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut De Republica, 2022
Opis fizyczny: S. 19-42
p-ISBN: 978-83-67253-22-2
Seria: (Monografie Instytutu De Republica / Historia)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000462/11492
Autorzy: Bernadeta Stano.
Tytuł: Kolekcje sztuki współczesnej w Nowej Hucie w kontek¶cie misji upowszechniania i rewitalizacji społecznej / Bernadeta Stano
¬ródło: W: Arty¶ci i Kraków : studia ofiarowane Tomaszowi Gryglewiczowi / redakcja Jan K. Ostrowski, Andrzej Szczerski, Marek Walczak, Marek Zgórniak
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Jagielloński : iMEDIUS, 2022
Opis fizyczny: S. 279-288
p-ISBN: 978-83-935675-5-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000463/11492
Autorzy: Jan Go¶ciński.
Tytuł: Kompetencja polonistyczna studentów przekładoznawstwa / Jan Go¶ciński
¬ródło: W: Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. 3 / redakcja naukowa Artur Dariusz Kubacki, Katarzyna Sowa-Bacia
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2022
Opis fizyczny: S. 9-24
p-ISBN: 978-83-8084-711-8
e-ISBN: 978-83-8084-712-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1063)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000464/11492
Autorzy: Agnieszka ¦więtek, Piotr Cybul, Kinga Bargieł, Danuta Piróg.
Tytuł: Koncepcje i praktyki oceniania efektów kształcenia w toku zajęć terenowych i ich egzemplifikacje na ¶cieżce dydaktycznej w krakowskiej Nowej Hucie / Agnieszka ¦więtek, Piotr Cybul, Kinga Bargieł, Danuta Piróg
¬ródło: W: Ewaluacja w kształceniu geograficznym na różnych poziomach edukacji / praca zbiorowa pod redakcj± Adama Hibszera i Danuty Piróg
Adres wydawniczy: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2022
Opis fizyczny: S. 173-191
p-ISBN: 978-83-7986-426-3
Seria: (Prace Monograficzne Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego ; T. 12)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000465/11492
Autorzy: Katarzyna Kaczmarczyk-Kłak.
Tytuł: Konstytucyjny standard prawa zabezpieczenia społecznego / Katarzyna Kaczmarczyk-Kłak
¬ródło: W: Z prawem ustrojowym porównawczym przez ponad półwiecze : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Grzybowskiemu z okazji 55-lecia pracy naukowej / redakcja naukowa: Bogusław Przywora, Anna Rogacka-Łukasik, Krzysztof Skotnicki
Adres wydawniczy: Częstochowa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, 2022
Opis fizyczny: S. 921-935
p-ISBN: 978-83-66536-71-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:466/11492
Autorzy: Jerzy Rajman.
Tytuł: Krakowskie konteksty Przemy¶lidów, ksi±ż±t opawsko-raciborskich / Jerzy Rajman
¬ródło: W: Opavští Přemyslovci v dějinách a kultuře = Opawscy Przemy¶lidzi w dziejach i kulturze / Bogusław Czechowicz, Ilona Matejko-Peterka, Bogdan Kloch, Jerzy Sperka (edd.).
Adres wydawniczy: Opava ; Katowice : Slezská univerzita v Opavě : Uniwersytet ¦l±ski c 2022
Opis fizyczny: S. 15-50
p-ISBN: 978-80-7510-516-5
e-ISBN: 978-80-7510-517-2
p-ISBN: 978-83-932082-6-5
Seria: (Opavská Historická Sympozia ; vol. 2)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000467/11492
Autorzy: Zdzisław Noga.
Tytuł: Krauzowie krakowscy w XVII wieku / Zdzisław Noga
¬ródło: W: Jednostka, rodzina i struktury społeczne w perspektywie historycznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Cezaremu Kukli z okazji 45-lecia pracy naukowej / c redakcja Piotr Łozowski, Radosław Poniat
Adres wydawniczy: Białystok : Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2022
Opis fizyczny: S. 392-398
p-ISBN: 978-83-64103-61-2
Seria: (Prace Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy ¦rodkowo-Wschodniej ; T. 12)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000468/11492
Autorzy: Agnieszka Gicala.
Tytuł: Kreatywne wizerunki duszy we współczesnej narracji religijnej - tekst o. Adama Szustaka OP / Agnieszka Gicala
¬ródło: W: Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej. Tom 4, Dusza w doczesno¶ci - dusza w nieskończono¶ci / pod redakcj± Ewy Masłowskiej, Doroty Pazio-Wlazłowskiej
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2022
Opis fizyczny: S. 451-461
e-ISBN: 978-83-66369-54-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:469/11492
Autorzy: Krystian Macheta.
Tytuł: Kryterialne atrybuty emocji - czyli podstawy, by nazwać co¶ emocj± : zzy jest szansa, że w ogóle istniej±? / Krystian Macheta
¬ródło: W: Problemy społeczne i prawne : naukowa analiza wybranych zagadnień / redakcja Joanna Kozłowska, Iwona Domina
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2022
Opis fizyczny: S. 123-132
p-ISBN: 978-83-67104-37-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:470/11492
Autorzy: Anna Ma¶lanka.
Tytuł: Kryzys jako temat najnowszej literatury czeskiej / Anna Ma¶lanka
¬ródło: W: Fenomeny : literatura, kultura, sztuka i media / redakcja: Barbara Stelingowska
Adres wydawniczy: Wrocław : O¶rodek Badawczy Facta Ficta, 2022
Opis fizyczny: S. 325-343
p-ISBN: 978-83-955581-5-3
Seria: (Perspektywy Ponowoczesno¶ci ; t. 12)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Adres url:471/11492
Autorzy: Olena Bocharova.
Tytuł: Kształtowanie odpowiedzialno¶ci u uczniów (na podstawie pogl±dów pedagogicznych Wasyla Suchomlińskiego) / Olena Bocharova
¬ródło: W: Ingardenowskie tropy w edukacji : w hołdzie Romanowi Ingardenowi w Jego roku / redakcja naukowa Ewa Żmijewska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 239-254
p-ISBN: 978-83-8084-815-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:472/11492
Autorzy: Emilia Kornaus, Julia Kobiałka, Wojciech Maciejewski.
Tytuł: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych studentów kierunku ekonomia społeczna na przykładzie gry symuluj±cej prowadzenie własnego przedsiębiorstwa / Emilia Kornaus, Julia Kobiałka, Wojciech Maciejewski
¬ródło: W: Przedsiębiorczo¶ć społeczna i kapitał społeczny : znaczenie - edukacja - rozwój / pod redakcj±: Janiny Pach, Iwony Lupy-Wójcik, Wojciecha Maciejewskiego
Adres wydawniczy: Kraków : AT Wydawnictwo, 2022
Opis fizyczny: S. 11-21
p-ISBN: 978-83-66445-27-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:473/11492
Autorzy: Elżbieta Szczygieł.
Tytuł: Ku lepszemu życiu - przedsiębiorczo¶ć jako sposób na poprawę sytuacji materialnej / Elżbieta Szczygieł
¬ródło: W: Teoria i praktyka przedsiębiorczo¶ci / redakcja naukowa Marian Kozaczka, Agata Nodżak, Karol Juszka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2022
Opis fizyczny: S. 33-55
p-ISBN: 978-83-8101-525-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000474/11492
Autorzy: Bogdan Więckiewicz.
Tytuł: Kultura i styl życia współczesnej młodzieży polskiej / Bogdan Więckiewicz
¬ródło: W: Obraz rodziny i młodzieży pod koniec drugiej dekady XXI wieku : wybrane aspekty / redakcja Mateusz Szast, Bogdan Więckiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 97-118
p-ISBN: 978-83-8084-799-6
e-ISBN: 978-83-8084-800-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1107)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:475/11492
Autorzy: Grzegorz Nieć.
Tytuł: Kultura pisma i ksi±żki / Grzegorz Nieć
¬ródło: W: Studia kulturowe / redakcja naukowa: Leszek Korporowicz, Agnieszka Knap-Stefaniuk, Łukasz Burkiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie, 2022
Opis fizyczny: S. 209-227
p-ISBN: 978-83-7614-550-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000476/11492
Autorzy: Agnieszka Kukuryk.
Tytuł: La réduction de l'humanité à l'animalité dans quelques récits d'Henri Michaux / Agnieszka Kukuryk
¬ródło: W: Mondes humains, mondes non humains : formes et coexistences (XXe et XXIe siècles) / sous la direction de Wiesław Kroker, Małgorzata Sokołowicz et Judyta Zbierska-Mo¶cicka
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2022
Opis fizyczny: S. 52-63
e-ISBN: 978-83-235-5719-7
e-ISBN: 978-83-235-5727-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: FRE
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:477/11492
Autorzy: Karol Gryszka.
Tytuł: Lefschetz numbers and asymptotic periods / Karol Gryszka
¬ródło: W: Analytic and Algebraic Geometry 4 / redaktor: Stanisław Spodzieja, Tadeusz Krasiński
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022
Opis fizyczny: S. 67-74
p-ISBN: 978-83-8331-092-3
e-ISBN: 978-83-8331-093-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000478/11492
Autorzy: Bożena Popiołek.
Tytuł: Legaty testamentowe na rzecz szpitali i bractw dewocyjnych w testamentach mieszczan wybranych miast Korony XVII-XVIII wieku / Bożena Popiołek
¬ródło: W: ¦mierć / pod redakcj± Bożeny Popiołek, Agnieszki Chłosty-Sikorskiej oraz Mirosława Płonki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2022
Opis fizyczny: S. 193-214
p-ISBN: 978-83-67209-11-3
Seria: (W Kręgu Rodziny Epok Dawnych)
Seria: (Prace Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000479/11492
Autorzy: Dorota Szczę¶niak.
Tytuł: Lekcje m±dro¶ci : my¶li nieuczesane Stanisława Jerzego Leca w dydaktyce nauczania języka niemieckiego / Dorota Szczę¶niak
¬ródło: W: Dedeciuskalia : dzieło Karla Dedeciusa w dydaktyce szkolnej i akademickiej / redakcja Katarzyna Nowakowska, Anna Górajek, Edward Białek
Adres wydawniczy: Wrocław : Quaestio, 2022
Opis fizyczny: S. 177-187
p-ISBN: 978-83-65815-50-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000480/11492
Autorzy: Krystyna Latawiec.
Tytuł: Literacka klasyka w przestrzeni industrialnej : H. Jana Klaty i Bracia Karamazow Petra Zelenki / Krystyna Latawiec
¬ródło: W: Estetyczne impresje : powtórzenia - powroty - perspektywy / redakcja Monika Błaszczak, Piotr Dobrowolski, Irena Górska, Ewa Szkudlarek
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2022
Opis fizyczny: S. 165-174
p-ISBN: 978-83-232-4109-6
Seria: (Filologia Polska ; nr 241)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000481/11492
Autorzy: Zbigniew Grzywna, Ireneusz Drabik.
Tytuł: Logistyka i bezpieczeństwo w obszarach działania obrony cywilnej / Zbigniew Grzywna, Ireneusz Drabik
¬ródło: W: Logistyka dzi¶ i jutro / redakcja naukowa Jerzy Kuc
Adres wydawniczy: Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2022
Opis fizyczny: S. 193-207
p-ISBN: 978-83-65823-53-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000482/11492
Autorzy: Krzysztof Siatka.
Tytuł: Macieja Jerzmanowskiego Spacer z tyczk± po Krakowie / Krzysztof Siatka
¬ródło: W: Arty¶ci i Kraków : studia ofiarowane Tomaszowi Gryglewiczowi / redakcja Jan K. Ostrowski, Andrzej Szczerski, Marek Walczak, Marek Zgórniak
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Jagielloński : iMEDIUS, 2022
Opis fizyczny: S. 249-254
p-ISBN: 978-83-935675-5-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000483/11492
Autorzy: Julia Manowska-Cebula.
Tytuł: Małgorzata Musierowicz i tajemnica Opium w rosole / Julia Manowska-Cebula
¬ródło: W: "Powroty do przeszło¶ci" : literatura i kultura lat 80. i ich współczesna recepcja / redakcja Wiktor Gardocki, Dariusz Piechota
Adres wydawniczy: Białystok : Temida 2 : przy współpracy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, 2022
Opis fizyczny: S. 165-184
p-ISBN: 978-83-67169-12-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000484/11492
Autorzy: Barbara Obtułowicz.
Tytuł: Maria Amparo Munoz y de Borbón, księżna Władysławowa Czartoryska oczami rodziny Czartoryskich i Polonii / Barbara Obtułowicz
¬ródło: W: Jednostka, rodzina i struktury społeczne w perspektywie historycznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Cezaremu Kukli z okazji 45-lecia pracy naukowej / redakcja Piotr Łozowski, Radosław Poniat
Adres wydawniczy: Białystok : Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2022
Opis fizyczny: S. 158-164
p-ISBN: 978-83-64103-61-2
Seria: (Prace Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy ¦rodkowo-Wschodniej ; T. 12)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000485/11492
Autorzy: Aleksandra Budrewicz.
Tytuł: Maria Konopnicka - tłumaczka literatury angielskiej (na przykładzie poezji Jamesa Clerka Maxwella) / Aleksandra Budrewicz
¬ródło: W: Konopnicka - raz jeszcze / pod redakcj± Marii Jolanty Olszewskiej
Adres wydawniczy: Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2022
Opis fizyczny: S. 381-398
p-ISBN: 978-83-7982-448-9
Seria: (Jubileusze)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000486/11492
Autorzy: Mariusz Wołos.
Tytuł: Mariana Kukiela droga do niepodległo¶ci / Mariusz Wołos
¬ródło: W: Galicyjskie drogi ku niepodległo¶ci / pod redakcj± Stanisława Koziary i Mariusza Wołosa
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: S. 131-159
p-ISBN: 978-83-8084-729-3
e-ISBN: 978-83-8084-730-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1106)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:487/11492
Autorzy: Marcin Gacek.
Tytuł: Marketing polityczny jako obszar pracy kreatywnej : analiza socjologiczna na przykładzie Polski / Marcin Gacek
¬ródło: W: Szkice z socjologii pracy kreatywnej : praca, design, strategie komunikacyjne / redakcja Paulina Rojek-Adamek, Marta Juza
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 205-225
p-ISBN: 978-83-8084-879-5
e-ISBN: 978-83-8084-880-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1131)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000488/11492
Autorzy: Anna Szkolak-Stępień.
Tytuł: Matczyna rekonstrukcja postaw nauczyciela wczesnej edukacji - proces wyłaniania się teorii ugruntowanej (résumé z badań własnych) / Annna Szkolak-Stępień
¬ródło: W: Ingardenowskie tropy w edukacji : w hołdzie Romanowi Ingardenowi w Jego roku / redakcja naukowa Ewa Żmijewska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 177-190
p-ISBN: 978-83-8084-815-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000489/11492
Autorzy: Adam Sawicki.
Tytuł: Materialny wymiar kultury / Adam Sawicki
¬ródło: W: Małe Miasta : kultura materialna / redakcja Mariusz Zemło
Adres wydawniczy: Białystok : Uniwersytet w Białymstoku, 2022
Opis fizyczny: S. 27-38
p-ISBN: 978-83-7431-729-0
Seria: (Acta Collegi Suprasliensis ; T. 31)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000490/11492
Autorzy: Aldona Guzik.
Tytuł: Media informacyjne jako kreatorzy rzeczywisto¶ci i uwiarygadniaj±cych j± ekspertów / Aldona Guzik
¬ródło: W: Szkice z socjologii pracy kreatywnej : praca, design, strategie komunikacyjne / redakcja Paulina Rojek-Adamek, Marta Juza
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 180-204
p-ISBN: 978-83-8084-879-5
e-ISBN: 978-83-8084-880-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1131)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000491/11492
Autorzy: Rafał Klepka.
Tytuł: Medialna stronniczo¶ć polityczna : perspektywa ekonomiczna / Rafał Klepka
¬ródło: W: Język a media : (r)ewolucja języka i komunikacji we współczesnych mediach w dobie pandemii / redakcja naukowa: Agnieszka Walecka-Rynduch, Bogusław Skowronek
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 179-191
p-ISBN: 978-83-7624-191-3
Typ publikacji: PRO
Punktacja MNiSW: 20.000492/11492
Autorzy: Łukasz Czarnecki.
Tytuł: Meksyk / Łukasz Czarnecki
¬ródło: W: Organy stoj±ce na straży uczciwo¶ci procesu wyborczego w kontek¶cie zapobiegania przestępczo¶ci, jej przyczynom i uwarunkowaniom na tle prawnoporównawczym. T. 3 / redakcja naukowa Magdalena Maksymiuk, Grzegorz Pastuszko
Adres wydawniczy: Warszawa : Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwo¶ci, 2022
Opis fizyczny: S. 9-50
p-ISBN: 978-83-66454-56-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000493/11492
Autorzy: Paulina Koperna.
Tytuł: Mężczyzna nauczyciel edukacji przedszkolnej - kategoria nieobecna w dyskursie akademickim w Polsce / Paulina Koperna
¬ródło: W: Ważne obszary badawcze w pedagogice / redakcja naukowa: Katarzyna Jagielska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 89-114
p-ISBN: 978-83-66812-84-0
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego ; 17)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:494/11492
Autorzy: Tomasz Warczok.
Tytuł: Między autonomi± a zaangażowaniem : syntetyczne ujęcie dynamiki i struktury polskiego pola socjologii / Tomasz Warczok
¬ródło: W: Polskie nauki społeczne w kontek¶cie relacji władzy i zależno¶ci międzynarodowych / redakcja naukowa Tomasz Zarycki
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2022
Opis fizyczny: S. 155-184
p-ISBN: 978-83-235-5661-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:495/11492
Autorzy: Tobiasz Janikowski.
Tytuł: Między obłędem a przemoc± : oblicza inno¶ci i obco¶ci w noweli Karla Emila Franzosa Der wilde Starost und die schöne Jütta (Dziki starosta i piękna Jütta) / Tobiasz Janikowski
¬ródło: W: Polska i Polacy w literaturze austriackiej od XIX do XXI wieku : motywy - tematy - postaci / redakcja Katarzyna Nowakowska i Edward Białek
Adres wydawniczy: Wrocław : Quaestio, 2022
Opis fizyczny: S. 31-52
p-ISBN: 978-83-65815-53-8
Seria: (Biblioteka Austriacka ; t. 64)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000496/11492
Autorzy: Tomasz Wójtowicz.
Tytuł: Między tradycjonalizmem a modernizacj± : kultura strategiczna Arabii Saudyjskiej / Tomasz Wójtowicz
¬ródło: W: Dylematy bezpieczeństwa państwa we współczesnym ¶wiecie / redakcja Marta Pomykała, Izabela Oleksiewicz
Adres wydawniczy: Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2022
Opis fizyczny: S. 127-192
p-ISBN: 978-83-7934-564-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000497/11492
Autorzy: Beata Kołodziejczyk-Mróz.
