Logo UP

Baza Danych Polskiego Przekładoznawstwa

Zapraszamy do współpracy

Baza Danych Polskiego Przekładoznawstwa to dziedzinowa, bibliograficzno-pełnotekstowa baza z zakresu polskiego przekładoznawstwa, która jest tworzona od 2018 roku. Funkcjonuje jako ogólnodostępny zasób danych bibliograficznych, a jej celem jest rejestracja kompletnego dorobku polskich autorów na temat badań nad przekładem.

Zwracamy się do jej użytkowników o przesyłanie informacji o źródłach, które nie zostały przez nas uwzględnione.

Autorów publikacji o tematyce przekładoznawczej prosimy o przesyłanie opisów bibliograficznych swoich prac wg wzoruKliknij, aby wyświetlić lub ukryć wzór opisu bibliograficznego.

Gorąco apelujemy o popularyzację Bazy Danych Polskiego Przekładoznawstwa!

^