Logo UP

Baza Danych Polskiego Przekładoznawstwa

Informacje ogólne

Baza Danych Polskiego Przekładoznawstwa to dziedzinowa, bibliograficzno-pełnotekstowa i ogólnodostępna baza rejestrująca polski dorobek naukowy z zakresu badań nad przekładem.

Tworzona jest przez pracowników Biblioteki Filologii Angielskiej przy informatycznym i prawnym wsparciu ze strony Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Baza powstaje przy merytorycznej współpracy naukowców i tłumaczy Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy CTER oraz Katedry Dydaktyki Przekładu Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Opiekę naukową sprawuje pomysłodawczyni bazy, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego dr hab. Maria Piotrowska.

 

Baza obejmuje opisy bibliograficzne:

 

Cele Bazy:

 

Uwagi techniczne

Dla prawidłowego działania aplikacji należy zezwolić tej stronie sieci WEB na uruchamianie skryptów języka JavaScript.

W bazie używane są specjalne kody literowe dla typów publikacji oraz języków.

^