Tytuł: Mit bohatera niepokonanego w ujęciu literacko-psychologicznym w powie¶ci Niekończ±ca się historia Michaela Endego / Beata Kołodziejczyk-Mróz
¬ródło: W: "Powroty do przeszło¶ci" : literatura i kultura lat 80. i ich współczesna recepcja / redakcja Wiktor Gardocki, Dariusz Piechota
Adres wydawniczy: Białystok : Temida 2 : przy współpracy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, 2022
Opis fizyczny: S. 315-328
p-ISBN: 978-83-67169-12-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000498/11492
Autorzy: Agnieszka Walecka-Rynduch.
Tytuł: Motel Polska - polityczna rozrywka czy nowa propaganda? / Agnieszka Walecka-Rynduch
¬ródło: W: Język a media : (r)ewolucja języka i komunikacji we współczesnych mediach w dobie pandemii / redakcja naukowa: Agnieszka Walecka-Rynduch, Bogusław Skowronek
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 307-329
p-ISBN: 978-83-7624-191-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000499/11492
Autorzy: Katarzyna Sowa-Bacia.
Tytuł: Możliwo¶ci zastosowania wierszy polskich poetów w przekładzie Karla Dedeciusa na lekcjach języka niemieckiego jako obcego / Katarzyna Sowa-Bacia
¬ródło: W: Dedeciuskalia : dzieło Karla Dedeciusa w dydaktyce szkolnej i akademickiej / redakcja Katarzyna Nowakowska, Anna Górajek, Edward Białek
Adres wydawniczy: Wrocław : Quaestio, 2022
Opis fizyczny: S. 167-176
p-ISBN: 978-83-65815-50-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000500/11492
Autorzy: Gertruda Wieczorek, Martha Kaznowski.
Tytuł: Nauczanie i dokształcanie skazanych odbywaj±cych karę pozbawienia wolno¶ci w Zakładzie Karnym w Wojkowicach / Gertruda Wieczorek, Martha Kaznowski
¬ródło: W: Kategorie (nie)obecne w edukacji resocjalizacyjnej, penitencjarnej i postpenitencjarnej / redakcja naukowa Bożena Majerek, Agnieszka Domagała-Kręcioch, Magdalena Lubińska-Bogacka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 85-100
p-ISBN: 978-83-67586-08-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:501/11492
Autorzy: Alicja Walosik, Ilona Żeber-Dzikowska, Kinga Wierzbicka.
Tytuł: Nauczanie zdalne - now± przestrzeni± edukcyjn± dla kształtowania wybranych kompetencji kluczowych / Alicja Walosik, Ilona Żeber-Dzikowska, Kinga Wierzbicka
¬ródło: W: Kształtowanie kompetencji kluczowych w edukacji przyrodniczej od przedszkola po studia wyższe : refleksje - aplikacje - inspiracje / redakcja Ewa Gaju¶-Lankamer, Anna Maria Wójcik, Ilona Żeber-Dzikowska
Adres wydawniczy: Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2022
Opis fizyczny: S. 273-285
p-ISBN: 9788322796597
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]502/11492
Autorzy: Zbigniew Szel±g, Grzegorz Vončina, Iwona Wróbel.
Tytuł: Nielegalna introdukcja Delphinium elatum L. (Ranunculaceae) w Pienińskim Parku Narodowym / Zbigniew Szel±g, Grzegorz Vončina, Iwona Wróbel
¬ródło: W: Pieniny : przyroda i człowiek / pod redakcj± naukow± Jana Bodziarczyka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, 2022
Opis fizyczny: S. 331-333
p-ISBN: 978-83-66602-64-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000503/11492
Autorzy: Tadeusz Budrewicz.
Tytuł: Niemen - DĽwina : rzeki jako element tożsamo¶ci regionalnej w okresie międzypowstaniowym / Tadeusz Budrewicz
¬ródło: W: Pogranicze czyli polsko¶ć : księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Romanowskiemu / redakcja Agnieszka Biedrzycka, Paweł Bukowiec, Iwona Węgrzyn
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2022
Opis fizyczny: S. 131-146
p-ISBN: 978-83-233-5087-3
e-ISBN: 978-83-233-7303-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000504/11492
Autorzy: Antoni Płoszczyniec.
Tytuł: Niewspółmierno¶ć schematów kulturowych a spór o obiektywny charakter warto¶ci / Antoni Płoszczyniec
¬ródło: W: Spory o warto¶ci. T. 2, ¦wiaty alternatywne / pod redakcj± Łukasza Rozwadowskiego i Marcina Stabrowskiego
Adres wydawniczy: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2022
Opis fizyczny: S. 41-107
p-ISBN: 978-83-229-3771-6
Seria: (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 4088)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:505/11492
Autorzy: Renata ¦liwa.
Tytuł: Nowa ekonomia instytucjonalna wobec uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczo¶ci / Renata ¦liwa
¬ródło: W: Teoria i praktyka przedsiębiorczo¶ci / redakcja naukowa Marian Kozaczka, Agata Nodżak, Karol Juszka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2022
Opis fizyczny: S. 85-98
p-ISBN: 978-83-8101-525-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000506/11492
Autorzy: Dominika Sozańska.
Tytuł: Nowa lewica / Dominika Sozańska
¬ródło: W: Filozofia społeczna. Cz. 1, Praeambula metodologiczne i historyczne / redakcja Stanisław Janeczek, Anna Staro¶cic
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2022
Opis fizyczny: S. 615-637
p-ISBN: 978-83-8288-073-1
Seria: (Dydaktyka Filozofii ; t. 12)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000507/11492
Autorzy: Artur Kubacki.
Tytuł: O nieprzekładalno¶ci tekstów prawniczych z perspektywy translodydaktyka / Artur Dariusz Kubacki
¬ródło: W: Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. 3 / redakcja naukowa Artur Dariusz Kubacki, Katarzyna Sowa-Bacia
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2022
Opis fizyczny: S. 25-42
p-ISBN: 978-83-8084-711-8
e-ISBN: 978-83-8084-712-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1063)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000508/11492
Autorzy: Jan Rajmund Pa¶ko.
Tytuł: O przyrodzie bez przyrody / Jan Rajmund Pa¶ko
¬ródło: W: Kształtowanie kompetencji kluczowych w edukacji przyrodniczej od przedszkola po studia wyższe : refleksje - aplikacje - inspiracje / redakcja Ewa Gaju¶-Lankamer, Anna Maria Wójcik, Ilona Żeber-Dzikowska
Adres wydawniczy: Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2022
Opis fizyczny: S. 43-51
p-ISBN: 9788322796597
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]509/11492
Autorzy: Katarzyna Plutecka.
Tytuł: O wspomaganiu rozwoju uczniów głuchych w ¶wietle rozważań Profesora Tadeusza Gałkowskiego / Katarzyna Plutecka
¬ródło: W: Poszukiwanie dróg zagubionych w rzeczywisto¶ci : księga pamięci po¶więcona Profesorowi Tadeuszowi Gałkowskiemu / redakcja naukowa Ewa Pisula, Jacek J. Błeszyński, Dorota Podgórska-Jachnik
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2022
Opis fizyczny: S. 172-179
p-ISBN: 978-83-66849-66-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:510/11492
Autorzy: Maciej Kaproń.
Tytuł: Obraz s±downictwa wojskowego w czasach Edwarda Gierka w ¶wietle artykułów w Wojskowym Przegl±dzie Prawniczym / Maciej Kaproń
¬ródło: W: Zbrodnie s±dowe w latach 1944-1989 : konformizm czy relatywizm moralny ¶rodowisk prawniczych?. T. 2 / pod redakcj± Dariusza Palacza i Marzeny Grosickiej
Adres wydawniczy: Kielce ; Warszawa : WSEPiNM : Instytut Pamięci Narodowej Komisja ¦cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2022
Opis fizyczny: S. 343-359
p-ISBN: 978-83-8229-431-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000511/11492
Autorzy: Tomasz Ryrych.
Tytuł: Obsesyjna pamięć rzeczy : uwagi o rozpadzie ¶wiata w Lekcji martwego języka Andrzeja Ku¶niewicza / Tomasz Ryrych
¬ródło: W: Rzecz jako znak, no¶nik pamięci, ¶wiadek : reprezentacje i konstrukty w literaturze, kulturze, języku / redakcja Małgorzata Folwarska, Tomasz Ryrych, Klaudia Sordyl
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 69-84
p-ISBN: 978-83-8084-883-2
Seria: (Humanistyka Młodych ; t. 1)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000512/11492
Autorzy: Andrzej Kobiałka.
Tytuł: Obszary pracy, aktywno¶ci oraz kompetencji zawodowej członków gminnych komisji rozwi±zywania problemów alkoholowych wobec wyzwań pandemicznych COVID-19 w Polsce / Andrzej Kobiałka
¬ródło: W: Wybrane aspekty funkcjonowania rynku pracy w czasie pandemii COVID-19 : inspiracje dla pedagogiki / redakcja naukowa: Katarzyna Białożyt-Wielonek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 169-183
p-ISBN: 978-83-66812-83-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000513/11492
Autorzy: Krzysztof Sala.
Tytuł: Obszary wykluczenia społecznego jako miejsca aktywizacji ekonomii społecznej : studium przypadku osiedla Lunik IX na Słowacji / Krzysztof Sala
¬ródło: W: Przedsiębiorczo¶ć społeczna i kapitał społeczny : znaczenie - edukacja - rozwój / pod redakcj±: Janiny Pach, Iwony Lupy-Wójcik, Wojciecha Maciejewskiego
Adres wydawniczy: Kraków : AT Wydawnictwo, 2022
Opis fizyczny: S. 109-122
p-ISBN: 978-83-66445-27-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:514/11492
Autorzy: Andrzej Kozera.
Tytuł: Ochrona dziedzictwa kulturowego w administracji publicznej / Andrzej Kozera
¬ródło: W: Ponidzie. T. 1, Cywilizacja, kultura, tożsamo¶ć / pod redakcj± Andrzeja Kozery
Adres wydawniczy: Pinczów : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych w Pińczowie, 2022
Opis fizyczny: S. 167-177
p-ISBN: 978-83-62150-21-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000515/11492
Autorzy: Jolanta Machowska-Goc.
Tytuł: Odpowiedzialno¶ć jako no¶nik różnych elementów aksjologicznych w wybranych dyskursach XXI wieku - próba ogl±du / Jolanta Machowska-Goc
¬ródło: W: Ingardenowskie tropy w edukacji : w hołdzie Romanowi Ingardenowi w Jego roku / redakcja naukowa Ewa Żmijewska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 95-106
p-ISBN: 978-83-8084-815-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000516/11492
Autorzy: Czesław Kłak.
Tytuł: Odpowiedzialno¶ć karna za lichwę po nowelizacji Kodeksu karnego z 2020 r. / Czesław Kłak
¬ródło: W: Prawna ochrona konsumenta rynku usług bankowych / redaktor Tomasz Szanciło
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2022
Opis fizyczny: S. 207-220
p-ISBN: 978-83-8291-200-5
Seria: (Monografie Prawnicze)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:517/11492
Autorzy: Monika Semik.
Tytuł: Odpowiedzialno¶ć muzyka pedagoga we wspieraniu rozwoju prawidłowej intonacji mowy i ¶piewu dzieci w wieku przedszkolnym / Monika Semik
¬ródło: W: Ingardenowskie tropy w edukacji : w hołdzie Romanowi Ingardenowi w Jego roku / redakcja naukowa Ewa Żmijewska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 207-222
p-ISBN: 978-83-8084-815-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000518/11492
Autorzy: Bożena Pawlak.
Tytuł: Odpowiedzialno¶ć nauczycielska w narracjach osób przygotowuj±cych się do tego zawodu / Bożena Pawlak
¬ródło: W: Ingardenowskie tropy w edukacji : w hołdzie Romanowi Ingardenowi w Jego roku / redakcja naukowa Ewa Żmijewska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 139-155
p-ISBN: 978-83-8084-815-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000519/11492
Autorzy: Justyna Sekuła.
Tytuł: Ograniczenia słowników ksi±żkowych w przekładzie frazeologizmów prawniczych niemieckich wyroków karnych a egzamin na tłumacza przysięgłego / Justyna Sekuła
¬ródło: W: Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. 3 / redakcja naukowa Artur Dariusz Kubacki, Katarzyna Sowa-Bacia
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2022
Opis fizyczny: S. 43-57
p-ISBN: 978-83-8084-711-8
e-ISBN: 978-83-8084-712-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1063)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000520/11492
Autorzy: Joanna Korzeniowska.
Tytuł: Ogrody francuskie i angielskie w rezydencjach europejskiej arystokracji : zarys problematyki / Joanna Korzeniowska
¬ródło: W: Uzdrowiska arystokratyczne / pod redakcj± Bożeny Płonki-Syroki, Pawła Brzegowego, Sławomira Dorockiego i Andrzeja Syroki
Adres wydawniczy: Wrocława : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2022
Opis fizyczny: S. 55-72
p-ISBN: 978-83-62563-80-7
Seria: (Kultura Uzdrowiskowa w Europie ; t. 14)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000521/11492
Autorzy: Paulina Rojek-Adamek.
Tytuł: On designers, artists and (dis)agreements in the field of professional identities : design in chat rooms / Paulina Rojek-Adamek
¬ródło: W: Szkice z socjologii pracy kreatywnej : praca, design, strategie komunikacyjne / redakcja Paulina Rojek-Adamek, Marta Juza
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 89-110
p-ISBN: 978-83-8084-879-5
e-ISBN: 978-83-8084-880-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1131)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000522/11492
Autorzy: Marek Janasz.
Tytuł: On the nearly free simplicial line arrangements with up to 27 lines / Marek Janasz
¬ródło: W: Analytic and Algebraic Geometry 4 / redaktor: Stanisław Spodzieja, Tadeusz Krasiński
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022
Opis fizyczny: S. 75-82
p-ISBN: 978-83-8331-092-3
e-ISBN: 978-83-8331-093-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000523/11492
Autorzy: Katarzyna Sygulska, Katarzyna Zaremba.
Tytuł: Opieka nad seniorem - niektóre obszary / Katarzyna Sygulska, Katarzyna Zaremba
¬ródło: W: Socially : edukacja, pomoc i wsparcie w sytuacjach kryzysowych / redakcja naukowa Michał Szyszka
Adres wydawniczy: D±browa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, 2022
Opis fizyczny: S. 9-21
p-ISBN: 978-83-66794-67-2
e-ISBN: 978-83-66794-68-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000524/11492
Autorzy: Marek Klimek.
Tytuł: Organizacja instytucjonalna pomocy społecznej / Marek Klimek
¬ródło: W: Pomoc społeczna : idea - rozwój - instytucje / redakcja naukowa: Elżbieta Bojanowska, Krzysztof Chaczko, Jerzy Krzyszkowski, Ewelina Zdebska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022
Opis fizyczny: S. 170-180
p-ISBN: 978-83-01-22114-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000525/11492
Autorzy: Martha Kaznowski, Gertruda Wieczorek.
Tytuł: Organizacje pozarz±dowe udzielaj±ce pomocy postpenitencjarnej w Polsce / Marta Kaznowski, Gertruda Wieczorek
¬ródło: W: Kategorie (nie)obecne w edukacji resocjalizacyjnej, penitencjarnej i postpenitencjarnej / redakcja naukowa Bożena Majerek, Agnieszka Domagała-Kręcioch, Magdalena Lubińska-Bogacka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 227-244
p-ISBN: 978-83-67586-08-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:526/11492
Autorzy: Agnieszka Ogonowska.
Tytuł: Pandemia w dyskursie (post)telewizyjnym : w stronę kulturowej psychologii mediów i komunikowania / Agnieszka Ogonowska
¬ródło: W: Język a media : (r)ewolucja języka i komunikacji we współczesnych mediach w dobie pandemii / redakcja naukowa: Agnieszka Walecka-Rynduch, Bogusław Skowronek
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 263-277
p-ISBN: 978-83-7624-191-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000527/11492
Autorzy: Grzegorz Nycz.
Tytuł: Paradoksy odstraszania i jego zawodno¶ć na przykładzie względnej bierno¶ci militarnej mocarstw zachodnich wobec inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 r. / Grzegorz Nycz
¬ródło: W: Bezpieczeństwo geopolityczne / redakcja naukowa Mirosław Banasik, Agnieszka Rogozińska
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2022
Opis fizyczny: S. 35-49
p-ISBN: 978-83-8270-128-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000528/11492
Autorzy: Katarzyna Gucwa-Porębska.
Tytuł: Parentyfikacja jako poważny problem społeczny i przejaw dysfunkcji w obszarze funkcjonowania rodziny / Katarzyna Gucwa-Porębska
¬ródło: W: Praca socjalna i pomoc społeczna w obliczu pandemii COVID-19 i innych współczesnych wyzwań / redakcja naukowa: Józef Młyński, Ewelina Zdebska, Beata Ziębińska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 69-80
p-ISBN: 978-83-67586-11-5
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego ; 18)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000529/11492
Autorzy: Marek Pieni±żek.
Tytuł: Performatywno¶ć a reprodukcja w edukacji humanistycznej / Marek Pieni±żek
¬ródło: W: Edukacja w procesie zmiany społecznej : o praktycznym zaangażowaniu dyscyplin społecznych / redakcja naukowa: Anna L. Grygoruk, Agnieszka Leszcz-Krysiak
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2022
Opis fizyczny: S. 103-114
p-ISBN: 978-83-7405-706-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000530/11492
Autorzy: Klaudia Rams.
Tytuł: Perspektywa rozwoju turystycznego regionu Małopolski na podstawie dziedzictwa kulturowego Kliszczaków / Klaudia Rams
¬ródło: W: Kliszczacy - gwara i kultura / redakcja Maciej Rak, Monika Brytan-Ciepielak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2022
Opis fizyczny: S. 179-194
p-ISBN: 978-83-8138-717-0
e-ISBN: 978-83-8138-718-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:531/11492
Autorzy: Jolanta Baran.
Tytuł: Perspektywy badań międzykulturowych nad osobami z niepełnosprawno¶ci± - możliwe przestrzenie teoretycznych i empirycznych studiów w pedagogice specjalnej / Jolanta Baran
¬ródło: W: Poszukiwanie dróg zagubionych w rzeczywisto¶ci : księga pamięci po¶więcona Profesorowi Tadeuszowi Gałkowskiemu / redakcja naukowa Ewa Pisula, Jacek J. Błeszyński, Dorota Podgórska-Jachnik
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2022
Opis fizyczny: S. 314-325
p-ISBN: 978-83-66849-66-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:532/11492
Autorzy: Norbert Pikuła.
Tytuł: Poczucie sensu życia jako potrzeba egzystencjalna współczesnego człowieka / Norbert G. Pikuła
¬ródło: W: Ważne obszary badawcze w pedagogice / redakcja naukowa: Katarzyna Jagielska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 31-41
p-ISBN: 978-83-66812-84-0
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego ; 17)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:533/11492
Autorzy: Renata Czaplikowska.
