Bibliografia Publikacji Pracowników i Doktorantów
Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie

Opisy publikacji wprowadzane s± wył±cznie z autopsji. Prosimy o zgłaszanie publikacji drog± emailow±. Wskazówki dla zgłaszaj±cych dostępne s± na stronie Biblioteki Głównej https://bg.up.krakow.pl/?page_id=640. Baza bibliograficzna jest tworzona przez Bibliotekę Główn± Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

W systemie używane s± kody numeryczne dla jednostek organizacyjnych i wydziałów Uniwersytetu Pedagogicznego oraz kody literowe dla typów publikacji i języków.

UWAGA: przy rekordach artykułów z czasopism wy¶wietlana jest punktacja według listy MNiSW z roku publikacji.


INFORMACJE O BIBLIOGRAFII


© Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Oprogramowanie Expertus © SPLENDOR, Poznań

Ostatnia aktualizacja: 2024.06.22 15:58:04             Ostatni dostęp do bazy: 2024.06.23 01:30:30            Liczba użytkowników (od 2014.01.17): 414572
IP użytkownika: 34.239.176.54