Tytuł: Podstawowe zapisy tomu uzupełniaj±cego Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego i ich konsekwencje dla nauczania języka niemieckiego jako obcego / Renata Czaplikowska
¬ródło: W: Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. 3 / redakcja naukowa Artur Dariusz Kubacki, Katarzyna Sowa-Bacia
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2022
Opis fizyczny: 185-197
p-ISBN: 978-83-8084-711-8
e-ISBN: 978-83-8084-712-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1063)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000534/11492
Autorzy: Grzegorz Dutka.
Tytuł: Podstawy przedsiębiorczo¶ci oraz predyspozycje studentów do pracy w sektorach kreatywnych / Grzegorz Dutka
¬ródło: W: Szkice z socjologii pracy kreatywnej : praca, design, strategie komunikacyjne / redakcja Paulina Rojek-Adamek, Marta Juza
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 57-85
p-ISBN: 978-83-8084-879-5
e-ISBN: 978-83-8084-880-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1131)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000535/11492
Autorzy: Alicja Baluch.
Tytuł: Poetyckie walory Znajdki Dobrosławy Rurańskiej - próba uważnej medytacji / Alicja Baluch
¬ródło: W: Od rymu do wiersza : refleksja nad poezj± dla dzieci w drugiej połowie XX i XXI wieku / redakcja naukowa Alicja Ungeheuer-Goł±b, Katarzyna W±dolny-Tatar
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2023
Opis fizyczny: S. 192-209
p-ISBN: 978-83-8084-869-6
e-ISBN: 978-83-8084-870-2
Seria: (Literatura i kultura dla dzieci i młodzieży (twórcy - tematy - konwencje) ; t. 5)
Seria: (Prace Monograficzne ; nr 1138)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000536/11492
Autorzy: Tobiasz Janikowski.
Tytuł: Pogranicze bez granic : "kryzys migracyjny" z perspektywy Polski i Niemiec / Tobiasz Janikowski
¬ródło: W: Na pograniczach : historia, kultura, polityka / redakcja naukowa: Robert Lipelt
Adres wydawniczy: Sanok : Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku, 2022
Opis fizyczny: S. 73-85
p-ISBN: 978-83-67497-23-7
Seria: (Na Pograniczach Kultur i Narodów ; t. 18)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000537/11492
Autorzy: Dorota Żurek.
Tytuł: Pojednanie zamiast krwawej zemsty : póĽno¶redniowieczne ugody kompozycyjne z ksi±g s±dowych miast dawnego województwa krakowskiego / Dorota Żurek
¬ródło: W: ¦mierć / pod redakcj± Bożeny Popiołek, Agnieszki Chłosty-Sikorskiej oraz Mirosława Płonki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2022
Opis fizyczny: S. 255-266
p-ISBN: 978-83-67209-11-3
Seria: (W Kręgu Rodziny Epok Dawnych)
Seria: (Prace Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000538/11492
Autorzy: Tomasz Warczok.
Tytuł: Polityka, system akademicki i antysemityzm : dwa kryzysy w polskim polu władzy / Tomasz Warczok
¬ródło: W: Polskie nauki społeczne w kontek¶cie relacji władzy i zależno¶ci międzynarodowych / redakcja naukowa Tomasz Zarycki
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2022
Opis fizyczny: S. 77-104
p-ISBN: 978-83-235-5661-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:539/11492
Autorzy: Bogdan Więckiewicz.
Tytuł: Polska tolerancja - współczesno¶ć versus historia / Bogdan Więckiewicz
¬ródło: W: Tolerancja i jej oblicza. T. 1 / redakcja Bogdan Więckiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 11-62
p-ISBN: 978-83-8084-801-6
e-ISBN: 978-83-8084-802-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1122)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:540/11492
Autorzy: Jacek Rozmus.
Tytuł: Pomnik Grunwaldzki, kapliczki i cmentarze z I wojny ¶wiatowej w Gminie Gręboszów jako ¶wiadectwa kształtowania się tożsamo¶ci nowoczesnej / Jacek Rozmus
¬ródło: W: Galicyjskie drogi ku niepodległo¶ci / pod redakcj± Stanisława Koziary i Mariusza Wołosa
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: S. 175-201
p-ISBN: 978-83-8084-729-3
e-ISBN: 978-83-8084-730-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1106)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:541/11492
Autorzy: Józef Młyński, Katarzyna A. Białecka-Urbańska.
Tytuł: Pomoc i bezpieczeństwo socjalne seniorów w czasie pandemii w warunkach lokalnych Freiburga / Józef Młyński, Katarzyna A. Białecka-Urbańska
¬ródło: W: Praca socjalna i pomoc społeczna w obliczu pandemii COVID-19 i innych współczesnych wyzwań / redakcja naukowa: Józef Młyński, Ewelina Zdebska, Beata Ziębińska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 241-256
p-ISBN: 978-83-67586-11-5
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego ; 18)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:542/11492
Autorzy: Ewelina Zdebska.
Tytuł: Pomoc społeczna i praca socjalna w opiece hospicyjnej oraz wyręczaj±cej nad dziećmi w Polsce / Ewelina Zdebska
¬ródło: W: Pomoc społeczna : idea - rozwój - instytucje / redakcja naukowa: Elżbieta Bojanowska, Krzysztof Chaczko, Jerzy Krzyszkowski, Ewelina Zdebska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022
Opis fizyczny: S. 324-333
p-ISBN: 978-83-01-22114-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000543/11492
Autorzy: Krzysztof Chaczko, Norbert Paprota.
Tytuł: Pomoc społeczna w przypadku nadzwyczajnych okoliczno¶ci / Krzysztof Chaczko, Norbert Paprota
¬ródło: W: Pomoc społeczna : idea - rozwój - instytucje / redakcja naukowa: Elżbieta Bojanowska, Krzysztof Chaczko, Jerzy Krzyszkowski, Ewelina Zdebska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022
Opis fizyczny: S. 314-323
p-ISBN: 978-83-01-22114-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000544/11492
Autorzy: Łukasz Kołoczek.
Tytuł: Pomylony Józek i inni : "My¶lenie dramatyczne" Tadeusza Nowaka w kontek¶cie filozofii dramatu Józefa Tischnera / Łukasz Kołoczek
¬ródło: W: Wyobrażone, nieminione... : Tadeusz Nowak i jego twórczo¶ć / pod redakcj± Doroty Siwor
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut Literatury, 2022
Opis fizyczny: S. 141-167
p-ISBN: 978-83-67170-76-5
e-ISBN: 978-83-67170-77-2
Seria: (Biblioteka Pana Cogito)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:545/11492
Autorzy: Józef Młyński, Krzysztof Trębski.
Tytuł: Poradnictwo online (online counseling) jako forma wsparcia podczas pandemii COVID-19 / Józef Młyński, Krzysztof Trębski
¬ródło: W: Praca socjalna i pomoc społeczna w obliczu pandemii COVID-19 i innych współczesnych wyzwań / redakcja naukowa: Józef Młyński, Ewelina Zdebska, Beata Ziębińska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 81-96
p-ISBN: 978-83-67586-11-5
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego ; 18)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:546/11492
Autorzy: Anna Nosek, Małgorzata Chrobak.
Tytuł: Powie¶ć dla dziewcz±t - ci±gło¶ć i przemiany / Anna Nosek, Małgorzata Chrobak
¬ródło: W: Od powie¶ci dla dziewcz±t do narracji dziewczyńskich / redakcja naukowa Anna Nosek, Małgorzata Chrobak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 7-20
p-ISBN: 978-83-8084-887-0
e-ISBN: 978-83-8084-888-7
Seria: (Literatura i kultura dla dzieci i młodzieży (twórcy - tematy - konwencje) ; t. 4)
Seria: (Prace Monograficzne ; nr 1135)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000547/11492
Autorzy: Klaudia Sordyl.
Tytuł: Pozorna habituacja : rzeczy jako odzwierciedlenie miejsca w ¶wiecie w wybranych Opowiadaniach bizarnych Olgi Tokarczuk / Klaudia Sordyl
¬ródło: W: Rzecz jako znak, no¶nik pamięci, ¶wiadek : reprezentacje i konstrukty w literaturze, kulturze, języku / redakcja Małgorzata Folwarska, Tomasz Ryrych, Klaudia Sordyl
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 141-157
p-ISBN: 978-83-8084-883-2
Seria: (Humanistyka Młodych ; t. 1)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000548/11492
Autorzy: Norbert Pikuła.
Tytuł: Praca jako determinanta opuszczania pomocy społecznej / Norbert G. Pikuła
¬ródło: W: Pomoc społeczna : idea - rozwój - instytucje / redakcja naukowa: Elżbieta Bojanowska, Krzysztof Chaczko, Jerzy Krzyszkowski, Ewelina Zdebska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022
Opis fizyczny: S. 485-494
p-ISBN: 978-83-01-22114-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000549/11492
Autorzy: Józefa Matejek.
Tytuł: Praca z rodzin± zastępcz± w zadaniach koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w czasie pandemii COVID-19 / Józefa Matejek
¬ródło: W: Wybrane aspekty funkcjonowania rynku pracy w czasie pandemii COVID-19 : inspiracje dla pedagogiki / redakcja naukowa: Katarzyna Białożyt-Wielonek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 151-168
p-ISBN: 978-83-66812-83-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000550/11492
Autorzy: Piotr Długosz.
Tytuł: Praktyki społeczne młodzieży przemyskiej i krakowskiej w czasie prepandemicznym / Piotr Długosz
¬ródło: W: Młodzież 4.0 : konteksty rozwoju społecznego i ekologicznego / praca zbiorowa pod redakcj± Jacka Kurzępy
Adres wydawniczy: Szczecin : "Pedagogium" Wydawnictwo OR TWP w Szczecinie, 2022
Opis fizyczny: S. 87-117
p-ISBN: 978-83-87561-52-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000551/11492
Autorzy: Katarzyna Dormus.
Tytuł: Problem edukacji kobiet w twórczo¶ci naukowej profesor Renaty Dutkowej / Katarzyna Dormus
¬ródło: W: Renata Dutkowa 1927-2015 / [redakcja Tomasz Pudłocki, Maria Stinia]
Adres wydawniczy: Kraków : Archiwum Nauki PAN i PAU, 2022
Opis fizyczny: S. 53-64
p-ISBN: 978-83-963805-2-4
Seria: (W Służbie Nauki ; nr 30)
Typ publikacji: PRO
Punktacja MNiSW: 20.000552/11492
Autorzy: Katarzyna Kowalska.
Tytuł: Problem przewagi kontraktowej w łańcuchu dostaw przedsiębiorstw / Katarzyna Kowalska
¬ródło: W: Teoria i praktyka przedsiębiorczo¶ci / redakcja naukowa Marian Kozaczka, Agata Nodżak, Karol Juszka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2022
Opis fizyczny: S. 99-109
p-ISBN: 978-83-8101-525-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000553/11492
Autorzy: Tomasz Korban.
Tytuł: Problem restytucji złota monetarnego zagrabionego przez III Rzeszę : Polska a Komisja Trójstronna : stan badań i perspektywy badawcze / Tomasz Korban
¬ródło: W: Studia z historii najnowszej Polski. T.4 / pod redakcj± Rafała Łatki
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja ¦cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2022
Opis fizyczny: S. 127-139
p-ISBN: 978-83-8229-529-0
e-ISBN: 978-83-8229-530-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:554/11492
Autorzy: Karol Juszka.
Tytuł: Problematyka ochrony przedsiębiorczo¶ci z punktu widzenia efektywno¶ci warunkowego zawieszenia wykonywania kary aresztu / Karol Juszka
¬ródło: W: Teoria i praktyka przedsiębiorczo¶ci / redakcja naukowa Marian Kozaczka, Agata Nodżak, Karol Juszka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2022
Opis fizyczny: S. 193-206
p-ISBN: 978-83-8101-525-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000555/11492
Autorzy: Agnieszka Tajak-Bobek.
Tytuł: Proces podejmowania decyzji przestępczej. Analiza jako¶ciowa wywiadów narracyjnych przestępców gospodarczych / Agnieszka Tajak-Bobek
¬ródło: W: Naukowa analiza zagadnień z zakresu bezpieczeństwa narodowego, kryminalistyki i kryminologii / redakcja: Iwona Domina, Łukasz B. Pilarz
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2022
Opis fizyczny: S. 113-131
p-ISBN: 978-83-67104-27-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000556/11492
Autorzy: Agnieszka Tajak-Bobek.
Tytuł: Proces podejmowania decyzji przestępczych i jego znaczenie dla resocjalizacji / Agnieszka Tajak-Bobek
¬ródło: W: Raporty z badań pedagogicznych / pod redakcj± Krystyny Heland-Kurzak, Katarzyny Pardej, Katarzyny Szostakowsiej
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2022
Opis fizyczny: S. 175-189
p-ISBN: 978-83-67721-00-4
Seria: (Raporty z Badań ; 3)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000557/11492
Autorzy: Bogdan Więckiewicz.
Tytuł: Program Rodzina 500+ : analiza socjologiczna / Bogdan Więckiewicz
¬ródło: W: Rodzina i społeczeństwo wobec współczesnych wyzwań polityki społecznej / redakcja Bogdan Więckiewicz, Mateusz Szast
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 13-35
p-ISBN: 978-83-8084-797-2
e-ISBN: 978-83-8084-798-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1121)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:558/11492
Autorzy: Agata Wójcik.
Tytuł: Projekty wnętrz i mebli autorstwa artystów zwi±zanych z Towarzystwem Polska Sztuka Stosowana powstałe przy współpracy z krakowskim magistratem / Agata Wójcik
¬ródło: W: Arty¶ci i Kraków : studia ofiarowane Tomaszowi Gryglewiczowi / redakcja Jan K. Ostrowski, Andrzej Szczerski, Marek Walczak, Marek Zgórniak
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Jagielloński : iMEDIUS, 2022
Opis fizyczny: S. 335-341
p-ISBN: 978-83-935675-5-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000559/11492
Autorzy: Mirosław Płonka.
Tytuł: Prospektywny wymiar pamięci po¶miertnej w testamentach szlacheckich z bocheńskich ksi±g miejskich / Mirosław Płonka
¬ródło: W: ¦mierć / pod redakcj± Bożeny Popiołek, Agnieszki Chłosty-Sikorskiej oraz Mirosława Płonki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2022
Opis fizyczny: S. 215-234
p-ISBN: 978-83-67209-11-3
Seria: (W Kręgu Rodziny Epok Dawnych)
Seria: (Prace Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000560/11492
Autorzy: Beata Jancarz-Łanczkowska, Katarzyna Potyrała.
Tytuł: Przedsiębiorczo¶ć jako kluczowa kompetencja w pracy pedagoga / Beata Jancarz-Łanczkowska, Katarzyna Potyrała
¬ródło: W: Kształtowanie kompetencji kluczowych w edukacji przyrodniczej od przedszkola po studia wyższe : refleksje - aplikacje - inspiracje / redakcja Ewa Gaju¶-Lankamer, Anna Maria Wójcik, Ilona Żeber-Dzikowska
Adres wydawniczy: Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2022
Opis fizyczny: S. 145-163
p-ISBN: 9788322796597
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]561/11492
Autorzy: Marian Kozaczka.
Tytuł: Przedsiębiorczo¶ć w Polsce 2011-2020 : szanse i zagrożenia / Marian Kozaczka
¬ródło: W: Teoria i praktyka przedsiębiorczo¶ci / redakcja naukowa Marian Kozaczka, Agata Nodżak, Karol Juszka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2022
Opis fizyczny: S. 9-31
p-ISBN: 978-83-8101-525-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000562/11492
Autorzy: Marcin Kępa.
Tytuł: Przedsiębiorstwa społeczne na rynku zamówień publicznych / Marcin Kępa
¬ródło: W: Teoria i praktyka przedsiębiorczo¶ci / redakcja naukowa Marian Kozaczka, Agata Nodżak, Karol Juszka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2022
Opis fizyczny: S. 69-84
p-ISBN: 978-83-8101-525-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000563/11492
Autorzy: Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło.
Tytuł: Przegl±d Ľródeł dotycz±cych rozwoju Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego / Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło
¬ródło: W: 75 lat geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (1946-2021) / redakcja naukowa Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: S. 15-28
p-ISBN: 978-83-8084-889-4
e-ISBN: 978-83-8084-890-0
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1136)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]564/11492
Autorzy: Anna Kamińska-Malandain.
Tytuł: Przekroczyć interesowno¶ć bycia w stronę bezinteresowno¶ci dobra - Lévinasowska koncepcja wrażliwo¶ci etycznej / Anna Kamińska-Malandain
¬ródło: W: Co warto, co się opłaca : sprawiedliwi i kolaboranci / redakcja naukowa Alicja Bartu¶
Adres wydawniczy: O¶więcim : Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego ; Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w O¶więcimiu, 2022
Opis fizyczny: S. 331-344
p-ISBN: 978-83-8084-663-0
e-ISBN: 978-83-64554-51-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:565/11492
Autorzy: Monika Płaziak.
Tytuł: Przemiany funkcji handlowo-usługowych centrum Nowej Huty / Monika Płaziak
¬ródło: W: Plac Centralny : w poszukiwaniu centrum / pod redakcj± Jacka Salwińskiego ; współpraca: Bartosz Arkuszewski, Piotr Kapusta
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Krakowa, 2022
Opis fizyczny: S. 61-78
p-ISBN: 978-83-66334-71-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000566/11492
Autorzy: Elżbieta Gajewska.
Tytuł: Przygotowanie filologa do komunikacji specjalistycznej : dydaktyka JOS a tłumaczenia specjalistyczne / Elżbieta Gajewska
¬ródło: W: Perspektywy kształcenia nauczycieli języków specjalistycznych w Polsce / redakcja Joanna Kic-Drgas, Joanna WoĽniak
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, 2022
Opis fizyczny: S. 56-111
p-ISBN: 978-83-65591-68-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:567/11492
Autorzy: Piotr Kołodziej.
Tytuł: Przypadek czy konieczno¶ć? Człowiek w żywiole losu : o (nie)przypadkowej wspólnocie poszukiwań odpowiedzi na "pytania nierozstrzygalne" / Piotr Kołodziej
¬ródło: W: Człowiek wobec żywiołów : perspektywa interdyscyplinarna / pod redakcj± Grażyny Różańskiej
Adres wydawniczy: Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2022
Opis fizyczny: S. 213-251
p-ISBN: 978-83-7467-376-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000568/11492
Autorzy: Adam Łajczak.
Tytuł: Przyroda nieożywiona Babiej Góry / Adam Łajczak
¬ródło: W: Lasy Babiogórskiego Parku Narodowego / redakcja Jerzy Szwagrzyk
Adres wydawniczy: Zawoja : Babiogórski Park Narodowy ; Kraków : Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierz±t Polskiej Akademii Nauk ; Truskaw : Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, 2022
Opis fizyczny: S. 9-31
p-ISBN: 9788366546721
Seria: (Monografie Babiogórskie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000569/11492
Autorzy: Anna Penkała-Jastrzębska.
Tytuł: Publiczna ¶mierć magnata : relacje o ¶mierci i opisy zmarłych w gazetach rękopi¶miennych z czasów saskich - charakterystyka zjawiska / Anna Penkała-Jastrzębska
¬ródło: W: ¦mierć / pod redakcj± Bożeny Popiołek, Agnieszki Chłosty-Sikorskiej oraz Mirosława Płonki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2022
Opis fizyczny: S. 73-92
p-ISBN: 978-83-67209-11-3
Seria: (W Kręgu Rodziny Epok Dawnych)
Seria: (Prace Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000570/11492
Autorzy: Anna Szkolak-Stępień.
Tytuł: Ranga kształcenia ustawicznego nauczycieli wczesnej edukacji w narracjach matek - w kierunku teorii ugruntowanej / Anna Szkolak-Stępień
¬ródło: W: Edukacja wobec wyzwań współczesno¶ci - wybrane aspekty / redakcja: Joanna Kozłowska, Alicja Danielewska
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2022
Opis fizyczny: S. 152-163
p-ISBN: 978-83-67104-26-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:571/11492
Autorzy: Marek Janasz, Magdalena Lampa-Baczyńska, Daniel Wójcik.
Tytuł: Realizability of some Böröoczky arrangements over the rational numbers / Marek Janasz, Magdalena Lampa-Baczyńska, Daniel Wójcik
¬ródło: W: Analytic and Algebraic Geometry 4 / redaktor: Stanisław Spodzieja, Tadeusz Krasiński
Adres wydawniczy: ŁódĽ : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022
Opis fizyczny: S. 83-94
p-ISBN: 978-83-8331-092-3
e-ISBN: 978-83-8331-093-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000572/11492
Autorzy: Olena Bocharova.
Tytuł: Realizacja projektu naukowo-pedagogicznego "Intelekt Ukrainy" : przykłady dobrych praktyk / Olena Bocharova
¬ródło: W: Zdolno¶ci i twórczo¶ć : koncepcje, badania, praktyka / redakcja naukowa: Miłosz Wawrzyniec Romaniuk, Małgorzata Jabłonowska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2022
Opis fizyczny: S. 229-243
p-ISBN: 978-83-66879-85-0
e-ISBN: 978-83-66879-86-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:573/11492
Autorzy: Barbara Węglarz.
Tytuł: Referenda lokalne w sprawie likwidacji straży gminnych, jako przykład inicjatywy obywatelskiej modyfikuj±cej lokalny system bezpieczeństwa / Barbara Węglarz
¬ródło: W: Samorz±d terytorialny : bezpieczeństwo, ekologia, rozwój / redakcja naukowa Paweł Ostachowski, Joanna Podgóska-Rykała, Sabina Sanetra-Półgrabi
Adres wydawniczy: Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2022
Opis fizyczny: S. 116-130
p-ISBN: 978-83-8017-446-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:574/11492
Autorzy: Shepherd Mutsvara, Gorret Kugonza.
Tytuł: Refugee camps in East Africa : a curse of lost heritage and cultural identity of the Banyarwanda in Uganda / Shepherd Mutsvara, Gorret Kugonza
¬ródło: W: Współczesne wyzwania Afryki : klimat, demografia i polityka / pod redakcj± Arkadiusza Żukowskiego
Adres wydawniczy: Olsztyn : Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2022
Opis fizyczny: S. 135-158
p-ISBN: 978-83-66259-32-4
Seria: (Forum Politologiczne ; t. 30)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000575/11492
Autorzy: Renata ¦liwa.
Tytuł: Regulatory Impact Assessment - Retrospect Preview, Purpose, Consequences : Toward e-RIA / Renata ¦liwa
¬ródło: W: E-administracja : skuteczna, odpowiedzialna i otwarta administracja publiczna w Unii Europejskiej / redakcja Sławomir Dudzik, Inga Kawka, Renata ¦liwa
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2022
Opis fizyczny: S. 165-182
p-ISBN: 978-83-8138-673-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:576/11492
Autorzy: Anna ¦lósarz.
Tytuł: Rekategoryzacja ¶ladów pamięciowych : Pianista / Anna ¦lósarz
¬ródło: W: Wędrówki humanisty : prace dedykowane profesorowi Tadeuszowi Miczce / pod redakcj± Anny Maj, Ilony Copik przy współpracy Justyny Kucharskiej
Adres wydawniczy: Katowice : ¦l±sk Wydawnictwo Naukowe, 2022
Opis fizyczny: S. 103-128
p-ISBN: 978-83-8183-145-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:577/11492
Autorzy: Krzysztof Gwosdz, Sławomir Sitek, Krzysztof Wiedermann.
Tytuł: Rekomendacje strategiczne dla sprawiedliwej transformacji w Polsce : rekomendacje strategiczne dla programowania sprawiedliwej transformacji w Polsce - poziomy krajowy i regionalny: Zachodnia Małopolska - województwo małopolskie / Krzysztof Gwosdz, Sławomir Sitek, Krzysztof Wiedermann
¬ródło: W: Sprawiedliwa transformacja regionów węglowych w Polsce : impulsy, konteksty, rekomendacje strategiczne / redakcja naukowa: Adam Drobniak
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2022
Opis fizyczny: S. 213-214
p-ISBN: 978-83-7875-824-2
e-ISBN: 978-83-7875-825-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:578/11492
Autorzy: Elżbieta Szczygieł, Aleksandra Lwowska, Marzena Hajduk-Stelmachowicz.
Tytuł: Robię co¶ dla innych - zachowania cyrkularne w gospodarstwach domowych jako przykład zachowań prospołecznych / Elżbieta Szczygieł, Aleksandra Lwowska, Marzena Hajduk-Stelmachowicz
¬ródło: W: Przedsiębiorczo¶ć społeczna i kapitał społeczny : znaczenie - edukacja - rozwój / pod redakcj±: Janiny Pach, Iwony Lupy-Wójcik, Wojciecha Maciejewskiego
Adres wydawniczy: Kraków : AT Wydawnictwo, 2022
Opis fizyczny: S. 212-225
p-ISBN: 978-83-66445-27-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:579/11492
Autorzy: Żaneta Mrożek.
Tytuł: Rola granicznej kontroli sanitarnej w zapewnieniu bezpieczeństwa żywno¶ci / Żaneta Mrożek
¬ródło: W: Aktualne zagrożenia i wyzwania w obszarze bezpieczeństwa społecznego i gospodarczego / redakcja naukowa Marta Pomykała, Izabela Oleksiewicz
Adres wydawniczy: Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2022
Opis fizyczny: S. 109-123
p-ISBN: 978-83-7934-566-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000580/11492
Autorzy: Bożena Popiołek.
Tytuł: Rola kobiet w kształtowaniu polityki matrymonialnej rodzin szlacheckich w XVII-XVIII wieku / Bożena Popiołek
¬ródło: W: Jednostka, rodzina i struktury społeczne w perspektywie historycznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Cezaremu Kukli z okazji 45-lecia pracy naukowej / c redakcja Piotr Łozowski, Radosław Poniat
Adres wydawniczy: Białystok : Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2022
Opis fizyczny: S. 399-411
p-ISBN: 978-83-64103-61-2
Seria: (Prace Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy ¦rodkowo-Wschodniej ; T. 12)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000581/11492
Autorzy: Katarzyna Dormus.
Tytuł: Roman Witold Ingarden (1893-1970) - mistrz i nauczyciel / Katarzyna Dormus
¬ródło: W: Ingardenowskie tropy w edukacji : w hołdzie Romanowi Ingardenowi w Jego roku / redakcja naukowa Ewa Żmijewska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 13-28
p-ISBN: 978-83-8084-815-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000582/11492
Autorzy: Dorota Probucka.
Tytuł: Rozważania o etyce i ekologii, czyli gdzie podziała się kraina miodu? / Dorota Probucka
¬ródło: W: Etyka i ekologia / pod redakcj± naukow± Doroty Probuckiej
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, 2022
Opis fizyczny: S. 7-15
p-ISBN: 978-83-67222-31-0
e-ISBN: 978-83-67222-32-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000583/11492
Autorzy: Joanna Wnęk-Gozdek.
Tytuł: Rozwijanie wdzięczno¶ci u młodzieży szans± na resocjalizacyjn± zmianę / Joanna Wnęk-Gozdek
¬ródło: W: Kategorie (nie)obecne w edukacji resocjalizacyjnej, penitencjarnej i postpenitencjarnej / redakcja naukowa Bożena Majerek, Agnieszka Domagała-Kręcioch, Magdalena Lubińska-Bogacka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 39-56
p-ISBN: 978-83-67586-08-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:584/11492
Autorzy: Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło.
Tytuł: Rozwój geografii w strukturze uczelni - od Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej do Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej / Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło
¬ródło: W: 75 lat geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (1946-2021) / redakcja naukowa Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: S. 29-73
p-ISBN: 978-83-8084-889-4
e-ISBN: 978-83-8084-890-0
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1136)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]585/11492
Autorzy: Krzysztof Chaczko, Jerzy Krzyszkowski.
Tytuł: Rozwój instytucji pomocy społecznej po 1989 roku / Krzysztof Chaczko, Jerzy Krzyszkowski
¬ródło: W: Pomoc społeczna : idea - rozwój - instytucje / redakcja naukowa: Elżbieta Bojanowska, Krzysztof Chaczko, Jerzy Krzyszkowski, Ewelina Zdebska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022
Opis fizyczny: S. 144-152
p-ISBN: 978-83-01-22114-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000586/11492
Autorzy: Joanna M. Łukasik.
Tytuł: Rozwój osobisty nauczyciela / Joanna M. Łukasik
¬ródło: W: Ważne obszary badawcze w pedagogice / redakcja naukowa: Katarzyna Jagielska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 43-53
p-ISBN: 978-83-66812-84-0
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego ; 17)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:587/11492
Autorzy: Karolina Baron.
Tytuł: Ryzyko ekologiczne gospodarowania wodami na terenach zurbanizowanych w ¶wietle dokumentacji strategicznej / Karolina Baron
¬ródło: W: Miasto przyszło¶ci : wyzwania dla gospodarki komunalnej i innych obszarów w obliczu kryzysu klimatycznego / redakcja naukowa Piotr P. Małecki, Agnieszka Mazurek-Czarnecka
Adres wydawniczy: Kraków : Attyka s.c. J. Jagła, W. Skrzypiec, 2022
Opis fizyczny: S. 153-168
p-ISBN: 978-83-65644-91-6
e-ISBN: 978-83-65644-92-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:588/11492
Autorzy: Piotr Majcher.
Tytuł: Rzeczywisto¶ć lat 80. XX wieku wykreowana w sztuce Spacer po wioskach Petera Handkego / Piotr Majcher
¬ródło: W: "Powroty do przeszło¶ci" : literatura i kultura lat 80. i ich współczesna recepcja / redakcja Wiktor Gardocki, Dariusz Piechota
Adres wydawniczy: Białystok : Temida 2 : przy współpracy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, 2022
Opis fizyczny: S. 185-196
p-ISBN: 978-83-67169-12-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000589/11492
Autorzy: Natalia Chwaja.
Tytuł: Rzymskie portrety kurczaków : Niezły pasztet na via Merulana Carla Emilia Gaddy / Natalia Chwaja
¬ródło: W: "Który tak ¶piewa?" : ptaki w kulturze / redakcja Jakub Kornhauser, Marcin Polak, Piotr Tryjanowski, Aleksander Wójtowicz
Adres wydawniczy: Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2022
Opis fizyczny: S. 183-191
p-ISBN: 978-83-242-3813-2
e-ISBN: 978-83-242-6692-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000590/11492
Autorzy: Ireneusz Drabik.
Tytuł: Samorealizacja w pracy oraz preferowane style kierowania w opinii studentów wybranych kierunków Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / Ireneusz Drabik
¬ródło: W: Teoria i praktyka przedsiębiorczo¶ci / redakcja naukowa Marian Kozaczka, Agata Nodżak, Karol Juszka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2022
Opis fizyczny: S. 219-245
p-ISBN: 978-83-8101-525-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000591/11492
Autorzy: Łukasz Kozera.
Tytuł: Samorz±d terytorialny na przykładzie powiatu pińczowskiego / Łukasz Kozera
¬ródło: W: Ponidzie. T. 1, Cywilizacja, kultura, tożsamo¶ć / pod redakcj± Andrzeja Kozery
Adres wydawniczy: Pinczów : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych w Pińczowie, 2022
Opis fizyczny: S. 13-36
p-ISBN: 978-83-62150-21-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000592/11492
Autorzy: Marek Klimek.
Tytuł: Samorz±d terytorialny w Konstytucji z 17 marca 1921 roku / Marek Klimek
¬ródło: W: O niepodległ± i granice. T. 11, 100-lecie Konstytucji Marcowej : przeszło¶ć a współczesno¶ć / redakcja naukowa Wojciech Jakubowski, Jacek Wojnicki, Piotr Załęski
Adres wydawniczy: Warszawa : ASPRA-JR, 2022
Opis fizyczny: S. 185-192
p-ISBN: 978-83-820-9225-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000593/11492
Autorzy: Dawid Wieczorek.
Tytuł: Samowykluczenie społeczne jako postpandemiczne wyzwanie dla rynku pracy / Dawid Wieczorek
¬ródło: W: Wybrane aspekty funkcjonowania rynku pracy w czasie pandemii COVID-19 : inspiracje dla pedagogiki / redakcja naukowa: Katarzyna Białożyt-Wielonek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 113-133
p-ISBN: 978-83-66812-83-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000594/11492
Autorzy: Franciszek Mróz.
Tytuł: Sanktuarium w Krakowie-Łagiewnikach - ¶wiatowe centrum kultu Bożego Miłosierdzia w przestrzeni pielgrzymowania Polski, Europy i ¶wiata / Franciszek Mróz
¬ródło: W: Akt zawierzenia ¶wiatu Bożemu Miłosierdziu - znaczenie i perspektywy / Łukasz Piórkowski, Dominika Jamrozy, Magdalena Klaja, Anna Czajkowska-Sałapat (red.)
Adres wydawniczy: Wadowice : Muzeum Dom Rodzinny Ojca ¦więtego Jana Pawła II, 2022
Opis fizyczny: S. 97-120
p-ISBN: 978-83-947917-9-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL595/11492
Autorzy: Agata Nodżak.
Tytuł: S±dowa kontrola decyzji bezpo¶redniego zawarcia umowy o ¶wiadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego / Agata Nodżak
¬ródło: W: Teoria i praktyka przedsiębiorczo¶ci / redakcja naukowa Marian Kozaczka, Agata Nodżak, Karol Juszka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, 2022
Opis fizyczny: S. 151-173
p-ISBN: 978-83-8101-525-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000596/11492
Autorzy: Paweł Łubiński.
Tytuł: Scenariuszowa metoda analizy strategicznej w procesie strategicznego zarz±dzania bezpieczeństwem państwa / Paweł Łubiński
¬ródło: W: Naukowa analiza zagadnień z zakresu bezpieczeństwa narodowego, kryminalistyki i kryminologii / redakcja: Iwona Domina, Łukasz B. Pilarz
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2022
Opis fizyczny: S. 58-69
p-ISBN: 978-83-67104-27-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000597/11492
Autorzy: Marta Juza, Paweł Walawender.
Tytuł: Sektor kreatywny w strategiach rozwoju społeczno-gospodarczego regionów centralnych i peryferyjnych w Polsce / Marta Juza, Paweł Walawender
¬ródło: W: Szkice z socjologii pracy kreatywnej : praca, design, strategie komunikacyjne / redakcja Paulina Rojek-Adamek, Marta Juza
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 157-179
p-ISBN: 978-83-8084-879-5
e-ISBN: 978-83-8084-880-1
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1131)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000598/11492
Autorzy: Andrzej Żebrowski, Izabela Szkurłat.
Tytuł: Służby specjalne uczestnikami walki z terroryzmem na pocz±tku XXI wieku (wybrane aspekty) / Andrzej Żebrowski, Izabela Szkurłat
¬ródło: W: Wybrane aspekty bezpieczeństwa pozamilitarnego : zagrożenia, wyzwania, koncepcje / redakcja Felicjan Bylok, Agnieszka Kwiatek, Maja Skiba
Adres wydawniczy: Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2022
Opis fizyczny: S. 201-206
p-ISBN: 978-83-7193-871-9
e-ISBN: 978-83-7193-872-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000599/11492
Autorzy: Elżbieta Maj.
Tytuł: Socjalna ochrona dziecka w perspektywie podstawowych praw człowieka / Elżbieta A. Maj
¬ródło: W: W trosce o rozwój i bezpieczeństwo dziecka we współczesnym ¶wiecie : aspekty społeczno-prawne / redakcja naukowa: Anna Pawlak, Beata Skwarek, Justyna Stadniczeńko, Oksana Petrenko
Adres wydawniczy: Legnica ; Warszawa : Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna, 2022
Opis fizyczny: S. 339-348
p-ISBN: 978-83-66552-55-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000600/11492
Autorzy: Anna Karnat.
Tytuł: Socjologiczne refleksje wokół tożsamo¶ci i identyfi-kacji społecznych : status kategorii jednostki w wieloznacznej no-woczesno¶ci / Anna Karnat
¬ródło: W: Rzeczywisto¶ć hybrydalna : pomiędzy bytami / pod redakcj± Sylwii Jaskuły
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2022
Opis fizyczny: S. 123-146
p-ISBN: 978-83-8138-832-0
e-ISBN: 978-83-8138-833-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000601/11492
Autorzy: Łukasz Kozera.
Tytuł: Społeczeństwo obywatelskie w kontek¶cie administracji i trzeciego sektora / Łukasz Kozera
¬ródło: W: Ponidzie. T. 1, Cywilizacja, kultura, tożsamo¶ć / pod redakcj± Andrzeja Kozery
Adres wydawniczy: Pinczów : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych w Pińczowie, 2022
Opis fizyczny: S. 37-55
p-ISBN: 978-83-62150-21-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000602/11492
Autorzy: Andrzej Kozera.
Tytuł: Społeczeństwo Ponidzia w tradycji patriotycznej walki o niepodległo¶ć : Republika Pińczowska / Andrzej Kozera
¬ródło: W: Ponidzie. T. 1, Cywilizacja, kultura, tożsamo¶ć / pod redakcj± Andrzeja Kozery
Adres wydawniczy: Pinczów : Wyższa Szkoła Umiejętno¶ci Zawodowych w Pińczowie, 2022
Opis fizyczny: S. 190-334
p-ISBN: 978-83-62150-21-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000603/11492
Autorzy: Anna Szkolak-Stępień.
Tytuł: Społeczne oczekiwania w zakresie umiejętno¶ci nauczyciela wczesnej edukacji - proces wyłaniania się teorii ugruntowanej (résumé z badań własnych) / Anna Szkolak-Stępień
¬ródło: W: Nauczyciel a szkoła jako przestrzeń uczenia się i wyrównywania szans edukacyjnych / redakcja naukowa Elżbieta Stokowska-Zagdan, Piotr Miller, Grażyna Cęcelek, Elżbieta WoĽnic
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2022
Opis fizyczny: S. 76-87
p-ISBN: 978-83-8270-176-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:604/11492
Autorzy: Joanna Podgórska-Rykała, Liliana Podwika.
Tytuł: Sposoby realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i porz±dku publicznego na szczeblu lokalnym / Joanna Podgórska-Rykała, Liliana Podwika
¬ródło: W: Samorz±d terytorialny : bezpieczeństwo, ekologia, rozwój / redakcja naukowa Paweł Ostachowski, Joanna Podgóska-Rykała, Sabina Sanetra-Półgrabi
Adres wydawniczy: Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2022
Opis fizyczny: S. 13-37
p-ISBN: 978-83-8017-446-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:605/11492
Autorzy: Mateusz Kamionka.
Tytuł: Stosunek ukraińskiej młodzieży studenckiej do wybranych działań administracji maj±cych na celu zwalczanie pandemii w jej pocz±tkowym okresie / Mateusz Kamionka
¬ródło: W: Samorz±d terytorialny : bezpieczeństwo, ekologia, rozwój / redakcja naukowa Paweł Ostachowski, Joanna Podgóska-Rykała, Sabina Sanetra-Półgrabi
Adres wydawniczy: Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2022
Opis fizyczny: S. 131-140
p-ISBN: 978-83-8017-446-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:606/11492
Autorzy: Agnieszka Tajak-Bobek.
Tytuł: Streetworker w służbie drugiemu człowiekowi. Przegl±d projektów realizowanych przez streetworkerów / Agnieszka Tajak-Bobek
¬ródło: W: Praca socjalna i pomoc społeczna w obliczu pandemii COVID-19 i innych współczesnych wyzwań / redakcja naukowa: Józef Młyński, Ewelina Zdebska, Beata Ziębińska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 201-211
p-ISBN: 978-83-67586-11-5
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego ; 18)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000607/11492
Autorzy: Łukasz Kołoczek.
Tytuł: Struktury uczestnictwa w filozofii dramatu Józefa Tischnera / Łukasz Kołoczek
¬ródło: W: Józef Tischner : polska filozofia wolno¶ci a my¶l europejska / redakcja naukowa Zbigniew Stawrowski
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut My¶li Józefa Tischnera, 2022
Opis fizyczny: S. 325-346
p-ISBN: 978-83-60911-36-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000608/11492
Autorzy: Iwona Lupa-Wójcik.
Tytuł: Studenci ekonomii społecznej jako konsumenci na rynku social media sharing / Iwona Lupa-Wójcik
¬ródło: W: Przedsiębiorczo¶ć społeczna i kapitał społeczny : znaczenie - edukacja - rozwój / pod redakcj±: Janiny Pach, Iwony Lupy-Wójcik, Wojciecha Maciejewskiego
Adres wydawniczy: Kraków : AT Wydawnictwo, 2022
Opis fizyczny: S. 51-64
p-ISBN: 978-83-66445-27-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:609/11492
Autorzy: Wioletta Kilar.
Tytuł: Studenci w Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w latach 1947-2021 / Wioletta Kilar
¬ródło: W: 75 lat geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (1946-2021) / redakcja naukowa Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: S. 567-579
p-ISBN: 978-83-8084-889-4
e-ISBN: 978-83-8084-890-0
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1136)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]610/11492
Autorzy: Konrad Kołodziejczyk, Mateusz Wyżga.
Tytuł: Studium przypadku w badaniach nad mikromobilno¶ci± społeczeństwa preindustrialnego / Konrad Kołodziejczyk, Mateusz Wyżga
¬ródło: W: Jednostka, rodzina i struktury społeczne w perspektywie historycznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Cezaremu Kukli z okazji 45-lecia pracy naukowej / c redakcja Piotr Łozowski, Radosław Poniat
Adres wydawniczy: Białystok : Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2022
Opis fizyczny: S. 322-328
p-ISBN: 978-83-64103-61-2
Seria: (Prace Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy ¦rodkowo-Wschodniej ; T. 12)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000611/11492
Autorzy: Olga Wyżga.
Tytuł: System edukacji dla osób skazanych w Polsce / Olga Wyżga
¬ródło: W: Kategorie (nie)obecne w edukacji resocjalizacyjnej, penitencjarnej i postpenitencjarnej / redakcja naukowa Bożena Majerek, Agnieszka Domagała-Kręcioch, Magdalena Lubińska-Bogacka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 71-84
p-ISBN: 978-83-67586-08-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:612/11492
Autorzy: Bernadeta Stano.
Tytuł: Sztuka w przestrzeni poprzemysłowej jako pole badawcze dla historyka sztuki : potencjał interpretacyjny realizacji site-specific na przykładzie instalacji Pamięć pracy / Bernadeta Stano
¬ródło: W: Historia sztuki jako instytucja : studia z historii sztuki / pod redakcj± Wojciecha Włodarczyka
Adres wydawniczy: Warszawa : Stowarzyszenie Historyków Sztuki ; Fundacja Kultura Miejsca, 2022
Opis fizyczny: S. 235-251
p-ISBN: 978-83-960224-9-3
p-ISBN: 978-83-64986-10-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000613/11492
Autorzy: Paweł Nowak, Karolina Pieszczek.
Tytuł: ¦lady ekonomii społecznej w działalno¶ci przedszkoli niepublicznych w powiecie krakowskim / Paweł Nowak, Karolina Pieszczek
¬ródło: W: Przedsiębiorczo¶ć społeczna i kapitał społeczny : znaczenie - edukacja - rozwój / pod redakcj±: Janiny Pach, Iwony Lupy-Wójcik, Wojciecha Maciejewskiego
Adres wydawniczy: Kraków : AT Wydawnictwo, 2022
Opis fizyczny: S. 36-50
p-ISBN: 978-83-66445-27-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:614/11492
Autorzy: Edyta Pluta-Saladra.
Tytuł: ¦mierć dziecka w ¶wietle wybranych piętnastowiecznych spisów cudów ¶więtych / Edyta Pluta-Saladra
¬ródło: W: ¦mierć / pod redakcj± Bożeny Popiołek, Agnieszki Chłosty-Sikorskiej oraz Mirosława Płonki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2022
Opis fizyczny: S. 17-30
p-ISBN: 978-83-67209-11-3
Seria: (W Kręgu Rodziny Epok Dawnych)
Seria: (Prace Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000615/11492
Autorzy: Józef Brynkus.
Tytuł: ¦mierć narzędziem polityki komunistów w Polsce Ludowej / Józef Brynkus
¬ródło: W: ¦mierć / pod redakcj± Bożeny Popiołek, Agnieszki Chłosty-Sikorskiej oraz Mirosława Płonki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2022
Opis fizyczny: S. 365-386
p-ISBN: 978-83-67209-11-3
Seria: (W Kręgu Rodziny Epok Dawnych)
Seria: (Prace Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000616/11492
Autorzy: Antoni Płoszczyniec.
Tytuł: ¦rodowisko jako adresat i beneficjent ascezy : analiza fenomenologiczno-aksjologiczna / Antoni Płoszczyniec
¬ródło: W: Etyka i ekologia / pod redakcj± naukow± Doroty Probuckiej
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, 2022
Opis fizyczny: S. 177-185
p-ISBN: 978-83-67222-31-0
e-ISBN: 978-83-67222-32-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000617/11492
Autorzy: Karolina G±sior, Mateusz Szast.
Tytuł: ¦więta o tematyce miłosnej w opinii młodzieży studiuj±cej - raport i analiza uzyskanych wyników / Karolina G±sior, Mateusz Szast
¬ródło: W: Obraz rodziny i młodzieży pod koniec drugiej dekady XXI wieku : wybrane aspekty / redakcja Mateusz Szast, Bogdan Więckiewicz
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 159-194
p-ISBN: 978-83-8084-799-6
e-ISBN: 978-83-8084-800-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1107)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:618/11492
Autorzy: Stanisław Kilian.
Tytuł: Tadeusz Bielecki (1901-1982) / Stanisław Kilian
¬ródło: W: Słownik biograficzny polskiego państwa na uchodĽstwie. T. 1, Członkowie I i II Rady Narodowej RP / pod redakcj± Jarosława Rabińskiego, Michała Dworskiego
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo KUL, 2022
Opis fizyczny: S. 35-42
p-ISBN: 978-83-8288-066-3
Seria: (Centrum Badań nad Histori± Polskiego na UchodĽstwie / Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000619/11492
Autorzy: Joanna Kossewska.
Tytuł: Temporalna perspektywa w kontek¶cie zaburzeń ze spektrum autyzmu / Joanna Kossewska
¬ródło: W: Poszukiwanie dróg zagubionych w rzeczywisto¶ci : księga pamięci po¶więcona Profesorowi Tadeuszowi Gałkowskiemu / redakcja naukowa Ewa Pisula, Jacek J. Błeszyński, Dorota Podgórska-Jachnik
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2022
Opis fizyczny: S. 234-248
p-ISBN: 978-83-66849-66-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:620/11492
Autorzy: Halina Pawłowska-Jaroń.
Tytuł: Terapia logopedyczna dziecka z epilepsj± jako czynnik integracji poznawczej i społecznej / Halina Pawłowska-Jaroń
¬ródło: W: Neurologopedia w teorii i praktyce / redakcja naukowa: Kamila Bigos
Adres wydawniczy: Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2022
Opis fizyczny: S. 113-126
p-ISBN: 978-83-67162-57-9
Seria: (Logopedia - Teoria - Praktyka ; nr 3)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000621/11492
Autorzy: Olena Kovalenko.
Tytuł: The Need for Psychological Knowledge and Skills of Social Workers and Caregivers in Pandemic Times / Olena Kovalenko
¬ródło: W: Drogi i bezdroża edkuacji w okresie pandemii COVID-19 = Pathways and Roadsless of Education During the Covid-19 Pandemic / redakcja naukowa Ryszard Bera, Stanisława Byra, Nella Nyczkało
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2022
Opis fizyczny: S. 537-550
p-ISBN: 978-83-277-9625-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000622/11492
Autorzy: Sylwia Chutnik.
Tytuł: Tkliwe uczucie : refleksje o kampie i kiczu w polskich teledyskach lat osiemdziesi±tych / Sylwia Chutnik
¬ródło: W: "Powroty do przeszło¶ci" : literatura i kultura lat 80. i ich współczesna recepcja / redakcja Wiktor Gardocki, Dariusz Piechota
Adres wydawniczy: Białystok : Temida 2 : przy współpracy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, 2022
Opis fizyczny: S. 239-252
p-ISBN: 978-83-67169-12-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL623/11492
Autorzy: Łukasz Czarnecki.
Tytuł: Transformacja prawa konsumenckiego w Meksyku / Łukasz Czarnecki
¬ródło: W: Wyzwania dla prawa konsumenckiego w wymiarze globalnym, regionalnym i lokalnym / redakcja Monika Namysłowska, Krzysztof Podgórski, Elżbieta Sługocka-Krupa
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2022
Opis fizyczny: S. 249-260
p-ISBN: 978-83-8291-407-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:624/11492
Autorzy: Katarzyna Paj±k.
Tytuł: Trening umiejętno¶ci społecznych jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej: praca w obszarze emocji / Katarzyna Paj±k
¬ródło: W: Edukacja wobec wyzwań współczesno¶ci - wybrane aspekty / redakcja: Joanna Kozłowska, Alicja Danielewska
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2022
Opis fizyczny: S. 116-125
p-ISBN: 978-83-67104-26-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:625/11492
Autorzy: Angela Bajorek.
Tytuł: Tropy biograficzne Karla Dedeciusa w obliczu dydaktyki szkolnej / Angela Bajorek
¬ródło: W: Dedeciuskalia : dzieło Karla Dedeciusa w dydaktyce szkolnej i akademickiej / redakcja Katarzyna Nowakowska, Anna Górajek, Edward Białek
Adres wydawniczy: Wrocław : Quaestio, 2022
Opis fizyczny: S. 143-156
p-ISBN: 978-83-65815-50-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000626/11492
Autorzy: Monika Semik.
Tytuł: Tworzenie warunków dla rozwoju intonacji mowy i ¶piewu dzieci w wieku przedszkolnym - komunikat z badań / Monika Semik
¬ródło: W: Edukacja muzyczna : studium teoretyczno-praktyczne / redakcja naukowa Romualda Ławrowska, Bożena Muchacka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Petrus, 2022
Opis fizyczny: S. 237-250
p-ISBN: 978-83-7720-660-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000627/11492
Autorzy: Marcin Sala-Szczypiński.
Tytuł: Uczyć się, aby być : w ¶rodowisku VUCA : rozważania o doskonaleniu zawodowym radców prawnych / Marcin Sala-Szczypiński
¬ródło: W: Nauka prawa a praktyka prawnicza : księga jubileuszowa z okazji czterdziestolecia Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie / redakcja Michał Araszkiewicz, Michał Krok, Marcin Sala-Szczypiński
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2022
Opis fizyczny: S. 557-574
p-ISBN: 978-83-8138-772-9
e-ISBN: 978-83-8138-773-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:628/11492
Autorzy: Mateusz Kamionka.
Tytuł: University student organizations in Ukraine : on-campus youth policy and social participation / Mateusz Kamionka
¬ródło: Ensaio. - 2022, Vol. 30, nr 115, s. 374-393
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 40.000
p-ISSN: 0104-4036
Adres url:
DOI:629/11492
Autorzy: Łukasz Czarnecki.
Tytuł: Uwagi o s±dach obywatelskich w Meksyku / Łukasz Czarnecki
¬ródło: W: Z prawem ustrojowym porównawczym przez ponad półwiecze : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Marianowi Grzybowskiemu z okazji 55-lecia pracy naukowej / redakcja naukowa: Bogusław Przywora, Anna Rogacka-Łukasik, Krzysztof Skotnicki
Adres wydawniczy: Częstochowa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, 2022
Opis fizyczny: S. 685-694
p-ISBN: 978-83-66536-71-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:630/11492
Autorzy: Wojciech Glac.
Tytuł: Uwarunkowania prawne pomocy społecznej / Wojciech Glac
¬ródło: W: Pomoc społeczna : idea - rozwój - instytucje / redakcja naukowa: Elżbieta Bojanowska, Krzysztof Chaczko, Jerzy Krzyszkowski, Ewelina Zdebska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022
Opis fizyczny: S. 33-42
p-ISBN: 978-83-01-22114-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000631/11492
Autorzy: Dorota Szczę¶niak.
Tytuł: W poszukiwaniu nowego ¶wiata : Hotel Savoy Josepha Rotha / Dorota Szczę¶niak
¬ródło: W: Polska i Polacy w literaturze austriackiej od XIX do XXI wieku : motywy - tematy - postaci / redakcja Katarzyna Nowakowska i Edward Białek
Adres wydawniczy: Wrocław : Quaestio
Opis fizyczny: S. 69-84
p-ISBN: 978-83-65815-53-8
Seria: (Biblioteka Austriacka ; t. 64)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000632/11492
Autorzy: Katarzyna W±dolny-Tatar.
Tytuł: W relacji z rzecz± : znaczenie, pamięć, ¶wiadectwo / Katarzyna W±dolny-Tatar
¬ródło: W: Rzecz jako znak, no¶nik pamięci, ¶wiadek : reprezentacje i konstrukty w literaturze, kulturze, języku / redakcja Małgorzata Folwarska, Tomasz Ryrych, Klaudia Sordyl
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 7-16
p-ISBN: 978-83-8084-883-2
Seria: (Humanistyka Młodych ; t. 1)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000633/11492
Autorzy: Patrycja Włodek.
Tytuł: Wielka amerykańska powie¶ć (w odcinkach) : Mad Men, Masters of Sex i rasa / Patrycja Włodek
¬ródło: W: Powie¶ci realistycznej życie po życiu : o fenomenie współczesnych seriali / pod redakcj± Dariusza Piechoty i Agnieszki Trze¶niewskiej-Nowak
Adres wydawniczy: Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2022
Opis fizyczny: S. 199-215
p-ISBN: 978-83-66107-48-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000634/11492
Autorzy: Krzysztof Gwosdz, Sławomir Sitek, Krzysztof Wiedermann.
Tytuł: Wielowymiarowy kontekst transformacji regionów węglowych w Polsce : kontekst demograficzny: Zachodnia Małopolska - województwo małopolskie / Krzysztof Gwosdz, Sławomir Sitek, Krzysztof Wiedermann
¬ródło: W: Sprawiedliwa transformacja regionów węglowych w Polsce : impulsy, konteksty, rekomendacje strategiczne / redakcja naukowa: Adam Drobniak
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2022
Opis fizyczny: S.72-73
p-ISBN: 978-83-7875-824-2
e-ISBN: 978-83-7875-825-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:635/11492
Autorzy: Krzysztof Gwosdz, Sławomir Sitek, Krzysztof Wiedermann.
Tytuł: Wielowymiarowy kontekst transformacji regionów węglowych w Polsce : kontekst gospodarczy: Zachodnia Małopolska - województwo małopolskie / Krzysztof Gwosdz, Sławomir Sitek, Krzysztof Wiedermann
¬ródło: W: Sprawiedliwa transformacja regionów węglowych w Polsce : impulsy, konteksty, rekomendacje strategiczne / redakcja naukowa: Adam Drobniak
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2022
Opis fizyczny: S. 87-88
p-ISBN: 978-83-7875-824-2
e-ISBN: 978-83-7875-825-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:636/11492
Autorzy: Krzysztof Gwosdz, Sławomir Sitek, Krzysztof Wiedermann.
Tytuł: Wielowymiarowy kontekst transformacji regionów węglowych w Polsce : kontekst instytucjonalny: Zachodnia Małopolska - województwo małopolskie / Krzysztof Gwosdz, Sławomir Sitek, Krzysztof Wiedermann
¬ródło: W: Sprawiedliwa transformacja regionów węglowych w Polsce : impulsy, konteksty, rekomendacje strategiczne / redakcja naukowa: Adam Drobniak
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2022
Opis fizyczny: S. 109-110
p-ISBN: 978-83-7875-824-2
e-ISBN: 978-83-7875-825-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:637/11492
Autorzy: Krzysztof Gwosdz, Sławomir Sitek, Krzysztof Wiedermann.
Tytuł: Wielowymiarowy kontekst transformacji regionów węglowych w Polsce : kontekst ¶rodowiskowy: Zachodnia Małopolska - województwo małopolskie / Krzysztof Gwosdz, Sławomir Sitek, Krzysztof Wiedermann
¬ródło: W: Sprawiedliwa transformacja regionów węglowych w Polsce : impulsy, konteksty, rekomendacje strategiczne / redakcja naukowa: Adam Drobniak
Adres wydawniczy: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2022
Opis fizyczny: S. 126
p-ISBN: 978-83-7875-824-2
e-ISBN: 978-83-7875-825-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:638/11492
Autorzy: Ewa Radomska.
Tytuł: Wkład przedsiębiorstw społecznych w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ : studium przypadku: Water Access Rwanda / Ewa Radomska
¬ródło: W: Przedsiębiorczo¶ć społeczna i kapitał społeczny : znaczenie - edukacja - rozwój / pod redakcj±: Janiny Pach, Iwony Lupy-Wójcik, Wojciecha Maciejewskiego
Adres wydawniczy: Kraków : AT Wydawnictwo, 2022
Opis fizyczny: S. 123-143
p-ISBN: 978-83-66445-27-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:639/11492
Autorzy: Karol Bieniek.
Tytuł: Wojciech Olejniczak / Karol Bieniek
¬ródło: W: Przywódcy polityczni w Polsce / pod red. Macieja Hartlińskiego
Adres wydawniczy: Olsztyn : Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2022
Opis fizyczny: S. 321-325
p-ISBN: 978-83-66259-40-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000640/11492
Autorzy: Natalia Bursiewicz.
Tytuł: Wokół ¶mierci placów miejskich w wyniku projektów modernizacyjnych i podejmowanych prób estetyzacji / Natalia Bursiewicz
¬ródło: W: ¦mierć / pod redakcj± Bożeny Popiołek, Agnieszki Chłosty-Sikorskiej oraz Mirosława Płonki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2022
Opis fizyczny: S. 437-454
p-ISBN: 978-83-67209-11-3
Seria: (W Kręgu Rodziny Epok Dawnych)
Seria: (Prace Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000641/11492
Autorzy: Grażyna Wrona.
Tytuł: Wolno¶ć prasy w debacie parlamentarnej Sejmu Ustawodawczego (1919-1921) : głos dla uczczenia stulecia konstytucji marcowej / Grażyna Wrona
¬ródło: W: Wokół bibliotek i dziedzictwa kultury : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Elżbiecie Barbarze Zybert z okazji 45-lecia pracy naukowej / redakcja naukowa: Robert Kotowski przy współpracy Doroty Grabowskiej
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2022
Opis fizyczny: S. 270-281
p-ISBN: 978-83-65741-80-6
Typ publikacji: PRO642/11492
Autorzy: Łukasz Ż±dło.
Tytuł: Wpływ Covid-19 na gospodarkę Angoli / Łukasz Ż±dło
¬ródło: W: Afryka w okresie pandemii COVID-19 : aspekty społeczne, kulturowe, ekonomiczne i polityczne / pod redakcj± Arkadiusza Żukowskiego
Adres wydawniczy: Olsztyn : Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2022
Opis fizyczny: S. 211-232
p-ISBN: 978-83-66259-31-7
Seria: (Forum Politologiczne ; t. 29)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000643/11492
Autorzy: Łukasz Ż±dło.
Tytuł: Wpływ stosunków z państwami o¶ciennymi oraz wybranymi organizacjami międzynarodowymi na kształt systemu politycznego Angoli w latach 1975-2002 / Łukasz Ż±dło
¬ródło: W: Jedno¶ć z różnorodno¶ci : zbiór studiów nad różnymi aspektami dziejów Afryki / redakcja naukowa Michał Le¶niewski, Maciej Z±bek
Adres wydawniczy: Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2022
Opis fizyczny: S. 235-262
p-ISBN: 978-83-235-5648-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000644/11492
Autorzy: Anna Mróz.
Tytuł: Wspieranie nauczycieli jako kategoria znacz±ca w dyskursie pedeutologicznym / Anna Mróz
¬ródło: W: Ważne obszary badawcze w pedagogice / redakcja naukowa: Katarzyna Jagielska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 55-69
p-ISBN: 978-83-66812-84-0
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego ; 17)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:645/11492
Autorzy: Beata Sufa.
Tytuł: Wspieranie przedsiębiorczo¶ci uczniów w młodszym wieku szkolnym jako element sukces życiowego / Beata Sufa
¬ródło: W: Sukces życiowy w przestrzeni społecznej / redakcja naukowa Tomasz Ł±czek
Adres wydawniczy: Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2022
Opis fizyczny: S. 205-224
p-ISBN: 978-83-7133-977-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000646/11492
Autorzy: Emilia Musiał.
Tytuł: Wybrane do¶wiadczenia "przymusowej" edukacji zdalnej - perspektywa nauczyciela i ucznia / Emilia Musiał
¬ródło: W: Edukacja w dobie pandemii / pod redakcj± Elżbiety Sałaty i Justyny Bojanowicz
Adres wydawniczy: Radom : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, 2022
Opis fizyczny: S. 13-26
p-ISBN: 978-83-7351-948-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000647/11492
Autorzy: Beata Kołodziejczyk-Mróz, Piotr Majcher.
Tytuł: Wybrane liryki miłosne Adama Mickiewicza w tłumaczeniu Karla Dedeciusa / Beata Kołodziejczyk-Mróz, Piotr Majcher
¬ródło: W: Dedeciuskalia : dzieło Karla Dedeciusa w dydaktyce szkolnej i akademickiej / redakcja Katarzyna Nowakowska, Anna Górajek, Edward Białek
Adres wydawniczy: Wrocław : Quaestio, 2022
Opis fizyczny: S. 79-90
p-ISBN: 978-83-65815-50-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000648/11492
Autorzy: Magdalena Kwiek.
Tytuł: Wykorzystanie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na ¶wieżym powietrzu przez studentów Turystyki i rekreacji w czasie Pandemii / Magdalena Kwiek
¬ródło: W: Instytucjonalne i przedsiębiorcze formy wypoczynku w czasie wolnym od pracy w ramach turystyki na wsi w okresie pandemii koronawirusa SARS CoV-2 i innych czynników pozaekonomicznych / redakcja naukowa Antoni Roman, Joanna Karpowicz, Bohdan Nowicki, Robert Kosiński
Adres wydawniczy: Białystok : Wydawnictwo Towarzystwa Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Ton±cych, 2022
Opis fizyczny: S. 157-168
p-ISBN: 978-83-955571-6-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000
Adres url:649/11492
Autorzy: Celestyna Grzywniak.
Tytuł: Wykorzystanie koncepcji Alfreda Tomatisa w kształtowaniu wrażliwo¶ci układu słuchowego na poszczególne dĽwięki / Celestyna Grzywniak
¬ródło: W: Edukacja muzyczna : studium teoretyczno-praktyczne / redakcja naukowa Romualda Ławrowska, Bożena Muchacka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Petrus, 2022
Opis fizyczny: S. 225-236
p-ISBN: 978-83-7720-660-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000650/11492
Autorzy: Mateusz W±sowski, Żaneta Zaj±c.
Tytuł: Wykorzystanie Wojsk Obrony Terytorialnej w zwalczaniu zagrożeń o charakterze epidemiologicznym / Mateusz W±sowski, Żaneta Zaj±c
¬ródło: W: Postęp cywilizacyjny w turbulentnym ¶wiecie : ujęcie wieloaspektowe / redakcja: Roman Kordonski, Ro¶cisław Romaniuk, Diana Mo¶cicka
Adres wydawniczy: Olsztyn : Instytut Nauk Politycznych UWM ; Lwów : Wydział Stosunków Międzynarodowych LUN im. I. Franki, 2022
Opis fizyczny: S. 55-69
p-ISBN: 978-83-66259-38-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:651/11492
Autorzy: Jerzy Cieciel±g.
Tytuł: Wyrachowanie Jotapaty i heroizm Masady : dwa zbiorowe samobójstwa żydowskich powstańców w historii i tradycji / Jerzy Cieciel±g
¬ródło: W: ¦mierć / pod redakcj± Bożeny Popiołek, Agnieszki Chłosty-Sikorskiej oraz Mirosława Płonki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2022
Opis fizyczny: S. 387-398
p-ISBN: 978-83-67209-11-3
Seria: (W Kręgu Rodziny Epok Dawnych)
Seria: (Prace Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000652/11492
Autorzy: Agata Wójcik.
Tytuł: Wystawa drukarska w 1904/05 roku w Krakowie / Agata Wójcik
¬ródło: W: O miejsce ksi±żki w historii sztuki. Czę¶ć 3, Sztuka ksi±żki około 1900 : w 150. rocznicę urodzin Stanisława Wyspiańskiego / redakcja naukowa Agnieszka Gronek
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2022
Opis fizyczny: S. 205-216
p-ISBN: 978-83-8138-653-1
e-ISBN: 978-83-8138-654-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:653/11492
Autorzy: Katarzyna Białożyt-Wielonek.
Tytuł: Wyzwania zwi±zane z aktywizacj± osób starszych w okresie pandemii COVID-19: wybrane aspekty funkcjonowania placówek działaj±cych na rzecz seniorów / Katarzyna Białożyt-Wielonek
¬ródło: W: Wybrane aspekty funkcjonowania rynku pracy w czasie pandemii COVID-19 : inspiracje dla pedagogiki / redakcja naukowa: Katarzyna Białożyt-Wielonek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 135-149
p-ISBN: 978-83-66812-83-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000654/11492
Autorzy: Małgorzata Piasecka, Karolina Pi±tek.
Tytuł: Wzmacnianie zasobów osób pozbawionych wolno¶ci z zaburzeniami uprawiania hazardu w perspektywie podej¶cia skoncentrowanego na rozwi±zaniach / Małgorzata Piasecka, Karolina Pi±tek
¬ródło: W: Kategorie (nie)obecne w edukacji resocjalizacyjnej, penitencjarnej i postpenitencjarnej / redakcja naukowa Bożena Majerek, Agnieszka Domagała-Kręcioch, Magdalena Lubińska-Bogacka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 167-177
p-ISBN: 978-83-67586-08-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:655/11492
Autorzy: Dawid Wieczorek.
Tytuł: Z dziejów pojęcia godno¶ci. Kontekst wyzwań pandemii wobec pracy socjalnej / Dawid Wieczorek
¬ródło: W: Praca socjalna i pomoc społeczna w obliczu pandemii COVID-19 i innych współczesnych wyzwań / redakcja naukowa: Józef Młyński, Ewelina Zdebska, Beata Ziębińska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 17-32
p-ISBN: 978-83-67586-11-5
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego ; 18)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000656/11492
Autorzy: Zdzisław Noga.
Tytuł: Zabawa i okolice na dawnych mapach / Zdzisław Noga
¬ródło: W: Wielka Wojna nad Dunajcem : Zabawa i okolice / redakcja Zdzisław Noga
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2022
Opis fizyczny: S. 11-20
p-ISBN: 978-83-8138-844-3
e-ISBN: 978-83-8138-845-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:657/11492
Autorzy: Marta Korendo.
Tytuł: Zaburzenia mowy i komunikacji w autyzmie / Marta Korendo
¬ródło: W: Autyzm u dzieci : wiedza kliniczna / redakcja naukowa Ewa Emich-Widera, Beata Kazek, Justyna Paprocka
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2022
Opis fizyczny: S.71-89
p-ISBN: 978-83-01-22574-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:658/11492
Autorzy: Rafał Solewski.
Tytuł: Zaczęło się w liceum : o sposobie nauczania sztuki przez Janusza Orbitowskiego i o sztuce przez Tomasza Gryglewicza / Rafał Solewski
¬ródło: W: Arty¶ci i Kraków : studia ofiarowane Tomaszowi Gryglewiczowi / redakcja Jan K. Ostrowski, Andrzej Szczerski, Marek Walczak, Marek Zgórniak
Adres wydawniczy: Kraków : Uniwersytet Jagielloński : iMEDIUS, 2022
Opis fizyczny: S. 255-262
p-ISBN: 978-83-935675-5-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000659/11492
Autorzy: Marta Zachariasz-Janik.
Tytuł: Zadania mediacyjne na zajęciach języka obcego z praktycznego punktu widzenia / Marta Zachariasz-Janik
¬ródło: W: Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. 3 / redakcja naukowa Artur Dariusz Kubacki, Katarzyna Sowa-Bacia
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2022
Opis fizyczny: S. 135-158
p-ISBN: 978-83-8084-711-8
e-ISBN: 978-83-8084-712-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1063)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000660/11492
Autorzy: Małgorzata Nodzyńska.
Tytuł: Zapis symboliczny zwi±zków chemicznych a ich wizualizacja / Małgorzata Nodzyńska
¬ródło: W: Doskonalenie dydaktyki szkolnej i akademickiej / redakcja naukowa Marcin M. Chrzanowski, Ilona Żeber-Dzikowska, Jarosław Chmielewski
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Ochrony ¦rodowiska - Państwowy Instytut Badawczy, 2022
Opis fizyczny: S. 62-75
p-ISBN: 978-83-961942-3-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:661/11492
Autorzy: Katarzyna Jaskółka-Le¶niak.
Tytuł: Zarz±dzanie dokumentacj± tradycyjn± i elektroniczn± w s±dach i prokuraturach oraz jej warto¶ciowanie w ¶wietle nadzoru sprawowanego przez Archiwum Narodowe w Krakowie / Katarzyna Jaskółka-Le¶niak
¬ródło: W: Belliculum diplomaticum VIII Thorunense : dokumentacja i materiały archiwalne instytucji wymiaru sprawiedliwo¶ci - problemy, wyzwania, perspektywy / pod redakcj± Krzysztofa Kopińskiego
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022
Opis fizyczny: S. 111-136
p-ISBN: 978-83-231-4824-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000662/11492
Autorzy: Edyta Pindel.
Tytuł: Zarz±dzanie zasobami ludzkimi w polskim więziennictwie / Edyta Pindel
¬ródło: W: Współczesne problemy resocjalizacji : w stronę integracji teorii z praktyk± / pod redakcj± naukow± Wiesława Ambrozika i Marka Konopczyńskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2022
Opis fizyczny: S. 321-341
p-ISBN: 978-83-8294-076-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:663/11492
Autorzy: Andrzej Kozera.
Tytuł: Zasady bezpieczeństwa w ochronie dziedzictwa kulturowego / Andrzej Kozera
¬ródło: W: My¶l polityczna, biografistyka, komunikowanie : księga pami±tkowa dedykowana Prof. dr hab. Ewie Maj z okazji jubileuszu pracy naukowej / redakcja naukowa Anna Szwed-Walczak, Łukasz Jędrzejski, Kamil Mazurek
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2022
Opis fizyczny: S. 415-425
p-ISBN: 978-83-227-9647-4
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000664/11492
Autorzy: Monika Borowiec-Gabry¶.
Tytuł: Zasięg przestrzennego oddziaływania Instytutu Geografii w ¶wietle miejsc stałego zamieszkania studentów w latach 1999-2021 / Monika Borowiec-Gabry¶
¬ródło: W: 75 lat geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (1946-2021) / redakcja naukowa Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: S. 581-597
p-ISBN: 978-83-8084-889-4
e-ISBN: 978-83-8084-890-0
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1136)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]665/11492
Autorzy: Karolina G±sior, Martyna Cichosz, Mateusz Szast.
Tytuł: Zaufanie czy nieufno¶ć w dobie pandemii? / Karolina G±sior, Martyna Cichosz, Mateusz Szast
¬ródło: W: Rodzina i społeczeństwo wobec współczesnych wyzwań polityki społecznej / redakcja Bogdan Więckiewicz, Mateusz Szast
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2022
Opis fizyczny: S. 155-185
p-ISBN: 978-83-8084-797-2
e-ISBN: 978-83-8084-798-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1121)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:666/11492
Autorzy: Marcin Łubiński.
Tytuł: Zielone miasto przyszło¶ci - dzisiejsze rozwi±zania jutra / Marcin Łubiński
¬ródło: W: Etyka i ekologia / pod redakcj± naukow± Doroty Probuckiej
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, 2022
Opis fizyczny: S. 205-222
p-ISBN: 978-83-67222-31-0
e-ISBN: 978-83-67222-32-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000667/11492
Autorzy: Konrad Meus.
Tytuł: Ziemia Tarnowska w czasie Wielkiej Wojny oraz w pierwszych tygodniach niepodległo¶ci (ze szczególnym uwzględnieniem wsi Zabawa) : dramat w trzech aktach / Konrad Meus
¬ródło: W: Wielka Wojna nad Dunajcem : Zabawa i okolice / redakcja Zdzisław Noga
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2022
Opis fizyczny: S. 21-35
p-ISBN: 978-83-8138-844-3
e-ISBN: 978-83-8138-845-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:668/11492
Autorzy: Karolina Czerwiec.
Tytuł: Zjawisko interpłciowo¶ci w perspektywie bioetycznej i pedagogicznej / Karolina Czerwiec
¬ródło: W: Młodzież 4.0 - konteksty rozwoju psychoseksualnego : praca zbiorowa / pod redakcj± Waldemara Urbanika, Marka Wosia
Adres wydawniczy: Szczecin : Pedagogium Wydawnictwo OR TWP, 2022
Opis fizyczny: S. 161-190
p-ISBN: 978-83-87561-51-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000669/11492
Autorzy: Marek Gładysz.
Tytuł: Złożone frazy nominalne jako problem translacyjny / Marek Gładysz
¬ródło: W: Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. 3 / redakcja naukowa Artur Dariusz Kubacki, Katarzyna Sowa-Bacia
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, 2022
Opis fizyczny: S. 95-118
p-ISBN: 978-83-8084-711-8
e-ISBN: 978-83-8084-712-5
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1063)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000670/11492
Autorzy: Bogumiła Olejnik.
Tytuł: Zmiany w prawie polskim wprowadzone w obszarze pomocy społecznej w ¶wietle ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwi±zaniach zwi±zanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaĽnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - wybrane zagadnienia / Bogumiła Olejnik
¬ródło: W: Praca socjalna i pomoc społeczna w obliczu pandemii COVID-19 i innych współczesnych wyzwań / redakcja naukowa: Józef Młyński, Ewelina Zdebska, Beata Ziębińska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 55-67
p-ISBN: 978-83-67586-11-5
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego ; 18)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000671/11492
Autorzy: Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło.
Tytuł: Zmiany w strukturze organizacyjnej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w latach 1946-2021 / Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło
¬ródło: W: 75 lat geografii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (1946-2021) / redakcja naukowa Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022
Opis fizyczny: S. 75-104
p-ISBN: 978-83-8084-889-4
e-ISBN: 978-83-8084-890-0
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1136)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
[sprawdĽ dostępno¶ć w katalogu BG UP]672/11492
Autorzy: Magdalena Grochowalska.
Tytuł: Znaczenia nadawane działaniom profesjonalnym przez nauczycielki edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Magdalena Grochowalska
¬ródło: W: Nauczyciel a szkoła jako przestrzeń uczenia się i wyrównywania szans edukacyjnych / redakcja naukowa Elżbieta Stokowska-Zagdan, Piotr Miller, Grażyna Cęcelek, Elżbieta WoĽnic
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2022
Opis fizyczny: S. 109-120
p-ISBN: 978-83-8270-176-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:673/11492
Autorzy: Sabina Sanetra-Półgrabi.
Tytuł: Znaczenie dokumentów planistycznych dla kształtowania bezpieczeństwa lokalnego ze szczególnym uwzględnieniem strategii rozwoju gminy / Sabina Sanetra-Półgrabi
¬ródło: W: Samorz±d terytorialny : bezpieczeństwo, ekologia, rozwój / redakcja naukowa Paweł Ostachowski, Joanna Podgóska-Rykała, Sabina Sanetra-Półgrabi
Adres wydawniczy: Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2022
Opis fizyczny: S. 74-89
p-ISBN: 978-83-8017-446-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:674/11492
Autorzy: Janina Pach, Renata ¦liwa.
Tytuł: Znaczenie woluntariatu w podmiotach ekonomii społecznej w Polsce / Janina Pach, Renata ¦liwa
¬ródło: W: Przedsiębiorczo¶ć społeczna i kapitał społeczny : znaczenie - edukacja - rozwój / pod redakcj±: Janiny Pach, Iwony Lupy-Wójcik, Wojciecha Maciejewskiego
Adres wydawniczy: Kraków : AT Wydawnictwo, 2022
Opis fizyczny: S. 65-79
p-ISBN: 978-83-66445-27-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:675/11492
Autorzy: Katarzyna Jagielska.
Tytuł: Znaczenie wsparcia udzielanego przez nauczycieli w procesie konstruowania karier edukacyjno-zawodowych uczniów / Katarzyna Jagielska
¬ródło: W: Ważne obszary badawcze w pedagogice / redakcja naukowa: Katarzyna Jagielska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 71-87
p-ISBN: 978-83-66812-84-0
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego ; 17)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:676/11492
Autorzy: Sławomir Dorocki.
Tytuł: Zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne obszaru Galicji Zachodniej na pocz±tku XX wieku w aspekcie regionu kulturowego / Sławomir Dorocki
¬ródło: W: Pamięć i dziedzictwo kulturowe : studia i szkice in memoriam profesor Andrzej Pankowicz (1950-2011) / redakcja Paweł Plichta
Adres wydawniczy: Kraków : Księgarnia Akademicka, 2022
Opis fizyczny: S. 117-134
p-ISBN: 978-83-8138-674-6
e-ISBN: 978-83-8138-675-3
Seria: (Societas ; 134)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000677/11492
Autorzy: Katarzyna Dormus.
Tytuł: Zygmunt Mysłakowski - lata rektoratu w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie (1950-1956) / Katarzyna Dormus
¬ródło: W: Edukacja a państwo / pod redakcj± Sławomira Sztobryna i Tomasza Lesia
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Libron, 2022
Opis fizyczny: S. 273-302
p-ISBN: 978-83-67209-18-2
Seria: (Pedagogika Filozoficzna ; T. 9)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000678/11492
Autorzy: Sławomir Przybyło.
Tytuł: ¬ródła totalitaryzmów : wokół rozważań Józefa Tischnera / Sławomir Przybyło
¬ródło: W: Józef Tischner : polska filozofia wolno¶ci a my¶l europejska / redakcja naukowa Zbigniew Stawrowski
Adres wydawniczy: Kraków : Instytut My¶li Józefa Tischnera, 2022
Opis fizyczny: S. 283-324
p-ISBN: 978-83-60911-36-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000679/11492
Autorzy: Paweł Sporek.
Tytuł: Żywioł nauczycielski w działaniu / Paweł Sporek
¬ródło: W: Człowiek wobec żywiołów : perspektywa interdyscyplinarna / pod redakcj± Grażyny Różańskiej
Adres wydawniczy: Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2022
Opis fizyczny: S. 271-286
p-ISBN: 978-83-7467-376-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000680/11492
Autorzy: Jarosław Pietrzak.
Tytuł: "Ojczyzny ciało pozostaje bez głowy", czyli długie trwanie funeraliów po ¶mierci Jana III Sobieskiego / Jarosław Pietrzak
¬ródło: W: ¦mierć / pod redakcj± Bożeny Popiołek, Agnieszki Chłosty-Sikorskiej oraz Mirosława Płonki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2022
Opis fizyczny: S. 399-436
p-ISBN: 978-83-67209-11-3
Seria: (W Kręgu Rodziny Epok Dawnych)
Seria: (Prace Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000681/11492
Autorzy: Agnieszka Tajak-Bobek.
Tytuł: "Praca" w oczach osadzonych w zakładach karnych : przestępczo¶ć w dobie pandemii COVID-19 / Agnieszka Tajak-Bobek
¬ródło: W: Wybrane aspekty funkcjonowania rynku pracy w czasie pandemii COVID-19 : inspiracje dla pedagogiki / redakcja naukowa: Katarzyna Białożyt-Wielonek
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2022
Opis fizyczny: S. 185-200
p-ISBN: 978-83-66812-83-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000682/11492
Autorzy: Urszula Kicińska.
Tytuł: "Tak w sieroctwie moim nie mog±c sobie dać rady" : emocje a powinno¶ci wdowy po ¶mierci męża w dawnej Polsce / Urszula Kicińska
¬ródło: W: ¦mierć / pod redakcj± Bożeny Popiołek, Agnieszki Chłosty-Sikorskiej oraz Mirosława Płonki
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2022
Opis fizyczny: S. 147-160
p-ISBN: 978-83-67209-11-3
Seria: (W Kręgu Rodziny Epok Dawnych)
Seria: (Prace Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000683/11492
Autorzy: Magdalena Sadlik.
Tytuł: "Betlejem wci±ż trwa..." - historia Polski w jasełkach zapisana / Magdalena Sadlik
¬ródło: W: Komunikowanie polityk(i) w literaturze i w mediach / redakcja naukowa Magdalena Pataj, Elzbieta Pawlak-Hejno
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2021
Opis fizyczny: S. 107-122
p-ISBN: 978-83-227-9442-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 0,8684/11492
Autorzy: Renata Ciesielska-Kruczek.
Tytuł: "Biblioteka i Edukacja" : elektroniczne czasopismo Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / Renata Ciesielska-Kruczek
¬ródło: W: Ludzie - zasoby - usługi : Biblioteka Główna na 75-lecie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej / redakcja Agnieszka Folga, Stanisław Skórka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 93-106
p-ISBN: 978-83-8084-893-1
e-ISBN: 978-83-8084-894-8
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1137)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:685/11492
Autorzy: Andrzej Franaszek.
Tytuł: "Broniłem i bronię polsko¶ci innej" / Andrzej Franaszek
¬ródło: W: Przed i po : Czesław Miłosz / pod redakcj± Józefa Olejniczaka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Pasaże, 2021
Opis fizyczny: S. 213-239
p-ISBN: 978-83-64511-76-9
Seria: (Granice WyobraĽni)
Uwagi: Przedruk: "Teksty Drugie" 2020, nr 6.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL686/11492
Autorzy: Radosław Marzęcki.
Tytuł: "Pokolenia etapu"? : odmienne orientacje wobec polityki w¶ród polskiej i ukraińskiej młodzieży / Radosław Marzęcki
¬ródło: W: Pokoleniowy potencjał polityki / redakcja Magdalena Mikołajczyk, Agata Tasak
Adres wydawniczy: Warszawa : Instytut Wydawniczy Ksi±żka i Prasa, 2021
Opis fizyczny: S. 255-287
p-ISBN: 978-83-66615-65-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000687/11492
Autorzy: Marcin Urbaniak.
Tytuł: "Przestań szkodzić biosferze!" : Edwarda O. Wilsona idea przeciwdziałania katastrofie ¶rodowiskowej / Marcin Urbaniak
¬ródło: W: Dobre dla zwierz±t : pozytywne przemiany w relacjach ludzko-nie-ludzkich / redakcja naukowa Hanna Mamzer
Adres wydawniczy: Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Towarzystwo O¶wiatowe, 2021
Opis fizyczny: S. 29-44
p-ISBN: 978-83-7977-633-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000688/11492
Autorzy: Elżbieta Twardy.
Tytuł: (Nie)ulotne ¶wiadectwa życia uczelni... : dokumenty życia społecznego w zasobach Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / Elżbieta Twardy
¬ródło: W: Ludzie - zasoby - usługi : Biblioteka Główna na 75-lecie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej / redakcja Agnieszka Folga, Stanisław Skórka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 203-216
p-ISBN: 978-83-8084-893-1
e-ISBN: 978-83-8084-894-8
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1137)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Adres url:689/11492
Autorzy: Magdalena Koziak-Podsiadło.
Tytuł: 500 tłoków/90 kaszt : o projekcie prezentacji zasobów Wzorcowego Warsztatu Introligatorskiego = 500 stamps/90 type cases : on a project presenting the resources of a Model Bookbinding Workshop / Magdalena Koziak-Podsiadło
¬ródło: W: Zbiory polskie = Polish Collections / redakcja: Arkadiusz Wagner ; współpraca Danetta Ryszkowska-Mirowska, Anna Wronka
Adres wydawniczy: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2021
Opis fizyczny: S. 303-314
p-ISBN: 978-83-231-4479-3
e-ISBN: 978-83-231-4556-1
Seria: (Tegumentologia Polska)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000690/11492
Autorzy: Józef Młyński.
Tytuł: A social worker is a resource of self government support for the security of the social / Józef Młyński
¬ródło: W: Człowiek współczesny : księga pami±tkowa po¶więcona życiu i działalno¶ci naukowej ks. prof. Jarosława Korala / [redaktor naczelny dr hab. inż. Lesław Gniewek]
Adres wydawniczy: Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2021
Opis fizyczny: S. 61-68
p-ISBN: 978-83-7934-536-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000691/11492
Autorzy: Beata Cyboran.
Tytuł: Adult education in cultural policy at the local level / Beata Cyboran
¬ródło: W: Learning Never Ends… Spaces of Adult Education: Central and Eastern European Perspectives / edited by Zofia Szarota, Zuzanna Wojciechowska
Adres wydawniczy: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2021
Opis fizyczny: S. 282-289
p-ISBN: 978-83-235-5206-2
e-ISBN: 9788323552062
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:692/11492
Autorzy: Piotr Majewicz.
Tytuł: Aktualne trendy w teorii i badaniach z zakresu niepełnosprawno¶ci oraz rehabilitacji / Piotr Majewicz
¬ródło: W: Współczesne tendencje w rehabilitacji osób z niepełnosprawno¶ci± / redakcja naukowa Piotr Majewicz
Adres wydawniczy: Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2021
Opis fizyczny: S. 13-38
p-ISBN: 978-83-8084-703-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ; nr 1060)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:693/11492
Autorzy: Lidia Zaręba.
Tytuł: Aktywno¶ć matematyczna ucznia szkoły podstawowej w zakresie ułamków zwykłych Ľródłem inspiracji aktywno¶ci studenta / Lidia Zaręba
¬ródło: W: Znaczenie badań ¶cisłych i przyrodniczych prowadzonych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w rozwoju nauk / redakcja naukowa Grzegorz Formicki, Jacek Szmańda
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 131-148
p-ISBN: 978-83-8084-673-9
e-ISBN: 978-83-8084-674-6
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1048)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:694/11492
Autorzy: Ewa Piotrowska.
Tytuł: Aktywno¶ć naukowa bibliotekarzy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w latach 2012-2020 / Ewa Piotrowska
¬ródło: W: Ludzie - zasoby - usługi : Biblioteka Główna na 75-lecie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej / redakcja Agnieszka Folga, Stanisław Skórka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 79-91
p-ISBN: 978-83-8084-893-1
e-ISBN: 978-83-8084-894-8
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1137)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:695/11492
Autorzy: Katarzyna Gucwa-Porębska.
Tytuł: Aktywno¶ć społeczna i zawodowa osadzonych odbywaj±cych karę w Systemie Dozoru Elektronicznego jako forma oddziaływania reintegracyjnego - odniesienie do wyników badań własnych / Katarzyna Gucwa-Porębska
¬ródło: W: Sukces życiowy w warunkach dystansu społecznego / redakcja naukowa Tomasz Ł±czek
Adres wydawniczy: Warszawa : Difin, 2021
Opis fizyczny: S. 203-217
p-ISBN: 978-83-8270-025-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:696/11492
Autorzy: Beata Kołodziejczyk-Mróz.
Tytuł: Alfred Döblin jako lekarz i literat w opowiadaniu Mord na kwiecie kaczeńca / Beata Kołodziejczyk-Mróz
¬ródło: W: Lekarz i jego pacjent - pacjent i jego lekarz : studia z dziejów literatury i medycyny / redakcja Dariusz Lewera, Angela Bajorek, Edward Białek
Adres wydawniczy: Wrocław : Quaestio, 2021
Opis fizyczny: S. 219-229
p-ISBN: 978-83-65815-40-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000697/11492
Autorzy: Werona Król-Gierat.
Tytuł: Analiza orzeczeń dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej pod k±tem trudno¶ci w nauce języka obcego / Werona Król-Gierat
¬ródło: W: Nauczanie dzieci języków obcych : globalne wyzwania, lokalne rozwi±zania / pod red. Joanny Rokity-Ja¶kow i Katarzyny Nosidlak
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: S. 61-80
p-ISBN: 978-83-8084-547-3
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 999)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:698/11492
Autorzy: Barbara Cygan.
Tytuł: Analiza pojęcia rozwoju w kontek¶cie specyfiki diagnozy małego dziecka / Barbara Cygan
¬ródło: W: Zabawa w ocenie rozwoju małego dziecka : Konteksty teoretyczne i praktyczne, 1. rok życia / redakcja Elżbieta Lubińska-Ko¶ciółek Tamara Cierpiałowska
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 13-28
p-ISBN: 978-83-8084-653-1
e-ISBN: 978-83-8084-654-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:699/11492
Autorzy: Mirosława Sajka, Roman Rosiek.
Tytuł: Analysis of Aspects of Visual Attention When Solving Multiple-Choice Science Problems / Mirosława Sajka and Roman Rosiek
¬ródło: W: Applying Bio-Measurements Methodologies in Science Education Research / Iztok Devetak, Saša Aleksij Glažar (Eds.)
Adres wydawniczy: Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2021
Opis fizyczny: S. 185-215
p-ISBN: 978-3-030-71534-2
e-ISBN: 978-3-030-71535-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
Liczba arkuszy: 1,8
DOI:700/11492
Autorzy: Justyna Miazga.
Tytuł: Application of weighted graphs segmentation for text documents visualization - a case study / Justyna Miazga
¬ródło: W: Znaczenie badań ¶cisłych i przyrodniczych prowadzonych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w rozwoju nauk / redakcja naukowa Grzegorz Formicki, Jacek Szmańda
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 182-193
p-ISBN: 978-83-8084-673-9
e-ISBN: 978-83-8084-674-6
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1048)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:701/11492
Autorzy: Anna Martyka, Anna Sikora, Joanna Figurska-Dudek.
Tytuł: Architektura i urbanistyka jako czynnik mobilizuj±cy mieszkańców do aktywno¶ci fizycznej - wybrane problemy / Anna Martyka, Anna Sikora, Joanna Figurska-Dudek
¬ródło: W: Miasto 2.0 : człowiek, przestrzeń, transformacja / redakcja naukowa: Maciej Piekarski, Adam Rybka, Anna Sikora
Adres wydawniczy: Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2021
Opis fizyczny: S. 25-34
p-ISBN: 978-83-7934-544-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000702/11492
Autorzy: Hubert Mazur.
Tytuł: Archiwa - pamięć - edukacja / Hubert Mazur
¬ródło: W: Wielka zmiana. Historia wobec wyzwań… : Pamiętnik XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie, 18-20 wrze¶nia 2019 roku, t. 1: Potęga historii / redakcja Mariusz Mazur, Jan Pomorski
Adres wydawniczy: Warszawa : IPN ; Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2021
Opis fizyczny: S. 561-571
p-ISBN: 978-83-8229-262-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000703/11492
Autorzy: Michał Araszkiewicz, Justyna Holocher, Maciej Pach.
Tytuł: Argument ab exemplo / Michał Araszkiewiecz, Justyna Holocher, Maciej Pach
¬ródło: W: Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa : komentarz / redakcja naukowa Monika Florczak-W±tor, Andrzej Grabowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021
Opis fizyczny: S. 826-839
p-ISBN: 978-83-8138-336-3
Seria: (Prawo, Konstytucja, Argumentacja ; 8)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:704/11492
Autorzy: Justyna Holocher, Maciej Pach.
Tytuł: Argument prawnoporównawczy / Justyna Holocher, Maciej Pach
¬ródło: W: Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa : komentarz / redakcja naukowa Monika Florczak-W±tor, Andrzej Grabowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021
Opis fizyczny: S. 934-950
p-ISBN: 978-83-8138-336-3
Seria: (Prawo, Konstytucja, Argumentacja ; 8)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:705/11492
Autorzy: Justyna Holocher, Zuzanna Krzykalska.
Tytuł: Argument z natury rzeczy / Justyna Holocher, Zuzanna Krzykalska
¬ródło: W: Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa : komentarz / redakcja naukowa Monika Florczak-W±tor, Andrzej Grabowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021
Opis fizyczny: S. 661-674
p-ISBN: 978-83-8138-336-3
Seria: (Prawo, Konstytucja, Argumentacja ; 8)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:706/11492
Autorzy: Justyna Holocher, Zuzanna Krzykalska.
Tytuł: Argument z pogl±du dominuj±cego / Justyna Holocher, Zuzanna Krzykalska
¬ródło: W: Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa : komentarz / redakcja naukowa Monika Florczak-W±tor, Andrzej Grabowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021
Opis fizyczny: S. 840-848
p-ISBN: 978-83-8138-336-3
Seria: (Prawo, Konstytucja, Argumentacja ; 8)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:707/11492
Autorzy: Justyna Holocher, Marcin Krzemiński, Magdalena Latacz.
Tytuł: Argument z woli historycznego pracodawcy / Justyna Holocher, Marcin Krzemiński, Magdalena Latacz
¬ródło: W: Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa : komentarz / redakcja naukowa Monika Florczak-W±tor, Andrzej Grabowski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021
Opis fizyczny: S. 612-622
p-ISBN: 978-83-8138-336-3
Seria: (Prawo, Konstytucja, Argumentacja ; 8)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:708/11492
Autorzy: Adam P±zik.
Tytuł: Art. 1 [Zakres przedmiotowy ustawy] ; Art. 2 [Zakres podmiotowy ustawy] / Adam P±zik
¬ródło: W: Ustawy autorskie : komentarze. T. 2, prawo autorskie i prawa pokrewne, ochrona baz danych, zbiorowe zarz±dzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi / redakcja naukowa Ryszard Markiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021
Opis fizyczny: S. 2363-2366
p-ISBN: 978-83-8187-851-7
Uwagi: Ustawa z 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarz±dzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000709/11492
Autorzy: Adam P±zik.
Tytuł: Art. 44 [Podwyższenie wynagrodzenia twórcy przez s±d] / Adam P±zik
¬ródło: W: Ustawy autorskie : komentarze. T. 1, prawo autorskie i prawa pokrewne, ochrona baz danych, zbiorowe zarz±dzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi / redakcja naukowa Ryszard Markiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021
Opis fizyczny: S. 1151-1164
p-ISBN: 978-83-8187-851-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000710/11492
Autorzy: Adam P±zik.
Tytuł: Art. 45 [Odrębne wynagrodzenie za każde pole eksploatacji] / Adam P±zik
¬ródło: W: Ustawy autorskie : komentarze. T. 1, prawo autorskie i prawa pokrewne, ochrona baz danych, zbiorowe zarz±dzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi / redakcja naukowa Ryszard Markiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021
Opis fizyczny: S. 1165-1168
p-ISBN: 978-83-8187-851-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000711/11492
Autorzy: Adam P±zik.
Tytuł: Art. 46 [Informacje o wpływach z korzystania z utworu] / Adam P±zik
¬ródło: W: Ustawy autorskie : komentarze. T. 1, prawo autorskie i prawa pokrewne, ochrona baz danych, zbiorowe zarz±dzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi / redakcja naukowa Ryszard Markiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021
Opis fizyczny: S. 1173-1181
p-ISBN: 978-83-8187-851-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000712/11492
Autorzy: Adam P±zik.
Tytuł: Art. 54 [Termin dostarczenia utworu zamawiaj±cemu] / Adam P±zik
¬ródło: W: Ustawy autorskie : komentarze. T. 1, prawo autorskie i prawa pokrewne, ochrona baz danych, zbiorowe zarz±dzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi / redakcja naukowa Ryszard Markiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021
Opis fizyczny: S. 1289-1300
p-ISBN: 978-83-8187-851-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000713/11492
Autorzy: Adam P±zik.
Tytuł: Art. 62 [Zbiorowa publikacja] / Adam P±zik
¬ródło: W: Ustawy autorskie : komentarze. T. 1, prawo autorskie i prawa pokrewne, ochrona baz danych, zbiorowe zarz±dzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi / redakcja naukowa Ryszard Markiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021
Opis fizyczny: S. 1449-1453
p-ISBN: 978-83-8187-851-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000714/11492
Autorzy: Adam P±zik.
Tytuł: Art. 63 [Egzemplarze autorskie] / Adam P±zik
¬ródło: W: Ustawy autorskie : komentarze. T. 1, prawo autorskie i prawa pokrewne, ochrona baz danych, zbiorowe zarz±dzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi / redakcja naukowa Ryszard Markiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021
Opis fizyczny: S. 1453-1457
p-ISBN: 978-83-8187-851-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000715/11492
Autorzy: Adam P±zik.
Tytuł: Art. 64 [Skutek rozporz±dzaj±cy umowy o przeniesienie autorskich praw maj±tkowych] / Adam P±zik
¬ródło: W: Ustawy autorskie : komentarze. T. 1, prawo autorskie i prawa pokrewne, ochrona baz danych, zbiorowe zarz±dzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi / redakcja naukowa Ryszard Markiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021
Opis fizyczny: S. 1457-1464
p-ISBN: 978-83-8187-851-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000716/11492
Autorzy: Adam P±zik.
Tytuł: Art. 81 [Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku] / Adam P±zik
¬ródło: W: Ustawy autorskie : komentarze. T. 2, prawo autorskie i prawa pokrewne, ochrona baz danych, zbiorowe zarz±dzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi / redakcja naukowa Ryszard Markiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021
Opis fizyczny: S. 1910-1930
p-ISBN: 978-83-8187-851-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000717/11492
Autorzy: Adam P±zik.
Tytuł: Art. 84 [Tajemnica Ľródeł informacji] / Adam P±zik
¬ródło: W: Ustawy autorskie : komentarze. T. 2, prawo autorskie i prawa pokrewne, ochrona baz danych, zbiorowe zarz±dzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi / redakcja naukowa Ryszard Markiewicz
Adres wydawniczy: Warszawa : Wolters Kluwer, 2021
Opis fizyczny: S. 1949-1956
p-ISBN: 978-83-8187-851-7
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000718/11492
Autorzy: Agata Popławska.
Tytuł: Autonomia nauczyciela w reformowanej szkole / Agata Popławska
¬ródło: W: Nauczyciel we współczesnej rzeczywisto¶ci edukacyjnej / redakcja naukowa Anna Karpińska, Monika Zińczuk, Karol Kowalczuk
Adres wydawniczy: Białystok : Uniwersytet w Białymstoku, 2021
Opis fizyczny: S. 77-96
p-ISBN: 978-83-7431-658-3
Seria: (Edukacja w Dialogu i Perspektywie)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:
DOI:719/11492
Autorzy: Kaja Kowalczewska.
Tytuł: Autonomiczne systemy ¶mierciono¶nej broni w soft law organizacji międzyrz±dowych - lepszy wróbel w gar¶ci niż goł±b na dachu? / Kaja Kowalczewska
¬ródło: W: Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : studia interdyscyplinarne / redakcja naukowa Rafał Kamprowski, Mirosław Skarżyński
Adres wydawniczy: Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, 2021
Opis fizyczny: S. 201-218
p-ISBN: 978-83-66740-37-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000720/11492
Autorzy: Bożena Muchacka, Agnieszka Muchacka-Cymerman.
Tytuł: Autorefleksja i autoanaliza w odkrywaniu przez nauczycieli siebie i sensu swojego zawodu / Bożena Muchacka, Agnieszka Muchacka-Cymerman
¬ródło: W: Jak¶ć życia: wyzwanie, spełnianie siebie / pod redakcj± Jacka Olszewskiego
Adres wydawniczy: Częstochowa : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2021
Opis fizyczny: S. 177-188
p-ISBN: 978-83-66165-74-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:721/11492
Autorzy: Katarzyna Sedivy-M±czka.
Tytuł: Autyzm - techniki terapii / Katarzyna Sedivy-M±czka
¬ródło: W: Od zmysłu wzroku do praktyki logopedycznej / redakcja merytoryczna Marta Korendo, Anna Siudak
Adres wydawniczy: Kraków : Collegium Columbinum, 2021
Opis fizyczny: S. 273-294
p-ISBN: 978-83-7624-183-8
Seria: (Nowa Logopedia ; t. 9)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000722/11492
Autorzy: Tomasz Bryndal.
Tytuł: Badania współczesnych zagrożeń hydrologicznych w Karpatach - powodzie błyskawiczne / Tomasz Bryndal
¬ródło: W: Znaczenie badań ¶cisłych i przyrodniczych prowadzonych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w rozwoju nauk / redakcja naukowa Grzegorz Formicki, Jacek Szmańda
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 24-35
p-ISBN: 978-83-8084-673-9
e-ISBN: 978-83-8084-674-6
Seria: (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1048)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:723/11492
Autorzy: Michał Głażewski.
Tytuł: Benjamin Spock - między wychowawczym pragmatyzmen a permisywizmem / Michał Głażewski
¬ródło: W: W kręgu antyautorytarnej pedagogii Benjamina Spocka : współczesne glosy, echa i aplikacje / redakcja naukowa Katarzyna Dormus, Michał Głażewski
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 13-40
p-ISBN: 978-83-8084-689-0
Seria: (Wokół wielkich doktryn pedagogicznych we współczesnej edukacji)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000724/11492
Autorzy: Jarosław Balon, Miłosz Jodłowski, Paweł Kr±ż.
Tytuł: Beskidy Zachodnie (513.4-5) / Jarosław Balon, Miłosz Jodłowski, Paweł Kr±ż
¬ródło: W: Regionalna geografia fizyczna Polski / praca zbiorowa pod redakcj±: Andrzeja Richlinga, Jerzego Solona, Andrzeja Maciasa, Jarosława Balona, Jana Borzyszkowskiego i Mariusza Kistowskiego
Adres wydawniczy: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021
Opis fizyczny: S. 481-496
p-ISBN: 978-83-7986-381-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000725/11492
Autorzy: Janusz Ropski.
Tytuł: Bezpieczeństwo edukacji w ¶wiecie VUCA / Janusz Ropski
¬ródło: W: Edukacja w ¶wiecie VUCA : szanse, wyzwania, zagrożenia / pod redakcj± Danuty KaĽmierczak, Janusza Ropskiego, Olgi Wasiuty i Waldemara Zakrzewskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2021
Opis fizyczny: S. 55- 66
p-ISBN: 978-83-66269-58-3
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000726/11492
Autorzy: Andrzej Żebrowski, Izabela Szkurłat.
Tytuł: Bezpieczeństwo informacyjne w zarz±dzaniu przedsiębiorstwem w XXI wieku (wybrane aspekty) / Andrzej Żebrowski, Izabela Szkurłat
¬ródło: W: Współdziałanie w podmiotach prywatnych i publicznych a wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych w czasie zmiany / redakcja naukowa Anna Karczewska, Katarzyna Kukowska, Sebastian Skolik
Adres wydawniczy: Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2021
Opis fizyczny: S. 51-59
p-ISBN: 978-83-7193-863-4
e-ISBN: 978-83-7193-864-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000727/11492
Autorzy: Andrzej Kozera.
Tytuł: Bezpieczeństwo w pomocy społecznej / Andrzej Kozera
¬ródło: W: 10 lat Nauk o Bezpieczeństwie : potencjał, problematyka, perspektywy / redakcja naukowa Piotr Swoboda, Agnieszka Polończyk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2021
Opis fizyczny: S. 910-923
p-ISBN: 978-83-7730-557-7
Seria: (Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe. Uwarunkowania, konteksty, perspektywy ; t. 3)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000728/11492
Autorzy: Hanna Batorowska.
Tytuł: Bezpieczeństwo zdrowotne człowieka z perspektywy ekologii informacji / Hanna Batorowska
¬ródło: W: 10 lat Nauk o Bezpieczeństwie : potencjał, problematyka, perspektywy / redakcja naukowa Piotr Swoboda, Agnieszka Polończyk
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Avalon, 2021
Opis fizyczny: S. 138-153
p-ISBN: 978-83-7730-557-7
Seria: (Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe. Uwarunkowania, konteksty, perspektywy ; t. 3)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000729/11492
Autorzy: Żaneta Mrożek.
Tytuł: Bezpieczeństwo zdrowotne osób wymagaj±cych opieki paliatywnej i hospicyjnej w Polsce : stan obecny i postulowany / Żaneta Mrożek
¬ródło: W: Dysfunkcje i szanse współczesnego społeczeństwa / redakcja: Monika Iwaniuk, Beata Bujalska
Adres wydawniczy: Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, 2021
Opis fizyczny: S. 51-61
p-ISBN: 978-83-66489-85-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000730/11492
Autorzy: Piotr Milc.
Tytuł: Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w mediach społeczno¶ciowych / Piotr Milc
¬ródło: W: Ludzie - zasoby - usługi : Biblioteka Główna na 75-lecie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej / redakcja Agnieszka Folga, Stanisław Skórka
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 135-147
p-ISBN: 978-83-8084-893-1
e-ISBN: 978-83-8084-894-8
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; nr 1137)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:731/11492
Autorzy: Katarzyna Kowalska.
Tytuł: Biznes społecznie odpowiedzialny jako forma przedsiębiorczo¶ci intelektualnej / Katarzyna Kowalska
¬ródło: W: Ekonomia i przedsiębiorczo¶ć społeczna : w kierunku poszukiwania efektywnych, innowacyjnych sposobów rozwi±zywania problemów społecznych i ¶rodowiskowych / redakcja naukowa: Ewa Radomska, Janina Pach, Paweł Nowak
Adres wydawniczy: Warszawa : CeDeWu, 2021
Opis fizyczny: S. 315-327
p-ISBN: 978-83-8102-454-9
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000732/11492
Autorzy: Malwina Kocoń.
Tytuł: Bobomigi jako metoda wspieraj±ca komunikację pomiędzy rodzicem słysz±cym a małym dzieckiem głuchym / Malwina Kocoń
¬ródło: W: Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci : konteksty teoretyczne i praktyczne rozwi±zania / redakcja naukowa Katarzyna Plutecka, Anna Katarzyna Czyż
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 111-124
p-ISBN: 978-83-8084-701-9
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1059)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:733/11492
Autorzy: Jarosław Balon, Paweł Kr±ż.
Tytuł: Brama Krakowska (512.3) / Jarosław Balon, Paweł Kr±ż
¬ródło: W: Regionalna geografia fizyczna Polski / praca zbiorowa pod redakcj±: Andrzeja Richlinga, Jerzego Solona, Andrzeja Maciasa, Jarosława Balona, Jana Borzyszkowskiego i Mariusza Kistowskiego
Adres wydawniczy: Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021
Opis fizyczny: S. 453-457
p-ISBN: 978-83-7986-381-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000734/11492
Autorzy: Konrad Meus.
Tytuł: Bronowice Małe - znane i nieznane : podkrakowska wie¶ w czasach przełomów (1795-1918) / Konrad Meus
¬ródło: W: Rydlówka : historie nieoczywiste / pod redakcj± Michała Niezabitowskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Krakowa, 2021
Opis fizyczny: S. 20-43
p-ISBN: 978-83-66334-60-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000735/11492
Autorzy: Zdzisław Noga.
Tytuł: Bronowice Polskie(Małe) w okresie staropolskim / Zdzisław Noga
¬ródło: W: Rydlówka : historie nieoczywiste / pod redakcj± Michała Niezabitowskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Krakowa, 2021
Opis fizyczny: S. 11-19
p-ISBN: 978-83-66334-60-1
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 5.000736/11492
Autorzy: Jerzy Rajman.
Tytuł: Buntownicy czy niesłusznie oskarżeni? : Bożogrobcy miechowscy i ich relacje z Władysławem Łokietkiem / Jerzy Rajman
¬ródło: W: Władysław Łokietek - odnowiciel Królestwa Polskiego = Restaurator Regni Poloniae / c redakcja naukowa Janusz Grabowski, Waldemar Graczyk, Hubert Wajs
Adres wydawniczy: Warszawa : Archiwum Główne Akt Dawnych, 2021
Opis fizyczny: S. 179-198
p-ISBN: 978-83-959919-5-0
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000737/11492
Autorzy: Dariusz D±bek.
Tytuł: Charakterystyka komunikacji w postępowaniach mediacyjnych (z uwzględnieniem komunikacji międzykulturowej) / Dariusz D±bek
¬ródło: W: Wyzwania komunikacji międzykulturowej : obszary współdziałania i wymiany / redakcja naukowa Jadwiga Mazur
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2021
Opis fizyczny: S. 114-146
p-ISBN: 978-83-8084-756-9
e-ISBN: 978-83-8084-757-6
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:738/11492
Autorzy: Kamila Ziółkowska-Weiss.
Tytuł: Chciago Polonia and their Demographic Factors Determining the Activity and Tourist Destinations / Kamila Ziółkowska-Weiss
¬ródło: W: Minorities in the USA : past and present / edited by Kamila Ziółkowska-Weiss
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2021
Opis fizyczny: S. 55-75
p-ISBN: 978-83-8084-635-7
e-ISBN: 978-8084-636-4
Seria: (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 1027)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: ENG
Punktacja MNiSW: 20.000
DOI:739/11492
Autorzy: Marcin Gadocha.
Tytuł: Chleb i piekarze z Pr±dnika Białego / Marcin Gadocha
¬ródło: W: Muzeum po s±siedzku : Pr±dnik Biały / pod redakcj± naukow± dr Michała Niezabitowskiego
Adres wydawniczy: Kraków : Muzeum Krakowa : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2021
Opis fizyczny: S. 50-67
p-ISBN: 978-83-66334-53-3
p-ISBN: 978-83-242-3785-2
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000740/11492
Autorzy: Piotr Majewicz.
Tytuł: Choroby przewlekłe / Piotr Majewicz
¬ródło: W: Pedagogika specjalna osób w starszym wieku / redakcja naukowa Marlena Kilian
Adres wydawniczy: Kraków : Impuls, 2021
Opis fizyczny: S. 263-284
p-ISBN: 978-83-66990-84-5
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000
Adres url:741/11492
Autorzy: Piotr Majcher.
Tytuł: Christine Lavant i jej Zapiski z domu wariatów / Piotr Majcher
¬ródło: W: Lekarz i jego pacjent - pacjent i jego lekarz : studia z dziejów literatury i medycyny / redakcja Dariusz Lewera, Angela Bajorek, Edward Białek
Adres wydawniczy: Wrocław : Quaestio, 2021
Opis fizyczny: S. 231-241
p-ISBN: 978-83-65815-40-8
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000742/11492
Autorzy: Marta Zachariasz-Janik.
Tytuł: Community Deutsch für dich - niemiecki globalnie w kilka kliknięć myszk± / Marta Zachariasz-Janik
¬ródło: W: La Globalisation communicationnelle : Les nouveaux défis pour la littérature, la traduction et la didactique de langues / Joanna Jereczek-Lipińska, Mirosław Trybisz, Izabela Pozierak-Trybisz, Joanna Drzazgowska (éds.)
Adres wydawniczy: Berlin : Peter Lang, 2021
Opis fizyczny: S. 187-196
p-ISBN: 978-3-631-84531-8
Seria: (Etudes de linguistique, littérature et arts / Studi di Lingua, Letteratura e Arte ; Vol. 44)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000743/11492
Autorzy: Roman Mazurkiewicz.
Tytuł: Conceptio ex osculo - pseudo-apokryficzny drobiazg w tzw. kazaniach Paterka / Roman Mazurkiewicz
¬ródło: W: ¬ródła staropolskich apokryfów : pytania, problemy, perspektywy / red. Dorota Rojszczak-Robińska, Aleksandra Deskur, Wojciech Stelmach
Adres wydawniczy: Poznań : Wydawnictwo "Poznańskie Studia Polonistyczne", 2021
Opis fizyczny: S. 93-115
p-ISBN: 978-83-65666-91-8
Seria: (Seria Językoznawcza)
Typ publikacji: PRO
Język publikacji: POL
Punktacja MNiSW: 20.000744/11492
Autorzy: Nicolae Sílístraru, Norbert Pikuła, Natalia Stafiu, Doiniţa Obada.
Tytuł: Current Trends Of Aging And Popular Culture / Nicolae Sílístraru, Norbert G. Pikuła, Natalia Stafiu, Doiniţa Obada
¬ródło: W: Areas of scientific research among young academics : scientific writing workshops and doctoral students' development / Katarzyna Jagielska, Joanna M. Łukasik, Norbert G. Pikuła [redakcja]
Adres wydawniczy: Kraków : Wydawnictwo Scriptum, 2021
Opis fizyczny: S. 97-114
p-ISBN: 978-83-66812-45-1
Seria: (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych ; 16)
Typ publikacji: PRO
Język publikacj